Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 29 příspěveků, 1 jméno: Saša.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.03.2008 09:56

Pitbul a děti

RE: takze

Saša 74.?.?.?

Přečetl jsem prvních 7 příspěvků a předcházející od pana 78 osobně považuji za nejkvalitnější, ač všichni to svým způsobem jistě dobře myslí. Pověst pitbula je horší než skutečnost a to proto, že často lidé si plemeno pořídí právě pro relativně větší agresi a mají představu „obranáře“ a „hlídače“. Každý pes přirozeně upozorní na vše nezvyklé a to by nám mělo postačit, pokud chceme život bez problémů a máme na srdci také zájem zvířete. Nejdůležitější (jak již řečeno panem 78) je vystavit psa co nejvíce lidem, samozřejmě nejdříve na vodítku a s košíkem. Dokonce davům lidí, v Praze bych ho bral jednou týdně na Václavák. Nesmí se všimnout cyklisty. Obdobně za bezpečných podmínek by měl přijít do styku se psy. Při chování v rodině (ve „smečce“) je krajně nepravděpodobné, že by napadl vlastní dítě (náležející do stejné „smečky“). Žádné uvazování u boudy, dokonce ani nechávání samotného na zahradě. Nic není zcela bez rizika a údajně nejméně vhodná plemena k dětem jsou http://www.glowdog.com/bestdog/ pomeranien, affenpinscher, chihuahua atp., tedy několik malých plemen, která se bojí. Na uvedeném směrníku si kliknete na vlastnost – good with childern a plemena se seřadí dle uvedené vlastnosti. Pitbul tam není, srovnávejte s „Amer. Staffordshire Terrier“. Vrozené vlastnosti je jen část povahy zvířete, pes je (spolu s člověkem) jedním z nejvíce adaptivních zvířat. Znám několik lidí, kteří zcela bez úrazu vychovali několik dětí se psy méně vhodnými k dětem, ale záleží to na povaze majitele.

157565

30.03.2008 10:14

Pitbul a děti

RE: Opatrně!

Saša 74.?.?.?

>jednou pes napadne člověka a ochutná lidskou krev, stává se
>nebezpečným.

Pes, který kouše je nebezpečný a zvláště velký pes. To uvázání na řetězu je příčinou. Převychování nejdříve majitele je téměř nemožné, teprve potom by se převychovával pes. To je nepraktické a asi i nemožné. S chutnáním lidské krve to nemá nic společného. Omluvy, že odmlouvám [mrknutí jedním okem]

157567

31.03.2008 06:11

Pitbul a děti

RE: Opatrně!

Saša 74.?.?.?

>Tomu nerozumím.

Majitel psa je za něj zodpovědný v každé situaci, tedy i na řetěze pohybujícím se po ocelovém laně, je to „řešení“ pro lenochy. Chápu, že svět není ideální stejně jako majitelé psů, ale zmíněné „řešení“ by snad mohlo být použito jen pro tu chvíli, aby mohl udělat venku potřebu a pokud ho máte pod dohledem. Většina psů instinktivně „brání“ ten minimální vyhrazený prostor, uvázání stres zvyšuje a za dané okolnosti možnost kousnutí. Po nesčetné generace psi žili 24hodin s člověkem, psychicky je zvíře nejvyrovnanější v přímé závislosti na „pánovi“. Vychovávat a ovládat psa můžete, jen když jste s ním. K té výchově většinou postačí změna tónu hlasu na příjemný, což je pochvala a nepříjemné „vrčení“ což je pro psa trest. S výjimkou háravé feny v sousedství, když chodíte se psem na procházky, pes se netoulá; pokud jste ho to již nenaučili ponecháním bez dozoru. Minimum: ráno na pět minut vyvenčit, po příchodu ze zaměstnání nejméně půl hodiny na procházku a před spaním zase na pár minut ven se psem. Když musí být sám, nechat ho doma nebo máte-li chovnou stanici v zabezpečeném výběhu s dalšími psy. Štěně musí ven častěji a tam pravděpodobně nejčastěji již vzniknou problémy. Je nesčetně knih a online zdrojů, některé si odporují a tak nesmíte zapomenout na rozumné skloubení zájmu zdravé psychiky zvířete a pohodlí nebo možností majitele.

