Diskuze k článku

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon 2.

Příspěvků 26

4.8.2011 7:42

Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

MoUdrostrak 90.?.?.?

Bohužel, ač velmi, velmi, velmi nerad, musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i, anžto tvrdí:

...vztah českých občanů ke korupci je definován českou minulostí. Čeští oVčané si na korupci zvykli za komunismu, kdy existovala tzv. druhá ekonomika, která byla založena na korupčních principech...
...čeští oVčané jsou na korupci zvyklí a jsou s ní smíření...


Vážený ex/soudruhu Babáčku, korupce byla v českém prostoru hluboce zakořeněna daleko, daleko, ale daleko před "zlými" komunisty:

Proč řádně fungující státní správa v České republice, která neplýtvá státními penězi a váží si těch, kteří na nezákonné praktiky upozorňují, je v Čechách hudbou daleké budoucnosti? Proč se naši politici bojí standardních evropských poměrů a změny, které by k tomu vedly, považují za příliš složité?

Důvodů je samozřejmě řada: První důvody jsou historické. V Čechách a na Moravě nevyrostla v 17.století bohatá měšťanská vrstva, která by mohla oponovat císařskému dvoru, šlechtě a duchovenstvu, jako tomu bylo ve staré Evropě, ale naopak došlo k tomu, co se nazývá někdy „druhé nevolnictví“. Většina pozemků patřila jen několika rodinám jako byli Schwarzenbergové, Lobkowitzové atd.

Jinými slovy nezrodila se tu občanská společnost, která by si osvojila základní právo „ius resistendi“, tedy právo odporu. Díky tomu již za Rakouska-Uherska měl úředník vyšší moc než soudce, a to u nás přetrvává do značné míry dodnes: justice se emancipuje jen velice pomalu. První republika trvala velmi krátce a bohužel, jak historici připomínají, viz třeba Jan Tesař v Mnichovském komplexu, korupce tehdy silně kvetla: vládla v ní prý stejně jako dnes do značné míry mimo jiné betonářská lobby.

Podobně devastující bylo prostředí třetí republiky od května 1945 do února 1948: Veřejná diskuse od prvních květnových dní roku 1945 nedovolovala odkrývat hlubší souvislosti, nepěstovala kritické myšlení a nezkoumala možné důsledky mstivého, lajdáckého a často i velmi zbabělého jednání.

Vyjímečně (ÚMYSLNĚ) nepoužívám vlastní slova, nýbrž naprosto, naprosto, ale naprosto otevřený zdroj: http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/710...

249816

4.8.2011 8:03

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 249816

Právě IDIOCIE českých pivních zinkajících Pepíků a Lídl/ujících Mařen/ek, co za "zlého" Bolševíííka naslouchali hrdinně a uderrgroudově Kocábu, může za obrovský "rozkvět" korupce i nyní.

Btw. fčera si jepičí Toopolánkův ex.ministr Dopravy za ODS Řebíček (a stamilionový velký neviditelně akciový Kouzelník par excellence) zakoupil forbalovou SLAVII. http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-gambrinus-lig...

Naprostá většina "vil" Na Ořechovce, Podbabě a v prvorepublikových "Satelitech" = Říčanech, Černošicích, Jevanech apod. byla za "hodné" První republiky vystavena keťasům z WWI a úplatným deputátům z první republiky.

Konjunktura za "hodné" První republiky (a produkce "úspěšných" malých poctivých kapitaliSStů, živnostníků a úředníků, coby vyjímek, potvrzujících pravidlo) trvala jen necelých deset poválečných let, nežli "prosperitu" smetla Velká kriSSe.

Je to jeden z mála bodů, ve kterém muSSím podpořit názor pana ProfeSSora Big Toonnela .... a souhlasit tím vyjímečně i s majoritní klakou jeho místních adorantů.

Proto jsou slova a argumenty pana Babáčka jen mlácením prázdné slámy.

Čeští pravicující oVčané i jejich deputáti

VĚDÍ, CO SE vždy VYPLATÍ:

CORRUPCE, CORRUPCE, CORRUPCE...!


Nejspolehlivější (A BEZPEČNÝ) výtah NAHORU (ještě během života a zabezpečení potomků v Rodinných Orlících i Toskánských Špindlech) .

"Zlí" COMMUNisté byli jediný, kteří ten zlo/řád dočasně rozkopli a solidaritu a sociální smír se pokoušeli zavést (neúspěšně?!).

Mají to hluboce zakořeněno po generace. Stejně, jako sklánění hlav před Vrchností = NasimiPányKnížePány, NašimiPányPreSSidenty, Svastikou, Adminy, Rudou hvězdou, Zlatým teletem, Pravicujícími Poučkami...

i velkým Jehovou v jakékoliv podobě...

