Už je to tady: potlačování svobody slova a cenzura na obou stranách Atlantiku

Článek na Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/komentare/2001/10/184-uz-je-to-tady-potlacovani-svobody-slova-a-cenzura-na-obou-stranach-atlantiku.htm

Vladimír Stwora

Po celou tu dobu, co upozorňuji na porušování lidských práv v Americe, Kanadě a v Evropě jsem doufal, že jenom straším. Že situace není tak vážná. Že to všechno vidím jen prismatem svých zkušeností s komunistickým režimem a že se to nějak samo zastaví. Že tzv. demokracie by měla mít v sobě zabudované ochranné prvky, které neumožní uzurpátorům převzít moc a sklouznout k totalitě. (Update 4.10.)

Rád bych na tomto místě ještě jednou jasně definoval své stanovisko.

Nechť jsou teroristé potrestání po zásluze. Jejich čin neschvaluji. Ale neschvaluji také americkou reakci, kdy právo nahrazuje soudce Lynch. Neschvaluji omezování lidských práv, tak jak je USA zavádí vůči vlastním občanům a postupně proti celému světu.

Vždy jsem podvědomě tušil, že pod širokým pojmem political correctness, který posledních patnáct let přichází z USA a šíří se jako mor, se skrývají zárodky totality. Už když jsem před řadou měsíců psal o porušování listovního tajemství v Kanadě, o postupu feministek, o šmírování korporací, věděl jsem, že to je vážné, ale stále chybělo to hlavní: potlačování svobody projevu a cenzura. Tak už to tady máme se vším všudy. Ve stejnou dobu v Americe, stejně jako v zemích EU a v Česku. V naší domovině snad ještě více než kdekoliv jinde - snad díky dobrému tréninku z doby nedávno minulé.

Za posledních čtrnáct dnů dostaly věci spád. Lavina se rozjela, přičemž na sebe nabaluje stále více a více a občané - ten zmagořený a zcela zhlouplý dav ještě tleská a volá: "Rychleji, rychleji!"

Vše souvisí se vším. Trvalo dlouho, než si vlády západních zemí vypěstovaly hmotu vhodnou k manipulaci. Začalo to už před léty demontáží výuky na školách, kde vše tzv. "nedůležité" šlo pryč, a pod záminkou nezatěžování se postupně odbourávala fakta, až zůstalo jen neškodné a povrchní nic, kteréžto nic se povýšilo na hlavní a jediné vzdělání. Dobrovolnost se stala jediným motorem výuky, ale trvalo ještě celou generaci, než na vedoucí místa přišli noví lidé vyškoleni v novém duchu. Jsem už dnes přesvědčen o tom, že katastrofální úroveň znalostí dnešní generace je záměrná, že vlády už dávno připravovaly přechod k totalitě (nakolik vědomě, to si netroufám odhadnout) a k tomu potřebovaly především nevzdělanou masu občanstva.

[My chceme valku]
Buď jste s námi, nebo s teroristy! (V pozadí klaka - přesně jako za soudruha Brežněva. Jen ta vlajka se změnila. Černobílé vnímání světa tady máme zpátky.)
Před čtrnácti dny vystoupil velký manipulátor Bush s projevem, který si budu dlouho pamatovat. Jeho stěžejní myšlenkou bylo "Either you re with us or with the terrorists". Občanům na západě to nezapálilo. Také nemohlo. Nikdy nic podobného neslyšeli a ta věta zněla jejích uším tak lahodně. Slibovala silnou ruku a potrestání viníků. Ale nám, co jsme zažili dobu budování komunismu, by měla taková věta doslova vystřelit do mozku. Vždyť v čem se liší od hesla padesátých let kdo není s námi, je proti nám? Touto větou Bush položil dělící čáru mezi militantní, válkou posedlé americké nacionalisty a ty ostatní, které rázem označil za teroristy. A aby to bylo úplné, požaduje pro ně ve svém novém zákoně ATA (The Anti-Terrorism Act) doživotí i trest smrti. Ano, čtete dobře: Trest smrti. Gottwald byl proti němu žabař. Ten totiž vládl jen nějakým 13 milionům. Bushova administrativa kontroluje 282 milionů přímo a nepřímo (prostřednictvím globálního šíření amerických zákonů) vlastně celou planetu.

Nové zákony oklešťující lidská práva chrlí americká legislativa rychleji, než je Kongres stačí přijímat - zřejmě ve snaze využít ducha doby a protlačit, co se dá. Ještě jsme se nevzpamatovali z ATA a vůdcové legislativní komise přispěchali s další podlostí. Tentokrát se zákon jmenuje The Patriot Act. Už ten název! Typický orwellovský newspeak. Nechápu, co je na tom patriotického, vzdát se své svobody. A dohlížet na jeho plnění bude zřejmě ministerstvo lásky, ne? 128 stránkový dokument požaduje skoro totéž, co ATA. Několik kosmetických změn, několik ústupků v něm je. Nejdůležitější snad ten, že má mít omezenou platnost. Měl by skončit s rokem 2003.

