Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 723 příspěveků, 1 jméno: Honza777.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.04.2006 10:43

Dva způsoby, jak hledat pravdu

Ochota

Honza777 213.?.?.?

K: Ochotě poznávat „zevnitř“ a respektovat poznanou pravdu se říká pokora.
Chceme-li ale vědět, jak ta okna skutečně vypadají, musíme dovnitř.
Je nezbytná jak pro křesťana, tak pro vědce.

Svatá pravda! Tak jest. Troufám si tvrdit, že ona ochota souvisí s láskou. Láskou (citem, duchem)poznáváme. Láska a pokora je to, co dělá člověka člověkem.

Kdo nechceš (neochota, nechuť, nezájem, neschopnost) hledat pravdu, moudrost, tak ji nehledej. Proč by ses měl učit chodit, když ti stačí lézt po čtyřech, bloudit ve spleti falešných doktrín. Lež a život ve lži je přece tak fascinující a přitažlivý.

Nevaž se, odvaž se... (Satan) [mrknutí jedním okem]

103854

20.04.2006 11:18

O lživé evoluční teorii

RE: Paní Jarmilo

Honza777 213.?.?.?

Pravda je totiž potvora - zavede
>nás někam, kam jsme nechtěli.

Hmm... Nemohu se nezeptat: Co je potom Lež, je-li - jak říkáte - Pravda potvora? Kam zavede člověka Lež? A nemusíte mi ani odpovídat, pokud nechcete. Myslím, že oba víme jaká je skutečnost, správná odpověď, jaké je pravda. I zde platí, že pravda je vždy jen jedna.

103855

20.04.2006 13:01

O lživé evoluční teorii

RE: ak sa nemýlim

Honza777 213.?.?.?

Promiňte, ale Vaše "pravdy" jsou poněkud nekonzistentí, neřku-li chaotické. Jednou tvrdíte a napíšete: zdejší svět vznikl evolucí, dnes, pro změnu "vysvětlujete": [b]nemusela bych pořád dokola jako kolovrátek vysvětlovat, že s tou evoluční teorií nemají pravdu [b].

Tak co vlastně je ta evoluce, evoluční teorie? Co je pravda? Pamatujte si, že informovat/vysvětlovat, znamená "vnést světlo" (infos=světlo) Vnést světlo není totéž co vnést zmatek a chaos. Pojmy nejsou dojmy. Logika není totéž co tautologie. Řád není totéž co chaos.

Pokud uvedené nejste schopna primárně rozlišovat... rozpoznat a uvědomovat si zásadní rozdíl mezi podstatným a určujícím versus nepodstatným a neurčujícím, respektovat řád a elementární pravidla logiky a vyplývání, lze Vaše veškeré "vysvětlování" směle označit a definovat jako prachsprosté tlachání, kolovrátkem prázdných slov o ničem a současně plebejstvím nejhrubšího zrna. Tak jest. A jak známo, to "co jest" nemůže současně "být" i "nebýt". Být pravda i nebýt pravda.

I zde platí: chaos v hlavě, v myšlení a úsudku se promítá v mluvě, v názorech, výrocích, tvrzeních, v životě, zkrátka všude. Toť prostá pravda a logika, mýtů a sraček zbavená.

I zde platí: to co nestojí na pravdě, nemá hodnotu.

103873

20.04.2006 14:03

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Mate to spravne, ale

Honza777 213.?.?.?

>To, že někdo mluví o morálce, mě nezbavuje
>povinnosti rozlišovat.

Mohu jen potvrdit. Je to opravdu povinnost rozlišovat. Přiznám se, že pro mě je tato povinnost veskrze příjemná, která mi pomáhá, která je ve všech směrech pozitivní. Obecně: schopnost rozlišovat vyplývá a je potvrzením i sebepotvrzením onoho Descartova: Myslím, tedy jsem.


Nicméně, hovořit o morálce v prostředí jehož nosnou ideologií a jediným náboženstvím zároveň, je výsměch hodnotám, pohrdání pravdou a škleb, je věru složité.

103878

20.04.2006 14:39

Modrá šance po ústecku?

Nic noveho pod sluncem

Honza777 213.?.?.?

Normální, fungující demokracie...nic jiného... [chechtot]

103882

20.04.2006 15:58

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

>Oba priklady jsou uvadeny ve spojitosti s virou.

A s čím také jiným (???) Vše čemu člověk věří stojí na víře a je víra. Nehledejte složitosti. Mýlí se však každý, kdo zjednodušuje, kdo nerozlišuje. Kdo nerozlišuje mezi vírou a náboženstvím (naukou). Ideálního křesťana byste měla vidět především jako člověka ducha, člověka myslícího a přemýšlivého, člověka živé aktivní víry. Posuzující křesťan má většinou znepokojující znalost církevní historie a má nevítaný zvyk porovnávat všechny nové myšlenky s tím, co se stalo v historii. Je tvrdohlavý a obvykle odmítá vyměnit staré dobré učení za pochybné nové. Nemiluje to staré, jenom protože je to staré, ale miluje to, co je pravda, protože je to pravda. Miluje, co je správné, protože je to správné. Jde mu víc o to mít pravdu, která bolí, než přiklonit se k chybě, která lichotí. Dává přednost takové 'chvále, která přichází jen od Boha'.

Lze souhlasit, že hledání pravdy jde ruku v ruce s osobním vývojem. Ne nadarmo se říká, že všechno má svůj čas. K tomu aby "něco" vydalo plody, musí být "něco" nejprve zasazeno a uzrát. Ne nadarmo se říká: co člověk zaseje, to sklidí.

Domníváte se, že racionálně myslící člověk, bytost vnímající nejširší souvislosti, jemné nuance Božího slova, kontext a hloubku všeho co ji obklopuje, proniká a prosycuje, bytost uvědomující si sebe jako nedílnou součást a aktivního účastníka děje, jevu a fenomenálního díla zvaný Vesmír, nemůže překročit svůj stín? Pak vězte, že víra jsou kořeny a křídla zároveň. Vězte, že co svět světem stojí, vždy to byla a je jedině víra (nic jiného) která umožnila člověku odpoutat se od zaběhnutých schemat, povznést se, překročit jeho vlastní stín.

103886

20.04.2006 16:50

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

Pokusem o vyřešení kvadratury kruhu je dozajista víra, že křesťanská víra stojící na učení Ježíše Krista je pokusem o vyřešení kvadratury kruhu. Holt každý něčemu věří. Mnozí však věří snůšce nesmyslů a předsudků. To je evidentní a nepřehlédnutelné.


Hlupáka se na nic neptej, řekne ti to sám...

[chechtot]

103894

20.04.2006 17:06

O lživé evoluční teorii

RE: ak sa nemýlim

Honza777 213.?.?.?

>No co už Vám mám pane Honzo na tohle říct. Asi nic. [velký smích]

Na to se toho moc říct nedá. Pravda, pokud to nevíte, je nejsilnější argument.

>Vidím, že jsem si z Vás udělala nepřítele, jak jsem Vás
>tuhle nedávno zkritizovala. [oči v sloup]

Pokud jste si ze mě udělala (vykonstruovala) nepřítele, pak je to Váš problém (a zřejmě nebude problémem jediným), nikoli můj. To dá rozum. A pokud vidíte jenom to, pak to opět o něčem a o Vás vypovídá. Vězte, a už jednou jsem Vám to napsal, že evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce.

103896

20.04.2006 17:25

O lživé evoluční teorii

RE: Moc pekne napsano :)

Honza777 213.?.?.?

>Já bych se tím vůbec nezabývala pane Honzo, kdybych všude
>kolem sebe neviděla, jak to lidi přijmuli za své a této
>pavědě věří.

Ale vždyť Vy taky! Vy také tvrdíte - zdejší svět vznikl evolucí - neboli, věříte v evoluci. Nebo je to jinak?

>A když si budete pročítat diskuse na internetu, tak všude
>tímto argumentem muži operují, všude tímto své chování
>obhajují. Naposled na webu Svazu mužů, ale nemohu tu dát
>link, neb už ten jejich článek nemohu najít.

Nic se neděje, kravinami se nezabývám. Není vůbec důležité, kdo s čím operuje, čím co obhajuje. Skutečným argumentem je vždy jen pravda. A tu musí člověk hledat, chránit a obhajovat. Pouze pravda je skutečná hodnota.

103901

20.04.2006 17:45

O lživé evoluční teorii

RE: ak sa nemýlim

Honza777 213.?.?.?

K: Přemýšlela jsem nad tím, co je ve mně čistě biologického

Hmm... A přemýšlela jste vůbec někdy nad tím, co je ve Vás čistě duchovního?

Protože k tomu abyste se odpoutala od toho "materiálna", "biologična" a "fyzična", stala se skutečně svobodnou, je to "duchovno", ať už se Vám líbí nebo ne, nezbytným předpokladem.

103902

20.04.2006 18:06

O lživé evoluční teorii

RE: Paní Jarmilo

Honza777 213.?.?.?

>Co je ovšem nespravedlivé, že TA smrt je rodu ženského a TEN
>život je rodu mužského.

Hmm... Takovýchhle nepodstatných kravin si všimnete. Měla byste vědět, že existuje pouze jedna spravedlnost a tou je smrt. Nikdo ji neunikne. Ve světle této neoddiskutovatelné skutečnosti - prosté pravdy - přemýšlejte a rozvíjejte svoje úvahy. Zde, teď a nyní uplatněte geny "rodilé vědkyně".

103904

20.04.2006 18:58

Modrá šance po ústecku?

RE: Nic noveho pod sluncem

Honza777 213.?.?.?

Nemám ten pocit. Logika vyplývající z povahy věci. Dění okolo jakési Větruše, zůstává za všech okolností děním, které je součastí děje širšího, kterému říkáme "demokracie". Toť celé.

103906

20.04.2006 21:24

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

K: Vira (clovek muze verit i v neco jineho, nez je Bozi existence) a nebo nabozenstvi?

Popravdě řečeno, moc Vaší otázce nerozumím... přesněji, přemýšlím jak ji porozumět. Nicméně, člověk "věří", stejně jako "dýchá". Čili, je to jeho stav bytí. Otázka tedy nestojí zda "může věřit" (protože vždy něčemu věří), ale otázkou vždy je, "čemu věří". A zde je již veskrze jeho volbou "čemu věří", resp. "čemu chce či nechce věřit. Zdůrazňovat rozdíl Pravdou a Lží snad nemusím. Myslím, že odpověď na otázku zda clovek muze verit i v neco jineho, nez je Bozi existence - jsem Vám (snad) tím zodpověděl. K náboženství nevím co bych Vám dal napsal. Naboženství, jako takové, je nauka o Bohu. Nic víc.

103917

20.04.2006 22:24

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

K: zda autor dve predestrene cesty k hledani pravdy vidi, jako jedinne mozne.

Co se týče článku p. Hrušky - Dva způsoby, jak hledat pravdu - snad jen pro tuto chvíli drobné upřesnění v rovině: "způsoby". Myslím, a s ohledem k obsahu článku samému, považuji za vhodnější slovo "přístupy". Tedy, dva přístupy, jak hledat pravdu. Přístup teologický a přístup filosofický. Ale ať už zvolíte k hledání pravdy jakýko-li z nich, existenci Boha, včetně kontextu týkající se pravdy, nemůžete minout, obejít nebo se mu vyhnout. Ve světle uvedeného, pak autorem predestrene cesty (přístupy) k hledani pravdy shledávám jako jediné možné.

