Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 130 příspěveků, 5 různých jmén: //R, Agáta Braunová, MedaBeda, Prorok, Vlasta.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.06.2008 08:00

Jak jsem hledal (a nenašel) zakázaný software

Atlas Shrugged

Agáta Braunová 77.?.?.?

Ahoj. Ráda bych se zeptala, kde jsi sehnal tuto knížku a zda jsi úryvek přeložil sám nebo je k dostání konečně v překladu. Jedno jestli českém nebo slovenském. Pakli-že vyšla v překladu, kde se dá sehnat? Děkuji za odpověď. A.

162903

25.11.2008 21:27

Ústavní soud odročil jednání o Lisabonské smlouvě na zítřek

Lisabon není důležitý

Prorok 77.?.?.?

Už teď je vaše mysl z 95% ovládána na dálku z Temných světů ještěry. Aštarova velká vesmírná flotila, Ptaahova Vesmírná flotila z Plejád a další civilizace sil Světla však naši zemi sledují. Naše planeta je už tak znečistěna hrubými vibracemi, že musí být očistěna. Moře vystoupí a Zemi očistí, bay pak mohla být s Aštarovou pomocí opět osídlena. Pak přijde Nový věk.

176764

01.12.2008 10:45

Ústavní soud pohřbil ostatky své důvěryhodnosti

Proti proudu komentářů

//R 77.?.?.?

Ač bude můj názor mezi některými xenofobními a některými zjevně neznalými komentáři asi rychle ukamenován, dovolím si připomenout, že teorie čistě pozitivistické úpravy práva byla překonána. Ač to z vyhlášek není patrné, s čím vyšším právním předpisem pracujete, tím více musíte k důkladnému porozumění znát právní interpretaci a zásady. Proti explicitním vyjádřením tun detailních vyhlášek jsou totiž Ústava a Listina velmi hutně zpracované dokumenty.

177251

03.06.2009 15:52

Doublespeak o Severní Koreji

Kim Čong Il

Vlasta 77.?.?.?

Když se Kim Čong Ila jednou ptali jak tipuje výsledek útoku na Jižní Koreu odpověděl následovně. „Nepochybně zvítězíme. Ale kdyby ne. A Severní Korea by měla přestat existovat, nebude existovat ani celý svět. Bez Severní Koreje ztrácí existence světa smysl."

Ostatně soudím, že Severokorejský komunismus musí být zničen dříve než onu hrozbu uskuteční.

192572

01.08.2009 09:47

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

MedaBeda 77.?.?.?

"Proč nejsou obdobnými metodami, jako "ovčané", zmanipulováni také cikáni? K tomu, aby se chovali jako běžní "ovčané"?"

DIVIDE ET IMPERA

196926

06.08.2009 07:24

Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

RE: Na obzoru nic, co by nahradilo americký dolar

MedaBeda 77.?.?.?

hm, tak to mi nezbývá než popřát hodně štěstí. Jestli Vám to ve větším počtu členů přežije víc než dva roky, považujte to, v souladu s Nejvyšším, skutečně za zázrak.

197302

06.08.2009 19:20

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Útržky

MedaBeda 77.?.?.?

tady máte něco nezobecněného, Keltové Vám tu vychází lépe (část můžeme připočíst i napoleonovým vojskům), ale stále platí to, co jsem psal o jazyku a foklóru

http://www.genebaze.cz/ydna/mapaHGall.png obrázek změněn na odkaz - kvůli velikosti. Editor

"Jsou zde mladší mutace, které už vůbec nejsou třeba v Polsku, ale jsou v Bretani. Ve významném podílu."

ZDROJ! Které?

"Ale určitě se potkávali, měli velmi podobný životní styl a patrně vysokou kulturní příbuznost. "

Nepochybně. Proto, pokud se potkávali, spolu neměli důvod bojovat, ale spíše spolupracovat/obchodovat.


"Že slovanství je prakticky tabu, tak na tom něco bude, dobré je ptát se proč. "

Sečtěte plochu a počet obyvatel Ruska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Bulharska, států bývalé Jugoslávie. Připočtěte tvůrčí potenciál těchto lidí, a jejich dějinné úspěchy, třeba na poli válečnictví (husité, Polsko a Srbsko proti Turkovi, kozáci, ruská armáda, Velkomoravská říše, Přemyslovská říše, a mnoho dalších). Přičtěte významné vynálezce, vědce(Tesla, Sklodowská, Kalašnikov,aj.) . Neexpanzivní klidná síla.(jedinou výjimkou jsou Rusové, díky tomu, že vládnoucí vrstvy byly pomíchané s varjagy, obyvatelstvo později i s Tatary a Mongoly, a také díky pravoslaví- odraz semitského expanzivního myšlení)
Co by se stalo kdyby se to spojilo, z prostého vědomí společných kořenů, podobných jazyků a sem tam některého zvyku? Uvědomte si tento dosah.

Oni se nás bojí.

„Slované jsou nejmocnější národ. Kdyby se spojili, nebylo by na Zemi síly, která by je zastavila.“[1] Ibráhím ibn Jákúb al-Isráíli

(židovský arabsky mluvící kupec z Andalusie, podle historika D. Třeštíka neoficiální vyslanec córdobského chalífy Abd ar-Rahmána III., jenž měl v době největšího rozkvětu palácovou gardu z 15.000 Slovanů - arabsky Saqlabí - dopravovaných do Španělska židovskými otrokáři - v Praze byl tehdy jeden z největších trhů s otroky ve střední Evropě)

[1]Byl-li to skutečně žid, pak lze chápat charakter protislovanské politiky u mnoha událostí připisovaných právě židům.(nejvýraznějším a snad nejzdokumentovanější by mohla být činnost v bolševické revoluci v Rusku, bombardování Jugoslávie krvavou Madlenkou, rozenou Korbelovou)
Nezapomínejme však ani na křesťany a zednáře, kteří jsou v důsledcích těmto akcím plně rovnocenní.(likvidace původních zvyků, náboženství, svátků a stylu života křesťanskými "hodnotami", rozdělení na katolíky, pravoslavné a protestanty a z toho vznikající konflikty ap.)

197353

06.08.2009 19:22

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Svoji polívčičku si, alespoň u nás, stále přihřívají Němci, stačí si přečíst co zaznělo na 60. sudetoněmeckém landsmanšaftu, a uvědomit si, že většinu našich tištěných médií mají v rukou právě oni, na rozdíl od TV NOVA, kterou vlastní předseda World Jewish Congress Ronald Lauder)

Díky řadě podržtašků z našich řad je situace jaká je. Ničíme se v důsledku sami. Tím, že umožňujeme operovat výše zmíněným. [pláč]

197355

06.08.2009 23:29

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Nesouhlasím, tohle není komunismus

MedaBeda 77.?.?.?

Tuto domněnku mám i já [smích] Hospodin--> Gospodin --> Gospod (Hospodář)

Slovo Bůh je také zajímavé. Je to vzpomínka na indoevropského Bhagu - ten měl na starosti právě sféru úrody, prosperity, zdraví, bohatství (právě slovo bohatství je od něj nejspíše také odvozeno)

(Bhaga --> bog --> boh --> bůh)

Takže když slyším české křesťany, že věří v Boha Hospodina a oslavují ho, nijak mě to neznepokojuje, naopak jsem rád, neboť je tak uctíván ten náš indoevropský Bhaga a slovanský Gospod-Stvořitel [cool]

Jen když slyším aleluja, tak zpozorním, protože je to halelu-Jah, tj. chvalme Jahveho
. Naštěstí je četnost slůvek bůh, bohatství, náboženství, bodejž (bodejť = boh dejť = bůh dej) nepoměrně větší [velký smích]

Magicky zajímavý je ovšem paskvil B-h, který plní funkci obou- Bhagy i Jahveho. Stálo by to za hlubší průzkum.

197373

07.08.2009 23:36

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Nesouhlasím, tohle není komunismus

MedaBeda 77.?.?.?

myslím, že jste to tím "projevem" uhodil na hlavičku!

spojme to s výše zmíněným "Nejspíš nestačí vzývat velkého Hospodáře (náboženský, pasivní princip), ale začít jím být (aktivně-užitečný princip)." a rozlomením kruhu od pana HHBB.

vychází mi z toho:

1) napojení se na původní zároveň s 2) postupným rozkladem odděleného projevu (kruhu)

2) tím automatický aktivně užitečný princip a vytvoření nového neodděleného projevu (spirály?-tj. kombinace indoevropského cyklického myšlení a semitského lineárního?)

197440

09.08.2009 16:27

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Dilema

MedaBeda 77.?.?.?

Odpověď na tuto otázku dává struktura chazarské společnosti:

vládcové a šlechta pěstovali judaismus

vojáci vyznávali islám

zemědělci byli křesťanyZ výše uvedeného vyplývá, že judaismus jako zdroj islámu i křesťanství, v obrodné talmudicko-rabínské versi, je strukturován k tomu, aby dominoval skrze ně. Proč ho tedy odevzdávat do rukou ostatních - nač si zadělávat na třenice a rivalitu jednotlivých frakcí (soupeření o: vyvolenectví a z něj vyplývající vnitrojudaistické benefity), a oslabovat tak vlastní skupinu (a zbavovat se tak dobrých služebníků, kterých je mezi křesťany a muslimy dost a dost), když lze vládnout pomocí nemnohých celým masám? (v postmoderní době tak velice SNADNO?)

Ve světě, kde vládnou média (formující myšlení miliard lidí) a oligarchie, kde existuje delegace moci, kde firmy vytvářejí pyramidové hierarchie (k jejichž vládě stačí Jediný?), kde informace a peníze putují rychlostí blesku a politika se propojuje s mafiemi a zbrojní lobby? Ve světě, kde lze žít na dluh a kde půjčky a úroky (hodnota z ničeho) jsou motorem celých ekonomik?!!!

Rozdávat Talmud by pak bylo čiré diletantství, a mrhání jedinečným potenciálem, bestiální blasfemie vůči Tomu, jehož jméno se nesmí vyslovovat!

