Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 227 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, S., Spytihněv, Spytiněv.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.02.2008 19:45

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

Mám již v povědomí jen jakýsi souhrn poznatků z několika výzkumů, ale na jeden výzkum na toto téma si vzpomínám velice dobře, je také hodně specifický a asi i dost ojedinělý ve své době (možná stále). Ani si už přesně nevzpomínám ze kterého je roku. Týkal se vlivu genů na výskyt fibrózy. A závěry byly skutečně (při bližším zkoumání) velice zajímavé.

Jinak myslím, že lze hodně vyčíst i z nově sestavovaných map vzniklých sběrem dat některými institucemi. Jsou dohledatelné i na internetu. Ale pozor na pochybné výklady, ono totiž určit jestli je ten gen toho a tento onoho, to bude určitě ještě předmětem mnoha debat a určitě i zpolitizovaných vysvětlení nebude málo. Mít mapu je jedna věc a napsat k ní názvy míst je věc úplně jiná. Ale při pečlivém a trpělivém googlování půjde ledacos vyšťourat. Ale opravdu se soustředit na odbornější články.

155372

29.02.2008 00:41

Matrix

RE: z louže pod okap

Spytihněv 85.?.?.?

Jde jen o takový „pojmocvik“, kterým ten systém mate své oběti. Všechny ty ismy vlastně vedou k jádru ismů, z něhož jsou pak zase odvozovány. A tím je univerzální pravda, že skupina je víc, než jednotlivec. Takovým jadrným kolektivním ismem, je i fašismus.

Nechtějte se v tom ani vyznat, v podstatě jsou to stejně variace na nosné téma - správní isté jsou s námi, ti špatní isté jsou proti nám. Nebudete vědět ani dne ani hodiny, kdy Vám bude chtít systém nějakou nálepku přidělit. Z anarchistů vzniknou komunisté, z fašistů socialisté, z fundamentalistů teroristé, z teroristů separatisté, atd. atd. Je to jen cvičení určené k masáži mozku nebohým obětem systému. (Zkuste si seriózně sestavit definici antisemitismu. Vyjde Vám úplně něco jiného, než co si myslíte, že to je)

Takže zpět na začátek. Skupina nesmí být nikdy víc než jednotlivec a naopak. Je tomu tak dnes? I přes veškeré proklamace, není. Je to vlastně tak normální, že všeobecný fašismus lidé úplně běžně tolerují. Společnosti, korporace, partaje, prostě instituce všeho druhu mají práva v běžném životě větší, než jedinec. V podstatě jste někomu, kdo se schová za nějakou partu, téměř vydán napospas. Je to taková pastička všech na všechny. Tady se krásně daří strachu, nepřítel může být kdokoli a kdekoli, hm, komu to asi slouží?

155384

29.02.2008 17:11

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

Podstatný je asi hlavně časový úsek, který vezmeme jako bernou minci. Čím kratší a mladší, tím asi budeme narážet na zásadní problémy, jak co kvalifikovat.
Poměrně snadněji to půjde v horizontu třeba desetitisíců let.
Jinak řečeno – snadněji asi půjde rozlišit co by mohl být gen germánský a třeba slovanský, ale určitě bude problém rozlišit to mladší české a německé. Už jen proto, že je to mnohdy totožné a liší se jen jazykově. Mnoho Slovanů, potažmo Čechů, Slezanů, Moravanů, Lužických Srbů neřkuli zaniklých Havolanů, nebo i Poláků přijalo německou kulturu. Vlastně se stali Němci. Pokud zahrneme do zkoumání jejich geny a porovnáme je s Čechy, vyjde nám problém. Rakušané jsou geneticky také více Slovany než čímkoliv jiným. A naopak v dobách příznivých, jich mnoho kolonizovalo české území. Přinesli si německý jazyk, ale přinesli i německé geny?

Další komplikací v rozlišení je, že jak Germáni, tak Slované mají společný původ, ale mnohem starší. Mluvíme již tisících let. Zde došlo kdysi k rozdělení, aby se zase po čase někde začali potkávat, ale už jako dvě odlišné skupiny. Prostě si přestali rozumět.

Stejné je to s Kelty (Galy). Pověst o praotci Čechovi je vlastně zaznamenána římskými kronikáři. Odtud se asi také dostala do análů českých. Keltský kmen Bójů táhnul z Galie (Francie) přes severní Itálii, aby pak šli na sever (odtud ti dva bratři, jsou historicky skuteční). Kultura laténská tak překrývá starší (také keltskou!!)hallstattskou. Překladem jména Bohemus (Bój), tak vzniká Čech. Z keltské historie tak vzniká slovanský mýtus. Kmen Čechů se tak jeví jako zcela něco jiného. Slovanské kmeny žádný pidikmen „Čechů“ pravděpodobně neznali. Byli zde hlavě Srbové, Charváti, Doudlebové a několik dalších. Na Moravě se pak podle povodí (Mor-ava) začali nazývat Moravané. Původ jména Čech je tak stále záhadný. Germáni své východní sousedy od nepaměti nazývali Wenedi, či obdobně. S příchodem Slovanů do vnitra Evropy je to také nejasné, jestli kdy vůbec přišli odjinud jako zcela nové etnikum...
Příchod Semitů ale zaznamenán nebyl, pokud mi něco neuniklo...

Vlastně nejjistějším vodítkem se jeví jazyk. Je to nejcennější kulturní dědictví a tím jak je stavěn, velice mnoho napovídá. Nakonec není to důležitější než geny?

(Jedna zajímavost k zamyšlení: kníže – knight – könig – king. Který pak je asi nejstarší… Král je ale od Karla)

155460

29.02.2008 17:55

Reprezentanti „nového“ politického stylu

RE: Vydírání

Spytihněv 85.?.?.?

[smích] Je pravda, že i volba může mít mnoho podob, i tu krajní.

155461

29.02.2008 21:17

Nové zbraně pro Velkého bratra

RE: absurdni

Spytihněv 85.?.?.?

No ale vemte si to, už po tom byla sháňka [překvapení] .

Když máte tu balistiku v malíčku, nešlo by to přece jenom nějak… [mrknutí jedním okem]

155473

29.02.2008 22:18

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

Tady si myslím, že nás dějepis trošku „klame tělem“. České „němectví“, nebo „židovství“, je spíše povahy kulturní(?), o to méně genetické. Prostě při vytrvalé a násilné po staletí trvající katolizaci Čech (katolizace – předchůdce globalizace), se lidé stávali i něčím, čím by asi jinak nebyli. A víra se měnila i z důvodů zištných. Někdo je pak i po letech schopen věřit, že přišel do Čech třeba s praotcem Izraelem. No jo no, někdo má rád holky, jiný…

155477

29.02.2008 22:45

Nové zbraně pro Velkého bratra

RE: Milí zvědavci,

Spytihněv 85.?.?.?

Milý Martine!

Proč od konce. Přečti si aspoň první tři řádky v článku [mrknutí jedním okem]

155483

01.03.2008 13:15

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Spytihněv 85.?.?.?

Prosím, berte můj názor jako protiváhu ke kotlíku, i když určitě třeba Praha a kotlík může mít k sobě blízko. Mě zase k odlišnému pohledu nutí zkušenost se smíšenými partnerstvími, která spíš nefungují. Jestliže je kulturní rozdíl značný, partnerství bývá i velice komplikované. Je to i v podvědomí, odtud to vrána k vráně… Ale jen jsem chtěl výše naznačit, že to co vypadá cize, může být příbuznější, než si třeba myslíme, se spoustou národů v Evropě máme velice staré příbuzenské kořeny i když to dnes nevypadá. Rozdílné tradice by nás především měli obohatit. Rozvratem to ale nepůjde. Často se také účelově smíchává kulturní s etnickým, což z pravidla tak bývá, ale také nemusí a bývá to zneužíváno všemi směry.

I v tak smíšených oblastech, jako jsou americká velkoměsta, se lidi shlukují do kulturních enkláv, a ještě úzkostněji si svou kulturu střeží. To je samozřejmě terčem multi-kulti propagandy. Rozbíjení tradičních kulturních mýtů s tím souvisí, na vykořeněné populace je pak aplikován nějaký nový kult, netradiční, právě za účelem ovládnutí.

Pak to hledání kořenů je oprávněné, je to úplně přirozená obrana. Ale je možné, že přece jen máte pravdu a Praha dnes, má k „tavícímu kotlíku“ velice blízko.

155517

01.03.2008 18:35

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Spytihněv 85.?.?.?

Máte, pravdu.

Pokud se vrátíte na začátek diskuze, bylo to spíš míněno jako doplněk, jen na „okraj“ tématu. Nechtěl jsem vlastně ani s Vaší myšlenkou polemizovat. Ta argumentace vznikla nějak mimochodem. Nic ve zlém. Spíš jen zamyšlení.

155529

> Kdy už se svět konečně probudí?

Dokonce můj pocit je, že teorie spiknutí jsou skutečně teoriemi, ve skutečnosti již nikdo nic pořádně ani netají, lži se vytváří s vědomím, že stejně vyplavou na povrch, lhaní a zkreslování se stalo normou, které se říká profesionalita.

Lež se tak stává všeobecně přijatelnou, lidé se k ní ochotně hlásí, ať k tomu mají důvod jakýkoli. Nakonec čím větší lež, tím je všeobecně přijatelnější. V této situaci se nakonec ten, kdo chce věci pojmenovat pravými jmény, začne jevit jako spiklenec. Jako třeba diskutující na Zvědavci. Nejen, že vytvářejí „teorie spiknutí“, nakonec sami vypadají jako spiklenci.

Pak pokus poukázat na blábol, lež, podvod, manipulaci, příkoří apod. se snadno setká s odporem. Z takového snaživce se stane lehce bludař, nihilista, nebo nejlépe nějaký jadrný extrémista, nejčastěji krajní. A s takovými se přeci nediskutuje.
No komu by se chtělo probouzet…

155544

Ten Jirásek. Nejen že to nebyl teda Čech (že by zakuklenej Žid[zmaten] ), ale ještě za mrzký peníz, kecal jak Palackej. No to mu do hlavy nalila v dětství asi ta rakouská probanda…

155559

02.03.2008 19:25

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

No, já vím, zní to… Pokud by přicházeli z oblati východně Mnichov – Rostock, či bývalých rakouských enkláv v US, pravděpodobnost roste.

Ale ještě zůstává otázka, jestli ti německy mluvící nejsou třeba turečtí Němci, nebo chazarští Němci. [zmaten] [mrknutí jedním okem]

155563

02.03.2008 23:35

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

Spytihněv 85.?.?.?

Už je to přece jen nějakej pátek, zalovil jsem v paměti a zkusil jsem si na ten náš vývoz rozpomenout.

Tak obrovský podíl měl vývoz v podstatě celé ekonomiky na Slovensko. Ze zemědělského štátu se stal průmyslový během dvou generací. Byla to asi největší zátěž, která nám způsobila zahraniční dluh (ale minimální).

