Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 926 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, miku, quido2.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

07.04.2013 09:25

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Zakryt,znicit i v dnesnich dnech radeni

81.?.?.?

Ano, je toho ale ještě mnohem víc- na příklad:
-Putin orders ban on adoption by russian children same-sex couple-report
-Moskou to create database of russien children with foreign familis
-Russien covernment drafts fresh bill facilitating domestik adoptions (zdroje najdete na RT)
-Dále homo a lesbo pochody zakázalo mnoho ruských měst, Moskva na 100 let. Tak vidíte pane Roberte, že za všechno můžou putini- jak píše Steve. Samotnej Putin místo aby si pořídil nějakou Moniku, tak vyhlašuje během cvičení US+gruzínské army ve čtyři hodiny ráno vojenské manévry a pak to ještě obhlíží společně se Šojgu z helikoptéry, vůbec nehledí na mírové úsilí demokratických států. Mimoto, během krize se v Rusku nesnížily důchody a nebyl očesán sociální program. Ano, ano.Ledy se opravdu hnuly.

Mějte se hezky pane Nohejl

287776

06.04.2013 17:29

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Vojaci na baterky

81.?.?.?

To máte pravdu. Podrobně je tato bitva popsána na www.palba.cz
Při útoku má větší ztráty zpravidla útočící strana. V této bitvě však měla RA ztráty menší než bránící se Wehrmacht.

Z 2 331 700 nasazených sovětských vojáků bylo mrtvých a nezvěstných 178 507, což je pouhých 8%. Naproti tomu Wehrmacht ztratil 25 z 28 divizí a celkové ztráty činí 350 000 vojáků. Dopady této bitvy na další vývoj války na východě byly obrovské. Přesto ani tato bitva nebyla největší bitvou 2.sv.války. Tou největší byla bitva o Mandžusko. RA překvapila přes milion zakopaných Japonců tak, že frontu obešla kolem jezera Hanka, přes zdánlivě nepřístupnou tajgu, kde za pochodu vybudovala v krátkém čase cestu pro tanky. Ty pak vpadly překvapeným Japoncům do zad. Následovala totálnílní porážka japonských vojsk. Ztráty RA byly procentuelně ještě menší než v bitvě Bagration.

287743

06.04.2013 10:35

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Zakryt,znicit i v dnesnich dnech radeni

81.?.?.?

Pane Roberte srdečně vás zdravím.

Vy, jako jeden z mála se opíráte především o historická fakta. I když někdy nejsou zrovna 100 procentní, vzhledem ke zdroji ze kterého vychází-neboť neznáme přísně tajné informace a fakta, která jsou a budou uvolňována v některých případech až za 100 let a nebo vůbec. Přesto i omezené informace mají velikou sílu. Sílu myšlenky a myšlení. Tak jak nám to sdělil již před mnoha staletími buddhistický mnich Dhammapadam,mysl 42:

Způsobit velké zlo může ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

Mysl laické veřejnosti je vedena záměrně špatně. Avšak přibývá lidí, kteří si tuto skutečnost uvědomují. To je povzbuzením a nadějí i pro nás a tento doposud velice krutý svět.Změna nastala s rozmachem internetu. Laické veřejnost začíná být aktivní. Tento proces se již nedá zvrátit. Probudilo se dlouho spící Rusko, lainská Amerika,i Afrika.

Mějte se a pokračujte ve vaší prospěšné práci.

287722

05.04.2013 17:21

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Vraždění, znásilňování

81.?.?.?

Nejen to. Poradce vlády VB John Beddington prohlásil, že Hitler zklamal. Likvidace Slovanů musí být provedena na vědeckém základě a mnohem důrazněji než 2.sv.válka. Příští válka proti Rusku musí být vedena více vědečtěji. A to se také děje. Také Margaret Tatcherová prohlásila, že populace Rusů bude redukována na 15 milionů, kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech. V.Judin "Operace barbarosa 2" a dále Zbygniew Brzezinski formuloval tuto strategii takto: "Kdo ovládne Euroasii, bude ovládat svět. V tomto duchu je zpracována i "Prognoza vývoje příštích desetiltí, zpracovaná Střediskem bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy. V této prognéze se píše, že krátce před koncem roku 2010 padne- za použití zbraní- režim v Bělorusku a dále, že Rusko bude rozděleno a zanikne. Pokud se jedná o události 2.sv.války v Rusku tak několik detailů:

"Pozadí podpory Hitlera bylo euroatlantické. Svědčí o tom proces ze dne 20.10. 1942,kdy Leo T.Crowley,vládou USA ustanovený správce nepřátelského majetku newyorské banky UBC, zabavil na základě zákona o obchodování s nepřítelem veškerý majetek banky. Švýcarsko vyrábělo pro Wehrmach po celou dobu války přesnou zaměřovací a jinou specielní techniku a celá Evropa,její zbrojovky, pracovaly pro Wehrmacht."

Západní kinematografie nám přináší mnoho filmů které opěvují úspěchy spojenců. Vykreslují situaci tak, že to byli oni kdo vyhráli 2.sv. válku. Skutečnost je ale zcela opačná. Na ruské frontě bylo zničeno přes 70% mašinerie-vojenské techniky Wehrmachtu. Pouze ve dvou bivách u Stalingradu a Kurska činily ztráty Wehrmachtu- u Stalingradu (21.8.1942-2.2.1943): 850 000 mužů, 107 300 zajatých včetně 23 generálů. Včetně bitvy u Kurska v období (4.7-22.7.1943) ztratil Wehrmacht 2 miliony vojáků, 7000 letadel, 4500 tanků a samohybných děl. RA přešla do trvalé ofenzívy. Teprve po těchto bitvách, kdy bylo jasné, že Wehrmacht válku na východě nemůže vyhrát, otevírají spojenci druhou frontu vyloděním na Sicílii a jihu Apeninského polostrova- v září 1943. A teprve 6.6.1944 se vylodila anglo-americká vojska v Normandii.
A pokud se jedná o znásilňování a zvěrstva páchaná na civilistech v Rusku, budete šokováni, pokud Rusové zveřejní co se tam opravdu dělo.

287675

04.04.2013 19:52

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Naštudujte si dejiny tisícročí a zmeníte názor na dnešok.

81.?.?.?

Milá osumdesátdevítko,
ty jseš druhý Vojta. Neznáš vývoj duchovní nauky a pleteš páté přes deváté. Tedy se pokusím o nemožné. Vysvětlit ti, že se ke své škodě velice mýlíš. Hinduizmus není původní naukou. Je to směsice různých duchovních škol.

Na mnohých místech védské literatury je uvedeno slovo anukírtaya, znaméná držet se původního popisu a nevytvářet vlastní vymyšlený popis. Abychom získali Absolutní poznání musíme studovat a přijmout transcendentální nauku z autoritativního zdroje, v systému parampary. To je tajemství jak získat transcendentální poznání.

Původní duchovní nauka je védská. Slovem véda se myslí veškerá védská literatura: čtyři védy: RG, Jadžur, Sáma a Atharva, 18 Purán, Upanišady a Védanta -sútra. Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.

Čtyři védy a jejich šest doplňků, Vedánta sútra, knihy o logice, knihy o náboženství a Purány tvoří čtrnáct druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa- sútry a Mimánsa -sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou napsali mocní rišiové.

Původně se védy tradovaly pouze v ústním podání, ale před více jak 5000 lety je sepsal Vyásadeva, který je považován za inkarnaci Krišny zplnomocněnou k literární činnosti. V žádném případě nevytvořil novou nauku. Pouze původní nauku převedl do písemné podoby. V této védské literatuře se dočítáme, že Šrí Krišna přednesl Bhagavad-gítu bohu slunce (přesně polobohu, neboť Bůh je pouze jeden) před stamiliony lety. Védská literatura je tedy stará stamiliony let. Tuto skutečnost musíme přijmout a tak pochopit historickou důležitost Bhagavad-gíty na základě Krišnovy výpovědi, aniž by došlo ke zkreslení. Tlumočit toto poselství bez ohledu na Krišnovu vůli je největší přestupek.

Ve stejné době jako Vyásadeva,dokonce ještě před ním,žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jajmini,Kapila,Aštavakra, a ti všichni předložili své filozofické směry. Patří k nim i Pataň jali a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami, výše uvedenými a naukou Vyásadeva je následující: Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství.

No je toho ještě hodně a nejde to vysvětlit začátečníkům. Zvláště proto, že spekulanti nezahálelí a v současné době máme 5 velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček. Také neexistuje světská univerzita, která by duchovní disciplíny učila. Dokonce i slovutní profesoři popírají existenci Boha a duše. Přesto píšou různé komentáře k autoritativní literatuře, neboŤ se domnívají, že světské vzdělání je opravňuje k této činnosti.

287637

Pane Stwora, máte tam chybu. Lukašenko je prezidentem Běloruska.

287555

01.04.2013 11:04

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: oskliva cisla

81.?.?.?

Rudolf Vrba napsal zatím šest článků s názvem: Zkáza Slovanů, ve kterých cituje dobový tisk. Na příklad "Pester Lloyd": Kdy a odkud přijde pomoc Rusku? Židovský car Bronstein má u sebe Číňany, kteří tvoří trojí kordon kolem něho,aby se k němu nikdo neprodral. Chráněn tělesnou stráží několika tisíc Číňanů, vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí.

Zdroj:Zkáza Slovanů(2) V Dalších článcích např.: Zkáza Slovanů (6) cituje žida Hessena:Inteligence Ruska je povražděna. Zbývá tu jen lid nevědomý a nevzdělaný.-Tohoto lidu však se může zmocnit vůdce odvážný,který strhne za sebou celé Rusko. Pakli se tak stane,bude celé Rusko rázem v jednom ohni. Pak běda bolševikům. Pomoc ta nejde.Jsem pevně přesvědčen,že v Rusku nastane reakce.- tato reakce zachvátí nejen Rusko,ale i celou ostatní Evropu. Bylo by proto záhodno, kdyby dohodové velmoci poslaly pomoc Rusku a vysvobodily ho ze jha Lenina a Trockého. Tento čin by byl v zájmu všech socialistů v ostatních zemích Evropy. "Tolik napsal žid Hessen."

Naproti tomu hlásají jiní znalci Ruska v témž listu,že vojenská moc Lenina a Trockého poslední dobou tak zmohutněla,že na zdolání bolševické vlády není dnes ani pomyšlení.....Již dnes můžeme říci,že čím déle bude vláda bolševiků židů v Rusku trvati,tím více lidských životů padne těmto vrahům za oběť. Již dnes můžeme říci,že Rusko bude míti o 30 milionů lidí méně než při vypuknutí světové války. Nejen vraždy,které jdou do milionů, ale hlavně hlad ničí tu miliony ruského lidu.

Takže v článcích Zkáza Slovanů máme citace z dobového tisku,které mimo jiné psali lidé ze západních zemí a také samotní židé.

287452

01.04.2013 10:04

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Naštudujte si dejiny tisícročí a zmeníte názor na dnešok.

81.?.?.?

Až na váš odkaz: Čítajte Slovansko árijské védy,Levašov.O histórii Slovanov inak!!! vedy sk,leva -net.webnode.cz,
s vaším článkem souhlasím.

Vedy sk. jsou prokazatelně plagiát,úmyslná napodobenina. Důkaz najdete ve védské literatuře, konkrétně ve Šrímad-Bhágavatamu. Počátek Kali-yugy se datuje na 18.února 3102 př.n.l. Krátce po začátku této jugy(yugy), ve které žijeme, proběhla bitva na Kuruksetře,je to místo blízko dnešního Dillí. Tuto bitvu osobně řídil Šrí Krišna. Bitva je podrobně zmapovaná včetně datace,
nelze proto tento letopočet vyvrátit.

V pagiátu Vedy.sk je však uvedeno,že Krsna (Krišna) India, 900 roků př.n.l. se narodil panně Devakí. Vidíte ten rozdíl tisíců let? Védská literatra je prokazatelně nejstarší duchovní literaturou této planety,tisíc let před křesťanskou Biblí. Také Sidorov píše, že vedy sk. jsou plagiátem. Mimoto, existují také Ruské Védy, které jsou doposud tajné. Ruští zřeci ovládali sanskrt, písmo kterým je sepsána původní autoritativní védská
literatura a Indie byla jižní provincie rozsáhlé pravěké slovanské říše.

287450

14.03.2013 10:49

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: Neprokousal jsem se.

81.?.?.?