Těch několik, kteří si k němu najdou cestu sami, potká stejný osud jako přítele Sarumana. Tak dlouho studoval zapovězené umění, až mu podlehl. Avšak jen jedna ruka může vládnout Prstenem! A to Šedý věděl, proto se stal Bílým!

197491

12.08.2009 17:46

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

MedaBeda 77.?.?.?

milý HHBB dopouštíte se zbytečné relativizace s vyzněním, že židé za nic nemohou, i kdyby mohli, a kdoví jestli vůbec existují

pán s nickem "židé" se za žida označil a hovořil i o dalších, máme tu zmínky i z jiných zdrojů, tak sem prosím nezanášejte další pohledy o neexistenci, které nic neřeší, a hledají viníka jinde - je to sice pohodlné na někoho ukázat/neukázat, ale cíl je situaci řešit, ne ji odsouvat do jiné sféry, abychom opět byli bezvýsledně na začátku a skuteční viníci nás kvůli naší blbosti se tím zaobírat a relativizovat mezitím sápali svými pařáty na kusy

já situaci diferencoval nakolik jsem uměl s tím, že jsem nepřidával ani jedné ze stran, jak je doufám dostatečně patrné

nakolik se ale vina tu i tam odhalí, je třeba na ni poukázat, ne si hrát na bratrstvo lásky a pravdy a new ageovský "pozitivní" vodnářský komunismus, kdy je všechno na všech a dohromady na nikom a podle toho to tak vypadá

197726

12.08.2009 17:52

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

MedaBeda 77.?.?.?

"Duálními si je vytváříme (lidský živočišný druh) skrze svou nevědomou mysl a svým přístupem k chápání reality SAMI a je jen na nás, jak dlouho nám bude trvat, než svým postupným vývojem nebo možná z donucení pochopíme, že jsme součástí celku a že se tudíž od něj nemůžeme oddělovat."

wow, spermie X a Y jsou tedy naše dílo, absence světla zvaná tmou rovněž, bod mrazu kdy se stává voda pevnou asi také, a takto můžu pokračovat hodně dlouho... [velký smích]

Každopádně jsem se tak dlouho nepobavil [chechtot]

Hmota a život v ní duální JE, a je jen na nás, jak se s touto dualitou srovnáme. Ti, kteří ji nedokážou ustát, pak jednoduše zdrhají buď za pomoci sebevražd, či orientací na posmrtný život, či touhou spálit karmu natolik, aby splynuli s Jednotou a v čiré blaženosti nemuseli problém řešit.

197727

12.08.2009 18:01

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Do hry jsou zataženi mimo jiných i židé

MedaBeda 77.?.?.?

a to je socha jakého pána tam vzadu? [velký smích]

197728

12.08.2009 23:40

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

MedaBeda 77.?.?.?

"Zaměřil ses na hmotu (proto si zřejmě jmenoval ty spermie nebo elektromagnetické vlnění, kterým je světlo a když absentuje, tak tma) a aby se ti lépe diskutovalo upozadil jsi aspekt duchovní nebo bude-li ti to znít sympatičněji, tak řekněme metafyzický."

V tom žijeme, nežijeme metafyzicky mimo hmotu. Takže řeším především život zde. Existenci tam řeší především zoufalci, neschopní plnohodnotně existovat zde.


"jedno z elementárních lidských (humánních) pravidel: "Nečiň jinému to, co by sis nepřál, aby se dělo tobě"."

To pravidlo je postavené na hlavu. Mám se např. jako křesťan chovat k muslimovi jako křesťanovi? Nebo jako buddhista k židovi jako buddhistovi? nebo k druhým coby masochista jako k masochistům? [velký smích] [velký smích] [velký smích]

"Dualitu, která je v myslích tzv. běžných lidí z komerčních a jiných! důvodů (pro moc a peníze do těch správných kapes) mediálně i jinak posilována, využívá nezvládnuté lidské ego k ovládání svého hostitele a vnucuje mu pocit, že je něco víc než ostatní"

Bububu, přijde zlá Dualita a všechny vás sežere...bojte se a střezte se jí!!! [velký smích]
Primárně - dualita nám naopak pomáhá se zde vyznat, jak by poznal, že je něco černé, když bys neznal bílé, jak bys pocítil štěstí, když bys neznal utrpení atd.?

Pocit, že je člověk něco více než ostatní se dostavuje jako odvrácená strana duality. To ale neznamená, že dualita sama o sobě je chybná.

"Proč? Protože v rámci celku, kterého jsem součastí, tím že fyzicky, psychicky ubližuji jinému, ubližuji (byť to tak na první pohled nemusí vypadat) ve skutečnosti i sám sobě a dříve nebo později se mi to od někud vrátí."

Už naše samotná existencezakládá na toto "ubližování". Nelze se jí vyhnout, chceme-li existovat, žít.

Přecitlivělá posedlost akcí a reakcí(karmou), bolestí a utrpením a na druhé straně univerzalistická relativizace- k čemu Ti to je?


"aby se ti lépe diskutovalo upozadil jsi aspekt duchovní"
"tvá reakce na můj příspěvek je jen pokus o filozofování pro filozofování,"


Co je tohle za podsouvání? Na manipulaci tohoto typu je třeba co? Dostatečně vyvinuté ego, které se tváří, že egem vlastně není? Nebo co? [chechtot]

197749

12.08.2009 23:51

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

MedaBeda 77.?.?.?

"říkat mu ať se nediví, mu moc nepomůže…"

"Problém" je v tom, že jsem to dost obšírně rozvedl, a nezůstal u jedné věty.

"Proto hájím prostého žida, či Žida, i kdyby měl být virtuální. "

Už mi svítá.

"že i ty jsi toto označení použil jako důvod k podezření (vliv židů na média a finančnictví). "

Kdyby to byly jevy, které se více týkají třeba Křováků, píšu o křovácích, a ne o židech, to dá rozum.

"Proto se ptám, jak by měla vypadat praktická stránka věci, aby nám problém nepřerostl přes hlavu s ohledem na nevinně se cítícího žida a nejasného manipulátora v pozadí"

No vidíš, ty už sis svého "žida" našel taky, akorát mu říkáš manipulátor v pozadí. Třeba žádný není a je to tvoje projekce podobně jako je generalizace, že židé za vše můžou, což je s nejvyšší pravděpodobností nesmysl.
Jinak praktické řešení je v důsledném rozboru problematických jevů, které bývají s židy a jejich sympatizanty spojovány a postupné oddělení zrna od plev.

"je to jen diskuze pouhých nicků"

Nick je sice hávem, ale v hávu jsou skuteční lidé, takže žádné pouhé nicky. [cool]

197754

13.08.2009 18:09

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

MedaBeda 77.?.?.?

"Navíc sem si kromě analýzi a rozborů u tebe nevšiml nějaký nástin řešení."

Řešení mám, a jednoduché - přijmout dualitu hmoty (a jevů s ní spojených) takovou jaká je, s oběma jejími póly. Destrukčním i tvořivým. Nepopírat ji ani neodsouvat. Být připraven využívat její potenciál a v případě potřeby tak činit.
To vše s vědomím, že mimo ni to může být diametrálně jinak, jak správně nastiňuješ, ale vsouváš Jednotu i tam, kde jednoduše není. (proto jsem psal o univerzalistickém relativismu)
Zkrátka, nevzdávat se možnosti volby. (udeřit/pohladit, vynadat/pochválit atd.)
Mít ji pokud možno vždy po ruce. A pečlivě rozlišovat, diferencovat, nedělat ze světa jednolitou šedivou barvu.
Části jednoho celku jsme co do potenciálu. Ovšem reálně realizujeme často tisíce let staré programy (DNA, pudy, výchova, náboženství, životní styl)a ty nelze měnit ze dne na den, a často to není ani žádoucí - přináší to např. vnitřně rozervané osobnosti. To je vše, jestli to chceš dokončit, můžeš, ale víc k tématu už v této větvi nenabídnu.

197843

13.08.2009 22:35

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

MedaBeda 77.?.?.?

"k čistému křesťanství"

Nic jako čisté křesťanství není. Na to, aby mohlo být čisté, se musí vzdát své judaistické podstaty, několika málo důležitých základních kamenů celého tohoto panbabylonského výtvoru.

Bylo by pak však ještě křesťanství křesťanstvím? Křesťanství bez SZ? Bez starověkých genocid, žárlivého a násilného kmenového bůžka JHVH (syna mezopotámského El-a známého z bible jako Elohim) a zejména nároku na výlučnost, která si osobuje smést jakoukoliv jinakost z cesty a to stále, i nyní?

197855

14.08.2009 02:22

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Existuje třetí osvědčená cesta z ekonomických šlamastik,

MedaBeda 77.?.?.?

Vložený obrázek

The Jewish strategy /pdf

197870

14.08.2009 11:13

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Fyzičnosť

MedaBeda 77.?.?.?

"Na každý hrnec se jednou najde ta správná poklička."

Hehe, tak to jsem Zvědav, jaká poklička by pasovala na mě [velký smích]

Že bych se po nějaké ohlédnul? [cool]

197894

14.08.2009 17:21

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Fyzičnosť

MedaBeda 77.?.?.?

Má to jediný problém - nevím, kterou (a jak) konkrétní vránu oslovit (samotné oslovení mi problém nedělá) [velký smích]

Něco ve stylu: hloubavý týpek hledá sobě rovnou přiměřeného věku (25-35) a rozhledu, nekuřačku. Komunikativnost a vášeň podmínkou.
[chechtot] [chechtot] [chechtot]


Ne, netuším, takže to nechám plynout [smích]

197921

14.08.2009 21:36

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Fyzičnosť

MedaBeda 77.?.?.?

díky za radu Jarmilo, zkusím to nějak uklohnit [mrknutí jedním okem]

197933

15.08.2009 01:26

Americký obranný raketový systém je nejdražší podvod století

RE: Mi je celkem fuk, jestli to funkuje, nebo ne

MedaBeda 77.?.?.?

"edná se o geopolitiku, posílení vlivu v Evropě "

Viděl bych to ještě černěji - to je regulérní válka o nadvládu USA nad Evropou. Američanům kolabuje ekonomika, Evropa se vyšvihla nad ně.

