Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 59 příspěveků, 4 různá jména: Pan.X, pan.Y, xJirkax, xxxJirka.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.03.2006 08:29

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

Nejsem sice ekonom

Pan.X 212.?.?.?

ale dobře vím, že dolar dávno není krytý zlatem. Jeho cena je vlastně dána poptávkou. Poptávka po dolaru je proto, že pouze za dolar bylo doposud možné kupovat ropu. Je sice pravda, že státy mají dolarové rezervy a případné ekonomické ztrátě spojené s pádem dolaru bude chtít většina zemí zabránit. Jenže taky platí, že když bude dolar ohrožen, kdo jej včas vymění za euro, ten na tom tolik neprodělá. A jak se sníží množství ropy obchodované v dolarech, sníží se jeho hodnota. A pak může přijít ta lavina, kdy bude každý chtít ještě včas vyměnit dolary za eura.

98938

22.03.2006 08:47

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Zajímavá otázka z článku

Pan.X 212.?.?.?

Co je to hodnota měny? Pokud je měna kryta zlatem, vyjadřuje určité množství zlata. Ale to dnešní dolar není. Jeho hodnota není kryta ani žádným zbožím. Je dána tím, že je svět ochoten dolar za tuto cenu kupovat. Nic jiného nám nezbývá, protože nutně potřebujeme ropu, a tu lze koupin jen za dolary.
Co tím kdo získá? To není správná otázka. Otázka zní, co tím kdo ztratí. V USA se s poklesem dolaru bude snižovat životní úroveň. Oni totiž vlastně tisknou neustále nové dolary, protože vědí, že je svět bude kupovat. A tyto dolary pak vymění za zboží vyrobené třeba v Evropě. Ostatní státy za tyto dolary dostanou ropu, kterou potřebují. A na tomto principu stojí americký luxusní styl života. Jenže s tím, jak amerika zvyšuje svou aroganci, světu to začíná vadit. A pokud bude mít amerika hodně nepřátel, prostě všichni přestanou kupovat dolary, protože mezi sebou budou obchodovat v eurech. Samozřejmně, že to půjde postupně. Otázka je, jak se zachová amerika, vlastnící nejsilnější armádu světa. Uvědomte si, že ameriku dnes "dotuje" celý svět, který obchoduje v dolarech.

99282

23.03.2006 08:57

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Pan.X 212.?.?.?

Pane Zvědavej,
zdá se mi, že Vám unikají souvislosti. Váš návrh opravdu nic neřeší. Uvědomte si následující fakta:
1.Civilizace může dlouhodobě využívat jen tolik energie, kolik ji dokáže vyrobit + získat ze Slunce.
2.V současnosti je asi 60% spotřeby energie kryto ropou a zemním plynem. To je energie, kterou nevyrábíme, a jednou dojde. (navíc ji v současnosti využívá max. 50% obyvatel planety - a co ostatní?
3.Veškeré vhodné plochy k zemědělství na Zemi jsou využity k produkci potravin.
4.Vysoká energetická výnosnost v zemědělství je v současnosti nepřirozená, a je uměle způsobena pumpováním ropných produktů do zemědělství. Např. herbicidy, hnojiva, energie strojů... Díky tomu je na výrobu 1kcal v potravinách vyplýtváno asi 8kcal ve fosilních palivech. Pro pomaleji chápavé, bez ropy bude naše zamědělství produkovat 8x méně potavin, a nemůže nás uživit. Natož ještě, abychom část potravi využívali jako palivo...
5.Ve vyspělých zemích je množství sluneční energie, která dopadá na jejich území (kterou vy chcete využívat) asi 3x nižší, než množství, které spotřebovávají. Z toho vyplývá, že i kdyby jste celé česko využíval k zemědělství, energie z takto získaných plodin bude 3x nižší, než kolik ji nyní využíváme.

Jinými slovy, Slunce NEDODÁVÁ přírodě tolik energie, aby pokryla naši potřebu (celosvětově). A Slunešní energií je např. i energie z vodních a větrných elektráren.

Řešením je výroba energie, nikoliv snaha o další "ždímání" přírody, kterou v současnosti doslova znásilňujeme k tomu, aby nám produkovala tolik zdrojů, které ani není přirozeným způsobem schopna produkovat. Zdá se mi zarážející, že tzv. zelení propagují myšlenku, která by pro přírodu znamenala naprostou devastaci. Řešení, které navrhujete znamená ještě zvýšit plochy pro zemědělství, které jsme laskavě ponechali divoké přírodě. Navrhujete tedy zabrat, pro nás lidi, úplně celou planetu a ostatním živočichům nenechat vůbec nic?

Jediným řešením s použitím současné technologie vidím ve vyžití jaderné energie. A následné využití energie vodíku. I když i toto je pouze dočasné, dokud bude čím topit...

99659

24.03.2006 09:01

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Pan.X 212.?.?.?

Pane Zvědavej, dovolte mi otázku: Co je podle Vás v zemědělství odpadní surovina? Víte, jak vzniká ornice? V přírodě, jako v zemědělství, není vůbec nic odpad. Vše je koloběh, kde nevyužité části rostlin se vrací zpět a jsou velmi důležitou a nenahraditelnou součástí systému! Víte jakou rychlostí dnes mizí nejúrodnější (vrchní) část půdy? Nebudu hledat čísla, ale je to řádově 5x rychleji, než se přirozeně obnovuje. Tzn. že bychom naopak potřebovali ještě více Vašeho "odpadu", abychom mohli hospodařit TRVALE.
Ale i běžná logika stačí k pochopení, že čím více zdrojů budeme čerpat z přírody, tím více jí vyčerpáváme a ničíme. A zdroj je v přírodě úplně všechno, jakákoliv část rostlin a živočichů. Díky bohu za ropu, protože když se pokusíme část energie získávané nyní z ropy, čerpat z přírody, budeme ji devastovat ještě více.
Navíc, když budeme část ropy hradit výrobou bionafty, asi se cena ropy sníží. S tím je ale vždy spojen nárůst průmyslu, a následně ještě vyšší spotřeba energie. To je cesta do pekel.
To, co říkáte o D2O je v dnešní době sci-fi, o kterém můžeme mluvit, ale přírodu to nezachrání. Každý ví, že e=mc2. Ale až přinesete zařízení, které bude čerpat energii z hmoty, budu první, kdo Vám poblahopřeje.
Dovedu si představit, že lidé žijí pouze z obnovitelných zdrojů, které jim dodává příroda. Jenže v tom případě by muselo být na Zemi asi 1mld. lidí a 80% z nich by pracovalo v zemědělství. V každém jiném případě potřebujeme dodatečné zdroje - nikoliv čerpání z přírody, která to nemůže utáhnout.
Hlavně nechci nikoho poučovat. Nehraju si žádnýho vzdělance. Zajímají mne fakta a podstata věcí. Pokud mi můžete výše uvedené logicky vyvrátit, do toho. Ale před tím bych doporučovat prostudovat článek http://planeta.aspweb.cz/default.aspx?key=blizi_se_ropna_krize&file=ano

99958

27.03.2006 10:21

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Pan.X 212.?.?.?

část 1:
To, co říkáte, že by mělo být v zájmu politiků, je samozřejmě v zájmu nás všech. A především našich dětí.
Říkáte, že devastace přírody bude do jisté míry pokračovat. Ta devastace bude pokračovat přesně do té míry, kolik zdrojů z přírody budeme čerpat. Je pravda, že situace je složitá. Ale názor, že budeme spalovat přírodu (protože právě to znamená využívání toho "odpadu" ), je podle mne kontraproduktivní. Jestliže všichni začneme jezdit na bionaftu a topit dřívím, bude docházet k ještě většímu úbytku zdrojů z přírody. Jak jsem řekl, a všichni to jistě víte, unikátnost přírody je mimo jiné v tom, že tvoří uzavřený systém. Vše se neustále obnovuje. Rostliny jsou ve stavu mladé rostlinky, dospělé rostliny, odumřelé rostliny ( "odpad" ), z čehož vzniká humus, který se stává součástí půdy, a z té opět vyrůstá mladá rostlina. (fyzik by to popsal naprosto přesně s použitím 1. termodynamického zákona). To jsou obecně známé skutečnosti. Pořád mě není jasné, jak by vše mohlo fungovat, když některou část vypustíte.
Když se to vezme kolem a kolem, využívat bionaftu znamená topit úrodnou půdou.
Můj názor je, že nelze šířit mezi lidmi informaci, že toto je ekologické řešení situace. Pokud se toho lidé chytnou, a začnou topit dřívím a ve velkém vyrábět bionaftu, pravděpodobně bude situace ještě horší, než nyní.
Z Vámi uvedených linků jasně vyplývá, že "odpad", kterému se říká "biomasa" je biologicky rozložitelný materiál.
Já si prostě myslím, že toto není řešení, a dokonce ani přechodné. Proto nechápu, proč se tak často objevuje v médiích. Připadá mi, že jde pouze o lobi firem, které chtějí na těchto produktech vydělat. Mít v rukou i jen částečný zdroj energie, je vysoce výnosné.
Co se týče přemnožení lidí, s tím si příroda poradí. To je jednoznačně stav pouze dočasný.
A co navrhuji jsem již říkal. Musíme si energii vyrábět a ne čerpat ji z přírody. Můžeme topit elektřinou a jezdit na vodík vyrobený díky energii z jaderných elektráren. Musíme si přiznat, že je to zatím jediný zdroj, který můžeme využívat dlouhodobě. V Čechách máme zatím ještě docela velké zásoby uhlí. Je docela jasné, proč se o něm v poslední době tolik mluví. I uhlí je totiž ohleduplnější k přírodě, než pálení biomasy. Hlavní ale je, abychom hledali nové zdroje a zároveň podnikali zásadní kroky k ochraně toho zbytku přírody, který tu ještě je. A né naopak, To by mělo mít nejvyšší prioritu.

100480

27.03.2006 10:22

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Pan.X 212.?.?.?

část 2:
A taky víc šetřit. Jenže to asi nepůjde. Životní úroveň je totiž přímo úměrná tomu, kolik energie spotřebujeme. Ať už osobně, nebo společnost jako celek např. při výrobě zboží. A taková změna, která způsobí nižší životní úroveň je velmi nepopulární. Žádný politik, byť si uvědomuje kritickou situaci, nepůjde k volbám s programem "snížíme životní úroveň". Nakonec, politiky volíme na období několika let a za tím účelem, aby jsme se měli lépe, ne? Takže kde je nějaká páka, nutící politiky pracovat v dlouhodobém zájmu přírody?
A to jsem se vyjadřoval jen k tzv. "odpadům". Protože když bych měl psát o rostlinách záměrně pěstovaných k energetickým účelům, tam je situace ještě mnohem horší. Pokud se tato myšlenka rozšíří celosvětově, bude to pro život na Zemi katastrofa. Již nyní je toto období označováno za "jedno z největších vymírání druhů v dějinách planety".

