Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 255 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.07.2006 01:44

Skutečné cíle Izraele

Libanon byla křesťanská arabská demokracie...

85.?.?.?

...která dojela na izraelsko-palestinský konflikt www.vdare.com/sailer/060716_diversity.htm USA kupodivu vůči Izraeli stále ještě jeví známky suverenity www.insightmag.com/Media/MediaManager/Israel.htm Ani křesťané to nemají na Středním východě lehké http://phoenicia.org/christiansmea.html

111406

25.07.2006 01:47

Politické nanebevzetí

P.C.Roberts o posledních aktivitách evangelikálů

85.?.?.?

www.vdare.com/roberts/060716_wider_war.htm

111407

27.07.2006 01:14

Několik obrázků z Libanonu těchto dnů

Dobře provedenou demolici obytného objektu dokáží Izraelci ocenit i po letech

85.?.?.?

www.nationalvanguard.org/story.php?id=9665

111644

31.07.2006 00:27

Chmurná tradice pokračuje

RE: Rejpání v hov....

85.?.?.?

Pokud opravdu přijdou chránění ptáci o mladé kvůli několikadennímu monotónnímu hluku, který není opravdu srovnatelný s občasnými explozemi při vojenském cvičení, nastane nenapravitelná škoda. Opravdu by bylo lepší podobné aktivity směřovat do továřních hal nebo lomů, jak bylo nanačeno výše. Opět se potvrdilo, že ten, kdo dělá největší randál, obvykle dosáhne svého. A mediální shovívavost k tekknařským narušitelům zákona (pokud se najednalo o jednorázové souznění v opozici vůči vládě soc.dem.) je rovněž poněkud podezřelá...

112075

04.08.2006 00:57

Proč je Bushova omezenost nebezpečná

Bushovo myšlení je sice svérázné, ale sleduje přesný cíl...

85.?.?.?

www.vdare.com/sailer/bush_thinking.htm

112606

04.08.2006 01:55

Ošklivé káčátko Mel Gibson

RE: Trochu mi uniká,

85.?.?.?

Řekl bych, že tyto dost souvisí s (post)židobolševismem a jeho šířením po světě. Ale za všechny války Židé přeci jen nemohou, třeba za ty aztécké květinové www.akropolis.cz/default.asp?page=document&4=10000399

112610

04.08.2006 02:37

Ošklivé káčátko Mel Gibson

RE: Svoboda projevu

85.?.?.?

Zrovna to Kartágo - Řím není nejlepší příklad, někteří Židé se k Féničanům hlásí, jako že jsou to taky Semiti. Freud se viděl v Hannibalovi a ani v Gladiátorovi si tvůrci neodpustili parodii v cirku na punskou porážku v bitvě u Zamy (i když ten celý film byl jedna velká parodie).

112611

04.08.2006 16:57

Chmurná tradice pokračuje

Pokud by to s těmi chřástaly dopadlo opravdu takto, bylo by to O.K.

85.?.?.?

http://zpravy.idnes.cz/chrastal-lojza-prezil-i-s-rodinou-czechtek-2006-fn6-/nazory.asp?c=A060803_143931_nazory_dp

112670

07.08.2006 20:26

Spějeme do záhuby

Technická

85.?.?.?

Nesouvisí ten federální soudce z Albánie zmíněný v článku spíše s hlavním městem státu New York Albany ? Pokud vím, tak Albánie federací není...

112918

11.08.2006 03:49

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Jenomže se ti jinobarevní začali do těch mateřských koloniálních zemí cpát až hezkých pár let poté, co byli zbaveni dobrodiní koloniální správy...Navíc Holandsko nekolonizovalo Maroko, Somálsko ani jiné islámské země s výjimkou dnešní Indonésie, spíše byla kýmsi zneužita holandská pohostinnost při testování zlovolného experimentu jak pomoci bílým ze světa nebo alespoň od vlády. Stejný případ jsou Asiaté u nás. Je to príma, že jsou pracovití atd., i když hodně pomáhá i státní dumping na export rudé Číny a daňové kejkle Vietkongů, ale základním faktem zůstává, že tito lidé k naší zemi nemají žádný vztah a nemají u nás prostě co pohledávat - nejsme pustina vhodná pro osadníky, dokonce jsme na štíru už i s vodou, navíc jsme nikoho z předků nových přišelců nekolonizovali, aby nám to museli jeho potomci "odvádět". Zřejmě byli kýmsi vybráni jako ideální kolonizační kontingent, v okolních zemích se vyskytují jen sporadicky a "naše svobodná" média se tomuto podivuhodnému demografickému jevu ani nediví a přiliš ho nekomentují, pokud ho přímo nevítají. Copak jsou Češi neschopní vést stánky s levným šuntem či zeleninou nebo restaurace? Spíš než tahouny ekonomiky se tito imigranti stanou příčinou další pauperizace domorodců...I když bychom na ně měli být hodní, aby oni pak byli hodní na nás, až budou většina, jak zřejmě vážně pravil švédský pan ministr Orback
www.nationalvanguard.org/story.php?id=9690

113455

11.08.2006 12:28

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Nejzaostalejší země planety - Etiopie, Haiti a pokud si odmyslíme "papírovou flotilu", pak i Libérie byly koloniemi buď jen po velmi krátký čas, nebo před velmi dlouhou dobou...Tolik k dobrodiní koloniální správy, která krom určitých excesů přinesla i urychlení pokroku (a s tím ovšem i ekologicky katastrofální množivosti domorodců). Výraz "mateřská" jsem nemyslel jako eufemismus, ale jako označení konkrétní kolonizující mocnosti, která měla vlastnický vztah k danému území a kam by tudíž mohl domorodec případně logicky nasměrovat svoji osadnickou "odvetu". Ovšem kupodivu se to tehdy přiliš nedělo (mj. se více přihlíželo k názorům kolonizátorské domácí populace), až po dvaceti a více letech po "osvobození"...
K rasismu jsem se ani nedostal, i když jsem za socialismu kdesi četl, že rasové míšení genofond a imunitu naopak oslabuje, tak proti gustu žádný dišputát...Tedy pokud to nenabyde vlivem propagandy nějakých výraznějších podob www.isteve.com/IsLoveColorblind.htm Zatím se nám sem dříve nacpali (a to jen dočasně) jen ti, kterým více přálo válečné štěstí nebo které naši vládci pozvali k osídlení pustého pohraničí...To ale není případ těch od Mekongu a z Říše středu, tak se jen divím pasivnímu přihlížení tomu, jak po vzoru třetího světa přebírají na počátku 21.st. náš maloobchod...Rasa zde až tak nehraje roli, snad jen jakéhosi "zvýrazňovače" nepřirozenosti daného stavu.

113497

11.08.2006 12:35

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: pan

85.?.?.?

Podivné to zejména medicínské (o Marxem založené sociologii pomlčím) pozorování, které si nevšimne fyziologických rozdílů mezi rasami http://lrainc.com/swtaboo/stalkers/jpr01.html Ale bez poštěváčku si žena rozhodně "užije" méně, proto mě překvapily zdejší divže ne souhlasné názory na tuto "obřízku".

113499

11.08.2006 21:14

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: pan

85.?.?.?

Na nižší biologické úrovni reagujeme rasově vespolek stejně asi jako všichni savci. Ale popírat rozdílnost lidských ras je politické korektnosti poplatná zhůvěřilost, bohužel obludně (a uměle) rozšířená. Co se týče odstranění klitorisu, rasovou rozdílností ho nikterak neobhajuji.

113560

11.08.2006 21:31

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Proč by měl být náš maloobchod žlutý ? Tomu bylo možno zpočátku lehce zabránit, teď, když Vietnamky zde rodí ve velkém, to už bude obtížnější...Bez boje jsme se vzdali části národního bohatství ve prospěch přišelců z druhé strany zeměkoule. V době, na kterou narážíte, tady mnoho Durynků nevraživě na Slovany nehledělo, jednak se formovali za Krušnými horami o nějaké to století později, druhak zdejší Markomany a Kvády porubal rasový spřízněnec Vietkongů Attila "Tatíček" Hun. Do uprázdněné oblasti se pak vetřeli Slované. Zda toto zakládá jakýsi morální nárok na pozdější kolonizaci české kotliny bytostmi z JV Asie, nevím.

113563

12.08.2006 23:02

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Vietnamky rodí Vietnamce, ať se už tak děje kdekoli. Např.Indky žijící v x-té generaci v Jižní Africe také nerodí Xhosy nebo Afrikánce, ale zase Indy. Občanství ČR se nedá získat pouhým narozením se zde (leda u nalezence), jak toho vykutáleně využívají porodní turistky v případě USA. Tudíž se našeho maloobchodu zmocňují občané komunistického Vietnamu a Číny, kteří se Čechy stanou jen stěží.
Neuvědomil jsem si, že Durynkové jsou vlastně Hermondurové, ti se v menším počtu začátkem letopočtu vyskytovali v jižních Čechách. Ale nahradili je pak Markomani a Durynkové opravdu působili tam co je Durynsko i dnes, jen byli víc k Labi, odkud je po r.550 vyšťouchali Slované, ale ne Češi www.mujweb.cz/www/barbari/durynkove.htm

113722

14.08.2006 13:43

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Byl bych pesimističtější ohledně toho, že Vietnamky budou rodit indočínsky vyhlížející Čechy bez papírů či "alespoň" nějaké ohledně vnitřní identity rozervance jak z ruského klasického románu. Asimilace se v Evropě nezdařila ani u muslimů a Afričanů, kteří přitom (občas) nějaké ty kulturní vazby na svoji "novou vlast" před příjezdem měli. Navíc to není ani "in", Švédsko krom kursů arabštiny vzdělává mladé arabské přišelce i v jejich historii, aby se náhodou "neodrodili". O "našich" Romech a Židech, kteří si svoji loajalitou nejsou jisti často ani po staletích prožitých v hostitelských zemích škoda mluvit.
Ten zákon, že kdo se kde narodí, je tam i občan, je do značné míry U.S.specifikum a nebyl jistě zamýšlen tak, jak je nyní (zne)užíván www.vdare.com/guzzardi/050325_birthright.htm Zřejmě Vám poněkud splývá americký pojem "nation" - souhrn občanů a náš národ, kterýžto pojem do značné míry má co dělat s kulturou, jazykem, historií a tudíž i s rasou. Oproti tomu k národnosti se každý může hlásit k jaké chce, českým ženám s nepřechýleným příjmením dokonce nelze zapsat do dokladů českou národnost.

113835

14.08.2006 13:50

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

RE: Uz toho mate plne mozky!!!!

85.?.?.?

Pro vstup do toho podivného spolku, který se nás napřed štítil, aby po nás za pár let poté chtivě hrábl jako po vhodné provincii 2.řádu, jsem nehlasoval a zvykat si na něj tedy budu obdobným způsobem, jako na komunistickou diktaturu, pro niž jsem nehlasoval rovněž. Pokud je kolonizace Asiaty oficiální evropskou politikou (možná že ano, i v Irsku je Číňanů oficiálně 60 000), ať to dá laskavě Brusel svým poddaným na vědomí fermanem, pokud možno i s nějakým tím odůvodněním, proč je to pro nás (a ne jen pro ně) tak blahodárné. Při kampani za vstup se o tom Špidla zapoměl zmínit.

113836

16.08.2006 10:02

Kdo zvítězil v Libanonu?

Šíité nejsou národ...

85.?.?.?

...a proto je nepřesné hovořit o jejich nacionalismu. Navíc jsou jen malou menšinou vůči sunitské muslimské většině, která je má za heretiky a přiliš z nich nadšená není. Většina šíitů ani nejsou etničtí Arabové http://en.wikipedia.org/wiki/Shi%27a_Islam Ale je pravdou, že na toto v rámci boje proti izraelským Židům a USA sunitská většina (hlavně prostí lidé) ráda pozapomene. Oni jsou totiž šíité tak trochu masochisté, kteří se tolik nebojí obětovat a pěstují kult mučednictví intenzivněji než sunité, tudíž jsou poněkud militantnější.
Izrael měl přistoupit ihned k pozemnímu postupu a odpustit si letecké masakrování civilistů, které nemělo žádaný efekt ani za paličských náletů RAF na německá města v letech 1943-45. To si opravdu nepomohli. I když si možná mysleli, že nastane "srbský" efekt a obyvatelstvo vržené za souhlasu "mezinárodního společenství" civilizačně zpět se "unaví". Ale Izrael pozapomněl, že je formálně jen nepatrným zrnkem v tomto spolku a i když "Quod licet Iovi, non licet bovi", není slušné to troubit do světa. Navíc si mohl vzpomenout na operaci Mír Galileji z r.1982, kdy jsem v obsazení Bejrútu spolu s přáteli viděl konec OOP (naivně jsme si tehdy mysleli, že Izrael je bytostně antikomunistický prvek). Ale ta se jen formálně přestěhovala a nakonec se s ní stejně muselo jednat. Navíc Hizballáh je jakási domorodá milice, která se zřejmě bez genocidy zlikvidovat nedá.
Vztahy se šíity si USA pohnojily "varšavským" ignorováním šíitského povstání v Iráku po 1.zálivové válce, kdy asi ještě toužily zapojit komunistický SSSR jako vhodného kandidáta do NWO a tudíž se soustředily na dodržování litery rezolucí OSN a nepostupovaly na nechráněný Bagdád. Tehdy zemřelo asi 200 000 šíitů. Ti na to nezapoměli a při další invazi zůstali téměř pasívní, včetně bojůvky mladého Sadra, na kterého se hodně spoléhalo a který teď naopak vede ty mahdisty. Tehdy jsem už viděl, že nastává problém, ale netušil jsem, že bude takhle narůstat a že se síly NWO odkopou tak rychle...

