Diskuze k článku

Operaci „Lité olovo“ předcházely měsíce plánování

Příspěvků 42

30.12.2008 3:24

Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

kozoroh 61.?.?.?

Israel je pohrobek Britské kolonialní politiky,byla to Britanie ,co slíbila židům stat Israel v Palestině ,aniž by se ptali Palestínců, dnes , Israel jde cestou utvořit tak zvaný Velký Israel, v podstatě oběti z řad palestínců ,jsou oběti britské politiky o nás a bey nás ,jako bzla i Mnichovská smlouva s Hitlerem.

they have repeated the very same process of killing, expelling and enslaving today’s version of the ancient Midianites, Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Hivites, etc of Moses’ heyday. NOTHING HAS CHANGED. The Jews of today are in effect trying to implement 21st century BC ideas in a 21st century AD world with results no different than what took place as recounted in the Old Testament.So in other words, Zionism–the idea that the “Chosen people” were promised the land encompassing modern day Palestine, Lebanon, Jordan, Syria and elsewhere and were given the commandment to expel, murder and enslave the peoples.
Hamas je organisace ,jež byla v základě utvořena ,na podlomení palestínské jednoty, " rozděl a panuj".
Let us not forget that it was Israel, which in fact created Hamas. According to Zeev Sternell, historian at the Hebrew University of Jerusalem, "Israel thought that it was a smart ploy to push the Islamists against the Palestinian Liberation Organisation (PLO)".
http://globalresearch.ca/articles/ZER403A.html
History of Hamas - Wikipedia, the free encyclopedia
In the 1970s, Hamas was built up by Israeli occupying forces as a "countergang" to the Palestine Liberation Organization (PLO) of Yasser Arafat
Prakticky,co se stalo,"sluha" se obratil proti svému panu,kterému měl sloužit v terrorisovaní arabské společnosti,tak jak se Muhadžínové obrátili v odporu proti ruské okupaci ,proti Američanům avšem jeho sluhům.

179221

30.12.2008 11:54

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

Nasredin 85.?.?.?

Reakce na 179221

Snad bych trochu rozvinul některé pasáže Všeho příspěvku. Fatah i Hamas jsou (vedle dalších) hlavními frakcemi OOP. Fatah je umírněnější, levicovou frakcí, která akceptuje původní záměr OSN o rozdělení Palestiny. Naproti tomu Hamas, který je západními zeměmi považován za teroristickou organizaci, je spíše nacionalistickou frakcí OOP, která bezvýjimečně odmítá jakékoliv dělení Palestiny, nesouhlasí se vznikem státu Izrael, neboť vnikl, jak správně píšete, bez jakékoliv účasti Palestinců, natož jejich souhlasu(sic!). Bohužel jde o štěpení jednoty Palestinců, kterou by tolik potřebovali. Historie však dává zapravdu spíše Hamasu. Izrael nerespektoval, nerespektuje ani nebude respektovat nic z právního aktu OSN („palestinského Mnichova“), a jak je již dnes zřejmé, respektovat nikdy nehodlal.

Je mi nanic, když si uvědomím, že ČSR učila Izraelce válčit, poskytovala mu vojenskou pomoc (instruktoři, výzbroj, výstroj, rozvědka, mezinárodní vztahy). Uvědomuji si, i osobně vzpomínám, na společenskou atmosféru, v které se to odehrávalo. Bylo to brzy po válce, ač nepatřím mezi popírače holocaustu (snad mimo nejasnosti počtu obětí), byl všeobecný soucit s přeživšími židy a bylo všeobecně známé, že se nacisti nechovali k nikomu hůře než k židům a Rusům. Můj otec byl nuceně nasazen v Essenu a viděl na vlastní oči, jak krutě nacisté zacházeli s židy a Rusy a jak rozdílně k jiným válečným zajatcům (Britové, Američané, Francouzi, atd. – ti měli vždy cigára, žvýkačky, čokoládu).

Je smutnou pravdou, že Izraelci již zapomněli na utrpení v koncentračních táborech a ghettech. Možná by měli mít, narozdíl od talmudu a tory, nějaké realistické „poučení z krizového vývoje“ a nevyužívat holocaust jen politicky a propagandisticky a přitom dělat druhému obdobné ohavnosti, navíc „okořeněné“ bezprecedentní okupací, a to vše na základě pofiderních povídaček, které nemají historickou ani archeologickou podporu (např. blud o egyptském otroctví a návratu do země zaslíbené).

