Diskuze k článku

Záhadná ruská duše

Příspěvků 94

31.10.2011 4:46

Rusové

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Článek je zajímavý a uváděné argumenty stojí za zamyšlení. Jestli má autor pravdu v hodnocení současné ruské populace, těžko říct. Osobně si myslím, ruská elita (stejně jako česká) je značně zkorumpovaná, prorostlá s organizovaným zločinem a pracující za americké peníze proti zájmům své vlastní země. Indicie o tom lze občas spatřit v jednání ruských politiků. Obyčejní Rusové jsou znechucení chováním elit a snaží se nějak přežít, v čemž jsou velmi dobře proškoleni režimy, kterými nuceně prošli, carem počínaje a současným mafiánským kapitalismem konče. Poznal jsem několik Rusů mladšího věku, kteří ze své země odcházeli směrem na Západ a využili ČR jako přestupní stanici. Předstírali zájem o studium v ČR, aby získali vízum do EU. Přitom předpokládali, že směrem na západ od jejich vlasti je každý kdoví jaký boháč, který by jim už z principu měl finančně přispět a který si zaslouží (zřejmě pro svůj příliš snadný život) být oškubán. V tomto směru by popis odpovídal, ale zase nešlo o nějak reprezentativní vzorek. Není to pěkné, ale podobně se na Západě chovali i mnozí Češi a příslušníci jiných národů z bývalého východního bloku; to samé chování je možné spatřit u imigrantů z chudších zemí nezávisle na národnosti. Proto si myslím, že nejde o ruské specifikum.

Patří k lidské přirozenosti chovat se jako "utržený z řetězu", pomine-li vnější represívní síla, nutící lidi k dodržování pořádku, jsou-li náhle vystaveni "svobodě". Tuto vlastnost mají nejen Rusové a Slované obecně, ale i Germáni jak poleno. Za minulého režimu, jak je obecně známo, do ČSSR jezdili východní Němci, tzv. "soudruzi z NDR", se trochu uvolnit a vyřvat se, např. na Velkou cenu do Brna, kde se chovali jako hovada, což si ve své vlasti nemohli dovolit.

Autor má pravdu v tom, že kořeny všeho zla jsou duchovní, ale nedělejme si iluze, že by védské náboženství bylo imunní proti pokrytectví, formalismu nebo naopak fanatismu, a že by se mezi jeho stoupenci neobjevily stejné nešvary a zabedněnost, s kterou se lze setkat u křesťanů všech konfesí (jistě ale taky u židů a muslimů nebo buddhistů, hinduistů,...) pokud by se védské náboženství stalo masovým. Duchovní obroda je běh na dlouhou trať i u jednotlivce, natož u celého národa. Národy bývalého východního bloku ale akutně potřebují rychlejší, byť méně dokonalé (a bohužel jen dočasné) řešení - probudit se z iluzí a vzít do ruky vidle a bič.

256261

31.10.2011 13:38

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 256261

Otázkou je, prečo sa védická kultúra pod náporom biblickej civilizácie tak rýchlo zosypala, ak bola vraj taká silná?

Áno oheň a meč zohrali istotne svoju rolu, veď nie nadarmo je na západe koreňovo identické pomenovanie pre slovanov a otrokov eng.SLAVES, ger.S(K)LAVEN(Sclaveoli), fr.esclave, esp.esclavo, tal.schiavo,..
Prvé zaznamenané otrokárske a križicke výpravy min. od raného do vrcholného stredoveku (a v podstate aj neskôr až po dnešné časy)mierili stále ďalej ku nám na východ. Od posthelenistického vsadenia GP(odb.Globálny prediktor-tradičnými ašpirantami na globálneho hegemóna) na tzv. rímsku kartu. Indoeurópske etnikum(pre GP genetický materiál) bolo pre globálny manažment vždy výzvou(príležitosťou). Gréci, Rimania(Latinovia), Frankovia, Nemci, Anglosasi a samozrejme špecifická(globálno-zakaznická finančno-výpalnícka=deuteronomická sociologická doktrína:"Druhým dáš na úrok a svojim nie a budeš vládnuť nad všetkými.." ) rola cyklicky skutočnými šéfami(projektantami Tanah a Biblie) holokaustovaných judaistov.

Nadnárodný manažment(sídliaci podľa viac krát tu rozoberaných interdisciplinárnych analýz dejín globalizácie vo vtedajšom Egypte) budúcej tzv. biblickej civilizácie najneskôr okolo roku 1330 B.C.(likvidácia oficiálnych príznakov Atonovho kultu) identifikoval objektívnu prirodzene existujúcu a formujúcu sa monoteistickú tendenciu v populácii a začal postupne behom stáročí a tisícročí uvedený dominantný faktor zakomponovávať (v rámci socio-kultúrneho inžinieringu) do svojich modelov.
Nasledovala neustála mnohogeneračná optimalizácia konceptu ním infiltrovaných, príp. priamo vyvinutých dominujúcich "náboženstiev" a "filozofických" systémov(+ tzv.agregátnych podprahových modulov špeciálneho určenia ako napr.spomínaný judaizmus). Základom všetkých "elitami" kontrolovaných modelov boli spomínaný
1.ateizmus a
2.hierarchia (kňažsko-sprostredkovateľský, resp.tzv.systém "autorít"ako v armáde vo forme oficiálnych titulárnych-od pôvodných antických kultov, prebratý neskoršími postupne behom stáročí ovládnutými cirkvami pod menom pôvodného Issu z Nazarény, až po dnešnú "vedu" a "tiché autoriti".
Tzv.tiché profesionálmi naprogramované, no verejne nedefinované spôsoby myslenia=stereotypy spracovania informácii v spoločnosti "ktoré sa akoby samo sebou rozumejú" + ich dnes hlavne bezštruktúrna podprahová dlhodobá mediálna aplikácia namiesto "tradičných filozofii a náboženstiev" ).
Samozrejme tzv. novinári, redaktori, režiséri a scenáristi z pravidla naozaj nie sú zasvätení a sú riadení podobnými metodikami aj typu
"Uhodnout, vyhovět, přežít"..
tak, ako politici a CEO..

..teda..
1. Védická kultúra bola a je v zásade panteistická a antropomorfická, aj keď sú isté tendencie, resp. snahy o jej monoteistickú interpretáciu.
Ako sa hovorí:"Keď vyrežem píšťalku z dreva, ona nie som ja"
2. Véd...Automaticky kráceno

256281

31.10.2011 19:00

RE: Rusové

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 256281

Zdravím pane Udo, trošlu tímto navážeme na naši debatu o Jaroslavli.. věřím, že to pochopíte z přiloženého odkazu, kde je to řečeno lípe, než bych to napsal sám.
http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content...
Krátký úvodník: Do původní vysoce duchovní civilizace Atlantidy byly postupně implementovány vysoce destruktivní modely jednání (Matrix). Vetřelci velmi inteligentně a cílevědomě vkládali do vzorců jednání tehdejších lidí touhu po hromadění majetku a touhu pro ovládání a manipulaci jiných.
Takže kdo může být a odkud asi pochází ten GP??Třeba to není tak jednoznačné, zda se jedná opravdu o entitu z masa a kostí.[cool]

256309

1.11.2011 10:05

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256309

re: Anonym 90..
Vami uvedený článok je pomerne ťažko pozitívne v spojitosti s realitou interpretovať. Je tam pár zaujímavých pojmov, no sú mierne povedané chaoticky poskladané. To by bolo naozaj na dlhšiu podrobnú debatu, s čím z uvedených formulácii by sa dalo aspoň čiastočne súhlasiť a za akých predpokladov.

len pár naozaj dôležitých statementov..
Tzv. Hierarchicky najvyšší matrix(Boh, Vis maior,..) sa javý byť inak naozaj v poriadku.
Tzv. Atlanťanov(ak naozaj také niečo bolo) by som zasa až tak z viacerých dôvod(aj pravidlá vývinu a interakcie systémov a supersystémov) neglorifikoval.
Tak, ako aj mierne povedané trochu deformovaný pohľad autora(autorov?) na vplyv slnka na zem a ľudí, chápanie dôvodov "zrýchľovania" času, atď..

Myslím, že to autori majú trochu(hodne) celé poprehadzované.
Otázkou zostáva prečo niekto také niečo napísal, ako je vo Vami Anonym odkazovanom článku?
Evidentne sa dotyčný reálne bežiace socio-prírodné procesy snaží navzájom dopliesť a zaviesť do nejakej ezoterickej roviny.
Či to dotyčný(í) robí(a) podvedome, alebo vedome, si nedovolím tvrdiť.

re:GP
K Vašej otázke ohľadom tzv. Globálneho prediktora:
Na istej úrovni chápania reality, môžu samozrejme aj na tejto úrovni manažmentu u GP hrať istú nie nepodstatnú rolu niektoré tu spomínané(no podrobnejšie zatiaľ nerozoberané) špecifické "polia"..a veľmi pravdepodobne tomu tak v skutočnosti je. S tým by sa dalo s vami z časti súhlasiť. Pri takomto smerovaní debaty, by sme si ale museli zladiť vzájomný pojmový komunikačný aparát, aby nevznikli nedorozumenia s potenciálnymi vážnymi problémami aj pre čitateľov týkajúce sa nevedomého, či vedomého experimentovania s takýmito znalosťami a súvisiacimi technológiami bez kontextu a BOZP poučenia.
Safety policy regarding Social security rulez [smích]

No na bežnej úrovni chápania sveta sa GP javia byť podľa všetkých faktov, ktoré sú k dispozícii osoby ako napr.Vy a ja v dnes klasickom ponímaní.

Presne, ako hovorí staré rabínske príslovie:
"Je to tak, ako to vyzerá, no aj nie celkom tak"

Nemci tento veľmi dôležitý pohľad na svet zasa vyjadrujú jedným slovíčkom:
"Jain"

256363

31.10.2011 19:58

RE: Rusové

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 256281

Vážený pane udo1,

védická kultůra se pod náporem biblickej civilizace nezesypala. To je pouze váš názor. V roce 1997 se konal v indické Kalkatě v pořadí již druhý světový kongres, jehož účastníky byli přední světoví vědci a učenci. Poté byla napsána kniha THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION. Dále tex v angličtině:

This book presents a unique vision for the New Millennium. It contains a colection of essays and thoughts on the synthesis of science and religion from some of the most prominent thinkers, eminent scholars, religion leaders and scientists of the world, including four Nobel Laureates. It includes papers presented at main sessions of the Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997.

Bhagavad-gíta, kapitola čtvrtá, sloka první:
Vznešený pravil: Vyjevil jsem tuto nehynoucí vědu o józe bohu slunce Vivasvánovi a Vivasván ji sdělil Manuovi, otci lidského pokolení, který ji potom sdělil Iškvákuovi.

Výklad: Historie Bhagavad-gíty pochází z dávné doby, kdy byla přednesena králům všech planet,počínaje vládcem slunce.

Byla vyslovena už před nejméně 120 400 000 lety a v lidské společnosti je známa dva miliony let. Krišna ji znovu sdělil Ardžunovi asi před pěti tisíci lety před bitvou na Kuruově poli.

Koloběh yug (jugy-vesmírné věky. Opakují se pravidelně v cyklu z těchto čtyř věků: Sattya-yuga. Tréta-yuga, Dvápara-yuga a Kali-yuga.) Koloběh počíná Satja-jugou, která trvá 1 728 000 let, nasleduje Tréta-juga, 1 296 000 let, dále Dvápara-juga 864 000 let a Kali-juga 432 000 let, z této jugy ve které právě žijeme, uplynulo přes pět tisíc let. Tento koloběh jug trvá až do zničení celého vesmíru.

Manu tedy přijal poznání Bhagavad-gíty na počátku Trétajugy a vyložil ji svému synovi a učedníkovi Maharádžovi Iškvákuovi, králi Země, přibližně před 2 165 000 lety. Era nynějšího Manua trvá přibližně 305 300 000 let, z nichž 120 400 000 již uplynulo.

Pokud se jedná o sánkhjovou filozofii Pána Kapiladeva, musíme vědět, že existují dva Kapilové. Mnohem později přišel se svou ateistickou sánkjou podvodník, který se jmenoval také Kapila. Tato filozofie je bezcenná. Navzdory tomu je v evropských akademických kruzích studována tato bezcenná filozofie, zatímco původní filozofie pravého Kapily je téměř neznámá.

Sánkhjová filozofie paravého Kapily analyticky popisuje a vysvětluje vše, co souvisí s transmigrací duše. V současném věku i vysoce postavení profesoři a vzdělaní lidé věří, že příští život neexistuje a že v tomto životě vše skončí. Teď musím končit, mám něco neodkladného, budu pokračovat později, asi za dvě hodiny.

256317

31.10.2011 13:41

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 256261

pokracovanie2..

..teda..
1. Védická kultúra bola a je v zásade panteistická a antropomorfická, aj keď sú isté tendencie, resp. snahy o jej monoteistickú interpretáciu.
Ako sa hovorí:"Keď vyrežem píšťalku z dreva, ona nie som ja"
2. Védická kultúra bola hierarchická, kastová. Potomkom je napr. aj najstaršia známa forma zakonzervovaného protofašizmu v Indii. Ďalej Japonsko a z časti Čína,..

ergo..

1.Védická kultúra teda v danom čase(v našich zemepisných šírkach cca.pred 1000r.?) s najväčšou pravdepodobnosťou prestávala napĺňať potreby populácie. Časť lokálnej "elity" sa, vyzerá, jednoducho nechala kúpiť a svoju konkurenciu buď priamo, alebo so zahraničnou pomocou(fyzicko-finanačnou, logisticko-psychologickými technológiami) zlikvidovala, pričom bola často sama aj s potenciálom daného územia použitá na ďalšiu expanziu(po likvidácii kultúr neskorších Galov a časti Germánov boli títo použitý na expanziu proti svojim bratrancom Slovanom, Baltom,..)

2. Vzhľadom na jej modernejšiu a realite adekvátnejšiu formu tzv.biblická ("elitárno"-otrocká podstatou ateistická)civilizácia u časti populácie vyhrala aj prirodzenou cestou. Keďže spoločnosť nemôže byť bez ideí, zaplnila proste črtajúce sa ideologické vákuum v pôvodne védickom kultúrnom priestore.
Volchvovia, bardi, či druidi pravdepodobne neboli(morálne? a schopnosťou rozlíšenia a vôľe konať) v danú dobu v stave postaviť alternatívu biblickému konceptu samo?riadenia spoločnosti a na ňom postaveným ideológiám, kultom, náboženstvám, ktorá by lepšie zodpovedala ľudským potrebám populácie pri jej vývine smerom k HSS(Homo sapiens sapiens) a napĺňaniu jej optimálneho potenciálu.
Kritériá posúdenia vhodnosti modelu sú:
1.kontinuálne zvyšovanie miery morálky a
2.chápania populácie v
3.koordinácii s konaním v rámci existujúcich spôsobov odhadu a korekcie v súlade s úmyslom HNR(Hierarchicky najvyššieho systému=Boha=NadMiery=Vis maior,..).