114040

16.08.2006 10:29

Tiskové prohlášení Svazu mužů

RE: Co se pánům tvorstva zase nelíbí?

85.?.?.?

Teď bylo kamenování www.answers.com/topic/stoning v Nigérii www.prayer.cz/nigerie/nigerie_0092.php to tedy nebylo přesně dle šaríji, 1997 v Afgánistánu - to dejme tomu civilizované země nejsou, ale třeba Irán ? www.apostatesofislam.com/media/stoning.htm (nevhodné pro muslimy) Mám obavu, zda to kamenování někdy nezastoupí "civilizovanější" formy utrácení cizoložnic...

114044

16.08.2006 23:09

Kdo zvítězil v Libanonu?

RE: Je to dalsi zidovsky trik!!!

85.?.?.?

No, postupná eskalace a neslané-nemastné vedení vietnamské války by mohlo navodit ideu, že bylo tak učiněno za účelem vypěstování poraženeckého syndromu, podlomení sebevědomí a následné destrukce WASP společnosti v USA a jejich přeměna současně uvolněnou imigrací v zemi třetího světa. Oproti tomu z vojenské stránky se 2.válce v zálivu nedá moc vytknout, byl to "blitzkrieg" s minimálními ztrátami útočníka, ale z politického hlediska to bylo něco jako p.Gejdošem zmiňované rozbití obrovského akvária. Tato oblast byla sud prachu už ve 20.letech a W.Churchill coby ministr kolonií ji již tehdy navrhl odevzdat USA. Ale pokud jde jen o okupaci ropných vrtů a zajištění pozic pro útok na Irán, tak se USA záměr zatím vcelku daří.

114125

16.08.2006 23:25

Tiskové prohlášení Svazu mužů

RE: Co se pánům tvorstva zase nelíbí?

85.?.?.?

Pokud je snad video hrané (myslím, že ne), je to rozhodně alespoň zdařilá rekonstrukce. Irán a Saúdská Arábie ukamenování mají v zákoníku, i když to asi není běžný jev na předměstích Teheránu nebo Rijádu. Tu civilizovanost Nigérie jsem zpochybnil sám, šlo mi jen o pár posledních medializovaných případů ukamenování. Tohle byl také zajímavý případ se vztahu k ženské otázce www.cambridgeclarion.org/press_cuttings/saudi_obs_22jan1978.html

114127

17.08.2006 01:31

Kdo zvítězil v Libanonu?

Další logický vývoj ?

85.?.?.?

http://isteve.blogspot.com/2006/08/logic-of-nuclear-genocide.html

114148

17.08.2006 02:07

Kdo se bojí velkých zlých sunarů?

Nejlepší možná prevence ?

85.?.?.?

www.vdare.com/sailer/060813_disconnect.htm

114152

19.08.2006 01:35

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: ot - legionáři v rusku

85.?.?.?

Ještě jsem to nečetl, ale o legionářskou literaturu prý "není zájem", tak se o skutečném původu "ruské revoluce" mnoho nedozvíme. Další zajímavý link www.reformed-theology.org/html/books/best_enemy/index.html

114381

20.08.2006 00:18

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: ot - legionáři v rusku

85.?.?.?

Předně se musím omluvit, že jsme silně od tématu (ale takhle podle klikat jako seržant se pochopitelně nemá, na druhé straně je možné, že se do US Army dal v nevědomosti o tom, čí zájmy USA bohužel hájí, ještě před iráckou okupací www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/123674 ).
Už úvodem před letmou četbou knihy bych rád poznamenal, že naše legie byly určeny pro boj za naši svobodu a nikoli pro účast v občanské válce třetí země. Je pravdou, že Masaryk se snažil naše legie vystříhat přímého vystoupení proti bolševikům (to způsobil o své újmě Gajda, který se stal později coby náčelník generálního štábu obětí až infantilních intrik Hradu /mj.obviněn coby sovětský špion/). Samotní lehce vyzbrojení legionáři pak předváděli divy udatenství ještě větší než sgt.Kulíšek v Mezopotámii a odráželi řadu útoků pravda z vojenského hlediska nevalně výkonných, leč početných tlup, zbuntovaných židobolševiky, kteří se rozprostřeli po celé Rusi následkem své evakuace z "pásma židovského osídlení" a převzali funkce místní byrokracie, bolševiky ignorující (viz ono dílo 200 let pospolu p.Solženicyna, které ne a ne vyjít po anglicku - inu pravdy se i Hebrej bojí nejvíc). Nic nebránilo ruskému důstojnictvu, aby převzalo jejich úlohu, leč k vystřídání jaksi nedošlo. V pamětech legionáře Fibicha Povstalci je přepis rozhovoru, kde generál podobný Sacharovovi mu vyčítá, že legie nepostupovaly na Moskvu. Dostalo se mu odpovědi, že statisíce ruských oficírů "guljá" po bulvárech a naše dvě divize mají dobývat celou Rus...
Začínám četbu - ten skopčák se v předmluvě mohl zmínit o 3 plucích složených z německých zajatců, které de facto provedly VŘSR.
Samozřejmě, že důvody vstupu do legií byly různé, horoucí vlastenectví a panslavismus byly asi v menšině, dost bylo těch, kteří se chtěli zbavit strastí zajetí, ale i ti riskovali v případě zajetí smrt.
Ta pasáž, jak se lehce zmocnili pancéřových vlaků a vyžadovali potvrzení o účasti v boji - tam se trochu česká povaha zrcadlí, ovšem primární cíl byl dostat se ze Sibiře vcelku domů - ale kde by ty ruské bojůvky byly bez podpory našich legií ? Neměli by proti židobolševikům nejmenší šanci...Vůbec je pozoruhodné, že se autor diví, že české legie, kterým bylo slibováno brzké vystřídání dohodovými vojsky (a přitom až po měsících přijel jeden pluk zuávů), nechtěly vykrvácet v boji proti přesile. Nějak tam schází ta udatná bělogvardějská vojska, která se ve větším počtu prostě nevyskytovala. Charakteristika gen.Syrového je vcelku trefná, oproti tomu plk.Švec spáchal sebevraždu spíše v důsledku své nervové lability, protože k výslovnému odepření rozkazů ze strany jeho podřízených nedošlo, jen k silnému reptání při nástupu asi ve 2 ráno v sibiřském mrazu...

114455

20.08.2006 01:32

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: ot - legionáři v rusku-dokončení

85.?.?.?

Co se týká "krádeží", p.generálovi by asi bylo milejší, kdyby se výzbroje a surovin zmocnili bolševici, což se ostatně např. v případě Kazaně stalo. Také ho jako monarchistu pobuřovalo, že legie respektovaly výsledky voleb a prosazovaly prozatímní vládu, kde většinu získala levice. Poté, co ji Kolčak převratem svrhl, s ním přerušily spolupráci a posléze ho vydaly irkutským "pol.středovým" povstalcům (ten p.Sacharovem osočovaný Beneš orodoval u vedení legií za jeho záchranu), za což jim klnul nemálo i sir Winston (kde ale byly síly zbytku "svobodného světa" ?) Myslím ,že i zvracející čtenáři by pozměnili názor, kdyby dva roky po válce tvrdli na Sibiři a neměli by se tudíž divit touze svých krajanů po návratu do vlasti. Vůbec se mi zdá, že dotyčný jaksi nechápe, že se jednalo o armádu dobrovolnickou, která se v této situaci ocitla značně nedobrovolně, de facto byla jednotkou dohodových mocností, které se pod židovským vlivem proti bolševikům odmítaly výrazněji angažovat (viz Francouzi na Ukrajině a Britové u Archangelska, USA a Japonci jen v okolí Vladivostoku).Tudíž by aktivita legií přinesla jen jejich zkázu (žádnou lokální ofenzivou na Sibiři nemohl být "bolševismus poražen", navíc mnoho carských důstojníků se pod hrozbou svým rodinám dalo na stranu rudých).
Co se týče výčtu zabavených vagónů, lokomotiv a cenností, zřejmě p.generál přehání, legionáři se nevraceli jako milionáři. Navíc první šli domů ti, kteří nesli hlavní zátěž boje s bolševiky a nahradili je regulérní odvedenci z řad válečných zajatců čs.příslušnosti, kteří již vlastenecký étos postrádali docela. "Jmenování" Kolčaka bylo ve skutečnosti převratem a jeho diktatura si v krutosti s bolševiky nezadala. Navíc vlivem "temných sil" se nejzazší čárou postupu Dohody stal Bajkal a naše jednotky byly převeleny k strážní službě, takže o triumfu bolševiků již bylo rozhodnuto předem. V knize mě zaujal údaj, že za 1.republiky u nás žilo jen 18 000 Židů, tak kde Němci sebrali těch 70 000 do holocaustu jen v Čechách ?
Raději si prostudujte krapet střízlivější údaje - i když autor pokládá nedorozumění s bolšány za "politovánihodné" http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/armada/predvalecna/studie/1.htm , ten pan generál legie rád neměl a sudeťáci, co to vydali, taky ne...
P.S.ten odkaz se asi bude zobrazovat mizerně a lepší jsem nenašel, tak se asi budete muset poohlédnout po antikvariátech, příp. si přečíst od Langera "Železného vlka"... [pláč]

114458

23.08.2006 02:13

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: sluzba v cizi armade

85.?.?.?

Na Vltavě běžel seriál o Babicích, zachytil jsem jen jeden díl, v kterém činovník Ústavu pro výzkum zločinů komunismu napřed velice zdůraznil, že to byl teror a to je ee a to tedy rozhodně ne a korunoval to prohlášením, že by se neodvážil tvrdit, že šlo o provokaci StB. Přitom oběti-funkcionáři byli patrně pečlivě vybráni (jednalo se o dva praktikující katolíky a jednoho do KSČ sloučeného soc.demokrata, oblíbeného učitele), na místo se dostavila takřka obratem StB a nevzrušně konstatovala "Tak tady je to už hotový...", podezřelý Malý pak skupinu zavedl do pasti - otevřeného pole pod příslibem, že přiletí západní letadlo - po jeho přeletu (jednalo se o letoun policejní) pak jejich polohu vyzradil. Podezřelé bylo i to, že byl zastřelený učitel zmiňován v zřejmě předem sepsané reportáži z nějakého tábornického mecheche odehrávajícího se těsně před tragédií v okresním tisku jako nadšený organizátor mírového pochodu.

114726

23.08.2006 17:03

Zmatená vzpomínka na smutné výročí

RE: Nechme Dubčeka Dubčekom,

85.?.?.?

www.totalita.cz/vysvetlivky/o_dubceka.php Byl to prostě komunista a proto si ti, kteří vytrpěli v 50.letech své, od něj přiliš neslibovali, stejně jako později od Charty 77. Ještě krátce před převratem r.89 se v západním sdělovadle rozčiloval, proč že sem ti soudruzi vtrhli, vždyť už měl proti "pravicovým silám" připravená opatření. Jaká, to neuvedl.

114816

26.08.2006 20:53

Topolánek padá, Kalousek již dopadl

RE: Cesi si nikdy neumeli vladnout

85.?.?.?

To, že naši šlechtici občas sáhli po králi do ciziny, mělo co dělat jednak s odpovědným přístupem (snahou získat panovníka s mezinárodním vlivem), druhak právě s korupcí. Např.jako v případě Ferdinanda I., jehož potomek F II. pak drze tvrdil, že onen titul získal po své ženě a nikoli volbou a zvolení jiného krále stavy označil za vzpouru (podobně svévolně jako Lincoln secesi jižních států USA).
To, že se dvě (v našem případě mediálně pokud ne přímo stvořené, tak dotvořené a nafouklé)strany sčuchnou a rozdělí si koryta, případně si ještě změnou volebního systému odstraní veškerou konkurenci, kterou volí téměř polovina elektoriátu (asi jako levice r.1946), nemá s nastolením pořádku mnoho společného, spíše naopak - petrifikuje se tím korupce a klientismus, nepotismus a plutokracie vůbec. Samozřejmě to nastolí jakousi optickou stabilitu, zejména pokud je koryto dostatečně široké, jako v případě pražského magistrátu, jehož předák Bém žádal změnu po voličích na plakátech vlády, i když po volbách vyšlo najevo, že chtěl spíše přibrání ODS do "velké koalice".
Civilizace se u nás přirozeně šířila ze západu a jihu, protože tam ležela její centra Francie a Itálie (spojení s Byzancí bylo uměle přerušeno už v 10.st.). Německé země pak působily jako její zprostředkovatelé, kteří svůj náskok neváhali využít ke svým mocenským cílům. Oproti tomu Rumunsko a Bulharsko se staly součástí "slavného" tureckého příspěvku do evropských dějin (tak komentuje historii britský ministr zahraničí ve snaze odůvodnit nezbytnost Turků v EU - nebo je to tím, že se tam dost věří na tohoto pána http://isteve.blogspot.com/2006/06/its-borges-borges-borges-borges-world.html ? ).

