Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané MedaBeda

Nalezeno 2368 příspěveků, 142 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.06.2009 19:51

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

MedaBeda 77.?.?.?

"Evropská civilizace stojí již několik století na křesťanských základech."

Bezva. Zkuste to prosím rozvést, o jaké základy/hodnoty se jedná. A nepište ty, které mají universální platnost v jiných civilizacích, a které křesťanství pouze za svoje vydává.

Za další: jsou-li rozbitné politikou multikulturalismu, pak jsou chybné už ve svém počátku, neboť nejsou schopny čelit aktuálním problémům nynější epochy. I v tomto duchu se táže jezuita Karl Rahner ve svých knihách: proč řada lidí odešla od křesťanství, co na něm bylo chybné.

Tudíž jsem zvědav na Vaši odpověď.

193946

24.06.2009 22:49

Irán pod vlivem amerických psychologických operací?

RE: stačí se podívat na diskuze v

MedaBeda 77.?.?.?

Až mu to povíte Vy [chechtot]

193949

24.06.2009 23:01

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

RE: židovize, faceSTBook a spol.

MedaBeda 77.?.?.?

"člověk denně chodící do práce musí znát mediální matrix ve kterém žije většina spoluovčanů aby nebyl považován za podivína"

v jádru podle mě máte pravdu, to ovšem neznamená, že se k tomu musí používat židovize. Mě stačí internet, na TV nekoukám, a sem tam si přečtu mainstream typu Metro(je zadarmo), nebo chmátnu po něčem obvyklém někde v čekárně pro doplnění toho, o čem píšete.

Podivínství nic neznamená, takže s chutí do něj. V okamžiku, kdy ho přestanete řešit, začnete se osvobozovat od Matrixu. Jinak to vidím tak, že jste ovčan taktéž, ač probouzející se.
Buďte hrdý na to, že jste podivín, nezávisle a neortodoxně uvažující člověk. Přijdete sice o mnoho "přátel" ale najdete zároveň nové, na podobné myšlenkové úrovni. Funguje to spolehlivě. Vrána k vráně sedá, podobné přitahuje podobné.


"Dnes je člověk nepoužívající mobil ani email, dalo by se říct, sociální mrtvolou."

Psát a volat si však nejste nucen s ovčany, takže zkuste tyto činnosti provozovat s neovčany. Nebudete tak ani ovčanem ani mrtvolou. [velký smích]

"Jenom doufám, že se nedostaneme do stádia, kdy bude sociální mrtvolou člověk neregistrovaný na Facebooku či Twitteru "

Tyto sběrače osobních informací osobně bojkotuji (pasivně, za svou osobu), a stále nemám pocit umírání. Kde je chyba? [velký smích]

193951

24.06.2009 23:07

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: Vzali jste mi iluze

MedaBeda 77.?.?.?

Východní Evropa má ohromný potenciál. Je třeba ho umět uchopit a rozvinout.
Amerika může být vzorem v některých oblastech, a zároveň odstrašujícím případem v oblastech jiných. Velkým vzorem však rozhodně ne. Nemá kořeny, na rozdíl od nás. A to je velké bohatství, které vnitřně jedince stabilizuje. Proto jsou Američané jací jsou.

CO se týče vzorů, zajímavým může být Německo. Kulturně, ekonomicky, ap. Ale raději jen inspiraci, germanizace jsme si užili až až. [cool]

193953

25.06.2009 19:11

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: Anonym

MedaBeda 77.?.?.?

"Proto budoucnost Ameriky bude taková, jak ji ukazují postkatastrofické hollywoodské filmy. Vždyť to točí američané o američanech a ti vědí nejlépe, co se do američanů dá čekat."

Ani náznak naděje jste nezaznamenal? Amerika potenciál má, akorát ho prožírá a investuje energii do nesmyslů. Především do hraní si na robocopa. Měli by objevit Evropu, tak jako Evropa kdysi objevila Ameriku. Zde se začaly tvořit jejich známé dějiny.

Leccos by je také mohly naučit indiánské ostrůvky těch, kteří udrželi odkaz svých předků (nepíši o těch, které zlomil alkohol a poflakování se na sociálních dávkách) - je to o souhře s okolní přírodou, specifickým podnebím, biotopem a s nimi spjatými energiemi.

Zajímavé jsou též různé usedlické komunity - Amišové, Mennonité, Hutterité (Mirda o nich psal)a jiní.

Což ovšem kontrastuje s průměrným Američanem městského typu, spoléhajícího na systém.

Možná to chce jen tu katastrofu a po ní stavět na zelené louce.

194004

26.06.2009 09:14

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

RE: židovize, faceSTBook a spol.

MedaBeda 77.?.?.?

"Jak poznáte, kteří z těch vašich "nových přátel" jsou skuteční noví přátelé a kteří z nich běží ještě za tepla donést to, co jste s nimi probíral jejich nadřízeným do lóže skotského či jiného ritu?"

1. společný zájem. Brzy poznáte zda se dotyčný v dané oblasti vyzná či ne. (příp. zda má o ni skutečně zájem)
2. intuitivní pocit

3. přístup k světu, lidem a věcem - jaké má názory - nemá-li žádný, nebo pokud je nekonzistentní

4. vyčkávání v čase (divadýlko se dlouhodobě těžko hraje)

a to hlavní
5. naprostá absence tajných informací u vlastního okruhu lidí- není se pak čeho chytit a přinesení informace o partě zahrádkářů chovajících králíky a slepice, sem tam popíjejících pivo, s občasnými spanilými nájezdy na blízký dívčí privát; provádějících jógové sestavy a občas i hlubokomyslné diskuse a praktiky (které se tak jako tak můžeme dovědět z řady knih) má za následek, že si zbytek lóže ťuká na čelo, s čím to ten magor chodí, a dotyčný se buď z vašeho života vypaří, nebo se z lóže trhne a přejde k vám [velký smích]


"Přitom jediná možnost, jak s dnešním světem něco udělat je vytvořit co největší sociální síť spřízněných lidí."

Nesouhlasím. Stavěl byste novou říši na troskách té předchozí, která by dopadla podobně.

Jedna z možností je podle mě funkční kooperace názorově spřízněných, myšlenkově a prakticky více či méně specializovaných malých( cca do 20 lidí) až středních komunit(cca do 100 lidí), v rámci stávájících států, neboť ne všem tato myšlenka vyhovuje a spokojí se se statutem občana chodícího v volbám a pouštějícího stařenky v tramvaji(bez naprosto zbytečných pokusů o spásu lidstva či pomatené revoluce), a na druhé straně je tak prostor k praxi vlastních cílů a vizí.
Od světů jako je Ježíšův Nový Jeruzalém, přes světy Brahma, Krišnovu Vaikunthu, čínská Nebesa, buddhistickou nibbánu, světy předků, Slovanský Mir, či ateistický "definitivní konec". Každému co jeho jest. [cool]

194036

26.06.2009 10:09

Nový strážce myšlenek

K tomu šalom

MedaBeda 77.?.?.?

Komorous je člen a spoluzakladatel Landova pseudořádu (skutečný řád vzniká z posvěcení papeže, biskupa či krále) Ordo Lumen Templi.
Taková hra na křižáky. Všichni jsou údajně hluboce věřícími křesťany.(i Komorous[velký smích] [velký smích] [velký smích]),(Landa ale už řád opustil a věnuje se přípravě mládežnického projektu "Zlatý drak" - něco jako skauting či Sokol v elitářské podobě-)

Komorous také v nedávné době založil Antidrogovou agenturu Médea Security.

O co jde: vypátrat mladistvého na drogách, se souhlasem rodičů ho unést mimo prostředí ve kterém se pohybuje, a "napravit" ho v křesťanském internátu. Tato služba se jmenuje "Vypátrej a zachraň".

Spíše mi to připomíná okřídlené: Vypátrej a znič. (Seek and destroy)
Důsledky na psychice mladého mohou být totiž nedozírné(!).

[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

Komorous bude pátrat po drogově závislých dětech
Médea Security připravuje tři služby: Vypátrej a zachraň, Drug Free Zone a Preceptor
Bývalý šéf protidrogové centrály Jiří Komorous pokřtil svou novou knihu Lovci smrti
MÉDEA SECURITY, s.r.o.

tohle skutečně stojí za přečtení [překvapení]
Představení Antidrogové agentury

Zda ono šalom souvisí s křesťanským filosemitismem či užšími sympatiemi Komorouse k judaismu či židům netuším, je to ale silná káva. [oči v sloup]

194038

26.06.2009 16:56

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

MedaBeda 77.?.?.?

"Ale to je opravdu na dýl a mně se o tom opravdu nechce tady diskutovat."

škoda, těžko obhajovat nějaký nástřel o hodnotách, bez argumentů


"Ale to je opravdu na dýl a mně se o tom opravdu nechce tady diskutovat. "

jen jsem chtěl, abyste ty křesťanské hodnoty blíže specifikoval.

"Znáte ten citát od Nietzscheho: Bůh je mrtev? Málokdy se uvádí následující věta: A my ho zabili!, což naprosto mění význam tohoto citátu"

jak ten citát chápete Vy?


Teologii smrti boha doufám znáte:

"teologický radikalismus pokračoval v šedesátých letech v "teologii smrti Boha" a latinskoamerické "teologii osvobození". Tito teologové konečně zdvihli rukavici, kterou na konci devatenáctého století křesťanům hodil Nietzsche: transcendence v jejich pojetí není zradou pozemskosti ve jménu "onoho světa", je to transcendence uprostřed světa, překročení egocentrismu, ježíšovský krok k druhým. Není těžké poznat, že kmotrem jejich pojetí víry je Kierkegaard: víra je odvaha k radikálnímu vnitřnímu přerodu, vášnivá a odhodlaná účast celé osobnosti; její pravdivost posoudíme podle toho, nakolik mění život v konkrétních situacích."

194062

26.06.2009 17:06

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

MedaBeda 77.?.?.?

souhlas, na druhou stranu se nehodlám bít za lidi, kteří o to nestojí

194063

26.06.2009 18:02

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

MedaBeda 77.?.?.?

problém je v tom, že Pán v kř. pojetí může znamenat něco jiného než Pán třebas v hinduistickém pojetí.

Ale Vaši odpověď beru jako vyčerpávající a děkuji.

194067

27.06.2009 12:16

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

MedaBeda 77.?.?.?

Cokoliv od Solženicyna, dále kniha Češi a Evropa od Václava Makrlíka, nebo Světový étos pro politiku a hospodářství od Hanse Künga. Zajímavý může být i sociolog Jan Keller, ale od něj nic přečteno nemám, stejně jako knihu Vůdcovství českých elit od Pavola Friče, takže nemohu poreferovat.

Pak mám ještě v záloze bibliografii europoslance Miloslava Ransdorfa, celou škálu tematicky zajímavých knih pak poskytuje Centrum demokracie a kultury.

Záleží na tom, co Vás zajímá. [smích]

194088

27.06.2009 12:19

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: Co to ma bejt?

