Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 46 příspěveků, 14 různých jmén: <nic>, Jan Klorna, Jindra, Jiří Durhák, Karas_73, Kill the Dog, Kurt S., Lane, Lobo, Lorenzo, Michal Přikryl, Raději ne, Woor, Zero.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.11.2007 08:53

Žalobníček s cejchem práskače

Stavovská čest je mafiánská praktika

Woor 83.?.?.?

Nečetl jsem článek, jen úvod o tzv. stavovské cti. Totéž se dá také nazvat mafiánstvím, zásadou omerta. Nevím, zdali si budete stavovskou čest, která neshazuje kolegu, tak znamenitě pochvalovat, až vás jeden lékař očividně poškodí, ostatní s ním ale budou "držet basu". Až vám řemeslník špatně odvede práci, ale znalec, jakožto další řemeslník, mu bude zjevně nadržovat. Až vám policista rozbije hubu, ale ostatní policisté "to neviděli".

Jedna věc je snaha nepřidávat se ke zlému. Prosím, tomu rozumím. Druhé věc je ale rozlišit kdo nebo co je tím zlým, k čemu se nepřidávat. Který z udavačů, například.

148263

18.12.2007 14:57

Dětská propaganda

Dobrá recese

Lobo 83.?.?.?

Prosím vás, je to evidentně recese. A celkem dobrá.

149539

19.12.2007 10:30

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Lobo 83.?.?.?

Ale on socialistický realismus kulturou (nebo její součástí) přirozeně je, jak jinak. Velmi příznačnou součástí. Nepředstavujte si slovo "kultura" jako kladnou hodnotící nálepku, jde o modus operandi dané společnosti.

149634

19.12.2007 10:38

Dětská propaganda

RE: Jackson Pollock

Lobo 83.?.?.?

Ono to vůbec není tak těžké, říci "to je americké!". Americká kultura není nijak enigmatická, je pro ni typická přímočará snaha o vnější efekt. Například hyperrealismus je zcela charakteristický, jasně americký směr. Tedy ne úplně tím, jak je definován, ale najdete-li si na internetu pár hyperrealistických obrazů, nemusíte se na původ autora vůbec dívat.

Nakonec celý ten animovaný film z webu je výbornou ukázkou zřetelně americké kultury - ne obsahem, ale stylem.

149635

19.12.2007 14:55

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Lobo 83.?.?.?

Co je pro Evropu typické? Pro Čechy? To je dost těžko říct, ta otázka sama je dosti vágní, takže stěží můžete očekávat přesné odpovědi.

Rozdíly vyplynou z porovnávání. Pro americkou kulturu je typická přímočarost, "take it easy", nekomplikovanost, jednoduchost, snad určitá povrchnost. Málokdy vytváří mnohovrstevnaté, zašifrované struktury. Jako protiklad asi člověka napadnou severské kultury, nebo třeba Rusko. Nicméně je to velmi zjednodušující pohled. Nevyčítejte mi ho, samotná otázka takový až zle průměrující pohled vyžaduje.

Kdybyste se mne zeptal, co je typické pro českou kulturu, napadne mne heslo "být bit je zásluha". Ale jistě existuje mnoho protipříkladů. Stejně tak najdete i v americké kultuře spoustu námitek proti mému tvrzení o povrchnosti (třeba Andy Warhol, ale už ne Woody Allen).

Prostě - vy se ptáte "jací jsou lidi?". Co můžete čekat, než že vám odpoví, že mají dvě nohy. Jestli pak vytáhnete někoho s jednou nebo třemi, můžete si stěžovat jen na to, že jste se špatně ptal.

149648

09.01.2008 10:53

Trestní oznámení na Zvědavce

Nevím, jestli jste udělal dobře

Zero 83.?.?.?

Opravdu nevím, jestli jste udělal dobře, pane Stworo, když jste policii - jakkoli zdánlivě korektní - odpovídal na otázky. Doufám, že vás hned na začátku výslechu poučili, že můžete odmítnout odpovídat, pokud byste přivodil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Pravděpodobně vám to řekli (je to jejich povinnost), poslední dobou na to už nezapomínají tak často. Myslím, že jste odmítnout výpověď měl. U policie takřka vždy platí - mlčeti zlato.