100481

28.03.2006 07:57

Co nám „práskl“ nekrolog aneb Normalizační zázrak!

Každý má svědomí

Pan.X 212.?.?.?

Být "průrazní a ctižádostiví" a ochota "dělat ústupky" je návod, jak být úspěšný v jakémkoliv režimu. Je sice pravda, že je toho schopen jen bezpáteřní jedinec, ale takových je...
Je otázkou, jak vysokou cenu je kdo ochoten zaplatit, aby mohl dělat práci, která ho baví. Někdo klidně prodá vlastní svědomí a slouží komukoliv, jen aby dosáhl svých osobních cílů. A těmi cíly bývají většinou získání moci, uznání okolí, nebo hmotný zisk.
Tato vlastnost, lidem jako je p. Moserová, umožní prožít pohodlnější život, než jiným. Jenže život je pomíjiný. Ale jak se p. Moserové odcházelo z tohoto světa s jejím svědomím? Vlastní svědomí nikdo neoklame, možná jen dočasně, ale ono se nakonec přihlásí. Protože rozeznání toho, co je dobré a co zlé, je základní lidská vlastnost.

100751

28.03.2006 10:04

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: otázkou tiež je,

Pan.X 212.?.?.?

S tím přemnožením lidstva jsem to myslel tak, že ničením přírody si pod sebou podřezáváme větev. Jednoho dne prostě musí dojít k tomu, že nebude dost jídla a počet lidí se výrazně zredukuje - ať už si tyto problémy připouštíme, nebo ne.
Je sice pravda, že do té doby přírodu ještě stačíme dost poškodit, ale ona se z toho vzpamatuje. Stejně tak, jako již nekolikrát v minulosti, když nastalo vymírání druhů. Život je prakticky nezničitelný - naproti tomu lidská civilizace je velmi křehká.
Kdyby alespoň byla vystavena pouze vnějším hrozbám, jako jsou přírodní katastrofy. Ale tou největší hrozbou jsme si sami. Ač je to absurdní, je to tak.
A různá prohlášení, jak změnit energetickou politiku, těch je celá řada. Některé plány jsou občas i realizovány, ale v globálním měřítku naprosto nedostatečně. Ten článek v NY mi připadá jen jako utěšování veřejnosti. Stačí se podívat na čísla, jakým tempem narůstá počet obyvatel planety. Jak každoročně narůstá spotřeba ropy, kolik ročně vymírá druhů živočichů.
Je pravda, že se v poslední době stále více hovoří o neudržitelnosti tohoto stavu do budoucna. Pak ale nějaký politik, aby stoupla jeho popularita, začne tvrdit, že ví jak na to, což většinu lidí zase na čas "uspí" a v podstatě se žádná změna neděje.
Někdy se mi zdá, jako by lidstvo bylo smířeno s tím, že až vyčerpáme všechnu ropu, civilizace ukončí svou existenci. "Ale zatím ropu máme, tak si budeme užívat, co to půjde."
Všímáte si také takové všeobecné apatie, přesto že se tu hraje o hodně - dokonce o vše? Zdá se mi, jako by lidé zdegenerovali natolik, že si nedokáží zajistit vlastní budoucnost.

100760

05.04.2006 09:28

Tiše tleskám, abych nevyplašil

Nemám rád Klause

Pan.X 212.?.?.?

Souhlasím, že Klaus je hajzlík. A lobovat v jeho prospěch na základě nic neříkajícího úryvku z rozhovoru o reg. partnerství je nesmysl.
Sblížení s EU může česku jedině prospívá. Dovedete si představit, jak by to tady vypadalo, kdyby si čeští politici dělali, co by chtěli? Je jen dobře, že je do určité míry omezena česká suverenita. Naši politici totiž mají sklony k mafiánským praktikám, ke korupci a hlouposti. A omezení těchto jejich úletů mohou zajistit pouze pravidla EU. Domnívám se, že bez EU by se tahle země dostala do područí několika mafií, které by utvářely zákony a řídily soudy. Je jasné proč. Tyto mafie by byly tvořené bývalými komunisty, kteří po revoluci získali obrovský majetek. Díky němu si upevnili svou moc, a jediné, co jim stojí v cestě k neomezené vládě, je právě EU. Domnívám se, že počáteční vývoj těsně po revoluci byl řízen a předem naplánován a Klaus v něm hrál svou úlohu.
-První část se zdařila. Privatizace dokonale splnila svůj účel, totiž, že majetek byl rozdělen tím "správným" způsobem.
-Druhá část však nikoliv, především díky tomu, že vláda Klause selhala a jako jediná v novodobé historii nedovedla zemi k řádným volbám. Je možné, že pokud by se Klaus udržel, ještě dnes bychom v EU nebyli a tito mafiáni by nerušeně uskutečňovali vsé plány.

Tvrzení, že privatizace se zdařila, ale pouze byla opomenuta jedna maličkost, tedy lidská touha obohatit se... Nezlobte se na mě, ale to zní jako vtip. Jde o nepochopení situace. Jistí lidé totiž dobře věděli, jak tehdejší zákony obejít. To byla totiž součást plánu.

Děkuji ti EU, že nutíš naše politiky, alespoň částečně, jednat standatdně.
Vůbec nechápu větu, že Klaus bojoval za česko, s Bruselem, jako lev. Možná bojoval, ale rozhodně ne za český lid. Bojoval proto, že se mu nelíbí, že si nemůže dělat co chce.
Morálka politiků, životní úroveň, fungování státního aparátu a soudů je v EU na vyšší úrovni, než v čechách. Proč si mám myslet, že mi soudruh Klaus zajistí lepší budoucnost, než EU?
A i když si myslím, že jsem v něčem lepší než ostatní, neopravňuje mne to k arogantnímu chování. To je jen důkaz vlastní samolibosti, nepochopení, že to co znám a umím je velmi malou částí celku.

102179

06.04.2006 08:34

Tiše tleskám, abych nevyplašil

RE: Nemám rád Klause

Pan.X 212.?.?.?

Jo, ale to je politika. Vždyť pod svícnem je největší tma. Pokud vím, Klaus je jedním z největších kritiků EU. Ale většina lidí si přála vstup do unie. Politik nemůže prostě vystoupit a říci : "Vy všichni jste velmi, ale opravdu velmi hloupí, když chcete do EU."
To je taktika, Klaus sice tvrdil, že chce do EU, ale... "je třeba postupovat pomalu, omezí to naši suverenitu, nejsme ještě připraveni, vyskytli se určité problémy atd..." a vstup lze takto oddalovat donekonečna, a tím účiněji, čím více se tváříte jako stoupenec EU.

102371

06.04.2006 09:18

Komu zvoní hrana

RE: Sbirka blbosti

Pan.X 212.?.?.?

Né že bych se vším v článku souhlasil, ale musím reagovat na Váš příspěvek. Který nezávislý soud odsoudil vězně v Guantanamu? Nesouhlasíte snad s presumkcí neviny? Nebo jste člověk s nadpřirozenými schopnostmi a jistě víte, že všichni na Guantanamu jsou vinní? Nebo souhlasíte s presumkcí neviny pouze pro některé lidi?
A co se týče odsouzení Irvinga, pokud popírá historická fakta, může se pouze zesměšnit. Ale kde je svoboda slova? A nejsou soudci Irvinga Ti samí lidé, co po otištění karikatur Mohameda nejvíce řvali, že v civilizované Evropě platí svoboda slova a nenecháme si nikým diktovat, co můžeme říkat?

102372

07.04.2006 08:56

Komu zvoní hrana

RE: Sbirka blbosti

Pan.X 212.?.?.?

Obávám se pane, že jste vůbec nepochopil, co jsou to lidská práva. Jak je důležité jejich dodržování a jaké důsledky s sebou nese i sebemenší porušování.
Jakmile se necháte zatáhnout do bahna nanávisti a touhy po odplatě, zcela jistě se v tomto bahně sám utopíte.
Deklaraci lidských práv nemusíme nikam plést, ta je totiž s námi, slušnými lidmi, všude přítomna.
Slyšel jste někdy přísloví, že násilí plodí ještě větší násilí? A zkusil jste si někdy odpovědět, odkud vlastně pochází nísilí v Afganistánu, Iráku...
Jak čtu Vaše názory, domnívám se, že Vy by jste byl první, kdo by krutě trestal cizí vojáky, kteří by okupovali Vaší vlast. Nebo by jste utekl a nebránil svou zemi?
Ale pořád je tu ona základní otázka - a to může být Guantanámo třeba 5-ti hvězdičkový hotel: Jaké jsou důkazy, že každý z vězňů je "vrahoun"? A pokud důkazy nejsou, pak nemohou být vězněni. Pro dokázání viny byly jistě použity všechny prostředky - včetně mučení.

102518

07.04.2006 09:26

Tiše tleskám, abych nevyplašil

RE: Nemám rád Klause

Pan.X 212.?.?.?

Cože? Příklad arogance Klause? Je tu snad ještě někdo, kdo pochybuje o jeho aroganci?
To, že se cítím Evropanem, že důvěřuji morálce evropských politiků více, než českých, nelze nazývat lokajstvím. To je laciná fráze, dokazující neschopnost argumentace. V čem, Vás osobně, EU omezuje?
Váš nesouhlas s EU uznávám. Ale lidí jako Vy je nemšina.

102522

07.04.2006 09:59

Tiše tleskám, abych nevyplašil

RE: Pan Klaus

Pan.X 212.?.?.?

Avšak zapomínáte na podstatný detail. Integence se totiž projevuje právě i tím, že jsem schopen své názory jasně vysvětlit. Každou myšlenku, kterou mám, jistě pochopí i průměrně inteligentní člověk, jestliže ji správně podám. Pochybuji totiž o tom, že Klaus je plný tak geniálních myšlenek, že je většina lidí nemůže chápat.
Kdyby totiž Einstein svou teorii relativity neuměl nikomu vysvětlit, byla by úplně k ničemu.
A Klaus je politik, je volen normálními lidmi, těm je zodpovědný a těm musí neustále a trpělivě vysvětlovat své názory. A né být přesvědčen o tom, že jej nemůže nikdo pochopit, protože mu nesahá ani po kotníky.
Dokonce si nemyslím, že by jeho názory byly nějak zvlášť inteligentní.
Prostě má problém s komunikací, a tak jedná arogantně, aby se vyhnul vysvětlování.

