Diskuze k článku

Zákon a tradice

Příspěvků 42

12.1.2009 10:24

Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Radime, jak to tak vidím, Vy jste svým způsobem "anarchista se vším všudy". Já si ale myslím, že Vám dokonale rozumím.

Zdalipak jste pořádně studoval veškerou dostupnou historii ? Určitě jste narazil tedy na to, že "...lidstvo dostalo čas, aby prokázalo, že jediná možná vláda je "Boží království".

Čili pane Radime - bylo to řečeno se vší vážností a my si to prostě "dotrpíme" až do dávno stanoveného trpkého konce, kdy jednoznačně celému Vesmíru dosvědčíme, že bez Boha to prostě nejde.

Jsem naprosto udiven, že máte stále energii o tom psát. Klobouk dolů, patrně Vás pohání něco podobného, jako mě. Přesto ale - snad cítíte, že je to marné ? Že to již doběhne do zkázy a definitívní katarze ? Je možné, že byste necítil, že vývoj je takový, protože takový být musí ?

Vždyť to opravit nejde, musí se to postavit zcela od základů znova ! Volně ocituji kousek od jednoho starozákonního proroka:

Zachariáš
13.8 Nebo stane se při vší zemi této, praví Hospodin, že dvě částky vyhlazeny budou v ní a zemrou, a třetí v ní zanechána bude.
13.9 A tu třetí uvedu do ohně, a přeženu je, jako se přehání stříbro, a zprubuju je, jako prubováno bývá zlato. On vzývati bude jméno mé, a já vysliším jej. Řeknu: Lid můj jest, a on dí: Hospodin jest Bůh můj.


Pane Radime - jako by se stalo ! Neb co se státi má, stane se...

PS - čím dříve, tím lépe je to pochopit.

180646

12.1.2009 10:28

RE: Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 180646

Vlastně jsem zapoměl ještě dodat toto:

Boj proti této nepravosti kvůli něčeho jiného, než-li kvůli vlastnímu zdokonalování sebe a případně bližních ostatních, je protismyslné. A pomstu nechmež Bohu !

180648

12.1.2009 19:11

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 180646

>kdy jednoznačně celému Vesmíru dosvědčíme, že bez Boha to
>prostě nejde.

Já bych byl pro to, abychom dosvědčili, že "bez Boha to nejde a s Bohem už vůbec ne".

Dva tisíce let se tady lidstvo plácá s nejlepším Bohem - s tím naším, křesťanským - a jsou za ním jen hromady mrtvol a nezměrné lidské utrpení národů. Mnohé americké a africké národy byly zcela vyhubeny nebo zdecimovány tak, že jsou z nich jen na okraji společnosti žijící zdrogované trosky. A to jen kvůli chamtivosti nadšených božích bojovníků.
Jsou i jiní Bohové a náboženství, působící kratší nebo delší dobu - a výsledek jejich snažení je velmi podobný. Třeba takový judaismus, který si připisuje přes 5 tisíc let historie, dnes předvádí své výsledky holokaustem v Gaze. Jsou samozřejmě náboženství a Bohové i méně krvelační - hinduismus a zejména buddhismus a jeho odnože. Ovšem ani Indie před vpádem muslimů se neobešla bez válčení a bez otroků.

Moderní doba bezbožníků přináší nejkrvavější války s největším počtem mrtvých, jak to nové technologie umožňují a největší a nejintenzívnější drancování cizích zemí a obyvatelstva.

Úloha Boha se v těchto souvislostech zdá být jen okrajová, přestože mnohé války byly vyloženě náboženské. Bůh v těch válkách se jeví jen jako záminka k napadení souseda za účelem získání kořisti či k získání většího životního prostoru.

Byl-li jaký Bůh, tak své dílo k obrazu svému, vytvořením hamižného, krvelačného a mocichtivého člověka zpackal. Takový stvořitel i s celým svým dílem nemá nárok na život na slunci. Vytvořený zmetek i se svým neumětelským původcem patří na smetiště.

Právní systémy máme v zásadě dva. Anglosaský, založený na tradici a precedentech, kde soudce právo nalézá podle dříve rozhodnutých kauz a systém kontinentální, založený jen na psaných zákonech, který se rychleji přizpůsobuje požadavkům těch, kteří momentálně vládnou. Je to obsáhlý systém, jak současná euroústava ukazuje, značně náročný na množství předpisů. I ten strnulý anglosaský musí být psanými zákony doplňován, aby právní řád šel s dobou.

Mohlo by se zdát, že anglosaský systém lépe vyhovuje tradici, za staletí své platnosti vešel do podvědomí lidí a tedy mohl by být jednodušší. Opak je však pravdou, jak američtí advokáti svými příjmy dokazují. Je třeba znát množství historických rozsudků.

180706

12.1.2009 19:13

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 180706

pokračování

Nově vytvořený právní řád by mohl být přehlednější a jednodušší, zbavený kauz již nepoužitelných. Jenže jak již zjistili socialističtí ekonomičtí plánovači, nelze vymyslet tak dokonalý systém plánu i práva, který by pokryl život v jeho různých podobách a potřebách. Tedy ať již zvolíme systém takový či makový, vždy bude mít daleko k dokonalosti. Samozřejmě o to dál, o co zkorumpovanější politici se budou podílet na jeho tvorbě, jak nám náš parlament v praxi dokazuje.

Tedy je problém, jak má moudrá mocichtivá hlava zařídit, aby opratě na řízení vzdorovitého lidu dělného nejlépe fungovaly. Jedině vytěsněním vzdorovitosti, neposlušnosti a samostatného myšlení u těch, kteří k myšlení za lid nebyli vyvoleni.

