Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1207 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Mirda.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.03.2008 04:23

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Bush je psychicky narušený člověk. Jednak je pod tlakem AIPAC lobby a Izraele, Dick Cheney mu za zády tluče do válečných bubnů a tak se Georgík odreagovává hrou na komedianta. Je docela možné, že to ani nehraje. Nejen zdejší média, ale už i světová média poukazují na Bushe jako na komedianta a psychopata, který neví co dělá. Pokud přece jenom dojde k napadení Iránu, tak se to semele celosvětově (třetí světová válka) a tohle si Bush asi vůbec neuvědomuje. Irán, Sýrie, Rusko a Čína jsou neoficiálně koalice. Jakmile se do toho zaplete Indie na straně US-Izraele, tak Pakistán a Egypt jsou automaticky na straně Ruska a státy ve společenství NATO jaksi nemají navybranou. Nechci malovat čerta na zeď, ale jakmile se to začne mlátit atomovkama, tak si vojáci NATO ani nestihnout obout boty.

156720

19.03.2008 03:32

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky

Mirda 24.?.?.?

Vojto, od té doby co jste se tady objevil na Zvědavci, tak se vzpírám vlastnímu svědomí na vás reagovat. Už jsem to nevydržel, ale jenom krátce. Člověk, který si neuvědomuje, že existuje nějaký problém a nebo se všemožně brání ho rozpoznat, přestože je na něj neustále upozorňován, stává se součástí onoho problému. Toť vše! Vy to stejně asi nepochopíte (nechcete pochopit), proto nemá ani význam pokračovat.

156759

19.03.2008 03:51

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Kecy

Mirda 24.?.?.?

Jan X - naprostý souhlas. Konečně se tady na Zvědavci objevil někdo, kdo má nejen značný přehled,
ale i - na jeho základě - postavenou logickou logiku. Nazvěme ji spiklenecky - většinovou. Ještě bych rád dodal, že pravda v lidské společnosti se stala zbožím, které lze směnit, prodat, udržet pod pokličkou a nebo i zamést pod koberec. Pravda dokáže zastrašit, odpudit, vyvolat nevolnosti a může se stát i příčinou násilí (napadnutí posla špatných zpráv). Pro informované a oduševnělé jedince však způsobuje hřejivý pocit duševního uvolnění. Ne nadarmo se říká -"Pravda osvobozuje".
[mrknutí jedním okem]

156758

19.03.2008 07:29

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Ten náš pan "Krysa" na Zvědavci není vůbec žádná krysa. Ty skutečné krysy se seběhly v Bílém domě a to nikoliv ve sklepě a nebo v kanálech, i když právě to je místo, kam všichni patří. Jeden vedle druhého. Jeden vedle druhého jsou izraelští agenti Mossadu. Jeden vedle druhého jsou zrádci Ameriky, přestože se v Americe narodili a za Američany se vydávají. Tohle by nám také vysvětlovalo, jakým směrem se ubírala zahraniční politika Ameriky již od založení státu Izraele (1948), na jehož založení měli stejní lidé vehementní zájem? Jakým směrem se ubírá americká zahraniční politika nadále? Proč se ročně přelévá 3-5 miliard dolarů od amerických daňových poplatníků na vyzbrojování Izraele? Proč nikoho v Americe nezajímá situace palestinsko-izraelského konfliktu a izraelská nekonečná rozpínavost? Proč? Odpovědi na tyto otázky lze najít v uvedeném článku.

156760

20.03.2008 06:52

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky - ovšem co s tím?

Mirda 24.?.?.?

Vojto, ozvu se zítra. Nechci to odfláknout a je už hodně pozdě.
Oční víčka - abych viděl - mám již podepřené párátkama.

156843

20.03.2008 06:59

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Karel Marx jistě věděl o důvodech vypracování manifestu, za což dostal i bohatě zaplaceno. O tom svědčí dopis jeho bratra Barucha Levy, poukazující na vytouženou židovskou nadvládu.
V dalším bodě se nepatrně rozcházíme, přestože kráčíme stejným směrem.

>...Globalizaci výroby a spotřeby pokládám za jeden ze stupňů vývoje kapitalismu, logicky navazující na monopolistický kapitalismus - leninský imperialismus...
>...Globalizaci jako přirozené stadium rozvoje výroby
>nelze paušálně zavrhnout. Zavrženíhodné je zneužití globalizace
>silnějšími státy proti státům ekonomicky a vojensky slabším a
>hlavně nadnárodními korporacemi proti menším výrobcům...
---
Karle, kapitalismus protkaný sociálními výhodami - tak jak jede tady v Kanadě - by mohl vesele fungovat dalších tisíce let, kdyby:
a)nebyl ovlivňován zájmovými skupinami motivovanými hamižností - úplatky, korupce.
b)zavedena poctivá a pravidelná prověrka vlády kontrolními a nezávislými orgány - přerozdělování nadhodnoty (daní).
c)kdyby nebylo ve vládě pitomců, kteří podporují globalizaci a vytvářejí pro to podmínky.

Globalizace - jak to vidím já - není přirozený vývoj společnosti. Globalizace je vytvořena právě k jejímu snadnému ovládnutí a následky můžeme již pozorovat a budou tragické.

156842

20.03.2008 07:20

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Karle, jsem rád, že jsi mne tady neseřval, jako to udělal Hugo F. a také díky za kompliment. Stalo se...propadl jsem emocím a tak to potom dopadá. Nicméně proto tady diskutujeme a učíme se z vlastních chyb a také z chyb druhých. V podstatě s tvým názorem souhlasím a jen bych něco doplnil a něco bych rád vyjádřil v jiné perspektivě. Píšeš:
>Přestože Karel Marx byl Žid, tak primárně mu o světovládu
vyvolenců nešlo. Navazoval na francouzské utopistické
socialisty a jednak žil dost vzdálen od nejsilnější evropské
židovské komunity v Polsku a v Rusku. Že ruští Židé na jeho
teorii za padesát let navázali a využili ji, jistě není tak
moc Marxovou vinou...
---
Časově mi to všechno zapadá do sebe a vytváří souvislosti. Nebudu hledat odkazy a pojedu to z hlavy (některé datumy nemusí souhlasit). Počátek tohoto zla, které můžeme sledovat v tyto dny, sahá do druhé poloviny 18-tého století. Amschel Meyer Rothschild - německý žid, rozený Bauer (1743-1812), vydělal podvodem na britské burze obrovské peníze, další nakradl a stal se nejbohatším mužem světa. Zatmělo se mu v bedně (psychologicky oddůvodnitelné) a k uskutečnění svého snu - vlastnit celou planetu a jelikož to je za jednu generaci neuskutečnitelné - vytvořil kult dynastie Rotschildů. Rothschildovo impérium. Proto můžeme vidět jméno Rothschild v každém století, až do dnešních dnů. Nejmladší - David René de Rothschild, narozen v roce 1979.

Zakladetelem společnosti "Illumináti" je francouzský rabín Adam Veishaupt, Rotschildův přítel. BTW - Illumináti znamená nosiči světla a nosičem světla byl těmito psychopaty považován Lucifer. Illuminati a svobodní zednáři po sjednocení přijali stejnou ideologii - jsou vyznavači ďábla. Spolek illuminátů - na požadavek Rothchilda - vytvořil plány na francouzskou revoluci (1784-1793), vedenou Maxmilliánem Robespiérem. Jak je vidět, tak francouzští utopističtí socialisté to udrželi cca devět let. Neuspěli. Rothschild se rozhodl pro vědeckou metodu ovládnutí lidské společnosti (světa) a nechal si vypracovat studii generálem Albertem Pikem. Studie zahrnovala - komunismus, fašismus a náboženský fanatismus. Jak nám do toho zapadá Karel Marx?
Autorem myšlenky uspořádání společnosti na principech komunismu byl rabín Moses Hess, učitel Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Myšlenka na svět bez hranic s jednou světovou vládou. Stejná ideologie, kterou propagují jehovovi svědci, pouze jinou metodou - beze zbraně (byl jsem "tam" a viděl jsem to). Karel Marx vypracoval na žádost Rothschilda známý komunistický manifest (1848) s cílovou myšlenkou - vytvoření jedné světové vlády. Jak už víme, tento způsob ovládnutí společnosti byl použit a vyzkoušen v praxi rozpoutáním VŘSR (1917) a potažmo nedobrovolně přijat celou východní Evropou. Fašismus bylo téma druhé světové války a doposud se udržuje v Izraeli, společně se sionismem. Karel Marx jistě ...

Automaticky kráceno

156840

21.03.2008 04:53

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Moje řeč. Vybrat z obou systémů to nejlepší a přesvědčit/vychovat společnost v tomto duchu. Nikoliv ovládání společnosti strachem, ale ekonomickou (finanční) motivací a vzájemnou úctou. Něco podobného, co bylo zavedeno v bývalé Jugoslávii. Byl jsem tam a viděl jsem to. Pocit svobody člověk mohl vychutnávat nejen na nudistických plážích, ale ve všech sférách společnosti.
Jugoslávie byla jediná země komunistického bloku, kde lidé mohli volně vycestovat a pracovat v zahraničí, měli možnosti soukromého podnikání, existovala tolerance všech etnických a národnostních skupin. Náboženství islámu, křesťanství i judaismu byla chápána jako tři spřátelení a nerozpojitelní sourozenci. Všeobecně funkční společnost, kde si majitelé obchůdků a restaurací (drobní podnikatelé) dobrovolně vyvěsili na stěnu obraz prezidenta Tita, jako svého oblíbeného otce vlasti. Až teprve zásahem zvenčí - vojsky NATO - se to všechno muselo rozšťouchat a řeky krve vytvořily nové hranice. Až teprve tehdy byl Tito nazván zlým diktátorem a nově vytvořená národnostní seskupení - společenství "demokracie".

156927

21.03.2008 05:48

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky - ovšem co s tím?

Mirda 24.?.?.?

Vojto, musím přiznat, že se s vámi velmi obtížně diskutuje. Vy jste si totiž svůj názor už vytvořil. Nebudu to zbytečně rozvádět, ač jsem si připravoval mnohem delší reakci. Karel, Pavel a ostatní tady v diskuzi vám to již vyložili a je to i můj názor. Takže jsem se nemýlil...jste součástí onoho problému a je naprosto jedno, zdali to je vaší oddanou "vyvoleností" a nebo sladkou nevědomostí? Holt, máme tady na této zemi každý z nás různá poslání.

156930

21.03.2008 06:28

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

>Jugoslavie jako alternativni cesta bylo natolik pro jiste kruhy
>netolerovatelna, ze musela byt pokorena a zlomena. Tomu rikam
>paradox zastanci multi-kulti diktovane shora...
----
René, já bych to nazval: "Rozděl a panuj! Ze stejného důvodu se musela rozdrobit Rakousko-Uherská monarchie. Společnost, jako silný celek není snadno zotročitelná. Ale tohle byla víceméně strategie dvacátého století. Nyní nastalo období nového experimentu - Nové americké století a to vytvořením Severoamerické unie, Evropské unie, Africké unie a Asijské unie. Kam to povede nemusím naznačovat? Život by byl mnohem snadnější, radostnější a plodnější, kdyby se člověk nemusel potýkat s náboženskými fanatiky, kteří si myslí, že jim patří svět a že k tomu mají boží příslib a pravomoc.

156933

21.03.2008 07:38

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Ja jsem myslel, ze podle zdejsich diskusnich pravidel

Mirda 24.?.?.?

>Nebo se komentare hodnoti podle toho, kdo je pise a ne podle >toho, CO se v nich pise? Na obsah mych komentaru (fakta) zatim >nebyl schopen nikdo reagovat FAKTICKY!
>Nechapu proc mne oslovujete kemo ci Kubyk? To je nejaky zdejsi >zvyk menit nekomu znacku?
---
Bingo! Zatím na vás nikdo nereagoval a jelikož jsme už v archivu, tak vám to prozradím, jak to je s tím "kemo" a "Kubyk".
Podotýkám - je to bez vědomí vydavatele. Máme tady na diskusním fóru neformální prověrkovou komisi k hodnocení příspěvků nových přispěvovatelů. [velký smích]
Z nominace se ještě nemusíte radovat...stále ještě neznamená, že získáte titul roku: "Alenka v říši divů" a nebo "Rozdováděný pinokio". [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

156936

21.03.2008 08:31

Zelená zóna bláznovství

RE: Senilní McCain...

Mirda 24.?.?.?

>Konečně dnes se již prodávají kvalitní Pampers pleny a tak by >McCain vydržel schůzi vlády v suchu.
---
Tu schůzi vlády by snad ještě prospal v suchu - tedy bez vnějších příznaků - ale co potom u zdi nářků? Modlí se za zabité námořníky z USS Liberty, nebo urputně zadržuje přívaly hnědé bramborové kaše, které už "pampers" nedokáží pojmout?

Vložený obrázek

156941

21.03.2008 17:12

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

RE: historky

Mirda 24.?.?.?