Podobně i záštiplné útoky na Zemana jsou zbytečné. Příčiny našeho a globálního marazmu mají stejný zdroj a ideologický pramen. Na příklad:

Gladio B[vyplazený jazyk]ůvod tajných islámských zastupitelských bojovníků NATO. Na konci druhé sv. války,když se spojenci stahovali z Evropy Americká kancelář strategických služeb a Britská exekutiva speciálních operací zanechaly v hostitelských zemích polovojenské a zpravodajské jednotky. Tzv.: Vzadu zůstavší.

http://www.investigatingtheterror.com/documents/Operation Gladio Document collection.htm

Podobně multikulti a cikáni-viz:Metoda strategické litigace a síla v pozadí. Ocituji pouze jeden odstavec: Metodu tedy může provozovat jen finančně a mediálně silná skupina,nemohou to být rytíři z Nemajnic. Ke svému překvapení od pana magistra Stejskala,vede přímá cesta až do výšin globálních elit. Podle toho mála,co aktivisté zveřejnili,je totiž jejich strategický donor CEE Trust.

Podle toho vypadají a budou vypadat i soudy. Zdroj:
http://nautilus2.wordpress.com/2010/06/06/851496-metoda-strateg..

Následně juvenilní zákony podepsané Klausem před skončením jeho mandátu. A nakonec, kam odchází význační politici na odpočinek, nebo,pro koho pracují? Např.: Z Ruska bývalý min. zahraničí PRimakov, nebo od nás Ježek, Dlouhý a nyní Klaus.

286291

13.03.2013 09:42

Inaugurační projev Miloše Zemana

RE: Deviant

81.?.?.?

Stručně řečeno: Stabilita anglosaských zemí má být dosažena na úkor Slovanů. To potvrzuje vývoj událostí po rozpadu komunistického bloku.

286232

26.02.2013 10:19

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

81.?.?.?

To všechno, co jste napsal, je mi známé a nepopírám to. A navíc, boj o vládu nad Ruskem pokračuje i v současné době, je v mnohém analogický s vývojem v minulém století. Vy jste jednou napsal: Když padne Rusko, padnem i my. A tak to také je. Nechme tedy Stalinův původ budoucímu času, který rozhodne.

285445

26.02.2013 09:02

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

81.?.?.?

aristokrate, Klimov má dvě vysoké školy a je uznávaným vědcem.
2 věty neodpovídající pravidlům diskuze zrušeny – moderátor.

285432

25.02.2013 22:36

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

81.?.?.?

Zdravím vás pane Oracle.
Sem rád, že jste se ozval. Pane Oracle, historie se stále falšuje. Jaké národnosti byl Stalin je ale stále diskutebilní. Podívejte se třeba na G. Klimova,který má podrobnou databázi o židech a revoluci. Snad větší než bývalá KGB. Ten v knize Boží národ, hned z počátku (asi s.5), píše, že Stalin byl položid. Tedy jaké národnosti byl Stalin, já osobně nemám stále jasno. S dalšími udaji o Stalinovi které uvádíte, souhlasím. A mějte se.

285416

25.02.2013 11:44

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

81.?.?.?

ad1)Tvoje slova: Súdruh guido je v tom tiež expert,červený až to prorážá obrazovku,pričom otravuje mozky portugalskými židy.Kde si bol v 90.rokov....

ad2)O vnúcování ideologie komunizmu píšeš: Nikdo nikoho nemůže donutit,aby si osvojil správánie pažadované bolševikami, aké vnútenie vidíš. Nemuseli sa a mnohí sa ani nepodali.

K těmto dvěma bodům:
ad1) Ve straně jsem nikdy nebyl. Po sametu jsem musel naopak řešit jak se budu dál živit a bylo mi přes padesát. V 90.letech,v době kdy probíhala destruktivní privatizace, jsem se živil převážně manuelní prací, makal jsem v průměru 12 hodin denně a 10 let jsem neměl dovolenou. Naštěstí jsem tento nápor vydržel až do důchodu.
Také nikoho neotravuji portugalskými židy. Pouze jsem citoval úryvek z knihy,který se týkal Stalina. Jedná se přece o HISTORICKOU PRAVDU. My obelhávání pravdu pouze hledáme. Místo mého obviňování napiš protiargument, který slova autorů knihy vyvrací. Pokud to dokážeš, teprve potom tě budu brát vážně.

ad2)Tak si poslechni co napsal Zinovjev (Aplefbaum) v "Rudých novinách": Zájem revoluce vyžaduje naprostou likvidaci střední vrstvy, tak zvané buržoasie. Dále píše: Přeměníme naše srdce v ocel, které ovládneme v ohni boje a strádání bojovníků za svobodu. Učiníme naše srdce krutým, tvrdým a bez zachvění, aby ani záchvěv milosrdenství k němu nepronikl. Nebudeme se chvět při pohledu na moře krve našich nepřátel. Otevřeme vrata přílivu tohoto krvavého moře. Bez milosti pobijeme naše nepřátele...atd.

Mimoto, byly zřízeny vyhlazovací tábory. Kupř.na řece Amuru topili bolševici celé rodiny odporným způsobem. Takže tvoje názory považuji za ubohou demagogii a na tvoje další výkřiky již nebudu odpovídat.

285396

Kdyby byla politická vůle, tak během jednoho týdne bude po problému. Činnost členů Organizace architektů a inženýrů za pravdu o 11.září je přesto nadějný krok.

285351

Přesně jak píšete: Každý má sice nárok na svoje názory,ale ne na svoje fakta.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1706-100-jistota-autor-konspi..

Dále jsou podivná četná úmrtí svědků, v krátkém časovém horizontu po 11.září
-Christofer Landis-pracoval pro dopravní podnik v DC a dal hnutí Pentalon fotografii a filmové nahrávky, včetně svého svědectví. Týden po zveřejnění dokumentu spáchal sebevraždu.
-Berta Champagne (+2003)
-David Graham (+2006)
-Paul Smith (+2007)
-Salvatore Princiota (2007)
-Barry Jennigs (+2008)
-Kenneth Johannetann (+2008)
-Beverly Eckertová (+ 2009)
-Generál major David Wherley, Deborah Parfrey a další.

285341

20.02.2013 17:27

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

81.?.?.?

Například kniha autorů -J.Fishman,J.B.Hutton s názvem: Soukromý život Josefa Stalina, cituji:

později přišli do země (Gruzie) přistěhovalci z Iránu,mezi nimi i velká část portugalských židů z ostrova Džu,Maranos. Ti vyznávali tajně svou víru i v Gruzii. V místním dialektu znamená slovo "Džuga" obyvatel ostrova Džu. Bylo používáno jako označení přistěhovalých Izraelitů. Když po několika staletích bylo zavedeno v Gruzii používání příjmení,byli potomci přistěhovalců z ostrova Džu zváni Džugašvili-"synové ostrova Džu."

Džugašvili je pravé jméno Stalina.Někteří historikové tvrdí,že Stalinův dědeček byl ještě věřícím židem, jiní to popírají, proto, že Stalinův otec Džugašvili konvertoval k ruské ortodoxní církvi. Koneckonců článek Bolševický převrat (I) ,je výzvou pro všechny polorozumné diskutéry na tomto webu, kteří se stále ze setrvačnosti při debatách o komunizmu, dívají na východ, místo na západ. Ideologie komunizmu byla Rusům vnucena a následně aplikována na další slovanské národy.

285214

07.02.2013 17:26

Sadistické metody výchovy dětí jsou v USA naprosto normální

RE: Tohle mi nak nejde do kramu

81.?.?.?

Souhlasím až na jeden fakt, jeden z nejdůležitějších. Totiž, že ideologie komunizmu není ruská, její zdroj a ideologický pramen je západní, neruský a neslovanský. I komunisté byli po celou dobu tohoto experimentu skrytě řízení. Skončilo to umělým a pro Rusko skoro katastrofálním rozpadem SSSR. To přetrvává až do současnosti, viz článek: Exkluzivní rozhovor a náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem.

Také je zcela evidentní, že se počítalo a možná ještě počítá s rozpadem Ruska. To popisuje
Prognóza vývoje příštích desetiletí, zpracovaná Střediskem bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy.* Byla zveřejněna v týdeníku EURO, myslím že na počátku roku 2006. Několik bodů této prognózy:
-Krátce před rokem 2010 padne za použití zbraní režim v Bělorusku.
-Po roce 2020 bude Západ monitorovat pomocí čipů potencionálně nebezpečné lidi.
-Čína vyvolá lokální konflikt s Ruskem a obsadí část východní Sibiře
-V polovině století budou na světě tři supervelmoci- Čína, Evropa a USA. Rusko bude rozděleno.

284454

06.02.2013 12:14

Sadistické metody výchovy dětí jsou v USA naprosto normální

RE: Ruští adoptivní rodiče jsou větší prasata.

81.?.?.?

Súostroví gulag: Bieli otroci priemyselnej revolúcie v Anglicku a v kolóniách. (Ekonomika 2010-02 Michael Hoffman)

Opíšu pouze tři odstavce.
Centrum obchodu s otrokmi-dieťaťa bol v prístavných mestách Anglicka a Škótska:
"Gangy najaté miestnymi obchodníkmi sa potulovali po uliciach a chytali vhodných chlapcov pre obchod s otrokmi. Deti boli hnané kŕdloch po meste a držané do prepravy v stodole..prax bola flagrantná,že ludia na vidieku v okolí Aberdeenu nenosili deti do mesta zo strachu,že by mohli být ukradnuté,a tak rozšírené boli tajné dohody obchodníkov,dopravcov,dadávatělov a dokonca aj sudcov a prokurátorov,že človek,ktorý vyniesol pravdu na svetlo bol nútený opustit mesto."(Van der Zee,Bound Over,s.210)

V 18.storočí v Británii a Amerike priemyselná revolúcia splodila továrenský systém,ktorého prvý robotníci boli nešťastné a utláčané biele deti už vo veku 6.rokov. Boli zamknuté v továrňách na šestnáct hodin denne a drvené primitivnymi strojmi. Ruky a paže mali pravidelne roztrhané na kusy. Dievčátka často mali svoje vlasy vtiahnuté do strojov a boli skalpované z čela k zadnek časti krku.

Biele deti boli zraňované a mrzačené v továrňách bez náhrady akéhokolvek druhu a ponechané zomrieť na zranenia. Deti ktoré prišli neskoro do práce,alebo ktoré zaspali boli bité železnými pruty. Aby sme si predstavili. Tieto hrózy boli obmezené len v prvých rokov priemyselnej revolúcie v Anglicku. 8 a 10 rokov staré biele deti po celej Amerike tvrdo pracovali v mizerných továrňách a baniach až do roku 1920.

I v současné době je anglosaská civilizace líderm sofistikované strategie, útočí se především na rodinu. Mají to v krvi.

284368

16.01.2013 19:09

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Píseň k danému tématu:

81.?.?.?

Jendo,ono je to ještě horší než píšeš. Pokud budeš mít čas a zájem, mrkni se co se píše o : Novela zákona o tzv.sociálně-právní ochraně dětí platná od 1.1.2013

Zdroj:http://leva-net.webnode.cz/products/novela-zakona-o-tzv-socialne...

http://leva-net.webnode.cz/products/juvenilni-justice/

Jsou to šokující a neuvěřitelné skutečnosti,fakta týkající se dětí a celé společnosti. V popisu: Prezentace-juvenilní justice, jsou popsány otřesné osudy dětí (časté sebevraždy) a doslova deviantní zákony rozbíjející rodiny. Je to jako zprávy z pekla a přitom je to skutečnost. Zde končí mělké debaty.

282543

14.01.2013 09:24

Volební divadlo – první kolo

RE: Dotaz

81.?.?.?

Nejde o aroganci. Jde o znalost dějin komunizmu, kdo a proč tento společenský systém násilně vnutil slovanskému Rusku a následně dalším slovanským zemím? Že se z tohoto marazmu Slované vyprostili je skoro zázračné.

282276

13.01.2013 11:40

Volební divadlo – první kolo

RE: Kosovo

81.?.?.?

Zcela s vámi souhlasím! Mám podobné pocity jako vy. Otroctví přichází a vykořenění národa pokračuje. Schwarzenberk, aniž by se kohokoli ptal, podpořil také jménem ČR -Pussy Riot. Skupiny Femen,Vojna a Pussy Riot jsou uskupení bojující za práva homosexuálů, transsexuálů a okrajově za rovnoprávnost žen. Jsou to skupiny podporované i řízené Západem. Mimoto, členové těchto skupin jsou všichni do jednoho mladí a hezcí lidé. To nemůže být náhoda.

Naděžda Tolokonniková,lídr Pussy Riot,má za manžela (Pjotr Verzilov,člen skupiny Vojna)s kanadsko ruským-občanstvím a sama Tolokonniková tak po několika letech získá právo na kanadské občanství. Např.: V roce 2008 veřejně v biologickém muzeu s transparentem "Jebe za nového medvídka" prováděli skupinovou soulož,Tolokonniková byla v devátém měsíci těhotenství a týden na to porodila. Od té doby bere svou dceru na všechny akce. A podobných akcí je celá řada.

Dle televize tohoto černokněžníka prý s rozvahou volili především vysokoškoláci.

282170

05.01.2013 10:50

Pokus o obhajobu Klause

RE: Klaus a jeho zlodejska kohorta je nestestim pro ceskou zemi

81.?.?.?

