Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 2555 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, petge, Petr Gejdoš.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.05.2005 21:23

Přepište historii!

RE: A Nemci nato maji (odskodneni)

Petge 83.?.?.?

[smích] [smích]
"Britové byli skutečně koumáci. Málokdo se tak moc zasloužil o pokrok lidské společnosti, jako Britové. No a nyní na jejich místo nastoupily nové síly, taky jsou vynalézaví, to se ale většinou až v budoucnosti možná ukáže, za jak mnoho by jsme měli být všichni, celý svět, vděční USA." [cool]

53954

29.05.2005 21:28

Přepište historii!

RE: Přepište historii!

Petge 83.?.?.?

Musím ještě něco dodat k Džugašvilimu. Ne ne, to se pletete, mi Stalin zatím nestál ani za jediné slovo. Ale pozor, myslím, že úplné otevření archivů by bylo velmi zajímavé ! Způsob provedení VOSR, finanční podpora bolševiků a způsob dopravy VIL do Petrohradu - kdoví, jak to bylo ? Myslím že staré známé "rozděl a panuj" platilo a stále platí a zřejmě platit bude.

53956

30.05.2005 18:22

Přepište historii!

RE: Pekne blba otazka nebo provokace?

Petge 83.?.?.?

Já Vám nechci brát iluze nikterak, ale musím se opatrně zeptat - to co jste napsal, to Vám jde tak nějak úpřimně od srdce, takhle to skutečně cítíte ? Nebo to máte jen někde vyčtené z nějaké národovecké knížky ? Nezlobte se na mě, že mám pochybnosti - já vidím vesměs kolem sebe, v televizi, v radiu, nakonec i zde, že to tak prostě není.

Bylo by totiž nutno se vrátit tak o 400 let zpátky do doby přelomu středověk/novověk a tam se kouknout, jak současné moderní národy zrovna vznikaly. Totiž nepleťte se, národy, národy - to se povídá pomalu od starověku, ale v současném slova smyslu jsou národy relativně velmi nedávný "vynález". Přečtěte si třeba záznamy z jednání Českého stavovského parlamentu v roce 1618, když odvolával Habsburky z českého trůnu. Leckdo by mohl podlehnout lehce dojmu, že se jedná o nějakou mýlku - více než polovina projevů byla v němčině. Národ tehdy byl s bídou tvořen nekolika tisíci členů šlechty a prostý nevolný lid, ten národem nebyl. Když nějaký šlechtic prodal svoje majetky i s lidmi, mohlo se klidně stát, že ti poddaní najednou nebyli Češi, ale třeba Bavoři.

Lidi v tom mají docela guláš !!

54052

30.05.2005 18:38

Přepište historii!

RE: Pekne blba otazka nebo provokace?

Petge 83.?.?.?

A ještě bych chtěl trochu polemizovat s tímto výrokem "U Palackeho namesti je pomnik s napisem "Opustis-li me zahynes, opustis-li me nezahynu. Jak moudre ..."

Tady to je krásně vidět, že v tom nemáte jasno. To, že je to napsané na památníku, to ještě zdaleka neznamená, že je to i pravda. Postudujte si dějiny a uvidíte, že v nespočtu případů národy zanikly, ale jednotliví členové zaniklého národa ne !

Lidé se sice mohou identifikovat jako tu Čech, tu Francouz, atd. ... ale to absolutní většinou dělají pouze pro okamžitý vlastní prospěch.

Něco jiného je rodina, rod, kmen - ale v tzv. moderních společnostech ani to již neznamená skoro nic, toto najdete spíše třeba v Iraku, v Afghanistánu a podobně. A znova musím zdůraznit - s definicí, co je to národ by byl velký problém, jedná se totiž fakticky o umělý politický pojem !! A vidíte to v těch státech, jako je zrovna Afghanistán či Somálsko - kdyby byli nějací Afghanci jako národ, tak se nebudou navzájem vyvražďovat ! To samé v Somálsku, tam žádní Somálci jako národ nejsou, tam jsou Somálci, jako příslušník státu Somálsko. A to je něco jiného.

54056

30.05.2005 20:14

Drobná překážka na nastoupené cestě

Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Římskému (starověkému) systému ovšem trvalo ještě 160 let, než se konečně položil. Dnes žijeme rychleji, nemyslím si, že máme ještě 160 let existence této civilizace.

Ani já si nemyslím, že to bude dlouho trvat. Ba naopak si myslím, že to bude vysloveně velmi brzy !! Navíc si myslím, že první "výbuch hněvu" na té naší potápějící se "kocábce euro-atlantické civilizace" (Evropa a severní Amerika půjdou ke dnu spolů !) bude historicky vzato již "zítra" ve Spojených státech. Nebudu raději vzpomínat, že nějaký Nostradamus velmi adresně pojmenoval tu zemi, kde hněv lidu smete zprofanovaný systém a popsal i příčiny - přezadlužení a přeexploatování země !! Ne, raději to nebudu vzpomínat, tady na Zvědavci je totiž několik na slovo vzatých znalců, kteří naopak ví, že já pry nenávidím USA.

Francouzi nakonec ani přesně nevím proč vlastně řekli ne, patrně se tu ani nehlasovalo o Evropě, ale spíše proti vládě a presidentovi. Nelze ani vyloučit, že mají ještě fungující zdravý "selský rozum". Žijeme v době, která bude v budoucnosti, pokud nějaká bude, nazvaná patrně jako WW3. Proroci přesně popsali, co bude - nejlépe asi Ježíš Kristus.

54071

31.05.2005 10:32

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

83.?.?.?

Ježíš Kristus v Jeruzalémě při jedné příležitosti ukázal na Chrám a pravil - "Přijdouť dnové, v nichž z toho, nač se díváte, nebude zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen".

I ptali se jej na znamení a on jim odpověděl - "Když pak uslyšíte o válkách, nestrachujte se, musí to být. Povstaneť národ proti národu a království proti království. A zeme třesení veliká budou po místech, a hladové, a morové, a hrůzy i znamení s nebe budou veliká... budou znamení na slunci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích, kam se díti, když zvuk vydá moře a vlnobití... Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a v náhle přikvačil by vás ten den."

Je to volná citace z Evangelia podle Lukáše. Mohl bych uvést více citací, schválně jsem vzpomenul Ježíše a ne třeba Zachariáše nebo i jiné proroky.

A pane Dušane, tam kousek níže, řeknu to slušně, Vy jste fakt srandista [cool] . Schválně se podívejte do archívu, jestli by jste ze všech svých příspěvků dokázal napsat desetiřádkový text, který by něco přínosného obsahoval...

54135

31.05.2005 10:53

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Zkuste zauvažovat jinak - předpokládejme, že máte velmi dobrou a reálnou představu o životě v 1)USA a třeba Německu, 2)Číně, Indii a Vietnamu, 3)Čadu, Somálsku či Mauritanii. Pořádně nad tím zapřemýšlejte, co tak asi běžní obyvatelé těch tří skupin států jeden druhému či třetímu zazlívají a co jim naopak závidí.

Potom si postupně co nejvěrněji myšlenkově představte sám sebe i se svou rodinou na jejich místě a co by jste asi dělal a jak by to nejspíše dopadlo. Teď k tomu přidejte globální změny klimatu a navazující hladomor, dopad evidentně přicházející ropné krize (oil peak) a navazující ekonomickou krizi (viz "Ekonomická tsunami").

Již nyní v tom Vašem pomyslném kotli vzniká dosti netravitelný guláš. Tedy ještě podle Retigové přidejte špetku AIDS a ptačí chřipky, trošku Eboly a malarie, dochuťte DDT a DU (depleted uranium), přislaďte aspartamem, přihoďte hrstičku místních "Hitlerů a Goebelsů", pořádně zamíchejte, zavařte, nechtě chvíli dusit pod pokličkou a můžete servírovat !
Petge

54137

31.05.2005 11:05

Francouzský vítr změn?

RE: Francouzský vítr změn?

Petge 83.?.?.?

To mě moc zajímá ! Co tedy Francouzi vlastně myslí tím "NE" ?

I já si myslím, že se z toho Brusel jednoduše nevykroutí, ale na druhou stranu jste docela potvrdila moje obavy - (citace).Manzel kdyz prisel do volebni mistnosti, bydlime na male vesnici a zeptal se co ma delat, rekl mu bratr starosty, vezmi listek s ANO,dej ho do obalky a hod do urny. Na to mu muz rekl, ty snis, vzal listek s NE a odvolil., že Francouzi ani tak nevolili NE ústavě, ale spíše NE svoji vládě obecně.

54139

31.05.2005 11:27

Přepište historii!

RE: Pekne blba otazka nebo provokace?

Petge 83.?.?.?

NO ? Co jsme - tedy naši předkové míněno - byli ? Myslíte si, že pan Franta Vopršálek odněkud z Prahy, když měl dost peněz a času, tak na hypotetické dovolené někde na Rivieře v hospodě u sklenky vína svému prázdninovému známému neřekl, že je Rakušák z Čech ?

Nebo mě chcete přesvědčit, abych kdesi na dovolené u pivka, když bydlím na Moravě, tam dneska každému tvrdil již nyní, že jsem Moravan ?

Nene, již někdy koncem 13 a počátkem 14. století se rody Přemyslovců a Habsburků domluvily po dobrém, že jestli jedna nebo druhá strana vymře po meči, připadne ta která země té druhé straně. Bylo to jasné pokračování politiky Přemyskla Otakara II. . Ze strany Přemyslovců to bylo dost neuvážené - v té době Přemyslovci opravdu byli na vymřetí, což roku 1306 v Olomouci dokonali, kdežto Habsburků v té době bylo po Evropě jak mladých myší. Ale přesto - dějiny Zemí koruny České a dějiny Rakouska se již v té době dokonale propletly. V roce 1526 volbou Habsburků na Český trůn došlo ke spojení těchto zemí a že vzniklo Rakousko a nikoliv Česko, to je jen otázka pojmenování.

54141

31.05.2005 11:29

Přepište historii!

RE: Pekne blba otazka nebo provokace?

Petge 83.?.?.?

(doplnění)

Takže ten pan Vopršálek klidně hrdě řekl že je Rakušan české národnosti "vodněkud z Prahy". Politicky národ byl "Rakušané" a nikoliv Češi, Moravané, Slezané, Poláci, Haličané, Slovinci, Korutanci, Lužicové, Solnohraďané, Italové. To by pak museli ve Francii taky mít národ Burgunďanů, Languedočanů, Gaskoňců, Normanďanů, Lotrinců a co já vím, v Německu pak Prusů, Bavorů, Sasů a co já vím, takhle by to šlo parcelovat do zblbnutí.

54142

31.05.2005 11:38

Přepište historii!

RE: Pekne blba otazka nebo provokace?

Petge 83.?.?.?

Tak trochu jste to zmotal - nikoliv začali na druhý den mluvit německy. Proč by to taky dělali ? Ale vy myslíte, že když dneska čtvrtina Američanů má angličtinu mizernější, než ji mám já po roce samoučení se a jejich rodný jazyk je španělština, že tedy nejsou z nich Američani ? Nebo co si myslíte o Indii s jejím miliardovým obyvatelstvem, kde je snad 100 "velkých jazyků" a tak musí mít jako úřední jazyk do teď angličtinu, aby se domluvili ? Indie před Brity sestávala z desítek a možná stovek suverenních států, byli to pak Indové dohromady jen proto, že bydlí na indickém subkontinentě.

Tady fakticky vládnou velmi podivné a podivuhodné představy o národech, národní hrdosti, národních cílech a vůbec.

54146

31.05.2005 14:26

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

Petge 83.?.?.?

To jste pane Leho napsal velmi rozšafně, za to Vás lze jedině pochválit ! [smích] Je však zvláštní, že já se s autorem prakticky v názoru na věc ztotožňuji, ačkoliv o sobě pozitívně vím, že:

1)si přesně uvědomuji, že nějakých 1750 let je setsakramentsky dlouhá doba vývoje a nelze mechanicky cokoliv z tehdejší doby aplikovat na dnešek.
2)nejsem nešťastný člověk, v životě se mi docela daří a moje osobní vize budoucnosti jsou spíše optimistické, tedy míněno pro moji osobu a mi blízké - rodinu.

Takže kde je chyba v jinak brilantní úvaze na Vaší straně ? Nemyslíte si třebas, že je možné, že tu demokracii a z toho plynoucí konsekvence, tak jak jí vidíte vy, máte nalakovanou poněkud moc na růžovo?

Jak je to možné, že takový zkušený a zřejmě velmi sečtělý, znalý a bezproblémově optimistický člověk, jako jste zřejmě Vy - soudě podle vašich příspěvků - nevidíte ty historické paralely ? Jakto, že Vám unikají docela jasné signály degenerace euroatlantické společnosti, takto fakticky reprezentované vaší novou vlastí ? Nepřehlížíte něco důležitého ?

