Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 391 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Joseph.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.02.2009 22:53

Strana svobodných občanů

RE: uz se tesim na ten VABANK :)

Joseph 85.?.?.?

Opravdu, něco jsou jen plytké subjektivní názory a impotentní mlácení ideologické slámy... hlavně líbivým způsobem pro místní skeptiky.
"Nebo snad současné strany propagují otroctví, proradnost a bezpráví?"
Autor se domnívá, že ne. Já naproti tomu se domnívám, že politiku nedělají jen slova, hesla, ale i praktické činy. A z toho hlediska je to jasné:
- otroctví (zhoršení otroctví) pro lidi, přivedením do vyšších, nadřízených celků s menší mírou svobody a demokracie.
- proradnost v podobě bezpáteřnosti a korupce, navíc bohužel škoda pro stát a národ v měřítku mezinárodním (vlastizrada... zájmy ČR:EU, ČR:USA)
- bezpráví je faktickým odrazem bezmocnosti občana vůči bohorovným politikům, sledujícím své finanční a mocenské zájmy (jedno z jaké z dosavadních stran).
A proto se zde fakticky utvořil prostor pro pozvednutí praporu z prachu, pro obrodu ze stavu nechutné pokleslosti, pro narovnání hlav zklamaných, potupených občanů... jako by se jich konečně chtěl někdo ujmout, podpořit je, filosoficky správně (dle dosavadních výroků). Zdá se to poměrně snadné, a i já prozatím nevidím pozitivní obsahovou náplň, zatím spíše jen negativní vymezování se plus názory jednotlivců z vedení SSO. Jenže pro to, aby se prokázalo právo na existenci a osvědčila se pravdivost či prolhanost hesel, pro to je třeba čas a praktický test. Tato nová strana zatím neměla sebemenší možnost se projevit, k moci se logicky ještě nedostala, takže nemohla ukázat co je zač. A proto nechápu NYNÍ tu kritiku a skepsi už předem. Je to něco jako by už při narození dítěte někdo řekl, že z něj nic nebude, protože prostě nemůže být... že zná i jiné děti, z kterých nic nebylo.
Je to o rozhodnutí každého jednotlivého voliče... zda straně uvěří, že chce svůj program opravdu uskutečnit. Je to otázka víry, a také otázka síly k víře. Někdo zřejmě už nevěří nikomu a ničemu, a tak jednoduše brojí proti obecnému systému. Ale co z toho?

184367

23.02.2009 11:48

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Obávám se, že to, co jsem v manifestu přelétl, je jen falešným, zastíraným přejmenováním levice na "pravici", a snahy o prosazení pozměněné, z ruského komunistického pokusu poučené utopie v podobě nějaké "nové nerevoluční revoluce". [velký smích] Ovšem opět s předpokladem dobrovolné a masově se vyskytující odpovědnosti jednotlivců (utopie) a nějaké zázračné motivace ke kvalitní a kvantifikované práci pro dobro celku... přičemž jsem se tam nikde nedočetl, jak dalece by se ta podporovaná vybájená (nařízená?) sdružení či družstva mohla rozrůstat a nedošlo-li by opět k přerostení některých vysoko nad ty ostatní, čímž bychom se (podle přirozeného řádu) opět dostali tam, kde kapitalismus už je. Co dnešní finance a výrobní prostředky? -to by je ta "pravice" revolučně znárodnila? A toto je pravicové? Konzervativní? Jaká to záruka spravedlnosti pro budoucnost, když už v zárodku je zlodějna a nejistota všech! Nedočetl jsem se tam (zatím) o represích vůči neposlušným, ani o vládnoucí elitě, která by se o prosazování těch záměrů měla starat (nebo snad autor-fantasta uvažoval, že by to šlo nějak samo, lokálně, a přesto všude po světě zázračně synchronně?). Nenašel jsem tam vůbec solidní základ, na kterém by se to mělo vystavět a udržet funkční. Nevidím ani impuls, kterého by chtěl ten "filosof" využít k té změně ze stavu dnešního.
No, nezlobte se na mě, ale myslím, že je to absolutní nesmysl.

184395

23.02.2009 12:22

Krize

RE: Zločin a trest

Joseph 85.?.?.?

Jenže Angelica nepíše o kolektivní vině, ale o vině každého JEDNOTLIVCE (tedy i vás), který umí přemýšlet, číst a počítat lépe, než ti, co to neumí... třeba lidé třetího světa. To zahrnutí pod pojem "my" je faktické, a ne prvoplánově a kolektivisticky sebemrskačské. Je to osobní reflexe Angeliky a námět na to, aby KAŽDÝ Z NÁS popřemýšlel nad sebou, a svými "potřebami", a to v souvislosti a ve vztahu k třetímu světu (na jehož úkor více či méně vědomě žijeme...) a vůbec ve vztahu k širšímu světu (žijeme i na úkor přírody).
Je mi jasné, že byste chtěl za viníka problému označit nenáviděné mocné a bohaté. Ale život si utváříme každý sám, a svět je takový (podle toho), kolik lidí propadne těm "jejich" reklamním iluzím... kolik si toho každý jeden necháme vnutit. Bez armády poslušných konzumentů reklam a věcí by "oni" nezmohli absolutně nic. Bez oveček nemají šanci někomu vládnout a někoho hnát do válek za zajištění budoucího "blahobytu". Bez oveček nemají ti pánové šanci ani zbohatnout. -Takže KDO za to vlastně může? Oni, že mají pouhou myšlenku, nějakou vizi, anebo ti ostatní, ovce, které ty myšlenky realizují? Zamyslete se nad tím.
Vcelku souhlasím s Aristokratem... snad jen s výjimkou té iluze bezpečí při vrtání se v hlíně. Ono jde totiž o trošku více aktivní přístup, než jen pštrosí doufání, že když zavrtám hlavu pod zem, že si mě třeba nikdo nevšimne. S takovým přístupem jednoho dne může přijít někdo, a zabavit i ten kousek půdy, nebo ze zemědělské produkce nařídit obrovské odvody či daně (jako se stalo v Rusku, Ukrajině, a koneckonců i u nás začátkem padesátých let) - a pak už půjde o život. Jen to "trochu" pozdě budeme zjišťovat.

184399

23.02.2009 22:58

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Co je utopického na xxx...? No přece to, že jde o reálně nerealizovatelnou věc. Pokud jsou totiž uměle vymyšlena jakási ideální a "jedině možná/dobrá" lokální společenství a zřejmě se plánuje jejich násilné dirigistické nařízení (prosazení, jinak by teorie neměla smysl, bez naplnění), pak na tom nápadu a způsobu uchopení já nevidím nic pravicového. Jakési komunistické kibucy.
Jak totiž píšete o řádek výš, pravice klade důraz na individualitu člověka, svobodu, dobrovolnost a svéprávnost jeho rozhodování; musí to jít ZESPODA! Pravičák-konzervativec revoluce odmítá, jakož i státní zásahy nebo sociálně-společenské experimenty. To, nač odkazujete, je zřejmě jakási revoluční teorie, která jen zastírá, že je novátorská, revoluční, podobně jako zastírá, že je levičácká (jako byly i ty Marxovy a Leninovy).
Duševně zdravý pravičák totiž nepracuje s novými teoriemi a nechystá zánik starého-"špatného", nýbrž pracuje s realitou a přírodními zákony (včetně přirozených daností v reálné lidské společnosti), nezavrhuje minulé, aby ve svatém zápalu nastolil nové-"lepší" zítřky.
Není možné zakázat či zrušit širší a ještě širší spolčování (vytváření větších a silnějších společností, globalizaci, dokonce i tu integraci států do vyšších nad-celků), pokud to tak většina lidé chce a boj o přežití si takový postup přirozeně žádá. Nedělejte to, a budete poražen, převálcován okolní realitou. Je lhostejné, zda se nám ten fakt líbí či nelíbí... že musíme být ve stálém boji a střehu. Prostě to tak momentálně je - bratr proti bratru (chytrý proti hloupějšímu), děti proti rodičům (a naopak), ženy proti mužům... BOHUŽEL je to tak. A my musíme žít v tom, co je. Ne v tom, co není. Aby bylo něco jiného, musel by to nějaký vládce globálně nastolit (a nejspíš náhle, tedy jedině revolucí, násilím, nesvobodně), nebo by si to náhle museli začít žádat lidé (což od data vzniku toho manifestu - 1968 - nenastalo). Stádo ovcí asi zásadní šoky iniciovat nebude, a myslitelé s fantastickými teoriemi jsou zase mimo realitu a početně nestačí. A i kdyby stačili (strhli by davy), stejně jejich teorie proti přírodě nemohou fungovat. I když vymyslíte fantastický nápad, že gravitace je špatná a že se musí zrušit nebo nějak překonat, stejně se to nepodaří. Je-li něco proti přírodě (a v rozporu s přirozeností lidí), nakonec se to nezdaří. Zakážete-li peníze, lidi si najdou náhradu - potřebují to. Zakážete-li zaměstnávání lidí, chytří zaměstnavatelé to budou nějak obcházet a jiní se jim budou podbízet (za odměnu, něco navíc, výhodu). Přikážete-li povinnost řádně pracovat, bude spousta lidí, co to nebudou dělat, protože jsou líní, příživníci nebo prostě neschopní. Zakážete-li majetek nad úroveň XY, lidé o něj stejně budou usilovat... mají to v povaze, hromadit, mít víc než druz...

Automaticky kráceno

184439

23.02.2009 23:04

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

(závěr)
Zakážete-li majetek nad úroveň XY, lidé o něj stejně budou usilovat... mají to v povaze, hromadit, mít víc než druzí (a něco lepšího). Lidi prostě jsou v podstatě soutěživí, chtiví, nedisciplinovaní, líní, ve většině hloupí a závistiví. A z tohoto nic dobrého nevymodelujete, ani kdybyste mohl. Je třeba pohon, motivace. A jako pohonu (biče) je využito strachu, hladu, bolesti. Také hmotné a nehmotné motivace, v lepším případě (cukru). A kdo motivuje? Ti, co lépe než jiní chápou podstatu věcí a procesů a vzájemné souvislosti. Nebo-li ti, co řídí. Jistěže jsou tam začasté darebáci! (jako všude, určité procento), ale jinak to prostě nefunguje.
Ne-politická ne-strana "nová pravice" si může klást za cíl co chce. Pokud se to nezrealizuje, je to lhostejné. A pokud to někdo i částečně a jen někde protlačí (přes mrtvoly a přes odpor setrvačných struktur a mas), stejně to zanikne, pokud je tam cokoliv příliš idealistického, v rozporu s reálným člověkem a zákonitosmi a s příměsí lidských chybných úsudků zabudovaných už do té teorie. Podobně jako se komunismus ukázal býti utopickým experimentem. Chtěl měřit všem stejně - a stejně neměřil. Lidi měli být uvědomělí - a prostě nebyli. Jen se vraždilo, špízovalo a zavíralo ostošest. Motivace sotva na dvaceti procentech, a podle toho i žalostná životní úroveň. A v soutěži s ostatním (stále existujícím) okolním světem to neobstálo ani finančně, ani kvalitou života, ani atraktivitou myšlenkové náplně a vnitřním naplněním člověka. Výsledkem byla pustota, zoufalost, snaha uniknout z toho. Protože šlo o lidské dílo, zmatek-zmetek, a podle toho to vypadalo -od vadné myšlenky kdesi v luftě, nezaložené na dobrém základu, přes zběsilé počátky až po samotné konce (zákonité).
Je mi líto, ale existenční svobodu a relativní nezávislost si musí člověk vybojovat, chytře vymyslet, zorganizovat a odpracovat. A logicky: kdo to nezvládá, nemůže být tolik svobodný a nezávislý, jak by chtěl.
Asi máme každý jinou představu o pravicovosti - vy ji vidíte v liberalismu (založenému tzv. humanismem a revolučními "výdobytky" francouzské revoluce), já zase v konzervativismu, který právě ctí a chrání staré dobré (tradiční) vztahy mužů, žen a rodin, podporuje spolkový život, živnosti, cechy, atd. atp. A to by byl podle mě ten ideál, který má dokonce i ověřený festovní základ - poctivě křesťanskou civilizaci a kulturu. Kde se každý sám poctivě stará o sebe a svou rodinu a ještě je milosrdný ke slabým, kteří objektivně nemůžou. -To vše bez potřeby nových teorií. Pouhý návrat k dávno známé někdejší praxi. Pokud toho uvědomění a návratu lidstvo není schopno (nebo k tomu ochotno), pak komu není rady, tomu není pomoci.

184441

23.02.2009 23:30

Krize

RE: Zločin a trest

Joseph 85.?.?.?

Mimo hranice stáda jsem hodně často... proč? [smích]
Já přece vím, že i ovce musejí na světě existovat, a někteří si ani nemohou vybrat, čím budou. Někteří mohou, ale vymlouvají se... je to pohodlnější.
Cílil jsem na ty schopnější - přemýšlivější a svobodnější.

184442

24.02.2009 01:07

Jsem lakmusový papírek

RE: Mikin, Ries

Joseph 85.?.?.?

...a tu druhou možná taky [smích] tam mi nic jako "zločinné spolčení" nepřipadalo.
Žádný člověk nemá rád, pokud je někde někým blokován, omezován nebo negativně hodnocen... předpojatě, je mu upíráno právo na projevení "jeho pravdy" a rozvoj jeho záměrů. Jenže čemu se může divit, když do jisté míry podobné činí jiným? Neplatí snad "čím kdo zachází, tím také schází"?
Nikomu nepřeju nic zlého, ale když někdo někoho odsuzuje, omezuje a ušklíbání se nad jinými lidmi se stane jakousi "zdejší kulturou", může se pak snad právem podivovat, že jej zase jiní hodnotí negativně a možná právem, možná neprávem jej pomlouvají a jeho produkt jakýmsi způsobem blokují... ztěžují mu život... hážou klacky pod nohy? Člověk si prostě udělá nějaký image, a pak to s ním už jde. A někdy dokonce ani neprohlédne natolik, aby vůbec viděl a mohl sebekriticky správně reagovat. A může stokrát argumentovat, že je vlastník, a že si může pouštět to, co chce. Jistěže může (i když je to trapná argumentace), ovšem realita o něm se proslechne a časem se každý skutek vrátí jako bumerang... v té či oné podobě, někdy i s úroky.

184447

24.02.2009 10:17

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

A jééé... tak těžké to zase nebylo [pláč]
Mohl bych opravovat a upřesnit, ale nebaví mě individuální doučování nebo poučování.

"Šanci" má každý (teoreticky a v nějaké míře).
"Existence" je dána narozením nebo zplozením (viz rodiče).
"Přežití" je od jistého věku už dovedností každého jednotlivého tvora. Musí se snažit... zadarmo nikde nic nedávají.

Mohla byste mi laskavě ukázat nějaký konkrétní příklad, kde je v přírodě slabost odměňována výhodou a síla či jiné schopnosti jsou naopak znevýhodněny?
Proti čemu se jako bouříte? Proti nespravedlnosti osudu? A za to můžu já (ten kdo popisuje realitu)? Nebo za to mohou ti nadanější? To snad ne! [smích]
Svět nebyl, není a nebude spravedlivý, pro všechny stejně výhodný a komfortní. S růzností je třeba se smířit, jinak budete vnitřně trpět.

184461

24.02.2009 10:22

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Proč individualismus? To jsem propagoval? Proč "bez závislosti" a "bez možnosti kolektivu"???
Je vaší chybou, že jste text nezvládl ani dočíst, ani pochopit. Já jsem vám to nenutil, a ani jsem vás nenutil reagovat poté, co jste nepochopil.

184462

24.02.2009 15:42

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Propánajána! Já jsem snad někde chtěl někomu dávat lekce? Já jsem někde nějakému člověku upíral rozum? Já jsem snad něco psal o instinktech? A konečně: já jsem psal nějaké teorie???!!! Naopak se držím reality, a jalové, zelené či rudé teorie kritizuji. Zato vám se realita nelíbila, a chtěla byste ji o něco vylepšit. O co, to zatím nikdo nevíme. A jak (zdali za pomoci nějaké vaší nové teorie), to také nevíme. Tak se pusťte do těch oprav, kde podle vás tesař nechal díru... pokud jste si tak jista svými (nej)lepšími schopnostmi (upozorňuji předem, že já se rozhodně za toho tesaře nepokládám! ...aby nedošlo k nějaké mýlce, když už máte dnes ten mínusový den).

184473

24.02.2009 22:47

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Celkem jste zacouvala a snaživě žehlíte. Beru to (naopak neberu popichovače jansmithe, který by z toho rád vykřesal nějaký boj).
Poučování jsem se bránil. Tečka.
Rozum jsem neupíral. Tečka.
Teorie jsem nevymýšlel. Tečka.
Eugenika je tu teď díky vám poprvé, a mě nezajímá (protože mi podsouváte své nechápavé představy o mých názorech).
Kvlituji s povděkem, že neaspirujete na nového teoretika a opraváře světa, a cením si i vyjádření souznění v "posledním odstavci".
Souhlasím i s tím, že lidé nemohou existovat mimo řád přírody (rozdíly=napětí je třeba, tvoří to motivaci, bez níž se nic ani nehne). Souhlasím i s tím, že lidské vztahy jsou něčím víc (obohacené o něco humánního, laskavého), než pouze syrové mechanické jednání podle zákonů akce a reakce. Jenže to, že by se lidé neměli chovat lidsky, jsem nikde nepsal. PŘESNÝ OPAK jsem vyjádřil (viz výše).
Takže se jedná o nedorozumění... třeba jste fakt měla nějaký napružený a o něco méně pozorný den, abyste textu hned porozuměla tak, jak jsem to mínil.

