Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 456 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, tmo.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.07.2011 12:56

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

tak si v tom udělejme trochu pořádek - vysokým zdaněním a přerozdělováním (s nutnými ztrátami a neefektivitami při využití), jakož i sociálními výdaji nikdo nezbohatne. tzn. že německý úspěch není dán tímto, nýbrž pracovitostí a snad stále ještě pečlivostí.
Svádět úspěch němců či skandinávců na sociální dávky, to je absurdně úchylná myšlenka. proto nechápu, proč to nejméně dvakrát tak významně vystrkuješ do popředí jako údajnou spojitost, když to spojitost logicky ani fakticky nemá.
dále je třeba říct, že bohatý starý chlapík ve své laboratoři není také výplodem sociálního systému německa, dokonce si troufnu tvrdit, že se se sociálkou nikdy ani neseznámil, kromě smutného faktu, že mu tato instituce zprostředkovaně ubírala z jeho platu značnou část JEHO výdělku, který si zasloužil svou pilnou či jinak efektivní prací.
to, že se někde může ve větším měřítku plýtvat stylem "z cizího krev neteče", to nezakládá úspěch dané společnosti, spíše naopak - kdyby byly daně a přerozdělování neproduktivním poloviční, kde by teprve takové německo mohlo být!!? mnoho takových podnikavých a opravdu schopných staříků by mohlo dělat soukromé výzkumy a podnikáníčko podle své libosti a pro svůj další prospěch i prospěch společnosti i celého lidstva, a někteří by z těch peněz mohli i takové laboratoře o polovinu rozšiřovat (i zaměstnanost), a to každoročně, každý měsíc... takže exponenciálně rostoucí efektivita a prospěch pro danou ekonomiku a společnost z toho tak nějak vyplývá. proto si nenalhávejme, že úspěch dělá socka a sociálka - NE! úspěch dělají chytří, nadaní, schopní a od přírody aktivní, pracovití lidé. ti z opačného pólu úspěch jen tlumí, a vývoj brzdí, protože jen spotřebovávají za to "nic" nebo za to málo, co z nich lidstvo kdy získá za prospěch. -samozřejmě - nelze být úplný asociál, ale přehnaná míra solidarity podporuje lidi v pasivitě a rozšiřuje de facto řady nefachčenků a parazitických škůdců společnosti.

k posledním odstavcům: ano, v tomto s tebou plně souhlasím. sám si dovoluje (a mnohem víc) a dělá si dobře tím, že jiné může komandovat a omezovat... jako absolutistický vládce. jde v podstatě o asociála s hypertrofovanými egoistickými rysy, až patologickými, který se bojí FÉROVÉHO (tzn. rovného) soupeření s jinými, a proto používá berličku nerovného přístupu mezi sebou a jiným, i nerovné zacházení s jedním jiným a druhým jiným -co jednomu toleruje, to jinému utne. vytváří tak nemožnou atmosféru plnou nespravedlností, provokací a tupě smečkového uřvání a udupání, na základě sympatií a antipatií. jednoduše zde záměrně dělí lidi na vyvolenou smečku a otloukanou nežádoucí alternativu. jedním slovem ubohost. ale netřeba z toho býti zmaten -na světě holt jsou i takoví jedinci.

247186

02.07.2011 13:41

Stížnost lze napsat i slušně

RE: Není to humor - přišlo emailem

tmo 89.?.?.?

no, částečně to pravdivé je, ale:

---lacné a drahé je dost relativní - oproti socialismu máme nyní nominálně asi desetinásobné příjmy, proto byla-li dvanáctka pivo za 3,10 Kčs, a nyní je za 25-35 Kč, pak je to zcela v relaci. podobně s jídlem v restauraci za 6-12 Kčs a nyní za 60-120 Kč. u benzínu to je 4 Kčs versus 35 Kč, tedy dokonce o něco levnější, a to i přes fakt kolísající ceny zahraniční suroviny, což tato vláda může jen těžko ovlivnit.
---polnohospodárstvo jsme měli sice velké, ale neefektivní (přezaměstnanost kvantem lenochů pracujících přinejlepším na 50%) a nekonkurenceschopné vůči německu, francii i usa. viz výnosy z hektaru i dojivost krav (tam to byl markantní rozdíl).
--- sklářství, strojírenství a textilního průmyslu je fakt škoda (a neodpustím si i zbrojařský, letecký a automobilový průmysl zabržděný pravdoláskovci dle instrukcí z usa), ale v zásadě platí, že můžeš svobodně podnikat v čemkoliv, kde ti trh udělá prostor. a pokud asiaté dělají více a levněji než my, prostě s tím nic nenaděláš, a textiláci musí zaniknout, protože u nás nepěstujeme bavlnu ani neumíme dělat tak efektivně a levně, tedy konkurenceschopně.
---TAKZVANÉ sociální jistoty byly jen trapně malou iluzí, zdrojem rovnostářství a zárukou demotivace, zlenivělosti, vychcanosti a celý ten deformovaný systém byl podhoubím šedé ekonomiky.
---a že máme nenormální příjmy - velké i malé?!? pitomost. každý má takový příjem, jakou má cenu, jakým přínosem pro někoho je... a to určuje trh tím nejefektivnějším a nejspravedlivějším způsobem. pokud se domníváš, že máš příjem malý a schopnosti velké, proč nejdeš dělat jinam, kde to ocení? ale pokud si své schopnosti jen nalháváš a vyšší plat žádáš jen neoprávněně, pak běž do háje.

247192

02.07.2011 14:36

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

RE: Odpověď:

tmo 89.?.?.?

>Jednou se o chemě bude mluvit stejně jako o pouštění žilou ve středověku
---pravda! nebo spíš jako o léčbě arsenikem (ve skutečnosti otrava) nebo jako o léčbě heroinem (i ten byl jednu dobu léčivem).

v zásadě souhlasím s Reném Bartoškem, ale nesouhlasím s jeho kuriózní míchanicí křesťanství a buddhismu. v tomto je zmatený... asi důsledek za pýchu a odmítání Ježíšovy církve.
předurčenost se neshoduje s křesťanstvím, stejně tak převtělování. a to, co nazývá karmou, to lze v rámci křesťanství zahrnout do důsledků zlých činů svých i předků, které jsou "trestány" i do budoucích pokolení (samozřejmě že lidských potomků, ne koček, ještěrek či brouků):
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
nebo
...který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení
samozřejmě -vše má nějaké dopady, každý skutek. i zlý. zanechává to stopy i v hmotném světě, tedy možná i v genech. nevím přesně (nemůžu vědět, lidé vědí příliš málo), takže neřeším detail. ale zhruba tak to chápu.
a léčba energiemi je podle mě dobrá, pokud je užívána ve shodě s Bohem i ve shodě s Jeho církví. kdo žije oddělen či v nepřátelství k lidem či k církvi (to jsou také lidé, tvořící jako buňky tělo Kristovo), ten nemůže být v plném či přímém spojení s Bohem, zdrojem vší energie a všeho dobra. a to by si pak mohl hrát na sólového kouzelníka, užívajícího blíže nespecifikované zdroje, duchy a síly (což je hloupé, může jít i o spojení s maskovaným zlem). takže na tohle bych si dal bacha.

247195

02.07.2011 17:29

Stížnost lze napsat i slušně

RE: Není to humor - přišlo emailem

tmo 89.?.?.?

domnívám se, že zavádějící je jedině to, co píšeš ty, nikoliv co jsem psal já. co já píšu je úplně jasné a jednoduché (a ne složitější) a to, co píšeš ty je v podstatě nesmysl. zdůvodním:
1) kurvení trhu státními příspěvky (přerozdělováním) nepodporuji. naopak podporuji nejmenší možný stát i nejmenší daně, a soukromou dobrovolnou charitu opravdu potřebným.
2) zmíněných invalidů není zásadní množství, proto to neovlivňuje ekonomiku státu až tak.
3) zaměstnavatelé invalidy rozhodně nezaměstnávají jen jako ostrahu. na to je naopak potřeba zdraví. u úklidu asi také. většina invalidů je v drobné výrobě a jako externí pracovníci doma na pc.
4) výpočet je zcela úchylný, a naprosto nechápu, jak to někdo se zdravým rozumem a ukončeným základním může napsat:
>příspěvěk až do výše 66% průměrné mzdy
>platí jim cca 50kč/h
>majitel agentury zhrábne od státu do kapsy cca 15000 měsíčně za každého "čidaře"
takže si ten tvůj nesmysl rozeberme: "až do" je stejně ošidné vyjádření jako "cena již od". v podstatě to znamená, že stát přispívá minimálně 0% a maximálně 66%, přičemž maximum je 66% z průměrné mzdy, která je nyní 23144 Kč. znamená to tedy, že pokud stát přiznal při maximálním postižení 66%, stát zaplatí při mzdě 50 Kč/h maximálně 20x8x50x0,66 =5280 Kč. pokud by dal zaměstnavatel postiženému mzdu ve výši průměrné mzdy, pak by hodinová byla 23144/20/8 =144,65 Kč a z toho kdyby stát opět platil maximum 66%, tak zaměstnavatel dostane 20x8x144,65x0,66 =15275 Kč. tento příspěvek ale zaměstnavatel dostane pouze při udělení průměrné mzdy v ČR, což lze za uklízečky a vrátné očekávat jen stěží.
takže jsi asi nepochopil základní věc -že není zaměstnavateli dána automaticky maximální částka 15 tisíc, a ponecháno na něm, kolik zaplatí zaměstnanci. dostane prostě procentuální příspěvek až podle toho, kolik zaplatí takovému zaměstnanci.
Ale pokud jsi o tom byl přesvědčený, divím se, že sis už svobodně nezřídil agenturu a nečerpáš jako vyvolený ty domnělé příspěvky od státu [mrknutí jedním okem] pomohl bys tím přece sobě i těm invalidům, kteří by díky tobě nalezli zaměstnání.
jenže to tak bohužel vůbec není, takže nevyděláš a píšeš o ničem. zato k věci se ti psát nechtělo. pak je ale lepší mlčet.

247201

02.07.2011 23:48

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

hm, pořád nerozumíš. já nevolám po žádné přílišné polarizaci!!! já volám jen po aktivizaci schopných lidí a po nepodporování a nevytváření nových lenochů.
tvůj předpoklad, že vše nesocialistické vytváří otroky, je totální nesmysl. stejně tak že kapitalismus rovná se exekuce. je zcela v kompetenci každého svobodného člověka, aby se ON SÁM rozhodl, zda je pro něj hypotéka přínosná, výhodná. (a ona většinou je). takže toto je osobní svobodné rozhodnutí, ne vada tebou nenáviděného systému.
ten německý pán byl vzdělaný proto, že to nebylo ignorantské hovado, jako mnoho demotivovaných ze socialistické masy. -"přece se o ně musí stát postarat ať se učit budou nebo ne... ať makat budou nebo ne".
ten německý pán byl také zcestovalý, protože to byl jeho zájem... ne jen kus žvance nebo všeobecně špatné hospodaření s financemi.
kolegialita je něco zcela jiného, než hříšné spoléhání na solidaritu poté, co své zdroje dotyčný promrhá (viz řecko). a s tím se váže i kolegialita ve spojení s bankéři!!! to jsou pak ty bubliny a zaplatit to máme socialisticky všichni.
o zdi se střílnami nikdo nemluvil. tak žít nechci. chci žít ve společnosti chytrých a aktivních lidí, co se o sebe chtějí postarat sami, a to i bez berliček, dávek, bez revolucí, bez zločinů a loupení, třeba i bez útoků na ty vily, takže by střílny a střepy byly nanic... protože na socialistické neschopné a kriminální živly zcela logicky patří buď obušek, vězení anebo střelba. jenže takový morální a intelektuální odpad v mé vysněné společnosti nemá místo. tam se všichni snaží, a proto jsou slušně zabezpečeni a nemají potřebu skuhrat, natahovat pracku pro přerozdělované peníze od jiných (ze sociálky). natož pak volat po tom, aby jim stát bral z kapsy víc, protože je prý potřeba podporovat lemply... že bez toho pěstování odpadu to prý nepůjde. -pitomost! jde to, a mnohem lépe. já sám umím utratit ponechané peníze ve své kapse lépe, než jak je z poloviny promrhá stát a z druhé poloviny nesmyslně prožerou z mého obdarovaná nefachčenka. ty peníze jsou v ekonomice stále stejné. rozdíl je jen v tom, zda jsou ponechány ve větší míře těm, kteří si je zasloužili/vydělali, nebo zda je utratí cizí darmožrout, který nikomu nic nepřinesl a ani nikdy neprospěje.
ožebračování žádných vrstev nikdo nechce. chci jen spravedlivější systém - kdo si zaslouží, ten má. a kdo si nezaslouží, bude na dně společnosti s naprostým minimem. a buď ho to vybudí ke snaze a aktivitě, tak se ze dna odlepí, nebo ať jako odpadek zajde. to je vše.
p.s. německo není socialistické, ale země eu všeobecně hodně přerozdělují. a to je třeba změnit, nebo nás to učiní zcela nekonkurenceschopné vůči číně (kde sociální výdaje nedusí nikoho) a i usa (kde se každý postará o sebe, anebo taky ne, když je blbej).

247227

03.07.2011 10:32

Stížnost lze napsat i slušně

RE: Není to humor - přišlo emailem

tmo 89.?.?.?

tak to jsi mě rozesmál. nevím, jestli to psal nevzdělaný balvan nebo opilý/zfetovaný člověk nebo retard nebo nějaký potomek špatného emigrovaného čecha. ty formulace blábolivých vět jsou kouzelné, a to nemluvím o obsahu=nedomyšlené myšlence.
srovnávat musíš ceny všeho, co vytváří životní standard (komfort), tedy i ty televize (včetně pořadů). ale v průměru to právě vychází stejně, nebo mírně ve prospěch nynější doby. (takže jaké řeči o dnešní drahotě??). v tom "socialismu" byla prostě chudoba, nemožnost výběru a jiná omezení na každém kroku... to si prostě nenalhávejme. já jsem v tom žil, a vím, co si člověk musel pracně shánět na černých burzách (třeba muziku - to už dnes připadá všem absurdní, pokládají to za samozřejmé), džíny jen v tuzexu nebo od známého řidiče kamionu atd. trapné. byli jsme žebráci v ohradě, bez perspektivy.
>jeden zname takto zamestnava lidi 3 celkem a primo rekl, ze jesou placeni primo od statu a on ze sveho nedava skoro nic
haha, tak to je ovšem jistý zdroj, a argument i statistika jako noha! [smích] tím se to tedy všechno mění, že? co kdybys to tedy zkusil ty sám? když je to tak výhodné, pro zaměstnavatele, proč to neděláš?!!
jo, a stát se nikoho nezbavil. stát není osoba. baťa utekl už za protektorátu a komunističtí zloději pak ukradli jeho podnik v čsr, a čubu snad nikdo nelikvidoval, ne? za porušení zákona dostal podmínku a po odvolání byl obžaloby zproštěn.

247244

03.07.2011 13:06

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

to je právě pohodlný, komunistický alibistický přístup:
"já nemůžu za nic... i když budu zcela lhostejný lempl, může za to někdo jiný -můj vedoucí"
a když by byl lempl (nebo lemplové ve větším měřítku) vyhozen z práce, zase bys psal jiné komunistické žvásty, o zlém kapitalistovi a ožebračování vrstev obyvatelstva a podobné kydy. přitom s některými se nedohodne nikdo, žádnou motivací. nezbývá, než takového kripla jedině vyhodit... a bohužel v sociální státu ho ještě jako parazitického škůdce doživotně živit z peněz lidí poctivých, pracovitých.
problém samozřejmě nastává za situace přesocializované evropy, kdy po nikom nelze nic tvrdě požadovat a když jednoho lempla propustíš, nelze na jeho místo sehnat lepšího, ochotného pracovat poctivě. -to je právě tou demotivací, kdy si zaměstnanci říkají: "proč bych se dřel? když mě vyhodí, dostanu vysokou podporu a na fušce si ještě přivydělám, takže pohoda... snažit se o poctivou práci nemusím, stát se o mě musí postarat za každých okolností". -a toto je právě ten průser, kam se řítí nejen naše ekonomika (i celá eu). ne kapitalistická, ale bohužel více socialistická zabezpečovna.
měl by sis poslechnout film František Čuba: Slušovický zázrak. -tam je jasné, že základem úspěchu a rozvoje celého regionu bylo přísné velení a tvrdost na pracovníky. jenže ten podnik už bohužel padl za oběť lůze a ta je dnes socialisticky chráněna, kažena a rozmazlována pomocí zákonů a zákoníků. dnes už nelze nikoho jen tak vyhodit ani mu nařídit 16-hodinovou práci na jiné pozici... což kupodivu šlo i za socialismu. to by dnes odbory řvaly! a hlavně lůza už by dnes z takové práce utekla na sociálku - tehdy byla ale povinnost pracovat.
na Kubu by ses měl vypravit osobně, abys zažil tu chudobu i nesvobodu, a pak bys teprve mohl kdákat o kubánském socialistickém zázraku [chechtot]
a nedělej ze sebe bIba... že znáš všechny podniky a firmy, a že všichni šéfové jsou neschopní. v drtivé většině nejsou, vědí zcela jistě víc, než neználek tvého typu (o tvém základním vzdělání nemluvě... viz čeština). ale i kdyby byli hloupí, jsou to jejich soukromé firmy... a zmaří se tak jejich investice... dílo. to je spravedlnost trhu.

247257

03.07.2011 13:23

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

buď prosím tak hodnej, a nežvaň evidentní nesmysly. JAR (Jihoafrická republika) je jednou z pěti nejrychleji se rozvíjejících zemí světa -takzvaná skupina BRICS. a zcela jistě se tam daně platí, jako prakticky všude. JDE ALE O MÍRU ZDANĚNÍ a přerozdělování, nechápavče! já jsem pro solidaritu s invalidy a totálně neschopnými, ale těch nemůže být víc jak 10%. to znamená, že zdanění by mělo být 10, maximálně 20%!!! ale ono ve skutečnosti je přes 50% -chápeš to, ty magore? rozumíš tomu, že stát ti na různých daních a odvodech ukradne každý měsíc 20 tisíc Kč? z vyprodukovaných hodnot a hrubé odměny 40 tisíc polovinu nuceně, pod hrozbou vězení, odevzdáváš na "solidaritu" a na rozkrádání těmi politiky a kámoši, kteří jsou blízko té přerozdělované hromady.

k prudkému růstu osobních bankrotů: pokud je někdo debiI a vezme si úvěr, který není schopen splatit, a pokud si nechá sankce narůst na obrovskou výši a nijak to neřeší, popřípadě si ještě udělá více dluhů na vytloukání klínu klínem, pak takový tupý debiI si poprávu zaslouží zastřelit, aby se očistil zdravý genofond národa, a ne jen bankrot a ještě k tomu tvou lítost.

nebuď hysterický. národní měnu nám nikdo nenahrazuje, ani fixním kursem, spoty a kalkulačkami se masírovat nemusíš nechat, a penzijní fondy klidně vynechávej - to je tvoje věc, ty zoufalá oběti predátorů [chechtot]
stav zdravotnictví a snaha o neplnění zdravotními pojišťovnami mě sere taky, ale co mám s tím jako dělat? prostřelit si hlavu? máš možnost se pojistit v rakousku, a garantuju ti, že se z toho placení posereš - jak u zubaře, kde si hradíš prakticky vše, tak i u chirurga nebo internisty - pěkně 100% úhrada na dřevo, a až pak ti pojišťovna (dle kvality pojistky) uhradí část.
pokud jde o energie, nejsem z těch cen nadšený, ale každý se chová tržně, ne? až bude cena vysoká příliš, nikdo energie kupovat nebude a najdeme si jiný styl života, nebo jiný zdroj energie. dokud se nám to nevyplácí snažit se o to sami, tak tlak cen energií není ještě moc velký. to je prostě trh.
>ultraluxusních čtvrtích s check pointy, střílnami, střepy na vysokých ohradách
sice nic takového neznám (žiju skromně v pronajatém bytě), ale tupou lůzu, která by tam revolučně vnikla s cílem loupit, ničit nebo vraždit bych osobně rád střílel. zatím od toho máme policii. až na to nebude stačit, ozbrojím se.

247258

03.07.2011 16:35

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

tak teda nevím, kdo je tu pseudointeligent [velký smích]
BRICS =

Brasilia
Russia
India
China
South Africa

pokud jsi nevědomý, reklamuj to
1) u svých rodičů, za geneticky předanou hloupost
2) u svých učitelů
3) sám u sebe, za osobní ignoranci
, ale nebuď za to prosím agresivní ani ironický na jiné lidi, kteří jsou třeba inteligentnější a s lepším přehledem.
předpokládám, že ani netušíš nic o ekonomické struktuře JAR, ani o jejích bohatých nerostných zdrojích, ani o ekonomických výsledcích (přibližně 25 % HDP celého afrického světadílu). kvůli odchodu bělochů sice rozvoj upadá, ale potenciál je značný. a asi má Čína dobré důvody, proč je tam přidružit. HDP na hlavu mají vyšší než Brazílie, o dost vyšší než evropská Ukrajina a dokonce o 24 míst vyšší, než Čína.
http://cs.wikipedia.org/wiki/BRICS
navíc tvá hloupá a zbytečná poznámka není k věci - zmiňoval jsem to jen jako důkaz, že i v Africe jsou rozvinuté ekonomiky, a že se tam daně platí (což bylo hloupě popíráno).

247263

03.07.2011 16:55

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

tak se mi zdá, že jako nešťastníček musíš mít poslední slovo, i když nemáš co říct a i když jsi ten hloupý evidentně ty!?! [chechtot]
tolik zdrojů, odkud čerpám, ty ani do smrti nepoznáš. a neměj starost o mě. raději se seznam se základními pojmy (alespoň), a až pak se pleť do debaty, kam tě nikdo nezval, nikdo tě nepotřeboval a nic k věci jsi zde ani neřekl.
ten, kdo zde začal urážet jsi ty - "krmíš", "pseudointeligente" a jiné povzdechy nedostatečného štěkálka.
k JAR ti zopakuju, že jsem je uvedl výhradně v souvislosti s ekonomickou rozvinutostí a především pak se zdaněním. opakuji ti to proto, že patrně nezvládáš číst a ještě k tomu chápat napoprvé.

247267

03.07.2011 21:32

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

@René
máš něco proti minimálnímu státu a jeho zastáncům?
a žádný seznam VIP nemám. jen mě serou tupí osIové, co ani pořádně nezvládli přečíst debatu, co tam bylo řešenou podstatou, ale paradoxně při své gigantické neznalosti a nepřehledu mají nejvíce nutkavou potřebu jiné poučovat a urážet... a pak se děsně diví, když se do nich někdo opře, oplatí podobnou mincí a ukáže jim jejich omezenost, čímž je veřejně ztrapní. a na to pak mají ještě větší potřebu obhájit své miniego a své neobhajitelné nesmysly. a tak se začnou kroutit, vytrhávat úplně jiné věci, nesouvisející, a kydat sem "svá moudra", která každý zná. něco na způsob: "nééé, kytky se nedají jíst... ale kytky jsou žluté".
tak například já samozřejmě velmi dobře vím, že ukončením apartheidu a vlády bílých v JAR začala doba dezorganizace a stagnace. já moc dobře vím i o mizerné zdravotnické i morální situaci v té zemi. což ovšem nic nemění na faktu, že byla nedávno přijata do BRICS a že v JAR je rozvinutá ekonomika, průmysl, těžařství, i jiná odvětví, že jsou skutečně relativně rozvinutí, že HDP na hlavu přesahuje i jiné členy BRICS, a že tam rozhodně daně odvádí.
takže aby ti to bylo, zmatený René, jasné - já nikomu nepovoluju zúčastňovat se debaty, ale z pochopitelných důvodů nemám rád neinformované osly, kteří dělají chytré a ZBYTEČNĚ se vsouvají do debaty o věcech, ve kterých mají zmatek, přičemž ani nepochopili, o čem je vlastně řeč. jistě že se fakticky vplést do debaty mohou (tomu tak jako tak nemohu zabránit, to neurčuji), ale já mám zase právo na tu hloupost příslušně reagovat. a to jsem učinil. a potrefený osel hýká a hýká. a bohužel někteří rozumnější se jej ještě zastávají. ach jo... kam tato společnost spěje?!

@Luxor
>když nejsou argumenty, přichází na řadu urážky, odbíhání od tématu
--to mluvíš o sobě?
>Reagoval jsem pouze proto, že jsi urážel Moudrostraka
--lžeš! tvá reakce se moudrosraka ani nedotkla! ty jsi jen urážel mě. já jsem jeho neurážel, protože ho (i přes diametrálně odlišný názor na socialismus) respektuju, protože má aspoň smysl pro linii hovoru (na rozdíl od tebe) a umí hezky oslovit.
>...a argumentoval přitom evidentním nesmyslem
--nesmysly argumentuješ ty... pokud se vůbec dá tvůj vstup nazvat argumentací. jsem přesvědčen, že nedá.

247287

03.07.2011 22:32

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

aáá Luxor je nachytán při elementárním nepochopení, že jiní lidé žijí i jinak a jinde, než jen u PC. jsi chudák, opravdu tě lituju. já jsem si nic studovat nemusel, protože jsem uvedená fakta (a mnohem víc) znal už dávno... zatímco ty ses zde musel dovolávat pomoci a ochrany svých soudruhů, aby přispěchali a utřeli ti slzičky.
dobrou zprávu pro tebe mám já: megalomanie je něco zcela jiného, než to, co jsi chtěl použít, ale pořád ne a ne natrefit na to správné slovo [mrknutí jedním okem]

@MoUdroustrak
ano, je mi už několik let známo, že v JAR jsou chráněné vilové čtvrti bílých, a chudinské slumy černochů, kde se loupí a vraždí i za bílého dne, i na ulici, na přechodu, dokonce se nedoporučuje zabrzdit ani na červeném semaforu.
ale to jsi mi nic nového nesdělil. já jsem o africké zemi psal jen z důvodu, abych ti dal příklad rozvinuté africké země, kde se zcela jistě platí daně (a je jich takových více, a ne jak jsi lhal, že v africe nevědí co jsou daně a sociální stát).
>Mne nezajímá, kolik platím nebo neplatím daní
hahaha [chechtot] tak to jsi bourák! nechceš tedy odevzdávat 80%? nebo 90... co ty na to?
>Mne zajímá, jak kdo s mými daněmi nakládá
to mě také. ale doufám, že už mě konečně pochopíš: ČÍM MÉNĚ DANÍ PLATÍME, TÍM MENŠÍ HROMADA KE ZPRONEVĚŘENÍ A KE ŠPATNÉMU POUŽITÍ. A TÍM MÉNĚ KORUPCE těch, kteří o tom rozhodují, a samozřejmě i tím méně deformací trhu a méně demotivace lidí plýtvavým sociálním systémem. -a NIKDO mě nepřesvědčí, že moje peníze lépe rozdělí úředník nebo politik!!! !!! !!! (z cizího krev neteče).
>Dnes se vzkvétající města z doby sociál-guláš/komunismu proměnila ve vybydlené, lidupusté spálené země, s pár Lídly po obvodu, s centry osazenými jen hernami, zastavárnami a pobočkami pracáků a exekutorských úřadů.
--kde žiješ? já to u nás nevidím.
>Krajina je plná opuštěných staveb bývalých prosperujících továren, státních statků, JZD
hahaha! katastrofiku! ty se hodně díváš na horory, ne?
>Vesnice zejí prázdnotou se zlikvidovanými a rozpadajícími se školami, nádražími, kulturními domy a ex-hostinci
--právě naopak! vesnice kolem, které znám já, jen vzkvétají, domy se opravují a staví se nové. dále nové kanalizace, čističky, silnice, chodníky, hřiště... a je tu vedle i jedna vesnice roku. ono to asi záleží na zastupitelstvu, ne? a na lidech.

