Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.11.2009 21:23

Hodina času

RE: Nezapomínejme

janko 85.?.?.?

Jiří, jsme sice vrstevníci, ale obávám se, že jste tu větu četl nepozorně, zde je:
Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života......

Smysl té věty je přeci v tom, že firma se snáze obejde bez zaměstnance, který z ní odejde. A jedná se o SOUČASNOU firmu, ne o takovou, kde si zaměstnanci váží své práce a zaměstnavatelé dovedou jejich práci ocenit. Tyhle firmy se teprve rodí, není jich zatím moc, ale jsou.
Bez konfliktů vývoj nefunguje. Ale většinou stačí konflikt slov, střílet na sebe něco jiného je blbost.

205377

21.11.2009 00:53

Hodina času

RE: Nezapomínejme

janko 85.?.?.?

...jo, jsou to hezké příklady. Je na každém z nás, aby se naučil zodpovídat sobě i ostatním za svá rozhodnutí. 2000 let lhaní mocných o povaze života a světa má pokračovat a být nahrazeno skrytou diktaturou - pomocí peněz či kreditů, mají to ti nahoře dost dobře promyšlené.
Ale vývoj téhle komunity (lidí) je mnohem delší než je obecně známá historie planety a kosmu, pochopit a přijmout fakta o reinkarnaci a jevů sní souvisejících - to je úkol na pár let.
Máte pravdu v tom, že poučení vzniká počtem opakování chyb. A bez blbců by ti chytřejší nemohli existovat, nevědí, že jsou chytřejší jen pomocí utajování. A to se díky internetu mění.

Doba asi přinese změnu v chápání rozdílů mezi chytrostí, vychcaností a moudrostí, ale ne dřív, než všichni potřební okusí to, proč se sem v tuto dobu narodili. Nevím, kolik jich/nás je, ale těší mě, že připravenou genocidu pomocí vepřové chřipky se podařilo odchytit u nás, v české laboratoři. (kontaminovaná vakcína - spojení ptačí a vepřové chřipky je velice nebezpečná kombinace, viz WM magazín č.94).
Takže hoši v pozadí, řídící chod tohoto světa pomocí toků peněz už pár set let - co měli naplánovanou redukci obyvatelstva.....jsou nejen se svým plánem pozadu, ale snad i "v pozadí". Možná ty boží mlejnky konečně začínají fungovat.

205391

...nevím proč mi tahle zpráva připomíná spíš prázdninovou "kačenku" než vážný záměr Číny.
Zpravodajské hry se hrají stále, jako roznětka pro případnou invazi do "zlobivé Číny" může posloužit i tahle lahůdka. Mediální válka neskončí nikdy, slova řídí naše činy už od dob, kdy jsme se je naučili používat.

Připomíná mi to situaci u nás, házení špíny na ty, co od našich "komoušů" nezdrhli před 20 lety do nových, perspektivních stran. V členské základně komunistů pak zůstali ti, kdo kupodívu věří, že model "za dobrou práci dobrou odměnu" zas tak špatný není.
Jen ho tehdá vzala do rukou předchozí generace té party, která zobe (a zobákuje) dneska. Situace se může, ale také nemusí opakovat. Není už co ukrást,....

205393

26.11.2009 23:23

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Pane Stworo

janko 85.?.?.?

..jo tržní toho typu: "trhni kde můžeš"..., na nikoho se neohlížej.

Tihle jsou nejlepší. ...možná do nudlí....

205808

26.11.2009 23:34

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

janko 85.?.?.?

...a kupodivu když nadkritická množina lidí objeví tyto principy, stane se s nimi to, co vždy - překlopí se do jiné formy vědomí (vědění). Bohužel zajatci duchovních principů nejsou ochotni chápat nutnost propojení s poznáním, vzešlým z kvalit hmoty......,
tvrdohlavě stojí na svých dogmatech jako ti z oblasti věd. Nechápou, že teprve hledáním společného mohou dosáhnout svobodné vůle ve "svícení". Osvícení se dělá osvětou. (správně psáno (o)s větou, tedy pomocí vět). Celý s/vět je z/vět, z příběhu, do kterých vkládáme své emoce a následně i své pohyby, kterými ten svět měníme.

205811

27.11.2009 11:20

Britský premiér utajoval přípravu invaze do Iráku

vrstvičky informací

janko 85.?.?.?

Kdopak z nás si uvědomuje o co se asi "hraje", když si tu na Zvědavci a v dalších webech můžeme psát cokoliv o těch, kdo nám vládnou?
Vládne vždy ten, kdo dovede nejlépe předvídat vývoj událostí. A to v souvislosti s tím, jak dovede kontrolovat informační vrstvy, ve kterých se pohybuje.
Fakt, že si skupina lidí vytvořila z peněz nástroje k modelování myšlení veřejnosti - ten si nesmíme zúžit jen na vlastnictví médií a modelování cílů společnosti skrze ně. Musíme se vrátit až do období, kdy tehdejší mocní plánovali nutnost počítání roků znovu od nuly.
v období následných tří let už musí potomci tehdejších elit vzít řízení společnosti do svých rukou, proto se postupně do čela řízení planety dostávají víceméně neznámí lidé, kteří už nemohou déle zůstávat za oponou a řídit události "s časovým předstihem".

Ten zbyteček času, který měli "nahospodařený", ztratili díky krachu připravené "chřipky od prasátek". Na situaci tak musí reagovat sami, osobně, bez "skupinek lépe informovaných loutek".
Nevíme, kolik ještě neznámějších lidí nám šéfové světa nabídnou do řízení jejich organizací - nakonec je budou muset řídit ti, co dosud byli a jsou v pozadí.

205838

27.11.2009 12:01

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

Stréčku abc, modlitba je formou přání. Přání je lidská forma energie, vyslané do prostoru. Ale musí se pro "přání" něco udělat. Manuál moci (bible) je pro každého, ale ti, co měli na její studium a úpravy víc času, ti si bibli přizpůsobili svým potřebám.
Fakt, že se leccos z bible už podařilo uskutečnit, si srovnejete s fakty, které se podařilo uskutečnit těm, kdo si sepsali její poslední variantu. Ta se jmenuje PROROCTVÍ SIONSKÝCH MUDRCŮ. Zjistíte, že se jim ta úprava bible ve vlastní prospěch povedla, že se vše děje v intencích tohoto proroctví, vlastně spíš plánu, manuálu těch, kdo pochopili bibli "pro sebe a svou skupinu".
Bohužel z těch druhých tak nadělali "ovečky", a sami je jako ovečky taky pasou, jsou těmi pastýři. A na konec z nás chtějí udělat "pastu" - tvárný materiál pro "hry v čase".
Čas pro původní plán bible je tu, ale mnohé "ovečky" mají už vygumováno, jak se k nalezení svého kousku moci (= svobody v rozhodování) dobrat.
Naučit se myslet na svou hlavu a neopakovat stále jen to, co už řekli jiní.

205842

27.11.2009 17:51

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

..v podstatě máte pravdu, když místo jedince v podobě boha nastavíte lidskou společnost, všechny jedince, kteří mají schopnost měnit realitu.
Vesmír je samořiditelný systém, bůh slouží vždy jen k posunutí hranice poznání. "On" nic neřídí, vše spolupracuje na bázi růstu množin opaků a podobností. Je to čtyřcestný systém, který vyjadřuje jak symbol kříže , tak ale i třeba rovnice pana Maxwella nebo čtyři síly východního učení.
Nepřeceňujte úlohu bible, dnešním manuálem je postup propojování znalostí duchovních a vědeckých. Díky tomuto propojení máme šanci získat "vlastnosti Ježíše a jeho lidu" všichni, kdo se vyhneme úmyslnému jednání "na něčí úkor".

205869

28.11.2009 10:02

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

..i "počty" jsou jednou z cest - a to dokonce dost podstatnou, naučily nás poznávat ten "efekt myšlení", tedy hmotu a její vlastnosti. Bohužel mnoho lidí, zaslepených "jejich vírou" si neuvědomuje, že hráze v paměti lidstva (mem/brány) lze zavírat i otvírat. Ne každou hmotu vytvořila naše příroda, jsme ti, kdo ji mohou měnit v závislosti na "době, k tomu potřebné". Později i v trvání "oka/mžiku" (usnutí nebo "výpadek myšlení", vyberte si).

Vytváříme k tomu nástroje, víra je jen jedním z nich, dalším je úsilí všech "samořiditelných vrstev prostoru" (informačních polí), kam patří i člověk, jeho míra svobodné vůle a jeho možnosti čerpat tato data z informačních polí.
Čirý nerozum je to, co píšete o čirém nerozumu. Protože pouze tím, že zkoumám "to ovoce" svou vírou, podloženou a spojenou s vědeckým poznáním - tím mohu "to ovoce" poznat lépe, s následnou platností pro ty, kdo té "víře, podložené logikou života" také uvěří.
Posilování podobného - probíhá ve všech vrstvách stvoření. A stvoření muselo někde začít. Jakmile se dostanete k poznatku, co musel "bůh" vytvořit, aby z "nic" bylo "všechno", tak i vy pochopíte vztahy mezi množinami sil, které určují SAMOSPÁD VÝVOJE. Bohužel se to nedozvíte z historie, kterou někdo popsal, tuto historii vytváříme a měníme v každé vteřině svého života - v závislosti na tom, jak velký kus si naše "nehmotná součást těla" přinesla z minulých životů. Do těla vstupujeme v době, kdy můžeme něco se "situací v prostoru" udělat vlastními silami.
Ale obávám se, že zatím není dost lidí, uvažujících "stylem blázna", který je mi vlastní.

205893

28.11.2009 17:43

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

ábéci, rozum je pouze velmi složitý rozhodovací proces. Nemá pro mě smysl ti popisovat, jak, kde a v jaké formě se informace, vytvořené jakýmkoliv POHYBEM ukládají a jak se dostávají skrze slunce a planety do přírody a do nás. Bůh samozřejmě je potřebný, stále posouvá naše vědění. Ale jediné, co asi vytvořil, je pětice, která tě asi neuspokojí. Vytvořil "zrcadlo" pro Pohyb, Směr , Rytmus a Chybu. To všechno potřeboval k sestrojení principu Samořiditelnosti, který my známe jako zákon akce a reakce. Jsme spolu s hmotou a přírodou tím zrcadlem. Pobožní lidé jej poznávají ve větě "Co nahoře, to dole". Pro všechno ostatní už existuje vysvětlení, které bude za nějaký čas součástí našeho poznání. Paradigma, postavené z vlastností pojmů se nemusí dál dokazovat, protože samotný pojem vyjadřuje míru stálosti v čase i v prostoru, kde čas potřebný není.

Ale nebudu tě unavovat a rozčilovat, užij si své vědění, to moje si na tebe počká.

205909

28.11.2009 23:16

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

...asi vám přestávám rozumět, ale stalo se opravdu to, že "drcením slov" jsem došel k formulaci nástroje, kterým lze poopravit mnohé v současné společnosti.
Vám nikdy nebylo divné, že u číslic jsme znali hodnotu či význam každé z nich - ale u písmen nám tato vědomost dána nebyla? Fakt, že každé písmeno má nějakou hodnotu "pohybové síly", (známe skupinu takových písmen jako slovo, na základě kterého nutně vykonáme nějaký myšlenkový či jiný pohyb)- tento fakt jsem u písmen "latinky" sestavil do tzv. "abecedy lidštiny".
Nakolik je tato abeceda ekvivalentem k tabulce chemických prvků - o tom se budeme teprve přesvědčovat postupně. Neumím nabídnout jednoduchou kuchařku k chápání této problematiky, ale zcela jistě ke stejným poznatkům dojdou či už došli i další lidé.

..a co si kdo myslí o mně, to je v těchto souvislostech zcela nepodstatné. Každou víru je nutné opřít o nějaký referenční systém. A čtení slov od jejich středu "kmitem vpravo a vlevo" po významu jednotlivých písmen je tím nástrojem.
Než "vznikly" počítače, musel vzniknout pro ně jazyk. Znáte-li důvod ke vzniku "bitu" a "bajtu", máte to pak snazší. Jazykem počítačů umíme vytvářet jiné reality ve 2D. Později i ve 3D. Chybí jim jen "míra hmotnosti" a kvality vnitřních struktur. Ale to je na delší "povídání" o tom, jak lze našimi silami vytvořit snesitelnou formu věčnosti. Žít v pravdě umí každý přesně tak dlouho, dokud ta jeho pravda platí i pro jeho okolí. A o tom, jak velké či malé okolí zahrnuje pravda, uložená do symbolů, jimiž téměř veškeré poznatky zapisujeme - o tom můžete přemýšlet.

