Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, HHBB, raskolnikov.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Nejste kousavý, jste jen tak zvláštně úlisný. Nechodíte tajně v noci v pěkné uniformě před zrcadlo?
Podívejte, divize nedivize, do uniforem byli oblečeni frustrovaní nešťastníci, jimž ten patřičný střih dodal to správné sebevědomí pitomce v řadě. Divím se jen, že vám to vaše dějepisné bádání (jistě „požehnané“) tady ještě nikdo důkladněji neokomentoval. Tak bych k tomu něco přidal, snad to někdo ocení, i když jsem si to tu nepředplatil.

1/3
Shrnu sem takovou hromadnou reakci na to, co se tu již diskutovalo i pod několika předchozími články, když tedy teď čekáme ty svátky.
Stalin sice studoval v pravoslavném semináři, ale ty byly ze značné části již pod vlivem římskokatolických řádů od dob Kateřiny. Jedním ze spolužáků Stalina byl i budoucí kardinál Agagianian (nebojte se, gůglujte). Podobně si budoucí marxisty vychovávali katoličtí lektoři třeba pro jižní Ameriku. Divné to není, pokud se seznámíte blíže s názory a doktrínami některých katolických řádů. Mnoho jejich odchovanců a někdy i členů se prezentují jako ateisté. V zásadě je to jejich ideologům jedno, důležité pro ně je, aby byli lidé věřící, za čímž se skrývá důvěřiví, a také ochotni k obětem za „vyšší cíle“.
Teď jeden citát:
„Vladimíre, Hitler nemohl být tak špatný. Nemohl zabít šest milionů. Nemohlo to být více než čtyři miliony“. A „Hitler proti Židům, Hitler proti Slovanům, to znamená Hitler proti komunismu.“
Msgr. Vladimír Felzmann tvrdil, že Escrivá (svatořečený zakladatel Opus Dei) toto poznamenal v roce 1967 v Římě během přestávky v promítání na téma druhá sv. válka.

Není ani tak podstatné, zdali to Escrivá tvrdil, jako to, že tyto kauzy jistí vážení pánové vytváří, a vůbec tyto otázky vznáší. Kdekdo se pak toho snadno chytí, a je tak manipulován, aniž by domýšlel, čím se to vlastně zabývá, a jakou že cenu taková pravda má, že, pane Erwine.
Ostatně připomínáte mi jisté jméno - princ Erwin Lobkovic byl za války ambasadorem chorvatského režimu ve Vatikánu, který se také „pěkně vyznamenal“ vyhlazováním pravoslavných Srbů v oblasti. Zvláštní byla pak jeho role při organizování tajného vývozu lidí, kteří byli dále použitelní v poválečných zpravodajských službách, a kterým by mohlo být doma velmi horko za jejich „zásluhy“. Už si všímáte těch souvislostí s dneškem? Římskokatoličtí knížecí přátelé Lobkovic a Švarcenberk, německy servilní Havel a EU, Zieleniec (člověk Lobkoviců) a NATO, a také další projekt velké Říše zvané NWO. A vůbec není náhodou, že zapálený „NWO projev“ pronesl v OSN Bush, neboť jeho otec byl právě jeden z těch dále použitelných a vyvezených vatikánských služebníků.

pokr.

