Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané carlossz

Nalezeno 41 příspěveků, 3 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.11.2006 19:30

Hendikepované zvieratá

Zajímavé

carlossz 87.?.?.?

Zdá se , že některá zvířata jsou na tom lépe než někteří lidé , a to ve všech směrech.

Chudáci lidé!!! [vyplazený jazyk]

120945

08.11.2006 21:24

Hendikepované zvieratá

RE: Zajímavé

carlossz 87.?.?.?

Souhlasím , soucit ke zvířatům je v pořádku... Jen tak se dívám kolem sebe a vidím , že se často zvířecím miláčkům věnuje více péče a soucitu než lidem .Přece jen je to se zvířaty jednodušší než s lidmi. Ti lidé , co se octnou na dně, často vzbuzují jen odpor a pohoršení.Slyšel jsem ,jak strážníci mlátili a kopali bezdomovce , kteří hledali úkryt někde v kanále.Ten kanál nakonec zamkli , aby se tam nemohl nikdo ohřát. Tož, tak to je milá paní. Chudáci lidé , chudáci zvířata.....Závist s tím nemá nic společného. [smích]

120950

08.11.2006 22:22

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: mam kamarata,

carlossz 87.?.?.?

Tož to je síla . Váš kamarád musí být dobrý člověk , když to takto cítí. Říkal mi kdysí ,můj známý něco podobného když byl na rekreaci v Jugoslávii.Za dva roky tam byla válka.Koncentruje se tam zlé napětí !

120956

09.11.2006 06:56

Obrací se karta?

falešné karty ?

carlossz 82.?.?.?

I když nejsem marxista ani antisemitista ,tak přece napíšu svůj názor. KARTA SE NEOBRACÍ.

Na té konspirační teorii může něco být. Vždyť to tu už někdo psal ,že teď vyhrají volby demokrati a za 4 roky ( jen co "jestřábi" naberou dech ) to bude zase ve starých kolejích .

Myslím si, že "vagón" se rozjel z kopce a nikdo neví kde má brzdy a jestli je vůbec má.(možná,že ten vagón někdo úmyslně spustil) Proto se odvážím tvrdit , že se karta neobrací a ani nemůže. Kauzalita , tak se nazývá filosofická kategorie , označující nevyhnutelnou souvislost jevů.Jinak taky zákon o příčinně a následku.


Teď snad jen máme trochu relativního klidu. Datum 21.12.2012 některým lidem jistě něco připomene. [velký smích]

120971

09.11.2006 08:42

O lidské dobrotě

o lidské dobrotě

carlossz 82.?.?.?

Každý si projektuje svůj osud do nejmenších detailů ,včetně toho jak se k němu chová okolí.

.... Máme rádi , když se k nám lidé chovají hezky, na takové úrovni jakou si podle vlastního mínění zasloužíme. To jsou pro nás ti dobří lidé .Horší je to s těma co se nechovají podle našich představ. Ti jsou zlí? Nedobří ? NE !!!.......Jak praví mudrc : člověk je jako cár papíru zmítaný ve větru sem a tam . Jednou dobrý jindy zase ne , podle toho jaké napětí v něm zrovna převládá.

Každý si projektuje svůj osud atd...... Proto předpokládejme dobro ve všech lidech , ale hlavně v těch , kteří nejsou podle našeho mínění dobří . Když to budeme činit , staneme se my sami dobrými lidmi, protože se přestaneme vyvyšovat , že jen my a nám podobní jsou dobří [velký smích]

120978

09.11.2006 15:53

Obrací se karta?

RE: USA a svet

carlossz 87.?.?.?

Pokud mne paměť neklame , tak v Anglii měli kdysi dávno problém s nekalýmy živly a potřebovali se jich nějak zbavit. Šoupli je na lodě a hurá s něma do Ameriky.Tak to nějak údajně bylo . Ne tedy výkvět a elita společnosti , ale z pohledu tehdy vládnoucích elit "spodina" . Oni , ti noví osídlence měli jistě taky nějaké geny které předávali svým potomkům , a ty se potom zákonitě projevily jako nutkání k určitému chování. (Vzpomeňte si na likvidaci původního Amerického obyvatelstva).

Tak milý pane , nebuďte tak zaslepen a zkuste zvážit na pomyslných vahách , jestli převažuje to pozitivní nebo naopak.

Nikdo asi nemůže popřít , že toho bylo dost dobrého , co Amerika dala světu , ale , že by byl svět lepší díky Americe a že stojí v popředí úplně všeho pozitivního dění [zmaten] [zmaten] [zmaten] Že jste dnes něco oslavoval? [velký smích]

121006

09.11.2006 19:34

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

carlossz 87.?.?.?

Kdyby totiž šlo o skutečné řešení problémů a
nejen o výhodný byznys, tak by vše kolem toho již dnes dávno
vypadalo zcela jinak. Především by bylo pro společnost i pro
ženy výhodnější, kdyby byla zcela zrušena hormonální
antikoncepce ......