MedaBeda 77.?.?.?

"zemi, o ktere toho vi strasne malo"

tak šup sem s nějakým článkem, ať se vzděláváme! [cool]

194089

27.06.2009 18:41

Nový strážce myšlenek

ze stránek odpor.org

MedaBeda 77.?.?.?

Dopis pro Jiřího Komorouse

[překvapení] [překvapení] [překvapení]

194106

27.06.2009 19:07

Něco pro příznivce multikulti

RE: To je sice všechno hezký a pravda

MedaBeda 77.?.?.?

Chtělo by to dostat do smrtelného nepřátelství islám a Čínu. Zaděláno už mají v Ujgurské AO (Ujguři jsou muslimové). V Pákistánu jsou zatím, stejně jako v řadě afrických zemí, kamarádi.

Historicky spolu bojovali snad jen jednou -Bitva na řece Talas- díky které máme přenosem přes Araby technologii výroby papíru; a největším čínským admirálem byl muslimský kleštěnec Zheng He z provincie Yunnan,

Vložený obrázek

který možná objevil Ameriku již před Kolumbem. Tudíž toto sepětí nebude snadné narušit a jejich společný potenciál je děsivý(!). Čínský a arabský kapitál, čínské a muslimské davy.

194107

28.06.2009 20:38

Dětské názory na lásku

RE: Mozna...

MedaBeda 77.?.?.?

"ANO, VIAC, VIAC POZITIVNYCH SPRAV PROSIM!!! Aj v ostatnych mediach."

Pozitivní noviny
Vložený obrázek

[mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

194159

28.06.2009 21:17

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

MedaBeda 77.?.?.?

Horák do značné míry spekuluje. Chtělo by to serióznější literaturu z oboru, i když je odborného charakteru:

Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN: 80-7106-646-X
Třeštík, Dušan. Počátky Přemyslovců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN: 80-7106-138-7
Téra, Michal. Perun. Bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-86818-82-5
Podborský, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2006. ISBN 80-210-4178-1
Lutovský M., Petráň Z. Slavníkovci - mýtus českého dějepisectví. Praha: Libri, 2009. 2. vydání. ISBN: 978-80-7277-291-9

ve slovenštině pak třebas

de juxta Hornad, Vladimirus. Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie). Košice, 2004. 954s. ISBN 80-969168-0-7

[mrknutí jedním okem]

194162

28.06.2009 22:13

Nový strážce myšlenek

RE: ze stránek odpor.org

MedaBeda 77.?.?.?

Pokud Vás správně chápu, jste kralsumavy, a text jste posílal pro Zvědavec a ocitl se nepatřičně na odpor.org, odkud jsem ho vylovil a linknul sem, nemýlím-li se?

Originál jsem nyní po Vašem příspěvku našel na (Vaší domovské stránce)http://kralsumavy.wordpress.com/2009/06/03/dopis-p..., je datovaný 3.6.2009, kopie na odporu.org má datum 9.6.2009. [oči v sloup]

Pan steve se ve svém příspěvku snaží naznačit, že by rád častěji četl Vaše texty [velký smích]

PS: Text se objevil 11.6.2009 také zde: http://svobodnyprostor.wordpress.com/2009/06/11/do...
na Zvědavci oproti tomu zveřejněn jak vidno nebyl.

194168

29.06.2009 06:01

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

vhodné by bylo

MedaBeda 77.?.?.?

Prolustrovat "Policejní orgán Územní odbor SKPV Praha venkov Krajského ředitelství policie Středočeského kraje", třeba někdo odtamtud vyloví nějakou perlu.

Je dobré si též uvědomit, že útok přichází ve chvíli, kdy je u vesla Fischer s Pecinou a že vyšetřovatel M.Š. to může mít nařízeno -bez ohledu na kladné posudky- shora.

194216

29.06.2009 06:10

Nový strážce myšlenek

RE: ze stránek odpor.org

MedaBeda 77.?.?.?

"Možná mohl autor příspěvku s titulkem "ze stránek odpor.org" přidat i nějaký komentář. "

Komentář? [smích] Vy si koledujete o rejpanec! [velký smích]

194218

29.06.2009 23:58

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Myslím, že je třeba protiúder.

MedaBeda 77.?.?.?

1. přes kanadskou ambasádu pozvat českého velvyslance na kobereček, proč je kanadský občan stíhán v ČR, zvláště, je-li server zvedavec.org mimo území ČR (!)

2. KDE JE ODŮVODNĚNÍ (tj. znalecký posudek!)nynějšího procesu ?

3. žaloba z důvodu podezření ze spáchání trestného činu pomluvy (od Jakeše až po celou policejní byrokracii) či námitka pro podjatost (nejsem právník, ale něco takového snad je)

4. prolustrovat financování tzv. Ligy proti antisemitismu

5. žaloba na Ligu proti antisemitismu z důvodu podněcování nenávisti k muslimům a Arabům

6. prozkoumání zda některý člen ligy nesloužil v izraelské armádě a zároveň má české občanství- jednalo by se o porušení zákona o zákazu služby v armádě cizí země(pokud výjimku neudělí prezident)

K útoku dochází při vládě Fischera. Podle mě má za úkol špinavou práci, na kterou se po zvolení nové vlády zapomene: Radikalizace alternativního myšlenkového proudu a jeho následná nemilosrdná likvidace. Ať je to útok na Vítkově pravděp. v režii tajných služeb (připraveno předchozí vládou), zatýkání a bránění v demonstracím různým stranám, které jsou radikálnějšího charakteru, až po stíhání myšlenek (nikoliv činů) jako v tomto případě.
Proto byl povolán i robocop Komorous. Seek and destroy.

Znamená to jediné:
1. Nedopustit žádnou radikalizaci ve smyslu násilí, aby nedošlo k sympatiím či semknutí s prokazatelnými extremisty. Násilí také otáčí bleskurychle veřejné mínění.

2. O to drtivější úder a znepříjemňování každodenního života legální cestou:

a) soudy, žaloby, propouštění aktivistů z Ligy proti antisemitismu spřátelenými zaměstnavateli, daňové kontroly, a mnoho dalších jiných možných

b) narušování jakýchkoliv jejich aktivit a zázemí, narušování jejich nočního i denního klidu, hovínka či vepřové kůže (kosti, zbytky) na klikách a na rohožce, zámek od auta zalepený žvýkačkou, zápalka ve zvonku, naolejované čelní sklo, atd. Psychologický boj.

Garantuji vám, že ta partička je na dlouhodobé tažení nepřipravená, cítí se jistá v kramflecích jen v přesile.

c) kyberprostor- několik návrhů už tu padlo, rozvíjet je, zvažovat další

To hlavní: Zvědavec míří správným směrem (odkrývání zatuchlého podhoubí dnešní "demokracie" ), proto tolik kvikotu okolo. Hlavně beze strachu a sklíčenosti. A neunáhlit se, bez nenávisti a rozpoutávání vášní, které jen zbytečně odebírají energii. Vše musí být účelné, s přesně vymezeným efektem.Vložený obrázek

„Jak to, Ardžuno, že jsi zde na bojišti, upadl ve sklíčenost tak nedůstojnou Árja? To je věru veliká úhona a překážka na cestě k nebi. Neoddávej se strachu, tobě nesluší! Odhoď zbabělost, Ardžuno, a vzchop se, ó hubiteli nepřátel.“"
Bhagavadgítá II, 1-3

194421

30.06.2009 00:21

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Pán Jakeš je rodina bývalého tajomníka KSČ

MedaBeda 77.?.?.?

vypsat! [smích]

194427

30.06.2009 00:23

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

podle mě

MedaBeda 77.?.?.?

Nejde ani tak o sionisty a Chazary jako o zkur. filosemity a konvertity! Ti jsou mnohem proradnější sběří! [bliji] [bliji] [bliji]

194429

30.06.2009 00:49

Rusko už je unaveno neustálou kritikou a peskováním Evropy

jestli

MedaBeda 77.?.?.?

chce Evropa dohnat Rusko plné realizace idejí neoeurasianismu, tak si tím kope vlastní hrob!
Protože v tom okamžiku bude zaplavena nejen muslimy, ale i Číňany, Tatary, Paštuny, Uzbeky, Kazachy, Azery, Mandžuy, Indy, Íránci a spoustou dalších národů, katolicismus a ateismus začnou být masivně vytlačovány pravoslavím, konfucianismem a mnohem větším náporem buddhismu než je nynější pokojný stav, islám se obohatí o řadu nových škol o nichž drtivá většina obyvatel Západu nemá ani tušení; kapitál převezmou čínské a ruské firmy, se spoustou pilných a usměvavých zaměstnanců, jejichž brebentění nikdo nebude rozumět. To co tu máme dosud, je slabý odvar toho, co nás jinak může potkat. Okcident tak může být velice snadno pohlcen Orientem. A Rusko je jedinou hrází, která to zadržuje. Kritika a peskování EU stavidlo nadzvedávají ...

Bruselkratický pavouk by měl začít přemýšlet, jinak ho ten ruský s čínským vystěhují do Atlantiku.

Hvězda Chaosu coby znak Neo-eurasianistického hnutí
Vložený obrázek

SCO a pozorovatelé
Vložený obrázek

194436

30.06.2009 00:58

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Krásný to večer

MedaBeda 77.?.?.?

"ukázkou malého ducha."

jste si jist, že dotyčný na kterého reagujete nějakého vůbec má? [velký smích] [chechtot]

194441

30.06.2009 06:04

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Proslov Benjamina Freedmana

MedaBeda 77.?.?.?

Katolicismus oproti judaismu to má aspoň stříknuté řeckou filosofií a některými pohanskými zvyky (Vánoce- Slunovrat, způsoby slavení Velikonoc- poh. svátky jara) a dalšími božstvůmlibými prvky, tak aspoň něco [velký smích]

194450

30.06.2009 23:39

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: je to paradox

MedaBeda 77.?.?.?

"Pojem holocaust je možné přeložit do češtiny jako „celopal“ a je označením
pro náboženskou oběť, která se celá spálí. Autorem termínu je nositel Nobelovy
ceny míru Elie Wiesel, který je poprvé použil ve svém románu Noc (La Nuit,
1958)
ve smyslu „zničení ohněm“. Židé preferují biblický výraz šoa, který je však
omezen na druhou světovou válku."


http://theses.cz/id/9nrhek/downloadPraceContent_ad...

Nechápu, proč údajný maďarský žid Wiesel použil řecký termín. Navíc není jasné, zda on sám byl obětí utrpení- kauza jeho spoluvězně, který odhalil, že Wiesel není Wiesel, ale úplně někdo jiný, se tu už probírala.
Navíc nechápu, jak mohl použít termín pro celopal, který byl náboženskou praxí Hebrejců.

