Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 30 příspěveků, 16 různých jmén: <nic>, A Dios, AMZ, bigotní katolík, Gój kadóš, K., kam, Nedobrej člověk, NEROMANN, Nešťastník, oslavenec, přespolní, Reimarus junior, rutherford.lump, Šmírák, žiadny Jehova, ale .....

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.06.2008 00:27

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

Reimarus junior 88.?.?.?

jestli-že máte opakovaně potřebu mluvit o "zdechlině", jednoduše rozepište důvod svého nutkání. (pozn: prezentovat se totiž jako ne imaginární, nýbrž reálná morální zdechlina vykazuje jistě poněkud tristní osobně-traumatické pozadí, resp. anamnezi. Jedinec klasifikovaný klinickým psychologem v rámci tzv. normality vykazuje sociální chování podstatně a trvale jiné, že ano).

A nyní letmo k meritu:
1/ Křesťanství en bloc je více nežli oslava smrti Ježíše Krista.
2/ Pravděpodobnost neexistence Ježíše Krista je nutno z Vaší strany nějakým obskurním způsobem "vysvětlit" (zpětně)jeho přímým, t.j. soudobým následovníkům, protivníkům, jakožto i stranám třetím, zajisté taky s přepsáním jejich komentářů.
3/ Pojem "bludu" bych na Vašem místě raději reflektoval k vlastním přesvědčením, proto, že např.:
4/křes´tanství jednoduše není fundamentálně založeno na verbální "nezpochybnitelnosti bible", jak se snažíte demonstrovat.
5/nebo taky proto, že :
skazka o rasistickém kontextu byla historicky zneužita, nicméně vybočuje z biblického kon-textu, vždyť "jinobarevný"(rozuměj černý) je Kúš (např. Jeremiáš 13,23)a jeho potomstvo uváděné paradoxně na Arabském poloostrově! a ne Kanán.

Další a zejména obsáhlejší reakce postrádají nyní smysl, jelikož Váš bazální motiv neleží v oblasti zkoumání faktů a jejich interpretace, nýbrž zásadně někde jinde, "pane".

163679

22.06.2008 08:58

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

Reimarus junior 88.?.?.?

Já za Vaše takypříspěvky neděkuji.
Proč neřešíte své výše vyvrácené omyly?
Místo toho navršujete další témata, jež ovšem jak jsem nastínil, vám v současném rozpoložení příliš osohu nepřinesou.

Vaše osobní anamnéze byla a je intencí výšeuvedého výroku.
Vaše další věta o křesťanství nemá jednoznačný syntax, nelze na ní reagovat tedy úplně jednoznačně.
Jsou různá vyznání víry, a to i obšírnější. (Mimochodem, měla se do liturgicky recitovaných vyznání víry zakomponovat celá evangelia?!)
Ježíš Kristus zobrazován jako vzkříšený je a to zejména o Velikonocích (ano " s tím praporkem").
Teze o vytváření pocitu viny je irelevantní. (Pocit, ba fakt viny konstatují obecněji i jiná náboženství, ba člověk jakotakový).
Kauzalitu posloupnosti smrtí uvádíte převráceně (viz např. Řím 5 kap).

Závěr nepřináší nic nového, je pokusem o shrnutí předchozích premis, které ovšem jsou dokumentovány jakožto konfuzní.
Podotýkám ještě jednou, že identické křesťanské interpretace nemají za cíl člověka uvěznit v komplexu strachu a viny. (Serioznější čténář ať čte list Římanům dál, zejména 8. kap.)

P.S: DAEnikonologii vám ochotně přenechám, ale tam vyřešení svých konfliktů hledáte ostatně marně.

163690

22.06.2008 13:05

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

88.?.?.?

samozřejmě že Kuš je subEgyptský, patrně Ethiopie (odkaz LXX).
Čtěte pozorně ! Řekl jsem, že je černý on a jeho potomstvo, uváděnÉ (ne uváděnI) na Arabském poloostrově!


Svým zbrklým různočtením patrně pracně konstruujete masku všeobsáhlé vzdělanosti, nicméně je povrchní a plodí toliko chaos, jak masivně nejen zde manifestujete.

Výklad Jeremiáše navozuje další téma, obsáhlé téma, a já na vaši "snovačskou" metodu nepřistupuji. Vytvářením quasiintelektuálních fraktálů utíkáte od poctivých definitivních řešení jednotlivých témat někam k ležaté osmě.

163706

22.06.2008 23:45

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

Reimarus junior 88.?.?.?

upřednostním odkaz biblický, resp. patrně předrabínský.
např. Jób 28,19, kde se toto pojmenování jednoduše již předpokládá jakožto známé:
hebrejská verze (stuttgart) má "pitedat-KUŠ", zatímco septuaginta (Rahlfs) překládá "topázion AITHIOPÍAS". (Tento překlad byl učiněn ve 3,/2, st. před Kristem v Alexandrii).

pozn. Kúš je dle Gn 10,6 nebo 1 Krn 1,8 splozený potomek Chámův právě tak jako Kenán (čili "bratři" ).

