Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 51 příspěveků, 8 různých jmén: <nic>, otakar, oto, ottokar, palino, paolo, peter12, petrovich.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.09.2006 00:10

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Vlady zabiji sve obcany v cele historii lidstva. Rikaji tomu treba - valka.

peter12 83.?.?.?

Pan Zorba, ono to môže byť s tým Ferdinandom k 1SV aj ináč, ako uvádzate.

Keď zvážim, ako internacionálne podľa princípu "skupinového altruizmu" spolupracujú slobodomurári, tak úvaha,že atentát na Ferdinanda pred 1SV zorganizovali "neaké altruistické" záujmové skupiny nie je neopodstatnená!

G.Klimov: "Boží národ" Str. 87 - ako príklad žido-slobodomurárstva je uvedené:
"Všetci vedia,čo bolo príčinou vypuknutia 1SV. Srb Gavrilo Princip zabil arciknieža Ferdinanda. Ale ukázalo sa že Princip nie je Srb, ale čistokrvný žid a nie sú to len také povedačky. Všetci boli súdení na verejných pojednávaniach a v súdnych protokoloch stojí čierne na bielom: žid a slobodomurár. A všetci títo chlapci,ktorí spolu s ním pokúšali osud, taktiež boli židia a slobodomurári. Historici tento fakt ale zamlčujú.Neusilujú sa o tom hovoriť."

Z iných ruských zdrojov sa dozvedám.
Ruskí historici potvrdili, že druhý front USA ponúkali GB už koncom roka 1942, resp. najneskôr začiatkom roka 1943.
Britský premier to však zamietol! http://9may.ru/war_press/m16004
Vie niekto vyčísliť koľko vlastných ľudí tým Churchil obetoval? A koľko vo svete?
Len pri lineárnom počítaní skrátenie vojny zo 6 na 3 to je cca 1/2 obetí! (pritom najviac obetí bolo v 1944/1945)
Ako štatne tajomstvo je vedené, že W.Churchil bol po matke žid (Дженни Джером "Boží národ" Str.78), bol ryšavý a aj pederast = bionegatívny človek.

Zvážte v tejto súvislosti aj " Výroky amerického prezidenta, které stojí za zamyslenie"
" Lidé, kteří jsou opravdu velmi divní se mohou dostat do významných pozic a mohou mít i značný vliv na dějiny."

117053

02.10.2006 21:33

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: Uvedení informací na pravou míru

peter12 83.?.?.?

Hľadám to meno Bubnov a neviem ho u G.Klimova v knihe "Boží národ" najsť. V ktorom roku mal byť dotyčný činný?

Problém s menami u jevrejov je,že si ich menia podľa potreby a po rabínsky je každý potomok z matky jevrejky jevrejom (- lebo len matka je istá.)
Takýmto spôsobom taktiež čiste rusky znejúce mená neznamenajú že dotyčný(á) nie je jevrej(ka).
V uvedenej knihe je rozsiahli zoznam mien a funkcií dotyčných, aj v zahraničí, z celého vedenie Sovietského ruska :
z cca 2000 mien je identifikovaných 1830 židov a ešte aj u tých zostávajúcich je indícia, že sa matka druhýkrát vydala a syn bol osvojený, resp. manželky niektorých sú židovky.

Pre zaujímavosť k menám:
(v ruskej fonetike to má inú výpovednú hodnotu!)
"Иосиф Геббельс, Иосиф Сталин, Иосип Брозтито... Я вам таких Исифов сколько угодно могу привести."
"Josif Goebels,Josif Stalin,Josip Brostito ...
Takýchto Josifov vám mmôžem priniesť koľko chcete"

Ale dôležité je doplnenie o GULAGOCH - "akože ruských"!
"Евреи в Главном Управлении лагерей и поселений НКВД
Начальник – Берман Яков Матвеевич.
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис."

Židia v Hlavnej sprave táborov a osád NKVD:
Náčelník
- Berman Jakov Matvejevič
Do roku 1936 náčelnikom hlavnej srávy prevýchovných pracovných táborov -GULAG bol komisár III úrovne
- Berman Matvejev,
náčelníkom NKVD SSSR bol ďaľsí komisár III úrovne
- Berman Juris."

Z tejto adresy si mozete stiahnut knihy Klimova:
ГРИГОРИЙ КЛИМОВ Божий народ
Киев. Электронная версия – апрель, 1999
http://www.klimov.kiev.ua/

118226

20.11.2006 06:08

Démon Kracios

RE: Takže Dát životu a světu opět smysl !*

peter12 83.?.?.?

Pán elerik, pán Gajdoš
- to "cosi cítit" a úvahy prečo vôbec píšem mám ďaleko kratšiu dobu ako vy,len zhruba od tohoto leta.
Vnútorne sa domnievam,že som bol "nainfikovaný" G.Klimovom - Červanou inkvizíciou - a ústrednou myšlienku - svet ľudí sa delí na tých čo žijú pod Bohom (dobrí - s dobrom v srdci - normálni bio-nedegenerovaní ) a na tých, čo žijú pod diablom (zlí - degenerovaní (podľa G.Klimova)).
( a možná že aj ja som "na dálkové ovládání".)

"Jediné, co vím, je to, co cítím - situace skutečně nazrává a je zapotřebí pomáhat druhým."

"Jedna polovička ľudstva nevie v čom žije tá druhá (GK)" - a tým "dobrým - žijúcim pod Bohom" - treba pomôcť, ukázať im svet tých druhých.
Aby spoznali, to o čom doteraz nevedeli o existencii sveta druhej polovičky ľudstva a hlavne, aby potom vedeli v praktickom živote "skutečně oddělovat pšenice od koukole".

"... to má skutečný smysl." - "Dát životu a světu opět smysl !"

121756

29.11.2006 06:12

Evropa na prahu 21.století

Ja Andy z "Planéty opíc" už nechcem byť tou "opicou"!

peter12 83.?.?.?

Tak vážení,toto je zrejme vážne, kde si Andy "dovolí" až ísť za tie strašiaky "zakázaného územia", na tejto našej "Planéte opíc".
Zrejme len "politicky korektně a v mezích zákona"!!!

to je Téma z Propu autor: Kosuth Lajos, 061128 18:20

No, teraz buď múdry Andy! (písal si to neako priskoro?)
Fakt je,že za socíku si toto nepamätám, nestretol som sa s tým.
Asi som bol menej degenerovaný (GK)a nereptal som,len som v tichosti makal a držal krok.
A možno ani tak moc nebolo proti čomu.
Páni predsa boli a vždy aj budú.
Ale ktorí páni sú či boli lepši?
Alebo to bolo neako predsa len ináč?
Pobavme sa o tom!
dekedent(prop)- nahoď pravidlá pre a proti!
Bolo to až tak zlé vtedy,tá "nesloboda, nedemokracia"?
Tak doktor (prop diagnostik) - toto by mala byť pre teba tá "pravá" diagnostika!
Kto tu je schizofrénny?
andy=peter12
(asi len pekne zostaneš tou "opicou", strach ti nedovolí)

122480

08.08.2007 08:22

Otrokářský systém vrcholí

Konspirace a eugenika z 2SV.

oto 83.?.?.?

Pán Škapík - K tomu Vášmu príkladu "fenoménu manipulácie más z 2SV o zevedení výuky o árijskej rase" nájdete racionálnu odpoveď v prácach Grigoria Petroviča Klimova s odkazmi aj na zdroje z archívov NKVD, GESTAPA, CIA ...

Ponúkam ukážku z dokumentu "O genetickej očiste bielej rasy" podpísanej v Moskve dňa 11.11.1938 ktorý je uložený kompletne v archíve ÚV KSSZ vo fonde č.13.
Odcitujem pre vás najzaujímavejšiu časť paragraf 2 a časť z Protokolu č.1 k Memorandu.
""
Generálna dohoda o spolupráci,vzájomnej pomoci, miestnej súčinnosti.
N-árodný K-omisariát V-nútorných vecí (D-el) Zväzu SSR, ďalej v texte NKVD,v osobe náčelníka Hlavnej správy národnej obrany, komisára národnej obrany 1.-vej úrovne Lavrentija Beriju, z jednej strany, a Hlavné vedenie obrany Nacionálnosocialistickej robotníckej strany Nemecka v osobe náčelníka štvrtého oddielu (GESTAPO) Henricha Müllera na zakladaní ochrany Č.1-448/12-1 z 3.11.1938 vydaného vedúcim Hlavnej správy obrany Ríšskeho vodcu SS Reinharda Heidricha, ďalej v texte GESTAPO, z druhej strany.
Uzavreli nasledovnú generálnu dohodu o spolupráci,vzájomnej pomoci, miestnej súčinnosti medzi NKVD a GESTAPOM.
....
Memorandum pozostáva z deviatich paragrafov a dvoch protokolov.
Paragraf 2.
Bod 1. NKVD a GESTAPO bude rozvýjať svoje vzťahy v mene prehlbovania družby a spolupráce medzi našimi štátmi.
Bod 2. Strany budú viesť spoločný boj so všeobecnými základnými nepriateľmi: medzinárodným židovstvom, jeho medzinárodným finančným systémom, judaizmom a judaickým svetonázorom; degeneráciou ľudstva,

v mene ozdravenia bielej rasy a vytvorenia eugenických machanizmov rasovej hygieny.

Bod 3. Druhy a formy degenerácie, podliehajúce sterilizácii a zničeniu,
strany definovali doplniteľným protokolom č. 1, tvoriaci nedeliteľnú súčasť memoranda.

Protokol č. 1.
Príloha k Memorandu zo dňa 11.11.1938 medzi NKVD a GESTAPO-m.
Okrem všetkého ostatného sa strany dohodli,že v paragrafe 2 a 3 podpísaného Memoranda ide o nasledovné druhy klasifikácie degeneratívnych príznakov ako: ....
….
21 декабря 1938 года,
город Москва, НКВД СССР,
N 00134/13
""
http://klimov.bravehost.com/html/13dept.html

141348

23.08.2007 21:25

Jak se rodí New World Order

RE: Ryba smrdí vždycky od hlavy

oto 83.?.?.?

Dovolím si doplniť pár detailov.
Zhruba 20 rokov pred VFR bola ukončená činnosť cirkevnej inkvizície a juden boli oficiálne pripustení do občianskej spoločnosti.
Avšak filozoficky sa tento proces začal od bitky pri Grünwalde, keď mocichtoví pochopili, že silou - ohňom a mečom, proti bielej rase - "Germánom" a Slovanom neuspejú.
Mešce výdatne používali už so spustením reformácie - všetky protihabsburské povstania (za účelom rozbiť C+K) boli hlavne cez Švajčiarsko slušne dotované.
Nakoniec aj Košutova fašistická revolúcia šla s ich výdatnou pomocou s predohrou cez dotovaných maďarských (a iných) jakobínov, výrobou "národných jazykov" v monarchii ...

Tá "Vzpoura deprivantú" jej záver - "že defektní, bezcharakterní lidé rostou geometrickou řadou, protože slušní lidé vymírají," - je predovšetkým o genetike, zlej dedičnosti, podpore mocných k bio-degenerácii bielej rasy!

