Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 154 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Buddha byl poslední reinkarnací mnoha stovek životů, v nichž nejprve zvládal všechny aspekty hmoty a "pozemského štěstí", aby se postupně propracoval až onomu vysokému stupni duchovnosti. Nemyslím ale, že je duchovno "vyšší formou nad materií" - panuje mezi nimi přesně stejný vztah jako mezi všemi ostatními krajními póly - vzájemně se podmiňují a doplňují, bez jednoho by (ve stvořeném světě) nebylo druhého, jsou "stejně vysoko" i když "na opačných stranách". Přesně stejně jako mužský a ženský princip, který tu tak vehementně diskutujeme.

235558

Pane Vojto, požadavek diskutovat pouze k věci a ne k osobě považuji za jeden z nejlstivějších výmyslů deprivanty ovládnaného systému. Dopomohl už mnoha "logicky a neosobně" diskutujícím deprivantům k pozicím, v nichž - kryti těmito "neosobními" diskuzemi - provádějí činy, které jsou velmi osobní a nebezpečné. Tolik byste snad mohl ze svého milovaného Koukolíka znát [smích]

Pan Lhoták je podle mne typickým příkladem - kdyby měl tu moc, rozhodně by se jeho nenávist k ženám projevovala velmi osobně a nepříjemně. Sleduji jeho články a především diskuze pod nimi dost dlouho na to, abych to mohl řici s hlubokým přesvědčením.

235559

K úhynu ptáků v Arkansasu:

http://www.whatdoesitmean.com/index1435.htm

235591

18.01.2011 18:51

Malé vítězství rozumu

Jen mozek drogového závisláka může

78.?.?.?

klást vedle sebe nekuřáka a kuřáka jako dva rovnocenné "lidské druhy". Nekuřák je člověk, a kuřák je též člověk, jenže kouřící. Zrovna tak, jako je vrah člověk, jenže vraždící. A ani kuřáka nenapadne volat po vzájemné toleranci a respektu nevrahů a vrahů. Pukněte vzteky, závisláci, ty vaše "argumenty" jsou jen výplodem těžce poškozeného mozku.

Budu plně respektovat a tolerovat práva každého kuřáka, který ovšem nebude kouřit na místech, kam máme přístup oba.

V Praze sice odtály závěje, ale místo nich jsou všude jen o něco málo menší závěje vajglů. Další důkaz té slušnosti a ohleduplnosti ubohých ukřivděných kuřáků.

236337

10.05.2011 18:10

Amerika: „Kráska“ nebo „tchyně s hřmotným hlasem“?

RE: je hezké nadávat na vlády

78.?.?.?

Z - dravé je zdravé, hmmm, zajímavé, že v řeči celkem mírumilovných Slovanů to tak možná je, zatímco u Germánu je to Heil - "svaté,celé", nebo Gesund - rozumný, při smyslech, uměřený", v anglině health: health
O.E. hælþ "wholeness, a being whole, sound or well," from PIE *kailo- "whole, uninjured, of good omen" (cf. O.E. hal "hale, whole;" O.N. heill "healthy;" O.E. halig, O.N. helge "holy, sacred;" O.E. hælan "to heal" ), románské jazyky také nemají dravé zdraví - prostě byste asi těžko hledal paralelu. Divné, ne? Každopádně, vyvozovat obecné závěry na základě jednoho marginálního jazyka je demagogie par excellence.

243858

A nejspíš i ten slovanský kořen je o něčem jiném než o dravosti: kořenem "z-dorovie" bude spíš něco ve smyslu "dar". Jestli je tu nějaký etymolog, prosím o upřesnění. Každopádně jste svou teorii postavil na nesmyslu vytaženém z paty, HHBB.

243862

Neúprosná je vaše demagogie. Nikde není řečeno, že dařit se musí jen tomu, co je dravé, což bylo meritem HHBBho osvícené teorie. Podle analogie s ostatními jazyky se naopak bude dařit tomu, co je svaté nebo celé, případně rozumné.

243865

A omlouvám se, že jsem o vás mluvil ve třetí osobě, HHBB.

243866

14.05.2011 16:19

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

78.?.?.?

Pane Vojto, šup tím úzkým evolučním hrdlem zpátky do flašky:

http://www.articlesafari.com/2011/05/apes-descended-from-humans/

244057

15.05.2011 17:00

Sociální parazité

RE: Píšete v úvodu...