157627

31.03.2008 11:56

Dvě výročí

RE: Dotaz

Saša 74.?.?.?

>druh nazoru, tak tomu nerikejte diskuse ale, politicke skoleni.

Pane Karásku, právě Vy byste to politické školení chtěl mít pevně v rukou a snad i vést nebo to necháte na Semeráda? Snad jako bývalý politruk nám předčítat z Aruz Sheva a sem tam něco z božích vnuknutí George a Dicka o demokracii a svobodě, o čem jiném.
Povinně bychom to měli sledovat z Vámi vybraných zdrojů a snad ještě dělat nástěnky. [zmaten]

157650

01.04.2008 11:36

Pitbul a děti

RE: Zeměžluč

Saša 74.?.?.?

Máte pravdu, že chyba je v lidech. Smyslem článku však není odsoudit pisatelku, pochybit můžeme každý a věřte nebo nevěřte vadou plemene je pouze zvýšená pravděpodobnost napadení ostatních psů stejného sexu. Tato vada, kterou je možné potlačit nebo dokonce odstranit výchovou je dostatečným důvodem, aby žádná národní kynologická společnost neuznávala pitbula jako plemeno. Pouze 3 pokoutní spolky plemeno registrují a jeden je bohužel v ČR. Jinými slovy, kynologické spolky (a odborníci) se shodují v názoru, že je nežádoucí pěstovat psy pro zvýšenou agresivitu a existují „příbuzná“ plemena, kde se v chovu usiluje o opak. Všechny kynologické společnosti se však shodují v názoru, že pitbul není nebezpečnější člověku než řada podobných plemen bez náležité „socializace” (zespolečenštění, výchovy). 12ti-letá děvčátka z rodiny majitele pitbula jsou s ním zcela bezpečná. Snad děti do 10ti let by měly být se psem pod dozorem, ale děti z rodiny budou pravděpodobně zcela v bezpečí. Neznalý obdiv „Ameriky“ je zavádějící, v USA pěstují pitbuly „hillbillies” a pořádání psích „zápasů“ je zakázáno jako ve většině ostatního světa; v Kanadě pro příklad ve většině měst není dovoleno ani držení psů typu pitbula. Severoamerická města mají vyhrazené některé parky především pro psy, kde psi pobíhají volně bez vodítka spolu s dětmi, cyklisty a běžci, potkáte tam i toho pitbula nebo příbuzná plemena tomu typu, což je důkazem, že problém je s majiteli. Společnost psa je pro lidi důležitá a tvrdil bych i prospěšná. Přesto většina majitelů nepřečte jedinou knížku o psech, i v té „Americe“ o zmíněných parcích řada chovatelů neví; v některých indiánských rezervacích jednou ročně přebujelou populaci psů, o které se nikdo nestará, dokonce střílí. Názory se tedy různí, někteří by chtěli k držení pitbula zbrojní pas, pravdou je, že každý majitel by měl mít alespoň „rybářský lístek“. Vše je naše ignorace, není čas, ale pes lidem nějak prospívá, rozšíří naše neosobní vztahy, v lásce předčí nejbližší, majitelé se dožijí vyššího věku v lepším mentálním stavu atd. atp. [mrknutí jedním okem] Pes není koza/králík, pohled a zacházení by mělo být zcela jiné [mrknutí jedním okem]

157762

02.04.2008 22:29

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: A kolik humanitární pomoci palestincům naopak poslal?

Saša 74.?.?.?

Pan Mishon cituje Eretz.cz a ten zase dostává zprávy tichou poštou od Arutz Sheva, což jsou extrémní „nábožensky“ zatížené zdroje nezakrytě bojující za vyhlazení arabů. V samotném Izraeli Arutz Sheva nemá pověst hodnověrného zdroje. Sionistický bulvár. Titulky mluví samy za sebe, vezměte včerejší popis „teroru“, kde jedinou ověřitelnou skutečností je, že na zastávce autobusu rabín Bar-On zastřelil neozbrojeného Palestince, který se ptal 2 ozbrojených židů, kdy přijede autobus. (Jeden z pachatelů 16ti-letý a dvoumetrový mladík.) Když oběť padla tak ho dorazil. Arutz Sheva popisuje rabína jako hrdinu. Oba zdroje pochybných a ke lži překroucených informací, měli opičí radost ze vzbuzování nenávisti k Islámu a film Etna si můžete na Eretz prohlédnout. Kdyby podobný film byl zveřejněn o judaismu, Talmudu nebo sionismu, bylo by to nezákonné šíření náboženské nesnášenlivosti. [zahanbení]

