Co Zeman neřekl

Vlastimil Podracký

29.12.2017 Přišlo emailem Témata: Česká republika 1594 slov

Prezidentův vánoční projev byl vyrovnaný a realistický. Prezident řekl potřebné věci, mnoho věcí ovšem neřekl. Proto bych se pokusil ho doplnit.

Starý rok

Ve starém roce byly klíčovou událostí samozřejmě volby. Jejich výsledek je známý a znamená další odklon od starých politických stran vyjma ODS. Volbou obviněného Babiše prokázali občané nejen, že nevěří starým politickým stranám, ale nevěří ani institucím - policii apod. To je velmi znepokojující jev. Staří politici dokázali otrávit lidi tak, že už ničemu nevěří. Celý rok se nemluvilo o ničem jiném, než o kauzách. Pokud bych měl charakter tohoto roku nějak vystihnout, řekl bych, že to byl rok štvavých kampaní a rétorické nenávisti.

Ekonomové hodnotí minulý rok dobře. Je málo pracovních sil, což je důsledek poklesu porodnosti v devadesátých letech. Měli bychom urychleně přijmout zahraniční dělníky nebo nám podniky odejdou do zahraničí a přestanou tady platit daně. To se kvůli politice ČSSD nedělo a doufám, že to nynější vláda udělá.

Jinak si nemyslím, že si vláda vedla špatně. Bohužel ztratila funkčnost ostrakizací Babiše a jeho odstoupení nepomohlo vládnutí. Kontroversní EET bylo zavedeno, jak vidět nic podstatného se nestalo, jestli bude mít význam nebo ne, se teprve pozná. Vidím i sám, že některé podniky služeb se uzavírají a služby se zhoršují. Nemyslím si ovšem, že EET má na to podstatný význam. Hlavní příčinou jsou vysoké mzdové požadavky zaměstnanců, kteří dnes mohou dostat práci jinde za vyšší mzdu než jim malý podnik může dát.

Zvyšování cen potravin přináší problematickou situaci důchodcům a příjemcům různých dávek. Nevím, zda tento proces už není počátkem světové potravinové krize způsobené suchem a nedostatkem vody vůbec. Zvyšování ceny půdy signalizuje, že spekulanti cítí nastávající důležitost zemědělství pro přežití. Naše smrkové lesy usychají a prostě s přírodou se něco děje. Ministr Jurečka tyto věci docela dobře pojmenoval, ale myslím si, že řešení vyžaduje příliš mnoho nákladů a také legislativních změn.

Více mne ovšem znepokojuje politická kultura, spíše něco, co nelze ani nazvat nekulturou, něco mnohem horšího. Chicagští mafiáni se ve třicátých letech odstřelovali. Dnešní politici se odstřelují pomocí obvinění a soudů. Na každého se něco najde. Něco se vyškrábe, podá se trestní oznámení a potom se táhne pět let soudů až ke konečnému osvobození. Mnozí možná ani nepostřehli kdysi takový soud s Hučínem a později s Čunkem. Částečně podobně dopadl Topolánek a Nečas. Obvykle jsou to věci, které dělají téměř všichni, nějaká selhání profesní nebo prořeknutí se apod. Čím více člověk podniká, něco dělá politiku, tím více je napadnutelný. Minulý rok prohloubil do nebývalé míry tuto kulturu obviňování, lhaní, štvaní, propagandy, nenávisti, závisti, prostě se vylila tato špína, jakoby se s ní převrhl sud. Lidé, pokud mají možnosti při volbách, obvykle potrestají štváče spíše než obviněného. To je vidět, že náš lid neztratil rozum. To je snad jediná povzbudivá skutečnost.

Štvavé kampaně se nevyhnuly ani zahraniční politice. Štvaní proti Trumpovi, Polsku, Maďarsku, Rusku, je stálým námětem všech hlavních sdělovacích prostředků. A potom samozřejmý strach, že lidé začnou myslet vlastním rozumem, když budou mít k disposici nějaké nezávislé sdělovací prostředky nebo sdělení z druhé strany. Proto je kampaň proti ruským webům, přestože vůbec nevíme, že by byly ruské, „ale ony přece musí být ruské, když hlásají něco jiného než my“. Pomalu se blíží „efekt radia Svobodná Evropa“. Lidé už dnešnímu „Rudému Právu“ věřit nebudou, ale o to víc budou věřit internetovým webům, které hned rozeznají podle obsahu, zvláště když jim je různé organizace uvedou do seznamu.