247294

03.07.2011 23:24

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

kdepak pomalu! naopak se střílením rychle, protože jako mrtvole už ti bude zbraň nanic. a naopak mrtvý zloděj či vrah už nemůže škodit. to je podle mého správné.
s řeckými policajty a mastným flekem na zdi nestraš. možná že ty seš podělanej až za ušima, ale jiní ne. sebeobrana je oprávněná. a když mě někdo zabije, tak co... asi to byl boží plán se mnou. jen on určuje, kdy odsud půjdu.
žádná sebevražda. nájem platím proto, že mi tento byt v luxusní lokalitě vyhovuje a nikdo mi ho neprodá. ale já to ani nechci, protože je pro mě lepší průběžně vydělávat a průběžně platit, a ne cpát jednorázově miliony do vlastního zdiva. -proč? ať to zaplatí jiný, ať si to vlastní kdo chce; ale já si to budu užívat a platit rozumný nájem. mám to domluvené na roky dopředu, takže žádné překvápko. a rezervy jsou víc než dostatečné... nejsem bIbec, co si neudělá buffer a pak se diví, že skončí na ulici. ostatně mi nehrozí ani to, ani kdybych přišel o všechny finance - mám kam jít. takže strašíš zbytečně. nic o mně nevíš.
podobně hloupě kecáš i o mé ztrátě zaměstnání - nenechávám se zaměstnávat! nebudu přece někomu umožňovat, aby mě vykořisťoval - bral si rozdíl mezi mým výkonem a mým platem... a navíc bych se tím někomu dával do rukou, na milost a nemilost. to nemám zapotřebí.
a už úplný nesmysl je, že prý je jakási krize. kde? co já vidím, lidi mají stále přebytek a plné vozíky v marketu. ta takzvaná krize 2008-2010 byla jen přeskupením ztrát a jede se dál. a předluženost někoho je jen jeho věc. někdo (některé firmy) na tom ještě víc vydělají. dobré je taky rozhlašovat fámy a pak levně nakupovat [mrknutí jedním okem]
že nejsem za vodou? to není vlastně nikdo. nikdo není tak bohatý, aby si byl jistý svým bezpečím. nikdy nevíš, kdy přijde krach. i velmi bohatý může skončit, zmýlit se v rozhodnutí, v příteli... přinejhorším podřiznutej, a miliardový majetek je mu pak už nanic. že jo, křesťane? znáš to podobenství o muži, který se chtěl zabezpečit... -takže o jakém "za vodou" mluvíš?
>představa o minimálním státu povede v praxi ke kolapsu. Důvod je prostý chamtivost. Podívejte se na Řecko. Padlo tam 100 miliard za rok, a dlaších 100 miliard
vždyť tím paradoxně dokládáš, že plýtvavé sociální řecko, velký stát platící nadměrný počet nezaslouženě placených státních zaměstanců, je argumentem pro stát co nejštíhlejší! kdyby takové řecko bylo, nedostalo by se do situace, kdy si i na splátky úroků musí půjčovat nikdy nesplatitelné další úvěry.
nejlépe hospodaří lidé sami se svými penězi. dávat je státu k "hospodaření" podle úředníků a politiků, to je opravdová šílenost a plýtvání SVÝMI penězi na zločinné záměry jiných.

247297

04.07.2011 16:34

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

>"předluženost někoho je jen jeho věc"
--a není snad? já zadlužen nejsem, a tedy mě nějaké splátky netrápí... leda přes státní rozpočet. a tomu se právě bráním - aby byl rozpočet nafukován a placeny z něj ztráty a dluhy jiných + zlodějny politiků a korupce úředníků.
pokud jsi gramotný, nechápu, proč znovu píšeš, že jsem zaměstnanec. asi máš potíže s vnímáním textu a jeho významu.
zato strašit španělskem a itálií, to by ti šlo. a ještě lepší je strašení deflací a současně hyperinflací [chechtot] i když jsou to dvě opačné, protichůdné věci!!!
právě proto, že představitelé eurozóny a bankéři nejsou idioti, tak proto je mi jasné, že tvé bububu je jen tvou osobní vystrašeností, hysterií. z krachu současného systému nikdo profitovat nebude, ani věřitelská čína, ani rusko, ani usa... žádný bankéř. a už vůbec nikdo neprofituje z revolucí a bouří, a proto to k ničemu z toho nesměřuje. dokonce z revoluce neprofitují ani revolucionáři - to je pro tebe novinka, co? stačilo by se zamyslet... ale muselo by být čím [mrknutí jedním okem]
>současný finanční systém má před sebou už jen pár let existence (možná že ani ten pár ne)
--tak to je dost konkrétní a věrohodná věštba [velký smích]
>já jsem rád že existuje mnoho hlupáků jako jsi ty
--bezdůvodné urážky je tak to jediné, co ti jde.
>jste sami proti sobě ale to už je vaše věc
a pročpak tedy ta péče o mě (údajně hlupáka)? když ty jsi tak chytrý, jistě jsi učinil veškerá opatření proti deflaci a současně hyperinflaci [velký smích]
je tvoje věc, jak z toho všeho blázníš. klidně se i zblázni.

247339

04.07.2011 20:05

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

DOKONČENÍ

...pomůže možná i nějaká technologická revoluce. to je věc s dopadem celosvětovým, stejně jako ty současné těžkosti jsou provázané a řešení domluvené. není to tak, že stojí USA proti EU a naopak. G8 už dávno vědí, že by dětinská škodolibost a sólování mělo neblahý vliv na všechny, na celý globalizovaný svět. takže jednají už od 2008/2009 do jisté míry koordinovaně. amíci, evropa i čína. a rusko to samozřejmě také podporuje (prodávat suroviny/energie do krachlých ekonomik prostě nejde).
a i kdyby nastala masová nezaměstnanost, nežijeme v poušti - máme úrodnou půdu, a lidi v evropě hladem umírat rozhodně nebudou. to spíše ve větší míře v africe a asii... odkud pořád ještě můžeme něco odčerpávat, vzhledem k rozdílu ekonomické síly. (ne že bych to ožebračování podporoval).

247352

04.07.2011 20:07

Existují dokonalé výrobky?

RE: Německo je jediná země, ke které právě giganti z Asie zhlíží

tmo 89.?.?.?

ÚVOD (dokončení prošlo)

vcelku dobře popsáno, jen nesouhlasím s tím desetinásobkem kreditů - jestliže peníze vznikají jako dluh (kredit), pak X peněz znamená X kreditů, a nikoliv X krát 10. samozřejmě peníze vypuštěné do oběhu jako úvěr se postupně formou splátek vrací do emisní banky, ale jednak je lze neutralizovat kvůli zamezení inflace (zadržet a nepustit do dalšího oběhu, mimo úroků), a i kdyby nepostupovali takto, splátky od řecka budou postupné a celých 100 miliard se od Řecka zpět dostane až za dlouho, postupně, podle splatnosti dluhopisů a také dle kázně a produktivity řeků.
samozřejmě že vypuštěných 100 miliard se do kapes Řeků nedostane - tamní občané jsou už konečně uváděni do reality, že nezasloužená hostina skončila. a tedy se naprostá většina z těch 100 miliard dostane do rukou dřívějších věřitelů (francouzských, německých a čínských bank, a dalších), kteří ty peníze použijí zřejmě na kapitálových trzích. zde už se shodujeme, že dopad na růst cen komodit/energií to mít bude. ale ne skokový, ale postupný a ne nějak dramatický (pokud se nepřidají krachy dalších ekonomik), a řecká zátěž se tedy rozloží na celý svět. myslím, že toto přežijeme jak my, tak i rozhodující ekonomiky světa.
To, zda je krach výhodný a pro koho, zde "chytře" nanesl aristokrat, já jsem jen reagoval, že pokud to není výhodné pro nikoho, včetně šéfů eurozóny, ECB a dalších bank, pak se to prostě takto NEplánovalo (jak aristokrat blekotal) a ani to k tomu nesměřuje (natož k revoluci) - naopak je evidentní, že všechna velká zvířata se průser snaží zvládnout, a ne "stihnout krach stávajícího systému do roku 2012", jak konspiračně blekotá opět aristokrat níže!
pokud jde o hodnocení jednotné měny EURO v nejednotné evropě států na různé úrovni vývoje a kontroly rozpočtů, v tom se opět shodujeme, a i při tristním stavu amerického schodku obchodní bilance i schodku rozpočtu, se USD drží podle hesla "mezi slepými je jednooký králem". nicméně až tak dramatický rozdíl mezi USA a EU zase není... i v evropě (ECB) jsou lidé příčetní, i když nemají legitimitu a podporu lidí. tu ale Obama nemá také... ani náhodou. takže plichta, a kurs EURUSD stále kolísající lehce nad 1,4 je toho důkazem. to by musely přijít jiné hrůzy než Řecko, aby se to zhroutilo... a tomu domluvení pánové zcela jistě ve vlastním zájmu zamezí. bude hůř, ale ne až tak. prostě po období všeobecného růstu všeho -nemovitostí, akcií, energií atd. podle mě přijde menší ale dlouhodobější pokles vlivem inflace, splácení dluhů za "hostiny" a současně k tomu zaškrcování emise peněz / půjček (zvýšení úrokových měr), takže taková menší stagflace. během 5-10 let se z toho nějak vymotáme, pokud budou vlády rozumné. pomůže možná i nějaká technologická revoluce. to je věc s dopadem celosvětovým, stejně jako ty současné tě...

Automaticky kráceno

247353

04.07.2011 20:13

Revitalizace sídliště Rochlice podruhé

RE: Pryč s politiky, kteří správně nepečují o svěřené statky!

tmo 89.?.?.?

já osobně považuju pouhé odvolání politika jako slabý trest. -to by pak mohl nějaký vykuk vstoupit do politiky, udělat jednu "velkou ránu" a pokud by se to profláklo, pak být pouze odvolán... a protože měl imunitu, tím by to skončilo (jen politickou odpovědností).
já myslím, že u politiků by se měla zrušit imunita (jakákoliv) a zavést přímou osobní odpovědnost za vše, co jako ZAMĚSTNANCI LIDÍ při správě věcí veřejných udělají. dát jim velmi motivační plat, ale také trvat na velkém výkonu a kvalitě práce. pokud ne, vyhazov a soud za způsobené škody.

247355

06.07.2011 11:37

Deset tezí Thilo Sarrazina

RE: Jsem moc rád, že editor zveřejnil článek, i když s jeho obsahem nesouhlasí

tmo 89.?.?.?

>>vzdělaní a pracovití podnikatelé vytvářejí pro ty méně vzdělané a pracovité pracovní příležitosti
>To si snad děláte dobrý den nebo jste se přismahl na nepracovním slunku?!
--co na tom nechápeš, soudruhu socialisto? vžďyť vojta píše naprostou pravdu! -ti nadanější, vzdělanější, s organizačními schopnostmi a tedy movitější vytvářejí skutečně pracovní místa pro většinovou masu méně schopných a méně vzdělaných, s menším přehledem. -nebo kdo ta pracovní místa podle tebe vytváří? snad ta spodina sama si je vytváří? nebo snad stát (ten nejméně efektivní podnikatel) je snad vytváří z peněz pracujících pro ty nepracující? neudělal by mnohdy stát lépe, kdyby se neangažoval a nechal raději daně lidem, kteří by pak mohli rozšířit podnikání i pracovní místa? protože jakýkoliv státní podnik je drahý na zřízení, drahý na řízení a drahý na plýtvavý provoz s nekonkurenceschopnou produkcí. protože "z cizího krev neteče", zato soukromník si své peníze samozřejmě hlídá, nedopustí korupci, nechce křivit trh, nýbrž funkce trhu využívá ke snížení cen nutných nákladů, plýtvání potírá, a konkurenceschopnost si dobře hlídá (zatímco socialistický šéf státního podniku je v tom angažován pouze snahou co nejdéle se udržet na fleku dobře placeném od státu).

že je náhodou hodně dobrých podnikatelů v německu a skandinávii, to je možné, a rozhodně ti podnikající vytvářeči pracovních míst nepodnikají lépe díky tomu, že jim někdo více krade z kapsy (daně).
a že USA a další ty vyjmenované státy neprosperují? -zde laskavě rozlišuj mezi prosperitou podnikatelů a výsledky státních rozpočtů!!! je tam obrovský počet úspěšných podnikatelů, ale asi mají mizerné politiky a bankéře, kteří na celý americký národ hážou obrovskou dluhovou zátěž za ŠPATNÉ HOSPODAŘENÍ STÁTU; není to kvůli špatnému podnikání soukromých firem, nýbrž kvůli drahému válčení (na účet poplatníků), také zbrojení a jiným špatným nápadům politiků (vč. posledního hřebíčku do rakve - obamova socialistického snu -zdravotní reformy).
i u ostatních krachujících států to má jednoho společného jmenovatele! -špatné hospodaření politické reprezentace! nebo snad někdo jiný než řecký stát přeplácel státní úředníky, učitele a jiné státní zaměstnance, kterých objektivně je více o 50% než bylo nutné? i důchody absolutně neodrážely skutečnou výkonnost řecké ekonomiky, úplně ulítly od reality.
Island je jen malá zemička, kde stačilo přesvědčit místní k nezasloužené bankovní hostině z úvěrů -a problém vzniknul z hlouposti občanů i politiků. pokud jde o Irsko, tam v euforii stavěli jako o život, s pověrou, že nemovitosti mohou jen růst. ale ti se z toho vykoušou. a pobaltí? opojeni svobodou prostě přepískli úvěry a nezkušení politici neukočírovali rozpočet. podnikatelé ale dál zaměstnávají.

247435

06.07.2011 15:53

Deset tezí Thilo Sarrazina

RE: akorat jedna teze

tmo 89.?.?.?

>No, blahobyt v žiadnom prípade nebude príčinou.
--kde bereš tu jistotu? jak to, že takovou hloupost suverénně vypustíš z klávesnice?
- v nejchudších zemích afriky je vysoká porodnost, bez ohledu na logicky-racionální úvahu, že více lidí bude v průměru nutně ještě chudších (zdroje stejné, postupně snižující se, dělitel vyšší, podíl nižší).
- stejná situace vládne v asii - afghánské, pákistánské, indické ad. ženy jistě nerodí v průměru jen 1 nebo 2 děti... je to mnohem více! protože tamní společnost nepokládá za hrdinství odklad manželství a mateřství, nikdo jim tam nerve do hlavy, že nejprve se mají materiálně zabezpečit ani že úspěšná je ta žena, která se vzepře údajně ponížené roli a jde dělat kariéru bez ohledu na cokoliv... a až pak že se uvidí, jestli náhodou nebude dělat kariéru dál a manžel bude doma kojit dítě. (no, možná tam tyhle zvrácené myšlenky někdo tlačí... zřejmě americké a evropské "humanitární" a "osvětové" organizace, které jim bůhvíproč chtějí převracet jejich pořádky na ruby a jejich reprodukční normu, zatímco země "rádců" vymírají.
- dalším aspektem je morálka v bohatých zemích - lidé nevědí roupama co by už, a tak je oslovuje nenormální sexualita (pro rodinu nevhodná a nepřátelská), nevěra (pro rodiny smrtící, mající dopad i na budoucí názor dětí... vzorec chování v budoucích generacích). logicky tam, kde jsou muž a žena v rodině na sobě materiálně závislí (chudí), tam je vyšší odpovědnost za sebe i za na ně odkázané osoby (i prarodiče), a nevěra tam není tak častá. roli hraje i to, že když se musejí od rána do večera pořádně ohánět, aby vydělali na živobytí, není ani čas na schůzky, flirt, opíjení (šaríja) a z toho plynoucí úlety.
v neposlední řadě chudí lidé afriky a asie nemají samozřejmě peníze ani na televizi nebo na playboye, takže i tyhle zdroje závisti a pokušení vlivem materiálního nedostatku nemají.
z toho všeho snad jasně vyplývá, že majetková situace souvisí s rodinou více než hodně. proto nechápu, jak někdo může napsat tak hloupý soud, který je výše citován.
statistika také jasně dokládá, že země evropy a severní ameriky, nyní i ruské federace a jistě také austrálie svým bohatstvím podivuhodně korelují s nízkou porodností. jak to tedy vysvětlit, že evropa vymírá?
jistě to není neplodností vyvolanou kvalitou vody - tu mají v africe a asii ještě MNOHEM nekvalitnější (pokud vůbec nějakou pitnou vodu mají). ani to není stravou (súdánci či somálci asi ve své bídě nejedí tak bohatou, pestrou stravu. u nás ani nemáme tak rozšířená onemocnění, která na oslabení organismu a reprodukční orgány mají také negativní vliv, ani vyčerpávající žár slunce, ani ubíjející práci za mizerné výsledky. máme skoro optimální podmínky (až na chemii a alkohol)... zřejmě tak optimální, že jsme zlenivěli, stali se...

Automaticky kráceno

247446

06.07.2011 15:53

Deset tezí Thilo Sarrazina

RE: akorat jedna teze

tmo 89.?.?.?

DOKONČENÍ:

máme skoro optimální podmínky (až na chemii a alkohol)... zřejmě tak optimální, že jsme zlenivěli, stali se sobečtí (že nám jako stačí užívat si soukromě svého bohatství), a tak prdíme na všechny ostatní, někdy i na svou rodinu... manželku, děti. ti přece stojí peníze, tak proč se ochuzovat. však nám to média ráda spočítají, kolik nás stojí dítě od narození do osamostatnění... a tak některé lakomce odradí. podobně i levičáci nalhávají lidem, že výše přídavků má vliv na porodnost. -a když dřív nebyly žádné přídavky, jak to, že se děti rodily, a to v počtu 6-8 na manželství?

247447

07.07.2011 10:56

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: K pár připomínkám...

tmo 89.?.?.?

ten kolegův příměr absolutně nesedí.
- řecko své ostrovy prodávat nechtělo (samo od sebe, na začátku, v první fázi zadlužení)
- nikdo řeky neomezoval v prodeji, ani v určení kupce, komu co odprodají. oni prostě nechtěli prodávat.. možná ani dnes ne. kdyby ale chtěli, nikdo by je reálně omezovat nemohl!
takže nechápu, co jsou to za slinty...
naopak faktem je, že řekové měli svou státně-zaměstnaneckou politiku, platy i výši důchodů nastaveny tak, že i kdyby poplatili ty první dluhy ve výši 58% HDP, do roka by se dostali do deficitu opět. a znovu a znovu, protože kdo (mandatorně) vydává více, než jaké má příjmy, ten jde nutně do dluhu. bez změny zákonů a bez nějakého přechodového období stávek a bouří, kdy to konečně dojde i tupému pouličnímu stádu, že se nedá nic jiného dělat, to prostě nejde. a k tomu je věřitelské země vcelku pozitivně dotlačily. chce to ale ještě víc utáhnout, protože nestačí jen takové změny, které umožní splácet úroky (nekonečně), ale je nutno i snižovat výši dluhu, aby se z toho někdy mohli dostat.
ale toho, kdo to zavinil by si měli řekové pověsit (politiky z vlád, které je pomocí hýřivých zákonů zadlužili).

247484

@jean laroux: perfektní replika... uvedení na správnou míru. zcela souhlasím.

@anonym:
>Podělíte se prosím o zdroj Vašich informací? Rád bych se něco nového dozvěděl. Děkuji.
---začít se dá tady:
Árjové
+tady:
Zvedavec

248154

09.08.2011 20:36

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

tmo 89.?.?.?

Anonyme 78, píšete velmi rezolutně, z vysoka, sebejistě, ale podle mě píšete téměř koncentrované nesmysly:

>Ve svazku nařízeném, "posvěceném" a vymáhaném jakoukoli autoritou ROZHODNÉ duchovně nevyrostete
---nesmysl. ve svazku veřejně deklarovaném (oznámeném společenství všech kolem, a jimi akceptovaném, "posvěceném" chcete-li) lze samozřejmě duševně růst. a duchovně také, protože asi nechápete ani základní rozdíl mezi duševním a duchovním životem. život nezatížený něčím tajným či nepříjemným je skutečně vhodnější pro rozvoj člověka v každém směru, než promiskuita, nemoci, nepříjemnosti, děti všude možně a další komplikace neovládajících se.

>fajn - ale musí to být vaše DOBROVOLNÉ rozhodnutí
---jsou však hovada tak pokleslá, že si neumějí poručit ani když VHODNÉ a velmi praktické, dobré návody pro život znají. Sami by na ně při své ubohé úrovni nikdy nepřišli... nikdy by si nestanovili nějaký SVŮJ dobrý řád. pro naprostou většinu stáda je lepší, když jim někdo DOBŘE poradí, jak na život... co nejméně kolizní.
naopak vyvinutější, rozumní lidé, znající duchovní úroveň, SAMI nahlížejí prospěšnost Boha a jeho řádu pro ně i pro jiné lidi. A nechtějí to na lidstvo implantovat z důvodu škodolibosti nebo choutek po zotročení, nýbrž z altruistické snahy PROSPĚT JIM... ukázat jim, jak na to. samozřejmě že každý může uposlechnout nebo také ne... ke své škodě.
>ponesete zodpovědnost za všechny své (zákonité) chyby a omyly
---to každý.

>Lhoták se bohužel na autoritu spoléhat chce a musí, jako všichni slaboši
---spíše je slabochem (=méněcenným) ten, kdo něco nepoznal, než ten, kdo poznal a reflektuje to.
a spíše je slabčákem ten, kdo jiné (bez komplexu všech znalostí o někom) prohlásí o jiném člověku něco tak pošetilého... veřejně odsuzujícího... a sebe ztrapňujícího.

>a který by byl schopen nutit všem ostatním pod tlakem
---co je toto za nesmyslnou domněnku? a kdo si ji vymyslel a jinému projektuje?

>V tom je jeho nebezpečí
---svět je mnohem spíše ohrožen plytkými hlupáky, kteří jsou navíc sebevědomými hlupáky. většina takových zmrvila morální úroveň stávající lidské společnosti. většina prý totiž (podle hlupáků) má vždy pravdu... a většina přece stanovuje demokraticky i ty vadné standardy do podoby zákonů. ne?
vzhůru k úpadkovému "ráji" demokracie... diktatury amorální lůzy, nerespektující nic, než sebe... svou hloupost povýšenou na zákon! [pláč]

250340

09.08.2011 23:22

Role muže a ženy v rodině

RE: emancipační propaganda

tmo 89.?.?.?

Pán 174 výše má pravdu, a to do posledního písmenka.
zato vás odhaduji na nenadanou ženskou, zato "emancipovanou", "moderní", ambiciózní, neustále se srovnávající s trendy i s mužem (nesrovnatelné), předepjatou a neustále vyvolávající střety a hádky. přesně v takové moderní avšak defektní, nefunkční, nepříjemné a rychle se rozpadající rodině dneška bych já, ani jiní soudní lidé, žít nechtěli a podobnému typu "ženy" by se snažili vyhnout co největším obloukem.
už i některé hloupé ženy dneška pochopily (ale evidentně ne ty nejhloupější), že rodiny dříve byly jaksi jistější, poskytující bezpečí, a že každý má své určení a tedy má plnit svou roli -
- žena rodit, kojit a pečovat při tom o dům, nutný support pro všechny členy rodiny + primárně výchovu
- muž pracovat pro obživu i veškeré zabezpečení celé rodiny i sebe, jakož i podporovat a potěšit svou ženu (to kromě učení mužských prací, her a dalšího, co může a musí dětem poskytovat zase jen otec).
z toho pak plyne, že žena nemůže být současně na dvou místech - doma u dětí a svých nutných činností, a současně v práci, kde se může v horším případě flákat, flirtovat s cizími a srovnáváním s jinými "případy" se učit nemravnostem, v lepším případě pak vyčerpávat se prací pro cizí, pro svého bosse nebo pro nadnárodní majitele, které ani nezná. nejen že nevydělá dost na to, aby se její nutná nepřítomnost doma a u rodiny za ten nutně vzniklý deficit citu a péče vyplatila, ale navíc zanáší do rodiny nadbytečné vnější starosti, stres. chybí nutně i čas. napětí pak odnáší děti i manžel, nemluvě o jejím zdraví (stres je spouštěč nemocí, i velmi vážných). pracovní povinnosti (třeba výjimečné) také omezují chod a akce rodiny a autoritu manžela, jemuž se s důvěrou vydala (vdala se... viz vyjti zamuž). to pak startuje zbytečný stres i u muže, jenž si v takových situacích musí připadat odsunutý, odložený na druhou kolej; jde o svého druhu nevěrnost. opakování takových situací ten pocit podporuje a činí z muže nespokojeného, což se může u některých odrazit i v podvědomém hledání kompenzace u jiných žen, což s sebou nese značná rizika pro muže, pro ženu i pro děti. -stojí těch pár tisícovek za to? a stojí za to uštvanost ženy, která si pak alibisticky stěžuje, že má dvě pracovní směny a dělá ze sebe oběť, čímž manipuluje s mužem, a falešným svědectvím přes masmédia i s jinými ženami a celkovým povědomím o tom, co je normál? přitom si to "moderní" pipiny samy svobodně volí... raději, než aby byly "jen" pořádnými manželkami a matkami na 100%.
p.s.: jsem někdy velmi vytížený, ale ač mám velmi komfortní sedací soupravu, do obýváku se někdy nedostanu za celý týden, abych odpočíval v křesle. -o jakém muži je tedy řeč? nějaký trapně tradovaný stereotyp feministek? ...aby mohly hlasitě kdáka...

Automaticky kráceno

250355

10.08.2011 00:23

Role muže a ženy v rodině

RE: emancipační propaganda

tmo 89.?.?.?

>Protože nešlo o rodiny, ale o rody
---to je naprostá pitomost!
rodiny dříve byly jistější, poskytující bezpečí díky tomu, že byly stabilnější a každý člen rodiny (ne rodu) věděl, jaká je jeho pozice:
- otec hlavou rodiny a živitel, spokojený, sebevědomý (opak dnešních onucí emancipovaných bab a parodií na muže)
- matka pečující a milující i milovaná, také přirozeně vděčná, znající své místo, ideálně nekonfliktní
- děti slušné, pořádně vychované, zdatné, samostatnější v práci i myšlení, milované rodiči, kteří na ně měli víc času. také uctivé k nadřízeným ve škole a jinde, a samozřejmě úctu vyjadřující i otci i matce, kteří je zplodili, živili a všemožně o ně pečovali.
je to tak prosté! znát svou roli a té se držet - a pak rodina může i fungovat. jakmile se ale někdo šprajcne, řekne jako pyšný padlý anděl "nebudu sloužit", pak je do fungujícího stroje zanesena chyba, příčina nefunkčnosti. a pak se to sype - kolečko za kolečkem.

pokud je řeč o rodu, je samozřejmě nesmyslné mluvit o nějakém válčení ap.
třeba ve středověku šlo jen o něco širší rodiny - někdy dva bratři se svými rodinami pohromadě (zřídka), mnohem častěji staří rodiče na společném statku, zahrnutí péčí svých dětí a radostí ze svých vnuků. to je jeden docela podstatný rozdíl.

co píšete, že vzniklo po příchodu křesťanství, to je další pitomost - neznáte evidentně historii. křesťanstvím to není! to na naše území dorazilo roku 863, ale ještě o 1000 let později byly ty staré dobré funkční rodiny (zvláště na venkově)! křesťanství navíc rodinu podporuje a chrání - protože je to přirozené. protože je klasická rodina funkční -- dnešní model evidentně ne, vzhledem k 50% rozvodovosti a prudkému poklesu sňatečnosti (nejisté hromádky) i poklesu porodnosti (v nejistotě, bez řádného manžela a živitele se nerodí, zvláště když často není ani "hnízdo pro snášení vajíček" ).
-asi jste si to popletl s francouzskou revolucí... to jest s cílem zednářů -nově nastupující třída potřebovala pro manufaktury a pozdější továrny více pracovníků a také větší konkurenci mezi nimi. proto nejprve vytrhli ženy z domácností (zdvojnásobení pracujících) a pak, po postupném snížení platů jedince k 50% (dva v továrně makající manželé přece donesou domů původní 1 celý plat... "to jim musí stačit" ) nastoupilo i propouštění, čímž se zvýšila konkurence mezi dělníky ucházejícími se o práci, což mohlo dále snižovat mzdu (lidé v rezervoáru nezaměstnaných šli dělat za méně, jen aby je někdo zaměstnal). dvou cílů dosaženo: 1) snížení mzdy pracovníka a uvalení závislosti 2) rozval rodin, bezprizorní děti, zubožené, lépe manipulovatelné další generace... ubohá šedá masa se snáze řídí.