78.?.?.?

Pane Sašo, když se řekne, že jste "bezduchý", tak se tím rozhodně nemyslí, že nejste "posedlý duchem" nebo že nevěříte na duchy. Rovněž "duchaplný" neznamená "ovládaný strašidly" ... Takže analogicky "duchovní cesta" neznamená "spiritismus" či něco podobného.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch

244117

15.05.2011 17:11

Sociální parazité

RE: Pochopil som správne,

78.?.?.?

A co si zkusit představit, že ten Bůh s velkým B rovná se vesmír (lépe řečeno rovná se všechny vesmíry). Řídí tedy "sám sebe" a svůj vývoj. Každý organismus (i člověk) je "stvořen k jeho obrazu" - tzn. jako součást (podmnožina) toho všeho funguje v malém na stejných principech, jako to VŠE funguje ve velkém. Tak i Vy "řídíte sám sebe a svůj vývoj", ovšem jako soupodstatná část větších a větších organismů/celků (něco jako skládanka matrjošky) podléháte nejen své "svobodné vůli", ale i obecnějším pravidlům a zákonům, které zatím známe jen částečně.

244119

21.05.2011 21:59

Církevní majetek

RE: I keď žijem na Morave už 25 rokov

78.?.?.?

Jednoduše - přesně tak, jak je to v pohádkách popisováno. Dobro je dobrem jen tehdy, pokud je zcela nezištné, tehdy, když je jeho jediným motivem láska ve smyslu agapé. Karma to pozná, nebojte.

244463

11.07.2011 13:55

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

78.?.?.?

Takže Nový svět je svět, který se teprve chystá, a Nový zákon taky teprve přijde?
Co je nepochopitelného na dubově sdělení, že NWO je zažitý terminus technicus s definovatelným obsahem?

247721

11.07.2011 16:26

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

78.?.?.?

prostě to "nový" tu má svůj význam právě i jako to přídavné jméno

Jistě, v době, kdy se rodil v číchsi hlavách, to byl nový řád, stejně jako brzo po Kristovi sepsali Nový zákon (na staré desky) a nějakou dobu potom objevili Nový svět, alespoň pro ten starý to tehdy byla novinka. "Nový" tu má pouze ten význam, že se distancuje či odlišuje od svého respektivního "starého" předchůdce, vznik obou už je ale záležitost minulosti. I to, že se to v angličtině píše s velkými začátečními písmeny (New World Order) znamená jeden určitý "Nový řád", ne nějaký libovolný budoucí nový řád.

247732

12.07.2011 11:09

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

78.?.?.?

Ano, na mezníku se můžeme shodnout.

A možná se shodneme i na tom, že "úspěšně" pokračujeme k vizi jakéhosi NWO, který se ale liší od své PR verze, kterou připomenul Bush (on sám velmi přispěl k tomu, že se plán nevyvíjí zcela podle jím oficielně naznačeného směru). Ledaže bychom se neshodli v tom, že humanitární bombardování a jím podpořená infiltrace amerického a izraelského způsobu "demokracie" do stále větší části světa není zrovna tím správným novým zákonem.

247765

12.07.2011 14:56

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

78.?.?.?

To je furt dokola. Klidně ty Američany nebo Izrael mohou nutit třeba mimozemšťani nebo démoni, oni pak ovšem nutí nás a my pak zase prudíme někoho dalšího. KAŽDÝ v té řadě se ovšem rozhodujeme svobodně (i v případě eventuelního magického vlivu démonů či kabalistů máme na výsledku podíl daný mírou naší ochoty spolupracovat), a naše vina a zodpovědnost se zhruba řečeno dá měřit mírou aktuálních výhod, které z toho aktivně čerpáme (zvláště, když ty výhody jsou vykoupeny doslova krví relativně nezúčastněných). Takže dokud nepřestanete temně mručet a nevyjevíte ty podle vás pravé a jediné skryté vrcholové "nutiče", nemá cenu, abyste tu relativizoval vinu těch, kteří jsou vidět. Otázka však je, do jaké míry jste ke svému jednání okolnostmi nucen.

247788

12.07.2011 16:04

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

78.?.?.?

Esoterické nauky hlásají od věků, že vstupenkou od nás do omnisystému je právě zrušení bipolarity (chymická svatba, sjednocení protikladů).

