Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 553 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, ,.89.213, .89.213, .89213, 89.213, 89.313, Lamber, MJ, Thor.

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.03.2007 15:18

Demonstrace ANO základnám

RE: Zajimave...

89.?.?.?

Tomu, kdo dokáže kdykoliv cokoliv obhájit, se říká demagog, a je tím nebezpečnější, čím je chytřejší. A tomu, kdo mu věří, se říká trouba.

130093

06.03.2007 08:36

Zklamal jste mě, pane prezidente

Z nedostatku informované víry

89.?.?.?

v Boha (a dospělé víry v sebe) delegujeme své touhy po moudrém a spravedlivém tatíčkovi do našich čelných politiků. Kterak je ta potřeba silná je zřetelné právě na tom, jak jsme si dovedli zbožštit i takové na první nezaujatý pohled "výlupky" jako je Havel a Klaus (o Bushovi ani nemluvě). To je pak zklamání přímo nevyhnutelné.
Cokoliv Klaus kdy udělal, udělal - zjednodušeně řečeno - "proti Havlovi", hnán svou dětinskou ješitností. Tihle dva se prostě perou, ovšem bohužel se zatím nikdo třetí moc nesměje (kdyžtak jen té absurditě).

130176

06.03.2007 08:47

Evropský stát, ano či ne?

RE: Mám také otázku, takovou dětsky naivní

89.?.?.?

Jak chtějí zrušit národní identitu? Ale to přeci vůbec nesouvisí s tím, kolik procent lidí pro ně pracuje. Ruší ji už teď velice jednoduše, účinně a sofistikovaně - skoupili média, a vymejvají lidem mozky. Reklamou nás nutí kupovat jednotný jimi vyráběný šmejd, vysvětlují nám, že jeden jazyk je z ekonomického i jiných hledisek to jediné pravé ořechové (nejspíš to bude nějaká zpotvořená počítačová angličtina), glajchšaltují kulturu, zesměšňují a profanují náboženství. Vše, co nás odlišuje, prezentují jako něco nebezpečného, co nás rozděluje. A až nás budou mít tam, kde nás mít chtějí, stejně nás nahradí roboty, protože my v té době už budeme fungovat na stejném principu - jen budeme méně výkonní a spolehliví.

130179

06.03.2007 09:22

Zklamal jste mě, pane prezidente

RE: Zklamani z prezidenta?

89.?.?.?

To víte, my staří máme tu nevýhodu, že ještě pamatujeme doby, kdy cestování, studování, sportování a práce nebyly považovány za ultimativní smysl života, a kdy platba duší za tyto pomíjivé libůstky byla považována za přeci jen trochu vysokou cenu.... [smích]

130182

06.03.2007 12:16

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

89.?.?.?

V podstatě souhlas. S malými výhradami. Samotný pojem "péče o lidské zdroje" za účelem lepší pozice na trhu mi připadá odcizený, a vlastně "špatný". Lidé nejsou zdroje, pečovat o ně se má - když už - ze skutečné, od srdce jdoucí solidarity a vědomí vzájemné sounáležitosti, a úspěšnost na trhu samozřejmě není cíl, ba ani měřítko "dobroty".
Přirozený chaos je samozřejmě fajn, ale člověk v něm nemůže z definice fungovat jinak, než v rámci určitých struktur, musí se vůči němu vymezit, jinak "by nebyl". Ego (a stát je jeho určitou paralelou na společenské úrovni) je nutnou podmínkou existence "podmnožiny" (jednotlivce, národa, státu) v nekonečné "množině". Jak už jsem se zmínil, jen dosáhne-li jedinec právě díky vymezování se vůči okolí určité vlastní soběstačnosti, síly a sebeVĚDOMÍ, může se bez obav vzdát svých hranic, aniž by se tím zároveň vzdal sám sebe. Jak vědí všechna náboženství, ego je nutné ke konečnému překonání ega.

130198

06.03.2007 13:31

Občané za svá práva

Může mi někdo ze zastánců

89.?.?.?

svatých práv restituentů vysvětlit, jak si to srovnali ve svědomí, že ze všech těch, kterým kdy války a změny režimů přinesly utrpení, křivdy a ztráty se svých práv domohli převážně jenom oni? Zabila ti americká bomba rodiče nebo dítě? Máš smůlu, zvláště jestli ten barák, ve kterém bydlíš, restituoval nějaký estébácký synek bývalého majitele ... Ptám se výslovně na to, jak to máte srovnané v srdci a ve svědomí, ne v hlavě...

130210

06.03.2007 13:34

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

89.?.?.?

Aha, takže svěřujete zodpovědnost za blaho oveček do rukou vlkům, kteří se k moci dostali právě jen díky své vlčí povaze... nemám co dodat ...

130211

06.03.2007 14:20

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

89.?.?.?

Záměr elity panovat jako lidský naddruh se určitě nemůže povést, zlo se nakonec vždy požere samo. Předtím ale nejprve zničí vše ostatní (což při dnešním stavu techniky nebude problém). Zde se, že tento vzorec se opakuje stále dokola.

130215

06.03.2007 16:26

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

89.?.?.?

Dovolím si vmísit se... I ve vztahu muž x žena platí, že cílem není splynutí pohlaví ve smyslu zglajchšaltovnání obou, nebo dokonce v tom smyslu, že ženy se budou chovat (a to i v diskuzi) jako muži nebo naopak. Nejprve je třeba, aby se v rámci své pevné hranice stala žena ženou a muž mužem (což ovšem předpokládá, aby žena integrovala Anima - svou mužskou část a muž Animu, a nekritizovali je nereflektovaně promítnuté v protějšcích), a teprve pak je zábavné a slastné svobodně hranice zrušit a splynout. A tak je to ve všem [smích]

130222

08.03.2007 12:46

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

89.?.?.?

Ale uživí. Těch 500.000, co chce přežít, bude mít dost zásob, a pár otroků si asi taky ponechají do doby, než dokončí inteligentní roboty - což nebude dlouho trvat. Co vlastně navrhujete? Abychom se semkli kolem ohniště, a nechali přes sebe přelévat vlny vraždících agresorů jako v Afghanistánu, a doufali, že je to přestane bavit ?? [překvapení] [překvapení]

130406

08.03.2007 15:14

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

89.?.?.?

PS
Ale po Vašich předchozích článcích docela chápu Vaše okouzlení šaríjou a hlavně "archetypickou" pozicí žen v kmenovém uspořádání Afghanistanu. Tam by si žádná nedovolila soudit se o přídavky na děti [velký smích]

130412

09.03.2007 11:06

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

89.?.?.?

Samozřejmě, ideální by bylo, kdyby si muslimové udělali pořádek mezi muslimy, židé mezi židy a křesťané mezi křesťany - konec konců, nosnou, nezpotvořenou myšlenkou všech náboženství je MÍR. Terorismus či snaha o světovládu není nic jiného než rakovinné, zmutované bujení na původním ideálu. Ale to bychom si nejprve musel udělat pořádek každý sám v sobě - i ateisté [mrknutí jedním okem]

130454

09.03.2007 13:59

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

89.?.?.?