Další velká vývozní sousta:

Stroje a zařízení (Náklaďáky, tramvaje, lokomotivy, traktory, těžká technika, motorky, kola, auta, atd.)
Jemná mechanika (třeba hodinky)
Zbraně a zbraňové systémy (asi 7.místo na světě)
Investiční celky (celé fabriky, rafinérky, zpracovatelské podniky, elektrárny)
Jaderná technologie (jako jedni z několika na světě)
Ocel (8. místo ve světové produkci!!!) Kladenská ušlechtilá ocelárna byl vlastně unikát
Textil, potraviny, sklo, suroviny (i strategické).
Stavební suroviny a materiál.
Chemické produkty včetně technologií.
Mozky (speciálně jaderný a kosmický výzkum, včetně vojenských specialistů)
Dřevařské produkty včetně suroviny.
Zpravodajské specialisty (výcvik mossadu [překvapení] jen nepotvrzeně)

K tomu se dá již jen podotknout, že jsme pomohli nesčetně zemím vyhrabat se z doby kamenné. Moc jsme za to nesklidili, jen hřejivý pocit. Kdyby to vše zůstalo doma, tak celá republika vypadá jak Manhattan (ještě že se to nestalo). V některých zemích se do slovníku dostala nová jména pro dosud neznámé věci jak zetor (traktor), jawa (motorka) atd. V podstatě světový unikát v soběstačnosti a mrhání zdroji.

Tak to bylo.
Dnes se můžeme pochlubit vývozem levné pracovní síly. Jinak zůstala snad jen ta auta, pivo a ostudní politici...

155577

03.03.2008 18:57

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

Myslíte?

Určitě nechápal slovanství jako Čelakovský, ale myslet si, že nevěděl, o co jde v Evropském kontextu, je asi jeho podceněním. Aby byl chápán jako domácí vládce bylo pro něj klíčové. Nebyl naivní a sázka na přemyslovský mýtus se mu vyplatila. Myslím, že šel až za rámec nutného, proto to podezření z vášnivosti. Papež? Hm, ten ho tehdy potřeboval jako sůl. A tak ho Karel (vlastním jménem Václav) šikovně využíval.

Myslím, že i dobře cítil, že původ jeho otce se nedal srovnat s původem matky, už jenom co se týče starobylosti. A tam by se dala hledat ta jeho slabost pro „staroslovanství“. Sám pak inicioval zavedení termínu „sclave“ místo „slave“, ve snaze zamezit obchodní „nálepce“ vzniklé patrně za Boleslava I.(Praha tehdy byla největší vnitroevropské tržiště s otroky. Boleslav ovládal obchodní trasu s otroky z východu) .

K tomu pravoslaví. Vy byste zakládal stranický sekretariát, kdybyste chtěl tuto stranu zničit? Chápu, že hrát dvojí hru je možné, ale přece jenom mě to spíš připadá jako přání některých historiků (už podle souvislostí). Může být i pravděpodobné, že šlo spíš o image, než o samotnou víru. Tehdy totiž české země v „undergroundu“ nejen že nebyly ani pravoslavné, těžko se daly nazvat vůbec „křesťanské“-míněno z pohledu církve.

Jinak děkuji za odezvu. Vždy jsem rád, když si to aspoň někdo přečte, natož nad tím zauvažuje.

155627

03.03.2008 19:01

Matrix

RE: PS

Spytihněv 85.?.?.?

>Pokud duši zjednodušeně chápeme jako svobodnou vůli (kterou zvířata - jak snad uznáte - rozhodně nedisponují),

A toto je jisté? [zmaten]

(nepřišlo mi nikdy, že by u člověka bylo něco, co by nějaké "zvíře" absolutně postrádalo.)

155630

03.03.2008 19:37

Matrix

RE: Dodatkem k diskuzi

Spytihněv 85.?.?.?

Tento příspěvek se zdá být racionální (aspoň tedy mě) [smích]

155629

03.03.2008 22:15

Matrix

RE: PS

Spytihněv 85.?.?.?

Já bych povětšinou souhlasil, ale nezdá se mi, že by si zvíře nebylo schopno uvědomit svou individualitu (i když to může být potíž i u člověka), určitě bude jinak uspořádána, ale byl by vůbec možný pocit sounáležitosti (který jistě mají), bez toho že si sami sebe uvědomují? Tím mám na mysli to pojetí „skupinové duše“. Vždyť by měli problém i s hierarchickým uspořádáním, kterého jsou jistě schopni. I ta skupina má svoje pravidla jinak by se rozpadla, či je držena nějakou silou „zvenčí“?

155643

04.03.2008 21:11

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

>Já se domnívám, že poslední zbytky pohanství zmizely během 12., nejpozději 13. stol.

Pohanství nezmizelo nikdy. Téměř všechny „křesťanské“ svátky stojí na „pohanském“ základě. Důvod je myslím jasný. Zatvrzelé obyvatelstvo muselo být trpělivě oklamáno.

>Pravoslavné východní křesťanství vnímáme jako počátek našich národních dějin

Je to sympatické, ale nemohu se s tím ztotožnit. S jistotou jsme určitě v ten moment z nebe nespadli.

Každá církev považuje za „schizmatické“ vše odlišné od jejího pojetí. Jestliže Karel píše o „schizmaticích“ myslí tím nekatolíky.
Srozumitelný jazyk měl daleko větší šanci přitáhnout lid k té „správné“ víře. Karel to věděl, byla to rozumná reakce na tlak inkvizice. Vězení byla již dlouhodobě přeplněna „heretiky“ (některé obce dokonce neregistrovaly téměř žádné katolíky). Právě jazyk byl později shledán hlavním společným znakem pravoslaví a pozdějšího husitství (Hus využíval jazyka bohoslužby ke stanovení pravidel ČJ) Pravoslavní mniši ojediněle přežívali spíš jako poustevníci. (Ale ještě ve 14st? Nejde spíš o legendy?).

>O šíření pravoslaví nešlo v žádném případě
To máte pravdu, šlo především o jazyk, tady o pravoslaví nešlo.
Nicméně i tyto kroky svědčí o jeho neobvyklém smýšlení. Povolení bohoslužby ve „slovanštině“ byl neuvěřitelný ústupek ze strany Katolické církve. Vývoj v Čechách tak začal nabírat právě ten „národní“ směr, což bylo něco zcela nového. Jinak samozřejmě nepopírám, že Karel byl horlivý katolík, ale snad právě proto, aby mohl jednat po svém. [smích]

155722

04.03.2008 23:08

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Spytihněv 85.?.?.?

> se mu nepodařilo prosadit, aby papež jmenoval kardinála německého původu…
Že by strach ze špióna?

>A skutečně vědecký zájem o Velkou Moravu a Cyrila a Metoděje je v našich zemích no comment. Stát na tom zájem nemá. To asi víte. Asi je strach, že by se Morava odtrhla...případně by se rozvíjely slovanské myšlenky…

Právě to mě zarazilo a začal jsem se v tom trošku šťourat. A připadá mi čím dál víc, že nejde o náhodu.
Máme zde jakési „globalizované dějiny“, s vedoucí úlohou římského křesťanství a „spřízněných“ národů, kde hlavní roli hrají legendy a „vyvolení“ vládci. To mě začalo dráždit natolik, že zkouším číst „mezi řádky“. Někdy se dají nalézt vskutku přinejmenším nesrovnalosti.
Pravoslaví mi tak připadá víc jako politická doktrína, než záležitost víry. Vypadá to skutečně jako Rostislavova sebeobrana proti Římu (potažmo Frankům). Katolické mise ve skutečnosti podvracely jeho suverenitu. Rostislav byl v podstatě vládce veškerého západního slovanstva a určitě ne z mladé dynastie. „Stařešinovství“ a z něho vzniklý dynastický princip byl pro Slovany asi dost klíčový. Tak rozsáhlé a početné etnikum by bez stabilní dynastie těžko mohlo odolat vlastně trvalé Římské expanzi a následně jejich urputných pomocníků (v podstatě schvalovaných úředníků) v podobě Franckých a Německých králů.
Katolické mise se spíš podobaly diverzi. Co mnich to agent. Cíl byl jasný. Zničit a podřídit tehdy asi nejmocnějšího suveréna široko daleko. S papežem se nešlo dohodnout, a tak se Byzantský vládce jevil jako přirozený spojenec, a také to klaplo. Nutně potřeboval vzdělance nejvyššího formátu, aby diverzi mohl vzdorovat. A dostal je. Celý špičkový tým (o tomto se také „mlčí“) Proč zrovna ty dva? (prý jako všichni Soluňané jsou znalí slovanského jazyka [zmaten] ) A důsledek? Slovanská „verze“ křesťanství, zcela pod kontrolou panovníka. To se líbilo i kolegovi na Rusi, a tak se zrodil „východní blok“ [překvapení] . (Staroslověnština jako čtvrtý liturgický jazyk se stala pro Řím noční můrou)

No ale co teď s jednotným výkladem dějin vzniku evropských států a moderní civilizace? Najednou tu máme něco, co nezapadá do globalizovaných ideí. Myslím, že odtržení Moravy nebude ten hlavní problém. Potíž je ale starch z legitimity panslavismu. (no prostě jen tak uvažuju [mrknutí jedním okem] ). A zdá se, že to jde ještě hlouběji…

155730

07.03.2008 22:07

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Spytihněv 85.?.?.?

No to je pravda. Vždycky je to popudí.

Možná to je právě jádro celé „měsíční show“. Máme na to, věřit, překonat, pokořit. Přitom ale zapomenout a hlavně platit.

P. S.: Už někdo vysvětlil, jak se používá běžný fotoaparát v kosmu? [překvapení]

155964

07.03.2008 22:38

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: vyslovila pochybnosti o americkém přistání na Měsíci

Spytihněv 85.?.?.?

Vzpomínám si, jak se filmy ve foťáku „tavily“, pokud se to nechalo chvilku na slunci.

Herrrr Gottt , jak to sakra na tom měsíci dělali? [překvapení]

155965

08.03.2008 00:42

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

Spytihněv 85.?.?.?

Několik piv mi umožnilo reagovat…

>Šmarjá pano, ona byla… atd.
Zlikvidovali, nebo ne, nám se to stát nemůže, protože co? Protože h... [oči v sloup]

>Hrůzo hrůz, co když… atd.
Z cizího krev neteče, nebo tak něco?

> Argument typu "...To se děje ... atd.
Tak jo, žádné strachy, není se čeho bát. (Jen se nenechat oblblbnout "LOGICKÝM KLAMEM" ) Aha! [smích]

155969

08.03.2008 11:17

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: vyslovila pochybnosti o americkém přistání na Měsíci

Spytihněv 85.?.?.?

Tak jo, pane Vojto!

Povedlo se jim to! Je to od toho z obchodu k nerozeznání [překvapení]

Vložený obrázek

156014

08.03.2008 11:35

Teror pravdoláskovců

RE: Zvědavec: Jaký vydavatel, takové gró čtenářů?

Spytihněv 85.?.?.?

Vás ale ty kalhotky ňák chytly [mrknutí jedním okem]

156016

08.03.2008 21:41

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

Spytihněv 85.?.?.?

Tehdejší systém ubližoval. Proto není omluva. A zrovna tak dnes. Pokud budete zlehčovat jakékoli nesmyslné příkoří, znovu může dojít třeba i na Vás. Pokud pokládáte přeplněná vězení, tupou policii, nenažranou agresivní armádu, omezené politiky, místo lidí konzumenty, místo soudu inkvizici a svět kde lež se stala ctí za normální stav, pak jsme každý jinde a chceme něco jiného.

