Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Brano

Nalezeno 34 příspěveků, 14 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.11.2005 14:10

Chraňme muže!

RE: Alberte zase vedle truhlíku

Brano 213.?.?.?

Vyrovnanie pohlaví je jeden zo symptómov premnoženia: strácajúci sa rozdiel medzi mužom a ženou má za cieľ zlikvidovať chuť človeka žiť (strata potenciálu príťažlivosti medzi mužom a ženou=strata životného potenciálu), čo sa v globálnom ekosystéme premietne v znížení stavu ľudskej populácie ako v súčasnosti najúčinnejšieho nástroja pre zabezpečenie tzv. trvalo udržateľného rozvoja človeka.

30481

21.11.2005 10:53

Máme stále čas?

RE: Zmatení pojmů

Brano 213.?.?.?

Otázkou je či je Stvoriteľova predstava o rajskom živote, o treťom veku vlastne vôbec realizovateľná: nie je možné mať akýkoľvek konkrétny svet bez tých horších - bez zla. Niet lásky bez nenávisti, niet obdivu bez opovrhovania. Raj, kde sa bude objímať vlk s ovečkou a všetci budeme spievať Hosanna považujem za naivnú predstavu ľudí, ktorí stále nevedia pochopiť, že život stojí na protikladoch a teda akákoľvek konkrétna predstava "Večnej harmónie" je nezmyslom. Všetko je tak ako má byť - a kto sa stým nedokáže zmieriť, musí sa uchyľovať k nádeji na zmenu - napr. k rôznym teóriám konci sveta, atď.

79384

22.11.2005 11:51

Konec vzpoury ve Francii?

RE: S úvodem článku souhlasím.

Brano 213.?.?.?

Chcel by som reagovať na argument: čo majú židia (medzinárodní - nielen Francúzki) z oslabenia kresťanov, ktorí (zatiaľ) vládnu USA a Európe? Čo by tak asi mohli mať: moc, prachy. Moslimovia sú v Európe len ich nástroj - ovšem my sme cieľ. Každý národ chce byť najmocnejším: v súčasnosti sú vážnymi kandidátmi židia, čo je myslím dosť zrejmé - a netreba to potláčať z obáv z označenia z antisemitizmu, resp. rasizmu. Keď niekto povie niečo zlé na Žida - automaticky je magor, človek s menejcennou myslivou schopnosťou. Bez ďalšej diskusie. Výborne. Aj to je postup ako si židia upeňujú svoju moc. Zatiaľ však ich vláda prebieha v stále ťažšie maskovanej anonymite: možno treba ešte počkať kým európa ešte viacej zdegeneruje a zoslábne potom sa nám to dúfam už konečne vyjasní...

79587

04.01.2006 15:25

Čas, aby muži byli zase muži

RE: Nejde jen o silu osobnosti a autoritu, ale i o intelekt ;)

Brano 87.?.?.?

Feminizmus nie, to je len extrém: to všetko je dôsledok emancipácie človeka vo všeobecnosti. A súčsaťou emancipácie je aj zrovnoprávnenie muža a ženy. Ja sa priznám, úloha veľkého frajera a kowboja mi pripadne dnes už len na smiech...

86617

12.01.2006 15:03

Bottom trawling

RE: Je něco shnilého ve státě Dánském

Brano 87.?.?.?

Co je emancipácia človeka? Jeho snaha byť nezávislý: to je individualizmus dnešnej doby, spojený s nekompromisnou devastáciou prírody. Byť úplne nezávislý znamená v konečnom dôsledku nebyť. A tak príznaky vyhladenia, resp.úpadku sú vlastné každej civilizácii, ocitajúcej sa na vrchole svojho vývoja, či už to ľudia chápu vedome (postmoderna a jej filozofia), alebo podvedome (stres, depresia, neistota). Zničenie všetkého je vývojovou nutnosťou: načo stále vyplakávať nad svetom, ktorý za celý čas svojej existencie nedokázal nakoniec nič iné, než že stojí za hovno. Nezostáva nám dnes už asi nič iné, než naučiť sa vnímať nadchádzajúcu ničotu, ukončenie pozitívne, ako jediné zmysluplné východisko akéhokoľvek vývoja vo všeobecnosti (veď myslím aj Buddha to považoval za vrchol poznania).

87770

13.01.2006 08:44

Jak přežít NWO

RE: Problém s navrhovaným přístupem...

Brano 87.?.?.?