205929

29.11.2009 16:26

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

..byla by chyba brát zaujetí či jiný výklad jen jako spor. Je to vždy především nabídka jiného vidění něčeho mimo mne. A do jaké míry se ztotožním (uvěřím), do té míry se nabídky stávají polemikou nebo i bojem s pomocnými (olověnými?) nástroji.

Otázka formy nebo obsahu je odvislé od množství času, který je k dispozici. Při nedostatku času forma ustupuje, nahrazují ji emoce. Je obtížné se naučit věřit faktu, že času je vždy "akorát". Že všechny emoce i všechny informace potřebují ten svůj kousek času na svůj projev. Můžeme jen /svojí vůlí) řídit ten přechod mezi naší formou sdílení a našimi emocemi, vše ostatní je dáno předchozími směry od těch, kdo mají větší moc než my. A tím nemyslím jen šéfy firem nebo států, naším nejvyšším šéfem není rozum, jak by se chtělo říct, ale emoce. Ty jsou největší silou ve vesmíru. Pozná se to snadno, když rozum končí, nastupují většinou facky nebo silnější zbraně.

205966

29.11.2009 21:09

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

...nějak nechápu kam vaše doplnění směřuje. Cesta od statistiky k tomu, co nazýváme frekvencí je jedno a totéž. Vše, co se dostatečně dlouho opakuje se stane frekvencí. A statistika je je sběr dat pro opakování stejností. Proto statistika umožňuje formovat podmínky pro vznik chyby. A chyba je vždy zdrojem pro nezbytnost dalšího vývoje, jsme tak nastaveni. Vědci v tomto případě postupují dobře. Nebo máte jiný názor? Podložený příkladem?

Mimoto definování pojmů (jinými slovy popsat co nejlépe význam jednoho slova) je činnost, které se bude lidstvo v "blízké přítomnosti" zřejmě dost věnovat.

Jistě víte, že spojení blízká budoucnost je z hlediska fungování nesmysl, představuje model oddalování, nemůže nastat. Zatímco blízká přítomnost je něco, co zcela jistě nastává. Je to mentální projekce pro pohyb, který se chystáme udělat. A je fuk, zda jde o pohyb myšlení nebo pohyb těla.
...a podobných nelogičností máme v našich asociačních řadách hromadu...., ale zatím je asi málo lidí, kteří se tomuto tématu věnují

205987

30.11.2009 11:39

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

Pane Kramáři, onen odvážný člověk sice s odvahou sobě vlastní mohl prohlásit, že je třeba zahrnout do statistik i ty změny "s rostoucí účinností" - ale nějak neřekl kudy na to.
Vždy se jedná o "jednotku" (zde času), se kterou statistika operuje. Na příkladu globálního "oteplování" můžete zjistit i jiné výsledky statistik. A manipulace s daty je podstatou statistik. A manipulace nemusí mít vždy jen podtext lumpárny.

Proto ten váš chytrej pán měl ještě navrhnout, jak rozeznat ty podstatné faktory pro vytváření statistik od těch nepodstatných.
A o tom je holt věda a její shromažďování podobností.

Možná znáte práci pana Páleše, který ve své Angelologii ze statistik vytvořil model "rytmu dějin". Zjistil, že v různých obdobích se vyskytují lidé, přinášející nové (součtové) informace, které doba shromažďovala ve vědomí a podvědomí lidí.
Zkrátka jste úlohu statistiky pochopil jinak, podle mě nedostatečně. Čím většího "kusu Země" se statistika týká, tím delší musí být "časová jednotka" - aby měl výsledek vypovídající hodnotu.
Povodně a další průšvihy počasí jsou nejen navázané PŘÍMO!! na myšlenkový potenciál lidstva, ale také signalizují konec(rozpad) jedné etapy vývoje člověka na této planetě. A to je myslím téma, pro které asi nebudete mít odpovídající informační zázemí. Takže děkuji za diskuzi a přeju vám klidné prožití důchodu.

206012

30.11.2009 12:14

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Jedinečná kniha

janko 85.?.?.?

...klasika "umyté hlavy", je to protilehlá situace k těm, co stejně přesvědčivě tvrdí, že vesmír vznikl za tři naše !!! vteřiny prásknutím ničeho.
..a nikdo neuvažuje o tom, že zrovna tak, jako my se musíme všechno učit opakováním, tak i "NIC" se muselo pohnout a všimnout si, že se pohnulo..... a vytvořilo Směr. A pomocí všech směrů od sebe vytvořilo i Prostor. A že to mohlo chvilku trvat, tak mohla vzniknout věčnost jako "součet všech chvilek". Je čas nabídnout jiný příběh o bohu i o vesmíru, už na tom maká dost lidí, jen zatím nejsou moc vidět.

...a nemusí to být tak šíleně vážný (věda) nebo hrozivý (brble) příběh, život je i o radosti a přátelství. Oživit slova "lidskými vlastnostmi" je docela užitečná zábava i práce. Slova jsme si vytvořili, tak je třeba je poskládat tak, aby ten příběh "neměl logickou chybu". Říká se, že slova jsou živá nebo mrtvá. Tak je oživme aspoň lidskými vlastnostmi, uvidíte, že ten příběh začne fungovat.

206013

01.12.2009 14:55

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

ano, snažil jsem se vysvělit úlohu statistiky v obou směrech - jako zdroje pro formulaci nového přístupu k opakovaným a zaznamenaným jevům, což je případ Páleše, který si té periodicity všiml. Druhá úloha statistiky je opačná, vytvořený mentální projekt/vizi lze zkoumat a potvrdit pomocí třídění a sjednocování podobností, které následně teorii či vizi prokáží prostým "opakováním celku". Jde o vytvoření časového rámce, který vždy přesahuje lidský život - a zařazení takového okruhu poznání (cyklu) do dalšího projektu pro lidskou populaci. Takový projekt pak většinou "počítá roky znovu od nuly".

Jsme součástí druhé poloviny projektu, který zahrnoval dva způsoby vývoje technologií.
Atlantida využitím mentální transformace energie na hmotu sebrala vodu do té doby obydlenému Marsu (neptejte se, jak to vím, jen to zapadá do dalšího kontextu).
Naše civilizace cca 13 000 let byla nastavená na vytváření technologií z hmoty (= už mnohem dříve realizované mentální energie). V současnosti prožíváme propojování efektů technologií vytvářených myšlenkami přímo - a efektů, vytvářených mechanicky, znalostmi o povaze frekvencí v hmotě a jejich účinků na člověka a hmotný prostor.
.ale věřit mi nemusíte....

206080

02.12.2009 10:11

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

janko 85.?.?.?

...vzhledem k tomu, že mi do hlavy "naskákal" jiný příběh o účelu přírody a hmoty včetně naší úlohy v prostoru - tak se snažím navazovat mé poznatky na ty, uplatněné už dříve.
Vše se dozvídáme z různých příběhů, navázaných na známou historii. Z té pak vytváříme projekt pro další "cykly životů". Cyklus o "křestu", od kterého byl formován náš letopočet, se ale navazuje na jiný příběh o povaze celé této galaxie, potažmo galaxií starších.

Změna našeho myšlení se odvíjí od toho nového příběhu, budeme jej navazovat na použitelné části příběhu mayské civilizace, Plejád, Alcyonu a dalších.
V této době bychom se mohli stát součástí rozvinutějšího společenství planetárních systémů v galaxii, zatím tomu události odpovídají. Do jaké míry se to povede, to záleží na nás všech, do jaké míry jsme ochotni přemýšlet o účelu všeho, co nás "napadne". Do jaké míry jsme ochotni zkoumat své myšlenky a jejich navazování na naše předchozí vědomosti.
Čtení slova po písmenech od středu slova - je zatím pro většinu lidí pitomost. Ale to už historie zná na příkladu Kopernika, Newtona, Einsteina a dalších. Genia od blázna dělí jen vzdálenost, o kterou předběhl špičky populace. Teorie musí být dostatečně šílená, aby mohla být pravdivá.
...a to je, vocotude...., navíc to není teorie, proto6e je sestavená z vazeb mezi pojmy. A "obecný pojem" je vždy slovo, pro které není třeba další vysvětlení. Vzniká množinou opakování, je zobecněním opakovaných pohybů mysli. A myšlení je vždy výstupem toho, co nám do hlavy skočí - a zůstane v podobě znalosti. Od znalosti odvíjíme možné varianty budoucnosti. Uskuteční se vždy ta, pro kterou existuje nadkritická množina souhlasu těch, kdo události řídí.
..a události se řídí slovy a čísly od těch, kdo s nimi dovedou nakládat lépe než my všichni. Program, vložený do skryté spolupráce mezi latinou a matematikou zkrátka přinesl asi jiné výsledky než ty, se kterými počítali tvůrci "upgrade" tohoto, původně zřejmě egyptského programu, vloženého do hebrejštiny.
Čeština je možným nástupcem tohoto "jazyka vyvolených", platným pro nejširší možnou komunitu. Tou míním prostor komunikace této galaxie, aby té šílenosti nebylo zas tak málo.....
(..ví snad někdo, proč je na české klávesnici počítače u číslice "6" také "ž" a šipka nahoru? Co znamená soulad šestky s prvkem uhlíku a číslem života člověka?...atd, atd...).
Přemýšlet o pitomostech má při dlouhodobém provozování i nějaký ten užitek.

206135

03.12.2009 22:43

Pozvánka na hlavní líčení

RE: Hodne stesti,

janko 85.?.?.?

..také přijdu, Jan Koňas.

206248

04.12.2009 09:43

Pozvánka na hlavní líčení

RE: Hodne stesti,

janko 85.?.?.?

Vás poznám, ale ty další - do do nové verze Poláčkova příběhu "Bude nás pět" - neznám osobně...., leda by mě poznali podle té bílé tvrdohlavé palice - a vás podle nekompromisního úsměvu v ohromujícícm těle.....
(to jako že z toho těla jdou často ty hromy a blesky...)
...a kdo udělá transparent? a co na něm bude?

206279

04.12.2009 10:32

Protestné ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite

RE: Spravne

janko 85.?.?.?

René, neklesejte na mysli, dík za vaši reakci. Situace se vyvíjí, plamínky odporu ke lhaní budou přibývat, každý systém vládnutí postavený na lhaní je uvnitř shnilý, takže se rozpadá zevnitř.
Je tu doba, kdy vysokoškolský titul (papírové provedení) bude mít spíš muzejní hodnotu, to co se někdo naučí během několika semestrů, to může mít větší hodnotu než kus papíru. V IT už to tak funguje, ostatní na to přicházejí.
Hulákání na univerzitách je výsledkem, kterým nás mocní vychovávali - hulákáním, příkazy.
A mladí neznají "fintičky" diplomacie, tu jim teprve dává škola. Škola života. Ale v hlavách mají jiný "program" - a ten se máme učit chápat a ne jej pouze potlačovat. Každý, kdo rozum používá, pozná, kdy mu škola dává víc než on jí - svou účastí v "řazení se do systému".
Bohužel systém ve kterém žjeme je postavený i na vědecky potvrzených "lžích". Ty úvozovky jsou tam proto, že vědci teprve přicházejí na to, jak člověk v prostoru funguje a co tu má "na práci". Oni často věří poznání svých předchůdců, ale neuvědomují si, že nástroje pro zkoumání člověka i prostoru vytvořili ti, co vymysleli a udržují skryté propojení mezi latinou a matematikou. Matematika zůstala, z vlivu latiny na ostatní jazyky pak vznikl jazyk počítačů, ne nepodobný systému harmonických vrstev frekvencí v hudbě.
Přichází doba, kdy "hudbu sfér" realizujeme skrze IT.
A do jaké míry ET (mimouši) a IT (informační technologie) souvisí s vnímáním slova "sfér" a s/fér (s pravdivostí, férovým jednámím) - o tom můžete nejen vy popřemýšlet. Vše je ukryto ve vnímání slov a jejich částeček - písmen. "Abeceda lidštiny" (znalost obsahu každého písmene) čeká na ty, kdo nejsou spokojeni se stavem světa - a chtějí pro to dělat ně+co jiného než jen střídavě brečet a nadávat.

206283

04.12.2009 22:22

Protestné ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite

RE: Spravne

janko 85.?.?.?

Iko, do jaké míry je argumentem pískání při nemožnosti dostat odpověď na položenou otázku - to ponechám na vašem přístupu.
Ale možná sám víte, že když při výchově dítěte slova nepomohou, nastoupí většinou "pádnější argument". A tím dítětem byl přednášející. Studenti, sdílící postoj Igora nejsou blbci a on sám je daleko nad vaší rozlišovací schopností co je a co není v dané situaci potřeba udělat.
Kupodivu někdy jsou děti moudřejší než my dospěláci, ale to jste asi nezažil.
ad PS: programuji sebe i jiné v češtině. Je to nástroj, jehož zatím skryté kvality poznáte i vy. Snad už během několika let.