Chýba nám rozumná štátom riadená výchova k rodičovstvu s eugenikou, správnym výberom partnerov pre potomstvo.
(nemiešať rasy!)

Z knihy Protokoly sovietskych mudrcov od Klimova:
1-vý postulát Kalmikova.
90% všetkých zločinov, ako hospodárskych, tak aj politických, 90% všetkých ziel a bied rodu ľudského, počínajúc jednoducho rozvodom muža a ženy a končiac svetovými vojnami či revolúciami, sú výsledkom zlej dedičnej degenerácie, ktorá pozostáva z psychických chorôb a sexuálnych zvráteností.
...5-ty postulát Kalmikova.
Dvojpohlavní ľudia sú dvojtvárni ľudia. Ak sú to ženy, tak sú neverné. Ak sú to muži, tak sú to falošní priateľia, ktorí ťa v ťažkej chvíli zaprú či predajú. Je to zviazané s rozštiepením osobnosti, to je to, čo sa kedysi správne nazývalo skrytou splývajúcou schizofréniou.

ŠALAMÚNOVÉ AXIÓMY
1-vý axióm Šalamúna.
Boží národ - to je permanentné kríženie degenerátov zo všetkých štátov, kde sa boží národ zatmolil po 4 tisíc rokov. Je to svojho druhu umelý národ, alebo sekta, ktorá žije na úkor kríženia s degenerátmi z okolitého prostredia. Pripomínam, že v samotnom prvopočiatku boli vyhnaní z Egypta ako skupina sexuálne chorých ľuďi. Takže jevreji si len myslia, že sú jevreji.

Filozofické pravidlá diabla
...
20) Diabol je piatou kolónou všetkých období a všetkých národov. Zradcovia. V princípe psychicky nevyrovnaní, večne nespokojní ľudia.
21) Diabol - to je stranou strán a zväz zväzov. Toto pravidlo je neobyčajne náročné. V každej strane alebo zväze bude viac ako 50% kinsiáncov. 52-54% podľa dr. Kinsiho, rôzni impulzanti, ktorí majú také i onaké homo-impulzy. Títo impulzanti vytvoria v rámci vlastnej organizácie svoju vlástnú "vnútornú líniu" a takýmto spôsobom sa dostávajú do čela ľubovoľnej organizácie. Tak to bolo s bolševikmi, menševikmi, esermi, kadetmi, Dočasnou vládou atď. (skupinový altruizmus na najnižšej úrovni, preto sa "normálni" - zdraví jedinci vyhýbajú rôznym "spolkom")

142457

27.08.2007 18:34

Jak se rodí New World Order

RE: Autor nesnese kritiku?

oto 83.?.?.?

Vážený autor.
Dovolím si Vás trochu poopraviť s informáciami, ktoré podávate pod hlavičkou, ako "pravdivé" a súčasne oponovať Vášmu výroku: " .. určitě by Vám neuteklo, že je pravdivý, … - TAK BY POPISOVANÁ ZVĚRSTVA NEMOHLA FUNGOVAT.", že je čiastočne pravdivý.
Predovšetkým: tieto "zverstvá" fungujú nezávisle na médiách!
Médiá nás i nich informujú spravidla neskoro, alebo naopak sú využívané na cielenú manipuláciu más vzbudiť "cielené vášne".
Zverstvá sú výsledkom činnosti psycho-patologických osôb, alebo skupiniek.
Takéto zverstvá sú známe už z čias antiky a také, či podobné fungujú aj dnes, ale médiá nás o nich nie vždy informujú. Občas sa objavia zprávy o nich, ale spravidla len ako špička ľadovca. Médiá ich využili a využívajú na manipuláciu más v záujme cieľov mocných a podľa toho informáciu podajú, aby bola pre, či proti.

Iný zdroj k Vašej informácii : "Autá smrti" nebol vynález Nemcov, ako je v článku uvedené .
Z knihy: A.Solženicyn Dvě stě let pospolu II. Str.235
V roku 1990 sa objavila šokujúca správa, z ktorej sme sa dozvedeli, že jedinečné „autá smrti“ neboli vynájdené u Hitlera za 2SV, ale na sovietskom NKVD r.1937.
Vynašiel ich (a iste nie sám,bol však organizátorom vynálezu) – Isaj Davidovič Berg, administratívny vedúci hospodárskeho odelenia NKVD Moskovskej oblasti. A preto je niekedy dôležité vedieť, ktorí ľudia zaujímajú aj miesta nie zrovna najvyššie. Stalo sa, že ID Berg dostal príkaz splniť rozhodnutie „trojky“ správy pre moskovskú oblať – a Berg ten príkaz do bodky splnil: vozil ľudí na popravu. Keď však v moskovskej oblasti začali zasadať súčastne tri „trojky“, popravčie čaty to už nezvládali.
Tu niekto prišiel s nápadom: obete zvliecť donaha, spútať ich, zapchať im ústa a nahádzať ich do krytého nákladiaku, zvonku maskovaného ako dodávka chleba.
Pri prevoze sa výfukové plyny púšťali do vnútra – a než sa došlo k vzdialenej vykopanej jame, boli už vezni „hotoví“.
Sám Berg bol krátko nato popravený 1939 – samozrejme, nie z týchto zločinov,ale z obvinenia zo „sprisahania“.
A v roku 1956 bol úspešne rehabilitovaný, napriek tomu, že v jeho vyšetrovaciom spise aj vtedy bola a do dneška zostala a bola novinármi prečitaná história onoho vražedného vynálezu.
Zdroj : J.Žirnov, „Procedura kazni nosila oemezytělnyj charakter“, uverejnené v Komsomolskaja pravda 28.řijna 1990 str.2

Doplňujúce info: Vynálezca "Cyklónu B" z článku:" Smrť z laboratória."
Geoepocha č.14 /2004 str. 86-87 www.geo.de
Fritz Haber (1868-1934) - považoval plyn za "humánnu zbraň".
V 1919 dostal Nobelovu cenu za objav amoniakovej syntézy.
Laboratóriá pod jeho vedením pracovali na vývoji bojových plynov.
Nasadenie chlóru pod jeho velením a neskôr 50-krát jedovatejšieho "horčičného plynu" pri Ypperi.
Jeho manželka sa po jeho "triumfálnom návrate" z plynovéh...

Automaticky kráceno

142666

27.08.2007 19:14

Jak se rodí New World Order

RE: Autor nesnese kritiku?

oto 83.?.?.?

Pokračovanie:
Jeho manželka sa po jeho "triumfálnom návrate" z plynového bojiska zastrelila.
V 20-tich rokoch vyvinul aj "Zyklon B" , ako prostriedok na boj so škodlivým hmyzom.
Jeho príšerného nasadenia sa už nedožil.
Ako jude stráca svoju pozíciu vedúceho vývoja na Keiser-Wilhelm-inštitúte, odchádza do Anglie a tam zakrátko zomiera.

V Babom Jari (Ukraina) bolo exhumovaných cca 200.000!
slovom dvestotisíc zavraždených, z toho asi 35.000 bolo jevrejov z 2SV, zbytok z obdobia ruskej revolúcie cca 100.000 a 65.000 nejevrejov z 2SV.
Prečo ale "celý svet oplakáva" len tých 35.000 jevrejov? A v mádiách sa píše len o nich?
Tých 100.000 z 2SV pomáhal zabíjať Kijevský veliteľ skrytý položid.
Jeho brat taktiež skrytý položid pomáhal vyvraždiť 100.000 jevrejov na pobaltí.
Bol začiatkom 90.rokoch nájdený a popravený!.

Taktiež je dobré poznať, ako boli zakladané KZ.
Ako prvý bol založený KZ Dachau, do ktorého boli umiestňované osoby z psychiatrických liečební, homosexuáli, prostitútky, komunisti, anarchisti, terorosti, kriminálne živli, povaľači …
A za veliteľa tohoto tábora bol Göringom menovaný jeden pacient z psychiatrickej liečebne!
Viete si domyslieť, aká bola potom štruktúra a "prevádzka" takéhoto KZ a že slúžila z avzor zriadenia iných KZ, o tom niet pochýb.
Potom sa nemožno čudovať, že sa tam diali "veci", nad ktorými ostáva normálnemu človeku rozum stáť! Vrátane beštiálnych príkladov z uvedeného článku.

Čo sa dialo v procesoch a väzniciach po vojne v ČSR netreba rozpisovať!
Psychopatologické osoby si aj tu došli na svoje.
Ukážky z rozpadu Juhoslávie sú taktiež zdrvujúce.
Ale aj "humanitné bombardovanie" istého račkujúceho je vlastne to isté.
Atď.
Psychopatológia mnohých politikov a ich mediálnych prisluhovačov si zasluhuje nielen pozornosť, ale aj permanentnú kritiku, odsudzovanie a hlavne nekompromisné trestanie.

142668

27.08.2007 21:47

Švejk nebo Hus?

Jak je to vlastně: Hus či Husa?

oto 83.?.?.?

Je to len náhoda, že spájate Švejka s Husom, typický český humor s vážnou filozoficko-náboženskou tématikou minulosti?
Viete mi uvieť zdroj, kde sa dá dozvedieť pôvod mena Hus v češtine z 15.storočia?
V češtine sú mi známe pojmy: "house,husa", ale nie "hus".

142676

29.08.2007 10:28

Švejk nebo Hus?

RE: Jak je to vlastně: Hus či Husa?

oto 83.?.?.?

Vážený Herr bohemus Robocrep.
Ide mi o etymológiu tohoto slova (Hus;Husinec) v češtine z daného obdobia.
Viete mi uvieť zdroj, kde sa dá dozvedieť pôvod mena Husinec v češtine z 15.storočia?
Resp. uviesť príklady analogicky tvorených priezvisk u iných osôb z daného obdobia?
Hus-inec; Husa-cinec; Hous-inec; House-nec …
s pozdravom oto

142749

03.09.2007 22:55

Proč se lidé bojí těch, kteří debatují o „holocaustu“?

RE: k popírání HOLOCAUTU

oto 83.?.?.?