Potom samozřejmě nemůžete vidět ani souvislosti, které jsou třeba mě zřejmé. Asi Vás nelze přesvědčit, ale píšu to jen proto, že doufám, že si to přečte i někdo jiný.

156070

09.03.2008 01:11

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Spytihněv 85.?.?.?

>Pro praci v kosmu, stejne jako pro kazde jine narocne prostredi, je zarizeni treba prislusne navrhnout. Pak bude fungovat dobre a spolehlive.

I to je můj názor. Proto si myslím, že použitý aparát na snímcích z mise Apollo 12 je vysoce nevhodný pro práci „na měsíci“ (za to výborný ve studiu)
(samozřejmě že extrémní teplota ze slunečního záření přenesená kovovým pláštěm by zlikvidovala celuloid během momentu)

Pokud vysvětlíte následný snímek, tak uvěřím v „měsíční“ misi. Víte co je na snímku podivné?

Vložený obrázek

156079

09.03.2008 10:41

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

Spytihněv 85.?.?.?

Pane Vojto, je to marné…

Svět je propojen, a ty věci co jsem uvedl, neexistují odděleně. A nevím, jestli mé cenu Vám ty souvislosti vysvětlovat. Jste totiž slepě věřící v zázračnou moc západní společnosti. S tím se dá těžko něco dělat. Je to jako vysvětlovat Američanovi ze středozápadu, že lidstvo je starší než pár tisíc let a krev je červená.

Vidíte svou existenci spojenou s ideálním viděním toho co je. Možná, že se již ani neživíte, a ani nikoho neživíte. Možná se jen tiše modlíte, aby lidé ještě aspoň chvíli pokorně platili na ně uvalované daně. Platili a pachtili a tleskali a hlavně nereptali. Možná se to někde stále vede, ale doufám, že v zemích českých lidé stále myslí aspoň krok dopředu.

Vy na to asi kašlete, ale lidstvo pokud nezmění svůj přístup k vidění světa (viděno očima masmédií), tak již možná další generace je v konečném ohrožení (co se týká přežití).

Farmaceutická loby je jen z dalších věcí, kterou jsem neuvedl. Není odtržena od zbytku světa, je jen dalším příkladem, jak dnes svět funguje. Lidská sounáležitost je odrazem lidské dokonalosti. Pokud jí degradujeme na kšeft, je to pak jen kšeft a nemůžete od toho čekat nic, co je motivováno něčím jiným. Pokud své zdraví svěříte byznysu, pak jen naivní zoufalec může věřit, že Vás chce učinit zdravým.

Pokud máte strach o své zdraví (což je pochopitelné), musíte začít úplně odjinud. Přesně z druhé strany toho, co Vám nabízí tento systém. Jsem ochoten Vám vyjít vstříc, pokud máte zájem…

156107

09.03.2008 10:48

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

Spytihněv 85.?.?.?

>Lidé činí, pane Spytihněve, jen to, k čemu je naprogramovala příroda. A ta je nastavila jednoduše: Musíš dýchat, být v bezpečí, teple, mít co pít, jíst a kam složit hlavu. Máš-li toto vše, je potřeba získat uznání druhých, majetek a moc. A to vše v zájmu svých genů.

Je dobré být přesvědčený. Myslíte, že příroda je program? Vy ho tedy potom znáte? Dobrá.
Ale jak to souvisí s tím, co jsem uvedl? Má cenu tedy chtít něco měnit, když je vlastně „vše přírodou naprogramováno?“
Promiňte, ale pokud se nad tím zamyslíte, tak toto pojetí postrádá smysl pro ty co ho respektují, a naopak umožní všechno těm, co ho ignorují…

156109

09.03.2008 11:05

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Spytihněv 85.?.?.?

Jdete od jádra věci. Odlétávající drť tvoří balistickou křivku. Pokud si to najdete na videu z archivu NASA, budete tam mít vteřin více. Balistická křivka je důsledkem prostředí, kde je – PLYN.

Družice létají oproti vesmírným sondám v „šetrném“ prostředí. Je to nesrovnatelné.

Zapomněli natřít objektiv, takže jen od něj, by se rozpálily všechny součástky aparátu (včetně cívek) během momentu. (Správně jste uvedl, že se teplo jinak odvede zářením). Rozpálí se samozřejmě i ta stříbrná (komerční)krabice. I kdyby celuloid tu teplotu přežil v celku, nic byste na filmu neviděl, natož fotky na titulní stránky časopisů.

Hvězdy „na měsíci“ nemohly být fotografovány, neboť by měly jinou konstelaci než by měly mít. A víte proč? Tak je prostě jako nefotily, prý tam prostě nebyly (řečeno na tiskovce přímo astronauty).

A to je tak vše, myslím, že nemá cenu se tím dál zabývat. Lidé věří na ledacos...
[smích]

156110

09.03.2008 12:04

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

Spytihněv 85.?.?.?

[smích] Tak ono je vás víc !? Já to tušil... [mrknutí jedním okem]
(doufám že to moje "filtrování informací" nevede k úplě opačným výkladům toho, co řekl ten truhý...)

156113

10.03.2008 21:12

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

Spytihněv 85.?.?.?

>Vy a další "rozhněvaní mladí mužové" vidíte ZLO v "teroru pravdoláskovců", v "chemtrails", ve všemožných spiknutích a jiných bubácích

Pane Vojto, když jsem byl malý, tak jsem ho viděl ve „zlých lidech“.

ZLO je patrně opakem DOBRA, že. Co s tím?

Obojí si nosíme v sobě všichni. Poznání obojího, nám umožní najít cestu, jak se postavit k životu. Myslím, že ne všichni to chápou stejně. Tam, kde ho vy nevidíte, může ho vidět někdo jiný. To Vás může trápit, tak jako ty jiné, že Vy to vidíte jinak. Bez snahy pochopit se navzájem, to prostě nepůjde.

Já DOBRO chápu jako cestu jak přežít a být dokonalejší. Pro mě stejný princip jako pro ostatní ("pravdoláskovské humanitární bombardování" na té cestě prostě není).

156202

10.03.2008 21:35

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

Spytihněv 85.?.?.?

>globalizace = evoluce (znate to ne? prvoci, kultury bakterii, jednoduche organismy ..... savci, clovek, kmenova spolecenstvi, mestske staty, kralovstvi, narodni staty, statni federace ... )
Někdy je opravdu udivující, jak nešetrně lze zacházet s pojmy.

Globalizace – globální může být cokoliv, co lze spojit se slovem „celosvětové“. (Může to být světovláda, platební karta či ničení pralesů) Tedy postup k celosvětovosti.
Evoluce – evoluční může být cokoliv, co si lze spojit se slovem „vývoj“. (Třeba nárůst velikosti mozku u savců, vymírání druhů, změna písma či ztráta čichu) Tedy postup změny.
To další se snad ani nedá rozebírat…
(Třeba království může být národní, náboženské, smíchané, imperiální, nebo i nebeské. Člověk je stále savec, ale nemusí tvořit vůbec žádná společenství, zatímco ptáci třeba hejno atd.)

Asi rozumím, co tím schématem mělo být naznačeno, ale prostě takhle se věci nemají a ani nefungují. Tak se jeví jenom díky nějakému chápání pojmenování a mnohdy slouží právě ke zkreslenému vnímání světa.

>globalizace nelze zastavit a ja se domnivam, ze se vyplati ji urychlit, protoze to bude stat mene obeti
Pokud jí neurychlujete Vy, počítáte s tím, že jí urychlí někdo jiný. S tím on počítá, a proto ve vlastním zájmu Vám jí představí jako „přirozený evoluční proces“.
Je Váš problém jestli to takto přijmete, ale je to pak mimo Vaší kontrolu, a pak vydáváte svůj osud do rukou někomu jinému. A to se Vám nemusí vyplatit. Ani počet obětí pak neovlivníte, protože vlastně nechcete.

156203

10.03.2008 22:56

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - skutečné spiknutí

Spytihněv 85.?.?.?

>Tak tomu já říkám pane spiknutí nebo chcete-li, ZLO. A lidé na něj na rozdíl od Vašich spiknutí opravdu a zbytečně umírají.

Cukr a slazení je v prvé řadě věc závislosti. Byznys to ví, a proto se sladí, a stále více.
K tomu přidejte konzumaci bílé mouky a kukuřice (stejné jak ten cukr, akorát ve složitější formě). Stejný princip, jako s cukry, motivací je pak výnosnost a zisk.
Pak je ještě několik komodit podstatných ve stravování, ale princip je stejný.

Jestliže lidé produkují potraviny s tím, že je potřebují k životu a toto zůstává primárním motivem, nenastane situace, jaká je nyní.
Dnes je primárním motivem zisk, a tak se nedočkáte potravin, ale „komodit“. Důsledek znáte. Není v tom spiknutí. Je to jen obecná zhovadilost.

Vaše ZLO ale nastává v okamžiku, kdy zisk je podřízen ještě MOCI. Tato moc pochází od těch, kdo ovládají finanční trhy a s těmi i komodity a jejich pohyb. Ovládání pohybu komodit, na nichž je populace závislá, má za následek neomezenou moc.

To stále nemusí být spiknutí, ale pokud se tak děje systematickým klamáním z pozic těch u MOCI, pak se to tak dá již nazvat.
Toto se zase neděje odtrženě, ale je to součástí „komplexního procesu“, který by se dal nazvat i „velké spiknutí spiklenců“. [mrknutí jedním okem]

156213

11.03.2008 21:27

Nekupujte tuzemský tisk, který je v německých rukou

RE: Co je to za šílenost?

Spytihněv 85.?.?.?

Já se pane Wolfenstein obávám, že Vám to moc nepovedlo. Myslím, že dějiny tu otvírá kde kdo a všelijakým způsobem a skutečných dějin se tu nikdo neobává.

Omluv z Čech se naši dobří sousedi dočkávají vcelku často. Zdá se, že to ale někomu stále nestačí. Například pravdoláskovci by se nakonec omlouvali i za to, že jsme se tu vůbec vyskytli. Myslíte, že bychom se měli dopředu sami poněmčit, dokud je čas? A co potom třeba se hned poglobalizovat , abychom se už vůbec do ničeho nepletli. Stejně jen furt někomu vadíme…

Zboží nezboží, já myslím, že bychom už žádný svoje ani mít neměli. Stačí, že ho mají Němci, co říkáte… [mrknutí jedním okem]

156309

11.03.2008 21:46

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

Spytihněv 85.?.?.?

Zkuste ten proces globalizace sledovat ze dvou pohledů.

Jako přirozený a věčně trvající proces, který sjednocuje a sbližuje svět jako takový. (Vedle toho zcela souběžně probíhá i deglobalizace, o které se ale nemluví).

A jako termín, za kterým se skrývá pouze touha ovládnout zdroje této planety jako celku několika jedinci za pomoci armády všehoschopných poskoků.

Jistě uznáte, že jde o dvě úplně odlišné věci. A to je to, oč dnes běží. A aby v tom měli všichni „jasno“, tak na to potřebujete dnešní „systém“.

156302

11.03.2008 22:57

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Melete blbosti, Side.

Spytihněv 85.?.?.?

Víte, ono to zas tak asi úplně rozdílné není, je to jen machinace s pojmy, ale princip v podstatě zůstává a je poplatný i dnes.

