Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 926 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, miku, quido2.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.11.2010 09:29

Globalizace a militarizace: Hlavní příčiny celosvětové války proti lidstvu

RE: Proc oddaluji tu jednu svetovou vladu,kdyz uz jsou nalezly vsude, kam se podivas.

quido2 81.?.?.?

Podnětné články zdeňka Patricka na http://smit.wz.cz Objeví se základní stránka webu se seznamem článků. Podívejte se prosím na tyto: Hexadron (24.10.2010), -Zlatá hvězda Margita (18.10.2010),- Cokoli udělali nebylo dobré (17.10.2010)

Pokud budete mít čas, stojí za přečtení mnohé jiné,kupř: zabývající se Babylonií. Západnímu člověku, kterému univerzity předkládají zcela spekulativní obraz historie a tím ho matou, se jeví tyto články nevěrohodné, avšak, i na novinkách nedávno vyšel článek, že v Jižní Africe objevili jeskyni, která vydává svědectví, že Homo sapiens zde žil a vyráběl nástroje již 56 nebo 57 tisíc let zpět. Nebyl to tedy primitivní poloop, ale člověk moudrý. Takže i tato poslední informace dává K.O. současnému názoru, že počátky člověka moudrého spadají do období 40 000 let zpět.

K bodu 7) Na Zvědavci vyšel článek DEBAKL DEMOKRATů (4.11.2010) V diskuzi ke článku pan abc 188 Reakce na 231942 Malá lekcia z demokracie made in USA-pokračovanie. Zde jsou uvedeny tři podnětná vídea, která si prosím zhlédněte, neboť, pojednávají o meritu naší debaty.

Zdraví Quido

232061

08.11.2010 15:19

Démonizace historie. Část III.

*Obhajoba Stalina*

quido2 81.?.?.?

Jistě, že budou vycházet takovéto články, které se snaží mást světovou veřejnost. To není nic nového. Nechme však hovořit západní autory. Kupř.: Myron C.Fagan, přepis přednášky vyšel před časem na http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/ iluminat.. Autor mimo jiné píše: Nyní zbývá jediná otázka,a to dokázat, že komunistický režim byl řízen přímo z Ameriky Jacobem Schiffem a z londýna Rothschildem,hlavními vůdci tohoto velkého spiknutí. Přesně v linii se staletým plánem spiknutí iluminátů, který vypracoval Weishaupt a Albert Pike. Kousek dál..Nyní se vrátím zpět k uchvácení našeho peněžního systému Jacobem Schiffem a k zrádným činům , jež následovaly. Také odhalím Schiff-Rothschildovo řízení nejen Karla Marxe, ale také Lenina, Trockého a Stalina, kteří vytvořili revoluci v Rusku a založili komunistickou stranu.Tento elaborát je podrobný- mimo jiné obsahuje i popis setkání hlavních protagonistů ve Švýcarsku, v předvečer bolševického revoluce (puče) v Rusku.

Dále V knize Síly za Rooseveltem (Berlín 1941,str.170) profesor dr.vonLeers uvádí hlášení šéfa francouzské zpravodajské služby ve Washingtonu- pro francouzskou vládu.
V únoru 1916 jsme se dozvěděli,že v Rusku se připravuje revoluce. Bylo zjištěno,že této podvratné akce se zúčastnili následující osobnosti a firmy: Kuhn,Loeb and Co., židovský bankovní dům, řízený Židem Jacobem Schiffem, 'Zidem Felixem Warburgem,Židem Ottem Khanem a Židem Jarome H.Hanauerom, dále Guggenheimem a Marx Breitungem.

V Rusku pak vyšla kinha V.Uškujnika Kagan a jeho bek vydaná v zahraničí ještě v sovětských časech, kde je napsáno: Stalin byl tím Molochem, krytým kultem, jímž Židé hubili svoje vlastní nepřátele pod maskou "obětí bůžkovi". Je to i pohodlné, i bezpečné, a odpoutává to pozornost nerozumných "humanistů" od temných činů kultitů.

Mimo těchto důkazů je třeba si uvědomit, že to byl Stalin, který v předvečer války vyvraždil generalitu a důstojnický sbor a nebral ohled na hlášení vojenské rozvědky v předvečer útoku Wehrmachtu. Toto jeho vlastizrádné jednání mělo katastrofální dopad na průběh bojů a obrovské ztráty živé síly i techniky, na začátku války. Co říci o takovém vojevůdci, který ignoroval i požadavek generálů na zabezpečení obranné linie a tak vystavil jisté smrti 3,5 milionů vojáků Rudé armády za pouhého půl roku bojů? Takový vojevůdce je ve skutečnosti největším nepřítelem.

Autor článku mimo jné píše:Že jediný socialistický stát na světě se tehdy nacházel v nevraživém obklíčení ... Popisuje tedy následek a nevidí příčinu. Nemám co bych k tomu dodal.

232156

08.11.2010 17:14

Démonizace historie. Část III.

RE: *Obhajoba Stalina*

quido2 81.?.?.?

oprava:
Je to pohodlné,i bezpečné,a odpoutává to pozornost nerozumných "humanistů" od temných činů kultistů.

232165

09.11.2010 18:34

Démonizace historie. Část III.

RE: *Obhajoba Stalina*

quido2 81.?.?.?

Pane Udo, jak píšete, bylo by zajímavé analýzovat pozadí Myron C.Fagana, Uškujnika, Chruščova a dalších podobně zaměřených interpretů dějin. To ano,můžeme však porovnávat z dostupných materiálů. Kupř.: Americký spisovatel KEGAN napsal knihu s názvem Labyrint síly a ráj slabosti, ve které se vyjadřuje k Bushově ose zla a válce v Iráku. Kegan píše:

Co nás tedy čeká v případě Ameriky není příliž těžké odhadnout, kam směřuje. Útoky 11.září pouze poopravily směr, kterým se spojené státy již dříve vydaly, urychliy jejich postup, jejich dráhu však zásadně nezměnily. A rozhodně nezměnily americký postoj k použití síly, toliko jej posílily. Vzpoměňme jak před 11.zářím Achesonovi nástupci,byť trochu roztržitě,vytvářeli po celém světě "podmínky převahy" již před 11.zářím,dokonce před zvolením G.W.Bushe američtí stratégové a plánovači v Pentagonu přemýšleli o nových strategických hrozbách. Jednou z nich byl Irák. Za Clintonovy vlády přijal kongres téměř jednohlasně návrh zákona,uvolňující vojenskou a finanční podporu pro irácké opoziční síly a vláda Bushe mladšího připravovala plán destabilizace Iráku ještě předtím,než 11.září zaútočili teroristé. Tyto programy-namířené na Bushovu "osu zla"-by stejně pokračovaly. (Tolik Kegan)

Jenom bych vás chtěl upozornit na malou nesrovnalost. Vládcem Kremlu a SSSR byl vždy první tajemník komunistické strany bolševiků,zvaný KAGAN. Stalin byl jeho bek a vykonával jeho vůli. Na konci života se Stalin postavil proti této vůli a zaplatil to životem. Byl udušen. Avšak zvěrstva, která páchal dle vůle Kagana, jsou neomluvitelná.

To,že se GP podařilo dostat Rusy a Němce proti sobě, je podle mě, naopak důkazem velkých schopností a znalostí GP. Osobně ho vůbec nepodceňuju.

232237

09.11.2010 22:53

Démonizace historie. Část III.

RE: To dá rozum,

quido2 81.?.?.?

Píšete, že Stalin byl ikonou úplně všeho a po jeho smrti byli Sověti bezradní. Byla to však ikona umělá, totalitní. V Rusku ve skutečnosti vládl strach.

Mimoto mezi samotnými sionisty zuřil krutý boj o moc. Tento boj probíhal i v satelitních státech bývalého SSSR. V Československu to byl proces se Slánským (Salcmanem)a jeho skupinou, na podzim roku 1952. Proces zahájil Klement Gottvald. Stalin Gottvalda podpořil "krymskou kauzou" a potom začal proces se židovskými lékaři. O začátku čistky informoval TASS 13.ledna 1953. To nezůstalo bez odezvy v zahraničí. V Readers Digest píše White: 13.ledna se udál nejstrašnější úder. Titulky novin vykřikovaly, že devět vynikajících moskevských lékařů se přiznalo, že trávili své pacienty na příkaz Americko-židovského Sjednoceného organizačního výboru,pracujícího ve prospěch všesvětového židovského spiknutí. No a potom milostivý Stalin náhle (5.března 1953), zemřel.Kdo tento akt smrti zařídil se můžeme dozvědět z popisu francouských komunistů, kteří navštívili MOskvu nedlouho po Stalinově smrti.

Situce v Moskvě byla dále krajně napjatá. 27.června 1953 udeřil generál Žukov a rozditil sionisty v Moskvě. Béria byl zabit. Proto je sionistickými kruhy označován za masového vraha, který vraždil rudoarmějce. Ve skutečnosti vděčí Rusko tomuto vojenskému géniovi z velké části za svou záchranu. Nechme proto hodnocení těchto hrozných časů na samotných Rusech. Brzo vyjde nová historie.

232242

10.11.2010 10:43

Démonizace historie. Část III.

RE: To dá rozum,

quido2 81.?.?.?

Objektivní a pravdivé!!!
Ještě nezapadá slunce nad Atlantídou. Neboť pravda působí jako lék. Jen více takových lidí, kteří se nebojí mluvit, říkat, hájit, psát a bránit pravdu.

232263

11.11.2010 13:25

Démonizace historie. Část III.

RE: To dá rozum,

quido2 81.?.?.?

Ano,z Japonska podával zprávy vynikající špión Richard Sorge. Ještě zajímavější bude archív zednářů, o kterém máme doposud pouze okrajové informace. Proto jsem velmi zvědav, jak Rusové zpracovali události 2.sv.války- objektivní historii, která vychází z dostupných faktů a důkazů, kterých je v současné době dostatek. Koneckonců vaše věta: Otázka, proč mu nyní uvěřil, je na delší povídání,- a ukazuje, jak nebezpečná to byla doba pro SSSR.

232310

12.11.2010 10:53

Démonizace historie. Část III.

RE: Můj pohled na roli Stalina

quido2 81.?.?.?

Zdravím a odpovídám na dva vaše příspěvky. O patro výš v příspěvku 232329 reagujete na mou větu: "Osobně ho vůbec nepodceňuju." Částečně si ještě pamatuju pravidla českého pravopisu, a mám zato, že jednotné číslo lze použít i pro skupinu. Mohu se ale mýlit. Měl jsem tedy na mysli skupinu vyvolených. Dokonce jsem někde četl že se dělí na 300, 72, a 16 nejvyšších.

"Pre koho pracuje Putin?" To je otázka do rvačky. Jistě že za jeho zvolením byli opět sionisté. Ale, něco mi tam nehraje. Po Gorbačovovi byl další destruktivní figurou Jelcin (původně Jelcman). Ten umožnil sedmi židovským bankéřům vládnout a rozvrátit zemi. Předčasně zemřelo 15 milionů lidí. Napáchané škody byly obrovské. Dle západních zdrojů odteklo z Ruska za 15 let 800 miliard USD.

Pak je tady aféra JUKOS-pokus o energetické ovládnutí světa. A víme jak dopadl Chodorkovský za vlády Putina. Ďokresluje to členství v Americko-Azerbajdžánské obchodní komoře: Henry Kissinger, Zbygniew Brzezinski, James Baker III, Brent Skowcroft a John Sununu. Víme také, že sousední stát Gruzie a Sorosem dosazený a placený prezident Saakašvili, je absolventem právnické fakulty USA. Zrovna jako ukrajinský Juščenko, agent CIA. A pak Kissinger v roce 2007 osobně varoval Putina. Esa siozednářů dokonce přiletěla do Moskvy Putinovi domluvit. Avšak přesto Putin pracuje pro Rusko.

Rusko v předstihu splatilo dluh vůči MMF a stabilizovalo svou měnu. Původně se předpokládalo, že tento dluh nebudou Rusové schopni zaplatit ani za 100 let. Nafta, plyn a další strategické nerosty jsou stále ruské. Životní úroveň v Rusku i přes dopady krize se zlepšuje, rychle též ubývá lidí, kteří žijí pod hranicí minima. Rusko též úspěšně přezbrojuje svoji armádu vyspělou bojovou technikou. Získalo zpět Ukrajinu a uzavřelo strategické dohody s okolními státy. Čínská a ruská armáda pořádaly, poprvé v historii, cvičení na území Ruska.

Pokud tedy dojde v tomto novém Rusku ke zradě, dopady si nedovedu představit. A doplatí na to všichni Slované. Svědčí o tom výroky prezidentů USA, Olbrichtové, Tatcherové, Dr.Betera, Palinové, Mac Caina, a celé řady dalších významných postav, které nezakrytě plánují zničení Ruska, jako největší překážky.

232343

18.11.2010 12:46

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

*We shall sodomize your son...*

quido2 81.?.?.?

Pan Nohejl cituje v příspěvku 232491 Michaela Swifta: We shall sodomize your son...,to řekl veřejně už před mnoha desítkami roků, ale, nijak se to nedotklo našich politiků a "inteligence" národa a světa.

Položme si proto otázky. Co se stalo s tímto světem, že se společnost dostatečně nebrání zotročení pomocí drog a zvráceného sexu? Proč přibývá nelítostných kriminálních zločinů, dříve nevídaných? Proč nedokážou politikové a vědci tento zhoubný vývoj zastavit? Proč přibývají protichůdné a matoucí výklady na homosexualitu, lesbismus,incest,sodomii a především, proč je zákeřně ničena funkce rodiny a poslání ženy? Viz sexuální výchovu na školách,zde cituji z knihy Martina Herzána Totalitní světovláda(copyright M.Herzán 2000)

Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes. Vezměme si statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví,vzrosttla v letech 1992-95 spotřeba drog u dětí 12-17 let o drtivých 78%. Počet dětí, které berou jednou měsíčně kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky o 166%.

A co se učí na školách ve světě? Vlády na celém světě prosazují do školních osnov, přes mnohdy pochopitelný odpor rodičů, sexuální výchovu a to mnohdy již od prvních tříd základní školy. Učí děti pohlavnímu styku a dává na stejnou úroveň i styky se stejným pohlavím/pod jakousi rouškou společenské tolerance./ Stát vůbec nerespektuje práva rodičů, vychovávat děti v mravní čistotě. Školy doslova učí děti již od 6.let sexuálnímu styku, aniž by pro to měly přinejměnším dalších deset let vyvinutý rozum nebo citový základ. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy začínají používat vulgární označení, které předtím neznaly a neslyšely je ani ve svých rodinách. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy ztrácí svědomí a morální zábrany, jiné děti prohlašují, že radši nikdy nebudou mít děti.

Tuto strategii morálního rozkladu můžeme vidět a studovat též v Protokolech: Alkohol-Klasika-Rozvrat.. protokol č.1
Dvojsmyslné používání právního řádu-protokol č.8
Lživé teorie- protokol č.9
Výklad zákona " č.9
Jed liberalizmu " č.10
Oplzlost a budoucnost slova, tisku-protokol č.14

Je tedy potřeba akce, tak, jak již činí Výbor na obranu rodičovských práv: http://www.nesexuveskole.cz/...

232578

18.11.2010 12:59

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: Je pár témat

quido2 81.?.?.?

Tato tématika je vědecky analýzovaná ve védské literatuře. Myslím, že v blízké budoucnosti budou tyto prastaré analýzy probuzeny. Neboť zachovávaly rovnováhu a přirozenost, mezi heterosexuály a homosexuály, celá tisíciletí. Moderní alternativy jsou pouhé spekulace a matení.

232580

19.11.2010 10:54

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: *We shall sodomize your son...*

quido2 81.?.?.?

Zdravím Vás pane Nohejl,
shoduji se s vaším názorem,že se musíme bránit, pokud chceme být svobodní občané.

Ovládnout živou bytost lze nejsnáze přes její nedokonalé smysly. Člověk má čtyři nedostatky:nutně se dopouští omylu, nevyhnutelně podléhá iluzi, má sklon podvádět druhé a má nedokonalé smysly. Je podmíněn kvalitami hmotné přírody. Kvalitou dobra, kvalitou vášně, a kvalitou nevědomosti. Pornografie doslova kojí a útočí na nejnižší pudy člověka, převším kvalitu vášně a nevědomosti. Obyčejná lidská bytost se nemůže z tohoto sevření bez pomoci duchovní inteligence osvobodit. To je nemožné. Protože hmota a duše jsou pevně svázány falešným egem. Toto svázání se nazývá uzel v srdci (hrdaya granti). Je to ztotožňování se s hmotou, kterým jsou podmíněny všechny živé bytosti. Toto ztotožňování se s hmotou se utahuje nadměrnou zálibou v sexu. Moderní člověk odkojený pornoprůmyslem a konzumní filozofií si nedovede představit, že existuje větší rozkoš a blaženost než sexuální požitek. Opak je však pravdou. Již od nepaměti existují jednotlivci, kteří se duchovním vývojem dostali za ohradu hmotné přírody, poznali vyšší smyslový požitek a hmotný sex je proto nepřitahuje a neruší. Je řečeno, že smyslové štěstí, které pochází z doteku kůže, zažívají i psi a prasata a je zcela bezvýznamné. A teď si představte, že budou obyčejní lidé vedeni směrem duchovního vývoje. Během několika málo genercí by život na této planetě dosáhl kvalitativně skutečně lidskou hodnotu. To však není záměrem současných elit. Proto pornografie, nedokonalé právo, multi-kulti, neúměrné odměny manažérů a umělců, sociální programy na zotročení člověka, jedním z nich je i zavádění placeného školného, aby bylo dostupné jen těm, co na to mají.