103920

21.04.2006 08:44

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

>Nauka může být o něčem, co prokazatelně existuje, ale
>těžko o něčem, o čem nikdo nic neví a to včetně existence
>nebo neexistence.Z toho pohledu je náboženství nikoli nauka o bohu (nebo Bohu, >jak chcete), ale pouze nauka o tom, co si Bohu (nebo bozích)
>myslí ta či oná církev či sekta.

Hmm... Může, nemůže, je, není. Poněkud zmatečné a chotické, nemyslíte (???) Tak může být náboženství naukou, nebo nemůže? Tak je naboženství nauka, nebo není? Ano, nebo ne? A moc prosím, mluvte jasnou řečí a hlavně za sebe, za svoji osobu.

Vězte, že výroky a tvrzení jejichž součástí je "o čem nikdo nic neví" - platí pouze za předpokladu, že by tím "nikdo", který neví, byste byl veskrze Vy sám, v celém Vesmíru a tudíž jsou nejen z gruntu iracionální a nesmyslná, ale jsou především neklamným znamením pýchy a hlouposti. Vězte, že logika je skutečně o vyplývání. Vězte, že pravda je vždy jen jedna.

103955

21.04.2006 09:36

O lživé evoluční teorii

RE: Paní Jarmilo

Honza777 213.?.?.?

>Hledání pravdy a umění odlišit pravdu od lži není žádná
>kravina, Honzo.

To rozhodně, koneckonců mluvím o tom stále. Ale k tomu abyste mohla rozlišit mezi pravdou a lží, potřebujete především rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným, mezi důležitým a nedůležitým. Jinak se pravdy nikdy nedoberete, pouze budete bloudit v kruhu (tak jako je tomu u Vás) ve spleti nepodstatných a nedůležitých kravin, mezi které v daném případě - celá evoluční pověra - nebo - že TA smrt je rodu ženského a TEN život je rodu mužského - zcela neoddiskutovatelně patří. K tomu, aby člověk mohl vůbec začít hledat pravdu, musí především přestat řešit donekonečna nesmysly, neřešitelné hlavolamy, pseudoteorie a pavědy, věci nedůležité a nepodstatné, zkrátka, to čemu se všeobecně říká slepé uličky, slepé a falešné víry, kudy cesta rozhodně nevede.

Mimochodem, čím dál tím víc z Vašich slov nabývám přesvědčení, že byste dala nevím co za to, kdybyste mohla být chlapem. Troufám si tvrdit, že trpíte nějakým komplexem, frustrací, nespokojeností z toho, že jste ženou, nebo že věci okolo Vás nejdou a nejsou podle Vás. Mýlím se?

103959

23.04.2006 18:45

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

Příteli, totální výmysl a nesmysl je tzv. růst HDP, zázrak a spáse zvaná "demokratůra". Spaseme se sami. Sami navzájem [chechtot]


No ale hlupáci dokážou tydle nesmysly nějak vnitřně
spolknout... Asi se dokážou ve svém úsudku logice nějak vyhnout...

Ví Bůh... [velký smích]

104149

24.04.2006 11:51

Dva způsoby, jak hledat pravdu

RE: Dva zpusoby, jak hledat pravdu,

Honza777 213.?.?.?

>No a zásadní problém je právě v té víře, protože to v co
>a jak se má věřit rozhodně nikomu nediktoval Kristus, naopak
>si to představitelé církve staletí upravovali tak, jak se jim
>to hodilo, no a pak to ONI nadiktovali lidem. Té radosti!

Nemohu se nezeptat. KDO, nebo CO nadiktovalo (nalilo do hlavy) Vám, věřit (víra) takovým nesmyslům a nelogismum, které zde prezentujete? Měl byste vědět a rozlišovat, že zásadní problém není víra jako taková, ale obsah víry samé, neboli soubor všeho čemu člověk věří, resp. je ochoten věřit. Netřeba pak zdůrazňovat, že "uvěří-li" člověk kdejakému nesmyslu, namnoze rádobynázoru většiny společnosti, je pod vlivem a ve vleku těchto nesmyslů (mainstreamu) a lží, ať už se mu to líbí, nebo ne, lhostejno, zda o tom ví, nebo neví, lhostejno, zda si to uvědomuje, či neuvědomuje. Měl byste vědět, že většina se věšinou mýlí. Že hloupost je výsostným znakem davu. Netřeba pak zdůrazňovat, že je propastný rozdíl mezi tím, kdy je člověk/společnost v životě a životem "veden" (rozum, zásady, pravidla) a kdy je člověk/společnost v životě a životem "vlečen" (nerozum, bez zásad, bez pravidel). "Cochcárna" a prachsprostá zvůle, kterou je možné vidět všude okolo nás, důsledek liberální ideologie, utopické víry v liberalismus. Měl byste vědět, že liberalismus je co do utopie a lež, stejná utopie a lež jako komunismus. Utopie = utopie. Lež = lež. Proto je pro každého tak důležité hledat pravdu. Nebýt líný a dohledat si informace, jak se ve skutečnosti věci mají, co v životě přijmout a co rozhodně odmítnout. Rozlišit a oddělit zrno od plev. I zde platí: pravda je vždy jen jedna, lež se vymýšlí.

“ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými” (J 8,32).

Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.(K. Čapek)

104192

24.04.2006 15:39

Změny, změny, změny...

Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

Mýlíte se pane Stwora. Rubrika Erotika nebude odvážnější, ale primitivnější a nestoudnější. Ne každá zábava ve skutečnosti zábavou je. Nazývejme věci a jevy pravými jmény. Jedním z nejnápadnějších jevů pseudosexualizace naší moderní společnosti je pornografie. Její nebezpečí nespočívá ani tak v tom, že bezprostředně zraňuje stud, nýbrž v tom, že zprostředkovává takové chápání sexuality a člověka vůbec, které poškozuje lidskou důstojnost. Člověk tu není ukazován jako osoba, vůči níž je člověk odpovědný, nýbrž jako materiál, jímž se disponuje, aniž se člověk stará o další následky tohoto jednání. Pornografie vede k tomu, že nepředstavuje člověka jako personální subjekt a neprobouzí vůči němu pocity odpovědnosti, nýbrž ho vede k tomu, aby měl ze sexuálních procesů požitek jako z čistě smyslového dráždění. Sexualita se tu nezasazuje do souvislosti lidského života. Nevztahuje se odpovědně k personální vazbě, nýbrž je zvěcněna a zbavena důstojnosti jako pouhý vyměnitelný objekt požitku. Pornografie přispívá obzvlášť ke znevažování ženy. Ta je tu představována v roli, v níž má téměř výhradně sloužit smyslovému požitku muže. Má stavět na odiv svůj tělesný půvab, aniž by se braly vážně její vlastní potřeby a problémy. Ideálem je přitom výhradně mladé ženské tělo. Starší žena se tím často cítí puzena k tomu, aby se uměle líčila jako mladá, protože se její stárnutí představuje pouze jako umenšování její ceny. V pornografii se tedy provozuje propaganda, která je v diametrálním protikladu k jakékoliv snaze o zrovnoprávnění ženy v moderním světě a přispívá k vykořisťování ženy.
Z psychologického pohledu je v brutálních a obscénních výjevech ukazován člověk způsobem, odpovídajícím primitivním a nezralým předmětným vztahům. Člověk není samostatným subjektem s vlastní hodnotou. Je věcí, která se nepojímá jako personální individuum se svým vlastním osudem, nýbrž pouze parciálně, jako předmět pudového uspokojování, věcí, k níž se zaujímají také pouze povrchní předmětné vztahy. Kvalita takových vztahů zůstává narcistní a egoistická. Nedůstojnost brutálních a obscénních zobrazování spočívá ve zvěcnění obrazu člověka a v nezralosti a perverzitě mezilidských vztahů, které naznačují. Taková zobrazení je třeba odmítnout.

Je samozřejmě věcí Vaší, Vašeho rozhodnutí, svědomí a odvahy na čem se míníte spolupodílet, případně participovat. Přesněji, je otázkou zda je to odvaha, absence studu nebo čiré zoufalství spoluparazitovat na zvrácenosti, kterou pornografie dozajista je.

104203

24.04.2006 16:13

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

Pane Stwora, věřte nebo nevěřte, ale očekával jsem tuto reakci. [velký smích] Svého času jiný Vladimír kázal na Nově sobotu co sobotu své všeobjímající polední pravdy a "na dopisy" diváků reagoval podobným způsobem: když se vám to nelíbí, můžete to vypnout - zkrátka, jako teď Vy. [chechtot]

104206

24.04.2006 16:33

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

Milá paní Jarmilo, co to je "svým způsobem"? Co to je, "máte pravdu"? Vězte, že nic takového neexistuje! Buď něco pravda je, nebo není. Vše co není pravda, je lež. Vězte, že pravdu nelze vlastnit - ono: "mít pravdu". Pravda je nezávislý princip, mechanismus, soulad mezi pojmem a skutečností, zákon. Velkým paradoxem dnešní doby, stejně jako pokrytectvím nejhrubšího zrna, je lenost přemýšlet, ochota věřit lžím a vydávat je za pravdy. Fakt nekecám, je to tak. [smích]

104208

24.04.2006 16:53

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

...všichni chlapi chválí a nikdo nepíše ať
>se vrátí do hrobu...to je věc,co? Není vždycky všechno
>tak,jak si napoprvé myslíme. [smích]

Hmm... "všichni chlapi". O takových rádobychlapech lze říci pouze jedno: primitivové. Primitivové postižení voayerstvím (podlehnutí pudům, úchylka a nemoc). V podsatě jsou to chudáci pro něž je žena (lidská bytost) objekt, oběť, zboží a materiál. To je věc, co? Není vždycky všechno tak,jak si napoprvé myslíme. Pravdu nelze zaměňovat s názorem.

104210

24.04.2006 17:10

O lživé evoluční teorii

RE: Takže, bude muset stejně pracovat až do smrti,

Honza777 213.?.?.?

K: ...vládci záměrně volí ta nejhorší možná řešení...

Nikoli! Vládci volí nejlepší možná řešení. Poskytli plebsu chléb a hry, otrokům svobodu a demokracii.

104216

24.04.2006 19:28

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

K:...pornografie je HLAVNĚ...

Milý Hade, pornografie je HLAVNĚ součástí gigantického byznysu, "trhu" se sexem. To je podstata, která je určující, od které se vše odvíjí. Ve světle této prosté pravdy, je možné účast tzv. "odborníků", jejich rádobyrady a rádobynázory, označit jako marketing, brainwashing a sofistikovanou reklamu. Nic víc, nic míň. Nehledejme složitosti. Pornografie je zkrátka náhražkou, devalvací ženy, ponížením a násilím, devalvací sexu a lidské sexuality jako takové vůbec. Spokojit se s něčím devalvujícím, s něčím násilným a neplnohodnotným, může pouze člověk mdlého rozumu, primitiv, který o skutečných hodnotách nikdy neslyšel. I zde platí: co nestojí na pravdě, nemá hodnotu.