150836

09.01.2008 11:30

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Chci take vyjadrit svou podporu

Zero 83.?.?.?

Kde je fyzicky umístěn server nehraje žádnou podstatnou roli. Ke spáchání trestného činu nedochází umístěním serveru, ale jeho "vysíláním". To je dostupné i zde, tudíž ke spáchání trestného činu dochází zde.

Občanství pachatele je rovněž zcela lhostejné. Zákony platí na území, na občanství nesejde.

150842

09.01.2008 14:28

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Praktické rady

Zero 83.?.?.?

"Za dané situace také nemá smysl, abyste cokoliv dalšího o případu psal: my, čtenáři, vás sice budeme litovat, ale to vám nijak nepomůže. Zato každým slovem, které napíšete, si zužujete manipulační prostor."

Naprosto nesouhlasím. Tohle přesně udělá většina lidí, jakmile na ně zaútočí státní orgány - stáhne se do sebe. Je to také přesně to, co moc chce a co jí vyhovuje. Protože mlčení izoluje napadeného od ostatních a tím jej oslabuje, jak fakticky (odtrhne se od možné účinné pomoci), tak morálně (nemá s kým by si pohovořil, cítí se vyděděncem a začíná o sobě pochybovat).

Právě naopak. Mluvte o svých potížích s lidmi, pište sem, pokud máte kam, pište i jinam. Ano, dostane se vám i nadávek a škodolibosti, s tím se nedá nic dělat. Nadávky nebolí. Ale dostane se vám také rozumných rad a snad i opravdové pomoci.

Nenechte se vmanipulovat do pocitu, že máte "tahanice s ouřady" a jste proto "kriminálník". Nic takového. Na tom, mít oplétačky s policí, není nic špatného, má je každý člověk, který se do čehokoli vážněji pustí, protože jej vždycky někdo udá. Být v konfliktu se státní mocí je odznakem podnikavosti, odvahy a průraznosti. Na to je třeba být hrdý a ne se stydět.

150863

09.01.2008 14:59

Trestní oznámení na Zvědavce

A co jste jim řekl?

Zero 83.?.?.?

Uvědomujete si, že pokud jste jim odpověděl na otázky kdo články přeložil, do je jejich autorem a kdo je dal na web, je z vás v téhle chvíli obyčejný práskač?

150868

10.01.2008 17:26

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Odchod

Zero 83.?.?.?

Zvláštní. Upřímně, já si taky myslím, že pan zdejší web je snůškou chorobných žvástů, kterým věřit může jen úplný pošuk, že pan Stwora lže, když se mu to hodí a tak všelijak podobně. Jenže pořád nevím proč je mi to tady mnohem sympatičtější než všechny ty mainstreamové a oficiální plátky kolem? Proč mi žádosti pana Stwory sice skutečně přijdou jako žebrota, ale spíš jej mám proto rád než naopak? Rozhodně jej mám raději než lidi, co jsou rovní, přímí, pravdiví, cool, nežebrají a nejraději by všechny ty chcípáky zavřeli do báně, ať tam shnijí.

Á! Už jsem na to přišel!

Já jsem totiž úplně stejná křivácká žebrota jako pan Stwora. Ich bin ein Berliner.

151031

11.01.2008 19:45

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Pár věcí na článku mě dosti zarazilo

Zero 83.?.?.?

"Policie většinou má právo do určitého měřítka si popovídat s kým chce."

Naprosto ne. Policie po vás může bez dalšího chtít jen vědět kdo jste. Kromě toho nemají právo se vás ptát ani kolik je hodin.

Policie vám může klást otázky jen ve třech případech:

za účelem podání vysvětlení
jste-li svědek
* jste-li obviněný

Vždy bez výjimky vám musí nejdříve sdělit o který ze třech případů se jedná a poskytnout vám stručné právní poučení (ocitovat zákon). Poučení sestává hlavně z informací za jakých okolností můžete odmítnou výpověď. V prvních dvou případech způsobil-li byste výpovědí nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké, ve třetím případě kdykoli. Dále byste měl vědět kdy smíte lhát - a to právě jen a pouze ve třetím případě. V prvních dvou lhát nesmíte, ovšem nemusíte si nic pamatovat.

