Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 297 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, HHBB, hůl lámající, OIO, určitý pocit.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.12.2009 23:42

Zelená se line záře…

RE: ani na okamžik jsem neuvěřil,

HHBB 85.?.?.?

O dobrých počtářích nepochybuji, jen mi pořád není jasné to kritérium. Židovská krev se pozná jak… Podle vyznání? Jsou tedy křesťané taky tak trochu Židé? Nebo se ta krev může měnit také na Křesťanskou? V tom Vašíčkově článku se mi líbí ještě pojem věřící Žid. Žijí někde také nevěřící Židé? A pokud má někdo trochu katolické krve, jak je to potom (zase v těch dynastiích Židů)?
(No, já jen jak se ty statistiky vůbec vyrábí, podle takových vachrlatých kritérií, jestli vůbec nějaká jsou, mi můžou jít odchylky i do miliónů [mrknutí jedním okem] . )

206603

09.12.2009 23:48

Zelená se line záře…

RE: bože

HHBB 85.?.?.?

Není pravděpodobnější, že jsou názory v Bibli názory mnoha lidí, co se na její podobě podíleli? Pokud by toto měl být důvod, pak totéž platí třeba i pro diskuzní fórum Zvědavce. Můžeme ho tedy také prohlásit v souhrnu za "názor Boží"? [smích]

206605

15.12.2009 19:47

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

HHBB 85.?.?.?

>Za této situace vůbec nechápu, proč lidé stále ještě chodí k volbám? Cožpak nevidí, že tím legalizují organizované zločince...
Toto je rozhodně lepší, než ta pavlač o pár článků níže…
Skutečně, volby jsou projevem, že duševně kolaboruji se systémem. Deleguji svou moc (tím si ji dobrovolně omezím) a umožňuji tak vládu nad sebou.
Stejně tak daně – zřejmé i skryté, poplatky, pojistky a veškeré odvody, včetně úroků z používání peněz, odčerpávají mé úsilí ve prospěch systému, kterému jsem již proklamativně zaručil vládu.
Obojí pak může být delegováno dále, koncentrováno a využíváno prakticky bez mého vlivu, což logicky musím pocítit jako bezmoc a nesvobodu. Ovšem zločinecké to je z pohledu někoho, neboť systému se lze různou měrou zmocňovat, a tak se vystavovat tomuto označení obvykle ze strany těch, kteří se cítí být tímto omezeni. Ti pak budou zcela v tom samém duchu označováni nejspíše za „zločineckou chátru“. Kdož jsou v tomto vyčůranější, za sebe budou vystrkovat obětní beránky a vyhýbat se medializaci stejně jako odpovědnosti ve vlastnických strukturách. Vlastnictví je stejně jen představa, která je uvedena do praxe přistoupením na nějaká pravidla a jsme zase u legalizace systému.

Těžko v tom hledat nějakou spravedlnost, pokud nepřipustíme, že svět je takový a nějaký smysl to má pro všechny a hlavně pro mě, ať jsem v tom kdekoliv.

207070

15.12.2009 19:52

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

HHBB 85.?.?.?

[smích]
No jo, co mám dělat, když to tak je. Přece to nebudu tajit. Někteří by měli nakonec pocit, že snad o něco přicházejí. [mrknutí jedním okem]

207071

15.12.2009 22:52

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Hezký. No, já bych tu přilepil přímo k Halíkovi komentář, ale udělám to raději oklikou.
V článku je výborný postřeh – národní identita kontra náboženství. To je oč běží. Rozbít pokrevní a duchovní jednotu znamená oslabit. Zaměnit ducha (za cizí náboženství) znamená ovládnout.
A teď k říši. Ještě z doby pozdního středověku jsou známy povstání „pohanů“ v českých zemích. Nesporně s tím souvisí i silné české národní povědomí (v německy mluvících oblastech v té době neexistující) stojící tak proti zájmům říše schované za římské katolíky a jejich povětšinou německy hovořící úředníky. To vrcholí, když Hus upřednostňuje národní postoj – neslučitelné s katolictvím, což je neprominutelné a rovnající se z hlediska římana a katolíka zradě té jejich věci.
A už jsme u jezovitů úporně mýtících vše národní v době protireformace (popravy pánů prosadili právě oni proti určité neochotě císaře), aby posléze budovali to nové "národní", pěkně v tom jejich katolickém duchu… A skokem přes jezovity jsme nejen u Halíka, ale i jeho kolegů v zámoří, co si říkají Bohemians a sdružují se v Bohemian klubu, v Bohemian háji, kde se tyčí i socha Nepomuckého jako jezuitského Husova protipólu. (A kdo nevěří, ať tam běží. Jen nechápu, proč to ten A. Jones tak úporně tají [oči v sloup] .)
Taky počítám, že když jsou ti "Bohemians" v tom kalifornském klubu, tak my, co jsme tu zbyli, budeme asi křížením vzniklá nová rasa (dle nedávné pietroo analýzy) podivuhodných Židů, počítám... [velký smích] (takže nejen duchovní, ale i pokrevní rozvácení, nejspíš chazary - dle abc)

Ovšem ty mapky... asi v té čertově kotlině něco neklaplo, nebo co… [mrknutí jedním okem]

207086

15.12.2009 23:51

Ateistický národ v banánové republice

RE: Je to

HHBB 85.?.?.?

důsledek silného římského vlivu do těchto oblastí z dob všelijakých říší latinského typu v minulosti. Polatinštění kumánů a Maďarů proběhlo v souvislosti s jejich vymezením (příslib výhod) na území Velké Moravy, což v důsledku přivodilo její rozpad, a tím úspěšný průnik svaté říše do Panonie. Taktéž to znamenalo (znamená?) pátou kolonu ve slovanském osídlení (stejně jako Sudety a Rakousko) vždy nápomocnou v globální hře říše. V souvislosti s tím bude zajímavé sledovat "emancipační" snahy některých (troufnu si typnout především kaltolíky) Moravanů v protičeském odboji, nejspíš v barvách lichtenštejnských držav. (Zajímavost: Hans-Adam II. Lichtenštejn je dnes formální hlava německé části svaté říše)

207091

16.12.2009 17:25

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

>Bůh podle mě existuje jako vlastnost, kvalita. Ne jako bytost se vzhledem člověka.
To je zajímavé. Vlastně je tím určena povaha bytí entity (podstata) – tedy její božství. Je to jen to a nic jiného, prostě absolutní vymezení. Má-li to být obecné, tak se to týká i člověka.

>Přeci, je-li to Bůh, tak už z pricipu by měl vypadat jinak než lidé, je to přeci Bůh a ne člověk.
To by se týkalo asi všehomíra, tedy společného určení všeho. Při určení člověka – tedy kvality „člověk“, musíme mít na mysli podstatu lidství, a pak to nejspíš zase musí být bůh-člověk. [smích]

207161

16.12.2009 18:35

Bývalí němečtí diplomaté: Neustálá podpora Izraele musí přestat

RE: Odporný antisemitismus

HHBB 85.?.?.?

Nebo mám zálusk na kvartýr, ve kterém bydlí někdo, kdo se nehodlá pakovat. A jelikož jsem „hodný“, tak navedu první na ty druhé a ti druzí musí vypadnout ze společné domácnosti. A protože jsem velký a svatý pachatel dobra, tak těm druhým ukážu jejich „pravý“ kvartýr. A to je shodou okolností ten, na který mám zálusk (pardon, je to také to svaté právo na svaté území). Teď už jen počkám, až ti druzí s pomocí strýčka vyčistí ty, co se nechtěli vykýblovat. To druhým na pověsti zrovna dvakrát nepřidá, a když je hotovo, tak je ztrestám za přispění mnoha „spravedlivě“ rozhořčených. Kvartýr bude sice vybydlený, ale k dispozici a já stále jako ten svatý se můžu stěhovat s celou parádou.

Nebo to už je zase moc složité? [mrknutí jedním okem]

207170

16.12.2009 22:46

Ateistický národ v banánové republice

RE: Víru mám, ale vlastní.

HHBB 85.?.?.?

Diskutovat o autorství bible je opravdu bžunda. Jestli je autorem Bůh, tak je stejně tak autorem i dnešního vydání MF DNES.
Bible je však unikátní jako historický dokument a je vcelku jedno, že je to i propaganda, neboť z té doby toho dvakrát na výběr zrovna není. Že tomu abc propadl? No, propadnout se dá čemukoliv. (Přítel Vašek je často telefonicky vybízen svým otcem k nákupu jakéhosi „Šípu“, což jsou nějaké barevné noviny, bez kterých nemůže být a nechává si to vozit na samotu v kopcích.)
Ovšem nazývat nějaký (a vlastně virtuální) národ nejprolhanější na světě je také poměrně odvážné tvrzení, podobající se spíš víře stojící na tomtéž zavrhovaném / uctívaném kompilátu, či jeho ještě diskutabilnějších výkladech.
Jestli ale stará část nese jakési znaky historické hodnověrnosti, tak ta nová je ale postrádá totálně. To je účelová montáž, která jestli něco vytrhuje ze spárů, tak jen proto, aby to sama úplně rozcupovala. Je to naprostý frontální útok na podstatu všeho smysluplného v lidském bytí, a tím směřující k úplnému pochroumání lidské duše, ovšem pouze toho, kdo se tím nechá podmanit. Je to plně v kontrastu s o něco východnějším pojetí duchovna, k němuž pochopitelně směřují sympatie tuzemců, a to z důvodu, že nese právě zřejmé stopy bílé civilizace nesemitského původu.
Čeho bych se ale určitě vyvaroval, je malování bubáků typu „voldemort“ a podobných volovin, neboť je to strašení se vizí, což může všelijakým a na takového bubáka upnutým jendům také poměrně dost duševně škodit, podobně jako diskutované traktáty. [smích]

207193

17.12.2009 06:50

Ateistický národ v banánové republice

RE: Je to

HHBB 85.?.?.?

nesmysl, rozhodující byla faktická politika Svatopluka

207209

17.12.2009 19:04

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

Budulínek je fajn, o něm jindy [mrknutí jedním okem]

207287

17.12.2009 21:26

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
dobrý...