Tzv. biblický koncept riadenia kultúry(kultúra=základná dominujúca zložka kolektívneho podvedomia vtedajších a dnešných más, pričom je len druhá z piatich zákl.zložiek) samozrejme nebol podstatou o moc lepší a v niektorých parametroch pravdepodobne aj horší, no jeho vonkajšia fasáda(maska) je profesionálne príjemne uhladene upravená.
Ostatne tak, ako celá biblia sa javí byť na prvý(a aj hlbší) pohľad ľudsky(jednotlivé časti aj v kontexte) v poriadku, no keď ideme na podstatu, máme dvoch "monoteistických" bohov:
Jedného milujúceho otca
a druhého vraždiaceho, nenávidiaceho psychopatického genocídneho rasistu prikazujúcim
1. jedným deťom vraždiť druhé(napr. dobývanie Kanánu"zasľúbenej zeme", atď..)
2. vládnuť pomocou úroku a kontroly financií nad druhými svojimi deťmi a uviesť ich takto s matematickou nevyhnutnosť do otroctva,
3. sado-masochisticky tvoriacich vlastné deti s afinitou k zlu=odklonu od Jemu vlastných...Automaticky kráceno

256283

31.10.2011 22:00

RE: Rusové

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 256283

pokračuji:
Dále píšete, že védická kultůra byla a je v zásadě panteistická a antropomorfická. Prosímvás. Zde už přímo básníte, ale škaredě. Panteizmus je názor o jednotě Boha a světa, jejich totožnosti. Skutečností však je, že vše má určitý vztah k Bohu, protože Bůh sídlí všude. V Bhagavad-gítě je řečeno, že neosobní filozof se po mnoha stovkách zrození odevzdá Osobnosti Božství. Tomuto začátečníkovi impersonalistovi poskytuje panteistická filozofie příležitost realizovat přítomnost Boha ve všem a tímto způsobem se kvalifikovat k realizaci osobního aspektu Boha.

Panteizmus ve vyšší formě nepřipouští, aby student vytvářel neosobní pojetí Absolutní pravdy, ale rozšiřuje pojetí Absolutní Pravdy i do sféry tak zvané hmotné energie. Vše stvořené hmotnou energií lze spojit s Absolutním na základě služebnického vztahu, který je neoddělitelnou částí životní energie- (duše). Čistý oddaný ovládá umění, jak oddanou službou dát všemu duchovní rozměr. Teorie panteizmu může být dokonalá pouze s tímto oddaným přístupem. O pošetilosti panteistické filozofie svědčí představa mnoha bohů vládnoucích mnoha složkám hmotné přírody. Bůh je jeden jediný a původní příčina všech příčin. Rozvrácená mysl panteisty nemůže v žádném případě dosáhnout dokonalé seberealizace, neboť je stále narušována výběrem z mnoha možností.

Pro impersonalisty a voidisty je svět příštího života světem věčnosti, který však postrádá smysl. Voidističtí filozofové chtějí prosadit, že z konečného hlediska nic nemá smysl, a impersonalisté zase to, že v příštím světě existuje pouze poznání, ale žádná činnost. Takto se méně inteligentní stoupenci snaží přednést nedokonalé poznání do oblasti dokonalého duchovního jednání. Impersonalista si uvědomuje, že hmotné činnosti přinášejí utrpení, a proto chce definovat duchovní život jako existenci bez činnosti. Nemá totiž ponětí o činnostech oddané služby. Ty jsou pro voidistické filozofy a impersonalisty nasprosto nesrozumitelné.

Vaišnavští filozofové (oddaní Nejvyššího Pána Višnu-Krišny) jasně vědí, že Absolutní pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, nemůže být nikdy neosobní nebo prázdná, protože vlastní nespočetně mnoho energií. Jejich prostřednictvím se může zjevovat v rozmanitých podobách, a přesto zůstávat Absolutní Nejvyšší Osobností Božství. Nejvyšší Pán je tedy schopen si neustále udržovat své transcendentální postavení, přestože expanduje do mnoha různých podob a šíří své neščetné energie.

Pokud se jedná o antropomorfizmus=přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti. Tak toto nemá s původní védskou duchovní filozofií nic společného. Zbývá tedy vysvětlit neosobní filozofii. Májavadíni jsou zastánci neosobní filozofie, kteří si myslí, že Absolutní nemá v konečném smyslu žádnou...Automaticky kráceno

256328

31.10.2011 22:26

RE: Rusové

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256328

pokračuji:
Máyávadíni jsou tedy zastánci neosobní filozofie, kteří si myslí, že Absolutní nemá v konečném smyslu žádnou podobu a že živá bytost je jako Bůh. Působení máyávádské filozofie je proto pro veřejnost velice nebezpečné. Máyávádský filozof též nerozlišuje mezi Nejvyšší Duší a individuální duší. Máme se proto vyvarovat jakémukoli výkladu Vedánty od máyávadínů.

Ten, kdo cokoli odmítá bez poznání vztahu k dané věci ke Krišnovi, praktikuje neúplné odříkání. Bhakti-rasámrita sidhu (1.2.256). Máyávádští filozofové sice říkají, že hmotné stvoření je iluzorní, ale ve skutečnosti tomu tak není- je skutečné, pouze představa, že vše patří lidem je klamná.

Tato naše planeta, hmotný svět je proto skutečný. Je však pomíjivý jako vše co je hmotné. Času podlehne vše, i vesmíry. Avšak i čas podléhá svému stvořiteli Nejvyšší Osobnosti Božství. Čas je jednou z mnoha energií všemocného Boha.

Zásadním omylem máyávadínů je meditace o prázdnu, která není ničím jiným než moderním výmyslem vynalézavého mozku spekulanta.

Na závěr vás tedy prosím, abyste se seznámil s již popsanou knihou THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION a neklamal čtenáře Zvědavce.

256332

1.11.2011 0:36

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256332

re:Quido..
Ad 1.Poprosil by som Vás Quido, aby ste v budúcnu nerozbíjal následnosť príspevkov druhých čitateľov a odpisoval na konečný z po sebe nasledujúcich príspevkov, lebo inak nastáva v diskusii chaos. Ďakujem.

Ad 2.Čo sa týka kolapsu Védickej kultúry, došlo asi k nedorozumeniu. Mal som na mysli oblasť Európy a Ruska, kde stratila min. od 10.stor A.D.dominanciu.

Ad 3.Nie som si vedomý nejakého klamania čitateľov Zvedavca, z ktorého ma tu emotívne obviňujete Quido. Čo sa týka antropomorfizmu a panteizmu, také smery vo védickej kultúre proste naozaj existujú. Chcete azda tvrdiť, že či už sekundárne vzniknutý hinduistický, no aj priamo rôzne formy védického panteonu nemájú antropomorfný charakter, teda že jednotlivé "božstvá" nemajú aj ľudské vlastnosti, a nebývajú aspoň z časti ztotožňované z rôznymi aspektami=javmi prírody?

Mojim úmyslom nebolo útočiť na Védy. Neberte prosím moje vyjadrenia osobne a emočne. Zostaňme podľa možnosti pri vecnej stránke. Védy sú aj pre mňa veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov a naozaj som sa nimi zaoberal(aj prakticky) dlhý čas-mnoho rokov. Aj viacerí moji blízki a známi. Mnohé podrobnosti aspekty tejto veľkej oblasti ľudských vedomostí a dejín však možno vy Quido poznáte lepšie a mnohé zasa ja, my.
Využiteľný potenciál Véd(poznanie procesov vesmíru a súvisiacich technológii) je rozhodne veľký, no opakujem:
Nemyslím si, že je možné stotožniť tvorcu vesmíru s jeho dielom, aj keď znova(ako som vo svojom príspevku naznačil)
..existujú v tomto základnom ohľade aj pozitívne tendencie interpretácie Véd.
Samozrejme nepoznám všetky možné odnože, podskupiny a mixy spadajúce či už čiastočne, alebo dominantne pod Védickú kultúru a jej deriváty.

Boh je, môže byť síce všade, no Jeho stotožnenie s vlastným stvorením považujem naozaj za neadekvátne realite(a nie len ja). No možno vy ste iného názoru. Ako sa hovorí: Všetko sa preverí skúsenosťami a časom.

k Vášmu chápaniu času..
Čas je len podkategória miery [smích], je čisto subjektívny, aby som uviedol veci na objektívnejšiu mieru, zopakujem:
Čas je vzájomný vzťah dvoch kmitavých procesov(a iných niet), kde jeden vezmem ako etalón.

K nášmu spoločnému filozofovaniu(nebojte sa, nepovažujem ho za kabinetné, bezzmyselné [smích]):
Čas nie je energia. Energia je nerozlučne spojená s hmotou cez zmenu jej formy(mechanická, termická, chemická, elektrodynamická, jadrová,.."biologická" ).
Tak ako je myšlienka v tomto zmysle hmotná a duša tiež.
T.j. ak si predstavíte "hmotu", ako in-formáciu nejakej konkrétnej miery v závislosti od Vášho chápania prebiehajúcich procesov vo Vašom okolí.
Ako isto zo školy viete, hmota sú aj polia(fyzikálne polia gravitačné, elektromagnetické, akustické, torzné(?)..), t.j. aj bio-polia a tie majú tiež svoje ostatným z časti analogické pravidlá.
Ide teda naozaj o to, čo si predstavujete pod pojmom "hmota"? ...Automaticky kráceno

256342

1.11.2011 0:49

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256332

pokračovanie2..
re: Quido

Ako isto zo školy viete, hmota sú aj polia(fyzikálne polia gravitačné, elektromagnetické, akustické, torzné(?)..), t.j. aj bio-polia a tie majú tiež svoje ostatným z časti analogické pravidlá.
Ide teda naozaj o to, čo si predstavujete pod pojmom "hmota"?

Vieme, že naši predkovia neboli blbí a aj vo védach sa môže skrývať veľa riešení problémov dneška. Či už v písanej(logos-abstraktno-logickej, alebo priamo obraznej, polovej forme). To by sme ale už boli zasa pri technológiách(kritériách) napojenia sa a práce s modulmi kolektívneho podvedomia ako in-formačnými high a low-end systémami minulosti, prítomnosti a budúcnosti a ich parametroch(intenzite - spektrálnej hustote, frekvencii, vlnovej dĺžke, fázovej rýchlosti, amplitúde.. životnosti)..predpokladoch a možnostich ich vnímania vlastným telom ako spojito-diskrétnym prístrojom(keďže s dnešnými syntetickými technickými protézami je to stále ešte z časti problém) ich vytváraní, riadení a BOZP práce s nimi.. proste celkovej de"mystifikácii", de"magizácii" a de"ezoterizácii" týchto technológii.
Či už vo forme dnes nie celkom bežnej komunikácie, alebo vedenia agresie = in-formačnej vojny..to sme tu tiež rozoberali.

256343

1.11.2011 10:39

RE: Rusové

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256343

Vážený pane udo,

nezlobte se, ale my dva diskutovat nemůžem. Připomenu vám větu z mého prvního příspěvku, která se týká Kapilovy sánkhyové (sánkhjové) filozofie, což je věda, která umožňuje analytické porozumění duchovna a hmoty. Je to cesta duchovního procesu, kterou popsal pravý Kapila, a kterou mnohem později znehodnotil podvodník Kapila. Protože v Evropě dali přednost podvodníkovi a jeho spekulacím před autoritativní vědou, tak jsme tam kde jsme. Osobně se domnívám, že je to zcela chladný vypočítavý úmysl architektů matení a chaozu.

Ta věta z prvního příspěvku zní: V současné věku i vysoce postavení profesoři a vzdělaní lidé věří, že příští život neexistuje a že v tomto životě vše končí. Prosímvás, jaké rady mohou tito lidé dávat když neznají autoritativní základ.

Dále píšete, že duše je hmotná. To je milý pane udo velký nesmysl. Individuální duše- átma, je antihmotná. Mysl však hmotná je. Jemnohmotné tělo, se skládá z mysli, inteligence a falešného ega. Je to právě jemnohmotné tělo, které si bereme do příštího zrození. To potvrzuje záznam našeho podvědomí, které pečlivě zaznamenává vše. Každá myšlenka, čin nebo vjem vyvolá vibrace. Když vibrace dozní, uloží se v mysli jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. To, že duše je antihmotná se vymyká materialistickým fyzikálník zákonům, ale je to holá skutečnost. Takových parnormálních příkladů je mnohem více. Velcí jogíni mohou setrvat v samádhi, pokud jim zůstanou pouhé kosti, dokonce i když jsou jejich těla pohřbena, a jejich kůže, morek, krev atd. již byly sežrány. Je mnoho příkladů jogínů, kteří byli v tranzu pohřbeni a několik dní poté exhumováni živí a zdraví. Jogí se dokáže udržet naživu v transcendentálním stavu i tehdy, když je pohřben nejen několik dní, ale i mnoho let.

Dále-co si představuju pod pojmem hmota? Celý vesmírný projev je expanzí energie Boha. Základní energie jsou tři. Vnitřní- neboli duchovní, která je počátkem a nevyčerpatekným pramenem všeho včetně energie vnější, tedy hmotné. Okrajovou se nazývá energie smíšená. Tato věda o energiích je analyticky a velice podrobně popsána ve Šrímad-Bhágavatamu. Psaná forma Vedánty se nemění již 5000 let, zatímco materialistické vědecké disciplíny kupř.: astronomie se mění neustále. V blíké budoucnosti bude překopána i věda o historii lidstva.

V literatuře Vedánty je popsáno vše a hmota velmi podrobně.Kdyby měli materialističtí vědci takové podrobné znalosti hmoty, nedělali by směšné experimenty, jako třeba když se snažili zmrazit lidské tělo, aby mohlo být v budoucnu opět přivedeno k životu. Na těle vůbec nezáleží. Záleží na duši. To je naše skutečné já.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, která se vztahují na nauky sociální, politické, náboženské, hospodářské, vojenské, lékařské, chemické, fyz...Automaticky kráceno

256366

1.11.2011 10:52

RE: Rusové

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256366

pokračování:
chemické, fyzikální a metafyzické, jakošto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však nauka o duchovní relizaci.

Mimoto pane udo. Kniha THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION ,ze druhého světového kongresu v Kalkatě, konaného v lednu 1997, prezentuje myšlenky nejvýznačnějších myslitelů, filozofů a vědců současné doby. Je velmi podrobná. Ještě jednou vám ji doporučuji.

256369

1.11.2011 12:44

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256369

re2: Quido..
Prečo by sme nemohli diskutovať Quido? kľud prosím.. [smích]

hmm.."autoritatívna veda" a súčasná "vedecká" hierarchia..
Čím ďalej, tým viac triezvo uvažujúcich ľudí si myslím uvedomuje tak, ako Vy Quido a Vami citované osoby, že niečo tu nie len vo "vede", no aj v tzv. "náboženstvách" kategoricky(principiálne) nesedí. To sa mnohí snažia pomenovať, aby sme sa všetci spolu mohli pohnúť ďalej. Predpokladám, že o zjednotenie na spoločných základoch išlo aj na tej konferencii v Klakate. Podobných sympózii sa dnes deje hodne.

Otázka je, na akých princípoch by bolo možné zjednotiť tak rozličné kultúry, tradície,..?
Aj my dvaja máme predsa z Vášho pohľadu problém si porozumieť, pričom obaja sme z veľmi blízkych kultúr a predpokladám, že máme mnohé životné ciele(osobné aj kolektívne) spoločné.

Rozlišuje nás hlavne pojmový aparát.
Ja Vám niečo poviem a vy to pochopíte inak.
Je to celospoločenský a aj interkulturálny problém. Ľudia sú na rôznej úrovni chápania svojho okolia z miestnych kultúrno-stereotypných dôvodov a rozlične chápu a pomenovávajú tie isté veci. Atomizovať takto silnú časť kolektívneho podvedomie je tiež (ne)priamym dôkazom "pokročilého manažmentu elít".

"Vieme, že nič sa nedeje len tak samo sebou. Prebiehajúce procesy v našom okolí sú buď riadené, alebo samoriadené(ak neviem identifikovať subjekt riadenia, snažím sa identifikovať aspoň koncept samoriadenia). Vieme aj, že nič iné v nás a okolo nás okrem procesov neexistuje."