Zlý král měl čtyři dcery, Lež, Krádež, Vraždu a Reklamu!

104225

24.04.2006 21:15

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

K:...brojte a bojujte a evangelizujte...

Nebrojím... nebojuji... neevangelizuji. Vždy jen suše konstatuji. Jediným kritériem je pravda. Nevím jak kdo, ale pravdu potřebuje člověk k orientaci, k životu vůbec. Prosté. Tedy pro mě aspoň. [mrknutí jedním okem]

104228

24.04.2006 21:54

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

>No,tak jsme se nikam nedostali

Bylo by vhodné, abyste mluvil za sebe. Umíte-li to ovšem. U člověka, který zjevně nepoužívá vlastní rozum, přejímá a dá na rady "odborníků" a věří takovým pitomostem a nesmyslům, že pornografie je užitečná a zdravá, je vymalováno, a o jeho schopnosti mluvit za sebe lze dozajista vážně pochybovat. Vězte, že s takovým myšlením a pokřiveným způsobem uvažovaní se ještě nikdo nikam nedostal. Leda tak do horoucích pekel. [velký smích] Přeji šťastnou cestu. I zde platí: co člověk zaseje, to sklidí.

104230

24.04.2006 23:13

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

Mýlíte se, podsouváte-li mi něco jako je Koniášství. Už z toho prostého důvodu, že pravdu nelze vlastnit, personifikovat. Vůbec nejde o to, zda mám či nemám pravdu. Nejde vůbec o mě, coby osobu. Jde o pravdu. Buď něco pravda je, nebo není. Vše co není pravda, je lež. Psal jsem to snad už stokrát. Takže nyní čistě pro Vás. Pravda je nezávislý princip, "mechanismus", soulad mezi pojmem a skutečností, zákon. Pravda není totéž co názor. Prosím rozlišujte.

K: Každý potřebuje k životu svoji představu o pravdě, o světě atd. - a také to má samozřejmě.

Myslíte? Jste o tom, zejména o té samozřejmosti jistoty přesvědčen? Navíc, je propastný rozdíl mezi představou (fikce,iluze) o pravdě a pravdou samou, skutečností jako takovou. Promiňte, absurdní je to, co nemůže být odvozeno. Promiňte, ale představa, že píšu tyto řádky(skutečnost) nejsou skutečností (realitou a pravdou), ale jsou (podle Vás), mojí, Vaší, bůhví čí představou (fikcí, jak je libo) o pravdě(skutečnosti), je zgruntu absurdní a nesmyslná, v rozporu s logikou a zdravým rozumem vůbec. A tak jako vždy, i zde platí, že pravda je vždy jen jedna.


"Pro mne je pravda nezávisle vládnoucím principem. Tato pravda se nevztahuje k relativní pravdě našich vlastních představ, nýbrž k absolutní pravdě, věčnému principu, kterým je Bůh."

– Mahatma Gandhi –

104237

24.04.2006 23:49

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

K: ...pornografie, ať se nám to líbí nebo ne, splňuje v některých případech positivní funkci, podobně jako prostituce...

Poněkud krátkozraká a absurdní úvaha. Opravdu nevím jak vysvětlit, že stojí-li na samém začátku negace (mínus), negativní jevy jakou dozajista pornografie a prostituce jsou, je předem vyloučené a v rozporu s logikou, nacházet pozitiva, pozitivní funkce (plus).

Opravdu nevím jak vysvětlit, že ať se nám to líbí nebo ne, zvrácenost zůstává za všech okolností zvráceností, náhražka náhražkou, násilí násilím, zlo zlem, lež lží, pravda pravdou. To je oč tu běží.

104238

24.04.2006 23:58

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

>Aha.Já jsem si totiž až teď přečetl Váš profil.Kdybych to
>byl býval udělal dřív,nebyl bych se odvážil na Vás
>reagovat.Tak tomu se říká píchnout do vosího hnízda [mrknutí jedním okem]

Ale copak, copak... Bojíte se snad pravdy. (???) Věřím, pravdivá slova někdy vyděsí.

104239

25.04.2006 09:34

Jsem a vždy budu demokrat!

RE: Rozhled

Honza777 213.?.?.?

>Nelze přesvědčit člověka, který nevidí za vlastní humna,
>že něco je jinak. Předžvýkané informace mu vytvářejí
>srozumitelný obraz světa a on nemusí hledat záludnosti. On
>NEVÍ, že za humny něco je. Možná i tuší, jenže se toho
>bojí a tak mu to mozek filtruje.

Člověk si musí v první řadě uvědomit, že vždy existují informace o nichž neví.

Naprostý souhlas! SVATÁ PRAVDA! Uvědomit, připustit a přiznat.

104275

25.04.2006 09:34

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

Promiňte, ale Vámi uvedené výroky a tvrzení jsou učebnicovým příkladem liberální tautologie, ukázkou iracionality, vulgární relativizace a devalvace, kdy nejjasnější pojmy jsou zpochybňovány a zatemňovány složitými úvahami. Obávám se, že Vám buď neumím vysvětlit, nebo nejste schopen pochopit, že pravda/realita/skutečnost není nic relativního, ale veskrze konkrétního, že s pravdou/realitou/skutečností, s tím "co jest" nelze nakládat jaksi libovolně, jak se komu zrovna zlíbí či zamane. Obávám se, že Vám buď neumím vysvětlit, nebo nejste schopen pochopit, že řešení jakéhoko-li problému stojí primárně na jeho jasném pojmenování (pravdě), nikoli na tom jak se komu ten který problém jeví, zdá či nezdá (menší zlo/větší zlo), a že vše souvisí se vším. Vězte, že neexistuje nic takového jako je "menší zlo" nebo "větší zlo". Zlo zůstává za všech okolností zlem. Vězte, že pojmy nejsou dojmy. Vězte, že s pojmy, stejně jako s pravdou - i když to vidíme všude okolo sebe - se nelicituje. Dnešní liberální doba, jazyk a reč, si přímo libuje v relativizmu, skepticizmu, zpochybňování a devalvování všeho. Mnozí dnes věří, že pravda je relativní, a že záleží jen na tom, čemu kdo věří. Ve skutečnosti nutno dodat, že facka vlepená na tvář zas tak moc relativní není. Pravda je někomu (zpravidla hlupákovi) lehkovážně relativní až do chvíle, než se ho tvrdě dotkne. Pak je najednou po relativitě! Pak je pravda až moc konkrétní. Nazývejme věci a jevy pravými jmény. Něco pojmenovat, v daném případě: pornografie = zvrácenost a zlo, znamená vyvést to z bludného kruhu tautologie, chaosu a zmatku liberalismu a liberálního chápání (resp. tuposti, nevnímání a nechápaní) hodnot a zásad, učinit to srozumitelným. Věřte nebo nevěřte, ale i zde platí: pravda je soulad mezi pojmem a skutečností, že pravda je vždy jen jedna.

Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí. (Džibrán Chalíl)

104276

25.04.2006 10:50

Jsem a vždy budu demokrat!

RE: No to mi za poslední příspěvek stojí

Honza777 213.?.?.?

Přesně tak! [chechtot] [chechtot]
Pisatel článku je evidentně mimo realitu. Obsah jeho článku je důkazem nevědomosti a brainwashingu více než výmluvným, důkazem prosté pravdy: hlupáka se na nic neptej, řekne ti to sám.

K: Problem: kam zaradit pisatele clanku?

Obávám se, že se už zařadil. Svým myšlením (blbostí) se - obrazně řečeno - dávno zařadil do fronty obětí utopií, čekání na zázrak, realizace "světlých zítřků", "družstevnívh lánů", mávátek a hesel "kdo nejde s námi, jde proti nám", nástupišť do koncentráků a plynových komor na jejicnž konci je vždy nějaká obdoba onoho „Arbeit macht Frei“. Kdo se nepoučil z dějin, je nucen si je znovu prožít...

Svoboda a demokracie nejsou zadarmo a žádají si své oběti.(J.F.)

Není pochyb, že J.F. je jednou z nich.

104281

25.04.2006 12:04

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

Co není zákonem vysloveně zakázáno, nebo lze ze zákona vyložit různě, je dovoleno. Liberální zvůle a satanismus v praxi. Normální... fungující demokracie... nic jiného. [chechtot] [chechtot]

Vše souvisí se vším. Liberalismus není východiskem, ale důsledkem našich problémů. A je jen otázkou času, kdy se celá ta zvůle posere, nebo zvrátí (překabátí) v něco mnohem horšího, otevřenějšího. "Růst", jak známo, stejně jako lhát, krást a podvádět, nelze donekonečna. Lžím o demokracii a svobodě, liberálním nesmyslům o růstu "růstu" mohou věřit jenom idioti. Omezenci jejichž omezené vidění (slepota), bariéry v myšlení jim brání vidět a chápat věci a jevy v souvislostech.

104291

25.04.2006 15:19

Jsem a vždy budu demokrat!

RE: Nevěřím

Honza777 213.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

104308

26.04.2006 08:45

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

RE: Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

K: Napadá Vás pane Honzo, jak by šlo pomoci ?

Pane Gejdoš, narovinu: nenapadá, prostě nevím. A přesto, tak jako věřím v Boží slovo, v jeho sílu, hloubku a moudrost, věřím, že o všem co zde píšeme zasíváme v nějaké úrodné půdě, otevřené mysli a srdci, v někom kdo čte naše řádky, semínka k zamyšlení. Slovo má úžasnou moc.
Antiseptik se vyjádřil velmi dobře v tom smyslu: "co to je" - z hlediska rozdělení lidské společnosti jako takové. Pokusím se ještě o pohled poněkud širší, globální. Proč globální, to snad dopodrobna vysvětlovat nemusím. Žijeme všichni na jedné planetě, globálním světě, globalizujících procesů, kde vše souvisí se vším, kde vzájemná propojenost a provázanost - nejen ekonomik, ale absolutně všeho, co si lze jen představit a zejména uvědomit - je neoddiskutovatelnou skutečností. Vnímám tento svět jako jeden gigantický komplex, živý organizmus (tělo a duši), který, ať už se nám to líbí, nebo ne, je "napaden" něčím takovým, jako je rakovina. Rakovina, která z lokálních ohnisek "prometastázovala", zasáhla základní funkce a fungování společnosti vůbec, pronikla dovnitř do základní buňky, kterou je rodina, muž, žena, děti. Pronikla do jejich psychiky, duší, myšlení a uvažování, potažmo chování a jednání, které lze shrnout a definovat jako čistý nerozum. Skutky a skutečnost, sama realita viditelná a hmatatelná všude okolo, celosvětově, mluví za vše. A kde je nerozum, kde se stal chaos a zmatek běžnou součástí života, kde se stal primitivismus normou, tam se toho příliš napravit či změnit nedá. Postupující rozklad i celkový úpadek, je toho důkazem více než výmluvným a pouze slepci ho nevidí, nebo nechtějí vidět. Víra bez myšlení je stejně nebezpečná, jako myšlení bez víry.

A proto: Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám ... Hlavu vzhůru pane Gejdoš! Vězte, že co se má stát, stane se. [smích]

104380

26.04.2006 10:35

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Facka vlepená ve tvář je právě ukázkou takové relativity.