250358

13.08.2011 19:17

Role muže a ženy v rodině

RE: emancipační propaganda

tmo 89.?.?.?

>Já zase "natruc"...
---no jasně (haha) - je mi jasné, že jsi jen trucovité dítě, které si musí své já prosazovat aspoň tak, že na každé slovo dospělých řekneš zrovna opak [smích]
rozumný člověk přece ví, že jistota je v řádu podle přírody, v přirozenosti (v rodině jako základnímu článku každé lidské společnost, kde se přirozeně, dle záměru tvůrce, spojují ty dva správné protiklady: muž a žena), a ne v nějaké multilevelové rodové či mimorodinné šukačce bez pravidel, což je pak některým členům pochopitelně proti mysli.
rozhodnutí se pro manželství je prakticky VŽDY dobrovolné, tak o čem to meleš? církev nikdy žádné manžele nenutila, že se musejí vzít.
brát se před autoritou je lidem přirozené - málokdo se vdává v kanále před krysami nebo v blázinci před zuřivci v klecích. většina lidí chce to své rozhodnutí ukázat veřejně, a to na nejvyšší možné úrovni - někdo za takovou autoritu pokládá směšného úředníka s medailí kolem krku, který melduje stále ty stejné fráze, jiní, rozumnější, vyhledávají autoritu nejvyšší: Boha... a před ním si ONI DVA SVATEBČANÉ vzájemně slibují, co si slibovat chtějí, a to vcelku logicky na půdě církve, Bohem založené. na tom mi věru nic podivného nepřipadá. kromě všeho ostatního je to také nejdůstojnější prostředí. pokud se ale někdo chce brát jen ve dvou nebo se svědky někde v lese na pařeze, nemám nic proti tomu.
netuším, kde ode mě čteš něco jako paskvil na partnerství, protože partnerství neuznávám... já jsem pro řádné manželství. a že v něm mají členové rodiny různé PŘIROZENÉ role, to není můj výmysl. ona i ta "chudinka" žena do toho manželství přece šla dobrovolně, vědouce předem, co ji v řádné rodině čeká, takže nelze mluvit ani o tom, že pyká nebo že to je trest za nějaké karmické dluhy (ponechme stranou tvoje zmatení nějakým převtělováním).
nakonec bych tě ještě rád upozornil, že příspěvek s pořadovým číslem 258358 ještě nikdo nevložil [mrknutí jedním okem]

250759

13.08.2011 19:38

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

tmo 89.?.?.?

udivuje mě, proč máte (nejen vy, i jiní ze zdejší smečky) potřebu vymezovat se A PRIORI proti osobě autora nějakých názorů předtím, než si můžete dovolit výjimečně i s objektivně rozumných myšlenek souhlasit [velký smích] -to by vaše slabé ego neuneslo souhlasit prostě bez keců a předběžného zpochybňování? a co takhle zauvažovat, jestli i v ostatních věcech nejsem čirou náhodou orientovanější, tzn. jestli nemám v hlavě věci jaksi uspořádanější, třeba i vlivem větších zkušeností, přehledu a nějakého talentu?
nicméně upřímný dík za pozitivní ohlas. to je zde (bohužel, ale nikoliv k mé škodě) vzácností, jako i jasný rozum, nepředpojatá přemýšlivost a logika.
k pejsáčkovi pod váma se asi vyjadřovat nebudu. měl by třeba potřebu štěkat, a to je pro kohokoliv zbytečné.

250763

13.08.2011 19:56

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Vidime ako kapitalista planuje vyrobu podla poptavky... Hlavne ze je nadprodukcia ako svina a na druihe strane si vacsina ludi nema zaco tie nadprodukcne vyrobky kupit
---hahaha... a to jako ten kapitalista je podle tebe tak blbej, že schválně ke své škodě produkuje zbytečné výrobky a takto vzniklou ztrátu platí ze své kapsy?
jak přesně by asi plánoval ten úředník, který na nadbytečných kusech není nijak zainteresován? nechal by si raději nadávat za chybějící hajzlpapír v obchodech, nebo by to raději přepísknul?
takže kdo z nich má motivaci trefit se přesněji? když to jde z jeho peněz, nebo když "z cizího krev neteče"?

jestli má někdo peníze na nákup jakýchkoliv výrobků, to je přece osobní starost toho koncového zákazníka, nebo ne? nebo si snad myslíš, že za to má odpovědnost stát? nebo snad nějaký zlý kapitalista?

> To co dnes produkuje kapitalizmus je nicim nekontrolovane a nelimitovane drancovanie prirodnych zdrojov
---NE, je to drancování přírodních zdrojů podle požadavků trhu, to znamená že i podle tvých požadavků - kde je poptávka, tam se vždy najde někdo, kdo ji chce za určitou cenu uspokojit a tím si vydělat. platí to o výrobě i o službách.
a mimochodem: o "drancování přírodních zdrojů" rozhoduje prakticky vždy stát, to znamená nějaký úředník a politici nad ním. nikdy ne podnikatel. takže žvásty, že podnikatelé něco neomezeně drancují, si schovej pro své děti.
ostatně i paušalizace podnikatelů, že prý jsou všichni zmrdi a nekonečně nenažraní a spí v peřinách ze stodolarovek, je trapná. znám dost podnikatelů, a většina z nich jsou slušní a inteligentní lidé... na rozdíl od některých (že?). ostatně kde bys byl, bez podnikatelů? na pracáku nebo doma nebo u hracích automatů. a kde by byl stát bez daní plynoucích z výroby, platů zaměstnanců, dépéhá a dalších odvodů? v ještě větší dluhové pasti. kde jinde brát peníze na socky, než z dluhů...?

250767

13.08.2011 20:13

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>namiesto skutocne kvalitnych vyrobkov kapitalisti zamerne vyrabaju kazove, aby ich mohli neustale dokolecka dokola predavat a zvysovat ten svoj chory zisk
---ty seš vážně chudák! (nebo děcko) -to ti ještě nedocvaklo, že "kapitalista" (kdo to je ty bIbe? snad podnikatel...) vyrábí přesně to, o čem ví, že po tom bude poptávka? kdyby byla poptávka po kvalitních, ale pochopitelně také dražších výrobcích, pak by je vyráběl (protože by měl z trhu, ze zkušenosti, z reality zjištěné, že většina lidí chce kvalitu a nekvalita zůstává v regálech obchodů bez zájmu zákazníků). jenže taková situace právě není - degenerovaná masa si v obrovské většině žádá levné šmejdy, a proto je dostávají. a někdo jim je musí vyrobit. VŽDY platí, že co je žádáno, to někdo poskytne. když ne jeden, tak druhý. to je zákon přírody. lidé totiž chtějí vydělávat, a tak vyhledávají příležiosti, a kde je díra na trhu, tam se ji snaží vyplnit a na tom pro sebe získat peníze.

>ak napr. namiesto cca 10 miliard aut sa vyrobi skutocne kvalitnych cca 3-4 miliardy, tak ich ludia budu moct bez vady pouzivat
---hahaha! NE. konec věty má znít: "tak ich ludia budu moct kupit menej, lebo na drahsie auta nebudu mat peniaze". a nejméně polovina z nich se neprodá... tak proč by je měl někdo vyrábět? vyrábí se podle požadavků prodejců, podle trhu. ne podle tvé nemocné hlavy... už si to prosím tě zapamatuj.
mimochodem levná auta mohou být i menší (bývají), a také se slabšími motory, tedy s menší spotřebou paliv, což je pro přírodu naopak výhoda. a rychlejší obměna znamená i rychlejší modernizaci, takže i emise se snižují. kdyby zde byla jen polovina drahých aut s (morální) životností přes 10 let, pak by vývoj stagnoval, i výroba (takže by řada tobě podobných soudruhů nikdy nedostala práci v automobilce nebo přidružených subdodavatelských firmách). víš, ony ty věci jsou kapku složitější, komplexnější... na všechny ty vazby asi tvůj rozoumek nestačí.

mám pro tebe nápad: ty a tobě podobní by měli začít vyrábět ta kvalitní auta (nebo obecně, nějaký kvalitiní výrobek), a jsem zvědav, jak krachneš, až o to nebude na trhu zájem. problém ale je, že stejně jako nerozumíš základům trhu a ekonomie, nerozumíš asi ani autům nebo řízení podniku. a možná jsi i línej, abys vůbec něco začínal... co? lepší je nadávat tady... a dělat chytrého.

250771

13.08.2011 21:50

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: deflace

tmo 89.?.?.?

s chytráky níže sice nesouhlasím také, ale napíšu svůj názor sem:
inflace je neoprávněně nadbytečné množství oběživa (neodpovídající aktuálně vytvářeným hodnotám), čehož je nějčastěji dosahováno zadlužováním se státu, jehož ekonomika nešlape, nejsou dostatečné daňové výnosy, nebo jsou zločinně rozmařilí/populističtí politici ve vládě... takže si stát půjčí, zadluží své občany, a ze zahraničí vnesou do své ekonomiky cizí peníze, z hodnot vzniklých mimo. dluhy pak pochopitelně neplatí příslušný ministr financí ani jiný politik, nýbrž občané skrze daně. občané, kteří daně platí, nějaké peníze vydělávají, tedy jsou biti dvojnásobně - jednak vzniklou inflací (znehodnocením jejich peněz) a podruhé tím, že jsou to právě oni, kdo dluh skrze práci a daň ze svého zisku platí (důchodce ani nezaměstnaný není přínosem, a to ani daňovým).
inflace samozřejmě problémem je, ale jen pro někoho -pro ty, kteří mají peníze navíc; socka, která dostává snadné peníze od státu, a spotřebuje je stylem z ruky do huby beze zbytku, tak chudé lidi pochopitelně znehodnocování nezajímá (pokud politik patřičně navyšuje/valorizuje dávky).
inflace je tedy nerovnováha, ale státy se jí záměrně dopouštějí také proto, aby pomocí např. 3% inflace vymazaly 3% úrok za dluh (což poškozuje věřitele/investory... divím se, že státům někdo půjčuje -jednak je na státní dluhopisy malý výnos, a navíc je to ještě splaceno v době, kdy už peníze mají nižší hodnotu (obvykle právě o výši úroku => 0% zisk). proto jsou chytré státy zadluženy, platí jen úroky, a na ty si ještě "vydělají" tištěním inflačních peněz. a tak donekonečna. (totálně předlužené země a rizikové přirážky u problematických zemí teď neřeším).
deflace je naproti tomu důsledkem podbízení se obchodníků nižšími cenami, aby kupující nakupovali, aby zahnali obavy o budoucnost či vědomí malých výdělků (procentuálně hodně nezaměstnaných
je příčinou krize =malý průměrný výdělek =málo volného oběživa).

pokud jde o ceny akcií, chápeš to poněkud špatně - k vyhnání ceny výš musí vést PŘEDTÍM vyšší poptávka (=někdo mává penězi v hrsti a chce hodně těch akcií =cena roste). takže růst ceny akcie nezpůsobuje inflaci (nějakým následným tiskem peněz, které dle tebe kdosi tiskne a dává... komu že je jen tak dává?), ale je až důsledkem nadměrného přebytku peněz v oběhu -investor už neví, co s penězi, tak jde a koupí si i akcie, které by jinak nekupoval, čímž cena mírně roste (a také bublina, která splaskne). jiná situace je, že se dané firmě daří a akcionáři nakupují, aby se více svezli na vlně očekávaného úspěchu a velkých výnosů z akcie (případně z očekávaného dalšího růstu ceny akcie a jejího prodeje na vrcholu). to není inflace, to je reálný růst ceny firmy pomocí produktivity, know-how, dobrého výv...

Automaticky kráceno

250784

13.08.2011 21:51

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: deflace

tmo 89.?.?.?

DOKONČENÍ:

jiná situace je, že se dané firmě daří a akcionáři nakupují, aby se více svezli na vlně očekávaného úspěchu a velkých výnosů z akcie (případně z očekávaného dalšího růstu ceny akcie a jejího prodeje na vrcholu). to není inflace, to je reálný růst ceny firmy pomocí produktivity, know-how, dobrého vývoje, vedení ap.

největším problémem jsou manipulace velkých finančních skupin (třeba vybuzení inflace a pak náhle deflace), různé naplánované bubliny, intervence států (finanční i slovní) -to vede k prudkým pohybům, na čemž jednak někdo prodělá (jiný sice vydělá), ale způsobuje to strach, nejistotu a sníženou ochotu kupovat akcie a obecně i investovat v dané zemi. což vede k nedostatku volných peněz, menšímu počtu zakládaných podniků, menší zaměstnanosti, menší vnitřní spotřebě, menším odvedeným daním, větším sociálním dávkám, většímu vynucenému zadlužení státu a k ožebračování jeho aktivních občanů.

k poslednímu odstavci: dluhopisy mají nějaké datum splatnosti. nelze hned teď přijít a chtít všechny proplatit.
problém by ale vzniknul určitě, pokud by čína začala ve velkém prodávat na sekundárním trhu, třeba mírně pod cenou - na primárním trhu by se pak už nové dražší dluhopisy neprodaly a amíci (stát/FED) by si už nemohli půjčit ani dolar. nebylo by na důchody a na sociální dávky. a ani na zbrojení a další pitchoviny.

250785

13.08.2011 22:30

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>tmolog, chudaka mas v trenkach a navyse si dusevne tak nejak ochudobneny...
--- [chechtot] ty ubohý příslušníku levé "yntelygence"... pokud je zde někdo ochudobneny, tak je to tvůj mozek. proč se každý hlupák, který věci nechápe, musí přesto za každou cenu hádat a urážet ty, kteří jsou 10x chytřejší a chápou to a dokonce to logicky vysvětlují.

>Vysvetli nam, preco kvalitnejsi vyrobok toho isteho druhu stoji casto viac ako 2 krat viac od vyrobku, ktory vydrzi 2 krat menej.
--- [velký smích] asi proto, že kvalita se jednak vyrábí méně snadno, delší dobu, z kvalitnějších surovin, a i na vývoj a design se více investovalo. a hlavně je to proto, že TRH si tak odlišnou cenu určil. protože ten, kdo prodává je obchodník, a ten kdo kupuje je zákazník - a kde se jejich cena protne na kompromisu (při zachování prodeje dostatečného počtu kusů), tam ta cena prostě je, a nějaký omezený peptalkin tu cenu určovat rozhodně nebude - může si soukromě fantazírovat o ceně jiné, ale s realitou se vždy mine. stejně tak i jeho sen o centrálně plánovaných umělých cenách. je vidět, že jsi ani ze dvou mých předešlých příspěvků NEPOCHOPIL, že kvalitu zboží i cenu si určuje trh (poptávka zákazníků), a ne nějaký bIbeček.
>niektore su aj 5 a viac nasobne predrazene
---asi proto, že je to 5x kvalitnější (podle mínění zákazníků, kteří to stále za TUTO cenu kupují, a to asi hodně, protože jinak by musel obchodník či výrobce zlevnit. a pokud by se to prodávalo hodně mizerně, a ani sleva by nepomáhala, pak by se to muselo stáhnout z pultů a přestalo by se to vyrábět - jasné? už? konečně?

>kapitalista aby sa nepovedalo na oko vyrobi zopar kvalitnejsich vyrobkov, ktore ale nasledne tak predrazi
---nesmysl. TRH si určí optimální cenu. nemělo by cenu vyvíjet, vyrábět, distribuovat, předražit a NEPRODÁVAT. to nikdo neudělá, protože by ty náklady 100% zaplatil ze své kapsy. každý, kdo vyrábí, chce prodat, a proto se s cenou snaží jít až na hranice možného (jen mírně nad výrobní a další své náklady). tomu se v kapitalismu říká konkurence víš? -protože kdyby to tak jeden výrobce neudělal, druhý by se do toho prostoru na trhu velmi rád vecpal na úkor toho prvního (a to ten první nechce dopustit).

>tychto degenerovanych smejdov si ti isti kapitalisti vyrabaju ako beziacom pase svojimi reklamami
---Ne. degenerovanci jsou už vyrobení svými degenerovanými rodiči bez vkusu a bez rozumu. reklama pouze zvyšuje prodeje nějakého zboží. na mizerné levné zboží, které masy kupují i bez reklamy, se reklama většinou nedělá (prodražilo by to konečnou cenu produktu). reklama se obvykle dělá na drahé, kvalitní věci, aby se podpořil jejich prodej (jsou tam lepší marže, vyplatí se investovat do reklamy).

>si bud decko, alebo dospely s detskym naivnym a iluzornym myslenim
---haha. o tobě mám jasno -jsi děcko. a dost tupé.

250792

13.08.2011 23:51

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

dík za upozornění. jazyk mám bohužel hrubší a povahu ohnivou... tak proto. a ohnivákem se (snad vcelku pochopitelně) stávám když se setkám s nespravedlností anebo s hlupákem... těmi pohrdám, zvláště když projevují ještě nadutost.
na "Děti konzumu" kálím... ani jsem se to nesnažil hledat, je mi jasné, o jaký blábol půjde (když to doporučuje tupoun). asi podobná fantasmagorie jako "Základní příjem".

pokud jde o mé znalosti, rakušáky jsem nečetl. vycházím hlavně z praxe (trochu podnikám), ze zdravého selského rozumu, možná mám i nadání a potřebnou logiku k vidění souvislostí/vazeb, a přečetl jsem i pár věcí na to téma... konkrétně hodně by mohla lidem pomoct tahle věc:
http://libinst.cz/etexts/roberts.pdf
...ale nejsem si jistý, kolik zdejších, zajatých v bludech a sdružených do smečky, to je schopno přečíst a pochopit.
mimochodem: asi jsem si touhle odpovědí vyplýtval poslední příspěvek - zdejšímu samovládci, deformujícímu realitu pomocí cenzury jsem se rozhodl ze zásady nepřispívat, za jeho postoje k jiným názorům (přičemž nekvalitní plebs si hýčká). inu, každému podle jeho gusta... a vrána k vráně...

ty a tvá ironie - dobré [smích] asi nebudeš žádný "Dělník"...
zajímala by mě tvá motivace pro psaní zde, když sám jistě vidíš zdejší úroveň.

250823

14.08.2011 00:13

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>šroubování cen na samou hranici únosnosti je víc než nemravnost
--naopak kapitalismus umožňuje snižovat ceny na nejnižší možnou úroveň, a to konkurencí (což v centrálně plánované ekonomice a jejích stanovovaných cenách možné není). známe ty absurdity, dotace státu (z čích peněz asi?) a tragický nedostatek zboží na trhu, pokud za něco stálo (dokonce i pokud za nic nestálo, jako tehdejší hajzlpapír). a je také otázka, kdo by chtěl ještě vyrábět něco, za stanovenou cenu, pokud by ta cena neskýtala dostatečný zisk pro výzkum, vývoj, přípravu, stroje, výrobu, energie, vedení/majitele a také pro reinvestice, aby firma nestagnovala, nýbrž vyvíjela se.
>je to hovadismus nejhrubšího zrna
--hloupá generalizace (i ten Bakala není ničím typickým).

>by měl stát chránit před zdivočelou pazourou trhu. Bydlení, voda, energie. Zdravotní péče, vzdělávání.
--ha ha. a co by vlastně ten stát regulovat neměl? ty nejvíc předražené dálnice a nákupy vojenské techniky a materiálu? a co chleba, mléko a zeleninu? a ovoce ne? vlastně už toho moc nezbývá... ještě přijít s dotovanými cenami MHD, a jsme, kde jsme byli - v centrálně plánovaném sociku, kde nic nebylo, protože nikdo neměl motivaci to dělat/dodávat.
pokud někomu dáte dotované bydlení, jak si ho asi bude vážit? nezdevastuje ho? a energie? šetřil by? a když je ta energetická soustava v evropě propojená a cena německé energie určená na burze, my bychom stanovili prostě poloviční cenu? a druhou půlku by stát zadotoval? z čích peněz? ne snad opět z našich? tedy z jedné kapsy sebrat a do druhé dát? no to je nápad... taková hloupá deformace s nulovým efektem...
musím vás zklamat - určitá sorta lidí hledá jen tu cenu. a nic na etiketách číst nebudou. jen se nažrat, popřípadě ještě ožrat... nejlépe zadarmo nebo za cizí.

250828

14.08.2011 21:08

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Dálnice nejsou argumentem
--zaprvé dálnice jsou argumentem... jedním z mnoha - vy jste přece uváděla, co by měl regulovat a zařizovat úředník. já jsem k tomu přidal další (dle dnešního stavu) nutně úřednická rozhodnutí (mj. i ty silnice a dálnice)
>Vojenské zakázky, bláblá
--ano, blábolíte hezky... ale stejné je to opravdu i u rozhodování úředníků a politiků o armádních nákupech. to neděláme my, to za nás dělají oni.
Pak jsem doplnil i chleba, mlíko a zelenina (nápady na regulaci od levice a VV), a tím jsem demonstroval, že do absolutního socialismu by pak už mnoho nechybělo. se všemi již známými negativy.
>to jsou hodně blbé argumenty a nic to nemá společného s jakoukoli regulací.
--jistěže má, a vy to víte. kde rozhoduje úředník, tam jsou regulace, korupce a ztráty. pouze kde je možnost rozhodování a kontroly samotným občanem, tam si to ten, kdo platí (občan) moc dobře pohlídá, aby se neplýtvalo jeho penězi.
>Mne nezajímá německá burza
--jenže tam obchoduje třeba i náš ČEZ... prodává když má přebytky a nakupuje, když potřebuje případně vykrýt ve špičkách naši spotřebu. to je za ceny na burze, ne za nadirigované ceny socialistickým spotřebitelem nebo politikem. když chce na mezinárodním trhu prodávat za dobré tržní ceny, musíme na burzách (a nejen elektřinu) také nakupovat za ty tržní ceny. jinak to nejde... svět se kvůli nám socialistickým nestane a nebude nám dávat něco za polovic. třeba plyn, ropu, železnou rudu, hliník, měď... nesmíte se dívat jen na naši zatím přebytkovou elektřinu. trh je opravdu směrodatný, a sny někoho o tom, že by to mohlo stát míň, jsou jen sny... nanic.
>kolik elektráren bylo postaveno za současného režimu?
--je zcela lhostejné, co se kdy postavilo. podstatné je, kdo to teď vlastní a v jakých mezinárodně-ekonomických podmínkách se nacházíme.
>pseudokapitalismus podědil tuto fungující strukturu, načež na ní začal nekřesťansky rýžovat na náš úkor?
--nesmysl! koupil to ten, kdo měl kupóny/akcie/peníze... a z polostátního ČEZu má i stát půlku zisků, tedy i vy a já. takže abytečné dramaticko-hysterické výkřiky.
>Radši redistribuujeme do zahraničí, než bychom poskytli za míň
--pochopitelně když něco vyrábím, raději to prodám na trhu (a vydělám), než abych to jen daroval. to je totiž ten trh, o němž jste tak chytře psala [velký smích]
>takhle totiž trh funguje

prostě socialistické regulace jsou od A do Z nesmysl. nefunkční. když je tím pak zregulovaná i socialistická výroba/podniky, vyrábí se málo a nekvalitně (není motivace, prakticky nic nebylo!), a když v kapitalismu je OSOBNÍ motivace, zisk a všechno je, tak zase nějakým dušinkám vadí, že věci fungují (podle přírody/trhu), ale ony na to nemají. co takhle zabrat? není to lepší řešení, než brečet a chtít vracet chudý, šedý, nesvobodný socialismus pro všechny, jen kvůli absurdním snům?

250937

14.08.2011 22:12

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Prosím vysvětlit

--OK, zkusím se toho ujmout já a podat to natvrdlejším po lopatě:

bez zákoníku práce by se obešli jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci - každý z nich je svéprávným účastníkem trhu, a když se rozhodne za určitých, vzájemně dohodnutých (uspokojivých/výhodných) podmínek uzavřít smlouvu, pak vznikne smluvní vztah (pracovně právní), a to i bez ZP či odborů. a každý může smlouvu ze své strany vypovědět, dle dohodnuté výpovědní lhůty.
naopak -bez svazování nadirigovanými ustanoveními ZP by zaměstnavatelé zaměstnávali raději (méně nezaměstnaných) a pracovníci by si bez nespravedlivé opory v ZP a bez vydírání pomocí odborů více vážili své práce, poctivě by pracovali a tím pádem by se zvyšovala produktivita a bohatství celé ekonomiky, státu, tedy nás všech.

pokud by byl zaměstnavatel tvrdý, lidé by od něj odcházeli k jiným zaměstnavatelům. a jeho firma by za čas nutně zanikla.
pokud by naopak byl zaměstnanec flákač, byl by na jeho místo (zcela správně, dle přirozených zákonů trhu) přijatý jiný, lepší.
to vše je zcela ve prospěch všech slušných lidí, a funguje to automaticky. trh totiž funguje automaticky, pokud není deformován nadbytečnými zákony, omezeními, příkazy, zákazy.

trvale udržitelný rozvoj je například o zachování přírody, lesů (proti údajně chamtivým majitelům lesa, kteří je snad chtějí bez regulací komplet vykácet a dřevo prodat). jenže tak to není: pokud má někdo možnost podnikat se svým lesem dlouhodobě, samozřejmě to udělá, a bude o ně ve vlastním zájmu pečovat a vykácené stromy nahrazovat výsadbou nových, aby později mohl zase těžit... a dost možná bude takto ziskové lesy rozšiřovat. nikdo si totiž nepodřízne slepici, snášející zlatá vejce.

pokud jde o nenahraditelné zdroje (uhlí, rudné doly), tam je to problematické - lidstva je prostě hodně, a roste i spotřebovává geometrickou řadou. pokud máte v rámci "udržitelného rozvoje" nějaké řešení jak zredukovat lidstvo na desetinu, aniž by to někomu vadilo, pak nám přírodní ložiska vystačí 10x déle než za stávajícího stavu.
ale 1) vy to řešení nemáte 2) lidem by to vadilo.
takže zbývá jen stále dokonalejší recyklace, pro což jsem všemi deseti, a firmy se toho také dle tržních principů chápou a recyklační průmysl dále poroste.
kam až může růst počet obyvatel země a jejich blahobyt, o tom už tak optimistický nejsem. ale to neovlivňuji ani já, a ani vy to nezměníte. tedy zbytečná starost.