Dále je vám policie povinna sdělit informace o věci, v níž se vede pátrání. Neexistuje ptát se vás jen tak "na něco". Tedy ano, existuje, samozřejmě, že to policie dělá, ale vy na nic podobného odpovídat nemusíte.

V zásadě platí - mlčeti zlato. Nevypovídáte-li z vlastní iniciativy (třeba chcete svědčit o autonehodě), je téměř vždy lepší nevypovídat vůbec.

151157

12.02.2008 14:50

Tak nám zabili Rona Paula

Jev je mnohem širší

Zero 83.?.?.?

To, o čem píšete, je mé téma, věc, kterou se už dlouhou dobu zabývám. V podstatě s vámi souhlasím, jen si nemyslím, že by šlo o spiknutí Systému. Jev je mnohem širší. Existuje obrovská množina jevů, skutečností a témat, která jsou sice velmi zajímavá - což uzná většina lidí - ale o nichž se nemluví. Co víc, ono se o nich vůbec nepřemýšlí. Jakoby neexistovala. Když čas od času někdo s takovým tématem přijde, nikdo ho neokřikuje, nikdo mu nic nevyčítá. Jen o pár dnů později už nikdo neví, že něco takového bylo vyřčeno.

Nemyslím si, že by šlo o záměr a už vůbec ne, že by šlo o politické spiknutí. Je sice možné, že tohoto fenoménu politikové mohou využívat, jev je však mnohem obecnější. Existuje mnoho věcí zcela mimopolitických, o nichž také nikdo vyjma izolovaných jedinců nepřemýšlí - a přitom je kdekdo ochoten přiznat, že jde o otázky navýsost zajímavé a důležité. Uzná, pokývá hlavou - a nic.

Sám nevím, co si mám o příčinách myslet.

154042

12.02.2008 19:21

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Jev je mnohem širší

Zero 83.?.?.?

Ano, to je jedna z možností.

Zdálo by se, že v šestimiliardovém lidstvu prakticky není téma, které by intenzivně nezajímalo alespoň milión lidí. Přitom to zřejmě není pravda, existují záležitosti, kterými se zabývá na celé planetě sotva několik málo desítek lidí - a přitom stále nejde o žádné krkolomnosti. Jedno z vysvětlení může být opravdu založeno na tom, že lidí, kteří se vůbec čímkoli zabývají alespoň trochu kreativněji, nejsou miliardy, ale mnohem, mnohem méně.

Což je bohužel vysvětlení z nejpesimističtějších, protože pak se s tím nic dělat nedá. Zlaté spiknutí.

154064

12.02.2008 19:37

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Myslím, že titulek je opravdu přehnaný

Zero 83.?.?.?

Jestli youtube nepočítá jen ty, kteří si prohlédli video až do konce.

154065

12.02.2008 19:46

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Jev je mnohem širší

Zero 83.?.?.?

Další možné vysvětlení spočívá ve vlivu médií. Sdělovací prostředky neslouží jen k výměně informací, vedlejším efektem takové výměny je fokusace názorů. Ořezávání okrajů spektra, komunikující lidé se soustřeďují čím dál víc jen na velmi malou množinu možných témat. Čím větší je propojenost lidí pomocí globálních komunikací, tím méně témat se vlastně probírá. Pro toto vysvětlení by svědčilo, že nejneobvyklejší témata se obvykle probírají v nejizolovanějších skupinkách nebo zůstávají jen v mozcích jednotlivců.

Ačkoli si nejsem jist, jestli nejde o vysvětlení kruhem nebo o stavění vozu před koně.

154066

24.07.2008 17:24

Vietnamci žerou psy

Pes? A co?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Co je to za řeči, nechápu proč kvílíte. Já psal jedl, a ne jednou. Je to úplně normální maso, když se dobře připraví. Na Valašsku je pes na pekáči tradiční posvícenské jídlo. Nejdřív to zkuste a pak žvaňte.

166025

25.07.2008 07:48

Vietnamci žerou psy

RE: Souhlasím s autorem článku

Michal Přikryl 83.?.?.?

Prosím vás, jací paraziti, proč se psi tak často nejedí vyplývá z ekonomie jejich chovu. Prase sežere restlinné odpadky, kráva trávu, ale pes žere maso, což je o hodně dražší. Kuře roste dva měsíce, prase rok, ale pes odhadem dva. Navíc psí maso poněkud čpí.

