Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 287 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Chijavir, Viny.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.10.2013 08:36

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Pôvodná myšlienka diskusie je tá, že regulácia je ľavicovou mantrou a jej dôsledkom je ľavicová diktatúra nútiaca všetkých plošne pod hrozbou násilia k neprestajne sa zvyšujúcemu odovzdávaniu právomocí a peňazí regulátorovi ktorý nikdy nebol, nieje a nikdy nebude neúplatný superhrdina dbajúci na blaho ľudí. Veď to tu je teraz, EU v priamom prenose.... ako správne hovorí tvoj kamarát Udo, avšak nechápe že to platí pre toho regulátora, ako osoby ktorej: "čím bude na trhu silnejším hráčom, tým viac sa bude snažiť riadiť situáciu(trh) tak, aby boli splnené v 1.rade jej chúťky."

V prírode platí naopak zákon, že všetko sa usporiada samo. Funguje to tu tak milióny rokov a slony, kvasinky a brečtan sa vyvinuli v bez toho, aby mali EU úrad ktorý im bude umelo regulovať život... Ak sa nebude nič regulovať, rozumej ak nebude jestvovať žiaden regulátor, ktorý "čím bude na trhu silnejším hráčom, tým viac sa bude snažiť riadiť situáciu(trh) tak, aby boli splnené v 1.rade jej chúťky."...pôjde život podľa prirodzených pravidiel, fungujúcich milióny rokov... V sociálnej rovine nastane to, že paraziti buďto zmutujú na neparazitov, alebo vyhynú...alebo sa niektorí hostitelia možno rozhodnú si parazitov pestovať, neviem, je to na nich. Dnes regulátor prikáže hostiteľom pod hrozbou násilia, aby ich živili a zakazuje im sa pred nimi brániť... [vyplazený jazyk]

Dereguláciu nieje možné nanútiť - to je prirodzený beh vecí - a hlavne ja to nerobím, naopak preboha. Ja vám jasne hovorím, že naprosto plne rešpektujem, ak sa niekto rozhodne fungovať tak, že svoj život zverí do rúk kohosi iného. Vážne s tým nemám problém, ak k tomu nebude nútiť aj mňa. Nanútiť je možné len obmezdenie/reguláciu tohto prirodzeného behu prostredníctvom regulátora, ktorý sám seba pasuje do role vševeda a boha prerozdeľovania, ale ktorý v skutočnosti "čím bude na trhu silnejším hráčom, tým viac sa bude snažiť riadiť situáciu(trh) tak, aby boli splnené v 1.rade jej chúťky.". Než celý kolos skolabuje...

Tým, že uprednostňujem slobode bez regulátorov pred regulátorovou ilúziou bezpečia a hovorím vám, že plne a bezvýhradne akceptujem vaše rozhodnutie žiť v diktatúre ak k tomu istému nebudete nútiť mňa pod hrozbou trestu....tým vás tlačím do kúta? Ste chorý? Vyvoláva sloboda a zodpovednosť vo vás strach - prečo?! Záruky na výsledok mám v celej prírode. A teraz sa spýtam ja - kde máš ty záruky na výsledok u diktatúry ktorú veneruješ? Stalin, Hitler, EU....to sú tie záruky? Preboha živého.....veď už aj idiot musí chápať kam to vedie, keď to má denne pred očami!

297489

08.10.2013 08:37

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Ešte je tu možno jeden problém a mám pocit že dosť závažný, sú to implantované memy. Mám pocit že veríte tomu, že štáty vznikli a zmutovali do súčasného stavu preto, aby akosi zabezpečovali ochranu (vojenskú, ekonomickú, sociálnu...) svojich občanov, pred mocenskými skupinami. Je to tak? Ak je to tak, mýlite sa. Štáty vznikli naopak ako NÁSTROJ týchto mocenských skupín, aby mohli jednoducho uplatňovať plošne svoj vplyv nad občanmi, prostredníctvom zákonov, nariadení a obmedzení vyhovujúcich práve tej ktorej skupine.

Košelu mám, čistú....a po regulátorovi, utláčaní ľudí pod zámienkou akéhosi všeobecného dobra... ani stopy. A ty?

297490

08.10.2013 08:44

Nikdy neříkej nikdy. "Nikdy" je tady

RE: Výsledkem je tudíž komunismus...

Viny 77.?.?.?

Příjem je základní právo člověka.

Zaujímavé - môžte uviesť nejaký príklad z prírody, kde funguje princíp základného príjmu?

Prípadne by som sa rád dozvedel, odkiaľ pochádza domnienka, že príjem je základné právo človeka - kto to zadefinoval že to je základné právo?

Poznáte ešte iné základné práva človeka? Ak áno, tak sem s nimi.

297492

08.10.2013 12:15

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Ale no tak, neuskakujme od témy [mrknutí jedním okem]

Definujte čo je to "Vy" v tom Vy máte vládu nad funkcemi a fungováním buněk? a rád vám odpoviem. S témou to však nesúvisí - my tu hovoríme o delegovaní komusi vlády v rámci druhu, nie medzi druhmi a organizmami a bunkami [mrknutí jedním okem]

Držme sa témy a nezachádzajme do filozofických úvah o nesmrtelnosti brouka. Ja tu hovorím o tom, že niekto, nejaký človek vedome deleguje kontrolu nad svojim životom nejakému inému človeku, alebo skupine, aby sa o neho tzv postarala prostredníctvom regulácií pre jeho blaho v akejsi zvláštnej viere, že ak majú správny dres tak títo regulátori budú sluníčkoví a krásni a vypukne tu raj.
Ja tvrdím, že nič také nejestvuje, že takéto rozprávkové bytosti nejestvujú a že je to číry nezmysel, podporený hromadou dôsledkov takéhoto omylu v dejinách - súdruh Hitler, súdruh Stalin, súdruh Maoce, súdruzi z EU.... Toto je téma o ktorej tu rozprávame.

Súdruh tu tvrdí, že "Každá osoba má nejaké ciele a čím bude na trhu silnejším hráčom, tým viac sa bude snažiť riadiť situáciu(trh) tak, aby boli splnené v 1.rade jej chúťky." a ja s týmto tvrdením naprosto a bezvýhradne súhlasím a je jedným zo mojich tvrdení úplne na začiatku. Nechápem ako niekto môže súčasne napísať túto vetu a SÚČASNE chcieť menovať regulátora....to je mimo moje chápanie.... Mám to chápať tak, že súdruh si je dôsledkov vedomý a vyhovuje mu to? Potom nech to napíše jasne a priamo.

Ak si dobre všimnete, píšem tu o práve silnejšieho ako o jedinom práve ktoré tu reálne jestvuje. Ten silnejší určuje pravidlá, vždy a všade a za každých okolností. Je zvláštne, že akonáhle použijem kdekoľvek tento argument, prídu naprosto šialené argumenty typu [blue]A k vaší vizi úplné a "svobodné" deregulaci společnosti: neumím domyslet svět, kde by si každý dělal, co se mu zlíbí. A nevzpomínám, že by takhle kdy lidská společnost experimentovala. Někdo tě štve? Zabij ho. Líbí se ti sousedův dům? Vyžeň ho a vezmi si ho. Nebo si myslíte, že se to "nějak samo" vystříbří a lidi nebudou muset mít žádné společenské regulace?[/blue]. Vy si skutočne myslíte, že ľudia by sa bez regulácií a zákazov a príkazov....skutočne správali takto??? Vy sama by ste sa tak správala? Váš sused? Koľko ľudí je ako vy a koľko ľudí je skutočne takých, aby sa správali tak ako popisujete? Preboha, veď ak by ste mali pravdu, ak by nás od absolútneho šialenstva, vraždenia a bezuzdného násilia delilo len to, že nám za takéto správanie hrozí trest od nejakej regulovanej spoločnosti, tak by sme mali spáchať hromadnú sebevraždu!! Chápete dosah takéhoto naprosto šialeného tvrdenia? Veď to je holý nezmysel - vážne ste tak indoktrinovaná, že nevidíte absurditu takého tvrdenia??

Ja skutočne zastávam názor, že právo silnejšieho je jediné právo ktoré reálne jestvuje a že naprostá deregulácia rozumej návrat k pri...

Automaticky kráceno

297503

08.10.2013 12:16

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

...rodzenému behu vecí je ten správny smer, logicky jediný možný, ktorý nevedie k absolútnemu kolapsu, ako už mnohokrát predtým a SÚČASNE mám spokojnú rodinu, potomstvo, s manželkou sme 23 rokov a žijeme v súlade, radosti a pohode. Veď ak funguje právo silnejšieho a nejestvuje regulácia na každé hovno, tak to neznamená apriori násilie. Vážne to nechápete? Človeka má i cnosti ako súcit, schopnosť dávať radosť, odpustenie, nevinnosť....a tie formujú jeho správanie, nie nejaký jebnutý samozvanec.

Ale konečne, toto tu tvrdím stále dokola: Levá i pravá ruka slouží jednomu tělu. Áno....ja som použil pojem "dresy" vy "ruka", ale v princípe je to totožné. Ak sa však rozprávame o filozofii ľavice a pravice, platí čo som napísal.

297504

08.10.2013 12:48

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Nieje to ani hlúposť, ani extrémizmus súdruh - ľavica môže uplatňovať svoju filozofiu len pomocou regulácie a tá vždy vedie nakoniec k diktatúre, kao sme mohli vidieť v minulosti a ko vidíme dnes, v tomto momente u EU. Chcete viac toho čo nás sem dostalo - kde je elementárna logika?

Porovnávajme porovnateľné, v pojmoch a hlavne v téme máš hokej. Prosím o odpoveď ako sa vyvinula príroda počas tých x milénií - kto ju reguloval?

Rozprávame tu o regulácii človeka človekom, v rámci druhu, nie o traktor a elektrinu. Späť k téme prosím.

Tlačíš sa sám, svojimi protirečiacimi si argumentami. Stalin, Hitler, Mao, EU....výsledky hovoria viac než tisíc filozofických traktátov. Spomínaní exoti razili rovnakú líniu - regulácia a kontrola...

Dôležité je, že je absolútnym zlyhaním zdravého rozumu predpokladať, že ak niekoho spravíme Regulátorom, že sa na túto pozíciu nakoniec neprepracuje najväčší predátor, ktorý však v tom momente už má v rukách všetky nástroje ako uplatňovať svoju moc plošne nad populáciou. To je absolútne šialenstvo vašich filozofií v neschopnosti dotiahnuť to do vyvrcholenia a to dokonca aj v čase, keď túto vašu filozofiu vidíme naživo v praxi, napr v prípade EU. Neuveriteľné [velký smích]

Nehovorím o individualizme, to ty a tvoji súdruhovia sa stála snažíte hádzať tou skazenou rybou. Schopnosť človeka spolupracovať, byť súcitným, solidárnym a pomáhajúcim....nieje podmienená existenciou socialistického EU komisára a jeho nariadení. U teba áno?

Sloboda je buď úplná alebo žiadna. Žena nemôže byť trocha tehotná - buď je alebo nieje, súdruhu. Sloboda má svoje prirodzené hranice a na svoju existenciu nepotrebuje žiadneho byrokratického pseudosupermana, ktorý vie všetko lepšie a všetkým všetko všade zreguluje, nariadi, prikáže a zakáže.

Znova, ak neviete žiť bez takýchto umelých pravidiel, zákazov a prákazov, je to v poriadku....dávajte kľudne celú svoju výplatu nejakému blbovi, ktorého vám tam dosadí mocenská skupina na pozadí voľby-nevoľby. Len nenúťte ostatných aby na tom participovali...stále to isté.

297508

08.10.2013 14:50

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Ach Bože, potom nás ochraňuj....lebo ak toto je logika, ktorú považujete za tú správnu, tak potom amen tma....

Súdružka tvrdí že: Takže otázka podle mého nestojí, zda regulovat či ne, ale kdo je na pozici regulovčíka. Toť problém dnešní doby, která dovolila vynést do regulovčických pozic sociopaty bez schopnosti samoregulace a tím vychýlit celou společnost do úplně jiných, jim vyhovujících, norem.

Takže liekom na tieto vami popísané neduhy, v dnešnej dobe "...která dovolila vynést do regulovčických pozic sociopaty bez schopnosti samoregulace a tím vychýlit celou společnost do úplně jiných, jim vyhovujících, norem" je teda iný regulovčík - tentokrát nejaký ten hodný a čumáčkový, kvetinkovo-slniečkový? A sme znova naspäť u rozprávkových bytostí.... Kde prosím tieto bytosti rastú a kde sú teraz a niesu na tých pozíciách a kam sa podeli tí predátori - tí sa príchodom tejto rozprávkovej bytosti vyparili a už nebudú usilovať o moc?

Ak toto je logika, tak koniec.

Kriste na nebi [velký smích]

297514

08.10.2013 16:28

Nikdy neříkej nikdy. "Nikdy" je tady

RE: Výsledkem je tudíž komunismus...

Viny 77.?.?.?