To je hezký rozbor. Máte pravdu, že aktuálně se lidstvo vyvíjí směrem k extrémnímu individualismu, se všemy klady a zápory z toho plynoucími. Když to zobecníme, tak se "všechno" nakonec nechá zredukovat na válku mezi dvěma extrémními póly, v tomto případě individualismus x kolektivismus, potažmo egoismus x altruismus. Měli bychom si vždy znovu uvědomit, že nikdy není dobrý či špatný jeden z extrémů, neexistuje žádné "černé zlo" kontra "bílé dobro", ale skutečné DOBRO je definováno jako správný poměr, rovnováha mezi krajními póly. Přičemž ovšem vývoj jde kupředu právě tím, že je ta rovnováha neustále rozhoupaná - tu tím, tu oním směrem. V tomto konkrétním případě by ideálem bylo silné, sebeuvědomělé individuum, SVOBODNĚ, z pochopení nutnosti, se rozhodnuvší pro altruistickou spolupráci.

130461

09.03.2007 14:40

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

89.?.?.?

Vy máte skutečně pocit, že v tomto společenství, kde muži vlastní cca 97 procent majetku, kde by se ženy ve špičkách politiky a ekonomiky daly spočítat na elektrickou pilou poraněné ruce, a kde i božstva všech tří nejsilnějších náboženství jsou mužského rodu mají muži stále ještě malý vliv ?? [překvapení]
Pokud byste namítl, že ženy ovlivňují společnost prostřednictvím nějakého "nátlaku" na muže - no pak to tedy s tím myšlením mužů asi nebude tak slavné jak tu tvrdíte, když si takový nátlak dají líbit, ne? To u nich zřejmě bude znakem nějako sadomasochistické úchylky, což se ostatně na stavu válkou zmítaného muži řízeného světa projevuje dostatečně jasně.

130466

12.03.2007 15:55

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Za vlády Talibanu

89.?.?.?

To je názor hodný respektu. Můj názor ovšem nyní, hlavně po zkušenostech z bývalé Jugoslavie, je takový, že i občanská válka je "lepší" než zásahy zvenčí, a to zvláště takové zásahy, které problémů v té které zemi využívají za provolávání pokryteckých hesel pro své vlastní mocenské zájmy - a k tomu je ještě otázkou, nakolik ty problémy oni humanitárně bombardující mírotvorci přinejmenším přiživovali, jestli ne přímo iniciovali. Málo platné, hlas lidu to věděl vždy - co se doma navaří, to se má doma i sníst, a těžko můžeme rozvaděným manželům, sousedům či národům vtlouci do hlavy vzájemnou toleranci bombami a tanky zvenčí.

130629

13.03.2007 13:39

Tragedie tuctu ďábelských mužů

Vocílka

89.?.?.?

T.Čížek se poměrně výstižně charakterizoval vlastnými slovy. Všemu a všem přizpůsobivý (rozuměj bezpáteřně vyčůraný) hajzlík, kterého baví nasírat a očůrávat druhé, a používá k tomu demagogii nejprimitivnějšího zrna, včetně osobních útoků zcela mimo mísu. Je to ta vocílkovská strana čecháčkovství. Je fajn si ji občas připomenout, a pohlídat si ji sám u sebe - díky pane Čížku, plníte úlohu odstrašujícího příkladu na výbornou.

130708

16.03.2007 10:19

Jak jsme se dočkali budoucnosti

No vida

89.?.?.?

on ten zaseknutý kolovrátek umí taky spustit na jinou notečku... tedy ne obsahově, samozřejmě, ale forma překvapila... namísto úlisné ironie zhrzený cit.. bravo, ptáčku z Texasu, pěj dál, třeba se dočkáme dalších překvapení [smích]

130929

16.03.2007 10:29

Jak jsme se dočkali budoucnosti

Osudová ublíženost

89.?.?.?

židů je skutečně zajímavé téma. Našlo by se asi pro ni hodně důvodů, nicméně i pro židy, jako pro každého jiného, platí, že svůj osud si spřádáme každý sám, a a jeho řešení je výlučně naše vlastní zodpovědnost. Specifikum židovství vidím právě v tom, jak do řešení svého osudu, osudu malého (vyvoleného?) národa, zatáhli postupně téměř všechny národy a téměř celý svět. Biblický příběh Židů v Egyptě je toho předobrazem a matricí.

130932

16.03.2007 12:34

Carter a útočící hejno

RE: Israel Shamir pise stale lepe

89.?.?.?

Terciam non datur? Ale jo, vždy existuje třetí možnost. Říkáte, že nemáte žádné emoce při popisování jevů - měl byste si kromě historie prostudovat i základy psychologie [mrknutí jedním okem] Nelze nemít "žádné emoce" (snad až na krajně patologické asociální výjimky), emoce lze jen vytěsnit, ovšem tím spolehlivěji se pak dostáváme pod jejich nadvládu. Je to zákonitě tak, že VŽDY proti sobě stojí dvě rovnocenné nepřátelské síly (každá akce vyvolá reakci, každý tlak vyvolá protitlak, žádný krajní pól nemůže existovat bez svého protipólu), a pak už je to skutečně jen věc CITU, kterou ze stran si vyberete. Ať tu nebo onu, sotva se dostane k moci, bude se chovat naprosto stejně, jak by se chovala ta druhá. Moc korumpuje, a v tomto jsou všichni mocní historie a světa stejní. Kdo studuje dějiny, tak si toho už snad musel všimnout. A ta třetí možnost? Nebýt ani "proti", ani "pro" (a samozřejmě to unést) - to je postoj mudrce [smích]

130938

16.03.2007 13:19

Carter a útočící hejno

RE: Yisrael-erets zavat chalav udvash

89.?.?.?

Docela bych se přikláněl k tomu, že máte pravdu. Bohužel, jen několik málo nejmoudřejších židů si uvědomuje, co to ve skutečnosti ta "vyvolenost" znamená.

130945

16.03.2007 15:41

Vrátit Svěrákovi jeho lahve?

Autor má naprostou pravdu

89.?.?.?

každý názor může být jen a jen subjektivní, tzv. "objektivita" je jen iluze a schovávačka pro ty, co svou subjektivitu neunesou.
Proto si také myslím, že často kritizovaný postup, kdy se zamýšlíme nejen nad tím, co bylo řečeno, ale i nad tím, kdo (a hlavně PROČ) to řekl, má své oprávnění. Nejpozději od Junga je známo, že každá "sebeobjektivnější" teorie či každé dílo nemůže být ničím jiným, než OB-RAZEM svého tvůrce (tedy tím, v čem se tvůrce ob-ráží - jak ostatně před Jungem už konstatoval i Starý zákon), a že dílo zákonitě nese charakteristické znaky svého tvůrce. Ergo, dílo je v nejhlubší podstatě jen tak "dobré", jak "dobrý" je jeho tvůrce. Přičemž si pod pojmem "dobrý" nepředstavuji jen "profesionální", "nadaný", "šikovný" či dokonce "fikaný".
Je samozřejmě na etické úrovni každého, jak se s tímto faktem vyrovná, nakolik jsme každý z nás schopen povznést své subjektivní hodnocení nad své subjektivní, často nereflektované, preference.

130955

19.03.2007 08:43

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Typicke

89.?.?.?

Jak se to dá vysvětlit? Úplně přirozeně - chlapi drží basu. Kromě toho, ona je příroda stále ještě silnější než neviditelná ruka trhu, a ženy prostě budou mít děti i jí navzdory. Ovšem muži (kteří by sami nikdy nepřišli na svět nebýt toho) to velmi nerytířsky zneužívají, a tuto svou "výhodu" v praxi i přes mrtvoly matek prodávají...

