Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané novocián

Nalezeno 14 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.01.2007 22:54

Demonstrace Ne základnám

Trochu jinak

novocián 90.?.?.?

Pěkný článek,pane Stwora,dokonce i s citátem latinského přísloví.Na latinu a římské dějiny nejsem odborník; vím jenom, že se starým Římem to dopadlo špatně.A s takovým státem ,který se tou zásadou řídí to nedopadne líp. [smích] [mrknutí jedním okem]

127422

25.11.2008 01:01

Byla jsem na Národní třídě 17. listopadu 2008: několik úvah

Milá paní,

novocián 90.?.?.?

s Havlem nemá smysl diskutovat.Kolikrát ten už popřel sám sebe, svůj "antikomunizmus", svůj "humanizmus",svoji "pravdu a lásku",... VŠECHNO co jednou slavnostně vyjádřil podruhé zase popírá.A nelze ho obvinit ze ztráty paměti ani z nedostatečné inteligence.Ten na rozdíl od Klause dobře ví co říká a co jeho slova znamenají.
Jenomže on nemluví sám za sebe.On mluví za ty co stojí za ním.Kdo to je, to se snadno můžete dovtípit.On si je dobře vědom zla které koná, ale už nemůže zpátky.
Je mi Havla líto a kdybych v to věřil budu se za jeho duši modlit; obávám se že stejně marně.

176671

26.11.2009 20:52

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Jenom takova mala poznamka.

novocián 90.?.?.?

Ale milý René, potřebujeme opravdu ty volby? Po dvaceti letech volených vlád, které dovedly zemi k úpadku a rozkradení - každá ovšem jiným způsobem - nastoupí vláda nevolená (vedená komunistou) a je prohlášena za nejlepší ze všech.Tak jaké volby ? Není tu vhodnější osobnost která nás bude v té Evropě reprezentovat než absolvent moskevské politické školy ?
Neboli -umíme si sami vůbec vládnout bez dozoru KGB ?
Jestli TOHLE tvoří tu naši "národní identitu", tak se modlím za to, ať nás jí pan Van Rumpuy zbaví co nejdříve. Jenže se mu to bohužel sotva podaří; Moskva, či Jaseněvo nás drží pevně a nepustí; naši euroskeptici (jiným vtipným názvem jednoho diskutéra "Asiahujeři") jí v tom pomohou.Vězíme pevně v Asii.

205803

10.12.2009 22:38

Osvobozen!

Dobrá zpráva

novocián 90.?.?.?

Nejsou tak silní jak se tváří a zdají.Před důsledným a odvážným jednáním uhnuli a zahráli to do autu.
Nebo si snad někdo myslí že je to rozhodnutí "statečného soudce", že náš soud bude jednat samostatně a podle práva a ne podle instrukcí shůry ??

206732

24.12.2009 14:37

Proč pevný dolar předznamenává útlum v roce 2010

RE: USA páchájí ekonomickou sebevraždu!

novocián 90.?.?.?

Kapitalizmus že je politický systém ? Čím je politicky charakterizován ? Pán snad ráčí být marxistou? Nemarxisté si to totiž nemyslí; myslí si že je to systém hospodářský který má co do činění s politikou jen v rámci společenské souvislosti všeho se vším. Provází lidskou společnost po celou její historii (a asi i prehistorii),a to včetně bolševického "socializmu" , tam jen nabyl nestvůrné státněkapitalistické monopolní formy.
Kapitalizmus je dobrý služebník; dokázal ty nejširší vrstvy zbavit bídy a umožnil jim podílet se na blahobytu který přinesl lidem rozvoj myšlení. Je to ale zlý pán; a pánem zůstane pokud se nezbavíme marxistického bludu, že je to totiž politický systém. Až se toho bludu zbavíme, zaženeme kapitalizmus do jeho správné služebné role a budeme moci využívat jeho výhod ve prospěch všech

207920

24.01.2010 18:43

Jak elity ovládají svět

RE: Existují vůbec ony Elity?

novocián 90.?.?.?