Pán Skapík, židia nie sú národ v zmysle jeho definície.
História ľudí by určite nejaká bola aj bez nich.
Viete mi uviesť ako židia zachránia ľudí?
Mne sú viac známe príklady z histórie ľudstva v opačnom zmysle.
Kto netrpel vo vojne? Všetci priami účastníci trpeli a mnohonásobne viac ich aj zomrelo ako židov!
Hovoria Vám niečo pojmy: "žido-boľševizmus"?
"Červený teror" - hórd Béla Kúnu(Kohna)?
Viete koľko utrpenia, sĺz, žiaľu a smrti tieto bandy priniesli?
V médiách sa občas objavuje plač nad 35.000 jevrejmi z Babieho Jaru. Ale že tam bolo exhumovaných dohromady aj cca 165.000 Ukrajincov, Rusov - nejevrejov, o tom sa nejako nepíše.
A že z tých 165.000 má na svedomí cca 100.000 žido-boľševická banda, leninove - besné psy o tom je už úplne ticho!
Žido-boľševici nechali hladom umrieť milióny Ukrajincov!
Viete, že z 200 najvyšších činiteľov v Sovietskom rusku z danej éry bolo 178 židov, ktorí si len poruštili mená?
Tak čo sa potom vzrušujete, že bol zahájený plán, ako v Rusku, tak i v Nemecku zbaviť sa potencionálnych ohrozovateľov moci práve vládnúcich.
Tí veľmi dobre vedeli, kto je "povolaní" k vládnutiu.
Bol to jednoducho mocenský boj.
Hitler za "Noci dlhých nožov" nechal zlikvidovať svojich "verných kumpánov", ktorí mu dopomohli k moci.
Stalin taktiež pochopil, kto je jeho "konkurencia v povolanosti vládnuť" a nechal spoľahlivo vystreľať celý tábor lenincov pre istotu aj s príbuznými ako "besnie sobáky", alebo ich zavrel do gulagov (samozrejme pod správou židov z NKVD).
KZ Dachau po založení bol naplnený aj pacientmi s psychiatrických kliník a jednému z pacientov zveril správu tábora do rúk.
Ako to tam vyzeralo sa môžete dočítať z výpovedí tích, čo to prežili. Že to bol vzor budovania ďaľších KZ, netreba taktiež zdôrazňovať.
Naviac Hitler sa so Stalinom písomne dohodli na očiste árijskej rasy, aby si na dlhé obdobie vyčistili priestor od všetkých revolucionárov, teroristov, anarchistov, disidentov,...

Na druhej strane z "civilizovaného sveta" demokrat Churchil nezabránil hladomoru v Bangladéši s pár miliónmi mŕtvych počas 2SV. Po vojne nechal v táboroch na hlad, choroby umrieť 1,5 mil nemeckých vojnových zajatcov.
Čo poviete na povojnový divoký odsum z Poľska - 1,5 mil nevinných nemeckých detí, žien, starcov.
Ani v Čechách a na Morave si "podaktorí" nenechali újsť príležitosť na "revanš", že neboli psychicky v poriadku to snáď nemusím zdôrazňovať.
Ustašovci v Chorvátsku za 2SV svojou beštiálnosťou vraždenia prekvapovali samotných partnerov zo Sonderkománd.

"humanitné bombardovanie", "demokracia pre Irak" -
Sú tí, čo to prikazujú duševne zdraví?

Všetky tieto javy maju jedného spoločného menovateľa - patopsychologických jedincov účelovo zoskupených do sadistických skupín.
Normálny jedinec - psychicky zdraví nie je schopný zabíjať, pokiaľ nejedná v sebaobrane, alebo pod rozkaz...

Automaticky kráceno

143066

11.10.2007 20:58

Kolaborace sionistů s nacisty

RE: Proč sionisté (údajně) spolupracovali se nacisty?

83.?.?.?

Reálnu odpoveď k takto položenej otázke si môžete prečítať aj z úvodu knihy Červená inkvizícia od Grigorija Petroviča Klimova:
"...Prvý druh, ideológ sionizma č.1 Teodor Herzl si vo svojom denníku písal, že on považuje antisemitizmus za užitočný.

Druhý druh sionizma,V.Žabotinský v roku 1905 napísal:"Ako dôvod pre sionistickú agitáciu, je antisemitizmus. Obzvlášť keď je postavený ako princíp, potom je mimoriadne vhodný a slúžiaci našej veci."

Tretí druh sionizma ad premier-ministera Izraela Ben-Gurion, ktorý svojho času napísal v židovskom časopise "Bojovník":
"Keby som mal nielen vôľu, ale aj moc, postavil by som skupinu silných mladých ľudí...
Úloha týchto mladých ľudí by pozostávala v tom, aby sa zamaskovali za ne-židov a použivajúc metódy najhrubšieho antisemitizmu by prenasledovali židov.
Môžem vám garantovať, že z pohľadu nárastu emigrantov z týchto štátov do Izraela, by bol výsledok tohoto postupu desaťkrát väščí, ako výsledky ktoré dosahujú tisíce emisárov čítaním náborových materiálov!".

S týmto sa potýkajú aj znamenité "Protokoly sionských mudrcov", kde sa hovorí:
"Antisemitizmus potrebujeme, aby sme s jeho pomocou vedeli usmerňovať naších menších bratov".
""
-----
Sionizmus má dve krídla - jedno hlásiace sa za vysťahovanie židov do jedného štátu a druhé raziace cestu k prevzatiu moci v prostredí národa, kde sa práve nachádzajú metódou asimilácie židov do tohoto národa.
Túto druhú variantu si osvojili Leninovci, ktorí prehlasovali iný neasimilačný názor ruského židovstva.
Od vtedy poznáme pojem "boľševici" a "menševici".
Neskôr dostali výstižnejšie pomenovanie pre svoj pôvod: "žido-boľševici".
---
Nacisti mali zámer očistiť árijkú rasu a sionisti potrebobali pre založenie Izraela židovské obyvateľstvo a tak takáto spolupráca bola obojstranne výhodná.

145325

11.10.2007 20:59

Kolaborace sionistů s nacisty

RE: Príbeh inej komodity - Cyklónu B je nemenej zaujímavý - hlavne obchod s ním

83.?.?.?

Cyklon B - Jeho tvorca bol židovského pôvodu:
Fritz Haber (* 9. Dezember 1868 Breslau; † 29. Januar 1934 Basel) nemecký chemik a pionier vo "vedení chemickej vojny!".
V roku 1918 mu bola udelená Nobelova cena za chémiu za objav syntázy amoniaku.

"" ... Ředitelem BASF byl 13 let Carl Wurster, který za války vedl chemičku, která vyráběla Cyklon B a byl odsouzen v Norimberském procesu. :::!

Tu by bolo zaujímavé preskúmať nemecky pedantne vedené účtovníctvo, bankové transakcie u domovskej banky tejto firmy ako aj expedičné listy tejto firmy ...
O to viac by bola zaujímavá i krížová dualita obdobnej transakčnej evidencie u predmetných KZ k tejto komodite, hlavne z rokov 42-43, kedy boli ešte evidencie všestranne vedené s nemeckou pedantnosťou ...

145322

15.10.2007 09:18

Kolaborace sionistů s nacisty

RE: Príbeh inej komodity - Cyklónu B je nemenej zaujímavý - hlavne obchod s ním

83.?.?.?

Vanquard 12.10. 15:17 - to že bol židovského pôvodu nedokazuje samo o sebe nič zvláštne. Ale treba tiež vedieť, že ten dotyčný pán bol aj "pionierom" v "objavovaní" a nasadzovaní bojových plynov v ISV, a to už iste uznáte, nie je okrajová záležitosť!
Po jeho "úspešnom triumfálnom návrate" z jednej praktickej "skúšky" sa jeho manželka zastrelila.
"Vedec" by mal pri svojich "vynálezoch" pamätať aj na morálne ponaučanie z odkazu z Čapkovho "Krakatytu".
To bola len skutočne len okrajová poznámka k tejto "obchodnej komodite výrobcu a odberateľa".
Ale práve bussines dokumentácie k nej by mohli byť skutočne zaujímavé, čo bola aj podstata môjho príspevku.

145449

15.10.2007 09:31

Kolaborace sionistů s nacisty

RE: Proč sionisté (údajně) spolupracovali se nacisty?

83.?.?.?

the warg 12.10. 16:05 - Položím Vám otázku: Čo bolo štartovacím faktorom antisemitizmu na prelome 19-20.storočia?

Sionozmus Herzla a žido-boľševizmus sú skutočne dve odlišné skupiny s opačným názorom.
Treba však rešpektovať "dozretie" autorov vo vývoji, v zásade platí vždy posledný aktívny postoj. (nie ten pri spovedi)
"
Herzl a Nordau,predstavujúci západných jevrejov, ktorí videli riešenie jevrejskej otázky v založení jevrejského štátu v Palestíne.
A Ginsberg, predstavujúci východné jevrejstvo, videl riešenie jevrejskej otázky v príprave svetového revolučného prevratu vo všetkých štátoch, kde sa jevreji nachádzali a v prvom rade v Rusku.
Skutočnosť došla tak ďaleko,že neaký psychopat z achad-chamistov strelil do Nordaua.
Po dlhom boji týchto dvoch prúdov, na 11-tom kongrese vo Viedni v roku 1913 vyhral program Ašera Ginsberga a stal sa programom medzinárodného jevrejstva.
(Gavrilo Princip - jevrej slobodomurár odštartoval tento program k realizácii)
Všetko toto je podrobnejšie popísané v prílohe týchto "Protokolov" vo vydaní z roku 1955.
Keď si sám zalistujete v týchto "protokoloch".
Vo všeobecnosti je to program, ako sa uchopiť moci vo svete za pomoci slobodomurárstva:
Je to jed liberalizma.
Anarchia.
Teror.
Princípy a pravidlá jevrejsko-slobodomurárského riadenia sú:
"násilie musí byť princípom, chytrosť a pretvárka pravidlom".
Zdánlivá administratíva a tajní poradcovia.
Úloha tlače(masmédií), ktoré sú v jevrejských rukách.
Degenerácia gójov.
Ekonomické krízy,depresie,inflácia.
Despotizmus slobodomurárstva.
"
- to bola ukážka z práce Grogorija Klimova z Protokolu č.19 Červená kaballa z knihy Protokoly sovietskych mudrcov.
Odporúčam Vám prečítať si aspoň Červenú inkvizíciu - aby ste pochopil prečo sa tak "venuje" písaniu o homosexualite.
Prečo bola homosexualita, sexuálne zvrátenosti sprievodným znakom zániku antického Grécka a neskôr Ríma.
A nedeje sa dnes u nás niečo obdobné?!

Klimov literárne sprostredkoval výsledky výskumu CIA o podstate moci z vedenia studenej vojny.
Z jeho definície moci: "Moc je sadomasochistycký komplex z potlačenej homosexuality Lenina".
"Z rímskych caesarov len Vespasián a Marcus Aurélius neboli homosexuáli" - by mohlo byť taktiež odpoveďou na Vašu otázku, prečo ten záujem o "iných IN".
Z jeho citátov:
"Kto nemá poriadok v nohaviciach, tak ho spravidla nemá ani v hlave".
"Pederasti sa zabávajú a vojaci umierajú"
----
Ale jedna možná závažná odpoveď môže byť v tajnej zmluve medzi GESTAPO A NKVD z roku 1938 o očiste árijskej rasy!
(S doplňujúcou otázkou: bola by to očista len árijskej rasy?
pri pojme "čestný árijec" ...)

145452

30.10.2007 09:36

Kolaborace sionistů s nacisty

RE: Príbeh inej komodity - Cyklónu B je nemenej zaujímavý - hlavne obchod s ním

83.?.?.?

leimas : " Semtex je českého původu? Ten teroristický určitě ne..."
Semtex nie je ani dnes spoľahlivo detkovateľný na rozdiel od C4.
Mám info, že jeho receptúra bola vyvinutá v Tatracheme Trnava, ale "zastrešovaná", tak ako mnohé iné slovenské produkty a podniky českou PZO atď.
Je pravdepodobné, že tá slovenská receptúra vychádzala z pôvodnej o ktorej píšeš.

