Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 15 příspěveků, 1 jméno: Jiří Kramář.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.08.2008 16:26

Před 40 lety...

RE: nesouhlasim

Jiří Kramář 85.?.?.?

Pan Ilja Sajdl uhodil hřebíček přímo na hlavičku! Přesná analýza, ke které nemá smysl - a samostatně myslící po tom ani netouží - cokoliv dodávat. Děkuji - zůstaňte!

168693

24.08.2008 01:03

Před 40 lety...

RE: A co armáda?

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážená paní Aleno, myslím si, že Vás plně chápu. Ovšem problém je v tom, co neznáte. Znal jsem člověka, jenž byl v srpnu v pokušení u Mikulova zahájit palbu na nic netušící postupující "spojenecká vojska." Jeho tanky byly dobře maskovány v okopech, v hlavních již byly tříštivé granáty a jemu zbývalo do radiostanice zavelet jediné slovo: PAL! Nezavelel je a později mi to zdůvodňoval: Víš, najednou jsem měl takovou zlost sám na sebe - ale nemohl jsem. Představil jsem si, co bude potom. Tyhle kluky, se kterými jsme ještě nedávno cvičili na společném cvičení, zlikvidujeme už první salvou tak rychle, že si to nebudou mít čas ani pořádně uvědomit. Vždyť oni úplně bezstarostně jeli na místa, která máme stokrát zaměřená. To by byl masakr! A další a mnohem horší by následoval. Protože jedině blbec by si mohl myslet, že by to zůstalo bez trestu a jedině blbec by si mohl myslet, že jsem schopni je vojensky porazit. Když mi tohle prošlo hlavou, řekl jsem si, že raději zůstanu zbabělcem, ale ti mladí hoši na obou stranách zůstanou živí - a nezavelel jsem. Nemohl jsem. Nezavelel jsem, ale oni mne stejně z armády vyrazili a já jsem toho zásobovače v okresním průmyslovém podniku dělal nakonec rád. Nedávno mne rehabilitovali, povýšili a vyznamenali. Ale co z toho, když si blbci pořád myslí, že jsem zbabělec.

168804

16.09.2008 22:00

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Tak jako obvykle s Vámi téměř stoprocentně souhlasím. Propagovat chlast tak primitivním a veřejným způsobem se mi z duše hnusí. Ovšem co se trestání Vašeho muže týká, za decentně podstrčenou lahvičku alespoň Klášterního tajemství bych se rád přimluvil.

170786

17.09.2008 12:06

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážená Strigo, jak přesný a výstižný je Váš postřeh a jak moc se současně mýlíte! Skutečně se řada diskutérů na Zvědavci nachází ve Vámi tak krásně a věcně charakterizované myšlenkové úrovni. A i Vy určitě, snad stejně dobře jako paní Jarmila, víte, proč je tomu tak. Proč jsou ti brutto muži ve srovnání s netto ženami už tak podvědomě a nesmyslně brutální. Pro lepší srozumitelnost v závorce uvádím jednu součást vysvětlení: (brutto/netto = s pytlem/bez pytle). Ovšem já nevím, proč v zápalu boje všechny diskutéry rodu mužského házíte do jednoho pytle. Tímto jednopytláctvím se vždy cítím být hrubě diskriminován. Jakoby mi někdo neustále podsouval, že při svých názorech musím být vlastně netto! Jelikož jste současně svými formulacemi i velice sugestivní, odcházím se raději zkontrolovat.

170831

17.09.2008 16:44

Cenzurou k lepšímu světu

RE: To chce klidecek, ale moc bych se neutěšoval....

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážená Strigo, napsala jste to bez vší ironie výborně. Jenže ti skalní vyznavači plánované světovlády budou nejspíš argumentovat tím, že rozbíjení fungující rodiny se realizuje právě pro vznik problémů, vedoucích až k zničení těch podřadných národů. Když má někdo utkvělou představu, ani železná logika jej nepřesvědčí o její nesmyslnosti. To už pak je záležitost psychiatrů.