Proto tolik základen v Evropě, destabilizace Balkánu prostřednictvím Kosova, špiclování evropských firem Echelonem (Clintonovo okřídlené: "Co je dobré pro Boeing, je dobré pro USA" - při aféře, kdy tato firma získala díky informacím z Echelonu exkluzivní kšeft, který vyfoukla evropské firmě), snaha vyrobit napětí protiraketovou obranou, poďobaným Juščenkem dělajícím z Evropy rukojmí svých plynových ambicí, a pokakaným kravatožroutem Saakašvilim, aby dělal bordel na Kavkaze. Oni by strašně rádi, kdyby se Rusko chytlo s Evropou a dali si vzájemně po držce.

Afgánské opium by pak přes Bondsteel mohlo proudit více bezpečně, řada amer. firem by si přišla na zajímavé benefity ap. Zásobovat slabší stranu svými zbraněmi, a bylo by vymalováno. Stále to samé. Peníze. (proto také řada firem panáčkovala před Bushem když chtěl vtrhnout do Iráku - až na výjimky ale zákazky dostaly především ty americké)

Třešní na dortu je bombardování. Privatizuje, vyskladňuje staré zásoby munice
tak se dá nakoupit obratem nová, modernizovat), drtí odpor na prach (většiny i dříve neústupných politiků), vytváří respekt v okolních státech. S úspěchem použito v Jugoslávii. Nádavkem se natáhne ropovod Ambo a je vymalováno. Všechno se točí kolem byznisu. A když není přístup na trhy, stačí si prostor vyčlenit obsahem pumovnic. Záminka typu demokracie, svoboda či něco podobného se dá napsat za odpoledne, a koupená média to už sama adekvátně rozmáznou a zideologizují. [bliji]

197947

21.08.2009 00:03

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Proto si Palestinci nezaslouží stát

MedaBeda 77.?.?.?

pod tohle se Ti Mirdo, podepisuju se vším všudy

198295

21.08.2009 00:25

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

Maltézský kříž v kombinaci s nacistickou verzí svastiky? Vidím poprvé. [překvapení]

Zajímavé je, že ač je velmistr tohoto řádu formálně poddán papeži, tento řád je subjektem mezinárodního práva s několika malými extrateritoriálními územími a diplomatickým zastoupením, a do jisté míry si nejspíš dělá svoji politiku nezávisle na Vatikánu.

Kombinace s nacismem mi navenek nesedí, ovšem když půjdu ke kořenům, máme tu teorii nadčlověka (nacismus) a bohočlověka (křesťanství), svastika je sluneční znamení (v nacismu ovšem černé slunce, okultistický démon Sorat), Ježíš v křesťanství je rovněž solární postavou, některé prvky tedy mají podobné.

O možných konkrétních vizích lidí, kteří dokázali dát tyto dva světy dohromady však nemám tušení a rád se nechám poučit.

(Ve Švýcarsku má mimochodem kořeny náš pan Schwarzenberg, člen katolického řádu Zlatého rouna a souputník pravdoláskovného bratrstva pana humanitárního bombardéra, návštěvník klubu Bilderberg ve dnech 5.-8.června 2008. Protěžován médii, míří se svým TOP09 na volitelnou pozici. To není náhoda.)

198298

21.08.2009 00:48

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Nejako sa nám miestni i cezpoľní sionosti na stránkach

MedaBeda 77.?.?.?

"Nová internetová ofenzíva pre dobro chazarského štátu Izrael?"

Ofenzíva? zatím dost chabé. Fanatismus mixnutý propagandou a umně namíchanými polopravdami většině zdejších štamgastů nemůže dělat skutečného názorového oponenta.
Jedinou změnu co jsem zaznamenal, je nový druh argumentu v neprospěch vzniku samostatného Palestinského státu(na kolik jich ještě přijdou?). V zásadě se však neliší od těch předchozích a podle mě může být i z jednoho hnízda šířený jako nový druh izraelské propagandy.

"Ignorujte ich - prosím"

To bych se připravil o dobrou zábavu, nabíhají si na smeč úplně sami, to i naši domácí šábes-gójové jsou na tom občas lépe, a to je co říct [chechtot] (to berte šábes-gójové jako nicotnou medvědí pochvalu [velký smích] )

Vyhýbám se jen vyloženým provokatérům a propagandistům, kteří ani nic kloudného nesdělí, ani nejsou schopni na cokoliv adekvátně rozumně reagovat bez ohledu na to, kam patří. Tam se jedná o vyloženou ztrátu času, která nevygeneruje ani unci humoru. [smích]

198299

21.08.2009 09:32

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

Velmi zajímavé. Ty vlajky (nikoliv už znak) jsou totožné, jak jsem si dohledal.
Koneckonců, papeže hlídá s přísahou nasazení života stovka elitních švýcarských vojáků navenek vypadajících jako nevinná historická garda.

Švýcarsko také není v EU ani v NATO.
Proteklo jím také dost nacistického zlata a problematických aktiv, které do švýcarských bank proudí z celého světa.

Jak vidno, římská říše nezanikla [smích]

198323

21.08.2009 10:12

Ruští diplomaté vyhoštěni

RE: To není to nejhorší

MedaBeda 77.?.?.?

Ano i Obamu ovlivnili! Zato Vondra s Parkanovou a spol. stojí nepohnutě jako skála a vedou nás k světlým zítřkům! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

Karikaturista Michael Marčák z Britských listů situaci s agenty a radarem vystihl dokonale.

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

[velký smích] [velký smích] [velký smích]

198326

23.08.2009 15:23

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

otázkou je, do jaké míry jde o politiku velkoněmeckých tradic (Němci, Helvéti, Rakušané) už od dob Franské říše, a do jaké míry tradic římských (a do jaké míry propojených). Katolicismus jako politická ideologie je dlouho udržel v sedle a připravil solidní zázemí. Dnes, kdy je Evropa rozervána 2 válkami, minulostí komunismu, mafiemi, přílivem nových etnik a kultur, politickou korektností a dalšími faktory, to se to pak predátorům řádí. Ovšem konkurence je vysoká, Sión, Washington, Moskva a Peking chtějí také svoje. Liší se jen v tom, co chtějí a co případně nabízejí.

198482

23.08.2009 15:26

Andělé se radují, když se Egypťané utopili

RE: Nejako sa nám miestni i cezpoľní sionosti na stránkach

MedaBeda 77.?.?.?

Pac a sbohem Gibi.

Ať se daří [smích]

198483

23.08.2009 20:17

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

Když jsme u těch vlajek, nemají pod palcem také červený kříž a červený půměsíc? [cool]

Vložený obrázek

znak BIS je výmluvný

Vložený obrázek

templáři

Vložený obrázek
Vložený obrázek


U nás a v Rakousku působící Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou

Vložený obrázek

Gruzie

původní vlajka

Vložený obrázek

nynější vlajka po Saakašviliho změně, ač je převážná část gruzínců orthodoxního, nikoliv katolického vyznání
Vložený obrázek

se znakem
http://ujarmeli.com/logos/Georgia.Flag.003.gif


Vlajková loď Kryštofa Kolumba Santa Maria měla templářskou vlajku a insignie Ferdinanda a Isabell

Vložený obrázek

celá flotila nesla templářské kříže
Vložený obrázek

Výmluvné je Dánsko

Vložený obrázek

a podezřelé Rakousko

Vložený obrázek


Že by solidní SÍŤ? [cool]

198497

24.08.2009 00:24

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

Těch "nezávislých" je málo. Zbytek je pod "ochranou" impérií. Jednou mě napadlo, že ať je člověk v jakémkoliv z nich, je obklopen větší či menší mírou toho, co nazýváme zlem. Jde jen o to, rozhodujeme-li se, kde zapustit kořeny, srovnat všechna plus a mínus.

Dlouho teď koumu Čínu. Je infiltrovaná, není infiltrovaná? Komunismus byl reakcí na opiové války, reakcí na něj je centrálně řízený žraločí kapitalismus. Lidé chtějí to co ti na Západě, a hodlají pro to hnout zadkem.

Tuším, že i konfuciánské jádro se obrozuje.

Čína se vymyká. Vstřebala impakt globalizace. A začala v ní školit nás.

Lze ji ale vnímat jako hrozbu? A komu? Římu? Washingtonu? Bruselu? Nebo snad obyčejným lidem? Těžko říct. A právě to mne zajímá.

198513

24.08.2009 00:59

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Jak dál

MedaBeda 77.?.?.?

Řím neskončil, to je jasné. Latina ve vědě, římské právo, katolická ideologie, křesťansky nakódované podvědomí většiny Evropanů (i ateistů, ale ti si to často nepřiznají, a ani to netuší). Otázkou je, do jaké míry koreluje se svým souputníkem rabínským judaismem.
Mám za to, že B. Talmud byl napsán tak, aby umožnil rozklad právě této říše. Mnoho jeho pasáží hanlivě se vyjadřujících o křesťanech, Ježíšovi atd. to dokládá. A my tu, v odporu k židovským snahám o světovládu, vlastně posilujeme ty katolické. Ó hrůzo!

Může se to zdát jako silné tvrzení, ale srovnejme si časovou osu:

Cca r. 33- helénský žid Pavel se obrací na křesťanství.
R. 70 dobytí Jeruzaléma a zboření 2. Chrámu.
R. 132 povstání Bar Kochby a odchod části židů do exilu.
R. 200 vzniká první část Talmudu- Mišna.
R. 313 edikt milánský povolující křesťanství v římské říši.
R. 380 křesťanství oficiálním náboženstvím římské říše.
R. 529 zrušení Platónovy Akademie, úpadek helénismu.
R. 589 vznik talmudských akademií v Babylónu (v područí sásánovského Íránu).
R: 610 Gabriel diktuje Muhammadovi Qurán.


A rázem tu máme 3 vzájemně soupeřící náboženství Knihy hlásící se k Abrahamovi. To mi zní daleko více jako promyšlená politika stylem tah-protitah než jako niterná mystika hlubokých myslitelů. Kámen-nůžky-papír?