Z pohľadu jógy práve striktné udržanie "nenarušenosti vedomia svetom" vedie k získaniu moci, schopnej tomuto svetu čeliť. Tzn., že človek, ktorý odvodzuje svoju stabilitu len od dojmov, ktoré v ňom vzbudzuje jeho okolity svet upadne do chaosu protirečivých faktov svetskej existencie. Nie je preto účinnejšia metóda k zvládnutiu sveta vo vedomí súčasného človeka, ako práve snaha o vybudovanie vnútornej stability a nezávislosti - analýza a poznanie seba samého. Dovolím si tvrdiť, že pozitívny vplyv na okolie bude tým väčší, čím menej bude "diabolský svet" v danom subjekte vzbudzovať túžbu po zlepšení: tá je totiž dokladom, že subjekt po dobre zatiaľ len túži ale sám ho ešte nedokáže realizovať.

87872

16.01.2006 08:14

Jak by to mělo být a není

Zlatý vek

Brano 87.?.?.?

Jak by to ale mělo být, aby to bylo vyhovující, to z nás nikdo nemůže vědět, protože takový stav lidské společnosti ještě nikdy nenastal.

Zatiaľ sa naozaj nenašiel nik, komu by sa podarilo uskutočniť existenciu "ľudského sveta bez zla". Ono to je totiž tak: niet dobra bez zla. Kristovo "kto do teba kameňom, ty doňho chlebom" z pohľadu možného uskutočnenia tejto myšlienky vlastne úplne nereálne. Akýkoľvek prírodný systém stojí na princípe diverzity. A neoddeliteľnou súčasťou tejto diverzity je aj celé spektrum ľudí počínajúc od tých najväčších hajzlov až po svätcov. Tzn., že bez hajzla by aj svätec stratil opodstatnenie pre svoju existenciu. Bez temnoty by nik nevedel čo je to svetlo. Neexistuje preto možnosť existencie sveta bez zla: zlo robí život zmysluplným a pokiaľ by zmizlo, tak s ním by zmizol aj sám život, nebolo by tu už čo riešiť, o čo bojovať...

88513

16.01.2006 12:11

Jak by to mělo být a není

RE: Zlatý vek

Brano 87.?.?.?

Protiklady sú v každom momente vývoja dynamicky vyvažované. Ide teda o to, ako sa nás toto vesmírne vyvažovanie práve teraz dotýka - v akej sa sami cítime byť pozícii vo vzťahu k napĺňaniu zákona o rovnováhe síl? Ako my prispievame k tejto rovnováhe? Predstava človeka, ktorý je nútený sám seba považovať len za viac-menej vesmírnu rovnováhu narušujúci jav nie je správna. Z toho plynie dnešné "čakanie na koniec sveta". To je pasivita. Život je boj a treba ho viesť až dokonca. Dokedy svet skončí (dovŕši sa) je ešte treba vykonať veľa dobrého.

88539

08.02.2006 10:29

Proč se Rusko vzdalo Íránu?

RE: Vzdalo se Rusko Iránu ?

Brano 87.?.?.?

Zdá sa byť smiešne, keď sa európa musí ospravedlňovať moslimom, žijúcim na jej území za zopár uverejnených ilustrácií. Prezentácia kresieb a jej spôsob je V SÚLADE s demokraciou ako ju chápeme u nás, v Európe - a teda by mohla byť moslimami tiež akceptovaná, pretože tým, že dokážu žiť a žijú v Európe snáď dokážu aj akceptovať jej hodnoty. Moslimovia to však nedokážu. Sú naštvaní na celý svet a hlavne na západ (nespravodlivý, európou podporovaný útok na irak, atď) - a tak akákoľvek - aj banálna provokácia je z ich strany vnímaná veľmi citlivo. Načo teda zbytočne provokovať, keď všetci vopred vieme, aké to bude mať dôsledky? Európa svojim ospravedlňovaním sa moslimom podáva svetu osvedčenie o vlastnej slabosti a neschopnosti. Je to však v danej situácii jediná správna reakcia - pretože akákoľvek iná reakcia by bola v prospech tých, ktorí nás do tejto situácie dostali, tých, ktorým záleží vtiahnuť a vyprovokovať Európu do boja, resp. prinútiť k odobreniu vôle k pokračovaniu útokov proti Moslimom - t.j. vôle USA.

92365

08.02.2006 13:25

Proč se Rusko vzdalo Íránu?

RE: Vzdalo se Rusko Iránu ?