184490

25.02.2009 09:42

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Je mi líto, že ještě stále nejste schopna (i přes o sobě proklamovanou asertivitu) přiznat pravdu a zaujmout s tím korespondující postoje.
Vystartovala jste na mě a přete se o věcech které jsem nikdy neřekl - tohle považujete za slušný dialog? Opakovaně vám to vysvětluji, ale vy to neberete na vědomí a nejste schopna se zkorigovat - to považujete za dialog? Nepravdivě tvrdíte, že mi nic nepodsouváte, ale už poněkolikáté je zde jakási vaše eugenika (víte vůbec co to je?). Slovník cizích slov říká: "Nauka o zlepšování dědičného základu a vývoje populace". -Ale já nic neučím, a nic nezlepšuji. POUZE POPISUJI REÁLNÝ STAV, UPOZORŇUJI NA NEPŘEKONATELNOST NUTNÝCH A PŘIROZENÝCH ZÁKONŮ A MOMENTŮ V LIDSKÉM JEDINCI A MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH.
Wikipedia říká, že jde o "směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka". -Já nerazím žádný směr, ani studium, ani metodu, a už vůbec nikoho nevedu k cestě za dosažením co nejlepšího genetického fondu! JAK JSTE NA TAKOVOU HLOUPOST PŘIŠLA???
Pokud jste tedy v mém textu našla věci či postoje, které tam prostě nejsou a nikdy nebyly, pak máte JEDINĚ chybu na přijímači... totiž že si do vysílání sama projektujete něco, co tam nebylo, anebo záměrně vysílání rušíte, případně máte z nějakého důvodu potřebu se s vysílajícím nesmyslně hádat. Vše, co jsem napsal je realita, za tím si stojím, a můžete diskutovat o každé části toho, co jsem napsal. Prosím však ne o věcech, které mi budete tvrdohlavě a zhrzeně stále dokola podsouvat, abyste z toho nějak se ctí vybruslila. Když někdo udělá (zbytečnou) chybu, má ji prostě přiznat a někdo se dokonce omluví, a ne že se bude zachraňovat na úkor druhého a psát stále dokola lži, aby se jevil lépe nebo aspoň přijatelně. Zkuste být trochu přesná při čtení a korektní při reakci - ušetřili bychom si zbytečné hromady textu při vysvětlování vašich mylných dojmů a zbytečné půtky.

184538

25.02.2009 11:08

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

Pravdu má podle mého Alexa nad vámi a satai výše (184540). Vy reagujete poněkud hystericky - viz jemné posuny v 184540 a nesmyslné popírání zjevného. Je totiž všem jasné a známé, že zamilovanost zaplaví mozek nadměrnou hladinou chemických látek: endorfinu atd. Je to jako opojení drogou (zásadně to mění myšlení i fyziologické děje v těle). Jistě, opojení je příjemné (ty krásné pocity... vy píšete emoce) existují a to vám nikdo nebere. Nicméně extáze či heroin také budí příjemné pocity, ovšem po vystřízlivění je kocovina, vědomí otroctví, závislosti a velmi nepříjemné pocity, jakmile droga chybí. Nemluvě už vůbec o fatálních důsledcích činů, spáchaných během heroinového opojení - člověk klidně vraždí, absolutně nic neřeší... prostě dělá vadné věci, které by jinak nedělal a které velmi často nejsou správné (normální činnost mozku je chemií narušena, zde tedy správná analogie s nemocí). Neříkám, že endorfiny způsobí vraždu (i když "z lásky" se vskutku vraždí často... třeba manžel kvůli milenci), ale rozhodně platí, že se člověk nachází v jakémsi poblouznění, v nenormálně vypjatém stavu, kdy nejedná logicky a rozumně. Dělá vadná rozhodnutí, chyby. Toto je neoddiskutovatelné, a řekne vám to 99% poctivých lidí, kteří zamilovanost prožili.
To, že zamilovanost je krásná, že je mučivě příjemné ji prožívat, to vám nikdo nebere... i já jsem ji zažil několikrát, a docela silně mnou cloumala. Nicméně vím, že droga nadělá skoro vždy více škody než užitku. Pokud pro vás je zamilovanost nutností a téměř trvalým stavem, pak se možná považujte za závisláka na droze. Což svědčí o dvojím - 1) nestálost, a vlivem toho hledání dalšího a dalšího potenciálního partnera (další a další dávky). A 2) cíleně to vyhledáváte; skutečnost, že vám to "dodává" pocit smyslu bytí, může být nedostatečně přítomným smyslem života za střízlivého, neopojeného stavu. -Jen můj dohad... názor.

184552

25.02.2009 16:15

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

Drahoušku, já jsem pana Weisse ani nečetl, dokonce ani ne celý váš článek. Jen reaguji na DISKUSI zde a předkládám své názory založené na faktech a svých pozorováních z reálného světa a na skutečných příbězích ze vztahů lidí. Toto je neoddiskutovatelné. Pokud chcete diskutovat, zkuste místo nesmyslného dotazu (zda jsem Weiss) a místo zbytečného opakování vašich "varování" vzít nějaké konkrétní tvrzení z mé reakce, rozebrat je, rozporovat s použitím vašich argumentů (pravdivých, ověřitelných v praxi... ne dojmů) a pak čekejte na mou reakci.

184610

25.02.2009 16:33

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Naopak vaše odvážné tvrzení (o všeobecném souhlasu s vámi) neodpovídá pravdě! [velký smích]
K tomu, co odepisujete Aristokratovi výše: to, že on věří Weissovi, to vás přece nemusí trápit! Vy si soukromě myslete jakýkoliv blud. Také je nelogické se Aristokratovi posmívat, že něco žere i s navijákem (když je jen přesvědčen o něčem jiném), a že se kvůli tomu snad bude "vždy vyhýbat lásce" (jako čert kříži). Jenže lásce (i ve smyslu zamilovanosti, s jejím endorfinovým tornádem, a to je třeba rozlišit od lásky pravé, trvalé) se nevyhne vůbec nikdo na světě. Pokud Amorův šíp zasáhne, není pomoci. Což ovšem neznamená, že všichni té droze musejí podlehnout naplno a bez vůle, jako slastně se tlemící naivky na neomezenou dobu... zcela důvěřujíce všemu klamnému mámení hormonů. Jsme různí, někteří rozumněji založení, a tak každé takové prožívání vypadá trochu jinak.
Ale je hezké, jak to s námi všemi myslíte dobře... jak se nás snažíte ochránit před pány Weissy a jak nám radíte, že není nic lepšího než si maximálně užít toho zfetovaného stavu [smích]

184615

25.02.2009 17:05

Prý je zamilovanost choroba

RE: No, já myslím

Joseph 85.?.?.?

Vážená paní, je při vašem věku docela pozoruhodné, že jste ještě nezjistila, co je láska, jaké jsou její fáze a čím se liší. Je mi skoro trapné vám to teprve dnes zvěstovat [velký smích]
Myslím, že něco podobného už kdysi perfektně popsal Vojta.
Vztah dvou lidí se dělí do fází (zjednodušeně, lidská slova to dokážou jen stěží univerzálně vyjádřit):
1. zamilovanost (záblesk)
2. láska (hoření)
3. zvyk (doutnání)
V prvé fázi jsme okouzleni, uchváceni, zfanatizováni a zfetováni. Je to past přírody, aby se lidé spolu dávali dohromady.
V druhé fázi už jsme postupně vystřízlivěli, už známe chyby i přednosti daného člověka, a přesto jsme se rozhodli pro trvalý citový vztah s ním, pro život s ním v dobrém i zlém, případně pro potomstvo, vzájemnou pomoc kde to jen jde, a pro praktické věci s lidskou rodinou spjaté. Stále milujeme, ale už mnohem klidněji.
Ve třetí fázi se láska zabarvuje spíše do závislosti na osobě, na niž jsme velmi zvyklí a již máme přece stále rádi, a také do oblasti vděčnosti. Neznamená to, že kde je nižší teplota, že tam je méně štěstí - mnozí lidé si společného stáří užívají víc, než toho předešlého v celém životě... a jsou spolu šťastní. Samozřejmě podle povahy... kus od kusu jinak. Někteří jsou ke stáru nemocnější, bolaví, mrzoutští a mohou tím druhému ztrpčovat život, ale někdy se vzájemně chápou a tolerují natolik, že své zvýrazňující se chyby berou tak trochu s humorem, nadhledem.

184623

25.02.2009 17:32

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Joseph 85.?.?.?

Hmm, lepší větší spotřeba slov (a lépe, důkladněji vysvětlit), než štěkat krátká hesla s trojí možností výkladu [smích] Ovšem na někoho nestačí ani ta zvýšená snaha a pracnost...
O vaši servilitu nestojím (opět váš dojem), nýbrž spíše jsem doufal, že uznáte fakta. Ne moje názory, ale fakta (ověřitelná pohledem na písmenka o pár desítek řádků výš). Jenže k tomu chyběla ochota (zato k hádce a psaní ne), a k pochopení mého pohledu (což lze, a ne že ne - a nejde nutně o zaujetí absolutně stejného názoru), k tomu vám možná chybí troška intelektu nebo moudrosti? Bez urážky. Vždy jsem vás četl rád, protože jste působila žensky, neagresivně, a přitom jste zaujímala vcelku správná stanoviska. Tentokrát jste se ale zbytečně pustila do něčeho tak jasného, že to nemáte šanci změnit ani popřít, ale jen si o to natloukáte stále dokola hlavinku. Pletete sem džungli, o níž jsem vůbec nemluvil, pletete sem instinkty (já o nich opět ani slovo), a nedáte si to vymluvit. OK, vytvářejte si svou pseudorealitu a vítězte.
Konec.

184631

25.02.2009 17:47

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Ta slova mají velmi podobný význam, ale to je detail, vzhledem k vaší již dosažené rozběsněnosti.
Musím vám to zopakovat ještě jednou: názor pana Weisse není důvodem mého názoru ani výraziva (nikdy jsem jej nečetl), ale naopak je mnoho lidí, i vědců, už dlouho přesvědčeno o tom, že mozek (na chemii do značné míry založený úžasný nástroj) je v zamilovanosti zaplaven chemikáliemi (jakoby drogou), která mění normální (=obvyklé) způsoby jednání a rozhodování na nenormální (=neobvyklé až choré), což zůsobuje zkraty a chyby v rozhodnutích (někdy dokonce nenapravitelné). Je mezi lékaři známo, že i tělesně se režim těla prudce mění (vlivem oné látky v mozku), takže lidé třeba nejí, mají zvýšenou teplotu, často rychleji hubnou, mají vyšší tlak... atd.
Popírat tato ověřitelná fakta a čertit se na slovo "droga" nebo "nemoc", je mimořádně hloupé. Ale to už pochopili všichni zde, mimo vás. Vy si zato myslíte, že ten rozšířený názor (dokonce fakt) je dílem konspirace šířené mainstreamovými médii. Je mi vás trošku líto.

184633

25.02.2009 19:42

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

[velký smích] tak to bude masakr... když už jeden Weiss způsobil takové šílení, a teď ještě k tomu hned dva další... a kdyby jen dva! Dle reakcí v diskusi musíme počítat, že se jich ještě tak pět přihlásí.
Začíná to být prdel...
P.S.: chvilka poezie se mi líbila [mrknutí jedním okem]

184654

25.02.2009 21:43

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

Joseph 85.?.?.?

Tak nějak... jsou to jen řečičky o vééélké lásce, která už (dokonce!) překonala nějaké těžkosti. Jsou to řečičky, že ona jej nepovažuje za svého chlapa a sebe za ničí ženskou (děsná nezávislost [mrknutí jedním okem] ). Pokud se mu nepoddala navždy v opravdové lásce, není o čem mluvit... nic není a zřejmě nebude. Pokud ale ano, je už jeho ženou (ať má papír či kroužky, nebo ne, protože manželství si udělují v podstatě manželé navzájem, ne úřad). A pokud si myslí, že jdou jen tak nezávisle vedle sebe, protože jim nejistota způsobuje přitažlivé síly, tak bych rád upozornil na známky stárnutí (jak asi bude ještě přitažlivá v padesáti?), různé horší obtíže (třeba zdravotní) a existenci jiných žen, které jsou také cizí a také přitažlivé. Jistě, to ohrožuje i manžele, ale ti měli aspoň tolik odvahy, aby se definitivně, i se všemi důsledky, rozhodli a řekli si to přede svědky. Což dělá vztah psychologicky pevnějším a oba manžele hrdějšími na svůj statut a na sebe navzájem. Minimálně ty úředně-soudní nepříjemnosti a trapnost před rodinou a známými je také odrazující od něčeho (ne)podobného, jako je snadný rozchod pouhého druha a družky, kteří si můžou říct dneska "ahoj" a od zítřka se už opravdu nikdy nevidět. I to se může stát. "Kdo stojíš, dej pozor, abys nepadl". A taky bacha na "pýcha pžedchází pád". Takže "nám/mně se něco podobného stát nemůže" by byla hláška k pousmání.

184670

25.02.2009 22:10

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

Nikoliv, pane. To vy nechápete a pletete se ve svých závěrech. Vražda ze zhrzené, neopětované zamilovanosti skutečně existuje. Vražda za nevěru existuje také. Vražda něčího manžela zamilovaným pološílencem existuje také - a to je zrovna typicky tím činem vyšinuté mysli, který jsem myslel. Někdo se do někoho zadaného zbláznil, jeho manžel stál v cestě, a tak došlo k vraždě. Někdy dokonce ke spolupráci milenců na šikovně tajném odstranění nežádoucího manžela... takzvaně z lásky k sobě navzájem, aby mohli být konečně spolu.

Kromě toho budu směle odporovat vašemu tvrzení, že žárlivost není láska - já si totiž myslím, že to spolu velmi úzce souvisí. Znám pořekadlo/přísloví: "Kdo nežárlí, nemiluje" -a je na tom věru hodně pravdy. Komu je jeho partner lhostejný, není pro něj cenný, nevšímá si ho a nemá pocit, že by mohl o někoho důležitého přijít, toho žárlivost patrně nikdy nenavštíví.

A ještě k vašim teoriím a dalším výrokům plynoucím z vašeho nepochopení [mrknutí jedním okem]:

Po zamilovanosti nepřichází vždy nasycení (uspokojení). Jedině v řídkých případech, kdy ta první fáze přejde skutečně do fáze druhé. Jenže člověk se vícekrát zamiluje než se ožení, že? A nejen podle Jarmily soudím, že se něktěří zamilovávají i permanentně platonicky během trvajícího manželství, takže tam bych také uspokojení na závěr moc nečekal... buď to tak zůstane navždy, bez pokračování a naplnění, nebo to skončí, a dojde ke kocovině (ke ztrátě).

Dále jste totálně nepochopil (asi osobně nezažil?) tu mučivou přijemnost. Jde totiž o radost tak velkou, že vás z toho lechtá v podbřišku, a mučí vás každá minuta, než se dočkáte dalšího setkání s milovanou osůbkou. Jenže to se těžko vysvětluje. To musíte zažít, pane kritický teoretiku.

Láska podle mě také není v žádných vašich vlnách - buď je, nebo prostě není. Láska trvá, a funguje v dobách dobrých i zlých. Pokud jste snad myslel vlny po sexu, jste vedle. To není ono... pravá láska trvá, a nepotřebuje jednotlivé situace či podněty v čase. Spíše údržbu, ujišťování o trvající náklonnosti.

184673

25.02.2009 22:34

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

Joseph 85.?.?.?

Nějak jsem přehlédl podklad k vyřčení vašich prvních vět???
Mně připadá, že Striga má pravdu (když ne ve všem, pak v naprosté většině svých historických příspěvků) a je mi stále sympatičtější jejím rozumným i férovým pojetím světa a svými názory. Sem-tam i trocha vtipu. Je opravdu dobrá... moje krevní skupina.
Závěrem píšete už souhlasně s ní a vlastně smířlivě. Tak proč vlastně ten rozdělující úvod?

184678

26.02.2009 00:36

Prý je zamilovanost choroba

RE: No, já myslím

Joseph 85.?.?.?

