Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Petr Gejdoš

Nalezeno 2210 příspěveků, 9 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.03.2006 16:28

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Všechny mytologické indicie naznačují, že jsme skutečně v této popotopní fázi pouhými pokusnými králíky. Před potopou lidstvo nebylo rozděleno na rasy. Po potopě bylo lidstvu dána omezená doba "od Olám po Olám", ve kteréžto době si lidé na planetě měli vládnout výhradně sami a ukázat své schopnosti vytvořit civilizaci, která by naplňovala určité parametry. Lidstvo pak již bylo ovládáno pouze nepřímo a s takovou občasnou "logistickou podporou" - tedy sem tam nějaký prorok a nové náboženství, sem tam nějaký technický vynález a podobně...

Až v posledních cca 100 - 120 létech se začala opět projevovat zvýšená ingerence. My zde v Evropě to známe hlavně v provedení jako tzv. "Mariánská zjevení". Ze zvyšující se naléhavosti obsahu těchto zjevení lze extrapolovat a odhadnout, že čas "od Olam po Olam" se končí zhruba nyní.

Otázka ras s tím přímo souvisí !! Kdyby vývoj lidstva celou nám danou dobu probíhal dobře a dosáhl těch určitých parametrů, dnes by již na planetě převažovala pro nás zdanlivě nová rasa - zkombinovaná ze všech tří ras - která však patrně by byla zhruba ekvivalentní té původní ideální lidské rase, rase stvořené před potopou.

Zapomeňte na evoluční "strom života" - evolučně člověk prostě nevzniknul, to už si nalhávají pouze anebo nevinní a svedení laici, anebo již vzteky bez sebe evolucionáři fanatici, kteří se nemohou jaksi smířit s tím, jak zde věda viditelně selhala.

Šimpanzi, orangutáni a gorily jsou velmi vzdálení "bratranci", kteří se navzájem nemohou pářit - tedy mohou, ale bez potomků... [velký smích]

Kdežto počínaje Inuity na severu a konče Patagonci na jihu, v tom Hotentoti, Bantuové a Pygmejové v Africe, nebo australští černoši a Papuánci v Oceánii, Číňani, všechny ty indočínské národy, všelijaké kmeny na Sibiři, Laponci, Evropané, prostě všechny lidské rasy a rody - ti všichni nemají žádný problém mít zkřížené potomky.

Když uvážíte, že ti prolhaní evolucionisté budou klidně tvrdit, že genetické změny se projeví až za desítky tisíců let, zároveň uvádí stáří homo sapiens sapiens" na řádově 30 - 40 tisíc let a zároveň jakoby nevěděli o vzniku ras - tedy že pro ně údajně v tom není žádný problém, tak si rozumný člověk může nad nima leda jen zhnuseně odplivnout.

Já to schválně nerozvádím do hloubky, protože přímé důkazy nemám, pouze indicie. Ale zato silné a logické ! To co tvrdím má rozhodně hlavu i patu a dokonce i hluboký smysl. [smích]

97042

12.03.2006 16:30

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nikdo vám nebrání, vážená paní ! Lepší by ale bylo, kdyby jste uvedla madam nějaké argumenty, jinak si to strčte za ucho. [smích]

97043

12.03.2006 16:31

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ledasco zdánlivě nedává smysl - to ale přeci není konečný důkaz, že to smysl nemá. Koukněte níže, tam naznačuji vysvětlení !

97044

12.03.2006 17:34

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ta "hra" podle Vás není až zase tak nesmyslná.

Nastolím ještě jednu myšlenku, která to může objasnit. Lidstvo samozřejmě ve Vesmíru není samo - vždyť jsou zde minimálně alespoň tí ONI, kteří nás stvořili k obrazu svému. Podle toho všeho, co jsem za dlouhé léta o tom nastudoval, je planeta Země a lidstvo "na palubě" této planety v oblasti vlivu jisté kosmické konfederace sedmi různých civilizací - dokonce sedmi různých vesmírných ras - všechny však jsou humanoidní. Tito všichni členové oné "kosmické konfederace" se v hluboké minulosti podíleli na exploataci nerostného a biologického bohatství naší planety.

Nejméně jedna z těchto mimozemských civilizací si na naši planetu činí absolutní nárok - je to entita našich bohů Tvůrců. My lidé jsme byli stvořeni k jejich obrazu- Tedy přesně, jak jest v Bibli řečeno - ovšem než tento "reader digest" je lépe číst originály ze Šumeru ! Odtud totiž Izraelité svůj Starý zákon, zejména pak "Pentateuch" obšlohli a zlidověli do prostší formy, dnes známé jako Starý Zákon a z toho pět knih Mojžíše.

Prvotní hřích, který přišel zrušit Ježíš z Nazzaretu, zvaný taky Kristus, tedy tento hřích logicky není hříchem samotného lidstva ! Existuje jistý kosmický Zákon, nadřazený i našim Tvůrcům a ten zapovídá takové zásahy do vývoje života na planetách, kde se vyvíjí potenciálně inteligentní život. Naši Tvůrci potřebovali otroky na těžké práce a tak si genetickou manipulací stvořili člověka.

Ten hřích však nastal až v okamžiku, kdy biblický Had, v šumerských originálech jde o boha En.Ki, vtiskl poslední část tzv. "božské podstaty" do již skoro hotového lidského genomu - totiž první lidé se ještě neuměli množit sami ! Po tom posledním zásahu ale vznikl kompletní člověk se schopností samoplození. A to je ten hřích ! Hřích našich Tvůrců - provedli podle nadřazeného Zákona zakázanou věc - nepřípustným způsobem stvořili inteligentního tvora formou jakési "genetické zkratky" !

Naši Tvůrci museli v důsledku aplikace Zákona opustit planetu a ponechat lidem čas na rozvoj - na jakousi zkoušku "dospělosti". Čas od Olam po Olam. Teď zrovna se patrně tento čas končí. A lidé neuspěli - tedy podle onoho Zákona. Planeta Země připadne našim Tvůrcům a lidé nebudou sanováni jako celek, jako lidstvo, ale pouze jako jednotlivci. Toto vše plyne ze starověké mytologie není žádné opodstatnění být optimistou, že jsou to pouhé smyšlenky - vše totiž do sebe dokonale zapadá... [velký smích]

97058

12.03.2006 17:45

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No jo no, tak díky za uznání. [smích] Mrzí mě, že moje "nekonvenční osvětlování" raději není konvenční - bylo by nám lidem lépe a absolutní většina problémů lidstva by vůbec neexistovala. Dnes však již mé vědomosti o této problematice začínají dosahovat hloubky i šířky, která mi dává praktickou jistotu. Jistotu, že se věci neposunují dobrým směrem, že jsme to nevratně "zafujali" jako lidstvo "na capa !"

97060

12.03.2006 19:00

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Měl jste patrně na mysli věk "Káli-yugy", což pravda neblahá to doba. Pod vlivem "maji" jsme všichni jaksi z principu, tomu se nevyhne nikdo.

Hm - falešné náboženství ? Utrpení ? ještě nějaké navíc ?? [překvapení] [oči v sloup]

97074

13.03.2006 15:05

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Máme/nemáme dostatek času o tom diskutovat - okamžikem smrti však "legrace skončí" .. Tam v tom bodě je každý sám za sebe, bohatství, původ, barva pleti, cokoliv a nakonec i osudy uplynulého života - to v té chvíli prakticky nehraje či nemusí hrát žádnou roli. Roli hraje pouze jak duše vyspěla v ten onen okamžik, to ovlivní, kam se obrátí ! Podle ovoce poznáš strom. V tomto případě bude "ovocem" z našeho vezdejšího hlediska jediný mikro-okamžik přechodu ze života do neživota - míněno z pohledu života zde.

V ten mikro-okamžik se vše rozhodne. Ten, kdo již ví, jak je to s časem asi, ten ví, že onen mikro-okamžik je patrně mnoho mnohokrát delší, než celý život. Pohled na vlastní život a tento svět z bodu onoho mikro-okamžiku každému v tom momentu odhalí, co je či vlastně bylo ve skutečnosti důležité... [velký smích]

A pane, věřte si, čemu chcete, to je výlučně a pouze Váš problém. Já jsem to nikde v celé Bibli nenašel nikde psáno tak jasně, jak je to popsáno v Koránu. A přesto Vám říkám, že o kolik je to jasněji řečeno Koránem než Biblí, o tolik ještě více jasně je to v Bhagavatgítě než v Koránu. Nevím, jaké všeho druhu pitomosti vymyšlené máte na mysli - ovšem vůbec Vám nepřeji, aby jste až "v okamžiku bez návratu" zjistil, že ani ta Vaše jistota není jaksi jistá... [smích]

97244

13.03.2006 15:29

Poselství

RE: Ježíši Kriste, panenko Maria skákavá!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Hm, zdá se, že nechápete, že to nechápete. [smích]

97247

13.03.2006 15:41

Poselství

RE: Dobrý článek

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[chechtot]

97249

13.03.2006 18:56

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Teď jsem s hrůzou domyslel i jiný význam... To ...okamžikem smrti však "legrace skončí"... není míněno, že něco obecně skončí ! A nakonec možná ani ta legrace tam nebude chybět - tedy jak komu. [smích]

97270

13.03.2006 20:04

Čo je to rasizmus?

RE: Rasy - širší souvislosti.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

...legrace ještě bude... Naprostý souhlas ! [smích]

97280

13.03.2006 20:54

Německo již měsíc stávkuje

Zas ty širší souvislosti ??

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tichý, trpělivý a pečlivý pozorovatel se systémovým a ekologickým myšlením musel v duchu úpět hrůzou již hodně dávno - vše totiž souvisí prakticky se vším a to, co vidíme v Německu, lze tušit nebo již i vidět v různých fázích prakticky po celém světě.

Dámy a pánové - to je součást té obecné velké celosvětové krize, která na nás "kvačí" rychlostí zcela děsivou. Když svůj pohled "krutě" omezíme pouze na Německo a otázku sociálního neklidu, nemůžeme nevidět, že se jedná o jistý prototyp situace, známé i u nás v Česku, na Slovensku, na Ukrajině a "td. td. td." až kamsi do Mongolska a na Čukotku.

Zde máme ideální příležitost uvědomit si hrůzy "svobody, demokracie, liberalismu a konzumerismu" (fuj) a jasný příklad relativity ! Zatímco v zapadlé vísce na Čukotce vojenský felčar Čukča Ivan Ivanovič žehrá a přemýšlí o svém sociálním neklidu v duši, protože mu nějaký nástupce místního Sovětu odmítá zvýšit plat o tři solené lososy za měsíc, o petrolejových kamínkách do zemljanky-ordinace už ani nemluvě, tak Ukrajinec Voloďa Ostapovič je nespokojený s platem 1000 hriven v Kijevě v místním spičkovém špitále a sní velkolepý sen, že dostane místo na polyklinice v Košicích, odkud ovšem těsně před tím utekl pan doktor Ferenc Molnár za lepším do brněnského skoro-upadajícího špitálu, protože odtud s pocitem zneuznání utekl místní špičkový doktor a nyní již operuje za eura v Kolíně nad Rýnem. Kam momentálně utíkají němečtí doktoři - to netuším.

Zvolil jsem doktory, nicméně to platí pro všechny profese skoro identicky. Svět se otevřel a tím zmenšil. Všichni začínají vědět všechno - proč by nějaký Mongol honil kobyly a krávy po nekonečných stepích mongolska, když si 100x více vydělá v Česku na podpoře ? Hm ?? Tahleta sociální bouře, vlastně uragán - ta čerpá energii z nerovnováhy. Někdo si žije jako prase v žitě, jiný jako prase v hnoji a někdo chcípá hladem... To je motor katastrofy, který se již urval z řetězu jákekoliv kontroly !

Do toho ale přichází nyní již "rychlá fáze" klimatických změn, kolaps finančního systému světa, kolaps světové energetiky, kolaps potravinové základny světa, zatím neurčité ET hrozby, kolaps ekologické rovnováhy, hrozby zatím blíže neurčených pandemií, hrozba vymizení magnetického pole Země, hrozba posunu geografických polů a .... no šlo by pokračovat ! Ale toto stačí ! Vše souvisí se vším. Nikdo nedá na sny o holubech na střeše a drží si urputně svého vrabce v hrsti ! [smích]

97286

14.03.2006 14:39

Německo již měsíc stávkuje

RE: Zas ty širší souvislosti ??

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To Mexiko Vám se vši počestností závidím. Někde jsem četl, že Latino-Američané obecně a Mexičané zvláště jsou "lidé budoucnosti". Velmi pohodoví a hodní lidé - je to tak ? Dívejte se pořádně a "nasákněte" tu atmosferu.

Já byl vloni skoro měsíc ve Španělsku a byl jsem docela unesen tou "neupachtěnou lehkostí bytí". Myslím, že ten anglo-saský duch vzájemného "ojebávání" byl světu skutečně "čert dlužen" !! [smích]

PS Za rok 2012 neručím, vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo dříve...

97491

14.03.2006 20:50

Manželský dialog

RE: To je přesný...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[chechtot] Jste jim to nandala !

Jinak ale - řek bych že je to tak "fifty fifty" ! Tak to asi i panbiček myslel, když to projektoval... [smích]

97578

15.03.2006 15:37

Manželský dialog

RE: To je přesný...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

... zde na Zvědavci se schází vyloženě elita mužů. Takové, ktere běžně nepotkáte. Samý vzorný (starostlivý) manžel a otec. ...

