Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 227 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, S., Spytihněv, Spytiněv.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.04.2008 22:33

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Spytihněv 85.?.?.?

>velice se bereš za obnovu morálky církve, která není tvoje (nač ta starost?)
[překvapení]
Beru se za obnovu všech skutečných hodnot. To bych měl ne? Nebo církev je něco jiného [zmaten]

158225

04.04.2008 23:05

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

Když přestaneš okolo sebe kopat, tak se ti začne vyjasňovat i hlava.
Některé věci se prostě nedají sdělit, pokud jim druhý nerozumí. Stačí někdy náznak, a víš, že druhá strana nebere. Je to jako kdybys mluvil na Španěla česky.

Samozřejmě, že i mě myšlení vynechává a často. Zvlášť když se vztekám…
Taky plácnu, co mě pak mrzí. Nebo se pustím do něčeho, co se prostě nevede. Ale jsou věci, které se nedají sebrat, zabrat, vymámit či vypáčit.

Něco se musí vypěstovat, jinak to nejde. Můžeš řvát na houslistu jak chceš, ale prostě se takhle hrát nenaučíš.
Jestli to chceš zkusit, tak to chce sklidnit hlavu.

>"vaše řeč budiž ano ano, ne ne. co je nadto, je ze zlého."
takhle to prostě nejde, a opravdu to myslím fér...

158238

05.04.2008 00:42

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Spytihněv 85.?.?.?

>A říkám, že máme mrtvému prokázat úctu.
Tak nevím jestli jsme si v diskuzi rozuměli.
To je samozřejmě pravda, a je mi líto každého, a zvlášť když zemře takto nesmyslně.

Situace je navíc taková, že v nich umírají ti, kdo války nespřádají
(o to myslím nějak šlo, byť nepřímo)

158242

05.04.2008 23:25

Křižák s husitským chorálem

RE: Pekař a husitství

Spytihněv 85.?.?.?

>Pekařovu čtyřdílnou monografii (Žižka a jeho doba)
Ani jsem si tu netroufl toto vynikající dílo doporučit…

(Úplně se neztotožňuji s postojem J. Pekaře, ale to nic na věci nemění, samotné dílo ponechává dostatek prostoru pro každého čtenáře, aby si úsudek tvořil sám, o to je cennější)

158346

05.04.2008 23:33

Křižák s husitským chorálem

RE:

Spytihněv 85.?.?.?

Nepotřebuji se vymačkávat a ani zpovídat jako ne-katolík a také ne-křesťan, ne-muslim a dokonce ne-žid.
(Jen svému svědomí.)
Ale přes to…
Pokud jsem se dotkl někoho, kdo víru nezneužívá k čemukoliv, tak se omlouvám, tak to myšleno nebylo. Je to směřováno na ty, kteří zneužívají ušlechtilých idejí k duševnímu zotročování.
(A co mají na svědomí , to ví sami nejlíp)

158345

06.04.2008 19:46

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Spytihněv 85.?.?.?

>Neschopní (zaprodaní) politici…
Line se to téměř všemi články a diskuzemi (a to i na „posvěcených“ médiích). Kouká to z nich na míle daleko, vidí to i slepí, slyší to i hluší.
Mirdo, Vy sám jste tu v mnoha příspěvcích uvedl rozsáhlý obraz indicií, které ledacos naznačují a dokazují.

Přesto všechno to po mnoha lidech stéká jak po pláštěnce. Je až zarážející, kolik lidí lpí na iluzích vytvářených okolo světa, ve kterém žijeme. Kolik lidí je stále schopno věřit na „pochybení jednotlivců“

Snažím se tu (i pod tímto článkem) co nejjednodušeji poukázat na jasné historické souvislosti. Snažím se sdělit, že náhody jsou jen proto, aby tvořily řád. Každý se o všem může přesvědčovat každou vteřinu. Společenství je propojený systém, kde vše spolu souvisí. Prostě věci se pak stávají, protože se tak již musí dít.

A tato neochota lidí se probudit mě děsí. Svět je jak sud s prachem a my si na něm hrajeme se sirkami. Nezměníme-li každý své chování, bude to ještě daleko horší, a už nikdo nebude pro nikoho ani truchlit.

