Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 32 příspěveků, 1 jméno: pje.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.07.2013 08:34

GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

V čím žoldu se bijí právníci?

pje 80.?.?.?

To, že kolega Fillo mapsal, co napsal, je jedna věc (mimochodem, klobouk dolů za inteligentní argumentaci). Mnohem podstatnější je informace o tom, jak konají slovenští (nejen!) právníci zastupující korporace. Propojování státu, korporací a služebných elitních soukromníků je nabíledni a nadále pokračuje. Nazvěme si to podle chuti...

293147

19.07.2013 18:27

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

Změnit Ústavu i zákonodárce

pje 80.?.?.?

Je to nezbytný krok. Já bych navrhoval toto: Ustanovení poslancem či senátorem by mělo podmínku podpisu závazku odpovědnosti za své činy. Zákonodárci jsou plně odpovědní za chyby a nedokonalosti jimi tvořených zákonů (navzdory korekční funkci legislativní rady vlády). Za škody v důsledku těchto chyb a nedokonalostí plně odpovídají. Ústava vyžaduje zmenu uváděného paragrafu podle mravních zvyklostí v civilizované části Evropy (imunita pouze za hlasování a politické projevy, jinak nic). Základem Ústavy se musí stát mravní kodex, a to univerzální připoštějící toleranci porušení jen u méně závažných "hříchů". Musí existovat "kniha hříchů" jako součást veřejné (read only) identifikace každého člověka. Soudy musí ctít princip mravního základu práva (teleologický, nikoli eklektický výklad práva), presumpci neviny pouze u doposud "nezhřešivších". Pozice ústavního činitele musí podléhat přísné mravní kontrole podle univerzálně dostupného kodexu jako součásti Ústavy. pak by z politiky, soudů, advokátní obce i množiny podnikatelů zmizela většina projevů toho, co rdousí tuto zemi a její občany. Komplení návrh napíši do článku.

293541

Pochopitelně se jim hodí žoldáci z Blackwateru (Academi) natolik, že Academi koupili. Monsanto a její produkty jsou důkazem snahy o likvidaci méně vzdělané a vysoce vzdělané a pochybovačné či neovladatelné části globální populace. Takže další důvod k velmi obezřetnému postoji k Monsantu.

294086

02.10.2013 14:39

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

Z ostudy kabát pro MU

pje 80.?.?.?

Podvodník se za rodilého mluvčího prohlásit může, soudná univerzita jej jako rodilého mluvčího dané jazykové výuky přijmout nesmí. Závěry nechť si každý udělá sám.

297213

02.10.2013 14:50

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

RE: Ehm

pje 80.?.?.?

No, přizpůsobivost je vaší patrně nejviditelnější osobnostní vlastností. Se zásadami to je zjevně horší. Člověk studující studuje především nativní a odborný cizí jazyk, protože je to nejen kulturní etalon, ale i univerzální základ dialektů. Pokud chce angličtinu učit člověk, který bez ohledu na tvář a původ nemá vzdělání (gramatika a stylistika) ani standardní výslovnost (onen fonetický výslovnostní základ), je nekompetentním nedoukem, třebaže se to Vám moc nelíbí. Snažím se Vám naznačit, že vzdělání a postgraduální objevování koloritu jsou dvě ne zcela kompatibilní věci. Zjevně jste nikdy neučil a stejně zjevně kašlete i na český jazyk jako takový. Ostatně pro domluvu mohou sloužit i naše Smith and Wesson, že...

297214

02.10.2013 14:57

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

RE: Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

pje 80.?.?.?

Sdílím toto doporučení. Drobný chrocht či ráček, natož pak skotské tvrdé R na standardní výslovnosti pranic nemění. Je symptomatické, že školáci rodilými mluvčími z Británie, Austrálie a NZ či USA vůbec netrpí navzdory asi devatenácti dialektům, avšak nepříliš vzdáleným. Mimochodem, angličtina je kontextuální jazyk a na perfektním porozumění mluvčímu zatraceně moc záleží...