242360

2/3
Hitler a jeho režim byl kontrolován tajnou službou, a ta zase byla postavena a kontrolována jistými zasvěcenými příslušníky kléru. Ti se pak také postarali o to, jak bude režim zameten, kdo bude použitelný a kdo musí jít.
Poslední světová válka začala ve skutečnosti již 1914 a pokračovala celých třicet let a byla především o potrestání těch, kteří zradili projekt „božího díla“ - vybudování globálního impéria. Běžnému člověku, který se o tyto věci nezajímá a nestará, v tom dělá zmatek faktor času. Zatímco ten je pro něj podstatný, pro velké budovatele je podružný a tresty za „odpadlictví“ mohou přicházet i s prodlevou více staletí. Válkou se tu měli navzájem ztrestat různí „heretici“ a to jak protestanti, tak pravoslavní, ale také ti „nevěrní“ katolíci i včetně židů. Byla to se vším všudy druhá třicetiletá válka i se svou katolickou ligou a válečnými kříži.
A co teda to židospiknutí? Prostě skrytí chtějí být kryti tak, aby se nemuseli pracně schovávat. Je to clona těch, kteří mají zůstat ti „hodní“. Celá armáda dezinformačních agentů vypouští denně přes vydatně sponzorované informační kanály celé vědecké práce na toto téma. I celý marxismus je postaven na tomto elementu. A je to doktrína stará jako samotné křesťanství. Jim je žid na tu nevděčnou práci dobrý, a pak ho s velkým zadostiučiněním předhodí nejen jako viníka, ale i jako oběť. No proč nakonec ne, kdyby však bylo vůbec židům umožněno z matrixu zmizet. Jenže od toho se právě vedou ty záznamy o „rasovém původu“, aby to možné nebylo.

pokr.

242361

3/3
Pokud je Vatikán prolezlý spiknutými „židozednáři“, tak pak je to právě spiknutí římských křesťanů, které je vlastně velmi jednoduše nalakováno na spiknutí židů. A protože židé nemají žádnou tradici „impéria Židů“, tak spatřila světlo světa chazarská teorie, která je právě tak účinná, jak dokonale je v tom pravděpodobnost skreslená. Pokud tu teorii nemám nazvat celou jako ohlupující blábol, pak je to přinejmenším chytrá lež.
V okolí Vatikánu se pohybují jen dvě rodiny se sefardským původem, ti ale konvertovali ke křesťanství již dávno ve středověku, což bylo dobré pro budování jejich vlivu. Ostatní vlivné rodiny mají blízko ke starým římským patricijským rodinám a prakticky nic se nikde o nich nedočteme, v politice figurují minimálně a v byznysu fungují tak, že přes právní kanceláře a klíčové pozice v tajných službách ovládají správní orgány rozhodujících korporací. Ovšem tajemství moci této plutokratické vlády neviditelných spočívá v moci samotné, a tím je umění ovládat. Tato klika knížat a dóžat od středověku ovládala obchod ve středomoří a měli své bankovní a obchodní agenty prakticky po celém známém světě. I třeba anglická vlajka má svůj původ u janovského dóžete, kterému museli (a patrně musejí stále) za toto privilegium platit (viz vlajka a výlučné postavení City). Tolik zmiňovaní Rockefellerové jsou křesťané a již v 17 st. měli významné postavení mezi johanity. Podobně Rothschildové jsou velmi zvláštní židé. Obvykle mají křesťanské školy, berou si křesťanky za manželky a někteří významní byli i členy katolických řádů, tedy chodili i na mše.

Právě největší problém Římu (katolickému jihu) způsobil sever a pobaltská hanzovní města. A tady můžeme začít hledat původ ve dvojím křesťanství a rozkol mezi katolickým jihem a protestantským severem, který i přes mnohonásobné snahy o infiltrace a rozvrácení zevnitř několikrát vyvrcholil velkými válkami nejen v Evropě, ale i za Atlantikem. Dnes katolíci mají nebývalý vliv i v USA, což mohlo nastartovat jak proces ekumenizace (skrytá fáze katolizace), tak i „přestavbu“ východního bloku pod teokratickou vládou naruby. Jestli někdo ještě neví, jakou podobu má mít NWO, tak to bude něco jako „neo-socialistický mírový blok“ který vznikne demontáží toho bloku starého a sloučení s blokem transatlantickým do jedné velké Říše. Veškeré zdroje pak podlehnou správě říše, která tak snáze upevní to, o co jde. A tím je více moci v rukách mocných bez další nutnosti honby za bohatstvím a akumulací prostředků.

tak zatím...

