Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Piere

Nalezeno 22 příspěveků, 3 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.07.2005 22:57

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Homosexualita

Piere 62.?.?.?

Promiňte, ale jaké prověřování dotyčného páru? Pokud něco prověřovat, pak sex. orientaci adoptovaného dítěte. Pokud totiž přistoupím na to, že homosexuálů jsou cca 4% (ve skutečnosti průzkumy naznačují, že jich je méně), pak je 96% pravděpodobnost, že adoptované dítě nebude přihřáté a tudíž na něj bude teplý rodinný krb působit jako něco, co v něm v období dospívání vyvolá po sexuální stránce konflikt. Bohužel ve věku, kdy se děti adoptojí nelze jejich sex. orientaci určit. Tedy v zájmu ochrany NORMÁLNÍCH (96%) dětí se domnívám, že adopce dětí homosexuály by neměla být v žádné NORMÁLNÍ společnosti přípustná. A že homosexualita není normální vyplývá celkem jasně ze základního principu biologie, totiž z toho, že normální je to, co vede k co největšímu rozšíření druhu - dva spolu žijící homosexuálové druh rozhodně nerozšují (a nezaměňovat s bisexuály ani s náhradní sexualitou ve věznicích)

60737

10.07.2005 23:41

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Homosexualita

Piere 62.?.?.?

Vaše tvrzení vypadá hezky, ale je trochu zavádějící. Lesbička, pokud se nechá oplodnit s využitím sperma banky, bude biologickou matkou a otec bude ve většině případů neznámý (tady bude záležet na legislativě jednotlivých států a musím přiznat, že to spíše odhaduji). NEJDE TEDY O ADOPCI!! Stejně tak nejde o adopci u bisexuálního muže, který je biologickým otcem - a na to nesměšovat homosexuály s bisexuály jsem upozorňoval. Dále, nemyslím, že jsem rasista co se homosexuálů týká. Jsou mi vcelku ukradení a to bez ohledu na barvu jejich pleti, rasu či vyznání. Tedy jsou mi ukradení, pokud fungují uvnitř svých komunit a nesnaží se rozšířit svá práva na úkor nehomosexuálů - což v případě adopcí dětí po mém soudu činí. A docela by mne zajímalo, jak se vypořádáte s faktem, že hemofilie (krvácivost) je vrozená, tedy geneticky daná a je považována za nemoc a je snaha ji léčit. Naproti tomu homosexualita je geneticky daná a ten, kdo o ní tvrdí, že jde o nemoc a je třeba ji léčit je považován za politicky nekorektní zvíře, které nemá právo na existenci v civilizovaném světě. Trochu divné ne? Nebo spíš politicky korektně blbé ...

61015

11.07.2005 00:07

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Piere 62.?.?.?

Ne nevyjde, stejně tak bych nesrovnával homosexualitu se zlomenou nohou nebo nožem v zádech, ale mezi geneticky podmíněné choroby patří např. nádorová onemocnění, některé druhy neplodnosti, cukrovka, alzheimer, parkinson, (již zmíněná hemofilie), celá řada neurologických onemocnění, cystická fibróza ... to vše se snažíme léčit. Proč na jinou geneticky podmíněnou záležitost, homosexualitu, se všichni bráníme dívat jako na nemoc?

61016

11.07.2005 13:46

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Piere 62.?.?.?

LG, rozhodněte se, u cukrovkáře jde o násilnou převýchovu? Pokud ANO, pak proč se tomu všude na světě říká léčba. Pokud NE, tak proč by se násilná převýchova mělo říkat odstraňování něčeho, co má stejný základ?

61086

11.07.2005 14:23

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Piere 62.?.?.?