PS.: k tomu níže, ty řády mají společného víc než tušíš, bodejť, když sám Ignác se učil u františkánů [mrknutí jedním okem]

207299

17.12.2009 22:32

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

Poukázal jsem jen na některé méně známé souvislosti a případné omyly. Tobě přijdou nějak démoničtí?
No, když myslíš…

(Vlastně si ani nevzpomínám, že by o nich komunisti něco učili...)

207308

17.12.2009 22:43

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948-reakce na dovětek editora

HHBB 85.?.?.?

>Můžete být klidný, církevní klatba nad zednáři je již zrušena
uff...to je i pro mě úleva
>tento web patří do kategorie "PSM-12:12"
aháá [překvapení]
>pan Vladimir Stwora moze byt nakoniec agenturny spolupracovnik 7.oddelenia Mossadu
wow ! [cool]

207310

17.12.2009 23:25

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

A co láska k tvému bližnímu 8-P, hříšníku! Kaj se!
>a hlavně neřvi
[chechtot]

Hele, až se uvolníš, tak poznáš, že tě právě zaplavila vlna mé lásky k tobě. Pak si v klidu najdi, jak byl Adolf instalován, a kdo se o to zasadil v prvé řadě, není to nic tajného. Když ti to napíšu já, tak by ti to mohlo připadat antikatolické (vlastně proč?), tak to vypátrej v rámci samostudia.

(na mě nedej, jsem součástí kolosálního spiknutí anticírkevníků, a to ani Mirko D ještě klasifikováno nemá) [mrknutí jedním okem]

207312

18.12.2009 06:53

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

No ale to je úplně něco jiného, než o čem jsem tu informoval, to, že ti to splývá, tak právě to je patrně důsledkem určité výchovy, která už dost dobře neumožňuje diferencovat podstatné odlišnosti a souvislosti. Ale o tom je vlastně celá diskuze i článek.

207347

18.12.2009 18:03

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

Ityjeden, to je přeci recept jezinek!

[velký smích]

207411

18.12.2009 18:49

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948-reakce na dovětek editora

HHBB 85.?.?.?

Udivující je i ta bojovnost a plýtvání hustým výrazivem. To by spíš ale dokazovalo, že slovo nebylo na počátku, ale spíš na konci. [smích] Chovají se totiž zcela proti smyslu svých slovních proklamací. Podivuhodná je i ta nízká sebereflexe. Ale to může být snaha kompenzovat chybějící systematicky potlačovanou sebedůvěru právě v internetové diskuzi s pocitem, že právě tady vypulírují své pošlapané ego.
Abrahamiti jsou vystaveni náboženskému diktátu, což bere jejich ducha z jejich moci. Tomu by odpovídal i ten projev, jakoby opravdu vyplývající z hypnotického stavu. A to je také jedna z věcí, co mě na tom zajímá. Celé to opravdu vypadá jako velice propracovaný okultní systém, který je v rukách určitých zasvěcenců (rozhodně zcela zbavených nějakých náboženských předsudků), kteří tak mohou pást ohromné stádo duševně oslabených, avšak o to více do duší mluvících...(to se samozřejmě nemusí nutně týkat všech [mrknutí jedním okem] )

207415

18.12.2009 19:13

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Z pohledu zvenčí by to jako rozpor mohlo vypadat, ale zde se jedná o řád jako jedno tělo, přesněji - mlčenlivé tělo.
(Je to vlastně po vašem... Ty užé póňal?)

207416

18.12.2009 23:51

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Ale ale, to já vím, že takový spolek skutečně není. A že tak věříš, že by tomu mohlo zrovna být v tom vašem těle „(zásada mlčenlivosti byla v tomto bodě v církvi vždy nejsilněji držena)“.
Tak asi proto, když něco na tvůj spolek nesedí, považuješ to za konspirátorství. A to, co já popisuji jako situaci, ty nazýváš zločineckými záměry, jak tě to, prokryndapána napadlo? Někoho, nebo něco jmenovat, to znamená démonizovat? To na to máte nějakou soupisku? [chechtot]
Lživé dušování… [oči v sloup] Ale josephe, jak to ty můžeš posoudit, to bys měl přeci nechat na vyšší mocnosti, než jsi ty pozemský červík. Nebo se něco šuškalo na faře? Hele, na ďábly za každým keříkem, na to jsou tu jiní šampióni, že jo… [mrknutí jedním okem]

207442

>dnešní kapitalismus je přirozený (takřka přírodní) systém (pokračovatel otrokářství, feudalismu, ranného kapitalismu)
Marx prosákl i k vám na faru? [chechtot]
(ale zozhodně bych tě nechtěl démonizovat)

207444

19.12.2009 09:18

Ateistický národ v banánové republice

RE: Bravo

HHBB 85.?.?.?

>s blby se diskutoat nedá
[chechtot]
tím bych to taky uzavřel, i to je svým způsobem argument [mrknutí jedním okem]

207485

19.12.2009 10:00

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Mám už teď jiný program, ale projevenou ochotu nehodlám odmítat. Proto teď jen ve zkratce pár věcí.
Nemyslím si, že má někdo něco zcela pod palcem. To je jen záměr.
Tebe asi více zajímá než mě, kdo stojí v pozadí spiknutí. Jenže spiknutí je kde co. Pár lidí se sejde a drží něco pod poklicí, to už je z pohledu druhých vlastně spiknutí. Spíš bych se proto zaměřil na principy, odhalování spiknutí vede spíš do blázince. Principy ti naopak odhalí spiknutí ještě dřív, než vůbec je.
Nehledám viníky. Proč? Když na sebe bere někdo odpovědnost (hodlá se starat třeba o svět) automaticky si na sebe navěsil i viny. Proto nehodlám vinit, nevidím v tom smysl. Jde mi o východiska.
Pokud jsem někoho urazil, neomlouvám se, neboť to byla vystupňovaná reakce. Nediskutuji tu abych někoho hodnotil, nebo jeho názory, i když se to stává, ale jde mi o hledání těch, kdo by mohli mé představy posílit, nebo vyladit.
V každém případě jsem nejraději, když je to i zábava. [mrknutí jedním okem]

(a k těm zákulisním drbům se ještě určitě dostaneme, tak zatím dílu zdar)

207486

19.12.2009 23:54

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Většinou po mě chceš, abych se dost opakoval, ale dobře...
K tomu prvnímu odstavci - především, nejsme tu u výslechu (a určitě máme i jiné záliby), a tak ani trochu respektu neuškodí.

K věci. Pravděpodobnosti infiltrace obou se nejspíš liší už z jejich povahy. Zvlášť, když je něco určeno k tomu aby infiltrovalo a nebylo infiltrováno. Možné je však cokoliv. Co se týká bezhlavých parazitů, určitě jsou, ale už jen proto, že jsou „zaslepení“ a „chamtiví“ nemohou hrát tu roli, do které je staví konspirativní propaganda. Vedou do záhuby hlavně sami sebe a nebožáky co je napodobují, nebo jim bezděčně slouží.
Jinak je to opět samé „nedorozumění“. Hledám-li „spřízněnou duši“, tak proto, abych posílil svůj záměr. Pro mě (jakož i pro ně) má smysl ale přístup činorodý. Náboženství má přece jenom jisté, a to značné, odlišnosti.
Opakovat tezi o „nevšímání si“ je již nadbytečné. Několikrát jsem na to odpověděl. Prostě problém tu je proto, že už o něm vím. Není nutné mu věnovat více pozornosti, než zasluhuje. Nač si odčerpávat sílu od případných řešení? (Podívej se třeba na hypochondry). Dnešní svět je jedno spiknutí na druhým (už se opakuji), to chceš všechny „odhalovat“? Přesně k tomu tě vlastně ponouká mediální proud č. 1 a alternativní proud médií č. 2 ti „zvedá oponu“. A jsi v tom na vždy…
S tím, že se mé názory liší, zas takový problém nemám. Ani s tím, když někdo o ně projeví zájem. Jinak bych se tu nezdržoval. A představ si, že mě také zajímají názory druhých, ale například přečíst si třeba Bibli, to zvládnu sám, stejně jako si najít „životopisy“ Rothschildů, toho je, sám víš, plný internet. (V polici mám výtisk Bible podle původního vydání kralického 1579-1593). [mrknutí jedním okem]

207527

20.12.2009 09:58

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Toto:
> už dávno přišlo na to, že si své prokádrované politiky budou pěstovat již od dětských střevíčků.
nedává příliš smysl v souvislosti s tímto:
>To jestli se v mládí Kennedy, Bush, Clinton, Sarkozy, R+R, Madoff a já nevím kdo ještě, učil nebo neučil na jezuitské nebo jiné škole, není vůbec důležité
(je v tom určitý rozpor)

K tomuto:
>A proto i američtí prezidenti jsou tak všichni podivně rodově spjati s nejbohatšími rodinami světa, nikoliv s nějakými jezuity.
Toto sepětí je obvykle dělá závislé na systému všechny dohromady a společně i s velkou částí populace.
Ale jsou tu i vazby, o kterých se možná ví, ale obvykle se v souvislostech nezmiňují (zmínka k nakouknutí zde)
>BEZ PENĚZ NEZMÚŽETE VÚBEC NIC
jenže to už patří do kategorie „víra“ - nejdřív tomu musím věřit, pak nastupuje bankéř…

207549

20.12.2009 12:15

Klima mění člověka

RE: Asi to tak bude..

HHBB 85.?.?.?

ještě poznámka:
pravice a levicevždy hlavu

207552

20.12.2009 17:36

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

>Co takhle odstranit příčiny a následky se konat nebudou?
jdi do toho [smích]

Jenže pořád nevidím důvod, dělat z někoho to, co není, Mirdo. Když budou ti chlapci svědkové, či mohamedáni, tak z nich nebudu dělat trpaslíky nebo "voldemorty".