179244

30.12.2008 16:09

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

radek 26old 195.?.?.?

Reakce na 179244

Zdravím,
Zajímala by mě ta část Egypt-... vyhnání. Asi by se sionistům neměla přikládat kde jaká špatnost .. za skvrny na Slunci snad nemůžou, ale spojení ve své době Největších civilizací Egypt Babylon a přeživšího národa proroků Sionu mě žene do spojení dnešního USA a Izraele. Že by znovu malý národ dostal na kolena obra.
Gazu bych neviděl jako velký problém, i když nepředstavitelné utrpení pro místní lidi. Ale snadno by se to mohlo přenést jinam .. Irán je stále trnem v oku a tam by asi šlo o víc.

Radek

179264

30.12.2008 20:08

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

Nasredin 85.?.?.?

Reakce na 179264

Viz např. Wikipedie:
Archeologické prameny
Archeologický výzkum oblasti starověkého Izraele započal v 19. století. Problém biblické archeologie byl však v tom, že většině archeologů nálezy nesloužily k rekonstrukci historie, ale k dokazování pravdivosti Bible. Tento způsob však vedl na scestí, protože mezi přibývajícími nálezy a biblickým textem se objevovaly stále závažnější rozpory.[2]
V posledních desetiletích se proto začal prosazovat opačný postup, kdy se východiskem stala archeologie a na základě výsledků archeologického výzkumu je pak Starý zákon interpretován jako dílo, jehož velká část byla sepsána v 7. století př. n. l., jakožto literární dílo, které mělo ideologicky posílit vzestupující judské království.[3]
Starý přístup k archeologii způsoboval, že mnoho archeologických materiálu nemohlo být úspěšně interpretováno, a tak mnozí tvrdili, že zachovaných archeologických památek je málo.[4] Ukazuje se však, že pokud je materiál správně interpretován, mohou jako pramen k poznání historie Izraele posloužit památky, které byly dříve přehlíženy. Významným archeologickým pramenem proto není už jen Méšova stéla, zemědělský kalendář z Gezeru, ostraka z Šomronu a Lakiše, nápis v tunelu Šiloa a různá pečetítka a mince, ale také starověké tely (Megiddo, Chasór aj.) či např. starověké vesnice v Judských horách.

Písemné prameny
Vedle archeologických pramenů slouží k poznání starověkých dějin Izraele i některé písemné památky. Nejdůležitější z nich je Starý zákon, jak již však bylo výše řečeno, údaje obsažené ve starozákonních knihách se mnohdy s archeologickou realitou rozchází. Je to dáno především tím, že Starý zákon nebyl sepisován se záměrem podat objektivní líčení dějin, ale spíše podat teologickou interpretaci dějinných událostí.[5] Mnohé důležité události proto Bible vůbec nezmiňuje, avšak předkládá mnohé informace, které pro dějinný vývoj nejsou podstatné. Mnohé texty byly navíc dlouhou dobu tradovány, podléhaly proto silně schematizaci a zjednodušováni.[6] Bibli je samozřejmě možné jako historický pramen použít, avšak je přitom nutné ji správně interpretovat a mít stále na paměti teologické poslání Bible.
Pro starozákonní dobu jsou důležitým pramenem i mimoizraelské písemné památky: stély, nápisy a památníky (Merneptahova stéla, Chammurapiho zákoník), el-amarnská korespondence mezi Egyptem a Asýrií, klínopisné tabulky z Mari (zachycení kočovného života) či tabulky z ugaritského Ras Šamra (představa o kenaánském náboženství).[7] Ne každý z těchto pramenů se týká přímo izraelských dějin, protože však vznikaly za obdobných podmínek, jaké panovaly v Izraeli, pomáhají nám takové prameny poznat předpoklady a podmínky vývoje Izraele samotného.[8] Celý text:http://cs.wikipedia.org/wiki/Starověké_dějiny_Izraele#Archeologick.C3.A9_prameny

179283

31.12.2008 2:47

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

kozoroh 61.?.?.?

Reakce na 179244

6e , židé trpěli, otazkou je kteří?
Jedni sionisti dokonce vstopupili do fašistických sborů, ve svých vlastních černých uniformách do řad Italských fašistů, o tom se moc nemluví,co byl Betar.