>Pro vojáka je válka zaměstnání - zamířit a zmáčknout kohoutek...
Ano, a tak je to téměř s každým. Již nepřemýšlíme co děláme, a proč to děláme. Jen něco děláme, za co je nějaká odměna. Jak psíci. „Krásně“ vycepovaní nesamostatní jedinci, neschopní vzít zodpovědnost sami za sebe a za své jednání. O to víc frustrovaní a agresivní. Nadáváme na politiky, ale je to takové poštěkávání z koutku. Nechceme válčit, přesto je to necháme dělat. Zase jsou lidé posíláni zabíjet a jsou zabíjeni. Jako celá tisíciletí.

Tuším proč to tak je, a jak hluboké dějinné souvislosti tu jsou. Ale kdykoliv naznačím, či zmíním určitý okruh věcí, vždy se najde mnohem více těch, co se Vás snaží umlčet. A také tuším proč. Je v tom většinou obyčejný strach vyplývající z nepochopení věcí. Strach co by bylo, kdyby bylo.

A co teď.

158389

06.04.2008 20:19

Vzpoura generálů

RE: Pane gibi z Wilsonova

Spytihněv 85.?.?.?

Vojto, ještě Vám dlužím odpověď, ale již to někteří udělali za mě.
Já bych snad jen dodal… On ten pán (co psal ten článek o tom spiknutí) on se zcela lidsky bojí. Tuší, že něco bude, že to tak už nejde, a tak odvádí pozornost. Já ho i chápu, s něčím i souhlasím, ale není schopen se vymanit z naučeného vidění světa (kapitalismus, sociální stát, třídy, židé/Židé atd.).
Co s tím. Snad neberete tento článek jako nějaké odhalení něčeho? Vždyť jenom pocit, že ideologie vzniká jako nějaká třídní šuškanda, je poněkud…

Vojto, zkuste vsadit víc na svůj úsudek, možná to uvidíte i jinak. Já osobně radši čtu přímo VAŠE názory, než odkazy na někoho…

158395

06.04.2008 23:09

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Spytihněv 85.?.?.?

Jestliže na tebe někdo uvalí neúnosnou daň, co budeš dělat?
(stručně)

158419

07.04.2008 00:40

Vzpoura generálů

RE: Pane gibi z Wilsonova

Spytihněv 85.?.?.?

>Každá víra usnadňuje člověku život. Zbavuje jej nejistot. V tom se určitě shodneme. I víra ve spiknutí. Jen její důsledek mi vadí. V myslích věřících vede k pocitům malosti, bezradnosti a rezignaci na svůj úděl. Vám to nevadí? Mně velmi.

Já Váš výrok zobecním. Jestliže toto platí pro spiknutí, pak to musí platit i obecně.
Tedy pokud je spiknutí nesmysl, znamená to, že víra v nesmysl má za následek to, co jste uvedl.
Teď tedy co je to ten nesmysl?
Nesmysl je to, co nemá logický začátek, pokračování a konec. Tedy chybí motiv. Jednání bez motivu (tedy cíle).
Zvažte kolik věcí se tedy zařadit na místo slova nesmysl.
Čeština má proto už dávno pojmenování – slepá víra.
Já s Vámi souhlasím.

Teď k tomu spiknutí. To je naprosto v životě lidském běžná věc. Co je šeptem, to je čertem atd. Teď si vemte, že je to úplně běžná norma chování. A co je v malém, je tedy i ve velkém. Tedy nemám důvod si myslet, že se nikdo nespikává.
Rozdíl je ale v tom, že pro mě to není víra, ale fakt, který je potřeba odstraňovat. Já NEvěřím v prospěšnost tohoto jevu. Pokud dosáhne kritické meze, ohrožuje nás všechny.

158421

07.04.2008 17:11

Křižák s husitským chorálem

RE: K majetku církve (nedialekticky)

Spytihněv 85.?.?.?

"Ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou, aby se přestali klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, z kamene i ze dřeva, které nemohou vidět ani slyšet ani chodit."

158486

07.04.2008 18:34

Křižák s husitským chorálem

RE:

Spytihněv 85.?.?.?