54151

31.05.2005 14:44

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Někde se mi ztratil příspěvek, zajímavé, takový byl mírumilovný ! Ne, nemyslím Zjevení, myslím Evangelia - Ježíš tam při nějaké příležitosti ukazuje na Chrám a praví - "... z tohoto nezůstane kámen na kameni ... " !!

Učedníci jsou z toho zaražení a ptají se, kdy to bude, jak to bude vypadat. Ježíš na to říká něco ve smyslu "... budete slýchat o válkách a bojích, ale to musí být ... povstanou národy proti sobě a kralovství prosti královstvi ... budou velká země třesení, budou hladomory, budou epidemie chorob (moru) a, na Slunci a hvězdách budou znamení ... atd" ! Tolik Ježíš.

A Nostradamus mluví, jako by opisoval od Sybilly - "... sýpky budou plné a přitom lidi budou umírat hladem, budou nevídané choroby, bude .. blablabla .. (a teď to příjde) a zhroutí se finanční systém kvůli dluhům, lidé se vzbouří proti vládě, až papírové peníze a akcie ztratí svou hodnotu (doslova "simulacra zlata") ... "!

Sybilla pak zlověstně mluví o "žlutém nebezpečí z východu" a o tom, že to nebude již dlouho poté, co člověk vstoupí na Lunu.

V Koránu "konec světa" začal právě vstupem člověka na Měsíc, tedy nyní nečekáme na "konec světa" ale na konec konce světa ! [smích]

54153

31.05.2005 15:01

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Bohužel nevím teď z hlavy přesně název, ani autora, ale nějaký chytrý pán napsal zajímavou knihu, jmenovala se nějak "Vzestup a pád Imperií" či tak nějak. Jsou tam rozebrány dosti didakticky symptomy, ukazující, že dané Imperium již zahájilo "sešup" do propadliště dějin. Nu, nemusíte tu knihu shánět - stačí sledovat USA.

Nemyslím to nijak ironicky, aby zase někdo neměl zkrat na myšlení ! [smích] Říkám to zcela věcně - fakticky to souvisí se ztrátou skutečných hodnot. Ve starém Římě byly symptomatické kupříkladu tzv. Lucullské hody, korupce a vůbec znevážení Senátu ze strany cezarů/augustů a v neposlední řadě žoldnéřské vojsko a vyhýbání se veřejným povinnostem občanů vůči státu.

Jestli nic podobného nevidíte v nejvyspělejších společnostech tzv. Západu, potom jsou dvě možnosti - anebo ta doba tu ještě není, anebo jste špatný pozorovatel. Když se ale podíváte na chování snobské špičky, když se zamyslíte nad tím, že bohatý Američan řekne klidně na kameru, že miluje přírodu a že strašně rád jezdí svým osmilitrovým "všechodem" a se svými psy v přírodě, atd atd, tož nevím, není tu podobnost vpravdě alarmující ?

54154

31.05.2005 16:45

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

Petge 83.?.?.?

Nu což, já jsem teď ani tak nemluvil o nějakých diktátorech, navíc psychopaticky založených, tedy jste zareagoval trochu vedle. Já měl totiž na mysli onu myšlenku, vyjádřenou autorem článku, že tato skoro globální lidská společnost na planetě Zemi stojí už zase jednou tváří tvář jakési době temna, jakési nové době stěhování národů.

Euro-atlantická společnost, nyní na čele s USA, předtím GB a ještě předtím Španělsko a Portugalsko (no, vzpomenu i Francouze, Holanďany, Němce, Belgičany a Italy - řeč je totiž o koloniálních mocnostech) to je společnost, která vystavěla svůj blahobyt na na zmasakrování a zbídačení zbytku světa hlavně mimo Evropu. Vám pane Leho asi nemusím říkat vše polopatě, vy to dobře víte, že ano.

(pokračování)

54166

31.05.2005 16:46

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

Petge 83.?.?.?

(pokračování)
USA z toho nemůžeme stejně jako Rusko vyjmout !! USA a tedy dnešní Američané mají za sebou masakr Indiánů na ploše zhruba 9,5 milionů km2 a země, dneska tvořící USA, byla prostě nebo sprostě (?) ukradena, s tím se nedá historicky udělat nic. To Izraelci v Palestíně měli aspoň jakési historické právo se vrátit domů, ze strany kolonistů v obou Amerikách šlo o dokonalou loupež a genocídu. Ale to jsem odbočil.

No a tak se zase jednou zdá, že se cyklus hodlá uzavřít. Ti původní zloději jsou teď poněkud ztučnělí a špatně se jim dýchá v tom jejich zaslouženém blahobytu. Ale ti žebráci by taky chtěli. A kde brát a nekrást ? To asi nepůjde, takže asi zase dojde k jakémusi přerozdělování. A ti, co by je to teď mohlo postihnout, tedy ti původní zloději, co se již k tomu nehlásí, tak ti teď nadávají do zlodějů těm, co nic nemají, neb byli okradení. Hm, jak z toho ven ? Atomovky pane Leho asi nepomůžou. Ale věřím, že ta humánní společnost zlodějů určitě vymyslí jakousi geneticko-selektivní zbraň, je třeba ty teroristy s holýma řitěma nějak zničit, co kdyby se jím to povedlo naše poctivě nakradené tentokrát nepoctivě zpětně ukrást ?

54167

31.05.2005 18:40

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Pan Ježíš Kristus možná mluvil i speciálně o Evropě, ale pokud reagujete na mě (Petge), potom jsem přece nenapsal, že to Ježíš myslel a řekl adresně k Evropě, nýbrž mluvil obecně o celém světě.

A formulace Vašeho dotazu mi způsobila zlehka tzv. husí kůži -" Prosím mohl by jste sdělit, kde J. Kristus publikoval nějaká proroctví ohledně budoucnosti Evropy ??*- tak nějak se mi vybavilo jednání vědecké rady.

54176

31.05.2005 18:56

Francouzský vítr změn?

RE: Francouzský vítr změn?

Petge 83.?.?.?

Toto je totiž ze strany Francouzů zcela nepokrytý egoismus a pohodlíčko. Francouzi jsou největší konzumenti zemědělských přízpěvků z Unie, dokonce bych nedal ruku do ohně, že obecně čerpají z rozpočtů Unie více, než kolik tam přispívají. Co jsem tak slyšel, snad polovinu rozpočtu za celou patnáctku platilo Německo a z té druhé poloviny se skládali snad Holanďané a Britové ! Ale nevím to jistě.

Kvůli tomu jsem vloni před referendem o vstupu do Unie snad půl roku "ždímal" z ministerstva zahraničí informace z jejich serveru, kolik která země z tehdejší evropské patnáctky alespoň za posledních 5 let do rozpočtu odvedla a kolik dostala zpátky. Můj nerv !! Nedozvěděl jsem se nic, ačkoliv jsem začal slušně a obrátil se na pracoviště, které podle jakéhosi předreferendového propagačního materiálu slibovalo do 5 dnů libovolnou informaci o EU.

Prdlačky švagrová, nedověděl jsem se nic, posléze jsem začal psát stále "drsnější žádosti", ale "omítání zdi suchým hrachem není moje hobby. Ale tady se ukazuje, jaký jsem nervák, protože ledva jsem si na to vzpoměl a už se mnou cloumá zlost !! Všechno je to o podvodech a korupci a Vy tady chcete mluvit o národu a jeho zájmech !! [chechtot]

54177

01.06.2005 21:15

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

Petge 83.?.?.?

Tleskám !!
V zásadě jsem již nad tím taky uvažoval, že budu nějaký čas s panem Leho diskutovat ze všech sil z pozice neustále sílící chvály USA a všeho s tímto fenomenem souvisejícího. Prostě podle hesla, kdo chce kam, pomozme mu tam. To by bylo, aby se nakonec pan Leho nepřekecl, že USA přeci jen není tak "úplně ve zlatě".

Včera na ČT2 od 20°° do 21°° šel jakýsi film o "mediální válce" v Iraku. S potěšením bych rád slyšel od pana Leho, že to byly samé pomluvy. Neboť tam vážně mluvili sami Američani a ne tak ledaskdo. Lituji, že jsem nenahrával. Smutné. Až se Amerika probere z toho bezvědomí, to bude kocovina.

Nicméně si myslím, že Amerika není zcela ještě ztracená, možná se z té své choroby zvané "demokracie po americku" dokáže vyhrabat.

54316

01.06.2005 21:16

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Píšete to se znalostí věci, nebo jen plácáte ? Lze to trochu upřesnit, kam myšlenkově směřujete ?

54317

02.06.2005 21:07

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

83.?.?.?

(citace pana Dušana)
A vy pane pisete, ze studujete historii ? Vlice trapne.

Co Vám připadá trapné ? Víte pane Dušane, již jednou jsem Vám naznačil, že co se týká myšlenkového obsahu Vašich příspěvků, že žádný obsah nemají. Vám asi nepomůže naznačit, vy to potřebujete úplně polopatě.

Tedy Vám polopatě říkám, že Vaše příspěvky neobsahují žádné relevantní myšlenky, ba dokonce ani irelevantní, a tedy jsou tyto příspěvky zcela zbytečné a není fakticky na co reagovat. Prosím Vás snažně - pokuste se vždy, kromě nejapných pokusů urážet, do svých příspěvků napsat i nějaká fakta, týkající se téma, byť třeba vzdáleně.

54433

02.06.2005 22:04

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

83.?.?.?

Reagoval jste na mě, jsem z toho trochu zmatený - já mluvil o současné velmoci číslo 1 - USA. Jenže USA v tom fakticky nejsou samy - ačkoliv v tom jakoby "jedou" formálně jen za sebe, vytváří většina Evropy a USA s Kanadou dohromady fakticky již nyní velmi volné soustátí, spojené společnou historií, náboženstvím, vývojem a vlastně pokrevně taky. Toto volné soustátí pozorováno s velkým nadhledem bude případnými historiky za třeba 500 let hodnoceno vcelku a již nyní bychom toto společenství mohli případně nazvat "euro-atlantická civilizace".

Křesťanství je důležitým prvkem a historicky velmi významným kořenem této civilizace. Dalo by se říci, že celá loupeživá historie vývoje euro-atlantické společnosti je fakticky vyvolaná vnitřním rozporem křesťanství.
(pokračování)

54438

02.06.2005 22:05

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

83.?.?.?

(pokračování)
Křesťanství je de iure založeno na lásce k bližnímu, milosrdenství, pokoře, nelpění na majetku (nehledej poklady na zemi, hledej je na nebi !!), avšak de facto bylo a vlastně stále je (!!) křesťanství motorem orgií hrabivosti Evropanů po celém světě. Ve jménu kříže tekly veletoky krve v Africe, Asii a i v obou Amerikách, byly vyhubeny celé národy, uloupena země, zničena kultura. Kdybych měl uvést příklad za všechny, potom lze uvést historii britského postupu vůči Bengálsku v 18. a 19. století, kdy Britové v podstatě doslova vyhubili desítky milionů Bengálců. Rovněž expandující USA v 18. a 19. století vyhubily indiánské kmeny, historici by se možná taky dopočítali desítek milionů obětí. Španělé s Portugalci ve střední a jižní Americe si připsali taky desítky milionů obětí "pokřesťanštění".

Toto vše se slovy o lásce a milosrdenství na rtech křesťané s požehnáním Vatikánu. Co by nějaký zastánce křesťanství chtěl říci na obhajobu ? A to je hlavní rys této naší "nepříliš bohulibé euro-atlantické civilizace", která však v současnosti již umírá !! A to autor mínil ve svém článku.

54439

03.06.2005 15:03

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Autor by se mel seznamit s pritomnosti

Petge 83.?.?.?

Toto anonymní ohražení se jsem napsal já, Petge. A pane Dušane, stojím si za tím.
Petge

54535

03.06.2005 15:29

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

Na konci 30. let 20. století stály USA víceméně před hospodářským kolapsem. Jediný vývozní artikl byla nezaměstnanost. V Čechách ve 14. století nechal císař Karel IV. stavět tzv. "Hladovou zeď", aby mohl chudině vyplatit nějaký peníz. V USA v oněch 30. letech se nastavěla sposta takových staveb a'la hladová zeď, jinak by asi byla v USA revoluce.

WW2 byla pro USA doslova záchrana na poslední chvíli. Taky když si pořádně prostudujete, jak se USA propracovaly k Pearl Harboru, mohl by jste si povšimnout, že kdyby USA chtěly, aby je Japonsko napadlo, lépe by to naplánovat a provézt ani nešlo, jak Japonsko vyprovokovat k útoku a jak to zařídit, aby škody materiální byly co nejmenší a morální výhoda co největší.