131174

19.03.2007 08:51

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

Karel4U

89.?.?.?

Výstižné shrnutí. Jen bych to rozšířil o to, že pan Radim se evidentně neumí poučit z chyb, a - jak je pravidlem nejen v jeho případě - vybírá si zřejmě stále stejný typ nekompatibilních žen. Místo aby si vybral oddanou ženušku, po které na vědomé rovině touží, vybírá si zřejmě soupeřky, které se (asi spíše nevědomě) snaží obrátit na "správnou víru", a to evidentně nesprávnými (tj. v tomto případě NEFUNKČNÍMI) prostředky.
Nojo, každý máme své "slepé" místo, svůj "životní" problém, který se snadno pozná tak, že se v našem životě pravidelně opakuje, a že nás nejvíce vzteká. [mrknutí jedním okem]

131175

19.03.2007 08:55

Vrátit Svěrákovi jeho lahve?

RE: Skraloup na minulosti

89.?.?.?

Možná máte pravdu na faktické rovině, asi je to opravu tak, že tím, že shnilotiny nalezly do KSČ, způsobily její vyhnití.
Já ovšem nemíním být shnilotinou jen proto, abych zrušil nějakou stranu, a ani si takových shnilotin nemíním vážit, naopak, budu se před nimi a před tím, co produkují, mít i nadále na pozoru, protože ze své podstaty způsobí vyhnití VŠEHO, kam vlezou.

131176

19.03.2007 08:59

Carter a útočící hejno

RE: Zide - geneticka mutace, nebo Bohem vyvoleny narod?

89.?.?.?

Nikdo jim inteligenci neupírá.
Ale obecně řečeno, inteligence sama nezaručuje i etické chování - které by snad mělo být tím nejdůležitějším, čím se vyvolený jednotlivec či národ pyšní. Mnoho nacistických vrahů jistě oplývalo velmi vysokým IQ, na a ?

131178

19.03.2007 09:32

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Typicke

89.?.?.?

Typické. Piráti jsou OK (jistě hlavně proto, že jsou to chlapi a ti prostě krást a vraždit mohou), ale za vše mohou hysterické baby. Svatá prostoto.

131179

19.03.2007 10:33

Carter a útočící hejno

RE: Israel Shamir pise stale lepe

89.?.?.?

Váš informovaný optimismus je příjemně osvěžující, a velmi rád bych se ve svém pesimismu mýlil ve Váš prospěch [smích]

131181

19.03.2007 12:05

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

Love ´s labour lost

89.?.?.?

milí předřečníci [mrknutí jedním okem]

131188

19.03.2007 13:39

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Typicke

89.?.?.?

Ani firmy se neohlížejí především na náklady, záleží vždy na charakteru firmy a jejího majitele. Ale nemluvíme tu přeci pouze o firmách, ale i o ministerstvech, vysokých úřadech atd. A Vy chcete skutečně tvrdit, že tam někomu záleží na tom, jak se hospodaří s penězi ? [překvapení] Nejspíše tam (převážně) mužské kliky kamarádíčků dosadí někoho, kdo bude řídit tok (státních) peněz do jejich soukromých kapes - a to všude na světě.

131191

20.03.2007 08:31

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: nevim, nevim

89.?.?.?

Jakákoliv přikázaná či lstivě vynucená kontrola porodnosti je samozřejmě ee, ale na druhou stranu, bude-li se lidstvo nadále množit tímto tempem, a chovat se i nadále vůči planetě tak, jak se chová, nepřežijí nakonec ani ty 2-3 miliardy. A vůbec bych planetě nezazlíval, kdyby nás setřásla - i s tím NWO.

131249

Jo tááák, po válce vedené konvenčními zbraněmi tu nakonec zbydou ti schopnější, co se budou umět mezi sebou domluvit [chechtot] [velký smích] [chechtot] [velký smích] , [pláč] [oči v sloup]

131251

20.03.2007 08:50

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

89.?.?.?

Musíte se holt spolehnout na vašeho guru Hayeka, který tvrdí, že vše je samoorganizující se přirozený a spontánní řád, čili logicky i ta vámi nenáviděná Justice [mrknutí jedním okem]

131252

20.03.2007 08:58

Vrátit Svěrákovi jeho lahve?

RE: reklamy

89.?.?.?

Laciná zástěrka "nutného zla" je právě to, co udržuje zlo v chodu a u moci. Žádné zlo není nutné, záleží jen na tom, co jste ochotna obětovat a zaplatit, abyste nemusela být zlá. V tomto konkrétním případě nestojí veškeré filmové umění světa za to, co zla již různými formami a metodami napáchalo - podle mého názoru.

131254

20.03.2007 10:24

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

89.?.?.?

Soudnictví je přirozeně v procesu stejného etického úpadku, jako celá tahle civilizace - tomu přeci nemůže být jinak. Když se všude dostávají nahoru eticky nedostateční jedinci, je jisté, že si pohlídají i soudnictví.
To ale nic nemění na tom, že je vážně "zábavné" pozorovat, jak na "spravedlnost" hubují vzletnými frázemi nejvíce právě ti, kterým šlápla na jejich vlastní malicherná i méně malicherná kuří oka. Někteří muži (u žen jsem se s tím ještě nesetka) mají ten dar, že vytvoří světoborné teorie a ideologie jako sublimace svých vlastních nedostatečností - a při tomto pomyšlení docela mrazí.

131263

20.03.2007 14:54

Vrátit Svěrákovi jeho lahve?

RE: reklamy

89.?.?.?

Není lepší a horší zlo. Zlo je prostě Zlo. Ano, mám návrhy, už jsem je tu naznačil, a snažím se je na sobě aplikovat - jeden každý z nás by neměl dělat nic z prospěchářství, a neměl by tvrdit, že volí "menší zlo", aby mohl něco dělat (cokoliv)... a to i kdyby nemohl točit film. Produkce filmů není alfa a omega života, ani mého, ani Vašeho a nakonec ani páně Svěráka - na světě jsou skutečně důležitější věci, např. vlastní morální integrita. Netvrdím tímto, že jsem bez chyby, ale přinejmenším se nedivím, když mě za chyby někdo kritizuje, nebo když za ně musím platit.

131278

20.03.2007 15:23

Carter a útočící hejno

RE: Zide - geneticka mutace, nebo Bohem vyvoleny narod?

89.?.?.?

[smích]
A u toho pivka si budeme vyprávět židovský fóry, ju? [smích]

Bojím se ovšem, že my, co takto smýšlíme, bychom se vešli do jedné menší hospody v každém národě [zmaten]

131281

21.03.2007 11:19

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Cas, cas, cas.

89.?.?.?

Pánové René a Janko,

pro mne představujete dva aspekty stejného, pro mne "rozumného i citlivého" úhlu pohledu. "Program Člověk" asi musí nutně probíhat v kulisách, které mu kladou určitý "odpor", protože jen tak se může vyvíjet a upevňovat - podle známého hesla "co nás nezabije, to nás posílí". O hmatatelné výsledky našeho snažení v "realitě" jde spíš až druhotně, prvotní jsou záměry, směřování, úmysly a chtění každého jednoho z nás, z těch se budeme jednou "zodpovídat", a ty konečně vytvoří "realitu", ve které spočineme. Každému podle jeho víry, každému podle jeho povahy. [smích]

131338

21.03.2007 11:52

Kauza Čunek

RE: za torpédování multikulti se platí

89.?.?.?