>No,ale protože podle tebe toho mají spoustu na svědomí - to ví sami nejlíp ,rád bych nějaké odkazy a statistiky ,které by to tvé tvrzení potvrdily.
>Je to směřováno na ty, kteří zneužívají ušlechtilých idejí k duševnímu zotročování.
...a také jinak

Co mám ještě vysvětlovat? Mám tu snad vyložit historii římsko-katolické církve? Její motivace? Její „upřímné“ úmysly se světovou populací? Opravdu? Její starost o „spásu“ duší mě skutečně dojímá, ale pravděpodobně jinak než tebe (katolická liga přivodila téměř úplnou likvidaci obyvatelstva Čech).
Kultury, pracovitosti a tradic Moravanů si vážím, a kdykoliv se jí zastanu.
Zvýšená násilná i jiná trestní činnost je dána trvalým rozvratem jakýchkoliv tradičních hodnot.
>vraždy nenarozených dětí
no nevím sice jak to souvisí s celým tématem, ale kde jsou rozvrácené sociální i ekonomické vazby , lidé jsou ochotni riskovat životy všelijak (své, i jiné).
Rozvodovost je to samé. (Já osobně se ani nepotřebuji brát, abych měl úplnou rodinu. Ani nevím, proč by mi do toho nějaká církev nebo stát měly strkat nos.)
>Rozumíme si ano?
To nevím, ale rád bych aby tomu tak bylo.

158496

07.04.2008 22:03

Křižák s husitským chorálem

RE:

Spytihněv 85.?.?.?

>co vše mají (katolíci,rozumím-li tomu dobře)) na svědomí
Ne nerozumíš. A ani nechceš (všichni katolíci jsou skutečně totéž?).
>V čem jsou katolíci horší,než zbytek populace,
Protože nerozumíš, toto je špatně položená otázka a spolu to nesouvisí (vysvětleno výše)
>No a mě zase dojímá ta starost ne-katolíků o můj "světový názor",kdy mi dennodenně,čtyřiadvacet hodin nutí svůj pohled na svět......
To mě také, nemusíš se cítit ukřivděný. (Ovšem jistí katolíci dělali totéž mnohem déle)
>Víš vůbec co mají toho ti ne-katolíci na svědomí?
Mají, a hodně. (někteří si také hrají na svaté…)
>A jaká je jejich barva zřejmá?
Jsou to třeba růžoví??? (Svět není dvoubarevný a ani nebyl a nebude, tak se to nepokoušej takto stavět)

Jestli bráníš Jižní Moravany, tak nemusíš, jsem na jejich straně. Jestli bráníš římsko-katolickou církev, už jsem řekl dost (jestli tě to netrklo)
[mrknutí jedním okem]

158514

08.04.2008 19:04

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

Do teď jsem netušil, že jsem ti šlápl na kuří oko… Je mi to trošku líto.
Církev měla také svojí hierarchii, a měla i lidi v pozadí. Vím, že to je široký pojem a nelze to generalizovat.

Fanatismem jsem nikdy (na rozdíl od tovaryšstva Ježíšova) netrpěl, mám i křesťanské přátele a o život jim neusiluji. Knihy také nepálím a lidi už vůbec ne. Mám je totiž vesměs rád.

158597

08.04.2008 22:01

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

>Jak církev, přesně prosím, dosadila Jana Lucemburského?
A kde jsem to napsal?

>To nám to papež nařídil, nebo jak?
Takhle se přeci politika nedělala a ani nedělá

>Jakým jiným způsobem měli zajistit chod státu?
Nevím, kdo mají být ti oni, hovořil jsem o vlivu panstva na obsazení trůnu.
Jana L. dosadili a také očekávali, že bude dělat politiku v jejich prospěch. (Stále hovořím o českých a moravských pánech)
To samé očekávali i od ostatních Lucemburků.

No a pak tu byla církev (myslím tím římský politický zájem a ne modlící se rolníky), se svými zájmy.

Tyto zájmy se potkávaly a vyústily v konflikt. Václav již dál nebyl schopen vést dvojí politiku (jednu ve prospěch českých pánů a druhou ve prospěch Říma) a ztratil tak svojí pozici jako římského krále, ale zároveň ztrácel i pozici v českých zemích. Řím tak vycítil svou šanci a podpořil Zikmunda, který tak v podstatě dělal politiku Říma. Tím se ale dostal do konfliktu právě se stavy, které ho v pozici krále tak neuznaly a konflikt tak vrcholil. (Zájmy šlechty ale také nebyly jednoznačné)

158603

08.04.2008 22:25

Křižák s husitským chorálem

RE:

Spytihněv 85.?.?.?

