Diskuze k článku

Přímá demokracie ve světě - aktuality

Příspěvků 56

12.6.2007 7:37

Dožijeme se někdy přímé demokracie?

Jarmila 85.?.?.?

Ano, je to přesně tak, žijeme v absurdní době, kdy světu neomezeně a v podstatě absolutisticky vládne „elita“ světových zločinců. Tato elita jednou za čtyři roky uspořádává v každém jednotlivém státě frašku zvanou volby, kde jsou napravo i nalevo předem nachystány na volitelných místech poslušné politické figurky, které nevycházejí vstříc občanům, ale plní příkazy zadavatelů ze zákulisí. Takže občané slouží jenom k tomu, aby jako ovce každé čtyři roky zlegalizovali vládu zločinců, schovaných v zákulisí. Další čtyři roky nemají právo už pak vůbec do ničeho mluvit. takže demokracie vlastně ve skutečnosti neexistuje.

Z toho důvodu ani nedávnou socialistickou kandidátku Ségoléne Royal nepovažuji za kladnou postavu. Byla tam nastrčena jako slabší kandidát, aby byla jistota, že vyhraje Sarkozy. Ale kdyby náhodou tato figurka přece jen vyhrála, stejně by se nic nedělo, protože by po volbách najednou obrátila a dělala úplně jiné věci než slibovala. Pak by tisk z občanů dělal ještě voly, když by jim vysvětloval, že dobře jim tak, že měli radši volit Sarkozyho. Vždyť i u nás si tímto způsobem s voliči (nebo voly?) hrají již celých 17 let. Je to taková podobná hra, jakou s námi v dětství hrávala máma. Chytla nás za nohy a zeptala se: Zaplatils? Když jsme řekli ne, tak řekla: A dolů z vozu! A stáhla nás za nohy z postele dolů. A když jsme řekli ano, tak řekla: Tak jedéém! A stáhla nás z postele taky dolů. Proště prašť jako uhoď. Ať volíte koho volíte, vždycky je to špatně. Proto jedině přímá demokracie může zachránit svět. Jenže jak vidíte, ze strany vrchnosti není absolutní zájem něco takového zavádět, neboť platí ta poučka o kaprech a jich rybníku.

137393

12.6.2007 8:04

RE: Dožijeme se někdy přímé demokracie?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 137393

Máte pravdu a proto je třeba začít úplně odspodu a již se to pomalu děje.Stačí se podívat v čem se angažuje p.Polák a zapojit se.Bude to ale těžké,protože všechny strany v parlamentu a většina mimo parlament kolem sebe bude kopat a bránit se za každou cenu.V PD totiž strany přijdou o svou moc a postavení.Dostanou se v podstatě na úroveň neziskové organizace (podobný princip) a již to nebude cesta k moci a aroganci.Taky vychází z toho,co se již pomalu děje v západních státech viz. např. některé části USA,Španělska,Švýcarsko a další a opět je to impuls od lidí z dola.Shora ten impulz nikdy nemůže přijít.Maximálně budou házet cukr ve formě referenda,ale vždy s tím spojí nějáký bič aby se udrželi.Všimněte si,v kterých státech se tak děje a v USA to není jen Vermont,ale i Florida Keys,New Hampshire a další.U nás budete ale označována za komouše nebo něco podobného aniž to bude pravda.Jen budete chtít dát více rozhodovací moci lidu a demokracie=vláda lidu,ne komunismus.Dle této definice snad kromě Švýcarska a některých regionů v západních zemích nikde nevládne demokracie.

137394

13.6.2007 7:11

RE: Dožijeme se někdy přímé demokracie?

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137394

Taky s Vámi ve všem souhlasím a ještě tady přidám dokonalé shrnutí celé dnešní smutné situace, která u nás panuje, které mi zaslal jeden člověk, rovněž se angažující pro PD.