Hmmm, proč ale se mi nechce věřit, že Čunek to multikulti torpédoval nezištně a z čiré křesťanské lásky... dokud budou na obou stranách fronty stejné morální trosky, tak se o spořádáný průběh rozvratu nemusíme strachovat...

131342

21.03.2007 12:54

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

89.?.?.?

Asi jste si můj příspěvek vztáhl na sebe a vyložil osobněji, než byl míněn. Byl to pouze obecný zoufalý povzdech. Možná soudy v USA fungují lépe než tady v případech pokut za rychlou jízdu, ale nikdo mi nevymluví, že ty opravdu důležité kausy jsou pod stejným politickým tlakem jako všude jinde na světě.

S tím mužstvím to byla průhledná narážka na pana Lhotáka, jeho nenávist k Justici vybuzená tím, že po něm drze chce alimenty, mě přivedla na ty "hluboké" myšlenky [mrknutí jedním okem]

131349

21.03.2007 13:12

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

89.?.?.?

Kdyby byly v .. ryby...
Pane Lhotáku, je-li něco charakterizováno jako obecný spontánní řád, pak to musí logicky a nutně zahrnovat vše, veškerou realitu, takovou, jaká průběžně spontánně je. Nemůžete se dětinsky vymlouvat a kličkovat - spontánní řád se spontánně vyvinul do té podoby, v jaké aktuálně je, vč. justice. Spontánní řád není něco "venku", co buď respektujete nebo nerespektujete, spontánní řád je to, co je. Jako pánbu.

131352

21.03.2007 13:25

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

89.?.?.?

"Dovoluji si silně zpochybnit fakt, že ženy jsou soběstačné. To ani náhodou. Není to pravda ani v rovině psychické ani materiální. Mnohdy se sotva dokážou postarat sami o sebe, natož pak o své děti. O výchově ani nemluvě."

Zlatá slova, pane Lhotáku. Ta nemohl napsat nikdo jiný, než spravedlivý, inteligentní, moudrý a mužný chlap [smích]

131353

21.03.2007 13:52

To je jaro!

RE: Úžasné

89.?.?.?

Antroposof Rudolf Steiner rovněž viděl budoucnost světa ve Slovanech, zejména Rusech. Podle jeho teorie se národy střídají po určitých relativně dlouhých časových údobích, ve kterých jsou na vrcholu sil a určují směr vývoje civilizace. Na tuto dobu předpověděl postupné ustupování anglosaského vlivu a přesun centra evoluce směrem na slovanský východ. Slovanským národům je přiznávána funkce "srdce" civilizace, jejího ženského pólu, a skutečně, trochu více srdce planeta nutně potřebuje.

131356

23.03.2007 14:05

To je jaro!

RE: Úžasné

89.?.?.?

No, ono asi cokoliv, uchopeno správným způsobem, by vydalo správné plody. Považuju za spravedlivé říci, že i například "židovství". Ale všechno má svůj čas, a nyní jako by opravdu nadcházel čas slovanství. Uvidíme, jak se jemu podaří spojit svou světlou a stinnou stránku, kterou má každá věc, každý jev, každý člověk, každý národ. [smích]

131523

23.03.2007 14:26

To je jaro!

RE: Jenom bych chtěl opravit pár nepřesností,

89.?.?.?

Potíž je především v tom, že ten pokrok se týká pouze a výhradně techniky. Takže výsledkem je promitiv na stejné (ne-li horší) etické úrovni než neandrtálec, držící v ruckou místo klacku smrtelně nebezpečné technicky pokročilé hračky. Škoda, že ten islám ten "pokrok" skutečně neumrtvil.. alespoň do doby, dokud bychom nepochopili, vo co tu vlastně gou...

131525

26.03.2007 11:09

Ekologie je kardinální problém doby

RE: Mluvi se tu o konzumnim zpusobu zivota,

89.?.?.?

Aha, tak ona chudák oligarchie bohatne proto, že my spotřebováváme. Trochu mi to připadá, jako byste vinil mšice za to, že konzumují listy, které jim brabenci podstrkují, aby je následně podojili o sladkou šťávičku. Samozřejmě, máme svobodnou vůli, jenomže pokud vyrůstáme od útlého dětství před televizní obrazovkou či v jiném prostředí, které nás cíleně, sofisitikovaně a často podprahovými signály ke konzumu zpracovává, pak je nám ta svobodná vůle prakticky nanic...

131641

26.03.2007 11:22

Kauza Čunek

No každopádně jsou

89.?.?.?

cikáni ze Vsetína k nezaplacení, alespoň pro členy současné vlády. Nejprve si udělal Čunek jméno jejich vystěhováním, nyní si dělá Džamila jméno jejich obranou, a takto mohou recyklovat přes jednotlivé členy vlády furt dokola. A vzedmuté vlny vášní smyjí ostatní nedůležité problémy dam a pánů ministrů - jako korupci, neschopnost a zrádcovství (rakety).

131642

26.03.2007 13:39

Rakety straší před Černínským palácem

RE: JSEM PRO ZÁKLADNY

89.?.?.?

A také my mě zajímalo, jak se cítítíe v pozici toho, kdo může svůj názor vylepit třeba na Hradčana, zatímco ti s opačným názorem by byli hnáni svinským krokem. Je to hezký pocit, být na pískovišti králem, protože máte silnějšího tatínka?

131651

27.03.2007 12:37

Lítost muže, který svrhl Saddáma

RE: Litost muze, ktery svrhl Saddama

89.?.?.?

Jestli se měl Váš strýc kněz lépe než dnes? No, jak se to vezme. Pokud vím, duchovní se v lágrech a krimech chovali statečně a plně se soustředili na poslání, které si dobrovolně zvolili, a které předpokládá určitou míru sebeobětování - konec konců jejich cestou je následování Krista.
Dnes se přinejmenším jejich špičky soustřeďí na realitní činnost a maximalizaci zisku ze vstupného do chrámů (a to ještě v lepších případech), což je činnost, řekl bych, duchovní vývoj přinejmenším poněkud brzdící....

131688

28.03.2007 09:03

Čína prechádza na platby v Eurách za iránsku ropu

RE: Nevidim tu nikde jmeno Stan.

89.?.?.?

Musíme jenom doufat, že oni ti mezinárodní finanční kapitalisté, když dojde na lámání chleba, tak se - v souladu se svými charakterovými rysy, díky kterým se dostali nahoru - požerou sami mezi sebou. Jedna věc je spojit se pro vycucání plebsu, ale druhá je snaha po výlučné světovládě.

131756

28.03.2007 12:16

Proč uznává Los Angeles Times právo na existenci Izraele?

RE: Evropané přestupují na islám

89.?.?.?

Kdo se uráží nad vánočním stromkem, ukazuje nejen svou citovou lakotu, ale spíš zbytečnou přecitlivělost a hlavně naprostý nedostatek taktiky a strategie. Daleko šikovnější je takové chování hostující menšiny, která své (náboženské?) přesvědčení nevykřikuje nahlas, ale zaměřuje se na (zejména) ekonomické ovládnutí hostící většiny postupně a skrytě.

131763

28.03.2007 12:28

Proč uznává Los Angeles Times právo na existenci Izraele?

RE: Evropané přestupují na islám

89.?.?.?