Co následovalo, víme, a leccos se z toho dá domyslet: islámská expanze, křížové výpravy, útlak židů, spolupráce v Maurském Španělsku, tažení Turků do Evropy, expanze západní Evropy do Ameriky, expanze pravoslavného Ruska do Asie, éra západního kolonialismu...to už jsou jen důsledky.

Dá se pokračovat - rozštěpení církve na pravoslavné a katolíky, později husitské hnutí, kalvinisté, lutheráni, zednáři, ilumináti, satanisté,... pokus o divide et impera, do toho islám zvenčí- opět další divide et impera. Proložme protižidovskými pogromy, vznikem dvorských židů, emancipací židů, vznikem židovské šlechty (Rotschild a spol.)

Tomu se říká královská bitva. A my Slované tu hrajeme pěšce na cizí desce (už od dob pokřtění Bořivoje). Ach jo.

[oči v sloup]

198519

24.08.2009 11:46

Ruští diplomaté vyhoštěni

RE: Mozna bych doplnil, ze nejde jen o akci nasi vlady

MedaBeda 77.?.?.?

"na ruska si clovek musi davat vzdycky pozor."

Pozor ano, ale nebýt fanaticky a z principu protiruský. Pozor bychom si měli mimochodem dávat na všechno. Kdo je připraven, není překvapen.

198543

24.08.2009 11:49

Svaz škaredých žen protestuje

RE: Není ošklivých žen!

MedaBeda 77.?.?.?

Já bych toto stvoření neřešil polštářem, ale rovnou pytlem přes hlavu! [velký smích] Ale jinak souhlas [smích]

198544

24.08.2009 14:30

Izrael vrací Švédsku úder za článek o zabíjení Palestinců pro orgány

RE: trapné řeči o antisemitismu

MedaBeda 77.?.?.?

Kolektivní neuróza děděná specifickou výchovou, nic více, nic méně. Ale dá se to léčit, google by nám mohl poreferovat. [mrknutí jedním okem]

198559

24.08.2009 14:48

Svaz škaredých žen protestuje

RE: naštěstí ženské modní časopisy prohlížejí hlavně ženy

MedaBeda 77.?.?.?

"moje dospívající animátorka nemůže nalézt jedinou předlohu se silnou ženskou hrdinkou"

tak ať se pustí na vlastní pěst: icenská královna Boadicea která vedla povstání proti Římanům, chemička Marie Curie Sklodowská, ruská carevna Kateřina II., anglická královna Viktorie, vědma Libuše, matka Tereza, Milada Horáková, Charlota Gariggue,

Ilona Zrinská

" A tak v polovině listopadu r.1685 oblehli mukačevský hrad císařští pod generálem Heislerem. Na hradě se bránila Thökölyho žena Ilona s posádkou čítající mezi 2 až 3 tisíci muži vyzbrojených 52 děly. Při hrdinské obraně bylo zcela zničeno městečko pod hradem a Rakušané odtáhli bez úspěchu na konci dubna 1686, aby se znovu vrátili v listopadu r.1687. V lednu 1688 Ilona Zrinská kapitulovala a byla s dětmi odvezena do Vídně. Dostala jako jediná žena v historii nejvyšší turecké vyznamenání atmane. Její malý syn, vůdce pozdějšího dalšího rozsáhlého protihabsburského povstání, František II., byl dán na vychování k jezuitům do Jindřichova Hradce."zdroj


a dalo by se pokračovat ...

[mrknutí jedním okem]

198562

24.08.2009 14:49

Svaz škaredých žen protestuje

RE: Není ošklivých žen!

MedaBeda 77.?.?.?

To víte paní Jarmilo, i já jsem krapet vybíravý [velký smích]

198563

25.08.2009 13:43

Ruský tisk obviňuje Mossad z pirátství

RE: Jak funguje diplomacie v praxi, děsí vás to?

MedaBeda 77.?.?.?

"Sionisti to maj zkrátka dobře pojištěné."

Podle mě nemají. Proč je v Izraeli tolik ruských přistěhovalců? Mnoho z nich dostává občanství na základě pochybných dokumentů. Jsou mezi nimi i satanisté, ano, přímo v Izraeli.

Podle mě stačí z Kremlu lusk prstem, a část z nich bude schopna udělat podobnou akci i v Izraeli.

198639

26.08.2009 23:45

Izrael vrací Švédsku úder za článek o zabíjení Palestinců pro orgány

RE: Proč vratili corpus delicti?

MedaBeda 77.?.?.?

"Proc vratili mrtve telo, kdyz z neho vybrali organy a tak vytvareli dukaz proti sobe?"

Důkaz pro koho, když si vytírají zadnice mezinárodním právem a v klidu ignorují cokoliv, co se jim nehodí do krámu? Důkaz pro Haag pod jehož jurisdikci nespadají? Důkaz pro OSN jejichž rezoluce okázale ignorují? Důkaz pro veřejné mínění, které by v klidu označili v případě potřeby za antisemitismus a pro sebe měli sebepotvrzení v ublíženeckém samovyvolenectví? [oči v sloup]

Pokud s nimi "nic nehne", proč výsměšně nevrátit mrtvé tělo a tvářit se jakoby nic?

198754

27.08.2009 00:08

Čína zpomaluje nákup amerických dluhopisů

RE: Co na to říká Peter Schiff, prezident investiční společnosti Euro Pacific Capital

MedaBeda 77.?.?.?

HHBB, mám tu zajímavé fotečky s kardinálem Eganem- aneb nová fašizace jede na plné obrátky?

Vložený obrázek

Vložený obrázek

"That picture of a Nazi clad armed police man with the Roman Catholic Cardinal was taken at an “Easter” Mass in 2004. That’s actually Cardinal Edward Egan with that Nazi looking cop on the steps of “St. Patrick’s” Cathedral in New York City."zdroj

198756

27.08.2009 17:19

Karzáího stoupenci „kupují“ hlasy pro afghánské volby

RE: fiasko

MedaBeda 77.?.?.?

„Známe-li původ a příkladné dějiny věcí, získáváme nad nimi určitý druh magické vlády. Tato znalost nám však rovněž otevírá cestu k systematickým úvahám o původu a povaze světa. … Už teď však musíme upřesnit, že paměť se považuje za poznání par excellence. Ten, kdo se dokáže rozpomenout, vládne magicko-náboženskou mocí ještě cennější než ten, kdo zná původ věcí.“

Mircea Eliade: Aspekty mýtu, kapitola Čas lze ovládnout

198826

27.08.2009 21:57

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Ariel Sharon

MedaBeda 77.?.?.?

je to kolektivní egregor(memplex) židů tvořený jejich vlastními tužbami, nadějemi a do nich vkládanými emocemi, aneb bůžek vytvořený k obrazu jejich

198838

01.09.2009 09:34

Janouškův hřebík

RE: vyzenme DOBYTEK od koryt-jak?

MedaBeda 77.?.?.?

od koryta dostanete prase dvěma způsoby - násilím, anebo tak, že v korytě žádné žrádlo nebude - to se pak prasata obyčejně požírají mezi sebou [mrknutí jedním okem]

199209

01.09.2009 19:46

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

MedaBeda 77.?.?.?

"nezmysly typu "obetovanie novorodencov", ci "klananiu sa modle""

Má to jednu chybku, k těmto událostem klidně docházet mohlo, u jednotlivců. Majorita to pak považovala za obecný znak a podle toho jednala. Podle mě to je tak s celým antisemitismem. Není následku bez příčiny. Je sice snaha podsouvat, že antisemitismus žije vlastním životem nezávisle na příčinách, ale je to nesmysl. Když nemáme závažnější problém s desítkami jiných národů, kdepak ten zakopaný pes vězí?

PS: ještě ve 30. letech minulého století byl jeden východoSlovák náhodným svědkem rituálu klanění se zlatému teleti (asi Baalovi) u jisté židovské skupinky. Logicky je možné, aby takováto uskupení existovala, podobně jako jakákoliv jiná sekta v kterémkoliv národě.

Podobně to může být i s obětmi novorozenců. Dílo jednotlivce, svalené na celou pospolitost.

Částečně to také vyplývá ze snahy krýt (kolektivní archaická solidarita vyplývající z judaismu) takovéhoto soukmenovce. Dochází tak k faktickému spolupachatelství.

199292

02.09.2009 00:12

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

MedaBeda 77.?.?.?

"To je ako keby ste satanistov vyhlasovali za katolikov."

Mnoho satanistů dříve (cca 17.-18. stol) vzcházelo z katolického kléru (viz. např. kniha "Magie v historii, teorii a praxi" od M. Nakonečného) Jak je to nyní, netuším.

S tím teletem máte pravdu, že jw to v bibli odsouzeno jako rouhání, ale průměrného nežida nezajímá, zda je uctívač Baala nebo obětník dětí pravověrným židem či nikoliv. Stačí mu, že se jako žid označuje. Se všemi důsledky.

199324

02.09.2009 00:20

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

MedaBeda 77.?.?.?

"Podobne je to s antisemitizmom, a dneska je to uz tak rozoviate, ze niet sposobu sa dobrat pravdy."

Jde. Jde o interpretaci kristovského mýtu, konkrétně ukřižování - kdo, proč a jak. Patří k tomu i pasáž "krev jeho na nás a na naše děti".

Pak, když se v letech 313 a 380 v římské říši karta obrátila, a z pronásledovaných křesťanů se stali pronásledující, a kdy talmudské akademie začaly tvořit antikřesťansky strukturovaný B. Talmud (počátek Mišny již kolem r. 200), bylo na problém zaděláno.

Patří k tomu i židovský zvyk dodržovat tradice i u cizinců a nebrat tak zřetel na jejich domácí právo a zvyky, je-li v rozporu s jejich náboženstvím.

199325

02.09.2009 00:56

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

MedaBeda 77.?.?.?

"zvlášť když většina dnešních židů je původu árijského, tedy opět nesemitského. "

To je právě problém. Konvertité dělají genetickým židům v celé věci paseku. Kolik dnes můžeme v synagoze potkat modrookých blonďáků s jarmulkami označujících se za židy. (část také sloužila ve Wehrmachtu, docela by mě zajímalo, podle jakého klíče byli vybíráni) U nás je to z doby pobělohorské rekatolizace, kdy někteří poddaní navenek konvertovali na judaismus, aby nedopadli jak Komenský.(židé s příjmením Novák, Nový ap.)