250943

15.08.2011 03:28

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

sorry, ale pokud potřebuješ ke své existenci nějaký ZP, tj. pomoc zvenčí, někoho třetího k tomu, abys mohl uspět v párovém boji jeden na jednoho, tak to je mi tě líto.
také soudím, že seš asi zoufalej hysterik - viz:
>zbídačování dělníků v Dickinsovkém pekle kapitalismu 19.stol

kupující i prodávající spolu hrají rovnou hru - a nepotřebují třetího. pokud kupující nechce, NIKDO A NIC ho nedonutí koupit. takže je svým způsobem dokonce ve výhodě oproti obchodníkovi. kupující si může vybírat. obchodník potřebuje, aby si to zboží už kurva někdo koupil... jinak nevydělá.

podobně to funguje i u vztahu zákazník a živnostník.
nebo ve vztahu zaměstnavatel versus zaměstnanec. je to PÁROVÁ ZÁLEŽITOST. zaměstnavatel potřebuje najat pracovníky, aby to nakonec nemusel vyrábět sám (a on evidentně vyrábět potřebuje, z toho žije i splácí úvěry, také musí plnit závazky k odběratelům). zaměstnanec může (ale nemusí) tu práci přijmout. v našem zkurveném sociálním systému má ta neschopná kurva dokonce na výběr, jestli bude za peníze makat nebo jestli se nechá živit od státu (od nás ostatních poplatníků). -tak mi laskavě řekni, že když je někdo v tak výhodné párové situaci, proč dokonce potřebuje třetího (ZP a kontrolory) a dokonce čtvrtého (vyděračské nátlakové akce odborů). -připadáš si ještě jako člověk? nebo jsi neschopný hadr, který neumí uspět sám za sebe ani ve výhodném boji, a pořád jen kňučí, furt volá o pomoc a nic mu není dost? nestydíš se? jsi vůbec chlap? když už se o sebe neumíš postarat samostatně, něco si vymyslet, zařídit si živnost, podnik, tak umíš aspoň férově makat tam, kde ti to někdo, jako zaměstnanci, připraví až pod nos?

ZP nikdo nepotřebuje. pokud se komukoliv něco-cokoliv nelíbí, může smlouvu vypoovědět. řekni: CO může zaměstnanci zabránit, aby dal výpověď? nikdo a nic! je to jeho svobodné rozhodnutí. podobně i z druhé strany, a to je fér.
a pokud je ten zaměstnanec přesvědčen, že není doceněn, že by měl dostávat větší výplatu, má na výběr -může jít k jiné firmě, kde ho samozřejmě ocení podle jeho skutečné ceny. pokud ji ovšem opravdu má. o schopné zaměstnance je rvačka... je po nich sháňka. a každý rozumný zaměstnavatel si je hýčká a snaží se je udržet.
ovšem je i mnoho nesoudných ubožáků, kteří si myslí, že mají dostávat nejmíň 30 klacků za nic... za svou neschopnost, a ještě dělají problémy.

250964

15.08.2011 11:28

O co šlo na Prague Pride

RE: klasika

tmo 89.?.?.?

s posledním odstavcem plně souhlasím. hledat díry, kudy unikají peníze bez užitku je jistě prospěšné.
ale pokud jde o tu "svatou toleranci", tak tam mám názor jiný. -není svatá, a není ani dobré, aby byla bezbřehá. mám stejně právo na netolerantní postoj, jako ty máš právo tolerovat si podle svého uvážení řvoucí výtržníky ze sparty.
já jsem i proti rušení, ohrožování a ničení těmito bezohlednými grázly. a stejně jsem i proti demonstraci úchylek ze strany úchyláků.
že jde o poměrně nižší výdaje než 40 tisíc milionů? ano. ale z milionů se skládají miliardy. a toto je nejen vyhazování těch prostředků, ale i jejich vynakládání na vyloženě škodlivé účely!!!
a podle mě nějaký "pražská pýcha" teplejch je jen šikanováním ostatích, velké většiny menšinou. a také snaha o falešný signál ambasádám a do zahraničí, že zde snad někdo utlačuje homouše. ani jejich organizátor nebyl v televizi schopen říct nějaký konkrétní případ diskriminace.
je to prostě jen agresivní a lživé gesto, a pro mě je to k zblití. primátor z "konzervativní" strany to měl spíše rozumně omezit, než převzít záštitu.

251004

15.08.2011 17:40

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>pozaduje male procento obyvatelstva planety - nenasytni podnikatele a kratkozraci, zhyckani uzivatele, zatimco ostatni maji jen zajem o reseni
---mýlíš se, bohužel. masa ovcí nežádá žádné řešení, dokonce o něm ani neví... neuvažuje. prostě jen chtějí prachy a nažrat se. mít práci a být jakš takš zajištěni (jako ostatně každý). hledání jistoty pro každého malého človíčka na tomto světě je nesmysl -jistota na zemi neexistuje!!! snad jen relativní, jen pro někoho, v určité době... pravděpodobnost. ale jistota ne.
oni nenávidí možná to co je (politiky, jako skoro každý, chudobu, nejistotu), ale neznají nic lepšího. nedělají revoluci a ani ji neudělají. a pokud ano, nebudou na tom líp. oni tedy určitě ne. vždy se vyselektuje nová elita, a bude to zas stejné, jen v bledě modrém.

jinak já neargumentuju něčím svým, speciálním. popisuju, jak funguje trh == příroda. tak to je, a vždy bude. a jak se to někdo pokusí křivit, vždy se mu to nějak vzpříčí a lískne ho to do ksichtu. o tom jsem stoprocentně přesvědčený... platí to o ekonomice i o životním prostředí. člověk nikdy nevymyslí nic geniálnějšího, než jaké zákony v přírodě už jsou a fungují vždy, po tisíce let.

>v dobe nasi zkusenosti se socialismem - dnes se jevi, ze prave to rizeni, avsak jen celosvetove akceptovane, zachrani planetu od zaniku
--jasně [chechtot] ...v malém se to nepodařilo, tak ve velkém se to podaří, co? EU to dokazuje teď, a celosvětově to centrální plánování bude ještě lepší [velký smích] doslova bezchybné... [mrknutí jedním okem]

>v dobe ceskoslovenskeho pojeti socialismu ... kdyby ta materialni uspornost byla vsude stejna a prinasela by vysledky obnovovani zdravi planety, rozhodne bychom to akceptovali se zadostiucinenim
--haha. kdyby v řiti byly ryby... ale nejsou. a něco přijat se zadostučiněním může ten, kdo to považuje za dobré nebo nejlepší. a my už víme (a zápaďáci ještě líp), že socialismus byl bída, šeď, šikana, a nefunkčnost v každém ohledu. snad jedině slušovice jely jak měly... a ty jely v systému nejdrsnějšího kapitalismu (jen co si zasloužíš, to dostaneš zaplaceno), dokonce bez respektu k zákoníku práce.

251043

16.08.2011 09:01

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Dnes se svet naleza v situaci, v jake dosud nebyl. Proto nelze problemy resit formou svobodneho podnikani
--propánajána! ty se v obchodě rozhoduješ podle toho, v jak (údajně) nové situaci se nacházíme? nebo jako vždy se rozhoduješ podle přirozeného, přírodního trhu? --už to konečně chápeš? příroda (trh) ti kašle na nějaké tvé teorie a dojmy o situaci. příroda se prostě chová podle svých tisíciletých zákonů -člověk se chová podle pravidla maximální výhodnosti, chamtivosti, lenosti a nejmenšího odporu. a cena peněz a věcí se řídí podle množství výskytu a obtížnosti je získat. na přírodních zákonech se nic nemění ani v nějaké "krizi".
zisk podnikatele v popředí byl, je i bude. uvědom si laskavě, že bez motivace nikdo nehne ani prstem.
regulace státy sice budou vymýšlet, ale vždy budou proti přirozenosti, a vždy budou také lidmi obcházeny. z toho plyne korupce, případně i neefektivity, škody, atd. kdyby pitomci nezavedli deformaci v podobě zvýhodnění plateb za elektřinu z fotovoltaiky, nemuseli bychom řešit zvýšení DPH pro vyrovnání skoku cen energie letos a v dalších letech, a ani bychom neřešili korupci při povolování FV elektráren. -chápeš, že všechen bordel pochází z regulací?

tak ty myslíš, že socialistickou EU má na svědomí USA? [velký smích] nesmyslné regulace a direktivy EU fakt zavinili američané? ...no to je pěkný nesmysl.
socialismus a centrální plánování nefungovalo v ČSSR, pak v EU, a nebude fungovat ani v celosvětovém měřítku... v nějaké centrální vládě světa! naopak by bylo takové řízení ještě zhovadilejší, nepřesnější a víc průserové (viz obrovité rozdíly mezi regiony, kulturami atd.

251111

16.08.2011 20:56

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Přitom jsem sám od jednoho známého ekonoma nedávno slyšel,
--aha, tak něco slyšet, znamená znát pravdu, že? [mrknutí jedním okem]
>...že ekonomie má k exaktnosti přírodních či technických věd velmi daleko
--přírodní vědy mají k exaktnosti tak daleko, jak jistý si můžeš být čímkoliv od živého organismu, od počasí, od člověka... závisí to na jeho spolehlivosti, náladách, emocích... a to skutečně nic exaktního není. A JÁ JSEM NIC NETVRDIL O EXAKTNOSTI ANI O PŘESNÉ PŘEDVÍDATELNOSTI.
>a opírá se spíše o predikce složitých společenských a ekonomických jevů, které jsou determinovány mnoha faktory
--jistě. ale to je řeč o něčem úplně jiném!
moje úvahy a výroky byly spíše o tom, že lidská reakce odpovídá lidské povaze, a ta se jen tak nezmění... je podobná už tisíce let, prakticky beze změny. člověk se chce zajistit (marně), a tak hromadí (přesto). je chamtivý, a tak shromažďuje více než musí a bezohledně (a nikdo ho to nepřeučí, leda miliardami operací mozku). člověk je také líný, a tak vymýšlí jak všecko ojebat a jak to zařídit jinak, aby se nenadřel (což je někdy i zdrojem vynálezů). stejně tak platí i základní zákony přírody, že čeho je moc, to je málo ceněno, co lze udělat snadno, rychle a levně, to nikdo nebude kupovat draze, za nějaké regulované ceny, a kde je nadirigována cena tak nízká, že se to nedá vyrobit a s přiměřeným ziskem prodat, to nebude nikdo poskytovat (chybí motivace). to všecko je příroda! dále je jasné, že jakákoliv regulace vyvolá reakci v podobě obcházení zákazů a příkazů, a že to s sebou ponese i korupci. nevím, co na tomto připadá někomu nejasné či záhadné, že se o tom vede neustále debata, o socialismu a centrálním plánování. tím spíše, že už s tímto nefunkčním nápadem máme bohaté praktické zkušenosti (velmi negativní). také je zřejmé, že co na trhu není a je žádáno, to velmi brzy někdo začne vyrábět či poskytovat. kdo je efektivnější, výkonnější, levnější, ten uspěje. pokud tedy existuje SVOBODNÝ, NEREGULOVANÝ TRH, který je z tohoto hlediska samoregulační a jediný funkční (nejlépe funkční).
chápu, že jsi se potřeboval blýsknout svým přírodovědným vzděláním, ale celé jsi to kvůli tomu pokroutil. příroda není jen jednoduchá matematika z prvního stupně ZŠ. příroda je i složitější, ale přesto je přírodou a je funkční. pokud do ní někdo nezačne násilně rýpat... až mu za vzniklého pnutí nalíská.
komoušských bouráků, co chtěli poroučet větru a dešti i všem lidem (a ty chytřejší raději zavřeli nebo zavraždili), už bylo myslím dost. i všech novátorských plánovačů, kterým nikdy nic nefungovalo. člověk (a zvláště někteří) je neuvěřitelně pyšný, opovážlivý tvor. myslí si, že opraví přírodu, že to udělá lépe než jak je stvořená... a přitom se stále znovu ukazuje že je to jen nevzdělané děcko, které je vždy znovu usazeno.

251149

16.08.2011 21:07

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

kde je vývoj a kdo ho brzdí, to není téma této debaty. zcela jistě z toho má někdo prospěch, a proto to dělá. tobě ale nikdo nebrání, abys ta jejich tajemství prolomil a dal lidstvu vše zadarmo... třeba i špinavou smradlavou vodu z řeky. ta se kdysi sice pila, ale je to už hodně dávno, a také se tehdy umíralo na mor a choleru. tak proto se dnes voda čistí a desinfikuje, což stojí peníze, víš? a peníze stojí také distribuce do každé domácnosti. to není samozřejmost, ty mudrlante! co by za to somálci nebo nigerijci dali, kdyby měli přívod křišťálově čisté vody až do domu, a ještě s ní mohli splachovat na hajzlu - toho ty si nevážíš a zdá se ti to drahé, ačkoliv za to za svou osobu neplatíš víc, než nepatrný zlomeček svých příjmů - maximálně 1%.
jsi prostě prázdný dunící sud, který si neuvědomuje ani základní fakta a souvislosti, ale poučovat, to bys chtěl. a nadávat jiným, co?

251151

17.08.2011 14:42

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

tmo 89.?.?.?

>Člověk je tvor hamižný. Z vašich elaborátů však vyplývá, že pouze spotřebitel
--to je samozřejmě pitomost. nevím, kde jste toto ode mě přečetla. citaci prosím (jinak lžete, v lepším případě to eufemisticky nazvu manipulátorstvím).
samozřejmě že hamižný je jak spotřebitel, tak i výrobce, tak i obchodník... =každý člověk. každý chce zisk pro sebe, výhodu. proto je nesmyslné všem těmto lidem diktovat něco shora, když ani jeden z nich o to nemůže stát:
- zákazník chce konkurenci a z toho plynoucí zlepšování nabídky, služeb a cen (pro úsporu a spokojenost)
- výrobce chce volný prostor pro vyhledávání a vyplňování děr na trhu (pro zisk)
- obchodník chce volnou tvorbu cen (pro umožnění svého zisku... i když obchodník je i tak v nejméně výhodné pozici -mezi mlýnskými kameny dodavatele, který chce prodávat za maximální ceny a mezi zákazníkem, který chce minimální cenu a ještě otravuje).

k blábolu o fyzicky zdatném a o hubeném ňoumovi: v lidské společnosti platí to, na čem se ta společnost tržně dohodne (svobodně): třeba i že za určitou tržní cenu si najme policajty, aby nebyl kdokoliv kýmkoliv mlácen. co si zákazník (občan) přeje, toho se mu za peníze dostane (ochrany), a to takové, jakou si zaplatí. na každého siláka je ještě větší silák, nebo víc siláků.

ovšem chtít po někom, aby nebyl schopný a efektivní, je pěkná pitchovina... jak si to, madam, v praxi představujete? [chechtot]

a tu absurditu se psem, který by snad měl mít právo nad člověka, to snad ani nebudu podrobně komentovat. jen blázni mají zvíře za rovnocenného člena rodiny. navíc pes není účastníkem trhu. leda jako "komodita". nesouhlasím ale s tím "seřeže psa, co se do něj vejde a někam ho zavře". pes má taky svoje místo u boudy a svou funkci; nemá být zavřený v garsonce, stresovaný a popřípadě seřezaný za své pudy hloupým pánem a zavřený ještě na záchod. no, on je celý ten příklad dost z prdele...
trošku úsměvné je, co dle vás poskytuje žena [mrknutí jedním okem] muž poskytuje všechny zdroje (o práci se nehovoří) a žena invenci, jak je utratit (asi). vy jste vůbec osoba s dost chaotickými názory a asi i neurovnaným životem. zkuste méně psát a více přemýšlet. pořádně přemýšlet! než něco uděláte i napíšete. až si budete jistá, že to je správně, že co píšete je pravda, a ne jen nějaké testování jiných. ti tu nejsou od toho, aby si s vámi pinkali o vašich nejasnostech a nesmyslech, pro vaši zábavu či utrácení času.

251183

17.08.2011 15:09

Deflace

RE: Urok je spatny, anoooo

tmo 89.?.?.?

>urok je spatny z principu veci pretoze je odmenou za nevykonanu pracu.
--jsi asi tisící pětistý padesátý zmatený člověk zde [mrknutí jedním okem]
na trhu neexistuje jen práce (manuální). existují i služby. třeba půjčovna aut. ani majitel půjčovny zrovna nedře -zakážeme jeho odměnu, tj. obdobu úroku? nebo zakážeme jeho provozovnu? zakážeme i půjčovny DVD a vrtaček? a co obchod? není tam náhodou marže obchodníka odměnou (=úrokem), který si nijak zvlášť neodpracoval, alespoň ne fyzicky? zakážeme tedy všechny obchody? nebo je "z principu" špatný každý zisk? zakážeme i odborné konzultanty, právníky a vlastně i všechny lidi pracující v kanceláři? -co třeba vyrábí takový úředník? proč by tedy měl brát plat, obdobu zisku nebo úroku?

půjčka peněz (a půjčka ČEHOKOLIV) je službou tomu, který si na trhu tuto věc přál, žádal, hledal. a pokud je JAKÁKOLIV služba poskytnuta, pak je to vždy za DOHODNUTOU odměnu, kterou odsouhlasí obě strany. svobodně.

pokud by se zakázalo půjčování peněz za odměnu, nikdo by to zadarmo nedělal. na trhu by chyběly peníze, a výkon ekonomiky by se nutně snížil, bylo by i méně zaměstnaných, více podpor v nezaměstnanosti a tím i větší dluhy státu (nás). toto si asi nepřejeme. je tedy vidět, že úrok (úvěry) nepodporuje "nepráci", ale naopak práci. úrok je jen jiné slovo pro odměnu/marži. a ta odměna je za něco -za nějakou službu, laskavost. protože poskytnout někomu jinému peníze dříve, než si je vydělal, je laskavé. a to si zaslouží odměnu. ostatně kdyby to žádaná laskavost nebyla, nikdo by to snad nechtěl, ne?
navíc pokud by nikdo neposkytoval ty půjčky zdarma (=bez úroků), pak by se našly desetitisíce snaživců na černém trhu, kteří by pak už nedostatkové, nedostupné půjčky poskytovali za velmi vysoký úrok (odměnu), a to jednoduše tak, že by úrok připočetli už k jistině, přičemž by deklarovali úrok nulový, v souladu s hloupým zákonem. obcházení zákazu podobně, jako veksláci věděli, že je nějaká mezera na trhu a prodávali bony, aby si lidé své potřeby mohli uspokojit.
>Bezurocny system je spravodlivy
--především bezúročný systém NENÍ, a nikdy nebude, protože z principu nemůže fungovat! a i kdyby jej někdo začal zavádět, v prvé fázi by znamenal nekonečné fronty na ty peníze zadarmo, a v druhé fázi hyperinflaci, která by tu měnu zcela zlikvidovala. i proto to nikdo nebude prosazovat, protože je to škodlivá utopie. je to pohádka pošahaných lidí, kteří si bůhvíproč nechali vsugerovat, že odměna a zisk jsou špatná věc. přitom jejich nicotný rozoumek jim nenamítne, že je podivné, že jiné odměny jim kupodivu nevadí.

251184

17.08.2011 21:39

Deflace

RE: Opět zde pošahané Tmo rozdává rozoumky z modré příručky ODS, jako ten kadet Biegler ve Švejkovi

tmo 89.?.?.?

Počínaje touto reakcí všechny příspěvky v této větvi vymazány pro osobní útoky diskutujících. Editor

251213

17.08.2011 21:50

Deflace

RE: Nerovnováha

tmo 89.?.?.?

>Podle mě problém není inflace ani deflace.
--tak to je fakt moudro dne [chechtot]
>Ale nerovnováha systému, kdy jední mají moc a druzí málo
--hmm, a na to jsi přišel dlouhou meditací? v takovém případě by zde byla totiž permanentní krize nějakých 6000 let... vždy byli bohatí a chudí.
>Úrok je jen prostředek na vytváření nerovnováhy.
--to je moudro dne číslo dvě [chechtot]
navíc to nějak nekoresponduje s dalším tvým moudrem:
>ti co mají MOC určují pravidla "hry" ... Pokud neznám pravidla a princip "hry" těžko mohu vyhrát.
--v tom případě jsi na to tajemné pravidlo přišel. dost jednoduše. no jak jinak... u tebe.
>energie potřebná na udržení (další vychýlení) roste exponenciálně
--týýý wogo! tak k tomu není co říct. máme tu geniálního vědce.
>Co se s tím dá dělat?
něco se dá... - abys držel ústa a seděl si na rukách. a možná pravidelně spolknul svůj prášek.

251215

28.08.2011 17:32

Libyjští vzbouřenci se pokoušejí zatknout kritiky NATO

RE: Finále honu.

89.?.?.?

>vyvraždení lidstva na pod jednu miliardu řeší problémy ohledně expanzivní civilizace, tzv. udržitelný růst
--podle mě to číslo pod jednu miliardu není nikde pevně dané (nepůjde to naráz), a HLAVNĚ lidstvo nebude muset nikdo vyvřažďovat, jednorázově či účelově redukovat; lidstvo se samo zredukuje nedostatkem zdrojů, energie, vody... a snad i nedostatkem znalostí/dovedností, nedostatkem morálky i vůle přežít. možná i za doprovodu zoufalých válek národů, skupin i jednotlivců o zbytky zdrojů. NIKDO nebude muset vymýšlet umělá reduktivní opatření, ani je organizovat. svědčí o tom (podle mého do značné míry pravdivé) logické prognózy tohoto pána Michaela:

http://www.zlo.cz/collapse-kolaps.php

je to tedy děsivě otitulkované, ale jinak tam je hodně pravdy, a ne jen hořkosti zatrpklého pána. možná ale bude "náhle objeven" nějaký "zázračný" zdroj energie. pak by ty pesimistické prognózy mohly být značně zmírněny. ale pokud jde o dosavadní luxus díky ropě a o pitnou vodu, tam si myslím, že půlka lidstva nemá ani tak nárok... vymřou, a většina zbylých bude muset zapomenout na navyklé pohodlíčko i nekonečný růst bohatství bez práce.
možná to bude i dobře - podle zákonů přírody slabí uhynou a zbytek vylepší morální stav současného lidstva. bude snad lepší vztah k přírodě (půdě) i lidí k sobě navzájem.

252093

29.08.2011 12:02

Libyjští vzbouřenci se pokoušejí zatknout kritiky NATO

RE: Finále honu.

89.?.?.?

>Většinu fakt z toho filmu znám
--to já jsem také znal... kromě pár konkrétních čísel o ropě. ale bylo pro mě přínosné slyšet chlapíka, který budoucnost vidí podobně jako já. a to nezmiňoval nějak detailně rabování a vraždění. myslím si sice, shodně s ruskými vědci, že se ropa stále tvoří v nitru země. ale ne dost pro 7 miliard lidí.
>ale pokud jde tu zahořklost. Nemyslím. Mezi dobře informovanými patří až k nezdravým optimistům
--mně se tak zdál: uražený tím, že ho nikdo nechce slyšet (ač on je o tom 100% přesvědčený), zhnusení nad tím, jak jsou politici i lidé samotní slepí a bIbí, i jakási nalomenost rozpadem jeho rodiny, osaměním, dřívějšími fyzickými útoky US-systému na něj, a mizernou perspektivou před sebou.
-pokud jde o nějaké srdce planety a čakry a podobné pitomosti, tam se neshodneme vůbec. člověk buď má FYZICKÉ ZDROJE, a pak přežívá, i díky své vůli, zatnutí zubů a zamakání ve VELMI nepříznivých podmínkách (to si ani neumíš představit, co za hrůzy a frustrace přijde), anebo prostě ty fyzické zdroje nemá, a tak umírá. tečka.
fyzické zdroje získá i díky své vůli k životu a morálce, a k tomu dopomáhá Bůh, který je, pomáhá a stará se; a ne nějaká ujetá víra v bytosti neexistující, ani víra v neexistující převtělování, ani nějaké zásady o nezabíjení živočichů, jejich nejezení ap. na takové vymyšleniny z velkých roupů mají čas jen ti, co mají všecko, nebo ti, co jsou úplně mimo. a pro to rozhodně nebudou v brzké budoucnosti podmínky. prostě buď půdu máš nebo nemáš. buď na ní něco vypěstuješ, nebo ne (a umřeš). buď tě napadnou loupeživé gangy a zabijí i s rodinou (a okradou o potravu), nebo se ubráníš (musíš na to být připraven a mít na to prostředky). a nakonec i příroda -buď tvé pěstitelské snahy budou doplněny deštěm a sluncem, nebo prostě nic nevyroste, nic nesklidíš a ničeho se nenajíš... a umřeš ty i celá rodina. ano! TAK tvrdě to bude vypadat. tak prosté dělení.
takže dobrý vztah k půdě a přírodě (dnes vytracený) se znovu obnoví, jako i vztah k Bohu, od něhož máme vše (ale NEMUSÍ nám dávat hojnost automaticky), nebo někdy i všelijaké zkoušky dopustí (kromě většiny zla, které působí lidé sami sobě i lidé navzájem).
a toto já nazývám tou obnovou zdravých postojů, přirozené morálky, a snad i (postupně, později) lepších vztahů mezi lidmi =spolupráce zemědělců, jak to bylo ještě před 100 lety na našich křesťanských vesnicích. staré dobré rodiny. už žádné emancipované pi?e ani roupy homoušů.
to se ale bude týkat jen těch 10%, co přežijí - co se nevyvraždí v boji gangů, co neumřou na nedostatek pitné vody, co neumřou hlady ani zimou, co neumřou na nemoci, a těch kteří VČAS seberou potřebné znalosti o zemědělství (bez toho to nejde a rozhodně to není maličkost ani samozřejmost) a obří vůli ten šok zoufale zvládnout.

252135

ano, v zásadě souhlasím. ale dost možná se lidstvo brzy zredukuje samo od sebe, i bez plánování nějakých sterilizací, bez investic a lobování. proto je zrovna toto konspirování možná divoké, ačkoliv je dobré podezíravě/kriticky vše promýšlet (a není nemožné, že se nějací šílenci opravdu budou snažit sterilizovat plebs).
já jsem ty informace z článku četl už před pár lety, když kampaň na tento typ očkování u nás startovala. dostal jsem se k tomu nejprve na stránkách jedné křesťanské sexuoložky, a odtud jsem si informace rozšířil i na jiných adresách. kdybych s tím tehdy přišel, bez nejmenší pochyby bych byl tupými masami označen za černoprdelnického fanatika, a církev by dost možná dostala potvrzující nálepku temného zpátečníka, nepřejícího lidem sex a "nejmodernější" výdobytky (včetně všech škodlivých i vraždících pilulek). pokud na to po několika letech aplikací, úmrtí a těžkých zdravotních poškození konečně přijde i někdo "nezávislý", pak je to už najednou informace v pořádku. z toho je ale vidět hloupá předpojatost lidí. a jakási zpomalenost, retardovanost.
jistá nihilistická soudružka výše by mi dozajista oponovala i v těch pilulkách, snad s argumentem, že žena má přece právo nad životem jiného (svého rostoucího dítěte, otce se asi nic netýká) i nad zdravím svým, a především že je lepší se dítěte zbavit, než ho trápit možná kdovíjakým životem, když "chudák matka" nemá peníze a schopnosti na výchovu a lásku ap. jenže ono je přece na každém, jestli šoustá nezodpovědně, a následek=důsledek=dítě pak nedospěle odmítá=zabíjí. hlavně že jsme tu (my lidé) od toho, abychom dělali dobré skutky vůči psům z útulků, zatímco lidi ze své laskavosti vyřadíme, a nejlépe i své děti.
takže mladé holky (14+): hurá do sexu [pláč] že onemocnění děložního čípku je násobně častější u žen, které začaly sexuálně žít ve velmi ranném věku? to nevíme, to neberem. svoboda bez pravidel, pryč s konzervativismem i církví! že nakažení papiloma virem je mnohem četnější u mladých dívek a žen s promiskuitním chováním, což úzce souvisí se sexem od dětských let? jen kecy. opět jen zlomyslné omezení.. a tak vzhůru ke konzumu všeho, bez omezení a odpovědnosti! bez řádu. svoboda především (i kdyby byla zničující pro bIbce). jasně... svoboda a demokracie [pláč]

252196

30.08.2011 02:13

Libyjští vzbouřenci se pokoušejí zatknout kritiky NATO

RE: Finále honu.