Je to vlastně zneužití myšlenky, že skupina je víc než jednotlivec. To co zažíváme dnes, nemá od toho minulého daleko. Dnes je vlastně pokročilý fašismus (ve skrytější formě) všeobecně přijímaná a dokonce běžně uzákoněná norma. Akorát se věcem dávají jiná jména.

Důvod je ale stále stejný. Odůvodnit režim. A můžete to nazvat, jak chcete. Lidé prostě musí chtít svého úředníka, velitele, pastýře, bosse, správce a já nevím co ještě. A to v zájmu většiny a jejího „velkého cíle“. Dojde tak porušení rovnováhy jedinec – skupina, a to končí diktaturou.

156315

11.03.2008 23:16

Nekupujte tuzemský tisk, který je v německých rukou

RE: Že Němci chtějí

Spytihněv 85.?.?.?

Jsem rád, že jste to nakousl.

Je to totiž klasický výklad dějin psaných Svatou říší římskou, a to bohužel i „našimi“ historiky (potažmo římskými mnichy).

Šlo v prvé řadě o příslušnost ke Svaté říši, která se prostě zabydlila na nějakém území a pokud chtěli mít sousedi klid, tak se museli tvářit loajálně.
Němci se k tomu nachomýtli jako ochotní přisluhovači a jejich panovník byl obvykle dosazený římský služebník. To se snažil Řím aplikovat samozřejmě i na další sousedy.

Dnešní poevropšťování samozřejmě tohoto výkladu využívá a nakonec se dozvíme, že jsme vlastně nikdy nebyli a všechno bylo německé (rozuměj evropské, potažmo globální).

Proto si ani ten „správný“ dějepis neví rady s Velkou Moravou a snaží se jí vykládat jako exces a nejraději by to vymazal úplně.

156319

12.03.2008 18:41

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - jiná zajímavost

Spytihněv 85.?.?.?

Ještě jednou si přečtěte o tom výzkumu co jsem psal výše.

Jinak pokud se Vám to co čtete zdá složité, nesrozumitelné, vědecké a cizí, tak vězte, že je to většinou záměrně.

Najděte si nějaká pojednání o "neexistujícím" vitamínu B17, pokud Vám nestačí co jsem Vám napsal výše.

Pamatujete se na šířenou fámu o možné otravě z jader peckovin? (byl jsem ještě kluk). Tak to s tím přímo souvisí.

156383

12.03.2008 19:45

Nekupujte tuzemský tisk, který je v německých rukou

RE: Že Němci chtějí

Spytihněv 85.?.?.?

Je neuvěřitelně těžké, cokoliv v této problematice nakousnout. Dějepis jak ho známe, je prošpikován nesrovnalostmi a nelogičnostmi, které v podstatě jsme nuceni přijmout jako dogma. Nejvíce samozřejmě v počátcích formování států. A proč?

Již drahně dlouho hledám odpovědi (zaplaťpánbu nejsem sám, jak vidím) a jak do toho začnete pronikat, tak najednou se to rýsuje jako podvod. Nejde to prostě jen nakousnout, chce to celkový rozbor. Ty uvedené odkazy skutečně ledacos potvrzují z těch mých podezření.

Ale proč i dnes? Proč se to překrucuje i dnes? To je vlastně důvod, proč jsem se vůbec k těmto věcem dostal. Všechno to spolu souvisí daleko více, než si umíme na první moment představit. Některá podezření se až zdráhám napsat, neboť i mě připadají úplně šílená, ale něco opravdu hodně zavání.

Ano, ty mapky přesně zapadají do celého „systému“ nebo jak by se to dalo nazvat.
14 st. Je klíčové, a souvisí přímo s likvidací domácích dynastií. Podle mého se jedná ve skutečnosti o jednu klíčovou „západoslovanskou“ dynastii, jejíž české větvi dali obrozenci název „přemyslovská“. Podle všeho ale vzešli z prastaré dynastie, která jde až za „mojmírovce“ daleko do minulosti až ke kmenovým svazům. Tato dynastie patrně předchází i všem evropských panovnickým rodům (a to i příbuzensky). Ale se vší určitostí byla nejdéle vládnoucí. Ve 13 st. se konečně Římu podařilo udržet u moci svou dynastii (Habsburky). Tento rod (prodloužená ruka Říma)byl v podstatě pro celou Evropu pohromou. Zastavit je skutečně mohli jen tzv. Přemyslovci a spřízněné větve (Polsko, Uhry). A nakonec sám Václav III. MUSEL být za každou cenu zničen. Byl skutečně legitimní nástupce všech tří trůnů. To by již bylo příliš velké sousto pro Řím a jeho cíle, které trvají až do dnes (v měnících se podobách). Mám pocit, že idea „věčného Říma“ a jeho odvěkého rivala prostě neskončila.
Pokud budete chtít podiskutovat o podrobnostech : hanywwway@volny.cz
Jinak díky za nabídku.

156392

12.03.2008 21:07

Teror pravdoláskovců

RE: Příčina nemoci

Spytihněv 85.?.?.?

Samozřejmě že ne. Toto je ale nejhmatatelnější příčina. Bez vůle nebude nikdo ani schopen změnit svůj „životní styl“ či odolat vnějšímu vlivu, což je naprosto klíčový faktor.
Je to jako dvě „spojené nádoby“ kdy výsledkem rovnováhy pak bude silná a zdravá osobnost. Ale konzumaci jedů či balastu silný duch nespasí a nakonec tělo onemocní, a s tím bude odcházet i jeho duševní síla.

Jednoduše řečeno - bez odhodlání a dobré nálady to ale nepůjde nikdy [smích]

156394

12.03.2008 22:51

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: muze mi pan autor odpovedet?

Spytihněv 85.?.?.?

>Kdyz chytim dzihadistu a vim ze on vi o budoucich akcich, musim ho zmackout

Když chytím čarodějnici a vím, že ona ví o budoucích rejích, tak jí musím zmačknout.

(pokud budete potřebovat cokoli přeložit, jsem k dispozici) [mrknutí jedním okem]

156400

13.03.2008 00:18

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Je to problém

Spytihněv 85.?.?.?

Čoveče vzpamatuj se! Vždyť je 21. Století… Přemejšlej trochu! [překvapení]

156409

13.03.2008 18:14

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Spytihněv 85.?.?.?

[zmaten] no snad právě proto [zmaten] (jinak bych nic nepsal)

156474

13.03.2008 20:02

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Spytihněv 85.?.?.?

...sem se lek [mrknutí jedním okem]

156476

13.03.2008 21:44

Bonbónek

RE: Co se divíte?

Spytihněv 85.?.?.?

DEMOKRACIE = chiméra (ideology vypracovaný systém jak udržet bezvládí)
STÁT = útisk (nájemný aparát úředníků zabezpečený ozbrojenými složkami)
OBČAN = poplatník (otrok s pocitem svobody)
ZÁPADNÍ DEMOKRACIE = sytém států (aparátů) zpravujících občany (poplatníky).

Tento systém je tažen penězi. Je nutné, aby každý účastník systému dostal tuto položku na 1. místo systému hodnot. To zajistí stabilní fungování tohoto systému.

NEVÝHODA: Není založen na vnitřní tvořivé síle, ale na zabírání a ovládání zdrojů. Proto musí být živen zvenčí. Jakmile nebude moci expandovat, bude docházet k jeho kolapsu.
Je ve své podstatě strnulý a represivní.

Snažit se ho reformovat je předem prohraná bitva. Možná je jen jeho „demontáž“ či odumření. To nebude možné, pokud jednotlivé subjekty systému nepochopí podstatu. Jako alternativa je možný jen systém nezávislých hospodářských jednotek, vzniklých volně a postavených na vlastní produkci (tvořivé síle).

156480

19.03.2008 20:49

Topolánkovo hrdinství aneb nové zrození chlapa s gulama?

RE: Vztah lidský degradován na peněžní

Spytihněv 85.?.?.?

Já s Vámi souhlasím. Poplatek je v prvé řadě průlom do principu. A to principu solidarity. Bohužel toto cítění je dáno jen výše vyvinutým tvorům, a tam asi ještě nejsme. Lidská práva jsou tedy jen to, o co se sami postaráme.

Že byl systém zneužíván? Asi ano. A to z obou stran. A dnes? Bude to jednoznačné, systém zneužívaný pouze jednou stranou.

Řešení se ale nabízí samo. Využít pokud možno něco jiného, než nabízí slavné „zdravotnictví“. To bude mít pak za následek postupné tlačení na finanční pilu (to přijde tak jako tak) až do sociální neúnosnosti, pak nastane kolaps. Kdo bude připraven, bude ve výhodě.

156819

19.03.2008 21:16

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Ani aj

Spytihněv 85.?.?.?

Jen pro Vás na dovysvětlenou.

Zcela běžně se hovoří o židovském národu. Ovšem jaksi nám chybí termín třeba katolický národ. Proto je záhodno změnit židovský na "národ Židů". Najednou je „jasné“, že jde o něco jiného, než co by mohlo evokovat národ „Katolíků“. A tak se víra mění v genetiku. Jde však skutečně o národ?

Jestli nějaké impérium pohltí různá etnika, musí použít jinou ideu než je „národ“. Tak se objevuje stát a s ním občanství. Je to princip univerzální a vyhovuje globálně. Jde tu ještě někomu o národ?

Proč tedy národ? Národ vznikl ze širší rodiny – kmene. Kromě genů, jsou zde i podstatné kulturní znaky, a to především jazyk. Ten umožní příslušníkům národa se zcela jasně domluvit, a neřešit stále dokola třeba co je to „národ“. Je to zcela přirozená skupina, ze které se tvořilo království (knížectví) původně fungující na principu republik a tedy i původní demokracie (pokud se ale do toho nepletl někdo, kdo měl s národy nenárodní úmysly). Příslušníkem národa se tedy mohl stát kdokoli, kdo přijal dané kulturní principy.

To, že pojem národ je dnes „chápán“ jinak, není jistě náhoda. Národy se prostě do dnešního uspořádání světa ale vůbec nehodí. Pak tu tedy máme „národnost“ zaměnitelnou za státní příslušenství, náboženství zaměnitelné za národnost a loajalitu zaměnitelnou za cokoliv...

156817

19.03.2008 23:51

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Ani aj

Spytihněv 85.?.?.?

Nevím, co to bylo za seminář, ale ani mě to nepřekvapuje. Akademici dnes z výše uvedených důvodů nemohou dojít ke zcela „korektní“ definici národa. Musela by být zákonitě v rozporu s tím, jak se dnes „korektně“ vykládá fungování společnosti.

Například OSN je vše, jen ne skutečné společenství národů. Aby mohla společnost fungovat na národních (tedy zcela přirozených) principech, musela by opustit princip současný. A proč to tak není? No, na to by nám mohl odpovědět třeba onen výčet „loajálních“, uvedených v článku co jste nedočetl. Pracují totiž pro ty, kterým existence skutečných národů vyloženě vadí (z výše uvedených příčin).

156828

20.03.2008 22:27

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

Spytihněv 85.?.?.?

Dík, je to opravdu inspirující, nečekal jsem to [smích]

156914

22.03.2008 10:20

Umírající pes jako výstavní exponát

Jen další posun v hodnotách

Spytihněv 85.?.?.?