Škoda, že nechcete napsat rozsáhlý článek na toto téma a zveřejnit jej na Zvědavci. V moři manipulace a matení má takový čin dalekosáhlý význam. Nicméně,i za tento krátký článek vám děkuji.

281659

04.01.2013 10:44

Pokus o obhajobu Klause

RE: Klaus a jeho zlodejska kohorta je nestestim pro ceskou zemi

81.?.?.?

Napsal jste: Jeho vládnutí,trvající již přes dvacet let,je nejen pro zemi nezdravé,ale doslova ji rozkládá po všech směrech. To je skutečnost, která bude mít velmi silné a negativní dopady na budoucnost příštích generací. Dá se to též vyjádřit větou: Vykořenění národa. Přesto bych vás poprosil, abyste nebyl tak odměřený ke zvědavcům a vysvětlil nám -národu,souvislosti tohoto vývoje. Pokud je to možné.

281584

24.12.2012 13:35

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

81.?.?.?

Pane Bekota,já nic netvrdím,pouze opakuji známá fakta která se tohoto tématu týkají.Nastal čas,kdy pravda o experimentu komunizmu postupně vychází najevo.Zdroje najdete v hojné míře na různých webzinech.Také vás nepotěším pokud se jedná o genealogii našeho rodu.Vlastním doklady z druhé sv.války,kdy Němci zjišťovali promísení obyvatelstva.V našem rodě nebyly zjištěni žádní němečtí nebo židovští předci.

281029

23.12.2012 19:51

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Co je na tom špatného,když má Rusko na Sýrii zájem

81.?.?.?

.

281009

20.12.2012 11:33

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: Levy Davidovič Bronstein

81.?.?.?

Chazar Bronštajn alias Trocký se oženil s dcerou A.Životovského, Londýnského žida a bankéře z okruhu Rothschilda. On a jeho spojenci zvaní trockisté, prováděli a řídili genocidu Rusů po VŘSR roku 1917. Byl to právě Bronštejn kdo řídil vyvražďování Ukrajinců v průběhu hladomoru na Ukrajině. Džugašvili alias Stalin trockistou nebyl. Také víme jak dopadl Trocký. Údajně na příkaz Stalina byl zavražděn úderem cepínu do hlavy. Proč zrovna cepínem? Švýcarsko je sídlem elit iluminátů. Zde, ve Švýcarsku, v tajném sídle Lenina, bylo uskutečněno tajné setkání protagonistů v předvečer VŘSR kterého se zůčastnili:

Bronštejn, Schiffův důvěrný zpravodaj a také poradce prezidenta Woodrowa Wilsona, plukovník E.Mandell House. Dále zástupci bankovních domů: Rothschildové a Warburg, který financoval německého císaře, a kterého císař učinil šéfem tajné policie v Německu. Warburg také zajistil přepravu Trockého, Lenina a vycvičených teroristů, v zaplombovaných vagonech, přes hranice Ruska do Leningradu. Tajného setkání se také zůčastnili: Kaganovič a Stalin. Je tedy pochopitelné, že v této souvislosti je zapotřebí vnést ještě více světla do odhalování faktů.

280884

Prosímtě aristokrate nedělej ze sebe ještě většího vola než jsi. Cituji tvá slova: Škoda,že ta zaručená zpráva historie vychází pouze od jakéhosi Levašova kterého údajně zlikvidovaly tajné služby těch "zlých" samozřejmě až poté co vše dokázal publikovat a rozzšířit po internetu

Levašov popsal pouze část historie Slovanů. A ještě, mnohé z toho co napsal, bude korigováno. Na tomto rozsáhlém díle se podílí celá řada významných vědců různých oborů. Přisuzovat toto rozsáhlé dílo jednotlivci je k smíchu.

280634

Pane Kysučane, zdá se mi, že mnohdy myslíte za mě. S vaším komentářem zcela souhlasím. Žijeme v přelomové době,kdy bude odkryta historická pravda o Slovanech. To bude mít přímo destruktivní dopady na současný společenský systém západní hemisféry-především jejich elitu. Pro obyčejné lidi západní hemisféry to bude ale přínosem.

Napsal jste: z lat. sclavinus,sclav,slav=otrok. Ve skutečnosti je to zcela obráceně. Slované byli a opět budou,nejmocnějším etnikem na této planetě zvané Země. Předtím ale, musí být přetrhána pouta mentálního otroctví o skutečné historii lidstva, spletené ze lsti a lži. To bude dosaženo pomocí archeologie a dalších vědních oborů. Již v současné době věda disponuje mnohými ověřenými fakty. Tyto práce stále pokračují, důkazů o skutečné historii lidstva neustále přibývá.

Pro základní informaci:
http://leva-net.webnode.cz/products/co-chce-zapad-od-ruska-/
http://leva-net.webnode.cz/chronologie/

Pokud se jedná o vaši víru ve splnění dějinné mise Ruska,potěším vás dlouhodobou předpovědí Vedánty. Zde se praví, že v současné Kali-juze, která trvá 432 000 let, bude krátká Satja-juga, která bude trvat 10 000 let. Předpovědi Véd se zabývají celými věky a nemýlí se. Různí akademici to mohou zpochybnit, ale nikoli změnit. Védy také popisusují zbraňové systémy dřívějších civilizací, o kterých současná věda pouze spekuluje a generálové po nich touží. Usilovně se snaží takové zbraně vyvinout. Kupř. paprsek leseru. Asi před rokem jsem četl jaké parskovité zbraně vlastní Us army a včera na Hlasu ruska vyšel tento článek:

Letka ruského prezidenta dostane dva nové létající řídící stanoviště Iljušin-II-96-300Pu. Tyto letouny jsou vybaveny speciálním komunikačním zařízením, umožňující prezidentu vést zašifrovaná jednání a velet ruským silám. Letadla budou mít také laserový systém ochrany před protiletadlovými raketami. První letoun bude předán do užívání již tento měsíc.

Přeji hezké svátky vánoční a pevné zdraví do Nového roku 2013

280621

Zdravím pán Kysučan,

čekal jsem na reakci čtenářů. Je mi z mistra Vojty nevolno i u internetu, přesto jsem čekal na reakce čtenářů, abych se neukvapil a zároveň se převědčil, že se v hodnocení nemýlím. Vy a pan vopice jste mi spravili náladu.

Cynická a hyenistická dohoda protagonistů zvaná "šoková terapie", která byla aplikovaná v Rusku, překonává svou nelidskostí říši zvířat. Obě strany této nelidské dohody jsou zodpovědné. Faktem však zůstává, že to jsou Slované, kteří platili a i v současné době platí- tento experiment.

Vojty se netýkájí zmařené životy nevinných dětí, rozvrácené rodiny a utrpení prostých lidí, kteří se provinili pouze tím, že byli slabí a nedokázali se zlu ubránit. Tou slabostí bylo, že měli hluboko do kapsy a nebo, že zůstali stále slušnými lidmi.

Prázdné nitro Vojty tento cynizmus a hyenizmus nevidí a neodsuzuje a místo toho dává prioritu počítání drobných a šíří nenávist. Ale i při počítání drobných opět lže. To jste oba vysvětlili ve svém komentáři. Tedy děkuji vám.

280473

Ještě vysvětlím co jsou navazující souvislosti na dopředu dohodnutou šokovou terapii a politiku MMF:

-Za Jelcina přešlo 60% ruského národního bohatství pod kontrolu židů, nebo Chazarů chcete-li

-území státu se zmenšilo o 23,7%. Po rozpadu SSSR následoval pád porodnosti a růst úmrtnosti, který si za desetiletí Gorbačova a Jelcina vyžádal 26,5 milionů životů. Narodilo se o 5 milionů méně dětí než za stejné období v minulosti

-14 milionů Rusů žilo na hranici chudoby.2,5krát se zvýšila úmrtnost kojenců. 48x vzrostla úmrtnost dětí od narkotik. 77x vzrostla úmrtnost dětí na syfilidu

-2,4x vzrostl počet lidí nakažených tuberkulózou. 10x vzrostla narkománie. 25x vzrostl sifilis. 60x vzrostl AIDS

-3x se snížila průmyslová výroba a 13x se snížil státní rozpočet. 20x se zvýšil počet chudáků

-14x se zvýšil počet skupin organizovaného zločinu,které kontrolovaly polovinu země

-délka života průměrného Rusa rapidně poklesla a docházelo k předčasnému úmrtí- za celé období předčasně zemřelo 26,5 milionů občanů

-průmysl,veřejné statky a energetické zdroje byly rozkradeny

-věda zdravotnictví a edukační systémy byly zničeny. Čekalo se na kolaps.

Tyto škody několikanásobně převyšují škody, které bývalému SSSR způsobila druhá světová válka.

280383

Pane petesy, vaše poslední věta: Představy většiny Čechů o Rusku zůstaly hluboko v minulém století a pak je těžká jakákoli rozumná diskuse je holým faktem. Jde to vidět na úrovni příspěvků mnohých diskutujících. Mnozí z nich vůbec neznají základní fakta o politice MMF a navazující souvislosti, přesto rozumují a poučují. Dle knihy Konspirační čítanka autorů Al Hidell/Joan d´Arc- s.252-cituji:

Největším jablkem svárů je otázka podmínek MMF,které byly uplatněny vůči Rusku a ostatním následnickým státům bývalého SSSR. Londýn zde požaduje,aby bylo Rusko i nadále pleněno v souladu s původně dohodnutou "šokovou terapií". Postoj Britů v podstatě spočívá v tom,že je třeba v plenění Ruska v rámci šokové terapie MMF pokračovat za každou cenu,protože výnosů je třeba ke krytí mezinárodních spekulací s cennými papíry obchodovatelnými v budoucnosti, na nichž jsou bezprostředně zainteresovány hlavní londýnské banky.

V té době západní statistiky uváděly, že z Ruska bylo tunelováno přes 50 miliard amerických dolarů měsíčně. Přitom ruští dělníci v mnohých provozech nedostávali mzdu i několik měsíců. Protagonisté projektu zotročení Ruska si byli jisti úspěchem. V roce 1997 byl založen PNAC. Významné politické sdružení, které požaduje, aby vzniklo globální americké impérium,jehož vůli se budou muset podrobit všechny národy. Takové byly plány.

280375

Pane, tady se nejedná o nás dva. A vůbec vás nechci urážet. Jde o budoucnost této civilizace. Současný vývoj je velmi nebezpečný všem lidským bytostem této planety. Víte, nám prostým lidem schází ty nejdůležitější informace. To se týká také Lockerbie. A věřte, že je mnoho dobře placených a vzdělaných lidí, kteří tyto tajené informace mají, a kteří zcela systematicky plní zadání těch nejmocnějších,kteří řídí světa běh.

Všechny rezoluce, které proběhly na úrovni OSN, jsou nezvratným důkazem. Viz příspěvek pana duba o příčku dole, kterého tímto srdečně zdravím. Dopady těchto rezolucí se nedají popřít a mají velký dopad na postoje ostatních členů této organizace.

280357

Kdepak, Klimov mi sdělil jiné důležité skutečnosti o kterých tady nepíšu. Nejdůležitější fakta o politice USA sdělil celému světu ve svých vystoupeních americký kongresman Ron Paul. Takže si je nejdříve prostudujte a zjistíte, že také v USA jsou lidé, kteří se současnou nebezpečnou a prolhanou politikou Spojených států nesouhlasí a varují americkou společnost před jejími následky. Kongresman Ron Paul vás také poučí jaké je morální kritérium Spojených států v praxi.

280356

Buď provokujete, nebo jste méně inteligentní. Nezapomínejte, že sám Kadáfi projevoval svoji náklonost, i finanční podporu, především významným politikům západu. Podobně jeho synové a jejich milostné zábavy. A vaše morální kritérium je už úplně k smíchu. Zvláště ve vysoké politice. Nasměrování miliardy muslimů proti Rusku je jedním z cílů politiky USA. Nedávno jeden z nejvýznačnějších sunitských vůdců Šejch Jusúf al-Kardáví, oznámil světu, že Rusko nese odpovědnost za vraždy civilistů v Sýrii a že Moskva se stává nepřítelem islámu číslo jedna. Rusové mohli v Líbyi udělat velkou chybu. Té se ale nedopustili a vysokou diplomacii naopak výborně zvládli.

USA od konce WWII bombardovaly 22 států včetně Japonska a to 35 dnů po jeho kapitulaci. A to nepočítám druhé bombardování Líbye, kde je zastoupili Francouzi a NATO. Také nepočítám četné nálety dronů uskutečněné v různých zemích, jejichž obětmi jsou převážně civilisté. Přesto se považují za zastánce svobody a demokracie.

280335

Ještě bych dodal: nevědomostí. Masmédia programově a to již od plyše, manipulují a matou laickou veřejnost pokud se jedná o Rusko a Rusy. Proto je takové velké množství zmanipulovaných a zmatených lidí. To se týká také historie Ruska, která je skutečně s nebetyčnou drzostí a zhovadilostí překroucena, nebo zamlčena.

