Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané MedaBeda

Nalezeno 2368 příspěveků, 142 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.05.2010 08:26

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

MedaBeda 62.?.?.?

Vliv není ve hvězdách, ale v síle okamžiku, který poloha hvězd pomáhá fixovat, neboť konstelace jsou specifické, a vzhledem k množství proměnných v blízkém čase neopakovatelné,
nově zaváděné planety a hvězdy tento okamžik pomáhají zpřesňovat.


Jinou věcí je interpretace konkrétního okamžiku, tam už je pole docela široké a jde spíše o umění, než o vědu jako takovou (ta je potřebná spíše v 1. kroku - výpočet přesné polohy nebeských těles ap.).


Tam, kam to však v tomto ohledu dotáhla jedna z indických astrologických škol, je docela síla - tam dokonce vědí, kdo si pro horoskop přijde, a mají jej pro něj připravený již několik století.


Ovšem je zde věc jiná - nekončící pnutí mezi svobodným rozhodnutím a osudem. Na horoskop se dá pohlížet jako na pojmenování možností, které člověk má, stejně jako na řetěz, který si člověk uváže na nohu.

Svobodnější se v tomto zdá být metodika tarotu, ale i ta může být na podvědomé úrovni poutem. Záleží na tom, jak silný je člověk uvnitř a za jakým účelem tyto nástroje využívá.

Drama zápasu o svobodnou vůli vrcholí v tomto výroku:

"Ty už ses rozhodl. Tady jsi proto, abys pochopil, proč ses tak rozhodl." vědma ve filmu Matrix

Srovnám-li si ho se současnou mocí médií a ideologií, daní a zákonů, pak mám za to, že žijeme v iluzi svobodné volby. Jsme podvědomě programováni a neumíme se od tohoto vlivu izolovat.

"Svobodná volba je nakonec vrcholným argumentem pekla proti vám." Obyčejná Nula

Ke skutečné vnitřní svobodě se dostává jen minimum jedinců. Zbytek jsou kauzality, důsledky.

"Existuje jediná obecná pravda - kauzalita."
"Kauzalita – nedá se jí uniknout….. ’proč’ je zdrojem veškeré moci, bez něj jsme bezmocní."
Merovejec ve filmu Matrix

A. Crowley (Liber Legis) doplňuje:

"30./96 Jestliže se vůle zastaví a křičí Proč, vzývá Protože, pak se vůle zastaví & nedělá nic.

31./97 Jestliže se Moc ptá proč, pak je Moc bezmocná."Buddhismus tuto kauzalitu-karmu-zákon akce a reakce ruší. Odmítá hrát Hru, nechává kauzality vyhasínat.
Kauzalita je součástí Hry. Tu lze hrát vědomě, s nadhledem (stanovení příčin), a nebo nevědomě(sklízení důsledků)ve vleku rozhodnutí druhých. S tím souvisí i ochota hrát s kamenem zvaným astrologie. Pro někoho výhoda, pro někoho pouto. [cool]

219266

14.05.2010 15:45

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

MedaBeda 62.?.?.?

">This article's factual accuracy is disputed.
>This article has been nominated to be checked for its neutrality.
>This article needs additional citations for verification.
Takže se zcela určitě jedná o objektivně psaný článek"


K podpoření jakékoliv teorie stačí shromáždit dostatečné množství "odborníků", to samé platí o článcích na wikipedii a jejich hodnocení [velký smích]

"Ty citáty z Matrixu snad ani nemá cenu komentovat... Stavět filozofii na populárním filmu..."

Ten populární film naopak na filosofiích staví, ale to už Vám asi uniklo. Včetně závěrečné skladby ve 3. díle složené na motivy jedné z indických upanišad.

Zbytek nemá cenu komentovat, nepochopil jste. [cool]

219289

15.05.2010 22:12

Válka s Čínou? Nebezpečí globálního konfliktu (Díl 3.)

RE: clanek +++

MedaBeda 77.?.?.?

"momentálně" ?

Celé dějiny jsou toho plné. Je zbytečné si nalhávat, že někdy bylo lépe. Lidé dobří i nedobří žijí v každém věku, a občas tahá za pilku ten, občas onen. Celkově se ale dle mého názoru nic kvalitativně, s výjimkou technologií, nemění. Hloupost je antropologickou konstantou. Je vyhovující pro svou nenáročnost. Snahu o přesah má jen úzké procento bláznů, kterým to Universum solí po svém: mají mizivou účinnost v prosazení svých idejí, i vzhledem k procentu (dobrovolně) hloupých, především v demokracii, kdy je pro myšlenku nutno na rozdíl třeba od monachie získat nadpoloviční množství hlasů z celku. Tedy demokracie je dobře ošéfovaná taktika, kterak s průměrností a lůzou nejdále zajít. Sice to odnáší v rámci kolaterálních škod řada nezúčastněných, ovšem to nikoho nezajímá. Psi štěkají, karavana jede dál.

219402

16.05.2010 18:52

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

MedaBeda 77.?.?.?

"naučit usměrňovat, ale ne se zbavovat. Nedostalo se jí totiž pro nic za nic."

Přesně v tomto názoru se shodneme [smích]

219444

16.05.2010 19:02

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

MedaBeda 77.?.?.?

Něco podobného v poslední době řeším, shrnul jsem to v této teorii:

Motiv činností člověka = podvědomá kompenzace určitého nedostatku.

Dá se to aplikovat na cokoliv. Od koníčků, přes povolání, výběr partnera až po náboženský postoj.

Je to však celá "pravda"? Opravdu vnitřně naplněný člověk nemá potřebu nic dělat? Odpověď nemám. [cool]

219445

16.05.2010 19:29

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda 77.?.?.?

"historická země MORAVA s více než tisíciletou historií, ani zdaleka nemá taková práva, jako má Tibet."

A Vám by se líbilo, aby ČR byla rozdělena v duchu divide et impera?
Nestačí Vám pnutí mezi pravicí a levicí, mladými a starými, bohatými a chudými, našinci a přistěhovalci, křesťany a ateisty, demokracií a skutečným stavem lidských práv, a dalšími? Proč potřebujete zavádět nové ohnisko sporů? Aby Vám pak Liechtenštejn poděkoval za znovunabyté dominium? Aby byl o důvod navíc, aby se náš národ topil v bahně vnitřních konfliktů?

Když tuto hru odmítneme hrát, máme velkou šanci o nápravu poměrů. Do té doby se můžeme třeba uřvat, ale nikdo a nic nám na pomoc nepřijede.


Vložený obrázek
znak rodu Liechtenštejnů


Vložený obrázek
vlajka Moravy

pozn.: Fischerova vláda začíná jim začíná otevírat dveře, a moravští "patrioti" netuší, pro koho že tu Moravu nacionalizují

Politici se bojí uznání Lichtenštejnska. Knížectví žádá majetek na Moravě
Lichtenštejnsko uznalo nezávislost Česka, spor o majetek nechá historikům

219449

20.05.2010 22:34

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

MedaBeda 77.?.?.?

"Snad nejdůležitější ale je, že tato literatura je původní a nezkreslená."

S tímto bohužel nesouhlasím. Je tendenčně překládaná, a dokonce dochází ke korupcím textu vkládáním nových pasáží. Nedávno jsem viděl příklad krišňácké modifikace původního textu Mahábháraty(mohu doložit fotokopií).

Navíc, v centru pro védská studia nikdo nikdy žádnou védu (myslím zde 4 hlavní) nečetl (sám název je značnou dávkou klamu pro nepoučené), ani nestudoval, protože za Védy se zde vydává kanonizovaný korpus Bhagávátamu(což je třeba oproti RgVédě rozdíl několika staletí), Bhágavadgíty a několika schválených upanišad (pouze 14 z existujících 108, jak ostatně hlásá sama stránka www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie) a soudobými autoritami napsaných komentářů, které se omílají stále dokola, a říká se tomu poznání (včetně vsouvání Krišny naprosto do všeho, aby člověk přestal bezpečně rozlišovat a přemýšlet).

Sanskrtské slovníky a védské texty nepodléhající kanonizaci zakladatelem ISKCONU Šrílou Prabhupádou a jeho následovníky se naopak oddaným zabavují, aby nedošlo k interpretačním odchylkám od sektářského výkladu.

Ještě štěstí, že vaišnavové nejsou jen ISKCON, jak se tato tradice snaží prezentovat. Spolu s misionářským úsilím, tak hluboce vzdáleným původnímu duchu védských nauk a jejich systému předávání dharmy, se mi jeví nevěrohodnou již od samého počátku, kdy jsem se s ní setkal poprvé. Následující bádání na toto téma a diskuse s nesektářskými vaišnavy mi daly plně za pravdu.

Není všechno zlato co se třpytí. Jídlo mají dobré, ale do knih bych jim nenahlížel, existují mnohem lepší zdroje k poznání Sanátanadharmy. Pravda, méně na očích, bez vnější pompy, lesku a obcházejících obchodníčků s knihami, ale existují. [cool]

219789

21.05.2010 10:59

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda 77.?.?.?

Je rozděleno např. Slovensko? Tam to jde i bez toho. Dříve to byly Horní a Dolní Uhry. Dnes je to celistvý stát, který dokáže bít na poplach kdykoliv Maďar vystrčí růžky. Jen u nás platí staré dobré rozděl a panuj. Dokonce už se dává sluch i landmanšaftu.

219820

21.05.2010 11:19

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Rozeberu tady dohromady trochu vice spolecnych temat.

MedaBeda 77.?.?.?

v jediném příspěvku:

Svět není černobílý, existuje multipolarita.

