Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Gdosy

Nalezeno 424 příspěveků, 81 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.08.2006 22:50

Příměří začne v šest hodin ráno...

RE: 4 Roman Pražák

Gdosy 195.?.?.?

Ale,no tak. Raději se připojte. Však víte, ty zničené chdníky? http://eretz.cz/content/view/678/

114244

03.09.2006 08:36

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Trochu proroků...

Gdosy 195.?.?.?

Takže ještě jednou a polopatě. Proč musíte reagovat na příspěvky jimž nerozumíte? Cožpak vy jste se o proroctví někdy hlouběji zajímal. Existuje soubor otázek, jenž lze zjednodušeně nazvat prameny proroctví. Jedná se o soubor otázek, nikoliv odpovědí, protože ty vám hloubku přímého poznání nemohou poskytnout. Mozek není jednoduchý orgán a samotná paměť je vám k hovnu, pokud celek neprochází spolu s poznáním souběžným vývojem. Ten vývoj se týká mnoha částí naší osobnosti a přetváří nejen obsah, ale také hloubku a rozsah okamžitého uvědomění. To lze přirovnat k malířskému plátnu. Řekněme, že pozorujete malíře při práci, a sledujete jak se mu pod rukama rodí obraz. Nejprve je to jen změť čar a nejasných obrysů, ale postupem času z něj stále více vystupuje realita malířovy představy. Takto se rodí hloubka. Jenže náš mozek dokáže jednotlivá plátna skládat dohromady a spojovat v rozsáhlé celky. Tyto celky pak v případě že jsou správně spojeny a nevytváří rozpor, může v jediném okamžiku propojit a vyvolat představu o takové síle, že její části naleznete zachyceny v přítomnosti ještě za tisíce let. Ostatně, Ježíš by vám o tom mohl říci mnohem víc. A Ježíš i proti tvrzení církve, nebyl nic jiného nežli prorok. Já vím, že z těchto několika málo vět nemáte ani nejmenší tušení o čem to mluvím. A věřte že existuje mnoho špatných důvodů proč tomu tak je. Ostatně, to je hlavní důvod, proč vám je vědecký ateismus předkládán jako jediná správná alternativa chápání reality. Tedy nejen ateismus vědecký, ale též náboženský. Tedy ten, jenž má člověka lapit v nevědomosti, a učinit z něj loutku rádoby pánů světa. A přesto má to co nosíte mezi ušima nepředstavitelnou sílu vyvrátit a zničit jakoukoliv realitu a v několika hodinách stvořit zcela jinou. Přesně tak, jak to říkal řečený prorok: zbořte tento chrám, a ve třech dnech zbuduji nový.
Víte, prameny proroctví sahají velmi hluboko do dávnověku a jejich hlavním neštěstím je, že nebyla utvořena v reflexi na naše současné myšlení. Prostě jsme v obsahu a skladbě myšlení úplně někde jinde než máme být. Takže problémem všech proroctví je jejich výklad. Ovšem i tak je celkem snadné pochopit, o čem tato nejstarší proroctví hovoří. Je to jako když si koupíte novou televizi a na její zadní straně si přečtete, že ji nemáte vystavovat vlhkosti, prašnému prostředí, teplotám nad čtyřicet stupňů a td. V případě člověka to znamená, že ji umístí v slévárně, poblíž tavící pece, do nádrže s vodou ohřátou na sto stupňů někde kam dopadá přímé slunce. To prostě nemůže vyjít.
Takže nejprve si zodpovězte otázku kdo jsme. Ovšem v řádu třiceti, padesáti tisíc let a ne posledních dvou století. A potom možná pochopíte, že právě poznání vede k mnohem hlubšímu prožitku štěstí, než sledování televize.

115814

03.09.2006 10:56

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Trochu proroků...

Gdosy 195.?.?.?

Třicet let v jedné odpovědi? Humor? Představte si moře, a vedle toho déšť. Představte si z kolika kapek se moře skládá a potom ono jediné slovo, jenž všechny kapky spojuje. S myšlením je to stejné. Řeknete větu, ale nedokážete popsat, co všechno je podstatou jejího vytvoření. Není to jen oněch několik málo slov, ale mnoho přečtených knih, nesčetně úvah a zkušeností. Je v ní zahrnut nejen váš vlastní život, ale celé generace lidí jenž hledali a přemýšleli. To všechno chcete abych popsal? Děkuji za vaši důvěru, ale asi to nejde. Na víru přistupujeme skrze vlastní zkušenost a vůbec v ní nejde o otázku boha. Kdysi dávno byl nalezen základní kámen víry a tím byl člověk sám. Je-li realita tvořena vyšší nadřazenou mocí, pak vše co ona obsahuje, je totožné s touto mocí. Jinak řečeno: nikdo nemůže nebýt tím čím je. Kde potom chcete hledat boha nebo satana? Vše je obsaženo v míře uvědomění. Nikdy si nemůžete uvědomit, ani představit víc, než to co sám jste. Na tom je pak postavena víra. Tedy i víra, že cesty někam vedou. Otázka je, co tedy máme hledat. Boha, vývoj, mezilidské vztahy…. Schválně, kolik otázek dokážete v této jednoduché úvaze sám dosadit. Tyto otázky nás pak vedou k stále užšímu a přesnějšímu formulování reality, tedy i člověka.
Každé proroctví je postaveno na vnitřním prožitku. Je to tak že mysl sama funguje jako zrcadlo. Záleží tedy na tom, z čeho a proč se skládá. Jenže v zrcadle nemůžete vidět zvuk. Stejně tak ani proroctví nemůže obsahovat nic z toho co není součástí prorokovi mysli. Proto jsou všechna proroctví obrazná. Snaží se popsat to, co člověk vidí jako dobré nebo špatné. A to je také smyslem všech proroctví. Říkají jen tolik, že to co lidé dělají je dobré nebo špatné. Především pak to, co je špatné a to se pravda velmi špatně poslouchá. Proto na proroky lidé reagují nejčastěji jejich ukamenováním, nebo ukřižováním. Vy se chováte stejně. Ale co jestli jsme skutečně na špatné cestě? Kam potom odmítání proroctví povede? Skutečně si myslíte že k žádné apokalypse nemůže dojít? A kolik šťastných lidí z podobné události vzejde? Základem každého proroctví je otázka kdo jsme, a teprve z ní může vzejít názor, že něco děláme špatně. Vám se snad zdá že v tomhle světě je všechno v pořádku? Jenže to není tím, že je špatný tento svět, ale lidé kteří v něm žijí. Proto je dobře že lidé jako je Petr na tuto skutečnost upozorňují.
Dál vás nepovedu. Je poznání, které by vás skutečně učinilo nešťastným, protože je určeno připraveným. Nikoliv vyvoleným, ale těm kteří jej sami chtějí naleznout.
No a nakonec, myslíte že zvířata nevěří že jsou tím čím jsou? Protože pokud ano, pak věří v realitu a pokud tuto realitu stvořil bůh, pak věří v boha.

115828

03.09.2006 13:49

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Trochu proroků...

Gdosy 195.?.?.?

Prameny proroctví jsou to proto, že sahají hluboko do dávnověku a vycházejí z přirozenosti vlatní existence.
Nevím proč, ale z vašich otázek cítím přetvářku. Řekněte nám.... To co chcete slyšet je ona věta v níž dokážete nesmyslnost mého povídání. Ale tak to není. Každá věta je otázkou. Není to otazník jenž nás vede k přemýšlení a hledání. Je to nevědomost. Vemte si tedy kteroukoliv z vyřčených myšlenek a začněte přemýšlet. Doplňte si za ni svůj otazník a vydejte se do svého myšlení poznat, co tam máte ukryté. Já to nevím, a patrně to nevíte ani vy sám. Čekáte že vám řeknu, ejhle tady je pravda. Kdyby to bylo tak jednoduché, pochopil by ji každý a lidstvo by nebylo tam kde je.
Zeptejte se tedy sám sebe kdo jste. Kdo jsou lidé? Máte pocit že se vyhýbám odpovědi. Ale tady přece máte svůj otazník. Pokud totiž existuje alternativa lidské existence, potom k ní musí být i příčina. Co má člověk být, pokud to co je, je špatné? Nevěřte tomu že to nemá nic společného s proroctvím, protože právě proroci a jenom oni, na různé alternativy vývoje poukazují. Přirozeně k tomu musí být stanoven precedens správnosti. Ten může být odvozen z vědeckého, náboženského nebo kdoví jakého přesvědčení. Z tohoto hlediska se i proroci mohou mýlit v názoru na to co je správné. To ovšem neznamená, že smrt přestane být smrtí jenom proto, že se nám to zrovna hodí k budování vlastního impéria. Tedy světa v němž se všichni budou mít blaze. Takový svět totiž neexistuje. A to ani tehdy, má li jej zakotveno nějaké náboženství. K pochopení barevnosti nikomu nestačí znát pouze růžovou. Stejně tak ani pocity nemohou existovat nežli skrze protiklady. Pokud nám má štěstí bránit v poznání pravdy, je skutečně lépe být celý život nešťastný.
Pokud vám tato odpověď nestačí pak nemohu nic dělat. Nevím kolik vět musí být napsáno k vaší spokojenosti, ale pravda se skládá z celého života a ten se do žádných vět nevejde.

115846

Ono asi vážně nemá smysl obviňovat USA jako stát. Ostatně ani ona tolik proklínaná vláda není přímým strůjcem všech válečných tažení. Myslím že základním tahem proti agresivitě mocností bude odsouzení všech ekonomicky zainteresovaných subjektů. Každý kdo se materiálně a finančně podílí na realizaci válek, musí být pohnán k zodpovědnosti. Dokud budou mít nevolené osoby možnost pomocí peněz přímo ovlivňovat politiku, svět se mírové cesty řešení problémů nikdy nedočká. Ono snížení spotřeby surovin, k němuž má současný svět nadbytek prostředků, ve svém důsledku představuje finanční ztrátu. Proto je stále lepší přímo napadnout a obsadit ropná naleziště, čímž přirozeně nejen vzniká neomezená moc skrze kontrolu zdrojů, ale díky určování cen také rostou zisky. Ti skuteční lumpové si nakonec do vlád dosadí přesně toho, koho v nich potřebují. Povolné esvéprávnéloutky.

115895

04.09.2006 13:07

Bývalý Norimberský Žalobce: „Bush i Saddam by měli čelit stejnému procesu“

RE: A co ti ostatní?

Gdosy 195.?.?.?

Ono je totiž značně složité se v současné informační době zorientovat. Mnohdy se mi zdá, že ony hlasy volajací v poušti nemají za cíl nic jiného, než směřovat pozornost lidí k předem zinscenované šarádě. Někam je nastrčen figurant, jehož jediným úkolem je upoutat pozornost utočícího psa, zatímco skuteční zločinci si plní kapsy. Nutno říci, že to funguje dokonale. Člověk prostě nemůže uvěřit člověku, jenž díky své dlouholeté soudní praxi musel proniknout hluboko do světa korupce, že neví odkud vítr vane. Vždyť ještě nedávno tahal za stejnou stranu lana jako ti, na něž dnes útočí.
Někdo jednou řekl, že zbrojit kvůli mírovým účelům je totéž, jako léčit zdravého na rakovinu. Prostě to nemůže dobře skončit. A dokud si lidé neuvědomí tuto pravdu a nesoustředí svoji pozornost tam, kde se skrývají skuteční zločinci, svět se nepohne z místa.
Lidé jsou prodejní a nemusí se vůbec jednat o miliony. Stačí se podívat, co dokáže mnoho lidí snášet od svých zaměstnavatelů za několik tisícovek měsíčně.

115900

15.09.2006 17:52

Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky

RE: V zasade asi pravda ale jest treba si uvedomit ze na te lodi sedime vsichni....

Gdosy 195.?.?.?

Ono je to vcelku prosté. Kdyby byly peníze, například Euro, kryté zlatem, fungoval by systém tak jak se jej snažíte pochopit. Bohužel to tak není a proto se peníze vážou na trh a pohyb zboží. To znamená, že pád dolaru je nutné vnímat spolu s pádem US trhu. Tento trh je důležitý pro Evropu, ovšem životně nezbytný pro asijské státy. Nechce se mi popisovat jak to funguje, ale nepřemýšlejte o penězích. Rozhodující je trh.

116748

17.09.2006 23:05

Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč?

Dobrá zpráva?

Gdosy 195.?.?.?

Nemyslím si, že vynesení pravdy v této kauze je (bude) dobrá zpráva. Nedokážu si sice představit, že by v něčí hlavě dozrála tak propracovaná konstrukce událostí, ale stalo se a my všichni co sem píšeme, tedy většina z nás, bez ohledu na názory stojí na špatné straně. Špatné proto, že následky této pravdy zasáhly hluboce do života mnoha národů. A tyto národy už dnes vnímají jednání západu jako zločin. Co nastane, pokud se ukáže, že se jednalo o vylhanou záminku k válce? Stačí si vzpomenout na obrázky Mohameda, nebo nedávný výrok papeže. Důkaz že zničení dvojčat byl pouhý komplot, vyvolá skutečné peklo. Z tohoto pohledu se mi účast magazínu Time, Washington Post a dalších zdá velmi podivná. Začínám mít pocit, že pan Gajdoš sem brzo bude moci napsat, tak jsem měl přeci jenom pravdu. Je to pouhá konspirace, ale pokud vynecháme úmysl, zůstává nám stále reakce muslimů na případné odhalení. Chtě nechtě si musíme přiznat, že tím pro Evropu vznikne dost vážný problém.

116966

18.09.2006 10:34

Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč?

RE: Dobrá zpráva?

Gdosy 195.?.?.?

Jak jste si všiml, neodešel jsem ze Zvědavce a čas od času sem něco napíšu. Včera na ČT1 proběhla zpráva o tání polárních ledovců. Nebylo to nic velkolepého, ale spíš taková nenápadná popelka ukrytá za všeobecností. Přesto v ní zaznělo to, co doposud veřejná média jednohlasně popírala. Ztráta ledu za poslední dva nebo tři roky činí čtrnáct procent. Dokonce byla vidět i krátká animace, jejíž obsah nebyl nijak komentován, ale jenž patrně ukazovala pronikání sladké vody do oceánů a postupné zaplavování území. Ale to důležité bylo veřejně pronesené prohlášení, že katastrofa spojená s táním severních ledovců zasáhne svět do deseti let. Už nikoliv za padesát, sto a více, ale do pouhých deseti let. K tomu si připočtěme tání horských ledovců a vysychání řek, což představuje další ztrátu rozsáhlých území doposud obývaných lidmi.
Svět stojí na pokraji totálního zhroucení systému, který mu umožnil dosáhnout současného stavu populace. A ti jenž drží opratě válečného průmyslu to rozhodně moc dobře ví. Takže otázka zní, jak dlouho a jak důkladně je vypracován scénář pro podobný sled událostí a především, o co v něm jde? Máme tu nedostatek vody, nedostatek ropy, nedostatek území, nedostatek jídla, atd. Takže, proč se USA tak moc snaží pomocí nastražené pasti zatáhnout Evropu do válečného konfliktu? Proč si za cíl vybrali právě arabské státy. Kvůli nalezištím ropy? Rozhodně ne. Mnoho nalezišť vlastní nadnárodní společnosti s americkou účastí. A i bez toho, jsou tyto státy plně závislé na prodeji ropy. Čína v tomto případě představuje jen pomyslnou konkurenci, protože její potencionální růst je doposud plně závislý na vývozu zboží. A co se týče jejího bohatství? To lze velmi jednoduše regulovat pomocí hodnoty dolaru. Čína se proti USA obrátí jen v případě, že se naskytne možnost převzít od USA post světové velmoci. Ovšem rozhodně ne bez Ruska a některých arabských států.
Naše pozornost je pomocí nafouknutých kauz a nastražených událostí udržována daleko od skutečných příčin současných událostí. Hledáme konspirační teorie, ale to důležité je, že všechno souvisí se vším.

117005

18.09.2006 13:15

Sionofobie

RE: Jak zachránit svět

Gdosy 195.?.?.?

Drahý virilo, těžko se lze zorientovat v tom co chcete vlastně říct. Formulace které používáte jsou vypelíchane jak pes napadený prašivinou. Po celá tisíciletí hlásala všechna náboženství lásku, odpuštění, pokoru a mnoho jiných lidem vnucených předností, aby ona sama mohla tím nejbrutálnějším způsobem zasahovat beztrestně do jejich života. Myslím že právě nadešel čas, aby lidstvo smetlo všechna prolhaná náboženství do moře i z jejich horlivými stoupenci. Proč? Protože když to neudělá, budou to právě náboženství, která jej dovedou do ohnivého inferna na konci lidského věku. Poslechněte si pralesního muže jak má plnou hubu boha. Člověku je z toho na zvracení.
Problém náboženství je, že žádné nikdy neidentifikovalo svůj pozemský cíl. Všechna odkazují k posmrtnému životu a pozemskou pouť jako nutné utrpení před vykoupením. Neříkají proč, když se člověk rodí jako čistá bytost a nemá tudíž ani nejmenší důvod sebe sama očišťovat od neexistujících hříchů. Naše děti jsou toho důkazem. V tomto vám dávám za pravdu, že je to naše společnost jenž člověka dovede ke snaze po dosažení osobního prospěchu za každou cenu. I za cenu rozvrácení společenských vazeb. Jenže i ty vycházejí z původního náboženského mýtu o vyvolenosti. Takže to vlastně musí přijít. Všichni chráníme jen sebe sama a svůj vlastní mikrosvět uvnitř gigantu jenž nazýváme vesmír. Nesnažíme se jej pochopit, ale skrze nesmyslnou víru očekáváme, že on pochopí nás. To je důvod proč jdeme jako stádo na porážku, proti přirozeným zákonitostem, které vidíme všude kolem sebe, ale odmítáme je, protože nezapadají do našich představ.