Přesto se zdá, že odsouhlášení těchto svinstev neprochází tak hladce, jak by si tatíček Bush představoval. Opozice v Kongresu existuje. Sice slabá, ale je. Možná proto tolik zákonů s různými jmény, ale jedinou myšlenkou: "šmírovat, šmírovat, šmírovat". Neprojde-li jeden, projde druhý. Neprojde-li druhý, tedy alespoň třetí. Něco projde. Však my tu opozici unavíme!

V této souvislostí zajímavě píše Eugen Haičman v Britských listech v článku Světové události se vyvíjejí, jak chtějí teroristé " Cituji hlavní myšlenku:

Místo toho, bychom si položili otázku po smyslu toho, co se stalo tak, jako to udělal dalajláma, provádíme bezpečnostní opatření. Pro falešný a zvrácený pocit bezpečí jsme ochotni obětovat svobodu. Chováme se jako tvor z Kafkovy povídky Doupě. Tento tvor se neustále opevňuje proti šramotu, který na něj doléhá zvenčí. Jeho sen je naprosto dokonalé doupě, zcela obrněné proti jakémukoliv účinku vnějška, proto se stará a neustále zdokonaluje bezpečnostní opatření. Kafkův tvor samozřejmě pocitu bezpečí nikdy nedosáhne, ale ztratí veškerou svobodu. Totéž čeká i nás. Jednáme totiž přesně tak, jak Terorista předpokládal. Smyslem jeho jednání bylo narušit samotné základy demokratické společnosti, které spočívají ve svobodě myšlení a jednání jednotlivce.

Vraťme se k omezování svobody projevu. Zde je několik ukázek. Jsem si jistý, že zdaleka nejsou všechny. O stovkách dalších se nikdy nedovíme prostě proto, že informace se už filtrují. Článek s titulkem "In Patriotic Time, Dissent Is Muted" ještě stačil vyjít v deníku New York Times, jeho český překlad uveřejnily Britské listy, odkud jsem si (s dovolením nakladatele BL) vypůjčil několik odstavců.

Všimněme si, noviny mají tendenci zdůvodňovat předchozí akce tím, že Amerika je ve válce, v šoku po přestálém útoku. Nikde ale není náznak toho, že by se jednalo o dočasná opatření.

Tuhá cenzura (a místy směšná, jako každá cenzura)

A jak se postavit k tomu, že z amerických video půjčoven jsou stahovány filmy jako Den nezávislosti, Skleněné peklo, Pravdivé lži nebo Smrtonosná past? V populární hudbě máme hned celou plejádu zákazů. Postiženy jsou skladby Stevea Millera Jet Airliner, dále kapely AC/DC Safe in New York City, Shot Down in Flames, či U2 Sunday Bloody Sunday. U těch je důvod zákazu snad pochopitelný, ale přesto... Některé jsou ovšem zcela ujeté. Co má kdo proti What a wonderful world od L. Armstronga? A jak souvisí písně Bridge Over Troubled Water Simona a Garfunkela a Lennonovo Imagine s podporou terorismu a proč jsou zakázané? Nevíte? Já také ne. Stejně jako nevíme, kdo tuto novodobou cenzuru nařídil. Ale známe to všichni ještě z doby nedávné. Oficiálně žádný seznam asi vydán není. Ale je to takové to nevyřčené co kdyby. Nikdo nikdy přesně nevěděl, proč za bolševika některé knihy nemohly vycházet. Na seznamu zakázaných knih nebyly. A přeci jste je v knihovnách nenašli. Tu nejistotu, ten strach už tady máme zpátky.

Opět jde velmi pravděpodobně jen o špičku ledovce. Kolik knih se dostalo na index a zmizelo z amerických knihoven, to se mi nepodařilo zjistit. Kolik článků bylo napsáno a odmítnuto vydavateli, rovněž ne.

Doma

V Čechách se policie vydala po stopách "zločince", který si dovolil roznést pár letáků s tímto textem: "Georg Bush = fundamentalista a rozdmychávač válečné hysterie! Můžou si za to samy USA! Zemřeli nevinní lidé! Teroristy vyzbrojili oni! Ať začnou u sebe s kritikou! Režim v ČR chce zavírat lidi, co nesouhlasí s politikou v USA! Lidé, dejte si pozor na takový režim! Bojí se pravdy! Takový režim by měl skončit! 4. Odboj." Kriminalistickým ústavem už byl proveden i grafologický rozbor písma (letáky byly napsány černým fixem rukou), takže jakmile policie dostane svého muže, bude snadné jej usvědčit. A co přijde pak? Trest smrti podle Bushem navrhovaného zákona ATA? Nebo se to sfoukne "jen" doživotím?

Jestliže výše uvedený postup není potlačováním svobody projevu, tak pak už nevím, co je.