Chovat psy na maso prostě není výhodné a tak se pes klepne jen když se náhodou přimotá, to je celé.

Kdyby vietnamci a číňani měli v těch svých obchůdcích pochoutky ze psů, to byste se ještě oblizoval. Pes kung-pao.

Mimochodem, že nebyla řeč i o kočkách?

166076

25.07.2008 07:49

Vietnamci žerou psy

RE: Pes? A co?

Michal Přikryl 83.?.?.?

V literatuře o tom hezky napsal Ivan Landsmann v románu Pestré vrstvy.

Psa si taky často pekli nebo připravovali jako guláš dělníci na stavbách, když jsem tam chodíval na brigádu, jedl jsem psí guláš několikrát.

Ve Francii jedí žáby, v Číně úplně všecko, a vy budete ze svých stravovacích návyků dělat vědu. Pcha. Skoro jsem zas dostal chuť na guláš, asi zavolám kámošovi a vyrazím na Valachy.

166074

25.07.2008 07:58

Vietnamci žerou psy

RE: Pes? A co?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Není na tom vymyšleného zhola nic, však jsem tam sám byl, u kamaráda mezi Zubřem a Krhovou. To neznamená, že se to dělá ve všech rodinách, ale že v každé vesnici je taková rodina nebo dvě. Tak vy jste si třeba psa nepekli, budiž, nebo nechcete, aby se to o vás vědělo. Oni si ho pekli a říkali mi, že je to tam u nic tradice.

166073

25.07.2008 08:31

Vietnamci žerou psy

RE: O informovanosti pana autora lze s úspěchem pochybovat

Michal Přikryl 83.?.?.?

Že porušují zákony možná trápí policii, ale mne nechává naprosto klidným. Normální člověk v této zemi ráno vstane, protáhne se a už porušil přinejmenším pět zákonů. Stejně jako je mi šumafuk, že prodávají trička Abibas, ať si je to nezákoné, je mi úplně jedno, že jdou po psech.

Kdyby byli ti lidi z útulku rozumní, tak se s nimi domluví a odprodají jim ty psy, které po uplynutí lhůty sami zastřelí. Ještě na tom vydělají a budou mít víc peněz na provoz.

166075

03.08.2008 15:59

O lepivých melodiích

Děláte si legraci?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Vy si snad děláte legraci, přece se vám tohle nemůže doopravdy líbit. Shodou okolností zmíněné "písně" znám, pouští si je čtyřletá příbuzná, ovšem ji omlouvá věk a vyroste z toho. Ale dospělému? To je snad na syndrom presenilní demence. Když to má příbuzná pustí, zavírám se v pokoji a přemáhám dávivé pocity. A v Uhlířově písničce z Vratných lahví nevidím žádnou moudrost, ale čirý destilát absolutní stupidity, dokonalý hřebík do rakve obludně, od základu zmršenému filmu, který neměl nikdy vzniknout.

Mimochodem, "definitivně nelíbí" není česky, je to anglismus.

166723

03.08.2008 19:33

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Nic jako "objektivně špatný" nebo "objektivně dobrý" neexistuje. Vratné lahve se mi hnusí svou totální vykalkulovaností a tím, že jsou sestaveny výlučně z recyklovaných, osvědčených filmových frází. Úplně vidím Svěráka staršího, jak počítá - tomu se na divadle vždycky smějí, to tam dáme, a tady se rozpláčou, to já už za sto let svého působení taky znám, tak, a máme to v kupě. Takže se prostoduší lidé přirozeně smějí a pláčou tam, kde jim bylo předepsáno, k ničemu z toho mozek nepotřebují, tudíž jim jeho absence nebrání, aby pak tvrdili, že film je dobrý. Ve Vratných lahvích je všecko, o čem Svěrák starší z praxe zjistil, že funguje - groteska, trochu té unylé sentimentality, něco učitelské morality. A jinak nic. Je to filmový hamburger nebo vepřo-knedlo-zelo. Taky vás ničím nepřekvapí. Ani Uhlíř tím, že se zbláznil, k tomu došlo už dávno předtím.

Když jsem použil slovo "senilní", chtěl jsem vyjádřit míru mého znechucení lidmi, kteří jsou schopni se zaujetím poslouchat takové zběsilosti; ne diagnózu. Ačkoli infantilita a senilita mají v projevech mnoho společného.