117018

20.09.2006 12:27

Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč?

RE: Dobrá zpráva?

Gdosy 195.?.?.?

No na článek by to asi nebylo, ale při posuzování světových událostí je potřeba hledat hodně daleko od předhozených motivů. Úbytek ledu na Sibiři za roky 04-O5 činí čtrnáct procent, což je asi 730 000 km čtverečních. Pokud se něco podobného stane i v následujících letech, dojde k vzedmutí hladin oceánů do pěti let. Tím je ovšem myšlena kritická hranice pro počátek zaplavování souše. Především se týká náhodných událostí jako jsou bouře a přílivové vlny, tedy států jako Holandsko a přímořské oblasti. Prohlášení sira Davida Kinga, hlavního vědeckého poradce britské vlády: "Je zjevné, že není moc moudré stavět velká města na břehu moří, kde nemohou zůstat. Z nynějšího vývoje je jasné, že města jako Londýn, New York a New Orleans budou první, která budou zatopena." Jedním z prvních neobyvatelných měst se stane New York. Náhoda spojená s WTC? Stejně tak jako nebývale neschopný přístup vlády k řešení problému po hurikánu Katrina?
Lidé si myslí že vlády USA, Anglie a dalších, naprosto ignorují zprávy o tom že Grónský ledovec taje desetkrát rychleji než se předpokládalo. Ale ono to tak není. To co okolo sebe sledujeme, je příprava na největší z novodobých katastrof jenž lidstvo postihne.
Vzedmutí hladin oceánů zabrání těžbě ropy v přímořských oblastech a tím i obrovskou ztrátu pro USA. Proto se chce ekonomická oligarchie zmocnit ropných nalezišť východních zemí. Jenže válka v Iráku jim udělala čáru přes rozpočet a Evropa se nezapojila tak jak se předpokládalo. Následovalo několik dalších pokusů z nichž posledním bylo fiasko v Libanonu. Ale válka bude, na to si každý může vsadit.
Současná situace totiž není tak patová jak se zdá. Čína se sice kloní na stranu arabských států, ale je plně závislá na trzích USA a hodnotě dolaru, který jí až doposud zajišťuje ekonomický vzestup. Tato závislost jí znemožňuje uzavřít vojenské spojenectví s Ruskem. A nejen ona. Čína se chce stát světovou velmocí místo USA. Toho je si vědomo i Rusko a také toho že Čína není řízena nějakou komunistickou vládou, ale obyčejnou mafií. Takže nám tu proti sobě stojí Rusko a USA spolu s Čínou, která však čeká na příležitost. Napadne kteroukoliv stranu, pokud jí z toho bude plynout užitek. USA si chce své postavení uchovat a proto musí jednat. Nastrčením Izraele si však nadělalo do vlastního hnízda. Vznešený vládce hor začíná kejhat jako poraněná husa a to je ten průser. Další na řadě je přímý atomový útok. To na co se čeká je záminka. Může se jednat o biologický útok, který zasáhne (jak jinak) přímořské oblasti USA. Nechme se překvapit.
V současnosti drží svět nad vodou Putinovo Rusko. Ať se nám to líbí nebo ne, představuje jedinou sílu, jíž se USA obává.
No, nenapsal jsem všechno, ale stačí se zeptat.

117164

20.09.2006 23:48

Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč?

RE: Dobrá zpráva?

Gdosy 195.?.?.?

U nás či jinde? Máte v zásadě pravdu. USA má své základny v Německu a tudíž není žádný problém umístit rakety právě tam. Jenže Německo je věrný spojenec, a ze strategického hlediska je pro případný konflikt nutné odvést alespoň část útoku jinam. Tím se nabízejí jako první dva státy Česko a Polsko. Nejde tedy o přímý útok na USA, ale na naše západní sousedy. Jak praví ona pozoruhodná klauzule, v případě napadení kteréhokoliv člena, jsou ve válce všechny členské státy NATO. Jednoduše řečeno, máme tyto státy chránit v případě útoku. A pokud první útok zasáhne nás, máme prostě peška. Teď už jde jen o to, jak spáchat válku, aby se do ní alespoň v první vlně nezapojila Čína a Indie. Tedy, musí dojít k napadení některého z členských států NATO mimo USA, tak aby Amerika vstoupila do války na základě smlouvy a nikoliv jako iniciátor. Libanon byl už hodně blízko, ale pořád to nestačilo. To ostatně vysvětluje, proč se pozornost USA soustřeďuje především na Arabské státy. Tady je si dobré vzpomenou jak Amerika obvinila Rusko z dodávek zbraní Íránu. V této hře dochází k mnoha událostem a mnohé z nich mají pouze zastírat skutečné úmysly. Jenže hlavním hnacím motorem událostí je strach a ten vede lidi k šílenství. Proto se Amerika může rozhodnout že pomyslný útok provede na vlastním území. Ostatně to již patrně jednou udělala. Právě k tomu se jí hodí celá ta šaškárna kolem terorizmu. Obvinit třeba Rusko z přímého napadení se USA nepodaří, ale z dodávek zbraní a tím financování teroristů jim projít může. No nic, nakonec to všechno uvidíme, alespoň v prvních několika vteřinách.

117218

01.10.2006 13:51

Jak se tohle lze naučit?

RE: einstein neocon agent

Gdosy 195.?.?.?

Na doplnění toho co sem napsal. AE prováděl výzkum v oblasti emp a dalších dosti dlouho a na svět prosáklo něco málo o tajných pokusech, které jak to vypadá se příliš neshoduje se současným chápání fyzikálních souvztažností. Ale i bez toho je z jeho skálopevného přesvědčení o neexistenci étheru cítit snaha po zviditelnění. AE aplikoval svůj model chování hmoty a energie na v té době již známá pozorování. Do své teorie zahrnul Maxwelovy rovnice elektromagnetického pole. To samo znamená že na pozorování že voda teče, lze aplikovat fyzikální tvrzení že voda teče. Tedy pokud pozorujeme že jedna se rovná jedné, můžeme to použít pro výpočet jedna a jedna. Je zajímavé že páni vědci k svému základnímu postulátu o opakovatelném potvrzení fyzikálních zákonitostí nepoužívají tentýž přístup pro nevyvratitelnost. Tím se fyzika sama může snadno dostat na slepou kolej, jenom proto že odmítá jevy jenž nelze potvrdit ovšem ani vyvrátit.
Jinak princip relativity popsal již Galileo. Newton převzal Galileovo princip relativity a zredukoval počet základních pohybových zákonů na 3.
Speciální teorie relativity je nepřesná v silných em polích. Pro tyto případy se používá obecná teorie relativity. A to zajímavé je jak fyzici obcházejí pravdivost vlastních pozorování použitím naprosto obludných tvrzení a výroků. Například jednotky délky a času lze definovat na základě potřeb pro onen konkrétní případ. Díky tomu lze jeden z postulátů relativity učinit tautologickým. Tautologie je v logice vždy pravdivý složený výrok, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Tautologie tak obchází chybu v definici nebo důkazu, kdy se nějaký pojem definuje sám sebou nebo se nějaký jev prohlašuje přímo nebo nepřímo za příčinu i následek zároveň, tedy definice nebo důkaz „kruhem“. Na základě tautologie, která je součástí AE teorie relativity tak lze zcela jednoduše tvrdit že tato teorie je pravdivá, pokud je pravdivá. A tedy, že není pravdivá pokud pravdivá není. Co to znamená? Totéž jako bychom na otázku kolik benzínu potřebujeme abychom dojely z Prahy do Brna dostali odpověď: tolik, kolik benzínu projedete.

118116

01.10.2006 22:24

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nejsem jsi jist, zda bude muj prispevek akceptovatelny, ale...

Gdosy 195.?.?.?

Zareagoval jste a naprosto špatně. Petr přece vůbec nemluvil o úspěších vědy, ale o jejím přístupu k faktům. K celkovému zhodnocení vědy patří také chemické, nukleární a bakteriologické zbraně. Takže ze kterého soudku si vezmeme první příklad: zdraví našich dětí? Při poslední veřejné sbírce, tuším na operaci ve Švýcarsku se mi zvedal žaludek. Naše děti možná neumírají na nemoci, ale každému z nich je přiděleno několik tisíc rentgenů z našeho mírového zabezpečení. To mi nezní jako úspěch. Svět který jim odkazujeme je díky vědě posraný tak, že jejich hlavní starost bude přežít. Nějaké nemoci jsou z pohledu jejich a následných generací spíše humorným vstupem v poněkud smutné estrádě. Já vím že mnozí „optimisté“ považují úvahy o globální katastrofě za nesmyslné. Ona ztráta čtrnácti procent ledu na Sibiři, uvolňování metanu z permafrostu, tání horských ledovců a následné vysychání řek přece ještě nic nedokazuje. Nakonec vědecké autority tvrdí že kolaps systému může nastat nejdříve do dvaceti let. Ještě před třemi roky to bylo do sta, a před deseti roky se hovořilo o staletích. Nakonec, co bude zítra není dnes.
O popírání historických faktů oficiální vědou nebudu hovořit. Pokud někdo věří, že pyramidy v Gize postavila banda otroků, tak ten už žádné jiné vysvětlení nepotřebuje.

118159

04.10.2006 12:26

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nic zvláštního

Gdosy 195.?.?.?

Víte, tady se dost často hovoří o budoucnosti a temných událostech, které lidstvo postihnou za jeho řekněme chybné chování. Problém je v tom, že při posuzování věrohodnosti těchto zpráv prostě nemáme dostupné informace, na jejichž základě byla předpověď učiněna. Nemusí se totiž vždy jednat o prorocké vize. Někdy se proroctví může opírat o pouhé pozorování a čtení historických pramenů. V minulosti i budoucnosti tohoto světa jsou události, které se cyklicky opakují a není správné je přehlížet. Ovšem stejně tak se může jednat o náhodné události, o nichž se s jistotou ví, že k nim dojde, i když nelze zcela konkrétně předpovědět určité datum. Jednou z těchto událostí je gigantická vlna jenž jednoho dne smete pobřežní oblasti Británie, Španělska, Francie, Afriky a dalších. Patrně už jste slyšel o sopce jménem Cumbre Vieja jejíž erupce v roce 1949 vyvolala zhroucení části ostrova. Už dnes se s jistotou ví, že další erupce vyvolá zhroucení západní stěny, která je silně narušená. 500 miliónů tun pevniny se v jediném okamžiku zhroutí do vod Atlantiku. To vytvoří 5,000,000,000,000,000 joulů kinetické energie. Bezmála kilometr vysoká vlna se vydá vstříc obydleným pobřežím. Když vlna dosáhne pobřeží USA, roztáhne se do šířky a bude už jen asi padesát metrů vysoká. Problém je v tom, že se bude pohybovat rychlostí pětiset km v hodině. Díky tomu zasáhne více jak dvě stovky km do vnitrozemí a smete všechno co jí bude stát v cestě.
Tohle se tedy s naprostou jistotou stane. Jsou na to vypracovány vědecké studie a přesto nikdo nic nedělá. Zkuste někomu z ohrožených říct, aby se raději odstěhoval od pobřeží. Myslíte že to udělá. Ovšem že o vás prohlásí že jste blázen, protože současná věda a vláda USA a Coca-cola a Mc Donald a ………. a přesto přišla Katrina. [oči v sloup]

118319

06.10.2006 10:30

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989

RE: Zapšklost

Gdosy 195.?.?.?

Máte pravdu? Přesně v duchu Vašich slov se nese odpověď. Mnoho lidí zde (kreatur) upozorňovalo, že s aktivitami USA v oblasti šíření demokracie není všechno v pořádku. Humanita o níž tak často hovoří Havel, se projevuje především nezištností. A to jak v oblasti šíření demokracie, tak v oblasti navracení majetku. Mnoho lidí zde (kreatur) hovořilo o množství nedemokratických zřízení, ke kterým se humanita USA ani Havla nevztahuje. Tito lidé (kreatury) Vám možná budou oponovat, že ušmudlaný Arabáš dokáže vahodit do vzduchu tak jeden autobus. Neocons srovnají se zemí rovnou celý stát (Libanon). Tito lidé (kreatury) Vám možná řeknou, že pravda je občas ukrytá v chudobě a není nutně na straně silnějšího. Takže je dobře těmto lidem (kreaturám) za jejich postoje nadávat. Protože bez nich by se k Vám dostala pouze propaganda, na jejíž základě jste jak sám říkáte pomýlený. Ještě připojte něco o zvrácenostech Zvědavce a máme to tu všechno pěkně v jednom balíku.

118494

12.10.2006 20:43

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Možná je to takhle: ...

Gdosy 195.?.?.?

Zase jsem se nepřihlásil a nechce se mi čekat až to projde cenzurou. Jak jste přišel na těch čtrnáct dní. A druhá zpráva je, že Čína začne vyrábět auta na vodík. Myslíte že dojde k zákazu jejich vývozu?

118968

13.10.2006 15:59

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Možná je to takhle: ...

Gdosy 195.?.?.?

S tím vodíkem to prostě neřeším. Ostatně je to jen jedno z mnoha témat pro něž jsem stratil pochopení. Pouze jsem sem přenesl zprávu z netu. Šlo pouze o souběh událostí a které jsou v souvislostech s událostmi kolem Korejských pokusů šířeny. Myslím že jdo opravdu o zesilování tlaku na USA a jejich souvěrce. Až doposud si USA myslelo (nevím zda oprávněně) že díky svému náskoku v technologiích a neodmyslitelně díky petrodolaru, učiní svět závislým na svých prebendách, po nichž bude každý toužit a díky nimž sebe a svou rodinu zadluží na patnáct generací dopředu. Jejich samolibé nadšení došlo až tak daleko, že umožnili vyexportovat veškerou výrobu do okolních zemí. Tím sebe sama zbavili nejen značných příjmů, ale také kontroly nad velkou částí trhu. Nyní když se dolar hroutí a zadluženost vzrůstá geometrickou řadou, znějí podobná prohlášení jako špičkování na adresu přiblblého souseda. Něco na způsob "už máš chlapa sporťáku?"

119025

15.10.2006 13:09

Tak tady už končí sranda

Přiznananá pravda, nebo počátek běd?

Gdosy 195.?.?.?

Je to OT, ale myslím že pořad odvysílaný v úterý 10. října na ČT 2 stojí za shlédnutí. Nepřináší nic nového, ale jeho odvysílání může lecos naznačit.
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10096383411-zivot-na-dluh/25648.html

119207

17.10.2006 09:09

Co se stalo v roce 1969?

Už zase?

Gdosy 195.?.?.?

S tímto článkem by se dalo v mnohém nesouhlasit. Samotné nastolení otázky zda barevní učitelé patří do škol je problematické, a už vůbec ji nelze spojovat s otázkou rasizmu. Můžeme se ptát po kulturním dědictví a tedy přístupu k vnímání dětské psychiky. Učitelé z jiného prostředí mohou skutečně vyvolávat konflikt v názorové odlišnosti na společenské problémy. Přenesení této otázky na množství černošské populace je už čistá manipulace a zavání slavným KKK. Američané mohou naříkat nad svým úpadkem, ale nikdy ne nad jeho důvody. Copak někde existuje zářivější a dokonalejší příklad demokracie? Nehlásá dodnes USA že je výhradním majitelem patentu na ochranu lidských práv.
Člověk je vystaven neustálým útokům na schopnost rozpoznat hranice skutečné viny. Už sama existence odlišnosti je chápána jako příčina problémů. Ale není tak daleko doba, kdy byl dovoz levné pracovní síly chápán jako naprostá samozřejmost. Běloši si vytvořili iluzi dokonalého světa, v němž šťastně žijí z práce jakési podřadné rasy. Vše bylo v pořádku až do okamžiku, kdy někdo z importovaných prohlásil, že všichni lidé jsou stejní.
Protože se tento způsob rozkladu společnosti v USA osvědčil, je dnes úspěšně šířen do celého světa. Všechny státy se potýkají s návalem přistěhovalců a zahraničních dělníků. Pokud se člověk na okamžik zamyslí, nemůže nevidět souvislosti. Ale tohle téma nestojí za řeč. Jednou nahoře, jednou dole. To platí o lidech, společnosti a především o nastávajícím čase.

119407

17.10.2006 10:44

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Moje reakce byla na podstatu článku, která vede k otázce množství černochů na nějakém území. Tato otázka je o to blbější, že jde o problém vytvořený lidskou chamtivostí. Pokud se budeme bavit o kulturní rovině, vyvstanou nám otázky odlišnosti v pojetí rodiny a společenského života. Pokud se budeme bavit o rasách, vyvstane nám otázka dědičných práv. Jinak řečeno, kdo je kde doma? Já si prostě nedokážu představit, že nějaký člověk dobrovolně přijme úlohu ne-lidské bytosti.
Můžete si to zkusit sám za sebe. Prohlaste se za méněcenného, a vyrazte s koštětem v ruce očišťovat ulice, které zasrala většinová populace. Já vím že se jedná o prospěšnou a nezbytnou práci. Otázka je, zda jsme ochotni ji tak i vnímat a ocenit. Ten problém o němž hovoříte představuje společnost. Nikoliv děti ve školních lavicích. My totiž nejsme ochotni připustit, že všichni lidé jsou stejně kvalitní. Tedy, že je nemusíme dělit na černé a bílé, chytré a blbé.
Škola nemá lidi třídit, ale pomáhat osobnímu růstu, přirozeně v rámci vlastních možností. Pokud stanovíte laťku a to co je pod ní budete označovat za méněcenné, dosáhnete jen a pouze odporu a nenávisti.
I dítě je schopné vnímat svoje společenské postavení, a jestliže se ne vlastní vinou topí v bahně lidské blbosti, nemá mnoho možností jak se bránit. Nakonec začne nenávidět to, co mu nejvíce ubližuje. A to bez ohledu na to, zda jde o cikána nebo bělocha.

