Diskuze k článku

Devět stupňů k pravé duchovnosti

Příspěvků 150

7.5.2011 10:37

Poďakovanie

ppppp 178.?.?.?

Za článok potichu ďakujem bez ohľadu na počet kanálov [smích]

243634

7.5.2011 13:21

RE: Poďakovanie

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243634

Já děkuji nahlas. Tento článek je určen probouzejícím se lidským bytostem. Mimoto, je v souladu s védskými Védami. [smích] [smích]

243642

7.5.2011 17:20

RE: Poďakovanie

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 243634

Já taky děkuji, protože negativních zpráv již bylo až nad hlavu a je potřeba se věnovat i duchovnu. A doufám, že takových témat bude více, třeba i z jiných zajímavých oblastí, o kterých se zde dosud moc nehovořilo.. Děkuji.

243663

8.5.2011 9:51

RE: Poďakovanie

baki 94.?.?.?

Reakce na 243634

Množství stupňů k pravé duchovnosti, - je možno přeci stanovit jakékoli množství stupňů - proč zrovna devět?? Neřekl bych, že toto je správné pojmenování vlastností člověka. Stejně tak můžeme stanovit více, či méně stupňů. Ale řekl bych, že nejdůležitější stupeň je "život", či "životnost".
Všechny ostatní stupně ve článku jsou dosti vyumělkované. Stejně jako v desateru božích přikázání jsou ale dvě nejvyšší, jak souvěřícím určuje Kristus.
- Víra v jediného Boha,
- miluj bližního svého ....
Každý stanovuje pořadí podle ne obecných, ale podle vlastních představ.

243701

8.5.2011 13:56

RE: Poďakovanie

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243701

Čakry jsou orgány energetického těla, počet se v rámci některých škol, co je uznávají dokonce liší. Já nemám problém sledovat zajímavé myšlenky v rámci různých duchovních škol, včetně těch , které se čakrami vůbec nezabývají. Pohled na Boha může být velmi odlišný, a počet úhlů pohledu je pravé nefalšované nekonečno, které paradoxně směřuje a tvoří absolutní jednotu. Říkate život. Co to teda je ten život? Na jednoduché otázky bývají často velmi komlikované odpovědi.

Složitá pravda vyjádřená jednoduchým způsobem se jeví jako umělecké intelektualní dílo, ale vždy existuje mez minimální složitosti. Čím komlikovanější skutečnost, tím povětšinou větší problém s definicí vystihující tuto realitu. Buď můžeme složitý part skutečnosti vyjádřit jednoduše za cenu zjednudešení popisovaného nebo se pokusíme v rámci nějakého úhlu pohledu být co nejvíce přesní v rámci nějakých principielních i jiných mantinelů. Třeba nedokonalost našich fyzických smyslů, mysli, naše emoce... Napádá mě analogie. Každý člověk může sledovat slunce jako zářivou "kruh" bez detailů, sem tam při zatmění zjistí, že existuje i sluneční koróna, ale pokud chcete znát detaily nebo dokonce podstatu existence hvězdy, tak s jednoduchýma pravdama nevystačíte.

243718

9.5.2011 20:12

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243718

Máte sice pravdu, zamotání se do "jednoduchých otázek" bývá filozoficky velmi složité. No - beru "život" jako "množinu všech vlastností typických pro všechny živé tvory" - bez výjimky. Vyjmutím některé z těchto vlastností nebo zpochybnění "její funkce" u člověka považuji za nesprávné. No a pokud takovou vlastnost přiřazujeme "člověku" v tak zvaném "duchovnu", pak takovou vlastnost vlastně násobíme, čímž pohled na "člověka" jako živého tvora, nejen komplikujeme ale i "przníme". Vychází nám "něco" co člověkem rozhodně není. Proto můj odpor takovému způsobu .přiřazování

243797

8.5.2011 22:24

RE: Poďakovanie

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 243701

Baki, mýlíte se. Devítka je v naší početní struktuře nejvyšší číslicí, pak už následuje "ovál" = uzavřený celek. Nula je tentýž celek, ale ještě nenaplněný. Ve skutečnosti je nejvyšším symbolem "osmička", ale to by vyžadovalo delší výklad.
...a naše "desítková" soustava je velmi starý systém, přenesený přes východní učení z Atlantidy a jiných soustav v galaxii.
Ale obávám se, že tohle asi není potrava, kterou byste mohl brát vážně, takže - mnoho našich "vlastních" představ je velmi sofistikovaně nám do myšlení vkládáno. Proto bych doporučoval opatrnější zkoumání pořadí nejen číslic, ale především slov.
Spád smyslu je také kategorie, která se moc nevyučuje....

243753

9.5.2011 20:25

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243753

Plně s Vámi souhlasím, pokud se týče osmičky. Osmičková soustava je i pro matematické účely nejvýhodnější a nejdokonalejší. Ovšem nesouhlasím s představou, že "desítková soustava" je k nám přenesena z "Atlantidy a jiných soustav v galaxii". Desítková soustava je v početním schematu velmi nevýhodná, je dána pouze tím, že "člověk má deset prstů na rukou". Nepodařilo se mi zjistit jiné souvislosti s jejím zavedením a existencí.
Tím jsme se ale dostali mimo probíranou oblast...

243798

10.5.2011 7:40

RE: Poďakovanie

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 243798

>Desítková soustava je v početním schematu velmi nevýhodná, je dána pouze tím, že "člověk má deset prstů na rukou". Nepodařilo se mi zjistit jiné souvislosti s jejím zavedením a existencí.
---
baki přiznej se, že ty jenom žertuješ? A co takhle dělní a násobení s řády (10x,100x,1000x atd.) v desítkové soustavě? Napovím ti. Děje se tak pouhým posunutím desetinné čárky doleva a nebo doprava. Vyzkoušej si to, budeš tou jednoduchostí zaručeně překvapen.

>Tím jsme se ale dostali mimo probíranou oblast...
---
Ale i tak je dobré si rozšířit obzory, baki. Nikdy nevíš, kdy to budeš potřebovat? Z vlastních životních zkušeností ti mohu poradit - někdy při počítání s desíti prsty na rukou nevystačíš.
[smích]

243828

10.5.2011 8:12

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243828

Nevýhody desítkové soustavy jsou přeci všeobecně známé. Není počítač, (kromě několika počítačů "předpotopní" doby), který by byl konstruován na desítkovou soustavu. Je zde používána soustava osmičková, ale především "DVOJKOVÁ SOUSTAVA". Počítač, který Vám leží na stole je konstruován na dvojkovou soustavu.
Posunování desetinné čárky je stejně snadné v osmičkové, dvojkové a jakékoli jiné soustavě. Vyzkoušejte si to.
Pokud se ale stále domníváte, že desítková soustava je nejvýhodnější, doporučuji toto zdělit konstruktérům počítačů. Ti o tom ještě nevědí....

243830

10.5.2011 9:18

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243830

počítače konstruované na desítkovou soustavu? tak ty bych rád viděl. všechny počítače, ať už to byly lampové nebo ať se později klopáky drátkovaly (kdo někdy v minulosti s počítači dělal, ještě před érou polovodičů ví o čem mluvím) jsou konstruovány na práci ve dvojkové soustavě , ale to není dáno nějakou šílenou výhodností dvojkové soustavy, ale tím, že počítače jsou stroje poměrně jednoduché. tak jednoduché jako vypínač. V tomto případě klopný obvod.....logická 0 nebo logická 1....nic víc počítač neumí. pouze 5 operací a konec. a že se podařilo klopné obvody dostatečně zmenšit a nacpat jich hodně dohromady z nich nedělá složitý stroj. milion vypínačů není složitější stroj než jeden vypínač. proto počítač pracuje v dvojkové soustavě, protože nic víc takto jednoduchý stroj nezvládne, ale dál, ve vyšších programovacích jazycích už je používaná soustava desítková.
pokud tvrdíte, že nějaký počítač je konstruován na desítkovou nebo osmičkovou soustavu, tak mi prosím sdělte který, rád bych ho měl, byla by to revoluce ve výpočetní technice a lidstvo by se posunulo zase trochu dál. [chechtot]

243832

10.5.2011 18:49

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243832

Pominu "sčoty" v Rusku, i když se mnohde stále vyskytují a pracuje se s nimi. Ale jsou to "mechanická počítadla", na nichž se sčítá, násobí a umocňuje a odmocňuje. Nevím, zda práce s nimi se v Rusku stále vyučuje.
Snad nejznámější počítač na desítkovou soustavu je v USA. Byly na něm zpracovávány výpočty při výrobě první atomové bomby. Myslím, že je tam někde vystaven v muzeu.
Desítková soustava je používána ve vyšších jazycích především proto, protože "člověk" je zvyklý pracovat v desítkové soustavě. Kdyby byl zvyklý pro jinou soustavu, byly by složitější jazyky přizpůsobeny této soustavě, a ne desítkové.
No a osmičková soustava?? Je jednodušší dvojkovou soustavu převést na osmičkovou soustavu, než na desítkovou. Bohužel nejsem teď schopen říci, kde se s tím pracovalo. Pokud to zjistím, milerád Vás s tím seznámím.

243859

10.5.2011 21:08

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243859

mechanická počítadla? nechcete mi tvrdit, že kuličky na drátu jsou v podstatě počítačem, že ne? to bysme mohli tvrdit, že papír s tužkou je v podstatě taky počítač.
[smích]
aby logika počítače mohla být v desítkové soustavě muselo by existovat 10 možných výstupů ke každému vstupu. to splňujou snad jen staré analogové ústředny které mají otočné patice, ale ty jsou ovládány impulzy, takže zase dvojková soustava. Navíc ústředna není počítač.
nevím jak vy osobně jste v tomto kovaný, většina lidí dneska tvrdí, že umí s počítačem, ale chápete princip? vím, že na koleně asi těžko budete fotocestou dělat chipy, ale dokážete si vzít krabici magnetů a drátů a vyskládat si paměť? nebo si vyleptat a osadit tišťák a odzákladu si postavit počítač? (nemyslím seskládat komponenty jako lego, ale vyrobit komponenty)
umíte? Já ano, proto bych opravdu rád viděl počítač s logikou v desítkové soustavě.

243868

11.5.2011 7:03

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243868

Nebylo nikdy v diskuzi určeno, že se bavíme o "počítači s logikou". Uvedené jste uvedl až "dodatečně". Pokud se máme bavit na úrovni, pak je nutno podmínky diskuze stanovit předem, ne dodatečně.
1. - Nevím, co rozumíte "počítač s logikou". Je přeci známo, že i ty nejmodernější současné počítače jsou "geniální blbci". To co tam nazýváte logikou jsou pouze naučené (naprogramované) postupy počítači člověkem a nic jiného. Počítače prostě NEUMÍ LOGICKY MYSLET!!!
2. - Bohužel neznám parametry počítače z Los Alamos, na kterém byly prováděny výpočty nutné ke "stvoření první atomové bomby". Vím pouze, že to byl elektricky poháněný mechanický počítač. Jsem ale přesvědčen, že na Váš dotaz do USA Vám bude dána uspokojivá odpověď.
3. - "Sčot" používaný v tehdejším celém SSSR a dodnes používaný v Rusku je tam také za počítač považován. Je skutečností, že je "bez logiky" stejně jako jsou bez logiky i ty nejmodernější počítače. Pokud Vy jste jiného názoru, je to Váš názor, který nemá všeobecnou platnost. Určitě ne v Rusku.
4. - Člověku se dosud nepodařilo stvořit žádný, logicky myslící počítač. Zřejmě za "logiku" považujete něco, co logikou není. Svým přesvědčením jste asi někde ve čtvrtém tisíciletí.

243884

11.5.2011 7:26

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243868

Ještě k předešlé odpovědi.
5. - Dále se ptáte, co všechno umím či neumím. Nuž tedy:
Neumím si vyskládat paměť počítače, neumím si vyleptat tišťák, neumím si od základů postavit počítač,... neumím okovat koně, neumím postavit letadlo ani lokomotivu, neumím rodit děti ani snášet vajíčka. Toho co neumím by bylo na mnoho stránek textu.
Co z toho vyvozujete??? Že jsem naprostý blbec????

243886

11.5.2011 13:20

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243886

koukám, že z vaši strany je neznalost povýšena na umění. když u počítače mluvíme o logice není tím myšleno , že umí logicky myslet. Bohužel jsem použil terminus technikus který neznáte. Například vámi zmiňovaní "chytří blbci" pracují s logikou ve dvojkové soustavě, která je založena na Booleově algebře, pokud víte co to je.
dále jsem se neptal co umíte a co neumíte jen jsem byl zvědavý jaké znalosti máte o oboru o kterém diskutujete, ale svým příspěvkem jste dokázal neznalost základních pojmů paj je tedy diskuze o tomto tématu o ničem.
začít diskuzi o počítačích a pak říct, že ščot se do toho taky počítá je úchylné, kuličkové počítadlo není počítač.
[smích]
mimochodem, když mluvíte o ščotu, umíte na něm počítat? já jo. to je další věc, kterou umím, heč.

243898

12.5.2011 7:21

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243898

1. - Neznalost bývá sice mnohdy povýšena na umění, nicméně to,co jste jmenoval "jako přednost ve znalosti počítačů" neumím. Buďte rád, že umíte řadu věcí, které já neumím. Je zřejmé, že toto považujete za tak velkou "přednost", že lidmi tyto přednosti nemající pohrdáte.
2. - Na základě "svých předností" pak pochybujete, že "já bych měl mít dostatečné vzdělání k tomu, abych posuzoval funkci počítačů". Je to jen Vaše spekulace. Pouze se domníváte, že Booleovu algebru neznám, že o počítačích nic nevím. Já ale nevidím důvod, proč bych Vám to měl vyvracet. Vaše "písání" vypadá spíše na "fixní ideu" než logický postup. A fixní ideu nelze dost dobře vyvrátit. A to vše pouze na Vaší "fixní idei", že počítače v desítkové soustavě neexistovaly, přesto že se v USA normálně provozovaly. Doporučuji Vám proto znovu: Obraťte se na NASA, ti Vám určitě potřebné informace poskytnou.
3. - Zatím neznalostí základních pojmů vykazujete Vy. Máte pravdu. Pokud odmítáte uznat základní skutečnosti o počítačích pracujících v dekadické soustavě, pak je diskuze nemožná.
4. - Fixní idea se také u Vás projevuje v posuzování sčotu. Vy nejste ten pravý, který může stanovit definici co jest počítač a co už ne. Jste přesvědčen, že počítačem je pouze zažízení pracující ve dvojkové soustavě, ostatní už ne. Jako úchyláky považujete všechny ty, kteří hovoří o sčotu jako o jednoduchém počítači. A mohu říci, že je mezi nimi dostatek akademiků a pod. Sám jsem uvedl již z počátku, že tyto počítače patří do prehistorie počítačů. Nic na tom nehodlám měnit.

243924

12.5.2011 12:36

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243924

pletete dohromady jablka a hrušky jen abyste vypadal chytře.
já to jen krátce shrnu:
-já jsem napsal, že počítače využívají logiku ve dvojkové soustavě
-vy jste začal rozvíjet teorie o tom, že počítače neumí logicky myslet.
-já jsem napsal, že mluvíme li o logice, je to terminus technikus, pokud to zaměňujete za schopnost přemýšlet, pak tento terminus technikus nechápete a pokud Vám chybí znalost základních pojmů v dané problematice, pak je kontraproduktivní s Vámi diskutovat.
-na to Vy reagujete zesměšňováním
Pokud Vy a "řada akademiků" považuje kuličky na drátu za počítač, tak je to Vaše věc.
Bohužel ale musím trvat na tom, že vytvořit procesor pracující s logikou v desítkové soustavě by byla revoluce ve výpočetní technice. u dnešních počítačů je v každém kroku výstup pouze 0 nebo 1, pokud by byla možnost to rozšířit na 0-9, tak by to zmnohonásobilo možnosti počítače a možná nás to přiblížilo k vytvoření UI, ale je to nad naše současné technické možnosti.

243939

12.5.2011 19:50

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243939

K tomu jen toto:
1. To, že počítače jsou konstruované ve dvojkové soustavě, jsem uvedl již v 243830. A to ještě velkými písmeny, aby to někdo nepřehlédl. Vy jste s tímto "poznáním" vyrukoval až dodatečně. Váš text ale vypadá, jakobyste tyto principy vysvětloval Vy mě.
2. To, že počítače neumí logicky myslet není žádná teorie, ale skutečnost. Je všeobecně známá a nevyskytuje se žádný seriozní oponent, který by s tímto chtěl polemizovat.
3. Jsem ochoten souhlasit pouze s tvrzením, že počítačové obvody jsou sestaveny logickými metodami. "Logika" je přesně definovaná. Pokud volíte jiný "terminus technikus" - budiž. Ale to přece mě nemůžete klást za vinu.
4. Nikde jsem neuvedl, že "kuličky na drátě" jsou počítač. Ale uvedl jsem proti tomu, že sčot je považován za jednoduchý počítač. Takže - držte se toho, co jsem napsal. Jak si vůbec můžete stěžovat že já reaguji na Vás zesměšňováním. Již jenom neustálé uvádění věcí na pravou míru je zesměšňováním. To ale nejsem já, který Vás zesměšňuje. Jste to Vy. Každý čtenář Vašich řádek se bude právem domnívat, že neumíte ani pořádně číst.
5. Zbytečně trváte na poznatku, že vytvořením procesoru pracujícím v decimální soustavě by byla revoluce, dle mého názoru zcela zbytečná. Počítače zcela bez problémů pracují ve dvojkové (chcete-li "Binární"[mrknutí jedním okem] soustavě. Já nikde netvrdil, že nějaké počítače tohoto typu jsou v desítkové soustavě. Tvrdím ale, že počítače mechanické jsou vesměs konstruovány v desítkové soustavě (chcete-li v decimální). Sčot se vám nelíbí, což takle mechanické kalkulačky, elektrické kalkulačky a pod. ??? Těch bylo přeci vyrobeno miliony a jsou také používány dodnes. Využívají při výpočtech "logiku v decimální soustavě", pokud tedy chcete správný terminus technikus. Doufám, že alespoň tyto považujete za počítače.

243954

13.5.2011 3:21

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243954

tak už vím, kde je jádro pudla.
předpokládám, že jste nikdy nebyl v rusku a že termín "sčot" používáte pro nějakou mechanickou kalkulačku.
V rusku na školách, na úřadech a ve všech obchodech se za doby komunismu a dlouho předtím používaly sčoty, dalo se na nich sčítat, odčítat, násobit, dělit, umocňovat, odmocňovat.......a vypadaly takhle:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schoty_abacus.jpg

možná byste se divil, ale pokladní v obchodě na sčotu spočítala nákup rychleji než dneska v kauflandu na digitální kase, to ty kuličky jen lítaly.

v dobách socialistického československa si lidé znalí poměrů v rusku dělali legraci z mechanických kalkulaček a podobných archaických předmětů a POSMĚŠNĚ A HANLIVĚ je označovali za sčot.
bohužel šlo o vtip, který občas nebyl pochopen a proto se název sčot vžil nesprávně i pro jiné předměty.

Předpokládal jsem, že pokud používáte slovo sčot, pak myslíte sčot. moje chyba [smích]

243972

13.5.2011 17:17

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243972

Musím se smát. Vaše předpoklady jsou tak nesmyslné, že nic jiného ani nejde. Vaše "jádro pudla" je strašná psina, nesmíte se zlobit, ale jinak to nejde. Mě se líbí, jak vždycky vymyslíte nějaký předpoklad, a pak si ho sám sobě pracně vyvracíte. V podstatě vyvracíte pouze své vlastní předpoklady, své vlastní výmysly.
Asi bych se smál ještě víc, kdybych Vám vyjevil, kdo vlastně jsem. Jak rychle byste měnil svou rétoriku. To by muselo být k popukání.

243999

14.5.2011 2:53

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243999

nemyslím si, že bych změnil cokoli.
tvrdil jste, že sčot je jeden z původních počítačů, když jsem řekl, že mi kuličky na drátě nepřipadají jako počítač, tak jste se ohradil, že jste nemluvil o kuličkách na drátě, ale o sčotu. Když jsem tady dal fotku jak sčot vypadá aby i ostatní viděli absurditu diskuse s vámi, tak vám to přijde směšné.
A ano, já vždy mám nějaký předpoklad, ale nevyvracím si ho. Pokud se mluví o sčotu, pak předpokladem je, že se mluví o sčotu a ne třena o houpacím křesle. Možná je mou chybou ve vašich očích, že sčot je pro mně sčot, jablko je jablko, hovno je hovno. Bohužl při diskuzi s Vámi tato pravidla zjevně neplatí, každopádně jste zručný mistr překrucování, který při jakémkoli protiargumentu překroutí celou předešlou diskuzi aby mohl protiargument zesměšnit, nikoli vyvrátit.
Vám můžou mé předpoklady připadat nesmyslné, ale když se řekne třeba "židle" předpokládám, že se mluví o židli. Pokud Vám tento předpoklad připadá nesmyslný pak se těžko můžu domluvit s někým kdo používá řeč Vašeho kmene, kdy pro předměty záměrně používáte nesprávné označení abyste nepřítele zaskočili. [smích] (předpokládám....zase ty předpoklady....že jsem se v mém předešlém příspěvku mýlil, když jsem se Vaši hloupost ohledně sčotu snažil omluvit chybou běžně v některých vrstvách dělanou co se týče nesprávného označení sčot pro jiné předměty v českém prostředí. Jak jste dal najevo, tak to z vaši strany byla mistifikace záměrná)
Co se vyjevování identity týče, je mi celkem jedno, kdo skutečně jste, já osobně mám rád lidi, kteří jdou do boje s odkrytým hledím, kteří neskrývají své názory za nějakou maskou či nicneříkajícím nickem a argumentuji stylem "kdybyste věděli kdo já jsem, to byste se všichni....".Proto mám taky radši pravicové radikály než levicové radikály. Nevím kdo jste, možná člověk, který se stydí za svou skutečnou identitu.

244025

14.5.2011 6:44

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 244025

Opět chyba. Já jsem netvrdil, že sčot je jeden z původních počítačů. Naopak jsem tvrdil, že patří do "prehistorie počítačů", které používají "desítkovou soustavu" (dle vašeho terminus technikus) jako "logickou soustavu", ve které pracují. Sčot nejsou jen "kuličky na drátě", ale soustava sta kuliček po desíti uspořádané na desíti drátech (uvažujeme-li nejjednodušší variantu používanou v obchodech SSSR, později Ruska). Samozřejmě, jsou i sčoty složitější, ty však nedoznaly většího rozšíření. Navíc, - sčoty nebyly nebyly vyráběny pouze na bázi "drát - kulička".
Vaše vyjádření o sčotu (kuličky na drátě) je totožná, jako kdybych já současný počítač označil za "zněť nejrůznějších komponentů" (vypisovat je nebudu). Je nutno vzít v úvahu, že i ščot má svá logická uspořádání, jinak to s výpočty nemá nic společného. Stejně, jako jste uváděl že i "tužku a papír" je pak možno přiřadit k počítačům. I zde chybí logické uspořádání, které by Vaše tvrzení podporovalo.
Rozdíl mezi sčotem a vašimi "kuličkami na drátě" je v jejich "účelném, logickém uspořádání pro potřeby dekadické soustavy".
Stejně tak neplatí, že "současný počítač je zněť nějakých komponentů". Opět je rozdíl mezi počítačem a znětí komponentů v jejich "logickém uspořádání pro potřeby dvojkové soustavy". Stejně tak i kalkulačky jsou "logické uspořádání komponentů pro potřeby dekadické matematické soustavy".
Nevím, zda tento rozdíl jste schopen pochopit.
Vaše všemožné narážky o mém darebáctví ponechám bez odpovědi. Mým úkolem je vysvětlit, že základem všech počítacích strojů je jejich logické uspořádání a ne jen "kuličky na drátě", jak si to představujete Vy. Vaše představy Vám já přeci nevnucuji. Je to Váš způsob myšlení. Já Vám jen vysvětluji, že jakýkoli počítací stroj či pomůcka vyžaduje "logické uspořádání". Ale nenutím Vás, abyste tomu uvěřil.