Hrklo ve mě jak v pendlovkách ! Tak mě si odfajfkujte, že tady zřejmě nepatřím !! [smích] [velký smích]

Já jsem hrozně lenivý, zásadně dělám jen to, co mě baví. Na druhou stranu ale je pravda, že mě baví a tedy dělám ledacos, co by nikdo asi za zábavné neshledal ani omylem - mimo jiné třeba že rád doma vařím a uklízím. Vaření je jedno z mých zřejmě nesčetných hobby. A strašně lituji, že dcery jsou již dospělé a frnkly do světa, ne že bych byl pedofil [velký smích] , ale lépe, než s děckama jsem se jaksi nikdy s nikým necítil. Divné, že ... nojo, každej je nějakej...

97689

16.03.2006 16:14

Projekt na zničení Ameriky

RE: USA=celosvětová hrozba

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Uz jen samotny fakt toho,ze syn byvaleho presidenta se stal sam presidentem je odstrasujici a dokazuje nam zhrouceny stav tzv. "americke demokracie". Amerika je nefalsovane, skutecne imperium...

Inu ano, To je zajimavy aspekt - dynastie "demokraticky volených diktátorů". Sice se skutečně konaji jakési volby, aly ty už jsou jen tak "pro forma", že jo. Moc by mě zajímalo, jaká je procentuálně šance, že se Američani ještě přece jen dokáží "ztopořit" ?? [pláč] Tady nám prostě a jednoduše chybí pan "leho" - ten by nám to vysvětlil a nemuseli bychom propadat beznaději... [velký smích]

97780

16.03.2006 21:28

Registrované partnerství schváleno...

RE: ???

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Co vy (pane Zorba) ?

Ano, to je ta správná otázka. Protože homo... prostě vymřou, ale pana Zorby by byla věčná škoda, kdyby vymřel i po meči, i po přeslici, i jakkoli, kdo by se potom stavěl ... [velký smích]

97861

20.03.2006 20:17

Útok v Jerichu

RE: Komický článek

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nepleťte si právo a spravedlnost, tyhle dva pojmy mají jen málo společného.

To je ale čistokrevný cynismus, pane. A ani to historicky není úplně pravda. Ve starověku vznikaly státy na základě poněkud vyšších principů a to "spíše" mravních.

Vzhledem,k mému věku a vývoji v Evropě již nepředpokládám, že bych stihl skončit v nějakém uprchlickém táboře.

Hm, pokud nehodláte umřít do 5 let, Vaše naděje se může ukázat lichá.... Vývoj v Evropě sice nějak vypadá a to docela na první šup optimisticky, ale nepleťte se - pod povrchem toho zdánlivého klidu a míru to docela "nadějně" vře... [velký smích]

98793

20.03.2006 20:50

Chystá se další jedenácté září?

RE: taky se obavam ze uz neni cesty zpet..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nevím sice proč, ale "trpím vnitřně" jistotou, že nemá smysl se takto připravovat !?! Opět bych vzpomenul jistého biblického pána, co pravil "nehledejte poklady na zemi ... hledejte je na nebi !". [smích]

98802

20.03.2006 21:49

Chystá se další jedenácté září?

RE: zdravim z Mexika pane Gejdos..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

... dostal jste vzkaz??

Koukam - jsem jaksi pozadu... Jaký vzkaz ? Jinak - po krátké mírné zímě semka na Moravu zřejmě předčasně dorazilo jaro, což způsobilo, že začínám mít jaksi méně času na PC. Čili lehce zazávidím Palenque, leč mé myšlenky letí ven, do Příííírody !! Snad ten konec světa nebude... [smích] (ale Larry v Qeenslad naznačuje, že bude..)

No jo no - Američani. Každý dostane zaslouženě přesně to, co si zasloužil. A podrobnějším zkoumáním by se nejspíše vždy prokázalo, že každý dostal, co si nakonec vždy sám přál... [smích]

98826

20.03.2006 22:10

Registrované partnerství schváleno...

RE: Je to tragedie

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Zdravím ! [smích]
... je velice zdrave a proto jsem si jist, ze jsou na tom charakterove lepe nez ma generace ...

Totéž si myslím i já, že jádro je zdravé. Ale celek ne ... V Bibli je hodně přirovnání, kterak správná víra ve společnosti zapůsobí jako "kvásek do těsta - celé pak prokvasi...". Bohu žel - totéž ale platí i pro jisté "základy mravní zkázy" - taky může celou společnost prokvasit. Tomuto času se říká "věk Kali Yuga" - "věk zkázy". Po každé zkáze příjde obnova, pak rozvoj a rozkvět a pak zase zkáza.

Ti nejlepší lidé jsou vždy na počátku, v době obnovy. Ale jsou nepříjemné příznaky, že tentokrát nebude obnova, tedy pro současný druh člověka. [zmaten]

98831

20.03.2006 22:18

Registrované partnerství schváleno...

RE: nechapu o co vsem jde?!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ze mě se začíná asi stávat taky homosexuál či co !! Kdysi mě tu "vzrušoval" leho, dneska koukám, další pozoruhodný myslitel, co mě vzrušuje. [velký smích] ještě, že Vy to vždy tak pěkně napíšete a já se přestanu vzrušovat...

98835

21.03.2006 22:20

Útok v Jerichu

RE: Komický článek

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jako exemplární příklad státu na vyšším principu založený je starověký stát Israel. Samozřejmě bych dozdůvodnil takových států více. Ale u starověkého Izraele netřeba nic zdůvodňovat - stačí si přečíst Starý Zákon. Čím dále do současného věku se však ta morálnost vzniku a udržování států jaksi zhoršuje až jsme opsali skoro celý kruh a jsme opět u státu Israel - tentokrát ale toho novověkého. To je absolutní příklad totálního cynismu a popření jakýchkoli práv od Boha.

Israeliti mě udivují. Takové postupy Bůh - a víme všichni, že Bůh je jen jeden - nemůže zároveň tolerovat a zároveň apelovat na "lásku k bližnímu svému" u lidí obecně. Zde prostě nastává jistá morální singularita, kterou vytvořil Bůh s platností i pro sebe !

Právo a spravedlnost jsou rozdílné pouze u lidí - vězte však, že je absolutní jistota, že obecně platné je, že právo a spravedlnost kráčí stejnou stezkou ! Akorát lidé svým zkrouceným a deformovaným náhledem to nevidí. Čistému vše čisté ! U Boha bojného a poctivého člověka právo a spravedlnost splývají. Čím více je člověk zhovadilejší, tím méně se takovému člověku zdá právo a spravedlnost jako nějak související. To je ale každého jeho věc, neni-liž pravda ?? [smích] Totiž - čistému vše čisté !

99213

22.03.2006 18:27

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Energie je v zásadě jen jedna a její množství se sice fyzikálně vyjadřuje v J (joule), ale my můžeme klidně i v litrech (nafty) a podobně. Vždy, když máte někdo chuť si ulehčeně "zavejskat", že už je lidstvo zachráněno, protože "... zrovna někdo vynalezl auto na vodík ..." a podobně, tak bych jej poprosil, aby se zamyslel, odkud ten vodík vezme, když zůstaneme u toho příkladu s auty na vodík.

Abych to vůbec "správně dovybarvil" smysl té mé rozhořčené úvahy - uvedu ještě příklad, kterak někteří přitroublí zelení chtějí zachránit svět pomoci biopaliv, konkrétně biolíhu, přidávaného do benzínu.

Tak si to představte - základní přiblblá zelená premisa je, že budeme přidávat líh, vyrobený ze zemědělských produktů (například obilí) do benzínu pro auta a tím ušetříme jednak dovoz části ropy nutné pro výrobu toho nahrazeného benzínu, zadruhé pak vůbec snížíme globálně spotřebu energií z fosilních paliv.

Já teď nevím sám, jestli tyto úvahy oněch "zelených" vyvěrají z prosté neznalosti energetické bilance takového procesu, nebo zda se jedná o úmyslnou a tedy značně zlomyslnou mystifikaci. Totiž něco jiného z hlediska ekonomiky je, když z obilí uděláte líh a z něj pak whisky, kterou pak prodáte litr za 300 - 1000 korun. Ale zcela jinak to vypadá, když zjistíme, že pokud zde jako hodnotu uvažujeme pouze jen tu energii coby energii paliva do auta, potom jsou ti s prominutím blbci zelení zcela vedle ! Totiž na 1 joule v biolihu spotřebujeme asi 2 až 3 joule energie při vlastní výrobě. Kdyby se mi tak moc chtělo, jak moc se mi nechce hledat podrobnou energetickopu rozvahu takové výroby biopaliv, tak bych ji našel a doložil bych hladce, že tato myšlenka jest produktem totálně chorého mozku !! [velký smích]

Takhle totiž může uvažovat pouze ignorant, který si nevšimnul, že ty pole se musí orat, podmítat, osívat, válcovat, hnojit, sklízet. Ten zemědělský produkt se musí jako osivo nakoupit a na pole přivezt, pak po sklizni odvézt, skladovat, fermentovat, vykvasit, vypálit. Onen výpalek musí být na 99%, protože vodu si lít do benzínu asi nebudeme. Na tohleto vše je nutná energie, která několikrát převyšuje výsledek v biolíhu ! Odkud tuto energii ti přitroublí zelení chtějí vzít ? (napovím zlomyslně - z Temelína ... [chechtot] )

(poznámka) Když píši "zelení", nemám na mysli nějaké konkrétní zelené, třeba ze strany "zelených". Mám na myslí ty neurčité, duchem poněkud ochablé jedince, kteří už se těší na auta jezdící na vodík a podobně, kteří v tom vidí záchranu světa, což je stejně již nemožné.

99424

22.03.2006 20:28

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Fukuyama: Konec dějin se odkládá na neurčito

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Proč si to myslíte ? Mi z toho takový závěr nevyplynul.

99491

22.03.2006 21:10

Kam kráčíš, Zvědavče?

Tento boj skončí, až nebude, kdo by zhasnul ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Vladimíre, Zvědavec je stále dostatečně provokativní a námětů zdaleka neubývá, naopak. A nenechte se mýlit, že teď "být in" znamená kritizovat USA. To jste podle mého názoru poněkud podlehl výběrovému efektu.

Když udělám takový "teoretický průzkum veřejného mínění na dálku" v okruhu svých známých, tak bych klidně vsadil, že na USA "nadává" pouze asi tak 5-10% lidí. Obráceně - přesvědčených příznivců USA je taky do 10% - tem zbyteček asi 80% nemá na blbosti (= rozuměj na internet a vážné se zamyšlení nad světem) prostě čas !! Takže nemají anebo žádný názor, nebo proměnlivý.

Náš "euro-atlantický svět" je v těžké krizi a fakticky v agonii. Jenže vidět to příliš není, nic totiž není vyhraněně černobílé, aby to bez treninku bylo vidět. Takže - vidět je to dobře, ale jen pro toho, kdo ví, na co se dívat. Náhodný návštěvník Zvědavce, pokud je dostatečně hloubavý, ten zde získá docela neskutečný rozhled. Nikdo nikdy není natolik "obrychtovaný", aby se nemohl ještě poučit.

Já zde na Zvědavci kolikrát tiše žasnu, když si při čtení vcelku zdánlivě "lehké diskuse" najednou uvědomím, že - "vida, to mě ani nenapadlo, taková souvislost !"

Teď značně nadsadím - doufám, že si někdo neublíží mlácením se smíchy pod stolem ! Ale činnost Zvědavce je skoro na Nobelovou cenu za mír ! Jsem si totiž jistý, že se zde lidi hladce vyventilují, ohladí hroty svých paranoí, přinesou či získají informace a rozhled.

Jediné, co ale jistým způsobem nesu jako lehkou ztrátu, je ztráta "elementu typu leho". Vím - probíralo se to ze všech stran. Mi ale se tak trochu stýská, ačkoliv jsem jej já sám nazval "válečným štváčem a zločincem".

99509

22.03.2006 21:18

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Pravda

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Leda nějak změnit téma...

To příjde docela brzy samo, silou událostí ... [velký smích]

99516

22.03.2006 21:52

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Tento boj skončí, až nebude, kdo by zhasnul ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A je tam vůbec něco nového ? Myslím na Nezvědavci. Já nad tím uvažoval, že kdyby Nezvědavec fungoval na stejné bázi (softwarové), že by možná bylo zajímavé sem tam přejít tak říkajíc "na nepřátelskou půdu" si rejpnout. Takhle, jak jsem to naposledy před asi 3 měsíci shlédnul to tam stojí skutečně "za prd" !

Totiž leho, kdyby byl poctivý a kdyby zde ještě na Zvědavci coby Ferda mravenec přispíval, by se musel asi dost omlouvat za některých svých asi 3000 zcela zcestných přízpěvků, které by dnes již nebylo třeba vyvracet, neb se již vyvrátily jaksi samy. [smích]

99543

22.03.2006 22:09

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Fukuyama: Konec dějin se odkládá na neurčito

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Přesně tak - můžeme se absolutně spolehnout, že veškeré mezinárodní smlouvy nemají ani cenu papíru, na kterém jsou natištěné. Až pak to příjde, budou ty smlouvy platné nanejvýše "na podpalku".

Někdy, když mě jímá prostý "živočišný strach" z té budoucí hrůzy, si říkám "kéž bych se toho nedožil". To je těžké poraženectví - mozek totiž je "normální magor" a v okamžiku, kdy tam kdesi v koutě se ozve tato poraženecká myšlenka, tak mozek okamžitě začne kárat ve smyslu "..a na děcka svoje nemyslíš, že ty si to budou muset vyžrat všechno samy ??"