206327

05.12.2009 21:11

Pozvánka na hlavní líčení

RE: Hodne stesti,

janko 85.?.?.?

..urazit ani polichotit jsem nechtěl, Každý si vybere to, jak svými příspěvky působíte na nás. Vnímání je úlohou "přijímače" - kam ho jeho asociace nasměrují.

Na slogany asi moc nejsem, spíš tak slovní hříčky.

Stwora není stvůra, kterou hledáte,
Vláďa není vláda, kterou živíte.

...na víc se asi nezmůžu..

206363

15.12.2009 13:00

Spiknutí proti umění, část II

RE:

hledající a nalézající 85.?.?.?

... tento příspěvek přesně popisuje podstatu věci ...

207020

15.12.2009 20:15

Ateistický národ v banánové republice

Nějaké tvrzení, ještě ...

hledající a nalézající 85.?.?.?

... neznamená, že je pravdivé. ... skutečným měřítkem by například bylo to, jakou "svítivot" či vyzařování aury mají lidi jež chceme poměřovat. Podle toho se potom může posuzovat skutečná hodnota či rozdíl.

207073

17.12.2009 14:30

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Ja nevěřím svým očím...

janko 85.?.?.?

Xmane, očima se to neřeší, spíš mozkem.
On Vladimír možná trefil hlavičkou hřebíček i bez vědomí podstatných skutečností.
Ano, člověk je zodpovědný za stav nejen své planety, ale celé sluneční soustavy. K pochopení tohoto tvrzení je ale třeba vědět, jak funguje koloběh informací v člověku samotném, v jeho dvou rozhodovacích systémech - a druhak jak informace z "živé přírody" vysíláme do volného prostoru a jak se ony vrací k nám, právě přes slunce, které vyzařuje naší (= přírodní) energii do volného prostoru.
Takže oteplování ano, vliv člověka ano - ale v jiných souvislostech, než jsme se ve škole učili. A že oteplování může být jen předzvěstí delšího období zimy - to už se také stalo....

207246

17.12.2009 19:17

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Ja nevěřím svým očím...

janko 85.?.?.?

Už si přesně nepamatuju, jak jsem formuloval tu ohromnou energii, kterou dává Jarmila do každého svého vystoupení.
Ale můžu zodpovědně říct, že je to rázná ženská, která má stále i přiměřené ženské tvary.
To, že někdo někde na nezvědavci nebo kde se toho chytil - to svědčí o jeho kvalitách, ne o tom, jak já vnímám Jarmilu.
A to, že se ona chová jak to potrefené zviřátko, které si opékáme na "Hod bóží" - to je zas její problém.

Asi si leckde lidi pletou svoji kompetenci přijímače nebo vysílače.
Když mě někdo naštve, tak je to můj problém, protože jsem já naštvaný/nespokojený. A tím, že mu to vrátím v podobném stylu, tím dávám o sobě zprávu, jak jsem sdělení pochopil.
Takže Jarmilko klidně přemýšlejte, jak jsem to mohl asi myslet, zatím se to moc nedaří.
Naše tělo vypovídá o tom, jací jsme. Jestli vypouštíte veliké myšlenky, máte nárok na veliké tělo. Tělo tlusté je ale něco jiného, to je už asi ale váš výklad, nebo toho, kdo reagoval.

Omlouvám se za off ťopíka....

207289

17.12.2009 22:31

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Ja nevěřím svým očím...

janko 85.?.?.?

..smích je léčivo, tak se zasmějte a neberte sebe nebo mě tak vážně.

207307

27.12.2009 10:12

Interview s Evou Golinger

RE: To je přece typická komunistická ústava. Zaručuje všechno všem, ovšem jen na papíře.

janko 85.?.?.?

..a nějakej hňup z venkova ani neumí poděkovat, co?

208095

27.12.2009 10:42

Interview s Evou Golinger

RE: To je přece typická komunistická ústava. Zaručuje všechno všem, ovšem jen na papíře.

janko 85.?.?.?

...no, když ten rozdíl neumíte rozlišit, tak si svou pravdu užijte. Doba a informační technologie už jsou za těch 50 let někde jinde, víte? Je na čase se vzbudit a hledat ROZDÍLY mezi tehdejší a dnešní realitou.
Komunizmus lze zcela samovolně vytvořit při přebytku zboží, zatímco jej nelze zajistit při nedostatku zboží.
...snad aspoň dovedete přiřadit, co do které doby patří.

208097

27.12.2009 11:10

Interview s Evou Golinger

RE: Zni to jak pohadka,ted jde jen o to, jak to lide zneuziji,jako vse ostatni.

janko 85.?.?.?

Kozorohu, naštěstí jim (ředitelům planety) internet přerostl přes hlavu, ten je nástrojem pro transformaci nerostného o duševního bohatství.
Moudří si už připravují nástroje pro spravedlivější distribuci bohatství. Ale je to o nás, kdo máme své firmy a firmičky - do jaké míry podléháme "funkci tajemství".
Proč jsou asi "obchodní informace" vázané tajemstvím? Co je to vlastně tajemství?
Ano, tajemstvím je informační náskok, schopnost pohybovat se v informačních vrstvách společnosti NA ÚKOR TÉTO SPOLEČNOSTI.
Jiná "pravda" platí pro zaměstnance, jiná pro ty, kdo zaměstnávají. A změní to jen ti, co zkusí obojí a poznají, zač je který chleba.

Schopnost se uživit s co nejmenším podílem buď duševní anebo fyzické práce bude stále těžší. Propojovat podíl fyzické s duševní prací nelze řešit jen plýtváním fyzické energie ve "fitkách". A než dozrajeme k tomu, že každý budeme mít jednu práci fyzickou(za pultem v samošce, s lopatou nebo traktorem, roznášet pizzu...) a druhou duševní (řídit nějakou organizace, psát verše, manuály...) - tak ještě nějaká doba uplyne.

Je moc dobré zkusit dělat to, co dělá ten "nade mnou". Místo nadávání na něj.

208100

02.01.2010 11:11

Kalahari

Lišáku díky

janko 85.?.?.?

je fajn, že ten Gaussův vynález lze taky číst vzhůru nohama. Že ti geniové v Kalahari vědí jak přežít vesele i v poušti.
A na nás, je, jestli budeme posilovat tu veselost nebo poušť.

heslo roku:

P růserům
F stříc !!

208580

02.01.2010 11:17

Kalahari

RE: Lišáku díky

janko 85.?.?.?

...ale je třeba heslo chápat doslovně, dopredelevlezlizně.
Protože teprve nakouknutím tam, kde se průser chystá (což je nejen v řiti, ale i v žaludku, hrtanu a v hubě) - se můžeme dozvědět, co nám bude spadnuto...., a podle svých možností to padané ještě můžeme "upravit" - také podle svých schopností a možností, ne?

208581

02.01.2010 11:19

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: pf2010

janko 85.?.?.?

...ne, jeho starší verze, spas+tel. Už je asi na+renej, že furt nechápeme, jak s námi ti mocní kroutí....

208582

02.01.2010 11:28

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

janko 85.?.?.?

Vojto, vy to zas vojtíte.
Když příroda dopustila naše přemnožení, tak jen pokračuje v "přemnožení" potřebných spermií k dalšímu plodu, "přemnožení" semínek v šišce stromu, a tak dále a dále.....
Asi jste studoval ekonomii, ne? A fyziku s rotačním modelem atomu, že?
Takže si začněte hledat v přírodě to, co funguje - a ne to, co by si přála banda chytráků, co kdysi vymysleli "zlaté tele" svého zisku - a z něj pramenící moci.

A pokud víte, jak pracuje jakékoliv srdce v živém organizmu, tak račte odvodit aspoň tak slušný "model pulzního atomu", jaký nabízím ve svých textech. Ono vám pak leccos "docvakne"...

208584

02.01.2010 11:31

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: S předposledním odstavcem nesouhlasím

janko 85.?.?.?

vodníku, také zodpovědnost za naše "včera a předevčírem" - v naší oblasti zájmu, na to nezapomínejme....

208585

02.01.2010 11:44

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

janko 85.?.?.?

Andrejko, je třeba skočit si ještě o mnohem dál, už program pro indoevropskou civilizaci byl jen druhou polovinou programu pro Atlantidu.
A i když teď vypadám na blázna a snílka, tak je dost pravděpodobné, že tahle magořina zapadá do dost širokého rámce vývoje různých forem genomu, ze kterého jsou postavené různé galaxie.
...ale to je na jiné vyprávění.

PS. na blázna mám i "papíry". A ti zatím vždycky měnili svět. S rozdílem, že "papíry" (oprávnění) dostali až po smrti. Jenže doba se zrychluje, nestíhají jen mocní, ale i ta forma času, kterou jsme si kdysi dávno odvodili ze střídání světla a tmy.
Přestat se honit s časem je základní poučka pro tenhle i další roky.
....a sledovat cvrkot....

208587

02.01.2010 11:58

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Proc porad lhat sobe samemu?

janko 85.?.?.?

Andrejko, tu garanci jemu i tobě může dát jen vaše schopnost rozlišovat, všímat si a třídit co k čemu patří.
...a začíná vše u nás, u tebe třeba tím, že příště zvládneš "shodu podmětu s přísudkem" v podobě naší české speciality - dvou forem písmene "i", "y". (viz minulý tvůj příspěvek)

Kupodivu tato drobná schopnost rozlišování "íček" nám v minulosti i v budoucnosti pomáhá udržet se na špici dění ve světě.
I když ta "špice" se zdánlivě jeví být v prdeli.
Je mnoho vrstev informací, které jsou pod slovy schované v našich emocích a v tom, co vlastně "frekvence zvuku" mění v prostoru okolo nás.

208589

02.01.2010 12:00

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: co bolo, to bolo, teraz len co bude

janko 85.?.?.?

...tak polkni jednu čokoládu Margot = nadejcháš, a odevzdáš to, co přeješ jiným.

208590

02.01.2010 12:30

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Je

janko 85.?.?.?

Ano, problémem je lidská povaha. A tu změnit trvá dlouho. Tak dlouho, že je třeba měnit nastavení samotné přírody, tedy schopnosti produkovat "to své" nad míru, únosnou pro okolí.
A tím okolím je v současností míněná celá tahle galaxie, je patrně postavená na variantách našeho genomu - a genom není nic jiného, než nějaká "základnová pohybová struktura prostoru", což je vazba slov, na kterou dnešní věda zatím nereaguje, věda asi nemá dobré propojení se světem, který tajně, ale o to usilovněji zkoumá.
Koncept jiného vědomí člověka (nebo lidstva) lze naplnit až po naplnění jeho polarit. A ty byly vždy o "moci" a "bezmoci" - a to ve všech vrstvách soudržnosti (soudržnost je český ekvivalent pojmu gravitace).

Procházíme procesem, kdy bude možné naše vědomí stěhovat do různých "projektů skutečnosti" (virtuálních realit) - a souběžně v čase asi tyto reality budou vstupovat do našeho fyzického světa. Někdy ve virtuální formě (živé sny nebo výpadky paměti), jindy s reálnými, hmotou vybavenými projevy. ("ofi" UFO)
To, že žijeme v informačním podsvětí, to se bude (asi postupně) měnit, hlad společnosti po "vyrovnání moci" postupuje souběžně s hladem po vidění světa v jiných soustavách (viz třeba film "Avatar", díly "Harryho Fotra" a další. Masa společnosti tyto potřeby přivolává - a jednotlivci (scénáristi filmů i politiky) je převádějí do podoby, srozumtelné širšímu okruhu (= další informační vrstvě ve společnosti).

Pan a paní Přírodovi to mají asi dost dobře zmáknuté, zatím vše zvládají s bravůrou sobě vlastní. Ona tahle jednotka (jednota) přírody tady na Zemi) je efektem "paměťových záznamů v prostoru", kterým říkám "křemíci". Dříve se jim říkalo bůh.

208593

03.01.2010 13:40

Téma nežádoucí

RE: Téma nežádoucí?

janko 85.?.?.?

...jestli to náhodou nebude tím, že nemyšlení jste zvládl úspěšně.

Ona ta sněhová koule vždy musí začít od nějaké té "vločky", a naučit se domýšlet důsledky, to holt bolí, že?

208696

04.01.2010 20:17

Téma nežádoucí

RE: Téma nežádoucí?

janko 85.?.?.?