(A to slovo pogromy sem někdo zatáhl při dotázání, jak chceš odstraňovat ony příčiny, případně co chcš dělat s odhalenými viníky. Tak být tebou, už bych se snad na to tak neupínal... [mrknutí jedním okem] )

207564

20.12.2009 19:14

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

Ale to je v pořádku, jen se to snaží uvést do souladu se svou vizí. Zde se musím zastat mirdy (mirdo výborně).
Joseph si dobře všiml, že jezuitští agenti misionáři začali považovat indiány jako otroky nepoužitelné, chatrného zdraví a občas i nekovertibilní. Proto již v 17 st. iniciovali budování redukčních táborů, později také známé jako koncentrační a vyhlazovací i v Evropě. Pak byl spuštěn import černochů do Ameriky.
A samozřejmě přišlo i moderní ideové zdůvodnění, třeba v podobě učení Thomase Roberta Malthuse, čestného člena vědeckého kolegia Vysokého učení požehnané panny Marie, sv. Jana Evangelisty a blahoslavené panny sv. Radegundy při Cambridge. Zde také byly přijaty teze dávající prostor i těm z hadsn bej. [mrknutí jedním okem]
(doporučuji se seznámit, ostatně to je také ta křesťanská civilizace, jak jí známe i my dnes)

207574

20.12.2009 19:34

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Třeba tady se s "konspirativci" neshodnu většinou vůbec. Nemyslím si, že je to důsledek nějaké cílené nenávisti. Dobrý odhad asi bude, že "o něco usilují". A důsledkem může být i stav plodící nenávist nejen uvnitř, ale i navenek. Jako drobný příklad bych uvedl několik dětí, snažících si postavit bábovičku na tom samém místě... [mrknutí jedním okem]
(poznámka - nejen "židozednáři" jsou zednáři.)

207576

20.12.2009 19:58

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

HHBB 85.?.?.?

Kdepak, na ženskou logiku já nestačím, tak jen zkusím odhadnout, že jsem měl míti na mysli úplně jinou školu, než která je spravována křesťany, že jo. Jenže do těch jezovitských chodil i Šimůnek Perskích. [mrknutí jedním okem]
Ale souhlas, bankéři toho mají hodně pod kontrolou, a spousty sosáčků saje a saje... Ale mě zajímá, co je zatím, proč někdo ochotně a neochotně nastavuje žilku pro sosáček...

207577

21.12.2009 07:19

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

To by mohlo být opět nedorozumění, kterému jsem chtěl předejít tím, že bychom raději určité informace zatím neříkali (to vyvolalo i rozhořčení), neboť by mohly vyvolat náladu honby na „na původce všeho zla vesmíru“. A ještě ke všemu tak, že už přestaneme rozlišovat kdo je kdo a jednoduše to nazveme „voldemorti“, a protože to jsou ti nejhorší čerti, tak jim přišijeme i chcíplího křečka… To je právě ta nepřipravenost na určité info, co jsem měl na mysli.
No, a protože historie má své tvůrce, co mají na to velké archívy, napadlo mě podívat se na to očima pisatelů historie. A uviděl jsem trošku jiný obrázek. O zjednodušení v tomto nemůže být řeč, neboť někdo si dal hodně práce, aby to zamotal už přede mnou (jistě jsem si nevšiml sám). Já jsem vždy navrhoval variantu opačnou, a to, začít u sebe, a to předně v takových otázkách jako je třeba „původ zla“, přičemž o zavírání očí nad kontextem jsem zcela jistě nepsal nikde nic. Mluvím o způsobu toho „rozmotávání“.
(A nepochybuji, že tu někdo chce napáchat dobro k nastolení trvalého světového míru, jde o to, abychom si vůbec dokázali v takovém novém světovém pořádku vůbec nastavit sami nějaké podmínky)

207602

22.12.2009 23:46

Klima mění člověka

RE: Asi to tak bude..

85.?.?.?

hnáty se najdou leckde...

207717

23.12.2009 17:40

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
pokud budeš číst mirdu s jendou co tvrdí HHBB, tak s omylů nevyjdeš...
(lépe by bylo si projít příspěvky HHBB přímo, ale to už by asi nebyla ta pravá "zvědavá" diskuze)

nicméně tu byla i švanda a přeji hodně štěstí i při dalších internetových pátračkách do dalších let [velký smích]

207787

23.12.2009 20:10

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

HHBB 85.?.?.?

>Jak mi zdůvodníš, že nejhlavnější jezuitská universita v USA produkuje samé zednáře, členy Bilderbergů a CFR
Prostě je jezuiti produkují, co chceš ještě slyšet, napsal jsem tu o tom celé stati…
Ty jsi za to dosadil „zlo“, no tak potom produkují „zlo“, ale to je DLE TEBE. Já o „zlu“ nepíši nic. Je to jasné?
>jezuité byli vyhnáni ze svých zemí
To možná, ale prakticky přešli do ilegality, pamatuješ na vznik iluminátů? (ale to už si najdi sám, už mě unavuješ)
>Nehraje si tady někdo na jezuity?
Čím dál lépe… hrát si na spolek spřísahaných mnichů s několika stupni zasvěcení, který kontroluje po staletí školství, zpovídají se mu papežové a panovníci, kolonizuje svět, je kladivem protireformace v době znovuzrození a hlídá „čistotu" nejrozlezlejší církve (pokračovatelé středověké inkvizice), tak to už vyžaduje opravdu herecký talent. (A to ti vůbec není divné, že se znovuobjevili po revoluci a s Napoleonem?)
>HHBB má utkvělou představu, že my tady (diskutující na Zvědavci) připravujeme celosvětový pogrom a aby tomu zabránil, proto to všechno zlo háže na ty jezuity.
Hm, už se prober, takhle to vidíš ty, raději čti příspěvky toho s kým diskutuješ a ne jen svoje.
>Ujišťuji tě, HHBB, nic se tady nepřipravuje a nikdo nikoho neverbuje
Ale to je mi z těch plků dávno jasné, že jde většinou jen o vzájemné ohlupování, zbytek sis s družstvem „dotvořil“ (projdi si diskuze, já to už za tebe dělat nebudu)
>Tady jde především o to, označit původce zla a čím více se slovo rozkřikne, tím větší bude naděje, že zlo v září reflektorů přestane působit jako zlo.
Původce „zla“ tedy už není „viník“, nicméně tvá kritéria pro jejich výběr zůstávají nezodpovězena. Ale dovol mi připomenout, že „zlí bankéři“ jsou již dávno osvětleni, přivodilo to sice pár revolucí a válek, jinak posun nic moc.
>Potlačit zlo, dokud ještě není pozdě
Mirdo, je to smutné až tragikomické, ale vyučované dějiny jsou jaksi o „potlačování zla“, přičemž potlačitel je stále znovu označován za „zlo“ a potlačován. Tak už by snad stálo za to, trochu změnit styl, ne? [oči v sloup]

207803

23.12.2009 20:12

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

[smích]
no, už jsem se lekl, že jsi v nějakém tom "mirdově družstvu" [mrknutí jedním okem]

207804

23.12.2009 20:29

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

>Neškodné plkání na internetu bohužel nikomu vaz neláme.
Ale také nezachrání, totiž ten kdo stojí na krku, tak s úsměvem pozoruje všeobecné plkání, obviňování, strašení, naříkání a tak...
Toto počínání povede jen ke zmatenému zmítání, takže může dojít i k bezděčnému zlomení toho vazu.
(a neberte tu TV tak doslova) [mrknutí jedním okem]

207806

23.12.2009 21:30

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

To je teď nějaká taktika "mirdova družstva" - číst "zlé úmylsy"? [překvapení]

207810

23.12.2009 22:31

Proč pevný dolar předznamenává útlum v roce 2010

RE: dollar stoupa

HHBB 85.?.?.?

všechno prodat a uložit si dolar [mrknutí jedním okem]

207818

23.12.2009 22:51

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

HHBB 85.?.?.?

V zásadě je to založeno na kontrolovaném vyznavačství. Je jedno co to bude, mentalitu to postihne stejným způsobem. Pak tam klidně dosadím i boha – peníze. Manipulace je pak hra na bůh / antibůh.
Proto -ismy provází nějaké jiné znepřátelené -ismy.

P.S.: A přece se točí!! [mrknutí jedním okem]

207822

23.12.2009 23:00

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

HHBB 85.?.?.?

A tak nejspíš opět celý svět prokáže svou loajalitu oslavou kalendáře.

(možná proto mi bývá na Nový rok zle... [mrknutí jedním okem] )

207823

27.12.2009 16:24

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
>Ale především - neoblbuj s tím jiné diskutující.
S tím ale nic nenadělám. Málo jsem myslel. Jinak by mě už napadlo, že bych mohl být voldemortí agent, teda žid převlečený za zednáře, a ten vlastně převlečený za jezuitu. Ještě že mám pevný bod – šéfa R+R, ten mě vždy udrží aspoň při mlhavém vědomí…

(jen nechápu, jak jsme mohli to supertajné NWO profláknout v OSN)

208120

29.12.2009 19:43

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

HHBB 85.?.?.?

>Přiznám se - o tom "jezuitském hnutí" jsem neměl ani potuchy
Mirdo, problém je na příjmu. Sypání popela sobě, jendovi a jarmile na hlavu tento stav nezmění. To nezmění ani urychlené studium jezuitské problematiky. Akorát si znovu naběhneš na nějakou možnou manipulaci. To právě souvisí s chápáním toho zapeklitého pojmu „pravda“, a s tím spojeným přístupem k věci. Znovu říkám, je nutno začít u sebe…

PS.: Ještě něco, pokud máš o studium tedy zájem - jako úvod do studia k diskutované problematice uvedu informaci, která objasňuje určitá nečekaná propojení.
Tady je zmínka v jedné encyklopedii o studiích Stalina v semináři vedeném jezuity společně s budoucím kardinálem Agagianiaem.
„He graduated first in his class and at the age of 14 he was awarded a scholarship to the Seminary of Tiflis, a Jesuit institution (one of his classmates was Krikor Bedros Aghajanian, the future Grégoire-Pierre Cardinal Agagianian, see ) which he attended from 1894 to 1899.“
Jinak se sám otec Josef Stalin TJ o studiích pod jezuity vyjádřil v jednom rozhovoru s německým novinářem z roku 1931 (uveřejněno v časopisu Bolševik č.8 30.4.1932).
Zde je pak jeho obrázek ze studií na kněze:
Vložený obrázek

Později určitě přijdeš i na to, že komunismus(stalinismus) a katolicismus spolu velice úzce souvisí.
(O podřízenosti Britského impéria Římu jsem už psal dříve. Najdeš to hned v č.1 toho příspěvku)

208305

29.12.2009 21:20

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

HHBB 85.?.?.?