Není proto divu, že se jednota vedení štěpí - předpoklad jednoty jakéhosi vedení v opozici k jiným

Ta jednota vedení NWO byla vždy jen rámcová - předpoklad jakéhosi NWO

Ti, co se zrovna probouzejí - předpoklad jakýchsi spících (ještě také v jakém smyslu)

Dohodnout se napevno můžou jen ti, kteří nelpí na ničem (zbytečném!) - lpění na výše uvedených premisách a zároveň upozorňování na nelpěníOdkud tyto předpoklady přejímáte? Od 100% disidentských serverů??? Které jako "zázrakem" přežívají ve zlém róčildovském světě plném klamu a lsti a v uvažovaných elitách neomezené politické a finanční moci? Na Zvědavci, který "zázračně" odolal útoku zákeřného trestního oznámení? Od Rona Paula, který chudák nevyhrál volby a přece měl?

Jste v pasti 85., a dotvrzujete Hestroyova slova. Matrix je blíže, než si myslíte. Matrix tvoří ti, kdo věří v NWO, a ve všemocné bankéře, nikdo jiný.

Hrát si na disidenta umí každý hlupák. Podívejme se na pravdoláskovné bratrstvo. Ale být skutečným disidentem ducha, znamená čelit všem projevům Matrixu. Včetně platformy, na které se nyní bavíme.


(i Morfeus a Vědma jsou jeho součástí, víme?)

219821

21.05.2010 14:36

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

MedaBeda 77.?.?.?

a já jak se rodí lidové legendy...

[velký smích]

219836

21.05.2010 14:38

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

MedaBeda 77.?.?.?

"Barbarossa přesně podle římských metodik začal území dělit udělováním říšských titulů, proto vzniklo i moravské markrabství a nutno dodat, že to byla skutečná rána pod žebra východním „rebelům“"


Tisíc bodů!!! V tom je přesně jádro pudla!!! [překvapení] [překvapení] [překvapení]

219837

21.05.2010 16:30

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

MedaBeda 77.?.?.?

Vy jste asi vůbec nepřečetl, co jsem napsal.

A zkuste napsat něco ze SEBE. To je pro mě podstatnější, než naučené fráze od Šríly Prabhupády.

[mrknutí jedním okem]


Před Kalijugou existovala pouze jedna Véda.

zdroj?

Musíme vědět, že existují dva Kapilové.

zdroj?

Pozn.:Jsem přesvědčen, že pouze nezaujatý postoj nás osvobodí.

Má se začít od Bhagavad-gíty...

Šríla Prabhupáda říká: Jaké rady mohou takoví hlupáci a darebáci dávat? Přesto se vydávají za učence a profesory.
Koukám na tu nezaujatost jako puk.

[cool]


"Je tedy třeba začít studovat Vedy."

Určitě už byste měl začít, máte nejvyšší čas.


tady se dá leccos najít, jednou ročně obrovský knižní trh v Kalkatě
---

zde pohodlně online nákup:

RgVéda Samhita
SámaVéda Samhita
ShuklaJadžurvéda(bílá verze)
ÁtharvaVéda Samhita

One Hundred Eight Vedic Upanisads (Vol. 1)
One Hundred Eight Vedic Upanisads (Vol. 2, Pt. 1)
The thirteen principal Upanishads

Ideál je samozřejmě číst texty v originále ( Védy psané védštinou, na rozdíl od ostatních textů psaných kodifikovaným sanskrtem), ale tato schopnost se dostaví až časem, po velké píli.

Astadhyayi of Panini
Devavanipravesika /An introduction to the Sanskrit Language

Sanskrtských gramatiků je však více

Další si jistě najdete sám. Eposy, purány a jógovou Bhágavadgítu které se tu snažíte protlačovat, si nechte na chvíle oddechu [cool] Za pět, deset let se ozvěte, jak se daří a uvidíme [cool]

219847

21.05.2010 19:25

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Rozeberu tady dohromady trochu vice spolecnych temat.

MedaBeda 77.?.?.?

"ti, kteří v něj nevěří, také ho netvoří, tudíž v Matrixu nežijí"

Ten výrok lze rozložit. Ti, kdo v Matrix nevěří, ho netvoří, ale žijí v něm díky těm, kteří v něj věří. Otázkou je, nakolik jsou jím zasaženi ve svém konkrétním životě.

219855

21.05.2010 19:27

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Rozeberu tady dohromady trochu vice spolecnych temat.

MedaBeda 77.?.?.?

"Do pasti Matrixu se nemohu dostat, za chvíli až tohle dopíši, půjdu čelit všem projevům Matrixu sekáním trávy na zahradě."

I to nemusí být nutně výhra, ale myslím, že si to uvědomujete. [mrknutí jedním okem]

219857

21.05.2010 19:34

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

MedaBeda 77.?.?.?

"Držím se autoritativní metody, ověřené tisíciletími."

Pokud vím, Šríla Prabhupáda nežil před tisíciletími, ale několika desítkami let. Jeho metoda tradicím neodpovídá, zavádí nové přístupy, jak jsem již uváděl (modifikace textu, kanonizace jen určitých písem, misionářský přístup, tendenční překlady).

"Za pět dest let budu milý pane Médo už na druhé straně."

Za pět deset let budete stále zde, možná rozčarován, možná šťastný, ale určitě ne na druhé straně. Bude Vás sem poutat právě ona autorita, kterou zhusta citujete a nedokážete odhodit. [cool]

219859

21.05.2010 19:37

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

MedaBeda 77.?.?.?

"Také si nemyslím , že mám na to, abych v duchovní nauce přispěl něčím novým. To je utopie mnohých."

Právě proto zůstanete dásou, otrokem. Dokud si neuvědomíte, že ten potenciál ve Vás je.

Je pak marné bojovat proti jakémusi NWO, když jedno prabhupádovské NWO už stavíte.

219860

23.05.2010 19:43

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Rozeberu tady dohromady trochu vice spolecnych temat.

MedaBeda 77.?.?.?

V podstatě jste to shrnul, takže zkusím stručně. Být antiMatrix znamená být inMatrix. Je to stejné jako se snažit rozlomit magnet na plusovou a mínusovou polaritu, což je utopie, protože každý nový kus bude mít obě automaticky. V tom se myslím shodujeme.

Tou výhrou myslím situaci, kdy se tím magnetem-Matrixem člověk vůbec nezabývá. Není ani pro něj, ani proti němu.

Mnoho lidí se jím zabývá na principu negativní reklamy, který jsem svými příspěvky chtěl naznačit. Dávají mu energií tím, že se o něm donekonečna handrkují, že mu podle svých představ odporují poukazováním na něj - a neuvědomují si, že ho vlastně živí, dávají mu růst; že ho realizují v sobě samých. Psát něco napřímo není pro mne v tomto případě ideální, chci, aby lidé uvažovali samostatně, a přišli si na to sami, ale ne vždy to asi jde.

219948

23.05.2010 22:02

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: No výborně

MedaBeda 77.?.?.?

A na těchto "senzačních" zprávách staví celá antiNWO demagogie.

Stačí si zodpovědět na tuto otázku: Věříme Rotschildovi? Věříme Brzezinskému?

Pokud ano, není co řešit. [cool]

219955

24.05.2010 05:41

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Rozeberu tady dohromady trochu vice spolecnych temat.

MedaBeda 77.?.?.?

Čína? [velký smích]

219970

24.05.2010 09:17

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: No výborně

MedaBeda 62.?.?.?

On ten řád/neřád nezačal proto, že mocenské vakuum při pádu železné opony bylo příliš krátké. Navíc to byl projekt pouze pro tzv. západní svět (zejm. USA a EU). V Číně, Rusku a dalších státech o něm nikdo nikdy neslyšel. Ty jedou podle úplně jiných doktrín.

219978

Těch "zasvěcených" informací je celá řada. Docela by mě zajímalo, kdo to pouští do oběhu, že mu to ti lidé tak zobou. [cool]

219989

25.05.2010 07:32

Co Bilderbergerové rozhodnou u Íránu?

Írán

MedaBeda 62.?.?.?

je hra zpravodajských služeb k oklamání veřejnosti.
SSA ho ještě budou potřebovat, má vliv v Afghánistánu a Tádžikistánu, zprostředkoval jednání nesmiřitelných rivalů Pákistánu a Indie, aktivně investuje v okolních zemích. Stává se těžištěm islámského světa, jak bylo naplánováno(zajímavé je, že s tím přišla ruská geopolitická škola), aby šlo s muslimy jednat před jednu hlavu, a ne složitě s každou skupinkou zvlášť. V neposlední řadě může být klíčovou jeho surovinová politika, protože v ŠOS je pouze pozorovatel, a Rusové s Číňany mu plné členství dát nechtějí, i když o to usiluje. Pak bude pro Američany snažší se s ním spřátelit a postupně tak znovuzískat ztrácející se pozice v islámském světě. Myslím, že na to analytici už přišli, jde jen o to, zachovat tvář, a nespustit se s Íránem příliš okatě a brzy. Nebudilo by to diplomatickou důvěru.
Muslimové jsou jazýčkem na vahách mezi západním a východním světem, Číňané si to s nimi pokazili situací v Ujghurské AO, je tedy jistá šance na oboustrannou diplomacii západního střihu. Klíčem je však, jak se SSA zhostí situace v Afghánistánu a Iráku. Napadení Iráku íránským špičkám vyhovovalo, Taliban je zas ostudou u řady muslimů, Západ to tedy s muslimy nemá prohrané, i díky vztahům s Tureckem jenž je v NATO (a jeho jakžtakž vlivem na turkické národy), Sáudskými Araby (ropné přátelství s SSA), Egyptem a Jordánskem. Rozpor je mezi šíitsky laděným íránským režimem a panarabskými tendencemi Sáudů. Tento rozkol se jen tak přejít nedá.