Další překlep. Historky to měly být. Ať to čtu, jak to čtu, tak mi to žádnou hysterii nepřipomíná.

156963

21.03.2008 18:18

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

RE: demonstrace...

Mirda 24.?.?.?

>Na demonstraci prijdu, az se ji nebudou ucastnit komunisticka >hovada. Neminim pochodovat pod rudym praporem se Stalinem nebo >Leninem....
---
"Udržuj přítele nablízku, ale nepřítele ještě blíže"!
Nechci vyvracet příslovečný název: "Komunistická hovada", ale je docela možné, že pod rudým praporem se Stalinem, Leninem a Gottwaldem pochodovala zcela jiná hovada."Finanční podporou nepřítele získáš jeho spolupráci a posléze naprostou jeho kontrolu a pokud nemáš nepřítele, tak si ho musíš vytvořit(!)"

156966

22.03.2008 01:26

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: představa

Mirda 24.?.?.?

Nejste daleko od pravdy. Kořeny držitelů dvojího občanství v americké administrativě sahají právě do Ruska a abych to více upřesnil - do Khazarie (Chazarské království):


Vložený obrázek


Jak můžete shlédnout na mapce, tak ještě před vznikem Ruského impéria se Chazárie nacházela v oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem. V polovině osmého století si tyto zločinecké a zákeřné kmeny mongolsko-tureckého původu oblíbily pasáže Talmudu a houfně konvertovali na judaismus. Odtud název: 13-tý kmen židovstva (Aškenazi židé). Geneticky odlišní od biblických sefardských židů (semitů) - jak popsáno v bibli - vyhnáni z Egypta a po dlouhém putování, dle Mojžíšova itineráře a za zázračných okolností rozestoupení moře a jiných triků, se nakonec usadily v dnešní Palestině a ubytovali se v okolí Jeruzalému. Zpět k těm chazarům.

Ruské impérium charské království dobylo, chazaři z části uprchli a částečně byly absorbováni a
vmíšeni do společnosti. Ruský car Ivan Hrozný - za období své třicetileté vlády - najímal do své tajné jízdní policie výhradně chazary, pro jejich talent chladnokrevně, bezcitně a dokonce i se zálibou vraždit. Jiné země si najímaly pro vedení válek chazary jako válečníky. To byla malá odbočka na objasnění té "chazarské povahy".

Každý neúspěšný pokus o svržení a zavraždění ruského cara, pokusy o rozpoutání revolucí, organizované pogromy atd. vedl k úprku organizátorů a k masové emigraci. Židé tomu říkají - exodus, neboli rozptýlení. Jelikož tehdy ještě neexistovala "B__hem" zaslíbena země Izrael, tak se davy chazarů hrnuly převážně do Německa, do Francie a do Ameriky. Většina členů obojího občanství v administrativě americké vlády a v izraelském Knessetu, jsou potomci ruských chazarů. Stejná povaha, stejné zájmy, stejný cíl. Pro více informací si klikněte na obrázek.

156990

22.03.2008 07:29

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Docela mne zamrazilo.
---
Když člověk nezná ty zákulisní tahy temného podsvětí, ty mafiánské způsoby vydírání, vyhrožování, podplácení, sexuální intriky a nástrahy, kdy pro zničení konkurence se dokonce nezdráhají protivníka i zavraždit, tak se ani nedivím, že se ještě najdou lidé, kteří vyjádří obdiv nad úspěchy a talentem oněch "úspěšných"? Tady nemyslím vás, pane Rejpale. Pan Vojta nám tady v diskuzi začal opěvovat - jak jsou židé nadpřirozeně inteligentní, jak se dokáží dostat do vysokých vládních funkcí, tak jako ti zrádci Ameriky (krysy) v Bílém domě, o kterých pojednává článek. Jak dokáží ovládnout sdělovací prostředky a filmový průmysl? Já bych ještě dodal - jak se dokáží vplížit do funkcí ředitelů universit, do funkcí soudců v naší justici a také v neposlední řadě - do našeho bankovnictví? Přiznejme si - je to pravda. Mají na to čich. Kde to smrdí velkejma penězma a pravomocemi rozhodovat, téměř všude najdeš žida. Doufám, že se už nepohybuji na tenkém ledě antisemitismu? Ale nakonec...i židé se s tím sami chlubí, tož což? Zkusme to.

Našince by to docela určitě ani nenapadlo, nemá na to povahu...ale snad to bude pro některé poučením do života a podnikání? O bankovnictví se nemusím zmiňovat. Jakým podvodem se podařilo založit FED a jak funguje už není žádné tajemství. Jsou židé skutečně obdařeni nadpřirozenou inteligencí? Už teď máme možnost pozorovat, co se děje především s mladým, vyvíjejícím se mozkem sledováním televize, co způsobí videohry, Hollywood (mimochodem - Steven Spielberg prohlásil: "Nikdy nedovolím, aby se moje děti dívaly na mé filmy" a má k tomu důvod). Vemte si třeba násilné videohry, kdy vítěz sbírá body za střílení do policie. Čím více mrtvých policajtů...tím více bodů. Čím více přejetých chodců na přechodě při ujíždění před policií...tím více bodů. Nikdy nepodceňovat! Taková hra se zakotví do podvědomí a svět se stává velkou videohrou - hra se zamění v realitu a realita ve hru. Zločin převládá v našich ulicích a tohle už není hra, tohle je skutečnost dnešních dnů.

Nechci však hovořit o morálním, kulturním a ekonomickém rozkladu naší společnosti - jako formy plánovaných způsobů jejího zničení - ale poukázat na sílu našeho vědomí.
Tak jak jde vychovat hodného a poslušného beránka, tak jde vychovat výukou kriminálního zločince - chladnokrevného vraha, aniž by to rodina mohla nějak ovlivnit a to - působením vnějšího vlivu prostředí. Tohle se týká každého vyvíjejícího se mozku, bez rozdílu rasy, barvy pokožky a náboženství.

Přiznejme si, kdo z nás se ve škole rád učil? Kdo z nás se už těšil, až konečně skončí prázdniny a můžeme se opět usadit ve školních lavicích? A nebo jinak. Kdo z vás se už těšil na prázdniny? Vytrpět si zasloužený výprask za špatné známky a konečně nastaly dva m

157003

22.03.2008 07:49

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Přiznejme si, kdo z nás se ve škole rád učil? Kdo z nás se už těšil, až konečně skončí prázdniny a můžeme se opět usadit ve školních lavicích? A nebo jinak. Kdo z vás se už těšil na prázdniny? Vytrpět si zasloužený výprask za špatné známky a konečně nastaly dva měsíce vytouženého volna? Motivace dělá divy. Podotýkám - ne všichni židé učí své děti z Talmudu a někteří židé ani neví, co to Talmud je...alespoň to tvrdí (Talmud - nový zákon, odhad vzniku - 3 století n.l.). Ne, nemá to s inteligencí nic společného. Je to motivace, kterou mohu nazvat - vycepované úsilí. Něco jako denodenní mentální výprask. Jak jsem již uvedl ten účinek videoher a filmu - tak zase naopak - když budu denodenně do dítěte hustit jeho vyvolenost, nadřazenost nad ostatními a nutnost soustavného vzdělávání a jak je to důležité -jinak ta vyvolenost nebude, když na to bydu neustále poukazovat, tak se nakonec to dítko bude skutečně těšit až skončí prázdniny a nastane vytoužený školní rok. Vycepované úsilí však nezaručuje, že nám z každého dítka vyroste Einstein. Teď se zmáčkne knoflík s nápisem: "Společné úsilí" a řeknu vám, že židovská víra nezná překážky. To je něco jako rozvařené špagety a nebo rýžový nákyp. To už na jednotlivá zrníčka nerozdělíte...mnohdy ani nožem nepokrájíte. Vybere se nejlepší z průměru a potom zapracuje rabín, "Sayanims" a dítko se protlačí s finanční podporou dál a pokud možno přes známosti universitních profesorů.

Židé mají v této společnosti a v této době přednost (tak si to vytvořili svou pospolitostí ) - něco jako za bolševismu v bývalém Československu. I tehdy děti straníků měli přednost. Ne všichni jsou doktoři a právníci a nenechte se také mýlit jejich tituly. I takový Václav Havel - coby kulisář a "spisovatel" - dostal čestný doktorát a za humanitární bombardování kandidoval na Nobelovu cenu míru. Takových je hodně a nikdy nezapomenou na svůj titul upozornit. Nicméně IQ stejně nerozhoduje o charakteru člověka.

Mafiánské způsoby ovládání společnosti zájmovou skupinou pyramidového kartelu a nadnárodních společností nemusím rozvádět - popisuje to již článek a mnoho kvalitních příspěvků tady v diskuzi. Jenom uvedu, že volby prezidentů Spojených států a několika guvernérů jednotlivých států byly v průběhu celého dvacátého století - až do dnešních dnů - pouze divadélko a fraška předstírané demokracie. Život iluzí a snů. Život "svobodné" Ameriky - země neomezených možností. [pláč] [smích]

157005

24.03.2008 06:16

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Nebyl jsem pár dní na příjmu, proto ta pozdní odpověď.
Jak bychom si mohli vysvětlit tohle?

>Když se tohle dočte člověk už i z Mladé fronty,
>tak to už je co říct.
---
Buď nastane nehorázný pogrom (což si myslím já) a Mladá fronta si už pomalu převléká kabát a nebo jsou posluhovači přesvědčeni, že je žába uvařena a musí davům oznámit, kdo bude novým panem domácím?. Už i židé si vyřizují účty sami mezi sebou. Mám několik velice zajímavých informací, ale místního charakteru.

Jen tak na objasnění výchovy z Talmudu uvedu citát, který snad napoví, jakým směrem se výchova malých žiďátek ubírá.

"Our race (the Jews) is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as
our slaves."

Usnadním vám, paní Rarmilo, "myší" překlad...takhle to bude rychlejší:
"Naše židovská rasa je ta nadřazená. My jsme jediní bohem posvědcení na této planetě. Jsme natolik odlišní od podřadných ras, jako jsou oni od hmyzu. Ve skutečnosti...s porovnáním k naší rase, ty ostatní jsou šelmy, zvířata a přinejlepším dobytek. Jiné rasy lze porovnat k lidským výkalům. Naším osudem je vládnout podřízeným rasám. V našem pozemském království
bude vládnout náš vůdce se železnou tyčí. Lůzy nám budou lízat naše nohy a sloužit nám jako otroci".

Předseda izraelské vlády, Menechem Begin, 1977-1983

Každý izraelský předseda se za existence Izraele projevil podobným rasistickým citátem a tohle je ta nauka Talmudu. Živná půda mladých bojovníků za Nový světový řád. Můžeme si tedy snadno představit, jaká asi vyrůstá v Izraeli nová generace?

157107

25.03.2008 07:37

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

>Toto je Bohemian Grove, tajná společnost Illuminátů,
>která řídí Ameriku.
---
Toto víceméně potvrzuje text mého původního příspěvku, kde jsem uvedl, že v průběhu celého dvacátého století neexistovaly demokratické volby. Prezideti Spojených států - vesměs členové satanistického klanu "Bohemian Grove" - byli dosazováni do funkce. Nejen prezidenti, ale i viceprezident je vybraná figurka v záloze v případě, že šéf Bílého domu přestane "sekat dobrotu". Potom se jednoduše odpráskne (ať už pistolí a nebo znemožní sexuálním skandálem) a další vybraná figurka přejde na jeho místo.

Několik příkladů z historie: Píše se rok 1900. Poslední demokraticky zvolený prezident William McKinley přebírá funkci hlavy Sp.států. Krátce poté je zavražděn (polským židem) a na jeho místo se dostává do funkce tehdejší viceprezident Theodore Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt (vzdálený příbuzný předchozího) se udržel ve funkci prezidenta protiústavně čtyři volební období, jenom proto, aby se druhá světová válka mohla odehrát podle předem připraveného scénáře. Dwight Eizenhower byl rovněž dosazen. Zajistě se nemusím zmiňovat o vraždě Johna F.Kennedyho (listopadad 1963)? Ozvalo se u něho svědomí a rozhodl se vrátit Ameriku zpět do rukou Američanům. Proto byl zavražděn. Na vraždě se podílela tajná služba CIA, vedena otcem nynějšího prez. G.W.Bushe, složky FBI, spolu s tehdejším viceprezidentem Lyndonem Johnsonem (proto to zatloukání ohledně útoku na USS Liberty - měli ho v šachu). Jimmy Carter, Ronald Reagan - rovněž členové Bohemian Grove a rovněž dosazeni do úřadu prezidenta. Jakmile Monika Lewinská po pěti měsících náhodou objevila její poskvrněné modré šaty, Bill Clinton se najednou nemohl rozpomenout na radostné chvíle v oválné pracovně. Do léčky se však Bill nechytil - přiznal barvu, ale byl politicky znemožněn. A na závěr - ředitel zeměkoule G.W.Bush. Nejenže byly obojí volby zfalšované, ale všimněte si Bushův stín - záložáka v pozadí. Viceprezident Dick Cheney je právě ten "schopnější" a vždy připraven zasednout na trůn.