Brano 87.?.?.?

Dokonalý človek = neexistujúci človek, tzn. blbý človek = existujúci človek.

Predpoklad akéhokoľvek vývoja (a tým aj možnosti vnímania konkrétneho života) tkvie v zmene. O dokonalosti sa dá preto hovoriť len vtedy, keď sa už nijaká zmena nedeje - tzn., keď sa už nič nemení, je dokonané. To je základný všeobecný predpoklad stability. Je teda možné 1) žiť - a vždy mať pred očami vlastnú nedokonalosť, dokladovanú tendenciou meniť sa "k lepšiemu = byť dokonalý" - alebo 2) nežiť - a teda nemať pred sebou nič, nebyť = byť dokonalý/ný. Dokonalý konkrétny (predstaviteľný, vnímateľný) svet = moslimský raj so 77 pannami, resp.snenie Jehovistov o raji na stránkach ich Strážnej veže, atď. Jednoducho nádhera...

92386

22.02.2006 10:37

Začíná proces s Davidem Irvingem

RE: Co takhle rehabilitovat Hitlera?

Brano 87.?.?.?

Už viackrát som sa vo svojich príspevkoch snažil naznačiť, že ľudský svet bez zla je čírym Jehovistickým bludom. To, že v súčasnom svete napr. Židia prevzali moc je pochopiteľné: ja ich za to nemôžem odsudzovať. Odsudzovanie by znamenalo, že by som z hľadiska prírodného výberu (ktorého zákony sú platné aj pre človeka či už sa to humanistom a moralistom páči, alebo nie)musel podporovať to čo bolo v danom čase menej schopné. Súčasná realita je 100%-ným vyjadrením spravodlivosti - pre každého z nás. Každý z nás túži po bratstve a všeobecnom vyrovnaní - to však NIE JE možné a predstaviteľné na úrovni tohto sveta!!! Veď Kristus neustále zdôrazňoval, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. V súčasnosti sa dá podľa viacerých príznakov usudzovať, že
Jeho kráľovstvo sa naozaj priblížilo. Židia sú toho len nástrojom...
P.S. Zchytralosť sa nedá zamieňať s múdrosťou.

94408

23.02.2006 08:39

Začíná proces s Davidem Irvingem

RE: Co takhle rehabilitovat Hitlera?

Brano 84.?.?.?

Súčasný ľudský svet je je po mnohých stránkach neudržateľný. Človek sa zhnusil sám sebe. Nemyslím to pritom ako zbabelé konštatovanie, ale považujem to za vecný fakt. Áno, je nanajvýš odôvodnené a pochopiteľné za súčasných podmienok učiniť ďalší pogrom na Židov - ostatne k tomu s najväčšou pravdepodobnosťou aj dôjde. Ide mi o to, do čoho to vyústi? K zničeniu všetkého, ktoré je nevyhnutné. Židia sú toho len nástrojmi. Všetko do seba zapadá s dokonalou presnosťou.

94526

02.03.2006 10:36

Poselství

RE: dneska je to za dostatečnou

Brano 84.?.?.?

Ale máme! Kristus nám hovoril o príchode Božieho kráľovstva. Dnes už snáď každý chápe, že svet je jednoducho nespôsobilý zabezpečiť radosť a šťastie pre všetkých, resp. inak: ak naše šťastie bude stáť na zotročení a bolesti čo i len jedinej bytosti tak je v zmysle božej spravodlivosti trvale neobhájiteľné!

95460

05.03.2006 16:34

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

"Jestli zelení ještě dnes neví, že na 1 MW větrné elektřiny je třeba nejméně 10 MW klasické elektriky z uhlí nebo atomu a přesto stále budou hrozné ztráty (ztráty limitně se blížící celému výkonu té větrné elektrárny !!)"

[chechtot]

Energeticka navratnost veternej turbiny je najrychlejsia, co sa tyka vsetkych komercnych zdrojov energie. Predstavuje iba 3-8 mesiacov.

Co sa tyka celeho zivotneho cyklu, tak vetru konkuruje iba vodna energia.

