Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané ji

Nalezeno 9 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.06.2010 09:24

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Žil jsem v bývalé Jugoslávii asi rok. Můj názor je, že tento stát fungoval trošku složitě z toho důvodů, že kupříkladu srbové mají zcela jinou mentalitu, řečeno slovy jedné Slovinky, kde jsem žil: "Zatímco Srbové oslavují odvod do armády, Slovinci modrou knížku".... Tak to vnímala "Jugoslávka".

V latentním napětí je možno rozpoutat vášně velmi rychle a to zničující vášně a běsy šílenství. Nevěřím médiím ani slůvko obecně, ale troufám si dovozovat, že pan Karadžič pokud nepřikázal zvěrské vraždění (nikoliv obranu), tak o něm věděl a to je důvod, proč ho nepokládám za příčetného, ale naopak za šílence typu Hitlera. Rád se mu omluvím, ale obávám se, že fakta v této věci jsou.

Zvláštní ale je, pominu-li šílence, eugenika Freuda a jeho dceru, která potom dílo na "převýchovu" dotáhla až do smrtících konců - viz sebevražda jednoho z jí "převychovávaných" dětí, které jí "půjčila" americká umělkyně a hrozný osud ostatních. Tak obecně bych se pozastavil nad tím, že ve válkách v bývalé Jugoslávii nejvíce se prokázali tuším dva psychiatři soudní znalci a jeden psycholog. K tomu připočítám kupříkladu to, že v USA ale i po světě se učí podle psychiatra, který pod záminkou regresivní terapie znásilnil desítky let, nakonec nebyl souzen přez důkazy, jen odešel z obdoby lékařské komory profesní a podle jeho šíleností se dnes učí moderní psychiatrie.

Takže svět je na ruby ve všech ohledech, úlohu duchovní přejímají představitelé NWO a farmakofirem, o kvalitě tohoto vzdělání svědčí i výše napsané a nám nezbývá, než se neúčastnit a čekat až místo vlády šílených, posedlých lidí nad lidmi už brzy přijde vláda Boží. Té jediné věřím, protože my lidi opravdu jsme "vyzkoušeli" už všechny druhy vláda a výsledek ja katastrofální stav země, duchovní i fyzický nás lidí a není náhled na "osvícení" současných feudálů ať už si říkají jakkoliv. Po ovoci poznáme je. Br [bliji]

222121

16.06.2010 17:46

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Podle věrohodných pramenů je jen jeden živý Bůh, Otec Ježíše Krista. K tomu co uvádíte, tak sám Ježíš označil budoucí šílenosti náboženských vůdců falešných, kdy řekl křesťanům původním, mimochodem nazývali ce "Cesta" tehdy, no a řekl jim, že mnozí je budou zabíjet a domnívat se, že tím působí službu Bohu.

Z toho si dovoluji dovodit a jiných asi dvacetiletých studií průběžných, že kupříkladu nyní krásný překlad Jeruzalemské Bible o tom Bohu a jeho záměru hovoří, tentokrát bez cenzury, kdy je ponecháno skutečné Boží jméno JHVH, v tomto krásném překladu ve formě Jahve, ale zřejmě možno použít i tvaru Jehova. Stejně jako Ježíš je počeštěný ale přijímaný tvar jména Jehošuha (znamená Jahve je záchrana)....

Tedy uzavřel bych tuto odpověď tazateli tím, že opravář auta není ten, kdo ho ničí a rozbíjí jakkoliv třeba to může mít napsáno na servisu, že je (viz falešné církve), ale ten kdo skutečně se o auto - v tomto případě zemi, lidi a jejich duchovní potřeby, ale i tělesné stará.

Nejsem členem žádné "církve", ale po osobní zkušenosti a opravdu skutečných projevech věřících v praxi (druhá světová válka, bez kolaborace, bolševismus bez kolaborace), tak si myslím, že nejupřímněji hledající a praktikující jsou Svědkové Jehovovi www.jw.org (zde jsou jejich materiály v mnoha jazycích). Snad proto jsou také tak bez argumentu pomlouváni a kupříkladu za "komunismu" byli stejně jako za "nacismu" na ně STB, stejně jako dříve Gestapem prováděny doslovné hony, vypalování tiskáren, mučení atd.....

Takže pokud by se ve světě, školách učili jejich morální zásady opřené o Písmo, nebylo by co řešit je můj názor, jakkoliv nedokážu žít tak jako oni.