Stalin kdysi prohlásil: "Nezáleží, jak lidé volí. Záleží, jak se spočítají hlasy". A teď jde o to, kdo se to od koho naučil?

Možná by stálo za zmínku několik podrobností o Bohemian Grove (pro čtenáře, kteří doposud nerozumí angl.). Náboženští fanatici (vyznavači satanismu), představitelé bankovních a průmyslových
kartelů si každoročně pořádají satanistické obřady. Čtrnáctidenní mecheche, kam si zvou jiné hlavy států a předem vybrané kandidáty na úřad prezidenta. Samotný obřad, při kterém se upálí dítě (pouze symbolicky - ve skutečnosti je to loutka) a úzkostlivý hlasitý pláč dítěte (vřískot z reproduktoru), působí na člověka, že je v sevření ďábla (to se musí vidět, to nelze ...

Automaticky kráceno

157150

25.03.2008 08:25

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -
Samotný obřad, při kterém se upálí dítě (pouze symbolicky - ve skutečnosti je to loutka) a úzkostlivý hlasitý pláč dítěte (vřískot z reproduktoru), působí na člověka, že je v sevření ďábla (to se musí vidět, to nelze popsat). Obřad se - pro zvýraznění efektu - zrcadlí v jezeru mezi diváky a obřadníky. Zvuk se odráží od tisíciletých obrovských stromů (redwoods - nevím jak je to česky). Každý návštěvník obřadu si musí zaručeně myslet, že sedí v pekle. Tím to však nekončí. Po obřadu se koná večeře, chlast a orgie. Nastávají "boží" radovánky. Komu je libo krásnou prostitutku? Ani o mladé chlapce není nouze - jak si kdo přeje a podle záliby. Tak tohle je ta hra satanášů. A důvod?

Každý účastník svojí spoluúčastí se dostává do šachu. Po dosazení do funkce hlavy státu je donucen "sekat dobrotu", jinak bude znemožněn (kompromitován skrytě pořízenými fotografiemi). Pokud nepřestane trucovat - zasáhne ho kulka. Uznejte sami, že to není to snadná role být loutkou na politické scéně.

157151

25.03.2008 12:25

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Ono je to všechno takové víc složitější.
---
Často o tom přemýšlím, neboť je mi líto Palestinců a nakonec i těch židů. Jako lidé jsme si všichni rovní. Narodíme se svobodní a svobodně bychom měli žít. Jenže...Rothschild si psychickým tvárněním těchto lidí vytváří skupinu náboženských fanatiků a přitom si to oni sami ani neuvědomují. Jsou zneužiti a potažmo my všichni. Jak oddělit zrno od plev? Tam už snad není žádné řešení! Proto to je až nemožné a strašně složité. Mozek některých lidí pracuje jako vypalovačka paměti. Něco jako jednosměrná houba, která vodu nasaje a už ji nikdy nepustí, ať ji zmáčkenete sebevíc.

157165

26.03.2008 03:58

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Pietroo, "Bohemian" je podle definice jednak příslušník společnosti na území Bohemia, čili Čech,
ale také byl přenesen k označení nekonformního stylu v oblékání a v uměleckých a povahových projevech. Něco jako výstředník, hejsek, bohém, Semerád atd. Jak už Spytihněv dole v příspěvku naznačil a já to potvrzuji, tak tento výraz byl na americký kontinent zavlečen emigranty z období Rakousko-Uherské říše. Úředním jazykem byla tehdy němčina a území s většinovým obyvatelstvem Čechů - Bohemia. Tito emigranti se sdružovali ve spolcích německé a české národnosti. Proto máme na universitě fakultu německé a slovanské kultury a doposud stále ještě existují tzv. "Bohemian Club" a to v Queens (na pokraji New York City) a v kanadském Winnipegu. Navštívil jsem oba. Jižně od Minneapolis je městečko New Prague, založeno v roce 1875 českým a německým emigrantem. I tam jsem byl.

A jakou to má souvislost s Bohemian Grove? Grove je v překladu brázda. 75 mílí severně od San Franciska je městečko Santa Rosa. Tam narazíte na dálnici Bohemian Highway. Je to neprůjezdná dálnice vedoucí přímo do pekel. Tedy do Bohemian Grove - satanášova hnízda. Oplocené území, kde si pitomci a psychopati provádějí ty svoje obřady satanismu a hrají si na božstvo planety.

157197

26.03.2008 04:32

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

Mirda 24.?.?.?

Musím skončit, zaslechl jsem v tv Havla a mám pocit, že půjdu zvracet.
---
Dovedu si představit to utrpení! [mrknutí jedním okem]

157201

27.03.2008 06:48

Zrušte barvu!

RE: foto/grafování

Mirda 24.?.?.?

>Já si myslím, že za padesát roků již bude Země zase jen
>planeta prvoků.
---
Paní Jarmilo, my si totiž nic jiného ani nezasloužíme a planeta si konečně oddychne. Už si někdo z nás uvědomil, kde vlastně žijeme? V pekle! Ano, v pekle. Když se v pekle narodíš, tak ti to jako peklo nepřipadá. Uvedu příklad.

Kdyby to bylo možné vypůjčit si skupinku lidí, kteří žili v biblických dobách v počátcích našeho kalendáře...několik z nich postavit na ostrůvek doprostřed rušné křižovatky, kde kolem sviští tamvaje a ze všech stran projíždějí auta...druhou skupinku postavit do provozu montážní linky Fordovy automobilky...dalších pár lidí posadit na letišti na začátek
přistávací dráhy...pár lidí shodit padákem do centra bojiště v irácké válce. Co si myslíte, že budou ustrašeně a s rozechvěným hlasem vykládat kamarádům po návratu domů?
"Byli jsme v pekle".

157275

27.03.2008 07:12

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Mirda 24.?.?.?

Není právě toto onen Mesiáš? Spasení zkrze celosvětově vyznávaný judaismus?
---
Tohle je pohled škvírou přiotevřených dveří do Nového světového řádu. Nevíte někdo, kde se dá zakoupit jarmulka? Wal-Mart to nevede - Čína to nevyrábí.
P.S. Pěkně objasněno, Béďo. [mrknutí jedním okem]

157273

27.03.2008 07:22

Zrušte barvu!

RE: Barva umí být hezká

Mirda 24.?.?.?

Kateřino, mám naprosto stejné pocity. Dokonce mne zasáhlo pár kapek šplouchající vody koupaliště a nedovedu si vysvětlit ty lepkavé prsty po cukrové vatě. Mohu se nepatrně vloudit do Vašeho soukromí s otázkou - jsou to ty Vaše ratolesti o kterých jste se tady zmiňovala?

157276

27.03.2008 07:24

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Mirda 24.?.?.?

Já bych navrhoval utnout podporu, zastavit reparační fondy - ty stejně končí v rukou bezcharakterních právníků a nechat to na pospas zákonů přírody. Jak tady někteří prosazují právo silnějšího. I zákeřná šelma bez přísunu potravy zahyne.

Jak se kdysi tvrdilo, že všechny cesty vedou do Říma, tak to už dávno neplatí. Abych to upřesnil - od roku 1948 to neplatí. Všechny cesty vedou totiž do Izraele. Zločinci židovského původu - prchající před spravedlností - pláchnou domů, do Izraele. Tam jsou v bezpečí. Izrael je nevydá, tak jak to přikazuje jejich zákon "mesira" - žid žida neudá, jinak si "moser" (zrádce) zaslouží smrt. Mně to osobně připadá jako mafiánské zákony, kdy si nový člen musí zasloužit členství a důvěru chladnokrevnou vraždou.

Mají co chtějí, ale jak k tomu potom příjdou ti ostatní, kteří se do Izraele nechali zatáhnout zákonem návratu domů? A co potom jejich okupovaní sousedé v Palestině? Jak snadno se ukáže prstem, kdo na koho útočí (!!?) Ono to totiž může být také
úplně jinak!
(všimněte si zcela dole v článku, proč si CIA udržuje v Evropě tajné věznice)

Když potom sionistická vláda Izraele vykřikuje, že mají právo na sebeobranu, každý soudný člověk o tom musí pochybovat a já osobně bych to sebeobranou nikdy nenazval.

157278

27.03.2008 07:25

Zrušte barvu!

RE: foto/grafování

Mirda 24.?.?.?

Takové pokuty si nikdo nemůže dovolit zaplatit. Lidi skončí ve věznicích za hlučný mejdán? A nebo se už ze zoufalství konečně vzbouří? Asi to k tomu povede, ale tady jsme v jiném článku to podrobněji rozebírat!
[smích]

157279

28.03.2008 04:55

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Mirda 24.?.?.?

ZaraMart má slušný výběr. Ještě sehnad nějaké to lepidlo. Když tak o tom přemýšlím, stále mne od konvertování odrazuje ta smlouva s B__hem - Brith - ušmyknutá špička. Já tohle nedokážu.

157391

28.03.2008 06:30

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Mirda 24.?.?.?

Rýči, vy se mi jevíte, jako inteligentní, slušný a velmi tolerantní člověk. Proto očekávám od vás jistou dávku objektivity. Nepřipadá vám - stejně jako mně - že když se tady na Zvědavci objeví článek o zločinosti IDF, tak to vyvolá bouřlivé reakce, jako když člověk píchne klackem do sršího hnízda?

157395

28.03.2008 06:32

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Mirda 24.?.?.?

Region byl stabilní, ale jenom do té doby, kdy James Arthur Balfour vyjmul Palestinu z Britského mandátu a vhodil ji napospas Rothschildovi (prezident světového sionistického kongresu). Psal se rok 1917 a Blafourskou deklarací začalo divoké řádění nových přivandrovalců a současně začalo utrpení palestinského lidu. Smlouva byla podmíněna (zajišťovala) náboženské svobody a vzájemnou snášenlivost. Jak tohle pochopili první přivandrovalci prokázali vraždou britského diplomata a postupným vyvražďováním původních obyvatel.- skuteční potomci izraelských předků království "Judea" jsou Palestinci. Proto k založení "státu" Izrael doslo až sionistickou strategií zneužitím židů - holocaust - na jehož základě byl v roce 1948 Izrael založen. Už od samotného počátku začaly řádit organizované násilnické jednotky Irgun a Stern Gang napadající palestinské vesnice a vyvražďující stovky nevinných Palestinců.
Sionistická strategie rozpínavosti
pokračuje beze změny do dnešních dnů. (video záznam - město Hebron má 150 tisíc obyvatel - ukázka života Palestinců, strádání, násilnosti a ponižování pod sionistickou okupací). Podmínky Balfourské deklarace jsou porušovány již od samotného podepsání smlouvy. Proto sionistická vláda Izraele neustále vyjadřuje své obavy: "Proč nechcete uznat právo Izraele na jeho existenci"?
Osobně si myslím, že tyto obavy jsou opodstatněné a "stát" Izrael si porušením podmínek smlouvy vysloužil status - ilegální.

157393

28.03.2008 06:43

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Mirda 24.?.?.?

>Až jsem se zapotil při té představě genital mutilation...
---
No vidíte pane/paní Sašo. Tohle jsem nevěděl. Raději si dám na zip zámek a upouštím od konvertování.

157394

28.03.2008 07:21

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Mirda 24.?.?.?

Silnejsi pes mrda...
---
Nechte si své sexuální preference na jiné fórum. Zapomněl/zapomněla jste na jednu podstatnou věc. My se totiž stále ještě považujeme za lidi a to, že vy máte jinou představu, o tom nepochybuji. Je to ve vaší kultuře a ve vaších projevech poznat. To, co vy považujete za právo silnějšího, tomu se říká
válečné zločiny, za které bude Izrael souzen a odsouzen. To vaše
právo silnějšího
již odsuzuje celý svět.

157397

29.03.2008 00:09

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

>Grove je háj... lesík.
----
Máš pravdu, je to lesík. Popletl jsem to s groove, což je brázda. Pozdě večer to "nahoře" někdy nempřemýšlí.

>Ale jedno varování v dobrém: nepodceňoval bych ty pány z
>pitomosti a psychopatie. Zřejmě tam jakési známky
>neobvyklého/úchylného jsou, ale oni většinou vědí, co
>dělají, a dělají, co pro ně má smysl...
---
Dělají, co pro ně má smysl a bez ohledu na všechny ostatní.
I když by to mělo znamenat snížit populaci naší planety z 6.5 miliard na 500 milionů, protože si "elita" myslí, že jsme původem globálního oteplování, zbyteční spotřebitelé ropy a darmožrouti a na ně prostě nezbyde. ONI potřebují pořád víc a víc. Tohle je ta psychická úchylka. Závislost na majetku, závislost moci (nutnost si ji udržet) a to i za cenu vraždění "nevhodné" konkurence. Nejen v minulosti, ale soustavně. Viz. "letecké neštěstí" J.F.K. mladšího. Kdyby jeho neodstranili, tak si ho lidé zaručeně za prezidenta zvolí v nejbližších možných volbách. A co by to znamenalo? Vyšetřování, kdo zavraždil jeho otce a kdo zavraždil jeho strýce Roberta Kennedyho. Docela určitě pokus o zrušení soukromého bankovního kartelu (proto byl zavražděn jeho otec) a měli bychom tady další vraždu prezidenta. Jsme v začarovaném kruhu - v pozadí vládne mafie. Teď jsme se dostali k té poslední větě:

>...Ani satanismus a podobné okultní
>záležitosti bych nenazval nevinnou hrou.