Další klika sionistů=zionistů slíbyla podporu Hitlerovi proti Britanii ,která blokovala židovskou invasi do Palestiny, proto ,take bylo plno Britů zavražděno a King David hotel vyhozen do povětří, je známá fotografie ,umučených a nohama nahoru pověsšených britských vojáků na stromě a celé území zaminované.
Mezi těmi dvěma obdobími,o kterých ,tak zvaní židé nechtějí naprosto nic slýšet je vypovězení valky židovským celosvětovým koncilem ,24 března 1933, na tomto základě "útočník!" požadoval ,jako první ve válečném konfliktu s Německem "odškodnění? které dostává dodnes a Německo je jeho dodnes kolonii, vezměte dodavky atomových ponorek Israelu a jiné. Přihledněme k tomu,že už v letech 1886 židovský rabbín volal po zničení Německa a v Americe byl plan="Germany must perish" o úplné kastraci všech mužů,plán, na úplné zlikvidování německé rasy.
Židé trpí, I DNES ,NA UKRADNUTÉM ÚZEMÍ,OD PŮVODNÍCH OBYVATEL,KTERÉ DNES NAYÝVÁ TERRORISTY,KDYŽ JE VZHNAL Z JEJICH DOMOVŮ A CELÁ DESETILETÍ JE VRAŽDÍ,TAK,JAK VYVRAŽDILI DVA UTEČENECKÉ TÁBORY A BODOU TRPĚT I NADÁLE A VRAŽDIT I NADÁLE,DO POSLEDNÍHO PALESTINCE A POTOM PŮJDOU DÁL A DÁL A STALE BUDOU "TRPĚT".
Američané ted také přemýšlejí,jak musí ten ,žid,Madoff trpět také,kam všude zašantročil nakradených 50 bilionů a další ještě přijdou po něm, i v samotném Pentgonu se nemůžou také dopočítat peněz, takže může být další exodus z USA do Israelu, mnozí už mají letenku a povídání ,jak trpěli v USA.

179336

31.12.2008 7:45

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

Wid Dog 85.?.?.?

Reakce na 179336

Pokud vím, Německo "atomové" ponorky nevyrábí, teda alespoň s atomovým pohonem. Německo vyrábí vynikající, ale stále diesel-elektrické ponorky, které mimo Izraele nakupuje třeba Řecko, Pakistán, Turecko nebo Portugalsko.

179339

31.12.2008 21:44

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

l.leimas 90.?.?.?

Reakce na 179336

zajímavá informace je v nedávno vyšlé knize Velká vlastenecká katastrofa. V přehledu vojáků zajatých rudou armádou za druhé světové jsou dva národy které bych na straně Německa a jeho spojenců nečekal. Po prvotním vydýchání dokážu strávit cca 300 romů (možná to byli jenom cikáni) ale víc než 10 000 no hádejde koho? to mi vzalo dech.

179381

1.1.2009 1:03

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

kozoroh 61.?.?.?

Reakce na 179336

Mnoho lidí nečte,co vlastně israelský politici říkají a co ve zkutečnosti dělají,zde máte několik ukazek,jak se taková politika dělá na oblbnutí stáda goyimů, né politiků,ty si kupují z jejich vlastních peněz,co odsouhlasí,co by pomoc státu Israel.

“…I encourage my soldiers to rape Arabic girls, since the Palestinian woman is a slave for the Jews, and we do whatever we want to her and nobody tells us what we shall do but we tell others what they shall do…”

–or a diary entry from –‘Moshe,’ a Second Lieutenant in the Israeli army–

“…I took the Palestinian girl captive. On the first night the soldiers pack-raped her and the next day I saw fit to remove her from the world. I had the soldiers dig a shallow grave, and then I killed the 12 year-old girl with a burst from a sub-machine gun.”