89.?.?.?

>v prístupu ty chcípni dneska a já zítra se obnoví vztah k bohu?
--to je záměrné pokroucení? to má být tvá zlovolná dezinterpretace? nebo co? snad produkt toho světlo-karmického srdce?
omyl, vzrušený rené [mrknutí jedním okem] je Bůh, a ne bůh, a rozhodně není zaneprázdněn, ani omezen naším chápáním čehokoliv, natož časem. a už vůbec ne nějakým podvodníkem darwinem nebo jeho zastydlými propagátory. a karma jde tak nějak úplně mimo všechny.
já chápu, že ten pán Michael není
>skrz naskrz prolezlý optimismem
a psal jsem i proč si to myslím. a nepsal jsem to rozhodně s posměchem (je mi ho dost líto). psal jsem to jako odpověď tobě, který jsi jeho zatrpklost nějak nezaregistroval... dokonce popíral?
vědomí, že svět velmi pravděpodobně dopadne tak, jak psal on, to není v rozporu s vírou v Boha. alespoň u mě ne. naopak! pokud člověk pozná, jak moc je závislý na přírodě, na "požehnání z hůry" (někdo nevědomý snad tomu říká štěstí nebo karma), na blízkých lidech, na poctivé snaze, pak skutečně dochází k ozdravnému návratu k morálce. k vysoké morálce ve všech významech toho slova.
nějaké imaginární srdce na pravém místě je nahovno, když není pole, nejsou znalosti co na něm dělat, když není zdraví, vůle a píle, když není setba, vhodné počasí a dost prostředků jak si uchránit sklizeň a život. tak přestaň vznešeně teoretizovat. život je praktický. velmi praktický. a kecičky o srdíčku jej neudrží.

252201

31.08.2011 14:41

Libyjští vzbouřenci se pokoušejí zatknout kritiky NATO

RE: Finále honu.

89.?.?.?

>Fyzický svet, který jste vy sám a ne já ve svém príspevku zduraznil je diferencovaný
--bez obav. není mi 5 let a mám už určité zkušenosti s fyzickým i nefyzickým světem.
>Co nefyzický svet? Absolutno a shluk bílkovin opatrený inteligencí?
--opět nějaká provokace nebo zlovolná dezinterpretace? [mrknutí jedním okem] já jsem přece jasně popsal, že fyzická složka potřebuje nutně fyzické a zcela konkrétní potřeby pro udržení života, jinak se prostě umírá. (Jakub 2,15-17)
tenhle tvůj problém vysvětlím tak, že nejsme duchové ani odkázáni výhradně na "upřímnou prosbu k automatu"; spíše je to ve smyslu "člověče přičiň se, a Bůh ti pomůže".
>Aspon tak jsem to "zlovolne" z vaší reakce pochopil.
--evidentně (a bohužel) zcela špatně.
>pokud ten shluk bílkovin na fyzickém levlu predstavuje komletní soubor a nic více, tak proc by mel zajímat Boha?
--a toto snad někdo (mimo tebe) tvrdil? takto to někdo chápe? nebo proč o tom píšeš a podsouváš někomu nesmysly? já člověka beru jako směs fyzična a nefyzické nesmrtelné duše.
>Velmi nerad bych degradoval Absolutno na udržbáre 3D rozmeru a fertig
--to slyším velmi rád, protože právě tento nesmysl jsi zde předložil ty, a pouze ty.

Pokud jde o přesný počet lidí v komunitě, která by mohla přežít, tam asi žádné konkrétní číslo nemá smysl uvádět. může se to hodně lišit. v různých podmínkách zalidnění, v oblastech s různou hustotou výskytu zbraní a tradicí v jejich užití, v různých klimatických pásech (Arktida) atd. rozhodně nelze vzít jen příklad Ruska a nějaké tamní (opožděné) výstřelky s darováním půdy rodině s dětmi (jakkoliv je to hezké).
podle mě bude třeba kombinovat buď počet lidí, opevnění a sílu zbraní, a/nebo také se důsledně orientovat na nenápadnost... něco jako mimikry v přírodě, maskování, skrytost. je mi zcela jasné, že to bude pro zemědělce velmi těžké -závislost na půdě (nemožnost pohybu), závislost na počasí, vystavení atakům zvenčí, ale bohužel je to tak, že pouze z půdy vzniká jídlo. nikoliv z nomádského rajtování po světě. skoro to vypadá, jako bys těm nomádům (v té budoucí době asi spíše loupeživým hordám) fandil... dával jim největší šanci na úspěch. ale i nomád/zloděj/lupič musí jíst. a pokud týden nejí, tak prostě umírá. nomád dokonce bude mít i vysokou úmrtnost na střelná zranění. a je zde takový nepříjemný detail - pokud bude nomádů o mnoho víc než zemědělců, neuživí se ani ti, ani ti druzí, a pokud by měli zemědělci vymírat, že se jako nevyplatí vydat se touto cestou, pak nakonec přežijí asi jen "nomádi" v tropických krajích, kde stačí trhat divoce rostoucí ovoce, popřípadě usilovní eskymáci... ale ani to není ideální z hlediska vyvážené stravy.

pokud jde o to tvoje srdce a test s deseti lidmi, "jimž do rukou bez sebemenšího zaváhání vložím svuj život", pak tě ujišťuji, že jsi se asi ve své...

Automaticky kráceno

252281

31.08.2011 14:43

Libyjští vzbouřenci se pokoušejí zatknout kritiky NATO

RE: Finále honu.

89.?.?.?

DOKONČENÍ:

pokud jde o to tvoje srdce a test s deseti lidmi, "jimž do rukou bez sebemenšího zaváhání vložím svuj život", pak tě ujišťuji, že jsi se asi ve svém naivním životě asi nesetkal (a nepoučil) z dostatečného počtu zklamání v lidech. není ani jeden člověk, na kterého by ses mohl 100% spolehnout!!! (100% znamená jakákoliv situace po celý život). (Římanům 3, 10-12)
nezklame jen Bůh. proto bezvýhradné vložení se do rukou někomu jinému než Jemu, je totální pitomost a směšná póza nezralého teoretika. rozhodně se dobrota srdce nedá měřit mírou naivity a vírou v člověka. no, pokud jsi myslel 70-90%, pak takových lidí 10 napočítám, ale každé selhání pak může znamenat ohrožení všech v komunitě (teoreticky).
s tvým cílem transformace na způsob Kuby a Ruska ti fandím. jen si myslím, že ničeho nedosáhneš do doby, dokud je relativní blahobyt. a až ta ropa dojde (cenově nedostupná) a civilizace upadne do bídy, chaosu a násilí, pak už bude pozdě na transformaci a nějaké ideály či organizované cíle. pak už půjde o boj o život... každý s každým.

252282

>Nevidím tam, že by upřednostňovala zvířata před dětmi (lidmi)
--vy nevidíte, já vidím.
ona "jen" odmítá mít děti V TOMTO světě, že? a vzít si náhražku -psa. jenže tento svět je jediný, který máme. a místo abychom si ho snažili udělat k žití, některé sobecké nihilistky se poddávají a místo dětí se ukájejí raději se psy (a myslí si, jak jsou chytré a příkladné, jak s tím vydrbaly), a jiné zbabělé rezignovaně brečí, že se s tím nedá nic dělat:
>Pokud byste se i vzepřel, hrozí vám popotahování, potažmo vám můžou dítě i odebrat.
--Místo toho, abyste se chovala podle hesla "jaký si to uděláš, takový to máš", fňukáte:
>Divíte se, že do takového bordelu se nechce mít děti?
--jenže ten bordel někdo dělá a někdo připouští. ne ale všichni! někteří děti mají, i víc než 1,3 na pár. a ne jen nezodpovědní, ani ne jen zbabělí. asi právě ti zbabělí potomky nemají a tak vyhynou, podle zákonů přírody. hlavně že se budou konzumisticky ukájet během svého mizerného života, podle vámi citované (i pokrytecky kritizované) slečny:
>děti ani náhodou, tak možná po pětatřicítce a jen jedno, vím, co to obnáší, já si chci života užít a ne otročit jako máma
--kdo nechce žít jako jeho rodiče, jako člověk, pak takový zvrhlý rod vymře. a je to dobře, když vyznává podobná kréda:
>urvi co můžeš, zabav se jak umíš, za nic neber odpovědnost
--hodně "štěstí" [oči v sloup]
morálku nemáte, odvahu a vůli k životu také ne, miliony výmluv a výkřiků, ale hlavně že "církev nemá co nabídnout" [mrknutí jedním okem] a vy snad ano???
žvásty a trapné pohádky o patnáctiletých matkách sloužících u "zbožných ženáčů", to si nechte pro svou ďábelskou propagandu... od Zla pochází jen strach, zloba, závist a lež, a také heslo "nebudu sloužit"... "žádná oběť". a to přebíráte a jako užitečný idiot Zlu pomáháte. hnus.

252323

04.09.2011 14:48

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

RE: Se zbraní v ruce

tmo 89.?.?.?

>No vidíte, nakonec jsme stanuli na straně vítězů
--silně pochybuju, že my (vy a já) jsme vítězi té války. nevyhráli jsme to ani v poválečném vývoji.
vítězi války byli źidi a jejich tajné spolky ve smyslu sionismu a světovládných plánů. oni potřebují stále tvořit nový řád ze stále nového chaosu, který právě oni nastolují (pumpovat). války a revoluce jsou "skvělý" chaos. hrají na světové šachovnici tak, aby byli střídavě a dle potřeby postiženi a tím oslabeni/vypumpováni nebezpečně schopní, aby "zítra" to byli zase jiní. sem tam i je něco zaskočí, ale nakonec to vyřeší, a vždy v jejich prospěch -stále větší moc.
>a Hitler byl poražen
--prdlačky Hitler! to byl jen jeden chlapík s vizí. záměry pozitivní, ale provedení diskutabilní, jak už tak bývá. poražen byl hlavně schopný německý národ.
AH měl velkou pravdu, že v tom národě je něco speciálního, skvělého - viz skladatelé, umělci, filosofové, vědci, vynálezci, technici... tak mocný podíl na pozitivním vývoji lidstva neměl snad žádný jiný národ světa. ostatně i to, jak se zakrátko vyškrábali z mizérie po prohrané první světové válce (i přes světovou krizi) a jak se z totálních sraček obdivuhodně rychle vyhrabali i po druhé světové (a dodnes hrají prim), to není náhoda ani nějaký zázrak - to jsou němci.
uznávám, že masakry vesnic na ukrajině, v rusku i profláknuté lidice a ležáky nebyly nic hezkého. ty akce u nás ale byly pochopitelné - tvrdá odveta za české útoky a partyzánskou válku. kdyby to bylo dnes, byli by ti partyzáni nazváni teroristy, a bylo by s nimi (i s vesnicemi) zacházeno snad i tvrději a bezohledněji (viz irácké a afghánské vybombardované vesnice, svatby a děti ve školách). uvědomujete si, že tehdy tu alespoň jakás takás "legální" vláda byla (řád - páni se prostě mění), ovšem USA v iráku a afghánistánu ani svou vládu nemají a útočí a vraždí tam dokonce bez vyhlášení války?! a bez odpovědnosti. zajímavé, což? žádný norimberský proces.

jaké kde visí vlajky je skoro jedno. jen hadr ve větru, jakýsi symbol. jen pocit, bláhová pýcha národa. pýcha má být na jiné věci - na schopnosti, na vznešené vize.
a my jsme nemakali ani nemakáme na němce - každý člověk maká sám na sebe. kdyby ta práce pro něj nebyla z jakýchkoliv důvodů výhodná, nedělal by to... ani by ráno nevstal z postele. každý maká na sebe, a má z toho tolik, podle toho jak si to zařídí.
já osobně bych bral, aby byl zachován konzervativní, poklidný ale pozitivně se vyvíjející stav Rakouska-Uherska. i přes všechny chybky to bylo to nejlepší, co lid na našem území zažil. a nějaký jihoněmecký živel promíchaný s námi mi v tom přesvědčení vůbec nevadí.
jenže rakousko-uherská říše holt jistým obřezaným vadila (příliš dobrá), takže musela být rozdrolena. rozděl a panuj. ordo ab chao.

252500

10.09.2011 10:32

Romové II. část

RE: JEDINÉ ŘEŠENÍ = jejich vlastní stát {dokončení}

tmo 89.?.?.?

to, co předkládáš jako řešení NENÍ ŘEŠENÍ. to jsou možnosti, ale bIbé, a tu jedinou dobrou (vyhrazení jejich státu) jsi šmahem odsoudil, prý jako nemožnou, že by s tím většina národa nesouhlasila [oči v sloup] -jen počkej ještě malou chvilku, a bude souhlasit 99% necikánů. většina už jistě souhlasí i dnes (2/3 lidí v hydeparku hlasovaly i proti cikánskému obhájci-intelektuálovi a jeho kecům).
pokud jde o tu zem, která by se mohla cikánům vyhradit, je třeba se jen sejít a poradit se... a poměrně lidé z každé země (my, osvobození občané) by to území zaplatili. třeba v Rusku na dálném východě, nebo nějaké jihoruské stepi a hory, nebo nějaký ostrov kdekoliv na zemi.
samozřejmě, že má národ nárok na sebeurčení, a žádné že dnes už ne! i sirmiax tady blekotá, že nám EU podobné úvahy zakáže, že už jsme volili a tak to máme... že už s tím nic nejde dělat. takto poraženecké řeči nemám rád. vždy jde něco dělat a vždy se dá chyba opravit, vadné hlasování přehlasovat opačným, anebo z EU i vystoupit, když to budou hrotit. zde ovšem nejde o problém jen český, nebo jen evropský, je to problém všech za sebe zodpovědných lidí národů celého světa, kteřížto lidé se aktivně starají o svou obživu, ale jsou mezi nimi zamícháni parazité, kteří je okrádají, páchají zločinnost, mají s nimi tedy výdaje a velké nepříjemnosti, a ještě k tomu jim musejí na živobytí/sociálky vydělávat také... zadarmo, bez práce a snahy. jde tedy o to, aby slušný člověk měl právo odstranit od sebe parazita, cizorodý organismus, který mu škodí. a ten škodlivý organismus se nikdy nepředělá na součást organismu prospěšnou!!! má totiž své antinázory, zásady nepracovat, zvrácenou morálku. a to se nezmění ani dalšími 100 lety "integrace" (kterou oni trvale odmítají a bojkotují), ani vytvořením ghet či území uvnitř našich států. NE! je třeba je ZCELA ODDĚLIT, aby oni měli své, sami si o všem rozodovali, sami se živili (nebo neživili), sami sebe decimovali zločinem a obtěžováním nejrůznějšího druhu. a já bych jim tu zemi i kompletní nezávislost velmi rád zaplatil/přispěl. vím totiž, že se to vyplatí. mnohonásobně. splátky té investice začnou už hned další měsíc, kdy nebude nutno mít výdaje státního rozpočtu na sociální dávky pro cikány, na asistenty, vládní zmocněnkyně pro romskou politiku, už žádné úřady pro začleňování, už žádné zbytečně vydržované speciální školství pro tuto nevzdělatelnou menšinu, už žádné státem plně dotované tiskoviny v romštině, které nikdo nečte (nejméně negramotní cikáni), už žádné zdravotnické výdaje na velké procento vlastní vinou poškozených, dementních a invalidních, ani na další procenta předstírajících invaliditu, aby nemuseli pracovat. už žádná romská muzea a památníky, už žádné výdaje na navýšení policie v "problémových lokalitách", žádné výdaje na...

Automaticky kráceno

252929

10.09.2011 10:34

Romové II. část

RE: JEDINÉ ŘEŠENÍ = jejich vlastní stát {dokončení}

tmo 89.?.?.?

dokončení:

... žádné výdaje na nápravu škod po jejich zločinech (ničení, krádeže... odvoz kabelů a kovových krytů do sběrných surovin), podstatně nižší náklady na soudy a věznice (60% obyvatel věznic tvoří cikáni a tyto živíme, šatíme a dáváme jim veškerou péči a ostrahu). všechny tyhle náklady by odpadly - vlastně by se po dobu pár let vyplácely jako splátka za pořízení a zařízení státu cikánů. a po pár letech by už šlo o čistě uspořené peníze z našich kapes = nižší daně. a hlavně čisto... čistá hlava, bez obav, že nás někdo okrade či napadne.

252930

10.09.2011 11:15

Před vměšováním NATO byla Libyje africkým Švýcarskem

RE: Je to smutné

tmo 89.?.?.?

píšete:
> je důležité posílit každičkou nezmutovanou buňku, zbavit ji mnohaletých nánosů jedu a zmobilizovat
--tedy selekce a selektivní přístup? KDO ten výběr "správných" buněk provede? někdo nadřízený? no někdo na stejné rovině asi ne... sousední buňka asi nemůže sobě rovné buňce rozkazovat, co je správné a jak by se měla chovat, ani nemá v tom údajně těžce nemocném těle energii/prostředky navíc, aby pomáhala jiným, částečně poškozeným. a jiné superbuňky nemáme... takže demokratickým nesmyslem nikam nedojdeme. dezorganizované ostrůvky rádoby obrozeneckých buněk nemohou ničeho dosáhnout. a pokud se zorganizují, už tu máme zase nějakou elitu a ta se zvrhne a celá věc půjde do kytek, bude zkorumpována, zneužita, jako tomu vždy bylo.
podle mě jediný dobrý přístup je "člověče přičiň se, a Bůh ti pomůže", nebo-li starat se každý sám za sebe, na základě přírodních/tržních zákonů, aby se měl co nejlépe, aby buňka byla silná, zdravá. a pak, až bude co nejvíce soběstačných, silných a hlavně PRO SEBE AKTIVNÍCH buněk, nemocné tělo pookřeje, a bude možné se zbavit těch slabých, napadených, nepotřebných... protože pak už procentuálně nevznikne smrtelná ztráta.
zdá se to snad jako sobecká strategie, ale NENÍ - dobro může konat ten, kdo není nemocný, nýbrž zdravý, dost silný na to, aby mohl ještě někomu pomáhat. (slepý slepého nemůže vést, oba spadnou do jámy). podobně nemocný nemůže myslet na jiné (nemá sil, aby pomáhal jiným, má dost co dělat sám se sebou).
a pokud pak k tomu fyzickému zdraví a obnovené (pracovní) morálce přidáme i morálku mravní, duchovní, pak svědomí každého zdravého a takto posíleného jedince i skupin, může svítit... ukazovat cestu i jiným, inspirovat. má čím! ne jen destrukcí, revolucí, násilím nespokojených slabých zoufalců = nejhoršími výbuchyh pudů.
proto ano! -každý začněme u sebe... každý sám za sebe, a potom (nebo i přitom) poslouchejme poctivě svědomí, a konejme podle jeho hlasu dobro, s plnou pokorou, že jsme si nic nedali sami, ale je někdo nad námi všemi, komu se máme a také budeme jednou zodpovídat.
bohužel za stávajícího stavu nelze pořádat nějakou demokracii s nemocnými a rakovinnými buňkami - tím by hlas nemocných i hlas rakoviny dostával svůj podíl na řízení, a to je zcela nežádoucí. to by byla stále vláda vedoucí k nemocnosti celého organismu, jako je tomu nyní.

252932

10.09.2011 11:50

Romové II. část

RE: JEDINÉ ŘEŠENÍ = jejich vlastní stát {dokončení}

tmo 89.?.?.?

vím, že vás přitahuju [velký smích] a to i přesto, že se tomu bráníte a neopomenete nikdy předběžně zdůraznit, že máte jakési blíže neurčené výhrady vůči mé osobě. jste prostě jen ustrašená z toho zdejšího tupého davu, od něhož se nechcete odtrhnout a myslet sama za sebe, ale máte pořád jakýsi vsugerovaný pocit, že souhlasit s individualitami se nesmí, že byste mohla dostat nějakou ťafky od zdejších frustrátů, kterým inteligence vadí. a zamyslete se -kterých je asi většina? kvality nebo podřadných mozků? kde je tedy norma a odkud se bere ten většinový náhled na mě a na individuality mně podobné =nezapadající do převažujícího zdejšího hukotu nespokojených a zmatených zoufalců?
a tak si podobnými větičkami a hranou rezervovaností zachováváte na venek zdání, že pořád patříte k tomu davu, že nechcete od nich nafackovat, jak si to dovolují oni vůči všemi jiným, vymykajícím se průměru a podprůměru. otázkou však je, jestli jste vnitřně poctivá, a jestli se chováte poctivě i vnějškově.
co se týče vašeho souhlasu s mým názorem na subject, jsem rád, že se shodujeme. a snad takových lidí je i víc, ač se třeba neodváží (nebo neobtěžují) souhlasně reagovat. důležité ale je, aby se souhlas proměnil i v čin. a v tom jsem skeptický - viz mediální napadání každého, kdo propaguje normalitu, přírodní zákonitosti, kdo představuje individualitu, výraznější osobnost (Bátora, Hájek, Klaus, Mach, Semín a mnozí jiní, očerňovaní a fackovaní).
dokud nebude společnost plná podobných osobností, odporujících dnešní nemocné demokratůře nemocných davů s iluzí moci, nebude v této zemi lépe. jenže silné osobnosti tato úpadková demokracie fackuje, ponižuje a oslabuje... aby snad nad tupý dav nikdo nevyčníval. závist a ješitnost uražená vlastní malostí je ta páka, kterou ti za oponou skrze média využívají k tomu, aby mohli v klidu "demokraticky" vládnout skrze své vyselektované figurky, vyšlé sice z davů, a dost slabé na to, aby je šlo vždy dle potřeby vyhodit do koše... zdiskreditovat, vyřadit, vyměnit za nové-stejné nebo i horší. a ti vzadu se chechtají, jak se nemocným přitěžuje, zatímco oni stále hrabou a vše bezpečně ovládají. a k tomu jistě patří i to "rozděl a panuj", nebo-li vraž tam nějaký klín (cikánský), a zabav tím pozornost davů. on ten cikánský problém pochopitelně je reálný! ale podstata "neřešitelnosti" je v něčem jiném - v tupém davu bez schopnosti jednat jako koordinované silné, sebevědomé osobnosti.

252936

10.09.2011 12:31

Před vměšováním NATO byla Libyje africkým Švýcarskem

RE: Je to smutné

tmo 89.?.?.?

možná jste mě nepochopila - já jsem víceméně odmítavě reagoval na to, že by se měly hned za tohoto stavu určovat a vyhledávat nemocné buňky a z vnějšku (od vás nebo ode mě) jim pomáhat. já tvrdím že
- my máme vybírat/určovat tyto a ne jiné??? a léčit je???
- nejsme zatím dost silní na to, abychom měli pro sebe a ještě pro druhé
- je tedy třeba nejdříve (bohužel postupně) změnit plebs na společnost individualit, změnit dělnicky/zaměstnanecky uvažující na jedince uvažující individuálně a podnikatelsky. prostě ti co mohou, postoupit na vyšší level, pokud dokážou z toho bahna dekadence vystoupit. a až ta dnes zaniklá střední třída opět vznikne, pak je možné inspirovat vlastním úspěchem, lákat k následování, a přitom (už z dostatku) pomáhat i některým těm slabším, nejbližším nám vidoucím. vadný zbytek žel odepsat. nelze zachraňovat všecko, za každou cenu. podobně jako zdroje nejsou nekonečné a reálně nejsou pro všechny. podobně jako nelze nutit do změny cikány, když oni sami nechtějí a jsou vlastně jakoby jiným živočišným druhem.

každá buňka se samozřejmě neřídí úplně sama, nemá ani dobré povědomí o celku... je navázána na něco vyššího, a dostává i výživu "shora". to zajištuje mozek a nervová soustava za pomoci složitého komplexu hormonů ap., i vnějšího dárku -prostředí, zdrojů světa.
nepřesně řečeno mozek, resp. vědomí, možná lépe řečeno ten systém představuje Boha (dle mého vidění světa). a buňky jsme my (každý jednotlivec), a dohromady tvoříme tělo (žijící v systému Boha).
každá buňka (=každý člověk) odpovídá za to, že si přinejmenším udrží svůj původní stav zdraví (fyzického i duchovního), případně že i poroste (zreprodukuje se), zúročí dané schopnosti. pak má na své okolí/na organismus pozitivní vliv. to se však nemůže stát v rovnostářské, úpadkové demokracii a v nekritickém sociálismu (vnucený blud o umělém systému v systému, kde se všichni postaráme o všechny), nýbrž spíše ve společnosti za SEBE zodpovědných (za svůj úkol/funkci), ve společnosti aktivních lidí, vědoucích kde je "to vyšší", poslouchajících ten hlas. a ti pak mohou tvořit zdravou i zdravě uvažující společnost.
zatím ale převažuje ryk nenávistných primitivů, jednoduše útočících na všecko lepší, ušlechtilejší, jejich malost převyšujáící. a hledají jednoduchá "řešení" v pokusech o měnění jiných (pokud vůbec něco hledají).

252939

10.09.2011 14:30

Zkušenost se Stworou

RE: -

tmo 89.?.?.?

ty se musíš bavit takhle uboze??? asi jo... jsou tak ubozí týpkové.

MANIPULATIVNĚ a vytažené a diskreditačně MIMO SOUVISLOSTI použité citace patří k tomu nejubožejšímu, s čím se lze v diskusích setkat (dřívějším chudákem toho typu byl jistý jindřich alias hestroy). když už se nějakému chudáčkovi nedaří logicky, rétoricky, argumentačně převýit svého nenáviděného protivníka, pomůže si podobně ubohou vytrhanou sbírkou citací zdánlivě bezdůvodných slov, přinesenou záměrně koncentrovaně, bez ladu a skladu (čímž doufá vyřadit oponenta zcela ze hry, nebo jej alespoň očernit u intelektuálně slabších), popřípadě si ještě jako žalobníček ze školky pomůže stížností k editorovi/cenzorovi (aby se zbavil alespoň několika málo nechtěných příspěvků ve "svém světě" pro mrzáčky).

a tak se stává, že někomu beztrestně dostává nadávek jako černoprdelník, pejzatý diskutér, a jiných zdánlivě slušných výpadů, zatímco mně ti ubožáci vyčítají každé ostřejší slovo, KTERÉ OVŠEM V DANÉ SOUVISLOSTI A ATMOSFÉŘE SEDĚLO! diskuse se totiž někdy i stupňují a je normální, že pak atmosféra houstne (třeba s přetrvávající tupostí oponentů) a za úšklebkem nebo ocejchováním sprostým výrazem se pak nejde tak daleko. je to prostě součást střetu (názorového), a při střetech někdy i něco bolí, a každý s tím musí počítat (ne každý musí do střetu lézt, když ví, že na to nemá).

jen pitomec by se nechal zmást tak tendenčními výcucy s ubohou motivací, jako tu předvádí Luxor, který si musí pomáhat takhle, jsa jinak zjevně méněcenný. jen člověk, co pořádně nemyslí, napíše k uspokojení tupého davu: jojo, dám si na něj pozor... zatímco souvislosti nezná, nevyhodnotí, a sprostotu tupounů (byť jinými slovy) nevyhodnotí vůbec, jelikož se o ní ani nedozví - je pod mou úroveň i časové možnosti, abych propátrával a sepisoval historické hříšky každého debila, a už vůbec, abych stále žaloval a dovolával se pomoci z třetí strany/shora, totiž od cenzora. já takovou pomoc nepotřebuju, a bylo by mi trapně se jí dovolávat. ale někteří tupounští oponenti to k udržení své chabé osobnostní integrity potřebují, jinak by nepřežili.
a tak hurá k pocitu všemocného vše-znalého soudce a ke "spravedlivé" cenzuře. někdo prostě do smrti nepochopí, že cenzura byla špatná za rakouska, za komoušů i za USácko-izraelské říše, a je špatná vždy. že jen volné pole pro všechny je to nejspravedlivější... vždy spravedlivější, než cenzorské zásahy a "modelování reality" podle přání jednoho jediného jednotlivce, byť majitele.
kvalita by se prostě prosadila, ale zde nesmí... zde je chráněná dilna zoufalců, kteří si za peníze kupují pocit, že aspoň někdy někde mohou mít "navrch" [chechtot]

252944

13.09.2011 12:41

Před vměšováním NATO byla Libyje africkým Švýcarskem

RE: zadna sance

tmo 89.?.?.?

jen hloupý člověk obecnou polemiku násilně našroubuje na konkrétní, ale ÚPLNĚ JINÝ problém, a snaží se tak myšlenku zdiskreditovat (bůhví proč) a sám sebe tak zesměšňuje, protože ukazuje, že naprosto nepochopil o čem byla řeč.
a jen totálně podřadný tupec se se svým ubohým přicmrdáváním přidá a pochlebuje tomu předešlému, přičemž jediný přínos takového "příspěvku" je ukázka pošklebování a především ubohosti pisatele. no, možná to tím submisivním přícmrdkem utuží vztahy ve smečce [velký smích] -tak pěkně to zkus znovu -na záda, roztáhnout nohy a ukázat břicho, slabý luxore [chechtot]

těch 50% nebude dosaženo, pokud se k tomu alespoň 30% nepřidá z vlastního rozhodnutí, z napnutí svých vlastních sil (možná se tomu říká vůle, tvůrčí snaha/nadšení a vůle po úspěchu). to se ale samozřejmě netýká těch, kteří
- nepochopili
- raději blekotají a lacině se pošklebují
- nezačnou
- nevytrvají
do té doby to v tomto světě bude ubohé jak to vidíme, a ve stoce bude i nadále slyšet kafrání, skuhrání, fňukání a bezradné vzdechy. a zaprděnosti a hnilobného smradu ve společnosti neubude.