102526

10.04.2006 08:49

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Nad zemi a pod zemi

Pan.X 212.?.?.?

Nechce se mi věřit. Víte jak se spolehlivě rozeznat inteligenci od hlouposti? Inteligentní člověk opakuje chybu jednou, v krajním případě dvakrát a poučí se. Tím je zajištěn jeho růst. Hlupák dělá stále stejné chyby, není schopen pohnout se z místa.
Když po 11/9 USA napadli Afganistán, bylo to údajně kvůli tomu, aby zajali Usamu bin Ladina. Dnes se vynořují fakta o tom, že vojenské plány na napadení Afganistánu byly připravovány již v červenci 2001. I když USA tvrdili, že tuto zemi musí napadnou za účelem dopadení Ladina, nebyla to pravda. Nikdy jej nedopadli. Je to zcela logické, protože jakmile se Ladin dozvěděl, že USA zahájili útok, musel přece utéct. Jistě nečekal, až si pro něj vojáci přijedou. To je základní poznatek. Pokud chcete zajmout jednotlivce, v žádném případě to nelze udělat tak, že napadnete zemi ve které se údajně skrývá.
Když USA napadli Irák, tvrdili, že mají důkazy o tom, že vlastní ZHN, a že jimi ohrožuje USA. Byla to lež. Žádné ZHN neexistovali.
Nyní USA tvrdí, že Irán vyvíjí jadernou bombu. Opět neexistují žádné důkazy. Irán staví jadernou elektrárnu. Výroba jaderné nálože je daleko složitější, než aby ji bylo možné snadno zamaskovat stavbou jaderné elektrárny. Ale hlavně, neexistuje žádný důkaz, že se o to Irán snaží, přestože již v minulosti byli přítomni mezinárodní inspektoři.
Jestliže někdo ještě věří USA, že chtějí bombardovat Irán proto, aby mu znemožnili výrobu jaderné zbraně, a tudíž, že nás tím chrání, je podle mne hlupák.
A o tom, co bude znamenat průlom v nepoužívání jaderných zbraní v současném světě, ani nemá cenu diskutovat. Jsem si jist, že nezůstane pouze u jednoho případu. A také jsem si jist, že US vláda není tak hloupá, a je jí to jasné. Oni prostě vědí, co tím vyvolají.

103016

10.04.2006 15:02

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Sova

Pan.X 212.?.?.?

Takže, když získáte dojem, že Vám chce někdo vrazit facku, tak ho preventivně ztlučete, aby si případný útok rozmyslel? Kolikrát jste se v životě takto zachoval, když to tady doporučujete?
V čele Iránu stojí magor? To usuzujete z toho, že je věřící? Takových lidí je na světě většina. Nebo jste to poznal z toho, že vyhrožuje Izraeli? A co si myslíte o Bushovi, který nezůstal jen u výhružek? (viz. Irák, Afganistán...)
Prostě, ve vašich očích jsou ti zlí (Arabové) a ti hodní (Amerika). Ti zlí chtějí zabíjet lidi na celém světě, a ti hodní jim v tom musí zabránit tím, že ty zlé ( kteří zcela jistě něco plánují ), budou bombardovat, zabíjet, mučit... až to zlo z nich vyženou. A pak už budou všichni jen hodní. Jooo, už se těším, na ten krásnej svět...

103066

11.04.2006 12:53

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Sova

Pan.X 212.?.?.?

Svatá prostoto. (promiňte)
Opravdu si myslíte, že Francie a Británie měli právo rozpotutat II. světovou válku? Dokážete si představit, že historické události by se v tom případě odvíjely úplně jinak? Německo by bylo zemí bránící se napadení cizích mocností. Cítili by morální právo, jejich agrese by byla mnohem zuřivější, dodnes by existovaly silné nacistické skupiny. Hitler by se možná stal mučedníkem. Amerika by do války možná vůbec nezasáhla, nebo by se přidala na stranu Německa...
Takže to, co pokulhává, je právě Vaše srovnání se situací před druhou světovou válkou. Irán nemá ani zájem dobýt celý svět, a jeho vojenská síla neodpovídá ani desetině síly tehdejšího Německa. Iránci se nepovažují za nadřazenou rasu, nevyvíjejí nejmodernější zdraně, které nemají ve světě obdoby.
Ale v jednom se shodneme. Jaderné zbraně by měli být úplně zrušeny, a nebo by měly být plně pod kontrolou OSN.
Proto by měl být celý region středního východu zbaven jaderných zbraní. Je třeba vyvíjet tlak na země, které již jaderné zbraně vlastní.
A chcete-li čistě sobecky uvažovat nad tím, co je pro Vaše hodnoty největším nebezpečím, pak je to zcela jistě rozpoutání jaderného konfliktu ve jménu míru.
Ono srovnání s fackama možná asi není ideální. Ale vyjadřuje jednu lidskou vlastnost. Když totiž sedíte doma v křesle a diskutujete o tom, zda válčit, nebo ne, mají lidé tendenci říkat silná slova.
Ale, pokud by jste měl být v té válce nasazen v první linii, určitě by jste přišel na to, že existují ještě další, mírové cesty, jak dosáhnout svých cílů.
Vlastně bych všechny, kteří s válkou souhlasí (a to i v krajním případě, s vyjímkou obrany vlastního území) do nějaké té války poslal. A až by jste doválčili, konečně by byl svět bez válek.

103185

10.05.2006 08:44

Havlův zelený comeback?

RE: zase pseudonym?

pan.X 212.?.?.?

Neni důležitý kdo to píše, důležitá je informace. Možná by jste mi mohl prozradit, ve který hospodě se podobné zprávy člověk dozví. Do takový hospody bych občas i zašel. I když vyjímečně do hospody zabloudím, většinou se mi udělá zle, ale ne z piva. Z tlachání místních chytráků. Zatímco podobné politické komentáře, jako tento článek, jsou velmi zajímavé.

105478

12.05.2006 14:07

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

Proč?

pan.X 212.?.?.?

Proč někteří z vás kritizují, že se někdo snaží pomáhat lidem v nouzi? Je to šlechetný čin hodný následování. Trošku mě překvapuje, že tak jedná právě církev, a možná tím sleduje své cíle, ale pomáhání lidem, třeba i jiné víry, je naprosto v pořádku.
A co se týče bohaté Evropy a Ameriky - dlužíme toho ostatnímu světu mnohem víc, než jsme si ochotni přiznat.

105649

15.05.2006 10:02

Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

Provokace?

pan.X 212.?.?.?

Někdy se mi zdá, že za nickem "kema" nebo "ben hur" není konkrétní člověk. Spíš to vypadá, jako kdyby někdo chtěl vyprovokovat čtenáře k reakci, nebo zpestřit diskusi.
Připadá mi dosti nepravděpodobné, že by tito lidé skutečně chtěli válku, vidět v televizi hořící tanky a prchající či umírající lidi (konkrétně Araby).
A nebo mají přístup k Internetu i pacienti léčebny v Bohnicích?
Nebo mezi námi žijí jedinci s tak špatným smyslem pro humor? Či skutečně existují lidé, kteří zcela propadli zlu? Protože schopnost rozeznat dobro od zla je základní lidskou vlastností a nevěřím, že by se někdo zastával zcela zjevného zla v domnění, že hájí dobro.
Je mi jasné, že většina lidí, kteří zde diskutují delší dobu, tyto diskutující již znají, a proto je naprosto ignurují.
Ale když se zde objeví někdo nový, nebo jen náhodný četnář, působí to dojmem, jako by mezi lidmi bylo docela velké protcento těch, kteří tyto zvrácené názory zastávají.

105899

16.05.2006 10:10

Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

RE: Velmi slušné ultimátum !

pan.X 212.?.?.?

V mnohém se dá souhlasit.
Zdá se mi však trochu přehnané tvrzení, že naše civilizace je založena na lži, přetvářce, zlodějinách... Lidstvo té naší civilizaci za mnohé vděčí, mnohého dosáhla. Nejse přítelem tvrzení typu : tohle je naprosto špatné, a něco jiného bezchybné. Chyby jsou na obou stranách.

Ale k dopisu.
Máte pravdu, že je sebevědomý, jakoby psaný z pozice síly. Ahmadinejad se takto asi i cítí. Ale ne proto, že má v rukou mocnou armádu, ale proto, že tuší, že má pravdu. Zdá se, že jde o člověka, pro kterého je pravda tím nejcenějším a také nejmocnější zbraní. Je to v silném kontrastu s naší materiálně založenou společností (k naší škodě). A proto je zde dopis tak těžko pochopitelný.
Tento konflikt je vlastně typickým konfliktem. Jedna strana zatvrzele trvá na tom, že má pravdu, a proto nechce ustoupit. Druhá strana vystupuje z pozice síly, a snaží se prosadit svůj zájem, a proto si hledá pochybná odůvodnění.

Dopis bych přirovnal k situaci, kdy jdete noční Prahou a tu k vám s pistolí v ruce přistoupí chlap a povídá: "Všechny prachy sem."
Jste-li vystrašená žena, začnete hystericky ječet, nebo okamžitě odevzdáte vše, co máte. Ale pokud jste dostatečně silní (duchovně), povedete asi takový rozhovor:
-Člověče, proč mi chcete ublížit?
-Vždyť porušujete zákon, vystavujete se nebezpečí, že zkončíte ve vězení.
-Rád bych Vám pomohl ve vaší těžké situaci, ale musíte zkončit s násilím.
-I když utečete policii, co Vaše svědomí, co Bůh, který Vás stále sleduje?
apod.

Budete se snažit, aby vyšlo zcela jasně najevo, že vy v této situaci představujete dobro a ten muž zlo. (protože i ten zloděj si pro své chvání najde odůvodnění a nepřipadá mu až tak špatné). Budete se snažit vzbudit v něm zbytek jeho morálky a svědomí. A pokud věříte v pravdu, pak víte, že ať se stane cokoliv, vy jste na straně pravdy a dobra. A tato víra vám dává sílu.

>Je to fyzicky vyhlášení války, přičemž iránský prezident...

Ano, jde o prohlášení k lidem: Na jaké straně jste? Na straně dobra, nebo zla? Konečně se rozhodněte a dejte své rozhodnutí jasně najevo. Je to narážka na válku mezi dobrem a zlem. Nikoliv válka mezi národy, ale mezi lidmi s odlišným přístupem k duchovnímu a fyzickému světu.
A v žádném případě nejde o náboženský fanatismus. Vždyť se nad tím zamyslete. Jsme křesťané (já se ke křesťanství sice nehlásím, ale nejběžnějším náboženstvím v Evropě asi je). Řekněme, že většina lidí v Boha věří. Pak asi věří i Bibli. A v Bibli je napsáno, že přijde poslední soud. A ti spravedliví, ti kteří hledají pravdu, nepodlehli svodům materiálního světa, ti dojdou božího království. To je většinové Evropské náboženství a nikdo jej fanatismem nenazývá.
Nakonec Bible i Korán jsou si podobné. Lze tedy o křesťanech říci, že své svaté knize věří méně?
A...