Vaše příspěvky jsou moc zajímavé, pane dube, mohl byste dát pár linků na Vaše oblíbené prameny?

247791

12.07.2011 17:37

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

78.?.?.?

Díky.
V podstatě také postupuji podle vaší originální metody, a momentálně bych také těžko hledal nějaký hlavní pramen, kterého bych se držel. Po cestě člověk postupně nalézá autory či teorie, které s ním (s jeho aktuálním stupněm poznání) souzní více než jiné, ale nakonec (v duchu dalšího alchymického axiomu) "spálí knihy". [smích]

K tomu základu bych ještě přidal - zvědavost, přemýšlivost a intuice (či nějaká forma citu, aby to vše netáhl rozum sám).

247795

12.07.2011 17:46

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

78.?.?.?

No, myslím že jsme dospěli možná různými cestami k podobným závěrům, jak plyne i z toho, jak se naše příspěvky synchronicitně překryly. Všechny cesty nakonec vedou Domů. [smích]

247797

12.07.2011 22:15

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

78.?.?.?

Odpouštět CO prosím? Odpouštění má svá pravidla, aby fungovalo - nejdřív musí být znám viník a jeho vina. Nemohu odpouštět nevím co nevím komu, to zase z mého pohledu neposune věci žádoucím směrem. Právo generálního pardonu náleží vždy jen soudci nejvyššímu.

247817

Samozřejmě zároveň platí "nesuď, abys nebyl souzen" - ale tak daleko se dostane málokdo a troufám si tvrdit, že tak daleko není žádný z nás v této diskuzi. Ono je těžké už přijmout, ba vůbec reflektovat ten fakt, že když sám někoho soudím (i kdybych to dělal seberafinovaněji), bude zase někdo jiný soudit mě.

247819

Co se dá pokazit, to se taky pokazí, je známý zákon [smích]

Nejvíce se podle mne dá pokazit tím, že poučujeme, kážeme vodu, a pijeme víno. Sobě a sobě podobným odpouštíme vše, ostatní soudíme. Obávám se, že tuto tendenci tu máme všichni. [mrknutí jedním okem]

247838

A co s těmi, co už jsme vypěstovali? Obávám se, že vaše metoda by fungovala jenom oboustranně, takže možná byste měl svou misionářskou činnost zaměřit i na ty lichváře...

247865

Já taky nejsem příčinou, a přesto mě tu misionujete. To je právě to zvláštní na vašem zdejším angažmá podivné a neů'důvěryhodné - považujete za potřebné provádět svou misijní činost pouze tady, u lichvářů vám to přijde zbytečné.

247884

Vykrucujete se. Stále jste nevysvětlil, proč to, co děláte, nepovažujete za zbytečně dělat tady, zatímco považujete za zbytečné dělat to v táboře zde většinou kritizovaném. Ten "špatný" přeci nemusí uvěřit ve svou zkaženost, může zrovna tak jako vy pochopit, komu tím svým jednáním nahrává. Stále jste nevysvětlil, proč vypočítavě lovíte dušičky, které to udělají podobně jako vy, jenom v tomto rybníku a ne i v rybníku například lichvářů. Přičemž takto hájení jsou pouze "lichváři", do jiných "špatných a zkažených" se tu strefujete poměrně často a rád, s bohatou dokumentací.

Shrnuto, diskuze s vámi je jako psaní prstem do vody, v zásadě jste si s jendou smitů důstojnými a rovnocennými partnery - jak jeden do lesa volá, tak se z druhého lesa ozývá - projekce vždy svede takové partnery neomylně dohromady.

247905

18.07.2011 14:08

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Nejspornější bod

78.?.?.?

Hezká utopie. Pochybuji ovšem, že manipulátoři, kteří řídí svět a vlastní jeho zdroje, na ni přistoupí - jsouce sami "nemocní" přinejmenším psychicky. Ke svému "štěstí" potřebují nezbytně pocit moci nad stádem závislých otroků. Je tedy otázkou, jak se prakticky chcete na těch 50 - 100 mio zdravých lidí mírově dostat.

248250

18.07.2011 14:12

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Je to nevyhnutelné

78.?.?.?

To vyvraždění "přebytečných" miliard by byl prakticky závěrečný krvavý rituál a oběť bohu/bohům, který by opravdu, jak správně píšete, znamenal konec LIDSKÉ civilizace. Za takovou cenu není z podstaty možné vykoupit spravedlivý a mírový svět.