Mimoto: V dlouhodobém horizontu opět skrze masmédia. Kupř. : podprahové vjemy jako je reklama,glorifikace násilí,sexu,požitku všeobecně, včetně zneužívané vědy, jako je výroba potravin které ničí fertilitu a celou řadu dalších lidských schopností. Věda je zneužívána i v dalších oblastech, především ve výzkumu zbraňových systémů. Lidstvo je skutečně vedeno jako stádo ovcí na porážku, kterou má být vyšlechtěný novodobý otrok. Ale zpět k Rusku. Zde se jedná- jak napsal Klimov:

-zahnat hospodářství nejbohatší země světa co nejrychleji do slepé uličky
-zadlužit se co nejvíce možně na šílený úrok
-utratit peníze na idiotské nikomu nepotřebné projekty
-zcela zničit obranný potenciál země
-rozkrást co se dá
-a hlavně zahnat budoucí pokolení do dluhové kabaly na věčné časy.

K poslednímu bodu dodávám, že se po dědictví Jelcina se předpokládalo, že se Rusko nevymaní z dluhů ani za 100 let.

280302

03.12.2012 20:21

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

81.?.?.?

Toto jsou podle tebe důkazy: Celá věta je nesmysl. Uvedl jsem 20 jmen židů politbira, kteří přijali ruská jména. Nevyvrátil si ani jedno. Jinak, genealogii židů popsal nejen Klimov, ale i další sociologové a vědci. Odbýt jejich existenci frází:Nic jako čistokrevný žid neexistuje, to nestačí. Ještě jednou: Vyšší sociologie je věda o degeneraci a o tom pojednává kniha Boží národ. Musíš to tedy vyvrátit přímo Klimovovi- ne mně.Takže se bav se svou krevní skupinou. Dál na tebe reagovat nebudu.

279930

03.12.2012 13:58

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

81.?.?.?

Co to tady meleš. O mně se tady vůbec nejedná. V knize Klimova:Boží národ jsou ověřitelná a nezpochybnitelná fakta. Zkus je vyvrátit. Máš snad vzdělání ve vyšší sociologii? Pokud ano tak s chutí do toho.

Pokud se jedná o VŘSR v Rusku roku 1917 platí to samé. Klimov píše. Veškeré načálnictvo NKVD bylo sestaveno z židů. 80% revolučních lídrů a předáků sovětského režimu byli čistokrevní židé. Ostatních 20% smíšená krev: položidé, 3/4židé, 1/4židé a místní degeneráti ženatí se židovkami. Těch pár Rusů co bylo jmenováno do vlády byli homosexuálové. Mezi 2000 rudých komisařů a vedoucích pracovníků první sovětské vlády bylo 1830 osob neruských.

V politbiru které mělo 388 členů bylo pouze 16 Rusů. Židé si dávali ruská jména. Tady máš ta nejznámější:
Černov (Von Gutman), Trotský (Bronstein), Martov (Zederbaum), Kamkov (Katz), Menšikov (Goldenberg), Zagorskij (Krochmal), Suchanov Gimmer), Dan (Gurvitch), Parvuss (Geldfand), Kradek (Sebelson), Zinovjev (Aplevbaum), Stěklov (Nachamkes), Larin (Lurye), Rjazanov (Goldenbach), Bogdanov (Josse), Gorjev (Goldman), Zvjezdin (Wanstein), Lieber (Goldmann), Ganezkij (Furstenberg ), Rushal (Solomon),

O jakých legendách tady píšeš? Vyvrať zhora uvedené!

279905

01.12.2012 23:09

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

81.?.?.?

Vaše znalosti jsou víc než bídné, jsou fanatické. Přečtěte si knihu Klimova s názvem Boží národ. Klimov se zabývá vyšší sociologií,vědou o degeneraci. Také cituje celou řadu význačných vědců, sociologů,státníků a jejich studií o židech. Dále popisuje některé dokumentované masakry, které se udály v Rusku a které byly řízeny židy. Cituje též celé pasáže ze židovského časopisu NRS, který se některými masakry taktéž zabývá. Odkrývá se nám tedy pohled ze dvou stran. Ze strany židů a gojů.Mezi 2000 rudých komisařů a vedoucích pracovníků první sovětské vlády bylo 1830 osob neruských. Drtivou většinu tvořili židé.

Pak tady máme svatou knihu židů Talmud. Zde Klimov píše: Desatero podle židů platí pouze směrem k vyvolenému národu. Nezabiješ žida,ale nejlepšího z gojů zab. Neokradeš žida,ale co vlastní gój patří tobě. Nesesmilni,ale s gojkou žid smilnit může,neboť gójové jsou dvounohý dobytek a zoo sexualita nenarušuje boží zákon atd.

Vyvracet celoživotní díla význačných osobností zabývajících se židovskou otázkou lze pouze seriozní vědeckou prací. Vašim ubohým spekulacím, může věřit pouze rozumově omezený člověk.

279831

26.11.2012 11:25

Smrt Západu a úpadek Východu

RE: Rusko ako spása?

81.?.?.?

Tady je odpověď kam směřuje Rusko:
http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-p..

279586

23.11.2012 10:31

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

81.?.?.?

..kdo se v nich vlastně vyzná?? Ke stažení:
http://ulozto.cz/x3AbtPS/Klimov-bozi-narod-e-book-
Kniha má 476 stran

279501

14.11.2012 08:53

Břidlicový plyn jako jablko energetického sváru

RE: Alespoň nám nezrujnují krajinu v čechách

81.?.?.?

Výborně pane Oracle a děkuji vám.

279051

09.11.2012 16:01

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

81.?.?.?

To co se děje v současné době v Rusku, je proces dalekosáhlých změn, globálního významu, který je nevratně zahájen.

-odvolání ministra obrany A.Serďukova 6.11.2012,v den voleb
amerického prezidenta. Novým ministrem obrany RF jmenoval Putin
Sergeje Šojgu

-následně náčelník Generálního štábu ruské armády generál
Nikolaj Makarov podává demisi, kterou podepsal nový ministr
obrany

-a poté prezident Vladimír Putin jmenoval nového náčelníka
Generálního štábu ruské armády, generála Valerije Gerasimova

Předpokládám,že je to teprve začátek dalekosáhlých změn a že se začalo u armády značí o co jde. Zároveň je to odpovědí na otázky, kdo je Putin.

278802

31.10.2012 17:38

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

RE: Pan Papež svým článkem chce sdělit,

81.?.?.?

Nezlobte se,udělal jsem chybu, že jsem se s vámi dal do debaty. Nemám chuť vám cokoli vysvětlovat. A taky si myslete co chcete.

278214

31.10.2012 08:37

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

RE: Pan Papež svým článkem chce sdělit,

81.?.?.?

Zdravím paní Jarmilko,
lituji, ale mýlíte se. Dnes je té vnučce 20 let a výborně si rozumíme. Mimoto, byla to spíše vnučka, která byla vždy slovansky tvrdohlavá a svérázná. Když jsem jí vysvětloval při cestě tramvají, že se musí pořádně rozhlédnout na obě strany ulice a neběhat jako splašený jelen, tak jsem na dotvrzení svých slov použil výrazu: Příště ti naplácám na zadek a přiložil jsem ji, ovšem jemně, pěst k nosu. Chvilku seděla a poté udělala to stejné. Přiložila mu svou pěstičku k nosu. Moudře jsem ustoupil řka: No dobře, je to tedy nerozhodně, ale slib mi, že už budeš dávat pozor.

Ve straně jsem nebyl a nevím jestli je Jenda soudruh. Ale ruku na srdce, Jarmilko. Vzpomeňte si na havárii polského vládního Tupoleva. Váše logiga byla zcela mimo, přesto jste ji tvrdohlavě prosazovala. Závěrečná zpráva o vyšetřování letecké havárie u Smolenska hovoří zcela jednoznačně. Rusové v tom prsty nemají. Nehledě k tomu, že letadlo před přistáním bylo napojeno na americkou GPS. Přesto i v současné době Poláci hledí na Rusko jako vyníka a jejich vyšetřovatelé stále zkoumají vrak letadla. Jejich noviny opět zveřejnily "kachnu", že prý na palubě letadla byla bomba. To ale v zápětí museli vyvrátit polští vyšetřovatelé. Jedná se o stopy jakýchsi chemikálií nalezených u trosek letadla. Tyto trosky jsou stále v Rusku. Kdyby byly v Polsku, tak tady máte nové, bizardní obvinění Rusů. Jak říká Steve, za všechno můžou putini. A kdo tomu nevěří tak je antisemita, nácek, nebo aspoň pedofil.

278182

31.10.2012 07:08

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

RE: Tradícia a genetika, časť 2.

81.?.?.?

Milý pane lokaji zemských škůdců. Konstruktivní debata s vámi není možná. Přesto vás upozorňuji,že neúplatný zákon příčiny a následku dostihne i vás.

278176

30.10.2012 19:48

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

RE: Pan Papež svým článkem chce sdělit,

81.?.?.?

Jendo, ber to spíše jako uznání tvé výdrže a schopnosti komunikovat s děvčaty. Já bych to nedokázal. Jsem totiž přesvědčen, že ženy mají logiku ve smyslu armády USA, viz hlava 21: velitel má vždycky pravdu. Hlava 22: V případě, že velitel nemá pravdu, platí hlava 21. Aspoň moje vnučka mě o tom přesvědčila mnohokrát.

Zdravím a přeji příjemný večer.

278163

30.10.2012 13:53

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

RE: Pan Papež svým článkem chce sdělit,

81.?.?.?

Poslyš Jendo,vzdej tu debatu s Jarmilou. Stejně nevyhráš. Vysvětlím ti to níže. Muž a žena jsou úplně rozdílné osobnosti a tyto přirozené vlastnosti mají od Pána Boha. My muži nemůžeme tvrdit, že jsme víc než ženy. Ale na druhou stranu je naše úloha nezastupitelná jakoukoli ženou. Tahleta moderní doba sofistikovaným způsobem ženy zotročuje a obrací je proti mužům. Nedělá ženy štastnější, ale lstivě to tvrdí.Je to doba sofistikované manipulace a matení, za účelem rozkladu celé společnosti.

Slíbené vysvětleni: Když bylo vnučce pět let, byl jsem s ní na procházce v přírodě. Slunce svítilo a na nebi nebyly čáry po chemtrails. Sdělila mi, že se musí vyčurat. To nebyl problém, tak jsem zastavil a čekal jsem. Po chvíli požádala o papír. Odpověděl jsem, že nemám a ještě se podivil na co že potřebuje papír. Mám tam kapku- odpověděla. Já na to.Vykašli se na kapku, a vduchu jsem viděl naše klukovské hry.Kluky nějaká kapka moče v trenýrkách nemohla vyvést z míry. Důležité byly hry-zábava. Avšak ne tak u vnučky. Ještě v poknucu se na mě upřeně dívala a řekla. Jak to, že nemáš papír? Maminka má papír -- tatínek má papír....náhle zrudla a vybuchla: A budu ti říkat dědku! A tady vidíš ten rozdíl. Ona byla kvůli jedné kapce moče v kalhotkách schopna rozpoutat třetí světovou válku.

278146

29.10.2012 22:15

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

RE: Tradícia a genetika, časť 2.

81.?.?.?

Vaše poslední věta: Právě tento zhýčkaný dobytek věčně hladově řve a nabytých sociálních jistot si vůbec neváží.

Člověk se pozná podle toho, co říká a jak se chová. Není třeba další komentář. Odsoudila jste se sama-neradostným následkům se nevyhnete. Takový je zákon příčiny a následku.

Znám konkrétně jednoho důchodce, který celý život prožil přínosnou a obětavou prací pro společnost. Bez vysokých profesních, morálních a charakterových vlastností, by to nedokázal. Prostě celý život poctivě a tvrdě pracoval, o nějaké bavlnce nemůže být vůbec řeč. Horší to je a teprve bude, s nastupujícími svobodnými a demokratickými generacemi. Kupř.: Novinky.cz, Student gymnázia v Rakovníku bodl učitelku do zad. (29.10.2012) Další zpráva:Brutálně ubodal matku a babičku, ale žalobce ho viní jen z opilosti. (26.10.2012) Mimoto,mnoho mladých lidí užívá nějakou drogu. Násilí i vraždy jsou na denním pořádku. Podle toho bude vypadat budoucnost. Ale zpět k tomu důchodci.

Nyní bydlí sám v pěkně zařízeném bytě. Věnuje se dalšímu studiu své profese i zálib, ale vyhýbá se veřejné činnosti. Tvrdí, že je společností unaven. Stýká se pouze se svou, již dospělou, rodinou. Tomuto člověku demokratická mládež rozebrala auto a poškodila garáž. Garáž prodal pod cenou a bojí se pořídit si nové auto. Dále,jedna svobodomilná a demokratická, asi třicetiletá matka, v pokročilém stavu těhotenství, mu zahradila cestu na úzkém chodníku, přitom držela za ruku svou asi tříletou dcerku. Důchodce neměl kam uhnout. Zároveň si uvědomil,že se jedná o provokaci. Zůstal tedy nehybně stát. Po nějaké chvíli když nereagoval, útočnice to vzdala a odešla. Toto chování si mohla dovolit. Má styky.