Idea štátu, čoby nástroja na spravodlivé rozdeľovanie prostriedkov a blahobytu občanom je krásna bajka, skoro Ezopská ktorej pointu však lúza nevidí a tiež idea hodná snívania, anžto realita nám v tej spomínanej histórii ukazuje skôr to otáčanie do dôb temna a zasa späť do inej doby temna....než nastane iná doba temna, spočívajúca predovšetkým v hlavách generácií snílkov opakujúcich tú istú chybu stále dokola.

....a je možno sa starať o obecné blaho aj bez státu a jeho pobehúkov, alebo len štát a monarcha osvietený s jeho tupým stádom v pätách je tou pravou polievkou na nevyliečiteľný posun do kanálu? [chechtot]

Je len plodom chorej mysle opakovať rovnaké chyby s neprestajne a stále sa opakujúcimi rovnakými výsledkami očakávajúc tentokrát (už koľký krát) opačný výsledok, i keď každé ďalšie nevyhnutné zlyhanie výsledku len potvrdzuje, že toto pravidlo nemá výnimky....no generácie zdá sa stále pokračujú a snívajú bajky.

Halt, nazdravie [mrknutí jedním okem]

297519

08.10.2013 16:33

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Pane, predpokladám že tú nelogičnosť toho príspevku zrazu vidíte aj Vy, keď už reagujete bez argumentov....

Inak, zvážil ste nezmyselnosť svojej vety v kontexte k debate, ktorá tu prebieha?

Som to totiž ja, kto chce to, čo tu nieje (slobodu)....súdruzi okolo ktorých venerujete chcú naopak to, čo tu je (reguláciu) a chcú to ešte prehĺbiť.

[chechtot] [chechtot] [velký smích]

Je tá indoktrinácia naozaj tak enormne silná, že to nieste schopní vidieť?? Indoktrinátori z vás všetkých musia mať ohromnú radosť....

297520

09.10.2013 08:47

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

ppppp, pre zmenu nejaké skutočné argumenty na to o čom tu celý čas píšem, alebo len ďalšie bezduché žvanenie keď sa dostávame na dreň?

Ja sa vás všetkých ktorí tu obhajujete reguláciu a vidíte v nej východisko pýtam jednoduché otázky z reálneho života, ale vy nieste schopní na žiadnu odpovedať. Ani na tých 5 úplne hore, ani na žiadne iné....prečo? Namiesto toho dristáte nezmysly ako v tomto príspevku, ktoré tému nikam neposúvajú.

Takže znova: 5 otázok hore, sú jednoduché, prosím odpoveď, budem rád keď mi moje argumenty vyvrátite, myslím to úplne vážne, ale zatiaľ nič len prázdne slová...

Teraz sem skopírujem CELÝ môj príspevok, v kontexte a označím odstavce písmenami. Môžte sa vyjadriť aj k tým bodom, rád si vypočujem vaše názory a som plne pripravený svoj názor zmeniť, ak mi moje argumenty vyvrátite a vyhodím veci, ktoré vás z nejakého dôvodu iritujú.

a) Nieje to ani hlúposť, ani extrémizmus - ľavica môže uplatňovať svoju filozofiu len pomocou regulácie a tá vždy vedie nakoniec k diktatúre, ako sme mohli vidieť v minulosti a ako vidíme dnes, v tomto momente u EU. Chcete viac toho čo nás sem dostalo - kde je elementárna logika?

b) Porovnávajme porovnateľné, v pojmoch a hlavne v téme. Prosím o odpoveď ako sa vyvinula príroda počas tých x milénií - kto ju reguloval?

c) Rozprávame tu o regulácii človeka človekom, v rámci druhu, nie o traktore a elektrine. Späť k téme prosím.

d) Tlačíš sa sám, svojimi protirečiacimi si argumentami. Stalin, Hitler, Mao, EU....výsledky hovoria viac než tisíc filozofických traktátov. Spomínaní exoti razili rovnakú líniu - regulácia a kontrola...

e) Dôležité je, že je absolútnym zlyhaním zdravého rozumu predpokladať, že ak niekoho spravíme Regulátorom, že sa na túto pozíciu nakoniec neprepracuje najväčší predátor, ktorý však v tom momente už má v rukách všetky nástroje ako uplatňovať svoju moc plošne nad populáciou. To je absolútne šialenstvo vašich filozofií v neschopnosti dotiahnuť to do vyvrcholenia a to dokonca aj v čase, keď túto vašu filozofiu vidíme naživo v praxi, napr v prípade EU. Neuveriteľné [chechtot]

f) Schopnosť človeka spolupracovať, byť súcitným, solidárnym a pomáhajúcim....nieje podmienená existenciou socialistického EU komisára a jeho nariadení. U teba áno?

g) Sloboda je buď úplná alebo žiadna. Žena nemôže byť trocha tehotná - buď je alebo nieje. Sloboda má svoje prirodzené hranice a na svoju existenciu nepotrebuje žiadneho byrokratického pseudosupermana, ktorý vie všetko lepšie a všetkým všetko všade zreguluje, nariadi, prikáže a zakáže.

h) Znova, ak neviete žiť bez takýchto umelých pravidiel, zákazov a príkazov, je to v poriadku....dávajte kľudne celú svoju výplatu nejakému blbovi, ktorého vám tam dosadí mocenská skupina na pozadí voľby-nevoľby. Len nenúťte ostatných aby na tom participovali...stále to isté.

Zvládnete to?

297550

09.10.2013 09:03

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Vy vidíte logiku v tom, čo ste napísala, vážne vám to dáva zmysel? Výmena regulovčíka nieje riešením a nikdy nebola, keďže sa na tú pozíciu regulovčíka skôr či neskôr VŽDY dostane ten najväčší predátor a ten bude tú bandu cigánov o ktorej píšete pred vami (a inými slušne žijúcimi ľuďmi) chrániť - fakt to nechápete??? Vám nestačí čo sa dnes u vás v čechách deje???

Prepáčte, ale v reálnom živote....prosím....ok, inak, píšete:

Takže - podle této teze - je v právu horda cikánů, která vám samotnému zastoupí cestu a požaduje vše, co u sebe máte. Je v tu chvíli silnější, tedy její pravidla v tu chvíli platí. A vy se jim (jak jinak, když jsou silnější a diktují pravidla) pokorně podrobíte, nádavkem si domů odnesete ještě dárek v podobě nakládačky.

Zabudnite na pojmy ako právo a podobne, je v tom hokej. Vy zamieňate právo s tým, čo je "dobré". To s tým vôbec nesúvisí a preto sa spýtam inak.

Popísala ste jasnú reálnu situáciu zo života, takže praktická otázka: Čo urobíte vy a ako sa situácia vyvinie? Vďaka.

297553

09.10.2013 09:23

Nikdy neříkej nikdy. "Nikdy" je tady

RE: Výsledkem je tudíž komunismus...

Viny 77.?.?.?

Obe teze jsou nepresne. V čom sú nepresné?

Obcan, ktery se...daneho statu. Definícia je nesprávna - MUSÍ prebrať je správne, i keď nechce, i keď jeho rodina nechce, i keď nechce byť dlžníkom len otvoril oči...MUSÍ.

Prava i povinnosti...pouze povinnosti. Ďakujem za popis stávajúceho stavu, kam sa štát už z princípu musí prepracovať, keďže predátorom navrchu nikdy nešlo o blaho iných, ale len a vždy seba samých. Chcete viac toho istého?
Prikladem je napr....tak trestnim zakonikem. Správne, občan MUSÍ, pod hrozbou trestu....i keď je pravdepodobné, že stav mobilizácie za neho "vybojoval" ten predátor, ktorý sa na tom NA JEHO ÚKOR nabalí, zoberie občanovi peniaze a za ne vybobmarduje Juhosláviu, Lybiu, Irak a dodáva zbrane teroristom v Syrii....
Predstava....dosvedcuje bezpravi ve spolecnosti. Súhlas. Prečo sa teda na to právo v atmosfére reálneho bezprávia hráme??

Takze teze...jsou spatne a nefunkcni. Naprostý súhlas. Prečo v tom chceme pokračovať?

Pokud selhava stat...prosim. Tu je zásadná chyba - tie firmy tu sú už teraz, ony nenastúpia potom a je im všetko jedno, správne, už teraz. Len teraz používajú tie štáty, aby mohli uplatňovať svoju moc nad populáciou v ohrade cez zákony a nariadenia ktoré tvoria politici NIMI platení. Ak sa vám to páči - prosím.
Tezko si dovedu...je realni vec. Ano...pod hrozbou trestu zo strany toho štátu.
A s tim tak nejak ti globaliste pocitaji. Nie, naopak, tí globalisti potrebujú tie štáty a tých lútkových politikov aby svoje plány mohli uskutočniť. Potom, prostredníctvom tej globálnej kontroly cez štáty a únie (EU a pod) dosiahnu svoje, plošne nad populáciou, čo by nikdy nebolo možné bez štátu - nejestvovala by štruktúra to umožňujúca...
Nyni jsme kolonie, montovna. Otrokárska kolónia je správnejšie.
Nebude dlouho...pryc z vlastniho uzemi. Ano, lebo je tu štát a jeho zákony, prostredníctvom ktorých je možné to plošne urobiť. Výborne - prečo chceme viac toho istého?
Prace nebude a jako nevydelecne stroje pouze zavazime sjednoceni Rakouska a Nemecka. Správne - kto nás do toho dostal?
Pokud by nekdo chtel namitat, neni problem mu splechnout slova hlavy statu v Izraeli. Tam prece vznikl precenens a lide neprotestovali, ze? Ano, správne - bolo by mozne toto cele uskutocnit bez tých regulátorov a politikov? [vyplazený jazyk]

Na druhou stranu pravo na zakladni prijem je blbost. Súhlas.
Stat garantuje...pokud v praxi funguji. Ak štát niečo niekomu garantuje, musí tú garanciu niekto pokryť....a tomu to, ak nebude súhlasiť, musí prikázať pod trestom = diktatúra. Ak vám v ústave zagarantujem, že budete mať posekaný trávnik, musí tu byť niekto, kto ho bude sekať a pravdepodobnosť, že ten dotyčný s tým sekaním trávy nebude súhlasiť, musíte ho prinútiť......
To uz je ovsem problem volicu a mysleni lidi v dane zemi obecne. Ako všetko..

297554

09.10.2013 10:54

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Zvláštne, že akonáhle niektorí ľudia, tebe podobní, zacítia závan slobody, kde niesu obmedzenia vytvorené byrokratickými regulátormi, ktorí im určujú hranice a hovoria im čo je a čo nieje správne a dovolené, popisujú podobné scenáre ako popisuješ ty.

Chceš mi vážne povedať, že ak by tu TERAZ neboli všetky tie regulácie, zákony a nariadenia, tak TY SÁM v tom momente začneš vešať ľudí na stromy? Vážne? Wow....ty možno skutočne nakoniec potrebuješ žiť v zajatí, aby si nepáchal hrôzy.... Som však rád že šialencov tvojho typu nieje veľa a tí normálni ľudia, ktorých od šialenstva nedelí len to, že to nieje KÝMSI dovolené, si s nimi v tej prípadnej slobode hravo poradia.

Čo ti bráni TERAZ nepovesiť ma (alebo niekoho iného) na strom - regulátor a hrozba trestu, alebo niečo iné, čo s regulátorom a jeho výmyslami vôbec, ale vôbec nesúvisí? Tak čo - ak by prišla tá sloboda, budeš hneď vešať?

Spýtam sa aj teba rovnakú otázku ako pani tu: Čo fyzicky urobíš, keď ťa obstúpi tá banda cigánov ako tu pani píše? [překvapení]

p.s. ak sa rozhodneš niekoho TERAZ povesiť na stom, tak ti v tom ten regulátor zabráni??? [zmaten] [oči v sloup] [chechtot]

297560

09.10.2013 15:24

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Takže žiaden reálny argument na spomínané body. Váš názor na mňa ma nezaujímal. Preto vďaka za "diskusiu" a týmto ju s vami končím.

297573

09.10.2013 16:00

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Viete, svedomie sa utlmuje vtedy, keď človek začne mať pocit, že jeho prúsery zaneho vyrieši ktosi iný.....keď je tu ktosi, kto má za nás regulovať, prerozdeľovať, starať sa. Vtedy je totiž možné naňho hodiť tú prípadnú špinu a utlmiť to svedomie - to on, ten zlý, to my nie. Správne to hovorite, len v opačnom garde než je to naozaj [mrknutí jedním okem]

Predpokladáte, že vy sám by ste sa s nadobudnutou slobodu začal správať ako sociopat? Vaša matka, otec, súrodenci, priatelia, žena, deti....susedia...??? Celkom ma to zaujíma. Ja za seba odpovedám, že ani u jedného z ľudí v mojej blízkosti nič takého povedať nemôžem, správali by sa naopak zodpovednejšie a opatrnejši... i keď poznám pár takých, tých vzdialenejších, u ktorých si to predstaviť viem - ale tí sa tak správajú aj teraz a je ich v porovnaní s tými normálnymi a rozumnými naprosté minimum, s ktorým by si tá väčšina hravo poradila...čiže žiadna zmena.