Jak ovládat společnost

Partajním špičkám se daří pomocí peněz a volebních tyjátrů ovlivňovat veřejné mínění a z pozadí ovládat celou společnost. Volební tyjátry se osvědčily v USA, GB, SRN, F, I i jinde a zavádějí s úspěchem i v ČR. Manažéři marketinkových společností řídí volební kampaně, vytváří popularitu vybraných osob, diskriminují nepohodlné osobnosti.
Skupině bývalých bankovních úředníků, tzv. ekonomů z prognostického ústavu a právníků se podařilo prosadit stranický parlamentarismus a to pod vedením na jedné straně Václava Klause a na druhé straně Milošem Zemanem. Partajní špičky především ODS a ČSSD v krátké době ovládly hospodářské i politické pozice ve společnosti. Bylo obnoveno kádrování, protekcionalismus, korupce. V dozorčích radách státních a polostátních organizací, v komerčních bankách, v nemocenských pojišťovnách, v stavebních spořitelnách, v televizi, v rozhlase apod. místo odborné kvalifikace je dávána přednost stranické příslušnosti. Nebyl obnoven Svaz vědeckých pracovníků, Spolek architektů a inženýrů a další organizace odborníků, nebyly prováděny oponentury vědecko- technických projektů, docházelo k systematickému degradování hospodářství k podceňování práce tvůrčích pracovníků. Pomocí peněz se podařilo partě prominentů ovládnout společnost, rozkrást národní hospodářství, vytvořit vrstvu zbohatlíků, omezit demokratické a humanistické principy, tolerovat korupci, nezodpovědnost, poškozování životního prostředí.

137445

12.6.2007 8:47

Doufejme, že to tak půjde dál...

proteus 88.?.?.?

...v podstatě se jedná jen o logický trend. Zastupitelská demokracie ve formě, do jaké dorostla, se ukazuje být krokem špatným směrem, byť její základní myšlenka rozhodně zlá není (ale to v podstatě nebyla ani základní myšlenka marxismu, který se zrovna tak ukázal být nepoužitelným a vedoucím ne ke svobodě, ale k totalitě). Jistě, současný systém je určitě spravedlivější než socialismus nebo život pod ochrannými křídly "osvíceného" monarchy, ale to neznamená, že by neměl chyby. Pomalu přichází čas udělat další krok směrem k lepší a spravedlivější společnosti - doufejme, že k tomu dojde co nejdříve.

137395

12.6.2007 9:58

Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Já si myslím, že každý, kdo klade nepřiměřené otázky, by měl byl isolován od zbytku společnosti, aby se toto negativní myšlení a panika nešířily.

Jasné je, že už způsob, jak se se otázky, (nebo pochybnosti) na příklad o vítězném tažení našich spojenců v našem společném boji proti terorismu kladou, vypovídají o smýšlení tohoto individua dost na to, aby tento mohl být ve speciálních zařízeních, pomoci výchovných a vzdělávacích kursu, po určité době, schopen opětovného zařazení do naší demokratické společnosti.

My musíme v tomto úsilí postupovat jednotné, protože pouze jednotné uvědomělí demokraté jsou schopni přivést naší společnost k lepší budoucnosti pro nás pro všechny.

S tímto sjednocujícím programem se musí postupovat opatrně, aby jej nepřátele demokracie nemohli zneužít pro svoji zavádějící propagandu. V naší globálně uvědomělé společnosti dnes nesmí být místo pro tyto, svým smýšlením a postojem antidemokratické a antiamericke postoje zaujimajici jedince.

Největším nepřítelem naší demokracie jsou revisionisté, podporující tak zvanou "přímou demokracii. Pomoci tohoto populistického dogmatického paskvilu, se naší nepřátele snaží zavést skrytou totalitu a zničit veškeré naše úsilí posledních šedesáti let.