Pěkný, nezaujatý článek o jejich postojích je na BL (Skutečnými hrdiny 2 sv. války byli SJ = http://www.blisty.cz/art/23325.html

222150

16.06.2010 20:24

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Opravdu mne to mrzí, ale nevyučuje se křesťanská nauka na školách, vyučuje se prakticky pravý opak Bible, právě v "duchu" falešných církví, které činí války, opravdová zvěrstva ruku v ruce právě s politickým systémem. Tento argument opravdu ne nevěrohodný.

Pokud víte o nějaké škole, kde se učí skutečně to, co se v Bibli doopravdy říká, dejte prosím vědět, ale opravdu budete mít těžkou práci takovou školu najít.

Nejen, že se neučí skutečné biblické zásady (apolitičnost, sebeovládání, pokora, skromnost, neuctívání vlajky, hymny atd. atd.), namísto toho se učí opravdu až perverzní "váklady", přesněji obrácené výklady kdy se Bible zneužívá k tomu, aby se vedly osobní války od papežských šíleností až po dnešní "moderní" církve, které žehnají nejen do válek, ale často homosexuálním sňatkům a dalším zvrácenostem, nikoliv aby žehnali návratu k normálu. Skutečně toto má opravdu nenapodobitelně zvládnutá společnost Svědků, s tím se asi budete muset smířit

222161

17.06.2010 13:19

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

baki, baki, baki, tohle co píšete mne mrzí. Svědkové Jehovovi nepoužívají zdaleka jen překlad na kterém pracovali. Citují z mnoha překladů, včetně Jeruzalémské Bible.

Neopomíjím ostatní "jiná" Evangelia, neopomíjí je ani Svědkové, skutečně mám k dispozici mnoho překladů Písma a troufám si říci, že mám přístup k desateru a nevím jak soudíte, že se jím neřídím?

Vaše výpady neumožňují diskuzi. Katolická církev a její papežové jsou snad démoni sami přemnozí, napáchali tolik zvěrstev, že to není ani možné vepsat do příspěvku, natož knihy, tak se do mě prosím nepouštějte, je-li to možné a nepodsouvejte mi ani co nedělám ani co nepíšu, děkuji

222222

17.06.2010 20:08

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Baki,Baki, vy jste na mne přísný, vycházím ze studia mnohem širších informací, jsem vzdělán v tom jak vznikala Bible a posuzuji fakta. Nejde mi o výpady, mrzí mne, pokud mi podkládáte něco jiného, než právě fakta.

Zkameněliny i nedávný nález Noemovy Archy jen potrvzují pravdivost Bible, velmi pěkně jsou ty věci popsány od vědců zde:

je to kompilace, ale stojí za to a každý "Darvinovec" se musí propadat hanbou, jak mnohem větší víra je věřit v "samostvoření", než v Tvůrčí proces Božího Ducha a inteligence, opravdu doporučuji: http://www.freewebs.com/paprsek/geovrstvy.htm

Nad těmito argumenty není prakticky možno polemizovat, věda v této i jiných věcích lže a je daleko více ideologii náboženstvím, než faktická pravda. Doufám, že si článek přečtete, než se pustíte do obhajování neobhajitelného. S úctou Ji

222251

20.06.2010 13:57

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Baki, odkazujete na Bibli a potopu v souvislosti s Vámi vnímaným charakterem Jahve.

1) Potopa nebyla důsledkem lidského selhání, ale důsledkem selhání duchovních bytostí Nefilim a jejich hybridních potomků, kteří nebyli zabiti ale odhmotnili se do vymezených míst, zde je potřeba se plněji s tím seznámit.

2) U Abraháma se jednalo o poukázání na to, jakým způsobem Bůh obětuje, či přesněji Ježíš přijme oběť jako jediný Boží zplozený Syn. Abrahám navíc věřil ve vzkříšení, tedy věděl, že Bůh není omezen tělesnou schránkou člověka, ale že umí vzbudit ducha člověka v novém těle. Takže tyto Vaše závěry by chtělo více prostudovat a prohloubat.

222405

10.10.2010 07:42

Zajímavý nápad jean.larouxe

Názor

ji 90.?.?.?

