Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 136 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.09.2013 17:15

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

77.?.?.?

Při vší úctě k vašemu názoru ho bohužel nemohu přijmout. Rozdíl mezi zvířetem a člověkem, a ještě vice mezi člověkem a přírodou, je nesrovnatelný. Na tom nic nemění ani fakt, že člověk je součástí přírody. Jedině lidské bytosti mají vědomí dobrého a špatného. Mohou vyvinout vědomí Boha, uctívat Ho a sloužit Mu. To zvířata nemohou. Lidská bytost je ve skutečnosti transcendentální hmotné existenci, ale jelikož si myslí, že bude panovat hmotné přírodě,její hmotný život nemá konce a stejně jako ve snu se dostává do různých nepříznivých situací. Neboť smysly vždy přitahuje ASAT, dočasná hmotná existence.

Zákony univerza jsou zákony Boha jehož existenci materialistická věda popírá. Nicměně to nikomu nepomůže. Dokonalá civilizace je civilizací átmy=duše. Civilizovaný člověk holdující smyslovému požitku se nachází na úrovni zvířat, protože zvířata se nemohou pozvednout nad úroveň smyslové činnosti. Nad smysly stojí mysl. Civilizace mentální spekulace také není dokonalým stupněm života, protože nad myslí je inteligence a v Bhagavad-gítě se můžeme dočíst o intelektuální civilizaci. POskytuje různé pokyny pro různé druhy lidské civilizace, a to jak pro civilizaci smyslovou, mentální či intelektuální, tak pro civilizaci samotné duše. Bhagavad-gíta se především obrací k lidské inteligenci a vede člověka na cestu civilizace duše. Materialisté v její existenci nevěří a také neví, že budou za svoje jednání platit, buď v tomto a nebo v dalším životě.

V moderní civilizaci je sex středem všech činností, dominuje všude kam pohlédneme. Jeho zneužívání je organizovaná strategie. A proto taková propagace zvráceností, deviací všeho druhu. To vidíme v současné době: juvenilní justice- odebírání dětí biologickým rodičům, plán norských zákonodáců legalizovat incest, podpora Pussy Riot, propagace porna již od dětských let, podpora deviací všeho druhu. Světová civilizace se připravuje na
válku.

296679

28.09.2013 08:39

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Osobně mám problém hned s prvním odstavcem

77.?.?.?

Pane Nohejl,
máte 100% pravdu. Diskutéry si nemůže vybírat. Zde na Zvědavec přispívají nejen inteligentní lidé, ale také dost značné procento desinformátorů a slovanofobů. Zvláště ke všemu ruskému. Jejich záštiplnost a zlomyslnost je jasně čitelná mezi řádky. Avšak boží mlýny již působí. Jejich probuzení bude bolestné. Věřím, že mnozí z nich se názorově obrátí během jediné noci.

296973

28.09.2013 14:58

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Osobně mám problém hned s prvním odstavcem

77.?.?.?

Potvrzením vašeho hodnocení je napadení Jugoslávie bez mandátu RB OSN a soud s Miloševičem.

V noci z 28 na 29.6.2001 byl srbský prezident Slobodan Miloševič, nezákonně převezen do Haagu, i přes zamítavé stanovisko Srbského ústavního soudu.

Soud s Miloševičem pokračoval bez důkazného obvinění až do 12.3.2006, kdy byl Miloševič (64) nalezen ve své cele mrtev.

Za téměř 5 let nedokázali Miloševiče usvědčit z vykonstruovaných obvinění. To hovoří za vše!

296993

28.09.2013 22:41

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

77.?.?.?

Napsal jste: pokud se chudák "sovětský lid" nechal ožebračovat židem, tak to není žádný chudák, ale blb, co si to zaslouží, a to platí univerzálně.

A co takhle, kdybyste si vy pamětníku, prostudoval celou přípravu VŘSR roku 1917 v Rusku. Lid neměl žádnou moc situaci změnit. A nejlepší z Rusů byli v předstihu likvidovaní. To byste mohl vy pamětníku vědět. Na př.: Pester Lloyd napsal: Židovský car Bronstein má u sebe Číňany, kteří tvoří kordon kolem něho, aby se k němu nikdo neprobral. Chráněm tělesnou stráží několika tisíc Čínanů, vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí.
Http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2633-zkaza-slova...

A pokud se jedná o dobráka Brzezinského tak zde je výňatek z jeho studie:
PLány vlády pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebrzděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita/tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím poslední moderní techniky /mikročipů/ k ovlivnění veřejného mínění a udržení společnosti pod přísným dozorem a kontrolou.

Ruský lid má co vracet. A tomu nezabrání ani pátá kolona, která je i v současné době v Rusku značně silná.

297005

29.09.2013 09:02

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

77.?.?.?

Klídek, to množství insájdrů co na Zvědavci působí, jsou námezdní pacholci,kteří jinačí nebudou. Mají to v popisu práce.A svědčí to o tom, že mnohým Zvědavec stále pije krev.