157939

03.04.2008 07:28

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Tisk sionismu a hlas rabínů slintá

Saša 74.?.?.?

dle Eretz.cz Condoleezza Rice, lže je zaslepená a nebezpečná. Málem nařkli proizraelský deník Washington Times z antisemitismu. Americká ministryně si dovolila říci, že Abbás je solidním partnerem pro mírové rozhovory. Část světových a izraelských židů se nechává popuzovat sionistickými rabíny a nechce mír s Palestinci. Značná část izraelského a židovského tisku je odezvou a nabádá k náboženské nesnášenlivosti. Jejich zabíjení je představováno jako legální s cílem vyhubení. Zajímavé, že feministky proti válce si o Condoleezze myslí totéž z opačných důvodů.

157977

04.04.2008 00:09

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: A kolik humanitární pomoci palestincům naopak poslal?

Saša 74.?.?.?

Ono je těžké vidět situaci objektivně. Když si však odmyslíte ten pocit „sounáležitosti“ tak je to podobné jako s kolonizací Ameriky a indiány. Do dnes jich většina žije v rezervacích, umírá dříve na léčitelné choroby atp. Viní se indiáni a nevyřčeně jejich genetika. Palestinci jsou geneticky totožní se značnou částí židů, náboženství a fanatismus si je rovněž blízký a zcela stejné „důvody“ (jako s indiány) neexistují. Rozdíl je ten, že jeden kope za naše mužstvo (cítí se B-hem nadřazený) a druhý za chudší a „cizí“. Část intelektuálních židů, malá část rabínů a jen zlomek davu je schopen vidět situaci bez zaujetí. Většina rabínů a téměř veškeré Izraelské komunikační prostředky štvou proti Islámu a dokonce všemu zdánlivě málo nakloněnému k jakékoli židovské otázce. Není státu, který by více hájil zájmy Izraele a poskytoval mu větší hospodářskou pomoc než Spojené státy. I přes to český Eretz.cz se nestydí nazvat první ministryni USA Condoleezzu Rice nebezpečnou, zaslepenou lhářkou a to jen proto, že na oko navrhuje dohodu se sousedy Izraele. Nebudu vám zde citovat útržky Talmudu a Tóry, dopouštěl bych se stejného antisemitismu, jakého se dopouští tisk a řada rabínů. Jde o dávné obrazné báje, které jsou zneužity, vy to možná chápete. Problém Izraele a židů není sportovní utkání, situace je nesrovnatelně jiná. Shoah muslimů je nepředstavitelně zločinná myšlenka, mám za to, že neproveditelná. Anglické „národní zprávy z Izraele“ tomu nabádají. Umírnění rabíni a politici jsou zesměšňováni, zprávy jsou překrouceny ke lži.

158125

07.04.2008 05:47

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: A kolik humanitární pomoci palestincům naopak poslal?

Saša 74.?.?.?

V poslední větě máte pravdu. Izrael se nesnaží o dosažení nějakého kompromisu, naopak se snaží situaci vyhrotit. Sousedé se nemusí milovat, ale přesto mohou vedle sebe žít v relativní spokojenosti. Izrael dostal problém do vínku vytvořením náboženského státu, bylo to logické a nevím jak v daném případě lépe definovat státní příslušnost, víru však lze zneužít. (Islám a judaismus se k zneužití víry přímo nabízí, tím nechci říci, že jiná náboženství dovedená do fanatismu jsou o mnoho lepší.) Izrael sice chabě odděluje náboženské zákony od civilních, ale je to podobné sousedním islámským zemím.

158428

07.04.2008 07:08

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Saša 74.?.?.?