119413

17.10.2006 12:37

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Už je to dost dlouho co jsem zapomněl co chci. Nebo snad lépe řečeno, jaká pitomost je chtít to, co chtějí ostatní. Tedy, když všichni říkají á, je zrovna čas zapomenout abecedu.
Pokud napíšu že všichni lidé jsou stejně kvalitní, je tím současně řečeno, že je podle této metody nelze odlišovat. Pokud jde o filozofa a metaře, lze si celkem snadno odvodit, kdo je v běžném životě důležitější. Můj osobní názor je metař cca 25 000 čistého a filozof cca 10 000. Pokud je to pro filozofa málo, může aplikovat vaši metodu metařo/filozofa a doplnit si tak scházející zdroje. Třeba si v čase kdy zrovna nejsem v práci rád přečtu jeho myšlenky.
Co se týká dědičných dispozic, budete muset slézt ze stromu a otevřít knihu genetiky. Tam se dočtete že barvu kůže a ostatní fyzické vlastnosti lze ovlivnit křížením. Tedy nejen vzhled zvířat, ale také lidí lze ovlivnit. Ostatně, mnoho mužů s nepřesmyknutou orientací vám potvrdí, že výsledky podobného křížení jsou mnohdy jedinečné.
No a co se týká hlouposti, jsme asi trochu někde jinde. V zastoupení pana Gajdoše tu nadnesu otázku umělého původu lidí. Pakliže k tomu došlo, má to jednu chybu. Asi sám přijdete na to jakou.

119417

17.10.2006 23:07

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Otázka zní, zda by se vám chtělo každý den odcházet do práce s lopatou. Pokud jste totiž u té historie, doba kdy lidé vahazovali odpadky z oken a vršili je tím způsobem, že se z přízemních bytů postupně stávaly sklepy už tu také byla a pokud vím tak nepřinesla nic dobrého. Pokud nepovažujete za dobro vymření půlky Evropy na mor. Ono stačí věci domýšlet do důsledků a uvědomit si že bez blbého sedláka chcípne chytrý hlady.
Nemusíte mi tu dělat přednášku z filozofie abych věděl, jaký přínos má tato disciplína pro lidstvo. Ostatně právě nacisti patřili k velkým vyznavačům podivuhodných filozofických směrů. Krom jiného skrze ni dospěli k názoru, že práce je určena pro méněcené rasy. Takže pokud mi tu někdo předhazuje nacismus a komunismus, měl by si uvědomit že i marxismus-leninismus je dogmatickou filozofií.
O genetice hovořím v souvislosti s barvou pleti. Tedy tvrdím, že dědičný neznamená neměnný a dědičnost nepředstavuje nějaké prokletí či znamení hanby.
No a nakonec je zde otázka blbosti. Pokud mezi sebou skřížíte dva lidi, narodí se dítě.

119451

18.10.2006 12:29

Jak Hizballáh porazil Izrael

Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Stojí za povšimnutí a hluboké zamyšlení.
http://www.blisty.cz/2006/10/18/art30806.html
Tohle může být počátek moc smutného divadla. [pláč]

119478

18.10.2006 23:29

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Jistě, pokud připustíme obrat. Otázka tedy zní: budeme "budou" moudřejší? V americkém strategickém dokumentu, o kterém ve středu informovaly světové agentury, se říká, že Spojené státy si vyhrazují právo zakázat vesmír svým nepřátelům, poškozujícím americké zájmy. Podivuhodný je použitý obrat "zakázat vesmír". Ano, toto je zjevná příprava na válku. Valku v celosvětovém rozsahu.
http://ihned.cz//c6-10084510-19553440-003000_d-usa-schvalily-novy-program-vesmirne-politiky
Je škoda že dokument neuvádí konkrétní státy kterých se to týká. Třeba takové Rusko bude jistě radostí bez sebe, až mu lumíci začnou sestřelovat družice. Ostatně jedno proroctví říká cosi o padajícím bydlišti na nebesích.
Tak tedy odpočet započal?

119525

18.10.2006 23:49

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Obávám se že tento problém nedokážeme nijak rozumně domyslet. Nestačí se jen zásobit potravinami. Problém může být energie a hlavně lidé, kteří dnes stále věří v budoucnost kapitalismu. Takže to chce takovou menší lehkou armádu. Pár lehkých kulometů, nějaké to dělo a dva tři tanky mohou pro začátek stačit. [smích]

119528

19.10.2006 11:28

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Ano, může tak být, i když naše chápání reality se děje na velmi nízké úrovni. To je příčina, že vnímáme jen omezenou rovinu existence za níž je ono cosi, proč to všechno. Člověk neustále žije na úrovni zvířecích instinktů. Stejně jako oni, si do čela uskupení volí nejsilnějšího zástupce, který garantuje uchování všeobecně přijímaných cílů. U zvířat je to zdravá a silná populace. U lidí je to hromadění majetku a uspokojení základní pocitové škály. Proto nemohl socialismus obstát, popíral individualismus, ovšem (bohužel) nikoliv z pozice prospěšnosti, ale úspěšnosti. Člověk v souladu s instinkty chce vystavit na odiv svoje kvality. Nové auto, velký dům.... Naši volení a představitelé jsou pouze nejůspěšnější jedinci v oblasti, kterou všichni považujeme za zásadní. Jaký tedy div, že neřídí stát, ale usměrňují tok financí. Toto je přeci podstata jejich úspěšnosti. Tedy nikoliv užitek dávat, ale získávat. Jenže jejich schopnost chápat rozsah a dostupnost zdrojů je nulová. Když něco je, a lze z toho zbohatnout.....?
Zaplatíme tvrdou lekcí za svoji hloupost a patrně ani tak nic nepochopíme.

119549

27.10.2006 18:49

Jsou USA legálně v bankrotu?

Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

Přečetl jsem si samotný článek a něco příspěvků, protože neumím moc dobře an. nevím o co jde, ale z předešlé diskuze odvozuji, že mnoho lidí jen málo chápe podstatu problému. Popisovat povahu peněz a základní teze nebudu, neb je to dlouhé a ne každý to dokáže pochopit. Ale věřte mi, že jen málo lidí ví co jsou ve skutečnosti peníze.
Mnohem zajímavější je sledovat samotný vývoj, ale i tak musí být v pozadí vědění o podstatě dění.
1. Samotný zákon o federální rezervě byl od začátku scestný. To vám potvrdí každý bankéř, jehož přimějete mluvit pravdu. Tedy vlastně ani ne tak mimo, jako časově omezený. Jeho odsouhlasení muselo být v souladu s mocenským rozhodnutím a především se zahraniční politikou USA. Pravda je taková, že někdo musel předpokládat, že v době dosažení kritického bodu, bude Amerika ovládat většinu planety. Oněch kritických bodů bylo několik, ale na každý se podařilo naleznout nějaký recept. Zda se to podaří i teď nevím, ale je to vcelku možné.
2. Co se týká odlivu výroby z USA je to celkem jednoduché. V přirozeném prostředí vytvářejí peníze prosperující firmy. Důvodem je, že peníze nemohou jinou cestou nežli obchodem získat určitou hodnotu. Za deset tisíc si koupíte auto. Deset tisíc má tedy hodnotu jednoho auta. Problém však byl, že peníze počaly vytvářet banky, a tedy peníze s nulovou hodnotou. Aby došlo k jejich zhodnocení, bylo nutné s nimi obchodovat. Tedy jednoduše tyto peníze směnit za zboží. Byly to právě banky, které od třicátých let začali hledat odbyt peněz na zahraničních trzích. Ponejprv to byl obchod se surovinami. Snaha byla, získat do vlastnictví USA co nejvíc zdrojů a jejich první prodej uskutečnit v dolarech. Tedy, americké firmy v zahraničí prodávaly za dolary zboží USA a okolních zemí.
Pokračování...

120138

27.10.2006 18:52

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

3. Teď skočíme až na konec let šedesátých. Průmyslová výroba se změnila a nové technologie počali srážet cenu surovin. Na USA se hnala krize v podobě totálního úpadku. Byla to vláda s účastí JFK která si uvědomila, že za zbídačením Spojených států stojí ve skutečnosti banky. Počala připravovat zákony, jenž povedou ke změně bankovního systému. Aby tomu bylo zabráněno musel být JFK odstraněn. Význam byl dvojí, jednak samotné odstranění nepohodlného prezidenta. Zadruhé varování pro případné následovníky. Máme moc i prostředky. Nadbytek dolarů honěných v ekonomice měnil dolar v bublinu plnou vzduchu. Byly to opět banky které našli recept v zahraničním zboží. Jako důvod byly uváděny nižší náklady díky levné pracovní síle. Je to bohapustá lež. Důvodem bylo, že výrobky pocházející z USA jsou v zahraničí prodávány za zahraniční měnu. Tím se přirozeně zhodnocuje tato měna, a nikoliv dolar. Masivní dovoz levnějšího zboží počal ochromovat domácí průmysl a ten se začal propadat. To následně vedlo k odsunu mnoha firem do zahraničí odkud mohou (tentokrát skutečně díky levnější pracovní síle) vesele dovážet zboží do USA. Úplně stejně se v současnosti chová japonsko a ostatní státy. Takže odliv mozků se v Americe skutečně děje, protože doma prostě nenajdou uplatnění.
4. Aby mohlo USA dotovat svoji rozežranost, muselo dovážet neuvěřitelné množství výrobků ze zahraničí. To vedlo následně k nastartování ekonomického růstu ve státech kdysi třetího světa. Amerika byla zaplavena zbožím z Thaivanu, Číny a mnoha dalších zemí. Díky dolaru a smlouvám USA se státy vyvážejícím ropu, se tyto státy nebály přijímat dolar v jakémkoliv množství. To trvalo zhruba do osmdesátých let, kdy nad Amerikou znovu povstal Damoklův meč. Tentokrát v podobě zahraničních účtů. Tam se nahromadilo gigantické množství dolarů, které přestaly být obchodovatelné. Čína a spol. sice spolkla hořkou pilulku v podobě ztráty, ale se slastným potěšením sledovala jak se management nového světového řádu počíná vařit ve vlastní šťávě. Nejen že díky dolaru dosáhla nastartování vlastního ekonomického růstu, ale díky jeho množství dostala USA do role vazala. Ležatý dolar počal vykonávat svoji službu a jeho hodnota se začala propadat. Aby Amerika zastavila jeho pád, sáhla k poslednímu brutálnímu kroku. Tím byla půjčka. USA si začalo půjčovat svoje vlastní peníze ze zahraničních bank, aby bylo v těchto dosaženo aktivní bilance. Větší hovadinu už nikdo vymyslet nemohl.

120139

27.10.2006 18:55

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

5. Současný stav je takový, že všichni čekají. Obrovské půjčky v zahraničí musí naleznout nějaké uplatnění. Tj. cokoliv od krytí katastrof, až po financování válek. Ostatní svět, (Rusko, Čína, Írán atd.) se snaží USA zabránit ve vyvolání globálního konfliktu a pouze čekají až nastane krach. Pokud Amerika nerozpoutá jaderné peklo, mají ji banky držící dolarovou rezervu v hrsti. Stačí jediný chybný krok, a mohou začít dolar obchodovat za poloviční nebo daleko nižší hodnotu. Přirozeně že nikdo nechce přijít o svůj majetek. Ale v případě nutnosti bude ekonomika USA vymazána za světové scény. Podobnou událost dokáží ustát jednotlivé státy. Banky samotné nikoliv a proto to udělají jen na příkaz shora. Pokud si někdo myslí že se to nás v Evropě netýká, je blázen. Všechny banky světa mají podstatnou část jmění v dolarech, protože zlato v nich jaksi neexistuje. To je také důvod, proč se do tak zásadního kroku nikomu nechce. Dokonce ani Číně a Rusku. Přesto k němu dříve či později dojde, protože Amerika je rozhodnuta uhájit svoji existenci za každou cenu. To je přirozeně hrozba, s níž svět musí počítat, a na nějž se musí připravit.
6. Máte své peníze v bance. Tak na ně mnoho nespoléhejte. Až to rupne, bude se počítat jen to, co máte doma. První kdo zatlačil na pilu byl Irák. Jak to dopadlo víme všichni. Další jej následoval Írán. I on se dostal na Index. Otázka kdo vlastní většinu Amerických bank nemá význam, a to je důvod proč se mimo USA tak moc angažuje Izrael.

120140

27.10.2006 22:40

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

Vlastně jsem něco podobného myslel. Jedno proroctví říká, že šanci na přežití mají jen děti přírody. Je tím řečeno, že ten kdo chce obstát se nesmí připoutat k místu ani majetku. Bude to běh na dlouhou trať. Ukrývání a nekonečné putování z místa na místo. Velké zásoby nejsou k ničemu. Leda v počátku, než se rabování přesune na venkov a hledem šílení lidé vyplení každý dům a každou zahradu. Chce to se naučit přežít v přírodě za těch nejprimitivnějších podmínek. Důvodem je, že vzniknou skupinky pomatenců praktikující vzájemný lov na nejsnadnější kořist, "člověka".
Je škoda že se jedná o tak rozsáhlé téma a já nemám chuť to rozepisovat dopodrobna. Ale kdo chce to pochopí. Žádná cesta ven už neexistuje. Karty jsou rozdány (sice špatně) a tak je dáno o co se hraje. Peníze zaženou svět do pasti, kterou pro něj přichystala finanční oligarchie za přispění nás všech, kteří jme souhlasily s výrobou peněz a životem na dluh. Nyní stojí proti sobě ti jenž zosnovali plány na ovládnutí světa.
USA nemůže couvnout. Buďto půjde do války se světem, nebo samo se sebou formou války občanské. Pan prezident USA už si koupil domek v pustině a postavil si k němu soukromou armádu. Kdo tohle nevidí, musí být totální hňup.
Když jsem se před nějakou dobou vydal po hledání cest, po nichž protékají peníze, skončilo to tak zoufalým pocitem marnosti, že jsem se zapřísáhl o tom nemluvit. Nechtěl jsem, aby ostatní lidé ztratili víru ve smysl existence tak jako já. Nikoliv ve smysl života, ten je sám o sobě nádherný, ale ne v tomto systému a za daných podmínek. To co ovládá tento svět je stádo prasat. Přesně ve smyslu Ježíšova učení. Proto nemá smysl vystupovat a přinášet lidem perly. Věřím že má Bible pravdu. Všude se hovoří konkrétním roce, k němuž se vztahují různá proroctví a symboly. Ale čas bolesti má být zkrácen. Kdo čteš rozuměj. Myslím že vy pane Gejdoš to pochopíte snadno.

120157

28.10.2006 11:50

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Už jsem tu cosi naznačil z oblasti finančního systému. Lidé stále nechápou vzájemný vztah mezi tím co jsou peníze a jak se skrze ně realizuje moc. Nemají tušení jak je manipulováno jejich myšlení a skrze jednoduché transakce udržována jejich existence na úrovni dobrovolného otroctví. Člověk zašel daleko.
Až k tomu dojde, bude ochromen především průmysl. Tím se odstraní velké množství emisí a slunko se opře plnou silou do povrchu planety. Všechny předpovědi půjdou do háje. Nebude se konat žádných tisíc let, ale změny se počnou dít ze dne na den. Zemětřesení, výbuchy sopek, tornáda, větrné smrště a množství dalších projevů hromaděné energie zpestří náš každodenní život. Člověk nebude mít kam utéct. Ty jenž se nepovraždí navzájem dostihne zloba země. Blesky, kroupy, zemětřesení, povodně. Popsáno v Bibli: ti jenž jsou v horách nechť zůstanou v horách. Ti jenž jsou doma nechť nechodí ven, atd. Nemá smysl utíkat, ani si utvářet zásoby. Nic nebude nic, čím by člověk ochránil vlastní život, leda, ten který je zapsán v knize budoucnosti. Je ""mnoho"" povolaných, ale málo vyvolených. Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá.... Už to začíná být jasné.
Studujte přírodu. Když vidíte mraky na obzoru, víte že bouře je blízko...... Všechna proroctví hovoří o jednom a tom samém. Tedy Bože, děj se vůle tvá... [smích]

120192

28.10.2006 18:03

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Je to lopotná činnost a mnohdy marná, ale mlčet znamená souhasit a tak byť nekráčíme v proudu, je nutné stále mluvit. Lidé musí pochopit, že ti jenž zakládali to čemu se říká kapitalizmus a tržní hospodářství, byla jen sprostá banda zlodějů, jenž se ohradila líbivou lží. Lidem bylo řečeno, že pokud půjdou na východ, dojdou na východ. Je to přeci logické a každý souhlasil. Od té doby je veškerá naše snaha a pachtění takovou cestou na východ. No a my jsme ti kteří křičí, "lidé proboha, vždyť Země je kulatá"!! Nějakou dobu potrvá než to všichni pochopí, ale jednou jim to dojde, bez ohledu nato co se stane.
Kdysi jsem se rozešel se svým taky známím skrze diskuzi na téma tržní hospodářství. Jeho poslední slova zněla, že jsem skurvený komunista. Neustále opakoval tutéž skladbu o tom jak trh a ceny vedou k rozmanitosti a dostupnosti zboží. A tak jsem mu uvedl příklad. Jdou dva hospodáři na trh. Jeden vede nádhernou a zdravou krávu, dobře živenou a ošetřovanou. Druhý vede chcípáka, mrchu vyzáblou, na první pohled nezdravou. Když dojdou na trh přijde řezník a podívá se na zdravou krávu. Je sice pěkná a dobře živená, ale drahá. Když přijde k druhé krávě vidí, že je sice na chcípnutí, ale je levná. Jenže si řekne, kdopak pozná z jaké krávy maso na mém pultě pochází. Maso jako maso a vydělám dvakrát tolik. O rok později se znovu koná trh. Dva hospodáři jdou na trh. Oba vedou chcípáka. Kdyby obě krávy stáli stejně, kterou by řezník koupil?
Jednou to příjde....