Z "neoficiálních" věd je známo , že k tomu aby se mohl narodit člověk je nutný vnitřní souhlas obou rodičů . Ten vnitřní souhlas lze chápat jako bytostnou vůli či touhu mít dítě . Z toho zákonitě vyplývá , že když tuto vůli či touhu nemáme tak nemůžeme zplodit potomka. To by byla paní Jarmilo nejlepší antikoncepce . Vše ostatní by odpadlo [velký smích] ...... Je samozřejmé , že v dnešní společnosti tomu nikdo nebude věřit , ale na tom zas tak moc nezáleží. Jen podotknu , že jen opravdový a stále udržovaný bytostný nesouhlas brání plození.

121032

10.11.2006 05:19

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

carlossz 82.?.?.?

Už slovo šukat vyvolává asociaci zvířecího "aktu". Ano!!! Zvířata se rozmnožují automaticky , pudově , a taky nepotřebují zvířecí vůli či touhu mít mládě! [zmaten] [zmaten] [zmaten]

121072

10.11.2006 10:22

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

carlossz 82.?.?.?

Paní Jarmilo. Jsou "děje" , které se odehrávají na vědomé úrovni( o těch víme všichni) a jsou děje které se odehrávají v hlubinách podvědomí ( o těch ví jen někteří , ti co se k tomu uschopnili)


V podstatě je možno za vnitřní souhlas k otěhotnění považovat i nevědomou vůli či touhu k plození( v přírodě je to podobné) . Takže zhrnuto , k plození dochází vědomě i nevědomě .


Ale zpět k té antikoncepci . Psal jsem o tom , že když nemáme vědomou vůli ani touhu zplodit potomka , tak k tomu nemůže dojít . To nemyslím jen tak ,jak se to všeobecně chápe . Ta absence vůle či touhy k plození musí být jakýsi vnitřní postoj ,vnitřní bytostnou náplní nebo bytostným "odporem". Je to prostě psychologický faktor , který působí určitým směrem.To by byla ta nejúčinnější antikoncepce...... Snad jsem srozumitelněji objasnil to předchozí.

Pokud je to logické , nemělo by to být v rozporu ani s materialistckým názorem ! [smích]

121090

11.11.2006 05:49

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

Jakýpak BŮH ?

carlossz 82.?.?.?

Hospodin nenechá bez trestu ........neboť nenechá bez pomsty Hospodin ...........Hospodin neponechá bez trestu...........Jahve neponechá bez trestu..........

No nevím .Takového "Boha" který se mstí a trestá za pitomosti bych nepovažoval za "Boha". "Bůh" by měl být, podle mého názoru ,samotnou dokonalostí. Nejmoudřejší ,vševědoucí,nejklidnější,nejsoucitnější,nejlaskavější.atd . Nebudu vypisovat všechny nej. No a dokonalost ,zvaná "BŮH" se přece nemůže mstít , trestat či se jinak projevovat činy , které odporují samotné podstatě "Boha".

Je ale jisté , že je spousta "Bohů" ale i démonů a tak si jen stačí vybrat ,k čemu se budeme upínat a co budeme považovat za svůj ideál.

No , nedivím se pak příliš,jestliže uctívači "trestů a pomsty" či jiných zláštností jsou "postiženi" svým ideálem .

Nic ve zlém , to je jen pohled z druhé strany.

121151

11.11.2006 05:52

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

carlossz 82.?.?.?

Zdar "babo".........Blbou karmu si zakládáme podléháním svému pudu a všemu co s tím souvisí. [velký smích]

121152

12.11.2006 07:09

O lidské dobrotě

RE: Paní ze Slovenska

carlossz 213.?.?.?

No pane Stwora ! Já být Váma , tak ty peníze nechám na zvědavce . Na to byly přece určeny !!! Myslím , že ta paní by se urazila v případě , že ty peníze dáte někam jinam . Vždyť je to stejné jako když dostanete dar "od srdce" a vy ho dáte někomu jinému a ještě k tomu to oznámíte dárci.Tím ji velice raníte . Já být v té situaci , tak bych se za takovou úvahu styděl a veřejně se dárkyni omluvil . Na Vaši omluvu hovoří fakt , že jste podlehl našeptávání závistivcům . To se občas stává , když Vás někdo osočí! [smích]

121217

12.11.2006 07:46

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Je to přesně tak jak to říkáte . Velmi záleží na tom jak boha vnímáte . Vy ho vnímáte zřejmě jako tvůrce všeho ve vesmíru a tím se asi budeme lišit.

Nějak mi uniká smysl toho , že bych měl rozšířit vnímání na opačnou část spektra .Je jasné,že vesmír je rozdělen na různé sféry.Pokud je něco božského , nemůže to v sobě obsahovat nic ďémonického a naopak . Postata je buď božská nebo nebožská . Pokud ovšem nehovoříte o Bohu jako o vesmíru samotném !!!