248251

18.07.2011 14:54

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Nejspornější bod

78.?.?.?

Věřím, že víte, o čem mluvíte. Jen pochybuju, že ta většina, co má být vymýcena, si to bude souběžně přát. A pokud se takto realizuje přání menšiny, už bych to rozhodně nenazýval "mírové" řešení - vámi popsaným způsobem to bude pustý akt černé magie - a ten, jak taky asi víte, vždy stihne zpětný náraz.

248259

18.07.2011 22:57

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Má to hlubší smysl.

78.?.?.?

To, co píšete, by bylo rozumné, pokud by bylo jisté, že síly, co vládnou světu, jsou také rozumné a - a to je klíčové - uvažují konstruktivně. To je ale více než sporné, daleko pravděpodobnější je to, že to řídí skupina (sebe)destruktivních šílenců (i když velmi informovaných a inteligentních). Jak poznatky moderní psychologie, tak dlouhodobá historická zkušenost bohužel spíše mluví pro tuto možnost.

248307

20.07.2011 09:08

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

78.?.?.?

V této debatě dávám za pravdu panu HHBB, a divím se jeho oponentům, jak od obecné kritiky elitami vlastněných a ovládaných nadnárodních korporací, mezi které farmafirmy patří v první řadě, najednou v konkrétnm případě přejdou k jejich plamenné obhajobě. "Medicína" neexistuje ve vzduchoprázdnu, je v aktuální situaci zřejmě nejmocnější zbraní elit, a drobky, které jí spadávají ze stolu, nemohou pro nezaujatě uvažujícího člověka zakrýt její zásadně manipulativní a nebezpečný trend (jak jej pan HHBB popsal).

V ideální společnosti by si "medicína" a alternativní léčba nemohly vůbec protiřečit, spolupracovaly by v zájmu člověka. Takto je medicína ve službách korporací a jejich plánů, a alternativa je svobodná jen do té míry, do jaké se jim ještě vymyká.

248442

20.07.2011 21:49

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

78.?.?.?

pan kolega HHBB je jen žalostný placený a mizerně vyškolený provokatér...

...už jsem to tu několikrát slyšel, přišlo mi to k smíchu, ale za zamyšlení určitě stojí, jakému druhu "diskutujících" se toto vůbec může honit hlavou..

Třeba takovému?:

http://www.freepub.comehere.cz/vse/disinfo-agenti-v-alternativnich-mediich

Ale máte pravdu, že taková podezřívavost je snad až chorobná...

248502

21.07.2011 11:25

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

78.?.?.?

Máte pravdu. Zásadní chybou moderní medicíny je naprostá ignorace faktu, že tělo funguje jako živý celek a ne jen jako mechanický součet jednotlivých součástek, které je možno po libosti flikovat a měnit, a že na jeho fungování má vědomí větší vliv než vnější prostředí. Z toho také plyne, že nemoc je primárně upozornění na chyby ve vědomí (chování), a až potom upozornění na sekundární špatnou funkci určitého orgánu. Jsem přesvědčen, že tento docela zřejmý fakt nám z mozku vymyli zcela záměrně, a moderní medicína se na tom bohužel zčásti záměrně, zčásti z neznalosti podílí.

248554

21.07.2011 11:56

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: srandykopec

78.?.?.?

No to je hodně velká dávka projekce, když u "nejvyššího tvůrce" předpokládáte jako hnací motor a smysl tvoření zálibu v blýskavých cetkách... promiňte, ale to vypovídá o vás, o vašich obzorech, ne o vlastnostech případného nejvyššího tvůrce, které bývají obvykle označovány jako absolutní, nevyslovitelné, pro člověka ve svém celku nepochopitelné atd. Bodeť by je jeden člověk mohl pochopit a obsáhnout, když on sám je pouze jedním malým dílkem z toho absolutního celku. Podmnožina nikdy nemůže obsáhnout (a tudíž pochopit, vyslovit) sobě nadřazenou množinu.

248557

24.07.2011 18:00

NATO bude v Libyi poraženo

RE: O co jde bylo jasné hned

78.?.?.?