Souhlas - o to tady právě jde! ONI jsou otroci své vlastní
mysli a tím více jsou nebezpeční. Jejich štestí je utrpením všem ostatním.

157471

29.03.2008 01:28

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...chybí jen maličkost

Mirda 24.?.?.?

Pěkně jsi Vojtovi zavřel hubu...už ani nepíp. Stejně si myslím, že by si v Bohnicích měli zamykat na noc dveře do kanceláří. Jinak se jim pacienti dostanou k počítači na internet a potom to takhle dopadne. [velký smích]

157476

29.03.2008 02:54

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Nechci tady machrovat, ale přiznejme si to, pánové. Češi měli předpoklady k vývoji vyšších intelektuálních schopností. Důraz na vzdělání již dal Karel IV. založením Karlovy University (1348). Jedna z prvních v Evropě. Technologický rozvoj (řemesla a průmysl), který byl na vysoké úrovni, proto byl také rozpoznán ruským carem (Pjotr Alexejevič Romanov), který se vydal - v přestrojení jako tovaryš s družinou - do Vídně studovat řemesla. Především stavbu lodí, architekturu, fyziku a společenskou kulturu (odívání, stolování). To se psal rok 1682-1725 - vláda Petra Velikého. Proč se mu říkalo "Veliký"? Nebylo to ani tak pro jeho vzrůst (téměř dvoumetrový chlap, asi jako Osama Bin Ládin), ale proto, že za jeho vlády pozvedl tehdejší Rusko z močálové společnosti na vysokou Evropskou úroveň. To byla Evropa tehdejší doby. Na americkém kontinentě frčel divoký západ. Právo rychlejších koltů. Abych nebyl tak kritický...v polovině 18-tého století tady existovaly "reading societies" - špolečnosti čtenářů. Ale těch bylo poskrovnu. Stále ještě - do dnešního dne - existují lidé, kteří nedokáží číst a psát. BTW - Bush uměle potlačuje vzdělávání společnosti (nevzdělaná společnost se snáze ovládá). Češi udělali - jak se říká - "díru" do světa. Už jsem se o tom zmínil, ale nechtěl jsem to rozvádět - nerad machruju. Zakladetelé městečka New Prague (1875) - Čech a jeho přítel Němec, zavedli ve městě a v domech elektrifikaci. První mětečko ve Spojených státech, kde se svítilo elektrickým proudem. Přítel a poradce Theodora Roosevelta byl Oto Čermák, tehdejší starosta Chicaga. Češi se tady uvedli a prokázali své schopnosti. Proto lze najít na zdejším kontinentě ulice s českými jmény, jako Bohemian Highway (Bohemian Grove) a dokonce i několik ulic v našem městě.

157480

29.03.2008 03:53

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

Mirda 24.?.?.?

Nerad používám vulgarismy, ale tady se toho nevyhnu.
Havel je kurva převlečená za kamaráda! Stejně jako se označuje FED - největší podvod dvacátého století na Američanech, tak Havel je největší podvod dvacátého století v tehdejším Československu (sametovka 1989). Nebudu přehánět, když označím znárodnění (1948) a nastolení komunismu podvodem č.2. Neslavně se zapsal se do dějin našeho národa. Setkal jsem se s Havlem osobně v roce 1992, když byl na návštěvě krajanů tady v Kanadě, ale tehdy jsem mu ještě fandil...nevěděl jsem, že se ten "člověk" narodil bez páteře.

157481

29.03.2008 04:10

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Mirda 24.?.?.?

Děkuji za odpověď.
Jenom jsem si chtěl ověřit, zdali nevidíte (nechcete vidět) zločinecké počínání Izraele (IDF) a ignorujete utrpení Palestinců z náboženského přesvědčení a nebo je v tom finanční motivace? Asi tedy obojí...? ? ?
S tou zločiností židů se netrapte. Kdyby nebyla světová média pod jejich kontrolou, tak by nebylo Zvědavce. A kdyby nebylo Zvědavce, tak si ani spolu nepoklábosíme. Všechno má své příčiny a následky.

157483

29.03.2008 16:00

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

24.?.?.?

A jsem toho názoru, že k těmto účelům máme a používáme každý své vlastní "mýty" - jen si to všichni ne zcela jasně uvědomujeme...
---
...a proto si myslíme, že ta naše pravda je ta "svatá" pravda a ten, kdo to nepochopí, ten má problémy s jeho vlastním příjímačem, jelikož není dostatečné "hluboko" vyladěn.
Mýtus na formování reality?
To už tady bylo v historii mnohokrát a udrželo se to celých dva tisíce let. Dokonce se to přeneslo na politicko-nekorektní stránky Zvědavce a to jenom proto, aby se to "naše" ego dostalo o poschodí výš a druzí nám zatleskali.
Milá devadesátko...máte skutečný talent větné tvořivosti a dokážete posunout myšlenku do takové perspektivy, že by tomu druhý i uvěřil. Klobouk dolů! Hluboká poklona...to se hned tak neuvidí.
[velký smích] [chechtot] [chechtot] [bliji]

157510

29.03.2008 16:36

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Mirda 24.?.?.?

>...Kdyz me prece jenom stale jeste nekdy neco nadzvedne dam si kus cokolady a pustim muziku...
---
Něco jako preventivní jaderný útok. [chechtot] [chechtot] [chechtot]
René, já osobně zapínám počítač už s tabulkou čokolády v ruce a hudba okolo jede na plné pecky.
Souhlasím...člověk se naučí určité disciplíny (diplomacie). Naučí se reagovat bez urážek, přestože by dotyčnému nejraději nafackoval. Semeráda už ani nečtu a na jeho reakce neodpovídám. Naprostá škoda času a takhle mi zůstane ta tabulka čokolády do jiné diskuze.

157516

29.03.2008 16:58

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

Mirda 24.?.?.?

A jsem toho názoru, že k těmto účelům máme a používáme každý své vlastní "mýty" - jen si to všichni ne zcela jasně uvědomujeme...
---
...a proto si myslíme, že ta naše pravda je ta "svatá" pravda a ten, kdo to nepochopí, ten má problémy s jeho vlastním příjmačem, jelikož není dostatečné "hluboko" vyladěn.
Mýtus na formování reality?
Už to tady bylo v historii mnohokrát a udrželo se to celých dva tisíce let, až se to dokonce přeneslo na politicko-nekorektní stránky Zvědavce a to jenom proto, aby se to "naše" ego dostalo o poschodí výš a druzí nám zatleskali.
Milá devadesátko...máte skutečný talent větné tvořivosti a dokážete posunout myšlenku do takové perspektivy, že by tomu druhý i uvěřil. Klobouk dolů! Hluboká poklona...to se hned tak neuvidí.
[velký smích] [chechtot] [chechtot]

P.S. Tento příspěvek se tady objeví si ještě jednou. Není to z důvodů, že na sebe chci upozornit a vyzdvihnout vlastní ego, ale nebyl jsem přihlášen.

157511

29.03.2008 17:20

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...chybí jen maličkost

Mirda 24.?.?.?

>To je zajimavt postreh, ze antimanopolni zakony mohou slouzit i jako nastroj k potlacovani trhu.
---
René, to je přesně obráceně. Antimonopolní zákony jsou vytvořeny na ochranu trhu. Podporování zdravé konkurence. Globalizace a chamtivost vytvořila nadnárodní korporace - monopoly. Hledáním levnější pracovní síly se výroba přesunula do Číny a malé místní firmy zavřely dveře. Ztráta pracovních příležitostí vede k ekonomické krizi a umělému potlačení vnitřního trhu a tím k následnému ovládnutí společnosti - počátek NWO. Přesně podle plánu!

157519

30.03.2008 03:09

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

Mirda 24.?.?.?

>já si nemyslím, že moje pravda je svatá, a kdybyste chtěl, tak jste si mohl všimnout, že jsem to v průběhu diskuze mnohokrát deklaroval.
---
Jenomže, když vás někdo "nepochopí", protože nesouhlasí, tak je to jeho chyba (závada je ve vašem příjímači), že ano? Kdyby jste hned na začátku vašeho prvního příspěvku uvedl, že vaše pozorování reality a názory čerpají z mythologie, tak celé to vlákno přeskočím. Víceméně dohady o definicích si můžeme rozjet na fóru. Bylo toho tady až moc a o ničem, jelikož takové už jsou definice. Jediný přínos bych snad mohl uvést - osvěžení si květnatosti mateřského jazyku.

Devadesátko, už jste se někdy díval na film, při kterém jste se už v polovině rozhodl odejít, ale stále jste ještě váhal s nadějí, že teď to už přece musí přijít? Něco zajímavějšího!
A nic. Vydržel jste s touto naději až do konce filmu, který vám naprosto nic neřekl. Tohle byl můj pocit při čtení vaších reakcí.

Nechci se rozepisovat o filosofii. Rád si přečtu názory jiných a kolikrát si v nich najdu i motivaci pro směr mého života, ale nerad si nechávám něco vnucovat a to z prostého důvodu. Jsem povahově extrémista. Extrémně tolerantní. Nikomu nic nevnucuji a také očekávám, že nikdo nebude nic vnucovat mně. Nejsem ignorat k prostředí, ke zvířatům a ke druhým lidem...právě naopak. Tady bych mohl uvést špatně pochopenou definici "svobody projevu (konání)" a to: "Moje svobody začínají tam, kde končí svobody tvoje". A také samozřejmě opačně. Každý se tímto otřepaným sloganem ohání, neboť to zní spravedlivě. Že ano? Jaká je však praxe?

Stačí se porozhlédnout kolem sebe. Práva militantních nekuřáků, práva homosexuálů, právo silnějšího (války), právo první noci [velký smích] (to už bylo myslím zrušeno), nátlak lobbyistů, vykastrované sdělovací prostředky, vykastrovaná vláda...atd. Všechna práva jsou podmíněná mocí a převážně mocí peněz a také náboženským přesvědčením. Kdo má prachy - má svobodu rozhodnutí, svobodu projevu. Dokonce i v justici. Tohle je ta naše "vysoce rozvinutá" lidská civilazace!

Uplatnění těchto "svobod" uvedu na příkladě:
Já se mohu svobodně rozhodnout a založím si obrovskou firmu. Případně spojím (skoupím nebo zničím) mnoho malých firem a začnu rozhodovat o osudu a zaměstnání desetitisíců dělníků, kterým nabídnu minimální mzdu. Když se jim to nelíbí, tak se dělníci mohou svobodně rozhodnout pro stávku a já se zase naopak svobodně rozhodnu si najmout násilníky, aby několika stávkujícím rozsekaly sekerou hlavy. Jen tak - pro výstrahu ostatním, kteří následně "svobodně" ukončí zaměstnání. Nyní uplatním své svobodné rozhodnutí (moc peněz) a podplatím politiky, aby zrušili sociální podpory. Dělníci se teď mohou svobodně rozhodnout. Buď umřít hladem a nebo příjmout zaměstnání v mé firmě, ale už za mých podmínek. Stá...

Automaticky kráceno

157549

30.03.2008 04:05

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

Mirda 24.?.?.?

-dokončení -

Buď umřít hladem a nebo příjmout zaměstnání v mé firmě, ale už za mých podmínek. Stále však jim zůstávají svobody projevu a mohou si otevřeně, ale bez úspěchu stěžovat.

Lepší definice svobody by měla tedy být - přirozená přizpůsobivost. Uplatněním výše uvedených svobod
se dostává do výhody jedinec, který se domnívá, že má nárok na svobody větší a ostatní se musí přizpůsobit. Nenucenost tomu zabrání. V necivilizovaných, neboli primitivních společenských útvarech se tohle stalo přirozeným a nepsaným zákonem. Nikoho nenutit. Bylo přímo zakázané požádat druhou osobu, aby udělala něco, co udělat nechce. Zní to až neskutečně, ale ve společnosti, kde nikdo nemůže být přinucen k něčemu, co udělat nechce, k tomu je zapotřebí značné omezení svobody. Svobody toho druhého. A jelikož je tohle uplatňováno vzájemně, můžeme to nazvat - Přirozená přizpůsobivost...a právě tohle nám chybí (!)

Tohle je jeden z případů, kdy se musíme ohlédnout zpět a
poučit se od naších pradávných předků z počátků pospolité společnosti.

Takže nic ve zlém...každý z nás má nějaký názor.