Jsem "BOHEM" : Ponoř se do mne a dosáhneš dokonalosti.Vím,že jsi slabá lidská bytost a proto tě nemohu za pitomosti trestat ani se ti mstít.Ve své nekonečné moudrosti a nekonečné vševědoucnosti vidím jak klopýtáš temnotou .Vzývej moje jméno každou vteřinou po celý život a jistě mne dosáhneš. Jsem tvoje spása ,tvoje útočiště tvůj domov.Ani jediný okamžik , ve kterém jsi mi věnoval myšlenku nebo kdy jsi vyslovil moje jméno, nezůstane zapomenut.Vše co děláš dělej pro mne .Jsem tvůj milující otec , přítel a ve své nekonečné dobrotě ti odpouštím vše , čeho ses dopustil v minulosti , přítomnosti a čeho se dopustíš v budoucnosti . JSEM BŮH , JSEM ODPUŠTĚNÍ.......(je tu však něco mocnějšího než BŮH , a to je karmický zákon )

Skutečně, člověk má volbu zda vloží ruku do ohně a spálí se , anebo svoji rukou obejme něčí šíji či přijme pomocnou ruku !


Souhlasím s tím , že rozhodnutí co si zvolíme ,děláme sami !

121222

13.11.2006 05:53

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Máte pravdu ! Každý člověk je v podstatě božský .Říká se ,že člověk je mikrokosmos a tedy obsahuje všechny sféry, od pekelných až po ty nejvyšší .Proto se taky chová jednou tak a podruhé onak.

Člověk je ale na "křižovatce" a měl by se rozhodnout kam zamíří , jestli "nahoru" nebo "dolů". Doporučuje se, aby v sobě vyvolal tendence vedoucí do vyšších světů ,do vyšších sfér.

Tyto sféry (od pekelných až po ty nejvyšší) jsou rozděleny podle stavu vědomí. Abychom se mohli zrodit v té či oné sféře , musíme tomu přizpůsobit své vědomí. Ze všech sil se snažit udržovat jeden, žádoucí stav vědomí. Pokud to dovedem ,tak za čas realizujeme nový stav vědomí, příslušející té čí oné sféře. (Také pak, podle toho vypadá následující "zrození".)

Opravdu záleží na stavech vědomí! K čemu se člověk upíná tím bude postižen ,na těle i na duchu.

Určitě jsou božské sféry dobře odděleny od jiných, nebožských sfér. Tak dobře , že je nemožné aby jedna obsahovala "prvky" druhé ....... Pokud je něco božské , nemůže to v sobě obsahovat nic "nebožského".

S tím tvořením to je tak , že každý z nás něco neustále tvoří . Bohové ,démoni, lidé ,zvířata atd. .......všichni pořád něco tvoří a neustále vytváří svoji budoucnost ,minulost a přítomnost.

Bohové vznikají,zanikají. Jsou na vzestupu či na sestupu stejně jako každý jiný člověk . Není třeba se jich bát.

To ale záleží na každém z nás, jaké vlastnosti jim přisoudíme a jaký postoj k nim zaujmem .Někdo "Boha" uctívá jako matku , jiný jako otce a někdo jako přísného učitele. Možností je mnoho a to je naše svoboda.

Já jsem jen vyjádřil jakého "Boha" bych nechtěl. [smích]

121297

14.11.2006 05:59

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Budhisté znají termnín nirvána .To by mohlo znamenat jakýsi konec , vyvanutí či vyhasnutí.........Jenže co z toho bytost má, že zanikne? A tak se prý dokonalé bytosti udržují na prahu nirvány a čekají až se všechno stvoření vrátí ke svému prapůvodu, k prázdnotě .Pak prázdnota pohltí vše stvořené a pak zase vše vytvoří. Věčný koloběh života.

Člověk , žije v průměru 85 let a jeho život není štastný . Bohové,z lidského hlediska ,"žijí" nepředstavitelně dlouho a nepoměrně šťastněji. A taky Bohové jsou různého řádu a mají své sféry ,prostě Bohové vyšší a nižšší. Jedni "žijí" nepředstavitelně déle než ti druzí a taky jejich vnímání , chcete li , stavy vědomí ,jsou kvalitativně odlišné.

Všichni chceme žít šťastně a tak se škrábeme za lepším .Jenže i v tom lepším to časem začíná tížit , a tak se zase bytosti škrábou za lepším , kde to tolik netíží. Tak pořád dokola , až se dosáhne sféry kde je prázdno nebo skoro prázdno .

Tím co jsem doposud popisoval ,v žádném případě nepopírám Boha ,kterého popisuje Bible.......Jen chápu , že on a jeho sféra je vstupní branou do ještě vyšších oblastí k vyšším Bohům .Pro někoho ,bránou k dokonalému odpočinku !

121388

15.11.2006 15:57

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Žádná anonymita, jen jsem se zapoměl přihlásit !!! Škoda , že je příspěvek krácen editorem , to dovysvětlení bylo z mého hlediska dost podstatné .Vážený editore ,Vážená editorko!

Jestli to jde ,uveďte prosím i ten zbytek příspěvku ,jinak celá "diskuze" ztratí smysl. [překvapení]

121450

15.11.2006 16:56

Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde

RE: Ale

carlossz 213.?.?.?