Hm ... život je jeden z nejtěžších.

99558

22.03.2006 22:15

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Starý známý pan kema a jeho víra. Máte pravdu a tu budete mít tak dlouho, dokud ji nepřestanete mít, to jste asi chtěl říci hlavně. Víte pane, svého času jste mě docela vytočil, doufám, že ty statistiky sledujete průběžně. (Já ano ..) Což by potom ale, vzhledem k tomuto příspěvku znamenalo, že Vy žádné statistiky vlastně ani nepotřebujete... [velký smích]

99561

23.03.2006 15:54

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Zvědavec

Petr Gejdoš 83.?.?.?

...trochu se bojím,že přestanu rozlišovat tu realitu fiktivní ... a tu snad skutečnou...

To je to, co by každého mohlo a možná i mělo děsit - když pak ne děsit, potom nastartovat do stavu maximální ostražitosti. Totiž zjištění, že nejfantasmagoričtější scifi může být nudně fádní proti naší "domácí" skutečnosti... [smích]

Žijeme ve skutečně schizofrenním světě ..

Možná ten svět takový není, ale my lidi máme tak doku...ný pohled na svět. Měli by jsme vždy hledat nějaké jednodušší a energeticky méně náročné varianty. Což zde znamená, že svět je v pořádku a lidi nejsou v pořádku.

99733

23.03.2006 16:31

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Tento boj skončí, až nebude, kdo by zhasnul ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Přesně tak ! Zrovna jsem cosi takového chtěl napsat a chvála Bohu jsem se mrknul, co přibylo - a ejhle, již to psát nemusím ! A jinak tady na Zvědavci si troufnu říci, že je málo přispěvovatelů, kteří by byli skutečně anti-ami zaměřeni. Dokonce si troufnu tvrdit, že po delší soustavnější diskusi bychom se shodli i s panem Zorbou, že to vlastně myslí poněkud jinak.

Myslím si, že vždy je výhodnější a levnější se domluvit, než si "rozbíjet huby" navzájem. Bylo by skutečně moc pěkné a povzbuzující, kdyby Amerika získala zpět svého dávného ducha svobody [smích] po dobrém !! [smích]

99746

23.03.2006 17:08

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Přesně tak ! Já jsem to jinými slovy vlastně taky napsal výše, ale teď jsem si uvědomil, že to asi opravdu nemusí být pro někoho jednoduché si uvědomit, jak se celá ta věc má ve všech souvislostech.

Lidé si obecně neuvědomují, jakou obrovskou energii je nutno vkládat do toho, aby jsme měli "za a pod zadkem" celou tu obrovskou infrastrukturu, která pak umožňuje takové samozřejmosti jakože někdo si vleze do vany s teplou vodou, spláchne na WC, sedne na letadlo a zajede na veletrh někam, zajede autem k pumpě a nabere benzín, zajede do hypermarketu a tam nakoupí atd. atp. a vůbec.

Tato naše společnost skutečně spotřebovává více energie, než je schopno Slunce průběžně dodávat a tedy pokud nenahradíme fosilní paliva jiným palivem, které taky již hotové někde leží, pak se nutně taková společnost prostě zhroutí do sebe. Diskuse je zbytečná, zákon o zachování energie a hmoty neúprosně platí a hotovo. Lidi by si to měli zavčasu uvědomit !! Není cesta ven, Bohu žel...

Respektive - ta cesta tu je, ale jako by nebyla - cesta "zpátky na stromy" !! [velký smích]

PS
Slunce přirozeně je jinak dostatečným zdrojem energie, solární konstanta je nějakých 1420 W/m2 a planeta má plochu průmětu na Slunce cca 128 milionů km2. Plyne z toho celková energie cca 28 MW/osobu při 6,5 miliardách lidí na planetě - to je přece dost, že ? Ale potom by jsme museli jíst kamení asi, protože by tu byla tma !! Nelze zároveň mít v ruce koláč a zároveň jej sníst - jedno nebo druhé ! A vůbec - matyka a statistika - to je sviňa ! [velký smích]

99753

23.03.2006 17:41

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ano, pane kema, mám co říci ! Pro vaší informovanost - tučně zvýrazněný text je Váš a pod tím vždy je můj, tedy ten, co mám k Vám říci !

Ze totiz kazdy dalsi pokles uz beztak podhodnoceneho dolaru povede jen ke zvyseni vyroby ve Spojenych Statech, dalsimu snizeni nezamestnanosti a oziveni ekonomiky.

Nepovede to ke zvýšení výroby, pane kema, mýlíte se jako skoro vždy. Leda by úměrně tomu byli ochotní Američané zchudnout a není mi jasné, jak by mohli být ochotní zchudnout, když se jím ještě stále i dnes lže, že jen a pouze oni jsou nejlepší a mají budoucnost jistou.

Ze kazdy negativni trend (a tim nizka hodnota Americke meny nesporne je), ma i sve dobre stranky.

Ano, zde souhlasím, s tímto zcela vágním tvrzením nelze nesouhlasit.


Tak pane Google funguji ekonomiky kapitalistickych statu uz nejaky ten patek a proto si vzdy trh najde z kazde krize cestu ven.

Pane kema, je mi docela trapné se opakovat - mýlíte se. Vůbec totiž neberete v potaz dynamiku vývoje a Váš pohled na svět je statický jako pohled na fotografii. Jenže svět se nikdy nepřestal měnit a tedy Vaše úsudky byly pokud vůbec platné jen jednu mikrosekundu. Vaše tvrzení, že se kapitalistické ekonomiky s krizí vždy nějak vyrovnaly - ano ! To samé lze potom ale říci o i člověku, který se topí - totiž, že umí plavat. A to pak platí až do okamžiku, než se utopí. Tak jestli to myslíte takhle - potom máte pravdu Vy... hm, ale to je poněkud nesmyslná samoúčelná pravda.

Spojene Staty maji navic vynikajici infrastrukturu a nesmirne mnozstvi kvalifikovanych lidi.

Pane - to se mi již ani nechce komentovat.

Tem kteri cekaji blizky krach americke ekonomiky a dolaru bych rad doporucil, aby si nasli jinou zabavu.

Je to skutečně nezábavné, každá jiná zábava je zábavnější. Pane, předpokládám, že zde na Zvědavci se vyskytuje jen velmi málo takových, kteří by to USA skutečně přáli. Bude to totiž mít negativní dopad na celý svět. Jestli ale Vy jste si jistý, že to ani omylem nehrozí a podle toho, jak si myslíte, že : "Spojene Staty maji navic vynikajici infrastrukturu a nesmirne mnozstvi kvalifikovanych lidi.." to asi fakt myslíte vážně, nemůžu neříci, že moje zvědavost na Vás velice stopla.

Ani ti nejmladsi se toho totiz nedoziji.

Ano, mnozí se toho fakt nedožijí ! Bohu žel, ale nebude to stářím.

99756

23.03.2006 20:58

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ano, myslim si ze mam pravdu. Dosavadni vyvoj tomu ostatne nasvedcuje.
Vase (dle meho nazoru) zmatene filozofovani a temne predpovedi budoucnosti budou mit smysl jen pokud se naplni.


Přesně tak. Čili Vy máte výhodu, že tvrdíte něco, co je dáno stávajícím stavem. A tímto statickým pohledem na věc, kdy si myslíte, že to tak bude navěky, si namlouváte že máte pravdu prostě a jednoduše Vy. A o mně tvrdíte, že moje prognoza je zmatená a temná a jediné, co ji ospravedlní bude, když se splní.

Čili to obrazně zopakuji - Vy jakoby říkáte, že ten člověk, co se plácá ve vodě a řve "pomóóóc !", tak že ten člověk je skvělý plavec s osobitým leč skvělým plaveckým stylem. A o mě, který říkám, že ten člověk se prostě topí říkáte, že temně cosi předpovídám a zmateně filosofuji a že pravdu bych tedy mohl případně mít pouze tehdy, až se ten člověk utopí.

Tak jo, teď mám jasno. [smích]

PS Škoda, že si o tom potom nebudeme moci podebatit, protože pak v USA ta skvělá infrastruktura již nebude fungovat. Totiž, jestli v USA stačí na rozpad energetické sítě i hodně horké léto, co v případě poněkud větší katastrofy ? Hm ? Hodně lidí má ve zvyku říkat "...kdybychom to byli bývali věděli, tak bychom tam nebyli bývali chodili ...!, čímž chtějí naznačit, že jim to nikdo neříkal. Ačkoliv říkal.

99809

23.03.2006 21:39

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Tento boj skončí, až nebude, kdo by zhasnul ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To ano, ovšem to je zhola nemožné.

Já stále tak nějak věřím či spíše doufám, že se Američané dokáží vzpamatovat z té letargie, zahleděnosti do sebe a vlastního blahobytu, nebo tedy alespoň toho, co za blahobyt Američané považují.

Velmi bych přál těm nejprůměrnějším Američanům, aby mohli přijít pobejt k nám na Moravu. Aby viděli, co je to "humánní společnost". Společnost lidí, kteří se furt blbě neusmívají jako mentálně postižení, kteří chodí pěšky na pivo nebo na nákupy, kteří jezdí na výlety na kolech, kteří masově chodí na houby atd atp. Prostě lidi. To by moc pomohlo.

Hodně by tomu mohlo pomoci, kdyby předpokládaný kolaps dolaru nevedl k občanské válce, což však je vysoce pravděpodobné. protože Američanům vládne dolar a ne demokracie.

Pane Zorba, věřím či doufám v možnost toho, že kdyby jsme mohli soustavněji probrat celou problematiku, že bych Vás dokázal přesvědčit, že ta světlá budoucnost světa není v tom, že vojensky porazí svět Ameriku a Izrael. Bohu žel, tohle právě ale hrozí a já v tom tedy žádnou světlou budoucnost nevidím, naopak ! A sám patrně časem i bez takové "plodné delší diskuse" dospějete k názoru, že jste se prostě dneska v hodnocení mýlil. Což je lidské.

Pokud ale dojde vysloveně na Vaše slova a Vaše postupy řešení této otázky, bude to řešení všeobecně zničující a nikdo na tom nevydělá a všichni na tom prodělají. Takový svět by se Vám, pokud by jste se jej dožil, zaručeně nelíbil a tím spíše by jste pak asi litoval svých dnešních názorů. Hm...

Připodotýkám jednu velkou podivnost a použiji pana Nostradama. Nostradamus je z celé plejády všech proroků jediný, který mluví o rozvoji lidstva po skončení prvního desetiletí 21. století. Ti ostatní již dále jakoby neviděli - nebo nebylo nic vidět ?? [velký smích]

99832

23.03.2006 21:56

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pokud ovsem prileti cerne slunce Nibiru a rozmackne nas bez jakehokoliv varovani jako mouchy, davam za pravdu jiz nyni.

Vím, že to myslíte silně ironicky, ovšem zareaguji na to zcela věcně. To černé slunce Nibiru nás nerozmáčkne, v tom lze šumerské astronomii vcelku důvěřovat. Naše Sluneční soustava je znázorňována jako soustava dvou sluncí nejen v Šumeru, ale třeba i v Egyptě. Dogonské mýty dokonce zcela adresně tvrdí, že to druhé slunce Nibiru je "přivandrovalec" ze soustavy Siria.

A představte si to !

Dneska již věda dospěla k představě, že dokonce naše známé Slunce, tedy to, co vidáváme na obloze doteďka, je se svou soustavou planet dokonce subsystémem Siria ! Čili pane, současná věda se již začíná blížit k vědomostem, které si mohla ovšem zadarmo přečíst v 5000 let starých záznamech.

Patrně odtamtud pochází naši tvůrci, bohové Šumeru. Pane kema, dnes ještě buďte ironicky, sarkastický, cokoliv. To je právě rozdíl mezi náma - já se dívám za obzor a mluvím o tom, co bude, Vy se díváte pod nohy.

99845

23.03.2006 22:08

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Na Ameriku má každý svůj názor

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Njo, tak trochu plky plky, ne ? [smích] V současném světě ani poměr sil 1 : 100 ještě nic neříká, kdo nakonec v případném konfliktu zvítězí.

Nelze to stále posuzovat očima stratega, který měl problémy již ve II. světové a který mívá vzrušující sny o vyhraných bitvách na Marně a u Sedanu !

99854

25.03.2006 12:50

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jenže pane - to je fakticky již pouhopouhé zoufalství !

Tady je naprosto nezbytné položit zcela srozumitelně a hlavně srozumitelně pro všechny (!!) "na stůl" fakta o tom, jak na tom tato "rozežraná společnost" vlastně skutečně je. A nikoliv takhle přicmrndávat a dávat lidem falešné naděje. A to, co Vy píšete, ačkoliv skutečně určitým nadlepšením současné zoufalé situace je, přesto ale pane se Vás musím sugestívně zeptat - "co to je tady to Vaše kulové ... proti věčnosti a nekonečnu ?"

Vy takoví lidé si jen lehce žehlíte pomuchlané svědomí. Protože ve skutečnosti takové unylé snahy situaci fakticky zhoršují. Dávají totiž - a to se již vlastně opakuji - lidem falešnou naději, že to je jaksi řešitelné, když začnou třeba třídit odpad a podobně.

Nikoliv ! Je to jen a pouze odvádění pozornosti od skutečných problémů ! Připomínáte mi pane tímto situaci, jako kdyby kapitán na Titaniku těsně před potopením nařídil posádce udělat na lodi důkladný úklid. Když bych se měl k Vaší tirádě vyjádřit zcela bez obalu, nebylo by to příliš slušné.