232655

20.11.2010 09:40

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: *We shall sodomize your son...*

quido2 81.?.?.?

Za téměř tři tisíce let, od Krále Šalamouna, který společně s judejskými mudrci vypracovali politický plán na skryté ovládnutí světa pro Sion (929 let př.Kr.), prošla tato strategie mnohými zkoužkami a dá se dnes shrnout do hesla:Rozdílně postupovat, společně útočit.

Zajímavý je vývoj od roku 1798 kdy se v americké Philadelphii konal tajný sjezd sionistů, na kterém byl vypracován Protokol moudrých mužů Sionu. Pak v roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku přednášku britské iluministky Frances Fanny Wrightové. Bylo řečeno,že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus.

V roce 1834 byl vybrán ilumináty italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini,aby udával směr revolučního programu pro celý svět. Po jeho smrti nastupuje generál Albert Pike, který vypracoval plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě a předpokládal završení ve 20.století. Dopisem z 15.srpna 1871 seznamuje "osvícené ze Společnosti moudrých mužů Sionu", jak ovlánou svět pomocí tří světových válek. Právě těmito stratégy byli Rusové označeni jako národ určený k likvidaci-BOGEYMAN.

V srpnu 1897 se koná ve švýcarské Basileji další velký kongres sionských mudrců. Marx psal Komunistický manifest pod dohledem jedné skupiny iluminátů a profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta, že vůdci celého spiknutí mohou využít rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií, k rozdělení stále většího počtu lidské rasy do opačných táborů, aby pak mohli být vyzbrojeni a potom vymytím mozků dohnáni k boji a zničení se navzájem.

Podobně duchovní nauka, která přicházela z Indie, byla za prvé nepochopena a za druhé silně zkreslena zásahy světské moci. O tom pojednává celá řada autorů, z českých Jan Kozák: Evangelium "neznámého" boha a Jiří Vacek v několika dílném souboru: O Bibli a jejím učení. Můžeme tedy konstatovat,že hospodářské ožebračení a morální rozklad společnosti jsou nástroje tohoto skrytého plánu.

Pokud se jedná o homosexualitu,je ve védské literatuře jasně stanoveno, že se jedná o karmický zákon. Tito lidé však nebyli perzekuovaní, mohli žít svým životem v ústraní. Ze společenského života védské civilizace však byli zcela vyloučeni, nesměli zastávat žádné veřejné funkce. No, a protože tehdy existovali bráhmánové, kteří byli skutečnými psychoanalitiky, nějaké přetvařování ze strany homosexuálů nebylo možné. Homosexualita je proti přirozenosti lidské bytosti. O tom není pochyb.

232717

20.11.2010 10:02

Duch na summitu NATO

RE: Bush prece rekl,ze boj proti terrorismu muze trvat 35 roku a i vic.

quido2 81.?.?.?

Já nemám co bych k tomu dodal, cítím znechucení, lítost i vztek!!!

232719

21.11.2010 10:21

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: Co,muze a nemuze byt na homosexualite positivniho?

quido2 81.?.?.?

Zdravím Vás a konstatuju,že tady v naší české kotlině můžeme pouze spekulovat, na rozjeté monstrum světovlády to bude mít nepatrný vliv. Je zde mnoho ochotných služebníků zla a slušní lidé se začínají bát.

Mocenské struktury iluminátů pečlivě připravily celou šou 89. Potvrzením je proces privatizace, která byla záměrně špatně legislativně nastavena. Tomáš Ježek stál po celou dobu na stráži tohoto tunelu století a nedovolil nikomu do tohoto procesu vznést jakoukoli změnu, jež byla určena a nařízena. Dnes si užívá zaslouženého exilu, zatímco tady, se vztahují ruce jednoho proti druhému se záštím, zlomyslností i hyenizmem. Kupř.dnes (21.11.2010) vyšel na novinkách.cz článek: Chlapec z Vansdorfu bojuje o zrak,někdo po něm hodil plechovku s kyselinou... Sprostota a bezohlednost mladých proti starým jde vidět dnes a denně. Maskovaná záštiplnost a zlomyslnost jsou nástrojem tisku a masmédií, které dále rozdmýchávají útočné emoce v myslích manipulovaných občanů.

Jak píšete: Nepřítel je mezi každou společností a v každé vládě, a to velmi dobře na vlivných místech zastoupen a projevuje se jen v důležitých kritických dobách, kdy jde o všechno.

232761

23.11.2010 10:10

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

Ribbentrop předal sovětskému velvyslanci Děkanozovovi ráno 22.6.1941 nótu, kde uvádí důvody, které vedly Německo k provedení preventivního úderu proti SSSR

Zapomínáte, že když Ribbentrop předával tuto nótu Děkanozovovi, německý útok už probíhal několik hodin. Protože Rusové něměli zajištěnou obranu a bojové útvary nebyly kompletně vyzbrojeny, (scházela asi 1/3 bojové techniky) způsobil německý útok totální chaoz a nepřestavitelná jatka. Celá ruská fronta se prakticky zhroutila během jednoho dne. Německé velení podrobně znalo situaci na linii styku armád a byli si jisti úspěchem. Víme také, jak reagoval sluha iluminátů Stalin, před útokem a těsně po útoku. Místo preventivní útok, je přesnější výraz zákeřný útok Takže platí, že Německo napadlo SSSR bez vyhlášení války.

232857

23.11.2010 12:28

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

Abychom znali pravdu, tak by bylo potřeba nahlédnouti do archívu siozednářů. Byli to ilumináti, kteří dlouhodobě plánovali a uskutečnili experiment komunizmu a obě revoluce, francouzskou a ruskou,i obě světové války. Nechci se opakovat, jednotlivé kroky tohoto plánu jsem popsal v příspěvku (232717) na článek: USA-Homosexuáli vychovávajú zo svojich dětí homosexuálov- tvrdí štúdia (17.11.2010)

Tato důkladná příprava experimentu komunizmu a obou válek byla taktéž zajištěna finančně a to Rothchildovým bankovním impériem. No a Stalin, podobně jako Lenin, byli pouhými služebníky iluminátů. Mimochodem, Stalin byl v USA znám jako James z Uralu, kde působil před revolucí 1917 jako vůdce vlakových lupičů. Stalin se též zúčastnil přípravného a tajného shromáždění budoucí porevoluční vlády v Rusku, složené z Židů, která se uskutečnila ve Švýcarsku. Tak to je důvod proč nebyla zajištěna obrana a nejen to, Stalin též vyvraždil generalitu a decimoval zkušený důstojnický sbor.

232865

24.11.2010 10:28

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

Konečně se tady objevil diskutující, asi profesionál, pro mě je to úleva. Zasmál jsem se vaší větě:Představa že velkou armádu připravenou k útoku zaskočím když zaútočím dřív vychází tak možná z pohádky Šíleně smutná princezna, ale ne z reality.

Rudá armáda byla systematicky decimována Stalinem již od roku 1937. V letech 1937-38 Stalin vyvraždil:
3 z 5 maršálů
13 z 15 velitelů armád
8 z 9 admirálů flotily a admirálů I.stupně
50 z 57 velitelů armádních zborů
154 z 186 velitelů divizí
Mimoto bylo popraveno 11 z 11 náměstků komisaře obrany a
98 ze 108 členů nejvyšší vojenské rady

A dále-bylo uvězněno, odsouzeno k dlouholetým žalářům 43 285 vysokých důstojníků, především těch nejschopnějších, kteří měli bojové zkušenosti. To co zbylo, popsal později generál Vlasov ve své podrobné zprávě pro německé velení. Píše: Na německý útok nebyla RA připravena. Nezabezpečení obrany a idiotické velení byly příčinou drtivých počátečních neúspěchů RA. Stalin se prohlašuje za velikého vojevůdce a vyzná se ve všem nejlépe ze všech. Po čistkách je velení RA úplná průměrnost, je mezi nimi několik lepších než ostatní. Timošenko a Vorošilov jsou neschopní, Sapošnikov je starý a unavený, Mereckov je negramotný.

RA byla tedy již před válkou systematicky ničena v její nejdůležitější části. I člověk zcela neznalý problematiky přípravy profesionální armády pro nadcházející válku, by nemohl jednat hůře, než samotný Stalin.

232906

25.11.2010 10:35

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

Pane anonyme,pokud chcete vysvětlení, najdete ho ku příkladu v knize: Pravda o východní frontě 1941-44- chronologie bitev
Vaše otázka:"Proč tolik sovětských útoků během války skončilo naprostým fiaskem?"- vám předkládám malou ukázku ze zhora uvedené knihy.

G.G.Jagoda dokončil přeměnu OGPU v nové centralistické všesvazové ministerstvo vnitra NKVD.Tato přeměna též sloužila jako zástěrka k výměně nových spolehlivých kádrů ochotných se podílet na politických čistkách a přispůsobit se brutální a bezohledné povaze těchto čistek. A to zejména při 1.moskevském procesu se Zinověvem a Kameněvem v lednu 1935 (popraveni v srpnu 1935). Již při této první výměně kádrů byla sovětská tajná služba poškozena výměnou schopných zpravodajských důstojníků za všehoschopné, Stalinovi ideově loajální "řezníky". Ti se pak podíleli pod vedením Jagody na stranických čistkách k plné spokojenosti Stalina až do září 1936.To se ke Stalinovi, při jeho pravidelné dovolené v Soči donesla zpráva,že během vyšetřování NKVD byli jeho političtí oponenti Bucharin a Bykov propuštěni na svobodu. Dne 25.září byl Jagoda z důvodů "neschopnosti" odvolán z místa předsedy NKVD a vystřídán N.I.Ježovem. N.I.Ježov, přezdívaný "Krvavý trpaslík" (měřil pouhých 150 cm,) byl ve funkci předsedy NKVD dva roky.Toto období proslulo v historii SSSR jako "ježovština". Ježov se s velkým nadšením pustil do krvavých čistek ve stranickém aparátu a navíc aktivně rozjel čistku v samotné NKVD. 18.března 1937 na schůzi důstojnického klubu NKVD Ježov informoval přítomné o ještě mnohem rozsáhlejším "kontrarevolučním spiknutí" přímo v řadách NKVD. V té době již byla řada bývalých Jagodových spolupracovníků, hlavně náčelníků oddělení, zatčena. Byli vysláni jakoby na služební cestu, ale zatkli je už na první stanici při odjezdu z Moskvy a odvezli do vězení. Hlavním obviněným byl označen samotný G.G.Jagoda, pro spolupráci s nemeckou tajnou službou. Za dobu jeho působení se mu mělo kromě jiného též podařit rozmístit klíčové posty v NKVD německé špiony. Po oznámení těchto obvinění začalo již v sále vzájemné obviňování mezi členy NKVD, kdo že vlastně byli Jagodovi spolupracovníci. Někteří byli zatčeni ihned a během následujícího roku byla zatčena a zastřelena většina z těch, kteří byli za Jagody ve funkci náčelníků oddělení.

Při čistkách NKVD bylo takto zlikvidováno všech 18 komisařů státní bezpečnosti 1. a 2. stupně, kteří sloužili za Jagody. Do Moskvy pak bylo ze zahraničních misí povoláno zpět přes 300 důstojníků rozvědky a všichni byli následně pod různými zmínkami popraveni-(pokračování).

232977

25.11.2010 11:07

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

(pokračování) Ze 122vyšších důstojníků NKVD sloužících v letech 1937-38 se jen 21 podařilo do odvolání Ježova v roce 1938 zůstat ve své funkci a naživu.

Tímto prakticky skončila politická čistka v NKVD a nastává obdobná situace jako v armádě. Staří a zkušení profesionálové jsou nahrazeni ideologicky a třídně spolehlivými kádry,jejichž profesní způsobilost a praktické zkušenosti jsou ale na velmí nízké úrovni. Německé gestapo a jiné kontrarozvědné služby pak velmi snadno tyto agenty v zahraničí odhalují a likvidují. Ve zpravodajské činnosti pak zůstává minimum agentů a při vyhodnocování získaných informací je velmi snadné jednotlivou informaci bez potvrzení z dalšího zdroje označit v lepším případě za nedůvěryhodnou, v horším za podvrh. Přesně v této situaci se těsně před vypuknutím války díky čistkám v zpravodajské službě nacházel SSSR a informace od jednotlivců typu Sorge, Radó či von Schelich lehce mohly být považovány za nedůvěryhodné.

Takže co bylo v bývalém SSSR řízeno profesionálně byly čistky - můžeme je nazvat: vraždy vynikajících a zkušených důstojníků, jak v řadách kontrarozvědky, tak i v řadách armády. To jsou pravé příčiny počátečních, ale i pozdějších neúspěchů RA v mnohých bitvách- neboť scházeli zkušení velitelé.

Mimoto, tvrdit, že Německo přeběhlo SSSR o 14 dnů se zahájením války,je další nesmysl. Ruská vojsko nebylo dostatečně vyzbrojeno, na nádražích vládl chaoz, a nebyla zajištěna obrana. Konsolidovat RA a připravit ji na útok by tedy trvalo minimálně několik měsíců.

232980

25.11.2010 20:46

Norimberk: pouhá historie?

RE: Mnoho veci je postaveno,tak, rikajic na hlavu, proces v Nurimbergu , jeden pripad z mnoha.

quido2 81.?.?.?

Zdravím Vás,
Váš údaj:Němci dodnes mají respekt k těm židům,jež položili život v obraně Německa a nebylo jich málo, ve wehrmachtu jich bylo více jak 12 000 Myslím, že jste zapomněl připsat jednu nulu. Já mám údaje, že ve Wehrmachtu sloužilo 150 až 190 000 Židů. Z těch 244 obdrželo vyznamenání Železný kříž, jeden obdržel Stříbrný kříž, 19 obdrželo zlatý kříž, 15 obdrželo Rytířský kříž Železného kříže a 21 generálů a admirálů Wehrmachtu mělo židovské předky. O tom všem píše americký autor Bryan Mock Rigg, který napsal historickou studii: Hitlerovy židovští vojáci

233022

26.11.2010 09:51

Norimberk: pouhá historie?

RE: Mnoho veci je postaveno,tak, rikajic na hlavu, proces v Nurimbergu , jeden pripad z mnoha.

quido2 81.?.?.?

Naprosto s vámi souhlasím. Mimoto jsem přesvědčen, že právě takoví lidé jako vy (a je jich na tomto webu ještě několik), dělají velmi významnou osvětovou činnost, bez které není možné vyhrát tisíce let trvající skrytou válku, mezi dobrem a zlem.

Zmiňujete se o Dukle. Ano, nejen Dukla, ale celé období vlády bolševiků v Rusku se vyznačuje hlubokou znalostí (jak řekl Ford) tajných pramenů života, které však slouží především k manipulaci a matení lidských mas.

Události 19 a 20 století měli předehru ve francouzské revoluci. V roce 1784 vydal Weishaupt příkazy k provedení revoluce. A v roce 1829 britská iluministka Frances Fanny Wrightová v New Yorku měla sérii přednášek ve kterých oznamovala, že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus. V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.

Byli to Rusové, kteří platili nejvyšší daň této skryté války. Ilumináti a jejich organizace neponechali nic náhodě. Dnes již víme, že jejich lidé byli v armádě Wehrmachtu ale také v řídícím aparátu bývalého SSSR. To se pak válčilo, když bylo vidět do karet spoluhráče. Přesto nebyli zcela úspěšní. Jak říká profesor Beddington: Hitler zklamal, příští útok musí být veden mnohem vědečtěji. Tito lidé tedy stále pochodují na východ.

Obyčejní lidé, kteří v boji o existenci jsou zmateni neustálými masážemi masmédií,se snaží orientovat, ale nedaří se jim to. Schází jim pravdivé informace, o které se mohou opřít a zároveň vyvíjet a zušlechtovat svůj vnitřní život, aby pak mohli dobře vychovat svoje děti a předat jim svoje zkušenosti. To teď neplatí.

Lidstvo by si mělo uvědomit, že současné základy společenského
života nejsou v delší perspektivě života schopné. A jsou to stále stejné síly, které usilují o chaoz, demoralizaci a vykořenění národů. Z lidské společnosti se vytratila hmotná i duchovní pravidla chování a výsledkem je, že lidé jsou zmateni a na světě neexistuje mír ani štěstí. Ve Vedách je napsáno: Dokonalá civilizace je civilizací átmy neboli samotné duše. Civilizovaný člověk holdující smyslovému požitku se nachází na úrovni zvířat, protože zvířata se nedokážou pozvednout nad úroveň smyslové činnosti. Nad smysly stojí mysl. Civilizace mentální spekulace však není dokonalým stupněm života, protože nad myslí je inteligence a v Bhagavad-gítě se můžeme dočíst o intelektuální civilizaci. Védská literatura poskytuje různé pokyny pro různé druhy lidské civilizace, a to jak pro civilizaci smyslovou, mentální či intelektuální, tak pro civilizaci samotné duše.Bhagavad-gíta se obrací především k lidské inteligenci a vede člověka na cestu civilizace duše.Vy pane Noheil a několik dalších, přispíváte svou filozofií k poznání pravdy, která jediná nás...

Automaticky kráceno

233076

S názorem pana Stwory souhlasím. Bez finančního zajištění nelze postavit ani WC. Pohádky typu Perunit 90 a hestroy 77, jsou snahou o likvidaci Zvědavce.