Posouvají se zde záměrně významy, aby to v důsledku celé vyznělo hrozivěji, mystičtěji ap. Komu ku prospěchu?"Výraz holocaust je řeckého původu – slovo holokaustos je složenina slov holos (celý, úplný) a
kaitein (spálit, shořet). Z řečtiny přešel výraz do latiny (holocaustum), potom do
francouzštiny (holocauste) a angličtiny (holocaust). Z filologického hlediska je tedy
holocaust pojem, který znamená úplné zničení, zvláště ohněm, naprostou zkázu nebo zápalnou
oběť. Do obecného povědomí vstoupil v 70. letech, kdy byl tímto termínem nazván americký
televizní seriál
o vyvražďování evropských Židů v oblastech ovládaných nacisty v období 2.
světové války. Vzhledem ke globálnímu šíření angličtiny, se tento pojem brzy prosadil i
v jiných jazycích."


http://is.muni.cz/th/13087/pedf_m/DipLoMka_FiNaL-V...

Zapátrejme, zda se pojem holocaust ujal i mimo anglicky mluvící svět. Myslím, že to bude opět jedno procitnutí z Západocentrismu, který si o sobě myslí, že hovoří za celý svět.

194561

30.06.2009 23:46

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Jak pan

MedaBeda 77.?.?.?

Na Blistech nevycházím z údivu. Došlo na kauzu Zvědavec, a názorová otočka vybraných autorů o 180 stupňů:
Čulík hájí právo na problematický názor, Kotrba s Dolejším kádrují.
Svět se zbláznil, držte se! [překvapení]

194563

30.06.2009 23:56

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Proslov Benjamina Freedmana

MedaBeda 77.?.?.?

Sladké je uvědomění si, že úder bývá veden proti tomu, kdo je považován za nebezpečného, zdroj nestability oficiálnímu výkladu světa a dějin, psaného vítězi, nikoliv poraženými.

Sladké je uvědomění si, že tento útok je reklamou par excellence, která může přinést netušený profit a publicitu.

Sladké je uvědomění si, že proces skončí tak rychle jak začal.
Obraťme sílu úderu proti útočníkovi, znásobenou silou a specifickými druhy odvety.

Sladkým pocitem je pak, že navenek tichá internetová komunita, navenek roztřístěné stádo, začíná spolupracovat.

Nyní si krásně můžeme všimnout, kdo je na jaké lodi. I to poznání je velmi cenné.

Úžasné. [smích]

194565

01.07.2009 00:09

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Dokončení

MedaBeda 77.?.?.?

"Takže můžeme jen spekulovat - pokud nám to ovšem sionisté a někteří židovští jedinci umožní."

To není o nich. Je to o nás, co jim umožňujeme. A to zejména filosionističtí zrádci uvnitř našeho národa. Všichni ti obdivovatelé izraelské armády, vojenské techniky, kultu predátorů, adorace bezpráví a silných svalů, brutality, maximální efektivity; osminkoví židé jejichž předek neviděl Izrael ani z jedoucího vlaku; novináři s jarmulkami z netshopu, křesťanští sionisté slabikující písmenka Starého zákona doslova, a další fanatici.

Bez páté kolony mezi námi, by si neškrtl nikdo, ani Němec, ani Žid, ani Rus, ani Američan, opakuji nikdo! [naštvaný]

194570

01.07.2009 00:14

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Dokončení

MedaBeda 77.?.?.?

Pche. Celý jejich pokřivený mentální svět talmudského supremacismu a textového fanatismu prostého obřezaných srdcí bychom strčili do kapsy, jako trofej do vitríny, jen držet při sobě!

Žádná jejich pátá kolona by neobstála, protože by se neměla kde uchytit.

194571

01.07.2009 00:33

Obama financuje protivládní elementy v Íránu

Bože

MedaBeda 77.?.?.?

Obama ztratil rozum, pokud ho kdy měl. Namísto, aby usiloval o maximální spolupráci (kaspická ropa a plyn pohodlně dopravené produktovodem na pobřeží Indického oceánu, vliv Íránu v Afghánistánu a Tádžikistánu a protiváha arabskému světu), dělá si z něj dalšího nepřítele.


Navíc v Íránu šlo nyní od začátku o souboj dvou frakcí (klerici i politici na obou stranách barikády) íránské Chomejního revoluce, nikoliv o pokus o prozápadní revoluci.
To že to názorově minoritní (o to viditelnější v západních médiích) dav 3.000 teheránských měšťanů Musávímu (který mimochodem pomáhal stavět libanonský Hisballáh) zbaštil, je věc jiná.
Jistě napomohly Obamovy dolary, řekl bych, že zejména v médiích.

Podobné je to i s Tibetem. Dalajlama byl do r. 1959 vysokým činitelem Komunistické strany Číny. Pak se poštěkal se svým idolem Mao-ce-tungem, a odskákal to opět naivní dav. Ovšem medializovaný Západ a dolary CIA (každý rozkol frakcí se hodí, ať již v Číně, nebo v Íránu) vykonávají opět svoje.
A to by ještě řada snílků by chtěla z Tibetu skanzen, na který by se zálibně jezdili dívat s CK Osvícenzadesetdní, kteří tu a tam vyvěsí tibetskou vlajku v představě, že zachraňují světový mír. Kdyby jen tušili...!

Mám neblahý pocit, že pokud Západ nevystřízliví, přerazí mu páteř padající balvan jeho vlastní blbosti a ignorantství, který ke své smůle pravděpodobně přehlédl.

194575

01.07.2009 11:32

Obama financuje protivládní elementy v Íránu

RE: Bože

MedaBeda 212.?.?.?

The Dalai Lama's hidden past

The True Story of Maoist Revolution in Tibet

Mao was almost like a father: Dalai Lama

Dalai Lama praised Mao Tse Tung

THE SHADOW OF THE DALAI LAMA

Dalai Lama's 1951 telegram to Mao

"Nebeský klid už dvacet let":
"Například se nikdy nikdo nezmínil v našem objektivním tisku o tom, že dalajláma považuje za nejvýznamější osobnost, se kterou se kdy setkal, Václava Havla, ovšem až na druhém místě. Hned za Mao Ce Tungem… Když budu "důsledně zelený" ANTIKOMUNISTA, nevím proč by pro mě měl být důvěryhodný tento 14. Dalajlama. Danzin Gyaco je bývalý ultrakomunista a místopředseda nejvyššího komitétu ÚV KS Číny do roku 1959. Člověk, který si vyvolil vrahouna Mao Ce Tunga veřejně za svého otce a po roztržce s ním vrhnul tisíce zfanatizovaných Tibetských ubožáků před samopaly PLA. Dalajlama také na rozdíl od "velkého bořitele" Havla důrazně odmítá separatismus Tibetu. Protože se tam chce vrátit, intenzivně o tom v Pekingu jedná. On není žádný blbec a ví moc dobře, jak jde Tibet nahoru ekonomicky a že Západ je v krizi. Tudíž funkcička ve vládě Tibetu by se mu jistě líbila. Otázka je, jak by to přijali Tibeťané. Přátele mezi Tibeťany mám a návrat feudalismu si přejí ze všeho nejméně... "


propojení s CIA a nacismem

Koordinace tibetských protestů proti olympiádě

Esesák učitelem dalajlámy

A Secret War on the Roof of the World: Spooks, monks and the CIA's covert gamble in Tibet

The CIA's Secret War in Tibet

The CIA Circus: Tibet's Forgotten Army

194615

01.07.2009 13:13

Něco pro příznivce multikulti

RE: To je sice všechno hezký a pravda

MedaBeda 212.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

194625

02.07.2009 02:48

Obama financuje protivládní elementy v Íránu

RE: Bože

MedaBeda 77.?.?.?

CIA Circus napsal Ramananda Sengupta, což je indické jméno. Inda bych z propagandy ve prospěch Číny rozhodně nepodezříval.
jeho profil

Hidden past napsal/a Norm Dixon, který mimojiné píše i o vyzbrojování Saddáma Američany, jak CIA vytvořila bin Ládinovský mýtus, jak Američané financovali Hitlera ... viz. google, takže tam je propaganda také sporná, protože tato témata jsme zde na Zvědavci široce diskutovali s využitím řady autorů.

Jak filtrovat? Vycházejme z toho, na čem se shodne širší řada autorů, pokud možno z více zemí, nebo z různých časových období. Nejde o to, jít za každou cenu do kontroverze, ale demytologizovat účelově vykládané dějiny.


Na dalajlamovském mýtu je pikantní také to, že titul dalajlama pochazí z dob mongolské okupace Tibetu, je to mongolský protektorátní způsob nadvlády nad Tibetem (spojení politické i duchovní moci), titul je využívaný jak vidno dodnes.

"Titul „dalajláma“ byl poprvé udělen mongolským vládcem Altanem-chánem, který jím v roce 1578 obdaroval Sönam Gjamccha. Sönam Gjamccho byl vysoce postavený láma, představený klášterů Sera a Däpung. Byl považován za převtělence (tibetsky tulku) Gendün Gjamccha (1475–1541), což byl zase převtělenec Gendünduba (1391–1474). Altan-chán pozval Sönam Gjamccha v 70. letech 16. století k mongolskému dvoru. Když až na druhé pozvání Sönam Gjamccho nabídku přijal, vydal se roku 1577 do Mongolska. Na dvoře Altan-chána začal s výukou buddhistické nauky a i sám Altan-chán brzy buddhismus přijal za svůj. Když byla učitelská činnost Sönam Gjamccha v Mongolsku u konce, Altan-chán se rozhodl, že na oplátku Sönam Gjamcchovi udělí titul, který zněl dalajláma.

Titul pak byl zpětně přiznán také Sönam Gjamcchovým dvěma předchůdcům, takže za prvního dalajlámu je dnes považován Gendündub. Když s v roce 1642 stal Ngawang Lozang Gjamccho oficiálně pátým dalajlámou, stal se jako první dalajláma i světským vládcem Tibetu."

"Samotné slovo dalajláma se skládá ze dvou slov: z mongolského dalaj, což znamená „oceán“ a láma či lama, což je tibetský ekvivalent sanskrtského slova guru."

Dalajláma

Původní duchovní linií Tibetu je však nejspíše instituce karmapů.
1. karmapou byl Düsum Khjenpa(1110 – 1193). Oproti prvnímu (nezpětnému) dalajlamovi z 16. století se jedná o rozdíl 4 století, což je poměrně značný časový odstup.

k autokracii v Tibetu viz. také heslo na Wikipedii, se zajímavou bibliografií
Serfdom in Tibet controversy

194715

03.07.2009 10:49

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Myslím, že je třeba protiúder.

MedaBeda 212.?.?.?