Ricky

Pan Zákopčáník by Vám popřál "slunce v duši" ! Možná by Vás osvítilo a dost možná , že by se Vám i rozsvítilo ( to slunce ) [velký smích]

121455

16.11.2006 04:11

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Zdravím

Tak to jsem nevěděl.Četl jsem jen , "kráceno editor", a domníval jsem se , že editor = vydavatel = člověk. Pro příště
budu poučenější . Díky za vysvětlení

121479

16.11.2006 05:23

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

Dokončení !

carlossz 213.?.?.?

Až jednou, dozraje . Pak pochopí ,že vše je marnost, že vše je pořád dokola , že nikde v této sféře není opravdové štěstí, že se neustále hnal jen za vidinou .

Pak začne hledat únik ze strasti . Začne hledat "Boha". To ovšem trvá taky velmi dlouho než
člověk hnaný "vnitřními tlaky" dosáhne sféry Boha otce. Spotřebuje na to zpravidla několik životů a vnich se vrací zpět na zemi a zase nahoru . Vše záleží na intenzitě , jakou věnuje tomu aby se dostal do vyšších stavů vědomí a tím taky zrození do sfér kde strast není tak intenzivní.

Život ve sféře Boha otce je v porovnání s naším téměř věčností. Ale i blaženosti se "přejí"
a unaví , a tak nikdo v této sféře nevydrží věčně. Musí nahoru nebo dolů.Ve vyšších sférách je délka trvání života v porovnání se sférou Boha otce zase téměř věčností. A tak pořád dokola .Čím blíže k dokonalosti , tím se délka "života" prodlužuje.Pro nás, nepředstavitelné časové období !!!

A tak jaká si alternativa opravdu existuje .Téměř nekonečný koloběh životů v nižších sférách plných strastí; nebo cesta z bludného kruhu ,cesta vzhůru . Jak jste psal , máme svobodu v tom co si zvolíme..........Možnost sednout si na prdel, ale vůbec nevidím !


Dozrálý člověk nemá volbu. On, vnímá život jako "pustinu" , chcete-li jako "ohnivou výheň". Musí sebou mrskat aby z toho unikl, musí sebou mrskat aby našel "pramen čisté vody" a mohl se do ní ponořit. Je prostě hnán vnitřnímy tlaky , karmou !!

Během těch nesčetných životů se ukládaly životní zkušenosti do jeho "ducha" a tak má jakýsi radar , který mu vnitřně říká jak to vlastně s tím štěstím je . Nebyl by šťastný ani kdyby byl obklopen zlatem ,ani kdyby měl moc , ani kdyby byl králem .Prostě nic z tohoto světa mu nemůže dát pocit trvalého štěstí.


To je ale vrchol zralosti a než toho člověk dosáhne uspokojí se třeba cigaretou , dobrým kafem apod.


Každý člověk má v sobě Boží jiskru a ta vede každého tam kde najde poučení,uspokojení a životní zkušenost.....A tak nechme pane Druide fujtaifl představy a nechme se vést životem, on už nás poučí. [pláč]

121482

16.11.2006 16:48

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: Velky pad a konec kapitalistickeho satana z USA

carlossz 213.?.?.?

Hezké pane "Von plebs"

Reaguji s trochou nadsázky, ale jinak to asi nelze. Zřejmě nedohlédnete dál , než na dno talíře či bankovního konta , jinak by ste nemohl "vypotit" takový myšlenkový produkt.

Prostor je opravdu nabitý zlem k prasknutí, až tak, že hrozí každým dnem "katastrofa" . Není se co divit , že citliví lidé vnímají tyto předzvěsti a prorokují neblahé události.

Inteligenčně nepříliš vyvinutí lidě se jen posmívají , že se předzvěděné události nedostaví ......Ony ty katastrofy by se již dávno dostavily , nebýt "několika desítek naivních hlupáků" , kteří se ze všech sil snaží aby těm předzvěděným katastrofám zabránili.

Dočtete se o tom například v Budhismu ,kde se práví, že mniší musejí za skrovné jídlo ,celý den a po celý život provádět ono budhistické "mettá".Přání dobra všem bytostem na všech stranách.Touto činností do jisté míry ruší zlo , které jako mrak obestírá celou zemi.


A tak milý pane ,pokud nejste spokojen s tím , že se katastrofické scénáře dosud nenaplnily , podejte stížnost na budhistické mnichy třeba na Cejlonu. Tam mají tuším nějakou základnu .

[chechtot] [chechtot]

121519

16.11.2006 17:02

Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde

RE: Asi nikoho nepotěším...

carlossz 213.?.?.?

budu trvat na tom, že svět a Irák bez Saddáma Husajna je daleko lepší než svět a Irák se Saddámem Husajnem.

Asi jste se v tom zápalu nadšení "ztratil" .Zkuste se projít,odpočinout a vydýchat. Pak se koukněte na nějaké objektivní zprávy o Iráku . Snad uvidíte objektivněji jak vypadá Irák dnes.