100125

25.03.2006 13:12

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jestli to zase najdu... [smích]

100130

25.03.2006 21:03

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Z čiré zvědavosti se Vás zeptám.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[smích]
No jo no, tak jste mě dostal. Samozřejmě jsem se narodil - dýchám, oblékám se, jím, jezdím autem, bydlím a topím atd. atp. - pak zemřu a ještě užeru kus energie v krematoriu. Máte pravdu. Teď se Vám přiznám k jedné věci - skoro celý život se snažím žít co nejskromněji, nikoliv však asketicky, právě se zřetelem na to, že to vnímám snad celým tělem tu hrůzu, kterou zde těch skoro 7 miliard lidí na planetě Země činí. Takže ačkoliv se Vám to teď mohlo jevit jako útočné vyhlášení na Vás, není tomu tak - to pomuchlané svědomí mám já sám a Vám jej přisuzuji na základě úvahy, že "...podle sebe (a některých atributů) soudím tebe...(což není výraz tykání, ale ono úsloví)".

To největší zoufalství, které jsem v předchozím příspěvku vzpomínal - to již dobře 40 let sdílím sám, já to totiž studoval a jako profík v této problematice pracuji a již v hlubokém "husakismu" jsem se profesně dostával k velmi podrobným a hlubokým informacím ze světa. Vím tedy toho dost, abych jsa případně slabší povaha šel a "hodil si mašli" !!

Takže se omlouvám. A kdybych věděl o nějaké tuzemské (míněno tu na této planetě Zemi) cestě záchrany, neopomenul bych se o tu úžasnou vědomost podělit. A proto vyzývám ke spíše nehmotné cestě bytí, respektive méně hmotné. To nicméně ale je věc zcela individuální, tak jako neexistují dva lidé se stejnými papilárami, se stejnou iris, se stejným vědomím - tak neexistuje univerzální návod, jak té cesty dosáhnout. A nejsem si jistý, jak je bezpečné vůbec o tom psát. [velký smích] To je totiž zcela strategická informace, kterou mají před očima doslova úplně všichni a prakticky vůbec nikdo to nevidí a nechápe...

100191

26.03.2006 13:42

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Máte pane Zorba dobré styky, máte můj obdiv, to soudím podle :

Stačí se podívat jaké jsou plány a přípravy států jež by mohly válčit, jaké války se vedou a jak. všechno je to tak jak to popisuju.

Co bych za to dal, moci taky koukat do tajných plánů příprav budoucích válek třeba někde na generálním štábu v Pekingu, v Jeruzalemu nebo v Pentagonu, oddělení plánování, pododělení "Supertajných operací", pracoviště "Tajné zbraně". A to zase Vy máte to štěstí a jste o tom všem velmi dobře informován. Závidím... [velký smích]

A že máte pravdu, to dokazuje historie - podívejte se do historie a uvidíte, že války se vedou stále stejně, prakticky od první zdokumentované bitvy, ve které Kain klackem na hlavu porazil Abela až po dnes - stále stejná strategie - "bác klackem do hlavy !!"

100273

26.03.2006 16:23

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Toto ale adresujte nejvyššímu strategovi Zorbovi... [chechtot]

To Zorba tady fantaziruje, řekl bych asi tak ve stylu, že nafoukáme gumové matrace, naložíme na ně cepy a narovnane kosy a přeplaveme na nich Atlantik. Vylodíme se ve Washington, vymlatime to tam - tuším se tomu říkalo "Spanilá jízda" - a bude po ftákách. S bojovým pokřikem "Za stranu, za lidi !!" nebo to má bejt "Zasrané náledí ??" [smích]

100293

26.03.2006 20:50

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Tento boj skončí, až nebude, kdo by zhasnul ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nikoliv to beru zle, nýbrž přesně jak píšete.. [smích]

Je v zásadě jedno, jestli zde cituji proroky, nebo jsou to mé vlastní prognozy. Totiž - spíše ta druhá možnost je ta správná a plody-nosná. Tedy to ode mě berte jako nikoliv proroctví, ale výsledek docela hluboké analýzy.

Chápejte to obrazně tak, že vykládání proroků je, jako když jdete na horskou tůru a v mlze a vánici se orientujete podle občas nalezených značek, potažmo tyčí sem tam trčících ze sněhu. Musíte být zkušený turista/horal, aby jste nezabloudil a došel tam, kam jste původně zamýšlel. To, že dojdete - to je spíše dobrý výsledek onoho zdatného turisty, než toho značení. Obojí je ale nutné, to značení přeze svou strohost přec jen ukazuje správnou cestu.

Amerika podle mě se skutečně porazí sama. Dnes je na planetě několik center, která jsou fakticky zvenku neporazitelná. Ale zevnitř ano. Amerika je jedno takové centrum a vojensky zvenčí není porazitelná.

Jenže teď použiji "návěstí" pana Nostradama - avizuje na zhruba současnou dobu velkou ekonomickou krizi Ameriky, která je nastartovaná tím, že padne zlaté krytí měny. Dokonce tím nepřímo datuje zahájení té krize - patrně rok 1972/1973. Dokonce vzpomíná "petrodolar" - "...jiný způsob hodnoty z černé hmoty...". Horkou fázi procesu pak Nostradamus umisťuje taky docela sic nepřímo, ale jasně datovaně - "... nedaleko milenia ...". Vzpomíná několik astrologických aspektů, které to pak umisťují na rok 2002 nebo 2004 nebo 2006 a pak až 2012 !!

Nostradamus sice nejasně, pro mě ale jasně ( [smích] ), mluví o vnitřních bojích v Americe, hojném použití právní zásady "soudce Lynch" a o tom, že Amerika tímto přestává působit jako světová velmoc. A taky ale mluví o určitých útocích zvenčí, které by šlo identifikovat jako teroristický útok zbraněmi hromadného ničení všech známých typů. Nikoliv však to bude hlavni příčina mocenského úpadku Ameriky. Je to příčina ekonomická - USA jsou evidentně a zcela typicky tzv. "přeexponované imperium". Ten "samosešup" se dá popsat na základě historických fakt docela přesně.

A k tomu, že po porážce Německa bylo dobře - éch, ani nebudu reagovat, máte příliš zdá se veliké mezery ve znalostech... [smích] Pan editor nás zabije, příliš jsme odbočili...

100380

27.03.2006 14:16

Kam kráčíš, Zvědavče?

RE: Na Ameriku má každý svůj názor

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ano, souhlas. Čína je dnes potenciálně patrně největší nebezpečí. Strateg Zorba sice zatím bojuje na život a na smrt s Amerikou, ale i jemu to nutně přeci jen musí dojít, jak se věci mají. To není možné, aby ne...

100502

27.03.2006 16:30

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tleskám pane X !

Je vidět jedna věc, nechápal jsem zřejmě, že někdo něco takového může nechápat. Leč může. Já se touto problematikou zaobírám již řadu desetiletí a rovněž je to již více než 10 let, kdy jsem si vypočítal "definitívní konec" ! Prostě jsem zjistil, že tak, jak lidstvo sestavilo tu svou současnou rovnici života, tak jediný výsledek jejího řešení je "kolektivní sebevražda". A dokonce - když ovšem vyloučím totální jadernou válku, potom to, co dnes se na světě děje, je patrně nejvíce efektivní způsob sebevraždy lidstva, druhu údajně "homo sapiens sapiens".

Mi se obrazně kudla v kapse otevírá, když ze všech stran furt někoho slyším, jak rozšiřuje tyto "zelené nesmysly" mezi lidi - třebas to s tou biomasou. Ono to vypada na první šup rozumně, ale jinak je to skutečně pouhé nepochopení. Je pak trapné, když někdo o sobě tvrdí, jak mu na srdci leží ochrana životního prostředí a hnedle v návaznosti rozvine takovou myšlenku. Tím o sobě hned řekne, že tomu vlastně nerozumí. Obrazně místo neekologických železných hřebíků navrhuje si zatlouci vlastní rakev hřebíky bronzovými - údajně ekologickými. Na faktu té "rakve" to ovšem nemění vůbec nic..

Já o tom vím již hodně dlouho a ten čas do dnes jsem nejčastěji ze všeho bádal, zdali a jak tomu šlo či snad ještě jde zabránit. Můžu každého uklidnit - nešlo tomu zabránit vlastníma prostředkama ! Tuto planetu ničíme již hodně dlouho a naše generace je pouhým dědicem tohoto stavu, bez možnosti vycouvat.

Dospěl jsem k tomu, že jediná cesta možná je cesta individuální duchovní, na materiálním poli pak maximální šetrnost se zřetelem nikoliv na odvrácení katastrofy, nýbrž pro umožnění více jedincům dospět k řešení. Jiná cesta není, tedy já takovou nevidím - to uznávám není totéž. [smích] Smutné...

100526

27.03.2006 16:36

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A dodal bych pro rozumbrady typu "kema" - záchrana lidstva byla možná, kdyby nevzniknul kapitalismus !! Lidstvo si kdysi mohlo svobodně vybrat - údajnou svobodu, soutěž a smrt - nebo nemateriální kolektivistický a spíše asketický - avšak život... [smích]

100528

27.03.2006 19:32

Nezmyselné obete

RE: Situace je vážná *nikoliv však zoufalá !*

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To se jeví být správným postupem, jak zabezpečit nerušený rozvoj lidstva dalších aspoň tisíc let. Já bych v tom případě navrhnul jisté vylepšení, které by zaručilo nerušený rozvoj lidstva po dobu limitně se blížící nekonečnu - převedení lidstva do virtuality.

Prostě a jednoduše navrhuji vytvoření superpočítačové sítě a všechny lidi bych nakopíroval do pamětí této sítě. Konkrétní člověk, převedený do virtuálního stavu by fakticky žil dále virtuálně a jeho fyzické tělo by bylo biodegradováno za účelem znovuvytvoření eko-rovnováhy na fyzické planetě Země. Ve fyzické podobě by zůstalo jen omezené kvantum jedinců, jednak by se jednalo o takové, kteří by se z programu virtualizace mohli vyplatit (a bylo by to tedy hóóódně drahé !), nebo kteří by byli nositeli jistých žádoucích a jedinečných genetických vlastností. Dále samozřejmě by se jednalo o správce sítě.

Takto by se fyzicky reálné lidstvo drasticky zredkovalo a přestalo by antropologicky ovlivňovat planetu. Vybraní fyzicky žijící lidé by se vlastně jakoby vrátili do "ráje" ! Virtuální a reálné lidstvo by navzájem samozřejmě dále komunikovalo - podmínky ve virtuálním světě by byly nastaveny tak, aby virtuální jedinci chápali tento svět jako reálný fyzicky a právě naopak, aby ingerenci skutečného fyzického světa do toho virtuálního chápali a vnímali jako jakési duchovno, virtuálno, nadpřirozeno. Vliv reálného světa do virtuálního světa by se navzdory určitému počtu těch ingerentů unifikoval tak, aby vytvořil formu vlivu jakoby BOHA.

Přirozeně - ti virtuální lidé v počítačové síti by byli podstatně úspornější z hlediska spotřeby energií a surovin, nebot by se fakticky jednalo pouze o nutnou energii na chod počítačů a na údržbu, potažmo upgrade onoho nutného hardware. Přitom by fakticky dále tito virtuální lidé vytvářeli složité předivo vztahů, citů, ideí, vynálezů atd. atp. ..

Pokud by se systém podařilo rozvíjet, bylo by možno vytvářet nové paralelní virtuální světy a tak lidstvo virtuálně expandovat do takto expandujícího virtuálního Vesmíru. V těchto paralelních světech by pak šlo modelovat odlišné fyzikální zákony a provádět tak mnohonásobné výzkumy. Výsledky tohoto virtuálního výzkumu by se prakticky experimentálně ověřovaly v reálném světě.

Pokud by se virtuálně podařilo vyřešit všechny ekologické problémy, umožnilo by to skutečnou znovuexpanzi tentokrát již opět reálných lidí do okolního vesmíru.To mi cosi připomíná... [smích]

100600

27.03.2006 20:01

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: Nemohu odolat,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nad touhle diskusí jsem se ohromně pobavil a držel jsem všem palce, ať to vydrží co nejdéle. Já prostě žasnu, co vše se dozvídám a jak může někdo uvažovat. Uvažovat ? [smích]

100613

27.03.2006 20:13

Nezmyselné obete

RE: Situace je vážná *nikoliv však zoufalá !*

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No, já to nenapsal náhodou - totiž ten výše stručně navržený virtuální svět je vůbec nejpravděpodobnější naše "virtuální realita".

Takto totiž lze úplně všechno vysvětlit zcela logicky a bezbolestně. Pozoruhodné je, že všechna velká a beztak i ta ostatní malá náboženství víceméně takovou představu uspořádání světa vysloveně evokují. A že jsem toho již přečetl hodně, tak mi vůbec nečiní problém si to takto živě představit a uvědomit.

100617

27.03.2006 20:59

Nezmyselné obete

RE: Situace je vážná *nikoliv však zoufalá !*

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Vidím, že nejen Zorbovi bych doporučoval číst si takové ne moc útlé knížečky, jako je třebas Bible či Korán či Bhagavatgítu. Totiž - potom by se každý dokázal hlouběji zamyslet, zda skutečně je důkazem fyzické existence třebas to, že na sebe mákne a citi, že maká !