–or the remarks of Christopher Hedges, American journalist on assignment in Gaza–
-----------------------------
theuglytruth.wordpress.com/2008/12/24/israel-warns-america-yet-again-there’s-“hell-to-pay”-for-not-attacking-iran/
Tenhle duchaplný výrok ,by si měl každý křestan "zapsat za uši"tak říkajic,aby konečně lidem došlo,že Hitler nebyl žádný hlupák, proto jeho Mein Kampf je nejčtenější knihou ,tak zvaných židů.
In other words, with the full blessings of every person, place or thing of measurable political power in the Jewish state including Israel’s intelligence service Mossad, Prime Minster Ehud Olmert and Foreign Minister ‘Tzippy“ Livni, what Barak was saying in effect to all the various spies, analysts, intelligence officers and diplomats working in virtually every nation of the world was that–

“If Uncle Sam does not get busy with the business of opening up a new front in our war against the Islamic world, we, the Jewish people, will detonate one of our several hundred nuclear warheads in an east coast American city that will then be blamed on Iran…” [zmaten] [zmaten] [zmaten]

Svět se s těmito moci chtivými dostane do stádia ,bud my a nebo oni.Jeden člověk, kdysi řekl,že křestani jednou postaví Hitlerovi pomník, já když ty světové čtu a vidím na TV ,co se děje ,tak bych mu dal zapravdu,že se jednou tak stane.
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3342999%2C00.html
ynetnews: the leading source for Israel news

179384

2.1.2009 2:10

RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území

p 220.?.?.?

Reakce na 179221

...podobne jako bolsevici v Rusku byli "chosen people" cili vybrani lide,za ucelem vladnout vrazdit cokoliv,maji pravo na vse,kdyz ctete Solzenicyna zarazi vas okamzite ta universalni nenavist vuci vsemu/zivemu i mrtvemu/ a vseovladajici nekonecny teror..je to podoba jen nahodna s Leninem,a dalsimi zidy v cele...je tam take obsazena sebenenavist....nevysvetlitelna myslim ....

179437

30.12.2008 4:21

Mnohonasobna odplata?

vodnik007 71.?.?.?

Nabada se myslenka, ze nejde pouze o odplatu ale planovany utok.
Jak vidim nejsem sam.

Operation “Cast Lead”: Israeli Air Force strike followed months of planning.
So much for it being an impromptu response to a few impotent rocket attacks. The Israeli Genocidal attack was planned way in advance and with the full support of the Zionist puppets in Washington and London.
http://aotearoaawiderperspective.wordpress.com/200...

Operation Cast Lead, and Hitler smiling
Saturday’s “Operation Cast Lead” was a brutal instance of collective punishment of Gaza’s 1.5 million inhabitants. It involved 64 aircraft dropping more than 100 tons of explosives, the largest Israeli operation against Gaza since 1967. The death toll includes women and children.
http://www.jonas-kyratzes.net/?p=172

Long-term planning, meticulous intelligence-gathering, secret discussions, visual deception tactics and disinformation preceded operation "Cast Lead"
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=vie...

"There is a time for calm and a time for fighting, and now the time has come to fight" Defence Minister Ehud Barak said. He said 'Operation Cast Lead' would continue 'as long as necessary'... He added that in planning the current Operation Cast Lead, the IDF had been "true to its principles: namely, to be precise in its targets and careful not to hit civilian life."

179222

30.12.2008 10:32

RE: Mnohonasobna odplata?

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 179222

jo pane Vodník sám jsem měl šok jeda z práce a poslouchaje CBC, kde bývalý člen zdejší vlády napřed řekl že to je reakce na poslední týden raket od Hamasu a najednou z něj vyklouzla věta: Akce byla pečlivě připravovaná šest měsíců. Asi nic divnýho,každej se přece připravuje pečlivě na nepředvídané události každej den, ne? Divadýlko pimprdlový.[smích]

179238

30.12.2008 20:39

RE: Mnohonasobna odplata?

Miroslav Yamato 62.?.?.?

Reakce na 179238

Divíte se naprosto normálním věcem. Příprava není nic divného, každá armáda (pokud to není koloniální sbor pro jiné jako např. AČR) neustále připravuje plány pro všelijaké alternativy.

179293

30.12.2008 20:50

RE: Mnohonasobna odplata?

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 179293

Rozdíl je připravovat armádu a připravovat akci. Není možný se důkladně připravovat na všelijaké alternativy. AKCE je zcela specifická, a pokud ji připravuju šest měsíců předem jako reakci na něco co se pak stane, pak je to strategickej úmysl a ne reakce.

179299

30.12.2008 20:57

RE: Mnohonasobna odplata?