297016

29.09.2013 10:54

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

77.?.?.?

Zapomněl jste mu poradit,nečecháku,aby se poučil z Tóry. Kam se na ni hrabe bible,a také u sandinávských poslanců,kteří chtějí legalizovat incest. Takže Tóra i skandinávští poslanci mají jasno. Nebo třeba pomocí kmenových buněk vykuchaných z ukrajinských novorozenců -super kvality-vám navrátí mladost,sexuální výkonnost a apetit. Kam se hrabou zvířata na tuto verbež.

297023

29.09.2013 15:01

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

Nadávat nám nepomůže.

77.?.?.?

Musíme se bránit. Ta spoušť přichází ze západu. U nás budou v říjnu volby. Spojme se a utvořme stranu, která bude mít ve svém politickém programu naprosté zrušení juvenilní justice.

297033

29.09.2013 17:05

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

77.?.?.?

Naposled na vás reaguju. I ukrajinský hladomor je dílem stejných zločinců v čele s Bronstejnem. Delegát z Ameriky Tompson vylíčil hlad v Rusku v listu "Evening Standardu",že v krajině,kde dlel, zmíralo denně hladem 2000 lidí. Hladoví bydlí ve skrýších podzemních. Vyhladovělé ženy vlekly se k němu po kolenou, jelikož se nemohly vysílením postavit na nohy. Tělo těchto ubožáků bylo zduřelé. Když jim sáhl rukou na tělo, zůstaly na něm stopy prstů vytlačeny. Viděl jednoho dne pět dítek v jáme mrtvých z hladu.

Celý článek včetně věty: vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí, včetně zprávy o Číňanech, patří zpravodaji Pester Lloydovi. Je to dobový popis skutečných událostí. Ukrajina by se tedy musela obrátit na zemi svobody USA. Zdroj jsem uvedl v předchozím příspěvku.

297034

30.09.2013 11:46

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

77.?.?.?

Rozdělení Československa bylo záměrné, naplánované v zahraničních centrech. Zrovna tak jako složení nových vlád v obou zemích. Polistopadové vlády byly složeny z 50% z komunistických agentů. Judr R. Sacher,první nekomunistický ministr vnitra předal kompletní svazky StB signatářům Charty 77, a podle jeho slov, neví zdali byly vráceny do archívu. Na těchto "krycích "bezpečnostních akcích spolupracoval s Havlem. Byly likvidovány svazky, které kompromitovaly chartisty. Svazky nejvýznačnějších agentů byly skartovány. Další kompromitující materiál byl ukryt do takzvaného "Fondu Z". Můžeme si býti jisti, že tyto kompromitující materiály slouží a budou sloužit k politickým účelům. Bezesporu je vlastní i tajné služby zahr. velmocí.

Při změně společenského a politického systému, řízeného ze zahraničí, mají přednost právě tito zmapovaní jednotlivci a to i ti se zločineckou minulostí. Strategie rozkladu a kontroly nově nabytých území má staletími ověřená pravidla. Jedním z nich je zasévat mezi obyvatele rozkol, vášně, nezhody a strach. Nebo vysmívání se duchovním a mravním principům, odkazům předků, jakož i dostupnosti alkoholu, drog, oplzlé a zrácené kultury jako společenské normy,aplikované i na děti. To je zločin největší který se děje v současné době. Toho všeho bychom si měli býti vědomi.

Se Slováky jsem vycházel vždy dobře. Moje osobní zkušenosti mě zachránily před velmi nebezpečným provokativním útokem tří nacionalistických Slováků. Při popíjení burčáku mě tito obstoupili a ten nejstarší, s pérečkem za kloboukem mi sděloval, že proslovy k národu psal Masarykovy Štefánik. Bylo mi hned jasné o co jde. Píšu to proto, aby si oba národy dávaly velký pozor na tyto ubohé provokatéry bez charakteru a morálky. Jsou to pouzí otroci ve službách mocných. Pokud v budoucnu dojde v Čechách a na Slovensku k revolučním akcím, nebude to žádná legrace.

297055

02.10.2013 09:13

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

77.?.?.?

Jak vidím, Hestroy, jste velký znalec. Vaše dojmy a pocity ale nestačí. Realita je zde, psaná černé na bílém: citáty z Talmudu- zdroj:
http://www.protivánek.cz/knihy/citátyztalmudu.html

Nebo třeba sousoší dvou mužů stojících na plastické mapě ČR-na kterou močí-autor David Černý. Jak by asi reagovali židé,kdyby další umělec provedl stejnou plastiku dvou nahých mužů (gojímů), stojících na mapě Izraele na kterou močí?

Nebo třeba Jordan Maxwel, který vysvětluje pravý význam slov v bibli dle židovské duchovní nauky
The Bible end Times § Prehistory

A tady: Opravdu židovsko-křesťanská civilizace?
http://abbatos.wordpress.com/2012/01/18/opravdu-zidovsko-krest..

A tady: The Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997.

Není možné do budoucna pokračovat dle starého biblického konceptu. To je světové veřejnosti v současné době již jasné. A bez hrozivých dojmů.