[smích]

208831

06.01.2010 00:23

Politici propojení s mafií

RE: Tato pravda je bohužel na nic.

janko 85.?.?.?

Baki, každou informaci nese nějaký člověk - od něj se odvozuje hladina pravdivosti. Autora neznám, jeho slova musí potvrdit ti, co s ním dělali.
Květnové volby ať si obsadí, kdo chce, důležité jsou volby komunální, kde se lidi znají - a znají jejich případné vazby "nahoru". Tam je začátek cesty, v komunálním blátíčku.
Pomohlo by, kdyby na naše "rybí hlavy" spadl nějaký průšvih, který lidem otevře oči - a půjdou volit kdejakou pidistranu. I když i tam jsou jistě nějací "volavkové", přichystaní pro pozdější použití - to holt už je risk.

Ale protože vše bude asi držet pohromadě až do doby, než se rozpadne kult dolaru - tak je lepší si připravovat práci pro tu dobu, co přijde po krachu (postupné přeměně?) ekonomiky.
Včas oprášit své vlohy a tahat ze šuplíku použitelné projekty - to by snad mohli dělat do voleb ti, co ještě nezapomněli podnikat poctivě.

Státní dluh je nesplatitelná chiméra. Kdo první řekne, že "král je nahý? Je Klaus připravenou figurou pro takové tvrzení vlastní silou - anebo podobně jako nám naservírovali Havla?
Místo razítka způsobilosti v podobě kriminálu (u Havla) by muselo u Klause stačit "razítko" odpírače Lisabonského otroctví.
Věřím, že se Klaus k odpíračství dostal studiem faktů, asi budu sledovat, koho a jak on komentuje.
Některá rozhodnutí i práci zkrátka musí člověk udělat i proti celému světu, máme v tom "Husí" tradici.
...a tu pohádku o Davidovi a Goliáši máme taky rádi......

208993

06.01.2010 13:10

Amerika píchá v Jemenu do vosího hnízda

letadlo

janko 85.?.?.?

...a co když likvidace lidí v Jemenu od amíků byla volavkou pro někoho, aby zkusil nějakou tu taškařici v letadle - aby bylo možné nasadit další vrstvu kontroly na obyčejné lidičky ?

Mohli si ho vychovat i sami, ten zachráncův skok po ohni v klínu "teroristy" mohl být součástí divadla.
...nejni nad konspirační (= možné) teorie, co? Zvlášť když zapadají do stále stejného scénáře pro mocné : "chránit a pomáhat"....

209047

11.01.2010 09:57

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

...a je to.

janko 85.?.?.?

...rok nula v novém počítání letopočtu začíná.
Vím, že lze smysl číslic vnímat i tradičně, ale data otvírání nových plynovodů a objem přepravy "22" v souhře s významem číslice "6" pro člověka (atomové číslo uhlíku, našeho typu existence)signalizují vstup zcela jiných kvalit života do prostředí Země. Nebudu tu, rozebírat výklad číslic a jejich symetrií "abecedou lidštiny", ale je potěšující, že události směřují k spravedlivější formě života pro všechny lidi.
(Jarmilce, Vojtovi a mnoha dalším se omlouvám za zdánlivě nesouvisející příspěvek)

209397

...škoda že jsi anonym, vnitřnosti a závěr tvého vstupu = moc dobré. Jen na začátku definice místo slova "všech" patří slovo "polarit", týkalo se to věty o součtu všech vektorů.
Ty vektory se sčítají na straně, kterou považujeme za dobrou
i na straně, kterou považujeme za špatnou. A součtem těchto polarit je vlastně momentální stav dynamické rovnováhy ve společnosti. Ta se mění každým okamžikem ve směru, který určili ti, co vymysleli "princip zisku". A jejich metodou bylo vždy násilí, od zjevného k dnešní "skryté diktatuře peněz".

A jejich hra končí. Zlej policajt uvolní místo hodnýmu policajtovi.
Jen se ještě neví, kdo to bude.
Model trvale udržitelného rozvoje má své varianty, ale vždy se v něčem musíme omezit. Teda v době, až tu nebude strašit extrakt tiskáren peněz - státní dluh. Ale to je jiná kapitolka.

209769

17.01.2010 21:21

Obdivuju všechny, co v dnešním světě dokáží žít obyčejně poctivý život…

RE: Výzva, která zní jasně jako trubka

janko 85.?.?.?

...hele, bucha do toho nemotej, ten je "v klidu". Ale ty jsi v pohybu, tak si místo citátů z kázání vezmi své občanské jméno a jdi se svými názory na trh. Pak budu reagovat na člověka žijícího, co svoje názory dovede podpořit svou neanonymitou. Argumentem je tvůj nebo můj způsob života. Jinak jsi za "trubku", co nemá zvuk.

janko, Jan Koňas.

209770

René, škoda že bydlíš tak daleko. Lidé se scházejí a hledají řešení i mimo toto forum. Díky panu Stworovi se tu našlo dost energie, aby se sešlo pár (11) lidiček, kteří si usmysleli, že to půjde.
Zvědavec.org. je inspirací, ale i ventilem pro lidi, kteří ví, že je něco hodně špatně - a podle svých sil sem dávají emotivní články, ale často i fundované rozbory situace.
A výsledek se dostaví. Už se staví. Není nad to se občas sejít a energii myšlenek si protřepat ve stejné místnosti. Však oni ti papežové věděli, proč musí být volba dalšího papeže v uzavřené místnosti a musí tam všichni smrdět tak dlouho, dokud se pro jednoho neshodnou. Bez mobilů a dalších "poradců".

A naši mocní začínají "nestíhat". To, co naordinovali "nám dole" = honbu za prací za mizerný peníz - to je začíná pronásledovat v tom, jak nestačí dořešit detaily svých operací, potřebných k nenápadnému ovládání lidí.
Takže stačí jen sledovat a rozeznat, kdy a který "zákon" pustí -
kdy a jak okomentují svou akci (třeba humbuk okolo "dělnické strany") a podobně. Sám život je nastavený tak, aby platilo: čím kdo zachází, tím také schází. Ale některé "cykly životů" trvají hodně dlouho. Tak dlouho, že se kvůli "programu pro lidi" začne počítat nový letopočet. letopočet nového věku.
Ten nový začal asi událostí na Haity, podpořený událostí ve Venezuele, obě tragické, ale s rozdílným původem a cílem. Planeta Země má zkrátka také svoji "řeč", nemusí nám dávat jen ovoce, když jí děláme naschvály.

Jediný zákon pro "stvoření" je zákon alce a reakce. Ale vyložili nám ho trochu popleteně, jako že oni budou vždy tím "akce".
...no, kdo jinému jámu kopá....
Tak si počkáme, jestli "morče" zruší státní dluh. A jak.

209775

Baki, jedna "technická".
Každý pojem lze definovat pomocí jiných pojmů. A to tak, aby se určitá množina lidí shodla na tom, co pro ně to slovo znamená. Tak vznikly nejen jazyky oborové, ale i národní. Ze slangu, z vložení jiného, dalšího významu do stejného či podobného "zvuku".

Proto výkladové vrstvy stejného slova nebo věty mohou a jsou používány často v jiných souvislostech. ˇšifrách, kterým rozumí jen ti, co znají "tu řeč".
A víš proč jsme tam, kde jsme? (prdel je totiž místo, kde informace z potravy končí svou pouť v těle)
Protože nám kdysi jedni mocní zapomněli říct, jaké významy mají písmena, každé písmeno má svůj přesný význam. Naučili nás jen, že takový zprohýbnaný ocásek je o polovinu větší než jiný, jednou zalomený. Známe je jako dvojku a jedničku.
A VĚŘÍME TOMU, NAUČILI JSME SE VĚŘIT.

...a je na čase zjistit, že v přírodě ze dvou jablek se "dvojjablko" nedá udělat bez rozemeletí obou a složení částeček do většího celku.
..A zas to budou muset dělat ti, co od slova mají i své jméno - Slované.

209779

Baki, tak tu logiku zapněte. Definovat můžete něco až když se dostanete k dobovému pohledu na "stavební prvky", ze kterých definice skládáte.
Až vám dojde, že slova se skládají z písmen i skrytých číslic (odvaha, o2ha), tak přijďte ke mně na školení o tom, jaký význam má každé písmeno a každá číslice.
Vaše logika (tříprvková) už je postupně nahrazovaná logikou komplexnější, vycházející z dynamického vztahu "tří podstatných z pěti nezbytných" prvků.
..ale v učebnicích to ještě nehledejte, učebnicí je a vždy byl život samotný.

209837

18.01.2010 16:19

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Silná představivost?

janko 85.?.?.?

...nikoliv silná představivost, jen nabízíte přirozenější výklad událostí.
Hoši si včas obsadili jediné letiště, aby mohli kontrolovat a regulovat, co přichází. Klasika, ne?

Zajímavější je další konspirativní teorie (= výklad lépe do sebe zapadajících souvislostí, ale pro nezasvěcené příliš od sebe vzdálených):
Teorie o tom, co má společného téměř bezeškodní průběh technicky podobného zemětřesení ve Venezuele:
Je totiž potřeba uvěřit, že i "síly dobra" mají podobnou technologii, která dovede zatřepat kouskem Země. A ukázali si to tihle hoši navzájem. S patřičným mediálním efektem od těch, kdo chtějí zavést svět pod kontrolu sil NWO. A s pobavením těch, kdo jim ukázali, "že tohle umíme taky". A líp.
Hra o moc přestává být skrytá, ale zatím se obecně neví, jakou úlohu má vrstva inteligence, která monitoruje tuto sluneční soustavu.
....takže si dopřejte výlet do "fantazie souvislostí" a skládejte kostičky puzzle "programů pro tuto Zemi".

PS. tohle "pískoviště" je zřejmě poslední. Zlomí krk plánovačům NWO. Jednoduše přestanou stíhat. Vynořují se jejich dřívější chyby, které nestačí opravovat souběžně s plánovanými kroky pro nastavení celosvětové diktatury "kreditů".
(pozn.: kredit je efektem kradnutí. Krádež a zpeněžování informací je efektem honu za "zlatým teletem").
Tak si počkejme, jak se ta telata budou "blýskat zlatem" tekoucím z jejich úst.....(do jejich kapes)

209850

nečtete pozorně, já svou logiku už mám hotovou, ale vy jste ještě se srovnávacím studiem vztahu mezi matematikou a etnickými jazyky ještě nezačal.
Také je třeba se dostat mnohem dál než k citaci některých náboženství. Mluvíte o šroubku v autě a já o autu s řidičem.
Je to vidět, že automatizované propojení těchto jazyků berete jako "hříčku".
...tož si hrajte, každý máme nějaký ten svůj "píseček"...

209926

...ty stránky odkazují na pejska, je úžasný. Asi vypovídá i o vás. Anebo jste vložil špatný odkaz. (google jiný nenašel)
Rád si přečtu něco z vašich myšlenek,...ale kde?
Možná, když vydáváte něco knižně, by bylo dobré napsat jméno autora anebo aspoň díla.
..opět lapsus logiky, kolikátý už?

209978

počítač se už umoudřil, juknu na to.
..vyjimku z vámi popsané lékařské teze představuje člověk, který se zabývá vším, tedy výkladem povahy světa.

...vidím, že se tomu věnujete taky. A doufám, že ne jen z pohledu jednoho, i když důležitého jazyka - matematiky. To byste mě zklamal. Součtový jazyk určený k popisu a modelování hmotných projevů je jen polovinou, ze které lze odvodit těch několik principů a jediný zákon.
Modelovacím nástrojem pro růst kvality vědomí jsou a vždy byly etnické jazyky.
Matematika je pouze extraktem z nich. To jste bohužel z těch "hříček" (o2ha a podobné) nepochopil.

...a zároveň potvrdil to, co z vašich vstupů vnímám.

210024

21.01.2010 23:44

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

MedoBedo, smekám.
Pan Vladimír také asi nebere v potaz snahu mocných eliminovat technologie rozvinutějších světů, takové, které přichází do vědomí lidí přímo (bez možnosti je dokázat současnou metodikou) - a ti také postupně vytváří "společnou formu inteligence" mezi tzv. "neživou hmotou" a vrstvami živé přírody (Tesla, Hus apod).
Jde o program, kvůli kterému tato galaxie vznikala - včetně komunikačních nástrojů v etnických jazycích, kterými lze tento "program" číst.
Dříve i řídit.
Čeština je tím nástrojem, který dovoluje všem lidem na světě účastnit se na tvarování "společného jmenovatele" mezi virtuálním a hmotným světem. Ten program bude našim vizím a činům přidělovat hmotnost, on "jede" a nelze jej zastavit, je přirozenou protiváhou k rozkládajícím se vztahům mezi lidmi.

