Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 926 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, miku, quido2.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.04.2011 08:53

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: Lez ma kratke nohy a neb , nejdulezitejsi zionisticky document sveta.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás a zároveň bych vás chtěl upozornit na současný zajímavý vývoj v Rusku.

Dne 8.4.2011, tedy minulý pátek, uveřejnily ruské noviny konkrétně Nězavisímaja že v Akedemii diplomacie Ruské federace (MID), odvolali z funce Viktora Laptěva a to proto,že se snažil zneužít pro informační válku proti Rusku tuto akademii. Za pouhé čtyři měsíce ve funkci rektora propustil několik desítek špičkových zaměstnanců a na řadě byli další.

Profesor Viktor Panarin,který vede jedno oddělení v této akademii, se nejdříve obrátil na prezidenta Medvěděva, poté na min. zahraničí RF a další nejvlivnější postavy politického spektra, aby zabránili rozpadu, nebo lépe ovládnutí akademie lidmi, kteří pracují pro cizí mocnosti. To, že vedení akademie odvolalo rektora, musí mít tedy požehnání z nejvyšších míst. Zároveň, jak se domnívám, je to ukázkový příklad pro další instituce, jak se bránit proti vnitřnímu nepříteli.

Profesor Panarin na svém webu http://www.panarin.com tento proces o pokus ovládnutí akademie podrobně popisuje. Je tedy zřejmé, že válka je vedena více vědecky,jak řekl profesor Beddington. Od severní Afriky a Blízkého východu přes Prahu až do Moskvy. Ovšem mohu se mýlit. Jsem pouze pozorovatel. [překvapení]

241425

10.04.2011 17:38

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

81.?.?.?

Tímto odpovídám současně paní Lin a pánu Kysučanovi.

Ano, cesta z marazmu bude velmi těžká. Hezky to vyjádřil Henry Ford ve své knize Mezinárodní žid. V komentáři k Protokolům sionských mudrců napsal: "Tento spis je příliš strašnou skutečností, aby byl výmyslem, příliš pevně založen, aby byl pouhým dílem myšlenek, příliš hluboký ve své znalosti pramenů života, aby mohl spočívat na podvodu." Pokud se jedná o další body vašeho příspěvku pane Kysučan, tak je vnímám stejně.

Je tedy zcela zřejmé, že snaha o řízenou a morálně pokleslou společnost, která se snadno ovládá, má propracovanou metodiku opírající se o znalost pramenů života. Již v 19 století k tomuto procesu přistupuje celá řada vědních oborů. Přitom první behaviorální vědecké výzkumy proběhly již v roce 1882 v Anglii. Roku 1921 byl v Londýně založen Tavistokův ústav lidských vztahů, který měl za úkol zkoumat "kritický bod" člověka. Roku 1932 nacistické Německo zintenzivnilo vědecké výzkumy v oblasti neuropsychologie, parapsychologie a mnohageneračního okultizmu. Mezi Německem a Anglií existovala již tehdy výměna "pokrokových vědeckých myšlenek" a to především v oblasti eugeniky. A víme také, že tyto plány pokračují i po 2.sv.válce.

Z mnohých důkazů uvedu pouze jeden a to výňatek ze studie Zbygniewa Brzezinského, který ve ve své studii píše: Plány pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebrzděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita (tajná vláda) by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím poslední moderní techniky (mikročipů) k ovlivnění veřejného mínění a udržení společnosti pod přísným dozorem a kontrolou.

Naše obavy jsou tedy opodstatněné. A máte pravdu pane Kysučan, že přerod společenského systému je, a dále bude, nebezpečná doba. Výměna myšlenek mezi lidmi dobré vůle je tedy nutná. Tato civilizace musí najít cestu ke svému dalšímu pokračování.

241455

11.04.2011 10:03

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Paní Lin srdečně vás zdravím, avšak konstatuji, že blíže pravdě je pan Kysučan pokud se jedná o hodnocení sionistů. Je to námět velmi náročný a nelze jej popsat několika příspěvky. Opřít se ale můžeme o kvalitní studie a knihy. Především o fakta.

Vaše věta s otazníkem týkající se lichvaření: Takže-nevychovala si "početná" křesťanská společnost židy sama?

Jistě že ne. Uvedu konkrétní židovskou "svatou"nauku týkající se obchodu a lichvy. Pouze část.
-Chulin 94a:Jest zakázáno vědomě okrádati souvěrce,ale jest dovoleno okrádati goje.
-Baba Bathra 45a:Není třeba brát na Nežida ohled při obchodním jednání.
-Baba Bathra 54b:Majetek Nežida je jako poušť,a kdo přijde a přivlastní si jej, stává se tedy jeho vlastníkem.
-Baba kamma 113b:Žid nesmí svědčit proti jinému Židovi ve sporu s Nežidem.
-Potíž s židovskými obchodníky spočívá také v tom, že drží pohromadě a tajně spolu spolupracují, takže Nežid nemá v obchodní soutěži stejnou šanci. Vidíte tedy milá Lin, že Židé se vychovávají sami.

Pan Kysučan má pravdu i v tom, že řízená demoralizace přicházela vždy ze západu. Např.: Americký židovský kongres nebo organizace Židy ovládané jako Americká unie občanských práv bojovaly proti zákonům, které omezovaly šíření pornografie (Podhoretz,1995). Dopady této úchylné zábavy na společnost jsou devastující a budou přetrvávat.

Pak tady máme zneužitou vědu. Kupř.: psychoanalýza vypracovala celou řadu teorií antisemitizmu (jako duševní patologie). Viz knihu Tabu v sociálních vědách od Petra Bakaláře i jiné zdroje. Koneckonců i pan Stwora je obětí této pavědy.

Když k tomu přičteme učení profesora Pianky na snížení populace pod 500 milionů a Beddingtona na vědecky vedené války, dostáváme se k multi-kulti, viz současné problémy s cikánskou populací v ČR a s muslimskou v Anglii, Francii, Německu. Víme také, kdo tuto emigraci do Evropy podporoval a řídil.

Z těchto důvodů je nutné, aby lidé dobré vůle spolupracovali. [smích]

241491

11.04.2011 18:20

Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi

RE: Vysokostupňový židovský zednář

quido2 81.?.?.?

Havel krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeńský "Kuriér" přinesl Havlův obrázek, na němž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Takže vaše otázka: Viděl jste snad někoho z nich s jarmulkou na hlavě kývat...- je zavádějící.

241517

11.04.2011 21:13

Argentina 1.část

RE: Letecká doprava II.

quido2 81.?.?.?

Právě rozmanitost dává diskusi šťávu. A pokud se jedná o vás, ale také Arkana, příspěvky mají úroveň a nejsou bezduché. Je ale pravda, že bychom měli brát ohled na vlákno, když se diskutuje o lukách, stromech a přírodě,tak po malém odbočení je třeba,opět se vrátit k tématu. [smích]

241537

12.04.2011 10:31

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Upřímně vás zdravím a pokusím se v krátkosti reagovat na poznámku o náboženství a o vaší nejistotě.

Napsal jsem již řadu příspěvku o Vedách na Zvědavce a nebudu v tomto duchu dále pokračovat. Chci pouze zdůraznit, že Védy jsou nejstarší duchovní literaturou této planety a písemně byly zaznaménány před více jak 5000 lety. Toto datování je spolehlivě ověřené z několika zdrojů. Jedním z důkazů je písemně zaznamenané zemětřesení, které odklonilo tok mohutné řeky Sarasvatí do dnešního Indu a Gangy. Šrímad-Bhágavatam a Mahábhárata popisují detailně nejen řeku, ale také město Dváráka, které se rozprostíralo na několika ostrovech v Arabském moři. Moderní-západní vědní obory archeologie a historie považovaly do nedávna tyto údaje za mysticizmus. S příchodem moderních metod satelitního snímkování se však potvrdilo, že údaje západní vědy jsou chybné a zvětší části spekulativní.

Védy popisují vesmírnou situaci a uvádí, dokonalé astronomické výpočty, tisíce let předtím než si takové výpočty dokázali západní vědci vůbec představit. A popisují také planetární soustavy, o kterých současná astronomie nemá doposud žádné informace. Popisují také ocelová města na orbitě a čistou atomovou bombu, zvanou brahmástra, která velkým žárem zničí všechno avšak není radioaktivní. Největším bohatstvím je však jejich duchovní odkaz, který ukazuje cestu k zachování každé civilizace. Tou cestou je duchovní vývoj člověka, bez kterého nelze žádnou civilizaci zachovat. Odmítat učení Véd je proto velká hloupost.

Píšete: "Něco" je v pozadí a já si nejsem úplně jistá,co to je. To co vás zneklidňuje a tiše, avšak vytrvale se hlásí k vaší pozornosti, je vaše vlastní duše a vaše podvědomí, které je potvrzením existence duše. Duše totiž skutečně existuje, a nezáleží na tom co si myslí materialistická věda.

A dostáváme se k závěru vašeho příspěvku, kde píšete, že náboženství lidi rozděluje a ne spojuje. Ano, v současné době je to tak. Existuje přes 20 000 sekt a sektiček a pět velkých náboženství. Chyba ale není v původní duchovní nauce, ale v lidech, kteří v touze po moci a dominanci nad bližním, vyspekulovali stávající anarcistická učení, která vydávají za duchovní nauku. A domnívám se, že tento trend je úmyslně podporovaný vládnoucí elitou.

Takže,pokud vám to pomůže k orientaci budu rád,a nebudu se také zlobit, když mě zkritizujete a nebudete se mnou souhlasit. Koneckonců karma, kterou chápeme jako osud, je ve skutečnosti zákon boží o odplatě činů. Tento zákon nemůže nikdo změnit. [smích] [smích]

241570

12.04.2011 10:45

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Pane Kysučan i já vás srdečně zdravím.

Nemám co bych k vašemu příspěvku dodal. Naše filozofie je mnohdy zhodná a snad nejdůležitější je fakt, že se oba snažíme o dobro, jehož realizace je mnohem těžší než cesta destrukce. [smích]

241572

12.04.2011 17:55

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Máte pravdu, je to zavádějící vyjádření. Doufám, že se mnou budete souhlasit když napíšu, že probíhá informační válka, a předmětem této války je občan, příští volič- a také světové společenství. Manipulaci a matení se můžeme ubránit pouze zveřejněním pravdy o historii i současném dění. A to je předmětem mých a Kysučanových příspěvků. Tedy jde nám o nezkreslenou historii i současnost. A to jsem měl na mysli. A doposud, až na vyjímky, to není také trestné!
Jinak jste si pana Kysučana zřejmě spletl. Asi někoho znáte z Kibucu a tak se vám to plete.

241631

12.04.2011 20:06

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Zveřejňovač pravdy je váš název. Zřejmě máte na mysli nějakou osobu. Bohužel já se s tímto samorostem neztotožňuji. Při posuzování kupř.:historie lidstva ,pravěké i novověké,jsou provedeny analýzy, kde pravda nakonec vyjde najevo. Někdy to trvá delší dobu, viz Katyň, ale nakonec pravda vyjde najevo. No, a pokud si prostudujete moje a Kysučanovy příspěvky, tak se domnívám že uznáte, že vycházíme právě z těchto analýz. Toť vše. A pokud se jedná o ostatní, tedy široké spektrum čtenářů, jistě jsou mezi nimi mnozí, kteří zcela bezpečně rozeznají pravdu od falzifikace nebo zlovolné lži. Dávám vám ale za pravdu, že snahy o falšování pravdy jsou dnes běžné a přitom dobře placené.

241645

14.04.2011 09:30

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: proc popirat Holocoust zidu?

quido2 81.?.?.?

Před časem zveřejnil pan Nohejl tady na Zvědavci počty Židů ve vládě porevolučního Ruska:

Mezi 538 nejvýznamnějšími lidmi bylo 442 Židů, 34 Lotyšů, 11 Němců, 10 Arménů, 3 Finové, 3 Poláci, 2 Gruzínci, 1 Maďar, 1 Čech, a jen 31 Rusů. Židů tedy bylo 82%. (To se to hlasovalo o zákonech, vině či nevině!)

Jinak pro pána Satanistu. Nezažil jste skutečné totalitní vyšetřování. Poznal byste, jak jste se svou fyzickou silou, se kterou často operujete,(použiju vašeho výraziva)definitivně v prdeli. A já osobně bych si nedovolil podceňovat ani současné vyšetřovací metody. No-vaše věc.

241795

15.04.2011 12:26

Potřebujeme nového Erharda

RE: Proc potrebujem Erharta,kdyz je to nase vec ,jak jsme si republiku zaneradili.

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím a konstatuji,

že jste zralý na převýchovu. Prosímvás, takhle na tvrdo říkat pravdu, to je přece nekorektní. Dyť vy těm pohodlnejm lidem zkazíte i chuť na pivo. Avšak já sám jsem také pomýlený, tak s vámi souhlasím.