Pan Babáček by si měl dát znovu 1. a 2. stupeň dějepisu [mrknutí jedním okem]

249819

4.8.2011 11:06

RE: Je Babáčková de-ma-gog-ia cielená, alebo ide o hrubú neznalosť základov sociológie?

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 188.?.?.?

Reakce na 249819

Udro, máš samozrejme, čo sa týka krátkej analýzy vývoja korupcie nie len v Slovensku a v Čechách, z časti pravdu. Je, ako všetko, podmienená vývojom, samo?riadením spoločenských streotypov tu neraz uvádzaným komplexom metodík riadenia kultúry(podvedomia spoločnosti)= kultúrne mat(r)ice, prepisovanie dejín(interpretačný faktologicko-chronologický chaos a de-ma-gógia),"náboženstvá" a rôzne -izmy, finančná politika,atď.. Treba ísť hlbšie, na podstatu problému=analýzu dlhodobých samo?riadených tendencií, trendov v spoločnosti, ich vzťahov a hodnotenia a z nich automaticky vyplývajúcich možností ich ovplyvňovania.

Keď si už dal Babáček tú námahu, nech teda radšej uvedie pomer medzi "spontánnou" korupciou a upírsky vycicianymi prostriedkami(nie len cez banky, ale vo všetkých cenách skryté úroky, inflačné dôsledky, metodicky vynucovaná "strategicko-investičná" krádež podnikov, surovín, poľnohospodárstva,..) cez ni(e)kým kedysi "legalizované" ÚROČENIE. Odhady celospoločenských strát sa pohybujú niekde medzi 1 ku rádovo 100, až 1000-násobkom oproti papagájo-novinármi skryto ospevovanej korupcií.

Úročenie(úžera) je v akejkoľvek forme (z princípu jej dlhodobých sociálnych dôsledkov a namierenia) zločin proti ľudskosti a má jednoznačne genocídny charakter, ak sa zamyslíme nad jej podstatou. Pri dnešnej technologickej dividende by pri klasickej pôvodnej trestno-právnej interpretácii akejkoľvek formy úžery ako systematizovanej obzvlášť zákernej a protispoločensky namierenej krádeže, neexistovali fiktívne problémy sociálne, dôchodkové, s nezamestnanosťou, bytové, finančné a z veľkej časti ani zdravotné a mnohé ďalšie. Slúžia okrem iného aj na vytváranie zámerného kontinuálneho dlhodobého celospoločenského stresu(uľahčuje manipuláciu, nadať "plebsu" čas rozmýšľať, chorobnosť-regulácia populácie).

Vieme, že korupčné prostredie je ni(e)kým (kto zásadne deklaruje opak toho, čo v skutočnosti robí) systematicky zámerne vytvárané a drvivá väčšina našich občanov na úradoch a v politike je k nemu doslovne donútená. Cieľom ni(e)koho je hlavne cez staro-nový -izmus "slobodných" mienkotvorných fascomédii poukazovať na umelo vytvorený problém. Je to do očí bijúca falošná stopa, dôsledok morálne zvráteného kultúrno-sociologického enžinýringu(informačnej low-end genocídnej otrokárskej vojny).

Odborne sa z hľadiska dejín manažmentu a sociológie "elít" organizácia Ni(e)kto volá Globálny prediktor. Rôzne svetové a lokálne organizácie, hlavne mnohé "neziskovky", korporácie, h-is-tórický judaizmus a kresťanstvo, sionizmus, ne-slobodomurári, scientológovia, banky, korporácie, MMF, Svetová banka, Bilderberg,..atď.. sú v zásade jeho štruktúrovanou perifériou. Riadi samozrejme ale hlavne bezštruktúrne tu toľko krát rozoberanými metódami..

Ako sme sa tu neraz bavili, nemá zmysel riešiť dôsledky. Treba riešiť príč...Automaticky kráceno

249826

4.8.2011 11:09

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 188.?.?.?

Reakce na 249819

pokracovanie..Re:Udro..

Ako sme sa tu neraz bavili, nemá zmysel riešiť dôsledky. Treba riešiť príčinu a dať alternatívu viac zodpovedajúcu potrebám spoločnosti ako tzv. Západný(občas nazývaný aj biblický) koncept samo?riadenia spoločnosti.

V Babáčkovom ponímaní korupcie je teda boj proti nej samej absurdný. Ak B. deklarované riešenie myslel úprimne Ľudsky, potom vďaka, no mal by sa trochu dovzdelávať. Odporúčam hlavne dejiny manažmentu a globalizácie. Ak nemá príslušnú literatúru k dispozícii, online knižnice boli aj tu zvedavec.org neraz uvedené aj s odkazmi na príslušné univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie.

249827

4.8.2011 9:03

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

HHBB 46.?.?.?