Uvedu příklad:
Představte si, že večer se Vám chce spát, tedy se umyjete, vyčistíte zoubky, oblíknete pyjamas a zalehnete do postýlky. Jelikož jste byl příjemně znaven, hned usnete a hnedle se Vám bude zdát sen. V tom snu budete příjemně unaven a bude se Vám chtít spát. Tedy se umyjete, vyčistíte zoubky, oblíknete pyjamas a hup do postýlky a hned usnete. [smích]

A hádejte, co se stane v tom druhém snu ? No samozřejmě - situace se ve stejném pořadí opakuje - umytí, zoubky, pyjamas, postýlka a sen a tak stále dokola, jak je libo, třebas 100x !

No a teď už to nebudu prodlužovat, protože se v tom kterémsi snu ozve hrozná rána a celý dům i s postýlkou se zachvěje, jako by bouchla bomba. Vy vyskočíte z postele a jdete zjistit, co se stalo. To, co způsobilo výbuch je teď zcela vedlejší, mě ale zajímá tohleto:

Jste si jistý, že jste se probudil ze všech těch snů do skutečnosti ? Nebo jste se probudil z patnáctého snu do snu čtrnactého ? Tedy - mákněte si v tom snu na sebe - cítíte se ? Tak co, sníte ? Bdíte ? Vždyť některé sny jsou tak zoufale reálné, že jsou z toho potom naškrobené prostěradla ! [smích] Navenek se tomu říká poluce, ale ty sny !

Tak mi nepovídejte, že nemáte rád amarouny... Protože i to, že koukáte na Zvědavce se Vám jen zdá...

100630

28.03.2006 20:44

Jak to bude vypadat na obecním úřadě aneb co nás ještě čeká...

RE: Halóóó halóó

Petr Gejdoš 83.?.?.?

I když menšiny - jak které

Hm, jestli je pravda, že nějakych třebas 80% lidi prý s tím jakože souhlasí, jestli je pravda, že těch homo- je viditelně 4% a doopravdy třeba 10% - potom my (taky se hlásím) jakože normální tvoříme taky docela menšinu jen nějakých 10%. Neměli by jsme bejt taky nějak chránění a pozitívně zdiskriminovaní ? [smích]

100838

29.03.2006 14:44

Lesbický par vinen vraždou

To je jakési nepochopení...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

V zásadě však je to skoro "putýnka", jakou má úroveň onen článek, kterým se startuje diskuse. Zde, a to si zcela úpřimně myslím, je hlavní váha a význam v diskusi, si tedy alespoň já myslím ! Tady přece není hypermarket myšlenek, kde si každý pohodlně zajde, vyberete "do košíku" myšlenku a "zchytří" - zde je třeba spolupracovat, namáhat se, myslet a až v rámci diskuse vytvořit skutečnou úroveň. Což zhusta bývá.

Tedy - leda, že bych pana editora špatně pochopil. Já to zde pochopil tak, že tu úroveň děláme my, diskutující. Článek na začátku - to je jen takový věchýtek suchého klestí, kterým se podpálí oheň - oheň diskuse.

Zvědavec jako takový - "ten název, ta firma" - to je jen hřiště, na kterém si hrajeme, startovací článek určí o čem bude hra - nic míň a nic víc. A jak kvalitní bude ta hra - to již záleží na nás, na mě, na Vás a td. . A pan editor dělá rozhodčího, ukazuje žluté a červené karty a vůbec.

Je samozřejmě jasné, že kvalitní článek má předpoklady rozdmýchat rychle a kvalitní diskusi. Nemusí to ale být vůbec pravidlem, já osobně bych na kvalitě onoho startovacího článku ani nijak extra netrval. Kvalita toho startu je spíše dána aktuálností, naléhavostí a co já vím, než v brilanci postřehů a úplnosti argumentace. To by jsme třebas pak ani neměli co k tomu dodat... [smích]

A tedy - účel snad byl splněn - skoro až didaktickou formou je naznačeno, co vše lze čekat. Akorát, že jaksi poslední dobou je to tady "pře-homováno".

100953

29.03.2006 16:14

Lesbický par vinen vraždou

Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jen mě tak napadlo, že by vše mohlo být ještě zase trochu jinak. Na planetě je nějakých skoro 7 miliard (sedmička a za ní devět nul) lidiček. A toto číslo se stále zvětšuje, sice již nikoliv procentuálně tak dramaticky, jako třebas před 10 - 20 léty, přesto ano.

Víme všichni dobře, že "něco" je špatně. Že ačkoliv se člověk sám sebe zove pyšně "člověk přemýšlivý", ve skutečnosti není až zas tak velký rozdíl v životních projevech a výsledcích mězi těmi "přemýšlivými" lidmi a pouhými kvasinkami. Lidi stejně jako ty kvasinky se množí, žerou, vylučují a to tak dlouho, až vše vyžerou a promiňte ten expresivní výraz "zdechnou". Jestli chcete někdo vidět, jak zřejmě dopadne tato planeta - naložte si do demijonu takové jednoduché domácí víno.

Nemusíte hned shánět hrozno a dělat extra kvalitní víno. jako demonstrace stačí 10 demijon, 2 kg cukru svařte v 5 litrech vody s kávovou lžičkou kyseliny citronove, zchlaďte na 20°C a nalijte do demijonu, dolejte cca 4 litry čisté vody 20°C. Do toho vmíchejte 50 gramů obyčejných kvalitních kvasnic a vsypte 20 gramů hrubě drceného anýzu. nasaďtě do špuntu "bublátko", ať máte představu o vývoji kysličníku a pozorujte... [smích]

Uvidíte asi milion-krát zrychlený vývoj, než jaký prodělává lidstvo. Kvasinky se budou rychle množit a v demijonu to bude hučet "životem". Pak ale se "životní prostředí" kvasinkového světa začne jaksi zhoršovat - to jak bude stoupat obsah alkoholu - metabolitů kvasinek. Taky začně chybět potrava - cukr. Ke konci již budou kvasinky metabolizovat i tu kyselinu citronovou a pak se začnou žrát navzájem.

Lidstvo je ve fázi, kdy v té kvasinkové paralele cukr - přirozená a kvalitní potrava - je již "jen pro někoho" a žerou se nahrážky. Pomalu nastává fáze kanibalismu. Jen se dívejte ! Co nás - lidstvo - čeká !

No a potom Vás třeba taky napadne myšlenka - nebylo by lepší, aby se lidi raději moc nemnožili ? A když už bez toho sexu jaksi nemůžou bejt - tak ať si hrají homosexuálně ? Já neříkám, že to tak musí být, ale co když je to jedna z mnoha použitých cest omezení růstu lidstva ? Jako by to někdo řídil ?

100972

29.03.2006 19:44

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A tož to tedy by mě pane Zorba zajímalo - kolik by nás (Čechů) podle Vás (Zorby) asi mělo ideálně být ? Teď je nás i s cizinci asi 10,3 milionů. Tedy, mělo by nás být 20 milionů ? 30 milionů ? 50 milionů ?

Třebas Bangladéš má rozlohu cca 144 000 km2 a asi 125 milionů obyvatel. A uživí se - sic nic moc, ale ano. Česká republika má rozlohu asi 79 000 km2 a tedy by zde klidně mohlo podle vzoru Bangladéše žít klidně podle Vás třebas 70 milionů - byl by jste pane Zorba spokojen ? Kam až taková to Vaše "chamtivost" sahá ?

101014

29.03.2006 20:04

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Stejně by ale od "panbička" bylo pěkné, kdyby sem tam semhle na lidstvo kouknul trošku častěji a ne jen jednou za 400 roků - tak jako když si po 400 létech šlofíka vzpoměl na Izraelity v Egyptě - že ano ! To by si totiž pak musel ráčiti povšimnout, že jaksi už skoro nikdo nerozumí tomu, co to skrzeva ty proroky naplodil do Bible - dneska lidi nemají sílu na jeden zátah přečíst obrázkové přitroublé noviny Blesk, natož aby četli a chápali Bibli. Já tedy tomu jaksi asi zřejmě nerozumím, ale kdyby panbiček měl skutečně úpřimný zájem, tak by se o ty lidi staral snad přeci jen trochu více, ne ? A ne, že je vlastně navede do těchto sraček, ve kterých teď žijeme a pak se nám kdesi na nebi škodolibě vyšklebuje a vyhrožuje "Posledním soudem" ... [zmaten] ((pardon ! [smích] ))

101018

29.03.2006 20:14

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Absolutní souhlas ! Já jsem si rovněž jistý, že lidstvo kvůli vysoké koncentraci začíná blbnout. Kdesi jsem četl, že průměrný člověk je schopen smysluplně ve své paměti zařadit a udržovat cca stovky dalších osob - tedy jakoby takovou vetší rodinu. Cokoliv je nadto, již přestává správně zařazovat a vede to k otupělosti a úpadku pocitu sounáležitosti.

Dnes si takovou pohodičku může dovolit jen důchodce na okraji nevelké dědiny. Již na maloměstě v tom začne každý "lítat" a ztrácí se u něj ty správné vztahy. Jestli ten úpadek lidstva fakt není v tom prostém faktu přemnožení. [zmaten]

101025

29.03.2006 20:25

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nejsem si jist, jestli myslím to samé - ten pokus s potkany. Ale skutečně - četl jsem o takovém potkaním městě, kde vědci vytvořili podmínky pro postupné přemnožení a studovali sociální jevy v tomto potkaním společenstvu.

Zjistili zcela zarážející poznatky - chování tohoto společenstva bylo fakticky identické s chováním obdobných společenství lidí. Zjistili zvýšenou agresivitu, zvýšenou "zločinnost" (navzájem si třeba kradli vystýlky hnízd), otupělost, pokles přirozených aktivit, zhoršení imunitního systému, bla bla bla - prostě, jako by byla řeč o moderní lidské společnosti. Prosím - zopakuji to - toto vše zjistili vědci u přemnoženého společenství potkanů !

Čili ta diagnoza je jasná - člověk potřebuje, aby jeho jakási "ochranná zona" kolem jeho osoby nebyla příliš narušována, jinak se jeho chování bez ohledu na chtění či nechtění změní k horšímu. A to v současném přemnoženém lidstvu nelze již zabezpečit. Lidstvo je prostě přemnožené !

101028

29.03.2006 20:37

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No já jen, že Ježíš kázal, že třeba hledat jednu zbloudilou ovečku a sto ostatních nechat klidně tak. Tady ale je 6,5 miliard zbloudilých oveček a nikdo se o ně nestará, zato asi o těch deset kusů nezbloudilých jako by se staral... Přece to nebudete klást za vinu mi ? Tedy ale pak komu vina, napadá Vás někdo odpovědný za ten s prominutím bordel na Zemi ? Někdo jiný, než ten jediný, který by to dokázal řešit a jaksi se mu nechce ?

Proč se skoro každý den zjevoval Izraelitům na Sinaji a na nás zvysoka kašle ? (Prosím berte to tak trochu jako trapně humornou nadsázku - ovšem s velmi hořce pravdivým podtextem..)

Mi z toho vyplývá jediný přísně logický závěr - jsme těsně před obdobou "Potopy světa" ! Tam tehdy taky "vrchnost" vybrala nějakého praotce Noe a na ostatní se vykašlal - a to ačkoliv to bylo zcela proti smyslu toho, co kázal Ježíš.. Přece Noe nebyl ta zbloudilá ovce !!

101033

29.03.2006 21:27

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Já bych se k Vám skromně přidal, totiž v tom, že muž a žena mají spolů kooperovat a že nikoliv někde v Bibli je řeč o nějaké nadřazenosti ! Výjma snad toho, že když panbiček "hnal bičem" Adama s Evou z ráje, tak za to, že Eva Adama údajně svedla k hříchu (údajně prvotnímu, což dneska slavné vatikanisty vede k tak zoufalému blábolení, že nevěřím, že tomu vůbec někdo rozumí !), tak prý bude její chtíč pod kontrolou muže a navíc v bolestech bude rodit.

Nevím, co autor Genesis při sepisování vlastně konzumoval, ale procent to muselo mít hodně, neboť napsat, že "...velmi zvětším útrapy tvého těhotenství, v bolestivých porodních křečích budeš rodit a budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude panovat.." - to je docela síla. Toto pak je vtloukáno věřícím ovečkám, že je prvotní hřích -cha cha ! Na co podom vyráběl Hospodin člověka jako muže a ženu, jednomu dávaje nádobíčko "ven" a druhému "dovnitř" ?? Však taky neznámí autoři použili při podpisu pseudonym Mojžíš.

Nelze totiž mluvit o zvětšování něčeho, co neexistuje. Rození dětí předtím nebylo, nebylo tedy co zvětšovat. Z první části druhého výroku .. budeš po muži dychtit (míněno evidentně sexuálně) plyne, že to panování v druhé části výroku není míněno jako ovládání ženy mužem obecně, nýbrž výhradně při aktivitě při sexu. Což stejně ani pravda není, takže nevím nevím ! [velký smích]

Já bych doporučoval číst Bibli každému - je to skvělá četba a člověk se nestačí divit. Má někdo zájem o horory - čtěte Bibli. Má někdo zájem o techniku - čtěte Bibli. Je někdo založen na krváky - čtěte Bibli atd atd !!

Bible sama o sobě je prostě a jednoduše důkazem o tom, že to bylo vše trochu skoro docela jinak, než nám vykládají pánové z Vatikánu. Ostatně dnes je již prakticky jasné, že Vatikán je hlavní sídlo Satana, tedy se není čemu divit. Ostatně bude Vatikán (i celá Církev) za tu tisíciletou permanentní lež, bludařinu a ritualizované modloslužebnictví po právu ztrestán a zničen - vsadím kecky, vysvětlím !