US plans to station diplomats in Iran for first time since 1979 (Thursday 17 July 2008)

Experts urge Obama to rethink Iran policy

220047

26.05.2010 07:11

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

MedaBeda 77.?.?.?

"Protože TO, co ONI chtějí, MY určitě nechceme! "

Jo, tato věta vystihuje úplně všechno. Jak nedefinovanou entitu ONI, tak hloupost odpůrců. Bude-li to však k užitku pospolitosti, klidně budu entitě ONI odporovat také. [velký smích]

220150

26.05.2010 11:31

Volby zla

RE: Nevhodim nic

MedaBeda 62.?.?.?

ztráta času

Už máte dřevo na zimu, posázené brambory, vlastní studnu a dobře naolejovaný kvér?

220177

26.05.2010 11:32

Jedenáct znamení, že se americká vláda stala přerostlou obludou

RE: V poctu prodanych zbrani a munice naznacuje,ze budou muset znova.od zacatku USA.

MedaBeda 62.?.?.?

"Když operuješ Churchilem, musíš zařadit jeho věty do kontextu jeho doby. "

Pod toto se podepisuji!

220178

26.05.2010 11:37

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

MedaBeda 62.?.?.?

"snaha o sjednocení vymezením se vůči ONI končí rozbitím jednoty MY"

Tajně doufám, že si to dříve nebo později uvědomí ti, kteří si to uvědomit mají.

220179

26.05.2010 16:33

Volby zla

RE: Nevhodim nic

MedaBeda 62.?.?.?

Vy se hlásit nemusíte, od chvíle, co jste se zmínil o pěstování domácího tabáku [mrknutí jedním okem]

220208

26.05.2010 16:43

Volby zla

RE: Dotaz

MedaBeda 62.?.?.?

"NEDOSTALI od národa žádný mandát k vládnutí."

Ten nedostal už Masaryk, a stejně byla 1. republika.

Nechci být tak pesimistická jako Méďa Béďa, ale je fakt, že situace je vážná.

U práce na zahradě či v lese seznáte, že situace je velice optimistická, neb obraz společnosti, který nosíme v hlavě, a který vytváříme svým chováním, je především odrazem našeho nitra. To se při venkovních aktivitách začne projasňovat, a věci, které nás zbytečně zatěžují postupně odejdou.


"No, ještě by to chtělo alespoň jednu pistoli...."

I kuše s dobrým tahem je dobrá a navíc nehlučná... pro lov, i pro obranu [smích]

Na internetu se povaluje vše podstatné. A co se nevyčte z webovek, domyslí si člověk sám, nebo si nechá poslat náležitou literaturu. Zbytek je otázka píle a ochoty spolupracovat, na jakékoliv úrovni.

220209

26.05.2010 16:50

Jedenáct znamení, že se americká vláda stala přerostlou obludou

RE: V poctu prodanych zbrani a munice naznacuje,ze budou muset znova.od zacatku USA.

MedaBeda 62.?.?.?

Už začala...a asi skončila

220213

27.05.2010 08:00

Volby zla

RE: K volbám letos nejdu

MedaBeda 62.?.?.?

Same, máme to stejné. Také poprvé nepůjdu volit - jsem dokonale zhnusen - ale na komunálky se chystám rovněž.

Jinak jsou volby a všechny kolotoče okolo zbytečnou ztrátou času, peněz a sebeúcty.[mrknutí jedním okem]


A jak koukám na diskusi, řada lidí chce bojovat proti Systému tím, že ho vlastně podpoří. Tomu se říká střelit se do vlastní nohy. [pláč]

Každému co jeho jest. Všehomír má času dost, poučíme se třeba až po sto-pátém pokusu.

220292

27.05.2010 08:11

Volby zla

RE: Při názorové jednotě

MedaBeda 62.?.?.?

"území zemí Koruny české"

Rozděl, a PANUJ (nad územím podmaněným Říší, rozděleným tvými tituly)


"Abych nikoho neurazil "

Rozděl, a PANUJ (nad Slovany čieské kotliny, rozrůzněnými do mnoha podskupinek)


"Ale mělo by se uvážit, zda metropolí tohoto meganárodnostního státu nemělo být spíš Brno, nikoli Praha."

Rozděl, a PANUJ. (nad národem, co jsi mu vnutil pocit, že jsou dva, či tři)


Římská myšlenka zažraná do morku kostí tak, že už mám pocit, že se stala podvědomým atavismem. "Moraváci" na ni nyní slyší zřejmě nejvíce. [oči v sloup]

220294

27.05.2010 08:14

Volby zla

RE: Neznalost nebo hulvátská ignorace R. Krále?

MedaBeda 62.?.?.?

"Vy, při svém širokém vědomostním rozhledu, nemáte elementární znalosti o tom, že tento státní útvar netvoří pouze území Čech?!? Chtěl bych Vás slušným způsobem požádat, abyste laskavě neurážel obyvatele jedné z nejstarších zemí evropského kontinentu, tedy Moravy!"

Rozděl a PANUJ!

220295

27.05.2010 08:22

Nedostižná nadstandardní morálka disidentů, kněze Umlaufa a Mladé fronty dnes

RE: Citim se natolik nemoralni

MedaBeda 62.?.?.?

Ale děláte to. Tím, že se o tom šíříte a zejména tím, jakým způsobem. Co si dokazujete? [velký smích]

220297

27.05.2010 10:19

Nejvážnější konflikt mezi Ruskem a Íránem

RE: Říkám to tady pořád

MedaBeda 62.?.?.?

Možná o něj stojí Američané, jak jsem naznačil před několika dny.

220306

27.05.2010 10:39

Volby zla

RE: Dotaz

MedaBeda 62.?.?.?

"Já bych to prostě zabalila, než žít takový život. "

Potom, co pro vás umíraly předchozí generace předků, potily krev, ronily slzy, matky v bolestech rodily Vaše předchůdce, otcové sdírali svoje těla na polích a v dolech, dědové a báby si trhali od úst, aby VY jste se mohla mít lépe, aby Vy jste měla budoucnost?
Poté, co jsme přežili politiku Říma, 5 křížových výprav proti husitům, německou "Drang nach osten", Napoleona, rakouskou byrokracii, Stalina, Hitlera i sovětské "bratry"? V okamžiku, kdy jsou u koryta našinci to balíte? V okamžiku, kdy je šance, že za papírovou stěnou tvářící se jako kámen je budoucnost s přívlastkem perspektivní?

Zkuste vidět život jako příležitost. Ne jako příkoří, před kterým se utíká. Máte-li potomky, nebyl by to dobrý příklad pro ně.


"nechtěla bych žít v pevnosti Malevil a bránit své základní životní potřeby"

V okamžiku, kdy způsob obrany o kterém píšu převezme větší část lidí, budou v pevnosti Malevil naopak naše prasata. V neproniknutelném obklíčení. Tam si pak budou moci užívat z trvale slábnoucího řečiště peněz. Přestaneme je živit, zahynou.


Ochota čelit okolnostem má co do činění zejména s vlastní psychikou. Nikoliv nějakými virtuálními hrozbami z médií.

220307

27.05.2010 11:48

Nedostižná nadstandardní morálka disidentů, kněze Umlaufa a Mladé fronty dnes

RE: farář=disident?

MedaBeda 62.?.?.?

Spočívá-li idiotství lidu v neochotě něco podobného podepisovat, pak jsme zřejmě u kořene problému, jak to pan Umlauf myslel ...


Na disidenty si řada lidí jen hraje. S církevní konformitou nemá tento styl myšlení nic společného. Jde o jezuitský protimluv.

220312

28.05.2010 00:34

Volby zla

RE: Disidenti, disidenti, malované děti

MedaBeda 77.?.?.?

Já fandím straně Nevoličů. V r. 2006 dostala 64% hlasů [cool]

220371

28.05.2010 01:26

Volby zla

RE: Disidenti, disidenti, malované děti

MedaBeda 77.?.?.?

Ti se o sebe postarají sami. Zúrodnili přece poušť, kde předtím nic nerostlo... Země rozkvetla až příchodem osadníků s automaty a obrněnými buldozery s kulomety.
Vezměme si z nich příklad! [překvapení] [velký smích]

220376

31.05.2010 00:22

Karel Schwarzenberg a B´nai B´rith

RE: Reklama na Bible21

MedaBeda 77.?.?.?

tahle je lepší:

při udělování ceny kardinála Königa T. Halíkovi

220616

31.05.2010 00:30

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Nejít k volbám je pohodlnost a zbavení se odpovědnosti

MedaBeda 77.?.?.?

Od bučka k bučku, nikdy ne prostředkem.

Omlácení po pravé i levé straně, kličkujeme vstříc náruči další totality. S perutěmi a se zobákem. Rytíř Karl se o to už rád postará.

220617

31.05.2010 08:28

Flotila do Gazy vleče Izrael do moře stupidity

RE: automaticky kraceno

MedaBeda 62.?.?.?

"nastavuje zbytku svetovych narodu zrcadlo, jak byt lepsi, uspesnejsi a lidstejsi"

jojo, takhle se to musí

Vložený obrázek

a posvítit si na to bílým fosforem

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Taková vyvolenost je vskutku výjimečná a humanitou jen překypuje ...

220625

31.05.2010 08:30

Flotila do Gazy vleče Izrael do moře stupidity

RE: Lidovky 31.kvetna 2010

MedaBeda 62.?.?.?

Operace "Papežský trůn v Jeruzalémě" se blíží. Izraelští vojáci tomu rádi dají záminku.