Reakce na 249816

Pro pánajána… to je nějaká bolševická EU agitka?
Co to jsou „standardní evropské poměry“? Svatý EU triumvirát Francie-Německo-Itálie? Není to náhodu jeden ze zdrojů marastu a vydávaný za východisko?
K nevolnictví „nedošlo“, ale byl to výsledek vleklé a vyčerpávající války přesně proti těm, kteří teď táhnou ten tvůj vzorový model, největšími tahouny integrace u nás jsou právě ony katolické rodiny („Schwarzenbergové, Lobkowitzové atd.“).
Důvodem korupce je neexistence bohatých městských kupčíků? [překvapení]
Důvodem korupce je nejspíš korumpovatelný aparát, jediné, co korupci odstraní, je neexistence něčeho, co lze korumpovat.
A komunisti „rozkopli zlořád“? [chechtot] To je snad sen. Když se o něčem nepíše (komunistická média by jistě zářila radostí nad kritickými články), tak to jako neexistuje? Nebo naopak, tam, kde zaprodaný tisk má plnou hubu korupce, tak tam jako řádí více než jinde?
Hmm.

249821

4.8.2011 12:27

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 249821

No jo, ale drobné nuance tu jsou v tom smyslu, že neznám žádného bývalého komunistického prominenta, který by měl poté, co skončil svou politickou kariéru, nakradeno tak, jako naši současní prominenti.
Může to mít dvě příčiny. Buďto skutečně nekradli tolik (přece jen - byl tu zákon o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví), anebo se ostýchali dávat tak ostentativně najevo, jak skvěle si žijí z původně veřejných prostředků.
V obou případech to hodně vypovídá o panoptiku zmrdů, kteří se v čele naší republiky vystřídali od pověstného sametu - ta jejich nabubřelá arogance a iluze beztrestnosti, to je více než plivnutí do tváře běžnému občanovi a daňovému poplatníku (který to nakonec zacáluje).

249832

4.8.2011 13:19

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

HHBB 46.?.?.?

Reakce na 249832

Nuance...
Korupce je porušení dohod. Nečestná výhoda. Není to jen "obálka do kapsy". Může mít mnoho podob. V režimu strachu naopak stačí kolikrát i jen "dáme ti pokoj, soudruhu". Nelze to vidět jen přes peníze a majetky. Někdy může stačit jen pocit, že "můžu všechno" a majetky pak ztrácí smysl. A naopak korupce v podobě dnešních "rejtingů" může mít dopad na celé země i bez toho, aniž by byl nějaký korupčník k mání.
Ale nebojte, že se přičinliví soudruzi "v pozadí" nenašli. Byli prvními velkými poradci, privatizéry, expotéry, bankéři atd., ovšem již v jiných barvách.
Jsem svědkem zmrdího divadla každý den. Zmrdy se to hemží od sklepů až po půdy. Je zcela normální, že se i obchodní partneři, nebo dokonce spoluvlastníci, pokládají navzájem za zmrdy.
K tomu mohu dodat jen to, že tento systém si pěstuje především daňový poplatník, takový ten "nevinný malý prostý pracant". Totiž bez jeho tupého úsilí ve prospěch světa zmrdů by ti zmrdi dávno pokapali jak mouchy. [mrknutí jedním okem]

249835

4.8.2011 18:42

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 249835

To samozřejmě nelze popřít.
Víte ale, co je na tom nejlepší?
Když už nic jiného, tak fakt mám pocit, že lidé spolu opět začínají nalézat společnou řeč. Že začínají vidět to, co neviděli ještě tak před třemi lety, což není dlouhá doba. Že ti, kteří mi tehdy nadávali nad sklenkou do komunistek, dnes připouštějí, že v mnoha ohledech jsem měla a mám pravdu. Že začínají více vidět, co je spojuje, než to, co je rozděluje.
Líbí se mi i atmosféra zde, kdy diskuse se málokdy tříští do nepodstatných témat.
Dokonce se mi líbilo i to - Vladimír odpustí [smích] - jak většina diskutérů nesouhlasila s trestem smrti pro Breivika, že se nenechali strhnout emocemi, ale pokoušeli se o analýzy, jakkoli mnohdy krkolomné, prostě mám pocit, že lidé jsou dnes jaksi "stažení v sobě" a bedlivě pozorující, co se kolem děje. Že si dávají setsakra pozor na to, aby se nenechali zase uvrtat do nějakého toho plyše.
Je dnes mnohem snazší poznat na diskusích provokatéry a placené diskutéry. Jejich rétorika se nemění (banány, hajzlpapír, kolik stojí televize) a argumentace jejich odpůrců je naopak čím dál sofistikovanější (když nepočítám některé nezletilé blbečky, co si hrají na revolucionáře, avšak odpusťme jim, jsou ještě mladí - vždyť já sama mám šestnáctiletého syna a asi by z něj padala podobná "moudra" a možná, že někde i padají, aniž bych to věděla).
To, že nespokojenost v řadách občanů sílí, že dotyční dokonce umí správně pojmenovat problém, je něco nového. Já jsem spíše člověk pocitový a intuitivní, proto vám mohu bez nadsázky říci, že to doslova cítím. Ještě to nemá úplně jasné kontury, ale rýsuje se to. I vy sám, i já sama, jsme příkladem - určitě jsme si zde párkrát šli po krku [smích] . Dnes více hledáme a méně "masturbujeme" svá ega.