Kde je problém?

297576

10.10.2013 08:59

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Úhybný manéver nie. Jasne tam hovorím, že tých normálnych ľudí je väčšina a s tou menšinou výtržníkov by si hravo poradili.

A čo sa týka šancí, vidím to optimisticky. Na každom stupni vývoja sa dostaneme na rázcestie a vydáme sa tam, kde nás srdce tiahne. Nie jedenkrát - tých rázcestí bolo nespočet a ešte bude [mrknutí jedním okem]

297613

10.10.2013 09:20

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Viny 77.?.?.?

Ty si sám napísali, že TY prídeš a budeš (mňa - hehe) vešať na strom, Ty hovoríš o sebe, dostal si odpoveď, teraz hovoríš že TY by si nikoho nevešal - schizofrénia? [velký smích]

Nezhŕňaj, máš v tom hokej. Ja nič nechcem, ja hovorím, že trh je prirodzenou súhrou dopytu a jeho uspokojovania. Akákoľvek regulácia tohto prirodzeného behu treťou stranou je nezmysel vedúci k násiliu páchanom na jedných v tzv prospech druhých, čo vidíme všade naokolo. Point. Všetky moje argumenty nájdeš (neviem či aj ty) vyššie. Z nich ste nevyvrátili ani jeden jediný, tak šup.

Niekto potrebuje farára (ja nie) aby mu formoval svet a niekto Boha ateizmu so svojimi kamarátmi z toho istého dôvodu - obe dve skupiny sú náboženskí fanatici. Kamaráti, ktorí sa snažia tu jedného veľkohubo zničiť a nevyjde to a potom chŕlia svoju frustráciu všade naokolo sú trvalo srandovní. Wake up už konečne. [chechtot]

p.s. kde som napísal, že "by se všichni lidi chovali jako dobří křesťané"?? Prosím o odkaz. Nenapísal som naopak, že tých dobrých ľudí je väčšina a s tými pár hňupmi si hravo poradia??? Takže nielen schizofrénia ťa trápi, ale ešte aj bludy. No nič....

297614

14.10.2013 14:19

Proč jsou zubní implantáty tak drahé?

Odpoveď

Viny 77.?.?.?

Myslím, že ceny zubních implantátů jsou v porovnání s jinými zákroky neobhájitelně vysoké. A stále nechápu proč.

....lebo tu jestvuje dostatočne veľký trh zákazníkov, ktorí sú ochotní túto cenu za tento zákrok zaplatiť.

297830

15.10.2013 10:45

Rusko, Sýrie a úpadek americké hegemonie

No...

Viny 77.?.?.?

Be it so!

297890

...pekne povedané a relatívne presne popísané. Som rád že to je vidieť aj u prekladateľa a že predátori začínajú byť rozpoznávaní nehľadiac na dresy ktoré nosia, ani na omáčky ktorými mažú huby hladných....ale skôr kvôli ich predátorstvu samému.

Výborne! [cool]

298302

21.10.2013 16:35

Pravice, či levice aneb Čeho se bojíte nejvíce?

Strach vs obava

Viny 77.?.?.?

Nie žeby som sa bál a nie žeby sa ma voľby v ČR dotýkali, ale keďže ich budeme mať tiež, tak tu môj názor či obava:

Obávam sa, že ľudia si zasa nájdu spasiteľa, ktorého poveria aby ZA NICH a PRE NICH a ZA ICH....znova nastolil raj na Zemi a potom už bude len a len dobre....

Obávam sa, že sa ľudia ZNOVA NESPÝTAJÚ čo je cieľom tých lačných politikov, ak by už vyhrali tie voľby na veky vekov kámen, ako by vyzeral štát po tom, čo už by tí páni implementovali všetky svoje ideje - ale detailne prosím. Obávam sa, že namiesto toho budú ZNOVA riešiť tzv volebný program, ktorý je tu len preto aby sa NIČ z neho nedodržalo, prípadne aby dotyční spravili presný opak toho čo tvrdili že urobia. Obávam sa, že im za to ľudia budú tlieskať. Obávam sa, že budú chodiť na volebné mítingy a budú ZNOVA počúvať prázdne kecy, ktorých trvanlivosť je priamo úmerná času vyslovenia.

Obávam sa, že ľudia urobia ZNOVA TO ISTÉ čo už robia celé desaťročia s rovnakým výsledkom....a budú očakávať iný výsledok. To je definícia šialenstva.

Neobávam sa žiadnych politikov, len idiotov, ktorí tým politikom na to celé ZNOVA dajú mandát....aby ich za 4 roky mohli ZNOVA zvoliť a za nadávania im ho ZNOVA dať, v nekonečnej snahe po spasiteľovi, ktorý už konečne nastolí raj na tej Zemi - ZA NICH a PRE NICH a ZA ICH, ale hlavne BEZ NICH.

Definícia šialenstva: "Robiť rovnakú vec stále dokola a očakávať iný výsledok." Bertíku, mal si pravdu...

298315

04.11.2013 08:42

O „evropské volbě“ Ukrajiny

Básnička

Viny 77.?.?.?

Nikde som v článku nenašiel jedinú zmienenú výhodu, ktorú by zo toho (aj čisto teoreticky) Ukrajina mohla mať. Je to nejaké divné. Ako tú zmluvu a jej podpis predávajú ovciam na Ukrajine, myslím aká je mediálna básnička?

299150

04.11.2013 08:56

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: vtip

Viny 77.?.?.?

No, matematik by zajasal aj nad článkom:

"...Dnes se mění jeden bitcoin za 224 dolarů (4400 Kč). Kdo nakoupil před rokem za 25 dolarů, má zisk přes 100 procent." Ehmmmm [oči v sloup]

A teraz kvízová otázka pre ťažkých matematikov: ak bitcoin stál pred rokom 25 USD a dnes stojí 224, k akému zisku!! si prišiel investor?? To že je to "preš 100%" je asi jasné, lenže ono to je HODNE cez, takže..... [chechtot]

299153

04.11.2013 10:01

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: ofuck

Viny 77.?.?.?

V tom by som problém nevidel. Ak sa bližšie pozriete na spôsob "ťažby" Botcoin zistíte, že je to vlastne ekvivalent spotrebovanej elektriny a nákladov na hardware (hlavne grafické karty). Výpočtový výkon, aby bol ziskový, chce dosť výkonných počítačov správne pozapájaných, inak to skoro nemá zmysel.

Čo sa týka výkyvov ceny, tak je to len reakcia na "neznámo" u investorov. Stúpajúca cena dnes je len odrazom možnosti obchodovať slobodnejšie, to je všetko...

299158

04.11.2013 10:18

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

Kto kúpil pred rokom 100.000 BTC a dnes predá za 10 násobok je tiež milionár...

Čo sa týka meny (napr peňazí), tak nemusí platiť že sa ich objem rovná tovaru a službám. To by malo platiť (ale neplatí) len u systému, ktorý aktuálne funguje a ktorý nás doviedol tam kde sme dnes - do riti. Tento dnešný aktuálny systém totiž predpokladá menu vydávanú (a regulujúcu) akousi autoritou, ktorá aby sa uchovala hodnota tej meny, tak ju musí udržovať umelo nedostatkovou a nastáva paradox: ľudia tzv nemajú prácu, je tzv nezamestnanosť, čo je ale samozrejme nezmysel. Ak sa rozhliadnete okolo seba nedá sa povedať, že by bolo už úplne všetko urobené, hotové, ani zďaleka. To, čo chýba nieje práca, tej je všade dosť, ale chýba niekto, kto je za ňu ochotný zaplatiť tou menou, ktorá je vydávaná tou samou autoritou a ktorá je nedostatková. Chápete ten bod? To, čo chýba, sú tie papieriky (či čísla v banke), ktoré jediné sú tou samou autoritou povolené pri výmene tovaru a služieb.

To čo dnes chýba sú tie papieriky a to je absolútny nezmysel. Máme veci, ktoré by sme chceli zlepšiť; máme aj ľudí a zdroje, ktoré na to zlepšenie potrebujeme a aj vôľu to robiť, všetko tu je....jediné čo nieje sú tie papieriky..... Šialenstvo.

Iný systém je založený napr na mene (peniazoch), ktoré vznikajú momentom vykonania služby ako vzťah debet/kredit, napr v časových jednotkách. Ja vám pokosím záhradu za 60 minut a vy máte debet 60 a ja mám kredit 60. Súčet všetkých kreditov a debetov je vždy 0. Ak túto menu budú akceptovať všetci, je po probléme. Otázkou už nebude "máme peniaze" ale "máme zdroje a vôľu to urobiť". To je všetko...

299159

04.11.2013 12:16

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

Zásadným problémom princípu základného príjmu je otázka psychológie a motivácie jeho účastníkov. Nezabúdajte, že je nutné pracovať s aktuálnou populáciou, so stavom v akom reálne sme a to je veľmi ďaleko od ideálu a múdrosti. Videl som krásne video, kde sa malo ukázať, že 85% ľudí by pracovalo, aj keby nemuseli, ale realita ukazuje niečo iné. Efekt ekvivalentu základného príjmu môžme vidieť u cigánov v podobe dávok za existenciu. Drvivá väčšina z nich skutočne dávky za existenciu poberá. Je to skutočný základný príjem v praxi. Môžme vidieť k akému správaniu príjem za číru existenciu vedie, naprieč generáciami. Obávam sa preto (a z mnohých iných dôvodov), že toto nieje cesta....

Viem si však predstaviť aplikovateľnú metódu, ktorá je založená na niečom inom. Veľmi dobre to popisuje tento pán: http://www.lietaer.com/
Tu napr vysvetľuje v krátkom videu možnosť globálnej komplementárnej meny (TERRA skutočne s demmurage počíta), ktorá sa správa presne opačne než "klasický" systém a motivuje k opačným správaniam aj účastníkov, hlavne v súvislosti s rôznymi výkyvmi ekonomiky: http://www.youtube.com/watch?v=5Zoud9tFEmw Toto video je hlavne pre biznisy, ale venuje sa tiež komunitám a štátom s návrhmi implementácií rôznych modelov v rámci zvýšenia diverzity v rámci mien a tak aj stability finančného systému.

299165

04.11.2013 12:31

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: vtip

Viny 77.?.?.?

Nehnevám sa na autora, robí sysifovskú prácu, len som chcel prípadných investorov upokojiť, že je to teda hodne, hodne, hodne nad 100% [mrknutí jedním okem]

Bitcoin je zaujímavý pokus o emitovanie meny mimo centrálnu autoritu, mimo kontrolu centrálnych bánk a podobne. Zatiaľ sa celkom darí a P2P je relatívne ok a ak má človek ešte prax vo využívaní zabezpečených prístupov a komunikácie, môže to byť zaujímavé aj pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom podnikaní naprosto mimo dohľad...

299168

05.11.2013 10:58

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

Kde má normální člověk, který nekrade, žijící prakticky od výplaty k výplatě, vzít peníze na těch 100 000 BTC

To neviem, ale môže ísť napr do zahraničia kde si tie 2 milióny zarobí a potom ich investuje. To nieje morálny problém, ale je to o pripravenosti v danom okamihu. Len prepásol šancu. Ako lev ktorý proste došiel na miesto kde cítil mäso ale medzitým mu ho zožrali hyeny. Hmm.... Chcete regulovať hyeny aby sa nažrali všetci a vždy "spravodlivo"?

299208

05.11.2013 11:00

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: ofuck

Viny 77.?.?.?

Napadlo. Ten dotyčný pochopil, že akákoľvek mena stojí a padá na dôvere v ňu. Táto mena je generovaná automaticky a jej pohyby sú prakticky nekontrolovateľné a v tom je jej výhoda (jedna z mnohých). To je celé...

299209

05.11.2013 11:16

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

Budem uvádzať jeden príklad, lebo je rukolapný - cigáni v praxi dneška. Oni sa totiž nevyparia...

1) pracuje aj cigán ktorý strávi deň pred digi TV pyčo; prejde sa po námestí a kultúrne obohatí svoje okolie a t.d.?
2) tento bod súvisí s prvým. Daniť je zasa možné len tých ktorí spoločnosti niečo prinášajú a tak ak sa zvýši počet tých, ktorí tej spoločnosti neprinášajú nič, systém nevyberie potrebnú čiastku a skolabuje. Inak len tak mimochodom, prečo by mali niektorí vytvárať hodnoty na to, aby živili neustále sa zväčšujúcu armádu príživníkov?
To čo navrhujete je vlastne forma diktatúry, kde sú jednotlivci nútení pod hrozbou násilia, aby živili parazitov.
Ak sa teraz dvihne cena niektorej komodity (ako píšete), začnú cigáni pracovať???? Nie.... Rozprávate nezmysly.

Ak odmietate pracovať s aktuálne najdôležitejšími časťami ľudského psrávania a motivácie, ako vášne typu závisť, ktorá je extrémne silným motivátorom ľudských aktivít, je váš koncept tým momentom presunutý do oblastti sci-fi a utópie.