Rozhodně to divné je, jen chci podotknout, že z toho, co bylo uveřejněno, nevyplývá, že si pachatel psal deník na netu. Na Novinkách píší: "Výňatky z obsáhlého Breivikova manifestu, nazvaného Evropská deklarace nezávislosti, na internet stáhl americký blogger Kevin Slaughter." Chápu to tak, že deníky (manifest) byly soukromé, zabavila je policie při následných prohlídkách, a teprve pak byly staženy na net. Mohu se samozřejmě mýlit, jestli máte jiné informace, prosím o zdroj.

248848

24.07.2011 19:36

NATO bude v Libyi poraženo

PS

78.?.?.?

Aha, tak nyní na TV Nova uvádějí, že dal pachatel manifest na net sám. Máte pravdu, Lin, že z nich ty zprávy lezou tak chaoticky, jako v případě údajné vraždy Bin Ladina.

248851

26.07.2011 09:05

Ještě jednou masový vrah Breivik

Pro dokreslení možného spektra motivů útoků

78.?.?.?

http://www.whatdoesitmean.com/index1506.htm

Stránka není důvěryhodným zdrojem, ale přeci - na každém šprochu pravdy trochu.

249072

06.08.2011 20:58

Role muže a ženy v rodině

Tento citát z článku mluví za vše:

78.?.?.?

"Žena dává uspokojení fyzickým a citovým potřebám člověka."

Pan Lhoták je .... .... .... (autocenzurováno).

249968

07.08.2011 12:55

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

78.?.?.?

"křesťanství". To si sice dalo monogamii za cíl, ale..

Paní Lin, ačkoli se mi vaše příspěvky většinou líbí, o křesťanství nevíte (nechcete vědět) nic. Mohla byste citovat pasáže z Nového Zákona, které "si dávají monogamii za cíl"?? Jediným cílem skutečného křesťanství (ne judaismu, který se za křesťanství schovává - a ani judaismus neměl monogamii za cíl, naopak, Tora je plná příkladů mnohoženství) je opustit co nejrychleji tělo, které je podle tohoto učení pouze věznitelem duše. Gnostické církve, které byly původnímu křesťanství nejblíže, rodinu zavrhovaly zcela. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale neměli bychom se tím zašťiťovat tam, kde to vůbec není na místě.
Že monogamii hlásaly "křesťanské" církve, které tak sloužily jimi propagovanému paternalismu a hromadění majetku v mužem ovládané rodině, nemá s křesťanstvím nic společného.

250020

07.08.2011 15:02

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

78.?.?.?

Je naprosto jasné, kde se vzala propagace asexuálního života a monogamní rodiny - bylo třeba ukotvit mužem ovládanou rodinu a přechod majetku na jeho vlastní syny jako jediný možný model existence. V praxi to pak znamenalo asexuální život pouze pro ženu - manželku, zatímco mužům se velkoryse tolerovaly výlety do bordelů za zábavou.

Pokud má někdo pocit, že se duchovně vyvíjí v monogamním vztahu - budiž, má možnost (pokud vím, tak autor článku to sám nezvládl ani náhodou, a zbytek života zřejmě bude věnovat přesunování viny na partnerky v tomto nezdaru). Ale duchovní růst je dlouhodobý a složitý proces, a ne každý je zralý na transformaci a transcendenci svých nižších pudů - je třeba akceptovat fakt, že se učíme cestou pokusů a omylů.

250033

08.08.2011 12:12

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

78.?.?.?

Paní Lin, PRVNÍ podmínkou důchovního růstu je "svoboda" dělat chyby. Ve svazku nařízeném, "posvěceném" a vymáhaném jakoukoli autoritou ROZHODNÉ duchovně nevyrostete. Pokud chcete překonávat své zvířecí pudy - fajn - ale musí to být vaše DOBROVOLNÉ rozhodnutí, v průběhu jehož realizace ponesete zodpovědnost za všechny své (zákonité) chyby a omyly.

Pan Lhoták se bohužel na autoritu spoléhat chce a musí, jako všichni slaboši, kteří nejsou schopni unést vlastní zodpovědnost (nejenom) za své vztahy a s nimi spojené problémy. Proto se na tu autoritu tak odvolává, a proto si vytvořil nějaký umělý, ideální a nedosažitelný "systém", kterého se drží jak něco košile, a který by byl schopen nutit všem ostatním pod tlakem. V tom je jeho nebezpečí.

250156

08.08.2011 21:38

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

78.?.?.?