253245

24.09.2011 19:04

Strach z dluhové krize se šíří, když bylo Řecko zasaženo novými stávkami proti úsporným opatřením

RE: Dluhokracie: příčiny řeckého zadlužení a řešení, která zamlčuje vláda i média

89.?.?.?

Nejsem specialista na statistiky, ale jak je vidět, i čísla se dají podat tak matoucím způsobem, aby z toho vyšel nesmyslný guláš. Nemíním ověřovat správnost údajů (co všechno do práce započítává statistik), ale podívejme se na nesmyslné konstrukce, které z nich autor 83 vykouzlil:

Je práce a "práce". Jen být v práci není práce. Odsedět si nějaké hodiny není práce, to je právě jen statistika. Být rezervním úředníkem nebo učitelem (placeným státem) a být přitom pro nedostatek prostoru odeslán domů, tomu já neříkám pracovat. A takových "pracovníků" jsou v Řecku neskutečná procenta.

Další velká část je "zaměstnána" v cestovním ruchu - během sezóny dělají sice od devíti nebo desíti do oběda (pak pár hodin siesta) a poté třeba i do noci, pravda... ale dá se říct, že Řek pracoval celý den? I když on si to asi myslí a do statistiky to uvede. Co tam už ale asi neuvede, že sezóna po 5 měsících končí a on se po zbytek roku rýpe v nose, popřípadě jen provádí drobnou údržbu svého majetku. Pak se není co divit, že takový "pracant" odchází do důchodu o 2,5 měsíce později než Čech, protože pronájem nemovitosti se dá dělat téměř až do smrti... se střídavou rekreací v moři, u moře, pod slunečníkem, za popíjení Ouza. Mimochodem - těch 2,5 měsíce je vzhledem k 40 letům odpracovaným v ČR asi 5 PROMILE!!! Opravdu argument jako hovado.
A tvrzení, že by Němci museli pracovat ještě 14 let, aby dohnali Řeky, to je snad nějaký zkrat... netuším, jak autor 83 přišel na nesmysl, že Řekové makají skoro o 4 pracovní měsíce ročně déle než Němci... to by snad museli mít Řekové jiný rok než na celém světě (asi 16-měsíční). Žádný statistik mě nepřesvědčí, že průměrný Řek maká o 1/3 víc než Němec. To by řecká ekonomika dominovala světu!

Kapitola sama pro sebe je "práce" policie a armády. No, oni i ti přemnožení a přeplacení úředníci s 15 platy...

Srovnání s Němci je doslova úchylné, drzé! Je totiž práce (efektivní, inovativní, produktivní) a práce (tupá, levná a bezperspektivní). Srovnávat rozpočtové výdaje (anebo i rozpočet jako takový) Řecka a Německa je jako srovnávat nebe a dudy. Napsat, že Němci si dovolí vydávat ze svého rozpočtu víc na sociálku a důchody, to je úlet. Tyto německé výdaje se počítají z jiného absolutního objemu i za jiné výkonnosti zaměstnaných. Je-li německý rozpočet mnohem větší, pak i po poměrně vyšších výdajích na nějakou kapitolu stále dost velká hromada peněz zbývá na ostatní výdaje... zatímco po těch řeckých výdajích na sociálku a důchody už třeba v rozpočtu zbývá sotva na splátky dluhu. A na ten si žili Řekové a ne Němci - ti jim naopak ty peníze půjčovali.
Mimochodem - dostávají snad německé rodiny s několika dětmi od sociálky poukaz na nový automobil zdarma, tak jako Řekové? Asi ne, co? Ani u nás o tom nevím...

Nemožnost d...

Automaticky kráceno

253880

24.09.2011 19:07

Strach z dluhové krize se šíří, když bylo Řecko zasaženo novými stávkami proti úsporným opatřením

RE: Dluhokracie: příčiny řeckého zadlužení a řešení, která zamlčuje vláda i média

89.?.?.?

dokončení:

Nemožnost devalvace měny si Řekové zařídili přijetím eura sami, to jim nikdo nemohl vnutit. Takže je vadné to vyčítat nám nebo někomu třetímu.
Ani lhát Řeky nikdo nenutil - falšovat statistiky, podvádět ECB a další partnery v EU.
A hlavně dluhy si brali Řekové sami, nikdo jim je nemohl vnutit proti jejich vůli. Jenže splácet je teď drze nebudou... prý to mají laskaví investoři, kteří je zadotovali, odepsat do ztrát. Nehoráznost!
Podobně Řeky NIKDO násilně nedonutil schvalovat socialistické populistické zákony o brzkém odchodu do důchodu ani o čtrnáctých a patnáctých platech, ani o mnohaměsíčním odstupném pro mizerné neužitečné pijavice zvané státní zaměstnanci/úředníci. To si sami Řekové schválili, za cizí peníze... na cizí účet. Ne politici, ale řečtí občané, kteří je volili a chtěli se nechat rozmazlovat na cizí účet.
Hájit za těchto okolností rozežrané Řeky je nonsens. A jejich odbory a stávkující jsou jak vidno stále ÚPLNĚ MIMO REALITU. Ještě jim to pořád nedošlo, že jsou jen náročné houno.

253881

>Jeden z nedávných starostů New Yorku (jméno nevím) začal zbavovat město kriminality "od spodu"
to byl jistě nějaký svatoušek.
v našich podmínkách nelze začínat od malých ryb a po letech uvědomění společnosti se dostat k velkým. navíc si myslím, že to tak ani nefunguje, nemá to logickou spojitost. i v tom slavném NY i v USA stejně je korupce (jako všude) a i tam jsou hlavouni, kteří si jednak rozebírají federální rozpočet, i dělají taková politicko-vojenská rozhodnutí, která ten národ ožebračují a zadlužují na dlouhá léta dopředu. toto prostě nefunguje. celá zasraná demokracie nefunguje! KDY už to konečně všichni pochopíte, že nejvíc zmrdů se dostane k moci a vlivu a prachům právě skrze volby dementního lidu? a ten lid nikdy nebude mít kolektivní inteligenci vyšší (vzhledem k vývoji spíš brutálně nižší).
podle mě jediné řešení, které se jakš-takš osvědčilo je osvícená monarchie, možná časem (až později) s pouze poradním hlasem nejlepších zástupců cechů a inteligence.
za feudálů to totiž bylo nejlepší! stát funkční, panovník měl respekt doma i v okolí, přísný pořádek (zlodějům sekány pracky, pro vrahy a úchyly exekuce), ale lid se měl lépe než dnes - sice vzhledem k tehdejšímu vývoji techniky a energetiky žil skromně, takzvaně vše manuálně, ale nikdo je nesdíral z kůže a nekradl jim. tehdy to byl jen nenáviděný desátek církvi a cca stejně tolik na daních panovníkovi = 20% celkem. pouze 20%!!! a to prosím za drsného středověku!
za nenáviděného rakousko-uherska to bylo daleko nejlepší, co tento národ zažil, a přesto si zakomplexovanci stěžovali a trhali jako užiteční idioti (v cizím zájmu) svou říši na kusy. přitom daňová zátěž byla doslova symbolická a spravedlivá (1% ... 2% ... 4%). a to se z toho tehdy budoval veškerý průmysl a železnice + se zřizovalo školství, pošta a další instituce.
srovnejte s tímto moderním demokratickým loupením.
a pak z takové hromady peněz těch 600 tisíc úředníků a politiků krade. demokratické zákony tomu nahrávají.
a k poznámce pisatele "kapor" o depopulaci: já se ani moc nedivím, když vidím tu kvalitu kolem sebe (a to jsme údajně rozvinutá, bohatá země). víte, že v Indii je asi 1/5 obyvatel Země (1,3 miliardy) a že tam naprostá většina venkovanů žije za 0,5 USD na den? a indičtí měšťáci se rozšoupnou za 0,66 USD/den (odpovídá 9, resp. 12 Kč). polovina Afiky a Asie (=další miliarda v nejméně rozvinutých zemích) živoří za průměrných 0,57 USD/den. tito lidé nemají šanci ani na litr nafty, ani na vzdělání. stejně do 10 let nebude ropa skoro pro nikoho, při současné rozežranosti + rostoucích nárocích miliardové Číny).
konec ropy zařídí depopulaci sám o sobě. není třeba, aby to někdo plánoval.

253894

28.09.2011 01:22

Proberme se, Švejkové!

RE: BLUD STOROCIA

89.?.?.?

>tovaru u nas za socializmu bolo malo nie kvoli tomu, ze komunisti ho tam nechceli dat, alebo nam ho inak upierat, ale kvoli tomu, ze vladari zapadnych krajin a toho sionistickeho spolcenia na nas uvalili rozne ekonomicke embarga

větší nesmysl jsem snad nečetl. protože byla embarga, tak byly banány jednou ročně? takže jednou ročně embarga nebyla??? a neměli jsme náhodou spoustu spřátelených rozvojových zemí socialistického tábora, odkud by nám rádi banány, mandarinky a pomeranče (nejen) prodali, ale naši neschopní komouši to prostě nebyli schopní objednat a koupit aspoň barterem, když už jim chyběly devizy? (a ty devizy jim chyběly opět pro neschopnost, kvůli mizerné konkurenceschopnosti naší / jejich produkce).

kromě toho se sem normálně vozily i všechny žádané potraviny, chlast, americké cigarety, žvejkačky, dobré kafe... a jeansy... a technika z německa, japonska... prakticky všecko a odkudkoliv -jenže se to vozilo (přes to tvoje vymyšlené embargo) do prodejen tuzexu.

takže taková je ta tvoje omezená pravda. na komouše jsme měli důvod nadávat, protože to byla neschopná hovada. všecko západní z ideologických důvodů odmítali, pokud náhodou ne, tak na to neměli centrálně schválené devizy, a když náhodou ano, tak to dovezli do speciálních obchodů pro soudruhy nebo do tuzexů. normální lidi zoufale bloudili mezi poloprázdnýma regálama.

výše uvedeným se nezastávám toho často opakovaného trapného klišé s frontama na banány. jen prostě píšu, že pravdu rozhodně nemáš ani ty.
>prsty v tom maju zase ti, na ktorych sa nemoze ukazovat prstom
ty komediante, pokud myslíš židy, ti byli i mezi komoušema. v rusku to byla vlastně jejich revoluce, pokus na lidech, a u nás se do jejich vedení taky infiltrovali. takže žádné spiknutí zvenčí proti úspěšné ČSSR [chechtot]

254054

28.09.2011 01:48

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

máš pravdu. demokraticky se k ničemu lepšímu nedobereme. kde je svoboda a trh, tam hrají roli peníze (i když je v podstatě správné, aby ten, kdo byl schopný je získat, vedl ty, kteří to nedokázali). jenže problém je, že si ten stát pak zprivatizují ti často amorální zbohatlíci (anebo ještě hůř: zkorumpované loutky) pro sebe a nežerou střídmě... oni žerou jako by chtěli prasknout. a na lid totálně serou... i na jakoukoliv kulturu a morálku. jsou to prostě zdivočelé hyeny.

z té úvahy pro mě už dlouho jasně vyplývá, že demokracie není ta správná cesta, a že demokracie (stejně jako socialismus) je nereformovatelná. jako není tržní socialismus s lidskou tváří, jako není kulatá krychle, tak není ani morální a kulturní demokracie.
je třeba to tedy vzít opačně - nedostávat se bláhově k morálce a kulturnosti cestou, kterou to jít nemůže, nýbrž jmenovat už hotového morálního, kvalitního člověka do role vládce, říkejme mu klidně diktátor nebo monarcha... to je jedno. a tento ušlechtilý jedinec pak bude vládnout sám, podle své vůle a svědomí. ale nesmí mu do toho kecat degenerovaný plebs, protože ten je jednak tupej (idiotské názory/přání) a jednak nejednotnej -každej druhej má jiný pohled na věci, a chtěl by to prosazovat, pokud by měl tu možnost... ale tu možnost nikdy dostat nesmí, protože by svými zvratky opět demokraticky znečistil vládu ušlechtilého.
a jak nastolit tu vládu kvalitního vládce? ono je to dost podobné, jak to bylo za feudálů -úzký výběr nejlepších zvolil ze svého středu (pokud nebylo automatické pokrevní nástupnictví). tehdy to uměli, a dnes si marně lámeme hlavy??! chce to dobrou volbu charismatické osobnosti z řad inteligence.
základ úspěchu ale je, aby o tom ani náhodou nerozhodovala spodina, ulice. protože by z toho zase vzešly nějaké sračky jako nyní. právě dnes v té podělané demokracii máme výsledek výkonu práv ulice. neschopné ulice. neschopné myslet, neschopné rozlišovat kvalitu, neschopné nepodléhat lžím, neschopné vidět dál než do zítřka, neschopné volit a neschopné cokoliv kontrolovat.

254057

28.09.2011 10:41

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

>Keď tak veľmi chcete riešenie, tu ju máte
žádné řešení jsi nenabídnul. a pokud ano, komu? a proč tu stále máme tu nefunkční demokracii = hru na vládu neschopného plebsu, ve skutečnosti však protilidovou vládu loutek a hyen? (protilidovou proto, že důsledky jsou k horšímu a stále k horšímu).
chce to vizi, a tu musí mít a prosazovat schopný vůdce, který to myslí s národem dobře. aby to dobře myslel, musí být ve spojení se silami dobra, to je ne se satanistickými sionisty, ani ve spojení s evidentně degenerujícím lidem, nýbrž ve spojení s Dobrým, tj. s Bohem. od něho je všechno dobro, a kdo jeho poslouchá a poctivě koná co je správné (a pak se i Bohu zodpovídá, jako všichni vladařové, králové), tam se vede dobře.
>POTREBUJEME VODCOV, nie vládcov
je vidět, že v tom absolutně plaveš... neukotven v ničem
ne mnoho vůdců, ale vůdce (jednoho). kolektivní vlády vedou k prosazování partikulárních zájmů na úkor lidu a stavu státu.
a vládce -to je jedno... jde jen o slovíčko. vůdce, vládce, monarcha, král... to je úplně jedno, jak se mu bude říkat. hlavně, že bude dobrý. ani karlu čtvrtému žádný lid neradil co má dělat, neomezoval jej ani jej nekontroloval. právě proto mohl vládnout dobře, a lid se měl také dobře (v dané době).
koho si vezme vladař na pomoc, to je jen jeho svrchovaná vůle a právo. bude-li jim říkat úředníci (když je tak potřebuješ), tak OK.
jde ale o jednotnou moc, jedinou sílu v čele, která ví kam vést, a koná to pro dobro lidu a země. ne o moc kolektivní, kde se koaliční partneři perou, a opozice kope do koalice, kdykoliv se jí naskytne příležitost. hádají se, žvaní a lžou a kradou na úkor nás, a my je ještě platíme, za to jak mizerně vedou (stojíme na místě nebo to jde spíš od deseti k pěti). a tyhle nešlechetné tvory necháváme tvořit zákony!!! neuvěřitelné!

>mali by sme mať VLÁDU ZÁKONOV
vládu zákona údajně máme. ale jde o to, jaké ty zákony jsou. a jsou to sračky rozhádaných zástupců rozhádaného plebsu. a jde taky o to, kdo život podle zákonů bude prosazovat, kdo bude případně spravedlivě soudit a tím napomínat, napravovat. a to nejsou ani různí rozhádaní státní zástupci, podléhající různým politickým stranám, ani neschopná a úplatná policie, sama prolezlá zločinci. dokonce ani zkostnatělá nepružná justice sestavená z neodpovědných doživotních soudců. právo zákonů si neprosadí ani lid sám!!! vidíme, jak si dokáže prosazovat svou vůli nyní - je okrádán a oblbován už celá staleti v těch demokratických systémech, obelháván... a degeneruje, hyne. i národ hyne. i státy zanikají pod tlakem zločinně použitých mezinárodních institucí (demokratických) jako OSN a NATO. jen výjimky jsou obranyschopné - zatím, než na ně někdo pošle rozkladnou demokracii (přinejhorším ve formě bomb a raket).
mimochodem: tím hitlerem tolik nestraš (tak plytce přejímanými klišé). p...

Automaticky kráceno

254090

28.09.2011 10:43

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

dokončení:

... podle mě je z jistých kruhů cíleně démonizován. patrně nebyl tak zlý, minimálně to myslel dobře pro svůj národ. obklopil se však nešlechetnými lidmi bez dobré vize a nechal je spoluvládnout... až to skončilo koncentráky. nechal se jimi ovlivnit, a bohužel asi i mytologií a obskurními čaroději. místo aby se zaměřil jen na dobro, od zdroje všeho dobra -na Boha. a v tom je vždy problém. kde není Dobro, nebo kde na dobro lidé i částečně rezignují, tam nastupuje Zlo; a tam je pak zle.

(doufám, že se nenajdou nějací vylízaní antikřesťanští fanatici, co se soustředí na nenávistné pomlouvání, místo úvahy o tom, kde je to skutečné dobro, kde je paprsek světla... kde je cesta).

254091

28.09.2011 10:58

Proberme se, Švejkové!

RE: pozor na demokracii

89.?.?.?

>Jednoduše - DEMOKRACIE KONČÍ VŽDY TYRANIÍ - Copak jste lidičky ještě na to nepřišli?
svatá pravda!
a mnozí na to asi ještě nepřišli... bohužel.
než obluzování údajnou svobodou a údajnou vládou lidu, která vždy vede ke stavu horšímu až nejhoršímu, to raději jednoho vládce / panovníka, který bude vypadat na to, že má inteligenci, vizi a dobrou vůli, a který je zakotven v Dobru... který se jako všichni dobří vladaři středověku bude nechat vést Bohem a jemu jedinému se i zodpovídat. podle svého nejlepšího svědomí. (viz "z Boží milosti král..." ).
než demokracie, bylo by dokonce lepší si i střihnout mezi náhodně vybraným Pepíkem a Frantou... fakt by to nemohlo dopadnout hůř, než v dnešní degenerující ddemokracii, v oparu lží a sprostých, demoralizujících zlodějen.

254093

>je ten A. tak naivni , ze si mysli , ze tito jsou zvedavi na jeho pravdy...? ..uz davno ne jsou v zajeti mamonu , nasili a zla....
Ahmadinežád není naivní. právě že není.... on myslí (a správně), a koná (pro svůj národ) a pomáhá všem tím, jak nastavuje pravdivé zrcadlo, především těm, jimž je dáno slyšet a chápat.
i v Bibli se lze dočíst o prorocích, kteří byli mnohdy posláni s kritikou k totálním vládcům, kteří běžně brali život za křivý pohled. ale proroci byli posláni / povoláni Bohem, aby to zrcadlo prostě nastavili. někdy to pomohlo, někdy byli persekuováni (například vyhnáni či vězněni). ale konat podle Boží vůle museli... a tedy odvážně a věrně konali, i v dobách zlých, kdy se to jim samotným nemuselo vyplácet.
z toho kdyby si vzal příklad každý - hledat pravdu a mluvit pravdu, ať je to vhod či nevhod, pak by ten svět vypadal O HODNĚ JINAK, a pravda by se lidem nezdála býti směšnou naivitou, "nemoderní".
ale chce to nejen lacině kritizovat, nýbrž i hledat a nabízet jinou cestu, řešení. být spravedlivý, ale i konstruktivní.

254096

28.09.2011 13:49

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

>s čím přijít po té vytoužené revoluci
ty opravdu toužíš po revoluci??? revoluce ještě nikdy nepřinesla dobro, ale vždy horší stav než předtím. nejde totiž o obtížnou osobní nápravu každého jednotlivce podle vyšších a věčných principů, o cestu vývoje k lepšímu, nýbrž o kaskadérský pokus o zkratku neznámým územím, jak "vylepšit" svět nějakým chytrákem, rozumářskou ideologií. přičemž z historie víme, že se pak vždy chopí moci hroznější garnitura než předtím - z pouliční lůzy (beranidla) se vyselektují ti bystřejší dacani, kteří si moc přivlastní. pokud však dojde k nastolení moci pohotovými darebáky, jak může někdo usuzovat, že tato nová moc sobeckých amorálů, prosazená zlými a násilnými prostředky, bude zárodkem dobra pro všechny?!?
(mimochodem napadlo tě už, že revoluce někdo provokuje, a mohou to být klidně i vlivy zahraničních skupin (světovládných), prosazované skrze média, samozřejmě ve prospěch někoho úplně jiného, než daného národa?)
>možná předbíháme, myslím si, že náš národ se k nějaké revoluci hned tak nerozhoupe
zní to, jako bys litoval, že na ulicích neřádí lůza. co ti chybí? snad by ses ty sám rád přidal k ničení, krádežím a vyřizování účtů za běsnění davů? nebo máš rád nepřehledné situace, zase nějaké revoluční výbory směšného občanského fóra, to vše v konečném důsledku sloužící strůjcům odjinud? nemáme s tím snad dosti čerstvou zkušenost? KDO se nám tu chopil vlády? pepan z ulice (ani obyčejný občan z výboru OF) se nikdy nezorientuje tak, jako ti, co tu situaci vymysleli, připravili a přesně režírují, vedou. a zatímco se naivní hlupáčci teprve orientují a zdá se jim, že vidí naději, vývoj dělá už v ten samý okamžik kličku a jde jinudy. především skrze jiné lidi.
ne, revoluce není cesta. ne k lepšímu. ne pro mě.
jedinou možností je návrat k osvědčenému vyzkoušenému, k vládě osvíceného panovníka, vládnoucímu podle osobních kvalit a obecných zásad spravedlnosti ve prospěch celé země. jako tomu bylo v předzednářských dobách.
a i toto řešení má své dvě "ale":
1) podpora lidem, uznání, přirozený respekt... to znamená i podpora v ozbrojených složkách, nutných občas k prosazení věcí u chronických rebelantů.
2) štěstí, aby v mezinárodním kontextu nebyl takový nový, dobrovolně autokratický režim okamžitě pomluven a zvenčí napadán mediálně a případně i rozvrácen vojensky.
je to opravdu hodně zlé... perspektivy nejsou jasné, radostné. ale zkusit by se to mělo. návrat k prověřenému normálu, který nevede k degeneraci, k úpadku morálky, i úpadku v jiných směrech.

254104

28.09.2011 23:00

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

>revoluce přeci automaticky neznamená násilí, nepodsouvejte mi něco takového
co revoluce je a co není, to je dáno definicí. tvůj názor je jen tvůj názor, a ten ti nikdo nepodsouvá, ten prostě máš... vadný (asi poplatný novodobému matení pojmů... zamlžování skutečného významu slov -kdo že to v lidu pěstuje?).
já jsem reagoval tak, jak revoluci chápu, historicky - francouzská revoluce byla prasárna, VŘSR byla snad ještě horší prasárna, o čínské revoluci snad ani nemluvit, a z té kambodžské se mi chce zvracet, jen na ni vzpomenu. pak byla ještě nějaká revoluce na Kubě a leckde v jižní/střední Americe, a opět s krví a zbraněmi. to, co jsme měli posledně v ČSSR, to nebyla žádná revoluce, to byl trapnej samet... připravená a podle plánu zrealizovaná výměna garnitur. pokud soudíš podle této výjimečné trapárny, tak to se bavíš o něčem, co vůbec revoluce není... a po tom asi ani nevoláš (zdálo se mi, že máš na mysli spíš lidové povstání). a jestli myslíš, že ti nějaká parta u vesla předá moc jen tak, na požádání, tak to jsi hodně mimo... asi zmatený z těch romantických inscenovaných "revolucí" 1990. skutečná revoluce nutně potřebuje masy a krev a zbraně... a to je to, co se mi vůbec nelíbí. mám raději inteligentnější procesy, evoluci.
o kandelábrech jsem se vůbec nebavil a o tom, co údajně hledám za slovy ty nemůžeš nic vědět... ostatně ani já nevím, protože já slova chápu tak, jaký mají význam a hledat nemusím. revoluce je prostě dle definice násilné povstání a převzetí moci.
takže přibrzdi spíše ty - jak s tím ponoukáním k revoluci, tak i s okřikováním mě a s trapnými soudy, jaké jsou prý moje myšlenky a podvědomí. raději se zamysli nad tím, co píšu a reaguj případně na to, a ne na mě.

254130

29.09.2011 02:11

Proberme se, Švejkové!

RE: Řešení tu opravdu existuje...

89.?.?.?

>čím vyšší ideál, tim kvalitnější človek
to je pravda! s tím absolutně souhlasím.
>Samozřejmě se to týka také duchovnosti neboť ve své podstatě člověk je duchovní bytost
pravda je to v tom smyslu, že čím duchovnější (produchovnělejší) člověk, tím lepší... kvalitnější. tím více má SPRÁVNĚ promyšlený život, svět.
bohužel dnešní plebs (odhadem minimálně 50% lidí) jsou tupci, kteří se všemu duchovnímu vysmívají. oni to vůbec nechápou. ale kupodivu (demokraticky) mají tyto tupé bytosti stejná práva jako ti kvalitnější lidé, mají stejný hlas ve volbách, který žel ovlivňuje věci k horšímu -logicky! blbý člověk myslí blbě, volí blbě, a dosahuje blbých, klamavých cílů. a to pro sebe a žel i pro druhé kolem sebe [pláč]
>Bez filozofického, duchovního přístupu při hledání řešení dnešní problematiky nelze nikam postoupit
souhlasil bych, kdyby tam bylo duchovního, ne však filosofického. protože my nepotřebujeme filosofující zednáře jako byl masaryk, ani nepotřebujeme filosofující bIbečky jako jiný dekadentní spisovatel a dramatik v roli prezidenta. nepotřebujeme lidi orientované na sebe. my potřebujeme do čela mj. opravdovou moudrost, a ta nepochází z lidského filosofování, ale ze SKUTEČNÉHO zdroje moudrosti a všeho dobra, totiž od Boha. a ty dary získávají ve větší míře zpravidla lidé, kteří jsou na Boha napojeni, kteří s ním komunikují, kteří dobro ctí. ne ti, kteří se s Bohem hádají a snaží se proti Bohu vymýšlet lidské pseudochytrosti a "zlepšováky", vzdoro-filosofie, nové přechytralé směry. prostě to nemůže být filosof, který chytačí, aby byl zajímavý. s jistou mírou nepřesnosti se dá říct, že kdo filosofuje, je snad chytrý, ale není moudrý. viz například filosof bělohradský - prý zednář, přehled obrovský, ale zmatek v palici a furt neví, čí je... kde je ta Pravda. nemá pokoj... vzdoruje, bouří se jak puberťák. (nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v tobě, Bože --svatý Augustin).
>Avšak pouhá religioznost bez filozofie nás povede jen k sentimentalitě
o sentimentalitě to není. ani o příslušnosti k církvi. já (ač křesťan) uznávám, že takový Ahmadí-Nežád je svým způsobem prorokem mezi lidmi. například. a takových lidí je víc. i v jiných církvích.