[smích]

241923

Poslyšte vy dobrý katolíku, požádal jste mě, abych přeložil větu psanou v sanskritu. Přitom jste nejmenoval knihu ani autora. Když jsem vám popsal, jak rozsáhlá je literatura Vedánty, a poradil vám, kdo by vám mohl pomoci, reagoval jste větou: Nebudu se zabývat pohanskými šílenostmi. To vás dobrý katolíku zcela degraduje.

V komentářích k jednotlivým dílům Vedánty, se naopak dozvídáme, že Bible a Korán jsou svaté knihy, které plnily a plní svoje poslání. Zrovna jako Ježíš a Mohamed. Protože védští rišiové vidí na rozdíl od vás kousek dál.

Mimoto i vaše zhora uvedená větaTak proč systematicky budujete kult mučedníka?, ukazuje na vaší intelektuální ubohost. Nemáte ovládnuté své vlastní smysly a nesmyslně urážíte. Tímto dobrý katolíku se s vámi loučím.

241945

16.04.2011 10:07

Případ nepovšimnuté knihy

*Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Při posuzovaní této kauzy je třeba, dle mého názoru, vycházet z příčiny, kterou je pozadí událostí před druhou sv. válkou. Kdo, a co bylo příčinou rozpoutání druhé sv. války. Cikáni, ale také Češi, byli do této situace dotlačeni právě touto příčinou. Proto je jednostrané obvinění Čechů zavádějící. Je až druhořadé.

Každé společenství řeší nějakým způsobem stávající krize a to i v době míru, kdy existuje možnost různých humánnějších řešení. Viz Američané a Indiáni, nebo Australené a Aboriginal.

Nebo v současné době různé filmy, které vyobrazují utrpení německých žen znásilňovaných rudoarmějci. Ano, tyto ženy trpěly, ale zůstaly na živu. Přitom ale, nikde není zmínka, co dělali němečtí vojáci v Rusku. 5000 vypálených vesnic, děti naházené do studní, miliony znásilněných Rusek, miliony pověšených a trýzněných občanů.

Prvotní je vždy příčina, následky jsou různé a můžou být vždy zneužité, což se také děje v současné době v různých kauzách i v této.

241970

Aristokrate, nemějte obavy. Védy existovaly miliony let před výtiskem bible a dalších knih duchovní nauky. V písemné formě existují přes pět tisíc let. A budou existovat dál i v tom případě, že se tato civilizace zničí globální válkou. [smích]

241973

Aristokrate. Vaše filozofii a znalosti védské literatury jsou mizivé, prakticky žádné. A pletete výdobytky, krátkodobé radosti a bolesti falešného ega, do výkladu duchovní nauky Véd. Falešné ego se chová tak jak píšete. Víte existují dvě podlé bytosti. Had a podlý člověk. Potíž spočívá v tom,že zlá živá bytost se uklidní jen málokdy. Zatímco hada lze uklidnit mantrami nebo pomocí určité byliny. Zlého člověka však nelze uspokojit žádnými prostředky.

Takže Védy prakticky nejsou ani náboženstvím jak jej známe. Ukazují člověku cestu jak překonat tento hmotný oceán bez zbytečného utrpení. Jing a Jang, jsou vždy dvě strany mince. V hmotném světě, kde vládne tělesné pojetí života, jsou činnosti člověka zaměřeny špatným směrem a to je příčinou všech běd. Védy nás učí, jak tomuto utrpení předejít a vyvinout duchovní vědomí. No a materialisté k nimž vy patříte, tuto filozofii odmítají. Prakticky je proto nemožné, až na vyjímky, se s nimi solidně domluvit. Proto i já se vyhýbám těmto diskutérům.

241979

Pokud se jedná o duchovní vývoj člověka, vždy se opírá o kvalitní literaturu a vedení. Je to podobné jako ve světské škole. Vaše reakce mě nepřekvapuje. Tak jako se před časem vyjádřil (myslím Stan), že Védy jsou fastasmagorie a akademik Vojta, že jsou bláboly, tak vy máte zato, že patřím k pokrytcům, a domnívám se, že když budu lidem nutit pod hrozbou trestu dobrou věc tak konám dobro. Připomíná mi to odpověď prezidenta Německa Mr.Bushovi:

V německé zpravodajské televizi NTV napadl Rau Bushovy výroky o božím poslání, které prý vede jeho počínání. Americký prezident podle Rua dospívá k "obrovskému nedorozumění",jestliže hovoří o boží misi, která ho pohání k válce.

No vidíte. Podobně i mezi námi dvěma se jedná o velké nedorozumění. Já opravdu nikoho k ničemu nenutím. Pouze tvrdím, že 1+1=2 Vidíte sám, že pokračování debaty mezi námi dvěma nemá smysl.

241995

Pane aristokrat,

dnes nikdo neví jaký je cíl života, a proto všechny naděje hloupých lidí tohoto věku, kteří chtějí dosáhnout štestí, končí zklamáním.

Lidé usilují o štestí v hmotném světě a shánějí se po všemožných hmotných věcech, ale jejich plány zůstanou vždy nesplněny. Ve světové historii již bylo mnoho vůdců, kteří tvrdě pracovali, ale zemřeli, aniž se dočkali výsledku. Ani přes veškeré snahy se jim nepodařilo dosáhnout toho, co zamýšleli. Napoleon, Hitler, Ghándhí, Nehru,Sadám Husajn, a současné figury politického světa.

Já neteoretizuji. Tvrdím ale, že na všechny otázky života, odpovídá duchovní nauka Vedánty. Zkuste začít tuto literaturu studovat, a pokud vytrváte,začnete být svobodnější a štastnější.

242036

Tedy ještě jednou a naposled.

Zásady náboženství nestojí na nějakých dogmatech nebo lidmi vymyšlených formulích, ale stojí na čtyřech hlavních usměrňujících pravidlech: odříkání,čistotě,milostivosti a pravdivosti.

Všechny lidi je třeba učit dodržovat tyto zásady už od dětství.

Také vaše rádoby ironie ve vztahu k védské nauce, ukazuje na vaši intelektuální omezenost. Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické, náboženské, hospodářské, vojenské, lékařské, chemické, fyzikální a metafyzické, jakožto vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Mimoto dobrý katolíku si prostudujte Malá biblická konkordance zpracoval Joseff Štifter (1953) Co je tam překonaných tvrzení a důkazů.

Dále dobrý katolíku si představte, že mimo vás se biblí zabývali a zabývají i jiní lidé, kteří analýzovali to, co bylo do bible vloženo dodatečně omezenými lidmi. Viz:Evangelium "neznámého" boha. Jan Kozák (1994) nebo několika svazkové dílo O bibli a jejím učení od jiřího Vacka. A pokud jste opravdu katolík, tak toto studium vám bude k prospěchu.

A co jste sem přinesl osobně vy, dobrý katolíku? Útoky, rozdmíchávání vášní,a mnoho rad co bychom podle vás měli dělat. Věřte mi, že vy jste ten poslední, komu bych naslouchal.

242037

17.04.2011 09:15

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

quido2 81.?.?.?

Vystihl jste to. [smích] [smích]

242039

V jádru je to duševní onanie

Já mám ovšem osobní zkušenosti a prožitky, které mě zcela jednoznačně přesvědčují, že je to právě naopak. Kdo se vznáší ve světě ušlechtilých frází jsou světští spisovatelé a umělci. Prostý člověk také nemá na to, aby vyvrátil nesmysly materialistické vědy. Třeba Darwinizmus, nebo freudizmus. Na druhé straně, což si můžete ověřit, existují naprosto přesné astronomické výpočty staré přes pět tisíc let a ještě mnohem starší, které potvrdila až moderní astronomií 20.století. Zrovna tak nemá moderní věda odpověď na otázku, jak mohli Májové sestavit tak dokonalý kalendář. Kde, nebo odkud, se tedy tisíce let před 20.stoletím tyto udivující vědomosti v těchto společenstvích vzaly?

Nebo třeba toto:Most people belive that Adam was the first man created,but that is not correct. Read Genesis 4,16 and 17, that shows Cain going forth intu the land of Moab, and buing a wife.

Jestliže Adam byl prvním stvořeným mužem, jak si tedy mohl jeho bratr Kain koupit ženu? To je jeden z mnoha příkladů zásahu do textu původní bible.

Zhoda mezi buddhizmem a křesťanstvím je zřejmá, viz Nag-Hammádi Codex I,II. Původní náboženství, tedy Kristovo, bylo zničeno konspirativní válkou mezi Židy a křesťany.

Zde se nejedná o mé cítění. Píšete, že se většinou snažíte o politickou diskusi. Z této diskuse není možné vyloučit náboženství. Proto je tak důležité mít v této věci jasno. A já reaguje pouze na nejapná tvrzení nebo dotazy. V případě dobrého katolíka pak na zákeřný útok na Stworu.

Když si prostudujete dílo generála Alberta Pikea, tak seznáte, že přehlédnou náboženství v politice nejde. Albert Pike zednáž a velmistr, vypracoval v letech 1859 až 1871 plán k dosažení světovlády. Zde je specifikace: komunizmus, fašizmus a náboženské války.

242047

oprava:
Jestliže Adam byl prvním stvořeným mužem,jak si tedy mohl jeho syn Kain koupit ženu?

242059

Žít v pravdě

to by mělo být motem. [smích]

242060

Aristokrate, myslel jsem, že jste moudřejší. Já nerozděluji lidi na dobré a chytré. Toto rozdělení, že je někdo inteligentnější, schopnější, mravnější a úspěšnější než druhý, odpovídá karmickému zákonu a je způsobeno vyšší mocí, ve kterou vy nevěříte. Přesto je to nepopíratelný fakt. Já s tím nemám nic společného.

Dlouho jsem se vyhýbal diskusi s vámi, a můj odhad byl správný. Diskuse s vámi je totiž nemožná. A podobný názor na vás mají i jiní diskutující. Takže sbohem milý aristokrate, já s vámi definitivně končím.

242066

18.04.2011 07:52

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

V současné době pracují historici Ruska a Německa na novém zadání, nezkreslené historie. Mnou uvedené údaje jsou zdokumentované a nejsou žádným podvodem. Kdo by si něco měl zjišťovat, to jste právě vy.

242108

18.04.2011 08:42

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

quido2 81.?.?.?

Souhlasím s vámi. Každý, i ten největší krutý samovládce je chválen a bráněn těmi, ktěří mu vděčí za majetek, slávu, post nebo ochranu. Z nedávné doby třeba Jelcin, který přivedl R.F. téměř ke katastrofě, je těmito lidmi vnímán pozitivně a chválen. A je to i případ Havla a pravdoláskové společnosti.

242110

18.04.2011 10:48

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Článek se mi vůbec nelíbí, protože

quido2 81.?.?.?

O hlavu se v každém případě jedná. Podívejte se na Stalina, který byl v USA znám jako James z Uralu, neboť před revolucí plnil záslušný úkol vůdce vlakových lupičů. No vidíte kam to dopracoval. Až mezi "vyvolené", opravdu v uvozovkách. Protože Džugašvili alias Stalin nebyl žádný revoluční Ďjáďa, ale obyčejný sluha. A také tak dopadl. Byl udušen.

242117

18.04.2011 11:39

Válka v kyberprostoru

RE: rychle nebo pomalu

quido2 81.?.?.?

No právě, jde o pravdivé informace. A kdo dělá v tomto případě záslušnou práci a to i pro příští generace,jsou především nezávislí editoři. A nosí také kůži na trh. Proto jsem se ohradil proti narčení "dobrého katolíka", který obvinil Stworu, že si vytváří jakýsi symbol mučedníka. Tady bychom se měli poučit od sionistů a držet více pospolu. Dosah a síla pravdivé myšlenky je nejmocnější zbraní.

242121

19.04.2011 09:03

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Humanitární bombardování a co mu předcházelo.

Rozpad Jugoslávie řídily velmoci. USA investovaly miliardy dolarů, CIA tajně metodicky řídila výcvik vojenských oddílů KLA, který byl prováděn v sousední Albánii. Později v senátu USA upustily od označení kosovských geril jako teroristické organizace a pojmenovaly UCK názvem: Kosovská osvobozenecká armáda. Tento název okamžitě převzala korporátní masmédia. Podobně lstivě byl vyfabrikován důkaz ke zdůvodnění bombardování. Byl to incident v Račaku.

Pravda o Račaku byla veřejnosti úmyslně zatajena. Kompletní zpráva z vyšetřování expertního týmu Evropské unie, doručená tehdejšímu předsednictvu v Bonnu, nebyla zveřejněna. Výsledky vyšetřování se nehodily do plánů západní aliance. Tyto plány byly jasné. Rozbití Jugoslávie a odtržení Kosova a Metohije od Srbska.

Zprávy ze Srbska, které dokládaly, že v Račaku zahynuli albánští teroristé (což bylo později plně prokázáno), byly odmítnuty a místo nich byla tato událost západními médii označena jako zločin na civilním obyvatelstvu. Podobně dopadla i další velká lež o masových vraždách v Srebrenici. Počty obětí se zmenšily z několika tisíc (bylo udáváno 7-8 tisíc obětí) na několik stovek.