Jakoou transformaci...no já nevím, snad jako alchymie... transformovat Primu materii živočišných pudů na něco duchovnějšího...

250237

08.08.2011 22:24

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

78.?.?.?

Jenže v manželských monogamních svazcích, po jakých ve skutečnosti volá pan Lhoták, pro ženu žádná svoboda a dobrovolnost neplatila. Manželství bylo většinou domluveno, žena nesměla studovat, pracovat, ve všech svých rozhodnutích byla podřízena muži a last but not least i děti patřily otci. No, možná žena mohla duchovně růst i za takovýchto podmínek, ale pochybuju, že to je duchovní růst, o jaký byste stála. Kdybych chtěl být jedovatý, tak bych vám poradil, abyste to s panem Lhotákem zkusila, schválně, o kolik byste spolu poporostli ... fuj, omlouvám se [smích]

250250

10.08.2011 21:22

Role muže a ženy v rodině

RE: emancipační propaganda

78.?.?.?

Já zase "natruc" tmovi a paní Lin souhlasím s vámi. Ale protože Pravda je vždy spojením obou protikladů, zároveň jsem také toho názoru, že lze duchovně růst v monogamním svazku a že je to žádoucí, protože i ten je koneckonců jen spojováním protikladů a tím i obrazem završení "Díla" (produchovnění hmoty). Znovu ale opakuju, že rozhodnutí se pro takové spojení a setrvávání v něm musí být zcela dobrovolné, nenařízené a nevymáhané žádnou (církevní) autoritou - což samozřejmě neznamená, že by nemohlo být "deklarované" a sdílené v rámci větší - třeba i rodové - skupiny. V rámci paskvilu na partnerství, které popisuje tmo např. v 258358, může žena duchovně růst maximálně tak, že si v tom žaláři odpyká karmické dluhy [velký smích]

250427

15.08.2011 10:27

O co šlo na Prague Pride

Tolerance

78.?.?.?

Tak jako homosexuála nelze donutit přesvědčováním, aby byl heterosexuálem, tak homofoba nelze přesvědčit, aby toleroval homosexualitu. V obou případech se nejedná o racionální, logické rozhodnutí, proto je ani v rovině logiky nelze změnit. Na homofoby působí Gay Prides jako rudý hadr na býka, a jen zvyšují jejich nenávist vůči odlišné menšině. Někteří homosexuálové si to zatím užívají a vědomě nebo z hlouposti provokují. Obávám se, že až celková situace bude vyeskalována do té míry, že bude nutno ji řešit převzetím moci "pevnou rukou", budou až dosud násilně "politicky korektně" protěžované menšiny obětovány "nadrženému" davu. Bohužel se v rámci menšin vždy najde dost ochotných kolaborantů s mocí, i dost těch, kteří kvůli krátkodobým výhodám nejsou ochotni zamyslet se nad možnými důsledky.

250994

15.08.2011 15:51

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

Hezké argumenty, souhlasím

78.?.?.?

pane autore. Ty samé mívám, když vytýkám menšině nenormálních kuřáků jejich snahu ovládnout se svým kouřením veřejný prostor. To je pak křiku o malé toleranci normálními nekuřáky, že? Přitom řešením je - přesně stejně jako v případě homosexuálů - provozovat svou úchylku v přísném soukromí.

251027

15.08.2011 17:00

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

RE: Hezké argumenty, souhlasím

78.?.?.?

Vážený pane, auto nemám, takže ho nestartuji. Vůbec se snažím obtěžovat svými soukromými úchylkami veřejnost co nejméně, protože to považuji za první zákon osobního duchovního růstu (mimochodem, nedávno jsme si na toto téma hezky popovídali, vaše teorie se mi velmi líbily [smích] ). Stejně tak jako se snažím zbavit všech závislostí (zejména drogových - tedy i závislosti na nikotinu) - ty duchovní růst nejen brzdí, ale přímo znemožňují (nemluvím tu o jejich případném kontrolovaném rituálním užití, to je jiná káva).