K rozdělení a zbytečným sporům založeným na slovíčkách či převrácení/zpochybnění v tématu naprosto jasném, tleská jen pomatený člověk... těšící se povrchně z radostného vzruchu, který to jemu osobně přináší. Dost možná se tak baví vlastní hloupostí [smích] ač to netuší a je spokojený ze svých iluzí.
Mimochodem co máte proti raciu/racionalitě? To je rozum(nost). Nebo si snad zakládáte na tom, že rozumný nejste? A co máte proti faktům? Lze mít něco proti čistým a ověřitelným faktům, pokud ovšem není pochybovač šílencem? A co máte proti přírodním zákonům? Založil/vytvořil jste je? Jsou podle vás špatné? Máte ambice je nějak zlepšit? A máte vůbec na to, je zlepšit? Asi sotva, že? Takže je to spíše o schopnosti uvědomit si reálný svět, dělat rozumně možné a nikoliv nemožné nesmysly... a tím nejspíš škodit sobě i jiným. To nejmenší je protestovat, bláznivě se rozčilovat. Zcela planě. Je to zřejmě o vaší neschopnosti se srovnat s daným, reálným světem. A těm, kteří jej berou, chápou, popisují a na základě toho rozumně vysvětlují věci i výhledy, těm se jen pošlebujete, zatímco byste to rád/i zaonačil/i tak, abyste vy, fantastové, z toho vyšli jako geniální filosofové, zatímco ti druzí jako nechápající vaše příliš vysoké úvahy [velký smích] Obávám se ale, že se jedná o ztrapňování se. A na vás nechám, jaké straně je přisoudíte [vyplazený jazyk]

184691

26.02.2009 00:56

Morganatická společnost

RE: Wow!

Joseph 85.?.?.?

Kdo si počká, ten se dočká, že? Neříká někdo tomuhle typu lidí "přizdisráči" a "po bitvě generálové"? To druhé tedy za předpokladu, že se to marné čekání neprotáhne až do konce zmarněného, chudého života takového mudrlanta.

184692

26.02.2009 01:11

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

Joseph 85.?.?.?

Pokud nejste schopen vnímat něco jako příměr, pak defekt shledávám na vaší straně, a myslím, že už vám není pomoci a nejsem schopen to lépe přiblížit podobně malým a hloupým pišišvorům. Ovšem váš deficit racia zde není žádná novinka. Tak chutě do pilného a vskutku důkladného, odpovědného studia, kde všude je skryto nějaké nebezpečí a konspirace. [velký smích] To víte... my normální ty "závažnější teze článku paní Jarmily" nechápeme. Spaste nás, prosím... zachraňte svět!!! [oči v sloup] [chechtot]

184693

26.02.2009 09:26

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

Jste logicky vedle. Jelikož zamilovaný je tím objektem (jídlem, a možná ještě tak konzumentem), pak nemůže být současně tím kuchařem, kořenícím to jídlo. Tím pádem objekt (jídlo=zamilovaný) nemůže být odpovědný za to, že je překořeněn, za to co se s ním děje (že bychom obvinili tvůrce světa?). Sice lze ty emoce více či méně ovládat (spíše méně), ale určitě ne zcela, a o tom je právě ta souvislost s mozkem zfetovaným nějakými chemickými látkami, a v tom tkví i váš nynější rozpor v úvaze - na jednu stranu se snažíte omámenost podporovat, oslavovat a užívat si jí, a na druhou stranu byste teď radila ji ovládat a rozsah opojení omezovat? Takže přece jen jde o něco nežádoucího? o nemoc? [velký smích] Ty chemikálie sice vy nevědecky popíráte, ale faktem je, že člověka dělají omámeným, a jeho logické a volní schopnosti se redukují, takže objektivně není stejně odpovědný jako střízlivý člověk s nenarušenou myslí.
Kdyby vám to tak rozumně a logicky myslelo... to by se pak lépe diskutovalo. Ale pokud jste momentálně opět narušena vlivem nějaké další platonické zamilovanosti, není se čemu divit [mrknutí jedním okem]

184727

26.02.2009 09:30

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

Pod tak rozháraný, nepromyšlený a nepravdivý canc? ...že se nedivím!?! [velký smích] Vy jste schopná se taky podepsat pod každé lejno, jen když je od autora kritického k vašemu oponentovi, že? Ale chápu... v této zoufale neudržitelné situaci už musíte brát zavděk každým spojencem i každým nesmyslem. Obrana integrity je akutní problém [velký smích]

184728

26.02.2009 10:33

Michail Chazin: „Zákaz valuty v Rusku dnes není aktuální“

někde mezi?

Joseph 85.?.?.?

Já osobně neberu názor pana pesimistického ekonoma, to už spíše pana optimistu. Pravda bude možná někde mezi. Ne že by se nic nedělo..., někteří to odnesou, ale páteř ekonomiky to nezlomí. Určitě si nemyslím, že pokles bude trvat do 2012 a růst že se projeví až v roce 2025, jak říká ten první (tak daleko nemůže žádný seriózní ekonom vidět, v době tak nejisté, bezpříkladné). Naopak dle všech dostupných odhadů a vyjádření soudím, že pokles se dotkne dna koncem tohoto roku (2009) a v roce 2012 že bude ekonomika opět v předešlé kondici, jen už obezřetnější, ne tak hodující na dluh. Takový vývoj je totiž v zájmu i hlavních hráčů. Vlády se rozhýbaly nebo rozhýbávají, přijímají místy i smysluplná opatření, která fungují, někde zastabilizovali třeba trh s automobily. A pokud budou následovat další podobná opatření, která udrží zaměstnanost a s tím současně koupěschopnost, můžeme se z toho dostat poměrně v klidu.
A dolar myslím (kupodivu) přečká tuhle krizi. Sice je postihován inflací (gigantickým zadlužováním se amerického státního rozpočtu, díky "balíčkům" pro státní intervence), ale nějak to není znát, v poměru k ostatním měnám - jak vidíme, i přes fakt, že krize vzešla z USA, americká měna vůči Euru hodně posilovala, ostatně i vůči Yenu a ani ruská měna není komparativně bůhvíjak silná. O Číně moc nevím, ale i tam byli chvílemi dost zoufalí. Problém zatím odnesli paradoxně víc ti druzí, v Evropě a Asii (o chudých zemích v Africe a jinde nemluvě). A i dnes, po dvou šílených balíčcích si dolar drží svou hodnotu i poptávku, svou atraktivitu pro investory (stále ještě se pro dolar rozhodují jako pro investici "na jistotu" ). Je neuvěřitelné, že těm dacanům americkým prospěje nakonec i ta krize... jejich tištěné papírky se slušně prodávají a ještě trochu budou, což jim umožní se "doma" vzpamatovat z nejhoršího a nechat to v podstatě zaplatit okolní svět, když pak bude třeba dolar i mírně klesat. A nakonec (až to už půjde) může dojít i k částečné redukci toho nekrytého bilionu, aby byla oživena důvěra v dolar.
Jednoduše si nemyslím, že už jen čekáme na pád nynějšího světového ekonomického modelu/systému. To je možná přáním některých zakyslých vyčkávajících proroků, ale naštěstí pro nás všechny (a koneckonců i pro ně) se tragické scénáře konat nebudou. Šrámy ano, ale exitus a následný chaos nikoliv.

184732

26.02.2009 10:55

Prý je zamilovanost choroba

RE: Pekny clanok pani

Joseph 85.?.?.?

Vztahy či rodiny se rozhodně nerozbijí popisem skutečnosti. Popis skutečnosti je prostě popis pravdy, a to by teoreticky nikomu normálnímu nemělo nic zošklivit ani zlikvidovat. Horší je to s alergiky a hysterkami... tam pak normální vnímání a reakce lze jen stěží očekávat.
Láska je likvidována úplně jinými věcmi. Nejčastěji sobectvím, lhostejností, nepozorností a nestálostí (vyhledáváním vzruchů jinde).

184733

26.02.2009 11:43

Prý je zamilovanost choroba

RE:

Joseph 85.?.?.?

To víte... jeden myslel, a vymyslel (víte co) [smích]
Já jsem s vámi neprobíral vaše návody z čeho "rychle ven". V tom mi (ani nikomu jinému) radit nemusíte a o tom tato debata není. My jsme se přece bavili o omámenosti vlivem nějakých chemických procesů v mozku během zamilovanosti. Vy jste se pak vyjádřil, že z lásky se nedějí žádné nepravosti (třeba vražda), a já jsem vám dokazoval (a myslím že dle statistiky vražd a jejich motivů úspěšně), že z lásky se vraždí. Samozřejmě že ne z lásky k zavražděné osobě nežádoucího manžela, ale například k jeho ženě. A dost možná nejde o žádnou lásku, ale spíš o bláznivou zamilovanost, která mate lidskou mysl a snižuje soudnost rozhodnutí a činů - to je ta omámená fáze, co nám ta Jarmila tak doporučuje si bezvládně, neregulovaně užít a nebránit se tomu jako nemoci... nevzpírat se a nevkládat do toho rozum, protože je to prý vysoce pozitivní a žádoucí stav.
K mučivosti a bariérám: bariéry máme stále, ale mučivě přitažlivý a euforický stav jen v době zamilovanosti. Proto věc primárně souvisí s ní, nikoliv s existencí bariér. Vy se snažíte rozpitvat ten stav na prvočinitele, ale vše spolu souvisí, a ty pocity jsou dílem daného komplexu. A na tom nic nezmění ani vaše chabé pokusy o analýzu a nadbytečné rozumování a rady.
Mýlíte se ovšem i v další věci - v nějakých těch vašich vlnách, záchvatech. Člověk, který opravdu dlouhodobě miluje svou partnerku zralou láskou, ten ji nemiluje jen občas, při nějakých podnětech, ale má ji rád stále, a stále je připraven svůj cit i činem prokázat - myslí na ni (jistěže ne bez přestání), pracuje pro ni a pro rodinu. Orgasmus v kuse??? Jak jste na tak hloupý příměr přišel? To přece neplatí ani o fázi zamilovanosti, natož pak o desetiletí trvajícím láskyplném vztahu dvou lidí. Tam je setrvalý cit, snad s občasnými výbuchy během toho faktického orgasmu. Ale na pozitivním poměru k milované osobě se nic podstatného nemění... neupadá do nějakých mezer citové nezainteresovanosti, prázdnoty. Nevím... možná u vás ano.

184741

26.02.2009 14:25

Prý je zamilovanost choroba

RE: Díky za upozornění na článek

Joseph 85.?.?.?

Povyk v diskusi? Vášně cloumají Jarmilou, a 90% ostatních se ji snaží utlumit nebo jí vysvětlit, že je mimo jak s válkou kvůli slovíčkům, tak ohledně jejího stihomamu, tak ohledně vadného, v úvaze nedotaženého a zmateného vnímání fází (konkrétně zamilovanosti). Už i její jinak symatizanti se od jejího iracionálního běsnění odvracejí buď s nepochopením nebo se smíchem, ale našli se ještě někteří, kteří z tak jasné a každému jednomu člověku známé záležitosti chtějí vytřískat pseudo-politický a ideologický kapitál [velký smích] jste jejich vrchní jouda, pane. Bez sebemenších důkazů bych taky uměl každého označit že je žid, Švéd nebo Ujgur. Jenže se nemůžu jen tak zpronevěřit inteligenci a dopouštět se tak jednoduchých a chybných útoků, resp. trapné střelby na slepo směrem ke každému, kdo nesdílí stoprocentně mé vidění světa (neřkuli nemoc) . Proto vám na to klidně přenechám licenci. Že s tamtěma nemám nic společného, to vám tak jako tak nevysvětlím, protože to při své úrovni nejste schopen vnímat a už vůbec pochopit... když procesy u vás probíhají stylem, že se na odkazu opožděně dozvíte, že někdo je nějakého původu, a hned označíte někoho úplně jiného stejnou nálepkou/národností. Je to zoufalé, jak se ztrapňujete. Ale vám to zjevně nevadí (při té tuposti), tak proč ne... aspoň se pobavíme a lidé si uvědomí, co jste za myslitele.

184757

26.02.2009 17:57

Prý je zamilovanost choroba

RE: No, já myslím

Joseph 85.?.?.?

Můžu vás požádat o trošku konzistence při myšlení a vyjadřování? Zklidněte se a ujasněte si to.
Zde se totiž chytáte kumpána (opět), který mluví proti mě (zřejmě jen proto... mimochodem píše s tématem nesouvisející nesmysly o genech a bezdůvodné projekce jeho představ do mě), ale o pár řádku výše vy sama píšete:
>třeba reakci vzteku. To je ale též naprosto přirozená emoce, která také měla v evoluci svůj přesný praktický účel
Tak věříte nebo nevěříte na tu evoluci a geny, formované praktickými reakcemi na změny a potřebami v průběhu vývoje lidstva?

184795

26.02.2009 18:24

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

Joseph 85.?.?.?

Odpověď na otázku: jednoznačně jde o inside job -demolici předem připravenou a maskovanou letadýlky. To vše provedené na pokyn amerických špiček a "lidí za oponou"... čistě účelově, pro možnost válek, pro strategické pozice a kšefty zbrojařských a jinak souvisejících firem (také supervýdělek díky informaci o datu, kdy burzy zkoprní v šoku, atd.).
Ohledně mtk: na takového vám šahat budu, protože je to zřejmě nějaký zamindrákovaný soudruh, mladíček v odboji proti systému, pesimistický až zoufalý prorok-čekatel na vytoužený konec. Takových podobných nešťastníků, co názorově odlišné diskutéry považují vždy za nepřátele, najdete na každé diskusi moře. Patříte zřejmě mezi ně i vy, soudě dle vašeho tendenčního příklonu naprosto ke každému kdo vás podpoří, kdo vyjádří podporu vašemu názoru a kdo napadne každého vašeho oponenta. A to vám stačí k sympatiím. Správnost názoru už tak nezkoumáte. Jde vám primárně o podporu nebo o boj s pochlebovači po boku. O jádro a dosažení důkazy podložené pravdy vám až tak moc nejde. Máte raději image buřiče nebo moudré sovy, co všechny varuje, protože je přece informovanější [velký smích] No to sotva, jen náchylnější k extrémům. Ale co... dělejte si a myslete si libovolné hovadiny.

184797

26.02.2009 22:35

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Ale ono je to docela dobře možné!!! že prožíváte celý svůj život v dosti podivných iluzích. Jsou takoví lidé, neschopní chápat vnější svět, neochotní realitu akceptovat. Uzavírají se proto do sebe a svých představ. Třeba při neuspokojivém manželství si představují akce s platonickými láskami "na které si myslí" (s různými Toníky ap.), čtou třicet let den co den tu svou Mladou Frontu od první do poslední strany, představujíc si všechny ty redaktory, bodujíc je a odškrtávajíc je po jejich "špatném" vyjádření (rozuměj nesouhlasném s Jarmilou). Jejich fantazie je pak natolik bujná, že si poněkud jinak vysvětlují jinak běžné události a pro ostatní lidi běžná, pochopitelná slova. A tak z toho vznikají plamenné články, odsuzující jiné články jiných autorů, objevně vysvětující a doporučující jiným zřejmé věci a hájící to, co prakticky nikdo nenapadá a co ani napadnout a zničit nejde. A takový Quijot se pak do krve a skoro jakoby šlo o samotný jeho život, rve s ostatními, že musejí přijat a stejně pochopit to jeho vidění světa, názory. A to je VELMI otravné. Takoví lidé jsou únavní, ostatním opravdu nepříjemní diskutéři, natož společníci, tím spíše že (jak jinde píšete) "vždycky musejí mít pravdu"... i když ji nemají.
Osobní pravda je relativní, podle toho, z jakého úhlu na ni ten který člověk nahlíží a k ní se víc či míň blíží svým přístupem a rozumem podle nadání. Pravdu nelze zcela objevit a uchopit, vlastnit, a pak druhým prodávat nebo vnucovat v balení podle sebe... "a musíte!..." -a kdo nechce, je podle Jarmily a její suity hlupák a nepřítel, jehož je třeba nenávidět, zesměšnit a proti němu bojovat všemi unfair prostředky, za vzájemného poplácávání se kumpán kumpána po rameni "jsme ale dobří... jak jsme mu to dali... jak je on ale hloupej, když to vidí jinak".
A tak se nezřídka u těchto individuí stává, že jiné bez důvodů a podkladů nazývají židy a "vyvolenými idioty", a říkají, že jsou "nějací divní". Ta nejistá individua mají strach, že za každým bukem je agent a v každém nesouhlasícím vidí nebezpečí pro svůj svět.
Je třeba rozlišovat! Jsou skutečné konspirace, ale ne vše je konspirace [velký smích] A pro něco je dokonce konspirace dost bezmocná, nepoužitelná. Není třeba schopna zničit lidskou odvěkou touhu po lásce a přijetí, není lidem schopna žádným způsobem vymluvit jasné, osobně vyzkoušené, prožité, krásné věci, příjemné prožitky, které potkají každého ať chce nebo ne.
Přeju vám, abyste to pochopila a zkusila se vymanit z vaší omezující, vybájené, duhové bubliny, náhražkového "bezpečnějšího" světa díky tomu, že zaplněného jen souhlasícími kumpány a představami o Tonících a plného virtuálních dějů a marných nadějí. Život je TEĎ! Všude na krásné a reálné Zemi. A dokonce i s jinými, než souhlasícími lidmi to jde. Víc naslouchat!

184837

26.02.2009 22:47

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

Joseph 85.?.?.?