>Vidíš HHBB, kdo hledá najde a taky si myslím, že pravda je pro každého.
Mirdo, jde o to, kde ji hledáš a hlavně proč. Pravda a nepravda jdou spolu. (čistě k zamyšlení, už tě napadlo, proč třeba jezuité?)
>Veselého Sylvestra. Já už tady v této diskuzi končím.
Také to nebudu protahovat a veselý ať je raději každý den…
[mrknutí jedním okem]

208319

31.12.2009 16:36

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: ???

HHBB 85.?.?.?

Když se nějaká kultura nastěhuje do určitého prostředí, tak ho obvykle zabydlí. Může to pak být třeba zabydlené obydlí. Ovšem jiná kultura nepostupuje stejně, tedy výchozí stav mění odlišně a pak třeba vybydluje. Tedy vybydlený prostor pak vypadá jinak než zabydlený. Není to určitě totéž co ničit, neboť ničení je spíše cílené, zatímco vybydlování probíhá bezděčně v důsledku neschopnosti se přizpůsobit okolnostem. Když se řekne vybydlet, tak uřčitě vím, o co jde. Vybydlený prostor je nějak znehodnocen v důsledku pobytu nějakého cize působícího elementu. [mrknutí jedním okem]

208449

05.01.2010 17:59

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

HHBB 85.?.?.?

Symbolika je rozhodně ve všem, co má velekněz (zde papež Silvestr) na sobě, včetně trojramenné berly (v článku jsem si žádné zmínky nevšiml, stejně jako byla opomenuta tiára...)
Vložený obrázek

208928

05.01.2010 20:44

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

HHBB 85.?.?.?

>nebo se ti smekly prsty na keybordu a chtěl jsi k tomu zády stojícímu smajlíkovi připsat (po vzoru jendy smithe alias Forresta Gumpa) "Peace s tebou"??
Hmm..., to je dobrý, jendo gumpe. Zdá se, že jsi udělal pěkný pokrok, co jsem tu nebyl... [překvapení]
(no, už tě nechám být, všiml jsem si, že ti to jde moc pěkně i samostatně)

208949

05.01.2010 20:50

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

HHBB 85.?.?.?

Co to dneska bude, polívka z rybí hlavy? [mrknutí jedním okem]

208950

05.01.2010 22:29

Nezvaná návštěva

RE: Nesmysl...

HHBB 85.?.?.?

Nechtěl bych diskutovat „pravdivost“ článku. Mám vůči němu také výhrady. Především hraje na tu samou strunu „dobra a zla“ stejně jako ten římský koncept, ale je to i tak pochopitelné, neboť zde bude patrně stále drtivá převaha těch, kteří se bojí, a zároveň chtějí být vedeni do bezpečí.
Nicméně na základě povědomí o čemkoliv nejsem schopen určit jakoukoliv pravdivost, pouze jsem schopen déle ubíjet oponenta „vědomostmi“. Pravdivost stojí a padá s přesvědčením - neboli vírou. A právě na to jsou tu mistři v oboru „víra“, kteří školí podle střežených pravidel své „dělníky pravdy“. Co však mohu s jistotou říci, je to, že vše co se týká historie, je nejisté.
Padání na kolena před tímto symbolem (pokrouceným, nebo nepokrouceným) však nepovažuji za dobrý nápad. Co ale chci sdělit je, že ta pokroucená verze má něco do sebe, je totiž daleko více sugestivní. Stupeň zvrhlosti bych si však netroufal vůbec odhadnout, už jen proto, že osobně mi do této kategorie spadá mnohem více věcí v této instituci, než jen tato verze papežské berle.

208969

05.01.2010 22:50

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

HHBB 85.?.?.?

Tento dojem nebude asi vůbec od věci. Katolicismus (zvláště ve své římské podobě) se vždy bude snažit nasát do sebe všechno a všude, co nepůjde nějak znehodnotit a sem spadají i původní významy zastoupené symboly. Jednoduše si je přivlastní a přeonačí. A víra s tím souvisí velice přímo, neboť takto lze uchopit duši zaměřenou na vnější autoritu.
No a politika vnějšího ohrožení už k této instituci tak nějak patří. Jinak si myslím, že Řím si už chystá páky i na ovládnutí mohamedánů, neboť nejspíš právě v Římě se nachází specialisté na tuto jimi kdysi vypracovanou náboženskou odnož.

208971

05.01.2010 23:03

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

HHBB 85.?.?.?

a nějaký falický pamlsek na závěr... [cool]

208976

05.01.2010 23:12

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

HHBB 85.?.?.?

...jendo, klid, dívej se...

Vložený obrázek

...vidíš, není to tak těžké...

208978

06.01.2010 16:54

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

HHBB 85.?.?.?

Jenže náš Bůh není ten váš bůh! Ale co s tím, když má být jen jeden...

(prostě jak tam zamotáme náboženství, tak pak to teprve začíná mít ten správný říz .. [mrknutí jedním okem] )

209060

06.01.2010 17:28

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

HHBB 85.?.?.?

No! Jo!
Ale kdo je za tím Vatikánem... prý to jsou všechno pohani maskovaní za judaisty (to budou asi židi), ti se ještě převlíkli za křesťany (asi latiníci) a ti zase tvrdí, že jim všechno dobro kazí mohamedáni (Semiti převlečení za antisemity). A celému bordelu velí korunovaní zednáři (převlečení židi, křesťani, muslimové a konvertité) R&R a ti tomu začali říkat pořádek (ten nový, světový).
Z důvodu přehlednosti jsem ještě vynechal všechny pravé křesťany (převlečení kacíři, heretici čarodějnice a jiné odpadlé údy božího těla), abych nechal ještě nějaký prostor na další mlžení...[mrknutí jedním okem]

209063

06.01.2010 18:58

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

HHBB 85.?.?.?

>"Ježíš zkritizoval judaistické nejvyšší rabíny a tak ho jeho soukmenovci popravili a místo něho nastoupili jiní židé, kteří stvořili křesťanství podle svého gusta- tak aby co nejdokonaleji ovládly masy věřících."
Je hezké, že ti leží ti judaisti tak na srdci, ale úplně ti z toho vypadlo stávající impérium vlevo i vpravo.
„Judaisti“, než aby se soustředili na ovládnutí světa, tak se nedokázali vymanit z věčných náboženských tahanic, což je přivedlo (i Judeu) do úpadku pod selekuovským impériem. Místo aby ho vykutálení rabíni ovládli, tak se s prosíkem obrátili na Řím, který moc neváhal, naverboval „judaisty“ do armády a selekuovce vymetl. Na „judaisty“ uvalil daně, rozdělil jim území na úřednická centra a oddělil moc světskou od duchovní, čímž prakticky zlikvidoval „judaistům“ autonomii. Rabíni si nedali pokoj, ale místo aby se vydali ovládnout Řím a svět, tak se pustili do sebe. Nakonec tam přišly udělat pořádek tři legie a prakticky zlikvidovaly všechny rozhádané strany bezezbytku včetně chrámu. Zbylo jen pár farizejů (ti byli téměř vybiti v občanské válce), kteří udržovali náboženství při životě, avšak daně platili s těžkým srdcem do jupiterova chrámu v Římě.

Jo, abych nezapomněl na mesiáše, tak těch se v té době, asi dost nemilé, potulovalo po Judeji požehnaně. Nicméně Řím měl své agenty a policajty všeho druhu všude, včetně svých historiků, neboť ovládat a budovat impérium vyžaduje určité znalosti v tomto oboru. Proto si vždy vedli pečlivě své zápisky a archívy (přičemž druhým je likvidovali „judaisty“ nevyjímaje), aby mohli včas vyrukovat s tím správným receptem na vnitřní potíže, třeba i v podobě Bible a všelijakých neodbytných misionářů-politruků, což jsi také pěkně zmínil ve svém příspěvku. [smích]

209072

06.01.2010 22:58

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

HHBB 85.?.?.?

>No tak už nám to konečně povězte, HHBB, ať zbytečně neťápáme...
Běhat po vyběhaných trasách je pohodlné, to není přeci nic pro zvědavce, ti přeci chtějí také ťápat… [mrknutí jedním okem]

>Teď jde o to se v celosvětové komunitě zvědavců (jako i tady v debatách) v těch Vazbách pokusit vyznat a pomalu….. je ROZPLÉTAT.
Dobrá, a co z toho bude? Ten spletenec někdo pracně upletl, proto je, jak ho rozpleteš, tak nebude. Budeš zkoumat ty nitě, nebo co? A to si představ, že ho pletou i ty celosvětové zvědavé komunity a ty jim to chceš zase rozmotávat. Víš co to dalo práce to zpestřit jezovitama?… [oči v sloup]

209076

07.01.2010 17:18

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

HHBB 85.?.?.?

>Takže si sami dali název- třetí stav
snad to ode mě nebude moc troufalé "bla, bla", ale zase to je asi trochu jinak

209138

07.01.2010 18:03

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

HHBB 85.?.?.?

[smích] právě...
Nejspíš to, že je to celé dokola astrologický tyjátr, tak to bude svádět ke „kacířským“ myšlenkám, což je mnoha lidem nemilé, protože se to dotýká jejich víry (která má stát na něčem jiném)… A navíc odtud už není daleko k souvislosti Babylon – Persie – Řecko – Řím a této imperiální kontinuitě, která se podezřele odráží právě v diskutované symbolice, což je vlastně celé úplně o něčem jiném, než se chce navenek tvářit.

209144

07.01.2010 18:16

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

HHBB 85.?.?.?

na tom by něco mohlo být, řeč by měla být spíš o rozsáhlých stínových strkturách, kterým se vcelku dobře daří svádět pozornost právě pomocí konspiračního proudu (jenže z toho by ještě mohla vzniknout vize konspirace na entou .. [mrknutí jedním okem] )

209147

07.01.2010 22:13

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

HHBB 85.?.?.?

