Diskuze k článku

Pavouk

Příspěvků 18

20.1.2013 6:52

Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.

lesov 62.?.?.?

"Méně skuhrat a více se rvát."
Potíž je v tom, že ten pavouk, na rozdíl od lidí, neví, že to nemá smysl. A na rozdíl od lidí, tedy obyčejných lidí, každého, kdo mu vleze do "bytu", zabije.
Zatím se neví, jaký smysl má život ale nejspíš ten samý, jako u pavouka. Makat, žrát a ššukat, jenom s tím rozdílem, že ten pavouk maká jenom na sebe, žere, když má hlad a ššuká bez ohledu na výživné. [velký smích]
"Intelekt je nástroj, s jehož pomocí zjišťujeme, že nemá žádný smysl vůbec něco dělat." Gabriel Laub

282837

20.1.2013 12:30

RE: Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.

pje 193.?.?.?

Reakce na 282837

"...na rozdíl od lidí, neví, že to nemá smysl." Nevím, zda a nakolik si to uvědomujete, ale používáte typickou výmluvu k vyhnutí se kurážnému činu. Pochopitelně, že to je pohodlné. Do chvíle, než dojdou zásoby... Před jezem bývají vody klidné...

282852

20.1.2013 15:03

Každý niečo chce..

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 37.?.?.?

Reakce na 282852

..aj keď je to len "prežiť", či zomrieť(opustiť, vymeniť formu existencie).
Nebyť asi nestojí k debate. Táto varianta vyzerá byť technicky(prakticky) nemožná.
Deklarácia neexistencie cieľa býva zrovna tak cieľom.
Zpravidla ešte závažnejším, keďže skutočný cieľ podvedome, prípadne plne vedome skrýva..prípadne deleguje v "dobrej viere", k ni(e)kým programovanej ilúzii.

Predátor a Parazit
Pavúk zomrieť nechce a ak chce zostať pavúkom, späť do vajíčka nemôže.
Zostáva skrýša, alebo kukla(nymfo-bábka)..hyber-nácia.
..a tenkrát poprvé to nebude..
Bez pavúkov by sa vývoj koristi spomalil,
keďže by hmyz jeden z vážnych,
"konfliktných" faktorov prostredia utratil

..vývoj sa prirodzene posúva aj pri strete, zmene, vývoji záujmov..zámerne som sa snažil nepoužiť podruhé výraz "konflikt", kvôli jeho v dlhodobej(už tisícročia trvajúcej)
In-formačnej vojne tiež zámerne deformovanej konotácii.

Vojna o chápanie..
"CHÁPANIE je rieka(slovo=kód) zmývajúca brehy(common-Niké-ačné hranice)"

..resp. pomenovanie správneho, celostného vnímania, rozpoznania(identifikácie) príčinno-dôsledkových vzťahov

= METODOLÓGIA osvojenia nových znalostí, faktorov=in-formácii(zmien konkrétnych mier) v neustále sa meniacich procesoch prostredia.

..a strojenie, in-formovanie nových foriem bytia pri zvolenom neego(VM)-, či ego-centrickom morálnom štandarde

Absolútna neexistencia pavúka je v tomto zmysle proti záujmu hmyzu, iba že by on sám príslušný vývojový gradient inak nahradiť dokázal..
Potenciál "role Pa-vuk(staroslov.vlk)a" bude v pri-rode možno vždy.

Ak sa z predátora, či symbionta stáva bezmierny parazit, ktorý nič podstatné eko-logickej,-nomickej,.. nike(systému) neprináša, či ju dokonca ako celok ohrozuje, je jeho rola vyčerpaná.
Obete ho buď eli-mínujú, alebo zomrú s ním.

Presnejšie:
V reálnom čase(vedome vnímanom) podobné procesy možno pochopiť práve pri urýchlených zmenách samotného prostredia-pomerov tzv. e(a)talónových frekvencií za konkrétnymi cieľmi samo(?)vyvíjaného systému.