Takže důchoci,nenechte se označovat za dobytek. Braňte se!

278096

Aby mi zase někdo nevyčetl pravopisné chyby-chvátal jsem. Tedy má být vědci vytvořili a různé mafie se zabydlely. Avšak i mistr tesař se utne, jako třeba absolvent UK Jirka, který se velice chlubil svou vzdělaností, kde mi vyčetl strašlivou hrubku ve slově komunizmus. A škaredě se spletl. Viz článek Rusko ukázalo Usaid dveře (21.9.2012).

Podívejte se co napsali profesionální lingvisté jak se spráně píše komunizmus a komunismus.

Obě varianty slov končící na -izmus nebo -ismus,krátké i dlouhé samohlásky (balkon,balkón) a pod.

Pravidla uvádějí jako první tvar ten,který je novější a více frekventovanější.

Ve slovníku je jako frekventovanější uveden výraz komunizmus.

278066

Oba zdroje které uvádíte, odkrávají počátek a zdroj: Proč byla vytvořena EU, kdo ji řídí a za jakým účelem.

ČR je vytunelovaná, důkazem je bankovnictví. České banky jsou v cizích rukách. ČSOB vlastní belgická KBC, KB je pod záštitou francouzké Société Générale, Česká Spořitelna spadá pod rakouskou Erste Bank a Raffeisenbank patří pod svou mateřskou rakouskou společnost. GE Money Bank je také součástí nadnárodního koncernu, který tvoří velké množství firem z nejrůznějších odvětví a ze všech koutů světa. Jinými slovy, české bankovnictví je v rukou cizinců. Podobně i ziskové a lukrativní podniky jsou v rukou cizinců a své zisky převádějí do daňových rájů. K převodu peněz a vyhýbání se placení daní slouží dobře zavedená metodika i ohebné zákony, která tyto převody umožňuje. To se týká i fyzických osob.

V odpovědi na Hong 91 reakce na 278026 sděluji, že AIDS nepochází z Ugandy jak píšete. Byl vyvinut uměle-vědci v laboratoři. Vědci vyvinuly celou řadu dalších smrtelných virů. Bylo by to na mnoho stránek.
Zdroj:http://www.cez-okno.net/print/clanok/zdravie/aids-virus-vytvoreny-clovekom

Také jste na omylu pokud se jedná kriminalitu. Není to zdaleka pravda jak píšete, že jste si nevšiml, že by nad vámi stáli nějací drábové. Vy jistě ne, ale jsou zde slabí,nebo staří, kteří to říci nemohou. Různé mafie se zabydleli i na komunální úrovni. Chyby nelze svalovat pouze na slabé. Ryba vždy smrdí od hlavy. Uznávám ale, že to ještě není jako třeba v Kosovu.

Tedy vystoupit, nebo setrvat v EU? Chce to pořádnou analýzu. Češi na význačné politické a společenské změny vždy doplatili. Přesto k význačným změnám dojde, ať si to přejeme nebo ne. Proces je nastartován a převálcuje i nás.

278058

27.10.2012 15:50

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: někdo tu manipuluje - zloděj křičí chyťte zloděje. že fišere?!

81.?.?.?

Steve,v podvědomí náboženských fanatiků dřímá neobyčejná krutost, včetně nejvyšších duchovních pastýřů. Genocida na Ukrajině svým rozsahem nemá obdoby, ale podobné praktiky byly realizovány i v západní Evropě, mezi jednotlivými frakcemi křesťanských církví. Časopis Venture Inward July/August 1989 Volume 5,Number4 popisuje vraždění CATHARů, jejich náboženství je srovnatelné s dnešním buddhizmem. Svou mírumilovností se jistě vyrovnali františkánům a poslyšte jak dopadli.

V článku jsou popsány praktiky francouzké inkvizice. Opisuji závěr článku: On July 22,1209,as troops aproached the predominantly Cathar city of Beziers, people from the surroundin contryside fled to the safety of the city where thousands of people, Cathars and Cathholick alike,crowded ito churches for sanctuary. Before the city was sacked,an officer asked the commanding bishop,Abbe Citeau, who was to be saved. "Kil them all" he replied. God will know his own.

Celé story popisuje francouzký spisovatel Maurice Magre v knize The Return of the Magi. Ti Catharové co byli mimo kostel a přežili, byli zotročeni, sloužili jako doživotní otroci v dolech a již nespatřili světlo slunce.

Náboženským válkám se tedy musí zabránit. Generál Albert Pike přesně věděl, jak nebezpečné a nelidské tyto války jsou. Tímto příspěvkem nepopírám existenci Nejvyšší Osobnosti Božství, ba naopak, ukazuju, kam se dostala lidská společnost, když se odchýlila od původního duchovního odkazu. Tyto zrůdnosti jsou dílem lidí, jejich zvrácené touhy po moci a se skutečnou vírou nemají nic společného. A bez duchovního rozměru, každé lidské společenství, společenský řád, nevyhnutelně zahyne.

277955

To nejdůležitější jste nezmínil tj: Zneužívanou vědou!

277871

25.10.2012 09:58

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

81.?.?.?

Pane Oracle,
srdečně vás zdravím, neboť vy jste jeden z trpělivých a vzdělaných diskutérů, který eliminuje záporné energie početných nemocných fanatiků a také dalších, kteří jsou v zajetí univerzitní západní ideologie a západního univerzitního světonázoru. Historie lidstva a planety Země je záměrně lživá.

Skutečným nebezpečím jsou nemocní a odporní fanatici, kteří se dají snadno zneužít pro jakákoli zvěrstva. To věděl i generál Albert Pike, který v dopise ze dne 15.srpna 1871 seznamuje "osvícené ze Společnosti moudrých mužů Sionu", jak ovládnout svět pomocí tří světových válek. Dvě již proběhly a třetí válka má být náboženská. V tomto dopise jsou Rusové označeni slovem bogeyman, to jest národ určený k likvidaci. Poté v srpnu 1897 se koná ve švýcarské Basileji kongres Sionských mudrců, na kterém byly předneseny ucelené protokoly Sionských mudrců. Zároveň je společnost silně ovlivňována tak zvanou pokrokovou vědou, v jejímž čele kráčí sionističtí vědci.

Falšování historie Ruska a Ukrajiny je pro tyto historiky povinné. A že se v současné době pracuje na třetí světové válce není žádných pochyb.

277808

24.10.2012 19:13

Z japonského blogera českým prezidentem?

RE: Další židovský balónek

81.?.?.?

Vaše poslední věta: Buďte si jisti,že český národ má již žíly otevřené a krev se valí ven.

Pohrdání námi znázornil-prý "umělec" David Černý, na sousoší dvou mužů, kteří stojí na plastické mapě ČR, na kterou močí.Pasivita nám nepomůže!

277757

23.10.2012 16:51

Nord Stream nabývá celoevropského věhlasu

RE: Článek nadšené ruské propagandy

81.?.?.?

že tranzitní vydírání předváděla Ukrajina, nikoli Polsko,nebo snad pobaltské země.

Tento váš argument je k smíchu. Mimo Ukrajinu všechny jmenované země jsou členy NATO. Snad mi nechcete tvrdit, že tyto země mají suverénní vlády, které nemohou být zneužity v nastávající tiché válce o energie, tak jako byla zneužita Ukrajina za vlády prezidenta Juščenka, amerického Ukrajince, včetně vzdělání i manželky. Rusové a Němci to dobře ví. Proto volili dražší a náročnější variantu. A mají na to plné právo.

277675

23.10.2012 14:18

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

81.?.?.?

Steve, to je teprve začátek. Na czech.ruvr.ru/2012-10-23/92113196/ Vyšel článek s názvem Nord-Ost po deseti letech. Je to o teroristickém útoku před 10 lety na divadlo Dubrovka v Moskvě. Zde se píše, že příkaz k útoku a zadržení rukojmí vydal Usama bin Ládin, to ukazuje kdo jsou ve skutečnosti bojovníci za nezávislost Čečenska. Víme také, že ilumináti infiltrovali do nejvyšších sfér islámu-mají tam svoje mocenské pozice.

Pussy Riot zklamaly.Další útok proti Rusku bude veden pomocí silných figur ve vedení jednotlivých frakcí islámu. A to bude teprve kurevsky silné kafe.

277669

23.10.2012 08:01

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

81.?.?.?

Zdravím vás a doplňuji váš výčet o výňatek který popisuje pokřesťanštění Rusi.

V procesu "pokřesťanštění",za 12 let násilné christianizace bylo vyvražděno (bez slitování) prakticky všechno dospělé obyvatelstvo. Protože vnutit takové učení bylo možné jen nerozumným dětem (do 10 let věku),které kvůli svému mládí ještě nepoznaly že toto náboženství z nich dělá otroky ve fyzickém i duševním smyslu. Všechny, kteří odmítli přistoupit na tuto víru, vraždili. To potvrzují následující fakta: Jestliže před christianizací bylo na území Kyjevské Rusi 300 měst a 12 milionů obyvatel, po ní zůstalo jen 30 měst a 3 miliony obyvatel!! 270 měst bylo zbouráno a 9 milionů lidí povražděno! (Dij Vladimír,"Rus pravoslavná před přijetím křesťanství a po něm)

Zdroj:http://leva-net.webnode.cz/products/co-se-skryva-za-tatarsko-mong...

277649

Taky si to myslím. Mimoto jsou světovou filozofickou a morální jedničkou. Nedávno jsem se díky nim dozvěděl tuto užasnou novinu:
Více análního sexu, méně manželské nevěry! No, není to na Nobela??

277618

22.10.2012 12:08

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

RE: ovsem na

81.?.?.?

Konkrétně:
Boj o vládu probíhal mezi chorvatskými katolíky a ortodoxními křesťanskými Srby dlouho před vznikem Jugoslávie. Na počátku 2.sv.války byla katolická církev na straně fašistů. Dne 21.6.1941 odvedli chorvatští fašisté z ortodoxního kláštera v Zitomislici sedum mnichů spolu s více než sedmi stovkami ortodoxních žen a dětí a u nedalekého města Surmaci je donutili vlést do jámy, kde je všechny pohřbili za živa.

Také Hitler dostal ke svým padesátým narozeninám karafu 1,6m vysokou, plnou srbských očí naložených do lihu, kterou mu darovaly dvě Ustašovy divize složené z kosovských Albánců.

277599

19.10.2012 18:29

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Jak to asi komunisti zmeni ...

81.?.?.?

Steve, viděl jsem jejich foto. On vypadá jako arijec, není snědý, přitom svěže a vitálně. Ona ve svých 52 letech také poměrně mladě. Takže novinky mohou pouze kecat- jako obvykle. Mohl bych se rozepsat o silách siddhi. Tyto síly jsou pro materialisty nepochopitelné, přesto existují.

277508

19.10.2012 18:05

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Jak to asi komunisti zmeni ...

81.?.?.?

Víš Jendo,
jak si se dohadoval Hábéčkem o pravdě. Tvůj názor byl správný. Pravda je skutečně pro všechny, jenomže, v tom je ten háček, lidská bytost musí k jejímu chápání dorůst. To loutkaři velmi dobře ví. No a proto se masy oblbují a zahlcují smyslovým požitkem. Mají obrovské zkušenosti a faktickou moc a peníze. Vypadá to, že tady v české kotlině na ně nemáme. Společnost je značně rozdělená. Jde to vidět na různých diskusních forech. Plně s tebou souhlasím, že pasivitou občanů se nic nezmění-ba naopak. Přesto přijdou velké společenské změny díky BRICS a latinské Americe.

Pokud se jedná o právě skončené volby, tak je zajímavý úspěch Čuby, který z posledního místa kandidátky uspěl. Navzdory varování našeho zesnulého zlatoústého Venouška, který prohlásil, že červené nitky slušovického monstra prorůstají naše hospodářství a velmi nám škodí. A neprodleně slušovický kombinát zlikvidovali. No, a nyní Nový Zéland aplikuje na svých mléčných farmách podobnou metodiku a organizaci výroby, kterou měli Slušovice zaběhnutou už 30 let zpět.

Takže Jendo, přeju ti pevné zdraví
a jsem s tebou za jedno.

277506

19.10.2012 15:10

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Jak to asi komunisti zmeni ...

81.?.?.?

No jo-Steve, ale jeho eminence papež prohlásil, že Pussy Riot znesvětily pravoslavný chrám v Moskvě a tudíž je to v přímém rozporu s požehnáním biskupa Malého i našeho pána knížete, nehledě na odborníka v sexuologii aristokrata, který se nedávno v diskusi s vámi tak zle rozčilil. Takže plně chápu váš sarkazmus. Potíž je však ve faktu, že ti nejnižší z lidí nám kážou morálku a jsou přímo delegováni k této, pro společnost rozkladné, činnosti.

