Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.01.2011 12:13

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

Ahoj Guru, jsem rád, že se tu někdo ozval z podobné hladiny, která letos s vysokou pravděpodobností ukáže své možnosti.

Ano, programy pro lidská společenství jsou vždy dlouhodobé, a ti, kdo svůj program/poslání už splnili - ti se dočkají i svého ovoce - i když asi v poněkud jiném provedení, než bylo součástí jejich vize, se kterou "opravovali" program křestu před nastavením našeho letopočtu (= programu pro "dvojku a tři nuly")

Číslice mají pro ně zcela jiný výklad než ten, kterému nás vyučuje modelovací jazyk pro pevné formy - matematika.

Počet gojímů 2800 lze prostřednictvím "abecedy lidštiny" chápat i v druhém okruhu významů samotných číslic. Tam je dvojka symbolem člověka, dvojice muže + ženy. Osmička je pak symbol cílové existenční struktury, jíž je ovládnutí principu času - a z něj pramenící růst propojenosti informací s jejími hmotnými "zrcadly". Mentální technologie Atlantidy se propojují s mechanickými, pro které byla vytvořena naše polovina programu pro tuhle galaxii. Ovládnutí času znamená mít schopnost mžikové transformace informace na hmotu a zpět. To byla a je lákavá nabídka pro každého, kdo touží po moci, po absolutní moci.
A program Talmudu je kodexem, jak tuto absolutní "moc času" dělit v době, kdy prostřednictvím virtualizace peněz (přenesením úlohy zlatého telete (bohatství=štěstí) do mysli lidí, kde funkci zlata dnes fakticky představuje jen elektřina, vpouštěná do počítačů v bankách)lze přeprogramovat/ oddělit myšlení běžné populace od myšlení "vyvolených". K tomu mohl posloužit i CERN a další PSI technologie, schopné ovládat elektřinou jednání jednotlivců i skupin.
Naštěstí už dost lidí ví, že kontrola našich myšlenek není pro rozvinutější formy lidstva z jiných hvězdných systémů nějakým problémem. Systémy řízení myšlení jsou platné ale i u mnohých z nich.
Chvilku potrvá, než si víc lidí uvědomí relativitu příběhů, které označujeme jako sci-fi, kde naši herci ukazují (nám dostupnými technikami) obraz života jinde v galaxii. Postupně je nahradíme a lidstvo v méně rozvinutých soustavách je bude přijímat jako "nápady scénáristů" a předvádět jejich populaci svými technickými možnostmi.
Koloběh života se už překlopil za rozhraní, kdy bylo možné udržet "největší tajemství lidstva" - princip fungování fenoménu "čas". Musela se naší populaci vštípit taková míra chtivosti po bohatství, která umožnila růst inter/netu nad hranici, kterou lze kontrolovat. Kontrolovat nikoliv obsah internetu, ale hladinu propojení mechanického běžného internetu s "inter/sítí" našeho osobního i skupinového vědomí.
Oddělit informační pole, vstupující do myšlení lidi (chanelling, holotropní dýchání apod) bylo zřejmě součástí projektu HAARP, počasí totiž zásadně propojuje (skrze 5 přírodních skupenství vody) lidské myšlení, a hlavně vnímání...

Automaticky kráceno

235343

02.01.2011 12:15

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

počasí totiž zásadně propojuje (skrze 5 přírodních skupenství vody) lidské myšlení, a hlavně vnímání tzv. "srdcem". Mnoho duchovně vyspělých lidí sice ještě čeká návrat z "máji" na Zem, ale ti to zvládnou snáze než ti, co stále žijí v "informačním podsvětí" - ve víře, že svět řídí buď nějaký bůh nebo ďábel, nevědí, že si jej řídíme sami jako "skupinová forma vědomí".
Po zjištění "možností fenoménu čas" všichni přijdou na to, že sebeorganizace menších i větších celků má svá vývojem přesně daná pravidla i cykly.
A tuhle dobu přestavby cyklu otvírá rok 2011.

Když se vrátím k "počtu gojímů pro jednoho vyvoleného", tak ty dvě nuly v čísle 2800 byly v době sestavení jejich programu pro ně zřejmě neznámou "polovinou symetrie". Tušili asi, že existuje cosi jako "neurčitá logika" (princip, kdy je nutné se okamžitě rozhodnout pouze s momentálně dostupným souborem informací), ale jejich Chazarská hrabivá/podnikavá povaha brala risk jako součást života.

Dnes jejich potomci mohou "hříchy svých otců" vyrovnat, ale také nemusí. Mohou si tak i tak jen změnit formát životů příštích, vědí, že cykly genetické podobnosti a vyrovnávání mají svou informační = energetickou = pohybovou složku, která je zodpovědná za okamžiky "času", kdy se buňky dělí a dostávají svůj speciální "program" v podobně potřebných tkání, celků, ale i vloh nebo defektů.
Věřím, že se potřebné informace ze "sítě sítí" k nim dostanou včas, vždycky to tak bylo. A svou volbou mohou oni následně měnit prostředí ve společnosti. Mají moc a tedy i odpovědnost.

Kdo sleduje magazín www.matrix-2001.cz, tam se nedávno objevila obdoba českého "Járy Cimrmana". Zmíněná postava nazvaná "Skrytá ruka" promlouvá prostřednictvím webu o tom, že ti moudřejší z mocných už vědí, že program pro 2000 let doznal změn, které vylučují jeho dokončení v původní formě. Postava je tak opakem Járy, který přichází vždy jako druhý. "Skrytá ruka" otvírá (jako první) nehmotný prostor "dělení buňěk moci" - a to je dobře.

I z takových zdánlivě nesouvisejících informací, které ale zapadnou do nějaké vize - se skládá úloha fenoménu "čas". On a naše schopnost převzít či opustit myšlenku (ale i celkové směrování života) vytváří průse(r)číky sil v prostoru, které z dějů minulých vytvářejí děje MOŽNÉ. Jen bylo nutné zkrátit paměť lidstva na minimum, aby "úloha času" otevřela jinou kapitolu vývoje.
Symbol dvou nul známe v několika výkladech, odevzdat "informaci" lze na WC i na internetu. Ona se v přesně definovaném okamžiku dostane k odpovídajícícm "přijímačům".
Přichází doba, kdy fungování "náhody" odchází od těch, kdo si po miliony let vždy část informací k řízení "náhod" nechávali jako "malá domů". Otevřená společnost sice ještě ani nenastala, ale i její tr...

Automaticky kráceno

235344

02.01.2011 12:19

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

Přichází doba, kdy fungování "náhody" odchází od těch, kdo si po miliony let vždy část informací k řízení "náhod" nechávali jako "malá domů". Otevřená společnost sice ještě ani nenastala, ale i její trvání bude patrně podléhat fenoménu čas. A po období "mluviti = stříbro" opět může přijít doba "mlčeti = zlato". Ale nemusí....

Bod, kdy se rozhodneme vstoupit do konfliktu se svým poznáním a s poznáním, ovládajícím okolní společnost (rodina, práce, koníčky) - je tím naším okamžikem času, kdy se "dělíme svůj chléb"....

235345

03.01.2011 09:08

Na přelomu roku

RE: Vice pravicovani, vice Klausu, vice Kozenych...vice egoismu a vymirani

janko 85.?.?.?

Vojto, tohle je první váš příspěvek, se kterým mohu zcela souhlasit.
...s drobnými výhradami k nakupování "s chutí" a k důvodům, které donutily spoustu domácností k zadlužení. Prostý občan, líný se učit práci s penězi byl po zásluze sice potrestám těmi, kdo s penězi zacházet umí - ale to vypovídá především o těch, kdo tyto tupější ovečky takto - polopravdami o půjčkách - zneužívali, hrabivé firmy a především bankéři.
A ve školách se práce s penězi (má dáti = dal) neučí, jen nějaké pitomé vzorečky a biflování dat, dohledatelných jinde. Divíte se tedy čemu? Kde se to má naučit dítě rodičů, kteří sami už po generace byli vedeni k flákání a šizení, kde to jen šlo. Dnešní extrémy ale i tyto děti (dnes už dospělé) přivedou k pochopení úlohy vzdělání, internet je to naučí. A ti, kdo zvolí cestu násilí místo vzdělávání - ti jsou "k odpisu", společnost je vyřadí z komunikačního procesu.
Většina lidí totiž v sobě má alespoň malinkého "Michálka" - a když uvidí příklady, tak se ten kousíček svědomí a odpovědnosti za své děti začne zvětšovat. A populace vstoupí do konfliktu tam kde má šanci uspět - v okruhu rodiny, svého zaměstnavatele či bydliště. Bez risku to nepůjde, okamžik pro vstup do konfliktu si zvolí každý sám, poslední kapka, která se do džbánu už nevejde - ta existuje vždy.

...a nehledáme viníky svého zadlužení, ale viníky zadlužování státu, což je zcela jiný příběh, vázaný hluboko do minulosti i budoucnosti.

235439

03.01.2011 10:59

Monitorování Ameriky

Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Zkusme si uvědomit, jak funguje moc. Jejím efektem je strach, proto strašení je obvyklým nástrojem těch, kdo něco řídí, kdo vedou společnost (firmu, rodinu) určitým směrem.
Moc funguje ale i na opačném efektu - na obdivu. Kdy téměř slepí fanoušci dělají přesně to, co si jejich modla (systém) přeje.

Platí, že moc mám jen nad tím, co mohu, umím a chci KONTROLOVAT.
Systém si pomocí svých slouhů vytváří své kontrolní nástroje, které článek popisuje. Dobrá, no a co?
Musím se rozhodnout, jak dalece jsem v systému "zaháčkovaný", čím mě drží, kde mi bere svobodu samostatného rozhodování.
...a hned je jasněji. Začnu zkoumat, kde mám nějaké své hříšky proti ideálům/cílům, které mě formovaly a dotaly až do dnešního dne.

"Lump" si pak uvědomí, že patří k lumpům, že musí "držet basu" s těmi, kdo jej přesvědčili k lumpárnám. To znamená, musí bránit úlohu tajemství. A tajemství se dá ubránit jen lhaním, polopravdami. Bude chránit své "tajemství" (nouhau, "knoflíčky" na protekci apod.) - a tím úporněji sám se svou skupinou vyhrotí/urychlí BOD PŘEKLOPENÍ ROVNOVÁHY.

"Ovečka/beránek" samozřejmě žasne, co se to děje, když ona/on vlastně jen dělá to, co si systém (rodina, firma, stát) přeje. A začne přemýšlet, co vlastně ty lidi vede k tomu, že se brání kontrole. Ovečka ví, že kontrolovat svou práci si musí sama, a pokud to neudělá, tak je další kontrola nad ní, která kontroluje kontrolované. Ovečka ví, že kontrola nad ní se občas fláká, zrovna tak jako se fláká někdy ovečka sama, bývá unavená, je toho na ní moc. A zrovna tak moc toho může mít i ta ovečka, která kontroluje jí samotnou. Ovečky se zkrátka se kontrolují stupňovitě až k těm pasáčkům, kteří "na to mají lidi". Pasáčci nepracují, jejich prací je udržet ovečky v kolotoči.

V kolotoči strachu z kontroly. A to se jim daří. Jsou totiž vyšší kastou oveček/beránků. A těch "kast/líků" (šuplat/léků/léček) je v prostoru konečné množství - všechna data o našich fyzických či myšlenkových pohybech jsou uložena přesně tam, "kde je NIC", ve volném tzv. prázdném prostoru. Už víme, že prostor jsou informační pole, je to databáze, do které si saháme svou intuicí pro nápady i myšlenky, které už tam často vložili jiní. Tak funguje informační pole okolo planety - ta modrá barva oblohy, kterou nevidíte, když jste vy nebo vaše vědomí mimo planetu. Tam, ve vrstvách atmosféry a nad ní, tam sídlí globální vědomí a podvědomí(= možnosti) téhle planety. Atmosféra je napojená na informační pole okolo slunce(= jeho vyzařování) a to vede+propojuje naše myšlenky a informace o činech v celé galaxii.

Zkrátka to takhle funguje, i když si to zatím neumíte ověřit. Tečka. Je mi fuk, kdy tomu uvěříte, životů k tomu budete mít dost a dost.

Co z atmosféry strachu plyne pro lumpy, ovečky a těch pár (milionů) lidí, kte...

Automaticky kráceno

235444

03.01.2011 11:00

Monitorování Ameriky

RE: Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Co z atmosféry strachu plyne pro lumpy, ovečky a těch pár (milionů) lidí, kteří vědí, k čemu (A KOMU!) je strach dobrý???

Plyne z toho jen taková maličkost, poznatek, že když jsou ve volném prostoru informačních polí uložené veškeré myšlenky a pohyby/činy těch, kdo se narodili před námi - tak tam někde musí bydlet ten bůh, co to všechno řídí (..někam do pr...???)

Anebo?
...to, co píšu, má svou růstovou logiku, Darwin měl část pravdy, kterou tehdejší ani dnešní doba neuměla detekovat, lidi podléhají recyklaci podobně jako ostatní živé, tedy sebeorganizující se formy, hmotná a energetická část člověka se ukládá do opačných "úložišť", genetické informace do buněk, energetické (zvukové/frekveneční) informace do toho, co nazýváme DNA. A po smrti se náš "informační balíček života" vrátí na základě podobnosti tam do místa v "prázdném prostoru", odkud se formovala naše DNA: a) ve hmotě (=vztahu našich rodičů, kteří nás vytvořili) b) v informačních polích (tvar DNA, programu pro pohyb času, určujícího, kdy se která buňka stane tkání, orgánem, kdy tělesnou či duševní dispozicí/defektem.
To vše opět na základě podobnosti, přitažlivosti podobného k podobnému. "Pozávodit" náhodu je úkol pro lidstvo zrovna jako pochopit, čím je vlastně pro lidi fenomén ČAS.

Takže jak je to s tím strachem? Bubáci a Hastrnami existují také jen v našich myšlenkách a pocitech - anebo sije někdy i uděláme a vidíme živé?
Zákon o gravitaci podobného k podobnému stále platí. Strach těch, co nám lžou i strach v nás, co občas vědomě neříkáme pravdu (=své momentální/dobové přesvědčení), to všechno nás vede ke strachu z KONTROLY, z prozrazení "lži".

Lež se od omylu liší přesně, = mírou vlastního přesvědčení o tom, co tvrdím. Tím se dělí ovečky od lumpů, ovečky ani lumpové asi netuší, jak moc je program pro uplynulých cca 2000 let postavený na KONTROLE PROGRAMU PRO PŘÍŠTÍ DOBU, která původně měla být zlatým věkem lidstva, ale bude věkem STŘÍBRNÝM. Protože doba "mlčeti=zlato" se rozpadá a věk sdílení informací "mluviti stříbro" i darů pana Přírody přichází rokem 2011.

To, že bůh je vždy ženská a příroda je chlap, to jsme se sice ve škole učili jinak, ale ze zkušenosti víme, že žena je tím, kdo rodí - a muž je tím, kdo se má starat, aby bylo z čeho žít a co rodit. A že to má v češtině obrácené "rody"? to souvisí s úlohou naší mateřštiny v příštím období, nechte se překvapit.

Takže nás čekají ještě nějací "buch/ové" - rány nikoliv boží, ale od lidí, kterým jsme ubližovali a dary od těch, kdo si svou chybu uvědomili včas. A to napříč planetou, asi nezdrhne nikdo. Život máme před sebou jeden - anebo ještě životů mnoho, stačí se naučit myslet logikou, která funguje v přírodě - a ne jen uznávat tu logiku, kterou se pyšní mate?matika. Zanikání fungu...

Automaticky kráceno

235445

03.01.2011 11:01

Monitorování Ameriky

RE: Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Život máme před sebou jeden - anebo ještě životů mnoho, stačí se naučit myslet logikou, která funguje v přírodě - a ne jen uznávat tu logiku, kterou se pyšní mate?matika. Zanikání funguje také - a to až do polohy "Informačního Bodu Prostoru" (IBP), jehož definici budu muset asi někdy vysvětlovat..., ufff.

Strašení má svou čistící úlohu, oddělí lumpy (vlky) od oveček. Ovečky se sice mohou ušpinit, ale i očistit, umí totiž pracovat "na sobě". Vlci/lumpové jen loví, sbírají "hotové", sami nebo ve smečkách (dnes bankovních a mediálních) a cení "strašné" zuby.
Zuby vlastního strachu.

235446

06.01.2011 21:26

Proroctví apokalypsy

RE: Proroctví asi není v lidských silách změnit.

janko 85.?.?.?

Martine, díky pokročilé skleróze si bohužel nepamatuju, o jakou pomoc od tebe šlo, a mrzelo by mě, kdybych ji nevyužil.
Jestli se "urychlená gratulace " měla týkat pana Lhotáka, tak to, že jsem s ním v jednom článku souhlasil, to neznamená, že s jeho viděním existence souhlasím. Nemyslím si, že návrat do skanzenu je cestou pro tuhle civilizaci.
..a asi mi nedochází, kdo je hrdina, o kterém píšeš, patrně si budu muset přešlápnout....

235676

18.01.2011 07:40

Malé vítězství rozumu

druhá kategorie? :-) kéž by!

hledající a nalézající 85.?.?.?

... vzhledem k vyzařování aury, a to je teprve to rozhodující pro skutečné hodnocení o stavu člověka, a jejího zakaleného stavu, jsme prakticky všichni občané druhé , třetí ... atd kategorie. ...
... to proto, že sice stroje technika věda, rozum pokročila, ale všichni ví, že vnitřní člověk a intuice se nerozvíjí, naopak zakrňuje ...
Kouření a to včetně pasivního tuto auru ještě více zakaluje, a tímto se kuřáci stávají škůdci a jsou podmnožinou x té kategorie (každý podle svého osobního stavu, může být kuřák z 2 kategorie, ale třeba kuřák z 5 té kategorie.)
V každém případě jsou kuřáci ke škodě pro své okolí.

236279

04.02.2011 10:07

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Elity jsou elitami proto, že si vždy mohly najít dost času k přípravě nástrojů, kterými se udržuje moc. Strašení je už ale tak obehraný model, že jej mocní této planety nahradili "zdánlivou svobodou". Slovo "demokracie" platí jen ve verbálním projevu, ve skutečnosti je tento řízený financemi, vlastnictvím nástrojů pro modelování názorů veřejnosti. Media a zpravodajské hry - to je dnešní "zábava" mocných.
Stačí ale sledovat toky peněz. V režimu, kde arogance přesahuje pro elity únosnou hranici, tam si včas zafinancují "opozici" s vhodným bojovným programem, která nabírá nic netušící "ovečky", které netuší, že opozice je vlastně řízená těmi, kdo ví, jak se události dají překlápět vhodným výběrem slov.

Volnost používat slova a názory oveček v sociálních sítích se ale musí mocnými testovat. Jedním testem je dnešní situace v Egyptě. Včetně toho, co se stane v zemi bez průmyslu, když vypnou mobily popř. internet. A jaký možný dopad by tato akce mohla mít pro elity při užití v globálním rozměru.
Clintonová mohla své řeči o "potápění do písku a úloze žen" vyslovit teprve tehdy, když už bylo připravené řešení ve fázi "rozhodnuto".
Co to je "okamžitě byla vytvořena vláda národní jednoty"? Neznáme to třeba z naší minulosti? Občanské Forum, kde klíčové figury jedněmi slovy mluvily jinak k těm, kdo změně uvěřili - a jinak tatáž slova vnímali ti, kdo historicky už přes tisíce let vědí, jak se udržuje moc pomocí opačných významů slov pro znalé (zasvěcené, osvícené) a pro "ovečky" a nižší vrstva "pastýřů" (pasáků)
Pak si stačí znovu přečíst projev našeho lidumila http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=923_projevy.html&typ=HTML - a zjišťovat, že udržení moci je postavené vždy na nové obměně stejného schematu - vytvoření zdánlivého přítele, pomocníka.

Klíčovým hráčem je v dnešní době ČAS. Mocní vždy měli dostatek času, nemuseli chodit do práce. Jejich prací je udržování moci - a to byl v minulosti vždy zábavný "koníček".
A protože dnes málokdo z nás ví, čím je ve skutečnosti fenomén slova ČAS, tak i mocným dochází jeho nadbytek. Spíš jim vzniká nedostatek času k uhlídání mnoha směrů, kterými dříve působili na "ovečky".
Nerovnováhu společenského systému řídí síly přírody, které byly v této poslední civilizační etapě dlouhodobě potlačovány - jde o fakt, že entita s názvem "člověk" má dvě složky, kterými působí na hmotnou přírodu. Známe je pod pojmy "ego" a "duše", jsou to dva rozhodovací systémy člověka, kde ten klíčový, rozhodující sídlí mimo naše tělo, v "informačních polích" vesmíru. My tato informační pole známe jako fyzikální názvosloví, lidé dřív pro ně měli slovník "víl, andělů, a čertů". Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních pol

237601

04.02.2011 10:09

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních polí tím, co známe jako "auru" člověka (energetický obal, přestupní stanice pro změnu emocí na elektrické a magnetické jednotky).