Kráceno (Editor)

106000

16.05.2006 10:11

Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

RE: Velmi slušné ultimátum !

pan.X 212.?.?.?

A taky se píše "Dříve projde velbloud uchem jehli, nežli bohatý dojde božího království..." A kdo je v dnešním světě ten bohatý?
Každopádně jsem přesvědčen, že někteří lidé tento dopis pochopí, jiným připadá jako blábol. Tak to má být. Je to jako s těmi semeny, některé dopadnou na úrodnou půdu, jiné na skálu.
Irán prostě zastává jednoduchý názor. Máme právo postavit jadernou elektrárnu a vyrábět si palivo. Také máme právo na vlastní výzkum v této oblasti. A já tvrdím : Ano, toto právo máte.

106001

17.05.2006 09:57

Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

RE: Velmi slušné ultimátum !

pan.X 212.?.?.?

Svět opravdu není černobílý. Naše civilizace dala světu vědeckotechnický pokrok. Získali jsme, pouze naší pílí, mnohé poznatky o okolním světě, využitelné ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství... Jiná věc je, že tyto drahocenné informace mocní světa zneužívají, nebo přinejmenším využívají špatně. Asi budete oponovat, zda tento vývoj přinesl více pozitiv, nebo negativ. A souhlasím s tím, že spíše to druhé. Ale to je zase jiná věc. Každopádně jsme vytvořili něco, co by mohlo celému lidstvu přinést blahobyt. A pevně věřím tomu, že většina vědců při své práci sleduje právě tento cíl.
Všeobecně vyšší vzdělanost, nebo alespoň schopnost číst a psát, to je také v mnohých částech světa export naší civilizace, za který se nemusíme stydět.
Jistě že se v minulosti stalo mnoho křivd, a stále se děje, ale já prostě nemohu to vše globálně označit za chyby "euro-atlanské civilizace". Jesliže například Španělé vyvraždili statisíce amerických indiánů, je to věc Španělska a chamtivosti jeho tehdejších vládců. Stejným způsobem se v jiných částech světa chovali třeba Číňané, Mongolové apod... Je to spíše věc lidské povahy, než vlastnost euro-atlanské civilizace.

Byla by čistá spekulace hovořit o tom, jak by se například zachovali arabové k evropanům, kdyby právě oni byli na špici technického vývoje, zatímco Evropa a Amerika by setrvávaly ve středověku.

To, v čem dnes žijeme já nemůžu nazývat "dobro". Vidím kolem sebe lidi stresované, zadlužené, každodenně žijící v nejistotě, co přinese budoucnost (pro jejich zdraví a především majetky). To je špatně. Dostali jsme se do situace, kdy vše, co naši předkové pracně vybudovali, přináší ovoce hrstce vyvolených.

Jak můžete po obyčejném člověku, který na politiku nemá žádný vliv, aby nesl odpovědnost? Je to takové schovávání skutečných viníků. Jistě, politikové jsou voleni lidmi. Ale vždyť se na ty volby podívejte - je úplně jedno koho budete volit.

Chyba je, že lidem je od malička vnucována závislost na majetku jako na droze. Místo hledání pravdy lidé pouze shromažďují majetek. Celý život tak žijí v nevědomosti. Ale čí je to chyba? Těch lidí, kteří v životě nic jiného nepoznali?

Co se týče poselství Ježíše Krysta, pevně věřím, že mnozí evropané jej po světě šířili v té nejčistší podobě. Jiná věc je, že nejvíce jsou vidět skutky mocných, kteří většinou sledují úpně jiné cíle.

106156

22.05.2006 09:46

Jak smutné

Nechutné

pan.Y 212.?.?.?

část 1
Úder zezadu lze vždy hodnotit pouze za zbabělost a chlap by se hambou do země propadl. Tedy, chlap by se k něčemu takovému nikdy nesnížil.

V žádném případě nemůže jít o gentlemaství, jak zde někdo zmínil. To jste si Vy, i pan Macek, popletli. Kdysi se sice takové věci řešily fyzickým násilým, ale zcela výlučně v soukromí. A nikdy se neřešily fackováním nebo pohlavkováním. Když už gentleman dal někomu facku, bylo to rukavičkou a pouze symbolicky. Chceli někdo vystupovat jako chlap, nemůže k tomu používat ženských způsobů.

A tvrzení pana Macka, že bohužel Rath byl k němu zády, a že je to jeho chyba, je směšné. Já osobně bych se po tom, co jsem vyděl, bál postavit k Mackovi zády.

Že to nemělo politické pozadí? Směšné. Proč si to Macek tak pečlivě připravil, předem vyvolal "napětí" slovy "teď vyřídím soukromou záležitost" (což říkal přítomným a novinářům, nikoliv Rathovi - nedíval se totiž na něj) a ke všemu došlo až ve chvíli, kdy všichni očekávali co bude, a byly zapnuté kamery?

Další trapná skutečnost je, že se pan Macek vlastně schovává za svou manželku, když tvrdí, že se ji Rath nějak dotkl. Ze slov Ratha totiž vyplývá pouze jedinná věc - Macek dává přednost fyzickým potřebám těla a penězům, před skutečnými city. Pokud by to byla pravda, Macek by vlastně podvedl svou manželku a vzal by si jí kvůli penězům. Ona by pak byla v roli oběti jeho vychytralosti. V žádném případě tedy Rath nijak nekritizoval Mackovu manželku, ale jeho samotného.

Z informací, že Macek často střídal milenky a navíc ve věku, který by spíše odpovídal jeho dceři, a ještě se s nimi rád ukazoval na veřejnosti, lze usoudit, ža Macek je nevyzrálá osobnost se sklonem k narcismu. Dále bych usuzoval na to, že má příliš vysokou hladinu testosteronu, což se projevuje právě vyšší sexuální aktivitou a agresivitou. Je však smutné, že není natolik silnou osobností, aby tyto své sklony dokázal ovládat, naopak, jeho vnitřní chemická nerovnováha ovládá jeho osobnost.

Srovnání s tím, že učitel ve škole také pohlavkuje žáky a není na tom nic špatného, vůbec neodpovídá. Vzhledem k postavení obou politiků je totiž v roli učitele spíše Rath. A navíc, oba jsou dospělými muži a tudíž by měli být schopni respektovat jeden druhého, což ve vztahu žák-učitel není pravda. Navíc mi není jasné, co by mohlo Macka natolik povyšovat nad ministra (kromě vlastního ega).

Tím jsem shrnul fakta.

106642

22.05.2006 09:46

Jak smutné

Nechutné

pan.Y 212.?.?.?

část 2
Co mě však zaráží je, jak mnoho zde diskutujících toto zákeřné a nevhodné chování omlouvá. Politicky nepodporuji ani Ratha, ani Macka. Nesouhlasím však s fyzickým násilím, natož pak mezi politiky. Kdo nikdy nikoho nepomluvil, ať hodí kamenem. Jestliže Macek nikdy nic špatného na adresu Ratha neřekl, má právo se zlobit. Možná, až se Mackové a podobní dostanou k moci, stane se morálním standardem mlácení lidí do zad, zátylků, nebo někam jinam. Zatím tomu tak není a já jsem rád.

A vyjádření Macka? Není trochu hloupé? Tvrdí, že "záhlavec byl symbolický, byť citelný". To je logický nesmysl. Mohl být buď symbolický, pak však do něj neměl dávat žádnou sílu, nebo byl citelný, pak jej nelze nazývat symbolickým. A skutečnost je taková, že byl opravdu silný. Macek se projevil jako člověk ovládaný nenávistí, neschopný zvládnout svůj hněv. Takových lidí jsou plné věznice, známe je ze záběrů tv o řádění fotbalových fanoušků, nebo z příběhů o domácím násilí.

106643

23.05.2006 09:44

Pohlavek jako zrcadlo

tupec

pan.Y 212.?.?.?

I.
První odstavec sice obsahuje moudrá slova, avšak zdá se mi, že jej
autor opsal z úplně jiného článku. Jejich smysl buď nepochopil, nebo
chtěl navodit dojem své vysoké inteligence a moudrosti. Bohužel, po
velkohubém úvodu o věcech skrytých se v článku žádné odkrývání
neznámých faktů, nebo myšlenek, nekoná.

Úsměvné slovní spojení “úderem pěstí zezadu do obličeje” jsem viděl
poprvé právě v tomto článku.

Autor sice celkem správně definuje zbabělost, ale aby nemusel
přiznat, že Mackovo chování bylo zbabělé, podsouvá myšlenku, že úder
do hlavy vlastně není útokem, ale laskavostí, vedoucí napadeného
k lepšímu pochopení pravdy. Přeji autorovi mnoho přátel s podobným názorem.

Dokonce ani ve výchově dětí se nepoužívá, a domnívám se, že ani v minulosti nepoužívalo, takových prostředků, jako silné pohlavkování do zátylku a to v momentě, kdy to dotyčný vůbec nečeká. Autor by mohl navštívit psychologa a informovat se, zda podobné chování má ve výchově pozitivní, či negativní důsledky. (Je mi opravdu líto Vašich dětí...)

Je to přesně naopak. Násilí plodí zase jen násilí.

Dále autor potvrzuje Mackova slova, že je vlastně Rathova chyba, že k němu Macek přistoupil zezadu a bez jakékoliv výzvy - např. "pane vstaňte, a postavte se mi tváří v tvář..." - zaútočil.
Takto typický příklad překrucování snad ani nemá smysl komentovat.
A to, že nečekal útok zezadu svědčí o tom, že Rath měl o Mackovi asi lepší mínění, než si zaslouží. (Lůza zůstane lůzou.)

Nevím sice, který moudrý muž prozradil autorovi, že si pro své skutky vybírá pravé místo a čas, zato jsem přesvědčen, že moudrý muž by se takto nikdy nezachoval.
Také nevím, proč si je autor jist, že kdyby se incident odehrál někde v soukromí, Rath by byl měsíc hospitalizován. Autor asi přehlédl fakt, že Rath ani nepodal na Macka trestní oznámení. A kdyby chtěl, mohl předstírat zdravotní potíže nehledě na to, zda byly přítomny kamery.

Pan Macek nemohl zvolit HORŠÍ čas a místo. (Pokud nebylo jeho úmyslem ztrapnit se a uškodit ODS.)