Končí to, jak všichni víme, odsouzením Miloševiče v Haagu. Pokud tedy nebude velká válka, budou zodpovědní lidé, a mezi ně patří bezpochyby i Havel, znovu souzeni. O jakém právu tedy zhora uvedení humanisté a dobří lidé až k zalknutí, hovoří? O tom budou rozhodovat budoucí soudy. Současná obhajoba zločinů spáchaných na lidu bývalé jugoslávie se opírá o lest a lež, která je vydávána za pravdu. V této atmosféře nemá šlušný člověk žádnou šanci.

242189

19.04.2011 18:10

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Jak píšete, nechť pravda a láska..či jak to bylo. Já jsem také doufal,že se ještě ozvou indiáni z povodí Amazonky, aby vzdali hold největšímu dramatikovi, ale jak je vidět, pravda a láska k nim ještě nepronikla. Zhora uvedeným také nevadí,že bombardování Srbska zahájila aliance NATO bez mandátu RB OSN

Také soud v holandském Haagu nedokázal za téměř pět let vyšetřování Miloševičovu vinu na rozpoutání války a naopak, byl to Miloševič, který ve své obhajobě ukázal na skutečné viníky. Viz: Slobodan Miloševič-Moje pravda, část 1 a 2.
Integrální text projevu před "Mezinárodním trestním tribunálem" v Haagu ve dnech 31.srpna a 1.září 2004
Na Zvědavci byl projev Miloševiče zveřejněn v sobotu 5.prosince 2009. Mimoto, i současný soud s Karadžičem jasně ukazuje o co se ve skutečnosti jedná.

Přesto, že diskutující si tyto informace mohou prostudovat, nečiní tak, a dále spekulují a kalí vodu. Taky si myslím, že v diskusi s nimi nikam nedojdeme. Na druhé straně není dobré vůbec nereagovat.

[oči v sloup]

242220

20.04.2011 09:43

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Poslyšte, vaše tvrzení je unáhlené, spekulativní a lživé. Já žádná těžká obvinění nevyslovuji, píšu to, co je v současné době medializované. A řekl to i prezident Ruska Medvěděv, že dohady o historii musí skončit. V současné době pracují na tomto zadání historici Ruska a Německa.

Proti vašemu tvrzení, které je k smíchu, stojí i filozofie vážených profesorů Beddingtona a Pianky. Bedington přímo píše, že Hitler zklamal a příští válka proti Rusku musí být vedena více vědečtěji. A profesor Pianka učí americké studenty, že pro záchranu civilizace je třeba udržovat světovou populaci pod hranicí 500 milinů. Pak tady máme různá agresivní vyjádření politiků, jako je Madlen Albrightová a baronka Tatcherová. Mimoto i americký prezident (jméno jsem zapomněl) prohlásil, že slovanská otázka musí být vyřešena jednou pro vždy.

Jak to skutečně bylo, na to odpoví nezkreslená historie. Můžeme si však býti jisti, že proti zadání nezkreslené historie budou existovat silné protitlaky. Neboť pravda o skutečném pozadí a průběhu druhé světové války je stále velmi nebezpečná. V zájmu dorozumění, mírového řešení a zachování civilizace, je ale nevyhnutelná. Já jsem na straně mírového řešení.

242267

20.04.2011 11:30

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Nejen Zvědavec, ale celá evropská společnost stojí na křižovatce. Dezinformace a demoralizace společnosti se stále prohlubuje. Když půjdeme na začátek přípravy experimentu komunizmu, zjistíme, jak mocně desinformovaná je evropská společnost. Příkladem jsou nesmyslné výklady experimentu komunizmu, kterými argumentují někteří diskutující.

Na počátku zrodu komunizmu stál profesor Weishaup, pověřený Rothschildem k modernizaci věky starých protokolů sionizmu. Weishaup své dílo dokončil 1.května 1776. Od tohoto dne se začal nový plán realizovat. Tento plán vyžadoval zničení všech existujících vlád a náboženství. Weishaup rekrutoval asi 2000 placených intelektuálů z peněz Rothschildů. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé na poli umění, školství, vědy, financí a průmyslu. Poté založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které byly jejich tajnými ústředími. K dosažení plánovaných cílů dle tohoto plánu je třeba (nasleduje opis textu), zveřejněný na http://www.matrix-2001.cz (10.6.2007):

Používat peněžního a sexuálního uplácení, aby získali kontrolu nad lidmi ne vysokých místech v různých úrovních všech vlád a na dalších vlivných postech. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů iluminátů, budou moci být drženi v otroctví používáním politického a jiných forem vydírání, hrozeb finančního zruinování,veřejného odhalení,nebo dokonce pomocí hrozeb smrtí dotyčných a členů jejich milovaných rodin.

Již v roce 1829 britská iluministka Frances Fanny Wrigtová, v přednáškách probíhajících v New Yorku prohlásila, že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus. Marxovi v té době bylo 11 a Engelsovi 9 let. Tehdy vzniklo slovo KOMUNIZMUS a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jařma jednosvětové vlády. Plán dále realizují Guiseppe Mazzini a generál a velmistr Albert Pike. Do procesu jsou zapojeny četné vědní obory, darwinizmus, freudizmus a další.

VŘSR v Rusku roku 1917 byla výsledkem této strategie. To potvrdil Grigorij Aronson, který v židovském časopise "NRS" píše, že revoluce byla dílem prací tajných svobodozednářských lóží, dceřiných lóží židovsko-francouzké "Lóže Velkého východu" (Grand Orient.)

Pokud se jedná o financování, bylo dokázáno mnohými studiemi, že bylo zabezpečováno Rotschildovým finančním impériem. Mimoto, velmi destruktivní zbraní byla demoralizace. Už soudruh Lenin prohlásil, že nejdříve musí komunisté zničit morálku národa a ten nám pak padne do klína jak zralé ovoce. Tato strategie morálního rozkladu je potvrzena v knize "ČIN" amerického revolucionáře J.Pubina, který píše: Smíchali jsme mladost, hudbu, sex, narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím a takovéto kombinaci ne...

Automaticky kráceno

242274

20.04.2011 11:34

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Smíchali jsme mladost,hudbu,sex,narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím, a takovéto kombinaci nelze odolat.

Nevím, jak bude probíhat další neutěšený vývoj, jsem ale přesvědčen, že dobří lidé by neměli mlčet.

242275

20.04.2011 13:22

BRICS a přestavba světa

RE: Nie ze by som to tehlickam nezelal

quido2 81.?.?.?

Vaše názory jsou mi blízké. Nemohu je potvrdit osobní zkušeností jako vy,i když při analýzování současného vývoje zemí BRICS a celé jižní Ameriky, jsem došel ke stejným závěrům. Ano, lidé kteří mají přehled, by si svoje zkušenosti a názory neměli nechávat pro sebe.

242282

20.04.2011 15:35

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

I já se přidávám a děkuji vám za věcný a hodnotný příspěvek.

Zdraví Quido [smích]

242286

20.04.2011 16:22

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Já si také nedělám iluze. Protože pokud spatří světlo světa pravdivá historie, odkryje se pozadí experimentu komunizmu. A zde jsme u jádra problému. Budou v tom namočeni ilumináti, Němci i Rusové. Co ale můžeme s určitostí tvrdit je, že Rusko válku nevyvolalo a agresorem bylo Německo. Jak dalece bylo Německo zmanipulováno je ovšem další žhavé téma.

Existují ověřené doklady, že plán napadení SSSR měl název Barbarosa a byl německým velením připraven a podepsán Hitlerem v prosinci 1940. Je to podrobná směrnice k provedení útoku.Tento plán byl realizován. Před útokem bylo na německé straně připraveno 153 německých divizí, 12 rumunských pěších divizí, dvě slovenské pěší a jedna motorizovaná divize, 3 italské motorizované divize a 18 finských divizí. Dále 4 rumunské jezdecké brigády, i tanková brigáda a 3 horské brigády. Dále 2 maďarské motorizované brigády a jedna jezdecká brigáda.

Na druhé straně,v té době ze strany SSSR existovalo pouze memorandum o jehož realizaci mělo být teprve rozhodnuto. Této nejasné strategii sovětského velení předcházely Stalinovy čistky, kdy v letech 1937-1938 vyvraždil nejschopnější důstojníky a generalitu. Stalin též nereagoval na hlášení sovětské kontrarozvědky a dokonce ani na soustředění německých armád na hranicích Sovětského svazu.

Sovětská armáda nebyla na útok připravena, neměla zajištěnou obranu a byla špatně vyzbrojena. V západním okruhu byly soustředěny asi 3/5 divizí a vojáků Rudé armády. Těmto vojskům však chyběly 2/5 až 1/2 výzbroje. V ruském týlu na nádražích panoval velký zmatek. Tedy pokud by chtěli sověti zaútočit, museli by doplnit výzbroj zajistit obranu a týl. To by si vyžádalo až rok příprav. Není tedy pravda, jak uvádějí některé zdroje, že Hitler předešel útok sovětů o týdny. Že se jednalo o naprosto nepřipravenou armádu dokládají výsledky za pouhého půl roku bojů. Ztráty na sovětské straně byly 3,5 milionů vojáků. To uvádí i západní zdroje.

Měli bychom se tedy shodnout aspoň na zhora uvedených faktech.

242289

21.04.2011 11:46

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Shodli jsme se tedy na základě, že agresorem je Německo. Viz vaše úvodní věta: Rusko válku nevyvolalo, ale připravovalo. Ta druhá část věty je právě to, co zůstává veřejnosti skryto. Tuto druhou část věty by spolehlivě vysvětlily tajné archívy zednářů. Jejich vůdčí role v puči roku 1917 v Rusku, obou světových válkach a poválečném období až do Putina, je spolehlivě dokladovaná. Důkazů je celá řada a jedním z dřívějších je kniha V.Uškujnika: Kagan a jeho bek.

Byl to tedy Kagan, kdo vládl ruskému impériu. Stalin byl pouhý vykonavatel jeho vůle. Kaganem byl vždy první tajemník komunistické strany bolševiků,bez vyjímek jím byl vždy Žid-Chazar. Roli iluminátů - dokládá třeba ten fakt,že multimilionář Hamer,přítel Lenina-Skrull, měl právo přiletět do Moskvy kdykoli a měl apartmá hned vedle Leninovi ložnice.
Role Džugašviliho alias Stalina po Leninově smrti, byla řízena podobně. Příkladem je hladomor na Ukrajině, kterému padlo za oběť 7 milionů Ukrajinců. I v tomto případě byl Stalin pouhý vykonavatel rozkazu.

Sovětské vojsko plnilo spíše funkci na potlačení odporu domácích obyvatel, tak bylo směrováno. První sovětské tanky neměly žádný pancíř, byly to snítované plechové krabičky. Další akcí Stalina bylo,jak jsem se již zmínil, vyvyraždění schopných důstojníků a generálů. Za pouhých 15 měsíců vyvraždil Stalin v letech 1937-38 3 z 5 maršálů
13 z 15 velitelů armád
8 z 9 admirálů flotily a admirálů prrvního stupně
50 z 57 velitelů armádních sborů
154 z 186 velitelů divizí
Dále byl vyvražděn politický aparát armády. Bylo popraveno 11 z 11 náměstků komisaře obrany a 98 z 108 členů nejvyšší vojenské rady. K dlouholetým trestům těžkého žaláře bylo odsouzeno 43 285 vysokých důstojníků. To mělo drtivé dopady zvláště při začátku války. Co zbylo byly netknuté velitelské řady Židů-Chazarů a pár průměrných ruských velitelů. To dokládá svědectví generála Vlasova, který pro německé velení vypracoval podrobnou analýzu, píše:

Na německý útok nebyla RA připravena. Nezabezpečení obrany a idiotické velení byly příčinou drtivých počátečních neúspěchů RA.Dále píše: Po čistkách je velení RA úplná průměrnost, je mezi nimi několik lepších než ostatní. Timošenko a Vorošilov jsou neschopní, Sapošnikov je starý a unavený, Mereckov je negramotný.

Před několika dny skončila krize v ruské Akademii diplomacie odvoláním rektora, který za pouhé čtyři měsíce po svém jmenování dokázal propustit několik desítek špičkových pracovníků a pod hrozbou propuštění byli další. Podrobně o tom informuje na http://www.panarin.com , profesor Panarin. Pravděpodobně to souvisí s procesem zapojení tzv.konsientální zbraně, jejíž základní funkce spočívá, jak je uvedeno v dešním článku na Zvědavci v tomto: funkce spočívá v tom,že jejich cílem je rozložit a zničit národ...

Automaticky kráceno

242351

21.04.2011 16:21

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Cetl jsem dve zajimave knihy o Stalinovi

quido2 81.?.?.?