220626

01.06.2010 00:13

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

kabalistické impérium, nýbrž impérium katolické, řízené papežem z plánovaného III. Chrámu.
Novináři odvádějící pozornost na sionisty, jsou často v žoldu katolíky sponzorovaných organizací. Navenek to zapadá, uvnitř po bližším ohledání jsou však rozpory.
Do jaké míry nahrává případné invazi křesťanských armád do Izraele samotná brutální politika (a nakolik záměrně) sionistických politiků, je věc jiná. Izrael vznikl jako užitečný idiot - k očištění budoucí Svaté katolické země od muslimů (a kontrole suezského průplavu), aby pak byl v budoucnu bezpodmínečně hromadně pokřtěn, anebo vyhlazen.
Ve světě sílí jak fašizující trendy (tedy odkaz římské říše, na jejíž základech KC stojí), tak odpor vůči Izraeli. To není vůbec náhoda, a máme se v negativním slova smyslu na co těšit. Naštvaní lidé nakonec rádi vygumování Izraele odkývou a na tento okamžik šedé eminence čekají.

Doufám, že se mýlím.

220751

01.06.2010 07:10

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

a protižidovská hysterie je dílem jakého hnutí? [velký smích] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

220776

01.06.2010 07:26

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

na rozdíl od katolicismu nemá globální mocenský imperativ, navíc praktikují autokefalitu, takže osobně s ním problém tolik nemám, i když na druhou stranu vystupují některé jeho odnože značně agresivně (i fyzické útoky) vůči všemu, co se jim nevejde do pohledu na svět

A. Dugin s radikálními starověrci

/

hésyché však osobně považuji za jednu z nejlepších verzí křesťanského mysticismu

220779

01.06.2010 09:18

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Taky se mi to nelíbí ...

MedaBeda 62.?.?.?

Má to jednu chybu- imigrační úředníky. Tam bych plakal nejdříve.

220784

01.06.2010 09:45

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Mel Marx pravdu?

MedaBeda 62.?.?.?

Podle mého názoru jsou židé otloukánky od chvíle, kdy se stalo křesťanství státním náboženstvím Římské říše. Antisemitismus pochází právě odtud. A je zneužíván jako politikum oběma stranami. Nyní mám obavy, že se spirála jak píšete, opět přiblíží událostem, které se nějak odehrály.
Jedno mi ale nesedí: jsou židé takoví idioti, že nevidí, že se opět řítí do pekel? Se sionistickou politikou možná přežili 60 let, ale za jakou cenu. Cenu dvou tří militantních generací s ostrými lokty, o které by slušný člověk neopřel ani koště? Cenu nenávisti od řady lidí z celého světa? A kolik let ještě hodlají se svým stylem slona v porcelánu přežít?
Kdosi z nich psal, že Izrael má být jako vzteklý pes, který každého pokouše. Neuvědomuje si však, že když to takový pes přežene, spojí se proti němu celá smečka a dá mu nakládačku, že to nemusí přežít. Vím o čem hovořím, jeden známý takovou smečku má.
Osobně se můj pohled na židy stále aktualizuje, s výjimkou jejich náboženského supremacismu spojeného s patologickou ublížeností a sionistické agresivní politiky s nimi asi nemám problém (na jiný jsem zatím nenarazil).
Ale to, co nyní stát, který se jako židovský deklaruje, předvádí, je primitivní barbarství. A to má drzost hovořit cosi o demokracii.
Takto se jen nahrává opakování dějin ve smyslu římské Legio X Fretensis, která dobývala Jeruzalém pod velením generála Vespasiana.

Přitom je třeba si uvědomit, že rozděl a panuj funguje i zde. Rozdělení světa na proizraelský a protiizraelský pohled, prožidovský a protižidovský ... z toho pak nakonec netěží ani jedna ze stran, ale úplně někdo jiný. V tom je jádro pudla.

Jako marxisty se Vás zeptám: nakolik je marxismus, založený na hegeliánské dialektice (opět střet protikladů), pouze dalším rozděl a panuj? Masy proti podnikatelům.

Pak mne napadla ještě praktická otázka: jak reflektuje nynější světovou ekonomickou situaci neomarxismus, a jaká řešení nabízí?

Na Vaši otázku zase odpovím, že Marx mohl dát natolik obecný předpoklad, že do něj lze napasovat cokoliv z daného spektra úhlu pohledu. Ale to je věc hlubší analýzy. Bez ní by tato premisa stála na vodě.

220789

01.06.2010 13:15

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Už

MedaBeda 62.?.?.?

"agenda ovládnutie sveta nepochádza od židov ale od 7 Egyptských vrchných kňazov"

A jak do toho tedy zapadá semitský Dagon a jeho přítomnost v podobě miter na biskupských a kardinálských hlavách včetně papežské?

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

rybí hlavu nosil i Karel IV.
Vložený obrázek

220818

01.06.2010 13:17

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Taky se mi to nelíbí ...

MedaBeda 62.?.?.?

ten už provádí jen co je nařízeno shora, takže se shodneme.

220819

01.06.2010 15:11

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Něco z Protokolů

MedaBeda 62.?.?.?

PDF

220838

01.06.2010 15:33

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Něco z Protokolů

MedaBeda 62.?.?.?

"Sedm let po vydání Les Mystères du peuple od Eugène Sue, francouzský revolucionář Maurice Joly použil celé části do jeho pamfletu proti Napoleonu III. Dialogy v pekle mezi Machiavellim a Montesquieum. To pak bylo v r.1868 adaptováno Hermanem Goedschem do jeho díla Biarritz, kde Goedsch jednoduše vyměnil Sueovi jezuity za židy. To se celé pak objevilo zpracováno v podobě těch protokolů.
Netvrdím, co je pravda a lež, nejlépe si je to projít, konfrontovat s historií a co se skutečně asi mohlo stát a co ne.
(Mám za to, že si ve Francii již před revolucí ta jistá skupina lidí říkala mimo jiné také sionský řád.)
Další mlžení už nechám na odbornících."
zdroj

"Řím se tak odpíchl a během několika let se právě s pomocí jezuitů stal koloniálním impériem.
Jenže ta záhadná síť oponentů tak docela nezmizela a v polovině 18st. setřásají jezuity v jedné zemi za druhou. Totiž mimo jejich řádu, tu ještě operuje několik řádů jiných, a to v takovém utajení, že historie se k nim zná jen velice letmo. Pokud tu byla řeč o zednářích a jejich síti, tak ta vlastně vznikla z části sítě templářů na britských ostrovech a o ně se patrně opírala i Ažběta proti jezuitům. Kontinentální část přešla na Johanity. V 18st. jezuité byli za většinou toho, co se na scéně šustlo. Proto snaha o jejich eliminaci musela skončit v konfliktech, tak jak to pokračuje patrně i dnes. Není náhoda, že právě ve Francii se spustil návrat černého hraběte z Kristovy hory (jak to Dumas trefně pojmenoval). Další akce už byla odplata všem, co se chtěli bez nich obejít. Jak to, že to mohlo probíhat ve vlnách po celé Evropě? To jsou ty sítě agentů a také právě to školství, kde si připravovali své budoucí revolucionáře a politiky, a kde se také vařily všechny ty pozdější -ismy. A tak se svádí revoluce a války, abychom tu zase měli to svaté EU a teď už nejlépe napořád. Tento plán na rozklad a následné nastolení popsal Sue ve svém posledním díle, jehož vydání přežil jen o chvilku. Dnes ten plán známe jako protokoly. Stejně jako Napoleon, tak i Hitler byly jen loutky v rukách tohoto řádu a události vedoucí k první sv. by také stály za extra pojednání, včetně toho, proč byly likvidovány celé větve rodin.
A tak dnes máme znovu latiníky za dveřmi a čeká se opět na naše vlezení do ohrady. Co je symbolika EU a kdo za ní stojí, jsem znázorňoval nedávno. Ostatně to trčí na každém mariánském sloupu po celé naší zemi. "
zdroj

[mrknutí jedním okem]

220843

01.06.2010 16:06

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

"Les Mystères du peuple ou l'Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges (1849-1856, Tajemství lidu aneb historie jedné proletářské rodiny v různých dobách), román, obsahující téma spiknutí za účelem ovládnutí světa, byl roku 1857 zakázán pro své pobuřující tendence, byl využit jako základ pamfletu proti Napoleonovi III., a také je první z řady děl, které vedly k vytvoření Protokolů sionských mudrců."zdroj

"Odpověď na protokoly by se mohla začít hledat v Les Mystères du peuple ou l'Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges od Eugène Sue. Předloh je však více. Metody a program plus/mínus podobné, akorát se nám mění „autoři a vykonavatelé“.
(Myslím, že dokonce hned po vydání to bylo zakázáno a on za záhadných okolností zemřel.)Dnes již tyto plány prosakují jako „židovské“ a jsou patřičně modernizovány, základní schéma však zůstává.PS.: V románech francouzských spisovatelů té doby najdeme spoustu přímých nebo zakódovaných odpovědí na dnešní otázky. Není divu, mnoho z nich bylo členy tajných lóží a často viděli i pod povrch."
zdroj

Z hlediska historického je pak z díla Eugèna Suea paradoxně zajímavější román z let 1849-56, Les Mystères du peuple, který Maurice Joly použil jako základ pro pamflet proti císaři Napoleonovi III., Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu (Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu) z roku 1864, jež přes pokusy o zákaz jak Sueova originálu, tak Jolyho plagiátu, žily dál svým životem, a krom například inspirace v Dumasově románu Josef Balsamo, jej v roce 1868 jako základ pro své dílo Biarritz, jež „popisuje úklady židovských rabínů, kteří se jednou za 100 let o půlnoci scházejí na židovském hřbitově v Praze, aby zde naplánovali další program židovské konspirace“, použil Hermann Goedsche, jehož základ opět plagiovala ruská tajná policie ve svých Protokolech siónských mudrců, který pro změnu opět neváhal využít Adolf Hitler ve svém Mein Kampf!zdroj

Historické pozadí vzniku tzv. Protokolů sionských mudrců

LES MYSTÈRES DU PEUPLE. Histoire d’une famille de prolétaires à travers les âges

The mysteries of the people : or, History of a proletarian family across the ages; translated from the original French by Daniel De Leon

co dodat ...