Pri vytvorení nových vzťahov(včítane zmeny Objektu na Subjekt) počas autosynchronizácie systému v stave blízkemu rezonancii charakteristických procesov, býva rozumné nahradiť motiváciu(optimálny potenciálový gradient) aktívnym kontinuálnym výberom menej deštrukčných (algo)rytmov, nástrojov.

Najvyšší známy systém nie je masochisticky nastavený a keď trváme na "nevyhnutnosti utrpenia" ide o kumulovaný odklon od kritérii objektívne najlepšej možnej tendencie vývoja nášho vlastného systému.
Nie sme predsa masochisti, či?

"Pavúk" je v danej situácii pomaly a isto v našich rukách.
Môžeme ho zachrániť a laboratórne pozorovať(gr.θεωρεῖν theorein..).
Kapacitu na to už máme.
Hlavne na býv. nebezpečných vírusoch sa po ich dostatočnom pochopení dobre učí.
Škoda zničeniu každého zaujímavého systému, kultúry

282859

22.1.2013 17:59

RE: Každý niečo chce..

Kysučan 85.?.?.?

Reakce na 282859

Pěkné monsieur udo... [smích]

Musel som si to síce 3x pozorne prečítať, aby som pochopil skryté nuansy s-troj-enia, ale nasadiť na bežného malého lokálneho prírodného predátora-pavouka obrys Konceptu, to nedokáže ani KneSSet...
[velký smích]

Samozrejme nič v zlom, len obdiv myšlienkových pochodov. Hold komu je Shůry dáno..


>Vojna o chápanie..
>"CHÁPANIE je rieka(slovo=kód) zmývajúca
>brehy(common-Niké-ačné hranice)"

Tu by som sa trošku pozastavil. Čo si osobne myslíš, koľko ľudí je dnes už schopných plne pochopiť Tebou túto pre-danú in-formáciu ?
Ak má ZMENA prísť zdola , tak si myslím, že info pre plebs musí byť na úrovni chápania do-liny (h-liny), pretože na vrchloch len búr-livý vie-Thor hu-Die.. Mon Dieu

>Ak sa z predátora, či symbionta stáva bezmierny parazit,
>ktorý nič podstatné eko-logickej,-nomickej,.. nike(systému)
>neprináša, či ju dokonca ako celok ohrozuje, je jeho rola
>vyčerpaná.

>Obete ho buď eli-mínujú, alebo zomrú s ním.

Ja som za, aby sme Ho (aj s Bel-mondom) eliminovali.Ale ako na to, včil to je otázka, keď ich "kva(el)itne" rozdelil. A Zákon vremeni už vyše 60 rokov frčí a ľudze v perdeli terč-í ...


>"Pavúk" je v danej situácii pomaly a isto v našich rukách.
>Môžeme ho zachrániť a laboratórne
>pozorovať(gr.θεωρεῖν theorein..).

>Kapacitu na to už máme.

Hmmm...Ja by som Globálneho Pavúka až tak nepodceňoval(iste i nepreceňoval) a rýchlosť je len vec inerciálneho subjektívneho pohľadu na VM systém a jeho e-vol-úciu.
Ko-labor-ant systém pracuje ešte stále dostatočne spoľahlivo, a keď tak čítam viacero príspevkov (nielen tu), tak vírusy zatiaľ plne dominujú nad ráciom a Intelom..

Verme, že len do času a príde do čelo-ovečích biopolí lepší OP, aj pre chápanie hmyzu, aby ho pavouk nemohol znovu zachytiť do svojich pavučinových sieti.


[velký smích]

283136

22.1.2013 22:34

RE: Každý niečo chce..

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 37.?.?.?

Reakce na 283136

Ha [velký smích] Dobrá hra s mat(r)icami..

"Učiť sa, učiť sa, učiť sa"(nie vo všetkom nemal Uljanov Pravdu)..alebo lepšie neprestávať sa(stále zodpovednejšie) hrať..hádať..pro-gnostikovať..presnejšie programovať budúcnosť..
Každý má špecifické predispozície, no ja sa tiež len učím, hrám, cvičím.