Mocní si určitě uvědomují, že genom nějakých 6000 tisíc lidí vyprodukuje a vyplýtvá svůj potenciál dřív než genom 8 miliard lidí. Nejsou tak blbí, aby "nůžky inteligence" na Zemi rozvírali nad kritickou mez, která by vedla k postupné realizaci filmu "Ostrov" (lidé pěstovaní na náhradní orgány pro elity).
Vize z filmů velmi přesně snímají trendy - a naši schopnost je rozeznávat. A přenášet do reálu.

Otázkou je, rozhodnou-li se pro rychlou anebo pomalou cestu k formování "průsečíku" v přidělování hmotnosti mezi informačními poli.
Jejich původním plánem (nastaveným v úloze "křestu") bylo nechat si tyto schopnosti pro sebe (neviditelnost, dálkové ovládání jevů vědomím apod).
Naštěstí se "příroda a lidé" z 3D-6D domluvili dřív, než nám stačili mocní naši (i ti z jiných soustav) zabránit ve sledování směrů a dějů v prostoru. Je zřejmé, že nadkritická množina takových lidí existuje, vypovídají o tom symetrie mezi politickými rozhodnutími a jevy v přírodě. Myšlenky mocných lidí jsou zodpovědné za zemětřesení u Haiti. Odezvou emocí ostatních lidí bylo téměř bezeškodní zemětřesení ve Venezuele.
Planeta má svůj jazyk pro mocné i pro nás, ona nerozlišuje "nástroj", má jen jeden - vibraci.

(omlouvám se mnoha čtenářům za OT příspěvek, je určen těm, kteří ví, co mají sledovat).

210178

22.01.2010 00:08

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

janko 85.?.?.?

Jarmilko, ono se to řídí skoro všechno samo. Zrovna jako vy nebo já.
každá hmota, vybavená nějakou vlastností či schopností, se může a umí "skamarádit" s jinou hmotou. A myšlenky to umí taky. Myšlenka je vlastně výsledek nějakého rozhodovacího procesu.
Jakmile si uspořádáte, který jev je silnější a který slabší - a že třeba dva nebo více slabších přemůže některé silnější - tak toho boha potřebovat nebudete.
Ve vesmíru všechno funguje podle zákona akce a reakce. A jestli tomu říkáme "karma" nebo jinak - to je už o slovnících - a naší schopnosti jim rozumět. A porozumět svým reakcím, sledovat zpětně, co nám leze "z hlavy".
Bohužel žijete také v iluzi existence "šéfů". Je těžké přijmout osobní odpovědnost za víc lidí - tak to příroda vyřešila "množinami", které jsou provázány čtyřmi směry (odtud tvar kříže), navíc i v protisměrech těch ramen kříže, takže i "osmisměrně" (v součtu "ke středu kříže"), což je celkem 12 směrů.
Ale nebudu vás unavovat, beztak to považujete za plácání - jako každý, kdo nerozumí další řeči čísel.

Míru svojí svobodné vůle si můžete řídit s rostoucí moudrostí. Z vašich slov to teda je "nic moc"...

210186

23.01.2010 16:33

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Toro, jistě víte, že když někdo vystuduje například hudbu, nebo architekturu, tak ve skladbě anebo v budově nachází jiné souuvislosti než ten, kdo takový obor nestudoval.
Reagujete prvoplánově, jak jinak. Nedovedete si představite, že VEDLE SEBE existují různé OBORY VZDĚLÁNÍ.

takže si užijte svůj lehký i těžší úsměv, nemusí být všechno jen o hierarchii, ale o specializaci.
Tou mojí je čeština z úhlu, z jakého ji málokdo sleduje.
Tak hledám další lidi. Vy to ale nebudete.

210348

23.01.2010 20:59

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Smirku, je to prosté:
1. každá pravda je originál, tudíž NENÍ PRO VŠECHNY, ale jen pro ty, kteří s ní rezonují.
2. Nejde o tajnůstkářství, ale o schopnost vnímat jiné souvislosti, třeba pro většinu lidí bláznivé, nefunkční apod. Tudíž jde o problém "přijímače", ne vysílače.
3. "Klapačka" a další výrazivo, kterým se odkopáváš svědčí o nezvládnutých emocích, s tím nic nenadělám. Každý reagujeme tak, jak umíme.
4. Jakmile víš, čím je pro člověka "čas", tak je zbytečné mluvit o tom, že někdo pospíchá anebo brzdí to, co společnost formuje. Brzdiči i tahouni jsou nutní. Tak se někam zařaď a "klapej" v tempu, které ti vyhovuje.
5. Já svou inteligenci nikde nepreferuju ani nesrážím, slova, která používám každému nabídnou, kam mě má zařadit. Udělals to i ty - se všemi následky. Některá rezonance potřebuje delší přípravu, to asi víš.

210377

23.01.2010 21:20

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

janko 85.?.?.?

Jarmilko, teda vy jste to tomu bohovi dala, je vám aspoň už líp? Já bych od něj nevzal ani husu, jestli je podle vaší nejsvětější pravdy takovej, jak ho popisujete....
...ale sama asi nejste o moc lepší, když ho v jeho nepřítomnosti takhle pomlouváte. Nebo ano?
Většina lidí soudí druhé podle sebe i slovníkem, který používají. překvapila jste mě, i když vím, že do jemné duše máte ještě kousek cesty. Berete tomu pánovi, co v boha věří, hračku nebo pomůcku, to přeci rozumná ženská nedělá - zvlášť, když vlastně neví, co to "bůh" je a jak "to" funguje......
Cykly životů se měří tím, že se tvůrci nového programu pro lidi dohodnou na novém počítání roků. Takže si nastudujte, co asi vedlo mocné tehdejšího světa k tomu, aby kvůli poznatkům předchozí doby zavedli latinu a matiku - a vytvořili ucelený manuál s postavou Ježíše, deseti pravidly žití a mnoha příběhy, které mají několik výkladových vrstev.

A nemusíte dodávat, že nic studovat nepotřebujete, to my tady na Zvědavci už víme.

210380

24.01.2010 17:26

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Tož Jenesmithsi(?):
1. Pravda je především množinová záležitost. Ty zřejmě žiješ v představě mnohých duchovně vzdělaných lidí, že je pravda jen jedna. Pokud jí míníš jediný zákon univerza (co nahoře, to dole) v jazyce vědy zákon akce a reakce - tak na té se shodneme.
A všechny další, z ní odvozené (včetně nás samých) se vytváření rezonancí, a shodné rezonace = pravdy pak ovlivňují tak velké okolí, kterým se taková pravda zabývá.
2. Každá pravda je k dispozici všem - je to záležitost vnímání, tedy "přijímače". A ne všechny přijímače jsou naladěné na stejnou rezonanci. Z toho plyne přirozeně i to, že tedy každá není pro každého. Máš-li lepší definici pravdy, sem s ní. K té, co je v úvodu dojdeš anebo nedojdeš, to není můj problém.
3. Utajování je průvodním jevem pokřiveného výkladu o "křestu". Obávám se, že i ty jsi příznivcem Stvořitele a jeho andělské družiny. Z textu to nějak vyznívá. Odpovědi ale musíme hledat ve spojení pojmového materiálu vědy i duchovna. Slovník, který užíváš vypovídá o tom, že také nehledáš v každém dobrém jevu to špatné a v každém špatném to dobré. Jen tak se dobere každý z vás k tomu, JAK funguje člověk a svět okolo něj.
4. Co je pro někoho podružné, to bývá pro jiného podstatné, proto se lidé svým zájmem a pílí (nebo leností a nezájmem) řadí do různých informačních vrstev - ve kterých do sebezapadají určité okruhy informací = pravdy. Pokud umíš definovat nějakou jedinou pravdu, která platí pro všechny a ještě jsem jí tu neuvedl - rád si ji přečtu.
5. Jakmile informaci uchopíš jako "oponenturu", tak si zbytečně řadíš své asociace do směru, který je omezující. Informace je vždy výzvou pro naší schopnost ji někam zařadit. A děláme to jen slovy a souvislostmi, které známe. když je neznáme, tak se vztekáme anebo je označíme za pitomost, popř. podružné.
...snažím se většinou o nestranný popis, ale emoce jsou ukryté v každém slově, - a přijímače rezonují na taková slova, pro která jsou pozitivně anebo negativně naladěné.

210490

24.01.2010 17:30

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Mirdo, je teda fakt, že kontext, který uvádíš teď, jsem si vyložil jinak. A nevím, jestli z tvého prvního vstupu vysvítá to, co píšeš ve druhém.
Ale mýlit se umím....

210491

24.01.2010 21:30

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Dobrá, pusťme se do toho:
1. Pro moje tvrzení o pravdě, nabídnuté všem slouží dva dobové momenty. Jedním byl čas, kdy Ježíšův tým nabídl lidem možnosti, jak žít líp, bez nemocí a nadvlády mocných. Druhým "okamžikem" s podobnými možnostmi procházíme v současnosti.
A lidé, podobně jako v minulosti si raději drží "SVOJE JISTÉ" než aby se zkusili léčit sami pohybem a vstřícností.
Takže tolik k "pravdě pro všechny".
2. Nabádáš-li k jednoduchosti výkladu, tak zkus sám jednoduše, bez opakování známých klišé, svými slovy popsat svoji verzi obecné "pravdy". Vždy se dostaneš jen k určité rezonující skupině. Abys oslovil celou populaci, musíš vymyslet zcela nový výklad dějin i budoucnosti - příběh a nástroje k němu.
Zkrátka udělej to, co udělali mudrci v Egyptě, když do hebrejštiny zakódovali spojitost mezi matematikou "skrytého součtu" a latinou. A naučili to víceméně násilím celou Evropu a dnes už celý svět.
Obávám se, že ani ty nechápeš, čím je pro dnešní populaci možnost "číst každé slovo "symetricky, kmitem od jeho středu vpravo a vlevo".
Chceš-li, přijeď a můžeme na téma myšlení a jazyky proklábosit několik dní a nocí. Nové paradigma se nerodí snadno. "Přijímače" musí dozrát, musí si sami nejdříve užít to, k čemu se svými životy dopracovali. Včetně tebe i mně.

210518

25.01.2010 07:52

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Už v první větě potvrzuješ to, čemu se bráníš. Tvá definice pravdy je pro dost velkou množinu lidí právě tím klišé. Nechápeš, že když je celá populace násilím mocných vychýlená na stranu zla, tak ti prvoplánoví myslitelé považují protipól v dobru za jedinou spásu.
Nechápete asi, že dobro a zlo v duchovní i materiální rovině je čtyřcestný dynamický systém VZÁJEMNÉ ROVNOVÁHY.
A vyvážit se musí všechny čtyři složky, třeba tím, že konečně začnete hledat to dobré v tom zlém - a to zlé v tom dobrém. Monádu snad znáš, nemá smysl tohle rozvádět.
Jenže máte voldemorty přes rudé brejle, místo abyste se učili chápat jejich strategii a také umět předvídat několik tahů dopředu jako oni. A líp než oni.

Sice tu míváš užitečné vstupy, ale v přímém kontaktu asi vidíš, kde děláš chybu.
Já také asi dělám chyby, od toho jsou tu ostatní, aby na ně upozornili. A já se budu bránit.
Takhle to funguje, "válka" slov probíhá od počátku světa, bolí to jen uvnitř člověka. A tuhle bolest nedostatečné argumentace je třeba vydržet _ anebo se začít učit.
Hloupý žák se naučí definici, moudrý žák dovede vytvořit otázku, proč definice nezohledňuje prvek nebo skupinu, na kterou se v definici "zapomnělo". Žáci musí být vždycky moudřejší než učitel, to je princip vývoje, proti kterému je namířené úsilí mocných.
Vrstvy inteligence jsou v každé hmotě i v každém společenském systému nezbytné. Tečka.
Proč by jinak byl třeba ve vajíčku oddělený žloudek od bílku a vše "opevněné" skořápkou. I kuře má svůj "program" dělený.

Učit se můžeme jen od mocných, moc je esencí informačního zázemí, které často nesouvisí s délkou jednotlivých životů. proto velké programy pro lidstvo mají i svůj způsob počítání roků.

Události na Haiti jsou podle mě důvodem, proč se možná někdy v budoucnosti toto datum může stát mezníkem nového, na čase nezávislého letopočtu. Jedním ze dvou mezníků, vytyčujících přechodné období. Podobně jako jím bylo období 1991 - 2002, období končící růstové struktury, poplatné nástroji, který zatím stále určuje modelování budoucnosti - matematiky.
..musím do práce, tak snad zas někdy...