Kdyby lidstvo žádná náboženství nemělo tak „víru“ okamžitě vynalezne. Dav nějak si žádá o něco se opřít a tím bývá dogma, dále utopistické ideologie „o kterých nesmíme pochybovat“ a tam patří i víry v komunismus, nacismus, sionismus. Lidé "bez víry" bývají mravnější a odpovědnější, než někteří "věřící". Lidé chtějí věřit v nějaké spasení. Teď jsem se v myšlenkách nějak dostal do průseru: lidé často věří ve spásu tvrdého kapitalismu, který ověřitelně odpovídá těm horším vlastnostem člověka. Domnívám se, že přinejmenším v té tvrdé formě bez morální odpovědnosti i tato „víra“ si zaslouží zpochybnění. Pozor na idealizaci...

158429

08.04.2008 07:49

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Saša 74.?.?.?

Nepochybující „svatá“víra vede k nebezpečnému a šílenému fanatismu. Tím nechci šmahem odsuzovat náboženství, ať je to dobře nebo špatně většina si ho prostě žádá a zřejmě potřebuje. Je po něm poptávka [mrknutí jedním okem] a když se rozhlédnete, poptávka vytvořila i nepřebernou nabídku [mrknutí jedním okem] . Díky za směrník na řičení blouznícího davu John Hagee AIPAC .
K navracení majetků. Ryzí ideologie křesťanství je v zásadě velice podobná komunismu a řada odvětví této víry se jím téměř doslovně řídí Hutterité, Amish a mnoho dalších. Církev získala majetek od nás všech, myšlenka je principiálně stejná, proč tedy nevracet majetky komunistické straně [mrknutí jedním okem] ? Než někdo začne soptit, netoužím po komunismu! Ovšem on se zhroutil pro nedostatek silné víry, v koloniích Hutteritů a Amišů stále prosperuje a dokonce konkuruje sousedním vesnicím s řadou různých náboženství. Nepíši z Hutteritské kolonie, ale jsou lidé, kteří budou tvrdit, že život je tam šťastnější. Jednodušší určitě a pro mnohé možná i šťastnější, nevím?
[zmaten]

158530

08.04.2008 10:53

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Saša 74.?.?.?

Křesťanství existuje 2000 let a bude existovat i nadále, ale v té zidealizované formě po celá ta 2 tisíciletí je jeho existence více méně okrajová. Jsou to relativně malé skupiny, kterým se většinová společnost posmívá – v zásadě „odpadlíci“. (Hutterité byli vyhnáni z Evropy atp.) Zeměvlády a církev samotná chce věřící ke svému prospěchu. V lidech je touha vše účelově využít a zneužít. Nikdo nechce ani slyšet o nějaké rovnosti. Kdy katolické země brali vážně přikázání nezabiješ? Nejzbožnější vymýšleli a do dnes vymýšlí jak zabít co nejkrutěji (upálením, bombardováním atp.). Země, která se chlubí křesťanskou morálkou, popravuje nejvíce lidí na obyvatele a také jich nejvíce vězní (a mučí). Hluboce věřící katolík a president té země se chlubil, že mu sám Bůh našeptal poslat na smrt do Iráku přes 4000 vlastních mladých lidí a nepočítat Irácké oběti. Každý jeho proslov končí slovy „Bůh vám žehnej!“ a na každém dolaru je „in god we trust“.

Abych se pokusil odpovědět na Vaši otázku, křesťanství a komunismus je neslučitelný s povahou člověka. V malé skupině, které se budeme smát, jsou obě ideologie do jisté míry snad možné, dávní hippie a zmíněné okrajové náboženské směry. Chceme se sice nadchnout prázdnými slovy, schovat se za ně, ale být morální není snad cílem žádné víry? Teorie je krásná [mrknutí jedním okem] padá mně čelist, když slyším od vůdce o svobodě a demokracii… Podobně krásně znějí slova náboženských "vůdců". Ve videu od Mirdy, posluchači řičí blahem a náboženský kazatel je nemorální.

158545

08.04.2008 11:36

Spravedlnost rozhodla

RE: Kočičky je mi líto, ale té želvy také

Saša 74.?.?.?

Eretz s radostí uveřejní vše co je nějak v neprospěch Palestinců. V Izraelských městech jsou tisíce hladových koček, o které se nikdo nestará. mučení vyšetřovaných lidí také nikomu nevadí. Ne, nejsou nutně horší, ale jsou stejní.

158548

09.04.2008 10:50

Spravedlnost rozhodla

RE: Hmm..........

Saša 74.?.?.?