157551

30.03.2008 04:29

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

Mirda 24.?.?.?

Zapomněl jsem dodat - tohle by se dalo uplatnit i k té vaší definici pravdy a nakonec i k tomu duchovnu. Tedy vy máte pravdu a já ji mám také. Nic si navzájem nebudeme vnucovat. Závada
není ve vašem (v mém) přijímači. Nazývá se to vzájemný respekt.

157553

30.03.2008 06:16

Dvě výročí

RE: Dotaz

Mirda 24.?.?.?

Já se přikláním k návrhu Pastiňáka. Jednou tady máme určitá pravidla, tak se mohou také uplatnit! Jedná se o podmínky psaní příspěvků, nikoliv podmínky diskuze:
"Přispívající členové (čti - kdo má předplatné) mohou přispívat bez omezení. Ostatní mají deset příspěvků propustných a zbytek čeká na schválení moderátorem/editorem. Co by tedy bránilo
nadbytečné příspěvky vsouvat postupně, až nastane další období propustnosti (nový měsíc). Vážení, tohle není omezování svobody projevu...tohle je dodržování pravidel. Pravidla diskuze platí samozřejmě pro všechny stejně. Tohle byl můj návrch ke zvážení...

Jsou i jiné metody jak se zbavit provokatérů. Chce to však trochu pevné vůle a sebezapření. A jak tady někde v diskuzi René navrhoval - tabulku čokolády. N E R E A G O V A T !!!!!!!!!!!!
a nečíst ty jejich ptákoviny. ONI se sami vytratí. Osobně Semeráda nečtu. Ani jeho reakce na moje příspěvky...co kdyby náhodou přišlo nutkání? Jde to však vytrénovat!

Osobně mi nevadí protichůdný názor, ale provokatéři nás ostatní zbytečně zdržují ve sdílení informací a formování názorů. Proto jsou tady nasazeni a přisátí - je to jejich poslání.

157555

30.03.2008 07:10

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Mirda 24.?.?.?

Palec nahoru (smajlík chybí). [mrknutí jedním okem]

157560

30.03.2008 07:34

Pitbul a děti

Opatrně!

Mirda 24.?.?.?

Přísloví: "dobrá rada nad zlato" tady neplatí. Tohle není téma na internetové diskuse a sledovat skóre:
10-pro a 4-proti - tak to tedy zkusíme. Ani odborník (psí psychiatr, trenér) vám nezaručí, že vám hafan
nepokouše dítko obvzláště v době, kdy se každý s každým hnedle soudí. Měli jsme tady ve městě případy a právě to byl pitbul, že se dostal ze zahrady ven a pokousal děcko na ulici. Majitel se potom obhajoval: "Vždyť to nikdy předtím neudělal". Takže opatrně.

Kámoš měl Rottweiler-a. Jeli jsme pro něj společně, když to bylo ještě štěňátko. Vyrostl do plné velikosti a vydával skutečný respekt. Byl to krasavec a budil hrůzu, což jsou u hlídacího psa požadované vlastnosti. Nikdy jsem neměl obavy, že by se mi zakousl při hraní do ruky. Přitom jsem ho s oblibou (kamarádsky - jako důkaz vzájemné důvěry) chňapal za čumák a i za spodní čelist. Ve věku dvou let se urval na zahradě ze řetězu, přeskočil plot a na chodníku pokousal procházející ženu. Rozhodnutí soudu: majiteli pokuta a pes musí být utracen. Zvěrolékař potvrdil, že jak jednou pes napadne člověka a ochutná lidskou krev, stává se nebezpečným. Škoda! [pláč]

157559

31.03.2008 02:22

Pitbul a děti

RE: Opatrně!

Mirda 24.?.?.?

Odpovím v krátkosti současně oběma.
Saša:
>...To uvázání na řetězu je příčinou...
>...S chutnáním lidské krve to nemá nic společného.
---
Tomu nerozumím. Ten pes musel být uvázán. On kámošovi párkrát zdrhnul. Já jsem u toho soudu nebyl, tak mohu jen potvrdit to, co jsem slyšel. BTW - prodávám tak, jak jsem koupil. Neměl jsem důvod jim nevěřit. Pes byl odvezen do městského "dog pound" a od té doby jsem ho neviděl. Kámošova girlfriend plakala, jako by jim zemřelo dítě. I já jsem byl z toho smutný.

Paní Striga: Stejná odpověď pro vás.

>...To se musím hodně smát.

Jak už jsem napsal, nikomu z toho neštěstí do smíchu nebylo.

157622

31.03.2008 03:28

Pitbul a děti

RE: reakcia

Mirda 24.?.?.?

>Každý pes keď je uviazaný na reťazi, je zúrivý a neposlušný, u bojových plemien to platí trojnásobne...
---
Aha. Konečně mám odpověď. Řetěz se pohyboval po ocelovém laně, takže pes mohl běhat z jednoho konce zahrady ke druhému. Tedy od plotu k plotu. Zase jenom tehdy, když majitelé nebyli doma. Jinak byl v bytě. Téměř denně, když jsem přijel z práce domů, tak jsem si zašel chlupatého kamaráda podrbat za ušima a poklábosit se sousedkou. Uměla uvařit výborné kafe.
Pokud máte zkušenosti...i takové uvázání na řetězu je nevhodné?

157624

31.03.2008 05:19

Dvě výročí

RE: Dotaz

Mirda 24.?.?.?

Pouze kvalitní příspěvky a na téma budou zveřejněny.
---
Pane Sašo, tohle je vynikající nápad jak vyčistit a zušlechtit diskuzi.
Jenom aby si tohle uvědomil moderátor!
Všimněte si všichni, že když se tady na Zvědavci objeví článek o zločinnosti Izraele, tak ústředí okamžitě povolá na brigádu více agentů. To už potom není diskuze. To je podrážení nohou. Rozšťouchávat diskuze a vnášet do nich chaos. Škodit nám všem, aniž by si uvědomovali, že škodí především sami sobě - jsou na to naprogramováni. Zkušený moderátor už časem pozná, kdy vzít do rukou vidle a konkurenci podobného odstínu jako "nezvědavec.org" vyházet.

157626

31.03.2008 06:48

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Mirda 24.?.?.?

>Vždyť by přišel o své zaměstnání a třeba musí živit rodinu.
---
Počkáme tedy, až ti jeho synové vyrostou a potom vyrazíme se Semerádem dveře. [chechtot] [chechtot] [chechtot]
Nedávno se Semerád na nezvědavci chlubil, že má tři kluky a že se jmenují: nejstarší-Vladimír, prostřední-Iljič a nejmladší- Lenin a Semerádova prababička se jmenovala Naděžda Krupská.

157629

01.04.2008 03:34

Dvě výročí

RE: Dotaz

Mirda 24.?.?.?

>Co to proboha Mirdo placate ?
---
To bych rozhodně nenazval plácání. A informaci, že v současné době 28 milionů Američanů pobírá známky na jídlo, to vám, Karásku, vyvracet nebudu. A rovněž s vámi souhlasím v tom, že kdyby USA neposílala do Izraele 5 miliard dolarů ročně a raději to věnovali pro vlastní občany (rozumnějte - je to z jejich daní), tak taková situace nenastala. Nemluvě o financování irácké války pro neomezené dodávky ropy do Haify a s tím spojeno 4 tisíce zabitých amerických vojáků a 36 tisíc invalidů (to je statistické číslo, skutečnost je daleko horší).

Nemohu však souhlasit s vaším prohlášením, že by se měli Izraelci zahnat do moře. Myšlenka by to sice nebyla špatná, ale jak to chlape chcete proboha udělat? Vždyť ne všichni dokáží plavat! Přemýšlejte trochu! Takže sám vidíte...nemusíme se ve všem shodnout a přesto jsme vytvořili plodnou diskuzi.

157736

01.04.2008 04:07

Pitbul a děti

RE: Opatrně!

Mirda 24.?.?.?

Tohle považuji za vyčerpávající odpověď. Děkuji Sašo. Ten případ se stal mému kamarádovi a přiznám se, sám jsem nevěděl, že to přivázání na řetěz může způsobit psychický stres. V okolí, kde jsem předtím bydlel, si hodně lidí drží raději hlídacího psa, než domácí alarm proti vloupání a to z jednoduchého důvodu - okamžitý zákrok proti zlodějům. Policie buď nepřijede vůbec a nebo si dají načas, než dopijí kafe a dojedí koblihy u Robbin's Donuts. Není to však neobvyklé při procházkách vidět v zahradách hlídacího psa na řetězu. Každý pes, kterého jsem doposud osobně choval, byl malý ratlík a na řetězu nikdy nebyl. Jsem rád, že jsem tady můj příspěvek uvedl. Můj původní záměr byl, poukázat paní nastávající mamince (e-mail dopis), co by se mohlo se psem přihodit. A tak jsem se nakonec i sám poučil a ještě rozesmál paní Strigu, což jsem v žádném případě neměl v úmyslu.

157738

01.04.2008 06:36

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: JEŠTĚ NĚJAKOU BÁSNIČKU

Mirda 24.?.?.?

Zajímavé je, že ho děti ihned rozpoznaly a dojednoho hajlovaly. [velký smích]

157741

01.04.2008 06:48

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: 11/9

Mirda 24.?.?.?

Karásku...začínám i věřit, že židé jsou skutečně B__hem "vyvolení".
Jak si vysvětlíme, že všechny "děti" Izraele dostaly SMS-ku, aby v ten den nechodily do práce? Pamatuješ si, jak Bush seděl na Floridě ve škole mezi dětičkami (knihu obráceně) a když ho agenti tajné služby informovali o útoku letadla do WTC, tak se zeptal: "První, nebo druhé"? Potom to zamlouval, že ještě před vstupem do učebny viděl ten první útok v televizi, což nebyla pravda.

Karásku, můžeš mi odpovědět na otázku, proč Bush v onen inkriminovaný den seděl mezi dětmi ve třídě? On, pitomec, to zaručeně sám ani neví, proč ho tam posadili. Pokud na tohle dokážeš odpovědět, tak máš důkaz, že to bylo předem naplánováno. A ty tvoje odkazy na "debunking911" si můžeš zastrčit...víš kam?

157742

01.04.2008 07:34

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: Ještě něco k vlastním nárazům letadel do věží

Mirda 24.?.?.?

No vidíte, pane dispečere, přesto se jim to povedlo. Doufám, že si váš podrobný popis leteckého provozu přečte i "anti-anti" a přestane nám tady podsouvat falešnou kartu o výbuchu náloží v roce 1993? (na něj zásadné nereaguji, proto to napíši sem). I to se svedlo na Araby. Důsledným vyšetřováním agenty FBI se zjistila zajímavá věc. Byl to pokus výdržnosti konstrukce při výbuchu a "otisky prstů" usvědčovali z tohoto experimentu Mossad. Oba "horliví" agenti (čti-poctiví a neúplatní Američané) byly zavražděni. Jeden z nich - John O'Neill, kterého Larry Silverstein několik dnů před útokem zaměstnal ve WTC jako agenta bezpečnosti a jeho tělo bylo nalezeno v troskách.

Teď se vrátím k tomu leteckému provozu. Ve stejný den útoku probíhalo vojenské cvičení - Air Force - obrana proti teroristickým útokům. Stejná taktika jako v Londýně při výbuchu v metru. Tehdejší ministr války, Donald Rumsfeld, nařídil leteckým dispečerům, že veškeré mimořádné situace se budou hlásit do Pentagonu - nikoliv na NORAD - což byl původní předpis. Začíná to nyní být pro ty teroristy mnohem jednodušší (!) Že ano? Podrobné záležitosti jsou pro nás zatím spekulace a zbytek jsme všichni viděli v televizi.

157746

03.04.2008 08:21

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Jak se věci mají?

Mirda 24.?.?.?

Člověk se musí zamyslet proč se taková zvěrstva dějí? Co
se skrývá za izraelsko-palestinským konfliktem?
Nemusím ani připomínat, kdo je v Palestině okupant a s kým
se v zemi zachází jako s lovnou zvěří?

Jako většina vzletných výrazů dnešních dnů, jazyk sionismu změkčil na přijatelnou a stravitelnou formu popis zákeřností a zločinu konaných v "civilizované" a "demokratické" společnosti. Lidé jsou takto uklidněni a uspokojeni mediální propagandou a vymývání mozků může úspěšně pokračovat dál. Stejně tak i název "seminary", neboli vzdělávací institut "Merkaz Harav" je mnohem přijatelnější nábožensky znějící název, než nápis nad vchodem znějící: "Středisko pro výcvik teroristů".