"To je přece ta správná neřízená střela"

správná k jakému účelu? [mrknutí jedním okem]
Hestroy Pecinovi namísto Komorouse pomáhat nepůjde, na to vsadím všechno co mám, od igráčků až po Kámasútru [velký smích]

194812

03.07.2009 12:15

Pozor na obávané íránské prokletí

RE: Mně se nejvíc líbí odstavec:

MedaBeda 212.?.?.?

hihi, začíná docházet na moje podezření... [smích]

Mimochodem, asi je podpora Ahmadínežádovi také proto, že Musáví pomáhal stavět libanonský Hisballáh. A to je praktičtější "nebezpečí"(také výborná záminka zbrojit donekonečna) než v západních médiích překrucované

1) výroky o ukončení SOR (sionistického okupačního režimu, -nikoliv státu!-) v Izraeli a přilehlých oblastech autonomní Palestinské správy;

2) názory "popírající holocaust" o tom, že "pokud se holocaust stal, tak by měl Izrael ležet v Evropě a nikoliv Palestině",

3) nároky na jaderné elektrárny, neboť Írán má značné množství radioaktivních rud a nechce topit ropou či plynem, které raději za penízky prodá: "According to the discovered indices (more than 350 anomalies) and the results of the field discoveries, the expected resources of Iran could be at the range of 20,000-30,000 tons of U3O8, throughout the country."
Uranium Mines

I proto nejspíše odmítá obohacování v Rusku, chce být soběstačný.

A tato mapka sil ukazuje na totální jaderné pokrytectví Západu vůči Íránu a komukoliv dalšímu.
Vložený obrázek

194815

03.07.2009 17:36

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Myslím, že je třeba protiúder.

MedaBeda 77.?.?.?

Mě slovní hříčky nevadí, takže se nemusíte omlouvat. Naopak, občas je to dobrý nadhoz na smeč, hra se slovy a jejich (občas komplikované) řetězení má také svoje kouzlo [cool]

Problém, který vidíte v Hestroyovi, je i Váš problém. Pouvažujte nad tím.

Radikální jste oba, Vy výrazivem, on celkovou dikcí. Trocha synkreze, zaobalených věcných faktů, a máte z toho (společně vyvinutou) řízenou střelu. [velký smích] Třeba proti tomu Pecinovi, ale ten se tam ohřeje jen během úřednické vlády. Po odvedení špinavé práce budou odveleni všichni, a nový chlívek bude zas na voličích.

194848

03.07.2009 17:55

Piráti středomoří

RE: Brzy budou tito piráti i u nás ...

MedaBeda 77.?.?.?

brzy? minimálně jednu židovskou pevnůstku už u nás máme, oficiálně je krytá jako starobinec

Vložený obrázek

Hagibor: pevnost uvnitř Prahy

194853

04.07.2009 16:31

Piráti středomoří

RE: Brzy budou tito piráti i u nás ...

MedaBeda 77.?.?.?

"Že by chtěli naše stařečky mile překvapit"

no naše moc ne ... [oči v sloup]

194900

04.07.2009 21:27

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: facebook- skupina na podporu Zvedavce

MedaBeda 77.?.?.?

Akorát že Hus byl katolík taky, stejně jako husité. Všichni reformovaní(husité, kalvinisté, lutheráni) se považovali a považují za (ty pravé) katolíky.

194915

04.07.2009 23:15

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

MedaBeda 77.?.?.?

Jen pozor na okamžik, kdy je izraelská pospolitost zaměňována za Boha. K tomu občas dochází, nejenom v judaismu. Jsou to ty věty typu: "Bůh si přeje, aby...", "Bůh vás zatratil.", "Boží vůle je taková a maková" ap. (Kde vůbec takoví lidé berou tu drzost hovořit o tom, co si Bůh přeje?)

Ti vyznavači si neuvědomují, že do pojmu "Bůh" projektují svoje vlastní přání, a ten "skutečný" (v uvozovkách proto, že jakákoliv výpověď o Něm je opět subjektivní) je tak vytlačován na okraj, či úplně mimo jej vyznávající pospolitost.

V případě Izraele (zápas s Bohem) i sionistů (vytlačování Boha na okraj -což jim nebrání zaštiťovat se Biblí coby údajným oprávněním k okupaci Palestiny- a projekce vlastních přání), mi to docela zapadá. Dochází tak k paradoxu, kdy původní (transcendetní, stvořitelský) Bůh, je vytlačován "Bohem" subjektivních přání a vlivů pospolitosti (skupinovým egregorem). Zde má podle mě kořeny "nekritizovatelnost" a arogance některých sionistů a některých židů.

194920

04.07.2009 23:40

Nemístná zvědavost se trestá

hmmm

MedaBeda 77.?.?.?

že by počátek nové normalizace? [cool]

Zákaz KSM, přepjatý antikomunismus po 20ti letech, směšování revizionismu s nacismem či fašismem, pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých menšin, útoky na svobodu slova ruku v ruce s "demokratickou" diktaturou oficiálních médií (mediokracie), neodůvodněný zásah proti squatterům (na druhou stranu snad začali chápat, nakolik jsou na systému sami závislí- Kocáb se činil), "antisystémoví" anarchisté ve službách Systému (Antifa)...

Nazvěme to sametovou normalizací.

1. normalizace komunistická - od srpna 1968
2. normalizace sametová - od ledna 1993

Kádrový posudek už jste dostali?

194923

05.07.2009 08:32

Nemístná zvědavost se trestá

RE: hmmm/Milý MedoBedo prečo stale do týchto záležitostí

MedaBeda 77.?.?.?

"Ale kľudne bojujte proti zlým komunistom, nakoniec oni za toto všetko môžu."

Nikde jsem explicitně nenapsal, že za všechno mohou. Jim jsem svěřil jen jisté období.

Stejně jako nyní svěřuji jisté období totality antikomunistům.

"Treba si uvedomiť, že štát ako "organizované násilie" /Lenin/ musí existovať"

Tak za to Vám pěkně děkuji, jeden z členů mojí rodiny vyfasoval rok a půl na uranu o chlebu a vodě jen proto, že neudal spolužáka, který se chystal utéct do Rakouska. [pláč]
Poznamenalo ho to mimochodem na celý život.

194928

05.07.2009 17:38

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

MedaBeda 77.?.?.?

rozumím

194961

06.07.2009 21:12

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: A bude hur...

MedaBeda 77.?.?.?

díky za zajímavý příspěvek!

nejvíce mě zaujaly tyto věty: "Pracovat v Rusku znamená platit nižší daň z příjmu a žít na vyšší úrovni. Navíc je tu méně dotěrná vláda,"
to hovoří samo za sebe [cool]

195005

07.07.2009 05:48

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Rus

MedaBeda 77.?.?.?

Také si to myslím. Stačí trošku sledovat, jakým způsobem tu či onu situaci řeší. A jak nakonec, často mimo povšimnutí médií, taková situace skončí.

"Ďábel vězí v detailu", loučil se Putin s Bushem na jedné konferenci.

195032

07.07.2009 12:15

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

:D:D:D

MedaBeda 212.?.?.?

Obama se vyslovil pro silné a prosperující Rusko

"Uvedl [...], že současnost je jiná, potřebuje politiku pro XXI. století, zatímco obavy ze silného druhého státu jsou projevem myšlení XX., nebo dokonce XIX. století. "Objevují se staré způsoby myšlení, které stojí na starém pohledu, ale velká síla nezávisí na dominanci a démonizaci jiných zemí, to je pryč,“ podtrhl Obama."

To jsou mi novinky, hehe [chechtot] [chechtot] [chechtot]

Celá tlupa Nezvědavců, pan Pražák a další protiruská individua včetně fanatických "antikomunistů" by se od pana prezidenta Obamy měli co učit. [velký smích]

I kdyby tato citovaná Obamova slova byla jen strategickým manévrem, rozhodně stojí za to si je zapamatovat. Mnoha filoamerikanistům půjdou rozhodně k pleti. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

195054

07.07.2009 12:28

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: A bude hur...

MedaBeda 212.?.?.?

tématem je však jak se kde daří cizincům nikoliv našincům [mrknutí jedním okem]

195056

07.07.2009 18:21

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Rus

MedaBeda 77.?.?.?

Obamovi bych nevěřil. Má kolem sebe stejné lidi. Jen kosmetická změna navenek, a zlého Bushe vystřídal hodný Afroameričan. Myslím, že politická linie USA se příliš nezměnila, sice je teď tlačí finanční krize a předtucha fiaska v Afgánistánu, ale ještě stále by se chtěli svými prackami hrabat v cizích kapsách. Pokus o revoluci v Íránu, a nejspíš opět, po roce, v Číně- Ujgurská autonomní oblast, nevěstí nic dobrého.

Číňané zabili 156 Ujgurů, jejich protesty pokračují

195080

08.07.2009 15:44

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: brífink na Ct24...

MedaBeda 77.?.?.?

"Saúdové dovolí Izraeli zaútočit na Írán "

z toho se všichni muslimofobeři a muslimobijci zcvoknou - pro ně jsou všechno arabášové - od Maroka až po Pákistán, Írán nevyjímaje [velký smích] [velký smích] [velký smích]

195154

08.07.2009 16:16

Zajímavý cvičební materiál pro studenty informatiky

RE: No ..

MedaBeda 77.?.?.?

"O strašáku holokaustu a sionistické mediální propagandě zde není už snad ani třeba psát. Holokaustu na každém kroku si musí všimnout snad už i hluchý a slepý."

Měli bychom se od sionistů učit: Slovanům (zejm. Rusům) se během dvacátého století stal co do rozsahu holocaust mnohem větší. Na tom by šlo vytřískat značný kapitál. A viníci jsou tu dva - ruská bolševická revoluce byla v režii Židů, Německý nacismus v režii Němců - ze dvou zdrojů by to mohl být solidní cashflow.

Nám Čechům zase chybí adekvátní podoba militantního nacionalismu (ty strany co máme jsou jen slabý odvar) srovnatelného se sionismem.
Navrhuji začít výrazně zbrojit, a začít s podobnou politikou, jako sionisté v Palestině - jak proti menšinám, tak proti sousedům (Rakousku máme co splácet za temelínské provokace a Německo vlastní značnou část našich podniků)- také ať vrátí Lužici, Korutany a NDR - to vše je původní slovanské osídlení a do jisté míry částí historických území koruny české. Ideologie nechť se nazývá řípoismus [velký smích] -idea Česka jako nábožensky, etnicky a kulturně slovanského státu, se staroslověnštinou psanou v cyrilici jako úředním jazykem a hlavní svatyní na Řípu (rotundu odstranit). Etnicky čistá a nedělitelná Praha.

Chce to druhé národní obrození jako sůl. Doufám, že sionisty trumfneme- košer pivo, košer vepřo-knedlo-zelo, různé slovanské ADL, lobby typu AIPAC v USA za naši věc, výstavba lóží-svatyň národním bohům po celém světě [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

195156

08.07.2009 18:35

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

mimo téma

MedaBeda 77.?.?.?

ôlô, podepisujete se na jistém webu jako "Obyčejná nula", nebo si Vás s někým pletu? [mrknutí jedním okem]

195179

08.07.2009 18:38

Dětské názory na lásku

RE: stejne uz si to nikdo neprecte

MedaBeda 77.?.?.?

dokonale [překvapení]

195180

Vanguarde, Vám 135 zemí nestačí? [cool]

195182

08.07.2009 20:33

Italové se bouří proti výstavbě další americké základny ve Vicenze

RE: Satanist

MedaBeda 77.?.?.?