>když rozhodnutí soudu hodnotí lidé, kteří neviděli ze
>spisu ani stránku a z každého zákona znají pět paragrafů

Můžete být zcela negramotný a nemít žádné ponětí o zákonech, ale měl byste chápat, že mučení zvířat pro zábavu zločin je.
Nebezpečný zločin a to všech zúčastněných. Jedinci, kteří se mohou radovat z utrpení nebezpeční jsou.

Když opomenu Váš zřejmý vztah k ostatním celkem inteligentním zvířatům, ta kočka mohla náležet osamělému starci/stařeně pro kterého byla jediným přítelem. Můj chudý soused zaplatil za léčení zmrzačené kočky 1600 dolarů, tedy daleko více než ta pokuta..

158658

09.04.2008 10:58

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: ...za fotky z rodin(n)ej oslavy...

Saša 74.?.?.?

Tak jsem si včera přečetl zprávy na Eretz.cz a na jejich zdroji „národním zpravodajství Izraele“, Aruz Sheva a ono to tak vypadá, jak vtipně píšete.

Izrael nebude spolupracovat s OSN a jeho pracovníci nedostanou visa k návštěvě Palestiny a Izraele.

V Jeruzalémě Izraelská vláda nechala zatknout zaměstnance mírové rozhlasové stanice 93.6 snažící se o sblížení Izraelců a Palestinců. Z Gazy 93.6 FM stále vysílá, včetně internetového vysílání.

Na stránkách Baracka Obamy byl odkaz na Tonyho Wichera jehož blog usiluje o mír v Izraeli, po označení blogu za proti-sionistický „zpravodajstvím“ Arutz Sheva, odkaz zmizel.

Izraelská armáda, policie a civilisté se účastní největšího cvičení „civilní obrany“ v historii se jménem „Bod obratu 2“; celonárodní manévry potrvají 5 dnů.

Napadá mě také ten sadomasochismus, sionisté v míru žít nechtějí. Připravují se na "konečné řešení".

158665

10.04.2008 07:29

Ještě jednou Svobodní zednáři

Jak si udělat obrázek?

Saša 74.?.?.?

V původním článku je zmínka o francouzských lóží homosexuálů a ty by se mně zdály nejméně nebezpečné [mrknutí jedním okem] teplouši budou lobovat za zvýhodnění jejich svazků a třeba to vyřeší přelidnění Země [mrknutí jedním okem] . Můj nezasvěcený dojem: trochu tajnústkářské organizace s mlhavým cílem, zábava zámožných na okraji okultismu – většinou starci, ale jako když si hrají puberťáci. Hovoří o alegorické moralitě vyjádřené symboly, předpokladu víry v nadpřirozenou bytost („Supreme Being”). Je zajímavé, že Islámské země svobodné zednáře nemusí a často zakazují. Ač se jim daří nejvíce v katolických zemích, římskokatolický papež se vyjádřil, že zednářské principy jsou neslučitelné s vírou a členství pro katolíky je smrtelným hříchem.
Papež Benedict XVI řekl: "...the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enroll in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion." (Zdroj anglická Wikipedia.) Další public relation zdroj je na Grand Lodge of Canada
Když je to dobročinná organizace, proč obě 2 nejpočetnější náboženství členství zakazují?

158746

14.04.2008 09:59

Děkuji, že na mne nezapomínáš

RE: A

Saša 74.?.?.?

>Svým vztahem ke zvířatům tedy mj. zušlechťujeme či naopak
>bestializujeme lidské pudy, vášně, emoce...

Chápu, že je to pravda, ale vzhledem k tomu, že považuji právě člověka za největší bestii, skoro se mně chce oponovat [mrknutí jedním okem]

159066

14.04.2008 10:31

Peníze jako dluh

RE: Ještě něco...

Saša 74.?.?.?

Půjčka je nutná především díky inflaci vestavěné do peněžního systému a to je důvodem nutnosti dluhu třeba na bydlení. Řada výrazně kapitalistických zemí má zdravotnictví zdarma, říká se tomu, že jsou sociálně vyspělé. Článek není o komunismu, který to nutně neřeší, ale o majetnictví celého systému, který se zdá nemocný.

159076

14.04.2008 11:51

Děkuji, že na mne nezapomínáš

RE: A

Saša 74.?.?.?