Že se jedná o peníze především, věděli a ví požehnaní, na rozdíl od manipulované masy. Proto také Tomáš Ježek pečlivě hlídal špatně nastavenou legislativu, která byla nařízena ze Západu, nikoli z východu, a nedovolil nikumu ji změnit. A víme také jak dopadla privatizace bankovního sektoru a lukrativních podniků v bývalém Československu.

O finanční podpoře Zvědavce bychom neměli vůbec diskutovat. Měla by být pro Čechy, Moravany a Slezany samozřejmostí. Je to věčný čas,zákony Boha, které jsou příčinou rození,růstu, vrcholu, útlumu a smrti. Plynutím času dojde ke zničení každé hmotné věci a tou je i duševní (nikoli duchovní) činnost. Je to jedno z tajných zákonů a nevyčerpatelných pramenů života, kterými je řízen vesmír a které znají vyvolení. Nenechme se proto zaskočit dočasným útlumem, který je v plynutí času přirozený pro každou hmotnou lidskou činnost.

233111

26.11.2010 18:44

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Informací je víc než dost všude kolem

quido2 81.?.?.?

Věrohodnost nějaké činnosti je dána penězi, nebo naopak, co myslíte

To jistě ne, ale peníze jsou potřeba pro každou maličkost. Třeba ke koupi rohlíku. No a pokud se jedná o provozování webu, tak jsou peníze potřeba na pokrytí jeho provozu. Věrohodnost pane HHBB je hodnota, které je v současné době jako šafránu.

Také vám dám otázku. Proč si myslíte,že nám jsou zdrama poskytovány ukázky porna přímo na titulních stranách? Jak to souvisí s ochranou zdravého vývoje dospívající generace,která masově práci s internetem ovládá?

A netitulujte mě mistře. Neboť vy byste v tom případě musel být minimálně velmistr.

233126

Pane Kalík, já jsem také důchodce, takovej obyčejnej, žádnej prominentní. Na všechno co mám, jsem si vydělal tvrdou prací. Byt, dvoupokojový, jsem získal za úvazek 10 let práce pro firmu. Závazek jsem 100% splnil. Po roce 1989 byl tento můj byt koupem Pražskou správou nemovitostí spol.s.r.o - a pokud jsem nechtěl o něj přijít, musel jsem ho koupit za lidovou cenu 324 000 kč. Poté přišlo zateplení plus rekonstrukce, to mě stálo 266 239 kč. Poté jsem musel postavit zděné jádro, neboť do bytu předtím zatékalo a laminátové jádro bylo poškozené. Dalších 150 000 kč, plus nějaké věci okolo něco přes 100 000 kč. A poté se přihlásil Kalousek a sdělil nám, že dlužíme (každá hlava) přes 120 000 nebo kolik byl v té době dluh státu vůči MMF či které finanční instituci to vlastně dlužíme. Po těchto zkušenostech jsem přesvědčen,že je třeba se nespoléhat pouze na vládu, která to s námi myslí-jak jinak, pouze dobře, a tedy že je nutné se o naše záležitosti starat.

Jiné zdroje financování o kterých mluvíte, mají instituce i jednotlivci, kteří v procesu privatizace získali velké majetky. Zvědavec mezi ně nepatří a není ani jejich chudej příbuznej. Musíme ho tedy udržet sami.

233130

I když mi pochopitelně duševní činnost a business nejde dohromady v případě dosavadního vybírání poplatků jsme na stejné vlně.

Co by se dalo zlepšit nechme tedy budoucnosti, třeba se něco podaří. Do té doby je však potřeba pokračovat v dosavadním vybírání poplatků. Jinak s vámi souhlasím,že duševní činnost a business nejde dohromady. Nerad se pouštím do diskusí na toto téma. Ve védské literatuře jsme před takovými debatami varováni. Tak jako dozrává ovoce, musí dozrát i duševní vývoj každého jednotlivce. Ateisté věří, že smrtí vše končí. Tuto ateistickou teorii vymyslel již před dávnými časy filozof Cárváka, který doporučoval žít co nejbohatším způsobem, a za tím účelem žebrat, půjčovat si nebo krást. Prohlašoval také,že se člověk nemá bát smrti, příštího života,minulého života nebo bezbožnosti,protože jakmile se tělo spálí na prach, je se vším konec. To je filozofie lidí propadlých materializmu. Takové filozofování však nikoho nezahrání před nebezpečím smrti ani před odporným příštím životem. Materialisté věří pouze svým smyslům, které jsou nedokonalé a silně omezené, zrovna jako jejich technika.

233166

27.11.2010 09:41

Norimberk: pouhá historie?

RE: Mnoho veci je postaveno,tak, rikajic na hlavu, proces v Nurimbergu , jeden pripad z mnoha.

quido2 81.?.?.?

V každém případě to bylo nesmyslné vraždění vlastních (sovětských) vojáků. Smysl to dává když pochopíme, kdo byl ve skutečnosti Stalin. Před několika dny jsem přečetl zprávu, že Rusové potvrdili, že to byl Stalin, kdo dal rozkaz k zavraždění polských důstojníků v Katini. Stalin již od počátku své takzvané "revoluční" činnosti, byl pouhým námezdným žoldnéřem iluminátů a stejně tak Lenin. Důkazů je mnoho. Připomeňme si utajené setkání pučistů,v předvečer (revoluce) puče 1917 v Rusku, které se konalo ve Švýcarsku.

Na Schifově lodi bylo přítomno 300 vycvičených Židů,budoucích vládců, kteří byli přepravovaní z USA do Evropy a směřovali na tajné setkání s Leninem ve Švýcarsku. Na této lodi bylo také 20 milionů dolarů ve zlatě. Ty byly použity na financování puče. V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Jeho hosty byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House, mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím, že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže, dále Lithenoth, Kaganovič a Stalin (který byl tehdy vůdcem vlakových a bankovních lupičů). Byl známý jako "Jesse James z Uralu."

Takže, byli jsme klamaní, avšak setrvávat ve lži - je sebevraždou.

233212

28.11.2010 10:13

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René. Víte, lidé, co sedí celý život na prdeli doma a neprošli tvrdými životními zkoužkami, kde jednotlivec bez protekce, zcela sám, hájí svoje místo na slunci, rádi kritizují a rozumují. To ale není případ pana vachmajstra, jak ho nazýváte. Jeho příspěvky jsou vyvážené a hlavně,pravdivé. Koneckonců také pan Nohejl před časem napsal, že odkrývat skutečné vyníky revolucí a válek, tomu se snaží loukaři zabránit. Víme, kdo kontroluje masmédia a v současné době jsou zde snahy o likvidaci nepohodlných webů. Hlavně však, plíživé a neustavající vymývání mozků, působící na podvědomí obyvatel. Loutkaři skutečně znají mnohá, i když ne všechna, tajemství života.

Neměl byste se sám takhle dehonestovat. Mnohé vaše minulé příspěvky jsou vyvážené a mají vypovídající hodnotu. Mimoto, jste vzdělaný a citlivý muž. Poukazovat na filozofii Švejka však není ve věcech bytí a nebytí této civilizace relevantní. Tato doba je nebezpečná. Společenské klima se neustále zhoršuje. Jen se podívejte co se děje tady v ČR, dětská kriminalita dříve nevídaná, dtto sexuální kriminalita dospělých a zločiny dospělých páchané na dětech, a další a další surovosti a zločiny. Bezradnost těch, co jsou nejníže je také zcela evidentní. Lidové rčení: ryba smrdí od hlavy je v tomto případě vystihující.

Nehádejme se, a spolupracujme. Koneckonců i to je vaše životní zaměření, jak jste sám napsal.

Zdraví a dobrou náladu přeje Quido

233288

28.11.2010 13:07

Konflikt ve Žlutém moři

RE: Zde, bude hrat velkou roli nenavist-odplata z minule valky.

quido2 81.?.?.?

a tak přichází otázka, jestli má lidstvo vůbec nějaký rozum, inteligenci a nebo jsme tak daleko součástí přírody, že jsme stále dravá zvířátka.

Příčina je tato. Z lidské společnosti se vytratila hmotná i duchovní pravidla chování a výsledkem je, že lidé jsou zmateni a na světě neexistuje mír ani štěstí. Kupř. alternativní zákony týkající se sexuální odlišnosti, a současné normy výuky nastupující generace na školách různého stupně. Dále skryté, ale neustále probíhající ničení základu lidské společnosti- tedy rodiny. Každý sedlák bez vzdělání by se choval rozumněji.

Zdraví Quido

233297

29.11.2010 12:23

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: Krásný projev Nigela Farage v EU parlamentu - komentáře netřeba!

quido2 81.?.?.?

Víte pane Anonymus, zase nám schází dostatek věrohodných informací. Mám před sebou článek Jaroslava Bednáře ze dne 30.5.2007 - cituji výňatek:

Převraty ve východní Evropě byly pečlivě naplánovány a provedeny službami SSSR, USA a Izraele- KGB,CIA a Mossadem ve spolupráci se zednářskými lóžemi a židovskými mezinárodními organizacemi, které převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád.

Všechny politické strany, které byly po převratu uměle vytvořeny, byly infiltrovány předem připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB. OF bylo dohodnuto asi půk roku před převratem a schváleno 13.oddělením KSČ.

A právě v tomto období, v prosinci 1989 založil Miroslav Sládek Sdružení pro republiku- Republikánskou stranu Československa (SPR-RSČ). Program a stanovy SPR-RSČ pro Sládka vypracovali lidé z tehdejšího ideologického oddělení ÚV KSČ Jana Fojtíka. Sládkovou úlohou bylo být v opozici proti novému režimu. Činnost SPR-RSČ byla v letech 1989-1991 financována ze zdrojů KSČ, které byly včas převedeny na řadu soukromých či polostátních organiazcí v té době zakládaných. Později byly peníze na činnost získány ze zahraničních židovských nadací- Garnegiho, Guggenheimova, Literární nadace Pasco ve Španělsku, atd.

V roce 1992 se při své návštěvě USA M.Sládek pokoušel o vstup do zednářské lože "STAR AND STRIPS". Ale na základě Sládkova vystoupení v krajanských spolcích ho tato lóže odmítla přijmout. Kdy se stal Sládek členem zednářské lože v České republice není známo. Ale pravděpodobně to bylo v období po březnu 1990, kdy bylo v Praze za přítomnosti velmistra Grand Orient de France ustaveno zednářské lože. Během svého pobytu v parlamentu v letech 1996-1998 byl Sládek několikrát zachycen se zednářskými signály prstů. atd, atd.

Célé bývalé komunistické impérium a především bývalý SSSR, pak byly vycucánany jako plást medu. V knize Konspirační čitanka od Al Hidell/Joan d´ Arc s.252 je napsáno: Nevětším jablkem sváru je otázka podmínek MMF, které byly uplatněny vůči Rusku a ostatním následnickým státům bývalého SSSR. Londýn zde požaduje, aby bylo Rusko i nadále pleněno v souladu s původně dohodnutou "šokovou terapií."

Pan Udo(diskutující na Zvědavci) píše, že každý z nás nese odpovědnost za budoucnost našich dětí. Zbývá tedy to nejdůležitější. Zajistit, aby občané ČR nemohli býti šikanováni a už vůbec ne trestáni, za svoje politické názory.

233376

29.11.2010 12:39

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

quido2 81.?.?.?

René, mě se Švejk líbí, ale, na tuto mezinárodní napjatou situaci, jako protiargument či filozofický postoj, se podle mého názoru nehodí. Zde přestává veškerá legrace. Hru řídí skuteční loutkovodiči. A ti mají vždy dost všehoschopných sluhů.

Vy pane René, jste především upřimný a nezákeřný člověk. A jsme si povahově velice blízko. Takoví lidé to však mají v životě těžké. Vím o čem mluvím. Produktivní život mám za sebou.

Zdravím vás a přejí vám do budoucna pevné zdraví a svěží mysl.

233379

29.11.2010 20:10

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Informací je víc než dost všude kolem

quido2 81.?.?.?

Nejdříve vám děkuji za konstatování, že oslovení mistře vám jen tak ujelo. Inteligence člověka se pozná podle toho jak hovoří nebo co píše. Podle mě máte pravděpodobně vysoké IQ.

Začnu otázkou, co si kupuju na Zvědavci. Především kvalitní informace a názory několika moudrých přispěvatelů. Kdybych sledoval pouze oficiální masmédia, tak bych se musel zbláznit. Lež a lest, plus polopravdy smíchané s pravdou, jsou jejich parketa. Zvědavec je alternativa,specificky česká, cesta a filozofie společnosti do budoucna, která postupně dozrává.

Nyní k vašemu konstatování že: Nemám pocit,že by porno někoho ohrožovalo a už vůbec ne nějaký "zdravý vývoj" mládeže.

Já naopak jsem přesvědčen, že pornografie je jednou z příčin morálního úpadku společnosti. Je to odosobněný sex, působící na nejnižší pudy člověka. Nezná žádná tabu. Glorifikuje incest,sodomii,homosexualitu,lesbismus a sexuální úchylky všeho druhu. Má negativní účinky nejen na dospělé, zvláště pak na dospívající mládež. Každá myšlenka, čin, nebo vjem, se ukládá v mysli, jako nezapomenutelný záznam, který se samovolně vrací do vědomí. Ještě toho mnoho nevíme. I materialistická věda se neustále vyvíjí- viz poslední výzkumy parapsychologie.

Jinak zcela souhlasím s Výborem na obranu rodičovských práv. http://www.nesexuveskole.cz/?a=1§PHPSESSID=46895131daf5c...

V záhlaví je napsáno: Opravdu chcete,aby se vaše děti učily na základní škole souložit bez zábran a výčitek s kýmkoli, kdykoli a jakkoli? Víte pane HHBB, člověk má žít usměrněně a ne jako zvíře.Lidé, kteří neustále vyhledávají nějakou zábavu a snaží se uspokojit své věčně hladové, neovládnuté smysly, jsou jako ryby chycené do sítě. Uspokojit hmotné smysly bohatstvím a zábavou není možné. Proto duchovní vývoj není o nějakém mesiášství nebo mučednictví jak postujete, je to o slušném a štastném životě a také, což zřejmě vadí materialistům, totiž fakt, že pouze ten, kdo žije usměrněným životem může pochopit transcendentální poznání a žít štastný život.

233404

29.11.2010 22:13

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Informací je víc než dost všude kolem

quido2 81.?.?.?

Co je s vámi, absentujete a zcela mi tady na tomto webu scházíte. Měl byste se polepšit.

Děkuji vám za hezké přání. No a pokud jste ten stejný Steve co se vyjádřil tak jadrně, avšak pravdivě o Havlovi, tak vám i věřím.

Zdraví Quido

233418

30.11.2010 11:25

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Informací je víc než dost všude kolem

quido2 81.?.?.?

Pane HHBB. Jsem pro skončení debaty. Přesto vám děkuji za přístup k debatě. Jsme každý jiná krevní skupina. Jak píšete, Ona stejně nakonec ta kvalitní informace se pozná podle toho, že vlastně není holka na prodej (možná problém je i v tom, co považujete zrovna vy za to kvalitní).

Ano, problém je v tom, co já považuju za kvalitní. O tom není pochyb. Pornografie je podle mě a nejen podle mě, destruktivní a velmi škodlivá. Stejný názor zastávájí i jiní lidé, je však pravda, že jsme v menšině. Není to nic nového. Kdysi dávno jsem při četbě Sokratovy filozofie zaznamenal úryvek, který se týkal filozofie davu a jednotlivce, který se snaží poznat Absolutní pravdu. Přibližně tam stojí: filozof je plný snažilství a u Boha dlí. Spílá mu dav obecních bláznů, že je však plný vnitřního bohatstvím o tom dav potuchy nemá. On je skutečně veliký rozdíl jestli dlíme u Boha, nebo u stále haldových smyslů. A ten, kdo se snaží přiblížit k Absolutní pravdě také ví, že jsou to především stále hladové, neovládnuté smysly, které jsou jeho největším nepřítelem.

233458

30.11.2010 12:21

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: Sládek a SPR-RSČ

quido2 81.?.?.?

To, že jste jako dočasný 1.místopředseda potvrdil Bednářovu verzi je velmi významné. Nemám co bych k tomu dále dodal. A děkuji vám za tento příspěvek.

233461

30.11.2010 12:28

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: Krásný projev Nigela Farage v EU parlamentu - komentáře netřeba!

quido2 81.?.?.?

Pane anonyme, já s vámi zcela souhlasím. Jak bychom mohli my, prostí občané, vidět do kuchyně těch nejmocnějších. To není možné. Jak říkáte, ale něco dělat můžeme. Spadá do toho informovanost.

Zdraví Quido

233462

30.11.2010 12:47

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: Navsemoznych konspiraci vyrostl a i zanikl Cesky narod,kde je pravda?

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás, máte můj obdiv. Je úžasné, jaké materiály zveřejňujete. Myslím si , pane Nohejl, že pokud se společenský vývoj zvrhne směrem k totalitě, budou všechny důležité materiály prohlášeny za podvrh a jejich autoři přinejmenším za pochybná indivídua.

Avšak, kostky jsou vrženy. Zastavit se to nedá.

233463

01.12.2010 10:09

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: Navsemoznych konspiraci vyrostl a i zanikl Cesky narod,kde je pravda?

quido2 81.?.?.?