Mě nejvíc zaráží, jak se rodák z Tišnova může stát sionistou [zmaten]

Odpověď jsem, zdá se, nalezl: "Vždycky jsem tvrdil to, co mi radí srdce i rozum, tedy že jsme měli bojovat, třeba i sami proti všem" (narážka na mnichovskou dohodu)zdroj

Sionismus je mu zřejmě náhražkou za to, co nikdy nenalezl zde. Ale kdoví, třebas je to složitější a mýlím se.

Petici proti přijetí lisabonské smlouvy podepsal (poř. č. 6174.)

Zřejmě také chce být dosti viděn, svěřuje se s mnoha detaily. To také něco znamená.
Podle mě to má co dělat se sebevědomím (nějaký druh frustrace), a to jsme opět u 1938 a sionismu. Ale asi v tom vězí ještě něco hlubšího- toto jsou jen povrchní příznaky.

K tomu směřují i detaily:
"Etnický původ: československo‑rakouský (pradědeček byl levoboček šlechtice z Vídně); pokládám se za Čechoslováka, ale obvykle uvádím národnost "česká"; v rozporu s názory řady lidí nejsem původem ani trochu Žid (bohužel, měl bych asi dodat) "

"Životní motto: "The light shines in the darkness. And the darkness will not overcome it."

a celková inklinace k vojenství a konfrontaci obecně. Jde z něj smutek, překrytý bojovností.

Vložený obrázek

195186

09.07.2009 05:31

Italové se bouří proti výstavbě další americké základny ve Vicenze

RE: Satanist

MedaBeda 77.?.?.?

"Nemenil bych za jinou narodnost, spise bych se snazil a snazim tu minci otocit nahoru pozitivni stranou, pro kterou meli nasi predkove respekt i za temi hranicemi."

Jsme na tom podobně René [mrknutí jedním okem]

195216

09.07.2009 07:15

Nemístná zvědavost se trestá

RE: Hmm,

MedaBeda 212.?.?.?

"Prozatim si osobuji pravo na poznani myslenkovych pochodu ruzni ideologicti experti treba na ten extremismus."

To je fakt. Koukám, že soudobá mediokracie kombinovaná s oligarchií dostala nový impulz: "expertokracii" [velký smích] Do uvozovek dávám proto, že se však často o žádné experty nejedná.

195221

09.07.2009 13:54

Zajímavý cvičební materiál pro studenty informatiky

RE: No ..

MedaBeda 212.?.?.?

"Jenže kdyby to tak dopadlo"

nedopadne, a namísto řípoismu nám tak zbývá řiťoismus [oči v sloup]

195246

09.07.2009 19:42

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: mimo téma

MedaBeda 77.?.?.?

ok, já jen, že máte podobný pohled na některé věci [cool]

195277

10.07.2009 07:18

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

tento článek

MedaBeda 212.?.?.?

by si měli přečíst novodobí kádrováci v čele s Kotrbou a Dolejším z BL [smích]

195322

12.07.2009 22:55

Italové se bouří proti výstavbě další americké základny ve Vicenze

RE: Satanist

MedaBeda 77.?.?.?

jste trapný Ben Hure, ostatně, jako vždy [velký smích]

195523

13.07.2009 15:22

Co čtete?

...

MedaBeda 212.?.?.?

zajímavý je Satan v Goraji, přečetl jsem ho před lety jedním dechem

podobné to bylo i s Chazarským slovníkem


právě dočítám

Solovjov, Vladimír. Vybrané stati II. Mytologický proces. Prvobytné pohanství. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007. ISBN 978-80-86715-92-6

Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů. (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-646-0

nyní na mě čeká

Čínská filosofie.

[smích]

195594

13.07.2009 18:08

Co čtete?

RE: ja by som doporucoval pomaly prejst na

MedaBeda 77.?.?.?

jukněte na můj starší příspěvek

co se týče podmínky "bez úprav pro nežidy" nemohu sloužit, židé mají svoje vlastní metody utajení problematických pasáží (nejčastěji zvláštní průhledná fólie, která se vkládá na patřičná místa). Takže netuším, do jaké míry je mnou odkazovaný zdroj relevantní. Ale i tak to stojí za to.

195610

13.07.2009 18:25

Zákon a tradice

Dej si paták, napíšeš míň, ale bude to dávat smysl

MedaBeda 89.?.?.?

Pan Lhoták je evidentní polodiletant, který se snaží plivat na všecko kolem tematu, ke kterému chová nevysvětlitelné, zato výrazně záporné emoce. K plivání mu slouží snůška, kulometná dávka slov, zhusta cizích (a tedy intelektuelních), u kterých samostatně uvažující čtenář bližším ohledáním zjistí, že nedávají valného smyslu, nýbrž že zde forma zcela vítězí nad proklamovaným obsahem. Tu a tam je třeba okrajově (a třebas i mírně mimo pořadí) zmínit nějakého velikána, či nějaký školometský fakt, aby všichni poznali, že autor oplývá klasickým a hlubokým vzděláním (které si, jak sám v profilu uvádí, neustále prohlubuje). Mně však připadá, že tak shazuje oprávněnou kritiku lidí, kteří o tomto tématu něco vědí. Proto méně toho práva, pane Lhotáku, méně toho práva. Určitě najdete lidskou oblast, které lépe rozumíte. Anebo než něco napíšete, tak si to naštudujte a přistupujte k tématu se selským rozumem. Největší problém dnešního práva je, že je nestabilní, nefunkční a nesystémové (což je u práva jakožto systému docela problém). Panem Lhotákem navrhovaný anarchismus však není řešením, není ani stálý, ani funkční.

195612

18.07.2009 21:43

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

Ježíš nikdy neexistoval, je to kompilát (a umělý mýtus, jakých je dnes přehršel, od hodného dálajlámy a Musávího, až po tvrzení židů, že byli v Egyptě) mytologických představ(zmrtvýchvstalý, léčitel, dvanáct učedníků ap.) různých národů okolo Palestiny, v době, kdy byl potřebný symbol odporu vůči Římu, evangelia jsou psána cca 40 let po jeho údajném působení, což je značný rozdíl, a navíc si odporují.(Eusebios z Kaisareje byl navíc odhalen jako podvodník fabulující důkazy pro jeho existenci)

Samotná bible je kompilát všeho možného z Blízkého Východu, vydávaný za zjevené Písmo (např. Enúma Eliš, ale doporučuji prostudovat mytologie Mezopotámie, Babylonie, Egypta, Hellénů a trošku to šmrncnout manicheismem a začne Vám rychle svítat). Dokonce něco tak primitivního, jako je desatero, překonal už Chammurapi ve svém zákoníku. Na to, že desatero údajně předal na deskách jakýsi bůžek, nesvědčí o jeho vyspělosti.

Hledáte-li však něco funkčního, co je s představou Ježíšova učení spojeno, pak tu mám Gnostic order of Nazorean Essenes

195972

19.07.2009 11:28

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

"Jezis samozrejme existoval, tak ako jeho 12 ucednikov."

a kterýpak Ježíš?
Joshua ben Phiabi? Joshua ben Sec? Joshua ben Damneus? Joshua ben Gamaliel? [velký smích]

(Nebo snad Slunce a dvanáct měsíců- jeho jednotlivých fází?)

A Surfeit of Jesuses! – But No "Jesus of Nazareth" [velký smích]

The "12 Apostles" –
Fabricated followers of a fabricated Saviour


Sourcing the Legend
The Syncretic Heritage of Christianity


Fabricating the Jesus Story.'Mark' – Bringing the Celestial Superjew Down to Earth

Christianism

"Preto sa tam pise, kto mas usi, pocuvaj a kto mas oci, pozeraj."

Však to taky dělám. Víc do hloubky a do důsledku, než Vy.

Prostudujte si co odkazuji- navazuje na to řada dalších odkazů (je to vyzdrojované), prohrábněte se mytologiemi a folklorem Blízkého Východu, gnózí, essejci a dalšími skupinami a uvidíte [smích]

"Stary zakon, ako aj Novy treba citat s ohladom na symboliku, nie vsetko v Zakonoch je doslovne. "

To je past na dušičky. Každý manipulátor to vyloží dle své potřeby jinak. Ale dušička už je chycená. Starý psychologický trik, o to nebezpečnější, že jde o život člověka (a v důsledku celé generace a národy) jako takový. To je problém všech tří tzv. náboženství Knihy.


Anebo se přímo lže, tak aby to "sedělo":

11th century monk corrects Tacitus: "Goodies" to read "Christians"!
"Ultraviolet photo of a critical word from the earliest known extant manuscript of Tacitus /.../ The photograph reveals that the word purportedly used by Tacitus in Annals 15.44, chrestianos ("the good" ), has been overwritten as christianos ("the Christians" )"

Would they lie? – Copy and Glorify!

Non-Christian Testimony?– From the authentic pen of lying Christian scribes !!

Moje otázka je jediná:
Hledáte vyfrabrikovaný mýtus, tak aby "tak nějak odpovídal" tomu, co Vám dosud nalili do hlavy (neobávejte se že ne systematicky), nebo se snažíte odhalovat pravdu? (vědom si toho, že se často jedná jen o přibližování k ní, a cestu na celý život)
Jsou dvě cesty člověka:
Druhá je osamocená a náročná.
První přinese mnoho přátel a je pohodlná. Jen trošku křivolaká, když se musí uhýbat nějakému rozumnému argumentu. Cesta vlnících se hadů.

________________Ecce homo___________________
Vložený obrázek

[cool]

195984

19.07.2009 16:38

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

"Privela citate a malo prezivate."

A to jste se dozvěděl jak?

"Treba zabudnut na teoriu"

Teorie je to, co prosazujete Vy. Teorie o existenci neexistujícího, vydávaná za historii.

" a okusit smrt."

Proč máte nutkání orientovat se na smrt? Proč se většina náboženství orientuje na smrt a ne na život?

Zde svoji roli hraje strach. A přes strach už vás mají v hrsti.

" ... A vy nemate sancu zistit, co je pravda, pokial ju sam neprezijete."

To ovšem znamená, že se nemusíme učit nic o historii, protože její pravdivost padá na Vašem argumentu prožitku, který je v tomto případě nesplnitelný.

Což znamená, že cokoliv okolo, s čím se seznámím zprostředkovaně, je neprožitá teorie, čili mám hned od základu rezignovat a soustředit se na vlastní prožitek s tím, že co neprožiji, fakticky neexistuje (~ nelze verifikovat jako pravdivé). Bravo.