115189

27.08.2006 23:46

Topolánek padá, Kalousek již dopadl

RE: Nejsem presvedcen, ze je nezbytne

85.?.?.?

Ovšemže by to v ideálním případě měli dělat z lásky k vlasti, a také za nadprůměrný plat. Ten se korytem nenazývá, různé neprůhledné machinace, malé dotační domů (např. legendární boj US o Ministerstvo pro místní rozvoj) ano...Nevím, jak štědře by museli být ambiciózní, leč nemravní politici oceněni, aby si podobné choutky dali zajít...

115242

30.08.2006 12:58

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Průchozí

85.?.?.?

Měl bych pár faktických připomínek k obsahu - Jeruzalém zničil Titus Flavius Vespasianus jr.už r.70, Napoleon bojoval česky řečeno s (Vysokou) Portou (v článku zavádějící fr.Porte), čili s Osmanskou říší, ke které Egypt patřil (i když měl jistou autonomii). Svou armádu opustil až poté, kdy Nelson konečně našel a rozsekal jeho flotilu u Abukiru, jeho vojáci neměli moc kam dezertovat, spíše je kosily choroby. Také se pochopitelně raději chtěl zmocnit vlády doma než riskovat zajetí od mohamedánů. Hitler vedl na Východě válku rasovou a kolonizační, kdyby se soustředil na boj s komunisty, byly by jeho šance podstatně větší.

115446

30.08.2006 13:32

Pokus o protest

RE: Skutečně zvláštní

85.?.?.?

Nemyslím, že by Židům kdy někdo záviděl - naopak se jimi spíše opovrhovalo. Pracovitost a šetřivost také velkou závist nevzbuzují, to spíše lichvou vzniklý majetek pod ochranou vrchnosti (to byla krapet česká specialita, po jejich vypovězení z královských měst u nás vznikla řada židovských čtvrtí v poddanských městech - podobný případ je jen v Polsku - Kazimierz). Ekonomické důvody asi také byly za většinou pogromů (asi jako dnes kdyby iniciovali dlužníci zdevastování nějaké firmy poskytující "výhodné spotřebitelské úvěry již od...") Co se týče zkušeností mých, i když většina Židů je snesitelná, je v nich často zakódován jakýsi pocit, že jsou cosi extra a okolí to bude beze slova respektovat spolu s jejich požadavky (a když ne, určitě je v tom "antisemitismus" nebo něco ještě horšího). Bohužel se tak děje i u těch sekulárních a kupodivu se toto spíše stupňuje s klesajícím podílem "vyvolené" krve u míšenců.

115448

01.09.2006 23:16

Odpovídá Noam Chomský

RE: Oprava

85.?.?.?

V Bratislavě došlo k brutální vraždě kněze tajné církve, myslím že v polovině 80.let. Na netu jsem o tom ale nic neobjevil, v podezření byla StB. Pokud se zde na foru propaguje čeština, měla by se angl.transkripce ruských jmen do ní převádět, třeba Zhdanov - Ždanov nebo i místní jména Mumbai - Bombaj.

115739

03.09.2006 23:20

Střílení psů v Iráku

RE: Odporne

85.?.?.?

Ovšem psi to nemají ani pod islámem lehké, ten je má za nečistá zvířata, páč jeden hafan kdysi rafl samého Proroka. Pes z druhé strany barikády - www.army.cz/avis/a%20report2003/11/6.htm Muslimský zátah na psy v Turecku Autor: Islám info | Publikováno: 29.03.2006 | Rubrika: Politika Proislámské magistráty zabíjejí v Turecku zatoulané psy, tvrdí skupiny na ochranu zvířat. Městští pracovníci loví, mučí a zabíjejí psy po stovkách, tvrdí aktivisté. Obvinění bylo vzneseno poté, co Burcu Isikalp, mladá veterinářka, začala hledat sedm zatoulaných psů, o které se starala poblíž svého domu v hlavním městě Ankaře. Svědci jí řekli, že je sebrali městští pracovníci. Odjela na největší ankarskou skládku, Mamak, kde jednoho ze psů našla společně se stovkami dalších. “Byli všichni mrtví, naházení ve velkých jámách”, řekla. “Našli jsme také deset mrtvých štěňat v zavázaném plastovém pytli. Mezi oddanými muslimy panuje mýtus, že psi jsou nečistí”. Sahih Muslim: Kniha 10, číslo 3809: Ibn Umar vyprávěl, že Aláhův prorok dal příkaz k zabití psů. Číslo 3810: Ibn Umar vyprávěl: Aláhův prorok nařídil zabít psy, a poslal lidi do zákoutí Medíny, aby byli zabiti. Dále také Sunan Abu Dawud. Převzato z Islám Info http://www.eportal.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=680

115879

12.09.2006 02:04

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

Podivný objekt zachycený dokumentaristou

85.?.?.?

www.public-action.com/911/psyopnews/Extra/3/flash91.htm
Že by se vystřelilo už po druhém letounu ? http://nationalvanguard.org/story.php?id=10058 Umělecky působivější než 1984 je román ruského levičáka a pozdějšího emigranta Zamjatina My z r.1921, který vyšel ve Francii před válkou a dle mého názoru ho Orwell četl a inspiroval se jím www.velikani.cz/index2.php?zdroj=zamjatin&kat=litru .

116425

13.09.2006 02:28

Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra

RE: Česká televize

85.?.?.?

Jo, je to spíš taková agitka pro demokratickou stranu...O americko - izraelských vztazích by něco podobného asi nenatočil...

116521

14.09.2006 00:57

Peřej

RE: Primitivní životní potřeby

85.?.?.?

2-3 "joby" (velmi nesocialistický výraz) neměl v ČSSR téměř nikdo, to se stalo nutností až u mizerně placených dnešních nevolníků (přitom je kupodivu i značná nezaměstnanost). Dodnes mi v uších zní hláška z tehdejší ještě objektivní BBC - V Československu na rozdíl od Maďarska nemusí mít člověk 2 zaměstnání, aby si slušně žil. Na směny se dělá i dnes a přesčasy byly placeny s příplatkem a nikoli "obsažené v měsíční mzdě", jak zní dnešní běžný úzus. O tom, že byly dnes odbourány přežitky jako příplatky za neděle a svátky, povinné zajištění stravování či že lze celou dovolenou nařídit, škoda mluvit. BSP byly především formální instituce, které nikoho k zvláštním výkonům nenutily. Mléko a chléb byly coby základní potraviny vesměs bez problémů k sehnání, i když většinou ne po celý den. Nedostatkové zboží bylo pokaždé něco jiného, ale žádný velký shon nebylo třeba vyvíjet, spíš to bylo lehce otravné. Dnes se komunistům vyčítají nedostatkové banány podobným nenápaditým stylem jako oni vyčítali USA diskriminaci černochů, ale to mi na bolševicích vadilo nejmíň. Pracovní soboty nebyly vynálezem komunistů (i když až do převratu přežívalo "nadělávání" bolševických oslav), ale světový fenomén, než se dostavil i do tábora socialismu snad nejkladnější židovský civilizační přínos a gójové dostali volno i o šábesu (snad by se to ještě dalo multikulturně propojit i s muslimským svátkem pátkem). Další kapitalistickou vymožeností je odbourání vyplácení záloh na mzdu.
Je neoddiskutovatelnou pravdou, že toho volného času bylo za "režimu" mnohem více, stejně jako bylo mnohem méně stresu. Lidé, kteří k životu nepotřebují intelektuální svobodu a o politiku se nezajímají, mají dnes dokonce pocit, že se tenkrát žilo i veseleji. Optimální by zřejmě byl socialismus bez komunistů a s povoleným malopodnikáním, ale to by bylo jednak zneužíváno parazitními jedinci, druhak by se stal nejspíš cílem humanitárních bombardérů obhájců volného trhu.

116611

18.09.2006 03:12

Sionofobie

Technická

85.?.?.?

Měl by se opravit titulek na Sionofobie, při spatření Sinofobie jsem měl dojem, že i někdo jiný než já se domnívá, že by nám víc než miliardová, expandující a stále ještě rudá Čína mohla časem způsobit problémy třeba ještě větší než ti imaginární "náckové" nebo teroristi.
P.S. Kadáfí nespáchal Lockerbie ? Tak proč se k tomu přiznává, aby ho vynechali z "války proti terorismu" ?

116984

20.09.2006 00:47

Výroky amerického prezidenta, které stojí za zaznamenání

GWB to nemá jednoduché, chtěli by ho i zavřít...

85.?.?.?

www.vdare.com/roberts/060917_war.htm Ale třeba ještě stihne začít tuhle show, když už se to propírá i v ilustrovaném tisku http://fairuse.100webcustomers.com/eg/what-iran-war.html

117130

20.09.2006 01:14

Sionofobie

Zajímavé poznatky G.K.Chestersona o judaismu

85.?.?.?

www.israelshamir.net/Contributors/Hickson3.htm

117133

23.09.2006 02:42

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

RE: :-) To nebylo hezké, pane soudče

85.?.?.?

Tak proč zmiňujete v příspěvku údajné římské(!?)ležení v Dolních Počernicích, jako by to bylo u Vás doma? Ta genetická mutace zřejmě má co dělat s prostředím (prostě se vyskytuje obdobný počet takto postižených u nás a v kdysi "keltských" krajích), v Rakousku moc Keltů nežilo a od nás odešli na přelomu letopočtu do Rumunska (i předtím byly jižní Čechy řídce osídleny germánskými Hermundury). Archeologicky nejsou u nás nadále doloženi, kdyby se ve větším počtu smísili s Markomany a Kvády, tito by od nich jistě převzali např.znalost hrnčířského kruhu, k čemuž ale nedošlo. Germány následně zdecimoval Attila Hun a do uprázdněného prostoru přišli Slované v pol.6.st., kdy byla po Keltech už pradávno veta, tak nevím, kde byste chtěl nějaké vzít, aby nám vytvořili 50 % genofondu, kdežto Slované by zřejmě během staletí kvapně vysublimovali. Nehledě na to, že by si kronikáři asi nějakých Keltů všimli, už v r.6 se na Germána Marobuda a jeho 70 000 válečníků chystal do dnešních Čech od Vindobony Tiberius www.boiohaemum.cz/view.php?cisloclanku=2006041301

117408

23.09.2006 02:56

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

RE: :-) To nebylo hezké, pane soudče

85.?.?.?

S tím keltským poblouzněním by se opravdu mělo přestat (ostatně článek je o Indočeších), ale jejich původ je v oblasti vých.Francie-Čechy, do Anatolie přibyl jejich kmen nazývaný Římany Galořekové, skotští Piktové byli též Kelti.

117410

24.09.2006 23:24

Kdo chystá bomby v Praze?

RE: Neni rozsah cele tehle sarady sirsi, nez se zda?

85.?.?.?

To nebyl projev k davům, ale přednáška http://zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=9474... Výrok císaře Manuela II. (jako rukojmí u sultánova dvora byl nucen se zúčastnit dobytí poslední byzantské enklávy v Anatolii) o násilném charakteru šíření islámu byl ostatně záhy verifikován muslimskými agresivními protesty.

117586

25.09.2006 01:08

V Afghánistánu roste produkce opia

zajímavé shrnutí afgánské situace

85.?.?.?

Afganistan – niekde sa stala chyba

117597

25.09.2006 11:59

Šaškárna v Praze

RE: Útok v Čechách

85.?.?.?

No, vědci se dohadují pořád, jak to že to v NY spadlo tak naráz...http://www.journalof911studies.com/

117619

25.09.2006 12:26

Kdo chystá bomby v Praze?

RE: Neni rozsah cele tehle sarady sirsi, nez se zda?

85.?.?.?

Křížové výpravy měly charakter náboženské pouti a jejich primární cíl byl zajistit svatá místa pro poutníky (např.30 let před první křížovou výpravou přežily ze 7 000 německých poutníků brutální muslimské zacházení jen 2 000). Ostatně násilná konfrontace ze strany Turků pokračovala až do konce 17.st., pak převzal iniciativu Západ (i když se někdy Turků zastal na účet Rusů, jako za krymské války nebo při mírové konferenci v San Stefanu)http://wikipedia.infostar.cz/o/ot/ottoman_empire.h... I když křižáci byli dobově podmínění kruťasové a jejich skutečné oběti někdy neměly s islámem nic společného, měli cosi do sebe a bylo v nich i cosi z nás http://olimu.com/journalism/Texts/Commentary/Crusa... Náboženský soulad a světový mír tehdy opravdu nebyly na programu dne.

117620

27.09.2006 09:53

Přicházející kolaps sionismu

RE: ?!!!

85.?.?.?