297180

02.10.2013 15:16

Kult vraždění a symbolický řád západního barbarismu

RE: Smrt dvojníka

77.?.?.?

Píšete že syna Kaddáfiho Saif Al-Isláma drží v zajetí hlavně proto, aby prozradil hesla tučných kont...

Za prvé. Veškerá konta Kaddáfiho v zahraničních bankách jsou vlastníkům těchto bank dobře známa. V současné době nemá Kaddáfi žádnou politickou moc, i kdyby byl živý, jak tvrdíte. Nepotřebují se ptát jeho syna. A navíc, mají pod kontrolou ropu, plyn a vodu celé Líbye.

Za druhé. Moderní způsoby výslechu nesnese nikdo. Aby unikl krutým bolestem fyzickým a psychickým, přizná se ke všemu. Kruté výslechy jsou běžné u válečných zajatců. Mnozí z nich by volili raději smrt kdyby toto rozhodnutí bylo v jejich moci. A význační vězni neumírají právě z politických důvodů. To ale neznamená, že je nemůže toto mučení zlomit.

Za třetí. Vzpomeňte si, jak jste také měla jasno při katastrofě letadla Kaczynského. Závěry polské vládní komise Jerzyho Millera, jsou nevyvratitelné a hořké pro všechny Poláky, kteří obviňovali Rusy. V závěrečné zprávě se píše, že systém výstrahy před srážkou se zemí byl seřízen a že posádka Tu-154 se dopustila velkého počtu chyb.
http://czech.ruvr.ru/_print/118085192.html

297218

03.10.2013 09:49

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

RE: Moje praxe

77.?.?.?

Až na Havla s vámi souhlasím. Kdysi mi napsal můj přítel z Astrálie. Když příde ze Západu pokyn Havlovi: Vašku vyskoč! Odpovědí je otázka: Jak vysoko? On opravdu pracoval na destrukci všeho českého s velkou láskou. Viz jeho věta ve vztahu k Benešovým dekretům: My se musíme vypořádat s minulostí, ať to stojí co to stojí. Výsledek známe.

297267

03.10.2013 17:40

Kult vraždění a symbolický řád západního barbarismu

RE: Smrt dvojníka

77.?.?.?

K bankovnictví. Sírye měla na kontě v zahraničních bankách asi 200 MLD USD a kdepek asi jsou? Pokud se jedná o Kaddáfiho, kdyby žil, je to psanec. Pro takovou osobu platí zákony vítězů. Viz Miloševič. A nároky rodiny na konta Kaddáfiho- to opravdu nevím zdali mají za dané situace na tyto peníze právo.

Co se týče katastrofy letadla Kaczynského, tomu předcházelo šetření mezinárodního týmu, které znělo stejně. To ale neuznali Poláci- zrovna jako vy, a proběhlo další kolo šetření polskou vládní komisí Jerzyho Milera -se stejným výsledkem. Jinými slovy, bylo zbytečné. A protože Rusové dobře znají Poláky a naopak, nenechali převést vrak letadla do Polska. Kdyby k tomu došlo, byli bychom svědky fantastické story, zcela zkreslené, v duchu vaší predikace.

Na př.: 9/11. A třetí budova WTC7, nezasažená letadlem, se taktéž složila téměř volným pádem do půdorysu budovy. Že příčinou tohoto pádu byl požár, tomu může věřit pouze naprostý laik. Proti stojí stovky profesionálních odborníků,přesto se oficiální verze USA o příčině pádu nemění.

Poláci stále mluví o Katyni, ale už nepřiznají, že oni sami dávno předtím,provedli horší Katyň Rusům -v době po WWI. Uvádím výňatek:
DEbakl v blízkosti Varšavy v srpnu 1920 byl nejčernější epizodou v dějinách RA. Bylo zajato 45 000-50 000 sovětských vojáků, kteří umírali v polských táborech na španělskou chřipku, tyfus,úplavici, hlad a nesnesitelné podmínky. Všude bylo plno exkrementů, protože vojáci byli příliš slabí aby došli na latríny. Nesnesitelný zápach vycházel ze střežených budov. Spali na zemi bez matrací, v nevětraných místnostech. V jednom z táborů vyvrcholila úmrtnost začátkem září, kdy během jednoho dne zemřelo na úplavici 180 vojáků. Jak vidíte, popravy se děly jiným způsobem.

Jsou zde také popsány fyzické tresty jako je bití ostnatým drátem a podobně.Velitel brestlitevského tábora řekl věžňům: Nemám právo vás zabít, ale budu vás krmit tak, že v jednom okamžiku všichni budete mrtvi. To se potvrdilo v táboře Tuchula. Podle zprávy ze dne 1.2.1922 polskému min. obrany 22 000 sovětských vojáků zemřelo pouze v tomto táboře.Zdroj:
http://dolezite.sk/Katyn-Predohra-Dv5fIS.html

297292

04.10.2013 09:48

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

77.?.?.?