I ty jeden šibale! Když tak stále omíláš něco v tomto smyslu:
>Nejde mi o to, abys mne jak podsouváš přesvědčil, ale jde mi o to, abychom tady ty SOUVISLOSTI a VAZBY (které je třeba jak píšeš VIDĚT a zřejmě POCHOPIT) ze všech možných úhlů, bez emocí, podjatosti, úhybných bonmotů, neplodných náznaků a mlžení férově a důsledně PROBÍRALI.
Tak snad není důvod podléhat hysterii při konkrétní zmínce o „SOUVISLOSTECH“, jako v reakci na příspěvek ve vlákně „popření demokracie“. K nahlédnutí je zde, reakce je jak pod příspěvkem, tak i dlouze nad příspěvkem (osvěž si paměť). Jeden by totiž (po tom co tu píšeš) čekal spíš výbuch nadšení, než to co proběhlo a stále probíhá...
Nepřipadá ti, že jsou od té doby tvé reakce jak přes kopírák? Nezaseklo se někde něco? Nebo je v tom nějaká pošlapaná egobábovička?
(..tak už si to tak neber .. [mrknutí jedním okem] )

209171

07.01.2010 22:30

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

HHBB 85.?.?.?

>Co vlastně víme o pozadí našich dějin?
Dokonce se to dá postavit i tak, že víme kulový i o přítomnosti. Pokud to domyslíme, tak vlastně i ten čas je jen iluze odehrávající se díky prožívání koloběhů, kdy si vlastně programujeme vlastní stárnutí. Co ale s tím? Třeba by stačilo jen „uvědomovat si a neuvědomovat si“. Jak je řečeno níže:
>Stačí se podívat do sebe.
[smích]

209172

07.01.2010 23:03

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

HHBB 85.?.?.?

hezké, ale přece jen, s dovolením...
>ono to jde mnohem hlouběji:

209176

07.01.2010 23:19

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

HHBB 85.?.?.?

Jarmily je mi také líto (kocourkovi je to asi úplně fuk, ostatně jsme se ani neznali), ale trošku mi tu lítost kazí ta radost myšiček v okolí...

209181

07.01.2010 23:32

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

určitý pocit 85.?.?.?

na co to číst, když mám pocit...
[mrknutí jedním okem]

209182

20.04.2010 21:26

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

Už jsem tu dlouho nic nečetl, ale tohle mi opět rozhýbalo játra smíchy, článek tak šíleně odpovídá naučenému myšlení, až je to zděšující

Snad jen pár bodů:

Teorie s Robinsonem je založená na představě, že je v nedostatku, tedy nemá čas uplést si košík…(hlad, nebo košík)…
Tak to ale vůbec nestojí, Robinson má času dost, kope se do zadku a nepotřebuje být „efektivní“ v lovu ryb, neboť samotný lov je mu potěšením a zajišťuje mu maximální životní úroveň v tom, že živobytí = potěšení.
Proto toto…cituji...
>A jsme u základního konceptu – odložená spotřeba. Pokud se Robinson chce mít lépe, musí se nejdřív mít hůře.
…neplatí. „Lépe“ tu totiž znamená „větší hromadu ryb za kratší dobu“, což je dnes klasická, ale primitivní představa o blahobytu. Prostě košík přeci neznamená něco jako „nutné zlo“ (omezení) na cestě k „dobru“ (hromadě ryb).

No a ta barterová teorie je už jen pokračující a navíc sebejistý blábol... účastníci se jednoduše takto nechovají, pokud k tomu nejsou okolnostmi nějak dokopáni.
>Odložení spotřeby za něj udělá Sobota, který mu část svých ryb, které by jinak zkonzumoval, pošle.
[chechtot] …to by znamenalo, že se buď Sobota přežíral, nebo mu ryby hnijou za chýší a celou dobu čekal, až Robinson dostane nápad, aby mu něco z toho dohodil „na úrok“ za budoucí Robinsonovo aplikované knauhau… jinými slovy, oba se museli v jisté fázi svého života zbláznit, aby se takto začali dobrovolně chovat… [mrknutí jedním okem]
Zcela jednoduše by celá transakce proběhla - košík za pár ryb, nikdo by nic neúročil, neboť by se při takovém „efektivním“ jednání oba začas váleli vysílení v hromadě ryb a košíků... (což by vedlo v budoucnu možná k ekonomickému, ale rozhodně ne k hospodárnému chování, tedy hrabání ryb obrovskými hnátami a jejich přepraprava gigantickými koši při vzájemně nesplatitelných vztazích...ach jo... [oči v sloup] )

Další statě článku už jen na sebe balí zvětšující se kouli drmolení tmelenou právě těmi znásilněnými předpoklady.
Snad jen k tomu paradoxu úroků…prostě klasika, půjčili si 500,- a jen tak vrátili 530,-… čili...ještě jednou... od nuly začali, něco si půjčili, tedy 0 + něco = stále jen to něco, a to něco splatili, tedy něco – něco = zase ta nula… kde se tedy hmatatelně vyskytlo to navíc (úrok, tedy těch 30,- chechtáků), když do oběhu přišlo jen něco, a k čemu to bylo vůbec dobré, pokud je výsledkem opět ta nula v oběhu (za předpokladu splacení, pokud by tak nečinili, platili by vlastně trvalou daň z toho něco co mají v oběhu tím, co vlastně v podobě peněz vůbec neexistuje), což je krach báječného projektu a opět nutnost prosté směny... a tak jsme zase u Pátka a Soboty... [cool]

217543

21.04.2010 00:10

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

ten Neděle,

HHBB 85.?.?.?

který má na starosti efektivitu Robinsona a Soboty, alokoval naakumulované a efektivně vytvořené přebytky ve prospěch Pátka, a ten za ně vděčně blokuje přístup k vodě (zatím primitivním kopím). Sobotovi a Robinsonovi je tak zamezen přístup k lovišti a jsou nuceni odložit spotřebu za účelem náležitého vyměknutí. Pak rádi přistoupí na trvalý poplatek (postoupen přes Pátka k Nedělemu k přerozdělení) za bezpečný přístup ke zdrojům. To je donutí ještě zvýšit efektivitu drancování loviště, a tak bohulibé akumulování pana Neděle dále utěšeně roste, což mu umožní uspokojovat i odloženou spotřebu Soboty po dobu stavby obrovských mrazáků, které vynalezl Robinson, když posunoval životní úroveň.
Zatímco Sobota a Robinson hospodářsky soutěží pod bezpečným dohledem Pátka, Neděle vyučuje ekonomickou efektivitu a bezpečnost práce všechny další a budoucí Robinsony, Pátky a Soboty. [mrknutí jedním okem]

217551

21.04.2010 11:48

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

Pojem „kazící se peníze“ není příliš šťastný.
Totiž pokud by peníze plnily svojí funkci (oběživo), tak by se kazit neměly. Kazilo by se jen to, co tu funkci neplní, tedy leží.
Určitě to stojí za diskuzi.

Dle mého se nejedná ani tak o technický problém, jako spíš problém mentální a společenský. Na co chodit okolo horký kaše, nazvěme to rovnou
- „daň z nadlimitních vkladů“.
Uložené peníze by se od určitého objemu a určitého prodlení danily (něco jako záporný úrok), či jinak řečeno tučnící konta by vysychala do nějakého rozpočtu.
Jednotkou může být cokoliv, klidně může mít elektronickou podobu a i svou hmatatelnou lokální podobu (určenou pro lokální tržiště v limitovaném a čistě praktickém množství s časovým limitem a třeba cyklickou platností s odváděním lokání daně při obnovené lokální platnosti), směnitelnou za svou elektronickou podobu, ve které tyto operace mohou probíhat transparentně, neustále a lacině.
Z tvrdých peněz – peníze, které mají schopnost se při ukládání hromadit, by se staly peníze tekuté, bez schopnosti se kupit na hromadu (rčení o čertu a jeho sraní), a tak by konečně začaly plnit funkci oběživa, kterého je trvalý a stabilní dostatek a jehož kupní síla by se řídila skutečnou ochotou směnit, bez ohledu na kolující množství jeho jednotek.
Morální aspekt této věci by byl nedozírný...
Při odstranění úroku mizí pocit nedostatku a nejistoty. Lidé se chovají neagrasivně, soutěživost je odsunuta do oblasti her…
Činnost se stává zábavou a ne bojem o přežití (snaha vydolovat nedostatkové oběživo ze svých bližních). Motivem je radost z činorodosti jako takové a ne výdělek. Lidé se zamýšlí více nad tím co, a proč to dělají, činnost má opět svůj prvotní smysl a je tak opět zodpovědná. Z kšeftaření se stává hospodaření.
Komunity opět získavají smysl, velké akce je možné investovat jen formou sbírek (vlastně drobných půjček) doplňující rozpočty vzniklé odtokem z nadlimitních vkladů, tedy za předpokladu, že motivem je realizace a užitečnost té věci samotné (ne nějaký "zisk" ), kterých se to týká. Menší investice pak logicky stmelují rodinu a jejich zájmy jsou společné všem členům.
Investice někoho kdo „má balík“ proti vůli obyvatel by byla naprosto nemožná. Zcela by se vytratil i pojem korupce v dnešním slova smyslu…
Co je k tomu nutné?
Vyhnat si brouky z hlavy a začít přemýšlet jako lidi, jako společenství a jako činorodí jedinci. Vlastně to lze zavést hned a bez ptaní, bez dovolování bez povolování, je to čistě jen ve způsobu myšlení a další ochotě ze sebe dělat otrocké blázny. Stačí si jen stanovit bezpečný objem jednotky, kvalitu jednotky, limity a podmínky účasti. Tyto podmínky pak tvoří i základní morální hodnoty, kam patří i to, že úročit půjčky je nehorázná podlost vedoucí ke zotročování…

217576

21.04.2010 14:47

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Teorie vs realita

HHBB 85.?.?.?