Myslím si, že hodinu po Pearl Harboru bouchaly oslavné šampusy a pánové se mnuli ruce, špinavý trik se povedl - najednou chtěl národ válčit, velké kšefty byly rázem na obzoru, vlastně "pod nosem", stačili se shýbnout !! Stačí se zeptat a sám si odpovědět - kdo na WW2 vydělal, pro čí prospěch to bylo?

Na požádání uvedu nepřímé důkazy, ty přímé dostaně každý až na onom světě, na tomto jsou dobře "zatlučené" .

54537

03.06.2005 16:34

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Ten pan Leho je fakt záhadný. Už jsem to jednou psal - podívejte se do archívu, jak je ten pán plodný, on snad nedělá vůbec nic jiného, než že píše na plný úvazek do Zvědavcovy diskuze. Tak jsem já byl skoro taky tak plodný, když jsem měl chřipku a seděl celý den na PC ! A stejně jsem tak plodný nebyl, to snad ani nejde.

Nejvíce mě fascinuje, že dokáže chrlit docela dlouhé příspěvky v několikaminutových intervalech, to já bych nestihl za tu dobu ani po sobě přečíst, natož číst diskuzi a odpovídat - je to záhada.

Dále jsem si všimnul - v jednom přispěvku tady před pár dny uvedl, že svůj první americký pas dostal v roce 1993 a zase v jiné diskuzi se kasal, že byl ve válce v Zálivu již v roce 1991, což by byla tím pádem blbost. Čili pan Leho se v tom začíná lehce topit.

Sám váhám, skoro bych tedy řekl, že pan Leho je spíše skupina Leho, nejspíše skupina čtyř provokatérů s křestními jmény Ladislav, Eduard, Hynek a Oldřich, kteří pracují v žoldu nějaké US agentury za mrzký peníz a odněkud z Evropy, možná z Prahy.

Tolik k tomu, že pan Lev tady cosi taky naznačuje, škoda jen, že ne až do konce.

54542

03.06.2005 18:15

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

83.?.?.?

Výhrady, že ECB může určovat jen standartní podmínky, protože nemůže efektívně reagovat na tolik různých požadavků jednotlívých součástí EMU, to mě nutně přivádí k divení se. Totiž jak to potom dělá třeba cntrální banka Indie pro miliardu lidí a fakticky taky takovou federaci nefederaci. Nebo v Číně, USA a všech takových rozlehlých ekonomikách. Přece i v USA jsou chudé státy a bohaté státy, chudé regiony a bohaté regiony. A tam taky nemůže centrální banka dělat nic jiného, než stanovovat jednotné podmínky pro všechny, stejně jako v EMU. Nebo se v něčem pletu ?

Evropská unie se otřepe. A posléze pojede dále, pokud ovšem přestane ta úporná snaha o centralizaci. Dokonce ani euro by nemuselo padnout, to že padne, jsem si myslel 14 dnů po zavedení. Teď by to již byla škoda a nemyslím si, že problém je v neřízení ECB v důsledku příliš rozlehlé ekonomiky. Osobně se domnívám, že EU narazila na globální ekonomickou krizi, bavili jsme se o USA a zdejší eko-tsunami. No vida, možná USA budou Evropou předstiženy aspoň v tomto - v zahájení globální krize. Nová ekonomická, posléze studená a nakonec i horká světová válka zřejmě již nějaký čas běží, aniž si toho velectěné obecenstvo ráčilo všimnout.

54547

04.06.2005 10:48

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

O tomto problému, nakolik je nutná homogenita ekonomiky v celém rozsahu, aby byla efektívně řízená centrální bankou, nejsem schopen diskutovat na odborné úrovni. Můžu se jen laicky divit, že třeba existuje stát Černá Hora, ten je v unii se Srbskem a přitom má měnu euro a jaksi to přitom funguje. Tedy nevím, jestli se nepletete Vy.

Já se osobně domnívám, že zakopaný pes je jinde. Jestliže zavedu do nějaké unie, která si dala na svůj "prapor" hesla o zcela volném trhu, volném pohybu pracovních sil, kapitálu atd. atd., ale pak tento volný pohyb zlikviduji v zájmu ochrany místních národních "socialismů", potom se nelze divit, že vlastně ECB nic neřídí. Nefungují totiž zpětné vazby, nefunguje řádně celounijní trh, který by tvořil ty základní mikroregulační vazby.
(pokrařování)

54600

04.06.2005 10:49

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

(pokračování)
Ať si kdo chce myslí o panu V. Klausovi co chce, ten svými ekonomickými výklady kdysi v televizi při debatách o dvojdomcích místo Československa řekl docela zásadní věc, která se vztahuje i na případ EU, ECB a EMU a já si jej jako ekonoma vážím. Přece místní národní vlády, pokud to má fungovat, nesmí mít právo společný trh takto deformovat místními úpravami sociálna. To ale platí pro všechny !! Jak pro ochranářství Francie (co to proboha má co dělat v podmínkách jednotných pravidel), tak ale i pro postkomunistické nové členy unie - tedy sociální dumping a vcelku "podvraťacká daňová politika". Chyba je zde a domnívám se, že to je primární důvod neúspěchu referend. Ani Holanďani, ani Francouzi na hlavu padlí nejsou, na to netřeba spoléhat. To samé by udělali s radostí Němci, kdyby mohli, a Anglie taky. A EU se může jít klouzat.

Je v tom příliš mnoho falešných tónů - páni politici se totiž neodvážili egoismus nazvat egoismem, padni komu padni. Založit složitý fungující systém nelze na takových stupidních lžích, kdy politici, aby jim občané dali pokoj a odevzdali v referendech hlas "ANO", slibují a pak jsou nakonec nuceni dělat populistické ochranářské kroky. Do tohohle je třeba kopnout !!

54601

04.06.2005 10:59

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

... nezbývá, než povzdechnout si ... tady je takových lidí docela dostatek, to je skoro exhibicionismus, psát a psát o ničem !! Je to skutečně docela otravné, stálo by možná za to zkusit, jestli by tito lidi neměli mít nějaké stálé hádací téma.

Ale to by exhibicionisty nebavilo, oni se musí ukazovat.

Prostě jsem složitě vyjádřil myšlenku, že s Vámi na 100% souhlasím.

54602

04.06.2005 11:27

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Vcelku nevím, jak bych si to hodnověrně ověřil, třeba mi s tím pomůžete, co říkáte ? Ale měl bych ještě jeden dotaz, kolik Vám psaní zde na Zvědavci zabere času a jak to vlastně děláte ? Já Vás vlastně obdivuji, že toho tolik stíháte, nechcete tu "podstrčit" nějaký návod, jak na to ? Vy se učíte arabsky, chodíte se sem tam s iráckými občany radovat z dosažených úspěchů, potom zase pravidelně chodíte, jak jste sám řekl, po večerech mordovat irácké děti, přitom napíšete denně do diskuse semka třeba i 15 docela konzistentních příspěvků. Chápu, že v Iráku, kolem Tikrítu, asi nejsou žádné zábavní podniky, patrně jste svobodný, tedy času by jste mohl mít dost. Ovšem zároveň sloužíte v žoldu US armády a tá Vám asi neplatí za psaní do Zvědavce, nebo snad ano ?

Jste pro mě docela záhadou, nězlobte se na mě, že na Vás již reaguji jen takovým "lehkým způsobem", na tu demagogii, kterou překypujete, na to se nedá vůbec odpovídat. Nemluvě tedy o tom, že Vy stejně neuvádíte žádná fakta, nýbrž pouhé propagandistické "výkřiky", vlastně ani není na co reagovat, vše již bylo asi 1000x napsáno a na Vás to stejně vliv nemělo pražádný !! [smích]

54603

04.06.2005 11:50

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

Pane Vcelicka, to co píšete, vypadá na první šup rozumně. Určitě to podle Vašeho mínění nebyla ropa, nýbrž snaha pomoci iráckému lidu, zavést demokracii amerického typu ? Analogicky zdá se lze očekávat podobný zásah opět v Somálsku, určitě v Sudánu a Čadu, neniliž tedy logické ?? Ostatně, kdybych si dal záležet, mohl bych sestavit jakýsi strategický plán nezištných akci US armády po světě, kde by to bylo opravdu jasné, že to není kvůli ropě, ale z humanitárních důvodů.

Jisté pochybnosti mám, totiž, že jakousi náhodou zrovna v tom Iráku je té ropy tolik, to jaksi člověku stále sugeruje jiné představy ...

54605

04.06.2005 13:46

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

...Nemuzete na to odpovidat, jelikoz vam dosly argumenty a nemate co odpovedet. ...(celé Vaše povídání v tom odstavci a pak konec) ... souvislou myslenku, proc si myslite, ze tomu tak neni.

Neni to přece pravda, co jste napsal. USA a Velká Britanie - ostatní spojence netřeba zmiňovat, ty do toho šly snad až na Australii z čirého oportunismu - sice svrhly v Iráku Saddama, o kterém druhém diktátorovi mluvíte, nevím. Když to ale promyslím z hlediska do té doby platného mezinárodního práva, byla to přímo ukázková agrese.

Dnes to sice již není pravda, mezinárodní právo přestalo tímto platit. Zase již platí pouze právo silnějšího, paradoxně to budou USA, které na to doplatí nejvíce.

Máte v jedné věci pravdu, Evropa se nechová příliš rozumně, ona se sice ani nijak jinak chovat nemůže, dokud nebude buď sjednocená, nebo dokuď se nezačnou věci nazývat pravým jménem.

Prostě mělo by platit, že agrese je : viz "definice", demokracie je : viz "definice" atd. A ty definice budou o pravdě a ne ty kecy, které tady i Vy pane dosti často propagujete.

A ta poslední věta, tož to mi vysvětlete, co to jsou ty skutečnosti a velký historický fakt, o kterýchžto věcech mluvíte. Já to četl a nic takového tam není ! [oči v sloup]

54614

04.06.2005 13:54

Drobná překážka na nastoupené cestě

RE: Drobná překážka na nastoupené cestě

Petge 83.?.?.?

Já bych se Vám pane Leho pokusil zcela přátelsky pomoci se v tom orientovat, kdyby jste třeba položil nějakou konkrétní otázku, nebo vyřknul nějaké konkrétní tvrzení, tak já Vám odpovím podle svých nejlepších vědomostí a dobré vůle. Nebo Vám trpělivě vysvětlím, v čem se mýlíte. Můžu to pak třeba doložit i citacemi z odborné literatury. Kdyby jste například chtěl, mohl bych Vám přečíst z učebnice mezinárodního práva některé definice.

Nikdo Vám přece nezazlívá, že se v tom nevyznáte, hloupé ale je, že se to snažíte zamaskovat tím, že nás tady doslova omračujete neskutečnou demagogií, pronášenou s takovou urputností, že skutečně lidi raději jdou koukat na reklamy do televize, neboť se jim to zdá být méně hloupé, než se Vám to pokoušet vysvětlit.

54616

04.06.2005 14:22

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

Pane Leho, já se do toho vmísím místo pana Copaallegro a tam níže místo pana Lva - jestli dovolíte - odpovím já.

Americká armáda v čase WW2 byla jednoznačně součástí tzv. protifašistické koalice a tudíž i kdyby v té době byl internet a existovali takoví obětavci jako jste Vy, co by americkou armadu chtěli jen chválit, bylo by to víceméně zbytečné. Dobré zboží se chválí samo a armáda bojující proti Hitlerovi - to bylo zárukou, že veřejné mínění bude tleskat, i když třeba rozbombardování Drážďan je dodnes docela propagandistický oříšek, že jo. O Le Mayovi a jeho metodách bombardování Japonska zápalnými bombami nemluvě. Takže jste použil příklad, o kterém se nedá vyhlásit, že pokulhává. Je totiž zcela nesmyslný.

Ale to, co provádí americká žoldnéřská armáda nyní, to již potřebuje takové ... jako Vy. Internet přináší zprávy nejen prošlé americkým schválením. Koukněte třeba na Al Jazeera, já se tam vcelku pravidelně chodím dívat. Ale i američtí novináři jaksi procitají a začínají poznávat skutečnou skutečnost.

Příslušníci Wehrmachtu se taky po WW2 divili, vždyť plnili rozkazy a věřili své vládě. Norimberk nebude, tentokrát to bude asi vypadat jinak.

54623

04.06.2005 14:43

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

Pane Leho, co to plácáte ? [smích] Přečtěte si dostupné materiály o tom, jak probíhaly rozhovory USA - Japonsko. A zkuste prosím Vás při psaní postupovat tak, aby jste:

1)stručně vlastními slovy zopakoval tvrzení (téze), na které reagujete,

2)vyslovil vlastní protitvrzení (antitéze),

3)doložil alespoň indicie, ze kterých vycházíte při konstrukci své protitéze.