244028

14.5.2011 11:05

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 244028

když už tak 104 kuliček, jak byste násobil, dělil, umocňoval a odmocňoval bez těch čtyř kuliček, které se normálně považují za desetinou čárku?
[smích]
ale to jen tak naokraj aby řeč nestála.
každopádně je to jen změť (jak vy říkáte zněť, čekám nějakou reakci češtinářů [velký smích] ) různých částí, jakkoli může být logicky uspořádána. není to ani náznak počítače, protože tím může být jen samočinný stroj, který po zadání vstupu sám vyplivne výstup. u sčotu musíte kuličky přehazovat ručně, u mechanické kalkulačky musíte točit klikou.
Počítač není uspořádání komponentů pro potřeby dvojkové soustavy, můžete tyto komponenty přeskupovat jakkoli chcete pro potřeby čehokoli a stejně pořád každý jeden komponent bude pracovat ve dvojkové soustavě, protože nic jiného neumí. pokud máte klopný obvod který má výstupy pouze "logická 1" a "logická 0" (opět se jedná o přesné technické termíny, to uvádím jen proto abyste nezačal rozvíjet teorie o tom, že nula není logická) tak jiný výsledek než dvojkovou soustavu nemůžete docílit. Proto budu dál tvrdit, že vytvořit polovodičovou součástku o jednoduchosti klopného obvodu, avšak s 10 logickými výstupy by otevřelo nové možnosti ve výpočetní technice.
Jinak co se diskuse týče, předpokládal jsem (zase mé mylné předpoklady, jak jste se vyjádřil), že diskuse slouží hlavně k vzájemnému obohacení diskutérů, vy ale máte jakožto nadřazená bytost zjevně vyšší cíl a poslání, tedy vzdělávat nás nevzdělané a tápající. viz: "Mým úkolem je vysvětlit, že základem všech počítacích strojů je jejich logické uspořádání a ne jen "kuličky na drátě", jak si to představujete Vy."

244039

15.5.2011 8:46

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 244039

No tak dále s diskuzí.
1. Předem se omlouvám, že jsem se dopustil přehmatu v písmenech. Není to první přehmat, jak jsem si kontroloval dodatečně text, těchto přehmatů jsem se dopustil celou řadu. Je pozoruhodné, že jste si povšiml právě tohoto přehmatu.
2. Jsem i nadále potěšen, že mi vysvětlujete to, co jsem původně začal vysvětlovat v diskuzi já.
3. Každý počítač potřebuje nějakou energii, aby mohl pracovat. Sčot (můžete se ohradit, že správně se píše ščot a pozvat na mě češtináře) a ruční kalkulačky potřebují energii mechanickou, elektrické kalkulačky a počítače potřebují energii elektrickou. Neexistuje žádný počítač, který by "bez vynaložení jakékoli energie sám od sebe vyplivne výsledek", jak tvrdíte. Opět neuvádíte pravdivé údaje.
3. Jasně jsem uvedl, že mluvím o sčotu o stu kuliček. A že nebudu hovořit o složitějších sčotech. Pokut chcete hovořit o složitějších zařízeních pracujících v desítkové soustavě, proč tak pomalý postup??? Můžeme přeci hovořit o elektrických kalkulačkách, které obsahují ještě větší množství komponentů, než Vámi uváděny sčot??? A nebo přímo o počítači z Los Alamos, který obsahuje mnohokrát více komponentů než Váš sčot??? A to jsou ta zařízení pracující na bázi elektřiny, kterým zadáte úkol a který "podle Vás" vyplivne výsledek bez použití mechanické síly.
4. Ještě jednou Vám blahopřeji ke zjištění, že binární soustava se skládá z jedniček a nul. Zároveň Vám blahopřeji k poznání, že nelze z polovodiče "vydolovat více, než dvojkovou soustavu". A ještě vám blahopřeji k poznání, že "polovodič nemůže mít deset výstupů". Dovoluji si ale Vás upozornit, že toto jsou skutečnosti známé již více než sto let. Vaše představa, že si budeme vykládat vzájemně poznatky staré již desítky let a je to diskuze, nemá žádné logické opodstatnění. Nehodlám to blíže rozvádět. To už je lepší se přít o to, zda na svtě byla dřív slepice nebo vejce.
5. Že počítač, aby byl funkční ať již v jakékoli matematické soustavě musí být sestaven "logicky". Jinak fungovat správně nebude. Neznám funkčí počítač, který by byl sestaven nelogicky.
Závěrem mi odpousťte, pokud jsem se s nějakým písmenem zase přehmátl. Češtinářů se strašně bojím.

244086

14.5.2011 10:16

RE: Poďakovanie

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 243999

>Musím se smát. Vaše předpoklady jsou tak nesmyslné, že nic jiného ani nejde.
---
Baki, ty jsi ale nezmar. Dokážeš ty vůbec uznat svůj omyl a přiznat, že druhý má pravdu? Zamotal ses do té diskuze o sčotu dokonale. Vítek má pravdu, ale hlavně že tě humor a smích nepřešel. Jen tak dál, baki. Smích je koření života.

>Asi bych se smál ještě víc, kdybych Vám vyjevil, kdo vlastně jsem. Jak rychle byste měnil svou rétoriku. To by muselo být k popukání.
---
Proč ty tajnosti, baki? Poděl se s ostatními. Možná to skutečně bude k popukání? Že jsi to ty s tím třetím okem uprostřed čela?

244037

15.5.2011 8:56

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 244037

Proč myslíte, že že jsem se do diskuze o sčotech zamotal??? Proč myslíte, že jsem v omylu?? Vítkovi jsem pouze citoval některé poznatky z učebnice o Ščotu od akademika Smirnovova. To, že neuznává Vítek vědecké poznatky o ščotu předních odborníků není přeci můj omyl ani zamotání do problémů. Proč se domníváte, že Vítek je větší odborník, než přední rušští odborníci na sčot ??? V čem má pravdu???

244087

15.5.2011 12:25

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 244087

předpokládám, že akademik Smirnov i patřičně rozebral zda sčot je lepší používat s windows nebo linux, když už je to počítač.
[smích]
když jste mluvil o počítači pracující v desítkové soustavě předpokládám, že jste měl na mysli MARK 1 . u toho je ale pouze uvedené, že prováděl výpočty v desítkové soustavě, což bylo na tu dobu neobvyklé, protože jinak musela obsluha převádět čísla ručně do dvojkové soustavy a tak je zadávat a pak výsledky následně převádět do desítkové. Nikde jsem nenašel zmínku o tom, že by základní logika toho počítače byla v desítkové soustavě a výrobní plány k dispozici nemám.
když zmiňujete elektrické kalkulačky, ty taky provádějí výpočty v desítkové soustavě, přestože samy fungují v soustavě dvojkové.
celá diskuze začla vaším sdělením, že první počítače pracovaly v desítkové nebo osmičkové soustavě, od té doby ji jen neustále obracíte jinam a přitom používáte fráze, jako, že "pčítač musí být logicky sestaven" apod. Vaše rétorika je velmi vzdálená všeobecně užívaným technickým termínům, kdy tyto naopak zesměšňujete. Budíte dojem člověka se vzděláním humanitního směru s povrchní znalostí technických oborů o kterých se snažíte diskutovat bez dostatečných znalostí. Kdybyste tyto znalosti měl, tak byste prostě jen jednoduše po mojem prvním příspěvku napsal :" počítač ten a ten, vyroben tehdy a tehdy pracoval tak a tak na takovém či onakém principu" bylo by to stručné a konečné řešení. Místo toho se zamotáváte do nesmyslných diskuzí, kde, jak už jsem řekl dřív neuvádíte nic nového, žádné argumenty, jen protiargumenty zesměšňujete.

244097

17.5.2011 10:01

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 244097

Tak ještě jednou, ale naposledy.
1. Mechanické počítače nemají problémy, které mají počítače pracující v dvojkové soustavě. Každý element účastnící se početních operací může mít tolik poloh, kolik je mu přiděleno (konstruováno). Na příklad mechanický počítač z druhé světové války (PUAZO) pracoval dokonce v "dílcích" vypočítával "předstih" kam je nutno vystřelit aby střela zasáhla letadlo. Sice nepracoval v desítkové soustavě ale v soustavě značně složitější v soustavě "dílcové". Pokud se obrátíte na ministerstvo obrany, snad je ještě někde ve vojenském muzeu a budete se moci na něj podívat. Ani přenos šestnáctipramennými kabely k osmi protiletadlovým kanónům nebyl ve dvojkové soustavě, ale v síle proudu. Byl vypočítáván azimut, náměr a vzdálenost. U výpočtu používající "dílce" by převod do dvojkové soustavy byl velmi složitý.
2. Uvádíte, že se dělám moc chytrým. To je tak. Vy se ptáte, já odpovídám. Nemohu za to, že se vám moje odpovědi nelíbí. Musíte mi zdělit, jaké odpovědi se Vám budou líbit, abyste byl spokojen.
Rovněž nemohu za to, že počítače jsou zde podstatně déle, než si myslíte.
3. Jak jsem uvedl v 243830, uváděl jsem, že existují "počítače předpotopní doby" (tím nemyslím dobu Noemovu, abyste mě zase nechytal za slovo). Každé zařízení má svou "předpotopní dobu". Na příklad předpotopní dobou hodin je tyč zapíchnutá do země. A ukazovala správný čas.
U počítačů jsem uvedl sčot. Je tady rozdíl v nahlížení na toto zařízení. Pro Vás jsou to "kuličky na drátě" pro mě zase v souladu s předmluvou učebnice - "účelové a logické uspořádání pro účely dekadické soustavy". Že jsou to pouhé "kuličky na drátě" je Váš názor, který Vám neberu. Ovšem ptal jste se na můj názor, který jsem Vám zdělil. Pokud nechcete znát mé názory, neptejte se.
4. Na narážky o mé hlouposti nebudu reagovat, je to pod mou důstojnost. Pouze tolik: Pokud už poukazujete na některé překlepy v textu mou zaviněné a dovoláváte se češtinářů, je to s Vámi už dost špatné.
5. Pokud nesouhlasíte s tím, že "počítač je logické uspořádání..."
No tak si tedy myslete, že "počítač je nelogické uspořádání..." Každému, co jeho jest. Ale proč svůj názor vnucujete mě???
Tím končím tuto "diskuzi" - dá-li se toto ještě diskuzí nazvat.

244237

17.5.2011 10:33

RE: Poďakovanie

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 244237

Máte pravdu, tímto můžeme diskuzi ukončit,
říkáte, že přenos byl "v síle proudu". to, že se mechanické součásti řídí analogově je běžné i v dnešní době, na tom není nic divného, ale že "pracoval dokonce v dílcích" a že tato soustava "je značně složitější" ? oni tedy tvůrci schválně vymysleli nějakou soustavu aby si to zkomplikovali? stejně jako matematici používají neznámé, aby si zkomplikovali výpočty? [smích]
výpočty se prováděly vždy v dílcích podle optických přístrojů a i pro výpočty je jednodušší stanovit si nějaké dogma a s ním počítat než počítat v reálných číslech. To, že tvůrci vytvoří nějaké zařízení co nejjednodušší udáváte jako komplikovanost [smích]

244238

10.5.2011 8:21

RE: Poďakovanie

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243828

Mirdo, Vy jste asi taky vtipálek. V osmičkové soustavě posun "desetinné čárky" dělá totéž. Jde o násobení a dělení s 8, 64. 512...řády
Radu, kteru jste dal bakimu, pouze opíšu:
>Vyzkoušej si to, budeš tou jednoduchostí zaručeně překvapen.
[velký smích]

243831

10.5.2011 14:23

RE: Poďakovanie

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 243831

>Mirdo, Vy jste asi taky vtipálek.
---
Jistěže. Sleduji bakiho od té doby, co vyjádřil nesouhlas s oděvní módou plukovníka Kaddafiho a jeho poznámka s počítáním deseti prstů na ruce mne inspirovala k reakci. BTW, kdysi dávno a delší dobu jsem pracoval u firmy UNISYS a převádění binárního kódu na hexadecimál a vice versa, byl pro mne denní chléb. Vítek ten princip sčotu a přirovnání k vypínači popsal výstižně. Logická nula a logická jednička jsou základem početních úkonů v té bedně pod stolem.

243847

10.5.2011 18:53

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243847

Nevzpomínám si, že bych se někdy vyjadřoval k oděvní módě Kadáfího....

243860

11.5.2011 11:11

RE: Poďakovanie

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243847

Tak, to by šlo pochopit. Taky jsem na tu angažovanost bakiho ve věci Kaddafiho koukal, ale tenkrát naletěli i velmoce. Ne, že bych o tom měl tenkrát úplně jasno, ale uvěřit tomu, že Natovští křiváci jednají tentokrát rovně v zájmu obyčejných lybijců, to u mne nešlo. Možná od té doby už i baki změnil názor. [mrknutí jedním okem]

243891

11.5.2011 14:27

RE: Poďakovanie bakimu.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 243891

>Taky jsem na tu angažovanost bakiho ve věci Kaddafiho koukal, ale tenkrát naletěli i velmoce.
----
Já si myslím, že si tady baki hraje jenom na vtipálka. Další perlou jsou jeho sáhodlouhé počítačové analýzy a bakiho vyjádření, že počítač nedokáže vytvořit logické operace, přestože je právě na to naprogramován, tak to už skutečně nemá logiku.
[smích] [pláč]

243904

12.5.2011 7:40

RE: Poďakovanie bakimu.

baki 90.?.?.?

Reakce na 243904

Nikdy jsem netvrdil, že by počítač nedokázal vytvořit logické operace. Ovšem tvrdím, že dokáže vytvořit pouze "některé logické operace". TVRDÍM, ŽE POČÍTAČE NEUMÍ LOGICKY MYSLET. A na tom trvám.
JAK SE DOMNÍVÁTE, ŽE "TOTO NEMÁ LOGIKU", asi s Vámi nebude souhlasit převážná většina vědců a tvůrců, konstruktérů pracujících na tvorbě počítačů.
Doporučuji Vám číst, co druzí napsali. Protože tvrzení, že jsem se zabýval Kadáfího módou, tvrdím, že počítače nedokáží vytvořit logické operace jsou pouhé lži.
Mimochodem, - už jste konstruktéry počítačů seznámil se svou verzí, že nejlepší je dekadická soustava??? Jistě Vám za tento poznatek budou vděčni.

243925

10.5.2011 11:27

RE: Poďakovanie

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 243828

Souhlas s bakim. Existují matematické operace, které v desítkové soustavě nelze provádět - vznikají periodická čísla. A jde-li o osmičkovou soustavu, jde stejně vlastně o vyšší řád soustavy dvojkové, vždyť osm je dvě na třetí. A takto můžeme postupovat přes soustavu hexadecimální stále dále. S těmi desetinnými čárkami je to vysvětleno už výše jiným mým kolegou oponentem Mirdy v této věci. No, a počítače jako příklad užitečnosti či užitnosti desítkové soustavy jsou samozřejmě hezkým příkladem. Jen ty předpony jsou poněkud nešťastné - kilo, mega, giga [oči v sloup] [cool]

243838

12.5.2011 7:44

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Reakce na 243838

Děkuji za Vaši podporu. Jsem rád, že někdo konečně základním principům fungování počítačů rozumí. Je až neuvěřitelné, kolik je kolem tvorby počítačů legend a nesprávných informací.

243926

12.5.2011 9:38

RE: Poďakovanie

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 243926

Není zač, já počítačům stejně nerozumím. Umím ten krám "postavit" (jako lego), pohrabat se v BIOSu, nainstalovat Widle. Umím pracovat se softwarem. Umím počítač "opravit" - vyměnit špatnou součástku, "opravit" systém, pokud nějaká lama vleze do systémových souborů a řekne si, hele, na co mi je nějaký system volume information, to jsem tu přece nedal, já jsem tady dal akorát tu složku s fotkama, šup s tím pryč...
Program ale nenapíšu, ta "logická" grafická znázornění, která nás učili ve škole, jsem nikdy nepochopila a když na mě v Basicu baflo příliš mnoho "IF" - "GOTO", i já sama jsem byla schopná se "zacyklit".

Co se týče logiky, v tom bychom se asi neshodli, protože právě počítač by měl být z čistě technického hlediska přísně logická záležitost, neboť není schopen "abstraktního myšlení", nemá intuici ani pudy. Aspoň takto jsou sestaveny. Člověkem.
Ačkoli čistě filozoficky bychom zde mohli debatovat o tom, zda vzorce implementované v systému zabraňující destrukci by se náhodou nemohly za určitých podmínek považovat za elementární projevy pudu sebezáchovy (jako "Skutečně chcete odstranit položku Bla-bla, mohlo by to způsobit..." etc.)

Paradoxně - domnívám se, že všichni uživatelé těchto mašinek mají určitě zkušenosti s jejich občasným chováním odporujícím logice, které nelze vysvětlit špatným naprogramováním či zadáním chybných vstupů. Takže kde je vlastně ta logika? I lidská mysl pracuje na principu prapůvodních "IF" - "GOTO". Kolik těchto "můstků" je nutných k tomu, aby přestalo být chování jedince či počítače logické? Které chování je pudové, které intuitivní? Je dost lidí, kteří se domnívají, že na to kápli. Já k nim nepatřím a proto když se mi v hlavě vylíhne myšlenka, kterou nemohu ani logicky vysvětlit, ani obhájit, říkám jen "Co kdyby?" Pouze dogmatik řekne "Je to takto a takto, zde jsem vám to shrnul v bodech, Já První na to přišlo." [mrknutí jedním okem]
A tím nenarážím na Honzu, toho znám asi dvacet let a proto vím, že je přístupný argumentům, ač si rád dělá srandu z dogmat, udržovaných při životě pouze nedostatkem informací, ať už jde o dogmata technická či filosofická. A zde je docela dost diskutérů, kterých velká chyba je, že se berou příliš vážně, tedy potenciálních cílů. [velký smích]

243932

12.5.2011 20:00

RE: Poďakovanie

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 243932

Asi jste mi nerozuměla. Já přeci naopak tvrdím, že "počítač neumí myslet" (283884). Takže naše stanovisko je shodné. Ale oceňuji, že znáte elementární zákonitosti činností počítače dvojkového systému. Což bohužel nebývá běžné...

243955

21.5.2011 11:14

RE: Poďakovanie

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 243955

Pokud nemáme přesně vymezen pojem myšlení, těžko se můžeme na toto téma dohadovat. Původně jsem to sem nechtěla psát, ale popíšu vám osobní zkušenost.

Mám obyč PC, co jsem si složila, žádnou výkonnou supermašinu, v době, kdy se mi stalo to, co chci popsat, měl AMDčko athlona 1,92 GHz, RAM DDR 2x256, frčelo to na asusáckém mainboardu, HDD ATA Seagate 150GB. Grafárna, zvukárna - je to důležité? Už si moc nepamatuju, grafika byla nějaká postarší nepříliš výkonná nVidia, zvuk mi leze ze Soundblastra live.

O co šlo. Dělám do muziky, vyrábím podklady, používám MIDI syntézu. Nejvíce se mi zvukově líbí to, co mi leze z virtuální Yamahy. No a pár let už si pohrávám s myšlenkou nahradit zvuky syntetické zvuky o něco reálnějšími, hlavně tedy kytaru.
Jednoho dne jsem zapíchla kytaru do kompu, abych si to "prubla". Nejdříve ale bylo třeba nástroj naladit. Ladím bez ladičky, poslechem. Tak jsem si otevřela sequencer jen proto, abych "ťukla" do virtuálního piána v okně "piano roll". Nutno vědět, že v defaultu, bez zadání jakýchkoli příkazů, je zvuk vždy piáno. Vždy. Ale mně z repráků lezla 12string guitar, k čemuž je nutno mít ve stopě příkazy MSB, LSB i Program change na patřičných a rozhodně nenulových hodnotách. Dodnes nejsem schopna si to vysvětlit jiným způsobem než tím, že se na mě můj komp urazil, že mu cpu do vstupu reálnou kytaru, když ta syntetická je přece taky fajn. Vytvořili jsme takto spolu slušnou řádku hezkých hudebních počinů.

A můžete si o mně myslet, že jsem stupidní blondýna, faktem je, že na poli MIDI problematiky snad nenajdete v našich končinách odborníka na slovo vzatějšího, než jsem já (tedy pokud pominu problematiku SysEx dat, tu ignoruji pro jejich neuniverzálnost).

Myslel tím skutečně něco můj komp? Co se vlastně odehrává v jeho obvodech? A co je vlastně myšlenka?

244444

9.5.2011 23:58

RE: Poďakovanie

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 46.?.?.?

Reakce na 243634

"9 stupňov duchovnosti" by som zhrnul logicky do 4.typov psychiky(duchovnosti):

1. Zvierací:
Operujúci na báze pudov - deti v prvých mesiacoch po narodení, osoby z obzvlášť závažným postihnutím a napr. alkoholici a iní narkomani.

2. Zombi, alebo biorobot:
osoba idúca s davom, ktorej stereotypy(inštinktívne správanie) je ovládané kultúrou, v ktorej sa nachádza. Je neschopný identifikovať mechanizmy riadenia kultúry, prevládajúce tendencie vlastného a kolektívneho podvedomia.

3. Bes, či démon:
Schopný identifikovať trendy kultúry determinujúcej jeho psychické črty, využívajúci tieto vedomosti egoisticky pre seba, príp. úzku klanovú skupinu(podstata fašizmu).

4. Človek
Schopný identifikácie podprahových individuálnych a kolektívnych procesov a mechanizmov ich riadenia. Využíva ich neegoisticky v prospech vše-obecného rozvoja a vytvárania podmienok na napĺňanie potenciálu seba a čo najväčšieho počtu osôb v populácii. Snaha o neustály dialóg s Bohom. Človek je božím dieťaťom a námestníkom HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia=Boh) na tejto zemi. Zo všetkými právami, povinnosťami a zodpovednosťou Tvorcu. Otec k nemu rozpráva neustále cez meniace sa životné okolnosti. Človek koriguje svoje stereotypy aj v dialektickom(nehegelovskom-nie boj protikladov!) režime hľadania súvislostí v dialógu s ostatnými ľuďmi. T.j. hlavne v tandeme muž-žena tvoriacim ďalšiu generáciu.