No vidíte [smích] přijdete ještě na chuť mé oblíbenkyni Strize. Je podle mě daleko nadanější, přirozeným ale i tak hlubším prožíváním praktického života zkušená a o dost příjemnější, než J. Přesněji myslí, i se dobře, trefně vyjadřuje. A nemá to tu křečovitou zaťatost boxera.

184840

26.02.2009 23:04

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

Joseph 85.?.?.?

Myslím že jo... že se asi pletete. Řekl bych, že Striga je přemýšlivá bytost, která jak život běží, o něm do hloubky a v souvislostech přemýšlí, a daří se jí to i dost důsledně, logicky. Jestli v tomto shledáváte trochu toho chlapa, OK. Pro mě nic, co by z dotyčného bystrého ducha dělalo mužatku. Znal jsem podobnou, fyzicky velmi vnadnou dívku.
Pokud jde o točení se na věku Filly, chápu to - zřejmě to pociťovala jako nefér... zpochybnění jasně vypočítatelného věku z poskytnutých informací. Nicméně napsala tam toho víc. A i kdyby, každý máme v průběhu dne chvilku útlumu. Nejsme roboti, aby bylo dokonalé každé naše slovo.
Co se týče těch "kolejí", je to možné, ale každý člověk si mapuje svět a vědomě či podvědomě si utváří své návody, tabulku závislostí a prakticky ověřených "nezvratných" pravd. Na tomto neshledávám nic špatného, a to zvláště tehdy, kdy jde o kvalitního člověka, jehož "mapa světa" velmi dobře koresponduje s podobnými zjištěními jiných, a ti na to mohou reagovat dokonce i s obdivem, jak kouzelně je to vyjádřeno (nejen kvůli tomu, že je tam shoda s mým názorem). Někdo sice po zmapování příliš brzy zakonzervuje ten výsledek, což brání aktualizacím. To bývá v některých případech smutné. Zde ale nemám důvod myslet si, že k tomu už došlo. Ostatně i kdyby... každý k tomu konzervování jednou dospěje, ať chce či nechce. I vy si to jistě později uvědomíte [smích]

184842

27.02.2009 09:31

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Mám obavu, že díky vám se nevede tahle debata na potřebné úrovni a sklouzává k primitivismu tupců: viz "bla, bla, slinty, bla, bla..." a viz "páve", a viz "máš už vymydlenej mozek" a taky třeba tykání "utři si slzičku lítosti a poslouchej".
Takové chování je chování neinteligentního, nenávistného divokého prasete, které se jen omylem účastní lidské diskuse a má (světe div se!) pocit nadřazenosti. Vidí jen své názory, vše přes prizma manipulace a konspirace, nemá v úmyslu poslouchat a potřebu přemýšlet (protože to patrně moc nezvládá), ostatními pohrdá a tak ryje svými kly a zoufale se se svým stádem divokých prasat snaží arogancí nabýt vrch ve své "občurané oblasti".
Nebo-li ve vašem případě jde jen o doplnění party o vrchního tupouna zahleděného do své jednoduché "pravdy" a dělení světa. V pořadí (netvrdím, že to je komplet): nejagresivnější kanec - drzý a nejuřvanější inkvizitor Mirda, následuje mtk, hestroy a Jarmila...
Takže teď by si to vaše stádečko unisono chrochtající o zbytečných banalitách mělo dát pozor, aby zde nesmrdělo už příliš, přímo neúnosně, pokud se navzájem vyválíte ve SVÝCH "vlastních výkalech" (když už takto píšete, jistě tomuto druhu slovníku budete lépe rozumět). Jenže ne každý, kdo nejvíc a nejsprostěji řve a přeřve jiné, má pravdu. Tyhle jemné nuance ale lidem vašeho typu pravidelně unikají...
Testujte se raději navzájem. Samozřejmě jsem včera postřehl primitivní úvahu jednoho z vás, že prý kdo uznává útok muslimů během 9/11, ten prý zákonitě uznává i právo a nutnost rozvoje GMO [velký smích] Jenže tak jednoduchý svět není, že kdo se mnou nesouhlasí, je blbec... nebo že kdo není pro radar je levičák, nebo že kdo není pro poplatky u lékaře, ten je jistě socan, kdo je úspěšný, je na 100% odéesácký zloděj. Takto primitivně uvažuje řada tupců na Novinkách. Zde jsem si myslel, že se nacházíme v jiné diskusi. Ale evidentně je to tak, že se i zde sešla partička neduživých chudáčků s jednoduchým myšlením (spíše jen hotovými šablonkami), a hodlají to tady rozrýt a pokálet podle svého gusta [mrknutí jedním okem]

184875

27.02.2009 09:46

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

[smích] ...že jste toho ale napsala k věci! A co teprve ten váš kumpán-bodyguard pod vámi [velký smích] ...jen drze pořvává a jako správný inkvizitor má hned hotový rozsudek, podle něho "jasný" závěr: že jsme s Vojtou jedna ruka (ač jsme na sebe skoro nereagovali). Slabota, opravdu. Jakmile takoví najdou podobné ale nepřátelské (protože ODLIŠNÉ) názory u jiných, hned si je spojí, onálepkují a svorně bez uvažování zaútočí.

184877

27.02.2009 15:36

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

No jo... už jsem jí to psal, že by to chtělo trošku konzistence (ujasnění si, co si vlastně myslí/zastává, a pak to držet i déle než 1 hodinu). Na otázku jsem dostal pouze odkaz, že si mám do mrtě přečíst celou tuhle diskusi... že prý mi cosi nebude 100x opakovat. Problém je, že ona v tom skutečně jasno nemá, a v čem si myslí že má, v tom je zase logická chyba anebo alergická až hysterická reakce... nadměrná vzrušenost z doprovodných jevů zaujaté hádky, ale nulové hledání pravdy a přemýšlení s klidnou hlavou. Jenže to bychom od ní chtěli asi moc. Teď už jí jde o boj o život... a pro většinu pozorovatelů je to už beznadějně ztracené. Prostě se svými názory a projevy definitivně shodila.
Co mě ale šokuje, že takové různorodé plácanice nějací její soudruzi-muži vnímají pozitivně, chválí je a zastávají se jí. To svědčí o úrovni určitých zdejších návštěvníků či o jejich abnormální kumulaci. Věděl jsem, že v populaci je většina jedinců podprůměrných, ale co je moc, to je příliš. Ty jejich projevy a skupinové instinkty nesnáším.

184935

27.02.2009 18:43

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jak to vlastně psali v Mladé frontě:

Joseph 85.?.?.?

[mrknutí jedním okem] přesně. celé je to bouře ve sklenici vody (averze v jarmilině hlavě), a ostatní tady plýtvají časem, protože se jí to při její hloupé tvrdohlavosti nedá vymluvit. Menší část pak tady plýtvá podporou pro Jarmilu; marně, protože tohle si podporu nezaslouží.
Kdybych věděl tak přesně, co je J. zač, nikdy bych neřešil tento její problém. Nedá se jí nic vyjasnit, protože ona sama nechce myslet rozumně. Ona chce bojovat... zač? No za nic. Snad pro boj samotný a pro zdání nějakého vyššího, až nepochopitelného myšlení [velký smích]

184950

28.02.2009 12:03

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

Ale no tak...! Jarmilo, ruku na srdce... I na mě ten dvoudílný příspěvek vaší nové ÚDAJNÉ fanynky udělal přesně ten dojem, že jste si to krásně shrnula a vaše "zásadní teze" zopakovala... ty své "objevy" stran lidského vývoje, genetiky, "tajemství" zednářů, sionských mudrců ap. [velký smích] vy vědkyně jedna. Váš styl z toho doslova řve. Když se holt nedočkáte pozitivní odezvy od jiných (podrželi vás jen kumpáni z vaší party, a to jen ze solidarity, což vás nemohlo uspokojit), no tak si prostě musíte napsat souhrn a příznivou reakci sama... protože se celou dobu jen zuby-nehty bráníte, a ráda byste to myslím vrátila... že byste sem už podruhé tak alergické a hloupé výkřiky v podobě článku nedala. No a tak abyste to tu mohla zdánlivě se ctí opustit, muselo dojít ještě k tomu shrnutí, jakožto poslednímu slovu předtím, než hrdě vypochodujete [velký smích]

185010

28.02.2009 12:30

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

Ale no tak... jansmithi, vás jsem do té tlupy zapomněl zařadit, ale patříte tam samozřejmě na třetí až čtvrtou pozici [mrknutí jedním okem] Názorové oponenty máte zapotřebí dvakrát jmenovat, tzn. označit a pokusit se je sejmout... že? Nic nehledíte na obsahovou náplň jejich sdělení, které jste nepochopil (nestačíte?), ale důležité pro vás je jediné: myslí si něco jiného, tedy jsou to nepřátelé a s naším gangem je musíme dostat. To je ale opravdu hloupé stádní jednání, nemyslíte? Rozhodně ne intelektuálně na výši.
Úplně tragické je pak (pokud jde o argumentaci) vaše zástupné dokazování pouhým Plzákem. Ve všem s ním nesouhlasím (dříve vůbec, nyní asi z poloviny ano), ale přesto jej dokážu uznávat jakožto odborníka, který něco nastudoval a za celý život mu prošlo rukama dost "lidského materálu" na to, aby si postupně víc a víc prakticky ověřil, jak to opravdu funguje a jak ne. Mnohá jeho tvrzení jsou skutečností, jsou pravdivá. A na pravdě přece nic nemění jeho osud ani jeho syn. Je dost lidí, co sami osobně třeba nic moc nedokázali (v něčem z nějakého důvodu třeba i krachli), ale teoreticky vědí věci správně (opravdu správně!) - na věci dokážou nahlížet ze zvláštního úhlu tak, že vidí (a pak vyjadřují) podstatu lépe, než jiní, kteří jsou v tom zkoumaném zanořeni trochu jiným způsobem, což jim možná právě brání vidět to z určitého odstupu. Váš argument Plzákem je tedy nedostatečný (jediný, kterého jste byl schopen) a diskreditace jeho osoby je jen ubohou pseudo-oporou pro vaši potřebu. Pokud jste to nakonec zdeformoval ještě jakousi nesmyslnou kombinací s pravdou a láskou, dal jste tomu korunu, a nezbývá, než si nad vaším myslitelským uměním odplivnout. Nic proti vám, ale z vašich myšlenkových produktů pro sebe asi nic neupotřebím.

185012

28.02.2009 14:13

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

[velký smích] tak to je tedy komedie! Vy si myslíte, že vám to někdo zbaští? Vy si myslíte, že lidi jsou úplní blbci? V Kanadě žije jen nějaký váš Tom? Nelze se domluvit s kýmkoliv známým na vložení? A úplně nejpravděpodobněji: nelze si v Kanadě (resp. kdekoliv jinde) zjistit na internetových seznamech nějaký free proxyserver, a připojit se ke Zvědavci přes něj a vložit to tím pádem s jeho IP adresou? (NAJEDNOU se vyskytl jeden jediný dvoudílný příspěvek, a nikdy předtím nic jiného z té adresy). Vaše dikce je v tom příspěvku tak zřejmá, že to je na 99% jisté. Tak buďte aspoň fér a neoblbujte lidi. I když chápu, že za dané situace zoufalý účel světí už jakýkoliv prostředek. Pokud vám to pomohlo, O.K... Ale nesmíte z nás dělat idioty.

185015

28.02.2009 14:19

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

Že si někdo plete osoby a jména, to bývá zpravidla známkou demence [oči v sloup]

185016

28.02.2009 20:30

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

S tou naší podobností ve schopnostech vyjadřování a argumentace si dovolím nesouhlasit. Myslím, že si trošku fandíte [smích] přidáváte si...
Svědčí o tom ostatně i fakt, který uvádíte - že na vás reaguju méně. Je to totiž tím, že mi za to nestojíte, jelikož to co píšete jsou minimálně někdy hlouposti a argumentačně vadné, slabé či nedotažené věci. Detailem pak už je vaše rozvleklost a formátování s textem rozrývaným jedním i dvěma prázdnými odstavci. Prostě to většinou ani nečtu, nebo ne celé až do konce. Stačí mi například, když se dočtu podpory vaší spolubojovnice s vyloženě hloupým názorem a zbytečným vášněním. Kdo podporuje nesmysl, toho obvykle nemá význam dočítat do konce.
Opakované spojování mé osoby s Vojtou49 mi sice nevadí (protože jej považuji za kvalitně myslícího člověka), ale je v podstatě směšnou ukázkou stihomamu celé té vaší party - všichni jiní jsou nepřátelé, neřku-li dokonce klony [velký smích]. Že u nás nechápete, co říkáme, a zdá se vám, že to je od tématu, pak asi neumíte vnímat co se píše, plus smysl související, tak říkajíc mezi řádky, a pak si zřejmě také neuvědomujete, že osobní nebo lehce odtažitá vyjádření bývají nutným důsledkem polarizace a vašich ataků - stává se to nikoliv prvotně, ale až jako důsledek.
Nyní ale děkuji za povolení "demokraticky" debatovat. Na další se sice těšit můžete, ale mám určitou pochybnost, že bych tuto činnost právě s vámi shledal jako vrcholně zábavnou nebo pro sebe užitečnou.
Také se podivuji, že si snad tykáme, ale to jste se možná jen spletl. Nebo si myslíte, že tak získáte výhodnější pozici? Já si raději záměrně držím uctivý vykající odstup, protože to usnadňuje i při rozdílných názorech zachovávat určitou slušnost. Zkuste to také (i ti vaši braši), a možná pak budete člověka vnímat víc jako člověka a ne jako nepřítele, to se stále se stupňujícími emocemi [smích] (to poslední nemyslím zrovna teď na vás).

185034

28.02.2009 20:49

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

Když dva dělají totéž, není to totéž!!! [velký smích] Ostatně já jsem Jarmile nezačal říkat Oldřiško. Chápete ten "drobný" rozdíl? No... docela pochybuji, při vaší (ne)schopnosti důsledné úvahy.
Podobně blábolí pod vámi vrchní kápo Mirda... no co už s ním, musel si přisadit, když je šéfem tlupy, no ne? Nějak se poslední dobou dostává do pasivity. Jeho sebevědomá ostentativní agresivita jej "zdobila" lépe. Teď by mohl někdo i přehlédnout dříve tak výrazný dojem, že je to vlastně jen méně nadaný bouchač.

185036

28.02.2009 21:06

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Jejda, to je zase blijanec [velký smích] Vy už jste přece konspiroval! Vy dokonce konspirujete nepřetržitě. Tak už se trošku ovládejte, nebo skončíte na psychině.
Mám důvěrnou otázku: jste v té Kanadě primitivní žoldák z povolání nebo nezaměstnaný dřevorubec, nyní podroušený v hospodě? Vsadil bych si na možnost 1 ...soudě dle té vaší hantýrky.

185038

01.03.2009 01:49

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Perfektní příspěvek. Myslím si totéž. Změna je možná jedině změnou každého z nás (nic víc se po nás nechce, ale ani o kousíček míň). Jakákoliv jiná změna, která by měnila ty druhé, je jen pokrytectví (já nic, já jsem v pohodě - ty musíš), a znamená to případně další násilí, a revoluce při překopávání světa podle zase nějaké jiné lidské ideologie.
Dobře píšete i o těch Trevorech... to sedí. Jsou to nešťastníci, co si někde něco přečetli nebo si poslechli Zeitgeist, a nabyli dojmu, že sežrali pomalu patent na všechen rozum světa a ostatní že jsou ti zabedněnci, co jim nesahají ani po kolena, a oni (spasitelé) že je mají shůry arogantně poučovat. Zdá se jim, že jako jedni z mála pochopili tu konspiraci a tu manipulaci, jakou systém pracuje s lidmi. Ono na tom i něco je, že manipuluje, a jsou skutečně různé tajné organizace; ale oni od té doby, ve svém strachu, vidí konspirace všude, a nevědí jak z toho ven. A tak jsou nervózní. Při svém obvykle levicovém založení a nižším intelektu se domnívají, že asi čekají na oslabení těch nenáviděných mocných a doufají, že pak se chytí příležitosti a udělají snad nějakou celosvětovou anarchistickou revoluci, která vše vyřeší a změní... tak nějak spontánně a přitom ideálně. Prd změní! Jen by se to nejhorší z nízkých lidí dostalo na povrch a bylo by na světě hůř než v Kambodži za Pol Pota. Pak už by možná nehrály roli peníze, ani ti nynější mocní, ovšem většině lidí by se neulevilo, spíš by byla bída, chaos, utrpení a strach v té nejhorší krizi co kdy lidstvo zažilo.
Proto o takové řešení stojí, a na to tupě čekají, jen takoví Trevorové, ta jeho vyvolená skvadra. Člověk by jim to ani neměl za zlé, když tuší jak jsou nenadaní a nešťastní. Jenže kdyby aspoň drželi huby a snažili se víc poslouchat jiné a uvažovat, a obrátit svou snahu dovnitř sebe... místo toho, aby tady vyřvávali svou hloupost, machrovali a jiné zkoušeli zesměšňovat. To by ale museli chápat, jak je jejich jednání pro vidoucí a chápající směšné... že se vlastně víc a víc shazují.
Je mi jasné, se že teď na mě vztahuje závěr vašeho příspěvku, ale myslím, že když jsou věci řečeny jasně, někdy to pomůže (pokud na to druhá strana má). Snad to už víckrát nebude nutno otevírat.