Samozřejmě že všichni neocons Židé nejsou, ale kdyby byli jen těmi Židy...http://www.prop.sk/neokonzervatizmus.htm
V článku chybí důležitá zmínka o tom, že Palestince v uprchlických táborech do r.1967 držela Arabská liga na základě svého rozhodnutí, že takto musí udržovat arabský nárok na celou Palestinu stále živý. Pokud by se tak nestalo, zřejmě by konflikt s Palestinci měl jen zlomkovou intenzitu (Palestinci mohli být absorbováni sousedy jako např.sudetští Němci, Arabové vyhnali /nepřímo/ srovnatelný počet sefardských Židů). Inu Orient narazil na Orient, nekřesťanské vnímání humanity a času...Bohužel pro něj se i někteří příznivci Izraele nakazili propagandou multikultury a imigrace, určenou ke konečné destrukci západní civilizace (vládci Izraele dobře vědí, že byť jen přihlédnutí k takovýmto praktikám by přivodilo jeho rychlou smrt) a zastávají názory opsané v článku, které izraelská praxe jen přiživuje.
Jižní Afrika pod bílou vládou sice odporovala idejím humanismu a byla proto mezinárodním fackovacím panákem (své si přidala i tamní židovská komunita http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/So... , ale alespoň udržovala relativní bezpečnost a vysokou civilizační úroveň, při zásadách segregace i pro nemalou část černé populace včetně statisíců gastarbeiterů z tzv."frontových států". Dnes jsou kdysi kvetoucí obchodní centra jihoafr.měst zločinnou žumpou. Ostatně kdoví, jak by byla nucena řežívat civilizace např. na Slovensku v případě přemnožení se Indoslováků na osadách ? V JAR byl vývoj podobný...

117760

28.09.2006 00:50

Přicházející kolaps sionismu

RE: Jak se stát přes noc židem!

85.?.?.?

Původně byla obřízka jen velmi symbolická a vykládá se jako jakási mužská obdoba deflorace - symbolicky prolitá krev. Jelikož židé tehdy ještě nepropadli supremacismu a styděli se za svůj původ, tak ti, kteří občas cvičili spolu s Řeky v gymnáziích nazí používali závaží, které jim předkožku opět protáhlo do původní velikosti. Proto se později přikročilo k radikálnějšímu zářezu. V době viktoriánské se pak mělo zato, že obřízka zabraňuje nemravnostem, tak windsorskou dynastii obřezává dodnes židovský expert. Rovněž ten hygienický efekt není až tak velký, ale přesto zůstává obřízka dosti rozšířenou v USA, až bych řekl, že to koreluje se směřováním jejich zahraniční politiky v 2.pol.20.st.a dál...

117832

29.09.2006 12:28

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: Radeni zidobolseviku z NKVD evidentne predcilo nacisty.

85.?.?.?

Také jsem zvědav, zda se tomuto místu dostane takové pozornosti jako Babímu Jaru, kde si prý nacisté dali takovou práci, že před příchodem fronty rokli plnou mrtvol vysbírali a spálili vše na prach...Rozdílné vnímání nacistických a komunistických zločinů mi jako první dalo na vědomí, že tady něco smrdí a že v listopadu triumfovalo cosi jiné než "pravda a láska". No a to, že Solženicynovo 200 let pospolu, kde velmi korektně objasňuje, kde je v případě triumfu bolševiků v Rusku pes zakopán nemohlo vyjít v angličtině, také o něčem svědčí. Holokaust byl prý nejhroznější zločin, protože se nacisté snažili vyhladit plošně celý národ (ačkoli k jeho 2/3 se ani neplánovali dostat)- takových případů by se ale našlo už ve Starém zákoně, i když tam se jednalo spíše o kmeny - podobné situace se čas od času objeví v Africe. Mě připadá hroznější, když údajně jejich vlastní vláda plánovitě vyvraždí miliony pokojných rolníků http://www.artukraine.com/famineart/

117993

29.09.2006 20:47

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: Radeni zidobolseviku z NKVD evidentne predcilo nacisty.

85.?.?.?

Etnický původ bolševismu byl v té době vnímán velice přesně, proto se asi muselo počkat, až pamětníci vymřou a historie se přepíše, než bylo tento režim (alespoň v oblasti evropské kultury) možno se západním požehnáním gentlemansky "likvidovat" http://cz.altermedia.info/z-domova/neznm-dlo-znmho...

118025

30.09.2006 02:54

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: 4 Antikema

85.?.?.?

Člověk smýšlení spíše sionistického kdesi psal, že Džeržinskij byl Žid po matce (to mě samotného překvapilo), dalších čistokrevných v čele GPU,NKVD i KGB ale bylo až do Andropova dost. Zajímavý případ je i Stalinův švagr Lazar Kaganovič, kterého velký antistalinista Gorbi vzal zpátky do partaje a prý mu měl dát v r.1986 i nějaký další metál http://wake-up-america.net/jews_and_communism.htm http://www.katolikrevue.cz/civitas/holokaust_rusu...

118047

30.09.2006 02:59

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: Co je to za zdroj

85.?.?.?

Nedávno zrovna v bedně ukazovali, jak obyvatelé "povstalecké" čtvrti lynčují řidiče kamionů, zatímco jejich ozbrojený doprovod bral po explozi nálože u cesty dráhu. Rovněž to "přesunutí činnosti" NATO v Afgánistánu do oblastí, kde se vyskytuje Talibán (cca půl země) a vysílání posil je zvláštní, to už by snad měla zvládat tamní demokratická armáda...

118048

01.10.2006 21:30

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: Trockij uprchnul před Stalinem a nikoliv před Leninem...

85.?.?.?

V tom žádný rozpor není, Židé jsou prostě v obou skupinách (v případě komunistů spíše byli)zastoupeni hrubě nadprůměrně. Proto bylo mezi USA a SSSR vcelku porozumění až do r.1949, kdy Stalin zjistil, že Židé před komunismem preferují sionismus. Vztahy se opět vylepšily, když SSSR povolil emigraci do Izraele v 70.letech (do té doby také připadá největší rozsah sovětské expanze). Kdyby USA chtěly oponovat SSSR alespoň natolik náruživě jako oponují dnes v izraelském zájmu Iráku a Iránu (včetně údajné snahy o likvidaci ZHN), mělo k tomu unikátní příležitost v době jaderného monopolu. Místo toho v klidu přihlížely, jak si v listopadu 1945(!) zajišťuje monopol na náš uran a později mu kohorta židovských špionů dodala i technologii. Další případy dojemné spolupráce zdánlivě protikladných režimů http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_... http://reformed-theology.org/html/books/best_enemy...

118151

01.10.2006 22:21

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: 4 Antikema

85.?.?.?

Tím sionisticky smýšlejícím člověkem jsem nemyslel pochopitelně Solženicyna, ale kohosi píšícího pod nickem. O tom Kaganovičovi jsem to určitě slyšel v západním rozhlase po nástupu Gorbačeva k moci, možná tak upokojoval stalinisty a konzervativce, i když se ke Kaganovičovým zločinům paralely hledají obtížně http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1022860/p... a možná že co do skóre obětí vede http://www.fpp.co.uk/Letters/History/Kaganovich130... Další možný důvod, proč si Stalin začal dávat pozor na Židy
http://users.cyberone.com.au/myers/baruch-plan.htm...

118158

02.10.2006 14:32

„Druhá Katyň“ odhalena

RE: Ale pane autore...

85.?.?.?

No jo, ale kdo se dívá na dvojku nebo Spektrum, hlavně když jdou atraktivní reality show...Ale Holocaust má permanenci řádově větší, zatímco se mezitím u nás usazují desetitisíce občanů komunistických režimů východní Asie a pozvolna ovládají náš maloobchod. Langer se teď alespoň pokorně pokouší o readmisní dohodu s Vietkongem. Taková Kambodža byl experiment v režii Pekinu a je otázkou, nakolik v tom měl prsty umírající Mao nebo už nastupující reformisté...Rovněž zabíjení v Indonésii bylo reakcí na pokus o komunistický puč podporovaný čínskou menšinou.
Co se týče Gorbiho a znovupřijetí Kaganoviče, tak jsem v azbuckých vodách vyhrabal jen zápis z jednání politbyra za Černěnka, kdy byl postoj všech k tomuto velmi vstřícný (i když G.se nejspíš přetvařoval, aby zapadl) - za největšího ďábla byl přitom označován Chruščov, který dal Západu do rukou tolik propagačního materiálu očerňujícího Stalina http://www.mn.ru/issue.php?2003-8-3 Ale Černěnko záhy podlehl lehkému nachlazení a znovupřijetí se zřejmě nekonalo, i když by bylo asi pokoutné jako v případě Molotova, o kterém se dle zápisu sovětští pracující dozvěděli až ze západního rozhlasu.

118196

04.10.2006 13:18

Vláda ODS končí

RE: Totalita nastupuje

85.?.?.?

Odposloucháváni jsou svým způsobem všichni a pořád http://cz.altermedia.info/z-domova/ucho-a-oko-velk... Kalousek si na svoji vydíratelnost zadělal už za vlády ODS jako náměstek na ministerstvu obrany. Nemyslím, že by se u nás mohlo rozhodnout podobně jako ve Stínadlech volbou mezi Mažňákem či Losnou, velká koalice alias oposmlouva měla alespoň tu výhodu, že byla transparentní co se skutečného morálního stavu a politického uvědomění našich politiků týče.

118322

04.10.2006 13:55

Vláda ODS končí

RE: Vzpominám

85.?.?.?

Vzhledem k tomu, že komunisté pomohli z politiky či ze světa oběma Vašim idolům ( i když v případě Jana Masaryka se vytrvale mlží doposudhttp://www.czsk.net/svet/clanky/cr/masarykzavrazde..., je Váš názor, že mohou být na svoji minulost jen pyšní, poněkud schizofrenní. Komunisté přivedli údajně vládnoucí dělnickou třídu k zoufalému povstání r.1953http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%A9_po..., k postupnému zlepšování (hlavně materiálních) poměrů došlo až po naprostém odpoutání sovětského bloku od sil sionismu a NWO po r.1967 (heslo politbyra hlavně nena.rat dělnickou třídu). Ovšem ekonomická izolovanost se podepsala na pomalém rozvoji nejmodernějších technologií a plná zaměstnanost zase na stavu životního prostředí. Dále socialistické ekonomiky mocně zneužívaly celé skupiny "dojičů socialismu" v čele s nejmenovaným (tím tmavším) etnikem, stát byl rovněž z ekonomických příčin nucen udržovat styky s veksláckým podsvětím (včetně papá Klause), které se po převratu (nyní již víme, že byl jen první v dodnes nekončící řadě) pak zmocnilo nemalé části našeho hospodářství. I když se jednalo o režim bezesporu zločinný, z hlediska biologického přežití národa byl o mnoho efektivnější než dnešní pseudoliberální stav, kdy se nezakrytě podporuje kolonizace našeho území migranty (za socialismu bylo pro cizince téměř nemožné získat zároveň pracovní povolení a povolení k pobytu), národního majetku nás už téměř zbavil a o suverenitě si můžeme nechat opět jen zdát, i když jsme se jí zbavili za jásotu a ohňostroje po osudném referendu. S tím prázdný a falešný Topol ani průměrný hospodský ekonom Roko nic nenadělají. Jejich voliči by mohli, ale jsou už přes deset let "po americku" masivně oblbováni bulvárem a stresováni starostmi o holé přežití.

118324

07.10.2006 01:18

Co vlastně Havel řekl a co neřekl?

To o tom planém strašení nezaměstnaností...

85.?.?.?

...řekl zcela jistě (i když jsem mu tenkrát věřil, tak tohle ne a dost mě to zarazilo) a většinu ostatních výroků asi také, je ale možné že jindy než toho 16.prosince v TV nebo že se jedná o kompilaci z několika projevů a rozhovorů tohoto období. Také sliboval, že bude prezidentem jen do svobodných voleb a pak odstoupí, takže letošní volby byly nejspíš už konečně ty pravé svobodné ...a jak pěkně dopadly. A mj. V.H. tehdy nechtěl žádné restituce.

118571

07.10.2006 15:31

Co vlastně Havel řekl a co neřekl?

RE:Svoboda má ostře nabito...

85.?.?.?

...leda na Blízkém a Středním východě, u nás to naštěstí (zatím) potřeba není. Pro p. Valtra - v abdikačním projevu není nic takového http://old.hrad.cz/president/Havel/speeches/1992/1..., ostatně tenkrát již vládl kapitalismus a tudíž by byl Havel už tenkrát za stejného "komunistu" jako dnes Chlapům sobě. Co se týče tohoto fenoménu, ve Philadelfii předkládali kdysi na přelomu 60./70.let kolemjdoucím k podpisu Deklaraci nezávislosti USA. Podepsalo ji jen cca 30 %, zbytek označil petičníky za komunisty nebo se vyjádřil v tom duchu, že to sepsali hipíci.

118610

09.10.2006 01:00

Není důležité, co řekl Havel

RE: Není důležité, co řekl Král

85.?.?.?