Doufám jen, že tentokrát to (myslím tím my všichni) neproserem.

249854

8.8.2011 9:06

RE: neznám žádného bývalého komunistického prominenta

waterfall 193.?.?.?

Reakce na 249832

Znám mnoho komunistických prominentů, kteří měli startovní čáru oproti nám proletářům nastavenu někde úplně jinde... Stačí se podívat na minulost mnoha dnešních zámožných podnikatelů... nemyslím jen ty nejbohatší, jako je Babiš, ale mnoho "tajemníků okresního formátu".... A pak, peníze a majetky těm funkcionářům nepatřily, ale přesto s nimi disponovali... Vím o čem mluvím, neb jsem řídil větší firmy... není velký rozdíl mezí tím, když disponujete (řídíte) penězmi, které nejsou vaše, ale můžete je používat dle svého uvážení... a mezi tím, když vám ty peníze (majetky) opravdu říkají pane... komunističtí aparátčíci sice neměli miliardy na svých účtech, ale fakticky s němi disponovali... Tedy nevím jak vy, ale naší rodině nikdy nikdo nenabídl vyjet si na Orlík - vystrkov ... A to i přes to, že všechen majetek patřil lidu... tedy i nám...

250136

4.8.2011 22:36

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 249821

Milý HHBB, Bába Blažková na to jde selským rozumem " od lesa " a proto Tvoji demogogii stírá i bez mého přičinění[velký smích]

Standardní EUropské poměry = cena služby/produktu + úplatek (5-10 max. 20%).

Pro tupé hlavy:

EUropské poměry = cena za km dálnice v Německu

Pravicující české poměry = cena za km dálnice = Česku

Nic víc, nic méně není třeba dodávat... ( pro nevěřící pravicující Pepíky/Tomáše http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/0...

P.S.: do nástupu pravicujících vlád bylo v Česku "jen" 8% oVčanů, žijících pod hranicí chudoby, což byl pozitivní rekord Scirocco/Dalecco , nejen po EU: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/podle-nemeck...

Postupně se počet chudých pravicujících Čechů začíná zvedat tak, jak roste disproporce v distribuci "bohatství mezi oVčany" http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/ctyri-z-dese...


= Bakala domácí versus přes 40.000 jeho pravicujících každoměsíčních "tržních" nájemníků jako výstižný příklad "podnikatelského výkonu"

Pravicujme/tunelujme/corrumpujme/humanitarne bombardujme (dokud je JESTE co) [mrknutí jedním okem]

249873

4.8.2011 23:06

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 249873

baba stírá to, co sama uzná za vhodné... Ty jsi snad její politruk?

k těm dodatkům...
a čemu se sakra divíš, když musíme platit na ten luxus socializujících sousedů, kteří pak maji ještě tu drzost mentorovat, jak se to má dělat... a ještě jim v tom pomáhej, jako by nestačila standardní porce mediální masáže...

249876

5.8.2011 0:45

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 249876

Vlezte mi na záda oba, nikoho tu nestírám a to, že reaguju na to, co uznám za vhodné, to tady snad dělají všichni, tak wo co gou? [překvapení]
Nebo je tu někde nějaké vlákno končící větou "Blažková, kde seš, tohle mi teda vysvětli babo!" na které bych měla reagovat? A jestli jo, tak to sorry, já ale holt občas mívám na práci i jinší věci než smrdět tady. [cool]

249880

4.8.2011 7:50

Stát založen na korupčních zákonech

Bubeník 89.?.?.?

tedy na privatizačních zákonech při kterých se prodával majetek-kapitál za pakatel a ne na tržních cenách je odsouzen k živoření, lhaní, korupci. Ani po 20 letech se ke zlodějně nejsme schopni postavit čelem. Až na komunisty. Bohužel, mají pravdu.

249817

4.8.2011 7:58

Jen je nechte, ať si kradou

ra.ri.ta rarita (zavináč) volny (tečka) cz 217.?.?.?

Je překrásné jak je stále věřeno ve všeobjímající dobro, v onu pravdu a lásku jež zvítězí....

Socialismus neskončila na nějakém Havlovi a cinkání klíčů. Ona se stala jen jedna drobnost, došly peníze. Každý politický systém je nakonec založen na dostatku redistribuci peněz. I ten kapitalistický eurounijní.