Dlužno dodat, že Vaší úkazkou relativity. Přičemž je neprosto evidentní, mimo jakokoukoli pochybnost a prostou pravdou a za všech okolností zůstává (je, existuje) a platí, že facka, skutek (čin), je skutek (činěno) násilí, zkrátka (činěno) zlo (zločin). Z uvedeného pak vyplývá: facka=facka, násilí=násilí, zlo=zlo, zločin=zločin, pravda=pravda. Neboli, to "co jest"(existuje/je/skutek/skutečnost/realita/pravda/zločin) nemůže zároveň "být"(pravda/zločin) i "nebýt"(pravda/zločin). Pravda je vždy jen jedna. Dvě pravdy si nemohou odporovat. Odporuju-lí si dvě pravdy, pak jedna z nich je nepravda (lež). Stejná lež a nesmysl (to co nedává smysl,absurdnost), že facka je cosi relativního, ukázkou relativity. Už rozumíte? Pokud ne, vlepte si facku, pocítíte jak je relativní. Poznáte, naleznete pravdu (realitu/skutečnost). Pravda vás vysvobodí. Prozřete, otevřou se Vám oči, a uvidíte sám jakému nesmyslu a jaké lži věříte, ochoten věřit.

>Jako výraz pohoršení nad něčími oprávněnými názory je
>to jistě zlo, jako výraz pohoršení nad urážkou např. mých
>rodičů je někdy zcela na místě, jako trest v situaci, kdy se
>vypichují oči, lámají kosti nebo seká hlava je to rozhodně
>menší zlo.

Promiňte, ale toto jsou Vaše subjektivní, nepodstatné, pro věc samu neurčující plky, plky, plky... Zlo zůstává za všech okolností zlem. Opakuji: logika je o vyplývání, logika je řád. Opakuji: Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí. [mrknutí jedním okem]

104386

26.04.2006 14:12

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

RE: Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

Nemyslím, že to zní směšně, ale za daného stavu věcí - rozdaných karet - je to nereálné a předem prohrané. Hrajte s někým (bojujte s něčím, se sytémem), kdo zná (má monopol na strategické informace zásadního významu) 50 tahů dopředu a podle toho chvíli co chvíli mění a určuje tím pravidla hry.
Vězte, že tak jako všechno v přírodě (Universum), všechno má svůj čas a musí uzrát. Vězte, že systém, sama Lež, si dříve nebo pozdějí držku nabije. To je nejen moje přesvědčení, ale především hluboká a historicky ověřená pravda a zákon, Davide! Zákon Pravdy a Lži, prazákon kauzality Universa.

Jen pravda vytrvá.(Sofoklés)

104401

26.04.2006 15:06

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

>Uvědomujete si, že mi nějakou podivnou myšlenkovou zkratkou
>podsouváte něco, co jsem netvrdil?

Možná ne. Je možné, že si něco neuvědomuji. Prosím, přibližte mi prosím onu (podle Vás) podivnou myšlenkovou zkratku, kterou se dopouštím něčeho co j v rozporu s logikou a kritickým myšlením, aby tak mohlo být jednoznačně vyloučeno nebo potvzeno něco (jmenovitě co?), co jste netvrdil Uznám, přiznám chybu, pokud jsem se v úsudku mýlil. Nemám s tím problém.

Vaše dedukce a slovní
>kotrmelce k obhájení svého postoje jsou tedy... no,
>zajímavé.

Nejde o můj postoj, o zajímavost či nezajímavost, jde o pravdu. Obhajuji pravdu.

>Věříte, že věříte.
>Svými slovy o tzv. "skutečnosti", "realitě" atd. dokazujete,
>že Jste svým založením i přes nátěr duchovna - HMOTAŘ.
>Ostatně jako spousta křesťanů.

Co z toho vyplývá? [mrknutí jedním okem] Ujišťuji Vás, že nejsem nic víc a ani nic méně, než člověk - homo sapiens.

104406

26.04.2006 15:33

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

RE: Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

K: Ostrov vymezený politicky, obklopený mořem spotřebitelů.

Mořem spotřebitelů (???) Chtěl jste snad říci mořem Vandalů. [chechtot] Tak jako tomu je nyní. Věřte, že dneska není kam utéct, kam se schovat. Vandaly nic nezastaví, jsou všude. Jste snílek a to je mi sympatické... [velký smích]

104411

26.04.2006 16:20

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

RE: Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

K: spása...je to prázdný, bezobsažný pojem

Dovolím si oponovat. Klíč k pochopení tohoto výrazu je v biblickém jazyce - hebrejštině, kde slovo "spása" znamená:

vytržení z nebezpečí smrti,
naplněný život,
osvobození,
vykoupení,
vyléčení,
ochranu,
vítězství,
pokoj.

Spása úzce souvisí s hříchem. "Hřích je sebevraždou, neboť vrahem není nikdo jiný, než já sám" (Michael Marsch). Hřích, který má nejrůznější podoby pronikající všemi oblastmi lidského života, je v podstatě rozhodnutím, že si "vystačíme sami". Pochází z nedůvěry v Boha a z přesvědčení, že nám chce cosi odepřít. Hřích vytváří nepřekonatelnou propast mezi člověkem a Bohem. Hřích odděluje od Boha - zdroje života, je Boží urážkou, vzpourou proti němu. Způsobuje zotročení člověka, minutí se cílem a nenaplněnost života - prázdnotu. Když někdo vypije jed, stává se smrt logickým důsledkem takovéhoto jednání. Tak je tomu i s hříchem, jenž usmrcuje celého člověka: usmrcuje vztahy, lásku, naději, radost, způsobuje rozbroje, nepokoj, nemoci a vposledku smrt...Bůh ale chce, aby každý člověk žil plnohodnotný život. (srv. Ez 18,23) Proto lidem nabízí plán spásy.
Všechna náboženství se snaží překonat následky hříchu a stavět tak všemožné mosty přes propast, která člověka dělí od Boha. Avšak překlenout tuto propast není v lidských silách! Jediným mostem přes tuto propast by bylo úplné zachování sinajské smlouvy (desatera). Avšak žádný člověk ho není schopen zcela naplnit. Desatero tak člověka z hříchu jen usvědčuje...Do této situace vstupuje Bůh se svou "novou a věčnou smlouvou " (srv. Lk 22,20) . Naplňuje starozákonní zaslíbení skrze Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená "Bůh je spása".

104413

26.04.2006 19:07

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

...- stejně však stále pochybuji...

Ale pane Gejdoš, vždyť to je jenom dobře. Vaše pochybnosti - etapy útlumu, krize a opětovné obnovy - svědčí to o tom, že Vaše víra je živá , že není schematická, zkostnatělá či dogmatická "jednou pro vždy". Víra přece není "světový názor", jak se mnozí mylně domnívají, není to pouhé zastávání určitého "přesvědčení, a už vůbec ne něco statického, nehybného. Jste důkazem, a pro mě potvrzením, že opravdová živá víra je permanentní zápas s naším "já". [smích]

104427

26.04.2006 20:19

Kterak JUDr. Petra Buzková k vile přišla

RE: Normální... fungující demokracie...

Honza777 213.?.?.?

>Vy máte Boha, já musím mít >řešení.

Kdepak, Davide. Bůh má mě a řešením pro Vás, stejně jako pro každého jiného, pro všechny je Bůh. Dávno jsem rezignoval na roli "ředitele vesmíru", stejně jako na všechna "musím mít". Vězte, že je to vysvobození z otroctví svého "já", z role štvance svých "musím mít". Nebýt Bohem, je jednou z největších radostí mé víry. Jistota, že jsem "trvale osvobozen z role boha".

“Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“(Jan 14:6)

Vřele doporučuji, nebo na to třeba jednou přijdete sám. Vězte, že ne nadarmo Ježíš řekl: “ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými” (J 8,32)

104439

26.04.2006 22:39

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

Vy z toho umíte udělat bramboračku, to se musí nechat. Zeptám se jinak. Jste schopen vůbec rozlišovat? Rozlišovat mezi hříchem a trestem? Mezi světským právem a Boží spravedlností? Mezi odplatou a mstou?

Mimochodem, jak to dopadlo s tou fackou? Byla relativní nebo skutečná? Bolelo to relativně nebo doopravdy? Zjistil jte to, poznal jste pravdu? [velký smích]

K relativitě jako takové: Ani Albert Einstein nehlásal relativitu pravdy a moc mu vadilo, že lidé takto pojmenovali jeho teorii. – sám o ní jako o teorii relativity smýšlet nechtěl, ale spíše jako o něčem stálém a neměnném. Tak také chápal Boha, Stvořitele, ve kterého věřil a jehož existenci nikdy nezpochybňoval - na rozdíl od jiných lidí. Velmi ho trápilo, že lidé si jeho teorii vzali jako záminku “názorového relativismu”. Dokonce se mu vůbec nelíbil název teorie relativity, přemýšlel spíše o konstantnosti a neměnnosti, než o relativitě jako názvu své teorie. Ale tento termín se postupně vžil a zůstal. To podstatné je, že Einsteina zlobilo, že si někdo myslí, že také morální hodnoty či obecné lidské principy včetně pravdy by mohly být kvůli jeho teorii relativní. Pro Einsteina pravda relativní nikdy nebyla! Bůh nehraje v kostky.

K: Vy to máte v tom Vašem nerelativním světě hodně jednoduché...

Jářku, no aby taky ne. [chechtot] Vždyť nerelativní, konkrétní, skutečný a hmatatelný svět je pouze jeden, ten ve kterém žijeme. To jsou panečku věci, co?! Tím se ovšem bezděky nabízí vysvětlení, ve kterém světě žijete Vy, že to máte tak složité, chaotické, nelogické a nesmyslné. Holt relativní svět, pak je zřejmě, ví Bůh, relativní všechno, včetně pravdy. Nevím, v takovém světě nežiju, a nikdo, kdo má všech 5P pohromadě. A pochybuji, že takový (relativní) svět vůbec existuje. A pokud ano, pak snad pouze v hlavách pacientů psychiatrických léčeben. To dá rozum. No řekněte sám - Vy se pohybujete v relativním světě jako doma - není to pravda? [chechtot]

104448

27.04.2006 08:25

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Rozlišujete Vy mezi trestem a pomstou? Jestli ano, tak je
>jasné, že v prvním případě je způsobená újma dobrem, v
>druhém případě zlem. Jedná se o stejnou újmu. Tato
>újma je tedy jasně relativní: někdy je dobrem
>(coby trest), jindy zlem (coby pomsta).

[chechtot] [chechtot]

Újma dobrem / újma zlem. Ách jo... To je mi zase "logika". Ó Aristotele, kdybys to viděl. Raději toho necháme. Věřte si všem těm nesmyslům, relativním pravdám a žijte si ve sladké nevědomosti Vašeho relativního světa. Vězte však, že svět co světem stojí, stojí ABSOLUTNĚ VŠECHNO na principu kausality, zákona příčiny a následku. Vězte, že stejně jako platí, že pravda je vždy jen jedna, platí také: zapne-li se první knoflík špatně, je celé zapínání špatné. Kausalita a logika. Říká-li Vám to ovšem vůbec něco (???) Vězte, že nic (ani Vaše nesmyslné výroky a tvrzení) není bez příčiny a žádná příčina není bez následků. Vězte, že i nevědomost spojená s nevědomím, nevzdělaností a nekritickým myšlením není bez příčiny. Vše souvisí se vším.