Síla sexu je obrovská. Ten, kdo je schopen se zcela zříci sexu,může svým mozkem dokázat úžasné věci, zvláště co se týče paměti. Díky tomu, kdysi stačilo studentům Vedánty vyslechnout jen jednou pokyny gurua, a doslovně si je zapamatovali. Proto byly knihy v těchto dobách zbytečné. Příklad z dnešních dnů: Nejstarším otcem je Ind (96let), který do svých 86 let žil v celibátu. Poté se oženil a zplodil syna. Nyní v 96 letech má druhého potomka. Jeho ženě je 52 let. Materialistická věda, pane Steve, zná ze sexu pouze hmotné aspekty. Prakticky je nevědomá. To se však netýká aristokrata, protože ten ve svém rozhořčení chtěl také odstranit Putina i patriarchu vší Rusi Kyrila. A k tomu těmto lidem žehná bůh zednářů Bofomet=Jahve.

277492

19.10.2012 09:55

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Jak to asi komunisti zmeni ...

81.?.?.?

Zdravím tě Jendo,
mi si tykáme již z dřívějších dob, pokračuji tedy ve stejném duchu.
Ono je to kapánek složitější. Tady jsem si před desítkou let stáhl z článku: Talmudsko kabalistické,sionské židovstvo.

Nepočetné frontové organizace ,z nichž nejznámější a současně nejvlivnější je mezinárodní zednářstvo, ve svých globálních plánech NWO,do značné míry řídí též islám.

Dál je popisovaná cesta tak zvaného "Hada". Je předpovězeno,že Had, který se přesně drží svého plánu,nedokončí svou práci,dokud jeho hlava opět nedosáhne Sionu a dokud tímto způsobem nedokončí kruh kolem Evropy a dokud, po spoutání Evropy,až bude všeobecně panovat zkáza a ekonomická krize,která bude přivozena duchovní demoralizací a morální korupcí, s vydatnou pomocí židovských žen, maskovaných jako Francouzky,Italky,atd. Ty jsou nejspolehlivějšími rozšiřovatelkami prostopášnosti do života vůdčích mužů v čele národů. ( Následuje popis cesty Hada. První etapa v Evropě byla v Řecku roku 429 před Kristem-v době Perikla.) Zdá se mi, že jdeme přesně touto cestou.

277460

18.10.2012 09:31

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Ach jo, pan astrolog...

81.?.?.?

Ümyslné matení,
je denním chlebem nejen provokatérů. Je to celá řada placených a ochotných sluhů bez morálky a soucitu k bližním. Proto je potřeba, tak jak jste to udělal vy a další diskutující před vámi, tuto filozofii negovat. Její energii je třeba soustavně eliminovat. A děkuji vám za příspěvek.

277389

14.10.2012 11:56

Proč je kysličník titaničitý v naší potravě?

RE: A už je to tady zase?!

81.?.?.?

Pane Moudrostrak,
ona i ta neviditelná pracka Prof. Big Tonnela, je už dobře viditelná. Kupř.: výsledky současných voleb v ČR a krize společenského systému. A hle, Čuba -Slušovice a démogradickou justicí pravicově a spravedlivě pokálený Čunek, jsou ve volbách úspěšní. No, ale abychom Big Tonnelovi nekřivdili. Jeho pracka je pouhým následníkem týmové práce, kterou řídí pracky dominující.

Takže i pan Orácle má pravdu. Dodatečně mu děkuji za profesionální a důkladnou analýzu 9/11. Já jsem to vzdal již na začátku, a přikláním se k hodnocení Steveho, že šéf pilot byl podtlakem vymrštěn z kokpitu i s kniplem, opsal osmičku kolem věží, přičemž nejnižší bod této osmičky byl již klidový a nalézal se pouhých 50cm nad zemí. Poté odevzdal knipl policii a utekl do Ruska. [chechtot]

277108

07.10.2012 09:47

Co udělá Ankara?

RE: turecky dennik Yurt priniesol spravu, ze strela na Akcakale bola odpalena minometom, ktory pouzivaju krajiny NATO a

81.?.?.?

Steve, zírám jak jste vyrostl. Ještě když odstraníte negativní pohled na našeho téměř "Největšího Čecha" (nejvýznamnějšího), tak budu zcela spokojený. Mimoto, jeho výroky a pokyny, které nám zanechal, jsou zcela srozumitelné. Na příklad tento:

"Absurdní ideologie je, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata," uvedl Havel.

Komentář k tomuto výroku zde:
http://smit.wz.cz/zrcadlo/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006032701

276680

06.10.2012 21:56

Co udělá Ankara?

RE: turecky dennik Yurt priniesol spravu, ze strela na Akcakale bola odpalena minometom, ktory pouzivaju krajiny NATO a

81.?.?.?

Steve, jsem rád, že jste na správné straně barikády. Právě jsem se dočetl (teletex ČT1), časopis Forbes oznámil světu, že Putin je nejnesympatičtější člověk na světě. Je vidět že i Brejvik má šanci. A že Rusko má největší jaderný arsenál na této planetě a Putin tyto strašné zbraně osobně kontroluje. Tomu zamezíme rozhodným a synchronizovaným úderem našich ponorek a bojových letek. A kyž nám pomůžou bratři Slováci, tak se zastavíme - no,to už nechám na vás.

276658

04.10.2012 15:41

Julian Assange agent Mossadu!

RE: Diskreditace PressTV

81.?.?.?

Byl bych opatrnější. Jsme úmyslně mateni. Ortodoxní vědci jsou placeni za to, že zamlčují pravdivé informace. Informací je celá řada a to nikoli spekulativních, nýbrž fyzických. Lze je vidět a sáhnout si na ně.

Tak kupř.:Byla objevena mumie mimozemštana a to v gyptské pyramidě poblíž Lahunu. http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012090005

Také se dobře podívejte na VELKOU SFINGU. Sfinga leží v rozsáhlé prohlubni, původně v umělém jezeře jménem Merida. A byla celá pod vodou. To jde zcela neklamně poznat již pouhým okem- na těle sfingy je zřetelně vidět vodní eroze. Na břehu jezera stály původně dvě pyramidy, které byly zbořeny a i zbytky odstraněny.

Původně sfinga zobrazovala psa. To proto, že její stavitelé přišli ze souhvězdí psa. Podívejte se na hruď a tlapy sfingy. Tělo má jinou hruď než lev a na ocase nemá štěteček. Ani tlapy nejsou kočičí. Také hlava sfingy byla původně psí. Ta byla přetesána na podobu syna faraona Chafra. Proto je hlava zcela neproporciální k tělu sfingy.

Nebo třeba Joserova pyramida, vybudovaná z neotesaných kamenů a úlomků, pojivem byla hliněná malta. Avšak pod touto pyramidou jsou mohutné základy z leštěných desek, každá o váze 20 tun. A mohli bychom pokračovat.

276482

02.10.2012 10:28

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Klausovic

81.?.?.?

Kalouskovi nanoboti pořád zemi ničí dál!
Je to tak. Klaus je pouze jeden z nich-zednářů. Jejich heslem je: Rozdílně postupovat, společně útočit. Když se podíváme zpět do historie, vidíme tuto jednotu zednářstva ve všem. Dokonce i v podpoře hnusu, jakým bylo vystoupení Pussy Riot a reakce našeho roztomilého knížete:Jsme s vámi a dokonce i katolického biskupa Václava Malého. I pan biskup je zednář.

Zdroj:http://www.osud.cz/ceska-republika-dal-surfuje-na- vlne-svobodny... Proto by nebylo dobré, odsoudit pana Stworu, kvůli chybě v hodnocení Klause. Tímto webem udělal pro náš národ mnoho kladného. A člověk je tvor omylný.

A takhle měla vypadat budoucnost Slovanů: Strategické změny mají být provedeny na úkor Slovanů. Plánuje se jejich zničení navzájem. Pokud se podaří zničit Rusko, bude následovat fyzická selekce přeživších. Současně bude provedeno sjednocení výkladu evropských dějin. Fakta budou nekompromisně změněna, nebo zamlčena.

276070

30.09.2012 20:38

Přímý útok na prezidenta

RE: Ještě jednou

81.?.?.?

Jistěže ne ve zlém. Diskutujem proto, abychom poznali pravdu o historii, která je kompletně falešná, tak jak se učí na univerzitách a předkládá veřejnosti. Je to součást dlouhodobé strategie, jejímž základem je : Talmudsko kabalistické, sionistické židovstvo, a jeho nespočetné frontové organizace. Strategie NWO je skutečností. Je v ní zahrnuto i částečné řízení islámu. Obě revoluce- francouzká a ruská .Obě světové války, jsou plody této strategie. Po 2.sv.válce, různé lokální války a tranfer muslimů do Evropy a severní Ameriky. Důležitým aspektem této strategie je infiltrace do vrcholných orgánů islámu, jehož strategie je skrytě manipulována. Výsledky vidíme v současné době v arabském jaru a zatím pouze v arabských válkách. Pokud se to nezastaví bude to mnohem horší.

Mimoto 28.9.2012 vyšel na Zvědavci článek: Politická korektnost- fenomém dnešní doby. Zde je stručně popsána: Frankfurtská škola a kritická teorie. To úzce souvisí s vývojem v Evropě i u nás.

Jinak, nechci vám brát iluze. Současná celosvětová situace je ještě mnohem složitější. Tuto situaci přibližuje Sidorov ve své: Chronologicko-esoterická analýza vývoje současné civilizace.
Zdroj:leva-net.webnode.cz Má to přes 200 stran formát a4, je možné si je stáhnout. Poté se to dá snadno přečíst po kapitolách.

275922

30.09.2012 08:35

Přímý útok na prezidenta

RE: Ještě jednou

81.?.?.?

Odpovídám na poslední větu vašeho příspěvku. Stačí jedno slovo: NEBYLA!

275894

29.09.2012 19:59

Přímý útok na prezidenta

Co když to má nadnárodní rozměr?

81.?.?.?

Změna společenského a politického systému v roce 1989 v bývalé ČSR, proběhla dle režije mocností. Češi a Slováci nemohli svými silami tomuto procesu zabránit. A víme jak dopadl Čaušesku. Co když je zde opět velmocenský zájem na dalším vývoji v českém kráteru. Vyloučit to nelze. Spolupráce s naší vládou jistě nebude i v tomto případě žádný problém.

Toto řekl prezident USA:
Woodrow Wilson,28.prezident Spojených států,kdysi své občany varoval a řekl:"Od té doby,kdy jsem vstoupil do politiky,mi lidé sdělovali své názory především v soukromí. Někteří z největších mužů USA v oblasti obchodu a výroby se bojí někoho, bojí se něčeho. Vědí, že někde existuje moc tak organizovaná,tak zákeřná, tak ostražitá, tak vzájemně provázaná, tak důkladná, tak všudypřítomná, že když ji zatracují, nemluví o ni raději ani šeptem.

Od doby pronesení tohoto výroku neuplynula dlouhá doba.Politický a společenský systém v USA se také nezměnil. Ale je to pouze moje spekulace. Může to být zcela jinak. Co je však jisté, že pokud je rozehrána velká hra, budeme opět pouze diváky.

275858

28.09.2012 11:43

Rusko ukázalo USAID dveře

RE: Z blahobytu a štěstí v USA vzrostla sebevražednost

81.?.?.?

Jyrko,zůstanu u tykání.Na tento web přispívají inteligentní a vyspělí diskutéři. Kupř. pan Orácle, který se omezil v diskuzi s tebou pouze na jednu větu. A bez urážek. Ti z nich, co dlouhým pobytem v zahraničí a bez kontaktu s češtinou dělají pravopisné chyby, jsou přesto o jednu stupeň před tebou, i když jak píšeš, máš za sebou studium na UK. Meritem diskuze není pravopis, nýbrž fakta. A o tato fakta se jedná.

Camcat něco o experimentu komunizmu se záměrem mást veřejnost, je stále těžší. K tomuto tématu, který úzce souvisí s Usaid a její činností, si nám nesdělil nic podstatného, pouze ubohou demagogii. Právem ti diskutující nadávají. Mimochodem Hestroy je také vysokoškolák a zná pravopis. Vopice je Slovan. Co na srdci, to na jazyku. Pouze si ulevil nad tvým blábolením, absolvente UK.

275745

27.09.2012 22:34

Rusko ukázalo USAID dveře

RE: Z blahobytu a štěstí v USA vzrostla sebevražednost

81.?.?.?

To, že mi tykáš svědčí o tvé kulturnosti. Když dochází argumenty, nasledují urážky. Jsi ještě větší omezenec než jsem si myslel. Je ale pravda, že jsem psanou češtinu v životě příliš nepotřeboval a z gramatiky jsem mnohé zapomněl. To odpovídá mé profesi. Avšak ty jsi na tom ještě hůř než já.