254136

29.09.2011 02:29

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

>Zabývat se obsahem toho co píšete je ztrátou času
toto napíše jen zakomplexovaný člověk, omezený svým vztekem.
>když celé vaše příspěvky stavějí na neznalosti významu jednoho slova
neznalosti máš bohužel ty... jsi zřejmě jen takový produkt "moderní" informační společnosti. viz tvé zdroje - internetový slovnik-cizich-slov (kde jde o vadnou definici, mimo řešené souvislosti... nám zde nešlo o vývojový skok, že ne? spíše o lidové povstání). to už lépe definuje ta wikipedie, ale i tam jsi zřejmě našel zalíbení v eufemismu "mimoprávní", místo aby ses zamyslel nad REÁLNÝM obsahem slova revoluce ve společnosti a alespoň minimálně se poučil z historie, CO ve skutečnosti ty revoluce znamenaly, co se dělo. prakticky vždy, při skutečné revoluci hodné toho slova.
já mám třeba ve svém slovníku přiléhavější definici:
zásadní změna, převrat, svržení starého a nastolení nového polit. režimu, často násilnými prostředky: Velká francouzská r. ...
>Váš základní problém, reagujete stejně tak jak chápete
já chápu dobře. ale ty máš problém nejen ve zmatku ohledně obsahu slov v souvislostech, ale i v uražené ješitnosti, že tě dokonce někdo může i zastiňovat. a teď už budeš reagovat jen agresivně, negativně, kousavě... ať už bude řečeno cokoliv. i to je známka vadného úsudku, ztratovitého jednání malých lidí. místo abys hledal kde je pravda, a důkladně přemýšlel, což jsou činnosti pravých lidí.

254138

29.09.2011 13:31

Proberme se, Švejkové!

RE: Chce to víc známých osobností

89.?.?.?

(Omezte prosím počet příspěvků a vynechte hodnocení ostatních přispěvatelů. Děkuji – moderátor.)

>Chtělo by to víc známých osobností..
>(jinak budeme pořád označováni za lůzu)
takže:

2) známá osobnost neznamená nutně kvalitní osobnost! známý (resp. celebrita) může být i totální debil... člověk co je šokujícím způsobem nenormální, provokativní, například dost dekadentní umělec, nebo od hlavy k patě potetovaný šílenec. známou osobností je třeba i misska, která v životě neudělala nic, pouze díky "přírodě" dobře narostla. podobně u zpěváků a herců - často žádná osobní zásluha. tedy žádná záruka kvality.
známými dělají vybrané lidi média. a těm bych nevěřil ani co by se za nehet vešlo. udělají hrdinu i z vraha, a naopak z poctivého chlapa udělají úplatkáře a sexuálního útočníka. médiím se nedá věřit prakticky nic.

254147

29.09.2011 21:35

Proberme se, Švejkové!

RE: Takových výzev je milion do roka

89.?.?.?

>máte problém chápat i ten váš
takže pomalejší Slaine, budu ti muset odcitovat z TVÉ definice, z druhého odkazu do wikipedie:

>"často násilnými prostředky" což logicky znamená že ne vždycky
...
Politická revoluce
...
Podle Anthony Giddense se každá revoluce vyznačujeme třemi charakteristikami:[3]
- musí splňovat charakter masového sociálního hnutí
- musí vést k procesu zásadních reforem nebo změn
- musí v ní být přítomna hrozba násilí či skutečné použití násilí ze strany účastníků


>sám jste se usvědčil
ty jsi se usvědčil. první tvůj odkaz byl úplně mimo řešené téma (mimo souvislosti), a druhý ji nedočetl nebo nepochopil.

>podsouvání argumentů viz to vaše "slain myslí revolucí ničení a běsnění davů a lůzy v ulicích", tohle do diskuse nepatří
a navíc jsi křivák a lhář - protože já
1) nepodsouvám, pouze píšu o REÁLNÝCH rysech revolucí
2) jsem v uvozovkách uvedené nikdy neřekl či nenapsal... vyhledej si to.
ohledně revolučního "ničení" a "běsnění" jsem ti už řekl, aby ses poučil v historii. prakticky všechny skutečné revoluce byly násilné, krvavé, někde stály statisíce životů nevinných, minimálně načas suspendovaly jakékoliv právo a znamenaly významné škody. pokud toto nejsi schopen pochopit a uznat, pak samozřejmě musíš donekonečna zuřit a hádat se. marně.

254166

16.04.2012 23:10

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

tmo 89.?.?.?

takové názory jsem míval taky, ale dnes si už dokážu cenit pevného, rovného bříška, prdelky, která se sice zatřese ale nevisí (je pevná) a nemá z přežírání a líného, nezdravého životního stypu plno strijí a celulitidy. Pevná a menší přírodní/sportovní prsíčka jsou pro mě jistě lepší než cokoliv jiného. A pokud jde o klíny, tam je při orálu i jinak příjemnější vyholená, než zablemtaná houština... osobně se mi na holou i lépe dívá, se zalíbením, a nepočítám se mezi pedofily... pod 21 let jsem zatím v životě nešel.
klidně si mě přesvědčujte, že štíhlá sportovní postava není ideální pro rození i pro hmatové vjemy, a že mám adorovat gravitaci-podléhající tukové partie. Klidně si mě označte i za oběť nějaké mediální propagandy - na mainstreamu se cítím dost nezávislý, ale vím, co se mi líbí. Mně osobně, svobodně.

267076

17.04.2012 01:36

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

tmo 89.?.?.?

Tak nějak [smích]
Ona ta štíhlost je i známkou zdraví, aktivity, přiměřené síly, rychlosti. I to zřejmě hrálo nějakou roli v tom evolučním vývoji (aktivita=zisk, úspěšný únik před nebezpečím, záchrana potomků, únik před konkurenčním násilníkem, atp.). Štíhlá znamenala i méně žeroucí, tedy méně náročná v dobách nouze.
Lépe se vychází se submisivními ženami, než s hádavými bábami... a proto když nějaká o sebe pečuje podle preferencí/libostí svého chlapa (a nevysvětluje mu nesmyslně, že se mu má líbit taková jaká je/jak jí se líbí), je to jednak příjemné, a jednak záruka schopnosti udělat něco pro partnera, ochoty domluvit se, a zůstat v klidu - tedy to garantuje i vyšší stabilitu rodiny (nebo delší dobu stabilizace partnera... ve vyšším věku ten půvab prchne u každé, ale partner je tou dobou už stabilizovaný, fixovaný).
Ženská sledující nebo dokonce hlídající si 50/50 je odsouzena k nezdaru... nemá velkorysost, obětavost. Zato hádavost. A je obětí právě té mediální masáže: žena=muž, má stejná práva, atd. Skutečnost je jiná -každý má úplně jiné danosti, poslání, úkol -JINÉ, ne rovné. Tedy se to nedá ani měřit ani bodovat ani poměřovat, a není ani soudce, který by to chtěl rozsuzovat. A nějak nechápu, kde ty přihlouplé rovnostářky přišly na ten poměr 50/50... co když je přírodou určený/vyvážený poměr 40/60 nebo 35/65? A přesto i za takového poměru jsou ženy spokojené... tedy některé. Některé naopak nejsou často spokojené ani při 50/50... stále mají málo a remcají (a jejich gen zřejmě vymře, protože jen málokterý chlap preferuje takové otravné stvoření... leda by byla mimořádně pěkná a šukavá; ale pro rodinu je stejně nalevačku).
Atd.

267086

19.04.2012 01:50

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

tmo 89.?.?.?

Vojto, Vojto... většinou souhlasím, ale...
Víra v žádném případě není slepá - právě na základě stop / indicií viditelných v celé přírodě je někdo schopen uvěřit v Boha, protože žasne nad fantastickou účelností, přinejmenším nad velmi moudrým řádem, který byl schopen zajistit další "samovolný" vývoj.
Víra ani není hluchá -pokud si sluchem a citem nadaný člověk poslechne například hudbu (alespoň některou), užasne nad tím, jak něco tak nádherného mohl "slyšet a zapsat" jiný člověk, a podruhé žasne z toho, jak nějaké frekvence mohou v jeho mozku vyvolat tak silnou odezvu. Proč asi? Má to nějaké čistě evoluční zdůvodnění?
Víra není ani hluchá ve smyslu těch kritických "argumentů" -slyší je a reaguje... někdy i včas. Ale o tom je opatrný, konzervativní přístup ke všem věcem... taková ta nesplašenost módou, zdáním pokroku, který se posléze ukáže jako něco škodlivého, atd. Moudrost není vždy nejrychlejší, ale bývá zpravidla nakonec úspěšnější, než pojašená plytkost a modernost za každou cenu, hned "z první"...
Víra je výrazem rozumnosti jedince, a také kultivující prvek v nitru člověka. Přináší nějaký řád do úvah... systematičnost... postoje... vděk, jistou ukázněnost, atd. A není dána každému pitomečkovi, co se jen všemu, pro něj nepochopitelnému, pošklebuje.
Víra není zdaleka jen o popisu vesmíru, tím méně o středověkém... Stejně jako vy jste o 10 století dál, je dávno dál i církev. A je nekorektní se pošklebovat něčemu nesouměřitelnému, před mnoha staletími. Poučen o historii ve školách, je každý po bitvě generálem, že ano?
Víra není němá??? No každopádně nejsou němí lidé, věřící. Ti mají právo mluvit o svém názoru, stejně jako mají právo hloupě rozumovat plytcí a jinak omezení lidé. Jen výsledek není stejný...

267231

22.04.2012 10:26

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

tmo 89.?.?.?

>určitě? právě na základě tohoto mnozí došli ke zcela opačným názorům
---ano, hlupáci bohužel vždy docházejí k jiným názorům / opačným závěrům. je k zamyšlení, proč právě nejlepší vědci byli věřící, a mnozí právě až tehdy, kdy pronikli dostatečně do detailů své vědní disciplíny - pak žasli a vyjadřovali se způsobem, že čím hlouběji věci poznávají, tím více úžasných souvislostí, řádu a funkčních pravidel v přírodě rozeznávají, a kupodivu se zkoumání stále nechýlí ke konečnému závěru, ale jakoby se rozšiřuje množství toho neznámého. A většinou tito lidé shledávají, že ten řád se nemohl "dát sám sobě"... že něco takového nevzniká výbuchem. Výbuchem vzniká jen chaos, a pokračováním je entropie (zhoršování pořádku, krásy... rozpad... a nic nového na vyšší úrovni se samo nevytvoří).
Těch vědců je mnoho, ze všech oborů. Za mnohé (opravdu mnohé) třeba Grygar, ze světově známých dřívějších osobností Pascal, Newton, Kepler, Boyle, Diviš, Einstein atd. -ti všichni poukazovali ve své práci na Boha, jako na tvůrce.

>víra, kterou ty máš na mysli,
---vždyť tys ani nepochopil, co mám na mysli... ale hlavně že diskutuješ. nesmyslně, nekonstruktivně.
>se žádnými argumenty nezabývá, naopak, vše vždy posunuje do nekritické roviny, kde se už nezkoumá, ale jen věří
---nesmysl. proto snad existuje na celém světě obrovské množství věřících vědců? proto existují vědci-kněží? proto má vatikán celá obrovská oddělení, zkoumající na vědecké bázi nové poznatky, aby k nim mohl fundovaně zaujmout postoje? proto provozuje střední i vysoké školství?
ale to se v tomto bodě bavíme o akademické rovině, o vědeckých disputacích. víra je o něčem jiném. ta je především POZNÁNÍ, dar, z toho plynoucí UZNÁNÍ BOHA, a z toho plynoucí VZTAH, osobní. a osobní rozhodnutí nějak zaujatý postoj víry promítnout do praktického života.
hlupák samozřejmě poukáže na nějaké historické postavy (mimořádně neinformovaný a tupý kritik vytáhne třeba Husa -viz jeden expert výše), ale to přece není víra. zavrhnout něco existujícího jen kvůli někomu z historie, to bych osobně nazval alibistickou idiocií... nebo záměrnou slepotou nenadaných.

267440

22.04.2012 11:03

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

demokracie jako vláda lůzy je úpadek, slepá ulička

tmo 89.?.?.?

>politikové dělají jen to, co jim systém umožňuje. Ne politikové, ale systém je špatný. Potřebuje naprosto zásadní reformu

---ano, politici jsou lidé vyselektovaní z lidu, tedy ne o mnoho lepší či horší než dav sám. jen se později zkazí svými platy, náhradami, výhodami, asistenty, imunitou... prostě celým tím prostředím výlučnosti.

---ano dělají, co je jim umožněno; každý by to dělal. voda teče cestou nejmenšího odporu... podobně elektrický proud. člověk se také chová podobně.

---politici jsou také špatní, ale systém je špatný určitě. demokratický systém je vadný Z PODSTATY. není možné, aby nekvalita plodila pokrok, vyšší úroveň, kvalitu. A vzhledem k početnímu zastoupení podprůměru a průměru v populaci (cca 75%, zatímco špička výrazněji nadprůměrných, kteří by mohli s něčím pohnout k lepšímu je sotva 5%) je to "mission imposible" - plebs nemá rád intelektuály, vždy proti nim brojí. nedá jim podporu. plebs je dále ROZTŘÍŠTĚNÝ ve svých zájmech... nejednotný. proto na demokratických principech nemůže vzniknout dobrá vláda. a když připočteme ještě zkažení i těch dobrých už na cestě vzhůru (a pak nahoře), tak zjistíme, že lid si volí vždy větší neštěstí. a úpadek a více problémů, než jich do té doby bylo... a mnohem víc, než se nějaký politik i jen pokusí během svého mandátu řešit.

Systém je daný legislativně. Ale legislativu tvoří politici. A ti si přece nebudou zákony pro sebe zhoršovat... zpřísňovat. to by byl masochismus, a tak se skoro žádný tvor chovat nebude. z toho vyvozuji, že demokratickou cestou k nápravě dojít nemůže (jak se říká, kapři si svůj rybník nevypustí).

Jediné řešení je podle mě jakási moderní forma monarchie... vlády osvícené osobnosti nadané od lidu víceméně neomezenými pravomocemi, a ta osobnost pouze dohlížená jakýmsi parlamentem, zástupci stavů... jakožto konstruktivním poradním orgánem bez práv, jako mají dosavadní parlamenty.
Kritici této myšlenky hned vyrukují s blábolem, že by z toho mohla vzniknout tyranie -ale ta BY MOHLA vzniknout (nemusí), ale ta demokratická tyranie (bordel zcela nefunkčních nadřazených politiků, stran) zde už reálně je... a je to špatně, od základu, a z podstaty toto nemůže spět k lepšímu. Tak tedy naděje v osobu monarchy by byla lepší. A ostatně masové bouře jako pojistka jsou zde i nadále. Ukázalo by se, za koho je lépe -zda za monarchy nebo za "vlády lidu".

267444

22.04.2012 17:24

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: demokracie jako vláda lůzy je úpadek, slepá ulička

tmo 89.?.?.?

>Monarchii mate v UK a ve Spanelsku a lepsi to tam opravdu neni
---absolutně jsi nepochopil(a), o čem jsem vlastně psal. O monarchovi, ne o parlamentních demokraciích jako UK a ESP. Ne o reprezentativní figurce pro oficiality, ale o opravdového monarchu, jako byla Marie Terezie. Netvrdím, že by musel pocházet ze šlechtického rodu, ale byl by to osvícený, samojediný vládce. Výkonná moc, všemi povinně plně respektovaný vládce. A lidu by se zpovídal jen proto, že by chtěl, protože by byl osvícený a věděl by, že lid potřebuje vědět, co se děje a proč. Nicméně nikdo a nic by jej neomezovalo a nenutilo k ničemu. Žádné parlamenty, senáty, soudy či petice. A hlavně žádná žumpa v podobě politických stran. Cokoliv by založil, bylo by okamžitě založeno/zřízeno, cokoliv by zrušil, bylo by bez debat zrušeno jako škodlivé či nežádoucí... protože jen on by byl zodpovědný sám svému svědomí a Bohu, že koná dobro pro lid a pro stát (šlo by i o jeho prestiž, dostání očekávání, nedělitelná/neředěná pravomoc ale i odpovědnost). Žádné volby a schůze a hlasování a zdlouhavé vyjednávání podpory, většiny, zamítání dobrých věcí menšině většinou a podobné pitchoviny, co tady běžně zažíváme. Žádné diskreditace, odposlechy, odpadlíci, AHA, Blesky, Haló noviny a podobně.
Když by potřeboval, přizval by si odborné poradce (ale jen zlomek, než jich zaměstnává stávající mašinérie). Parlament by bylo jen čestné těleso zástupců stavů, s poradní funkcí (přednášelo by monarchovi návrhy a ponížené prosby).

Živit jednoho takového monarchu (případně i s rodinou) je úplná maličkost, proti množství členů vlády (15+poradci) +prezidenta (1+poradci) +poslanců parlamentu (200 +poradci a asistenti) +senátoři (81 +poradci a asistenti) ...to vše je 297+ debilních osob plus asistenti a rodiny... celkem nejméně tisícovka, spíše 2000.
Absencí politických klíčů při rozdělování vedoucích pozic na ministerstvech, by se výrazně zeštíhlilo nákladné vedení i celkové počty lidí na ministerstvech. Vše by podléhalo samozřejmě primárně monarchovi, anebo jeho pověřencům, kteří by skládali účty jemu. Za nesplnění úkolu či škodu by byly přísné tresty, odpovídající sabotáži prospěchu státu a projevenému odporu vůli vládce. Vše by tedy fungovalo!!! Bez kompromisů, bez odkladů (kvůli nepopularitě před volbami), bez debat, bez nejmenších keců.

Samozřejmě by měl pravomoci i vůči bankám operujícím na našem území, ale já nevěřím té zjednodušené démonizaci bank, redukci problému na chybně založený expanzivní finanční systém. Ne! A už vůbec nevěřím (jak někteří, včetně autora uvádějí), že démonem je "lichva" -to je jen populární pojem pro plebs, který nemá rád jakékoliv úroky. Jde ale pouze o odměnu za službu, a to odměnu !!smluvní!! Nikdo to nemusí "vzít" a podepsat.

267479

22.04.2012 17:58

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: naše alibi

tmo 89.?.?.?

Konečně někdo, komu mohu zatleskat... opravdu kvalitní příspěvek od kvalitního člověka, neuvažujícího pouze podle zdání, povrchně, ale dívajícího se na podstatu problémů.
Ano, je třeba hledat zjednodušení, a ne složité "demokratické" struktury pro vyhovění všem, aby se v důsledku nevyhovělo skoro nikomu (aby nebylo zajištěno ani to nejzákladnější, řád, právo a odpovědnost). Důsledkem je frustrovaný plebs, davy "vládnoucího lidu" na ulicích, nespokojených s tím, jak JEJICH demokracie (ne)funguje.

>Dav si vytvára závislosti na hračkách, ktoré nie sú ponúknuté iba za cenu peňazí, ale aj cenu "duše". Skutočná sloboda je v odbúraní škodlivých závislostí, nie v tom, že si môžem robiť, čo chcem
---přesně tak! Vzácná slova...
Dodal bych, že pravý a žádoucí život je štěstí z jistot v řádu, ze souladu s přírodou a z dobrých vztahů mezi lidmi.

Nynější opium v podobě zdání demokracie (jak si údajně lid sám vládne) je třeba zrušit. Je to stejně jen maskovaná mašinérie anonymních vládců (výpalníků) - a lid je třeba o tomto uvědomit a nabídnout mu lepší, funkční alternativu... něco úplně jiného, než se mu kdosi snaží nalhat, že je "pro jeho prospěch":

>Ozaj to chce rozumnú štruktúru, "monarchiu", stavovstvo, načo sa tomu vyhýbať
---ANO!
pokud se bude lidu dařit dobře, a bude zde vládnout řád a spravedlnost, každému bude úplně jedno, jestli se tomu zřízení říká demokracie nebo autokracie nebo monarchie. jde o realitu, o výsledky. o kvalitu.

267483

22.04.2012 18:35

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

No, pokud je pan Ponert ten blábolitel ohledně úroku (který mj. nenechal v diskusi ani uctivý prostor oslovenému ministrovi), tak mu to Kalousek docela jasně vysvětlil - pokud by se zrušil úrok, tak by se ztratila jakákoliv motivace bank půjčovat peníze - úrok je totiž nějaká odměna, výdělek pro toho, kdo se snaží nabídnout na svobodném trhu službu (v tomto případě peněžní). Pokud je ta služba žádaná (a ona evidentně je, protože lidé to dobrovolně berou i za cenu té odměny), pak je jasné, že se odměna platit musí, dle dohody a smlouvy (a také bude, i kdyby to bylo oficiálně zakázáno... pak tedy na černém trhu).

Zcela podobně by přestali pekaři péct a prodávat housky, kdyby jim někdo centrálně zakázal jejich odměnu=marži (zisk). Kdo z něčeho nic nemá, nebude to vůbec dělat!
Podobně také autopůjčovny - pokud by byla zakázána svobodně určená výše odměny za půjčování aut, kdo by ta auta nadále kupoval, ošetřoval, garážoval, platil za to všechno plus za personál/obsluhu a kdo by to půjčoval a proč???!!! Když by za to dostal jen na amortizaci+nájem plochy... bez zisku. -to by přece nikdo nedělal! z čeho by žil? proč by v takovém nevýdělečném podniku ztrácel čas a svůj život? On přece potřebuje zisk (jako každý), aby jej směnil zase za něco jiného...

No, vidím, že ten věčný blud s úrokem, či dokonce "lichvou", je snad nesmrtelný. Plebs s hlavami popletenými internetovými filmy se svého zmatení nezbaví ani do smrti. Některé věci jsou holt úporné... a pro někoho nepochopitelné, ač je to tak jednoduché:
trh je svobodný, a po čem je nějaká poptávka (ať je to cokoliv), to se bude poskytovat. A oč je to žádanější, o to vyšší poplatek (odměna). A oč vzácnější, na trhu nedostupnější, o to opět vyšší odměna za poskytnutí.

267489

22.04.2012 18:50

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: Spise kdo vlastne jsme

tmo 89.?.?.?

>Demokracie je dobry system ale proste se nehodi pro jiste nevyspele narody
---demokracie je z principu vadný, úpadkový systém pro plebs, přesněji pro oblbnutí plebsu, že si "sám vládne". ve skutečnosti však vládnou vládci schovaní za stranami a za médii.
A ohledně těch práskačů: snad ještě víc jich je ve Švýcarsku, které je údajně příkladně kvalitní ukázkovou demokracií... tam stačí sekat v "nevhodnou" dobu trávník (nebo opravovat si na ulici auto), a sousedé na vás zavolají policii a nechají vás popotahovat, zaplatit mastnou pokutu anebo dle demokratických zákonů i věznit.
O práskačské praxi Francouzů se snad nemá cenu ani šířit... a to je kolébka demokracie, kde se lid poprvé vzbouřil, popravil své legální vládce a pak si "lépe" vládnul sám... a šlo věru o dobu temna, o rozvrat morálky, řádu a naprosto všeho.
Jinde mají zase problém s "demokraticky" přivandrovalými přistěhovalci z Afriky a Asie -že by přesně toto chtěl ten lid, který si sám vládne v Holandsku, Belgii, Norsku, Anglii a jinde?
Takže není pravda, že Češi jsou nějakou výjimkou, a že jinde se demokracii daří. Všude kde je, se s "vládnoucím lidem" kýve jak se komu zachce, a skuteční vládci si s lidem vytírají prdel. Vědí totiž, že lid je blbec, že lid snese všecko, a tedy na jeho hrb všechno zlé, všechen bordel. Vše zaplatí, i všechny ztráty demokraticky zvolených lumpů, i všechnu korupci. A to je všude, ne jen v ČR.

267493

22.04.2012 22:06

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: demokracie jako vláda lůzy je úpadek, slepá ulička

tmo 89.?.?.?

Věru nevím, proč ti vyvracet tvé bludy... Ani netuším, proč zmiňuješ právě Ludvíka, když ve stejné době u nás vládla právě osvícená panovnice Marie Terezie, kterou jsem zmiňoval. Máš-li jí co vytknout, zkus to... ale je to stejně zbytečné, protože jsem psal:
>>moderní forma monarchie... vlády osvícené osobnosti nadané od lidu víceméně neomezenými pravomocemi
Jsme totiž ve 21 století, a poddaní už nikdy nebudou takoví, jako v 18. století. I o tom jsem psal... že lidové bouře jsou vždy pojistkou. Nicméně si myslím, že by jich nebylo třeba, protože monarcha by vládnul lépe a zodpovědněji, než ta nikomu neodpovědná, zkorumpovaná a rozhádaná svoloč-politici.

Být odpovědný svému svědomí a Bohu není nic negativního. Jestli pro tebe ano, je mi tě líto, že něčí odpovědnost pokládáš za předstírání. !!Každý slušný člověk by měl být odpovědný svému svědomí!!

>Žádný, sebe osvícenější monarcha by nemohl být odborníkem na vše ... ... nutně by musel mít pár poradců
Vždyť přesně o tom jsem už psal! I o speciálních pověřencích (náhrada ministrů a náměstků ministrů). I o přísných trestech za sabotování zájmů státu a vůle vládce. Čti pořádně, než budeš psát jalové námitky.

Blekotání o korupci si ušetři - byla vždy a všude: ve staré Číně, ve středověké Francii, Rakousku-Uhersku a prostě všude. Ale do jisté doby za to vládnoucí autorita tvrdě trestala. V demokracii už jaksi ne. A to je ten rozdíl, tupánku, víš?

Můj nápad není jen můj nápad, a nejde o utopii - stačilo by jen, aby lid svrhnul dnešní pseudo- "demokratický" režim zkorumpovaných a nenapravitelných politiků a stran, a nechal prostor nastolení vlády nějaké konsenzuální osobnosti coby absolutního monarchy. A pokud by to byl člověk mravný, ctný a i jinak dobrý, osvícený, viděl bys, jak by to začalo lítat... jak najednou věci, které celá desetiletí nešly, by se najednou realizovaly. A pro prospěch lidu a blaho země.