166751

03.08.2008 19:39

O lepivých melodiích

RE: mal som pred par rokmi podobny zazitok

Michal Přikryl 83.?.?.?

Jistě, Horkýže Slíže jsou epochální, o tom žádná. Ovšem René, já a Rudolf není Schellinger, ten to jen zpíval. Text složil - helďme se - Uhlíř. A bylo to vždycky stejně blbé, až do doby kdy to zparodoval Čtvrtníček v České sodě.

166757

03.08.2008 19:47

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Ještě něco - já si prostě neumím představit věrohodného bojovníka za pravdu, investigativního novináře, rozbíječe systému, neúprosného odhalovatele pravdy a rozkrývače konspirací a co všecko ještě by pan Stwora rád byl, jak si notuje se sluchátky na uších "Soňa ví, Soňa ví...". Jistě, všichni jsme jen lidé, ale pro mne je takový člověk napříště už jen k smíchu.

166756

04.08.2008 08:38

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Michal Přikryl 83.?.?.?

Vy byste snad měl nadále za intelektuála, osvícence a filosofa člověka, kdybyste zjistil, že s nadšením hltá postelové historky z bulvárního tisku?

166798

04.08.2008 10:37

Otevřít si iDnes je jako ponořit se do řeky krve a násilí

Já vám to říkal!

Michal Přikryl 83.?.?.?

Vidíte! Já vám to říkal! To máte z toho Svěráka, už vás to úplně zblblo! Za chvíli bude z chlapa taky takový uslintaný unylý učitelský mudrák, plný fujtajxl laskavosti. Oni jsou zlí, ach, tak zlí, sypejte ptáčkům, nelámejte stromečků, ony cítí jako my.

Okamžitě si stáhněte (ne že to budete kupovat!!!) pár alb death metalu a za pár dnů se zas snad trochu vzpamatujete. A chlastejte trochu, člověče.

166808

05.08.2008 10:58

O lepivých melodiích

RE: (RE:) bulvární filosof

Michal Přikryl 83.?.?.?

> Vidíte snad jako paralelu bulvární tisk a písně dvojice Svěrák-Uhlíř?

Co jiného jsem tím asi mohl mínit.

> Nebo vidíte paralelu mezi hudebním a literárním nevkusem (lépe řečeno nevkusem týkajícím se žurnalistického stylu)?

Jednoznačně. I když - o jakém stylu je řeč? Mluvím o obsahu, ne o stylu.

> Pokud kladete písně Uhlíře a Svěráka na stejnou úroveň v hudební oblasti s produkcí bulvárních médií v žurnalistické (literární) oblasti, proč tak soudíte? Chci důvod, pokud možno objektivní.

Objektivní? Člověče, vy asi taky toho Uhlíře se Svěrákem žerete. Jaký objektivní důvod? Co si pod tím vůbec představujete?

Je to jednoduché, jsou lidi, kteří se svými odulými názory přesunují na druhou stranu barikády. Nebudu se paktovat s primitivem, ožralou, brand-maniakem, policajtem, a silnou nedůvěru budu mít k dospělému člověku, který hltá svěrákoviny a ještě v nich vidí - kristapána - "moudra". Co mu pak mám ještě věřit, když tvrdí takové bláboly?

Jaká česká společnost? Co to je? Nepotřebuju názor české společnosti, koneckonců žádné společnosti, docela mi stačí vidět a slyšet sám.

166951

15.09.2008 10:06

Bojuj proti rasismu. Buď rasista

RE: Steigerwald ma pravdu

Michal Přikryl 83.?.?.?

Přesně tak, nechápu, co autora článku tak rozvzteklilo. Steigerwald napsal zcela průměrný, neobjevný, nudně konformní článek, který není ke čtení, ale celá iDnes je taková, takže jim to jde dobře dohromady. Urážet snad může zdravý rozum či elementární soudnost, ale češství?

170603

15.09.2008 11:40

Bojuj proti rasismu. Buď rasista

RE: Steigerwald ma pravdu

Michal Přikryl 83.?.?.?

Ani to ne. Já jsem "členem" NO (chodím na akce) a článek pana Steigerwalda mi naprosto nevadí.

170610

27.09.2008 11:19

Falešná božstva

Sice se mi vaše rozhořčení líbí, ale...