Začínáme asi oba slovíčkařit nebo hájit pesimistický či optimistický pohled. Při troše zevšeobecnění jsme ty nejsprostší bestie, pudově nejodpornější zvíře s jasným vědomím. Často i ty „andělské“ výjimky lze kritizovat. Jsme schopni zničit a v jistém okamžiku zničíme sami sebe, nepřiznáváme zcela žádnou inteligenci relativně inteligentním jiným zvířatům. Oběti našeho „úspěchu“ se nepočítají. Naše všeobecná vůle?? Nelžeme si do očí?

159079

15.04.2008 11:33

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

Saša 74.?.?.?

>...clovek, co si svoje otroctvo neuvedomuje, otrokom nie je...

Pro Vás pane 90, mohl napsat otroctví nepociťuje.

>Zvíře se liší od člověka tím, že nemá sebeuvědomění.

Řada druhů jako primáti a pravděpodobně i další výší či inteligentní savci sice o své jsoucnosti nebudou uvažovat v našem slova smyslu, ale bezesporu mají představu alespoň o blízké budoucnosti, jsou schopni se naučit řeči hluchoněmých (řeči jim příbuzného druhu) a dokonce ji učit svým mláďatům. (Obdobné emigrantům v cizí zemi, v další, třetí generaci se ta řeč u obou druhů ztratí.) Je pravdou, že se naučí něco přes 200 slov a o posmrtném „životě“ si s nimi asi moc nepopovídáte, ale jsou schopni sdělit nejen základní potřeby, ale i pocity. Tedy ty nám nejbližší druhy se pobaví sledováním televize (nebudou je asi zajímat politické komentáře), ale pobaví se chováním jim příbuzného druhu tj. lidí a individuálně poznají samy sebe. Jsou zděšeny smrtí člena svého druhu. To, že chytré zvíře stále neuvažuje o své prchavé existenci je důkazem, že si jí není vědomo? Jsme řízeni stejnými pudy a jsme také „chytrá“ zvířata a možná k naší škodě jsme fascinováni naší existencí a mentálními schopnostmi. Je myšlení v představách zcela nesrovnatelné s naším s pomocí jazyka?

159166

16.04.2008 00:10

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

Saša 74.?.?.?

Plný souhlas [smích]

159210

19.04.2008 11:27

Poděkování od nezakladnam.cz

RE: Chávez chce napadnout ČR

Saša 74.?.?.?

Cenzurou to nebude, ale editor pravděpodobně používá spam filtr a jistě dostává spousty pošty. Pokud email obsahuje přílohu /obrázek, již to může být důvodem, že to filtr prostě odmítne.

159413

19.04.2008 19:03

Pan Klein má tentokrát pravdu

Pan Šimon zakazuje myslet a diskutovat, to vyvolává nenávist a zevšeobecnění

Saša 74.?.?.?

Článek byl pouhý překlad „silného kafe“, ale každý si udělá vlastní názor a pochopí, že zvrácená ideologie není vlastní žid, muslim, křesťan atp. Ta možnost zapřemýšlení možná prospívá více než řev o antisemitismu. Nenávist Eretz a jim podobných ke všemu málo nakloněnému sionistické myšlence, lži zaměňující oběť za viníka, lži o každém kdo se jich zastává „málo“ jako bývalý president Carter, to vyvolává nenávist a zevšeobecnění. Pan Šimon oblbuje své čtenáře, dobře opodstatněné články od samotných židů na Eretz nenajdete. Nenajdete tam zcela žádný proti-názor.
Nikdo nesmí odmlouvat, řekl Šimon! [oči v sloup]

159441

20.04.2008 10:30

Pan Klein má tentokrát pravdu

Kdo jsou ti antisemiti a teroristi?

Saša 74.?.?.?