Nezlobte se, já totiž nejsem nikterak zvědavý na Vaše pokusy hodnotit mě, kterak jsem vedle. Ačkoliv se přiznám, že jsem to již taky párkrát použil, člověk se neudrží, když se setká s kolosální hloupostí.

Pokud se poctivě začtete do i jen těch dostupných materiálů, potom se mnou nebudete moci nesouhlasit, že USA vedly rozhovory s Japonskem způsobem, který záměrně ze strany Japonska provokoval agresi, což nakonec skončilo Pearl Harborem.

USA taky mohly Japonsko zcela konkretně a jasně varovat a dát svého druhu ultimátum. Místo toho střídavě USA cosi slibovaly, cosi braly zpět, do poslední chvíle v podstatě USA dodávaly Japonsku ropu, strategické suroviny a materiál. Chcete důkaz, nebo budete věřit ? nebo to možná i víte, já Vás nijak nepodceňuji, naopak, nevím, zdali bych si být na Vašem místě dokázal takhle počínat !!

54626

04.06.2005 14:53

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

V tomto máte naprostou pravdu, souhlasím, že suverenní stát se nemůže nikdy na 100% spoléhat na kolos "na hliněných nohou" typu OSN. Ale od toho žijeme v systému, který o sobě říká, že je demokracií, to se mělo napravit, když byl čas a ten byl !!

Nemůžete ale říkat, že jste stoprocentní demokrat "do morků kostí" a zároveň postupovat nedemokraticky. Nemůžete bojovat za svobodu ujařmováním druhých. A tedy nemůžete třeba ani upírat jiným suverenním státům, aby myslely na svou bezpečnost. Ani v tom případě, že tento jiný stát zrovna neskýtá záruky neustálého obdivu USA.

Buďto na světě bude jedna autorita a té se všichni bezpodmínečně podřídí, když říkám bezpodmíněčně, mám na mysli, že bez jakýchkoli podmínek. A nebo má každý svoje právo, jak se sám usnese. Spojené státy okamžikem vstupu do Iráku jasně řekly - od této chvíle USA postupují pouze a vysloveně ve svém vlastním zájmu, bez ohledu na tzv. "mezinárodní právo". Tímto okamžikem bylo toto právo zrušeno pane Leho, nedošlo Vám to ?

54628

04.06.2005 15:00

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

A ještě malý dodatek. Dokonce i v nedokonalé demokracii to funguje tak, že se nějaká tvrzení a obvinění dokazují u nějakého soudu, uznávám, že nezávislost soudů by šlo leckdy úspěšně zpochybnit.

No a pak se provede rozsudek. Ovšem, USA a spojenci postupovali obráceně, první provedli rozsudek a pak hledali důkazy, aby nakonec mohl být soud. Je to samozřejmě mnohem efektivnější postup, než ten v demokracii běžně užívaný.

Ovšem potom je absolutní trapas, když se ani při tom netradičním postupu ty důkazy nenajdou. A prosím Vás, netvrďte mi, že to celý svět ví a kdesi cosi. Na stůl je třeba položit důkazy před nezávislý soud. ZHN jsou zde. Důkazy o genocidě jsou kousek vedle. Důkazy, že ...atd.

A soud koukne, obžaloba doplní a obhajoba bude vyvracet. Soud se v tom zorientuje a vyslové se. To bych bral. Ale Vy mluvíte o čem ?

54629

04.06.2005 15:10

Definujme české národní zájmy

RE: Proc nevzit jako vzor zemi s nejstarsi demokratickou ustavou?

Petge 83.?.?.?

No a ještě dodatek, víte, já můžu poslat jen 1000 znaků. Tedy, Korea o ZHN mluví, aby byla důležitá. Potom má ZHN USA, Rusko, Británie, Francie, Čína, Izrael, Pakistán a Indie - zapoměl jsem někoho ?

Z toho USA máJÍ všechny typy ZHN, DOKONCE I TY ZAKÁZANÉ, možná i Rusko. Řeknětě mi jeden jediný rozumný důvod, proč kdokoliv na světě by měl důvěřovat USA ? Copak tu na světě je jiná země, která již ZHN ve válce nebo nakonec i v době míru na ostro použila, kromě USA ? Copak nevíte, že Mc eArthur chtěl A-bombu znovu užít v Korei ? Že to bylo na pořadu dne ve Vietnamu ?

A když už se tak USA nelíbil Saddam, kde byly USA, když Pol Pot v Kampučii vyvraždil polovinu národa ? Nebyla tam ropa ? A co takhle masakry v Rwandě ? Z Zairu ? Tam je dokonce i ropa, ale kousek vedle, já zapoměl !

54630

04.06.2005 16:07

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

Pane Lve, to je přesně ta hrůza !

Ale ta hrůza padá na nás všechny, to snad pan Leho, pokud je to on a ne skutečně nějaká skupina "LEHO" pro dezinformaci, možná ani netuší, co strašného v tom Iraku dělá.

Ten hněv příjde a bude strašný, nikdo se na nic nebude ptát, všechno je již totiž vyjasněno. A my, my jsme spoluviníci, my jsme taky součást tohoto obludného systému, který tam jde a vraždí a má to pěkně zaobalené pro ohlupování té mlčíci masy doma, která má huby mastné od stejků a myslí jen na to, že už mu snad konečně skončí hypotéka a pak už si konečně bude moci koupit to vysněné auto "třista z místa se spotřebou sto na sto" !!

Mám koupený ten film Fahrenheit 9/11 a už jej znám nazpaměť, ale stále mi vždy hrůza přejde po zádech, když ta irácká žena vzývá Allaha a proklíná Ameriku !! Pane Bože, co jsme to všichni udělali !! To pan Leho asi nikdy nepochopí, tu strašnou sílu, která šlá z té ženy, které americká bomba vyvraždila celou rodinu, její děti a vnuky tahali z hromady trosek po kouscích a ona ani nemohla plakat, ona strašně proklínala Ameriku, ona ale proklínala i mne. Já to viděl, já to cítil, tu hrůzu prokletí.

Pane Leho, tak je to.

54636

04.06.2005 16:18

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

Copak jsem to řekl ? Ne, já sbírám informace, abych věděl, jak to je. Vy jste mi něco řekl, na Al Jazeera si něco zjistím, něco na BBC, něco z historie domyslím.

Já totiž pane pátrám celou silou internetu po nezávislých informacích a vidím, co vidím !! Vidím, že tu Vaši dezinformační válku jste již prohráli, prohráli jste ale i tu přímo v Iráku. A budte si jistý, že pomsta Vás a nikoho, nakonec ani mě, nemine, bude nemilosrdná a pak si na mě vzpoměňte.

Vy pane Leho nezapomínejte, že zvítězí odhodlanější. Vy jste tam jako žoldák, o Vašem odhodlání položit život úpřimně pochybuji. To nebylo nikdy, žoldnéři válčí pro peníze a nikdy nemohou vyhrát takovou válku. Válku za Boha, čest, národ, rodinu, princip - to žoldnéř nikdy nepochopí. Proč by žoldnéř měl za toto bojovat ? Pak by to totiž nebyl žoldnéř a to Vy jste, že jo.

Pane, Vy tam v Iraku jste obrazně řečeno zatáhli za nějaké splachovadlo, no a ono nás to za čas skutečně spláchne" !!

54637

04.06.2005 22:18

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

To je tedy vskutku úžasné, pane Leho, Vy mi zase podsouváte něco, co jsem ani nezmínil. A pak se nad tou vlastní indoktrinací rozčilujete. To je špatně, takhle se nedomluvíme.

Já jsem přece řekl, že sháním informace odevšad, přece apriori nezavrhuji vaše informace. Víte, ale já když vidím fotky rozstřílených domu, americké tanky zajeté do mešity, fotky hromad mrtvol prakticky vše on line a k tomu slovní doprovod, kdy to je nejen Al Jazeera, ale i nezávislí novináři ze západu, kdo tvrdí něco jiného, než Vy zde, potom mi řekněte, komu mám věřit ? Vám, proč ? Jim, tam se ale taky ptám - proč ? Nechte to prosím na mě, ať se rozhodnu a "nevalte mi klíny do hlavy".

Jestli si myslíte, že nějak pomáháte k chápání a k dobrému vztahu k tomu, co USA v Iráku natropily, pak se mýlíte a děláte tak své nové vlasti docela "medvědí službu".

Já nejsem žádný pacifista, ale přesto preferuji domluvu. Tady ale o žádnou domluvu nešlo, USA tam musely jít, to je totiž pro USA podobně jako před WW2 asi poslední záchrana - válka, nejlépe světová. Jak na potvoru ale nikde žádný Hitler - tož si ho vyrobíme, řekl někdo v Bílém domě rozšafně. Bohužel, na tento scénář to ukazuje. Nikoliv na ten, který tu nutíte Vy.

54655

05.06.2005 18:01

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

Hm, pane Dušane ?? Co jste chtěl vůbec říci ? Našel jste nějaký rozpor v mých výrocích ? Rcete, kde a jaký.

54708

05.06.2005 18:03

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Jak je to s plundrovanim?

Petge 83.?.?.?

Nechtěl jsem původně na "toto" reagovat vůbec, ale ... vážená/nevážená neznámá osobo, pro všechny platí, že v diskusi se používají alespoň "nějak" podložené argumenty.

54709

05.06.2005 18:18

Přepište historii!

RE: Přepište historii!

Petge 83.?.?.?

Pan Leho takové drobné lapálie řeší promptně a velkoryse - mávnutím ruky. Jednak to není pravda vůbec, pak ještě, že je to výmysl nepřátel USA a její hrdinné armády a pak ? Pak Vám ještě vysvětlí, že on sám, když se zrovna neučí arabštinu, když nediskutuje s plukovnicemi s vědeckými tituly, když se zrovna nechodí družbovat s místními vlastenci milujícími US armádu, když zrovna nepíše svých 15 - 20 příspěvků denně do diskuse na Zvědavci a když nespí a nejí (což těžko stihne), tak chodí v kraťasech a triku po Tikrítu a vyptává se tuzemců lámanou arabštinou v mixu s kurdštinou, jestli někdo náhodou neviděl nějaké drogy. Oni mu odpovídají, že neviděli a tím je to dokázáno. Není to pravda ...

54714

05.06.2005 18:48

Proč Západ prohrává

Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Tento článek přichází jako na zavolanou. Konkrétně pro mě osobně se jedná o text přesně v intencích mých představ o této problematice.

Zajímavé je, že v Americe byli a jsou lidé, kteří dobře ví, že se stal průšvih. Dokonce dost dlouho před zahájením "horké fáze" invaze Iráku rada starších HOPI varovali presidenta USA, že tato válka skončí katastroficky - pro USA. Nejvíce mě ale původně zarazilo, že HOPI-ové trvali na tom, aby ta válka nevypukla v roce 2003. Tedy byla jakási možnost chod dějin zvrátit i jen pouhým posunem o rok.

Tady se pan Leho vyřádí !! [chechtot]

54716

05.06.2005 18:58

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Holandské NE nejen euroústavě

Petge 83.?.?.?

Divné, ne? To jim taky stouply platy o 100%, ovšem taky si vlastně dobrovolně zdražili dovoz o 100%, za svůj vývoz dostanou polovinu - to nebylo moc chytře vymyšlené ! Jako by skokově revalvovali o 100%. Vydělali na tom fakticky jen Holanďané- turisti a ještě potom penzisti, kteří si koupili baráky někde ve Španělsku na jihu u moře a nechávají si posílat v eurech dvojnásobně velkou penzi.

Ale stejně - jestli je to pravda, potom je to fragrantní důkaz, že zpětné vazby v EMU nefungují, takovou drastickou revalvaci by správně něměla žádná ekonomika tak dlouho přežít !!

54717

05.06.2005 20:42

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

To by mohl vysvětlit někdo, kdo v USA žije a ví, jak se tam píší slovně čísla, které my česky označujeme "milion - miliarda - bilion". Nechci se hádat, mám pocit, že běžně Američan, když myslí číslo "miliarda, řekne "milion", ale jistý si nejsem, takové zase mé znalosti americké angličtiny nejsou.

Správně ale se jedná o zhruba 1,3 miliardy muslimů. Křesťanů, mám ten dojem, je trochu víc, ale to nehraje v případě úvah o síle toho kterého náboženství žádnou roli. Síla islámu je mimo jiné docela v tom, že z něj nejde jaksi "vystoupit", na rozdíl od křesťanské víry/nevíry. Křesťanství je totiž na rozdíl dynamicky se vyvíjejícího islámu náboženstvím prakticky mrtvým.