Myslí na princípe MIM = Zhmotnenie = Tvorenie je nadelením informácie(obrazu, predstavy, myšlienky) Mierou(usporiadaním=pravidlami=konkrétnou formou).
To sa javí byť zároveň podstatou tzv. trojjedinosti Boha, označovanej ni(e)kým zámerne za nepochopiteľnú.
Človek nepracuje na princípe METS(matter, energy, time, space), ktorý je na proces tvorenia podstatou nepoužiteľný.

Intelekt, rozum je algoritmus spracovania informácie. Zdedené a naučené(miestnou kultúrou) stereotypy. Zmena intelektu je zmenou týchto stereotypov. Kontrolovaným procesom ich zmeny preprogramujem autopilota(svoje podvedomie) a dostanem sa podstatou mimo systém. Nie rozšírením vedomia(pilota), ako je to naznačené vo Védach a iných východných a západných filozofiách. Vedomie je obmedzené na 7-9 bit/s. Podvedomie nie.

Informácie, myšlienky, impulzy prichádzajú v závislosti od miery chápania prebiehajúcich procesov a morálky daného indivídua. Vo vesmíre niet ničoho, okrem procesov. Niet statiky. Procesy majú svoje pravidlá. Napr.dlhodobé nízkofrekvenčné dominujú krátkodobým vysokofrekvenčným. Majú svoju frekvenciu(rýchlosť zmeny), vlnovú dĺžku, fázovú rýchlosť..

Indivíduum, či kolektív prichádzajúce myšlienky hodnotí z hľadiska ich použiteľnosti pre svoje ciele(egoistické, či neegoistické).
Myšlienka je vietor, rozum je plachta a kormidlo lode.
Ak nemám rozum a vôľu Človeka, loď buď vietor prevráti, alebo sa rozbije o skaly.

To je pre ne-človeka drsný vietor h-is-tórickej nevyhnutnosti(...Automaticky kráceno

243803

10.5.2011 0:02

RE: Poďakovanie

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 46.?.?.?

Reakce na 243634

pokračovanie..

Myšlienka je vietor, rozum je plachta a kormidlo lode.
Ak nemám rozum a vôľu Človeka, loď buď vietor prevráti, alebo sa rozbije o skaly.

To je pre ne-človeka drsný vietor h-is-tórickej nevyhnutnosti(= "nepochopiteľný" osud)
a pre chápajúceho Človeka jemný vánok dejinnej(Božej) mozaikovej účelnosti.

Človek neverí v Boha, ale verí Bohu, svojmu Otcovi. Je jedno na akej planéte, či v akom stave bytia. Otec nepotrebuje sprostredkovateľov na to, aby hovoril so svojim dieťaťom.
V tomto zmysle je Bohu bližšie ten, kto v neho neverí, ako ten kto verí v boha, akého niet(prezentované osobo-hierarchickými ateistickými svetovými "náboženstvami" infikovanými vplyvom j-elít).

Je nerozumné opomínať Boha, ako faktor.
RA je v tomto zmysle božím impulzom, zásahom do diania. Momentálnou zmenou Miery, lebo Boh je M-IE-RA.
Fyzikálne by to bola 2. derivácia podľa času, teda zrýchlenie.
Tendencia má svoju rýchlosť zmeny, čo je prvá derivácia.
Čas je zase iba Miera, ako aj hmotnosť, vzdialenosť..
Priestor a čas sú druhoradé kategórie vo vzťahu k Miere podľa aristotelovského ponímania kategórii.

243804

7.5.2011 12:22

pan Dušek

fohat 88.?.?.?

zkouší leccos http://vimeo.com/17998159 [cool] [cool]

243638

7.5.2011 14:44

Přínosný základ myšlenek

FERDA ferr (zavináč) volny (tečka) cz 212.?.?.?

Jak jinak !
Pokud konečně a vážně začne tvor sám sebe zvoucí "moudrým" konečně myslet, pak nastane potřebný zvrat v dosavadních karikaturách a počinech
Jen doufám, že to přijde dříve, než bude pozdě

243646

7.5.2011 15:52

Pravda bez indoktrinace

Kepleluc kempeluc (zavináč) email (tečka) cz 89.?.?.?

Úchvatný pořad o dění v současném světě od Johna Pilgera:

http://www.uloz.to/8343168/valka-kterou-nevidite-the-war-you-don-t-see-cz-titl-avi

Pohlédněte do očí (také) těm, kteří participují na hrůzách a nelidskostech. Uvidíte, že jsou si plně vědomi toho, co činí. Tento film odpovídá na otázku, zda tito lidé mají odoperovánu část mozku či zda existuje nějaký nelidský druh lidí. Nikoliv. Jde jen o to, že člověk může klesnout až neuvěřitelně hluboko. A pak už nezbývá, než se tulit k Šelmě. Jak kromobyčejně prosté!

243655

7.5.2011 17:07

Ó jak hlubokomyslný článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

"Instinkt je buď vrozený (pudy), nebo nabytý zkušeností (podvědomí)."

Moje češtinářské oko kvílí, uplatňují se tedy dva smysly pohledem na jeden nesmysl.Cituji wikipedii: instinkt je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti.
Není výsledkem zkušenosti!!!

Pane Lhotáku, najděte si někde překlad slova instinkt. Je to pud. Na sto procent, pud není část instinktů, všechny pudy jsou zároveň instinkty. Jako že Praha je Prag je Prague.

A podvědomí je něco úplně jiného. Tam je to, co nevyplave až nahoru do vědomí, ale už to tam do určité míry bylo. Jako vjem zpracovaný do zkušenosti. Jenže to není ani vzdáleně instinkt.

Že nás pudy i podvědomí pudí leckdy k zajímavým a rychlým reakcím, o tom žádná. Ale jedno je ověřená zkušenost předků, předaná při tvorbě nového jedince, a druhé je zkušenost naše vlastní.

243662

7.5.2011 19:05

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243662

Hmm, vy tedy víte co to je instikt? Nevím jak se to píše anglicky znám to jen z poslechu, taková věcička good feeling. Obchodní čuch. Tohle jsou bez konkurence nejlepší kšftmani na světě. To jsou ti týpci amerického snu, kdy malej prodavač novin nadělal miliardy. Předci těch úplně TOP nahoře to byli taky, třeba mazaný Rotschild v napoleonských válkách a ti před ním, co se drali z velmi špatné pozice nahoru. Není to dědičné ( divné u instiktu, že ano ), ale informace o tomhle zůstává a tahle schopnost u lidí je ceněná v byznyse více než hrouda zlata. Pokud máte zatraceně dobrý good feeling, můžete být zelenej s růžovýma puntíkama, smrdět vám nohy a mít ksicht jak rozšlápnutou bramboru a jste vítán ve starých klanech.

Jak to funguje? Prostě maník koukne na několi aktualních věcí a řekne tam jsou prachy. Vypadne to z něho okamžitě bez přemyšlení, žádné analýzy, ekonomické teorie,nóbl vzdělání. A když vám věří, má vás rád a vy se ho zeptáte proč? Tak z něj po několika minutách krabatění čela vypadne několik logických důvodů.

A teď mi to tedy vysvětlete na základě definice z wiki či jiné češtinářky správné, podle těch půdů nebo podvědomí jak je libo co a jak? Zvířata jaksi peníze neznají a podvědomí může vyžblunknout jenom něco co tam je, ale odkud se tohle vědění vzalo?

243669

7.5.2011 21:11

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243669

René,materialisté nevidí za ohradu hmotné přírody,vědecké obory psychologie, neurologie,neurokrinologie a další, neznají vnitřní svět, psyché člověka. Je těžké se s nimi domluvit, zvláště když zastávají Darwinovu teorii vývoje člověka.

Každá myšlenka,čin nebo vjem, se ukládá v mysli jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. Tento záznam lze vybudit i pomocí hypnózy. Byl jsem svědkem takové demonstrace. Starý muž (75 let) v hypnotickém stavu odpovídal na otázky hypnotizéra. Mimo jiné na otázku jestli se v rodině slavily jeho narozeniny popsal i oslavu svých tříletých narozenin, včetně místnosti ve které se odehrála a včetně barev stěn místnosti. A tato demonstrace je pouze malý úryvek védského analytického popisu lidské psyché. Mohl bych argumentovat i jinými důkazy (i osobními), leč, když tady máme freudizmus a opičí teorii vývoje, je takové dokazování velmi nebezpečné. Takový přístup vybuzuje i záštiplné vášně opozice. Za sebe však tvrdím, moji prapředkové nebyli opice.

[smích]

243677

8.5.2011 9:59

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 243677

>materialisté nevidí za ohradu hmotné přírody….. neznají vnitřní svět, psyché člověka

Materialisté ani zastánci Darwina netvrdí, že vidí! Jsou jediní, co přiznávají „vím, že nic nevím“. Všichni ostatní, dnes řečeno moderně, mají nějakou neprokazatelnou konspirativní teorii. Spirituální osobnosti žehnají jedněm nebo druhým vrahům a mají tisíc a jedno protichůdné vysvětlení „dobra“ šířením zla a smrti. Dle mých představ materialista asi sakra lpí na životě. [smích]

> zastávají Darwinovu teorii vývoje člověka.

Ne zcela všichni zastánci Darwina jsou materialisté, je tam pouze zdánlivý rozpor.

>vybuzuje i záštiplné vášně opozice

Ještě jsem nemněl nikdy za dveřmi, vášnivé zastánce Darwina. Nejblíž k vášnivému materialistovi byl prodavač vysavačů apod. Záštiplně se na vás budou dívat v jedné svatyni, pokud si nenasadíte jarmulku nebo ji zas nesundáte ve svatyni druhé.

Autor uvádí: Poznáním jediné a nejvyšší pravdy dochází duchovní člověk k víře. Dále vysvětluje slovo víra je věřit něčemu, co bylo proniknuto hlubokým poznáním (není to víra v původním slova smyslu). Snad se dovolává nějaké vnitřní etiky, snahy o minimalizaci zla? Ale u homo sapiens s vrozenou hrabivostí, s hrdou touhou po pomstě (jak Obama) se toho asi nedočkáme. Jsem hrdý na své předky opice, co se dovedou smát a plakat. [mrknutí jedním okem]

243703

8.5.2011 12:33

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243703

Píšete:Materialisté ani zástanci Darwina netvrdí, že vidí!

Pokud nevidí, tak ať neučí svoje teorie takovým způsobem jako doposud, včetně propagace pomocí kinematografie.

Pokud se jedná o duchovní nauky je to ještě zamotanější, v tom s vámi souhlasím. Proto je třeba dojít k neznečištěným pramenům. Tady na Zvědavci proběhla na toto téma široká diskuse. Článek pana Lhotáka udává správný směr do budoucna. Já se nebráním dalšímu výzkumu, zároveň ale nesouhlasím s jednoduchou interpretací odsouzení duchovní nauky, jak je zvykem.

Krátce k záštiplnosti. Jen si vzpomeňte kdo vyhrožoval prezidentu Klausovi prohlášením za nesprávného. A máme dostatek dokumentace, že tyto nelidské metody byly zneužívané a jak je vidět na hrozbě proti prezidentovi jsou stále živé. A pokud chcete znát pravdu jak to funguje v praxi i v současné době, přečtete si knihu od Martina Herzána Totalitní světovláda.

Jinak vaše věta týkající se homo sapiens a další o hrdosti na své opičí předky je pouhá nevědomost. Tyto aspekty analyticky popisují právě Védy. Když máte takovou víru v materialistickou vědu, tak nechť na základě vědecké analýzy a nikoli pouze teorií, dokážou, že je to jinak.

243712

8.5.2011 20:17

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243677

plně s Vámi souhlasím, Vaši prapřeci dozajista nemuseli býti opicemi........pakliže nejste člověk [smích]
ale abych nebyl krutý, nikdo z Darwinistů netvrdí, že lidi pocházejí z opic, nýbrž že opice a lidi mají společného předka, tedy člověk se nevyvinul z šimpanze nebo orangutana, ale šimpanz, orangutan i člověk mají společného předka u kterého se linie dělí a tento předek stojí za zmínku právě proto, že se to vzhledem k vývoji života na zemi stalo poměrně nedávno. Pokud bychom postupovali dál do minulosti, tak můžeme skončit u prvoků, kteří by z této logiky věci byli jedním z prvních stupňů větvení. Tvrdit tedy, že Darwinisti říkají, že lidi pochází z opic je stejně pravdivé, jako, že DarWinisti tvrdí, že lidé pochází třeba z hrochů nebo mravenců. Tím co píšete jen ukazujete jak málo víte o něčem co kritizujete. To je důvod proč se tak hrabete v duchovnu, protože racionální uvažování a exaktní vědy jsou trochu vyšší level. S mým oblíbený sloganem "jsi moc hloupý pro vědu? zkus náboženství!" se s Vámi loučím.

243747

8.5.2011 22:56

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243747

Nezlobte se na me,ale nejak se nemohu smirit s myslenkou,ze na pocatku vseho (tesne pred temi prvoky) vzniklo neco jen tak nahodou v podstate z niceho.Jiste je Vam jasne,ze i to prvotni neco bylo slozeno z bunky a bunka pane,to je neco co nemohlo vzniknout jen tak samo od sebe,staci si precist co je to bunka a jake plni funkce.

Co se tyce toho spolecneho predka,tak zde bych byl rovnez opatrny.Ktereho mate jako na mysli ?Pokud vim,tak zatim nejaky spojovaci clanek mezi clovekem a opici nalezen nebyl.Nebo Vy berete tzv.vedecke teori vazne,kdyz najdou nekde ve stepi kus kosti a prohlasej to za chybejici vyvojovy clanek ?Ono totiz i ta datace podobnych artefaktu byla jiz nekolikrat zpochybnena,a pokud mame sebemensi pochybnosti o samotne dataci,jak potom muzeme urcovat co v kterou dobu zilo?

Nauka o evolucnim vyvoji je pouze TEORIE,zrovna tak jako jsou nabozenske vyklady pouhou teorii.Muj nazor je,ze lidstvo zatim nema poneti o historii Zeme ani o vlastnim byti.

243757

9.5.2011 9:53

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243757

Pan Jan Vítek je přesvědčen, že Darwinizmus vysvětluje vznik života z původní prapolévky. A zároveň označuje ty, kteří se zabývají náboženstvím za méně inteligentní. Viz jeho věta: Jsi moc hloupý pro vědu? Zkus náboženství.

Cítíte tu zaujatost? Váš přístup je zcela opačný. Takto by měl uvažovat skutečný vědec. Je to právě buňka, která dokazuje, že teorie Darwinizmu jsou mylné. A aby si pan Vítek nemyslel, že lidé kteří věří v existenci Boha Všemohoucího jsou hlupáci,uvedu několik článků ze sféry zájmů věřících.

Prvotní polévka z abecedy http://www.harekrsna.cz/cvs/print/660

Přírodopis a paleontologie http://www.harekrsna.cz/cvs/book/export/html/2024

Tajemství evoluce http://www.harekrsna.cz/cvs/print/659

Inteligentní desing-revoluce proti Darwinově evoluční teorii, dle amerického časopisu "Wired"
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/661

Princip redukcionalizmu (Paul Davies)
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1717

Velké otázky o velkém třesku
Http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1756

Život pochází z hmoty-mylná domněnka!
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/2326

A další podobné články z oblasti nejnovějších vědeckých publikací jsou středem zájmů věřících. Pokud se chceme odpoutat ze zajetí tupého materializmu, nemůžeme z procesu poznávání vyloučit existenci Osobnosti Božství.

243781

9.5.2011 13:38

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243781

Pane quido,nic ve zlem,ale Vy udavate priklady pouze z okruhu Vaseho zamereni,viz ty odkazy.Nemam nic proti Vedam,ba naopak si myslim ze jsou studnici uzitecnych rad a informaci,ale pokud chce clovek argumentovat s nekym jako je p.Vitek,mel by nabidnout sirsi nabidku odkazu.Rikam to proto,ze jsem drive sam argumentoval jako p.Vitek
Takze se na me nezlobte,pouze rikam svuj nazor.

http://www.kreacionismus.cz/

Hanz Joachym Zillmer va sve knize "Evoluce podvod stoleti " a dale "Darwinuv omyl" skvele predklada dukazy o tom,ze evoluce dle Darwina muze byt pouze teorii,a pridava k tomu hromadu datovacich omylu jez se vedci dopustili.Rovnez "Zakazana archeologie " od Michaela Crema je skvelym ctenim o tom,ze historie na Zemi probihala jinak nez je nam predkladano na skolach.To Vy ale jiste vite p.quido,akorat z jinych pramenu [smích] [mrknutí jedním okem]

243784

9.5.2011 15:23

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243784

Proč bych se na vás měl zlobit? Vy jste jeden z těch, kdo odmítá jednostranné výklady materialistické vědy. To, že život vznikl z roztavené protoplazmy je zásadní omyl materialistické vědy. Vy sám jste upozorníl na důležitost funkce buňky v procesu vývoje. Chtěl bych vás upozornit na článek- http://www.harekrsna.cz/cvs/print/695 s názvem Tajemství evoluce, který předkládám v dřívějším příspěvku. Mimo je zde napsáno.

Biochemik z Yalovy univerzity, Harold Morowitz, si povšiml, že biologové redukují život na hmotu a fyzikové zase redukují hmotu na vědomí. Ve skutečnosti se tímto uzavíráme do kruhu. Psychologové studují vědomí a říkají, že vědomí můžeme porozumět studiem neuronů, a biologové, zvláště biochemici, říkají, že životu porozumíme prostřednictvím chemických zákonitostí. Chemikové pak prohlašují,že chemii porozumíme fyzikální interpretací. A fyzikové v celém výzkumu nakonec docházejí k závěru, že hmotě porozumíme chápáním vědomí. Tak se naše vědecké bádání uzavírá do úplného okruhu. Je ale nutné podotknout, že takto uvažují jen někteří fyzikové. Ostatní tuto úvahu kategoricky zamítají jako nesmyslnou. Na poli fyziky totiž dochází k rozporům. A nejen tam.

Poprosil bych vás, abyste si ten článek přečetl, neboť je zde podrobně popsána buňka. Buňka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti neví, jak k tomu dochází), zároveň si hlídá, aby se konce odseknuté části neotočily, a postupně vytváří nový řetězec. Byli by lidé schopni zkonstruovat takový stroj?

Jinak mám ve své knihovně: Zakázaná archeologie od M.Grema. I tato kniha byla Darwinisty velmi kritizivaná. V tom oni vynikají.

243788

10.5.2011 1:22

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243788

Dekuji p.quido za ten odkaz o evoluci,rad jsem si ho precetl.Libil se mi ten priklad s bicikem bakterie E-coli.

Jeste bych akorat dodal jednu vec.Pozoruji,ze stale vice lidi dochazi k zaveru,ze to co je nam predkladano jako danne a nemenne,napr. historie ci nektere vedecke obory,se zaklada z velke casti na uvahach a teoriich,a ze vse je vlastne jinak.Ovsem zajimave je to,ze kazdy sik tomu dochazi nejakou jinou cestou.Vy kuprikladu skrze Vedske uceni,nekdo skrz nabozenstvi,a nekdo jen prostym badanim,jelikoz se nedokaze spokojit se soucasnymi vyklady diplomovanych mudrlantu, coz byl treba zase muj pripad.Nemyslete si,ja drive nad duchovnem ohrnoval nos,sam jsem se vzdy divil tem lidem jez travili hodiny meditacemi,posmival jsem se tomu,zajimalo me jen to na co prisla nase soucasna veda.Az postupem casu me zacali bit do oci nektere nesrovnalosti v historii,mem nejoblibenejsim hoby.Tak jsem zacal hledat odpovedi,a tak jak Vy nachazite mnoho odpovedi na Vase dotazy ve Vedske uceni,me k tomu dopomohlo hrabani se v historii skrz na skrz vsemy veky a ve vsech koutech Zeme.
Takze tolik jsem chtel rici k tomu,ze obcas si na forech nerozumime ( nemyslim ted Vas a me) ,pritom ale vsichni podvedome vime nebo alespon tusime,ze s timto svetem neni vse v poradku,jen na to kazdy prichazime svou vlastni cestou. [smích] [smích]

243810

10.5.2011 7:31

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243810

Děkuji za vysvětlení, váš přístup k chápání historie a duchovna je rozumný. Podobně postupoval i Hardajal. Mnoho odborníku námořní plavby ho zrazovalo, on však vytrval a vyvrátil názory a tvrzení na mnohé závažné otázky, a také dokázal, že námořní plavby mezi kontinenty starých civilizací byly možné i na primitivních plavidlech.

243826

9.5.2011 14:28

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 243781

> Pokud se chceme odpoutat ze zajetí tupého materializmu, nemůžeme z procesu poznávání vyloučit existenci Osobnosti Božství.

K tomuto výroku bych si dovolil dvě skromné otázky. Mohl byste pane Quido2 jednoduše vysvětlit, co je to "poznávání existence Osobnosti Božství"? Jak probíhá, z jakých zdrojů čerpá a co je jejím konkrétním výstupem?

Pak by mě také zajímalo, co už toto "poznávání ..." lidstvu přineslo. Jak přispělo k objevu využití ohně, kola, písma, spalovacího motoru, léčby genetických poruch, konstrukce polovodičových pamětí, ...?

Dokázal byste na tyto prosté otázky odpovědět tak, aby Vašim slovům porozuměl doposud žádnými bludy nezatížený 10letý človíček?

Předem děkuji za případnou odpověď. [smích]

243786

9.5.2011 18:41

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243786

I když nevěřím,že sémě padne na úrodnou půdu, tedy že jej přijmete a necháte klíčit, přesto vám odpovím.

Potíž je v tom, že vy jste přesvědčen, že historie lidstva v podání západních univerzit je pravdivá. Již dříve jsem psal o nejnovějších archeologiských výzkumech, které tuto teorii na základě důkladných vědeckých anylýz zcela vyvracejí. A budete se divit, tyto výzkumy jsou ve shodě s původní védskou literaturou
popisující historii lidstva,Puránami. Nejsou však řazeny chronologicky, takže byly prohlášeny za mysticizmus. Naštěstí satelitní fotografie vyvrátily tento spekulativní názor. Konkrétně se jedná o ztracenou řeku Sarasvatí a civilizace v Africe, na místech, kde je dnes džungle, nebo poušť.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické,náboženské,hospodářské, vojenské, lékařské, chemické,fyzikální a metafyzické, jakožto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Védská literatura má pomoci člověku ke třem věcem:aby pochopil svůj vztah s Absolutní Nejvyšší Osobností Božství, aby jednal v souladu s tímto pochopením a aby dosáhl nejvyšší dokonalosti života, lásky k Bohu. Každý,kdo se snaží dokázat,že cílem védských písem je něco jiného, je nutně obětí své vlastní představivosti.