Pak je zde ještě jedna další okrajová možnost, nechat na lidech, aby si své záležitosti obstarávali sami podle jen velmi obecně stanovených pravidel. Tím se však mocichtiví zbaví své moci, což však rozhodně není přáním vyvolených zástupců. Vždyť by pak skoro neměli komu vládnout a hlavně, nikdo by je nepotřeboval.

180708

12.1.2009 19:14

RE: Co se má stát, se stane...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180708

Přesně vystiženo!

180709

12.1.2009 19:21

RE: Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 180708

Pane Karle - promluvilo z Vás naprosté nepochopení. Nevím, proč se navážíte do pana Boha, když jak se jeví ani netušíte, o čem je fakticky řeč. Vždyť právě tím, co jste napsal, jste dal de facto "kulaté razítko na to, co napsal pan Radim a potom já.

Hm... [pláč]

180710

12.1.2009 19:58

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 180710

S tím, co napsal pan Radim, pane Petře souhlasím. Jen nechápu, proč do toho pletete nějakého Boha.

Rovněž chápu nebo aspoň předpokládám, že ve své poznámce jste neměl na mysli Boha dosud na Zemi fyzicky nepřítomného, ale spoléháte na Boha, co přijde v r. 2012. [smích]

Jenže to, co se právě děje a bude v dohledné době následovat, je podle mě kauzální následek dosavadní činnosti lidstva, bez ohledu na existenci či neexistenci nějakého Boha či na příchod jakýchkoliv mimozemšťanů či přílet dosud tajného kosmického tělesa. V tom se spolu neshodneme, přestože ty děje budoucí vidíme velmi podobně. Právě proto se navážím do vámi očekávaného Boha. Přece nechcete, abych se navážel přímo do vás? Váš Bůh je nám oběma v tomto pomůckou a prostředníkem.
[smích]

180715

12.1.2009 20:45

RE: Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 180715

[chechtot]

Jasně. Akorát nechápu, proč se navážíte do Boha, když o něm nic moc jaksi nevíte. Sám dobře dozajista cítíte, že lidé potřebují jasné, jednoduché a hlavně přirozené pravidla, které jasně a bez velkého přemýšlení vyplývají "odněkud zevnitř" každého člověka, tedy jakési přirozené právo - nebudu se přitom rozpakovat říci právo Boží !

Kdybyste četl a chápal, o čem je ve Starém Zákoně, v Koránu, v Shrimad Bhagavatam a podobných svatých knihách řeč, musel byste pane Karle alespoň na chvíli pocítit vnitřní uspokojení, že ty pravidla zde jsou ! A vypadá to, že ony svaté knihy přece jen patrně nevymyslel člověk sám a sám, že patrně jsou inspirované - zejména, když to tak nějak nezpochybnitelně z těch svatých knih přímo plyne.

Mi samotnému je na střídačku blujno a zase chvíli k pláči z toho, co můžu v tomto světě dnes pozorovat a zažívat dnes a denně. Nevěřím, že většina lidí je špatná a jsem si jistý, že někde uvnitř to většina cítí přesně tak, jak se to snažím teď vylíčit.

Copak je skutečně tak špatně pochopitelné, co nám bylo "shůry" dáno v těch svatých knihách ? Copak je to tak nepochopitelné a veskrze odpudivé, že se toho jakoby každý štítí ?

Já teď mám takový jakoby prorocký třas, když přemýšlím nad Palestinou, nad plynovou krizí a nad vývojem globálně. Pane Karle - co už vlastně kdo z vás očekává od tohoto světa, když netoužíte po Boží pomoci, Boží lásce ? Odkud kdo vlastně berete sílu to vše zde žít a přežít ? Divíte se potom, pane Karle, že svět je takový, jaký je, když je vás tolik "bezbožníků" ?

Přitom - a to nechápu - jakou vlastně máte alternatívu ? To mi chcete namluvit, že žijete život ve světě, kde není místo pro Boha ? Co jste to za lidi ?

Ta chyba je právě v tom, že ... ale vůbec, nebudu dělat kázání. Zkoušel to kdysi Jan Hus a byla z toho v Čechách pohroma ! [velký smích]

180717

12.1.2009 22:04

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 180717

Pane Petře, máte pravdu, že dnes je mnoho bezbožníků. Ovšem byl snad dřív svět lepší, když prakticky všichni lidé věřili v Boha Krista? Zabíjeli se snad navzájem lidé míň? Bylo miň loupeživých křižáckých výprav? Byli snad lidé k sobě tolerantnější a ohleduplnější, když své odpůrce zapalovali na hranicích nebo věšeli na kříže? Pomohl snad někdy v minulosti Bůh lidem nahnaným do kostela, když vítězové kostel zapálili?

Ani po nich nevzdech, jako nevzdechl židovský Pánbůh po židech, kteří trpěli a umírali v nacistickýchj koncentrácích, a jako dnes muslimský Pánbůh nijak nepomůže lidem umírajícím v Gaze, vražděným nejmodernější americkou vojenskou technikou. Boží láska, Boží pomoc, jsou jen nadějí slabých, nadějí, která umírá poslední. Podstatně víc než Boží láska by dnes Palestincům pomohli moderní rakety a letadla, kterými by mohli ztrestat vraždícího agresora.

V místě, kde není Bůh, si lidé musí pomoci sami. V tom je naděje. Že lidé pochopí, dají se dohromady a se zločinci se společně vypořádají. Je to obtížné, ale není to nemožné. Zaostalý hospodářsky zničený Sovětský svaz dokázal vyhnat moderně vyzbrojenou německou fašistickou armádu, dokázal během několika málo let ve vojenské výzbroji dohnat USA, které na válce nesmírně zbohatly. Stálo to mnoho utrpení a obětí, ale podařilo se. I Palestinci svůj boj nakonec vyhrajou a izraelské nacisty ze své země vyženou. Svůj boj proti nesmírné přesile vyhrávají i Afgánci i Iráčané. Den zúčtování nepochybně nastane.