Trochu provokatívně by šlo říci, že křesťanství bylo fakticky od takřta počátku mrtvé. Je to přece jasné. Je to ideologie, která hlásá křesťanskou lásku k bližnímu (jak se lze z historie i dneška přesvědčit, tedy tak to nebylo a ani není...), pomstu nechává Bohu (..že prý nastav i druhou tvář - podívejte se na praxi !!) a odmítá hmotné bohatství (ano, hlavně v USA je to markantní a masový jev) - tedy křesťané a křesťanství existují jen teoreticky, vulgárně řečeno "pouze na hubě".

54724

05.06.2005 20:55

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Tyto slova bych bez valných jazykových úprav nechal vytesat do nějakého pořádně velkého šutru. Je to skutečný a definitívní důkaz, že mohutnost nekonečnosti blbosti je větší, než mohutnost obyčejného matematického nekonečna.

Tady nemusíme dospět k názoru, že ten pán, údajný analytik CIA, má nebo nemá s těmi muslimy pravdu. Ale na druhou stranu, mohli bychom snad, alespoň lidé, jejichž obzor dostatečně přesahuje perimetr špičky vlastního nosu, dospět k tomu poznání, že evropské a severoamerické společnosti, tvořící "euro-atlantickou civilizaci", jsou založeny na permanentní lži. Ta lež se již tak vryla do myslí každého člena této civilizace, že existuje skutečně již jen zlomeček celkového počtu jedinců, kteří si to pracně dokáží uvědomit.

Ten pán, na kterého reaguji, ten bohužel k tomu "zlomečku" asi nepatří.

54726

05.06.2005 21:00

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

V totéž i já věřím, bohužel se jedná jen a jen o víru, jistý si nejsem. Já ale na rozdíl od Vás věřím v jakési zdravé jádro tady v Česku. Vy věřte v emeryce, já tady !

Možná se naplní rčení - víra tvá tě uzdravila. Potřebujeme se jako společnost, jako euro-atlanťané, skutečně uzdravit. Jinak nás "mohamedání" naučí Korán odříkávat, jak když bičem mrská !! [cool]

54728

05.06.2005 21:20

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

(citace)Muzete specifikovat to rozpinani USA? Pokud vim, tak USA nikdy zadne kolonie nevlastnily

Stát USA má nyní něco kolem 9,5 milionů km2 rozlohy a něco kolem 280 milionů obyvatel. Podívejte se na historickou mapu kontinentu někdy z roku 1750. Já si ji tu mapu vloni koupil ve Wiliamsburku ve Virginii v takovém krámku, zrestaurovaném přesně do stylu té doby. A šel jsem si ji prohlížet do hospody, kde "otcové Ameriky" vymýšleli budoucí USA. Na té mapě uvidíte, kolik toho "dobyli" kolonisté za 100 let do oné doby, těsně před vznikem USA. No a pak se podívejte na mapu severní Ameriky z 5. června 2005. A opatrně se zeptejte někoho, kdo tomu rozumí, za co a za kolik USA nakupovaly !! [cool]

Vy patrně pane jste asi nikdy neslyšel, že oba kontinenty Ameriky byly docela osídleny lidmi ještě před Kolumbem, že ano pane. [smích] Kupříkladu Indové v Indii chvála pánu Bohu přežili Brity, za což je jim dodnes vyčítáno, že měli kolonie. Ale Indiáni jaksi nikoliv, ti to nepřežili, což potom ignorantům dovoluje pronášet takové hloupé výroky.

54730

06.06.2005 17:14

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Hopi je v jejich jazyku něco jako "člověk". Hopi jsou indiáni, respektive původní obyvatelé a tvrdí o sobě, že oni jsou základem veškerého předkolumbovského osídlení Ameriky. Jejich mentalita je vskutku pro křesťany nepochopitelná - jsou založení vysloveně duchovně, neodporují zlu zlem, krédem je láska k bližnímu svému... Jinak platí, co pravil zde "přeřečník".

Hopijská rada starších o sobě předpokládá mlčky, že "mají jakoby přímé spojení s Velkým Duchem" a že vědí o budoucnosti. Jejich vize, vtělené do hopijských proroctví, mluví o cyklické obnově světa a kataklyzmatických přechodech mezi těmi světy. jeden z těchto přechodů zrovna probíhá.

Možná v roce 2003 byla poslední možnost, jak učinit ten přechod méně tragický. Hopiové totiž ve svých proroctvích o současnosti tvrdí, že při nesplnění určitých minimálních předpokladů duchovní úrovně lidstva dojde k úplnému vyhlazení lidské rasy. Kdyby jste měl zájem si proroctví Hopi přečíst, dám link.

Jen tak pro zajímavost - jedno z hopijských proroctví se zmiňuje tak mezi řečí, že mezinárodní kosmická stanice ISS spadne na Zemi a shoří, toto proroctví bylo na světě dříve, než vůbec někoho napadlo nějakou tu stanici postavit.

54857

06.06.2005 17:22

Proč Západ prohrává

RE: Knizku napsal pravdepodobne vykoply agent

Petge 83.?.?.?

[smích] Naopak, jsem rad, ze takove clanky Zvedavec uverejnuje, hrozne me pak bavi ukazat, jak nekteri lide jako Lev, Petge a take vy, nejsou absolutne schopni diskutovat o realite [chechtot]

... sem se smichy sesypal se sesle !

54858

06.06.2005 17:37

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

Hlavně že tomu móóóc dobře rozumíte pane. [smích] Jestli chcete, já vám docela levně prodám koncern Volkswagen za pouhých 10 000 dolarů ! Zdá se Vám to divné ? Zdá se Vám, že není možné, abych jej Vám prodal, protože určitě není můj ? A že je to jakési levné ?

No a co ? Copak se někdo ptal Indiánů, když Francie prodávala území o rozloze 5x větší, než je samotná Francie, tak říkajíc "nastojato" , které samozřejmě Francii nepatřilo ? Copak se USA pak šly těch Indiánů zeptat ? Atd atd ? Kloubouk dolů před Vámi, pane ! [chechtot] To již vlastně ani směšné není, to je docela k pláči.

54859

06.06.2005 18:15

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

Pan Zorba sice napíše Vašynkdon, ale vesměs se tomu každý usměje a ví, co tím myslí. Ovšem na vaši řečnickou otázku, proč se emigranti hrnou do USA, je patrně jiná odpověď, než jste vy "významně" naznačil a pak neřekl.

A ještě větší omyl je, jak jsou USA soběstačné. Nebudu navrhovat, aby se všichni Američani sestěhovali zpátky a nevystrkovali dále již do světa nos. Tak dramatický krok ani není nutný. V Mladém světě cca před dvěma roky vyšel zajímavý článek o Američanech, kteří pro změnu natrvalo bydlí v Praze. Oni formálně neemigrovali, naopak je to pro ně výhodné, být Američanem a bydlet třeba v Česku. Není těch Američanů málo, v tom článku je odhadovali na tisíce a stále ten počet stoupá.

Jeden takový se mi stal přítelem, dává mi lekce "američtiny". On se sám moc česky nenaučil, ale domluví se jakž takž, neb v Česku již lidí aspoň trochu umí. Když tak sedíme v parku na pivě, vedle hučí jez na řece, ptáci zpívají, kolem jezdí omladina na kolech, chodí maminky na procházku a na terase je živá debata "o všem možném" - tak v té chvíli řekl něco, jakoby odpověď pro Vás !

Řekl, že tady u nás je jako v ráji, že do USA se už nemíní vrátit !!

54864

06.06.2005 21:42

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

To jste moc pěkně "rozpitval", s tím se nedá nesouhlasit [smích] . Ono to přitom platí obecně - tedy i v Asii. Nikde jinde fakticky klasické kolonie nevznikly, než v Africe, Asii a částečně v Oceánii.

V Americe, jak severní, tak jižní fakticky ke klasické kolonizaci nedošlo. Na severu v Kanadě a USA byli původní obyvatelé prostě vyvraždění a bylo po koloniálním problému. A v Latinské Americe zase došlo k docela paradoxnímu jevu, že se to rasově dokonale pomíchalo, kterýmžto pádem se taky nedá příliš mluvit o koloniích, samozřejmě ty mini-Guyany, Belize a nějaké ostrovy nepočítám.

Běloši s Biblí v jedné ruce, "v hubě" lásku křesťanskou a v druhé ruce nemilosrdný meč - armáda Lehů - přinesli údajně kulturu, svobodu a demokracii lidojedům. Jestli před sto - dvěmi sty léty duchovní elita zkolonizovaných národů proklínala Brity, Francouze, Holanďany, Belgičany, Italy, Němce a umírali se slovy "Pán Bůh vám to vrátí na dětech" - tak ty děti, to jsme teď my !! A fakt - pán Bůh nám to teď vrací.

A všichni ti chytrolíni typu Leho, Dušan, Kema a spol. tady můžou šířit ty svoje moudra a nic se na tom nezmění - jen na sebe vylátli, že "co jsou zač, za veleduchy".

54883

06.06.2005 23:14

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

Já se Vám pane Dušane hluboce omlouvám, ale mi to tady "sežere" nanejvýše 1000 znaků a já tedy nemůžu formulovat příspěvek pro normální lidi a pak to ještě vysvětlovat i Vám. Na druhou stranu by Vás ale neubylo, kdyby jste přece jen trochu zapřemýšlel, než něco napíšete.

Ale k věci, jsem ochoten Vám cokoliv vysvětlit, co Vám není jasné ? Chtěl by jste vědět, jak byla obydleno území severní Ameriky ? Chcete poučit, něco se dovědět o rezervacích ? Nechtěl by jste mi sdělit, ať se orientuji zhruba, jaké máte vzdělání a jestli něco čtete a tak podobně, abych mohl správně zvolit strukturu a hloubku mých informací?

54898

07.06.2005 14:44

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

1)Na otázku, zda jsem slyšel o Válce za nezávislost - odpověď ANO, ovšem kterou ale máte na mysli ?
2)Nebo o postupném osamostatňování - odpověď ANO, ale koho máte na mysli, že se osamostatňoval ?
3)Podrobnosti o vyvražďování Indiánů - dejte mi adresu a já Vám pošlu nějakou četbu.
4)Prý to přeložíte do angličtiny - hm, netřeba. Představte si, že toho je většina přímo v angličtině.

Na místní náčelníky se dívávám v televizi v takových těch pořadech jakoby "S kamerou na cestach", moc jim to sluší, jak dělají opičky pro turisty [cool]

55005

07.06.2005 14:51

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

To nevadí, že máte pocit, že jsem na Vás moc vzdělaný, rád pomůžu, když budu moci. Vy zas na oplátku, když bydlíte v té Kanadě, mě můžete poučit o realite Indiánů dnes v Kanadě, potažmo i v USA. Já to mám bohužel trochu z ruky a tedy to mám pouze vyčtené z knih.

Třeba by jste mohl v nějakém indiánském institutu zjistit a zde prezentovat, kolik se odhaduje, že na územi Kanady a potažmo USA původně žilo Indiánů a kolik jich žije teď. Já čtu jen takové akademické knihy od amerikanistů a ti vždy jaksi litují, že buď už ten který kmen vůbec vymřel, nebo se k tomu chystá a považte, dosti si prý stěžují na nedobré životní podmínky. Pry jsou líní a nechce se jim pracovat, jen by se flákali v přírodě, do fabriky utahovat šroubky se jím prý nechce. Ohnivou vodu a neštovice na ně !! [cool]

55008

07.06.2005 15:01

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

Vzdor 108 kilům živé váhy zaběhnu ve svých 53 letech stovku pod 15 sekund, humorný sice možná jsem, těžko však človíček.

Tuto myšlenku zvažuji již dávno i bez Vaší rady, po 14 dnech pobytu na Sahaře ve společnosti prostých beduínů jsem se totiž cítil jako znovuzrozený. Všem těm kecalům bych tady doporučoval trochu číst vážnější četbu, než obrázkové magazíny s hambatýma děvama a chodit do přírody ...

55013

07.06.2005 15:06

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

Petge 83.?.?.?

V záadě myslím, že je na místě vážně uvažovat o tom, že choroba AIDS byla vytvořena záměrně za tímto účelem. Ach Bože, je mi líto těch Američanů, kteří jsou v tom skutečně nevinně, tedy pokud existují - neznalost neomlouvá ...

55017

07.06.2005 15:09

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Aha, tedy jak ten překlep vznikl ? Protože muslimů je skutečně tak nějak 1,3 miliardy. Že by někdo nevěděl, co je to bilion a přeložil to, domnívaje se cosi o překlepu, jako milion ? Možné by to i bylo.