PS
Čímž jsem chtěl říci, že uctívání zlatého telete je také "náboženství" nebo spíše kult, a v pravém slova smyslu KŘESŤANSKÝCH zemích je uctívání obchodu a zisku nade vše taky znakem totálního vítězství takto smýšlející menšiny nad většinou....

131765

28.03.2007 15:02

Čína prechádza na platby v Eurách za iránsku ropu

RE: Hmm

89.?.?.?

Amen [smích]

131775

29.03.2007 11:06

Irán znižuje svoje dolárové rezervy

RE: Zkuste si polozit nasledujici otazku

89.?.?.?

Ano.
Ovšem co se týče "inteligence" a jiných souvislostí, jen zdánlivě odtažitých, viz např:

http://www.geocities.com/Athens/Sparta/1105/ahriman.htm

Inteligence, kterou disponuje většina dnešních politických a ekonomických "elit", se spíše podobá inteligenci umělé, naprogramované a řízené někým dosti zlovolným, komu konec konců o konflikty a nenávist jde v první řadě.

Jediný lék - nenechat se zastrašit, vyděsit, zblbnout, a myslet skutečně svobodně a pokud možno "láskyplně".
[smích]

131821

29.03.2007 12:34

Lítost muže, který svrhl Saddáma

B-ží mlýny

89.?.?.?

Teoreticky by se Bush ani toho lidského soudu neměl dožít, měla by zapracovat súdná stolica B-ží, viz:

http://english.pravda.ru/science/mysteries/27-03-2007/88674-george_bush_tecumseh_curse-0

(Stručný obsah - žádný americký prezident, zvolený v letopočtu končícím na 0, zatím nedožil konce svého mandátu, díky kletbě indiánského vůdce Tecumseha, s výjimkou Reagana, který byl pouze postřelen, a zemřel na Alzheimera až poté)

131823

Tato problematika se z velké části týká tzv. indigových dětí. Podle některých spirituálně-evolučních teorií se v nynější přelomové době rodí (vtěluje) stále vyšší počet mimořádně nadaných či disponovaných dětí, značně se inteligencí (i emoční) lišící od průměrné, lety konzumu a propagandy zglajchšaltované populace, a průměrný rodič či pedagog si s nimi neví rady. Děti vykazují odchylky od "normálního" chování zpitomělého stáda, nechajícího se táhnout za kroužek konzumu v nose dobrovolně na jatka, a to samozřejmě nevyhovuje silám, které si daly tolik práce, aby byl status quo takový, jaký je. Nejde tedy asi jen o zisk, ale o daleko, daleko víc...

131824

29.03.2007 14:40

Čína prechádza na platby v Eurách za iránsku ropu

RE: listonos

89.?.?.?

Jestli u vás emoce nepředbíhají rozum, tak jste asi mimozemšťan. U lidí to jinak není možné, jak bylo již i vědecky dokázáno (i když ne každý je ochoten si to přiznat - a právě ti jsou nejhorší) [mrknutí jedním okem]

131828

30.03.2007 09:00

Stát a svoboda

Svoboda

89.?.?.?

"Říkám záměrně vůli k životu, ne vůli k moci, abych se vyhnul tradičnímu nepochopení Nietzscheovské kritiky morálky. Další už záleží jen na tom, jaká hodnotová a uvědomělá očekávání si pro svůj život vytýčíme. Morální stav duše ovšem nelze dost dobře myslet ve spojitosti se samotným jedincem. Jedinec nemá důvod k morálce, protože nemá důvod obětovat svůj egoismus ve prospěch nadřazeného celku lidských duší a jejich kultury, za který směňuje svoji hodnotu."

Když přihlédnu k Vašemu tvrzení, že tuto stať píše Vaše tlukoucí srdce, připadají mi tyto Vaše vývody přinejmenším podivné. Pro co nebo pro koho to Vaše srdce tluče, když jako jedinec nemáte důvod k morálce, protože nemáte důvod obětovat svůj egoismus ve prospěch nadřazeného celku ? [překvapení]
Problém Váš a Vám podobných typů spočívá v tom, že si neuvědomujete, že jste nedílnou, organicku součástí toho "Vám nadřazeného celku", a že nejen Vaše blaho, ale samotná Vaše existence je životně odvislá od blaha a existence toho celku. To je myslím dost dobrý důvod pro jedince, aby obětoval určitou část svého egoismu ve prospěch celku, asi tak, jako srdce neegoisticky tluče a pumpuje krev dnem i nocí nejen kvůli sobě, ale hlavně proto, aby žil a prospíval organismus, jehož je částí. A dalším důvodem "sebeobětování" - tj. obětování egoismu jednotlivce - kterému možná nebudete rozumět - je normální lidská láska. Divím se, že to jako otec od dětí nechápete, ale snad k tomu ještě dozrajete - měl byste si to nechat vysvětlit od nějaké normální matky. A přes pochopení a transformaci lásky k dětem, rodině či vlasti lze dospět i k aplikaci této nesobecké a obětavé lásky a soucitu k lidstvu a planetě vůbec.
Mimochodem, víte jak dopladl Nietzsche? Dostal ho nakonec jeho vlastní, tak dlouho vytěsňovaný a popíraný soucit.... [mrknutí jedním okem]

131871

Samozřaejmě vycházím z toho, že duševní zdraví se týká duše, a že duše sbírá zkušenosti nejen během pouze jednoho lidského života.

131872

30.03.2007 09:52

Stát a svoboda

RE: Cynik

89.?.?.?

Já si naopak myslím, že pravým cílem evoluce je fungující organizmus složený ze svobodných individuí. Schopnost přežití takového organizmu ovšem závisí výlučně na kvalitě individuí, ze kterých by byl složen. Prostě jakmile každé jedno individuum svobodně a dobrovolně dospěje k tomu, že svoboda je poznaná nutnost (poznaný řád), v tu ránu to začne fungovat. Jde o to, že toto uvědomění se nerodí přes noc, nebo studiem toho, co o tom napsal někdo druhý, ale výlučně vlastními prožitky, dlouhodobou zkušeností "na vlastní kůži". A pro toto pochopení musíte nutně zaangažovat nejen mozek, ale i ono tlukoucí srdce [mrknutí jedním okem]

131873

Zkusme propojit tuto debatu s debatou k článku o povaze svobody. Myslím, že právě na tomto problému lze názorně ukázat, že svoboda neznamená dělat si kdykoli cokoli na co mám zrovna chuť, a přitom za to odmítat nést následky. Velmi zběžným pozorováním reality lze vysledovat, že za všechno se musí tak či onak platit, že každá sranda něco stojí, a že ignorování tohoto "zákona" se naprosto zákonitě dřív nebo později nevyplatí. Nemáme na to jako lidé žádný vliv, tak to prostě je, nepomůže nám vztekání ani vědecko-technické vychytávky. Pohlavní styk tu není pouze "pro srandu králíkům", má svůj přírodou/B-hem daný smysl, a rozhodneme-li se tento zákon obcházet, budeme muset platit. Svoboda v tomto případě znamená přijmout svou zodpovědnost a akceptovat zákon - nebo platit (zdravím, devastací životního prostředí....).

131876

30.03.2007 11:41

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

To je hezké, že máte také pocity. Teď ještě zapracovat na tom, aby byly kvalitní. Jen kvalitní pocity jsou zárukou kvalitního myšlení a činění.
A prosím, mluvte jen za sebe. Já nemám nejvíc soucitu sám k sobě, zažil jsem na vlastní kůži situace, kdy bych se ze soucitu k někomu raději obětoval - bylo pro mne těžší snášet "cizí" bolest než z ní plynoucí svou. I to je možné.