Vložený obrázek

Nepřispívá ani to, že občas nějaký konvertita nějakého semitského předka v rodokmenu má (v povodí a na břehu Černého moře bylo několik řeckých, později byzantských kolonií s židovskými kupci, jedna chazarská princezna spočinula i v náručí byzantského císaře Lea III.) a tím také odůvodnění. Otázkou také je, zda lze položit rovnítko mezi semitského Izraelitu patriarchální linie a soudobého rabínského žida matriarchální linie. Tady je možná kámen úrazu a možný klíč- semita-patriarchální linie, konvertita-matriarchální linie. Ale pouze spekuluji.

Velkým kamenem úrazu se pak stalo sionistické hnutí. Konvertité, trpící antisemitismem (ne že by se o něj nepřičinili - např. šíření alkoholismu mezi sedláckým obyvatelstvem, problém tzv. dvorských židů ovlivňujících šlechtu a vládce, a po haskale i sílící vliv na bankovní sektor jehož blahodárné působení skrze FED dnes většina světa navázaného na globální finační systém pociťuje) se rozhodli, že jako židé mají nárok na Palestinu. A začali se tam houfně stěhovat. Jenže tam už pár století kdosi bydlel.

Pak jak na zavolanou přišel Hitler a dál už to tu zná od začátku do konce a nazpět každý průměrný čtenář a pozorný žáček dějepisu.

199328

03.09.2009 00:00

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: chucpe

MedaBeda 77.?.?.?

"Palestinci sa k sucasnemu stavu tiez dopracovali seriou nespravnych rozhodnuti"

Ano, netušili, že na ně naběhnou tisíce konvertitů s cílem oloupit je o pozemky na základě konverze k judaismu, který apriori garantuje vlastnictví Palestiny, ačkoliv byla svého času Izraelity dobyta za cenu vyhlazení jiných národů. (Pelištejci, Kanaánci aj,) [oči v sloup]

Vložený obrázek

199413

03.09.2009 06:03

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: chucpe

MedaBeda 77.?.?.?

Vy se holt nezapřete. Apartheidní kolonialismus, ze kterého vzešel velikán Gándhí, je Vaším vzorem. To se Vám pak už v ničem nedivím. Predátor se ve Vás nezapře, jak už si povšiml pan hestroy. Věřím, že byste z obdivu ke kolonialismu neprotestoval, když by Izrael nyní kolonizovali např. Číňané, s příslovečnou asijskou krutostí. Jednoho pána, co vrhl do kolonizace Německo, museli odrážet až u Stalingradu. Váš vzor?

Co se týče Indie, tady máte pár výživných pasáží z knihy "Indie a Indové" Praha: Vyšehrad, 1997.

"Společnost opatrně převzala dosavadní správní a berní aparát, dbala jen na neustálé zvyšování příjmu. Daňový výnos z rozlehlých úrodných oblastí, s výjimkou nezbytných vládních výdajů a pevných částek vyplácených dočasně císaři i navábovi, se ve formě zboží a drahých kovů vyvážel do Anglie. Ani v době, kdy drancování Bengálska dostupovalo vrcholu a v roce 1770 umíraly v hladomoru milióny lidí, příjmy Společnosti nesměly klesnout."
[...]
"Nejtvrdším zásahem do dosavadních poměrů s mimořádně vážnými důsledky zejména pro indický venkov se stala Cornwallisova trvalá pozemková reforma (Permanent settlement). Byla motivována snahou zvýšit a ustálit daňový výnos ze zemědělské půdy jako hlavní zdroj příjmu Společnosti a byla uzákoněna v roce 1793. [...] V jeho průběhu byla větší část původních výběrčích daně, tzv. zamíndárů, zruinována a nahrazena městskými spekulanty bez jakéhokoliv vztahu k půdě a místnímu prostředí, za nimiž se nezřídka skrývaly finanční pletichy úředníků Společnosti. Vzniklou zhoršující se situaci, provázenou rychlým zbídačením venkovského obyvatelstva, řešila Cornwallisova reforma zavedením v podstatě anglického nebo spíše irského statkářského systému, konzultovaného před vyhlášením dokonce i s britským premiérem."
[...]
"Ve válce v zimním období 1845 – 46 byla po hrdinné obraně vojska chálsy poražena, sikhské území značně zmenšeno a v Láhauru se u dvora usadil britský rezident.
Jeho vojenský zákrok v Multánu vyvolal již po třech letech všeobecné povstání a zoufale bojující sikhská armáda způsobila Britům těžké ztráty. Rozhodla teprve dělostřelecká bitva u Gudžarátu v únoru 1849 a po několika týdnech následovala anexe celého zbývajícího Paňdžábu."
[...]
"V anektovaných státech se rozpouštěly knížecí armády, rozpadala se tam tradiční struktura správy a řemesel, pro něž dvůr znamenal hlavní zdroj příjmů. Nově zaváděná britská administrativa téměř všude zvyšovala pozemkovou daň a zhoršovala úděl rolnického obyvatelstva. Někteří britští představitelé volali po urychleném a úplném zrušení všech knížecích dynastií a jejich panství. Tak politika Společnosti vytvářela v rozjitřené zemi nebývalé napětí a stupňovala nervozitu i mezi jejími loajálními přívrženci."

199427

03.09.2009 06:08

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: chucpe

MedaBeda 77.?.?.?

"Ale ludia vsade na svete chcu zit slusne, a nie permanentne bojovat."

Máte pravdu, všude na světě. Ale někteří za cenu mrtvol druhých.

199428

03.09.2009 19:07

Jsem extrémista

RE: Ne nejste extremista,

MedaBeda 77.?.?.?

Máš pravdu Antiseptiku, EU je nemotorná lokomotiva, která kličkuje mezi skalními masivy. Jen abychom se v čekání na její sesypání nesesypali taky.

Pěkně tak po česku zdrhnout, ještě než půjde ke dnu, aby nás nestáhla s sebou.

Už tak nadělala u nás dost paseky(likvidace tradičních odvětví, ČR jako velká montovna s levnou pracovní silou, supermarkety s cizím kapitálem tlačící cenovou politikou domácí producenty na hranici přežití...), které její sebevětší dotace nenahrazují, to měli páni z Německa a Francie dobře propočítané, když ji svého času zakládali.

199490

03.09.2009 19:10

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: chucpe

MedaBeda 77.?.?.?

ok, porozuměl jsem

199492

03.09.2009 19:29

Jsem extrémista

RE: Vas clanek je svedectvim,ze lide stale nemaji svobodu slova.

MedaBeda 77.?.?.?

[mrknutí jedním okem]

Janku, můžeme si přiblížit tyto státy. Prosperují, nebo ne? Osobně bych řekl, že dost a dost. Karel to doufám pochopí.

Evropské monarchie

A když se podíváme do Asie, máme tu Japonsko, Bahrajn, Brunej, Jordánsko, Kuvajt, Malajsii, Omán, Katar, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty...

199493

08.09.2009 17:27

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

hnus

MedaBeda 77.?.?.?

obrana odvoláním + napadení holocaustového zákona u Ústavního soudu

zazpívejme společně před soudem:

Karel Kryl: Veličenstvo Kat

"V ponurém osvětlení gotického sálu
kupčíci vyděšení hledí do misálů
a houfec mordýřů si žádá požehnání,
[: vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. :]


2. Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,
pod fialovou komží láhev vitriolu,
pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi
[: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :]
Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,
z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,
v kraji hnízdí hejno krkavčí,
milidu vládne mistr popravčí.


3. Král klečí před Satanem na žezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
[: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]


Na rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
[: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]


Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,
děti mají rády kornouty se zmrzlinou,
soudcové se na ně zlobili,
zmrzlináře dětem zabili.


Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat,
a bylo jim to málo, poručili dětem
[: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :]


S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
[: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :]"

199843

08.09.2009 17:39

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

MedaBeda 77.?.?.?

Gamling : Je tam jeden průchod. Vede do hor. Ale daleko se nedostanou. Těch Skurut-Hai je příliš mnoho.

Aragorn : Pošlete ženám a dětem vzkaz, ať se vydají do horského průsmyku. A ať zabarikádují vchod.

Théoden : Tolik smrti. Co mohou lidé postavit proti tak bezohledné nenávisti?

Aragorn (odmlčí se) : Vyjeď se mnou. Vyjeď a postav se jim.

Théoden (V očích mu zazáří světlo odhodlání.) : Pro smrt a slávu.

Aragorn : Pro Rohan. Pro tvůj lid.

Gimli : Vychází slunce.

(Aragorn vzhlédne k oknu a uvidí, jak jím padá bledé světlo. Připomene si Gandalfova slova.)

Gandalf (hlas v pozadí) : Vyhlížej mne v prvních paprscích pátého dne. Za úsvitu hleď k východu.

Théoden : Ano. Ano! Ať naposled zazní žlebem roh Helma Kladiva!

Gimli : Ano! (Gimli se žene po schodech vzhůru k rohu Helma Kladiva.)

Théoden : Nechť je toto hodina, kdy spolu tasíme meče. Stanou se hrozné skutky. Nyní do hněvu! Nyní do zkázy! A do rudého úsvitu!

(Vyskočí na koně a nasadí si přílbu. Gimli s vervou troubí a zvuk rohu hřmí Helmovým žlebem.)

Théoden : VPŘED, EORLOVCI!!

(Vyrazí a volání Rohu Helma Kladiva dál hřmí údolím.)


J.R.R.Tolkien: Pán Prstenů (bitva o Helmův žleb)

199847

08.09.2009 21:55

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Výborný článek, proč si Stwora zaslouží jít sedět

MedaBeda 77.?.?.?

Má to jednu chybu: moderní demokracie není založená na holocaustu, ale úplně jiných událostech. Holocast byl do demokracie pouze propašován právě takovými, kterým na obraně demokracie nezáleží.

199887

08.09.2009 21:57

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

MedaBeda 77.?.?.?

