Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

Článek na Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/komentare/2009/06/3199-izraelska-mluvci-kontrolujeme-hloupe-americany.htm

1. února 2009 prohlásila izraelská mluvčí Cipora Menache, že není nijak znepokojena negativními důsledky, který by izraelský útok na Gazu mohl mít na názor Obamovy administrativy na Izrael: „Víte velice dobře, a stupidní Američané to vědí zrovna tak, že kontrolujeme jejich vládu bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě. Vidíte, já vím a vy taky, že žádný americký prezident nemá takovou pozici, aby po nás žádal nemyslitelné. Co nám mohou udělat? To my kontrolujeme kongres, kontrolujeme média, kontrolujeme šoubyznys a kontrolujeme všechno v Americe. V Americe můžete kritizovat Boha, ale nemůžete kritizovat Izrael.“

V komentáři k poslednímu izraelskému útoku proti Palestincům v pásmu Gazy izraelský 10. televizní kanál zveřejnil informaci, že izraelské vražedné síly použily polovinu svých leteckých sil a podnikly na pásmo Gazy nejméně 2 500 náletů. Televizní expert na vojenské záležitosti potvrdil, že izraelská letadla shodila během tří týdnů na 360 prakticky neozbrojených a hustě zalidněných čtverečních kilometrů pásma více než tisíc tun výbušnin včetně bílého fosforu a bomb. Dodal, že do tohoto čísla nejsou zahrnuty střely vypálené z tanků, děl, bojových člunů nebo pěchotou.

Po celém týdnu vytrvalého bombardování nasadil Izrael 30 000 ze svých elitních pěšáků a povolal 10 000 rezervistů. Vyzbrojeni nejmodernějšími zbraněmi hromadného zabíjení, pod ochranou leteckých sil a husté palby těžkého dělostřelectva řídili své tanky na civilní domy a cestou vraždili civilisty a ničili vše, co jim přišlo do cesty.

Nikdo, kdo žije mimo Gazu, nemůže plně pochopit barbarství této genocidy, zvláště když západní média se o všech těchto zločinech sotva zmínila. Chceme-li si uvědomit rozsah tohoto zvěrstva, lze připomenout, že během šestidenní války v roce 1967 byla stejná izraelská armáda rozdělena na čtyři fronty: egyptskou, jordánskou, syrskou a libanonskou, a že bojovala s regulérními armádami. Teď se celý nápor této armády soustředil na úzký pruh země proti neozbrojenému a nevycvičenému civilnímu obyvatelstvu.

Poslední oficiální údaje uvádějí 1 350 zabitých, z toho 40 % dětí, a 3 500 zraněných, zohavených a zmrzačených. 80 % zraněných tvoří oběti popálenin způsobených fosforovými bombami. Další mrtví byli mezi muži z Hamásu a mnoho těžce zraněných později zemřelo. Izraelské tanky zcela zničily několik městských bloků, kde nezůstalo nic stát. Tanky rozstřílely domy a obytné věžáky. Vzhledem k malé rozloze pásma Gazy tu Palestinci museli budovat výškové domy. Mnohé z nich měly 15 - 20 pater, z nichž v každém bylo 6 - 8 bytů. Celkem bylo úplně zničeno nebo poškozeno 20 000 domů. Podle zprávy OSN se z více než 50 000 Palestinců stali bezdomovci a teď se tísní v 50 prozatímních útočištích. Řada jich žije buď u příbuzných nebo v troskách svých domů.

Izraelské bombardování se v Gaze zaměřilo na všechno včetně vládních budov, policejních stanic, bank a úřadů, univerzity, 67 škol, obchodních center a tržišť, továren, vodní, kanalizační a energetické infrastruktury, soukromých domů i charitativních organizací. Jeho terčem byly i farmy včetně zvířectva, spáleny byly stovky akrů polí a ovocných sadů. Obzvláštním terčem náletů byly náboženské objekty, civilisty zpravidla používané jako úkryt. Izraelská letadla zcela zničila 41 mešit a poškodila 51 dalších. Zasažen byl i jeden křesťanský kostel. Ušetřeny nebyly ani hřbitovy: pět z nich bylo bombardováno.