Michal Přikryl 83.?.?.?

Sice se mi vaše rozhořčení líbí, ale... Skutečná situace bude patrně podstatně střízlivější. Paní učitelka nejspíš chce, aby děti přinesly CD s hudbou, která se jim líbí, aby si ji mohli v hodině hudební výchovy poslechnout a trochu se o ní pobavit. Třeba i nenápadně v tom směru, jak je děsně primitivní vůči vážné hudbě. Nebo aby děti poněkud znemožnila tím, až zjistí, že vlastně ani nedokážou říct, co se jim na jejich tak "kultovní" muzice zamlouvá. Nic víc v tom nebude.

A že vaše dcera za nepřinesení "dostane pětku"? Jenže to víte jen od té dcery, že? Vlastně od dcery víte dvě věty a zbytek jste si vyfabuloval. Já mám ve škole dcery dvě a v žádném případě jim na slovo nevěřím. Nemusí v tom být ani zlý úmysl, ale ony prostě nedokážou popsat situaci reálně (stejně jako většina dospělých). Jindy, když nemají domácí úkol, dostanou pětku, tak si to vztáhnou na cokoli. Věřím, že kdybyste se v klidu zeptal učitelky, jak se věci skutečně mají, zjistil byste, že nemáte proč být vzteklý.

171779

27.09.2008 11:25

Falešná božstva

Ještě k chatu

Michal Přikryl 83.?.?.?

Ještě k vaší zkušenosti s chatem - nu ano, přesně tak to je, ale co se divíte? Situace je přece naprosto symetrická. Oni se s vámi (nebo se mnou) nechtějí bavit, když zjistí, že není o čem. Stejně jako vy. Lidi nejsou žádná homogenní skupina, v níž by byl ochoten mluvit každý s každým, proboha, taková samozřejmost. Dělí se do mnoha navzájem více či méně nepřátelských skupinek, třeba podle třídy. Přece si nebudeme amlouvat, že jsme všichni kamarádi a táhneme za jeden provaz, to přece každého rozumného tvora opustilo nejpozději ve školce.

171780

27.09.2008 11:44

Falešná božstva

RE: Neni to jednoduche jit svou cestou.

Michal Přikryl 83.?.?.?

> Já jsem pro, aby se děti odmalička vedly k tomu, nebát se být se svým názorem osamoceny, ale stát si za svým.

Zní to velmi hezky, tak idealisticky. Vy asi nemáte děti, že?

Stát si za svým názorem bez ohledu na cokoli, řvát a řvát a řvát ustavičně svůj názor - nejlépe sestávající z pouhého "ne" - to je přímo definice dítěte. S tím se lidi rodí, to je nikdo učit nemusí. Výchova sestává převážně z potlačování tohoto základního pudu, z pěstování schopnosti hledat kompromisy, umět se podívat na vlastní názor i z odstupu a případně ustoupit.

Samozřejmě nemluvím o tupém systému, ubíjejícím každou osobitost, ale bezohledné vřískání vlastního názoru opravdu děti nikdo učit nemusí.

171785

11.10.2008 15:23

Island žádá Rusko o pomoc

Aby byla jasnější měřítka...

Michal Přikryl 83.?.?.?

Aby byla jasnější měřítka - Island má o málo méně obyvatel než Brno. Ano, opravdu. Řeč je o strašlivé krizi v zemi, jejíž všichni obyvatelé by se sem mohli nastěhovat a vůbec by se to nepoznalo. Takové jsou skutečné rozměry celé události.

Teď je evidentní, že krizi v Islandském bankovním systému může vyvolat i jeden opravdu zazobaný zdejší bohatec. Stačí se křivě podívat.

172802

11.10.2008 21:43

Island žádá Rusko o pomoc

RE: Aby byla jasnější měřítka...

Michal Přikryl 83.?.?.?

Jejich dolarový HDP vzniká převážně jako účetnický trik, založený na mimořádně vysokých cenách čehokoli na Islandu. Island je nejdražší evropská země vůbec, díky tomu tam každý vyrobený rohlík (špatný příklad, žádné rohlíky se tam nevyrábějí) přispěje k HDP mnohem více dolary než třeba v Čechách nebo na Ukrajině.