101049

30.03.2006 15:41

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Se slzou lítosti špatně v koutku oka tajenou přičiním ještě jednu zdánlivě jízlivou poznámku - s dovolením, snad neurazím... [velký smích]

Člověk, když se tak "prokousává" starozákonními příběhy, nemůže si nepovšimnout jisté nedůslednosti zde prezentovaného "šefa nejvyššího". Při tvoření planety Země nechá na planetě růst rostliny dříve, než stvoří Slunce. Ne, že bych zpochybňoval všemohoucnost - je to ale divné, ne ? Při výrobě lidí tyto stvoří - "jako muže a ženu stvořil je" a pak stejně na Adama přivede dřímotu a teprve vyrábí dodatečně ženu podle mizerného výkladu překladatelů z žebra - ve skutečnosti genetickou manipulací.

Po dost dlouhém čase však zase, zřejmě si dal asi 1650 let dlouhého šlofíka, usoudí, že to s tou sebechválou přehnal - tvrdil přece vždycky, že vše stvořil správně, že ? - že se mu jím stvořený svět nelíbí a sešle "Potopu světa" - aby zahladil nepovedeného člověka, co na co myslí, to jen špatně myslí, jen Noe zřejmě ne tak, ten myslel dobře. Proč ale zahlazoval i zvířata ? Taky se něčím provinila ? No nic - ale ledva dospěl k rozhodnutí, že vyvolá potopu, zase se mu v hlavě rozleželo a jak malý kluk potajmu jde radit Noe, jak si má ztlouct ze dřeva "archu" a jak má do ní nabrat od všeho živého po dvou i více párech.

No nic - zachránilo se lidstvo, i suchozemské tvorstvo - tedy ta potopa nebyla nic platná - stejně jsme v tom světovém bordelu dále. Po potopě, která skutečně byla zbytečná, stejně zase lidi chacharovali dále, chtěli si postavít věž do Nebe. Tady zase vrchní šéf mluvil k nějakým podřízeným, než začal lidem mást jazyky. Ach jo, od té doby jsou jazykové školy, bylo nám to třeba ?

Račte si ale povšimnout, že z nějakých důvodů se stále slovo "šém" překládá jako jméno - přitom já nevím - ta věta pak nedává žádný smysl - cituji "...věž s vrcholem v nebesích a učiňme si proslulé jméno(=šém= ??), abychom nebyli rozptýlení po celém povrchu země..." . Tady stejně jako u slova "kabod"=kbd= ?? cosi nehraje.

Kdybychom použili správného výkladu slova šém a kabod, jednalo by se o raketu či létající těžký stroj. Ach jo...[velký smích]

Zajímá se vůbec někdo o Starý Zákon a všimnul si, že se tam mluví o něčem úplně jiném, než nám to vykládají všelijací lháři a mystifikátoři z rodu vatikánského ? Že je to kompletně srozumitelná zpráva o "mimozemšťanech" a jejich sice zázračné, leč přec jen pouhé technice ?

Všimne si do prkýnka už konečně někdo, že zrovna teď probíhá další konec cyklu, tak řečeno času "od Olám po Olám" ?? Že ani před biblickou potopou to nebylo jiné ? Že se třebas již zítra můžeme probudit do ošklivé situace a jen se divit ?

Zpráva je ve Starém Zákoně, napsali nám to i jiní proroci, že oči mají, leč nevidí... Ptali se Jana Pavla II. - co tedy dělat. Odpověd byla stručná - modlit se !!

101147

30.03.2006 15:47

Nová železná opona

RE: bozemuj, to jsou blaboly....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A i mě by to zajímalo.. [smích]

101149

30.03.2006 19:50

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jsem tak trochu zděšen - já žiji v představách, že to, co píšete, že to je to nejnormálnější, co by mělo být ! [překvapení] Bible s tím nemá co do činění - v každém člověku je poselství Bible v podstatě zakomponováno geneticky - to je ta lidská přirozenost, která by vyplula - nebo měla vyplout ? - na povrch, kdyby jsme se zbavili těch hnusných kořistných ideologií !

Nejsem rasista, ale lidi rozhodně nejsou stejní a rovnoprávní ! To ať si každý vytluče z hlavy. Geneticky je to dáno a podle mě to není vůbec o barvě kůže. To dělení na lidi a nelidi jde napříč rasama. Až to jednou příjde - katolíci to slibují jako Poslední soud, tak bude ta masa rozdělena na lidi a nelidi - vsadím kecky !! [velký smích]

101209

30.03.2006 19:58

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nedal jste mi moc možností se někam zařadit ! Totiž - já Bibli potřebuji v každém případě - je to moje vůbec nejčtenější kniha všech dob. A beru ji smrtelně vážně. Jenže - zcela jasně nejsem nad Biblí a s určitostí nejsem ani pod Biblí. Ovšem zdráhám se uvěřit, že bych byl podle těch charakteristik, jak Vy píšete tak zvaně v Bibli ! Tedy, že bych byl tak "dobrý", protože jsem člověk velmi velmi pochybující na každém kroku.

Ale jinak s Vámi dokonale souhlasím.

101213

31.03.2006 14:39

Její a jeho deníček

RE: IQ vs EQ

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Rene - to je přesně ono. Charakterizoval jste to zcela přesně a mám to štěstí taky to zažívat takto - vždy jsem si myslel, že normálně. Skoro jsem se lekl - kdyby jste nepsal o tomto : To vite zahrada, kralici, slepice, rybareni, houbareni, akvaristika. kde se vyskytují "klíčová" slova kralici, slepice, tak bych se lekl, že to píšete o mě !! [smích] Jsem totiž z města, tedy bez králíků a potenciální ptačí chřipky. Jinak ale jako přes kopírák... [smích]

A k té Vaší zcela poslední větě, to je úplně dokonalá esence receptu na údajně "nepovedenou mládež". Jak totiž si kdo ustele, tak si i pak lehce, neni-liž pravda. Lidi hořekují, hořekují na druhé, leč většinou jaksi nevidí, že sami to tak chtěli a udělali.

101343

31.03.2006 16:57

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ac jim to jednou dojde a reknou NE, budou mit mocni tohoto sveta po vtakach. Je to vse 'v lidech'.

Smutne ale je, že ti mocní to samozřejmě taky ví a jen se diví a smějou do "hrsti", že jim to furt tak s těma vojáčkama (málem jsem napsal "lehama" ) dobře vychází ! Protože totiž náhradní řešení je již připraveno !!

Budou to soukromé armády, chystá se totiž, respektive ne že se chystá, ale jest již nachystáno, že se bude "válečná mašina" privatizovat ! Tam je peněz !! Jak by nám špičkový "kapitalistický ekonom" kema vysvětlil, za peníze takoví klidně vyvraždí celou vlastní rodinu - to jsou ty "blahé" důsledky vysoce humanní společnosti onoho typu, fakticky se jedná o důsledky tzv. "demokratického kapitalismu". Vojáčků bude stále dost ... zeptejte se na nezvědavci leha !

101364

31.03.2006 17:21

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Kvasinky su kvasinky a ludia su ludia. Ludia narozdiel od kvasiniek si dokazu svoj zivotny priestor prisposobovat, dokazu sa sebaregulovat ...

No to se na to podívejme ! [smích] Takže jakoby chcete naznačit, že životní strategie lidstva je lepší, než kvasinek, bakterií, virů, mravenců, žížal atd ? Tak to je ale smůla, že kdybychom se vsadili, kdo že má tu strategii lepší, tak bych jsa vítěz z toho nic neměl.

Nicméně klidně vsadím kecky aspoň teoreticky, že až bude druh hominidů "homo sapiens sapiens" na planetě Země již jen tragickou minulostí, tak kvasinky zde budou dále spokojeně kvasit ! [smích]

No a s tím Marsem - to jste pane vystřelil z ohromného kanónu na cíl nedůstojné této ráže velikosti - a ještě jste se minul. Vy patříte patrně k nadšencům. Kdo by podle Vás jakože dneska měl mít ty technologie k osídlení Marsu ? USA ? Rusko ? Čína ?

(prorocká vložka)Sybila, královna ze Sáby, se zmínila, že Bůh umožní lidem vstoupit na Měsíc a tím to skončí ! Kdesi v Koránu je to zopakováno s tím, že tímto započíná konec světa, pane ! (konec prorocké vložky)

Vy se vidíte vítězně na Marsu a zatím se rodná planeta mění kompletně na pouště - to Vás nezneklidňuje ? Taková zvláštní a zdrcující disproporce mezi údajnou schopností lidstva a praktickými výsledky ? Co řeknete na to ?

101372

31.03.2006 20:23

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Já Vám ale vcelku rozumím. Je to tak řečené "bhakti".

Když jsem byl zcela mladý - ani jsem to netušil.
Když jsem byl již méně mladý - vzpouzel jsem se takovému "nesmyslu".
Když už jsem byl tak středověký - zklidnil jsem hormon, zjistil jsem totiž, že by to mohlo dávat smysl.

Dneska vím, že jediné, co má smysl - je "bhakti".

Divné, že ?

101416

31.03.2006 21:14

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Já tam vstoupil a nejde ani tak o otrlost. Mi to přišlo, dalo by se říci - až líto ! Že byl, či vlastně asi stále je (!) leho divný patron, to si lehce všimnul skoro každý. Ale že vznikne takové "doupě myšlenkové neřesti" a že jinak docela "mozkem funkční", ač orientačně lehce vyšinutý, leho skončí v tomto !?!? Hm - je mi to líto - ačkoli ? Říká se "Nesuď, neb budeš souzen... "

Ten člověk ještě asi neví, jaké jej čeká neštěstí, až pod vlivem DU zahapruje metabolismus. Že by snad i potřeboval, když už tělo ne, vzdělat trochu duši. A takto tam si ji tedy nevzdělá...

101435

31.03.2006 21:18

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nebyl a nejsem ve stavu rozrušení, napsal jsem to po zralé úvaze, dobře si Vás pamatuji... A tady toto, to se taky povedlo a je takto vlastně k věci ve Vašem stylu :Normalni, fungujici demokracie vazeni. Nic jineho.

101436

01.04.2006 12:37

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Néééé pane kema, já s Vámi přeci nijak nediskutoval ! To možná až nyní !

Já jsem Vás pouze móóóc vychválil coby vynikajícího ekonoma amatera, který by nám dozajista byl schopen vysvětlit, proč je to možné, že tak skvělý systém, jehož jste urputným zastáncem, plodí tak neuvěřitelně špatné výsledky, navíc vedoucí k devastaci planety a vyhubení lidstva.

Jinak proti Vám vůbec nic nemám, tedy až na to, že zřejmě bych měl přeci jen aplikovat ono pravidlo a'la - "Co to je ? Má to zobák jako kačena, kváká to jako kačena, při chůzi na krátkých nožičkách se to kolébá jako kačena. Tedy - je to kačena !!" [velký smích]

Já si Vás jinak pane kema nesmírně vážím, poté, co odsud zmizel leho, mám strach, že by jste tu nebyl třebas i Vy, což by byla nesmírná škoda. Vaše zcela věcné příspěvky přímo k věci a průzračná logika - to je pro mě zdroj ponaučení. Vy přeci nikdy planě netlacháte. Dodnes jsem Vám vděčný, jak ochotně jste mi věnoval svůj jistě drahocenný čas a vysvětloval mi kličky a zákoutí nevšedního amerického statistického postupu vyhodnocování stavu americké ekonomiky a zejména pak, jak dokonale jste překládal z americké angličtiny pro mě nebohého ony definice kolem postupu stanovování míry nezaměstnanosti v USA. Nikdy Vám to nezapomenu a zajisté Vám to vše jednou vrátím. [smích]

Vy samozřejmě jste si jist, že článek, který diskutujeme , je zcela nesmysl a že netřeba v USA tlumit hlas, když mluvíte o svých pochybnostech stran vlády a presidenta. Mi ale můj spoluotec (tchán dcery) kladl na srdce, abych s cizíma lidma o tom nemluvil, aby mě nepostihla nějaká patalie. Kdoví, jestli my dva, když mluvíme o USA, zda máme na mysli stejnou unii ?

101549

01.04.2006 12:57

Její a jeho deníček

RE: Monozí dnes věří...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Akorát nevím, proč říkáte: "divné". Já si myslím, že to je úžasné.

No však.. [smích]

101551

01.04.2006 21:26

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[chechtot] Taky bych Vám nahrál, chcete ?

101641

01.04.2006 21:36

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Češi mohli být kolem roku 2000 13-14 milionovým národem. A podívejte se jak to dopadlo. Já jen doufám že i současný vývoj porodnosti se změní a že se znovu začneme množit.

Tak z toho, co jsem ocitoval z Vašeho přízpěvku jasně logicky plyne, že Vám nejde o to, aby jsme nevymírali, nýbrž, aby jsme "hbitě přibývali". Proto jsem se ptal na Váš vysněný cílový stav. A ještě bych se optal, kdy začnete Vy se svou troškou do mlejna ? Podle Vašich výroků předpokládám, že Vy sám budete mit alespoň 5 dětí... [velký smích] Jinak by jste nebyl vlastenec a jak Vás tak znám, tedy že jste velký vlastenec, budete těch dětí mít ještě více. Ano nebo jo ??

101643

01.04.2006 21:40

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Je ovšem otázka: kolik lidí by vlastně mělo být?

To se ze Zorby snažím marně vymáčknout již nějaký čas. Samého mě zajímá, jak si to množení národa ten člověk představuje. Je ale pravda, že při jeho stylu válčení s USA bude potřebovat hodně vojáčků, sám to nevytrhne. A navíc - beztak si najde výmluvu, proč on sám bojovat bude jen "na hubě".