Vřele s vámi souhlasím. Přesně rozvíjíte to co načal méda beda.
Všechno vyplývá z prosté logiky.Podobné elitní seskupení musí sestávat z lidí krajně egoistických a takoví nikdy nemohou upřímně spolupracovat. Je to smečka lupičů kde každý jen čeká jak se druhý otočí, aby mu vrazil nůž do zad. Ke krátkodobým cílům se sice spojit dočasně mohou – ale dříve či později se nevyhnutelně pustí do vzájemné rvačky. Svět je jen jeden a každý z nich by ho chtěl mít pro sebe.Takový spolek se začne rozkládat daleko dříve než ovládne svět– proto, aspoň za uplynulých 5000 let, existuje vždy pluralita těch mocných skupin, jak napsal Méda.
Lidé takového charakteru mohou kolektivně působit jen v totalitě, kde ovšem jejich individuální vůle je zcela potlačena. Její pevná pravidla popsal už Herodotos a ta se od jeho doby nezměnila. To by ovšem znamenalo mimo jiné konec kapitalizmu, jak ho dnes známe jakožto hospodářskou entitu (politickou nikdy nebyl, to je výmysl Marxe).Tak ovšem moc plynoucí z bohatství zcela zaniká, a tím pádem i moc těch zmiňovaných „elit“.To by bylo pak už o něčem docela jiném.
Jsem jako Vy přesvědčen že konkretní nebezpečí vývoje, jak je zde panem Stworou předkládán nehrozí.Ostatně – je v tom trochu humoru – představte si tu obskurní skupinu Bilderberg s členy jako jsou náš Trautenberk nebo Žantovský – a máte obraz co to asi může znamenat….
Jiná věc a vážná je ovšem to, že se ti zoufalci o takovou věc, z logiky nemožnou, opravdu pokusí.To udělat mohou, nebo snad už i dělají.Jsou schopni a ochotni přivést svět do katastrofy a na všechny lidi seslat strašnou tragedii.Takové nebezpečí,myslím, opravdu existuje.

210500

26.01.2010 23:33

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

Táži se vás

novocián 90.?.?.?

Přiznávám se že jsem ten článek pořádně dočetl jen k výrazu „americké zájmy“. Dál už je to jen o raketách a ty mě zajímaly jen dokud kdy jsem je z Travexu či podobných látek sám dělal a vypouštěl ( do doby než mě začalo více zajímat opačné lidské pohlaví). Zato však ten výraz AMERICKÉ ZÁJMY mě zaujal.
Obdivoval jsme se vždycky Americe jako zemi, kde si lid poprvé na světě pokusil svoje záležitosti řešit sám. Několik blízkých kteří tam žijí mi umožnilo nedlouhý pobyt, a líbilo se mi tam. Když jsem pak u nás o tom mluvil, tak na otázku „Kdy se my budeme mít tak jako v Americe“ jsme odpovídal:“AŽ SE BUDEM NAVZÁJEM ZDRAVIT TAK JAKO V KANADĚ A BÝT K SOBĚ ZDVOŘILÍ A OHLEDUPLNÍ JAKO TAM“. Přikládám to právě té vládě lidu, že vzájemné jednání mezi Američany je dnes takové, a že i všeobecná úroveň, nejvyšší na světě, je toho důsledkem. Amerika v mých představách – to je milý, upřímný, čestný a statečný americký lid.
Teď se dovídám, že zájmy Ameriky jsou jiné než nějaká ohleduplnost k ostatním. Že tím zájmem je být nejsilnější, mít co nejvíc zbraní a silou a hrozbou (nebo i demonstrací) totálního zničení ovládnout ostatní, pokud možno celý svět.
Táži se Vás tedy , vážení Amerikáni, opravdu s upřímností: je skutečně v zájmu Ameriky, tedy jejího lidu, vás, ovládnutí světa takovým způsobem?
Věřím že Vaše americká taktnost přiměje aspoň někoho z vás aby mi odpověděl.

210722

28.01.2010 18:26

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

RE: Táži se vás

novocián 90.?.?.?

Děkuji Vám, Američané, všem za podrobné odpovědi, nezklamali jste mě. Bohužel potvrdili jste mi to co jsem si myslel, že rozpínavost Ameriky – dnes dominující prvek její politiky - není v zájmu jejího lidu. Že se tím její současný imperializmus vůbec neliší od oněch předchozích; že se tu zdaleka nejedná o to aby obyčejný Američan (předtím Němec, Francouz, Turek, Tatar at.d…) vládl nad obyčejným Čechem, Peršanem, Rusem …, nýbrž vždycky jen o to, aby ti mocní si pevněji podrobili vlastní lid doma. (viz Hannah Arendtová) Obyčejným lidem přinese výboj vždycky jen utrpení.
Vládce zajisté nedělá věci které mu škodí . Pak tedy nelze mluvit o „vládě lidu, lidem a pro lid“. Tudíž – demokracie v Americe de fakto přestala existovat a nemělo by se už o ní jako skutečnosti vůbec mluvit. Jak teď nazvat ten režim, nevím.Je to logické, co jsem napsal ?
Jak je možné že tak nadějně , s těmi nejpoctivějšími úmysly, „na zelené louce“ založený systém vlády lidu tak hanebně zkolaboval ? Není to tak dávno, co byl vytouženou zemí svobody, vzorem a ideálem demokratů na světě.Ti si dnes připadají jako by jim vyhořela hasičská zbrojnice, jako by sůl už nebyla slaná. Zůstává asi tím nejlepším co západní civilizace vymyslela; ale ukazuje se, co řekl Parkinson: „ Ani to nejlepší není dost dobré“.
Najde americký lid cestu jak se „vláda jeho věcí do jeho rukou opět navrátí“ jak se to stalo v polovině XIX století? Nebo je to celé už nenapravitelné a odsouzeno k zániku jako starý Řím? To je důležitá otázka pro celou západní civilizaci.