V těch starých knihách je moudrost mnoha generací. Nic, co by komukoliv "spadlo shůry". Jen moudrost umožňující lidem přežít, formulovaná v souladu s obecným názorem své doby, v souladu s tehdejšími poznatky a zkušenostmi. Však také sám obsah Bible říká, že je to několik desítek knih různých autorů. Racionální Bůh by přece poskytl jednu jedinou knihu, neboť více knih dává více možností vzájemných rozporů.

Ovšem není smyslem této diskuze, abych já vás přesvědčoval o neexistenci Boha a vy mě oi jeho existenci. Pokud chcete na toto téma diskutovat, navrhuji přejít na zdejší diskuzní fórum.

Ptáte se, odkud kdo bere sílu to vše zde žít a přežít? Za sebe vám odpovím - z moudrosti našich předků. Ti přece svým slovníkem (poplatným době) říkali : Přičiň se a Pámbůh ti pomůže. Když se člověk přičiní, tak ani žádnou pomoc od Pánaboha nebude potřebovat.

Nebo : Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I lidská spravedlnost mele pomalu, jak vidíme v Afganistánu, v Iráku a jinde, mele jistě. Agresora semele. Ty státy existují již tisíce let. Nějakých 5 či 10 let je v jejich historii jen nepatrný okamžik. Budou jistě existovat dál i když supervelmoc několika posledních desetiletí zanikne. A že zanikne již brzy, o tom se jistě nemusíme navzájem přesvědčovat.

180725

13.1.2009 1:20

RE: Co se má stát, se stane...

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 180725

Přikláním se zcela k vašemu názoru. Celé křesťanské náboženství používalo Boha na dva účely: Jako záminku k tomu někoho napadnout a zničit, ať už individua nebo národ a jako důvod proč nic proti něčemu nedělat, nech to na boha ať ti pomůže, ať viníka za tebe potrestá, ať se postará o spravedlnost. Víra je v podstatě věc dobrá, ale musí se taky jeden sám snažit nejen si sám pomoci ale i být spravedlivý a podat pomocnou ruku když je třeba.

180749

13.1.2009 13:26

RE: Co se má stát, se stane...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180749

Vždyť to říkám pořád, že kdyby dnes Kristus viděl, co se jeho jménem provádělo a provádí, určitě by se obracel v hrobě, kdyby v něm ještě byl!

180790

12.1.2009 19:43

RE: Co se má stát, se stane...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 180706

>Já bych byl pro to, abychom dosvědčili, že "bez Boha to nejde
>a s Bohem už vůbec ne".

Naprostý souhlas.
Víru někteří lidé potřebují, existenci Boha nelze potvrdit ani popřít, ale ve jménu Boha bylo a je pácháno nejvíce zla. Každý má představu „svého Boha“ a nemotal bych do toho potažmo zákony „svatých knih“, snad nahradil citově lidskými zákony nebo něco podobného.
Již jsem zde uváděl tyto směrníky dříve:
Christopher Hitchens - Religion - Czech subtitles
Richard Dawkins - What if you are wrong? - Czech subtitles
Christopher Hitchens being a BAMF - Czech subtitles
Hitchens vs. Hitchens excerpt - Czech subtitles
Pat Condell - Why are we friends with Saudi Arabia? - Cz sub

180714

12.1.2009 21:11

RE: Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 180714

Nezlobte se na mě, za to co vyjádřím o smyslu Vašeho příspěvku - to je přece směšné, kam směřujete a neříká to nic jiného, než že nic nechápete !

Já se nesnažím tady propagovat nějaké náboženství. Sám nejsem členém žádné církve, v žádném případě třebas jehovista a podobně, žádný fanatik. A hlavně - nejsem křesťan ! Protože když se udělá nějaké sčítání lidu - ať už kdekoliv - tak z toho pak vyplyne, že se 80% idí hlásí k nějakému náboženství, v Česku třebas ke katolíkům. Na hubě a navenek. K takovým se docela štítím patřit.

Ale tady toto, to jste se trochu problematice přiblížil, žel Bohu z podivné strany - citace:"... nemotal bych do toho potažmo zákony „svatých knih“, snad nahradil citově lidskými zákony nebo něco podobného. " Pane Sašo - když si ty "svaté knihy" přečtete a pořádně to potom promyslíte, zjistíte, že se právě všechny ty "svaté knihy" v těch zákonitostech neliší až tak nepřekonatelně. Vy mluvíte o lidských zákonech, o nějakých citových lidských zákonec. Hm...

Co mám dodat ? Právě ty citové lidské zákony byly na počátku té dnešní spouště ! Tož nevím, co vlastně máte na mysli. Trochu zmatek, ne ? [velký smích]

180718

12.1.2009 21:35

RE: Co se má stát, se stane...

Saša 74.?.?.?

Reakce na 180718

>počátku té dnešní spouště ! Tož nevím, co vlastně máte
>na mysli. Trochu zmatek, ne ? [velký smích]

Máte pravdu. Zmatek. S dovoláváním Boha, žehnáním a modlitbami rabínů z Gaza City se staly kouřící trosky. Nejméně 905 nevinných lidí bylo zabito. Jedinou starostí Palestinců je zachránit svoje děti, kde žádná budova není bezpečná (ani bývalé budovy OSN). To jsou současné citace z Al-Jazeera. Myslíte, že se arabové nebudou dovolávat Boha a volat tak po právu? Je to Bůh, kterého máme vinit? Co je Boží právo? Vraždění nevinných?
Není snad B-h nelidský? To již není kruté "oko za oko", je to 1000 očí možná za jedno oko. Co je lidskost? Máte pravdu o nějaké spravedlnosti nemůže být řeči a o citu také ne.

180721

12.1.2009 22:00

RE: Co se má stát, se stane...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 180721

ˇsmááárjajóóóhan ! Vždyť jeden o voze a druhý o koze !