Ano, Rusko posloužilo jako laboratoř. Karel Funk v knize: Odívání sluncem, píše:To souvisí i s obsahem přednášky okultisty C.G.Harrisona o okultním vědění, theosofii a katolické víře, které vyšly v Londýně v roce 1894. Podle něho je pro některé vlivné angloamerické kruhy jasné, že anglicky mluvící národy musí v současnosti uvádět tón. Románské národy jsou považovány za již upadající, národy s budoucí úlohou mají být Slované.

Tato jinak správá teorie byla mocensky zneužita, neboť podle těchto kruhů jsou anglo-americké národy předurčeny, jako kdysi Řím, k vládě nad světem. Mají v nich však být provedeny experimenty na sociálním poli. Ty by však na západě způsobily značné komplikace, proto je potřeba nechat je provést ve velkém stylu Slovany a k tomu směřovat i středoevropskou politiku. Zatímco by tyto experimenty narazily v západní Evropě hned na nesčetné obtíže, prostý slovanský charakter dovolí podle Harrisona tyto socialisticko- ekonomické pokusy realizovat.

Výsledkem těchto důkladných a dlouhodobých příprav byla VŘSR 1917, první a druhá světová válka a vznik komunistického impéria jehož jsme byli částí. Byli to však Rusové, co zaplatili nejvyšší daň. Hnát zdravé a mladé muže pod hlavně německých kulometů na jistou smrt, byla další skrytá strategie těchto stratégů. Pravděpodobně pomsta Chazarů. Po WWII bylo v Rusku nedostatek mužů, a bylo nepřímo trpěno mnohoženství. To však mělo a má demografické dopady. To všechno si uvědomují v současné době Rusové a já věřím, že tentokráte budou úspěšní.

233523

01.12.2010 10:21

Cikánská otázka v ČR

RE: Cikánská otázka v ČR a nielen tam

quido2 81.?.?.?

Paní Eriko, Sorosovi a spol, nikdy nešlo a nebude o fungující gojímské společenství, ale právě naopak.

233525

02.12.2010 11:30

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: Babo rad,co ted a co potom?

quido2 81.?.?.?

Vypadá to, že vám nahrávám, ale opět s vámi musím souhlasit. Strategie Vikileaks je analogií experimentu komunizmu. Tak, jako bylo napsáno mnoho článků a důkladných analýz o tomto experimentu, přesto to nemá vliv na přesvědčení velkého množství lidí, kteří stále vnímají komunizmus jako ďábelské dílo Ruska. Teprve až zavelí korporátní masmédia a sdělí jim, jaká je pravda, náhle i oni začnou myslet podle jejich receptu. Přesně to vystihuje tento odstavec z článku:

Tisíce pilotů, expertů na terorizmus, členů tajných služeb, politiků, analytiků a vědců vystoupily na veřejnosti a vysvětlily, že oficiální báchorka o 20 muslimech, kteří 9/11 dokázali narušit nejlépe střežený vzdušný prostor na světě, je čistý humbuk. A co se stalo v masmédiích, nebo mezinárodní politice? Nic. Jedna zničující kritika za druhou.

Domnívám se tedy, že se opět jedná o strategickou metodiku, která sleduje velmi důležité a světu nebezpečné, zájmy.

233610

10.12.2010 18:56

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

*Ještě toho mnoho nevíme*

quido2 81.?.?.?

Mám na mysli historii lidstva. Před časem jsem napsal, že Védy pojednávají o jedné světové vládě, která existovala již v hlubokém pravěku, kam zatím žádný materialistický akademik a vědec nedohlédl. A protože nedohlédl, tak popírá. V současné době panuje obrovský zmatek ohledně historie lidstva a toho zneužívají mnozí. Nebudu tedy vyjmenovávat knihy a weby, které se touto manipulací a matením zabývají. Předkládám proto verš ze Šrímad-Bhágavatamu, včetně části výkladu verše, k posouzení.

Š.B. Zpěv čtvrtý-díl druhý (4.21.12)
Mahárája Prthu neměl jako král soupeře a třímal žezlo vlády nad sedmi ostrovy Země. Kromě světců,bráhmanů a potomků Nejvyšší osobnosti Božství (vaisnavů) si nikdo nemohl dovolit neuposlechnout jeho neodvolatelných příkazů.

Význam:Sapta dvípa je sedum velkých ostrovů-kontinentů. 1)Asie, 2)Evropa, 3)Afrika, 4)Severní Amerika, 5)Jižní Amerika, 6)Austrálie a 7) Oceánie. V moderní době si lidé myslí, že ve védském, či prehistorickém období nebyla Amerika a mnoho dalších částí světa známé, ale to není pravda. Prthu Mahárája vládl světu mnoho tisíc let před začátkem takzvané historické doby a zde se jasně uvádí, že tehdy byly všechny části světa nejen známy,ale navíc, podléhaly vládě jednoho krále Maháráje Prthua. Zemí, ve které Mahárája Prthu žil byla Indie. V jedenáctém verši této kapitoly je řečeno, že žil na území mezi řekami Gangou a Yamunou. Toto území zvané Brahmávarta je v moderní době známé jako určité části Pandžábu a severní Indie. Je zřejmé, že indičtí králové kdysi vládli celému světu a že jejich kultura byla védská.

234015

Ano ano. A spoutám je řetězy, které sami ukovali. Pravda o metodice ovládání lidské společnosti se nezadržitelně projevuje, především verbálně. A to je dobře. Občané bývalého kumunistického impéria jsou však stále silně zneužívaní a matení. Naštěstí jsou to právě západní země, ve kterých se probuzení občané nebojí říkat a hájit pravdu, neboť cítí povinnost vůči svým dětem a vnukům a také ke svému vlastnímu svědomí. Jsou proti strategii NWO, která byla rozvržena na staletí a postupně spěje do závěrečné fáze. Že se jedná o strategii prvořadého významu svědčí studie Bertranda Russela, kterou zveřejnil v roce 1952 pod názvem: "The impact of Science on Society". Senátní podvýbor pro zahraniční vztahy představil rezoluci č.66, ve které se hovoří, že Spojené národy připravují podklady pro světovou ústavu.

Jak píšete, vykrádání Ruska se dělo plánovitě a nebýt Putina, tak to pravděpodobně skončilo válkou, nebo ve druhé variantě hrozným masakrem Rusů. Jak pravila baronka Tatcherová: Populace Rusů bude redukována na 15 milionů, kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech. Vládu Židů v Rusku přibližuje článek: Sunday,03 Decenber 2006- 90 let židovlády v Rusku. (Převzato podle http://tnit.eu/)

Za Jelcina přešlo 60% ruského národního bohatství pod kontrolu Židů. Území bývalého SSSR se zmenšilo o 23,7%. O 10 milionů se zmenšil počet obyvatel. O 5 milionů byla menší porodnost než za stejné období dříve. 14 milionů Rusů žilo na hranici chudoby. 2,5 x se zvýšila úmrtnost kojenců. 48 x vzrostla úmrtnost dětí od narkotik. 77 x se zvýšila úmrtnost dětí na syfilidu. 2,5 x vzrostl počet nakžených tuberkulózou. 10 x vzrostla narkománie. 25 x syfilis, 60 x vzrostl AIDS. 3 x se snížila průmyslová výroba
13x se snížil státní rozpočet, 20x se zvýšil počet chudáků, 14x se zvýšil počet skupin organizovaného zločinu, které kontrolovaly polovinu země. Došlo k předčasnému úmrtí 15 milionů občanů. Průmysl, veřejné statky a energetické zdroje byly rozkradeny. Věda, zdravotnictví a edukační systémy byly zničeny. Čekalo se na kolaps.

234080

13.12.2010 12:36

24 znamení, že se celá Amerika začíná podobat Detroitu – hnijící, postindustriální, postapokalyptické pustině

RE: Dve rozdilne cesty,ale s jednim cilem, to je dnesni svet!

quido2 81.?.?.?

Co píšete je výstižné. Většina lidí si neuvědomuje tuto velmi nebezpečnou realitu. Pak je tady další početné skupenství lidí a skrytých zrádců, kteří vědomě spolupracují s Golémem.

Pokud se jedná o sionisty bych ještě doplnil, že Rockefellerové jsou separští Židé pocházející ze Španělska a Rothschildové jsou aškenázi Židé pocházející z Německa. Za téměř téměř 3000 let skryté konspirace dosáhli sionisté mistrovství v ovlání masy lidí a doposud nemají adekvátní konkurenci. Moderní metody opírající se o hatecrime, ideocrime a speechcrime to věrohodně potvrzují. Mimoto, mnohé univerzity v USA mají zadání na vývoj biologických zbraní a profesor Pianka učí americké studenty jak ozdravit planetu masovou likvidací (úmyslným vyvražděním) podstatné části současné populace. Američtí studenti souhlasí a panu profesorovi tleskají. Tak v této společnosti rostou nové Palinoné, Mac Cainové ale také vědci a učenci, kteří apokalipsu propagují a milují, viz profesor Beddington a Dr. Beter.

Přesto mám tušení , že tentokráte neuspějí. Za pět minut dvanáct se vždy něco přihodí, co změní světa běh. Kupř.maršál Žukov a jeho role ve druhé světové válce a následně, což bych chtěl zdůraznit, jeho útok na pozice sionitů v Moskvě v červnu 1953, kdy naprosto nečekaně obsadil svými tanky pevnost Lubljanku, sídlo NKVD a zlikvidoval Bériju. Kaganoviče odsunul na Ukrajinu. Poté mnoho ruských bolševiků sionistů, opustilo Rusko a usadili se v USA a v Izraeli. Tvrdí se, že tímto zásahem Žukova bylo NWO zdrženo nejméně o 30 let. A co je podstatné, již tehdy byl připraven plán na rozparcelovaní Ruska na regiony, a ten se díky Žukovovi také nerealizoval. Přesto to zdaleka nestačilo.

Po smrti Brežněva se do Kremlu sionisté vrátili zákulisním převratem. Erenštejn alias Andropov byl původní otec Perestrojky. Gorbačov byl pokračovatel tohoto plánu. A opět nelidské oběti, které Rusové museli podstoupit na překonání tohoto zločinného plánu. Diskuse je tedy nutná. Je to obrana celé této současné civilizace.

Zdravím a mějte se fajn.

234150

15.12.2010 18:50

24 znamení, že se celá Amerika začíná podobat Detroitu – hnijící, postindustriální, postapokalyptické pustině

RE: Dve rozdilne cesty,ale s jednim cilem, to je dnesni svet!

quido2 81.?.?.?

Jistě si vzpomínáte na údajnou havárii ponorky Kursk. Dodnes není objasněna. Jistá věč je ta, že se v těsné blízkosti Kursku protiprávně nacházely dvě americké ponorky a to:USS Toledo a USS Memphis. Oficiální verze ruské vlády a výsledky vyšetřování, spojené s ohledáním vraku a vytažením příslušných dokumentů z jeho paluby, nebyly nikdy zcela zveřejněny. Před vytažením vraku na hladinu byla odřezána celá příď s torpédovou sekcí, která byla později vyhozena do povětří, a tak se nikdo nepovolaný pravdu již asi nikdy nedozví. Já jsem na základě činů Putina přesvědčen, že je pro Rusko i Evropu velmi významným a pozitivním politikem, a pokud to myslíte upřímně tak s vámi souhlasím. Současná Putinova KGB je nutná. Kdokoli neznalý kalných vod bývalého KGB by určitě zabloudil. Následky by byly fatální.

Mimoto, na http://www.panarin.com můžete vidět výsledky internetové ankety. Diskutující s velkou převahou požadují, aby Gorbačov byl souzen za rozbití SSSR. Na argument, že je Gorbačov uznávaným a oblíbeným politikem na západě jeden z diskutujících odpověděl: My bychom také měli rádi Bushe, kdyby rozbil jednotu Spojených států amerických. [mrknutí jedním okem]

234329

15.12.2010 18:59

24 znamení, že se celá Amerika začíná podobat Detroitu – hnijící, postindustriální, postapokalyptické pustině

RE: Dve rozdilne cesty,ale s jednim cilem, to je dnesni svet!

quido2 81.?.?.?

Já si myslím to stejné co vy. Čeští dumálkové, Pravý blok a především Cibulka, jsou zaslepeni zločiny komunizmu a nevidí novou realitu.

234331

17.12.2010 09:36

Hovory na pravici

RE: Ladislav Kopecký

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Kopecký. Je to jak píšete: V každém státě existují královsky placení informátoři a bují rozsáhlá korupce....
Skutečná svoboda je iluze.

234427

17.12.2010 10:19

O justici na ochranu mladistvých, pedofilii a… degradaci Evropanů

*Takže, začněme rodinu a děti bránit*

quido2 81.?.?.?

a na začátek podpořme společenství rodičů organizované pod názvem sdružení- DOST!!! [smích]

234428

18.12.2010 09:54

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

RE: Monsanto GMO + hliník - pokračování

quido2 81.?.?.?

Výborně, pokud budou mlčet i lidé kteří ví, znají a rozumí problémům: ochrana životního prostředí, zemědělství a chemtrails, tak to dopadne špatně. Neboť zdravá výživa a čistá voda a vzduch, jsou základy zdravé civilizace již od nepaměti. Tento základ nemůže nahradit nic umělého, vytvořeného lidským intelektem.

Píšete, že lidská slepota a ignorace jsou udivující. Zvláště proto, že u těch co vidí, je jejich schopnost vidět zamlžena penězi, nebo nabídkou dobrého postu. Když to nepomůže tak zastrašováním a celou řadou dalších osvědčených nátlakových metod a pochopitelně korporátními masmédii ve službách těchto nadnárodních společností.

234470

19.12.2010 10:18

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

RE: Monsanto GMO + hliník - pokračování

quido2 81.?.?.?

Otázka položená panem Vojtou je zavádějící neboť Česká republika není v pozici, aby mohla provádět samostatnou politickou a hospodářskou činnost.

Pan Trnka v článku o Slušovicích nastínil tento problém ve větě: Připravovali jsme se na změny hospodářské, ale podcenily změny společenské a to se nám stalo osudným. Změny společenské a hospodářské byly s velkým předstihem připravovány na Západě ve vzorné spolupráci s českou stranou, včetně Charty 77. Podobně, jako byla s velkým předstihem připravována VŘSR v Rusku. V současné době máme dostatek informací, které nám tehdy chyběly. Jednou z těchto dobových informací je i kniha: Konspirační čítanka od Al Hidell/Joan d´Arc, zde se mimo jiné píše (s.252): Londýn nyní požaduje,aby politika z doby Tatcherové a Bushe zůstala v platnosti bez jakýchkoli Clintonových změn, jako by byla americká vláda řízena nějakým automatickým pilotem.

Největším jablkem svárů je otázka podmínek MMF, které byly uplatněny vůči Rusku a ostatním následnickým státům bývalého Sovětského svazu. Londýn zde požaduje, aby bylo Rusko i nadále pleněno v souladu s původně dohodnutou šokovou terapií. S touto šokovou terapií kráčí ruku v ruce chaoz, zločinnost, velmi obtížná a v závažných případech nedostupná, účinnost práva pro nemajetné, a rozklad společenské morálky. Reakce předsedy Čuby na otázku: Chtěl jste vidět Havla? -je pochopitelná a také diplomatická. Čuba ví, kdo třímá moc.

234518

19.12.2010 12:42

O justici na ochranu mladistvých, pedofilii a… degradaci Evropanů

RE: *Takže, začněme rodinu a děti bránit*

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl. Až na závěr s vámi souhlasím. Ještě nezapadá slunce nad Atlantídou. Obyvatelé Asie nemají mentalitu západní hemisféry-doufám,že právě odtud a z Jižní Ameriky přijde nová filozofie žití a tím i záchrana civilizace.

Západní pojetí uspokojování hmotných smyslů je mimoto nevědecké a mylné. Toto pojetí vytvořilo řadu vážných překážek a slepých cest vývoje. Nepomáhají neustále se měnící legislativní zákony nebo zdokonalování represivní úlohy státu. Přes všechna tato opatření se nedaří tento nepříznivý vývoj zvrátit. A možná, že je to i úmysl. I ve vyspělých státech má úpadek morálky a kriminalita neustále vrůstatající tendenci. Kupř.USA má přes 2 miliony vězňů, zatímco pětkrát větší populace Číny pouze 1,5 milionů vězňů.

Je prokázané, že hmotně vysoká životní úroveň a především filozofie uspokojování hmotných smyslů, neučinila společnost lidštější, dokonalejší a štastnější. Masy lidí jsou pomocí masmédií i zneužíváním vědeckých metod soustavně manipulovány a mateny. Tento proces je řízený a obyčejný člověk je obětí.

Lidé nevědí, že jakmile se probudí chtivé touhy, zničí nebo vážně poškodí rovnováhu mysli, inteligenci, trpělivost, stud a krásu, sílu, pamět a pravdivost. Chtivé touhy smyslů zničí postupně celou lidskou bytost, zůstane prázdná skořápka, člověk, který se neliší od zvířete a často se chová hůř než zvíře. Kupř. množící se hyenisticko-kriminální vraždy dětí, a to i v kojeneckém věku, bitím. Jak jsem nedávno přečetl na novinkách. Děťátko, holčička, vyrušovalo mladé rodiče svým křikem, tak ho zbili na což děvčátko umřelo.

Prostě, moudří lidé se na materialistickou filozofii dívají s odstupem, neboť si jsou vědomi,že jakmile se probudí chtivé touhy, planoucí oheň hmotné existence přináší mimo krátkých záblesků štěstí více bolesti a utrpení.

234527

19.12.2010 15:55

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

*Zavádějící článek*

quido2 81.?.?.?