96027

05.03.2006 21:19

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

Spravime si malu exkurziu do Danska (kam inam, no nie?):

- Installed capacity of 3,000 MW from 5,500 turbines, beginning with 55 kW turbines, moving to fewer and bigger 3 MW turbines.
- Provided about 20 percent of electricity requirements in an average wind year.
- Danish turbine manufacturers had 50 percent of the world market, having sold 3,000 MW overseas.
- Installation costs for land-based turbines: 850 €/kW (£600/kW), energy supplied at 3-4 €c/kWh (2.1-2.8p/kWh); too early to give accurate costs for off-shore wind.
- Turbine prices had more than halved in 20 years, production costs had fallen from 1.2 to 0.3 DKK/kWh. At a fixed price of 0.6 DKK/kWh the investment paid back in 5-6 years.
- A strong electricity grid with good connections and excess capacity in Scandinavia was seen as an important factor. (There had been a 12 hour loss of electricity supplies in the country earlier this year; a nuclear power plant had tripped out in Sweden, with cascading effects on the grid.)
- Visual impact had been the biggest problem regarding planning, noise less so, but pressures of space were forcing turbines offshore. There were plans for a further 5,000 MW offshore.
- The energy payback time of a typical wind turbine was approximately 3 months.

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldsctech/126/12616.htm

Alebo:
In scarcely seven months a Vestas 3 MW offshore turbine produces as much energy, as the amount of energy spend on the turbine during its entire design lifetime.

http://www.windpower.org/composite-515.htm

Co sa tyka celej zivotnosti:

Input % of lifetime output z tab. 2:

Najnizsie hodnoty:
hydroplant: 0,5%
wind power: 1,3%
nuclear plant: 1,7%

http://www.uic.com.au/nip57.htm

96073

06.03.2006 12:58

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

[velký smích]

Som na kolenach... Pletiete si pojmy...

Rec nie je o navratnosti investicii, ale o energetickej navratnosti - energy payback time - teda za aky cas vyrobi urcity zdroj tolko energie, kolko bolo spotrebovanych pri jeho vyrobe. A veterna turbina je na tom lepsie nez jadro...

Reagoval som totiz na vyrok, ze na kazdych 1 MW z vetra je treba 10 MW z uhlia alebo atomu...

96159

06.03.2006 17:51

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

Aha, tak to ja som to nepochopil?
Tak skuste tu myslienku este rozsirit... a najlepsie podlozit zdrojom...
Mam dojem, ze sa vsak len vykrucate...

"Vy patrně nechápete, že nelze v podstatě uregulovat rozvodnou síť, která bude napájena pouze z tak nespolehlivých zdrojů, jako jsou "vrtuláky". Jestli nevěříte, Váš problém."

Kde som napisal, ze by mali v hospodarstve existovat "pouze" veterne elektrarne? Nepodsuvajte nieco, co som nikde netvrdil... Inak, s vierou a mojimi problemami to nema nic spolocne.

"Pokud jste si něco takového, jako že to uregulovat jde a není to problém, přečetl v materiálech "zelených" a pak tu s tím operujete, tak vlastně pro ty potrhlé propagátory větru tady děláte jen klamavou reklamu."

[chechtot] Som zvedavy na ten Vas zdroj o 1/10 MW... Ja som pouzil materialy predlozene britskemu parlamentu danskou delegaciou; dansku asociaciu "veterneho priemyslu", ktora je clenom europskej EWEA; a studiu z australskeho Uranium Information Centre (cize nie "potrhli zeleni", ale cáklý hnedý [smích] )

Tu energeticku navratnost som uz priblizil - je to cas, za ktory sa vrati vlozena energia...

96198

06.03.2006 18:27

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

"Dodám pouze ještě jednu podmínku pro zaručeně dobrou funkci větrné elektrárny - aby byla zaručena spolehlivost celé sítě, musí za každým kW větrné elektrárny být připraveno 10 kW výkonu klasické elektrárny."

Z tejto teorie logicky plynie, ze nie je mozne vyrabat vrtulami viac nez priblizne 9% energie statu. Priklad: 90 MW vyrabaju vrtule avsak, podla Vas, musi za nimi stat minimalne 900 MW (10x viac) uhlia, alebo vody, atomu, atd. Spolu je to 990 MW, cize 90 MW z vrtuli je priblizne 9%.

Ako potom vysvetlite fakt, ze Dansko vyraba nie 9%, ale 20% z veternych elektrarni???

A co budete hovorit o 20 rokov, ked bude Dansko vyrabat 50% z vrtul (ako to maju v plane)? Myslite, ze napr. 500 MW budu robit vrtule, 500 MW stabilne zdroje a 5000 MW bude Dansko dovazat???

Myslim, ze Vasa teoria ma velmi obmedzenu platnost...