210564

25.01.2010 18:36

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

janko 85.?.?.?

Vidím, že se nedohodneme. Ty sice můžeš být kdekoliv "za", ale nemáš nástroje, jak toto "za" přiblížit dalším lidem. Pouze omíláš fráze duchovní hantýrky a obecně uznávané pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou.
Až pochopíš, že hmota bez ducha a duch bez hmoty je naprd - tak pochopíš, že příroda i to naše ego udělala kvůli nějaké potřebné přestavbě.
Nebaví mě něco vysvětlovat lidem, kteří vědí všechno pouze z jedné strany, u tebe strany duchovní. Z polarit se skládá celek. Bez znalosti polarit nový ani starý celek nesložíš.
A nástrojem přeměny je znalost obsahu nejen u číslic coby vzestupné řady. A písmen v podobě slov.
Musíš se někdy dostat až k významu každého písmene. písmena jsou atomy, ze kterých je vytvořený tenhle svět.

A jestli ti moje vyjadřování připadá pseudovědecké či podobně neúplné - tak nereaguj.
howgh.

210602

26.01.2010 12:19

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

RE: Článek jen ukazuje na momentální stav

janko 85.?.?.?

...dohodou.
Svět nekončí vrstvami naší atmosféry.
Jen si musíme "vyžrat", co jsme si sami lhostejností k "pomalému vaření žáby" nadrobili.

210657

26.01.2010 12:44

Globální trendy a Česká republika

RE: Reakce

janko 85.?.?.?

,,ano Montážníku, a situace jde ještě dál. Až k těm, co si tisknou peníze a vytváří ceníky komodit. A jimi modelují ekonomiky států, samozřejmě tak, aby také spadly do dluhů.
Vytvořit objem toho, co "si umíme udělat sami" je třeba vztáhnout na regiony, od rodiny až k národu či státu.
A to, co jiní umí lépe, to od nich koupit za to, co zas my umíme lépe. Udělat i prodat.
Termín "modrá lůza" se mi moc líbí. Kdo má prachy, může vymýšlet ve svém volném čase další kulišárny, jak zaměstnat ty ostatní, aby oni neměli volný čas k prohlédnutí těch kulišáren.
Modrá barva je i barvou naší inteligence, uchovávané v barvě vody a oblohy. Bohužel se našla dost silná skupina těch, kdo svou inteligenci používají jen pro sebe. A od dob "zlatého telete" tu šéfují svá telata (nás) pro růst svého zlata.

210661

26.01.2010 13:44

Globální trendy a Česká republika

RE: Zkusim se na to podivat z jineho pohledu

janko 85.?.?.?

pane mkadleci, tak to řešte. protože tam je jádro pudla. Zjistit, jestli si nesou lidi na Haity následky za své předchozí chyby (nezájem o věci veřejné a z toho pramenící střídání stále větších hajzlů v řídících funkcích) - anebo jestli jde o "pomstu přírody", která následně vyžaduje solidaritu zemí, které jsou v lepší situaci.
Vaše otázka a odpověď přesně vystihuje povahu většiny našeho (i jiného) národa - "mělo by se".

Znalost kontextu je východiskem pro osobní aktivitu, nezájem o kontrolu těch, komu dávám svou důvěru, je příčinou toho, jakou máme vládu i my.

Kdyby spadly po zemětřesení i tři čtvrtiny Prahy se sídly našich "orkánů" , jak by to tu vypadalo? Většina vládců by odjela na svá sídla tam, kde "je klid"? Anebo by se všichni strhli v pomoci dát vše zas do pořádku?
Tady si zkuste odpovědět. Řešte.

210664

26.01.2010 13:55

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

janko 85.?.?.?

ixmane ty jsi asi dost nechápavej. Netušíš, že ještě existují lidi, kteří znají slovo důvěra - a chtějí jej opět dostat do běžné praxe.
Chytráci jako ty, ti si z nahrávek pak sestaví třeba i vyděračské náhrávky - aby měli vždy své výhody jisté. Pojištěné.

Možná v příštím životě budeš mít příležitost si vychutnat, v čem ses v tomto životě spletl. Ale ty určitě na žvásty o reinkarnaci nevěříš, já si je určitě také vymýšlím.
Anebo si 10x ověříš, co je na tom pravdy.....

210667

26.01.2010 14:06

Globální trendy a Česká republika

RE: Podivná charita

janko 85.?.?.?

..opět chybka ixmane, 20 tisíc hrubého + daně státu = cca kolik???

mně stačilo, když jsem po založení Obecně prospěšné společnosti KARAO na účet vložil 1000 Kč - a po několika měsících, kdy se účet NEPOHNUL, tak banka žádala peníze, že už ty moje spotřebovala na poslání 1 papíru měsíčně o "stavu účtu". Ten beztak dělal už dávno zaplacený automat.
Tomu se ale u nás říká podnikání.

Ale firma, která podniká s režií 10%, ta zaslouží pochvalu, pokud těch 10% jsou živí lidé. A také záleží, co píšou do režie a co do "výrobních" nákladů - ale to snad až jindy....

210670

26.01.2010 14:50

Globální trendy a Česká republika

RE: Zkusim se na to podivat z jineho pohledu

janko 85.?.?.?

..jo, sbírat informace a najít v nich fakta je stále horší. Viz článek
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4226-militarizace-pod-rouskou-pomoci-jde-o-humanitarni-operaci-nebo-invazi-2/ , který je ale na placeném serveru. (Na mail vám jej mohu poslat).

Jakmile si pokládáme otázku "Komu tohle či ono prospěje?" vedou nitky vždycky k těm, co tahají za nitky. A ty jsou dvojího druhu, nitky v podobě manipulace skrze peníze - ty používají mocní ze Země.
A jsou i "nitky", které jsou přístupné pouze v jiných frekvencích lidského vědomí - tam je rozhodujícím prvkem důvěra. Důvěra, opřená o součtové nástroje lidského poznání - o výsledky vědy a vhledu filmových tvůrců, kupodivu....
Filmy Matrix, Pán Prstenů, seriál Haryfotrů a dnes Avatar - jsou dobovou stavovou informací o naší pozici mezi vyspělejšími civilizacemi. Ale kterou "vrstvu informace" si z filmů kdo odnese - to záleží hlavně na tom, čím takový divák sám žije - otvírají se mu další a další souvislosti. Anebo shlédne "bezva počítačovou 3D fikci" a jde na pivo nebo do postele.

210677

26.01.2010 14:54

Globální trendy a Česká republika

RE: Zkusim se na to podivat z jineho pohledu

janko 85.?.?.?

jen úryvek ze zprávy na Matrixu:

Závěrečné poznámky
Haiti je země pod vojenskou okupací, která byla podnícena Spojenými Státy převratem, ke kterému došlo v únoru roku 2004. Vstup několika desítek tisíc amerických vojáků může z hlediska jejich dlouhodobé přítomnosti působit spíše kontraproduktivně, pokud jejich skrytým zájmem bude společně s činností místní domobrany uvrhnout tuto zemi do nového sociálního chaosu. Zda tomu tak skutečně bude či nikoliv ukáže budoucnost.
Tyto zahraniční síly vstoupily do země, aby oficiálně posílily „MINUSTAH“ (mírové síly) a haitskou policii (vybudovanou na bývalých „Tonton Macoute“), která je od roku 2004 odpovědná za válečné zločiny proti haitskému lidu včetně nevybíravého zabíjení zahraničních civilistů. S největší pravděpodobností dojde ke koordinaci velení struktur „SOUTHCOM“ a „MINUSTAH“. Haitský lid vykazuje vysoký stupeň vzájemné solidarity, odvahy a společenské angažovanosti.
Rabování a podobné aktivity, které cíleným způsobem prezentují některá ovládaná média, jsou ve skutečnosti výjimečným jevem. To samé platí i o ryze humanitárních záchranných týmech z celého světa a mírových organizací, které se usilují pomáhat přímo v terénu. Je potřeba si uvědomit, že žádný skutečný rozvoj, nebo obnova země nemůže dost dobře fungovat pod cizí vojenskou okupací.

210678

26.01.2010 16:47

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

janko 85.?.?.?

Ixmane, z tvé reakce je zřejmé, že přizpůsobení pro tebe znamená oplácet stejné podobným, byť v mezích svého rozhledu a moci.
Jakmile se ale dopustíš přemýšlení, tak zjistíš, že příroda nemá důvod zamítat "přeměny podobností" - což je jiný název pro reinkarnaci.
A tvarují nás přesně ty síly, o kterých ještě nevíš, protože se pohybuješ svým myšlením jen v oblasti jevů a projevů hmoty.
V informačních polích je vše stejné jako tady, jen "v opačném gardu". Tam se formuje z tvých dobrých i špatných činů projekt pro vlastnosti dítěte (tzv. osud), které se někomu narodí v době, kdy se najdou vhodní rodiče pro takové dítě. Je to složitější proces, který míchá hmotné geny s "informačními balíčky" vlastností a schopností.
Jestli ti hlava funguje, tak asi víš, že pro některé vlastnosti nebo i defekty věda nemá genetické vysvětlení. Já ano.
A blíží se doba, kdy o moje informace bude zájem.

210687

26.01.2010 18:27

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

janko 85.?.?.?

Je faktem, že pro většinovou populaci to, co píšete o kapitalizmu, platí.
také platí, že se ten systém postupně mění a platí, že musí zůstat na Zemi lidi, kteří jej budou obhajovat. Nemám s tím problém.

Mějte se jak umíte, nic jiného vám také nezbývá.

210699

26.01.2010 22:57

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

janko 85.?.?.?

víš ixmane, že ta poslední kapka, kdy přeteče pohár, funguje i obráceně? Že opakování "učiva" po mnoha pokusech vždy vede k cíli?
Že třeba i věda vždy vymyslí nějakou hypotézu - a tak dlouho vyrábějí přístroje, které ji mají potvrdit - až se jim to povede. Vždy to tak bylo a bude.
Lidské myšlení je tak zkonstruované, ale to asi nevíš, že?

Že se pro řešení některých obtížnějších úkolů musí vystřídat mnoho generací, to možná tušíš, ale spíš ne. projekt univerzální spravedlnosti trápí lidstvo už dlouho. A řešení je na dosah.
Buchovo mlýny se už začaly točit.

210719

26.01.2010 23:28

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

janko 85.?.?.?

...a víte ixmane, že to, co vám lidé přisuzují, tak většinou odpovídá i vašim vlastnostem? To platí samozřejmě i o druhých, těší mě, že mě srovnáváte s Bertíkem. Ale svou neomylnost jsem nikde nepropagoval, mýlit se umím.
A že můžete vědět za čas to, co já - to je také zřejmé. Ale chce to trochu jiný přístup. Trochu důvěry a vlastností, které přisuzujete mně.

210720

27.01.2010 14:22

Globální trendy a Česká republika

RE: Vzkaz editora

janko 85.?.?.?

..stvořitelovi se to povedlo, podmínkou věčnosti je totiž schopnost vytvořit chybu a následně ji zařadit nebo eliminovat. Z chyb se pak vytváří polaritní systém v opačném směru. Oba spolu vytváří nekonečné variace a kombinace hmotných a nehmotných informací - podle ustálených, opakováním zpevněných pohybů.
A tyhle dva systémy máme i ve svém těle. Druhotný mozek v podobě "končetiny na krku" je řízen "soustavou rozhodovacích nástrojů ve vývojově starší "dutině těla".
Aura a potrava pak zajišťují postupný příjem už známých informací z blízkého i vzdáleného prostoru.Hlava (ego) řídí to naše maso, srdce a další vnitřní orgány pak zpracovávjí ve spolupráci s aurou informace tak, aby vždy měly převahu ty vzdálené, dříve známé jako "duše člověka".
Podmínkou pro chápání koloběhu informací v prostoru je fakt, že informace nenosíme v hlavě, ale jsou uložené tam, kam je posíláme "rychlostí světla" - tedy do "tmy" vesmíru.
"Procesor" ve starších i mladších částech mozku si pro ně jen sahá.
Kdo se naučil jako první "lítat" bez mechanických pomůcek, ten je dalším zástupcem emergentní (vložené) hladiny poznání skutečných schopností člověka.
Je to nastavené na nejslabší článek lidstva, ten určuje smysl a pevnost systému, který jsme jako spolustvořitelé tady na Zemi budovali spoustu miliónů "let". A nejslabšími jsou ti, kdo zatím nevědí, jak ty naše soustavy "mozků" (rozhodovacích systémů) pracují.