Podle filosofie mnohých (některé přispěvovatele zde nevyjímaje) si ten pes za to mohl sám. Nebyl schopen si obstarat potravu, pití, ubránit se, konkurovat a byl celkově neschopný. Přilepené žrádlo na zdi věc jen dokresluje.

Stejně tak jako děti mnoha středo a jihoamerických měst umírající na smetištích či jinak. A za sebou farmy na banány, v moři ryby a pod sebou ropu. Stát je má na obojku a drží je stejně jako toho psa, aby si s perníčku neuloupl. Jaký máte umělecký dojem?

Reakce těch lidí mě nepřekvapuje, ani již nemůže být jiná...

157013

22.03.2008 10:23

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

Spytihněv 85.?.?.?

>Míra bezcitnosti a lhostejnosti mezi lidmi je taková, že by mne ani moc nepřekvapilo, kdyby tam uvázal člověka a ostatní "se zájmem" sledovali postup jeho umírání.

Jestli ten pes není jen symbolickým obrazem stavu populace ve většině světa. Jen se to zatím nevydává za umění. (Mimochodem umění je výraz harmonie, dokonalosti a ideálu, jak výmluvné…)

157015

23.03.2008 00:17

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

Spytihněv 85.?.?.?

Tady není žádný účel. Je to bezděčné. Pak je tedy pohled na toho psa jako pohled na sebe. Pokud takto může umírat pes, můžu takto umírat i já. (Psi jsou již dávno součástí lidského společenství).

157065

24.03.2008 09:56

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

Spytihněv 85.?.?.?

Máte pravdu! Myslím, že jste si trošku jinak vyložil to, co jsem napsal.

Zkusím to z jiné strany. Ten člověk již nemá potuchu co umění je a k čemu má sloužit (tak jako ti návštěvníci). Je to primitivní vůl, typický produkt otupělého a krutého světa izolovaných individuí.

Celá ta výstava je bezděčnou a názornou ukázkou kam civilizace také může dospět. Vystavovatel, a ani ti návštěvníci, za to již v podstatě mohou jen nepřímo. Jsou již produktem světa, kde se vyskytli. Proč se nám to ale nelíbí víc, než třeba jim? No my si v sobě neseme pozůstatky kultury jiné, která ctila přírodu i zvířata jako součásti vesmírného celku (pro zajímavost – ČR je daleko a daleko vpředu v držení psů v domácnosti). Pes je chápán také jako součást tohoto živého celku. A tak pohled na tohoto psa je pro mě jako pohled na kousek sebe.

Jižní a střední Amerika jsou na tom trošku jinak. Je to vykořeněná civilizace, kde římskokatolická morálka předžvýkala obyvatelstvo pro nástup koloniálních režimů. Tato populace se nemůže chytit ničeho jiného, než co zasela tato církev. Zde černé kabáty odvedly dokonalý kus „božího díla“. Tato populace ve svých zemích zmírá a otročí, enklávy zoufalců se stejně jako pejsci tlačí k obydlím majetných, kde stejně jako ti pejsci slintají a touží po zbytcích. Myslím, že pohled na mexicko-americkou hranici je výmluvný.

Ten přivázaný umírající pes musí pro nás být varováním, výstrahou, výzvou k zamyšlení co tu chceme a kam chceme. Otázka (pro nás středoevropany) není, zda je to umění či ne, ale zda to chceme nebo ne! Pokud si odpovíme ne, musíme začít dělat kroky směrem jiným. Ale děláme je?

157114

24.03.2008 12:41

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

Spytihněv 85.?.?.?

No když už jsme se od dvojího občanství dostali až sem.

To video je zajímavé (typicky americké), zvlášť ten kontrast chápání sebe, a role kterou hraji. On některý objev, nemusí být až takový objev. Jako děti jsme prožívaly nirvánu třeba při hře. Zapomenou na vše a žijí jen okamžikem. Pocit euforie zůstává ještě dlouho a kolikrát musíte dítě z transu odvést. Pokud hodíte dětem míč, tak fotbal nehrají, ale ženou se za míčem jako hrozen včel. Některé přestanou i dýchat, jiné se přivedou do hysterie. Pak nastupují dospělí, a vnáší do akce „řád“. Nastává však rozpor, který většinou způsobí postupnou ztrátu euforie. A „v zájmu podřízení se“ nejsme pak schopni přenést onen změněný stav vědomí na vyšší stupeň.

Pokud se můžu vrátit k názorům pana Emila Páleše. Mám trošku jiný pohled na dějinné události, i když s něčím souhlasím. Jednoznačně musím podpořit názor, že v pozadí událostí je něco jako „nadčasový duch“. Jinak řečeno, kdo žije „z ruky do huby“ a „ze dne na den“ je nutně ve vleku idejí určených jinak a jinde (nyní se nabízí blíže rozebrat roli církví v dějinách, a jakou roli hrají dnes, co stojí v pozadí, a kdo je strůjcem idejí a proč, jak jsou „velké myšlenky“ používány a proč, a zdali jsou v souladu s mým zájmem).
Obecně vychází z duality světa, ale počítá s něčím, co by se dalo nazvat „nadědomí“. To se ale vlastně s duálním pojetím neslučuje. Tady se pak (si myslím) nabízí myšlenka jiného způsobu fungování světa. Jinak bychom museli připustit i hmotný svět „nadbytostí“. No a tady bych si už troufl oponovat. Není to spíš snaha vysvětlit věci zatím nejasné klasicky oklikou? Pak se také nemohu zbavit dojmu, že na již vyložené dějiny je třeba vymyslet nová vysvětlení a z těch pak vyvodit nové principy. Ale pozor, ty dějiny takto někdo vyložil a zapsal. Stejně jako třeba 11/9. Co na tom, že to tak nebylo. Už se stejně úředně tvrdí, že to tak bylo a pro budoucí generace je to již zadáno. Ano, toto je součást nadčasového plánu. Ale je toto dílem nadbytosti? Myslím, že ne. Pokud ji však sami za nějakou vyšší bytost neoznačíme a nebudeme ji i tak chápat.
Svět ale nefunguje jen duálně. Je zde i jednota a vztah mezi jednotou a protiklady. (Musím skončit, zaslechl jsem v tv Havla a mám pocit, že půjdu zvracet).

157121

24.03.2008 19:04

Topolánkovo hrdinství aneb nové zrození chlapa s gulama?

RE: Vztah lidský degradován na peněžní

Spytihněv 85.?.?.?

>Vy komoušové pořáde něco od státu chcete.
Komoušové a stát jest jedno a totéž. Tam kde končí stát, tam končí i ti Vaši „komoušové“.

>Tuhle učitelkám, potom dochtorům, úředníkům, na kůltůru, jindy "menšinám".
Tak to vymysleli právě ti Vaši komoušové, kteří se právě díky tomuto drží stále u moci. Po zápaďácku se tomu říká „rozděl a panuj“.

>Ale tomu státu, musí peníze někdo vydělat....
Přesně v tom je ten kámen úrazu. Ten stát je totiž té komoušské povahy, a nikdy nebude mít dost. S množstvím odebraných peněz roste jeho moc. Daně a poplatky jsou to co miluje, je to jeho parketa, a proto existuje – aby zpoplatňoval a danil.

K tomu jen pro Vaše doplnění povědomostí. Celé tzv. „zdravotnictví“ je pak výsledkem tohoto současného komoušského systému, který se sem postupně plíží přes oceán. Výsledek je předem znám. Budete platit stále více a stále méně dostanete. Problém je ten, že stát vždy tvrdí opak a na to vynalezl politiku.
Pokud se tím „nerajcujete“, tak to může znamenat jen jediné, že Vy jste ten komouš, a právě z toho žijete...

157129

24.03.2008 22:22

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

Spytihněv 85.?.?.?

Možná to ode mě tak nevyznělo, ale ten případ je skutečně nesmírně zajímavý, zvlášť pokud je ho někdo schopen tak originálně popsat (myslím, že osobně jsem se za určitých okolností s těmito pocity setkal, je ale opravdu těžké je zachytit či vyvolat).

> podle mne existuje neduální nadvědomí
Myslím si totéž. A právě z tohoto pohledu si nemyslím, že by svět měl být věčným konfliktem Zla a Dobra.
Jinak můj názor byl čistě „první dojem“ z narychlo přečtené jedné práce, čili bych si to ani netroufl kvalifikovat jako „rozbor Páleše“. To spíš někdy později, po podrobnějším seznámením se s vícero pracemi.
Ale v každém případě ještě jednou děkuji za oba typy, opravdu stojí za zamyšlení. [smích]

157134

25.03.2008 18:14

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Spytihněv 85.?.?.?

Omlouvám se za vměšování do diskuze – jen na doplnění k „ Českému klubu“.

Je to tak. Jmenuje se to „Český háj“. Symbolem je dokonce moudrá sova.
Mám za to, že ten klub vznikl jako snobský turistický spolek rakouskouherských emigrantů. Dodnes si každý člen klubu říká „Bohemian“, stejně jako emigranti z Čech v dobách Rakousko - Uherska.

Jaký byl však přesný účel vzniku klubu, či jakou roli hraje dnes, se však můžeme jen dohadovat. Celou tu mnoha hektarovou maškarádu má na starosti trvalý personál, který to tam pečlivě střeží. Ani většina domorodců z okolí nemá o existenci tohoto místa valné ponětí.

A je skutečně možné, že prezidenti USA se určují zde, že zde se rozhoduje do koho se investuje a za koho bude hrát. Mám dokonce pocit, že se to až tak úzkostně ani netají.

Je libo ležáček z „Českého klubu“? [mrknutí jedním okem]
Vložený obrázek

157173

26.03.2008 18:16

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Fair and balanced jako Fox News

Spytihněv 85.?.?.?

>musim zatleskat ...
>takovyhle prispevek ma vetsi informacni hodnotu nez poslednich 50
>clanku na zvedavci dohromady

>keep hardworking!

Tleskat ano, ale pozor na samovolnou ejakulaci, to může za určitých okolností způsobit i nepříjemnosti... [mrknutí jedním okem]

157235

26.03.2008 23:16

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Spytihněv 85.?.?.?

>Silnejsi pes mrda, presne!
Čoveče, ty jsi ale veselá kopa. Ty budeš asi ten „semita“ na Zvědavci, co ani neví, co to mele! To výše uvedené heslo platilo i při tom holocaustu? Už radši nic nepiš, nebo si ještě ublížíš… [oči v sloup]

157251

27.03.2008 18:55

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

>I pojmy "zlo", "dobro", "bůh" a "pojem" jsou jen slova, u kterých si často nejsme jistí významem.
A proto je dobré si je objasňovat.
LEŽ = vědomé zavádění, překrucování, deformování, odvádění. LEŽ = nevole se shodnout. Je destruktivní, boří, rozkládá a zotročuje. Je to cesta ZLA.
Chce to vůli se shodnout. Cítíte to? DOBROU vůli!
Shoda je pevný kámen, na němž lze stavět. Toto je cesta souladu. Soulad je tvoření. Tato cesta je DOBRO. A bůh je stvořitel – tvůrce, vykonavatel DOBRA. (No vidíte, že to není tak těžké…)

>Co je pravda?
Máme různé názory? Ano? Chceme se shodnout? CHCI s Vámi najít společnou řeč? Tak to je cesta k PRAVDĚ (není to pravda?). Pokud chceme, tak ji najdeme. Jen na ní můžeme stavět. To je ta shoda, o níž jsem psal výše.