Nerovnováha této přírodní síly (= "duší" všech živých, cyklujících systémů) se do myšlení lidí vkládá vždy pomocí nějakých příběhů. Ten současný mluví o roce 2012, do kdy by měli mocní realizovat svůj "plán řízení Země" - anebo se podaří uskutečnit jiný plán, kvůli kterému byla vytvořena i tato celá galaxie. A tu nestvořil žádný bůh, principem tvoření byla a je vždy dobová "vlna" platnosti zákona akce a reakce, zákona o přitažlivosti podobností až k hranici, kdy se přitažlivá síla soudržnosti překlopí do svého opaku - systém se začne rozpadat.
V té době teď žijeme. A mnozí víme, že s rozpadem SOUČASNĚ vzniká i další systém existence, postavený na opaku předešlého.
Takže když dnes slovo demokracie představuje vlastně skrytou diktaturu financí, můžeme očekávat, že v budoucím systému bude platidlem opět důvěra - jako tomu bylo v dobách, kdy "slovo muže" se ještě nezvrhlo do slova "muž může" - do absolutní nadvlády dvou tisícíletí v etapě tzv. "Křestu". která byla sice nutná, ale už také končí.
..o tom, proč a jak funguje sebeorganizující se "inteligence prostoru" se určitě ještě leccos dozvíme. Průsečíky sil, směrovaných z minulosti do přítomnosti - ty postupně nacházejí své "nosiče". Výměny prolhaných politiků za ty méně prolhané (profláklé) jsou omezené počtem těch, které lze do principů této formy vládnutí zasvětit. Takže nás asi čeká postupné odkrývání další špíny až do doby, kdy se v politice začnou objevovat lidi, upřednostňující "službu druhým" před "službou sobě".
A je celkem fuk, jak dlouho to bude trvat, stať o reinkarnaci se za čas do bible asi vrátí - a lidi se začnou zamýšlet nad tím, co si v dalším životě budou muset "odskákat" za to, co dělají teď.

Přeji hezký den všem, kdo službu druhým považují za svého koníčka. Rovnováha v prostoru si zajistí, aby se v rámci množiny životů udržela stabilita sil v přírodě.

237602

05.02.2011 23:15

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

abc, dík za upřesnění. Jistě asi víte, jak dopadají smlouvy, které nevyhovují těm, kdo je vytvořili a protlačili - ale to nevadí.
A když malinko sáhnete do vědomostí, zjistíte, že osudy lidí typu Kopernika, Newtona, Darwina a mnoha další jsou si podobné. Jakmile někdo přijde s vědomostí, řádově překračující dobové poznání - je nutně blázen, nejsou totiž nástroje, kterými lze nové pojetí verifikovat. To bylo jak u Kopernika, tak u mě. Je pouze otázkou času, kdy budete vědět to, co o vztazích v prostoru vím já. Nezlobím se na vás, je přirozené, že bráníte své poznání. Bohužel výběr vašich slov vypovídá spíš o nevědomosti v této oblasti.

237683

05.02.2011 23:48

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, díky za reakci. Užíváte sice jiný pojmový aparát, ale v lecčem si snad rozumíme.
Uspořádanost informace pomocí času a prostoru ale vyžaduje jednu entitu, která je tím prapůvodním archetypem, od kterého se vše odvíjí. Asi víte, že touhle mnohem základnějěí trojicí je POHYB. Je více než trojjediný, musí obsahovat SMĚR a RYCHLOST. A samozřejmě nepřebernou množinu "potence" (potenciál tlaku, potenciál setrvačnosti, potenciál "tíhového zrychlení" neboli hmotnosti, potenciál "odpadu", kterým jsou časové značky, vyznačující DRÁHU pohybu, a má asi mnohé další "potence").

Vím, že chvíli potrvá, než populace přijme ze jediného boha POHYB - ale nic jiného nám nezbývá. Díky poznatkům vědy a poznatkům z duchovní oblasti se už rýsuje velmi dokonalý(=logický) model existence člověka a jeho prostoru. Bohužel dva tisíce let vázaných pohádkou o "křestu" ještě nevyčerpaly svůj na strachu postavený potenciál.

Máte pravdu s tou přiměřeností, já ještě přidávám :
"Všeho do času". Protože "čas" je naším dávkovačem informací - a nemáme šanci měnit tento "taktovací kmitočet" Země. Ještě chvilku asi potrvá, než se připojíme k hvězdnému času, platnému pro galaxii.
Kupodivu ve Star Treku už funguje, proč asi? Jakpak je možné, že scénáristé sci-fi mohou z "říše fantazie" (z informačních polí prostoru) tahat užitečné informace? Není to náhodou dobová obměna toho, co dříve dělali šašci u králů, kteří jako jediní mohli mluvit pravdu, byť zabalenou do "šaškáren"....
Bohužel setrvačnost lidského myšlení je tou silou, která buď umožní anebo znemožní hladší přechod k jinému typu uvažování a skládání souvislostí.
Můj popis fyziky ("Konina") vychází z definice "Informačního Bodu Prostoru", který je nepatrným objemem (zápisem) "času v prázdném prostoru".
Jde vlastně o popis pohybu z bodu ven a dovnitř, vyplněného právě "časovými značkami" (v mysli člověka, protože nikoho jiného tyhle blbosti nezajímají). Tyto "časové značky" jsou nehmotné, ale obsahují energii myšlení (v podobě tepla anebo potenciálu tepla) - a samozřejmě vyplňují určitý nepatrný objem "prázdného" prostoru. A to už lze navázat na příběhy o informačních polích - zkrátka jen najít trochu času a poskládat to na papír.

No, důchod mám "za pár", tak se snad k důkladnějšímu popisu dokopu...

237685

06.02.2011 00:33

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, ten šestý a sedmý smysl - to je velmi trefné, děkuji za nápad.
Obávám se, že příběh, jak Chazaři ukradli v Egyptě tamním kněžím "program pro 2000 let" v podobě skrytého spojení mezi matematikou a latinou, čitelné "zasvěcenými" pomocí hebrejštiny - ten příběh už existuje - a jen čas ukáže, nakolik odpovídá tehdejší realitě.
Stále realizujeme nějaké příběhy, i věda vytváří jen takové nástroje, které jejich "výmysly" (teorie, hypotézy) potvrdí. Vše musíme vymyslet. A pak teprve udělat.

Ale pomocníci v podobě intuice a svědomí nás vedou přesně tam, kde sídlí "program ČLO/věk", kvůli kterému tato galaxie vznikla. Dynamická rovnováha prostoru si po určité době vždy vyžádá "protipohyb", proto každý větší program pro lidstvo počítá roky znovu od jedničky - ale navazuje se na informační pole (poznatky) letopočtů předchozích.

A protože každé dobré skutečnosti předchází ta, kterou vnímáme jako zlou (to máme ještě z doby, kdy jsme měli místo rukou přední nohy) - nutně s rozšířením sdělovacích prostředků roste i hladina obecného povědomí. A s rostoucí devastací přírody praskají i špíny těch, kdo se na devastaci podílí.

Svět muslimů se musel od křesťanství oddělit proto, že část (pravověrná týmu okolo Ježíše) nesouhlasila s principem zisku (hon za zlatým teletem je to obrazně), tak došlo k extrému na druhou stranu. Mnohoženství také patří do této skupiny (viz Milujte se a množte se). Bohužel naše media informují o postavení žen v arabském světě účelově.

Naštěstí si mocní neuvědomili možnosti internetu včas, díky jemu se s velkou pravděpodobností dočkáme i lepších časů.

Na utajování klíčových informací je založený celý obchodní svět (nákupní cena), utajením vztahu mezi matikou a latinou bylo pokrouceno celé učení o vstupu do rozvinutější mimozemnské komunity.
Proces sebeorganizace složitějších forem života je postavený na faktu, že hmotná součást (tělo) je stále a v čase souběžně propojeno s tak velkým objemem "prázdného prostoru", který odpovídá naší "škole životů", kdy v novém těle přijímáme nové vlohy i defekty, pokud jsme kdysi cosi nezvládli. Průsečíky toho, co děláme, nás bezpečně vedou k tomu, co nás čeká.
..jen to nesmíme očekávat všechno v tomto těle. Proces, kterým vznikala šestiprvková myslící struktura s názvem člověk (trup + 5 "výčnělků") - ten trval velmi dlouho, na Zem jsme byli postupně vysazeni a modifikováni, naše sluneční soustava je laboratoří, jednou z mnoha. Ale dokázat to nemohu.
Každý si někdy musí počkat na okamžik, kdy mu přestane vyhovovat stávající paradigma vědy nebo náboženství - pak ze o "Koninu" (jiný výklad fyziky) začne zajímat. Není kam spěchat, každý si musíme užít to, co nám průse(r)číky naše a z okolí nabídnou.

237687

06.02.2011 16:38

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, mýlíte se patrně v užití pojmu "hrubohmotné otroctví". Je dost lidí, kteří dovedou své vědomí přepínat z časového do bezčasového prostředí, ale ani oni si asi neuvědomují souběžnost života těla a jeho nehmotného (informačního) objemu v prostoru. Tělo jako silnější nástroj v hmotném prostředí se používáním dostává do stavu, kdy se informační objem z minulých a tohoto života vyčerpá a člověk odevzdá to, co načerpal, do prostoru k užití dalším, podobným typům lidí. A někdy i opačným - to v případě, že stávající objem je naplněný a překlopí se do svého opaku.
Vše toto známe z chápání jazyků, které kopírují to, co se děje v těle i mimo něj. Pomocí různých, stále dokonalejších "slovníků".

Obě těla jsou teprve celkem, žádné nemá prioritu - to je podstata vašeho omylu. Prioritu vnímáme pouze díky průběhu času. Současně se vznikem "energetické formy dítěte" (z emocí těch, kdo po dítěti touží) - zrovna v té době se i energie toho dítěte ukládá ve formě "stárnutí" do těl rodičů. Váš slovník i chápání souvislostí je příliš poplatné učením, která už také doznala úprav.

237709

06.02.2011 20:59

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, samozřejmě si můžete ponechat vaše - mnohými dalšími lidmi podložené poznatky - a případně si je doložíte zkušenostmi, nahrazujícími logickou řadu na sebe navazujících vztahů mezi silami v prostoru Poznat, jak člověk opravdu funguje, je něco jiného než to, jak dovede vytvořit a uvěřit nějakému příběhu. Opakujícího se v čase.
Asi nemá smysl vám nabízet zcela jinou strukturu rozhodovacích mechanizmů, kterými vládneme a které zas ovládají v jiné oblasti nás.
Poznání světa prochází tak hlubokou přeměnu, že vaše dělení přehodnotíte také - budete-li chtít. Obzor, ve kterém se pohybuje vaše sdělení sice zahrnuje člověka jako toho, koho tyto vztahy v prostoru zajímají. Vašeho "boha" ale nezajímají, to mi věřte.

Základna, ze které život v téhle galaxii vzešel, je podstatně širší a v čase vzdálenější. Museli bychom strávit spoustu hodin, než bych vysvětlil, jak na základě návaznosti obecných pojmů dojde za čas každý ke zcela snadnému pochopení svého místa v hierarchii sebeorganizujících se jevů. Průsečíky směrů, které vytvořily nás nakonec najdou adresáty, kteří posouvají poznání ne po krůčcích, ale po skocích.

Pokud chcete vážněji uvažovat - místo papouškování naučených a přežitých informací (byť funkčních v okruhu příslušných "věřících"), tak se zamyslete, co nutně muselo být na počátku všeho. A pak si odvodíte, co nutně muselo následovat, pokud na počátku všeho bylo NIC. A to si vemte jed, že bůh mohl VZNIKNOUT až potom, co vznikl a existuje POHYB. Nevím, jak a proč Pohyb vznikl, ale vím jistě, že bůh vznikl až pomocí pohybu. Klid má totiž tu vlastnost, že není schopen nic změnit, natož vytvořit.
Proto je Pohyb tím bohem, který nahradí pohádky duchovní a vědecké komunity. Trochu té sedlácké logiky by asi prospělo nejen vám.
Možná na to přijdete sám, jak FUNGUJE tenhle bůh v pdobě pohybu, který je zodpovědný za pohyb v atomech a buňkách, ale i v myslích a emocích lidí - možná vám pomohou jiní zjistit, že emoce jsou tou největší silou ve vesmíru.
...ale z vaší poslední věty cítím, že si ještě chcete své poznání užít, nemohu vám v tom bránit.

237716

06.02.2011 21:17

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, už se nechci opakovat, vaše HNR (také trojice) naplňuje i archetyp trojice, kterou v sobě zahrnuje samotný pojem POHYB. Jeho složek je víc, vždy záleží, které do trojice vyberete.
Vašeho "Otce" to nezajímá, zajímá to jen vás a spoustu dalších lidí - jak funguje vesmír a lidská komunita.
Jsem sice v postavení blázna nebo pitomce, ale to je přirozená reakce těch, kdo místo myšlení pouze "aplikují naučené poznatky".
Quido je jedním z nich, vy už ne tolik.
A jakmile nahradíte pozici "Otce" sám sebou a začnete se rozhodovat s "jeho" zodpovědností, posílenou lidskostí - přijdete na to, na co jsem přišel i já, po nějakých dvaceti letech přemýšlení a šedesáti letech života v tomhle těle.

Přemýšlením o mezeře v jazycích - kdy nám nikdo u písmen nesdělil jejich základní význam - jako to víme u číslic - jsem tuto mezeru vyplnil.
"Abecedu lidštiny" zatím nikdo nevyučuje, je to samostudium, jde o opravování našich asociačních řad, které vedou člověka k jeho předchozím vědomostem a zkušenostem.
Už jsem to nejen zde popisoval vícekrát, kdo chce, najde si výklad a používání "symetrického čtení slov" sám.
Spolupráce lidí může začít tehdy, když dojde k dohodě alespoň ve slovní hladině. Proto ale potřebujeme nástroje na takové "dohadování". A na ty čekám.
Mé prostředky jsou omezené, vývoj dokonalejší (verifikovatelné) slovní komunikace se neobejde bez grafického záznamu "hodnoty osobního vzdělání" v rovině vyřčených slov. Jistě víte, že někdo mnoha slovy poví méně než někdo jiný vhodnějším výběrem slov. Na tom a na hodnocení polemiky dvou řečníků skupinou dalších (s možností osobní volby míry "lobování") - je jeden z těch nástrojů postavený.

237718

06.02.2011 23:22

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, moje znalost slovenštiny mi napovídá, že "miera" je cosi jako rovnováha, nebo se mýlím? Pak si sice rozumíme v tom, že rovnováha (ale dynamická, posouvaná v čase!!) je cílem existence. Ale i ta se musela nějak vytvořit. ¨
A bez P+O+H+Y+B+u "se" zkrátka neudělá ani ten slavný všehobůh. I on musel vzniknout pomocí nějakého pohybu. Ano, pohybu myšlení těch mocných, kteří potřebují zodpovědnost za svá rozhodnutí přesunout na entitu, na kterou si nikdo nemůže sáhnout, nikdo ji nemůže verifikovat.
Na rozdíl od pojmu POHYB, o kterém toho ví i malé dítě dost.

Takže je to obráceně, pohyb stojí totiž na počátku všeho jak u fyzikální tak i mentální síly. Jen bude asi chvilku trvat, než to lidem dojde, že jsme si sami zodpovědní za to, co se děje, že všechno jsou jen SMĚRY, směrování našich potřeb, potřeb přírody a potřeb samotných sil - i ty vznikaly jako následek potřeby něco změnit, vyrovnat - už v době, kdy síla tlaku ještě nebyla myšlenkou, ale jen setrvačností předchozího děje.
A setrvačnost lidského myšlení - tu si můžete každý trénovat nebo omezovat na sobě, ona je klíčovým hráčem v přestavbě vnímání a myšlení, kterou procházíme.

237721

07.02.2011 10:10

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, je fajn, že tu můžeme rozebírat temata, která mě zaměstnávají. Děkuji i Vladimírovi, za tento prostor.

Mýlíte se v pojetí duality či "jednoty". Pohyb bez existence klidu by neměl možnost se realizovat, to je snad jasné. Tím třetím do "svaté trojice" je aktivní přítomnost POZOROVATELE.
A jediná klidová entita v prostoru je IN/FORMACE. Tedy "zformovaný", zastavený pohyb do statického projevu. My jej známe také pro slovem MEM/BRÁNA. Membrána jako klidové prostředí mezi dvěma pohybovými silami - to zkrátka existuje.
V hmotném světě ji představuje například obraz vaší tváře na hladině vody. Jakmile mi umíte odpovedět, z jakého materiálu !! je ten obraz vytvořený - pak vám nemusím nic vysvětlovat. Ale vy to nevíte, nemůžete vědět. Nebo víte, čím je "hladina" (zrcadlová plocha) pro zobrazení tváře nebo čehokoliv jiného? z jakého MATERIÁLU se skládá POVRCH?
...těším se na odpověď...

Zrovna jako před Mendělejevem nikdo nevěděl, jak sestavit tabulku prvků, zrovna tak dnes lidi nevědí, jak vznikala náplň pojmu Bůh, jak funguje spojení nehmotné a hmotné složky člověka ve volném prostoru, jak a které rozhodovací systémy řídí náš život ve hmotném těle a jak v prostoru - a mám mnoho dalších poznatků, které mi "naskákaly do hlavy". Zkrátka vím jak a proč bůh FUNGUJE. A proč musí fungovat i nadále. Ale v jiném příběhu o vesmíru a člověku....
Potíž je jen v tom, že lidé neradi opouštějí svůj příběh o tom, jak svět a člověk v něm fungují.

I pro matrici potřebujete základnu, z níž je nutné vyjít. A ta je ve slovech. I samotná historie slova CELEK nutně předpokládá spojení více částí. Proto vaše východisko (kmitání/pohyb) je nedostatečné. I uzly kmitu musí na něco "narazit", aby mohl SMĚR najít své "zrcadlo" - opačný směr.

237740

07.02.2011 11:51

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

René, těší mě, že jste se zapojil do diskuze. Ano, naši předci v Atlantidě, jejichž několik skupin přežilo - nám přenechali poznatky, ke kterým se dnes dostávají lidé víceméně exotickými způsoby. To, že naše civilizace poznává vztahy v prostoru skrze poznání podstaty hmoty - to je jen druhá polovina "dvopjprogramu" pro tuto etapu životů na planetě Zemi.
Klíčem k uchopení komplexu našeho vzniku a existence vesmíru bylo pro mě osobní rozhodnutí o tom, zda existuje anebo neexistuje NÁHODA. Důkazy její neexistence se rodí pomalu, protože je nutné nejdříve projít mnoha informačními vrstvami, kterými své poznatky sdílíme a ověřujeme.
Nástrojem sdílení jsou na začátku i na konci vždy pohyby v jazycích, v chápání jejich symboliky. Pro mnohé z nás je zcela mimo logiku hledat vztah mezi upálením Husa a kvalitou češtiny jako adepta na světový jazyk pro příští období.
Ale ti, kdo umí sdílet informace přímo, skrze propojení informačních polí - ti už v době Husa věděli, čím je Hus pro jejich "program pro nejméně 2000 let" nebezpečný.
Ale protože i samotný výklad symbolů "dvojky a tří nul" (= lidského páru a tří rozměrů prostoru) by zaplnil dost místa, budu reagovat jen na symboliku AUM.