131886

30.03.2007 13:03

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

Souhlas. A hlavně - empatie, soucit a intuice jsou vlastnosti, které může a nemusí každý jedinec vědomě rozvíjet, tady má ještě dejme tomu něco jako možnost volby. Ovšem podvědomí (jako zdroj všecho citového) máme všichni, i pan Lhoták, ať se mu to líbí nebo ne. A patří k abecedě psychologie, že čím méně jsme ochotni se s podvědomím vyrovnávat (čím méně "vědomě" transformujeme podvědomí ve vědomí), tím více jsme ve vleku svých vytěsněných a nepřiznaných emocí. Pa Lhoták je téměř dokonalou názornou ukázkou tohoto psychologického pravidla.

131890

30.03.2007 14:59

Stát a svoboda

RE: Cynik

89.?.?.?

Dokud jsem byl cynickým materialistou, viděl jsem to stejně jako Vy. Teď jsem se trochu posunul, a vidím to zas jinak.
Skutečnost - tj. "všechno", je pro mne "jedna věc" - jedno vědomí, Jeden Bůh. Lépe řečeno všechno je jedno "nevědomí", které se nachází v procesu sebeuvědomování. Protože však v oblasti "všeho" neexistuje čas, je to nevědomí "ze svého pohledu" zároveň už vědomé. Člověk je prostředkem, nástrojem toho sebeuvědomování (tím myslím jak lidstvo jako celek, tak i jednotlivý člověk), a je tedy soupodstatnou podmnožinou té Podstaty, té Celé Množiny. Ve hmotě operující člověk se ale nachází v čase, a z jeho úhlu pohledu tedy existuje vývoj, změna, evoluce.
Vaše argumenty se dotýkají pouze jedné roviny bytí, pouze hmoty, a v ní mají svou omezenou platnost. Bytí ale má mnoho jiných rovin, a v nich platí trochu jiná pravidla. Zjednodušeně řečeno, v rovině hmoty získáváme (získává ono latentně vědomé nevědomí) určité zkušenosti a vlastnosti, které mu pomáhají uvědomit se. To se může dít jen ve vzájemné interakci jednotlivých sebeindividualizujících se - ovšem přesto zároveň nedílných - součástí Celku. Prostě a jednoduše "solve et coagula" - rozděl a spoj - je to oč tu podle (nejen) mě běží... čili (zdánlivě) rozděl na jednotlivé části, které se uvědomí (individualizují) a v rámci celého organismu zůstanou vědomé a přesto "jednolité", čímž se obnovuje, transformuje, kvalitativně mění povaha "celého organismu" - z olova se stává zlato...
Ale nechci Vás obracet na svou víru, já se k ní taky musel dopracovat sám, postupně a ztuha [smích]

131896

30.03.2007 15:50

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

Je věrohodně doloženo, že se definitivně zhroutil při pohledu na to, jak vozka krutě bije koně ...

131900

Tak s tímto mohu souhlasit beze zbytku [smích]
A protože je asi pravda, že svou realitu si tvoříme sami, a to tím, na co se vylaďujeme, čím se převážně zabýváme, "jakou máme převážně náladu" - pokusím se být optimističtější a přestanu se vrtat ve spiknutích, mimozemšťanech a spol. [mrknutí jedním okem]

132074

02.04.2007 11:51

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

Zdá se, že neslyšíte, co říkám. Vše je JEDEN celek, tzn. všichni lidé jsou součásti jednoho organismu, vzájemně na sobě závislého. Takže prosím přestaňte proti sobě stavět lásku k sobě a lásku k druhým nebo k celku. Jakmile pochopím, že jsem na celku bytostně závislý, že ten celek je jen mé rozšířené já, ruší se hranice mezi sebeláskou a láskou k celku. Mozek nemůže mít rád sám sebe, a přitom nemít soucit s nohou, rukou, srdcem.. resp. může, ale zahubí tím sám sebe, chápete?

132078

02.04.2007 12:17

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

PS
Nechci Vás nutit, abyste tento názor či pohled na svět vzal za svůj. Jen chci vyjasnit, jak to vidím já, a že v mém pohledu není rozdíl mezi láskou k druhým a sebeláskou - oboje je jedno a to samé. Máme naprosto stejně důležitý důvod snažit se o prospěch sebe (mít rád sebe), jakož i celku, protože jedno bez druhého nemůže existovat.

132079

02.04.2007 15:56

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

Máte jen velmi mlhavý pojem o tom, co to ve skutečnosti je "víra". Čeština je v tomto směru zavádějící, implikuje "slepou víru", víru bez důkazů. Tak tomu ale není, jen jsou ty důkazy trochu jiného řádu, než je měření a vážení. Měřit a vážit můžete jen něco mrtvého, živý život se měřit a vážit nedá, a dá se poznávat pouze v procesu živé interakce, vlastním zakoušením, vlastním prožíváním, tj. empiricky - a to nejen myšlením, ale i cítěním. Např. mé pojetí víry má podle mne daleko blíže k praktické, denní realitě, než Vaše pojetí "objektivní reality". Alespoň z toho, co píšete, se mi zdá, že se s objektivní každodenní realitou vyrovnávám lépe než Vy. Vy "věříte" v to, že kosmos je mrtvý, já věřím v živý řád, v kosmos jako vědomí, ale dokázat si vzájemně omyl nemůžeme, a hlavně, je to bezpředmětné, víra funguje pouze subjektivně, pro toho, kdo věří.
A opakovaně Vás prosím - negeneralizujte, to je známka arogance. Prezentujte tu prosím svůj vlastní, subjektivní názor, na který máte právo, a ke kterému jste došel v průběhu vlastního života. Ten ale neplatí pro mne, já došel v průběhu svého života k jiným závěrům - a každý další opět k jiným. Jestli Vás nemůže žádná víra spasit, tím hůř pro Vás, rozhodně mnoho duší už víra spasila (viz rozsáhlá autobiografická literatura na toto téma), a doufám ještě i spasí - snad uznáte, že Vy nejste a nemůžete být arbitrem toho, zda a jak se někdo cítí býti spasen. A co se týče spasení lidstva - uvidíme [smích]

132089

03.04.2007 10:01

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Stavba budoucnosti

89.?.?.?

Možná si děláte legraci, nebo vážně máte pocit, že města jsou stavěna proto, aby z leteckého pohledu připomínala podmořské akvárium? [překvapení] Mně a spoustě dalších se Praha líbí taková, jaká je, a to ze všech úhlů a směrů, o nezáživnosti nemůže být ani řeči. A nemyslím si, že by měla být pouhým jevištěm pro seberealizaci několika znuděných a po zviditelnění bažících exhibicionistů - jakým právem? Tahle boudička pro troly by se možná hodila někam do pustiny na Island, tam by zapadla. V Praze bude působit jako to, co ve skutečnosti je - provokace a plivanec do tváře méně "geniálnímu" plebsu, než je autor a jeho obdivovatelé - a zřejmě ta "genialita" opravňuje i k bezectnému falšování soutěže.

132133

03.04.2007 10:25

Stát a svoboda

RE: Svoboda

89.?.?.?

Svět (Bůh) existuje mimo dobro a zlo. Ale Vy ani já ne, a být Vámi, nespoléhal bych na opak.