Svou poznámkou jsem chtěl zejména upozornit na to, jak málo sebereflexe projevují ti z nás, kteří vidí třísku v oku svého blížního, ale nevidí trám v oku vlastním. Osobně jsem názoru, že homosexualita stejně jako kouření je soukromým problémem svého nositele, která ohrožuje a obtěžuje veřejnost - pokud je jí násilně vnucována - naprosto stejně. Pokud někdo, kdo obtěžuje okolí jednou z těchto úchylek, zároveň kritizuje stejné chování u "devianta" z "nepřátelského" tábora, projevuje politováníhodný nedostatek racionality a sebenáhledu. Na tom nic nezmění ani smrad kouřících komínů, výfuků a dalších civilizačních výdobytků.

251039

16.08.2011 09:12

O co šlo na Prague Pride

Aktivní tolerance

78.?.?.?

je, když chci, aby oni tolerovali mě, ale ani náhodou nemíním tolerovat je. Stejně jako aktivní empatie a laskavost - ti kreténi necitelní nejsou ochotni mě mít rádi a vcítit se do mě, béééé....

251112

16.08.2011 09:42

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

RE: Hezké argumenty, souhlasím

78.?.?.?

Paí Lin, polemizujete vážně s něčím, co bylo míněno spíše jako karikatura. Mám homosexuály v nejbližší rodině a mám je rád, proto je pro mne tato otázka více než jen teorie či beranidlo "politické korektnosti". Pokud kritizuji Gay Pride, kritizuji jej spíše z hlediska jeho nebezpečnosti a škodlivosti pro samotné homosexuály - toleranci nikomu nevnutíte provokacemi, naopak, ty jen vybudí vášně, které by se velmi brzy mohly proti homosexuálům obrátit.
Z hlediska mé výše uvedené argumentace je jedno, jestli je "úchylka" vrozená nebo získaná. Šlo mi výhradně o to, že pokud sám kritizuji určité chování u okolí, měl bych se nejprve zamyslet nad tím, nakolik mě na okolí rozčilují mé vlastní projekce. A že to, co mě rozčiluje nejvíce, jsou vždy mé vlastní projekce, je jisté. Všimněte si i zde na diskuzi se do sebe vždy zaklesnou podobné "dvojice" a vyčítají si vzájemně aroganci, povýšenost a vůbec to, čím oplývají oba. Jestli si tedy činím nárok na veřejný prostor a obtěžuji či ohrožuji (to, jestli vás něco "ohrožuje", je poměrně subjektivní pocit, sama vidíte, že mnozí homofobové berou samotnou existenci homosexuálů jako reálné ohrožení civilizace a jistě pro to seženou stejné množství racionálních argumentů jako jejich odpůrci) okolí z hlediska homosexuality či kouření, či z jiných důvodů, je z tohoto hlediska lhostejné.
Snad z toho jasně plyne, že nemám apriori nic proti homosexuálnům ani kuřákům, jde mi jen o to, jak slušně a ohleduplně praktikují svou "úchylku" (tj. jiné než většinové a "normální" chování), a hlavně o určitou směšnost a paradoxnost případných vzájemných výčitek v případě obtěžujícího chování. Nejsměšnější mi pak připadá, když kritice čelí poukazováním na to, že "v Americe také bijí černochy".

251114

19.08.2011 21:52

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Každý vidí kam dohlédne

78.?.?.?

"...Atomizovaní se budou muset skládat do celků ne podle nálepek a "vlajek", ale podle ideí (praktických, životaschopných a proveditelně účelných myšlenek). Ne ale tak, jak to známe dneska (tj. ideologií, nějakých politických programů), ale JEN ideí, momentálně potřebných k "cestě ven"...."

Hezký příspěvek, jen se bojím, aby nebyl jen zbožným přáním. Co se týká síly, která znovu-spojuje, vždy za ni byl považován eros v nejširším slova smyslu, rozhodně ne logos. Tzn. to, co nás táhne a spojuje dohromady, je málokdy pragmatické, logické, racionální a pochopitelné. Působením erota (emocí) se spojují různými i klikatými cestičkami spíše protiklady než přímočaře stejně "rozumně" smýšlející lidé jdoucí za určeným cílem - a možná je to tak nakonec i zajímavější...

251351

19.08.2011 22:31

Žijeme v době fragmentarizace

PS

78.?.?.?

"..že začne "hodnotit" pisatele a ne napsanou myšlenku.."

s tím souvisí i toto Vaše tak trochu mirko dušínovské prohlášení z jiné diskuze. Vypadá to sice hezky a korektně hodnotit pouze myšlenky a ideje na virtuální diskuzi, v reálu se ale budete sakra spojovat s někým na základě jeho osobního hodnocení bez ohledu na jeho eventuelně líbivé virtuální ideje - jinak byste brzo splakala nad výdělkem [mrknutí jedním okem]

251357

19.08.2011 23:02

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Každý vidí kam dohlédne

78.?.?.?