>Co je dobro? Co je zlo? Slova, která jsme vymysleli, ale která každý interpretuje jinak.
O tom je tento článek a další příspěvky. Nelze stále „interpretovat“. Pokud budeme stále hýbat základy, tak se nikdy střechy nedočkáme…

>Lze je posoudit nějak objektivně? Těžko.
Pokud budeme zacházet se slovy, kterým nerozumíme, tak se nám z vět stanou jen nakupená slova a zmatený pocit. Pojem „objektivní“ jste použil bez logických souvislostí. Prostě bych to slovo raději nepoužíval. Je to zlozvyk současnosti a netýká se jen Vás.

>Tahat do světa personifikace (ďábla a boha) těchto pojmů je dvojitá hloupost.
Tak si pod tím představte jen to co je špatné a co je dobré. Vím, (podle toho co jste napsal) že to nebude jednoduché. Stálé poměřování a pozměňování a posouvání významu těchto pojmů samozřejmě způsobí rozvrat v hodnotách, a pak i ta personifikace působí nepatřičně.

>Problém některých kazatelů je zřejmě v tom, že si myslí, že jsou chytřejší než čert, že na ně Pokušitel nemá..
Odpověď na jiný příspěvek dám s dovolením sem… Pokud bude někdo přesvědčen o své převaze nad čertem, tak vězte, že je na dobré cestě ho zdolat. [mrknutí jedním okem]

157323

27.03.2008 21:35

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

>Nezlobte se, ale z této dikce na mě dýchá něco jako Vaše přesvědčení, že lež je nevole se shodnout na Vašem názoru

[smích] Není tam žádný jiný názor (samozřejmě že můj a je to i mé přesvědčení) než, že lež je vědomé překroucení toho, co bych musel jinak přiznat jako pravdu.
Lež není nepravda, či jiný stav věcí. Lež je to co já udělám z pravdy záměrně. Ničení pravdy.

Pokud s tímto mým názorem vnitřně souhlasíte, a přesto to chcete vysvětlit jinak, či podsunout něco jiného, tak je to již počátek nevole se shodnout, počátek nalhávání. Tam začíná lež.
Pokud však na to máte skutečně jiný názor, tak si ho rád poslechnu a budu ochoten se s Vámi dobrat pravdy, případně otočit svůj mylný názor ve prospěch pravdy (netrvám na žádných dogmatech).

Objektivní je věcné. Je to „bez názoru“. Není to ani špatné, ani dobré a ani „svaté“. A také ne pravdivé či lživé. Tyto vlastnosti do toho vnášíme my. Každý z nás má tu čest být subjektem a podílet se na přisuzování těchto vlastností, a tudíž i tvorbě objektivity. A je jen na nás, jak rychle směřujeme k vytvoření objektivního obrazu té věci. Jinak řečeno - objektivní pohled je vlastně nepohled. Je to jen věcný souhrn obrazu vytvořeného někým jiným.

S tím čertem to bylo jen drobné popíchnutí do diskuze. Ale přesto zatím trvám na tom, že bez víry že ho zdoláte, ho prostě nezdoláte. [mrknutí jedním okem]

157338

27.03.2008 21:57

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

Skusím to snad od počátku…
>no dobře, ale kdo určí, který význam je ten správný? (co je správné?)
Chcete, aby to někdo určil? To jistě můžete, ale pak se odsuzujete do pasivní role. Obecně takový přístup by způsobil, že by věci „zamrzly“ a svět by přestával existovat. Proto je ve Vašem (i mém) zájmu se na tomto podílet a určovat významy. I pouhý souhlas je podíl na procesu určení. Cokoliv co vede k určování. Pokud se neshodneme, můžeme dál určovat. To je to zpochybňování v tom dobrém smyslu směrem k určení. Pouhé popírání, či záměrné skreslování vede k prodlužování či ničení celého procesu určení.

Tvoření je cesta, kde vidíte cíl. Rakovinu do toho nepleťte. (Ty buňky se tam samozřejmě tvoří za určitým cílem, jenže to není v souladu s organismem, je zde nerovnováha (nesoulad) s následnou destrukcí)

Snad ještě ke křesťanství. Nikde jsem ho nezmiňoval, sám jsem skeptický k celému tzv. křesťanskému pojetí, tak jak je tradicí obecně chápáno. Pokud použiji slovo bůh, tak jen proto, že je to „zaběhaný“ pojem. Pokud Vám nevyhovuje, můžeme zvolit termín jiný, který se nám pro tyto účely podaří určit.

Pokud se shodneme na určování významů, pak můžeme pokročit i v dalších bodech…

157346

27.03.2008 23:07

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

>Strukturu společenství, společnosti, národa a rodiny nerozbíjí ani feminizmus, ani homosexualita
Samozřejmě že souhlasím se zbytkem věty, ale...

Feminismus je nosná idea. Silná myšlenka stvořená těmi co tím sledovali určité cíle. Pokud bychom jí podrobně rozebrali, asi bychom se shodli, že falešná (lživá a destruktivní). Pak bychom ale museli poopravit tvrzení, že strukturu rodiny nerozbíjí. Sám určitě ne, ale nese negativní sílu.

Homosexualita je ale vychýlení osobností více stranou než je průměr. No každý v sobě neseme kus muže a kus ženy. No a někdo více toho druhého. Je to jen schematický příměr, ale stačí k tomu, že se jedná o něco jiného než feminismus. Tudíž pohled musí být jiný. Tím ale nepopírám, že vlastnosti homosexuálů nemohou být snadněji zneužitelné. Naopak, jsou. Jistě, že si každý nese svou odpovědnost, ale je absolutní? Troufnu si říct že - těžko. Jestli někdo použije nějakou vlastnost ke snaze kontrolovat populaci, byl bych ale hodně napozoru.

157353

27.03.2008 23:56

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

>Feminismus je především zcela zákonitou reakcí na tisíciletí mužského šovinismu, který je stejně destruktivní, falešný a lživý
Myslím, že feministickými tezemi se podstaty feminismu nedobereme.
Jinak ale vznikl přesně a načasovaně, naprosto chladným kalkulem a za pomoci tehdy vznikajícího tiskového mediálního impéria. Krycí teze zůstanou jen tím, co jsem řekl již výše, a to lží. Účel byl jiný. Postavit ženu proti muži. A to i v zemích, kde role ženy byla dominantní.

Je mi líto, prostě LEŽ jako věž.

157368

27.03.2008 23:59

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

> Můj názor, který je vám zřejmě tak bytostně cizí, že jej snad ani neslyšíte, je ten, že vy máte svou pravdu a já svou. Dokonce i "oni" mají svou pravdu. Všichni jsme přece součástmi nějaké Absolutní Pravdy, čili i jednotlivé její části musejí být pravdivé.
Má pravda je součástí absolutní pravdy? Vaše pravda je součástí této absolutní pravdy? Co s tím?
Jsou ty pravdy izolované? Nebo plnou součástí? Nebo jen tak trošku z obojího? Nebo jsou všechny tak trošku součástí všeho? No ale pak to vlastně nejsou má, či Vaše pravda!! Pak mám tedy svou pravdu, která vlastně není má, protože je součástí absolutní pravdy. Stejně jako ta Vaše. Takže máme nakonec oba stejnou pravdu! Tak co tu tedy ještě chceme? Vždyť je hotovo! Já mám pravdu, Vy máte pravdu „oni“ mají pravdu, totiž tu jednu velkou absolutní pravdu!
No máte pravdu! Tento názor je mi skutečně cizí. Myslím si totiž, že zdaleka není hotovo. Ale určitě Vás nebudu mým názorem mlátit po hlavě (tedy pokud nebudete před mýma očima umírat). [smích]

157362

28.03.2008 01:12

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>CO S TÍM?
Nedat se. Věřit vlastnímu úsudku. Začít pojmenovávat věci pravými jmény. Nebát se pojmenovat lži, podvody, manipulace. Číst klasiky. Vypínat televizi. Poučit se z nesmyslů a nezdarů. Zkusit dokázat a vytvořit něco SVÉHO. Naučit se spolupracovat. Držet slovo. Spolehnout se na ty kdo slovo drží. Nenechat se koupit. Vsadit na svou čest. Ctít ty, kdo jsou čestní. Pomáhat v nouzi. Nechat si pomoci v nouzi. Pomoc je NEZIŠTNÁ. Spolehnout se a nechat na sebe spolehnout. Pojmenovat křiváctví a podlost. Být vstřícný ale napozoru. Nikdy nezradit (to opravdu bolí). Brát věci do svých rukou. Vládnout sám sobě.

Pak se věci jistě změní.

157375

28.03.2008 01:40

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

Jestli je to jen MÁ pravda, tak je absolutní.
Jestli je to jen VAŠE pravda, je také absolutní.
Obě pravdy budou vedle sebe neměřitelné (absolutní), protože jsou jen VAŠÍ a MOJÍ.
Pokud je budeme chtít poměřovat, musíme od SVÉ postupovat ke SPOLEČNÉ. Pak už to nebude ani MÁ a ani VAŠE, bude to prostě pravda vztažená, na níž se pak můžeme shodnout jako na NAŠÍ pravdě tedy zase absolutní. Pokud jí opět začneme poměřovat, přestane být absolutní. Atd.

Tedy tady někde by mohla být ta duha. Hledání pravdy. Pokud by naše pravdy byly již jedna absolutní pravda, nebylo by co hledat… (prostě hotovo) [smích]

157381

28.03.2008 18:32

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

Pane Vojto…
>Přesto ho shoda kolegů vyštvala…
Nemyslíte, že ho spíš vyhnala jejich nevole přistoupit na jeho pravdu? Asi ho vyhnali, protože se sním nehodlali shodnout ne?

Dobrá vůle nikoho nevyhání... (prosím předčtěte si pojednání výše)

Vaše názory jsou naprosto exemplární případ neochoty něco pochopit (pokud si tedy netropíte švandu [mrknutí jedním okem] ).

157440

28.03.2008 19:00

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

>Vy prostě nerozlišujete mezi tím, co je pro vás subjektivně absolutní hodnotou, a mezi tím, že nemůžete jako subjekt chápat absolutní absolutno ve svém celku.
Absolutní absolutno? Kam jsme se to poděli. Toto je ztráta orientace. To skutečně chápu, že nelze pochopit.

Toto jste napsal Vy
>Že si subjekt sám pro sebe něco označí jako svou absolutní hodnotu, to přeci zdaleka neznamená, že to je objektivně absolutní pro všechny, ani že tím pojmul a pochopil absolutno jako takové
Toto jsem napsal já
>Při obecné shodě na těchto hodnotách pak můžeme přijímat i objektivní obraz hodnoty, bez jakéhokoliv posuzování.

Vy se přete o něčem, co jsem netvrdil. Proč? Bojujete sám se sebou? Jestli je to moje vina, tak to jsem nechtěl...

157443

28.03.2008 21:12

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

>čím je téma osobnější (zřejmě máte s feministkami nějaký problém)
Nejsem osobní (Vy ano?). Feministky mi nevadí (ani nevím, proč by měly), pouze poukazuji na lživost feminismu a nečestné úmysly těch, od nichž pochází…

>tím méně vám jde o shodu
Zatím nejsem o pravdivosti a upřímnosti feminismu přesvědčen, nemohu se tedy shodnout. Přistoupit na lež není totéž, co hledání pravdy.