210774

27.01.2010 18:49

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

RE: Táži se vás

janko 85.?.?.?

novociáne, potíž je v tom, že se nezajímáš o ty, co řídí v Americe její zahraniční politiku a proč ukolébávají vypůjčeným blahobytem lidi ve své zemi.
Takže odpovědí je: prostuduj si, proč se do Ameriky dostal Kolumbus, jak a proč se tam dostal anglický kapitál, jak se vůbec stalo, že anglický kapitál je od doby Napoleonovy porážky v rukou několika židovských rodin - a jak tyto rodiny skrze své služebníky (prezidenty) řídí svět financí - původní program pro vytvoření celistvého světa. Ten program pro náš letopočet byl vytvořený zřejmě už v Egyptě - a v této době dobíhá jeho agonie, poslední vzepětí.
Cílem všech je přestavba finančního systému a počátek této operace je ve způsobu, jak eliminovat tzv. "státní dluhy", vytvořené rotací "zpětného úroku". Ten vytvořil virtuální hodnotu dluhu, kterému byly donuceny státy uvěřit díky vazbě dolaru na komodity, které udržují směnu peněz za práci - zdroje energie v podobě ropy a potravin.

210797

28.01.2010 15:57

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

Emile, vy/vole/ný pomocníku, asi jste si nevšiml, že se sice ohrada zvětšila, že je neviditelná a že viditelný úklid povrchu je pro vás tím vším, pro co jste se narodil.
Jindrovi ještě není čtyřicet a na rozdíl od vás nemá tak dlouhý nos, který vám brání vidět věci a jevy v souvislostech.
A pokud se budeme dál bavit o věku a o "myslím to s vámi dobře" - tak vám docela přeju to probuzení ze sna, které vás nemine.

Hodnotu pravdivosti článku doufám ocení ti, komu ještě trochu zdravého rozumu zůstalo. Bohužel mezi ně podle mého skromného a nedůležitého názoru nepatříte.
Víte, já se mohu mýlit, ještě jsem to nezapomněl.
A velmi rád si od vás přečtu podobné shrnutí vymožeností posledních 20 let. Můžete být prvním šiřitelem skutečně dobrých zpráv.
Děkuji, Jan Koňas

210863

28.01.2010 16:07

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

Baki, nevěšte hlavu, řešení existuje. Bude to sice asi stát "chvilku" hádání a rudejch xichtů, ale ta bublina splasknout musí, jen se řeší rychlost toho splasknutí. A hlavně náhradní přerozdělovací systém, postavený na udržitelnosti.
...otázkou je, jestli udržitelnosti otroctví od otrokářů - anebo udržitelnosti selského rozumu = moudrosti hospodáře.

210864

28.01.2010 16:18

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

Emile, vrstevníku (je mi 61), jak můžete zaměnit fakta a teorii? Kdy pochopíte, že nám jen uklidili ohradu a tu přenesli tu ohradu pomocí TV zpráv a eko/nomických blafů do hlav??!!

Začněte porovnávat zprávy TV a noviny s filmy (= dokumenty viděné z jiného úhlu), které jsou na www.mustwatch.cz.
Zkuste se k oběma směrům vnímání a hodnocení postavit nestranně.
Třeba to pomůže, ale moc bych na vás nesázel. Ani procházka vám asi nepomůže....

210866

28.01.2010 16:25

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

...vydrž jedinče, už se to peče. Jedinec zafunguje jen v množině podobných jedinců. Takových, kteří si své dluhy platí - a s dluhem, který si dělaly vlády nechce mít nic společného, nebyl do jejich sjednávání připuštěn....

..buchovo mlýny už začínají mlít. dělá to buch, buch, buch, bu....

zatím mocní uřezávají své poskoky, co jsou pod nimi, ale nakonec se musí posekat mezi sebou, příroda tak funguje.
A my máme dost času na to, jak vymyslet udržitelnější formu směny práce za výrobky skrze peníze nebo nějaké jiné číslicové haraburdí.

210867

28.01.2010 16:34

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

dvojčata? - opět na
www.mustwatch.cz, také potraviny GM, studená fůze, finta s Obamou a další...

...mozek na srovnávání máme každý svůj, jeho používání ale není pro každého nutností....

210869

28.01.2010 18:01

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

...a co uděláš, aby horší časy nepřišly? Pracuješ? máš dluhy? Na koho svedeš svou situaci, pokud je špatná - a na koho, pokud je dobrá?

210884

28.01.2010 21:20

Datové schránky - krok mimo?

RE: Dopis ze zdravotní pojišťovny na soud

janko 85.?.?.?

Frenky, jsi můj člověk.
Až se to tu připosere, budou potřeba schopní hackeři, kteří budou ve čtyřech vzájemných bandách hlídat všechny důležité elektronické databáze a programy.

Možná je to jen výplod mojí choré mysli, ale zkus si představit balík oběživa, který trůní za prolomením ochrany třeba databází vojáků, vnitra, nebo katastru nemovitostí, lékařskou komorou nebo rozvědkou....

...a na straně zabezpečení těch serverů by o stejný balík soutěžili dvě "nepřátelské" skupiny "hackerů" (= správců sítí a programátorů) - a na straně skutečných hackerů by obdobné dvě, tři,... skupiny (nebo jednotlivci, to je už na schopnostech)ten balík peněz dostaly, když tu ochranu prolomí.
Vtip je v tom, že na velikosti toho balíku uvnitř se bude podílet nejen firma (nebo stát), tak i ti ochránci (částí svého měsíčního platu).

Nevím, jak se dovedeš vcítit do každé z těchto čtyř "pozic", jestli je ten návrh pro tuhle komunitu průchozí. Nevím, kudy jim hlavy chodí, ale mohla by to být i dobrá zábava, placená stále rostoucím "žekpotem"....

210902

29.01.2010 09:14

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

RE: Táži se vás

janko 85.?.?.?

...ano, vidíme situaci obdobně. Příběhy, kterými poznáváme, ale i sami modelujeme historii v současnosti - ty jsou předmětem důvodů k žití. Podobně jako zkoumání vztahů mezi hmotnou a nehmotnou formou informací.
Po návratu vědomosti o cykličnosti životů, o jejich opakování s jinými "informačními balíčky" a v jiném těle - patrně dojde k příjemnému překvapení toho, co "program člověk" dovede.
Přestane do/kazovat a začne do/vádět.
Vádky neboli nedorozumění budou doufám jediným faktickým bojem - o dobově platná fakta. Nevím, kdy se slovní souboje stanou disciplínou na Olympiádě, ale je možné, že se to stane.

210936

29.01.2010 10:21

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

janko 85.?.?.?

ano, souhlasím, vaše slova potvrzují, že situace je řešitelná.
A doufám také, že naši "furianti" ve vládě pod "televizní" vrstvou připravují schůdnější systém.
Hraje se souběžně o mnoho vrstev budoucnosti, stále platí, že je dobré mít čisto před svým prahem. Jít do nesplatitelného dluhu je riziko, které odděluje dobré a špatné hospodáře.
Dnes ti, kdo řeší funkci světa pomocí "zástupných systémů", hrají s figurkami takový "čertovský mariáš", kdy se dvě skupiny světové, ale i komunální moci dohodnou na "figuře", kdo ji "uhraje".

A hraje se třeba o "svatořečení nějakého papeže", o basu pro Blaira, - a v "banku" je třeba i pan Klaus, o kterého se hraje asi dost vysoko.
To samé se hraje i na národním hřišti, ale i v komunálu, tam už jde o konkrétní zakázky a pouhé peníze.

A my tady dole sledujeme toto utkání s nejasným chvěním (asi jsme ta fluktuace vakua) a držíme si navzájem palečky, aby to "naši" neposrali.
...a kteří "naši" jsou to pro koho z nás - to asi časem vyplave. příroda už tak funguje.

PS: právě skončil brífing Klause, sejde se s náčelníkem Evropy. nevypadal, že by měl v kalhotech. Spíš "v kapsičce".
...ale možná zas jen tak kecám,..., a kecám....

210945

29.01.2010 11:43

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Jeden je 15+5 a ten druhy, 20-5,staci si vybrat

janko 85.?.?.?

A.) Kozorohu, zkuste dohlédnout na další účel kroků a skutků, které ti dva udělali, takhle jste si jen vylil bolístku - prvoplánovým viděním situace.
B.) Rozumný člověk si aspoň dovede vybrat, který z vládců mu víc vyhovuje, to jsem se z vaší reakce nedočetl. Takže platí za A.

210957

29.01.2010 18:44

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Narodne staty su minulost

janko 85.?.?.?

Rastíku, když budou všichni uvažovat jako ty, tak se toho trpkého konce dočkáte.
Centrální vláda nemusí mít strukturu pyramidovou, může mít i rotační - po jednotlivých národech.
Uvědom si prosím, že národní jazyky jsou obdobou odborných, a matematika je nástrojem/jazykem společným.
Takže výsledky jednotlivých národů mohou vždy obohatit celek.
A během např. pěti let se najde pro řídící zemi konkurent, který ji ve svých parametrech může o předsednictví připravit. Lidi nemusí být jen blbci, držící se mocí mermo nějakého majetku, o který se beztak potom musí jen starat....

210984

29.01.2010 23:15

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

RE: Táži se vás

janko 85.?.?.?

...nemohu, jsou to výplody mého přístupu k informacím. zřejmě se ukáží jako obecně platné - ale jde to pomalu na svět....
Jsem asi neschopný sestavit ucelený text v dostatečně srozumitelné formě a natolik krátký, aby jej moje lenost nepřeválcovala.

Snad vás uklidní, že pohled na fyziku v prostoru je proces, který probíhá souběžně v našich hlavách i v okolním prostoru. Jen sleduju dění a řadím události do jiného verifikačního systému. Ten se asi budou učit všichni, ale nevím kdy.
Nějak se mi dostal do hlavy další programovací jazyk pro tuto sluneční soustavu (po sanskrtu a hebrejštině), který se učím používat v souladu s tím, jak jej chápou či nechápou ostatní.
Jednoduše řečeno - jde o vrácení původního smyslu do slov, pro která jsme se naučili vnímat jejich jiný obsah/smysl.
A s vědci se hádat nebudu, sami poznají, kde je hranice jejich verifikačních systémů - a kde začíná jiná, pro lidstvo společná. V běžně užívaných pojmech, provázaných zkušeností provázaných vztahů a následků.
Budu muset některé části asi přednášet a obhajovat, když pošlete na sebe mail, dám vědět, až bude nějaké povídání.
J. Koňas

210993

29.01.2010 23:39

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Opravdu je rozdíl mezi Havlem a Klausem ?

janko 85.?.?.?

Střelče, možná je to jinak, že se teprve hledá model, jak mnoho národů propojit tak, aby jim to společné pomáhalo a to vzájemně rozdílné celek nerušilo.
A je pravda, že tenhle první pokus s Lisabonským paskvilem se moc nepovedl, vede k pyramidální stavbě.
A než se dostaneme k "buňkové", to bude chvilku trvat.
Hran buňky ve včelím plástu je myslím šest. včelky to mají už zmáknuté, na nás to čeká. Stěnami "buňky" (národního státu) může být šest společných vazeb.
Například : pravidla vzájemného zasahovánído hospodaření (přebytky nabízet, potřeby kupovat, tranzit vyměňovat...), pravidla vzájemné pomoci, (výše účelové daně, referenda o jejím využití) a pravidla společného sociálního statutu (chceš bydlet u nás, tak dodržuj naše pravidla).....,

Určitě jsou tu lidi, co by našli důležitější společné zájmy pro nehierarchickou strukturu světa.

Pravidlo je jednoduché, starej se o to, co tě zajímá, ale jsi za své vstupy i zodpovědný. Když tě nic nezajímá, táhni jinam.

A než se tohle dostane lidem do hlavy, to bude ještě chvíli trvat.

210994

30.01.2010 09:57

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Jeden je 15+5 a ten druhy, 20-5,staci si vybrat

janko 85.?.?.?

Kozorohu, asi nemá smysl vám vymlouvat vaše vidění situace, neznáte asi principy, na kterých je postavená funkce peněz, tohoto derivátu matematiky, která jej v sobě obsahuje především.
Nepochopíte virtualitu "státního dluhu" ani faktu, že vlastnictví čehokoliv představuje především potřebu starat se o to.
Když jste takový "myslivec", tak se musíte vrátit až do období, kdy se člověk učil zapisovat své pocity a potřeby pomocí slabičného písma (různého významu první a druhé slabiky, jedna pro mocné, druhá pro "písaře", nevolníky v neolitu).