185059

01.03.2009 02:50

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

Bezpředmětné? Ale píšete mi jako o život... až se vám z klávesnice kouří [smích]
Já si nic nevynucoval - to jste si neráčil všimnout? Jen jsem se podivoval náhlé důvěrnosti a něco jsem doporučoval - ale NE vám, s vámi se nikdo nebavil [velký smích] takže už zavřete tu svou zapáchající uřvanou hubu. Vaše kebule jaksi nepobrala ani smysl toho doporučení - že je to opatření k ukáznění sebe, a ne k získávání respektu od jiných. Je to smutné, jak špatně vám ta prázdná makovice pracuje. Jinak zdráv? Nemáte třeba ještě jiný problém?
P.S.: dál než na první řádek jsem se nedostal a už nechci... vaše výblitky jsou opravdu nestravitelné a pro mě zcela nadbytečným čtením [mrknutí jedním okem] Tak se snažte dál... pěkně mi napište, tupý vojáku.

185061

01.03.2009 03:10

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Joseph 85.?.?.?

Chcete slůvko chvály? Máte ho mít: napsal jste to hezky a je v tom kus pravdy.
Celá tato hádavá diskuse je pro nesmyslné Jarmilino vzplanutí a exhibování; a když se ukázalo, na jak vratkých předpodkladech, nesmyslech a nepochopeních to celé stojí, i Jarmila zřejmě uznala, že by měla na tom hledání pravdy zapracovat. A pak už byl jen krůček k nápadu uvést to jako celý důvod této debaty - že hledá pravdu (což by bylo samo o sobě fajn). Veřejnými hádkami s 90% těch, co s ní polemizovali, a kteří jí jsou (pochopitelně) proti mysli, když jí neposkytnou tu satisfakci, v niž ve své ješitnosti doufala, tím se ona k ničemu lepšímu neposune. -V této souvislosti mi jen uniká důvod toho vašeho uznání úsilí, protože kdo vleze do něčeho z hlouposti, si za to myslím ocenění nezaslouží. Ani za hádavost se medaile nedávají. Ani za nesmyslná a protismyslná vyjádření. Ale co... zřejmě jste marně hledal (jako já teď) jak kritiku aspoň trochu zmírnit.

185063

01.03.2009 03:21

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

>Nerad tady na sebe beru roli rozhodčího
[velký smích] tak to je docela prdel... tak průhledná lež. Nic jiného jste nikdy nedělal, než pokoušet se svou sprostotou a drzostí samozvaně si urvat tuhle roli, "generále" [velký smích] jen vám nedochází, že vámi jiní oprávněně pohrdají, jelikož nejen že nemáte intelekt, ale ani slušné chování a nějaké charisma. Jen tu image tupého rváče, co se nerozpakuje zaútočit. IQ tykve...
Ale tu rodinku si držte pěkně semknutou [chechtot] hezky sevřené tvary... jeden názor, žádné odchylky. Bože... to je ale sektářské stádečko! To je mix individuí!

185065

01.03.2009 17:49

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

Vaší žádosti, abych vás ušetřil a více netrápil váš mozeček, se vyhovuje. Abyste měl jakožto neschopný nezaměstnaný víc toho drahocenného času na vzdělání a na kurs slušného chování, řeznickej hafane [velký smích]

185085

01.03.2009 17:59

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Joseph 85.?.?.?

Božíčku, vy jste nesmrtelná! [velký smích] Nadpisy se vždy v různých plátcích liší, protože si je redaktor mění podle potřeby aby byly úderné, provokující ke čtení, a aby zestručněle vyjadřovaly to, co on tam cítí, a taky podle prostorových možností sloupku. Opravdu, ale opravdu, jsem neviděl mnoho nadpisů s uvozovkami. Podle určitých pravidel se nemusí psát v nadpisu ani tečka na konci [smích]
Podstatné je, co je v textu pocházejícím od autora, a ještě podstatnější je kontext... jak to autor myslel. A úplně nejpodstatnější je, že jste to prostě nepochopila, nebo blbě pochopila, a pak jste se úplně zbytečně rozvášnila a šla zachraňovat svět, když se nic nedělo. A na tuto chybu jste navěsila ještě několik desítek řetězových chyb. To už ale všichni víme. Tak už se na to prosím vykašlete.

185087

01.03.2009 18:14

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

To bylo na to vaše kápo, toho válečného psa... ne na jansmithe. Ale nic to nemění na umění vyjadřování, včetně barvitosti užitých výrazových prostředků. Pochopil? ...no jasně - nepochopil [velký smích] Jen jste cítil potřebu se zastat jiných členů vaší sekty, toho času v defenzivě a poněkud rozvrácených z vlastní chyby... že se sami shazují. Co takhle méně fundamentalismu a emocí, a zato více klidu a snahy o přátelské mezilidské vztahy? Bojem a útoky ještě nikdo nikoho nezískal ani nepřesvědčil. Nebo o co vám vlastně jde? Jen si zde vrkat stále tu jednu svou písničku, vždy a u všech povinně stejnou? A bránit tlupu před rozvratníky a existencí odchylných pohledů na svět?
Takže se s vámi s úsměvem loučím, pane hestroy-neo_antimatrixi. Nemá cenu ZDE s vámi řešit vaše dojmy o Systému... nic dobrého to nepřinese.

185092

01.03.2009 18:18

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

[velký smích] jeden bojuje proti médiím, druhý proti údajnému matrixu, třetí proti židům (přičemž je vidí v každém, kdo není v jejich partě) a poslední šéf to zastřešuje siláckým štěkotem. Božíčku! -to je ale sešlost myslitelů...

185094

02.03.2009 08:50

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

Jendo, vy jste to nepochopil - velkej hafan zaštěkal, tak se máte zařadit. Jaképak diskuse?! [velký smích]
Soudruzi, toto je projev na našem XIX. mimořádném sjezdu. Je třeba vyčistit si rybník, stranu (sektu) sjednotit a utužit. Ty zákeřné nepřátele strany pochytat a pozavírat, popřípadě popravit... jaképak diskuse! Je třeba upozornit řadové členy strany (hmm), že jde o nebezpečné názory, a rozvratníky rázně eliminovat. Naše strana zvítězí, pokud budeme v jednom šiku, jako jeden soudruh. Jendo, tohleto je doporučení a nikoliv příkaz... ale víš jak - neposlechneš příkazu matky strany a jeho revolučního vedení, a můžeš skončit při stranických čistkách... -tak si to dobře rozmysli. Jde o budoucnost. Diskutovat s reakcionáři a rozvratníky nás zdržuje, unavuje, odvádí pozornost od stranické práce a soudruhy jakákoliv nejednotnost navzájem rozvrací... a MY SI REPUBLIKU ROZVRACET NEDÁME, soudruzi. Rozumíme si... ne?

185139

02.03.2009 10:30

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Joseph 85.?.?.?

Človíčku, Jeníku, ještě chvilku, a už budete umět i psát [smích] Líbí se mi, jak mi takový blekota sděluje (v rozporu s realitou), že se údajně nevěnuji diskusi k tématu - napsal jsem toho Jarmile i jiným k danému tématu více než dost... možná i více než vy... statistiku si však dělat nehodlám. Samozřejmě mimo toho je i určitý počet "příspěvků" osobních, reagujících na ataky anebo na vaše vzájemné vztahy, s nekritickou podporou kumpán kumpánovi. Líbí se mi také, když snaživý pisálek ke mně pociťuje soucit. No, ještě si trošku zaspekulujte o tom kdo je kdo, o nových a starých pákách... to je ve vaší partě dost frekventovaná úvaha... zdá se že jedna z nejdůležitějších. -nějaké další návrhy, kdo jsem? Žid? Nebo tatar? placený agent CIA nebo nějaké jiné služby? Je to už trapné. Divím se, že vám to vůbec nedochází.

185160

>Co se zmrdství týče, není jim rovno
Našli by se jistě i horší... takový Wondra, Hawel či Trautenberg... Vedle nich jsou nejspíš ti dva (Bursík a Jaques) jen zblblá telata s ujetými ideály. A s tou jejich dlouholetou kariérou to taky nemusí být moc jisté... Lidi nejsou úplně slepí a hluší, a právě kvůli takovým "zeleným", kariéristickým a protilidovým dacanům ta jejich strana ztrácí důvěryhodnost a důvod volit je. A po propadáku v následujících volbách těmto nepomůže už ani založení nové strany (opět nevolitelné). Jediné špatné, co se může nedopatřením stát, že by se Jaques usadila v Evropském parlamentu. Ale zrovna tahle paní jaujau není u lidí bůhvíjak oblíbená...
Takže v politice to mají možná za pár... ale samozřejmě lidi tohoto typu si zajišťují svou budoucnost a své "přátele" průběžně a na více místech, takže o ně bude postaráno třeba v komerčním sektoru. Hlady jistě trpět nebudou, i kdyby měli žít ještě 50 let. Ono stačí být pár týdnů na MŽP, přidělit nějaké dotace "kámošovi", a vymínit si třeba menší rentu nebo protislužbičku... možná post v nějaké správní či dozorčí radě. To krát deset, a je vystaráno.

185285

Tihle do toho ale falešně pletou ještě zelené ideje. Ty jsou samy o sobě často vadné, ujeté "náboženství", ale u těchto nositelů je to horší ještě o fakt, že je to pro ně jen falešná maska a berlička k politické kariéře a osobnímu prospěchu. PROTO ujeté ideály. A jelikož je srovnávám s kolaboranty s mnohem horším dopadem jejich činnosti, pak vedle velkých bestií jako páni V, H a S, jsou pan B a paní J pouhá telátka. Vzhledem k postojům k EU a LS, i k dalším velmi diskutabilním opatřením (paliva, jízda náklaďáků PÁ-NE, zákaz odnosných tašek...) je lze označit i jako zblblíky.

185437

04.03.2009 10:31

Americká ekonomika byla od počátku navržena tak, aby selhala

RE: Revoluce Rona Paula pokračuje (!)

Joseph 85.?.?.?

Jo, mají to pomotané... "spiklenci" se sice tváří, že něco odhalují, ale většinou jen fantazírují s věcmi nedokazatelnými a komplot vidí v každé z nich. Ostatně Ron Paul nespekuluje o nějakých spiknutích, ale prostě rozumně uvažuje - například co když se vojenskými agresemi USA naopak dočká logické odplaty, a tím si uškodí? nebo co když podpora spřáteleného diktátorského režimu Egypta a dalších zemí v oblasti ohrozí nejen USA, ale i Izrahell. Nebo: Co když křesťanství ve skutečnosti nabádá k míru? ...a podobně rozumné otázky klade Paul sobě a svým spoluobčanům.
Takto nepřemýšlí a nemluví nějaký pomatenec důvěřivě hltající každou teorii jako hotovou věc, žádný "zachránce světa" ze Zvědavce, ale spíše rozumný, praktický člověk s určitou dávkou poctivosti.

185484

04.03.2009 16:35

Americká ekonomika byla od počátku navržena tak, aby selhala

RE: Revoluce Rona Paula pokračuje (!)

Joseph 85.?.?.?

Pokud by to někoho zajímalo:
http://www.sysifos.cz/index.php?id=obrazky&idd=pix1235457774-1.jpg&altik=Brno%20-%205.%20března%202009

Osobně některým takzvaně konspiračním teoriím věřím, zato moc nevěřím, že by skeptici ze Sisyfos dokázali uspokojivě vysvětlit pád tří budov WTC, okolnosti nárazu do Pentagonu atd. -to by mohlo být zajímavé slyšet. Je ale otázka, zda tamní diskuse bude regulérní, nebo pouze položení dotazu.

185534

04.03.2009 17:06

Odvrácená tvář Měsíce

RE: Filmíky:

Joseph 85.?.?.?

To bude asi tím, že větší světlo udělá z temnějšího pozadí naprostou černotu. Chcete-li vyfotit třeba tu pouliční lampu tak, aby světlo na výsledné fotografii bylo žluté (nebo oranžové, podle typu výbojky) a ohraničené plus s konturami i přechody jasu na svítidle, nikoliv rozplizlá přesvětlená záře, pak je nutno hodně zaclonit objektiv (automat udělá sám)... přizpůsobit se vysoké světelnosti primárního objektu, který fotíme. Tím se ovšem přes hodně zacloněný objektiv už nedostane droboučké světýlko velmi, velmi vzdálených sluncí (resp. možná dostane, ale fotomateriál má určitý rozsah, citlivost, a proto ta menší světýlka interpretuje jako černou... zanikne to v šumu černé a odstínů temně šedé). Podobně to platí dokonce i při focení nikoliv světelných zdrojů: za ostrého (například slunečního) světla při focení xichtu jednoho člověka, část ozářeného obličeje bude přesvětlená, bez detailů, slitá světlem, malá část možná akorát, a zastíněná část se bude jevit černá jako uhel.
Podobný efekt nastane, pokud půjdete z hodně osvětlené místnosti do sklepa nebo do komory - než si vaše oči zvyknout na tmu (než přizpůsobí clonu = než se zorničky stihnou rozevřít, uvidíte ve sklepě naprostou tmu... ani na krok před sebe. Jakmile se ale zornice rozevřou (nejsou již automaticky stahovány přílišným světlem v zájmu ochrany oka před nadměrným světlem), pak uvidíte i ve velmi temné místosti různé předměty. Nelze ale obojí - být zacloněný do toho ozářeného sálu a být současně odcloněný pro vysokou citlivost ve skoro tmě.
Podobně bych se to pokusil připodobnit k situaci, kdy se k vám někdo blíží, a začne vám svítit silnou baterkou do očí. Ačkoliv byste jej za jiné situace v okolní i nízké intenzitě světla viděla a rozeznala, pokud se tam objevilo to mnohem intenzivnější světlo, nemáte šanci. Postavu za baterkou prostě nerozeznáte.
Prostě nelze fotit současně velmi hodně jasné objekty a velmi málo jasné zdroje světla. Buď to, nebo ono. Myslím, že se tomu říká expoziční pružnost. Ta je větší či menší, ale vždy omezená - u digitálních foťáků (CCD chipů) o dost nižší, než u klasického fotomateriálu (filmy), ale pokud jde o obrovské kontrasty ve vesmíru, tam zřejmě neuspěje ani film.

185540

04.03.2009 17:23

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

To je výmluva... dohad, nepodložený nesmysl. Nešlo o žádné neztotožnění se s rodinou. Šlo prostě o vadný genetický základ. Také znám takový případ. Dělali co mohli, od nejútlejšího věku, s láskou atd., ale dítě-cikán byl prostě blbec a průserář.
Budete se holt muset smířit s tím, že geny hrají PODSTATNOU roli, a ne marginální, jak se snažíte vždy tvrdit na příkladu dítěte o samotě zavřeného, deprivovaného, a dítěte vychovávaného dobrými rodiči. Zkazit lze i dobrý základ. Ale špatný základ nelze obvykle vylepšit sebelepší výchovou. Jen opravdu drobně vylepšit, a to jen za cenu extrémního úsilí, které nic nesmí mařit.
Proto vaše teorie o procentech, určujících lidskou povahu a chování, jsou mimo. Není to půl na půl nebo čtvrt na třičtvrtě. Není to totiž vůbec v jedné rovině. Je to závislé na nižší (základní, podstatnější) a svrchní úrovni. Ta vrchní vrstva (výchova) sice znamená hodně, ale pouze za předpokladů daných vrstvou nižší. Jedno bez druhého dá špatný výsledek, ale druhé bez prvního naprosto nic nenapraví.
Geny (ať se vám to líbí nebo ne, ať jste si přečetla jakou chtěla "odbornou" literaturu, nebo tvořila nové amatérské závěry revoluční myslitelky), jsou velmi podstatné a určují chování a další vývoj člověka. Děti trpí za hříchy rodičů svou degenerací. Jak (jakým mechanismem se to kóduje a vrší, a po několika generacích někdy narušení mizí napraveno), to nikdo přesně neví. Ale je to jedno. Fakta z praxe hovoří jasně.

185542

04.03.2009 23:36

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

O procentech nelze vůbec hovořit! Je to stejná chyba, jako se jí neustále tvrdohlavě dopouští Jarmila (protože ona přece musí mít vždycky pravdu, a to především tehdy, kdy ji nemá... chce ji asi získat tisícerým omíláním téhož - podle Goebelse). Do omrzení bude mlet o 20 ku 80 (GEN:MEM) vy zase 40:60. Jenže ono je to úplně jinak, a to tak, jak jsem už výše naznačil, a na což jste velmi správně výše navázala - výchova bez podstaty je k ničemu, pilíř bez "nátěru" výchovy taktéž k ničemu. Jedno bez druhého prostě nemůže fungovat, tedy nelze říct, že jedno či druhé je méně důležité, a určovat jakákoliv procenta. Když budete mít 99% masa a potřebu 1% soli a pepře, aby ten steak byl dobrý, pak i to jediné (ale důležité) procento, které by chybělo, způsobí nechutnost celé krmě (nepodařenost). A naopak - budete-li mít kilo soli a deset deka pepře, ale masa (jako té podstaty) bude malinko, pak se asi moc dobře nenajíme - tím, že přidáme víc, víc a ještě víc soli a pepře (výchovy), tím ten deficit masa nedoženeme.