120204

28.10.2006 19:22

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Četl jste Komunistický manifest? To je dobře. Doporučuji ještě Dějiny kapitalismu a Dobrá banka stokrát jinak. Myšlení na způsob, nebyblo-li dobře, mohlo být hůř, má své opodstatněné klady. Vždycky se můžete spolehnout že to někdo chce, ne pokaždé mu to však projde. Škoda, když lidé jsou připraveni přinášet oběti což. Máš málo peněz? Budu v práci dvakrát déle za dvakrát méně peněz!!!
Pouze otázka. Kde jste ten film viděl? Mám rád scifi. Nejvíce na téma poctivost kapitalismu a jeho kladné stránky. Víte, když někdo nachčije do jogurtu, aby ho mohl prodat levněji a vy ten jogurt se.. sníte, budou druhý den do jogurtu chcát všichni. To co jste napsal je pí.. nesmysl a tak si ho ještě jednou přečtěte. Proč chodíte do práce dnes? Dělá vám to radost? No každý máme nějakou vadu.
Kdo vám řekl, že si dělník nemá právo koupit kvalitní výrobek? Nepřipadá vám to stupidní???????????????!!!!!!!!
Takže. Pracovat je nutnost, neb chleba a stromy...? Příklad je zcela jasný a dokonale vystihuje podstatu problému. U výrobků se stejnou cenou, rozhoduje o prodeji kvalita. Vyrábět nekvalitní zboží pro méněcenou rasu.... to už někdo chtěl. Myslím že se jmenoval Hisler. Dráze prodáš-více peněz-větší platy-více nákupů... Nesmíte jim tu propagandu tak moc papat. Stačí používat logiku. To co popisujete je dělení společnosti na póvl a hogo fogo na základě poctivého okrádání mas.

120209

29.10.2006 19:46

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

Jak se to vezme. Lidská mysl má mnoho prostorů o nichž ani nevíme že existují. Je mnoho schopností, které se probouzejí pokud jsme vystaveni extrémní zátěži. Já myslím, že existuje mnoho lidí, kteří v daný okamžik budou vědět co dělat. V současnosti zažívám docela pozoruhodný stav. V myšlenkách mi procházejí vědomosti k nimž jsem se nikdy v životě nedostal. Je pozoruhodné že se netýkají jen přirozené konstrukce myšlenek, ale současně řadí a doplňují historická data. Nevím vůbec co to znamená. Už dříve jsem si všiml, že pokud mě nějaký problém delší dobu otravuje, zpravidla se najednou objeví na internetu, nebo v nějakém tisku. Beru to tak, že existuje něco jako podvědomé přijímání informací. A pak si myslím, že tisíce let naší historie nechalo v našem podvědomí instinkty potřebné k přežití. Žel bohu, není jasné jak se projeví. Může to být schopnost přežít v divočině, ale také kanibalizmus.

120308

29.10.2006 20:15

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Vážený pene, na to co říkáte se nedá reagovat, nežli otázkou: kde žijete? Volný trh přirozeně žádnou možnost volby nedává, protože pro "dělníky" jsou určeny výrobky v nejnižší cenové kategorii. Jejich platy jsou totiž odvozovány od životního minima. Neexistuje podnikatel, který by se choval jinak. Nebo si snad myslíte že za deset až třináct tisíc měsíčně si můžete vybírat? Už jste někdy byl například u plzeňského Schnaidera? Garantuju Vám že už v životě nevezmete maso do pusy. Nikdy jste se nesetkal s plesnivým masem na pultech?
Kupoval jste si v poslední době nějakou elektroniku. Například věž Technics jako já? Nebo DVD přehrávač Panasonic jako já. Co nákup (a nikoliv levný) to kšunt.
Za komančů jsem byl přisluhovač imperialistů a dneska jsem zase bolševik. Děkuji, poslužte si.

120311

30.10.2006 12:52

Týden v Moskvě

RE: Ze cteni toho clanku

Gdosy 195.?.?.?

Ne. Rusko zcela určitě cestou USA nepůjde. Už proto že záporné příklady netáhnou. Ačkoliv by si to mnoho zastánců kapitalizmu přálo. Oni totiž nic jiného nevidí, než ty nedozírné prostory vhodné k vydrancování a rozkradení. Jenže i kdyby se svět zbláznil a odpustil USA dluhy, nic to nemění na totálním fiasku jejich bankovního systému.
Problém je, že dokud budou státy používat nepodloženou měnu, bude pro ně nezbytně nutné zboží a suroviny dovážet. Jedině tak mohou své peníze zhodnotit. Pokud budou pouze prodávat, budou zhodnocovat měnu za níž obchodují. Nerostné bohatství mají velké, a Rusové jistě nebudou ochotni je zaměnit za vzduch v podobě US dolaru, jak si to někteří taky podnikatelé po pádu komunistů naplánovali. Bush a spol už se slastně plácali do stehen, jak jim ten NWO dobře pokračuje a najednou Putin. Budou ho do nejdelší smrti nenávidět, protože nedopustil, aby se ruské banky naplnili bezcenou prbendou a donutili Rusko hrát jejich hru, tak jako v případě mnoha ostatních států. Kdo tu naříká nad chodobou Ruska, nevidí tu prostou logiku uvažování. Dle mého hodlají Rusové použít nerostné bohatství, jako skutečnou hodnotu přinášející zisk. Toho lze dosáhnout jedině tak, že se svět vrátí ke kryté měně. To je ostatně také to, k čemu potřebují zlato. Až systém nekonečné výroby peněz zkolabuje, bude to právě Rusko jenž světu poskytne krytou měnu. Proto se rubl netiskne na běžícím pásu a je postupně drobnými kroky neustále zhodnocován. Nikoliv za cenu rozprodeje Ruska, ale uváženou korekcí průmyslu. Kdo dokáže pochopit, ten je musí obdivovat. Jejich pozice není snadná a přesto dokáží do svého prgramu vtěsnat slůvko budoucnost. Je docela možné že tuto budoucnost už brzo budeme potřebovat.

120365

03.11.2006 12:30

S blogery jako s teroristy

RE: Nikoli co se stane, ale kdy se to stane je důležitá.

Gdosy 195.?.?.?

Napsal jsem příspěvek jako neregistrovaný, ale nějak se zatoulal. Doufám že si to pouze pan Stwora zašel na procházku a nikoliv, že jsem zařazen na index. V něm říkám něco podobného, ale sám sebe se občas ptám, co je to vlastně svoboda slova a šíření informací. Vzato do důsledku je i bible čistá propaganda a její šíření může a mnohdy narušuje správný úsudek. Ostatně, to byla právě tato kniha, jenž umožnila křesťanům páchat nejhorší zvěrstva po větší část pokristovských dějin. To čeho je člověku potřeba je schopnost přemýšlet a vnímat širší souvislosti. Žel mnohým stačí přesně zmapovat výskyt koryt v blízkém okolí a už ví naprosto přesně, jakou píseň mají zpívat. Pro tvůrce světového řádu je naprosto nezbytné držet v rukou moc nad nejslabším článkem naší existence a tím je dostupnost prostředků na obživu. Pokud k tomu přihodí nějakou tu prebendu, mají mnozí cestu do správné zadnice nalajnovanou. Tedy chci říci tolik, že slovo má moc šířit vědění po mnoha různých cestách. Ovšem samo vědění se dostavuje pouze tehdy, padne-li slovo do úrodné půdy. V mnoha případech lze však slovo považovat pouze za chcaní na kejhavého opeřence. A to co člověku jednoznačně nelze odebrat je schopnost vidět skutečný stav věcí. Pokud máte krumpáč v zádech, může vám někdo zakázat o tom mluvit, ale jen těžko vás donutí to ignorovat.
Ono to celé vypadá asi tak, jako když máte souseda co pravidelně obchází ulicí s brokovnicí v ruce, a po každé takové obchůzce zmizí nějaký váš soused a na jeho zahradě připude útvar silně podobný hrobu. Jenže tenhle soused nechce aby se o tom mluvilo, a tak na sloup přitluče oznámení, že každého kdo o tom bude mluvit zabije. Tedy jak patrno máte dvě volby: držet hubu a chcípnout. Nebo žvanit a jít tamtéž. Možná jsem blbec, ale nějak mi nesedí ani jedna z možností.

120588

03.11.2006 13:08

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: seda eminence

Gdosy 195.?.?.?

Čtení od slova číst, tedy nejen obtěžovat zrakový nerv čímsi černým na bílém, ale propracovávati se k obsahu pane Sodek. Pokračujte úvodem a následný text hodný vaší kritiky vám možná dá smysl. Pokud nevíte co je chtít od US mrkvičku, jukněte sem, http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=1729
Je obtížné se sklonit před vaším int-te-lektem a přiřknout vám příslušenství dle napsaného. Tedy přijímám vaše označení za komouše, židobolševika, nacionalistu, oportunistu, fašouna, neonacitu, leha a spol. člena sdružení za záchranu včelky Máji, a pod. Pokud jsem něco vynechal tak to sem dejte ať vím na co čumím když stojím před zrcadlem. Ještě že vy jste čistá duše prostá přívlastků. Kde by jinak tak mrzká bytost sehnala vzor hodný následování. Jinak mé jméno je tu napsáno už několikrát, takže se jděte bodnout, ale napřed to chce zpátky na zem.

120592

07.11.2006 18:33

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Zajímavé povídání !

Gdosy 195.?.?.?

Prastará řeč je řečí obrazů. Chrám jest místo kde se přednáší slovo pravdy. Není tím myšlena stavba jako taková ale dogma. (Totéž Ježíš: zbořte tento chrám a ve třech dnech zbuduji nový). Tedy, samo náboženství je druhotné, důležité je k čemu nás vede. První, druhý a třetí chrám jsou tři různá pojetí víry. [oči v sloup]

120895

07.11.2006 18:50

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Zajímavé povídání !

Gdosy 195.?.?.?

A ještě malé doplnění. Je mnoho myšlenek které si pouze uvědomuji, ale nepovažuji za nutné je napsat. Jak se v posledním čase ukazuje, je to nutné, protože je mnoho lidí jinak nedokáže pochopit. Tedy v čase vzniku židovského náboženství neexistavalo ani křesťanství ani islám. Během své existence se museli židé se vznikem těchto náboženství vypořádat. Přijmout k nim určitý vztah stejně jako k buddhismu. To byla stavba prvního a druhého chrámu. Tedy toto jest ona stavba chrámu, myšlena jako určení vzájemného vztahu. Vybrat místo znamená sejít se za účelem vzájemné dohody, stejně jako vybrat místo kde bude svedena válka. Vybrat místo tedy znamená označit oblast kde bude Bohu přinášena oběť. Jo.

120896

07.11.2006 23:42

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Zajímavé povídání !

Gdosy 195.?.?.?

Toto jen že stojí za povšimnutí : http://www.denik.cz/zahranici/sucho061107.html
A pak třeba
http://www.denik.cz/rozhovory

120916

08.11.2006 08:39

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Tak nevím?

Gdosy 195.?.?.?

Ne tak úplně. Slovo bůh je označení bytosti. Zeus byl bůh, ale Neptun a další také. Naproti tomu Bůh jest náš pastýř, nahrazuje právě ono užití jména, které je v mnoha náboženstvích chápáno buďto jako tajemství, nebo přímo jako tabu. Například Egypt byl takřka posedlí strachem z okultních praktik a myslelo se že pouhá znalost jména stačí k tomu, aby mág mohl dotyčnou bytost ovládat a to dokonce i v zásvětí. Proto se například na hrobky a pomníky psaly přívlastky ovšem nikoliv jméno samotné. Tyto přívlastky nahrazovaly jméno a bylo jich používáno při všech obřadech. Každé sdělení pak obsahovalo bezpočet aliasů. Což znamená, že člověk bez patřičných znalostí nemohl takřka vůbec pochopit komu se píše a o kom se hovoří. Tento zmatek je dodnes předmětem bezpočtu spekulací nad tím kdo je kdo v Egyptském pantheonu. Stačí se začíst a zjistíte, že každé jméno je použito v mnoha různých vztazích a k němu je vždy připojována orientační značka ve smyslu "ta která porodila toho a toho", nebo podobné. Tuto praxi bezezbytku převzali i první židé a tak jejich jména, která dodnes používáme, vlastně žádná jména nejsou. To že se v mnoha překladech těchto jmen vyskytuje slovo bůh je už tvůrčí invence křesťanů a dalších překladatelů, protože židé jméno ani označení bůh používat nesměli. Vždy se používal pouze odkaz jako On, Ten, Můj atd.

Gdosy

120932

08.11.2006 09:00

Ad: Je to střet civilizací

RE: Pravdepodobne

Gdosy 195.?.?.?

Tímto bych se vůbec nezabýval. Ať už USA nebo Rusko vždy uvádí pouze čísla oficiálního prodeje. Někde za ním se ukrývá černý obchod, z nějž by nejednomu šla hlava kolem. Takže kdo ví jak to ve skutečnosti je. Tady by bylo asi nutné znát čísla celkové produkce zbraní v tom kterém státě a odsud odvodit pravděpodobný vývoz.

120933

09.11.2006 10:51

Obrací se karta?

Tak vida, skutečná demokracie???

Gdosy 195.?.?.?

Přemýšlet o událostech v USA lze i v kontextu celkového dopadu zahraniční politiky. Svět nabyl dojmu, že v USA dochází k potlačení demokracie a nastolení totalitního režimu. "Jaké potlačování, vždyť ve volbách zazněla vůle lidu?" No jasně, kde jinde by se vůle občanů mohla projevit než ve volbách. Tedy, světe čum jakou máme demokracii! Všichni očekávají že demokraté sehrají roli kočího jenž má zvládnout zdivočelého koně. Jenže problém je v tom, že onen pošahaný oř za sebou nechal dosti rozsáhlou spoušť a tu bude muset někdo napravit. Tedy kdo vytáhne ono žhavé železo z ohně holou rukou? Není divu že se o tom nikde nemluví. USA z Iráku odejít nemohou, protože propuknuvší masakr by padl na hlavu toho, kdo by vojsko odvolal. A to bez ohledu na název party pod nímž se momentálně pimprlata hrají. Občanská válka by pak nahrála na smeč ostatním státům, pro které politika USA představuje nebezpečí. (např. Korea, Kuba atd.) V okamžiku kdy bude pan B. žádat o další dolary na válku, nezbude demokratům nic jiného než jednotně zvednout tlapku, protože v opačném případě padne vina na ně. Ono vůbec není jasné, co je myšleno onou novou perspektivou o níž pan B. s panem R. hovořil. Ostatně volba nového ministra obrany, bývalého šéfa CIA Roberta Gatese může ledacos napovědět. Z řad vládnoucích demokratů se Amerika možná dočká odsouhlasení homosexuálních svazků, ale i oni budou nakonec muset pokorně přijmout jho a táhnout rachotící káru do strmého kopce. Nová strana sice nastupuje, ale USA zůstává a spolu s ním i hra o budoucnost.

120983

10.11.2006 19:34

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Válku v Iráku nelze vyhrát změnou vlády.

Gdosy 195.?.?.?

Sem by mohla spadat úvaha na téma veselé vánoce v USA, ale těm lidem co to nakonec odnesou to nepřeju. Otázka první je proč tento krok hned po volbách v USA? V Anglii třicet teroristických útoků, a stopy vedou kam jinam nežli do Pákistánu. Teda Tondo, to už vážně nepřijdete s něčím co tu nebylo. Já bych navrhoval invazi ufounů, kteří se vyloďují v odlehlých oblastech a chystájí útok na demokracii. Přirozeně že ne Rusko, Čínu, Indii a další. To právě USA a Anglie jim leží v žaludku.

121128

10.11.2006 20:35

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Válku v Iráku nelze vyhrát změnou vlády.

Gdosy 195.?.?.?

V každém případě bych nechtěl spočívat v kůži takového Billa Gatese. Jeho majetek čítá asi 54 miliard dolarů. V roce 2000 přišel díky recesi o 9 miliard, ale to bude jen muška proti tomu co přijde v následujících dnech. Nevím zda i on může divezifikovat, ale pochybuju že se najde někdo kdo mu v současnosti vymění dolárky. Čínská banka prý dala na jevo své jasné stanovisko, a pokud je to pravda pak noha spočívá na pedálu a tak je možná na čase si přidržet klobouk. V každém případě, každý kdo má dolary v peřiňáku... je na čase začít utrácet!!
Jo a ve zprávách jako když se nic neděje. Tomu už říkám nepříčetnost. [oči v sloup] [překvapení]

121131

26.11.2006 22:51

Jako za bolševika...

RE: To je až neuveřitelné....

Gdosy 195.?.?.?