Pakliže máte odbornější zájem o další texty egyptologické, intertestamentární, komentář, slovníková hesla atd (angl.), jsou poměrně obsáhlá. Nicméně mohu Vám je poslat ke studiu, ICQ 425 071 478.

Přeji ještě dobrý večer

163751

23.06.2008 13:25

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: pro zatím....

88.?.?.?

a to se máme jako opět těšit na Vaše milostivé zjevení se všemi těmi zdechlinami a ejakuláty atd atd?

nebo si počkat na Vaše další "osvícení" k ještě quasisofistikovanějším pamfletům?

nevidím od vás jediné slovo omluvy za ten shit, co opakovaně trousíte po internetu.
berte to osobně.

163779

17.08.2008 06:53

Drážděný medvěd vrací ránu

Buchanan classic!

přespolní 88.?.?.?

Přeji autorovi úpřimně dlouhého věku i zdraví.

168191

25.08.2008 02:11

Poslední hřebík

Ačkoliv p. Stwora mám nejednou k Vaším článkům výhrady

88.?.?.?

nyní musím podepsat.

Škoda, že máte/máme pravdu.
[naštvaný]

168882

23.10.2008 10:05

Existuje tajný plán přivést do EU 50 milionů afrických dělníků

RE: Nech zije sionizmus!

88.?.?.?

např. bruselské socio-zednáře
pseudohumanisty, multikulruralisty,
pohrobky tzv. frankfurtské neomarxistické školy
atd

173702

křesťanem se člověk NERODÍ, nýbrž stává.
nelze tudíž mluvit o křesťanském NÁRODU.

173804

jak ze jména dotyčné osoby i jejího rodokmene vyplývá,

hABEL

NENÍ zmetkem ČESKÉHO národa.

S dalšími konkluzemi nicméně souhlasit mohu.

179803

31.01.2009 07:05

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Tesla Color

88.?.?.?

Potvrzuji.
Onehda jsem dělal náhr. díly zemědělských strojů pro rakouskou firmu.
Optimalizoval jsem tepelně:chemické zpracování na maximální životnost.
Polekaný odběratel zoufale argumentoval, že je živí především prodej ND, ať je dělám jak doposavaď.

Inu...

182575

09.03.2009 08:19

Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy

RE: Nádeje s príchuťou blenu

NEROMANN 88.?.?.?

Tak už si sa nasáčkoval i sem DEMAGÓG ?!

TY si práve so svojim slobodomurárstvom jedným z tých poskokov, čo tento stav vyvolali a usilovali sa o neho po celú dobu novoveku.

Hajzel jeden! [bliji]

186048

11.07.2009 21:29

Co čtete?

RE: Vlastně neznám náboženství, které by ve svém základě mělo radost ze života bez strachu.

žiadny Jehova, ale .... 88.?.?.?

to je akože FLAME alebo čo?!

inak treba čítať
http://uloz.to/350867/skryta-moc-za-svedky-jehovovymi-robin-de-ruiter.pdf

195465

13.07.2009 00:37

Připravuje Gruzie a Západ nový konflikt v kaspické oblasti?

RE: Abcházia

rutherford.lump 88.?.?.?

je nanajvýš paradoxné, ak si práve Jehovisti obtierajú zobáky o Chazarov...
viz http://uloz.to/350867/skryta-moc-za-svedky-jehovov...

195528

03.08.2009 05:07

Cheneyho tajný tým zapleten do sabotáží a atentátů

co na tom kometovat?

AMZ 88.?.?.?

odpohledu je to ku%va všech ku%ev.

197086

03.09.2009 06:53

Jsem extrémista

RE: Vas clanek je svedectvim,ze lide stale nemaji svobodu slova.

Šmírák 88.?.?.?

Vážený Kozorohu,
pakliže nás zde oblažujete historickými exkurzy a hodnoceními,
dovoluji si Vám toliko připomenout,
že v církevních dějinách nerozhodoval "Vatikán" nýbrž spíše "Laterán", pokud Vám to něco říká.

Následně ať čténář posoudí kavlitu článku sám.

199430

03.09.2009 20:10

Jsem extrémista

RE: Vas clanek je svedectvim,ze lide stale nemaji svobodu slova.

Šmírák 88.?.?.?

Vážený Karle z Čech,
celá pointa je v tom,
že pokud někdo, v tomto případě Kozoroh,
si dovoluje hodnotit historické události, musí se tímto faktem eminentně orientovat i v historických elementech.
A mezi takové patří i tehdejší sídlo římského patriarchy v dobovém kontextu.
Pakliže tohoto subtilního rozlíšení není schopen, ať se raději zdrží komentářů generálních.
Toť vše.

199497

08.09.2009 18:14

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

Kto seje vietor, búrku bude žať....

Gój kadóš 88.?.?.?

http://beo.sk/masmedia/998-svata-cinnost-pre-sme-h...

199855

12.11.2009 06:24

Iluze demokracie v moderním světě

už jsem se těšil na nové informace

kam 88.?.?.?