Naprosté nedorozumění.
Je mi to upřímně líto, že to tak vyznívá. Necítím vůči katolíkům vůbec žádnou nenávist. Naopak. Ale tady dochází k úplně klasickému nedorozumění.
Pokud mám na mysli komunismus, nemyslím tím automaticky komunisty. Pokud hovořím o politice církve, nemyslím tím věřící chodící se modlit v neděli do kostela. A tak bych mohl pokračovat.
Ale je mi jasné, že to často takto může vyznít. Ale nenapadlo mě, že to na tomto fóru, bude takto „osobně“ chápáno.
Pokud jsem to ještě nevysvětlil, tak znovu. Politika Říma a jeho církve není totéž, co modlící se křesťané. A nikdy nebyla.
Není se vůbec čeho obávat. Lidé mého druhu nikomu neubližují, čtou, povídají si a žádné téma není pro ně tabu.
(Ten Brownův kód jsem četl a je zábavná detektivka) a ty myslíš, že něco, co se tu snažím sdělit, je z TV nova??? Najdi mi prosím cokoliv, okamžitě to odvolám [smích]

158606

09.04.2008 01:26

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

To by mohlo být zajímavé. Byť hypotéza.
Je tu mnoho dalších zvláštních okolností. A to vymření i sousedních domácích větví v tomto období. Přemyslovci byli akceptováni jako dědici, ale Řím to opět viděl jinak a vždy spěchal se svým kandidátem a situaci vyhrocoval. V3 se tak fakticky mohl stát nejmocnějším panovníkem Evropy a vládnout tak území většímu než Svatá říše jako původní a domácí suverén. To by patrně úplně změnilo chod dějin v této oblasti, ale nároky na svět si dělal někdo jiný. Přemyslovci byli navíc posledním evropským rodem mytického původu (podobně jako bývali Merovejci) a byli tak ze své podstaty pro Řím a jeho cíle přirozeným nepřítelem č. 1. Svou nadřazeností se nikdy netajili (i když to římští [mrknutí jedním okem]kronikáři líčí jinak) a dávali svou suverenitu rádi najevo. Jeho děda PO2 vlastně na to doplatil. Nemohli ho cítit ani domácí a ani oponenti, i říšskou politiku dělal arogantně, a nakonec šel do předem prohrané bitvy a ještě v pozlaceném brnění. Odklidit tuto dynastii muselo být římskou prioritou, a určitě se našli i ti, co by z toho chtěli rychle těžit. Zmizením této dynastie se začala nenápadně otvírat cesta pro římského favorita (Habsburky) a nakonec se římské plány téměř uskutečnily. Role templářů by mohla být skutečně důležitá, neboť propojení do ČK tu již bylo (myslím od 3. křížové výpravy).

158620

09.04.2008 18:12

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

Vyvracíš co jsem nikdy netvrdil. Obhajuješ co jsem nezastával. To opravdu nemá smysl.
Jsi vítěz. Nejen na body.

158705

09.04.2008 19:17

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

Zajímavé.
Za úvahu také stojí, že je papež později tajně omilostnil. (No pro ty upálené to asi smysl nemělo).

158713

09.04.2008 20:23

Spravedlnost rozhodla

RE: Tresty

Spytihněv 85.?.?.?

>polejeme ich namiesto toho benzinom a zapalime?
Jak jste na toto proboha přišel? (to někdo říkal?)

>stav spolocnosti o akom bluznite vy (sorry za vyraz) je podobna chimera ako fungujuci marxizmus-leninizmus,na cele s židobolsevikmi.
No a jak Vás napadlo toto?

>ludia, ktori sa zaoberaju a zameravaju na zmenu spolocnosti su vzdy nebezpecni, na rozdiel od tych, ktori sa zaoberaju zmenou samych seba.
A toto jsem snad také nikde nepopíral! (Navíc tyto dvě věci snad spolu souvisí!)

Nemusíte kopat do otevřených dveří! Já s většinou věcí co jste sepsal, v podstatě souhlasím!
(Ale nechcete snad říci, že co se zanedbalo výchovou, dožene se trestem…)

158715

09.04.2008 20:37

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

Jen jestli Vám ten pocit, že vás někdo nenávidí nepodstrčil...