220846

01.06.2010 16:54

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: uz ste cetli diskuzi na idnes?

MedaBeda 62.?.?.?

ten "omyl" je zde:

Co nám politici "zapomněli" říct?

220856

01.06.2010 18:41

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: takhle se vyucuje historie na universite v izraeli

MedaBeda 77.?.?.?

Jericho III missile

Vložený obrázek

It is possible for the missile to be equipped with a single 750 kg nuclear warhead or two or three low yield MIRV warheads

Vložený obrázek

v kombinaci s fanatiky vedenými vojenskými rabíny docela masakr

[zahanbení]

Kecům o obraně proti muslimům Jericho III neodpovídá, protože všechny islámské státy okolo Izraele pokryje už Jericho II. Tak k čemu tu trojku vlastně mají? Odpověď zjevně dává Váš odkaz. [bliji] [bliji] [bliji]

220863

01.06.2010 23:19

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Brutální útok komanda?

MedaBeda 77.?.?.?

Taky bych šel na koláček a na svařáček [mrknutí jedním okem]

220894

02.06.2010 07:34

Boj o plyn v Kaspiku

Německo

MedaBeda 62.?.?.?

Německo je jediným evropským státem, který má diplomatické zastoupení ve všech státech střední Asie. Jediným uvažujícím (viz. v energetické oblasti spolupráce zejména s Ruskem), nežijícím ze dne na den, ale s myšlenkami na budoucnost.

Jenom my se stále vozíme na jeho chvostě. Až s námi zamete úplně (jakože už zametá ekonomicky a mediálně), budeme se náramně divit (a vlastně už divíme, při pohledu na privatizovaný státní majetek a řadu firem, včetně 90% tištěných médií v rukou německých koncernů).
Reál politika se neodvíjí od pravdoláskovných frází trucujících chlapečků, poučujících cizince, kterak by se co mělo a nemělo dělat, nýbrž od schopnosti něco hodnotného nabídnout. S frázemi se nedá zajít příliš daleko, jak se přesvědčil baťka Fisher při pokusu o zásah ve prospěch čínského disidenta Liou Sia-paa.
Postavení k tomu, abychom mohli někoho kritizovat, probíhá v diplomacii jinak, než jak jsme zvyklí v běžném životě. Je třeba ho systematicky budovat na spolupráci, oboustranné důvěře. Dokud toto naši představitelé nepochopí, není se o čem bavit, a na chvostě budeme setrvávat nadále.

Vyvěšování vlajek v parlamentu a na radnicích mongolskému (dalaj - v mongolštině oceán, dalajláma je mongolský okupační titul od Altan Chána z r. 1578) lámovi tibetské národnosti a jeho věrným pouze naštve. Ale zhola nic nevyřeší.

220922

02.06.2010 07:38

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Už

MedaBeda 62.?.?.?

Díky [smích]

O liniích křesťanů helénských či židovských nemám přehled a ani je příliš neřeším. Spíše mě zajímá toto:

"Inak tá egyptská sedmička časom sa rozliezla po svete, takže nájsť ich je takmer nemožné."

Existují věrohodné prameny k této "sedmičce"?

220923

02.06.2010 07:43

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Mel Marx pravdu?

MedaBeda 62.?.?.?

"Co se tyce ekonomicke situace odpoved byla dana pred r. 89. Stabilni i kdyz nudny system. Kradlo se, ale mirne. Nikomu nevadila neexistence soukromych bank, ale blbost funkcionaru KSC. Nebyly temer zadne dluhy, investice se planovaly, odvody ze zisku (dane) byly 75%. System, ktery horko tezko uspokojoval potreby obcanu je snazsi reformovat, nezli system, ktery je zadluzen az po usi a dusi se v nadvyrobe atd."

Jak však řešit situaci nyní, v kontextu mezinárodního obchodu, politiky a mediální moci? [cool]

220925

02.06.2010 17:28

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

mýty, ať už z tradice, nebo novodobé se jen velmi těžko rozbíjí pane mtk

Ale snad někdo pochopí, že jsme manipulováni více, než bychom tušili. Platí to o řadě věcí.

220970

02.06.2010 17:47

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Už

MedaBeda 77.?.?.?

Bojím se o to, že řada tvrzení, co píšete, jsou lidové new age legendy. Ač mi spiritualita, mystika a podobné věci nejsou vzdálené, na poli tvrzení hledám oporu v pramenech, ctím v dané oblasti vědu.
Ad hoc spekulaci umí stvořit každý; události, podléhající nějaké formě záznamu, ať již z textu, či z archeologických předmětů, však zmanipulovat nejdou, kromě rozdílné interpretace.
Odkazujete-li na Megreho jako jediný zdroj, není to pro mne nic. Pokud však lze dohledat, odkud čerpal on, případně najít něco, co by poskytlo jeho tvrzení oporu, nemám s tím problém. (Napůl bych uznal i telepatická vnuknutí, pokud by se na nich nezávisle shodli aspoň tři až čtyři lidé. Což pokud je neznám mohu vynechat, protože neznám kontext jejich života, a tedy nemohu vyloučit nějaké jejich apriori uložené do podvědomí, z kterého následně nevědomky mohou čerpat).

O Mojžíšovi jako Atonovu veleknězi psal už Freud. Nebyl to však ani historik, ani archeolog ani nic podobného. O něj se tedy neopřu rovněž. Je ještě nějaký autor na dané téma?

220971

02.06.2010 17:50

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Je to neuvěřitelné a velmi podivné

MedaBeda 77.?.?.?

Chazarský slovník je beletrie, s historickými motivy. Nikoliv něco, co by napsali židé. Je to stejné jak s těmi Protokoly, i ty vznikly z beletrie. Neklamte lidi.

220972

02.06.2010 17:53

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"dílo jedinců, jak oni o sobě tvrdí "vyvolenců""

Často to o nich tvrdíme spíše my, obávám se, že řada z nich podobné problémy neřeší.

220973

02.06.2010 19:57

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Velmi rád bych se mýlil!!! [naštvaný]

220981

02.06.2010 21:46

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Je to neuvěřitelné a velmi podivné

MedaBeda 77.?.?.?

Ptejte se jezuitů, proč se Protokoly daří tak dobře realizovat. Vy byste to měl vědět lépe než já, Mirko [smích]

"Sedm let po vydání Les Mystères du peuple od Eugène Sue, francouzský revolucionář Maurice Joly použil celé části do jeho pamfletu proti Napoleonu III. Dialogy v pekle mezi Machiavellim a Montesquieum. To pak bylo v r.1868 adaptováno Hermanem Goedschem do jeho díla Biarritz, kde Goedsch jednoduše vyměnil Sueovi jezuity za židy. To se celé pak objevilo zpracováno v podobě těch protokolů."zdroj

"Takové společnosti v lidských dějinách ještě nebylo. Ani starý římský senát neosnoval plány na dobytí
světa s větší jistotou. Ještě nikdo nepomýšlel s větším pochopením na uskutečnění velké ideje.
Tato společnost bude navždy vzorem pro všechny společnosti, jež jsou vedeny nejvnitřnější touhou
nekonečně růst a trvat bez omezení - ale vždy to bude též důkaz, že čas nelze uhlídat a ten zmarní
i ty nejchytřejší podniky, a přirozený růst celého rodu nezadržitelně potlačí umělý růst části."


Novalis: Philosophical writings. Christendom or Europe.


Se stejně velkým odhodláním jako předtím se však "lehká kavalerie" papeže obracela i proti svobodným zednářům; muselo jí přece připadat, že jsou stejní jako liberálové. Neboť i když si svobodní zednáři neosvojili hospodářsko-politický program liberalismu, jejich etické předpoklady a cíle se dlouhou dobu shodovaly s cíli liberálního hnutí: oba směry usilovaly o "toleranci", o "osvobození jednotlivce" a o deistické humanistické náboženství."
[...]
"Jistě proto nepřekvapí, že papež Pius VII., nakloněný příznivě jezuitům, vydal ve stejném roce, kdy obnovil jezuitský řád, bulu namířenou proti svobodným zednářům; mluvilo se v ní o "vražedném spiknutí" a o "pekelných schůzkách" spolku, který se šíří jako zhoubný požár. Stejně energickou řeč volil i Pius IX., který během svého dvaatřicetiletého pontifikátu vydal ne méně než osm odsuzujících dokumentů proti zednářství a označoval je za "synagogu Satanovu"; k protizednářské "Allocutio" z roku 1865 prý sepsal návrh jezuitský generál páter Beckx.
Jako obvykle i tentokrát jezuité zajistili, aby vyjádřená vůle kurie byla i náležitě propagandisticky zpracována. A tak se brzy objevil celý zástup jezuitských spisovatelů, kteří si vzali za úkol potírat zednáře všemi zbraněmi polemiky. Prudkými útoky proti svobodným zednářům se vyznamenal především páter S. H. Pachtler; ve svých dílech Tichá válka proti trůnu a oltáři a Modla humanity se snažil dokázat, že zednáři nejsou ničím jiným než "odporným systémem ke zhoubnému poblouznění ducha i srdce".


Moc a tajemství jezuitů, str. 552

221002

02.06.2010 21:59

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?


Luther byl totiž vášnivě přesvědčen, že rozum nemůže o pravdách víry říci nic, že katolická církev se právě paktováním s lidským rozumem dopustila osudového bludu a že právě úkolem reformátorů je osvobodit víru od jakékoli teologické spekulace. Proto viděli jezuité v Kantově filozofii stát proti sobě opět dědičného nepřítele, ducha protestantismu, jenž se bouřil proti jezuity postulovanému sjednocení víry a rozumu v "katolicitu myšlení" a jenž chtěl rozum z hájemství náboženství vykázat.