Jakmile si uvědomíme, že ve vesmíru existuje "symetrie opaku", tak je dobré hledat symetrii i v tom, co jsme naučeni chápat jen jako "řadu", abecedu. Symboly AUM představují proces nekonečné variability cílového symbolu pro dynamickou rovnováhu - písmeno "U" představuje houpavý, nekonfliktní pohyb mezi hmotnou a nehmotnou složkou vesmíru. V současné době procházíme přeměnou modelu vnímání a myšlení, kterou souběžně v čase!! nastavuje a provádí naše kolektivní nehmotná součást (dříve duše + duch).
A protože jsme každý v jiné "třídě školy životů", je přirozené, že vesmír má pro každou skupinu populace jiný charakter, daný mírou poznatků o propojování informačních vrstev.
Asi pro dost lidi nebude jednoduché připustit, že abeceda z "čárek a obloučků" (značek směrování a rotace, tedy opakování) je mnohem starší než celá sluneční soustava, kam abeceda "latinky" spolu s desítkovou soustavou byla přenesena z hvězdných soustav, které už svou kapacitu "vybydlely" (viz práce kněží/vědců/ v egyptských chrámech).

Je nezbytné se ve volných chvílích postavit do role "programátora", kdy si své poznatky seřadíme do časové osy -. a najdeme počátek všeho jiný, než ten, co se opakováním neosvědčil jako funkční - entitu nepopsatelného "boha".
K tomu musíme nejdřív vrátit do života princip "opakování životů" a úlohu vrstev, které řídíme my - a které řídí nás. Vytvořit si jejich portfolio a svou pozici v něm.

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokoj...

Automaticky kráceno

237743

07.02.2011 11:52

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokojuje..., ale meditace neškodí, v tom máte pravdu. A meditace hlavně nabízí hledání jiného paradigmatu o existenci.
..a to paradigma se rodí zde, na internetu. Tím, jak lidé sdílí podobnosti a jak se dovedou vyrovnat s opačností = změnou do protisměru (+ řízení emocí, takovou změnu směru doprovázejících).

Lidé si nemusí zvykat na více rozměrů fyzického prostoru, ty jsou stabilní. Mění se pouze jejich vnitřní náplň, počet a kvalita hmotných celků, vybavených různou mírou samořiditelnosti (sebeorganizace). Klíčový je objev kvalit toho, co známe jako "ČAS". On je "taktovacím kmitočtem" pro vnímání a realizace různých FOREM v těchto třech rozměrech fyzického prostoru.
Jiný "formát času" (daný vztahem pohybu všech planet v jedné sluneční soustavě) umožní žít tamní přírodě a lidem v jiné realitě, s jinou formou hvězdné oblohy. My se k nim zatím dostáváme jen svým vědomím, jako pozorovatelé. Mentálně lze vytvořit nekonečno podobných fyzických vesmírů, kde ve své mentální = nehmotné existenci (vymístěním osobního vědomí ze svého těla) v nich lze žít zrovna jako žijeme my v tomto hmotném světě.

Průsečíky směrů, které formovaly a stále formují tuto NEJHUSTŠÍ FORMU REALITY, ty jsou zodpovědné za její stav. Bude těžké přijmout osobní zodpovědnost za tento stav pro lidi, kteří si ještě nesáhli do "mentálních vesmírů", kteří jsou vychováni jen školními poznatky a svou životní zkušeností s aplikováním těchto poznatků.
Proto považuji za optimální nabízet jiný pohled na realitu zde, na serverech, které navštěvují lidé, jimž není lhostejné, kam se naše civilizace ubírá.

..a že někteří to vědí a "mlží" jen proto, aby si zachovali moc - to vyžaduje podobnou reakci i od těch "anonymů", kteří dostávají střípky poznání jiné, neodpovídající propagované verzi.
Každý z nás si cení svého vzdělání a nechce je opustit "bez boje" o jeho kvalitu. Každý si musíme jeho efekty užít. V dobrém i ve zlém.
...a jakmile si své vzdělání promítneme do svých minulých životů, bude nám jasnější i to, co nás zdánlivě bez příčiny (náhodně?) potkává. V dobrém i zlém.
Pozávodit náhodu - to je cíl, pro který jsem už dost udělal, jeho efekty (následky) budou užitečné i pro hodně dalších lidí. Někdy, až je začnou zajímat souvislosti v širším než jen osobním měřítku.

237744

07.02.2011 12:13

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, právě tón (výběr slov) vás zařazuje k těm, koho se moje poznatky nemile dotkly.
Asi si neuvědomujete, že bez studia vašich nauk by se váš život ubíral patrně jinam, každý poznatek nás někam směruje, to přeci víte. A samozřejmě vám přeju, abyste si své poznání užil.
A že je moje poznání pro vás zatím nestravitelné, to mi nevadí. A budu rád, kdyby nevadilo ani vám.

Znám sílu slov a vy sám si nabíháte "na vidle" tí, že to, co příčí vašemu zaměření, ještě zvýrazníte tučně + hodnocením "nejapné".
Mimochodem - znáte význam slova "japné"?
Lze jej vysvětlit pomocí "abecedy lidštiny" (viz jinde a jindy):
písmeno uprostřed slova "P" vymezuje po stranách dvojice "já" a "né". Když pak z těchto tří komponent složíme větu, vyjde nám :
"já pravdu né". Což lze chápat jako že nemám pravdu. proto se toto slovo neužívá a užívá se jen slovo "nejapné", značící nepřipravenost uživatele k chápání jiného než jemu známého výkladu příslušné oblasti zájmu. Zkusil jste knihu A. Horáka: O Slovanech úplně jinak? Začíná nová etapa dějin, navazující nejen na Vedántu či jak se to vaše učení jmenuje.

Samozřejmě si každý držíme to, co považujeme za užitečné, jen se někdy někomu nepodaří včas opustit to, co už svůj potenciál ztrácí. Podotýkám, že ztrácí v globální působnosti, což neznamená, že mnoho lidí učení Vedánty dostane do jiné, lepší hladiny života.

..aby samořiditelnost dějů v prostoru fungovala, musíme se každý rodit přesně do té informační vrstvy, která je pro další vývoj potřebná. To by v tom vašem učení mělo být také.

237746

07.02.2011 13:06

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE:

janko 85.?.?.?

...přemety těm, kdo je umí - umožňují zmást "nepřítele", to není zas tak špatný způsob....

237749

08.03.2011 23:01

Co je \"ruské\"?

RE: Skryta historie

janko 85.?.?.?

...ano, historie, kterou nás učili těch cca 2000 let - ta se bude podstatně měnit. Mutace DNA se postupně stanou efektem, za který je zodpovědný jazyk, mateřština. Každý gen je obdobou jiné pohybové struktury, známe jejich řadu - ale pod názvem "tabulka chemických prvků". Každý prvek je uzavřenou pohybovou jednotkou, místo "protonů a elektronů" tam FUNGUJE pulzní pohyb v rámci zákona akce a reakce (ven a dovnitř, do bodu, odkud pohyb vzniká. I proto nutně musí být hustota pohybu (ve formě tlaku) ve středu prvku větší než na okraji. A každý prvek je ohraničený membránou. Ano, přesně - MEM brána paměti dělí informační podobu prvku od jeho fyzické existence.
Bude to chvíli trvat, než lidi pochopí, že minimálně tato galaxie je pečlivě připraveným projektem, jak ze šesterečné struktury (dračí, ti mají 4 nohy, hlavu a ocas) vytvořili tito naši předchůdci projekt, který využil a přeměnil "ocas" na naše rozmnožovací párové orgány.
Ale vysvětlování může začít až tehdy, kdy naši vědci budou vědět, z jakého MATERIÁLU je vytvořený povrch - a je jedno, jestli atomu nebo třeba jablka.

Jazyk jako měnící se živá komunikační struktura se zapisuje pomocí nástrojů, které jsme si vytvořili pro popis jevů v biologii. Ta je navázána na ostatní jazyky a obory zkoumání. A ty všechny vedou k materiálu písmen a číslic, kde je ukrytá celá historie této galaxie. Ale cesta k jejím počátkům pomocí navazování asociaci na vždy předchozí informace - tu nám trochu "upravili" ti, co z trojice posledních základních evropských jazyků "zapomněli" zmínit jejich provázanost, skrytou a stále utajovanou. Hebrejština a její dva "klony" = latina a matematika desítkové ((přesněji oktávové)) soustavy jsou onou "boží trojicí", která jistému etniku umožnila řídit vývoj lidstva. Že jde o přesný program, to potvrdili i nastavením "nového počítání roků" od jedničky. Neshody tehdejších vědců byly patrné už při navazování našeho letopočtu na ty "programy", které mu předcházely.

Sanskrt je patrně jazyk, převedený zbytkem populace z Atlantské civilizace (po potopě, převedením vody z Marsu na Zem - mentálními technologiemi, které byly programem pro Atlantskou civilizaci). Ta naše etapa vývoje, postavená na zkoumání už vytvořené hmoty, se rozvíjela na třech "ostrovech" planety, V egyptě, ve východních národech a ve střední Americe - ze zbytků v paměti uchovaných poznatků. Každá tato populace využívala jiné, v ní převažující asociační řetězce, proto i jejich oblasti poznání jsou jiné.

Je fajn, že genetický výzkum potvrzuje teze, které kolují nejen v naší zemi - že Slované jsou potomky Atlanťanů.
...a za čas "se přijde" i na to, jak a proč se stane naše mateřština světovým jazykem. Oddělením kategorie velikosti od kategorie smyslu vznikaly různé typy "matematik". Různé "etnické" jazyky zas využívaly...

Automaticky kráceno

239120

08.03.2011 23:02

Co je \"ruské\"?

RE: Skryta historie

janko 85.?.?.?

Různé "etnické" jazyky zas využívaly kategorii smyslu, tedy směrování naší činnosti od okamžiku, kdy jsme přijali určitou informaci.
Vývoj lidského rozhodovacího aparátu (inteligence) vede nejen k hranici, kterou můžeme definovat jako "živost" (schopnost recyklace v různě velikém okruhu podmínek), ale vývoj nástroje rozhodování vede dál do minulosti, až ke stavu, kdy se "prvky" učily svým vlastnostem.
Jak? jako my, opakováním a dvěma způsoby, jak naložit s "chybou" - zařadit ji "do svého" anebo ji vytlačit nebo ignorovat - a ponechat pro využití k jinému účelu. Takhle prosté je to.
Ale vysvětlování toho, k čemu je užitečný bůh a proč už nás opustil - to mi asi zabere zbytek života.
Popis existence "párové inteligence" na bázi uhlíku (pohyb, tlak) a křemíku (paměť, data) si patrně vyžádá víc než tyhle "výkřiky".....

239121

08.03.2011 23:21

Co je \"ruské\"?

RE: Absolutní nepochopení rozdílu mezi Rusy a Indoevropany!

janko 85.?.?.?

...no, pavte, asi to platí i o tobě, to studování. A můžeš začít třeba "studem". Jednak jsi článek asi pochopil "šejdrem", druhak Ind a Arj je skoro totéž, jen jinými symboly. A až se k tobě dostane "abeceda lidštiny", tak si přeložíš ty dva názvy (IND, ARJ) zcela přesně. Jeden vyjadřuje dosaženou hladinu rovnováhy mezi jazykem a jeho hmotnými efekty (výrobky)na konci Atlantské civilizace, druhý představuje vstup do neznáma, nalézání optimální vyváženosti při sdílení informací (naše "Indo/dřív/evropská/dnes/" civilizace). Protože nevyváženost jazyka vždy v historii vedla k polarizaci mezi mocnými (mají potřebné informace) a ne/mocnými (nemají stejný přístup k informacím jako ti mocní. Mocnými jsou proto, že využívají princip "tajemství", utajování dobově klíčových informací.
...a tyhle informace nikde nevyčteš, ty se získávají intuicí za úmorné pomoci logiky při vytváření stravitelného příběhu o vzniku a úloze člověka v jeho prostoru.

239123

08.03.2011 23:50

Co je \"ruské\"?

RE: autor se nechal trochu unést...

janko 85.?.?.?

pane Koubku, klonování samozřejmě existuje, s tím rozdílem, že u lidí se klonují jen informace. Myslet si už populace odvykla, většině lidí stačí jen naučit se nějaké informace a postupy - a ty aplikovat na jevy a potřeby společnosti, ke kterým se takový člověk vyškolil.
Pod pojmem myšlení nestačí "aplikovat" staré poznatky na nové události, je třeba každou "novotu" zařadit do časové linky její historie. Pak se zjistí, jak moc se "novinky" opakují - a když je jich nadkritické množství, tak většinou najdou ve svém středu i kořínek, odkud vyrostly. Cesta od nahodilosti k zákonitosti vede především skrze počet opakování, nebo se mýlím?
Vím, že je pro hodně lidí těžké připustit, že naše sluneční soustava je "zkratkou vývoje téhle galaxie", že Darwin měl pravdu, ale nedotáhl "princip živosti" (recyklace) až do stavby prvků hmoty a ještě dřív - do začátku "stvoření", kdy nutně muselo existovat "NIC", ale nemusela ještě existovat náplň pro pojem "bůh". Moje vrozená drzost si dosadila místo boha "pohyb" - a ejhle, začal vyrůstat příběh o boží trojici, schované v pohybu. Ten obsahuje ještě nejméně směr a rychlost. A odtud už můžete pokračovat se základními vědomostmi z fyziky. Směr + rychlost vytváří sílu pohybu = setrvačnost, ta při dopadu na obdobně vytvořený PROTIPOHYB vytvoří tlak. Součet protisměrů se jmenuje tlak, ale tlak je také mem/bránou, zastavením pohybu. Pohybu myšlení. Opakované pohyby stály na počátku vývoje samotných prvků, kde okolo malého "nic" prý běhá dokola "větši nic" (podle stále školních poznatků)
A můžete si pak definovat (jako já), jak veliký prostor zaujímá "Informační bod prostoru", který vyplňuje tu prázdnotu okolo. Jak je možné, že při všesměrovém pohybu z bodu vzniká prostor vyplněný spotřebovanými kousíčky času, ponechaného na dráhách tě všech směrů. Puls je počátkem života plodu, je přenesený rezonancí v "harmonickém uzlu času". A puls (= zákon akce a reakce)- ten opět měla a stále má na starosti entita s názvem Bůh.
Je to jen slovní ekvilibristika - anebo může fyziku přepisovat zkrachovalý učitel hudby....?

239126

08.03.2011 23:57

Co je \"ruské\"?

RE: Vecna mutace rusu

janko 85.?.?.?

...valdo, nezahazuj nezralé ovoce,

(a koukni na linky, které nabízí nick "plassova"....)

239127

15.03.2011 23:24

Státní dluh - dokonalý systém

RE: Seminář o Reformě společnosti

janko 85.?.?.?

jakmile se lidi nepřihlásí k osobní zodpovědnosti - je každá snaha marná. Na potlačování sebedůvěry je postavené celé křesťanství a veškeré politické systémy, z něj rostoucí.

Společnost je cíleně vedená ke krachu a k nenápadné, dluhem podepřené kontrole veškerých svých aktivit. Vloni se rozdávaly karty, letos jsou pokládány na stůl. Ke konci roku by mělo být zřejmé, že peníze ze vzduchu nefungují. Asi k tomu dost pomohou další přírodní "nepříjemnosti" jako v Japonsku, které snad donutí každého z nás zamyslet se nad tím, co je a co není podstatné.

Soběstačnost lze pak rozvíjet díky internetu od jednotlivých domácností přes družstva až k velkým podnikům. Právě nástroje na šmírování "Facebook" a další se zřejmě obrátí proti těm, kdo je chtějí využít k ovládání populace (vydíráním kvůli výrokům, které lze kdykoliv státem vyhlásit za protistátní, nebezpečné apod.).

Práce s dluhem je nastavená tak, že je nesplatitelný, proto jej lze zlikvidovat jen v "protisměru". Rozdávat lidem nejdříve úrok, aby si zvykli, že peníze lze utrácet jen do doby, kdy se bude pracovat - a tedy bude za co je utrácet.
Toto chvíli potrvá, musí se asi ta "darovaná částka" na pásce nejdříve ukázat jako virtuální, která sníží/vykrátí/ odvody daní. Tím se postupně dostane populace k chápání daňového systému ke dluhu jako vztahu ve spojité nádobě. Protože dluh a daně jsou jen rotací vzduchových peněz.
Po dopracování německého projektu "Základní příjem" jej lze postupně vysvětlovat. Aby každý pochopil, jak a proč POTENCIÁL PRACOVITOSTI "práce stroje" není stejně daněnÝ jako potenciál (PŘIPRAVENOST)= pracovitost lidí.

Ale to vyžaduje zapomenout na mnohé eko/NOMICÉ poučky a začít používat selský rozum. Nebát se udělat práci za šéfa - ale předem to dát vědět lidem ze své vrstvy - aby se poznalo, že je šéf lempl, protože na vyřešení té práce/úkolu měl přijít on, je za to placený. Tak se postupně vymění neschopní za schopnější - pokud nebudou jen "kejvací ovce", neschopné si vymyslet a nabídnout práci, o kterou bude někdo stát. Od toho ten internet máme.

239590

17.04.2011 21:53

Válka v kyberprostoru

rychle nebo pomalu

janko 85.?.?.?

No, tak ať si internet blokujou. Ano, je rychlý, zprávy šíří ihned. Ale poklady máme v počítači - a přes flešky se sice pomaleji, ale také dostanou potřebné texty ke správným lidem,
není kam spěchat.

Systém se rozpadá zevnitř, počkáme si. Hoši od peněz a moci začnou nestíhat. Budou stále víc vážit svá slova. Ne proto, že by byli tak rozvážní, spíš si budou muset vybírat taková, která neodporují předchozím lžím. Délka historické lži, která zapříčinila náš stav v současnosti - ta je veliká, ale nožky se jí krátí. Kolik času získává moc pomocí protahování potřeb lidí byrokratickým aparátem - tolik jí ho bude chybět při odpovídání na otázky, které přijdou.

242087

18.04.2011 11:02

USA odříznou libyjskou ropu od Číny

Americký generál mluví o napadení Libye již v roce 2007

thop 85.?.?.?

Wesley Clark mluví o napadení Libye již v roce 2007...
http://www.dobakonce.cz/?p=1972

242118

08.05.2011 22:24

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

janko 85.?.?.?

Baki, mýlíte se. Devítka je v naší početní struktuře nejvyšší číslicí, pak už následuje "ovál" = uzavřený celek. Nula je tentýž celek, ale ještě nenaplněný. Ve skutečnosti je nejvyšším symbolem "osmička", ale to by vyžadovalo delší výklad.
...a naše "desítková" soustava je velmi starý systém, přenesený přes východní učení z Atlantidy a jiných soustav v galaxii.
Ale obávám se, že tohle asi není potrava, kterou byste mohl brát vážně, takže - mnoho našich "vlastních" představ je velmi sofistikovaně nám do myšlení vkládáno. Proto bych doporučoval opatrnější zkoumání pořadí nejen číslic, ale především slov.
Spád smyslu je také kategorie, která se moc nevyučuje....

243753

08.05.2011 22:38

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

janko 85.?.?.?

René, vy píšete o "čuchu", jde patrně o intuitivní vhled do energetického "těla" těch lidí. A samotná intuice člověka, který dovede např. "cítit ty prachy" je jen rezonancí toho, čím takový člověk už někdy byl. Ale k tomu musíte přijmout fakt, že inkarnace lidí byla z bible odstraněna už někdy ve 3. století - právě proto, aby lidé neměli šanci chápat některé souvislosti, o kterých pan Lhoták píše. Dnes tyhle souvislosti dovedou čerpat i lidé, kteří podobným životem obchodníka ve své minulosti neprošli.
Některý "informační balíček" zkrátka může přijmout a používat i člověk, který takovou inkarnační zkušeností neprošel osobně - ale má k ní dispozice.

243754

08.05.2011 22:45

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Tedy jak ??

janko 85.?.?.?

Guru, tak prostá otázka má i prostou odpověď. Každá forma sebeorganizace má svůj vývoj a zánik. Včetně těch společenských.
Každá se na tom zániku současné tragikomedie podílíme. Tím, jaké myšlenky do prostoru vkládáme, co posilujeme, čemu dáváme přednost.
Ten systém se udrží tak dlouho, dokud lidi jeho finty budou baštit.
...stačí?
Nehledě na to, že Lhoták popisuje historii, která má dnes zcela jiné parametry - lidi i jejich jazyky jsou jiné, sahají si do členitějších informačních struktur, proto se zdá řešení složité.

243755

08.05.2011 23:14

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Zajímavý článek

janko 85.?.?.?

Lin, škoda že jste to, co vztahujete na školáky a "věty vedlejší příslovečné" nevztáhla také na "devítku" a jiné, zdánlivě mnohem primitivnější symboly. Tam platí totéž - není každý připraven dobrat se jejich historie - ale také jejich úkolu pro populaci.