To je úryvok z jedného takéhoto vyvinutého intersisciplinárneho pojmového aparátu umožňujúceho komunikáciu(spoločné dialektické hľadanie riešení) prakticky na ľubovoľnej úrovni, v ľubovoľnej situácii na ľubovoľnom mieste.
Čas nechajme tentoraz bokom. Rozobrali sme ho a vyzerá, že naozaj objektívne neexistuje. Ide o to, čo si pod týmto pojmom miery subjektívne predstavíte..

Evidentne aj pod pojmom hmota chápete niečo úplne iné, ako ja. Definíciu hmoty som Vám v hornom príspevku dal.
Skúste to prípadne aj vy Quido, aby sme mohli konštruktívne pokračovať a navzájom sa obohatiť v chápaní nášho okolia a nás samých. Obzvlášť pozor na výrazy, ktoré vnímate podvedome ako "to sa akoby samo sebou rozumie". Bývajú to psychomíny položené v danom kulturologickom modele na kľúčové miesta profesionélnymi "elitnými" projektantami v zmysle možností samo?riadenia daného hierarchického kolektívneho modulu.
Vaša definícia kľúčových pojmov nemusí byť dokonalá, no poprosím aspoň niečo, aby sme sa pohli..
Z Vašich skúseností sa môžu pri našom vzájomnom dialektickom tandemnom dialógu vytvoriť nové znalosti zaujímavé nie len pre mňa, no aj pre Vás a ostatných prítomných čitateľov.

V mnou tu uvedenom pojmovom aparáte je inak logicky aj "antihmota" samozrejme znova len hmotou.

Ďalej..
Čo je podľa Vás Quido "Energia (od?) Boha", či dokonca En...Automaticky kráceno

256383

1.11.2011 12:49

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256369

pokračovanie2..
re2:Quido..

Ďalej..
Čo je podľa Vás Quido "Energia (od?) Boha", či dokonca Energia=Boh priamo??
Vieme, že Boh je Mierou všetkého, Nadmierou.
Chápete to ako potenciálovú energiu nejakého spádu(vývoja) pri vývoji vesmíru, zmenu v jeho harmónii?
Potom by som s Vami vedel súhlasiť, aj keď by som to možno pomenoval inak.
V tom, že dejiny a "veda" sa zase raz nevyhnutne (vývojovo podmienene) prehodnocujú s Vami samozrejme súhlasím.

V našom ponímaní zámerne odborne nepoužívame pojem metafyzika, lebo je mínový, demagogický.
Ako sa hovorí:
"To, že niečo nepoznáte, neznamená, že je to nepoznateľné, ako skôr to, že to nevchádza v okruh Vašeho chápania".
Slúži na tzv. hermetizáciu myslenia a zachovanie "elitárneho" systému spoločnosti. Bráni rozvoju myslenia populácie. Tak, ako tzv. "ezoterika", "exoterika", "mystika",.. je to demagógia smerom k v tzv. "náboženstvách" často žiaľ pre populáciu úspešne používanej dogmatizácií.

Pošlite mi prosím Quido nejaký schopný link na Vami uvedenú publikáciu a keď budem mať trochu času, skúsim si ju trochu prejsť. možno tam bude niečo zaujímavé aj pre nás, aj keď sa mi na prvý pohľad viaceré Vaše citácie javia problematické. Možno je to však naozaj nedorozumenie a rozprávame minimálne z časti obaja o jednom a tom istom, len v inom popise hmoty=tvorení=s-trojení v MIM kóde=slovách=in-formácii konkrétneho obrazu s konkrétnou čiastkovou mierou Miery všeobecnej(Boha).

No Boh samozrejme v tomto zmysle asi nie je hmotný [smích]
Príbeh..
Niekto sa raz zvolal:
Dajte mi obraz Boha, keď existuje!
a odpovedali mu:
"Niet vecí(hmoty) bez obrazu" (obraz je vnímanie, predstava)
"a Boh nie je vec."

ak chápete Quido, čo som tým chcel povedať..

256384

31.10.2011 13:50

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 256261

..3..

3. sado-masochisticky tvoriacich vlastné deti s afinitou k zlu=odklonu od Jemu vlastných cieľov od narodenia,
4. "Pánom" života a smrti,
5. Ktorý nechá obetovať! jedno zo svojich vlastných detí(Ježiša), ktoré neurobilo chybu, pričom vo vnuknutí v koráne sa doslovne píše 4:157-158, že ho nezabili a že učeníkom padnuvším do pokušenia v getsemanskej záhrade sa toto zdalo!
6. ktorému sa treba klaňať a akceptovať tzv. svetské a duchovné autority=sprostredkovateľov medzi Ním a jeho vlastnými deťmi,
7. porušujúcim vlastné prvé prikázanie zbožšťovaním "svätej" trojice, čo je len princíp tvorenia=s-trojenia
(1.Zhmotnenie=tvorenie=riadenie, vytváranie osudu je 2.In-formovanie 3.konkrétnou Mierou=usporiadanosťou=pravidlami) a nie Boh sám .. a modloslužobníctvom systémom uctievania celej plejády "svätých" a "patrónov"=ekvivalent pohanských panteistických bôžikov, lárov, penátov,..
8. Prevedením rozlúčky na "mystifikovaný" pohanský kultový "magický" kanibalský rituál jedenia tela a pitia krvi?
9. Následná tradičná dogmatizácia a "mystifikácia" mnohých absurdít s cieľom blokovania procesov v podvedomí cieľových skupín a ich intelektu(schopnosti rozlíšenia objektívnej realite bližšej variante od predkladanej deformovanej)
atď..
.
.
Snahy návratu k medzi sebou aj v krajinách bývalého ZSSR bojujúcich 1000+1 verziách tzv.jazy-českej?[smích], či védickej minulosti, srovna tak, ako snahy o znovu zavedenie dnešnej formy cirkevného kresťanstva, alebo marxizmu sú, zdá sa, bezpredmetné. Ako sa hovorí: "2-krát do tej istej rieky nevstúpiš".
Pri predsa len akej-takej obecnej gramotnosti a obecnej vzdelanosti sme predsa spolu prekonali pantheisticko-polyteistický ateizmus, "monoteistický" ateizmus a materialistický ateizmus.
Skúseností s ateizmom už teda máme hádam po generácie dosť [smích]
Snáď už viac ani netreba..

Každý sa má na Otca obracať osobne. On hovorí ku každému jazykom meniacich sa životných okolností. O čo dlhodobo prosíme, to nám, dá, no keď naše subjektívne ciele narúšajú harmóniu nášho okolia(cieľov objektívnych), vždy dostaneme na príučku nepríjemný darček. Každý tak, ako aj všetci spolu, máme v tejto hre života meniace sa neustále špecifické úlohy smerom k Otcovým cieľom. Treba mu dôverovať a snažiť sa byť s Ním v neustálom dialógu pri zľaďovaní svojich cieľov s tými jeho pri:

2.hľadaní adekvátnej miery(intuícii) s
1.neegoistickým morálnym nastavením(svedomím), ktoré sú nadstavbou
3.intelektu(vedomím riadeného algoritmu spracovania in-formácii, podvedomych stereotypov),
4.kultúrnych stereotypov=automatizmov podvedomia a
5.pudov.

Ecce Homo!

..inak pôvodná egyptská, teraz globálna "elita"(cca.2500-3000 r.prakticky kontinuálnej vlády na jednom území s malými prestávkami s následným obnovením pôvodných vládnych štruktúr) vyzerá mať tiež v zásade tiež niečo ako védický pôvod..

256284

31.10.2011 16:06

RE: Rusové

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 256284

Nono, Vy tu miešate Védsku kultúru (ktorá existovala -stá-tisícročia) s Hinduizmom. Síce hinduizmus má korene vo védskom učení, ale má k tomu tak blízko ako súčasné kresťanstvo a pôvodné učenieš Ježiša (nech bolo jeho skutočné meno čokoľvek-môžeme to povedať o každom náboženstve).
Čo sa tíka Číny a Japonska to bola skôr mocenská doktrína okorenená filozofiou-napádajú ma paralely s Vašim biblickým riadením-než učenie Véd.

256288

31.10.2011 20:21

RE: Rusové

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256288

re: Oracle..
Hej, máte pravdu Oracle, no povedzte, kto zavádzal pár tisíc rokov dozadu v Indii kastový fašistický systém konzervujúci populáciu a zabraňujúci obecnému širšiemu rozvoju celej spoločnosti?
Neboli to náhodou zo severu prichodiaci árijskí védickí B-ra-má-ni?
Samozrejme z viacerých ohľadov sa dá ich postup pochopiť, ale..

Ako hovoríte Oracle, Čína a následne Japonsko boli hodne ovplyvnené rôznymi vlnami védickej kultúry a lokálne elity sa cyklicky snažili ich transformovať do potrieb miestnej "elitárnej" ateistickej formy či už s vonkajšími "náboženskými", "filozofickými", či antropomorficko-panteistickými atribútami.

Mnohé z Véd sa určite dá recyklovať, znova objaviť, použiť. Tak, ako z biblie. Proste Ľudsky vyberať, hodnotiť. V žiadnom prípade nebrať žiadnu z týchto "svätých kníh" ako nedeliteľný kánonový dogmatický celok!!!
Ako ucelená životná filozofia lepšej spoločnosti je možno použiteľný korán. Rozhodne však nie v jeho dnešnej forme, ale po chronologickej korekcii, keďže sú súry písané bez časovej následnosti od najdlhšej po najkratšiu.

Predstavte si rozprávku o Jankovi a Marienke, ktorá by začínala epizódou Janko v klietke v perníkovej chalúpke, potom Janko vylezie na strom, baba Jaga začne horieť v peci, potom idú spolu na jahody a marienka papá medovník,..

Niet sa teda čo čudovať, že moslimský svet je taký rozbitý a zombifikovaný možno viac, ako ten náš s potenciálom a momentálnou snahou globálneho manažmentu poštvať nás proti sebe v ich epileptickom "boji civilizácii" smerom k Einsteinovej 4.svetovej s kameňami a klackami.. a.. dokolečka dokola..
kolo-kolo-rímske za 4 rýn(m?)ske..namiesto Troch..

Keď sa zaoberáte Oracle trochu Védickou kultúrou, asi viete, koľko je verzií minulosti, koľko beží na túto tému konferencií každý rok a pomaly už každý mesiac a ako protirečivo sa dohadujú jednotlivé frakcie na rôznych verziách minulosti.
Nehovorím, že nie je dôležitá a máme sa z nej poučiť a naučiť, no aby sme skrz nej nestratili budúcnosť!

Zasa: QUI BONO?
Kto asi tak v tichosti tento trend začína podporovať ako alternatívu k návratu pseudokresťanského idealistického ateizmu, konzumu, marxizmu, čínskemu "sozializmu", U.S.demokratúre, či snáď klasickému rasistickému siofažizmu?

256318

31.10.2011 21:18

RE: Rusi nie sú Barbari

Kysučan 89.?.?.?

Reakce na 256284

História nám hovorí, že všetky vyspelé a rozvinuté civilizácie mali určité etapy svojej existencie: Zrod,stabilizácia,rozkvet,postupná degenerácia a nakoniec hlboký PÁD...
Môžeme spomenuť Babylon,Egypt,staroveké Grécko alebo Rím.
Prečo?
Vo vesmíre bezpochyby platí Zákon biologickej rovnováhy prírody...
Všetky tie "skvelé" civilizácie padli v dôsledku vonkajšej a vnútornej(biologickej) degenerácie! Všetky, tie svojho času rozvinuté civilizácie, padli pod tlakom BARBAROV (z lat. sa dá barbar voľne preložiť ako krutý bradatý cudzinec).
Doporučujem sa pozrieť, kto rozkladá dnešnú civilizáciu, koľko bradatých "cudzincov" vám denne poskytuje spravodajský, kultúrny a umelecký servis... [smích]
Je ich tam cca 70-80 %!
Dnešná spoločnosť je už silne degenerovaná - očakávam jej pomerne veľmi rýchly PÁD.
Napr. taká TV Prima prijíma do svojich kmeňových stavov prevážne homosexuálov.TV Markíza necháva tancovať vo svojej Dance show homosexuálny párik, nosatá(ženskí potomkovia degenerovaných bradatých barbarov) Adela Banášová už pomaly chúďa nevie bez sexuálneho alebo homosexuálneho podtónu ani moderovať....Neoficiálne je medzi celebritnou čeliadkou viac, ako polovica homosexuálov, do tajných siekt sú títo biologicky degenerovaní jedinci bezvýhradne prijímaní (napr. i Breivik)...
Homosexualita je prvým konárom STROMU ZLA, kde korene treba hľadať už v starom Egypte, či Grécku alebo Ríme - je to krvismilstvo ( nie nadarmo si faraóni museli brať rodných bratov a sestry)!!! S tým je spojený aj prenos vysokej inteligencie, ale zároveň aj postupnej degenerácie(homosexualita,duševné choroby, psychické a telesné abnormality)...Nie nadarmo je medzi judaistami 4-6 x viac psychických chorôb, ako medzi bežnou populáciou!
Degenerácia sa prejavuje napr. aj tým, že na pohľad normálni ľudia nemôžu mať deti (Havel) alebo ich potomkovia sú znetvorení (V.Klaus) alebo majú extrémne malú výšku (Napoleon,Stalin,Sarkozy,Dzurinda) alebo sú sadisti (Bush Jr.,krvavá Madeleine Korbelova alebo Hillary Clinton).

Degenerácia je priamo úmerná inteligencii a sociálnemu blahobytu!Všimnite si koľko duševných chorôb je medzi obyvateľmi USA, ktorí spotrebujú 7x viac, ako je priemer na Zemi!
Položme si otázku. Odkiaľ smeruje to všetko ZLO, ktoré denne prežívame???

Navidomoči z USA (skryte z Izraelu).

Nie nadarmo sa v arabských krajinách hovorí:
USA= veľký SATAN
Izrael= malý SATAN

SATAN je treba chápať, ako komplexný proces degenerácie...

256321

4.11.2011 21:59

RE: Rusi nie sú Barbari

micha michaVej (zavináč) seznam (tečka) cz 92.?.?.?

Reakce na 256321

Vladimír V., on ,prý násilí a nevěra,hm, jeho řeči ohledně 9-11 mi zzpůsobují nauseu´, ptám se proč.

256583

31.10.2011 5:15

Nezlobi hodnoceni?

MoUdrostrak 82.?.?.?

Dal jsem clanku po zasluze 1 (jednicku). Pred hodnocenim mel 2,6. Po nem 3,1...!

256263

31.10.2011 6:40

RE: Nezlobi hodnoceni?

vvolis 89.?.?.?

Reakce na 256263

MoUdrostrak: Jestli jsi precetl cely clanek a po precteni hned hodnotil, je mozne, ze mezitim uz stihli hodnotit jini a prumer se tudiz adekvatne zmenil.

256264

31.10.2011 7:51

myslím, že

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

deklamace o tom, jak ti nebo oni nebo ti další jsou prostě mnohem úžasnější než ti ostatní jsou podle mne zcela zcestné, a i když jsem rusofil, platí to i o tomto článku.

256266

31.10.2011 7:57

Rusové nejsou

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

naši dávní prapředci, co je to za nemožnost: my máme společné kořeny, a zčásti i předky, ale určitě ne všechny, při své cestě světem se ti, kteří byli společnými předky Slovanů, potkávali s rozličnými jinými lidmi, s nimi tvořili rodny a měli potomky. A ono je to i jedno, kdo byl naším předkem, podstané je, že nás zpříbuzńuje řeč (a uvažování, které z ní vychází), kulturní a folklorní tradice a ocit sounáležitosti.
Nechápu pořád tu touhu některých lidí k někomu vzhlížet . bůh, velký národ..., koukejme se sebevědomně sami za sebe

256268

31.10.2011 9:20

Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal "jedničku"...