210888

30.01.2010 00:34

Dopis politikům

Pane Ludvíku

novocián 90.?.?.?

Je to moc hezké co píšete, ale má to jeden háček.Ti státní činitelé, kteří ten dluh dejme tomu bez naší účasti způsobili, byli námi svobodně zvoleni.Dali jsme jim moc, aby rozhodovali o našich osudech a majetku, a to našim svobodným rozhodnutím.To znamená, že za jejich práci plně, na celých 100 % zodpovídáme.Takže jestliže naším jménem nasekali dluhy jsou to tak jako tak naše dluhy.
Stejně jako když nějaká firma svěří svůj majetek do rukou nepoctivému prokuristovi a on ho zponevěří a firmu zadluží, ručí za to ti kdo ho tam jmenovali - majitelé firmy. Majitelem státu je lid a pokud si není schopen zvolit poctivé představitele musí se smířit s tím že za zloděje bude platit.

210997

01.02.2010 23:09

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

Demagogie

novocián 90.?.?.?

Demagogie Bartoše, Havla i Klause. (Ostatně Klaus nic jiného neumí). Takřka všechny typy vadných "argumentů" např. podle http://holbachia.sweb.cz/texty/jine/fallacies.htm; doplněné ještě neurčitým strašením vším možným.
Asi největší lží je ztotožňováníní NWO podle amerických iluminátů se světovou či evropskou sjednocenou demokratickou vládou.To první znamená nekontrolované ovládání světa úzkou skupinou nejbohatších Američanů.Spojení demokratických národů do větších celků znamená naopak posílení státu proti monopolům a tedy oslabení nadvlády boháčů.
Vůbec nejde o to jestli je na světě států dvě stě nebo jeden- ale o to, aby tam vládnul lid a ne elita.
K přelidnění světa dodávám, že to je dávno známá věc.Varoval před tím už starý Janeček, a to už bude nějakých 30 tisíc let !
Nebude dost sobů aby se tolik lidí mohlo uživit !

211186

04.02.2010 23:35

Smrt západu na pohřebišti impérií

Podobnost není náhodná

novocián 90.?.?.?

Ano, je to implicitní přiznání porážky.Výkupné vítězům.
Nechápu to; ti co tak rozhodli, Obama a spol., takoví vzdělaní lidé, každý kolik univerzit – a oni si nepamatují jak zanikl starý Řím ? Asi na tu látku nebyli zrovna ve škole. Protože pořádají přesně to co se dělo tehdy.
Stát zmítaný vnitřními rozpory, vláda v potížích. Ne že by neovládali lid, ten už byl podroben; ale nedokázali ovládnout sami sebe.... „Lepší jest kdož nad svou myslí panuje nežli ten, kterýž dobyl města“... Řešení hledali ve vnějším výboji. Pod ledabylou záminkou napadli nějaké barbary o nichž si mysleli že je snadno porazí a vítězstvím si upevní vnitřní pozici.
Ale zklamali se. Neměli než žoldnéře, a ti přece nejdou do boje kvůli vítězství, nýbrž aby si vydělali peníze. Pokud by se jim mělo něco stát nebo nedej bože natáhnout brka, válka by pro ně neměla význam. Nemají-li aspoň pětinásobnou početní převahu, proti odhodlaným bojovníkům nemají šanci. Prohráli pokaždé, „a to ne jednou ano a podruhé ne, nýbrž vždycky a bez výjimky“. Nezbylo než usmířit vítěze nějakým výkupným, sliby, přidělením území nebo funkcí apod. Tím to však teprve začalo; barbaři obklíčili a pak prostoupili postupně celou říši a nakonec ji rozbili.
Děsí mě pomyšlení na takový neslavný konec naší civilizace, vzpírám se tomu uvěřit. Ale podobnost situace je přesná. Přečtěte si třeba Boëthia, jeho úvod k „Utěšitelce“ kde popisuje poměry v posledních letech Impéria. Vynecháte-li vlastní jména, může to být popis dnešní skutečnosti; do takových detailů že z toho jde mráz po zádech.
Římané netušili co nastane po skončení jejich říše. Ani my si nedokážeme budoucí vývoj dobře představit; ale přece jen jsme trochu více poučeni. Aspoň v tom, že to nebude nic radostného.