Ale to je na jinou diskuzi, přeju vám, abyste si našel práci, která vás uspokojí a dovedl svým nadřízeným nabídnout zlepšení svých - a následně i jejich pracovních podmínek.
Zatím nechápete, proč to píšu, to nevadí.
Vy tu nabídku totiž musíte postavit tak, aby obě strany měly co ztratit. Zatím jen bekáte jako ovečka, melete to, co už všichni víme.
Ano, ulevil jste si, to je pozitivum aspoň pro vás. Tak ještě tu trochu inspirace tam, kam svou činností dosáhnete. Neřešte to, na co nedosáhnete.

211014

30.01.2010 10:25

Zvrácený svět

RE: Tak nějak

janko 85.?.?.?

Danielo, má ta transformace jeden háček. Nikdo si jí nevytvoří sám, vždy za to můžou podněty z okolí, většinou lidé nejblíže okolo nás.
Takže dojde vesměs ke konfliktu. A tady je kořínek transformace. Naučime se obhájit svůj názor či řešení situace takovými prostředky, které nechají toho druhého "žít", seberou mu co nejméně (?) sebeúcty, posunou jeho sebevědomí do hodnoty, snesitelné pro vás/mě/kohokoli.

A to je zkrátka těžké.
Proto tvrdím, že transformační bod je okamžik, kdy se člověk z přitakávání rozhodne k projevení svého názoru - a následně jej dovede obhájit argumenty.
Někomu argumenty vždy dojdou dřív, nemá se čím bránit. Doba komunikace, vesměs protichůdné, je pak skutečnou dobou transformační, v této době si obě strany vysvětlují (hádají se?) důvody, které je dovedly k bodu kontaktu (nebo konfliktu, nebo útoku, nebo válce..).

Všimněte si, jak použité slovo okamžitě vyvolá odpovídající emoční sílu v protisměru.
Asi bychom místo slova konflikt měli užívat slovo kontakt, nebudí tolik negativních emocí, je takt/ní.
Ale zatím se furt bojuje a bojuje. A bojuje.
A ti "třetí vzadu" se těší z toho, jak ten boj udržují, jen tím, jaká používají slova pro komunisty, demokraty, židy, vlastence= nacionalisty. Využívají sílu minulých prožitků, naše asociace.

Stačí se zamyslet, jaké slovo použiju - a použít ho s vědomím jeho emočních následků v hlavě toho, co stojí naproti (nikoliv proti mně!!)

Čeština je úžasný nástroj pro tento typ transformace, ona je esencí toho, co matematika a rotace latiny v evropských jazycích a zemích vytvořily za posledních pár set let....

Bohužel klíčovým prvkem pro aplikaci naší mateřštiny při transformaci člověka je naše dostatečná znalost "shody podmětu s přísudkem". A to mě na mnoha zdejších diskutérech vadí.
Právě tento detail gramatiky je tím, co z češtiny dělá programovací jazyk pro lidskou populaci, zatím jen na této planetě. Rozvinutější inteligence v jiných soustavách tyto jazyky už nepotřebují, navazují se na polarity v našem vědomí přímo, jsme s okolním prostorem v galaxii nedělitelně propojeni frekvencemi.

211015

30.01.2010 20:18

Zvrácený svět

RE: Tak nějak

janko 85.?.?.?

...on ten "stvořitel" totiž pracuje stejně rychle jako my, jsme jeho nedílnou součástí. Ale nebudu vám tlačit do hlavy, co že vlastně ten "stvořitel" je. Možná že máte ráda ono tajemno okolo "jeho" působení.
Já to mám zkrátka jinak - a je jen na ostatních, dky dojdou ke stejným závěrům.
Vše měníme dnes, jen to mnozí nevnímají, netuší co mají sledovat a jak ty jevy řešit.
Ale o tom byl minulý můj vstup. skutečnou podstatu pochopíte jen tehdy, když ji budete s někým sdílet, pak bude pro vás dva skutečná. A pro třetího třeba také, a dalšího...., a pak teprve asi zjistíte, že kažý musíme věřit - a tím i také mít . jinou skutečnost, ale s tím, že mnohé části té skutečnosti sdílíme s ostatními.
A ti, kdo žijí v jiné -ty buď přesvědčíte, že ta vaše je lepší - anebo je ponecháte v jejich skutečnosti.

...a proto to tu vypadá jak to vypadá. Málokdo si chce pálit prsty s tím, co vidí okolo sebe.
Vidím, že vy nic nezměníte, sama jste to napsala, takže tomu věříte.
...to je ale vaše blbost, upevňujete v sobě představu že nic nezměníte tak dlouho, že se stane skutečností.

Ano takhle se ta skutečnost dělá. Tím, co řeknu a čemu uvěřím.

211050

31.01.2010 23:02

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Jeden je 15+5 a ten druhy, 20-5,staci si vybrat

janko 85.?.?.?

no, možná víte, že k rozjetí laviny stačí něco velmi, velmi malilinkého, Takže místo bekání hledejte, co to může být - a neobhajujte svou, byť všemi přijímanou pohádku.
Snad aspoň víte, že opakováním ta "pravda" ale i lež roste. Ňouma se nikdy nebude snažit hledat řešení, raději přidá polínko na hromadu předchozích.

211123

31.01.2010 23:10

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Jeden je 15+5 a ten druhy, 20-5,staci si vybrat

janko 85.?.?.?

Baki, budete si na tu představu asi muset zvyknout.
Hypotéza přestává být hypotézou, pokud ladí s nástroji, kterými je vytvořena.
Nějak asi netušíte, proč u číslic známe jejich vzájemný význam - stupně velikosti, ale u písmen nám to nikdo neřekl. A víte proč? Anebo je to podle vás nemožné? On mobil před pár lety byl také utopíí, víte?

A já na to zkrátka přišel.
Nevím, kdy se vy budete učit "abecedu lidštiny". Je analogií k tabulce chemických prvků. Proto některé poznatky prezentuji, a hledám lidi, kteří potřebují dalším jen nepotřebují dokazovat, že nic nového nejde vymyslet.
Takže si myslete co chcete, reagovat nemusíte. spád událostí vám napoví, kdy se o významy samotných písmen začít zajímat.

211125

01.02.2010 11:24

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Letos to všechno vyleze ze zákrytů a začne mela...

janko 85.?.?.?

jo, chleba má dvě kůrky, souběžně s tím, jak budou mocipáni své úsilí stupňovat (jde jim o čas, mají ho málo, protože ho vyplýtvali stavbou byrokratického aparátu, který je ale nakonec sám zahubí).
Je to naštěstí už přírodou dáno, že každý největší informační celek se rozpadá zevnitř, od těch, kdo v něm (na samém vrcholu) včas rozeznají neúnosnost a hledají spojence dole.
Ty pak vyzdvihnou a "jedou další kolo" s novou ovcí.
Takhle asi ulovili Havla, dnes profláknutou figuru.

Všechno mají v časovém předstihu připravené. Právě díky byrokratickým aparátům = nástrojům JEJICH moci. Pan Rumpál ale patří do sorty, která tuhle taškařici pomocí zlata a peněz táhnou už od doby, kdy se z křesťanství oddělili muslimové. Tím, že odmítli systém "nepřetržitého růstu pomocí překlápění skutečnosti" (pomocí úroku a jeho zneužití).

Každou "skutečnost" vždy představovala nějaká ideologie, vpodstatě nějaké slovo, kterému byl při překlopení vždy naimplementován nový obsah, dnes už přímo opačný k původnímu slovu "demokracie".

A protože totalita, schovaná pod slovem demokracie je už zjevná nadkritické části populace, dochází ve sféře "globálního lidského podvědomí" k přestavbě pilířů, na kterých stojí společnost.
Souběžně, jak budou nuceni mocní "tlačit na pilu", tak bude růst i připravenost mnohých "dole" ke komunikaci a k vytváření alternativních modelů k žití.

Media vždy následují moc - podobně jako čin následuje myšlenku. Proto se v mediích dočkáme stále ostřejších konfrontací toho, co nefunguje - a mocí "shora" to nelze vyřešit.
A když zavřou internet, bude to pro ně jen zdlouhavější cesta k degeneraci jejich vlastního stylu myšlení. K vybydlení další planety.
A to si zas nepřejí ti, co dění na Zemi sledují z jiných soustav. Letos patrně dojde k dalším "ukázkám".

Zatím si asi málo lidí dovede propojit souvislost dvou podobných zemětřesení - jedno s velikými škodami s následným obsazením Haiti USA vojskem - a druhým, ve Venezuele, s velmi podobnými parametry "třesení", ale bez škod a tím i mediálního ruchu.
Tento druhý signál byl patrně určený oběma mocím na planetě, té západní i té na východě. Je už méně podstatné, jestli za výbuchem ve Venezuele stojí vnitřní frakce mezi mocnými, stranící udržitelné formě vývoje - anebo jde o zásah do "planetárních vztahů" z vnějšího kosmického prostoru.
Je-li "UFO nad Moskvou" holografickou projekcí - tak by mohlo být varováním pro ty na západě, aby s "hlasem božím" a zvukovými zbraněmi raději nenastoupili.

Konspirace možností bystří naše mozky - ale hlavně ukazuje potřebným (na obou stranách moci), jaké informační celky v prostoru lze myšlením propojit.

211146

01.02.2010 11:37

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Letos to všechno vyleze ze zákrytů a začne mela...

janko 85.?.?.?

Mkadleci, pokud budou všichni jako vy, tak zůstane vše, jak si mocní přejí. Proč posilujete jejich pozici podobnými "hláškami"?
Připadáte mi jako Svěrák, když prodával v nějakém filmu auto a nabízel další slevy, aby náhodou kupec auto nepřeplatil.
To vám stále nedochází, co děláte touhle "ovčí kulturou" nemohoucnosti, bezvýchodnosti atd...
Kolik lidí pozitivně oslovujete ve svém okolí? To na každého nahrnete to samé bláto jako sem? Ten fór o volbách má také tu funkci, aby se konečně někdo vzepřel.

Třeba někdo udělá server, kam se budou pod občanským jménem zapisovat ti, kdo odmítají jít volit zkorumpované strany a ty strany, co si mocní upečou bez voleb do vlády (TOPáci). Když tam bude pár milionů internetových lidí, jako na Fejsdrbně, tak si toho snad media všimnou a něco s tím udělají.

211149

01.02.2010 11:58

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Letos DOKONČENÍ

janko 85.?.?.?

hmmm, to jsou zajímavé návrhy. problém vidím v obdobě "plzeňské školy" - totiž jak zamezit, aby se s "kreditem váženosti" nešvindlovalo.
Také sledovací psíci u politiků asi nebudou připouštěni na obchodní jednání - a za tuhle floskuli se může schovat leccos.
V každém případě by ten systém kredibility občana požadoval cosi jako jeho "finanční nahotu". A tu má zatím jen berňák a jen o těch, co pod něj spadají a ne těch, co mu připravují zákony k dodržování.
Myslím, že se na "vlka" musí jít z větší šířky i hloubky. A jak na to - to postupně poznáváme z toho, co pod nimi praská. A prosakuje.....

211152

01.02.2010 15:01

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Letos DOKONČENÍ

janko 85.?.?.?

Ano Olfessi, souhlasím. mně se ten nápad líbí, jen jsem zapomněl, že jde o zakázky státu pro občany, tudíž přítomnost občana je žádoucí. Včetně jeho případné neznalosti problematiky!?. Protože on poslouží pouze k iniciaci případné diskuze odborníků,když se mu něco nebude pozdávat.
Vítám vás v týmu lidí, co něco dělají a nebojí se to prezentovat.

Ale jsem přesvědčen, že existují lidé na správných místech, kteří už připravují změny, potřebné pro odstavení tohoto nevyváženého systému distribuce moci skrze peníze.
Diskuze budou patrně dlouhé, ale nezbytné. A jen zájem lidí bude řídit, jak se co dohodne.
Politika se dělá pomocí veřejného mínění a to se "dělá" vysvětlováním nebo manipulací bez vysvětlování.
Ono řídit národní stát asi také není procházka rozkvetlým sadem...., dneska spíš zvadlým, až opadaným sadem...

211159

01.02.2010 20:24

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Letos to všechno vyleze ze zákrytů a začne mela...

janko 85.?.?.?

..díky za tip na veřejný příslib, zkusíme se s tím poprat.

211173

01.02.2010 20:32

Proč nevěřit propagandě?

dobrá rada a dobrá propaganda

janko 85.?.?.?

...jak je od sebe rozeznáte?
Podle mě jen zkušeností, do které se ale nesmím zapouzřit. Zkušenost je nutné stále testovat v nových podmínkách.
Nebo je to jinak?

211174

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 3

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,28 Kč
Libra
29,20 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
24,20 Kč
100 japonských jenů
20,85 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 381,06 Kč
1 unce stříbra
515,46 Kč
Bitcoin
403 089,46 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?