I když si myslím, že Sládek by nanejvýš posunul volbu do 3.kola (do kterého by údajně ješitnost Havla už nepustila), tak jeho arestování (které se po několikerém nedostavení se k výslechu a zbavení imunity dalo čekat) neučinilo volbu neústavní (naše ústava je vůbec podivuhodně pružná, jak máme možnost se přesvědčit po letošních volbách). Co se týče jeho tolerantnosti ke komunistům, dala se chápat do doby, dokud existoval mocný SSSR. Po jeho kolapsu se dá pochopit pouze pokud víme, kdo vlastně stál a stojí za komunismem (i dnes nás předseda vlády vyhlašuje za hospodářskou základnu komunistické Číny a rudí Asiaté zaplavují naši zem po desetitisících za ostentativního nezájmu či spíše potlesku médií).
Co se týče Kosova, zde mi spadly poslední šupiny z očí. Každá vláda má právo se bránit proti přemnoženým separatistům, tehdejší situace v Kosovu je plně srovnatelná se situací v Sudetech 1938 (a v případě našeho odporu by nám zřejmě západní mocnosti uchystaly stejný osud jako nyní Srbům). S vražděním začali (a nepřestali http://www.pravoslav.or.cz/kosovo.htm) albánští teroristé a obyvatelstvo začalo zemi opouštět až po bombardování NATO a to ještě často na nátlak svých předáků, aby agresoři vůbec získali nějakou hodnověrnou výmluvu pro již probíhající přepadení suverénní země. A k oslavenci jedna zajímavost http://www.volny.cz/vyber_cr/vyber2/3havlove.html

118715

12.10.2006 23:26

Muhammadův meč

Autor opomněl

85.?.?.?

vysvětlit mírumilovnou expanzi islámu třeba do toho Španělska, které je přeci jen od Arábie pár dní cesty. Rovněž Lev Syřan neměl dojem, že se mu na konstantinopolské hradby sápe mírumilovný dav. A za zadržení těch prorokových mírotvorců na východním křídle můžeme poděkovat těm zde mnohokrát propíraným Chazarům (jejich potomci tohoto počinu patrně litují). Je pochopitelné, že se dobyvatelé nesnažili hned brutálně obracet porobené na víru pravou a spíš si mastili kapsy (i conquistadoři v Americe na to šli vcelku zvolna). Navíc v Španělsku vládli Ummájovci, na které byl v zbytku muslimského světa pořádán hon, takže se museli sžít s křesťanskou populací, nic jiného jim nezbývalo. Oproti tomu z kdysi čistě křesťanské severní Afriky se krom Koptů v Egyptě jinověrci přes veškerou toleranci jaksi vytratili. Už jen to, že zmiňuje turecké obležení Vídně (nebezpečnější bylo to r.1529) a vzápětí označuje islámskou militantnost za "povídačky", svědčí o autorově svérázném přístupu k historickým faktům. Je logické, že křesťanství bylo netolerantní k heretikům, kteří mu uzmuli jeho nejsvětější místa. Vznik Mohamedova náboženství byl plně monitorován a tudíž mohlo být jen sotva pokládáno za rovnocenné legendami opředené státní víře Byzance i Západu. Navíc dnes už víme, že islám uvrhl jím ovládané země do hluboké stagnace.
Co se týče vztahu k židovstvu, zpočátku jim sice také zatápěli http://www.virtually.cz/?art=10304 , ale později s nimi vyšli bez problémů (nedovolili jim jejich na Západě oblíbené činnosti lichvu a drogové dealerství /obchod s lihovinami/), udrželi je v jakémsi kulturním ghettu, takže se nestalo, aby jim prorostli společenskou strukturou a pozvolna ji začali měnit k obrazu svému či rovnou destruovat, jak se dělo a dějě v křesťanském světě (rovněž sefardské IQ nedosahuje nadprůměrných hodnot). Řadu židů použili úspěšně k ovládání křesťanů v porobených zemích. A ta příhoda s papežem spíš než o ďábelské souhře se satanášem Bushem svědčí o čemsi jiném http://www.thepeoplescube.com/red/viewtopic.php?pr...

118991

19.10.2006 01:02

Co se stalo v roce 1969?

RE: provokacia? (2)

85.?.?.?

Ovšemže by nemohl, protože komusi v cestě stojí právě jen běloši (kteří by dle Vaší teorie asi neměli existovat, protože všechen vývoj pochází od míšení). A právě jim je vsugerováváno, že způsobili "největší utrpení" všem těm jen trochu tmavším. Přitom byli přinejmenším do konce 17.st.v těžké defenzívě proti expanzivnímu islámskému Turecku a jejich výpad do zámoří, kde skutečně ovládli zaostalejší (a stejně nebo i více) brutální kultury, byl umožněn jen a pouze jejich dynamickým rozvojem, kterého jiné kultury schopné nebyly. Americké školství možná nebylo nejlepší na Zemi, leč nucenou integrací zejména státních škol dostalo slušnou ránu (tzv.busing byl prohlášen za neústavní až když bylo pozdě). A co se týče levných pracovních sil, tak jako dnes měla na jejich dovozu zájem pouze úzká vrstva zprvu pozemkových velkovlastníků - Evropanů byl tehdy nadbytek a dokázali by obdělat americké plantáže, ale černoši prostě vyšli levněji. Ovšem i jejich největší tehdejší bílí zastánci by je nejraději poslali zpět do Afriky. Dnes prosazují krom plutokratů masovou imigraci do USA hlavně ti, co touží po levnější nekvalifikované pracovní síle než se jim nabízí např.v podobě 25% nezaměstnaných černochů. Většina občanů byla a je logicky ostře proti a dokud jakž takž fungovala demokracie, dokázali si prosadit svou http://www.vdare.com/fulford/1894_1924.htm

119532

21.10.2006 22:25

Co se stalo v roce 1969?

RE: Co slovo to perla

85.?.?.?

Nejde o nějakou rigidní úměru mezi výkonností etnicky čistého a multietnického školství, ale o prostý fakt, že když násilně promísíte žáky etnikem lišící se o 10-20 bodů IQ směrem dolů, tak to na kvalitě vzdělávání nepřidá http://www.vdare.com/sailer/061015_iq.htm. Finové jsou technicky vzato mongoloidi, podobně jako Maďaři. Nemyslím, že by segregované US školství počátku 60.let nějak výrazně zaostávalo za Evropou, o SSSR či Číně nemluvě. Možná že vycházíte z dnešního stavu, výrazně ovlivněného ději popisovanými v článku.

119702

27.10.2006 12:27

EU má brány široce otevřené

Je to jen otrocké napodobení přístupu v USA,

85.?.?.?

možná jen po evropsku vyměkčeného - i když chybí americká specialita zavážet zemi uprchlíky z celé zeměkoule i na vládní náklady v duchu pochybného hesla V různosti je síla. Nevím, zda jsou zde pamětníci toho, kdy se pro některé poúnorové emigranty stal překážkou pro vstup do USA vadný chrup (pochopitelně po dlouhém čekání v lágrech, pochybuji že by ty dnešní s nimi snesly srovnání). I kdyby byly cíle a důvody uprchlíků ty nejčestnější (a Evropa přitom leží dost daleko od oblastí konfliktu, kdyby šlo jen o to zachránit si život), pouhá rozdílná velikost spojovaných rodin a rozdílnost jejich vnímané důležitosti u člověka vychovaného v klanovém duchu zajistí po čase efekt k jakému došlo po r.1965 v USA (tehdy byla horlivě popírána tendence změnit populační poměr 90 % bělochů)http://www.vdare.com/fallon/060809_promises.htm Ostatně bylo to již popsáno výše na případě Austrálie http://www.vdare.com/misc/050926_fraser.htm
Bylo by hloupostí, kdybychom kvůli potencionální možnosti, že se ocitneme v situaci běženců (a kam bychom běželi, jinde tak vstřícné direktivy nemají) preventivně změnili EU na zemi 3.světa, jak se to děje pozvolna v USA. Možná, že političtí tvoří jen malou část z migrantů v EU, ale pochybuji, že by ti ekonomičtí nevykřikli při odhalení Azyl ! a nezměnili tak bleskově svůj status. Ostatně zblblí či navedení politici znemožňují často deportace i ekonomických "otroků" nebo aspoň vyhlašují různé "amnestie" - migranti ovšem sotva pracují za částky menší než tamní minimální mzda (vykořisťovatel uspoří na daních a odvodech), rozhodně za vyšší než naši řadoví pracující v ČR, proto nás dosud neoblažují v hojnějších počtech a z našich hrůzných lágrů prchají.
Perverzita a rozdílné zájmy různých konců násilně spojené Evropy vynikne už jen v případě muslimské imigrace do Španělska, kde jim půl milionu ročně přijde celkem prima, alespoň dle průzkumů veř.mínění. Pro takové je pak pečlivá "uprchlická" (čti kolonizační) legislativa EU vskutku nadbytečným počinem, nicméně dokládajícím skutečné cíle a směřování eurovládců, kteří se budou čím dál tím méně snažit předstírat zájem o blaho svých voličů. Případem pyramidové emigrace je i čínsko-vietnamský průnik do naší země - za příznačného mediálního mlčení...

120113

27.10.2006 14:13

EU má brány široce otevřené

RE: Stupid white men

85.?.?.?

Nechápu, proč bychom měli platit za své předky, že nezváni vstoupili do Afriky (dost dlouho např. po rovněž nezvaných Arabech), a to tak, že že "naši zástupci", kteří ve volební kampani jistě nezmiňovali zvýšení počtu jinobarevných imigrantů, budou změkčovat "uprchlické" a obdobné směrnice. Potomci alžírských usedlíků se také nestěhují do bohatých arabských oblastí Zálivu, aby tímto inkasovali bolestné za vyhnání své a svých předků po r.1962. Nehledě na to, že imigranti mnohdy nemají k cílové zemi žádný vztah ani historicky a jakási hlásání kolektivní viny bílých (i když je nám toto podsouváno vpravdě mocně médii ovládanými jistým etnikem již řadu let) by bylo skutečným rasismem. Kolonialismus měl za cíl usadit přebytky bílé populace, která se výhradně zásluhou svých schopností mohla jak přemnožit (zlepšení životních podmínek a medicíny), tak se vůbec do zámoří přestěhovat(např.za pomoci plachtění proti větru a dalších triků) a jako bonus rozšířit po planetě civilizaci, od níž se kromě pár tragikomických pokusů (ponejvíce v khmerském experimentu pod dohledem ČLR) žádný z "osvobozených" států neodvrátil (situaci v některých ilustruje anekdotický příběh, ve kterém se starý černoch otázal belgického misionáře, kdy už konečně ta nezávislost skončí). Když se zjistilo, že rozvoj vědy a techniky umožní uživit Evropany v jejich domovech a že se přítomnost bílého muže (většinou pod vlivem politické agitace narudlých polovzdělanců) nesetkává s pochopením, provedla se (dle mého soudu vlivem destruktivních sil přiliš ukvapená) dekolonizace. Celý tento proces se přitom lišil "případ od případu", byly kolonie, na kterých si téměř nikdo nic nevzal, ba se na ně hodně doplácelo(svoji koloniální říši měly pochopitelně i neevropská imperia jako Peršané, Arabové, Mongolové). Co se týče Ameriky, asi sotva které etnikum by před tamními kanibalskými kulturami padlo na ústa či zadek (minimálně v 15.-16.st.)a s úctou se odporoučelo. Evropané prostě přišli dříve a také dříve mleli. Že to byli zprvu katolíci vychovaní staletou konfrontací s islámem k neúprosnosti a upřímné víře, byla jen shoda okolností, osobně se domnívám, že nepřiliš šťastná. Ale aby v důsledku toho historického vývoje nyní někdo blaženě tleskal zániku své civilizace v její kolébce za pomoci nechtěného a údajnými starostlivými vládci podporovaného přílivu roztodivných etnik, toť vpravdě konspirátorů cíl a sen.

120120

27.10.2006 15:11

EU má brány široce otevřené

RE: biela civilizacia - co to je ?

85.?.?.?

Pokud Vám k odpovědi na dotaz, cože je ta bílá civilizace nestačí pohled když už ne kolem sebe, pak alespoň na obrazovku Vašeho kompu, tak nevím. Podobné svérázné pseudonáboženské názory naštěstí zastává jen několik jedinců, to by jinak byla námaha globálních škodílků nadbytečná. Obrovské masy vládnoucích bělochů jaksi nejsou na zeměkouli k vidění (možná Vám uniklo, že jediná skutečná menšina na planetě jsou právě bílí Evropané), snad jen v těch USA, kde byly k Vaší radosti v posledních 30 letech notně přifouknuty a hlavně přibarveny. Kupodivu hlavním odpůrcem tohoto stavu jsou ti zavlečení černoušci - ani v jejich případě se nejedná o zvolené zástupce http://www.vdare.com/misc/060912_wright.htm a dědicové země Indiáni, ne médiálně zblblí bílí http://vdare.com/misc/061012_carter.htm Pokud vím, na karmu se nejvíc dá v Indii a jaká se jim tam zamlouvá barva kůže http://www.jademagazine.com/59iss_saifeer.html ? A nejvíc černoušků si na práce odtáhli Arabové (začli v 7.st, Evropané až v 15.), ale chovali se k nim krapet brutálněji (kastrace apod.), takže k rozmnožování, většímu rasmišunku a následnému temnému mručení o staletém utrpení a natahování dlaní u nich nedošlo. Žlutí šli makat do zámoří dobrovolně a na to, aby se moc nemísili jsou sami chytří dost. Snad se nakonec někdo omluví tučňákům a vyklidí jim tu Antarktidu (budou tam moci zůstat alespoň barevní polárníci?).

120123

28.10.2006 01:56

Otevíráme krámek

RE: Sice jsem take kurak...

85.?.?.?

Také mne zarazilo těch 784 000 smrtících chyb lékařů (těm by asi v tak sudičské společnosti jako je v USA vyvstaly velké problémy). A být úhyn přes půl milionu ročně na pracovní úrazy (pokud v tom není zahrnuta cesta autem do a z práce), tak asi samou hrůzou zůstanu raději nezaměstnaný.

120173

28.10.2006 15:14

EU má brány široce otevřené

RE: Stupid white men

85.?.?.?