1) Pokud se někdo narodí jako VELMI inteligentní, například s IQ145, ale bude špatně vychován, třeba k lenosti a nepořádnosti, nemůže se stát úspěšným vědcem či podnikatelem, protože to vyžaduje jisté nadání, ale také píli, vytrvalost a přinucení sám sebe k systematičnosti. Někdy se ta výchova kupodivu nedaří ani u tak chytrého dítěte rodičů rovněž chytrých i velmi snaživých! Brání tomu cosi v povaze toho dítěte - pokud to není v genech, v čem je tedy ten zádrhel "nevychovatelnosti", vzdoru, nekonečného hledání svých cest, problematičnosti, neukázněnosti ve všem?
2) Pokud se ale někdo narodí jako tupec, třeba s IQ75, patrně z něj ani sebelepší výchova u rodičů vysokoškoláků neudělá vědce ani předního businessmana. Leda že by VŠ rodiče vše uplatili a umetli mu cestičky a do role šéfa jej vysloveně posadili - ale i tak by šlo o špatného šéfa a nekvalitního člověka. Výchova a dopomoc bez podstaty je jen jako růžové peří... jako překrásný oděv na šeredném těle.
Mimochodem jsme i u toho, zda se těm vysokoškolákům pravděpodobněji narodí geneticky vzato tupec, nebo spíše nadané dítě... navíc díky jejich zázemí rozvíjené v inspirativním prostředí plném zážitků a podnětů, které jiné děti z horší vrstvy společnosti třeba nikdy nezažijí. -To jsou ty Jarmiliny "nedůležité" geny [mrknutí jedním okem]
3) Další varianta je případ s IQ145 a se šťastnou povahou a kvalitní výchovou - tam se může synergicky spojit genetický základ s kvalitním vývojem. Výsledkem je kvalitní člověk, který dosáhne v životě úspěchů i uznání, a bude velmi užitečný pro společnost lidí. Především díky kvalitním genům (od kvalitních rodičů) a také díky výchově v dobrém prostředí (opět u kvalitních rodičů - kvalitních geneticky, jejich vlastní výchovou v dětství, =příkladem od prarodičů, i tím...

Automaticky kráceno

185620

04.03.2009 23:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

(dokončení)

...i tím, jaké podmínky chtěli a MOHLI pro své dítě vytvořit díky své úspěšnosti). Z čehož plyne do jakési míry i dědičnost dispozic "být dobrým rodičem", vědět jak vychovávat, vědět jak by to mělo vypadat a také to tak zařídit, aby nic nechybělo a dopadlo to tedy na co nejvíce procent dobře.
4) Poslední variantou je pochopitelně IQ75 a vadná výchova. Takový člověk (pokud vůbec bude soběstačný) bude přinejlepším nevýznamný, nebo možná dokonce vadný, alkoholik, feťák, kriminálník (vlivem jeho přirozeně pravděpodobnému zapadnutí mezi podobné blbce).

Je tedy nad slunce jasnější, že NELZE hovořit o procentech. Nejsme ve stejné rovině, ve stejné kategorii. Jedno bez druhého nestačí. A každé ubrání z jakékoliv roviny je špatně. Ideální výsledek je 100% v první i 100% v druhé úrovni. Takový člověk ale neexistuje.
Čím se dědí inteligence a schopnost jejího rozvíjení, to možná nevíme zatím přesně, ale to není oprávněním pro Jarmilu, aby geny podceňovala.

185621

05.03.2009 02:03

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Zde musím souhlasit s hestroyem, a samozřejmě i s panem Dovanym.
Je sice pravda, že v každé generaci budou staří nadávat "to za nás nebylo... my jsme byli slušnější", ale čeho je moc, toho je příliš. Já nejsem rozhodně starej, ale pro dnešní "zlatou" mládež pochopení nemám. Na jejich vlnu se nedokážu naladit. Jejich tužby (jsou-li jaké) mi jsou cizí. Malá část jsou kariérističtí závisláci na "vzdělávání", většinou jsou ale ve skutečnosti nevzdělaní a nepřemýšliví tupci, uvažující nanejvýš o tom jak něco mít (značkového a nejmodernějšího) a nemuset makat; kde si co užít, co je in -prostě zdegenerovaný mozek, řízený povely z reklam. Alkohol, drogy a kouření ve větší míře než kdy předtím. Sprostota neuvěřitelného kalibru, nepřímo úměrná jejich "vzdělání" a inteligenci. Vandalismus, agresivita, hnusné tagy po fasádách domů, nejlépe těch čerstvě a nákladně opravených, a po kdejaké volné ploše grafitti. Nelidský pearcing na nejnemožnějších místech a tetování podle stylu "počmáranej šašek", protože čistá kůže asi není hezká. Záliba v dunivých a velmi primitivních zvucích, které nelze nazvat hudbou, PC-kultura analfabetů neovládajících mateřštinu (děsný sešup, od našich časů). Morálku, čest a mravnost neznají, nebo to mnozí pokládají za pravěké přežitky. Prostě prázdnota, nevkus, zotročenost. Mrzáci.
Kdysi jsem bydlel na velkém sídlišti. Krádeže aut nebo "jen" doplňků na parkovišti téměř na denním pořádku -kdo co potřeboval, to si vzal z cizího auta. Jednou mi zmizelo celé a nikdy se samozřejmě nenašlo, dalšímu zmizela kola, další přišlo o zrcátko, 2x zničený zámek vlivem vloupání, vypáčená palubní deska. V baráku omítka odřená až na betonový panel, všude čmáranice sprayem, zábradlí olámané, zkřivené, odřené, chodby a výtah trvale zaplivané a jinak znečištěné. Nade mnou mladá rodinka -domovník, který dostal byt od rodičů -skoro každý týden noční párty s iqáčema. Jeho dítě zřejmě postižené, jak v jednom kuse ječelo po chodbách i doma, což jsem měl v plném znění +dupot k tomu. Na upozornění jen agresivita. Nebylo zbytí -musel jsem to vyřešit jako pan Dovany: odstěhoval jsem se do nejlepší čtvrti, mezi inteligentní lidi, co neřvou, nekradou a neničí okolí. Policie sem ani nejezdí, protože nemusí (tam byla 2x za hodinu hlídka, ale ani tak to nestačilo -tedy marná snaha a náklady). Doufám, že tu ten boží klid vydrží, a že sem spodina začas nebude dělat loupežné výpravy. Pak už by zbývalo jediné: odstřel takové zvěře. Geny? Jarmilo! [mrknutí jedním okem]
Ještě k té školní mládeži: úpadek je sice dán i systémem, ale nenáročný systém tvoříme my všichni. Rodiče se nestarají. +ochranářství nad jejich ratolestmi -sami nedají dítěti za drzosti facku, a nepřipustí to ani od učitelů. Z beztrestnosti a neexistence mantinelů pak plyne anarchie, a ta je na vzestupu.

185631

05.03.2009 11:29

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Z člověka nemůže nikdo udělat něco, čím opravdu nechce být. Pokud je ovšem někdo ignorantská a nemorální smažka, pak se z ní kurva udělat dá... pokud je k tomu motivována finančně nebo dodaným fetem. Normální člověk s kvalitním genetickým základem plus výchovou od kvalitních rodičů, se ale nikdy kurvou ani otrokem nestane.
Otroka z nás taky nikdo neudělá - buď jsme blbí a bez ambicí, chceme tu roli a pak ji přijmeme, nebo nechceme a uděláme něco pro to, abychom byli svobodnými a ušlechtilými lidmi.
Nepleťte sem už zase toho Weisse, vy alergiku. Je jistě významné procento žen, o nichž platí, že si muže hledají podle majetku. Ne všem se to podaří, a ty pak zčásti zuří na svět (na osud), a zčásti dělají z nouze ctnost - když se jim záměr nepodařil (nezbyl na ně vysněný bohatý krasavec), dělají ctnostné chudé. A zbytek jsou ti, kteří si rozeberou co zbývá a cení si pak jiných hodnot. Faktem zůstává, že u žen muži nejčastěji hodnotí a zdraví, a ženy u mužů naopak postavení, atributy nadprůměrných schopnosti a z toho plynoucí bohatství. Muži hledají krásu, možnost pyšnit se, potěchu (a podvědomě také hezké, zdravé děti), ženy hledají charismatické muže s postavením, něčím výjimečné, které ženu i děti udrží na nějaké úrovni, kterou si představují jakožto žádoucí, tu hledanou partii (podvědomě nalezení zvyšuje šanci, že sama přežije, a že potomstvo nejen bude mít vývoj v hojnosti, ale i více pravděpodobně získá genetické schopnosti takového chytrého a schopného muže). Roli hraje také srovnávání... snaha mít se líp než ostatní, mít konkurenční výhodu, což udrží právě náš genofond.
Nemusí jít jen o vzhled a jen o prachy. Hraje to však svou roli, a vždy hrálo. Berou se prostě lidé z podobných vrstev - krasavice s výjimečně schopnými, průměrní s průměrnými, chudé škaredé s chudými a škaredými.
Samozřejmě jde o zjednodušení, a tak doufám, že nebudeme probírat variace, výjimky a handrkovat se o každém páru z miliard lidí.

185668

05.03.2009 11:41

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Není jedno důležitější než druhé. Prostě je to důležité oboje (pro celistvý vývoj a výsledný kvalitní "produkt" ). To chce kvalitní materii i tu práci na tom odpracovanou. Bez dobrého materiálu nemáte na čem pracovat, a naopak bez práce zůstane materiál jen materiálem, ne kvalitním finálním výrobkem.
Na jednotlivých příkladech o zfackovaném žákovi a o lampasácké učitelce to nemá smysl dokazovat, protože zde se jedná o situace a chování, a nikoliv o projevení nějakého nadání. Nepopisuje to člověka komplexně, soud je pak omezený, dílčí, zkreslený.

185669

05.03.2009 11:55

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Zde souhlasím, že chování žen není řízeno geny (pokud to kdy vůbec někdo tvrdil), nýbrž svým rozumem, vůlí a ZKUŠENOSTÍ ze světa, který vidí kolem sebe (+podvědomě se tam zapojují i pudy). Je jim brzy jasné, že líp se přežívá v bezpečí bubliny moci a hojnosti, než v chudinském slamu, plném zločinu, násilí, hladu a chorob. Pak je volba jasná i pro průměrně inteligentní ženu... co hledat.

Naopak naprosto nesouhlasím s vrozenou sexuální orientací. Nemůžu to sice vědecky zcela popřít, ale jsem z pozorované praxe přesvědčen, že NEJMÉNĚ část homosexuálů vzniká rodinnými poměry, vztahem mezi otcem a matkou, prostě výchovou, a následně pak vyskytnutím se v určité společnosti a u jistých příležitostí. V některých případech jde i o znuděnost... že třeba bohatá hvězda už neví "roupama" co by... a tak místo obvyklého hetero partnera chce zkusit něco jiného, neobvyklého (nenormálního). A pak v tom někteří uvíznou.

185673

05.03.2009 12:00

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

a jé, měl jsem nechtěně zapnutý insert a přepisoval jsem text za...
Vypadlo tak podstatné: "Faktem zůstává, že u žen muži nejčastěji hodnotí krásu a zdraví...

185675

05.03.2009 12:48

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

To nám povězte vy, jestli s tím máte problémy.
Jistě jsou i opačné hříčky přírody, kde někteří "muži" jdou primárně po bohatých ženách, které by je zabezpečily... [velký smích]

185686

05.03.2009 13:06

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Mám dojem, že to je jinak - že Weissovi vůbec nevadí láska, nýbrž spíše vám vadí Weiss a vůbec každý, kdo vám připomíná váš osud a stav po událostech ve vaší osobní historii. Třeba je to právě nějaká ta naštvanost nebo "z nouze ctnost"... nenalezla vhodného bohatého a ještě k tomu Adonise. Vybírala, odmítala a pak přebrala - já to nevím, jen je to jedno z možných vysvětlení. Pochopitelně nevím ani to, zda jste na to vzhledově měla... jedná-li se o Afrodité. A pak je zde povaha - možná nesnesitelně nepoddajná, sebeprosazující. A s takovými se harmonický pár ani příjemný domov utvořit v podstatě nedá.

Žijte si přece jak chcete (spokojeně či nespokojeně), a neberte jiným jejich život a rozhodovací mechanismy/kritéria. Nejste na světě jen vy a vaše "pravda"... A jak se tak kolem sebe dívám, těch bohatých, vlivných a charismatických mužů (byť ne nejhezčích) s krasavicemi, co se jich rády drží, vídám dost. I osobně znám dost žen, co jsou celé natěšené když potkají zajištěného volného podnikatele. Rozhodně jich po takovém vzdychá více, než po dvou pánech, co jsem nedávno viděl, jak vybírají usazený kal z kanálu. A jsem přesvědčen, že by to tak zůstalo pro většinu žen i přesto, že by byli modroocí a urostlí, svalnatí.

185689

05.03.2009 13:32

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nesouhlasíte, protože jste nepochopil.
>Otroka jde udělat z člověka televizní reklamou. Hypotékou, půjčkou.
Otroka lze udělat jen z HLOUPÉHO člověka, který neví a ani nemá snahu uvažovat, co jej zotročuje, a jak by se nedal. Pouze nepřemýšlivý, šedivý tupec si totiž koupí to, co mu nutí reklama, vezme si půjčku či hypotéku, aniž si řádně uvědomí, co to pro něho bude mít za důsledky. Někoho půjčka vůbec nezotročí! Pomůže mu k rozvoji, a prostě ji splatí, protože kvalitně myslí a má to promyšlené.
>Jde ho z něho udělat samotným systémem, který tvrdí, že úspěch je to hlavní. Workoholici jsou otroci práce, peněz...
Jen systém nic z nikoho neudělá - musí vnitřně souhlasit člověk. Šlechetného a nezlomného ducha nezničí ani gulag.
Pouze hloupý člověk má úspěch za hlavní smysl svého života (všechna sláva - polní tráva). Pouze hlupák nebo zoufalec podlehne alkoholismu nebo workoholismu, do područí práce či peněz. Asi paušálně podceňujete lidi. Ale i když i já si myslím, že většina průměru a podprůměru se chová podle vašeho popisu (a pak si logicky své otroctví zaslouží), nejsou takoví všichni.
Něco jiného je násilí (zabít, podpálit dům). Tím ale nikdo nikoho nezotročil.
A pokud myslíte zotročení silou, pouty, bičem, pak ano... to se načas může stát. Ale já jsem myslel spíše na otroctví jiné - souhlas, přikývnutí, nebo podlehnutí ze slabosti, vlivem charakterových vad. Myslel jsem to, co je uvnitř. A kvalita kvalitního člověka je uvnitř! Ne kolem něho.

185693

05.03.2009 14:31

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: ... dokončení

Joseph 85.?.?.?

Tak jest!
Jen ještě k těm afro-frantíkům: primární byl zločin dvou mladých "obětí" policejního pronásledování (a jejich hloupost, že lezli do transformátoru). Následovala hysterie někoho frustrovaného, který měl na komunitu vliv a vyprovokoval násilnosti. A pak už se zapojila jen ta výše uváděná všemocná motivace - příjemné vzrušení z kolektivní "práce", pocit moci, pozornost médií, okolní společnosti... mylný dojem, že jsou konečně "respektováni" v boji za svá "práva", alespoň jako kolektivní síla.

185702

05.03.2009 14:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

[velký smích] tak to je parádní! Zneuznaná "vědkyně" ze suterénu viní zlé podmínky, ale sama sebe hodnotí vysoko... a ví to prý přesně.
Slyšela jste někdy něco ve smyslu "sebechvála smrdí"? A pokračoval by se dalo "kdyby byly v řiti ryby, ...".

Nebo to snad celé bylo opravdu myšleno jako vtip pro obveselení obecenstva?