96207

06.03.2006 19:08

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

Ja ze mam argumentovat vecne??? [smích]

Preco sa potom pustate do diskusie, ked neviete podmienky life cycle assesmentu?

Pozrite sa na ten treti link a mate tam v tabulke vsetky inputy, co sa zapocitavaju...

Energeticku navratnost od investicnej odlisuje snad kazdy... Co uz je na tomto nepochopitelne?

96229

06.03.2006 19:28

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

Opat vyzyvam na nastudovanie vsetkych vstupov.

Prosim Vas, co tu zjednodusujem? [překvapení] Co za bludy o lacnej veternej energii tu rozpravate??? Kedy som ju kde spominal? Pozrite si rozdiel medzi energetickou navratnostou a investicnou navratnostou... Ze absurdnost argumentov... [překvapení]

96234

07.03.2006 00:04

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

Celkom dobry ten prvy link, az na to, ze chybaju zdroje. Vsetky tie udaje su vsak mne davno zname.

Mam ale vyhradu:
Co sa tyka celozivotnej analyzy (vystup/vystup energie), tak autor vybral NAJLEPSIE cislo pre jadrovu energiu spomedzi vsetkych vyskumov, t.j. 1,7% (mimochodom, to som uviedol aj ja, napriek tomu, ze neviem, akym sposobom sa pre CR obohacuje palivo - teda ci diffusion, alebo centrifuge). Tento udaj je z roku 2000.

Co sa vsak tyka veternej energie, tak autor pouzil naozaj aktualny vyskum a udaje z roku 1983 [překvapení] , kedy input/output bol 8,3%, co je druhe NAJHORSIE CISLO spomedzi vsetkych dostupnych udajov. Vyskumy od roku 2000 do 2004 uvadzaju cisla od 1,3% do 2,9%. Preco neuviedol tieto, posudte sam (ak ste toho schopny). Ja som objektivnejsie vybral najnizsie namerane hodnoty.

Takisto kvitujem, ze autor uviedol aj externe naklady, avsak ich nezapocital do cien energii. Ten pomer by vyznel trosku inak... ExternE ich vsak nevypocitava aj tak priamo pre CR.

Ostatne veci sa tykaju priamo CR, cize tam tazko komentovat. Okrem toho, kazdy vie, ze v nasich podmienkach je vietor tou najhorsou alternativou... Potencial mame skor pre biomasu, vodu a geotermalnu energiu, ale hlavne pre uspory energie.

"Mi je jedno, z čeho jste čerpal Vy"

Od cloveka, co mi da odkaz na "wikipediu" sa ine ani neda ocakavat. [smích]

"Pravda v této oblasti je jen jedna a tu vidím, čtu atd. A ta říká, že větrné elektrárny se nehodí v našich podmínkách ani uvažovat jinak, než pouze jako místní doplňkové zdroje."

Prosim Vas. Pozorne si precitajte, co som pisal. Nikde som netvrdil, ze pre CR je najlepsia veterna energia, nebodaj, ze by nemalo existovat nic ine. Nepodsuvajte mi tieto a podobne vyhlasenia...

"A jestli se někomu líbí větrné elektrárny, pak u mě je to cvok, který takovou větrnou farmu ještě na vlastní oči neviděl. Já ano. Několika-stovrtulovou a byl jsem zcela úpřimně zhnusen."

Cvok je ten, kto si mysli, ze otazka vkusu (komu sa co líbí) je otazkou objektivnou. Mozno sa Vam pacia tlste zenske, ale ja Vas preto nebudem nazyvat cvokom. Pretoze ci sa mi nieco paci alebo nie, je otazka subjektivna, otazka vkusu. O nicom nemozete povedat, ze je objaktivne hnusne... Ja mam rakuske vrtule par metrov od domu. Zaujimave je, ze ziaden hluk ani hnus ma neobtazoval.

96274

07.03.2006 00:07

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

Brano 217.?.?.?

"A ještě by bylo poctivé, kdyby všichni propagátoři větrných elektráren poctivě přiznali pravdu o dotacích, o povinném výkupu a striktně nadhodnocené ceně elektřiny z tohoto zdroje. To pane se pak přec jen jakž takž počítá ekonomika provozu, ale uznejte, že je to pouhé lhaní si do kapsy ! Čili, přál bych si, aby z nás žáden propagátor větrných elektráren nedělal blbce."