121521

19.11.2006 07:47

Démon Kracios

Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Přečtěte si článek Josefa Krále na uvedeném linku !

http://avalon.wz.cz/Tajemno,energie/Pribehpraotcec...

121667

19.11.2006 15:39

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Díky "leo69". Měl jsem v úmyslu sem přidat taky tento odkaz a tak si mi ušetřil práci.

Zdroj znám , byl jsem s ním v kontaktu. [smích]

Buď zdráv

121701

20.11.2006 04:05

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Milý anonyme !

Pokud máš potíže se zažíváním , zkus užít třeba živočišné uhlí.........

Jsem rád , že se ti ulevilo , ale nevím, proč se divíš tomu , že někteří Češi mají blízko k Mahayaně . Každý je jiný a každý má jiné předpoklady . Jeden je karmicky mladý a jiný zase karmický stařec. Proto se jeden bude vyžívat pivem a druhý se bude věnovat třeba Mahayaně . To je přece jasné a není potřeba k tomu nic dodávat .

Samozřejmě , že těch co se věnují Mahayaně bude maximálně několik desítek a určitě to nebude celý národ. Vždyť v Indii za časů Budhy Góthamy tomu nebylo jinak. Většina budhistů se tenkrát věnovala hinajáně.

Co se týče nihilismu ( naprosté neuznávání a popírání všech hodnot mravních a společenských ) nevěřím , že je takový celý národ . Vždyť vše je v pohybu a vše se vyvíjí . A jestliže dnes je někdo takový , "zítra" může být "makový". To je úplně přirozené a naprosto v pořádku . Všichni nejsou stejní a na stejném stupni vývoje . Proto, nechme na každém jedinci jaký je , je to jeho život , jeho svoboda , jeho zkušenost .


Jinak , Budha Góthama byl údajně zpopelněn , a tak by se jen stěží mohl v hrobě obrátit. [smích]

121754

21.11.2006 13:31

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Ahoj "z.a.pe"

Jsi bystré "stvoření" , když si "poznalo" , že jsem Karel .

Svatá pravda !!! Teď je to hodně moderní , ale dá se říct i aktuální .Vždyť doba není "růžová" a spousta lidí hledá řešení životní strasti. Kam se mají obrátit ti co hledají řešení ? K církvi a k jejím blábolům ? Možností je mnoho a jednou z nich je budhismus.

Tvoje zkušenost s budhismem je "humorná" ale patří k tobě , k tvému způsobu života . Nemohu
k tomu nic dodat a věřím ti každé slovo .

Moje zkušenost je jiná !!! Dodám jen , máš pravdu ,že je to o způsobu života . Je to životní styl .

Ptáš se jak se to slučuje s životním náhledem průměrného Čecha či Evropana ? Odpovídám ,že slučuje i neslučuje .

Vždyť i Budha Góthama než se stal Budhou , byl normální člověk. Stejně jako průměrný Čech nebo průměrný Evropan žil svoje životy .V nich toužil po smyslových požitcích , chtěl smyslové požitky , vyžíval se ve smyslových požítcích a tak , se choval stejně jako oni...........Až jednou po eonech věků se mu z toho všeho začalo dělat zle. Zjistil , že vše je strast . Až pak , začal hledat cestu ze strasti.

Jeho poslední život , v němž se stal Budhou , byl sepsán a my jej známe z knih .Ten život byl dokonalý ............. Z tohoto hlediska je jeho dokonalý život vzdálený nám všem , jak Čechům tak Evropanům.

A tak milý z.a.pe ..... Nech Čechy a Evropany v klidu dozrát , a nevyčítej jim ,že nejsou dokonalí ,stejně jako nevyčítáš svým dětem , že ještě nejsou dospělé .( pokud nějaké děti máš ! )Všechno chce svůj čas


Měj se , jak chceš [bliji]

121874

22.11.2006 06:27

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Ahoj z.a.pe !!

Ty víš o budhismu asi tolik , kolik já o tvé soudnosti !

Udělal jsem si tak trochu rozbor tvojí osobnosti . Tady je :

( Zrušeno. Rozbory osobnosti zdejších přispěvatelů sem, laskavě, nepostujte. Je to hrubě proti pravidlům zdejší diskuze. Editorka )

121937

22.11.2006 07:16

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

...Je to hrubě proti pravidlům zdejší diskuze.

Ať se dívám jak se dívám , tak nikde nevidím vystavena pravidla zdejší diskuze , které jsem tak hrubě porušil !

Včem jsem je porušil ? V tom , že diskutujícímu "dokážu" jeho slabost a nekompetentnost vyjadřovat se k danému tématu......Nepoužil jsem jediného hrubého slova . Vtip a satira není hrubost!!! Možná Vám unikl smysl předchozího příspěvku paní Editorko !

121940

22.11.2006 09:04

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Těch pravidel jsem si všiml , když jsem pročítal Vaše příspěvky.

Velmi poučné.[chechtot] Bavilo mne jak jste "uzemňovala" oponenty , ale to jste asi ještě nebyla editorkou , a musím napsat , že jste byla někdy mnohem ostřejší než já .