Pane karel for jůů. A co ten blahodárný dluh, jenž v současnosti tak posiluje US ekonomiku? I ten lidi smáznou ve volbách? Ačkolv věřím že v US je všechno možné, pochybuji že totéž platí o Číně. Čas kdy bylo možné odstavit neřády z vlády byl promeškán a buďte si jist, že státy v nichž mají Američané svůj dluh, už rozhodně nečekají na záplavu dalších dolarů. Obzvlášť dnes, kdy si to dolar namířil rovnou směrem Titanik. Ano, Češi jsou a vždy budou národem chamtivců, který díky své nenažranosti vždy skončí v pozici něčího nohsleda. V poslední době prý někdo navrhnul, aby všechny dveře v parlamentu dostali polstrování. Kvůli že tomu, aby se poslanci při svých rotacích v předklonu neumlátili o futra. Já osobně jsem za to, aby jim naopak bylo kolem židlí přidáno pár železných tyčí. Pokud mluvíte o zásluhách menšin, pak se pouze ujistěte, že se vaše návštěva skutečně odehrála v Česku.

122326

28.11.2006 11:23

Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. září 2006:

Jsou všude

Gdosy 195.?.?.?

Pozoruhodný projev, jenž opět vůbec nezapadá do propagandy šířené sdělovacími prostředky. Není divu že neprošel na veřejnost. Na druhé straně prostě nemůže být nikdo, kdo by mohl mít mírové úmysly. Celkový koncept projevu vyznívá pro USA jednoznačně „máme dost vlastních starostí, tak nám už konečně polibte prdel.“ Není divu že se tak hluboce nábožensky založený stát chce věnovat především duchovním otázkám, a nikoliv nekonečnému ometání Usraelských zvratků. Jenže v tom jim dopřáno sluchu nebude. Celá západní společnost je vlečena duchovně-ekonomickým hnojem za účelem udržení dominantního postavení velmocí. Každý den od rána do večera je nám dopřána mediální masáž ukazující nepřátele takřka na každém kroku. Jdete do lesa, za stromem se ukrývá terorista. Jdete do práce, v tramvaji se ukrývá terorista. Jedete na dovolenou, v letadle se ukrývá terorista. Jdete spát, pod postelí se ukrývá terorista. Jdete nakoupit, za pokladnou se ukrývá terorista. Zbytek lidí na této planetě jsou oběti. Odhaduji to tak čtyřicet procent teroristů a šedesát procent obětí. Mimo těch co zahynou při autonehodě. I když……? [smích]

122423

14.12.2006 12:32

Dva roky po americkém útoku se Fallúdža vrací do rukou povstalců

RE: zase stredovek

Gdosy 195.?.?.?

Patrně jste doposud nepostřehl důležitý fakt. A to že demokracie, tedy vláda lidu je ve své podstatě jakékoliv zřízení v jehož čele stojí člověk. Demokrací můžete nazvat cokoliv od feudalismu po komunismus, pokud v čele státu nesedí slon. Potom tedy, aby člověk nemusel začít zvracet už při pouhém vyslovení tohoto termínu, musíme přesně definovat pojem, a to v oné části, kdy se z lidu stává nemravná badna vládnoucí zlodějské chamradi.
Tedy: demokracie je zřízení, v němž zvolení lidé i nadále zůstávají lidmi. Nic takového na této planetě neexistuje. Tudíž se tu můžete ohánět miliony let demokracie a poukazovat při tom jen na haldu fekálií vyprodukovaných bandou pomatenců.

123472

28.03.2007 09:05

Operace Bite je plánována na 6. dubna, varují ruské vojenské zdroje

RE: Podival jsem se na idnes

Gdosy 195.?.?.?

Stejně jako příloha žádosti o umístění radaru na území ČR. Vlastně máte pravdu, i ta pochází z velmi, velmi pochybných zdrojů.

131757

13.04.2007 22:05

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Už nechcem stáť mimo!

Gdosy 195.?.?.?

No, nebyl bych v hodnocení odpovědi tak přísný. Pan stein ve své podstatě odpověděl. Člověk si během žovota utváří paměťový záznam jako jakousi mapu reality v níž žije. Z určitého hlediska je to pouhý virtuální svět, který nám ovšem dává možnost jednat na základě vlastní vůle. Pokud chcete někoho ovládat, musíte poznat zákonitosti tohoto světa. Manipulace s lidským myšlením je založena na posunu vědomí. Je to starý trik používaný nejen v náboženství.
Použiju prostý příklad: ruka cítí teplé pouze pokud je studenější. A naopak cítí studené pouze pokud je teplejší. Tentýž princip je obsažen v myšlení. Vzájemná shoda dvou veličin nedává možnost si uvědomit. Ale naše vědomí je svobodné a tudíž může posun provádět na základě vlastní vůle. Naše myšlení je skutečně postaveno na paradoxu. Abychom mohli vnímat dobro, musíme vědomí překlopit do záporné polohy. Tady toto povídání utnu, protože je to na celou knihu. Podstatné je to, že vědomí lze ovládat jednoduchými triky. Pokud manžel řve na svoji manželku, vystupuje z pozice zla, kterou si ona uvědomuje tím, že se v jejím vědomí utvoří protiklad. Tím se ona sama připraví o jakoukoliv možnost obrany, protože dobro nedává možnost ublížit. Aby příroda obešla tuto systémovou chybu myšlení, musela vytvořit pocit strachu, který vede k obraným reflexům. Jenže totéž platí o každém člověku. Při troše znalostí dostanete každého člověka tam kam chcete. Třeba tím, že mu budete den co den opakovat: cti otce a matku. Nepokradeš, atd. Je to prostě jen taková hra.

132845

13.04.2007 23:07

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Už nechcem stáť mimo!

Gdosy 195.?.?.?

Přirozeně, ovšem pokud se podíváme do dějin, je zřejmé že nepochopení tohoto principu vedlo k naprosto fatálním chybám. Pokud totiž člověk přijme bez výhrad náboženskou doktrínu, jeho vědomí na základě volby začne držet za všech okolností kladnou polohu. Problém je v tom, že dotyčný uvidí všude kolem sebe jen samé zlo. Tedy protikladnou hodnotu, jíž si je schopen v daném stavu uvědomit. Což například v dnešním polsku vede až ke snaze zakázat rozvody. Bez ohledu na to, že tím spousty žen pasují do role otroků, bez nároku na nápravu. Nebo naopak, pokud člověk udržuje ve vědomí zlo, vnímá kolem sebe samé dobro jenž přirozeně bytostně nenávidí a tudíž není schopen naleznout cestu ven. Pokud sebe sama vnímáme jako velkého, dokonalého a jedinečného, svět kolem nás je malý, podřadný a bezcený. Asi jako Hitlerova vize jenž svedla tisíce lidí. Takto můžeme pokračovat stále dál.
Člověk si musí nechat prostor pro správný úsudek a následnou volbu. Přijmout určitý stav za nezbytný a jediný správný je přímá cesta do horoucích pekel.

132852

16.04.2007 10:44

Politeia

RE:

Gdosy 195.?.?.?

To je určitě nějaký druh humoru že? Rozvoj posledních tří století dostal tuto planetu na pokraj zhroucení systému, který se utvářel celé miliony let. Pokud si děláte prču, používejte prosím smailíky. Lidé to snáze pochopí.
Udělejme si myšlenkový experiment. Na celé planetě žijí pouze dva lidé. Oba dva chtějí dosáhnout jediného prostého cíle, jakého chce dosáhnout 99,9 procenta této planety. Být bohatý. Jak se k sobě budou tito dva lidé chovat????? Nezapomeňte, že tato prostá touha znamená pro onoho druhého v řadě být žebrákem.
Nakonec Vám možná dojde, že pojem lůza je docela trefný. Ovšem ve vztahu na celé lidstvo. Toto je totiž svět jaký si všichni na této planetě přejem. Bohužel jen málokdo je ochoten akceptovat, že stojí na druhé straně svého snu. Podstata našeho snu totiž říká, že tam budou stát ti ostatní. No nakonec proč ne. Když pochopíte princip, začne to být docela sranda.

133015

18.04.2007 23:37

Byl to takový stín...

RE: Výborně..

Gdosy 195.?.?.?

Tohleto je naprosto zbytečná záležitost. Lidé s tržním myšlením jsou prostě naprosto v loji. Můžete jim horem dolem vykládat o logice nerovných příležitostí a stejně to nepochopí. Pro ně máme všichni stejnou šanci si vydělat miliardu. Už si nekladou otázku, co nastane až si ji všichni vyděláme. Kdo jim půjde dělat tu prasárnu za almužnu stěží k zaplacení nájmu. Nekladou si otázku proč nám sem tahají Ukrajince, Rumuny a kdoví jakou nerodnost, jenom aby srazili úroveň mezd na nejnižší možnou hranici a Čech si doma nemohl říct o slušnou mzdu za svojí práci. To je totiž celé ono slavné multi kulti.
Já mám zásadu nedělat nikde více jak rok. Potom si půl roku užívám sociálního zabezpečení a potom zase na rok někam dělat. Když dávám výpověď tak se všichni diví proč. Takovej chytrej, šikovnej. Když jim řeknu aby se podívali na moje výplatní pásky tak už nediskutují. To je totiž ta demokracie. Dělej za pár korun nebo táhni. [bliji]

133223

22.04.2007 21:00

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Gdosy 195.?.?.?

Nevím zda to co tady napíšu je vyjádřením souhlasu či nikoliv, ale na tom asi nijak nezáleží. Vy se pane Gejdoš hodně vrtáte ve starých textech. A tak patrně víte, že za zdánlivě povrchním sdělením se často ukrývá nesmírně důležitá informace. Něco jsem napsal na WMku ale zopakuji to. "Na počátku bylo slovo." Pokud člověk alespoň částečně pronikde do principu myšlení, okamžitě nalezne spojitost mezi slovem a vlastností. Obojí je utvořeno podle stejného klíče. Slovo je ve své podstatě nositelem vlastnosti na úrovni myšlení. Nebo lépe řečeno může být. Asi nebudu daleko od pravdy když řeknu, že člověk svého času tento klíč znal a podle něj bylo také utvářeno mnoho prastarých jazyků. Samotná slova však nestačí. Aby se stala aktivní, musí být spojena se zcela konkrétní představou. Představa je v myšlení zdrojem schopnosti. Tady to ukončím, protože pochopit vztah myšlení a reality je pro mnoho lidí nemožné a tudíž i nepopsatelné. V každém případě jsou slova klíčem k využití mozku jako celku. Slova nejsou jak se mnoho lidí domnívá, stavebními články, ale především spojovacími uzly. Skrze ně se najen vyvolávají představy, ale zároveň aktivují různá centra v našem mozku. To že se tak neděje není chyba systému, ale lidské chamtivosti a hlavně intelektu na úrovni bublajícího bahna. Struktura našeho myšlení není postavena na tvůrčích silách, ale na chamtivosti a primitivních pudech.
V současnosti probíhá naše myšlení způsobem "nakopnutého míče v místnosti". Jednotlivá slova na sebe nenavazují a vlastně nevytváří obraz, ale jakýsi komunikační prvek. Jednoduše pendlujeme od jedné částečky myšlenky ke druhé. To je hlavní příčina, jenž nám brání využít více z kapacity našeho mozku. Přitom náš mozek je schopen v každé sekundě vyvolat obraz na úrovni stovek a možná tisíců slov aniž jsme nuceni si tato slova uvědomovat. Ovšem k využití tak silného potenciálu už potřebujeme znát další principy a zákonitosti. Člověk nebyl stvořen jako omezený kriplík. Člověk ho ze sebe udělal, a to je to smutné. [pláč]

133584

25.04.2007 11:26

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Následující řádky jsou napsány nestydatě primitivně, ale jinak to nejde. Myslím že i tak zůstanou pro mnohé utajeny. Tedy nehledejte vědu, ale představu.
Podstata vesmíru je paradox. To je důvod proč jej nejsme schopni zatím pochopit. Pro mnohé bude jistě překvapením, že jeho stáří je několik milisekund a nikoliv miliardy let. To proto, že stavební prvek dnes považovaný za základ hmoty a zdroj energie neustále pulsuje po dráze vznik-zánik. Tedy v určitém okamžiku tu je, a v následujícím není. Protože se však jedná o paradox, jeho pohyb není absolutní. Pohybuje se v rámci záporných energií, které jej vrací zpět. Slůvko záporné zde vymezuje vztah částice k sobě samotné. Jak je všeobecně známo, energie teče vždy z místa nedostatku, do místa nadbytku. Pro naší pomyslnou částici platí, že její nedostatek řeší vstřebáváním, její nadbytek vyzařováním.
Další cesta k pochopení vesmíru nás dovádí k božímu výroku, "já jsem alfa i omega, počátek i konec“. Neboli vše v jednom a to jest jaká je postata nuly. Nula vyjadřuje samotnou podstatu bytí a nebytí, pokud víme co hledáme. Na jedné straně zde máme absolutní nic. To vznikne, pokud z určitého místa odebereme všechno to co existuje. Na straně druhé je zde absolutní vše. To vznikne pokud vše co existuje navzájem splyne do jediného celku. Ačkoliv zdánlivě leží na obou stranách existence, ve skutečnosti jde stále o jednu a tu samou skutečnost. Nula tak vyjadřuje absolutní vše, stejně jako absolutní nic. Tj. povahu Boha. Boha, což je v našem případě vesmír. Proto se vesmír jednou chová jako zlý a vše bere, zatímco podruhé dává vše co má. Kdo nejvíc dá ten nejvíc získá.
To co zde popisuji je součást velmi prastarého učení, které na základě náboženských ideologií člověku předávalo přesný model fungování vesmíru. Do modelu stačilo pouze dosadit správná data. Člověk do něj však žádná data nedosadil, ale zcela jej předělal k obrazu nesmyslnému svému.
To byl také důvod proč musela všechna stará učení zaniknout a spolu s nimi i vzdělanost jenž se na ně vázala. Namísto toho se na nás vrhnul Jehovehao se svojí lží a nekonečnou posmrtnou slastí čekající na dobrovolně trpící. Už jen sama představa nekonečně dlouhého nicnedělání je natolik odporná, že si ji křesťanský i židovský bůh muže strčit dopr….. To už je lepší hrát se Satanem mariáš a občas se povařit ve vlastní šťávě.

133810

25.04.2007 11:30

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Pardon: z místa nadbytku do místa nedostatku. Škoda jednoho bodu.

133811

25.04.2007 13:12

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Nu ano. Nula může být brána jako absolutní stejně tak jako relativní. Relativní nula se nalézá na rozhraní protikladů. Což znamená vlevo je plus a vpravo mínus. Tuto pzici můžeme chápat jako aktivní. Absolutní nula se nalézá jako mezní hodnota na konci nebo začátku. Tedy vše nebo nic. No, původně jsem si myslel, že se k podstatě paradoxu nikdo nedokáže ani přiblížit. Máte to za sto bodů s pěti křížky. Nyní už zbývá jen nakreslit nulu. Nikoliv však jako ono vejčité cosi z matematického obludária. Ale tak jak byla od počátku civilizace chápána. Jako kruh. Kruh představuje dvě polohy. Na straně jedné je to nekonečno. Na straně druhé je to kokrétní bod v prostoru a čase. Pokud si na obvodu kruhu nakreslíte bod, spatříte pozoruhodnou skutečnost. Z pohledu kruhu existuje bod v neurčité pozici. Protože nelze vymezit jeho pozici na základě určení vzdáleností nebo stran. Obrazně neexistuje dobro ani zlo. Z pozice bodu existuje levá a pravá strana atd. atd. Jak říkám, máto to za sto bodů. Jo a zapomeňte na směr. Pokud se na hodiny podíváte z druhé strany, točí se opačně.
Shrnuto, pokud na obvodu kruhu, (nuly) nakreslíte bod, získávete jak relativní (alfa a omega) tak absolutní, (počátek a konec) hodnotu. Obojí se nalézá v jednom místě. Tak jako vesmír, tak jako Bůh.

133819

25.04.2007 13:29

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Přirozeně. Abychom vymazali paměť musíme vymazat realitu. Protože cokoliv uvnitř určité reality vzniklo, sestává se z nekonečné řady příčin a následků. Pokud odebreme jakýkoliv stav jehož bylo dosaženo, zhroutí se vše co následovalo. Tedy celá neše existence je zapsána v nás samotných. Ať už na tělesné nebo duchovní úrovni.
Naše snaha ututlat, změnit a vymazat vlastní historii, je nejbolestnější pro nás samotné. Protože spolu s tím útočíme na samotný smysl naší existence. Ale to vše potrvá jen od olám po olám. Potom se nám naše cesta znovu ukáže v celé své velikosti.
Tfuj, zase jsem se rozkecal. Tak tedy zase někdy příště. Snad jsem tím žvaněním někoho nenaštval. Ale i pokud ano, nic si z toho nedělejte, večer bude na Nově krimi, nebo můžete z mobilu zavolat kamarádům a jít chlastat. Prostě každý je přeci pánem svého osudu.
Pro Janka: co je Váš domovský web?