Ajo, škatulkujeme to my. Co se tolerance k homosexualitě týká, prošla dosti rozsáhlým vývojem. Sama píšte, jakým vývojem vztah většiny spoelečnosti k homosexualitě prošel. A to zmiňujete jen poslední dobu. V historii byla homosexualita v antice byla dosti tolerovaná, za dob Leonarda da Vinci se na ni opět na jihu Evropy hledělo jako na neškodný výstřelek, pak to opět přitvrdilo atd... Myslím, že již kdesi u neandrtálců byla období, kdy se více či méně tolerovalo či netolerovalo a stejně že tomu bude, až my tu nebudem. Škatulkujeme my jako společnost, jako celek. Mohlo by to být takto. V období homosexuality jako trestného činu homosexuál stojí před soudem a je souzen za svou úchylku (dnes jsou takto souzeni pedofilové). Hájí se, že není lump, ale nemocný. A soud mu to spolkne. Potíž je v tom, že ho chtějí léčit a on nechce, lidé se od něj odtahují a to se mu nelíbí. Označí se tedy za odlišného, odchylného, 4% a tvrdí, že je to v genech, že to není nemoc. A z genetiky se stane věda a ukáže se, že řada chorob je dána geneticky .... a co má homosexuál dělat, z toho se mu bude těžko vylhávat.

61091

11.07.2005 15:06

Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

RE: Reakce na článek »Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů«

Piere 62.?.?.?

Ájo, nejsem lékař, jen se hodně pohybuji ve zdravotnické a laboratorní sféřa a jsem nucen (někdy i proti své vůli) se seznamovat s novinkami. Netvrdím, že homosexualita je nemoc, ani netvrdím, že nemoc není. Neslyšel jsem o tom, že by někdo uměl homosexualitu léčit (pak by jasně šlo o nemoc), ale totéž platí třeba o cystické fibroze (která nemocí je). Jde o to, že k ní zřejmě musí být genetické dispozice a ty musí být i ke vzniku řady nemocí. A my toho víme příliš málo o příčinách, o spouštěcím mechanismu atd. než abych byť i jen náznakem souhlasil s adopcemi dětí homosexuaálními páry. (Mimochodem ze stejného důvodu, z přemíry lidské nevědomosti, odmítám i klonování). A teď se omlouvám, budu delší dobu bez internetu, takže mé neodpovídání bude výrazem technické nedostatečnosti a ne nezdvořilosti. Mějte se hezky.

61095

27.09.2005 15:50

Kalousek se vzteká

Fakt?

Piere 193.?.?.?

A teď, když už ho znáte, změnila se kvalita těch knih?

72615

29.09.2005 15:40

Kalousek se vzteká

RE: Fakt?

Piere 193.?.?.?

No, to je právě to. On to už kdysi popsal pan Shakaspeare, tuším, že to bylo tak nějak jako "Co po jménu, i pod jiným jménem by růže měla stejně krásnou vůni" nebo snad "... i pod jiným jménem rděla by se růže stejně kouzelně".

72831

30.09.2005 13:42

Nebezpečí jménem opilý Bush

RE:RE: jak to rici...

Piere 193.?.?.?

Správný termín je, tuším, abstinující alkoholik. A připadá mi to i dost přesné. Ta osoba JE alkoholik, ale nepije, tudíž je abstinující.

72900

02.11.2005 15:26

Turistou v Praze

RE: pár poznámek

Piere 193.?.?.?

Ono tam hraje roli i něco dalšího. Jednak může digitálek usoudit, že teď chce blesk a různě blikat do hledáčku a člověk radši ten blesk vyklopí, než aby trpěl blikání (i když ví, že to je ptákovina). Druhak, a to je podstatnější, vyklopením či jiným připuštěním blesku do akce se změní nastavení. A výsledkem jsou prokazatelně odlišné snímky než bez blesku. I když samotný fakt blesknutí na to nemá vliv. Téhož efektu by bylo možné asi dosáhnout nastavením jiného režimu, nastavením konstantního času atd... Ale bohužel převážná většina digitálních fotoaparátů má tyto funkce obtížně nastavitelné. A tak ten, kdo to odzkoušel, radši blýská za šera na tatry, než aby se mořil s hledáním správné položky na miniaturním menu. No, jde taky o to, jestli toho turistu nepřeceňuju, ale snad ne ... Občas jimi býváme všichni.