Není možné zvyšovat daně, ty následně rozkrást, a zabezpečovat tento proces zvyšováním represe. Jenou musí přijít okamžik, kdy již nebude kde daně vybrat a tudíž i rozkrást a v ten okamžik se slavná evropská unie rozloží. Řecko tento proces nezadržitelně nastartovalo.

Čím víc se rozkrade v současnosti, tím lépe. On ten destrukční proces má tendenci se urychlovat.

Do deseti roků budeme vzpomínat na EU jak na RVHP.

249818

4.8.2011 12:21

Proc, by mela mit Ceska republika protikorupcni zakon, proc?

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 61.?.?.?

Od Sametove revoluce,cesti komunisticti pohrobci se chytli otezi naroda stim,ze dozenou to ,co v dobe komunismu nemohli.jinymi slovy,"dohnat a predehnat"i v tom spatnem slova smyslu,uplatky,podvody jsou stejne,jako na zapade,tak na vychode, pro plotiky internacionalniho druhu,zde vubec nejde,co obcan chce v ramci tak zvane popagncne propagovane demokracie,naprosto ne.Proto uz v prvni den demokracie se vrhli s otevrenou naruci byvaly komunisti do rukou imperialistickeho kapitalismu s plnym porozumenim,oba tabory v podstate byli a jsou gansteri globalniho systemu,zadny rozdil,komunisti nam to dokonale predvedli,hned v prvni den,tak zvane demokracie,mnozi komunisti nechali dorust pejzi a prevlikli se do cerneho kaftanu,tak,rikajic pres noc a za sebou vygumovali komunistickou prislusnost, jini si ponechali "krestanske vzevreni" i s jmenem ,ale nezapomeli navstivit rychle Israel,aby dokazali,ze patri do svetove rediny sebe urcenych k vlade nad touto planetou. V malo hodinach se soudruh prevlikl za -stein a tim padem se psala nova kapitola jeho zivota ,bez zaznamu minulosti.Sovetsky svaz ,nas vzor:Estimates on Cheka executions vary widely. According to Cheka sources, more than 12,000 were executed in the period from 1918 to 1920.
According to Professor I. Ratkovsky of St Petersburg University, executions during the "Red Terror" in 1918 amounted to about 8000 people. There were 2000 executions in the period from 30 August to September 5 1918, and 3000 more in the rest of autumn. The largest scale of the campaign occurred in Petrograd (800 people) and Moscow (500). [16] In the same period, Ratkovsky notes that the Komuch regime in the Volga region killed 6000 people in the previous summer, Ataman Annekov's forces killed 1500 peasants in Slavgorod district, and General Pokrovsky's men of the Volunteer Army killed some 2500 people just in the town of Maikop.
Cesky narod ma doslova v krvy,ne jenom kovane komunisty,ale i armadu prizivniku,rezniky,co prodavli pod vahu,tluste a s kostmi,uhlire,co umeli nalozit putnu, tak, ze nemela pomalu zadne uhli,skladniky,jez,prodavli vse,co nebylo v obchode,zubare ,kde taska s rumem nic neznamenala,tak,jak dostat kluka na prumyslovku, ovsem s tim ,ze jste clenem KSC,proste s takovou uz vrozenou rutinou nemuzem urcit protikorupcni zakon,kdyz by to bylo proti nam samotnym,mejte prece rozum,lidi!
Mimo jine,bez korupce se nemuzem zaradit do te celosvetove korupce,ktera nam dava tolik nadeje zdedit vse z pokoleni na pokoleni,takze ,jakypak rezim,komunisti,fasisti,kapitalisti,hotentoti,krovaci a vsichni ostatni,tak stale budem my a nase deti stale u vesla a o to tu v pravde ,pravdouci prece jde ,racte to pochopit,to neni zlocin byt zkorumplovany,to je prednost v oboru socialnich styku na mezinarodni urovni a bez toho se neobejdem,pochopte to!

249830

4.8.2011 15:14

Musím souhlasit s Moudrostrakou, ke kterému by měl jít Babáček do učení!

Dobroděj 88.?.?.?