133821

25.04.2007 14:33

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

No nedá mi to a ještě se vrátím k Vaší otázce. Záleží na úhlu pohledu. Vesmír je absolutně vším a ničím zároveň. Aby cokoliv mohlo existovat musí existovat něco jiného. Jenže krom vesmíru nic jiného neexistuje. V tomto absolutním měřítku nemůžeme hovořit o bytí a nebytí neboť vesmír obsahuje vše čím je, a nic jiného mimo něj ve vztahu k němu neexistuje. Ve vztahu k sobě samotnému je vesmír složen z jednotlivých částí (energie hmoty atd.). A proto můžeme hovořit o bytí a nebytí.
Přeneseme to na člověka. Z našeho pohledu vládne uvnitř nás samotných klid. Pokud vše funguje jak má. Přitom z pohledu jednotlivých orgánů žádný klid neexistuje. Srdce dře, ledviny filtrují, játra vylučují, žaludek rozmělňuje, sliny tráví atd. Všechny orgány tak dohromady vytváří harmonický celek, který je-li v rovnováze, přináší život. To je to co ve vesmíru nazýváme bytí. Proto z pohledu Boha neexistuje nic. Žádný pohyb, čas hmota ani energie, protože neexistuje nic mimo něj. Aby to vše počalo existovat, musí si svět uvědomit skrze jeho jednotlivé části. Uvědomění se tedy rodí nikoliv směrem dovnitř, ale směrem vně.
Obecně proto platí, že tak jak vidíte svět Vy, já, a ostatní tak jej vidí i Bůh. Žádný jiný svět, názor, ani úhel pohledu totiž neexistuje. Bůh si nepřeje to co si nepřejete, a přeje si to co si sám přejete.
Nevím zda jsem to napsal dostatečně srozumitelně.

133825

25.04.2007 17:47

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Tohle je problém, reaguji na příspěvky, které se zobrazují v levém okně nahoře, a kupodivu, ne všechny tam naleznu. Chyba je možná na mé straně, ale notebook kvůli tomu rozhodně nezahodím.
Kdybych tvrdil že něco z toho na co se ptáte vím, už bych asi nebyl člověk. Tak alespoň něco málo ze získaného poznání.
Pokud by se člověk narodil do naprosté prázdnoty, nikdy by se v jeho hlavě nezrodila žádná myšlenka. Naše schopnosti na to prostě nestačí. Vstupní branou našeho myšlení je poznání a to je možné jen skrze ostatní části reality jíž jsme součástí. Naše představa, že mozek dokáže vytvořit něco z ničeho je nejen pitomá, ale také zcestná. Pokud tedy kdokoliv prohlásí, že něco vymyslel, jednoduše neví co mele.
O člověku platí stejná teze jako o Bohu. Tedy na absolutní úrovni, to jest součtem všech částí tvořících skutečnost zvanou člověk, jsme bohem. Bohem pro nějž svět uvnitř neexistuje, přesto že jej sám svojí existencí utváří. Kdyby existoval pouze jediný člověk, a nikoliv x lidí, neexistoval by ani způsob, jak si sebe sama uvědomit. Teprve tím jak se naše existence rozkládá na jednotlivé části zvané člověk, můžeme si sebe sama uvědomovat a zažívat. Naši dějinotvůrci nelenili a ze zločinu schonosti myslet obvinili ženu. Vskutku smrtelný hřích.
V pradávných dobách si člověk tuto skutečnost uvědomoval a podle toho se také choval. Každá vymezená část reality pro něj představovala na absolutní úrovni boha. Proto se člověk klaněl stromům, slunci, vodě a všemu ostatnímu. Jednal tak, aby se jeho vlastní zájmy shodovali se zájmy reality, jenž vytváří harmonický celek zvaný Země.
Jako celek (bůh), nemáme absolutně žádné cíle ani zájmy. Nic od sebe samotného neočekáváme. Teprve na úrovni jednotlivců získává naše počínání konkrétní smysl a cíl. Výsledek jenž nazveme boží vůle, je tedy dán součtem všech jeho částí. Pokud ve společnosti převládá vůle spáchat hromadnou sebevraždu, je to také vůle boha. Svojí roli v této hře si pak separujeme každý sám za sebe. Ovšem stejně tak jako si jedna buňka v nešem těle nemůže vybrat které ostatní mají či nemají existovat, stejně tak si ani lidé nevolí, jaký druh a jak zaměřených jedinců se bude rodit. Toto se rozhoduje na úrovni celku a nikoliv jednotlivců. Toto ovlivníme pouze tím, jací doopravdy jsme.

133838

26.04.2007 11:42

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Ano, máte pravdu. Současnost přivádí na svět zcela nové a jedinečné názory. Rodí se budoucnost o níž mnoho lidí v bezpočtu generací snilo, stejně jako se jí bálo. Nevím zda události vygradují v souladu s názorem Petra Gejdoše, nebo se pouze utvoří myšlenková vlna jenž ovlivní postoje a názory lidí. V každém případě se mysl lidí posune o notný kus vpřed. Člověk snad pochopí jak zásadní význam pro něj má vývoj a jak moc byl s tímto procesem v rozporu.
Čekají nás zcela převratné objevy, které povedou k přijetí naprosto odlišných společenských norem. Lež se ukáže v celé své nahotě a zastihne ty, kteří si na ní postavili svojí živnost. Může se zdát že pro podobná tvrzení neexistují žádné důkazy, ale to není pravda. Důkazů je dost pro ty kdo je chtějí vidět. Já přirozeně uznávám, že k pochopení vede složitá cesta. Člověk musí naleznout cestu ven z ideologií a hluku, který má umlčet jeho vlastní myšlenku. Pro některé je cesta o to snadnější, že nepatří do okruhu společensky úspěšných. Pohybují se na okraji a dost často jsou napadáni skrze nepřizpůsobivost. Na druhou stranu, je až neskutečně nádherné, když večer uléháte a před očima se vám prohánějí roje hvězd z nichž se rodí obrazy, skládají modely a schémata za nimiž nalézáte lidskou mysl nebo samotný vesmír. Škoda, že to tak moc lidí nechce.
Kdysi jsem vyslechl od jednoho muže sáhodlouhou přednášku o teorii relativity, fungování vesmíru a kdo ví o čem ještě. Popíjel jsem pivo a dle svého zvyku nechával mysl odpočívat a volně vytahovat vzpomínky spojené s jedinečnými pocity. Dělám to co si pamatuji. Z těch pocitů na vás svítí slunce, šumí listí stromů, ozývá se smích a šplouchají vlnky na břehu rybníka. Tyto pocity lze pomocí vůle zesílit tak, až se v nich duše může koupat a čerpat z nich nesmírnou energii.
Když ten muž získal pocit naprostého vítězství ducha na tupou hmotou, položil jsem mu prostou otázku: jaká je záporná hodnota od pojmu rozměr? Řekl jsem, že nepatřím k těm pro něž stačí napsat před číslici mínus a problém je vyřešen. Můj mozek očekává logické vysvětlení potřebné k utvoření představy. A tedy až my vysvětlí co je zápornou hodnotou hmotnosti, velikosti a objemu, určitě pochopím i teorii relativity. Prohlásil že jsem idiot. Možná má pravdu.

133918

26.04.2007 12:37

Věc názoru

Názory mají všichni.

Gdosy 195.?.?.?

Já osobně čtu příspěvky bez pocitu nutné kritičnosti, ovšem někdy je napsané skutečný úlet. Nechci aby jste si myslel, že vyjadřuji pochybnost o vašich příspěvcích zde na Zvědavci a ani si nemyslím, že to bude mít vliv na návštěvnost. Ovšem pokud používáte vzletné obraty, sledujte také obsah sdělení. Snadno se Vám jinak stane, že napíšete pitomost. Tím nemyslím úmyslně. Někdy je obtížné nachytat svůj vlastní mozek na švestkách a ani po deseti přečteních si nevšimneme, že určitá věta je totální blud.
Viz: "Stalo se již zvykem jistého životního stylu mít vlastní názor na věci okolo nás"
V této větě je tolik nesmyslností, že by zasloužila být vyryta kružítkem na desku školní lavice.

133927

26.04.2007 13:17

Věc názoru

RE: Názory mají všichni.

Gdosy 195.?.?.?

Ano, tato věta by si určitě zasloužila od pana Lhotáka hlubší výklad. Samo spojení zvyku, životního stylu a vlastního názoru je sice neotřelé, ale poněkud mnohoznačné. "stalo se již zvykem......mít vlastní názor" "zvykem jistého životního stylu" atd. atd. [oči v sloup]

133931

27.04.2007 14:04

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Podobná témata přímo svádějí k snaze zveřejnit hlubší myšlenkové pochody, které však mohou na některé čtenáře působit dráždivě. Přirozeně je věcí editora, zda takové příspěvky bude eliminovat. V každém případě se jedná o alternativní zdroj informací, který může narušit současné paradigma.
Co se týká slov a písmen, máte asi pravdu, ale existují dvě roviny dějin. Jedna by se dala nazvat vývojová, a ta je zaznamenána na úrovni bytí. A pak druhá, která je historická a ta je celkem snadno manipulovatelná, protože je vázána na paměť a zachování informací.
Zatímco na úrovni vývojových schémat nalézáme různé epochy, zvraty a vzestupy. Historie je plná událostí, cílů, a chyb. Člověk si jen málo uvědomuje, jak jsou obě tyto vrstvy navzájem prolnuty a jak se ovlivňují.
Jak jistě víte, diky katastrofickým událostem na počátku našich časů, se hlavní část civilizace rozdělila do tří směrů. Pro nás důležitý Egyptský se stal kolébkou pro současnou civilizaci. Dnes už je více než jasné, jak se zrodila jedna z největších lží a čím bylo lidstvo podvedeno. V době největší slávy Egypta žilo nebo přijíždělo do této oblasti mnoho národů. Na území tehdejšího Egypta, nebo v jeho blízkosti žil satanský kult, praktikující krvavé oběti, ať už zvířecí nebo lidské. Pro tento kult nebylo obtížné zjistit, odkud čerpají Egypťané svoji vzdělanost. Když zanikala původní civilizace, vznikla jedna z největších a nejúžasnějších staveb všech dob. Pyramida. Právě zde a na několika dalších místech byly uloženy schránky, v nichž bylo zaznamenáno všechno tehdejší vědění. Po určitém čase ji Egypťané patrně převezli na jiné místo. Po dlouhou dobu pro ně byla zdrojem vzdělání. Jediným problémem bylo, že zdaleka ne všemu rozuměli. Důvodem bylo, že jádro Atlantské civilizace nabyli pozemšťané a ti se po katastrofě, patrně na základě změny klimatických podmínek, rozhodli odejít. Slíbili sice že se vrátí, ale to už je jiná historie. To co zůstalo byly obyčejní lidé, jejichž úroveň vývoje jim neumožňovala tehdejší technologické znalosti pochopit. Ovšem docela úspěšně se jim dařilo uplatňovat to, co se od svých bohů naučili. A právě tato schránka se stala cílem onoho satanského kultu. Je zřejmé, že pro uskutečnění tohoto cíle bylo nutné odvést pozornost kněží, jenž schránku střežili. Proto je celkem možné, že se tito stoupenci ďábla skutečně dopustili masové vraždy určitého počtu dětí. Ostatně to byla součást jejich praktikovaného náboženství. Ve vzniklé panice se zmocnili schránky a utekli jak je známo do pouště. Nebo někam jinam, protože co svět světem stojí, tito lidé jen lžou, lžou a lžou. Nevím sice jak pronásledování zlodějů probíhalo, ovšem je celkem možné, že se nestalo nic.

134056

27.04.2007 14:05

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Pokračování.
Faraón si i přes varování kněží nemusel být hrozby jenž pramenila z pouhého vědění vědom, a proto této události nevěnoval takřka žádnou pozornost.
Přesto jak to vypadá, se okradení kněží rozhodli na tuto krádež nikdy nezapomenout, a vytvořit společenství, jenž buďto jednou získá schránku zpět, nebo uchová maximum vědomostí, aby mohlo v čase potřeby vytvořit proti rozpínajícímu se zlu protiváhu.
Existuje více lidí jenž zná tuto historii. Například Hitler byl přímo posedlí touhou schránku naleznout. Ostatně právě odtud pramenila jeho zhoubná nenávist k židům.
Škoda že je zde jen omezený prostor, tato skutečná historie je vskutku fascinující. A to důležité je, že nám dává možnost nahlédnout dál, než dva tisíce let zpátky. Ukazuje nám, proč a jak vzniklo křesťanství, i jak byla zmanipulována věda, aby se obyčejný člověk nemohl dopátrat pravdy. Ale už brzo to praskne, a pak bůde bólet.

134057

27.04.2007 23:21

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Slova se nás dotýkají, vyvolávají vášně, způsobují smutek a s tím vším přinášejí poznání. Slova a vlastnosti jsou jedno a totéž, ale slova se váží na duchovní stupeň našeho vývoje. Ježíš to celkem dobře popsal v nějakém evangeliu. Tuším že Petrovo. Jenže k pochopení vede trnitá cesta. Tentýž klíč, který vede k utváření vlastností, vede i k utváření slov. Spojením vlastností se rodí schopnost. Spojením slov se rodí představa. Poslední z atlantských králů (bohů) postavil pyramidu jako věčný odkaz platnosti vesmírných zákonitostí. I to jsou slova zaznamenaná na povrchu země. Dají se číst, je-li vědomí připraveno její pravdu přijmout. Je v ní zaznamenán nejem princip vesmírných sil, počet cyklů spolu s principem vývoje, myšlenkového uspořádání, ale mnoho dalších informací. Nám nezbývá nic jiného, než slova správně složit tak, aby utvořená představa dokázala zlomit sedm pečetí tajemné svatyně o níž hovořil Ježíš.
Všechno co píšete je pozoruhodné a přináší to člověku onu jiskřičku naděje že se něco děje. Že to nejsou jen zbloudilé představy zrozené nad stránkami knih a diskuzních příspěvků. Jsem rád že sem píšete a spolu s dalšími jenž nebudu jmenovat...... nebo jo budu, třeba Gejdoš [cool]

134105

28.04.2007 12:29

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Jistě že vymyslel. Ostatně proč také ne. Jestliže mám věřit, že národ otroků odcházel do pouště ověšen zlatými náušnicemi, z nichž posléze Áron odlil zlaté tele, jenž jediným mrštěním o zem roztříštil Mojžíš na prach, který údajně jeho pohunkům náramně chutnal. Jestliže mám věřit, že se v poušti vyskytují nejen návody na zhotovení jakéhosi samovraždícího stroje, a dále pak diamanty na jeho ozdobení, vzácná dřeva.... Jestliže mám věřit že před příchodem Mojžíše z hory, národ izraelitů propadl žracím orgiím, když týden před tím nebylo co jíst, jestliže mám věřit.... jestliže mám věřit....jestliže mám věřit v historii odvozenou od těchto obsurdit, jestliže mám věřit v kulturu vzešlou ze lži, jestliže mám být společensky uvědomělí a sloužit jako nevolník novodobému otrokářství, jestliže.....
Pak chci mít jistotu že každé slovo v bibli je pravda. A pakliže nevíte komu jsou vaše slova určena, pakliže nevíte z čeho své tvrzení odvozuje, pakliže nevíte atd., atd. Inu, reku ti hošku, máš v tom zmatek. Ale to nic, bratří tvoji v Kristu a hoši jarmulkáři ti poskytnou dostatek příležitostí k vyjádření loajality. Chce to jenom se hodně snažit a psát ty správné myšlenky. [chechtot]

134146

28.04.2007 19:05

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Tihle negramotní pastavci postavili pyramidu. Už jste si jí všiml? Taková ta velká stavba na poušti. Ostaně nebyli to oni kdo přišel s nulou na počátku matematické řady? Ještě že se jednalo o negramoty.

134167

28.04.2007 19:10

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Ale asi máte pravdu. Odvolávám co jsem odvolal, a slibuji co jsem slíbil. Poníženě prosím za odpuštění, až do desátého kolene a patnáctého lokte. [smích] Tahle diskuze je o názorech, nikoliv o pravdě. Nemá se oč opřít, takže......

134168

28.04.2007 22:36

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Tohle je dlouhá řada indícií, sahající do předdinastického období Egypta.
Poslední kosterní nálezy z okolí Jericha ukazují, že v čase příchodu Izraelitů, tu kupodivu žili Izraelité. Zní to možná blbě, ale tolik říkají genetická porovnání........ Dnes se všeobecně soudí, nikoliv na vědecké půdě, že po zániku Atlantidy, se tehdejší civilizace rozdělila do tří proudů. Ale některé nápisy a sepsaná kronika, říká, že v čase příchodu Egypťanů na tomto území, zde žije několik národů......
Z období pobytu Izraelců v Egyptě nejsou nikde žádné zprávy o nelidském útlaku nějakého národa. Ale víme že během vlády Haremheba, bylo postiženo mnoho Achnatonových následovníků, kteří museli v železech budovat pohraniční pevnost Zaru. Mezi Achnatonovými následovníky bylo mnoho potomků Hyksósů, kteří patřili k semitské rase. Židovský národ z nich však pomohla vytvořit patrně až Achnatonova monoteistická víra......
Mohu to sepsat celé, ale je toho opravdu hodně, hodně moc.

134177

29.04.2007 09:06

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

To určitě, ale na Moravu to mám trochu z ruky. Žiju "kousek" od Plzně. Asi tak třicet minut jízdy.

134191

30.04.2007 10:15

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

Zásluha

Gdosy 195.?.?.?