K tomu bych něco měl.Autoři j.FISHMAN a J.B.HUTTON ve své knize: Soukromý život Josefa Stalina, píšou:


Později přšli do země (Gruzie) přistěhovalci z Iránu,mezi nimi i velká část portugalských Židů z ostrova Džu,Maranos. Ti vyznávali tajně svou víru i v Gruzii. V místním dialektu znamená slovo "Džuga" obyvatel ostrova Džu. Bylo používáno jako označení přistěhovalých Izraelitů. Když po několika staletích bylo zavedeno v Gruzii používání příjmení, byli potomci přistěhovalců z ostrova Džu zváni Džugašvili-"synové ostrova Džu".

Stalinovi proudila v žilách židovská krev, dokazuje to jméno Džugašvili. Stalin to však nepřiznával, ale dokonce popíral a zalhával. Je velice těžké říci, před kolika generacemi byla rodina Džugašvili- Stalin ještě židovského vyznání. Někteří historikové tvrdí, že Stalinův dědeček byl ještě věřícím Židem, jiní to popírají. V každém případě není pochyb o tom, že Vissarion Ivanovič Džugašvili-Stalinův otec- náležel již k ruské ortodoxní církvi.

242373

Ještě v sovětských časech vyšla kniha V.Uškujnika Kagan a jeho bek. Zde je podrobně popsáno, že komunistické impérium řídil vždy první tajemník komunistické strany bolševiků. Bez vyjímek to byl vždy Žid-Chazar. Stalin byl pouhý vykonavatel jeho vůle. Před svou smrtí se vzepřel této moci a to ho stálo život.

242375

21.04.2011 18:40

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Cetl jsem dve zajimave knihy o Stalinovi

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl, mnozí nechtějí znát pravdu, pouze mlží. Vytrhnou větu nebo část textu z kontextu, přidají k tomu trochu spekulace a je to. Já sem kupř.nikde nečetl, nebo neslyšel, že Stalina zavraždil Cruščov. Jestliže někdo takové prohlášení napíše, měl by uvést zdroj. Podobně přiblblé zpochybňování všeho bez důkazu je vizitkou některých dalších.

Píšete:Bronstein prohlásil,že utopí ruský národ ve vlastní krvi, to je důležitý bod, toho, co se dělo v Rusku za nadvlády židů-chazarů Můžeme zrovna začít u ukrajinského hladomoru. Četl jsem různé články na toto téma, kde cifra umučených hladem se různí. Držím se tedy nejnižšího čísla, a to je 7 milionů obětí. Je to ještě o milion víc než bylo židovských obětí za druhé světové. Rozdíl je pouze v tom,že Ukrajinci za utrpení nic nedostali. Nebudu to dále rozvádět, vy sám jste o tom psal již dříve.

242383

21.04.2011 19:54

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: operácia Citadela

quido2 81.?.?.?

Nevěděl jsem, že výzvědná činost kpt.Repkina byla tak rozsáhlá. Děkuji vám za zprávu. Potěšila mně. [smích] [smích]

242390

22.04.2011 07:18

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: panu Robertovi a Quidovi

quido2 81.?.?.?

Paní Lin,srdečně vás zdravím a s potěšením konstatuji, že opět se snažíte udržet diskusi na úrovni. A je to nutné, jinak nás převálcují ubožáci.

Víte asi před 35 lety jsem četl v Rudém právu článek, jak horolezci potkali na úzké stezce v Pamiru horského medvěda. Stezka byla velmi úzká a pod ní téměř kilometrová propast. Otočit se a pokračovat čelem vzad byl velký problém. Avšak náhle se medvěd vztyčil na zadní a přitiskl se ke stěně. Horolezci si dodali odvahu a pokračovali vpřed. Vadilo jim ale medvědovo břicho. Museli tedy překročit medvěda tak, že se ho přidrželi a pěkně tělo na tělo. Medvěd zůstal naprosto klidný. Zpráva pak obletěla celý svět. V současné době dělá mnoha lidem potíže, být ohleduplný i na širokém chodníku.

Když to porovnám s úpadkem dobrých mravů a vzdělanosti,hodnot, které se v naší zemi vytvářely celá staletí, se současnými alternativními přístupy k životu a morálce především, jsem z toho smutný. Ve skutečnosti bourají mnohá z pozitiv a v konečném důsledku zastřeně, avšak cíleně vykořeňují český národ.

Když jsem byl chlapec, učili jsme se básně. Uvedu úryvek:muži bez kabátu, ženy s červenými šátky, děcka na mámině sukni, po celý den jen, čtou a čtou a čtou. Dnes děcka sedí u počítače. Básničky se nenosí. Ale už v útlém věku mají velké znalosti o sexu. Technika není na vině. Nachází se zcela jednoznačně v nesprávně vedené mysli. Celá společnost je nesprávně vedena. Odpovídá tomu i současná vládní krize i mnohé příspěvky na tomto webu.

Proto je potřeba takových odpovědných diskutérů jako vy a několik dalších. Děkuji vám.
[smích] [smích]

242419

22.04.2011 18:57

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: panu Robertovi a Quidovi

quido2 81.?.?.?

Opis z knihy :Soukromý život Josefa Stalina, to jsem nemyslel jako kuriozitu, nýbrž jako informaci. Já nemám přístup k tajným nebo důležitým historickým archívům. Na druhé straně jsem si jist, že lidé jsou soustavně manipulováni a mateni, především masmédii ale také četnými knihami o historii.

Kupř.[velký smích]nes na novinkách vyšel článek:Stalinovu krutost způsobila mozková nemoc,odhalil jeho lékař.

V článku se mimo jiné píše:Já tvrdím(lékař Alexandr Mjasnikov),že Stalinova krutost a paranoia,jeho strach z nepřátel, neschopnost střízlivě hodnotit lidi a události, stejně jako jeho extrémní zatvrzelost, byly důsledkem artisklerózy jeho tepen a mozku.

Mimo jiné tam pojednávají i o hladomoru na Ukrajině, kde zmenšili číslo obětí na 3 miliony. Což je opět manipulace.

Jakou funkci Stalin plnil a že byl manipulován, je zcela evidentní třeba z tohoto dokumentu. Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy - Myron C.Fagan Vyšel na http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat.. Cituji ze spisu: V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House,mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím,že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže,dále Lithenoth,Kaganovič a STALIN (který byl tehdy vůdcem vlakových bankovních lupičů). Byl známý jako "Jesse James z Uralu."

Vidíte sám,že v záplavě informací a tvrzení,musí dojít k novému přehodnocení celé historie druhé sv.války.

242458

Diskuse začíná být zajímavá. Já se s vámi plně stotožňuji. [smích] [smích]

242459

22.04.2011 19:45

Politický marketing a války v minulém století

RE: Obavy

quido2 81.?.?.?

Váš příspěvek je výstižný. Týká se především západní hemisféry a budoucnot je nejistá.

Zdraví Quido

242463

22.04.2011 20:59

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Nejistá budoucnost západní hemisféry, která vychází ze zákona příčiny a následku, jak se zmiňuji o patro výš,její příčiny, z části odhaluje váš zhora uvedený příspěvěk. Za všechno se musí zaplatit. Co jste popsal je kvalitním doplněním článku. Začíná se nám odhalovat pravda o obou světových válkách a praktikách propagandy. A co mě těší nejvíce je skutečnost,že kvalitní a nezaujaté příspěvky získávájí převahu, a to i díky vám.

242467

23.04.2011 07:51

Politický marketing a války v minulém století

RE: politicky marketing

quido2 81.?.?.?

Mimoto, Freud dobře věděl o co se jedná. Na své cestě lodí do Spojených států prohlásil:Vezeme jim jed.

242493

23.04.2011 08:03

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

V této historické, přelomové době (i když to tak mnozí ještě nevnímají), pouze hlupáci se mohou uspokojovat komplimenty. Já si nedělám žádný patent na rozum, vím,že znám pouze útržky z celé mozaiky historie. Proto je nutná nezaujatá diskuse. Pokračujte jako doposud. Je to správný směr. [smích]

242494

23.04.2011 08:20

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Elita vybira ,co smime cist a co ne,ale,nuti nase deti cist,co oni chteji.

quido2 81.?.?.?

Píšete:Churchul,Roosvelt a Stalin,všichni byli "jedna ruka" co se týká osudu Evropy.

Tedy nepřímo tvrdíte, že to byl komplot, ve kterém byli i Rusové skrze zrádné vedení, pouze obětí. Měl byste to, podle mě, také zdůraznit.

242495

23.04.2011 13:22

Politický marketing a války v minulém století

RE: Obavy

quido2 81.?.?.?

Píšete:Myslel jste to dobře,chtěl jste změnu k lepšímu-a takhle to dopadlo.

A muselo to tak dopadnout, neboť komunizmus není hnutím dělníků, ale promyšlenou lstí elit. Komunizmus připravovali schopní intelektuálové, žádná lůza se mezi nima nenacházela. Jeho realizace je jiná věc. Zde, v tomto procesu, posloužili ti nejhorší z lidí. Prvním krokem revoluční vlády v Rusku bylo, že propustila z vězení ty nejnebezpečnější vězně, ale nikoli politicky nespolehlivé pro daný účel půče. To je v současné době zdokumentováno na různých webech. Některé jsem uvedl již dříve.
Současný globální vývoj je odlišný. Viz BRICS a celou jižní Ameriku. Rodí se nový společenský systém a to na zcela jiném základě než experiment komunizmu. Z tohoto důvodu je tato doba přelomová a zároveň i nadějná.

242512

24.04.2011 09:15

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Tam, kde je poznání, není místo pro faleš. Ano,tento web je velkým přínosem. A měli by ho studovat všichni, kteří jsou původem a především srdcem Slovany. Přesto ale,i zde je nutná další mravenčí práce různých specialistů s texty původní védské literatury. Výsledky budou ohromující.

242565

24.04.2011 14:23

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

81.?.?.?

Při analýze se musí vycházet z původní autoritativní literatury Vedánty, která byla dlouhá tisíciletí sdělována pouze ústně. Neboť lidé té doby, měli vynikající paměť a nebyly potřeba knihy. S příchodem Kali-yugy ji uceleně sepsal Vyásadeva,inkarnace splnomocněná pro literaturu. Je to již více jak 5000 let.

Ve stejné době jako Vyásadeva, nebo dokonce ještě před ním žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila, Aštavakra, a ti všichno předložili své filozofické směry. Patří k nim i Pataňjáli a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání. To způsobuje určitý zmatek.

Kupř.: sánkhjová filozofie. Slovo sánkhja znamená analytický popis těla a duše. Při studiu sánkhjové filozofie musíme vědět, že existují dva autoři jejichž jméno je Kapila. Mnohem později přišel se svou ateistickou sánkhjou podvodník, který se také jmenoval Kapila. Tato filozofie je naprosto bezcenná. Navzdory tomu je v evropských akademických kruzích studována, zatímco původní filozofie pravého Kapily je téměř neznámá. Je to tedy dle mého názoru, úkol spíše pro kolektiv než pro jednotlivce.

242584

24.04.2011 16:21

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Filozofie je disciplínou zkoumající svět jako celek,hledá skutečnou povahu věcí, snaží se řešit otázku pravého poznání a zkoumá principy rozumového chápání. Náboženství bez filozofie je idealizmus, nebo i fanatizmus. Ve védské literatuře se filozofií zabývají Upanišády a jich 108.

Na mnohých místech védské literatury je uvedeno slovo anukírtaya, znamená držet se původního popisu a nevytvářet vlastní vymyšlený popis, neboť původní duchovní nauka je zjevená. Není dílem člověka. Návod je tedy jasný. Je třeba začít od původní literatury a která to je jsem se již znímil ve zhora uvedeném příspěvku. A jsem si jistý, že slovanské Védy a védské Védy budou v nejdůležitějších sděleních shodné. O nic nepřijdete pokud začnete studovat literaturu Vedánty, spíše naopak.

242591

24.04.2011 16:33

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Je to možné, přesto jsem odpověděl. Tito experti, kteří se vydávají za pravé katolíky, dokázali během několika dnů urážkami, rodmýcháváním vášní i fanatizmem, co jsou zač.

Naproti tomu René Bartošek tady diskutuje celé roky v naprosté pohodě a především na úrovni. A nikomu, až na vyjímky,to nevadí.
I tak vám děkuji za upozornění.

Zdraví Quido

242593

25.04.2011 09:07

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Začínat se má: Bhagavad-gíta, taková, jaká je - s původními sanskrtskými texty. To proto, že existuje již téměř 800 překladů, které jsou odlišné. Takové překlady znehodnocují toto nadčasové dílo. Poté se má pokračovat studiem Šrímad-Bhágavatamu.

V žádném případě nelze pokračovat ve výkladu této nauky na tomto foru. Pokud se jedná o konzultace,necítím se tak vyspělý, abych se mohl této úlohy zhostit. Pokud máte vážný zájem, obraťte se na hnutí Haré Krišna.