146119

30.10.2007 14:41

A nenecháme vám ani ten čas...

RE: ...víra jako pilíř?

83.?.?.?

Zdravím všetkých!
Narazil som na zaujímavú knižku K.Ondriáš:"Človek alias programovateľný biologický stroj a jeho lásky", kde sú zavedené pojmy ako "ilúzia pravdy" - podmienená subjektívnym "filtrom" a "vírusom viery" (vírusmi vier).
To všetko aj s popismy fyziologických vlastností našeho mozgu s názornými ukážkami ako nás "náš mozog často klame" a zvádza aj k "náhodným výberom" pri rozhodovaniach v oblastiach "ilúzií našich právd", keď nemá "jednoznačne naprogramovane cez filtre ilúzií právd na výber".
- "Viera" akéhokoľvek spoločenského "typu" - teda aj "náboženská", či ateistická, vytvárajúca istý "skupinový altruizmus" je jedna zo základných fyziologických potrieb "biologického harmonického fungovania našeho mozgu".
Sme z časti geneticky predpogramovaní - predurčení niečomu veriť, v niečo "neotrasiteľné veriť", výchovou programovaní, neskôr vzdelávaním aj preprogramovávaní a samopreprogramovávaní - napr. autosugescia, čítanie kníh, masmédiá ....
A samozrejme okolím, spoločnosťou mediálne cielene programovaní a preprogramovávaní v otázkach rôznych "ilúzií právd" k rôznym témam ako aj infikovaní rôznymi "vírusmi vier" ...
Tá analógia s programovaním výpočtovej techniky je až neskutočná ...

146138

07.01.2008 17:45

Není zde již přeagentováno?

Nie každý zo Slovenska je aj Slovák!

83.?.?.?

" Copak to musí být Slovák, nebo se žádný Čech či Moravák nechtěl k tomuto propůjčit?"
(Podľa fotky sa mi zdá, že nemá práve slovanské/slovenské oči)
A pamätajte prosím aj na minulosť, že Slováci a Moraváci boli do konca 13.storočia jedným spoločným "národom", s jednou spoločnou rečou, rečou "slavon" ešte z čias VM.

150739

25.01.2008 17:00

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

83.?.?.?

Mám obavu, že homosexuálne ženy majú šancu "postúpiť" svoje bio-zdegenerované gény ďaleko jednoduchšie, ako homosexuálni muži!
Pretože orientáciu gaya ľahko odhalí každá normálna žena, kdežto u lesby postačí predmazať, roztiahnuť ... trochu zaochkať, zastenať a už je "potentná"!
To musí byť jo, znalec, aby toto "divadielko" postrehol!

152655

12.02.2008 09:49

Tak nám zabili Rona Paula

nie je nasadený v roli odpútavača?

oto 83.?.?.?

Prepáčte mi moju neznalosť uvedeného pána, ale "Veľká kniha pre vysokú politiku" predsa uvádza ako jednu z použitelných technológií manipulácie nespokojných más:
Postaviť kandidáta, ktorý sa bude mnohým nespokojencom páčiť a v rozhodujúcom bode volieb sa z neakej príčiny vzdá ďalšej účasti v prospech iného "kandidáta".

154027

25.03.2008 14:44

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

Zdá sa, že všetky revolúcie boli kúpené

oto 83.?.?.?

Práve čítam prípad Parvus - "kúpenie VOSR".
Je to úplne to isté. História sa len opakuje.
Stavovské povstania, revolúcia 1848 Hungárie boli taktiež kúpené revolúcie organizované tou istou "spoločnosťou".

Na margo tých skutočných obeti - tu platí:
"Pederasti sa zabávajú a vojaci umierajú"
- ako som sa dočítal v iných zdrojoch a čo je možné si taktiež nezávisle overiť.

Nástup slobodomurárov sa dá charakterizovať:
"Humanizmus cez nacionalizmus speje k brutalizmu!".

Francúzski jakobíni - katastrofa 1.100.000 mŕtvych.
Maďarskí jakobíni boli "našťastie" včas odhalení, ale to len oddialilo "krvácanie" slovenského národa pod slobodomúrárskou judášskou Košútovou zástavou v mene Natio Hungarica, ktoré sa pod jeho velením zmenilo na Natio Magyarica.
Világoš od bratských Rusov bola overtúra, ako sa dajú proti sebe postaviť príslušníci slovanskách národov.
Vo veľkom si to zorganizovali v premiére za 1SV a zopakovali v repríze za 2SV pod dirigentskou taktovkou stále členov jednej a tej istej "skupinky".

157168

28.03.2008 09:16

Jazyk sionismu

Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave" - je jeden povšimnutia hodný citát z knihy Klimov: Červená inkvizícia
k homosexualite a okľukou aj k téme článku.
A má to racionálne jadro.
Biochémia ľudského organizmu (každého organizmu) je určovaná predovšetkým dedičnosťou a tá naša je parkticky rovnaká ako u našich predkov z dôb Krista i pred ním.
Dnes je to už vedecky potvrdené:
""...
Novodobá psychiatrie, jíž udal směr Emil Kraepelin svým názorem, že příčiny duševních poruch je nutno hledat na biologické a dědičné úrovni, se ruku v ruce s rozvojem bádání na poli biochemie a fyziologie snažila postupně nasměrovat vývoj léčebných prostředků do této oblasti....
""
" Léčba deprese ve světle medicínského poznání"
http://www.literarky.cz/index.php?p=clanek&id=5131

A preto publikované poznatky, že homosexualita je sprievodným znakom aj iných duševnách porúch bude viac než pravdivá!
Prepojenie sadizmu, sadomasochizmu, masochizmu s homosexualitou je výskumom taktiež preukázané.

A sme u koreňov "ZLA" u ľudského rodu!

Normálny človek (nedegenerovaný) predsa nezabíja, neubližuje, nerobí zle iným!
Teroristi, anarchisti, komunisti, disidenti - majú práve aj túto oblasť spoločnú.
"Pederasti sa zabávajú a vojaci umierajú!"
"Moc je sadomasochistický komplex z potlačenej homosexuality Lenina"
- platí nielen pre mocichtivých politikov.

157398

31.03.2008 09:44

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

pre vysvetlenie a doplnenie:
>.."Moc je sadomasochistický komplex z potlačenej homosexuality Lenina..
>Tomu bych i věřil. A rozhodně se to netýká jenom Lenina.

V danom prípade predmetný súdruh Lenin bol vzatý ako ukážkový príklad daného javu a preto bol autorom prevzatý do základnej definície podstaty moci.

>Pro mne z toho ale plyne, že je třeba utvořit takové klima, kde nebude muset být homosexualita potlačována.

Problém je v biochémii organizmu a nie v interakcii okolia - "klime okolia" -
pod pojmom "potlačenej homosexuality" autor rozumie vnútorný, spravidla dobre utajený, skrytý konflikt jedinca (biochémie sexuality a podvedomia, ktoré sa tomu bráni), ktorý nie je spravidla na vonok vôbec zjavný, viditeľný, na rozdieľ k otvoreným homosexuálom.

>Nebo snad víte o jiném, funkčním řešení ?

to, čo zrejme máte na mysli - je na vonok prejavovaná homosexualita, ktorá je v konečnom dôsledku prijateľnejšia - pretože nevytvára jedincov túžiacich po moci a púšťajúcich sa do boja o získanie moci.

>Budeme automaticky předpokládat u všech, co se derou k moci, že to jsou potlačení homosexuálové a budeme je rovnou likvidovat?

S prvou časťou Vašej vety budem súhlasiť, pretože zodpovedá štatistike výskumov CIA zverejnených v danej knihe :
".. kľúčovú myšlienku tejto knihy - vládnu nám ľudia,ktorých k moci priviedol osobitý ráz ich povahy.
Klimov ho nazýva sadomasochistickým komplexom moci a s týmto označením možno súhlasiť. "


Pokiaľ sa trochu poohliadnete po minulosti a priberiete si pod drobnohľad aj tento iný pohľad na mocenský boj, tak skonštatujete, že prvým krokom víťaza v politickom boji je aj pacifikovanie opozície, ku ktorej vždy patrili aj príslušníci "rovnakej krvnej skupiny" ako víťaz - teda "potlačení homosexuáli", ale v druhom rade aj zjavní homosexuáli - ako zdroj tých prvých, skrytých.
V nedávnej minulosti, anarchisti, teroristi, partizáni, komunisti, liberáli, slobodomurári ....

157642

31.03.2008 12:57

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Situácia je prakticky neriešiteľná, je súčasťou života jedinca a spoločnosti ako takej, bio-degenerácie rodu.

Z minulosti sú "známe riešenia":
- Stalin vystrieľal lenincov - ako "besnije sobaky"
- Hilter svojich "verných" nechal poriešiť "v noci dlhých nožov", ostatnú bio-degenerovanú opozíciu dal do KZ.
- Gotwalldovci si taktiež "poradili" - internacionálou pomocou, - procesmy s buržoáznymi nacionalistami ( zoznam dostali z Maďarska )

> Biochemie organizmu je jenom reakcí (obrannou) na tlak okolí.

S tou biochemickou reakciou na okolie je podľa mojich poznatkov Váš kardinálny omyl.
Biochémia organizmu je v zásade dedičnou záležitosťou a len z časti, a aj to len niektoré oblasti, sa dajú neako ovplyvňovať!

Uvedomte si, že Homosexualita - tá otvorená, priznaná a k nej pridružené sexuálne zvrátenosti boli historicky doloženým sprievodným znakom zániku doposiaľ všetkých známych civilizácií!

Homosexualita - otvorená i skrytá je spravidla len sprievodnou súčasťou iných bio-degeneratívnych zmien v psychike jedinca!
S homosexualitou je úzko prepojený napr. sadizmus, sadomasochizmus ...
A aj toto bolo CIA štatistikou preukázané:
"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave"
> Jiné řešení si opravdu nedovedu představit, už proto, že třeba například i vy můžete být "potlačený homosexuál" - pokud se bude někomu hodit do krámu vás takto označit. A to si pište, že jakmile se vaše názory někomu znelíbí, nemusí k tomu být daleko.

Pokiaľ preferujem "klasický heterogénny sex" - t.j. muž na vrchu a žena dolu a pokiaľ sa mi "dvíha žalúdok" pri neštandardných t.j. homo-praktikách, tak som s vysokou pravdepodobnosťou mimo uvedených "ohrození"!
(samozrejme dedičnosť - genetika je "beh na dlhé trate" - na celý život! a dnes nemôžem vedieť, ako sa moja biochémia bude vyvíjať o pár rokov - môžem spadnúť do homosexuality, ani neviem, ako ). Tu istú "záruku" poskytuje rodinná anamnéza pokrvných predkov a súrodencov. Pokiaľ nie sú u nich žiadne neštandardné sklony, je predpoklad, že aj ja budem klasik)

Čo sa týka "označenia: nežiadúci" - tomu sa žiaľ nedá prakticky nikdy zabrániť, bez ohľadu kto a čo ste.