>jste příliš zaujatý na to, aby další diskuze byla konstruktivní.
Ano, proti lži jsem zaujatý, neboť se na ní nedá stavět.

>Není vám trochu divné, že se tu najednou shodnete s dalším "nezaujatým"
Proč by shoda měla být divná? Jsem rád, že se s někým shodnu, ale jsem vděčný i za ty co vyjadřují nesouhlas. Tedy děkuji. (Velká písmena budu pokud možno vypouštět, máte pravdu, jsou mnohdy navíc) [smích]

157453

28.03.2008 22:37

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

>Ale japa se nám to přihodilo, že z feminismu je najednou lež, bez předchozí shody??
[smích] Vy mě chcete dnes asi pozlobit stylem pana Vojty. No je to dost o trpělivosti.
Nikdy jsem netvrdil, že se na lži musíme shodnout.
Lež je záměrné ničení pravdy. Není opakem pravdy. Opakem pravdy je nepravda. Pokud chci lhát, dělám to tak, že záměrně bořím pravdu. Tudíž vím co je pravda. To není o shodě. Je to právě naopak opačný postup.
Tudíž pokud tvrdím, že je to lež, je to výzva ke zpozornění. Chci, aby jste se měl na pozoru, že tu něco nehraje.

Tady si myslím je spíš problém v chápání samotného slova "feminismus". Ten máme myslím rozdílný.

157464

28.03.2008 22:43

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

>Nevím. A jsem hrdý na to, že to nevím a že o sobě, o světě a o svých názorech pochybuji. Vím, že nic nevím, heh.
S tím se dá souhlasit, pokud nebudete jen pochybovat.
To, že víte, že nic nevíte, je pokrok, neboť aspoň něco víte.

>nesdílím Vaše nadšení nad modelem "zlo/dobro", který je podle mě černobílý, příliš jednoduchý a v zájmu celého lidstva by měl být nahrazen něčím použitelnějším.
Je vidět, že spíš nevíte, než víte.
Chcete snad tento „model“ nahradit pragmatismem nebo tedy čím, když se Vám nelíbí? Nebo čekáte, až to někdo vymyslí za Vás?
Zlo a dobro není nic, čeho bychom se mohli zbavit jako ponožek, bude Vás to pronásledovat celý život, a buď se s tím naučíte zacházet, nebo Vás to ovládne bez Vaší moci to ovlivnit.

>tohle zní skoro jak nějaký náborový leták...
Také že je. Nejste sám a ani já ne. To je dobré vědět. Pokud si myslíte, že sám si budete stačit, tak to prostě nechte být. Ale být sám, je velice smutná věc, je to chudoba všech chudob. To, že jste vstoupil do diskuze na Zvědavci, je výborný počin. [smích]

157461

28.03.2008 23:32

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

2xs napsal
>Rozlišování dobra a zla, to je dáno do nitra člověka. A pokud se člověk moc a moc nesnaží svědomí umlčet a jeho hlas překřičet, tak musí chápat, co je dobro a co zlo.
Merlikr na to reagoval
>nevěřím. Nevidím důvod ani důkazy, že tomu tak je, nijak to necítím.
A tady jste na Merlkira reagoval
>Tady hluboce smekám. Přesně v tomto podle mne dělá přírodověda chybu - zůstane jen u těch důkazů, důvody a city ke své škodě a ke škodě poznání ignoruje

Tady vlastně smekáte před čím. Před názorem názorem pana 2xs, nebo pana Merlkira?
[zmaten]

157468

29.03.2008 00:57

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

>Bůh je do jisté míry modelem
Výborně. Již se snažíme určit to, čeho se obvykle všichni bojí. Pojmy od základů. O tom je celý ten článek. O pojmech a jejich používání.

Sám vidíte, že se v diskuzi dál nemůžeme pohnout, pokud nepostavíme pevné základy. Je to naprosto obecné a platí to nejen pro rozhovor. Platí to pro cokoli.

Máte model, a ten je něčím dán. Musí mít pevné znaky. Nebo pevné body, na kterých stojí, které ho drží pohromadě. Ty ho pak umožní zcela přesně definovat právě pro ten účel, pro který byl stvořen.
To samé věta. Nebo slovo, či pojem. Vše musí být tvořeno tak, aby to dalo smysluplný celek. Musí to mít cíl. Je v tom smysl.

Bůh je tedy cokoliv, co je modelem, který již nelze vylepšit. Je dokonalý pro ten účel či smysl, pro který je dán. Je tedy absolutní (pokud o něm začneme pochybovat, přestává být bohem). Jaký má smysl? Právě ten, že je tím modelem, kterým poměřujeme to ostatní.

Tudíž tvrzení že „bůh je do jisté míry modelem“ neplatí, neboť již v sobě nese rozpor. Bůh je vždy modelem v plné míře. Je to v té podstatě nemožnosti jeho dalšího zpochybňování.
To, že je různé chápání boha, je právě dáno těmi různými smysly a účely (viz o odstavec výše).

Chápeme-li boha jako model dobra, pak je to tedy jeho daný smysl. Dobře je také cítit, nemusíme mu jen rozumět. Je to harmonie, či soulad. Teprve tehdy když něco ladí, tak to je. Co neladí se rozpadá a mizí (udržet to můžete jen z venčí, ale jinak to vlastně již není). Je to tedy síla směřující k souladu. Není to jen blabla, můžete si to ověřit dnes a denně na čemkoli.
Chceme zmizet? Asi ne. Tedy v našem zájmu je cesta dobra. To ale není prospěchaření. To je něco jiného, co je obecně platné pro princip bytí. Vychází to z vnitřní síly (vůle) která je tvořivá, je o sladění a tedy bytí. Umožňuje pak vytvářet složitější a tedy dokonalejší celky.

A model je takový celek.

157477

29.03.2008 13:14

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

Dovolím si reagovat...

>Muze byt vubec vice absoluten nez-li maximalne jedno?
Nevím, jestli se tato otázka tak trošku neline diskuzí.

Absolutno je nepoměřovatelné. Je to veličina, kterou poměřujete. Tudíž můžete stanovit relativní.
Nelze stanovit poměrné, pokud nemáte pevné a naopak. Pokud budeme poměřovat něčím co kdykoliv zároveň zpochybňujeme, skončíme v takzvaném relativizování.
A zase naopak, pokud nehodláme nic poměřovat, určíme vše za dané a tudíž nezměrné, jsme pak ve světě dogmat.

Ani tudy a ani tamtudy se pak ničeho nedobereme. Věci začnou ztrácet smysl a přestávají pro nás vlastně existovat.
Absolutní je vlastně všude kolem nás, stejně jako relativní. Je to souvztažnost.
Absolutní je třeba ten zazděný metr, a je to bohulibá smysluplná pomůcka.
Absolutní je třeba váš život, jako veličina nenahraditelná z hlediska Vašeho bytí.
Absolutní je třeba to, že voda jsou dva vodíky a kyslík z pohledu chápání vody jako chemikálie.
Prostě cokoliv, co nehodláte zpochybnit, je pro Vás absolutní. Pokud to nehodláme zpochybňovat oba, tak je to absolutní pro nás dva.
Je to velice užitečné a nutné k tomu, aby věci dávali smysl a tudíž byly a my se v tom netratili.

157500

29.03.2008 15:27

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

...věci dávaly... (-y absolutní pravidlo ČJ). Pardón.

157506

29.03.2008 15:56

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

Spytihněv 85.?.?.?

...věci dávaly smysl (-y absolutní pravidlo ČJ). [zahanbení]

157505

29.03.2008 17:44

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

Máme asi problém. Příměr boha jako modelu jste použil Vy. Můj pokus byl se toho chytit a vyjít tedy z Vašeho slovníku.
Zde však měníte význam pojmu model
>Podstata modelu je zjednodušení reality do nám chápatelných podmínek a měřítek. Tak nějak se mi nezdá, že by tohle bůh splňoval.
Ano takhle se dál nedostaneme. Nelze neustále pozměňovat smysl použitých pojmů. Prostě boříte, co už jste jednou začal stavět a kde jsem se snažil přidat.
Tady ale říkáte
>nemyslíte tím spíš, že bůh je spíš ta plná míra reality, na kterou my tvoříme modely?
Ano to jsem se snažil naznačit zde, ale to bylo v době, než jste změnil význam slova model
>Bůh je vždy modelem v plné míře
Tím jsem ale myslel (vycházejíc z Vás) že model je chápán jako vzor (či vodítko)

Pokud budeme stále jen pozměňovat, tak se nikde nezachytíme, a to ani v diskuzi.

S tím souladem to bude možná ještě těžší.
Je to podstata bytí jako takového. Věci takto vznikají. A naopak. Nesoulad je proces rozpadu. Je dán silami, které nepůsobí vzájemně. Vrcholem nesouladu je chaos, tedy nebytí. Naopak vyváženost, soulad (harmonie) vede ke kvalitě až k dokonalosti.
(Promiňte, ale nemůžu takto rozebírat všechna tvrzení, neboť se zatím neshodneme ani na pojmech)

157521

29.03.2008 19:22

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

Spytihněv 85.?.?.?

Podstata bytí je v uspořádání.
Co není, prostě nebylo stvořeno, tedy uspořádáno.
Co je, bylo stvořeno, tedy uspořádáno (zorganizováno).
Uspořádání má své stupně. Od nižších (nedokonalých) k vyšším (dokonalejším).
Soulad (harmonie) je síla směrem k uspořádávání.

(pokud se vám zdá, že tyto "blafy" mají něco společného s fyzikou, tak ano, a to nejen s ní)

157528

30.03.2008 22:58

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

Jsem opravdu vděčný za Vaši odpověď. Dal jsem to sem jako takový pokus, jestli to způsobí chvění. Jakýsi „index stavu“.
Je to ale opravdu myšleno tak, jak je to napsáno. Je to upřímný názor reflektující životní zkušenosti.
>Potřebujeme ne - strom, ale les
Není to myslím beznadějné. Jsou lidé, kteří chápou bezvýchodnost současného fungování světa. Zažil jsem až neuvěřitelnou vitalitu lidí jdoucích proti „vichřici“ a čerpám z nich sílu i pro sebe.
Lékaře léčícího alternativně (riskující) a bez nároku na „adekvátní“ zisk.
Řemeslníka, co vykonal své dílo za dohodnutou cenu a včas, stačilo pouhé plácnutí rukou.
Hospodáře co hospodaří i bez možnosti prodat své výpěstky byť s minimálním ziskem.
Ještě bych si možná vzpomněl…
Jednalo se vždy o lidi, co pro ně jejich práce byla víc než nádeničina, nebo vidina hromadění. Cítili v tom poslání. Poslání být potřebný a prospěšný. Neztrácím naději, že to v lidech někde na dně stále dřímá. Hledám cestu jak to probudit a dát tomu naději.

157612

31.03.2008 17:23

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>Máte přátelé pocit, že tato dobrá vůle konkrétních vlivných lidí, korporací a zájmových skupin existuje a pokud ano, proč to není vidět na naší životní realitě?????

Zásadní postřeh.