104468

27.04.2006 09:56

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

Zlo samo o sobě je absolutní kvalitou, ovšem kvalitou abstraktní

Vodníku, když už nejste schopen primárně rozlišovat, čtete si po sobě alespoň to co napíšete? Co vypouštíte z hlavy, jaké "perly" za sebou trousíte? Tahle je jak z Cimrmana.
Zlo je kvalitou. [chechtot] [chechtot] Dokonce! absolutní kvalitou [chechtot] [chechtot] Ovšem kvalitou abstraktní [chechtot] [chechtot]

104474

27.04.2006 11:19

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Život bez víry je život? [překvapení] To jsem fakt nevěděl. Vždycky jsem si myslel a měl za to, že jedině smrt, něco mrtvého, něco bez duše, bez ducha a bezduchého, prázdného a tupého, tupec nebo tvrdohlavá opice může být bez víry. Vždycky jsem si myslel a měl za to, že víra může být pouze a jedině tam kde je život. No to jsou panečku mi věci, co se člověk nedoví.

Kdepak, "vědecký pokrok" je už tak daleko, že na světě pomalu není zdravého člověka.

Docela by mě zajímalo, jak takový zápas se svým "já" u jedinců, "živých mrtvol" bez duše a bez víry probíhá a funguje, resp. může fungovat. Neumím si to, vzhledem ke všem známým a všeobecně platným zákonistem, vůbec představit. Bůh je mi svědkem.

Holt každý má nějakou víru, každý něčemu věří. Otázkou vždy je, čemu věří. Na to si musí ovšem odovědět každý sám. To dá rozum. Jisté je jedno: mnozí věří snůšce nesmyslů.

104479

27.04.2006 11:42

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

dostávám >poněkud zvláštní pocity, například třísknout do monitoru,
>nebo do klávesnice a zároveň i různé představy a touhy

To je ovšem Váš problém, nikoli můj. To dá rozum. Vězte, že hněv je krátkodobé šílenství, že hněv zbavuje člověka rozumu. O "nelidskosti" vykládejte někomu jinému. Od blázna, jenž neumí zvládat v prvé řadě sám sebe a své vášně, představy a touhy, je to nejen legrační, ale především opovažlivé až drzé. Více pokory, tichého usebrání a konteplace by Vám rozhodně prospělo. Přemýšlejte o tom...

104481

27.04.2006 12:39

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

Asi Vás zklamu, ale o žádné Kristově facce penězoměnci nic nevím. Tudíž Vám nemohu odpovědět ani na Vaši další otázku, zda ten akt byl dobrem nebo zlem. Pokud je mi známo, Ježíš směnárníkům zpřevracel stoly a rozházel peníze. Kažopádně je potřeba rozlišovat. Rozhodně trest (za hřích, za provinění) z rukou Božích nelze chápat a dávat do souvislostí jako akt dobra nebo zla. Zkrátka, nabízejí se mi slova Krista: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"


Něco málo najdete zde:

http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Jan+2%2C13-22&path=pz

souvislosti pak zde:

http://www.nbk.cz/texty_n/4_Jan241.txt

104485

27.04.2006 13:06

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

>Bez viry v boha se da zit uplne bez problemu, to se nebojte...

Ale já se přece nebojím... Navíc, žít (???) Jedině přežívat. Přežívat jako živá mrtvola, ze dne na den, potácet se odnikud nikam, plout jako osamocená loď bez kotvy a přístavu, to bych Vám věřil. Ale žít... žít skutečný a plnohodnotný život bez hlubšího poznání smyslu života, coby Božího daru, to vylučuji, to je nemožné.

104488

27.04.2006 13:34

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

...politici z EU...co budou dělat s nadcházejícím mistrovstvím
>ve fotbale v Německu, kde se mafiáni veřejně připravují na
>obrovské zisky z prostituce tím způsobem, že ke stadionu
>přivezou velké množství nikoliv mobilních kadibudek, ale
>pojízdných kurváren. Je to obrovská ostuda Evropy, že dodnes
>považuje za normální,veřejně nabízet k prodeji tělo, což
>je forma otroctví, i když je to dobrovolné.

Normální, fungující demokracie, nic jiného... [chechtot] Věřte nebo nevěřte, ale především je to ostuda nás všech, bez vyjímky! Cítím to i jako svoji ostudu. Stydím se za všechny lidi, idioty a primitivy kteří si pyšně říkají homo sapiens.

104489

27.04.2006 13:59

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Jsem téhož názoru. Bůh nehraje v kostky. Kdo nevidí v přírodě uspořádanost a složitost, kdo tam nevidí konstrukční prvky přesahující chápání i těch nejvzdělanějších lidí, kdo nevidí miliony kopií programů umožňujících plavat, dýchat, chodit, létat, myslet a žít, ten by měl chodit s bílou holí...

104490

27.04.2006 15:34

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Bud jste zaprisahli krestan a nebo jsete "vyklesten", cehoz vas
>lituji. [pláč]

Ani to, ani to. Jsem člověk - homo sapiens. Přesněji, snažím se být člověkem. Být člověkem, samo uvědomovování onoho "být" člověkem je totiž něco úžasného, nejpřirozenějšího a nejpřitažlivějšího co existuje.

Ale to sračky, říkající si pyšne a nadutě chlapi, hrabající se ve sračkách jiných sraček, nemohou znát, natož pochopit. "Štěstím" sraček jsou zase jen sračky a obrázky s jinými sračkami. Sračky potřebují, musí mít, vždy nějaké sračky k životu. Sračky přitahují zase jen sračky. Údělem všech sraček je, že sračky za všech okolností zůstavají sračkami. Sraček netřeba litovat. Litovat je třeba promarněného života, času věnovaného nepotřebným sračkám.

104498

27.04.2006 16:19

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

K:... způsob vedení diskuse irrituje...

No vidíte, a mě zase vůbec. Důvod je prostý. Diskuse znamená vést dialog, jehož elementarním předpokladem je kritické myšlení, schopnost rozlišovat, znalosti a vzdělanost, nikoli diletantismus, mávání útržky z Bible bez důkládných znalostí kontextu, povrchní vědomosti, nelogické vývody, vulgární tautologie jakou tu předvádíte v podobě nesmyslných výroků. Opakuji potřetí:
Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí. A o tom je dialog.


>Vězte však,
>že svět co světem stojí, stojí ABSOLUTNĚ VŠECHNO na
>principu kausality, zákona příčiny a následku.
O tom se s Vámi nepřu, ale řeč je od začátku o něčem jiném.

A o čem ? Mimochodem, pokud nepochopíte kausální nexus, nikdy nepochopíte vůbec nic. A jakýkoli "dialog" bude ve skutečnosti bloudění v kruhu, tak jako tomu zjevně nyní. Především si musíte veskrze Vy sám ujasnit, co to je vnitřní dialog. Zamyslet se nad tím, čemu věříte, o čem si myslíte, že je pravda.

104502

27.04.2006 16:39

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

K: Pravda je jedna, ale v tomto relativním a pomíjivém světě má velmi mnoho překvapivě rozličných podob a projevů.

Dobře. S tím lze souhlasit. Lze souhlasit s: v tomto pomíjivém světě má velmi mnoho překvapivě rozličných podob a projevů.

Nelze však z toho vyvozovat, že pravda je relativní. Důvod je prostý, žijeme v konkrétním světě, nikoli v relativním světě. Svět který nás obklopuje není relativní, ale konkrétní, hmatatelný a faktický.

Souhlasíte? Ano, nebo ne?

104503

27.04.2006 17:11

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Zlo je kvalitou. Dokonce! absolutní kvalitou
Ovšem kvalitou abstraktní
Je mi líto, že nechápete základní pojmové kategorie.

Samozřejmě, že zlo je kvalitou, není přece kvantitou! A to i tehdy, když ho vymezíme - v optice křesťanské metafysiky - jako absenci dobra.

_____________________________

Odkud máte tyto nesmysly? Vrchol pojmové a filozofické zkázy, kdy nejjasnější pojmy jsou zatemňovány složitými úvahami. Proč si myslíte, že desatero je psáno jako kategorické NE! v singuláru?

104507

27.04.2006 18:53

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

.. belhat se světem s vševysvětlující
>berličkou víry, že?

Přímo učebnicový výrok sebestředného tvora, nepokorného ega, které si vystačí samo se sebou, a které o tom, co to je víra nemá ponětí. Ó, jak jsou tito tvorové svou charakteristickou prefabrikovanou nevzdělaností a materiální bezduchostí všichni tak neskutečně stejní. Ó, jak je ta materiální stádnost a hlupství do očí bijící vidět.

104513

27.04.2006 19:35

Proč staví Američané zdi proti imigrantům?

RE: '....Co vas tedy v Kanadě tak drží...'

Honza777 213.?.?.?

No vida, "pokrok". Už i indiáni v Kanadě pochopili o čem že to ta "demogracie" ve skutečnosti vlastně je. Krást a rabovat. Nevím, ale něco mi říká, že pouze převzali manýry které viděli okolo sebe. Příklady táhnou. Příčina / následek. Kdepak, "evoluce", "pokrok", planetární blbost, to se nedá zastavit.

104517

27.04.2006 20:50

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Tyto "nesmysly" mám z filosofické a náboženské četby.

Příliš široký pojem - filosofická a náboženská literura - upřesněte to. Jinak se nepohnem, chcetete-li ovšem. Bloudit společně s Vámi v kruhu nemíním. To dá rozum.

Filosofie jedná hlavně o kategoriích, tj. nejvyšších pojmech a problémech, jež se k nim pojí. Rozumění je výkonem bytí (Heidegger) a bytí, jemuž může být porozuměno, je řeč. Pravda je autentické bytí, pak je opět vyjadřujeme "Slovem". Na počátku bylo Slovo", a my toto Slovo (Logos) neustále znovuobjevujeme jako řád. Logické struktury, matematické struktury, vědecké zákony, struktury obecně, řád struktur - máme za to, že jim rozumíme, neboť rozumíme skrze ně. Svět s námi rozmlouvá, rozumíme, sdílíme, vyjadřujeme, identifikujeme, jsme.

Z uvedeného si vyvoďte závěry sám. Vystupte z bludného kruhu relativity a identifikujte se.

"Poznej sám sebe" (René Descartes)

104524

27.04.2006 21:08

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Ale co Vás vede... blouzníte snad... Pouze - jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá - v praxi. Příčina / následek. Moudrost, pravda, která přetrvala věky.
To nevíte?

104529

27.04.2006 21:16

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Ale přesto bych rád Honzu777 >požádal, aby se mírnil ve své náboženské agitaci.

Dobrá... ubereme. A co filosofie, ta se smí? [velký smích] No něco mi na ten "materiál" dovolit musíte [velký smích]

104532

27.04.2006 21:43

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

A víte co, Davide... Nemáhejte si trochu mozek sám. Minule jsem Vám vyhledal a dal odkazy k jiné Vaší otázce, a ani děkuju jste neřekl. Navíc, tímto plebejsky těkavým způsobem Vám a nikomu Bible nic nedá. Jen zmatek a chaos. Biblické texty samy o sobě, bez znalosti jazyka Bible, bez znalosti filosofie a hlubinné psychologie, a to vše v souhrnu bez znalosti a pochopení kontextu a souvislostí, jsou každému k ničemu. Zkrátka povrchní diletantismus ode mě neočekávejte.