Ačkoli izraelská armáda dostala přesné údaje o poloze všech objektů OSN, což potvrdil mluvčí Agentury OSN pro pomoc palestinským Arabům (UNRWA) Christopher Gunness, izraelské letouny F-16 opakovaně svrhly fosforové bomby na školy OSN, třebaže bylo velmi dobře známo, že se v nich ukrývají stovky civilistů. Nejméně 45 dětí a žen v nich bylo zabito nebo uhořelo. Hlavní sídlo OSN v Gaze bylo zasaženo ne jednou, ale třemi fosforovými bombami, které zapálily tuny humanitární pomoci a potravin. Požár trval tři dny. Zasažen byl také vlajkou OSN označený humanitární konvoj a zabit jeden z řidičů.

Ušetřena nebyla ani lékařská a zdravotnická střediska. Nemocnici Červeného půlměsíce al-Quds ve čtvrti Tal el-Hawa zasáhly a zapálily izraelské střely. Ostřelovány byly i další dvě nemocnice: al-Wafa a al-Fata, což vedlo Světovou zdravotnickou organizaci k vyjádření hlubokého znepokojení nad vážnými dopady takového bombardování. Poškozeno bylo rovněž 16 dalších menších klinik a 16 ambulancí. Zdravotníkům bylo znemožňováno pomáhat zraněným. Deset z nich, včetně dvou lékařů, bylo zabito.

Lékařská střediska byla častým terčem útoků. Domácí i mezinárodní novináři nesměli do Gazy vstoupit. Ti, kterým se to podařilo, se stali přímými terči. Přímo zasažena byla věž al-Šurúq, v níž sídlilo několik mezinárodních a arabských redakcí. Dva kameramani pracující pro televizi Abú Dhabí byli zraněni, sídla agentur Reuters, Fox TV, Sky a TV al-Arabíja byla poškozena. Jiný nálet poškodil sídlo listu Al-Resála.

Jako v předchozích válkách i nyní se izraelští vojáci dopouštěli masakrů na palestinských neozbrojených civilistech. Používali mezinárodně zakázané zbraně, např. fosforové bomby či ochuzený uran, což potvrzují svědkové, vojenští experti i lékaři z různých zemí. Izraelští vojáci zohavovali těla svých obětí, aby zaseli strach do srdcí lidí doufajících, že se jim podaří se z Gazy dostat. Izraelští vojáci nacpali řadu rodin do jedné budovy a využili jich jako lidských štítů, aby později budovu bombardovali. Stříleli civilisty, většinou děti, přímo a naslepo. Těla některých dětí byla nalezena prostřílená: 18 kulek bylo v těle 12leté dívky, 12 kulek v těle její dvouleté sestry.

Izraelští vojáci vybíjeli celé palestinské rodiny. Rodina Samúníů ztratila 11 členů, rodina Abú Á‘iši šest, rodina Batránů také šest, rodina Rajjánů 15 členů a rodina Balúša přišla o pět sester. Další rodiny, jichž je příliš mnoho, aby se tu daly vyjmenovat, byly povražděny nebo spáleny fosforovými bombami. Izraelská armáda prováděla záměrné masové vraždy. Během první intifády v letech 1987 - 1993 bylo zavražděno 1 162 Palestinců, během druhé intifády (2001 - 2006) už 5 500 Palestinců. Nyní bylo během pouhých tří týdnů povražděno 1 350 Palestinců.

Toto vražděni je holocaustem, protože na města pásma Gazy bylo svrženo mnoho tun fosforových bomb, které civilisty spálily až na kost, zapálily jejich domy a budovy, vypálily jejich pole a sady. Je to holocaust, jímž izraelský viceministr obrany Matan Vilnai Palestincům hrozil, když prohlašoval: „Další střely Qásam a rakety středního doletu jim přinesou větší šoa, protože my použijeme k naší obraně vše, co můžeme.“

Člověk si nemůže pomoci a musí se divit, jak může existovat skupina lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou oběťmi holocaustu, a přitom páchají další holocaust na jiném národě. Co to je, co živí, udržuje a posiluje tohoto židovského vražedného ducha, ačkoli všichni Arabové, včetně Palestinců, nabídli těmto sionistickým Židům řadu dohod o koexistenci, míru a bezpečnosti? Odpověď je v informacích médií, slovech jejich učitelů a učení jejich rabínů.

„Všichni Palestinci musí být zabiti; muži, ženy, děti i jejich dobytek“ - tak zní názor rabína Jisraela Rosena, ředitele náboženského institutu Comet. Ten napsal, že Palestinci jsou jako národ Amálekitů, kteří zaútočili na izraelské kmeny vedené Mojžíšem na jejich cestě do Jeruzaléma. Tvrdil, že Bůh přikázal Amálekity pobít, a že je toto nařízení známo v židovském soudnictví.