158719

09.04.2008 21:34

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

>Genetický výzkum nevím, jestli už proběhl, každopádně se vědcům do toho nechce.
Je pravděpodobné, že již proběhl. Problém bude ale s „interpretací“ a otázka je, jestli to vůbec vypustí. Prof. Vlček jasně poukázal na blízkou příbuznost Svatopluka s Bořivojem (bratranci). To hned „akademici“ začali zpochybňovat (padla by tak celá ta smyšlená legenda o pokřtění knížat) a vůbec celé pojetí vzniku evropských států (které je tendenční). Navíc se několikrát ukázalo, že bylo dodatečně manipulováno s hroby přemyslovců (záměna totožností). O přímé přemyslovsko-mojmírovské linii svědčí i fragmenty přepisů staroslověnských (moravských) památek, zachovaných na Rusi. Z našich zemí „zmizely“, zůstaly prakticky jen nově přepisované legendy. Nesrovnalostí je daleko více (datové posuny, záměny jmen atd.). Zajímavé však je, že je tendence to „kamuflovat“ stále. A to velice intenzivně. A je toho více. Třeba i ty nabízející se souvislosti s polskou a uherskou dynastií. Toto je jen takové nakousnutí...

158720

09.04.2008 23:18

Křižák s husitským chorálem

RE: Křižák byl cizí, husita byl doma

Spytihněv 85.?.?.?

Ach jo. (Prosím, dočti až do konce)

Tak třeba když řeknu, že se mi nelíbí počínání Spojených států, tak tím myslím někoho jiného, než běžné Američany, kteří prostě s tím co se děje, stejně těžko něco nadělají…
Podobně pokud nadávám na naší vládu, nemyslím tím veškerou populaci. (Ty snad také ne.)

Pokud popisuji počínání Říma a jeho církve, nebo třeba papeže, můžeš si být stoprocentně jistý, že tím nemyslím Tebe (a ani tvé sousedy).
(Pokud to tak někde vyznělo, tak jsem se Ti za to již omluvil.)
Jestliže se hovoří o zvěrstvech za husitských válek, prostě se děly a dělaly je všechny strany.
A to přesto, že se všechny strany hlásily ke křesťanství (není to divné?).
Já nebezpečný vůbec nejsem, neboť se k něčemu podobnému, či nějaké ideologii nehlásím. Nevěřím ani na politické strany a ani pravici či levici.

Takže ještě jednou: „Nemám vůbec žádný důvod Tě nenávidět nebo něco podobného“.
To, že tě jakoby nenávidím, musí vykřikovat tedy někdo jiný. Je to takový obvyklý způsob, jak lidi proti sobě poštvat, či získat někoho na svou stranu. Spousta náboženských fanatiků to tak dělá, a to z různých náboženských směrů. Proto ty války, a proto ty spory. V pozadí je pak nějaký prospěch, získaný na úkor někoho druhého.
(Jestli jsi to dočetl až sem, tak mi možná už rozumíš, o čem jsem tu psal i v jiných příspěvcích.) [smích]

158730

10.04.2008 18:56

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

RE: Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem?

Spytihněv 85.?.?.?

>Pan profesor tradičně opomíjí přírodní zákony.
To asi ani nelze. I my jsme součástí přírody a podle jejích zákonů můžeme klidně i zajít.

>Dle nich si žádní dva tvorové v přírodě nejsou rovní.
Před zákony přírody ano.

>Takže pane profesore. Peníze se nedělají jakoby kouzlem.
To ne, ty prostě někdo tiskne.

>Peníze přecházejí z rukou méně schopných do vlastnictví schopnějších.
Jde o to, v čem jsou ti schopní schopní. Jestli jde o hromadění natištěných papírků tak rozhodně. Může to být klidně i ozbrojený lupič, nebo také tiskař oněch papírků.

>A je to dobře.
Jenom pro ně (a to podmíněně).

>Ti méněschopní většinu svých peněz vždy promrhají.
Ano. Nesnaží se ty potištěné papírky hromadit. V tom jsou možná neschopní, nebo vtom také nevidí smysl.
Používají je prostě ke směně. K tomu byly peníze původně určeny. Dnes už ne.