55018

07.06.2005 15:23

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Souhlasím, lze to tak chápat. Chtěl jsem tím říci a Vy jste to vyhmátl, že v takové společnosti, typicky třeba v americké, již lidé žijí v jakémsi náhradním světě. Jejich řeč není biblicky ano ano - ne ne. Něco jiného říkají a něco jiného myslí, pokud tedy. Já to nazval permanentní lží, vy samolibou přetvářkou, v zásadě mluvíme o stejném. Není to vůbec dobré.

Já jsem skrzeva svou do americké vážené rodiny provdanou dceru jakoby "vyženil" v Americe rodinu. Když jsem tam vloni byl (jeden měsíc), dost jsem je tam vyděsil svými myšlenkami - moje angličtina po roce samouučení sice rozhodně byla tehdy lepší, než tzv. "massa Bob angličtina", nicméně přesto rozhodně v angličtině nemůžu skládat básně. Tedy jsem se vyjadřoval ve strohých a málo květnatých větách, ovšm pro ně nezvykle systémem - "co na srdci, to na jazyku".

Nejlépe jsem si rozuměl s prarodiči zetě z obou stran, tam jsem ještě ucítil tu starou dobrou Ameriku, jak jsme si ji tady za komančů vysnili. Současná realita tam mě ale zdrtila. K jejich smutku jsem to i bezelstně přesně řekl. Na moje překvapení ale souhlasili.

Tedy nechápu, co to tady vykládají někteří "taky Američani". Vypadá to, žeskutečně platí, že "poturčenec horší Turka" !!

55025

07.06.2005 15:38

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Souhlasím, jen poopravím - Dogoni jsou se Sudánu, nikoliv Zimbabwe.

Osoba/y, vystupující zde jako Leho, viz onen poslední příspěvek, na který je tato a předešlá reakce, jsou zářným příkladem, kterak lze nechápat cokoliv.

Ovšem, taky se říká, že když někdo nechce pochopit, je to horší, než když nemůže. A osoba/y Leho evidentně nechtějí pochopit. Tedy fakticky se jedná o sabotera/y.

55032

07.06.2005 15:50

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Ano "bolševici" byli materialisti, ovšem tzv. "západní civilizace" je rovněž materialistická, v tomto nebyly obě strany studené války v rozporu. V zásadě méně lhali bolševici, ti pána Boha prostě "vykopli do pryč" a jako by nebyl. Západní lidé na hubě věří v boha, mluví o tom, chodí modličkařit do kostelů, ale "Desaterem" se neřídí ani omylem. Což je ještě horší !! Obě strany jsou respektive byly materialistické, dočasné vítězství Západuje krátkodobé a vlastně se ani o žádné vítězství nejedná. Celá ta euro-atlantická civilizace mele z posledního a je reformovatelná pouze za cenu drastické katarze.

Nu ! A ta stejně bude, tedy "Po nás potopa" !! To je patrně vůdčí idea jakéhokoliv konání vlády USA, coby vůdčí mocnosti této západní civilizace.

http://www.blisty.cz/2005/6/7/art23623.html

Tady, v blistech, je řada myšlenek, které to ilustrují.

55035

07.06.2005 16:08

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

To s tím Saddamem v akvariu - to je skutečně nešťastné. Bylo by to "uhozené" teď pány umělce hodit do jednoho pytle, ale musím říci, že jsem tím byl velmi nepříjemně dotčen a nějak to umělce v mých očích "shodilo". To bude ale asi tím, že modernímu umění jaksi moc nerozumím.

55036

07.06.2005 16:21

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Honem, ať předběhnu Leho/y !! [cool] Já bych doporučoval užití neutronových bomb - to je myslím velmi demokratický prostředek, ten by to totiž docela úspěšně srovnal "padni, komu padni" zcela demokraticky. [smích]

Ostatně (pozor, teď zase nabudím odpůrce Nostradama) - Nostradamus "avizoval" použití všech typů ZHN, tedy nejen jaderné zbraně, ale i biologické, chemické a psychotronické. A nebyl sám, kdož znáte tzv. "Proroctví slepého mládence", potom víte, že kněžna Libuše měla pravdu, že sláva Prahy nebes se bude dotýkat. Ale neřekla jak, až onen slepý mládenec to objasnil - Praha má být zničena nukleární zbraní a tedy skutečně budou pražaci "radostně" klokotat ve stratosféře - pardon. Moc se omlouvám, je to fakt nechutné...

55040

07.06.2005 16:23

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Jasně, dobrý nápad, nejlepší zahrádníci byli vždycky kozli. [cool]

55041

07.06.2005 16:41

ODS má problém

RE: Problém máme my všichni

Petge 83.?.?.?

Sice jsem neměl republikány moc rád a pana Sladka jsem bral spíše jako komika, ale přesto ... ti, co si pamatují, co Sládek a jeho republikáni tak "neogrochaně" vykřikovali v parlamentu, vidí, že se to vše ukazuje býti zcela pravdou. Co tedy teď ? Myslím, že to jsou symptomy konce euro-atlantické civilizace, založené na lži. Demokracie je v současně praktikované podobě tou nejkoncentrovanější lží a podvodem.

Leho/ové demokracii nutí Arabům a diví se, že raději na sebe navěší dynamit a do ruky spínač, než aby asistovali té šaškárně. Že oni o nás ví více, než my o nich !! Potom by to totiž dávalo smysl.

Včera byl na ČT2 dokumnet o vietnamské válce - USA tam žurnalisticky dostaly obrazně řečeno "do držky". Dneska jde dokument v 20°° taky na ČT2 o invazi Iráku, to už si asi nahraju. Ať vim, co je to ta usakracie. Jestli by jsme neměli požádat Leho/y o "Vstup armády" a instalaci této (usakracie). [cool]

55046

07.06.2005 16:47

ODS má problém

RE: ODS má problém

Petge 83.?.?.?

Pochybuji, že by KSČM měla radost, kdyby vyhrála tyto volby. Ještě nenazrála doba, to bude zase synchronizované, stejně jako údajně "vítězila" demokracie v 89 roce, teď zase příjde čas, ale zase ve všech zemích najednou.

A bude se to řezat, "až řeknu tři" !! [chechtot]

55047

07.06.2005 17:11

Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

RE: Rozpad EMU a následně EU je otázkou času, proces započal

Petge 83.?.?.?

No, já nevím, co Vy myslíte pod pojmem národ, to samo o sobě je docela "napínavá otázka". Že Indiáni mezi sebou válčili, dobře. Myslíte, že procentuálně za nějaké fixní období měli v těch svých kmenových válkách více padlých než třeba Evropané za stejné období ? Nebo co jste tím sledoval ? To, že francie prodávala, co nebylo její a USA kupovaly, to je přece jasný historický podvod, to snad nezpochybníte.

A k EU - máte zcela pravdu, podivuhodnější "konglomerát nekompaktibilních společností", jak se dnes EU jeví, to aby člověk pohledal. Ale za tím stojí politici a nefunkční demokracie. Věřte nevěřte, ale chybí charismatická osoba, která by to "pojmenovala", ten Augiášův chlívek. Nedělám si žádné iluze, ale rýsuje se řešení !

Zase "brnknu" na Nostradama a jiná proroctví - svět patrně již několik roků je ve válce, akorát jsme ji ještě nepojmenovali třetí světovou. To znamená katarzi. Všechny formy vlády se definitívně zdiskreditují a nastoupí opět vláda "kněží", království nebeské na zemi.

Ovšem za jistých předpokladů a vůbec není jisté, že tyto byly naplněné. Altwernativou je definitívní vyhlazení "homo (údajně) sapiens sapiens".

55050

07.06.2005 21:21

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Osobně se domnívám, že žádný slovní doprovod k akvariu se Saddamem by to nedokázal zařídit, aby se mi to líbilo !!

Na tom nic nezmění, jestli tam nějaká pointa je či nikoliv, věřím ale, že tam snad nějaká pointa je. Jinak bych totiž na adresu toho tvůrce musel vyslovit dosti dlouhý nepublikovatelný proslov. Přeloženo pak do publikovatelné češtiny bych řekl, že autor je neskutečný sprosťák.

Euro-atlantická civilizace je již tak duchovně vyprázdněná a vyčerpaná, že už by jsme se snad měli modlit, aby už jí byl konec. Aby už byla pryč. Podívejte se na tu beznaděj - když už jsme u těch "umělců" ! Když někdo nabere do kýble živé žížaly, vytlačí do toho kýble tuby s barvama, pak ty žížaly zlehka i s barvama promíchá a vyklopí na malířské plátno. Žížaly z posledních sil a v předsmrtné křeči lezou na všechny strany a "vytvoří obraz". Umění !!

Nerozumím, prostě nerozumím. Nic není svaté, všechno je možné, žádná pokora před životem, před člověkem, před přírodou, před Bohem. Neskutečná nabubřelost a arogantnost, orgasmus materialismu. A jsou zde takoví, kteří to budou chválit ..

55068

08.06.2005 16:39

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Pane nebo pánové Leho, není dobré věřit všemu. Je logické, že mainstreamová věda, zakopaná na pozicích darwinismu, lyellismu atd. bude takovým prostějším lidem do hlavy valit klíny a oni tomu pak věří a ještě to šíří dál. [cool] Neberte to osobně, ale něco takového jste te´d na sebe vyblábolil. Nevím, jetsli to napíši správně, ale to, co provádí americká společnost na svých dětech a prostších občanech, tomu se říká brainwashing (omlouvám se, pokud jsem to napsal špatně, moje angličtina není výstavní !).

55210

08.06.2005 16:54

Proč Západ prohrává

RE: Knizku napsal pravdepodobne vykoply agent

Petge 83.?.?.?

Já se omlouvám, že tu nesedím na PC, sem tam i pracuji . [cool]

Tak panové Leho mi již vícekrát položili stále stejnou otázku ?Jak mezinarodni pravo ochranuje diktatury, ktere bezmezne tyraji sve obcany a ktere podporuji teroristicka hnuti usilujici o zniceni jinych demokratickych statu?

No to já nevím, taky si to neumím vysvětlit. Bylo by možná dobré tu otázku strukturovat tak, abychom to probrali systémově a popořádku.

Navrhoval bych, aby skupina Leho položila tu samou otázku znovu a uvedla vždy jen jednoho konkrétního diktátora. Já to pak nastudují a vysvětlím. Že třeba se dotyčný diktátor hodil USA a její vládě (nikoliv lidu USA !!), tedy jej pomocí nějakého "demokratického převratu" dosadil k moci. Oni ale ti diktátoři málokdy vydrží "čerství", vždy po čase se pokazí a začnou si dělat svojí politiku (rozuměj nikoliv čistě proamerickou). To pak se rychle zapomene, že to vlastně ještě včera býl přítel Ameriky a stane se z něj najednou psychopatický diktátor.

Jste spokojení, pánové Leho ? Čekám na konktrétní otázku na konkrétního diktátora. Ale vybírejte opatrně !! [chechtot]

55214

08.06.2005 17:29

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

Původně jsem vůbec nechtě v tomto téma reagovat, ale nevydržel jsem ! [smích]

Zdá se, že heslo "Po nás potopa" má cosi do sebe. Zesnulý papež Jan Pavel II. v roce 1980 byl v BRD dotázán na tiskovce na znění III. části tzv. "Proroctví z Fatimy" a proč nebylo zveřejněno.

Budu volně z hlavy citovat, co papež odpověděl:
".. z obavy před následky reakce jisté velmoci se Svatá stolice rozhodla toto nezveřejnit. K čemu by to bylo, když proti tomu stejně nemůžeme nic dělat. Dobrému křesťanovi by mělo stačit, že se tam píše o blízkých těžkých zkouškách a o tom, že najednou budou z tohoto světa odvolány milony lidí, nechtějte dál nic vědět a modlete se !"

Jenen novináš byl furt nespokojený a tak papež dodal "..opakuji, jediné co můžeme dělat je modlit se, modlit se a doufat...".

Já k tomu doplním, že III. část inkriminovaného proroctví se vztahuje s nejvyšší určitostí k první dekádě III. tisíciletí. Tedy závěr - říci "po nás potopa" je velmi velmi případné. Tady se zase někteří potento smíchy, ale to je jejich problém.

Lidé by měli brát proroctví trochu vážněji, nejsou hloupá proroctví, ale hloupí lidi. Ježíš taky říkal, že "mají oči a nevidí, mají uši a neslyší...". [cool]

55225

08.06.2005 22:29

Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

RE: Jižní Afrikou otřásá korupční skandál

83.?.?.?

Ani jsem od Vás žádnou "jiskrnou myšlenku" nečekal. Takže nejsem zklamaný, nicméně, přeci jen, co Vy si vážený pane Dušane myslíte, jak asi tato choroba vznikla ? Myslíte, že přirozenou cestou ?