Domnívám se, že využití překladače, pominu-li náročnost vůbec jeho aplikace do fóra by bylo nejen pro zábavu, ale připusťme mohlo by vést i k vnitřní dezintegraci diskutujících. Prostě proto, že by se mnozí z nás mohli vzdálit svému rodnému jazyku vědomě i podvědomě, přizpůsobením se "překladatelskému dialektu". S tím souvisí i textová poznámka pana Stwory, že právě Ty jazykové nuance související nejen s rozsahem slovní zásoby, ale i jeho využitím precizují názory, sdělitelnost. Takže by si hloubavější mohli tímto fórem zařidit i jakýsi "new speak" z "druhé" strany.

Teď k tomu důležitějšímu (pro mne). Vezměme jenom název knížky J.A.Komenského "Škola hrou". Snad ani netřeba znát celé toto dílo, aby člověk nahlédl, že nejn pro nás, starší generace, ale i pro nové škola hrou rozhodně není. Naopak učí nepřemýšlet, povrchnosti, nezdravému soutěžení a rozděluje děti nikoliv podle talentu, ale "vyhmátnutím" toho nejhoršího z jejich povah. Takže ač tady máme zjevně moudrý návod, jak přivést děti k touze po vzdělání, rozvoji osobnosti = společnosti, systém se pouze jménem Komenského zašťituje (názvy škol, ulic, atd. atd.), ale pracuje v přesném protikladu jeho metodiky. Mimochodem školství u nás běželo podle vzoru vojenských námořních kadetek, jak jej zavedla vyšinutá M. Theresie opravdu dlouho a dnes je jen jiný "facelift", ale prostě škola vychovává v podstatě k pravému opaku deklarovaného účelu. K povyšování, iniklinaci k nesmyslným oborům lidské činnosti, brzdí rozvoj a pravdivé informace nahrazuje doslovnými báchorkami, kterým říká dějiny, účelově se měnícími podle "směru cesty" = NWO pod různými názvy...

Fór je navíc opravdu mnoho, lidí, keří kromě kritik či "násilí" hledají opravdu rozumnou cestu k modifikaci (změna ze spodu nemožná) šíleného systému = málo. Navíc kolik z "Chartistů", kteří údajně hledali rozumnější spolupráci s přírodou, vedení státu po převratu naplnilo svá slova. Neznám takového, ale mnoho těch ze kterých se stali vzoroví lidé až šiřitele "demokracie" a propagátoři válek a pravého opaku všeho v disentu deklarovaného...

Můj názor je, že ten už dnes globální systém padne zásahem vyšší moci, nikoliv snahou stále cíleněji matených a klamem "vzdělávaných" nás - lidí. Prostě to v relativně krátkém čase "dají do kupy" na klíč - počítačové systémy kontroly všech nesmyslů, čipy, kamery, jedna měna a pak to bude otočeno proti nim, dřívě, než by se lidi docela zničili. Jinak dnes těch pojistek jak "umravnit" pravdu, svobodné myšlení jsou desítky či stovky a mnohem sofistikovanějších, než v předchozích systémech - systému. Takže nápad vidím jako nerálný.

229737

16.10.2010 11:59

Malá úvaha o pyramidách

Sokratovo chceš-li hnout světem, hni sám sebou. :) I díl příspěvku

ji 90.?.?.?

Obecně filozofové plácají nesmysly, zkusím rozebrat na tomto Sokratovo....

A) Sokrates se zde popírá sám ve své větě. Ve větě máme dva předměty, velmi kvalitativně rozdílné - svět a sebe. Sokrates zde užil naprostý protimluv - jako příměr a ukázku toho, jak jsou tyto "moudra" jen prázdným libozvučným tlacháním si dovolím zaměnit dva předměty. Auto a psí boudu. Sokrates tedy radí, abych pohnul psí boudou, když chci změnit svět??? To je klam.

B) Pokud někdo namítne, že to je příměr, pak také nefunguje. Chci-li změnit společnost = svět, naprosto s ním nehnu změnou ani sebe, ani svých postojů. Kupříkladu pokud, pochopitelně nebudu chtít sdílet hodnoty a způsoby světa, mohu žít v rámci možnosti na samotě, v klášteře, kdekoliv. Kvalita systému - světa zůstane absolutně neovlivněna.

Tento i další skvostně znějící ale infantilní výnost tedy je k ničemu a těžko to kdo (fakticky) vyvrátí.