[překvapení] Kde a kto zamlcal PRAVDU O DOTACIACH? Jedine ak zastancovia neobnovitelnych zdrojov. A viete preco? Pretoze dotacie do zdrojov energie su v pomere 9:1 v prospech NEobnovitelnych zdrojov (jadro, uhlie), vazeny!

To je potom lacne jadro, uhlie a pod. Keby ste si mali napr. zaplatit vyskum jadra zo svojho, tak by ste inak hovorili. To by sa vam tazko elektrina predavala. Pocitam, ze rovnako budete v buducnosti hovorit, aka lacna je ta energia z fuzie, pricom na biliony, ktore do toho teraz z dani davame, akosi pozabudnete.

Kolko dani ide na dotaciu tazby uhlia a tepelnych elektrarni??? Kolko dani ide na zdravotnictvo, v dosledku uhrady nakladov na respiracne ochorenia atd??? Kolko dani ide na financovanie vyskumu jadra a dalsie externe naklady na obranu elekt., atd.??? Kde o tychto nakladoch pisete???

Veterne elektrarne by nemuseli byt dotovane (teda by nemuseli existovat vykupne ceny), keby stat nedotoval (priamo, ci nepriamo) jadro a uhlie! Ak by sa pripocitali 4 centy na kWh externych nakladov k uhliu, tak by ho nikto nekupoval... A obnovitelne zdroje by vobec nemuseli byt dotovatane. Tak by to aj malo byt. Avsak na svoje by si neprisli lobisti.

Ved si precitajte ten prvy link, co Ste mi dali! Externe naklady, ktore znasa cela spolocnost su v pripade uhlia 4 centy na kWh (TIETO 4 centy na kWh PLATITE Z VASICH DANI A ESTE TENTO STAV AJ OBHAJUJETE), pricom investicne naklady veter. elektrarne su iba 2,5 centa na kWh!

"Lhani do kapsy" je sucasny stav...

96275

07.03.2006 09:07

Poselství

RE: dneska je to za dostatečnou

Brano 84.?.?.?

Analyzujme tezu: clovek cloveku clovekom - miluj svojho blizneho ako seba sameho. K tomu, aby som blizneho miloval ako seba sameho ho musim najskor zacat povazovat sam za seba (tzn. nie je medzi nami ziaden rozdiel), t.j. musim popriet princip biodiverzity a vzdavat sa sam seba v prospech svojho blizneho az dovtedy, dokedy bude medzi nami existovat akakolvek odlisnost. T.j. realizacia tezy clovek cloveku clovekom sa da dokonale realizovat iba vtedy a len vtedy,keď tu ziadneho cloveka niet. Priroda bude vzdy obhajovat tych nemilosrdnejsich, silnejsich, agresivnejsich, ktori sa so slabochmi a dobrakmi prilis nezdrzuju, akurat ich naivitu vedia dobre vyuzit. Inak je existencia prirody(a teda aj existencia cloveka) nepredstavitelna. Bozie kralovstvo preto nie je (ako hovoril Kristus) a logicky ani nemoze byt z tohto sveta...

[mrknutí jedním okem]

96308

07.03.2006 11:23

Poselství

RE: Dobrý článek

Brano 84.?.?.?

Spravne. Ciel Krista je cloveka spasit - svojim ucenim o laske zasial svetu jeho zahubu, spochybnil tak Darwina a celu prirodu. Ved keby Kristus skutocne miloval svet, myslite si ze by sa dal za nas ukrizovat? Nie. Kaslal by na to byt vykupitelom a zbuchol by prvu schopnu Izraelitku a mali by kopec deti... Kto miluje svet - nenavidi boha a naopak.

96320

08.03.2006 07:58

Poselství

RE: Dobrý článek

Brano 84.?.?.?

Kristus svojou obeťou však nikoho z nás nezbavil zodpovednosti. On bol "len" nasledovaniahodný príklad. Priniesol tzv. obdobie milosti (nutné k pochopeniu a príprave človeka na príchod božieho kráľovstva). Súd sveta je neodvratný. Je dobré brať toto v úvahu a byť na to pripravený.

96470

16.03.2006 08:23

Projekt na zničení Ameriky

RE: Ucel pate kolony je provest kriminalitu na ucet americkeho lidu.

Brano 87.?.?.?

Židia vydali Krista rimanom na umučenie a tak ich diabol odmenil - dal im moc nad svetom, to je nezvratny a jasny historický aj duchovný fakt, táto skutočnosť tvorí os našej histórie, os jej základného zmyslu. Ten, kto je naozaj rozumny im to však nemôže závidieť. Ja ich skôr ľutujem. Povinnosť kresťana je milovať aj svojho nepriateľa - kto to nepochopil, nepochopil z kresťanstva nič.