Každý se postupně dobere poznání, proč je např. devítka obrácenou šestkou, proč ten "ocásek" jednou vede nahoru, pak zas dolů. Počet zubů samozřejmě má také svou přesně vývojově nastavenou cestu. Ty nejjednodušší symboly mají tu nejdelší vývojovou cestu. Víte např, proč "latinka" (velká písmena) jsou jen "úsečky a obloučky", různě k sobě navázané.....?

Zatím není moc lidí, kteří se zajímají o "Abecedu lidštiny" (výklad smyslu každého písmene a každé číslice) - přesto ona je tím nástrojem, který vyvede populaci z dnešního morálního srabu.
Kdo z čtenářů se pozastavil nad tím, že nás nikdo neučil významy písmen - známe jen jejich zvukovou podobu, ale žádnou hierarchii či vzájemné VZTAHY. Známe jen dvě skupiny - samohlásky a souhlásky. Ale každý zvuk, sebekratší měl v historii řeči velký emoční, mnohdy život zachraňující nebo ničící význam.

Zrovna tak je dobré se zamyslet nad tím, proč symboly pro "stupně velikosti" (číslice) mají zrovna takový tvar, který známe.

Bohužel se o tyto základy - o významové vazby mezi tvarem + zvukem písmene + dopadem do vědomí člověka!! vzhledem k širším souvislostem vztahů sil a pohybů v prostoru, moc nepíše, škoda.

Budu k těmto souvislostem písmen, číslic a způsobu, jak postupně opravovat naše asociační vazby pořádat debatní setkání, rád vás na nich uvítám.

243758

22.05.2011 22:55

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

janko 85.?.?.?

...nejsi pitomec janesmithi, Jarmila svůj stín nepřekročí, je to ženská. Tvrdohlavá.
...a moc mile mě v této diskuzi překvapil Udo, jeho schopnost dělat ve slovech pomlčky tak, aby slova dostala jiný význam¨pro lidi, znající historii a účel latiny pro populaci.

Podprahové snímání skutečnosti se postupně dostává do snímání prahového, lidi se probouzejí a dávají si souvislosti dohromady.

Za nevratné "kosher" zákony považujete jaké? Vstupujeme do poslední fáze "kosher" programu, měnit se bude leccos. Nevratnost není v programu ...

244521

22.05.2011 23:09

Demokracie jako náboženství?

RE: A co ekonomika?

janko 85.?.?.?

Udo, mile jste mě překvapil svými vstupy jak k Vojtovi tak i zde, k Ondrovi.
Ale rád bych polemizovat s větou, že věci se nedějí samy sebou. Záleží zde na definici nahodilosti. Jakmile víme, čím se nahodilost liší od zákonitosti, je zřejmé, že každý jev je součtem jevů předchozích, přicházejících do časového bodu události z nejrůznějších směrů. Náhoda je z tohoto pohledu pak pouze nedostatečnou znalostí množiny směrů (záměrů), vedoucích k události.
K pochopení sebeorganizace sil v prostoru je pak nutné se dobrat bodu, ve kterém vše začíná. K formulaci příběhu o tom, jak z NIC vzniklo VŠE. Pokud by vás tato tematika zajímala, ozvěte se mi na mail, jiné paradigma o povaze sil v prostoru je na spadnutí - a vaše vkládání pomlček do slov mi napovídá, že alespoň tušíte, čím je pro lidstvo zvukový jazyk a jeho zápisové možnosti.

244522

26.05.2011 21:12

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Nic netrvá věčně

janko 85.?.?.?

Vojto, když nechápete rozdíl v množstevním, politickém a historickém potenciálu Číny a "ministátečků" - tak nemáte šanci se dobrat nějakého sjednocujícího pohledu.

244793

13.06.2011 00:08

Elita, „velká hra“ a třetí světová válka

3tí válka

janko 85.?.?.?

bude válkou slov. Budeme se učit znát trochu jiné významy slov. Situace je na tuto válku už připravená, začínáme se učit oddělovat pravdu a lež. Manipulační techniky díky internetu nachází svoje omezení - a naštěstí jsou i elity s internetem tak svázané, že je jeho zastavení problematické.

Válka slov je na stole proto, že POJMENOVÁVÁNÍ jevů a předmětů bylo v Evropě nastavené latinou, do které byly ÚČELOVĚ přepsané dějiny planety. ....a to se v nejbližších letech bude patrně opravovat. Jedním z nástrojů pro opravy našich asociačních řad je i "moje" Abeceda lidštiny zahrnuje popis významů každého symbolu "latinky", kterou používáme k zápisu informací, plynoucích z našeho myšlení.
Je dobře, že se konečně dostávají na veřejnost informace o těch, kteří kdysi ve svém rodokmenu měli potomky císaře Konstantina. Vyjmutím stati o reinkarnacích z bible se urychlil vývoj úpadku ve společnosti. A musí se zřejmě dostat až na hladinu, kdy i největší pitomec pozná, že nám vlády lžou proto, aby si udržely svou moc.
Zdá se, že i v Česku se ledy pohnuly. Uvidíme, jak se čtvrteční stávka vyvine.

245891

14.06.2011 09:38

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

K pochopení dnešního stavu se musíme vrátit o cca 2000 let zpátky, kdy bylo "učení o křestu" účelově deformováno. Manuál v podobě bible pak umožnil nastavit nový program pro lidstvo (letopočet), řízený už těmi, kdo manuál (bibli) sepsali a přizpůsobili své touze o "věčné vládě na Zemi".(v symbolu ležící osmičky).
Vím, že zdejší čtenářstvo má problém zařadit do svého vnímání i existenci nám nadřízených "informačních vrstev" v podobě rozvinutějších civilizací jinde v galaxii, to nevadí. Každý se o jejich působení dozvíme v době, kdy pro tuto informaci budeme zralí. Tolik úvodem.

Řízení současné situace už postupně přebírají ti, kdo bez našeho vědomí mohou manipulovat naším vědomím. A ti existují jak v prostoru obecně známém - veřejná media - tak i ve dvou dalších vrstvách. Jednu řídí prostřednictvím cen komodit lidé z Goldman Sachs a dalších, v podstatě také válečných institucí, jen zřetelnějších. Slova v médiích už mají stejné destruktivní efekty jako fyzické zbraně, rozdíl je jen v tom, že slova ničí vnitřní prostor člověka, zbraně ten vnější.
A oba tyto prostory jsou trvale propojené tím, co známe jako elektřinu a gravitaci - je to propojené v ovzduší, samozřejmě, tam se tyto energie prolínají - a lze je kupodivu "číst" i z velmi vzdálených "světů".(opačným směrem to funguje také, světy naší fantazie jsou jinde v prostoru realitou. Nic se při vývoji vesmíru neztratí, to ví i věda. Jen se hledají nástroje na propojování možností.

To, že nějaký nýmand zde píše tyto věty, to asi má také něčemu sloužit. Ano, přestavba společnosti vždy začínala od nějaké "figury", od živého člověka, pověřeného správou nějaké oblasti. Ti, co vystrčili Obamu do popředí, ti znají jen "program upravené bible", vědí, že pomoc jim podobných mimozemských entit už není možná, že jsou sami na to, aby svými připravenými technologiemi zvládli ukočírovat současnou populaci.
Z článku je zřejmé, že se rozhodli hrát svůj poslední level vším, co mají k dispozici - s nadějí, že budou rychlejší než ta část populace, která na vývoji utajovaných technologií pracovala a postupně dává tyto informace anonymně na veřejnost.
A to vše je pečlivě monitorováno ze vzdáleného prostoru. Ano, jsme - celá planeta - chráněnou vývojovou dílnou, vedenou až k hraně, která může překlopit stávající vlastnosti a schopnosti člověka do polohy, kterou popisoval původní "manuál křestu" (rozuměj vstupu mezi vyspělejší civilizace, nemá to s náboženstvím nic společného, jde o prostup mentálních a mechanických technologií do spojité funkce).
Vím, že si dělám nepřátele jam mezi vědci tak i mezi uznávanými "guru" duchovních učení. Ale přesně o spojení těchto dvou myšlenkových systémů jde. Rozdělil je odlišný směr vývoje dvou základních jazyků, matematiky a latiny, rotují...

Automaticky kráceno

245960

14.06.2011 09:41

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

Vím, že si dělám nepřátele jam mezi vědci tak i mezi uznávanými "guru" duchovních učení. Ale přesně o spojení těchto dvou myšlenkových systémů jde. Rozdělil je odlišný směr vývoje dvou základních jazyků, matematiky a latiny, rotující v evropských jazycích v době, kdy byla do latiny přepsána historie téhle planety (při účelovém vypálení Alexandrijské knihovny) tehdejšími "vítězi". Podobně musela vyhořet i "říšská" knihovna, ukrývající historii styku s mimozemskými civilizacemi. A nakonec, ve stále klesající účinnosti musel být zničen i "symbol peněz" (demolice dvojčat), aby se potvrdil efekt "trvalého záznamu bludu do vědomí pomocí šoku".
Ti, co nás sledují skrze transformátor (=slunce), ti čekají na okamžik (dobu), kdy globální podvědomí lidí bude připravené na informaci přímého kontaktu.
Dnešní chanellingy (dálkové vnímání informací - mezi jinými sem patří i sny) stále přesněji přijímají a do slov převádějí "stav situace v prostoru". Jen se tyto informace musí sledovat jinde než na Zvědavci. Vše souvisí se vším, proto prosím, ať na tento příspěvek nereagují ti, co mají jen úzké vnímání té "své oblasti".
Mystika plynule přechází do reality - skrze slova, jak jinak, že?
Planetu lze dát opět do pořádku, ale až tehdy, kdy si nadkritická většina populace uvědomí, jak je náš život v těle propojený s tím, co nazývá věda "informačními poli" a duchovní učení dvojicí "duše+duch". Za skok ve vývoji vždy může užívání nového jazyka, dnes počítačového - a "zítra" jím patrně bude čeština. To je pecka, co?
Zkrátka nestačí znát ze symbolů pouze jejich "pořadí". Musíte se ještě naučit vnímat a používat samostatný význam každého písmene. To nám totiž předci našich dnešních mocných "zapomněli" říct.
"Abeceda lidštiny" se to jmenuje, ona je "zrcadlovým obrazem tabulky chemických prvků". Na každého patrně přijde doba, kdy se s tímto nástrojem pro opravu asociačních řad setká. Není kam spěchat, vývoj se ubrzdit ani urychlit nedá jinak, než tím, jak jsme schopni vyměnit své zvyky za jiné.

Mocní v pozadí postupně nestihnou řešit následky jimi připravených kroků pro převod moci z "bublinkových peněz" na potraviny a léky - dva fyzické regulační nástroje pro velikost populace. Měl je doplnit nástroj celosvětové "vize pro telata" (tele/vize pro "nedospělé" občany). Mocní nepočítali s rychlým rozvojem elektronických "živých" sítí (Fejsdrbna apod.). A tyto sítě také budou hlavní silou v postupném rozpadu společnosti, dnes už držené jen finančním "zaháčkováním" těch, kdo tlumočí všechny ty polopravdy a mnohdy i lži v těch médiích, která si sami koupili k udržení "oveček" v poslušnosti = v blbosti.

Doufám, že se obnoví schopnost česky myslících lidí "číst mezi řádky" při sledování zpráv....

245961

14.06.2011 23:40

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

...statistika je empirická forma - detekování podobností.
Kde je hranice mezi nahodilostí (u prožitku) a zákonitostí (procesů....do první mutace) ??? Tu volíme vždy sami, v množinách lidí, kteří mají podobné informační zázemí.
Právě shodné vjemy lidí, kteří se neznají, bydlí v různých částech světa - ty jsou nástrojem takového propojování. Hledání styčných bodů, zkoumání rozdílů - to vše je na této cestě nástrojem, vyvažujícím vědecké postupy.
Už samotný fakt, že vědci si vždy vytváří nástroje k dokazování svých tezí tak, aby tyto teze dokázali - svědčí o tom, jak lidská mysl funguje. Bitva o přežití se pouze mění na bitvu "o pravdu". Pravdu vesměs dočasnou, o nový příběh ÚLOHY ČLOVĚKA V JEHO PROSTORU, lépe vyjadřující propojenost starých a nových poznatků.

246035

15.06.2011 00:07

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

...ano Lin, Levašov to vzal za správný konec. Za podobný tahá i pan Haramein - i když v jiném, fyzikálním košíku. Učíme se rozeznávat kdo jen chytračí a kdo něco poskládaného má.

Co se týká "přivlastňování", tam s vámi nesouhlasím. Příroda si hájí své území, zvířata svou potravu apod. U lidí je tahle vlastnost nadměrná proto, že jsme zcela jiný druh než zvířata a rostliny, mnohem starší. Je to opět o té laboratoři, kde "lékaři" zkoušejí na "pacientech" nové "přírodní léky". Což znamená, že naší přírodu tu máme proto, abychom něco pochopili. Třeba to, proč existují předěly mezi vrstvou hornin, rostlin a zvířat. A kam patříme my....
Představme si vývoj jako dlouhý dům, kde tři vrstvy zmíněné vrstvy jsou hned za dveřmi - ale lidstvo, které tuto laboratoř řídí, to už v tomto domě nebydlí, pronajímá dům "bezdomovcům" a "přistěhovalcům" - tedy nám, kdo tento dům použijí předtím, než se také stanou majiteli takových domů. A současně jsou i správci těchto "domů" - jinak by jejich majetek neměl pro ně význam. Tak je to i u zvířat a jejich hnízd, kořisti apod...
Do určité doby je zřejmě vhodné nechat lidi věřit, že mají "svobodnou vůli". Než poznají, že ji mají jen nad tím, co mohou a umí kontrolovat. To, co kontrolují naši mocní, to je nic proti tomu, co lze kontrolovat ze vzdáleného prostoru - pomocí znalostí povahy sil, pro které máme "jen" technické názvy.

246039

15.06.2011 00:14

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Dnes jiz chapu...

janko 85.?.?.?

Martasi, transformace je jen jedna, ale probíhá u některých lidí v "horní soustavě mozků" (v lebce) a u jiných v té spodní, řídící. A řízené frekvencí srdečního pulsu. A záleží na pozici hodnotitele, kterou soustavu preferuje - ta druhá je pak falešná.
Asi i vás čeká ještě návrat od projektu Amenti zpátky na Zem. Upgrade síní Amenti už množí prožívají. Spojují své zážitky s tím, co lze najít v "síti sítí".

246041

16.06.2011 09:48

Nevěřím na spontánní revoluce

...revoluci vždycky "někdo chce"

janko 85.?.?.?

Revoluce, která je "na stole", je o přeměně našich myšlenkových vzorů. Historii, kterou psali vždy vítězové - začínají dnes psát ti "poražení". Nemíním davové veřejné konflikty s mocí, vedené principem "bojuj nebo uteč (klekni)". Růst dostupného informačního prostoru díky internetu nám nabízí hledání dalších a dalších "modelů života". To všechno ale nakonec může skončit na nutnosti jít do práce aby bylo na chleba...

Myšlenku, jak řešit nakládání s časem vyvíjí lidská populace v etapách "programů pro Zemi", které jsou stále přesněji datovány. Faktem je, že předchozí či souběžné myšlenkové koncepty, které navazují "program křestu" na svou historii - si stále uchovávají svou dataci, i přes přijetí gregoriánského číslování roků.

Obecný souhlas s číselnými cykly Mayů navazuje Atlantské znalosti o povaze času na ty naše - a připravuje tak i možnost aktivace dalšího programu, uváděného jako "Zlatý věk lidstva". Zlato jako cíl stálo na počátku realizace "křestu" "západní větví", ke které se dnes tak vehementně hlásíme jako národ. Ale kořeny máme i v té druhé větvi, dnes zúžené na muslimy a jejich způsob upravení programu (bible). Na stole je postupná detekce ale i přijetí užitečných principů z obou těchto prováděcích nástrojů (náboženství). Osobně tvrdím, že "netečné zlato" bude nahrazené "věkem stříbrným", kde stříbro se "musí cídit", aby si udrželo krásu a čistotu. A my, "blonďáci věkem" patříme k těm, kdo budou nabízet spolupráci těm, co "stříbro ve vlasech" teprve čekají...

...a k přijetí "nepřítele/přítele" (náboženství, ale třeba i svého šéfa, partnera...) je třeba dozrát, smísit mnoho protiběžných energií do "společných aktivit", kdy revoluce jsou jednou z těch fungujících možností.

Hezkým příkladem je i dnešní "stávka", ukazuje schopnost česky myslících lidí v řešení toho, co už nešlo vyjednat. Mottem je "přežít den pokud možno v klidu" - kdo mohl, našel si tuto cestičku. A ti, kdo mají energie víc, ti jsou v průvodu. Mnozí jen "provplánově", ve snaze ukázat, že "se nedají". Ale právě tito umožní jiným připravovat projekty pro změny, kde podporou pro ně jsou právě lidé v ulicích.
Už tu někdo psal, že vždy záleží na tom, kdo a jak využije "revoluční kvas". Do jaké míry se dav nechá vést nastrčenými figurami, včas v minulosti implementovanými do různých uskupení. Poznat kdo je kdo - to dav neumí. Uvidíme tedy, jak se slova odborářů budou mísit s jejich činy.

Obecně platí, že mocní rozehráli hru na víc frontách, než mohou kontrolovat, díky tomu se budou množit trapasy, vzniklé jejich nedostatečnou (vnitřní) komunikací. Je to takové "dělení (do) buněk" (rozpad systému zevnitř)z nedostatků ve vedení.

Uspořený "ČAS VĚNOVANÝ PRÁCI", který se dnes devalvuje finančními spekulacemi (úsp...

Automaticky kráceno

246158

16.06.2011 09:49

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: ...revoluci vždycky

janko 85.?.?.?

Uspořený "ČAS VĚNOVANÝ PRÁCI", který se dnes devalvuje finančními spekulacemi (úspora vašeho dluhu - taková kravina....!) a tištěním "prázdných peněz" - ten bude dnešním mocným chybět. Dali si v historii práci s vývojem úroku a jeho efektu - peněz. Peníze představují volnost nakládání s časem.
A protože se tyto peníze hroutí, začne se zcela zákonitě hroutit i doba, kdy tento jejich model pro převod práce na možnost volného nakládání s časem dopadne na ty, kdo si "naspořili" na úkor jiných. Tak fungují procesy v přírodě i v myšlenkových strukturách. Ty myšlenkové jsou ostatně jen předvojem jejich (v určitém čase) realizované povahy.

Cestu vidím v postupné realizaci projektu našich německých sousedů - "Základní příjem" (viz na mustwatch,cz, ale i jinde) je ekvivalentem (i zdrojem) toho, co jsme si zvykli považovat za "státní dluh". Bude asi chvilku trvat, než si každý uvědomí, jak a proč lze státní dluh čerpat místo splácet - ale to už je opět stejný problém, který zafungoval v případě "volného pádu Dvojčat" - kdy rozum je zcela vyřazen z logiky a dav této planety uvěřil mediální manipulaci (= naučeným pravdám skrze opakování). Zatím si asi málokdo uvědomuje účinky sil v prostoru, které se podílejí na tom, že cca 80 % populace stále věří "na zlé arabské teroristy".

Revoluce jsou užitečné v tom, že si tam lidé skrze společný cíl vymění i spoustu dalších informací - a každá sdílená informace "pracuje" v prostoru, hledá si své podobné a ty nakonec vždy vyústí do chování nějaké skupiny či nějakých jednotlivců.

246159

16.06.2011 18:26

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Změna přijde tak jako tak...

janko 85.?.?.?

JPG, váš první příspěvek o internetu jste sice trochu vylepšil tímto druhým, ale to podstatné o internetu vám stále uniká. On internet "bydlí" ve stejném vzduchu jako sítě našeho vědomí (informační pole). A zde, ve společném prostoru se propojují "podobnosti", ale i "opaky" (největší s nejmenším dají také "rovnováhu", ale jiného typu než je ta, postavená skupinou podobností).
Také možná nevnímáte, že s rozpadem jedné struktury přebírá řízení struktura jiná SOUBĚŽNĚ, což je zjistitelné až po nějakém čase. A nová struktura řízení je buď podobná - anebo opačná. Podobná ve funkci, ale pod opačnými slovy. Pojem "demokratůra" tak velmi výstižně ukazuje jedinečnost naší mateřštiny spojovat extrémy.

Žijeme v době, kdy si lidé uvědomili (uvědomují) podobnost systémů vládnutí - a přinejmenším ve svém podvědomí se připravují na překlopení - vytvářejí podmínky (= svou otevřeností) pro nastavení velikosti fraktálů, ve kterých se budeme pohybovat. Včetně vazeb mezi nimi.