Moc a tajemství jezuitů, str. 537-538

Teprve ve druhé polovině devatenáctého století se toto čistě hédonistické mravní učení liberalismu dostalo pod vliv Kantovy etiky, a v důsledku toho se pokoušela nahradit prosté úsilí o štěstí principem povinnosti v Kantově smyslu. Ale ani pak se liberalismus katolickému pojetí nijak nepřiblížil, protože katolictví zůstávalo zaujato stejně nepřátelsky proti "kategorickému imperativu" i proti utilitaristické morálce rozumu."

"Kantovu autonomii mravního zákona," píše člen řádu Otto Heinichen, "můžeme přímo označit za základní myšlenku všech základních myšlenek zednářství. Tomuto tajemství vděčí za své úspěchy i za své nepřátele."

tamtéž, str. 553

Podobné výrazivo už odněkud známe, že?

např.
Spiknutí proti církvi a lidstvu
Holy war!
Mirko D.
abc
aj.


Ovce na Zvědavci opakují katolickou propagandu, velice často ji zdrojují. Takto se rodí nenávist, takto se rodí zlo. Ne kdesi mezi bankéři, ale u monitoru čtenářů, kteří neví, která bije. [oči v sloup]

Nejde o ilumináty, bankéře ani o židy. Jde o nezávislost myšlení vyjádřenou Kantem a svatý stolec v Jeruzalémě, zastřešující projekt pankatolického vlivu v celém světě. O nábožensko-politickou moc. Pěšáci této moci, vědomí i nevědomí, se jistě v reakci na moje příspěvky vyrojí. Stejně jako v předešlých případech. Mohl bych pokračovat, ale kdoví, zda vůbec někdo pochopí, co píšu. A to nejsem ani zednář, ani protestant, ani žid, ani bankéř. Jsem Slovan. A vidím.

221003

02.06.2010 22:10

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"Opravdu bych rád věděl kam vlastně patříte."

Nejsem na ničí straně, protože nikdo nestojí na mé straně, skříťata. Nikdo se již nestará o lesy.

Stromovous v rozhovoru se Smíškem a Pipinem

221005

02.06.2010 22:38

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

No i proto stále máme sedmidenní týden, kdy v neděli odpočíváme, jak hlásá Bible, bijeme kapra po hlavě a nosíme dárky pod podřezané stromy, a před úderem Nového roku slavíme papeže Silvestra I., za jehož pontifikátu se stal katolicismus oficiálním náboženstvím římské říše, která nám dala první krále a tituly, kterými nás bezpečně pro ovládání rozdělila.

Zabitý Václav (později pro jistotu svatořečený), Václav III., 5 křížových výprav proti husitům, rekatolizace, ... vedeno jedním záměrem, jednou institucí. V mnohých projevech.

I proto máme rok 2010, a ne třeba 8101. Datovaný hádejte od koho.

I proto náš národ, který bývá označován jako ateistický, v preferencích vynesl nahoru katolíka, šlechtice, přeběhlíka a manipulátora K. Schwarzenberga, zosobnění všeho, co nesnáší.

Nepoučili jsme se, držme si klobouky. Fičák se rozbíhá. Jak na tuzemské, tak na zahraniční scéně. Dávno zadané projekty jedou dle plánu. [pláč]

Už mě to celé vyprávět znovu zmáhá. Ale na této zemi mi záleží. Bez ohledu na lidi, kteří v ní žijí. Bez ohledu na jejich moudrost, či hloupost.
Chci se mýlit. Mít pravdu je příliš pohodlné. Nikam to člověka neposouvá, nevyvíjí ho to.xxx

Dám si pauzu, už jsem toho naplácal dost.

221008

03.06.2010 18:59

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

"Besides their traditional arms, the Swiss Guard also has contemporary non-ceremonial small arms, like SIG P225 pistols, Heckler & Koch MP5A3 submachine guns and SIG SG 550 assault rifles at its disposal for security duties. Besides the Heckler & Koch MP5A3, these small arms are also in use by the Swiss military."zdroj

Blackwater Xe, majitelem Erik Prince, maltézský rytíř
Tato žoldácká skupina (takoví ti hodní pánové co vystříleli skupinu neozbrojených civilistů) má nyní základnu přímo na Maltě.

a malé perličky, jistě si už dohledáš sám, abys mi tedy objasnil v čem konkrétně se mýlím, ale přeci jen..:
J. Peter Grace

Mark Thompson is Director-General of the BBC,Thompson was ranked as the 65th most powerful person in the world by Forbes magazine. He was educated by Jesuits at the independent school Stonyhurst College, and from there went up to Merton College, Oxford, where he took a first in English.

A zvláště si vychutnej tohle, apologeto!
[cool]
...

k dovršení Tvého klidného bohabojného spánku něco na dobrou noc, až se prokoušeš přechozím
1
2

Víra a tyto vazby nejdou dost dobře dohromady, viď? Já vím, být katolíkem je těžké.
Vložený obrázek

221104

03.06.2010 19:08

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"protože jde skutečně o nespravedlnost!!!"

Ale za jakým účelem byla vypěstována, zejména po tom co antisemitismus vznikl v křesťanském, nikoliv třeba muslimském světě(ač ti k nim mají blíže), to už ses nezamýšlel viď. Ty hájíš svoji ohrádku před čímkoliv, co připomíná vlka, zatímco reálný vlk zařizuje přízraky, abys měl stále proti komu bojovat. Bububububu! [velký smích]

221105

03.06.2010 20:10

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 77.?.?.?

My nejsme žádní Moravané, Slezané ani Češi. Historická území nám v duchu divide et impera přidělili na titulech němečtí císařové. Jsme Slované, a stále pod římskou okupací.

221117

03.06.2010 20:13

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Pánové, prosím...

MedaBeda 77.?.?.?

tady je

neřeknem si zgruntu o Afghánistán, Tádžikistán a Kašmír? [velký smích]

Vložený obrázek

221118

04.06.2010 00:48

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"vzhledem ke své mírnosti"

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

To je socialíst propaganda. [velký smích] Nebo jsi skutečně slepý, co se u vás v košáru děje?

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

"další zavilí nepřátelé církve jsou zednáři"

naopak, církev je zavilým nepřítelem zednářů

Další Tvoje apologetické bláboly nemá cenu rozebírat. Nejenže nedáváš argumenty, kterými bys svoje tvrzení podpořil, ale píšeš stylem jako několik propagandistických katolických webů, z nichž jsem měl možnost si něco přečíst.
Na to téma jsem se rozepsal už před pár dny, vše je to o snaze KC pohltit svět do svého úhlu pohledu, ideál je aby všichni byli křesťany, ne? (to židi takový názor vzhledem ke své víře nemají, kdo je tedy větším vlkem?).
A zednáři čerpající z Kantových myšlenek, které jsou křesťanům protichůdné, se tedy očerňují jak se dá. Ty papouškuješ pouze slova svých předchůdců (co psali podobné slinty už téměř před 150 lety), na Tvých příspěvcích není nic nového, nic co by přinášelo odlišný pohled na problematiku, ani ochota vystoupit ze svatouškovského stereotypu.
Pěkně ve vyjetých kolejích, s dostatečnou dávkou sebevědomí skorospaseného křesťana, hájící nebohou církev před zlým světem a bláznivým medvědem. Živě vidím sionisty a Izrael, ve stejné pozici obhajování neobhajitelného.

Ublížené židy jste si vypěstovali sami svým křesťanským supramacismem a ubližováním jim pro evang. citát: krev jeho na nás a na naše děti, případně: zabili ste nám ježíška. Až v reakci na toto chování byl napsán Talmud, zejména jeho protikřesťanské pasáže, podobně jako Shulchan Aruch ve středověku, kdy křesťanská lůza na nich páchala pogromy. To ale, jako spousta dalších věcí, jako například původ Protokolů v beletrii, kterou jenom někdo opsal a "vylepšil", Ti zůstane záhadou. Teď, když je potřebujete proti konkurenceschopným muslimům, si s nima hrajete na kamarády. Ale oni vám na to neskočí, i kdybyste s nimi vedli ekumenický dialog každý týden. Jste nedůvěryhodní. Za pohanského Říma jste se krčili v katakombách, abyste na to pak zapomněli, a stali se okupanty. Duše, mysli i těla. Bez respektu k hodnotám jiných, pouze s respektem k sobě samým, a svým dogmatům, které tak rádi "otcovským napomínáním" rozdáváte. Ale odlišný názor lidí, kterým tak činíte, vás ve skutečnosti nezajímá. Vaše "láska" je sugesce, psychologická manipulace pro ty, jimž se skutečná láska nedostává, a které je potřeba připsat na seznam.
Proč se taky zajímat o názory jiných, když pravdu máte podle svých slov vy. Jenom vy, protože to tak pámbů, pardon rodiče v dětství řekli a ostatní okolo upevnili díky vaší slepé víře.
Jste žijícími dogmaty, nikoliv lidmi. Čest a velká úcta výjimkám (znám).
Halelu-Jah!
[oči v sloup]

221152

04.06.2010 08:42

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"rozhodně to není moje mínus. já nic nepotřebuji papouškovat - to je jen tvoje úchylka, že si nedokážeš představit i normální myšlení a vývoj"

Zvláštní je, že ten Tvůj normální vývoj si našel cestu i přes Zvědavec, kde se to zdrojováním podobných webů jen hemží.
Papouškovat potřebuješ, neboť musíš být v souladu s naukou církve. Jinak by ses stal heretikem či schizmatikem, a to jistě nechceš [cool]

"tak se hádej jako malé děcko."
katolíííííci byliiii dříveeeee, a jen se brááááániliiiii.