76534

24.11.2005 09:08

Ptáci

Důvěra v OHZ

Piere 193.?.?.?

Podíval jsem se na článek na OHZ a musím vám sdělit, že příliš důvěryhodný není. Ve stručnosti se pokusím shrnout o co tu jde. Prionová onemocnění (mezi ně BSE patří) byla poprvé popsána v Anglii v roce 1848 (ten letopočet není překlep) i když ještě nebylo známo, že jde o onemocnění prionové. Byla to dodnes se hojně vyskutující scrapie u ovcí (na diagnostiku scrapie se používají testy identické s testy na diagnostiku BSE). Potom byla popsána Creutzfeld-Jakobova choroba (CJD) choroba u lidí - poprvé na Slovensku v oblasti Spiše. Přirozený výskyt CJD choroby u lidí je udáván jako 1 případ na 1 000 000 obyvatel. Tato choroba nemá s BSE prakticky nic společného. V souvislostis BSE se hovoří o novém typu CJD choroby u lidí - nvCJD. Od klasické CJD se liší velmi rychlým nástupem a tím, že se vyskytuje i u mladých lidí. Pokud na OHZ nezmiňují scrapii, objevení CJD choroby dávají až za BSE, nerozlišují mezi CJD a nvCJD, pak buď nejsou informovaní a tudíž jsou jako zdroj nedůvěryhodní nebo jsou informovaní a překrucují fakta a pak jsou jako zdroj ještě méně důvěryhodní.

Jen pro doplnění. Neexistuje důkaz o tom, že by CJD bylo na člověka přenášeno ze zvířat. Obecně se předpokládá, že nvCJD se na člověka ze zvířat přenáší, ale důkaz pro to neexistuje. Argumentuje se pouze tím, že prvé případy nvCJD byly popsány cca 10 let po objevení BSE - vědecký důkaz jak noha, že? Hlavně, že to sype za diagnostika. Jinak existjí také lidská prionová onemocnění GSS a KURU a pro severoameričany vč. kanaďanů zajímavé CWD - prionové onemocnění vysoké zvěře na SA kontinentu. Také jsou prionová onemocnění koček atd....

79956

24.11.2005 10:05

Dotují dobrovolní dárci krve nedobrovolně cizí zisky?

RE: Chce to lekare.

Piere 193.?.?.?

Továrna opravdu byla, nebyla snad vybavená technologiemi, teď je to v likvidaci nebo už snad zlikvidováno - proběhlo to před cca 8 - 10 lety, vzpomínám si na to jen matně, ale dalo by se to dohledat.

Vývoz krve a zpětný dovoz krevních produktů může být v rovině tzv. zpracování výrobku dodaného zákazníkem, tj. já dodám krev, oni z ní vytvoří produkt a naúčtují si náklady plus zisk a za tuto cenu mi to dodají zpátky. Pokud bych jim krev nedodal, byla by cena vyšší o cenu krve plus zisk z ceny krve (tedy pokud nestanovují ceny odvozením z cen konkurence).

Jde o něco jiného. Dárce ti krev daroval. Tečka. Není jeho, nemá do toho co mluvit. Nebo má? Bylo mu sděleno, že krev je určena výlučně pro transfuze? Jak to bude, když jí použijí při operaci někoho, kdo si výkon platí - třeba v rámci plastické operace? A co když když ji odstředí a plazmu použijí zdarma a červené krvinky prodají třeba mikrobiologické laboratoři na přípravu živné půdy. Řešení jsou podle mne dvě. Buď za krev vždy platit nebo viz výše - bylo darováno a dál ti do toho nic není. To první je korektní, to druhé se provozuje. Bohužel.

79970

25.11.2005 08:56

Ptáci

RE: Důvěra v OHZ

Piere 193.?.?.?

Tuhle informaci jsem zachytil taky, ale jak říkáte, jen jako jpp a protože to bylo trochu bokem od mého korýtka, tak jsem to vypustil, ale podívám se na to a když na něco přijdu, dám vědět.

80148

25.11.2005 13:27

Ptáci

RE: Důvěra v OHZ

Piere 193.?.?.?