157662

31.03.2008 22:07

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

>Jen k tomuto - je-li něco doprovodným znakem něčeho, jedná
>se pouze o vztah synchronicity, ne kauzality. Jinak řečeno,
>zánik civilizací má zcela jiné příčiny než homosexualitu.

Súhlasím, že sa nejedná o kauzalitu, ale len sprievodný znak všeobecnej zhubnejšej degenerácie, ktorá bola skutočnou príčinou. zánikov civilizácií.

>Ve starém Řecku byla naopak homosexualita přidruženým znakem
>největších duchů a myšlenek lidstva.

Tento príznak sprevádza ľudstvo vo všetkých epochách, nielen v Ríme. Práve mocenské, intelekuálne a obzvlášť umelecké kruhy, prakticky na 90% sú postihnuté práve týmto "sprievodným znakom".
A potom sa niekedy ľudovo hovorí:
"Pán Boh ho za jeho "zlo" potrestal na rozume, alebo na jeho deťoch".

>Jinak vám přeji, abyste nespadl do ničeho, do čeho spadnout
>nechcete, ale pokud už byste tam spadl, abyste z této
>zkušenosti načerpal více porozumění a pochopení pro ty, co
>tam už - bez svého "zavinění" jsou...

I tu súhlasím - je to bez vlastného zavinenia a mám pre to ja "pochopenie".
"Deti trpia za chriechy svojich rodičov" - o tomto to je, o zlej dedičnosti o degenerácii.
A práve preto treba homosexualitu ako sprievodný znak degenerácie mlčky - súcitne tolerovať, ale v žiadnom prípade ho nedávať na piadestál a ako vzor pre našu mládež!
To je tá zásadná zrada - strata prirodzeného strachu z "dedičného nakazenia" z degenerácie od "IN" partnera.
Problémom nie sú otrorení - čestní homosexuáli, ale práve tí "potlačení" - tí sa bez problémov a s rozkošou "rozmnožujú"!

A naviac lesby - tú neznalí chlapec len ťažko rozpozná - a teda niet sa čo čudovať narastajúcej rozvodovosti v našej civilizácii.
Táto "infekcia" sa šíri ako pyramidové hry - priam katastrofa.
Keď dosiahne stupeň degenerácie dvaja z troch sú degenerovaní - t.j. 2/3= 666 z 1000 , tak je koniec už nezvratný.
dnes sa už pohybujeme v mestách každý druhý!

157699

01.04.2008 18:06

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

> sleduji zde jistou nekonzistentnost - výše píšeš, že chemie je dědičná, a nyní o homosexualitě píšeš tak, jakoby to byla úchylka téměř výhradně naučená (nebo zaviněná hříchem - jakým?)
Pokúsim sa ozrejmiť „viac výkladovateľné“ citáty:
"Pán Boh ho za jeho "zlo" potrestal na rozume, alebo na jeho deťoch". "Deti trpia za chriechy svojich rodičov". – v oboch prípadoch sa jedná o postihnutých jedincov, ktorí v úlohe rodičov cez genetiku odovzdajú – svoju zlú krv - postihnutie svojím deťom. Genialita sa spravidla nededí, debilita spravidla na 100%. U geniálnych rodičov bývajú deti spravidla neako duševne postihnuté. Čím je vyššie sociologické postavenie rodičov, tak tým je výskyt problematických detí u zdánlivo normálnych rodičov výraznejší. ( časť cigánskej degenerácie nezohľadňujem)
Neviem, ako otcovia, ale matky sú „citlivejšie“, vnímavejšie na „svoje zdravie“ a „zdravú krv“ otca potencionálnych detí – preto postihnuté potencionálne matky, častejšie volia cestu: „na čužom chuji v raj pojechať“ – aby mali vyššiu pravdepodobnosť mať zdravšie potomstvo, keďže „vrana k vrane sadá“ a teda „úradný otec“ jej detí je spravidla neako obdobne postihnutý, ako ona samotná. ( Stalin, Nero, Hitler … antichrist sa zrodí z židovky a gója)
> jestliže jde o úchylku 4% populace, jak by se mohla množit?
Máte trochu naivné predstavy. Opäť je to trochu ináč. Sú štatistiky, ktoré píšu až o 7% dneška. A taktiež sa nezverejňuje sociologický prierez IN-orientovaných. Možno si postrehol, že “umelecké kruhy” sú obzvlášť "chytľavé" k tejto “infekcii” – údajne až 90%. Niečo lepšie sú na tom špičkoví intelektuáli humanitného razenia, priebežne to klesá k technickej inteligencii. Medzi manuálne pracujúcimi sa IN-orientácia vyskytuje v zanedbateľnom promile.
> města s tím mají malou souvislost! a homosexuálové se, jak je známo, nemohou množit. > tedy jejich zvrhlé geny nikdo nepodědí.
Mestá s tým majú značnú súvislosť – IN sa skôr schová a zapadne v meste, ako na dedine – tam sa IN ťažko utají. A pretože iná orientácie je spravidla len sprievodným príznakom aj iných duševných odchyliek, ktoré sa viac uplatňujú v meste ako na dedine. Teda ich to tiahne do mesta aj po inej stránke.

Neviem, odkiaľ máte informáciu, že sa IN "nemôžu množiť"?!
Uvedom si, že pre lesbu postačuje “roztiahnuť nohy, trochu sa navlhčiť” a už je “potentná”, teda môže otehotnieť! Čo sa aj deje a často pre chudáka “muža” spravidla končí trpkým rozvodom.
U gayov je to zložitejšie, ale I tam si vedia “zabezpečiť” vlastné potomstvo extra praktikami. A nezabúdaj ani na bisexuálov, ktorí taktiež sú vedení pod “sexuálnou deviáciou” - homo.
- neviem, či máte možnosť si zadovážiť posledné číslo Literárneho dvojtýždenníka – pokúsim sa trochu aspoň v krátkosti citovať práve k t...

Automaticky kráceno

157797

01.04.2008 19:48

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Trochu od odborníkov:
LT080326 str.5 Štefan Paulov Úvahy o homosexualite
"...
Zásadný mýtus je rozšírenie názoru, že homosexualita je z medicínskeho hľadiska „status normalis“, že to je forma fyziologického správania. Slovenská Encyklopédia medicíny, vydaná v roku 2003, vo svojom XIV diele, pod heslom „sexuálne poruchy“ má na strane 176 podtitul: Sexuálne diviácie.
Presná citácia textu:“Sexuálne deviácie, abberationes sexuales, charakteruzuje trvalá potreba odchýlnej prípravy orgazmu. Odchylnosť sa môže týkať objektu – inverzie, alebo spôsobu-perverzie. Inverzie: Za normálny erotický objekt sa pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku. Deviáciami objektu sú homosexualita, pedifília (objektom sú deti), gerontofília (zameranie na staré osoby s bielymi vlasmi), zoofília (ukájanie sa so zvieratami), nekrofília (ukájanie sa na mŕtvolách)“... Ide o vysoko odborný text renomovaných medicínskych autorov, ktorý môže nejaký moderátor alebo politik spochybniť....
Popri deviáciách je v odseku zadefinovaný aj status normalis, pozorne čítajte:
“Za normálny erotický objekt s pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku.“
Homosexualita je teda jasne zatriedená medzi sexuálne deviácie, do rámca sexuálnych porúch.
Medicína v posledných dvoch-troch desaťročiach prešla vývojom, ktorý možno zhrnúť do vety od intuície k faktom....
Z biologického hľadiska nemožno pokladať za fyziologické také sexuálne správanie, ktoré je nereprodukčné,t.j. apriórne vylučuje možnosť založenia ďalšej generácie....
Je treba uvedomiť si, že je rozdiel medzi homosexuálnym správaním a homosexuálnym cátením. K homosexuálnym praktikám sa v istých situáciách, kde nie sú práslušníci opačného pohlavia, uchyľujú aj jednoznační heterosexuáli: kasárne, väzenie, lodné posádky ...."

157820

02.04.2008 18:58

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

(pokračovanie)
A tu je tá skutočná katastrofa degenerácie ľudského rodu –
„ Biblické : Antichrist bude počatý židovkou s gójom!“ Popri „sexuálnej“ degenerácii žena v „pohode“ pribalí do vienka aj „ďalšie“ degeneratívne genetické vlastnosti.
Presne podľa pravidla:
"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave".
A toto sa šíri dnes, ako pyramídová hra, ktorú už nie je možné zastaviť, teda naša civilizácia zanikne podobne, ako pred nami egyptská, grécka, rímska či byzantská s rovnykými sprievodnými znakmi.
Sionizmus svojou formou žido-boľševizmu nás nakazil vo zvýšenej miere touto bio-degeneráciou.
Celý „proces“ zániku bol spustený pripustením židov do občianskej spoločnosti pred VFR.

157912

02.04.2008 19:20

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Som si vedomí, že máme zhodu v pohľade na nenormálnosť homosexuality otvorenej, či skrytej. Ja ovšem reagujem aj na často zjedonodušené pohľady k tejto téme a to z jedného vážneho dôvodu. Táto genetická odchylka je spravidla spriahnutá aj s inými ukrytými psychickými defektmi, ktoré majú niekedy ďaleko vážnejšie následky, ako samotný tolerovateľný fakt že „ Láska si pohlavie nevyberá“. # Tá skrytá-potlačená homosexualita je pre väčšinu úplne neznáma, ale má na život spoločnosti i jedinca ďaleko vážnejší dopad – ňou sú totiž ovládaní ako politici, tak aj horných „10.000“! Čítaním som dospel k poznanatkom, že homosexualita je genetická bio-degenerácia a je spravidla spojená aj s inými duševnými poruchami, pretože „centrum sexuálneho cítenia“ je tak ako aj celá naša psychika v mozgu – v hypotalamuse. Sex sa deje v mozgu a nie medzi nohami – erotický sen môže vyvolať niekedy až ďaleko väčšie a príjemnejšie „sexuálne“ zážitky ako v reálnom živote – so „všetkým“, až samozrejme na možnosť oplodnenia! .Mužské sexuálne cítenie sa biologicky neodlišuje od býka! (nezamieňať si to zas s erotikou!) A zatiaľ nik nevie, do kedy bude jeho sexuálne cítenie, také, aké sa u neho prejavilo po puberte, aké momentálne má. Aj to sa niekdy časom mení, gény sexualnych preferencií sú načasované podobne, ako spustenie puberty, alebo klimaktéria. ## Opäť miešaš homosexuálne cítenie s homosexuálnym správaním. Tebou uvádzané nefyziologické preferencie sú len sexuálnym správaním, ale nemôžu byť „sexuálnym cítením“ – pretože to je založené na biochémii – teda genetike. ## Ten tzv. „Biblický citát“ je len ľudová múdrosť – Zlí ľudia, tí, čo konajú zlo, majú zlé gény a postihnuté aj iné centrá v mozgu, čo sa niekedy prejaví na ich vlastnom „rozume“, alebo ich vadné gény sú postúpené prípadným ďeťom. Tu už vstupejú aj gény rodičovského partnera, ktorý býva spravidla tiež „nejako“ postihnutý (vrana k vrane sadám, rovný rovného si hľadá) a tu sa spravidla „defekty“ skumulujú a preto deti „zlých“ ľudí bývajú spravidla viditeľnejšie postihnuté a často aj vážnejšie, ako ich jednotlivý biologický rodičia s menším „postihom“. ## Prosím ťa, odkiaľ máš to „konečníkové sexovanie“? Vieš si predtaviť to „utrpenie“ u starších hemoroidných „pánov“? Táto skupina má v ruštine ľúbozvučné pomenovanie „ch..cucanti“. Pravdou je, že sa horšie rozmnožujú, teda nepredávajú svoje vadné gény potomstvu. ## Čo sa týka výskytu lesbičiek – budeš prekvapaný – dnes už prakticky každá druhá má buď sklony, alebo aj je! Aj tu sa jedná vyslovene o biochémiu a žiadnu citovosť a.p.! A tu je tá skutočná katastrofa degenerácie ľudského rodu – „ Biblické : Antichrist bude počatý židovkou s gójom!“ Popri „sexuálnej“ degenerácii žena v „pohode“ pribalí do vienka ...