Nevím, zda Vás tak rozparádily dodatečné diagnostické poznámky, ty nejsou ode mne. Za to dvojité že se omlouvám. Když ale berete bělochy a jejich vinu na černoušcích tak zeširoka, že nejsou vyviněni ani Slované a Skandinávci, kteří se o "černou" Afriku ani neotřeli, pak je namístě konstatování, že staří Egypťané nebyli negroidi (krátká nadvláda Nubijců znamenala totální úpadek) a řecké osady sice bylo možno zvát koloniemi, ale to bylo o něčem jiném. Pak vás zřejmě nevzrušil fakt, že Arabové ovládli celou severní Afriku a drží ji podnes. Nebýt těch ošklivých bělochů, tak by zotročovali asi ještě dnes. A jako Hamiti mají geneticky blízko k těm "zlým duším". Tu alžírskou epizodu jsem uvedl, aby Vám došla nejapnost argumentace "nějací bílí byli kdysi jaksi zlí na nějaké černochy a proto si je teď musí jejich možní potomci či alespoň soukmenovci nechat usazovat u sebe doma, pokud možno i s finanční podporou". Ty europacholky jsem pochopitelně nevolil, ona ta EU není moc o zvolených zástupcích, de facto vládne jmenovaná Evropská komise. Pokud bylo pro Afriku něco fatální, pak rychlý civilizační skok, který tamní etnika (v Subsahaří je průměrné IQ 70) nebyla s to mentálně ustát a následovaly zmatky, puče, války,přemnožení a následné hladomory...Možná že jsme měli nechat černochy osudu, ale v 19.st.byl takový blbý zvyk věřit v rozum a civilizaci a u bílých byla k dispozici byla zrovna jen evropská mutace...Někteří měli také divné touhy spasit duše pohanů vírou pravou, dnes už to drží jen muslimy...Ty miny a pumy po Africe již dlouho pohazují černoši sami a vyrábí je i jiná etnika než běloši. Z toho odkazu na vztah imigranta k cílové zemi Vám vypadlo důležité slovo "historický", leckdy totiž Vám podobní idealisté argumentují nutností přijmout barevné kolonisty s jejich kulturou jako jakýsi druh pokání za "koloniální minulost" a nemají pak odpověď na námitku, že např.Holandsko nikdy nekolonizovalo Maroko, Somálsko nebo Turecko. Pokud pokládáte kolonizaci za kolektivní vinu bílých, pak bych byl rád, kdyby byl ozřejmen podíl alespoň Čechů nebo dalších Slovanů (ale ani Rakušané či Švýcaři se při kolonizaci moc nevytáhli). Zrovna tak bych mohl tvrdit, že to byla kolektivní vina černochů, protože byli zaostalí. Židovská média jsem nezmínil na plnou hubu, jelikož nemám rád paušalizaci, dnes už tuto mantru opakují i četní gójové. Skutečnost je pak velmi překvapí, kupříkladu student povedené vědy jménem sociální antropologie byl v šoku ze zjištění, že většinu armády a policie rasistické Jižní Afriky tvořili černoši...
Běloši se pochopitelně přemnožovali stejně jako dnes subsaharští černoši, které jejich země uživit prostě nedokáže. Hlady u nás umírali lidé po desetitisích ještě za Marie Terezie a jen zahlušení stepních Indiánů severní Ameriky zachránilo od podobného osudu Sk...

Kráceno (Editor)

120198

28.10.2006 15:27

EU má brány široce otevřené

RE II. : Stupid white men

85.?.?.?

Hlady u nás umírali lidé po desetitisích ještě za Marie Terezie a jen zahlušení stepních Indiánů severní Ameriky zachránilo od podobného osudu Skoty a Iry (pozdější jejich "bramborový" hladomor jde na vrub kolapsu soukromého distributora potravin). Takže lidí bylo více, než mohla země uživit a tudíž se vzhledem k pokroku v dopravě uvažovalo o jejich přesídlení do tehdy řídce osídlené střední a jižní Afriky (kolonie znamená v původním smyslu lat.slova osada, nikoli zařízení na terorizování opálenějších). K tomu s výjimkou Jižní Afriky prakticky ovšem nedošlo, jelikož počet domorodců začal po aplikaci bílé medicíny utěšeně narůstat a o liduprázdné kraje náhle nešlo. I ten aztécký kanibal by rád zamořoval (měl také povícero podmaněných sousedů, proto také rychle zkolaboval, sám Cortes by to nezvládl). To by ale musel aplikovat alespoň to kolo, když už znal jeho princip...Velká úcta k původním kulturám je móda posledních desetiletí, v éře zdravého rozumu si divoši vysloužili leda pohrdání či soucit (od každé vyšší kultury bez ohledu na pigment, který mimochodem u Indiánů nebyl nikdy rudý, takové byly jen jejich válečné barvy).
Není mi to jasné s tím Senegalem, to byla přece kolonie Francie a Portugalci po levé revoluci na Afriku zcela rezignovali. Zlé chazarské duše z De Beers, co jim patří Plzeň i s Radkem a Kozlem, si pivo prodají i v Guatemale, o to bych strach neměl...A tu půdu v USA Vám spíš připravili svobodomyslní osadníci, kteří se nenechali držet britonskou nadvládou za Apalačskými horami a rozdávali si to s domorodci nezatíženi politickou korektností, přetaveným to velice nebělošským marxismem (jeden Marxův děda byl rabín v Postoloprtech a druhý v Blavě). Asi by z Vašich názorů moc nadšení nebyli, a to ani ti, kteří neměli otroky. A matka Příroda nás opravdu vybavila každou rasu jinak, běloši své převahy sice opravdu dosáhli "uměle" (svým úsilím), ale genetická vybavenost toho byla nedílným předpokladem. Bohužel jisté maladaptivní složky naší povahy, např.memy sugerující důvěru k politickým vůdcům a jiným "selebritám", kteří jsou ovšem nyní jen ochotným komparsem těch "zlých duší" nás dovedly tam, kde teď jsme a některé z nás i k názorům, jako jsou Vaše...

120200

29.10.2006 23:00

EU má brány široce otevřené

RE: Nevěřím teoriím spiknutí. Za tímhle je idiotský pseudohumanismus; do nebe volající lidská blbost.

85.?.?.?

Vietnamce jsem komunisté nedováželi, jen zde byli za prací (zřejmě jediný způsob, jak mohli splácet dluhy z války, ale i vítaný přivýdělelek - mnohdy se jednalo i o manželky tamních menších papalášů). Po skončení kontraktu sešlapali kontejnery s babetami a šlapacími šicími stroji a odjeli směr rodné pralesy. Z té doby jsem slyšel o jen o jednom, který se tu usadil (bylo skoro nemožné získat zároveň povolení k práci i pobytu). Jejich náhlý masivní výskyt by mohl být součástí "spiknutí" proti homogennímu evropskému národnímu státu (podobný případ je zavážení Švédska a Norska muslimy, tamním občanům se to prý pořád ještě líbí). Vzhledem k historickým vazbám, které jsou v těchto případech nulové, by na tom něco mohlo být. Domnívám se, že to, že jsou výkonní a učí se česky je pro umožnění kolonizace málo, jen budou ubírat prostor a možnosti starousedlíkům, i když si budou vydělávat hlavně decentními daňovými úniky (rasová tlačenka do státních institucí nastane později). Navíc jsou to občané komunistické země (kteří kupodivu o azyl nežádají), i když ze zpráv má člověk dojem, že jediní bolševici na planetě jsou Kuba a KLDR. A i z těch schopných mohou vyrůst i ústnatí dárečkové, kteří budou mít pro starousedlíky a jejich zájmy pramalé pochopení http://www.vdare.com/guzzardi/lam.htm

120319

30.10.2006 19:14

EU má brány široce otevřené

RE: Nevěřím teoriím spiknutí. Za tímhle je idiotský pseudohumanismus; do nebe volající lidská blbost.

85.?.?.?

Otázkou je, zda je nutné úbytek nahrazovat (stačila by důchodová reforma), případně zda k němu dojde v plánované míře. Nikde není psáno, že u nás musí žít 10 000 000 lidí (a z toho 500 000 bez práce). Navíc Ukrajina, Bělorusko a zejména evropští Rusové jsou na tom co do porodnosti rovněž nevalně a k nám jezdí leda za (nelegální) prací. Vzrůstající počet přistěhovalců způsobuje pokles mezd a růst životních nákladů (zejména nájmů) a tím opět omezují porodnost domorodců.

120399

01.11.2006 00:19

Senátní dějství ústavní krize

RE: Stacil mi v TV zaber

85.?.?.?

I ten Pithart je starého židobolševika syn, který se po explozi liberálního OH dal ke křesťanům. Tőpferovi pomohly Četnické humoresky, kde ztvárnil pozoruhodně filosemitského legionáře (Židé totiž legionářům v Rusku působili spíše obtíže, s čestnou výjimkou Fr.Langera). Vzpomínám si na zvlášť vypečenou scénu, kdy se s pažbou vrhl na antisemitu, který mu doporučoval k četbě myslím že Protokoly. Byl to takový upřímný výkon, jako by to ani nehrál.
Samotný Senát byl přislíben jako úlitba pro poslance Federálního shromáždění, aby byl získán jejich souhlas s rozbitím země na podzim 1992. Tehdy se tam nacházely ty lepší kousky z české pol.scény, Slováci počítali s rozdělením a elita kandidovala do Slovenské národní rady (nějak se později z příslibu ustanovení druhé komory vyvlékli). Ale druhořadá garnitura poslanců ODS+spol. z České národní rady nechtěla umenšit svůj nenadále nabobtnalý vliv a ustanovení Senátu pozdržela. Exposlanci FS se museli podrobit volební proceduře a nedostali se ke korytu automaticky, většinou už vůbec. Navíc bylo obtížné zdůvodnit, proč je druhá komora najednou po několika letech nutná (snad kromě toho, že o ní byla zmínka v ústavě). Docela by mne zajímalo, jakým trikem byly přijímány zákony bez schválení neexistující druhé komory, ale náš právní řád je vůbec v jistých směrech pozoruhodně pružný...

120551

01.11.2006 01:14

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: Putin je obdivuhodný státník

85.?.?.?

Nějací ti Židé v Číně jsou http://eretz.cz/content/view/340/41/ Tvořili i Čankajškovu ochranku, bez nich to prostě nejde...Ale ta Kambodža byla čínský experiment zcela určitě, proto bych si dal pozor na Paroubkovy hlášky, že budeme čínskou hospodářskou základnou. S Maem spolupracovala už za války OSS a pokud by USA chtěly, mohly nástupu komunistů za atomového monopolu hravě zabránit. Dnes jsou co se týče přepadání zemí na druhé straně zeměkoule o poznání čilejší a zdaleka se tím nezachrání tolik demokracie (i když Čankajšek byl v podstatě zkorumpovaný levicový nacionalista). Předtím než Číňané začali porodnost omezovat, tak ji vyhnali do výšin (na přímý Maův pokyn). I z ekologického hlediska je to činnost nezbytná, i když mají desítky milionů kluků navíc (proto také zatrhli oznamování pohlaví dítěte dopředu). Jak kibucy, tak komuny se naštěstí ukázaly být neživotaschopné, takže si NWO asi vymyslí něco jiného - možná bude stačit starý dobrý Gulag. Jinak se vzdáváme suverenity vůči Bruselu s lehkostí až neuvěřitelnou. Lidé si slibovali jakési ekonomické benefity, zatím přišly spíše restrikce a vyšší daně - jakýsi pověřenec pro ochranu spotřebitelů Kyprianou dokonce navrhoval celoevropsky omezit prodej piva na pouze síť koncesovaných prodejen a láhve označovat nápisy o jeho škodlivosti.

120554

04.11.2006 21:10

Senátní dějství ústavní krize

RE: Stacil mi v TV zaber

85.?.?.?

Právě proto, že jsou mediálně nadprůměrně omíláni, vzbuzují naši pozornost. Pražská židovská obec (cca 40% praktikujících židů) má přes 1600 členů, v průběhu sčítání lidu se jaksi nepodařilo přesné údaje zjistit a národnost židovská zřejmě ani nebyla v nabídce sčítacích komisařů. Rozhodně počet 50 000 se zdá být nadhodnocen možná i 10 x, pokud ovšem nelaboruje s míšenci x-tého stupně, kteří se kvůli mediální adoraci vyvolených k židovství nadšeně hlásí.

120678

04.11.2006 22:05

EU má brány široce otevřené

RE: Tottenkopf

85.?.?.?

Nemyslím, že by árijští plutokratičtí hlavouni (a mají vůbec rozhodující hlas ?) byli posedlí pocitem viny za holocaust a následně to implikovali i na své podanné. A už vůbec ne proto, že je tento princip "bílé viny" prosazován i v USA, které se za židovskou věc bily v WW II.(byla presentovana jako věc demokracie, přičemž se nikdo z US médií nepozastavoval nad tím, že se hlavním spojencem stal totalitní SSSR) http://www.vdare.com/pb/060822_immigration.htm Je ovšem pravdou, že národní socialismus v podání NSDAP dal pěknou ťafku jiné než internacionální levici (srovnejme jen totální uměle mediálně řízený úpadek "národních dělníků", kdysi populární Benešovy strany národně socialistické a naopak nezadržitelný vzestup ČSSD(b), ačkoli tato propadla ve volbách 1990 i 1992).

120683

07.11.2006 22:31

Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce

Jak politická korektnost umožňuje násilný export demokracie

85.?.?.?

http://www.vdare.com/sailer/061105_iraq.htm

120913

09.11.2006 23:21

Obrací se karta?