Problém je ale ještě daleko složitější! Nikdo se zde v našem českém nočníčku není schopen dopátrat, kolik činí "šedá" ekonomika, která je sice reálná, ale zde stát nevybere ani findu na daních!
V Německu, které je spořádané, činí "šedý" sektor cca 7 - 9%, ale zato v Itálii má být podle odhadů 17 - 25% HDP.
Kolik činí u nás nikde neví, ale bude o hodně přesahovat italská čísla.
Šedá ekonomika má tu výhodu, že je naprosto a čistě tržní a zcela zachovává princip nabídky a poptávky bez regulace.
Proto také statistická čísla,o výkonech státu, kterými jsme krmeni, jsou hausnumera a to Kalousek dobře ví, není blbec a proto mu nezbývá, než chlastat!
Každý sedlák ví, že když kráva nedostane nažrat, tak nedojí, jenom tyhle kouzelníci s čísly by chtěli dojit rozpočet,zvyšovat daně, ale nažrat mu nedají a to je tak podobné, jako v tom vtipu, jak chtěl šukat a neměl kulky!
Moudrostraka má pravdu, vždyť první republika byla také právě na počátku , kolem roku 1920, plná podobných korupčních a jiných afér, jako sledujeme dneska, jenom se jmenovali jinak - byla lihová,cukerná a mnohé další!Potom se situace uklidnila a přišla krize a po ní nic moc pěkného.Především Sudety byly postiženy krizí nejvíce, kde byl lehký průmysl, textil, sklo, byla nezaměstnanost někde více jak 50%, sociální zajištění slabé, takže tam byl především mezi Němci skutečný hlad, což také vedlo k dělnickým hladovým bouřím a posléze příklonu k Hitlerovi, ačkoliv německé politické strany za první republiky byly převážně "socdemácké", silněji levicové,než strany české!
Tatíček Masaryk "nechal" střílet do dělníků, ale že to byli převážně Němci ze Sudet, už nám historici zapomněli říci!
Prostě historie je "ohýbána" a "znásilňována" , jak kdo si namane a za 20 let už se zase budou děti učit ve škole úplně něco jiného! Teď jsou na pořadu dne "komunisti", čerti s rohama, ale dějiny nejsou černobílé a doporučil bych panu Babáčkovi ještě hodně studovat a hlavně jít do universitní knihovny a tam si půjčit nějaké noviny třeba z doby první republiky a sám si najít souvislosti.Historie je děvka a prostitutka.
Nikde jsem se ještě přesvědčivě nedověděl, kdo vlastně stál za rozpoutáním první světové války, která potom vygenerovala rudou vraždící doktrínu na východě a hnědou na západě!Pořád mě tam naskují ti vyvolení, ale ty také nemohli všechno sami stačit spískat!
Prase aby se v tom vyznalo. Ale za první světovou válku, ani komunisté, ani fašisté nemohou,protože ještě neexistovali, jako rozhodná politická síla. Takže, kdo může za ten bordel ve 20.století a hromady mrtvol a nezměrnou bídu a utrpení?
Babáčku poraď, ale nesmíš kecat! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

249842

4.8.2011 17:02

Zákon a ještě i úřad?

Lin 85.?.?.?

Já tedy nevím...na ten první článek se mi ani reagovat nechtělo, protože jsem "pointu" (=důvod) našla snad jen u Oraclova příspěvku.
A tady další článek, snad ještě více "mimo".
Pochopila jsem dobře, že by autor chtěl nějaký nový protikorupční úřad a nejlépe pod přímý prezidentský dohled? Opravdu? A co by to jako řešilo? Stálo by nás to jen další (korumpovatelné) ouřady (jako kdyby jich u nás bylo málo, jsme země úředníků), k tomu náklady na správu úřadu a výsledek = 0.
Jak chce autor "potírat korupci" těmi, kteří jsou v ní namočení až po vlasový kořínky? Všichni současní politici jsou JEN koupené produkty. A jak správně píše hábéčko, korupce není JEN o "mega na stole". Nitky jsou tak jemné a tak všudypřítomné, že dneska už se motáme v pevné pavoučí síti - od nejnižších ouřednických (= státněsprávních) stupínků až po vrcholné posty veřejně známých osob. Rozšířit síť ouřadů znamená posílit tuhle pavučinu - NE ji potrhat.
Korupce v dnešní době je HLAVNÉ o různých službičkách a jánabráchysmech, protože tohle konkrétně se moc těžko prokazuje. Je mnohem snažší prokázat převzetí nějakých peněz než prokázat výhody mezi cenou obvyklou a úplatkem. Tady myslím celou škálu "služeb", za které dotyčný sice zaplatí, ale prokázat, že šlo o úmyslně nízkou cenu, je právě to nejtěžší, o co v boji proti korupci jde. Jak prokážete "akční slevu" nějaké cestovky, kde se zájezd do Karibiku "dal sehnat" pro úzký okruh lidí za dvacet tisíc? Jak prokážete, že nějaké velmi lukrativní pracovní místo obsadil někdo "za službičku" ? Jak prokázat, že nemovitost byla správcem konkurzní podstaty prodaná za skutečně nejvyšší nabízenou cenu?
Eh...autore... Tady nejde o to, že si Češi "zvykli"... Tady jde spíš o to, že boj s chobotnicí je o velkém zoufalství, vyžaduje skutečně pevnou vůli a nervy. Zvláště v situaci, kdy se nám korupce vesele zahnízdila i mezi policií a soudy. Jak chcete stíhat korupci, když máme zkorumpovaný celý represivní systém, tj. ten, který jediný má možnost (a povinnost) tyto věci řešit? Ví autor něco o zoufalství policistů, kteří roky shromažďovali důkazy a pak jim je státní zástupce hodil na hlavu, že "nevidí důvod"? A když už se takový případ skutečné ryby k soudu dostal, stačilo zaplatit prvotřídního obhájce, který "věc" shodil na "procesních chybách" = vůbec se nezkoumala korupce obviněného, ale to, jak bylo "postupováno" ze strany státní správy.
Čím více státních zaměstnanců, tím více korupce. A tady to nezachrání žádný zákon, natož "nový úřad". Ta chyba je v systému. Ten má korupci do sebe přímo "zapracovanou", takže ten samý systém ji nemůže odstranit.