Vidím ale, že jste podobně nevědomý jako drtivá většina evropských intelektuálů. Viz Stan ze Švýcarska, který má za to, že Védské duchovní nauka je fantasmagorie a akademik Vojta, že to jsou bláboly. Prostě laická Evropa nerozumí a neví, o co jde. A zláště v tomto bodě jak píšete: (indické a slovanské rituální upalování vdov)

Podle Véd lze zabít jedině agresora. Přijde-li někdo s úmyslem zabíjet,člověk může okamžitě jednat a zabít ho v sebeobraně. Dále je řečeno,že lze zabít toho,kdo přijde založit v cizím domě požár nebo zneuctít či unést manželku. I zabíjení zvířat je omezené a řídí se přísnými pravidly popsanými ve vedách. Je to zcela jiný svět, o kterém tato současná laická evropská společnost má falešné přesvědčení a vůbec žádné znalosti.

242617

25.04.2011 09:35

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím René,

srozumitelně jste to popsal. Ovšem v současné době, kdy je nezdravě zdůrazňována a zneužívána sexualita, je mnoho lidí chyceno do sítě sexu. Podobně jako ryby nemají možnost se vyprostit ze zajetí rybářské sítě, to v přeneseném významu platí i o lidech.

Víte, když tady začala slavná "demokratická renezance", v té době jsem sledoval televizi. V jednom pořadu, takový asi čtyřicetiletý bejček, s úsměvem na tváři nám sdělil, že děláme chybu, pokud děti nenecháme zírat na erotiku a uzavřel svůj výklad větou: Pokud desetiletí mohou zabíjet, mohou i souložit. To a podobné ďábelské myšlenky nám se svobodou přinesla "demokratická renezance". A věřte mi, v té době mi bylo něco přes padesát, jsem zařval jako zvíře a okamžitě jsem vypnul televizi.

242618

25.04.2011 16:53

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Ano, mnoho věcí tady je v prkénku. To byl také účel, vzpomeňte na metodiku privatizace, "šokovou terapii" a podmínky, které stanovil MMF a které byly uplatněny vůči Sovětskému svazu a jeho bývalým satelitním státům. Tak, jak to popisuje v knize Konspirační čítanka Al Hidell a Joan d´Arc. Co si o nás myslí jisté kruhy anglosasů, plasticky vyjádřil " tak zvaný umělec" David Černý v soušoší dvou nahých mužů, čurajících na naši republiku.A není to komsomolský styl,nýbrž arogantní anglosaský. Avšak všeho dočasu.

René, vaše filozofie má jednu základní vadu. Tou je, že vy jste typický Slovan a to nezměníte. Pokud máte v ČR nějaké zázemí (nemyslím peníze),domnívám se,že bude pro vás lepší se vrátit. Právě proto, že je vám již 40 let a jste sám. Je fakt, že obyčejný člověk žije v cizině klidněji a svobodněji. To je také účel. Klid pro ně a neklid a nejistota pro nás. Zatím. I tam však nastanou změny. Karma se nevyhne ani jim. Už přihořívá.

V každém případě vám přeju dobrý vítr do plachet na vaší životní pouti a pevné zdraví. [smích]

242640

Jak zní ta Rothschildova věta?..Kdo ovládá finance, kontroluje svět, nebo tak nějak. Mirdo, odvádíte záslužnou práci. Gratuluju!

242663

26.04.2011 09:07

Čína ve studené válce vrací úder

RE: Pravicujicim pivnim tatikum to asi zatim nedoslo:

quido2 81.?.?.?

Byl byste tak laskav a specifikoval drobné chyby velkého kormidelníka, Josefa alias Jamese Džugašviliho, vůdce vlakových lupičů před Velkou říjnovou socialistickou revolucí roku 1917?

[oči v sloup]

242669

29.04.2011 09:04

Co je demokracie?

RE: Falesna demokracie s falesnymi lidmi nemuze byt pravou demokracii.

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl, před chvílí jsem přečetl na novinkách, že je velký nárůst žalob občanů, které je nutno řešit a nezbývá prostor na vážnější kauzy. To svědčí o tom,že záštiplnost a zlomyslnost zapustila hluboké kořeny.Příčina tkví ve ztrátě morálních hodnot a to především těch, kdo nám vládnou. Tak jak popisujete.

K čemu jsou tedy dobré neustále novelizované zákony když neplní základní funkci, tj. rovnost občanů a vítězství pravdy? Vývoj legislativy je stresující. Mimoto, nemajetní nemají peníze na drahé právníky v případě složitější kauzy.

Další věc je veřejný dluh. Podíval jsem se na googel a tam je uvedena částka 1 491 478 294 000, která neustále, každou vteřinu narůstá. Úroky placené ze státního rozpočtu jsou 52 108 332 000 a stále narůstají jako veřejný dluh. Na jednoho obyvatele činí v přepočtu tento dluh 141 009 kč ,zatímco něco víc než rokem to bylo asi 120 000 kč.

Po dlouhé době jsem zhlédl v televizi část klání: Paroubek, Bárta, Bém a několika dalších politiků, ohledně Bártova uplácení a role parlamentní strany VV na politické scéně. Na spodní liště obrazovky neustále naskakovaly zprávy od občanů a podle obsahu mi mnohé připadaly režírované.Za chvíli jsem televizi vypnul. Je to odvádění pozornosti od hlavního problému, tj: zadlužení republiky a způsobu nabytí výrobních prostředků cizinci. Zatímco nám mimo dluhu přibyly další povinosti. [zmaten]

242836

30.04.2011 09:40

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Já se s vámi ztotožňuji,přesto pokládám příspěvek paní Lin za hodnotný. Ukazuje totiž cestu jak vést dialog na úrovni. Postupovat empiricky je pro současnou populaci bezpečné i nutné. Viz dvě vídea na konci jejího příspěvku. Kéž by tento směr duchovního, nebo chcete-li lidského vývoje, dále pokračoval. [smích]

242894

30.04.2011 09:57

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Co je však podstatné pane René, je fakt, že v celé tisícileté historii, nevedly tyto dva velké státy Rusko a Čína, mezi sebou ani jednu totální válku.

242895

30.04.2011 17:51

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Čína s Ruskem sousedí za Bajkalem, ale i tak je tato hranice dlouhá přes 3000 km. Mimoto další tisíce km tvoří hranice s téměř liduprázdným Mongolskem, které by nebylo v případě totální války pro Čínu velkou překážkou. Další tisíce km tvoří hranice s Kazachstánem, který byl součástí SSSR. Pokud se jedná o nehostinost, právě na hranici s Čínou kolem řeky Amuru, je rozsáhlé území vhodné pro kolonizaci a mimoto oplývá přírodními zdroji.

Číňané a Rusové se nemilují ani nenávidí. Avšak respektují se. A to je právě nejdůležitější. Říkáte že stačila nejasná hranice na Usuri a ani společná ideologie nezabránila letitým ozbrojeným střetům. Podobných střetů na hranicích bylo mnohem víc. Přesto, že byli mrtví a ranění, žádný z nich se nerozrostl do velkého konfliktu. V současné době oba státy vyřešily sporné hranice na Amuru tak, že ostrovy v řece byly rozděleny mezi oba státy 50 na 50. Mnohem důležitější je ale fakt, že to byla armáda SSSR, která vyhnala Japonce z Mandžuska.

Největší bitva druhé sv. války nebyl Stalingrad nebo Kursk. Ale právě bitva o Mandžusko. Zde byla zakopaná japonská armáda v síle (pokud si to dobře pamatuju) 1,15 milionu vojáků. Proti ní přesunulo sovětské vedení od Berlína asi 1,7 milionů vojáků. Čtyři roky války s Německem vychovaly nové a především schopné velitelské kádry. Největší moment překvapení pro Japonce byl, když se za jejich liniemi objevily ruské tanky. Sověti obešli jezero Hanka a přes nepropustnou tajgu vybudovali provizorní silnici. Tanky jely na doraz a když jim došel benzín byly operativně zásobeny letecky. K tomu se používaly i stihací letadla. Sověti japonskou armádu naprosto rozdrtili a padlo jich asi 73 000 většina na pochodu přes tajgu. (Porovnejte to s nesmyslnými obětmi na Dukle)

Myslím si, že Číňané na takové oběti nezapomínají a umí je ocenit. Oba národy si jsou také vědomy, že NATo usiluje vehnat je do vzájemné války. To lze jasně vycítit z Prognoza vývoje příštích desetiletí,zpracovaná střediskem bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy. Byla zveřejněna v časopisu Euro. Mimo jiné se tam píše, že Čína obsadí část Sibiře. Samostatné Rusko přestane existovat. Situace se však se vyvíjí odlišně.

242912

30.04.2011 17:53

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Souhlas, odpověděl jsem před chvílí na co se ptáte, viz příspěvek o patro výš.

242913

01.05.2011 09:15

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Křesťanská náboženství jsou mladšími sestrami buddhizmu. O Kristovi též pojednává literatura Tibetu,kde v podzemních prostorách Hímálájí mají údajně uschovaný otisk jeho ruky, zalitý do zlata. Kristus prošel Indií až do Lhasy, kde pobýval delší dobu.Poté se vrátil na Západ, aby ustavil náboženství, které je vhodné pro mentalitu Evropanů. Zhoda mezi buddhizmem a křesťanstvím je zřejmá. To potvrzuje nález prvotních křesťanských spisu - Nag-Hamádí Codex I,II. Mimoto, první zmínka o příchodu Pána Buddhy je ve slovníku Nirukti,který popisuje jeho příchod již 2 900 let před jeho sestoupením.

Šrímad-Bhágavatam (4.23.15) Úspěch v józe znamená zbavit se hmotných obalů. Na tomto principu se zakládá učení Pána Buddhy o nirváně. Pán Buddha učil své následovníky, aby se pomocí meditace a jógy vzdali těchto obalů. Neučil sice o duši,ale ten, kdo přísně následuje jeho pokyny, se nakonec osvobodí od hmotných obalů a dosáhne nirvány.

Ještě ke slovu Pán. Tento výraz nelze chápat v tom smyslu jak jej známe z našeho fyzického bytí na této zemi. To je zcela mylná interpretace. Š.B.(6.1.4-5):slovo yathedam asrjad vibhuh znamená, že tento hmotný svět s jeho různými planetami a hvězdami stvořil Nejvyšší - velká všemocná Osobnost Božství. Jytir vedy astronomické Vedy, uvádí přesné astronomické výpočty tisíce let před tím, než si takové výpočty dokázali evropští vědci vůbec představit. V této pravěké době,dle západní vědy, neexistovaly žádné rozvinuté civilizace.

Bůh je též naším největším přítelem. Opravdovým přítelem, kterého nemůže nahradit žádný smrtelník, včetně našich milovaných dětí. Aby nám toto přátelství mohl projevit, musíme se nejdříve zbavit hmotného znečištění. To lze pouze duchovním vývojem. V současné době lidé nevědí,co je konečným cílem a dokonalostí života. Namísto uctívání Boha jsou vychováváni, aby uctívali hmotu. Velcí myslitelé nás také varují, že v tomto věku Kali-jugy, udílet hluboké filozofické úvahy na toto téma, je mnohdy velmi riskantní.

Pošetilí materialisté nevědí,jak je na každém kroku ovládají a trestají zákony přírody. Neznají účel opakovaného zrození, smrti, stáří, a nemoci, a myslí si, že jsou v podmíněném stavu hmotného života velice štastni. Všichni hledáme štěstí,ale kvůli své nevědomosti a pošetilosti nevíme, co to ničím nenarušované štestí skutečně je. Takové štěstí se nazývá brahma-sánkya, "duchovní štestí". Tento život není určen pro slepé holdování smyslovému požitku. Očištění má být cílem lidského života. A srdce, srdeční čakra, jak zdůrazňuje René, je velmi důležitá.

242953

01.05.2011 10:42

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

81.?.?.?

Já sám to přesně nevím. S čísly bylo manipulováno. Nejnižší počet udávaný po roce 1945 byl 84 000 padlých vojáků. Číslo 350 000 je jistě nadsazené.

Udávám doposud oficiální počty obětí WWII:
SSSR
padlí: 7 500 000 vojáků
ranění: 14 012 000 vojáků
ztráty civilistů: 10-15 milionů
---------------------------------------------
Německo:
padlí: 2 850 000 vojáků
ranění: 7 250 000 vojáků
ztráty civilistů: 500 000
-------------------------------------------
Dále se uvádí, že ztráty vojenské techniky Wehrmachtu,činily na ruské frontě 70% veškeré mašinerie, kterou Němci měli ve druhé světové válce.
------------------------------------------------------------
Je tedy zcela zřejmé, že Německo, přesto že bylo agresorem, zaplatilo mnohem menší daň než Rusko. To jde vidět na ztrátách civilistů.

Pokud se jedná o ztráty na Dukle, i když budeme vycházet z čísla 84 000, je to stále méně, než za celou bitvu o Mandžusko, která se nedá s bitvou o Duklu naprosto srovnávat.

Právě proto, že mladí ruští vojáci byli posíláni v bitvě o Duklu na jistou smrt sovětským velením, je také doposud neobjasněné. Pravda bude zřejmě bolestivá.