RE: USA a svet

85.?.?.?

America is the only country that went from barbarism to decadence without creating a civilization in-between.
Oscar Wilde
"Amerika je jedinou zemí, která přešla od barbarství k dekadenci a nevytvořila mezitím civilizaci."
Tento bonmot sice krapet přehání, i když se mi zdá, že tzv.americká kultura poválečných let je pouze jakýsi globálně šířený oblbovák pro goje nižších příjmů, aby se nějak zabavili a nebouřili se. Imigraci tvoří jednak ti, kteří jsou schopnější a domovská zem jim byla těsná, druhak ti, kteří se naopak doma neprosadí ani náhodou kvůli svým nevalným schopnostem či majetkovým poměrům. Těch druhých bývá většinou o hodně více. Z USA se dnes také do Evropy nehrne zrovna elita.
Jinak US volby dopadly pochopitelně opět dobře pro Izrael. I když pokud by se dal některý nezávislý senátor přetáhnout na stranu republikánů (třeba zhrzený jestřáb Lieberman), díky ústavě by si podrželi kontrolu Senátu http://www.senate.gov/artandhistory/history/common...

121054

22.11.2006 21:39

Sametová faleš

RE: Herecká svoloč

85.?.?.?

No, nevím zda je tento pán dobrým symbolem, snad jen komunistického dobrodruha. Poté, co zkrachoval jako ekonomický expert (údajně se přeslechl a místo dobrý "economista" rozuměl "comunista" a přihlásil se Fidelovi na schůzi), se rozhodl řádit po světě a do Bolívie se vydal na základě toho, že jde o stát v centru jižní Ameriky a tudíž se domníval, že padne do rukou marxistů, kteří začnou následně expandovat na všechny strany. Ale v Bolívii tamní junta provedla pozemkovou reformu a rolníci o boj nejevili zájem, naopak Che rychle naprášili. Kubánský emigrant Rodriguez z CIA, který po něm šel, ho chtěl živého, ale zakrátko zaslechl v rádiu, jak hlásí jeho smrt, ačkoli byl zajat zdravý. Bolivijští vojáci s ním pak udělali krátký proces.

122028

22.11.2006 22:14

Sametová faleš

RE: o ničom?

85.?.?.?

Mám určité podezření, že s Ceauceskem si vyřídil účty KGB (zlikvidoval řadu jeho agentů při zmaření převratu r.1973). Okolo Rumunska tehdy byla značná hysterie, mluvilo se o tisících mrtvých, dokonce byly vytahovány rozpitvané mrtvoly z márnic a umísťovány "v terénu". Rovněž jsme mohli vidět záznam otřesného "procesu" s rumunským diktátorem, který byl promptně zastřelen i se svou údajně židovskou manželkou (RSR udržovala vztahy s Izraelem i po r.1967). Nakonec těch obětí bylo cca 300.

122034

23.11.2006 00:54

Multi-kulti learning

RE: kriza

85.?.?.?

Já bych řekl, že v úvodu uvedené příklady nejsou žádným shazováním viny na nebohé přistěhovalce (které snad s výjimkou Turků a SRN /kde byli ovšem chápáni jako dočasní pracovníci a ne kolonisté/ "drtivá" většina elektorátu daných zemí do Evropy nezvala) - probíhají naprosto v jejich režii a sotva by něco takového jako nedávné nepokoje ve Francii zvládla zhýčkaná bílá mládež (ta rovněž nemá tendence vytvářet neprostupné slumy). A poznámka ke konci, podobných úvah jsou jistě schopna děvčata prostoduchá a smilná (podobné s blonďatou kšticí s oblibou starogermánské kmeny prodávaly přes Prahu do arabských harémů). Já zase zaslechl pohledné děvče brutálně odsuzovat čínské kolonisty, což mi dalo jistou naději. Jinak jsem totiž nabyl názoru, že se jich zastává nejen zřejmě placená internetová klaka prosazovačů "správné" linie, ale i řadoví občané, které zřejmě natolik fascinuje jejich (a hlavně vietnamská) pracovitost, že jim s díky přenechají náš maloobchod, restaurace a ještě leccos jiného. Rovněž jim odpustí nějaké ty mnohamilionové pašunky a podzemní továrny na kuřivo a la nory Vietcongu. Zkusit to našinec ve VSR, nejspíš by se za ním slehla džungle jako onehdá za tím představitelem Švandy dudáka. Pořád si nemyslím, že ten (indo)čínský nápor zrovna na naší kotlinu je nějaká náhoda, třeba v Číně někdo četl Bismarcka ("Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy").

122042

23.11.2006 22:49

Multi-kulti learning

RE: Multi-kulti silenstvi

85.?.?.?

A také je vedla hlavně sama se sebou (a navíc se do obou přimíchali Japonci a mestici). "Globalizace" byla dána její vysokou technickou úrovní. Ostatně první opravdu světová válka vypukla v r.589 útokem Chazarů, Gruzínců a Turkutů na Persii a v následujících desetiletích se bojovalo od Číny po Norsko. Méně rozvinuté rasy se mydlily na omezenějším prostoru, jak jim to jejich nižší úroveň dovolovala. Mírové oázy neexistovaly ani v Tichomoří, jak o tom svědčí mj.Stinglova kniha Smrt v ráji.

122122

24.11.2006 00:17

Jako za bolševika...

Moc nadšeně nevypadal,

85.?.?.?

když to podškrábl (inu levná pracovní síla je pro zahnívající imperialisty potřeba a mestice má i v přízni). A reakce Mexikánů jsou také pozoruhodné, zřejmě v politicky korektní zemi je tmavší odstín pokožky v přímé úměře s oražeností...Ostatně ten plot bude jen asi na 1/3 hranice http://video.msn.com/v/us/msnbc.htm??g=e0082978-aa...

122130

25.11.2006 17:10

Sametová faleš

RE: o ničom? o Rumunech

85.?.?.?

O Ceaucescovi se tvrdilo, že se s komunisty seznámil v base, kde seděl za krádež kufrů na nádraží. Toto sice nepsal nikdo z Husákova okolí, ale je to celkem zajímavé www.blisty.cz/2006/11/16/art31299.html

122244

26.11.2006 15:40

Multi-kulti learning

RE: Multi-kulti sen liberalu se vyplnuje

85.?.?.?

Tak proto si jinou "barvu kůže" (pozoruhodně rozšířený eufemismus pro rasu) nepouští Japonci přes doporučení OSN do země, ti přece musí závidět ještě víc Closed Door

122297

06.12.2006 19:54

Ahmadínedžádův dopis Američanům

RE: AhmadiNERAD

85.?.?.?

Bělochům a křesťanům zvláště se otlouká o hlavu jakékoli násilí na jinobarevných už minimálně od slavných let šedesátých, zato v případě vztahu k islámu dominuje výrok "Nebudiž žádného donucování v (či snad k) islámu, ačkoli historie mluví trochu jinak a islámská expanze byla všechno jen ne mírová (snad s výjimkou Indonésie). Je zbytečné zde zmiňovat kým hlavně a netýká se to jen vztahu k islámu (když máme to výročí Pearl Harboru) www.vdare.com/sailer/internment.htm Určitou omluvou může být, že křesťanským (hlavně katolickým) misionářům šlo o spásu duší pohanů a ne o hmotné zisky, občas se dostali i do konfliktu se světskými úřady při hájení zájmů domorodců, jak o tom svědčí např.film Mission. Kupodivu fakta o otroctví bělochů v islámských režimech jsou potlačena takřka dokonale, ačkoli se týkalo více jak milionu osob www.kosmas.cz/knihy/127514/bile-zlato/ Rovněž většinou nejsou jako otrokáři zmiňováni muslimští Arabové, kteří bělochy co do doby trvání a rozsahu rozhodně předčí.

122984

06.12.2006 20:47

Ahmadínedžádův dopis Američanům

RE: Než někdo začne obviňovat Ahmadínedžáda,

85.?.?.?

Asi máte na mysli tuto epizodu z iránské historie http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1nsk%C3%A... , jinak Pahlaví starší chtěl ustanovit republiku, ale imámové ho přemluvili, aby se prohlásil za šáha. Jeho synovi pak zlomil vaz ropný boom, který mu umožnil konat sociální inženýrství na venkově (stavěl střediskové "vesničky" - šachraky + demolice původních sídel). Rovněž ho přiliš nepodpořil lidskoprávní blouznivec Carter, spíše naopak.

122987

06.12.2006 22:38

Pošlete pohlednici lidem vězněným za jejich názory

RE: demagogie

85.?.?.?

Irving nepopírá žádný holocaust, ale před 16 lety zpochybnil autenticitu komory v Osvětimi (to co se tam předvádí určitě jisté pochyby vzbuzuje http://fpp.co.uk/online/05/03/Chappaquiddick.html ) . Jestli opravdu získal nějaké nové dokumenty ze exsovětských archívů nebo jen nechtěl hnít v rakouské báni jako Richard Lví srdce na základě okupačních zákonů z r.1947, těžko říci. Rozhodně bych ho kvůli tomu neoznačoval za slabocha, to by jím musel být i Galileo nebo Koperník. Tehdy před 16 lety byl z Rakouska vyhoštěn a pak se mu dostalo i omluvy, takže asi nečekal komplikace a nechal si i zaplý mobil...
Ostatně samotný Hess byl ve srovnání s řadou komunistických činitelů, se kterými se udržují korektní vztahy (ČLR,Vietnam,Kuba) či pokojně dožívají na penzi, neškodná postavička, blouznivý mystik patrně odstraněný spiknutím Goeringa a Himmlera, jak bylo naznačeno v pořadu Unsolved Mysteries. Jeho - či jeho dvojníka ošetřující lékař Thomas o tom sepsal knihu, hlavní argument je absence jizev po průstřelu plic ze světové války či pochybnosti o nemožnosti doletu jeho Bf 110 bez přídavných nádrží do Skotska (v nedávném dokumentu neopomněl dotázaný činitel zdůraznit, že nádrže dolet podstatně zvýšily, ale i tak by nedoletěl trasou, jakou do omrzení každému popisoval - o jiných věcech se přiliš bavit nechtěl a odmítal dlouhá léta návštěvy své rodiny - navíc dle svědectví jeho ženy mu hlas nabral hloubku, což by bylo možné jen jako projev pouze jediné vzácné choroby, jinak se tento stává s narůstajícím věkem vyšším).

122993

08.12.2006 12:59

Ahmadínedžádův dopis Američanům

RE: Re: pan nezela si byt menovany

85.?.?.?

K vodě, páře a ledu přirovnal Nejsvětější trojici Jeroným Pražský, jenže to byl kacíř a tak to nejspíš oficiálně nelze užívat. Asi ještě platí zákaz zobrazování Trojice, hlavně aby se nesnižoval význam některé její složky. To vedlo ke kdysi oblíbené herezi ariánství .

123088

Pečlivým dlouhodobým odklonem od fyzické práce a výhradně etnickými sňatky s prvky eugeniky (větší vážnosti požívali učenci než bohatí kupci či lichváři) - u jiných národů by byl zřejmě použit pojem "rasové šílenství" - se skutečně podařilo u Aškenázů dosáhnout snad nejvyššího IQ na Zemi. Je zajímavé, že v muslimském světě, kde se nemohli živit lichvou a jejich životní styl a profesní profil se valně nelišil od okolní populace k tomuto procesu nedošlo a IQ Sefardů průměr přiliš nepřekračuje. Ovšem otázka je, jak nabytého vlivu Židé využívají a zda je to ke prospěchu "hostitele" . Jsou i takové názory, že coby Asiaté uplatňují kolektivní vývojovou strategii, zatímco góje utvrzují v jejich individualismu. Řadu děl o tom napsal člověk, nazvaný jedním kritikem "Marxem antisemitů" .

123120

08.12.2006 23:25

Izraelská lobby tvrdí, že Pentagon je „infiltrován islamofašisty“

RE: Dějiny se opakují

85.?.?.?

Tímto se naopak prokazuje síla obrazu amerických 50.let, jak jej vytvořila Židy vlastněná liberální média. Postih levičáků byl téměř výhradně pracovní a preventivně provedený jejich zaměstnavateli, neboť tenkrát kupodivu nebyli komunističtí vrazi milionů v oblibě u americké veřejnosti (ani jejich nohsledi). Do ní se díky intenzivní židovské propagandě dostali (v sovětském vydání) na krátký čas během války, předtím tito masoví tyrani a vrazi byli viděni v pravém světle ( i když postoj americké věrchušky byl už tenkrát o něčem jiném). Dnes se dokonce dá říci, že ač McCarthy jevil určité populistické prvky, v podstatě měl pravdu(angl.).
Komu jsme se to dostali do pařátů se dalo zjistit i po úmrtí režiséra Kazana, který se proti kolektivní strategii svého kmene prohřešil a označil vyšetřovacímu výboru několik pobratimů, zakuklených bolševiků. I ve stručných zprávách to pokaždé neopomněli vypíchnout, jako kdyby oznámení něčí příslušnosti k mezinárodnímu bolševickému spiknutí nebyla spíše zásluha demokratova. Oproti tomu při úmrtích zasloužilých a národních exkomunistických bavičů jsem nikdy neslyšel nic o jejich budovatelské angažovanosti či podepsaných peticích proti tomu či onomu.
A do průšvihu McCarthyho(angl.)dostal Žid, kterého si vzal k ruce, aby se neřeklo, že je snad nějaký antisemita, protože ti komunističtí krtci co vykopal byli jako na potvoru samí Židé...