MoUdrostrak 90.?.?.?

Rusko (soudobe) neni vubec "kompaktni" zemi. Jsou tam obrovske rozdily mezi mestem a vesnici. Za zlych communistu byly tyto rozdily co nejvice kompensovany a potlacovany. Od hodneho Yeltzina a rozkradacek khaSSarskych oligarchu se nuzky neuveritelne rozviraji. Teprve Vladimir Vladimirovich naridil opetovnou redistribuci narodniho duchodu. Presto jeste bude dlouho trvat, nez bude dobrodini Yelzina a KhaSSaru zsanovano...

Proto soudit rusky narod jako celek je (nejen v tomto clanku) osidne a matouci. Lide ve meste jsou uz davno zpravicovani a zegoiSSovani jako jejich ceske obdoby zinkajicich a pravicujicich Pepiku a Lidlujicich Manicek. Zaprodavaji sami sebe (i svoji zemi) za vidinu polehavani v Egypte, na Kypru nebo nakupy na Mariahilfer StraSSe. Zajima je jen a pouSSe vlastni ego. Nenavidi CELY SVET, ale nejvice nenavidi SAMI SEBE.

Oproti tomu vesnicti RuSSove, kteri si za hodneho Yelzina a KhaSSarskych oligarchu sahli na same dno lidstvi, jsou nyni vdecni za tu trochu o2, ktery jim prineslo panovani Vladimira Vladimiroviche. Diky domacim i zahranicnim investicim Rusko i bezni Rusove bohatnou. A hledaji sami sebe.

Vložený obrázek

Vliv sekt a nabozenskych blouznivcu a "kazatelu" pomalu slabne. Rusove jsou mnohem pragmatictejsi, nezli byvali kdykoliv drive. Vidi a vnimaji, jak se hodny Zapad, ke kteremu meli za hodneho Yeltzina vzhlizet, se hrouti a bankrotuje. Na druhou stranu citi silici moc a vliv Ciny. Domnivat se, ze se za takove konstelace bude Rus zabyvat "duSSi" je velice usmevna a naivni...

Vsechny narody ex-CCCP nyni stenaji, ze za zlych Bolseviku se Rusove pro ne rozdavali. A nyni za hodneho kapitaliSSmu Rusove hlasaji, ze "kazdy za svoje". A Rusove s nimi tvrde o vse obchoduji. Hodne Emerice dochazi (i pres tisk nekrytych zelenych papirku) dech. A Rusove vedi, ze BUD TED - NEBO NIKDY!

Obnovuje se společný průmyslový prostor bez cel a hranic na 82% území bývalého CCCP. Vytvářejí se nové průmyslové řetězce a vzniká dříve nedosažitelná volnost byznysu. Obyvatel Ruska teď může například zaregistrovat svoji firmu v Kazachstánu - a nepotřebuje k tomu ani vízum, ani povolení k pobytu atd.

Vložený obrázek

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Union

Jen odstranění cel má mít podle expertů za následek nárůst HDP zemí Unie o 15%.

Putin Wants to Revive Soviet, Russian Empires into 'Eurasian Union'

http://www.turkishweekly.net/news/124503/putin-wan...

Za takových okolností stlačovat Rusu hlavu k zemi a k reflexi do duše může jen skutečný naiva...
A zatímco zde budou vycházet sebemrskačské "oduševnělé" články, Vladimir Vladimirovich nastoluje opět Hrdé Rusko coby(vá) Euro-Asijsou SUPERVELMOC [mrknutí jedním okem]

256269

31.10.2011 11:33

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256269

Pane MoUdrostrak, váš komentář je trefný. Nicméně, já osobně mám velkou radost, že se Rusko konečně probudilo a hledá duši. Je pochopitelné, že ze současného morálního marazmu, který je srovnatelný s naším marazmem, je může pozvednout pouze duchovní obroda. A velké duše v Rusku, díky Bohu, ještě nevymřely. Hmotný i duchovní pokrok musí tedy podle mého názoru, probíhat synchronně.

256274

31.10.2011 12:19

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 256274

Vážený pane Quido, bohužel/bohudík, Rusové nyní nemoUdrují, oni konají...

Nemají ani moUdrovat nad čím. Pád hodného Pax Emericana (plného počinů "dýmů/krásy"[mrknutí jedním okem] ... a vzestup zlé rudé communistické Číny jim vytvořil potenciál, do kterého buď vstoupí plnou parou a využijí OKAMŽITĚ energii, která obousměrně protéká. Anebo budou tou nevídanou vlnou Rusové smeteni.

Jak je vidět z reakcí Vladimira Vladimiroviche, postavil se k dílu nyní s Euro-Asijskou Unií tradičně čelem stejně rychle, jako v době, kdy se hodní západní Predátoři chystali k definitivnímu porobení Ruska vyslal ruské strategické bombardéry k břehům hodného mírumilovného a nikdy neagreSSivního Albionu.

Rusko nyní naSSává svaly a mozky z celého okolního světa, protože musí stihnout a zachytit růst. V takovém okamžiku ani není čas na ohledy k duchu, okolí nebo historii. A ta byla pro Rusy většinou vždy bolestným ohlédnutím. Nehledě na skvělou ruskou kulturu a umění!

Velice mne dojímají bláboly a steny českých pravicujících důchodců, že se převratné Euro-Asijské Unii a posledním krokům Vladimira Vladimiroviche nemá kdo z pravicujících nezávislých českých žurnalistů a analItYků čas věnovat: http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-k-euroasij...

Jak jistě potvrzují výpisy z mých IP address, věnoval jsem se přípravě a rozšiřování E/A Unie v poslední době velice, velice, ale velice svědomitě... Semínka na bohatou sklizeň se mají zasazovat brzy na jaře [mrknutí jedním okem]

256276

31.10.2011 13:40

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256276

Pane MoUdrostrak, jste pro mě stále záhadou, podobně jako tajné PSI technologie, které dovolují v globálním měřítku kontrolovat lidské myšlení, vědomí a pamět, popřípadě měnit vzorce myšlení.

Víte, ti, jež mají téměř třitisíce let praxe ve sféře-jak ovládnout svět skrytou cestou, já osobně vůbec nepodceňuju. A taky nepodceňuju vás, neboť je zcela zřejmé, že máte proti přemnohým diskutujícím zřetelný, informační náskok. Když ještě zmírníte používání slov s SS a dalších, získáte sluchu i u jiných diskutujících, které to doposud irituje.

Ke článku pana K.Bečka - Evropa:K Euroasijské unii, viz jeho věta: Ostatně Hitlera s jeho plánem světovlády také dlouho nebrali vážně. Není třeba dalšího komentáře, neboť Mr. Bečka buď nezná historii, nebo úmyslně mate. Podobně jako anonym 160, který radí mladým lidem, že mají poslouchat svoje city a nikoli magory. Kdo je magor je z těchto jeho rad zřejmé. Smysly jsou nadřazeny mrtvé hmotě, nad smysly stojí mysl, výše než mysl je inteligence, nejvýše pak stojí duše. Neví, že život plný chtivých tužeb a smyslového požitku je nesmírně nebezpečný. Dle současné kunzumní filozofie duše neexistuje a žijeme jen jednou. Skutečnost je ale jiná. Vše, tedy i hmotné, pochází z duchovní energie. Na duši proto není moudré v žádné době zapomínat. To je ale záležitost avantgardy, těch, kteří skuteční vidí pravdu, aby se o duši národa neustále starali. Je to v samotném zájmu existence každého národa. Jinak s vámi 100% souhlasím.

256282

31.10.2011 21:24

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 256282

ale třeba "lídlující Mařenky" se mi líbí

256322

31.10.2011 21:42

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256322

Mě ne. Přestože mám pana Moudrostraka ve velké oblibě a úctě, tak tento termín mne poněkud irrituje. Důchodci co mají 5000 čistá ruka, jsou vděční za levný aušus z Lídlu a lídlující posměšky jsou v tomto případě tak trochu, ehm, urážlivé

256326

1.11.2011 7:48

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

MoUdrostrak 89.?.?.?

Reakce na 256326

Vážený pane Luxore, domnívám se, že naprosto správně pojmenováváte "...Důchodci co mají 5000 čistá ruka, jsou vděční za levný aušus z Lídlu..."

Pokud bychom měli ale jít podle Vašeho přání do důsledků, pravicující čeští oVčané by měli držet hubu a krok, protože by měli být vděční za aušus v politice... Aby mohly pro Vrchnost vznikat nové Rodinné Orlíky a Toskánské Špindly...

Proto se domnívám, že aušus z Lídlu je důsledek --- a nikoliv ŘEŠENÍ. Zaměstnanec subdodavatele německého koncernu ve zlém socialistickém Německu určitě nemá stejný příjem jako jeho pravicující kolega u stejného subdodavatele ale v České republice.

A určitě po penzionování nemá důchod 200 jůro, aby byl odkázaný s vděčností na Vámi správně diagnostikovaný aušus z Lídlu, který je vším jiným, nežli tím, čím by měl být...tedy potravinami.

256355

1.11.2011 8:18

RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256355

Špatně jsem si to vyložil. Omlouvám se a přeji hezký den

256358

31.10.2011 13:29

hop sem,veleznámá záležitost

fohat 88.?.?.?

http://lafia.sweb.cz/?pg=ruska_rodova_skola

256279

31.10.2011 13:35

Záleží na všem, co chceme, činíme a myslíme si

Anna 85.?.?.?

Nejsme zde jen jednou. A nejsme zde poprvé. Následky našich skutků přesahují naše životy - to je karma. Naším cílem zde na Zemi má být pochopení smyslu naší existence, a tím i směru další cesty, která vede k cíli. Chceme-li vzhůru, musíme se zbavit své špatné karmy, kterou jsme si utkali. Pochopení a prožití Zákonů je jediná cesta, která k tomu vede. První je Zákon Lásky, z něho vychází Zákon Pohybu, a z něho 3 základní zákony celého bytí: Zákon Tíže, Zákon Přitažlivosti stejnorodého, Zákon Zvratného působení. Kdo tyto zákony nebude ctít, ten zajde. Ať jednotlivec, nebo celý stát, nebo celé lidstvo. To jsou zákony platné pro veškerenstvo, a ať se vidíme jak chceme velcí, jsme jen nepatrný a zcela zbytný prášek, který může skončit jako hnojivo na záhoně s ušlechtilejší úrodou. Je na lidstvu, co si zvolí za svůj cíl, ale lidstvo se skládá z jednotlivých lidí! Takže každý se musí rozhodnout, nelze nikam utéct, zakrýt si oči, vylhat se...

256280

31.10.2011 19:03

RE: Záleží na všem, co chceme, činíme a myslíme si

fohat 88.?.?.?

Reakce na 256280

DNES byla repriza o Křištálových lebkách na ČT2..Velmi zajímavé,nebot dle info na internetu kočují potomci Mayu se třinácti lebkami po USA od 28.10 do 11.11. včetně...konají meditace na obnovu DUCHA AMERIKY,rozestaví lebky do kruhu...tuto zprávu jsem četl před deseti lety,že se NÁHLE objeví VŠECH TŘINÁCT lebek a provede se tato pudža.A je to tady... [cool] [cool] [cool]

256310

31.10.2011 16:23

cha-cha-cha

valda 212.?.?.?

A zase...A zase za ruske bidy muze prohnili Zapad...To uz tam bylo,jen se menilo pojmenovani.Cari byly spatni(ti "hodni"byly Ivan hrozny a Petr 1 kteri nejvic decimvali vlastni lid na blaho derzavy),Dekabristi byly spatni i leberalove protoze "hnilobu" nesly se Zapadu,Lenin -nemecky spion,taky se stal spatny...Zide provadeli rozvrat.V 90 cecenci kazili ruske duse.Ruska duse se vzmeta v pekle,proto je tak zahadna...

256289

31.10.2011 16:42

x

Luxor 195.?.?.?

Strašlivá slátanina. Nevím jestli se tomu smát nebo plakat. Máte nějak krátkou paměť. Už jste zapoměli jak v praxi vypadá ona láskyplnost ruské duše, kterou jsme zažili v 68 roce ?

256291

31.10.2011 16:57

RE: x

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 256291

a co nám v 68 rusové tak zlého udělali?
to že si jako naši spojenci na požádání vedoucích představitelů ČSSR přesunuli svá vojska na naše území? víš co luxore jdi se vycpat [mrknutí jedním okem]
ideálně někam do iráku at vidíš jak vypadá opravdová okupace se vším všudy
tohle brečení jak nám někdo kdysi dávno ublížil a my ho ted nebudeme mít rádi mi vážně leze na nervy

256294

31.10.2011 17:31

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256294

Já vím, oligofrenici pomaleji chápou. Takže pro soudruha Aristokrata znovu a pomaleji, jako v mateřské školce. Udělali nám např. to, že nám obsadili republiku. Což znamená, milé děti, že do svobodného, prosperujícího státu, v noci vtrli burani z CCCP, pozabíjeli pár lidí, rozstříleli pár baráků, obehnali republiku ostnatým drátem a začala doba temna. Doba bolševického temna. Kdo vzdoroval šel do basy, kdo mohl, tak vzal rozum do hrsti a utekl, jako třeba pan Stwora nebo pan Kryl. Po městech se velkopansky procházely rusácké báryšně v kožichu a chovali se, jakoby jim celá republika patřila a taky že jo. Samozřejmě se našlo hodně kolaborantů, kteří okupaci schalovali, aby se dostali k moci a lépe se jim hrabalo, různí Jakešové, Bilaci a dokonce pár vymaštěných Aristokratů. Byli to vesměs primitivové, kteří by ve svobodném státě pracovali jako metaři nebo hajzlbáby. Ale okupací se z nich stali náměstci, ředitelé, fízlové a politruci. Kdyby nebylo německé a následně ruské okupace, tak by teď životní úroveň byla pravděpodobně někde úplně jinde.

256295

31.10.2011 18:23

RE: x

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 256295

To že niekto hovorí po rusky ešte neznamená, že je Rus, môže to byť Chazar, Urguj, Čukča, Kazach či hociktorá menšina z bývalej CCCP.

PS[překvapení]kupáciu nariadil politbyro vtedajšej CCCP, koľko z nich vlastne bolo Rusov? [cool]

256298

31.10.2011 18:45

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256298

To nevím, zkus to zjistit, taky by mě to zajímalo

256303

1.11.2011 14:26

RE: x

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256303

Nezlobte se, ale kolik bylo Rusů ve vrcholných orgánech napsal několikrát pan Noheil a já osobně. Pro vás, pane Luxor to napíšu znovu, protože jsem přesvědčen, že jste čestný chlap.

Z 538 nejvýše postavených osob v porevolučním Rusku bylo: 442 Židů, tj.82% celého nejvyššího řídícího aparátu. Dále 1Čech, 1 Maďar, 2 Gruzínci, 3 Poláci, 3 Finové, 10 Arménů, 11 Němců, 34 Lotyšů (ty také tvořili osobní ochranku Lenina), a pouze 31 Rusů.

Je zcela zřejmé, že se v říjnu 1917 nejednalo o revoluci, ale o zákeřný puč připravený siozednáři. A samotní zednáři tuto přípravu puče v Rusku nepopírají. Mohu citovat celé pasáže jejich vyjádření, které toto zkázonosné dílo potvrzují. Asi se unáhlili. Měli naplánované další kroky na zničení Ruska a vyhlazení jeho populace. Ty však nevyšly. Plány na eliminaci Ruska a jeho občanů přiblížil profesor Beddington, Dr. Peter Beter a generál Albert Pike.