Usměrňující poznání znamená povýšit živou bytost na duchovní úroveň. Nejvyšší duchovní realizace je poznání o tom, že Osobnost Božství je prvotní příčinou všech příčin a že lidské bytosti jsou individuálními částečkami celku, ke kterému patří.
Tuto nauku nelze pochopit bez studia a kvalifikovaného vedení. Demonstrace existence Osobnosti Božství není pouťová zábava, přesto je zcela reálnou realitou pro toho, kdo dosáhl požadovaného stupně vývoje.


[smích]

243793

10.5.2011 0:14

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 243793

Už jsem Vám pane Quido2 jednou napsal, že si velmi vážím lidí, kteří jsou ochotni a schopni dlouhodobě studovat a i ve vyšším věku poznávat nové věci. Takových lidí je totiž zoufale málo. Myslím, že Vy mezi ně patříte.

O to víc lituji, že nás rozděluje tak hluboká propast. Propast víry. Soudím, že Vám rozumím. Chápu Vaše slova jako přátelsky podanou ruku a výzvu, abych přešel na Vaší stranu a sdílel s Vámi Vaši krásnou víru.

Děkuji Vám za Vaši snahu. Myslím, že i Vy jste už učinil zkušenost, že VÍRU nelze člověku žádným způsobem vzít. Ale také ne násilím vštípit. A proto Vám nebudu Vaši víru brát.

A Vy zase prosím dovolte, abych já věřil, že skutečná historie života je nejlépe a nejpodrobněji popsána v našich genech. V těch genech, které jsou těmi nesmrtelnými stvořiteli nás, živých organismů. V těch genech, které prokázaly svou nesmrtelnost tak, že nás dovedly od zrodu života až po dnešek. Objevování tajemství, uložených v těchto miliony let starých zápisech je totiž neobyčejně vzrušující. Přinejmenším stejně vzrušující, jako studium Véd.

Ať Vám Vaše studium přináší co nejvíce radosti a naplnění. [smích]

243806

10.5.2011 7:44

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243806

Pane Vojta, děkuji Vám za rozumnou a lidskou odpověď. Abych pravdu řekl, docela jste mě překvapil. Přeji Vám pane Vojto, mnoho zdaru ve vašem dalším vědeckém bádání na poli genů a jejich tajemství. Toto vaše zaměření je bezesporu prospěšné pro celou civilizaci a jsem tomu rád.

243829

10.5.2011 0:55

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243793

Samozřejmě mě budete kritizovat, jak už jste ukázali s tím, jak jste se pozastavovali na citátem, který jsem napsal jako ukončení mého předešlého příspěvku, Každopádně pro mně je rozumnější něco "ověřit" než něčemu jen "slepě věřit". Darwin se jistě ve spoustě věcí mýlil, ale nejde o detaily, jde o nosnou myšlenku, která je správná jak se ukázalo třeba na příkladu komodských varanů.
U Vás je jasná pouze fascinace jedním pohledem na věc a proto si myslím, že nejste schopen diskuse, protože jiný než Váš názor vyslechnete již s přesvědčením, že stejně bude špatný a neakceptovatelný. Podle toho jak se stavíte k pojmu "materialismus" je zjevné, že ani sám tento pojem zcela nechápete. Přitom si přisvojujete právo na jedinou pravdu (viz: Demonstrace existence Osobnosti Božství není pouťová zábava, přesto je zcela reálnou realitou pro toho, kdo dosáhl požadovaného stupně vývoje.)
stejně můžu já použít podobně extrémní názor: "pro ty z nás, kteří jsme dosáhli dostatečně vysokého stupně vývoje je samozřejmostí, že žádná božská podstata nebo osobnost boží neexistuje.
to, že lidské bytosti jsou individuálními částečkami celku je celkem logický závěr (viz uzavřené soustavy, zase ten materializmus) ale aby "člověk dosáhl nejvyšší dokonalosti života, lásky k bohu?" a ´"Nejvyšší duchovní realizace je poznání o tom, že Osobnost Božství je prvotní příčinou všech příčin" to je , mírně řečeno tmářství.
že by člověk měl rezignovat na vše a nesnažit se vyzvědět jak věci fungují a proč a smířit se s tím, že to všechno někdo naplánoval a být mu za to vděčný? to už se mi víc líbí komunistické "dohnat a předehnat" a je-li bůh, tak mým nejvyšším cílem nikdy nemůže být to, co chcete vy, ale naopak by mým cílem bylo zdokonalovat se tak, abych byl lepší než on. Pouze tato vlastnost dostala lidstvo tam kde je a nebýt této vlastnosti, tak jsme pořád opicemi, na které nevěříte.
to samé je termín protoplazma který používáte ve spojení se slovem "roztavená". Nevidím důvod, proč by organická hmota při pokojové teplotě měla být roztavená. možná každou plasmu považujete za roztavenou.....třeba i krevní plasmu....zajímavá představa.
Každopádně jako jediný zdroj pravdy uvádíte Védskou literaturu a tahle zaujatost a lpění na jediném zdroji informací a považování ho za jediný správný je postoj, který člověka de facto vylučuje z diskuze, nebo lépe řečeno diskuze již předem nemá smysl a je odsouzena k nezdaru, protože diskuze má oba diskutující obohatit o názory a myšlenky toho druhého, které ale vy odsuzujete a stavíte se do pozice "toho, kdo je na vyšším stupni vývoje" avšak to je pouze sebeklam.

243808

10.5.2011 2:54

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243808

Nepovídejte teorie, která se mýlí ve větším množství detailů je slabá. Nemluvím o chybějícíh vývojových článcích.Od šimpanze se člověk liší v méně než 300 genech při počtu 30 000 a to záleží jak se ten genom vyloží. A společný předek má být někdy pře 6 milióny lety. A mezi nima jsou geny, které kromě lidí mají jenom bakterie. Silná vědecká teorie vysvětluje veškeré poznané jevy, které jsou tématem teorie a navíc dokáže předpovídat jevy do budoucna, které třeba z technických důvodů nejde ověřit. Navíc váš logicky protiargument je dost chabý, poněvadž mluvíte o chyných detailech vyvracíte jiným detailem ve tvaru tentokráte varana.

243817

10.5.2011 0:57

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243793

Jak rád s oblibou říkám :"nepopírám existenci boha, protože to bych popíral svou vlastní existenci" [smích]
nemůžete uspět s argumentem že jste na vyšším stupni, protože věříte v boha pokud diskutujete s někým, kdo je přesvědčen, že je sám bohem.
[chechtot]
mluvíte o tom, jakou funkci má buňka a jak je složitá, ale to se díváte na organismus, který má za sebou miliony let vývoje. to je jako byste tvrdil, že automobil musel vymyslet bůh, protože něco tak složitého jako jsou dnešní automobily přece nemohli vymyslet lidi před víc jak 100 roky. Jasně, že nemohli, protože tehdy byl automobil o několik tisíc procent jednodušší. stejně tak nikdo netvrdí že tu byla protoplasma a pak najednou bác, a byla tady trepka.
to, že se archeologie často mýlila je pravda, ale mýlit se je lidské a jak se lidské poznání prohlubuje, tak se tyto chyby napravují. Proto se třeba v posledních letech několik stovek "domělých" dinosaurů zařadilo mezi krokodýly, protože se prokázalo, že tyto dvě větve byly na zemi současně a spousta druhů byla zařazena chybně.
Každopádně Jakožto bůh Vám přeji abyste nejvyšší uspokojení zažili až s vědomím, že existuju a že mi musíte sloužit.

243809

10.5.2011 2:20

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243809

Pane Vitku,ackoli jste nereagoval na me,rad bych neco podotknul.Vase argumenty jsou na miste,kdyz poukazujete na p.quida a jeho zajem o Vedy,jiz jsem sam tak ucinil,ze by pro diskuzi s lidmi nejen jako Vy,mel pouzit i jine zdroje nez jen z Ved.Mel jsem s p.quidem mensi stret pred nedavnem ohledne jednoho autora ( Sitchin ) ,kdy argumenty z jeho strany pochazeli vsechny z Ved,a nemel jsem nadale chut s nim debatovat,kdyz jeho jedinym zdrojem na ktery se odvolaval byli Vedy.Ovsem i pres tento nevinny spor chapu a vidim,ze p.quido a jemu podobni Maji potrebu hledat vysvetleni ke smyslu zivota,ke skutecne historii atd. jinde nez v zazitych dogmatech jako je napr. Darwinova evoluce.Cili v tom jedinem s Vami souhlasim,kdyz poukazujete na to,ze pro argumenty by mel clovek byt schopen sahnout k vice zdrojum.

Jinak si ale pocinate naprosto stejne jako p.quido.Trvate na soucasnem pojeti sveta a historie,ackoli se posledni dobou stale vice ukazuje,ze skutecnost lezi nekde jinde.Vy klidne napisete,ze se sice archeologie jiz nekolirat zmylila,ale ze mylit se je lidske,a ze se chybami poucujeme.Ja bych zde mohl vypsat takobych omylu z archeologie,ze by toho bylo na knihu.Ale nejak jsem si nevsimnul ze by ty omyly byly nekde odstraneny.A o to tady jde predevsim,o umyslne zkreslovani a mlzeni,at uz se jedna o historii,archeologii,nebo vedecke obevy jez nebyli nikdy verejne publikovany.Jen namatkou - v Paluxy river v Texasu se nachazeji otisky dinosaurich nohou spolu s lidskymi,jsou otisteny v podlozi jez se nachazi pod hladinou reky a zasouva se pod mladsi podlozi.Nekolikrat jiz bylo potvrzeno ze se nejedna o podrh,presto zustava tento objev jiz nekolik desitek let
ignorovan.Zamyslete se,co by se stalo,kdyby se napr. tento zminovany nalez musel uznat a zaradit do ucebnic ?A takovych nalezu je vice,i v tech Vedach.

243813

10.5.2011 3:40

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243813

Měl jste tam šoupnout i to kladívko, aby byla větší sranda. Tady pan Vítek má hroší kůži s tím tak něco nehne, aby to přehodilo vyhýbku na jeho myšlenkové jednokolejce. Nepohodlné artefakty nejenom, že jsou ignorovány, ony i fyzicky mizí, některé archeologické lokality se uzavírají i s armádou a jsou podrobeny tak důkladnému průzkumu, že po několika desítkách let i odborníci přestanou vědět, že vůbec existují. Ty bedny v obrovském skladišti v závěru jednoho Indiany Jonese mají něco do sebe. Vidím, že se nám rozběhla diskuze na fórum.[mrknutí jedním okem]

243818

10.5.2011 13:17

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243818

No ano,to kladivko je takova tresnicka na dortu [smích] .A to jsem ani nezminoval mista jez se vymikaji historickym normam,nektera dokonce pod morem.Ale nerad bych,aby se nekomu nejak tragicky zacala rozpadat predstava o tomto matrixu,ke kterem zijeme.
Ano ty lokality jez strezi armada,jako napr.v Egypte - hmm,proc asi,ze ?Ty lokality,jez byli skoro vzdy po nejakem nepohodlnem nalezu uzavreny a byl zakazan jakykoliv dalsi vyzkum,hmm proc asi,atd.atd.
A ty artefakty ? Myslim,ze jak jste vzpomel ty bedny ve skladisti,ze to skutecne poukazuje na stav soucasne archeologie.Jen by me hrozne zajimalo,kdo takoveto veci sleduje,kdo o tom rozhoduje,apod.Kdysi jsem nekde cetl,ze velecteny Smithsonian Institut ma v techto akcich prsty.

243844

11.5.2011 1:29

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243844

Smithsonian Institut. Narazil jsem na to, že někdo podle zhruba 100 let starých novin zjistil nějaký artefakt, co ho zajímal a bylo tam psáno, že pod ochranné křídlo ho vzali Smithsonian institut. Když dal dotaz bylo mu sdělono, že instituce nikdy takový artefakt nevlastnila. Co to konkrétně bylo opradvu nevím. Samotný artefakt mi připadl v tomto kontextu méně důležitý. Jinak tahle instituce se motá kromě zvláštních nálezů a má vždy připravené finance, aby nedošlo k nenapravitelným ztrátám v archeologii. Lokalita se izoluje a znepřístupní a pečlivě a velmi dlouhodobě zkoumá. Výsledky nebývají příliš často veřejně přístupné. Vědění je holt nebezpečné a někdo se obětuje, aby se lidičky hromadně neznepokojovali. Neváhá na to vynaložit i značné finance. To se když máme tu krizi cení dvojnásob. [mrknutí jedním okem]

243878

10.5.2011 23:40

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243813

>Zamyslete se,co by se stalo,kdyby se napr. tento zminovany nalez musel uznat a zaradit do ucebnic ?
Zajímavá otázka. Hned mi napadlo, že lidstvo by bylo o pár desítek miliónů let starší. Lidstvo zanechalo stopu hned vedle dinosauří, ale jinak nic. Všechno "významné" jsme stihli za posledních pár tísíc let. Není toto, samo o sobě, vyvrácením onoho zaručeně pravého nálezu? Za ty milióny let bychom, při našich "schopnostech", určitě spotřebovali více zeměkoulí, popsali tisíce červených knih...

243873

11.5.2011 0:12

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243873

Hmm,asi jste nejak zapomel,ze Zeme prochazi kataklyzmatickymi cykly,a vetsijo po takovych katastrofach nezustava kamen na kameni.Nakonec,kolik z toho tady zbylo po tech dinosaurech,a dale - asi jste nikdy necetl o hromadnych hrobech vyhynulych zvirat,tzv. nanosy a vrstvy kosti tisicu zvirat ruznych druhu spolu s kmeny stromu,apod.,jinak by jste nenapsal tak hloupej komentar...
Ale nic Vam nebrani dal papat to,co Vam tento system vyklada.A pritom by stacilo zacit pouzivat tu vec mezi usima. [mrknutí jedním okem]

243874

11.5.2011 11:45

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243874

>Hmm,asi jste nejak zapomel,ze Zeme prochazi kataklyzmatickymi cykly,a vetsijo po takovych katastrofach nezustava kamen na kameni.
Nezapoměl, ale netušil jsem, že máte o tom povědomí. Jinak byste snadno vysvětlil Bartoškovi "chybějící články ve vývojovém řetězci", místo abyste si s ním tak lehkovážně notoval. [velký smích]
Až budete spolu psát tu novou učebnici, nezapomeňte také na kapitolku: Stvoření kataklyzmatických cyklů. [mrknutí jedním okem]

243894

11.5.2011 13:20

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243894

Mno, jó no. Slovo holinky má vcelku jednoznačný význam bez ohledu na ideové pozadí mezi vámi češtináři, ale pokud třeba paní magistra Pustá má komplentní sadu vývojových článků dle Darwina sem s tím. Rád se na to povídám. To víte s mojí češtinou mám problém i s těmi holínkami natož se slovem transcedentno nebo češtinář. To už jak vidno překračuje kapacitu toho prázdného prostoru mezi ušima. [velký smích] [velký smích]

243897

11.5.2011 14:12

Bartoškova obrana

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243897

Myslel jsem, že to bude o těch chybějících článcích ve vývoji lidstva, které se podle mne mohly "ztratit", jako mnoho jiných důkazů v řádění živlů v kataklyzmatických cyklech. Možná bych pak namítnul mutace, které mohou "přeskočit kontinuitu", a pak na to ani kataklyzmatické cykly nejsou potřeba. Co nebylo, není potřeba ani rozšmelcovat v planetárním "mísení", to znamená ale, že další mezičlánky vůbec nemuseli existovat, a je po jedné Bartoškově záhadě.
Ale pan Bartošek o holinkách a češtinářích, a paní magistře.
Ano takhle vypadá "Bartoškova obrana" na Zvědavci, ještě na závěr dva zubící smajlíky a je hotovo.
Bartošku, Bartošku...

243903

13.5.2011 18:02

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243903

Já obhajuju Darwinovu teorii pernamentnmí evoluce? Starou belu se starám o komlentní sadu vývojových článků při vzniku nových druhů, prostě na ni nevěřím poněvadž jsem ji nikde nezaregistroval a ani o tom zbytek světa nepřesvědčuju, ani mu to nepřikazuju. Je mi to prostě jedno, ať si každý vytváří svůj pohled na svět, jestli k tomu potřebuje ideologii postaveno na tom nebo na tom....Ale chcte mi osobně ukázat kromě "bartoškování" osobní míru mého tmařství, rád se na ty empiricky komletní vývojové řady druhů podívám.

Nebo by jste raději by jste diskutoval o lopatách nebo radši o fotonech? [velký smích] [velký smích] Mno, když tu byl nakousnut zákon o zachování energie. A zda by mohl foton energii ztrácet. Co to ten foton vlastně je? Jedná se o dvorouzměrný, třírozměrný víceroměrný objekt? To jsou takové teoretické prkotiny, ale když si samozřejmě teoreticky hrajete s černýma a červíma dírama, tak z času a prostoru nezůstane kámen na kameni, i kdyby jsme čistě náhodou věděli, co to čas a prostor pro tři nebo čtyři rozměry vlastně je? Co zákon energie a kvantová mechanika funguje pro n větší jak 4 všude a navěky?

O tom se dá samozřejmě kecat cokoliv, tady na nějaké empirické důkazy můžeme s klidným svědomím zapomenout, na rozdíl od archeologických nálezů, že ano? Těším se na ty komlemtní vývojové řady. Když sleduju mumraj kolem vzniku a zániku nových druhů dinosaurů tak se královský bavím, skoro stejně jako když jsem četl poprvé o kladívku z Paluxy River. Asi kolega archeolog-skutečný vědec-češtinář nám ho neuvědoměle ztratil podle okolností nálezu mezi dinosaury a tím boří kruhy poznání, které jsme si namalovali do písku. [velký smích] [velký smích]

244001

13.5.2011 18:34

RE: Bartoškova obrana

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 244001

Nezlobte se na mě pane Bartošku, ale popadlo mě zničehožnic náhle silné nutkání zahrát si trošku na pana Arkana. Takže: komletní se píše kompletní, nebo by jste se píše nebo byste. A ještě si dále proti Vám rýpnu, připadá mi, že by se mohlo začít říkat rčení - ten člověk je ukecanej jako Bartošek. Ne, vážně, nechci Vás urážet, jak mám jinak běžně ve zvyku ( což mi přidělává nepřátel), ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš.

Jinak co se týká evoluce, tak jste samozřejmě vedle jako ta jedle. Můžete si vybrat alternativu, že nás někdo stvořil během 7 dnů, nebo že jsme se zde vyvíjeli z nižších organismů mnoho milionů let. Co je pravděpodobnější? A jak nám vysvětlíte René, že se nižší organismy (třeba bakterie a viry) nepřetržitě sami od sebe mění?

244002

13.5.2011 19:48

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 244002

To jste mi dala na výběr alternativu vedle Darwina jenom, co je pravda. Krásný konstrukt, který jste mi vložila do úst. Taky podpásovka na rozdíl od jiných neúmyslná, ale funguje podobně. Když požaduju empirickou komplentní vývojovou řadu, která neexistuje, tak jsem hned tmář moje představa o existenci a vzniku vesmíru musí podle toho tmářská a primitivní. Při vší úctě k tomuto hurvajzovskému druhu myšlení, nezbývá než gratulovat. Takové přátelské štouchnutí směřující k sebereflexi a tomu kritickému selskému myšlení.

Darwinova teorie je prostě teorie něco vysvětluje dobře a něco vůbec. Já to tak beru a nechodím kolem ní jako kolem zlatého telete. Povoleny jspou drobné úpravy všechno podstatné víme, to si mysleli vědci i kolem roku 1900. Jsem heretikem té moderní vědy, a to autoritám a jejich straně nejde pod fous. Největší sranda je, že laureáti Nobelových cen bourali zlatá teleta starých autorit, aby byli dosazeni na podstavce. Néjlepe to jde posmrtně, to lidi jako Feynman, kteří autoritu ignorovali nemohou protestovat.

Překlep, gramatický chyby, ale snažím to co oceňuje možná i bratr učitel, když už jste ho zmínila. O češtině by nepadlo slovo, pokud by tady češtinář a paní magistra nezkoušeli podpásovky, a nebyla při nich použita i ta čeština. Schválně si vyjeďte diskusní perly magistry tady s češtinářem. Informační hodnota nula, plus skrytý osobní útok, jeden příspěvěk vedle druhého. To pan Vítek se aspoň snaží o diskuzi. Paní magistra a češtinář nemíní diskutovat, jeden se snaží pouze být ironicky vtipnej, druhý používá vykříčníky s despektem proti neuvědomělým hloupým tmářům. Kdyby byli nábožensky založeni, byli by skvělý materiál na inkvizitory, někde jinde lidový komisaři...

Pernamentní evoluce, to je to co tvrdí Darwin. Evoluční dynamika se mění s rostoucí složitostí. Nejrychleji funguje o nejednoduších forem života, ale u vyšších forem pokud nedojde k drastické změně prostředí se nic extra neděje. Evoluce prostě vyžaduje, aby se uvolnil prostor. Nejrychleji se rozběhne evoluce pardoxně během katastrof velkého rozsahu, kde se ten prostor uvolní. Nic se extra neděje, evoluce není in, proč by se organismus měnil, když dospěl do efektivní formy a funguje to. Prostě dostanete efektivní formu, a nejde to furt donekonečna zlepšovat. Pokud jde o evoluci virů, bakterií. Jak tam chcete definovat mezi těmito jednoduchými tvory druh? Kolik druhů známe a kolik jich neznáme? Nepochybně evoluční dynymika je u těchto organismů nejrychlejší, mutační změna má při celkově malém počtu genů velký dopad. Ale od neživé hmoty k baktérii je zatraceně daleko. Postavil někdo z jednoduchých vstupů živou baktérii? Nejprve je dojít k tomu jak vznikl vir, baktériie.

Všechno jsou to teorie, ale upozorním na to, a někomu se začne zvedat krevní tlak. Podívejte takový Linné si myslel, že vorvaň obrovský jsou ...Automaticky kráceno

244003

13.5.2011 19:49

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 244003

Všechno jsou to teorie, ale upozorním na to, a někomu se začne zvedat krevní tlak. Podívejte takový Linné si myslel, že vorvaň obrovský jsou čtyři rozdílné druhy. Věda rychle přišla na to, že všechno je jinak. Mno, když máte dostatek živého studijního materiálu, tak to jde. Jaký byl rozdíl mezi kromaňoncem a neadrtálcem. Kosterní rozdíly, nějaká vzácně zachovalá DNA něco řeknou, neadrtálec zmizel poměrně nedávno. Proč kromaňonci z ničeho nic začali uměním se z toho, ale nedozvíte. Ale výzkum haploidní DNA je zajímavý, vypadá to, že z pracně namalovaných kruhů historie nenechá kámen na kameni. Měnit historii je ještě populárnější než duchovní soulad expanzivně nastaveného systému s darwinovským pojetím nekonečného zlepšování pomocí pernamentní evoluce.

244004

13.5.2011 20:30

RE: Bartoškova obrana

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 244004

Se mi zdá, že jsem Vás nějak rozhodila, tak už Vás radši nebudu trápit.[smích] Ale to rýpnutí z mé strany máte za to, že jste mě nemístně okřiknul, když jsem se bavila s babkou Blažkovou ohledně Davida Zatřepálka.