Nevím jak přesně to mají s bankovnictvím, ale jinak tam vyrábějí snad jen rybí konzervy. Možná se jim dařilo vést nějaké bankovní kšefty, těžko říct, ale i ty jistě budou v notně skrovných měřítcích.

172812

11.10.2008 21:45

Island žádá Rusko o pomoc

RE: Aby byla jasnější měřítka...

Michal Přikryl 83.?.?.?

Jinak - je zajímavá otázka, zda lze vůbec HDP generovat z bankovnictví. Samozřejmě, účetně lze provést cokoli, tedy i tohle, jde mi o to, jestli bankovnictvím lze vůbec vytvářet reálné hodnoty.

Snad ano, ale pochybuju, že v měřítku, v jakém se to dnes počítá.

172813

29.08.2009 09:26

Jak jsem si kupoval počítač

Dell... tím je řečeno vše

83.?.?.?

Jádro věci je skryto hned na začátku vašeho textu - "počítač renomované firmy Dell". Tím nechci říct, že by ten počítač byl nějak špatný, to určitě ne, ale se "značkami" jsou v tomto oboru pouze problémy. Uzavřená, těžko rozšiřitelná konfigurace, různé šílené padrivery a nestandardní konfigurace... Značkové počítače jsou uzavřené blackoboxy, použitelné jen tím jediným způsobem, který si vymyslel výrobce.

Já vím, ono je těžké radit někomu v Kanadě, aby si počítač poskládal z dílů, jak je to běžné tady v ČR, když neznám tamní podmínky. Tady u nás je to ale nejlepší řešení.

198927

28.09.2009 08:31

Mizí i místa na zkrácený úvazek

Díky, pane Stworo

Jiří Durhák 83.?.?.?

Dobrý den,

můj komentář není k tomuto článku, ale ke Zvědavci obecně. Chci Vám, vážený pane Stworo, ze srdce poděkovat za to, co s nemalým rizikem (jak se jasně ukazuje v poslední době) a za obtížných okolností pro nás pro všechny děláte. Chci, abyste věděl, že je mnoho lidí, kterří si vaší práce skutečně cení a vás osobně si váží a obdivují vás.

201231

29.09.2009 11:56

„Inteligentní“ kamery preventivně zabraňující zločinu budou k dispozici během několika let

"Pošetilí vědátoři"? Ale ne...

Kurt S. 83.?.?.?

"Pošetilí vědátoři" by snad skutečně věřili, reální vědci už tak moc ne. Jenže tyhle systémy nenavrhují vědci, dělají je inženýři podle pokynů svých zaměstnavatelů, což jsou firmy, kterým je absolutně fuk, jestli kamerový systém funguje nebo ne. Oni nevěří na žádné kamery, věří na peníze a věří na to, že je dobré je dostat od státu, ať už za sebevětší blbost. Což se jako víra vcelku dobře osvědčuje.

Vždyť nikomu doopravdy nejde o to, aby systém fungoval. Politikovi jde o to, aby se zalíbil - dělá cosi pro "bezpečnost", řeknou si lidé, a třeba ho zas zvolí. Lidé neumí vyhodnotit, jestli kamerový systém nějaký smysl má nebo ne. Firmy o tom samy mluvit nebudou, to by byly blbé. A inženýři rovněž ne, ze stejného důvodu.

Vždycky je nejlepší dělat na věci, která neřeší žádný skutečný problém, o které se tuší, že fungovat beztak asi nebude a hlavně u které na tom stejně nezáleží.

Je to jako biopaliva - vědci měli od začátku jasno, že to s tou řepkou do nádrží nebude tak zlaté jak pár zelených politiků říká. Ale o to přece nikdy doopravdy nešlo.

201334

Neuvidíme. To prostě udělat rozumně nepůjde nikdy, ne v případě pouličních kamer. Jsem taky z branže. Je pěkné tahat peníze z kapes státu nebo nějakých jiných pošetilých investorů za sliby zázračných systémů, ale když se nad tím zamyslíte opravdu poctivě, zřejmě si budete muset přiznat totéž.