Starý zákon prohlašuje: „Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ (1. Samuelova 15,3; překlad podle bible Českého ekumenického překladu – pozn. překl.) Rosen tvrdí, že Amálekité nepředstavují jeden určitý kmen, ale všechny, kdo nenávidí Židy a jsou proti nim; tedy křesťané a muslimové.

Řada hlavních izraelských rabínů Rosenův názor schvaluje. Bývalý sefardský hlavní rabín Mordechaj Elijahu hájil kobercové bombardování Gazy tvrzením, že „neexistuje naprosto žádný morální zákaz zabíjet civilisty během rozsáhlé vojenské operace proti Gaze“ (The Jerusalem Post 30. 5. 2007) Jeho syn, rabín Šmuel Elijahu zesílil otcovu výzvu k vraždění slovy: „Pokud se nezastaví potom, co jich zabijeme 100, musíme zabít tisíc, musíme zabít deset tisíc nebo dokonce milion.“

Mnozí rabíni hájili názor, že Palestinci v Gaze nejsou nevinní civilisté a že ve válce Izraelci nebojují s jednotlivci, ale s národem. (Zdá se, že Hitler toto učení Talmudu převzal, když pronásledoval všechny evropské Židy.)

Izraelští učitelé, vědci a politici otevřeně obhajují likvidaci všech Palestinců. Profesor práva dr. Nachum Rakover se domnívá: „Hlasovali pro vrahy a poslali je, aby nás zabili. Nazývat je (civilisty) nevinnými je tragikomické … civilisté jsou spojenci vrahů.“ Činitel izraelské ortodoxní strany Šás Eli Ješaj tvrdí: „Likvidaci nepřítele Tóra povoluje.“ Mnoho dalších politiků volá po nutnosti „vymazání Gazy z povrchu země“ a po „vyhlazení všeho, co se tam hýbe“. Pravicový izraelský politik Avigdor Lieberman navrhl nukleární bombardování Gazy po vzoru Spojených států, které svrhly atomovou bombu na Japonsko.

Tatro „ideologie vyhlazení“ není v Izraeli míněním menšiny, převládá jak u tamních Židů, tak u Židů na Západě (USA). Oblíbený je názor: „Pokud bylo správné, když Bůh nařídil páchat genocidu v biblické době, proč by to nebylo správné teď? Může Bůh změnit názor?“

Sledujte a poslouchejte, jak izraelským Židům jejich rabíni a vědci prostřednictvím médií vymývají mozky a jak jim vštěpují ideologii vyhlazení. Videonahrávka skupiny mesianistických ortodoxních Židů, pořízená hlídkou Maxe Blumenthala v New Yorku 11. ledna 2009 tuto ideologii představuje.

Izraelský mluvčí Nachman Abramovic v ní démonizoval palestinské děti tvrzením: „Mohou vypadat mladí jako vy, ale tihle lidé jsou teroristé od morku kostí. Nehleďte na jejich klamně nevinné tváře, snažte se myslet na démony uvnitř každého z nich. … Jsem si absolutně jist, že z těchto lidí vyrostou teroristé, pokud jim dovolíme, aby vyrostli. … Dovolíte jim vyrůst, aby zabíjeli naše děti nebo to s nimi skoncujeme teď? … Počestní a morální lidé by měli rozlišovat mezi skutečnými lidskými bytostmi a lidskými zvířaty. Zabíjejme lidská zvířata a dělejme to bez omlouvání. Kromě toho, kdo na Západě by byl schopen nás za zabíjení lidských zvířat kárat. A vůbec, kdo má čisté ruce?“

Lidská zvířata zmíněná Abramovicem jsou odvozena ze židovské náboženské víry, že Židé jsou Bohem vyvolený národ; elitní a čistokrevný, zatímco všichni ostatní (ne-Židé, gojim) jsou duše zvířat vtělené do lidských těl, aby sloužily Židům. Zabíjení lidských zvířat je sportem stejně jako lov vysoké zvěře či ptáků.

Článek Israeli Spokesman Says We Control Stupid Americans vyšel 1. února na serveru daily.pk (Pákistán). Překlad Eva Cironisová.

http://www.daily.pk/world/americas/9334-israeli-spokesman-says-we-control-stupid-americans.html

Článek byl publikován 23.6.2009


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.