256394

31.10.2011 18:25

RE: x

Misu 94.?.?.?

Reakce na 256295

A já bych řekl, že třeba takoví Iráčani nebo Lybijci by rádi vyměnili současnou "demokratickou" okupaci za tu ruskou z 68...

256299

31.10.2011 18:31

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256299

Šmarjá, to je jako srovnávat, jestli je hoší mor nebo nešovice. Já přece nikde netvrdím, že není horší. Naopak, vždy jsem se striktně vymezoval vůči jakékoli okupaci. A jsem na sebe naštvanej, že jsem se zbaběle zmohl jen na to kritizování, ale nic konkrétního jsem proti NAfTO invazím neudělal.

256300

31.10.2011 19:46

RE: x

Jiri Radosta 216.?.?.?

Reakce na 256300

Ja bych teda hosi dal vzdycky prednost americke okupaci pred ruskou. On si ten rozdil meli moznost vyzkouset na vlastni kuzi Nemci. A hadejte, kterym se zilo v okupovane zemi lip a hlavne svobodneji. Tem zapadnim, nebo tem vychodnim ?
Pokud jste milovnici Trabantu, ostnateho dratu a cenzury, tak se ani nenamahejte odpovedet.

256315

31.10.2011 23:22

RE: x

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256315

To záleží ve které zemi byste žil. Pokud byste byl Iráčan tak byste rychle měnil. V zemi je 5 mil. sirotků, jejich utrpení je nepopsatelné. Rossáhlé plochy jsou zamořeny ochuzeným uranem. To působí raketový nárůst případů rakoviny. Celkem bylo kontaminováno 350 míst. Počet obětí na životech je 1 320 110. Zatímco při sovětské okupaci zahynulo v celé ČSR asi 130 lidí celkem. Přesný počet si již nepamatuju. Nejen vy, ale i ostatní jste příliš zaujatí svým osobním cítěním a nevidíte příčiny. Kdo vlastně stál za celou tou hrůzou druhé sv. války? Do toho spadá i ten Trabant, ostnatý drát a cenzura. Mimoto, Rusové a Srbové přinesli oběti největší. I oni byli obětí.

Na příklad já mám velmi stresující zkušenost s Němci, kdy za 2.sv.války u nás doma provádělo gestapo prohlídku, zatímco Havla drndali na klíně. Kdybych posuzoval 2.sv. podle tohoto zážitku, tak bych nemohl Němcům přijít na jméno.

256338

1.11.2011 10:42

RE: x

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 256338

To jste shrnul hezky.
Dá se k tomu dodat třeba to, že u nás Rusové aspoň na 20 let zabránili tomu prasáckému rozkradení a zahájení likvidace národa, k čemuž se pak Havel a jeho chlapci stejně bohužel dostali.

Když čtete třeba diskuze v ruském internetu, je děsivé, že nás tam už spousta lidí ani nepovažuje za národ. Že už tu naše není nic, všichni makáme na Němce atd. Je to přehnané, ale kus pravdy na tom je.

256367

1.11.2011 10:37

RE: x

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 256315

NSR bylo výkladní skříní "západního stylu". Do rozvoje Německa se investovalo právě proto, že bylo nárazníkovou zónou mezi východním a západním blokem. Proto také bylo NSR velmi prosociálním státem. Je třeba věci posuzovat z dlouhodobých hledisek. (I rozvahy bank se dělají na několik desetiletí.) Po pádu železné opony šla rapidně dolů životní úroveň i v tom vašem sqělém západním Německu. Proč asi.
A ostnaté dráty a cenzuru - to mají dneska v USA taky.
Mimochodem - životní úroveň tehdy a dnes třeba konkrétně u nás je taky nutné porovnávat i z hlediska rozvoje technologií, tento aspekt mnozí strašiči komunismem (který nikdy nikde nebyl, dokonce ani v demagogy oblíbené Severní Korei) záměrně přehlížejí.

256365

31.10.2011 18:32

RE: x

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 256295

tento komentář je doufám ironie jinak je načase pochybovat o tvém duševním zdraví
já přeci nejásám nad nějakou okupací ale dělat z toho kámen sváru a důvod k nenávisti do 3tího kolena považuji za hloupý
co jsme si to jsme a hotovo
křivda to byla poměrně malá takže to zase nebude takový problém si myslím
zkus pochopit že ty okupace byly podle plánu jakési partičky "bláznů" a že se prostě nestaly jen tak samosebou a přestan skákat jak ti "blázni" pískají [mrknutí jedním okem]

256301

31.10.2011 18:42

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256301

Pochybuj si jak chceš, je to tvoje svaté právo. Ale nevkládej mi do úst co jsem neřekl. Já neodsuzuju rusáky jako národ. Češi nejsou o nic lepší. Já jen tvrdím, že je nemístá glorifikace „Ruské duše“, protože prostě nic takového neexistuje. I v CCCP měli kreatury jako Brežněv a hrdiny jako Solženicyn či Gorbaněvská. Všechno je to o lidech, v každém národě jsou hrdinové i zbabělci, zmrdi i čestní lidé, vlastenci i vlastizrádci.
Jasně ty sice „nejásáš“ nad okupací, ale to, že k nám rusáci vtrhli a dokurvili co se dalo, ti přijde jako normálka, na tom není, podle tebe, nic špatného

256302

31.10.2011 18:52

RE: x

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 256302

zajímalo by mě co tady ti prostí vojáci kteří dosatli befél aby šli a tak prostě šli dokurvili?
po tejdnu se stáhli do kasáren a kromě semtamních přesunů o nich nikdo nevěděl
ano bud nasraný na vlastizrádce a zmrdy pokud ti za to ti zmrdi stojí mně ne těším se z toho že každé ráno vyjde slunce že je ted pěkně podzimní počasí a kašlu na nějaké zmrdy tobě bych to taky doporučil
nasranost plodí jen nasranost nenávist plodí jen nenávist pomsta plodí pomstu a násilí plodí násilí
jedině odpuštění je cesta z bludného kruhu neustálých křivd
podobně bysme se mohli bavit o dalších křivdách nechápu proč ti tak moc vadí jen takhle jedna

256306

31.10.2011 19:03

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256306

Děkuji za krásné kázání soudruhu, kdybys mi ho nenapsal, tak bych to opravdu nevěděl. [oči v sloup]
Jasně obyčejní vojáci za nic nemůžou. Stejně jako za nic nemůžou piloti NAfTO co bombardují nemocnice a školy. Však co, jsou to obyčejní kluci, co jen plní befel- zaměřit a zmáčknout tlačítko a pak se stáhnout do kasáren. Jinak to jsou moc hodní lidé.
Okupace je prostě okupace !

256311

1.11.2011 3:15

RE: x

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 256311

Hele voni jeden "Luxore"! Jdou luxovat někam do pryč... Když jich ta "vokupace" tak vzala, tak proč tady zůstali trčet? Přece mohli jako ti co je jmenovali, taky vodkráčet z tý zadrátovaný zoo kamsi do svobodnýho ráje za štěstím... Byli voni vůbec už tehdá naživu? A když jo, tak měli už tehdá ňájakej rozum? A maj ho vůbec dnes? Jak jinak vysvětlej, že dodnes nevěděj proč vůbec k tý "vokupaci" došlo?

Ať tak nebo jinak, tak to já jim musím to sladký tajemství prozradit. A grátis "Luxore", grátis! Tak si toho vážej a hlavně voni jeden "Luxore", hlavně si to pamatujou, ať je lidi furt nemaj za blba... Dyk je to vostuda....Takovej velkej a porád blbej... No řeknou sám. Je jim to zapotřebí?

Tak tehdá milej "Luxore", tehdá před tím '68. dostala Evropa dárek vod strejčka Sama... Víte kterej to je... Takovej s tím cylindrem a kozí bradkou, jakou nosej ti co by dali chudýmu to poslední co maj.... Von totiž má po celým světě sviňáky, sakra ta Čeština... samo sebou svý ňáký známý a von se tenkrát jaksi vod nich dohmát toho, že má cosi co Evropa nemá a dokonce je to právě to poslední co dal svý US ARMY. No a protože jak vo něm každej ví, že by se pro svý bližní třeba i rozdal, tak si řek, že se s tou Evropou musí, jako správnej konvertovanej křesťan, nezištně vo to svý poslední podělit. A tak jí poslal, teda hlavně těm už tenkrát demilitarizovanejm německejm vojáčkům v NATO, něco, s čím si tak vyhrajou, že kde to bylo tenkrát to zůstalo dodnes a teď prej s tím to tažení na Rusa už sichr vyhrajou. Pershing II tomu tenkrát říkali a myslím se tomu tak říká dodnes.

Takže vono milej zlatej bylo tehdává dost málo na vybranou. Asi tak, jako to měl ten Hamlet - bejt, nebo nebejt. Vona totiž ta preventivní válka, tak ta se znala na vobou stranách už dávno před tím a vojáčci jak něco znaj, tak nedaj pokoj až si to prubnou. A někdy ani pak ne. Vlastně většinou ne. Takže voni "Luxore" vlastně můžou bejt rád, že došlo jen na tu "vokupaci" a ne na tu preventivní válku s jadernejma pumičkama, protože to už by ty svoje žgryndy sotva měli šanci někam poslat. A kdyby jen poslat. Vůbec je napsat. A čím, a na co... Na to bylo NATO už tenkrát prevít... A taky jím zvostalo.

256346

1.11.2011 8:17

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256346

Mno,soudruhu, tak si váš obsáhlý příspěvek shrnu- kromě plků a rádobyvtipných formulací jsem se dozvěděl:
- spekulace, že jsem mladej, blbej, nic jsem nezažil a doporučení, že mám táhnout někam do pryč. Pak další a další zesměšňování a urážky
- k věci nepíšete skoro nic. Po dlouhých porodních bolestech jste nás obdařil ejakuátem vaší geniality, kde zmateně píšete něco ve smyslu, že za invazi rusáků do ČSSR můžou samozřejmě zase ti amíci, nikoli rusovové, a obsadit republiku porstě museli, protože opravdu, ale opravdu neměli na vybranou. A ještě, podle těch vašich blábolů, máme být rusákům za tu okupaci vděční, protože to mohlo dopadnout mnohem hůře. No, tak to je tedy opravdu moudro. Doložte prosím, jak jste k tomuto osvícení dospěl, pokud možno fakta, tj. data, písemné záznamy, vyjádření dotyčných US činitelů atd.

256357

1.11.2011 10:53

RE: x

djb 90.?.?.?

Reakce na 256346

Vy musíte mít hroší kůži - zakončit tak chytrácký příspěvek pointou, že za r. 1968 mohou rakety Pershing II, používané od prosince 1983.

Pletete si pojmy.

Pletete si nejen Pershingy, pletete si důvod a záminku a vůbec to máte celý zmatený. Jako ukázka přežívající komunistické propagandy je to pěkné...

256370

1.11.2011 20:33

RE: x

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 256302

K Brežněvovi malá poznámka. Pokud se diskutuje ruská duše a Rusové, tak je dobré připomenout, že Brežněv nebyl Rus, ale Ukrajinec, podobně jako Stalin Gruzínec (atp, viz quidovy přehledy).

jansmith[smích]

256412

2.11.2011 9:32

RE: x

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 256412

Pohled na Brezneva se odstupem doby také už mění. Stále se diskutuje jeho původ + důvod, proč nedovolil k nasazení armády jak ruské, tak polské, proti Solidarności.

Vzdyt preci/vá podle vsech poucek z tabora "dýmů/krásy" by mel byt Breznev a CCCP ztelesnenim vsech zel a demonu. A zaminka jako Solidarnośc by mela byt iHned duvodem k pachani vsech moznych zverstev zleho communismu...?!

Hodne badatelu se shoduje, ze Breznev nebyl zadnym rudym demonem, ale obratnym klickarem a opportunistou. Proto za jeho panovani CCCP (a tabor miru) stagnoval. Na druhou stranu bylo vse velice stabilni (i ta nuda a sed).

Teprve, kdyz se z Brezneva (a jeho kamosu) stali geronti - a k moci se dostali rozjasani komsomolci, co nikdy nepoznali poradne valku a jejich po zapadnim konSSumu nenasytne RaiSSy, zacal CCCP vyklizet Afghanistan, Etiopii, MoSSambik, Angolu, Nicaraguu, Jemen + dalsi territoria, kde zabranoval hodnemu Zapadu a "dýmů/krásy" v hodne exploataci tamnich surovin a kontrole strategickych cest.

Vložený obrázek

Cesi, bohuzel, maji zleho demona Brezneva spjateho s '68. Na druhou stranu si neuvedomuji, ze nezli zly Breznev svolil k okupááááciji kontrarevolúúúúúcie, non-stop upozornoval obrozene ceske soudruhy, aby dali vse do poriadkúúúú. Teprve, kdyz se ubezpecil, ze behem nekolika mesicu zasednou v CSSR do vlady Veskrnove, KnizePani, Tigridé & Co., tak vyslal zlé rudé tanky...

Celou dobu se západní rozvědky neptali "ZDA", ale "KDY"?! A proto take s hodnými JůYsEj zlí Rusové vstup do CSSR predem konSSultovali, aby nevyvolali dojem, ze jde o utok na Zapadnuju Jevrópu a proti "dýmů/krásy". [mrknutí jedním okem]

256435

2.11.2011 20:54

RE: x

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 256435

Souhlas. Mně šlo spíš o to připomenout, jak někteří kritici a pomýlenci nasazují na ty zlé Rusy, zatímco je vše poněkud komplikovanější (R.Nohejl a quido se o tom tady už něco napsali).

Mimochodem, generalizace (zevšeobecňování), eufemismy a matení pojmů patří mezi odvěké nástroje ovládání a manipulace oveček Vyvolenými a jak by řekl klasik: tak je to spravne a tak to ma byt, jinými slovy: Protokoly a Pravda není pro všechny rulesssss ..[smích]

jansmith[smích]

256492

31.10.2011 18:50

RE: x

Vodník 83.?.?.?

Reakce na 256295

>Udělali
>nám např. to, že nám obsadili republiku. Což znamená, milé
>děti, že do svobodného, prosperujícího státu, v noci vtrli
>burani z CCCP, pozabíjeli pár lidí, rozstříleli pár
>baráků, obehnali republiku ostnatým drátem a začala doba
>temna.
Pro Vás "burani z CCCP = Rusové"? Hm, to je stejná blbost jako "antisionisté = antisemité".

256304

31.10.2011 18:56

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256304

Jo, správně. Poněvadž tenkrát to nebyly samostatné státy, ale prostě Sojuz. A okupanti neměli na čele napsané, zda jsou z Ruska, Ukrajiny nebo Uzbekistánu. Neříkalo se jim „Občané Sovětského svazu“, ale zkráceně rusáci, ivani, okupanti…

256308

31.10.2011 19:10

RE: x

fohat 88.?.?.?

Reakce na 256295

dodnes mám pachut v hubě,jak mě ve Kbelích v městském autobusu šacoval Mongol a druhý mě šimral samopalem...Teprve NYNÍ jsem pochopil tu okupaci,SOVĚTI oddálili tou hnusnou normalizací posun NWO do ČESKA o ty leta okupace,To jsou paradoxy.....

256312

31.10.2011 21:38

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256312

Pane Fohate, díky za zajímavou zkušenost ze života. Jsem rád, že jsou ještě lidé, kterým zůstal zdravý rozum.

256324

1.11.2011 13:54

Každý člověk jinak vnímá skutečnost.

leraks 89.?.?.?