Milton Friedman hovoril o niečom inom, ale to nieje teraz podstatné. To dôležité je, že váš systém nerieši to najpodstatnejšie - dostatok meny (peňazí) na trhu tak, aby sa našiel niekto, kto tomu "chudému" za tú prácu zaplatí tou "ríšskou menou".

To čo popisujete, môžte totiž urobiť už aj teraz, nič vám v tom nebráni...ak je dopyt po službe a aj zdroje na ňu...musíte mať ešte tie peniaze, tie papieriky, aby sa výmena mohla uskutočniť. Tento paradox o ktorom tu píšem (ten smerodajný), ZP nerieši...

299211

05.11.2013 15:23

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: vtip

Viny 77.?.?.?

No, smiatím sa mne by bolo možno nosením dříví do leasa. A teraz hádanka - prečo? [vyplazený jazyk]

S druhou časťou druhého odstavca súhlasím bezozbytku [mrknutí jedním okem]

299218

Polsko žiada zatajiť to, čo už všetci dávno vedia? Hmm....

Cheers!

299219

05.11.2013 16:01

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

Jediným argumentom pri diskusii o nových prístupoch k usporiadaniu spoločnosti je argument, ktorý jasne počíta s populáciou jestvujúcou na planéte Zem, so všetkým čo k tomu patrí (alebo navrhnite zázrak a popíšte ako sa k nemu dostať). Ak sa však apriori odmietate baviť o aspektoch aktuálneho ľudského správania (populácie)na planéte Zem, v tomto prípade odpozorovaného z aktuálnej reality, patrí váš návrh do oblasti sci-fi.

Neprispôsobivých cigánov som uviedol ako jasný príklad, kde základný príjem UŽ TERAZ funguje v súvislosti s tým, kam ich tento princíp - peniaze za číru existenciu ukradnuté tým ktorí prinášajú hodnoty - doviedol. Nejde tu o mieru zneužitia, ale o reálne jestvujúci príklad z aktuálnej reality, ktorý ukazuje kam takýto nezmysel vedie, reálne, naozaj, bez vznosných kecov, stačí sa rozhliadnuť. Ak chcete túto realitu ignorovať, už to nieje ani sci-fi, ale fantasmagória.

Tí cigáni UŽ TERAZ žijú vo svete základného príjmu, už teraz môžu ale nemusia pracovať (kľudne celý život) a dostávajú peniaze za bytie. Čo je efekt? Chcú stále viac a majú pocit že sa má ktosi iný o nich postarať. Dôsledky takéhoto druhu motivácie je možno vidieť všade naokolo - alebo vy ich snáď nevidíte?? Aby títo paraziti prežili, berie UŽ TERAZ vláda pod hrozbou násilia stále väčší podiel zárobku na daniach od pracujúcich ľudí a dáva ich týmto parazitom. UŽ TERAZ je tu základný príjem, to nieje niečo nové.

Chcete VIAC toho istého? Ja som myslel že chcete zmenu od toho čo tu je teraz....?

299221

06.11.2013 08:24

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: ofuck

Viny 77.?.?.?

...získávání nových šušníků je v tomto systému možné jen a pouze těžbou. Tu hovoríte o emisii meny. EUR sú emitované podľa toho, ako sa Mário vyspal. V prípade BTC vznikne cca každých 10 minut 1 blok, bodka. Porovnanie stability meny EUR a BTC je teda bez diskusií jasné. Investor totiž PRESNE vie ako sa veci majú, aj s ohľadom na budúcnosť.

Dopyt po anonymných platbách (kvôli kokotom typu EU establishment s ich reguláciami) stúpa a spolu s vysokou stabilitou tejto meny je dôvodom prečo sa dnes 1BTC blíži ku 150USD.

Čo sa týka emisie, je vlastne úplne fuk ako je mena emitovaná. Napr na tichomorských ostrovoch boli platidlom malé mušličky. Aby sa udržala ich relatívna hodnota, vybrali kmene mušličky, ktoré bolo ťažké nájsť, alebo bolo treba sa ponoriť do veľkých hĺbok. BTC je ekvivalentom "zložitosti", spočívajúcej vo vstupnej investícii za hardware; spotrebovanú energiu a v ume minera, ktorý aby dosiahol optimálny výkon za svoju investíciu a naťažil dostatok blokov, aby sa mu vyplatil payback, musí know-how [mrknutí jedním okem]

A je tu ešte jeden aspekt, ktorý túto menu robí ešte stabilnejšou a možno ten najdôležitejší - spôsob ako BTC získava dôveru v seba samú. Totiž tí, ktorí BTC ťažia, budú BTC aj používať - a máte investorov. Keďže z vyššie uvedených dôvodov:
- dopyt po BTC stúpa a
- počet minerov tiež
- a súčasne sa zvyšujú nároky na HW na mining bloku (väčšia investícia do HW + náklady na elektrinu)
- a súčasne sa BTC tvorí POMALŠIE, než stúpa dopyt po ňom

....bude cena naďalej stúpať.

Vysvetlené všetko je, len si to musíte nájsť.

299244

06.11.2013 08:29

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Aha, takže ak ste pred časom kúpil 1BTC za 10 USD a dnes ho predáte za 140USD, tak vás židia odrbali? Hmm... A inak ako - vychádzky vám kedy končia??

299246

06.11.2013 09:03

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Tak toto je perla [velký smích]

BTC má omnoho vyššiu vnútornú hodnotu, než USD, EUR či CZK emitované z brucha a ako sa nám zapáči. Prečo ich používate?

Na vyťaženie bloku je potreba HW, energia a um minera. Možnosť anonymity výmeny nebude nikdy u zlata zrovnateľná s BTC.

Ale zlato bude....vloženú hodnotu/náklady. Naprosto presne s BTC.

BTC MÁ vnútornú hodnotu, hovoríte bludy. Jeho používanie neskončí momentom vyťaženia posledného BTC...len to jeho hodnotu ešte zvýši - toliko k ľuďom nechápajúcim ekonomické fungovanie peňazí.

USD a všetky fiat meny sveta sú tou ekonomickou bublinou - prečo ich používate? BTC sú jasne predvídateľné a dopyt po nich nieje umelý, ale viac než reálny, je mi ľúto...ste mimo.

Súhlasím s tým, že všetky aktuálne meny sú nezmysel, keďže fungujú v systéme, ktorý je centralizovaný s centralizovanou, nevolenou autoritou, ktorá reguluje podľa ľubovôle ich hodnotu, množstvo a pohyby.

Takže, ak hľadáte ideálny smenný prostriedok, založený na láske k blížnemu a rovnosti až za hrob, BTC to nieje. Tiež funguje v tomto nezmyselnom systéme. Ak však chcete už teraz investovať a obchodovať mimo regulátorov, centrálne banky a cenzúru do komodity, ktorá je krytá výpočetným výkonom na 1 blok a presne stanovenými pravidlami....máte možnosť.

Alebo môžte čakať na sluníčkovú menu a počas toho čakania používať tie USD a EUR [velký smích]

299247

06.11.2013 16:08

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: velká volatilita

Viny 77.?.?.?

No, nie úplne.

BTC mena bude stúpať dovtedy, dokiaľ bude po nej vyšší dopyt, než jej ponuka. Rovnako ako so všetkým - kludne až do aleluja ak sa nájde dosť alelujákov.

Tí, ktorí nakúpili za 10 a predávajú za 140 už oči otvorili [velký smích]

299266

07.11.2013 08:30

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: ofuck

Viny 77.?.?.?

Skúste sa držať Vašej pôvodnej otázky: a protože je odměňována pouze těžba, tedy výpočetní výkon (jeho vytváření a dání k dispozici), jde evidentně o systém, jehož primárním účelem, smyslem a cílem je maximalizace zasíťované strojové kapacity - PROČ? Vaše "PREČ" je založené na Vami uvedenom postuláte a to že: jde evidentně o systém, jehož primárním účelem, smyslem a cílem je maximalizace zasíťované strojové kapacity Ja som nikde tento postulát v súvislosti s BTC nenašiel a preto je zložité odpovedať na "PROČ" - ak ste postulát sám stanovil, odpoveď asi budete poznať len Vy. Je teda naozaj primárním účelem, smyslem a cílem je maximalizace zasíťované strojové kapacity ???

Tvorca má pseudonym ktorý poznáte - chcete aj číslo bot? Kto je tvorcom meny EUR, USD...? Viete to presne aj s tým kto a ako ju ovplyvňuje? Používate ju? [mrknutí jedním okem]

Dôvodom je vytvorenie meny, ktorá bude mimo kontrolu CB. Algorytmus je stanovený tak preto, lebo zabezpečuje extrémne vysokú STABILITU v rámci kontroly emisie tej meny. Môžte sa na hlavu postaviť, ale ten blok vypadne len každých 10 minut... Poznáte stabilnejšiu menu čo sa týka emisie, než BTC? Ak áno tak šup sem s ňou. Ak hovoríte o nestabilite na trhu s touto menou, tak to je spôsobené hlavne investormi samými...niektorí sú múdri a niektorí idioti. Čo s tým má mena?

TBC nemá znaky pyramídovej hry, keďže sa vyčerpaním stromu (ukončenie emisie BTC) nekončí, naopak [mrknutí jedním okem] Ľudia denne používajú bezcenné meny vydávané CB podľa ľubovôle a to je v pohode. Ale súčasne budú kritizovať BTC, ktorá sa takpovediac vydáva sama a je mimo kontrolu tých CB a uživatelia sú s tým veľmi spokojní a aj firmy ktoré si nechávajú platiť za svoj tovar a služby v BTC. Dnes by to nemalo byť o hľadaní ideálu hneď a rýchlo, ale o hľadaní alternatívy. Je ná Vás a každom čo bude používať DNES, teraz - iekto bude preferovať investície do bánk krytých Eurovalom prostredníctvom EUR a iných, alebo do BTC. Je to len voľba.

299296

07.11.2013 08:34

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Akú menu používate Vy osobne? Ako sa vám páči aktuálna bobová dráha emisií CB a euroval a....? Lepšie než BTC?

Želám Vám veľa úspechov na bobovej hyperdialnici - pásy dúfam máte pevné [překvapení] [pláč]

299297

07.11.2013 09:08

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Kľud, dýchajte, zavzdušnenie spôsobuje mdloby. [mrknutí jedním okem] Budem písať v podobnom duchu ako Vy, aby ste ma mohol chápať...i keď predpokladám, že i tak nepochopíte.

Keď sa ukľudníte, čítajte ďalej, anonyme. Dvojnohý (cenzurováno) vášho razenia, bude radšej používať EUR a iné nezmysly a kritizovať čokoľvek, čomu nerozumie. EUR áno a BTC nie? ROFL [velký smích] Vyčkajte a nepredbiehajte udalosti. Je až neuveriteľné do akej miery si (cenzurováno, neurážejte) neviete spočítať 2+2. Skutočná hodnota BTC nespočíva totiž len v tom, že sa bude jeho hodnota neprestajne zvyšovať (a ona bude, ale z iného dôvodu než si myslíte). Uťahovanie šrubov pokračuje svojim tempom na ceste za svetlými soc zajtrajškami až k Mordoru, pod taktovkou eurokratov. Preto sa čím ďalej tým viac schopných ľudí začína uchylovať k obchodovaniu cez meny, ktoré niesu centrálne regulované a dohliadané. To je skutočná hodnota BTC, ale rozumiem že to dobytok nechápe. To, že cena rastie je spôsobené dôverou investorov v BTC rovnako, ako klesajúcou dôverou investorov v ríšske meny typu EUR či USD. Vzhľadom k eurovalu a podobným hrôzam je logické, že sa ľudia budú snažiť investovať do niečoho, čo je mimo tieto nezmysly a kontrolu ala Mário. Ak sem príde Cyprus (a on príde, bez pochyby) BTC sú mimo akékoľvek legálne krádeže. Ešte furt nič??

Ak si myslíte, že investori do BTC investujú lebo veria že BTC "bzde stúpať do nekonečna", ste magor....sorry, ale to snáď [velký smích] Nič nikdy nestúpa do nekonečna a najhoršie je, že Vy sá si vytvoríte v hlave premisu, podľa ktorej si myslíte že investori uvažujú a na základe tejto kokotiny to potom kritizujete a to je sila.

Furt tu všetci hľadáte akýsi zlatý grál, ideálne riešenie a ak je na nejakom alternatívnom riešení jediná nejasnoť (ktorá u aktuálnych mien je tiež, ale väčšia a to vám nebráni ju používať, že? [velký smích] ), je to apriori kokotina. Neskutočná obmedzenosť. Súčasne však tento kritizujúci (cenzurováno) používa CB vydávané meny, podliehajúce všetkým vplyvom práve tých elít, ktoré u BTC kritizujú a u ktorých na rozdiel od toho EUR či USD nemajú preukázaný kľúčový vplyv. Tupé stádo...

Tak si to zhrňme: používanie EUR a USD a pod je dobré (alebo neni, ale aj tak ich používame), i keď ho vydávajú CB ako kokotko Mário Draghi, regulujú podľa lubovôle ich objem na trhu, regulujú ich používanie, podliehajú legálnym krádežiam ala Cyprus a ala euroval a a.t.d a t.d. Ale používanie BTC, i keď nepodliehajú CB, nik nemôže regulovať ani ich používanie, ani objem, nepodliehajú legálnym krádežiam bankovej mafie ala Cyprus a ala euroval...a cez to všetko je to zlé.