V zahraniční politice bych zdůraznil tyto události: Brexit se zadrhl a vypadá na zákopovou válku. Ve Francii, v Německu a Rakousku zvítězili globalisté a europeisté. Prezident Trump poznal, že být vlastencem a postavit se globalistům je nesnadné a v mnohém musel ustoupit. Migrační krize zeslábla. V Sýrii už Rusové a Asad vyhráli válku s Islámským státem a totéž lze říci i o irácké vládě s podporou spojenců. Bojovníci se přesunou jinam, myslím si, že ne do Evropy, kde je to problematické, ale do Afriky. Na scénu se dostává Izrael, který byl v době války pěkně v klidu. V Polsku a Maďarsku se zdá, že konzervativní vlády jsou pevné a lidé za nimi stojí. Celkem to byl normální rok v rámci dlouhodobého vývoje, ve kterém dominuje uvnitř států evropské civilizace boj mezi globalisty a národními konzervativci.

Ještě bych se zmínil o kampani „me too?“ Tato kampaň je typická pro dnešní Ameriku. U nás k tomu nejsou lidé naladěni. Vidíme, že skandalizace se moc nedaří ani v případě Babiše a že skandalizovaný člověk ještě získá na popularitě. V tomto případě díky za to, že jsme jiní.

Sexuální obtěžování bylo vždy, kdyby nebylo, mnoho hereček by nebylo tam, kde bylo, mnoho sekretářek by nebylo na svých místech. Přijít s obviněním po dlouhých letech je jasný oportunismus. Napřed tato žena využije výhod, které jí přináší fakt, že obtěžování snáší, a potom, když už to přestane fungovat nebo to nepotřebuje snášet a naopak je vhodné původce vydírat, tak ho obviní. Vinna je tedy i ona, a pokud se ženy budou chovat tak, že budou snášet obtěžování kvůli výhodám, potom se tento jev neodstraní a všechny ty řeči jsou zas jen mediální bublina. Jinak si myslím, že tato kampaň se spustila hlavně proti Trumpovi a ukazuje na to, jak jsou jeho protivníci mocní.

Nový rok

Výhledy do nového roku sdílím s panem prezidentem společné, nicméně musím připomenout některé zásadní věci: Většina událostí se připravuje dlouhodobě. Většina problémů, které má západní Evropa s muslimy si zavinila svojí dřívější politikou. A to není jen přijetí pracovníků do někdejších průmyslových podniků. Je to otázka zanedbání integrace a asimilace těchto přistěhovalců, které brání multikulturalistická doktrína. Ale také to byl nedostatek vlastních lidí, který k tomu vedl. Zeptal se někdo, proč tyto země měly málo pracovních sil? Musíme tedy vidět i dlouhodobé trendy a ty bych tu zdůraznil především.

Stálé a trvalé priority jsou tři. 1/ Nepředat rozhodování o našich věcech cizincům, ani EU, zvláště ve vnitřní politice. 2/ Zajistit dostatečný počet dětí, budoucích občanů, abychom nemuseli v budoucnosti přijímat velké množství imigrantů a zajistili si prosperitu. 3/ Zabránit vytvoření menšiny nepřizpůsobivých migrantů.

Rozpracováno na úkoly to znamená: Nedovolit další předávání pravomocí EU, protože tím se snižuje rozhodování našich občanů a slábne demokracie. Postupně dostávat náš průmysl, ale hlavně obchodní řetězce a banky, do našich rukou. Vytvořit si podmínky pro obchodování v celém světě bez vlivu politických doktrín. Spolupracovat se zeměmi Visegrádu.

Já bych si do nového roku určitě jako nejdůležitější věc, která je v našich rukou, přál dostatek potomstva, protože jeho nedostatek je zpočátku nepozorovaným faktorem pozdějších problémů se zadlužováním státu, s nutností přijmout migranty apod. Aby byla prostá reprodukce se zohledněním předchozích propadů, musí se narodit cca 135 tisíc dětí ročně. Jestliže se do září narodilo 85 tisíc, vypadá to, že za rok by mohlo být 113 tisíc, tedy asi jako v roce 2016, pravděpodobně bude chybět zase cca 20 tisíc dětí. Počet dětí na jednu ženu je 1,6, což už je lepší než dříve, ale je to málo. Mělo by být nejméně 2 děti na jednu ženu. První dítě se v průměru rodí v 28 letech matky. Mnoho žen však rodí v podstatně vyšším věku, kdy prudce ubývá plodnost, a jsou zdravotní problémy.

Vidím stálé uhýbání před tímto problémem, stálé obcházení statistik třeba tím, že se do zvýšení počtu občanů počítají cizinci. Další manipulací je tvrdit, že nevymíráme, protože nás neubývá díky prodlužování věku starých lidí. Přitom je mladá generace oproti starší o třetinu menší, to se přece musí v budoucnosti projevit! Vzpomínám, jak učitelky byly v devadesátých letech v šoku, když jim scházela najednou třetina dětí. To vše se projeví buď v ekonomice, nebo se musí přijmout migranti. Upozorňuji ovšem, že Ukrajinci nás nebudou donekonečna dotovat lidmi. Brzy začnou přicházet ti, které dnes nechceme.