104537

27.04.2006 21:58

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

>To nejsou urážky???

Ne! To je chrakteristika, charakteristické znaky! Naučte se rozlišovat. Vím... zaregistroval jsem, máte s tím místy problém.

(Nechcete spolecne s panem Vodnikem konecne zanechat toho uz unavneho spickovani? Myslim, ze to k tematu nepatri. E.)

104539

27.04.2006 22:51

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

K: >A o čem ?
O relativitě hodnot vs. absolutnosti principů na konkrétním případě pornografie. Druhotně o Vašem vyhýbání se dialogu a nahrazování ho demagogií.

-----------------------------------------

Ach ták... - o relativitě hodnot - tak to si se mnou moc nepokecáte, nic pro mě. Demagogie a vulgární mravní relativizace, že hodnoty jsou něčím relativním, že pravda je relativní, že v podstatě všechno je relativní, že záleží jen na tom, čemu kdo věří - je vírou hlupáků a dopady takové víry, dopady takového myšlení a uvažovaní, lze spolehlivě vidět všude okolo nás.

Vězte, že k tomu aby si člověk mohl vážit sám sebe, patří schopnost rozpoznat, rozlišit, schopnost přijmout, stejně jako schopnost odmítnout. V daném případě odmítám učení o relativitě hodnot. Důvody jsou nasnadě.
_________________________________________

K: naučte se Vy poslouchat.

Představte si, že vím o něčem lepším, zajímavějším a rád Vám to prozradím: naučte se naslouchat. Mezi poslouchat a naslouchat je totiž propastný rozdíl. A můžete filosoficky přemýšlet jaký a v čem.

104549

27.04.2006 23:33

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

>Promiňte ale bibli jsem četl, mám ji v záložkách, vyhledat
>si informace na netu umím...

Číst není totéž co pochopit, porozumět.

tady problém nevidím.

To zdaleka neznamená, že tam problém není, nebo že neexistuje žádný jiný.

Nechci se
>nijak zvlášť rozepisovat,

Tak se nerozepisujte

čím víc totiž napíšu, tím
>spíš Vám poskytnu skulinu, kudy mě napadnout.

Hmm... vnímáte-li tuto komunikaci jako boj, válku, pak je to Váš problém, nikoli můj. Neumím uvažovat a myslet v rovině a kategoriích: útok/boj/válka. Je to totiž nepřirozené. Třeba je to Váš problém, nevím...

Navíc jste mi
>neodpověděl. Respektive odpověděl, že o žádné facce
>nevíte.

O facce jste mluvil Vy, nikoli já. I odpověď nevím, je odpověď.

A nemyslím, že o to šlo.

Ne tak docela. Zejména když tvrdíte, že jste Bibli četl. Detaily to je moje.

Nebo myslíte, že Kristus
>ten bič měl na parádu?

To nevím. Zkuste se ho zeptat. Na hloupou otázku, hloupá odpověď. (Bože odpusť)

>Podle Vás tedy, facka=facka zlo=zlo.

Samozřejmě. Co taky jiného.


>Vy vůbec nerad odpovídáte na konkrétní dotazy.

Ne všechno co napíšete, za konkrétní dotaz považovat lze. Schopnost a umění odpovědět je co do schopnost a umění, stejně důležité, jako položit otázku. Této schopnosti se člověk učí.


Myslím že
>pobít=zabít=zlo. Co je na tom k nepochopení?

Nevím v jakém je to kontextu a k čemu.

104553

28.04.2006 00:06

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

Platon, Eckhardt,

Tohle můžu..[velký smích]

skrze ně. Svět s námi rozmlouvá, rozumíme, sdílíme,
>>vyjadřujeme, identifikujeme, jsme.
>K řečem tohoto typu jsem obvykle velmi skeptický,

Tomu se nedivím. Já vím proč, ale Vy nevíte proč já vím. Základní otázka filosofie je: Proč? Položte si ji.

>jak to souvisí s naším prvotním problémem, možnou
>relativní "užitečností" pornografie?

Všechno souvisí se vším. To není fráze, to je skutečnost a zákon.

>
>>Z uvedeného si vyvoďte závěry sám. Vystupte z bludného
>>kruhu relativity a identifikujte se.
>Já se svou identitou nemám nejmenší problémy: jsem
>tradičně věřící pravoslavný křesťan.

Jste skutečně, nebo si jenom myslíte, že jste. Pamatujte: Pravda je autentické bytí. Každopádně koliduje kategorie "relativní" s kategorií "křesťanství". Cítíte a vnímáte ten rozpor.

104557

28.04.2006 01:57

Změny, změny, změny...

RE: Vážený Honzo777

Honza777 213.?.?.?

(Zrušeno. Odchýlen od tématu. Prosím, omezte své příspěvky, nebo je začnu omezovat sám. Včera jste jich tady vložil 21. Editor.)

104575

28.04.2006 07:21

Proč staví Američané zdi proti imigrantům?

RE: '....Co vas tedy v Kanadě tak drží...'

Honza777 213.?.?.?

Bohužel ano. Žijeme na jedné planetě, kde všechno souvisí se vším. [smích]

104588

28.04.2006 07:25

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

>(Nechcete spolecne s panem Vodnikem konecne zanechat toho uz
>unavneho spickovani? Myslim, ze to k tematu nepatri. E.)

Rozumím... omlouvám se, připouštím, že se naše diskuse poněkud "rozlila", kam neměla.

104589

28.04.2006 09:23

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

>Chápejte, že vaše subjektivní charakteristika podle vašeho
>subjektivního pohledu je pro jiné urážka!

Nazývám věci a jevy pravými jmény. Jediným kritériem je pravda. Naučte se rozlišovat mezi: subjektivní a objektivní. Naučte se rozlišovat mezi: subjektivní názor / objektivní pravda. Pravda, která se nemusí vždy každému líbit a vnímá ji jako úražku. Což ovšem není problém můj, nýbrž toho, kdo to tak vnímá, kdo vnímá pravdu jako urážku.


Já si o spoustě
>lidí či o jejich názorech myslím ledacos...a přesto
>neustále nepíši na jejich adresu různé varianty hlupáků,
>ignorantů, nechápavců.

Vy si myslete co chcete, jak je libo. Pro člověka je důležité vědět. Vědět, že věci a jevy se rozhodně neposuzují podle toho jak si kdo myslí, nebo jak se někomu zdá, ale veskrze a jen podle toho co jsou, co znamenají ve skutečnosti, jaká je jejich pravá podstata a skutečnost, jaká je pravda. Naučte se rozlišovat mezi: myslet / vědět, mezi iluze / skutečnost, mezi: lež / pravda. Myslet a vědět není totéž. Iluze a skutečnost není totéž. Lež a pravda není totéž.

>
>Vy jste, zdá se, tak neuvěřitelně a sebestředně
>přesvědčený o své pravdě, že si asi ani neuvědomujete,
>jak arogantně si počínáte.

Co se zdá, je sen a vždycky iluze. Probuďte se ze svých snů, iluzí a nevědomí. Přesvědčte se konečně jaká je skutečnost, jaká je pravda. S někým povrchně a nekriticky myslícím, kdo není schopen primárního rozlišování, kdo ve skutečnosti spí a je tzv. "mimo", duchem nepřítomný, zakletý ve světě iluzí, se nejen špatně diskutuje, ale nelze brát jeho slova vážně, nebo jim dokonce přikládat nějaký význam. Snít a bdít dozajista není totéž. To dá rozum.

104599

28.04.2006 10:14

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Honza777 213.?.?.?

Budu pořád do
>úmoru opakovat, že ryba smrdí vždy od hlavy.

To je sice pravda, stejně jako je pravda, že ta pomyslná ryba, resp. tou pomyslnou rybou jsme my všichni. Z toho vyplývá: smrdíme všichni, aneb ostuda nás všech. Do úmoru si opakujte: Ryba smrdí vždy od hlavy, všichni smrdíme, já taky smrdím. Taková je skutečnost a pravda. Je dobré si to přiznat. Do úmoru si opakujte: jedině pravda mě vysvobodí.

>
>Takže my řadoví občané nejsme zodpovědni

Omyl! Jsme zodpovědni. Jsme zodpovědni za své životy, za své skutky. Věřte nebo veřte, ale nejvíce zla vždy dopustili ti slušní, pracovití, bezúhonní, milý, hodní a hlavně naprosto ke všemu tolerantní, flexibilně přizpůsobiví skrz naskrz lhostejní, nepřemýšlející a mlčící občané.

104601

28.04.2006 10:57

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Opravdu si >myslíte, že někoho přesvědčíte, když mu vynadáte?

To si rozhodně nemyslím. Ale popravdě řečeno, nemíním nikoho přesvědčovat. Snažím se vždy suše konstatovat. Pravdu, třeba tvrdou, ale pravdu. Jistě...můžete namítat, forma, způsob, atd. Ale snažím se, aby se každý (pokud bude chtít) přesvědčil sám, protože jsem si příliš vědom, že přesvědčit nikoho nelze, že klíč k poznání a přesvědčení si nosí v sobě každý sám. Přiznám se, že mně docela mrzí, že jsou moje slova, zrovna Vámi u kterého si vážím schopnost rozlišovat a přemýšlet, takto vnímána. Jedno mi to není, rozhodně o tom co mi říkáte budu přemýšlet. Vás pro zmměnu poprosím, abyste přemýšlel a případně mi poradil: co na "hrubý pytel", když ne "hrubou záplatu". [smích]

104604

01.05.2006 17:50

Jidášovo evangelium

RE: Mám pocit, jako bych byl zase na počátku ...

Honza777 213.?.?.?

Lidé, kteří mluví o více pravdách
>říkají ve skutečnosti, že není žádná pravda - kromě
>pravdy, že není žádná pravda. Pro tohle stojí za to se
>pohádat. Tak promiňte, nevěděl jsem, z čeho jste tak
>rozpálený.

Především děkuji za Vaše reakce, první i tu následnou, doplňující. Je zřejmé, že jste mě pochopil. [smích]

104851

01.05.2006 18:22

Rozdílné vidění světa

RE: autor si zjevne neuvedomuje,

Honza777 213.?.?.?

>Dovolím si nesouhlasit. Není to demokracie kontra totalita, ale
>totalita kontra totalita, tudíž komunismus kontra kapitalismus.

Dovolím si poopravit: žádné "kontra" už není, zmizelo, resp. zmizel kapitalismus, globalizací se proměnil v systém, který si v ničem nezadá s komunismem. Trh (monokultura a dikatura) v rukou nadnárodních společností má naprosto stejné charakteristické znaky a projevy jako "vláda (monokultura a diktatura) jedné strany". Diktatura jako dikatura. Monokultura jako monokultura. Nazývat systém který tu vládne globáním kapitalismem je přinejmenším silně zavádějící. Není to kapitalismus. Je to komunismus, pouze jinak, na jiný způsob. Jsou to "družstevní lány" v rukou "jedné strany" (trhu). Prosím rozlišujme, a nazývejme věci a jevy pravými jmény.