Já Vám kašlu na rabíny, co žehnají hromadám trosek v Gáze respektíve tvůrcům těchto, stejně jako kašlu na papeže, žehnajícího Hitlerovi při tažení do Ruska a podobně. A kašlu i na imamy, co vzývají toho svého, aby zase udělal hromady trosek a mrtvol z někoho jiného. To není můj šálek čaje a o tom přece nemluvím ! Nechte pomstu na Bohu - ten jim to již dávno spočítal.

Všechna ta Vaše slova pramení z hluboké nevědomosti, to je ten problém. Já Vám přitom rozumím, co chcete naznačit. Ale neumím Vám pomoci takhle na dálku. Čtěte svaté knihy a časem zjistíte, že je to jinak - co jiného pro Vás můžu udělat, nežli Vám doporučit tento postup - to tedy vskutku nevím.

180724

13.1.2009 13:29

RE: Co se má stát, se stane...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180724

Ale pane Gejdoši... Mám takové malé podotknutí. Pokud Saša mluví o přirozeném lidském citu, proč si nemyslíte, že je to to samé, co je popsáno v knihách? Copak vy nevíte, že Člověk=Bůh?

180791

13.1.2009 1:19

RE: Co se má stát, se stane...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 180721

Bůh je přirozenost, přírodní řád světa, který je nutné respektovat, a nahlédnout ho lze pouze dlouhodobou zkušeností mnoha generací. Učme se od našich praotců jejich pohanské víře v původ, pravou hodnotu a růst člověka k božské dokonalosti. Všechny náboženské války a nesnášenlivost pocházejí z judaismu, který si vykonstruoval jediného Boha, jenž spasí své vyvolené. Tak se zrodili všichni následní bojovníci v Kristu či Mohamedu, misionáři, katolíci, protestanti, sionisti, džihád, všechno jedno. Boha si nikdo nemůže naklonit, hrát s ním ruletu, milovat ho jako děvku. Všichni se jen musíme podrobit přirozeným zákonům, které nám ukazují cestu k přežití a ke štěstí. Ta cesta vede přes uměřenost, vnitřní svobodu a zušlechťování člověka k vyššímu principu jednoty a harmonie v celku, bez ohledu jak je ten celek velký. O tom právě mluví prastará moudrost pohanských mudrců, kterou nová náboženství sice převzala, ale přizpůsobila ho nezasvěceným masám k možnosti jejich ovládání.

180748

13.1.2009 10:48

RE: Co se má stát, se stane...

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 180748

"Učme se od našich praotců jejich pohanské víře v původ, pravou hodnotu a růst člověka k božské dokonalosti."

přesně tak!

jinak v minulém roce vyšla tato kniha, která se na věc dívá i optikou jungiánské psychologie

Vložený obrázek


"Všechny náboženské války a nesnášenlivost pocházejí z judaismu, který si vykonstruoval jediného Boha, jenž spasí své vyvolené."

souhlas, tento kořen problémů nedozírného důsledku (ať už je to judaismus sám či jeho helénský klon v podobě křesťanství či orientální klon v podobě islámu) je znám.
Nikoliv bez příčiny J.S. Machar napsal básnickou sbírku Jed z Judey. To myšlení sem do Evropy totiž nepatří. Bylo sem uměle implantováno. Naštěstí se tato několikatisíciletá anomálie neprosadila naplno, a mnoho lidí si uvědomuje, že tudy cesta nevede.

180777

13.1.2009 13:31

RE: Co se má stát, se stane...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180748

Přesně, ale naprosto přesně jste to vystihl, pane Lhotáku!

180792

13.1.2009 0:14

RE: Co se má stát, se stane...

arafat arafatmosad (zavináč) gmail (tečka) com 86.?.?.?

Reakce na 180714

v prvom rade sa treba zbavit mytov ako - nedostatok zdrojov - nedostatok priestoru - boh - globalne oteplovanie - terrorismus komety - nedostatok vody - jedla - premnozenie - atd atd - pan peter je pobozny a asi slusny a dobry clovek ale nechcem nikoho urazit mozete mi niekto vysvetlit preco sa biblia alebo nejake svate pismo cituje vzdy vo vztahu s buducnostou? co sa stane ma sa stat - atdd preco niekto necituje bibliu alebo nejake svate pismo ked sa uz nieco stalo? ze spadli dvojicky - a v biblii by sa tvrdlio ze spadnu dvojicky ... ja viem je to hlupi priklad ale nechapem co znamena ked vatikan je cely pozlateny a v afrike zomieraju deti od hladu - nech mi nikto nehovori ze tak to ma byt - nech idu ty papezi a arcibiskupi do tej afriky nech predaju vsetko to zlato a nech za to kupia stroje a nech tam postacvia studne a zavlazia polia - a stale sa tu hrame na boha a pritom sme si strojcami svojho osudu sami - vsetko je v nasich hlavach a pokial sa neprestaneme bat - bat smrti hladu nasilia chorob teroristov bat sa nieco povedat aj ked si to myslim sam tak kym sa neprestaneme bat nebudeme nikdy slobodny pretoze nikto nie je nevinny a kazdy ma nejaky hriech a preto sa kazdy boji zomriet lebo v pekle je strasne horko a spali vas za ziva - ved je to smiesne ako rozpravka pre male deti - nikto nikoho nespali ziadne peklo nie je - jednoducho sa vase ja preskupi do niecoho ineho alebo doniekoho ineho pretoze vsetci a vsetko sme jeden . vsetko so vsetkym suvisi a nic sa od nicoho neda oddelit - kym toto nepochopime vsetci nepohneme sa dalej - PRESTANME SA BAT zajtrajska - cas nie je podstatny - I love you people

180742

13.1.2009 13:31

RE: Co se má stát, se stane...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180742

Souhlas.