Reakce na 256295

Tak,pane Luxore,nevymýšlejte si!Tu dobu jsem zažil.V Praze.Celých těch 20 let.A mnohé další.Jak vy říkáte,rusácké báryšně v kožiších jsem tam nikdy neviděl.To si asi pletete se současností.Pokud jsem tam nějaké ruské lidi,turisty viděl,byli většinou velmi uboze oblečeni,dokonce v teplákových soupravách,což se tehdy v jejich zemi považovalo za velikou módu.Snad.Jo,a také,někteří, sháněli džíny... Nezažil jsem v té době v pražských ulicích žádného bezdomovce nebo t.zv.somráka.Za těch 20 let mě prosili o peníze 3,slovy tři lidé.Vždy o 10 korun,prý na vlak.Ano,zabily v osmašedesátém ,v srpnu ruské jednotky ,podle Vašeho vyjádření,pár lidí.Ani nebudu psát,kolik párů lidí od té doby zabily různé západní vojenské jednotky v zemích,kam nebyly také pozvány.Měl jsem kamaráda,který nebyl komunista,ani já jsem nebyl.Ten říkal už v roce 1991:ta okupace dala nám,obyčejným lidem,žít 20 let normálním životem,bez ohrožení.
K vlastnímu článku:příliš velká filozofie,na mě. Ve zdejších odkazech je,byl, vtip,jak se chovají různé populace při různých klimatických podmínkách.Pointa vtipu je,že v absolutní mínusové teplotě život na Zemi už neexistuje, a přesto: dva mužíci,oblíbené slovo pro Rusa, sedí na pařezech v tajze,popíjejí vodku a jeden druhému povídá:"Váňo,to je dneska kosa,co?Ani ta vodka nechce téct!".Myslím si,že ruský národ jen tak něco nezdolá.Dějiny o tom vyprávějí dost.

256390

1.11.2011 14:19

RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost.

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256390

Panebože to snad není pravda. [pláč]
Milý pane, já tu dobu okupace taky zažil. Jezdil jsem k příbuzným do Olomouce a tam jich bylo jak nasranejch, měli tam dokonce i svůj Univermag.

Víte co soudruzi, už mě to nebaví. Sbohem !

256392

2.11.2011 19:42

RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost.

rataj 78.?.?.?

Reakce na 256390

Ke sporu pánů Luxora a Aristokrata
Z určitého hlediska máte oba pravdu. Je nesporné, že obsazení ČSSR „spřátelenými armádami“ v 68 byla pro většinu lidí v té době katastrofa, a zejména pro ty, kdo v těch prvních dnech pozbyli někoho blízkého, nebo těžce doplatili za to, že nadále veřejně zastávali „ kontrarevoluční názory“, vězením nebo ztrátou lepšího zaměstnání, a žili na hranici chudoby. To je jedno hledisko, které jsem tehdy plně zastával.
Z druhého hlediska je třeba uvážit, jak se na vzniklou situaci dívali tehdejší představitelé SSSR. Bezesporu museli být silně znepokojeni tím, jak se u nás po lednu 89 situace vyvíjí.
Od začátku jim muselo být zřejmé, že mnoha lidem, deroucím se na vrcholové pozice, se vůbec nejedná o nějaký „socialismus s lidskou tváří“, byla to pro ně jen škraboška, která jim sloužila pouze k maskování jejich pravého úmyslu, tj přechodu na 2. stranu tehdejšího světa, rozděleného na 2 tábory. Sám jsem to, jako pilný čtenář Literárních listů brzo pochopil, když jsem už v některém z prvních čísel četl fejeton, kde si autor dělal z p. Dubčeka vyloženou srandu a přirovnával ho k Hurvínkovi, a takové výpady proti tehdejším představitelům a socialistickému zřízení se neustále stupňovaly, bez ohledu na to, jak sověti na to též stále ostřeji reagovali..Odtržení ČSSR od socialistického tábora by přirozeně vedlo k jeho velkému oslabení, zejména s ohledem na geopolitické situování naší země.
Žádná velmoc na světě, která je hodna toho jména, a která získá určitou silnou pozici v nějakém území, se této pozice dobrovolně nevzdá, a zejména v tom případě, pokud by vyklizená pozice přešla k nepřátelské straně (tedy pokud jí na to stačí ještě síly, nebo když uváží, že by přitom její ztráty převýšily zisk). Nesmíme též zapomnět na to, že SSSR nezískal tuto pozici lehce. Připomeňme si, že při osvobozování naší vlasti od německé okupace padlo na 144 000 sovětských vojáků.
Dále je třeba uvážit i to, že u nás v r. 89 ještě bylo i dost lidí, kterým se protisocialistické výpady přestávaly líbit, i když si byli vědomi pravdivosti údajů o zločinech režimu zejména ve stalinském období, a bylo tu i velké množství lidí – straníků na výhodných postech, z nichž též někteří těžce doplatili na štvavé kampaně (tím se nechci zastávat lidí, kteří si pro hodně špatné činy tvrdý trest zasloužili). Hledisko těchto lidí na příchod vojsk bylo rovněž odlišné.

256486

2.11.2011 21:00

RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost, dok.

rataj 78.?.?.?

Reakce na 256486

Další hledisko je to, jak se na situaci dívali prostí vojáci, často mladí kluci bez větších zkušeností. Proškoleni, jak u nás na každém kroku číhá záškodník, unavení dlouhou cestou, nevyspalí, žíznící. Nedivme se proto, že některým luplo v hlavě a začali střílet třeba na někoho, kdo
prudce, na protest proti jejich příjezdu gestikuloval, kterému nerozuměli a který se snažil vlézt na jejich tank (tím nechci nijak omlouvat tyto zlé činy).
Další hledisko je, jak se díváme na tuto událost z historického stanoviska po čase. Nechávám na každém, ať si porovná, jaké kladné a záporné hodnoty měly pro nás sovětské područí a jaké máme za dnešního stavu, kdy jsme v područí někoho jiného.Jisté je, že se vždy dařilo některým lidem velmi dobře a některým i dosti, nebo velmi špatně. Jak to je ale pro většinu lidí?
Holt je to blbý, že jsme takový malý národ a navíc tak nesvorní, že na skutečnou samostatnost jsme se proto nemohli v moderní době zmoci.
A co dnešní Rusi? Myslím si, že většina jich má, a zejména mimo velká města, duši širokuju, charošuju a tělo morozuvzdornoje, jak se o tom třeba přesvědčili Evan McGregor a jeho kamarád při cestě na mašině kolem světa.Jestli se k tomu dostanete, podívejte se na něco optimistického:
http://www.csfd.cz/film/221727-ewan-mcgregor-na-masine-kolem-sveta/
A protože dnes máme den Památky zesnulých, vzpomeňme si s úctou i na všechny ty lidi, kteří padli v boji za lepší, spravedlivější svět, kde by člověk člověku mohl být spíše přítelem.

256493

31.10.2011 19:32

RE: x

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256291

re:Luxor a rok 1968
Tie ľudské tragédie a dopad na život asi nás všetkých sú hrozné, no ako by ste tú situáciu riešili vy Luxor?

Hádam nechcete tvrdiť, že vlády ČSSR, ZSSR, USA,atď. si mohli, môžu robiť, čo si zmyslia a všetko v politike ide akoby samo sebou, ako metla s babou Jagou?
Snáď nechcete tvrdiť, že dotyčné, resp. akékoľvek krajiny sú skutočnými SUBJEKTAMI globálnej politiky?
Ak bol v tom čase skutočným dedukčným SUBJEKTOM globálnej politiky (GP-P) kdekoľvek na svete identifikovaný druhý subjekt vyjdúci v chápaní skutočnej politiky na úroveň umožňujúcu operovať na globálnej tzv. konceptuálnej, či metodologicko-ideologickej úrovni a vzniklo podozrenie o jeho aktívnych(z pohľadu globálneho manažmentu) operáciách, okamžite nasledovala snaha o jeho elimináciu a náhradu poslušnou, najlepšie nevedomou bábkou(preto bezpečnostná cyklická "demokratická" obmena).

Predstavme si situáciu, že by nás tu ÚV KSSZ, KGB a sovietská generalita nechali budovať si "socializmus s ľudskou tvárou" a zároveň si predstavte tu na fóre často rozoberané dominantné globálno-politické faktory, tendencie a ich kontext.
Pár straníkov malo aj vtedy o nich na východe od nás a aj na západe čiastočnú predstavu, resp. boli patrične zväčša nepriamo motivovaní..
A u nás? hmm..ťažko povedať, no pravdepodobne tiež.
Napr. Slánsky skrz judaizmus čiastočne.
V ZSSR Stalin skrz štúdium v seminári, pôvod? a životné skúsenosti pravdepodobne tiež do určitej miery. Napoleon, Lincoln, Trocký(L.D.Bronštein), Kennedy,.. pravdepodobne tiež čiastočne..

..teda máme začiatok roku 1968..
Máme "bipolárny" svet. Amerika je nie z vlastnej vôle v zámerne sebadeštrukčnej vojne vo Vietname a celý západ otriasajú nepokoje smerujúce k ropnému šoku a definitívnemu opusteniu zlatého štandardu zo strany USA.
USA (cca. 5% svetovej populácie) sú z pohľadu globálneho manažmentu kvôli ich šialenej spotrebe smerovanej k cca.40% celosvetových energetických a surovinových zdrojov ako maják demokraciou zastieranej ideológie globálneho fašizmu z pohľadu strednodobej udržateľnosti neprijateľné..
Východný blok(či konglomerát?) má tiež problémy-od nástupu Chruščova začína inflačná politika ktorá sa za Brežneva ešte zrýchľuje.

Predstavte si Luxor, že pod Vaším nosom takmer u susedov, Vám ako členovi globálneho manažmentu začne niekto čo i len nevedome hľadať kompromis medzi dvoma absurdnými systémami, pričom oba z Vášho pohľadu nevyčerpali svoj momentálny potenciál...

Tieto dva modely sú Vami s prijateľnými odchýlkami kontrolované-hlavne cez judaistické parametre v mixe so slobodomurárskymi-v 1.ZSSR transformované v podstate do ČEKY, NKVD a neskôr do KGB a z časti do ÚV KSSZ a kľúčových pozícii jej byrokratického aparátu a v
2.Británii a USA prakticky aj na univerzitných kampusoch do alfa,..omega,psí [smích], skull&bones, rotary,atď.. dorastových "elitných" ...Automaticky kráceno

256313

31.10.2011 19:37

RE: x

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256291

pokračovanie 2 ..
re:Luxor a rok 1968..

Tieto dva modely sú Vami s prijateľnými odchýlkami kontrolované-hlavne cez judaistické parametre v mixe so slobodomurárskymi-v 1.ZSSR transformované v podstate do ČEKY, NKVD a neskôr do KGB a z časti do ÚV KSSZ a kľúčových pozícii jej byrokratického aparátu a v
2.Británii a USA prakticky aj na univerzitných kampusoch do alfa,..omega,psí [smích], skull&bones, rotary,atď.. dorastových "elitných" klanových klubov zlegalizované a inštitucionalizované dokonca do fiktívnych divadelných politických strán "republikánov-akože viac patriotickí a demokratov-akože viac demokratickí" )

Pri tom Luxor zo skúsenosti viete(tisíce rokov dát ohľadom dominantných socio-prírodných tendencii správania sa populácie, a príslušných odoziev prírody a HNR), že čo sa týka svetovej oficiálnej "bipolarity" máte ešte zo 20.rokov plánovaného času do nevyhnutného nástupu IT bubliny(na stopenie Vami kontrolovanej a produkovanej neúmernej celosvetovej likvidity). Ďalej viete, že v podstate Vami formulovaný marxizmus(pseudo-komunistická, či pseudosocialistická ideológia) je dlhodobo z hľadiska metrologickej neudržateľnosti=zamínovaný a teda neriaditeľný.
Napr. termíny pridaná produkcia(nie hodnota) a pridané náklady namiesto vyčísliteľných termínov Základné potreby populácie a luxusné potreby. Marxizmus je teda (nielen) z ekonomického hľadiska dlhodobo neudržateľný a je preddefinovane kolapsový, pokiaľ sa Vám podarí zachovať čistotu "viery" marxizmu = ďalšej ideológie na báze zvráteného kresťanstva a ateizmu biblie.

Boli by ste v roku 1968 vy osobne Luxor ochotný (pri ašpirácii na globálny egocentrický manažment za akúkoľvek cenu) dopustiť takéto komlikovane kalkulovateľné riziká?

..to len na 1 príklad..
Samozrejme hrali v roku 1968 rolu aj ďalšie pomerne silné faktory za oponou(v skutočnej politike), na rozobratie ktorých tu nie asi moc priestor..

..inak re: Moudrostrak..
Možno ste to tu už niekde v diskusii popisovali a ja som to prehliadol, no čo presnejšie chápete Vy osobne Moudrostrak pod tzv. Psí technológiami?
Ja som tu popisoval MIM technológie s ktorými som sa stretol v škole a v práci. Viaceré "javy" toho, čo sa tu a tam zahŕňa niektorými osobami pod tzv. Psí technológie medzi ne podľa tých letmých neurčitých popisov spadajú.

Princípy a BOZP konceptuálnych MIM technológii "materializácie", tvorenia=riadenia akýchkoľvek procesov(DVTR), t.j. aj podvedomých,.. som tu popisoval aj s odkazmi na knižnice a archívy. Boli pár rokov dozadu (hlavne po páde východného režimu a rozširovaním sa internetu) sprístupnené verejnosti ako reakcia na de-in-formačnú agresiu a snahu o zotročenie voči krajinám (nie len) tzv.východného bloku de-formovaným kresťanstvom, marxizmom, mediálnym konzumom(ideológia "Výhodné predať?" ),..

256314

31.10.2011 21:37

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256314

Pane Udo. Přečetl jsem si váš obsáhlý příspěvek, ale nějak mi uniká pointa. Jakou situaci bych měl řešit ? A další otázka sice není k tématu, ale ano, já opravdu tvrdím, že vlády USA (a dříve CCCP) si dělají co chtějí. V případě USA vidíme příklady každý den. Otázce o subjektech globální politiky nerozumím a popravdě se mi ani nechce pouštět do diskusí na téma dedukčních subjektů GP-P ani na konceptuálnej ani metodologicko-ideologickej úrovni, mám svých starostí dost

256323

1.11.2011 11:04

RE: x

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 256323

Já bych řekla, že z globálního hlediska (vážně!) bylo nepřípustné pro oba bloky, aby kdekoli na světě vznikla alternativa ke stávajícím systémům. Představte si, že by se v roce 1968 povedlo to "pražské jaro" bez sovětské intervence, nenechali bychom si ho ukrást, ochránili bychom se účinnými zákony. ČSSR jako taková by musela v prvé řadě klást důraz na soběstačnost, na to, aby obyvatelstvo mělo co žrát, kde spát atd. Nadále by zůstala sociálním státem v rámci tehdejších technických možností. Co asi by se stalo, kdybychom nebyli "osvobozeni" Sojuzem?

Jsme v srdci Evropy a jsme šikovný národ bez ohledu na to, co se nám média snaží vnutit. Fakt si myslíte, že existence takovéhoto státu s takovým potenciálem a s takovouto geografickou polohou je pro globální elity vůbec přípustná?

Z toho vycházejte a neobracejte se k historii, kterou nemůžeme změnit. Koukejte, v jaké prdeli jsme teď. A zkuste přemýšlet nad tím, co vy konkrétně můžete udělat pro to, aby tomu tak nebylo.

Vůbec nic ve zlém.