Musíme si být vědomí toho, že tito parasituji na výdobytcích naší demokracie a snaží se zaštítit všeobecnou svobodou projevu. Svoboda projevu ještě zdaleka neznamená, že si každý může říkat co mu napadne. I zde je nutno dodržovat určitá pravidla, abychom byli schopni žít všichni společně na našem společném světě, ve volnosti, svobodě a demokracii.

Naši parlamentární zastupitelskou demokracii si obhájíme!

137401

12.6.2007 10:41

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 137401

Aha,
"demokracie" a "svoboda" po Vašem,že? [smích] Čili každý kdo je proti tomu co se děje musí být umlčen?To se Vám nikdy nepovede,spíše se to otočí proti Vám.

My snad vítězíme v Iráku nebo Afgánistánu?I vlády oficiálně přiznávají,že hledají cestu jak od tama co nejdříve pryč a udržet si nějakou tvář.Vynechal jste státní teror,pak by totiž museli skoro všichni politici světa do zařízení kam posíláte nás [smích]

Hrstka,kterou vzhledem k počtu lidské populace představujete nemůže nikdy udržet dlouhodobě jednotný kurz.Historie je plná důkazů.Nepovedlo se to ani komunistům,tak nevím kde berete tu důvěru,že se to povede Vám "demokratům".

Globálně uvědomělá společnost?Není to ona,která hlásá,že každý má právo na svoji svobodu a názor?Jo já zapomněl,jedině když je to po Vašem [smích]

Nevím kde vidíte něco populistického.Příkladů ve světě,že to funguje je dost.Dokonce to ukazuje,že to funguje lépe než komunismus nebo Vaše globálně uvědomělá společnost.Vaše usilí?Tady máte asi pravdu,60 let jste kradli a získávali moc ať jako komunisté nebo "demokraté" a výhody si uzurpovali jen pro sebe.Lidé toho mají plné zuby a poznávají,že to není to co by mělo přetrvat.

No o tom kdo více parazituje debatovat nebudu,čtenáři jsou jistě natolik inteligentní,že si umí zjistit kdo za posledních Vámi zmiňovaných 60 let parazitoval ať v komunismu nebo "demokracii".Přímá demokracie není o povolení xenofobie,rasismu,utlačování menšin atp. jak se tady snažíte nakukat.Předposlední věta zní ve Vašem podání a při konfrontaci se skutečným světovým děním velmi směšně [smích]

Jistě,jen o svá korýtka bojujte,protože v PD by jste museli ukázat co ve Vás ve skutečnosti je.Navíc PD mění strany v podstatě něco na způsob neziskové organizace.Tím pádem nad Vámi bude dohled a dosavadní velmi závažné prohřešky budou potrestány.To je to,čeho se bojíte.

Jinak celý tenhle Váš výblitek na mně dělá dojem,že asi nedokážete zpracovávat a vyhodnocovat informace právě toho Vašeho Globalizovaného světa.Já,stejně jako spousta dalších,kteří tento systém prohlédli a nechtějí návrat ke komunismu ty informace vyhodnotit dokážeme a také se podle toho řídíme.

Na rozdíl od Vás uznáváme právo jiných na názor a Vaše pojednání je taky názor,který respektujeme.Zvýhodňuje ale skupinku pár mocných na úkor většiny,z které si dělá jen otroky.To žádný rozumný člověk tolerovat nemůže.

Na kterou stranu patříte si uvědomte sám.Na naši se přidává čím dál více lidí znechucených nebo zničených tímto režimem.Na rozdíl od Vás budeme mít ale slitování a ochotu k diskuzi.Třeba Vám zůstane nějáký stát,kde se bude všichni bohatí a mocní toužící po ještě větší moci usadit a provozovat "svůj" ráj na zemi.Jen nevím,kde vezmete tu střední a dolní vrstvu společnosti,která by Vám ten ráj udržovala v chodu jak...Automaticky kráceno

137407

12.6.2007 17:39

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137407

Je zde vidět typický projev pomýleného člověka schovávajícího se za anonymitu. Proč se schovává a nepostaví se otevřené za svůj názor? Co má za smysl tento projev naprosto nekonstruktivní kritiky? Jenom jedno! Rozvrátit naší jednotnou parlamentární demokracii revisionistickým jedem tak zvané "přímé" demokracie!