Takže - jebe vám? [velký smích]

299298

07.11.2013 09:24

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

....tak sa dnes prekonám a pošlem (cenzurováno, urážka, kroťte se, nebo vám to nebudu pouštět, máte argumenty, nepotřebujete osobně napadat, editor) ešte jeden aktuálny odkaz, menovite zo včera...: http://www.aktuality.sk/clanok/239615/komentar-jed...

Ako sa Vám, dobytku, pozdávajú teraz vaše kecy??

299301

07.11.2013 09:50

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: vtip

Viny 77.?.?.?

jj, v pohode. Ono je lepšie keď vás upozorní priaznivec, než aby vás upozornil nepriaznivec. A inak vďaka za výborný článok [mrknutí jedním okem]

299303

08.11.2013 08:42

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: pečení holubi nelétají...

Viny 77.?.?.?

V tom je váš zásadný problém. Nechápete. Totiž ak sa ukáže, že Vám s aktuálne jestvujúcimi premennými nevychádza rovnica, tak z nej vyhodíte tie nepohodlné premenné a zrazu je všetko krásne....len to nemá nič spoločné s realitou. Skúsim Vám to vysvetliť inak.

Pokúste sa na začiatok pochopiť, že základný príjem tu už TERAZ funguje a nielen pre cigánov, ako tvrdíte. Prostredníctvom ZP (a všetkých iných systémov), sú ľudia motivovaní správať sa určitým spôsobom - vždy je v systéme vbudovaná určitá motivácia, nech je akákoľvek. Pre porovnanie sa pozrite na trvalý euroval a bailout, ktorým sa za vládami ukradnuté peniaze daňových poplatníkov, financujú nezodpovedné banky (v realite ešte inak, ale to teraz nieje podstatné). K čomu takáto bohulibá činnosť motivuje banky - k väčšej či menšej zodpovednosti? Odpoveď je jasná. Rovnako je to s ľuďmi, ktorí rýchlo pochopia, že parazitovať na systéme zabezpečujúcom potreby len za číru existenciu, je výhodné. Cigánov nazývame neprispôsobivými, ale to je zle - oni sú naopak dokonale prispôsobiví. Naprosto perfektne sa prispôsobili systému, ktorý je okolo ich. Tí cigáni, ktorí sa vám síce nehodia do krámu, ale jestvujú a nezmiznú, niesu jediní. Prisťahovalci z iných kultúr, ktorí prichádzajú do EU majú veľmi podobné tendencie (u nových) a neskôr systémom podporované návyky (u potomstva). Spoločnosti nič neprinášajú, ale od spoločnosti vyžadujú, aby sa o nich postarala. Predpokladám že ste informovaný, koľko z tých prisťahovalcov sa po príchode zaradí do pracovného procesu v štátoch, kam prišli. Je to extrémne malé percento. Porovnanie pomeru natality vs mortality u týchto parazitov je však v prospech nich a je veľmi pozitívny. Z toho vyplýva, že za nejaký čas MUSIA svojim počtom logicky prekročiť hranicu, kedy už spoločnosť ich parazitizmus fyzicky a ani psychicky neutiahne. Dôležité je, že to nieje ich chyba - oni len plne vedome využívajú systém, ktorý sme im MY ponúkli a ktorý nás zničí.

To najdôležitejšie však je niečo iné. ZP bude fungovať za predpokladu, že budete kradnúť ľuďom s pridanou hodnotou stále viac peňazí za ich schopnosti a prácu a budete ich dávať stále väčšiemu počtu parazitov, pod hrozbou násilia asankcií. To všetko prostredníctvom akéhosi úradníka, ktorý by mal vo svojej nekonečnej múdrosti vedieť, komu koľko a kedy a prečo. Nik taký ale nejestvuje. Aj to tu už dnes máme - máme predsa EU s ich úžasným establišmentom a výsledky vidíme okolo seba. Zdá sa, že všetko čo navrhujete tu už je, teraz v tomto momente. Navrhujete systém, ktorý bude nútiť pod hrozbou sankcií a náslila tých schopnách, aby MUSELI živiť tých neschopných, alebo lenivých, vychcaných...ktorí naopak NEMUSIA nič. To už sa deje aj teraz, vy to len navrhujete uzákoniť ako jasnú zákonnú normu a to je skutočné šialenstvo.

Preto sa pýtam - chcete viac toho istého?

299348

08.11.2013 09:19

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Obávam sa, že niektorí ľudia niesu schopní vnímať, ak k nim človek hovorí tak "ako by sa malo" ale len vtedy, keď s nimi komunikuje ich jazykom. Bohužial nespočet krát odskúšané a overené. Možno som sa na to mohol vykašlať, ale ak by sa človek vykašlal na všetko čo má značku slepej uličky....alebo sa skryl za "veď ja som mu odpovedel" i keď vedel že použitému typu komunikácie neporozumie...je alibizmus a to nieje môja šálka kávy.

Ono ak by to tam bolo vypípané už v tom pôvodnom príspevku [mrknutí jedním okem]

299350

08.11.2013 09:39

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

Pokúsim sa znova, aj keď obávam sa to bude

- Ak niekto kúpi paket xEUR za paket xUSD je tiež dobytok?
- Znova opakujem, že tu nehovorím o tom koľko úžasných USD dostane investor BTC o rok ale o tom, že tá mena bude používaná MIMO (halooooo!!) kontrolu CB v celom loope výmeny tovaru a služieb. Zabudnite už konečne na vaše vlastné premisy odtrhnuté od realitry, ktoré si tvoríte v hlave a podľa ktorých potom posudzujete veci ktorým nerozumiete.
- vy osobne máte analytické myslenie, ekonomické vedomosti, chápanie ekonomických súvislostí? Podľa toho čo píšete sa totiž zdá, že prívlastok "nulové" platí skôr vo vašom prípade, než v prípade tých, ktorých týmito prívlastkami častujete [mrknutí jedním okem]
- aktuálne peniaze ako USD resp EUR a pod majú MENŠIU vnútornú hodnotu než BTC a to práve z toho dôvodu, ktorý tu uvádzate - EUR je kryté tým ako sa Mário vyspal, BTC je kryté REÁLNYOU investíciou do hardware na vznik 1 bloku, spotrebovanej elektriny a umu (a času) minera. Čo Vám na to nieje jasné?
- ako Vy nazývate dopyt po službe či tovare, či mene, či čomkoľvek inom, na základe viery v jeho budúcu výhodnosť - neprirodzený? Aký dopyt je prirodzený? [velký smích]

Vy osobne používate akú menu na nákup tovaru a služieb??

299352

08.11.2013 09:52

Stojí investice do Bitcoin za úvahu?

RE: Internetové akcie pred koncom tisícročia

Viny 77.?.?.?

[velký smích] [velký smích] [velký smích]

...takže ak si niekto kúpi 20kg múky v TESCO, lebo bola v akcii (za Máriove papieriky) tak je sluníčkový, ale ak hneď z nich neupečie koláč, ale 5kg predá niekomu inému, tak už to je špekulácia? Krása...

Aj prvý mineri,...svoj produkt bitcoin predali. Takže BTC investori sú vinní a zlí, lebo robili svojmu produktu kampaň a snažili sa presvedčiť druhých že ich produkt je dobrý? Hmm.....no úplné svine to musia byť, že robia to, čo robí každá jedna bytosť na tejto planéte, či už srnka čo sa predvádza pred srncom aby ho zbalila, alebo kvety ktoré si prostredníctvom toho čo kritizujete zabezpečujú opeľovanie a t.d..... Ty kokos [velký smích]

Takže ak bitcoiny....a iné virtuálne hodnoty. Skutočne je to tak ako píšete? Alebo si zasa tvoríte v hlave SÁM premisu odtrhnutú od reality a na jej základe potom argumentujete? Obávam sa že to druhé, stále dokola.

O vnpútornej hodnote som písal vyššie, mrknite tam a hlavne mi prosím odpovedzte akú menu používate na nákup tovaru a služieb Vy sosbne, ako sa Vás vyššie pýtal. Vďaka, to nás posunie ďalej.

299353

11.11.2013 11:25

To snad Evropská komise nemyslí vážně

Scenáre

Viny 77.?.?.?

Každá korporácia, Nemecko nevynímajúc, má vždy pripravených množstvo scenárov, ktoré sa neprestajne updatujú o nové informácie ako čas beží. V istom momente dosiahnu matematické prepočty bodu, keď sa vyplatí to či naopak ono. Potom už do toho vstupujú len "nematematické" skutočnosti, napr diplomacia a pod a tam je tiež vždy niekoľko scenárov, kam sa môže situácia vyvinúť a to sa následne znova kvantifikuje do merateľných veličín.

Takže v momente, keď to bude pre Nemecko výhodné, vráti sa k marke, alebo urobí niečo úplne iné. Dôležitá je zmienka o tom, že EUR bola v prípade Nemecka len pridaná k marke a tak v tomto momente mena EUR hrá v prípade Nemecka len istý druh komplementárnej úlohy, ku stále jestvujúcej marke....

V prípade SKK sme tie meny zrušili, či len pridali tak ako Nemecko?? [vyplazený jazyk]

(plány Vierte Reich zhatí, naši vepři boubelatí...??)

p.s. ...všetkým, ktorí tu nadávajú na BTC ale neostýchajú sa používať EUR, by som vo svetle týchto skutočností rád vyslovil nedôveru [mrknutí jedním okem]

299477

11.11.2013 12:14

Chcete se mít dobře? Staňte se členem

RE: jen by mne zajimalo

Viny 77.?.?.?

Nieje to zle položená otázka? Ak sa skutočne pozriete na politiku napr aj vo svetle tohto článku ľahko pochopíte, že ten systém je nastavený tak, aby to bolo VŽDY nevýhodné pre tzv voliča. Systém sám je zle a na jeho čelo sa vždy dostanú predátori, lebo im to voliči svojou obmedzenosťou a apatiou umožnia.

Otázka je iná - skutočne potrebujeme niekoho, koho platíme z našich peňazí, aby nad nami držal bič, okrádal nás a neprestajne v snahe upevniť svoju moc, ukrajoval nám zo slobody? Toto je dôležité.... Potrebujete niekoho takého Vy sosobne?

299480

Predpokladám, že všetci prítomní vedia o tom, že je vo fáze schvaľovania tzv TPP (Trans-Pacific Partnership), držaný v tajnoti do poslednej chvíle, ktorý okrem ohromného množstva predpisov okresávajúcich neskutočným spôsobom slobody občanov (špeciálne na webe).....tiež napr zakazuje pod hrozbou trestu odblokovanie telefónu (cellphone unlocking), možnosť preinštalovať si OS napr z win na Android a podobne a to dokonca i v prípade, že ste vlastníkom prístroja...pod sankciou až 5 rokov nepodmienene a až do $500.000 pokuty. Týka sa to samozrejme tiež laptopov, tabletov a podobne.

Budem predpokladať, že sa nájde dosť takých, ktorým ich mentálne schopnosti umožnia spojiť si článok o bílých krabicích a TPP do kompaktného celku a pochopiť o čo tu ide....

www.slate.com/blogs/future_tense/2013/11/18/tpp_wi...

Prikladám ešte link na projekt INDECT. Košická univerzita dostala peniaze - grant EU (cca €300.000), http://en.wikipedia.org/wiki/INDECT Malo ot fungovať od roku 2012.... Počul snáď niekto nejaké novinky? [mrknutí jedním okem]

p.s. už aj vývojári hier sa snažia to tým ľuďom pripomenúť, ale furt chrápu... http://www.youtube.com/watch?v=1U8KsQPIrY0

299680

21.11.2013 14:46

Kvasí v tichosti ve Francii revoluce?

Sweat spot

Viny 77.?.?.?

Kľúčovým bodom je toto:

Ve Francii se děje něco důležitého a velmi nového. Tradiční politické paradigma pravice versus levice se rozpadá, třeba jen proto, že oficiální „pravice“ a oficiální „levice“ se staly nerozlišitelnými. A mezitím se fenomén E&R stává nejen větším, ale i hlubším. Stále více Francouzů se dívá zpět do francouzské historie po roce 1945 a postupně začínají chápat, že této zemi vládla arogantní kabala plutokratů, kteří svrhli v r. 1968 de Gaulla a nahradili tohoto pozoruhodného národního vůdce chráněncem Rothschilda, Georgem Pompidou, který začal svoji kariéru jako ředitel Banque Rothschild a kterým později francouzská elita nahradila de Gaulla. Francouzská plutokracie, která, společně se CIA, tajně organizovala nepokoje „května 68“, aby dosáhla „změny režimu ve Francii“, měla nyní volnou ruku k radikální změně „suverenistického“ politického kurzu raženého de Gaullem. Tušíte, kdy začala politika šíleného dovozu levné zahraniční práce do Francie? Za Pompidoua, samozřejmě! Nyní, díky E&R, jak domorodí Francouzi, tak přistěhovalci znovu objevují svoji společnou historii a začínají chápat, že jsou všichni obětí stejných politiků.