Miroslav Yamato 62.?.?.?

Reakce na 179299

No to se právě pletete. Armáda je připravována na určité akce. Některé (valná bětšina) se nikdy uskuteční. V případě Hamásu nebylo ani potřeba chystat mnoho variant. Zjistit na co a jak případně zaútočit a plánovat takovou akci je naprosto normální. Považoval bych IDF za idioty, kdyby takovou alternativu řešenou neměli. A jistě se shodneme, že idioti to nejsou.

179305

30.12.2008 20:59

RE: Mnohonasobna odplata?

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179305

Jistě. Němci také plánovali vyhlazení Lidic a Ležáků. A považoval je někdo za idioty? Pan Yamato rozhodně ne.

179307

30.12.2008 20:52

RE: Mnohonasobna odplata?

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 179293

Mate pravdu. Pripravenost musi byt ale v tomto pripade se mi zda, ze se Izraelci vyzivaji v desetinasobne odplate.
Reknete, ze se mi to nezda. [naštvaný]

179301

30.12.2008 21:00

RE: Mnohonasobna odplata?

Miroslav Yamato 62.?.?.?

Reakce na 179301

Myslíte poměr mrtvých? To je chyba Hamásu, že provokuje konflikt, který nemůže ustát. Ostatně měl by se občas poučit u kamarádů, Hizbulláh vyprovokoval útok podobným způsobem, ale byl na něj také překvapivě dobře připraven a uštědřil IDF dost tvrdou lekci. Ostatně tehdy také bylo znát, jak IDF naopak připraveny nebyly. Ale aby podobnou chybu udělaly znovu?

179308

30.12.2008 21:21

RE: Mnohonasobna odplata?

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 179308

Pomer mrtvych ano. Ale take se musi uznat, jak se jim tam zilo, kdyz byla omezena dodavka vody a elektriny. Porovnani s Warsavskym ghetem docela sedi.
Chyby delaji obe strany.

179314

30.12.2008 21:25

RE: Mnohonasobna odplata?

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 179308

Chyba Hamasu, jasně, když šlápnu sousedovi na nohu nemůžu se divit když zabije celou mou rodinu. Právě ten rozdíl s Libanonem vypadá spíš že si to IDF připravila i z těma rachejtlema aby to hezky vyšlo. Hamás byl nějak moc překvapenej, že by nic nečekal???

179315

2.1.2009 2:32

RE: Mnohonasobna odplata?

p 220.?.?.?

Reakce na 179238

...dodal bych ze rakety na uzemi Izraele budou strileny dokud bude treba,mozna i pote kdy v Gaze nezustane jediny palestinec,jenom ucel bude potom jiny....

179438

30.12.2008 20:31

Mnohonasobna odplata?

popolnik 78.?.?.?

Reakce na 179222

kukni si aj originalne zdroje. len tak kvoli vyvazenosti:
http://www.youtube.com/user/idfnadesk

179291

30.12.2008 11:58

Dobre naplánovaná operácia

Sid 91.?.?.?

Skvele využitý moment prekvapenia. A keďže Hamas sám nepredĺžil prímerie, nikto nemôže označiť Izrael ako agresora. Keď vyprší prímerie je logické, že boj pokračuje.

Aj keby sa operáciou Liate Olovo nemalo dosiahnuť nič iné, tých 300 teroristických bastardov za to stojí. Pre výstrahu, aby nedráždili vlka, ktorý chce mať svoj kľud.

179245

30.12.2008 15:26

RE: Dobre naplánovaná operácia

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 179245

"ktorý chce mať svoj kľud."

...a zožrat si pokojne, čo nakradol...

179257

30.12.2008 17:26

RE: Dobre naplánovaná operácia

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179257

Ale to Sid přeci schvaluje... Co myslíš, Méďo, že dělá za práci? Lže a krade. Jako každý správný siochazar.

179275

30.12.2008 21:33

RE: Dobre naplánovaná operácia

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 179275

to je složitější. On možná ze svého úhlu pohledu úmyslně nelže. Ale v celkovém vyznění podporuje deformované názory, zejména na Palestince. A s tím kradením bych mu to rovněž nepřisuzoval, na druhou stranu ho podporuje, takže je na jedné lodi se zloději.

Práci má jasnou. Kybervoják.