249848

4.8.2011 18:59

RE: Zákon a ještě i úřad?

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 249848

A fakt si myslíte, že by třeba nepomohlo, kdyby museli veřejní činitelé každoročně zveřejňovat, jak jsou na tom s majetkem?
Mohlo by to mít dvojí funkci - jednak odradit ty, kdož by se na ony posty hnali právě s vidinou různých "malých domů" (jakože po moravsky "dom" nikoli staveb) a jednak pak pro kontrolu, zdali nám ti naši funkcionáři nějak podezřele nebohatnou...
Já nejsem bůhvíjaký lumen, jen se snažím tlačit na myšlení, a tak tlačím a tlačím... [cool]
Ono odsoudit něco v zárodku je snadné, ale co tak zkusit něco vymyslet, nějaké řešení? I kdyby bylo sebenaivnější, vždyť nejsme úplní blbci a konfrontací názorů bychom se snad k něčemu kloudnému mohli dobrat, no ne? Vždyť se to týká nás všech. [smích]

249856

4.8.2011 20:22

RE: Zákon a ještě i úřad?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 249856

"Babko", když ony už účinné "věci" vymyšlené jsou. Jde o to, jak se praktikují. jaká je vůle je praktikovat pořádně. U autora "odsuzuju" myšlenku nějakého nového úřadu, protože je fakt k ničemu.
U veřejných činitelů to zveřejňování majetku existuje. Jenže nikdo netuší, jestli to, co kdo uvedl, je také pravda. Také nejsou nikde dané postihy, pokud to někdo neudělá nebo uvede nepravdivé údaje. Víte o nějaké kontrole ze strany finančních úřadů? Nebo někoho jiného, kdo se vyzná? Já ne. Pokud vím, nekontrolují se ani obce. Jo, kontrolují se...ale auditem, což není daňová kontrola, ale kontrola účetní (a to není jedno a to samé). Proto se také zřídka kdy příjde na nesrovnalosti v cenách při zadávání obecních zakázek (že např. obec přišel jeden odpadkový koš na náměstí 15tis., ač cenu má nejvíc 5tis.), protože účetně je to v pořádku.
Ono se to těžko vysvětluje. Trend v naší zemi je ale kvůli tomu takový, že stát (obec) jsou dojné krávy a jistý zisk. Politka není politikou, ale jen transférem peněz (= jak si dopomoci k majetku). S tím souvisí i to, že se stále "musí zlepšovat podmínky pro podnikatele" (většinou právnické osoby) a na zaměstnancích leží veškerá daňová zátěž.
Mé zkušenosti jsou takové, že panuje chaos a katastrofa v dodržování daňových zákonů a všechny snahy o povinnost (s postihy) prokazovat původ majetku skončily jako "levičácký zásah do osobní svobody" (proč asi skončila finanční policie?)
Takže místo vymýšlení nějakého nového úřadu a nových funkcí by plně postačilo uzákonit povinnost prokazování majetku, podléhající kontrole a tvrdým sankcím. Bez imunity.

249861

4.8.2011 20:51

RE: Zákon a ještě i úřad?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 249861

Obchazeni zakonu. Jak zkontrolovat, ze dotycnemu neprisel "dil lupu" pres tri mezinarodni bankovni transakce na tajne konto v cizine. Na nekoho by to zase treba "uniklo" samo.
Pak je korupce nematerialni povahy, napr. unik informace, ktera muze mit cenu mnohem vetsi. Pritom to nejde inventarizovat, puvodni informace neubylo. Anebo korupce usmevem. Ja to videl uz vicekrat. Usmev, a s cim neslo hnout pro neprekonatelne prekazky, bylo ve vterine vyreseno. [mrknutí jedním okem]

249863

4.8.2011 21:45

RE: Zákon a ještě i úřad?

Lin 85.?.?.?