Za prvé, ve slovníku cizích slov ,Encyklopedický dům,spol.s.r.o Svobodova 1,Praha 2 - 2.doplněné vydání 1996

V češtině se běžně užívají slova spisovná, profesní i slangová, starší i nová. Zde je uvedeno slovo :komunizmus i kumunismus. Zrovna tak slovo fanatizmus i fanatismus, nebo falzifikace a falsifikace. Napiš jim, ó velký lingvisto.

Za druhé, ve světě jsem pobýval delší dobu. Mám praktickou zkušenost. Znám emigranty co žijí celý život v cizině. Mnozí jsou na výši a vážím si jich. Ovšem pro některé, např.:pro tebe, platí lidové rčení- poturčenec horší Turka.

Za třetí, uvádím chronologii sjezdu revolucionářů, kteří připravovali VŘSR roku 1917 :
první sjezd - 1898 Minsk
druhý sjezd- 1903 Brusel- Londýn
třetí sjezd- 1905-Londýn
čtvrtý sjezd- 1906-Stockholm
pátý sjezd- 1907-Londýn

Další příprava experimentu komunizmu je podrobně popsána na :
http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat. Název článku: Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy.
Přednášející Myron C.Fagan

Vzteklý človíčku. Ty čtenářům Zvědavce nejsi schopen říci nic nového. Koneckonců reakce čtenářů ťi to jasně sdělují.

275702

26.09.2012 10:24

Rusko ukázalo USAID dveře

RE: Z blahobytu a štěstí v USA vzrostla sebevražednost

81.?.?.?

Jirko,
odsoudil jste se sám-svým fanatizmem a udivující omezeností. Neznáte historii komunizmu, kdo jej dlouhodobě připravoval, řídil a financoval. A za jakým účelem. Neznáte ani současný světový vývoj. Prof.Panarin charakterizuje období roku 1917 slovy masonská Rus. Gansterský bolševizmus je dílem masonů. To potvrzuje Gigorij Aronson, zednářský velmistr: Aronson prohlásil, že říjnová revoluce v Rusku roku 1917, byla prací tajných svobodozednářských lóží,dceřiných lóží židovsko-francouzké "Lóže velkého východu" (Grand Orient).Aronson dále informuje, že všichni členové Dočasné vlády, včetně Kerenského, byli svobodní zednáři.Článek vyšel v židovském časopise "NRS".

275522

23.09.2012 11:50

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.

81.?.?.?

Pane jeane souhlasím s vámi. Patřím také k těm lidem, ve kterých pohlavní zvrácenosti budí hrůzu a odpor.Homosexuálové jsou jen vrcholem ledovce. O tom by mohli vyprávět medici.Tento druh lidí je zaměřen na bohatství a známosti a moc nad nomálními lidmi. Tito lidé zároveň usilují o patologický parazitivizmus. V popředí tohoto patologického parativizmu kráčí zednáři. Již v roce 1838 napsal jeden z významných svobodných zednářů v Itálii, známý pod pseudonymem VINDICE:

Nikdy nepřestaňme znemravňovat lid...udělejme vše pro to, aby se mezi lidem neřesti postupně množily a šířily. Lidé musí všemi pěti smysly nepravosti vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmout nauky necudné a oplzlé. Z toho je zřejmé, odkud přichází záplava pornografie, ať již pod záminkou uměleckého díla nebo bez této zaminky.
zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1496- slobodomura...

Normální lidé nikomu nic nevnucují, ale neměli by si nechat srát na hlavu.

275354

22.09.2012 10:41

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

81.?.?.?

Není pochyb o tom, že sionisté mají podrobné znalosti o skutečné historii lidstva, ukryté v tajných skrýších a nepřístupné obyčejným lidem. Byli to oni, kdo mimo ruského kulturního dědictví zničili alexandrijskou, aténskou, konstantinopolskou a římskou knihovnu, lstivě, rukama křesťanů. Později to svedli na Araby, kteří topili v lázních tím co zbylo.

Do vědeckých časopisů přispívají tak zvaní ortodoxní vědci, kteří hlídají jejich pravdy. Příkladem je Darwinova teorie, která hovoří o adaptaci druhů na vnější poměry a to je vše. Vysvětlovat původ člověka z hlediska takové teorie je nevědecké a přímo zločinné. Tedy, pohádka o tom, že neandrtál a kromaňon se nemohli mísit je experimentáně vyvrácena. Na poli vědy je toho mnohem a mohem víc, co je dokázáno, avšak nezveřejněno a tajeno. Podle vyvolených: "pravda není pro všechny". Tedy platí, že jsou dvě pravdy. Jedna pro dav a druhá pro vyvolené a špičky tajných služeb.

Pokud se jedná o Krista, tak i byzatské kroniky a dokonce i Konstantin Veliký, píší o Ješuovi, jak ho nazývali. Jeho existente je mnohokrát potvrzena z různých historických pramenů. Nebyl ale potomkem krále Davida. Je potomkem Filištinských z Galileje. Tolik byzanské kroniky.

275301

15.09.2012 14:06

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

RE: Kolikátého září to začalo?

81.?.?.?

Teda Steve, váš příspěvek je mi jasný a je také bezpochyby pravdivý. Ovšem před časem jste psal o chodnících pro homo,lesbo a hetero populaci, které je budou sbližovat a přibližovat navzájem, avšak, neuvedl jste, jak to bude s předností při míjení se když bude chodník úzký. Nebo,zdali bude dále platit chození po pravé straně na kteréžto pravidlo se dnes demogradycky zapomnělo a mnozí důchodci demográdycky nevychovaní s tím mají potíže. Sem tedy stále zmaten, ale jinak uznávám, že sbližování a přibližování je potřeba.

274875

02.09.2012 20:09

Putin na cestě k psychotronické válce

RE: Nové zbraně

81.?.?.?

Máte pravdu. Zařízení HAARP jsou rozmístěny po celé planetě:
http://orgo-net.blogspot.com/2011/03/mapa-rozmisteni-haarpu.html

Mimoto-ruský vědec dr.Andrej Arešev, http://www.planeta.ru/en/elib
/author_detail.php?Element_ID=4351479, který píše pro nezávislý tým expertů Kremlu Strategic Culture Foundation, varuje, že katastrofické požáry řádící v centrální části Ruska (2010) mohou být způsobeny americkými klimatickými zbraněmi a praví, že "výskyt současných anormálně vysokých teplot výhradně v Rusku a některých přilehlých území vybízí k alternativním vysvětlením."
http://en.rian.ru/international_afairs/20100727/159966724.html

Podle Areševa byla varování před americkým užitím těchto zbraní proti euroasijským národům Ruska a Číny poprvé zaznamenána v knize napsané bývalým americkým poradcem pro národní bezpečnost Zbignievem Brzezinskim.

274244

O tvé "spasení či prozření"se nejedná. Jseš dost suverénní a vystačíš si sám. Každý inteligentní člověk dnes ví, že historie lidstva je vyfabrikovaná včetně příběhu o Kristovi, který je uveden v křesťanské bibli. Skutečná historie lidstva je zcela jiná. Jaká je tato skutečnost se dozvíme (pokud nebude válka) v řádu desetiletí.

274207

30.08.2012 08:16

Líza

RE: Proc ,by nevrazdili zvirata ,kdyz vrazdi lidi

81.?.?.?

Děkuji za důležité doplnění. Tento proces destrukce v naší republice právě probíhá a to i na komunální úrovni. Na vládní úrovni je pak zcela evidentní podpora amorálnosti, viz prohlášení ministra zahraničí Schvarzenberka: "Jsme s vámi" -ke kauze Pussy Riot. Snad se ale přesto něco kladného u nás děje. Viz kauzy Rath a odvolaného policejního prezidenta Lessyho. Moc tomu ale nevěřím.

274114

Vaše doporučení směřované na pana Hell se týká především vás osobně. Kdo byl Ježíš? To se dozvíte na tomto webu:
leva-net.webnode.cz/products/chronologie-14-maria-a-radomír
Kousek ocituji:
Osobnost život a boj Radomíra-bílého hierarchy, kterého nyní známe pod jménem Ježíš Kristus-je pravděpodobně jedním z největších tajemství parazitického systému,který má za cíl ovládnout všechno na naší planetě.

274082

Chtěl bych vás ještě podpořit ve vašem postoji vůči provokatérům, fanatikům a neinformovaným. Odpovídejte jako doposud, dle svého uvážení a nenechte se vyprovokovat.

Pro ostatní kvalitní diskutéry mám návrh. Žádný z nás není mistr světa na všechny otázky, které před nás život klade. Jednotlivec nemůže znát všechno. Pro schopné a odborně vyspělé diskutéry mám návrh. Neútočmě na sebe a místo toho spolupracujme. Tento přístup se však netýká provokatérů a fanatiků. Těm je třeba odpovídat tvrdě, nebo vůbec.

274080

29.08.2012 11:34

Líza

RE: Proc ,by nevrazdili zvirata ,kdyz vrazdi lidi

81.?.?.?

Váš poslední odstavec je trpká pravda. Základ rozkladu je zde. V roce 1838 napsal významný italský svobodný zednář jménem Vindice toto:
Nikdy nepřestanme znemravňovat lid, udělejme vše pro to, aby se neřesti mezi lidem množily a šířily. Lidé musí všemi smysly nemravnosti pít a vdechovat až do úplné sytosti.
Zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1496- slobodomura..

Pokud se jedná o Bushe tak udělal chybu. Měl se obrátit přímo na rabíny.
Baba Mezia 59b:Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil ho. Bůh připustil, že prohrál.
Zdroj:http://zpravy24.pantax.cz/2005/07/13.07.05.htm

Zdráhám se věřit, že toto je skutečně originální verš. Pokud ano, tak prosím Boha o smilování.

274062

Děkuji vám za vaše komentáře. Osvětlují i přelomové události 20. století i početné články pana Nohejla, které se vztahují na konkrétní strategické kroky spojené s přelomovými událostmi. Mocenská taktika anglosaských elit je téměř stejná, ale, co je rozhodující, nedaří se ji uvádět do života jako ve 20. století. Mocenské plány se neustále upravují právě kvůli neúspěchům. Tato doba je pro celé lidstvo opět velmi nebezpečná a je potřeba věcných osvětlujících komentářů, abychom nepropadli beznaději.

274054

28.08.2012 20:18

Ještě k pochodu bukvic

RE: cákryš

81.?.?.?

Poslyšte vy egoisto, já ty vaše ubohosti nečtu- bez zájmu je přeskakuju a pokud je vyjímečně přečtu,vidím v nich právě to, co vytýkáte panu Stworovi, ve větě o projekci rozumu a ega.

274023

25.08.2012 16:34

Americké zoufalství se vynořuje v Sýrii na povrch

RE: Ruska vojska se vynorila v Syrii driv, nez americke zoufalstvi

81.?.?.?

Díky, vysvětlili jsme si to. Přeji vám pevné zdraví, nebo aspoň dostatečné. Jsem také starý a vím co to obnáší.

273850

25.08.2012 11:09

Americké zoufalství se vynořuje v Sýrii na povrch

RE: Ruska vojska se vynorila v Syrii driv, nez americke zoufalstvi

81.?.?.?

Zdravím vás pane dub 89,
vaše příspěvky čtu rád, jsou věcné a odborné. Ovšem idealizovat si komunizmus v ČSR před rokem 1968 je chyba. Neřeknu vám nic nového. Jistě vite, jak a kým byl komunizmus připravován a později aplikován v Rusku. Rozděl a panuj, bylo základem této ideologie cizinců. Omezení tvůrčí iniciativy, kontrola společnosti a umělé brzdění hospodářského rozvoje byly další páky. Rozdílná životní úroveň obou společenských systémů byla pak Západem propagačně i psychologicky zneužita. A byli úspěšní a to i po ukončení "komunistického experimentu". Tratili a tratí pouze prostí občané postkomunistických států.

Také podotýkám, že mezi emigranty bylo a je mnoho schopných a čestných jedinců, kteří chtěli pro republiku něco prospěšného udělat. Takoví emigranti však nebyli vůbec připuštěni do procesu společenské přeměny. Cizinci přesně věděli, kdo je vhodný. Většina z vhodných byla dopředu vybrána a vzdělána. A dělo a děje se to i v jiných zemích. Kupř. již před vákou v Iráku byl v sousedním Maďarsku připravován tak zvaný Šalabího národní kongres atd.

Jinak Američané mají přes 700 vojenských základen po celém světě. A nevšiml jsem si, že by to různým diskutérům nějak vadilo.

273842

25.08.2012 09:18

„Střílejí po nás a pak se utíkají schovat do kanálu“

RE: Vystrelit a utect

81.?.?.?

S některými akademiky nediskutuji, ale u vás udělám vyjímku. Ocituji začátek článku ze zdroje: www.outsidermedia.cz, s názvem Výročí konce Džamahírije.