[smích]
Já si to už moc nepamatuju, byl to jen prostý odhad… dokonce znám rybáře, kteří jsou ochotni lovit tak, že si dobu lovu schválně prodlužují a ryby nosí zásadně v rukách, když se se svými úlovky mazlí. No, ale nevím, je-li vůbec možné to Malčíkovi zase v hlavě narovnat…
Třeba ta nevysvětlená záležitost s úročením ryb…
Když ryby zrovna neberou, tak Robinsonovi narůstá objem ryb ke splacení, jak se dostává do prodlení… no, nebudu to rozebírat, co se v ten moment líhne Robinsonovi v hlavě, ale ponechejme to raději v teoretické rovině… [mrknutí jedním okem]

Malčík pak toto absurdum aplikuje do peněžní roviny, kde je to sice stále to samé absurdum, ale v oblasti virtuálních peněz bohužel aplikovatelné. Výsledek je však znám…inflace něčeho, čeho je vlastně stále nedostatek…a společenství frustrovaných Robinsonů…
Pozor, Malčík má však řešení, procentický nárůst inflační koule řeší dalším zvýšením nedostatku – dosavadní „oběživo“ nahradí nějaká nemnožitelná vzácnost, třeba zlato… ano, přesně to zlato, co bylo odsáto z oběhu právě úročením…
To zlato (či nějaké původní kryté oběživo) je právě těch Malčíkových tajůplných 30,- úroku v prvním kole, který zakalkuloval do svého „efektivního“ výpočtu splátky půjčeného a úročeného oběživa, které se stalo směnitelné za to původní, které nešlo dost dobře úročit stejně, jako se zlato nechce množit a úplně stejně, jako se nemnožily ryby valející se za chýší... čekající na svého Robinsona, co jednoho dne přijde o rozum a ty ryby si místo směny začne půjčovat na úrok... [oči v sloup]

(málčik nic, tak to zase půjdu klikat s robinsonem na ty hambatý stránky [velký smích] )

217594

21.04.2010 15:09

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>Pro jednoduchost jsem uvedl předpoklad, že Robinsonovi zajištění obživy trvá celý den.
Ale toto zjednodušení je ve skutečnosti zdůvodnění teorie o odložené spotřebě (musím se mít hůře, abych se měl lépe), což je vlastně filosofický a od něj odvozený ekonomický koncept, odůvodňující frustrující pocit, že práce je vlastně otroctví a tedy nutné „dočasné“ zlo…

>Nebo mi vysvětlete, jak je možné, že máme vyšší životní úroveň než třeba před 200 lety,
Jde o to, co se myslí životní úrovní a je –li to množství věcí k dispozici…
Další otázka je, jak se to opravdu do západní ekonomiky dostává a za jakou cenu (nejen nominálně-peněžní)

>Kdyby se Sobota přežíral, stačilo by mu pracovat méně. Pokud nepracuje méně, asi má ze svého výdělku požitek, kterého se dočasně vzdá, jen když mu za to někdo zaplatí úrok.
On bude hladovět jen proto, že doufá, že mu to jednou Robinson splatí i s úroky? (A to jen za předpokladu, že vůbec Robinson na takovou divokou transakci normálně přistoupí)

>Těch 30 dolarů se tam vzalo z nové, do té doby nepoznané produkce navíc, která vznikla za stejný čas a ze stejných zdrojů díky investici a za kterou spotřebitelé dobrovolně zaplatí. Jsou to ty dvě nové ryby denně, které Robinson chytí.
Ryby jsou pořád jen ryby, já se ptám na ty peníze…(banka bere jako splátku ryby?)

217596

21.04.2010 16:11

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

85.?.?.?

… a ještě upřesnění k tomuto "do té doby nepoznané produkce navíc"
Ptal jsem se na to záměrně, protože se to týká té užitečné produkce (ryby, nějaké výrobky), která už vlastně nezajímala ani toho Sobotu (byl ochoten hladovět za cenu vyhlídky na procentuelní nárůst, tedy něco, co vzniká v jeho případě pouhým plynutím času) dal přednost prostému zisku před tou rybou, která je pro něj jinak užitečná jen v limitovaném množství.
A úplně stejně je pro toho, kdo přivádí peníze do oběhu jako úročené půjčky klíčové, aby mu vraceli ony peníze a ne nějaké „produkty navíc“, protože v tom je celý trik toho koloběhu…produkty navíc mohou být buď měněny za jiné (bez dopadu na finance), nebo (a to je ta nutnost) za ty peníze (které ale ještě nevznikly), co jsem nucen splatit.
A já se zase ptám, kde se mají tyto peníze navíc vzít, pokud vznikla navíc jen ona „nepoznaná produkce“ a peněz je stále v oběhu těch 500,-, těch půjčených a cizích 500,- určených ke splacení a pokud možno hned, jinak jsem v prohlubující se jámě prodlívání…

HHBB

217599

21.04.2010 22:47

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

Ta věc se má tak, že přirozeně pracující selský rozum nikdy nepřistoupí za běžných okolností na to, že si místo směny ryby/košík ty ryby půjčí za trvalý poplatek či vlastně daň (totéž co úrok), protože se nejedná o poctivý ekvivalent, ale zakuklenou formu vydírání…
Pokud by na to ten modelový Robinson přistoupil, tak jen za donucujících okolností, nebo při mozkovém zatmění…
Proto dříve nebo později se dostaví oprávněný pocit, že je buď obětí komplotu, vymývání, či přinejmenším se narodil v hříchu, a takto božím hněvem odsouzen k věčnému zpoplatnění… [mrknutí jedním okem]

217617

21.04.2010 22:56

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Klasický libertariánský blábol

HHBB 85.?.?.?

Autor obhajuje úrok jako nějaký přirozený nástroj...jenže tento "nástroj" zlikviduje postupně stabilní měnu, ať je krytá čím chce...
řešení vlastně není řešení, ale další kamufláž...

217618

21.04.2010 23:14

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

Ale ne, právě záporný úrok netlačí na potřebu zvyšování objemu peněz v oběhu, proto naopak, při hospodárném chování a konstantním objemu musí zákonitě růst jejich kupní síla…
„Kazící se peníze“ je v tomto ohledu zavádějící termín, oni vlastně mají tendenci posilovat, pouze je nevýhodné je zadržovat…výhodnější je pak peníze směňovat za něco opravdu užitečného…

[smích]

217623

22.04.2010 07:05

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

Utrácení peněz není inflace. To je přesně to, na co jsou určeny.
Inflace je trvalý nárůst objemu všech peněz.
Stanovený objem peněz (množství peněz musí odpovídat něčemu, co nelze libovolně nafukovat a redukovat) nikdy neumožní inflaci, pokud to ale dovolí systém užívání.
Úročení je nástroj, který vždy tlačí na celkový objem – tedy je nutné nafukovat celkový objem, což je inflace.
Pokud bych chtěl udržet objem peněz při úročení, způsobím jejich nedostatek v oběhu a hospodářství začne skomírat, proto se nikdy nedaří udržet vyrovnaný rozpočet.

Těchto pár věcí je potřeba pochopit, abychom mohli pokračovat dále i v této diskuzi a to i pod dalšími komentáři… [mrknutí jedním okem]

217636

22.04.2010 10:12

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

já vím, že to bude velmi náročné na vstřebání, ale ještě to zkusím, neboť jsou tu bezděčně zmíněny všechny potíže stávajícího systému...
>kazily by se jen peníze, které leží?
Peníze by vlastně stárly („kazily“ by se stejně jako veverce ty oříšky co tak starostlivě akumuluje). Jednoduše by od data vydání klesala jejich nominální hodnota.
>jak dlouho by bylo přípustné to "ležení"?
je to fuk, věc dohody, v podstatě je to nějaký praktický interval poklesu…
To „ležení“ je jiný termín pro nečinnost těch peněz, a je jedno, jestli leží zašité ve slamníku, nebo na účtu. Vlastně ani to není jedno, ten slamník je horší, protože se ještě znehodnocuje ten materiál, ze kterého je to vyrobeny…
>nebo snad by byly jen plně kontrolované elektronické peníze? kdopak by asi měl to privilegium kontroly všech?
Výborný nápad, neboť tady se dá nastavit jakýkoliv praktický cyklus poklesu bez složitých kolkování, či přepočtů čísla na papíře, nebo nutné obměny emisí k určitému datu…
Kontrola by byla naprosto veřejná, veřejné finance (rozpočty) by probíhaly jen na veřejných účtech atd., atd. prostě peníze jsou záležitostí důvěry a na tom je to nutné postavit.
>trestat je za pomalé utrácení, to je doslova úchylné.
Není to trestání, je to napodobení procesu, páč výrobky také stárnou…
Navíc při určité obrátce by nějaký pokles nebyl vůbec znatelný.
Při produktivním hospodářství (roste objem výroby) by navíc cena věcí nominálně rychle klesala (při konstantní celkové číselné hodnotě vydaných peněz), tedy kazící se peníze by stále posilovaly
>peníze jsou v podstatě i jiné hodnoty - jídlo, zboží, suroviny, energie... to by i tyhle nesměly ležet?
Jistě, neboť jídlo zplesniví a ztratí svou užitnou hodnotu pokud někde leží, proto to přirozeně všichni využívají, jak to přichází na svět a udržují tak plynulý koloběh života. Chtít to narušit „zhodnocujícími se“ penězi nepřináší nic radostného, jen to porušuje přirozený řád věcí a zcela jednoduše to prostě nefunguje, na konci je vždy krize
> další šmírování a regulace a kontroly a tresty a daně "z nadlimitních vkladů". je to socialisticko-totalitní přístup, omezující svobodu lidí.
Vůbec nic by nikdo nešmíroval, ten limit je jen určitá hladina, nebo objem, něco jako „kovové drobné“, který by vůbec žádné regulaci nepodléhaly z čistě úsporného hlediska. Co je nad by stárlo, ale při elektronických penězích by klidně limit mohl být i nula.
Opět se nejedná o žádné omezení lidí, každý si to může měnit za něco, co „nestárne“.