242957

01.05.2011 16:51

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Prodýchávání těla po částech popisuje Jiří Vacek v knize : Základy jógy a mystiky. Píše, že očistu začínáme prodýcháváním celého těla po úsecích, na které si tělo rozdělíme. Jak víte za muladhárou existuje ještě šest dalších čaker a končí sedmou sahasrárou. Přičemž čtvrtá "anáhata", je umístěna "páteř ve výšce srdce", umístění influačního střediska "střed prsou". Tato metoda funguje, o tom není pochyby. Já vám nic nevyvracím.

242971

01.05.2011 18:09

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Pokud vám metoda "cvičení země" přinesla svěžest, čilost a radostivost, tak se jí dále držte. Takový výsledek je v této poblázněné době dobrou obranou k přežití. K zastavení koloběhu samsáry to však nestačí.

Májavádini jsou stoupenci neosobní filozofie,která zastává názor, že Bůh nemá žádnou podobu,je bez tvaru a je neosobní. Do této řady impersonalistů se v ČR řadí Karel Weinfurter, Eduard Tomáš, Jiří Vacek, Gustav Meyrink (o tom se zmiňujete) a další. Ze západních A.Grane, Prentice Mulford,Paul Brunton, Edgar Gayce a další.

Také v Indii je celá řada významných impersonalistů. Jeden z nejvýznamnějších je Ramana Maháriši. Musím vás ale zklamat. Filozofie impersonalistů není autoritativní a ve své podstatě nezastaví, až na vyjímky, koloběh samsáry. Impersonalisté poznávají pouze brahma-jyoti, transcendentální záři a Paramátmu- Nadduši,tj.lokalizovaný aspekt Nejvyššího, který sídlí v srdci. Dokonalou metodou je jedině bhakti-yoga. To je potvrzeno v Bhagavad-gítě.

Přesto, že se nezhodujeme, respektuji váš osobní duchovní vývoj a přeji vám klid a mír v duši. Jelikož na tomto webu převládá materialisticky zaměřená veřejnost, která si nepřeje takovéto debaty, nebudu již dále na vaše další příspěvky reagovat.

Zdraví Quido

242978

01.05.2011 21:31

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Poslyšte, já se svámi nechci bavit. Přesto naposled reaguji:
1) zpochybňovat a hodnotit Bhagavad-gítu jako vy, ukazuje na vaši
úroveň znalostí, kterou nebudu komentovat.
2) Nebyla řeč o zastavení koloběhu samsáry, ale to je podmínka
osvobození. O tom je celá duchovní nauka.Nevím proč vám to
vadí.
3) Já nikde vážený pane nepíšu, že uznávám Weinfurtera. Píšu,
že byl impersonalista. Ba naopak,já se učením impersonalistů
neřídím a vím proč. Vy to ale nevíte. O tom svědčí vaše
útočné a egoistické věty a zmínka o gestapu, které lámalo
Weinfurterovi kosti.
4) Píšete, že mám o sobě vysoké mínění. Nic nového pod sluncem.
Myslete si co chcete. Já vám v tom nebráním. Také vám nechci,
jak se domníváte, přezíravě sdělovat již cokoliv dalšího.
Jde opět o nedorozumnění. Předpokládal jsem, že je vám tato
oblast blízká a důvěrně známá.
5) Dále mluvíte o ukotvení mystiků a máte -jak píšete, o tom
podrobnější znalosti. To, že mimo Bhagavad-gíty popíráte i
bhakti jógu, to také nemá cenu komentovat.Další vaše tvrzení,
že jsem troufalý ve svých tvrzeních,je pouhá domněnka.
Pouze uznávám, řídím se a sděluji duchovní nauku
nejuznávanějších rišiů v systému parampary. To je zcela
normální postup. Na popření této nauky, milý pane, bylo
napsáno nesčetně studií. Všechny byly neúspěšné a do budoucna
dále budou. Ve Spojených státech bylo obviněno hnutí Haré
Krišna a předmětem byla mimo jiné i duchovní nauka, kterou se
toto hnutí řídí. Hnutí bylo úspěšné.

Podívejte se. Já vás z ničeho neobviňuji jako vy mne. Žijte si i dále dle svého vyzískaného přesvědčení. Jestli si uvědomujete chodidla, nárty a lýtka až po kolena, prosím, nic proti tomu nemám. Je mi to jedno. Avšak aby bylo jasno, s vámi jsem definitivně skončil. Na hádky nejsem zvědavej.

243010

03.05.2011 09:04

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Co jste napsal je rozumný úvod do dialogu o víře a náboženství. Od vás by se měli poučit další katolíci, jak vést rozumnou diskusi o náboženství. Přesto nebude vaše pojetí mnohými takto chápáno. To proto,že existují dva druhy lidí s hmotným pojetím života.

Člověk prvního druhu považuje svoje fyzické tělo za sebe sama. Přesto naslouchá hlasu svého svědomí a žije slušně. Ve druhém případě nejenže považuje svoje tělo za své skutečné "Já", ale navíc páchá všemožné hříšné i kriminální činnosti, aby tělo udržoval. Kupř. výtažky z novorozenců na podporu erekce starých mužů. Tito lidé nepřijmou fakt, že tělo je dočasný nástroj a že skutečné "Já" je duchovní podstaty. Nechápou a neuznávájí, že existuje Nejvyšší Duše a individuální duše.

Pokud se jedná o utváření společenského chování, to se utváří na základě mentálních výmyslů, avšak uznávaných jako norma společenského chování. Jak je analýzováno ve Vedách, existuje dvanáct mentálních činností,které lze transformovat na stovky a tisíce. Člověk, který nemá oporu v duchovním světě, podléhá všem těmto dobovým výmyslům, čili podléhá hmotné energii. To jste přiblížil ve srovnání počítače, mysli a mimosmyslových schopností člověka.

Takže se mějte hezky, zdraví Quido.

243226

03.05.2011 09:42

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Síly siddhi, které jsou rovněž hmotné povahy, jsou pro úroveň současné materialistické vědy nevysvětlitelné a přesto existuji. Pomocí jogového procesu jsou získané schopnosti osmi druhů mystických dokonalostí: stát se malými jako atomy animá-siddhi nebo lehčí nežli pírko laghimá-siddhi. Mohou mít cokoli odkudkoli prápti-siddhi,být těžší než nejtěžší mahimá-siddhi podle libosti vytvářet podivuhodné věci nebo cokoliv zničit išitva-siddhi, ovládat všechny hmotné prvky vašitva siddhi, mít schpnost vyplnit jakékoli své touhy prakámia siddhi, nebo mohou získat jakýkoli tvar či podobu, po jaké byť jen zatouží kámávásáyitá-siddhi Mohou cestovat vnějším prostorem a nepotřebují k tomu žádnou mechanickou pomoc.Během okamžiku jsou schopni se přemístit z jedné planety na druhou.

Takže, ten kdo sestupuje z duchovního nebe na tuto planetu
avatár*, má jinou ochranu, která se vymyká našemu chápání.

243228

03.05.2011 19:15

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

quido2 81.?.?.?

Ano, středověk takový byl. Vadí mi ale, že poukazujete na Husa a jaksi cudně zapomínáte na západní Evropu. Kupř. článek by Harvey Humann:The Great Heresy,časopis Venture Inward.

For 700 years,the real story of French Inquisition was as skillfully controlled and suppressed by Church as the Nazis supperession of the Holocaust and its infamous death camps. Only now, through scholarship and psychic revelations, is the story of the Cathar extermination beginning to emerge.

Můžete se tam dočíst, že Catharové, ti co přežili, byli uvrženi do doživotního otroctví v dolech, kde pracovali až do smrti, bez jediného vyfárání na povrch.

Dále je popsán masakr v kostele, který se udál roku 1209 a jaký pokyn k fyzické likvidaci dal biskup Abbe Citeau. En officer asked the commanding bishop, Abbe Citeau, who was to be saved. "Kil them all", he replied. God will know his own. Jak vidíte oni na Západě byli vždycky lepší a jsou doteďka.
[oči v sloup]

243269

05.05.2011 07:22

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

quido2 81.?.?.?

Co řekl Dalajláma o náboženství je pravda. Je ale dobré vědět, že na Mount Everest můžete vylést bezpečnější a schůdnější cestou, nebo velmi nebezpečnou cestou, kterou zdolají pouze ti nejlepší z nejlepších. Tu schůdnou cestu ukazuje původní zjevená duchovní nauka, která není výplodem člověka. A opačně, obtížnou, těžkou nebo nezvládnutelnou cestu vymysleli různí duchovní Einsteinové. To, že existuje pět velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček je toho důkazem. Minimálně ty sekty jsou zbytečné. Je to vlastně anarchie prohlašovaná za náboženskou svobodu.

Podobné je to s magií a přírodními silami, které se člověk snaží vyžívat, ale také zneužívat. Existují kupř.metody sibiřských šamanů a indiánských kouzelníků. Existují různé léčebné praktiky , které se snaží udržet duši a tělo pohromadě. Většinou se však jedná o snahu udržet fyzické tělo zdravé. Se skutečnou duchovní naukou se nemohou srovnávat v jakémkoli výsledku. Pak tady máme zneužívanou vědu. Kupř. freudizmus a novodobé výzkumy v oblasti "vylepšování lidského druhu" , behaviorální pokusy,ovládání mysli a další.

Pan ilemans správně poukazuje na fakt, že nejdůležitější zákony legislativy jsou deformované světskou mocí, která zavrhla zákony Boha a tak se stala pro vývoj celé civilizace velmi nebezpečnou. Vis Mrs. Rothschild, která nám sdělila, že zákony jsou pouze pro chudé. Nebo, jak poukazuje jansmith "pravda není pro všechny".
Prostě paní Lin, existuje Bůh a jeho zákony a čím dříve tento fakt přijmeme , tím lépe pro nás i pro celou civilizaci.

Zdraví Quido [smích]

243400

06.05.2011 09:16

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím Jeane,

to co jste napsal popisuje i Martin Herzán ve své knize Totalitní světovláda Stručně přiblížím jeho osobnost. Od ledna 1997 předseda Commission of Conscience /Mezinárodní komise svědomí/-mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv.

Následuje úryvek ze zhora uvedené knihy.

Dne 4.listopadu 1998 otřásla ČR naprosto nečekaná aféra. Aféra, která otřásla jak českými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl totiž v ČR oficiálně odhalen koncentrační převýchovný tábor. Tento koncentrační tábor byl zřízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém místě, asi 10 kilometrů severozápadně od Brna v lokalitě nazvané Jelenice. Část hlídacího personálu tvořili Američané, kteří celý tábor řídili, zbytek provozního personálu byli najatí Češi, kteří původně očekávali práci vychovatelů.

Když oduševnělá část českého personálu zjistila, o jakou špinavou, nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo všechno je do ní zapleten, podařilo se několika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboře policii, patřičné úřady a tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998/po 9.měsících fungování/ odhalen první koncentrační tábor od revoluce r.1989.

A jak vyšetřování pokračovalo je také poučné. Jsem tedy přesvědčen, že je třeba o metodách legislativy psát, abychom byli informovaní a mohli se aspoň částečně bránit.

Na konci knihy jsou napsány tyto věty: Kniha je věnována všem, kteří ve 20. století položili život proto, abychom mohli žít ve svobodném a morálním světě ve vzájemné lásce a ideálu pravdy. Pevně věřím, že se to jednou podaří.

243495

06.05.2011 11:16

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Pane Jeane, na konci knihy je dopis prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera, který se obrátil přímo na pana Herzána. V úvodu dopisu ze dne 20.4.2001 prezident píše: ďakujem Vám za Vašu zaujímavú knihu. Zaujala ma predovšetkým jej aktuálnosť a vecnosť.

Myslím si,že v tak vážné kauze je lepší mít informace přímo od autora-a také se domnívám,že mi pan Herzán promine, že vás takto směruju. V knize jsou totiž uvedeny mnohé další závažné údaje, jejichž ověření může poskytnout pouze autor.

Adresa autora knihy:
Martin HERZÁN
Bráfova 2
674 01 Třebíč

243519

06.05.2011 12:15

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

V Herzánově knize je toho mnohem víc. Kupř.: o koncentračních táborech v Austrálii.Cituji:
V Astrálii jsme si již jmenovali koncentrační tábory, které ještě v 70. letech oficiálně s požehnání vlády věznily, mučily,a likvidovaly nevinné, leč rasově a ideologicky odlišné občany. Šlo o koncentrační tábory v Cootamundře, Palm Island, Darwinu a na ostrově Fantome v Queenslandu.

Nebo: Koncentrační tábory v Izraeli už před rokem 1981 potvrdila i OSN na základě svého vyšetřování. Nic více se však proti těmto státním zvěrstvům v podstatě neudělalo. Atd, atd. Všimněte si věty, nic se však proti těmto státním zvěrstvům.... Pokud tedy chceme zachránit Zvědavce a pana Stworu, podpora je nutná.

243528

06.05.2011 22:30

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

quido2 81.?.?.?