Ano, vystihl jste to. Dnes nás řídí Riťmausové. Kdyby jimi nebyli, nebořili by tisíciletími ověřené a funkční odkazy předků, základy společenského systému.

297328

07.10.2013 17:40

Nikdy neříkej nikdy. "Nikdy" je tady

RE: Velmi podnětný článek,který není žádnou fikcí

77.?.?.?

Technika nezměnila to nejdůležitější, není zaměřena na jasný cíl v životě. Na lidskou duši. V současné době převládá chtíč, vláda nejnižšího stupně lidské psychiky. Příklad: V Německu vsadili člověka do vězení jen proto, že jeho dcera (deset let stará odmítla sexuální výuku k perverzi a pornografii) vynechala dvě hodiny sexuální výchovy. Čeká nás podobný osud vítězných pokrokářů ve volbách? Protiproud.cz Zdroj:
http://www.chelemendik.sk/V_Nemecku_vsadili_cloveka_do_vez..

Schválně jsem si prošel pornokanály. Zvrhlost bez zábran se rok od roku zvyšuje. Nejen incest, ale třeba i soulož s kancem a dalšími zvířaty je běžná. U těchto pokrokářů morální hodnoty nic neznamenají. Šlape po staletími vyzkoušených a fukčních odkazech našich předků. Pokud se bude vývoj společnosti ubírat stejným směrem jako doposud, tak přes všechny vymoženosti techniky- se lidská společnost vrátí na začátek.

297466

10.10.2013 10:28

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Máte se to zase popletené, jako celá vaše životní filozofie. To začínají působit neoblomné, neúplatné zákony přírody. Nikdo tomu neuteče. Lidově nazývané:"boží mlýny".

297620

10.10.2013 17:58

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Že jste oba raněni slepotou, to mě vůbec nepřekvapuje. Těm božím mlýnům, kterým se vysmíváte, neuteče ani Bush se svou rodinou na farmě v Peru, kde si koupil rozsáhlý pozemek. Přírodní zákony nejednají slepě jak se domnívájí materialističtí vědci. Zde nedávno jeden z nich napsal, že vesmírnou fyzickou inteligenci lze měřit. Možná jste slyšeli o projektu Phoenix II. Jedná se o ovládnutí lidského vědomí,manipulace s pamětí a vytváření elektronických zombie (technologie R.H.I.C Edom,Elmint aj..) Další podrobnosti a to i z oblasti parapsychologie najdete v Projektu Montauk. Tito vědci nezahálejí. Současná neutěšená situace této planety je z velké části jejich přičiněním.

Takže já o vaše probuzení neusiluji. Je to zbytečné. Na druhé straně se čas od času vyjadřuji k mentálním ubohostem, lhaní, lsti a lži, sprostotě,obhajování morálních zvráceností a násilí, k manipulaci a matení veřejnosti. Tak jako i další diskutující. Protože vaše verbální negace, které vysíláte prostřednictvím Zvědavce, je nutné negovat.

297644

10.10.2013 20:22

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Neděste se a lépe čtěte. Reagoval jsem na 297 635 a ne na vás.
Jinak, pokud máte zájem o vysvětlení o co v diskusi jde, tak zde je zdroj:
http://www.cez-okno.net/print/5715
Název článku: Projekt Montauk-jeden z mnoha satanských projektů New World Order

Přeji příjemné počtení!!!

297654

10.10.2013 22:09

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Jistě že vás to neuklidní. Proto jsem za větou příjemné počtení dal 3 vykřičníky. Je to hnus. Na s.2 z 3 je napsáno:
Vyšlo najevo, že řadu experimentů prováděli na 12-16 letých dětech a při tom v každém z experimentálních středisek spotřebovali kolem 10 000 dětí (celkem nenávratně zmizelo asi 250 000 dětí.) Mnoho z těchto dětí bylo naprogramováno a dodnes je záhadou jak, s jakým cílem a kam zmizely. Důvodem používání dětí při těchto absolutně nehumánních výzkumech bylo to, že dětské vědomí nezatížené životními zkušenostmi bylo snadno manipulovatelné a tvárné.

A a v této souvislosti dodávám, že právě pornografie působí destruktivně na dětskou psychiku a duši. Je to zločin na dětech. A co nám hlásají současní pokrokáři? Nedávno v Německu arestovali otce 10 leté školačky, která odmítla výuku perverzní pornografie a za to otce zavřeli. Pokud se EÚ nerozpadne, přijdou tyto zločinecké metody i do Česka. Západní společnost je nemocná. Tady je další perla pokrokářů:
Rusko znepokojuje myšlenka skandinávských poslanců legalizovat incest. Zdroj:http://czech.ruvr.ru/_print/121642510.html

297661

11.10.2013 09:13

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Pětko, nebudu se snižovat v oslovení vaší osoby k podpásovým ubohostem jako vy. Budiž. Poslušte si. Bylo zde a stále na Zvědavci je, dost podobných "ubohých logiků",takže nejste vyjímka.