Nahlédněme krátce do historie seminary "Merkaz Harav" - vzdělávacího centra mladých rabínů.
Středisko "Merkaz" bylo založeno v roce 1924 rabínem Abraham Yitzak Kook
Vložený obrázek


také označován: Vrchní rabín Palestiny (za zmínku stojí, že Izrael byl založen mnohem později a to až v roce 1948). Rabín Kook - vášnivý stoupenec sionistického hnutí - zřídil
"vzdělávací středisko" pro stejně oddané a náležitě ideologicky zpracované budoucí vládce Izraele. Židovského státu bez předem určených hranic, za jakýchkoliv podmínek a jakýmkoliv způsobem. Tak, jak to Bůh přislíbil...tak, jak to Bůh přikázal. Přesně podle sionistické ideologie: "Boží posel nemusí být v lidském ztělesnění, ale docela postačí i myšlenka". Myšlenka
bezmilostného a bezcitného vyvraždění palestinského lidu ve smyslu - dosáhnout svého cíle. Bojovat až do konce a pokud by se kdykoliv v budoucnosti vyskytl ministerský předseda, který dá příkaz složit zbraně, tak to je ten, který si zaslouží smrt.

Většina studentů "Yeshiva" - v učebnách Merkaz - jsou současně aktivně zapojeni v IDF - izraelské armádě, pokud jim ještě povinná služba neskončila. Již od samého založení se vyučuje stejné téma a to: nenávist k Arabům a vražedné metody k naprostému vyčištění svaté země "Izrael". Výcvik se zbraní v ruce a osobní útoky. Studenti "Yeshiva" jsou ozbrojeni a
nebezpeční. U vchodu hlídá ozbrojená stráž. Naskýtá se otázka: Jak se do školy mohl nepozorovaně dostat ozbrojený
arabský "sebevrah"? A nebo to byl další z případů obětování vlastních lidí pro vyvolání světové lítosti nad "utrpením" Izraele a odsouzení Palestinců? Co takhle při nácviku osobního útoku "omylem" podstrčit místo slepých nábojů náboje ostré a útočníka při shledání omylu jednoduše zneškodnit? Tohle by nebyl první případ. A opět bude důvod vraždit nevinné Palestince a dokonce věšet jejich děti na stromy.
(Více informací kliknutím na obrázek)

157982

04.04.2008 06:07

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Hodny pan Hestroy

Mirda 24.?.?.?

>Neni to tak daleko od pravdy, protoze existuji nabozenstvi ktere oslavuji "Pennis".
---
Je až neuvěřitelné, že ti-co-nesmí-vyslovit-boží-jméno-nadarmo a proto ho nazývají B___h, tak si musí boha připomínat na každém kroku. Při vstupu do příbytku - na dveřním rámu je upevněno pouzdro se
smotkem smlouvy (mazzuza). Musí být ve výši očí a upozorňuje
"kam se zařadit, ke komu patříme a co jsme zač". Smlouva s bohem - obřízka - má stejný význam. Připomíná přislušnost a to kdykoliv si před pisoárem podáš s kamarádem ruku.

158148

04.04.2008 06:51

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: dvojity meter

Mirda 24.?.?.?

Četl jsem o tom a mohu potvrdit. Další "šílené" projevy antisemitismu se vyskytují v hotelích v okolí Osvětimi. Pokojské a majitelé hotelů nechtějí více ubytovávat výletní skupiny z Izraele, protože močí v pokojích na koberce a zanechávají pod pokrývkou výkaly. Jak tak o tom přemýšlím...je to antisemitismus a nebo nesouhlas s kulturou a nadřazeností grázlů vychovaných na základě sionistické ideologie?

158151

04.04.2008 06:54

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Jak se věci mají?

Mirda 24.?.?.?

Odkaz v obrázku podá podrobnější vysvětlení, ale to by tady už někteří nevydrželi, kdybych to celé přeložil. Semtex by nám tady zase začal vyhrožovat s Islámem.

158150

04.04.2008 07:09

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: To hlavní spočívá ve skutečnosti,

Mirda 24.?.?.?

Jenomže kolik takových extrémistů je "vychováváno" v Yeshiva Merkaz Harav? Přečti si historii v mém předchozím příspěvku.
Každý ministerský předseda Izraele, už od jeho samotného založení prošel stejnou školou. Každý ministerský předseda Izraele prosazuje sionistickou ideologii. Souhlasím...ne všichni židé tomu
propadnou, ale právě takoví se stávají častým útokem těch "zpracovaných". A jak daleko to může zajít je vidět na izraelsko-palestinském konfliktu. Na muslimy bych to neházel. Stačí si jenom uvědomit kdo se brání a kdo útočí? Kdo se do země vetřel na základě falešných historických podkladů a kdo tam žije už stovky generací? Židé, křesťané a muslimové v pohodě a bez násilností. Až na "požadavek" Rothschilda Británie předhodila Palestinu do chřtánu divoké šelmě sionismu a mytologií holocaustu se jim to nakonec povedlo.

Můžete nabídnout nějaké řešení, jak to utrpení jednou provždy ukončit?

158154

05.04.2008 06:04

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Hodny pan Hestroy

Mirda 24.?.?.?

>...Kolik že to lidí pozabíjeli mírumilovní chlapci a dívky z IDF při posledním plundrování Gazy? Nevím to jistě, ale tuším, že jich bylo před 200.
---
Bylo jich 120. A také si dovolím poopravit mírumilovní. Nesmíme zapomínat na funkci uvozovek. Někoho to může poplést.
Kdykoliv nastane podobná genocida Palestinců a svět se začne ozývat, co se stane? Přiletí pár rachejtlí do pohraničního městečka, kde žijí noví emigranti - ruští židé. Mnoho z nich ani židé nejsou, ale chtěli se dostat z bolševického Sovětského svazu a tohle byla jediná možnost (zákon návratu domů). Na cestu zpět peníze nejsou a tak tam ztvrdli. Ti průbojnější a ti znechuceni zločinností sionistického režimu se moc neohřáli a přiletěli šupem do Kanady (mluvil jsem s několika z nich a jsme stále v kontaktu). Abych však neodbočoval. Fatah je organizace na obranu Palestiny. Je však finančně podporovaná Spoj.státy a světe div se - také Izraelem (!!!). Války se vedou klamem. "Podporuj nepřítele a dostaneš ho na svou stranu". Stačí si všímat taktiky boje a tohle se stává pravidlem:

Genocida Palestinců a následně přiletí pár rachejtlí a zabije izrealskou chudinu. Genocida Palestinců a následně vybouchne bomba v restauraci v arabské části Jerusalemu. Zabito - dva židé a deset Arabů. Genocida Palestinců a následně vybouchne bomba v autobusu v arabské části Jerusalemu. Genocida Palestinců (120) a následně zabito osm "studentů" Yeshiva (jak se tam ten arabský útočník jenom dostal - u vchodu stojí ozbrojená stráž?).

Podle pravidla oko za oko, zub za zub, jsou Palestinci šedesát let pozadu a nikdy to již nedohoní. Nemusím připomínat, že genocidy Palestinců začaly už dávno před vyhlášením teroristického státu Izrael (1948). Nemohu zaručit věrohodnost informací, ale četl jsem, že Hitler si byl těchto "nesvárů" vědom a prozíravě zařizoval deportace židů na Madagaskar. Sionisté mu to zatrhli (Edward Beneš jim napomáhal). "Bílá listina" (r.1942) - vydaná sionisty z Británie - zakázala doportace židů úplně. Šmitec! Nebyl by Holocaust! A tak se podařilo sionistům pomocí nástroje fašismu 666 triliardu qvadrilionů lidí vyvraždit (abych se vešel - číslo neustále narůstá). Nedávno kopali na Ukrajině plynové potrubí a narazili na hromadný hrob ukrajinského hladomoru (1920,1933-1935). Neváhali však přihodit kosti z hladomoru na hromadu kostí z druhé světové války. Je to smutné, ale trapně se přetahují o kostičky a přitom obě hromady kostí byly vytvořeny stejnými lidmi. Lidmi, kteří jsou ve vedení Izraele od prvopočátků a jejichž potomci v IDF nyní pokračují v započaté práci soustavné genocidy Palestinců.

Neméně důležitá informace:
>Pane Semeráde, odpovídám vám naposledy a dále vás budu ignorovat.

Blahopřeji! S tímto musím jedině souhlasit a navrhuji všem ostatním.

158259

05.04.2008 06:04

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Hodny pan Hestroy

Mirda 24.?.?.?

>Já myslel, že v té smlouvě je nezabiješ a nepokradeš...
---
Pane hestroy, ta smlouva stále platí a v původním znění. Boží přikázání jsou stejná, jak v křesťanské bibli, tak v Tóře (Torah). Vrtá mne v hlavě - kdo od koho opisoval? Tvrdí se, že křesťanství bylo odvozeno z Tóry, ale pro potřebnou poslušnost křesťanů se v bibli poukazuje na Ježíšovy kladné vlastnosti, např.:
"Když dostaneš facku, tak nastav druhou tvář". Talmud je úplně mimo a jsem přesvědčen, že si to chazaři upravili k obrazu svému.
Teď k tomu plnění smlouvy. Aškenazi židé - řídící se Talmudem - smlouvu samozřejmě chápou naprosto jinak. Ta se vztahuje pouze na ně samotné. Žid žida neokrade (stává se, ale neměl by podle přikázání), žid žida neudá, žid žida nezabije. Boží bojovníci tedy jedou přesně podle smlouvy. Ostatní nejsou přece lidé.
My Češi - většinově bílá rasa - my jsme na tom ještě výborně. Jsme totiž považováni za dobytek, ale Arabové jsou pouhý hmyz. Proto také s nimi tak zacházejí. Na dobytek příjde řada později.
A přitom Bůh údajně nepodporuje a neuznává nadřazenost! Dokonce to sdělil v bibli:
"Všichni jsme si rovni" a s tím se ztotožňuji i já.

158263

05.04.2008 07:21

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Heh :)

Mirda 24.?.?.?

To se vám povedlo Jindřichu. [chechtot] [chechtot] [chechtot]
Ne všichni to však praktikují. Generál George Patton - vrchní velitel americké armády - přistihl židy prospěvující si kaddiš ve vlastních výkalech.
Dovolím si tady upozornit i ostatní čtenáře.
Německo mělo být po druhé světové válce totálně zničeno. Území Německa mělo být použito, jako alternativa pro vytvoření státu Izrael. Při té jejich typické roztažnosti by zcela určitě zanikla i celá Evropa a to, co se děje nyní v Palestině by postihlo i nás.

158264

05.04.2008 18:33

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Pěkně se tady projevuješ! Dovedu si tě živě představit jak bys v roce 1415 s nadšením zapaloval hranici dřeva pod Mistrem Janem Husem.

158311

05.04.2008 18:56

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Méďo, ale přesně to samé popsal pan Spytihněv ve svém polopatickém, naprosto logickém a krátkém komentáři! 2xs mu oponuje tak, že stejnou logiku rozepíše ve dvaceti (?) větách.
V podstatě s ním souhlasí, aniž by přiznal svou chybu původního nepochopení. Stačila pouhá omluva a neházet nedorozumění na oponenta.

158309

05.04.2008 20:24

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

Začínám vidět souvislosti. Když ti někdo stáhne pána Boha s obláčku a posadí ti ho tam, kde je (má být), to znamená v našem vědomí, podvědomí, svědomí a také v naších srdcích, tak se ti bortí tvé iluze světa a vypadneš z reality. Proto se tak vehementně zastáváš církve a posléze i té inkvizice. To jsou právě ti, kteří ti na ten obláček pána Boha nakreslili.

158324

06.04.2008 04:40

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Jsi charakterní člověk. Inteligent se omluví a hlupák nepřestane zatloukat.

158362

06.04.2008 06:03

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

Právě k těm nesmyslům církve jsem se vyjádřoval. Vymývání mozků věřících k vlastnímu
obohacování = legalizovaná zlodějna...Já to právě vidím a pokud to nevidíš ty, tak ty jsi slepej jak patrona.

158363

06.04.2008 07:39

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

Situace je navíc taková, že v nich umírají ti, kdo války nespřádají...
---
Výraz "globalizace" vnáší mylné ospravedlňování pro vedení globálních válek. Obě války, jak irácká, tak i ta v Afganistánu byly vyprovokovány na vylhaných důvodech. Jak už říkal Ron Paul - krátkodobý kandidát na prezidenta USA - "Stát (národ) si drží armádu pouze k obranným účelům. K obraně vlastních hranic vlastního státu". Válčit daleko od domova a pro zájmy někoho jiného je zločin globálního rozsahu. Neschopní (zaprodaní) politici svou účastí na tomto zločinu nejsou nic jiného, než váleční zločinci. Voják je pouze jejich nástroj. Recipročně - kdyby nebyla armáda, nebudou války. Jak to ale těm mladým klukům vysvětlit, když rodiče jsou na ně hrdí, jejich velitel je na ně hrdý, jejich vlast je nazývá hrdiny - protože bojují za svobody své vlasti...není divu, že i ti kluci začnou pociťovat vlastní hrdost za "službu vlasti". Které vlasti, to už vymydlený mozek nerozlišuje. Voják musí plnit rozkazy. Voják se nesmí zeptat proč? Pro vojáka je válka zaměstnání - zamířit a zmáčknout kohoutek...Karel Kryl by to nazval - válka je vůl a já jsem téhož názoru. Škoda každého, zbytečně straceného života.