180793

12.1.2009 13:12

Postradam dnes obvykle kritiky...

Karel Dvorak Dvorak (zavináč) seznam (tečka) cz 147.?.?.?

Jiz tradicne vyborny clanek, vyborne postrehy, skvely popis skutecnosti. Pane Lhtaku, dekuji. Jen bych dodal, ze cim vic zakonu, tim vic der a tim vic prostoru pro advokaty a lumpy. Na zaver jeden vtip z pravniho prostredi. Na silnici lezi prejety tchor a o kus dal prejety advokat. Oba jsou mrtvi. Jaky je mezi nimi rozdil? ... Pred tchorem je patrna brzdna draha... Karel Dvorak

180660

13.1.2009 13:32

RE: Postradam dnes obvykle kritiky...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180660

[chechtot]

180794

12.1.2009 19:42

slovní ekvilibristika

Petr Pravda 86.?.?.?

Již jsem to psal několikrát. Autor psát umí, to ale nestačí. Autor vychází z naprosto lživých a růžovou barvou nabarvených jakýchsi zlatých časů lidstva, v jejichž tradice máme pokračovat. Zajímalo by mne, kdy taková doba byla. Navíc se autor dovolává Boha, to umí každý trouba. Problém člověka je, že se musí bez tohoto svého vlastního vynálezu konečně obejít. Ćlověk je člověkem proto, že musí vědomě odmítat své vášněmi podněcované chtíče, tlumit je a kanalizovat a podřídit se zákonům, které zaručí bytí všem. Kdy to konečně lidé pochopí, že rozum není žádná výhra, ale spíše prokletí. Právě neustálé nutné vybírání mezi morálně nerozhodnutelnými alternativami a možnostmi z něho dělá to čím je.

180713

12.1.2009 22:32

Kdo je tady blouznivcem.........?

Striga 85.?.?.?

Orgán zákonodárné síly tvoří sbor zkorumpovaných, chamtivých a řevnivostí opařených politiků
- tomu říkám úcta k zákonodárné moci. Pan autor jistě zná většinu poslanců osobně, že si troufá vynášet takové soudy.

Odklon od úcty k zákonu jako k vyšší instanci spravedlivého soudu a kosmologické jednoty, nahlížené více intuicí proroka než rozumem vědce, vedl vývoj práva k nastolení ústavního pořádku podle představ blouznivců o funkčním člověku.
Taky mám dojem, že blouzním....... Kosmologickou jednotu jsem zatím nepotkala, nevím, co je funkční člověk, děsím se, co musí být nefunkční člověk, to už je teprve problém.... Ústavu dělali blouznivci, jak výše uvedeno, jsou navíc uplacení, chamtiví a řevnivostí opaření.... No fuj.

Nová éra vlády lidí nad vlastním osudem zrodila lidské individuum v holé nedotčenosti vším, co určuje jeho identitu i smysl.
A kdy, prosím, lidé vládli nad vlastním osudem? A tihle sobě vládnoucí lidé jsou nedotčeni tím, co určuje jejich totožnost a smysl?

Jakže, šroubované verbální konstrukce pravidel soužití a předpisů pro lidského jednání mají sami o sobě zajistit dobrou víru lidí v jejich budoucí očekávání?
Taky si myslím, že šroubovaná verbální konstrukce nezajistí víru v očekávání. Očekávám něco, věřím v něco, ale že bych věřila, že budu očekávat, to už je na mě moc šroubovaná slovní stavba. Poněkud se mi to hroutí. Slovně i obrazně. Snad se nezhroutím i já, no a nedejbože, kdyby mi spadl internet nebo počítač.

Je snad právo moderního státu universálním učením o tom, co je dobré pro lidský život a jaký úděl člověka je ten spravedlivý? A kdo je dárcem takového učení nejvyšší váhy a pravdy? Snad ne ti naši politici a jejich nohsledi z řad stranických garnitur?
Právo není žádným všeobecným učením, je to soubor pravidel, co lidé nesmí dělat, protože to velící skupina nechce. Nikdo netvrdí, že je to něco pro spravedlivý úděl, dobro pro život, učení nejvyšší pravdy a váhy. To vymyslí jen pan Lhoták.

A opět rýpnutí do našich politků a jejich nohsledů...

Že pan Lhoták ještě neemigroval, vždyť musí v takové zemi s takovými politiky ohromně trpět. Ovšem taky může trpět rád.... Někdo od svého utrpení odvozuje svou totožnost. Hle, jsem hrdinný trpitel, bez utrpení ztrácím zajímavost, směr a obsah. Definuji se skrze utrpení....

Výrazem jaké absolutní ideje dobra pro všechny je kodex právního státu, v němž právo z vůle zákonodárců je nadřazeno všem živým tvorům na zemi?
Ale přece nic není absolutní, ani idea dobra, ani právo nadřazené všem tvorům na zemi. Jen to ale líp vypadá, když je to podáváno jako takové všezasahující, že?

Au, ta čeština.... pak tomu má jeden rozumět:
*Tak se dnes v moderních státech mísí například právní vědomí muslimských etnik s tradičním právem církevní...Automaticky kráceno

180726

13.1.2009 0:25

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

arafat arafatmosad (zavináč) gmail (tečka) com 86.?.?.?

Reakce na 180726

myslim ze ten clanok bol vseobecne o svete nie o ceskej republike - pani alebo slecna striga je asi politickou ked sa jej to nezda pretoze kazdy clovek ktory sa aspon trosku zaoberal niekedy zakonmi musi vidiet ze je to nepriehladna zmes nezmyslov ktore sa este k tomu vzdy nastupom novej vlady menia takze sa stavaju este neprehladnejsie a to nehovorim o novelach a vselijakych dodatkoch - ustava sa meni pomali na pockanie alebo na zelanie - takze o com to je? presne o tom o com pisal autor. sme slepi ze nevidime ze obycajny clovek proste chce mier a pokoj a pri tom sa vsdae bojuje a zbroji - preco? pre chamtivost a pomylenost tejto doby ... ale inac je tu na svete celkom fajn az na tie zakony a politikov ;-}

180745

13.1.2009 9:03

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

smoke 194.?.?.?