V dalším odstavci autor uvádí, že samotný pohlavek byl bezvýznamný, a že Rathovo chování nezmění. Takže přímo odporuje textu výše, kdy jej autor omlouvá tím, že šlo o výchovný prostředek.

Také bychom mohli dlouze hovořit o tom, co je výchova a jaký je vztah mezi vychovávajícím a vychovávaným. Je jasné, že zde o výchovu v žádném případě nejde. Opět je zde zaměňován význam slov. Hrubé násilí a výchova.

"Jeho odchod a následný návrat po nápovědě muže v pozadí..." je zcela přirozené chování člověka v šoku.

To, že nejsme jako společnost ochotni akceptovat fyzické násilí, není nic nového a je to tak v pořádku. Možná to autorovi připadá divné, ale naše společnost neakceptuje lháře a podvodníky. Pouze se snaží dodržovat zákony a vyhýbat s...

Kráceno (Editor)

106779

23.05.2006 09:45

Pohlavek jako zrcadlo

tupec II

pan.Y 212.?.?.?

II.
Pouze se snaží dodržovat zákony a vyhýbat se fyzickému násilí. Jinak by totiž lidi jako Macek měli dávno rozbitý obličej, nebo seděli v base. Nebo obojí.

Takže zde je autorovo odhalení skrytých věcí: Nejsme ochotni akceptovat fyzické násilí, zatímco jakousi (nijak neurčenou) demagogii, ano.

106780

30.05.2006 08:51

Rovná daň je zločinná

Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Sice zajímavý článek, ale připadá mi to spíše jako lobing proti placení daní. Je totiž celá řada důvodů, proč by měl stát fungovat, a tudíž proč platit daně. A stejně tak je celá řada důvodů, proč lidé s vyšším příjmem mají platit vyšší daně, dokonce proč je správné "progresivní výpalné".
Samozřejmně, že jiná věc je, že stát nefunguje tak jak si představujeme a s vybranými prostředky nenakládá zrovna smysluplně a hospodárně.
Také bych si dovolil polemizovat s tím, zda stát zajistil autorovi 60% jeho blahobytu, či nikoliv.

107280

31.05.2006 09:52

Rovná daň je zločinná

RE: progrese

pan.Y 212.?.?.?

Chcete tím říci, že progresivní daň zvyšuje rozdíly mezi chudými a bohatými? Zatímco rovná daň tyto rozdíly snižuje?
To je samozřejmně nesmysl.
Ač zaměstnavatelé platí své "elitní managery" velice dobře, progresivní daň je v tom brzdí. Jejich čistý příjem by v případě rovné daně prudce vzrostl. A jestli si myslíte, že by v případě rovné daně zaměstnavatelé snižovali hrubý příjem "elitních managerů" a ušetřené peníze by použili na platy obyčejných zaměstnanců, tak jste hodně naivní.

107386

31.05.2006 13:53

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Předpokládám, že to nejcennější, co člověk má, je zdraví a vzdělání.
Platil jste si školné, nebo jste studoval zdarma?
Když jsou nemocné Vaše děti, platíte za ošetření?
Když Vaše dítě porazí auto, kdo ho odveze do nemocnice?
Jak by to asi vypadalo na silnicích, kdyby neexistovala policie?
Jak by vypadaly samotné silnice, pokud by vůbec existovaly?
Kdyby neexistoval stát, myslíte, že by jste měl svoje stereo, auto, tv, teplou vodu, apod... Nebo snad tyto věci nepoužíváte?
Stát vytváří prostředí, ve kterém podnikatelé mohou podnikat a tím vytvářet hodnoty. Oni totiž potřebují určité jistoty a podmínky. Jinak by se do podnikání vůbec nepouštěli. I když jste zapřísáhlý pacifista, i Vy armádu potřebujete, protože je hodně lidí, kteří pacifisty nejsou.

Státní infrastrukturu skutečně neplatíte v kW elektřiny. A to, že cena energií je poměrně vysoká, je dobře. Víte jak by společnost plýtvala, kdyby byla cena nízká?

Jestli nechcete být zákazníkem čezu, nebuďte, Nikdo Vás nenutí. Jediné, proč jím jste, je Vaše touha po pohodlném životě. Touha po životě, jaký Vám umožňuje právě existence státu, bez kterého by jste neměl ani ten Váš státní byt.

107405

01.06.2006 09:29

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Promiňte mi ten mužský rod.
Víte, Vy jste asi jedna z vyjímek, které nežijí spotřebním způsobem, a proto civilizace dnešního typu Vám nepřináší mnoho užitku. Máte pravdu v tom, že stát do jisté míry diktuje lidem, jakým způsobem žít. Ale on za to nemůže ani tak stát, jako spíše 99% lidí kolem Vás, kteří žijí jinak. Chápu, že i Vy máte právo na vlastní způsob života a v dnešním světě jej můžete těžko realizovat.

Vaše paranoia ohledně školství se mě jeví opravdu pouze jako paranoia. Škola dává lidem počáteční impuls, naučí děti číst, psát počítat..., i když, pravda, je někam "směruje".
Ale skutečný cíl, kam se dítě vyvíjí, je věc jich samých a rodičů. Nepodceňujte rozum, poznání a pravdu. To jsou hodnoty natolik pevné, že se dokáží prosadit v každém společenském zřízení.

Pokud vím, tak zdravotní pojištění za děti se naplatí. (jistě že v konečném důsledku to platíme my všichni, ale právě to jsou ty daně.)

Mýtné se platí, ale nevystačí ani na opravu stávajících silnic, natož na výstavbu nových.

Veškeré poplatky, jako DPH, spotřební daň..., jsou prostě daně. Jejich výhoda spočívá právě v tom, že čím více zdrojů spotřebujete, tím více platíte daní. Lidem, jako jste Vy, kteří (předpokládám) žijí skromně, by tento způsob měl vyhovovat. Jiná alternativa je, že by lidé platili pouze jednu daň, ať už spotřebují jakékoliv množství zdrojů této planety. Myslím, že stávající způsob je spravedlivější.

Ale hlavně, zkuste se zamyslet nad tím, jak by to tu vypadalo bez určité "regulace" státem. Ti lumpové, kteří jsou nalezlí ve funkcích, protože se neštítí ničeho, byli by na tom opět dobře. A možná i líp, než dnes. A naopak, slušný člověk by se už vůbec nedovolal svých práv.

Pravda, když se rozhodnete na všechno srát, budete mít problém. Asi Vám odebereou děti. Jenže, když svým dětem vezmete možnost žít v civilizované společnosti, kde máte jistotu, že jim tím neubližujete? Co když právě Vaše dítě bude toužit po spotřebním způsobu života. Ale protože nebude chodit do školy, bude odsunuto na okraj společnosti. Nebude mít na výběr - žít jako indián, nebo jako ostatní. Naopak, snažte se o to, aby Vaše děti toho poznaly co nejvíce, jak školu, tak i jiné alternativy, a nechte na nich, čemu dají přednost.

I já mám rád přírodu a dovedu si představit, že bych se odstěhoval na venkov a žil bez elektřiny... ale neudělám to právě kvůli svým dětem. Až je vychovám, pak možná odjedu.

Problém není v instituci státu ani v daních. Problém je v lidech. Sebelepší uspořádání společnosti nebude dobře fungovat, pokud se nezmění lidé.

107445

02.06.2006 09:15

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

I když Vám Vaši filosofii nechci brát, zamyslete se nad některými nesrovnalostmi (možná jsem to špatně pochopil)

> To je realita, rekl bych objektivni skutecnost.
Co je objektivní skutečnost, když my všichni jsme subjekty a vše vnímáme subjektivně skrze naše smysly?

>Pokora je vec subjektivni a jako takova nezmeni objekty jichz se tyka k lepsimu

Těmi objekty myslíte lidi? Ale lidé jsou subjekty. Podstata člověka je vlastně souhrn myšlenek, zkušeností, přání... tedy něco veskrze subjektivního, a člověk MŮŽE ovlivňovat objekty kolem sebe, a dokonce k lepšímu. Pokud tedy budete souhlasit s tím, že lepší znamená uspořádanější, zatímco horší znamená chaotičtější.

>...laska jsou pouze mechanismy kladne motivace...

To platí pouze o lásce mezi partnery, či lásce mateřské. Existuje i láska která je plně pod kontrolou vědomé mysli. Ta není vyvolávána žádnými endorfiny.
Zde mohu pouze opakovat staré moudro: Lidé by neměli podléhat svým pocitům, touhám a chtíčům (vyvolaným chemickými reakcemi v mozku), ale měli by je být schopni zvládat. Pokud toho schopni nejsou, sami se tak degradují na úroveň zvířete.


>...endorfinum apod.), ktere si "priroda" vytvorila (chcete-li vyevoluvovala)

A proč se vlastně rozmnožovaly organismy před tím, než si příroda "vyevoluvovala" endorfiny?

>Mnoho lidi miluje druhe ani ne tak z altruismu, ale proto, ze z toho proste maji dobry pocit. Tudiz zase sami kvuli sobe.

Pomáhat lidem můžete buď proto, že musíte, nebo proto, že z toho máte dobrý pocit. Pokud platí to druhé, je to naprosto v pořádku. Udělat si sám sobě radost a zároveň někomu pomoci je přece krásné, nebo ne?

Nesouhlasím s tím, že lidské chování podléhá pouze chemickým reakcím v mozku. Naopak, lidská mysl je nad tím. Může jim podlehnout, ale nemusí. Záleží pouze na její síle. Mysl se vždy může rozhodnout v rozporu s tím, k čemu ji nutí chemie těla. Dokonce i instinktivní chování, jako ucuknutí při kontaktu s horkým předmětem, může mysl potlačit. Život je taková zkouška naší mysli. Na jakou cestu se vydá? Na cestu dobra a hledání pravdy, nebo na cestu do pekel.

107524

05.06.2006 12:34

Bývalý analytik CIA: Fingovaný teroristický útok proběhne nejspíše v šestém nebo sedmém měsíci

RE: Po pravdě - čekal jsem to nejpozději v květnu...

pan.Y 212.?.?.?

Co se týče proroctví, byl bych zdrženlivější. Je tu spousta znaků, které nelze jasně vyložit, nebo spíše ukazují na opak.

např. "O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec."
Takže roku 2012 se dá těžko uvěřit. Navíc, jak sami indiáni říkají, toto datum je spojeno s určitou změnou. Dnešní svět se sice mění, avšak my tyto změny až tak nevnímáme, a z pohledu dnešního člověka mluvíme spíše o vývoji, což se při pohledu na dlouhý časový horizont může jevit jako zásadní a prudká změna v životě lidí.
Indiáni také hovoří o tom, že nadále jejich kalendář nebude třeba. Tento kalendář končí rokem 2012 proto, že je tím ukončen určitý matematický cyklus (dnes bych to přitovnal k číslu 9999.) A protože se svět natolik změnil (máme počítače, satelity, teleskopy) je pravdou, že tento přesný kalendář lidé nadále nepotřebují. Dnes poprvé v dějinnách máme přesnější metody určování času.