256371

1.11.2011 12:31

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256371

No, historii sice nemůžeme změnit, ale můžeme se z ní poučit. Vy ze mě všichni děláte zatrpklého, nenávistného člověka, co nemá na práci nic jiného než se utápět ve žlučovitých vzpomínkách. Přitom opakuji, že jediné co odmítám je glorifikace rusáků, či té jejich národní duše a hlavně obhajoba jejich okupace. Takže vaše rady at zpytuji svědomí jsou trochu nemístné, já vám do života taky nekecám. Já v sobě nenávist nechovám, mám mezi svými kamarády čechy i slováky, američany i rusy, araby i židy. A ty vaše řeči o bipolárním světě, kde malá zemička musí zákonitě být pod okupací jedné ze stran, jsou možná pravdivé, ale ne bezpodmínečně, viz neutrální Švýcarsko. A byl bych rozhodně raději, kdybychom tenkrát byli ve sféře vlivu amíků než rusáků. Do vlivu US jsme se nakonec stejně dostali, jenže díky ivanům, na poněkud jiné startovní čáře než třeba němci.
Taky nic ve zlém

256380

1.11.2011 13:13

RE: x

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256380

re: Luxor a Švajčiarsko..
To, prečo má Švajčiarsko výhodu neutrality a 200-300 rokov ako prakticky jediné na svete nemalo žiadnu vojnu, sme tu toľko krát rozoberali, že to už naozaj celé nebudem opakovať.
Je to proste banková centrála. Jeden z mocných nástrojov riadenia globalizovaného sveta a admini chcú mať v svojej záhradke kľud. Dočasne bolo s podobnými medzinárodnými privilégiami experimentované aj inde, no v zásade o tom definitívne nerozhodovali štáty, o ktoré išlo. Tzv. "veľmoci" tiež len obmedzene, ako je tiež známe v realite mimo mediálneho teátru, a ktorého dúfam nie ste vyznávačom.
Tzv. Westfálsky mier bol v tomto zmysle tiež vždy len ilúziou.

Pokiaľ Vás nezaujíma realita, môžete si priať čo chcete Lux-or..
Ako sa u Vás zvykne hovoriť:
"Co by bylo, kdyby.." .. boli by sme ryby, či ako to pokračuje [smích]

O to, či by sme boli pod Amíkmi, alebo Rusmi, nerozhodovali poriadne ani ich bábkové verejné, tak, ako ani skutočné lokálne "elity", periférne pobočky tradičnej globálnej "elity".

Opakujem, že je nezdravé žiť v ilúzii, lebo to navádza ku kamikadze(resp.harakiri) optimizmu a nežiadúcim darčekom pribalením k chybným osobným životným želaniam vychádzajúcim z objektívnej realite neadekvátneho hodnotenia situácie a následného konania.

Ja osobne sa považujem za optimistu hľadajúceho súvislosti v odlišnostiach.

256385

1.11.2011 13:32

RE: x

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 81.?.?.?

Reakce na 256385

Omezte laskavě počet svých nesmírně dlouhých a na části rozdělených příspěvků. Nárok máte na 10 měsíčně. Dnes je 1. a už jich máte 7. Děkuji.

256388

1.11.2011 13:49

RE: x

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256385

Udo, Udo, vy mi teda dáváte. Jasně Schweiz jsme už mnohokrát rozebírali a souhlasím s vámi. Byla to ode mě samozřejmě poněkud utopická spekulace, nicméně nikde nebylo dáno, že jsme se nemohli vydat podobnou cestou. Vaši narážku, že žiji mimo realitu a rybách jste si mohl odpustit, já se také nepošklebuji vašim sáhodlouhým polemikám o ničem. Také nechápu proč se snažíte odvádět předmět diskuse ke globálním elitám, které jsem nikdy nezpochybňoval

256389

1.11.2011 14:44

RE: x

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 256389

re:Luxor
Nemyslel som to zle Luxor a ani ako na- či urážku. Ani to s rybami [smích]
Ja len, že fakt tí globálfascovia a ich techniky sú v istom zmysle jadrom prakticky všetkých našich podstatných problémov. Máme na tom vyrásť a preto je zdravé to čím skôr pre čo najviac ľudí pochopiť, aby sa netrápili a mohli naozaj riešiť, tvoriť svoj život, osud a pomôcť aj svojim deťom, blízkym a okoliu. Proste aby sme sa tu úplne zbytočne nehádali.
Nie obviňovať sa navzájom sprostosťami, ktoré nikam nevedú, ako ovce na jatkách na úchylnú srandu týchto samozvaných elitných psychopatov.
Možno sme tu za nejakú odmenu a je hlúposť nechať si dar tohoto života(ako na nebesiach? tak aj na zemi..) dodžubať.
Toť vsjo. Už končím, ako ma V. upozornil [smích]

256396

31.10.2011 18:20

guláš zo všetkého

ppppp 95.?.?.?

možno je jedlý, ale ťažko viackrát za sebou...
V článku je hromada tvrdení, ktoré sa ťažko preukazujú, sú príliš postavené na váhe osobnosti. Ja si napríklad nemyslím, že je dôležité, či podvedomie vníma zápor, naopak to považujem za nepríjemné podsunutie, rozumný človek pokiaľ nie je v strese sa rozhoduje za pomoci rozumu, a ten by mal negáciu zvládať.
Takisto je preceňovaný význam akýchsi PSI technológií, keď niekto nemá rozum, tak na neho netreba ani PSI, stačí schopný manažér, ak niečo chce vyžmýkať. V článku sa v podstate nachádzajú tmárske fragmenty - ak niečomu nerozumiem, snažím sa to dať najavo a neprimerane negenerujem svojvoľné možnosti.
Článok pôsobí ako recept na všetko, ale na mňa skôr dojmom múky s popolom, čo je určitý indikátor snahy o manipuláciu.
Vôbec nejde o rusov, ak si všímame, prečo niektorí zapredajú aj vlastnú mater, predsa o tú mater tiež vôbec nejde. Tieto veci sú známe, inak by sme výroky o predaji vlastnej matere nepoznali, iba je rýchlejšia doba, a viacej ľuďom sa uráčilo rýchlejšie z kopca, nepozerajúc na ostatných, ani do budúcnosti, skrátka bezhlavo, a bez zmyslu, iba ako prasa v žite.

256296

31.10.2011 18:51

lidozrout

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 212.?.?.?

Vy,obdivovatele ruske duse,kouknete se na film"Lidozrout" s roku 91 na ruske tv,a pak mluvte o jejich dusi.

256305

1.11.2011 6:06

RE: lidozrout

Satanist 50.?.?.?

Reakce na 256305

Nejlepsi byli lidozrouti v jednom forku kteri napichli kocovnyho cigana na rozen a tocili s nim nad vohnem tak rychle az je nacelnik serval, ze se jim poradne nepropece ......... A jak ho mame teda vopejkat? Kdyz s nim tocime pomalu tak nam krade z vohne brambory ....

256348

1.11.2011 15:13

RE: lidozrout

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 256348

[překvapení] [zmaten] [smích] [velký smích] [chechtot]

256397

31.10.2011 21:13

K tomu srpnu 68

Starý doktor 195.?.?.?

Luxore pro doplnění pohledu na invazi doporučuji investovat a pořídit si DVD z Filmexport home video- Tanky v Praze. Invaze a předinvazní doba z pohledu nejen Rusů i s dokumentem, pokud si pamatuji, ze State Departmentu, že nemají nic proti invazi. Prostě váš dvorek náš dvorek.

256320

31.10.2011 21:39

RE: K tomu srpnu 68

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256320

Díky za tip, rád se podívám

256325

1.11.2011 10:44

RE: K tomu srpnu 68

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 256325

Z pohledu Čecha je 68' tragédie.

Na druhou stranu ve stejné době hodní Emeričané vraždili chemickými zbraněmi Vietnamce po milionech. Hodní Emeričané vraždí NON-STOP každoročně minimálně statisíce nezůčastněných civilistů. A proto jsou největším spojencem a Bratrem České republiky...

S odstupem je ale důležité pochopit, čemu se zlí Rusové obsazením Československa bránili:

1) Jumanitárnímu bombardování Paktem NATO a'la Jugoslávie sebe nebo svých satelitů.

2) Nasazení a aktivování hodných Khodhorkovských, Veškrnů, Vondrů, Khasparovů-Weisteinů, Vodrů a další sběře v dreSSu "dýmů/krásy"

3) Vyrabování a privatiSSaci - stačí dnes srovnat vyrabovanou (dříve) prozápadní Ukrajinu a zlou nevyrabovanou Bělorus.
Btw. ve zlé Bělorusi dnes gastarbeitují nejen Ukrajinci, ale i hrdí oVčané EU z Litvy a Lotyšska.

Z pohledu Rusa (a možnosti se chovat po Emericku) byla zlá okupace ČSSR v roce 1968 skutečně chirurgickou operací s maximálním ohledem na pacienta...

256368

1.11.2011 12:36

RE: K tomu srpnu 68

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 256368

Podle vaší logiky bychom tedy měli být rusům za okupaci vlastně vděční. Nezlobte se, ale toto neberu. Nikde není napsáno, že by k těm vašim popisovaným okolnostem došlo. Stačí srovnání BDR a DDR- prosperující ekonomická velmoc versus zplundrovaná a morálně zdevastovaná země.

256381

1.11.2011 13:13

RE: K tomu srpnu 68

fohat 88.?.?.?

Reakce na 256381

Konkurence....koukal jsem z Ost Berlina na ozářený West,doma ladil Berlin Rias auf Langwelle,zrovna kmitočtem tam,kde na radiu Blaník byla na Praze Rytmická skupina Jana Kalába,PŘEPNUL na dlouhé vlny,jakmile po zprávách vypnuli Osis rušičku,rozezněl se americký rytmus RAY CONNIFF SINGERS...např.Ta konkurence padla po roce 1989 a kapitál vycenil tesáky v plné nahotě....následky jsou jasné,bezkonkureční marasmus. [bliji] [bliji]

256386

1.11.2011 16:14

RE: K tomu srpnu 68

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 256381

Ale no tak "luxor"! Kdy mu dojde, že válkou rozflákané krajiny na východ od Labe nebyly dohodou z Jalty určený bejt reklamní výlohou USA banksterů, kteří museli ty svoje na válce vydělaný prachy chtě nechtě někam investovat, aby jim je nesežrala inflace, nebo myši. Dyť je nutili i nám a dokonce se říkalo, že za ty haldy jáchymovský hlušiny jsou ochotní nám platit 50 let celý státní rozpočet. Na západ od toho Labe, kde nebyli podřadní Slovani, tam se přece válčilo jen aby řeč nestála. Jak tam, tak zpátky. Stačí si najít počty obětí na obou frontách a fakt, že tam na východ od Říše se ta fronta přehnala nejmíň dvakrát hezky zvostra, zatím co ta její západní varianta byla spuštěná až na poslední chvíli proti dokonávající mrtvole, to aby báťuška Jósif si nemáchal nohy v Atlantiku. Takže srovnávat ty strany navzájem, to je "Luxor"... [oči v sloup] No však vědí co... to abych neuváděl editora do rozpaků kvůli cenzůře.

Je ale fakt, že nebejt toho '68., tak ten dnešní maglajz tady mohl bejt o 40 let dřívávějc a my mohli už o hezkejch pár let nebejt. Takhlenc si to holt budeme muset ještě pár zbylejch let protrpět... I jeho "Luxor" to čeká a nemine. I jeho...

256398

1.11.2011 17:09

RE: K tomu srpnu 68

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 256381

Netvrdím, že "vděční". Na druhou stranu nás Rusové chránili ještě pár let před nástupem Veškrnů, KnížePánů, Bakalů & Co.

Taky mi připadal Východ "nudnej", taky jsem nenáviděl kvůli/vá 68' Rusy, nebyl jsem jim ani schopný odpovědět, když se mi na něco někde na ulici zeptali, jak jsem je nenáviděl. Ale díky Bohu (a rodičům) nebyl pro mne Západ zakázaným ovocem. Takže jsem ještě tenkrát mohl srovnávat z obou stran. A i přes konzum (který jsem si taky užíval) jsem viděl Východ už tenkrát jako spravedlivější a lidštější systém. I s tou šedí, průměrností a nudou.

Bohužel, jsem si myslel, že po Plyši vznikne nějaká synergie (jako je dneska např. v Německu). Kdybych tušil, že se mýlím, odstřihl jsem se od pravicujícího, lídlujícího a bakalujícího se Česka už dávno... Teď si ten blížící se "konec světa" spíš zvráceně vychutnávám. A nic budovat už mi nebaví. Mám všeho dost, jak materiálně, tak prožitkově...za sebou... i okolo sebe[pláč]

A propos, zkuste se zeptat průměrného oSSis (ehem. DDR), jestli by od výdobytků zlých ParteiGenoSSen bral něco zpátky do svého dnešního Aldi ráje... Ne nadarmo ve světě frčí Ostalgie... http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostalgie

Materiálně oSSis nestrádají, ba naopak. Zato se prý cítí jak gool v plotě...

http://blisty.cz/art/19971.html

256401

1.11.2011 17:07

RE: K tomu srpnu 68

jen tak 96.?.?.?

Reakce na 256368

No, já si myslím, že tehdy v 68. by to dopadlo lépe než v 89. Tehdy ještě existovaly dva tábory a tehdy by nás Západ pravděpodobně neraboval jako po 89, kdy zmizela, vinou naivity Gorbačova, konkurence a celej kapitalistickej svět se nemusel nadále přetvařovat... Tehdy bychom na tom asi vydělali, ale to jsou jen "kdyby"....Jinak ale souhlas.

256399

31.10.2011 22:16

problémem ruska je, že

fist.of.heaven 213.?.?.?

nejlepší z nich vypustili duše ve druhé světové. od té doby se nikdy pořádně nevyhrabali z demografického, ekonomického a morálního srabu. navíc i když i u nás a obecně v západní civilizaci vládne skrytý matriarchát a proto všechno upadá, tak v rusku je matriarchát ještě větší a k tomu ještě jako třešnička matriarchát naruby. matriarchát v rusku vychází z toho, že tam je pořád velká převaha žen. vliv žen na výchovu a morálku je tedy ještě mnohem dominantnější než jinde. matriarchát naruby říkám tomu, že je v rusku mnohem více žen než mužů a je tam tedy o muže velká rvačka. tedy každý blb se tam cítí jako king a lev salónů. proto je v dnešní době těžké potkat mladého rusa, aby to nebyl namachrovanej, materialistickej blbeček a navíc jsou to takoví zvláštní subíci, třeba proti čechům, my holt zase nezapřeme ten vliv němců a rakouska-uherska, rozhodně jenom nešvejkujeme. tím se do nich nechci navážet, ale to co já jsem vždy považoval pro rusy za typické, tu silnou morálku, svědomí a ohromnou schopnost oběti, je dnes tak vzácné. i když možná zřejmě i kvůli tomu, že už není moc se za co obětovat. a z toho také asi zřejmě pramení ta velká flustrace a boření té staré morálky. je to stejné jako v usa. tam nejsou žádné pořádné pozitivní vzory (v masovém měřítku). mladí a vnímavý lidé prostě ví, že je něco špatně, tak to prostě zavrhnou. ale žijí v čisté negaci, nemají živé vzory a žádnou jasnou alternativu.bohužel ani sportovci v tom nejširším měřítků nejsou často výjimkou. většinou je úspěch považován za vstupenku do klubu vyvolených a každý se tak snaží zúročit své schopnosti, bez ohledu na celek...

256331

5.11.2011 21:48

RE: problémem ruska je, že

Karel2 88.?.?.?