Všetko ostatné sú relatívne nedôležité kecy okolo....

299733

22.11.2013 14:32

Usvědčující důkazy v post-snowdenovském světě

Firewall

Viny 77.?.?.?

Veľmi dobrý výcuc. Pre všetkých, ktorí sa však už nejaký čas zaoberajú skutočným stavom vecí, odbremenených od nánosov propagandy, manipulácie a implantovaných memov (aspoň do určitej miery), dovoľujúc vidieť súvoslosti v hlbších rovinách, sa musia v istom okamihu spýtať dve primárne otázky:

1.) Kto je na skutočnom (opakujem SKUTOČNOM) vrchole potravinového reťazca tejto šarády s názvom "svetové udalosti" resp "svet".
2.) Prečo robí to, čo robí.

Jestvuje metodika odhaľovania príčin, ktorá sa hojne používa v rôznych obmenách prakticky vo všetkých oblastiach priemyslu a má skratku 5W - inými slovami 5x prečo. Štatisticky a experimentálne sa totiž zistilo, že ak sa snažíme dopátrať jadra problému, stačí sa spýtať 5x otázku prečo a najneskôr po 5. otázke sa dostaneme s relatívne vysokou istotou k jadru pudla (vraj v nejakých 90% prípadoch). Po tej 5. otázke sa vždy treba spýtať, či sme skutočne u jadra, alebo je treba ešte pokračovať.

Takže to skúste u tých dvoch otázok hore....ak sa vám v istom momente zastaví hlava, robíte to správne - práve ste narazili na Firewall [cool]

Problémom je, že odpoveď na otázku KTO a PREČO je za Firewall a aby ste pochopili ako preniknúť Firewall, musíte prv poznať odpoveď na tie dve otázky a ste v kruhu.

Avšak lžíce tu není....

299774

28.11.2013 09:43

Účelové prognózy a pravděpodobná realita v budoucnosti

Realita

Viny 77.?.?.?

Popisovanú skutočnosť veľmi dobre analyzuje Bernard Lietaer vo svojej knihe "Budoucnost peněz". Jasne (a nielen on) hovorí o tom, že musí prísť ku hlbokým systémovým zmenám, aby sme sa z tohto marazmu dostali a ak budeme čakať na CB a štáy, že to za nás vyriešia, máme sa pripraviť na hlboké sklamanie.

Dôležité body:

- základný príjem už tu máme, teraz v tomto momente - volá sa to sociálne dávky, ktoré je možné brať bez obmedzenia takpovediac od narodenia. Dôsledky takéhoto počínania vidíme okolo seba, tudy tedy cesta nevede.
- produktivita sa BUDE naďalej nezastaviteľne zvyšovať, až do bodu uvedenia prvého nanoassemblera. Toto je jeho malý brat: http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing Potom väčšina ľudskej práce stratí význam.
- nezamestnanosť nieje nedostatkom práce - práce je nekonečne veľa. To čo chýba je niekto, kto za tú či onú prácu je ochotný zaplatiť tzv ríšskou menou - EUR, USD.... Ríšske meny sú umelo kontrolované (emitované, sťahované...do(z) obehu) podľa ľubovôle centrálnych bánk a sú umelo nedostatkové, aby sa tak udržala ich relatívna hodnota. Relatívna preto, lebo tieto meny nemajú žiadne krytie - žijú z viery ľudí v ne. Ak by ľudia mali možnosť tvoriť menu v momente dohodnutého výkonu (služba, práca...), väčšina nezamestnanosti by zmizla, viď Woergelský zázrak a to aj v prípade existencie nanoassemblera.
- demokracia skrížená s tzv humánnosťou vždy povedie (nárastom parazitov majúcich volebné právo a voliacich socialistov čo im nasľubujú základný príjem) ku diktatúre socializmu a ten nakoniec skolabuje pod váhou svojej vlastnej stupidity, keď ho tí paraziti (ktorí ho dostali k moci) zadusia. Potom príde vojna, po ktorej sa po špirále armáda idiotov nechá znova a znova a zas a znova....zlákať prvým "spasiteľom", ktorí im sľúbi, že ich zachráni a všetko za nich vyrieši, výmenou za "trošku" slobody a história sa bude znova opakovať....

Alebo možno nie....a na to sú treba tie hlboké systémové zmeny, avšak nielen v politike a ekonomike, ale hlavne v hlavách ľudí.

299997

28.11.2013 09:56

Oligarchie versus planeta Země

Zmeny

Viny 77.?.?.?

Autor sa mýli v jednej podstatnej veci - každý obor sa hýbe len vďaka človeka na rozhodujúcej pozícii, alebo skupiny takých ľudí. Odmieta pripustiť, že obor je len uskutočnením sna predátora, ktorý ho riadi - mať svoje lovisko na podnose... Predátori chápu, že spolupráca je výhodnejšia než vzájomný boj. Preto je pohyb konzistentný.

1. Neanalyzoval jsem, nakolik nebezpeční by obři byli, kdyby se neúčastnili politiky. Pokud by nikdo, mimo lidských bytostí, nemohl utrácet peníze za „politické akce“ v USA, a pokud by takové výdaje byly ohraničeny dobře vynutitelným ročním „stropem“, demokracie by mohla být opět možná. Obri sa nemôžu neúčastniť politiky, keďže je ich nástrojom, prostredníctvom ktorého plošne ovládajú svoje lovisko, svoju pastvu. Ak by nejestvoval štát a politika so svojimi zákonmi a donucovacím systémom, nemohli by obri plošne aplikovať svoju vôlu nad ľuďmi. Prostredníctvom štátov a ich systémov to však robiť môžu a vynutí to za nich niekto iný - výborný mechanizmus.

299998

28.11.2013 10:17

Na pravdě záleží

RE: BLBOST

Viny 77.?.?.?

Vogonská poezie je všeobecně pokládána za třetí nejhorší ve Vesmíru. Druhá nejhorší je ta od Azgotú z Kria. Když král jejich básníkú, Chrochtos Nadýmavý, recitoval svou Ódu na hrudku hnusu, již jsem objevil v podpaží jednoho letního jitra, čtyři posluchači zemřeli na vnitřní krvácení a předseda komise pro mrzačení umění přežil jen proto, že si uhryzl nohu. Nejhorší poezii psala Póla Nancy Millstone Jenningsová ze Sussexu. Naštěstí byla zničena spolu se Zemí...

Takže by som Vám rád pripomenul, že Škvrrrk, já zapřísahám tě svými frůnícími kvrdlovrzy
A krákorně zafras mě svými scvrknuvšími patlocaráty
nebo tě roztrhám na fidloprčičky svým frkodrťákem,
tak bacha na to!

299999

02.12.2013 07:29

Domovy seniorů

Dobrovoľný odchod

Viny 77.?.?.?

Proč vlastně tak lpíme na tom udržet člověka při životě co nejdéle? Toto je otázka, ktorej zodpovedanie má ďalekosiahlejšie dopady, než sa na prvý pohľad zdá....

Od starovekej Indie, cez Australských domorodcov až po národy južnej a severnej Afriky....všade bol dobrovoľný odchod z tohto sveta súčasťou toho najprirodzenejšieho práva každého človeka a je ním aj teraz a vždy bude, navzdory páchateľom tzv "dobra".

Takže znova tá otázka - prečo? Veľmi dôležitá otázka...

300165

03.12.2013 08:48

Domovy seniorů

RE: Dobrovoľný odchod

Viny 77.?.?.?

Ja som myslel skôr princíp, než jednotolivé prípady. Hovorím, že dobrovoľný odchod z tohto sveta bol súčasťou kultúr, v mnohých ohľadoch ďaleko prevyšujúcich tú našu aktuálnu. Zrazu sa však stalo, že dobrovoľný odchod z tohto sveta sa stal "hriechom" a podobne, vo všetkých novodobých náboženstvách.

Prečo? To je oč tu běží...

300220

03.12.2013 09:24

Pro Ukrajinu se otvírají brány pekel

Nenapadlo ma nič priliehavejšie.....

Viny 77.?.?.?

"Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.
Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled,
neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromů, ohně divější,
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá."


Hĺbku niektorých diel chápe človek až vo svetle skutočných udalostí....

300222

04.12.2013 08:27

Pro Ukrajinu se otvírají brány pekel

RE: Nenapadlo ma nič priliehavejšie.....

77.?.?.?

Prečo ste sa chytil toho "neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku" a nie radšej k tomu "k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled"......????

Veď on tam jasne píše, že sa ten Tatry syn má vzniesť vyvýše pohled (a už kurva niečo urobiť) a AŽ KEĎ NIEJE SCHOPNÝ, tak sa má prixchýliť k tomu dubisku [mrknutí jedním okem]

Ak ten Tatry syn nebude schopný (z histórie relatívne pravdepodobné), k čomu navrhujete vy sa prichýliť - k USrael-EU?

Hmm....

300276

04.12.2013 08:36

Kapitulace Íránu

RE: chtelo by znát argumenty rozhodnutí

Viny 77.?.?.?

1. o fotovoltaike viem naozaj dosť a dokiaľ a pokiaľ nepoužijú Petrovskite, alebo niečo aspoň trochu sa tomu blížiace, bude ich bilancia negatívna. Na výrobu solárneho článku sa pri dnešnej ubohej účinnosti spotrebuje viac energie, než je ten článok schopný vyrobiť za svoju životnosť. Všetky ostatné kecy naokolo sú nepodstatné....

2. mmmm.....rofl?

300277

04.12.2013 08:39

Domovy seniorů

RE: Dobrovoľný odchod

Viny 77.?.?.?

Toto: Kdybyse clovek nebal smrti, tak by bylo tezke ho ovladat.

Už som sa bál, že to nik nenapíše... [mrknutí jedním okem]

300278

04.12.2013 08:42

Domovy seniorů

RE: Dobrovoľný odchod

Viny 77.?.?.?

aha.....to som nevedel...takže keď ste napr v nemocnici v pokročilom štádiu rakoviny, tak si môžte vypnúť prístroje, ktoré vás držia pri živote?

Nezapnú ich náhodou súdruzi okamžite naspäť a vás nepriviažu, aby ste už nemal znova tú možnosť???

A t.d. a t.d. a t.d.......???????

Vďaka vopred za odpoveď [mrknutí jedním okem]

300279

04.12.2013 10:23

Kapitulace Íránu

RE: Myslím, že je to jinak

Viny 77.?.?.?

Pani Drábová (a nielen ona) ale zabúda na to najpodstatnejšie - akým právom akýsi jaderný klub rozhoduje o tom, kto bude a kto nebude mať jadrovú bombu, keď oni sami ju majú. Rovnako môžu zakázať niektorým štátom používať enkrypciu pri ich strategickej komunikácii, alebo im stanoviť kvóty na počet vojakov a iného vojenského aparátu.

Na otázku "prečo" to robia je jednoduchá odpoveď - aby si uchovali svoju dominanciu a rozloženie síl a aby mali mechanizmy pre vydieranie tých štátov, ktoré sa vďaka takýmto "kvótam" niesu schopné účinne brániť.

Všetko vychádza z viery, že tieto štáty majú akýsi patent na rozum a chcú určovať čo, ako, kde, kto a aj prečo všetkým ostatným....pod hrozbou napr násilia.

300283

04.12.2013 13:45

Kapitulace Íránu

RE: Myslím, že je to jinak

Viny 77.?.?.?

Ale to je predsa hlúposť. Celá tá zmluva je paskvil, ktorý nik nedodržuje, ani tie štáty RB OSN preboha.

Nejde zakázať poznanie a preto nejde zakázať ani nič, čo z toho poznania vzíde. Ak toho raz sme technologicky schopní a otestovali sme funkčnosť, budeme to robiť aby sme získali výhodu nad inými, bodka. Snaha týchto štátov je jasná - získať výhodu nad štátmi, ktoré ešte bombu nemajú. Snaha štátov, ktoré si vážia vlastnú slobodu a nezávislosť bude tú bombu vyrobiť, lebo ich to zbaví nevýhody (za cenu iných nevýhod).

Súhlas s týmto: Někdo tvrdí, že takový svět by byl bezpečnější, státy by se navzájem sebe bály, nikdo by nikoho vojensky nenapadal.
Príklad, do akej hospody pôjdete:

a.) do hospody, kde je ozbrojených len 5 štamgastov a tí rozhodujú o tom, kto dostane koľko z výčepu a kto nie a keď im drbne v bedni, tak vás donútia zaplatiť celému lokálu a vám neostane nič len držať hubu.

b.) všetci sú ozbrojení a....každý sa preto správa ku každému slušne, aby sa neocitol na špatnej strane hlavne.

???

Inak btw to platí aj na diskusiu o zákaze streľných zbraní pre civilistov [mrknutí jedním okem]

p.s. extrémisti tu už sú a už majú jadrové zbrane...