A jako třešničku na dortu tu máme prožitek (v důsledku třebas jako prožitek vyfabrikovaného světa ~ mýtu), který nám subjektivně někde/nějak pasuje. Tento případ už odněkud znám:

"Cypher: Já vím, že ten steak neexistuje a že když si ho strčím do pusy, Matrix řekne mému mozku, že je šťavnatý a moc dobrý. Po těch devíti letech jsem na něco přišel. Nevědomost je sladká…

Smith: Pak jsme se dohodli…

Cypher: Nechci si nic pamatovat. Vůbec nic! A chci být bohatý a taky slavný, třeba herec… "


Vložený obrázek

195993

19.07.2009 18:21

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

"Lenze skoro vsade v Novom zakone sa hovori o psychologickej smrti, nie fyzickej. O odstraneni vsetkych psychologickych neduhov, zavisti, nenavisti, pychy, strachu, hnevu, ... Viete si predtavit cloveka, ktoremu sa toto podari?"

O jednom adeptovi vím. Jmenoval se Siddhárta Gautama, zvaný Buddha, pokud to také není jistý druh mýtu [chechtot] (ale našel jsem ho mezi křesťanskými svatými v církevním kalendáři -27.11. Josafat z Indie-, tak to asi bude pravda [velký smích] )

A jak by takový člověk fungoval? To už je otázka. Čím je člověk bez emocí? Obávám se, že ničím, protože odstraníte-li jeden pól (negativní emoce) mizí automaticky i druhý (pozitivní emoce). Takový člověk se stává praktickým nihilistou, či útěkářem před existencí (dharmická náboženství).

Je tu i otázka vnitřní svobody. Mít v každém okamžiku volbu nenávidět i milovat, závidět i přát, bát se i být statečným. A o tuto volbu se z vlastní vůle nepřipravím.

"A zrutil by sa Vam svet, keby ste to spravili?"

Souhlasit se stavem, kdy budu tvrdit (a chovat se tak), že nic mimo mou přímou zkušenost neexistuje je docela povážlivé.
A dekonstruovat mýty mohu i bez toho, že bych nutně musel být vtělené Zlo, plné pýchy, nenávisti a dalších emocí.

"Ale tiez nemusite odsudzovat nejake nabozenske texty len preto, ze im nerozumiete. Alebo preto, ze jedna pani povedala, ze su to bludy."

Vy jste ale žádný z argumentů o jejich fabrikaci přímo nevyvrátil. Stavíte se k nim z pozice autority.
K validitě těchto vyvracených mýtů Vám stačí subjektivní pocit. A tak se chová dnes např. New Age. Patlamatla a je uděláno. Hlavně věřit a praktikovat, a neptat se/nezkoumat.


Na druhé straně, nebudu Vás dále přesvědčovat. Vesmír má takových mytologických úrovní na bázi Matrixu celé miriády. Je jen na nás a na úrovni našeho nitra, na které z nich chceme obíhat Zdroj. Vy už jste si zjevně vybral, Ježíšův steak Vám zachutnal. Kdežto já roviny Bytí stále mapuji. [cool]

Vložený obrázek

195997

19.07.2009 23:15

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

"Myslite, ze Buddha bol nihilista?"

Zánik všech řetězců existence (skandh), aby pak mohl dosáhnout práznoty (šúnjata)je pro mě nihilismem par excellence, jakkoliv bývá sekundárně naplněn jistými druhy blaženosti.

"Vy ale tuto slobodu nemate, len si to treba uvedomit. Vy si neviete zvolit, ci sa v danej minute nahnevate alebo nie. "

Víte, zkuste raději hovořit/psát za sebe. O tom, jak žiji život já (ve svých reakcích na podněty), nemáte ani páru. [cool]

"V rovnakej situacii zareagujete rovnako, aj ked inak ako ostatni ludia."

Další mýtus.

"ktori sme svoje psychologicke chyby neznicili."

Vida, destrukce chyby. Myslím, že jste mi touto větou sdělil to nejpodstatnější.

"Ci nastavi druhu tvar Jezis alebo Buddha je jedno, dolezita je druha tvar."

Pročtěte si evangelia pořádně, a doufám, že až se je bezezbytku pokusíte verifikovat, neodnese to životem či jiným druhem újmy ani Vaše nejbližší okolí.

"Jezis skutocne zil"

Jako uměle vytvořený egregor (v memetice memplex) určitě, jinak by na něj nezareagovaly 2 miliardy lidí (a několik miliónů nebylo v jeho jménu vyvražděno či násilně konvertováno). Od doby ztráty historických souvislostí si žije vlastním životem v hlavách lidí. Mrkněte se na mechanismus funkce dnešních (politicky korektních) médií, jak se tvoří "zaručené zprávy" a třeba Vám to sepne.

"jeho odkaz je taky silny, ze po 2000 rokoch je este stale aktualny"

To je mi jasné, politika římského impéria nezanikla se zánikem původní říše (způsobeném mimochodem křesťany). Jen se vhodně transformovala. Její důsledky, spolu s institucionalizovaným křesťanstvím (pavlovská sekta), pociťujeme dodnes.
Kladné výsledky tohoto odkazu je na druhé straně schopna vyprodukovat vlastními metodami většina náboženství i humanistického ateismu, tak nikde nevidím nic exkluzivního. Snad kromě evangelizační radikality, na kterou se nechytá ani islám v nejdivočejších podobách.

"Druha vec je, ze mnohym ludom tento fakt nevyhovuje a to hlavne ludom, ktori boli za jeho smrt zodpovedni a odvtedy boli zodpovedni za miliony smrti, len aby tento odkaz prekrutili a znicili. Co sa im konecne dari."

Pouhý souboj dvou frakcí téhož (obojí se odkazuje spolu s rastafariány a jehovisty na Jahveho, tak nevidím zásadnější rozdíl), nad kterým se mohu jen usmívat, a zároveň pociťovat lítost nad lidmi, kteří se do toho nechali vtáhnout.

"Ja ale nemam potrebu vyvracat nejake argumenty. Ako som povedal, ja verifikujem myslienky z danych textov, nie historicke skutocnosti"

Historické skutečnosti jsou verifikací par excellence. Pštrosí přístup k nim zadělává na další problém. Spolu s Vašimi slovy o "destrukci psychologických chyb" mi to nahání mráz po zádech.

196008

19.07.2009 23:16

Třínohé monstrum

RE: mate tam plno

MedaBeda 77.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

196009

19.07.2009 23:18

Dostal zaplaceno a nedodal

RE: Blábol

MedaBeda 77.?.?.?

Aspoň přiznáte, že jste se neregistroval kvůli přítomnosti Američanů na Měsíci, o které zde tak básníte. [velký smích]

196010

19.07.2009 23:53

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Poslední odstavce

MedaBeda 77.?.?.?

"Já se považuji za Čecha, za Slovana jen velmi omezeně, to je pravda. "

Po 1000 letech systematické evangelizace Slovanů Svatou římskou říší národa německého se není čemu divit. Aspoň ten jazyk a snad i DNA (nejspíše haploskupina R1a chromozomu Y) přežily, sice v latince resp. pomíchané s dalšími skupinami, ale co čekat více, že ano? ... [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

"co to jen půjde vyhýbat se jakýmkoliv ústupkům v politické oblasti."

Jen nedělat tvrdohlavé ve chvíli, kdy i Američan ustupuje. Býváme často papežštější než papež. Třeba havlo-vondrovsko-schwarzenbergovské lkání, co nedávno šlo Obamovi do Bílého domu je učebnicovým příkladem.
Není to vůbec vizitkou nějaké národní hrdosti, jen výrazem kňučícího lokaje, který byl hozen po změně kurzu přes palubu. Na to, abychom byli suverénní, nebudeme mít ještě minimálně dvě generace (pokud kdy, poněvadž úroveň národa rapidně klesá, a postupná likvidace pokračuje - viz. např. kauza postupné likvidace AV ČR), tak si nedělejme iluze.

Po všech pragmatických kalkulacích z toho vylézá pro některé starší ročníky nepříjemné zjištění: obchod (zejm. plyn)a z něj plynoucí pragmatické výhody (a zdaleka nejde jen o Rusko, ale všechny ekonomické pakty ve kterých figuruje -BRIC, SCO, CSTO ap.) anebo pravdoláskovné humanitární bombardování a rektální alpinismus nejhrubšího zrna?

V koutku své duše jistě tušíte odpověď, kterou Vám dá většina Čechů, pro které byl chléb, hry a nízké ceny vždy bližší než nějaké ideje (a nedejBože ty falešné, kterými jsme od sametu denodenně krmeni).
Na evropskou bruselkracii bych též nespoléhal, je to jen pokračování války Německa a Francie na ovládnutí Evropy jinými prostředky- ekonomicky s cílem vytvořit unifikovaný superstát, který nemá s původní vizí EU téměř nic společného.

196013

20.07.2009 00:31

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

MedaBeda 77.?.?.?

Mám potíž Jene, nejsi tolik konzistentní, a já zas nejsem na tom natolik špatně, abych na to, přes Tvoje kladné hodnocení mojí osobě, neupozornil:

"Nebudu přijímat kategorická stanoviska,"

"podle mne nelze bez prostudování jeho myšlenek, v rámci studia tak zásadních věcí jaké se tady diskutují, postoupit kupředu"

[velký smích]
---
Za sebe přiznám jen, že jsem ho měl v knihovničce, a poslal dále bez přečtení.(kniha Volnost, která neví)

Co se týče citátu:
"Vy jste lidstvo, každý jedinec je zodpovědný za stav tohoto Světa."

souhlas

"Jestliže se nezměníte Vy jako jednotlivec, tento Svět zanikne."

Nesouhlas, v nějaké podobě existovat bude, změna není nutností, ale možností- s důsledkem adekvátním vstupním parametrům změny/nezměny.

"Proměna člověka je jediným lékem proti bídě, strachu, zmatku, zármutku, bolesti, válkám, zvyku."

Sice může být lékem, ale stejně tak i jedem (Paracelsus odlišuje lék od jedu pouze množstvím). Připravování se o možnost strachu, zmatku, bolesti ap. připravuje právě zánik Světa- když odstraníš "zlo" mizí i "dobro". Kde není pohyb, vznikající prolínáním protikladů, vše ustává.

---

Co se týče věty "zbavuje je ochrany něčeho, za co je možno se v případě potřeby schovat nebo na co je možno se vymluvit", za tu Ti dávám veliké uznání, protože jsi ji podle mě precizně formuloval- o to tu celé jde. Tesat do kamene.
Na druhé straně, funkcí dekonstrukce mýtu není výlučně jeho dekonstrukce, ale může naopak fungovat jako impulz k jeho precizaci/očištění, či testu míry ukotvení jedince v tomto mýtu.
Sice bych to MedWetovi neměl takto předčasně prozrazovat, ale když už jdeme do hloubky problému, chci být úplný.


A jelikož jsi mě nazval přítelem, musíme zajít na pivo. Tak se ujistím, že to myslíš vážně [velký smích]
Protože už jsem zažil některé diskutéry, kteří mě tak také nazvali, ale po výměně několika e-mailů se po nich slehla zem.

196015

20.07.2009 00:39

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Poslední odstavce

MedaBeda 77.?.?.?