Pomaly, ale isto ich začínaš vidieť vynárajúcich sa z hmly stále viac..
Obrazy, symboly, etymologické kúsočky(fantiky)..
Do obrazov materializované emócie seba, bližších a ich interakciu s davom.
Meníš ich slovami, skutkami a niekedy už len myšlienkami..
Presne ako v tých moderných filmoch.
"Metrice sú tu, no rukou ich neuchopíš"

Trans-formuj situácie.
Ako v ďalšom filme:
Opustíš kocku a jej 3D ilúziu vytvorenú podvrhom zdvojenia oboch 2D parametrov.
Pridáš k
1.Existencií(hmoto-energii, či matério-duchovnu) a
2.Miere(času, priestoru a teplote, hmotnosti, svietivosti,..)
TRETÍ(IN-TRANSFORMÁCIU=prenos, transformáciu Miery=obrazu=lat.formy)
až potom sa staneš "TRANSFORMEROM" AUTO(Ra)BOTOM skutočného 3D-sveta (pô-vodný systém Ba-Kalistického Sefirotu- Sefer, Sipur, Sefar)
1.Forma(obraz konkrétnych mier),
2.In- či Trans-Formácia(zmena, pohyb)
3.Mathéria(Existencia)

Optimus Prime(prvý optimát-i), arch-ovia, mon-archovia, samo"bohovia" chceli preto nainfikovať do podvedomia Untermenschov trest pre Pro-mé-tea, či Pro-mét-ea, Svetlonosa, ktorý synom ľudským svetlo chcel dať..bo by sa aj oni ne"bohmi" stali..čo je ďalší zo Špirály príbehu Panov prsteňov, kľúčov skutočných ľudských dejín..cestovania v objektívne neexistujúcom čase..
..ak ako obyčajne žiadaný subjektívny čas kontroluješ pri voľbe správnych e(a)t-al-onov.

Pri dobrom neustále dolaďovanom prijímači máš stále na-vrh a si dopredu u-po-zorňovaný VM na najlepšie riešenia prichádzajúcich situácii. Ak nastanú komlikácie, vieš, že nešlo o Vis Maior, ale imitačnú maticu, no to sme už pri celej veľkej oblasti sveta zatiaľ často neviditeľného.
El-mag fyz.polia, biopolia, či tzv."duchovia"..a dalšom príbehu 1000 a Prvého dňa zahaleného do ezo- a exo-terickej hmly strelených mys-tikov.

Pre ostatných si už skoro sociálny mág K.
..a pre remeselníkov len ďalší z mnohých..
Narábaj s nástrojmi, ktoré si dostal, zodpovedne prosím.
Buď radšej objektívne pozitívnym atraktorom.
Tvoja moc bude s pokračovaním hry exponenciálne narastať
a jej zneužitie na ego..huncútstva(maď.ru.kamasz-tempó) ťa bude lákať.

Na východe je mnoho chápavejších a ak nebudeme držať tempo,
naozaj západnú hegemóniu vystrieda východná. V tom majú Atlantickí kmotri pravdu(pre mnohých paradoxne)..aj keď klasicky v úplne inom zmysle, ako fatal-morgana ich preventívneho masového očkovania davu méédii-úz(l)om. Že by Samo-vol-enci vskutku boli nepoučiteľní?

Stop!
Aké sa ti teraz črtali obrazy?

283161

22.1.2013 22:37

RE: Každý niečo chce..

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 37.?.?.?

Reakce na 283136

Nový, konceptuálne alterantívny tzv.biblotrockému OS(Operačnému Systému) tu predsa je už aspoň 20 rokov.
Dokonca vo viacerých variantách pre rôzne úrovne vnímania.
Ovce majú starý a navyše s od vývoja zakomponovanými vírmi, trojanmi, červami, BSOD, atď..
Veď sme si ho tu v základných variantách preposielali a diskutovali.