300292

05.12.2013 08:27

Pro Ukrajinu se otvírají brány pekel

RE: otazka

Viny 77.?.?.?

ako je mozne ze ludia v 21. storoci nie su schopni najst informacie potrebne pre pochopenie situacie a sú schopní napísať Niekde som cital ze Nemecko prehralo 2. svetovu vojnu - nie som si tym isty.

Čím si vo svetle skutočnosti a možnosti overenia historických faktov môže byť dnes človek istejší než tým, že Nemecko VYHRALO 2. sv vojnu.

Už to píšem asi 156. krát, ale budiž:

- prvým prezidentom EU, signatárom (a strojcom!) rímskych zmluv zakladajúcich EU a ostatných zmluv, bol nacista, fašista, vysoký pracovník Kaiser Wilhelm inštitútu ktorý dohliadal na rasovú hygienu a vyskum eugeniky - Walter Hallstein, ktorý mal okrem iného na starosti ekonomické a hospodárske usporiadanie sveta po VÍŤAZSTVE Nemecka 2.sv vojne.
- Fritz Ter Meer, Normibergom odsúdený vojnový zločinec za otrokárstvo, pokusy na ľuďoch a zločiny proti ľudskosti, "Head of dept. II, which was in charge of the chemical plant in Buna near Auschwitz", prepustený vraj za dobré správanie (muhahahaha), v skutočnosti na intervenciu pánov s veľkým R. Okamžite sa stáva predsedom predstavenstva firmy Bayer (áno, ten Bayer ktorý dnes ovláda farmáciu) a tiež Inter Alia, Theodor Goldschmidt AG, Commerzbank AG, Bank Association, Duewag, VIAG a Union Bank AG, West Germany. Firma IG Farben(vyrábala Zyklon B), ktorá mala vedľa Oswiencimi svoju fabriku IG Oswiencim, bola po vojne rozložená na BASF, AGFA, Hoechst.

Ostatné si vyhľadajte. Ak by ľudia pochopili aspoň tisícinu konšpirácie, ktorá sa okolo nich odohráva, skolabovali by....

300308

05.12.2013 15:53

Domovy seniorů

RE: Dobrovoľný odchod

Viny 77.?.?.?

Nádherný imprint, len čo je pravda. Je pravda že In-carna(cia) je studnica skúseností a mnohé bez "carna" nezískate, len tak že ste "in". Tá studnica však nieje bezodná. Vy hovoríte o sebevražde a ja o dobrovoľnom odchode, ako obyčajne - dve naprosto rozdielne veci, ale to už je u imprintovaných dobrým zvykom zamieňať pojmy a dojmy.

Takže ešte raz: Kedysi, v dávnych dobách bol dobrovoľný odchod (nezamieňať tupo so sebevraždou) z tohto sveta prirodzenou súčasťou kutúry a života, ľudia vedeli ako, kedy a prečo a pod, bez akýchkoľvek pomôcok za pár minút..... a zrazu sa to stalo hriechom a bolo to zakázané či stigmatizované a to poznanie zavrhnuté a zničené. Otázka je prečo sa tak stalo....ale kľudne si tam znova môžete pridať svoje imprinty a nezmysly, aby ste znova úspešne odignorovali jadro otázky.

Je to podobné ako u pojmu KARMA, a teraz si tipnem - veríte tomu, že karma znamená zákon príčiny a následku....a to je všetko, nič o procese jej vzniku a zániku, že? Mýlim sa? [velký smích] Od pojmu KARMA sa totiž odvíja táto vaša (chybná) premisa o Re-In-Carna, keďže ak je pôvodná premisa zle, aj tá z nej vzišlá bude zle. Dobre vás to súdruhovia naučili, majú z vás radosť, len tak ďalej, krásne zacyklene! [chechtot]

"Ale nekteří jsou na systému natolik závislí, že budou ochotní ho bránit..." Tak čo, ešte stále vás fascinuje tá žena v červenom? Otočte sa...

300331

05.12.2013 17:08

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Základné ľudské práva

Viny 77.?.?.?

Padla tu otázka, či Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Konštatujem teda, že základným a tým jediným vrodeným ľudským právom je bojovať o svoje iné práva. Všetko ostatné sú umelé kecy, ktoré nás majú presvedčiť, že ak sa nejaká pseudohumanistická sebranka rozhodne, že toaletný papier alebo zubná plomba je základným ľudským právom, tak sa ním mávnutím kúzelného prútika aj stane. Idioti vygumovaní, naivní.....

Celá táto maškaráda je tu preto, aby ľudí (rozumej plebs) prinútila uveriť v bajky a prinútila ich nebrániť sa a nebojovať, keď ich ktosi ožebračuje a ojebáva.

Sleep well, wake up, alebo good morning....depends on.

p.s. po fláme s opiátmi je po prebudení kocovina a preto mnoho ľudí volí ďalšie opiáty, aby nemuseli vytriezveť....takže depends on...

300335

06.12.2013 08:44

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: Základné ľudské práva

Viny 77.?.?.?

Ťažké nepochopenie toho čo píšem. Takže znova. Každá bytosť má jediné právo, ktoré má vrodené a to je bojovať o čokoľvek, vrátane iných práv, ktoré týmto bojom získa. Môže a nemusí ho využiť, je to na nej/ňom. Nepleť si práva so sraním.

Keď sme u toho plivání pecky, môžem ti pecku plivnúť rovno do xichtu, AK SI TO PRÁVO VYBOJUJEM a ty budeš držať hubu a krok. Ty môžeš bojovať, ale tiež nemusíš. Tvoj prístup moje snahy obmedzí, alebo podporí.

Čo sa týka sraní a plivání pecky, tak to samozrejme uzákonené je: môžeš srať len tam kde ti predpis dovolí a plivat pecky na zem jakbysmet. Lebo si si nevybojoval právo na sraní na oltár v kostole, alebo na rečnícky stôl v parlamente. Chápeme? [velký smích]

Môžem si postaviť dom na tvojom pozemku, ak si to právo vybojujem. Ty môžeš bojovať, ale tiež nemusíš. Tvoj prístup moje snahy obmedzí, alebo podporí.

EU nám tvorí kokotinu za kokotinou proste preto lebo môže resp preto, lebo jej to svojím pasívnym, stupidným, idiotským prístupom dovolíme.

A t.d. a t.d.

Všetky ostatné "rádobypráva" sú len dôsledkom uplatnenia (alebo neuplatnenia) tohto jediného prirodzeného práva - práva bojovať o svoje záujmy.

Čo je na tom nejasné?

300355

18.12.2013 15:02

Lidská práva

RE: Slátanina

Viny 77.?.?.?

A to ste Vy tento príspevok takto sám stvoril, alebo Vám pomáhali?

Takže:
- nenechajte sa vytrhnúť "ze společenství jiných", starajte sa o seba, svojich blízkych a ešte kohokoľvek iného, podľa toho ako sa rozhodnete. Vy sám...nenúťte k však k Vašim konceptom iných.
- ak pre Vás platí, že "bez toho společenství člověk nejsa k pobytu na Zemi potřebně přirozeně vybaven" budiš, ale prosím nenúťte tých, ktorí vybavení naopak k takému životu sú, aby žili vo vašej rezervácii pardon - společenství.
- nehoňte sa Vy osobne za maximálnym ziskom a kľudne kupujte rožky za dvojnásobnú cenu než Vám ich niekto predáva, nehľadajte najlacnejší tovar a služby, alebo sa nesnažte si dohodnúť ten najlepší možný plat za prácu. Choďte nám príkladom! Bude tu nekonfliktne, nekrizovo a už nebudeme rásť, ani trtkať sa už nebude aj detí sa bude rodiť len toľko koľko treba a nebudú boje o zdroje a bude tu vlastne úplne sluníčkovo a ružovo-plyšovo. [velký smích]

Socializmus prvý pokus za sebou práve ešte vôbec nemá, keďže stále trvá a len sa dostáva do obrátok, je však uväznený vo svojich známych slepých uličkách ako napr:
- kde vziať peniaze na bandu príživníkov, keď sa nám tak utešene rozrastajú, aby sme im splnili čo sme im sľúbili a čo sa splniť (to vieme), nedá.
- ako máme dať všetkým prácu, keď tá práca sa logicky odvíja od dopytu po jej produktoch a nie naopak - furt máme tie nadbytky [velký smích]
- socializmus je dogma, keďže ako správne píšete je to "pokus se spoustou slepých uliček, protože byť je k dispozici vize podložená teorií, je to cesta neprobádaná" a súčasne sa o jej neprobádané teoretické podovnosti opiera pri hlásaní ráje světa.
- u desatera ako základu pre zachovanie ľudskej civilizácie, by s Vami nesúhlasili napr moslimovia, sikhovia, judaisti, Zoroastriani, Budhisti, hinduisti a iní....čo je asi 2/3 obyvateľov. Prinútite ich násilím? Hmm....ono by ste s tým asi problém nemal, alebo aby Váš socializmus fungoval, musíte tiež donútiť tých ktorí chcú žiť inak, násilím....

Toliko k desateru...a k nepokradeš a pod...alebo už vyšla bóží úprava, kde legalizovaná krádež už neni krádež? [velký smích]

300959

18.12.2013 15:19

Střet civilizací podle Vladimira Putina

Nepochopil..

Viny 77.?.?.?

Slová Putina jasne ukazujú, že je tu viditeľná diferenciácia medzi západnými ne-hodnotami a tradičnými hodnotami v podaní Ruska.

Komentár k nim od autora článku zasa ukazuje, že nič nepochopil....

300960

23.01.2014 12:00

Šukají ještě vůbec lidi v Čechii?

Libido

Viny 77.?.?.?

Vďaka za zaujímavú úvahu. Je tiež zaujímavé, ako veľa príspevkov rieši niečo, čo s článkom vôbec nesúvisí - to ako si ženy vyberajú partnerov a peňaženky a pod. Podľa mňa je nosná myšlienka článku iná a to odcudzenie ľudí medzi sebou, to za prvé a za druhé, opisuje akúsi zvláštnu neschopnosť vnímať druhé pohlavie s istou dávkou vzrušenia. Toto všetko nahrádza virtuálny svet.

Tiež je zaujímavé, že ak tie ženy prišli samé, tak by asi bolo namieste aby sa niektorý pán, páni postavili a pomohli im vyzliecť bundu, či im prisunuli stoličku. Ak už je aj toto priveľa, tak ich aspoň pozvať ku stolu, zoznámiť sa, porozprávať. Ešte stále tu nieje otázka sexu, totiž toto je stále v rámci všetkej počestnosti a nepovažuje sa to za flirt, skôr za hulváctvo [mrknutí jedním okem]

Takže áno a čo sa týka utlmovačov, tie autor vymenoval a pridajte sóju a pod a je to...

303081

31.01.2014 09:40

Usnesení sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T. k dnešnímu jmenování vlády

RE: Neni to nahodou tak trochu diskutabilni?

Viny 77.?.?.?

Históriu píšu víťazi, tí udalosti vždy vyložia po svojom v kontexte, ktorý sa hodí a to čo sa nehodí vyjmú a keď to moc vyskakuje, tak zakážu (aj premýšľať či spochybňovať), aby ich výklad prežil odrazy skutočnosti a nerozpadol sa.

Vďaka za zaujímavý príspevok! V kontexte doby a porovnania tej doby predošlej sa skutočne môže zdať, že sa zmenili len vonkajšie popisy a prsty čo ukazovali na nepriateľa, otočili iným smerom.

Smer sa zmenil, no prsty ostali.

303677

"V násilné opozici všem těmto sférám židovského úsilí vyrůstají plány mezinárodních Židů. Stoupenci této zlověstné konfederace jsou většinou muži, vychovaní mezi nešťastnou populací zemí, kde jsou Židé pronásledováni kvůli své rase. Většina, pokud ne všichni, opustili víru svých předků a opustili všechny duchovní naděje budoucího světa. Toto hnutí mezi Židy není nové. Od dní Spartaka-Weishaupta až po Karla Marxe a Trockého (Rusko), Bélu Kuna (Maďarsko), Rosu Luxemburgovou (Německo) a Emmu Goldmanovou(USA) toto celosvětové spiknutí k převrácení civilizace, za rekonstrukci společnosti na základě zpomaleného vývoje, závistivé zlomyslnosti a nemožné rovnosti neustále roste... a teď tato skupina výjimečných osobností z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky chytla ruský národ za vlasy a stala se prakticky neomezeným pánem obrovské říše. Není třeba zveličovat roli ve vytvoření bolševismu a uskutečnění ruské revoluce, kterou sehráli mezinárodní a většinou ateističtí Židé..."

Winston Churchil 1920, Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People.
Illustrated Sunday Herald. February 8.

303678

03.02.2014 15:57

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

História netreba

Viny 77.?.?.?

Na to aby sme si takpovediac naživo prezreli ako to bolo v roku 1989 u nás stačí hodiť okom kúsok na východ - Ukrajina. A prečitať si prístupovú zmluvu.