"A stále jsi mi nevysvětlil, jak dělám Židům ostudu, když s nimi nejsem nijak spojen."

"Čech, který fandí Izraeli"


Nekálej si do vlastního hnízda, výtečníku.
[chechtot] [chechtot] [chechtot]

199888

08.09.2009 21:59

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Hra slov v rukou

MedaBeda 77.?.?.?

Proč? To je nelze napadnout, ještě než jsou "využity"?

199889

08.09.2009 22:01

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Držím palce

MedaBeda 77.?.?.?

Úspěšné a bohaté jsou historicky i jiné národy, ale pronásledovány nebyly, takže neplácejte. [oči v sloup]

199891

08.09.2009 22:02

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Nesouhlasím

MedaBeda 77.?.?.?

Osobně Váš postoj oceňuji. S úctou MB.

199892

08.09.2009 22:10

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Ti, jez se boji myslenek

MedaBeda 77.?.?.?

Strach z myšlenek znamená, že p. Vladimír, potažmo obsah článků Zvědavce tnul do živého.

Strach z nezávislých myšlenek má každá totalita. Ta nynější se dosud jako totalita neodhalovala, ale nyní, zřejmě se cítíc silná, se jako totalita odhalovat začala, což nevěstí vůbec nic dobrého.

199895

08.09.2009 23:39

O sionismu a jeho historii

RE: Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

MedaBeda 77.?.?.?

Jezuity především založil voják, Ignác z Loyoly, baskický šlechtic. Dle wikipedie začínal jako páže Juana Velázqueze de Cuéllara, finančníka (pokladníka) kastilského království, poté sloužil u Antonia Manrique de Lara, vévody nájerského a místokrále navarského. To jsou vazby se vším všudy - šlechta, finačnictví, armáda, vlivní vládcové. Lepšího si Vatikán asi nemohl vybrat.
Připomínám, že žil ve Španělsku 16. století, kdy zuřily války s protestanty. (1491- narození Ignáce, 1492- templářský objev Ameriky, 1494- Portugalsko a Španělsko si Smlouvou z Tordesillas dělí svět napůl; 1517- vznik protestantismu; 1509-1521 vojenská kariéra Loyoly; 27.září 1540 papež Pavel III. bulou Regimini militantis Ecclesiae umožňuje oficiální vznik řádu Jezuitů, který se stává hlavním kladivem protireformace a expanze po světě; již r. 1541 (sic!) jezuita František Xaverský proniká do západní Indie, 1572 bartolomějská noc v Paříži - vyvraždění 6000 hugenotů-francouzských protestantů; 1580 jezuité v Japonsku; 1601 jezuita Matteo Ricci zakládá stálou misii v Číně, přičemž v Asii měli jezuité coby oficiální tlumočníci pod palcem veškerý obchod s Evropou, ale i jako zprostředkovatelé - např. japonské hedvábí za čínské stříbro na portugalských lodích)

Takto vypadá jejich politika v praxi a pokračuje dodnes.

I na portrétu působí Ignác z Loyoly spíše jako chladný, vypočítavý válečník, dobyvatel a asketa, než údajný světec a mystik.

Vložený obrázek

199906

13.09.2009 22:31

Ústavní krize se prohlubuje

RE: Dekuji

MedaBeda 77.?.?.?

"kde se vláda lidu přetransformovává na vládu oligarchie"


A bylo tomu u nás historicky někdy jinak? Snad s výjimkou husitské odnože katolicismu, zednářsko-protestantské Masarykovy 1. republiky a ochlokratického "totáče" v našich dějinách neshledávám nic, co by se od vlády oligarchie odlišovalo. O "vládě lidu" si nechme nechat zdát jak včera, tak dnes, tak i zítra. Nic takového nikdy neexistovalo, ani existovat nebude. Leda v hlavách manipulátorů s masami, zejména médiálních. "Co je psáno, to je dáno", ne? [oči v sloup]

200226

13.09.2009 22:50

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: stworo

MedaBeda 77.?.?.?

"dal bych vám pěstí do vaší huby, za všechny mrtvé v plynových komorách"

a co za oběti 30-leté války. 1. světové války, nežidovské oběti 2. světové války - tam byste sílu dát pěstí též našel? [cool]

200228

13.09.2009 23:11

Janouškův hřebík do rakve české „demokracie“

RE: Nová definice demokracie.

MedaBeda 77.?.?.?

bohužel vítězí hlavně ty extrémní...

200233

13.09.2009 23:14

Ústavní krize se prohlubuje

RE: ČT24 a

MedaBeda 77.?.?.?

SOUD
OSUD

jak blízko jsou si tato slova

a kdoví, zda na od-souzení Vladimíra přišla Sedliská sama, nebo jí to někdo zákulisně poradil, či přímo nakázal...

200234

13.09.2009 23:21

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Nevim proc se zabyvaj Zvedavcem

MedaBeda 77.?.?.?

"Neumime se postavit platime."

Až na dno Datle, až na dno. Dokud se nenaučíme plavat, budeme topeni.

200235

13.09.2009 23:37

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: realizace prostupu skrz Zeď v čase

MedaBeda 77.?.?.?

zkuste Callemanovu interpretaci odkazující na 28. 10. 2011 (jinak také výročí vzniku ČSR, mimochodem)

200239

15.09.2009 17:04

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

MedaBeda 77.?.?.?

Dalajlama chce zpět do Tibetu, obnovit svou teokratickou vládu, alespoň v rámci autonomie, a hodlá pro to udělat cokoliv.
CIA používá tibetskou kauzu k narušování integrity Číny. Podobně jako ujgurskou.

Obchod.

viz moje předchozí příspěvky na toto téma:

1)
2)
3)

200406

15.09.2009 17:30

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

MedaBeda 77.?.?.?

dalajlama je mongolský politický titul

duchovní linii v Tibetu drží tulkuové a karmapové

200411

17.09.2009 17:48

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 77.?.?.?

"To že chce někdo zničit katolickou církev mě nijak nepohoršuje."

Okolo r. 2013, bosenští vahhábovští sunnité dobijí městský stát
Vatikán. Kosovský narkobaron Thaci jim rád pomůže.

Vložený obrázek

Současný papež je poslední.

200596

20.09.2009 22:54

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 77.?.?.?

asi ano. Nejvyšší pohanský velekněz (pontifex maximus) dorazí brzy do našeho kotlíku, a zrovna na staroslovanský dožínkový svátek (28. září) který byl překryt sv. Václavem, se odehraje obřad v místě jeho vraždy - Staré Boleslavi, kde také tento svátek onen den slavil. Ta symbolika sklizně, vraždy a příjezdu římského teokratora bije do očí. [cool]

200837

20.09.2009 23:04

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 77.?.?.?

"Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen " - Mk 16,15

To bys měl vědět, anebo se rabi v synagoze nezmínil... "

V pořádku. Spásy není třeba, neb Nový Jeruzalém není jediným z transcendentních světů. Máme tu nebe Jahvovo, Šivovo, Krišnovo, sféry 5 Buddhů, slovanský VšehoMir a řadu dalších. Každý má své vstupní parametry, svůj klíč k přijetí, svoji řeholi, svůj kodex/manuál - desatera, jamy a nijamy, sútry, činy vhodné a nevhodné .

Zavržení se pak v tomto ohledu nejeví nijak drastickým, ba naopak - jinověrec chápe do morku kostí, jak je to s tou vynucenou křesťanskou "láskou": Je podmíněná, jak vyplývá z Tvého citátu. Což mi nyní srovnalo veškerý pohled na tento problém.

Rabi se nezmínil. Asi proto, že žádného neznám. Budu muset poprosit (mezi jinými) Peruna a Svaroga, aby mi nějakého poslali do cesty, třeba to vyjde a pochlubí se. [velký smích]

200838

20.09.2009 23:20

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 77.?.?.?

"Možná by bylo lepší soustředit se spíš na obranu víry než na obranu církve."

Je to problematické. Pro křesťany je církev Nevěsta Kristova, vedená Duchem svatým. Proto jakékoliv svinstvo v ní se vyskytující, nezapadající do tohoto obrazu, je opomíjeno, zastíráno a lidé na něj poukazující považováni za nepřátele, židobolševiky a zednáře (jak už se nám poštěstilo i zde).
Kvůli chybně postavenému tomuto dogmatu, jsou pak nuceni hájit tuto organizaci až do hořkého konce, bez vyhlídky na změnu ani osvobození ze služby, protože pro Krista se přeci umírá, ne?
Víra pak nabývá spíše fanaticko-válečných konotací (anebo ublíženecko-defensivních, dle nátury věřících), a její duchovně-transcendetní rozměr se vytrácí. To pak zapřičiňuje odliv ovcí, což utvrzuje válečníky a ublížence zpětně v jejich postojích ("Satan je všude kolem, vidíme znaky jeho působení v našich řadách.")a sebedestruktivní spirála KC nabírá na obrátkách.

200839

21.09.2009 06:42

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

MedaBeda 77.?.?.?

"ak od počátku 19.st. jsou zednáři prakticky kompletně infiltrováni právě jezuitským řádem."

Jak se jim to podařilo?

200848

25.09.2009 01:08

5. díl – Globální válka a umírající demokracie: Revoluce elit

RE: To snad ne!

MedaBeda 77.?.?.?

"Vzývání jahveho je vzývání kultu ještěřího vůči lidstvu agresivního archonta, nikoliv Boha otce"

přesně tak!


A hle, z mraku se zjevil anděl, z jehož tváře šlehaly plameny a jehož zrod byl pošpiněn krví. Jeho jméno bylo „Nebro“, což znamená „Buřič“, jiní ho nazývají Jaldabaoth („Syn Chaosu“).
---
Já ale řekl: „Kriste, odkud pochází duch nápodoby?“

On mi řekl: „Když Matka plná slitování a svatý Duch, ten Milosrdný, který se s námi tolik namáhá - to jest První Poznání Světla - probudili sémě v myšlení lidí z rodu tohoto dokonalého Věčného Člověka světla, tu poznal první Archon (tj. Jaldabaoth - Jahve), že oni ho převyšují ve výšinách svou moudrostí i chtěl si přivlastnit jejich myšlenkovou sílu.