Automaticky kráceno

157910

03.07.2008 18:44

Reálný dotyk Systému

RE: Špatná zkušennost nebo rasismus ?

otakar 83.?.?.?

Odporúčam Vám osobnú skúsenosť,navštíviť Košice sidlisko Luník.
Pol hodina na tvare miesta, je viac ako Váš román o možnostiach ...
Tam sa tento Váš pokus o "integračný" ne-ghetový model už dobrých 40 rokov realizuje!
katastrofa.
je to genetika a memetika, sú geneticky neprispôsobiví.
v "slušnom" prostredí dokáže jedna cigánska rodina zdemoralizovať okolie do 100 metrov od ich vchodu v priebehu pol-roka po ich "aklimatizácii".
vlastná skúsenosť z novostavby v paneláku na sídlisku.

164336

15.07.2008 07:37

Ano, Írán bude napaden

Vyráža to dych

otakar 83.?.?.?

a hlava sa mi krúti nad tou šialenosťou!
Ale po nadýchnutí sa a znovu prečítaní, zvážení a použiti poznatkov ponorológie ....
Je to žiaľ reálne.
"oni" totiž ináč rozmýšľajú ako "my".
Veď predsa "oni" majú degenerovaný sociálny mozog a možno ho vôbec nemajú.

165422

04.08.2008 19:51

Zemřel Alexandr Solženicyn

RE: Hrdina a zlatý člověk...

otakar 83.?.?.?

Mirda!
...Jediné provinění bylo: "Nepřítel lidu" a nebo také: "Nepřítel státu". ...
Tie dopisy sme nevideli, nepoznáme ich obsah.
A je celkom možné, že zapadali do "kolonky" - "permanentný revolucionár" - za čo sa aj strieľalo!
"Opozíciu treba likvidovať" - bolo heslo a to nielen internacionalistov!
Posrite sa na dnešok, ako sa vedie "opozícii" dnes a i u Vás doma!

166856

21.08.2008 10:57

Před 40 lety...

"Pražská jar" začala Slovákmi v Bratislave

oto 83.?.?.?

Domnievam sa, že v dokumentoch sa neobjaví zásadná vec a to je vplyv Kádára (alias Bárnu alias Czermanka), ako aj Honeckera ("Kozia brada" - mal aj defekt spodnej čeluste) v zákulisných rozhovoroch so súdruhmi židobolševikmi z politbyra zo ZSSR.
ČSSR bol veľmi "nepríjemný vzor" pre oboch susedov, problém bola už aj Juhoslávia.
A u Kádára zohrala nemalú rolu aj snaha o revíziu Trianonu!

168549

22.10.2008 09:51

Jak to celé funguje

Záver článku je chybný

oto 83.?.?.?

"... CO S TÍM?
Jaká je nejsprávnější strategie těch dole, kteří si svoji situaci uvědomí?
Jaké mají vůbec možnosti něco s tím dělat?
A je vůbec na místě, něco s tím dělat?
K těmto odpovědím však musíme mít k dispozici lepší hypotézu o povaze Těch co chtějí (bohů), než kterou máme k dispozici doposud.
----
Nesúhlasím s autorom, že nemáme k dispozícii "lepší hypotézu o povaze Těch co chtějí" o "mocichtivosti"
"o povaze Těch co chtějí" - vieme toho dosť, veď je to uvedené už v Biblii, v knihách Klimova, v prácach o ponorológii, v prácach o deprivantstve ...
A dnes to už nie sú len "hypotézy" z výskumov histórie mocichtivých, ale aj neuropatologicky dokázané vedecké fakty.
Ale treba tiež vedieť, že toto "poznanie", kľúče tohoto poznania budú pre mnohých " kľúče otrávené"!

173643

09.01.2009 08:59

Vraždit ve jménu Božím

RE: Slované-Slave(slejf)

petrovich 83.?.?.?

Stoji za precitanie:
http://www.korenine.si
o pisme aj tu najdete:
http://www.korenine.si/zborniki.htm#2008

http://sloveneti.tripod.com/veg/e/Ven/slovieni_rusia_e.html
http://sloveneti.tripod.com/veg/e/Init/union_e.html
http://www.carantha.net/kingdom_noricum.htm
http://www.carantha.net/the_least_known_nations_living_in_europe_.htm

http://www.velesova-sloboda.org/antrop/raciology.html

http://www.chudinov.ru/

expert na stare slovanske pismo Cudinov:
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0005-00.htm

180325

03.02.2009 11:04

O Slovanech úplně jinak

RE: A čo tak Sanskrit, respektíve pozrime sa na Indiu.

83.?.?.?

– nájdené si v google : SANSKRIT + PLAVAVA
Bude Vám ponúknutý (možno) aj : A Practical SANSKRIT Dictionary …
(plavava - sanskrit poznámka od Matej Bor )

Začítajte sa v ňom, prejdite si pár strán a popremýšľajte.
Porovnajte si sanskrtit číslovky s našimi, ruskými, staro-pruskými atď
http://indo-european.eu/wiki/index.php/Proto-Indo-European_numerals

A položte si otázku:
“Ako je možné, že sa udržala taká výrazná zhoda “slovanských” jazykov so SANSKRIT?”
“A naopak prečo tzv. germánske jazyky vykazujú výraznú odchylku od SANSKRIT?”

Nemal by sa potom proto-európsky jazyk menovať skôr “indo-slovanský”, namiesto zavedeného “indo-germánsky”?

Je zjavné, že uvedené jazyky neprešli samostatným vývojom, teda mali zrejme spoločný "protojazyk".

A ešte jedna provokatívna otázka:
“Vychádzal potom sanskrit zo slovanského protojazyka, alebo naopak, slovanské zo sanskritu?”

A na dôvažok: “Hierarchia národov je daná hierarchiou ich jazykov”

182923

04.03.2009 20:21

Smrt dogmatu

RE: MEMY nebo GENY? Aj gény aj mémy hrajú svoju rolu.

ottokar 83.?.?.?

Na túto tému pekne a zrozumiteľne hovorí:
Vstupte! (Český rozhlas Leonardo) s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=2628&p_pattern=Koukol%EDk&p_gt=1
07.10.2005 - deprivanti
17.02.2006 – homosexualita
29.09.2006 – memetika
03.11.2006 - sociální mozek
05.01.2007 - o mentalizaci, zlu a lidském altruismu

Rodíme sa s určitými genetickými predpokladmi a dostávame do vienka “čiastične popísané tabuľky“, ktoré je možné v istých časových obdobiach a súvislostiach (daných prevažne v génoch) „popisovať“ na základe vplyvu prostredia – teda preberať, prijímať a spracovávať „mémy“.
Napr: Pokiaľ dieťa vyrastá v prostredí bez ľudskej reči cca do 5 rokov, tak sa neskôr už nikdy nenaučí hovoriť. (tzv. Vlčie deti) Jeho „rečová tabuľka“ ostane prázdna – mozgové rečové centrum ostane nevyvynuté.
U chlapcov je možné detekovať „deprivantstvo“ už v 7-mom roku, došlo k vyformovaniu „sociálneho mozgu“ smerom k deprivantovi ,psychopatovi. Zdedil istú „genetickú výbavu“, teda mal predpoklady, ktoré umožnili tvorbu „defektného sociálneho mozgu“.
Do akej miery je to čisto závislé na génoch a do akej miery závislé od sociálneho prostredia nie je známe ani odborníkom.
Z homosexualitou to je podobné, tá sa však spravidla prejaví až v puberte, resp. po nej, teda formovanie „sexuálneho mozgu“ je časované do obdobia puberty.
Do akej miery tu hrá sociálne prostredie svoju rolu už v detstve a predpubertálnom období taktiež nie je známe.
Sú „oblasti“ ľudského mozgu, ktoré sú za normálnych okolností „formovateľné“ po celý život – isté oblasti „sociálneho mozgu“, pamäť, myslenie ....
A sú oblasti, ktoré sa vytvoria len v detstve, puberte.

Problematické sú ale "defektné gény" pre rôzne oblasti mozgu.
Je isté, že keď niekto nemá geneticky "normálnu" niektorú oblasť mozgu, teda nedostal v krajnom prípade cez gény "žiadnu tabuľku" k formovaniu, resp. "tabuľku" dostal, ale takú, do ktorej sa nedajú "správne" zapisovať mémy, tak dotyčný má problém (a s ním i jeho okolie). (nap. rôzne druhy psychických porúch...)

Toto je zjavne základ problémov každej známej civilizácie.
Šírenie "defektných génov", bez promeranej "spoločenskej korekcie". Je to ako snehová guľa, s každou generáciou narastá.
Napr. Sprievodným znakom zániku každej známej civilizácie boli "spoločensky" tolerované, či skôr až propagované homosexuálne praktiky, sexuálne zvrátenosti, vyžívanie sa v sadistických hrách ... v rozhraní cca 400 rokov, teda zhruba 20 generácií.
Spoločnosti, ktoré nie že tolerujú ale otvorene propagujú sexualitu, sadistické hry ..., vytvárajú memetické prostredie, ktoré u jedincov s genetickým predpokladom "úchyliek u tabuliek" ich zákonite aj "primerane sformujú" na "obraz spoločnosti".
Potom sa nečudujme, že podaktorý žiak strelí zaucho učiteľovi.

185576

05.03.2009 14:33

Smrt dogmatu

RE: Z pohledu programátora může být genetická výbava jen hardware, to co jsme, je však software

ottokar 83.?.?.?

Pani Jarmila, ten "vrozený temperament a inteligenci", ako i ďalšie "preddefinované - čiastočne popísané tabuľky" by som nazval Firmware.
A k tejto téme dávam do pozornosti zaujímavú knižku:
Biofyzik Karol Ondriaš: Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky
http://www.ondrias.sk/storage/Ondrias_Clovek_programovany_stroj.pdf
Populárno-vedecká knižka prináša argumenty, ktoré dokazujú, že človek je len programovaný biologický stroj. Hovorí o základoch správania človeka a jeho mozgu,
o vytváraní ilúzie viery a ilúzie pravdy,ako aj o princípoch premývania mozgov.