Reakce na 180745

Myslím, že reagujete zbytečně - účelem tohoto příspěvku byl obvyklý pokus o odplivnutí si před p. Lhotákem a jako takový žádnou informační hodnotu nemá (ani to nebylo zamýšleno). Tato dáma se prezentuje téměř výhradně pod články p. Lhotáka jako emocionálně nevyrovnaná žena, jejím životním leitmotivem je boj proti jí neproniknutelnému idealismu a abstrakci, proti chování respektujícímu tradiční evropské hodnoty a v neposlední řadě též proti "machismu" [oči v sloup] [chechtot]

180763

13.1.2009 13:45

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180763

Obávám se, že musím souhlasit. Striga autora napadá zcela zbytečně a její argumenty jsou spíše nadbytečné, než podstatné. Je nabíledni, že motorem jejího snažení není debata nad názorem pana Lhotáka, ale prostě to, že ho nemá ráda. A kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde.

180797

14.1.2009 9:17

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

Striga 85.?.?.?

Reakce na 180763

Svobodná společnost nepotřebuje mocné universální zákony, ale pouze a jen spravedlivé muže-soudce s citem pro místní nálady a potřeby.
Poněkud jste si nevšiml, že jsem článek četla velmi podrobně, takže jsem mohla poukázat na řadu tvrzení, která opravdu vypadají jako bláboly blouznivce.

Je vidět, že podle pana Lhotáka pouze vlastníci penisů mají cit pro místní nálady a potřeby. Já mám zase díky svému velkému poprsí cit pro potřeby a nálady majitelů penisů.... Ale soudit bych asi nemohla, když už jsem prý tak emočně nevyrovnaná, že?

Podle vás jsem citově nevyrovnaná, no ale na rozdíl od pana Lhotáka neurážím šmahem všechny, kteří v zamýšleném článku mají hrát lumpy.

Současný právní stát proto není nic jiného, než pustá tyranida moci nad otrockým stádem občanů, jimž bylo odejmuto právo na duchovní sebeurčení, morální jednotu a svobodnou existenci. Právní stát je diktatura politické zvůle bez odpovědných soudců a jejich spravedlivého soudu. Co se dnes nazývá justicí, je houf drábů, výběrčích daní a organizace donucovacích prostředků směřujících k poslušnosti moderních nevolníků tržně liberálního kombajnu kosícího lidské hlavy podle představ plutokracie, jak má vypadat pořádek na vsi.
Bezva. Svaté rozhořčení autora je působivé. Poěněkud zapomněl dodat, jak by si fungování státu představoval on. Bez justice a vybírání daní by to asi nešlo....

Břišní slabost zákonodárců
Moc prima nadpis. Nicméně jen nadpis, o břichu zákonodárců dál ani slovo. Kýla,průjem, co vlastně? Rýpu, když hledám účel a smysl toho, co Lhoták píše?

Žádný funkční řád nelze lidem vnutit zákony.
Ale lze, to dokázali komunisti i Hitler. A jak na to někteří se slzou v oku vzpomínáme! Třeba že se člověk nebál večer po ulici i při zatemnění a podobně....

Společnost JE PODROBENA řádu, pokud většina lidí CTÍ jeho smysl a dobro, které z něho pochází.
Pokud ctím, jsem podrobena. Bezva. Jenže ctím dobrovolně a podrobena jsem násilím. Nicméně přes toto znásilňování češtiny i myšlení je Lhoták úžasný filozof. Jen já nechápu hloubku jeho myšlenek, když je vyjadřuje prostřednictvím tvrzení, která nedávají smysl.

180887

14.1.2009 9:20

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

Striga 85.?.?.?

Reakce na 180763

Institut spravedlivého soudu v konkrétních případech je věcí soudce a jeho schopnosti nalézt odpovídající morální a duchovní soulad s pojetím spravedlnosti tak, jak je obsažen ve společenském vědomí. Cokoliv jiného je diktát totalitní moci zbavující lidi vlastní vůle a svobody.
Co má mít soulad s pojetím spravedlnosti? Chybí jeden větný člen, informace je neúplná.
Asi jsem hloupá, ale mám dojem, že každý soud rozhoduje proto, že se dvě strany nejsou ochotny domluvit, takže minimálně jedné musí něco přikázat, tím pádem ji zbavit vlastní vůle nebo i svobody. To je základní funkce soudů bez ohledu na míru totality. Ale diktát totalitní moci - to zní tak příjemně hrozivě, že?

Největší úlevou pro všechny by asi bylo, a to říkám bez přílišné nadsázky, kdyby nějaký osvícený vládce dokázal vyhodit všechny novodobé sbírky zákonů na smetiště dějin a zrušit celou justici.
Taky úžasná myšlenka. Ovšem začínám mít pochybnosti, jestli je pan Lhoták duševně v pořádku, když je schopen toto vyslovit.

Opravdu jsem tak strašně špatná, že vidím v článcích pana Lhotáka tolik divných výroků? Vždyť ten člověk píše pod rouškou hluboké filozofie jen nenávistnou kritiku všeho kolem, opentlenou spoustou nesmyslů a nicneříkajících frází. Když je rozeberu, jsem štoura. Ale já chci ve čteném číst něco, co má smysl.

Kdo je tady blouznivcem?