Stále chybí znamení bestie na čelech nebo pravém raměni (i když se o tom mluví, praxe je zatím jiná).

Dalším znamením je zrudnutí Slunce, Měsíce a hvězd (asi se rozptýlý v atmosféře nejaká červeně zbarvená látka.) To by mělo trvat několik dní.

Osobně proroctví pokládám za velice spolehlivé informace, nakonec mnohé se skutečně naplnily. Otázkou ale je, v jakém časovém horizontu se poslední část bude naplňovat. To mohou být měsíce, roky, nebo desetiletí, a zdaleka není jisté, kdy tahle doba přijde.
Ono bylo v minulosti několik období, kdy byli lidé přesvědčeni, že ta doba už je zde, a zatím to byl vždycky omyl.

Takže nelze než sledovat světové události a hledat jejich odraz v prorotví. Jenže to je velmi složité. Např. Nostradamus hovoří o tom, že se přiblíží kometa - což se děje pravidelně. Naposledy letos v květnu.

Brzo zemře Mabus, poté
strašlivé umírání lidí i zvířat,
ihned přijde odplata,
sto sil, žízeň, hlad, když prolétá kometa.

107701

23.05.2007 10:50

Případ týraného Ondřeje

Pro média přitažlivý případ

xxxJirka 212.?.?.?

Je to hrůza, co někteří rodiče dělají vlastním dětem. Ale týrání dětí se ve společnosti objevuje a asi objevovat bude. Tomu se zabránit nedá. Není možné, aby sociální pracovníci měli takové pravomoce, aby mohli detailně dohlížet na kohokoliv. A doufám, že tenhle případ nebude motorem pro další zvyšování pravomocí úředníků. Kdo chce dítě týrat, vždycky si způsob najde.
Navíc mám vlastní zkušenosti (z rozvodu), že právě soc. pracovníci nejsou schopni odhalit, co se v rodině skutečně děje.

Selhání jednotlivce se zabránit nedá, a nemyslím si, že by normální matce milující svoje dítě, dokázala vymýt mozek nějaká sekta. Mateřský pud je jeden z nejsilnějších. Ona prostě musí mít nějaké psychycké postižení.

Ale v tomhle případě určitě něco smrdí. Je tu příliš mnoho nejasností. Něco bude v pozadí.

Nejvíce šokující není samotný fakt, že nějaká matka ubližovala svému synovi. Šokující je, že o tom vědělo více lidí a nic proti tomu nepodnikli. Co je to za skupinu, jaké jiné prasárny ještě dělají? Jaký mají cíl?

135956

24.05.2007 10:52

Případ týraného Ondřeje

RE: Sedmilety kluk nemuze nikoho tyrat,

xxxJirka 212.?.?.?

Já nejsem sadista, naopak, ale vzpomínám si, že v určitém věku jsme se s kamarády bavili mučením žab a jiných zvýřátek.
(na vesnici, ve městech se to příliš nepraktikuje, ale věřte mi, že je to oblíbená zábava dětí)
Vychovávám dvě děti, velmi aktivní kluky, ale nedovedu si představit situaci, že by jeden druhého udeřil nějakým předmětem, svazoval, nebo jinak trvale ubližoval. To je naprosto nepřijatelné, a dětem jsem to dal jasně najevo. A přitom nepoužívám žádné fyzické tresty, nebo zavírání dítěte do komory.
Jestliže se něco takového děje, je to důkaz neschopnosti matky vychovávat syna. Jsou prostě lidé, kteří k výchově nemají předpoklady (bohužel to prakticky nelze odhalit jinak, než podle výsledků jejich úsilí). Zvláště se to projeví v situaci, kdy je dítě v péči jedné osoby.
Jistě, Ondra se na rozdíl od matky nemůže prakticky bránit, vše co řekne, může být zpochybněno. Nicméně dávat mu nálepku sadisty a devianta, je velmi neseriózní. Možná na základně důkladného psychologického vyšetření.
Pokud matka měla podezření, mohla s Ondrou psychologické vyšetření podstoupit. Není pravdivé tvrzení, že by to měl někde v papírech a mohl by mít v budoucnu problémy. Naopak, problémy by mohl mít, pokud by měl skutečně nějakou úchylku, a matka by s tím nic nedělala.
Zavírání do komory a svazování není čin spáchaný v afektu, nebo záchvatu zlosti. To člověk udělá v klidu, po úvaze a s nějakým cílem. Pokud by matka měla záchvaty vzteku, používala by intenzívní fyzické tresty v okamžiku její největší zloby.

136045

24.05.2007 11:25

Zdraví na prodej

Zase další lži

xxxJirka 212.?.?.?

Já si platím zdravotní pojištění cca 15 let a za tu dobu jsem byl jednou u doktora. 2 hodiny jsem se ohříval v čekárně a 10 minut pobyl v ordinaci. Ale to sem asi nepatří.

Nejvíce se mi na této reformě líbí, jak na jedné straně se stát snaží ušetřit a vybrat víc peněz, aby se nezvyšoval státní dluh, a na druhé straně tvrdí, že na reformě vydělají všechny příjmové skupiny. No není to paradox? Stát bude vybírat více peněz, méně si půjčovat, ale nám zbyde také víc? Jak je to možné?

Zvyšovat státní dluh asi není dobrá cesta. Musíme z něj platit úrok. Ale vláda by měla být k lidem upřímná a jasně říct, že jde o další utahování opasků a né mazat nám med kolem huby.
Z mého pohledu, obyčejného občana, je to asi tak, že si neustále utahuji opasek, pak mě vláda straší státním dluhem, protože si žiju nad poměry, a tak si zase utahuju opasek, aby vláda s tím dluhem něco udělala. Jedno už vím jistě. Doby, kdy si budu opasek povolovat, se nedočkám. Co je to za systém? To je to 'tržní hospodářství'?

136051

24.05.2007 11:59

Debata o základnách nevěcná

Co chtějí občané

xxxJirka 212.?.?.?

Zastánci radaru mají své argumenty, odpůrci také. Jedna strana má pravdu, druhá nikoliv. Někdo se rozhodl správně jiný špatně.
To ale není podstatné. Důležité je to, co si přejí občané. Aplikovat vůli občanů je práce vlády. Když si budou občané přát, aby byla tráva modrá, vláda musí udělat vše proto, aby se tak stalo. Pokud toho není schopna, tak nazdar.
Jestliže si evidentně většina lidí přeje, aby zde radar nebyl, není vůbec důležité, zda jeho zastánci mají pravdu. Lidé si to prostě nepřejí.
Pokud vláda prosadí radar proti vůli občanů, pokud pracuje v souladu s vůlí občanů jiného státu, měli bychom tuto skutečnost jasně pojmenovat, když už nic jiného.

136056

25.05.2007 08:37

Debata o základnách nevěcná

RE: Co chtějí občané

xxxJirka 212.?.?.?

To máte tak, když budou lidé chtít od vlády 'pečené holuby do huby', což rozumný člověk nechce, protože ví, že je to nesmysl, tak každý poctivý politik by měl říct - tohle já nedokážu a proto se nebudu snažit vládnout v týhle zemi.
Je na tom snad něco nepochopitelného, či směšného?

136130

30.05.2007 10:35

Típni tu cigaretu, soudruhu

klidně kuřte

xxxJirka 212.?.?.?

Přiznám se, že jsem článek nedočetl celý, ale z toho, co jsem přečetl vyplývá, ža autor sice respektuje myšlenku, že moje právo zvednout pěst končí u tvé brady, také uznává, že pasivní kouření může poškozovat zdraví. Ale když budu ve tvojí hospodě, tak mi ničit zdraví můžeš, a z toho lze vyvodit, že pokud vlezu do tvojí hospody, a dostanu do huby, tak je všechno v pořádku, protože jsem v tvojí hospodě a proto ty určuješ pravidla. Moje chyba, že jsem tam vlezl.
Takže ta myšlenka s pěstí a bradou platí jenom někdy a někde?
Co se týče práva na rozhodování:
Čistě logicky, většina kuřáků (co já vím) si přeje dlouhý život při zachování dobrého zdraví, a přitom ví, že kouření vážně poškozuje zdraví. To jistě každý pocítil sám na sobě. Naskýtá se tedy otázka, zda jsou tito lidé skutečně schopni rozhodovat sami za sebe, natož za ostatní (jak se autor zmínil)? (Teď jsem vás nasral kuřáci, co...)
Mě je samozřejmě úplně jedno, jestli někdo kouří, a nikdy jsem nikomu neradil, že má přestat. A je mi dokonce i jedno, jestli se kouří v hospodách.
Snažím se na problém dívat nezaujatě a pokud si většina populace přeje, aby se v hospodách nekouřilo, pak by se kouřit nemělo.
A hlavně, buďme k sobě tolerantní.

136438

01.06.2007 09:39

Morálka ovládaných

Dobro a zlo

xxxJirka 212.?.?.?

Výjádřím se pouze k úvodním slovům. A přiznám se, že i když jsem je četl několikrát za sebou, nejsem si jistý, zda jsem je správně pochopil. Schopnost jasně vyjádřit myšlenku autorovi zjevně chybí (pokud mu tedy o to šlo, ale jinak nechápu, proč to vlastně psal).

Proč by člověk nevěděl, co je dobro a zlo? Myslím že rozeznat právě toto dělá člověka člověkem. Podle Bible bůh stvořil člověka k obrazu svému. Opravdu myslíte, že je řeč pouze vzhledu?
Dále Bible uvádí (nebudu to teď hledat pro přesnou citaci) něco v tom smyslu, že když člověk pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, nebyl již žádný rozdíl mezi bohy a člověkem, a proto, aby nemohl dále jíst ze stromu věčného života, byl vyhnán z ráje.
Myslím si, že v principu člověk ví, co je dobro a zlo. Jistě že tato znalost je výsledkem životních zkušeností a moudrosti, a je třaba poznávat a hledat. A chyby dělá každý.
Většina grázlů moc dobře ví, že to co činí není tak úplně v pořádku a někde uvnitř se ozývá jejich vlastní svědomí. Problém je v tom, že touha po ukojení jejich tužeb a chtíčů je větší, než potřeba konat dobro.
Problém není v tom, že by lidé nevěděli co je dobro a co zlo, ale v tom, že nechtějí žít ve jménu dobra a lásky.
A každý má právo zvolit si cestu - cestu dobra, nebo cestu zla.