Ako som v rubrike "Ve skratce" v ba(z egypt."jedno"vedomie)-sníčkoch napísal:

Do vlastnej pavučiny pávo-uk sa chytil,
bo sám bez nej už nie je viac kut(y)il.
(s.r.o. [velký smích])
Banky & corp. nefungujú bez netu
a bez nich sa i výpalníci popletú..
Vlastné gace za drogu moce predajú
a cycyny nahé vo vetre studenom zavlajú.

..no ďalej pomlčím, aby sme neznižovali fóra u-roveň, či uro-ven interpretačnej hry o nájdenie správnej matice udalostí príchodzích a nemotaly ešte viac krovie Hôr, lesa temného, českého(?)..

..isto..každý si nájde to svoje a dostane len to, čo naozaj chce.
"Podľa seba
(A.úrovne chápania objektívnosti a B.morálky)
súdim teba
(1.rozpoznám, 2.vyhodnotím a 3.použijem ľubovoľný proces)"

..najlepšie ĽUBOV..oný..olejný..tekutý..rozplývajúci sa v nekonečne..Vesť-mieru..zvestiMiery..sveta..svetla..mnohofarebnej mozaiky dostatočného(nie úplného) pochopenia objektívnych príčinno-dôsledkových vzťahov každým jedinečným objektom transformujúcim sa na subjekt..
..krá-krá..kva-kva

283162

23.1.2013 20:54

RE: Každý niečo chce..

Kysučan 85.?.?.?

Reakce na 283162

Ho(r)-ro-šo Ra-mon (či skôr mon Ra) [velký smích]

Následujem trošku tu dobrú ra-du sú-druha Uľjanova a pomaly zisťujem, že život je h-Ra s objektívnymi a subjektívnymi pravidlami, ktoré Pavouk úzkostlivo spratal do úkrytu.
Zatiaľ mám však len štartovacie hráčske EL-O a Ty si už v rangoch Ma-est-rov.. [velký smích]

Kde je asi plne rozvinutý potenciál malého bôžika na Zemi pri trans-formovaní,to jen Bůh ví ( Ako hore, tak aj dole...ako vo vnútri, tak aj vonku...tí al-chym-isti tiež neboli až takí hlupáci ).

Nuž hej, hmla a opar z temných lesov Hôr sa pomaličky dvíhajú a zmeny matriošiek a mat(r)ičiek prebiehajú. Niekedy ozaj stačí len silnejšie vdýchnuť Život do myšlienky a škatuľky v miniMatrixe sa hýbu k požadovaným cieľom. Mágiu slova ani netreba sem tam použiť. Badám, že pri zložitejších situáciach býva aj dlhší časový posun - asi spracovanie infa z biopolí tvorčekov v podvedomí a presun na vedomú úroveň je viac-roz-merný proces modulácie a korekcie signálu algoritmom.
Takže súhlas, že treba v prvom rade ladiť prijímač, ale aj vyladenie vysielača nie je od veci.

Nástroje:
Aj keď v každom čelo-veku drieme malý ego-čertík, tak sa snažím subjektívne moc neprekračovať neviditeľné hranice. Ale veď vieš, aj tie zvieratkovské al-el-y sa sem tam prejavia a zakmitajú skrutkovnicou k tým pra...pra...arch-om [velký smích]

Západ kontra Východ:
Nabehli obrazy - Sibylina mat(r)ica
- Ka-sto-vý systém
- Konvergencia "satanistického" Západu a "duchovného" Východu do nejakého hybridu

Oper. systém:
Svojho času si písal, že máte niektoré dosť vážne výhrady ku konceptuálnej alternatíve BP. Môžeš ich uviesť - definovať, nech sa aj ovečky podučia (a ja tiež niečo skorigujem) - z diskusie obyčajne býva len kaleidoskop ?

Bá-snička se mi líbí - Globálnemu Pavoukovi už zvoní hrana - už je aj umelecky natvrdo demaskovaný..
[velký smích]

283292

20.1.2013 12:39

RE: Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.

o 178.?.?.?