Ja Homo sapiens sapiens som len naprogramovaný biologický stroj a možnosťou ďalšieho programovania po celý život.
Riadim sa programami modernými, ale aj starými milióny rokov, ktoré som zdedil po svojich predkoch. Som výnimočný tým, že sa čistočne viem programovať aj sám, ale v mnohých prípadoch sa ma snažia programovať iní.
Začali to rodičia a známi, pokračovali v tom učitelia v škole, kňazi v kostole, priatelia a priateľky na ulici, knihy, rozhlas, televízia a takto ma programujú denne stálym prísunom informácií.
Pocítil som vplyv účelových programov dodávaných domácou propagandou, ako aj premývanie mozgov masovokomunikačnými prostriedkami (Sme ... CNN).
Aby som sa bránil proti zavíreniu svojich mozgových programov, snažím sa programovať sám seba a kontrolovať, ako sa ma snažia programovať iní.

Boh: už nie sme v jeho rukách.
"Teda žiadne náboženstvo nie je náboženstvom lásky, ak nie je zároveň náboženstvom nenávisti, iba ak ide o náboženstvo iného druhu, ako sú tie, ktoré poznáme z dejín.
Poslaním týchto náboženstiev je zachovať spoločnosť, ktorej udeľujú neobyčajnú moc nad jednotlivcami." Serge Moscovic: Derkheim on the Origines of Religion
Ilúzia, že "všetci sme v rukách Božích" bude vhodnejšie nahradiť ilúziou pravdy, že "všetci sme v rukách Našich".

Churchil mohol otvoriť druhý front už v dec 1942,jan 1943 - strategicky neotvoril, aby nechal Hitlera ale hlavne Stalina vykrvácať! (korešpondencia medzi Rooswelt-etnicky ako Churchil 1942) " Hladomor na Ukrajine podpisal Lazar Kaganovic,.. Stalin " zomrelo 2-3 mil ľuďí ... Bangladéš 1943 na hladomor a následné epidémie zomrelo 2-4mil ľudí - predseda vlády Churhill.
Obaja vodcovia sú rovnako zodpovedný za ich smrť.
Jeden je diktátor, vrah ...
Druhý je demokrat, humanista ...spasiteľ.
Prečo ten rozdieľ v ponímaní rovnakých "plodov ich práce"?
Pretože existuje "účelová demokracia vo vytváraní pozitívnych matríc", ktorá zariadila, že dostaneme svoju endogénnu dávku, keď si zanadávame na Stalina ako na zločinca, a dostaneme svoju endogénnu dávku, keď obdivujeme humanitu,ľudskosť, múdrosť a civilizovanosť Winstona Churchilla.
K.Ondriáš : široká paleta pozitívnych matríc.

185703

05.03.2009 16:19

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

Treba rozlišovať homosexuálitu ako stav od homosexuálneho správania

ottokar 83.?.?.?

17.2.2006 www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00375631.mp3 - Neurobiologia Homosexuality
- Profesor Komárek radil svojim študentkám – volte si len takého muža, ktorého pot vám vonia!
Vzájomná sexuálna príťažlivosť – z mužského potu - Androgény, Estrogény – z moču tehotných žien.
Funkčné zobrazovacie metódy činnosti mozgu hypotalamu pri vdychovaní feromónov – jednoznačne preukázali biochemickú závilosť sexuálnej oblasti žien a mužov homo, hetero.

Keď si čistý homosexuál vdýchol mužský feromón – jeho mozog reagoval tak, ako mozog heterosexuálnej ženy!

Je zistený celý rad fyziologických mozgových rozdielov medzi homo a hetero.
– Objem, počet buniek, väzbe
– Ľaváci, praváci sú ináč zastúpený u hetero a homo mužov
– U žien sú rozdiely menšie.
Ako gay, tak lesba dochádza k rozdielnym výsledkom u priestorových testov oproti hetero! – zadná hemysféra
Ozvena istého zvuku u lesb je iná ako u heterosexuálnych …
Mužská homosexualita má zrejme neúplné genetické pozadie – zatiaľ sa nevie presne.

Slovo od iného odborníka
Literárna dvoj-týždenník 2008-03-26
Str.5 Štefan Paulov „Uvahy o homosexualite“
Zásadný mýtus je rozšírenie názoru, že homosexualita je z medicínskeho hľadiska „status normalis“, že to je forma fyziologického správania. Slovenská Encyklopédia medicíny, vydaná v roku 2003, vo svojom XIV diele, pod heslom „sexuálne poruchy“ má na strane 176 podtitul: Sexuálne diviácie. Presná citácia textu: “Sexuálne deviácie, abberationes sexuales, charakterizuje trvalá potreba odchýlnej prípravy orgazmu. Odchylnosť sa môže týkať objektu – inverzie, alebo spôsobu-perverzie. Inverzie: Za normálny erotický objekt sa pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku. Deviáciami objektu sú homosexualita, pedifília (objektom sú deti), gerontofília (zameranie na staré osoby s bielymi vlasmi), zoofília (ukájanie sa so zvieratami), nekrofília (ukájanie sa na mŕtvolách)“... Ide o vysoko odborný text renomovaných medicínskych autorov, ktorý môže nejaký moderátor alebo politik spochybniť. Popri deviáciách je v odseku zadefinovaný aj status normalis, pozorne čítajte: “Za normálny erotický objekt s pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku.“ Homosexualita je teda jasne zatriedená medzi sexuálne deviácie, do rámca sexuálnych porúch. Medicína v posledných dvoch-troch desaťročiach prešla vývojom, ktorý možno zhrnúť do vety od intuície k faktom. Z biologického hľadiska nemožno pokladať za fyziologické také sexuálne správanie, ktoré je nereprodukčné, t.j. apriórne vylučuje možnosť založenia ďalšej generácie. Je treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi homosexuálnym správaním a homosexuálnym cítením. K homosexuálnym praktikám sa v istých situáciách, kde nie sú príslušníci opačného pohlavia, uchyľujú aj jednoznační heterosexuáli: kasárne, väzenie, lodné posádky ....

185733

06.03.2009 09:07

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

„Pokiaľ je dovolené všetko, tak Boh neexistuje“

ottokar 83.?.?.?

Pan doktor Koukolík napsal do Magazinu LN 29.8.97 že…Výzkum genetického pozadí násilného chování u lidí v současnosti naráží na bouřlivé, někdy velmi útočné protesty skupin "aktivistů", přesvědčených, že je násilné chování výlučným důsledkem sociálních vztahů ...
Kniha: Proč se Dostojevskij mýlil?
O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě
Základním motem knihy je výchozí myšlenka z Bratrů Karamazových, že zdrojem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha. »Bůh není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno je vše.« Zkušenost však říká, že lidé nábožensky věřící, bez ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně, a to někdy do krajnosti, úplně stejně jako lidé nábožensky nevěřící. Z této zkušenosti a z vývoje poznatků sociokognitivní neurovědy posledních desetiletí plyne, že nikdy, za žádných okolností, nebylo a není lidem věřícím ani nevěřícím dovoleno vše, přestože se dopouštěli a dopouštějí všech zločinů, neboť kořeny lidského vědomí, empatie, altruismu, lásky, zla i religiozity jsou přirozené a je nutné hledat je hlouběji, a to jak v biologické, tak kulturní evoluci.
Samotná religiozita však, jak namítá autor této práce, nevede automaticky k morálnímu a altruistickému chování. Empatie, altruismus a láska mají hlubší kořeny, a ty je zapotřebí hledat jak v biologické, tak i kulturní evoluci. Jsou morální cítění, rozhodování, morální zákony či schopnost rozlišovat dobré od zlého něco zjeveného a seslaného nadpřirozenými silami? Nebo jsou jevem přirozeným, podmíněným biologickou evolucí a kulturním vývojem? Snad najdeme odpovědi v kapitolách pojednávajících o teorii vědomí známé pod označením »theory of mind«, esejích o altruismu, o morálních emocích a lásce a o lidském zlu z pohledu současné sociokognitivní neurovědy. Autor sám nabízí svůj text jako soubor hypotéz, z nich vyrůstá prozatím neúplná, otevřená teorie, která se jistě bude dál úměrně novým poznatkům vyvíjet a měnit.

Po zovšeobecnení:
„Pokiaľ Boh neexistuje, tak je dovolené všetko“
Voltaire a v nádväznosti naňho ilumináti ... modrí zhnilí liberáli (od zhnitej krvi) pretvorili výchovný proces tomuto cieľu a zaviedli do praxe:
„Pokiaľ je dovolené všetko, tak Boh neexistuje“ – takže dnešné poznatky sú toho výsledkom.

185790

06.03.2009 10:52

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

K téme médiá, ich vlastníci a ciele - ako nástroj politiky kolonizácie výchovou

ottokar 83.?.?.?

Sarah Silvermanová tiež hosťovala odovzdávanie cien Independent Spirit Awards, na ktorom celý jej otvárací monológ bol o jej vagíne. Jej „materiál“ obsahuje tiež vtipy o inceste, análnom sexe...
O Kristovi sa okrem spomínaného vyjadrila: „Nielenže sme ho zabili, ale urobíme tak znova ak sa vráti...“ Jej nový film Jesus is magic nie je, ako by sa mohlo zdať o Ježišovi, ale o AIDS a holokauste. Spomína v ňom napríklad: „Práve som lízala želatinu z penisu môjho priateľa, keď som si pomyslela: Bože, už som celkom ako matka,“... „Ó, bože, prosím nájdi semeno vo vagíne mojej starej matky.“
....
My, "neverci" rozmýšľame úplne inak než židia, o čom svedčia dejiny posledných dvetisíc rokov. Kým sme my "neverci" a oni sú "židia", nikdy sa nestretneme zoči voči, čo si oni jasne uvedomujú, ale my nie. Práve z toho dôvodu je tu nepopierateľná prevaha židov alebo iného židovského vplyvu v amerických médiách - pretože kultúru "nevercov" musia prerobiť na svoj obraz tak, aby bola "prívetivejšia" k tomu, čo oni majú radi, k ich agende.

Ak nám tento dôvod nie je úplne jasný, čiastočné potvrdenie možno nájsť v smutne známom článku Joela Klinea, ktorý uverejnili Los Angeles Times pred pár rokmi:

"Toto sa udeje vtedy, keď vy ( "neverci" ) nás zabudnete strašiť.
Teraz, keď sme sa už asimilovali do takej miery,
kedy sa už od belochov vôbec nelíšime,
pokúšame sa pretvoriť komunitu tým, že vám našu kultúru pcháme nasilu dolu hrdlom...

http://www.protiprudu.info/lebo_je_to_sranda.html
"...Lebo je to sranda, keď to robíme!"
Tieto ciele substitúcie bielej rasy boli stanovené niekedy v 14-17.storočí, zotročiť, kolonizovať Venétov tak, aby sa nezmohli na novú Vandalskú odvetu ...
Prečo sa mi nedarí nájsť históriu Švédska? (Venétov-Vandalov?)