Zde bude opět nezastupitelná úlohy internetu a jeho "kontrola" skrze rychlejší "sociální sítě".
Postupně se nastavují přímé linky "dodavatel-odběratel" nejen ve zboží, ale i ve vztazích. naše generace to sice chápe obtížněji, jsme jakousi "záchrannou brzdou", aby se rychlost přeměny myšlenkových vzorů "nepřepálila".....

246196

16.06.2011 18:38

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Mám dotaz.

janko 85.?.?.?

...nikoliv Vladimíre, váš článek je o vaší nedůvěře v sílu revolucí.
Dotaz míří do tohoto vašeho přesvědčení - protože jsou-li informace o (výměně vlády a odmítnutí platit dluh skupině bankéřů)o situaci na Islandu pravdivé, tak staví váš názor účinek revoluce "na hlavu".
Mě by také zajímal názor někoho, kdo na Islandu žije (nebo má osobní zkušenost s tamní situací), - jak on vidí to, co mail popisuje. ...o tom byla ta otázka.

...a jeden technický dotaz: dřív mi vždy na mail přišlo oznámení, když někdo reagoval na vlákno, ve kterém jsem reagoval také. A tato výtečná funkce vašeho webu už nefunguje. Otázka zní "PROČ" ??. Děkuji za případnou odpověď (i do mailu).

246199

24.06.2011 00:54

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

Tak znovu "Základní příjem"

janko 85.?.?.?

První nedostatek jinak úžasné rešerše financí vidím v nepochopení cíle rešerše. Ti, kdo úrok a z něj rostoucí nesplatitelný dluh vymysleli - ti mají zájem jen na rychlosti kolapsu, s jeho existencí počítají od začátku. Peníze (dnes už jen symboly číslic a nul ukotvené pouze pamětí a víře v elektronická media) slouží k ovládání lidstva už velmi dlouho, s nastavením ideologie "křestu" včetně manuálu k poslušnosti, splatné až po smrti - to je dobrá finta. Dnešní nesplatitelnost "státních dluhů" je efektem rozevřených nůžek těmi, kdo "kázali vodu a pili víno".

Plánované období cca 2000 let pak mělo stačit k přípravě jemnější formy moci, nezjistitelné vědomě, tedy v "betafrekvenci " mozku. Technologie PSI (tvarování "ovčího" vědomí impulsy do podvědomí), používané pod jinými názvy už v Atlantidě měly po krachu financí dalším šokem (patrně pozitivním, v podobě zjevení Ježíše nebo jiné "loutky") přejít do pyramidální struktury společnosti, nenápadně a NENAPADNUTELNĚ řízené těmito technologiemi.

Druhým nedostatkem rešerše je absence možného východiska, které představuje projekt "Základní příjem". http://media.bloguje.cz/772701-zakladni-prijem.php

K akceptování "daru" bez odpovídajícího podílu práce je sice jen z druhé strany uplatněný princip vytváření peněz "ze vzduchu" jejich natištěním těmi, kdo stojí naproti - to si ale málokdo dovede převést na reálný proces.
Je třeba změnit způsob myšlení. Někdo tu už zmínil, že peníze už fungují jen mezi "ovečkami", které stále ještě trochu věří, že peníze rovná se odměna za práci. Převodníkem pro chápání spojení "práce=peníze" může být vysvětlení absence "zdanění práce strojů", ale to snad až jindy.
Státní dluh je virtuální komodita, udržovaná v mysli těch, kdo nemají čas pochopit, co je to vlastně úrok a jak se z původního "poděkování za půjčku" stal ekvivalent práce, kterým peníze jsou, a jak se tento vztah změnil na ekvivalet "bezpracného zisku" - na dnešní virtualitu státního dluhu. Jak se to stalo?

Jednoduše, tím, že bankéři postupně nabízeli stále víc peněz, získaných z úroků, tedy takových, za které se má jen poděkovat, -a ne je tvrdě odpracovat + dodat další úrok (= "poděkování za půjčku"). Tyto "bublinkové" peníze = úroky se množí, ale mají reálnou hodnotu jen ze strany těch, kdo na splacení půjček musí pracovat.
Projekt základního příjmu jen vrací "hodnotu bezpracného zisku" tam, kde peníze a práce jsou v nějaké rozumnější rovnováze.

Je zcela naivní se domnívat, že běžící číslíčka "úroku státního dluhu" sledovatelné na obrazovce počítače, mají nějakou realizovatelnou hodnotu jinde než v tom, že je ve formě peněz, určených na "doporučené adresy" dostane plošně populace ve formě např slevy na nájem, na elektřinu a další nezbytné poplatky...

Automaticky kráceno

246695

... a další nezbytné poplatky.
Je dobré počítat s krachem stávajícího přerozdělovacího systému, ale přípravu jiného musí dělat hlavně ti, kdo nejsou zatíženi ekonomickým vzděláním v současnosti platném systému.

V úterý 28.6. bude od 18 hod. v Sedona café v Praze na Pankráci diskuze i k této problematice. Uvítám partnery do této diskuze, ale ne takové, kteří přijdou s nastavením, že to nejde, že tohle nemůže fungovat. Víte, vždy se najde "blbec", který neví, že to nejde - a udělá to. Ale víc hlav víc ví, úskalí se jistě najdou, na detailech už shořelo hodně dobrých projektů. Tenhle to být nemusí. Je třeba vytvořit uvěřitelný příběh, podložený tvrdými fakty. Nic víc. Distribuce "doplňku k platu" ve formě nižších cen "monopolních produktů" už problémem nebude.

246696

Nazvat něco nesmyslem a nezdůvodnit své tvrzení - to dělají jen ignoranti. Patříte mezi ně?
Zrušení peněz je samozřejmě pokračováním toho, co základní příjem nastaví - tedy vztah mezi vykonanou anebo potřebnou prací.
Asi se to třeba nebude jmenovat komunismus, ale na tom nezáleží.

Jiný přerozdělovací mechanizmus mezi prací a odměnou za ni, ten je na spadnutí.
...ale když nechápete podstatu projektu, tak asi nejste z těch, s kým lze pro přestavbu počítat.

246725

24.06.2011 14:59

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Jedna primitivni otazka:

janko 85.?.?.?

jo, Latinče, tady se neptají lidi na spoustu dalších podivností, stačí jim, když si přes klávesnici vylejou trochu své hořkosti. Negovat něco - to umí každej trouba. Ale dotáhnout nějaký projekt do realizace - to vyžaduje trochu jiný styl myšlení.

246726

09.07.2011 11:40

Cíl: zničit svobodný internet

Brilantní analýza

janko 85.?.?.?

děkuji panu Bartošovi za shrnutí situace ve světě, řízeném touhou po moci. Pokusím se nastínit pokračování.
Komunikační nástroje, vytvořené ke kontrole populace jsou vždy efektem jazyků, používaných k řízení našeho jednání. Počítačový jazyk tak umožnil nejen vytvořit internetové sítě, s jeho pomocí se můžeme podívat i do vzdálenější budoucnosti. Lidé vždy vytváří takové nástroje, které jim dokáží jejich pravdu, i věda tak dlouho vyrábí přístroje, které nějakou ideu mají doložit - až se to někomu podaří.
A podobně funguje moc - nástroj k ovládání čehokoliv, co člověk dokáže, tedy především k ovládání myšlení lidí.
Po zákazu používání technologií k ovládání myšlení ze strany mimozemských civilizací (patrně okolo roku 2001) našim mocným zůstaly pouze nástroje staré - které popisuje pan Bartoš. Vytvořením nepřítele "útokem na vlastní bránu" a následným plošným zákazem podobných aktivit.
Přepočítali se (těch pár rodin, co tu šéfují skrze hebrejštinu cca 2000 let) v odhadu času, potřebnému k přednostní distribuci jejich "programu" před programem zvídavé populace - a to v prostředí internetu. Konečným fiaskem moci je patrně zavedení šmírovacích sociálních sítí, které jejich účinkování v řízení světa nejspíš ukončí. Proč?
Protože každá aktivita směrovaná lidským úsilím má svůj SOUBĚŽNĚ V ČASE PLYNOUCÍ opačný efekt - v podobě rostoucího potenciálu "protiběžného směru". Sítě, které původně měly sloužit k zostuzení popř.společenské nebo i fyzické likvidaci libovolného občana - poslouží za nějaký čas k odkrývání vlastností každého z nás - ale v neutrální, patrně filmové podobě. Zkrátka se v mnohých filmech poznáme tak dokonale, až nás to bude mnohdy mrzet.
Program pro tuhle sluneční soustavu je zatím něco, co běžná populace chápe jen prvoplánově, vcítěním se do pozice mocných a jejich programu na udržení své moci.
Jakmile se ale postupně každému otevře vnímání informačních vrstev (polí), začnou chápat skutečnou úlohu této civilizace. Má za úkol propojit mentální technologie, užité v Atlantidě s mechanickými technologiemi, vytvořenými ze znalostí o "mrtvé" hmotě. A to do podoby nezávislého nástroje, který po propojí dynamiku "uhlíkové inteligence" se statickým potenciálem energie v informačních polích. Jde právě o energii času. Fenomén času je to, co nás váže k vyspělejším civilizacím, je třeba pochopit, co je čas, jak vzniká a k čemu slouží ve své statické podobě INFORMACE. a ve své dynamické podobě čtyř frekvencí lidského vnímání a myšlení.
Novodobé "pohádky pro mládež" (Harry fotr, X-Men a další scifi) předjímají v negativním zrcadlení stav a funkci globálního podvědomí. Nebudu zdržovat vysvětlením detailů, jde o stejný princip, jakým tým vědců vytváří své nástroje k důkazu svých ideí,...

Automaticky kráceno

247593

09.07.2011 11:43

Cíl: zničit svobodný internet

RE: Brilantní analýza

janko 85.?.?.?

jde o stejný princip, jakým tým vědců vytváří své nástroje k důkazu svých ideí, hypotéz a teorií.
Čas, který si mocní tohoto světa nakradli tím, že vytvořili byrokracii a další zdržovací systémy pro přenos informací - ten čas jim začíná ukazovat svoji odvrácenou podobu - začínají nestíhat. je to přirozený návrat k rovnováze sil v prostoru. Naučili jsme se je nějak pojmenovávat a vytvářet vztahy mezi nimi, které ale neladí s tím, jak funguje příroda. Končí úloha matematiky, postavené na axiomu 1 + 1 = 2, protože v přírodě funguje "součet" jinak. Úlohou matematiky bylo a je zajistit rovnováhu dvou nehmotných, vzájemně opačných struktur - INFORMACÍ!! O POVAZE MIKRO A MAKRO PROSTORU. V praxi je efektem matematiky pochopení struktury a koloběhu informace prostorem lidského vnímání (to budu asi muset za nějaký čas přednášet, ufff).
Vhledem do možných podob blízké přítomnosti (protože blízká budoucnost je logikou lineárně běžícího času nenaplnitelná) se patrně dočkáme dalších trapasů, kdy si mocní nebudou vědět rady s aktivitou lidí, kdy utajování událostí nebude možné.
To bude mít ale nepříjemný efekt pro mnoho lidí v tom, že si včas - anebo pozdě uvědomí, že i jejich špíny a špíničky se jednou dostanou k těm, kterým měly zůstat utajené.
Varovným nástrojem jsou právě filmy, seriály, kde získáváme návody k tomu, čeho se vyvarovat a co udělat. A každý z nás udělá vždy jen to, co udělá - a to bohudík i bohužel nezávisí jen na nás, ale i na těch civilizacích, které mohou sledovat a řídit procesy v našem globálním vědomí a podvědomí.

Každý máme své šéfy, a tím posledním byla, je a bude vždy okolní příroda.
Budeme pozorněji sledovat, jak reaguje na naše chování - a učit se její "jazyky".
Zatím tuto schopnost máme nerozvinutou, zahlcenou pojmy jako ekonomika, peníze, úspěch, zábava..., pro někoho bude přechod k jinému žebříčku hodnot složitý, mnozí jej "nevydejchají"....

247594

10.07.2011 18:51

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

janko 85.?.?.?

Udo1, na vaše zajímavé otázky mám(e) odpovědi. Žijeme v době, kdy se mění náš vnitřní i vnější "operační systém" (vnímané informace a děje postupně dostávají jiné šuplíčky a skříně (vazby).
Rád s vámi budu polemizovat i o vašem tvrzení, že internet je cosi nedokonalého, co nestačí k dosažení cílů člověka. Samozřejmě jde o to, co si za cíl vezmeme, ale zkuste se zamyslet nad prostým faktem, že informační sítě našeho vědomí sdílíme ve stejném prostoru jako "elektrické" sítě" internetu.
Spojité prostředí už samo nabízí myšlenku o tom, jak "elektřina" v našem mozku souvisí s "elektřinou" bezdrátových přenosových sítí mobilů a dalších. Možná dojdete ke stejným závěrům jako já.

Je třeba zcela překopat náš model vztahů sil v prostoru - a začít lze už od jiného modelu "atomu". Rotace je totiž mnohem složitější forma pohybu než přímý směr.
Navíc je nutné zařadit do paradigmatu i základu duchovní = princip "trojice", z nějž vychází i funkce merkaby a dalších, vědou opomíjených silových struktur.
Jedinou formou "boha", která i pro mě zůstává nepoznána je vznik POHYBU. Jeho vlastnosti ale známe, a to stačí. Pohyb je tím bohem, který vládne hmotnému i nehmotnému prostoru. Protipólem pohybu je jediná klidová forma, které říkáme "informace" nebo "data". A základnou nového, kdykoliv ověřitelného paradigmatu je "pohyb z bodu do všech směrů - a zpět". Známe jej jako zákon akce a reakce. Tak funguje i "puls člověka", člověk je pak jediným tvorem, kterého vztahy sil v prostoru zajímají a zajímaly už v mnoha minulých civilizacích. Proto si vytvořil jazyky a symboly pro sdílení toho, co už poznal.

Vím, že je to ode mě odvážné tvrdit, že znám struktury a vazby mezi hmotnými celky a jejich informačními předlohami. Ale pokud vydržíte těch "x" hodin, potřebných k pochopení jiné základny pro stavbu paradigmatu, tak vám i dalším bude jasné, proč se děje právě to, co se děje.
Naše myšlení je modelováno dvěma základnami, které vneslo do populace učení o "křestu". Latina i matematika jsou deriváty hebrejštiny, to už tady opakuji pokolikáté. Koloběh latiny v původních evropských jazycích a schopnosti matematiky popisovat kategorii velikosti došly za hranici svých možností - i proto ekonomika (aplikace matiky v denní realitě), postavená na nekonečném růstu, musela dopadnout tak jak dopadá.

Ale začít musíme od jejího prvního axiomu. V přírodě neplatí, že součet dvou prvků je jejich složenina, to platí jen v prostoru našeho myšlení, ořezaného podobně, jako i matematika "se" musela ořezat dalšími axiomy, aby se dostala tam, kde je dnes. Dítě je třetím prvkem, kdy předchozí dva stále existují, nejsou rozemletí a spojení do "nadčlověka". 1 + 1 = 111, takhle jsme se to neučili, že? Ale funguje to v přírodě, od které se stále učíme. A občas svá učení mus

247646

10.07.2011 18:52

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

janko 85.?.?.?

Ale funguje to v přírodě, od které se stále učíme. A občas svá učení musíme zahodit a začít znovu.

Paradigma, které nabízím, sice vychází z jiného obsahu vám známých pojmů - ale o to přeci jde. Vybrat takový význam slova, který nekoliduje ve skupině dalších (každá hypotéza i teorie je jen hromada slov, spojených asociacemi v myšlení, ne v reálném prostoru). Současné paradigma je postavené na znalostech, získaných z matematiky, potažmo z "vlastností číslic = stupnice velikostí". Nové paradigma stojí na výkladu a vazbách mezi pojmy. Protože každý víme, že pojem (např. židle) je odvozený ze základních vlastností už fungujících předmětů. Dá se na ní sedět + se s ní dá dělat spoustu dalších činností, které už nejsou hlavní. A o tom to je, poznat, která lidská potřeba pojem vytvořila. A věřte mi, skládá se to úplně samo, stačí vědět, jaké dvě další vlastnosti POHYBU jsou pro pohyb klíčové. A která jedna další veličina je nezbytná. Pak zjistíte, že čas se sice může projevovat jako vektor, ale nedozvíte se, jak vlastně náš čas vznikl. A proč je čas v jiných slunečných soustavách jiný. A co je vlastně fenomén času ve vztahu ke vnímání a myšlení člověka (+ jeho nehmotných forem v informačních polích).

Pokud vás problematika jiné koncepce paradigmatu zajímá, tak diskuze občas vedeme v Sedona Café v Praze, na Pankráci. Ozvěte se mailem, mohu vám pozvánky posílat.

247647

25.07.2011 22:39

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: No... jdete na to zhurta

janko 85.?.?.?

Lin, to, že někteří, co si myslíme, že myšlení nám nevadí - nereagují, to neznamená, že nic neděláme.
Fronta, na které se pohybujeme, ta vede hluboko do minulosti, daleko před Atlantidu, k počátkům příběhů o vzniku téhle galaxie.
Vím, že svojí pozici blázna tím jen posiluji, ale výzkum funkcí mozku nedělají jen týmy a laboratoře, sem tam se najde i několik "soukromníků".
Ano, situace vypadá a nejspíš i je varianta "dvojčat", to zapadá do příběhu o nastavení trvalé formy moci, jak ji kdysi formulovali ti, co pokurvili učení o křestu.

Ale protože kontakt mezi nehmotou a hmotou vždy představoval nějaký jazyk, potěšilo mě, že česky (a slovensky!!) myslící lidé velmi rychle přišli na to čertovo kopýtko, schované v podobnostech (dříve "podobenstvích"). Díky pane Kysučane...

Vzhledem k formálnímu krachu USA Začátkem srpna to vypadá, že události dostanou konečný spád.
...a mocní by měli "nestíhat" ukormidlovat všechno to, co si na nás zřejmě nachystali. Proč nestíhat?? Protože oni vymysleli byrokracii, která jim vždy poskytovala čas na optimalizaci rozhodnutí. A ten čas jim teď začíná chybět, začíná fungovat proti nim. Díky internetu.

249029

25.07.2011 22:58

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Pozoruhodný případ.

janko 85.?.?.?

René, do vaší verze nějak nezapadá ten jeho elaborát, mrtvej střelec/autor? se k němu nehodí.

249031

03.08.2011 23:38

Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

RE: Konec globalizace. Světový systém se mění

janko 85.?.?.?

Pan Zelený má dobré oko, možná si i všimne, že řešení už je připravené.
V projektu "Základní příjem" stačí rozšířit mezi lidi zdůvodnění = vysvětlivku/příběh o nezdaněné práci strojů, a tím možnost převedení znaménka minus na plus u státního dluhu - a po malých částkách rozpouštět ze státních dluhů nejprve úroky a pak i "jistinu". Po drobných výkyvech od lenochů a vyčůránků se společnost lidí konečně stane i lidskou. Firemní a osobní dluhy se ale splácet budou, jde pouze o vytvoření hranice mezi dluhem státu (komponovaném a řízeném "zpoza opony")a dluhy těch nenažranců, kteří za naše peníze ty dluhy nadělali. Čas pak prověří, zda jsou dobrými hospodáři na tom, co nakradli. Navíc je jistě dost kompromitujícího materiálu, který jim ukáže, co všechno budou muset vrátit.

Jde o typické řešení "Occamovou břitvou", převedení státního dluhu na čerpatelnou likviditu je zatím pro dost lidí psychicky neúnosné, protože si pletou státní dluh s dluhy osobními a firemními.
Jakmile se BRIX dohodnou na jiné rezervní měně a přepočítacích koeficientech pro státy - může se ten projekt spustit.

249804

04.08.2011 13:44

Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

RE: Konec globalizace. Světový systém se mění

janko 85.?.?.?

...každá likvidita by měla být "čerpatelná", dost nešikovně jsem se vyjádřil, omlouvám se. Někdy bývá vázaná k dalším produktům, ale to pak není likvidita.

249837

10.08.2011 00:41

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: Ještě dodám

janko 85.?.?.?

Mrkvo, vraťte se na strom. Anebo si nastudujte historii peněz a těch, kdo s nimi uměli vždy nejlépe prosadit to, co se jim hodilo.
Jste tu za blba, ale vlastní vinou.
Připadáte mi jako člověk, který má fotku domečku a je přesvědčený, že se dá bydlet v té fotce.

