Weather Reports

Článek na Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/humor/2002/01/248-weather-reports.htm

Jednou jsem si v této rubrice stěžoval, že Kanaďané nemají smysl pro humor. Osobně si opravdu myslím, že nemají. Ale i v Kanadě samozřejmě dochází ke komickým přeřeknutím, nedořeknutím, nebo nechtěným dvojsmyslům.

Text ponechávám vyjímečně v angličtině.

Weather Reports

What happens when you predict snow but don't get any...

We had a female news anchor who, the day after it was supposed to have snowed and didn't, turned to the weatherman and asked "So Bob, where's that 6 inches you promised me last night?"

Not only did he have to leave the set, but half the crew did too they were laughing so hard.

Článek byl publikován 20.1.2002


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.