HHBB

242364

04.09.2012 08:23

Přední ekonom: Island to udělal správně … A všichni ostatní to dělají špatně

RE: zpět k prosperitě

raskolnikov 46.?.?.?

island je vesnice s 300tis. lidmi (třemi na kilometr) a žijí z toho, co najdou... ten "model" je asi tak použitelný, jako model "vatikán"... [mrknutí jedním okem]

274311

04.09.2012 08:49

Přední ekonom: Island to udělal správně … A všichni ostatní to dělají špatně

RE: Kristo-ilumináti na Zemi

raskolnikov 46.?.?.?

na vrcholu druhořadých "žido-iluminátů" může být klidně třeba rokefeler, protože je to křesťan, ročildi můžou být taky na nějakém vrchu, ale tomu velí zase nějaký kristův slouha, protože jejich aktivity jsou vždy součástí širšího konceptu tzv. "božího díla", které nás směruje ke "království kristovu" cestou globalizace, kde již každé zbloudilé dobytče konečně spočine na místě, které mu náleží...
"kristus" je od slova "pomazaný", což zn. "naolejovaný a zasvěcený", a ten zasvěcený, ví, co nezasvěcený neví, a ten extrazasvěcený je už "osvícený", neboli "iluminovaný", proto "pomazaný-osvícený", což je "kristo-iluminát", proto nějaký jakoiluminát z judeje může být již jen odleskem skutečného zasvěcence...
tyto organizace jsou neveřejné, založené na tajemství (už od antiky) a vyzrazení čehokoliv se trestá obvykle na hrdle, to znamená, že o tom na netu nikdo nekváká, a tudíž ani ty se nic kloudnýho nedozvíš...
[smích]

274312

nic jsi se nedozvěděl, protože jsi k té informaci byl nevstřícný...

274332

04.09.2012 15:42

Asociální stát

RE: Další

raskolnikov 46.?.?.?

sice je to šlápnutí na kuří oko duanitty, ale je třeba dodat, že když stát nechrání dlužníky, tak proč má chránit věřitele...
a to se právě děje, stát vyvíjí protekci vůči institutu věřitele, což samozřejmě deformuje vztahy naprosto stejně, jako kdyby mocensky preferoval třeba blbce, lenochy a senilní starce...
nehledal bych tam nic na levici, či jiný straně (to je stejně jen rétorika), ale faktickou snahu pomocí represí buď
- vynutit si nějaký systém znevolnění obyvatel
- nebo rozložit stávající společenské vztahy
- nebo vystupňovat sociální agresi za dalším účelem
- a nebo je to jen ignorace a blbost zákonodárců, kterým je bližší košile než...

274341

12.02.2014 14:42

USA prostříhaly zahajovací ceremoniál v Soči, aby lidé nemohli vidět Rusko

RE: Zahájení bylo nechutné

46.?.?.?

nenajdeš stát, který by neměl škraloup a čím větší stát to je, tím větší škraloupy bude mít... britské impérium, ruské impérium, je to jedno, vždy bude stát na krvi, každý řád stojí na krvi mnoha, ta báječná "křesťanská civilizace" tomu říká "oběti"...
a taky zábava je o politice, tomu se nikdo nevyhne, namlouvat si, že je to jinak, je naivita, věděli to císaři ve starověku, vědí to hlavouni i dnes, a zvědavec se svým článkem neni taky výjimkou, ostatně sporotovci tam reprezentují státy, žádné nadšence a zájmové spolky jsem tam nezaznamenal...
nemusíš být ani tak studovaný, jako pozorný, kytičko [smích]

304498

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 13 773 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 3

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
27,14 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
25,28 Kč
100 japonských jenů
21,75 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,63 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 937,86 Kč
1 unce stříbra
573,30 Kč
Bitcoin
279 824,29 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?