Co se týče evoluce, tak bych chtěla zdůraznit jednu věc. Že je úplně jedno, že lidé dodnes neobjevili spoustu věcí. Důležité je si uvědomit, že pokud si řekneme, že neexistuje mrtvá a živá hmota, ale že VŠECHNO ve vesmíru je ŽIVÉ, i to co se nám lidem zdá neživé (třeba kámen), pak nemusíme řešit problém, jak vznikla první živá buňka.

244007

13.5.2011 21:09

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 244007

Nerozhodila, kdybych vás neznal dlouho nenamáhám se a už vůbce bych nevěnoval hodinu času nějakému mamutovi, ale vsadím boty, že kdybych prošel důkladně archeologické nálezy našel bych hromadu věciček, kterých si skutečný odborník nemohl nevšimnout. Tudíž všimnul si, ale nehodila se to do krámu, tak držel ústa. To máte bohužel častý vědecký přístup dneška i minulosti. Na universitách je mnohem více manažéru než profesorů. A nutno říct, že ti mnohem chytřejší profesoři se nedokázali říct tak efektivně o peníze. Co myslíte, kdo má rozhodující vliv na směrování té jedné třetiny či čtvrtiny netajného veřejného výzkumu? Vědci nebo managment, který ví co se po něm chce a co je momentálně v kurzu. Jednou možná přijde doba, dky se bude plivat na Darwina a já si budu furt stát za názorem, že jeho teorie je vhodná k vysvětlení některých jevů.

244014

13.5.2011 20:04

RE: Bartoškova obrana

djb 90.?.?.?

Reakce na 244002

Zdravím, jen drobná korekce, v rámci fair play[smích]. Není pěkné dávat na výběr "7 dní stvoření" nebo "evoluce" a basta.
Obě teorie můžou být chybné a může platit nějaká neznámá třetí.
(a mimochodem nejméně jedna existuje a tedy mutační. - Darwin by podle ní obstarával jen drobná "doladění" přirozeným výběrem,ale zásadní změny jsou způsobeny občasným silným ozářením Země kosmickým zářením. Mechanismus by byl přepólování Země a tedy dočasná ztráta ochranného pole. K přepólování dochází, to je objektivní fakt.)
Anebo jinak. Jakmile začnete uvažovat a nebo b anebo nic, tam končí možnost skutečného poznání.
Zdravím a pozdravuji[smích]

ps.: aj fakticky to bylo nefér, evoluce neřeší stvoření ale vše co bylo potom. O mechanismu vzniku první buňky z prapolévky se hádáme dodnes, je nicméně jisté, že první buňka se nemohla objevit díky evoluci, nebyl co by evoluovalo.
Na druhou stranu, náboženská frakce diskuze [velký smích] (tím nemyslím p. Bartoška), se dodnes nedokázala domluvit, jak dlouhý je jeden blblický den, nicméně panuje shoda že to není jeden den (vždyť ani slunce ani země zprvu nebyla), ale jde o období tisíce až miliony let dlouhá.

244005

13.5.2011 20:39

RE: Bartoškova obrana

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 244005

Zdravím djb. Není třeba se v diskusích hádat jak brouci pytlíci o evoluci, když evoluce byla vědou již stoprocentně všemi směry dokázána. Tak nevím kde je pořád problém?

244009

14.5.2011 2:14

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 244009

Jarmilo ten mamut není zpochybnění nějaké evoluční teorie, ten radikálně zpochybňuje fundament jak se díváme na pravěk a vůbec minulost Země. Ten mamut byl na Tajmyru nalezen, na břehu nějaké říčky, kde skonal. Jenomže podle geologů tam v době exitusu mamuta byl tak zhruba km ledu, žádná idylický potok s blatouchama. Ledová pustina, kdy by velký obratlovec co potřebuje denně pár metráku rostliné stravy neměl sebemenší důvod ani migrovat, natož aby tam trvale mohl existovat. Rozumíte něco jak dnešní Antarktida, ale tučňáci jako největší obratlovci na kontinetnu staví svou existenci na ryby bohatých antarktických vodách v šelfu. Přemýšlejte, čelo pevninského ledovce bylo někde u Předmostí na Moravě 50° severní šířky. Ta lokalita na Tajmyru je více jak 2 500 km severně.

Cy by nám asi vysvětlil pěkného češtinář i s evoluční teorií? [velký smích] [velký smích] Jedna možnost, Tajmyr tam prostě v době, kdy chcípl ten mamut nemohl být. To je dost v rozporu s pohledem geologů. Druhá možnost klima bylo minimálně na severní polokouli mnohem teplejší a zalednění způsobila nějaká náhlá příčina, taky neladí s tou jedinou správnou uvědomělou vědou. Nic evolučního a uvědomělého, co by to jinak mohlo vysvětlit mě nenapadá. [mrknutí jedním okem]

244024

14.5.2011 9:31

RE: Bartoškova obrana

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 244024

>Jarmilo ten mamut není zpochybnění nějaké evoluční teorie...
----------
René, nenech se odradit nějakou paní Jarmilou a nebo Vítkem v jiné větvi této diskuze. Odvádíš si záslužnou práci, tak vytrvej. S přihlédnutím k tomu, že zdejší diskuze jsou sledovány neúnavným okem různých strážců pravdy na internetu, tak jim René ukaž, kdo má větší výdrž. S gramatikou se už vůbec nezdržuj. Kdybys to po sobě ještě měl číst a opravovat chyby, to už bys potom nestihl psát takové perly a sáhodlouhé příspěvky plné různých zajímavostí a záhad. Unavuje-li to zdejší čtenáře, zdolá to i ostatní. Vydrž a nepolevuj. Kvantita je naše zbraň.

[cool]

244032

14.5.2011 9:31

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Reakce na 244024

Zdravím vás René,

celá tahle debata o Darwinizmu potvrzuje, že většina lidí lpí na svém vyzískaném přesvědčení, získávaném již od dětských let. Vyvracet jim jejich mylné názory je tedy velmi obtížné a mnohdy nemožné. Naštestí máme k dispozici i jiné zdroje než materialistickou vědu, které nemohou Darwinisté zamést pod stůl. Přitom to je a bude to, materialistická věda, která této nesmyslné teorii zlomí vaz. Život nemohl vzniknout z roztavené protoplazmy vzájemnou reakcí chemických prvků i kdyby trvala miliardy let.

Ty jiné zdroje poznání, které máme v současné době k dispozici jsou slovanské védy- http://www.vedy.sk a dále popisy evolučního vývoje, které byly známé védské civilizaci miliony let před touto. V ucelené písemné formě byly Vedy zaznamenány před 5000 lety.

Kupř. Šrímad-Bhágavatam (3.29.29): Z živých bytostí s vyvinutým smyslovým vnímáním jsou ty, které vyvinuly chuť, lepší než ty, které vyvinuly pouze cit. Lepší než ty jsou bytosti, které vyvinuly čich, a ještě lepší jsou ty, které vyvinuly sluch.

Lidé na Západě uznávají Darwina jako autora evoluční teorie, věda o evoluci není nová. Postupný vývoj byl znám již mnohem dříve ze Šrímad-Bhágavatamu, který zaznamenává výroky Kapily Muniho, Jenž byl přítomný téměř na začátku stvoření. Toto poznání existuje od védských dob a védská literatura odhaluje všechny souvislosti-teorie evoluce neboli postupného vývoje
není pro Vedy nic nového.

Je zde řečeno,že proces se týká i stromů-různé druhy stromů vnímají dotek. Svým způsobem i vidí, velké stromy někdy mění směr svého růstu,aby se vyhnuly různým překážkám. Mají tedy vyvinuté smyslové vnímání.Ryby jsou lepší než stromy, protože mají vyvinutou chuť. Lepší než ryby jsou včely, které mají vyvinutý čich, a ještě lepší jsou hadi, kteří mají vyvinitý sluch. Had vnímá vibrace způsobené zvukem.

Mimo teorie vývoje je popsána i historie celého vesmíru, který se skládá z různých hvězdných soustav nazvaných Svargalóky neboli vyšší hvězdné soustavy. Martjalóky, tj.střední hvězdné soustavy a Patálalóky, nižší hvězdné soustavy. Moderní historici, studující historii naší planety,nemohou dokázat historické události, jež se staly před pouhými 5000 lety a antropologové tvrdí, že před 40 000 lety na Zemi neexistoval Homo sapiens,protože vývoj nedosáhl této úrovně. Védská historie, zaznamenaná v Puránách a Mahábháratě, popisuje lidské dějiny, které sahají miliony a biliony let do minulosti.

244033

14.5.2011 10:03

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Reakce na 244009

Problém, paní Jarmilo, ktví především va vás. Podobně zaujatě jste zastávala názor na havárii polského letounu, přečtěte si laskavě svoje příspěvky k havárii zde na Zvědavci. V současné době je tato havárie vyšetřena ve spolupráci s mezinárodním týmem MAK, který byl pověřen vyšetřováním a který zveřejnil přepis rádiové a telefonní komunikace řídících dispečerů s posádkou, došel k závěru, že ruská strana nenese na havárii žádnou vinu.

V této souvislosti je dobré se seznámit i s výpovědí vdovy po pilotovi, která popisuje zkušenosti svého manžela s polským prezidentem Kaczynskim, který z pozice své funkce činil na jejího manžela nesmyslný nátlak i při jiných letech, což se stalo osudným všem účastníkům letu do Smolenska. Viz jednotlivé články:

http://rt.com/news/controllers-coversations-published-kaczynski/p
http://rt.com/politics/poland-coud-war-crash/print/
http://rt.com/politics/investigators-russia-polish-media/

Sám premiér Tusk řekl,že opozice se snaží rozpoutat studenou válku s Ruskem. Váš osobní postoj byl podobný.

244035

14.5.2011 11:32

RE: Bartoškova obrana

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 244035

Já si za těmi svými názory ohledně havárie polského letounu stojím dodnes pane quido. Dodnes jsem pevně přesvědčena, že to nebyla havárie, ale vražda. Trošku Vás poopravím, stejně jako při tehdejší diskusi, že já nemám nic proti ruskému lidu, ale nemám ráda ruskou oligarchii. Domnívám se, že Putin a spol. se přetvařují, že to nejsou vůbec žádní vlastenci, ale ve skutečnosti sionisti, kteří potají spolupracují s americkými sionisty. Před několika dny jsem si přečetla článek o Polsku, kde si Poláci rovněž stěžují, že v Polsku vládnou sionisti. Jak víte, u nás není situace o nic lepší- viz. soud s panem Stworou. Také Slováci si na Doležite.cz často stěžují, že jim vládnou sionisti. Myslím si, že v Maďarsku, v Bulharsku či Rumunsku to je obdobné. Takže všechny postkomunistické země se sice zbavily komunistické totality, ale místo toho teď mají totalitní sionistické režimy, založené na dluhovém otroctví a odbourání všech sociálních jistot.

Černé skřínky dodnes nebyly Polákům předány, jenom jejich přepis zaznamů. Zde si můžete prostudovat dašího nevěřícího Tomáše, který rovněž nevěří oficiálním verzím katastrofy:
http://all.gloria.tv/?media=105072
http://gloria.tv/?media=72254

244041

14.5.2011 13:05

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Reakce na 244041

Nevím, kde berete tu jistotu.

1)Posádka polského speciálu prezidenta Kaczynského,ignorovala výstražný systém v letadle a riskovala.

2)Vojenští piloti nejsou školení tak důkladně jako civilní. Kdyby byli školeni na simulátoru a několikrát by se zabili, pochopili by, že takto se riskovat nedá.

3)Letadlo přistávalo i přesto,že piloti v husté mlze neviděli zem pod sebou.

4)Nereagovali na výstražné signály v letadle,že jsou moc nízko,dokonce ani na varování, že před nimi je země.

5)Do posledního okamžiku před havárií byl v kabině pilotů velitel polských vzdušných sil Andrzej Blasik.

6)Letiště posílalo stroj jinam. Řídící letového provozu letadlo několikrát vyzval,aby odletělo na jiné letiště,konkrétně do Minsku.Posádka výzvu neuposlechla a pokračovala v přistávacím manévru a opakovala, že chce přistát ve Smolensku.

7)Podle popisů svědka,který tlumočil zpravodaj polské televize,letěl stroj nízko nad zemí a byl nakloněn do leva. Křídlem zavadil o strom a pak o zem, ve které pak vyryl hlubokou brázdu.

Toto jsou skutečná fakta. Pokud by platila vaše teorie a konspirační teorie Poláků,kteří to vidí stejně jako vy, zbývá tedy vysvětlit zhora uvedené body.

244048

13.5.2011 20:55

RE: Bartoškova obrana

Saša 74.?.?.?

Reakce na 244002

Měli bychom zůstat u politiky, kde je celkem jasné, co je svinstvo a co možná není. Dejte si do vyhledavače heslo „pope and evolution“. Pokud čtete anglicky, překvapivě zjistíte, že pro římsko-katolíky představitelé „Boha na Zemi“ ve Vatikánu již po padesát let uznávají evoluci jako skutečnost. Vtipálkové žertují, že papež vyhlásí Darwina za svatého. Všechny „svaté“ knihy jsou po tisíce let přepisovaná vyprávění, strašidelných a krásných bájí. Jejich výklad je podobenství a nelze je brát doslova. Stvoření světa se dle církve mohlo stát jedním třeskem nebo po statisíce miliónů let, což pro pochopení oveček a vypravěče je symbolických 7 dnů. Není důvodu být papežštější než papež.

http://www.ignatius.com/promotions/intelligentproject/popeevolution.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_and_evolution
http://www.msnbc.msn.com/id/19956961/ns/world_news-europe/t/pope-creation-vs-evolution-clash-absurdity/

Šetrně z českého internetu:
Ze strany papežů 20. století však zazněla dvě stanoviska, která jsou pro vztah katolické nauky k této teorii. Papež Pius XII. v encyklice Humani generis z roku 1950 uvádí, že evoluční teorie nemusí být v protikladu ke křesťanské víře, tj. že i určité podoby evoluce si Bůh mohl při stvoření použít – to odpovídá mj. i tomu, co uvádějí již sv. Augustin a sv. Tomáš Akvinský v 5. resp. 13. století. Druhé vyjádření pak pochází z projevu Jana Pavla II. Papežské akademii věd z roku 1996, kdy tento papež uvedl, že evoluční teorie se zdá být více než jen hypotézou. Katolická církev se tedy proti evoluční teorii nestaví, nicméně dává jasně najevo, že je úkolem vědy, nikoli víry, aby tuto teorii potvrdila, či vyvrátila.

244010

13.5.2011 21:01

RE: Bartoškova obrana

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 244002

Tady máte takový praktický příklad. Nalezenej zamrzlej mamut. Našel ho praktik, žádný akademik. Obyčejnej charismatický týpek, který se přátelil s místníma lidma a z toho důvodu mu dali vědět. Když donesl úlomek kosti do Francie, tak experti nebyli schopni potvrdit, zda je o mamuta nebo nejde. Zajímvé co? Když moderní věda ví všecko nejlíp a měla problém potvrdit pravost u fosílie s datovaným stářím cirka 25 000 let. A to vědělo o jaké zvíře by mělo jít a mamutích kostí je v muzeích na tuny.

Borcovi se podařilo schrastit finance na prouzkoumání nálezu, akademie věd asi mezi hlavní sponzory nepatřila. Dokázal přesvědčit i velitele letiště, aby kerosin pro lékařskou pomoc na jeden rok by mohl být obětován na oltář vědy, která neměla zájem financovat tenhle projekt. Za to dostal zjebku, že komerčně zapíchnul kly do kostky ledu, když s ní letěl vrtulník. Tomu se říká za dobrotu na žebrotu, k tomu by se "skutečný vědec" přeci nesnížil. Akademici nehnuli prstem, ale blbě kydat, když se nechali ujít unikatní nález to by jim šlo.

To, že mamuti měli v hubě blatouchy a zmrzli na kost, tak rychle že nestačili ani dožvýkat je známej fakt. Je tady teorie s dopadem komety někdo v severní Kanadě. Co je zajímavé na tomhle nálezu je pohled na mapu posledního zalednění. Zdrojem je oficiální věda. Poloostrov Tajmyr je na mapce na západ od severního pólu západně od krátké šňůry třech ostrovů. Místo nálezu je plus mínus na 75° severní šířky dneska. A na mapě máte značeno, že se tam vyskytovla pevninský ledovec. To byl zřejmě ten důvod pro skepticismus, akademiků, že tam prostě žádný mamut nemohl být. Co by asi dělal uprostřed pevninského ledovce. Stovky km na okolo ledová ploch nejblížši hrouda hlíny, tak pod kilákem ledu kolmo dolů. Poslední oteplení nastalo před 10 000 lety, před 25 000 lety vypadala mapa prej stejně. Dělá to někomu starost? Mně třeba ne, dokud mi do hlavy někdo uvědomělej nezačne tlačit nějaké přemoudřelé vědecké jedině spravné kydy, a na hubě mlet něco o tmářství.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42...
http://revue.idnes.cz/lidicky.aspx?r=lidicky&c...

244012

10.5.2011 12:03

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 243809

Nadneseně bych k tomu já sama dodala, že "každý jsme bohem". A vpodstatě tím budu i parafrázovat Bibli, kupodivu.
Veškerá světová náboženství jsou koncipována tak, že vlastně mají pravdu a zároveň ji i skrývají před lidmi, kteří by ji chtěli znát celou, nahou.
Jen takové naťuknutí - možná jsem to tu sem už někdy psala.

Čas neexistuje, je to jen rozměr, pro náš fyzický svět subjektivně vnímán coby konstantní, plynoucí, bez možnosti se v něm pohybovat tam či zpět. Pohybujeme se holt v trojrozměrném hmotném světě, nic s tím nenaděláme. (Avšak podle vědeckých předpokladů lze za určitých fyzikálních podmínek konstantnost času narušit, hle.)

Buddhisté tvrdí něco o reinkarnaci. Pro stručnost to zde nebudu dopodrobna rozvádět, všichni zde víme, o čem je řeč.
Avšak při předpokladu, že čas neexistuje, existuje-li nějaké místo, kam "duše" (používám to slovo pro nedostatek jiných, výstižnějších výrazů) po smrti těla odchází než se reinkarnuje jinam, je toto místo vázáno časem? Patrně není, je-li čas jako takový spojován výhradně s naším trojrozměrným hmotným světem. Nebo se mýlím?

Pak tedy: Proč by nadčasová duše v nadčasovém světě musela dodržovat časovou posloupnost reinkarnace?

A dále: Nemusí-li dodržovat časovou posloupnost reinkarnace a nedodržuje-li ji, může se tedy reinkarnovat v čase kamkoli.

A ještě dále: Je-li možné se reinkarnovat v čase kamkoli, tak tedy proč ne třeba zrovna do doby, kdy dlela zároveň v jiném těle?

Co z toho plyne?
Jen další otázky. Třeba - kolik těch duší, tedy, hergot, ve skutečnosti je? A není nakonec jen jedna?
Není to tak, že jsme všichni jedno? Že si tady odbýváme svůj fyzický život dle potřebnosti zkušenosti pro onu "duši"?
Někdy jako bezďák, někdy jako Vilík Vrátnej?

Pro mne jsou tyto otázky i odpověďmi na některá nepříliš srozumitelná vyjádření různých náboženských odvětví.

No a to nejlepší nakonec.
Představte si, že by celý svět toto schéma tak, jak jsem je tu nadhodila, přijal. Každý človíček bez vyjímky (chi).
Že by si každý řekl - nebudu nikomu ubližovat, vždyť ubližuju jen jiné verzi sebe sama. Budu pomáhat, vždyť pomáhám sám sobě.
Co by se stalo? No, asi by už nebylo zapotřebí různých pseudofilosofů, ani různých náboženství. Myslím si, že lidem by se rozbřesklo.

A z tohoto hlediska pojato - Ano, Honzo, jsi bůh. Stejně jako já či kdokoli jiný. Ale nikdo není povinen ti sloužit ani komukoli jinému. [smích]

243840

10.5.2011 21:26

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243840

samozřejmě, že nikdo není povinen žádnému bohu sloužit, to jsem jen rozvedl myšlenky našich nábožensky orientovaných spoludiskutérů. Pokud považují za nesmírné štěstí dělat vše ke spokojenosti boha, pak jejich duchovní vůdci je vedou k tomu, že to samozřejmě musí dělat prostřednictvím těchto vůdců, tedy sloužit samozvaným zástupcům boha na zemi aby usokojili nutkavé potřeby toho jejich skutečného boha.
těžko se zde používají citáty, protože když tak člověk udělá, tak je hned kamenován, protože většina diskutujících postrádá všeobecné vzdělání a je jen přehnaně vzdělaná v tom svém jediném směru, ale jeden citát bych rád nakousl a kdo ví, ten ví.
"ne před bohem, ale každý sám před sebou zodpovídati se budem ze evých hříchů................"
a co se tebe týče.....myslím , že je rozdíl jestli jsi bohem nebo bohém. [chechtot]

243869

11.5.2011 1:40

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243869

Mluvte za sebe a za své vůdce. Např. já zatím mluvčího nepotřebuju a vy by jste se ani nekvalifikoval. Vy jste tak všeobecně vzdělanej, že dokážete povětšinou žvanit všeobecně o ničem. Konkrétním paradoxům se pro jistotu vyhýbáte. Jak vědecký přístup. Co neladí s teroretickým modelem, to budeme ignorovat a kopnem pod koberec, aby si toho někdo náhodou nevšimnul. Jestli jde o klima nebo něco jiného je putna, důležité je jít s větrem autorit a zajistit penězovod na další výzkum. Plus potopit ty co kápli na něco, co už se zkoumá neveřejně a směrovat vhodným způsobem přes finance priority toho torza výzkumu pro veřejnost.

A to, že každý jednou bude soudit sám sebe vám neberu. Pouze doplním, že vaše skutečné Já má schopnost vidět pravdivou realitu v celé komlexnosti. Nic moc představa, nejde nic zatajit, psychologicky vnitřně upravit, aby svědomí bylo v klidu a navíc jsou vidět všechny důsledky toho, co jsme v životě vykonali nebo nevykonali a měli vykonat.

243879

14.5.2011 3:12

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243879

omlouvám se, že reaguju trochu se zpožděním.
[smích]
takže, konkrétním paradoksům se vyhýbám, protože pokud to není záležitost nad kterou bych se v minulosti někdy zamýšlel, pak nemám důvod o té konkrétní věci diskutovat. paradoksy o kterých mluvíte nejsou toho typu, že by si o nich člověk udělal obrázek během 1 minuty a i když jsem na něj třeba v minulosti povšechně narazil, ale neměl jsem čas mnoho desítek nebo stovek hodin abych o tomto konkrétním případu přemýšlel, tak mi přijde nesmyslné sypat názory z rukávu jako kouzelník. Asi je tento přístup podle Vás mou slabinou, ale to je věc názoru. Co se všeobecného vzdělání a všeobecného rozhledu týče, tam svůj názor nehodlám měnit, protože módou dnešní doby je úzká specializace. denně se setkávám s lidmi, kteří jsou úzce specializovaní jen na svůj obor (v kterém jsou navíc často podprůměrní),že ostatní obory lidské činnosti zcela ignorují. Nehledě na celkově klesající úroveň českého školství kdy je nepřípustné aby se na žáky kladly jakékoli nároky. Proto si myslím, že všeobecné vzdělání je důležité, protože dnešní stav kdy většina populace neví nic o ničem je z hlediska rozvoje civilizace nevýhodný. [smích]
6e bych se na vašeho mluvčího nebo leadera nekvalifikoval mi až tak moc nevadí, protože taková funkce by mně jakožto egoistu a asociála moc neuspokojovala.