Připomíná mi to ten citát, že v minulosti byli lidé otroky, v budoucnu budou roboty. Tenhle pán je jedním z prvních exemplářů.

179317

30.12.2008 16:00

RE: Dobre naplánovaná operácia

V.Janda 85.?.?.?

Reakce na 179245

Mluvíte o Israeli nebo Palestině? Jestliže se náboženství a jeho legendy vydávají za oficiální politiku pak o fanatismu musíte mluvit rovněž v souvislosti s vládním terorismem Israele. Myšlenky o vyvoleném národu převzal Hitler od Sionistů, ne naopak!! [mrknutí jedním okem]

179261

30.12.2008 16:13

RE: Dobre naplánovaná operácia

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 179261

jando řekni jahve at víme jestli seš užitečnej idiot nebo taky fanatik [smích]

179265

30.12.2008 21:19

RE: Dobre naplánovaná operácia

V.Janda 85.?.?.?

Reakce na 179265

Není Janda jako Janda vážený pane! Nejdříve čtěte, pak pište své urážky. Nikdy naopak!

179312

30.12.2008 21:28

RE: Dobre naplánovaná operácia

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 179265

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

179316

30.12.2008 17:22

RE: Dobre naplánovaná operácia

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179245

Shalom, Side. Vy snad ani nejste lidé, že? Kdyby byli věichni takový dobytek jako vy, pak by ty statisíce zlodějů palestinské půdy také rozstříleli na kaši. Ale nebojte se, váš čas se naplní. A víte, kdo vás potrestá? Právě váš Bůh, který s vámi uzavřel smlouvu. Pokud ovšem tuto smlouvu nedodržujete, pak nejste židé, to snad chápete, že?

Nepokradeš. Nezabiješ. Nevydáš křivého svědectví.

Ano. Právě tyto body smlouvy vy a a vaši lidé (židé) porušujete. A kdo poruší smlouvu s Bohem, může se na něj ještě odvolávat?

Na druhou stranu chápu, že se raději než Tórou řídíte Talmudem, který je pro vaše prasárny ja ušitý.

179274

30.12.2008 20:54

RE: Dobre naplánovaná operácia

Sid 91.?.?.?

Reakce na 179274

Neviem aká logika Vás vedie k neustálym narážkam na Židov.

Uvedomte si že k podpore Izraela nemusíte mať rád ani Židov, ani samotný Izrael. Treba sa ale pozrieť čo za hnus stojí na druhej strane. Etnikum 40 rokov podporujúce marxistické teroristické skupiny (PLO, Ludová fronta), ktoré trénovali aj pakáž zabíjajúcu priamo Európanov (ETA, IRA, Červené brigády, Frakcia Červenej armády).

Keď im potom došlo, že komunistické diktatúry sa rúcajú a už nebudú dostávať peniaze a podporu, preorientovali sa na islamizmus. Teda rovnako totalitnú a teroristickú ideológiu. Samotný Hamas má vo svojej charte znovudobytie všetkých územii ktoré patrili moslimom. Takže aj Španielsko alebo Balkán.

To by ste podporovali aj silnejšie Kássamy letiace z Maroka do južného Španielska? Alebo tu sa končia vaše maoistické sny o utláčanom treťom svete a imperialistickom západe?

Nemusíte mať rád Izrael, aby ste bol proti zničeniu demokratického a vyspelého štátu a nahradeniu ho nejakou novou orientálnou despociou.

179302

30.12.2008 23:10

RE: Dobre naplánovaná operácia

tora85 81.?.?.?

Reakce na 179302

no,teraz som letmo precital diskuziu na aktualne.cz a dozvedel som sa,ze izrael len brani svoje uzemie na ktore ma od nepameti narok.velmi usmevne.ach jaj,je tolko sidov ako nas sid-zid na svete.keby ich tolko nebolo,urcite by nebolo tolko utrpenia,ani tolko sfanatizovanych muslimov. [pláč]

179327

31.12.2008 23:04

RE: Dobre naplánovaná operácia

Saša 74.?.?.?