Protože je nevědoucí, nevěděl, že jsou moudřejší než on. Učinil rozhodnutí se svými silami a stvořil osudovost. Spoutali mírou, časovými úseky a časem božstva na nebesích, anděly, démony a lidi, aby ti všichni upadli do jeho pout a on se stal pánem nade všemi - zlý a zkažený plán.
" On (Jaldabaoth) ale pozoroval pod ním se nacházející stvoření a množství andělů, kteří z něj povstali a řekl jim: "Já jsem žárlivý Bůh, kromě mě není jiného Boha." (2M 20,5; Izaj. 45,5, 46,9), čímž už andělům, kteří jsou pod ním, naznačil, že existuje ještě nějaký jiný bůh. Neboť kdyby žádného jiného boha nebylo, na koho by měl žárlit?"

viz Jidášovo evangelium

a odpověď na jeho snahy, popsaná v Tolkienově Silmarillionu:

"Řeknu ti tedy poslední věc, otroku Morgothe", řekl Húrin, "a ta není z moudrosti Eldar, ale je mi v této hodině vložena do srdce. Ty nejsi Pán lidí, a nebudeš, i kdyby pod tvoji vládu padla celá Arda a Menel. Za Kruhy Světa již nebudeš pronásledovat ty, kdo tě odmítnou."

201053

30.09.2009 21:43

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 77.?.?.?

">...až Al-Mahdí vyleze z tý studně, tak první co ho nakrkne bude, že víc spoléháte na atomovky než na Něho.
---------------
"Málo se o něm hovoří...a v které to studni se schovává?"


v íránském Jamkaranu, provincie Qom (podle stejnojmenného města poblíž), u hlavní mešity.

Vložený obrázek

Celá vláda už za prvního Ahmadínejádova mandátu, s Mahdím (12. imám jménem Zaman, jehož jméno mešita nese) podepsala smlouvu a hodila právě do té studny(podle jednoho zdroje je jich více, ale na podstatě to nic nemění).

Vložený obrázek


Jamkaran s blízkým Qomem jsou nejreligióznější místa Íránu, něco jako Mekka a Medína pro Araby nebo Jeruzalém se Zdí nářků pro židy.

Vložený obrázek

Iranian president backs messianic cult
Iran, Ahmadinejad and the 12th Mahdi


jinak v městě Qom se dělají také krásné perské koberce, jak jsem teď při brouzdání zjistil
Qum Rugs and Carpets

i ženy v Íránu mají krásné [zahanbení]

[cool]

201405

30.09.2009 21:59

Obama rozhodl, že Karzáí zůstane u moci

RE: Nemám slov...

MedaBeda 77.?.?.?

Ředitel Afghánistánu. Afghánští Karzáího narkomafiáni jsou vazaly USA a jejich produkty míří leteckým mostem přes camp Bondsteel v Kosovu do Evropy, coby moderní podoba opiových válek. Tentokrát USA vs EU.

201406

30.09.2009 22:55

Vzestup Talibanu

RE: v afghanistanu by byla na miste taktika

MedaBeda 77.?.?.?

to by tam ale plánovaný plynovod, na který Taliban řekl ne (a kvůli čemuž je válka) sotva postavili, a sebevědomý Írán je třeba nějak k moři obejít

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Válka o Kaspický bazén, s těžebními věžemi místy pokrytým pobřežím

Vložený obrázek

se společnými jmenovateli Gruzií, Irákem, Íránem, Afghánistánem, Pákistánem a dalšími státy není snadná. Ale za cenu levného benzínu do aut a plynu na topení a vaření to stojí ne? [oči v sloup]

V Afgánistánu nakonec skončí fiaskem USA. Druhý Vietnam. Se vším co k tomu patří. A ekonomickou krizí na krku, která má silný potenciál občanské války.

201411

30.09.2009 23:49

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 77.?.?.?

Vypadá to, že jednotliví 4 "archandělé" okolo Jahveho trůnu (možná i souvislost se zvířaty 4 evangelistů) by mohli být právě těmito tvářemi. Ovšem gnostický systém je propracovaný tak, že počítá s bytostí Jao/Jahve, jako jednou ze 7 emanací Jaldabaotha (týden? 1/4 lunárního cyklu?), a ten má mít zas k ruce 12 vlastních archontů s 365 anděly, což je solární rok jak vyšitý. Každopádně je to dobrá detektivka s mezopotámskými kořeny a pozdější helénskou příměsí a staví do úplně nového světla mnoho zažitých tradičních představ.

Dost to pomotali středověcí autoři, a zavedená tradice se i tak obtížně reviduje, kvůli skalním vyznavačům, jimž by otřes představami mohl vzít berličky zpod rukou.

Každopádně z toho především judaistické tradice vychází jinak, a s nimi i křesťanské (doklad např. používání aleluja = halelu Jah -chvalme Jahveho-, nebo Ježíš = Ješua = Jehošua = syn Jahvův)

Satan pak má být jeho odpůrcem, ale jejich role se stírají v knize Job, a satan je spíše funkcí, a o to méně je jasné, kdo ji zrovna plní, a zda zákonitě musí být "ten zlý". Naznačuji naprostý opak, než jak je tradičně nazíráno.

---
Navíc jsem si všiml častějšího používání tohoto symbolu

Vložený obrázek

který je díky rybě, přisuzované křesťanům (symbol používaný v raných církvích, než byl vytlačen křížem) velmi zajímavý

měl by podle všeho patřit mesiánským židům, tj. těm, kteří dodržují judaistická pravidla, ale Ježíše zároveň uznali za Mesiáše

201416

01.10.2009 21:49

USA a Velká Británie platí 10 bilionů dolarů za udržení iluze o stabilitě

RE: Někdo se má dobře

MedaBeda 77.?.?.?

"Jeste bych rad o Holocaustu zidu abych Vas rozesmal jeste vic neco pripsal,"

proč???

nebavte se o něm, nechte ho konečně zemřít!

201485

01.10.2009 22:05

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 77.?.?.?

ale že ji vůbec čtete, když se Vám tu nelíbí, to je téma na samostatný článek, s pikantní příměsí psychologie a možná i psychopatologie [chechtot] [chechtot] [chechtot]

201487

01.10.2009 22:13

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 77.?.?.?

"pan Mirda si zcela jistě nesmírně váží všech slušných židů! Je jich hodně, jsou dokonce vokální, viditelní, ale naneštěstí nenáviděni většinou."

otázkou je, proč to téma ještě řešíme. Snesli jsme si mnoho faktů na hromadu (léta letoucí). Víme, či tušíme, která židovská skupina co a jak. A? Dal bych tlustou čáru. Arogantní sionistický režim nezměníme (oběsí se sám, tím jsem si víceméně jist), se slušnými židy není problém se přátelit ... co řešit navíc?

Navrhuji raději řešit problematiku vzájemného sblížení rozličných názorových skupin, minimálně v rámci našeho národa, potažmo i se Slováky (natolik unikátní bratrství, že by bylo zločinem ho přervat). Neboť opozitum kdivide et impera je viribus unitis! (spojenými silami}

201489

02.10.2009 22:24

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

MedaBeda 77.?.?.?

"Hledej přátele, nepřátelé už se ozvou sami."

201541

04.10.2009 21:29

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

konec relativního klidu

MedaBeda 77.?.?.?

začíná nám novodobá totalita. Užili jsme si 20 mezitotalitních relativně blahobytných let.

Nyní, poté co jsme přes EU odevzdali nadnárodním společnostem svoje firmy, půdu, bohatství a moc, nám zbývá bruselskému molochovi odevzdat sebe samé.

Má to jednu výhodu. Podobně, jako za komunistů, k sobě nyní budeme mít blíže. Více samisdatu, méně televize. Více uskromnění, méně rozmařilosti. Více rozvažování, méně impulzivnosti. Atd. Vemme si příklad že židů, kteří po staletí přežívali v ghettech a i tak se dokázali někteří z nich vypracovat až na post tzv. dvorských židů.

Nás nyní čeká spolupráce, nebo smrt. Máme cca 2 generace, během nichž buď přežijeme, nebo náš národ zmizí. Doslova. Západ se o to rád postará.
To, co si nevydobijeme, to mít nebudeme. Byli jsme zvyklí na mnoho příjemných věcí, považovali jsme je za samozřejmost. Nyní za každou z nich budeme muset tvrdě platit. Bruselské zákony a exekutiva si už posvítí.

Co se týče Vladimírovy otázky, jak se odpojit od deprivantů jenž nám vládnou: systém je jejich nástrojem.

Musíme tedy minimalizovat množství styčných bodů s tímto systémem na naprosté minimum. Což je ovšem defensivní taktika. Není-li defensiva 100%, dojde časem ke klíčové chybě a následné prohře.

Ofensivní taktiky jsou dvě, tvrdá (nesmiřitelný boj zbraněmi přes podsvětí, prostupování přes styčné body do systému a snaha o jeho likvidaci či paralyzaci - viz napichování Matrixu pirátským signálem - dobře projít celou filmovou trilogii, musela by zde být dobrá podpora zvenčí - zdroje a informace. Dále filmy V jako Vendetta, Equilibrium a podobně) a měkká, která se zároveň dá využít i defensivněji: splynutí s davem, postupné dosazování vlastních lidí do klíčových míst, postupné ovládnutí ("Ovládej, nebo budeš ovládán." )systému nebo jeho páteřních subsystémů zevnitř, bez jediného výstřelu. Metody se samozřejmě dají kombinovat.

K tomu všemu je třeba 2 specifik: lidé a informace. Peníze a vše další už přijdou skrze ně. Pesimistická prognóza však dává tušit, že lidé se nejspíš nenajdou. Zpohodlněli, a budou rozsápáni na kusy tím, co je omámilo. Pomalý dotyk plíživé smrti.