1/2

217649

22.04.2010 10:14

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

2/2

>Lidé prostě chtějí hromadit, někteří přiměřeně, někteří ještě trochu víc. na lidské snaze zabezpečit se nikdo nic nezmění.
Jistě, ale peníze nasyslené ve slamnících chybí v oběhu a je nutné je doplňovat novými emisemi (začná inflace), roste tak celkový vydaný objem a přesně v nejnemožnější okamžik lidé slamníky rozpářou a jdou je utratit (propukne inflace)… To již ale nebývá za co a jejich kupní síla je pak žalostná, takže toto zabezpečení je bláhová iluze…
>lidé by i po zrušení úroků shora dál požadovali "odměnu" (=úrok) a mezi sebou by si žádané věci poskytovali.
úrok a odměna jsou dvě různé věci
Odměna je ekvivalent. Za dvě ryby třeba košík. Není to podmíněno. Úrok porušuje veškerá pravidla něco za něco a spekuluje na trvalý holý zisk v čase bez dalších protihodnot (vyžaduje robotu dlužníka)

217650

22.04.2010 11:02

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

Buď celkový objem bude konstantní (pak se mění kupní síla),
nebo bude něco kopírovat (krytí),
nebo bude podléhat momentální náladě těch, co je vydávají a těch co je požadují…

Největší riziko představuje poslední možnost (to máme teď), lehce narůstá celkový vydaný objem peněz, kdy se dá jen velmi těžce odhadnout, jestli vzniká nějaká relevantní protihodnota. Tedy riziko inflace je trvalé, ve spojení s politikou úročených půjček je inflace zaručena a z peněz se stávají kolující dlužní úpisy…rozklad společnosti je nutný doprovodný jev…
Krytí je pomůcka, pokud nezvolím variantu jedna, ale jedná se prakticky o totéž. Potíž může být ta věc, která to kryje, protože se stane předmětem manipulace. Něco jako zlatá horečka. Vždycky se najde vůl, který to nepochopí a bude chtít třeba vyrábět zlato, nebo ho těžit třeba na měsíci.
Ideálním krytím je třeba počet lidí, objem peněz je průměr na každého krát počet lidí, tedy by se měnil, ale na každého jedince by zůstával stejný. Z hlediska porovnávání nějakého hospodaření je to ideální způsob…

217661

22.04.2010 11:36

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Sociální inženýrství

HHBB 85.?.?.?

Státní finance budou vždy vyžadovat sociální inženýrství, sem patří i rakouská škola.

Pokud má být nějaká alternativní měna jako skutečný prostředek směny, tak nepotřebuje vůbec žádnou školu. Je to čistě věc důvěry a morálky.

Jakékoliv peníze syslené do hrnce porušují pravidlo "peníze jsou prostředek směny. Tečka."
"Kazící" se peníze se chrání proti porušování tohoto pravidla. Ale i to už může být označeno za sociální inženýrství, protože lidi chtějí syslit.
Jenže férovým penězům syslení škodí stejně jako úrok, obojí porušuje ono pravidlo "peníze jsou prostředek směny. Tečka."
Krytí řeší jen zneužití výroby peněz, které jsou pak vlastně to samé co falešné, obojí má stejný efekt. Jenže úrok zákonitě musí spustit ono - obrazně řečeno "pančování kovů", což si nejsem jist, jestli vůbec ta rakouská škola bere v potaz.

217667

22.04.2010 12:08

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>A pokud člověk nepovažuje spotřebu za zlo (což je u 99% lidí nepravděpodobné, protože bychom jinak netrávili v práci skoro celý den), pak skutečně při odložení spotřeby se má člověk hůře, a později lépe.
to je ono, někteří lidé mají práci zábavu, nehledají čas pro „odloženou spotřebu“, při které pak šlapou na rotopedu… je to jen účelové dělení „vědci“

>Nehledejte v tom žádnou vědu.
Vůbec ne, vysoká spotřební úroveň západu je daná například vysokou produktivitou čínských dělníků…

>Nevím, co na takové transakci vidíte divokého (vzít si něčí pomoc při realizaci investice a pak se podělit o její zisk mi moc divoké nepřipadá).
No právě…
Prostě každý normální člověk by vyrobil košíky dva a jeden by směnil za chybějící ryby…
Ale úrok generuje nekrytý zisk (vrácení rovnocenného ekvivalentu, tedy těch pár ryb + něco navíc) navíc s časově generovaným rizikem trvalého nárůstu žádnou protihodnotou krytého něčeho navíc. Proč by do toho strkal svou stále zdravou hlavu???

217671

22.04.2010 12:36

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

85.?.?.?

eh... chyba ve formulaci "někteří lidé mají práci zábavu, nehledají čas pro „odloženou spotřebu“, při které pak šlapou na rotopedu… je to jen účelové dělení „vědci“"
má tam být samozřejmě pro "spotřebu"...

...ale stejně, pokaždé, když ty teze čtu (nebo jiné podobné), tak na mě nevím proč, vane jakýsi pocit, že jsou to všelijaké rozpracované varianty a alternativy něčeho, čehož součástí (či fází) byl i VUML...

HHBB

217674

22.04.2010 15:33

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

>"něco za nic"
to je právě to úročení (něco si půjčíš, to něco vrátíš a zbytek už je jen kupící se další něco, ale už jen za období, tedy za nic)

217682

22.04.2010 15:37

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

>musí to odpovídat hodnotě statků
to je ten zajíc v pytli, proto se nikdy v tomto ničeho nedopočítáš...

217683

22.04.2010 16:31

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>Nic nevzniká plynutím času. "Něco" vzniká pouze zvýšenou produktivitou práce, kterou zajistil košík.
nárok na úrok je uplatňován pouze na základě plynutí času (Sobota může sedět a čekat na svůj úrok - rentu)
>Sobota dostal zisk ne za sezení na zadku, ale za to, že odložil spotřebu. Mohl rybu spotřebovat hned, anebo si ji mohl odepřít a spotřebovat až později.
Nelogické, neboť výchozí bod je, že Sobota i Robinson produkovali stejně, tedy když začal Robinson s košíkem a nechytal, tak byl ve stejnou dobu Sobota na rybách. Když Robinson skončil, neměl ryby, ale měl košíky, zatímco Sobota neměl košíky, ale zase ryby. Prostě by došlo ke směně, nikdo by si nic nepůjčoval a tudíž ani neúročil.

Celá ta filosofie této "ekonomie" musí být postavena na psychologii subjektu v úzkých, který pak přistoupí na úročenou půjčku, tedy formu zdanění toho co jsem půjčil, což je vyjádření nerovného postavení s následným zneužitím k normálnímu vydírání. Prodleva - čas je základní faktor úročení - totiž znamená další prohloubení nerovného vztahu!

Příklad, že jsem měl za „500,- a prodal za 530,- “ vůbec neřeší to, na co jsem se ptal.
A to je:
Do bezpeněžního hospodářství půjčím peníze (těch 500,-) a chci je nazpátek (půjčka) ale i s úrokem 10%, tedy 500,- + 50,- za každý rok.
Dobrá, kde tedy za deset let vezmu těch druhých 500,- včetně těch původních 500,- (ty teoreticky můžu mít), když je v oběhu jen těch původních 500,-

Kde vydoluju celkem 1000,-, když vytisknuto bylo jen 500,- ?!
(A jaký je celý smysl konání, když v oběhu zůstává po splacení nic, a to nic je ještě hubenější o zatím nevysvětlených 500,- [mrknutí jedním okem] )

217688

22.04.2010 17:45

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Sociální inženýrství

HHBB 85.?.?.?

Pokud se začneme bavit, které teze jsou součástí nějaké školy, tak to úplně ztratí smysl…
Lehké naježení způsobilo nejspíš nepochopení toho, co jsem napsal. A to je, že školy (včetně rakouské) se zabývají sociálním inženýrstvím, což je využíváno i ve státním financování.
A je jedno, jestli financování státu je prováděno ze strany tzv. svobodných subjektů, či ne…
Principy zůstanou stejné, bez ohledu na to, jestli to tvrdí nějaká škola nebo ne. To je ta podstata tvrzení, které zůstalo nepochopeno. Peníze jsou a mohou fungovat pouze na důvěře. Když si my dva domluvíme měřítko směňování (ohodnocování), to je ten prostředek směny, tak to bude fungovat jen za předpokladu, že to oba budeme respektovat…

>Kdyby se musely jako prostředek směny utrácet hned, nemusely by být.
Potíž je právě v tom, že se nemá cenu přít s tvrzením, které vůbec nepadlo. Protože tyto „kazící se peníze“ se nevyplácí jen tak samoúčelně kupit, a to všem držitelům úplně stejně, z hlediska prosperity je to však naprosto zbytečné, ale dělat to může každý, pouze k tomu není zbytečně extra motivován…

>To určitě chrání ale nemyslím, že bych měl potřebu podobné ochrany.
no, když budeme parta s nějakým naším prostředkem směny, a polovina z nás začne z nějakého důvodu peníze zakopávat, tak to pocítíme tak, že nám začnou v oběhu chybět, což začne naše hospodaření škrtit a nutit nás „bártrovat“ abychom se uživili. Ono se to časem srovná narovnáním cen, ale problém vznikne zase při jejich vykopávání, což způsobí naopak nedostatek zboží… prostě je to spekulativní činnost, která ohrožuje jistotu v chování a hospodaření, protože „zakopané peníze“ neslouží jako „prostředek směny“, ale jako „poklad“, což je velice diskutabilní vlastnost penězům také přisuzovaná (i rakouskou školou). Je totiž v rozporu s tezí, že jsou „prostředek směny“, protože s touto vlastností se stávají i „předmětem směny“, škola neškola – je zaděláno na potíže…

>Úrok sám o sobě zas takový chřích není, pokud se nepoužívá k výrobě peněz zevzduchu.
Úrok je založen na výrobě peněz ze vzduchu (stačí k tomu obyčejná aritmetika jako důkaz), proto dříve nebo později nelze udržet kryté (stabilní) peníze a důvěra v ně je pak udržitelná jen na podvodu…

217694

22.04.2010 18:51

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>Když se najednou jeden z nich rozhodne, že bude vyrábět košík, už nebude moct chytat ryby
jistě, musíme tam nacpat individum v úzkých (za limitem, proto hladovějící), jinak by to totiž nemělo hlavu ani patu...

nevím, co je to "socialistický blábol", ledaže by to bylo myšleno v souvislosti s termínem "kapitalistický blábol"

>nechápu, kde jste vzal, že ekonomika byla na začátku bezpeněžní. Zlato tam existovalo i před touto transakcí a bude existovat i po ní.
vzal, Malciku, vzal proto, že jinak by to bylo možno mlžit do výpočtů s vloženou chybou...hmmm...
Je jedno, jestli je výchozím bodem 0,- nebo tisíc, nebo hrouda zlata...v případě nuly ale není z čeho brát a bez kolotoče půjček (dluhová past pro idioty) by tam trčelo bezvýchodné mínus [překvapení]
A v případě zlata se tam místo něj objeví papír...cenný [chechtot] ...páč "zlato se přesunulo" [mrknutí jedním okem]

217696

22.04.2010 19:27

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Sociální inženýrství

HHBB 85.?.?.?

tak jo [smích]
...ještě jen...
>kazící se peníze jsou jen jiný mechanismus jak mne bude stát s jistotou okrádat
pokud svěříme někomu nějaký zdroj a nebudeme ho hlídat, tak je riziko zneužití vždy...proto říkám, že je veřejné hospodaření nutné držet veřejně na očích (veřejné účetnictví)
a nemusíme to vůbec svěřovat státu, nemusíme mu svěřovat vůbec nic (pak ale stát v dosavadní formě zanikne)...otázka je, jestli je na to vhodná doba a co to přinese obyvatelstvu, jeho kultuře, národu a tak...
(to už je ale na jindy)

217699

22.04.2010 20:35

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

směřuji tam, že součástí takového myšlení musí být degradace slova "práce", která již automaticky znamená vynucenou činnost, což je jaksi automaticky veškerá nějak produktivní činnost...