Reakce na 256331

Nejlepsi vypustili dusi? No ja bych rekl, ze ti nezdravejsi(kvuly tvrdym podminkam fornty a hladu), ty kteri meli nejvetsi vuly prezit a bojovat prezili.

Z hlediska ciste biologie vetsinou pomreli slaby jedinyci co nedokazali prezit valecne urapy a v boji prezili hlavne ti co meli vuly bojovat a prezit a s techto lidi pochazi nove generace rusu. Mozna i proto krize 90let rusko nepolozila.

Namachrovanej? Je to velka silan zeme, podivej se na nemce, amika, cinana nebo frantika, ti nejsou namachrovani? Jsou bo citi za prdelou silne mocne stat.

A propo byl jsi v rusku? Delsi dobu nez dovolena, tj. 2 a vice mesicu abys vedel jak to skutecne v rusku je? Nebo bers odhady co je rus zac stoho co vidis v TV ci podle turistu v praglu? Ja v rusku byl a to objetovani v sobe maji a mozna tim ze v WWII prezili ti se silnou vuly tu odvahu maji zastoupenou v populaci vic jak treba nemci ci francouzi. A proto se mozna i ruzska boji, kdyz videli, ze ho 90leta nepolozili a zase nabralo silu...

Jinak bych rekl toto, bilologie ukazuje ze 5-6 generaci budou ti co kaslou na celek a radej maji profit ted(coz dnes zanmena mit max1 dite ci zadne bo by je zdrzovalo v kariere) vyselektovani. Bo nepredaji svoje geny ci to co predaji pouze jednomu potomku, ktery si bude muset vzit praticky cloveka z rodiny ktere melo vic deti (mozna ne v prvni generaci, ale nejdpozdej 5 urcite). Takze priroda se postara o tyto blbecky sama....

256651

31.10.2011 22:33

Jak to vidí část Rusů

Starý doktor 195.?.?.?

Zajímavé shrnutí 20 let budování kapitalismu v Rusku, doporučuji shlédnout.
Русский взгляд или война с еврейским фашизмом
http://rutube.ru/tracks/3479920.html?v=4a7186bc2da61b50ed1e47db81222e7e

256333

1.11.2011 10:26

RE: Jak to vidí část Rusů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 256333

Tohle nedávno doporučoval i Afinabul. Je to hodně zajímavé. Docela smutné. Ale aspoň jsou ještě lidé, kteří se nebojí mluvit. (Mimochodem ten pán vypadá jako Remek [smích]

256364

1.11.2011 18:01

uvidíme co se s rusama stane v budoucnosti

pietroo 195.?.?.?

Problém Rusů je podle jejich spisovatele Čadajeva, že "Rusko nepatří ani k západu (Evropě) ani k východu (Asii) a že nemá žádnou organicky upevněnou vlastní tradici. Rus, osamocený ve světě, nezavedl ani jednu ideu v množství idejí lidstva a vše co získal od pokroku je jím pokrouceno. Rus se sice pohybuje, ale na nějaké křivce, která nevede k žádnému cíli a je jako malé dítě, které neumí správně myslet."
Nevím jestli to platí i dneska, ale ta schizofrenní rozplocenost mezi Evropou a Asií bude zřejmě jednou z příčin proč tam byla (nebo je?) tak populární dostojevština, Dostojevský se svou hysterickou poruchou pro kterou je typická taková rozpolcenost a způsob uvažování. A Dostojevský jakoby byl názornou zvětšeninou ruské duše. A proč Rusové zavedli pojem "nihilismus" a jak pak do té prázdnoty bylo bez problému možné implantovat komunismus tedy směřování k jakémusi cíli. Nadutí pravoslavní kněží a šlechtici tomu také hodně přispěli. Kněží v Moskvě se prý chovají a chodí nadutě říkal mi jeden zklamaný pravoslavný známý. Takže se nepoučili.
Pokud si musí křečovitě přivlastňovat Védy tak je to projev bídy.
V Rakousku jsem potkal několik holek z Petrohradu a Moskvy a byly všechny velmi inteligentní, hezké většinou blond, citlivé, ale známý znalec Ruska mi říkal, že si nemám myslet, že takoví jsou Rusové v Rusku. Tam prý v Petrohradě když se násilím neprotlačíte tak se nedostanete ani do metra a můžete tam čekat do soudného dne. Elementární kultura tam chybí. Tak nevím. Každopádně bych jim přál aby se zcivilizovali, protože to je důvod proč je nikdo nemá moc v oblibě. Učitelka ruštiny ještě za komunistů nám vykládala, že byla v Uzbekistánu a všechno tam měli upravené, hezké, lidé uměli anglicky, ale v Rusku tam byl nepořádek, raději obchází cihlu než by ji zvedl a odstranil si z cesty...

256402

4.11.2011 13:24

RE: uvidíme co se s rusama stane v budoucnosti

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256402

Píšete: Čadájev píše, že Rus se sice pohybuje , ale na nějaké křivce, která nevede k žádnému cíli a je jako malé dítě, které neumí správně myslet.

To je velmi zjednodušené a nepravdivé. Ruskou historii nemůžete posuzovat podle vyjádření jednoho, nebo více zaujatých spisovatelů, kteří nemají hlubší znalosti ruské historie. Pravým opakem Čadájeva je Nikolaj Levašov viz jeho studie Zamlčená historie Ruska Levašov píše: V roce 1999 profesor A.N.Chuvyrov z Baškirské státní univerzity nalezl kamennou desku v jižní části Uralu, poblíž vesnice Chandar. Tato deska se ukázala být 3D reliéfní mapou západosibiřské oblasti, vytvořenou technologií neznámou dnešní době, a to technologií takového rázu, že dnešní civilizace by ještě stále nebyla schpna podobnou mapu vytvořit.

Tato volumerická mapa obsahuje takový stupeň detailů, jejíž zmapování vyžaduje nejméně vesmírné družice dnešních schopností. Na mapě jsou, navíc k reliéfu krajiny, zachyceny dvě soustavy zavlažovacích kanálů s celkovou délkou 12 000 km při šířce 500 metrů, a 12 přehrad, 300-500 metrů širokých, až 10km dlouhých, a až 3km hlubokých. JE vidět také ploché platformy-území srovnané do dokonalé roviny- ve tvaru (při pohledu shora) kosočtverců, poblíž těchto vodních kanálů.

Idea primitivnosti Slovanských předků byla natlučena do našich hlav, a ulpívá v mozcích ruských vědců tak pevně, že nejsou schopni ani uvažovat možnost, že nápisy na kamenných deskách jsou ve Slovansko-Árijském runovém písmu. Tyto nápisy mohou být jednoduše dekódovány a jeden ani nemusí cestovat na druhý konec světa, vše co je potřeba je porovnat tyto nápisy s runami Slovanských Véd.

Předpokládá se, že takových kamenných desek bylo celkem 348, které dohromady tvořily kompletní 3D mapu naší planety. Drtivá většina je ztracena nadobro, poté,"co prznitelé ruské historie" rozšířili svou moc na v 18-19.století nově získaná sibiřská teritoria, a zde zavedli jimi prosazovaný povolený názor na minulost.

I přesto v dokumentech z 18.století se dochovaly záznamy o existenci nejméně 200 takových desek. Falsifikátoři historie, podporováni Romanovci, a z nichž téměř všichni byli cizinci, nikoli Rusové, zničili během 19.století téměř všechny fyzické důkazy o existenci Slovansko-Árijské Védické říše, v té době už zaniknuvší, ale ještě o 100 let dříve všem v Evropě známé jako Velká Tartárie (Tartária Magna/Great Tartary).

256552

5.11.2011 4:44

úpadek musel přijít

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Etničtí Rusové více než jiní Slované byli systematicky likvidováni především v minulém století. Intelektuální elity i prostí "kulaci" vzdorující stoupající moci lichvářských kazisvětů byli opakovaně vražděni a zbídačováni. To někde muselo zanechat výraznou stopu.
Pravdou je, že právě křesťanství, a to ve všech jeho podobách, má naprosto zhoubný vliv na kteroukoli civilizaci. Vůbec nejhorším jeho počinem je infikování lidí zbožštělou otrockou morálkou. Prostě víra vytvořená na míru otrokům za účelem jejich snazšího ovládnutí. Bohužel na to slovanské národy ještě nenašly lék nebo ho vůbec nehledají či nedokáží aplikovat.

256596

5.11.2011 8:32

RE: úpadek musel přijít

quido2 81.?.?.?

Reakce na 256596

Zcela s vámi souhlasím. Stále však existují velmi vlivné síly, které se snaží udržet světovou veřejnost v názoru, že Slované a především Rusové, jsou burani a bývalí otroci. Avšak začíná svítat nad slovanskou Antlantídou. Pokračuji výběrem ze studie Levašova.

Koncem 20.století, lidé získali přístup ke Slovansko-Árijským Védám, které obsahují mnoho velmi zajímavých informací, které byly a jsou tiše ignorovány moderní vědou. Tyto unikátní manuskripty, přeloženy do moderní Ruštiny říkají, že poslední doba ledová byla důsledkem války mezi Atlanií (Atlantídou) a Velkou Russenií. Tato válka se odehrála před o něco více než 13000 roky. Tehdy se lidé přemisťovali na velké vzdálenosti v rámci planety pomocí Vajtman a mezi planetami se přemisťovali pomocí Vajtmar. Každá Vaitmara (kosmická loď délky cca 200 km) pojmula 144 Vajtman. Nyní je jasné, že ony masivní plochy srovnané do dokonalé roviny, které jsou vidět na dříve zmíněné reliéfní mapě okolí Uralu, nejsou nic jiného, než přistávací plochy pro Vajtmary a Vaitmany. Poslední Vajtmary opustili naši planetu zhruba před 1500 lety, před začátkem noci Svaroga.

Dalším zajímavým dokumentem je Velesova kniha. Pokrývá více než 20 000 let slovanské historie. Podle slovanského kalendáře je nyní rok 7518 (2010) od podepsání mírové smlouvy v Hvězdném Chrámu. Takže ruská historie má více než 7500 let nové éry, která započala po vítězství nad starověkou Čínou v této válce. Ruský voják probodával draka pomocí kopí, nyní známý jako sv.Jiří, se stal symbolem tohoto vítězství.

Poznámka: Tibetský lama Lobsang Rampa, kterého kopírují ruzní spisovatelé sci-fi, taktéž popisuje mimo jiné i existenci obrovských vesmírných lodí, dlouhých stovky kilometrů. Takže informace o těchto obrovských vesmírných plavidlech máme i z druhé strany.

256601

Příspěvků: 94

31.10. 04:46  Rusové
31.10. 13:38 udo1  RE: Rusové
31.10. 19:00  RE: Rusové
01.11. 10:05 udo1  RE: Rusové
31.10. 19:58  RE: Rusové
31.10. 13:41 udo1  RE: Rusové
31.10. 22:00  RE: Rusové
31.10. 22:26 quido2  RE: Rusové
01.11. 00:36 udo1  RE: Rusové
01.11. 00:49 udo1  RE: Rusové
01.11. 10:39 quido2  RE: Rusové
01.11. 10:52 quido2  RE: Rusové
01.11. 12:44 udo1  RE: Rusové
01.11. 12:49 udo1  RE: Rusové
31.10. 13:50 udo1  RE: Rusové
31.10. 16:06 Oracle  RE: Rusové
31.10. 20:21 udo1  RE: Rusové
31.10. 21:18 Kysučan  RE: Rusi nie sú Barbari
04.11. 21:59 micha  RE: Rusi nie sú Barbari
31.10. 05:15 MoUdrostrak  Nezlobi hodnoceni?
31.10. 06:40 vvolis  RE: Nezlobi hodnoceni?
31.10. 07:51  myslím, že
31.10. 07:57  Rusové nejsou
31.10. 09:20 MoUdrostrak  Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal "jedničku"...
31.10. 11:33 quido2  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
31.10. 12:19 MoUdrostrak  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
31.10. 13:40 quido2  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
31.10. 21:24  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
31.10. 21:42 Luxor  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
01.11. 07:48 MoUdrostrak  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
01.11. 08:18 Luxor  RE: Rusko zije ve schismatu - tenhle článek je ale nicneříkajícím mrskačstvím, ač jsem mu dal
31.10. 13:29 fohat  hop sem,veleznámá záležitost
31.10. 13:35 Anna  Záleží na všem, co chceme, činíme a myslíme si
31.10. 19:03 fohat  RE: Záleží na všem, co chceme, činíme a myslíme si
31.10. 16:23 valda  cha-cha-cha
31.10. 16:42 Luxor  x
31.10. 16:57 aristokrat  RE: x
31.10. 17:31 Luxor  RE: x
31.10. 18:23 Oracle  RE: x
31.10. 18:45 Luxor  RE: x
01.11. 14:26 quido2  RE: x
31.10. 18:25 Misu  RE: x
31.10. 18:31 Luxor  RE: x
31.10. 19:46 Jiri Radosta  RE: x
31.10. 23:22 quido2  RE: x
01.11. 10:42  RE: x
01.11. 10:37 baba_Blažková  RE: x
31.10. 18:32 aristokrat  RE: x
31.10. 18:42 Luxor  RE: x
31.10. 18:52 aristokrat  RE: x
31.10. 19:03 Luxor  RE: x
01.11. 03:15  RE: x
01.11. 08:17 Luxor  RE: x
01.11. 10:53 djb  RE: x
01.11. 20:33 jansmith1984  RE: x
02.11. 09:32 MoUdrostrak  RE: x
02.11. 20:54 jansmith1984  RE: x
31.10. 18:50 Vodník  RE: x
31.10. 18:56 Luxor  RE: x
31.10. 19:10 fohat  RE: x
31.10. 21:38 Luxor  RE: x
01.11. 13:54 leraks  Každý člověk jinak vnímá skutečnost.
01.11. 14:19 Luxor  RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost.
02.11. 19:42 rataj  RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost.
02.11. 21:00 rataj  RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost, dok.
31.10. 19:32 udo1  RE: x
31.10. 19:37 udo1  RE: x
31.10. 21:37 Luxor  RE: x
01.11. 11:04 baba_Blažková  RE: x
01.11. 12:31 Luxor  RE: x
01.11. 13:13 udo1  RE: x
01.11. 13:32 Vladimír Stwora  RE: x
01.11. 13:49 Luxor  RE: x
01.11. 14:44 udo1  RE: x
31.10. 18:20 ppppp  guláš zo všetkého
31.10. 18:51  lidozrout
01.11. 06:06 Satanist  RE: lidozrout
01.11. 15:13  RE: lidozrout
31.10. 21:13 Starý doktor  K tomu srpnu 68
31.10. 21:39 Luxor  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 10:44 MoUdrostrak  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 12:36 Luxor  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 13:13 fohat  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 16:14  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 17:09 MoUdrostrak  RE: K tomu srpnu 68
01.11. 17:07 jen tak  RE: K tomu srpnu 68
31.10. 22:16 fist.of.heaven  problémem ruska je, že
05.11. 21:48 Karel2  RE: problémem ruska je, že
31.10. 22:33 Starý doktor  Jak to vidí část Rusů
01.11. 10:26  RE: Jak to vidí část Rusů
01.11. 18:01 pietroo  uvidíme co se s rusama stane v budoucnosti
04.11. 13:24 quido2  RE: uvidíme co se s rusama stane v budoucnosti
05.11. 04:44  úpadek musel přijít
05.11. 08:32 quido2  RE: úpadek musel přijít

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 77 čtenářů částkou 12 265 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 6

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,55 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,19 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,45 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,60 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,66 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 276,60 Kč
1 unce stříbra
562,07 Kč
Bitcoin
813 028,49 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 944