297217

15.10.2013 10:57

Rusko, Sýrie a úpadek americké hegemonie

RE: Překlad v ceně 886 Kč Zvědavec - ALE STOJÍ I ZA VÍC!!!

pje 80.?.?.?

Bravo! Až na to sklouzávání k paušalizaci nepřátel (dříve "židi", dnes "keltové"?) Modří se obejdou bez falešných nálepek a hledají jiné znaky Dobra než ty na první pohled viditelné... Ostatně vždy jsem tvrdil, že není žid jako žid a že bohatství není mana, ale těžké břemeno stran mravnosti. Elementární náboženské kodexy tu mravnost jako extrakt poznání moudrých žijících a jejich předků přirozeně obsahují a potud (tedy bez církví a jejich žoldnéřstva - alespoň pro konfesní "kelty") jsou také ctěny jako jistota ve vichrech dmýchaných kdejakým mravům se vysmívajícím zmetkem.

297892

15.10.2013 10:59

Rusko, Sýrie a úpadek americké hegemonie

RE: Překlad v ceně 886 Kč Zvědavec - ALE STOJÍ I ZA VÍC!!!

pje 80.?.?.?

"Moudří se obejdou..."

297893

16.10.2013 09:10

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Tudy vede jen další cesta do pekel

pje 80.?.?.?

Pokusím se Vám nznačit, že otrocká (či jinak lidsky nedůstojná) práce není pochybnou výsadou Číny, ale najdete ji i v tzv. vyspělých západních demokraciích. Ne sice v takové míře, ale existuje i tam. Vysvětlení je v odlišné mentalitě a kulturní tradici. V Číně je nejvyyší ctí "být platnou součástí", zatímco v euroatlantickém prostoru "mít co nejvíce součástí". Mimochodem, i v Číně již desetiletí technologie vyhání od pásů lidské roboty...

297966

16.10.2013 09:15

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

Nejásat!

pje 80.?.?.?

Pokud se někdo blíže seznámil s praktikami asijských vlastníků v Avii a v Nošovicích, na vlastní kůži poznal, co je to kulturní rozdíl. Finance jsou pouze nástrojem v rukou lidí. jací jsou lidé, tak budou fungovat finance. Nejásejme nad mocenským switchem, nemusí se nám pak asijské pronikání do Evropy stejně jako to arabské vůbec líbit. Pochopitelně vzdělaní a kultivovaní lidé se vždy domluví, otázka pouze je, kde jich je jaký podíl.

297967

16.10.2013 09:46

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Tudy vede jen další cesta do pekel

pje 80.?.?.?

Ještě jeden z mnoha zdrojů: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2886-v-evropske-unii-zije-880-000-otroku

297969

19.10.2013 15:26

Pravice, či levice aneb Čeho se bojíte nejvíce?

Ať chcete nebo ne,...

pje 80.?.?.?

... levice je vázána svým sociálním přístupem k občanům a solidární ekonomikou, zatímco pravice pouze naivně proklamuje odpovědnost soukromých podnikatelů. Bohužel, podnikající svazáci a zlodějíčci chránění zákonem arcizlodějů tuhle zemi z marasmu nevyvedou. Bolševik dnes běhá v obleku od Bosse...

298161

27.10.2013 11:02

Teď, když máme, co jsme chtěli...

Dobré, mohlo být horší

pje 80.?.?.?