Vše záleží na úhlu pohledu a na tom, co považujeme za smysl existence na Zemi. "Skvělý výsledek" týmu může být ledacos - třeba i technologie, kterou jiný "skvělý tým" použije ke zničení planety. Možná se nespojujeme do dvojic či týmů kvůli nějakým "skvělým výsledkům" tak, jak je tento pojem obvykle chápán, ale spíše kvůli tomu, abychom prostřednictvím "vyřizování účtů" mezi "dobrem a zlem" nakonec ty dva protiklady znovu-spojili. Eros funguje právě tak - však si představte milostný akt - taky to vypadá ve všech rovinách spíše jako "boj", než ty dva protiklady splynou... [smích] Logicky a přímočaře se spojují jen mrtvá čísla umělých bezcitných inteligencí.

251360

20.08.2011 17:00

Žijeme v době fragmentarizace

RE: PS

78.?.?.?

Asi jsme si opravdu nerozuměli. Mám na mysli spíše ty případy, kdy někdo zahlcuje virtuální prostor vznešenými traktáty a poučeními na různá témata, přičemž sám ve svém osobním životě tato témata absolutně nezvládá. Nebo případy, kdy prolhaný a pokrytecký zbabělec hlásá v diskuzích pravdu a revoluci. Virtuální (a konec konců i reálná) diskuze (slova) už se bohužel zcela odtrhla od reálného života (skutečné povahy, záměrů a činů mluvčího) a stvořila virtuální realitu, ve které se ti, co nejvíce volají po korektních a neosobnch argumentech, často umí velmi osobně, nekorektně a zištně pohybovat jako štiky mezi kapry. Mnoho nejskvělejších a nejlogičtějších diskutérů je v osobním životě lidmi, se kterými bych se bál nebo štítil jít do holportu v jakékoliv záležitosti, mnoho se jich v diskuzích a argumentaci cvičí právě proto, aby nás oklamali. Logika a brilance argumentů není žádným měřítkem charakteru, však víme, že deprivanti podle Koukolíkovy definice v této oblasti většinou vynikají. Politikové jsou toho velmi názorným příkladem, a přeci se považuje za "nekorektní" říci v diskuzi politikovi, který brilantně obhajuje a vysvětluje například nutné reformy: "pane, vy osobně jste lhář a sketa, a Vaše argumenty, byť zdánlivě tak logické a korektní, mě proto nezajímají".

251421

20.08.2011 22:05

Žijeme v době fragmentarizace

RE: PS

78.?.?.?

Paní Lin, bojím se, že jste si to tentokrát vzala osobně - tak to ale rozhodně nebylo myšleno. Jen jsem se pokoušel vysvětlit, proč já někdy (zřejmě na rozdíl od Vás) považuji reakci "ad personam" za užitečnější, logičtější a pragmatitější než reakci "ad rem". A to i ve virtuálních diskuzích. Zejména tam, kde si "korektní" diskutéři vyřizují své osobní prohry prostřednictvím "věcných" argumentů a sofistikovaných teorií, přičemž mezi řádky lze přímo číst, jak rádi by si své účty vyřídili nejen virtuálně.

Což ovšem opět souvisí s tím, co nás vzájemně přitahuje a ovšem i odpuzuje - eros má i svou negativní stranu.

251456

20.08.2011 22:46

Žijeme v době fragmentarizace

RE: PS

78.?.?.?

Ještě to není ono [smích]

Odpíchnul jsem se od Vašeho:

"..že začne "hodnotit" pisatele a ne napsanou myšlenku.."

1) a chtěl jsem jednak vysvětlit, proč považuji za nutné hodnotit nejen myšlenku, ale i jejího pisatele (protože nikdy nehodnotíte "myšlenku", ale jen slova, slova, slova, která mohou více myšlenek skrývat než vyjevovat)

2) druhak jsem zakýhal jak potrefená husa, protože jsem si vědom svých osobních reakcí zejména na pana Lhotáka a .. viz 1)

A už končím, díky Vám i editorovi za trpělivost [smích]

251459

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 3

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?