...a nic [cool]

204583

25.11.2009 19:26

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

bigotní katolík 88.?.?.?

Nic ve zlém,
ale na Dana Browna pořád ještě nemáte.

205721

16.12.2009 06:58

Ateistický národ v banánové republice

RE: Jak jsem se stal Vericim

A Dios 88.?.?.?

myslel ste tohoto Chinmoya?
http://www.sekty.sk/search.stm?AA_SL_Session=df908b47780e97264d34afa224969a8f&x=216766

[bliji]

207110

30.12.2009 08:12

Po stopách záhadného obelisku

Pane Vokolek, s hrůzou jsem zjistil, že mám doma tajnou lóži s obstarožní velekněžkou nesoucí zednářské symboly ,

Nešťastník 88.?.?.?

když cyklicko-rituálně válí těsto v původně nesporně pohanském obřadu výroby obětních koláčků (označení v summerštině ani akkadštině nevím, nejsem ani religioantropolog ni povoláním ni hobby, prý "Bábovka" odvozená z původního BABEL, nevím) k poctě neznámé neviditelné bohyně (por. Jer 7,18).... sedíme o 33 minut později tak před Vánocemi u oběda kolem okrouhlého stolu, střed symetricky !, je umocněn adventním věncem!, uvnitř kterého je solnička ve tvaru jehlanu !

Znechucen odcházím do garáže hodit kočce (průkazně egyptské božstvo) něco k žrádlu a zakopnu o bílou ! ampulku (prý jed na krysy) s tajemnou nálepkou Skull and bones, která je bezostyšně na veřejnosti propagována nejmenovanými chemickými společnostmi s patrně zednářskými dozorčími radami.

Pěticípý satanistický symbol loukotí na aludiscích mě definitivně vyhání z podzemí ! garážového prostoru a za zvuku tzv. koled určených k ovlivňování vědomí (a propagovaných Vatikánem) začínám pociťovat panickou potřebu uprchnout někam hodně daleko, kde ani ty zku*vené mimozemštany nepotkám... [zmaten]

208358

30.12.2009 09:50

Po stopách záhadného obelisku

RE: Pane Vokolek, s hrůzou jsem zjistil, že mám doma tajnou lóži s obstarožní velekněžkou nesoucí zednářské symboly ,

Nešťastník 88.?.?.?

anonyme !, já komoušem neb podobným eschatologickýcm blouznivcem Mordechai-Uljanovského původu a učení nebyl.

Zato ty máš potřebu se vyjádřovat způspobem AD HOMINEM, a to je větší potíž.
Pro tebe, geroji. [vyplazený jazyk]

208365

01.01.2010 08:58

Po stopách záhadného obelisku

RE: Zásadní rozdíl

Nešťastník 88.?.?.?

s dovolením,
a Vy jste už svůj rozum taky viděl? [chechtot]

208487

05.01.2010 08:02

Nezvaná návštěva

Agenti Jezuité,

Nešťastník 88.?.?.?

se zkrouceným krucifixem....a ty mitry všude kolem....konspirace všech konspirací.....Šamaš s křížem před Kristem i po Kristu.....pohanští katolíci a katoličtí pohané......Mistři Ilumináti......Dagon Papežem a Papež Dagonem....všichni lžou, satanské temno kolem, já a Bible zvítězíme ....čténáři Bible, řekni mi, jak lze tak účinně zmagořit?

Seriozní biblistikou a hermeneutikou určitě ne.

208885

21.01.2010 07:53

Jak elity ovládají svět

Řešení je.

oslavenec 88.?.?.?

Změna smýšlení-Metanoia-Pokání-Evangelium-sv. František. [cool]

210055

19.02.2010 08:00

Jsem homofob? Podle příručky ano

Přidávám se hrdě k autorovi!

Nedobrej člověk 88.?.?.?

I já trpím chronickým homofobním syndromem v pokročilém stádiu;

a tomu multipánovi původním jménem Kocháv neboli Hvězda (čténář ať laskavě uhodne v jakémže to jazyce), psáno Kocab vzkazuji, ať táhne k čertu.

Lidé bděte, Vyvolenec naslouchá!

212951

24.02.2010 06:56

Tvoje HDP na moji hlavu

jistěže je tento fakt naprosto triviální (to víme snad všichni)

Nedobrej člověk 88.?.?.?

správně autor naznačuje, že za vším má být poctivost a odpovědná morálka.

Toto ovšem chybí.
Státy vedou pažraví, lživí, ješitní, cizoložní a hloupí jedinci nebo jejich spolky.

Lidé ztratili svoji (křestanskou) duši a vědomí vlastní ceny před svým Stvořitelem.

213361

01.06.2010 02:53

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

K. 88.?.?.?

nejenže se mýlíte,
ale jste v naprostém zajetí protikatolické hysterie
(typické pro evangelikální hnutí).

[vyplazený jazyk]

220769

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,77 Kč
Bitcoin
683 609,14 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?