"Průměrný Čech má s průměrným Rusem mnohem méně společného než s průměrným Němcem nebo Rakušanem."

Proto byli obrozenci asi jen partou anarchistů a Vy dnes píšete a myslíte v češtině jen pouhou náhodou? A proto je lidový folklor, písně, pohádky, česká jídla, a další jen okrajovými excesy několika blouznivců, že...?
[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

196016

28.07.2009 17:18

Byl jsem u výslechu

RE: Doba Temna od Jiráska

MedaBeda 62.?.?.?

Vložený obrázek

Bílá, bílá, bílá /MP3 [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

196527

když jsou u vesla v 21. století primitivové se starozákonním myšlením. Mají zpoždění tři tisíce let [velký smích]

Vložený obrázek

" V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu, zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců.“

Genesis 15:18-21"

viz. také

" 1 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. 2 Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu[1] a nesmiluješ se nad nimi, 3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil. 5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte. 6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. ... 9 Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 10 Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. 11 Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat."

Dt 7,1-11

Docela milá démonická entita ten jejich Jahve, což?

Vložený obrázek

Vložený obrázek

To se to pak vraždí, když to mají potvrzené od rabínů.

The Secret Weapon of the IDF

Chabad on the Front Lines

[1] Jediná rezoluce OSN, kterou Izrael dodržuje, je ta, která ho jako stát zakládá. (nemá však ani ústavu, ani pevně stanovené hranice, proč asi? [velký smích] )

196572

30.07.2009 11:27

Izrael by rád zkolonizoval část Iráku v rámci „Velkého Izraele“

RE: To je tak

MedaBeda 62.?.?.?

Troufám si to celé shrnout ve dvou větách, které budou, doufám, dobře uchopeny a pochopeny:

" Každý náboženský světový názor produkuje zkušenosti, které mu odpovídají. "

"Náboženský text je manuál
, který -v závislosti na opravdovosti praxe jím nastíněné- vytváří jedince se specifickým chováním a myšlením."

(s trochou škodolibosti ho mohu označit i za chovatelskou příručku)Komentář:

U židů jsou to zkušenosti nadvlády střídané pronásledováním, které opět zakládá na nadvládu atd.

Celé to je umně zpracovaná memetická strategie, s typickými myšlenkovými a behaviorálními výstupy. (Analogicky tomu je to ve všech myšlenkových a náboženských systémech.)
V Bibli se odráží směs mýtů a práva Egypta, Babylonu, mezopotámských reliktů, atd. (křesťanství navíc přibralo manichejsko-gnostické, hellénské a pohanské prvky)
Ty texty někdo musel kodifikovat a systematizovat- sestavit a interpretovat- tak aby to vyhovovalo určitým záměrům.(v případě shody více učenců na stejné interpretaci nezávisle na sobě -např. redakce Septuaginty- v tom vidím výsledek vnuknutí již existujícího egregoru-memplexu, který má snahu se -zkrze nauku a lidi podle ní se chovající- realizovat ve hmotě způsobem sobě vlastním)
(Bůh je zde často synonymem pro komunitu, nikoliv pro Absolutno- nenechme se mýlit.)
Podobně probíhá proces kanonizace textů (a odmítání nevyhovujících) kdekoliv jinde.
Židovskému příkladu odpovídá i názor jednoho rabína: "Židé a židovstvo jsou produktem Talmudu a jeho učení."

S Bohem to v drtivé většině nemívá nic společného. Stává se pouze pojmenováním pro zastřešující autoritu.(s cílem nekritizovatelnosti vytvořené nauky - božská prozřetelnost se dost těžko kritizuje-)
Ti kdo chtějí skutečně k Němu, mohou i bez náboženství a často to bývá značně přímější cesta, než být strháván omezeností komunity (a její nauky), k níž je jedinec vázán.

Na druhé straně, mnoha jedincům takové systémy mohou vyhovovat více než nezávislá cesta, a to z prostého důvodu: "Udržuj řád a řád udrží tebe". To ovšem při střetu zájmů různých náboženství a z nich vyplývajících životních stylů, ústí v náboženské konflikty a války, a projevuje se to např. i spirituálním násilím v rodinách- "My rodiče jsme protestanti, ty také musíš být protestant jinak tě vydědíme" atd.- a dalšími důsledky.

196682

01.08.2009 09:47

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

MedaBeda 77.?.?.?

"Proč nejsou obdobnými metodami, jako "ovčané", zmanipulováni také cikáni? K tomu, aby se chovali jako běžní "ovčané"?"

DIVIDE ET IMPERA

196926

03.08.2009 07:46

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Válka nebude !

MedaBeda 62.?.?.?

Tady nejde o válku pravidelnou, jako spíše o válku skrytou, asymetrickou: narůstající romská populace = zvyšující se výběr sociálních dávek, přidělovaných bytů od pravodláskovců a pseudohumanistů, častější odchody bílých, kteří jejich sousedství nevydrží ap.

Zkrátka demografická lokální nestabilita(na více místech- ne jen dnešní Chánov, Josefov, Janov ...) a s ní spojené důsledky v oblasti pracovní i sociální. A nebude-li tlak na vzdělávání jejich dětí, jednoduše nás převálcují počtem.

Budu se muset poohlédnout po literatuře, všiml jsem si, že dochází k jevu - Rom nerom, kdy zapomínají vlivem sekularizace a modernizace na své tradice (a zejména jazyk!!!) a stávají se kulturně indiferentními. Co zůstává, je jejich problematický přístup (liší se v závislosti na jejich subvrstvách, znám velmi kladné ukázky toho, že to jde i u nich když se chce) k hodnotám majoritní společnosti, spojený i s temperamentem a dalšími geneticky podmíněnými vlastnostmi.

197091

03.08.2009 07:57

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Válka s Cikány ?

MedaBeda 62.?.?.?

Bossové jsou často lichváři, kteří je úrokem drží pod krkem. Nekončící kolotoč bídy a reakce na něj v podobě násilí je nasnadě. Drogy, to už je síla.

V jedné věci za nimi zaostáváme- schopnost ochránit si svoje. Postmoderní občanská společnost se neumí bránit vnitřnímu nepříteli. Policie často nekoná. Logickým vyústěním je pak domobrana a hlídky v ulicích- např. Dělnická strana. Lehko se tento jev pak zneužívá. Na druhé straně je třeba se bránit. Chce se to naučit více spolupracovat, jinak dříve nebo později nás tento problém přeroste.

197092

05.08.2009 07:51

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

"pojdte organizovat spolky, koupime pozemky a budeme pěstovat dobre jidlo"

ha, a jaká bude vnitřní idea a pravidla? [cool]

197217

05.08.2009 08:15

Cheneyho tajný tým zapleten do sabotáží a atentátů

RE: jak to funguje,aneb elaborat pro zajemce....

MedaBeda 62.?.?.?

K čemu zavádět novou proměnnou do geopolitiky: - mimozemšťany - ??? Aby se ještě více znepřehlednila globální situace? Bravo! [chechtot]

197218

05.08.2009 08:29

Cheneyho tajný tým zapleten do sabotáží a atentátů

RE: Je to dost smutné čtení

MedaBeda 62.?.?.?

Vložený obrázek

197219

06.08.2009 07:24

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 77.?.?.?

hm, tak to mi nezbývá než popřát hodně štěstí. Jestli Vám to ve větším počtu členů přežije víc než dva roky, považujte to, v souladu s Nejvyšším, skutečně za zázrak.

197302

"začít budovat společnost na principu maximalizace užitku"

TESAT DO KAMENE!!! [cool]

197312

06.08.2009 10:09

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Útržky

MedaBeda 62.?.?.?

aneb čau Kelte, řekni nám něco keltsky!haploskupina R1a chromozomu Y-DNA
Haploskupiny R1a a R1a1 se vyčlenily z haploskupiny R1 pravděpodobně na území Jižní nebo Západní Asie. Jejich rozšíření je spojováno s mohylovou kulturou, která osídlila Evropu po ústupu ledovce. Tato kultura byla šiřitelem indoevropských jazyků, dále je známá domestikací koně. V novodobé historii se haploskupiny R1a a R1a1 šířily s migrací Slovanů (od 5. stol. n. l.)zdroj

Vložený obrázek

a tady máte ty vaše Kelty
dominantní znak: haploskupina r1b chromozomu Y-DNA

Vložený obrázek

Takže?"Za zmínku stojí, že haploskupiny R1b a R1a vznikly v rozdílných dobách. Mutace charakterizující haploskupinu R1b se vyskytla před zhruba 30 000 lety, zatímco u haploskupiny R1a to bylo před zhruba 10 000 lety."zdroj

Což může souviset s dobou osidlování Evropy různými skupinami. Keltové v česko-moravsko-slezském tavicím kotlíku byli dřív než Slované, ale posunuli se na západ, kdežto Slované tu zůstali. Řeč, zvyky, folklór ap. jsou slovanské. Spoustě keltofilných snílků se to nelíbí, ale je to tak.

197314

06.08.2009 10:34

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

MedaBeda 62.?.?.?

"V několika málo generacích by vymřely na banální choroby (TBC, tetanus, zápal plic, ...)"


pane Vojto, zeptám se Vás:
Jak to, že se nepodařilo vymřít našim předkům, jejichž jsme potomky, kteří podobným - převážně venkovským - způsobem života žili?
Jak to, že ti naši předkové drze přežili pravěk, starověk, středověk i novověk? Jak si to vůbec bez té Vaší moderní medicíny mohli dovolit?! [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

197317

06.08.2009 19:20

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Útržky

MedaBeda 77.?.?.?

tady máte něco nezobecněného, Keltové Vám tu vychází lépe (část můžeme připočíst i napoleonovým vojskům), ale stále platí to, co jsem psal o jazyku a foklóru

http://www.genebaze.cz/ydna/mapaHGall.png obrázek změněn na odkaz - kvůli velikosti. Editor

"Jsou zde mladší mutace, které už vůbec nejsou třeba v Polsku, ale jsou v Bretani. Ve významném podílu."

ZDROJ! Které?

"Ale určitě se potkávali, měli velmi podobný životní styl a patrně vysokou kulturní příbuznost. "

Nepochybně. Proto, pokud se potkávali, spolu neměli důvod bojovat, ale spíše spolupracovat/obchodovat.


"Že slovanství je prakticky tabu, tak na tom něco bude, dobré je ptát se proč. "

Sečtěte plochu a počet obyvatel Ruska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Bulharska, států bývalé Jugoslávie. Připočtěte tvůrčí potenciál těchto lidí, a jejich dějinné úspěchy, třeba na poli válečnictví (husité, Polsko a Srbsko proti Turkovi, kozáci, ruská armáda, Velkomoravská říše, Přemyslovská říše, a mnoho dalších). Přičtěte významné vynálezce, vědce(Tesla, Sklodowská, Kalašnikov,aj.) . Neexpanzivní klidná síla.(jedinou výjimkou jsou Rusové, díky tomu, že vládnoucí vrstvy byly pomíchané s varjagy, obyvatelstvo později i s Tatary a Mongoly, a také díky pravoslaví- odraz semitského expanzivního myšlení)
Co by se stalo kdyby se to spojilo, z prostého vědomí společných kořenů, podobných jazyků a sem tam některého zvyku? Uvědomte si tento dosah.