Dne 26.3.2003,za vlády premiéra Špidly jsme se ústy poslanců dozvěděli, jak ve skutečnosti probíhala privatizace v ČSR, a následně po rozdělení na dvě samostatné republiky v ČR. Bylo řečeno:

Národní majetek byl rozdán vytypovaným zájemcům bez zaplacení, které se požadovalo dodatečně. Takže mimo peněz zde hrála velkou roli příslušnost k mocenské skupině, která vytypovala zájemce. Schopnosti byly druhořadé. Kdo tvořil mocenskou skupinu jde zcela detailně dokladovat v bankovním sektoru.

243603

07.05.2011 09:38

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Není pochyb pane MoUdrostrak, že na tomto webu přispívají do diskuse informovaní a inteligentní lidé. Tu Astrálii jste popsal správně. Přesto si myslím, že bychom se měli poučit od zednářů dle jejich hesla: Rozdílně postupovat, společně útočit - pokud se jedná o obranu Zvědavce. Pokud se nám to podaří, nebude to zrovna malé vítězství. A mějte se hezky. [smích]

243632

07.05.2011 13:21

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

quido2 81.?.?.?

Já děkuji nahlas. Tento článek je určen probouzejícím se lidským bytostem. Mimoto, je v souladu s védskými Védami. [smích] [smích]

243642

07.05.2011 21:11

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

René,materialisté nevidí za ohradu hmotné přírody,vědecké obory psychologie, neurologie,neurokrinologie a další, neznají vnitřní svět, psyché člověka. Je těžké se s nimi domluvit, zvláště když zastávají Darwinovu teorii vývoje člověka.

Každá myšlenka,čin nebo vjem, se ukládá v mysli jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. Tento záznam lze vybudit i pomocí hypnózy. Byl jsem svědkem takové demonstrace. Starý muž (75 let) v hypnotickém stavu odpovídal na otázky hypnotizéra. Mimo jiné na otázku jestli se v rodině slavily jeho narozeniny popsal i oslavu svých tříletých narozenin, včetně místnosti ve které se odehrála a včetně barev stěn místnosti. A tato demonstrace je pouze malý úryvek védského analytického popisu lidské psyché. Mohl bych argumentovat i jinými důkazy (i osobními), leč, když tady máme freudizmus a opičí teorii vývoje, je takové dokazování velmi nebezpečné. Takový přístup vybuzuje i záštiplné vášně opozice. Za sebe však tvrdím, moji prapředkové nebyli opice.

[smích]

243677

07.05.2011 22:54

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Pokud úmyslně klamete, je to ubohý argument. Pokud to myslíte vážně tak je to ještě horší. [oči v sloup]

243681

08.05.2011 12:33

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Píšete:Materialisté ani zástanci Darwina netvrdí, že vidí!

Pokud nevidí, tak ať neučí svoje teorie takovým způsobem jako doposud, včetně propagace pomocí kinematografie.

Pokud se jedná o duchovní nauky je to ještě zamotanější, v tom s vámi souhlasím. Proto je třeba dojít k neznečištěným pramenům. Tady na Zvědavci proběhla na toto téma široká diskuse. Článek pana Lhotáka udává správný směr do budoucna. Já se nebráním dalšímu výzkumu, zároveň ale nesouhlasím s jednoduchou interpretací odsouzení duchovní nauky, jak je zvykem.

Krátce k záštiplnosti. Jen si vzpomeňte kdo vyhrožoval prezidentu Klausovi prohlášením za nesprávného. A máme dostatek dokumentace, že tyto nelidské metody byly zneužívané a jak je vidět na hrozbě proti prezidentovi jsou stále živé. A pokud chcete znát pravdu jak to funguje v praxi i v současné době, přečtete si knihu od Martina Herzána Totalitní světovláda.

Jinak vaše věta týkající se homo sapiens a další o hrdosti na své opičí předky je pouhá nevědomost. Tyto aspekty analyticky popisují právě Védy. Když máte takovou víru v materialistickou vědu, tak nechť na základě vědecké analýzy a nikoli pouze teorií, dokážou, že je to jinak.

243712

08.05.2011 14:21

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Je mi 73 let. A kdo blouzní, to jste vy. Nejen že neznáte nedávnou historii obou válek, ale neznáte ani již podrobně zmapovanou historii vzniku komunizmu. Mimoto, padesátá léta znám velmi dobře.

Komunizmus byl v předstihu promyšlen a naplánován ilumináty. Krátce k jeho historii. V roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zůčastnili, bylo řečeno,že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus. V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let. Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunizmus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu iluminátů.

Viz: http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/
iluminat..

243720

08.05.2011 16:34

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Já vás též zdravím pane Kysučan,

schválně, přečtěte si diskusní příspěvek o patro níž. Tam se mě 62 ptá, kam na to chodím. Ne aby si přečetli zdroj který uvádím, raději budou plkat o ničem. Jsem však přesvědčen, že tito diskutéři fakta znají a pouze mlží.

Prý chodím na mátrix pro tyto rozumy. Jenže zapomínají, že i jiné weby popisují historické události experimentu komunizmu ve faktech stejně. Liší se pouze slohová forma.

Pokud se jedná o novodobých vykladačou pravdy, jak píšete, i oni se dočkají. Kostky jsou vrženy, pracuje čas.

243735

08.05.2011 18:56

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Vaše poslední věta: Hoci, keď na to reálne pozerám, tak návrat k ludským hodnotám bude velmi bolesivý a dlhodobý.. Vídím to také tak pane Kysučan. A mějte se hezky. [smích]

243740

09.05.2011 09:53

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Pan Jan Vítek je přesvědčen, že Darwinizmus vysvětluje vznik života z původní prapolévky. A zároveň označuje ty, kteří se zabývají náboženstvím za méně inteligentní. Viz jeho věta: Jsi moc hloupý pro vědu? Zkus náboženství.

Cítíte tu zaujatost? Váš přístup je zcela opačný. Takto by měl uvažovat skutečný vědec. Je to právě buňka, která dokazuje, že teorie Darwinizmu jsou mylné. A aby si pan Vítek nemyslel, že lidé kteří věří v existenci Boha Všemohoucího jsou hlupáci,uvedu několik článků ze sféry zájmů věřících.

Prvotní polévka z abecedy http://www.harekrsna.cz/cvs/print/660

Přírodopis a paleontologie http://www.harekrsna.cz/cvs/book/export/html/2024

Tajemství evoluce http://www.harekrsna.cz/cvs/print/659

Inteligentní desing-revoluce proti Darwinově evoluční teorii, dle amerického časopisu "Wired"
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/661

Princip redukcionalizmu (Paul Davies)
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1717

Velké otázky o velkém třesku
Http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1756

Život pochází z hmoty-mylná domněnka!
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/2326

A další podobné články z oblasti nejnovějších vědeckých publikací jsou středem zájmů věřících. Pokud se chceme odpoutat ze zajetí tupého materializmu, nemůžeme z procesu poznávání vyloučit existenci Osobnosti Božství.

243781

09.05.2011 15:23

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Proč bych se na vás měl zlobit? Vy jste jeden z těch, kdo odmítá jednostranné výklady materialistické vědy. To, že život vznikl z roztavené protoplazmy je zásadní omyl materialistické vědy. Vy sám jste upozorníl na důležitost funkce buňky v procesu vývoje. Chtěl bych vás upozornit na článek- http://www.harekrsna.cz/cvs/print/695 s názvem Tajemství evoluce, který předkládám v dřívějším příspěvku. Mimo je zde napsáno.

Biochemik z Yalovy univerzity, Harold Morowitz, si povšiml, že biologové redukují život na hmotu a fyzikové zase redukují hmotu na vědomí. Ve skutečnosti se tímto uzavíráme do kruhu. Psychologové studují vědomí a říkají, že vědomí můžeme porozumět studiem neuronů, a biologové, zvláště biochemici, říkají, že životu porozumíme prostřednictvím chemických zákonitostí. Chemikové pak prohlašují,že chemii porozumíme fyzikální interpretací. A fyzikové v celém výzkumu nakonec docházejí k závěru, že hmotě porozumíme chápáním vědomí. Tak se naše vědecké bádání uzavírá do úplného okruhu. Je ale nutné podotknout, že takto uvažují jen někteří fyzikové. Ostatní tuto úvahu kategoricky zamítají jako nesmyslnou. Na poli fyziky totiž dochází k rozporům. A nejen tam.

Poprosil bych vás, abyste si ten článek přečetl, neboť je zde podrobně popsána buňka. Buňka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti neví, jak k tomu dochází), zároveň si hlídá, aby se konce odseknuté části neotočily, a postupně vytváří nový řetězec. Byli by lidé schopni zkonstruovat takový stroj?

Jinak mám ve své knihovně: Zakázaná archeologie od M.Grema. I tato kniha byla Darwinisty velmi kritizivaná. V tom oni vynikají.

243788

09.05.2011 18:41

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

I když nevěřím,že sémě padne na úrodnou půdu, tedy že jej přijmete a necháte klíčit, přesto vám odpovím.

Potíž je v tom, že vy jste přesvědčen, že historie lidstva v podání západních univerzit je pravdivá. Již dříve jsem psal o nejnovějších archeologiských výzkumech, které tuto teorii na základě důkladných vědeckých anylýz zcela vyvracejí. A budete se divit, tyto výzkumy jsou ve shodě s původní védskou literaturou
popisující historii lidstva,Puránami. Nejsou však řazeny chronologicky, takže byly prohlášeny za mysticizmus. Naštěstí satelitní fotografie vyvrátily tento spekulativní názor. Konkrétně se jedná o ztracenou řeku Sarasvatí a civilizace v Africe, na místech, kde je dnes džungle, nebo poušť.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické,náboženské,hospodářské, vojenské, lékařské, chemické,fyzikální a metafyzické, jakožto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Védská literatura má pomoci člověku ke třem věcem:aby pochopil svůj vztah s Absolutní Nejvyšší Osobností Božství, aby jednal v souladu s tímto pochopením a aby dosáhl nejvyšší dokonalosti života, lásky k Bohu. Každý,kdo se snaží dokázat,že cílem védských písem je něco jiného, je nutně obětí své vlastní představivosti.

Usměrňující poznání znamená povýšit živou bytost na duchovní úroveň. Nejvyšší duchovní realizace je poznání o tom, že Osobnost Božství je prvotní příčinou všech příčin a že lidské bytosti jsou individuálními částečkami celku, ke kterému patří.
Tuto nauku nelze pochopit bez studia a kvalifikovaného vedení. Demonstrace existence Osobnosti Božství není pouťová zábava, přesto je zcela reálnou realitou pro toho, kdo dosáhl požadovaného stupně vývoje.


[smích]

243793

10.05.2011 07:31

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Děkuji za vysvětlení, váš přístup k chápání historie a duchovna je rozumný. Podobně postupoval i Hardajal. Mnoho odborníku námořní plavby ho zrazovalo, on však vytrval a vyvrátil názory a tvrzení na mnohé závažné otázky, a také dokázal, že námořní plavby mezi kontinenty starých civilizací byly možné i na primitivních plavidlech.

243826

10.05.2011 07:44

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Pane Vojta, děkuji Vám za rozumnou a lidskou odpověď. Abych pravdu řekl, docela jste mě překvapil. Přeji Vám pane Vojto, mnoho zdaru ve vašem dalším vědeckém bádání na poli genů a jejich tajemství. Toto vaše zaměření je bezesporu prospěšné pro celou civilizaci a jsem tomu rád.

243829

10.05.2011 11:12

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

I já se připojuji. Neboť jak píše René: S expanzí, která hnala lidstvo cestou dobytčat je ámen. K tomu bych si dovolil podat krátký komentář.

Negativní vlastnosti lidí se odvíjí mimo karmických zákonů především a nesprávně vedené mysli. Tak jak napsal buddhistický mnich Dhammapadam (mysl 42):

Způsobit velké zlo může Ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

To, že vrůstá kriminalita, drogová závislost, záštiplnost a zlomyslnost a další negace, je v této naší současné civilizaci dokladováno statistikami a není možné tvrdit, že tomu tak není. Ku př. v ČR se proti roku 1938 zvýšila kriminalita 50x. Kde, nebo odkud pramení příčina tohoto vývoje? Tato příčina má více pramenů. Mimo multi-kulti je to především nesprávně vedená mysl a to v oblasti sexu. Sexuální anarchie kterou současná společnost všestranně rozvíjí, je vlk, který číhá za bukem na bezbrannou ovečku. Pokud společnost připouští takovéto chápání a propagaci sexu, čeká jí pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů. Do tohoto stavu nás dovedli statisíce "moudrých" a vzdělaných předáků. A jsem přesvědčen, že je to záměr, řízený proces. Cesta pro dobytek a nikoli pro lidské bytosti.

243837

12.05.2011 08:53

Devět stupňů k pravé duchovnosti

Odpověd anonymům.

quido2 81.?.?.?

Všechny příspěvky anonymů, které zpochybňují současné teorie o historii lidstva,předládané především západními univerzitami, jsou pouhé spekulace. Neopírají se o fakta.