132136

03.04.2007 11:05

Írán prokázal svou necivilizovanost

RE: Budoucnost? Války masturbátů! (I.)

89.?.?.?

Chytré. Ale nikoliv moudré. Ten přesah, který má člověk oproti zvířeti, pochopí pochopitelně jen ten člověk, který jej má.

132140

03.04.2007 14:15

Írán prokázal svou necivilizovanost

RE: Budoucnost? Války masturbátů! (I.)

89.?.?.?

Vývojové stádium, kdy jsem přísahal na Nahou opici Desmonda Morrise, už mám dávno za sebou... jak říkám, chytré, ale chybí tomu duše, a právě tu máme oproti zvířatům navíc, a proto jsme "zlejší" než ona, ale mohli bychom být i "dobřejší"...

132148

To je zřejmě nějaká soutěž pro zasvěcence, kdo Čechy přiměje, aby za své peníze na svém území postavili masochističtější a více urážlivou obludnost. Zatím vede Černý s těmi penisy čůrajícími na Česko, ale Kaplický se nebezpečně dere na první místo, výkal pod Hradčanami je trumf.

132149

04.04.2007 09:04

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

89.?.?.?

Mohu tomu rozumět tak, že vše, co je nové, je automaticky dobré? [překvapení]
Jak v moderní hudbě, tak v moderní architektuře velmi pravděpodobně budou jak dobrá, tak špatná díla. A mezi hudnou a architekturou je zásadní rozdíl - produkce hudby nestojí peníze daňových poplatníků, a ten, komu se nelíbí, ji nemusí vnímat. U monstrózních architektonických projektů je to ovšem bohužel naopak. Jsou nám tak říkajíc vnuceny proti naší vůli, a ještě je musíme zaplatit. Už pocitově nemám z pana Kaplického jako z osoby dobrý dojem, zfalšování soutěže v jeho prospěch taky něco vypovídá. Dílo nese určitě vibrace svého tvůrce, a svého "vzniku" (to píši jen Vám, protože Vy to jistě pochopíte). Pardon, ale tato stavba podle mne nepřispěje pozitivně k atmosféře, k duchu místa - samozřejmě můj názor. Mrzí mě, jestli jeho odlišnost od Vašeho je zároveň znakem nižší inteligence, ale nějak se s tím halt budu muset popaasovat.

132205

04.04.2007 09:26

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

89.?.?.?

Sdílím s Vámi lítost nad odklonem naší civilizace od přírody, ale bohužel nemohu sdílet Váš názor, že umělohmotná, prvoplánově mozkem na efekt vymyšlená chobotnice nad starou Prahou to může nějak vylepšit. Kde prosím vidíte jak v tom díle, tak v jeho autorovi nějakou pokoru?
Už jsem tu uvedl příklad opravdu pokorné a krásné moderní architektury, respektující a svým způsobem transformující a transcendující přírodu - Ještěd. Bohužel, ten umělý zelený sliz plazící se k Hradu je skutečně o něčem jiném - IMO.

132207

Ale napadlo mě řešení - plichta. Ať to tam postaví, a nad to ať vztyčí ty Černého nahé panáky v superobřím provedení. Nic vyčůranějšího už pak snad skutečně nikdo na světě mít nebude. Na to, co budou těmi penisy na národní knihovnu čůrat, bych vypsal další, tentokrát literární, soutěž.

132222

05.04.2007 14:00

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

89.?.?.?

Paní Jarmilo,

selanka s chobotnicí, chobotničákem a chobotničaty mě sice dojímá k slzám, přesto bych ji ale chtěl raději vidět realizovánu v Disneylandu a ne na Letné, a ne jako Národní knihovnu. Takových je nás evidentně více, a co mi vrtá hlavou, je ta sebejistota, bohorovnost a arogance těch, co vědí, že to realizováno bude, a že to ta nesouhlasící většina prostě zacvaká a hotovo. [zmaten]

132286

05.04.2007 14:14

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

89.?.?.?

Trumf - šnek !

132288

05.04.2007 14:51

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

89.?.?.?

Máte zřejmě v podstatě pravdu, jen nevím, proč ji používáte právě v této diskuzi, a právě jen proti mně (pod svým vlastním jménem tu moc přispěvovatelů nepíše, jestli se nemýlím). Že byste měl také nějaký problém, a používal pravdu jen tam a tehdy, kdy se Vám to hodí do krámu? [mrknutí jedním okem]

132291

06.04.2007 12:20

Írán propustil zajaté Brity

RE:

89.?.?.?

Veřejné mínění není - doufejme - tak zcela irelevantní, rozhodně ne metafyzicky. Nakonec je to součet převažujících "mínění", co tvoří realitu, ve které se nacházíme. Takže není dobré házet flintu do žita, i když to někdy vypadá, že názor jednotlivce nemá význam...

132365

06.04.2007 14:41

Tady byl článek...

RE: Ctu jen Talmud, Talmud a Talmud....

89.?.?.?

Každá víra má své "srdce" - svůj mystický směr, a mystici všech náboženství si rozumí beze slov. V judaismu je to jak známo chasidismus. Kvalita mystika závisí od jeho "čistoty", ne od druhu náboženství.

132375

10.04.2007 09:39

Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky?

RE: To snad ne...

89.?.?.?

Bohužel, nejen naše elity do důsledků realizují heslo rozděl a panuj. K jeho realizaci vždy perfektně sloužily rasové a náboženské otázky. Tam, kde jde o kšeft, rasa a náboženství nehrají roli. Ty se hodí jen jako rudý hadr, kterým se odpoutává býkova (plebsu) pozornost, a kterým se kanalizuje jeho hněv "užitečným" směrem.

132565

10.04.2007 14:22

Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky?

RE: Romska otazka, ??

89.?.?.?

"mohl by mi prosim nekdo tuto "otazku" specifikovat ? Romove - spravny tradicni termin Cikani jsou obcany se stejnymi pravy a povinnostmi jako kazdy jiny obcan teto zeme...."

Takto položená otázka spočívá v tom, jak je k tomu demokraticky donutit. Nějaké návrhy? To za prvé.
A za druhé, zaměňte ve Vaší větě slovo Romové třeba za slovo "politikové", nebo "podnikatelé s kontakty na správných místech". A vyjde Vám, že Romové nejsou jedinou skupinou občanů, která v naší "demokracii", pro kterou evidentně neplatí stejná práva a povinnosti jako pro většinu obyvatel, a kterou je těžké, ne-li nemožné, donutit nést důsledky svého konání. Přičemž bych vsadil poslední boty, že politikové a tuneláři dělají ve společnosti mnohem větší paseku a působí mnohem horší sppolečenský rozklad, než cikáni.

132583

11.04.2007 08:46

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

89.?.?.?

Souhlas, hezky řečeno [smích]

132646

11.04.2007 08:57

Individualismus a doba

Láska

89.?.?.?

Láska s velkým L je jenom jiné slovo pro Tao, Bůh, Zákon ... dosaďte dle ctěné libosti. Jestli ji chápete jako klišé, je to jen Váš problém. Jestli si mohu dovolit podotknout, nepodsouvejte spoludiskutujícím svou představu o tom, jak oni chápou pojmy, snižujete tím hodnotu svých jinak zajímavých příspěvků.
K tomu, jak Lásku charakterizoval Druid, jen přidávám, že in-FORM-ace, jak už slovo samo napovídá, jsou něco, co "nehmotnou", původní, celistvou ideu strukturuje, "dostává DO FORMY", zhmotňuje, realizuje. LOGicky jsou tedy druhotné. Na počátku (projeveného, stvořeného, časného) světa bylo SLOVO, LOGOS, in-FORM-mace. Ale vydělilo se ze světa neprojeveného, nestvořeného, bezčasého - z Lásky.