Autor píše: Stalin odsekl hlavu Rudé armádě, když se zbavil 30 000 z 800 000 důstojníků. Ale jaké je správné slovo, aby popsalo vyhození 200 000 z 300 000 důstojníků během dvou let?

Tedy za prvé: Údaj, že se Stalin zbavil pouze 30 000 důstojníků je odporná lež. Mimoto, autor nazývá zákeřné vraždy nejzkušenějších důstojníků a vlastenců slovem "zbavil".

Čistky začaly plánovitě několik let před válkou a útočily na nejdůležitější součásti armády a to: Na kontrarozvědku a na nejvyšší velení Rudé armády. Poté následovala likvidace zkušených důstojnických kádrů. K dlouholetým trestům těžkého žaláže bylo odsouzeno 43 285 vysokých důstojníků. Hitler o těchto vraždách věděl a byl si vědom jakou škodu Stalin Rudé armádě způsobil. Proto také prohlásil, že Rusko je obr na hliněných nohou. Stačí do něho trochu strčit a svalí se.

Pokud autor nemůže nalést správný výraz pro "vyhození" z armády tak mu pomohu. Obvykle se užívá slovo propuštění. A vrcholem všeho je, že se snaží dávat vraždy nejlepších důstojníků a vlastenců v předvečer války, na stejnou úroveň s tímto propuštěním z armády v době míru.

Nejtěžší je čelit zákeřnému a skrytému nepříteli uvnitř. Proto je také nutné, aby Rusko mělo vyspělé tajné služby a kontrarozvědku. Podle mě tento úkol nejlépe zvládá právě Vladimír Putin. Nevěřím, že je tak naivní, aby vystavil Rusko nové apokalypse nepřipraveností armády.

234538

19.12.2010 21:45

O justici na ochranu mladistvých, pedofilii a… degradaci Evropanů

RE: *Takže, začněme rodinu a děti bránit*

quido2 81.?.?.?

Pro Reného a pana Nohejla.

Dne 22,6,2007 vyšel na Zvědavci článek Radima Lhotáka Problém lidské populace bez servítku.
Rozpoutala se obrovská diskuse, tu jsem si stáhl a tedy vím, jaké názory a úroveň znalostí má převážná většina současné populace. Porovnám-li tyto znalosti s analytickým rozborem sexu popsaným ve Vedách, tak se vůbec nedivím, že jsou lidé zmateni.

Kamkoli se podíváme, vidíme, že sex dominuje. Všechny živé bytosti, počínaje prvorozenou živou bytostí Brahmou a až po nepatrného mravence, touží vychutnávat určitou chuť, vyplývající ze smyslového vnímání. Tyto smyslové požitky se odborně(dle Véd) nazývají rasy. Existují rasy různých druhů. Ve zjevených písmech je jich vyjmenováno dvanáct: rauda-hněv, adbhúta-údiv, šngára-milostná láska, hásya-smích, víra-rytířství, dayá-milosrdenství, dásayá-služba, sakhyá-přátelství, bhayánaka-hrůza, bibhatsa-šok, šánta-neutralita, a dvanáctá rasa se nazývá vátsalya-rodičovství.

Píšete René, že nikdo nedokáže dítě milovat tak, jako jeho matka. Ano, milující matka je nenahraditelná a zvláště s novorozencem je zranitelná a potřebuje oporu, kterou ji poskytuje fungující rodina. Dávno před moderním plánovaným rodičovstvím je ve Vedách plánované rodičovství popsáno. Zde se klade velký důraz na plození dobrých dětí a tento aspekt je analyticky a srozumitelně popsán. Protože z dobrých dětí se stávají v dospělosti dobří rodiče. Kvalitní děti jsou tedy základem vyspělé civilizace a k tomu směřovala sexuální výchova mládeže.

Takže, každý nezaujatý pozorovatel vidí, kam jsme se všemi moudrými a vdělanými "odborníky" dostali. Já osobně materialistickou vědu o sexu považuji za nedokonalou a především odsuzuji současný výklad a legislativu týkající se deviantní sexuální orientace. Tento deviantní sex je ve Vedách taktéž analýzován. Byl trpěn, a tito lidé nebyli šikanováni. Jejich sexuální orientace však nesměla ovlivňovat život heterosexuální populace a o nějaké rovnoprávnosti nemohla být ani řeč.

Původní čistou psychologii sexuality (ádi-rása) oproštěnou od jakékoli hmotné nedokonalosti popisuje Šríla Visvanátha Cakravatí Thrákura- to je skutečná věda o sexu.

Ve Vedách je také jasně stanoveno, že civilzace, která příliš zdůrazňuje sexualitu, je civilizací čtvrté třídy, hned za zvířaty. No a to je právě náš problém.

234554

20.12.2010 18:23

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

O to se usiluje průběžně již od roku 1798, kdy se konal v americké Philadelphii tajný sjezd iluminátů. Zde byl představen tak zvaný Protokol moudrých mužů Sionu,podle kterého se prakticky odvíjí novodobá historie všech významných politických událostí.

V roce 1829 britská iluministka Frances Fanny Wrigtová ve svých přednáškách pořádaných v New Yorku sdělila. Připravuje se sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí,které bude známé jako komunizmus.

Od roku 1934 udával směr revolučního programu italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini. Tento úkol plnil až do své smrti roku 1872 a spolupracuje s generálem Albertem Pike, který v letech 1859-71 vypracoval vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě. Pike předložil Rothschildovi tři verze strategie k dosažení světovlády. Jsou to: komunizmus, fašizmus a náboženské války. Pike založil tři nejvyšší rady, jednu Charlestonu (jižní Karolína),druhou v Římě a třetí v Berlíně. Po Mazzinim převzal 23 revolučních center, umístěných ve strategických oblastech po celém světě. Z těch vytvořil tajná ústředí světového revolučního hnutí. Pak dopisem ze dne 15.srpna 1871 seznamuje osvícené ze Společnosti moudrých mužů Sionu, jak ovládnout svět pomocí tří světových válek.

V srpnu 1897 se koná ve Švýcarské Basileji další kongres Sionských mudrců a v té době je další vývoj již ovlivňován materialistickými vědci židovského původu, kteří své spekulace vydávají za pokrokovou vědu. A následuje VŘSR v Rusku a obě světové války.

Po sametové revoluci 89, přechází ČR na opačnou stranu politického spektra a v roce 2006 byla vypracována Pražská sociálně vědní studie Fakulta sociálních věd UK,která se zabývá Postavením Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do roku 2050 - Redakční rada: Vladimír Benáček, Miloš Balabán, Petr Just
Tato studie navazuje na strategii vytyčenou v americké Philadelphii již v roce 1798. Předpokládá, že Rusko bude rozděleno na regiony a zanikne. Dále píšou. Krátce před rokem 2010, padne za použití zbraní režim v Bělorusku. Čína ovládne část Sibiře atd.

234585

20.12.2010 22:29

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

OPRAVA:
Třetí odstavec ,kde má být: Od roku 1834 udával směr revolučního programu italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini.

234599

21.12.2010 09:24

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

Rozvíjíte spekulace na dané téma. Dávám vám za pravdu, že drtivá většina občanů ČR,Ruska a Číny, nezná záměry vnitřního nepřítele, jemuž se ubránit je vždy nejtěžší. Pokud se události vyvinou tak, že se tento vnitřní nepřítel ujímá vlády v dané zemi, jeho jednání nezná slitování. Viz VŘSR v Rusku. Má vždy dostatek finančních zdrojů, je metodicky a prakticky veden některou z velmocí.

Příkladem perestrojkového vývoje jsou barevné revoluce a různé Sorozovy nadace, což barvitě popsal i francouzský tisk. Těmto metodám barevných revolucí se ubránily z postkomunistických zemí pouze dvě země: Arménie a Bělorusko. Osobně se domnívám, že siozednáři mají další plány jak destabilizovat občanskou společnost v některých zemích,a možná, že i současné rasové nepokoje v Moskvě mají tuto skrytou příčinu- tedy že jsou řízené.

Rusko si je vědomo tohoto nebezpečí a jak jistě víte, s Čínou uzavřelo řadu hospodářských a strategických dohod a dokonce proběhlo společné cvičení obou armád, a to na ruském území, což je první případ v dějinách těchto států. Mimoto si rozdělily sporné ostrovy na řece Amuru, fifty-fifty. Tato spolupráce obou zemí je pro siozednáře jistě iritující a určitě podnikají kroky jak ji zvrátit. No, a kdyby bylo Rusko poraženo a došlo k dělení, to nebudu raději rozvíjet.

234622

21.12.2010 09:52

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

Tak to jsem rád. Protože Putin již dříve, v jednom ze svých projevů, nevyloučil použití atomových zbraní v případě napadení Ruska nebo jeho spojenců. Tuto Putinovu reakci jsem v debatě doposud nezaznamenal a nebo jsem ji přehlédl.

234625

21.12.2010 19:12

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

K pochopení strategie světovlády se musíme vnořit do daleké minulosti. Talmudsko kabalistické, sionské židovstvo a jeho nespočetné frontové organizace jsou výsledkem strategických plánů. Počátky tohoto plánu mají základ ve strategii, kterou sestavil král Šalamoun a judejští mudrci již 929 let před Kristem. Tento plán byl poté průběžně obměňován s ohledem na ty či ony historické události a detailizován. Tento proces pokračuje i v současné době.

První etapa v Evropě byla v Řecku roku 429 let př. Kr., kde v době Perikla se tak zvaný HAD poprvé začal prokousávat k moci v zemi. Druhá etapa byla v Římě v době Augusta kolem roku 69 př.Kr. Třetí v Madridu v době Karla V, kolem roku 1550 po Kristu. Čtvrtá v Paříži kolem roku 1790 v době Ludvíka XVI. Pátá v Londýně roku 1814 (po pádu Napoleona). Šestá v Berlíně roku 1871 po Prusko-francouzské válce. Sedmá v Petrohradě a to již roku 1881. I Dostojevský výstižně popisuje soužití se Židy. Jak vidíte, již v té době zapustili ilumináti v Rusku silné kořeny, které jsou funkční dodnes.

V bývalém SSSR byl jediný způsob jak se dostat k moci sňatek se Zidovkou. Kupř. tito předáci měli židovské ženy: Andrejev, Bucharin, Vorovskij, Vorošilov, Kalinin, Kirov, Lunačarskij, Molotov, Rykov, Kujbyšev, Poskrebyšev, Ježov, Tuchačevskij a mnoho dalších. Poslední ženou Stalina (neoficiálně) byla Roza, sestra Lazara Kaganoviče. Starší syn Stalina Jakov byl taktéž ženatý se Židovkou, dcera Světlana si taktéž vzala Žida. Andropov, napůl Armén, napůl Žid se též oženil se Židovkou. Také v pozdější době pokračovaly sňatky význačných ruských předáků se Židovkami. Kupř.:Brežněv, Suslov, Jelcin. Pouze Gorbačov (Garber) neměl za manželku Židovku, ale jeho dcera si vzala Žida.
Podobně drtivá většina vládní kamarily bývalého SSSR sestávala z Židů nebo míšenců.

Ilumináti pronikli i do Číny, s Ruskem se to však nedá srovnávat.
Posuzovat situaci v Rusku je složité. Vzpomeňte si na útok maršála Žukova, který v červnu roku 1953 obsadil sídlo NKVD Lubljanku a zlikvidoval Bériju. Poté se řada bolševiků odstěhovala do USA a Izraele, kde žijí dodnes. Proto jej siozednáři nenávidí a nazývají ho masovým vrahem, který podle nich vraždil rudoarmějce a jejich rodiny. S nástupem Putina se situace v Rusku (podle mého názoru) radikalizuje a vypadá to, že Rusové si konečně začínají ve své zemi vládnout.

234647

22.12.2010 11:42

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René. Jak píšete, překvapivá možnost je jaderný úder, který by měl vyřadit až 80% vojenských základen v Rusku. O tom pojednávají tyto články: Jednotná perspektiva 2010 autor Vladimír Krasilnikov (22.2.2007) www.zvedave.org/clanky-1936.htm
Zde Krasilnikov píše že USA připravují superprogram s názvem "jednotná perspektiva 2010"- v té době bude ruský jaderný štít na nejnižším možném stavu.

Další článek s názvem USA se připravují na preventivní jaderný úder proti Rusku vyšel na http://www.i-ru.cz/clanky-print.asp?id=12520§p=1 Hned v úvodu článku je uvedeno: Spojené státy urychleně modernizují a rozšiřují svůj jaderný arzenál. Cílem tohoto rozsáhlého přezbrojování tisíců jaderných hlavic, raket a ponorek není a kvůli svému rozsahu ani nemůže být "válka proti teroru" či neutralizace druhořadých "darebáckých států".
Spojeným státům jde o eliminaci strategických nukleárních sil Ruska a Číny a o získání naprosté jaderné a z ní odvozené politické převahy nad nimi v 21.stol.

Jedná se tedy o to, jak dalece pokročilo Rusko v modernizaci svého obaranného systému. Nemohlo totiž současně zvládnout udržení sociálního smíru v hospodářsky zplundrované zemi po Jelcinovi a zároveň mohutně zbrojit.

234704

22.12.2010 12:44

Nové čtení o židovském životě

RE: Hadi, plemeno zmijí, ako uniknete súdu gehenny?

quido2 81.?.?.?

Váš vhled do mystéria filozofie a nauky Chazarů je výstižný. Uniknout soudu "geheny" však není možné. Vesmírný čas má jiná měřítka, ve kterých jsou i tisíce let pouhým zábleskem času. Lidé posuzují boží zákony na základě posledních tisíciletí tohoto věku Kali-jugy,nevidí dál, hlouběji do minulosti o které mají zkreslené a mylné představy. Proto jsou Chazaři v oblbování lidí stále úspěšní, i když, již začíná svítat. Moc nevědomosti, moc temna, pomalu ztrácí převahu. Přesto nenechávají nic náhodě a dál urputně vytrubují své pravdy a matou laickou veřejnost.

Možná , že vám to uniklo ale Jordan Maxwell přichází v této době s novým výkladem Bible. The Bible,end TIMES § PREHISTORY. V podstatě vyvrací story o stvoření světa, ale tak, aby toto pojetí bylo v souladu s moderními poznatky astronomie a dalších materialistických věd. Jedná se tedy o další kolečko oblbování, vněmž Chazaři bezpochyby vynikají. [smích]

234709

23.12.2010 09:29

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

Počítače nejsou moje parketa, doufám ale, že steve 72 a 97 jsou totožní. V každém případě si nemyslím, že se musíte omlouvat za váš výrok o několik pater výše. Ale, jistě se mnou budete souhlasit ,že rozvrácené ruské hospodářství a šokové společenské přeměny a únik (dle západních zdrojů) cca 800 miliard USD za 15 let po Perestrojce, jsou jako velké a vyhrané bitvy. Je pravda, že válku rozhoduje až bitva poslední. Je také zcela evidentní, že se k velké válce schyluje. Obličování Ruska základnami a zároveň mohutná renezence zbrojení v USA nepatří do kolonky: nech to koňovi ten má větší hlavu. Já pouze popisuju současný vývoj a vůbec si nemyslím, že bych mohl Rusům v něčem radit. Ani vám ne! Ale potěšil mě ten vzkaz od Ljožky. Spím už špatně, tak se mi to bude hodit.

234758

23.12.2010 13:42

Rusko by nevyhrálo případnou válku ani s NATO, ani s Čínou

RE: Nezabúdajte,

quido2 81.?.?.?

Tak to jsem opravdu rád, že jste stále stejný steve. Víte,v tomto hmotném světě je všechno relativní a tedy jak praví Védy, existuje 11 či 12 mentálních bloků, které lze transformovat na stovky a tisíce. A že je to tak svědčí celá řada filozofických systému, tedy světské moudrosti, ale také řada duchovních filozofických systémů. Přičemž přes 20 000 sekt a sektiček neberu v úvahu neboť jsou to pouze ubohé spekulace, cesta do propasti.V tomto věku kali-yuze počet zatvrzelých materialistů silně narůstá. Tito lidé nechtějí pochopit hodnoty života, co je Bůh, co je individuální duše, jaký má vztah s Bohem a podobně.

Světská filozofie se vyznačuje v některých aspektech, profesionální manipulací a matením, se zapojením znalostí téměř všech vědních oborů. Laik nemá lehkou pozici. Kupř.: porno. Zastavit vlny tužeb nelze uměle, tedy pouhou vůlí, neboť v každé bitvě mezi touhou a vůlí, vůle v delším časovém horizontu vždy prohraje. Nižších tužeb se můžeme zbavit POUZE vyvinutím vyšších tužeb. To je nepopíratelný fakt. Myslím si, že toto částečné poznání mají i mistři porna, neboť ví, že člověk konzumující tuto škodlivou kultůru je jak ryba chycená do sítě. Většina ryb nemá úniku. Je to jako droga. Ve Vedách je tento aspekt náležitě analýzován a je řečeno, že vášniví lidé jsou vždy velice aktivní a vlastní brzo materiální statky po kterých touží. Jsou takovým motorem hospodářského pokroku. Zároveň je však analýzováno a řečeno, že hmotné a duchovní musí býti v souladu, vyvážené, aby byl zachován zdravý vývoj civilizace. Hmotné a duchovní jsou tedy v tomto hmotném světě spojité nádoby. Kdo to popírá tak se hluboce mýlí.