K Projektu Montauk pouze doplňuji:Autor Admin, vytvořené 29/09/2010- 16,25. Tento článek má pokračování. Takže se laskavě obraťte se svou stížností na autora a webzin. Zdroj jsem udal.

S podobnou tématikou se též zabývá článek Bc.Martina Herzána, ze dne 4.11.2005, s názvem:
Koncentrační tábory v USA. Vyjádření Bc.Martina Herzána k aktuální problematice tajných a nelegálních věznic a internačních táborů USA ve světě.

Mimo to,zhora uvedený autor napsal též knihu s názvem: Totalitní světovláda. Copyrigth-Martin Herzán,r.2000, ISBN: 80-238-6339-8

I zde máte podobnou možnost obrátit se na tohoto autora. Nijak se neskrývá a na konci knihy udává svou adresu:
Martin Herzán
Bráfova 2
674 01 Třebíč

Tito lidé nechtějí škodit,ale naopak,se snaží najít cestu pro pokračování světové civilizace bez apokalypsy.

297682

11.10.2013 10:36

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Vaše ego je obdivuhodné. Nemáte ani základní znalosti o bibli natož o původní duchovní nauce Vedánty.

Dle Málé biblické konkordance (1953) II.vydání-Josef Štifter uvádí:
-Abrahamův příchod do Kánán r. 2137 př.Kr. V té době již 1000 let existovala ucelená duchovní literatura Vedánty.

-První kniha Mojžíšova 1850 př.Kr. Spisy Nového zákona pak vznikly v první polovině 1.století našeho letopočtu.

-První kniha Mojžíšova kteráž slove Genesis (počátek). Obsahuje stvoření světa, prvotní dějiny člověka a národa izraelského. Nejstarší kniha, dokument dějin.

To, co napsal Štifter o Genesis je holý nesmysl, který vyvrátila moderní archeologie. Udávám stručný výpis faktů:
-podmořská archeologie objevila potopené město Dváraka v Arabském moři, naproti poloostrovu Gudžarát. Popis tohoto města je ve Šrímad-Bhágavatamu a eposu Mahábhárata-v duchovních knihách starých přes pět tisíc let. Nálezy ve Dvárace- popisy artefaktů, se zcela shodují s popisy ve zhora uvedených knihách.

Dále-v Egyptě v Nag Hammádí, byly objeveny tak zvané ranně křesťanské Gnostické spisy. Tyto spisy zcela vyvracejí koncepsi bible. Dokazují, že bible byla účelově přepisována.

Gnoze znamená zření, bezprostření poznání. Gnos-texty jsou ranně křesťanské spisy, ve kterých je vize Otce jako autora prostoru, toho,ze kterého vznikly všechny prostory. Historie západní filozofie spadá do doby 600 let př.Kr. Tato filozofie se dělí na pět tradičních oborů, počínaje gnoseologií. Gnoseologie je tedy věda o poznání a gnostikové jsou její znalci a hlasatelé.

Naproti tomu, védská filozofie -Upanišády, kterých je 108, je známá v ucelené písemné formě více jak 5000 let. Než byla převedena do písemné formy existovala v ústní formě statisíce let, podobně jako duchovní nauka Vedánty. Dějiny lidsta jsou kompletně sfalšované. Pokud nebude světová válka tak se to dozvíme.

297689

11.10.2013 17:35

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Odpovědět na vaše oprávněné otázky by zabralo mnoho stran textu. To by mi pan Stwora nedovolil. Takže stručně. Bible se odchýlila od původního učení gnoze. Jan Kozák v knize Evangelium neznámého boha napsal:

Hlavní poznatek, který z četby objevených gnostických textů vyplývá, tj.provázenost a jednota celé duchovní školy-školy pěstování člověka-od Véd k buddhismu až po ranné křesťanství, a zároveň tím i vyjevení "židokřesťanství" jako její již záměrné a zrcadlové nápodoby, toto základní poznání vznikající při kontaktu s gnostickými texty z Nag Hammádi Lúdeman smetává se stolu a vymítá ho tak od očí čtenáře a jeho mysli...O jakého "Pána a Boha" se přitom v židokřesťanství jedná, pochopí právě pouze čtenář, který se seznámí s nag hamadskými texty, neboť celý sestupný vývoj od gnoze po židovskou Genezi je v tomto souboru nádherně doložen. Bude moci sledovat, jak se postupně v celé škále přejímky proměňuje na židovské stříbrné měsíční fotodesce původní gnostická úcta k člověku coby nositeli a udržovateli světla ve svůj opak-úctu k hříšníkovi a jeho žádosti- a jak místo gnostického uctívání "živoucího Ježíše",věčného Syna, životodárného "Ducha", nastupuje pozvolna stále silněji uctívání Ježíšova martýria, uctívání smrti Adama- člověka a toho údajného "našeho Pána" a "Boha",který v Tóře tolik lační po krvi.