244026

11.5.2011 9:26

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Mgr. Pustá 46.?.?.?

Reakce na 243869

Pane Jane, ve své víře, že nás správně vede ON, jsme nezlomní! Vy nás tu svádíte na scestí a skrze Vás promlouvají temné síly.

243887

11.5.2011 13:33

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243887

Nepovídejte a mohla by jste češtinářky správně definovat slovo on, vy, a taky by mě zajímalo pustá. Jaký to může mít význam třeba v přívlastku? Hmm, pustá hlava, pustá srdce, pustá duch? Doufám, že můj češtin byl správnej, abych náhodou někoho nepohoršil. To víte já jsem vobyčejnej člověk z lidu a ještě ke všemu blbéj emigrant, anglicky neumím, český jsem zapoměl, jak češtinář sdělil národu. Z toho důvodu se se mnou ten lepší člověk ovládající češtinu a všecko ostaní prostě nemůže domluvit.

Hmm, doufám, že to mgr. znamená magistr? Taková blbá zkratka, asi ji vymysleli temné síly, nevzdělanýho člověka pak napadá něco úplně jiného a ke všemu to není ryze česky. To se studuje někde na střední škole nebo to je už taková dvouletá či tříletá nadstavba? Tady je totiž úplně jinak, a v Česku od plyšáku probíhá furt pernamentní revoluce, školské reformy a jiné rozkrádačky. To víte se mnou z materialního hlediska ještě ke všemu cloumá tmařství, tak se ptám, abych tedy náhodu neurazil z nevědomosti.

243899

12.5.2011 9:44

Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243781

Vidím quido2 že jste neodbytný jako svědek jehovův.
Pročetl jsem část Vámi doporučené literatury:
Život pochází z hmoty - mylná domněnka !
Nejspíše jako jediný ze zdejších čtenářů. Přestože zastávám názor, že diskutovat o víře a náboženství někoho jiného je kontraproduktivní, protentokrát neodolám pokušení alespoň ocitovat kousek z konverzace během ranní procházky v Los Angeles v dubnu 1973.
Šríla Prabhupáda:...Dokud nepřijmeme mystickou sílu Nejvyššího Pána, nemůžeme vyřešit původ života.

Dr. Singh: Vědci odpoví, že nevěří na mystickou sílu.

Šríla Prabhupáda: Pak ale musí vysvětlit původ chemikálií, Kdokoliv může vidět, že obyčejný strom vytváří mnoho chemikálií; to nemohou popřít. Ale jak je vytváří? Vzhledem k tomu, že na to nemohou odpovědět, musí přijmout skutečnost, že živá síla má mystickou sílu. Nemohu vysvětlit, jak rostou moje nehty. Je to mimo možnosti mého chápání. Jinými slovy rostou nepochopitelnou sílou neboli acintya-sakti. Jestliže obyčejná bytost má acintya-sakti, představ si, kolik acintya-sakti má Bůh.

Rozdíl mezi Bohem a mnou je, že já mohu vytvořit jen malé množství chemikálií, přestože mám kvalitativně stejné síly jako Bůh, zatímco On jich může vytvořit nesmírná množství. Když se potím, vytvořím trochu vody, ale Bůh může vytvořit oceány. Rozborem jedné kapky mořské vody můžeme zjistit chemické složení moře. Podobně živá bytost je částečkou Boha a rozborem živých bytostí můžeme porozumět Bohu. Bůh má velké mystické síly, které pracují přesně a rychle, jako elektrický stroj. Stroje jsou poháněny určitou energií a jsou zkonstruovány tak dobře, že celá práce začne pouhým stisknutím tlačítka. Podobně řekl Bůh: „Budiž stvoření,“ a bylo stvoření. Když uvažujeme tímto způsobem, není těžké pochopit činnosti přírody. Bůh má tak úžasné síly, že uvede stvoření do pohybu pouhým pokynem.

243933

12.5.2011 11:25

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243933

Ano, váš přístup je pokrok proti verbální rétorice bez základu a faktů. Základay jsou dány dharmou,to jset původním náboženstvím.

Lidé moderní civilizace si vymýšlí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí co je dharma a adharma. Bhágavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána,Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu co říká. To je dharma. (Tolik k základu.)

Pokud se jedná o spekulace bez faktů, prosím přečtěte si můj příspěvek na konci diskuse, který o faktech pojednává.

243935

12.5.2011 12:49

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243935

Pane quido2, nehodlám diskutovat o tomto "původním náboženství", jen mi přijdou jeho věřící poněkud agresivní.
V původní citaci tvrdí Šríla Prabhupáda: "Pak ale musí (vědci) vysvětlit původ chemikálií."
Proč by museli, pokud již umí vysvětlit, pak vysvětlí. Pokud ne, tak vysvětlí až budou umět, budou -li chtít.
Vy píšete: Člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána,...
Nemusí, přesto (skoro) každý respektuje schopnosti přírody - citronovníku vytvářet kyselinu citronovou atd. A nepotřebuje k tomu víru v Boha stvořitele všeho, ani vykladače jeho vůle.
Snad někdy o něčem jiném.

PS: nevíte proč Šríla Prabhupáda si vzpomněl jen na pot, přece člověčí schopnosti tvorby vody, sice nevalné jakosti, jsou mnohem větší. Někteří máme i takový vývod, podobný vodovodnímu kohoutku. A čím více (piva) vybumbáme, tím více vody (podle Šríla Prabhupáda) vytvoříme.
Bohužel se obávám, jsouce zatížen předchozím vzděláním, že vůbec nejde o TVORBU vody, ale o PŘEVOD lahodného moku do formy odpadní. To je potom lepší ten citronovník. Produkuje použitelné chemikálie.

243942

12.5.2011 17:17

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243942

Já také nehodlám diskutovat o původním náboženství, pokud si myslíte, že analogie přirovnání vody k potu Nejvyšší Osobnosti Božství, je agresí. Další analogií která se používá je ta, že voda je semeno Nejvyššího.

Pokud chceme "hmotně" dokázat pravěkou historii lidstva a nevěříme védské literatuře, bohužel, jiná cesta než vědecký výzkum není možná. I přesto nebude tato historie odhalena zcela, neboť smysly člověka a sebelepší technika jsou nedokonalé,a nejsou schopny vidět za ohradu hmotné přírody.

Co člověk musí je zcela evidentní. Musí umřít. Bez ohledu na své hmotné bohatství, a také musí zaplatit svůj karmický dluh do posledního haléře.

243951

12.5.2011 20:01

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243951

>pokud si myslíte, že analogie přirovnání vody k potu Nejvyšší Osobnosti Božství, je agresí.
To jste hodně překroutil, soudný čtenář snadno nahlédne. Už jen slovní spojení "analogie přirovnání" napoví.
Další odstavec opět staví víru nad vědu. Víra je totiž jako spiknutí, kterým vše lze beze zbytku vysvětlit. Neptejte se, věřte!
> a také musí zaplatit svůj karmický dluh do posledního haléře.
To je asi místo křesťanských pekelných muk. A obdobně jako s FEDem, aniž bych si otevřel účet, už jste přisáti. a hned mám dluh, a zaplať do halíře. Co třeba přebytek? Že není možný? To je jako s dědičným hříchem. [naštvaný]

243956

12.5.2011 21:21

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243956

Skoro se mi už nechce reagovat. Máte pravdu, že jsem se vyjářil zmatečně. Měl jsem na mysli, že pro pochopení meritu věci se užívá analogie, kterou nelze chápat doslovně. Avšak k vyvrácení jednotlivých bodů meritu věci se musí použít nějaká hmotná metoda, tedy nejlépe vědecký postup, který dokáže,že původní tvrzení je mylné. Tento požadavek však nelze považovat za agresivní přístup.

Další vaše tvrzení, Víra je totiž spiknutí,kterým vše lze beze zbytku vysvětlit vás zcela odhaluje. Pokud se jedná o duchovní nauku jste silně nevědomý. Dovoláváte se nahlédnutí soudných čtenářů. Přečtěte si tedy všechny příspěvky v této diskusi a zjistíte, že mnohé z nich popírají vaši osobní filozofii, váš přístup k duchovní nauce. A bylo by chybou, kdyby věřící lidé se nechali převálcovat tak ubohou filozofií, která se opírá z větší části o spekulace a nepodložená tvrzení.

243961

17.5.2011 14:21

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243961

> pro pochopení meritu věci se užívá analogie, kterou nelze chápat doslovně.
Mohl jste předvést názorně, jak se ten blábol o stvoření potu má chápat. I malé děti vědí, že jde o produkt látkové výměny a nikoli o stvoření analogické k stvoření moře. To je vědecky dokázáno. Takže takto chápané analogie slouží spíše k zamlžení merita věci.
>Další vaše tvrzení, Víra je totiž spiknutí,kterým vše lze beze zbytku vysvětlit vás zcela odhaluje.
Pane quido2, citoval jste neúplně, asi záměrně Vám vypadlo slůvko "jako". Takto poupravené se hodilo lépe k "odhalení mých nevědomostí o duchovní nauce".
Co reakce to překrucování, či posun. Ani tu Vaši víru Vám proto nevěřím. To by člověk se skutečným duchovním rozměrem nedokázal. Asi začínám pronikat do té Vaší duchovní nauky.
>Dovoláváte se nahlédnutí soudných čtenářů. Přečtěte si tedy všechny příspěvky v této diskusi a zjistíte, že mnohé z nich popírají vaši osobní filozofii, váš přístup k duchovní nauce.
Je tady v diskusi hodně slušných lidí, kteří vědí stejně jako já, že každá víra samotná je pro diskusi "jinověrců" tabu, a tudíž si zachovávají odstup. Já tak činil také. Bohužel Vaše vytrvalá (agresivní) propaganda víry (té nejpůvodnější, samotným bohem zjevené) s odvolávkami na prameny tak chatrné, že i dítě z první třídy by s uvěřením mělo problém, mne přiměla k reakci.
>A bylo by chybou, kdyby věřící lidé se nechali převálcovat tak ubohou filozofií, která se opírá z větší části o spekulace a nepodložená tvrzení.
Máte jasno. Jste to Vy (schovaný za věřící lidi), kdo je NAD (mou) ubohou osobní filosofii opřenou o spekulace a nepodložená tvrzení.
Děkuji za tak honosné pojmenování mých kritických připomínek k Vámi doporučovaným "materiálům". Škoda jen, že nemám čas si to všechno přečíst a podrobně komentovat, musím jít totiž "stvářet vodu", byvše onehdá jiným Bohem vyhnán z ráje.

244258

21.5.2011 10:06

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Reakce na 244258

Mlátíte prázdnou slámu. Naštěstí jsou mezi námi moudří lidé, kteří na rozdíl od vás mají čas na analýzu smyslu života. Viz knihu:THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION

This book presents a unique vision for the New Millenium. It contains a collection of essays and thoughts on the synthesis of science and religion from some of the most prominent thinkers, eminent scholars,religious leaders and scientists of the world, including four Nobel Laureates. The book reflects some possible grouds of synthesis of science and religion. It includes papers presented at the main sessions of the Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997, as a centenary tribute to Srila Prabhupada who was one of the most prominent spiritual and cultural ambassadors of the 20th century India. In eddition,the volume contains articles and massages contributed by many others luminaries of the world.

Myslím si, že otázky které otevřel pan Lhoták, jsou životně důležité pro celou civilizaci. Proto (také dodatečně) reaguji.

244442

21.5.2011 14:48

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 244442

Vezmu to od konce
>Myslím si, že otázky které otevřel pan Lhoták, jsou životně důležité pro celou civilizaci.
To jsou, ale primitivní propagace jediné správné víry asi neměl na mysli, na kterou jste Vy dodal linky - např.: http://www.harekrsna.cz/cvs/print/2326.

>Mlátíte prázdnou slámu.
Co jste dodal to mlátím, prázdnou slámu od otce scholastika Šríla Prabhupáda. Nerad.
>Naštěstí jsou mezi námi moudří lidé, kteří na rozdíl od vás mají čas na analýzu smyslu života. Viz knihu:THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION
O tom pokusničení mám jakousi všeobecnou povědomost. Takové činnosti se ten indický ratzinger může dopouštět až po tom, co se podrobně seznámí s procesem látkové výměny, a jinými "vědeckými" tématy kterými "vládne" značná část lidské populace. Jinak půjde jen o vznešené mlácení prázdné slámy. Škoda času.
Vidím, že toho komunikování s Vámi budu muset sám nechat, neboť to vypadá, že za "poslední slovo" máte příplatek. Ale nepočítejte s tím!

244452

22.5.2011 10:05

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Reakce na 244452

Vám a dalším spekulantům a do jisté míry také skrytým konspirátorům pracujících na NWO, ujel vlak. Aby se zabránilo prozření lidstva, vydávají se obrovské prostředky na zbrojení a nikoli na poznání skutečné historie lidstva. Neboť poznání skutečné historie bude jejich i vaší porážkou. Bohužel nebude to zítra.

244478

13.5.2011 0:33

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243956

Říkáté spiknutí? Zajímavé. Já ksem začal věřit v Boha několik let, po teď už to konečně vím díky spiklenecké větě, ale to mi bylo tak 25 let. Jestli byl proveden nějaký tajný pohyb nebo pozdějispiklenecký rituál to opravdu nevím. Věřte či nevěřte. Jeden věřící, který nikomu nic necpal, a měl už plné zuby mého vědeckého namachrovaného pohledu na věc mě řekl. Empriricky dokaž neexistenci Boha. A tím mi můj smích utnul, protože najednou jsem potřeboval trochu více času, abych to dal dohromady s fakty a pak bzch mu ukázal jaký to je tmář. Velmi rychle jsem zjistil, že to je logická remíza u hlediska emepirických metod. Na to člověk nemusí být žádný génius, stačí když není fanatik a umí počítat jedna plus jedna.

Ale začal jsem o přemýšlet i nematerialicikých altenativách, tak o instuticích náboženských. politických vědeckých... k svému překvapení jsem našel nečekanou podobnost struktury. A teď mi řekněte jaká je spiklenecká souvislost mezi osobní vírou, která je vždy individuální volbou a institucemi? Aby bylo jasno já se neptám jakým způsobem mocenské struktury absorbují a upravují náboženské instituce či jiné a úpravami z toho dostanou ideologii. O tom lecos vím.

S karmou je to jak bylo řečeno. Akorát bylo nevhodně použito slovo dluh, protože karma se o znaménko nestará, máte pozitivní dostanete pozitivní, máte mínus dostanete to zpátky, a nevyvlíknete se z toho karmická síla neoplývá nějakou inteligencí, prostě automaticky vyrovnává na záklůadě něčeho jako gradient. Z toho důvodu slepě a neúplatně. Nemusíte tomu věřit, nedávám vám jako demagogický imperativ s výkříčníkem. Možná vám dojde přes jaký druh myšlení podporuje fanatismus a umožňuje vznik ideologií užitých mocenskými strukturami. To vám vadí, že ano? Jenomže to s vírou má houby společného, tam je třeba zkoumat proč je člověk někdy fanatikem a někdy součástí stáda?

243966

17.5.2011 16:12

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 243966

Je to sice se zpožděním, a jen pro ujasnění. Reagoval jsem původně na příspěvky pana quida2. Vy jste rozvinul úvahy se spiknutím dál, než je mnou myšleno. Jde mi skutečně o podobnost asi nenáhodnou mezi vírou a spiknutím dokonaným (a dokonalým), nikoli ale probíhajícím. V obojím "vysvětlování" nelze použít logiku, důkazy a vůbec racionálno. Pouze nějaké rozmazané analogie, které jsou spíše pro agitaci, a aby ta agitace nebyla zřetelně vidět. Proto také docházíte k remíze s logikou existence či neexistence boha. Souhlas.
Spiknutí jako institucionalizovaná praxe v oblasti víry - nábor nových oveček, mi napadlo. Ale to jsem v původním neměl na mysli.
K té karmě. Já bych to slovo nepotřeboval, vystačil bych si se svědomím.
Zkusme příklad. Kdybych například někoho nevědomky hrubě urazil, bez dalšího pokračování, či vysvětlování. Nehodlám to příliš rozkreslovat, ale bylo by to založeno na jiných asociacích souvisících s jiným prostředím či prožitkem u obou aktérů. Pak moje s-vědomí nic. Co karma? Taky nic? Nebo karma se řídí podle uraženého (druhé strany). Či jakási nezávislá slepá síla, podle Vás. Ale jak rozhodne tentokrát?
Myslím, že stačí svědomí, které zřejmě těží z "historie jednotlivce", výchovy a nabytého smyslu pro spravedlnost, právo a pořádek. Je to také o schopnosti vidět se cizíma očima - empatie. A hlavně toho, že sobě lhát nejde. SOBĚ LHÁT NEJDE!
Karma u narušených deprivantů - svědomí silně omezeno. Uklidní Vás kdesi nainstalované karma-počitadlo?
Výchova deprivantů a jim na roveň postavených vyjímečných ---
To je otázek jak z "Hrnečku vař!". Jednoduché to mají věřící na karmu, už prý biliony let. Ta nesnesitelná lehkost mrskání nulami! Šťastní to lidé!
Je to v archivu, tak zase jindy. Stejně nemám čas, a když si ho udělám, tak zase svědomí...[mrknutí jedním okem]

244267

12.5.2011 13:20

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243933

Nádherné,
tohle je přesně způsob argumentace založená na neznalosti. Čím méně lidé vědí jak věci fungují, tím větší je prostor pro víru.
co takhle "zákon zachování hmoty" ??
když se potím tak nevytvářím vodu, jen vypotím vodu, kterou jsem předtím přijal.
Jakto, že nemohou vysvětlit jak rostou nehty?
stromy vytvářejí chemikálie? jaké? z ničeho? zázrak?
[chechtot] [chechtot]

243943

12.5.2011 15:06

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243943

Čím více lidé skutečně vědí, tím více jsou překvaoení jak se rozšiřují hranice jejich nevědomosti Socratés pamatujete? Takové kolečko na tabuli, když je větší to kolečko toho poznání, tak je větší i obvod toho kruhu, který označuje místo kde intelektuálně řečeno řvou lvi.

Strom je skutečně takový zázrak. Moderní chemie není schopna ani dát komleptní výčet všech látek, které ho tvoří. Natož postihnout všechny vzájemné souvislosti v jejich komlexní podobě. Na rozdíl od chemického koncernu nemá strom vývojové oddělení, biochemické reakce ještě ke všemu probíhají v úzkém rozmezí teplot a pH a navíc ta složitost vzniká z velmi jednoduchých vstupů. Co je pardoxní, ten složitý zázrak dokáže lépe využít vědecky nevzdělaný sedlák než nějaký teoretik s tituly před i za jménem. Bohudík jinak by jsme civilizovaně chípli hlady.

Samo, že takový zázrak funguje sám od sebe a sám od sebe i vznikl. Příroda je plná zázraků, které vznikly a fungují jenom sami od sebe. To jako vzdělanec jistě víte nejlépe. Tak co už se vám podařilo empiricky prokázat neexistenci Boha, když jste tak uvědoměle sebevědomej? [velký smích] [vyplazený jazyk]

243945

13.5.2011 2:55

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243945

Já netvrdím, že není velmi pěkné jakým způsobem strom funguje, to jsme si nerozumněli. jen tvrdím, že nevytváří žádné chemikálie, ve smyslu v jakém to řekl onen šríla nebo jak se jmenuje. Stejně jako to s tím potem. pokud tu moře nebyly a on je vytvořil, tedy vzniklo něco z ničeho.
Strom nevytváří něco z ničeho to by nám za ty miliony let musela matička země pěkně naboptnat.
O tom jaké procesy tam probíhají už je známo poměrně hodně (v tomto případě i 10% je poměrně hodně, abyste mě nechytal za slovo) a co nevíme, to ještě zjistíme a vyzkoumáme, máme na to přece ještě skoro rok, než přijde armabeton.

243970

8.5.2011 9:45

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

P.K. 89.?.?.?

Reakce na 243669

"Good feeling"...já bych to nazval spíš "reálný pohled na svět".
Bez jeho "mystifikizace"[smích].
Ten "maník", se mohl docela prostě o daný obor zajímat. Mám podobnou zkušenost z Real Estate Marketu v US.
Stačí na webu sledovat dlouhodobě ceny, prodeje, velikosti nemovitostí, udělat pár prohlídek a jste v obraze (možná uvádím špatný příklad).
Když potom něco koupíte, všichni známí si myslí, že jste udělal blbost.
Když to s dost velkým ziskem prodáte a potom několikrát zopakujete, ptají se Vás na "návod".
Když jim pošlete odkazy na weby, kde lze info najít, a řeknete jim, ať se tomu věnují několik hodin denně, namísto návštěv českých restaurací, "rady" ignorují.
V tomto okamžiku jste se pro ně stal člověkem se "zázračnými schopnostmi", které jsou genetického původu.
Samozřejmě, cesta od prvního stotisíce, k milionu, k miliardě je ještě dlouhá. Ale zase ne tak, jak si většina myslí: i když na to musíte být ve správné zemi, ve správný čas (!!!). Někde je to složitější a info o "výnosných oborech" je přístupné jen "vyvoleným" a jejich známým. A vyžaduje méně morálních zábran.
Mám dojem, že tohle platí v podstatě ve všem.
Ale lidé rádi "mlží". Pokud se "finančního guru" zeptáte, jaká je jeho strategie, nejspíš se jen tajemně pousměje: není lepší být "vyjímečný" ?
No, abych to zkrátil: zkuste sledovat třeba výroky a body language Donalda Trumpa [smích])))).
Na straně druhé, přiznávám, že ta "pravá realita" je příliš fádní.V té by určitě nepřežil ani Harry Potter (...a Rowlings by i nadále neměla na zaplacení elektriky).

243699

8.5.2011 15:07

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243699

Může být, že máte pravdu. Kdyby jste nenapsal svůj názor. Tak bych neměl důvod nabídnout alterantivní pohled z hlediska energie, na kterou neexistuje mašina, aby ji mohla změřit. Jak pár dní zapátky tvrdil pan had v diskuzi, tak mašiny jsou moc hrubého zrna a já s ním naprosto souhlasím. A ke všemu potřebujete vhodný nástroj. Lopatou můžete přehazovat třeba velmi jemný prach, když ho je hodně, ale světlo ani náhodou.