Reakce na 282837

Muž má urobiť to čo musí. Aj keď je výsledok neistý ...

282853

20.1.2013 8:55

pavouk

Jana Malá 89.?.?.?

Mně běhal jeden větší, diagonálně přes celý byt, od televize ke dveřím a vždycky v jedenáct v noci. Měla jsem z něj radost a začala jsem mu říkat Samanta. Protože jsem se dočetla, že samičky přežívají nejdéle.Ony nečekají na mouchy, požírají i troufalé a neopatrné samce při sexu.Takže pokud hladoví, tak jich po bytě asi nemáte mnoho.Ani další malé obyvatele.Možná jste čistil koberec něčím jedovatým a možná manželka používá nějaké nechutné parfémy. Netopíte dřevem, odkud by občas nějaká hmyzí potrava vylezla a všude všechno kvůli ekologii a úniku tepla utěsňujete. Potvora totiž takhle vyschne. Nemůžeme chtít, aby koloběh v přírodě a tím by měl být i náš byt, byl optimální, když ho ničíme. Pavouk žije, pokud má co sát. Parlament a politici taky. Malý hmyz v podstatě může jen koukat a snažit se a učit se od starších, jak na to, aby je nesežrali moc brzo. A aby mladý samci stačili rychle vyrůst a můžou mluvit o štěstí, když si na nich nepochutnají samice. Samantu nakonec umumlal kocour. Nechci ani domyslet, kým v našem fiktivním příběhu by byl on.
Pavoučí říši bych jako příklad ale k nápravě této společnosti nepřisoudila. Jsme přece jen více myslící bytosti...někdy. Mně se spíš hodí na mladé nezkušené ..což mohou být i nevyzrálí politici , stále nepoučitelní, v tomto státě, skupina equs. Koně mají zákon jiný...Vládne tam ne hlavní hřebec , statný a bojovný,ten má jiný úkol. Chránit si samice v době ovulace. Ale nejzkušenější kobyla . Když nějaký mladý neposlušný hřebeček zlobí, vykope ho za hranice stáda tak daleko, že až když osiří a je vydán na pospas dravé zvěři, přijde k rozumu a je krotký. Ty kopance jsou ale hodně důkladné. Proto se mi zdá, že i takový manšaft...to stádo ve vládě spolu s penězokazcem v první řadě a senátem co nic neřeší, by bylo třeba vykopat někam do chudého Pákistánu, nebo pusté Mongolské stepi.

282839

20.1.2013 12:14

Slyšeno cestou

Sadko 84.?.?.?

"Morálka se má k výzbroji v poměru 3:1!" (Napoléon)

"Nikdo není nikdy nikým tak dobře obsloužen, jako sebou samým." (Napoléon)

"Kdo chce může, kdo nechce musí." (Platon)

282850

20.1.2013 13:27

moj pavuk

Jumo 195.?.?.?

Ked som bol na vojne, tak medzi mojou postelou a skrinkou si urobil tiez jeden kriziak siet. Na posteli ju mal upnutu na mieste kde mam hlavu, takze ked som lezal na boku pozeral som sa na neho zo vzdialenosti 15cm.
Bazantom, ktory umyvali kazdy den podlahu som prisne zakazal pohnut s mojou postelou. Nosil som mu muchy a krmil som si ho [smích]

282856

20.1.2013 17:39

Já teda nevím

LaFox 90.?.?.?

ale proč mu neseženete něco k snědku, když je to domácí mazlíček ? [smích]

282872

20.1.2013 17:59

Měl by nasednout do letadla

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

prvním spojem by se měl odebrat tam kde je tepleji. Evidentně mu zima dobře nedělá,přesto to má výrazně jinak než člověk. Zatímco pavouk se po zmrznutí na "kost" později zmátoří do plné čilosti, tak člověk do plné čilosti nikdy.