To jsou totiž vážení přátelé jen kecy, které můžeme příjmout s úcty k Sokratovi, nebo komukoliv jinému, kdo libozvučně píše zcela protikladné a nepoužitelné téze.

Svět jistě chápeme jako systém, ve kterém musíme žít, ale ať zvolíme jakýkoliv způsob změny sebe, svět jako systém nezměníme ani o píď.

Proto je vhodné svět popsat, více méně varovat před ním méně zkušené, vzdělané v pravém slova smyslu a potom můžeme ale na rozdíl od pana Sokrata zkonstatovat, že svět nelze změnit vůbec. Lze jít příkladem, jak se ve světě chovat, aby nás co nejméně "postihl". To pomíjím narcismus těchto "filozofů", kteří vychází už ze zcela pomýlené myšlenkové "základny", že každý má možnost měnit ať už cokoliv, natož svět a sebe.

V praxi vidíme, jak stále rafinovaněji, technologicky zdatněji a pro citlivější "občany" odpudivěji a iraconálně je svět řízen, jak je moc pečlivě centralizována, přičemž ale se ruší jakékoliv téměř možnosti postihnout konkrétní zvěrstva vykořisťování, válek, usurpace díky několikanásobné kontrole politickou, justiční, vojenskou a propagandistickou, nutno říci i "lékařskou" mocí, kdy lze jednotlivce odepsat dnes už tisíci způsoby a naopak nelze dohledat spravedlivý proces prakticky v jakékoliv oblasti.

Na zemi se vystřídalo mnoho názvů, ale svět - systém jde krutě k absolutnímu "sjednocení" nehledě na zájmy kohokoliv jiného, než mocných oligarchů, bankéřů, farmaceutů, zbrojařů etc., tedy ke sjednocení "právních", monetárních a sociálněsprávních "norem". Ten systém zespodu je nezničitelný, navíc na něm parazituje mnoho řekněme služebníků této krutě kontrolované hry "letadlo", kdy na zotročení lidí, zničení přírodních zdrojů, iracionalizaci snad už všeho parazituje minoritní část lidí, která ale efektivně a beze zbytku ovládá zbytek ať už v přímých koloniích či relativně ještě volnějších pol. systémech.

Fóra jsou d...

Automaticky kráceno

230099

16.10.2010 12:00

Malá úvaha o pyramidách

II. díl

ji 90.?.?.?

Na zemi se vystřídalo mnoho názvů, ale svět - systém jde krutě k absolutnímu "sjednocení" nehledě na zájmy kohokoliv jiného, než mocných oligarchů, bankéřů, farmaceutů, zbrojařů etc., tedy ke sjednocení "právních", monetárních a sociálněsprávních "norem". Ten systém zespodu je nezničitelný, navíc na něm parazituje mnoho řekněme služebníků této krutě kontrolované hry "letadlo", kdy na zotročení lidí, zničení přírodních zdrojů, iracionalizaci snad už všeho parazituje minoritní část lidí, která ale efektivně a beze zbytku ovládá zbytek ať už v přímých koloniích či relativně ještě volnějších pol. systémech.

Fóra jsou dobrá ke vzdělávání a aby člověk nebyl drcen tím, že se "mu to snad jen zdá" a poznal tu odpudivou tvář světa, si myslím, jakoukoliv změnu zespodu pokládám za nemožnou. Změnu člověka ke které toto poznání v šíří studia přispívá pokládám za prospěšnou a jedinou možnou věc, což lze ale napsat rozumně a nikoliv v protikladu, jako to udělal Sokrates. Ani jeden z filozofů objektivně nepříspěl podnes k jakékoliv změně světa ani tisíci citáty a kdo zná životopis Sokrata, tak ví, jak sám nebyl schopen ani sebereflexe. Navíc jeho názor "NIKDO NEČINÍ ZLO ÚMYSLNĚ" je dramatickou neznalostí nepochopením tisíckrát doložené protikladné pravdy, že řada z nás lidí má potěšení z ničení druhých na psychické i fyzické úrovní a to řada nemalá. Pokud filozofická autorita učí takové absurdity na úrovni naivity dítěte ze třetí třídy, má je jako stěžejní program, tak je to politik jako každý jiný.

230100

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 4

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
27,25 Kč
Libra
30,30 Kč
Kanadský dolar
17,57 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,53 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 011,74 Kč
1 unce stříbra
552,70 Kč
Bitcoin
316 474,77 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 573 147