211562

08.02.2010 23:55

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

Největší zločin

novocián 90.?.?.?

Článek je podle mého názoru dezorientovaný, a diskuze pak, až na výjimky, nemůže být jiná.
Pane Kadubec, myslíte-li že jste nebyl svědkem komunistických zločinů, jste na omylu. Všichni starší 21 let svědky jednoho z těch největších zločinů byli ! Byl to zločin podvodu a loupeže, snad největší v dějinách. Myslím tím samozřejmě sametovou revoluci a perestrojku v Rusku i v celé východní Evropě.
Váš článek je drobátko, nezlobte se, naivní a řekl bych, volaaký zmätený. Kdo nevezme v úvahu, že tento režim je plánovaným pokračováním, neboli jak řekla jedna moudrá paní, metastázou komunizmu, pak samozřejmě je řadou věcí udiven a jsou pro něj „nepochopitelné“.To zdaleka není jen programové prominutí zločinů z 50.let (i později), ale například ještě
- Šaškovský „lustrační zákon“, který formálně vypudil bolševiky a estebáky z ředitelování podniků, ale umožnil jim ty podniky si zprivatizovat a stát se jeho majiteli (což obvykle udělali)
- Plánovité zřízení KSČM jako tajné páté kolony scénářem určené vládnoucí strany (viz volby prezidentů), levicový strašák a v poslední době i informační centrum pro podchycení režimu nebezpečných živlů
- Komunistické obsazení VEŠKERÝCH klíčových míst od ekonomiky , přes soudy, politické formace VŠECH stran, odbory, ale i třeba dobročinné a zájmové organizace… až po kulturní instituce a vědecké ústavy , a jejich vedení estebáky a bolševiky nebo jejich potomky.
- Pokračující sledování skutečných protikomunistů bezpečnostními složkami, převzetí jejich dokumentace od StB BISkou


A tak dále…..
V tom roce 89 komunisté, zjevně po dohodě se Západem za stanovených podmínek, podle dlouho a pečlivě připraveného scénáře lživě předstírali zrušení své vlády, s konečným účelem vlastního obohacení.To je zločin podvodu.
Následně pak, nerespektujíce ústavou (paragraf 63) určené národní vlastnictví kapitálu (s explicitní definicí že není státním majetkem) tento kapitál nejprve zestátnili a následně si mezi sebou rozebrali. To je zločin loupeže.
Komunistická zločinnost snad vyvrcholila rokem 89, ale neskončila.Jsou to stále stejní lidé, kteří nám vládnou, zločin mají v genech a kriminalita komunistů bude pokračovat, dokud národ nenabude opět svého ducha a nevyžene je od moci. Toho se ovšem, bohužel, sotva kdo z nás dočká.

211980

19.02.2010 15:16

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Souhlasím

novocián 90.?.?.?

Ještě napište že je zděděná po homosexuálních rodičích ať to má větší šmrnc.

212996

12.06.2010 12:52

Kravská úvaha

Politická souvislost i v tomto případě

novocián 90.?.?.?

Říká se že se zvířaty je obvykle zacházeno o něco hůř, jak je v dané zemi zacházeno s lidmi.Takže to i v tom směru o něčem vypovídá.

221843

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 46 čtenářů částkou 9 438 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 0

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 3

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 - tři zemřeli08.04.21 15:10 USA 5

Zavádění vakcinačního pasu porušuje Norimberský kodex - je formou nátlaku08.04.21 13:19 Evropská unie 2

Babiž si přivedl dalšího globalistu - z bláta do louže08.04.21 11:49 Česká republika 4

WHO nesouhlasí se zavedením vakcinačních pasů - zatím08.04.21 10:43 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,56 Kč
Švýcarský frank
23,57 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 862,44 Kč
1 unce stříbra
550,62 Kč
Bitcoin
1 377 883,02 Kč

Poslední aktualizace: 13.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 033 428