136627

04.06.2007 08:18

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

xxxJirka 212.?.?.?

Jo jo, jestli dobře chápu Váš postoj, Vy prostě pohlížíte na problém tak, že i kdyby existoval Bůh, stvořitel vesmíru, vždy bude existovat něco výš, jakýsi pohled nad Bohem stvořitelem, a nad ním zase další, až do nekonečna, tudíž i když v systému jako takovém může být dobro a zlo stanoveno jakkoliv, v systému vyššího řádu se toto nejeví jako dobro nebo zlo, nýbrž jako specifická vlastnost onoho subsystému.
Jenomže, tahle teorie je sice zajímavá, nicméně není nijak více doložená, než moje teorie, a sice, že existuje jeden systém na nejvyšší úrovni, nad nímž již nic není.
A nebylo by správné, aby kdokoliv čte tuto diskusi, dospěl k názoru, že se věci mají tak, či onak. Důležité je, aby lidé uvažovali a snažili se hledat vlastní vysvětlení.
Důvod, proč jsem se do této diskuse pouštěl je takový, znovu to zdůrazňuji, že se mi nelíbila úvodní slova, která jakoby předkládala doložený fakt, že dobro a zlo neexistuje. To by se mohlo stát dogmatem a následně "boží metlou", jak jste vy sám psal výše.

136832

04.06.2007 08:49

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

xxxJirka 212.?.?.?

No já myslím, že Boha, jakožto nejvyšší autoritu ve vesmíru nelze vyloučit, protože pokud jej vyloučíte, můžete se dostat do stavu, kdy si stanovíte vlastní pravidla, jedinci v určité komunitě si nebudou navzájem škodit, ale jejich chování by pak nemuselo být v souladu s celkem; v rámci celého vesmíru by mohlo být škodlivé.

Když vezmeme popření Boha do důsledků, zjistíme, že bychom byli vyznavači kultu Slunce.
Život potřebuje energii, jediným fyzikálně doloženým zdrojem životní energie na Zemi je Slunce. I lidský mozek potřebuje energii, získanou rozpadem molekul, které jsou vázány právě energií pocházející ze slunčního záření. Na základě této energie mozek vytváří myšlenky. Každý nápad, každé zlepšení, každý krůček kupředu je tedy, podle současné fyziky brané do důsledků, umožněn díky slunečnímu záření. Slunce je tedy jediným zdrojem všeho, jak na fyzické, tak na duchovní úrovni. Z tohoto pohledu lze tedy říci, že Slunce je Bůh.

Někdo považuje za Boha bezduchý shluk hmoty vyzažující energii (a tím neustále upadající), jiní považují za Boha něco nekonečně moudrého a dobrého, jež dává vesmíru smysl, původní energii a všechnu hmotu.

136836

05.06.2007 08:40

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

Pánům jde o moc

xxxJirka 212.?.?.?

Když Klaus začal kritizovat EU, ihned se mi začala vtírat myšlenka, že mu ani tak nevadí EU jako taková, ale fakt, že on, a lidé kolem něho, začnou postupně ztrácet moc nad touto zemí.
Pokud budou muset respektovat rozhodnutí EU, nemohou si v Česku dělat cokoliv je napadne.
Jsem přesvědčen, že pokud bychom do EU nevstoupili, tato země by byla v ještě větším sevření vládnoucí mafie.
EU vychází z pravidel, která jsou pod kontrolou velké skupiny lidí - evropanů. Proto zde mají větší šanci uspět logické argumenty, nad argumenty mocenských skupin.
Když nyní tvrdí, že s radarem získá česká vláda více vlivu, pouze mne v tomto utvrzují. Pokud nemohou získat vliv věcnou a smysluplnou argumentací, mohou jej získat díky zbraním velkého bratra.

Jak pokrytecké je ze strany ODS zpochybňovat rozhodovací mandát Bruselu, když právě ODS evidentně nerespektuje přání občanů.

136947

06.06.2007 15:43

První místo v řiťolezectví?

RE: ad radar

xxxJirka 212.?.?.?

No já jsem ten pořad viděl v naší televizi a česky umim. Říkali tam, že radar rozeberou šroubek po šroubku a přivezou do sem.

137049

07.06.2007 12:13

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: Občané versus vlády

xxxJirka 212.?.?.?

Jistě o ropu jde určitě. Amerika udělá všechno proto, aby získala strategické výhody proti Rusku, ale i jiným státům. Čím větší bude jejich vojenská moc, tím snadnější budou politická vyjednávání ohledně dodávek ropy. Pokud bude mít Amerika nedostatek ropy, její moc bude ve stětě prudce klesat. Otázkou je, která země ji pak v této roli vystřídá, a jakou zahraniční politiku bude tento nový vládce uplatňovat.

Nemyslím si, že by záchrana světa spočívala v zavádení nějakého politického systému. Každá společnost může fungovat pouze tehdy, bude-li složena z rozumných, poctivých a slušných lidí, kteří se neklaní modlám, které nabízí konzumní způsob života. Problém je v nás samotných. V totální duchovní devastaci člověka. Kde je osobní statečnost, poctivost, vstřícnost, smysl pro čest a fair play? Kdo dnes dokáže přiznat, že jeho odpůrce má pravdu. Kdo prosazuje pravdu pouze z vlastního přesvědčení, bez nároku na odměnu? Takových lidí už je málo, a jejich počet klesá.

Pointa jedné čínské pohádky říká: Jestli hledáš toho, kdo Ti může nejvíce ublížit, a toho, kdo Ti může nejvíce pomoci, podívej se do zrcadla.

137108

08.06.2007 09:01

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: Občané versus vlády

xxxJirka 212.?.?.?

Napsal jsem z vesmíru, protože je to slovo dnes přesnější. Jistě že jsem myslel z nebe, nebo taky boží rukou. Ale kde si lidé myslí že existuje Bůh? V nebi - moderně řečeno - ve vesmíru.

Ale nejen ZHN jsou hrozbou. Mnohem reálnější nebezpečí spatřuji v tom, že 6,5 mld lidí není schopna Země dlouhodobě uživit. Populace stále stoupá a to v době, kdy víme, že zdrojů je čím dál méně. Tohle je jednoduchá rovnice, jejímž nejpravděpodobnějším výsledkem je katastrofa. Katastrofou mám na mysli vymírání velkého počtu lidí, netvrdím, že nepřežije nikdo.

Co se proroctví týče, faktem je, že se dají vysvětlit různě. Našel jsem však velmi konkrétní popis jedné události, která, pokud nastane, mě osobně přesvědčí o jejich pravdivosti.
Slunce a hvězdy budou zbarveny do ruda. Tedy přesněji, zbarvena bude atmosféra, a my uvidíme rudé Slunce a hvězdy. Tento jev by měl trvat asi týden. Pak bude zbývat jeden rok do katastrofy. Až k tomuto znamení dojde, nebude již cesty zpět.
Tolik proroctví, tak uvidíme.

137176

08.06.2007 12:47

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: divide et impera

xxxJirka 212.?.?.?

Naopak. Rusku se to hodí, pokud bude radar v Ázerbajdžánu. Protže tenhle radar vidí pouze jižně. Nemůže sledovat prostor na Ruskem. A protože USA tvrdí, že radar v Česku není namířen proti Rusům, není důvod, proč by nepoužili radar v Ázerbajdžánu. Jedině snad, že by jim šlo opravdu o to sledovat prostor nad Ruskem.

137189

14.06.2007 11:20

Putinova cenzurovaná tisková konference

Obraz je stále jasnější...

xxxJirka 212.?.?.?

Myslím, že vše podstatné již zaznělo v předchozích diskuzích. USA teče do bot. Problém je, že mají nejsilnější armádu světa, kterou však nebude moci US ekonomika do budoucna živit. Tahle armáda,a s ní americká moc, se bude snažit za každou cenu udržet. Jedním z řešení je zavedení jednotné světové vlády, která bude samozřejmě v USA. To se však musí stát rychle.

Největší nebezpečí hrozí ze svazku Evropa-Rusko, jež by v budoucnu ekonomicky, a poté i vojensky, překonal USA. Zavádění jednotné světové vlády by pak sice mohlo pokračovat, avšak již ne pod vedením Ameriky.

1.USA musí bořit vztahy mezi Evropou a Ruskem.
2.Musí urychlit zbrojení a zajistit si zázemí pro vedení války s největšími konkurenty - především Ruskem. Ani ne pro případ války samotné, ale jako nátlakový prostředek.
3.Musí pokračovat v zavádění jednotné světové vlády. Tím si zajistit potřebné zdroje a vysokou životní úroveň.
4.Neustále oslabovat a decimovat nepřizpůsobivé země, jejichž režim do NWO "nepasuje".
5.V občanech je nutné vzbuzovat strach z fiktivních nepřátel, aby vláda získala více pravomocí a důvěru. Nějaký ten teroristický útok se jistě hodí...

Zdá se být jasné, kam kroky USA směřují, co chtějí, jaká bude jejich zahraniční politika do budoucna. Zbrojení, nátlak, vydírání. To vše je třeba veřejnosti nějak podat /boj proti terorismu./

Nikoliv vzájemná tolerance, pochopení cizích kultur, ekonomicky oboustranně výhodná spolupráce, trvalý růst, svět bez konfliktů...

Zrodilo se nové zlo. Zlo, které je velmi ambiciózní a navíc má v rukou prostředky. Tohle zlo je však prohnilé, jako každé jiné zlo. Nemá podporu obyčejných, inteligentních lidí. A to je jeho největší slabostí.

137496

21.06.2007 10:41

Radar - začněme se bavit seriozně

Strašák

xxxJirka 212.?.?.?

Podle mého názoru se článek na první pohled sice tváří rozumně, i když sem tam obsahuje přímé rozpory, avšak celkově je jaksi postavený na hlavu.
Žádný konflikt, ať už mezi národy, v hospodě nebo v rodině není možné vyřešit stupňováním napětí a zbrojením. Dlouhodobě může každá společnost fungovat pouze na základě dohody a oboustranné výhodnosti. To je princip.
Kdykoliv budou lidé žít pod hrozbou, ať už jakkoliv silnou, vždy budou mít tendenci se této hrozby zbavit, bojovat proti ní, protože podstata člověka už je taková.

Zdá se mi, že je nám neustále vnucována myšlenka, že nám chce někdo ublížit, že máme jakéhosi nepřítele se kterým se nedá dohodnout, a proto jej musíme zničit. Tohle já prostě nemohu přijmout, já o žádném reálném nepříteli, který by chtěl například vybombardovat Evropu, nevím. Ale spíše naopak. Z pohledu muslimských zemí to tak může vypadat, pokud proti nim budujeme vojenské systémy a podobně.