Nuž , co naplat. Jste v roli "soudce" ( "boha" jak sama uvádíte ) a tak máte vždycky pravdu . [velký smích] [velký smích] [velký smích]


Chudák z.á.p. ach , mohl se nad sebou zamyslet ! Díky vaší cenzuře je toho ale ušetřen [vyplazený jazyk]

121952

22.11.2006 13:25

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Budu se snažit [vyplazený jazyk]

121982

22.11.2006 15:58

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Zdravím Vás pane Johny .

Možná ,že Vás osud "úmyslně" dosadil doprostřed romského etnika .Snad proto , aby jste se naučil toleranci a trpělivosti.

Říká se , že osud je náš nejlepší vychovatel . Více byste se o tom mohl dočíst v knihách od vynikajícího člověka , paní PhDr Marty Foučkové. Napsala knihy "Jsem" a "Já jsem" !

Ona uvádí ve svých knihách příběhy klientů , které pomocí hypnózy uvádí do minulých životů. Z těch příběhů tam jasně vysvítá , proč mají ti , kteří lidé svoje problémy . Nepřál bych Vám aby jste se v příštím životě musel narodit jako Rom . Pak by jste na vlastní kůži pocítil jaké to je, být tím nenáviděným Romem a co to obnáší .

Já vím , že se nám ,"nepostiženým", lehce kecá , a tak držím palce ať to vydržíte pokud možno s dobrou náladou .

122003

22.11.2006 16:37

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Mílý Zdenouši ! [velký smích]

Je nepsaným pravidlem jakékoliv diskuze , že pokud se té diskuze někdo hodlá účastnit musí vědět o čem je !!! Musí mít aspoň elementární znalosti diskutovaného tématu .

Z tvých předchozích příspěvků je zcela patrné , že jsi úplně mimo a že prostě nemáš ani potuchy o čem píšeš . Jak už jsem psal v příspěvku, který neprošel cenzurou , je to
pro tebe "TERRA INCOGNITA" ! Můžeš se snažit jak chceš , abys neztratil "glanc" sám před sebou , ale to mne až tak nezajímá . Ve svých očích budeš vždy génius.

Je to úplně stejné , jako kdybych se já poušťel do odborné diskuze o právních záležitostech s paní Judr "Mindy" .To by dopadlo [velký smích] [velký smích] [velký smích] .......... Narozdíl od tebe , však mám jakousi soudnost, chceš-li autocenzuru , která mi nedovolí dělat ze sebe šaška . A tak se radši vyjadřuji jen k tomu čemu jakžtakž rozumím.

Z mého hlediska, snad jen p. Had je způsobilý zasvěceně k danému tématu diskutovat . On
jasně ukazuje ve svých příspěvcích , že to žije a tudíž tomu rozumí .

A tak milý Zdenouši ! Bav se jak uznáš za vhodné , ale neměj mi za zlé , že s tebou nehodlám diskutovat o věcech , kterým absolutně nerozumíš . Musíš si k diskuzi najít vhodného partnera , který bude na stejné duševní úrovni . Chceš-li , na stejném stupni inteligence .


Bav se dobře [smích] [smích]

122006

22.11.2006 16:48

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Zdravím pane Had.

Můžu se zeptat jak dlouho "cestujete" ? Já to koulím cca 17 let a nevím jestli nám zůstane dost času na to , abychom udělali maximum pro vnitřní změny. Víte , závidím tak trochu těm , kteří se narodili ve 40 létech. Protože , jak se domnívám , nejlépe to jde asi , až když je člověk zbaven rodinných starostí , tedy v důchodu . A ti "40" mají zrovna dobrý čas . Jak to bude po "přechodu" nevím. Víte něco bližšího ?

carlossz

122008

23.11.2006 04:43

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Zdravím p. Had

Ano , je to jistě vzácné, vytvořít v soužití "ráj na zemi". Myslím ale, že k tomu musí být vhodná partnerka , taková , která nemá v hlavě jenom "hlínu". A to jistě Marpova žena nebyla ,aspoň tak to vidím.

Pan Ing.Jan Tomáš kdesi popisuje jak to bylo s jeho první manželkou , jak všechny ty "energie" promrhala ve světě atd a pan Studený se taky vyjadřoval v tom smyslu , že nejhorší jsou smíšená manželství , kdy jeden z partnerů má eminentní zájem a druhý nemá zájem vůbec .Vy jste měl zřejmě štěstí na životního partnera a asi se Vám proto "jde" lehčeji.

Protože nemám tak příznivou karmu jako Vy, tak "jdu" sbírat kladné body s výhledem na "skvělou" budoucnost . [smích]

Vše dobré

122057

23.11.2006 06:37

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Ahoj

Ano , akce a reakce , příčina a následek , zločin a trest , dobrý skutek a odměna !

Není pravdou , že se každý stane "nepřízpusobivým" , jen tak automaticky a ani proto , že teď jsem bílej a proto musím být příště "nějak zabarvenej" .