[Vlastní demonstrace]
Praha 29.9.: Demonstrace proti válce
Robocapové čekají A odpověď režimu, který má v Ústavě zakotveno právo na svobodu projevu
Foto Britské litsy (Uveřejněno s vědomím vydavatele BL)
Ale to není vše, čím žije dnešní Česká republika. Před několika dny zaparkovaly před budovou Rádia Svobodná Evropa čtyři obrněné transportéry. Další vojenská technika má chránit všechny americké objekty na území ČR. Nikdo přesně nechápe, jak budou zastaralé, olej tekoucí a neozbrojené transportéry bránit budovu Svobodné Evropy v případě útoku, jaký provedli teroristé 11. září, dokonce ani vojáci sami. Na dotaz reportéra BL, proč je tam voják z transportéru, odpověděl, že neví. Když se ho reportér ptal, zda je připraven střílet, odpověděl: "Po kom? A čím, prosím vás?" Zdá se tedy, že přítomnost vojenské techniky v centru Prahy má úplně jiný důvod. Zastrašování civilního obyvatelstva? Potřeba zdůvodnit přijetí zákonů potlačujících lidská práva tím, že se naznačí, že doba je vážná? Prdelolezectví Američanům? Nebo ještě něco jiného? Zřejmě od všeho trochu.

Zajímavá je také reakce státní moci na protiválečnou demonstraci konanou v Praze 29.9. Na hrstku demonstrantů bylo vysláno komando po zuby ozbrojených robocaps. Policie celý průvod usměrnila na Janský vršek, kde na ně za rohem příslušné komando profesionálů už čekalo. Počet "nenápadných" tajných i policistů v uniformě a nakonec těch v maskách robocaps překročil, myslím, počet demonstrantů. Naštěstí demonstrace proběhla nekrvavě, demonstrující se nevrhli na rozbíjení výloh ani zapalování aut. Demonstrující chtěli předat dopis prezidentu Havlovi, ale ukázalo se, že státní byrokracie nemá jmenovaného úředníka, který by byl kompetentní dopis přijmout. Předávání pak dopadlo poněkud trapně, když demonstranti byli nuceni zanechat dopis ve vrátnici u chlápka s pistolí, který hlídá píchačky u vchodu do Hradu.

Být proti válce, neobdivovat Ameriku, neprdelkařit, vyjádřit to slovem, je prostě dnes v České republice trestné. Vše v duchu nového Bushova hesla: Buď jsi s námi, nebo s teroristy.

Čtu si v Čapkových Apokryfech a utěšuji se dialogem, který vede Archimédes s římským vojákem Luciem:

"Čím jsme silnější, tím více máme nepřátel", říká Lucius. "Proto musíme být nejsilnější."

"Co se týče síly," mumlal Archimédes. "Já jsem tak trochu fyzik, Lucie, a něco ti řeknu. Síla se váže."

"Co to znamená?"

"To je takový zákon, Lucie. Síla, která působí, se tím váže. Čím budete silnější, tím více svých sil na to spotřebujete; a jednou přijde chvíle - "

"Co jsi chtěl říct?"

"Ale nic. Já nejsem prorok, člověče; jsem jenom fyzik. Síla se váže. Víc nevím."


Update 4.10.2001

V Toronto Star vyšel 3.10. překvapivě článek Freedom of speech casualty of a new war. Uvádí se v něm několik dalších příkladů cenzury posledních dnů. Doporučuji k přečtení.

V Kongresu se schýluje k hlasování o Patriot Act a The Anti-Terrorism Act, který byl na poslední chvíli malinko učesán. Zdá se, že klauzule o trestu smrti už tam není. Oponenti připravují na poslední chvíli dodatky, které by měly zmírnit nejdrastičtější formulace. Částečně se to zřejmě daří, ale i tak to, co zůstává, bude znamenat silné omezení svobod.

Další zákon z rodu totalitních byl napsán a předložen Kongresu. Tento se jmenuje Strengthening Our Domestic Security Against Terrorist Act. Zatím se mi nepodařilo získat jeho text. Doplním později.

Update 4.10.2001 později

Klíčová komise Kongresu Judiciary Committee jednomyslně (v poměru hlasů 36-0) doporučila Kongresu přijetí Patriot Act včetně většiny drakonických omezení požadovaných Bushovou administrativou. Kongres bude o přijetí hlasovat příští týden. Někteří členové komise přišli se zmírňujícími doplňky a návrhy, ale později je dobrovolně stáhli, neboť jim bylo řečeno, že zákon musí být přijat rychle a na nějaké dlouhé dohady prý není čas. Podrobnosti v článku Patriot Bill Moves Along.

K přečetení další monstrum: Strengthening Our Domestic Security Against Terrorist Act. Doporučuji přečíst zejména kapitolku Updating and Enhancing Surveillance Procedures Within Constitutional Bounds.

V komentářích k tomuto článku jeden čtenář navrhuje článek na téma kdo je v opozici proti šmírování, co opozice dělá a co můžeme dělat my sami. Dobrý nápad, ale já sám se příliš neorientuji ve spleti procedur americké legislativy, ani v tom, kdo je kdo v americkém Kongresu. Snad některý čtenář by mohl přispět svými znalostmi. V každém případě bych doporučil napsat dopis svému volenému zástupci. Sledujte stránku Wired a stránku Electronic Frontier Foundation.

Článek byl publikován 3.10.2001


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.