Obsahuje deštrukciu Ukrajinskej produkcie, tvrdo obmedzuje Ukrajinský export a zavádza neobmedzený import na Ukrajinu. Scenár sa opakuje 1:1. Naprosto presne to prebiehalo aj u nás, len to teraz vidíme "zvonka". Ukrajinci sú však masírovaní rovnako ako my......

303898

13.02.2014 09:02

USA prostříhaly zahajovací ceremoniál v Soči, aby lidé nemohli vidět Rusko

RE: Otvaraci Ceremonial

Viny 77.?.?.?

akých židov - tých o ktorých hovoril Churchil a šéfovia výzvedných služieb, že sa spikli?

304571

13.02.2014 09:04

USA prostříhaly zahajovací ceremoniál v Soči, aby lidé nemohli vidět Rusko

RE: Mnozi jen neuvedli, ze si show uzili

Viny 77.?.?.?

Máte pravdu, nejestvuje. Jestvuje len zákon, ktorý zakazuje PROPAGÁCIU rôznych deviácií na verejnosti, napr homo-deviácie u mládeže a v školách a podobne. Čo vám na tom nieje jasné?

304572

19.02.2014 11:45

Martin Schulz z EU způsobil během projevu v izraelském parlamentu poprask

RE: Ty jejich jedovaté chlísty, by už naplnily pořádnou žumpu

Viny 77.?.?.?

Vedle toho zde existuje množství důležitějších dotazů, které by jim někdo mohl a hlavně měl položit. To by pak toho tazatele rovnou v parlamentu odpráskli a na zbytek světa seslali mor či atomovku, nebo co? - Ano.

To si fakt o sobě myslí, že jsou nadlidi? - Ano.

304981

03.04.2014 13:17

Šachová partie Kerry-Lavrov

Peniaze, až na prvom mieste

Viny 77.?.?.?

Takže skrátene:

- Rusko pripravuje vlastný systém platebných kariet mimo Master Card a Visa
- niektoré Ruské banky prechádzajú na platby mimo USD, na RUB
- Rusko spolu so štátmi BRICS pripravujú (teraz o to rýchlejšie) vlastný finančný systém nezávislý na súdruhoch z Ulice Stien, IMF a Svetovej Banke - budú mať "vlastné"
- Rusko začne (začalo) obchodovať ropu, zemný plyn a iné maličkosti v RUB
- štáty BRICS sa už dohodli, že budú vzájomne poskytovať pôžičky v lokálnych menách, nie v USD
- kvôli kreditnej bubline je svetová ekonomika podľa IMF len krok od deflačnej paste. Tvrdia, že jestvuje 20% šanca, že sa tak stane. Pozrite sa na vývoj inflácie napr v EU......sme prakticky na nule, keďže globálna likvidita kvôli nenažranosti mocných mrzákov, vyschla
- Svetová banka varuje v reporte Capital Flows and Risks in Developing Countries, že možný stimulus z FEDu, uvrhne medzinárodný systém do "curve ball".....

A t.d..... To, čoho sme svedkami, je odstrihávanie sa od chorých častí globálneho finančného organizmu...

307835

03.04.2014 14:10

Ukrajina souhlasila, že se stane dějištěm válečných her NATO

RE: Ukrajinský parlament?

Viny 77.?.?.?

Michale, presne ako píšete [mrknutí jedním okem]

Čo sa týka toho výsledku, tak si myslím že je pochopiteľný, keďže na Ukrajine vynašli nový model parlamentnej demokracie - jeden volí za desiatich [velký smích]

307838

16.04.2014 13:00

Bílý dům EU o amerických dodávkách plynu lže

Stále mimo

Viny 77.?.?.?

Je tu ešte jedna vec, o ktorej sa nehovorí a tá je dôležitejšia, než všetko ostatné:

USA nič nedodávajú a už vôbec nie plyn. Dodávajú ho súkromné, opakujem súkromné firmy. Firmy ako Shell, alebo Exxon Mobil a t.d.

Takže teraz to dôležité - aké je vlastnícke pozadie týchto spoločností, resp pozadie ich spolupráce s Ruskom, resp s Rosnefti, ktorá naopak JE vo vlastníctve vlády Ruska?? Akým má podieľ Rosnefti na akciách Exxon, napr v Mexickom zálive? Áno...v niektorých prípadoch až 66% a otvárajú spoločné projekty na severe Ruska, budú ťažiť s Putinom sú ťažkí kamoši, viď vyznamenanie pre šéfa Exxonu a jeho vyjadrenie [mrknutí jedním okem]

Takže skrátene a ešte raz - kto to bude do EU v prípade sankcií dodávať namiesto Ruska? No Rusko, ale z druhej strany, len pod názvom Exxon... Ale to tá banda kokotov, ktorí vedú USA naprosto nechápe a nedivím sa. Ak je Obama, ako najvyšší veliteľ ozbrojených sil USA (!!!) schopný prísť do Bruselu a verejne pred zrakmi miliónov ľudí povedať takú kokotinu, že NATO v Juhoslávii zakročili až po 4 rokoch, keď boli Kosovčania trápení a že Kosovo vzniklo na základe referenda (rofl).....tak sa nedivím ničomu.

Divím sa, že s ich aktuálnym rozhľadom a IQ trafia z obyvačky na hajzel...

308575

Odpoveď tu:

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090203130708.htm

310022

Skúsim jednoducho, na príkladoch, lebo tu nič iné nemáme. Začnem od základu - od bodu.

Pri existencii jediného bodu nejestvuje čas. Problémom existencie jediného bodu je primárny konflikt, že čokoľvek čo jestvuje, jestvuje len vtedy, ak to má (môže mať) pozorovateľa. Ak je však bod pozorovaný, je tu dualita pozorovateľa a pozorovaného bodu. Potom ale neplatí existencia "jediného bodu". Primárny paradox.

Tam vzniká čas a to je počiatok ilúzie vyplývajúcej z dojmu oddelenosti - "ja pozorujem to". Ani "ja", ani "to" však v skutočnosti nejestvuje, avšak vedomie zmätené vnímaným stvorí dva body a tým i čas a následne množstvo ďalších bodov. Ako dôsledok možnosti pohybu medzi týmito bodmi, vzniká pozornosť. Je to však túžba, ktorá dáva pozornosti silu k pohybu. Takto sa roztáča kolobeh prejavov vedomia, ktorý sa postupom "času" stáva stále viac komplikovaným, vrství sa a stále viac zhusťuje. Nakoniec sa vedomie spýta - ako vyzerám z pohľadu prejavu, na ktorý sa teraz pozerám? To je moment skúsenosti oddelenia, ktorý je však rovnako ako všetko ostatné, len zdaním - všetko je totiž neprestajne jedným. Momentom "pohľadu" na "seba" z "druhej" osoby, prichádza k akoby oddeľovaniu "častí" vedomia, ktoré v ilúzii autonómnosti zažívajú skúsenosť zdanlivej oddelenosti a toto oddeľovanie narastá geometrickým radom do bodu, než "oddelené časti" vedomia zabudnú na pohľad celku na "časť" a uplatňujú už len pohľad "časti" na "inú" časť. Tak prichádza ku prvým iluzívnym obmedzeniam "časti" prejavu. Vesmír, planéty, energie, častice, bytosti....sú len vyjadrením túžby "častí" po skúsenosti oddelenosti a jej nespočetných prejavoch, vrátane umelých obmedzení.

V "čase" príde moment, kedy "časti" vedomia podľahnú zdaniu oddelenosti a iluzívnych obmedzení natoľko, že stratia aj posledné zbytky povedomia o celku, ktorý však nikdy neprestal transcendovať zdanie oddelenosti. Potom prichádza opačná fáza, keď si "časti" vedomia, stratené v zdaní začnú byť stále viac vedomé iluzívnosti ich skúseností oddelenosti a začnú toto zdanie transcendovať....než realizujú skutočnosť jednoty všetkého. Vtedy sa "vesmír mien a foriem" rozplynie, "pred" ďalším potenciálnym odelením.

Slovo "pred" je v uvodzovkách, keďže čas v tejto fáze nejestvuje....

310023

"Kdo nás do tohoto snu uvedl? My sami?" - kto je to "my"?
"Je to tedy 100% lucidní snění?" - nie.
"Jak se podle vás nazývá stav, když jdeme večer spát?" - konkrétne kto keď ide spať v akom presne je stave - nasleduje mentálne kocepty; potrebuje jeho pozornosť oporu v priestore, čase....a t.d.? Inak nieje možné otázku zodpovedať.
"Co je naše skutečná podstata? Nic?" - číre vedomie bez atribútov, transcendujúce všetky prejavy.
"Jak je tedy možné z ničeho tvořit sny?" - z ničoho nieje možné tvoriť sny rovnako, ako nieje možné si želať niečo, čo už predtým nepoznáte

310024

Pre mnohých to ale zhluk slov nieje a to je podstatné a dôvod tejto skutočnosti je v tom príspevku tiež [mrknutí jedním okem]

Paradox spočíva v našej snahe o linearitu vyjadrovania ako požiadavka pre linearitu chápania (neschopnosť nelinearity), čo je ale problém, keďže sa snažíme chápať bez-časovosť prostredníctvom pochodov a nástrojov v čase - to je ako uznáte scestné.

Kedysi som ako analógiu hovoril príklad s polievkou. Na polievku potrebujete napr: hrniec, vodu, soľ, hrášok, mrkvu, petržlen, celer, cibulu, korenie, mäso, oheň a t.d.... Bežný prístup lineárneho chápania je: ochutnať hrniec, potom vodu, potom soľ, potom hrášok, potom mrkvu, potom petržlen, potom celer, potom cibulu, potom korenie, potom mäso, (všetko surové) a pichnúť prst do ohňa. Dostanete tak chuť polievky? Nie. Aby sme realizovali chuť polievky, je naopak potrebné to všetko nahádzať do vody v hrnci a variť na ohni. Nakoniec zoberieme lyžicu a v jedinom dúšku (a okamžiku!) máme chuť polievky. To je to čo nám chýba, zatiaľ, ako už som písal vyššie. Tiež jestvuje problém v jazyku ktorý používame a ktorý neumožňuje lepší popis.

Ako popíšete chuť tej polievky niekomu, kto nieje aktuálne schopný dať si dúšok uvarenej polievky a chutná to všetko surové a postupne? Nijako...

To, čo nazývam "čiré vedomie bez atribútov" môže viesť k dojmu, že je to objekt, ktorý je možno pozorovať a preto jestvuje akoby mimo pozorovateľa, čo je samozrejme nezmysel. Dám príklad: ak spíte a zdá sa Vám napríklad o záhrade s vtákmi a jazerom s rybami a vy sa prechádzate po tráve a cítite rannú rosu a zrazu vybehne pes a pohryzie Vás. Kým v tom sne, ste Vy resp určite prosím jediný bod toho sna, ktorým nieste Vy. Kde je paradox teraz?

310172

To myslím že nie - skôr sa Vás snažím primäť k uchopeniu toho problému v celku. [mrknutí jedním okem]

"Pýtal ste sa: "Jak může někdo postavit teorii na primárním paradoxu? Je to zcestné."

Ja sa Vám snažím ukázať, že práve ilúzia duality vytvára primárny paradox, ktorý ale vzniká momentom podľahnutia ilúzii duality a je preto tiež len súčasťou toho istého zdania.

Vedomie je ako jazero. Predstaviť si jazero - to je relatívne ľahké. Predstaviť si bezodné jazero je trocha ťažšie. Predstaviť si bezodné jazero bez brehov je ešte ťažšie. Predstaviť si však bezodné jazero bez brehov a hladiny je prakticky nemožné...

Ak sa vrátite k tomu príkladu o sne so záhradou....viete teda určiť jediný bod, ktorým nieste Vy? [mrknutí jedním okem]

310519

No, k popisu čohokoľvek je najdôležitejšie jasne zadefinovať pozorovateľa, nástroje pozorovania a oblasť pozorovania. Je to totiž práve táto definícia, bez ktorej je všetko odtrhnuté od reality. Ak je všetko len zdanie, tak akákoľvek snaha o "realitu" v rámci zdania a prostredníctvom nástrojov pozorovania pochádzajúcich zo zdania, nemôže priniesť ovocie [mrknutí jedním okem]

Záleží na tom, či radšej čítate vedecké state, koány, alebo popisy toho istého vo védach, zobrazenia v yantrách, alebo máte radšej príbehy.

310520

30.06.2014 14:36

USA začnou v zoufalství vyvážet svou vlastní ropu

RE: Starý vtip o dolárovej ekonomike! & Za všetko môžu grafy!

Viny 77.?.?.?

Na niečo ste zabudol - všetci aktéri, okrem turistu, skončili po tomto kolečku v base [mrknutí jedním okem]

Zabudol ste totiž na to, že z tých 100$ musel každý zúčastnený zaplatiť daň a keďže tam bolo len 100$ a turista už odišiel, nieje ich z čoho zaplatiť.

Práčovňa za zisk z prania obrusov,
opravňa dodávok za zisk z opravy,
sexuálna horizontálna pracovníčka za zisk zo šuku a
majiteľ hotela za zisk z nájmu.

Na zdravie.

312455

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
412 730,77 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?