Popíšu to na sobě:
Když já osobně budu podléhat živočišnosti , pudu , zlobě , nenávisti a jiným "nelidským"
vlastnostem , budu tím vytvářet sám pro sebe sestupné tendence na "žebříku bytí". Jinak řečeno , budu směřovat k horším zrozením , třeba v "kůži nějak zabarveného" .

Protože tohle všechno vím , tak takové "věci" , myšlenky ,nepěstuji. Tím si nezadělávám na nepříznivou karmickou reakci, jinak taky , zbytečně si nekomplikuji budoucí osud.!

122064

23.11.2006 06:51

Multi-kulti learning

RE: Je i jiný pohled na věc..

carlossz 213.?.?.?

Zdravím p. Gejdoš

Já bych to viděl mnohem střízlivěji !

Vliv podnebí , potravy , prostorové energie atd. Vždyť u zvířat je to podobné . Kolik jich jen je druhů , řad , čeledí a podčeledí .

122065

24.11.2006 08:45

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Zdravím paní editorko.

Zvědavec je fajn. [velký smích]

Člověk se tu setká s různými názory i s různými lidmi. Jsou tu lidé rozumní , citliví, vzdělaní , normální atd.

Bohužel se tu však člověk setká i s jedinci , kteří očividně nejsou duševně v pořádku a potřebují lékařskou péči.

Naskýtá se otázka, jak to má člověk řešit .V normálním životě , se takovým lidem každý raději vyhne. Pokud to nepomáhá a "dotěra" je agresivní, tak to někteří řeší třeba pěstí do zubů. ( Já bych se ovšem k takovému řešení určitě nepřiklonil [velký smích] ) Pokud by ani to nepomohlo , pak by se muselo přistoupit k radikální ústavní léčbě , studená sprcha - případně elektrošoky .[velký smích] [velký smích] [velký smích]

Zde jsme ovšem ve virtuální realitě a je jasné , že výše uvedená řešení zde nejsou možná . Je taky asi nemožné zabránit infiltraci duševně slabších jedinců ( imbecilů ) zde na toto fórum . A tak mi nezbývá než opustit zvědavce .Přeji všem zvědavcům hodně duševního zdraví .

Jen pro vysvětlení :
Imbecilita je střední stupeň slabomyslnosti . Projevuje se mezi jiným , nedostatkem společenských zábran avšak postižený se může naučit základům psaní a čtení , dokonce i některým pracovním návykům . [smích]

122159

26.11.2006 07:01

Kočky jsou mazaný

Zvířátka a lidé

carlossz 213.?.?.?

Přeji hezkou neděli

Kočky jsou hezké a mazané , ale se psy je často trápení.

Je to už dobrých 25 let , co jsem se přiženil na vesnici .Měli jsme tenkrát psa .Byl chudák neustále uvázaný u boudy , protože příliš toužil po svobodě a utíkal z oplocené zahrady jak jen mohl. Trochu mi "přirostl" k srdci a tak jsem ho rozmazloval a kupoval mu různé psí laskominy ( měl hrozně rád tvarůžky ) a chodil jsem s ním ven co to jen šlo.

Asi za dva roky jsem šel s jedním příbuzným ,který měl "vlčáka" ,na procházku k řece a vzal jsem samozřejmě i toho našeho psa . Nějak jsem si to neuvědomil a neustále jsem se věnoval tomu "vlčákovi" který pří aportování byl samozřejmě rychlejší . Následná reakce našeho psa mne tenkrát ohromila.

Hrozně se urazil ! Jak byl neposlušný a nedisciplinovaný , tak svěsil ocas , oči mu posmutněly a on se sám vrátil ( cesta asi 2 km ) do své psí boudy. Týden byl zalezlý ve své boudě a vůbec se mnou "nemluvil" . Ani jeho oblíbené tvarůžky ho nedokázaly přimět k tomu aby vylezl.
Tato, téměř lidská reakce u zvířete , mne poprvé upozornila na to , že i zvířata mají něco jako duši a že taky mají svoje city.Tenkrát jsem mu ovšem nechtěně ublížil.

Jenže někdy člověk musí "ublížit"!

Za několik let , to už jsme bydleli ve svojí chalupě , jsme si pořídili ke dvěma kocourkům štěně . Roztomilé , chundelaté zvířátko . Byla to taková ta "pouliční směs".
Jenže ,bylo příliš divoké a když ho to popadlo , zuřivě napadalo všechno okolo , včetně nohou které byly poblíž. Zřejmě si myslelo ,ve svém štěněčí duši , že svět se točí jen kolem něj.Neumělo se prostě způsobně chovat !
Po určité události jsem usoudil, že to tak dál nejde .Aby nedocházelo k ohrožení členů rodiny , musel jsem provést jakési zkrocení štěnátka ( drastické )."Zatřepal" jsem pořádně
tou štěněčí "duší"! Začalo kvílet a ve své štěněcí řeči na mne chrlilo všechny nadávky jaké jen znalo.Bylo mi ho líto , ale nedalo se nic dělat.Lidské řeči nerozumělo a tak jsem musel použít takové prostředky, kterým porozumí !