Úspěšnost rozpoznávání obličejů v pouličních kamerách nikdy nepřekoná hranici skutečné použitelnosti a hlavně je to jen jedna ze součástek systému, který se nikdy nepovede uvést celý do chodu. Jako protiraketová obrana, nadzvuková letecká doprava, komunikace s počítačem v přirozeném jazyce, dovolená ve vesmíru a umělá inteligence. To všechno může fungovat za určitých přesně daných okolností pro speciální účely docela solidně, ale masovka a rutina z toho nebude nikdy.

Budoucnost půjde úplně jiným směrem. Ty kamerové hypersystémy jsou jako když kdysi navrhovali vést po krajině transmise do každého domu, kde by pak poháněly místní stroje.

201445

17.10.2009 09:12

Argentinská doga – víc než jen pes…

Jsem zlý člověk

Kill the Dog 83.?.?.?

Zvláštní... Při čtení podobných článků v sobě objevuji skrytý povahový rys. Nesnáším lidi, kteří se dokáží tak zaníceně věnovat psům, povídat si s nimi, řešit jejich nálady a "povahové" vlastnosti. Úplně se mi "otevírá kudla v kapse". Sám nevím proč. Divné, co?

202711

22.10.2009 22:56

Pákistán začíná stále více pociťovat nadvládu Američanů

RE: Za komunismu

Jindra 83.?.?.?

Proč sebestřednost?

203018

06.03.2010 16:35

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

Trochu chaos

Lane 83.?.?.?

"Práce strojů" samozřejmě zdaněná je. Nezdaňuje se ve skutečnosti žádná práce jako taková, už třeba proto, že ekonomie pojem "práce" v onom obecném smyslu vůbec nezná. Jakmile se výsledek práce, jakékoli, octne na trhu, je konvertován na příjem a jako takový je zdaněn. Je jedno, jestli pochází z práce lidí, strojů, zvířat nebo jen tak někdo náhod
našel na poli hroudu zlata.

214221

10.05.2010 21:22

Zesílení teroru na severním Kavkaze. Proč k tomu dochází?

Jak to jde?

Jan Klorna 83.?.?.?

Nemám otázku ke článku, ale k novému modu fungování Zvědavce. Jak vám to jde, od chvíle, kdy jste zpoplatnil obsah? Je to lepší než dřívější "sázka na Zvědavce"? Myslím, že za těch pár měsíců už víte, jestli je tohle správná cesta nebo ne.

219068

09.10.2010 13:07

Odešel člověk a kamarád

RE: TAKY MUSÍM REAGOVAT

Raději ne 83.?.?.?

Ale ne. Jen si udělejte vlastní médium s vlastní pravdou. Zvědavec, například. Pomožte jim, raději aktivitou než finančně.

Dělám podobné anti- médium, jde to na dočekávání dobře. Dosahujeme návštěvností, jaké jsme považovali před několika měsíci za naprosto nedosažitelné. Máme médium, a médium znamená vliv.

Nelíbí se vám to? DIY!

229699

01.03.2012 09:20

Ochotně a dobrovolně se vzdáváme svého soukromí

Nelegální

Karas_73 83.?.?.?

Nečetl jsem celý článek, asi do poloviny. Je to jednoduché. Provozovat soukromě kamerový systém se záznamem, na němž je možné rozlišit osoby a SPZ, a sledující veřejné prostory, je v ČR nelegální. Ano, takové systémy existují, ale jen proto, že není žalobce. Ani policie nesmí monitorovat veřejné prostory kamerami se záznamem a vysokým rozlišením.

Poté, co vaši sousedé investují velké peníze do kamer, je může potkat žaloba a docela mastná pokuta. Stačí jeden člověk, který podá oznámení.

264334

03.09.2012 15:44

Přední ekonom: Island to udělal správně … A všichni ostatní to dělají špatně

Island se nedá srovnávat s žádnou zemí

Lorenzo 83.?.?.?

Island se nedá srovnávat s žádnou zemí. Počet obyvatel Islandu je menší než Brna. HDP má Island asi jako Brno s Olomoucí dohromady nebo jako polovina jihomoravského kraje. Island je tak miniaturní, že je zcela nesrovnatelný se skutečnými státy. Zkušenosti a postupy z Islandu nejsou jinde aplikovatelné.

274281

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 13 773 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 3

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
27,14 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
25,28 Kč
100 japonských jenů
21,75 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,63 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 937,86 Kč
1 unce stříbra
573,30 Kč
Bitcoin
279 824,29 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?