Tak jako s příchodem satelitní fotografie bylo dokázáno, že existovaly řeky na místě dnešní Sahary, které netekly od jihu k severu jako Nyl, nýbrž napříč kontinentem. Proto má Kadáfi pod Saharou obrovské jezero sladké vody, asi dvě kaspická jezera. Nebo nalezení Tróje dle antických popisů města, či nález města Dváráka na dně Arabského moře dle literatury Véd. Měli bychom tedy připustit, že pouhé teorie nestačí,a na základě shora uvedených příkladů by se měla moderní archeologie vážně zabývat védskými Puránami, které historii lidstva (a to nejen této planety ale i jiných planet),popisuje.

Tato naše civilizace,která se považuje za vyspělou, nemá jasno, jak probíhá neustálý proces tvoření a ničení celých vesmírů. Nemá také žádné znalosti o potopách. Ano,byly potopy a nikoli pouze jedna. Uvedu několik příkladů z védské literatury.

Šrímad-Bhágavatam,zpěv osmý,pátá kapitola,33 sloka (8.5.33):
Celý vesmírný projev vzešel z vody,a díky vodě zde žijí a vyvíjejí se všechny živé bytosti. Tato voda není ničím jiným než semenem Nejvyšší Osobnosti Božství.Kéž je tedy Nejvyšší Pán, který vlastní nesmírnou energii,s námi spokojen.

K potopám nedochází pouze na této planetě Zemi. Další sloka se týká zpustošení tří světů (3.11.31):
Na začátku zpustošení přetečou všechna moře a velice prudce vanou hurikány. Vzedmou se divoké vlny a všechny tři světy jsou ihned zaplaveny vodou.

Význam: Je řečeno,že planoucí oheň z úst Sankaršana řádí sto let polobohů neboli 36 000 lidských let. Dalších 36 000 let pak trvají nepřetržité lijavce doprovázené prudkými větry, které vzedmou veliké vlny, a moře a oceány přetečou. Tyto události během 72 000 let jsou počátkem částečného zpustošení tří světů. Lidé na všechny tyto konce světa zapomínají a myslí si, jak jsou štastni díky materialistickému rozvoji civilizace. To se nazývá máyá neboli to, co není.

Mimo těchto velkých potop, existují také potopy menšího rozsahu, které se pravidelně opakují.Story o potopě světa, které je uvedeno v Bibli, není originální. Připutovalo do Evropy v různým úpravách přes Irán a orient. Původní védské story popisuje tuto částečnou potopu tak, že loď přistála na úpatí Hímálájí.

Není třeba slepě věřit všemu. To však platí obráceně i o teoriích materialistů. Proto přístup třeba pana martas 300 a pana Bartoška,je vpravdě přístupem vědeckým, zatímco verbální žonglování anonymů jsou pouhé spekulace.

243927

12.05.2011 11:25

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Ano, váš přístup je pokrok proti verbální rétorice bez základu a faktů. Základay jsou dány dharmou,to jset původním náboženstvím.

Lidé moderní civilizace si vymýšlí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí co je dharma a adharma. Bhágavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána,Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu co říká. To je dharma. (Tolik k základu.)

Pokud se jedná o spekulace bez faktů, prosím přečtěte si můj příspěvek na konci diskuse, který o faktech pojednává.

243935

12.05.2011 17:17

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Já také nehodlám diskutovat o původním náboženství, pokud si myslíte, že analogie přirovnání vody k potu Nejvyšší Osobnosti Božství, je agresí. Další analogií která se používá je ta, že voda je semeno Nejvyššího.

Pokud chceme "hmotně" dokázat pravěkou historii lidstva a nevěříme védské literatuře, bohužel, jiná cesta než vědecký výzkum není možná. I přesto nebude tato historie odhalena zcela, neboť smysly člověka a sebelepší technika jsou nedokonalé,a nejsou schopny vidět za ohradu hmotné přírody.

Co člověk musí je zcela evidentní. Musí umřít. Bez ohledu na své hmotné bohatství, a také musí zaplatit svůj karmický dluh do posledního haléře.

243951

12.05.2011 21:21

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Skoro se mi už nechce reagovat. Máte pravdu, že jsem se vyjářil zmatečně. Měl jsem na mysli, že pro pochopení meritu věci se užívá analogie, kterou nelze chápat doslovně. Avšak k vyvrácení jednotlivých bodů meritu věci se musí použít nějaká hmotná metoda, tedy nejlépe vědecký postup, který dokáže,že původní tvrzení je mylné. Tento požadavek však nelze považovat za agresivní přístup.

Další vaše tvrzení, Víra je totiž spiknutí,kterým vše lze beze zbytku vysvětlit vás zcela odhaluje. Pokud se jedná o duchovní nauku jste silně nevědomý. Dovoláváte se nahlédnutí soudných čtenářů. Přečtěte si tedy všechny příspěvky v této diskusi a zjistíte, že mnohé z nich popírají vaši osobní filozofii, váš přístup k duchovní nauce. A bylo by chybou, kdyby věřící lidé se nechali převálcovat tak ubohou filozofií, která se opírá z větší části o spekulace a nepodložená tvrzení.

243961

14.05.2011 09:31

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René,

celá tahle debata o Darwinizmu potvrzuje, že většina lidí lpí na svém vyzískaném přesvědčení, získávaném již od dětských let. Vyvracet jim jejich mylné názory je tedy velmi obtížné a mnohdy nemožné. Naštestí máme k dispozici i jiné zdroje než materialistickou vědu, které nemohou Darwinisté zamést pod stůl. Přitom to je a bude to, materialistická věda, která této nesmyslné teorii zlomí vaz. Život nemohl vzniknout z roztavené protoplazmy vzájemnou reakcí chemických prvků i kdyby trvala miliardy let.

Ty jiné zdroje poznání, které máme v současné době k dispozici jsou slovanské védy- http://www.vedy.sk a dále popisy evolučního vývoje, které byly známé védské civilizaci miliony let před touto. V ucelené písemné formě byly Vedy zaznamenány před 5000 lety.

Kupř. Šrímad-Bhágavatam (3.29.29): Z živých bytostí s vyvinutým smyslovým vnímáním jsou ty, které vyvinuly chuť, lepší než ty, které vyvinuly pouze cit. Lepší než ty jsou bytosti, které vyvinuly čich, a ještě lepší jsou ty, které vyvinuly sluch.

Lidé na Západě uznávají Darwina jako autora evoluční teorie, věda o evoluci není nová. Postupný vývoj byl znám již mnohem dříve ze Šrímad-Bhágavatamu, který zaznamenává výroky Kapily Muniho, Jenž byl přítomný téměř na začátku stvoření. Toto poznání existuje od védských dob a védská literatura odhaluje všechny souvislosti-teorie evoluce neboli postupného vývoje
není pro Vedy nic nového.

Je zde řečeno,že proces se týká i stromů-různé druhy stromů vnímají dotek. Svým způsobem i vidí, velké stromy někdy mění směr svého růstu,aby se vyhnuly různým překážkám. Mají tedy vyvinuté smyslové vnímání.Ryby jsou lepší než stromy, protože mají vyvinutou chuť. Lepší než ryby jsou včely, které mají vyvinutý čich, a ještě lepší jsou hadi, kteří mají vyvinitý sluch. Had vnímá vibrace způsobené zvukem.

Mimo teorie vývoje je popsána i historie celého vesmíru, který se skládá z různých hvězdných soustav nazvaných Svargalóky neboli vyšší hvězdné soustavy. Martjalóky, tj.střední hvězdné soustavy a Patálalóky, nižší hvězdné soustavy. Moderní historici, studující historii naší planety,nemohou dokázat historické události, jež se staly před pouhými 5000 lety a antropologové tvrdí, že před 40 000 lety na Zemi neexistoval Homo sapiens,protože vývoj nedosáhl této úrovně. Védská historie, zaznamenaná v Puránách a Mahábháratě, popisuje lidské dějiny, které sahají miliony a biliony let do minulosti.

244033

14.05.2011 10:03

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Problém, paní Jarmilo, ktví především va vás. Podobně zaujatě jste zastávala názor na havárii polského letounu, přečtěte si laskavě svoje příspěvky k havárii zde na Zvědavci. V současné době je tato havárie vyšetřena ve spolupráci s mezinárodním týmem MAK, který byl pověřen vyšetřováním a který zveřejnil přepis rádiové a telefonní komunikace řídících dispečerů s posádkou, došel k závěru, že ruská strana nenese na havárii žádnou vinu.

V této souvislosti je dobré se seznámit i s výpovědí vdovy po pilotovi, která popisuje zkušenosti svého manžela s polským prezidentem Kaczynskim, který z pozice své funkce činil na jejího manžela nesmyslný nátlak i při jiných letech, což se stalo osudným všem účastníkům letu do Smolenska. Viz jednotlivé články:

http://rt.com/news/controllers-coversations-published-kaczynski/p
http://rt.com/politics/poland-coud-war-crash/print/
http://rt.com/politics/investigators-russia-polish-media/

Sám premiér Tusk řekl,že opozice se snaží rozpoutat studenou válku s Ruskem. Váš osobní postoj byl podobný.

244035

14.05.2011 13:05

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Nevím, kde berete tu jistotu.

1)Posádka polského speciálu prezidenta Kaczynského,ignorovala výstražný systém v letadle a riskovala.

2)Vojenští piloti nejsou školení tak důkladně jako civilní. Kdyby byli školeni na simulátoru a několikrát by se zabili, pochopili by, že takto se riskovat nedá.

3)Letadlo přistávalo i přesto,že piloti v husté mlze neviděli zem pod sebou.

4)Nereagovali na výstražné signály v letadle,že jsou moc nízko,dokonce ani na varování, že před nimi je země.

5)Do posledního okamžiku před havárií byl v kabině pilotů velitel polských vzdušných sil Andrzej Blasik.

6)Letiště posílalo stroj jinam. Řídící letového provozu letadlo několikrát vyzval,aby odletělo na jiné letiště,konkrétně do Minsku.Posádka výzvu neuposlechla a pokračovala v přistávacím manévru a opakovala, že chce přistát ve Smolensku.

7)Podle popisů svědka,který tlumočil zpravodaj polské televize,letěl stroj nízko nad zemí a byl nakloněn do leva. Křídlem zavadil o strom a pak o zem, ve které pak vyryl hlubokou brázdu.

Toto jsou skutečná fakta. Pokud by platila vaše teorie a konspirační teorie Poláků,kteří to vidí stejně jako vy, zbývá tedy vysvětlit zhora uvedené body.

244048

21.05.2011 10:06

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Mlátíte prázdnou slámu. Naštěstí jsou mezi námi moudří lidé, kteří na rozdíl od vás mají čas na analýzu smyslu života. Viz knihu:THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION

This book presents a unique vision for the New Millenium. It contains a collection of essays and thoughts on the synthesis of science and religion from some of the most prominent thinkers, eminent scholars,religious leaders and scientists of the world, including four Nobel Laureates. The book reflects some possible grouds of synthesis of science and religion. It includes papers presented at the main sessions of the Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997, as a centenary tribute to Srila Prabhupada who was one of the most prominent spiritual and cultural ambassadors of the 20th century India. In eddition,the volume contains articles and massages contributed by many others luminaries of the world.

Myslím si, že otázky které otevřel pan Lhoták, jsou životně důležité pro celou civilizaci. Proto (také dodatečně) reaguji.

244442

22.05.2011 10:05

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Vám a dalším spekulantům a do jisté míry také skrytým konspirátorům pracujících na NWO, ujel vlak. Aby se zabránilo prozření lidstva, vydávají se obrovské prostředky na zbrojení a nikoli na poznání skutečné historie lidstva. Neboť poznání skutečné historie bude jejich i vaší porážkou. Bohužel nebude to zítra.

244478

24.05.2011 06:57

Právo pochybovat

RE: Stary zakon ,kde vymenili par slov a tim v platnosti pokracuje dal,bez zmen.

quido2 81.?.?.?

Opět jste mě potěšil pane Nohejl, a tak, osvěžen a posílen v duchu vaším vysvětlením, a naprosto nepochybující, si zpívám : s vánkem budeme sladce plout. To je píseň z jednoho filmu. [smích] [smích] [smích]

244620

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 79 čtenářů částkou 16 094 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zeman se omluvil za bombardování Jugoslávie a poprosil srbský národ o odpuštění18.05.21 13:52 Česká republika 5

Za výrok, že ženy mají vaginy, čelí studentka kárnému řízení a možná i vyhazovu17.05.21 17:28 Británie 0

Existuje u nás skupina nikým nevolených, kteří řídí stát17.05.21 14:03 Česká republika 3

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 16

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 3

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 11

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 3

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 15

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
20,83 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,27 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
23,18 Kč
100 japonských jenů
19,11 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 857,79 Kč
1 unce stříbra
585,27 Kč
Bitcoin
897 291,61 Kč

Poslední aktualizace: 18.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?