Něco jsem našel, existují 2 typy HIV, jeden evropsko americký, druhý africký, zdroje http://rr.chytrak.cz/sub/mikro/mikro12.doc a http://www.superstudent.cz/special/smprint.php?id=612mi připadají v jiných částech seriózní. Asi nejlepší informace dostanete na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi - jen to hledání tam není úplně jednoduché. Klíčová slova pro hledání by asi byla HIV, serotyp, virulence.

Nenašel jsem nic o rozdílné virulenci obou typů, ale pravda, zase jsem tomu nevěnoval tak moc času

80169

14.12.2005 11:22

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Malicka chybicka se vloudila...

Piere 193.?.?.?

Musím přiznat, že na tenhle příspěvek píši odpověď již potřetí. Dvakrát jsem ji smazal, protože jsem ke konci psaní měl pocit, že nestojí za tu námahu to dokončit. Ale když jsem si znovu přečetl příspěvek p. Trodase, rozhodl jsem se, že přeci jen zareaguji.

Vážený pane, nadstandardem je již přiznání stejných práv. Homosexuální svazek nemůže plnit poslání klasické rodiny, totiž pohlavní rozmnožení a výchova se samičím a samčím vzorem - přítomnost těchto dvou vzorů je totiž považována za dost podstatný faktor zdravého psychického vývoje dítěte. Není totiž od věci, když dítě od dětství tuší, že mezi chováním muže a ženy je určitý rozdíl a že ti dva se liší i vzhledem (říká se tomu sekundární pohlavní znaky).

Neplodné manželství může být důsledkem nemoci, nedostatečnosti nebo svobodného rozhodnutí heterosexuálního páru, není důsledkem absence možnosti. Dvě dámy nebo dva pánové spolu přirozenou cestou potomka nevytvoří a nevytvoří, ať se budou snažit jak budou chtít.

Můžete mne poučit, jak se uměle oplodňuje muž? Ono totiž nejde jen o dámské, ale i o pánské dvojice.

Co jim dlužíme? A za co? Abych použil Vaše slova - Co tím chcete říct?

Autor brání vytváření rodin? Autor má, jak jsem si všimnul, výhrady k registrovanému partnerství, ne k uzavírání heterosexuálních manželství.

Musím přiznat, že velmi souhlasím s názorem na praxi schvalování některých zákonů v PČR.

Naproti tomu velmi nesouhlasím se způsobem jakým, pane Trodasi, manipulujete s fakty, slovy a slovními spojeními. Ač jsem nic špatného nesnědl, je mi na zvracení.

83432

30.12.2005 10:10

Protikomunistický odboj

RE: To je docela citlivé téma.

Piere 193.?.?.?

No, ukázat můžeme, ale dokázat, to už je horší. Ve spisech se toho o nezákonných metodách z let padesátých moc nenajde (ono už tenkrát bylo tušeno, že ty metody nejsou moc košer - dokonce byly v rozporu s tehdejšími zákony - sice nedocházelo k jejich stíhání a trestání, bylo to tolerováno, ale písemné záznamy o tom asi nikdo nepořizoval). Svědci jsou mrtví nebo staří, sklerotičtí a jinak nemocní, pachatelé jsou mrtví nebo staří a sklerotičtí a nemocní. A soudit něco, kde si svědkové nic nepamatují, neexistují dokumenty a navíc se kvůli nemocem stále odročuje ... to už mi připadá skoro jako bezpráví konané na soudci.

V letech pozdějších je situace jiná. Tu a tam je něco doloženo, poškození, svědci i pachatelé jsou čipernější (podezřelí jsou pak zhusta vlivní). Jenže tady se všichni navzájem znají. Já ukážu na A a X zavolá D, která vyhodí G z práce. A G je já. Půjdu do toho nebo ne? (To, že tu k sobě máme velmi blízko není vtip, vezmu-li dva libovolné jedince v ČR, pak každý z nich bude mít alespoň jednoho známého, který zná známého toho druhého - proto se taky v Čechách všechno rozkecá)

A malý detail a sci-fi na konec - i když budu znát a usvědčím škůdce, jak z něj dostanu odškodnění bude-li nemajetný? Stejně to zaplatí stát, tedy my všichni (to je ostatně princip odškodňování obětí trestných činů). Snad by pomohlo jakési povinné pojištění, takové povinné ručení proti sviním, do něhož by přispívali všichni obyvatelé státu, světadílu, světa a z něhož by se potom vyplácelo odškodnění ...