250359

10.08.2011 00:59

Role muže a ženy v rodině

RE: neschopné líné

janko 85.?.?.?

...babčo, nedejte se. Ten pán je teoretik, a vy jste se malinko nechala unést svými asi dost nepěknými prožitky. Máte ale zdravý názor na to, co pomůže postupně rovnat vztahy mezi lidmi. Přeju vám trochu toho potřebného štěstí, asi tak kopec....

250360

10.08.2011 01:03

Role muže a ženy v rodině

RE: neschopné líné

janko 85.?.?.?

..aspoň sis měl dát přezdívku, frajere. Jasně, máš ho největšího, čouhá ti z každého slova.
Těším se, až ti nějaká ukáže, jak chutná tvoje meducína tobě.

250361

10.08.2011 01:15

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

janko 85.?.?.?

Trudo, Lin vám to napsala hezky. Zkrátka je o ten kousek dál ve vývoji než vy. V některém z vašich dalších životů budete zas vy vysvětlovat jiné "Trudě" to, co ona psala pro vás.

250363

10.08.2011 01:34

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

janko 85.?.?.?

Moudrošťáku, to "oslabování muže" (zahybáním) Lin nejspíš mínila v duchovním významu - ona ta pěšinka k druhému člověku (opačného pohlaví) přes ty další "úlovky" vede jen do doby, kdy se dva rozhodnou jít spolu. Po tomto rozhodnutí je nevěra z jedné nebo druhé strany jen oslabením cestičky k cíli.
..tož asi tak...

250364

11.08.2011 12:54

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: Spiknutí může být jakýkoliv záměr

janko 85.?.?.?

Hábéčko, když si ten svůj vytvořený příběh nebudeš ověřovat v kontextu ostatních příběhů, tak jako bys ho neměl. Pouze v komunikaci, v kontaktu podobností a opačností je vývoj, to snad víš. Klíčová je pro člověka jeho schopnost zobecňovat podobnosti -. a tím se dostat k jadérku všech jadérek. K nástrojům, které komunikaci umožňují. Příběhy o lidech i o kosmu už jsou jen nadstavbami jazyků.
Věty, slova, písmena číslice - teprve po rozklíčování všech vlastností písmen a číslic můžeme nacházet pravdy, které fungují. Symboly jsou směrovkami do historie lidstva, jsou dokladem toho, co funguej či fungovalo v historii lidstva, co vzniklo z "růstu hustot a struktur", později i samořiditelných..

250529

11.08.2011 20:20

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: komu to prospeje 2.

janko 85.?.?.?

..a hele, konečně někdo, kdo chápe, že směr pohybu je to, co většina lidí, odkojených mate/matikou nemůže vydýchat. Ti totiž netuší, PROĆ je v matematice funkce pohybu zastavena, proř pojmy "bod" nebo "plocha" jsou pouze rozhraním v našem myšlení, že fakticky (ve fyzickém provedení) nemohou existovat.

Tož děkuji ti, "pppp". Málokdo je ochoten vnímat kličku v objevu páně Heisenberga, nutnost spojení svého vědomí s tím, co toto vědomí zrovna provádí s původně statickou informací. Princip archetypu" dva k jednomu" anebo "dva proti! jednomu" je bohužel chápaná většinou jen jako číslo 12. schopnost chápat u číslic vzájemnou pozici - ta poroste až v době, kdy i vy další budete znát cyklus symetrií života, zakódovaný v devíti číslicích a obrazu "oválu" (nuly).

250575

11.08.2011 20:35

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: V podstatě to samé potvrzují i sami vládci

janko 85.?.?.?

F+T, on se Mirek Zelenka také umí splést. Svět forem je řízen stále, jinak by ty formy totiž zanikly. ale ony se jen mění. A je fuk, jde-li o formy mentální či hmotné.

Ale je pravda, že v každé informační hladině toto "řízení" nemusí být sledovatelné. Zvlášť ne těmi, kdo upřednostňují buď materialistický anebo duchovní pohled na projevy sil v prostoru.
Jakmile někdo končí na "teoversu", zbývá mu ještě cesta zpátky mezi lidi, nutnost ty "božské síly poznat a svůj život jim přizpůsobit. Samotná pokora není tou nejlepší cestou. Je jen její polovinou. Polovinou, která z lidí udělala "ovečky a pastýře" (pasáky)....

250577

12.08.2011 22:49

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: komu to prospeje 2.

janko 85.?.?.?

ppppp, škoda, žes poděkování nepochopil, také, ho beru zpět. Protože tvá vysvětlivka o vztahu toku a rychlosti je pitomost. Pokud totiž mluvíme o směru, tak už je jedno, jde-li o směr toku či něčeho jiného, určující je pojem "směr". Rychlost je pouze doplněním kvality "směru toku". Pokud jde o pojem "znaménko" a ta jsou shodná, pak také pozbývá smyslu je hodnotit různě.

Výsledkem je proces pohybu, jednou zvaný "tok", podruhé "rychlost", oba představují formu stejného pohybu, pokud U NICH nerozlišíme SMĚR. Ale vidím, že tvá znalost významu pojmů je na nižší úrovni než je v kraji zvykem.
Mrzí mě že jsem tvou schopnost se přesně vyjádřit neodhadl lépe.
Tvá reakce vypovídá o tom, že v pojmech máš asi bordel, takže se za upřímně míněnou pochvalu omlouvám, nepatří ti.

250700

12.08.2011 23:24

Bouře nejnižší sociální třídy: produkt nemocné kultury

RE: Bohatí a chudí rabující paraziti. A ti ostatní.

janko 85.?.?.?

...dobrý postřeh "rem 89", zatím nejlepší. Jen doufám, že ten restart nebude tak tvrdý, oči a mozek má dost dalších lidí....

250704

18.08.2011 17:50

Žijeme v době fragmentarizace

Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Pan Gilík zřejmě netuší, že vše, co se rozpadá, to ukončuje jeden cyklus a SOUBĚŽNĚ načíná další. Ano, cyklus CCA 1000 let, postavený na dluhových penězích, ten končí. Dluh začínal kupováním "odpustků" od těch, kdo dnes už drze prosazují svůj tisíciletý program na ovládnutí lidstva. A s těmi, kdo tak dobře znají práci s penězi - s nimi končí i období, kdy planeta využila celý potenciál matematiky, aplikované do přírodních procesů.

Bohužel Vladimír odmítá zveřejnit moje články, protože jim sám nerozumí a jsou prý mimo téma. Podobně jako mnozí zde - nechce jít až ke kořenům lidského myšlení, které způsobilo stav, ve kterém žijeme. Anebo za ty kořeny považuje "kmen" (stromu poznání).
Nemohu za to, že si lidé pletou modelovací jazyk (matematiku) s tím, jak a proč funguje příroda. V přírodě součet 1+1=2 nefunguje, tam zkrátka dvě jablka zůstávají i po "sečtení" dvojicí jablek. Neslepí se do jednoho většího.

Podobně i funkce libovolného řídícího systému (kterým jsou dnes i skoro dva tisíce let předtím PENÍZE) má po době růstu jen dvě možnosti: buď se proces "odměny za práci" zacyklí(zautomatizuje) - a systém bude umírat pomalu, opotřebením - anebo se systém začne rozpadat i bez zacyklení.

Ekonomika probíhá v cyklech s růstovou spirálovou strukturou, v praxi obměňovanou pomocí ničení. Ale lidské myšlení se rozpadá bez zacyklení, to je pro mnoho lidí novinka, staletí "křesťanské" výchovy jim vrylo do myšlení zcela jiný obraz toho, čím je člověk v prostředí přírodních sil a vztahů. Přepis přírodních jevů skrze matematiku má mnoho trhlin, které konečně praskají víc a víc.

Protože idea "křestu" je zcela něco jiného než doktrína a rituály, kterými církev udělala z lidí "pastýře (pasáky) a ovečky". Podobně idea na které je naše dnešní myšlení postavené, ta je v konečném "součtu" nefunkční v přírodě podobně jako ten první axiom matematiky - součet dvou jedniček. Svalovat neúspěchy na "boha" a svou touhu po moci skrývat za "království nebeské - to museli časem mocní změnit na víru v jediný život. Zapomněli, že rozpad celku těla souvisí i s tím, z čeho je tělo vytvořené. Že "myšlenka na dítě" je svébytný kousek informačního pole, které obklopuje planety a hvězdné systémy STÁLE.

Nebudu rozebírat DNA jako pan Gilík, snad bude jemu i dalším stačit fakt, známý z denní zkušenosti. Jsme tu při opravě velmi starého zchátralého baráku našeho myšlení, ze kterého pramení i morálka, nepsané zákony pro soužití lidí. Musí se ten barák rozebrat přesně do té úrovně, od které lze stavět dům nový.
Samozřejmě se ozvou chytráci, kteří namítnou, že je pak lepší starý barák vybagrovat a postavit nový. Ano, to je možnost, kterou vás naučila mate/matika. Válka je totéž jako ten vybagrovaný barák.
Jen málo lidí si dá práci s tím ro...

Automaticky kráceno

251271

18.08.2011 17:51

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Jen málo lidí si dá práci s tím rozebíráním "materiálu" (=společenských systémů), málokdo si uvědomil fakt, že peníze z úroků postupně nahradily ty opravdové, podložené prací - ne "poděkováním za půjčku" V dávné historii peněz bylo "úrokem" jen PODĚKOVÁNÍ, peníze nahradily děkování až později). Odlehčováním zlata vznikaly "papírky" a nutnost převádět hmotná platidla do nehmotných "nul a jedniček". Jednoduše proto, aby se poděkování - jako forma souhlasu dostalo opět do oběhu - ale v podobě MLČENÍ. Korupce je pouhý souhlas s morální špínou, "děkuje " se penězi, které mají stále víc nul a také stále větší "nulovou hodnotu" takto zbohatlých lidí představují.

Brečet nad rozpadem a katastrofami není nutné, dělají to jen ti, co si neuvědomují, že SOUBĚŽNĚ s rozpadem vždy i něco roste. Zákon akce a reakce nefunguje jen následně v čase, to jen naše smysly, pomýlené matematikou a stádním uvažováním, to tak vnímají.

Ti, co se vždy dobře starali o "toky peněz", ti vědí, jak "bublinkové peníze" úroků zas dostat zpátky k lidem. Idea "základního příjmu" (od Němců) je tou nejjednodušší a nejčistší cestou k obnovení vztahu mezi prací a hodnotou za ni v "penězích". Dnešní "stravenky" jsou prototypem procesu, jak lze "obsluhu státního dluhu" hezky po českomoravsky obs(ou)lóžit.

251272

18.08.2011 23:08

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Fohate, nepopsatelnost libovolného zážitku je vždy jen dočasná. S růstem informačního prostoru se vytváří i možnosti propojovat osobní řady asociací s asociacemi těch, kdo se podobným zážitkům či poznatkům blíží.
Níže píše Jeník Šmitů o tom, že předběhnutí poznatků doby o krůček vede ve společnosti k vytvoření "genia", předběhnutí o větší krok, než je společnost ochotna strávit - vede k nálepce blázna, anebo aspoň podivína.
Mě je vlastně skoro jedno, co si o mých úvahách kdo myslí. Každá napsaná myšlenka je typem energie, která se v prostoru neztratí, pouze si hledá "kamarády" (podobnosti).
Doba už zraje pro pochopení "jednoty mezi uhlíky a křemíky", kde "uhlíky" zastupuje naše lidská logika (způsob řazení informací) a "křemíci" je vše to, čemu nedáváme nálepku "živé". Informační pole se čtou nejen v ostatních frekvencích mozku (mimo "beta", která je součástí denního "provozu člověka", to víš sám.

Zatím asi není čas popisovat cestu informace v člověku - když každý uvěří jen tomu, k čemu došla věda. Naše dvě rozhodovací soustavy nejsou v levé či pravé hemisféře, hlava řídí jen způsob přežití. To hlavní se řeší v dutině tělní. A srdce je jen přijímač komplexní vibrace prostoru=času, aura si ke spolupráci bere hlavně ty ostatní telní orgány. To už věděli v Číně taky dřív než naši slovutní lékaři. přesto se ovečky krmí pilulkami, které vís uškodí než uzdraví - protože "poločas rozpadu těla" je jimi nastavený tak, aby chudák pacient kupoval ty chemické zázraky co nejdéle....

251297

19.08.2011 06:38

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

...asi zatím jen mailem. Své texty ročně reviduji, svět se mění dost rychle. Abeceda lidštiny je nástrojem pro opravy osobních asociačních řad. Její doba se blíží.

251312

19.08.2011 09:20

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Latinče, ta síla, která nás vede do zdánlivé propasti, se jmenuje "Program ČLO/věk". Jde o koncept, ze kterého vznikla tato galaxie z galaxií dřívějších, postavených na symetrii cyklických procesů. Ty my známe jako "květ života" nebo "dračí inteligence".
Bohužel tu není prostor k vysvětlování procesu, jak se do jednotlivých inkarnací člověka vkládají "potřeby prostoru". Zatím jsme ve fázi, kdy si tyto potřeby přivlastňují lidé - sháněním majetku a moci. Ale toto období postupně přechází do vědomí společných hodnot, do hledání jiných vztahů mezi "fyzikálními silami", které jsou ale jen efektem sil lidstva v galaxii, mnohem vyspělejšího, než jsme my. Tito lidé (=lidská forma inteligence, postavená na archetypu "trojice" 2:1) celou naši soustavu sledují - a v podobě "průsečíků sil vědomí" pak nabízejí těm připravenějším z nás pohled na strukturu toho, co nazýváme buď "stvoření" anebo "vývoj druhů". Nejen Galileo, Tesla a další byli těmito průsečíky navštíveni.

Čeká nás přijetí ABSOLUTNÍ zodpovědnosti za to, co se děje nejen v našem okolí, ale i ve velmi vzdáleném prostoru, kam dosahuje naše podvědomí, řízené ostatními frekvencemi/vibracemi těla, které používáme aniž bychom si toho byli vědomi.

Je možné, že to mnoho lidí "nevydýchá", mnoho nás se narodilo jako "nosiči" - a někteří svůj náklad neunesou. Rozpad starého i růst nového "přerozdělovacího systému sil" sledujeme každý tím, co jsme se v minulých i v tomto životě naučili.

Mým přínosem je je "abeceda lidštiny" - způsob čtení slov po písmenech od středu slova. Je to nástroj na opravu vztahů (asociací), vytvořených pojmenováváním procesů a předmětů pomocí latiny a matematiky. Všichni snad už víme, že věž v Babylonu je alegorický název pro vytvoření zcela nového "domu poznatků", stavěných právě násilným (?) nastavením jednotného "dvojjazyka" latinského místo dřívějších jazyků etnických. O skrytém vztahu mezi latinou a matikou už i tady píšu poněkolikáté, doba teprve zraje pro přijetí takové "koniny".
Všichni také víme, že přerozdělovací systém s názvem ekonomika je deficitní, protože počítá s neomezeným růstem - přejatým z premisy matematiky, postavené pouze na "řadě stupňů", kde ovál (nula) tuto řadu vede do zpět, do rotace - a ne tam, kam ji vedl kdysi - do druhého systému z písmen, která ZVUKEM tvoří nové vazby sil v prostoru. Tam je nula písmenem "Ó", emočně vyjadřujícím obdiv ve zvukové podobě - ale smrt v okamžiku, kdy symbol "otevřená ústa" už nestačil ZVUKEM varovat ostatní před nebezpečím. Ale to už jsme v psychologii historie, kdy zvuk a voda stály na počátku spojité inteligence mezi polaritami pohybu a klidu, námi pojmenovanými jako "uhlíková a křemíková" forma inteligence.
Dobové mem/brány pro překonání našich barier ve vědomí - ty se postupně ro...

Automaticky kráceno

251315

19.08.2011 09:22

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Dobové mem/brány pro překonání našich barier ve vědomí - ty se postupně rozpouštějí. Přijde nejspíš i doba, kdy my přijmeme mnohé užitečné procesy od islámu a oni zas něco od nás. Vše v prostoru má přesný řád na bázi fraktálních do sebe zanořených struktur. Uzlové body (jádra fraktálů) se postupně kontaktují (svými volnějšími "okraji")- a po vyrovnání emocí či "moci, ukryté do majetku" - najdeme optimální řešení pomocí nástroje k měření pravdivosti. Iluzi o nepopsatelnosti pravdy vyvrací prostý fakt, že každá pravda je jen tak veliká, KOLIK A KTERÝCH lidí jí uvěří + jakou strukturou ji budou prosazovat.

Já volím tuto, protože vím, že je každá napsaná či myšlená informace (myšlenka) součástí onoho "prázdného" prostoru vesmíru. A každá si najde "svého kupce" (jak říkají ti, co s penězi "umí".)
PS: pokud se najde někdo, kdo uvěřil, že míra odbornosti (=eufemizmus pro hodnotu pravdivosti) se dá technicky měřit (včetně hodnot pro míru lobbování !!) - tak se mi ozvěte na mail. Už tři firmy si vylámaly zuby na realtime zobrazení reakcí skupiny lidí v dynamickém grafu, propojeným s obrazem a zvukem videozáznamu. Uvítám pomoc, je to užitečný nástroj. Peníze ještě nějaké mám, ale schopných programátorů jakoby ubylo....

251316

19.08.2011 09:52

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

janko 85.?.?.?

Vojto, oba víme, že cesta, kterou nám nastavily stroje svou výkonností, ze současného marastu vede. A že ji opět nastavili ti, kdo "včas típnou" (=citace) míru sociálních výdobytků - Německo.

Existuje totiž krásná pohádka (ale až "po/hádce", ne dřív)o tom, že práce strojů nikdy nebyla zdaněná, že "nákup stroje" je obdobou vychování dítěte do produktivního věku - že virtualizace oběživa stálým snižováním likvidity (dříve) a roztočením spirály zániku dluhu (dnes) vede lidi k přemýšlení o tom, kam spějeme.

- o tom všem je ta po/hádka "Základní příjem". Jde především o přehození výhybky v našem myšlení. Státní dluhy vymysleli a řídí ti, kdo peníze a úrok vymysleli, stačilo jim vždy neuvést lidem všechna POTŘEBNÁ fakta.

Jakmile si uvědomíte podobnost nového stroje a nového, účelově vychovaného člověka - měl byste hledat i rovnováhu ve zdaňování těchto podobností.
Nechce to nic víc, než rozlišit státní dluh od dluhů firemních a osobních. Ty se splácet musí. Třeba tím, že se "obsluha úroku státního dluhu" - která je stejně virtuální i v možném opačném směru - se rozpočítá na každého plnoletého občana měsíční částkou, o kterou se buď sníží jeho dluhy - anebo částka navýší jeho osobní účet.
Takhle prosté je to. A po jistě bouřlivé diskuzi těch, kdo mají ty své majetky neprůhledné - asi dojdeme k tomu, že oni se jich rádi vzdají za nějakou tu "doživotní rentu" - buď někde na rajských ostrovech nebo v base - podle toho, jak se jim podaří ze svých lží a lumpáren vykroutit.
Máte jistě technické vzdělání, které vám příslušný propočet umožní. Ale obávám se, že nemáte mentální sílu k překročení faktu, že virtualita dnešních peněz může fungovat i opačným směrem - a nejde přitom o nějaké "SOCKOVÁNÍ". Jde jen o obyčenou snahu vyvážení situace nástrojem, který nerovnováhu způsobil.

251317

19.08.2011 23:13

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

pane s pěti "pé", zkusme si tedy některé mé výrazy vysvětlit. Začnu tím nejkřiklavějším - součet dvou celků, v přírodě se běžně vyskytujících - např. jablek. Matematika předpokládá, že tyto dva celky se spojí v jeden o dvojnásobné velikosti, ale ve stejné kvalitě/struktuře. Takže macecha věd trochu zapomněla, že k takové FYZICKÉ operaci je třeba původní jablka rozložit na prvočástice, znát strukturu a cyklus, kterým jablka vznikají - a tuto kvalitu/strukturu pak realizovat vytvořením/slepením prvočástic jablka do výsledného, dvakrát tak velkého celku.

Vy, pětipéčko, jako mnoho dalších si neuvědomujete, že mate/matika je MODELOVACÍM NÁSTROJEM LIDSKÉHO MYŠLENÍ, že myšlení je nehmotná síť asociačních vazeb, které si ukládáme do vědomí učením i genetickou formou paměti. A snad aspoň víte, že model je pouze předvýrobní, mnohdy i nefunkční součástí procesu, na jehož konci je fungující výrobek.