158364

06.04.2008 20:04

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

> Bohužel skutečných faktů z druhé strany je velmi poskrovnu a věřte mi, že pokud existují rád bych se s nimi seznámil.
---
Pokusím se doplnit informace poválečných zákulisních tahů "vítězů". Těch "vítězů", kteří financovali nacistickou stranu včetně Hitlera a kteří vyhlásili v roce 1939 Německu válku.

Jak už jste správně uvedl - Norimberský proces (soud) byla zpolitizovaná záležitost. Já bych k tomu ještě dodal, že to bylo justiční divadlo s poukázáním na fašistické zločiny se záměrem vytvoření podkladů/důkazů pro holocaust a tím ospravedlnění založení státu Izrael (jeden z důvodů rozpoutání války). Oběšení válečných zločinců bylo víceméně symbolické. Většina vysokých fašistických pohlavářů bylo "zachráněno" masovou a ilegální emigrací do Argentiny. Většina byla přepravena do Spojených států (holandskou aerolinkou a na falešně cestovní pasy). Skupina vědců pod vedením Wernher von Brown byla zařazena do NASA pro výzkum vesmírného programu a druhá skupina byla ve Spojených státech zařazena do oddělení CIA, pobočky tajných zpravodajských služeb pro Evropu. Spolupráce se CIA byla vynucena pod pohrůžkou veřejného odhalení jejich fašistické minulosti a následného potrestání. O této skupině se dozvěděla tajná zpravodajská služba Sovětského svazu a pod stejnou pohrůžkou je přinutila ke spolupráci s KGB. Fašisti se tedy stali agenti obou zpravodajských služeb. Tohle by nám mohlo vysvětlit tvrzení o vzájemné spolupráci CIA a KGB, jenže CIA neměla o této spolupráci nejmenší tušení.

158396

07.04.2008 06:00

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Chytrému napověz a hlupáka nakopni.
Nevztahuj to na sebe...to mne jen tak napadlo. Trochu jsem se pozastavil nad tvojí nadšenou obhajobou církve. Už jednou tady byla o tom diskuse jak se církev dožaduje po státu finanční náhrady a ty jsi byl snad jediný, kdo tady běhal v rouše archibiskupa. Tvojí víru ti neberu a také tě uznávám co se týká rozsahu tvých vědomostí. S církevním vydíráním však nemohu souhlasit a pokud v tom jedeš společně s církví, tak potěš pánbůh. Ámen.

158427

07.04.2008 07:02

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

Díky za uznání, Zdendo a p.Spytihněv.
To byla jenom taková moje malá úvaha s nadějí, že kdyby náhodou sem na Zvědavce zabrousil někdo, kdo se rozhoduje pro armádu jako svojí budoucí kariéru, tak aby měl něco na přemýšlení. A pokud jsem alespoň jednoho přesvědčil a rozmyslel si to, tak ta moje úvaha nebyla zbytečná.
Pro otřelého mazáka je samozřejmě už pozdě. Ten procitne snad až v rehabilitačním ústavu při
nacvičování chůze s protézou a nebo při nácviku pohybů s umělou rukou. Záleží na odstínu zelené barvy oční duhovky.

158430

07.04.2008 07:26

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: A kolik humanitární pomoci palestincům naopak poslal?

Mirda 24.?.?.?

V té předposlední větě má také částečně pravdu.

158431

08.04.2008 05:13

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Z vašich příspěvků pane Sašo tuším, že žijete v Kanadě a budou vám povědomá jména, které uvedu níže. Nebudu reagovat na 2xs (to je ten pán, co odsuzuje vzdělání a šíleně holduje církvi a právě takoví jsou nebezpeční pro společnost).
Nepochopil (nechce pochopit?) a žadá odkazy. Uvedu několik jmen a pan 2xs, jelikož zná anglicky, tak si to může vygůglovat. Jimmy Baker, Jimmy Swagart, Oral (+ syn Richard) Roberts, Jerry Falwell, John Hagee a další a další a další. To je jenom nepatrný seznam na ukázku, kam až zajde náboženství v "legálním" okrádání lidí. Zneužívají slabosti lidí - především starších, těch nejvíce postižitelných - k vlastnímu prospěchu. Novodobá náboženská aristokracie. Přesně jak jste napsal:

>Lidé chtějí věřit v nějaké spasení.
---
Ano, a proto si měsíčními příspěvky (polovina penze, deset procent z hrubého platu, vybíráním u vchodu kostela, zasíláním šeků po skončení TV evangelického kázání - pošli co nejvíce můžeš) připlácí na pohodlnou postel tam nahoře. Zajišťují si teplé posmrtné místečko. Není to nic jiného, než oblbování (vydírání) lidí, pod rouškem náboženství. Jak potom mohu reagovat na 2xs, který se takových dacanů zastává? Možná je skutečně jedním z nich? Zmínil jste tu víru v sionismus. Nezapomeňte se mrknout na to video v odkazu "John Hagee" - křesťansko-evangelicko-judeo-sionistický farář a také si všimněte ty orgasmické výkřiky v audienci při jeho proslovu na AIPAC konferenci. J.Hagee je sionistický extrémista, který věnoval peníze svých oveček na financování "návratu domů". 3.7 milionů dolarů poslal na emigraci ruských židů do "svaté země zaslíbené" a to ještě v období tvrdého bolševismu.

>...lidé často věří ve spásu tvrdého kapitalismu, který ověřitelně odpovídá těm horším vlastnostem člověka. Domnívám se, že přinejmenším v té tvrdé formě bez morální odpovědnosti i tato „víra“ si zaslouží zpochybnění.
---
To jste napsal moc pěkně. Lidská společnost v takové formě - jak ji známe dnes (již několik století) - nemůže zdravě existovat. Prostě nemůže, jelikož to je proti zákonům přírody. Pudově se ničím nelišíme od zvířat a samotná zvířata žijí ve smečkách omezeného počtu. Stádo nikdy nepřeroste počtem schopnosti vlastní sebekontroly. Jedině snad, když v přírodě něco selže.
Příliš se rozrůstáme (města, korporace, globalizace) a to nás žene do záhuby - organizovaný chaos dnešní civilizace.

158524

08.04.2008 05:35

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Přesně tak. Každé jeho výpady na druhé přispěvovatele jsou zrcadlovým pohledem jeho vlastní povahy. Něco se mu muselo v životě přihodit, že je tak zatrpklý na celý svět? Pan extrémista, ale čeho? Všech, co s ním nesouhlasí?

158525

08.04.2008 06:14

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

>...názor na devadesátku mám velmi podobný.
---
Tady se třeba shodnem, ale všímej si pozorně. Jsi příliš roztěkaný. Ve tvých příspěvcích zaměňuješ kvalitu za kvantitu.
Více přemýšlej, než něco napíšeš. Už jednou jsi devadesátku nazval prázdnou nádobou s novým nátěrem, která duní prázdnotou. Osobně jsem přesvědčen, že jeho přítomnost ve zdejší diskusi je jeho pracovní náplň. Odvádět pozornost. Proto bych rád upozornil všechny ostatní diskutující:
Pan "devadesátka" má strašně rád definice, ale jenom ty jeho.

158526

08.04.2008 06:25

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

Daň z příjmu byla zavedena ve Sp.státech i v Kanadě v roce 1914 se zdůvodněním, že vláda potřebuje peníze na náklady spojené s válkou (první světovou). Jakmile bude dluh (u soukromé Federal Reserve Bank) spalcen, daň se zruší. Houbelec! Pokračuje se dál...a přitom zákon na výbírání daní státem neexistuje. Co existuje, je povinnost platit daně a soudní postih za daňové podvody. S jídlem roste chuť. Když si člověk propočítá, kolik zaplatí daňe z příjmu, daně při nákupu, služby, servis restaurace a mnoho jiných skrytých daní a poplatků (např. každý jeden litr prodaného benzínu přihodí vládě 40 procent z ceny), tak za stovku vydělanou, mám padesátku ve své vlastní kapse. Nestrádám - zatím - ale s rostoucí cenou benzínu člověk začíná mít tendence přepočítávat útratu na petrodolary. Předměty s dražší cenovkou se přepočítávají na týdny/měsíce cestování do zaměstnání a to potom rozhoduje o nutnosti/potřebě nákupu. Začíná přibývat lidí, co raději ušetří na jídle, aby zbylo na benzín. Tady to bez auta nejde, když se dojíždí do zaměstnání.
Tohle nedělá neviditelná ruka trhu. Tohle je plánovaná celosvětová krize, kdy můžeme očekávat velké změny a velká překvapení.

158527

08.04.2008 07:01

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Reaguji naposled na předešlé

Mirda 24.?.?.?

Dejte mi celý svět a pět procent navíc! [velký smích]

158529

08.04.2008 07:13

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Hodny pan Hestroy

Mirda 24.?.?.?

Velmi výstižné. [mrknutí jedním okem] [velký smích] [chechtot] [chechtot]

158528

09.04.2008 06:35

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

Nemusím souhlasit s tím, co píšeš, ale pokaždé budu obhajovat tvoje právo, abys mohl vyslovit svůj názor. Nepochopil jsem ten výraz protináboženský fanatismus a s tím spojeno počet obětí?
Ve které době? Máš na mysli holocaust a nebo vyvražďování Palestinců a zabírání jejich území?

158632

09.04.2008 07:37

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Mirda 24.?.?.?

Je to hulvát. Člověk si alespoň vytvoří úsudek, s kým se pustit do debaty a koho ignorovat.
Pobijte je všechny, Bůch si ty svoje už přebere. [velký smích]

158636

09.04.2008 07:49

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

>...Nepíši z Hutteritské kolonie, ale jsou lidé, kteří budou tvrdit, že život je tam šťastnější. Jednodušší určitě a pro mnohé možná i šťastnější, nevím?
---
Pane Sašo, zajímavé...žasnu! Sám jsem nevěděl, že Hadorajti (Hutterité) jsou původem naši bratři a sestry. Začali existovat v 16-tém století v Rakousku a později na Moravě. Tady máme živý a funkční experiment principů komunismu v praxi. Karel Marx, Rosa Luxemburg, Che Guevara a nakonec i charismatický Hugo Chavez by mohli jásat radostí. Něco o nich vím, tak doplním. Byli u nás ve firmě nakoupit jisté elektro-zařízení (už několikrát), tak jsme se blíže seznámili. Zdá se, že žijí šťastně a jednoduše. Jsou skromní a velice pracovití. Upřímní a poctiví. Neuznávají zbraně, války, autority (uniformy). Jako "náboženská" sekta neplatí daně. Řídí se zásadou odměňování: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh" (VUML). Jsou soběstačni potravinovou výrobou a přebytky prodávají. Zemědělství širokého rozsahu, drůbež, vepři, hovězí. Výroba: vysoce kvalitní nábytek (žádná dřevotříska, všechno z ořechového dřeva), vyrábí a prodávají elktronická zařízení, zpracování textilu. Odmítají západní styl demokracie (ženy mají sukně až k zemi, šátek na hlavě, jiný styl hudby a umění), nekouří, nepijí pivo a alkohol. Nepřipouští smíšená manželství. Tohle bych trochu rozvedl. Nebudu zneužívat dobrosrdečnosti našeho editora a dělat si na Zvědavci reklamu náboru na brigádu, ale za zmínku to stojí. Všiml jsem si, že jakmile se ve městě ukáže mikrobusek s Hadorajtíkama a vyskáčí z něho ti človíčci, tak to je všechno jako bratři a sestry. Nejen oblečením, ale i vizáží. Ve skutečnosti to jsou bratři a sestry, bratranci a sestřenice. Oni začínají degenerovat. Genetická degradace a s tím spojena šnížená odolnost proti chorobám. Jsou si toho vědomi a přimělo je to (s neochotou, ale musí) k rozšíření genetické základny a to zvenči - mimo komunitu. Ten dotyčný mi tohle říkal s vážnou tváří a požádal mne o pomoc najít vhodné geny. Nikoliv umělým oplodněním, ale přirozenou cestou. Podmínky:
Jedinec mužského pohlaví, 20-30 let. Slušného zevnějšku, bílá rasa. Tisícovka po provedení úkonu a další tisícovka po úspěšném početí. Šek příjde poštou a lze jim důvěřovat. O dítě se postarají sami v komunitě a otec dítě nikdy nespatří. Já osobně nesplňuji věkové podmínky, ale i jinak se s takovouto smlouvou morálně neztotožňuji. Je tady k mání nějaký "kanec"? Co si o tom myslí ostatní?

158634

09.04.2008 08:16

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

>Co se tobě v životě přihodilo?
---
Všimni si, jak reaguji na ostatní? Na hrubý pytel, hrubá záplata.

158637

09.04.2008 08:44

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Mirda 24.?.?.?