Jenže on neví, že se může odebrat do pavoučího Eldoráda, stejně tak jako nikdo nezná všechny své možnosti. Většina možností je stejně riskantních a pokud ne, nejspíš je to jen povrchní dojem z nedostatku informací o dalším průběhu událostí. [smích] Kdyby si lidi byli vědomi plně toho, co je čeká, nebyli by takoví parchanti zparchantělí. Očekávat to nelze stejně jako u pavouka.

282877

20.1.2013 19:22

Možná nakrmit?

slak 77.?.?.?

Zajímavé, je to tak zvířata zpravidla vedou život bez falší a přetvářek, domýšlivostí. I když odborníci by oponovali že složitější společenství od mravenišť, včelstev po stádní a tlupovitá stvoření mají své složité společenské šachy. Nic o tom, tohle nechám odborníkům. Život bývá samé překvapení a dostávám se do věku kdy jsem ochoten věřit že je možné ledacos. Když nám čas vzal třetí čubinu, tak už jem si začal připadat jako kanisbal a potom co máma i sestrou řekly už ne, tak tedy jo. Jenže přes předevčírem kde se vzal tu se vzal, když jsem si šel ulevit na chajdě pejsek a co bylo zvláštní měl verbální projev přesně jako Nora, i se zdviženou pacičkou a pátravým pohledem do očí, žadné cavyky jako by ke mě patřil na metr a půl i s tím přikrčením a čekáním na oslovení s hlavou nastranu prostě zarážející neverbální projev jako z partesu.Shoda zarážející i v pohybu a krokování za mnou protože sem se venku větral. Hlavně neoslovovat jsem si říkal, zjevně asi čuba by šla se mnou dovnitř. Zmohl jsem se na ach jo, ach jo když jsem lezl do dveří, ohlédnul jsem se a to jsem neměl dělat protože stála s postojem čekajícím pojď. Nic, hafle mělo obojek, takže mělo asi kam i když nejblíže kilák a půl a napadalo mne že asi takhle lidé v Indii asi věří na reinkarnaci, fakt je ten, že já jsem rozdíl v chování od poslední hafi nepoznal. Každopádně jsem měl divný pocit a jen jsem si říkal hlavně až za hodinu vylezu ať tam není, protože bych nevěděl co. Takový jako na trní, nebyla, asi fenka, psi se projevují přeci jenom odlišněji, ale odkráčela vyjetou stopou autem, byli tak 3 cm sněhu což bylo též specifické pro zmiňovanou.Jo jo.

282889

20.1.2013 21:17

Tak nak podobne

Satanist 75.?.?.?

jak ten pavouk vycucava mouchy vselijaci parazitni zmrdi v ceskym krateru kteri uz tez za to ze narodu pouze skodej meli davno viset vycucavaj poplatniky dani!

282895

21.1.2013 2:53

Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,

levita 94.?.?.?

že od hmyzu bychom se měli učit. Já mám v bytě dva pavoučky, jednou jsem jednoho shodila ze zdi a dala za okno, že venku mu bude lépe, ale on se nějakým zázrakem vrátil (no, bojovník to je) a od té doby to neřeším. V úctě mám obzvláště společenství mravenců a včel - tam to funguje tak, jak já si to představuji jako jedinou cestu pro lidstvo: každý podle svých schopností a každý v zájmu celku. Vím, že to zní příliš komunisticky, ale to je omyl: u mravenců či včel nevidím žádnou totalitní moc, ale jen přirozenou úctu a respekt jak navzájem mezi sebou, tak vůči základní podmínce existence - přírodě. A to mi velmi ladí s mým nejoblíbenějším moudrým - Konfuciem. Na jiné diskusi je příspěvek o včelách a je natolik k přečtení a k zamyšlení, že si jej dovolím k tématu vložit a posuďte sami:

"Co právě teď dělají včely
silný kuřák 19.1.2013
Odpověď je jednoduchá: topí. Takže nemastí karty, jak je tu někdo podezíral, ani nepořádají nekonečnou řadu mejdanů, dokonce se ani nevzdělávají, ale topí. Když začne na podzim venkovní teplota klesat, stahuje se včelstvo stále více do jakéhosi chomáče ve tvaru šiškoidu. Čím je venkovní teplota nižší, tím je chumáč pevnější. Uprostřed včel je matka, která je pro včelstvo tím nejdůležitějším. Pokud by v období vrcholící zimy včely přišly o matku, je to rozsudek smrti pro všechny, protože v zimě matku včely nahradit neumí. Ovšem včely neumí vytvářet teplo svým organismem jako teplokrevní živočichové ani nemohou přihodit polínko do krbu, nýbrž se zahřejí pouze prací. Problém je, že zrovna není do čeho píchnout, ale hlavně - včela, která opustí ten chumáč, během několika vteřin ztuhne, spadne na dno a zemře. Tedy ta zahřívací činnost musí fungovat jenom v rámci toho chumáče. Mají to holky vyřešeno tak, že rozvibrují hrudní svaly, které normálně používají k pohonu křídel a celou zimu s nimi chvějí. Tím vzniká teplo, které zhruba od listopadu do ledna dosahuje asi 10°C, což je dostačující pro přežití. Ovšem zhruba v lednu matka naklade první vajíčka a larvičky potřebují 37°C. Tak včely holt musí přitopit. Když si představíte, že několik centimetrů od toho chumáče je teplota třeba -20°C, tak tihle tvorečkové musí překonat teplotní rozdíl 57°C, což je teplota docela horké vody. Tím je vysvětlena i schopnost japonských včel, které se sršňům brání tak, že ho obklopí a "uvaří".

Každého teď jistě napadne, že včelám uvnitř chomáče je hej, ale co ty chudinky na povrchu? To je vyřešeno tak, že včelky s povrchu se pomalu "zavrtávají" do středu chomáče, a ty ze středu chomáče jsou vytlačovány k povrchu a pak se zase derou dovnitř, aby se zahřály a tak to jde celou zimu. Tím bychom měli vyřešen první základní problém ze tří, a tím je teplo.

Fyziologové mezi námi se nyní zamyslí, kde včely vezmou po celou dobu ene...Automaticky kráceno

282914

21.1.2013 2:54

RE: Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,

levita 94.?.?.?

Reakce na 282914

(dokončení)
Fyziologové mezi námi se nyní zamyslí, kde včely vezmou po celou dobu energii k tomu, aby několik měsíců vytvářely oněch 37°C tepla. Tak právě k tomu slouží onen vysoce energeticky hodnotný med. Včelstvo spotřebuje za zimu asi 12 kg zásob. Pokud je nemá, umře hlady. Hamižný včelař jim ovšem vymění většinu medu za cukr. Princip je stejný jako u medu, ovšem je podmínka, že včely musí dostat cukerný roztok ještě v létě, aby měly čas přeměnit sacharózu z cukru na jednoduché cukry a k tomu potřebují létat, aby enzymy správně fungovaly. Pokud byste včelám dali cukrový roztok třeba v lednu, je jim k ničemu, protože v tom stavu je nenasytí. Proto dobrý včelař má včely nakrmené zhruba do 10. září. A celý ten chumáč včel v zimě pomalilinku postupuje po plástech a spotřebovává zásoby z léta. Díky tomu kolotání, kde včelky lezou dovnitř chumáče a zase ven, tak se vždy čas od času každá ocitne u zásob, cucne si a může dál vibrovat. Jenže nastává zásadní problém číslo dvě: včelky sice baští, ale nemohou celou zimu na záchod. Já osobně, když se celou zimu cpu klobásami a uzeným, abych přežil, si to představit nedokážu. Příroda to vyřešila geniálně a řekla:"Když nemůžete přes zimu na záchod, tak prostě nepůjdete." A vymyslela včelám výkalový váček, do něhož jsou celou zimu ukládány nestrávené zbytky potravy a tento váček je vyprázdněn při prvním jarním proletu, což působí mimořádné nadšení hospodyněk, které vyvědily na sluníčko prádlo a potěší rovněž majitele naleštěných aut v blízkosti úlů. K tomu, aby včely nemusely na zádech tahat výkalový váček jako batoh, pomáhá to, že cukerné roztoky či med jsou stráveny prakticky beze zbytku. Těžký problém nastává ve chvíli pozdní medovicové snůšky, kdy včely kašlou na cukr od včelaře a tahají do úlu med z lesa. Tento med obsahuje další látky, které včely nestráví, načež dojde k přeplnění onoho váčku, včely začnou kálet v úlu, dostanou úplavici a umřou. Jediná záchrana pro ně je, když v roce s pozdní medovicovou snůškou mohou v lednu nebo únoru provést prolet a vyprázdnit se, což obnáší venkovní teplotu nad 10°C. Tím bychom teď znali řešení druhého velkého problému a pustíme se do problému třetího, o němž ovšem nevíme nic.