123123

09.12.2006 23:45

Izraelská lobby tvrdí, že Pentagon je „infiltrován islamofašisty“

RE: Dějiny se opakují

85.?.?.?

Nevím, zda by ty výbory takový nápor zvládly. V podstatě se jednalo o jeden výbor Sněmovny reprezentantů, založený v 30.letech pro vyčuchání fašistů ve státní správě. Pak začal rýt do komunistů a tu už začala levota pištět, protože komunisté mají i přes své vyšší skóre v mrtvolách (asi proto, že přiliš nezabíjeli Židy) právo na svobodu projevu atd. V USA od války Severu proti Jihu(angl.) platí 3.oddíl XIV.dodatku, který měl za cíl odstranit většinu bílých Jižanů z politiky na základě toho, že "zradili" ústavu Unie (kde se ovšem o nemožnosti secese nic nepsalo). Je to prostě takový nonstop lustrační zákon a komu se prokáže náchylnost k totalitním ideologiím nebo k snaze o násilné převzetí vlády, tak letí ze státních služeb.
Budu citovat Romana Jocha "Princip, na kterém byla postavena činnost Výboru pro neamerickou činnost, později značně zdiskreditoval senátor Joseph McCarthy. Joe McCarthy byl populistický demagog, který obvinil mnohé lidi z komunistické příslušnosti či sympatií bez explicitních důkazů. Avšak je pravdou, jak se později zjistilo, že většina lidí, které označil za komunisty, komunisty i byla. Považujeme-li za mccarthyismus nepodložené obviňování lidí z komunismu, pak je mccarthyismus pochopitelně hanebný a odsouzeníhodný. Považujeme-li však za mccarthyismus princip, který McCarthy zastával, tedy že je správné aktivně vyhledávat ve státním aparátu stoupence a sympatizanty totalitních ideologií a následně je propouštět, je mccarthyismus nepochybně správný a nejen se svobodou slučitelný, nýbrž pro svobodu i blahodárný. Tento typ mccarthyismu však nevymyslel McCarthy, nýbrž byl konsensem levice i pravice již před válkou v případě fašismu a nacismu, jak jsme na příkladu Výboru pro neamerickou činnost ukázali." Kdo byl postižen neoprávněně v civilním sektoru, mohl se obrátit na soud a většinou měl úspěch. Tedy Výbor mohl sice svědky pokutovat a znepříjemňovat jim při odmítání výpovědi život, ale rozhodne se nejednalo o nějaký mimořádný soud. Co se týče těch Rosenbergových, tak jejich účast na atomové špionáži ocenil i Chruščov ve svých pamětech (i když kdoví kdo všechno ty údaje bolševikům cpal /angl./). Židé rozhodně nepreferovali Bílou armádu, jejich favority byli bolševici a baťka Machno. Ovšem i tito se dopustili několika pogromů. Bílá armáda jich má na svědomí cca 17 %, přes 70 % Ukrajinci. Většinou byly motivovány ekonomicky, případně jako reakce na židobolševická zvěrstva. Počet obětí se odhaduje na 70-150 000 (pro srovnání jen řádění Bély Kúna na Krymu mělo na svědomí okolo 200 000 gójů).

123190

14.12.2006 21:58

Nálada v Latinské Americe jako po studené válce

RE: Humus politiky USA...

85.?.?.?

Čína není zrovna nejlepší příklad úspěchů komunismu, kdyby ji tento mor pominul, tak by dávno byla na úrovni Japonska, intelekt populace je na zhruba stejné úrovni, čínská kultura je starší a zásoby nerostů větší. Navíc de facto tamní komunismus funguje na principu nacionalismu, z čehož by se liberálové všeho druhu osypali. To že je dneska otrockou dílnou mezinárodních obchodníků (za cenu desítek milionů zmařených životů za hladomorů a čistek), bylo možná čímsi záměrem už kdysi dávno, když komunistická strana byla jen malá izolovaná sekta...angl.

123490

11.01.2007 03:28

Mýtus Charty 77

RE: Chartáři

85.?.?.?

Po boku španělských (nejen)komunistů bojoval Kriegel - i když naštěstí pouze jako lékař, později s bratrem dalšího židobolševika Kische působil i na malajské frontě u čínsko-americké armády - proti těm, kterým se nelíbilo toto. Co se týče chartářů, určitou satisfakci za prožitá utrpení těm z nich, kteří trpěli žalářováním, nelze upřít a na rozdíl od desetitisíců, jejichž perzekuci mnozí z nich v 50.letech přimlaskávali, se jí i dočkali. Železná pěst bolševiků dopadala s větší drtivostí na maoistické heretiky jako byl Uhl nebo na prosté pracující jako Cibulka. Nebo třeba i na "neorganizované" a méně známé kverulanty jako byl Wonka. Řady chartářů by notně prořídly, nebýt "předpos.anosti" našich orgánů, kteří v rektálním alpinismu vůči Moskvě spustili lavinu čistek a persekucí vůči svým, leckdy spíše konjukturálně "pomýleným" exsoudruhům. Brežněv byl přitom uspokojen umístěním své armádní skupiny u nás a nic takového ani náznakem nežádal (nepodepsání "Moskevského protokolu" Krieglem jen odbyl slovy "Eto kakoj to žid"). Mnozí chartisté, kterým se do exilu nechtělo a polepené na kvadrát už to měli, tak neměli až tak moc co ztratit (k násilným útokům StB docházelo minimálně a k vraždám vůbec ne). CH 77 byla pod "dozorem" spřátelených liberálních médií a tudíž se režim musel držet zpátky. Řada přesvědčených antikomunistů navíc necítla potřebu se angažovat po boku náhle prozřelých soudruhů. Když pomineme konspirační spekulace a značný počet konfidentů mezi chartáři, tristní výsledek "sametu", díky kterému v pohodě dožívá např.židovský katan českých důstojníků Vaš, ubral velkou část aureoly kolem disidentského spolku, který se prozíravě raději sám rozpustil (proti vůli části "členstva", které namítalo, že k nápravě toho u nás zůstává stále dost). Ostatně sami chartáři nečekali před 30 lety tak nevlídnou oficiální odezvu, jednalo se přece jen o krotkou petici "v mezích rudých zákonů". Větší odvahu projevili signatáři pozdější, kteří již věděli, do čeho jdou.

125364

11.01.2007 04:07

Americký útok na sídlo irácké strany. Toto je Plán B?

RE: hruba sila

85.?.?.?

Je sice pravdou, že židovské sdělovací prostředky ohledně války ve Vietnamu vytvořily "porážku" měli bychom se zamyslet nad tím, proč - třeba při pohledu na vzkvétající vietnamskou komunitu u nás). Ale zrovna tu zmiňovanou holčičku popálil omylem jihovietnamský pilot podporující jihovietnamskou pěchotu v bitvě s pěchotou severovietnamskou. Taky to vyfotil Vietnamec, Američané v oblasti vůbec nebyli.
K Iráku - Ulč doporučuje několik knih, které reflektují irácké reálie.

125366

11.01.2007 22:27

Mýtus Charty 77

RE: Dotaz

85.?.?.?

V roce 1938 jsme bojovat chtěli, ale "nebyl zájem" ze strany spojenců. Přitom např. ztráty čs.důstojnictva vlivem perzekucí odboje byly vyšší než ve většině válčících armád. Bombardování se snažili Američané a Britové dohnat v r.1945, kdy kromě odůvodněného bombardování chemiček se dopustili i méně odůvodněných náletů na Prahu a dubnového zničení plzeňské Škodovky. Je pravdou, že zásobování bylo o hodně lepší než za války první, kdy nás nyní občas idealizovaní Habsburkové tvrdě vyžírali (z té doby pochází rčení "Vokolek pacholek peče chleba ze samýho dřeva"). Ale na ztrátu desetitisíců upřímných vlastenců si snad stěžovat můžeme (velice pak usnadnila komunizaci), mnohé národy vyvázli laciněji.

125406

20.01.2007 02:56

Jsou Windows Vista záměrně zmrzačená?

Vidím, že majitelé holywoodských studií

85.?.?.?

mají k autorským právům vřelejší vztah než jejich prapředci, kteří prchli do kalifornského Holywoodu ani ne tak za sluncem, jako před agenty T.A.Edisona, který si na vlastní náklady zajišťoval patentová práva na výrobu filmů v jejich dřívějším působišti New Yorku. Americká vláda se tehdy v prosazování oprávněných nároků vynálezce kinomatografu vůbec neangažovala...

126019

30.01.2007 01:31

Pro-radarová kampaň na plné obrátky

Manipulace bohužel působí...

85.?.?.?

...když jsem procházel okolo demonstrace (hustě zaplněný ostrůvek "pod koněm" a chodníky, kam bylo slyšet), zaslechl jsem názory dvou dam "Oni se tváří, jako by nás USA chtěly napadnout a přitom je obranné zařízení společenství, jehož jsme součástí" a jeden starší pán si brumlal "Oni tu nadávají, přitom povolené to není a nikdo je nenapadá". Na zahradě jsem poslouchal občas pořad "Káva o čtvrté", kam měli možnost posluchači ke konci volat. Většinou měli názory spíše nesouhlasné s "režimními", ale tyto zůstávaly prakticky bez jakékoli reakce ze strany hostů a komentátorů. Opravdoví prudiči byli většinou usměrněni či uťati. Je nepochybné, že tentokrát si dá "režimní" squadra mimořádně záležet na masáži a manipulaci, od našeho zavlečení do EU s pomocí "nestranné" propagační kampaně je to nejdůležitější akt, na kterém mezinárodním plutokratům skutečně záleží (to se projevilo až neslušným spěchem při americké žádosti a jejím následném vřelém přijetí). Ti místní se spokojí se zvýšením daňové zátěže většiny domorodců (dokonce má být vyšší než "rovných" 15 % slibovaných ODS jako zřejmě hlavní volební "tahák")).

127319

31.01.2007 16:53

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Mlady Svet

85.?.?.?

Spíš bych řekl, že na čísi pokyn rozvážně "pouštěli" závadové materiály (např. recenzovali film "1984" v době, kdy se za četbu předlohy v SSSR ještě zavíralo) a chystali tím atmosféru pro "sametový listopad". Na druhé straně byl John veden jen jako kandidát tajné spolupráce, což se údajně nezdařilo a jeho spis byl odložen (a následně /úmyslně?/ztracen ). Podobnými případy jsou i dnešní "selebrity" Nohavica a Hejma, kteří ovšem byli prokazatelnými agenty a jejich spisy byly neméně prokazatelně skartovány. Nemluvě o věčném Slavíku, jehož agentství bylo od počátku bagatelizováno (poté co poodhalil háv NWO se nicméně na Vltavě objevil téměř pamflet - hra mapující život normalizačního umělce získaného ke spolupráci s StB kvůli své veřejné masturbaci). Inu, baviči-oblbovači mas se hodí každému režimu, stejně jako novináři předstírající investigativitu (zábavná byla Johnova sebechvála popisující úprk arabských dealerů z Václaváku, sotva se tam objeví jeho osoba). Klíma sám v celoroční bilanci pořadů "Na vlastní oči" označil za hlavní úspěch "navrácení bezdomovce do jeho rodné obce". Pochopitelně je sem tam odstřelena (či spíše lehce postřelena) i rybka středního vzrůstu, aby lidé neztratili důvěru k těm milým lidem z komerční TV, až jim třeba budou doporučovat ochranné základny ze země svého vlastníka...
A ty Angolany bych jako propagaci multikultury neviděl, komunardi si na podobné multi - kulti desanty dávali velký pozor a bylo prakticky nemožné získat zároveň povolení k pobytu a povolení k práci - asi matně tušili, komu a k čemu podobné experimenty slouží...

127489

31.01.2007 17:11

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: připomínka

85.?.?.?

Ohledně skloňování antických jmen proběhl nedávno pořad v bedně, moderátor polovážně rozverně pronesl, že takovým jménům je lepší se vyhnout, expertka následně konstatovala, že se vlastně ustupuje mluvě lidu obecného a u "zdomácnělých" jmen se skloňuje po česku /žádají se gambrinusy a ne gambriny, kupuje se v Globusu a ne Globu/. Nezprznitelné z gramatického hlediska jsou snad jen jména antická - Cicero, Cicerona ; Nero, Nerona apod. Ale Franco Nero - 2.p.Nera

127491

02.02.2007 02:01

Pozor na falešné proroky - z obou stran

Konspirace má dlouhou tradici

85.?.?.?

"Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States in the field of commerce and manufacture are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organised, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."...Woodrow Wilson, "The New Freedom" (1913)

Co jsem vstoupil do politiky, lidé se mi svěřovali se svými názory převážně soukromě. Někteří z nejvýznamnějších amerických mužů na poli obchodu a výroby se čehosi obávají. Vědí, že je tu někde moc tak organizovaná,lstivá,ostražitá,propletená,naprostá a vše prostupující, že raději nemluví jinak než šeptem, když nad tím vyslovují svoji nelibost.

127572

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 0

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Měnové kurzy

USD
21,96 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,15 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 630,91 Kč
1 unce stříbra
510,23 Kč
Bitcoin
411 870,71 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?