Podobně i židovský Talmud čerpal ze Zend Avesty (Irán). V pasážích Zend Avesty kde Ahura Mazda mluví k Zoroastrovi o životě po smrti byl téměř úplně okopírován do Talmudu (Masechet Avot 86)

Stoupenci zoroastrismu mají zajištěn posmrtný život, to samé tvrdí Talmud o lidu Izraele (Masechet Eruvin 10)

Autoři Talmudu okopírovali mnohé části Venddadu a vložili je do Talmudu.

Byl a je to člověk,který pošpinil a znehodnotil původní duchovní nauku ve své touze po moci.

297703

12.10.2013 09:55

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Hlavní zásadou náboženství je řídit se dle zákonů Boha. Filozofie bez náboženství je spekulace a náboženství bez filozofie je sentimentalizmus nebo i fanatizmus.

Filozofie je disciplínou zkoumající svět jako celek, hledá skutečnou povahu věcí, snaží se řešit otázku pravého poznání a mimo jiné zkoumá principy rozumového chápání. Světová filozofie bez znalosti původní duchovní literatury Vedánty, je pouhá spekulace. Mysl může být neomezeně vybuzena, a člověk tak může předkládat nekonečné množství teorií.

Na mnohých místech védské literatury je uvedeno slovo anukírtaya, znamená držet se původního popisu a nevytvářet vlastní vymyšlený popis. Abychom získali Absolutní poznání musíme studovat a přijmout transcendentální nauku z autoritativního zdroje, v systému parampary. To je tajemství jak získat transcendentální poznání.

Mysl je hmotná, a proto poznání, které předkládají materialističtí spekulanti, není v žádném případě transcendentální a nikdy nemůže být dokonalé. Světští filozofové, kteří jsou sami o sobě nedokonalí, nesouhlasí s jinými filozofy, protože světský filozof není filozofem, dokud nepřijde se svojí vlastní teorií. Podobně nemůžeme získat Absolutní poznání od sektářů z jejich duchovní nauky.

Jinak vám děkuji za pokyn abych se snažil pochopit to, co sám píšu. Prosímvás, nezlobte se, ale vy nemáte na to někoho poučovat ve věci trancendentální duchovní nauky Vedánty. Která je pro mě autoritou. A v současnosti naslouchám na příklad těmto nejvýznamnějším světovým myslitelům, teologům a vědcům- viz knihu: Thoughts on synthesis of science and religion.

297731

12.10.2013 19:49

Homosexualita

RE: Hormonální anti-koncepce

77.?.?.?

Ano,pokud se tento experiment nezastaví,jeho konce budou hrůzné. V současné době již zasahuje i do politického vývoje. Na příklad zde:

Homosexuální profesor Putna zneuctil nás všechny.(Autor:Jiří Jaroš Nickelli. Publikováno:12.10.2013) Opisuji několik vět.
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/3354-homosexualn..

Profesor Putna je znám svou protislovanskou záští již drahně let, kterou výborně goebbelsovsky aplikuje i na současnou politiku republiky. Pan profesor ani neváhal označit všechny ty, kdož hovoří o slovanství a o přátelství s Ruskem, za novodobé "vlastizrádce". Vše pak doplňuje výkřičníkem, že prznitelky pravoslaví Pussy Riot jsou "sestry pana profesora". Samozřejmě-pokud přistoupíme na mentalitu "katolické buzny", pak je pochopitelné, že jeho sestrami jsou prznitelky chrámu a slova božího, zpívající refrén "hovno,hovno,hovno boží!

Chce se mi z tohoto vývoje opravdu blít, ale to nepomůže. Musíme se bránit.

297742

13.10.2013 11:22

Homosexualita

RE: Na morálny mor totiž neexistuje liek. /?? /

77.?.?.?

Váš návod na řešení je utopie a vy to jistě víte. Píšete, že po aplikaci vašeho návodu se výsledek rychle dostaví. Nikoli-pouze to znepříjemní život několika bezvýznamným pěšákům, zatímco protagonisté projektu zůstanou zcela nedotčeni.

Na příklad podpora té nejhrubší amorality- jakou je podpora Pussy Riot. Tam se nejednalo jenom o pouhé vytahování ptáka na veřejnosti, nýbrž o skupinovou soulož v muzeu za přítomnosti dětí, nebo podobné akce v supermaketu a nádavkem znesvěcení chrámu. Místo tvrdého odsouzení přichází od význačných osobností politického i duchovního života,pouze samá chvála. Na př.: Schwarnzenberg jako min. zahraničí ČR a také celá řada politiků anglosaského světa. Pozadu nezůstal ani homosexuální profesor Putna, který k podpoře Pussinek nádavkem vyjádřil i neskrývanou
zášť vůči všemu slovanskému.

Nebo Ordo Lumen Templi-cituji:
Mediální pozdvižení před lety způsobila i informace,že poměrně zvláštní směsice vlivných lidí náleží k nově založenému řádu. Jeho členem byl zpěvák Daniel Landa, k řádu měli blízko vysoce postavený policista a šéf protidrogové policie Jiří Komorous, poslanec a předseda sněmovního výboru Jan Vidím (ODS), ale i (což na věci bylo nejvíce podivné) katolický biskup Václav Malý.
http://www.osud.cz/ceska-republika-dal-surfuje-na vlne-svobodny..