Po skončení snůšky v létě přestává matka klást, až zhruba na přelomu září a října přestane klást vajíčka úplně a pomalinku zase začne až v lednu. Jenže my jsme si už dříve řekli, že dělnice žije zhruba 4-6 týdnů. Bylo by tedy logické (jak je logika ošidná), že v listopadu už je úl prázdný, protože včelky vymřely. Včelky to vyřešily geniálně: prostě včely, které se líhnou od srpna, jsou dlouhověké a dožívají se i více než půl roku. To je pecka, co? Jsou ze stejných rodičů, jsou ze stejných vajíček, jsou ošetřovány a krmeny stejně a najednou tohle. To je ja...Automaticky kráceno

282915

21.1.2013 3:00

RE: Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,

levita 94.?.?.?

Reakce na 282915

(dokončení 2 -závěr)
To je jako kdyby u lidí ti, kteří se narodí ve znamení Panny a Vah žili 400 let, zatímco my ostatní bychom se dožívali normálního věku. Je jisté, že stejné ty včely být nemohou, ale nikdo netuší, proč to tak je. A tady vidím velkou příležitost pro diskutery.eu. Je mezi námi několik lidí, kteří všechno ví a všude byli, tak věřím, že kdyby tomu věnovali dvě tři odpoledne, tak na to kápnou, a nejen, že udělají první krůček k poznání elixíru mládí, ale asi ani Nobelova cena by je neminula...

Tak. Teď víme, co včelky dneska dělají a příště si povíme, proč se včely nehádají, kdo má být královnou..."

PS: Omluva, jestli je to příliš dlouhý příspěvek, ale neuměla jsem ho zkrátit.

282916

Příspěvků: 18

20.01. 06:52 lesov  Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.
20.01. 12:30 pje  RE: Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.
20.01. 15:03 udo1  Každý niečo chce..
22.01. 17:59 Kysučan  RE: Každý niečo chce..
22.01. 22:34 udo1  RE: Každý niečo chce..
22.01. 22:37 udo1  RE: Každý niečo chce..
23.01. 20:54 Kysučan  RE: Každý niečo chce..
20.01. 12:39 o  RE: Jediným opravdovým problémem na světě je, že člověk pořád něco chce.
20.01. 08:55 Jana Malá  pavouk
20.01. 12:14 Sadko  Slyšeno cestou
20.01. 13:27 Jumo  moj pavuk
20.01. 17:39 LaFox  Já teda nevím
20.01. 17:59  Měl by nasednout do letadla
20.01. 19:22 slak  Možná nakrmit?
20.01. 21:17 Satanist  Tak nak podobne
21.01. 02:53 levita  Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,
21.01. 02:54 levita  RE: Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,
21.01. 03:00 levita  RE: Nějak mě už dlouho pronásleduje názor,

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

55

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 19 409 korun, což je 55 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 9

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 2

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 6

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
26,08 Kč
Libra
29,47 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,66 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,74 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
29,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 031,68 Kč
1 unce stříbra
553,24 Kč
Bitcoin
668 425,07 Kč

Poslední aktualizace: 21.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 325