Takže: ČSSD dostala současně výprask za minulost a současně drobnou dotaci za únosný program. ANO boduje pro kombinaci autenticity Babišteamu a celkem rozumného programu, dost podobného tomu socanskému. KSČM sklízí plody neušpiněnosti a neměnného kritického etosu a nově ignorance falešného obviňování z návratu Vítězného Února. Establishment TOP a ODS volili ti, kteří z něho měli - jak je vidět, je jich nezanedbatelné množství. Nechápu, za co v Praze vyheverovali nevolitelného Bendu kroužkováním. DSSS a Svobodní jsou fankluby poměrně okrajových myšlenek, byť na opačných pólech, toho se šedá masa voličstva bojí více než čert kříže. Nebýt Hermana a vatikánské institucionální ingerence, je Bělobrádkova KDU-ČSL volitelná díky programu a jako jediná i díky mravnímu zakotvení (ať se to nám ateistům líbí či ne). Pokud bude Úsvit tlačit podmínkou podpory na uzákonění obecného referenda a odvolatelnosti politiků, pak se můžeme dočkat, že mouřenín splní úkol a bude moci jít (myslím, že Okamura sám je mnohem důvěryhodnější než mnohé slovanskokeltské ksichty). Hlavu vzkůru jako proklamační spolek opravdu volili jen nemnozí totálně neinformovaní, ostatně Bobo si svou stopou vysloužila okázalou ignoranci. Takže - mohlo být hůře, může být lépe.

298696

19.11.2013 10:22

Komu USA dluží? (II)

Brambory nebo cenné papíry?

pje 80.?.?.?

Tabulka umožňuje zjistit, kteří držitelé US state bonds se jich snaží zbavovat pro pokles jejich vnitřní (reálné) hodnoty. To, že víra zaslepuje mozek, nazačuje irský příklad preference znehodnocených cenných papírů před základní potravinou...

299677

22.11.2013 17:00

Usvědčující důkazy v post-snowdenovském světě

Uloupený stát

pje 80.?.?.?

Tak to vypadá, když stát neslouží VŠEM svým občanům na principu spravedlnosti, ale je ukraden těmi, kteří jej chtějí mít jako nástroj své exkluzivity. Přitom silný a spravedlivý stát je jedinou zárukou účinné obrany před rostoucí zvůlí soukromých zájmových skupin.

299779

30.11.2013 16:21

1993 – 2013: Končí dvacetiletí „pas de deux“ Ruska a USA?

Výtečná analýza

pje 80.?.?.?

Tak jako se v Rusku stala kontinuálním na státní a národní suverenitě založeným strategickým trustem PGU, tak tomu je i v případě jisté bývalé části STB u nás. I u nás je řada těch, kdo jsou schopni pod ochranným nátěrem bezvýznamnosti chopit se pozitivních změn. Na rozdíl od Rusů tu však máme co dělat s větší mírou zbabělosti a oné mravní charakteristiky zvané vychcanost. Přesto je nabíledni, že pacient Česko již sám dokáže požadovat novou diagnózu na základě faktického, nikoli uměle delkarovaného stavu. Pátá kolona zůstává pátou kolonou bez ohledu na to, jakými maňásky na svých prstech mává a co jejich hlasem říká. Páté koloně jde o mnohem více než bývá zvykem u parazitů - vysát a zničit bez ohledu na to, co bude následovat. Mirek Černý to v závěru svého recitativu říká jasně: "Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?" http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cerny-mirek... Takže "vše má svá pravidla a zákony"...

300105

17.12.2013 10:35

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: Jsem sice ateista

pje 80.?.?.?

Moc prosím, k tomu modlení také přiložte ruku k dílu, aby nám společně to zdravorozumění z hub a klávesnic do rukou přejíti ráčilo. Nejste v tom sám a nejsme v tom sami. Přesvědčujme, že plné a mravné je více než prázdné a relativní, byť jakkoli oceňované...

300887

23.12.2013 12:20

Vánoce Smolíka McFiggina

Typický Stephen

pje 80.?.?.?

Již po první větě jsem věděl, co bude následovat. Překvapení nemám rád, takže skvělé, jako obvykle.

301301

Vskutku, není problém nalézt v zemích bývalého východního bloku, natož obecně ve světě alespoň dvanáct takových púřípadů. Současně by bylo naivní věřit, že setkání s budoucím partnerem z nejvyšších politických kruhů je jakási nespecifická náhoda a ne cílená akce. Obchod je obchod...