Reakce na 179327

Propaganda řízená a nařízená Izraelskou vládou předkládá světovému zpravodajství pouze jejich „pohled“. Vládní media centr zasílá korespondentům v Izraeli SMS a „materiály“ ke zveřejnění a dokonce jedna skupina je zaměřena na bloggers. Tam se nezmiňují o tom, že většina obyvatel Gazy je bez pitné vody a elektřiny po pěti dnech bombardování při kterém zahynulo na 400 Palestinců (Izraelská strana tvrdí z toho asi dvaceti procent žen a dětí, lékař v Gaze opak). V Izraeli zahynuli 4 lidé (ku podivu Izrael počítá i jednoho beduina).

Z článku Israel ordered to allow journalists into Gaza na Independant (UK)

179382

31.12.2008 14:41

"podporujúce marxistické teroristické skupiny"

Igor 62.?.?.?

Reakce na 179302

-Bronstein
-Apfelbaum
-Jehuda
-Schiff
-Kuhn Loeb

clovece, ved to su vsetko vrchni marxisti a vospolok zidia, tak ako Sidko?

179356

31.12.2008 15:02

RE:

Sid 91.?.?.?

Reakce na 179356

Takže popierate, že Arafatovo PLO a Habašová Ľudová fronta boli boľševici?

A ako my vysvetlíte, že celý socialistický blok podporoval machometánov?

To že pár Židov v počiatkoch komunistického hnutia bolo, sa nedá poprieť. Ale vplyv stratili veľmi rýchlo. Po druhej svetovej vojne bol marxizmus rozšírený skôr medzi machometánmi (Násir, iracká a sýrska BAAS, Kadáfi, alžírsky FLN.....).

179358

31.12.2008 15:05

RE:

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179356

Heh, to se ale našemu židovi sidovi nehodí do krámu. Velmi dobře se ztrapnil svojí vlastní hloupostí. Asi ještě nepochopil, že většina lidí už ví, kdo za komunismem vždy stál. A brzy budou lidé přesně to samé vědět o nacismu. Neb "stát" Izrael je v mnohých směrech horší než nacistické Německo.

179359

30.12.2008 20:48

RE: Dobre naplánovaná operácia

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Reakce na 179245

Side, mohu jen doufat, že nežijete v ČR. Vás i ten váš sadistický spolek bychom měli vykopat hodně daleko z naší země, potažmo z Evropy.

Eretz.
Vader píše:
Bomby, bomby, jen bomby. Stovky bomb, tisice bomb, a uvidite ze se Hamas umoudri (protoze uz zadny Hamas nebude). Vim ze mluvim jako nejaky warlord, ale je obdobi destu; doted prsely na Izrael rakety, at ted na sadistickou a psychopatickou Gazu prsi bomby. Jen houst a vetsi kapky...

Nějak ty vaše stránky ožily radostným očekáváním našeho předsednictví EU:

Ano, to spojení útok na Gazu, ministr obrany Ehud Barak a blížící se volby se opravdu nabízí. Ale přesto, že se nemohu považovat za žádného odborníka na politiku a israelskou zvlášť, myslím, že takový útok, jaký byl proveden, není jen v kompetenci ministra obrany. Proto si myslím, že může být vidět snaha jej využít pro sbírání bodů před volbami, ale zároveň si myslím, že těch důvodů, proč Israel nevlétl na Hamas dříve (jak píše Michael Freund) může být více. Jen tak namátkou mě napadá, že volba termínu útoku mezi Vánocemi a Novým rokem není tak úplně nelogická. Většina Evropy má prázdniny. Tedy se nedají čekat tak silné evropské protesty ze sídla EU, jako v plné sezoně.
Dosluhující vláda presidenta Bushe nebude házet Israeli klacky pod nohy a pokud by mělo být prvním krokem Obamy kritizovat Israel za útok v sebeobraně, to by nebylo šťastné vykročení do úřadu.


A hlavně EU budou předsedat Češi Rusové jsou v hluboké ekonomické krizi, podobně na tom jsou i jiné státy, musí řešit domácí problémy, ne se angažovat v Izraeli, načasování se zdá být dobré

No vidíte, já úplně zapomněl, že vlastně EU teď bude půl roku takřka paralyzovaná.

Zdravím, předsedat sice čehuni budou,ale to je tak asi vše na co se zmůžou,jejich trik s komunistickým Arafatem a propletení Husakova režimu, coby podporovatele Blízko východní krize v 7O. letech to je to, co je zajímá, Ruský vliv na Blízkém východě dělený mezi Anglii a socialistickou Francii.Kdo chce kam pomozme mu tam. A nebo leze, leze, nedá pokoj až tam vleze, kdo je to? Vydržet!!!!! Stanek (Fanuel)

179298

30.12.2008 21:02

RE: Dobre naplánovaná operácia

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179298

Tak to je opravdový hnůj, ten Seretz...