Já vím, že ne každý se zaobírá do podrobností takovými katastrofickými myšlenkami, ale nicméně, kdyby se Vám dostala do ruky kniha od jistého pana John Hogue "The Millenium Book of Prophecy" z nakladatelství HarperCollins 1994, potom když slíbíte, že budete opatrný, tak tam se můžete dočíst velmi zajímavé údaje, mimo jiné o AIDS. Ale pozor ! Je to značně tlustá a obsažná kniha, není vyloučeno, že by to mohlo i zabíjet ! (nejen pádem na hlavu) [cool]

55250

08.06.2005 22:39

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Vy jste se zeptal zákeřně rychle několikrát za sebou na několika různých místech a pak roztrušujete potměšilé řeči, že jste se mě ptal již 5x a já Vám ještě ani jednou neodpověděl.

Ale to není pravda, odpověděl jsem hned, jak jsem narazil na Vaší otázku. Musíte ale tu otázku zformulovat nějak smysluplnějí a konkrétněji. Jinak jsou dvě možnosti, buď vás odkážu na Kongresovou knihovnu - na tak široce položenou otázku nelze neodpovědět rovněž zeširoka. Nebo Vám odpovím jen zcela obecně a Vy pak budete štěstím bez sebe trousit poznámky, že jsem se z toho chtěl vykroutit. Ale já mám úpřimnou snahu Vám pomoci skutečně pochopit svět takový, jaký je a nikoliv podle propagandistické příručky.

55253

09.06.2005 17:44

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

No, ač velmi nerad, taky docela rýpu do USA a jejich vlády, to je už pomalu takový národní sport zbytku světa.

Ale pravda je jedna - USA ať dělají co dělají - a můžeme na to mít všelijaké názory - nikdo pořádně ani neví, jak lépe by to "něco" měla Amerika dělat !! Amerika má prostě smůlu, že je nejsilnější jak armádou, tak vlastně i ekonomikou a Američané jsou neskutečně rozmařilí. Ovšem - nejsou sami v té rozmařilosti.

Ve světě, který z 30% umírá hlady a z dalších 50% má tak akorát "do huby" - prostě nedělá dobře, když si někdo bezelstně chrochtí v korytě.

55443

09.06.2005 18:04

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

Ono je to samozřejmě složitější, jak už bývá zvykem, ale máte naprostou pravdu. Já v tomto oboru celý život pracuji (ochrana životního prostředí) a "kudla se mi v kapse otevírá", když čtu nebo poslouchám ty nehoráznosti o globálním oteplování.

Tzv. "skleníkové plyny jsou z asi 80% tvořeny vodní parou přirozeného původu, potom asi z 19% jinými přirozenými plyny, na nkteré člověk nemá vliv. Až to poslední procentíčko se nějak váže na lidskou činnost !!

Pak teprve se objeví "potrhlí zelení katastrofisti" a začnou vymýšlet, že za všechno může člověk. Ano, ta to jediné procento - snad opravdu. Ale potom je nutno vědět, že z toho třeba zrovna průmysl dělá zase menší část. Jsem to jednou pro legraci počítal, budu počítat "nahlas pro Vás !!

Průměrný člověk (včetně nemluvňat a starců nad hrobem) denně spálí tělesným metabolismem cca ekvivalent 0,5 kg uhlí a pro jednoduchost to vydýchá ve formě CO2, tedy denně vydýchá cca 1,5 kg CO2. Lidí je pro jednoduchost rovných 6 miliard a dnů je 365 do roka, jak známo. prostým násobením se tak dostaneme k číslu
emisí CO2 dýcháním 3,3 miliardy tun !!* .

55445

09.06.2005 21:33

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Já jsem nashromáždil již opravdu slušnou knihovnu všeho o prorocích počínaje dobou starozákonní, přes Nostradama až po dnes - co mi padne pod ruku. Se vší skromností si dovolím říci, že pomalu začínám mít pocit, že se v tom začínám orientovat.

Je to, jako když skládáte 10 000 puzle, na začátku je to "o ničem", ke konci ale již vše "hraje dohromady". Hodně lidí si letmo přečtou něco, co jim padne do ruky, třeba o Nostradamovi. Je logické, že jelikož v tomto oboru nic neví, připadá jim to jako "hovadina". Jako něco nepatřičného v dnešní tak úžasné a skvělé době velkých úspěchů materialistické vědy ! K čemu proroctví ..

Přitom ani netuší, že pokud by se v tom začali orientovat, najednou se před člověkem otevře úžasný svět, svět uzavřený ve smyčce času, svět úžasných i hrozivých poselství přes propasti času. Sedá mi smutek do duše, když vidím to opovržení !! Potom se ovšem netřeba divit, když tady třeba Leho něco takového vyhlásí - není sám, bohužel.

55469

09.06.2005 21:55

Proč Západ prohrává

RE: Proč Západ prohrává

Petge 83.?.?.?

Ano, to jste trefil ! [smích] Armáda USA se moc dobře připravovala na minulou válku, jenže ono probíhá nová válka. V boji muže proti muži - a ať mě nenapadnou feministky, tak i v boji ženy proti ženě, vlastně v boji proti všem (nebo vším ?) se nedají úspěšně užívat nukleární zbraně, ale ani strategické bombardéry, ani kvalitní střelivo s DU ... atd. atd.

Nejúčinnější zbraní bude zbraň malá a tichá, lehká a pohotová - nejlépe holá ruka. A velké odhodlání v boji a ochota umřít s myšlenkou, že tak je to správné.

Tedy proč Západ prohrává ? Protože zápaďáci nejsou ochotní umřít pro něco tak nehmotného, jako je víra, čest... Jóó, to kdyby šlo o pořádný měšec, to by bylo vidět trošku větší nadšení - ale umřít ? Kde-že, ne ne !

55476

09.06.2005 22:03

Holandské NE nejen euroústavě

RE: Holandské NE nejen euroústavě

Petge 83.?.?.?

Pane/pánové Leho - celým svým projevem a slovníkem o sobě vypovídáte více, než si myslíte a než by Vám bylo milé. Já už jsem si udělal obrázek dostatečně.

55478

10.06.2005 13:26

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

Pane, nevím, jestli to myslíte zcela vážně, to co píšete. Ale aby jste měl správné relace mezi tím, co je kupříkladu ve střední Evropě, potažmo přímo v Česku a tím, co je v USA, jsem Vám ochotně spočítal, že při stejné hustotě obyvatelstva, jako mají USA, by na území České republiky žilo asi 200 000 lidí !!

Tedy nevím, co tady rozvádíte za blbiny o nějaké vzorové ochraně přírody v USA, tedy pokud není čirou náhodou pravda, že úroveň Vaších vědomostí tomu, co píšete, skutečně i odpovídá. *Ovšem v takovém případě promiňte, že do Vašich hlubokých úvah vůbec zasahuji, to by bylo fakticky zbytečné.

To samé počítat v relaci s Kanadou již nedává vůbec smysl, to by jsme neměli dost lidí na obsazení našeho lehce přebujelého Parlamentu.

55586

10.06.2005 13:38

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

Pane Lev, tak nějak inklinuji k tomy stále s Vámi souhlasit. Možná by nebylo od věci, kdyby bylo zavedeno nějaké skutečně fundamentální stálé téma a určily se nějaké pravidla diskuse, trochu více, než že se nemá druhému nadávat (to by mi ani nevadilo), ale třeba, že by se důsledně mazaly nepodložené kecy.

Jinak je to skoro výlučně zabíjení času. Tady jsou lidi, kteří o problematice evidentně kolikrát neví vůbec nic, ale mají fakticky hlavní slovo. Ale bouhužel, melou furt to samé, nic o faktech. Ona se možná potrefená usa ozve, ale je tu archív. Stačí ťuknout a číst obsah příspěvků některých lidí a je to úplná beznaděj. nechci nyní jmenovat, ale je tu asi tak 4 až 5 osob, které dokáží na ekvivalntu jedné strojopisné strany textu dokáží nenapsat ani jednu relevantní myšlenku, to je k zbláznění !!

55588

10.06.2005 19:03

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Petge 83.?.?.?

Omlouvám se omlouvám se !! [zahanbení] Člověk by měl číst všechno a pak teprve zapnout "oddělení pro odpovědi" na základě všech informací. Mea culpa.

Nicméně ale stejně jsem to zcela nepochopil, vy myslíte, že nemám pravdu ? Koneckonců, hustota obyvatel v Kalifornii je stále zhruba poloviční proti ČR, nemyslíte, že by to byl pěkný národní park Morava, kdyby v Česku žilo jen 5 milionů lidí a to všichni pouze v Čechách a Morava by byla nechaná bez obyvatel jako národní park ?

Podle státu Wyoming by pak v Česku žilo jen asi 130 OOO obyvatel, to je třetina okresu Frýdek-Místek a zbytek by mohla být rezervace a národní parky. Hm, přemýšlím, co si mám z toho uvědomit ?

55631

19.06.2005 21:42

EU dostala další ránu - rozpočet zamítnut

RE: EU dostala další ránu - rozpočet zamítnut

Petge 83.?.?.?

Což není tak úplně pravda !! Rozhodně "nehrozí" tak masivní podpora, jaké se těšilo kupříkladu Irsko. Česká republika by musela splnit kdejaké kriterium a vyplnit asi tak kamion žádostí, aby se udrželo alespoň na úrovni "vlej vylej". Fakticky je Česká republika od počátku plátcem a nikoliv příjemcem.

To by mě až tak neštvalo, ale co mě štve, je to, že nám (myslím Čechům) budou vykládat cosi Francouzi a Němci, kteří sice platí, ale vzápětí ve Francii přes zemědělství a v Německu přes podporu východu (bývalé NDR) vše dostávají zpět. Toto je čirý podvod a připadá mi paradoxní, aby Češi platili relativně více do rozpočtu (na hlavu) než takoví Francouzi. A pak "za naše peníze" nám přijede z Francie nějaký pajdrlák vysvětlovat správné zásady hospodaření v zemědělství. To je výsměch. Nevím, proč řekli Francouzi "non", ale ti na tom totiž teď nejvíce ztratí. Odmítnutá ústava fakticky konzervovala tento nesmyslný stav.

Rozpory kolem toho, jak dál v hospodaření EU, nejspíše povedou k tomu, že se asi celá Evropa trochu více zamyslí, což bude jen a jen dobře.

57213

19.06.2005 21:58

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Zvedavec opet tape ve zmeti blbosti

Petge 83.?.?.?

Jistě jste si všimnul, že já osobně se neprojevuji nikterak ani rasisticky, ani protižidovsky, nebo nějak jinak anti- .. snad jen se zřejmě pro nechápavost dotyčné osoby sem tam někomu jeví, jakože nemám rád Ameriku.

Zde ale se nemůžu udržet pane, abych se nepodivil - když se nad dějinami "země zaslíbené" pořádně zamyslíte, asi jste patrně dospěl k nějakému jasnému závěru. A ten jasný závěr by se, jak se tak alespoň mi zdá, mohl zakládat na této právní zásadě: "Co si kdo silou urve a dokáže udržet, je podle tohoto práva jeho"

Já se Vás tedy ptám, řekl jsem základ Vašeho právního povědomí správně ? Z tohoto Vy zde vycházíte, když se pohoršujete, že někdo "jaksi nemá rád Izraelity" za to, jak v Palestíně postupují ??

Protože vytrženo z kontextu, skutečně ani já nevidím žádné ospravedlnění pro to, aby se někdo ověšel patronami s dynamitem a šel "na kafe na pokec". Ale na druhé straně, když se vcítím do postavení postižených Arabů, potom světe div se !! Postupoval bych zcela identicky, tedy taky bych se ověšel dynamitem a šel !!

57215

20.06.2005 16:45

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

Klídek !! Každému se dostane přesně to, po čem tak touží. Čistému vše čisté, kdo smrdí, ať si smrdí dál, čas se krátí ... všem. Již ani skoro není čas, aby platilo, že to každému pán Bůh vrátí na dětech.

Evropská unie je a zároveň není v krizi. Je v krizi pro ty, kdo chtěli od zeleného stolu provádět sociální inženýrství a poroučet větru a dešti (jak za mlada). Ono se to ale "nějak užduchá", systém jede a nedá se zastavit, to, že mu jaksi ne zcela rozumíme, to na tom nic nemění. Kdo se umí uživit dnes, uživí se i zítra, kdo je příživník, tomu se časy začnou horšit. Kdo má málo, když mu trochu přibude - bude šťastný a svět bude pro něj radostný, ale když nepřibyde, taky dobře. Kdo má hodně a chce pořád víc, tomu dobré časy skončily. Bohatství je relativní, život sám ne.