86027

02.01.2006 10:59

Homosexuály nikdo nediskriminuje

RE: naprosto nesouhlasím

Piere 193.?.?.?

Máte nějaké odkazy na statistiky v této oblasti? Já mám dojem, že skutečně objektivních statistik je velmi málo vůbec a v této oblasti zvlášť (hlavně takových, se kterými lze dále pracovat - s uvedením složení výběru sociálně i věkově, s uvedením položených otázek atd.

86327

26.09.2006 08:49

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: Prdel si to prebere

Piere 193.?.?.?

Rozdíl mezi plodinou vzniklou GMO a plodinou vzniklou šlechtěním je v tom, že šlechtění je postup přírodě vlastní, probíhá přirozenou cestou - pokud vznikne něco, co není životaschopné, nemnoží se to a tudíž to nemá následovníka. Člověk jen urychluje a vybírá. U GMO se genetickou manipulací přeskočí několik vývojových stupňů - výsledný produkt je životaschopný, ale nikde není záruka, že by vznikl přirozeným křížením. Ani se nedá s jistotou říci, že by nevznikl. A v tom je základní nebezpečí GMO - na rozdíl od šlechtění a křížení lze vytvořit cosi, co je přírodě cizí a nikdo netuší jek se to následně projeví křížením s neGMO plodinami nebo živočichy, nikdo neví jak to bude působit na konzumenty (nejen na přímé konzumenty , ale na následující generace - nezapomeňte, že si hrajeme s geny a u pokud by výsledky u člověka byly patrné až ob generaci, tak se to dozvíme asi tak za 50 let!). Postup popsaný v článku je vlastně přirozené křížení, ale šlechtění je velmi urychleno tím, že "prohlídkou" genů je provedena selekce a dál se pracuje jen s plodinou, která má velmi pravděpodobně požadované vlastnosti.

117685

28.06.2007 09:24

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Opravuji Vás, mýlíte se

Piere 193.?.?.?

Státem nařízené vybíjení zvířat se v ČSR objevilo v padesátých letech - šlo o hovězí dobytek a vybíjen byl kvůli brucelóze. A nejsem si jistý, jestli se nevybíjel také kvůli slintavce a kulhavce. Rozhodně to bylo opatření efektivní a v ČSR byla brucelóza prakticky potlačena, což určitě bylo dobře. Nemoc je to přenosná na člověka, na člověka přenášena byla a velmi mu neprospívala.

138599

29.08.2007 07:47

Fikaný ČEZ

HOAX

Piere 193.?.?.?

Je to HOAX, viz www. hoax. cz, kde je m.j. i vyjádření zástupců ČEZ a to už od května t.r.

142733

30.08.2007 08:20

Proč každý pátý mladý Američan nedokáže najít na mapě USA?

RE: Jaka to ironie

Piere 193.?.?.?

jen bych doplnil, že bombardování by začalo 5 minut potom, co by dotycnou zemi našli na mapě. Takže možná nikdy.

142816

29.12.2008 09:37

Vliv pazourku na zkázu lidstva

RE: Vědomí ztráty vědomí je skutečně hrozné

Piere 62.?.?.?

No tak, přestaň si hrát na udivenou, Kryso. Vždyť už jste o tom dovolili natočit i film! Nebo se to Vám, hlodavcům, vymklo z rukou?

179085

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 2

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
27,25 Kč
Libra
30,30 Kč
Kanadský dolar
17,57 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,53 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 011,74 Kč
1 unce stříbra
552,70 Kč
Bitcoin
316 474,77 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 567 627