Komisi Spojených národů pro lidská práva vedl Jihoafričan profesor John Dugard, kterého sionisté nenáviděli neb dle svých zkušeností srovnával násilí Izraele vůči Palestincům s apartheidem a kolonialismem. Na nátlak USA a Izraele komise byla přeorganizována a do funkce jednomyslně zvolen americký žid, profesor mezinárodního práva Richard Falk z prestižní univerzity v Princetonu. Možná si myslíte, že se sionisté zaradovali?, akademická kvalifikace je neporazitelná, o původu nemluvě. Není tomu tak, dle průzkumu veřejného mínění pouze 25% izraelských židů si přeje mírové řešení palestinské „otázky“ a 75% si přejou Arabi a Palestince vyhubit. Za nástupu nacismu tomu bylo obdobně a nelze jim zblbnutí zase moc vyčítat, spíše bychom měli připomínat těch 25% slušných židů s rozumem, ale generalizaci se člověk neubrání, když jde o většinu. Oni nechtějí žádné OSN a již vůbec ne, komisi lidských práv pro nežidy. Pomlouvačná kampaň tedy začala. On ten profesor Falk se zabývá mezinárodním právem celý život a tak již řekl, že Palestinský holocaust začíná a Izrael se snaží dosáhnout bezpečnosti státním terorizmem. To považuje Izrael za předpojatost a do země ho nic vyšetřovat nepustí a natož do Palestiny. Zahraniční židé, kterých se to netýká, jsou ještě více rozhořčeni, Karel Orlík ze „zbožného“ Euarabia má na Eretz za to, že Falk a potažmo OSN trpí (židovskou) nezvládatelnou sebenenávistí, v jeho článku tu nenávist opakuje mnohokrát a dokonce k Bohu (bez vynechání – o), dle Orlíka je to taky blázen .

Orlík zas nenávidí Arabi, dle něj „Islám dovoluje muslimům lhát židům, je-li to v zájmu Islámu“. Nečetl jsem něco podobného? Eh, zřejmě rabi Orlík obviňuje z antisemitismu OSN, kam se hrabe na Šimona, který si vybral Zvědavce. Tak jsem teď z toho celej zmatenej, kdo je terorista a antisemita? [zmaten]
Zdroj : Jerusalem Post, Eretz, EURABIA a další.

159480

21.04.2008 11:33

Obyvatelé Gazy umírají hladem, říká Carter

Kdyby umírali jenom hladem

Saša 74.?.?.?


Spolu s novinářem Reuters Izraelský tank zavraždil celkem 6 obětí.


Izraelské tanky používají šrapnelové náboje, které vybuchnou před dopadem a rozptýlí 38 milimetrové náboje, aby vyhubili co nejvíce Palestinských arabů. Petice proti používání této munice zabíjející v širokém okruhu a bez rozdílu, byla zamítnuta Izraelským nejvyšším soudem.
S kameramanem Reuters Fadel Shana byli na kusy rozstříleni přihlížející 3 dospívající ve věku mezi 13 a 22 lety. Dvě další oběti zemřeli v nemocnici Ahmed al-Najar, 17-tiletý a Bilal al-Dhaimi, 16-tiletý.

Neuvědomujeme si ani hrůzy války – natož vražedného honu na civilní obyvatelstvo, nikdo z nás nic podobného nezažil. Izraelská televize slibovala, že zabijí co nejvíce „teroristů“, 20 civilistů každého věku a obou pohlaví bylo zavražděno ten jediný den.

Není to jen armáda, každý osadník si může střelit svého Araba, jak se dočtete mezi řádky na „národních“ zprávách popisu „teroru“ na Aruz Sheva, kde jedinou ověřitelnou skutečností je, že na zastávce autobusu rabín Bar-On zastřelil neozbrojeného Palestince, který se ptal 2 ozbrojených židů, kdy přijede autobus. (Jeden z pachatelů 16ti-letý a dvoumetrový mladík.) Když oběť padla tak ho dorazil další kulkou, zřejmě, aby se oběť netrápila. Arutz Sheva popisuje rabína jako hrdinu. Jo, zamlčel jsem, prý a neověřitelně vlastnil nůž..

Možná, že jim „křivdím“, četl jsem na témže zdroji o osadnických bratřích, kteří postříleli Beduínské pastevce ovcí, jen proto, že mohli vidět na jejich panské sídlo. Jeden z nich měl dostat 6 měsíců, asi přesáhl limit, ale bude pravděpodobně omilostněn.

Pak se diví, že je Arabové nemají zrovna rádi.

159545

23.04.2008 12:19

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: Upřesnění

Saša 74.?.?.?