Pak tady máme židovský Talmud. V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávání Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů:autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svoji vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "cenzurované a doplněné" verze,které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.

Já jako Slovan si nemyslím, že jsem pouze mluvící dobytek, jak tvrdí Talmud. Přesto je zcela jisté, že existuje strategie jak ze Slovanů dobytek udělat. Počátky této strategie sahají do daleké historie, a jsou zcela zřejmé zde. V roce 1838 napsal italský svobodný zednář jménem Vindice:

Nikdy nepřestávejme znemravňovat lid..udělejme vše pro to, aby se mezi lidem neřesti postupně množily a šířily. Lidé musí všemi pěti smysly nemravnosti vdechovat a pít až do úplné sytosti.
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1496-slobodomura..

297760

14.10.2013 14:49

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

77.?.?.?

Nedávno tady jeden z homosexuálu napsal větu: Bože, ochraňuj mě před těmi, kteří v tebe věří. Filozoficky patřítě k nim, takže zbohem.

297832

18.10.2013 21:09

Putinův valdajský projev

RE: Euroasijská hospodářská unie pod vedením Ruska, tak to asi myslel že?

77.?.?.?

Vy stále nevíte základní údaje o experimentu komunizmu. Z tohoto důvodu také nevíte, pod čím patronátem jsme dobrovolně povinně přejímali sovětské kulturní výdobytky. Tady, pokud máte zájem, jsou dva zdroje k pochopení.
http://tnit.fr/cs/c75.htm
http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat..

298112

30.10.2013 19:44

Demokratický požár

RE: Jednoduche

77.?.?.?

Ano,zapomnělo se na příčiny. Současná depresivní situce kterou popisujete, je důsledkem. Podrobný popis příčin je popsán v analýze 17.listopadu Miroslava Dolejšího. Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována jako zednářská lóže. Lídlující Pepíci a Mařenky, oblíbený to terč Moudrostraka, jsou pouhé oběti, jako všichni normální lidé v tomto státě. Tanečky kolem puče v ČSSD to pouze potvrzují.

298938

01.11.2013 18:04

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Ocituji část z přepisu přednášky Myron C.Fagana, amerického dramatika a redaktora "sdružených novin" včetně "The New York Globe".

Ilumináti a Nathan Rothschild na přelomu 19.a 20.století naplánovali. Nejdříve vmanévrovat celou Evropu do napoleonských válek,potom svolali kongres do Vídně,který plánovali přeměnit na "Ligu národů", která měla být krytím pro jejich jednosvětovou vládu, přesně tak,jak byla zřízena dnešní Organizace spojených národů,aby poskytla přístřeší,nedej Bůh, nastávající jednosvětové vládě. Dům Rothschildů a Jacob Schiff byli rozhodnuti dosáhnout svého cíle v roce 1914. Věděli ovšem,že jejich záměr selhal v r.1814,ale domnívali se,že to bylo jenom proto,že ruský car jejich návrh torpédoval. Proto se rozhodli,že po světové válce žádný car nebude....

Když Wilson v r.1916 vedl kampaň za své znovuzvolení,jeho hlavním argumentem bylo:"Zvolte muže,který zachrání vaše syny před válkou. Ale během této kampaně Republikánská strana Wilsona veřejně obvinila,že Wilson má již dlouho v úmyslu zatáhnout nás do války. Tvrdili, že kdyby byl poražen,svůj úmysl by provedl během zbývajích měsíců svého působení v úřadě, ale pokud bude zvolen,bude svůj úmysl odkládat až do období po volbách. V té době se americký lid díval na Wilsona jako na "dobrého člověka".Wilson byl zvolen a, podle plánu konspirátorů,vrhnul nás v roce 1917 do války.Jako záminku použil potopení Lusitanie, toto potopení bylo také připravované. Roosevelt,také jako dobrý člověk v očích americké veřejnosti, použil tu samou techniku v roce 1941,kdy použil zaranžovaný útok na Pearl Harbor na zatažení Spojených států do 2.světové války.

A teď pasáž týkající se přípravy komunismu:
V roce 1829 američtí llumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrigtové.Těm, kteří se zůčastnili, bylo řečeno,že llumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinár. hnutí, které bude známé jako "komunismus".(V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.) Bylo to tehdy,kdy vzniklo slovo "komunismus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu lluminátu. Zdroj:

http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat

299041

01.11.2013 20:06

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Na vaši slátaninu se snad nedá ani argumentovat. Nevíte vůbec nic o tom, kdo vládl v Rusku po VŘSR r.1917 a o genocidě hladem, nejen na Ukrajině ale také v Rusku, a kdo tuto šílenou genocidu organizoval.