170849

18.09.2008 15:03

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Kapím ledacos - ovšem jako obvykle vždy po svém a své záměry realizuji pokud možno ohleduplně - zejména na veřejnosti vůči cizí manželce. Pokud by totiž manžel paní Jarmily skutečně velmi rád Fernet a bylo mu kvůli hnusné televizní reklamě nabídnuto ono Klášterní tajemství, nejspíš by tu decentně nabízenou lahvičku pochopil sice správně, ale své manželce by s šarmem jemu určitě vlastním doporučil to, co si já ve své výchovou úspěšně vnucené galantnosti nemůžu dovolit ani soukromě k manželce vlastní. Sebekriticky však přiznávám, že podle sebe soudím tebe a většina lidí mne proto často nechápe správně.

170955

18.09.2008 18:49

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

"Bylinky jsem oželela."

Touto poslední větou jste se dobrala skrytého jádra mého úvodního uvažování a dáváte mi, vážená paní Jarmilo, konečně za pravdu. A jste ještě lepší, než jsem předpokládal. Tak trochu mi totiž najednou připomínáte velikého Járu da Cimrmana, neboť po jeho vzoru, jakožto novátorská pedagožka, za blbost svých nezvedených žáků trestáte sama sebe. Až tam Vás zavedla ta Vaše jinak velice chválihodná citovost.

170984

18.09.2008 23:28

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Paní Jarmilo, že mne nějak nechápete opravdu chápu. Možná jsem primitiv, jak mi často jiní naznačují, ale pokud něco oželím, chápu to tak, že mi na tom něčem oželeném záleželo a měl jsem to rád - jako například Jakamarus. A jsem už takový hamoun, že se toho něčeho nehodlám vzdát jenom proto, že jiný a jinak utvářený primitiv tomu mému oblíbenému něčemu dělá opravdu zhovadilou reklamu. Obzvlášť když vím, že dobrý a již zvěčnělý znalec našich (ale i jiných) poměrů rád a velmi pravdivě říkával: "To je blbé! To se bude líbit!" Zrovna tak chápu, že statisticky snadno doložitelně bývám i se svým vkusem ve výrazné menšině a proto mne ani nenapadlo, že by tou reklamou chtěli útočit zrovna na mne. Proto těm zadavatelům zhovadilé a slušné lidí pobuřující reklamy budu svým bojkotem jejich výrobku leda tak směšný, což by nebyla žádná tragédie, neboť důvodů ke smíchu (ten je skutečně léčivý) nám všem neustále ubývá, zatímco konta těch nechutných grázlů s chutným pitím utěšeně rostou. A porostou i kdyby je všichni diskutéři ze Zvědavce bojkotovali kolektivně. Ale zlobte se na mne jak chcete - i tak mám i ten Fernet pořád docela rád.

171010

18.09.2008 23:55

Cenzurou k lepšímu světu

RE: To chce klidecek, ale moc bych se neutěšoval....

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážený pane Mirdo,

závěrem svého velmi rozhořčeného a neomaleně osobního příspěvku uvádíte, že považujete za ztrátu času diskutovat s různými "Kramáři", kteří si pokaždé dupnou nožkou, když daný předmět diskuze je mimo jejich rámec chápání. Má výchovou úspěšně vnucená galantnost mi velí, abych i v tomto případě respektoval toto Vaše jistě uvážlivé přání a trpělivě vyčkal okamžiku, kdy změníte názor.