>Knihy také nepálím a lidi už vůbec ne. Mám je totiž vesměs rád.
---
Máte bystré odpovědi, fandím vám a navrhuji tykání.
Dovolil jsem si tady přenést reakci pana 2xs:

>...lidi mám rád taky, ale, upřímně: jen některé. nadřazené nikoliv. ani lháře a utlačovate či agresory. dokonce ani hloupých si nemám moc za co vážit... snad jen za to, že jsou lidé... ale to je vše.
---
Připadá mi to, že se nám tady objevil první exemplář "self hating" diskutér. [chechtot] [chechtot] [velký smích] [mrknutí jedním okem]

158645

09.04.2008 08:59

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Reaguji na pana

Mirda 24.?.?.?

Pane Drazda...já jsem reagoval na Reného, nikoliv na vás.
Mojí reakcí jsem právě naopak naznačil souhlas s vaším názorem. Dejte mi celou planetu a pět procent navíc. Vím až moc dobře co je v sázce a kdo má zájem o světovou nadvládu. Ten mesiáš je sionismus a už jsem to zde v jednom z mých předchozích příspěvků napsal. Vidím však rozdíl mezi judaismem a sionismem. Ne všichni judaisti jsou také sionisti. Je také hodně křesťanů a ateistů a dokonce i muslimů, kteří holdují sionismu. Mimochodem...existují židé, kteří nečetli Talmud, alespoň mi to tvrdí a někteří z nich dokonce i bez zardění.

158646

10.04.2008 06:30

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Mirda 24.?.?.?

>...je s podivem, že tato komunita je schopna odolávat.
---
Pane Spytihněve, tady vidíme příklad, že komunismus může docela spolehlivě fungovat. Je to v lidech a oni to dělají dobrovolně. Zvykl jsem si na jiný způsob života, ale osobně tyto lidi obdivuji. Nic jim nechybí (až na tu genetickou degradaci) a mají mnohem větší naděje na přežití. Sociální zajištění/zabezpečení, respekt ke starším členům v komunitě a vůbec respekt jeden ke druhému. V té naší většinové společnosti je život ovládán chamtivostí a zločinem. Dlouho to takto nemůže vydržet a jedeme všichni po kluzké cestě do záhuby.
Co se týče toho prosáknutí kultury z venčí...Kdykoliv spatřím ve městě skupinku těchto lidí, tak je to pro mne pohled návratu daleko zpátky do historie. Člověk má tendence je litovat. Jejich zaostalost a snad i primitivnost? Ale docela určitě si tito lidé myslí to samé o nás.
K tomu rozsévání semene. Možná bych se nechal zlákat z mladické nerozvážnosti, kdy hormony ještě s mladým hřebcem cloumají 24/7/365? Postupem času (více rozumu) bych se již nesmířil s tím, že mi někde vyrůstá ratolest, bez mého vlivu - zalévat, šlechtit, usměrňovat a těšit se z kvalitního ovoce.

158743

10.04.2008 07:13

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Mirda 24.?.?.?

>Můžeš tu poslední větu nějak rozvinout,či vysvětlit?
---
Já tady někdy trousím takové "nesmysly" k zamyšlení. Kdybys četl pozorněji, tak budeš vědět, že tuhle větu tady napsal René již dříve. A já jsem reagoval na něho. Mohli bychom ten význam otočit i takto: "Proč se už konečně neshodnem"? Jsme všichni z masa a kostí a nějaký ten myslící přístroj nahoře v bedně. Bůh - pokud existuje - neuznává nadřazenost. Jsme si všichni rovni, tak proč se hádat? Takže ano...jsem fanatický odpůrce bezpráví, násilí, zločinu, nadměrné výstřednosti a nepřizpůsobivosti a proti tomu budu fanaticky bojovat.

158744

10.04.2008 07:49

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Mirda 24.?.?.?

>...vse co neduni v souzvuku s tim dutym prostorem uvnitr hlavy naprosto bez jakychkoliv logickych karambolu dokaze ignorovat.
---
Příroda někdy vytvoří neočekávané a nepředvídané mutace. Tady tohle střevo snad naposledy rezonovalo s jiným člověkem, když byl ještě napojen pupeční šňůrou na svojí matku. Když porovnám tohle 2xs ke Kemovi, tak Kema byl stejně zatvrdlý, ale podstatně slušnější.

158745

10.04.2008 08:05

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Mirda 24.?.?.?

Spytihněve, obdivuji se Tvé úžasné dávce energie a bezmezné snaza předělat 2xs na myslícího a logicky uvažujícího člověka. Co Bůh zanedbal, my už nezměníme (!)

158747

10.04.2008 08:41

Křižák s husitským chorálem

RE: 2xs

Mirda 24.?.?.?

Jásáš předčasně. Pan google je povoláním psycholog a dokáže ukonejšit pacienta nejen vyjádřením lítosti, ale také zdánlivou pochvalou. I já jsem ti několikrát udělil pochvalu za tvoje vědomosti. V náboženství pokulháváš a z chování máš za 3.
Budeš se muset chlapče polepšit.

158748

12.04.2008 05:17

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: To myslíte ten podvrh?

Mirda 24.?.?.?

! ! !

158919

12.04.2008 06:55

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Jak si udělat obrázek?

Mirda 24.?.?.?

>...Klaus je jenom inteligentnější než Havel, ale jinak je to úplně stejný ....., však víte co.
---
Nevím. Kolikrát je inteligent nebezpečnější, neboť dokáže myšlenku prodat záludně a přesvědčivě. Ovšem u Klause mi to připadá právě naopak. Nevím, zdali je to podmíněno jeho nadměrnou ješitností a
touží vstoupit do dějin jako "moudrý král koruny české"? Nesedí mi jeho prohlášení, že si ČR musí udržet svou měnu co nejdéle (neukvapit se s přechodem na Euro) a dále jeho odmítnutí původní verze Euroústavy. Paní Jarmilo, nemáte bližší informace? Něco za něco...Na oplátku mohu doplnit následující.

>Zajímavý je případ Beneše nebo Jana Masaryka. Patrně oba byli v zednářské lóži, ale byli příliš charakterní na to, aby patřili k těm více zasvěceným. Proto byli klidně obětováni, aby je komunisti zmasakrovali.
---
Nemohu se vyjádřit o Janu Masarykovi. Marně pátrám po věrohodných pramenech, ale jméno Eduard Beneš se objevuje často v popisech předválečných událostí a to z pera západních historiků. Beneš byl zednářem 33 stupně a byl zasvědcen do "velkých plánů", které také plnil. V roce 1933, kdy Světový židovský kongres vyhlásil Německu ekonomický bojkot (v tehdejším tisku to nazvali: "Židé vyhlásili Německu válku", tak to byli právě sionisté a samotní židé, kteří tento bojkot porušovali. Německé výrobky šly na odbyt (pro snadné zisky obchodníků), neboť byly vysoké kvality a vyhledávaným zbožím po celém světě. Ekonomické embargo - i v tyto dny - se vyhlašuje na vyvolání hospodářské krize v zemi a s očekáváním vzniklé nespokojenosti domácího obyvatelstva s tamním režimem a posléze vedoucím ke snadnému zorganizování revoluce zevnitř. Např. v současné době - Kuba, Irán. V tehdejším Německu to způsobilo vznik fašismu (národního nacionalismu). Beneš se zúčastnil dvouhodinového osobního (soukromého) setkání s prezidentem Světového sionistického kongresu, jemuž dal pořádné a hořké "kapky" za nedodržování onoho bojkotu. Plán byl přece rozpoutat druhou světovou válku a porušování bojkotu by to jenom zbytečně oddálilo. Proto bych Beneše nenazval "příliš charakterní". Beneš nebyl obětován, ale okolnosti mu nepřály. Nastal komunismus. V CCCP to jelo už třicet roků a tak se použil stejný režim na vytvoření východního obranného bloku. Nemusím snad připomínat, že VŘSR byl první pokus o nastolení Nového světového řádu? Židobolševická revoluce v Rusku byla financována stejnými lidmi, kteří v tyto dny (jejich potomci) ovládají světová média a pomocí CFR (rada pro mezinárodní vztahy) i celosvětovou politiku (alespoň se snaží). Tohle nicméně souvisí i s následující úvahou:

>...Ovšem dodnes nemám jasno v tom, jestli se to Rusko vymklo z jejich vlivu, nebo to na nás jednoduše hrají...
---
Už zase? Paní Jarmilko, nedělejte mi to. [mrknutí jedním okem]
K tomu se vyjádřím jindy.

158922

12.04.2008 07:18

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Jak si udělat obrázek?

Mirda 24.?.?.?

Už mi to ukázalo - Kráceno... a tak jsem umazával.
Tohle by tam však mělo být: S tím také souvisely ty Benešovy dekrety. Mimochodem... druhá světová válka byl druhý pokus o vytvoření Nového světového řádu, jenže Hitler si neplnil svoje povinnosti. Pro zajímavost by stálo, že vládní archivy Spojených států z druhé světové války byly odtajněny padesát let po válce, což mělo být v roce 1995. Bill Clinton to provedl až v roce 1999. Jak se v tom tak přehrabovali, tak si uvědomili, že není ještě vhodná doba. Záznamy šly zpět do archivů s razítkem "Přísně tajné" a následné odtajnění bude provedeno až o dvacet let později. Proč asi? Hlavní hráči jsou ještě naživu. Henry Kissinger a klan rodiny Bushů. Další zajímavost pronikla na veřejnost - ani se tomu nechce věřit - o plynových komorách ani zmínka a počet obětí v Osvětimi byl uveden: 140 tisíc (všech dohromady). Totožné číslo, které bylo uvedeno po zveřejnění archivů KGB v roce 1991. Nechci tady roznášet nějaké drby a na potvrzení informací si budeme muset počkat až do roku 2019.

158924

12.04.2008 08:29

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Ještě připodotknutí (viz. výše) k Talmudu a Koránu

Mirda 24.?.?.?

>...Kdo skutečně řídí islám?
---
A kdo řídí křesťanství? Vatikán je jedna z dalších zednářských lóží. Korol Wojtyla - Jan Pavel II. - byl po matce (Katčinska) žid. Josef Ratzinger nebude také žádný svatoušek? Nevím, jak to máte v Evropě, ale tady ti křesťansko-evangeličtí faráři jsou většinou rabíni-sionisté. John Hagee, Jerry Falwell, Billy Graham a další a další a další...Plánují to už dva tisíce let.

158925

12.04.2008 18:26

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: To myslíte ten podvrh?

Mirda 24.?.?.?

Souhlas...viz - moje reakce na anti-anti.

158943

12.04.2008 18:48

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Ještě k cíli zednářů řízených Židy

Mirda 24.?.?.?

Máte šíleně smutnou pravdu, pane Drazda. Vymydlené mozky si to nepřipustí a budou do zblbnutí opakovat to, co uslyší v každodenní propagandě.

158944

12.04.2008 19:12

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Jak si udělat obrázek?

Mirda 24.?.?.?

>Takže pane Mirdo, moje rada zní takto: Neberte Klause vážně, cokoliv říká, tak je jen tak na oko, pro efekt, ale ONI vždy zařídí, že výsledky jsou takové, jaké ONI chtějí.
---
Děkuji za vyčerpávající odpověď, paní Jarmilo. Bláhově jsem se domníval, že člověk v pokročilém věku začne spytovat své svědomí?
Tak jak to udělal Jimmy Carter a dokonce i Adam Veishaupt - zakladatel skupiny Illuminátů. Carter začal bojovat o práva Palestinců a Adam Veishaupt nedlouho před smrtí konvertoval z judaismu na křaťanství. Jak vidím...ani ta letuška na Klause nemá vliv.

>Ano, už zase zlobím pane Mirdo. Je to tím, že když mi v nějakých událostech spousta věcí do sebe logicky nezapadá, že je tam plno podezřelých a nevysvětlitelných míst, tak tu otázku radši nechám otevřenou a sbírám informace všemi směry dál.
---
Tak by to mělo být. Myslel jsem si, že důkazů jsem doposud nabídnul dostatek (článek a diskuse - "Rusko nevylučuje jaderný útok"). Člověk však nikdy neví...propagandě komunistického režimu v bývalém Českolovensku jsme také nevěřili a nakonec měli pravdu. Zde hovořím o Husákových proslovech: "Musíme se chránit proti imperialistickým živlům". Kdykoliv jsem tohle zaslechl, tak jsem si myslel, že tím Husák myslí nás - většinové obyvatelstvo. I já osobně jsem se cítil jako takový "imerialistický" živel, jelikož jsem nesouhlasil s režimem a poslouchal jsem "Hlas Ameriky" a "Svobodnou Evropu".

158941

13.04.2008 20:22

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: To myslíte ten podvrh?

Mirda 24.?.?.?

Můj odkaz byla reakce na váš odkaz. Pokud jste to nepochopil, přečtěte si ho ještě jednou. S těmi protokoly to přímo souvisí a nemusíme na sebe dělat dlouhý nos!

159013

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?