301303

Obecenstvo ve všech zemích bývalého východního bloku má za to, že se oproti minulým dobám má RELATIVNĚ lépe. Povšiml jste si, jak často se odklon od principů a řádu omlouván právě relativitou? Stačí nám říkat, že se máme lépe a že se můžeme mít ještě lépe, pokud vyignorujeme ony mravní principy a hle - my tomu vesměs klidně uvěříme! Demokracie, jak již poznali staří Řekové, je jen pro svobodné, majetné a duševně nezaostalé, pro zbytek je pouze varianta otroctví. To není z mé hlavy a také s tím polemizuji, ale je nutné s takovou interpretací socioekonomické reality počítat.

301305

10.01.2014 17:16

Kauza Džamál: Ukázková ztráta soudnosti

Asi tak.

pje 80.?.?.?

Nevěnoval jsem tomu pozornost, nem mám na práci něco důležitějšího. Leč oněch 12 kusů nikoli moderních ručních palných zbraní vskutku pochází z darů a je o tom i doklad... jenže kdo chce psa bít...

302334

12.01.2014 18:13

Čas probuzení 2014?

RE: Co bude dál?

pje 80.?.?.?

A proto si pěstuji zeleninu a ovoce a chovám slepice a pouze zbytek nakupuji nejčastěji u známých farmářů a pěstitelů. A současně proto se nepojišťuji, neb sám efektivně minimalizuji rizika. Takže přestaňme se přežírat, pořizovat si "statutární" zbytečnosti a najednou všichni seznáme, že se dá slušně žít i při nevelkém příjmu. Musí se ale hodně vědět a chtít...

302420

Předně, o pravosti "dokumentace" lze důvodně pochybovat. Za druhé, představa humanitářů, že by se měli dostat do věznic, je za současné situace zcela nesmyslná a z hlediska vlády čelící teroristům a jim poslužným zbabělcům. Ostatně, co že to dělala vláda USA prostřednictvím své armády a tajných služeb v Abú Ghraibu a v Guantanánu? To byla ukázka kulturní demokratické a humanistické tradice? Tfuj tajxl!

303570

29.01.2014 23:20

Důkazy o systematickém vraždění v Sýrii pouhou špičkou ledovce, uvádí podpůrné organizace

RE: Opět dvojí metr. To už je evergreen.

pje 80.?.?.?

Asi tak. Přesto mám o té dokumentaci pochyby.

303571

03.02.2014 10:34

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

Schopnosti a jejich (ne)využívání

pje 80.?.?.?

Za bolševika jsme tu měli spoustu nesmírně schopných lidí od vývojářů, výzkumníků a technologů až po kvalifikované dělnické profese (neb tehdejší propaganda trefila do černého podporu převažující části populace). Nebyly využity prostě proto, že bolševik u moci by byl ohrožen, kdyby se všechny zásluhy neformálně přiřkly lidem. Dnes jsou propagandou velebeni všichni "úspěšní" bez ohledu na způsob, jímž svého "úspěchu" dosahují. Přitom nejsou kvalifikovaní svářeči, mechanici, nástrojáři, ale ani ekonomomové. Informatici jsou placeni za substituci práce kapitálem, aniž tuší důslesledky. Kdyby propaganda začala velebit poctivou a kvalifikovanou práci, odpovědné podnikání a kulturní chování v rámci tohoto národa, pak by vše opět začalo mít smysl.

303863

15.02.2014 16:35

Ústavní soud: pochybovat je trestné!

Soudci

pje 80.?.?.?