Stabilita je totiž závislá na ochotě všech zůčastněných se na stabilitě podílet.

Není směšné, že nejsilnější země světa má největší potřebu vyvíjet nové a účinnější zbraně a umísťovat je stále dál od svých hranic? Nejsilnější země světa se nejvíce bojí? Proboha, tomu přece nikdo nevěří. Amerika nezbrojí ze strachu o svou existenci. Oni jsou schopni během několika minut vymazat z povrchu planety jakéhokoliv protivníka.

137977

25.06.2007 13:40

Prodejná česká inteligence od Gottwalda k Havlovi

RE: Inetligence?

xxxJirka 212.?.?.?

Proč uvažujete o hercích jako o inteligenci? To jsou jen kašpaři, na které koukáme pořád dokola, a proto je tak nějak považujeme za autority nebo dokonce inteligenty. Stejně tak kdejakého pisálka nelze nazvat inteligencí národa.
Největší zločin komunismu ve vztahu k republice byla právě likvidace skutečné inteligence, která se mimo jiné pozná tak, že nevlaje ve stylu kam vítr tam plášť. Kdo tak činí, toho, alespoň já, nepovažuji za "inteligenci". A protože většinu takových lidí komunisti zlikvidovali, trpí Česko jejich totálním nedostatkem. Pak si lidé do role inteligence dosazují Havla, Klause, herce, zpěváky a jim podobné zoufalce.

138373

28.06.2007 09:02

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Hrozba

xxxJirka 212.?.?.?

Jestli si dobře vzpomínám, tak před několika lety se začaly množit spekulace o příchodu pandemie, která zasáhne civilizaci průměrně každých 100 let. A poslední taková byla právě před 100 lety. Proto lidé začali velmi citlivě reagovat na každý náznak vzniku nemoci, která se rozšíří a usmrtí miliony.
Možná že tahle hysterie je spontání reakce na obavu z příchodu pandemie. A nebo naopak, zpráva o možném příchodu pandemie byla prvním krokem k zastrašování lidí.

138595

19.07.2007 08:48

Cizí protiraketová základna v Česku?

RE: Podpora politiky

XXXJirka 212.?.?.?

Objektivně? S tím nesouhlasím. Už na začátku článku je demagogie jako hrom, když autor tvrdí, že protiraketový štít plní pouze obranné účely. Zde se vůbec nepřipouští, že by radar mohl být použit například ke špionáži.
Ale hlavně, v případě napadení např. Číny ze strany USA, je protiraketový štít ideálním doplňkem takové operace. A je mnohem pravděpodobnější, že k odpálení raket proti USA dojde v případě agrese USA proti nějakému jinému státu, než že to udělá náboženský fanatik.
Další "namipulací" je například odstavec, kdy se tvrdí, že balistické rakety mohou získat i menší státy a použít je k politickému nátlaku. No a co asi dělají supervelmoci, které tyto rakety mají? Oni snad neprosazují svoje zájmy s vědomím své vojenské síly? A proč by menší země musela prosazovat právě "zlé" zájmy, zatímco Amerika prosazuje ty "dobré", jak tento odstavec přímo podsouvá?

140041

01.08.2007 10:36

Válka stojí 12 miliard dolarů měsíčně

dovětek

xxxJirka 212.?.?.?

Článek je dobrej.
Jenom jsem nepochopil ten dovětek. Proč by výzkum vesmíru měl být nutný pro přežití člověka?
Tady na Zemi je všechno, co k životu potřebujeme. A i když to s civilizací vypadá všelijak, možná nás čeká její zánik, nedovedu si představit, že by lidstvo mohlo vytvořit stabilnější civilizaci někde ve vesmíru, kde by životní podmínky byly určitě horší.
Pokud se člověk nenaučí žít na Zemi, v souladu se Zemí a nedokáže vytvořit stabilní civilizaci, nemá cenu se snažit dobývat vesmír. Měli by jsme to vzít hezky jedno po druhém...
Ale samozřejmě souhlasím s tím, že by se současná nadprodukce měla využít lepším způsobem, jinak bude v budoucnu chybět.

140914

02.08.2007 09:39

Válka stojí 12 miliard dolarů měsíčně

RE: dovětek

xxxJirka 212.?.?.?

V současném stavu věcí bych asi hlasoval spíše proto, aby bylo lidstvo vyhubeno nějakou katastrofou, než aby se šířilo vesmírem. Jsme jako kobylky. Né že bych neměl rád lidi. Ale nedovedu si představit tu hrůzu, jak by asi vypadala budoucnost, kdyby lidé cestovali vesmírem, ale nijak nezměnili svoje chování.
Budem drancovat jednu planetu po druhé, zanášet odpadem? A co když najdeme jinou civilizaci? Jak se k ní zachováme, když se zabíjíme i sami mezi sebou?
Myslím, že vývoj technologie by měl jít ruku v ruce s duchovním rozvojem člověka. To ale nepozoruju. Jestliže bude k dispozici technologie, první ve vesmíru budou zbraně, a ne jenom na orbitu Země, jak je tomu nyní.
Už vidím titulky v novinách:
-Aliance Země a měsíce Europa zahájili ofenzívu proti koloniím na Marsu...
-Dovolená na Venuši je v současnosti nemožná, protože díky minulé válce je oblast stále plná min...
[chechtot]

140969

07.08.2007 09:48

Otrokářský systém vrcholí

Člověk musí zvládat svoje touhy

xxxJirka 212.?.?.?

Ani zastánci konspiračních teorií, ani jejich odpůrci nemohou tvrdit, že vědí, co pravda. Každý na to má svůj vlastní názor, vznikající na základě informací, které mohou být pravdivé a nemusí,a na základě životních zkušeností, které jsou dány prostředím, ve kterém se člověk pohybuje.

Pravda je, že člověk má jisté vlastnosti, na jejichž základě se dá předpovědět jeho chování. Asi 99% lidí zneužije moc ve vlastní prospěch, pokud k tomu má příležitost a nehrozí mu za to žádný trest. Tudíž by bylo naivní domnívat se, že současní vládci světa tak nečiní. Podle hesla "ovládej, nebo budeš ovládán"

Největší problém lidstva jsou lidé. Buďto se změní k lepšímu, nebo ne. Každý člověk by měl hledat pravdu, prosazovat pravdu, být ochoten položit pro ní život. Povýšit pravdu a lásku nad vlastní nízké chtíče a touhy. Těmi jsou ovládány zvířata, člověk by naopak měl být schopen ovládat je. Jinak můžete dělat revolucí kolik chcete, ale ničeho tím nedosáhnete.

141224

29.08.2007 14:52

Mají muži méně práv než ženy?

RE: K bodu 14 - pojišťovnictví

xxxJirka 212.?.?.?

A když se statisticky prokáže, že cikáni více kradou než ostatní populace, tak jim může majitel zakázat vstup do obchodu, nebo prodávat za vyšší ceny? Asi ne.

To, že je životní styl mužů statisticky rizikovější vůbec neznamená, že právě já žiju rizikověji, než paní Nováková, která má těžkou nadváhu a skáče bunjee jumping. A přesto platím vyšší pojistku. To JE diskriminace.

Ta statistika totiž nic nevypovídá o jednotlivci. Pokud si to začnete myslet, dopouštíte se diskriminace!!!

142757

11.09.2007 13:39

Čeho se bojí Petr Adler?

Strom se pozná po ovoci...

xxxJirka 212.?.?.?

Já myslím, že je zbytečné spekulovat o tom, jak dalece spolupracoval s STB. Lidi, jimž vadí stránky jako Zvědavec mezi námi jistě žijí, avšak jejich intelekt asi nebude na vysoké úrovni.
Navíc, když se mi něco nelíbí, tak to ignoruji a zajímám se o věci, které mám rád - tak se zachová průměrně inteligentní člověk. Největší ubohost je ale spekulovat o zákazu něčeho, co zrovna mě není po chuti.

Bude to ale asi složitější. Označit toho pána za hlupáka by bylo příliš jednoduché. Pokud Zvědavce veřejně kritizuje, něco tím sleduje - pravděpodobně se chce někomu zalíbit, v horším případě je za to placený. Jinými slovy, jde o člověka, který pro vlastní prospěch zastává a propaguje názory mocných...

Na základě tohoto, ať si každý udělá obrázek o tom, jak aktivní asi v řadách STB byl.

143578

13.12.2007 14:04

Máme se stále lépe

Co chcete

xJirkax 212.?.?.?

Co chcete od vlády, která káže vodu a sama pije víno?

Oni budují kapitalismus, ale podívejte se, co jsou vlastně zač. Třeba ten Čuňe k.

To je panečku kapitalista. Bere sociální dávky, přesto že má miliony. Má pronajatý byt v tržní ceně cca 40 000,- ale on platí 16 000,- měsíčně.

Z něho musí mít komunisti radost...

149211

13.12.2007 15:14

Matematika s ideologickým nábojem

RE: Mno, osvedcana taktika.

xJirkax 212.?.?.?

Je to hezká myšlenka, určitě jí podporuju, ale je vidět, že máte ještě hodně malé děti.
Existuje jedno přísloví : "Do domu svých dětí nevstoupíš".
Časem přijde doba, kdy začne mít na Vaše děti větší vliv okolí, než Vy. A tento vliv se bude stále zvětšovat. Může nastat situace, kdy budete stát na jedné straně Vy, a na druhé škola, kamarádi (a někdy dokonce i druhý rodič).
Pak budou Vaše názory dítě nudit, budete pro něj starý bručoun. Vaše děti si budou říkat, proč právě oni mají takové strašné rodiče.
To, že jste měl pravdu, jim dojde, až budou sami vychovávat svoje děti.
Když můžete vydělávat 2-3 násobek toho co nyní, a raději se věnujete dětem - výborně, ale za pár let budou Vaše děti obdivovat dospělé, kteří vydělávají 2-3 násobek toho co Vy, protože jim nekoupíte nový notebook, playstation, hru, nebo nebudou moci dělat sport, který je baví, ale je finančně náročný... Vy jim sice budete vysvětlovat, že to jsou pouhá pozlátka, ale budete jen k smíchu.
Chcete-li mít na děti vliv, musíte být jejich kamarád. A když chcete být jejich kamarád, musíte mít podobné názory. Ovlivňovat je po troškách a nenápadně, ale zároveň se sám přizpůsobovat jejich pohledu na svět.
Tak, jak děti budou dospívat, budete sledovat, jak se navzájem vzdalujete.

149215

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 2

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 10

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
301 234,98 Kč

Poslední aktualizace: 24.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?