57349

20.06.2005 17:04

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

Pokud je ten jinotaj míněn tak, jak jej chápu já, je v krizi globálně celý svět. Lidstvo jako celek. Vše se systematicky blíží k poznání, že organizace lidské společnosti na majetkových vztazích nemá v konečných důsledcích řešení. Fungovat to mohlo pouze v přechodném období (ačkoli jinak třeba i tisíce let !), jen po dobu rozšiřování jedné civilizace na úkor druhé.

Však to ale Ježíš z Nazzaretu říkal, ať nehledáme poklady na zemi, nýbrž ať je hledáme na nebi !!

Řešení jsou dvě - anebo bude dále držet nadvládu civilizace lži a násilí = křesťanská euro-atlantická civilizace, což ale znamená zdrcující válku a poté znovu a dokola ... anebo se nyní začne rozmáhat jiná civilizace, civilizace založená spíše na duchovních hodnotách a pravdě. Hm, ale to tu nyní takovovou civilizaci zatím není vidět - a času myslím už je málo. Teď to asi nabere "švung", žijeme období "začínajícího konce konce světa", vlastní konec světa již ale dost dlouho běží ..

Starozákonní Bůh po potopě světa pravil - "...a dávám vám (lidem) tuto zemi na dobu od Olam po Olam...". Sice nevím, co je to za datum, to Olam, ale zdá se to být "za rohem" !! [cool] [cool]

57350

20.06.2005 18:28

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Zvedavec opet tape ve zmeti blbosti

Petge 83.?.?.?

Pane/pánové LEHO, skoro bych se až divil, kdyby se vůbec chtělo někomu na toto odpovídat, taková záplava demagogie, to už je totiž něco obludného.

Tedy, já to trochu otočím. Vy jste mi v nějakém tématu dříve položil otázku, ohledně práv či co nějakých diktátorů, ptal jste se na různých místech asi 5x v krátkém čase a pak se "vyškleboval", že mi asi došly slova. Nedošly, nedošly, akorát nemám tolik času, kolik jej zřejmě máte Vy !! Nicméně, jakmile jsem stihl odpovědět, položil jsem Vám doplňující otázku, abych Vám to mohl vysvětlit. Ale pro změnu asi Vám došly slova, reakce jsem se nedočkal.

Tedy pane, jestli nejste pouhý kecala, vzpomeňte si na tu otázku a mou doplňující otázku a určete jednoho, dva nebo tři diktátory, na které jste zvědavý. Já Vám věcně a nedemagogicky odpovím a byl bych štěstím bez sebe, kdyby jste i Vy upustil od těch obludných překroucených polopravd a demagogií.

Tedy, polopatě, vyzývám Vás na takový jakoby "Boží soud" na dálku. Protože musím uznat, že jestli je Vašim záměrem čtení a diskusi na Zvědavci každému znechutit, tedy u mě se Vám to již skoro podařilo !!

57360

20.06.2005 20:46

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Zvedavec opet tape ve zmeti blbosti

Petge 83.?.?.?

Já bych to tak jednoduše neviděl. On pan LEHO (nebo pánové LEHO ?) jeví notnou obratnost v té jeho tak zvané diskusi. Pravda ale, že při využití děsivé demagogie a místy až obludného překrucování faktů. Na to je nutno mít nejen nadání a kombinační schopnosti, ale i dobré znalosti. Čili, pokud se jedná o tu osobu, za kterou se zde vydává, potom "klobouk dolů", neboť bojuje urputně, ačkoliv většinou podpásovkama.

Jenže na to, že jsou to podpásovky, na to řada lidí vůbec nemusí přijít, čili může být docela úspěšný, ne-li úspěšnější než někdo, kdo zásadně váží slova a používá pouze fakta. Jelikož bohužel internet neumí rozlišit pravdu od lži a nerosvítí "červené světýlko POZOR LEŽ!", může se stát, že spousta lidí nebude nic ověřovat a bude posuzovat pouze konzistentnost názorů. A tu panové LEHO mají pozoruhodnou i když sebeblbějších a sebenepravdivějších.

Já osobně si myslím, že firma LEHO je vysloveně nebezpečná v takovýchto diskuzích, kdy jej nemůžu chytit pod krkem a donutit odpovědět. Leho si mele svou a tam kde narazí, potichu zmizí a kousek vedle se vynoří, jako by se nechumelilo a mele si svou dále. Nebudu jmenovat, ale takových je tu více.

57378

20.06.2005 21:02

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Zvedavec opet tape ve zmeti blbosti

Petge 83.?.?.?

To asi pány LEHO nebude zajímat. Jeho zajímá pouze ta pravda, která se čirou náhodou shoduje s jejich zaužívanými poučkami.

Tady se ale nastoluje obecná "odbočka" do historie. Jak vlastně se dívat na tzv. právo a zvláště právo mezinárodní ? Je totiž nesporné, že Izraelité byli na území Palestíny dříve, než Arabi. Mají či nemají nějaké historické právo na Palestínu ? Protože ve stejném duchu se může odněkud vynořit "národ Markomanů a Kvádů" a dožadovat se návratu do "své vlasti = Čech a Moravy".

A nebo Arabové po tisíciletích židovské diaspory mají už právo na Palestínu dávno vydržené a pak tam stát Izrael nemá prostě co dělat. A potom opravdu uvažovat cosi o nějakém mezinárodním právu nemá cenu, jednalo by se totiž o prázdný pojem a platí pouze a jedině právo silnějšího.

Pak má ale pravdu v plné míře LEHO ! Právo má vždy ten, kdo drží v ruce větší klacek přesně tak, jak to LEHO tvrdí. Ale potom neexistuje ani absolutní pravda, třeba v Palestíně jsou ty pravdy nejméně dvě a to zcela zatím identicky stejně pravdivé. A to, která bude pravdivější do budoucna se rozhodne na válečném poli, sorry !!

57384

20.06.2005 22:24

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

Na Vás je pane Dušane spolehnutí jak na švýcarské hodinky, že "trepnete nějakou hovadinu". Vůbec by Vám nezaškodilo, kdyby jste poprosil někoho rozumného, aby Vám vysvětlil smysl mnohých moudrostí z Bible a nemusíte přitom vůbec myslet na pána Boha, když jej tak nemáte rád. Nebojte, on na Vás taky nebude myslet, natož mluvit.

Pro Vás ale z hlavy ještě volně kousek z Bible napíši - ".. když jsem jim hrál, netancovali, když jsem je volal, neslyšeli, ani já je nebudu slyšet ..." - často se stane zázrak a může se stát, že i Vás to štěstí potká, že něco pochopíte.

57402

20.06.2005 22:32

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

To máte zcela pravdu, pobyl jsem ještě za Brežněva dosti času v SSSR a vloni v USA měsíc. Pokud můžu soudit, i přes těch 30 let rozdílu mezi návštěvou v Rusku a v USA jsem zacítil stejný "luft" - zcela deformované vidění reality světa a velká tendence jakoby "nadnášet" svou zemi. Co nechápu, je to, jak jsou ti Čecho-Američani zakonzervovaní v myšlení snad o 20 - 30 roků zpět a takoví jakoby ukřivdění.

57404

20.06.2005 22:43

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

V tom není žádný rozpor. Křesťanství fungovalo ve smyslu slov Ježíše z Nazzaretu snad jen pár roků po ukřižování a zmrtvých vstání. Pak se toho chopil Pavel a od té doby se již nejedná o "křesťanství" ale o tzv. "paulismus". A celých 1950 roků je to správné Ježíšovo poselství pro tzv. křesťany" víceméně ztraceno. Vždy se sice vyskytly čestné vyjímky a pokusy o návrat k původnímu křesťanství lásky k bližnímu svému. Ale ono Ježíšovo "kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem" se proti mečům moc jaksi neosvědčilo.

To až Mohamed oživil Ježíše Krista a jeho myšlenky se staly součástí Islámu. To správné, co Ježíš na Zemi hlásal, je součástí islámského systému. A smutné je, že zatímco Islám se vyvíjel vcelku mírumilovně, křesťanství se šířilo "ohněm a mečem" za cenu celých oceánů krve.

Pro mě je tohleto křesťanství synonymem pro absolutní až satanskou bezbožnost.

57407

21.06.2005 17:07

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

Hm, nevím s kým diskutuju, nebudu se tedy moc "šířit". Ale doporučuji číst ty dějiny ze všech stran, potom se Vám třeba ten můj výrok nebude jevit jako for !! [smích]

57547

21.06.2005 17:17

Evropská unie: Hluboká krize

RE: Evropská unie: Hluboká krize

Petge 83.?.?.?

Až když jsem to pak četl po sobě, jsem si uvědomil, že jsem se vyjádřil dost, ehm - jak bych to napsal - no, dost nepřesně. Já jsem totiž reagoval na to neustálé kádrování a nálepkování "za bolševiky a podobně". Tady v ČR to bylo to nálepkování oficiálně do "sametovky" normální, ale potom už jaksi ne. Ale z druhé strany oceánu to zní pořád - to jsem měl na mysli, nic jiného v tom nehledejte, prosím...

Když jsem si ale přečetl reakce, jsem "mírně dojat", že jsem nebyl "seřván více", opravdu se mi to moc nepodařilo vystihnout - omlouvám se.

57548

21.06.2005 17:30

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Zvedavec opet tape ve zmeti blbosti

Petge 83.?.?.?

To je velmi široké téma, které zde je zlehka okrajově. Chtělo by to rozvinout samostatnou diskusi, ovšem za předpokladu podstatně větší kázně diskutujících.

Protože rozpitvávat "prekérní body" současného stavu mezinárodního práva a přitom aby v tom byly zase "ty blemty a slinty" pánů LEHO a jeho soukmenovců, to by asi nešlo.

Skutečně by šlo LEHO-vu retoriku zde na určitá témata klasifikovat jako "podporu a schvalování fašismu" v tom nejhorším slova smyslu.

Nevolám pomstychtivě po nějakém "novodobém Norimberku" - čas se velmi krátí a tito lidé se potrestají sami.

57552

21.06.2005 18:47

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

83.?.?.?

Pane LEHO, píšete -Ja jsem jak znamo jednim z velkych zastancu politiky USA a Izraele. Obe zeme totiz maji vysoce vyvinutou demokracii. potom uvádíte ještě dalsí argumenty, třebas -V obou zemich mladi lide maji svobodnou volbu vzdelani a povolani, pomerne nizka nezamestnanost jim umoznuje seberealizaci v zivote a zabezbeceni rodiny dostatkem zvance na taliri a strechy nad hlavou.

S Vámi je to těžké, vy máte totiž formálně pravdu. Já se Vám to ale pokusím právě zde, v těchto zdánlivě nevyvratitelných bodech obhajoby Vašeho postoje zpochybnit, potažmo vyvrátit.

Zeptejme se tedy, co je to ta demokracie, jelikož to se zdá býti úhelným kamenem Vašeho postoje. Demokracie = (z řečtiny) vláda lidu. Je to forma vlády, tvořená systémem institucí dělby a delegací moci. Tolik slovník.

Demokracie v tom smyslu snad fungovala v malých městských státech starověkého Řecka, kdy se jednalo o systémy relativně velmi malé a přehledné. Já jsem si na doporučení jedné "Zvědavkyně" koupil a podrobně prostudoval knihu Demokracie v Americe autora Alexis de Tocqueville. Velmi bych tu knihu doporučoval každému ..
(pokračování)

57563

21.06.2005 21:19

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

RE: Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

Petge 83.?.?.?

(pokračování)
Vám pane LEHO ji nemůžu doporučovat, vy ji totiž nutně umíte odříkat zpaměti, jsa probuzen z hlubokého spánku o půlnoci, že ano, pane !! Je to totiž skutečně asi nejlepší kniha o tom, co se myslí tím pojmem americká demokracie. Má jedinou drobnou vadu na kráse - je poněkud již postaršího data. Ale na druhou stranu je to i výhoda. Pan Alexis de Tocqueville totiž americkou demokracii hodně chválí, zároveň ale se dopouští pozoruhodných prognoz vývoje demokracie.

A milý pane LEHO, ten slovutný a úctyhodný pán uvádí i systémové chyby demokracie a uvádí ve svém díle i symptomy, které očekává v daleké budoucnosti (= tedy dnes !!). A ty symptomy zde jsou zcela jasně a to mi dovoluje vyslovit myšlenku, že demokracie v Americe již neexistuje, nýbrž se jedná pouze o demokracii virtuální.

Říkám tedy, nemáte pravdu, hájíte nehájitelné

57593

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 111 čtenářů částkou 18 231 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 1

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Měnové kurzy

USD
21,95 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 739,34 Kč
1 unce stříbra
512,79 Kč
Bitcoin
417 079,51 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?