Lidé, kteří se stanou soudci, na sebe berou odpovědnost rozhodovat o osoudech nesoudců a zpravidla neprávníků. Rozhodují tedy v informační asymetrii (mají znalostní a informační výhodu). Jelikož by bylo trapné, kdyby se prokázala vyšší právní kvalifikovanost laika než právníka či soudce, mnozí soudci se schovávají za pochybnou stavovskou loajalitu a za své instituce, jimiž si vynucují svůj právní názor. Proto je nutné nespoléhat na selský rozum a zajímat se o právní normy včetně judikátů té země, kde má mít laik jasno o svých právech a chce se vyhnout nárazům na Systém. Přitom systém a Systém jsou dvě zcela odlišné věci, byť mají některé společné formální znaky. Přátelé, existují i slušní a veci znalí právníci, kterým je za stav věcí hluboce stydno. proto existují podpůrné právní služby pro občany. Stačí je vyhledat a užít. Jinak před právníkem stejně jako před finančníkem uvést do nejvyšší pohotovosti ostražitost!

304778

Nemyslíte, že to je odvaha? Schulze bych tu raději neotlachával, protože tlachalové by se toho, co on pronesl uprostřed cizího ležení, nikdy neodvážili.

304959

27.02.2014 15:03

Ropné Eldorádo v Chorvatsku: Mýtus nebo realita?

Dost bylo ropy!

pje 80.?.?.?

Setrvačnost ropné mašiny je zhoubná. Kreatury, jež ji řídí, by tu ropu měly za odměnu pít, když se bez ní nemohou obejít. Veškerý život je od počátku spojen s bioelektřinou. Je proto zcela přirozené rozvíjet životu bližší formu energie, navíc mnohem čistší a nedeterminovanou geograficky, což umožňuje ponechat přírodní krásy a hodnoty této planety nedotčené. Jde to totiž bez velkých větrníků i bez uhlí...

305448

03.03.2014 22:22

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: Nalehavy prvni krok k reseni

pje 80.?.?.?

Putin má kolem sebe stratégy, obecně pak osoby silně nadprůměrných znalostí a intelektu a současně sdílených cílů a zájmů. Kde třeba peněz, tam jsou, kde třeba citů a morálky, tam jich je. Vidět pouze Putina je dost laciný projev mizerné informovanosti.

305907

03.03.2014 22:27

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: Oděssa, Podněstří a také Gagauzie je pro Vladimira Vladimiroviche Červeným tlačítkem

pje 80.?.?.?

Tož pod toto můj podpis.

305908

10.03.2014 09:59

Rabování Ukrajiny začalo

Co pil autor?

pje 80.?.?.?

Předně, východní zadněstří se musí prostřednictvím svých regionálních reprezentací vyjádřit samo a uvedená dvě jména bez ohledu na to, kdo jsou a co činí, s tím nic nenadělají. Bude-li dokumentováno případné násilné chování autoritářů ve městech východní Ukrajiny, tamní lidé poté, co již jasně dali najevo své preference, jistě nezalezou a své postoje zopakují ještě jasněji. Ruská armáda není střeček reagující na kdejaké upocené hovado, nebude se vystavovat riziku zpochybnění svého postupu. Pokud ale dojde k jasnému porušování práv Rusů a občanů s Rusy sympatizujících, rychlá vyčišťovací akce následovaná převzetím místní radnice může být jasný signál komukoli, kdo toužil loupit. Žádná válka není na spadnutí, to autor musel něco nevhodného vypít, když to tvrdí. Vykrádání Ukrajiny má svůj limit již v tom, že v západní Ukrajině téměř není co ukrást (pokud ne celou zemi) a výchoní Ukrajina se vykrádat nechá jen jako dokumentaci, oč jde, k razantní protiakci.

306315

10.03.2014 10:07

Rabování Ukrajiny začalo

RE: Krymské úřady obvinily Kyjev z rozprodávání Ukrajiny

pje 80.?.?.?

Prozatím nelze potvrdit transport celého zlatého pokladu, ale maximálně jeho části, nebo spíše zlatých derivátů jako nároků na v Kyjevě zůstavší zlato. USA chybí měnové zlato a dělá vše, aby je někde získala. Ukrajina je skvělá příležitost...

306316

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?