Zednářský velmistr Žid Grigorij Aronson: Revoluce v Rusku byla dílem ruských tajných zednářských lóží,dceřiných lóží židovsko- francouzské "Lóže Velkého východu". Bronstein (Trocký) z New Yorku s pomocí židovských bankéřů přivezl do Ruska několik stovek vycvičených revolucionářů, všichni Židé, kteří obsadili všechna klíčová místa ve vládě, včetně bolševické tajné služby ČEKA. Pak začal masakr. Zpravodaj "Pester Lloydu" napsal:

Židovský car Bronstein má u sebe Číňany,kteří tvoří trojí kordon kolem něho, aby se k němu nikdo neprodral. Chráněn tělesnou stráží několika tisíc Čínanů, vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí.

Zhora uvedené je dobové zpravodajství přímých svědků, novinářů. Vše se dozvíte na:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2633-zkáza-slova..
Je to celá série článků s názvem Zkáza Slovanů, autorem je Rudolf Vrba.

299053

01.11.2013 23:13

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Nemáte pravdu. Na všech mapách,které byly zhotoveny do r.1772 a později nebyly upraveny, můžeme vidět následující obrázek (situaci). Západní část Ruska se nazývá Moskovia,nebo Moskovskaja Tartária. V této malé části Ruska vládla dynastie Romanovců. Moskevský car se až do konce 18.století nazýval vládcem Moskevské Tartárie nebo Moskevským knížetem. Zbylá část Ruska zajímající prakticky celou rozlohu Euroasie na východě a jihu od Moskevského Knížetství se tenkrát jmenovala Velká tartárie (Great Tartary/Tartária Magna) neboli Ruská říše.

Poznámka Leva-net.Následující text se zabývá jedním z "nejgrandioznějších" podvodů historie, vybájení "Zlaté Hordy", Tatarů/Mongolů kteří po celý středověk, ohrožovali Evropu. Jak se v poslední době ukazuje často,vše je opět naprosto jinak. "Investoři do historie za tímto účelem změnili i smysl slov-vtip je v tom, že původní význam slova, které v ruštině znamená dnes JHO, byl POŘÁDEK!" Touto jednoduchou "fintou" se tahem pera z pořádku obnoveného Tartary-Rusy (po rozvracení Kyjevského knížetství oddíly křižáků pozvaných knížetem Vladimírem) stane rázem "Tatarské jho (okupace". Vynalézavost se těmto investorům do historie rozhodně nedá upřít! Zdroj:

http://leva-net.webnode.cz/products/co-se-skryva-za-tatarsko-mong..

299072

02.11.2013 08:08

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Musíte -pokud chcete znát pravdu,přijmout, že dějiny lidstva neboli historie, je z velké části falešná. Cesta k pravdě vede přes samostudium.

Pokud se jedná o neplatný odkaz, tak já mám tyto stránky staženy. Nic nepodsouvám.
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2633-zkaza-slova..
,pak se u jednotlivých článků mění pouze číslo: 2667, 2690, 2715, 2749, 2813, a další.

299088

02.11.2013 10:51

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Odkaz je uveden správně. Mám jej stažený. A také jsem dodržel podmínku,že je možné tyto materiály šířit pouze beze změn a s uvedením zdroje!

299097

03.11.2013 15:32

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Já jsem ho stáhl v r.2012, tak jak jsem uvedl. Pro svou potřebu jsem ho vytiskl. Na tom vytištěném ten dodatek nemám. Myslel jsem, že je vše v pořádku. Děkuji za upozornění.

299130

05.11.2013 17:55

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Mimoto,i zkrácená verze zdroje který jsem uvedl, je funkční. Je těžké, skoro nemožné, najít společnou řeč s lidmi,jejichž výzbrojí jsou účelové- matoucí informace. Lidstvo je systematicky manipulováno a mateno, především skrze informace. O tom vypovídá biblická koncepce globalizace, která je postavena na asimetrii informací. Tedy informace pro elitu a informace pro stádo. Přitom je to právě věda, která je zneužívána. Je směšné, jak předřečník vidí staré lidi a argumentuje vědou. Mimo vámi uvedeného zdroje, též jeho příspěvky na podporu homosexuality -zde na Zvědavci.

Dnes vyšel na www.inesprávy.sk, kolonka- ZA oponou, článek:
Evropské národy v boji proti homosexualitě Autor:Vladimír Jovanovič. Je to otevřená pandořina skříňka. Problémy narůstají a bude je nutné řešit. Nebude to ani zdaleka snadné. To vše kvůli zneužívaným informacím.

299227

05.11.2013 20:41

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

77.?.?.?

Vážený pane,
intuitivně cítím,že jsme blízcí filozoficky i lidsky. Jsou to právě životní zkušenosti nesčetných generací, které doposud fungují jako protisíla proti záměrné debilizaci všeho druhu. Žijeme v přelomové,ale také ve velmi nebezpečné době. Kolo osudu této civilizace již pracuje ve prospěch kvality dobra. I tyto naše verbální disputace přispívají k vítězství této kvality. Dobří lidé v této době nemají mlčet.

Zdravím Vás a přeji Vám pevné zdraví.

299233

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 5

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 2

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
396 342,70 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?