S úctou stále Váš Jiří Kramář

171012

19.09.2008 08:16

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Moc jste mne potěšila, vážená paní Jarmilo, že na věc jdete tím správným způsobem - přes peníze, které údajně hýbou světem. Jenže tím světem hýbou ti, co ty peníze mají a kteří se pro tuhle vášeň skutečně, a zatím zcela beztrestně, dopouštějí masového vymývání mozků - ovšem nikoliv masem. V tomhle bodě souhlasím i se svým momentálně velice vzrušeným a však jen domnělým ideovým odpůrcem. Jako malý chlapec jsem s rodiči bydlel po válce v Mikulově, v domě a současně v palírně nejspíš zplynovaného židovského vinopalníka, a proto vím, kolik ten člověk už před válkou investoval do reklamy. I nám s bratrem ta jeho skutečně masívní reklama byla ohromně užitečná, neboť když jsme to všechno za skutečně nekřesťanský peníz odvezli do sběrny naproti synagogy (ta najednou stála na Husově ulici), koupili jsme mamince k MDŽ velice drahý "pomněnkový" servis, který stál půl maminčina měsíčního platu a po kterém ona zatím beznadějně toužila. Ostatně již Henry Ford, toho světově proslaveného jména první, říkával, že pokud by měl pět posledních dolarů, čtyři z nich by investoval právě do reklamy. Ze špatné ekonomické rozvahy bych ty světovládce nikdy nepodezíral. V konečném součtu se jim to obvykle velmi dlouho vyplácí - i když na ně občas také trhne. Ovšem náhle mne zamrzelo, že žiji tak daleko od Prahy a spousta skutečné legrace se ke mně ani nedonese. Proto Vám děkuji.

171040

19.09.2008 18:00

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážený Jenesmithe, i když to tak nevypadá, ve spoustě věcí stran reklamy a řízené manipulace s vědomím lidstva souhlasím nejen s Vámi a paní Jarmilou, ale - dle mého jistě nedokonalého úsudku - i se silně vzrušivým Mirdou. Ovšem nemiluji příliš kategorických a jednoduchých soudů o jediné a proto univerzální příčině zla v tom našem úspěšně prohnívajícím světě. V takové vizi světa postrádám totiž místo pro zlo sice vědomé - ale neprvoplánové. Chybí mi v takovém univerzálním pohledu na svět místo pro individuální zlo sekundární - jakoby z nouze. Například spousta těch zdánlivých JINÝCH cílů zcela nepochybně pochází z vědomého a jistě zlovolného zneužívání vědeckých poznatků o člověku reklamními "kreativci", kteří se snaží potencionálního zákazníka zaujmout jakkoliv. Pro přemíru reklamy v nouzi nejvyšší je jim i jakákoliv lidská špatnost dobrá, ale se snahou ovládnout svět taková reklama souvisí opravdu velice volně.
Poněvadž podstatnou část svého života jsem se zabýval věcmi lidským okem neviditelnými a pracně jsem se musel přesvědčovat o existencí jevů opravdu náhodných a pomíjivých - trvajících mnohdy jen pár stomilióntin sekundy - snaha po co největší přesnosti i v uvažování se mi stala potřebnou. Na otázku co s neetickou reklamou, která nám opravdu škodí, se mi odpovídá docela snadno. Dříve než bude pozdě, musíme změnit neetické podmínky ve společnosti, neboť je to právě ona, která takovou reklamu vyžaduje nebo jen připouští. Uznávám, že je to odpověď "na prd", ale jaký život, takové otázky a odpovědi.

171080

20.09.2008 22:14

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Jenesmithe, myslím si, že mohu odpověď zahájit větou tuším z Knihy džunglí: Jsme jedné krve - ty i já! To ovšem neznamená, že se nemůžeme lišit v některých názorech.
Od devíti let se na popud mé babičky zabývám historií a došel jsem k přesvědčení, že je chybné a beznadějné měnit svět násilím - zejména násilím prosazovanými revolucemi. Ty totiž vyrábějí nové svaté nespravedlivě ukřižované a umožňují internacionále mocných neustále manipulovat s vědomím neuvědomělých - a těch je stále určitě jen "náhodou" většina. Po každé revoluci - a často se jim není možné vyhnout - se za nějaký čas objeví období napravování "revolučních křivd a bezpráví". Je to jako nějaký cyklicky pracující vícetaktní motor, jehož každý cyklus má ten zážeh a následný výbuch (Spartakiádu) ve stále větším rozsahu, což je způsobeno jak zdokonalováním techniky, tak život likvidujících technologií a také vědeckým zkoumáním člověka samotného. On se totiž mocnými dá koupit téměř každý - je to jen otázka ceny a způsobu.
Takže jedinou možnou cestou ven z toho zhovadilého a neustále se opakujícího cyklu je podle mého názoru poctivá výchova odborně zdatných a humanitně uvědomělých dětí - a to nejen vlastních - což se nejsnáze uskutečňuje osobní příkladem.
Přestože společenské změny se neustále zrychlují, celý proces je velice dlouhodobý (přesahoval donedávna délku jednoho lidského života) a proto nejen my, ale především naše děti jsou naše naděje.
Jistotu, že se změna k lepšímu podaří, přitom nemáme a nevíme ani, zda již není pozdě. To ovšem neznamená, že bychom se neměli snažit. Vždyť nic jiného jedinci s hrdým označením druhu homo sapiens sapiens stejně nezbývá.