179309

30.12.2008 22:31

RE: Dobre naplánovaná operácia

Kadencecrazy 154.?.?.?

Reakce na 179309

I v hodne sprostem slovniku by jste pro ten hnuj ze Seretz mel problem vybrat to spravne slovo . Jednou na ten sajrajt za ty nazory se bude slapat jak na mysi hovno v trave !

179324

31.12.2008 14:37

Cim viac mrtvych sionistov, tym lepsie. pre ostatny svet.

Igor 62.?.?.?

cim viac mrtvych islamskych fanatikov, tym lepsie pre ostatny svet.

179355

31.12.2008 15:02

RE: Cim viac mrtvych sionistov, tym lepsie. pre ostatny svet.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 179355

Opravdu máte pocit, že více mrtvol udělá svět lepším? [oči v sloup]

179357

31.12.2008 20:35

Dlhá priprava na vojnu !!!!!!!

happyjohn 78.?.?.?

Vyráža dych keď človek číta že toto vraždenie sa pripravovalo 6 mesiacov!! Nemám rád teroristov ale som zarazený a dá sa predpokladať že plán útoku zahňoval aj vydráždenie palestíncov do maxima.Blokáda,zamedzenie dodávok liekov,základných potravín,zákaz cestovania. Ideálný spôsob ako vyprovokovať obyvateľov Gazy do maxima.A potom sa predhodí médiám kosť s nápisom
,,oprávnená reakcia na provokácie zo strany palestíncov". Nechcem sa zastávať palestíncov podľa mňa sú absolutne nezodpovedný v plánovaní svojho života ale pripisovať im všetky príčiny vzniku konfliktu je chrapúnstvo prvého rangu.

179378

Příspěvků: 42

30.12. 03:24 kozoroh  Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
30.12. 11:54 Nasredin  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
30.12. 16:09 radek 26old  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
30.12. 20:08 Nasredin  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
31.12. 02:47 kozoroh  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
31.12. 07:45 Wid Dog  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
31.12. 21:44 l.leimas  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
01.01. 01:03 kozoroh  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
02.01. 02:10 p  RE: Israel bude bojovat ,dokud nevyžene všechny Araby z jejich území
30.12. 04:21 vodnik007  Mnohonasobna odplata?
30.12. 10:32 Antiseptik  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:39 Miroslav Yamato  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:50 Antiseptik  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:57 Miroslav Yamato  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:59 hestroy  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:52 vodnik007  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 21:00 Miroslav Yamato  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 21:21 vodnik007  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 21:25 Antiseptik  RE: Mnohonasobna odplata?
02.01. 02:32 p  RE: Mnohonasobna odplata?
30.12. 20:31 popolnik  Mnohonasobna odplata?
30.12. 11:58 Sid  Dobre naplánovaná operácia
30.12. 15:26 MedaBeda  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 17:26 hestroy  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 21:33 MedaBeda  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 16:00 V.Janda  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 16:13 aristokrat  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 21:19 V.Janda  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 21:28 MedaBeda  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 17:22 hestroy  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 20:54 Sid  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 23:10 tora85  RE: Dobre naplánovaná operácia
31.12. 23:04 Saša  RE: Dobre naplánovaná operácia
31.12. 14:41 Igor  "podporujúce marxistické teroristické skupiny"
31.12. 15:02 Sid  RE:
31.12. 15:05 hestroy  RE:
30.12. 20:48  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 21:02 hestroy  RE: Dobre naplánovaná operácia
30.12. 22:31 Kadencecrazy  RE: Dobre naplánovaná operácia
31.12. 14:37 Igor  Cim viac mrtvych sionistov, tym lepsie. pre ostatny svet.
31.12. 15:02 hestroy  RE: Cim viac mrtvych sionistov, tym lepsie. pre ostatny svet.
31.12. 20:35 happyjohn  Dlhá priprava na vojnu !!!!!!!

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 0

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 3

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 036 347,14 Kč

Poslední aktualizace: 19.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 868