185803

21.07.2009 13:28

Partnerský život, manželská morálka

RE: Jen takova zajimava informace...

palino 83.?.?.?

pán mkadlec,
múžská obriezka vytvára predpoklad permanentného dráždenia a to aj podvedomého, čo má za následok "pretlak sexuálnych hormónov" v hlave dotyčného.(semeno mu udrelo do hlavy)
Toto nazívate sexualni frustrace.
Tá agresivita súvisí s tesnou blízkosťou sociálneho mozgu a vplyvom sexuálneho mozgu na jeho činnosť.
Tá tzv. kresťanská agresivita zo zákazov a príkazov bude mať iné príčiny, prejavuje sa spravidla u vrchnosti, nie dolu, teda bude skôr genetického pôvodu, nie vierovyznania.
Tie "zákazy" sú tu práve pre zníženie sexuálnej hormonálnej činnosti pôsobiacej sekundárne aj na sociálne, agresívne správanie sa jedinca.

196102

24.07.2009 13:59

Úloha moci

Odpoveď na podstatu moci ponúka Klimov

palino 83.?.?.?

Predslov k Červenej inkvizícii - Chelemendik Slovanský dom Bratislava
… Červená inkvizícia je kniha o podstate moci,
v ktorej autor predkladá svoj celistvý obraz sveta.
Tento obraz je veľmi mrzký, nechce sa mi veriť, že je vierohodný, ale ignorovať mnohé veci, ktoré sú v knihe vyslovené, sa tiež nedá.
Príliš sa podobajú na pravdu.
Niekoľko rokov som mal možnosť stretávať sa s ľuďmi moci a môžem potvrdiť kľúčovú myšlienku tejto knihy
"vládnu nám ľudia,ktorých k moci priviedol osobitý ráz ich povahy" .
Klimov ho nazýva „sadomasochistickým komplexom moci“ a s týmto označením možno súhlasiť.
Veľakrát som vo svojich knihách politikov nazýval mociholikmi - teda ľuďmi posadnutými mocou. Avšak podstata tejto posadnutosti, maniackej túžby po moci a jej atribútoch, ostávala pre mňa záhadou.
Pred pár rokmi som sa raz stretol s človekom, ktorý sa dvadsať rokov zaoberá politickými kampaňami a politickou psychológiou.
Keď spolu so mnou sledoval správy na istom televíznom kanále v jednej neveľkej krajine v Strednej Európe a uvidel detailný záber na známeho politika tejto krajiny, zahlásil:
"Latentný pederast!" - teda skrytý, potlačený homosexuál.
Povedal to tak jednoducho,ako keď lekár stanoví diagnózu chrípky.
Neskôr som sa v literatúre venovanej Klimovovým knihám dočítal,že základom Harwardského projektu, zameraného na rozloženie Sovietskeho zväzu zvnútra,sa stala, vtedy ešte pre každého absolútne nepochopiteľná „téza o latentnej homosexualite Vladimíra Iľjiča Lenina“.
Téza, ktorá sa, podľa všetkého, hodí skôr pre čisto akademický výskum psychlóga-freudistu, a zrazu -psychologická vojna proti ZSSR, ktorú Západ vyhral bez vojny ...
Je to kniha o dobre a zle, i keď Klimovova filozofia sa mnohým bude zdať primitívna.
S definíciou toho, čo z hľadiska autorovho dialektického kresťanstva je Boh a čo diabol, nemôžem súhlasiť. Všetko,čo sa týka teologických úvah autora,pôsobí akosi priveľmi zjednodušene.
Avšak s tézou,že kresťanstvo predstavuje reálny spôsob prežitia ľudstava,súhlasím.
Ako aj s názorom,že kniha Červená inkvizícia je napísaná z pozície kresťanskej civilizácie a je užitočná pre všetkých, ktorí sa k tejto civilizácii hlásia.
Kniha Grigorija Klimova vyšla v mnohých krajinách - po prvýkrát v USA - a v mnohých jazykoch....

196299

19.08.2009 09:05

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

Kúpená revolúcia, geheimakte Parvus, Elisabth Heresch

paolo 83.?.?.?

Kľúčovou osobou vo VOSR bol:
Dr. rer. oec. Alexander Parvus (eigentlich Israil Lasarewitsch Helphand, russ. Израиль Лазаревич Гельфанд, wiss. Transliteration Izrail' Lazarevič Gel'fand; * 27. August 1867 in Beresino, heute Berasino, im gleichnamigen Bezirk des Minsker Gebietes) in Weißrussland; † 12. Dezember 1924 in Berlin), war ein russischer Revolutionär, der zeitweilig den Menschewiki angehörte. Spätestens seit 1918 begriff er sich indessen als deutscher Sozialdemokrat. Bekannt wurde er, als er zusammen mit deutschen Regierungsstellen im Jahre 1917 die Reise Lenins im plombierten Eisenbahnwaggon durch das Deutsche Reich nach Russland organisierte.
...
on zorganizoval financovanie a prepravu "revolucionárov" do Ruska.

198150

06.10.2009 09:25

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Příliš černé barvy

83.?.?.?

Pani Jarmila, ono to s tou "mocou" je trochu zlozitejsie, ale v podstate mate pravdu:
Interview with Gregory Klimov
http://g-klimov.info/Essence-e.htm

Dobre organizocvana skupina si vytypuje vhodneho adepta do vysokej politiky, vyskolia ho, podporia ho a on potom "uspesne kope" za ich zaujmy.
Su to doslova "biologicke zbrane" omnoho ucinejsie rozkladajuce spolocenstva, ako atomove zbrane!
je to o hra o nasej nevedomosti a k tomu este aj na "slepu babu"

201834

24.11.2009 15:30

Pro děti jen to nejlepší

RE: rodinny lekar a imunita

83.?.?.?

AIDS - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - je nesprávne prezentovaná, ako vírusové ochorenie spôsobené tzv. "vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti".
Pritom aj tehotná žena v 3-4 mesiaci môže vykazovať test tzv."HIV pozitivny", podobne aj tuberkulóza a.p.
Celkovo je myslím 63 chorôb, ktoré spôsobujú "AIDS" a niektoré majú aj infekčný - virózny charkter.
Beda Vám, ak ochoriete na niektorú z nich a začnu Vás liečiť na AIDS a nie na konkrétnu chorobu.
Liečba na AIDS Vám garantovane totálne rozloží aj zbytky Vašho inou chorobou oslabeného imunitného systému.
AIDS je "vynikajúci kšeft", ako vo výskume a hľadaní toho "zradného vírusu", tak aj farmakológii.
Primárny problém sú u tzv. rizikových skupín homosexuálne orientácie, sám osebe druh degenerácie, ktorej sprievodným znakom môže byť aj oslabenie imunitného systému AIDS, no a samozrejme aj s pridruženou problamatickou psychikou.
Prepojenie týchto rizikových skupín na mocenské snáď netreba extra rozoberať.
Práve preto sa im venuje "obzvláštna pozornosť", pretože z ich mocenského prostredia vychádzajú ľudia s rôznym typom "postihnutia".
Sú to doslova ich dietky.

205624

07.01.2010 13:15

Policajné právo na Slovensku

Ale je tu aj iné možné !vysvetlenie!: omyl pri !persona non grata!?!

83.?.?.?

maly_cloviecik dnes 12:49 z protiprudu.info
Prezradil sa ďalší spôsob tajného dohľadu nad občanmi a následnej profesionálnej likvidácie nepohodlných Persona nan Grata?
Poslanec Soboňa nedávno uviedol, že „nad občanmi je robený tajný dohľad“. V minulosti bolo veľa kauz, keď niekomu našli drogu v aute, byte, kufri a putoval nemilosrdne do väzenia. Lenže vo veľa prípadoch súd uznal nevinu týchto ľudí. Kauza s výbušninou le prezradil zdokonalenie tajného dúhľadu a likvidáciu politických oponentov, len policajt nastrčil výbušninu tej nesprávnej osobe. To zbabral. Akcia bola zameraná proti Františkovi D. s cieľom ako "persona non grata" veľmi profeionalne ho poslať do väzenia v zahraniči a bez ďalšieho dokazovania, že išlo o útok proti demokracii. Americká CIA takéto triky používa na likvidáciu všetkých, čo by chceli založiť sociálnodemokratickú stranu v USA. Všetci sú vo väzení! Taká je Holá PRAVDA. Dnes začina diskusia v koloseo www.koloseo.info

209117

07.01.2010 17:38

Propaganda

RE: Dotaz na znalce Koukolíkova díla

83.?.?.?

aj tieto prednášky v cz-rozhlase formát mp3 nemajú chybu!:
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=26...
Na Blistoch je tiež pár článkov z tejto oblasti:
http://www.google.com/custom?domains=www.blisty.cz...

Od starších autorov sa dá doporučiť G.Klimov - isté spektrum deprivantov v historickom priereze minulých storočí byvších u moci.
A podobne ponerológiu Lobieckeho prezentovanú napr na:
http://afinabul.blog.cz/rubrika/ponerologia
alebo aj
http://na-severu.blogspot.com/2009/09/pravda-k-moc...
Psychopatie, Psychopati, Ponerologie
Pán Stwora, tu treba hlavne mládež vzdelávať, teda nielen informovať, ale priam upozorovať, za čo Vám taktiež patrí veľká vďaka

209141

21.02.2013 14:05

Bolševický převrat (I)

Geheimakte Parvus. Die gekaufte Revolution.

83.?.?.?

Elisabeth Heresch: Geheimakte Parvus. Die gekaufte Revolution. Biographie. Langen Müller, München 2000, ISBN 3-7844-2753-7
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus

Slušne podaná história tzv. ruskej revolúcie.
Principiálne všetky úspešné revolúcie boli "niekym" z pozadia inscenované a hlavne financované.
Aj tá naše "nežna".

285257

21.07.2014 17:49

Informační válka

sú to jasné spravodajské hry

83.?.?.?

http://news.mail.ru/politics/18948792/gallery/1357...
Минобороны РФ: рядом с «Боингом» находился Су-25 Украины
«В этот период в воздухе находилось три пассажирских самолета, включая “Боинг 777”. Кроме того, российскими средствами контроля зафиксирован набор высоты самолета украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малайзийского боинга. Удаление Су-25 от “Боинга” составило от трех до пяти километров», — заявил генерал-лейтенант Андрей Картаполов, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного военного округа.

Pod hlavným obrázok je séria 11-tich obrázkov
-posledný s popisom miesta, kde bolo "točené video s BUK".

313688

06.08.2014 10:13

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

a čo keď to bol kanon ineho fighter aircraft?

83.?.?.?

vo výške 10.000 m nemáte šancu rozpoznať voľným okom typ stíhačky a na radare sa to taktiež nedá.
Domnievam sa, že nie je problém "simulovať radarové parametre napodobňujúce SU-25",
potom na krátko zaútočiť na Boing
a následne sa opäť "tváriť pre radar" ako SU-25 ...

314914

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
298 538,57 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?