101644

01.04.2006 21:47

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A taky si nemyslím že by lidstvo bylo o nic víc agresivní než třeba před 2, 5 nebo 10 tisíci let.

Tedy - co příspěvek, to perla !?! Na tento češtin jsem již ve svých létech slabý, jak tomu lze rozumět ? Myslíte si tedy že by lidstvo byvalo nebylo o něco či nic, nebo ještě více ? A to i před 3,35 nebo 7,86 tisíci léty ? Pane Zorba, co Vy vlastně víte, kromě toho, že taky si nemyslíte... ? [velký smích]

101648

01.04.2006 21:51

Lesbický par vinen vraždou

RE: ...prázdný prostor

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Heršoft to sou mi vjecy ! A nízká porodnost je vždy spojena s morálním úpadkem, oproti tomu porodnost vysoká je v zemích kde jsou lidé kvalitní-tedy mravní. [velký smích] [velký smích]

101649

02.04.2006 11:38

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[smích] Máte pravdu.

Vcelku rád "zlehoulinka" čestinu przním, to uznávám, není to ale omylem či snad (doufám) neznalostí, nýbrž schválně. Jsem trošku znechucen současnou oficiální češtinou a protože za takové řekl bych "láskyplné prznění" se snad nestřílí, docela se tím bavím.

V té vazbě anebo/anebo bych neviděl vážnou chybu - dává to možnost extenze. Navíc bych to jako chybu vůbec neviděl - : Totiž - "Anebo tomu zcela jasně rozumíte, anebo z toho vzniká něco nepochopitelného ...", inu ale pak lze vsunout třetí "... anebo je to zcela fuk !" - co tedy ? Není tomu dobře rozumět, což je primární funkcí jazyka ?

Já hodně čtu a velmi často velmi staré "kousky" a žasnu, jak se ve skutečnosti jazyk vyvíjí. Nemůžeme přece být takoví časoví egocentristi, abychom zrovna lpěli jen a pouze na zrovna oficiální formě. Všimněte si ještě jedné věci - kolik se do jazyka dostalo slov z latiny a to díky křesťanství. Latina je fakticky skoro-zakladem hodně evropských jazyků a pak třeba nechápu rozhořčení některých zastánců jazyka, když brojí proti přejímání některých slov. Ruština (móóóc krásný jazyk !), angličtina nebo němčina jim vadí a při svých rozhořčených tirádách na obranu čistoty jazyka pak ale používají spoustu slov původně latinských. Divnééé... [smích]

101680

02.04.2006 11:49

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

... šmarja - to jsem přehlídl !

Tedy, já sám si dost nad tím zoufám, tedy nevím, co by to mělo být. To by nám vysvětlil určitě svého času pan Janek a možná teď pan Honza.

Mám na to nepodloženou domněnku, že se jedná o to, že ve Vatikánu, místo Petrova nástupce ve skutečnosti dlí Satan. To by mohla být ta ohavnost, ovšem - to již platí skoro pořád posledníchtisíc let, takže nevím... [smích]

101683

03.04.2006 07:37

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nikoliv. Na rozdíl od milionových armád pana Zorby, ozbrojených sudlicemi, řemdihy a cepy, tak já mám na mysli miniarmády, které nebudou zřizovány a operativně ovládány státem, nýbrž blíže neurčenými soukromými firmami. Tyto budou poskytovat službu pěkně "z ruky do ruky" na zakázku.

Je samozřejmé, že firma Bartošek s.r.o. nemá šanci, i kdyby vyhrála v loterii miliardu dolarů. Mluvíme o firmách, které patří těm, kteří již stejně neomezeně vládnou dnes. Právě dnešní stav už začíná nevyhovovat, stejně jako nevyhovují jakési státy a už vůbec státy národní, to jest ty zamilované státy páně Zorby.

Ti oni nechtějí žádné národní státy, vlastně žádné státy a jejich armády. Vždyť svět patří jim a i když národní státy již vůči nadnárodním korporacím a kapitálu již nemají žádnou váhu, stále se jedná o určitou možnost komplikaci a potenciálních problémů.

Rovněž války již nejsou uvažovány takové, jako třeba ta v Iráku. Je zde několik zcela otravných států, jako je třeba Čína či dokonce Vietnam, potom samozřejmě Rusko, takže cesta je stále dlouhá. Nakonec totiž taková spojenectví Iránu, Ruska, Číny, Indie, Brazílie či Venezuely dostávají navzdory prvopohledové nesmyslnosti zcela "novou šťávu", když to domyslíte.

Národní státní armády se stanou takovými policejními pořádkovými sílami proti občanským nepokojům, nadnárodní korporace dodají supertechnologii, rychlost a sofistiku v případě neposlušných = zcela určitým způsobem nebezpečných protivníků.

101838

03.04.2006 15:44

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Mám nepřijemné předtuchy .. [velký smích] , že tomu nemůže kema zcela programově rozumět. Ten člověk je vlastně chudák a netřeba mu ještě více ubližovat tím, že by mu někdo naznačoval pravdu.

Mi několikrát udělal ekonomickou přednášku a když jsem se jej ptal, tak řekl, že není odborník. Já si ale myslím, že pan kema je odborník - odborník na poučování druhých, sám jsa nepoučitelný. Já se rád nechám poučit, nakonec i od třebas kema - totiž domnívám se, že umím rozlišit, co je blbost a co by mohla být pravda.

Pan kema svýma přednáškama o ekonomii, trhu, demokracii atd. již vytvořil svůj obraz Bohu žel pro něj zcela definitívně. [velký smích]

101870

03.04.2006 15:50

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ten vývoj je tak "hrozný", že se musím často sám sebe nutit, abych nepropadl jakési letargii a pocitu bezmoci. Mám takový dobrý pocit, pane Honza, že si až podezřele dobře rozumíme. [smích] Víte, co mi pomáhá ...

Kdybych nevěděl nic více, potom jen tato informace a určitá extrapolace napovídá, že konec je blízko blizoučko...

101873

03.04.2006 16:22

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tato společnost nemá řešení, to už je evidentní. Někde, nevím ale kde, se pán Bůh "nechal slyšet", že teď lidi chvíli (od Olám po Olám) nechá zkoušet si vládnout sami. A až se lidi přesvědčí, že to prostě nijak neumí, pak zase sestoupí "království Boží na Zemi".

Mám ale ten nepříjemný pocit, že to nebude pro absolutní většinu lidí žádná legrace, ten "sestup království Božího na Zemi", že to moc dobře neponesou "a bude pláč a skřípění zubů". Hmm - já si optimisticky myslím, že jsem na to docela připraven - ovšem můžu se mýlit. [smích]

101882

03.04.2006 16:37

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No - já bych to zlehka uzavřel - pane Zorba, vy žijete v úžasném, jednoduchém a přehledném světě... [velký smích]

101885

03.04.2006 21:01

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tak nějak jsem pane kema spoléhal na Vás, že to spíše zjistíte Vy. Já ty hladem umírající Američany totiž neviděl ! Já si je vypočítal ze statistik, které jste mi podstrčil Vy sám a v rámci diskuse jsem Vás víceméně poprosil, aby jste, jsa znalý nuancí jazyka nesporně více než já, to zkusil vysvětlit, jestli se a kde se pletu.

Vy jste pane zcela zbaběle vycouval, nebyl jste schopen inteligentně argumentovat a jen jste mě napadal. Mohu Vás v absolutním klidu a duševní vyrovnanosti ubezpečit, že kdyby jste takhle se mnou mluvil z oči v oči, že bych do Vás skočil a přerazil Vám sanici za ty sprosťárny a ještě bych přitom měl dobrý pocit, že jsem se aspoň pokusil zachránit Váš nebohý charakter !

Klidně Vám tady dám znova link na ty statistiky, je to sice dnes o půl roku dále, ale ta čísla tam zase budou nějaká a nejspíše skoro stejná. Já šel totiž pozpátku a moc bych si z takhle vedených statistik netroufal vyvozovat nějaké vážné závěry. Zde se USA má co učit, ačkoliv Eustat je bašta byrokratismu - na druhou stranu čísla, které publikuje, tak ty jsou proti těm americkým zcela vzorová.

Tak se tady blbě nenaparujte, ten Váš dotaz stojí za pět písmen a jste docela směšný. Vraťte se k podstatě těch statistik a ukažte mi, kde jsem eventuálně ve svých úvahách nad danými, oficiálnímí čísly a danými oficiálními pravidly výkladu já udělal chybu ! Jinak to nevzpomínejte, pokud nejste schopen rozumné spolupráce, víte, že když se do hovna šťourá, že smrdí čím dál dál - pane kema !! [velký smích]

101925

03.04.2006 21:15

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Koukám, že se Vám ta normálně fungující demokracie, nic jiného.. docela zalíbila. [smích]

101927

03.04.2006 21:54

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ganja? ... hm, co to je ? [zahanbení]

Pane kema, nejsem si zcela jist, že bude má snaha to zkonkretizovat co k čemu. Vaše myšlení se vyznačuje jistými rysy, které takovou konkretizaci činí skoro nemožnou. Leč pokusím se.

1)Váš oblíbený a podle Vás samospasitelný kapitalismus ve své současné podobě poněkud přestává být smysluplně funkční a začíná fungovat již zřejmě jen pro své vlastní a obecně zcela neznámé cíle. Čili - nelze již ani chápat, proč se tomu vůbec kapitalismus říká, když vyjdeme z původních premis volné soutěže v rámci volného trhu. Ono totiž nic takového jaksi neexistuje, cosi jako volná soutěž na volném trhu.

2)Mikrominiaturizace hitech v rámci utajovaného a nesporně soukromě zneužívaného špičkového výzkumu bez možnosti kontroly veřejností, která to však přitom platí a navíc na to má nesporné a zákonem dané právo - to fakticky vede k novodobému rasismu. Na planetě dneška žijí lidé a nadlidé. Ti nadlidé se neliší svými psychosomatickými vlastnostmi od lidí, nýbrž ovládáním onoho hitech a světového bohatství, tedy vlivu.

3)Lidé, tedy již bez nadlidí, jsou vladnoucí rasou nadlidí vedení k samosprávě, kterou nadlidi z nějakých nejasných důvodů nazývají demokracie. Ovšem, demokracie je pojem jasně definovaný - tedy netřeba se vůbec dohadovat. To, co v této rasově segregované společnosti je provozováno pod názvem demokracie, je v podstatě plutokracie, dovedená až do úrovně teokracie.

4)V rámci bězného samosprávného fungování společnosti rasově méněcenných lidí již není žádoucí, aby docházelo k válkám klasického charakteru boje národních států o životní prostor. V dnešním globalizovaném světě je to již anachronismus. Ovšem - dílo není dokonáno - je zde ještě několik nebezpečných protivníků - zmiňoval jsem alianci Čína, Indie, Rusko, Irán, Brazilie, Venezuela.

Závěr:
Jsou možné varianty vývoje, všechny ale vedou ke třetí světové válce. Cílem USA jako hlavní viditelné síly, využívané ve světě lidí pro účely nadlidí, je začlenění v bodě 4) vyjmenovaných států do onoho kýženého nového světového pořádku. Čili - onen konflikt, který možná bude jednou nazván historiky (pokud budou) WW III. je takové úzké hrdlo, tam to bez ohledu na variantnost vývoje vždy dospěje. A odtud se budoucnost zase bude vyvíjet variantně.

Když zvítězí NWO, nebudou již žádné armády současného typu. Budou pořádkové síly, které budou podle jednotných pravidel zabezpečovat hladkou funkci oné "demokracie". Na potlačení nebezpečných recidiv pak budou tajné a vlastně soukromé mikroarmády. Ty budou řešit pouze zásadní problémy vztahu lidí a nadlidí. Jak to bude navenek vypadat - to si lze zcela reálně představovat při četbě Starého Zákona !

A ty armády již existují - jsou silné indicie. Bylo by to na článek, musel jsem být stručný. [smích]

101931

04.04.2006 15:33

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ptal jsem se vas pouze, kdy bude ten konec sveta kdyz uz je "blizko, blizoucko". Tyden ? Mesic ? Rok ? Alespon priblizne at se muzeme pripravit.

Je zajímavé, že i taková relatívně prostá a rádoby vtipně formulovaná otázečka v lehkém nezávazném koverzačním tónu může tak dokonale objasnit, jak hluboce tomu nerozumíte, na co se ptáte, pane kema. Po chvilce přemýšlení jsem dospěl k závěru, že bych Vám to patrně nedokázal ani vysvětlit.

Mimochodem ale - není vůbec řeč o nějakém konci světa, pokud na tom termínu ale trváte, dodal bych, že jako pracovní název to tak brát můžeme. To, jak jste si dělal legraci patrně v hluboké nevědomosti z onoho časového intervalu od Olám po Olám - kdyby jste si dal práci tomu porozumět, byl by jste o kousek blíže k pochopení, o čem se to vlastně mluvilo.

Abych se zbytečně netrápil vymýšlet sic vyčerpávající, avšak krajně stručné vysvětlení onoho problému - to mi pane kema napište, zda máte skutečný zájem a já se o to pokusím. Ale říci přesné datum nelze. I Ježíš v Novém zákoně říkal, že ani on to neví, jen Otec na nebesích... [smích]

V případě zájmu obecně bych to zpracoval jako článek a dodal panu editorovi, zdali by měl zájem i on.