267518

23.04.2012 02:51

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

no, ono takových pavlůh je taky dost... zmatených, závistivých.
tak bankéři půjčují uloupení peníze, ano? [velký smích] a už jsi podal trestní oznámení? A proč se tedy sám nezabýváš tím výnosným oborem??? [mrknutí jedním okem]
podívej, JE ZCELA JEDNO, CO TO JE... třeba hovno, nebo hajzlpapír, nebo papír s názvem peníze... ale když o COKOLIV bude na trhu zájem, je to potenciální zboží (nebo služba) a bude to někým nabízeno. Co je nabízeno a je o to zájem, to má nějakou cenu i nějakou tržně stanovenou odměnu tomu, kdo tu službu poskytuje. A lidé nabízenou službu evidentně vyhledávají a cena se jim zdá přijatelná, včetně rizikového poplatku a odměny za službu (což je dohromady úrok). Proto, že se to mnoha lidem zdá zcela v pořádku, dohodnou se svobodně s bankou a podepíší smlouvu. A pak už prostě plní smlouvu tak, jako slušní lidé plní jakoukoliv jinou smlouvu. -je na tom pro tebe ještě něco mysteriózního??? [chechtot]

tvé domněnky o rezervách a úrokovém zhodnocení jsou úplně mimo mísu - to tobě může být jedno (tedy mohlo by být, kdybys nebyl poťapaný závistivý čecháček). Zákazníkům banky to tak vyhovuje, proto se pro ten úvěr rozhodli, ne? tak co s tím mají co dělat nějaké tvé kecy? a když tak silně závidíš, začni okamžitě podnikat jako bankéř... v off-shore zemích to není až takový problém... pokud máš nějaký základ. A pokud ne, tak se jen dál žluč, že jiní podnikají a bohatnou, zatímco ty jen závidíš a chudneš.

Co se týče tématu ekonomickareforma.cz, už jsem ty jejich bláboly četl, a je to totální nesmysl. věřit tomu mohou jen úplně nevzdělaní a naivní lidé, neuvažující zdravě o lidské motivaci.
tak se přestaň navážet do "tmo", blbánku, a zkus radši myslet... nebo reklamuj tu vadnou mozkovnu.

267539

23.04.2012 12:22

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

Nemíním se s tebou dohadovat a učit tě, co je "tovar" a co služba. Když to nechápeš, běž do základní školy, třeba se to paní učitelce podaří, aby to tvá tupá hlava pochopila.
Jak jsem psal: COKOLIV je na trhu žádané (je jedno jestli zboží, polotovar, suroviny, energie, peníze, práce, čas, emoce, sex, služby... a je jedno jaké), to vše má nějakou volně stanovenou cenu (trhem stanovenou, účastníky trhu) a na trhu se vždy objeví někdo, kdo to bude poskytovat. A za COKOLIV je možné si dohodnout svobodně cenu. Zde třeba cenu za peněžní službu (úrok za úvěr). Ten úvěr je žádaný a cena (odměna=úrok) je oběma stranami akceptovaná, dohodnutá, smlouva podepsaná, to znamená že smlouva i cena oběma stranám vyhovuje, a nemá cenu žvatlat nějaké tvé teorie o tovaru, platidlu a hodnotě peněz. Do té ceny ty jednak nevidíš, a jednak ji neurčuješ, netýká se tě to. Týká se to těch dvou smluvních stran. Trhu. Ne tebe - ty si plať čím chceš.

267565

23.04.2012 12:52

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: demokracie jako vláda lůzy je úpadek, slepá ulička

tmo 89.?.?.?

ad 1) když se nepamatuješ, asi to tak bude - husy jsem nikdy nepásl, takže s tebou určitě ne. Což mi ale nebrání tykat pasáčkovi.
ad 2) když neumíš číst, nechápu, jak se chceš se mnou bavit... když jsi natolik neinteligentní. A pokud tě jako opici naučili kopírovat, stejně ti to na nic nebude.

O tvé zoufalé inteligenci svědčí i to, že Marii Terezii přikládáš "jako jediný dobrý počin" právě ten nejhorší - amorála a dost možná homosexuála, Josefa II, který si dělal nároky na vše a kradl to oprávněným vlastníkům a mnoho kulturních památek a drahocenných knih bylo jeho přičiněním zničeno a ztraceno. Po éře ničivých hord husitských byl nejhorší pohromou pro naše země. Věru úžasné "reformy".
Naopak jsi za pozitivum neoznačil, že zavedla všeobecnou vzdělávací povinnost, přičinila se o zakládání a rozvoj poštovní sítě. Zemi se za její vlády dařilo dobře.
Pokud byla země napadána, bylo asi třeba ji bránit, a je nutno říct, že za vlády této panovnice jsme o území nepřišli, ani nedošlo k výraznější ztrátě vlivu. Právě naopak! Měla dobrou zahraniční politiku, Rakousko-Uhersko tehdy něco znamenalo.
>Píšete žádné soudy
---jen jeden blbec nepochopil z kontextu, jaké soudy jsem měl na mysli... typ procesů Škarka/Kočí. Běžné kriminální činy by byly policií normálně šetřeny a soudy souzeny, ale na trestání dnes netrestaných excesů různých podvodníků, korupčníků a jiných zlodějů a škůdců národa by měl vládce přímý vliv, a byly by urychleně a přísně řešeny. V zájmu morálky, práva, řádu a klidu v zemi.

Opravdu vidím, že tvůj intelekt neodpovídá tomu, abych se s tebou dál bavil. Nemáš ani na základní pochopení toho, co píšu, a diskuse s tebou by byla po mě obtěžující a nadměrně únavná. Běž se vzdělávat jinam.

267567

23.04.2012 18:56

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: demokracie jako vláda lůzy je úpadek, slepá ulička

tmo 89.?.?.?

Ale toto! Pán se nám čertí!? Moc vulgarit tam teda nevidím. Leda narážky na intelekt, a to myslím celkem po právu... vzhledem k těm výplodům (vysvětluji níže).
Věk ještě z nikoho nedělá váženého. Když je někdo hloupý, ctěn nebude.
Tak už jen pro jiné to uvedu na správnou míru (abys nežil ty i tobě podobní až do smrti v bludech):

1) Že někdo ukrade něco církvi, to není pozitivum... to je prostě jednání zloděje. On si ty majetky nevydělal, nezasloužil ani nedostal!!! Ale on si je ukradl a používal (třeba kostely) jako vojenské sklady, a podobná nekulturní zvěrstva. A to prosím jako autorita (tedy dával svým národům špatný příklad -že krást se může, když na to má někdo náhodou silné postavení). Možná se to usadilo v našich hlavách už tehdy a traduje se to dodnes... ta zlodějská mentalita

Pokud jde o tvoje zmaty o tom, že církev majetek získávala inkvizicí (ty chudáku pomatenej), tak si o tom něco zjisti z pořádných pramenů, a nepapouškuj hlášky typu JPP.
Církev jsou věřící (obyčejní lidé), a ti si zpravidla své kostely stavěli sami sobě, pracovali na tom zadarmo a vytvořili z vlastních peněžních sbírek nějaké hodnoty, včetně vnitřní umělecké výzdoby (vím to naprosto přesně u mého rodného města, prameny ověřené z kronik). Toto ten barbar Josef II. nakázal ukrást (zabavit), rozprodat (ve směšných zmanipulovaných dražbách bylo to cenné podhodnoceně rozprodáno do "správných" rukou), a zbytek byl vyvezen do škarpy, zničen nebo spálen!!! Nešlo tedy o majetek nějaké démonické Církve, ale ten trotl degenerovanej prostě ukradl lidem jejich kostel, bez náhrady.
Samozřejmě šlo i o kláštery, kde byly nedocenitelné památky literární/knižní a i jiné, umělecké. Opět z velké části zmařeno. Mimochodem kláštery byly většinou zakládány nadací nějakého šlechtice, a šlo o dobročinné ústavy (v mém městě chudobinec a lazaret), a ta dobročinná péče o chudé a potřebné zřejmě panu osvícenému trotlovi vadila... takže klášter zrušil, a dlouho nemohl najít pro ty budovy uplatnění. Chátral, až jej o mnoho později zdevastovaný a rozdělený nějak za hubičku rozprodali. Ano, toto ty (velký duchu) pokládáš za pozitivum, za kulturnost, za slušnost. Toto vyzdvihuješ. Amorální hovado.

2) Josef druhý sice vydal Patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím ALE nadále byla zachována robota (až do roku 1848 - tedy i po jeho smrti).

Vidíš tedy, jak jsi hloupý, neznalý člověk? A ty mě chceš poučovat? Ty mě chceš oslňovat? Snad svým věkem?

---
Pro toho druhého blba níže, který mě nazývá aktivním členem Strany svobodných občanů: nikdy jsem nebyl ani členem, ani platícím pasivním příznivcem. Nevím, po jakém fetu se ti to vylíhlo v palici. Ale stačilo ti někoho si zaškatulkovat pode nicku, a máš jasno... diskusi ani nemusíš číst (jak pohodlné!).

267603

23.04.2012 19:51

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

Strašně mě pobaví, když zrovna ti nejblbější oponují někomu, kdo chápe... kdo ví.
Nebaví mě ale, když nějaký trotl, co nepochopil ani sdělenou myšlenku, podsouvá lživě její pokřivený obraz člověku, který je jejím autorem a věděl co říká (chápal to správně i v souvislostech).
>Tmo kdysi napsalo, že růst může být klidně i do nekonečna
Tupče, růst skutečně nebude nikdy ukončen... stále bude pokračovat tvorba nových hodnot hmotných, i nových myšlenek, vynálezů atd. Nově vznikajícím hodnotám všeho druhu musí odpovídat množství peněz (symbolů) v oběhu. Proto jsou peníze ve stále vyšším počtu emitovány.
Je klidně možné, že jsou emitovány i v nadměrném množství, a tedy dochází k inflaci. Tím pak dojde k větším číslicím na bankovkách (dnes maximální 5000 Kč, za 10 let bude třeba 10000 Kč). Ale to rozhodně neznamená nafukování zeměkoule, ty pitomče!
>Nafukovací zeměkoule,... člověk žasne
Prostě budou v oběhu bankovky či mince s vyšší nominální hodnotou, ale jejich faktická hodnota bude pozvolna stále nižší. To snad ničemu zásadně nevadí (kromě spořivých, kterým se jejich úspory nezhodnocují, nýbrž znehodnocují). A jak dojdou po sto letech čísla na bankovkách k milionům, prostě se škrtnou 3 nuly, vydají se nové bankovky s názvem třeba nová koruna (bude 1000x cennější), a je to. Tvorba hodnot a růst může dál nerušeně pokračovat. Ano, i do nekonečna. Resp. do konce světa nebo civilizace.

267607

23.04.2012 20:12

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

>když bankovní paraziti přestanou půjčovat peníze, pak vám garantuji, že oni jako první zdechnou hlady
ujišťuju tě, že bankéři jsou zabezpečení dobře. ale jestliže přestanou půjčovat peníze, nastane v hospodářství stres, firmy nebudou mít na investice a rozvoj, budou mít i horší odbyt (i jiní podnikatelé a současně odběratelé, včetně těch koncových zákazníků, budou mít méně peněz na nakupování). A proto propustí nejdříve část zaměstnanců (přibude pijavic na státním rozpočtu, živených menším počtem pracujících), a nakonec budou nuceni propustit všechny a továrny a firmy zavřít... bez dostatku peněz v oběhu je budou všichni škudlit a nikdo nebude nakupovat nic, než jen to nejnutnější. Ekonomika tedy půjde do hajzlu a tím pádem daně spadnou pod 10% dnešních odvodů a stát zkrachuje, už nebude moci živit ani jednu pijavici, socku ap. Dojde k nesmyslným bouřím (které peníze stejně nepřinesou) a stát bude zlikvidován i fyzicky. A přitom i mnoho lidí. -TOTO JE DŮSLEDEK TVÝCH PITOMÝCH FANTAZIÍ O TOM, ŽE BY BANKY PŘESTALY PŮJČOVAT PENÍZE.
>Až tedy bude nulový úrok, tak se v podstatě nic nestane
ono k tomu tedy nikdy nedojde... úrok bude, i kdyby jen na černém trhu! ale jinak se něco rozhodně stane, blbe. zdraží se úvěry a ekonomika se dostane do problémů, přesně jak ten proces popisuju výše.
A věř, že plebs (jehož je většina, ale většina je odjakživa i blbá, jak je vidět i u tebe) bude mít problémy MNOHEM větší, než bohatší a chytřejší lidé. už ses mohl poučit z historie, že při krizích vždy nejvíc trpěli chudí. A právě proto asi nesmyslně volají po zařízení další krize utopiemi o nulovém úroku [velký smích]
pochop (pokud jsi toho schopen), že když nebude odměna za půjčení, nikdo nepůjčí ani floka. A když nebudou peníze v dostatečném množství v oběhu, bude krize a velké potíže. ovšem ne těch, kdo jsou zabezpečeni... u těch až v poslední řadě.

Peníze nejsou nic špatného. Peníze jsou jen symbol, ulehčující směnu čehokoliv za cokoliv. špatné je jen hýření států za socky, korupci a jiné nesmyslné výdaje, prožírání budoucnosti a zadlužování potomků. a to někdo zaplatí -hádej kdo? ano, obyčejní lidi, ti to nejvíc zaplatí a odserou.

267608

23.04.2012 21:15

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

babo Blažková, možná by bylo rozumnější plést se jen do věcí, kterým trochu rozumíš (vztahová problematika, děti).

Nikdo (ani stát) nemůže a nebude dělat něco, z čeho má jen výdaje, náklady na provoz, náklady z rizika nesplácených úvěrů, a žádný výdělek. I stát musí vydělávat, resp. nemůže prodělávat. Navíc stát nemůže být tím retailovým bankéřem, starajícím se o každý prd, o každý spotřební úvěr, kreditní kartu atd. Na to jsou komerční banky, soukromé. Aby jejich klientelu mohl převzít, musel by všecky takové banky u nás operující zrušit, zakázat (což ani nemůže, riskoval by arbitráže za zmaření či neochránění investic a za způsobenou škodu). Ale i kdyby to nějak udělal, stejně by stát nehospodařil v bankovnictví lépe než soukromník. Podle praktické zkušenosti MNOHEM hůře, se ztrátou, kterou by zaplatil kdo? no jasně: koncák, poslední občan. =Jiná forma úroku???
Dále by stát přišel o nemalé daně od bankovních domů, které zde dnes prosperují a daně odvádějí.
To ale není všechno: stát je navázán na úvěry od zahraničních bank a soukromých investorů, a ti by samozřejmě úroky požadovali, rozhodně by státu nic nepůjčili za 0%. Proč taky?! A ty miliardy měsíčně jen za úroky někdo zaplatit musí. Bez dalších úročených úvěrů by stát neměl ani na splácení dluhu, natož pro socky, a ani na investice do politiky zaměstnanosti, na dotace, na výstavbu a údržbu infrastruktury atd. Nakonec by nebylo skoro na nic, s bídou na redukované důchody.
A pak by i baba Blažková přišla na to, že živý a zdravý neregulovaný trh aspoň trochu rozumně fungoval, byl životaschopný, produktivní, zatímco ta státem regulovaná bída horší než za komančů ne (a i ti komouši úroky ctili).

>Ale půjčí. Tak jako to funguje jinde, tak jako to fungovalo i zde
Rád bych poznamenal, že zde bezúročné bankovnictví nefungovalo nikdy, a ani nikde "jinde". I u muslimů je úrok, akorát se mu z náboženských důvodů neříká úrok, ale podíl na zisku (u firemních úvěrů), nebo nájemné či poplatek za službu hrazený ve splátce (u půjček na bydlení).
Jednoduše NEEXISTUJE NIKDO, KDO BY NĚCO POSKYTOVAL ZADARMO, nebo dokonce za prodělek, v případě tak rizikové záležitosti jako jsou úvěry.

267620

24.04.2012 08:40

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

Aha, tak tyhle DOTOVANÉ půjčky ten kdosi myslel... No když stát formou dotací podporoval novomanžele, tak asi ty dotace platil ze státního rozpočtu... a tedy jsme těm novomanželům přispívali my ostatní, kteří takovou "bezúročnou" půjčku nedostávali, ale platili 20% na dani z příjmů (takže úrok i za komoušů byl, jen ho platil někdo za někoho jiného). A mimochodem - ZDALEKA NE KAŽDÝ novomanžel tehdy takovou půjčku dostal! Záviselo to na výši platu, a protože novomanželé jsou na začátku kariéry, těsně po škole, měli nízký plat (do 2000 Kč hrubého), a proto jednak Státní spořitelna takovému páru půjčovala jen velmi málo (věděli, že na splátky by po zaplacení nájmu a jídla neměli). Dopadlo to tak, že jsme si tu půjčku ani nebrali, protože by to byla v praxi zbytečná komplikace, a stejně by nám po splátkách nezbyla ani koruna.
Podobně to bylo s dotační podporou svépomocného stavění - stát neschopný zabezpečit bydlení pro své lidi byl rád, když se té starosti částečně zbavil, a hodil to na ty lidi a těm z rozpočtu zadotoval úroky.
Že nějaký centrálně řízený (neefektivní) komunistický stát dotoval úroky, neznamená to, že úroky neexistovaly! On ten stát dotoval i cenu mlíka, masa a prakticky všechny ceny podobně křivil. A na to křivení měl státní plánovací komisi, kde od pasu stříleli povinné jednotné ceny. A tak potom něčeho byla spousta a vyhazovalo se to, a něco na trhu nebylo, shánělo se to zásadně pod pultem, po známostech nebo na černém trhu, pašované z Německa ap. Jenže okolní svět byl a i dnes je pod vlivem VOLNÉHO TRHU. A ve volném trhu platí, že zadarmo nikdo nic dělat nebude... že každý chce ze své činnosti výdělek, aby mohl žít. Dotování je jen deformace, jejíž podstatu nechápou pouze pitomci, kteří se neptají proč či jak, nezajímá je nic než momentální číslo -jejich rozum je krátký a kloužou jen po povrchu. Důsledky jim nedocházejí.

267647

24.04.2012 08:53

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

člověče, ty přestaň psát, nebo si utvrdím své dosavadní mínění. s trotlem si fakt dopisovat nemusím... Jsi jako hurvínek, co si vše představuje jednoduše (státní banka sestávající z pár počítačů). Nevědomuješ si, že státní banka je něco úplně jiného! Je to emitent peněz a sleduje mimo mnoha jiných věcí i souvislosti se světem, s jinými ekonomikami a měnami, reguluje kurs právě pomocí úrokové míry, obsluhuje množství komerčních bank, které jsou ve styku s klienty. Kdyby to všechno chtěl stát zajistit jednou státní bankou s filiálkami rozesetými do každého posledního městečka, kde mají čsob nebo spořitelnu, tak by to prostě byla gigantická mašinérie, a buď ujištěn, že prodělková, neefektivní. to kromě ztrát, které by taková banka utržila z nesplácených úvěrů.
s bakovními rezervami a multiplikačním efektem si běž strašit děti do mateřské školky, kašpare... tam ti tvé "chytrosti" budou baštit. ve skutečnosti tomu vůbec nerozumíš. a tak mektáš aspoň cosi o lichvě a okrádání poctivých lidí. jsi zoufalec.

267648

24.04.2012 12:24

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

ach jo... už zde končím s diskusí. je zde vysoká koncentrace hádavých pitomců, co mají ve všem jasno, ale nemají jasno ani v základech.
stávající vize krachuje? a já ji obhajuji??
-nekrachuje
-neobhajuji nic
jediné, co tady krachuje, jsou nezodpovědné státy, přesněji jejich rozpočty, zkonstruované rozhazovačnými vládami. někdo si myslel, že dluh je pohodlné získávání peněz, a dluh že se splatí zase větším dluhem, a tak donekonečna. a vesele se rozhazovalo a nic se nedělalo, socky žraly a ještě se bouřily, že chtějí víc. politici zadávali záměrně předražené zbrojní i jiné zakázky, aby z toho měli své provize. prostě žranice na úkor dluhu... na úkor dalších generací. jenže trh (banky, fondy, soukromí investoři) není tak blbej, a proto se ochota půjčovat snižuje a zvyšují se rizikové přirážky i úroky. A státy se dostávají do stresu - mají méně půjčených peněz, ale musejí stále více splácet, jinak by jim už nikdo příště nepůjčil. jenže při zvyšujících se pochybnostech o udržitelnosti tohoto žití na dluh jsou splátky stále vyšší a výnosy z prodejů dluhopisů naopak nižší. je méně investic, šetří se. je menší produktivita ekonomik a nižší výběr daní, ale naopak vyšší nároky od socek, od stále většího počtu nezaměstnaných. A TOTO JEDINÉ =HOSPODAŘENÍ STÁTŮ NA DLUH= JE V PRŮSERU. Nikoliv způsob vzniku peněz, ani úrok jako poplatek za nějakou službu není problematický. Problematická je neproduktivita a návyk na lenivé žití z dluhů. Krachne tedy stát, ne peněžní systém! A až krachne stát, socky částečně pozdechají hlady, částečně budou zastřeleny při bouřích a zlodějnách, a produktivnější jedinci na těch troskách začnou budovat něco nového. A jelikož nejsou pitomí jako vy tady, ponechají si opět peníze jako symbol, jako snadno směnitelnou hodnotu. A budou chápat, že pokud chce někdo časový předstih ==půjčku, musí za to zaplatit nějakou cenu, nějakou odměnu (úrok). jinak mu tu službu, ten předstih nikdo neposkytne.

267662

24.04.2012 12:45

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

>šlo o státní dotace které platil někdo jiný - vlastně stát sobě(státu)
---ty blbe!!! stát dotoval sám sebe? nebo potřebné? to si ujasni.
Stát jsme my všichni. Jestli někdo platí daně a někdo jiný je dostává v podobě dotovaných úvěrů, není to nic jiného než nespravedlnost, janošíkovské "jedněm brát a druhým dávat". Proto se tomu také říkalo socialismus. Jak k tomu přišli ti platící, kteří dotované úvěry nedostávali, to mi není jasné. a proč by to tak mělo být mi také není jasné. Nicméně to, co jsem napsal (a s čím souhlasíš) je potvrzením FAKTU, že žádné bezúročné půjčky vlastně nebyly. nejsou dlouhodobě možné, protože by to bylo brutálně prodělkové. Ve Španělsku je třeba podíl nesplácených úvěrů (objemově) 8,2% !!! chápeš to, ty tupane? Víš, co to znamená? To znamená, že pokud by byl úrok nulový, byl by stát -8,2% (mínus osm celých dvě desetiny procent) ve ztrátě. ALE TO NENÍ VŠE! Další náklady jsou náklady na budovy bank, na techniku, údržbu, na zaměstnance (obchodníky, právníky, vymahače atd.). Takže ztráta z bezúročného úvěrování by ve skutečnosti přesáhla 10%. -PROČ BY TOTO NĚKDO DĚLAL???!!! a toto je prosím při soukromých bankách, které si své zájmy/zisky pořádně hlídají!!! !!! !!! kdyby to byla státní bezúročná banka, tak její efektivita by byla 2x až 5x horší... tedy obří ztráta, kterou by někdo musel uhradit - no jaké příjmy má stát? jen daně od lidí. takže by musel zvýšit daně, ale to by dál zaškrtilo investice, ochotu něco dělat a zvýšilo by to nezaměstnanost na míru, kterou už by stát nemohl uživit.
U nás je podíl nesplácených)problémových úvěrů 6%, ale i u nás pochopitelně roste. život státu na dluh nese své důsledky v podobě útlumu ekonomiky, snížení daňových výnosů a zvýšení nezaměstnanosti, zvýšení počtu pijavic/socek. A ta situace se bude dál a dál zhoršovat... pokud pitomci jako vy tady nepochopí, že je třeba makat a ne držkovat a vymýšlet pičoviny. že není možné platit to, na co si stát dříve nevydělal. že živení socek na dluh není udržitelné - a přesně toto jde do krachu. státní rozpočet, pokud se s tím rychle něco neudělá.
Problém není tedy v úroku (to je jen poplatek/oprávněný zisk za poskytnutou službu), ale v neefektivitě ekonomiky (nekonkurenceschopnost a lenost, navyklost na snadné žití na úkor příštích generací).

267664

24.04.2012 12:57

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

>náklady na poskytnutí úvěru jsou zanedbatelné, dnes už tam nemusí dřepět ani ta bankovní úřednice, ušetří se i za papír, formuláře jsou elektronické, provoz počítače je pakatel...

[chechtot]
ty seš buď debil nebo komik - řekni, co z toho? [oči v sloup]
jasně... půjčíme každému, kdo si sám na PC naťuká, že chce půjčit, bezúročně. to bude 100% obyvatel země. To okamžitě způsobí hyperinflaci a ti, co si půjčí jako poslední už si budou půjčovat stonásobné sumy (nominálně). Zlikvidujeme zdejší měnu i veškeré obchodníky, firmy. splácet se bude již bezcenným papírem, a nakonec už se splácet ani nebude, protože krach státu a měny způsobí devastaci státu a totální chaos... pak už si každý bude jen hlídat se zbraní svůj život a svůj dům.

>Fed drží sazbu v pásmu nula až 0,25 procenta
>A kdo dotuje FED? Santa Klaus?
Ty KRETENE! 0,25% drží FED, protože ví, že tak snadno emituje další a další dolary, tedy zisk nahoní na množství a objemu úvěrů. ono 0,25% z dvojnásobného množství je jako 0,5% z původního. A tam nejde jen o dvojnásobek... mnohem více!
půjčky koncákům ale poskytují komerční banky, a ty už pod úrok 5% nejdou (za 0,25% základní sazby dostávají, ale samozřejmě dráž prodávají... jako každý rozumný obchodník). průměr všech kreditů bude spíš někde kolem 7%. Takže v nakonec o 0,25% nelze hovořit, ty troubo! A žádný Santa Klaus to nedotuje. Platí to v plném rozsahu lidi, a také to jako vždy zaplatí. Tak či onak.

267666

24.04.2012 13:22

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

>Ale půjčí. Tak jako to funguje jinde, tak jako to fungovalo i zde. Bezúročné půjčky může klidně poskytovat stát. A proč by ne.
---ty pičusi! ten někdo byla baba Blažková (citace výše)
Takže ona hovořila o bývalém systému (kdy jindy než za ČSSR "zde" bylo něco takzvaně bezúročného??!!)
Ona neměla na mysli žádné tvé fantazie o nové společnosti (ostatně nechápu, jak víš, co ona měla na mysli... jak si můžeš dovolit za ni mluvit).

Tvé šílenosti jako zrušení berňáků, sociálek ap. je vlastně návrh na demontáž státu... že stát nepotřebuje žádné daně a tedy rozpočet. no OK, ale ty utopické "solidární" lidičky si do toho svého státu-nestátu sežeň sám [velký smích] už i komouši za socialismu se celá desetiletí pokoušeli o toho dokonalého "nového člověka" [chechtot] do jejich "nové společnosti bez vykořisťovatelů" [chechtot]

To jediné funkční je TRH. pamatuj si to. nějaké ideologické pičoviny jsou k ničemu, když zůstanou jen nerealizovatelnou fantazií v tvé bIbé palici. vždy se podobné pokusy nepovedly. regulace je křivení a vede k totální neefektivitě a krachu, aby se pak opět dostal ke slovu jediný přirozeně fungující systém - tržní.

267673

24.04.2012 13:28

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

tmo 89.?.?.?

> jednoznačné odpovědi lze vyjádřit stručně, nemusíte zde psát traktáty, myšlenka se vejde i do věty jednoduché.
---jednoduchoučká myšlenka jednoduché baby se vejde i do věty holé [velký smích] [chechtot]

zainteresován nejsem (nevím o tom). a blafy o vyvádění do soukromých rukou si ještě 100x promysli, než to vypustíš do světa, aby ses ztrapňovala. uvědom si, kdo jsou ty soukromé ruce, a za co nějaké těžce zasloužené peníze dostávají. i oni jsou my, i oni jsou stát. a možná především oni, protože bez nich by řada hlupáků zůstala bez práce a tedy bez obživy, dokonce i bez přerozdělených daní (bez dávek), které by bez ekonomicky aktivních vlastně vůbec nebyly.

267674

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 3

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?