Fyzikové a technici moc dobře vědí o čem je řeč, třeba elektronovým mikroskopem nemůžete bez větší deformace "opticky zvěčnit" žádný objekt, který se velikostně blíží k tomu elektronu. Už kdybychom se zkoušeli podívat na velký shluk elektronů, tak dojde vzájemné interakci svazků elektronů pozorovacího zařízení se sledovanými objekty. Oblak elektronů bude prostě "rozfouknut". Jednoduše se řekne rozlišovací schopnost, ale lidi jako tvorové makrosvěta berou v úvahu pouze pravidla pro makroobjekty, mají to psychicky zažité.

Je jasné, že u toho jak vy říkáte "realného úhlu pohledu" je nutná nějaká vnější interakce s tou realitou. Kdyby byl instikt zavrtaný pouze uvnitř v genech nebo v podvědomí´, jak se píše v té češtinářky správné definici, tak by nebyl schopen s předstihem reagovat. A nemůže jít ani o pouhou zkušenost, pokaždé se ten největší balík vydělá na jiném nápadu.

Naše třírozměrná realita existuje ve vesmíru energie, který má nějaký ten rozměr více než číslo tři. Zkusme se zamyslet nad interakcí třírozměrné reality s dvorouzměrnou. Čistě teoreticky samozřejmě, protože nejsme schopni fyzicky vnímat dvourozměrný objekt. Čtvrtka papíru je stále třírozměrný objekt, ale pro naše úvahy se dá použít.

Můžeme "dvourozměrně" náš papír potisknout, vygumovat... nebo ho můžeme "třírozměrně" obarvit světlem, necháme-li světlo předtím projít přes krystal vytvořit barvu duhy. Dále barevné plochy budou jinak barveny barevným světlem, na černé toho moc vidět nebude, příliš koncentrované světlo vypalí díru, jedna čtvrtka může vytvořit stín pro jinou čtvrtku, zracadlové plochy moho světlo odrazit nebo zobrazit nějaký vícerozměrný objekt v dvourozměrné realitě... U všech těchto jevů bude nějaká více nebo málo vnimatelná reakce v té dvourozměrné ploše. Než se vypálí koncentrovaným světlem do bílého papíru díru bude existovat fáze, kdy dojde k lokálnímu ohřevu bez nějakých fyzických změn vzhledu papíru.

Zpátky do "naší reality". Všechny objekty v té naší realitě jsou koncenrovanými "anomáliemi" od nějakého pozadí daného "vzdáleností" od zdroje. Centrum zdroje představuje maximální hustotu energie a taky nejvíce koncentrovanou formu ( ve smyslu vibrace). Jinak řečeno všechny objekty příjmájí, odraží, transformují, vysílají.... nějakou energii. V případě good feeling jde o vysokou citlivost navel čakry některých lidí. Prostě mají vel...Automaticky kráceno

243722

8.5.2011 15:07

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243722

Zpátky do "naší reality". Všechny objekty v té naší realitě jsou koncenrovanými "anomáliemi" od nějakého pozadí daného "vzdáleností" od zdroje. Centrum zdroje představuje maximální hustotu energie a taky nejvíce koncentrovanou formu ( ve smyslu vibrace). Jinak řečeno všechny objekty příjmájí, odraží, transformují, vysílají.... nějakou energii. V případě good feeling jde o vysokou citlivost navel čakry některých lidí. Prostě mají velmi dobrý přijmáč na nějakou "vlnovou délku". De facto i vysílač, to je ta řeč těla toho Trumpa. Samozřejmě jakýkoliv talent lze nechat ležet ladem nebo rozvíjet. To už je individualní svobodná volba a shoda okolností, zda se potenciál bude mít možnost projevit.

Další věc je vhodný balanc. To je varování pana hada a já myslím, že to chápu velmi dobře. Rozvíjet bezhlavě pouze jednu čakru nás odvádí z cesty ke zdroji. Když neuspěju v úkolu, který jsem si moje Já samo svobodně zvolilo, když vstoupilo do tohoto těla, tak se znovu na základě své skutečné svobodné volby budu vracet. Moje Já je v takové interakci s Bohem-zdrojem, že bezhlavé rozvíjení i korunní čakry nemá smysl. Ani maxima rozvoje korunní čakry daná omezeními fyzického těla se není schopna vyrovnat konexí Já se Všemi a s Absolutnem.

P.S. Snažil jsem se být srozumitelný a fadní, i když to tak možná nevypadá a na zaplacení elektriky zatím mám.


[smích] [mrknutí jedním okem]

243723

8.5.2011 20:45

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243722

Vaše názory psané v tomto diskuzním příspěvku jsou lehce řečeno úsměvné. Když opominu ty pasáže o shluku či rozfouknutému obláčku elektronů.....(vzheldem k tomu, že elektrony se nechovají nepředvídatelně, ale pohybují se po stabilních drahách, popřípadě v důsledku cizích vlivů mezi orbity přeskočí apod., ale předvídatelně. Vaše přirovnání se čtvrtkou papíru taky není srovnáním dvourozměrného a třírozměrného světa, ale pouhá dětská hra celá vedená v třírozměrném světě. je to jen ukázka toho, že si sám dvourozměrný prostor nedokážete představit. Navíc jste použil slovní spojení "než se vypálí" tedy pracujete s veličinou času způsobem, kdy je potřeba ji chápat jako čtvrtý rozměr.
o že nemohu lopatou přehazovat světlo? proč bych nemohl? pokud budu mít tu lopatu novou, hezky lesklou, aby se fotony odrážely a nepohlcovaly.......a pokud s ní budu do příslušné pozice hýbat dostatečně rychle abych ji nastavil dřív, než tam světlo dorazí (tedy rychlostí vyšší než je rychlost světla)....tak ho nakonec dopravím tam, kam chci.

243749

8.5.2011 23:34

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243749

Detailista já jsem tušil, že se nějaký zjeví. A co by jste řekl, třeba o elektronech ze slunečního větru, když se chcete rýpat v detailech, řekněme pár světelných hodin od toho slunce. Přece jenom jádro helia a protony, které jsou v té plasmě mnohem těžší se budou asi pohybovat poněkud jinak, než lehčí elektrony. Ale aby jste pochopil pointu, šlo o analogii. Když mluvíte o gravitaci jistě užíváte diferenciální počet, poněvadž skutečné gravitační pole objektu je nehommogenní. Stejně tak třeba pád stříbrného rotujícího řetízku počítate diferncialními rovnocemi a nedegradujete to ho na hmotný bod v homogenním radiálním poli Země. Ale ať se zasmějeme, až se vám lopatou podaří z toho světla udělat hezká hromada, tak se s tím nechte vyfotit. Pak zarámovat to bude velmi cenná trofej taková fotka s lopatou zapíchnutou v hromádce světla.

To s těma čtvrtkama byla analogie, model chápete má to svoje mouchy, o některých ví autor, na některé jste přišel vy a něco vám tak trochu nevyšlo a na některé jste si zřejmě nevzpoměl, ani já ne. Docela chápu, co to je dvourozmětný objekt, pouze tvrdím, že reálně ho člověk smysly není schopen zaregistrovat. Holt jestli je jeden rozměr nula, pak je nula, ale rád se nechám poučit. Klidně mě můžete sdělit, co skutečně dvourozměrného jsem konkrétně opoměl. Na plochu s nulovým třetím rozměrem existující mimo matematickou abstrakci jsem skutečně zvědavej. Hmm, říkáte čas je čtvrtej rozměr, užasné přece jenom jsem se nenamáhal nadarmo. Strunova teprie si není jistá jestli je vesmír jedenácti nebo vícerozměrný. Kolika rozměrný teda vesmír dle vaší logiky je? Jaké interakce se mohou asi projevit v tom našem tří, pardon dle Einsteina čtyřrozměrném slzavém údolí s objekty z rozměrů pro n větší jak 4?

Hmm říkáte rychle máchat lopotou a mezní rychlost světla. Jeden starý přítel nám tady před lety předhodil takový malý paradox s gravitační čočkou. Když mezní rychlost je rychlost EM záření, jak je možné že dojde dojde k ohybu fotonů, které se pohybují mezní rychlostí? Mimoto existuje i jiná možnost, bez pomůcky kdyby byly v řiti ryby. Světlo bylo experimentálně zastaveno, ale to určitě víte. Jenom jste nás tady nechtěl vyděsit, že ano?

P.S. Děkuju za kompliment s tím dětským myšlením. A myslím to smrtelně vážně, nerad bych totiž tu schopnost ztratil, ale obávám se, že vám v tom unikne pointa. [smích] [mrknutí jedním okem]

243760

10.5.2011 1:30

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243760

asi Vás zklamu hned několikrát,
[smích]
1) tak složité myšlenkové pochody, aby mi unikla pointa tu neprezentujete.
2) vyfotil jsem se, bohužel ta hromada není na fotce vidět. (chudák světlo na té hromadě jen smutně leží)
3) analogie je přirovnání složitější věci k něčemu, co i chudák nevzdělaný musí pochopit. To ale už není diskuze, nýbrž duševní onanie.......ale kdo z nás by to neměl rád, udělat dobře svému egu tím, že ty chudáčky hloupoučké poučí.
4) že bylo světlo experimentálně zastaveno? co je na tom, pokud se rozběhnu dostatečně rychle, tak v uzavřené soustavě (já+světlo) taky bude světlo stát. aneb naopak, pokud si koupím v tescu 2 baterky a jadnou budu svítit doprava a druhou doleva, jakou rychlostí se od sebe budou vzdalovat fotony? [chechtot]

243812

10.5.2011 2:34

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243812

Nepovídejte vy jste naházel hromadu světla lopatou a neudělal jste fotku? Trestuhodná chyba mohl jste se proslavit. [velký smích] [velký smích] To se ještě nikomu nepodařilo. Zastavit světlo by vám už takovou sláva nepřineslo. Je to trochu staršího data z roku 1999 zpomalení a z roku 2001 chvilkové zastavení. Přece jenom ten náš vesmír je dynamického charakteru. A ke všemu ženská.

Mno, prkotiny druhu když světlo se pohybuje mezní rychlosti, tak jak ho může ohnout gravitace neřešíte. Možná by jste nám mohl sdělit co to je vlastně ten čas, který chybí pro to, aby gravitace stihla deformovat ten svazek či vlnění fotonů. Případně vysvětlit dynamiku časorpostoru, který je dle Einsteina, tak nějak z gumy. Když vezmeme v úvahu mezní rychlost, tak hrátky s dilatací času a kontrakcí délek nám nepomůžou. Máme dle teorie konstantní maximální rychlost což je nějaký přemístění v kousku prostoru v nějakém časovém intervalu. Natahujte nebo zkracujte, co chcete tak rychlost má být konstanta. Jasně jsou tady fígle jako grupová rychlost, která může přesáhnout i tu mezní rychlost, ale to nebude na ohyb v gravitační čočce stačit.

Pro kvantové jevy omezení neplatí, některé jevy prý proběhnou okamžitě. To vypadá na singularitu ve tvaru nula pro čas. Jenomže jak může tak trivialní pro vás vědce jako gravitace působit kvantově na to pro vás vědce obyčejné světlo? Ale přitom to je empiricky pozorovatelný jev, ale šlo by to vysvětlit i jinak pokud by v tom vesmíru nebylo to vacuum, ale vyskytovala by se tam kolem těch velmi hmotných objektů plasma.

Další paradox. Klidová hmotnost fotonu je nula, víceméně říkame, že to je nosič energie, takže když se zpomalý nebo zastaví mělo by to být provázeno patřičným energetickým efektem. Co si na tenhle paradox nakoupíte za pomůcky v Blidlu? Pokud tam prodávají lasery, tak proč ne. Můžou být i ve tvaru lopaty. [vyplazený jazyk] O paradoxech té čtyrozměrné fyziky se dá kecat docela dobře, tam si člověk ještěl lecos dokáže přes nějakou berličku představit. Ctyři rozměry pro trojrozměrný mozek to ještě jde, myslet o n-rozměrné transcedentní jednotě bude problém. Z toho důvodu se ti opravdu velmi chytří vědci asi věnují vědě a ten zbytek nechávají filosofům a teologům, nebýt vás tak by mě to ani ve snu nenapadlo. [velký smích] [velký smích]

http://en.wikipedia.org/wiki/Lene_Hau
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4834
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4339

243815

10.5.2011 9:53

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243815

pokud se foton zastaví, tak by to mělo být provázeno patřičným energetickým efektem? a není? Vám asi unikla další dětská, nebo spíš dětinská hračka tentokráte hodinářského řemesla, kdy se na tenkou osku dají lopatky které mají jednu stranu stříbrnou a druhou černou, tato vrtulka se dá do baňky v které je vakuum, aby nebyl odpor vzduchu a po rozsvícení světla nebo po umístění na denní světlo se vrtulka začne otáčet. Jednouduché a již několik stovek let vyráběné. že by to šlo kolem Vás bez povšimnutí?

243834

10.5.2011 15:10

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243834

Víte problém s vědci vašeho tipu je ten, že když někdo jako Běhounek naměří radiaci, tak se začnete plácat do kolen a ťukat si na čelo. A přitom Běhounek poctivě rozeber aparuturu a znovu ji složí dohromady a provede kontrolní měření. A pak na tom s umíněnou vědeckou poctivostí trvá. K těmhle rádoby vědcům se přidají i skuteční. A když je hanba po několika desítkách let fackuje, tak napíšou aspoň omluvný dopis. Smějete se náboženským institucím a nevšiml jste si, že tzv. věda se proměnila v jednu z nich, má své farizeje i heretiky. A to nemluvím o utajeném výzkumu. Jistě chápete důsledky pro vědu, když 70% výzkumných projketů jsou nějaký ten rok tajné, že ano?

Tak, co jak to dopadlo s gravitační čočkou a zastavením světla, už jste něco nového vybádal. Zkuste se zeptat vyučujícího, třeba se bude plácat do kolen a řekne, že to je nesmysl. [velký smích] [velký smích]

243851

11.5.2011 22:24

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

ppppp 178.?.?.?

Reakce na 243834

Budete se možná divit, ale tahle hračka reaguje vetšinou na teplo, pres roztažnost lopatek, a ne na tlak svetla, viz www.aldebaran apod. Je treba si všimnout i smer točení.

243915

12.5.2011 12:22

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Jan Vítek vyfukove (tečka) systemy (zavináč) seznam (tečka) cz 88.?.?.?

Reakce na 243915

to bych se opravdu divil, protože se roztočí i při posvícení baterkou a ta to moc neohřeje. ale pokud by v té baňce byl vzduch, pak by se na ohřívaných, tedy tmavých plochách rozpínal a tlačil lopatky, ale tím by se trplota v baňce musela zvyšovat do té doby, dokud by tlak nestoupl natolik, aby baňka praskla. i když uznávám, že by mohla být okolním vzduchem dostatečně chlazena.
schválně se kouknu na kterou stranu se otáčí, jestli tmavou nebo lesklou stranou napřed.
(neberu v úvahu, že ty lopatky jsou hodně tenké, takže by se ohřívaly celé a tím pádem by se rozpínal vzduch po obou stranách tedy by nedocházelo k otáčení.
Kouknu a pak se můžeme pohádat. [smích]

243937

12.5.2011 15:14

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 243937

>schválně se kouknu na kterou stranu se otáčí, jestli tmavou nebo lesklou stranou napřed.
---
Honzo dej vědět. Docela by mne to i zajímalo. Typuji na zákon termodynamiky, ale ani fotonový déšť (kvantová fyzika) vyloučit nelze. Uvidíme, snad nám baki poradí?
[smích]

243947

13.5.2011 0:55

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243937

Můj Bože, kdybych chtěl mluvit o zracadle tak nemelu o lopatě? Víte vůbec jak vypadá na stavbě používáná lopata? To je ta s kterou se potkávám. A vyleštěná s vysokým kovovým leskem určitě není. Začínám být čím dále více pochybností o počtu slov s neutrálním všeobecně srozumitelným jazykovým významem.

Ale říkáte zákon zachování energie. Foton je nosič energie a zároveň letí beze ztráty obrovské vzdálenosti. Není to, ale makroskopický objekt. O kvantové teorii nic nevím, proto se tedy zeptám vědeckého odborníka. Bude ztrácet energii, a zvětšovat vlnovou délku či se budou snižovat jeho vibrace, což je to samé jinak řečeno? Upozorňuju, že jsme zaznamenaly fotony u objektů velmi mladého vesmíru, které jsou od nás miliardy světelných let. Dále by mě zajímalo zda kvantová teorie stojí taky na axiomech. Tedy tvrzeních, kdy bez nějakého dokazování řekneme, předpokládáme, že tomu tak je v celém vesmíru až na věky a basta. Raději to po zkušenostech s lopatou upřesním.

Být vámi, tak se naučím když plácnu hovadinu nedržet se jak slepice flusance nepodstaných detailů a buď mlčím nebo přiznám, tady jsem přestřelil. Pokud se vám to podaří, zjistíte, že život plyne nějak příjemněji. Taky bych se vyvaroval osobních averzí. I když diskutuju s někým koho nemusím, tak dokážu ocenit když něco napíše fakt dobře. Sice si to často zabrumlám jenom pro sebe, ale když se takové věci u nějakého neoblíbeného člověka stávájí častěji, tak vzniká přirozený respekt. Velmi dobrá věc pro debatu na základě myšlení.

243967

13.5.2011 1:30

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243967

Hlavně nic nepište o Doplerově efektu, jinak vám znovu utekla pointa.

243968

8.5.2011 10:28

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 243669

V úzkém slova smyslu bude mít pravdu pan 213, ovšem v literárním a hovorovém smyslu slova je to o něčem jiném. Dle definice je instinkt (angl. instinct) pud. Pudy jsou dědičné, hovorově pod instinktem rozumíme něco jako podvědomí nebo předtuchu, která je již ovlivněna tím co jsme prožili a našimi poznatky. Tedy i bez těch peněz obě vlastnosti mají všechna trochu chytřejší zvířata. Pudy i ta dle nás zcela blbá zvířata. Nesmyslná hrabivost je snad výlučnou vlastností člověka. Vůbec mně připadá, že lidstvo, "král tvorstva" oplývá těmi nejnižšími pudy.

P.S.: Na tu předtuchu/intuici jsem se díval do angl. Wiki - uvádí hned dvě http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_(knowledge)
http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_(philosophy)
neměl jsem trpělivost nebo snahu to vstřebat..

243705

8.5.2011 15:21

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243705

Já zvířatům neupírám instinkt, ale obchodní instikt ji skutečně k ničemu není, ale ani o to nejde. Pouze jsem ho použil jako vhodný příklad pro jistý úhel pohledu. Lidi mají větší duchovní potenciál než instinkty. Nelámal bych nad lidmi hůl. Teď jsem narazili na limity všelikého druhu včetně konečné velikosti této planety. S expanzí, která hnala lidstvo cestou dobytčat je ámen. A věřte někomu se to velmi nelíbí, stejně jako některým lidem se jeví odporné, když lidstvo je směrováno na cestu toho dobytka. Jde o více než pouze materialní odklon od konzumu.

Pokud jde o Darwina a dobré lidi. Řeknu to na tomhle příkladě, zhruba půl roku nejím vepřové maso, o něco méně hovězí, chystám se omezit drůbež a nakonec ryby, ale fyzické tělo má za těch 40 let nasbíráno více než dost a během procesu čištění energiemi za to bude zaplacena odpovídající cena a já dobře vím jaká. O to ale nejde. Během výúky nám duchovní mistr řekl větu. Obrovské množství dobrých lidí jí vepřové maso. A nechal nás tuhle větu hromadně zopakovat, což se stalo za dva tři celé dny výúky právě jednou. [smích] [mrknutí jedním okem]

243726

8.5.2011 16:29

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

martas300 68.?.?.?

Reakce na 243726

" Nelámal bych nad lidmi hůl. Teď jsem narazili na limity všelikého druhu včetně konečné velikosti této planety. S expanzí, která hnala lidstvo cestou dobytčat je ámen. A věřte někomu se to velmi nelíbí, stejně jako některým lidem se jeví odporné, když lidstvo je směrováno na cestu toho dobytka. Jde o více než pouze materialní odklon od konzumu. "

To jste napsal moc hezky p.Bartosku,opet se me potvrzuje nakolik prinosne muze byt procitani komentaru. [smích]

243733

10.5.2011 11:12

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Reakce na 243733

I já se připojuji. Neboť jak píše René: S expanzí, která hnala lidstvo cestou dobytčat je ámen. K tomu bych si dovolil podat krátký komentář.

Negativní vlastnosti lidí se odvíjí mimo karmických zákonů především a nesprávně vedené mysli. Tak jak napsal buddhistický mnich Dhammapadam (mysl 42):

Způsobit velké zlo může Ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

To, že vrůstá kriminalita, drogová závislost, záštiplnost a zlomyslnost a další negace, je v této naší současné civilizaci dokladováno statistikami a není možné tvrdit, že tomu tak není. Ku př. v ČR se proti roku 1938 zvýšila kriminalita 50x. Kde, nebo odkud pramení příčina tohoto vývoje? Tato příčina má více pramenů. Mimo multi-kulti je to především nesprávně vedená mysl a to v oblasti sexu. Sexuální anarchie kterou současná společnost všestranně rozvíjí, je vlk, který číhá za bukem na bezbrannou ovečku. Pokud společnost připouští takovéto chápání a propagaci sexu, čeká jí pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů. Do tohoto stavu nás dovedli statisíce "moudrých" a vzdělaných předáků. A jsem přesvědčen, že je to záměr, řízený proces. Cesta pro dobytek a nikoli pro lidské bytosti.

243837

10.5.2011 20:32

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 243705

"hovorově pod instinktem rozumíme něco jako podvědomí nebo předtuchu, která je již ovlivněna tím co jsme prožili a našimi poznatky."

To chce rozumět cizím slovům. Instinkt je pud, předtucha je intuice.

Ovšem spousta Čechů už neumí pořádně česky a proto si pomáhá cizími slovy. Výrazy, které má čeština pro určité věci zcela přesné a výstižné, jsou nahrazovány cizojazyčnými názvy, bohužel často s posunutým nebo zcela jiným významem.

Dát dohromady pud, podvědomí a předtuchu, to je jako spojit dojem, pojem a průjem.

243867

11.5.2011 5:01

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 243867

>Dát dohromady pud, podvědomí a předtuchu, to je jako spojit
>dojem, pojem a průjem.

O definici a volném použití slova pud/instinkt jsme se již bavili. O podvědomí a předtuše ne, mimochodem zcela úmyslně neb téma je širší, než je Váš dojem. Cítím, jak dostáváte z těch pojmů slovní průjem. Nuž, svěřte se nám a s troškou do mlýna. Přiznám se, žiji celý život v anglicky mluvícím prostředí a někdy ztrácím pro češtinu cit.

243881

11.5.2011 6:40

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243867

Opravdu? Vsadím boty, že pouhých ať nežeru pět češtinářů se na tom, co to je instinkt neboli pud jak říkáte neshodne, poněvadž to není běžný termín té důvěrně znamé skutečnosti. Nemluvím o tom, že jazyk obvykle mývá pro jeden jev více pojmenování anebo naopak jedno slovo mívá více významů. Co by asi z češtináře vypadlo pro tak obyčejné slovo jako nula z abstraktní hodně jednoznačné matematiky? Ale ono to zas tak obyčejné nebude. Staří Řekové nulu znali, ale vyhýbali se ji jako čert kříži a měli pro to důvody.