185706

05.03.2009 14:43

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Saša se vyjádřil(a) docela srozumitelně. Že vy tam nenacházíte to konkrétní provokativní slovo, se kterým byste se pak mohla servat, to je jenom váš problém. Zdá se mi, že zase začínáte opět nabývat na obrátkách v diskusi na to zavlečené subtéma, a zřejmě píšete jen proto, abyste psala a jiné ukřičela četností svých neurovnaných názorů a už nudným opakováním chybných závěrů. Toho by se ale seriózní vědkyně dopouštět neměla [velký smích]

185707

05.03.2009 15:26

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nesmysl. Dítě ve třech letech si ještě ani nepamatuje... Já (ač jsem prý chodil i mluvil neobvykle brzy) si tedy na svoje dětské zážitky do věku tří let opravdu nepamatuju. Až pozdější. Což svědčí o tom, kdy pro dítě je zásadní co prožívá, a to natolik, že to zanechá i stopu v mysli, coby zkušenost... událost formující další reakce a život.
V podvědomí je možná hodně skrytého i z toho mladšího a prenatálního období, ale říct, že je psychika dotvořena do tří let, je ABSOLUTNÍ nesmysl a odvaha hraničící s idiotismem... a v případě "vědkyně" je to opravdu napováženou [velký smích]
Opravdoví vědci a psychologové vědí, že pro psychiku, pro výslednou osobnost dítěte je důležité kromě genetického základu celá výchova v dětství, vztahy v rodině, a především pak bouřlivé období puberty (12-16 let věku). To utváří konečnou podobu osobnosti snad nejvíce... no řekněme že zásadně, abych neužíval zbytečně předpony nej-. Důležité je rozhodně dobré vedení "mladého stromečku" v průběhu celého vývoje... jinak se někde něco zkřiví a pak to lze jen stěží srovnat.
Pokud jde o malé cikorky, tam vzhledem k vadnému genetickému základu nepomůže prakticky nic. Vychovatel se může třena rozkrájet (čest extra-řídkým výjimkám). Jsou prostě jiní... A je to skoro jako pokus o adopci vlčete zaječicí.

185719

05.03.2009 19:24

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Cože???!!! Já že bych něco rád upřel Alexe??? Vy jste se snad dočista pomátla. Anebo kalíte vodu, abyste uměle vložila rozkol mezi jiné lidi.
Já proti Alexe nic nemám, ani o ní moc nevím (ani že by se kdy ocitla v situaci, za niž nemůže). Alexa tuším jen psala něco o marné výchově cikáňat. Jinou spojitost s řešeným tématem nevidím.
Homosexualita není podle mě dána geneticky, tedy přirozeně, protože vývoj k tomu nemohl ani spět - přírodě je nanic, aby nějaký samec "oplodňoval" obsah střeva jiného samce; a navíc se takoví vadní jedinci LOGICKY vytřídí a eliminují tím, že se homosexuálové (jak známo) nemnoží... nemohou mít spolu děti. Pokud snad přijde námitka, že homouš přece může mít děti s ženou, pak už nevím, jestli se s vámi dál bavit... když zde někdo řeší absolutní výjimky místo podstaty. Rozhodně má případně vadný gen homosexuála horší šanci na pokračování, než gen zdravých heterosexuálních manželů. Za těchto jasných podmínek by musela homosexualita být už dávno na ústupu až na vyhynutí. Jenže ona je úchylkou psychickou a chováním podmíněným dobovou zvrhlostí, "módou", nyní podpořenou médii, a (jak už jsem psal) chováním lidí dekadentních, hledačů nenormálních zážitků. V takové nešťastné době (hle zajímavost: -obvykle před pádem dané civilizace) se pak vlivem zmnožení takového chování zmnoží i intenzita svodů normálních jedinců k těmto úchylákům... a roste to ještě rychleji a zdravá populace je nucena k uznání "normality" takové úchylky, popřípadě pseudo-vědci hledají způsoby, jak to okecat, jak úchylku legalizovat jako něco přirozeného, za co ti ubožáci ani nemůžou. Následuje snaha zavléct do toho i děti (které když v tom humusu budou od malička, budou k tomu mít ještě menší odpor). Co a kdo pak tedy znovunastolí normální stav?
Uvidíme, zda tato "civilizace" brzy padne. Příznak tu každopádně máme... a není jediný.

185753

06.03.2009 00:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Milování redukujete na pouhou zábavu? Weisse za podobná neromantická vyjádření stíráte.
Vaše domněnka, že naši mladí mají peníze navíc, a nevědí co lepšího si za ně koupit, a tak koupí antikoncepci, to je pěkný nesmysl. Přitom o řádek výš píšete, že jsou chudí (vůbec bohatí, chudší než za socialismu).
Podezírám vás, že sem vždycky vyplknete cokoliv vás napadne (aniž jste o tom přesvědčená) a používáte jiné, aby vám ty myšlenky douspořádávali. Možná jen testujete na různých tématech názory zdejšího vzorku lidí?
Moje teorie ohledně reprodukce bohatých seveřanů versus chudých jižanů je, že jakmile má někdo více peněz, nastanou mu i "starosti" co s nimi a sní o vyšším standardu. Napadne jej spíše nové auto nebo dovolená, než vrazit to do nezajímavých potřeb dosud abstraktního dítěte. A tak jde, a koupí, popřípadě se i zadluží (v případě auta), a tím se načas zotročí splátkami za možnost vlastnit plechovku, na niž vlastně ani neměl. Pokud jde o dovolenou, na tu má, ale nedá se na ni letět s manželkou v pokročilém stádiu těhotenství nebo dokonce s kojencem... dítě je v takovém případě spíše překážkou užití si těch peněz. Ono ostatně i ve vztahu k nákupu vytouženého auta: "miláčku, myslíš, že je to rozumné?... nechceme náhodou děťátko?... co když budeme muset měnit byt za větší / zařizovat dětský pokoj / kupovat výbavu / nebudu vydělávat, budeš na vše sám... musíme penízky šetřit..." A toto se některým mužům vůbec nelíbí... představa opětovného až definitivního odložení dlouho vytouženého auta. Podobně se nelíbí ani dítě jakožto blokátor možného zážitku snů... někde pod palmami s dosud krásnou a štíhlou ženou.
A tak se dítě odkládá a odkládá.
Přijde třicítka, byt už je (způlky splacený), dovolené za námi, auto před barákem, ale ti lidé už jaksi "špekulují", jestli když dosud ne, proč teď jo. A co se jim na navyklém způsobu života změní. Pokud jsou i rozhodnuti dítě si pořídit, leckteré ženě (nebo i muži) se to vlivem snížené plodnosti (kvůli chemizaci prostředí, potravy a stresovému způsobu žití) nedaří. A když ano, dochází v takovém věku častěji k samovolným potratům a je zde vyšší riziko nějakého postižení. K tomu u některých ještě odklad kvůli budování prosefní kariéry "dítě si teď přece nemůžu dovolit"... většinou jde o těžce emancipované ženy, což je na jihu jev neznámý.
Pro toto všechno se v bohatších zemích "špekulantům" rodí dětí méně - 1, max. 2. Zatímco chudí nemají tyhle starosti "co si koupit", "na co ještě počkat", "zda se jim zhorší kvalita života". Naopak se tam lidem zdá, že mít více dětí, znamená zabezpečení, radost a více pracujících rukou na políčku a u dobytka. A také to dělají podle staletých tradic předků -rodiny s četným potomstvem jsou tam standard.

185777

06.03.2009 22:18

Srbsko chce, aby svět uznal jeho ztráty

RE: Raději mlčím

Joseph 85.?.?.?

Přesně tak to vidím a cítím i já. Je to do nebe volající nespravedlnost a barbarství (viz také vypálené a znesvěcené křesťanské památky). Je to odporný zločin proti srbskému národu, a nadále trvá. Měli bychom udělat vše, doslova VŠECHNO, aby část Srbska zvaná Kosovo byla navrácena Srbům, a Albánci, co tam přivandrovali z Albánie, by tam měli být okamžitě odsunuti. UCK vrazi a jejich pomahači potrestáni na hrdle, zloději a okupanti srbského majetku v okovech na nucené práce, a Srbové odškodněni od USA, které prováděly to zvěrské bombardování, zaštiťovali zpočátku nespravedlivě, jednostranně Albánce a dodnes ten jejich pseudostát drží díky obří zbudované vojenské základně USA v Kosovu (Camp Bondsteel). -Okamžitý odchod domů!

185851

06.03.2009 22:54

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Že v rozvojových zemích nemají antikoncepci, jim nevadí, a vaše starost to není. A už vůbec nechápu, jak z tohoto nejistého tvrzení vyplývá, že máte pravdu [smích] Četla jste vůbec to, co jsem napsal? Ne jednotlivosti, ale vztah mezi majetkem a pohledem na smysl života tam a tady. Musíte se dívat na věci v globálu, ne pořád na jednotlivosti a stále vypichovat svá tvrzení, ač jsou minimálně z 50% nesmyslná.
Emancipace je jeden z nejsilnějších rozvratných nástrojů źidozednářského systému a lidí za oponou a za médii. TOTO VÁM NEDOŠLO???!!! [velký smích] ...že to tak tupě, naivně propagujete! Rozkládá to totiž rodiny, vnáší to nové, cizorodé a škodlivé prvky mezi muže a ženu. Zasévá to rivalitu, neshody až nepřátelství, a pocit nezávislosti. A stabilizovaný, konzervativní pár, a zdravá rodina, jsou skutečně základem společnosti a jedinou nadějí pro budoucnost. Takže si své emancipační choutky strčte někam. Nebo se seberte a mažte jim kázat do Afriky, spasitelko. Oni o něco takového nestojí, a naopak my bychom se měli navracet k dávno prověřenému a funkčnímu. Chápu sice, že to přihlouplé a namyšlené rebelce nevysvětlím, ale ostatní snad tu podstatu narušení skrze emancipaci chápou (muži pokud se hluboce zamyslí, a ženy pokud potlačí pýchu).
Jinak všichni lidi u nás nedřou za pár šupů a netřesou se o práci. Ony ty firmy za rok nezmizely a ani nezmizí. A chytré, kreativní a produktivní lidi, kteří jsou schopni zajistit dobré produkty a zisk, takové budou firmy potřebovat vždy. A samozřejmě je přiměřeně zaplatí. Nemůžete čekat, že stejně se bude platit přidavač na stavbě nebo dělník na pásu v automobilce nebo jiné továrně. Ti méně schopní mohou samozřejmě přijít o práci mnohem snáze, protože jsou lehce nahraditelní (polovzdělaných jsou mraky). Proto mě nezajímají plačky o tom, jak většina úpí. Když nejsou schopní, nelze jim přece garantovat totéž, co schopným. -Funguje vám aspoň trochu logika? Učili jste se ve škole aspoň přímou úměru? Jak můžou dostávat stejné peníze a mít stejnou jistotu dva různí lidé, kteří nemají stejně dobré schopnosti a využitelnost? (rozdíl např. 30%)

185856

06.03.2009 23:00

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Jenže, bohužel, ne každý má pro to, co si vysnil za svou dráhu, vlohy. Možná, že je v případě paní Jarmily štěstí, že se na to dát nemohla... protože několik nepromyšlených teorií vy*ere za den každý druhý. Horší je to s produkcí kvality při skutečně seriózním vědeckém přístupu.

185857

06.03.2009 23:11

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Začínám se s vámi překvapivě shodovat.

185858

06.03.2009 23:22

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Strigo, dnes si sedíte na vedení, nebo jsme se právě dostali k vaší VELKÉ slabině.
Pan Lhoták napsal příspěvek 185834, na který reagujete, absolutně srozumitelně a takřka do posledního slova správně. Podepisuji to. Že jste jej nepochopila, to není chyba na jeho straně. Spíše na opačné. Otázkou je pouze to, zda na pochopení momentálně nestačíte nebo pochopit nechcete.

185859

06.03.2009 23:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: A ještě jedna malá technická

Joseph 85.?.?.?

Problém bude, že vy se na to zamyšlení díváte z žabomyší perspektivy... srovnáváte třeba právo EU a ČR. Pan Lhoták poodstoupil ještě poněkud dále a uvažuje v "trošku" víc absolutních pojmech... jde do hloubky. Nevybírá mezi špatným a horším. Jde k podstatě. Toto vy jste nepochopila a jeho (pro vysvětlení složitého nutnou) vyšší komplikovanost textu kritizujete jakožto údajně samoúčelnou až moralisticko-katastrofickou. -Je to prostě vaše nepochopení, o čem on už dlouhý čas přemítá, a to opravdu poctivě (snaží se to aspoň pojmenovat, což je dobrý počin). Takto dochází k poznání a vyřčení pro vás poněkud obtížnějších věcí. Vše na světě ale není tak jednoduché, jako pro vás střelhbitý klik na tlačítko "Reagovat", aniž jste se pořádně zamyslela.
Dnes máte myslím fakt mizerný den.

185861

06.03.2009 23:38

Srbsko chce, aby svět uznal jeho ztráty

RE: pár odkazů

Joseph 85.?.?.?

Ten web mám fakt rád. Díky, že jste si dal tu práci a vložil aktivní odkazy pro ostatní.

185862

06.03.2009 23:49

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Práva se vy ani váš chlap nenajíte, teplo domova to neudělá, a to vaše vzdělání vám vlastně nijak nepřispěje k vašemu štěstí (někdy to je i naopak). Je vám to užitečné aspoň k něčemu?

185864

07.03.2009 00:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ach pani

Joseph 85.?.?.?

Jestli otevřenou kritiku pokládáte za neslušné chování, pak to vaše zaštěkání si s kritizovaným ani trošku nezadá [velký smích] Snad obsahuje jen méně myšlenek a více osobního.
A od cesty si klidně nechte to vaše moralizování, pošklebování a rádoby ušlechtilé fráze - násilně zkroucené užití opsaného termínu (viz zpětná vazba). Pochopil jste vůbec, na jaké téma se diskutuje a kde jsou ty sporné třecí plochy?

185867

07.03.2009 10:50

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Nebo-li je vám to nanic... ve vztahu k osobní spokojenosti. Mnohem více by vám dal kurs vaření a ušetřený čas strávený s partnerem s hlavou na jeho rameni, místo snažení se o "vzdělané starosti" o právní vztahy kde koho s kde kým.

Mám pocit, že kromě vás tu nikdo není ve vzpouře proti patriachálnímu světu, a nechce silou nastolovat uměle zákonnou svobodu a diktát práva místo respektu a rovnost pro všechny... i pro ty, kteří si vzhledem ke své faktické nerovnosti nic podobného nárokovat nemohou. Nepřipadá vám, že zde stát vůbec intervenovat nemá? -totiž dovnitř rodin, například?
Svět není vůbec v pořádku (díky čemu?), ale o to tu nejde... o početné jednotlivosti. Nad tím tu snad nikdo ani neběduje, a už vůbec ne v depresi (tedy aspoň já). Jde o to, že tu někdo samozvaně uchopil takzvaně státní moc, aby ji ZNEUŽÍVAL proti těm druhým... montoval se jim do života, sugeroval co je přípustné, diktoval, peskoval a trestal "podle práva".
Toto je dobré si alespoň uvědomit. Samozřejmě že to nikdo ze Zvědavce nenapraví jen tím kondáním v diskusi, ale jsou takoví, kteří se zamýšlejí více a vědí, zatímco jiní si o tom pak mohou přečíst a po podnětu sami pouvažovat. A vědět, v jaké jsme situaci, co je špatně, je první předpoklad k tomu, aby se každý sám za sebe mohl nějakým způsobem k moci nynějšího "právního" státu postavit. A to umožní časem i změnu, pokud mnozí naznají, že ten řád je třeba poopravit. NE zrušit (protože nějaká základní pravidla společnosti jsou třeba), ale opravit. Podle mého názoru alespoň návratem ke staršímu osvědčenému modelu kompaktních, i vícegeneračních a hierarchicky uspořádaných rodin. -Tedy k opaku dnešní uměle implantované volnosti, rovnosti všech nerovných, řvoucích o právech a svobodě pro všechny nesvobodné. Právě TOTO soustavné, i mediální, snažení moci "práva" spěje k bouři anarchie, protože ta nespokojenost z nedostatku NEZASLOUŽENÉ rovnosti a nestejné svobody je patrně něčím provokována... je to reakce na něco. Nemyslíte? [smích]

185891

07.03.2009 11:18

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

No to je zase změť nesmyslů... jen abyste honem něco odpověděla.
1) nikdo nemá povinnost psát
2) má právo psát tak, jak chce psát, a píše patrně tak, jak umí
3) má možnost své více či méně promyšlené a kvalitní texty nabídnout k uveřejnění
4) majitel má právo to přijat nebo odmítnout
5) na vás pak je, abyste to četla nebo nečetla, reagovala nebo nereagovala (pokud to považujete za zbytečné plácání a nerozumíte tomu).
Logiky na té vaší reakci mnoho nevidím... spíše zmatků. Ani to vyjadřování není tak ideální, jak si myslíte [velký smích] ...a (právní) vzdělání vám v tom evidentně nepomohlo.
Pečovat o své děti, to nemusí nikdo zvenčí dávat někomu za povinnost. Je to instinkt každé matky, tudíž je to považováno za normální. Naopak za nenormální je považován opak... a pak by komunita svým postojem k nenormální ženě (nebo lajdáckému otci) zaujala nějaký postoj. K tomu sociálnímu tlaku a faktickému vyčlenění nenormálů a nenormálních jevů z té společnosti ale nemusíme mít zákon státu na každé uprdnutí. Stát prostě NEMÁ právo zasahovat do rodinných záležitostí. Vrchnost, státní moc, to nikdy do detailu uzákoněno neměla, a přesto se v minulosti neodehrávalo tolik excesů jako v dnešní nemocné "právní" společnosti, kde vztahy jsou narušeny a přirozené vazby oslabeny vlivem snahy přejímat jisté samozřejmé povinnosti (a odpovědnosti) státem. Lidé byli odpovědní sami za sebe a zE sebe, také s ohledem na pověst a okolní komunitu, a ne kvůli zákonu a sociální pracovnici, která může hrozit i odebráním dítěte.
Citovaná věta o právu společenství (později vámi vadně zkroucená) je skutečně trochu zvláštně šroubovaná. Já bych ji chápal asi tak, že:
péče o dítě není JEHO právem, ale samozřejmou povinností rodičů, motivovaných mimo přirozených pudů také očekáváním okolní společnosti