201674

04.10.2009 21:37

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Theoden's Speach - The Horse And The Rider

Where is the horse and the rider?
Where is the horn that was blowing?
They have passed like rain on the mountains.
Like wind in the meadow.
The days have gone down in the west.
Behind the hills, into shadow.
How did it come to this?


v knize:

Where now the horse and the rider? where is the horn that was blowing?
Where is the helm and the hauberk and the bright hair flowing?
Where is the hand on the harp-string, and the red fire glowing?
Where is the spring and the harvest and the tall corn growing?
They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow;
The days have gone down in the West behind the hills into shadow.
Who shall gather the smoke of the dead wood burning?
Or behold the flowing years from the Sea returning?


Kde je teď jezdec a kůň?
Kde roh, který pěje?
Kde je teď přilba a pancíř a vlas, který věje?
Kde je teď ruka a harfa a oheň, jenž hřeje?
Kde je to jaro, ta sklizeň, ta pšenice kde je?
Jako déšť po horách přešly a jako větérek v louce;
na západ odešly naše dny přes stinné kopce.
Kdo lapí kouř, když se umřelé dřevo pálí,
kdo spatří vracet se roky, jež do Moře napadaly?

201675

04.10.2009 22:09

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

vzpomínám na r. 2003

MedaBeda 77.?.?.?

Devatenáctiletý Zdeněk Adamec z Humpolce, se ve čtvrtek 6. března 2003 upálil na Václavském náměstí v Praze

Kdo si na něj pamatuje dnes? Kdo si pamatuje, co nám chtěl svým činem (viz dopis na rozloučenou) říct? A tak je to se vším ...

201680

04.10.2009 22:28

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: konec relativního klidu

MedaBeda 77.?.?.?

jen si prověřte, zda to Vaše hnutí není od počátku inflitrované, či vytvořené přímo systémem

201683

14.10.2009 18:47

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Benešovy dekrety

MedaBeda 77.?.?.?

"Nedostatek papírů nebo jaký jiný problém v tom je?"

Jádro EU tvoří Francie a Německo.

vznikající EU 1952–58,zakládající státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko (Itálie a Německo jako ve 2. sv. válce poražené státy- poražený režim se stává motorem moderního společenství- chucpe)
Vložený obrázek


Německo a dekrety jsou spojeny pupeční šňůrou. Idea velkoněmecké říše dosud nepadla.

viz také jeden článek zde na Zvědavci(celý zobrazitelný bohužel jen pro platící čtenáře) rozebírající to spíše z polohy veřejného mínění ovládaného médii Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

Myslíte si, že čtete české noviny? Omyl.

202472

14.10.2009 19:09

Pod terorem trpaslíků

RE: POD TEROREM MÉDIÍ

MedaBeda 77.?.?.?

Pišme panu prezidentovi dopisy. Psané rukou, méně rozvláčné, více k věci. Petice je hezká věc, ale jen se přelétne očima, kdežto rukou psaný dopis se musí číst pečlivěji, a o to více v hloubi duše podpořit záměr nepodepisovat. V. Klaus je denodenně bombardován a vláčen, podporu jistě uvítá.

Když to vydrží, dojde i na malé velké zázraky. Pro nás v pozitivním slova smyslu.

202474

14.10.2009 19:45

Pod terorem trpaslíků

RE: kdo za koho kope

MedaBeda 77.?.?.?

[překvapení] [překvapení] [překvapení]

202477

15.10.2009 17:49

Ekonomické zotavení je iluze

RE: Placebo a nocebo

MedaBeda 77.?.?.?

"Kdo ji má lidem dát? Kdo nebo co má přinutit lidi, být mravnými?"

Už tento fakt, pane Vojto, že k mravnosti, morálce a etice potřebujete drába a nikoliv vlastní rozhodnutí, o Vás leccos vypovídá.

202563

15.10.2009 18:31

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Jedine reseni

MedaBeda 77.?.?.?

"Nemci jsou dnes diky tomu mirumilovny narod"

Nejsou ani náhodou. Mají opět největší armádu v Evropě. Na národ, který vyprovokoval 2 války a byl dvakrát vybombardován a ještě stačil založit EU jako prodlouženou ruku expanzivní politiky (boj jinými prostředky) je to pozoruhodný výkon. Navíc si sudetští Němci u nás v r. 2003 zřídili pobočku landsmanšaftu a v srpnu tohoto roku se naštěstí neúspěšně pokusili zapsat na MV jako politická strana, snažící se o prolomení dekretů.

A to blíže nerozvádím jejich svinský podíl na bombardování Jugoslávie, a tiché přihlížení albánským masakrům Srbů v Kosovu.


"podobny osud ceka i Araby zijici na uzemi Gazy."

Araby na území Gazy čeká anihilace z rukou fanatických osadníků a vojáků IDF, kteří mají za úkol zabránit jakékoliv odvetě. Protože nikdo skutečně mocný s tím nic nenadělá. Takzvaný terorismus je zoufalou reakcí na masivní a pokračující zábory palestinské půdy. Před alijou (imigrací židů) ve 20. letech minulého století k žádným půtkám nedocházelo, protože nikdo nikoho ve jménu pomatených biblických citací vytržených z kontextu nevyháněl.

202566

15.10.2009 20:26

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Benešovy dekrety

MedaBeda 77.?.?.?

"tak nezbývá, než s obdivem vzhlížet k Václavu Klausovi"

Osobně nemám V. Klause proč obdivovat, má také dost co dočinění s polistopadovým marasmem.

Na druhé straně, vůči EU se chová konzistentně, k Rusku jako jeden z mála našich politiků přistupuje pragmaticky, a navíc je posledním pseudorytířem hájícím naši svatyni, takže v něj nyní doufám.

Mnoho lidí má za to, že EU s Lis. smlouvou je jediná cesta, což je ale cílená manipulace, která vede k paranoidní zkratce, že cokoliv je proti Lisabonu, je i proti EU. A to není pravda.

202577

24.10.2009 10:08

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

MedaBeda 77.?.?.?

kontaktujte mne e-mailem

203089

24.10.2009 12:59

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

MedaBeda 77.?.?.?

"Judaisti snad mají na rozdíl od nás letopočet 5700 let"

No vidíte Jarmilo, na rozdíl od nás. A jaký kalendář máme my?

Židovský? Ne, ten jste vyloučila.

Jaký tedy? Muslimský? Ne.

Jaký tedy? Docvakává?


Ano, křesťanský. Náš letopočet = Kristův letopočet. Dříve se psalo LP (Léta Páně).

Žijeme v čase, spoutaném křesťanským kalendářem. Slovo občanský můžeme vynechat, protože veškeré právo na Západě, je odvozeno od římského. Demokracie se v mediálním světě stala karikaturou. Píšeme latinkou. Stojíme fronty na Vánoční dárky, Ježíšek v jesličkách, Veselé vánoční hodyyy... Stojíme fronty na čokoládové Velikonoční zajíčky a trháme kočičky (symbol palmových ratolestí při Ježíšově vjezdu na oslici do Jeruzaléma)do váz, pečeme Jidáše.

V neděli odpočíváme, jezdíme na výlety. Ne v sobotu, jako židé. Ne v pátek, jako muslimové.

Slavíme každý rok ohňostroji papeže Silvestra.
Vložený obrázek

"Svatý Silvestr I. (také Sylvestr) byl 33. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 31. ledna? 314 do 31. prosince 335. Za jeho pontifikátu si katolická církev upevnila své postavení ve světě, kterého se již nikdy nemusela vzdát."
zdroj: Silvestr I.

Roku 330 se totiž křesťanství stalo jediným oficiálním náboženstvím římské říše.
---


Ateisti jak řemen, že ano?
Co hůře. Občanský (křesťanský) letopočet, přebírají díky ekonomické globalizaci, i další kultury a civilizace. Přebírají kvůli tomu i latinku. V Číně, Indii a Japonsku například, jsou nápisy na důležitých místech dvojjazyčné. V národním jazyce, a v latince(anglicky). Faktury je holt nutno zadávat v jazyce srozumitelném zákazníkovi, ne? A my jsme ti zákazníci. My tiskneme dolary, ne Čína ani Indie. Ty nám dodávají levné zboží až do domu. My si jej kupujeme.
Všetečná otázka: Vládnou nám tedy židé? [velký smích]

203102

24.10.2009 20:25

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

MedaBeda 77.?.?.?

Asi už ne. Ovládnutí času a prostoru považuji za naprostý strop moci, pokud nepočítám vlastní ovládnutí dušiček přes školství a média. Čas už ovládli. Prostor nicméně ještě ne celý. A duše všechny také ne. Voldemorta tam žádného nevidím [smích], mimo ty, co odsávají zdroje odkud se dá a pomalu budují Velký Izrael, aby bylo dost do poslední bitvy-
s jezovitou-maltézákem si dají dříve nebo později (spíš dříve) navzájem do zubů, a podle evangelií to má odskákat 1/3 lidstva. To nezní moc optimisticky. Docela by mě v tom zajímalo, kdo vůbec umožnil vznik Izraele jako silného státu, připravuje-li se KC na druhou křižáckou kampaň - v zákulisí pak musel někdo silně prskat, když zjistil, že židé jsou odhodlaní se bránit do posledního dechu. I prohlášení o vymazání evropských měst tomu odpovídá, stejně jako struktura Talmudu, který je silně antikřesťanský. Něco se tam vymklo z ruky a díky československým dodávkám zbraní židovský stát přežil ... Byla-li to přímá direktiva z Moskvy, pak to znamená jediné. [cool]

Z této nové perspektivy chápu mnoho věcí jinak, ale zapadají jak vybroušený briliant do prstenu.

203135

24.10.2009 22:03

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

MedaBeda 77.?.?.?

"Vám někdo nebo něco vládne? A utahuje vás na dolarech a krámech, které za ně lze koupit?"

Dolary a krámy až zas tolik neřeším. Zajímavý je spíše ten kalendář, bez něj totiž v systému nelze dost dobře fungovat. Je na něj totiž navázáno vše podstatné.

Mimo systém se bez něj dá obejít, ale kdo je dnes na něm na 100% nezávislý? Kromě civilizací, které mají svoje vlastní funkční letopočty, a nepotřebují nám vystavovat faktury, tu, mimo bezdomovců, asi nikdo není. A i ti vědí, kdy stát frontu na podporu ...

203146

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
16,66 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 419,12 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?