"jestli oni náhodou postupně nepřilezli do té naší evropy, kde se ovšem nedokázali (jako jiní hosté nastálo) přizpůsobit okolí a místním zvyklostem"

Ono ty útoky začaly už v Římě, kř. jako státní náb. bylo už ve 4. století.

"tvé psychické ani sexuální problémy ti řešit nebudu. a ani mě nezajímá léčení tvých anti-KC fobií a psychóz"

Tady nejde o mne, ale o tvé spolubratry a spolusestry v Kristu. Mohl bys namísto mě řešit sexuální problémy jejich, myslím, že jich je požehnaně.

"jsi zatemnělého ducha, s mánií, že všechno víš nejlíp."

Já myslel, máš tuto mánii Ty. Tak to děkuji za upozornění, v čem prosím tě ten zatemnělý duch spočívá? Že nekorektně kouká KC pod pokličku?


"třeba se ti bude líp žít bez té ohnivé nenávisti, co říkáš?"

Je-li nenávistí poukázat na jisté vazby a nesrovnalosti v KC s oficiálně propagovanou linií, pak jsi ve svém hodnocení trapně mimo. Což mě ale na pěšákovi nepřekvapuje, a vlastně ty Tvé pokusy hluboce chápu. Neznamená to však, že s nimi souhlasím.

Pakliže máš potřebu na tuto odpověď reagovat, učiň tak, ale bez nároku na další reakci ode mě, myslím, že my dva toho berana neupečeme.

221173

04.06.2010 09:07

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Pánové, prosím...

MedaBeda 77.?.?.?

"No a teď mě napadá... vždyť my máme nárok i na TIBET, ne?!"

Tady jdete na tenký led, v Tibetu hledali svoji pravlast nacisté (německý hnědý okultismus tím je nasáklý).

Spíše bych zrak zaměřil na prostory mezi Aralským jezerem a Pamírem. Na řeky Syr-darja a Amú-darja. Tam někde se odehrávaly příběhy našich předků. [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

221175

04.06.2010 18:20

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Zařadil jsem Vás tam proto, že proti židům a zednářům píšete stejně jako katolíci. Bez opory ve skutečných pramenech. Protižidovská propaganda, i sionistická agresivní politika mají zdroj ve stejném hnízdě, se stejným účelem.

Navíc, uctíváte stejného boha, na tom se nic nezměnilo, on už si svoje věrné pozná, ať jsou v kterékoliv organizaci. Chováte se podobně.

Tento bůh, jehož charakter je dobře znám z Bible, se v duších lidí přesunul i k nám, Slovanům. Zde ho však považuji za vetřelce, který nám zničil už řadu generací. My Slované zde nepotřebujeme ani muslimy, ani židy, ani křesťany. Nepatří sem. Zde jsou lesy, louky a háje. Ne poušť pro eremity, esejce a různé apokalyptické proroky. A z toho vycházím zejména. A příslušníky těchto náboženství za Slovany nepovažuji, neboť upsali duši jinému.

221221

04.06.2010 19:38

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"Má obrana KC církve zde na diskuzi spočívá v elementární povinnosti chránit slabšího"

Vložený obrázek Kolos KC je slabý? A jak by udržel pohromadě přes miliardu lidí napříč národy? A jak by v raném novověku odolal náporu islámských armád? Hehe.

"ne na straně tajných, temných sil, jejichž cíle jsou tak amorální, že není možné je prezentovat veřejně. Tyto síly tu hájíte vy. A nejen to, ve své zrůdnosti stavíte své teze na zaměněné identitě těchto sil."

Zaměnil je poněkud někdo jiný. Strom se nepoznává po prohlášeních, ale po ovoci.

"dokonce katolík nejsem vůbec"

Jste Mirko. Možná nepokřtěný, ale už Vás mají.

Kontaktujte místně příslušného kněze, on Vám dovysvětlí zbytek ("nutnost stát na straně opravdových morálních hodnot, na straně otevřenosti a veřejného přiznání se k hodnotám a cílům" ) a polije vodou.
Nebo si řekněte panu abc, dostanete to sice v trošku jiných odstínech a posadí Vás na strážnou věž, ale entita na pozadí je stejná, tak není co řešit.
Pak můžete pokračovat v reakcích na moje "ohnivě nenávistné" příspěvky. Už jako pěšák v poli, s vidinou povýšení. A to se jistě pro spásu počítá a "slabí" Vás rovněž pochválí [smích]

221232

04.06.2010 19:48

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Trefa! Jedno tělo, jedna duše. Tady vidíte kolektivní magii v praxi. [cool]

221236

04.06.2010 21:55

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"Dobře si pamatuji, jak tu před delším časem Méďa v jednom příspěvku nepřímo přiznával určitou-snad i pokrevní-blízkost k židovství"

Hehe, co všechno se na sebe nedozvím [velký smích] Ta věta byla jinak, ale přečtěte si klidně celý příspěvek.

Židem jsem se nestal, ani jsem o tom nikdy doopravdy neuvažoval; mnoho mých příspěvků má naprosto jiné účely, než jak se tváří. Mnoho lidí není ochotno přemýšlet, samostatně uvažovat, nechávají si to jako tupé ovce dávat až pod nos, včetně "Zvědavců". Proto jim to servíruju z obou stran, často na hraně spekulace, dojmu, či domnělého fanatismu, což spolehlivě vyvede z míry, ze stereotypu líného českého kapra, a přinutí se minimálně zamyslet. A to je mým cílem, a jak vidno je naplňován, což mě těší.

Miluji tuto zemi natolik, že bych se nikdy vědomě nestal věrnou součástí cizího celku. Můj domov je zde, a krev a pot mých předků od dob, kdy sem vstoupila noha prvního Slovana, jsou pro mne nezrušitelným závazkem, příležitostí, i oporou zároveň. Být nositelem jedinečného kulturního kódu, ač za velmi nepříznivých podmínek, stojí za to. Nikdy bych neměnil.
Za tím jdu, nikoliv za přízraky a stíny z médií (tím myslím i "nezávislé" internetové zdroje), za kterými se honíte Vy a Vám podobní.

Časem možná pak pochopíte i to ostatní. Do té doby se občas zkuste zahledět do ohně, a seznat, že neumí jenom pálit, ale i hřát. [cool]

221249

06.06.2010 17:55

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Nevadí, když bych se měl zrodit znovu, a měl možnost výběru, vybíral bych (mimo Slovana) buď právě mezi Židem, Indem, nebo Peršanem. [cool]

Navíc, Žid pro mne není nadávka. Ale to už jen na okraj [cool]

221366

06.06.2010 18:15

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Jo, ta Medvědice je velká. Říkám jí Mir. Něžná k něžným, ostrá k vetřelcům, archaická i mladá zároveň.

Navíc, hádám se já, anebo to jen tak píšu? Kde je hranice? Vím to já, víš to Ty, ví to někdo jiný?

Bez vyvedení z míry nic kloudného z člověka nedostaneš, může hrát svoji hru. Až v boji toho druhého skutečně poznáš. Oplatilo se, jsem s výsledkem spokojen. Ohlásili se přátelé i nepřátelé, o kterých jsem dříve nevěděl. Za tu trošku nadatlovaných znaků mi to stálo [smích]

Testování nepravdy má jednu výhodu. Někam posouvá. Což o lidech ukrytých za frázemi (s kterými jsem tu byl hojně konfrontován) prohlásit nejde. Navíc, a to jsem četl v jednom katolickém časopise, nikdo pravdu nevlastní. Lze se jí pouze přibližovat. S tím beze zbytku souhlasím.


"Ti proste, ze KC ma ve svem zakulisi mozna zasobu sutan ne vsak zasobu planu na vladnuti svetu; ty casy jsou nenavratne pryc"

Nesouhlasím. Síť školských a jiných zařízení v jejich režii se rozrůstá, vliv na jisté politiky lze dosledovat rovněž. Obávám se, že probíhá druhá vlna rekatolizace. U nás nyní v součtu působení Halíka (dlouhodobě připravuje půdu)-Schwarzenberga (možná se stane premiérem, každopádně je vlivným politikem) -Duky (nyní nejvyšší představitel KC u nás, s vazbami na ODS) Síť církevních škol u nás je též nezanedbatelná. Navíc roste tlak na návrat Liechtenštejnů, se Schwarzenbergy to asi bude podobné. Nevnímám to jako náhodu, a nerozpakuji se o tom psát. Dokud je čas s tím něco dělat. Pak mi bude s prominutím na hovno říkat: já vám to říkal. O mě nejde.

221367

06.06.2010 18:18

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"jenže KC to jednak nemá v úmyslu"

Počítají se činy, nikoliv prohlášení.


A mj. schvalování humanitárního bombardování Jugoslávie Vatikánem i ČBK je pro mne v nedávných dějinách svinstvem nejvyššího kalibru.

221368

06.06.2010 20:06

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 77.?.?.?

Vládu do Prahy přenesli sami moravští Slované, z důvodu větší vazby na Slovany polabské, aby se mohli lépe bránit mocenským choutkám Říše.

221381

06.06.2010 22:33

Potřebujeme vůbec tento Izrael?

RE: Jak jsem se stal nevedomky teoristou.

MedaBeda 77.?.?.?

Ron Paul - bacha na něj, tedy je taky "JEJICH"

221397

07.06.2010 07:30

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

MedaBeda 62.?.?.?

no a pak to vypadá takto

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Velmi zajímavý je tento: David Neuhaus: An Israeli Jesuit in profile
Vložený obrázekDíky za stopy, které dáváte. Když se člověk po nich pustí, a dokáže si všímat i detailů (ve kterých jak známo ďáblík se ukrývá), nestačí se divit.