Za nějaký čas , štěně zmoudřelo a dospělo . Dnes je z něj docela "rozumný" pes.

pokračování následuje [smích]

122271

26.11.2006 07:09

Kočky jsou mazaný

Zvířátka a lidé - pokračování

carlossz 213.?.?.?

pokračování

Teď trochu odbočím:

Je zajímavé , že podobnou výchovnou metodou ,vychovávají Mistři duchovních nauk některé své žáky .Každý žák má za úkol objevovat své nedostatky, zbavovat se jich a tím se zušlechťovat. Je však pravidlem , že žáci si jaksi své ego "šetří".Proto zde velmi pomáhá zásah Mistra ,který v určitý psychologický okamžik ( kdy to nejvíce bolí ) zasadí mocnou ránu žákovu egu .Někdo tomu říká "šlápnutí na kuří očko" [vyplazený jazyk] ,někdo "píchutí do osrdí",Mistr tomu říká "pěstí mezi oči" . Někomu se to může jevit jako krutá metoda , ale je fakt, že tím Mistr velmi urychluje očistu svých žáků a tudíž tato metoda působí jako veliké dobrodiní. Jak se s tím žák vypořádá to už je jiná kapitola.

Tak nějak vypadá praxe v České Mahájáně . Není to pro slabochy,je to jen pro vážné zájemce !


Zpět k našim "miláčkům".

Velmi silný citový vztah jsem měl ke kocourkovi, kterého jsem dostal od blízkého člověka.Byl to mazel.Nejraději odpočíval schoulený na mém klíně. To jen předl a blahem zatínal drápky do mých nohou. Dovedl denně spořádat litr mléka a taky mu chutnalo téměř vše z naší kuchyně.Pak bohužel se kdesi ztratil .Dnes už máme jinou kočku . Matyldu .

K té už takový citový vztah nemám .Zvlášť když jsem si přečetl jakousi legendu o jistém králi.Ten byl prý úžasně moudrý , bohatý , vzdělaný a zbožný . A přesto se musel narodit jako jelen. Důvod ? On prý měl ve své zahradě krásného jelena , který byl přítulný a do kterého se zamiloval.Každý den za ním král chodil do zahrady a trávili spolu hodně času. Když král odcházel z tohoto světa , jeho poslední vzpomínka byla na toho jelena .Proto se musel narodit jako jelen.

Možná je to jen legenda ! Já tomu však věřím a tak si dnes už od zvířátek udržuji odstup.

Vše dobré , všem zvědavcům [smích]

122272

26.11.2006 14:54

Kočky jsou mazaný

RE: Jo Mindo

carlossz 213.?.?.?

Zdravím paní Mindy

Pisatel Zdeněk Matoušek je prý člověk!! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

Už ten první příspěvek o tom , že by nechal utratit všechny kočky , napovídá ale ,že tomu tak není . Někdo by ho mohl dokonce označit jako "zloducha" , zlého ducha inkarnovaného v lidském těle .Takový "člověk zlý duch" se chová velmi prapodivně . Někdy dovede dokonce předstírat dlouho a dlouho , že je opravdu člověk. Pravou tvář ale vždy ukáže, až když ho někdo přinutí sundat masku . Vám se to podařilo! Zaplať pánbůh .[smích]

Ten poslední příspěvek od dotyčného , nestojí ani za řeč ! Jasně z toho vyznívá řev raněného "zvířete" , řev Matouškova pravého já . [chechtot] [chechtot]

[chechtot] [chechtot] Někdo na někoho plivne hořkou slinu a nedomyslí si , že mu ji vítr může vrátit do tváře . [chechtot] [chechtot]


Přeji pevné nervy při "čistění" zvědavce [smích]

122291

26.11.2006 15:14

Kočky jsou mazaný

RE: Zvířátka a lidé - pokračování

carlossz 213.?.?.?

Jsem to ale trouba !

Až dnes zjištuji , že ti smajlíci mají předdefinovaný význam. Já jsem je používal jak mne zrovna napadlo a tím se mohlo stát , že přidáním smajlíka k určité větě , změnilo její tón či význam ....... Neůmyslný zmatek v komunikaci !!! [zahanbení]

Za způsobené nedorozumění se všem hluboce omlouvám. [zahanbení] [zahanbení] [zahanbení]

122294

26.11.2006 18:01

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Přečtěte si ty knihy ! Nejen knihy od PhDr Marty Foučkové ale i knihy od Mudr Stanislava Grofa. Jsou to odborníci v oboru psychologie a psychiatrie , tedy žádní náboženští fanatikové .

Pokud Vás o reinkarnaci nepřesvědčí jejich vědecký výzkum mimořádných stavů vědomí , tak já to jistě nedokážu.

Nemusíte věřit ničemu .

122303

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 0

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,22 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,42 Kč
100 japonských jenů
21,93 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 654,22 Kč
1 unce stříbra
559,48 Kč
Bitcoin
301 888,18 Kč

Poslední aktualizace: 26.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 399 732