180889

14.1.2009 19:32

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 180889

Napsala jste to tady hezky, mě se to zdá rozumné, co jste teď napsala.[smích] Ten článek pana Lhotáka jsem radši nečetla, jednak proto, že jsou na pořadu dne důležitější věci než psaní o ničem, a jednak proto, že tuším, že bych se zbytečně zase rozčílila. Vy jste to udělala za mne a tak Vám za to díky.[smích]

180996

15.1.2009 7:26

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

Striga 85.?.?.?

Reakce na 180996

Díky, Jarmilo. Konečně někdo, kdo pochopil, že mi vadí předstírání něčeho, co není, ale druzí to ani nehledají, proto nepostřehnou, že to není. Mají ale záminku ke svým hlubkomyslným filozofickým úvahám, které jsou ale na hony vzdálené normálnímu životu.

181058

13.1.2009 11:35

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 180726

Strigo, nechte ho plavat, patří do regálu s "pilnými blbci". Rád ho tam přivítám. "Nekuřte" tam sedí s náma, budou si rozumět.

180782

13.1.2009 13:48

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180782

Janko, Janko, to jsi moc dobré vůle nepředvedl... Pokud se někdo snaží někam dojít, je potřeba ho za to odsoudit? Možná jde i po špatné cestě... Ale víš jak se to říká: Vezmem to zkratkou. Je to delší, zato horší cesta.

180798

13.1.2009 16:21

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 180798

Hestroyi, přešlapávání před zrcadlem není cestou, kterou lze někam dojít.
Svůj objem dobré vůle jsem k tomuto člověku už vyčerpal. Tak přišel ke slovu ten "klacík". jestli je to dobře nebo ne, to si možná odskáču.
Četl jsem i tu jeho knížku, proto tu "horší cestu" popisuju, jak cítím. Lhotáka a Škapíka zkrátka nemusím. Asi mám něco z nich v sobě. Takhle to "zrcadlo" přeci funguje, ne?

180828

13.1.2009 16:33

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180828

Jak říkám, každá má jinou cestu. Někteří jogíni dokola opakují jméno nějakého "proroka", až se jim nakonec zjeví. Vždyť víš, jak je to s těmi slovy a pojmy. Dokud si v tom člověk neudělá pořádek...

180829

13.1.2009 2:19

Lhotákova Shangri-La

Nasredin 85.?.?.?

Článek chápu jako touhu a volání po ideálním právním světě, kde budou mezilidské vztahy upravené "vyšším principem mravním", dobrou výchovou, obyčeji, dobrými tradicemi, dobrou vůlí a vůbec tím dobrým, co v lidech je. Člověk je tvor kolektivní. Dokud žil v rodových uskupeních, teoreticky by přicházela v úvahu úprava mezilidských vztahů vzniklých v rodině rodinnými pravidly. Kdyby šlo o rodinu, lze předpokládat, že pravidla jsou přijatelná pro její jednotlivé členy. Ovšem by nesměla jedna rodina ublížit rodině druhé. Pokud k tomu dojde, a člověk je hříšná nádoba, je zde první problém, který není řešitelný pravidly jen jedné rodiny. Musí nastoupit pravidla, která zahrnují pravidla obou rodin, pokud ani to není možné, nastupují pravidla jiná. Tedy od slova pravidlo odvodíme slovo právo. Právo nesmí být nepřehledné, jak je ostatně v článku poukázáno, ani přeprecizované. Na zdravý selský rozum bych moc nevsázel. Není sedlák jako sedlák. Není chudák roven boháči. V komplikované společnosti, organizované do státního útvaru, říznutého tuzemskou kulturou a historií, není spravovat mezilidské vztahy nijak jednoduché. Když nebudou psaná, závazná a vynutitelná pravidla, nastupuje anarchie, nastupuje násilí. Ve společnosti nerodové, s akcentem na individualismus, je nutná široká úprava nejrůznějších vztahů, jako např. majetkové, trestní, správní, mezistátní, rodinné, občanské, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, hygienické a další, které pokrývají všechny oblasti lidského konání, či opomenutí. A moloch je zrozen. Co je člověk člověkem, od nejstarších historických pramenů o vývoji lidské společnosti bylo nutné mezilidské vztahy upravovat. Nejstarší seznam zákonů lidské historie je Chamurapiho zákoník, starý 2000 let. Z dochovaných informací z lidské historie víme, že šlo o historii převážně krvavou, plnou nejrůznějších konfliktů. Jak v uzavřených společenstvích, tak i obecně. Docházelo ke stěhování národů, čímž byl narušován klid a právo jiných. Jedinou možností je maximální zjednodušení práva, které naopak vylučuje pozitivistický přístup k právu, který považuji osobně za nejlepší, protože nenechává příliš prostoru k manipulaci s právem, k široké interpretaci práva. Rozdíl mezi anglosaským a kontinentálním právem nevidím především ve využívání judikátů, ale v historických podmínkách jejich vzniku. Tím hlavním, co oba právní systémy spojuje, jsou právní zásady, které jsou prakticky shodné. Kontinentální právo je více flexibilní, anglosaské teoreticky konzervuje více právní jistoty. Dalo by se pokračovat. Je jedno který z právních systémů platí, bude-li opravdu dodržován.

Jsem zhnusen aplikací práva u nás, justicí a celou právní mašinérií. U zákonodárců počínaje. Kudy z toho ven? Nevím a proto také sním o právním Shangri-La.

180750

13.1.2009 9:45

Neodvolával bych se na staré texty

Václav Semerád vsemerad (zavináč) volny (tečka) cz 194.?.?.?

Ty staré texty! Bible, Korán, Buddhismus, Taoismus... prý přímo sepsané či aspoň inspirované Bohem. Obávám se, že je tomu naopak, že všechny ty knihy sepsali buď hodně nenávistní lidé, nebo rovnou ďáblové (lidského rodu). Mohl by Bůh sám na sebe nashromáždit tolik pomluv, jako je např. v Bibli? Kde je nazýván spravedlivým, ačkoliv velí svým "věrným", aby nepřátele beze slitování zabíjeli včetně kojenců? Kde bude dokonce prokletým ten, kdo zadrží meč svůj (a proviní se zakázaným (!) soucitem)? Není pokrytecké označování za spravedlivé vyvražďování celého světa (potopa)?