Oni se nás bojí.

„Slované jsou nejmocnější národ. Kdyby se spojili, nebylo by na Zemi síly, která by je zastavila.“[1] Ibráhím ibn Jákúb al-Isráíli

(židovský arabsky mluvící kupec z Andalusie, podle historika D. Třeštíka neoficiální vyslanec córdobského chalífy Abd ar-Rahmána III., jenž měl v době největšího rozkvětu palácovou gardu z 15.000 Slovanů - arabsky Saqlabí - dopravovaných do Španělska židovskými otrokáři - v Praze byl tehdy jeden z největších trhů s otroky ve střední Evropě)

[1]Byl-li to skutečně žid, pak lze chápat charakter protislovanské politiky u mnoha událostí připisovaných právě židům.(nejvýraznějším a snad nejzdokumentovanější by mohla být činnost v bolševické revoluci v Rusku, bombardování Jugoslávie krvavou Madlenkou, rozenou Korbelovou)
Nezapomínejme však ani na křesťany a zednáře, kteří jsou v důsledcích těmto akcím plně rovnocenní.(likvidace původních zvyků, náboženství, svátků a stylu života křesťanskými "hodnotami", rozdělení na katolíky, pravoslavné a protestanty a z toho vznikající konflikty ap.)

197353

06.08.2009 19:22

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Svoji polívčičku si, alespoň u nás, stále přihřívají Němci, stačí si přečíst co zaznělo na 60. sudetoněmeckém landsmanšaftu, a uvědomit si, že většinu našich tištěných médií mají v rukou právě oni, na rozdíl od TV NOVA, kterou vlastní předseda World Jewish Congress Ronald Lauder)

Díky řadě podržtašků z našich řad je situace jaká je. Ničíme se v důsledku sami. Tím, že umožňujeme operovat výše zmíněným. [pláč]

197355

06.08.2009 23:29

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Nesouhlasím, tohle není komunismus

MedaBeda 77.?.?.?

Tuto domněnku mám i já [smích] Hospodin--> Gospodin --> Gospod (Hospodář)

Slovo Bůh je také zajímavé. Je to vzpomínka na indoevropského Bhagu - ten měl na starosti právě sféru úrody, prosperity, zdraví, bohatství (právě slovo bohatství je od něj nejspíše také odvozeno)

(Bhaga --> bog --> boh --> bůh)

Takže když slyším české křesťany, že věří v Boha Hospodina a oslavují ho, nijak mě to neznepokojuje, naopak jsem rád, neboť je tak uctíván ten náš indoevropský Bhaga a slovanský Gospod-Stvořitel [cool]

Jen když slyším aleluja, tak zpozorním, protože je to halelu-Jah, tj. chvalme Jahveho
. Naštěstí je četnost slůvek bůh, bohatství, náboženství, bodejž (bodejť = boh dejť = bůh dej) nepoměrně větší [velký smích]

Magicky zajímavý je ovšem paskvil B-h, který plní funkci obou- Bhagy i Jahveho. Stálo by to za hlubší průzkum.

197373

07.08.2009 07:58

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

"Opatrně s tou statistikou. Znám ji. Je nesmírně diskutabilní, odvodit geny od jazykových skupin dnes a napasovat je na ty minulé, tak to může být nesmírně ošidné a je to ošidné a možná právě proto se s tím tak nakládá, ale to podstatné se z toho stejně vytlačit nedá, mlžit však lze vždy."

Jsme na začátku. Luštění DNA není na světě příliš dlouho (i ta mapka rozvrstvení genů v ČR je relativní, vzhledem k testovanému množství vzorků).
A tady se navíc pohybujeme na rozhraní mnoha disciplín- archeologie, historie, genetiky, jazykovědy, sociologie, srovnávací mytologie a jiných.
Na statistiku si dám pozor [mrknutí jedním okem] Jinak s tím genem to bude asi ještě složitější, setkal jsem se s Irem, který mi vážně tvrdil, že se nepovažuje za Kelta, ale potomka předkeltského obyvatelstva Irska s tím, že (podobně jako jinde) tvoří podle něj Keltové v Irsku a okolí max. horních deset procent obyvatelstva (dobyvatelé). Když si to porovnáme, máme tu R1b Y-DNA a mutaci CFTR genu G551D. Svádí mě to k tomu, tyto informace propojit. Chtělo by to ale porovnání procentuální četnosti, včetně doby relativního vzniku mutací a odchylek a kriticky tyto informace zhodnotit.

"kruh tak bude prolomen"

Otázkou je, co je tímto kruhem, (a co se za něj pouze vydává), jak bude prolomen, kým bude prolomen, čím můžeme rozumět prolomení a čeho je k tomu třeba.
[cool]

197388

07.08.2009 08:09

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

"Riadit do buducna samozrejme treba, ale pri pustani vsetkych dolezitych informacii. V principe su to vsetko davno zname veci. Nic nove. Len keby sa kazdy zamyslel."

Bezezbytku souhlas. [mrknutí jedním okem]

197389

07.08.2009 23:36

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Nesouhlasím, tohle není komunismus

MedaBeda 77.?.?.?

myslím, že jste to tím "projevem" uhodil na hlavičku!

spojme to s výše zmíněným "Nejspíš nestačí vzývat velkého Hospodáře (náboženský, pasivní princip), ale začít jím být (aktivně-užitečný princip)." a rozlomením kruhu od pana HHBB.

vychází mi z toho:

1) napojení se na původní zároveň s 2) postupným rozkladem odděleného projevu (kruhu)

2) tím automatický aktivně užitečný princip a vytvoření nového neodděleného projevu (spirály?-tj. kombinace indoevropského cyklického myšlení a semitského lineárního?)

197440

09.08.2009 16:27

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Dilema

MedaBeda 77.?.?.?

Odpověď na tuto otázku dává struktura chazarské společnosti:

vládcové a šlechta pěstovali judaismus

vojáci vyznávali islám

zemědělci byli křesťanyZ výše uvedeného vyplývá, že judaismus jako zdroj islámu i křesťanství, v obrodné talmudicko-rabínské versi, je strukturován k tomu, aby dominoval skrze ně. Proč ho tedy odevzdávat do rukou ostatních - nač si zadělávat na třenice a rivalitu jednotlivých frakcí (soupeření o: vyvolenectví a z něj vyplývající vnitrojudaistické benefity), a oslabovat tak vlastní skupinu (a zbavovat se tak dobrých služebníků, kterých je mezi křesťany a muslimy dost a dost), když lze vládnout pomocí nemnohých celým masám? (v postmoderní době tak velice SNADNO?)

Ve světě, kde vládnou média (formující myšlení miliard lidí) a oligarchie, kde existuje delegace moci, kde firmy vytvářejí pyramidové hierarchie (k jejichž vládě stačí Jediný?), kde informace a peníze putují rychlostí blesku a politika se propojuje s mafiemi a zbrojní lobby? Ve světě, kde lze žít na dluh a kde půjčky a úroky (hodnota z ničeho) jsou motorem celých ekonomik?!!!

Rozdávat Talmud by pak bylo čiré diletantství, a mrhání jedinečným potenciálem, bestiální blasfemie vůči Tomu, jehož jméno se nesmí vyslovovat!

Těch několik, kteří si k němu najdou cestu sami, potká stejný osud jako přítele Sarumana. Tak dlouho studoval zapovězené umění, až mu podlehl. Avšak jen jedna ruka může vládnout Prstenem! A to Šedý věděl, proto se stal Bílým!

197491

10.08.2009 07:32

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 62.?.?.?

Nestačí. Na nějakých základních pravidlech je vždy třeba se dohodnout, a ne pak provinile koukat, že se nám ze samé lidskosti sype projekt pod rukama.

197521

10.08.2009 07:47

Kdo vlastní TV média

zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

by bylo zobrazit vlastnickou strukturu médií u nás v ČR [smích]

197523

10.08.2009 08:26

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Tak se mi chce

MedaBeda 62.?.?.?

Zajímavé [cool]

Vložený obrázek

Political Ponerology - Andrew M. Lobaczewski, Laura Knight-Jadczyk / pdf

bibliografie

Stručné shrnutí na zadní straně knihy:


„První rukopis této knihy skončil v ohni pět minut před tím, než dorazila tajná bezpečnost v komunistickém Polsku. Druhá kopie, úmorně poskládaná vědci kteří pracovali v nemožnými podmínkách represe, byla poslána kurýrem do Vatikánu. Její příjem nebyl nikdy potrvrzen a nikdo nikdy neslyšel od kurýra - rukopis a veškerá jeho cenná data byl ztracen. Třetí kopie vznikla poté, co jeden z vědců pracujících na tomto projektu utekl v 80 letech do Ameriky. Zbigniew Brzezinski zabránil jejímu vydání.

Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes byla kována v ohni toho samého předmětu který studovala. Vědci žijící pod represivním režimem se jej rozhodnou klinicky studovat, jeho zakladatele a příznivce režimu zla, aby určili společný jmenovatel stojící za vzestupem a šířením nelidskosti muže proti muži."

Šokující v klinicky strohém popisu pravé povahy zla, pronikavý v pasážích literárnější povahy a kde autor odhaluje utrpení zažité výzkumníky, kteří byli zamoření nebo zničeni tou samou nemocí kterou zkoumali, proto by tato kniha měla být povinným čtením pro každého občana v každé zemi, která si nárokuje morální nebo humanistické základy. Protože je jisté, že mravní zásady a humanismus nemohou dlouho odolávat útokům Zla. Znalost jeho povahy, jak vytváří své sítě a jak se šíří, jak zákeřný je jeho lstivý přístup, je jediná protilátka."
zdroj


"(nevim vsak, zda byly prelozeny do Cestiny)"

najde-li se dobrý překladatel a ochotný nakladatel, mohlo by to stát za to [mrknutí jedním okem]

197530

10.08.2009 09:33

Kdo vlastní TV média

RE: zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

thanx [velký smích]

197536

10.08.2009 09:46

Kdo vlastní TV média

RE: Pěkný článek, ale

MedaBeda 62.?.?.?

"Začínám si vybavovat slušnou knihovnu"

To je ono [mrknutí jedním okem] Knihy jsou velmi dobrou a nadčasovou investicí.

197538

10.08.2009 10:04

Kdo vlastní TV média

RE: zajímavější

MedaBeda 62.?.?.?

našel jsem i dvě knihy k tématu

Vložený obrázek
Konec českého tisku?(2001)

Vložený obrázek
Konec českého tisku(2002)

197544

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 3

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,28 Kč
Libra
29,20 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
24,20 Kč
100 japonských jenů
20,85 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 381,06 Kč
1 unce stříbra
515,46 Kč
Bitcoin
403 089,46 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 57 008 632