185894

07.03.2009 11:44

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nikoliv! [velký smích] Na "hovadiny" jste tady expertem vy.
Vaše DOJMY, že se lidstvo přemnožilo jsou pouze vašimi dojmy. Ničím víc. Někteří skuteční vědci odhadují, že by naše planeta mohla v pohodě uživit i násobně více lidí... za předpokladu rozumného hospodaření, spravedlivějšího dělení zisku a surovin. A při absenci křiklavého vykořisťování jedněch druhými by nevznikala ani trvale chudá místa s hladomory. Každopádně to není vaše starost ani odpovědnost. Vás za porodnost Asie či Afriky nikdo popotahovat nebude, vy sociální inženýrko. Nenuťe nikomu své představy o mezilidstkých vztazích ani svou antikoncepci (podobně jako do neslučitelných poměrů amíci importují svou představu o "demokracii" ) a bude nám všem lépe. Kdo chce děti, asi ví proč. A kdo to neví, nechť má právo se přesvědčit o svém omylu, nechť má v krajním případě právo umírat hlady. I tento drsný důsledek je pak přirozenou eliminací bláznů.
Já jsem o nemyslících rodících strojích nepsal. Ani o nemyslících, ani o strojích. Jste zřejmě už úplně hysterická, nepříčetná.
Největším rozbíječem rodin je něco zcela jiného, ale o tom jsem už psal. Najděte si to a čtěte znovu a lépe, s vychladlou hlavou.
O méně schopných vám píšu a psát budu proto, abyste laskavě vzala na vědomí, že ta většina, co nemá kde bydlet (chudáčci, neviděl jsem jich tolik, tu většinu společnosti, pod mostem!) je prostě jen většinou méně schopných. Což jen potvrzuje moje přesvědčení, že schopných je menšina, zatímco neschopných či průměrných je vždy mnohem více. Což ROZHODNĚ neznamená, že by ti méně schopní měli více pravdy, více práv, nebo díky vašemu rozhodnutí více nároků. Nárok má každý právě na to, co si zaslouží. Kdyby si zasloužil více, patrně by zapojil těch více svých schopností a dosáhl by toho. Je to logické. Neschopný tedy nemůže žádat stejně jako má schopný. Už vám to konečně doklaplo? Lidé nejsou stejní, tedy nemohou mít všichni stejně (peněz, svobody, práv). To je přírodní zákon, který žádný revolucionář, buřič ani pseudovědec nezlomí [velký smích] zvláště pokud má potíže s myšlením a logikou.

185895

07.03.2009 13:08

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ať se Vám to líbí nebo ne, pane Lhotáku,

Joseph 85.?.?.?

Na Zvědavce snad umožňuje psát systém nebo "svět"??? Váš útlum zřejmě pokračuje.
Ochrana reálně slabších a záchrana neduživých je reálným chováním dnešní, právy poněkud přeregulované, společnosti. Zda je to morální, nechám na každém (který to platí). Podobně je otázkou, zda je to udržitelné a zda je to v souladu s přírodou nebo bláhový a zcela iracionální pokus člověka bojovat s nepřekonatelnými zákonitostmi, udržovat a množit vadné - zde je to například boj se samočistící schopností, protože jinak bychom se dneška ani nedožili, kdyby byli zmetci za extrémní snahy přechováváni, na úkor zdravých a schopných. Pak by totiž takové zvířecí i lidské společenstvo nutně degenerovalo a zkrachovalo... vyhynulo jako druh nerozumný, nepraktický, nejdoucí ve smyslu přírodních zákonů, tudíž nemající v té přírodě své přirozené místo.
Určitý soucit a podpora do výše životního minima pro důstojné přežívání slabých a postižených lidí, to ano. Ale ne aby se z nich dělalo zlaté tele a etalon lidství z toho, jakou vědu kolem toho kdo nadělá a poslouchat pořád jen o tom... a většinová společnost aby se kála, že snad tu něčí slabost zavinila a starala se pomalu jen o přizpůsobování se "právům menšin" a tím brzdila svůj zdravý vývoj. Vadu je dobré nazvat vadou, mrzáka mrzákem... a nedělat z nich "nepřizpůsobivé", "neplatiče", "obtížně začlenitelné", "znevýhodněné", "handicapované"...

185899

07.03.2009 13:15

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

On někdo mluvil o Íránu?
On vás někdo do Íránu zval? Nebo snad dokonce nutil?

Každopádně každá společnost má své VLASTNÍ zákony, které jim ostatní nemohou svrchu měnit, i když jim nerozumí a nelíbí se jim. Je to na místních.
Podobně jako vy byste nerada, aby někdo cizí přišel a řešil vaše záležitosti (třeba nutil vám mnohoženství nebo lidské oběti "bohům" ), tak ani vy neuvažujte o vnucování svých představ jiným (zde) i jiným národům a kulturám (antikoncepci, styl života tamních žen, zákaz porodnosti nad váš limit).

185900

07.03.2009 13:22

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

...a nakonec ten zákaz reakcí na Jarmilu bude platit o každém, ne? Takže se tu pak budete bavit jen sama se sebou. Báječný nápad [velký smích]
Nejspíš se jedná o uraženou ješitnost a poznání vlastní nedostatečnosti. Holt ne každý dobře snáší, když nestačí a někdo jeho handicap připomíná. Přitom řešení je tak snadné - přestat při tak nízké úrovni vlastní produkce exhibovat, takže by neznalost a nízké schopnosti zůstaly světu utajeny. Problém ale je, když někdo má nutkavou potřebu svou hloupost obnažovat.

185901

07.03.2009 13:26

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Vždyť si to dělejte jak chcete! Proč to tady vyhlašujete? Mě to nezajímá. Vaše vnitřní věc.
Vy totiž rozhodně nejste ta, která má jiné hodnotit (nemáte na to potřebnou úroveň, a ani pozici).
Ne, že jste se rozhodla, ale vy to prostě ignorovat musíte, protože nestačíte na logickou a hodnotnou odpověď. Jste v koncích.

185903

07.03.2009 14:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

to nepůsobí dojmem, ale tak to je! -že milá Jarmilka snese jen souhlas se svými nedomyšlenými blekoty a pocity. Viz:
>ty jejich příspěvky za nic nestojí, protože nejsou jasné a výstižné
tak to je sranda největší! [velký smích] Něco tak nekvalitního, mlživého, neujasněného a v podstatě hloupého, jak píše Jarmila, jsem četl od málokoho... a právě ona, ta iracionální a už zoufající si, rozervaná bytost, to bude přisuzovat mně a ostatním lidem, kteří svou schopností myslet rozumně nebo aspoň logicky, stojí vysoko nad ní.
Zhrzené ambice jsou "sviňa"...

185911

07.03.2009 15:04

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Ano, představuji si už velmi dlouho.
Ta rodina dle starého dobrého střihu by vypadala nějak tak, že by ve vícegeneračním domě se samostatnými byty žila mladá rodina a vedle babička s dědečkem. Mladí by si samozřejmě hleděli své zodpovědnosti každý svým dílem zajistit materiální potřeby, starali by se primárně o své děti, ale často by se setkávali se starými, kteří musí cítit jejich lásku a vděk, VZTAH, a cítit s vnoučky štěstí a naplnění... vzájemnou sounáležitost by pak cítili všichni. Děti by měl občas kdo pohlídat (netřeba au pair nebo placené agentury). Starým by měl kdo pomoci (ten nejpřirozenější člověk - jejich děti, ne cizí sociální pracovnice). Staří mohou svými zkušenostmi a konzervativními názory vnuky a dokonce někdy i děti nenásilně inspirovat... přizemnit je v tom všeobecném šílenství, přimět k zamyšlení i nad jinými věcmi, než pouze nad honbou za prachama. Koneckonců učí své okolí i trpělivosti... zpomalit... jsou i důležitější věci, například vztahy. Ne jen honba do práce, nakoupit do supermarketu...
Takové širší (a bývalo i že větší) rodiny na mě působí velmi šťastným dojmem. Znám i jednu (bílou) rodinu s šesti dětmi, a nevěřila byste, jaká je u nich atmosféra. Byť nemají po hmotné stránce úplně to nej, přesto žijí úplně jinak, pozorněji k sobě navzájem, méně sobecky, méně agresivně... prostě víceméně šťastně.
Jak to realizovat? Ne jednoduše... škrtnutím pera (klapnutím klávesnice)! Pro toto musí být vytvořena atmosféra ve společnosti, a VŮLE lidí žít zase takto... klidně a pokojně. Jenže to by muselo hodně lidí začít chtít, mluvit o tom a muselo by to být následně i medializováno jako nový, zdravější životní styl.
Věřte tomu, že by bylo i méně stresu, hádek, rozvodů. A více pokoje v rodinách. A pak i v celé společnosti. A nakonec na světě.
Jen touto cestou - začít u sebe, chtít, rozhodnout se, něco dělat, zrealizovat takovou rodinu, přes atmosféru v širší komunitě města/obce... jen tak se může něco zlepšit a šířit ten úspěšný model dál. Penězi a zákony (právními předpisy a soudy) zcela jistě nebudeme šťastnější.

185919

08.03.2009 23:43

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Potíž vidím ve dvou-třech věcech:
- nejde přece vše podchytit zákonem
- je nezdravé, zvyknou-li si lidi na to, že "matka-stát" jim vše musí stanovit, vše zaručit, a všechny problémy vyřídit. Zaprvé sami tak začnou rezignovat na svou odpovědnost, a zadruhé nakonec by to mohlo dopadnout takovou nedůvěrou, že "my vám nevěříme, že se někdo nebudete chovat zle, a proto raději nikomu ty děti nenecháme a uděláme na to masové výchovné ústavy pod dozorem pouze odborníků zřízených zákonem".
- nelze vše jen vynucovat hrozbou trestu... negativní motivací. Co takhle opačně? Proč nevést lidi k vlastní cti a odpovědnosti, k vlastní vůli splňovat nějaké standardy (morální, společenské), spolehnout se na kontrolu rodiny, komunity a hrozbu ostudy, odsudku okolí? Prostě vytvořit takové prostředí, kde určité věci nebudou vůbec myslitelné? Není snad každému jasné, co je dobré a zlé? Nemá každý toto poznání... svědomí? A určitá variabilita být může... nemusíme být všichni sešablonkovaní podle jednoho zákona, a hned trestního, ne?
Dříve měli zákonů kdoví jestli 5% - a bylo snad víc amorálností a tolerovaných perverzí?
Dříve zcela jistě neexistoval zákon o rodině, ale dost možná (nebo jistě) byly rodiny pevnější, soudržnější, zdravější a děti snad i vychovanější, uctivější k okolí (celkově morálnější).
Dříve zcela jistě neexistoval pojem tunelování a zákon tohle podchycující, ale lidé stejně věděli, že podvod je podvod, a podvodník, který o něco jiné lidi připravil, si to odskákal.
Dříve nebyl zákon o sociálním a důchodovém zabezpečení, ale přesto (světe div se) bylo o staré rodiče a dokonce i o mnohem větší procento mrzáků nějak postaráno (invalidovny, chudobince, almužny, a když nefungovaly děti a vejminek, tak starobinec taky byl). Přitom žádné pojistné odváděné ve výši 15% z každé výplaty po celý život (a dalších 40 v celkovém zdanění). Každý měl na stará kolena to, co si vychoval a kolik lásky a péče do toho vloži (do dětí).
Dnes je na kdejaký prd zákon, už se v tom nevyzná ani prase (právníci to sami přiznávají), a lidé tomu všemu nemohou rozumět už tuplem - jak by to tedy mohli dodržovat, když to ani neznají? Nicméně najdou se experti, kterým je to stále málo, a žádají sešněrovat ještě víc... do posledního pohybu vše nařídit a otaxovat neplnění. A hlídat, hlídat a ... rozšiřovat soudy, úřady, věznice.
Zdá se mi, že člověk nechce znát Boha a respektovat jednoduché Desatero, a rozhodl se raději vlastními silami vytvořit jiný komplexní řád... na ty druhé... na všechny. A čím víc tvoří, tím víc to je naho*no. Zmatek nad zmatek a jedeme s kopečka ne snad ve všem, ale v mnoha nejdůležitějších oblastech lidského života určitě.

186030

09.03.2009 01:00

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

No to vám nezávidím. (Sorry, jestli vám ta věta není milá).
K věci: vcelku souhlasím, až na to, jak přeceňujete a propagujete rovnoprávnost [smích] Můžu vědět koho s kým? Dětí s rodiči? Pokud snad myslíte muže a ženy, pak které s kterými? Dovolím si upozornit, že vy sám to relativizujete - v krizových momentech je třeba převzít nedělitelnou velitelskou pravomoc a odpovědnost, aby se neztrácel čas, když jde o hodně. Zde pak ovšem není čas na diskuse a demokratické hlasování kdo je pro... zda se ti rovní vzdají své pyšné suverenity ve prospěch vůdce... zodpovědného muže... stařešiny rodu (a zda i pak mají právo na kritiku a sesazení). Když totiž není problém, není třeba vedení a rozhodnutí skoro vůbec... každý má mít svou (nerovnou) roli a ví, co má dělat, aby maximálně přispěl k dobru celku. Když pak problém je, nelze se začít handrkovat a řešit případné bojkoty či šprajcy. Navíc někdo je rodilý vůdce, jiný muž třeba ne. -Kde, kdo a jak by rozhodoval, zda v té-které rodině bude vůdčím elementem žena nebo muž? Soud? A jak by to poznamenalo toho muže a celou jeho rodinu ve vztahu k širšímu společenství? Nikoliv, drahý pane. Tato věc musí být jasná, nepochybná, jednotná pro všechny rodiny tak, jak už to nejednou v minulosti bylo rozumně rozhodnuto. Je dáno od přírody, že muž je v naprosté většině silnější, rozhodnější, obranář, lépe se orientuje, je ambicióznější a nepoddajnější. Tyto vlastnosti jsou dány mimo jiné i hormonální výbavou. Podobně u ženy - je citovější, od přírody pečující o ty své, trpělivější, snáší dobře vedení a někdy (v případech normálních, ještě zdravých žen) ho přímo vyžaduje... ta odstupňovaná diskuse navíc dotváří vztah - ujištění, vděk za důvěru a snahu, motivaci dostát své roli se ctí za všech okolností. A oboustranné jasno jak to je, oboustranná láska a důvěra. Tedy absence zpochybňování, hádek, výbuchů, nezodpovědných odchodů, rozkolu a rozvodu.
Můžete tu kdokoliv rozpoutat flame o emancipaci, o jiné době, o různosti povah, o zženštilých mužích a zmužštělých ženách. Nejsem na to zvědavý a považuji to za ztrátu času. Relativně řídké výjimky či úchylky mě nezajímají (musejí ustoupit nebo se srovnat do normálu - žena má být ženou a muž mužem, ne hermafroditem jako jsou k tomu dnes obě skupiny ke své škodě vedeny). Zabývám se převažujícími poměry. A fakty - ne "pokrokovými" "moderními" dojmy. Uvažuji k dobru všech, a proto je třeba, aby každý věděl co je jeho místo, a ne aby se o tom den co den, pár od páru, rodina od rodiny diskutovalo a marnil se čas i energie, přičemž zůstávají důsledky bojů a dojmy křivd. V situaci, kterou navrhuji, by nebylo co řešit, tedy by si lidé nemuseli zbytečně takto ubližovat. A místo boje by se věnovali spolupráci.
Pochopitelně, že v rodině (i širším rodinném společenství někde v Raduni) mus...

Automaticky kráceno

186033

09.03.2009 01:07

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

(dokončení)
Pochopitelně, že v rodině (i širším rodinném společenství někde v Raduni) musí každý vědět, co je od něj očekáváno - totiž maximální přispění; dělat to, pro co má vlohy, schopnosti a čas. Pro toto ale není třeba je opentlit všechny stejnou výložkou s hodností, od kojence po hlavu rodiny. Každý má jinou, svou přirozenou cenu, a každé společenství (ať tam uměle ustanovíte jakékoliv pořadí) si vytvoří své pravdivé poměry. Dvojvedení není možné... rovnost dvou velitelů nefunguje. Je jedna hlava, dvě by se pohádaly. Něco by mělo být jasné všem a pro vždy: když přijde na lámání chleba, je zde respektovaný otec-hlava rodiny, který když řekne, tak se koná a nediskutuje se. Hned následuje pochopitelně žena-matka, která (pokud to nemá v hlavě vybrakované) svého muže v každé situaci ctí a podpoří... je jeho pobočnicí, pomocnicí, a když kryje záda jemu, kryje je i sobě a celé rodině. Jen stabilizovaná, soudržná rodina s neměnným pořádkem může uspět, utvořit vnitřní klid a bezpečí a pro jednotlivce pak zázemí a štěstí.

186034

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 0

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?