221419

07.06.2010 08:03

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 62.?.?.?

Odpovězte prosím panu Mirkovi na tuto otázku: "Opravdu si myslíte, že národnostní většina na určité části země dává této většině separační práva?"

Mě to silně zajímá také. [zmaten]

221421

07.06.2010 14:40

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

RE: Nejen mládež

MedaBeda 62.?.?.?

"O tyto veci se celkem zajimam a je mi moc smutno, kdyz vidim jak to lide basti i s navijakem."

Lidé si totiž myslí, že duchovno je procházka růžovým sadem. Všechno je super, oukej a pozitivní, miláčci se cítí povzneseně a "in". A když jim guruové, kněží, aj. mažou med kolem úst, je pak vymalováno. Běda však, když jim kopne do nadrolené bábovičky, která se tváří, že bábovičkou vlastně není. Často stačí k takovému testu velmi málo. Hrají v tom roli osobní patologie, těžko odstranitelné "kletby", udržované dále při životě chybnou strukturou myšlení a vnějšími vlivy, akceptovanými více, než prostý "selský rozum" a dosavadní životní zkušenost.

Málokdo projde tímto sítem a sezná, že jen poctivá tvrdá a vytrvalá vnitřní práce, prostá primitivní náboženské propagandy a pseudoautorit na hranici "vymývání mozků", ve stálém testování (a zpochybňování) premis (metodická skepse), východisk i postupů, může přinést ovoce s trvalým užitkem. Má to ovšem i za následek ztrátu většiny přátel (za současného nalézání nových), což je také výtečnou pojistkou vyšších inteligencí proti příliš snadnému pokroku, který by byl v konečném důsledku kontraproduktivní.

Sdílím plně Váš pocit. [pláč]

221457

07.06.2010 14:41

Pohľad späť

RE: Slovenština, to je tedy jazyk ...

MedaBeda 62.?.?.?

A Vy už jste se spustil pane Vojto? Pokud ano, jakých výsledků v jakém časovém horizontu jste dosáhl?

221458

07.06.2010 14:56

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 62.?.?.?

Takže vlastně dáváte návod, jak rozdělit libovolnou zemi na prach. Usadit přistěhovalce, nechat rozrůst a pak na základě jakéhosi "útlaku" od státotvorného národa území trhnout ve svůj prospěch. Rozděl a panuj.
Pak je hezké brečet. Když to se separací zkusili severní Irové, Baskové, Kurdové či Čečenci, také se s nimi nikdo nemazlil (u prvních dvou jmenovaných národů se nemůžete ani vymlouvat, že by byly z necivilizovaného světa viděno západní optikou, a přesto je Angličané resp. Španělé tvrdě zpacifikovali). Hřát si na prsou neloajální populaci si "nelejskne" žádný stát, chce-li zůstat obranyschopný.
V případě sudetských Němců a jejich Freikorps a jejich dojatých civilistů vítajících s nataženou pravicí příjezd Wehrmachtu se tomu, co se po válce stalo, nedivím. (ač vím i o 100000 Sudetských Němcích, kteří byli těsně po anexi Československa odvezeni do táborů mezi prvními)

O jakém mesianismu to píšete? A jak tematicky souvisí? To mi prosím rozveďte.

221459

07.06.2010 22:28

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 77.?.?.?

"Cesi sami zbourali stare mocnarstvi"

To má být vtip?

"na uzemich, kde se nikdy nemluvilo cesky, nasadit vsude do cela statnich uradu Cechy a naordinovat cestinu jako uredni jazyk"

Říká Vám něco politická svrchovanost nad územím? Bez ohledu na jazyk?

"Plebiscit, ktery by lidem dal moznost se rozhodnout, kam chteji patrit, jestli do nove vznikajiciho multinacionalniho statu, ve kterem by byli nechtenou mensinou nebo do narodnostne monolitickeho Nemecka."

Ptalo se nás toto Německo, když nás za pomoci pancéřovaných knechtů připojovalo k sobě, zda chceme jít s ním? Ptalo se toto Německo, zda husité chtějí autonomii? Ptalo se toto Německo, zda české protestantské stavy chtějí svobodu vyznání? Ptalo se toto Německo, zda chceme hovořit česky či zda německy?

Ne. Poslalo na nás vždy vojsko.Souhlasím s Vámi v tom, že staré R-U se bourat nemuselo(tak zle jsme se v něm neměli, s výjimkou problému s národní identitou) ale Čechům dáváte příliš mnoho "zásluh". Ty takové rozhodně nebyly. Nevím, zda jste Čech, nebo Posseltův podkoní, ale zde Vám pšenka nepokvete.

221474

07.06.2010 22:40

Povodne a politici

RE: Pokracovanie clanku

MedaBeda 77.?.?.?

Hrůza. Policie si koleduje o to, že lidé pak vezmou atsiganos útokem. Aby pak nedošlo k něčemu typu Deir Yassin. Takový nápor vystěhovalců by pak Kanada neustála.

221477

08.06.2010 09:59

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

MedaBeda 62.?.?.?

Ono to ani není třeba, skončilo by to tím, že to jsou všechno zednáři a ilumináti, a že pravé neposkvrněné jádro KC je jinde [mrknutí jedním okem]

221502

08.06.2010 10:09

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 62.?.?.?

"Zijte blaze ve sve ceske velikosti."

Vložený obrázek

Ano, pán se švýcarským pasem a rakouskými pozemky nás tomu naučí. Doženeme Váš ideál. [chechtot]

221503

08.06.2010 10:29

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

MedaBeda 62.?.?.?

podobnou rétoriku již znám

""Jistě proto nepřekvapí, že papež Pius VII., nakloněný příznivě jezuitům, vydal ve stejném roce, kdy obnovil jezuitský řád, bulu namířenou proti svobodným zednářům; mluvilo se v ní o "vražedném spiknutí" a o "pekelných schůzkách" spolku, který se šíří jako zhoubný požár. Stejně energickou řeč volil i Pius IX., který během svého dvaatřicetiletého pontifikátu vydal ne méně než osm odsuzujících dokumentů proti zednářství a označoval je za "synagogu Satanovu"; k protizednářské "Allocutio" z roku 1865 prý sepsal návrh jezuitský generál páter Beckx.
Jako obvykle i tentokrát jezuité zajistili, aby vyjádřená vůle kurie byla i náležitě propagandisticky zpracována. A tak se brzy objevil celý zástup jezuitských spisovatelů, kteří si vzali za úkol potírat zednáře všemi zbraněmi polemiky. Prudkými útoky proti svobodným zednářům se vyznamenal především páter S. H. Pachtler; ve svých dílech "Tichá válka proti trůnu a oltáři" a "Modla humanity" se snažil dokázat, že zednáři nejsou ničím jiným než "odporným systémem ke zhoubnému poblouznění ducha i srdce".


Moc a tajemství jezuitů, str. 552


"Z hlediska historického je pak z díla Eugèna Suea paradoxně zajímavější román z let 1849-56, Les Mystères du peuple, který Maurice Joly použil jako základ pro pamflet proti císaři Napoleonovi III., Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu (Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu) z roku 1864, jež přes pokusy o zákaz jak Sueova originálu, tak Jolyho plagiátu, žily dál svým životem, a krom například inspirace v Dumasově románu Josef Balsamo, jej v roce 1868 jako základ pro své dílo Biarritz, jež „popisuje úklady židovských rabínů, kteří se jednou za 100 let o půlnoci scházejí na židovském hřbitově v Praze, aby zde naplánovali další program židovské konspirace“, použil Hermann Goedsche, jehož základ opět plagiovala ruská tajná policie ve svých Protokolech siónských mudrců, který pro změnu opět neváhal využít Adolf Hitler ve svém Mein Kampf!"zdroj


"Církev často přesouvala odpovědnost za všechny křivdy, které se jí staly, na zednáře."
zdroj- Katolický týdeník

221504

08.06.2010 10:31

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

"Cílem toho všeho je univerzální židovská světovláda pod vládou židovského krále a židovské kněžské aristokracie! Toto ovládnutí světa Židovstvem bude mít za následek zotročení všech nežidovských národů a nejhrůznější diktaturu. Proto musela být ovládnuta katolická Církev a zničeno její učení, které se jediné stavělo proti těmto ďábelským plánům Satanovy synagogy!"zdroj


Chtělo by to něco originálnějšího, než opisování od katolíků a beletristů 19. století. Vím že je literatura o spiknutí židů a zednářů čtivá, dobře se šíří a prodává, ale je třeba nahlédnout kdy, a za jakých okolností vznikala. To že se tato linie drží až dodnes, počátku 21. století, mě po prohlédnutí vyděsilo, ale zároveň i pobavilo.
[velký smích] [velký smích] [velký smích]

221505

09.06.2010 05:24

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

Znalec? Vy se mi snad zdáte, vždyť to byl vydavatel a propagátor této obskurní literatury. Tedy nestrannost a kritické zhodnocení nulové.

"During the 1930s, Fleischhauer further expanded his propaganda efforts by organizing the Pan-Aryan Anti-Jewish Union and a series of international antisemitic congresses to actively push for the suppression of Freemasonry, combat the alleged "Jewish conspiracy for world domination," and encourage the geopolitical depopulation of Jews from within Europe through mandatory resettlement in southern Africa as was envisioned by the Nazi-promoted Madagascar Plan."zdroj

221554

09.06.2010 05:25

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

MedaBeda 77.?.?.?

A prý že nejste katolík Mirko [chechtot]

221555

09.06.2010 05:39

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

MedaBeda 77.?.?.?

Svatá válka proti Izraeli bude už brzy, dočkáte se. [velký smích]

221556

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 796 398