Avšak i ti, kteří se snaží opustit ohradu hmotné přírody jsou systematicky mateni nejen zmíněnými sektami, ale také spoustou podvodníků, kteří jsou v současné době velice plodní. Kupř.: jóga a meditace. Dosáhnout transcendentální úrovně prostřednictvím hata-yogy nebo dhjána -yogy v tomto věku není možné. A pokud se někdo pokouší provozovat tuto takzvanou meditaci, ve skutečnosti neprovozuje žádnou transcendentální meditaci. Tento druh transcendentální meditace nemůžeme vykonávat ve městě. Chceme-li v tomto věku pokročit na transcendentální úroveň, pak musíme následovat pokyny védské literatury. Systém autorizované yogy je popsán ve třetím zpěvu Šrímad-Bhágavatamu (3.27.30):

Když pozornost dokonalého yogína přestanou přitahovat vedlejší produkty mystických sil, které jsou projevem vnější energie, jeho postup ke Mně začíná být neomezený a smrt nad ním ztrácí svou moc.

Pokud se jedná o vaš názor na budoucí vývoj tak se shodujeme a rozumíme si.

Přeji vám a vašim nejbližším hezké vánoce a pevné zdraví v novém roce.

234773

24.12.2010 11:59

Symbióza vlád a korporací

RE: Chamtive ruce politiku a monopulu vstahuji ruce po vode

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás a přeji hezké svátky vánoční a vitalitu,zdraví a výdrž v psaní příspěvků do nového roku 2011.

Máte úplnou pravdu. Ovšem systém je pečlivě hlídán nesčetnými dobře placenými agenty, kteří neúnavně dezinformují, matou, udávají a zastrašují slušné a pracující občany kteří vybočují z řady. Do toho připočtěte starost o rodinu a nedokonalou legislativu, která je často pro tyto občany finančně nedostupná, a vyjde vám, že obyčejný občan , aspoň tady v ČR, má malou šanci. Mimoto Češi nejsou revoluční národ. Avšak- osobně jsem si jist, že přesto budou poraženi. ˇUsvitem i jistotou je jiná mentalita národů Asie a především boží zákony, ve které tato zpupná a cynická civilizace nevěří. Víte ve Vedách je popsána doba, ve které zpupní a cyničtí vládci byli vyšší mocí vybiti 26x za sebou. Ona i historie lidstva je nám podávána jako 9/11 nebo GM potraviny. Moc lžou, ničí i vraždí a na to dojedou.

234816

25.12.2010 10:57

Teritoriální integrita Evropy v ohrožení

RE: Rusko vzdy zachranovalo EUropu - od Turku, Napoleona, Hitlera a nyni mrazu a od JuYsEJ

quido2 81.?.?.?

Nedá se srovnávat Rusko a ČR. Po řízenm rozpadu Rakousko-Uherska byla vyhlášeno Československo. Masaryk byl agentem VB. A Beneš se Štefánikem agenty Francie. A začali jsme platit válečné reparace. Pak přišel Mnichov, velmoci nás předhodily Hitlerovi jako tučné sousto. Po 2.sv.válce rok 1948, opět znárodnění a ožebračení Čechoslováků. Po roce 89 opět rozdělení na dva státy, za účelem snadnějšího přesunu národního bohatství do správných kapes.

Československo bylo zřízeno z vůle velmocí a sloužilo jako nárazníkové pásmo proti Rusku. Musíme si uvědomit, že je to obava ze slovanské vzájemnosti. Pokud se Slované spojí, budou rozhodující silou v Evropě a pravděpodobně i ve světě. Proto plány iluminátů mají vypracované strategické plány týkající se změn, které jsou před námi. Tyto změny mají být provedeny opět na úkor Slovanů. Plánuje se jejich zničení navzájem. Proto se usilovalo o vstup Ukrajiny do NATO, přesto, že 90% Ukrajinců bylo proti. Proto je v odtrženém Kosovu vybudována americká vojenská základna a další v Bulharsku a Rumunsku. Proto se usiluje o to, aby nevraživost mezi Poláky a pobaltskými státy a Rusy nadále rozkvétala a nedošlo ke konsenzu.

Již před vstupem pobaltských republik do NATO, provádělo letectvo USA špionážní lety kolem severních hranic Ruska. Asi 800 ročně. Také války v Čečensku, v Iráku a Afganistánu byly uměle vyvolané a sledují pouze jeden cíl. Dominanci impéria. Pokud tedy Rusko prohraje, prohrají všichni Slované. [smích]

234861

29.12.2010 10:23

Proroctví apokalypsy

*Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Výborný článek, který se dotýká podstaty lidského bytí, smyslu lidského života. Dovolil bych si doplnit některé informace týkající se Kali-jugy.

Věk Kali trvá 432 000 let. Jeho počátek se datuje na 18.února 3102 před Kristem. Jsme tedy na jeho začátku. Tento věk se vyznačuje množstvím alternativ,které se odchylují nebo popírají, tisíciletími vyzkoušené a především funkkční metody a filozofii pro existenci zdravé lidské civilizace a také množstvím válek.

Poloboha Pána Šivu vždy doprovází jeho hmotné energie (šaktyá ghoragyá) v podobě bohyně Durgy či bohyně Kálí, které jsou vždy pod jeho kontrolou. Obě bohyně slouží k zabíjení a ničení. Velké války jsou symbolilická zastoupení toho, jak Kálí ničí asury, to vše na základě popírání božího zákona příčiny a následku.

A nebylo by to normální, kdyby se opět nanašel nějaký "velký myslitel", který celou jugu vidí ze svého, a pochopitelně spekulativního a mylného úhlu pohledu. Podobně tito spekulanti vytvořili již přes 20 000 sekt a sektiček, které jsou zcela zbytečné a pouze matou a ruinují upřímně hledající lidské bytosti.Z mnohých příkladů uvádím knihy Poselství lidstvu I plus II Z anglického originálu přeložil ing.Igor Bélai Tisk: PPA,Hudcova 1, Bratislava. V těchto dvou knihách je dokumentována dekadence tohoto věku, současné naší doby.

235085

29.12.2010 11:05

Proti Novému světovému řádu

RE: Kdyz, sejdete ze spravne cesty,tak tezko se k ni vratite.

quido2 81.?.?.?

Poslyšte pane Nohejl. Vy mě provokujete. Říkal jsem si, že do nového roku už nic nenapíšu a ejhle, nedá mi to, a musím odpovědět.

Včera 28.12.2010, jsem se pokusil vytisknout článek Švejnarovy dlouhé prsty http://www.reformy.cz/zpravy/svejnarovi-dlouhe-prsty/ Výsledek: Část se i přes opakované pokusy nezobrazila. Jiné články které jsem také vytiskl nevykazovaly žádné chyby. Ocituji proto , co ve zhora uvedeném článku při tištění mou tiskárnou, chybělo:

Švejnar otevřeně hovoří o NWO, které přichází a ve kterém už státy a hranice ztrácí svůj význam. Je velkým zástancem globalizace. Co to vše znamená? Že Švejnar mnohem víc pracuje pro mezinárodní zájmy, především zájmy USA, ale i zájmy bankéřů a různých nadnárodních korporací, než zájmy České republiky.

Švejnarovo napojení na CFR je důležitou indícií, že jeho snaha proniknout před dvěma lety na post hlavy státu nebyla jen osobní ambicí, jako spíše plánem vlivných mocenských struktur a mocných institucí, které si chtěly posílit vliv na dění v Česku.

Že se to tehdy nepodařilo, byl malý zázrak. Švejnara bychom ale neměli podceňovat. I jako případný ministr by mohl být pro ČR rizikem.
--------------
A ejhle, kouknu na teletext ČT 1 a co nevidím? Občané ČR si přejí mít Švejnara příštím prezidentem.

Takže pane Nohejl. I kydž máte pravdu v popisu vývoje událostí, tak pokud se jedná o hybatele, je třeba zdůraznit, že ti vždy sídlí za oponou, nepoznaní, ačkoli mají rozhodující moc. Podobně jako při experimentu komunizmu.

235086

29.12.2010 17:07

Proti Novému světovému řádu

RE: Kdyz, sejdete ze spravne cesty,tak tezko se k ni vratite.

quido2 81.?.?.?

No právě. Pokud tedy se mě ptáte co si myslím o zemědělství a výrobě ve vztahu k větě: lucky peasant, where 52%....Tak se odvolávám na pana Trnku a předsedu kombinátu Slušovice Čubu. Oba, v těch několika větách co nám řekli, ukázali, že jsme tady v ČR se svou samostatností v prkénku, a že k destrukci prosperujícího zemědělství a přidružených provozů (kupř.:výroba cukru),došlo záměrně. Ostatní jste popsal ve vašich příspěvcích.

Víte když porovnám krátké období od vzniku Československa až po současnost, tak konstatuji, že jsme pracovitý a tvárný malý národ, který stále tvrdě pracuje, ale, zároveň platí neúměrné úroky, které jej tisknou k zemi. Lépe je to vysvětleno v článku: Rasistický rabín: Trend směrem k náboženskému extremizmu v Izraeli (14.12), kde je napsáno.

"Gojímové ne(židé) se narodili, aby nám sloužili." Když vysvětloval, proč bůh dovolil ne-židům dlouhý život, dodal: "Představte si, že váš osel by zemřel, ztratili byste zdroj příjmu. (Osel) je váš sluha... To je důvod, proč mají (gojímové) dlouhý život, aby mohli pro židy dobře pracovat".

Také si vzpomeňte na sochy dvou mužů, kteří čurají do obrazu naší republiky pod sebou. Z toho je člověku opravdu na [bliji]

235108

29.12.2010 17:47

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Já nestraším. Kali-juga je nejkratší. Celý cyklus jug-věků je tento: Satja-juga trvá 1 728 000 let, následuje Tréta-juga 1 296 000 let, pak Dvápara-juga 864 000 let a poslední Kali-juga 432 000 let. V této juze máme ale šanci na změnu k lepšímu, ne válkou, ale, duchovním posunem. Ten je charakterizován jako zlatý věk lidstva záleží tedy na nás, na lidech, zdali této možnosti využijeme či nikoli. Mimoto, i materialistická věda se postupně přibližuje k bodu, kdy bude muset na základě důkazů, které jsou již dnes k dispozici, změnit, předělat celou historii lidstva.

Ve čtvrtém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu je tento verš (4.21.12):
Maháraja Prthu neměl jako král soupeře a třímal žezlo vlády nad všemi sedmi ostrovy Země. Kromě světců, bráhmanů a potomků Nejvyšší Osobnosti Božství (vaisnavů) si nikdo nemohl dovolit neuposlechnout jeho neodvolatelných příkazů.

Sapta- dvípa, sedum velkých ostrovů popisuje již tehdy jednotlivé světadíly, téměr shodně jak je známe dnes. Mimoto, maháraja Prthu uctíval Boha-Krišnu již před miliony let, neboť byl potomkem rodu Maháráje Dhruvy, který vládl v Satya-yuze. (Satja-juze).

Takže, hlavu vzhůru, neboť, šanci na dobrou budoucnost lidstvo má. [smích]

235112

29.12.2010 18:35

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Pane René, vůbec se nedivím tomu co píšete. Nejste sám. Poslechněte si co napsal Rančor Dása ISKCON Communications Journal č.2, červenec -prosinec 1993 (výtah z článku).

Chodil jsem do katolické školy, kde nás neučili o ostatních náboženstvích, neboť se to považovalo za ztrátu času učit o naukách, které byly očividně falešné. Tehdy před Druhým Vatikánským koncilem katolická nauka učila nejen, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, ale také, že římsko-katolická církev je jediná cesta k Ježíšovi. Připadalo mi to velice nespravedlivé vůči lidem, kteří o Ježíšovi nikdy neslyšeli, ataké neuctivé k milionům věřících, kteří věrně následovali své "rodné" náboženské tradice. Cítil jsem, že to nemohlo být pravé Ježíšovo učení, a nemohl jsem se cele oddat náboženské cestě, která předem vylučovala tolik lidí.

V devatenácti letech se mi dostala do ruky Bhagavad-gíta a hluboce na mne zapůsobila. Byla to kniha, která zjevně obsahovala pravdu o Bohu. Hlas, jenž ke mně promlouval z jejích stránek byl ten samý, který jsem slyšel z Evangelií, navzdory tom, že nepřicházel z křesťanské tradice. A přece zde všeobecná platnost, kterou jsem cítil z Ježíšova učení, hovořila z každé její stránky. Tak jako mnozí přede mnou, i já jsem došel k poznání, že Bhagavad-gíta je dostatečně široká i hluboká, aby dokázala obsáhnout celé spektrum lidské náboženské zkušenosti.

Získal jsem Prabhupádovu Bhagavad-gítu a její studium mě stále více převědčovalo o tom, že se jedná skutečně o univerzální písmo. Krišna podporuje všechny druhy vyznání jako část procesu hledání pravdy-atd. (To se však netýká sekt, jejichž nauky jsou pouhé spekulace).

Dása také uvádí verš z Bhagavad-gíty, který ho nejvíce ovlivnil (4.7): Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženství a převládá ateizmus, ó synu Bhárátův, v té době sestoupím.

Tímto slavným výrokem Krišna smetl všechny sektářské nároky týkající se monopolu na pravdu. Někdy sestoupí osobně a jindy posílá Svého pravého zástupce. Tímto pravým zástupcem byl i Ježíš.

René, existuje pouze jediný Bůh. Má mnoho jmen, ale je pouze jediný. Ostatní jsou jeho služebníci, včetně největšího z polobohů Pána Brahmy. Vysvětlení najdete v Bhagavad-gítě.

235117

29.12.2010 22:48

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

René, mě nejde o hraní a také vás nechci poučovat. Duchovní nuaka vychází z duchovní filozofie, která není lidským dílem. Je zjevená. Musíme proto bezpečně vědět, která filozofie je původní a neznečištěná. Pouze z této nauky se odvíjí bezchybný duchovní vývoj jednotlivce a především jeho schopnost bezchybně pochopit jednotlivé kroky k poznání Absolutna. Proto i různá pojmenování, která jsou uvedena ve védské literatuře není rozumné zaměňovat.

Hlavní zásada náboženství je všude stejná-být poslušný příkazu Nejvyššího Boha, náboženských zákonů. Je však také nutné vědět, že pouze Bůh, nebo osoba jím pověřená (Kristus, Mohamed) mohou určit náboženské zásady.

Na vás si cením pevnosti ve víře a upřímnosti. To jsou dvě nejdůležitější vlastnosti pro duchovní pokrok. Přesto nestačí. K opravdovému duchovnímu pokroku musíme studovat původní, neznečištěnou duchovní nauku a pokud máme to štěstí, tak mít ještě vedení pravého duchovního mistra. No a jsme zase u toho jak takového skutečného mistra poznat. Všechny tyto otázky jsou analýzovány v Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu, který slouží jako postgraduální studium pro pochopení Bhagavad-gíty.

Pak je tady další úskalí. Mnozí velcí mudrci starověku předkládají nedokonalé poznání a mají také své učednické posloupnosti. Ty však nejsou autorizované, protože jejich poznání nepochází od Nejvyšší Osobnosti Božství, od Nárayána. Nikdo jiný než Nárayána nemůže být nezávislý, a proto ničí poznání nemůže být dokonalé, jelikož poznání každého závisí na nedokonalé mysli. Mysl je hmotná, a proto poznání, které předkládají tito spekulanti, není v žádném případě transcendentální a nikdy nemůže být dokonalé. No a divil byste se, jaký je v tom v současné době galimatiáš. Rozumné tedy je, držet se původní duchovní nauky. Pokud člověk vytrvá, dostaví se samovolně pokrok, bez sebetrýznění nebo jiných nerozumných metod.

235140

30.12.2010 09:29

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Ano, rozumíme si. Nebudu proto rozvíjet debatu. Ostatně vámi načrtnuté náměty by zabraly stovky stránek. Jenom na upřesnění počátku naší debaty doplňuji informaci o vládnoucí trojici.

Dle křesťanské duchovní nauky jest touto trojicí Bůh otec, syn a duch svatý. Toto křesťanské pojetí je personifikací původní a neměnné vládnoucí božské trojice: Bramá, Višnu, Šiva. Višnu je nejvyšší Osobnost Božství. Brahmá a Šiva jsou polobohové.

Šrímad-bhágavatam (3.29.44): Ze strachu z nejvyšší Osobnosti Božství plní polobozi spravující kvality hmotné přírody své úlohy ohledně stvoření, udržování a zničení. Pod jejich vládou je vše živé a neživé v tomto hmotném světě.

Pán Brahmá je druhotný stvořitel zmocněný k tomuto výkonu Bohem samotným a má na starosti kvalitu vášně. Pán Šiva kvalitu nevědomosti. Polobozi vládnou veškeré hmotě ve vesmíru, živé i neživé, ale nad nimi je nejvyšší vládce. V Brahma-samhitě je proto řečeno. Ve správě tohoto vesmíru je nepochybně mnoho vládců, ale nejvyšší vládce je Krišna.

235164

30.12.2010 20:43

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Udělám vyjímku a odpovím vám.

SAPTA-DVIPA je sedum velkých ostrovů-KONTINENTů. A takto jsou popsané: 1)Asie, 2)Evropa, 3)Afrika, 4)Severní Amerika, 5)Jižní Amerika, 6)Australie, 7) Oceánie.

Proti současnému dělení povrchu planety Země zde nejsou uvedeny kontinenty a) Arktída a b) Antarktída.