243882

11.5.2011 6:59

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 243882

Přenesený význam slova instinkt je široký, ostatně řeč je živá a hovorový význam nemusí odpovídat nějaké definici. Z biologického nebo psychologického hlediska je to celkem ve škatulce, alespoň když se podíváte na angl.. nebo snad i českou wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Instinct
Nejsem si jist, jestli nepodceňujete ty češtináře, pravděpodobně by začali s tím pudem a pokračovali s příklady širšího literárního použití jako pocit, šestý smysl atd. atp.

243883

11.5.2011 13:35

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243883

Kdepa já je nepodceňuju, takové chyby jsem se naučil za roky diskuzí nedělat. S gramatikou, vlastně pardón s pravopisem je to horší. [mrknutí jedním okem]

243900

8.5.2011 22:38

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 243669

René, vy píšete o "čuchu", jde patrně o intuitivní vhled do energetického "těla" těch lidí. A samotná intuice člověka, který dovede např. "cítit ty prachy" je jen rezonancí toho, čím takový člověk už někdy byl. Ale k tomu musíte přijmout fakt, že inkarnace lidí byla z bible odstraněna už někdy ve 3. století - právě proto, aby lidé neměli šanci chápat některé souvislosti, o kterých pan Lhoták píše. Dnes tyhle souvislosti dovedou čerpat i lidé, kteří podobným životem obchodníka ve své minulosti neprošli.
Některý "informační balíček" zkrátka může přijmout a používat i člověk, který takovou inkarnační zkušeností neprošel osobně - ale má k ní dispozice.

243754

7.5.2011 19:11

Tedy jak ??

Guru 78.?.?.?

Pane Lhoták,

vynikající.

Mám však přesto prostou otázku:

JAK váš systém zastaví korupci v ČR a zběsilé vraždění civilistů po celém světě Chazarskými Talmudisty/Satanisty/uctívači Baphometa a Gojímskými uctívači kamenné sochy Moleka ?


Prosím v základních bodech (na 1-2 stránky A4).

243671

8.5.2011 11:37

RE: Tedy jak ??

P.K. 89.?.?.?

Reakce na 243671

Dovolím si velice prostě zareagovat: ten "systém", nebo snad ideologie, nic nemůže vyřešit. Ale, snad, možná, může dát pisateli (třeba jen na jistou omezenou dobu, období), případně i dalším, smysl života, důvod, vysvětlení, existence, atd...
To samé jiní hledají třeba v tom, o čem se zmiňujete Vy.
Asi by mělo platit to, co někdo popisuje níže: nikomu neubližovat.
Jenže to tak úplně neplatí ani mezi zvířaty: takže nám zřejmě chybí vzory.
[smích]
nic nového, jen plácnutí do virtuální destilované vody.
autorovi článku s za invazi omlouvám.

243710

8.5.2011 22:45

RE: Tedy jak ??

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 243671

Guru, tak prostá otázka má i prostou odpověď. Každá forma sebeorganizace má svůj vývoj a zánik. Včetně těch společenských.
Každá se na tom zániku současné tragikomedie podílíme. Tím, jaké myšlenky do prostoru vkládáme, co posilujeme, čemu dáváme přednost.
Ten systém se udrží tak dlouho, dokud lidi jeho finty budou baštit.
...stačí?
Nehledě na to, že Lhoták popisuje historii, která má dnes zcela jiné parametry - lidi i jejich jazyky jsou jiné, sahají si do členitějších informačních struktur, proto se zdá řešení složité.

243755

7.5.2011 20:34

a kolikrat prileti meteorit

Oldis 195.?.?.?

a zivot ustane, shori v pekle. a nebo se rozepne slunce a je to ...

243674

7.5.2011 20:39

to je slátanina

fist.of.heaven 213.?.?.?

pan lhoták je teoretický suchopár.navíc i s tou teorií je zjevně na štíru. já bych se styděl takhle uvažovat, napsal bych si tyhle poznámky maximálně na toaletní papír.nechápu, jak s něčím takovým, nehotovým, z čeho čiší vnitřní pochyby a rozvrácenost autora může přijít mezi lidi. to už je grafománie nebo exhibicionismus.nebo nedostatek soudnosti...navíc takovéhle věci by měli být obsahem jakési vnitřní práce na sobě samém, absolutně to není nic o čem se má diskutovat u piva.no jak říkám, hrůza. přesně kvůli takovým co mlátili prázdnou slámu nad buddhou, vznikl čchan. a takové mlátili po hlavě, dokud se jim nerozsvítilo.myšlením se určitě nikdo z místa nikdy nedostal.už jako dítě mě dojímalo, když takové konzervy a materialisti (i když se tak dokonce údajně necítí), chtěli překročit svůj stín, přitom na co si nemohou šáhnout, to nechápou, maximálně to od někud opíšou...omlouvám se za příkrost příspěvku, nic proti autorovi, je mi volný a je i už dost starý, tohle je to bouchnutí po hlavě pro čtenáře, aby si nenechali zamotávat hlavy a otevřeli oči a udělali si vlastní názor. když už jsem u toho čchanu, připomínám výrok lin-tiho: inkoustová čerň, pravé místo abyste se ho báli...

243675

7.5.2011 23:30

RE: to je slátanina

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 243675

Čím je teorie teoretičtější a vzdálená konkrétnímu životu, tím víc může ohromit vnímavé čtenáře. Tleskám vašemu výrazu "mlácení prázdné slámy". Mluvit a myslet "východním" stylem je ohromující, samé védy, energie, proudění, normální psycholog se směje a laik civí úžasem.
Ono by nebylo tak tajemně učenecké napsat, že občas s námi zaclomají pudy a vášně navzdory rozumu, většinou ale cestou životem posbíráme nějaké zkušenosti a jednáme podle nich. Stačí myslet, pracovat a neškodit ostatním - a bylo by dobře. Jen by to byl krátký článek a Lhoták by nedělal takový chytrý dojem.

243682

7.5.2011 20:54

desátý stupen k duchovnosti

fohat 88.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=c0f2aFhZ3Uk&playnext=1&list=PL2A5F6B0B34479B50

243676

8.5.2011 7:30

Deveť stupňov?

Arton 78.?.?.?

Prečo práve deveť? Prečo nie 10, 12, 64 181 a pol?

A to autor kritizuje racionalitu - ale delenie, číslovanie, meranie ... to je základ[smích]

Trochu uvolnenia, prosím.
Nie sú žiadne stupne k duchovnosti. To, o čom hovoríme, je všade a vždy .Len je to zabalené do rôznych nánosov, handier a špiny ... ale to nie je taká tragické, skôr je t hlúpe, že pridávaním nových vrstiev tomu nepomôžeme, skôr naopak (smile).

243695

8.5.2011 15:32

RE: Deveť stupňov?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 243695

Mno, ono už ti "primitivové" hluboko v minulosti lidstva si uvědomovali, že existuje jednota říkali ji všelijak. To jenom náš omezený mozek potřebuje skutečnost rozdělit aspoň na vnitřní já objekt a zbytek okolo mě subjekty. Prostě mozek si s jednotou v rámci které se roplyzne i ten objekt není schopen poradit. Dokáže počítat absolutní jednotu na jednoduché logické úrovni existuje-neexistuje. Jak říkám ti naši předkové byly primitivové z toho důvodu se rozhodli použít celá čísla jak to za sebou, a když jim došla inspirace tak prostě přestali počítat. Kdyby to byli moderní lidé, tak místo vobyčejného 1,2,3,4..., tam mohli mít pí, mínus nekonečno, patou odmocninu z imaginárního čísla... Pak by byli i dneska in a kůůůl.

243727

8.5.2011 9:44

naše vzory

ppppp 95.?.?.?

"Čím je teorie teoretičtější a vzdálená konkrétnímu životu, tím víc může ohromit vnímavé čtenáře. Tleskám vašemu výrazu "mlácení prázdné slámy". Mluvit a myslet "východním" stylem je ohromující, samé védy, energie, proudění, normální psycholog se směje a laik civí úžasem."

To, čo je normálne si určuje každý sám, a často nepotrebuje vodiť za ručičku. Autor tie energie a prúdenia skôr kritizuje, hneď v prvom bode, Vy ste to ani poriadne nečítali. Že je to ukotvené vo védách a že je niečoho 9 nie je vôbec podstatné, to by sme mohli kritizovať 10 nebo 1 prikázanie, aj existenciu Biblie, Koránu...všetkého, čo má nejakú formu a kde sú použité počty, lepší príklad sú radšej zákony v našich republikách. Nemáte zatiaľ ako presvedčiť, že práve Vy nie ste ten teoretik. Aj psychológovia musia na niečom stáť, ak nemajú lietať vo vzduchu. V podstate si vynucujete, že jediný správny názor nesie niekým anonymným uznaná psychológia.
Vôbec nechápem potrebu vytrhávať pierka zo sliepky. Kto mi má pritom doporučovať uvoľnenie a prečo ? Kto je veštec a vie, v akom stave sa nachádzam, a že to chápem zle, lebo ktosi iný to chápe dobre? Hodnotenie typu patent na rozum.

Stačí myslieť, pracovať a neškodiť iným? Povedzte to všetkým, čo majú rôzne knihy vrátane tých svätých. A aj tým psychológom, načo potom sú, keď všetkým stačí vedieť jedinú vetu. Nie pánovi Lhotákovi.

243698

8.5.2011 9:59

Pravá duchovnosť je len jedna

abc 188.?.?.?

Buď máme v rebríčku hodnôt Boha na prvom mieste, alebo nie. A od toho sa odvíja aj zmysel života, ktorý spočíva v poznaní Boha a konaní jeho vôle na základe motivácie lásky k nemu a ľuďom. Ak to nie sme ochotní urobiť, potom si chýbajúci zmysel života ospravedlníme 9 "zmyslíkmi života" popísanými v článku.Každý si môže vybrať level, ktorý ho uspokojí...

Pravá duchovnosť sa dá získať štúdiom a rozjímaním o knihe Prírody a z Biblie. Svedomie nám v tom môže hodne poslúžiť. Zrejme preto ste sa snažili vysvetliť viaceré nezmysly napísané v úvode a ospravedlniť ich "9 stupňami duchovnosti"! Tak sa vám dokonale podarilo zahrabať zrnká múdrosti v kope sena. V starom grécku nazývali pisateľov alebo rečníkov vášho typu "spermologos" čiže "zberači semien".

243702

8.5.2011 12:29

Zajímavý článek

Lin 80.?.?.?

Článek pokládám za to lepší, co jsem od pana Lhotáka četla. Pravda, není o jeho vlastních zkušenostech, je shrnutím poznatků z jiného pramene. Psát o vlastních zkušenostech z "duchovna" je totiž hodně obtížné a málokdo to dokáže.
Ptát se "proč zrovna devět, co je to za blbost" mi příjde stejné, jako ptát se, proč zrovna 32 zubů, 7 krčních obratlů nebo devítiletá základní škola. Podle mého to není důležité k pochopení věci - a tou je - že lidé se nacházejí na různých vývojových stupních. Nejsou stejní, neumějí stejně chápat ani stejně "myslet" (=dělat si úsudek). Pokud by tomu tak bylo, jeden text by museli všichni chápat stejně a všichni bez rozdílu vyvodit jeden úsudek. Nedocházelo by k nepochopením ani nedorozuměním - ať už ve výkladu "svatého textu" nebo třeba v běžném rozhovoru. Každý si dělá úsudek, jakého je schopný. Prvňák, který se teprve seznamuje s písmenky také nechápe cosi o druzích příslovečných vět (a jiných záludnostech jazyka) a už jen ten termín se mu zdá hudbou z Marsu. Což ovšem neznamená, že je hlupák. Pochopí to až časem, až se naučí a pochopí více. Jako šesťák už bude umět využívat všech poznání, které získal na předchozích stupních a také jeho úsudek bude úplně jiný, než v první třídě.

243711

8.5.2011 23:14

RE: Zajímavý článek

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 243711

Lin, škoda že jste to, co vztahujete na školáky a "věty vedlejší příslovečné" nevztáhla také na "devítku" a jiné, zdánlivě mnohem primitivnější symboly. Tam platí totéž - není každý připraven dobrat se jejich historie - ale také jejich úkolu pro populaci.

Každý se postupně dobere poznání, proč je např. devítka obrácenou šestkou, proč ten "ocásek" jednou vede nahoru, pak zas dolů. Počet zubů samozřejmě má také svou přesně vývojově nastavenou cestu. Ty nejjednodušší symboly mají tu nejdelší vývojovou cestu. Víte např, proč "latinka" (velká písmena) jsou jen "úsečky a obloučky", různě k sobě navázané.....?

Zatím není moc lidí, kteří se zajímají o "Abecedu lidštiny" (výklad smyslu každého písmene a každé číslice) - přesto ona je tím nástrojem, který vyvede populaci z dnešního morálního srabu.
Kdo z čtenářů se pozastavil nad tím, že nás nikdo neučil významy písmen - známe jen jejich zvukovou podobu, ale žádnou hierarchii či vzájemné VZTAHY. Známe jen dvě skupiny - samohlásky a souhlásky. Ale každý zvuk, sebekratší měl v historii řeči velký emoční, mnohdy život zachraňující nebo ničící význam.

Zrovna tak je dobré se zamyslet nad tím, proč symboly pro "stupně velikosti" (číslice) mají zrovna takový tvar, který známe.

Bohužel se o tyto základy - o významové vazby mezi tvarem + zvukem písmene + dopadem do vědomí člověka!! vzhledem k širším souvislostem vztahů sil a pohybů v prostoru, moc nepíše, škoda.

Budu k těmto souvislostem písmen, číslic a způsobu, jak postupně opravovat naše asociační vazby pořádat debatní setkání, rád vás na nich uvítám.

243758

8.5.2011 15:12

podobne zamysleni

martas300 68.?.?.?

http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011050002

243725

12.5.2011 8:53

Odpověd anonymům.

quido2 81.?.?.?

Všechny příspěvky anonymů, které zpochybňují současné teorie o historii lidstva,předládané především západními univerzitami, jsou pouhé spekulace. Neopírají se o fakta.

Tak jako s příchodem satelitní fotografie bylo dokázáno, že existovaly řeky na místě dnešní Sahary, které netekly od jihu k severu jako Nyl, nýbrž napříč kontinentem. Proto má Kadáfi pod Saharou obrovské jezero sladké vody, asi dvě kaspická jezera. Nebo nalezení Tróje dle antických popisů města, či nález města Dváráka na dně Arabského moře dle literatury Véd. Měli bychom tedy připustit, že pouhé teorie nestačí,a na základě shora uvedených příkladů by se měla moderní archeologie vážně zabývat védskými Puránami, které historii lidstva (a to nejen této planety ale i jiných planet),popisuje.

Tato naše civilizace,která se považuje za vyspělou, nemá jasno, jak probíhá neustálý proces tvoření a ničení celých vesmírů. Nemá také žádné znalosti o potopách. Ano,byly potopy a nikoli pouze jedna. Uvedu několik příkladů z védské literatury.

Šrímad-Bhágavatam,zpěv osmý,pátá kapitola,33 sloka (8.5.33):
Celý vesmírný projev vzešel z vody,a díky vodě zde žijí a vyvíjejí se všechny živé bytosti. Tato voda není ničím jiným než semenem Nejvyšší Osobnosti Božství.Kéž je tedy Nejvyšší Pán, který vlastní nesmírnou energii,s námi spokojen.

K potopám nedochází pouze na této planetě Zemi. Další sloka se týká zpustošení tří světů (3.11.31):
Na začátku zpustošení přetečou všechna moře a velice prudce vanou hurikány. Vzedmou se divoké vlny a všechny tři světy jsou ihned zaplaveny vodou.

Význam: Je řečeno,že planoucí oheň z úst Sankaršana řádí sto let polobohů neboli 36 000 lidských let. Dalších 36 000 let pak trvají nepřetržité lijavce doprovázené prudkými větry, které vzedmou veliké vlny, a moře a oceány přetečou. Tyto události během 72 000 let jsou počátkem částečného zpustošení tří světů. Lidé na všechny tyto konce světa zapomínají a myslí si, jak jsou štastni díky materialistickému rozvoji civilizace. To se nazývá máyá neboli to, co není.

Mimo těchto velkých potop, existují také potopy menšího rozsahu, které se pravidelně opakují.Story o potopě světa, které je uvedeno v Bibli, není originální. Připutovalo do Evropy v různým úpravách přes Irán a orient. Původní védské story popisuje tuto částečnou potopu tak, že loď přistála na úpatí Hímálájí.

Není třeba slepě věřit všemu. To však platí obráceně i o teoriích materialistů. Proto přístup třeba pana martas 300 a pana Bartoška,je vpravdě přístupem vědeckým, zatímco verbální žonglování anonymů jsou pouhé spekulace.

243927

Příspěvků: 150

07.05. 10:37 ppppp  Poďakovanie
07.05. 13:21 quido2  RE: Poďakovanie
07.05. 17:20  RE: Poďakovanie
08.05. 09:51 baki  RE: Poďakovanie
08.05. 13:56 Rene Bartosek  RE: Poďakovanie
09.05. 20:12 baki  RE: Poďakovanie
08.05. 22:24 janko  RE: Poďakovanie
09.05. 20:25 baki  RE: Poďakovanie
10.05. 07:40 Mirda  RE: Poďakovanie
10.05. 08:12 baki  RE: Poďakovanie
10.05. 09:18 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
10.05. 18:49 baki  RE: Poďakovanie
10.05. 21:08 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
11.05. 07:03 baki  RE: Poďakovanie
11.05. 07:26 baki  RE: Poďakovanie
11.05. 13:20 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
12.05. 07:21 baki  RE: Poďakovanie
12.05. 12:36 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
12.05. 19:50 baki  RE: Poďakovanie
13.05. 03:21 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
13.05. 17:17 baki  RE: Poďakovanie
14.05. 02:53 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
14.05. 06:44 baki  RE: Poďakovanie
14.05. 11:05 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
15.05. 08:46 baki  RE: Poďakovanie
14.05. 10:16 Mirda  RE: Poďakovanie
15.05. 08:56 baki  RE: Poďakovanie
15.05. 12:25 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
17.05. 10:01 baki  RE: Poďakovanie
17.05. 10:33 Jan Vítek  RE: Poďakovanie
10.05. 08:21  RE: Poďakovanie
10.05. 14:23 Mirda  RE: Poďakovanie
10.05. 18:53 baki  RE: Poďakovanie
11.05. 11:11  RE: Poďakovanie
11.05. 14:27 Mirda  RE: Poďakovanie bakimu.
12.05. 07:40 baki  RE: Poďakovanie bakimu.
10.05. 11:27 baba_Blažková  RE: Poďakovanie
12.05. 07:44 baki  RE: Poďakovanie
12.05. 09:38 baba_Blažková  RE: Poďakovanie
12.05. 20:00  RE: Poďakovanie
21.05. 11:14 baba_Blažková  RE: Poďakovanie
09.05. 23:58 udo1  RE: Poďakovanie
10.05. 00:02 udo1  RE: Poďakovanie
07.05. 12:22 fohat  pan Dušek
07.05. 14:44 FERDA  Přínosný základ myšlenek
07.05. 15:52 Kepleluc  Pravda bez indoktrinace
07.05. 17:07  Ó jak hlubokomyslný článek...
07.05. 19:05 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
07.05. 21:11 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 09:59 Saša  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 12:33 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 20:17 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 22:56 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
09.05. 09:53 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
09.05. 13:38 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
09.05. 15:23 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 01:22 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 07:31 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
09.05. 14:28 Vojta49  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
09.05. 18:41 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 00:14 Vojta49  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 07:44 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 00:55 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 02:54 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 00:57 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 02:20 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 03:40 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 13:17 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 01:29 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 23:40  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 00:12 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 11:45  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 13:20 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 14:12  Bartoškova obrana
13.05. 18:02 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
13.05. 18:34 Jarmila  RE: Bartoškova obrana
13.05. 19:48 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
13.05. 19:49 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
13.05. 20:30 Jarmila  RE: Bartoškova obrana
13.05. 21:09 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
13.05. 20:04 djb  RE: Bartoškova obrana
13.05. 20:39 Jarmila  RE: Bartoškova obrana
14.05. 02:14 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
14.05. 09:31 Mirda  RE: Bartoškova obrana
14.05. 09:31 quido2  RE: Bartoškova obrana
14.05. 10:03 quido2  RE: Bartoškova obrana
14.05. 11:32 Jarmila  RE: Bartoškova obrana
14.05. 13:05 quido2  RE: Bartoškova obrana
13.05. 20:55 Saša  RE: Bartoškova obrana
13.05. 21:01 Rene Bartosek  RE: Bartoškova obrana
10.05. 12:03 baba_Blažková  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 21:26 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 01:40 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
14.05. 03:12 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 09:26 Mgr. Pustá  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 13:33 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
12.05. 09:44  Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 11:25 quido2  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 12:49  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 17:17 quido2  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 20:01  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 21:21 quido2  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
17.05. 14:21  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
21.05. 10:06 quido2  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
21.05. 14:48  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
22.05. 10:05 quido2  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
13.05. 00:33 Rene Bartosek  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
17.05. 16:12  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 13:20 Jan Vítek  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
12.05. 15:06 Rene Bartosek  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
13.05. 02:55 Jan Vítek  RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2
08.05. 09:45 P.K.  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 15:07 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 15:07 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 20:45 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 23:34 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 01:30 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 02:34 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 09:53 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 15:10 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 22:24 ppppp  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
12.05. 12:22 Jan Vítek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
12.05. 15:14 Mirda  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
13.05. 00:55 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
13.05. 01:30 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 10:28 Saša  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 15:21 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 16:29 martas300  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 11:12 quido2  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
10.05. 20:32  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 05:01 Saša  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 06:40 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 06:59 Saša  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
11.05. 13:35 Rene Bartosek  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
08.05. 22:38 janko  RE: Ó jak hlubokomyslný článek...
07.05. 19:11 Guru  Tedy jak ??
08.05. 11:37 P.K.  RE: Tedy jak ??
08.05. 22:45 janko  RE: Tedy jak ??
07.05. 20:34 Oldis  a kolikrat prileti meteorit
07.05. 20:39 fist.of.heaven  to je slátanina
07.05. 23:30  RE: to je slátanina
07.05. 20:54 fohat  desátý stupen k duchovnosti
08.05. 07:30 Arton  Deveť stupňov?
08.05. 15:32 Rene Bartosek  RE: Deveť stupňov?
08.05. 09:44 ppppp  naše vzory
08.05. 09:59 abc  Pravá duchovnosť je len jedna
08.05. 12:29 Lin  Zajímavý článek
08.05. 23:14 janko  RE: Zajímavý článek
08.05. 15:12 martas300  podobne zamysleni
12.05. 08:53 quido2  Odpověd anonymům.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 82 čtenářů částkou 18 174 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 0

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 4

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
24,31 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
18,87 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,79 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,95 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 530,22 Kč
1 unce stříbra
524,78 Kč
Bitcoin
835 608,06 Kč

Poslední aktualizace: 21.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 149