Na závěr (tohle už můžete klidně odstřihnout) mám dotaz na autora článku (e-mail na něho se mi vrátil jako nedoručitelný - asi by si to měl prověřit): ptám se na svolení převzít článek (v plném znění, se jménem autora, jen s jiným CSS formátem) do svého webu?

180769

13.1.2009 13:39

RE: Neodvolával bych se na staré texty

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 180769

Pozor! Budhismus? Asi o něm nic nevíte...

180796

13.1.2009 22:46

RE: Neodvolával bych se na staré texty

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 180796

Dalajlámův idol je Havel...

180855

13.1.2009 23:56

RE: Neodvolával bych se na staré texty

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 180855

Ona ta touha po mentální prázdnotě nakonec k té mentální prázdnotě vede. Na druhé straně ta skutečná hloubka Buddhy a vůbec všech ostatních náboženských směrů na pochopení teprve čeká. Zatím je lidstvo jako puberťák, zakládá si na svém subjektu, "nezávislosti", teprve dospěje z té dětské fáze do stadia vztahu k univerzu, které překročí veškerá očekávání. Bojovník proti bohu na mráčku ve skutečnosti z této ideje pořád žije. A proto nevidí nos mezi očima. Jednou ho ale univerzum "dostihne" a pak uvidí jak zcela mimo byla argumentace o "slabosti" apod. Nebude první ani poslední. A nedá se říct že by idea boha byla až takovou chybou... Vlastně to žádnou chybou není. Protože nejenom z každé synchronicity plyne, že nějaké vědomí nás předchází. A proto vlastně mohou papežové po právu lidem pokynout ve stylu: Jděte se bodnout, až dospějete, tak si z vás přestaneme dělat srandu. Žádný ateismus ani protest-antismus nám ve skutečnosti nevadí. Tak se vztekejte a vztekejte, donutí vás to přemýšlet. Já jim v této provokativní funkci fandím.

180858

13.7.2009 18:25

Dej si paták, napíšeš míň, ale bude to dávat smysl

MedaBeda 89.?.?.?

Pan Lhoták je evidentní polodiletant, který se snaží plivat na všecko kolem tematu, ke kterému chová nevysvětlitelné, zato výrazně záporné emoce. K plivání mu slouží snůška, kulometná dávka slov, zhusta cizích (a tedy intelektuelních), u kterých samostatně uvažující čtenář bližším ohledáním zjistí, že nedávají valného smyslu, nýbrž že zde forma zcela vítězí nad proklamovaným obsahem. Tu a tam je třeba okrajově (a třebas i mírně mimo pořadí) zmínit nějakého velikána, či nějaký školometský fakt, aby všichni poznali, že autor oplývá klasickým a hlubokým vzděláním (které si, jak sám v profilu uvádí, neustále prohlubuje). Mně však připadá, že tak shazuje oprávněnou kritiku lidí, kteří o tomto tématu něco vědí. Proto méně toho práva, pane Lhotáku, méně toho práva. Určitě najdete lidskou oblast, které lépe rozumíte. Anebo než něco napíšete, tak si to naštudujte a přistupujte k tématu se selským rozumem. Největší problém dnešního práva je, že je nestabilní, nefunkční a nesystémové (což je u práva jakožto systému docela problém). Panem Lhotákem navrhovaný anarchismus však není řešením, není ani stálý, ani funkční.

195612

Příspěvků: 42

12.01. 10:24 Petr Gejdoš  Co se má stát, se stane...
12.01. 10:28 Petr Gejdoš  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:11 Karel z Čech  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:13 Karel z Čech  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:14 hestroy  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:21 Petr Gejdoš  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:58 Karel z Čech  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 20:45 Petr Gejdoš  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 22:04 Karel z Čech  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 01:20 Antiseptik  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 13:26 hestroy  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 19:43 Saša  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 21:11 Petr Gejdoš  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 21:35 Saša  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 22:00 Petr Gejdoš  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 13:29 hestroy  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 01:19  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 10:48 MedaBeda  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 13:31 hestroy  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 00:14 arafat  RE: Co se má stát, se stane...
13.01. 13:31 hestroy  RE: Co se má stát, se stane...
12.01. 13:12 Karel Dvorak  Postradam dnes obvykle kritiky...
13.01. 13:32 hestroy  RE: Postradam dnes obvykle kritiky...
12.01. 19:42 Petr Pravda  slovní ekvilibristika
12.01. 22:32 Striga  Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 00:25 arafat  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 09:03 smoke  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 13:45 hestroy  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
14.01. 09:17 Striga  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
14.01. 09:20 Striga  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
14.01. 19:32 Jarmila  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
15.01. 07:26 Striga  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 11:35 janko  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 13:48 hestroy  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 16:21 janko  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 16:33 hestroy  RE: Kdo je tady blouznivcem.........?
13.01. 02:19 Nasredin  Lhotákova Shangri-La
13.01. 09:45 Václav Semerád  Neodvolával bych se na staré texty
13.01. 13:39 hestroy  RE: Neodvolával bych se na staré texty
13.01. 22:46 pietroo  RE: Neodvolával bych se na staré texty
13.01. 23:56 pietroo  RE: Neodvolával bych se na staré texty
13.07. 18:25 MedaBeda  Dej si paták, napíšeš míň, ale bude to dávat smysl

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 12

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,53 Kč
Kanadský dolar
17,93 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,09 Kč
100 japonských jenů
19,47 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 002,52 Kč
1 unce stříbra
541,44 Kč
Bitcoin
1 393 304,63 Kč

Poslední aktualizace: 26.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 623