Tyto písemné záznamy, jejich atenticitu, zpochybňují pouze nevědomí lidé. Těmi jsou i materialističtí vědci, kteří jsou dalším druhem fanatiků. Vy patříte mezi ně, ale nezoufejte. Před vámi byli další, kteří vás zastiňují. Jsou to význační indologové. Max Muller, odborník na sanskrt, zpočátku napsal, že "Védy jsou méně než primitivní" a že Indie musí být znovu dobyta pomocí vzdělání a její náboženství je odsouzeno k záhubě. Avšak později prozřel a začal Védy oslavovat.

Thomas Macaulay, jenž v Indii zavedl anglické vzdělání, chtěl obyvatelstvo přetvořit na rasu, která bude "indická podle barvy pleti, avšak anglická podle vkusu, názorů, morálky a myšlení.

Avšak německý filozof Arthur Shopenhauer prohlásil, že tito indologové měli znalost sanskrtu asi takovou, jakou mají mladí školáci. Tito první indologové vymysleli teorii o árijské invazi a odmítli védskou minulost Indie. Vyučovali, že anglický vzdělávací systém je na vyšší úrovni.

Záměrně nesprávně vykládali sanskrtské texty, aby tak zajistili, že Védy budou vypadat primitivně.

Systematicky se snažili dosáhnout toho, aby se Indové za svou vlastní kulturu styděli. Jednání těchto indologů tedy naznačuje, že byli motivováni rasovými předsudky

Dalším materialistickým ubožákem je profesor Zecharia Sitchin. Viz jeho knihy: Návrat ke genesis a Války bohů a lidí Jeho bláboly o árijské civilizaci a Vedách, jsou dnes na základě artefaktů, které poskytla moderní archeologie, zcela vyvráceny. A moh bych pokračovat. Tímto se s vámi loučím a na další vaše "vědecké" ubohosti nebudu odpovídat.

235186

31.12.2010 16:08

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Máte pravdu. Arktída není kontinent. Špatně jsem se vyjádřil. Je to pouze velká plocha ledu.

235251

31.12.2010 18:17

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Lhoták.

Na severu se s velkou pravděpodobností před velkou katastrofou, která se udála 1.května roku 22 300 před naším letopočtem rozprostírala mohutná říše Slovanů, známá jako SEVERIJE. Před touto katastrofou se Ural nacházel v tropickém pásmu. To popisuje Zdeněk Patrick dostupný na http://smit.wz.cz

Dle studie EU o Y-chromozomu lze rozdělit lidstvo do tzv. haplo skupin, zkoumající původ a pohyb lidstva po otcovské- dračí linii. To vrhá úplně jiné světlo na osídlení Evropy a především na původ Slovanů. Budete překvapen neboť tento chromozom potvrzuje, že Slované byli původními obyvateli převážné části Evropy. Je to zajímavé čtení. Mnohé údaje, které Patrick uvádí se shodují s literaturou Vedánty. Prostě před námi je nejen velká revoluce mezilidských vztahů, ale i zcela jiná historie lidstva, vědecky ověřená a šokující.

Přeji vám do nového roku pevné zdraví a trochu obyčejného lidského štěstí.

235260

01.01.2011 17:29

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

quido2 81.?.?.?

Dík za link. Neřekl bych, že je to od téma. Abychom poznali nezfalšovanou historii lidstva, potřebujeme znát celou řadu poznatků- důkazů, z mnoha vědních oborů. Protože Védy a další duchovní literatura je pro materialisty nestravitelná. A nejkrásnější na tom je, že to bude samotná materialistická věda, která tyto důkazy poskytne, pokud ovšem opět nezasáhnou vyvolení.
Jak už zde na Zvědavci zaznělo:"Pravda není pro všechny".
I tak to budou mít těžké. Svět je jiný a existuje doposud nezávislý internet. [smích]

235293

Na všechny třecí plochy této diskuse odpovídá analyticky původní védská literatura, především Bhagavad-gíta a Šrímad-Bhágavatam. Lidé si nerozumí především proto, že jsou oklamáni falešnými výklady původní duchovní nauky. O tom svědčí celá shora uvedená diskuse. Svědčí o tom i duchovní nauka hinduizmu, která spojuje několik neautorizovaných filozofických směrů. Původní sanátana-dharmu (věčné náboženství živých bytostí), hinduizmus silně zkresluje. Nikdo nemůže zavést nový druh náboženství, protože náboženství již existuje tak, jak ho ustavil Bůh. Mimoto, feminizmus, multi-kulti, homosexualita, lezbismus a alternativní a tolerantní přístupy k deviantnímu sexu, skryté a zákeřné metody masmédií působící na podvědomí a psychické pochody, vychovávají, a to zcela vědomě, generace neštastných lidí. Je třeba se proti tomuto vývoji postavit a zničit ho. Zde váši snahu o nápravu plně chápu a jsem na vaší straně. I když mnohé materialisty popudím, uvedu verš z Bhágavad-gíty (16.9):

Démoni říkají, že tento svět je neskutečný, že nemá žádný základ, že zde není žádný vládnoucí Bůh. Říkají, že vznikl z pohlavní touhy a nemá žádnou jinou příčinu než chtíč.

Přitom buď nerozumí, nebo úmyslně nerozumí sexuální energii, která řídí tento hmotný svět. Vy pane Lhoták říkáte, že feminizmus tuto civilizaci zničí. To se může lehce stát, protože pohlavní pud ženy je 9x silnější než pohlavní pud muže. Tak zvané osvobození a rovnoprávnost žen je ve skutečnosti další zákeřná forma jejich zotročení. O tom není vůbec pochyb.

Také bych vás chtěl upozornit, že původní náboženství a Manuovy zákony, nedávají ani tu nejmenší možnost osobu ženy degradovat, ale právě naopak. Žena je někde přirovnávána k lepší polovičce rodinného svazku. Původní náboženství rodinu nekompromisně brání. To je v přímém protikladu se současnou situací v této naší současné lidské společnosti.

235447

03.01.2011 12:00

Monitorování Ameriky

RE: Jen dal a houst-vybydlene a bankrotujici JuYsEj spustilo autodestrukci

quido2 81.?.?.?

Podle zpravodajství německé televize NTV německý prezident Johanes Rau, napadl Bushovy výroky o božím poslání, které prý vede jeho počínání. Řekl: Americký prezident dospívá k "obrovskému nedorozumění", jestliže hovoří o boží misi, která ho pohání k válce.

Jde o zcela jednostranné poselství G.W.Bushe. Nesdílím názor, že nějaký národ dostatne boží pokyn, aby osvobodil národ jiný, řekl Rau.

Nedávno byl odsouhlasen nejvyšší vojenský rozpočet v dějinách USA 725 MLD USD. To je skoro tolik, co vydává na zbrojení zbytek světa. A tady Steve vás upozorňuji, že byste se měl bystřeji podívat na dohledání penízků, kupř.: takový Rockefeller nefiguruje v seznamu nejbohatších mužů světa a přitom mu patří polovina USA. To je zajímavé, že? To jenom k tomu dohledení penízků, jak jste se zmínil v jedná z našich diskusí. Sionisté skupují Manhatan a další nemovitosti. V Evropě nemovitosti v Bulharsku, Rumunsku a Vojvodině. Pokud se jedná o ČR, na Zvědavci (2.9.2010) vyšel článek: Vybrané ukazatele sociálně ekonomického rozvoje České republiky. Mimoto, nebudu to hledat ale největšími investory po sametu byly nizozemské banky, které procentuelně ve srovnání s dalšími nabyvateli českých nemovitostí nemají konkurenci. To opět ukazuje, kdo byl připraven na slíznutí smetany. A nebyli to putini, ti přišli až po hlavním lizu. Takže nejen přímé vize Boha, ale i zůročené zelené papírky.

235449

Tak to přesně je. Pokud žena přijme svoji přirozenou roli, svět se změní k nepoznání. Obětí současného vývoje jsme všichni. Muži, ženy a především děti. Měli by to býti muži, kteří zvrátí dosavadní negativní vývoj. Pro začátek je podle mě třeba, zakládat další větve společenství DOST . Je to přímá akce. A pouze přímá akce může něco změnit. Diskuse nestačí.

235452

03.01.2011 15:12

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Co se týče patriarchátu,tak na toto téma padlo na Zvědavci mnoho názorů a polemik a já jen doufám, že v podobě, kterou jej praktikovali naši předkové je to podle mne stejně deformovaný společenský systém jako cokoli jiného postaveného na deformaci,
pokrytectví a umělém rozdělování lidských bytostí obecně.


Milý Jane, my si tykáme již z předminula. Mluví z tebe filozofická moudrost západních univerzit, která je silně omezená. Fungující patriarchální společnost fungovala před Kali-jugou statisíce let. Pokud nebude globální válka tak další vývoj materialistických vědních oborů nás o tom přesvědčí. Kupř.védská kosmologie.

Védská kosmologie se shoduje s moderními vědeckými závěry. Carl Segan prohlásil,že Védská kosmologie je jediná, ve které časová měřítka korespondují s měřítky moderní vědecké kosmologie. Laureát Nobelovy ceny Count Maurice Maeterlinck psal o kosmogonii, kterou nikdy nepřekonala žádná evropská koncepce. Francouzský astronom Jean-Claude Bailly potvrdil starobylost a přesnost védských astronomických měřítek coby ještě starších než jsou řecké a egyptské. A že pohyby hvězd propočítané před 4 500 lety se ani o minutu neliší od dnešních tabulek. Zatímco v Evropě jsme ještě věřili že Země je placatá.

[smích]

235458

03.01.2011 19:10

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Pane Lhoták, nemá to cenu, nechte je být. Ať si libují v tom svém světě. Je to třeba brát trochu s humorem. Tak jak píše Steve. Ve všem je třeba vidět nepřítele: ve včele medonosné, hromádce hnoje, a především v těch co nedemokratují a nesouhlasí s hlavním proudem. To všechno jsou nepřátelé. Tak je to!

235475

03.01.2011 23:12

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

My bychom si jistě rozumněli. Zvláště proto, že nepatříte k materialistickým fanatikům. Moderní historici, studující historii naší planety, nemohou ani dokázat historické události, jež se staly před 5 000 lety a antropologové tvrdí, že před 40 000 lety na Zemi neexistoval Homo sapiens, protože vývoj nedosáhl té úrovně. Védská historie, zaznamenaná v Puránách a Mahábháretě, však popisuje lidské dějiny, které sahají miliony a biliony let do minulosti. Takže se máme na co těšit.

Také přírodní vědy se mnohdy opírají o spekulativní důkazy. Darwinova teorie organické hmoty je velice uznávaná, ale Bhagavata Purána a jiná autorizovaná písma na vědecké úrovni popisují, jak se živé bytosti postupně vyvíjejí skrze různé druhy těl. To není žádná nová myšlenka, ale učitelé zdůrazňují pouze Darwinovu teorii, i když ve védské literatuře je nesmírné množství informací o životních podmínkách v tomto hmotném světě. Darwinova teorie evoluce není ničím jiným, než částečným vysvětlením transmigrace duše. Darwin jednoduše převzal informace z védské literatury, ale neměl žádnou představu o duši.

Pak tady máme védskou matematiku, kosmologii, védské lékařství a védský zvuk a mantry. Každá tato kategorie, její popis, by zabral mnoho stran. Kupř.: védská kosmologie popisuje 14 planetárních soustav v našem vesmíru a udává dokonce i souřadnice, které vymezují prostor vesmíru, ve kterém se tyto planetární soustavy nacházejí. To v době, kdy Evropa neměla o kosmologii téměř žádné vědecké pojetí.

Také současná archeologie přináší mnoho důkazů ve formě artefaktů. Bylo oběveno potopené město v Arabském moři, jehož jméno je Dváráka, asi 800m od pobřeží, které popisuje Šrímad-Bhágavatam a další védská písma. Byla potvrzena existence velké řeky Sarasvatí, která se po zemětřesení odchýlila ze svého toku, její vody přešly do Indu a Gangy. Na březích této dnes již vyschlé řeky se nacházejí početná archeologická naleziště, která dokládají, že urbanizace v Indii je o mnoho tisíc let starší než jsme si mysleli. To všechno jsou fakta, která materialistická věda, chtě nechtě, bude muset uznat.

235494

Milá Lin. Přirozená role ženy je zrovna tak důležitá, jako přirozená role muže v manželském svazku. Na tom není nic urážlivého. Destrukce a demoralizace společnosti začala tehdy, když si žena oblékla kalhoty a odešla do továrny vyrábět granáty, zatímco její děti vychovává ulice.

A o tom je v této debatě řeč. Lhoták hledá způsob nápravy nemocné společnosti a jako každý předák to nemá lehké. Já mu ale rozumím, a vím, že se snaží najít rozumnou cestu pro zdravý vývoj lidské společnosti. Vůbec se tady nejedná o nějaké utlačování žen. Ale naopak, jejich ochranu, aby mohly řádně vychovávat své děti. Na to potřebuje mít žena více osobního volna, méně práce a už vůbec ne na směny. Dnes je žena přímo zneužívána. Podle toho vypadá i výchova příští generace. [smích]

235500

Ech jo, vy jste skutečně aristokrat.

235508

04.01.2011 11:59

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

V podrobnějším přehledu kosmologických znalostí a důkazů o existenci prastarých, organizovaných a vyspělých lidských civilizací, severní a jižní Amerika nesmí scházet. To se týká i májské duchovní nauky.

Pro vás pane Lhoták připojuji informaci o pěti slavných dynastiích, které se rozšířily po celé planetě, tak jak jsou uvedeny ve védské literatuře.

1.dynastie Jaduovců
2.dynastie Yavanů (Turků)
3.dynastie Bhoja (Slovanů)
4.dynastie Mleccha (Řeků)
5.Dynastie Paurava

Šrímad-Bhágavatam zpěv třetí, díl první (3.4.28):
Král se otázal[vyplazený jazyk]roč Uddhava zůstal samotný na Zemi, když zde Pán tří světů, Šrí Krišna, ukončil Své zábavy a odešli také všichni členové dynastií Vrsniho a Bhoji, kteří byli nejlepší z velkých vojevůdců?

235536

04.01.2011 12:09

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Sním či bdím? Já tam toho smajlíka nedal. Chybí tam písmeno P, tedy celé slovo je "Proč".A přesto tam je. Před časem jsem napsal, že Lobsang Rampa, autor Třetího oka a dalších knih o Tibetu, popsal vesmírnou srážku planety Země s jinou planetou o velikosti Marzu. A ejhle, asi 14 dní nebo tak nějak, uvedl kanál Z1 doslovné opisné story podle Rampy. Co si o tom má člověk myslet? Měsíc je tedy vytržen z těla matky Země. To nám sděluje tato nová vědecká hypotéza.

235537

04.01.2011 12:36

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

To není kompliment. Jste prostě inteligentní člověk, který samostatně přemýšlí. Takoví lidé jsou potřeba, protože podprahové metody manipulace masmédií a další skryté metody, skutečně lidstvo manipulují a doslova je lidem vymýván mozek.

Další věc je nedostatek slunečního svitu, který ovlivňuje energii a psychické pochody jednotlivce. Já vůbec nevěřím tomu, Že neustále zatažená obloha je normální. Také jsem už roky neviděl červánky, které byly za mého dětství normální, jako křišťálové studánky či pitná voda v potoku. Nenávratně mizí různé druhy flóry a fauny. Podobně jako ničení přírody, se zhoršují i mezilidské vztahy.

Vedy jsou skutečná věda. Dobré je při jejich studiu postupovat pomalu, vracet se k již prostudovanému. Řeknu vám jeden fakt, který si můžete ověřit, pokud máte kladný vztah k duchovní literatuře. V tom případě, můžete číst Bhagavad-gítu a Šrímad-Bhágavatam stále dokola a přitom vždy vám toto nové čtení přinese něco nového, protože je to živá literatura. Světská literatura je mrtvá. Kdybych četl mnohokrát jednu a tu samou knihu, zmizela by napjatá pozornost a velice by mě to nudilo.

235539

04.01.2011 12:40

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Tak to jsem rád. Já znám pouze základní operace. V počítačích se nevyznám. A děkuju.

235540

04.01.2011 17:56

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Já si to přečetl. Zvláště me zaujalo tvoje tvrzení o božích zákonech, které jsou podle tebe ve skutečnosti lidským egem vymyšlené a překroucené mýty a ideologické poučky.

Ano, i tento vývoj, zvláště v Judaizmu a křesťanství, probíhal a máme o tom celou řadu knih a studií. Z českých autorů Jan Kozák Evangelium "neznámého" boha Vydalo nakladatelství Bibliotheca gnostica Praha 1998, nebo,Jiří Vacek několikasvazkové dílo O bibli a jejím učení Vydáno vlastním nákladem, prvé vydání 1998,Praha, Autorské právo vlastní autor.

Takhle ale smíchat původní zjevené náboženství Véd s celým pozdějším destruktivním vývojem je velká nevědomost. Já jsem si přečetl tvůj náhled na věc, přečti si tedy i ty slova oponentury.

Vedám nelze porozumět na základě materialistického vzdělání. Již na samém počátku uvažoval autor Véd Vyásadeva a Nárada Muni o způsobu, jak přiblížit učení Vedánty méně inteligentním lidem. Proto byla původně jedna Veda rozdělena do čtyř-Rg, Sáma,Atharva a Yajur. Pro snadnější pochopení byl také sepsán duchovní epos Mahábhárata, která obsahuje i Bhagavad-gítu, kterou přednesl Šrí Krišna před bitvou na Kuruově poli.