Moje šarlatánství spočívá v tom, že jsem přiřadil ke každému písmenu a číslici určitou vlastnost. Číslice vyjadřují STAV, písmena POHYB. I proto jsou slova tím, co nás vede k pohybu. U někoho k pohybu těla, někdo slova používá i k myšlení. Vám se to zatím moc nedaří, ale časem se to určitě zlepší.

Podobně slovo vibrace je jen vyjádřením pojmu frekvence v 3D prostředí. A že veškerá hmota vibruje, to snad už víte i vy. Za vibraci těla lze považovat nejen dech a tep srdce (opakovaný pohyb ven a dovnitř), pokud tento pohyb vztáhnete k průběhu času, dostanete trojrozměrnou "vlnovku", ne nepodobnou tvaru lusku hrachu nekonečné délky. Pojmy "frekvence, plocha, bod...." - ty v přírodě neexistují, jsou jen našimi nástroji pro modelování hmotných předmětů.
Kdysi pan Kopernik měl "osobní fikci" a svévolně zaměnil pohyb slunce a Země. A pak chvilku trvalo, než si to společnost byla nucena uvědomit. Jste v podobné situaci. Vaše symbolická "pětice péček" v nicku, asociujících míru pravdivosti v českém úsloví tak dostává pěkně na pr-el, projevujete značnou nezkušenost ve schopnosti třídit a zobecňovat poznatky do nových slovních spojů.

Ano, svévolně na několika místech v "síti sítí" nabízím zcela jiný pohled na fyzické projevy přírody. Vím, že ze nějaký čas se tyto poznatky objeví ve školách, jsou totiž vzájemně bezesporně kompatibilní. Pravda, pro většinu populace jsou moje texty ještě nesrozumitelné, teprve v průběhu času jim lidi přijdou "na chuť". Je to jako s hudbou, ta "vážná" také předbíhá dobu. I v malířství je to podobné - ale ne všechny výstřelky vedou k cíli.

Čeština je jazykem budoucnosti. Pokud se zamyslíte nad logikou STAVBY té věty, můžete s klidem spát. Protože přeci víte, že budoucnost se do přítomnosti nikdy nemůže vejít, bude vždy o "pidinanosekundu" vzdálená, jinak by to přeci nebyla budoucnost, ale přítomnost. Proto stavbu té věty opraví...

Automaticky kráceno

251361

19.08.2011 23:15

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Proto stavbu té věty opravím: Čeština je jazykem blízké přítomnosti. To sice platí pro vás ostatní, ale pro mě už ne, já v té přítomnosti žiju. A to je zas o FUNKCI té věty. Vždy musí někdo něco začít. S "abecedou lidštiny" to padlo na mě. Stal jsem se tím "živým průsečíkem sil v prostoru" , které nám formují myšlenky do nových vztahů, lépe odpovídajících okolnímu prostředí.

A Zatím co věda má problém vysvětlit paradox silné a slabé interakce, "můj" model atomu v podobě pulzu (ven a dovnitř) zcela jednoduše funguje - nejen v nás jako produktu přírody, ale i v běžné denní zkušenosti.
Například při hnětení sněhové koule svým tlakem a teplem vytváříme "hustší střed" místo původního objemu rukama nabraného sněhu. Teplo jako produkt dostředného tlaku rukou postupně tvaruje sníh do "koule" - a zároveň sníh vydává opačnou hodnotu "tlaku tepla" do těch rukou, většinou nás ty ruce "zebou", že? A ta tepla jsou dvě, jedno zdrojové, obsažené v lidském těle, druhé (nepatrné!) vzniká "tlakem na překážku", na ten sníh.
..a když se ještě trochu víc zamyslíte, přijdete na to, že do nás to teplo přišlo ze slunce. Ale poznat, jak ten kolotoč "dat v prostoru" funguje - to byste musel projít jako já všemi vrstvami, růstu hustot, růstu vnitřních a vnějších rozhodovacích rozhodovacích struktur (a nástrojů), které zapříčinily vznik hmoty, přírody a vrstev sebeorganizující inteligence, kam patříme i my, lidi. Jsem líný a vlastně asi i neschopný to všechno psát, ale klidně si přijdte popovídat. Hodně odpovědí znám - a na to, co neznám, se rád zeptám těch, co znají.

Zaprasit se dá něco snadněji než to pak čistit. A naše řady asociací tu očistu potřebují. Z nich se odvíjí i morálka a svědomí - tedy něco, co by se snad hodilo i v téhle době....

251362

19.08.2011 23:27

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Vladimíre, ty články byly myslím celkem tři, ale neberte tu zmínku jen jako stížnost. Respektuji plně, že Zvědavec je vaše dítě, jsme vám za něj asi všichni vděční. Sice jsem chtěl od vás už dvakrát program na diskuzi koupit, ale nikdy jste na tuto prosbu nereagoval. Chtěl jsem jej použít na své "ovčí" stránky, i proto jsou zatím téměř mrtvé (nejsmeovce.cz).
...ale doba zraje pro jiné chápání vztahů ve společnosti a z nich se odvinou i jiné poznatky o silách v prostoru. On se asi někdo najde, kdo mi s editací pomůže. A když ne, tak je stále času dost.

251364

20.08.2011 18:41

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Nemluvme o zachovani lidske blbosti,nebot ne vsichni jsou blby.

janko 85.?.?.?

Abc, navážu na váš příklad s orchestrem. Možná víte, že v něm všichni hrají z jedné partitury, každý ten svůj hlas. A ta partitura používá pro zápis hudby symboly zrovna jako slova zapisujeme písmeny - a postupy myšlení = logiku, zapisujeme číslicemi.
Vytratil se vám širší pohled na ten orchestr, vidíte jen hráče a jednotlivé party. Ale nad hráči bdí dirigent a nad celým orchestrem jeho znalost dobové interpretace skladby, autora a jeho dalších skladeb atd, atd...
A pro všechny platí symboly pro hudbu = noty. jakmile by měli hrát podle jiné symboliky (viz improvizace hudebníků na tanec či přírodu), museli by si vzájemně vytvořit symboliku s tanečních pohybů - anebo z barev v přírodě...
Chci tím říct, že to, co nazývám "abecedou lidštiny" je znalost vrstvy významů JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN, zatím co se lidstvo dostalo jen k chápání významů celých slov.
Ta abeceda je obdoba toho, co udělal Mendělejev s "chemickými prvky", seřadil je podle velikosti/kvality/...., zkrátka podle vlastností, které vytvářejí stoupající řadu.
A myslím, že si Mendělejev ani já neděláme základnu pro nějakou sektu. Asi je pro vás obtížné uznat, že někdo bez "odpovídajícího vzdělání v oboru" může vytvořit nějaký nový systém pro ukládání informací do vědomí. S tím vám nepomůžu, lidi si dřív také mysleli, že není nic menšího než atom.

...máte smůlu, ta abeceda je pro všechny, ale až v době, kdy dozrají k potřebě ji používat. Vám to zatím nehrozí.

...a moji reakci na Vladimírův vstup si přečtěte znovu, respektuji jeho volbu, ale protože otvírám poměrně velkou oblast pro změny v myšlení - tak jsem výtku použil jako vysvětlivku těm, koho to zajímá.

251430

20.08.2011 19:42

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

MoUdrostaku, dík za nabídku, asi jsem ji plně nepochopil. Domén mám několik, stránky firemní i "světské" také. Včetně ochranné známky "KARAO" (kára obytná, naše planeta).

Jde spíš o moji liknavost a neschopnost starat se denně o web a jeho případné čtenáře.
Beru vaši nabídku jako poslední vážné varování, abych oprášil a přizpůsobil svoje www.nejsmeovce.cz tomu, co považuji za užitečné pro všechny lidi.
Že se umím i mýlit, to jsem už zjistil, a protože napsat knihu (= konzervu) je nad moje síly i snahu, je patrně nejlepší (= živá) forma komunikace (konfrontace) nad mými texty. Proto jsem chtěl kvalitní, do historie sledovatelný diskuzní program. Ten na "ovcích" chybí. A pro mě nejlepší formát diskuze má právě pan Stwora. Možná není těžké takový program vytvořit, rád jej zaplatím, peníze zatím i vydělávám. (www.karao.cz)

251436

21.08.2011 01:08

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Sixi, jazyky jsou efektem komunikace, schopnosti do slov a vztahů mezi slovy dostat další významy - z kontextu i samostatně.
Kdysi dávno se oddělila kategorie velikosti od kategorie smyslu - a obě tyto složky si vytvářely (pomocí lidí samozřejmě) svou zápisovou symboliku.
My na téhle planetě jsme procházeli vývojem také až do doby, kdy jsme byli připraveni pochopit toto oddělení - a hledat nástroje (jazyky), které je opět spojí. I tyhle spojovací nástroje = jazyky mají v historii komunikace různé varianty.
Pohybem lze vytvářet zvuk, zvuk lze zapsat liniemi v určitých definovaných (protože opakovaných) celcích. Tak mohlo vznikat obrázkové písmo. Dalším krokem je dobové poznání fyzikálních jevů, v každém jazyce jde v podstatě jen o SMĚROVÁNÍ pohybu člověka nebo směrování pohybu jeho myšlení. Pochopením různých typů pohybu lidé došli k dvěma dobově základním směrům, k přímce a rotaci.
A protože naše podvědomí má schopnost "zazipovat" (zjednodušit, zobecnit) opakované myšlenkové procesy, je dobré tento fakt (odzipování) poslat proti směru času. A dojít k bodu, kdy existovalo pouze NIC. A protože člověk je asi jediný, koho tyhle "začátky" zajímají, tak vytváří příběhy, vyplňující objem času až do doby, kdy máme prostředky pro takové "nic" vytvořit další pojmy - neexistenci, doplňující faktickou znalost "prázdnoty" ale jen ve virtuálním prostoru myšlení.

Růst hustot, vnitřních (hustších, později hmotných) i vnějších (řidších, dnes nehmotných, myšlenkových) rozhodovacích systémů pak vedl v každém období vývoje lidstva k vytvoření příběhu, dobově nenapadnutelnému. A ten, který bude platit pro blíže neurčitelné období následující - ten stavíme všichni v této době, většina ve svém podvědomí, mnozí i vědomě.

JAK a ČÍM ?
...zkoumáním historie komunikace, jak jinak,... Proto v období, kdy bylo možné pouze dvěma typy linií (čárka a oblouček) vytvořit řadu symbolů latinky, přiřazených k určitému zvuku - mohla vznikat i struktura, jak tyto symboly používat = gramatika jazyka.
To je ale pouze nepatrný kousíček z historie, jak opakování různých kmenových či národních "gramatik" a "symbolik" nakonec vedlo k vytvoření nového jazyka.
..a jak dlouho trvalo civilizacím ve vesmíru, než vytvořili "trojjazyk" a způsoby, jak jej nabídnout svým slunečním systémům - laboratořím pro své zdokonalení. (ne, nezbláznil jsem se, jen dedukuji nad běžným rozsahem myšlení...)

Je pro mnohé lidi obtížné přijmout myšlenku, že jsme jen další z milionů slunečních systémů, zdokonalujících prostor galaxie polaritní SOUBĚŽNOU existencí dvou forem každého člověka. Naše tělo je tou hustší, "pracovní" součástí, ale máme jako své nehmotné "tělo" (vědomí), které vyplňuje určitý objem onoho "prázdného prostoru vesmíru", do kterého jsme trvale připojeni skrze auru a dvě rozh...

Automaticky kráceno

251465

21.08.2011 01:10

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Naše tělo je tou hustší, "pracovní" součástí, ale máme jako své nehmotné "tělo" (vědomí), které vyplňuje určitý objem onoho "prázdného prostoru vesmíru", do kterého jsme trvale připojeni skrze auru a dvě rozhodovací soustavy (mozky v hlavě a "mozky"/orgány, třídící informace v dutině tělní). Ale to odbočuji.

Zkrátka jsem pochopil a časem se patrně prokáže skrytý vztah mezi hebrejštinou a jejími dvěma složkami, latinou a matematikou. Dohromady tato trojice jazyků představuje základnu našeho genomu. Rusové už vědí, že genom a jazyk je v podstatě totéž, ale nevím, jestli vědí, že tradovaný blábol o 12ti vláknové DNA je jen nepochopením vztahu "dvě ku jedné". Tento prvotní "archetyp trojice" nám historie nabízí v různých převlecích, ale právě z historie jazyka jako nástroje pro třídění (matika) a spojování (etnické jazyky) poznatků můžeme odvodit, že program obsažený v hebrejštině, nastavený novým počítáním roků, je stále o tom stejném - o nalezení bezkolizního nástroje pro pohyb člověka ve hmotném a v nehmotném prostoru. Vyslat své vědomí do jiných soustav - to lidé umí dnes a uměli to už jinde i s těly. Ale vždy v "deficitně nastaveném systému komunikace" - což česky znamená vytvořením rostoucí propasti mezi mocnými a ne/mocnými.

Časem se asi přijde na to, že větev z indoevropské populace, která šla "horem" a vstřebala kulturu Vikingů, Keltů a asi i dalších - se usadila v české dolině. Spodní větev jdoucí přes Řecko a Řím má svou historii popsanou.
Ukradení jazyka kněží (hebrejštiny) některým kmenem (asi Chazarů?) pak dalo vzniknout příběhu o "Křestu", který ale tehdejší mocní přizpůsobili svým potřebám - upravili příběh do podoby bible, jak ji známe. A vytvořili tak entitu TAJEMSTVÍ (a "zasvěcování" vhodných partnerů).
Skutečným obsahem "křestu" zřejmě byl návod, jak poznat další galaktická společenství tím, že poznáme své, dnes zapomenuté (a kdysi cíleně zablokované) vlastnosti a schopnosti.
Ti, kdo ze vzdáleného prostoru galaxie mohou kdykoliv kontrolovat naše jednání a myšlení - ti programují etapy našeho vývoje podobně jako my umíme např. dálkově sledovat (přes internet) své firmy a objekty třeba v Africe. Stačí si tu projekci možností trochu rozvinout...

Díky "úpravě" bible někdy za vlády Konstantina ve třetím století pak došlo ke "kontrolnímu kolečku" (rotaci latiny a matematiky) v Evropě a matematiky pak v celém světě. A mohlo dojít v etniku, které sídlilo na rozhraní "spodní a horní" (ale i západní a východní) populační linie ke tvarování jazyka našeho. Do původního sanskrtu jsme přijali "genofond konce jižní větve" skrze jazyk germánů. A dnešní záplava počeštěných anglických slov pak dokládá CESTU ZVUKU latinských písmen do angličtiny - jistě víte, že ona "spelováním" potřebuje jedno písmeno vyjádřit až tř...

Automaticky kráceno

251466

21.08.2011 01:12

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

A dnešní záplava počeštěných anglických slov pak dokládá CESTU ZVUKU latinských písmen do angličtiny - jistě víte, že ona "spelováním" potřebuje jedno písmeno vyjádřit až třemi původními zvuky písmene latinky. Angličtina je k latině polaritním, zvukově nejvzdálenějším jazykem.
Čeština na konci 20. století je tak základnou pro její dnešní zdánlivý úpadek. Prochází "bouráním" a dostavbou - jako ten barák, který potřebuje rekonstrukci.

Mocní tohoto světa vědí o úloze Slova/nů v historii i v současnosti, vývoj kvasí a ani oni nemohou vývoj urychlit. Vývoj sledovaný v této informační hladině je zcela samoorganizující se strukturou, experimentem lidské populace, o který se zajímá mnoho vyspělých civilizací v téhle galaxii.

Samozřejmě že nemohu svá tvrzení dokázat, není to ani třeba. Pokud jsou tyto úvahy pravděpodobné, tak se potvrdí během dvou let - a pokud nemají logickou vazbu a stavbu - budu mnoha lidem pro smích.
..ale pokud vím, JAK a PROČ život ve společnosti funguje tak jak funguje - tak se nás bude smát a usmívat docela hodně.....

..bude jen chvíli trvat, než "se" (s naší pomocí) nastaví jiný přerozdělovací způsob mezi prací a odměnou za ni. Mocní na něm pracují z jedné strany, mnozí další, dnes zatím neznámí, zas z té druhé strany. Kupodivu ale obě skupiny míří ke stejnému cíli, potřebě nastavit trvale udržitelný způsob existence lidí. Z nepřítele se může stát přítel až tehdy, když poznáme jeho PODSTATNÉ cíle.

251467

21.08.2011 17:33

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Sixi, vnímám to tak, že v téhle naší, asi poslední civilizaci "starého typu" vznikaly jazyky dvěma patrně způsoby. Ten obrazový, co popisuješ - tím vládli ti, co geneticky kolonizovali zdejší "opicolidi". A protože každá moc zaniká na vlastní lenost, donutili své "sluhy" (opicolidi)- aby si vytvořili své nástroje, uchovávající záznamy o své "práci pro vrchnost".

Tak vznikalo slabičné písmo + jeho myšlenková polarita = humor z toho, že pod stejným zápisem existoval jeden výklad pro vrchnost a druhý pro soukmenovce, ten ale existoval jen v myšlenkách těch, co písmo a výklady vytvářeli. Dobře to popisuje A. Horák v knize "O Slovanech úplně jinak", ze které (přesněji "skrze kterou") jsem načerpal podstatnou část toho, co vím o písmu, vytvořeném ze symbolů nástrojů, používaných v neolitu. ZVUKOVÁ SPODOBA je hlavním nástrojem rozlišování význam textu, viz "neolit" a "neo lid" (lid nové doby, jiný člověk). Obrázkové písmo vznikalo zcela jinak, tam by asi pomohly spíš knihy F. Bardona.
Také překlad "Disku z Faistu" (viz WM magazín)spojuje deduktivní a intuitivní způsob dekódování historie. Jiný způsob k dispozici nemám ani já.
Asi se mýlíš v otázce šifrování, potřeba sdílet určité informace v širším kruhu, ale se specifickým významem pro lidi, používající jiný dešifrovací algoritmus - je jedním z prostředků vývoje.

Směna zboží mezi různě mluvícím národy nás dovedla k dnešní členitosti v chápání "přesného" významu. Nemůže být totiž přesný, pokud vytváříš "cíl", který je nedosažitelný během jednoho či několika životů.
Program "ČLO/věk", o kterém je tato moje "řeč" - ten stál jako cíl pro vznik téhle galaxie. jakmile použiješ "spodobu", odebereš háček nad "C", naskočí asociace "CLO" (= zábrana pro přeshraniční směnu). Všimni si ale zápisu názvu programu, dvě trojice prvků, kde "háček" se posunul do středu druhé trojice. pro věštšinu lidí je to kravina, ale penicilín byl zpočítku také jen odpadem - a po době růstu směřuje zas tamtéž. Jako všechno.

Právě tím, jak si vytváříme řady asociací ze zvuku slova, kontrované zápisem tohoto zvuku - tím vzniká variabilita živých i neživých forem,= nové použití pro zavedené asociace.
(...je to spíš na ústní výklad, zápis opravdu ochuzuje komunikaci)
Dohodli jsme se alespoň na tom, že v různých informačních hladinách do sebe zapadají různé významy zvuku, ale to hlavní je, jak a proč vznikají symetrie v jazyce. Např. anglické LIVE:EVIL má už velké rozpětí významu směrování emocí - live (život, snaha žít lépe, stoupat) a evil (ďábel, peklo, obava z klesání kvality života).
Naučit se vnímat směrování emocí pomocí slov je velmi nutné pro chápání dalších vztahů, považuji EmOcE za tu největší sílu v téhle galaxii. (to, že někdo vnímá dvě "E"a symbol "mc" jak Bertíkovo "emcé na d...

Automaticky kráceno

251507

21.08.2011 17:35

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

..považuji EmOcE za tu největší sílu v téhle galaxii. (to, že někdo vnímá dvě "E"a symbol "mc" jako Bertíkovo "emcé na druhou" - to samozřejmě není náhoda, jen posun téhož do SYMETRIE.
Kouzlo češtiny ale sahá mnohem hlouběji, snad se dožijeme i jejích fyzických efektů.