Jendna z velkých zásluh Jelcina je, že celému Rusku ukázal jak vypadá demokracie v podání tržně hospodařících kapitalistů. Ačkoliv Rusko po pádu komunismu nebylo žádná ekonomická velmoc, přesto dokázalo spadnout o dalších padesát pater na žebříčku jak životní úrovně, tak lidskosti. Ukázal, že vláda která stratí moc nad nerostným bohatstvím, nebude schopná udržet pozice velmoci a bude vystavena neustálým útokům okolních států pod taktovkou Pentagonu. Putin pouze udělal co musel, pokud Rusko nechtělo spadnout na úroveň prvobytně pospolných společností. Myslím že každá další vláda i prezident, pokud nebudou dosazeny jako vláda v Česku, nebude moci toto nebezpečí ignorovat, pokud nebude chtít čelit čečenským a kdo ví jakým nebezpečím.
Ostatně současné události v Estonsku budou patrně přímo souviset s Ruskem a snaze jej zatáhnout do dalšího lokálního konfliktu. Vyhlášení jako "Estoncům vadí pomník" jsou jak vystřižené z návodů na vyvolání občanské války. Člověku až běhá mráz po zádech, když se podívá do minulosti a vidí, jak jsou si všechny události podobné a jak snadno se nechá společnost vtáhnout do hry o nastolení světovlády. Je jedno zda za podklad slouží náboženské, etnické, územní či historické události.
Rusko zatím zachovává klid v otázce Iránu a dokonce toleruje i podíl Evropy na nesmyslných sankcích. Překouslo všechny ty oranžové a kdo ví jaké revoluce. Nechává jej chladným snaha po narušení obchodu s plynem a spousta dalších událostí. Radary a základny na území Česka a Polska jsou jen další z řady pouhých provokací na adresu Rusů.
Já jen doufám že Rusouvé naleznou schůdnou, to jest mírovou cestu pro všechny lidi na starém kontinenetu. Protože to v současnosti skutečně záleží jen a jen na nich.

134255

30.04.2007 10:46

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

RE: Jelcin splácel svoje dluhy.

Gdosy 195.?.?.?

Havel je mamlas, a není divu že jeho slovní argumentace dělá nejen jemu, ale především USA medvědí službu. Naprosto pominul tvrzení, že radar není namířen proti Rusku. Ostatně vzhledem k tomu, že to nikdy nebyla pravda, není divu že tuto drobnost pominul. Každý kdo žije v Česku a nemá v hlavě sračky si uvědomuje, že jsme maličká zem, která v případě konfliktu nemá šanci vzdorovat gigantu jako je Rusko. USA je dost daleko na to, aby dokázalo smetení této tečky na mapě zabránit. Ovšem být zahrnut do plánovaných ztrát, v zájmu přežití USA je patrně nepřekonatelná meta projevu skutečné demokracie.

134258

02.05.2007 08:34

S láskou sestry Tomanovy

Otazníky

Gdosy 195.?.?.?

Očekávám další vlnu kritiky na toto dílko, ovšem na druhou stranu bych dal panu Lhotákovy velké plus za schopnost vidět svět. Každý z nás má vžitý vzorec životních norem a tomuto konceptu se snaží přiblížit způsobem svého života. Právě na tomto základě se rodí naše emoce vedoucí do kolize s vizí tržně technologické otrokářské společnosti. To je ona otřepaná fráze o hledání kořenů. Pokud člověk nemá žádnou vizi, nemá ani potřebu se vyhraňovat vůči úpadku, nebo vzestupu společenské úrovně.
Misch

134348

07.06.2007 08:29

První místo v řiťolezectví?

To je ale pí..

Gdosy 195.?.?.?

Parkanová znovu za sto bodů. V rozhovoru pro ČT prohlásila, že kdo je proti radaru, schvaloval okupaci v roce 1968. Je skutečně nechutné jak ty "....." kopou do vlastního národa a nemají ani kapku studu. Vůbec nechápu jak paní Parkanová přišla na to, že tyhle kokotiny má někdo poslouchat. Lidé údajně nechtějí slyšet rozumné argumenty. Při návštěvách v dotyčné oblasti, "ji lidé nechtěli pustit ke slovu" a dokonce "dávali najevo emoce". To byl také důvod k napsání oné skladby. Šlo o vyjádření "emocí proti emocím".
Musíme se smířit s tím, že moc táhne parazity s IQ pod úrovní vyschlého bodláku. Nic nevyplodí, ale ostny má stále. Nejblíž k řešení tohoto problému má stará zahradnická zkušenost, že bodláčí se musí spálit, jinak znovu vysemení. Parkanová už je patrně za zenitem plodnosti, ale marast lezoucí z její hlavy škodí možná víc, než případné potomstvo.

137096

07.06.2007 08:54

První místo v řiťolezectví?

RE: To je ale pí..

Gdosy 195.?.?.?

A ještě tohle. Tenhle stát, má za sebou bezpočet špatných zkušenosí, jenž mají sopjitost právě se zájmy mocnějších sousedů. Vždy nám bylo vnucováno jak žít, a co si myslet. Když se v epoše nekonečného lokajství zrodilo okénko ukazující alespoň kousíček svobody a práva na sebeurčení, přijdou "lidé" jako Parkanová, a celý národ táhnou zpátky do časů studené války. Znovu si máme utvořit nesmiřitelné nepřátele, tentokrát na opačné straně, a znovu máme hajlovat v zájmu něčí pomazané hlavy. Je to horší než zlá noční můra.
Jenže.. vážená paní, není to tenhle národ, jenž se rozhodl že nedokáže vyrábět auta. Dokonce si dokážeme vypěstovat brambory a vepřové k nedělnímu obědu. Není to tenhle národ, jenž se rozhodl že nedovede vyrábět pivo, elektřinu, hračky pro děti, jogurty a kdo ví co ještě. Je to vaše nekonečná a bezedná chamtivost, která z nás udělal neschopné poskoky mezinárodních firem. Namísto plitického, jste Čechy zatáhli do ekonomického otroctví. Ale nezapomeňte, že i v té nejšpinavější putice, nakonec musíte zaplatit účet.

137098

08.06.2007 09:09

První místo v řiťolezectví?

RE: Vedle jako ta jedle

Gdosy 195.?.?.?

Máte přirozeně pravdu. Jedná se o naprosto "normální" spolupráci, dvou surénních států.
Soused od naproti má krám. Vám to nevadí, ale majitel sousedního domu je z toho na prášky. Tak mu pronajmete část své zahrady, odkud bude po zákaznících vašeho souseda házet kameny.
Jde o "přirozenou" spolupráci, ale "jak a pro koho". Normální člověk to neudělá. Ten totiž řekne: máš problém? Tak si ho vyřiď s tím koho se týká, a netahej do toho ostatní!! Jedna moudrost říká: když všichni smrdí stejně, nikdo to necítí. Proto se psi vyválí v každém hovně které najdou. Mají to v genech po svých předcích. Má to však háček. Vlci tím neřeší otázku náležitosti ka smečce, ale otázku jídelníčku. Proto je totální hovadina, aby se váleli ve lvích hovnech. Ostatní zvěř totiž neutíká jen před vlky, ale také před lvi. Paradoxně by se tak mohlo stát, že zatímco lev se nažere, protože se vyválel ve správném hovně, vlci pojdou hlady. Oni totiž nikdy nesmí zapomínat, že nejsou lvi, ale vlci.

137179

14.06.2007 12:57

Putinova cenzurovaná tisková konference

Kdo chce kam?

Gdosy 195.?.?.?

Kapitalismus je mrtvá zóna. To dnes dochází i jeho skalním příznivcům. Kamkoliv vstoupí, degraduje veškeré hodnoty na nulu. Jediné ospravedlnění jenž zná, jsou vyvolení. Pokud mezi ně nepatříš, nejsi člověk. Ať už je to kultura, vztahy, práce, sociální struktura, všechno je podřízeno moci peněz a zacíleno k podpoře několika málo jedinců, držících prostředky potřebné pro samotnou lidskou existenci. Takto je ovládají a takto jim vnucují svojí vůli.
V okamžiku, kdy vznikne prostor, lidé počnou z tohoto sevření unikat. Tento prostor se utvořil na konci studené války. Proto je nutné znovu postavit lidi proti lidem. Tak, aby se navzájem ohrožovali a nemohli uniknout ven z klece. Tady už nejde ani tak o to, jestli tím USA něco získá. Jde jen o dostatečně pevné stěny vězení, aby si vyvolení mohli nadále dělat cokoliv uznají za vhodné. Zatímco tu plebs pobíhá po lese a míří na sebe samopalem, pánům tečou tučné zisky z prodeje zbraní, jimiž se plebs navzájem ohrožuje a proto potřebuje, aby jim někdo zbraně vyráběl a prodával. Proto je celá zahraniční politika USA postavena na veřejném a skrytém exportu zbraňových systémů. Teď do něj bude zavlečena i ČR. Je to jenom jeden velkej hnus.

137501

Každý člověk má ze své přirozenosti vymezen prostor existence. V něm se nalézají všechny potřeby spojené s uchováním života. Je to jídlo, pití, domov, ale též práce pro společnost k níž náleží. Základem pro zotročení je mu tento prostor ukrást. Donutit jej, aby tento prostor mohl obývat jen za předpokladu, že uctívá zákony vyvolených. Pokud se proti nim postaví, je mu tento prostor odejmut. Takto je naše společnost držena pod kontrolou vyvolených. Za to žádné peníze nemohou. Můžeme si za to sami. Tím že jim dovolíme si tento prostor přivlastnit.
Musíme si od nich tento prostor kupovat. Platit za to, že je nám dovoleno existovat. Nedostáváme mzdu za svoji práci. Mzdu za níž si můžeme zpříjemnit život. Dostávéme mzdu na svůj prostor. To jest tolik, aby si každý mohl koupit svůj vlastní život. A pak ještě jakýsi bonus na dobrovolné otroctví. Abychom si mohli koupit pohled do světa vyvolených. Abychom mohli snít a závidět. Aby se z nás stali stejné zrůdy jako jsou oni. Jen s tím rozdílem, že my jsme ti na druhé straně. Proto nedokážem zničit jejich svět. Je to svět našich snů. Třeseme se jako ratlíci, jen abychom se do tohoto světa dostali. Aby si nás vyvolení všimli a dovolili nám mezi ně vstoupit. Žít tam, odkud se nemusíme dívat na utrpení druhých.
I řekne Bůh dosti bylo světla, a nastane tma. Nebude však již nikdo, kdo by jeho slova zapsal.

139288

07.07.2007 16:31

Vlk navštívil prezidenta Bushe, aby se poradil, jak zachránit ovci

RE: Dnes rano...

Gdosy 195.?.?.?

No tak Side???

A na co tento národ reagoval například tímhle:

V dávné minulosti předkládal národ vyvolených svému Bohu oběti. Jejich smyslem bylo, uctít jej ve smyslu základních hodnot existence. Tedy, aby Bůh žehnal tomu, co je pro člověka důležité.
Člověk vlastnil například zvíře, ale aby neupřednostnil potřebu před Bohem, musel nejprve přinést oběť a teprve potom uspokojit sám sebe.
Obřad uctívání zprostředkovávala skupina kněží, vyvolených Bohem. Levité. Těch jenž musí dodržovat princip jak tělesné tak duchovní čistoty, aby mohli předstoupit před tvář boží. Nikdo jiný oběti předkládat nemohl.
Tedy teprve převzetím zvířete touto skupinou kněží, se z něj stávala oběť. Této oběti se již nesměl žádný člověk dotknout, aby ji neznesvětil, a aby nevzal z toho, co je určeno Bohu, čímž by upadl do věčného zatracení.
Pře dvěma tisíci let, přišel Ježíš.....
Pak přišli pokrytci. Aby se člověk od moci a nadvlády neosvobodil, bylo nutné přizpůsobit dogma tomuto novému učení. Tak vznikl Nový zákon. Všechny svobodné a nepřizpůsobivé větve nového učení byly systematicky odřezávány a umlčovány. Postupně do něj byly vkládány odkazy na Starý zákon, a výroky jenž vedli k uchování moci vyvolených. „Odevzdej prachy tomu, kdo ti je dal“ a pod.
Dalším důležitým krokem bylo uvalení klatby. Tak aby nikdo netušil, že se staví proti Bohu a současně to činil dobrovolně. Tak se zrodil krok jedna i dvě. Krok jedna je křest. Přijetí otroctví.
Krok dvě je zneuctění oběti.
Ať už sám za sebe, nebo činem svých vrahů, stal se Ježíš obětí. Jeho tělo bylo odevzdáno Bohu a tím se stalo nedotknutelným. Proto je součástí bohoslužeb přijímání podobojí. Tím je znesvěcena Ježíšova oběť, a ten kdo ji přijímá se stává prokletým. Tj. zatraceným v očích Boha. Vztahuje ruku na to co je odevzdáno Bohu. Pokud jste tedy někdy přijali podobojí, vězte, že jste dle židovské tradice, jenž je ve smyslu Ježíšova odkazu, že přišel potvrdit zákony otců, tj. Starý zákon, nedotknutelná, vyvrženci. Stali jste se zatracení a nemůžete předstoupit před tvář Boha, jehož jste urazili znesvěcením.

Toto je ona znesvěcující ohavnost na místě svatém. Proč se židé museli dopustit takové zrůdnosti? Z mého pohledu se o lásku k bližnímu nejedná. A tím to teprve začalo.
Side takto se chovají jen totální magoři, víte.

139320

13.07.2007 08:44

Státní Stádní teror pokračuje

A co z toho?

Gdosy 195.?.?.?

Všechno je to jako jedna velká hra. Na jedné straně jsou nemocní mocní, a na druhé straně ona masa lidí, jenž je nutné udržet pod kontrolou. Následkem všech těchto akcí bude úplný zákaz domácích chovů. Tedy vyhlazení všech reprodukovatelných druhů. Toto je základní položka jak dostat lidstvo pod absolutní kontrolu. Postupem času se pandemie přesune na rostliny a pak určitě i na lidi. Problém je, že v této hře už vůbec nejde o peníze. Alespoň nikoliv z pozice zisku. Peníze slouží jako jeden z nástrojů ovládání. Ti jenž mají moc, si jich natisknou tolik, kolik potřebují. Stejně tak jim dodají jakoukoliv virtuální hodnotu.
Dnes už nikomu nepomůže pokud nebude nakupovat geneticky modifikované druhy p-otravy. Něco se jíst musí a na tom je celá tahle hra postavena.
Ale můžeme si za to sami. Držet hubu a krok je totéž jako pomáhat. A dokud spoluutváříme jejich svět, do té doby jsme nástroje jejich vůle. Právě díky nám jsou tím čím chtějí být. A tak pochodujme a moc se nedivme. Každý touží jen po tom, aby se mohl zařadit do kasty vyvolených. Jenže samotná touha jej tam nedostane a počet míst je stále omezenější.
Když se rozhlédnu kolem sebe, je jasné že to nemá smysl. Stačí mít balíček bankovek a mohu si s lidmi dělat cokoliv se mi zachce. Hůř už člověk dopadnout nemohl.

139656

17.07.2007 18:51

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Gdosy 195.?.?.?

Já člověk si myslím, že cesta vede přes dohodu s Íránem. Co kdyby nějaký idiot z naší slavné vlády zvednul prdel a zajel se do Íránu domluvit na vzájemném neútočení. Vsadím se, že by podobnou dohodu na rozdíl od USA, Írán okamžitě podepsal. Jenže to nejde, oni jsou zde jakési mocenské zájmy a tak se nemůžeme chovat jako suveréní stát. Musíme věřit USA, že pokud dojde k válce, napadne Írán zcela logicky ČR, protože má nejmenší výzbroj, a logicky mu může nejméně uškodit. A teprve potom se začne zabývat státy jako je Francie a Německo. Přirozeně to vše bez účasti Ruska, protože je Írán taková supervelmoc, že si to může rozdat s celou planetou.
Já obdivuji soudruhy, kteří tuhle posranou propagandu ještě stále žerou. Pokud mám správné informace, a jsem si jistý že mám, obsahuje radar technologie, o nichž se oficiálně nemluví. Rusko proto vůbec nepřipustí jeho zpuštění, takže jde pouze o to se dohodnout, kdy bude náš stát smeten ze zemského povrchu, protože to slouží zájmům USA. Všichni ti superhrdinové infikovaní brakovou filmotékou ještě pořád nechápou, že na jejích odpaření se, stačí jediná jaderná hlavice. A že jich na této planetě máme požehnaně. Proto je naším svrchovaným zájmem ze sebe nedělat terč, v zájmu jakékoliv velmoci. Pokud mají zájem, mohou předvést svoje hrdinství přímo a netehat do svých skurvených intrik národy, které jsou díky své poloze první na ráně. A přitom stále platí, že se tu dohaduje Rusko s USA, tedy nikoliv ony státy, kvůli nimž má být údajně radar postaven. Takže USA se rozhodlo, že kdoví koho to vlastně arabové ohrožují a tak rozmlátí celou planetu.
A co se týká důvodu k obavám, pak je logické, spolu s radarem vybudovat protiatomové kryty pro případ napadení, vytvářet záchrané systémy atd. Už tady někdo o něčem podobném slyšel? Ne, ono to není potřeba, do budoucnosti se s náma totiž nepočítá.

139931

22.07.2007 00:16

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: Lamentace neschopných

Gdosy 195.?.?.?

Vijta chtěl naznačit, že zatímco někteří se rodí s právem na vlastnictví planety, ti ostatní jsou jen úslužná lůza vhodná na práci. Proč? Protože je jich moc? Protože se nenarodili na správném místě? Ve správné rodině? Nevylízali tu správnou prdel? Hnusí se jim okrádat ty jenž mají rádi? Kdepak! Oni jsou totiž hloupí a neschopní. Jinak by přece byl každý miliardář! Každý by přece mohl těžit v deštných pralesech, plundrovat oceány a prodávat lidem jejich vlastní existenci. Ještě že to alespoň někoho napadlo! Už jsem si málem připadal jako blbec. [překvapení]

140207

22.07.2007 15:10

Cizí protiraketová základna v Česku?