Mám svoji teorii na to, proč to nevyřeší robotizace. Zmíním jen, že robot není člověk, nebere plat a nekonzumuje, aby zaměstnal další lidi, nepije pivo, nekupuje dětem hračky a nejezdí autem. Bude jen vytvářet zisky mezinárodním korporacím, ze kterých nic nebudeme mít.

Závěr

Na pozadí našich viditelných, a hlavně těch propagovaných událostí, probíhají procesy dostatečně zřetelné, nicméně málo vnímané, které je nutno odkrývat a analyzovat. Globalizace, která už byla snad brána jako přirozený proces, se zadrhla. Povstaly národně konzervativní síly, která jsou nyní zlostně osočovány globalistickou kampaní, od zkreslených komentářů, až k nenávistné propagandě. Globalistům se zasekl jejich projekt multikulturního světa admixture měst a oblastí s mnoha rasami a kulturami, ve kterém měla být Evropa zkušebním králíkem. Konzervativní síly všeho druhu mající nějaký vztah ke svému domovu, stále více, podle toho jak si situaci uvědomují, začínají vzdorovat stát se platformou pro sociální inženýrství globalistů. Zatímco globalisté jsou intelektuálové dobře vychovaní západními neomarxistickými univerzitami a organizacemi, konzervativci jsou obvykle obyčejní lidé, pracující a podnikající, kteří se dostanou obvykle k politické moci svými penězi.

Je to především prezident Trump, který je cílem těchto útoků, protože odmítl platit různé globalistické projekty, provádí izolacionalistickou politiku, chce zvýšit úroveň Američanů a vykonat změny nutné pro další rozvoj a blahobyt. Brexit je také akce v tomto antiglobalistickém směru. Ale pro nás viditelné je to v Polsku a Maďarsku. U nás je představitelem jakéhosi lidového konzervatismu prezident Zeman. Vidíme také jak na něho globalisté plivou, co všechno si na něj vymyslí. Rusko je pro globalisty něco nepředstavitelně nepřátelského, protože se vymklo globalistické moci a může být oporou národně konzervativních sil.

Globalisté ovšem nespali a zvítězili ve Francii a Rakousku. Boj tedy pokračuje. Příští rok bude velmi zajímavý.

Známka 1.9 (hodnotilo 99)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

49

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 100 čtenářů částkou 14 806 korun, což je 49 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Podle politiků islamizace Německu nehrozí20.10.18 12:04 Německo 0

Talibán v Afghánistánu zaútočil na schůzku velitelů Američanů a Afghánců19.10.18 14:37 Afghánistán 0

Sudety sobě: koho vlastně zvolili Pražané? Kvalitní analýza na aeronet.cz17.10.18 00:53 Česká republika 7

Ženy, pořiďte si šálu nápadně připomínající vaginu16.10.18 02:11 Británie 3

Soumrak mužství: Gucci odhalilo chystanou pánskou kolekci, muži vypadají příšerně15.10.18 19:23 Neurčeno 5

Porcování Trhání medvěda v Kladně15.10.18 15:01 Česká republika 3

Sýrie poukazuje v OSN na válečné zločiny USA15.10.18 03:42 Sýrie 1

Černoch, který měl být deportován, byl "zachráněn" cestujícími, přitom je to zločinec15.10.18 02:09 Británie 4

Juncker bude poroučet V4?14.10.18 22:58 Česká republika 3

Automatizace v Amazonu selhala. Robot u uchazečů o práci preferoval muže14.10.18 11:35 USA 3

Polsko nepodepíše OSN Globální pakt pro migraci - je hrozbou pro národní bezpečnost 14.10.18 05:34 Polsko 4

Dvěma samičkám myší se narodilo 29 potomků12.10.18 18:15 Čína 1

EU je úžasný projekt? Tvrdí to prezidenti V412.10.18 04:33 Evropská unie 12

V ČR a na Slovensku se prohánějí americká vojenská vozidla11.10.18 20:32 Česká republika 7

ČR vysílal pohádku, ve které gang ruských koček terorizuje Prahu10.10.18 21:08 Česká republika 8

Vstoupím do školky a zabiju bílé děti10.10.18 02:03 Francie 2

Americké úřady zmrazily majetky Olega Deripasky ve Spojených státech09.10.18 16:21 Neurčeno 1

Příjem azylantů je zastaven09.10.18 16:20 Švýcarsko 0

7. říjen - den obětí tzv. Rozmanité republiky Německo08.10.18 20:25 Německo 3

Marseille: 22 členů Generace identity bylo uvězněno kvůli vniknutí do ředitelství neziskovky SOS Mediterranean08.10.18 22:15 Francie 1

Měnové kurzy

USD
22,46 Kč
Euro
25,89 Kč
Libra
29,35 Kč
Kanadský dolar
17,12 Kč
Australský dolar
15,99 Kč
Švýcarský frank
22,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
6,02 Kč
100 maď. forintů
8,00 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
34,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 542,37 Kč
1 unce stříbra
328,66 Kč
Bitcoin
144 200,17 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 624