104857

01.05.2006 18:39

Rozdílné vidění světa

RE: autor si zjevne neuvedomuje,

Honza777 213.?.?.?

>Oboje je stejné mlžení za účelem absolutní kontroly moci.
>[chechtot]

Jó... to beru! Zejména to mlžení, což není nic jiného než lhaní, nabylo sofistikované podoby gigantických rozměrů. "Růst" má tisíce podob.

104858

01.05.2006 19:05

Rozdílné vidění světa

RE: Zjednoduseni

Honza777 213.?.?.?

Ona třeba
>taková loajalita Němců k Hitlerovi byla podle Vás vrcholná
>ukázka té správné etiky.

Obávám se, že se dopouštíte vulgárního zjednodušování. Tzv. "loajalita" Němců k Hitlerovi nebyla loajalita, ale slepý fanatismus anebo strach. Každá totalita (jako každá lež) pracuje se strachem a udržování lidí ve strachu. Všude tam, kde je jakákoli forma totality, lži, nelze hovořit o loajalitě v jejím pravém smyslu slova, to jest: věrnost.

Podle mého je správná loajalita být loajální k těm slovům, která si to zaslouží. [mrknutí jedním okem]

104861

01.05.2006 19:25

Politika a katolíci

RE: Ateismus

Honza777 213.?.?.?

Boha lide vetsinou potrebuji, kdyz >nedokazi urcite udalosti ci jevy vysvetlit.

Pravý opak je pravdou.

K: Odtud neni jiz daleko k ateismu, s cim dal tim dokonalejsim poznanim si clovek zacne rikat, zda je buh vubec zapotrebi. Je totiz jiz schopen popsat a pochopit vse.

"Popsat" vše a nepochopit nic, toť neklamná známka ateistické pýchy a hlouposti. [chechtot]

104863

01.05.2006 19:36

Politika a katolíci

RE: agitka

Honza777 213.?.?.?

Jak vidno, zneužít a znásilnit se dá prakticky všechno.

104868

01.05.2006 20:34

Politika a katolíci

RE: Ateismus

Honza777 213.?.?.?

Tak, tak... [chechtot] Zapomněl jste ovšem pane kolego na DVOJTEČKOVÝ OPERÁTOR, který oběma protichůdným tvrzením dává společné vyústění větou: VÍME VŠE : NEVÍME NIC.

viz: http://www.phil.muni.cz/fil/texty/externismus.html#TEORIE%20POZN%C1N%CD

Holt každý něčemu věří, holt není nad ateismus... [chechtot] Hurá z nevědomí do bezvědomí...

104872

01.05.2006 20:47

Politika a katolíci

RE: Nevím, jak je tomu v Čechách...

Honza777 213.?.?.?

ono je otázkou, co je v dnešní době ukázkou křesťanského postoje, zda persekuce homosexuálů nebo legalisace jejich soužití (byť pochopitelně občanská, ne církevní!)

To je relativní... [chechtot]

>Zde např. CDA (hlavní "křesťanská" středopravicová partaj)
>podpořila v parlamentě návrh zákona, aby návštěva bordelu
>byla odepisovatelná z daní. Od té doby, co jsem se to dozvěděl, nedostanou můj hlas!

Normální fungující demokracie...nic jiného... [chechtot]

104875

01.05.2006 22:10

Rozdílné vidění světa

RE: autor si zjevne neuvedomuje,

Honza777 213.?.?.?

>Já tomu všemu taky nerozumím. Dodnes jsem se nedozvěděla...

Odpojte se od Matrixu... Nezajímejte se JAK se věci dějí, ale PROČ se dějí.

K: ...mi není jasné... jak se mohlo stát...jak je možné... podivuji se nad tím... udivuje mě...

Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví. (Aristotelés)

104886

02.05.2006 10:02

Fundamentalismus

co to je fundamentalismus?

Honza777 213.?.?.?

V současném světě je slovo fundamentalismus synonymem něčeho velmi negativního. Již jen to, že někdo někoho označí za fundamentalistu, zařazuje to člověka nebo hnutí do kategorie nebezpečných lidí a skupin. Především je třeba říci, co to je fundamentalismus? Slovo fundamentalismus ve skutečnosti vyjadřuje pouze nějaký myšlenkový proud, filosofii nebo hnutí, jež staví na základu (fundamentu) a je tomuto základu věrný. Obávám se, že autorka příliš nerozlišuje mezi fundamentalismem a fundamentalismem náboženským, fanatismem a islámským extremismem. To je ovšem problém. Naprosto jiný je fundamentalismus křesťanský, islámský, sektářský či ekologický. Nevím, ale asi jsem fundamentalista (fundamentalismus (z latinského fundamentum - základ) je urputné lpění na základních principech.) Lpím na nejzákladnějším možném principu, kterým je logika, pravda a hledání pravdy, neboli: aby se věci a jevy nazývali pravými jmény, aby se nespojovali s tím či oním, jak se komu "moderně" zamane. Pojmy rozhodně nejsou totéž co dojmy. Pojem není totéž co projekce pojmu. Termíny nelze používat chaoticky, zjednodušovat povrchním a zavádějícím způsobem, v povšechném smyslu. Svévolně přimíchat špatně vytvořené negace a neuvěřitelný propletenec je hotov. Je vymalováno. To dá rozum. K tomu netřeba "být fundamentalistou", ale "být člověkem", fundament v podobě mozku spolu s kritickým myšlením a důsledným rozlišováním používat. Základ všeho.

104926

02.05.2006 10:40

Fundamentalismus

RE: Fundamentalismus a nase realna demokracie

Honza777 213.?.?.?

>Hloubka rozpadu té naší tzv. "euro-atlantické civilizace" a
>tedy primárně systému tzv. "demokracie" je děsivá. Ryba
>smrdí od hlavy a vůdčí sub-společnosti, tedy britská a
>americká, zbytku toho "západního světa" zdatně
>prošlapávají cestu do zkázy. Podle mě již není cesta
>zpátky.

Klídek, pane Gejdoš. Co se má stát, to se stane. Nejde o cestu zpátky. Nejde vstoupit dvakrát do téže řeky. Jde o změnu. Vůli a touze po změně. A ta je dnes zjevná, den ode dne sílící. Tak jako "roste" systém, "roste" tenze, klíčí a "rostou" a porostou i protesty proti systému. To není můj optismus, to je zákon. Vězte, že všechno má svůj čas. Každý systém, který stojí na lži - "euro-atlantická civilizace" nevyjímaje - je odsouzen k rozpadu, k zániku.

104931

02.05.2006 11:34

Fundamentalismus

RE: co to je fundamentalismus?

Honza777 213.?.?.?

>Vy jste v zásadě pane Honzo zde asi největší fundamentalista
>v dobrém slova smyslu a zásadně se opíráte o fundament -
>pravdu.

Snažím se... Nic víc, nic míň. Snažím se "být člověkem". Pravda je princip, nástroj. Pravda pomáhá v orientaci.

já se
>totiž asi utápím v až přemíře informací a snah. Stokrát
>nic umořilo osla, miliardy informací vytváří šum, ve
>kterém je orientace věru nesnadná.

Svatá pravda. Miliardy informací vytváří šum, informační a dezinformační smog a mlhu. Jedním slovem - chaos. Potažmo chaos v hlavě. Kdosi moudrý definoval inteligenci jako schopnost rozpoznat v řádu chaos a v chaosu řád. Hledat pravdu, znamená proniknout tou gigantickou mlhou lží, prázdných slov a vytunelovaných pojmů. Pravda pomáhá v orientaci.

Já již asi dospěl k
>tomu, že cesta existuje již výhradně individuální,

Já také, ale to není nic nového, nic objevného. Nejtěžší je si to uvědomit, pochopit a přijmout. Ostatně, to platí pro každou prostou pravdu.

>nicméně stále se nemohu odtrhnout, stále jsem vláčen...
>Moc by mě to zajímalo a může to být konečný popud,
>odstřihnout se od zbytečností... [smích]

Racio, pane Gejdoš. Racio (prostá pravda) v podobě: Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám ... Toť celé.

104933

02.05.2006 12:19

Fundamentalismus

RE: co to je fundamentalismus?

Honza777 213.?.?.?

K: ....(jako každý z nás člověků)...

Moc Vás prosím, mluvte za sebe, neposuzujte "podle sebe", ale rozlišujte, posuzujte vždy jen "podle pravdy". Mezi "podle sebe" a "podle pravdy" (ve světle pravdy) je propastný rozdíl. "Každý člověk" neznamená (automaticky), není totéž co "Vy - jeden člověk". Paušalizací a vulgárním zobecňováním - "podle sebe" - se dopouštíte omylu a chyby. Chyby a omylu v úsudku. Chyby a omylu v názoru. Chyby a omylu v názoru na pravdu. Pravda není o představách (iluzích) a interpretování pravdy, "podle sebe". Pravda je to, co je všeobecně platné. Pravda je nezávislý princip, mechanismus a zgruntu řád a soulad (logos). Pro pravdu platí stejné mechanismy a zákonistosti (logika) jako pro matematiku. O "1+1" může mít možná každý tísíce "svých představ", "svých pravd", ale výsledek, interpretace (pravda) může být pouze "= 2". A o tom je pravda. Pravda je soulad mezi pojmem a skutečností.

104937

02.05.2006 18:01

Fundamentalismus

RE: co to je fundamentalismus?

Honza777 213.?.?.?

Je pro Vás těžké uznat a pochopit, že pokud mluvíte o
>pravdě, logice, skutečnosti atd. tak stejně mluvíte
>(píšete) o SVÉ pravdě, VÁMI pochopené logice,
>VÁMI vnímané a chápané tzv. skutečnosti?

Zdravím Hade... Obávám se, že je pro Vás těžké nikoli uznat a pochopit, ale pochopit a uznat, že za všech okolností platí: skutečnost, pravda je vždy jen jedna. Skutečnost = pravda. O této pravdě, o této skutečnosti píšu. Od této pravdy a skutečnosti se vše odvíjí. Nikoli od "mojí", "vaší" nebo "bůhví čí" projekce pravdy. Příklad: představte si na chvíli, že oba teď stojíme před dřevěnou židlí (je skutečná, je ze dřeva, říkejme jí tudíž skutečnost). Každý sice máme jiný "názor", "úhel pohledu", každý ji "vidíme" tzv. jinak, ale to nic nemění na skutečnosti a prosté pravdě, že před námi stojí dřevěná židle (skutečnost). Tečka. Názor, nenázor, úhel, neúhel, hmotař, nehmotař, duchař, neduchař. Dřevěná židle zůstává za všech okolností dřevěvěnou židlí, skutečnost skutečností, pravda pravdou. Tvrdit něco jiného je nesmysl. A takhle je to se vším. Skutečnost a pravdu neodvíjíme od nás, "od sebe" a "podle sebe" našeho pozorování a vnímání skutečnosti a pravdy, ale veskrze od skutečnosti a pravdy samé, "podle skutečnosti a pravdy" a ve "světle skutečnosti a pravdy".

Mnoho zdaru v poznávání skutečnosti: “ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými” (J 8,32).
[mrknutí jedním okem]

104960

03.05.2006 11:44

Vroucí kotel jménem ČSSD

RE: Volba socanů

Honza777 213.?.?.?

>Nakonec je stejně budu muset volit, a to ze strachu, že vyhraje
>ODS.