157676

31.03.2008 18:02

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>---nezlob se, ale toto je čirá naivita
Vůbec se nezlobím. Řekl jsi to přesně. Je to čirá naivita. Totiž z pohledu dnešní reality rozhodně.
>mají vlivem OBROVITÉHO objemu peněz a (sdělovacích) prostředků nedostižný náskok
Pokud budeš chtít hrát jejich hru, tak rozhodně. Ale to si myslím, by bylo naivní. Pokud nebudeš hrát jejich hru, tak je to jedno. Trumfy má v ruce ten, kterého hra se bude hrát… [mrknutí jedním okem]
>ostatně vláda lidu není pravda, v tom je právě ta lež
Plně souhlasím, proto asi nemá cenu dál počítat s tím, co si kvalifikoval jako masa.
>tebou popisovaný stav rytířství může být jen ojedinělým jevem
Je to myšleno spíš jako ideál jednání, tedy jak napsal 85… výše:
>je cele v opozici stávající společnosti všemi dimenzemi
A tady to, co jsi napsal, je zajímavé:
>ušlechtilý osvícený vládce je podle mě lepší
Porovnej to s tímto:
>V podstatě jde znovu o vzkříšení rytířského ideálu
Myslím, že se leckde shodneme.
A tady píšeš:
>tento systém je demotivační a úplatný.
Vynikající postřeh, je to to, co jsem uvedl zde takto:
>Má svoje zásadní slabiny. A ty jsou vydávány za výhody…
Opět to i díky tobě nevidím tak beznadějně. [smích]

157679

31.03.2008 19:14

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>Aha, takže "masa" nám z té potřeby shody vypadává, stačí, když se shodne "rytířská elita" .. Hmmmm...
[smích] Vytrženo z kontextu předchozích příspěvků…
Ale kdo chce vidět, vidí, kdo chce slyšet, slyší. [mrknutí jedním okem]
(„masa“ je potenciál a nic neříká, kdo následuje rytířský ideál, přestává být „masou“)

157684

31.03.2008 21:25

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>LEŽ = vědomé zavádění, překrucování, deformování, odvádění. LEŽ = nevole se shodnout
>lež je vědomé překroucení toho, co bych musel jinak přiznat jako pravdu.
>Lež není nepravda, či jiný stav věcí. Lež je to co já udělám z pravdy záměrně. Ničení pravdy.
Vrátil jsem se zpět a předal znovu k přečtení.
Jasně z toho vyplývá, pokud nevole se shodnout, tak vždy v kontextu, že znám pravdu.
Vy jste mistr toho, co bych nazval „našeptávač“. [mrknutí jedním okem]

157698

31.03.2008 23:48

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

>Pro žádoucí…
Ano [mrknutí jedním okem]

157716

01.04.2008 01:16

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

Systém je úplatný. Přesně na tom stojí. Funguje to prostě jako „letadlo“. Visí to na „ničem“.
Demotivace či beznaděj vyplývá právě z toho, že systém je úplatný.
Jediný motiv je "kouzelný papírek". Proto celý ten chaos a ta maškaráda okolo. Je to prostě duté, stále dokola obalované NIC. A čím víc šaškáren, tím větší NIC (Prostě ten strach o to, aby JIM to nikdo neprokouk, JE nutí dělat to gigantické šílené divadlo).

Tento systém dochází již ke svému bodu zlomu, a začne žrát sám sebe. Definitivně. Kdo to nepochopí, bude také potrava. Přinese se si svůj talíř, sedne si na něj a sám se nabídne k sežrání. Ve své naprosté zabedněnosti si ještě ten talíř před tím umyje a naleští.

PS.: Můžeme tu nadávat poukazovat, odhalovat, písmenkama křičet, ale dál to nedojde (to ONI vědí). Protože bez kroků, to nikdy nejde. A ONI jsou především JEN oni a chtějí, abys bojoval tak jak oni chtějí. Jediný pohyb tak jak ONI nechtějí, je děsí. Jediný takový pohyb je totiž obrat. A mají slabá místa? Co myslíš…

157726

02.04.2008 18:37

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

Konkurence

Spytihněv 85.?.?.?

Falešný mýtus, pečlivě budovaný. Stejně jako svoboda. Podstrkování něčeho na pozici, kam to nepatří. To, že se pak někdo chová, tak jak se chová?

Pokud mamka pošle děcko pro mlíko, dělá to podle přirozených kritérií, které samozřejmě zná.
Pokud dostane to děcko do ruky hovado, pošle hned dvě, aby vědělo, které dřív přiběhne. Přirozeně přijdou stejně, a tak je třeba vyrobit motiv. Jestli zafunguje, tak má hovado dvě možnosti. Nechá je dál běhat oba se současným vnucováním „motivace“, nebo samo postoupí o stupínek výše a provede selekci a na potřebný úkon ponechá „vhodnějšího“ kandidáta. Kámen úrazu je však v tom, že malý jedinec stejně „spadne“ na původní výkon.

Jaké z toho plyne ponaučení?
Vrátit se opět k bodu jedna, neboť matka předá dítěti přirozený motiv, a ten je dán potřebností. Ona totiž ví, že soutěž je pouze krátkodobá pomůcka, kdy nezná kritérium. Jestliže ho zná, není již potřeba.

Takže komu slouží tento podvržený mýtus. Kdo to ví, má již náskok…

157911

02.04.2008 21:06

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: Ještě něco k vlastním nárazům letadel do věží

Spytihněv 85.?.?.?

>Vy toho asi o 9/11 moc nevite.
Předpokládám tedy, že Vy ano.
Nevíte proč spadla budova sedm?

157925

02.04.2008 21:35

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

Spytihněv 85.?.?.?

Nemám Koukolíka v malíčku jako Vy. Můžete tedy prozradit (aniž bych se tím musel prodírat), proč tolik lidí veří na spiknutí? (Nebo se tedy nikdo nespikává?)

Budu vděčný za stručné shrnutí...

PS.: Já si jinak myslím, že to Jansmith vidí vcelku svěže ba i moudře

157933

02.04.2008 22:29

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: Ještě něco k vlastním nárazům letadel do věží

Spytihněv 85.?.?.?

No vidíte, a vy se jich ještě zastáváte, není Vám hanba?

(měl by jste jít trošku do sebe, styďte se, zastávat se takových...)

157935

02.04.2008 23:08

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

>Jsem pro, ale kazda SOUTEZ ma / ma mit regulerni pravidla.
To je zajímavý argument, neboť základním pravidlem každé hry je ustanovení, kdy hra končí (třeba časový limit), aby mohl být vyhlášen vítěz. Bez takového pravidla, se totiž žádná hra hrát nedá.

Toho si zatím asi nikdo nevšiml (myslím z těch, co tato pravidla smolí) no a asi i málokdo, kdo se snaží tuto pseudosoutěž hrát… [mrknutí jedním okem]

157949

02.04.2008 23:21

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

Vidím jen zmírající upocené běžce a odpadlíky v "sociálních sítích" [smích]

157953

03.04.2008 00:31

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konkurence

Spytihněv 85.?.?.?

>jednak nejde o matky a děti (a nereálné popisované modely)
No vidíš, a to jsem si myslel, jak dobře a jasně jsem to nastínil…
>začne-li člověk sám (ignorovat soutěž, podmínky), jen si ublíží svou nekonkurenceschopností
Ty si neublížíš, ale bude ti ublíženo (trest za to, že jsi pořádně nesoutěžil)

Konkurence (soutěž) je nástroj k rozlišení. Prostě pomůcka k určení co je pro to, nebo ono vhodnější. Metoda. Jak to jednou víš, máš vítěze a je to! Ty pořád zkoušíš každé ráno, jestli ti to půjde namazat líp pravou, nebo levou??
Konkurence není žádným cílem!

>ten, kdo bude nejlepší/nejlevnější (s nejlepším poměrem cena:výkon)
Opět mýtus, (já bych to nazval babskou pověrou). Nechci housky z plesnivé genetické pseudomouky. Nechci desetkrát recyklované párky. Nechci ulice bez obuvníků a ghetta s asiaty co prodávají obaly na nohy. Nechci montovaný papundekl místo secesních domů (mohl bych pokračovat do nekonečna… ).

>a navíc konkurence není jen o nižší ceně, ale i o vyšší kvalitě...
No možná žijeme každý v jiném světě… (byl si někdy v těch gigantických „suprkšeftech“ plných shitu??)

Pokud je tvým motorem konkurence, brzo se zadýcháš a už to nevydýcháš… [mrknutí jedním okem]

157958

03.04.2008 19:09

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

>U tebe by mě zajímalo, co jsi... zda ne náhodou provokatér.
Aspoň, že jsi mě v něčem pochopil...
(jen doufám, že jsi to provokávání pochopil, jak jsem to mínil)

158084

03.04.2008 19:45

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Spytihněv 85.?.?.?

Nebráním sebe, ale úplně něco jiného, co asi leží někde mimo tebe...

(No aspoň jsem to zkusil)

158088

03.04.2008 21:38

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

>Že se hraje nefér, je zlo, a s tím bych něco dělal, kdybych věděl co a jak. Jenže to nevíš ani ty, že?
Naznačil jsem, nechceš ani slyšet...
>Proč opakuješ, že konkurence není cílem?
možná snad kvůli následnému výroku (nelíbil se mi)
>požíráme se (a budeme se požírat) do té doby, dokud bude možné přežívat (a někdo proto bude umírat)
možná jsem si tu nekonečnou cestu do pekel špatně vyložil...

158108

03.04.2008 22:53

Křižák s husitským chorálem

RE: Tyhlety tvoje pravičácký kydy /pohled na naše dějiny/se nedají číst.

Spytihněv 85.?.?.?

No už jsem se lekl, že se tu budeme všichni pěkně spořádaně, bezpohlavně „globálně a proevropsky“ stydět…

Ještě bych snad dodal.
Nešlo jen o Husa jako o katolického reformátora (to nebylo až tak neobvyklé), ale o jeho národní postoj. Ten přišel chytrákům ze stolice svaté hodně nestravitelný.

A ani se to zdaleka netýkalo jen ždímaných robotníků. Šlo to od krále až po pradlenu. Papež sem cpal inkvizici (již tehdy), která šmírovala co se dalo, a co nešlo ušmírovat, tak aspoň potrápit (podobnost s dneškem čistě náhodná?).
No, a že měla stolice vždy svého věrného německého služebníčka? (že by zase náhoda?). No zadarmo ani Němec … a tady se dalo vydolovat ledacos (zase ta podobnost).

158121

04.04.2008 00:21

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

Spytihněv 85.?.?.?

Dobrá, ber to tak, že nic nevím, nejasně reaguji a kecám.
Promiň.

158129

04.04.2008 21:40

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

Spytihněv 85.?.?.?

>nikdo se tě ani nedotkne (natož aby ti píchal do oka). [velký smích]
Mluvil jsem o těch robotnících atd. co už toho měli plný zuby. [smích]
Tak se nezlob...

158219

04.04.2008 22:06

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

Spytihněv 85.?.?.?

>jak vysvětlíte spanilé jízdy ? Už se těším na dialektické výklady
Co bylo "vyvezeno", bylo potřeba zase dovézt. (už se radši netěš) [mrknutí jedním okem]

158221

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,94 Kč
Euro
26,24 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,32 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 153,71 Kč
1 unce stříbra
501,25 Kč
Bitcoin
426 318,99 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?