171133

20.09.2008 22:40

Cenzurou k lepšímu světu

RE: zensky pleme zkroti..

Jiří Kramář 85.?.?.?

Není zač! Ovšem mám-li být spravedlivý, ten dík patří mé ženě, kterou byste měla znát buď ze sletů nebo z toho Vašeho pytle.
Než ji zbavila řeči mozková mrtvice, čtyři a třicet let jsme spolu vedli vědecké disputace, při nichž jsem si zpočátku v závěru debaty ztěžoval: "Nechápu, proč se tak dlouho otravuju s ženskou, která je tak líná, že vůbec nepoužívá logiku! Připadám si jako blbec!"
S velice vlídným úsměvem mi radívala: "Kdybys tak zbytečně často nepoužíval to tvoje nesmyslné jako - ani by sis nepřipadal!"
A tak jsem záhy pochopil, že jsem pouhý mužský, který se ještě dlouho bude muset učit.

171136

26.09.2008 00:23

Kolik by bylo rybářů, kdyby kapři křičeli?

RE: Boj za mír

Jiří Kramář 85.?.?.?

Díky za inspiraci. Nastal čas aktualizovat prastarou nebo chcete-li vousatou anekdotu z dob snad kubánské krize.

Otázka rádiu Jerevan: Bude válka?
Odpověď: Nebude. Pouze provinční týmová rekonstrukce celosvětového míru na jedné a svobody a demokracie na druhé straně dosáhne takové intenzity, že nikde nezůstane kámen na kameni.

171626

26.10.2008 22:33

Hlavní nádraží

To už je příliš!

Jiří Kramář 85.?.?.?

Vážený pane Lischko, tentokrát jste zašel příliš daleko! A navíc jste zhola nic nepochopil! Svým bezohledně pravdivým líčením zlovolně vybraného a naprosto nepodstatného úseku naší současné objektivní reality se nás pokoušíte nenápadně přesvědčit, že snad žijeme v zemi, která si to předsednictví EU ani nezaslouží. Ale my jsme si je zasloužili a zasloužili jsem si toho mnohem víc!
Z vlastní letošní zkušenosti vím, že to, nad čím Vám zůstává rozum stát, je ve skutečnosti nenápadný ale velice účinný selektivní test, jímž se snadno ze zdravého jádra národa vytřídí a nakonec i smysluplně oddělí ta sobecká skupina gerontů, kteří by nejraději jen zbůhdarma a do omrzení zneužívali už tak neúnosně štědrých dávek důchodového zabezpečení a ve své rozežranosti marnotratně a bez příčiny překáželi ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu - obtěžujíc jej neustále tou svojí krásy naší demokratické současnosti nechápající dementní senilitou.
Pokud jsou tahle individua tak nechápavá a neschopná se doptat, je jen spravedlivé, že často místo včas a do svého zamýšleného cíle dorazí se značným zpožděním někam úplně jinam. A je proto pro nás normální doufat, že jednou takto konečně dorazí až tam - odkud už není návratu. K tomuto konečnému řešení nám napomáhej Bůh!

173967

Káva pro Zvědavce

64

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 141 čtenářů částkou 22 263 korun, což je 64 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Katalog Ikea nevyšel. Kvůli černochovi s číslem31.10.20 10:04 Neurčeno 0

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 1

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,38 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
25,47 Kč
100 japonských jenů
22,34 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 930,26 Kč
1 unce stříbra
552,84 Kč
Bitcoin
316 303,24 Kč

Poslední aktualizace: 31.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?