Hmm.... budu muset volit, a to ze strachu

... vskutku "svobodná volba" "svobodného občana".

,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘ (Johan Wolfgang von Goethe)104993

04.05.2006 20:20

Strategie posledních tahů

RE: Strategie koncovek

Honza777 213.?.?.?

Cena zlata se opět
>vyšplhala na nové 25leté maximum. Investoři přesunují
>peníze do drahých kovů >I kdyby byla všechna proroctví vedle jak ta jedle,tak trh >URČITĚ pozná,jestli se něco děje (chystá).

[chechtot]

No ještě aby to TRH nepoznal (???), když to celé nachystal, zinscenoval a v pozadí režíruje a řídí. TRH v rukou nadnárodních společností a bank. Globální chobotnice.

105053

10.05.2006 11:51

Havlův zelený comeback?

Něco tak obsahově přitroublého jsem už dlouho nečetl

Honza777 213.?.?.?

Něco tak obsahově přitroublého a plytkého jsem už dlouho nečetl. Za styl, výroky a věty jako - Společným jmenovatelem těchto samozvaných elit je touha po moci - či - Kateřina Pajerová/Jasques pochází z pražské disidentské rodiny blízké disidentským kruhům okolo Uhla, Havla, Kocába a spol. Tyto uměle dosazené a vytvořené elity mají v popisu práce obsazovat exponované funkce, a podle toho se řídí i Kateřina Pajerová/Jacques - by se blahé paměti nemuselo stydět ani Rudé Právo, ba ani svodky a hlášení z dílny STB - z oddělení pro boj proti vnitřnímu nepříteli.

Ten bolševik (závist a nenávist) je v mnohých z nás tak zažraný, tak hmatatelný a tak vidět, že až běda. Holt demokratůru si rozvracet nedáme. S demokratůrou a růstem růstu na věčné časy a nikdy jinak. Běda všem "jinak myslícím".

105504

10.05.2006 16:33

Havlův zelený comeback?

RE: Souhlasím s panem Králem!

Honza777 213.?.?.?

Leda tak "karavana" zaslepených ovcí "jde" dál... Masy vedené lží...

V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane ... (K.Čapek)

105528

11.05.2006 09:33

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

Nakonec my občané budeme ještě rádi, že jsme
>členy EU, protože jinak by si s námi Putinovy ruské mafie a
>tajné služby dělaly úplně co chtěly.

Hmm... Poněkud Vám (opět) uniká skutečnost, současnost, situace zásadního významu - prostý fakt - že jsou to bankovní mafie, které si s námi se všemi bez rozdílu, dávno dělají co chtějí, co si zamanou. Demokracie a všechny ty nesmysly: "volby", "levice", "pravice", "Topolánek", "Tlustý"...atd., jsou jen dekorací, šaškárnou pro blbé, aby měli o čem diskutovat, žvanit a věštit. Pro mě jste Jarmilo dokonalým obrazem a svědectvím, kdo je tím kdo "nevidí", důkazem fungování a dopadu manipulace, důkazem kdy "slepí slepé vedou".

K: Takže jaká bude situace po volbách?

Stejná! Stojí-li to celé sakumprásk na lži, nemůže být jiná. Přerozdělovávat bídu, vytloukat klín klínem, mlžit, lhát a podvádět, rabovat a krást, a tomu všemu říkat v souhrnu: "demokracie a svoboda", "blahobyt a růst", se bude dál. O ničem jiném, než o pokrytectví nejhrubšího zrna, dnešní politika není. Kdo chce vidět vidí, kdo nechce vidět nevidí.

Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72 procent veškerého světového oběživa.

105581

11.05.2006 10:48

Havlův zelený comeback?

RE: uííí to je překvapení ...

Honza777 213.?.?.?

>doporučuji tento
>web ... http://gorg.php5.cz/...

Dost dobrý! Zejména pak kontextově (souvislosti) zpracované články.

Avšak i zde platí:

- nevěř něčemu jen proto, že jsi to někde slyšel nebo četl

- nevěř tradicím jen proto, že se utvářely po mnoho generací

- nevěř něčemu jen proto, že to zastávají mnozí

- nevěř něčemu jen proto, že je to psáno v náboženských knihách

- nevěř něčemu jen proto, že je to založeno na autoritě tvých učitelů a starších.


Ale pozorováním a analýzou se dopátrej toho, co souhlasí s rozumem a směřuje k žádoucímu kladnému výsledku, dobru a prospěchu jednoho a všech, pak to přijmi a žij podle toho.

105587

11.05.2006 11:32

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

Otče,
>Otče proč jsi nás opustil ???

Kdepak, kdepak... Otec nás neopustil. My, přesněji, někteří z nás opustili Otce. Přesněji, vyměnili Boha za bůžky a modly, směnili své životy za pseudosvobodu, klanění se zlatému teleti a nekonečným diskuzím a žvaněním o hovnu, rozkládající se mrtvole, iluzi a gigantické lži zároveň, jakou ta tzv. "rozvíjející se demokracie" dozajista je.

105588

11.05.2006 14:38

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

Těžko... [velký smích] Pokud vím, Honza777 je jen jeden. Moje maličkost, prach ve vesmíru.

105593

12.05.2006 08:12

Politika a katolíci

RE:

Honza777 213.?.?.?

Zdravím Vás Milane...

Je pro mne skutečným balzámem na duši číst Vaše příspěvky, vidět na vlastní oči jak funguje Slovo a Písmo, vidět v reálu "čím srdce mluví, tím ústa přetékají". Nemá smysl potvrzovat donekonečna onu prostou pravdu, že žijeme pod vládou Antikrista, že probíhá duchovní boj o lidské duše. To je tak hmatatelné a evidentní, že netřeba o tom diskutovat. Zkrátka, kdo chce vidět vidí, kdo nechce vidět nevidí. Nicméně, chci se Vás zeptat, jak mám rozumět Vašemu: Člověk ale musí být duchovně narozen, aby jí správně rozuměl, protože je to duchovní Kniha., zejména pak onomu: musí být duchovně narozen. Mohl byste to prosím trochu rozvést? Děkuji.

105629

12.05.2006 09:47

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

>Zde bych oponoval, není tomu tak, je to jen ďábelský Bůh,
>který nás zcela úplně všechny pomocí peněz ovládá.

Dovolím si nikoli oponovat, ale poopravit zjevný rozpor, kterým je "ďábelský Bůh". Bůh je vždy milostivý. Ďábelský může být pouze Satan...Antikrist.

Zapište mezi axiomy [velký smích]

PS: Součková je jen oběť systému. Ďábelského systému, stojícímu na lži. Systému, který tak jako postupně semele a požírá, degeneruje a devalvuje všechno a všechny, současně semílá a požírá sám sebe. Systém je třeba si představit jako gigantický mlýnek na maso, kde klikou Satan točí, nebo jako hada, který požírá svůj vlastní ocas. Pomalu, ale jistě. Součková holt zřejmě "uvěřila", že "růst", lhát a krást lze donekonečna.

105633

12.05.2006 12:14

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

>Člověk musí být vděčný, že se takoví lidé najdou.

Nevím...nevím, zdali "vděčný" je to správné slovo na správném místě. Na rozdíl od Vás, necítím ani v nejmenším potřebu "být vděčný" někomu kdo je ve skutečnosti pouze naivním a pro systém "užitečným" idiotem, sluhou a obětí systému, kolečkem v soukolí, podílníkem na nepravosti, lhostejno zda vědomým či nevědomým. Nevím jak pro Vás, ale spojení "být vděčný" pro mne znamená co do důvodu mnohem víc, než pouhé "komu", ale pohříchu také "proč", resp. "za co". "Být vděčný" pro mne znamená především důsledně rozlišovat a být vděčný pouze tomu "kdo je toho hoden", "kdo si to zaslouží".

Koneckonců, co si budem povídat, celou epizodu "causa Součková" lze uzavřít slovy "klasika": Normální fungující demokracie...nic jiného...

105642

12.05.2006 14:09

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Bájo :-]

Honza777 213.?.?.?

>Kdo nebo co za tím je? To se ti kněží fakt
>úplně zbláznili? Nebo něco nevidím?

Obávám se, že nevidíte pravou příčinu toho všeho. Chudoba! Války, nepokoje, diskriminace, hlad a bída. Řízený rozvrat, lež a násilí neviditelné ruky trhu, na jehož konci nezůstane kámen na kameni a všem jen oči pro pláč. Vyhánění z domovů, migrace a "stěhování národů" je neoddiskutovatelnou skutečností, "pohybem mas a silou", stejně jako procesem se kterým probíhají souběžně jiné procesy a jevy (znamení doby).
Myslím, že kněží, duchovní, se nezbláznili. Zbláznil se každý, kdo si myslí, že bídu a neštěstí stamiliónů lidí tohoto světa lze skrze "demokratické zákony" vystrčit z okna, vyexpedovat za hranice státu, tvářit se a dělat že není, že neexistuje a tím se "toho všeho" zbavit, jako se zbavit spoluodpovědnosti za "to všechno". Žijeme v globálním světě, v prostoru kde vše souvisí se vším a kde mimo jiné platí, ža za všechno se platí. Vaše zhnusení je toho důkazem více než výmluvným a rozhodně není náhodné.

105650

12.05.2006 15:04

Havlův zelený comeback?

RE: Zhodnocení současné a budoucí situace

Honza777 213.?.?.?

>Být vděčný Bohu za to, že vždycky najde někoho, kdo se
>kromě běžné špíny snaží uělat i něco dobrého.

Nevím jak je tomu u jiných, ale jsem vděčný Bohu za to, že mě naučil rozlišovat mezi zdánlivým a skutečným. Mezi iluzí a realitou, mezi lží a pravdou. Myslím si, že každý člověk, ještě před tím než začne vůbec něco dělat, by měl především přemýšlet, zda nedělá něco pouze zdánlivě dobrého, zda se nepodílí na něčem pouze zdánlivě dobrém. Tihle lidé ve skutečnosti podléhají iluzím a sebeklamu, i když o tom nevědí.

105658

12.05.2006 15:39

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Bájo :-]

Honza777 213.?.?.?

Skutečně má být podle vás místo pro všechny hladovějící a bědné vyhrazeno v ghetech jejich vlastních domovů a zemí, zmítaných válkami a bídou? Odmyslete si na chvíli ty kostely, sakrální prostory, nedůležitou veteš a snažte se VIDĚT LIDI! Lidi, kteří jsou zpravidla na dně a kteří nemají kde hlavu složit, co ztratit.

105666

14.05.2006 18:20

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Bájo :-]

Honza777 213.?.?.?

Nemám nic proti imigraci
>jako takové, ale to jste snad rozpoznal.

A to já zas mám proti imigraci, resp. proti příčinám - bída, války, atd. - imigrace výhrady.

Vězte, že není kouře bez ohně. Ti lidé neutíkají ze svých domovů jen tak, z plezíru, ti se zde v Evropě neocitli z nějakého poblouznění či rozmaru.

105832

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa03.12.20 10:51 USA 7

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,42 Kč
Libra
29,26 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,42 Kč
100 japonských jenů
20,94 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,39 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 053,57 Kč
1 unce stříbra
523,40 Kč
Bitcoin
420 094,44 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?