132647

11.04.2007 09:05

Individualismus a doba

Láska

89.?.?.?

PS
Jen chci dodat, že má charakteristika Lásky se liší od té druidovy jen zdánlivě. Druid popisuje lásku - tj. ten kousek Lásky, který je uvnitř každého z nás, jen se k němu prokopat těmi nánosy, kterými je často zavalen... [mrknutí jedním okem]

132648

Zdá se mi, že máte pravdu oba dohromady. Řekl bych, že platí parametry pana googla, přičemž parametr c) je podmíněn milostí Boží, čili podmínkou pana Fjodora [smích]

132649

11.04.2007 10:26

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Zkuste dodržet jednou slovo!

89.?.?.?

...Co se tyce dodrzovani toho meho slova. Ja jsem asi za tech 39 let svobody jiz uplne zkazeny. Jsem zvykly si delat co chci, kde chci a jak chci. A otocit se o 180 stupnu, kdyz se mi to libi. Tez se tomu da rikat pruznost...."

Jistě. Nejpružnější jsou samozřejmě hadi. Ti nemají vůbec žádnou páteř. Ovšem člověk ji má, a to proto, aby stál rovně, a aby stál ve svém slově.

132653

11.04.2007 15:15

Individualismus a doba

JAK x PROČ

89.?.?.?

Joooo, JAK (jakým způsobem) se co děje je moooc zajímavé, a my trávíme eony tím, že se bavíme luštěním té multidimenzionální křížovky. A přitom už jako malé děti jsme věděli, že důležitější a závažnější a vůbec první otázka je PROČ (za jakým účelem, s jakým smyslem) se co děje. Ale Pokušitel nás svedl k luštění, a my zapomněli....

132664

11.04.2007 15:23

Individualismus a doba

Zrcadlo, pověz mi...

89.?.?.?

Když se vyjadřujeme k takovým a podobným (obecným" ) věcem, jsme v podstatě omezeni a vymezeni dvěma hlavními zásadami:

a) řeč sama je duální, "rozdělená", a nemůže proto uchopit a vyjádřit "opravdovou" skutečnost (která je z definice "jedna" - "celá" ) "najednou". Vždy můžeme říci v jednu chvíli jen půl pravdy

b) člověk na tomhle konci reality nemůže vidět a vnímat celek takový, jaký je, vidí jej výhradně skrze brejle své subjektivity, čili konec konců vyjadřuje-li se o "celku", popisuje nakonec vždy jen sám sebe...

132666

11.04.2007 15:33

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

89.?.?.?

Je to jednoduché. Ve skutečné skutečnosti není nic předem a nic potom, nic první a nic druhé - vše je NAJEDNOU. To jen my vnímáme to "najednou" jako proces, jako čas. To je naše vlastnost, ne vlastnost skutečnosti, my ji jen na skutečnost promítáme. Viz profláknutý názorný příklad řeky viděné "svrchu" - celé od pramene k ústí, a viděné očima člověka sedícího na jednom místě na břehu.

132667

Rozumím. Nevím, jak pan Fjodor, ale ani já milost nepovažuji za rozmar. Myslím, že Boží milost má svůj smysl, důvod a účel, jenže tomu budeme rozumět, až budeme sami Bůh.

132668

12.04.2007 08:52

Fórum proti antisemitismu

RE: Tak tihle lide se nesmi nikdy dostat k moci.

89.?.?.?

Medvědí službu dělají hlavně křesťanům - tedy křesťanským církvím.

132707

12.04.2007 08:57

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Zkuste dodržet jednou slovo!

89.?.?.?

Nemusíte držet hubu. Nikdy. Samozřejmě, občas za to musíte zaplatit. Ale to je součást skutečné svobody.

132709

12.04.2007 09:04

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

89.?.?.?

Vy jste si vyzkoušel to, co jste si přišel vyzkoušet, a já taky. Právě proto se ta Jednota rozdělila na nás kousky, aby si každý vyzkoušel to své - a nakonec se to sečte. Vy zkoušíte zástupně za mne, já za Vás. Není třeba (a není zdravé [mrknutí jedním okem] ) chtít vyzkoušet najednou všechno, či nutit lidem svůj osobní plán zkoušení. Myslím, že jsme celkem a zhruba zajedno v tom, o co jde - kam jdeme. Nebraňte se tolik tomu (nevztekejte se [mrknutí jedním okem] ), že tam každý jdeme svou cestou, na které každý máme svou vlastní nutnou porci přesných i chybných zásahů.

132710

Ano, takhle jo [smích]

132712

12.04.2007 09:33

Individualismus a doba

PS - Život

89.?.?.?

Jak už jsem psal, nezajímá mě tolik, JAK se co děje (jak se z neživosti stává život - třeba), ale PROČ se to děje, co je toho smyslem. A chcete-li mou definici, smyslem a taky výrazem života je hlavně soucit. Co je mrtvé, ne(sou)cítí, co je živé (sou)cítí. To je hlavní kvalitativní rozdíl mezi mrtvou (mechanickou) a živou inteligencí.

132716

12.04.2007 12:28

Paranoia a popírání přírodních zákonů?

RE: Taser

89.?.?.?

..A co moje prava? A co prava slusneho obcana nebyt okraden nebo zabit?..."

Proč jenom mě při četbě těchto spravedlivých výkřiků napadá slušný občan Opočenský, který tak dlouho nosil kudlu, aby bránil slušné občany, až se mu konečně poštěstilo zapíchnout ji do sedmnáctiletého kluka - jak to celé bylo, to ví jen Opočenský a pánbu. No a pak dotvrdil tu svou ubráněnou slušnost a vůbec svou mužnost tím, že si kupoval nezletilé cigánečky...

[bliji]

132729

12.04.2007 16:36

Individualismus a doba

RE: PS - Život

89.?.?.?

Zrovna tak lze říci, že abys zjistil jak, musiš vědět proč. Platí prostě oboje najednou, oběma směry současně. A někdo je tady halt spíše specialista na jak, a jiný zase na proč. Jak jsem napsal, ono se to nakonec promísí a sečte.
A jenom bych rád podotkl, že různých vehementně prosazovaných teorií, podobných či zcela odlišných od té Vaší tu už bylo více, konec konců nejste první a jediný schizofrenik na světě (bez jakékoliv urážky, naopak s respektem). Ta Vaše je fajn, ty ostatní, se kterými jsem se mohl seznámit, byly taky fajn, každá ale fungovala hlavně pro svého autora. To už je tak povaha teorií a víry v ně, že každému se dostane podle jeho víry, každému se dostane "nezpochybnitelného" potvrzení toho, v co věří. To není nic proti ničemu, taková je povaha této pozemské "reality", je prostě tvořena naší vírou .. [smích]

132749

13.04.2007 08:49

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Evoluční lži

89.?.?.?

To víte, láska se nedá najít ve vykopávkách, tak pro evolucionisty prostě neexistuje [velký smích] (Ostatně stejně jako pánbůh)

132803

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 758,72 Kč
1 unce stříbra
548,25 Kč
Bitcoin
716 513,13 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?