Sekta má svoji stránku a video, obrázky atp.
Kanadská CBC uvádí, že počet dětí byl zvýšen o 21 na celkové číslo 437, jde o 21 sedmnácti a osmnáctiletých matek. Těžko říci jestli je to méně neb více než ve všeobecné populaci. Zdá se drastické, že děti jsou rodičům odebrány. Nemám zdání jak posoudit „nebezpečnost“ náboženské sekty; podobných mínus mnohoženství je po Americe celá řada. Máme právo být zfanatizováni do víry nebo ne? Teď do jaké míry je to povoleno? Honba na teroristy je jistě v pořádku [smích] Co ta jiná náboženství, která jsou extrémní? Uff, je to subjektivní. Z morálního hlediska, jaký je rozdíl mezi sériovým mnoho-ženstvím (-mužstvím) nebo ruku na srdce, celkem běžným zahýbáním? Jsme polygamní tvorové a ta láska nebeská.. [velký smích] Jistě ideálně by byl člověk monogamní zvíře, ale on není, co s tím?

159646

23.04.2008 21:45

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: obhajoba zvrhlostí

Saša 74.?.?.?

Nikdo nic nehájí, pane Wolf, ale skutečnost a článek je příkladem k zamyšlení. Spojené státy podporují náboženský extremismus. Řada otázek je sporných. O děti bylo postaráno lépe než ve většinové společnosti, jistě bych nechtěl vyrůstat v podobné sektě – na druhou stranu nebyla mně vnucována ideologie a náboženství rodičů, společností ve škole a okolí, měl jsem výběr? Mormoni jsou pacifistická náboženská odnož, neupřednostňuji a nebudu se hlásit k mormonům, ale běžné náboženské směry jsou daleko více militantní a tedy společensky nebezpečné. Kde svoboda myšlení začíná a končí; jistě namítnete, že v sektě svoboda není, což je pravdou, ale můžete vystoupit z většinové společnosti? Které ideologie zaslouží potlačit je pro každého subjektivní; logicky chci jen tu „moji“, ale mám právo to násilím vymáhat? Otázek je daleko víc, každé naše i většinové hodnocení je subjektivní.

159698

24.04.2008 07:43

Smyšlenky západních médií o tibetských nepokojích

RE: Co, že - co ma byt ?

Saša 74.?.?.?

Pane Karásku, kdybych se dopustil omylu v této diskuzi, příšerně by Vás to rozčílilo. CNN, nejrozšířenější zpravodajská televizní stanice a služba lže. Na CNN dle Vás nepoznají Inda od Číňana, nebuďte směšný!

V předchozím příspěvku píšete: „Nejhorsi je to, ze sekta provozovala v masove mire brainwashing a jeji obeti nejsou prakticky schopny zit mezi normalnimi lidmi.” Jsou obě Vaše tvrzení jen trochu objektivní? Mniši zapalovali a rabovali a nejsou obětí, jiná sekta obětí je? Předpokládám také, že nemáte doma nic z Číny (od koštěte po TV a počítač) a zajímalo by mě, kde jste to koupil. Nefandím Číně, život tam asi ideální zrovna není, ale jinde zase čtu, že je dnes víc kapitalistická než komunistická. Článek je o tom, že „naše“ zpravodajství je zaujaté a v zájmu propagandy se dopouští pravděpodobně zcela vědomé lži. Právě od Vás bych očekával také nějakou vděčnost, ta "komunistická" Čína je největším věřitelem USA.

159739

24.04.2008 09:49

Smyšlenky západních médií o tibetských nepokojích

RE: Co, že - co ma byt ?

Saša 74.?.?.?

Článek není o tom kdo, nebo jak v zemi vládne, ale o lžích CNN. Dobře, tedy na popud mnichů „někdo“ loupil, dokonce zabíjel atp. Číňané bránili nevinné lidi. Viděli jsme však americký podvrh. V USA pod falešnou záminkou se stalo násilí, přes 400 dětí přichází o rodiče, to vám nevadí. Mormoni vám nebudou věřit, že křesťanství je špatné. Jste pro potlačování náboženských svobod nebo ne? Že, by to bylo v US horší se svobodou náboženství než v Číně?

159762

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 13 073 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 1

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Měnové kurzy

USD
23,14 Kč
Euro
27,26 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,43 Kč
100 japonských jenů
21,93 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 995,32 Kč
1 unce stříbra
566,92 Kč
Bitcoin
272 028,25 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?