Navzdory těmto dokonalým dílům védské literatury je současným trendem některých materialistických učenců, akademiků a profesorů, předkládat k jednotlivým dílům Vedánty své komentáře. Avšak jak stojí v Brahma-samhitě, Osobnosti Božství nelze porozumět pouhým studiem Vedánty a také, jak nesmyslná je lidská snaha dodatečných komentářů slova božího. Tento základní aspekt pro studium Vedánty je dále podrobněji vysvětlen ve výkladu k veršům Bhagavad-gíty (7.24 a 7.25) Jakékoli komentáře materialistických akademiků nemají naprosto žádný význam, ale naopak matou upřímně hledající a trpící lidské bytosti. Pochybovat o slovech autority je bezesporu příčinou zkázy a také, nedůvěra v autorizovaná písma je duchovní sebevraždou. Již v prvním zpěvu Šrímad-Bhágavatamu jsme upozorněni na tato nebezpečí.

Já tvůj výklad a další podobné výklady naprosto odmítám, a považuji jej za velkou mystifikaci.

235553

05.01.2011 13:34

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

quido2 81.?.?.?

Zdravím tě Jene,

sem rád, že si odpověděl. A věř mi, mrzelo by mě, kdybychom tady na Zvědavci ztratili v této obrozenecké době tak schopného a vzdělaného diskutéra, který má dar kulturně se vyjádřovat k různým aspektům současného světa. Tedy k naší diskusi.

Kulturní vliv se skládá ze tří složek: učení(memy), z dobové morálky a dobových zákonů. Inteligence a různé schpnosti jsou dědičné, ale když se již od mládí správně nerozvíjí, tak zakrní. Si to ty sám, který se mnohokrát adresně vyjádřil k nedostatkům a zrůdnostem této doby. Považovat dosavadní vývoj (zvláště v ČR) za normální je ztráta zdravého úsudku. Napřeme tedy úsilí o nápravu tímto směrem společně.

Před tebou, milý Jene, byli jiní filozofové, kteří byli ve své době uznávaní, i když jejich filozofie byla v podstatě nějaká forma spekulace. Kupř.: Jacgues Modod. Profesor Jacgues Monod, který získal Nobelovu cenu, se ztotožnil s tímto teistickým názorem: Všechno je náhoda. S touto teorií přišli ateističtí filozofové Indie, jedním z nich byl Čarváka.

Máme i další spekulativní filozofie jako karma-mímánsá, ta hlásá, že jestliže člověk dobře vykonává svou práci, výsledek přijde automaticky, aniž by bylo potřeba se obracet na Boha.
Říkají,že všechno se děje kvůli chtíči. Chtíč působí, že muž je přitahován k ženě a opačně. Tato filozofie vytváří vhodné podhoubí pro uspokojování smyslů. Jako důkaz předkládají argument, že když je někdo postižený nějakou infekcí a užívá léky, postupně se uzdraví. Skutečnost je však jiná. I když člověk užívá ty nejlepší léky, tak se mnohdy stane, že úsilí lékařů nestačí a umře. Výsledek se tedy nedá předvídat. Existuje vyšší autorita (daiva netrena), neboli svrchovaný vládce. Jak jinak by bylo možné, že se ze syna bohatého a zbožného člověka stane hippie, nebo, že člověku který po tvrdé práci zbohatne, zakáže lékař jíst cokoli jiného, než nechutná jídla.

A teď ke tvému názoru o slepém následování gurua. Milý Jene. Pokud víš, jak poznat skutečného gurua, tak si zachráněn. Víš, oni existují jiné metody, materialistům nedostupné, které jsou funkční. Chce to ale dosáhnout určitý stupeň duchovního vývoje. Přitom i materialisté mají svoje guruy, jejichž učení je silně škodlivé jednotlivci i celé společnosti a přesto jim slepě věří. Příkladem z mnoha je Sigmund Freud a jeho Spisy z let 1909-1913. Zbyla po něm tak zvaná psychoanalýza. Nejnovější lékařské a vědecké poznatky pouze potvrzují jak ubohá je jeho filozofie. Nakonec sám Freud při cestě lodí do Ameriky prohlásil:Vezeme jim jed. Myslím, že to odhadl správně. Tedy mě osobně materialističtí filozofové nic nedávají. Jejich filozofie je pouhá spekulace. Nic víc.

235587

06.01.2011 09:39

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

*O falešných dolarech Rothschilda*

quido2 81.?.?.?

Mám před sebou článek, který vyšel na http://tnit.fr/cs/c99.htm dne 25.12.2010, posuďte sami.Uvádím opis části článku.

Tím začala děsná epocha finančních oficírů Rotschilda: Aveny, Berezovského, Abramoviče, Lifšiče, Jasyna, Čubajsa, Chodorkovského, z New Yorku přilétl bandita chasid,chabadnik a tzadik Lazar...

Už jsem psal o falešných dolarech Rotschilda.Roku 1992 v Leningradkém přístavu přistál konvoj, jehož kontejnery se okamžitě rozvážely válečnými letadly rychlostí 900km/hod po celé Rusi a bývalém SSSR až na Čukotku, Kamčatku a Sachalin. Mírou falšdolarů Rothschilda je kontejner. Do Moskvy šlo 1000 kontejnerů, do Peterburku také 1000, do Jekatěrinburku 1010, do Vladivostoku... (podle různých informací počet může se různit)

Na místech určení už seděli připravení oficíři Rotschilda a okamžitě pekli, jak makové buchty, soukromé banky.

Takže pokud je to tak, měli Rusové opravdu na mále a došlo by k předpovědi baronky Tatcherové, že populace Rusů bude redukována na 15 milionů, kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech.

Mohl by k tomu někdo dodat věrohodný komentář???

235634

06.01.2011 09:45

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: *O falešných dolarech Rothschilda*

quido2 81.?.?.?

Ještě doplňuji název článku: Strach jako technologický prostředek

235635

06.01.2011 19:40

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: Skutecny zlocin

quido2 81.?.?.?

Ani jsem si nemyslel, že někdo bude mít tu odvahu to takhle nebojácně, stručně, avšak přehledně, popsat. Takže díky vám.

235671

07.01.2011 07:13

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: Rozumet zakulisnimu boji o moc nad ruskym narodem, je dnesni situace

quido2 81.?.?.?

Ano, popsal jste skutečnost. A pokud budou lidé, kteří mají přehled mlčet, bude to ještě horší. Neboť nejodpornější tvor je spokojený otrok.

Masy lidí jsou soustavnou manipulací a matením přinejmenším zmatené. Proto je odpovědnost těch, co ví a znají příčiny, a kteří ještě nezaprodali svoji duši službě zla - nutná a rozhodující. To se vztahuje také na inteligenci západní Evropy a USA.

235711

10.01.2011 19:44

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: *O falešných dolarech Rothschilda*

quido2 81.?.?.?

Tento titul potvrzuje, že diskuse vedené na Zvědavci na téma falšování historie mají reálný základ, a jsou proto prospěšné celé společnosti. Děkuji vám.

235817

11.01.2011 19:59

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: o postsovětské privatizaci

quido2 81.?.?.?

..byla přetavena do podoby- hrdinky, skoro "Mučednice-Modly".., proč a kým asi..!?

Je to jak píšete Steve. Poučný je začátek rozpadu SSSR, válka v Čečně. POčátek střetů se datuje do roku 1994. V té době již měli Čečenci v horách Kavkazu vybudovány základny, a byli vyzbrojeni špičkovou technikou, která se nenacházela ani ve výzbroji specielních vojsk ruské armády. (Rakety Stinger a spojová technika).Saudská Arábie podporovala Čečence finančně, výcvik probíhal v Afganistánu. Odtud proudily početné oddíly přes Azerbajdžán a Gruzii do Čečny.

Vrchní velitel Čečenců Basáje a polní velitel Radujev jsou zapojeni do tajné smlouvy mezi Čečenci a zástupcem vedoucího Rady bezpečnosti Ruské federace Berezovským. Dle této dohody Čečenci plánovitě unášeli ruské rukojmí a Berezovský je vykupoval. Tak byly částečně hrazeny válečné výdaje Čečenců.
Tyto informace vyšly najevo při vyšetřování teroristických útoků v Rusku a také při vyšetřování kauzy Berezovský.

235863

12.01.2011 11:17

Skutečný zločin Michaila Chodorkovského

RE: o postsovětské privatizaci

quido2 81.?.?.?

Rozdíl mezi idealistou a obětním beránkem je dán často pouze vývojem partie.

To je fakt. Bylo jich hodně a ještě jich hodně bude. Protože Rusko je strategická a surovinově velmi bohatá země. Jsou to velmocenské hrátky, kde jednotlivec nic neznamená a bude opětovně zneužit, nebo zlikvidován.

Nám se však jedná o popsání příčin, které vedly k tak obludné devastaci Ruska, přičemž hlavní aktéři zůstávají skryti. Jsou to oni, kdo opět ukazují obvinujícím prstem na Rusy. Při analýze příčin je tedy třeba ukázat, že současná korporátní masmédia jsou pouzí sluhové cynických hybatelů.

Jinak, člověkem zůstaňte i nadále. To není špatné rozhodnutí.

[smích]

235891

16.01.2011 10:12

Vymírání zvířat si všímáme díky technologii

RE: Patrejme dal,nebot jde o neco vic nez mrtve ptaky, udajne i lide jsou postizeni.

quido2 81.?.?.?

Nikdy se tak pilně nepracovalo, tak, jak na zničení člověka, nešetří se penězi, ani časem.

Ano, jsme úmyslně mateni. A je zcela evidentní, že pravda není pro všechny. Obama se omluvil černochům, za úmyslné nakažení syfilidou. Různé americké univerzity mají granty na vývoj biologických zbraní. Manipulace s počasím je prokázaná a kontroverzní chematreils jsou stále oficiálně neobjasněné. Armáda a její výzkum je světem sám pro sebe. Že se tento výzkum soustředuje na stále vědečtější a zárověň ničivější vývoj zbraňových systémů, je potvrzeno z četných zdrojů. Mimo jiné i civilních. Jak praví profesor Beddington, příští válka musí být vedena mnohem vědečtěji. A profesor Pianka upřesňuje o co kráčí. Světová populace musí být vybita (vyvražděna)a zmenšena na předpokládanou úroveň.

Pokud se jedná o vývoj v naší České republice z posledních let, tak vyjímám. 1) úmyslná kontaminace prasečí chřipkou, která však byla včas odhalena.
2) Nakažené maso a vajíčka z Německa, zkonzumované Čehy, včetně kojenců (z vajíček se vyrábějí sušenky pro kojence).

Jak píše Zdeněk Patrick viz http://smit.wz.cz. Kdyby tento zákeřný akt byl veden ze strany ČR. Dovede si představit soud a velké sankce v řádu 100 MLD a další postihy naší republiky. Avšak u obou uvedených případů nebyl nikdo postaven před soud a postižen. Pouze Německo prý bude postupovat přísněji a zruší asi 1000 farem, které produkovaly závadné maso a vajíčka.

Souhlasím s vámi, pane Nohejl, že morální úroveň současné civilizace je odpozující a především nebezpečná k jejímu dalšímu pokračování. Naší obranou budiž tedy možnost tento nebezpečný vývoj popisovat, protože přispívá k nevyhnutelnému řešení, které před touto civilizací stojí.

236200

17.01.2011 12:42

Vymírání zvířat si všímáme díky technologii

RE: Patrejme dal,nebot jde o neco vic nez mrtve ptaky, udajne i lide jsou postizeni.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás. Skoro to vypadá, že jsme pesimisté. Opak je však pravdou. Píšete: Je nepopíratelným faktem, že rodina čelí nebezpečí z mnoha stran a růst a dospívání jejich dětí je otázkou náhody, zda přežijí, povídačky o prodlužujícím se věku. (K tomu dodávám.)

Na http://www.osel.cz/index.php?clanek=4800 s názvem: Městské teenagerky jsou pohlavními nemocemi promořeny. Medicine vyplývá, že polovina dospívajících dívek chytne během dvou let od první sexuální aktivity pohlavně přenosnou chorobu. Zde jsou uvedeny studie amerických vědců a univerzit. Závěr článku je tento: Náctiletí ale mylně předpokládají, že při orálním styku jim hrozí menší nebezpečí přenosu infekce a chápou jej jako vhodnější sex pro neplnoleté a i jako vhodnější formu sexu pro začínající plnoleté. Přibližně jedna pětina (19,6%) ze sledovaných adolescentů na základní škole přiznala, že orální sex již měla. Vaginální pohlavní styk z nich mělo jen 13,5%. Téměř třetina (31,5%) z mladistvých v pokusu zamýšlí, že během nejbližšího půl roku se o orální sex pokusí. O vaginální styk se hodlá pokusit 22,6% mladistvých. Kaliforští lékaři proto předpovídají, že to, co se již nyní děje, bude i nadále pokračovat-orální sex bude u teenagerů převažovat nad vaginálním.
Tím pádem chytnou některou z dalších STI radostí. Pokud se má šíření STI omezit, je podle Američanů potřeba stávající praxi změnit. Všechny dívky do jednoho roku od pohlavního styku je nutno vyšetřit a ty, které již nějakou pohlavní chorobu prodělaly, je třeba protestovat každé 3-4 měsíce. Pravidelná průběžná péče je podle lékařů z Indiany důležitá, protože riziko infence a to i u těch mladistvých, u nichž první test dopadl negativně. Jedině takové opatření by mělo šanci šíření STI infekce a s ní spojené pozdější problémy s plodností žen, omezit.

Jako obvykle, nejsou zmíněny prameny a zdroje, tohoto doslova kriminálního vývoje - tj: pornografie a dokonce i oslava úchylného sexu. Dále oslava nezávazného sexu a násilí ve filmové, televizní a mediální tvorbě. Jakoby v duchu věty z Protokolů: Uvolníme nebývalé kurevnictví a zničíme gojskou mládež. A to se právě děje.

Chtěl bych se také zmínit o nakaženém mase a vejcích z Německa. Německo ruší již téměř 2000 farem. Chtělo by to ovšem jít ještě hlouběji a odhalit skutečné příčiny a zdroje této praxe. Odpovědné osoby postavit před soud a potrestat. Připomíná mi to WWII, kdy se Němci a Slované vraždili dle metodiky vymyšlené hybateli za oponou. Později totiž lze svalit plnou vinu opět na Němce. Je tedy dobré, že Němci závadné farmy ruší..

Mimoto, je faktem, že občané bývalého Československa dle statistiky o zdraví obyvatelstva po první sv. válce, patřili mezi pět nejzdravějších národů. To proto, že naše domácí potraviny byly nezávadné.

236248

18.01.2011 11:16

Vymírání zvířat si všímáme díky technologii

RE: Patrejme dal,nebot jde o neco vic nez mrtve ptaky, udajne i lide jsou postizeni.

quido2 81.?.?.?

Díky pane Nohejl,
Solženicin napsal, že zavedenou diktaturu v bývalém SSSR podpíral pilíř ze lži,teroru a strachu. Západní země jsou ovládány sofistikovaněji. Zde je zavedena vědecká diktatura. Obě vídea a především vraždy nepohodlných svědků to jasně dokazují. Co je ale povzbuzující,že veřejné mínění západní hemisféry si tuto diktaturu uvědomuje a brání se. Doposud je to možné. Proto není ani zdaleka dobojováno. Budoucnost nás o tom přesvědčí.

Zdraví Quido

236303

19.01.2011 10:00

Princip sociálního státu

*Žádná logika ani filozofie na ně neplatí.*

81.?.?.?

Myslím si, pane Lhoták, že jste předběhl dobu. Připravte se na tvrdou a také záštiplnou kritiku. Materialisté jsou příliš zabráni do hmotného požitku a neznají nic mimo své hmotné zkušenosti, unášeni rozmary přírody. Jejich život se dá označit jako žvýkání toho, co již bylo přežvýkané, a jejich neovládnuté smysly je mají zcela ve své moci.

236398

19.01.2011 12:55

Princip sociálního státu

*ˇZádná logika ani filozofie na ně neplatí*

quido2 81.?.?.?

Pane Lhoták, předběhl jste dobu. Připravte se na tvrdou kritiku a skrytou záštiplnost. Materialisté, kteří jsou příliš zabráni do hmotného požitku a neznají nic mimo své hmotné zkušenosti, jsou unášeni rozmary hmotné přírody. Jejich život se dá označit jako žvýkání toho, co již bylo přežvýkané. Jejich neovládnuté smysly je mají zcela ve své moci. Tito lidé nejen že popírají, ale nedovedou si vůbec představit, že skutečné štěstí lze vnímat pouze transcendentálními smysly. Ty se však neprojevují, dokud nejsme očištěni od hmotného znečištění.

236408

19.01.2011 13:45

Princip sociálního státu

RE: *ˇZádná logika ani filozofie na ně neplatí*

quido2 81.?.?.?

Vážený pane, píšete: ..že někdo kdo kritizuje mimoidní článek je zažrán do hmoty, tak to byste věděl, že to tady bude v pohodě a nehrozí zde žádné apokalypsy a podobné nesmysly.

No vidíte. Pro mě je Lhotákův článek zcela srozumitelný a také si nemyslím, že je mimo mísu k souvztažnosti k vývojovému stupni většiny lidí zde. Co z předložených námětů vyznívá utopisticky a komicky, ponechte laskavě na diskutujících.

236413

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 77 čtenářů částkou 12 265 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 7

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,55 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,19 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,45 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,60 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,66 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 276,60 Kč
1 unce stříbra
562,07 Kč
Bitcoin
813 028,49 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?