102011

04.04.2006 15:39

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Většina proti menšině vládnoucích není až tak bezbranná

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To zřejmě tentokrát již nehrozí. Bohu žel. Totiž všechny indicie ukazují, že tentokrát lidstvo nebude obnovováno. Čili nová Genesis alespoň zde na Zemi již nehrozí. Možná, že to bude to nejlepší, co by bylo lze pro homo sapiens sapiens udělat. [velký smích]

102014

04.04.2006 17:46

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

S dovolením se "vmísím" - tohle mi nedá: IMHO který jiný systém, než demokracie, vám umožní jej pomlouvat, nadávat mu...a to vše beztrestně?

a potom: Škoda, že na konkrétní otáku dostávám místo odpovědi všeobecné a nicneříkající fráze...

Vám se tedy zdá pane Yamato, že jste nedostal odpověď ? Já myslím, že ta odpověď byla docela vyčerpávající a více než dostatečná. Mimochodem - mohl by jste vůbec vysvětlit, který systém neumožňuje pomlouvat a nadávat mu ?

Totiž někomu/něčemu nadávat a pomlouvat to něco - to navíc ani nedává žádný smysl - systém sám jako takový je na to zcela necitlivý a to kterýkoliv, to vždy lidé nemají rádi pomlouvání. Udělejte si pokus a zkuste do novin dát inzerát proti holohoaxu či multi tuti fruti... Uvidíme, jak to je s tou beztrestností.

Kdyby jste postudoval trochu historii, zjistil by jste, že demokracie - když už tedy příjmu tento zcela neadekvátní název pro systém, o kterém mluvíme - skutečně není nijak dobrým systémem a už vůbec není tím nejméně špatným ze špatných, jak rádoby vtipně kdosi z velkých politiků kdysi poznamenal.

Když prostudujete všechny dosavadní vládní systémy, je demokracie absolutně nejhorší systém totiž. Je to systém zcela systémově ( [smích] ) korupční a zahalující odpovědnost do až "mdlobné neodpovědnosti nikoho za nic" ve věcech společnosti a umožňující skrytou a zcela beztrestnou diktaturu vlivných avšak vlastně anonymních osob s následným zneužíváním té tzv. demokracie pro ryze soukromé účely.

Pane Yamato, nenechte se "sám sebou" dotlačit do ješitné odpovědi a skutečně se zamyslete a zkuste, pokud trváte na tom, že demokracie je dobrý systém, tedy zkuste naznačit, proč si to vůbec myslíte ? Jakou výhodu Vy vidíte v demokracii dejme tomu oproti klasické absolutní monarchii nebo nakonec i diktatuře ?

102041

04.04.2006 18:08

Nová železná opona

RE: Nasi prarodice rikavali....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Yamato - jinde už jsem Vás vyzval k zamyšlení, zde je to to samé - zamyslete se, kdo a jaký měl prospěch z Pearl Harbor a pak se Vám to nebude zdát tak neuvěřitelné.

Napadení Pearl Harbor samozřejmě nemohly USA přímo samy naplánovat - ale vyprovokovat Japonsko k takovému kroku a to za co nejvýhodnějších podmínek - to možno bylo. Když si celou faktografii kolem Pearl Harbor nastudujete, potom sám řeknete, že Pearl Harbor byla dokonale promyšlená provokace. USA nutně potřebovaly pořádného budíčka, aby se probraly z letargie a beznaděje. USA, Britanie a třetí "vzadu" - to jsou evidentní osnovatelé druhé světové války.

Nyní se schyluje ke třetí světové a zase se čeká na nějaký Pearl Harbor. Možná to mělo být 9/11, ale to se tedy moc jako budíček nepovedlo. Možná bude muset vybuchnout v nějakém velkém městě USA "údajně teroristická" atomová bomba a zemřít třeba milion nevinných Američanů, aby to způsobilo onen impuls, který vládě umožní "konat". Domyslete to ... je to tak ! Fašismus v USA latentně již je hotový, teď už to chce jen vhodný impuls. A cynismus "vládců" - oněch anonymních diktátorů, kteří de iure vůbec prý nejsou, de facto ale světu vládnou - ten skutečně není nijak omezený.

Pokud k nim sám nepatříte, potom Vám to pan Honza napsal správně - jste slepý a necháváte se vodit jinými slepými.

102047

04.04.2006 18:47

Jak zlomit vaz Paroubkovi II

RE: politika je z podstaty špatná

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tím ale je naznačeno i řešení - "...z Boží vůle král...", oproti ale těm nám známým monarchům ze středověké Evropy by se muselo jednat o doslovně "z Boží vůle.." [smích] Nevíme akorát kdy, že ale určitě, to plyne i tady z té úvahy.

102056

04.04.2006 20:03

Jak zlomit vaz Paroubkovi II

RE: politika je z podstaty špatná

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To jo, jenže lidi to jaksi neví ... [zmaten]

102061

04.04.2006 21:06

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jenže je mi záhadou, jak vznikla ta šesticípá hvězda, která má ještě o jeden ten trojúhelník navíc.

Město Jeruzalém, hlavní město jednotného izraelského starověkého státu za Saula, Davida a Šalamouna, se původně jmenovalo Ur.Šu.Lim (v šumerštině) a vzniklo jako náhrada šumerského (Šumer = země Šinear = dnešní Iráq) města Nippur, kde před potopou bylo řídící středisko pro kosmické lety - čili něco jako Houston pro NASA.

Po potopě byl hlavní kosmodrom vystavěn na poloostrově Sinaji a velitelem byl bůh Sin - odtud Sinaj, jako vzpomínka na starověk. Kontrolní a řídící centrum pro tento kosmodrom bylo zřízeno na některém kopci v dnešním Jerusalemě, bylo to skutečně posvátné místo. To šumerské Ur.Šu.Lim znamená v kalku "svrchované místo čtyř oblastí" či poetičtějí "pupek světa" a šumerský emblém byl šesticípý znak. Panuje důvodná domněnka, že z tohoto emblemu se posléze vyvinul šesticípý židovský znak - tzv. "hvězda Davidova".

A ještě zajímavost. V 3. - 4. tisíciletí (i dříve) před našim letopočtem bůh z rodu En.Ki - Marduk, zvaný v Kanaanu Baal, se pokusil v rámci tzv. "Válek u pyramid" vytvořit konkurenční řídící centrum pro kosmické lety v libanonských horách (Baalbek) a zde kterási hora, využitá pro spojovací centrum, se jmenovala Bab a Marduk=Baal byl podle toho zván Baal zeb Bab čili "Pán hory Bab", náš známý Belzebub ! Panuje důvodná domněnka, že toto řídící centrum pro Baalbek je dodnes v provozu ! A mimochodem - hora Nebo, odkud Mojžíš koukal do budoucí Palestiny, se jmenuje podle boha Nabu, syna Marduka.

...mi přišlo zvláštní, že on tam pořád kritizuje křesťanství, ale o Starém zákoně ani muk.

Teď možná naštvu hodně křešťanů - modličkářů... [velký smích] Křesťanství by bylo zcela v pořádku, kdyby se otcové zakladatelé Církve katolické z raných dob křesťanství drželi toho, co Ježíš z Nazzaretu, posléze nazývaný Kristus, skutečně hlásal. Kdo chce vědět, ten ví, že tzv. Nový zákon, který je jinak nedílnou součástí Bible, byl vytvářen účelově pod vlivem tzv. "Paulismu" a tedy je v porovnání se Starým Zákonem dost nedůvěryhodný.

Některá dogmata křesťanské víry jsou doslova zločinným způsobem vymyšlena a vtělena do Nového zákona a tedy z něj činí cosi dost nedůvěry-hodného. Neříkám, že vše je tak. Ale prakticky je znedůvěryhodněn hodně. Tohleto rozumní lidé ví a tedy se na panstvo z Vatikánu dívají nevraživým okem.

Kdežto u Starého Zákona si můžeme být skoro jisti, že dokážeme posuzovat důvěryhodnost, neboť je to základ pro judaisty, křesťany i muslimy. Ostatně Ježíš (prorok J'šua) pravil, že "...nepřišel jsem zrušit (Starý) Zákon...svět nepomine, než se (Starý) Zákon naplní do posledního písmene..." - pardon, je to z hlavy, možná to cituju blbě. To Starý je v závorkách, protože v té době nebyl ještě Nový... [smích]

102073

04.04.2006 21:25

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Většina proti menšině vládnoucích není až tak bezbranná

Petr Gejdoš 83.?.?.?

V normalni fungujici demokracii vlada neomezuje prava podnikatelu.

Hm - co tedy vývozní a dovozní kvoty ? A co výrobní kvoty ? A co státní subvence ? To je výmysl jen tady v EU ? O čem to furt USA rokuje s EU a proč si tedy vyhrožují ochrannými opatřeními ? Samozřejmě, že ve Francii je socialismus jak vyšitý. To nám tady v Česku se za Husáka o některých tamních vymoženostech ani nesnilo.

Jenže pane kema, to by mě fakt zajímalo - Vy si myslíte, že je v pořádku a že je to "Normalni, fungujici demokracie...nic jiného...", když má někdo majetek 100 miliard dolarů a někdo jiný pro změnu "žere kyt z oken" ? Když jsou poměry příjmů bohatých versus chudých v řádů šestimistného čísla ? To by mě fakt zajímalo, jak se na to díváte Vy. To třebas někdo jakože je milionkrát schopnější a podobně ?

102077

04.04.2006 21:29

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No dyť !! Smysl je ale prakticky stejný - omlouvám se, já jsem strašný sklerotik... [smích]

102079

05.04.2006 15:13

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ze skutečného seznamu trablí, které nás (lidstvo) čekají "za rohem" a to většinou nikoliv postupně, ale vesměs všechny najednou, jste vyjmenoval jen několik a i ty bohatě stačí. [smích] Jen jsem se "zatetelil blahem", jaký přesto všechno jste optimista : "Co oil peak nejpozdeji do dvaceti let?", když podle mých interpretací informací to zrovínka probíhá. Hmm..

Takové odkazy na takové odborníky Vám neposkytne asi nikdo - nejsou, nemůžou totiž být. Netřeba vzpomínat žádné proroky - dnes si již každý může "podomácku" prorokovat sám, již totiž mnozí taky začínají vidět, co se děje. Jak dlouho bude chcípající kobyla kopat, to neví nikdo, na to se mě ptal pan kema a Bohu žel či díky (??) to ví jen Otec na Nebesích...

Já tou nejhorší fázi uvědomění si toho stavu prošel asi před 10 - 15 léty a dneska jsem zase docela veselý člověk. Co se má stát, to se i stane, mám plnou důvěru v Otce na Nebesích, v sebe a v to, že stejně, jako každé letadlo vždy skončilo zpátky na zemi, tak i toto nějak dopadne. Myslím však, že pro některé to bude drsné poznání ... [smích]

102224

05.04.2006 15:21

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To je pane Yamato Váš problém, že jste se k tomu postavil takto zjednodušeně. Nechápat, že nechápete a ještě se tomu smát a ještě navíc si myslet, jak hodně chytře, nu ?? Co se dá dělat. [velký smích]

102225

05.04.2006 15:31

Dopis válečného veterána prezidentu Spojených států

RE: Slysel jsem neco velmi podobneho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Je nutno rozlišovat bohy a Boha. Bůh je jen jeden, byl i za matriarchátu, bude i v době, kdy my již nebudem. Takové ty bohy, co si můžete pak třeba vymodelovat z hlíny a modlit se k nim - budiž, to je každého jeho problém - neradil bych Vám to, i kdyby to byla ta Vaše sympatická matriarchální Venuše. Je toho ve Starém Zákoně hodně napsáno, co to jsou a k čemu. Tady dochází k tak dokonalému spletení pojmů, že to je k nevíře. Ale vůbec nikdo nic nepokazí - samozřejmě že naopak - když bude myslet pouze na toho jediného, skutečného Boha.

102228

05.04.2006 16:51

Tiše tleskám, abych nevyplašil

RE: Nemohu se nezeptat

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To skutečně napsal Abraham Lincoln ?

Tiše žasnu a smekám virtuální klobouk, nejen Nostradamus viděl mnohé ! ... dokud nebude bohatství této země soustředěno v rukou několika lidí a Republika bude zničena... To se Bohu žel stalo, to je myslím nesporné. Mě by čistě intelektuálně zajímalo, jestli někteří zdejší opěvovači té tzv. "demokracie" alespoň na smrtelné posteli pochopí skutečný stav.

102242

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 53 čtenářů částkou 14 305 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 0

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 15

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Fialova vláda navrhuje pokuty až 3 miliony korun!11.01.22 15:53 Česká republika 1

Gruzínský tenista náhle přerušil zápas kvůli problémům s dýcháním11.01.22 15:45 Austrálie 1

Neskutečné chucpe: Pekarová a teď i Lipavský šijou do Orbana11.01.22 15:01 Česká republika 0

Mezioborová lékařská konference - třetí díl PCR testy09.01.22 18:56 Česká republika 2

Šílená vláda vymyslela další paskvil - pracovní karanténu07.01.22 19:08 Česká republika 6

WHO si na Facebooku naběhla na vidle06.01.22 20:59 Neurčeno 0

Viník obrovského kalifornského požáru jmenován. A ne, není to globální oteplování06.01.22 17:43 USA 1

Vakcinační voodo - po každém očkování prudce naskočí úmrtnost "neočkovaných"06.01.22 15:07 Británie 2

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
24,52 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
17,13 Kč
Australský dolar
15,48 Kč
Švýcarský frank
23,49 Kč
100 japonských jenů
18,77 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,40 Kč
100 maď. forintů
6,88 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,16 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 067,16 Kč
1 unce stříbra
494,36 Kč
Bitcoin
917 766,29 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 71 889 562