...no a jaké bylo postavení těch, co se podíleli na masové produkci (pro masovou spotřebu) před vývozem těchto praktik na počátku minulého století na západě...asi skvělé že...

...zvyšování produkce košíkem je úplně jasné, co už je jasné méně, je to, proč přistupuje Robinson na daň ze zapůjčeného objemu ryb (nemlich to samé co úrok), když všichni co znám, by si je koupili (směnili), za svůj produkt, nebo by raději hladověli (proč ne, když to samé udělal Sobota v momentě kdy půjčoval, dle modelu)...

217707

22.04.2010 21:16

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

Stejný obchod to zcela jistě není.
Byl by, kdyby obchodník požadoval svůj rohlík zpět v budoucnu, včetně dalších rohlíků vygenerovaných na základě časové prodlevy.
Proč je to jinak?
V případě peněz jsem již na jiném hracím poli, a tam jsou zcela jiné podmínky. Peníze nemohu nakupovat jako rohlíky (že bych nosil do banky rohlíky a směňoval je za peníze), ale jako všichni standardní účastníci „ekonomiky“ si je půjčuji přímo (nebo zprostředkovaně, tj. když si je půjčuje třeba zaměstnavatel, třeba i stát) a za zapůjčený objem platím pravidelný poplatek (úrok), totéž co daň. Je to pro mě „výhodné“ jen proto, že jinde k mání nejsou…
Co nastavilo tento zcela jednoznačně nerovný vztah, je už ale na jinou diskuzi…

217712

22.04.2010 22:02

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

Účel peněz je předmětem zdejší diskuze (mimo jiné)…
Tvrdím, že přisuzovat jim jinou hodnotu, než je cena toho materiálu jako takového, vede skrytě do nerovnováhy (potíží), což není snadné pochopit (jednoduše to vede ke spekulativnímu a manipulativnímu jednání).
Jejich původní a nutné určení je právě ten nástroj ke směně. To bude ale fungovat jen tehdy, budou-li mít pevné vymezení (či krytí). To nejde ale při spekulaci s hodnotou peněz, nebo generováním jejich objemu čistě na podkladě plynoucího času (cyklů), což je podstata úroku.
Úroky způsobují zbytečný objem a odliv jedním směrem (na základě řetězení) a nutnost zpětného pumpování do řídnoucích míst – to jsou všechny formy přerozdělování a což je jedním ze zdrojů moci, nakonec přerozděluje i poslední banka, každý úředník banky zkoumá, kam umístí ta produktivní (zadlužená) složka ty peníze a rozhoduje tak o jeho jednání nebo nejednání lidí dle směrnic a zájmů, které jsou i tomu úředníkovi nakonec cizí…
A jak se rozhodují úředníci státu, nemá cenu probírat, jen to, že podobně napjatý bude postupně podstatný objem rozpočtů podstatného počtu subjektů ekonomiky z výše uvedených důvodů a takový stav je při takto nastavených podmínkách nevyhnutelností.

217717

22.04.2010 22:07

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Sociální inženýrství

HHBB 85.?.?.?

[cool]

217718

22.04.2010 23:13

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
no, to nevadí...

snad jen jedna drobnost tady k tomu: "úrok činí jen zlomek"
nejprve je nutné pochopit, že ten zlomek není jádro finty úroku, ale to, že je cyklicky vyplozen pouze plynutím času, pak se možná pohneme...

217723

23.04.2010 00:31

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

To je jen polovina věci. Od určitého momentu je součet úroků prostě nesplatitelný ze stávajícího objemu peněz a je nutno vyrobit nové peníze pro další kola splátek, jinak ekonomika zamrzne. Prostě matematika procent (stačí tužka a papír). Co se obvykle popisuje jako příčina (bankovnictví částečných rezerv) je již jen důsledek.
U pekaře je to vázáno na produkci rohlíku, tedy se nejedná o totéž (rohlík nevzniká a ani se nechová jako úrok).

217729

23.04.2010 00:42

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

>výměna peněz za službu/zboží, neděje se nic tajemného, žádné peníze při tom nevznikají ani nezanikají
o tom však také není řeč...
(peníze jako úrok jsou požadovány proti uplynutému času, ten požadavek je ale počátek výsledného tlaku na ničím nekrytý objem, pardon, krytý jen uběhlým časem?)

217730

23.04.2010 07:18

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

HHBB 85.?.?.?

[smích]
jak je to prosté (bude to chtít nějakou novou, třeba "českou" školu, s tímhle se jen tak někdo nesmíří [mrknutí jedním okem] )

217738

23.04.2010 08:13

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

HHBB 85.?.?.?

Ještě se doplním o reakci na ještě nezobrazený zbytek (ležící již v archivu). Souhlas, „kažení“ peněz je jen doplňkové ochranné opatření, a aby fungovalo dobře a ve prospěch stabilní měny (pevného metru), musí být každá „zkažená“ jednotka „občerstvena“, tedy se o „kažení“ vlastně nejedná, jen se tak udržují peníze „tekutější“, což je pro hospodaření společnosti příznivé. A je jasné, že se to přímo vylučuje s úročením, což je motor akumulace (hromadění), deformuje měřítko (gumový metr) a tedy i zapříčiňuje nerovnováhu v hospodaření společnosti i s těmi všemi morálními důsledky. Na počátku je spuštěn proces, který končí tak, že i popelář účtuje procenta s prodlení (proč ne, nakonec musí, když je takto systém nastaven), a tlak na výrobu ničím nekrytých peněz se tak generuje kosmickou rychlostí, se všemi až absurdními důsledky.

217743

23.04.2010 08:21

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>O úzkých není možné mluvit, protože Robinson se dobrovolně rozhodnul, že košík chce vyrábět.
to není ta souvislost...
co je však uvedeno jako motiv "půjčování" ryb, je z hlediska praxe nesmyslné chování...
Smysl to má jen tehdy, je-li k tomu Robinson přinucen nějakým nouzovým stavem, (který však Sobota v uvedeném příkladě v klidu zvládá bez půjček - sám své ryby zapůjčí), no řeknu to rovnou, je to logická blbost a ne funkční model...

217744

23.04.2010 08:47

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

nepodstatné...
podstatné je, že na základě uplynutého času jsou požadovány peníze a je jedno, kdo to dělá...
Přesně tato část peněz je nadbytečná pro zdravé hospodářství (obvykle jeden a půl ceny domu k ceně pořízení domu, ale může být i vyšší), ale klíčová pro ovládání a logicky deformování toho, co se nazývá "ekonomika"

217748

23.04.2010 09:09

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

HHBB 85.?.?.?

...bývám i trpělivý...[mrknutí jedním okem]

1.
analogie již zde

2.
Pekař svůj rohlík prostě směňuje…
Kdyby se od banky nelišil, tak by ho půjčoval a dlužníci (hladoví) by mu ho museli vracet s obvykle časem vygenerovaným nárůstem jeden až dva rohlíky navrch (celkem dva až tři rohlíky při trvajícím hladu)
Z hlediska chování zákazníků je to šílenost, a nikdy by na to nepřistoupily, pokud by k tomu nebyli přinuceni okolnostmi (ty nejsou předmětem diskuze) a kdyby to vůbec při předmětech užitné hodnoty bylo možné...
Ale v případě peněz se takto chovají (již musí), se všemi kritickými důsledky pro společnost…

217754

23.04.2010 09:43

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahoprani i na zvedavci mame konecne ukazku demagogie

HHBB 85.?.?.?

>Všechny ty firmy na celém světě, které si berou půjčky na stavbu nových budov...Anebo jsou úplně všichni blbí...atd.
toto není odpovídající argument...

(Robinsona v nouzi jste předhodil vy, já jsem od počátku tvrdil, že situace s půjčkou nenastane, pokud v nouzi není, logicky tedy je schopen si vytvořit malou rezervu ryb, aby si mohl uplést košík)

adios... [mrknutí jedním okem]

217762

23.04.2010 10:51

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

HHBB 85.?.?.?

>chápeš už, že je v podstatě jedno, čím platíš? peníze nejsou nijak magické.
Jedno to je, pokud jsou rovná a tedy udržitelná pravidla (základ důvěry).
Pokud někoho platím, tak za protihodnotu, to je v tom zaměstnání, a čas bez protihodnoty (aspoň něco provedeno) neplatí nikdo dobrovolně...
úvěr s úrokem (třeba na dům) je obvykle splacen dům + dům a půl bez toho, aby aspoň minimálně ten druhý byl vytvořen...
...magické to není, spíše zhoubné, neboť tyto nadbytečné prostředky (navíc kumulované) ovlivňují zásadně stabilitu hospodářství v následném procesu umísíťování...

217768

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 13 073 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 1

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Měnové kurzy

USD
23,14 Kč
Euro
27,26 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,43 Kč
100 japonských jenů
21,93 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 995,32 Kč
1 unce stříbra
566,92 Kč
Bitcoin
272 028,25 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?