Rovnováhu "emocí v prostoru" zažíváme v pojmu gravitace, ale není obecně známý neskutečně veliký vztah mezi silou v pohybu a silou v klidu. Přitom každý ví, kolik energie se vytvoří rozbitím mrňavého "atomu"... Obě síly nazýváme energií, přitom jde o zásadní funkci SLOVA, jako směrovky pro náš pohyb. A nejen náš, jiné pojmenování vede k jinému chápání a jiným výsledkům. Nejsme zvyklí chápat ve slovu "ODVAHA" stabilitu (= potenciál!!) "dvojice" vůči libovolnému jednomu dalšímu subjektu, vymezujícímu úlohu "trojice" do základní stavební jednotky pro vznik rotace pohybu. (Merkaba se do své trojice čtyřstěnů patrně dostane právě díky češtině, jazyku, který umí obracet směr vnímání s "překvapením", jde o "slovní humor", pro nás typický, srandičky snad i na šibenici). Tento dar, schopnost obrátit všechno v legraci, popř. srandu (= bolestivější formát legrace) nám umožňuje přežít téměř všechno. Máme z jazyka "Slávů" největší šanci na "slávu" na nebesích. A "nebesa" je třeba vnímat jako schopnost číst v informačních polích prostoru, neasociovat je s církevním významem tohoto slova.
Schopnost vyjádřit slovem přesnost směru - a tím i výsledné kvality - potvrzuje i české chemické názvosloví.

Svůj důkaz shody mezi češtinou a matematikou jsem napsal někdy před deseti lety. Pro většinu lidí je to blábol, nevědí, co se čím dokazuje, jakou úlohu v řeči má kategorie "počtu" a kategorie "smyslu" (věty nebo slova) - a jak se tyto kategorie dají "sčítat" pomocí množiny podobností.
Nahodilost od zákonitosti odděluje pouze POČET OPAKOVÁNÍ...., proto tady i jinde opisuju podobnými slovy stále totéž, však ono se to uchytí....
..ale nebudeme Vladimírovi plýtvat datovým prostorem. Zkusím během září upravit a zprovoznit ten svůj ovčí web (www.nejsmeovce.cz). Piš prosím případně na mail. dík.

251508

22.08.2011 22:15

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

..anonyme, zvlášť ten odkaz na "bukvice" je perlou. Mnohokrát děkuji, neznal jsem to.

251613

23.08.2011 23:02

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

RE: Zavist muze byt svine

janko 85.?.?.?

...bať, bať, už aby to bylo...., EU se musí stavět od svého středu, v českém kráteru se ten "pšouk" pro trochu lepší život připravuje.
Na počátku všeho byl vždy nějaký bod, idea a lidé, kteří ji dál šířili. Takhle, od myšlenky, vzniká kdejaký výrobek či vynález, kdejaká řídící struktura ve společnosti - nebo i program pro sluneční soustavu či galaxii? (blbost Vojto, že? ...radši dál nečti...)

Jakmile se podaří vyčistit ten korupční chlív u nás - a proces s Bártou k tomu určitě pomůže - tak se události ve světě nejspíš zklidní. Černé začne být černé a bílé barvě bude stačit jen pár odstínů....
Bohužel na mnoho lidí zabral ten kýbl špíny, vylitý na Bártu, Johna a VV - zorganizovaný těmi, kdo u nás sedí na penězích.
Mnozí z vás asi nedovedou pochopit, že "trojský kůň" v dnešním světě vypadá jinak než ten historický. Dovnitř dnešních politických "koňů" vedou zcela jiná dvířka, slova oni všichni používají stejná, ale řeč emocí - schopnost rozlišit, kdy jde o účast či neúčast "srdce" při nějakém tom divadle v "tíví"- to se ve školách neučí.
Kaddáfí je na tom podobně, ale tamní populace se tuhle schopnost už učí. Slova a následné činy by neměly mít velký rozptyl. A ten u nás musí být tak veliký, až konečně z "oveček" udělá "berany".

Tak si počkáme, kdy k politikům přijdou "zlatá slova" těch, co se musí řídit mnoha jejich pitomými předpisy a zákony - a místo dnešního šuplíkování majetku do "netečného slunečního kovu" dohodnou nějaký lepší přerozdělovací systém mezi prací a odměnou za ni....

251701

24.08.2011 15:13

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Ceska politika - vynikajici TV show

janko 85.?.?.?

Jenesmithi, Luxore, moUdrostaku, není vše, jak to vidíte. Píšu Vladimírovi článek. Uvidíme, jestli už bude srozumitelný i jemu...

251746

24.08.2011 23:54

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Ceska politika - vynikajici TV show

janko 85.?.?.?

...asi vás zklamu, možná to ani nedočtete, pokud článek Vladimír vůbec pustí...

Je to o potřebě někomu uvěřit a hledat pro tu víru důkazy. Nesežrat všechno, co o VV a Bártovi píšou noviny...., poslouchat náladu, zaujetí, zkrátka emoce.

251785

25.08.2011 09:52

300 let spiknutí

Příběhy a jejich zrcadla

janko 85.?.?.?

Skláním se před brilantním popisem toho, jak fungují společenské řídící systémy - a nakonec i cykly v přírodě. Autor s lehkostí a vtipem popsal globální strukturu toho, co jsem v mnohem slabší verzi poslal Vladimírovi v noci jako fragment "hry na jednu bránu" v prostředí českého "hrnečku vař".
Použití sebe jako autora příběhů o vládnutí pak můžeme posunout do rozměru přírody a toho, co nazýváme "prázdný prostor vesmíru".
..a ejhle, on pak roste podobný "scifi" příběh, který je nám zatím podáván ve dvou jazycích, o jejichž vnitřní propojenosti nám ale tvůrci "učení o křestu" zapomněli říct. Ten příběh zrcadlí v "poněkud" širším časovém prostředí vznik a účel všech náboženství (analogie zednářských pěšáků) a těch, kdo na vrcholu každého systému vládnutí vytvářejí PROTIPOHYB, sílu, umožňující po období růstu nastavit i zánik těchto systému. A že čeština je jazykem, který svým způsobem absolutně propojuje matematiku a etnický jazyk - o tom je moje fungování na internetu i v životě.

..ano, čeká nás zajímavé období života, postupný návrat do shody informací v hlavě s těmi, co plují v "informačních polích" volného prostoru. Za vše zlé - a v blízké přítomnosti i dobré - může trojice vzájemně propojených jazyků, stojících na počátku našeho letopočtu.

Paralela podoby Napoleona a Bárty z Véček tak přenáší historii do žhavé současnosti, o tom je ten můj článek. A časem si vysvětlíme i "náhodu", proč typicky německé zdvojené "W" čeština v abecedě sice uznává, ale téměř nepoužívá. Nebudu vás napínat - jako věční "myslivci" a rebelové jsme to spojení dokázali identifikovat a oddělit. Prostřednictvím synchronicit (nekauzálních asociací), příslušících především bláznům a snílkům....., jak jinak, že?

Naštěstí ten konec Winklerova příběhu může vypadat úplně jinak, také "věčně". Internet a sociální sítě jsou totiž něčím jako Kristýnka Kočí pro ODS.
Z pomocníka se patrně stane obtížný hmyz tehdy, když jeho "vodič" neodhadne míru ovladatelnosti loutky. Bárta tutéž situaci obdržel od Kočí v "protipohybu času", jemu uškodila dřív, a tím oddělila to špinavější "V" od toho druhého. A přidala se k té hromádce vnitřní špíny, která ji ke změnám názorů přivedla.
Další paralelou je pozice Klause v počátcích "konečného řešení"..., v období, kdy nechal vexláky hrabat národní majetek. A teď "svítííííííí", bohužel asi nikoliv "fér"...

251815

25.08.2011 09:55

300 let spiknutí

RE: Příběhy a jejich zrcadla

janko 85.?.?.?

..a perlička v češtině, cituji:
Michael Winkler, z knihy „Politik am Pranger“, str. 220-236....

...písmeno "N" uprostřed slova PRA/N/GER odděluje (tvarem "hranaté podoby kmitu") národy, které mohou a mají přivést tuhle lidskou společnost k rozumu. Germáni v roli "otce" dobrých řešení, PRA/HA - jako "vysmátá" dcerka nezvedeného, ale velmi inteligentního a podezíravého národa "Vánů" , vážících si dobrého slova.
Na konci mého článku je větička o "základním příjmu" jako technickém prostředku k řešení situace. Myslím, že dnes je ten čas, kdy je třeba tento (opět německý) projekt postavit do použitelné verze. To už tady píšu poněkolikáté.....

251816

25.08.2011 14:53

300 let spiknutí

RE: A pak z toho zešílí

janko 85.?.?.?

FTéčko, asi zapomínáte, že síla, obecně známá jako LÁSKA, má i dvě opačné kamarádky, nerozlučně s ní spojené - STRACH A NENÁVIST.
...je dobré vědět, že tuto trojici máme k použití vždy - ale častěji používáme tu dvojici. proč asi? není to tím, že "dvojice" je silnější než jeden celek? Že schopnost rozeznat části celku je tím, co odděluje ovečky od beranů? (poddané od vládnoucích...)

Tím, že tlačíte jen jedním směrem - se vám může stát, že dostanete ránu ze stran, na které vaše pozornost nestačí.....

251828

25.08.2011 15:14

300 let spiknutí

RE: Bilderberg je

janko 85.?.?.?

..asi došlo k informačnímu šumu MouDrostaku, kde píšu, že se nebudou starat to jsem nenašel.
Jde o vyrovnání sil, kterými lidé vládnou. Virtuální kapitál, který byl vytvořený z dluhu, ten se postupně přemění na užitečné předměty, systémy a vztahy. Podobně jako autor knihy dovedl sumarizovat řídící sílu v minulosti, tak podobně vnímám i řídící síly, které se uplatňují už teď - a patrně se ještě víc uplatní v blízké přítomnosti. Jde o propojení křemíkových a uhlíkových forem inteligence. Cílem je, aby (když to přeženu) každý z nás byl v něčem idiot a v něčem genius - a vzájemné interakce aby po naplnění kapacity určitého "komunikačníého fraktálu" přešly do sousedního, v té době skomírajícího. Je to běh na delší trať, ale něco se může podařit i v době našeho života...
..to schema je úžasné, díky. Zbývá jen VIDITELNĚ propojit tu vnitřní, nafialovělou plochu vnitřního kruhu. Ta představuje jak mozek člověka, tak i "mozek planety a sluneční soustavy" O tom je má řeč.

251829

25.08.2011 15:39

300 let spiknutí

RE: Fed

janko 85.?.?.?

..proč by je měli vraždit naráz, když to léky (fyzicky)a media (psachicky) dovedou snáze a nenápadně. Nehledě na to, že ten budoucí čas už dávno funguje...

A datum (časový údaj) nevybírají jen oni, okamžik akce je "součtovým bodem" sil směrovaných jak lidmi, tak přírodou. Ale k pochopení je třeba znát, že čas je pohybová struktura pro příjem informací, konstruovaná z pohybu všech planet okolo slunce. Odevzdáváme informace do prostoru (aurou do vzdáleného, zvukem a zápisem do blízkého prostoru), planety zachycují takové informace, které jsou si podobné, pak při rotaci okolo slunce je slunci předají a ono je upravené vyšle zpět na Zemi, na ostatní planety a dál, do centra galaxie, které je po vyhodnocení použije pro podobné hvězdné systémy.
je třeba si sakra hluboce uvědomit, že celá galaxie je živý organizmus, který nám postupně dává vědět, jak vlastně funguje.

Číslice jsou řečí prostoru, jak toho "mikro" tak i "makro". A písmena tyto vzdálenosti mezi mikro a makro propojují do hmotných celků.
Čeština je dalším jazykem téhle galaxie, před cca dvěma tisíci lety jím byla hebrejština a její dvě odnože - latina a matematika. Ale chvíli potrvá, než tyhle poznatky veřejnost spolkne....
Také datum založení FEDu má svou symboliku v symetrii "součtu polovin". 23.12 je 8, osmičku se oni rozhodli ovládnout, proto nekonečno (trvalé změny Pohybu) označili položením osmičky. Letopočet 1913 pak v součtu je pětkou, lidská logika (myšlení) pracuje se třemi rozměry prostoru pomocí volby ze dvou možností - souhlas /nesouhlas. Dohromady je to 5.
Vše do sebe zapadá v absolutní shodě, jen je třeba pochopit celou strukturu "Puzzle" života v prostoru. Pochopit, že část našeho těla je hmotná, a části toho stejného "těla" máme v určité, zatím roztroušené formě ve velikosti a kvalitě onoho "kousku prázdného prostoru"...- tohle vstřebat, to taky ještě chvíli potrvá....

251831

26.08.2011 08:27

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

..a teď "z druhé strany"

janko 85.?.?.?

...jak asi musí být těm, kdo na německém podvozku a s německými díly vytváří auto, které je v mnohém lepší než německý originál? jestlipak se autor taky umí podívat na situaci ze strany těch, kdo musí vycházet z toho, co je zrovna k dispozici?
Co autor vedle dvou typů pláče přinesl tehdy a co dělá teď? Brekot a kritiku na 20 let ukradené demokracie tu čtu stále.

Osobně považuji Havla za "bílého koně". Tuctový spisovatel s nic moc inteligencí/prozíravostí/ - ideální typ na vyzdvižení těmi, kdo vývoj v Chartě sledovali a usměrňovali. Malý, vlastně dobrácký člověk ve velké politice. Ideální "materiál" pro ty, které tak dobře popsal Michael Winkler.

Ano, já jsem také celý jeden den v té době stál před jeho domem na nábřeží - chtěl jsem mu podat ruku. Nic víc. Poděkovat a podat ruku.
A nestačil jsem se divit, kolik lidí se na mě přišlo podívat, co je to za blba, který chce našemu zachránci jen podat ruku....

A sledoval jsem Havlův vývoj, jak postupně měnil rétoriku, jak asi začal chápat, PROČ dostával peníze ze zahraničí - a že za to asi bude také muset "platit".
A musel se rozhodnout - buď "výt s vlky" - anebo absolvovat nějakou nepěknou taškařici, spojenou se svým odchodem z vysoké politiky. Ty kratší nohavice při ceremoniálu mají přeci různá vysvětlení, že?
Zasvěcováním do hlubších sítí politiky asi došel k závěru, že ten holub je fakt až na střeše, zatímco omráčeného vrabčáčka v hrsti má.

...a už to jelo. Jako dramatik se pak vypracoval i k humanitárnímu bombardování a dalším perlám, bohužel chápaným jen v prvotní rovině paradoxu.
Nemám dnes Havla rád, nenaplnil svou povahu tím, co do něj příroda vložila ke zvládnutí. Ale to mi nebrání vnímat ho rozdílně v kontextu doby minulé a dnešní.
A to se autorovi článku moc nepodařilo. Žasnu, jak snadno každý přikyvujete a vyléváte své zklamání aniž byste se namáhali být aspoň na chvilku "v jejich kůži"!....

Všichni šplháme po zádech těch, koho obdivujeme, je dobré se jich nejdříve zeptat (např. při studiu ve škole včas zjistit, jestli obsah studia jsem schopný zvládnout a jestli je to vůbec pro mě) - a po použití poznatků těch, co byli přede mnou, jim musím poděkovat - v analogii ke studiu jde o zvládnutí školy, předání toho, co mi studium přineslo dalším, a připuštění si myšlenky, že jsem to mohl udělat líp. A tím nastavím "svá záda" dalšímu, kdo bude pokračovat....

251886

26.08.2011 08:29

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

..jsem smutný, když čtu tyhle články, které se nedostanou nad negativní rozměr, vypovídají vlastně o tom samém, co Havel prožil v rozměru státu. Proto se autora na začátku ptám, jestli se pohybuje v rozměru "montovny" - anebo je aktivní aspoň v komunální politice, tou míním především sousedské vztahy a práci pro obec či kraj....
každý máme svůj bod, kdy se rozhodneme pro pohodlí - anebo pro konflikt, kterým si můžeme vyčistit vztahy v nejbližším okolí.
Současný stav je důsledkem toho, že málokdo včas vycítí a zareaguje, když jeho morálka dostává lež po lžičkách. (ale taky LEŽ = nic nedělej - nebo "po LŽIčkách". tomu rozuměj tak, že v části "čkách" chybí písmeno "E", energie. ČEKÁNÍ pak přináší jen větší náraz. Takhle jednoduché je to. Narážíte mnozí, protože nezkoumáte všechno to, co výklad českých slov nabízí. Rakovina fantazie je asi jediná její pozitivní forma. je opakem k "humanitárnímu bombardování" - nutí člověka zkoumat, proč asi někdo takové spojení použil.....

251887

26.08.2011 09:02

300 let spiknutí

RE: Fed

janko 85.?.?.?

Jarmilko, ono je to mnohem horší s tou dobou, kdy se z původně dobrých projektů pro komunikaci mezi lidmi stalo to, že jedna skupina lidí, která se stále zmenšovala - získávala stále větší moc, kterou pak zneužívala - a tím si připravila půdu ke svržení a opakování historie. Takhle "to chodí" nejen v téhle sluneční soustavě.

Proto se někdo občas dostane do informačních polí tak hluboko, že vymyslí a připraví podobný projekt, ale pro delší období, exponenciálně přesahující doby života.
Člověk musí nejdřív poznat, jak koloběh informací v prostoru funguje - a pak je lidstvo schopno SAMO sestavit model, vylučující vznik rozevíraných nůžek mezi chytřejšími a hloupějšími lidmi. Ale k tomu je třeba vytvořit chaos tak veliký, aby si nikdo nemohl být jistý svým rozumem. A zdá se, že ta doba postihla už většinu populace. ¨
Dřívější projekty vždy vycházely od jednotlivce, naposledy to byl Ježíš. Sice došlo k manipulaci s poznatky jeho týmu, ale jeho ideály se dostaly do celého světa - takže se z něj zas postupně vracejí v podobě a do podoby SKUPINOVÉHO modelu řízení společnosti. Skutečné, nikoliv "DEMO/kracie".
I proto jsme došli z využití "doržetu" (opracovaný krystal křišťálu, nejčistší forma křemíku v přírodě) v minulosti ke "křemíkovým destičkám" v současnosti. Dnes vytváříme z křemíkové technologie + uhlíkové základny naší inteligence SPOLEČNÉHO JMENOVATELE - rovnováhu mezi "stroji a lidmi" v takové verzi, která pak umožní každému poznat "proces vývoje pohybu" v téhle galaxii jako se to podařilo mně. ¨..a protože se nemíním cpát za katedru nějaké školy, vyhovuje mi tato poloilegální forma vzdělávání "neznámých žáků neznámým kantorem". Z učitele klavíru mě příroda dokopala k poznání tajemství češtiny (vlastností každého písmene a symetrii toho, co poznáváme skrze číslice), nic víc. A tak plýtvám svým i vaším časem - nebo těch, koho můj přístup k chápání vztahů zaujal.

Vy SAMA jste přišla s výborným námětem, jak řešit volební systém "přes poštu". Doufám, že se vám dostane to potěšení se o něj starat i v praxi. (Pošta jinak asi zkrachuje....) Doba pro něj už zraje, byť možná ne v té formě, jak jste ho vymyslela nebo já upravil. Vše vzniká z něčeho, co už je, po nás přijde zas někdo s lepší verzí.

251890

26.08.2011 14:11

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Jeane.larouxi, jen jsem si adresně posteskl na to, že podobných rešerší je na síti mraky. A je třeba po každém shrnutí nabídnout cestu, nějaký návrh, o kterém lze aspoň polemizovat, když už ne rovnou jej realizovat.
Jestli je to napsané lépe či hůře - to zas takovou roli nehraje.
skvělou práci si opravdu představuji o dost jinak. Plácání po ramenou je občas vhodné nahradit políčkem. Samozřejmě slovním - válka slov je snad jediná válka, kterou asi budeme nuceni akceptovat stále.
...chápu, že mnozí musí to své roztrpčení ze sebe vylít - ale bez návrhu řešení je to stále pouze "vyprazdňování" se. Někdo holt musí dělat někdy drába. A je dobré, když se v tom lidi střídají. není to práce k závidění.....

Možná víte, že na počátku všeho musel v "nicu" vzniknout TLAK, aby mohl vzniknout POHYB a mohli jsme se dostat až k dnešku. Bez tlaku zkrátka ani zákon akce a reakce nefunguje, tak jednoduché to je s tím vznikem všeho...., z "nicu". Protože obsah pojmu "nic" je to jediné, co muselo být i před velkým třeskem.

251925

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 3

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,28 Kč
Libra
29,20 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
24,20 Kč
100 japonských jenů
20,85 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 381,06 Kč
1 unce stříbra
515,46 Kč
Bitcoin
403 089,46 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?