97752

21.03.2006 21:04

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: pokud ja vim, burza nebezi

Brano 217.?.?.?

Nie, zatial nebezi.

Obchodovat sa v Irane (Kish) zacne s ropou najskor v lete, mozno az o rok. Najskor sa zacne s nejakymi petrochemickymi produktami, s ropou teda az neskor. Predavat sa bude za dolar aj euro a postupne sa bude od dolara odstupovat. Nejake extra ekonomicke dopady to nebude mat (ceteris paribus samozrejme). Na plnu funkcnost si asi par rokov pockame.

Toto su celkom uveritelne agenturne informacie (RIAN) a informacie od iranskych predstavitelov (http://en.rian.ru/world/20060320/44575239.html)

Prepad dolara 16. marca:
http://biz.yahoo.com/ap/060316/dollar.html?.v=6

99165

27.03.2006 08:10

Její a jeho deníček

RE: IQ vs EQ

Brano 87.?.?.?

Situácia vo vzťahoch muž-žena sa v modernom svete radikálne mení. Podobne ako dochádza k rozpadu národov smerom k štátom a ich rozpúšťaniu napr. v nadnárodnej EÚ tak paralelne dochádza aj k rozpúšťaniu potenciálu vo vzťahoch muž-žena, dokladovanému napr. rozpadom rodiny. Podľa mňa je to tým, že v súčasnom svete začína mať prevahu duchovný prvok. Či sa to ženám páči alebo nie, pre nás mužov už jednoducho perspektíva rodiny nie je az tak zaujímavá. Doba ujarmenia ducha k hmote prostredníctvom reprodukcie (ako to fungovalo doteraz) sa v čoraz tesnejšom a premierou ľudských aktivít zahltenejšom a znečistenejšom svete jednoznačne končí, premnoženie spontánne indikuje nezáujem o rodinný život, to je jasný poznatok biodynamiky. Žena aj muž sa musia naučiť stačiť si sami pre seba a vnímať vzájomné spolužitie na zemi nie ako vzájomnú závislosť (okovy manželstva), ale ako vzájomnú toleranciu a rešpekt svojej slobody smerujúc k všeobecnej emancipácii človeka, úlohe ktorá dnes naliehavo stojí pred ľudstvom čaká na svoje riešenie.

100471

28.03.2006 10:00

Její a jeho deníček

RE: IQ vs EQ

Brano 87.?.?.?

Všetky Vami spomínané negatívne emócie sú dokladom Vašej nespokojnosti so súčasným stavom ľudského sveta, čo je z hľadiska potenciálu pre jeho zmenu nevyhnutná podmienka. Všetci túžime po pokoji a mieri a sme už dosť rozumní na to (doklad o zvyšujúcom sa výskyte duchovného prvku), aby sme boli naďalej schopní veriť, že by nám ho naša doterajšia hodnotová orientácia dokázala zabezpečiť. Len naša neochvejná túžba po spravodlivosti a harmónii môže byť dostatočnou zárukou, že k ich realizácii naozaj dôjde. Podľa mňa niet inej cesty, iného nástroja k ich dosiahnutiu. O konkrétnom čase a priebehu nastávajúcej (resp. už prebiehajúcej) zmeny sa dá donekonečna polemizovať: to však nie je to hlavné. Hlavná je naša nádej živená z nespokojnosti so súčasným stavom a najmä naša snaha o jeho následné zlepšenie. Naša spokojnosť z hľadiska spravodlivosti (aby bola naozaj zaslúžená) môže plynúť len z našej snahy o zlepšenie (pozitívnu zmenu)sveta.

100759

04.04.2006 08:34

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Už to tu kdysi bylo, ale ještě jednou pro přemýšlivé

Brano 84.?.?.?

Oným zdochýňajúcim zvieraťom je náš svet. Svedomie človeka nedokáže znášať lož a podlosť donekonečna. Veci sa raz musia "vyčistiť". Tak zostávajú dve alternatívy: 1)Napr. NWO - t.j. vedomé otroctvo, vedomá lož za cenu možnosti pokračovania ľudského života - vláda Antikrista (použ. kresťanskej terminologie), 2)Príchod Božieho kráľovstva (použ. kresťanskej terminologie).