Reakce na 249863

Heh... ten úsměv jako úplatek bych přímo uzákonila. [smích] A stejně, jako milé, vstřícné chování. Nic to nestojí a dějí se zázraky. [smích]
Korupce nemateriální povahy - to je tvrdší oříšek, už jsem o tom psala. Ale... taky se dá prokázat... Ovšem stojí to hodně práce, vyžaduje mnoho trpělivosti, postřehu... a taky "všemožných" znalostí. Podobné je to s tajným kontem. Jen je majiteli stížená možnost užívat si ho doma.
Nevím, myslím si, že úplně vykořenit korupci je dost vysoká meta, těžko dosažitelná. Jenže jde korupci aspoň hodně omezit, ztížit - a ne ji mít jako "obvyklý normál". Hodně by udělalo, kdyby se společnost začala ke korupčíkům a dojičům veřejných peněz stavět jako k vyvrhelům, okrádajícím nás všechny (autor to dobře píše, jak by se ulevilo státnímu rozpočtu) - a ne jako k národním hrdinům (těm "chytrým a schopným", kteří se "umějí postarat" ). V některých státech to takhle dobře funguje a korupce (včetně rozkrádání) znamená také ztrátu určité společenské prestiže. Třeba taky doživotní nemožnost získat místo v nějakém rozhodujícím "spolku".
U nás je ale, bohužel, zvykem vykreslovat jako "užírající" třeba důchodce, nemocné, matky na mateřské, samoživitele, sociálně slabé atd.

249867

4.8.2011 21:47

RE: Zákon a ještě i úřad?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 249867

... ach, ten češtin.... se stydím a omlouvám... [oči v sloup]

249868

4.8.2011 22:43

RE: Zákon a ještě i úřad?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 249867

>Heh... ten úsměv jako úplatek bych přímo uzákonila. [smích]
Chtel jsem souhlasit, ale vzpomnel jsem si nejen na Eulalii C. a ji podobnou sortu obcanu, a musim napsat, ze i pro nektere jine je tato moznost nedostupna, a myslim to naprosto vazne, nekdo to sebou nosi jako celozivotni hendikep. Ba nekdy, kdyz si vzpomenu jak nekdo usmev pouziva jako platidlo nejvyssi tvrdosti uz od predskolnich let, a nahradi tim pozdeji ve skole potrebne vedomosti apod., zbystrim a nekdy prehodim vyhybku.
Takze vas timto vyzyvam k usmevokorektnosti. [mrknutí jedním okem]
Spise to mile, vstricne chovani.

249874

7.8.2011 3:20

RE: Zákon a ještě i úřad?

p. 125.?.?.?

Reakce na 249867

...nic neni tak horky ani slozity jak to vypada....agentura ktera by je nechala krast ale prinutila vysvetlit jejich prijmy a oduvodnit castky na jejich bankovnich kontech...

249986

4.8.2011 20:27

Podle zprávy Transparency International ???

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

asi nebude od věci přečíst si tento odkaz [překvapení]

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/911-otevreny-dopis-vaclavu-klausovi-treti-sila-ovladla-ceskou-republiku.aspx

249862

4.8.2011 21:21

Ceskej krater

Satanist 50.?.?.?

a jeho obcani kteri tam za chvili nebudou vlastnit uz ani tu vodu...... Nejsem prvni a ani posledni kdo upozornuje, ze kandelabry nemusej bejt jen na sviceni a muzou siroky verejnosti poslouzit i jinak! [naštvaný]

249865

Příspěvků: 26

04.08. 07:42 MoUdrostrak  Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 08:03 MoUdrostrak  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 11:06 udo1  RE: Je Babáčková de-ma-gog-ia cielená, alebo ide o hrubú neznalosť základov sociológie?
04.08. 11:09 udo1  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 09:03 HHBB  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 12:27 baba_Blažková  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 13:19 HHBB  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 18:42 baba_Blažková  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
08.08. 09:06 waterfall  RE: neznám žádného bývalého komunistického prominenta
04.08. 22:36 MoUdrostrak  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 23:06  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
05.08. 00:45 baba_Blažková  RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i
04.08. 07:50 Bubeník  Stát založen na korupčních zákonech
04.08. 07:58 ra.ri.ta  Jen je nechte, ať si kradou
04.08. 12:21 Robert Nohejl  Proc, by mela mit Ceska republika protikorupcni zakon, proc?
04.08. 15:14 Dobroděj  Musím souhlasit s Moudrostrakou, ke kterému by měl jít Babáček do učení!
04.08. 17:02 Lin  Zákon a ještě i úřad?
04.08. 18:59 baba_Blažková  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 20:22 Lin  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 20:51  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 21:45 Lin  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 21:47  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 22:43  RE: Zákon a ještě i úřad?
07.08. 03:20 p.  RE: Zákon a ještě i úřad?
04.08. 20:27  Podle zprávy Transparency International ???
04.08. 21:21 Satanist  Ceskej krater

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 0

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 3

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 036 347,14 Kč

Poslední aktualizace: 19.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 373