RE: Radar jako prase. Aneb Věra Chytilová v ráži

Gdosy 195.?.?.?

Moc hezky řečeno, jenom bych provedl malou úpravu. Máte kamarádku které důvěřujete. Ona je silná a byla bohatá. Tak se nebojíte občas ji dát k hlídání svoje dítě. Jenže netušíte že vaší kamarádce dochází prašule a proto se chce zmocnit majetku svého ještě bohatšího a silnějšího souseda. Proto použije vaše dítě, jenž podřízne a pohodí někde na sousodově pozemku. Pokračování už známe všichni. Lidé hnutí soucitem se na souseda vrhnou, do toho novináři...... Tak. Tohle znění odpovídá realitě. Určetě se vám taky líbí!!?? [smích]

140234

24.07.2007 22:44

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

Gdosy 195.?.?.?

Zničení vědomí? Dost možná něco jako druhá verze zrození z mrtvého králíka. Když ta první neklapne, můžeme použít zrcadlo v němž se věci dějí obráceně. Jenom nevím jak si bez vědomí uvědomit že vědomí přestalo existovat? Tedy co vlastně stvořím tím, že ze stvořeného utvořím svou vlastní náhradní realitu postavenou na existenci reality jako takové. Co zemřelo pokud králík nikdy neexistoval. Naše vlastní mysl? Smrt je tedy defekt prostoru v němž se všechny alternativy rovnají počtu použitých částí a tedy je nevyhnutelná vzhledem ke skutečnosti, že smrt je částí prožité reality. Nezemřu protože o tom nevím? A co potom v oné nesmrti bude představovat smysl zrození jako takového. Vtip pomateného stvořitele jenž zabloudil k experimentu zvanému člověk. Chyba se již ukázala v plné míře. Teď už stačí si pravdu dostatečně uvědomit a odejít do nebytí. Přeji šťastnou cestu. [chechtot]

140386

25.07.2007 09:53

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

Gdosy 195.?.?.?

Nevím dost dobře o co v této diskuzy jde. Poznání je ona část cesty jenž se stala podstatou trestu. Vědomí je prostor. Nikoliv náš vlastní aby jej člověk mohl smazat, či jakkoliv změnit. Je to totéž jako změnit Boha. Prostě to nejde. Imhotep se zrodil po zániku Ta-nátry v čase kdy člověk ztratil přímí kontakt s vědomím jako absolutní hodnotou. Tehdy se také zrodila individualita. Vstoupil na cestu hmoty a jeho myls pracuje jen s omezeným vnímáním. Ve své podstatě víme jen tolik, kolik si dokážeme představit. Magie jenž byla v Egyptě provozována byla třetí částí cesty postavené na vědění. Vycházela z hmoty a chápání principů. Jenže jej člověk jako ostatně vždy a vše zneužil k prosazování osobních zájmů a proto i tato poněkud omezená možnost nakonec zanikla. Vědomí je božská přirozenost. Je vlastně zrcadlem které odráží vše cokoliv si chceme, ale také máme uvědomit. Nebo naopak, cokoliv v něm nezanechává svůj obraz si nejsme schopni uvědomit a tudíž ani poznat. Takto člověk přišel o své schopnosti z doby před zánikem Atlantis. Stejně tak jako o schopnosti z počátku současného věku. Je marné se pokoušet popsat realitu tím co máme, protože nemáme nic.
Pokud jak tvrdíte máte prožitek Boha pak víte že vědomí a Bůh je jedno a totéž a pak chápete i princip nalezení klíče ke ztaceným schopnostem o němž se hovoří a také víte kam se ztratila rajská zahrada, a víte co za několik let nastane v souvislosti s branou k níž se blížíme a také proč se v současnosti politici chovají jako idioti a co že to má na území Iráku ležet a proč byl doopravdy napaden a na co se v současnosti čeká. Ale také proč radar zrovna v Čechách atd. Takže to zkuste popsat a třeba si někdy pokecáme.

140413

25.07.2007 11:15

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

Gdosy 195.?.?.?

Když se člověk prokouše vším tím co zamýšlíte a jak to píšete, pak to kupodivu dává smysl. Jen se prosím odnaučte podsouvat lidem, že jste jediný vědoucí, a tudíž je musíte poučit. Zlatý věk vytvořil několik informačních struktur, z nichž až do současnosti čerpáme své vědění. Slova jen určují v jaké podobě se představa má realizovat. Pokud tedy posuzujeme náboženství, vědu, je dobré si uvědomit, co je základem pro uvědomění principu. A že mnoho cest vede k témuž cíly. Docela chápu že to považujete za složité a vězte že jste se principem slov neprokousával sám. Ale teprve když slova přestanou existovat, zrodí se pravda. Otázka je, jak ji popsat beze slov. Stejně tak jako nelze popsat to co je beztvaré a bezbarvé, nelze popsat ani to co je mimo rámec projevené reality. Člověk může popsat cestu, ale nikoliv to co si lze pouze uvědomit. Proto se musíme vrátit do výchozího bodu. Tedy před zánik Atlantis. Ostatně právě o tom se v souvislost s koncem věku hovoří. Tedy pakliže se tak stane, bude možné pravdu lidem ukázat. Do té doby je možné popisovat pouze cestu. A tak se dívejme a přemýšlejme o tom co nastává.

140424

25.07.2007 11:36

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

Gdosy 195.?.?.?

Naše zodpovědnost za vše je poněkud nadnesená. Nemyslíte? To co je důležité je stav v němž si vše uvědomujeme. Potud se totiž můžeme rozhodnout co chceme a co nikoliv. Vědomí je absolutní v obou polohách a popsat tento stav není dost dobře možné. Ovšem proto je vědomí to co je Bůh a zároveň to co je člověk, nebo jakákoliv jiná forma života či bytí. To jistě víte. Stejně tak je logické že pokud existujeme uvnitř čehosi, pak nemůžeme být tak nějak vedle. Naučil jsem se o těchto věcech nemluvit, protože si je lidé už brzo sami uvědomí.
Máme možnost měnit prostor v němž existujeme. To je přesná definice. Vše je záležitost volby. K tomu nám byl dán tvůrčí princip, skrze nějž realitu poznáváme a definujeme její vlastnosti. Tedy každý se sám za sebe rozhoduje, jak velkou část vědomí, Boha v sobě nese. Vědomí nemůžeme změnit, můžeme si pouze uvědomit jeho větší nebo menší část.

140427

25.07.2007 13:31

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

Gdosy 195.?.?.?

Mluvíte o pochopení cesty a protože jde o veřejné fórum je nutné říci, že mnoho cest vede k témuž cíly. Vědomí obsahuje obě polohy, které jsou obsaženy v prvotní příčině. Je tedy absolutně vším a zároveň absolutně ničím. Druhá poloha je předmětným základem pro buddhismus. První poloha je základem pro vědecké chápání principů.
Záleží na tom, kterým směrem se díváme. Pokud se díváme k počátku, vidíme čisté a bezobsažné vědomí. Pokud hledíme na druhou stranu, pak vidíme totéž jen s tím rozdílem že obnovíme jednotu spojením všech jejích původních částí.
Vědomí je to co je božské v realitě oddělenosti. To co chceme je nastolení původní jednoty. Ať se tedy vydáme vpravo nebo vlevo pokaždé jdeme týmž směrem.
To je to co buddhisté nechápou. Utrpení se nerodí z následků uvědomnění si, ale z nevědomosti. Cesta o níž je řeč, nám dává neopakovatelnou možnost zažít sám sebe. Tedy svojí božskou přirozenost. Mohl by to být jeden nekonečný zázrak života, pokud by se na něj nepřisálo bezpočet parazitů, jimž není stydno užívat lidské tvořivosti k vlastnímu prospěchu a zotročování. Svůj vlastní hnus prodávají jako smysl života a pronásledují svobodu ducha. Ale budoucnost jim nepatří. Oni to vědí a tak kolem sebe kopou. Ale už brzo dokopou.

140434

25.07.2007 16:05

Jak se píše rasistický článek

RE: Tak teda nevim

Gdosy 195.?.?.?

Se všemi názory jenž tu píšete naprosto souhlasím a chápu že je nutné věci správně pojmenovat. Jenom prosím, ať už je to jakkoliv, nevracejte se nikdy zpátky do Čech. Pitomců kteří nám romské spoluobčany hodlají nastěhovat do našich bytů je tu i bez toho mraky. Vy o češích nic nevíte, ale haldu pomluv jenž tu na ně snášíte patrně chápete jako projev svobodného názoru. Takže zatímco češi jsou banda sedláků a negramotů z Nemanic, cikáni, ukrajinci, rumuni a podobní nám sem jezdí ukázovat princip té správné západní demokracie. Tedy nic nedělej, ničeho si nevšímej a hlavně nekřič když tě podřezávají. To je ona západní demokracie o níž kážete? Strčte si ji do prdele a pokud možno ještě hloubš!!!!
Soudím že zápach na půl města a haldy odpadků na ulicích jsou naprosto nepřijatelné pro každou slušnou společnost. Soudím že když vám děti po celý rok tahají ze školy vši, je to nepřijatelné pro každou slušnou společnost. Soudím že to čím opovrhujete a posměšně nazýváte práce, je služba člověka pro člověka. Tedy nikoliv ty makej a já tě okradu, ale budeme makat oba a pak se rozdělíme. Že tomu na západě nerozumí se nedivím. Ono je vždycky lepší věřit, že za chudobu a mizerné životní podmínky si může každý sám. Ostatně to je důvod proč je oslavován každý komu práce smrdí. Ale nebojte mnozí naši spoluobčané už princip demokracie chápou a to i přesto že v současnosti už v čechách nežijí. Nakrást a zdrhnout do země svobody, kde na ně zákony nemůžou. Ne do Ruska ani nikam do bývalého východního bloku. Skutečně zdrhají na opačnou stranu. Nic vám to neříká? Asi ne. Vždyť ta demo-kracie je jenom v USA a Kanadě!

140443

07.08.2007 22:52

Otrokářský systém vrcholí

RE: To je narez

Gdosy 195.?.?.?

Takovou snůšku píčovin už sem dlouho nečet. Proboha kam na tu propagandu chodíte?

141322

10.08.2007 17:50

Strýčku Same, tvůj bankéř chce s tebou mluvit. Hned!

Hm, hm.

Gdosy 195.?.?.?

Když člověk pozoruje tohle pomatené dění, vskutku dojde k několika zásadním otázkám. Ale což pokud v USA nejsou až tak velcí idioti, jak se na první pohled zdá. Co když se tu (a to je více než jisté) hraje ošklivá hra na schovávanou. Všechna tato veřejná prohlášení jsou jen divadélko pro širokou veřejnost a mají navodit stav všeobecného akceptování nutnosti. Ať už je to válka či hospodářská opatření. Jen úplný zoufalec by si mohl myslet že v pozadí těchto kroků se neodehrává mnohem zásadnější diplomatické jednání.
USA se dostává do recese a Čína je s ním svázána velkou zásobou dolaru. To jsou zásadní informace. Ovšem vzájemné vyhrožování nemusí vůbec znamenat vzájemné nepřátelství.
Rusko USA ohrožuje produkcí nerostných surovin, a to je zatraceně velký důvod k válce. Ovšem v tom případě tu existuje pravděpodobná koalice Ruska, Číny a možná Indie. Proti takové síle se bojovat nedá. Potom se rýsuje možnost uzavření dohody, jenž částečně ochrání čínský majetek a zajistí i do budoucna odbyt čínského zboží. V tom případě napadne USA Rusko s tichou nebo veřejnou podporou Číny. Ze stejného důvodu budou a nebo již jsou napadeny státy produkující ropu, čímž bude ochromena schopnost Evropy se bránit a přijmout opatření pro ochranu vlastních zájmů. Vzhledem k následkům takovéhoto procesu, bude USA nuceno na vlastním území přijmout velmi tvrdá opatření, jenž zajistí chod společnosti v čase útoku, kdy by pád měny naprosto zdecimoval společnost. Sem potom spadá i budování radaru a pod.
Nikdy bych si nebyl jistý tím, že se politici budou chovat rozvážně. Celé to může a patrně skončí katastrofou. Tady by se hodilo velmi naléhavě provolat "ne-nechme se překvapit".

141533

13.08.2007 20:13

Z Wikipedie je mi špatně

RE: O čo ide Wikipédii?

Gdosy 195.?.?.?

Několikrát jsem se pokoušel najít na wikipedii info, ale je to totální brak. Vůbec nestojí za to na ní cokoliv hledat. Obsahuje převážně to co sama tak trefně nazývá pahýl, a na nic víc se nikdy nezmůže. Je pozoruhodné že cenzurovány jsou pouze články odpovídající mentální úrovni pětiletého dítěte, jemuž tatínek sebral oblíbenou hračku. Jakkoliv odborný článek nedokáží její administrátoři posoudit a tak se tam vrší jeden blud vedle druhého. Původní myšlenka snad byla dobrá, ovšem to by se jí musel ujmout někdo s rozpoznávací schopností alespoň na úrovni chameleona. Spíše se divím že se tím je ochoten někdo vůbec zabývat. Na netu je doposud dost možností získávat informace od skutečných odborníků a podobné experimenty nechat dětem na hraní. Pro člověka je nutné vědět kde je hranice pod níž může ve své pozornosti zajít. Protože tím že svůj čas věnujete posuzování takovéhoto braku, mu jen napomáháte se udržet při životě. Wikipedia není a nikdy nebude zdrojem solidních informací. Je to zájmová a čistě účelová záležitost.

141670

07.11.2007 18:44

Americké děti blbější než necky

RE: Nesouhlas

Gdosy 195.?.?.?

Prirozeně máte pravdu a to ve všem. Důležité je jak poukazujete na špatné školství v ČR. Tento zůsob uvažování rozšířený hlavně v USA je naprosto unikátní. Neboť přímo upozorňuje na nutnost šíření demokracie a vzdělanosti na všechny světové strany. Je celkem přirozené že v ČR musí být nízká vzdělanost, neboť je to zjevné z otevřeného nesouhlasu s budováním radaru. Tady už bych přikročil k ráznému řešení. Nějaký ten letecký nálet a zničení důležitých částí infrastruktury i s okolo postávajícím neřádstvem. Jistě že pokud právě Vy studujete v USA, je celkem jasné že se jedná o nejlepší, nejdokonalejší a naprosto fenomenální školství, díky němuž získáte patřičný společenský nadhled a ty správné ideály pro šíření svoUSbody. Kdepak v ČR!! Tam si studenti všechno opisují ze stránek US mládeže, která ví naprosto vše a to hned třikrát. Myslím pro případ ztráty dat.
Hmm.

A i tohle spáchal internet.

146657

25.01.2008 13:44

Války jsou nutné

RE: Ano i ne

Gdosy 195.?.?.?

Ale kdepak. Většina lidí se nebrání proto, že se s tímto obskurním systémem ztotožňuje. Oni nechtějí aby padl, ale aby se na principu okrádání a ohlupovíní mohli sami podílet. Jejich jediná vize je být nahoře a proto nepodřežou větev, na níž se systém pohupuje. Vše počíná u slůvek "já chci" a končí tvrzením "co je mi potom?". Vůbec nepoužívejte pojem logika nebo myšlení. Hovoříte o stádu s jedinou vizí a tím je koryto. Tohle jsem napsal na WM. Pokud řeknete lidem, že na palubě nějakého letadla se ihned po startu bude rozdávat šek na dvacet milionů, ale je velmi pravděpodobné že letadlo spadne, bede tento let do posledního místečka obsazen a ještě vám lidé zaplatí za letenku desetinásobek. Prot si zasloužíme to co máme. Krutost a bezohlednost.

152642

06.02.2008 09:42

Těžké časy přicházejí

Přicházejí??

Gdosy 195.?.?.?

Spíš bych řekl že těžké časy se zhoršují. Nějak nám ta prohlášení našich politiků nedopadají. Ještě včera bylo Česko jediná supervelmoc, která jako jediná na této planetě ustojí všechny recese světa a dneska se dočítám jak US ekonomická data podlamují pražské burze kolena. Jak se stále nedá zastavit výprodej všeho harampádí jehož cena je utvářena spotřebytelským zájmem a pod. Inu, lež má krátké nohy. Ale na druhou stranu, když ji pravda předběhne, lze jen těžko určit kdo koho vlastně honí.

153439

07.02.2008 09:14

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

tse tse

Gdosy 195.?.?.?

No hezké jsou, ale nemají žádnou svobodu. Například v USA by každá z nich už mohla pracovat v pornoprůmyslu, který je v Íránu zakázaný. Je to absolutně nejohavnější způsob pošlapávání práva žen.

153562

22.09.2008 16:02

NATO: Obrat ve vztahu k Rusku?

RE: NATO si

Gdosy 81.?.?.?

Rusko potřebuje NATO k dodávkám potravin??? [oči v sloup] Od kdy se NATO zabývá zemědělstvím??? Vám asi lecos uniká člověče, že??? Například, že krav a prasat si za rok napráskáte kolik potřebujete, ale ropu a plyn si z nosu nevyšťouráte. V NATU se především projevuje totální neschopnost jednotlivých vlád se na čemkoliv dohodnout, a každý stát se to snaží hrát na několik stran současně. Celá ta závislost na USA nespočívá v nutnosti společné ochrany zájmů, ale jen v ochraně systému na němž byl celý kapitalistický systém vybudován. Pokud padne USA, ukáže se, že celé to svinstvo bylo postaveno na lži a ti co tomu vládnou jsou jen zkorumpovaná pakáž.

171265

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 5

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 2

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
396 342,70 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 876 679