101985

13.04.2006 11:58

Zpráva o izraelském vlivu na USA rozpoutává širokou debatu

RE: Jaky je rozdil

Brano 87.?.?.?

Len doplním: ľudský život má zmysel len dovtedy, dokedy sa môže opierať o existenciu niečoho vyššieho - Boha, ktorého ľuďom od počiatku sveta zvestovali zakladatelia svetových náboženstiev, ktorí veľmi dobre vedeli čo činia. Ak sú tieto náboženstvá systematicky vykoreňované a do popredia je kladený len človek (ako boh) s jeho stále sa zvyšujúcimi konzumnými požiadavkami, sprevádzanými jeho aroganciou a egoizmom - tak je situácia s nami (všetkými - ani tí najbohatší nemôžu byť toho ušetrení, nech by sa proti tomu snažili zabezpečiť akokoľvek) naozaj zlá. Bez morálky a úcty k Bohu a k svojmu blížnemu (a tým aj k sebe samému) existencia človeka na zemi zostáva už len krátkou epizódou...

103350

19.04.2006 10:18

Zpráva o izraelském vlivu na USA rozpoutává širokou debatu

RE: Jaky je rozdil

Brano 87.?.?.?

Ak by sa niekomu podarilo Boha definovať (čo je samozrejme holý nezmysel)tak by to znamenalo definitívny koniec všetkého bez možnosti znovuzapočatia vesmírneho cyklu, t.j. pokračovania života vo všeobecnosti. To, že veríte, že váš život je dobrý a uspokojujúci len ako súhrn uspokojovania vašich zmyslov a nimi diktovaných potrieb vám veľmi nezávidím. Dúfam, že si v krátkom čase o bohu utvoríte lepšiu mienku.

103770

17.05.2006 09:44

Postřehy našich amerických krajanů

RE: Neuvěřitelné!

Brano 84.?.?.?

Ja som zástancom potratov. Aspoň sa tak nedostanú "do obehu" potomkovia mravne znehodnotených matiek (súk).
žiaľ neviem nájsť vhodnejší pojem, ovšem uvedomujem si že žena, ktorá schvaľuje interrupciu je urážkou aj pojmu "Suka". Na niečo tak ohyzdné jednoducho ani nemám slov...

P.S. ženy a nevyhovárajte sa opäť na nás mužov: ste emancipované, a tak ste SAMÉ ZODPOVEDNÉ za svoju poctivosť - ja to za Vás robiť nemôžem a ani nehodlám.

(Prosim, vratte se vsichni, kteri jste zareagovali na Babu Blazkovou, k tematu. Vcetne i pani Blazkove. Nechte si to tema na jindy. Klidne nekdo z vas muze k tomu napsat clanek a tak rozvinout debatu. E.)

106155

17.05.2006 12:12

Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

RE: Velmi slušné ultimátum !

Brano 84.?.?.?

Musím s Vami súhlasiť: akýkoľvek konkrétny svet stál, stojí a vždy bude stáť (dokiaľ sa nedovŕši) na lži (podlosti, slabosti ako zákonitých prejavov nevedomosti o Sebe samom). Pozitívna sila je silou Ducha, t.j. silou, ktorá rozpúšťa svet konkrétnosti do neviditeľnej Skutočnosti, ktorá nemá ani mena, ani tvaru a ani obsahu (tzv. Prázdnota potenciálne kladná - božské Nič, BOH SÁM OSEBE). Raz teda musí nastať a určite aj nastane ukončenie konkrétneho sveta, t.j. príchod Božieho kráľovstva na Zem - nástup Zlatého veku. To však bude (môže byť) len ríša Úplne ničoho. Akákoľvek konkrétna predstava o tzv. Zlatom veku je neúnosná a je dokladom nechápania Ducha (cieľa duchovného vývoja). Takže budúcnosť bude patriť všetkým - aj Slovanom, aj Židom, atď., pretože sa všetko zjednotí tak dokonale, že už nebude možné niečo z toho vyčleniť ako "konkrétne existujúce", resp. "odlišné od niečoho" - t.j. dôjde k naplneniu II. piliera Kristovho Zákona - Miluj blížneho svojho ako seba samého.

106171

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 13 073 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 2

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Měnové kurzy

USD
23,14 Kč
Euro
27,26 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,43 Kč
100 japonských jenů
21,93 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 995,32 Kč
1 unce stříbra
566,92 Kč
Bitcoin
272 028,25 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 222 269