>Hospodářská činnost lidí je jednou z forem evoluční soutěže.
Nepleťte si to s pojmem „ekonomika“ (je zcela neurčitý).
Hospodaření je totiž smysluplná činnost za účelem přežití. Je to úžasný vynález, který byl kdysi hospodářům ukraden těmi, co nevěděli, co to znamená.

>A tak tvoří teorie o tom, že ti "schopní jsou zloději"
Ekonomie – to je právě ta „věda“ o „schopných“ zlodějích.

>Jak jinak si vysvětlit jejich bohatsví?
Snadno. Zlodějinu nazveme schopností.
[mrknutí jedním okem]

158787

10.04.2008 22:00

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

RE: Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem?

Spytihněv 85.?.?.?

Janko, není zač. Stejně si myslím, že to Vojta činí v zájmu vysvětlení „sporných“ míst, a tady jsem rád nápomocen (tímto také Vojtovi děkuji, jakožto i za jeho vytrvalost v této činnosti).

158804

11.04.2008 01:04

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

RE: Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem?

Spytihněv 85.?.?.?

Přiznávám, že to vůči Vám, nebylo úplně fér. Totiž chápání smyslu pojmů může být velice rozdílné a již nacvičené, že když se je pokusíte uvádět na pravou míru, vždy to někde zanechá hořkost.

Do hospodaření Student Agency nevidím, a tak ho ani nemůžeme rozebrat.
Ale pokud nebudete věřit na zázračné schopnosti a půjdete to zkusit, zjistíte brzy, že jen s prostými organizačními schopnostmi daleko nedojdete. Budete muset jít chtíc nechtíc daleko za rámec toho, co by se ještě dalo nazvat jen organizování…

158816

13.04.2008 19:30

Peníze jako dluh

Ještě něco...

Spytihněv 85.?.?.?

Video bohužel nejde úplně k podstatě a odvádí pozornost.
Asi tuším odezvu, ale přesto pro ty, kterým není vše jedno.

Objevuje se tu množství příspěvků všelijakých spokojenců. Chci jim vzkázat, že i domestikované zvíře bývá spokojené, pokud se mu poštěstí hodný pán.

Dluh je jen pokročilá varianta historie zotročování. Za násilným zotročováním následuje i duševní a materiální, která jsou odosobněná. Otrokář není prostě vidět. Je za oponou.
Odstranění tohoto není možné, pokud nebude pochopen celek. Tento finanční systém je ve skutečnosti pro mne nadějí, neboť vede neodvratně k rychlejšímu kolapsu. Pokud se však to, co bude na jeho troskách vyrůstat, nepoučí, skončí stejně, ne-li v úplném a konečném zotročení.
Nebudeme-li schopni vládnout sami sobě, a toto uhájit, vyroste opět svět tvořivých a parazitů. Jsme nejen pod represí fyzickou a ekonomickou, ale především ve vleku podivných idejí, ideologií a zotročující (falešné) víry. Tento celek je pak kladivo na lidi. A pod tímto kladivem se současná civilizace neodvratně hroutí. A židé budou (a jsou) stejnou obětí jako kdokoliv jiný (a jsou i tak využíváni).

Bez toho, aby člověk byl zpracován myšlenkově, není možné podlomit jeho vůli, a nebylo by možné ho ani zotročit dluhem.

159008

13.04.2008 21:52

Peníze jako dluh

RE: Ještě něco...

Spytihněv 85.?.?.?

Spíš než věcnost (máte pravdu) [smích] , jsem měl na mysli ona (ve videu) nabízená řešení. Takto to totiž za stávajícího společenského uspořádání a pojetí hodnot prostě nepůjde.
Jinak princip zotročení dluhem je vystižen. Ale to bylo známo již dříve (i účinek úroku na oběživo), a přesto to vešlo v život. Pouze se „nenápadně“ odstranily „potíže“, jako třeba nemožnost množit zlato. Dříve se to řešilo neelegantně zpoplatňováním (naturálním, i robotou) všeho možného. Dnes již máme kombinaci všeho, neboť parazitování narostlo do obludných rozměrů.
Jinak souhlasím, příživnický charakter finančnictví byl věcně vystižen. (panu Pavlu xxx bych doporučil shlédnout pečlivěji). [mrknutí jedním okem]

159024

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 3

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?