Před rokem padl Tripolis. Ze dvou směrů do něho vešli rebelové misurátské oddíly a Belchadžovi islamisté postupující podél pobřeží, a oddíly Zintanovců, které do něho vstoupily z jihu. Operace byla připravena v dostatečném předstihu a jejím základem byla zrada.

Přečtěte si tento článek a dozvíte se více. Mohl bych citovat i jiné zdroje a články, které se opírají o ověřené fakta, která se nepodařilo před světovou veřejností skrýt.

273837

24.08.2012 10:14

„Střílejí po nás a pak se utíkají schovat do kanálu“

RE: Vystrelit a utect

81.?.?.?

Tyto vaše dětské argumenty mohou přesvědčit jen neinformované. Matení a manipulaci mas uspěšně zajištují masmédia a víme, kdo je vlastní. Zmatených lidí je stále obrovská většina. Srovnávat arabské jaro s partizánskou válkou- to už je trochu moc.

Válka v Líbyi a nyní v Sýrii byla dlouho předem připravovaná tajnými službami, armádou i politiky. Je to pouze jiná forma agrese proti svrchovaných státům. Napadení Líbye a nyní Sýrie je agrese. Pouze používá způsoby partyzánského boje avšak účinně podporovaného z venčí. Nedávno jsem četl, že u syrských břehů patroluje německá loď s hájtech vybavením, které vidí až 600km do nitra Sýrie. Kupř.sledují pohyby syrské armády. A pak,co tam dělají v takovém množství ozbrojení občané cizích států? Kdo je platí a vyzbrojuje?

273799

23.08.2012 09:08

Jaká demokracie?

RE: Trosky dnesni demokracie ,demokracii nejsou v zadnem pripade

81.?.?.?

Až na armádu- máte pravdu. Vývoj nových zbraňových systémů a obrovské náklady na zbrojení aliance NATO,(již v roce 2010 odsouhlasil Americký Kongres rozpočet na obranu ve výši 725 miliard dolarů. To se rovná součtu vojenských výdajů všech států planety Země dohromady.) A jak je vidět nedělají to proto, aby ostatní státy mohly v klidu pěstovat pšenici a budovat demokracii. Jak to doopravdy s obranou demokracie a svobody myslí, napsal jejich spisovatel Kegan v knize: Labirint síly a ráj slabosti.To nutí státy BRICS jednat podobně. Hodnotná protiobrana vyžaduje celé týmy vědců a špičkových profesionálů, včetně generality.

273747

20.08.2012 18:53

Bukvice pochodovaly Prahou

RE: Musí za nimi stát vpravdě obludná síla, když i své odpůrce přesvědčili

81.?.?.?

Pane Orackle, to není poklona. Mnozí lidé jsou značně apatičtí a velké procento v podstatě slušných občanů -je zmatených. Jistě znáte story o žábě která se dá do studené vody, která se postupně zahřívá. Sofistikovanější postup je aplikován na lidskou populaci. Výsledek bude ale stejný jako u postupně uvařené žáby. Srovnejte kupř.: kinematografii 30-40 let nazpět a nyní. Podobně jsou přetvářeny i morální hodnoty. To, co je tisíciletou zkušeností odzkoušené a lidstvu prospěšné, se nyní záměrně boří. Ze současné doby máme před sebou kauzu Pussy Riot.

Tyto ubožačky před vystoupením v chrámu uspořádaly orgii s těhotnými ženami a to v muzeu. V supermarketu si pak jedna z nich sundala kalhotky a masturbovala s mrtvým kuřetem. Je to natočené na vídeo. Při těchto vystoupeních měli sebou děti. Přesto naši vrcholní politici a masmédia- dokonce i kaplan Malý, vyjádřili těmto ubohým a nemorálním "ženám" podporu. Názory slušných lidí u nás nemají váhu. Ne však v Rusku. Podle průzkumu provedeného v Rusku pouze 6% občanů RF vyjádřilo Pussy Riot podporu. A gejové v Moskvě mají na 100 let, de jure, zákaz průvodů oslavujících jejich vyjímečnost. Vlastně nemoc. Přesto si loutkaři na Západě přetvořili tuto kauzu k obrazu svému. Naštěstí, svět se probouzí a budou zastaveni. Doufejme, že bez apokalypsy.

Pozn.: Existují i ruské Védy, které jsou nesrovnatelně bohatší a především nezkreslené, jako je falzifikát SAV (Slovansko árijské Védy) Ruské Védy jsou vlastně dědictvím prastarého slovanského rodu. Mě jsou bližší tyto slovanské duchovní základy.

273609

20.08.2012 09:28

Bukvice pochodovaly Prahou

RE: Musí za nimi stát vpravdě obludná síla, když i své odpůrce přesvědčili

81.?.?.?

Zdravím vás pane Oracle
a podotýkám,že pro vaši srozumitelmou a lidskou filozofii doposud nedozrála doba. V indických Vedách je analýzováno jak udržet zdravou společnost. Základem je kvalitní rodina a kvalitní výchova potomků. Pokud tomu tak není, rodí se nekvalitní potomstvo, taková společnost postupně upadá a zanikne.

I staří Slované znali tuto vědu. JIž v předešlém příspěvku jsem se o tom zmínil. viz Telegonie. Naši předkové žili podle zákonů Rita- zákony o čistotě rodu a krve. To, co se v současné době děje, jak již napsal jeden z diskutujících, je bezesporu řízená destrukce společnosti.

273577

19.08.2012 09:54

Bukvice pochodovaly Prahou

Telegonie

81.?.?.?

Prznění lidského rodu lze nejsnáze dosáhnout pomocí sexu. Zákony Telegonie se staly známými až v polovině devatenáctého století.
Je experimentálně dokázané, že první sexuální partner předává ženě i svoje pohlavní, duševní a jiné nemoci. To, co se v současné době děje v oblasti sexuální výchovy, je velice nebezpečné pro celou lidskou společnost této planety. Viz:

http://leva-net.webnode.cz/products/bremeno-panenstvi/

273515

08.08.2012 09:23

Křížová výprava na východ

RE: Vymité mozky

81.?.?.?

Rozděl a panuj. To je podstata kontroly a moci. Takže až vám bude jasné kdo a proč aplikoval tento politický a společenský experiment na Slovany, budou vám jasné i souvislosti.

273134

04.08.2012 10:46

Křížová výprava na východ

RE: Koupené ideologie

81.?.?.?

Nezmínil jste se o pohledávkách bývalé ČSR v zahraničí které převyšovaly pasiva. Takže, žádný dluh, ani ten co uvádíte, ČSR ve skutečnosti neměla.

Pokud se jedná o bývalý SSSR, tak po perestrojce a aktivitách Gorbačova a Jelcina, se předpokládalo, že Rusové svůj dluh nesplatí ani za 100 let. Zvrátil to Putin. V současné době je Rusko, po Číně a Japonsku, třetím nejsilnějším vlastníkem zahraniční měny. (V tomto výčtu nejsou zahrnuty soukromé společnosti.) Koneckonců když se seznámíte s Pražkou sociálně vědní studií, Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do roku 2050 (Fakulta sociálních věd UK a Filozofická fakulta UK), tak se dočtete, že po roku 2020 nebude Rusko jako velmoc existovat, bude rozděleno. Rusko má ale jiné plány. Opět jim to nevyjde. Skončila noc Svaroga.

272940

04.08.2012 06:58

Křížová výprava na východ

RE: Koupené ideologie

81.?.?.?

Napsal jste: Na Západě byly dvě protichůdné teorie.

Na Západě toho bylo mnohem víc. Především dnes již dokladované faktum, že experiment komunizmu byl připraven ilumináty a první komunistické noviny vyšly v New Yorku v jidiš. Tento experiment stál Slovany nesmírné utrpení a miliony obětí. Především těch nejlepších z Gojů. Přesto nebyl zcela úspěšný jak předpokládali jeho stvořitelé. Válka pokračuje.

Zdroj:http://leva-net.webnode.cz/products/co-chce-zapad-od-ruska/
http://leva-net.webnode.cz/products/nekolik-slov-o-soso-dzugasvilim
Zdroj:http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat..

Pokud se jedna o Českou republiku, současný vývoj, kdo zaplatí enormní zadlužení které neustále roste? V současné době přesahuje 1,6 bilionu kč. Přitom bývalé Československo nebylo v roce 1989 zadlužené.

272932

29.07.2012 10:25

Trest smrti - neúčinný a nehumánní přežitek

RE: divné myšlení

81.?.?.?

Píšete:Tak vraha popravit je špatné a když už nejde jinak musí vrah umírat v klidu a bezbolestně. Zatím co nevinné oběti vrahů mohou umírat v bolestech a děsu. To nikoho z rádoby humanistů nezajímá. Otázka je proč?

Vystihl jste to. Podobně i Erik Sedláček a pan Nohejl vystihli hrůzu nevinných obětí, které jsou těmito nemilosrdnými vrahy vražděny nebo mučeny. Jen si představte tu hrůzu znásilňované a nakonec zavražděné nedospělé dívenky a muka, která poté prožívají rodiče. Nejsme jako oni. Jak napsal Erik Sedláček. To bychom je museli umlátit či rozsekat sekerami. Lidský život je velký dar. A je naší poviností ho chránit.I editor jasně napsal, že trest smrti by uplatnil pouze u naprosto jasných případů vražd. A o to jde. Nejedná se o mstu, ale o nutnou ochranu společnosti. Je zcela evidentní, že humanizmus je zneužíván. Já osobně bych těmto humanistům nenechal vychovávat ani psa. Mají znečištěnou mysl a vědomí. To by se přeneslo i na toho psa.

Dhammapadam, mysl 42:
Způasobit velké zlo může Ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

272674

28.07.2012 12:55

Trest smrti - neúčinný a nehumánní přežitek

Poslechněte si tedy co se děje za oponou humanizmu.

81.?.?.?

Martin Herzán v knize Totalitní světovláda (s.96)píše.
Vydal: Mezinárodní komise svědomí, Bráfova 2 Třebíč.

Ve Velké Británii se ročně ztratí kolem 5 000 lidí, v USA je to strašlivé číslo. Statistika v USA se týká jen dětí. Poslouchejte dobře-v USA se každý den ztratí neuvěřitelných 2 300 dětí, to je téměř milion dětí ročně a připočteme -li dospělé, lze si jen dávat ruce do tváří. V ČR bylo v polovině 90.let pohřešováno podle policejního prezídia asi 20 000 lidí. Tito unesení lidé jsou využíváni i na experimentální pokusy.

Dále http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminátu... (popíšu zkráceně některé body)

1.Ustanovit jednu světovou vládu s jedním náboženským a finančním systémem...

2.Zapříčinit úplné zničení jakékoli národní indentity a národní hrdosti....

3.Dosáhnout toho,že dojde ke zničení všech náboženství,se zvláštním zřetelem na křesťanství..

4.Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli...

6.Podporovat a případně legalizovat užívání drog a z pornografie učinit "uměleckou formu",jež by byla akceptována širokou veřejností a stala by se nakonec něčím zcela běžným.

7. Způsobit vylidnění velkých měst podobným způsobem jakým to učinil Pol/Potův zkušební režim v Kambodže.

8.Potlačit jakýkoli vědecký rozvoj s vyjímkou takového, jež by byl přínosem pro ilumináty....

9.Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvím hladomoru a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050....(pokračování je stejně děsivé)

Prakticky jsou zde rozvedeny body na umělé snížení lidské populace na únosnou úrovenˇ, podle profesora Pianky to je 500 milionů lidí, kterým bude patřit takto zachráněná planeta.

Pak tady máme výrobu vákcín,jako např.:vakcíny pro různé chřipky a známe i odvrácenou tvář těchto vakcín. Viz soud s madame Bugemaister. K tomu připočtěme potraviny GMO, které se mohou stát genetickou zbraní, která může vyhubit celé národy. dr.Nikolaj Levašov napsal,že americké labolatoře vytvořily geneticky modifikované potraviny, které dokážou způsobit sterilitu již v první generaci.

Myslím, že bychom se měli již probudit. Hlavně aby nám proboha při popravě netrpěli nemilosrdní vrahové.[bliji]

272607

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 110 čtenářů částkou 18 543 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,

Do konce měsíce zbývají tři dny a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Zatímco ceny všeho (a platy) rostou, dobrovolné příspěvky na provoz Zvědavce jsou stále menší. Pokud tento trend bude pokračovat, nebudu schopen udržet tento server v provozu. K nemalé radosti těch, kterým je Zvědavec trnem v oku.

Ve zkratce

Nemyslete si, že v Austrálii lidé něčeho stávkováním dosáhli27.09.21 21:28 Austrálie 0

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 1

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 5

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 2

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 3

Měnové kurzy

USD
21,74 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,80 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
15,87 Kč
Švýcarský frank
23,46 Kč
100 japonských jenů
19,55 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,10 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,99 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 040,45 Kč
1 unce stříbra
491,40 Kč
Bitcoin
926 119,65 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?