My nepotřebujeme desítky rozhádaných malých stran. K naší demokracii nám naprosto stačí dvě strany, aby se nás lid, (tak jako ve všech ostatních demokratických zemích) mohl pro jednu z nich svobodně rozhodnout.

Jsem přesvědčen, že po určitě domě bude naprosto zbytečně pořádat volby, které stojí naše daňové poplatníky tolik peněz a časem se stanou naprosto zbytečné. Stačí, když se každé čtyři roky tyto dvě strany vystřídají ve vedení. Získáme tím také tu výhodu, že se do čela naší země budou každým čtvrtým rokem dostávat zkušení lidé z předminulého období.

V dobách těžkého rozhodování (tak jako dnes se mnoho pomýlených, nenávistnou propagandou zmatených jedinců nechalo zmást v otázce podpory našich spojenců, osvoboditelů a ochránců) lze všechno řešit koaličními smlouvami a tak respektovat vůli všech sto procent našich voličů.

137416

12.6.2007 18:35

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 137416

[velký smích]
Váš geniální návrh ohledně střídání dvou stran ve vládě bych si dovolil rozšířit na střídání dvou světových velmocí v úloze osvoboditelů. Získáme tím tu výhodu, že se naší země ujmou každých pár desítek let zkušení osvoboditelé z předminulého období.

137418

13.6.2007 6:54

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137418

Děkuji Vám, za Váš hloubější a předvídavý pohled. Přestava dvou parlamentárních světových demokracií, bojujících o prvenství vedoucí role veškerého člověčenstva za plné podpory svých voličů může jen urychlit globální hospodářství.

A když se hosodářství bude dobře dařit, bude se dařit dobře nám všem.

Také z vojenského, strategického a hlavně z ekonomického hlediska to otvírá úplně nové nové perspektivy. Jak obrovité možnosti se tím nabízí pro vývoj globální obranyschopnosti naší zeměkoule, která takto nezaostane ve strnulém obranném postoji.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál...

137443

12.6.2007 18:54

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Aja 74.?.?.?

Reakce na 137416

Vase myslenka je naprosto genialni, jste ovsem prilis velkorysy.
Na co dve politicke strany? Jedna naprosto staci, muzeme ji, zcela originalne, nazyvat vladou pracujiciho lidu.

Za usetreny peniz za zbytecne volby navrhuji postavit velkolepy pomnik vam a tem "kteri nasi demokracii obhaji, vse vyresi koalicni smlouvou a 100% budou respektovat vuli naseho lidu".

At zije "nase, vase", pryc s "jejich"!!!!

137420

13.6.2007 6:30

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137420

Milý pane, to už tu jenou bylo a jak vidno, neosvedčilo se to protože lid neměl možnost svobodné volby.

Také by to byl krok zpátky od principů demokracie. Dvě strany - to je zásada pravé demokracie!

Podívejte se na positivní vývoj dneška. Ve všech našich západních demokraciích máme dvě demokratické strany a jak to pěkně funguje. Těch pár extremistickách stran vlevo a vpravo se natolik zdiskreditovalo, že se těžko dosahují těch pět procent a nehrají žádnou roli.

Tyto populistické, nedemokratické a extremistické strany se pohybují na hranici demokratických principů a mám důvod se domnívat, že pro takové ani nesmí v našich demokraciích místo. V celém našem civilisovaném, svobodném, tolerantním a demokratickém světě se vážně uvažuje o zákazu těchto populistických, nedemokratických a extremistických stran. A tento zákaz se musí také prosadit. I demokracie se musí bránt.

137441

13.6.2007 13:40

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Aja 74.?.?.?

Reakce na 137441

Vazenani pani,
delate si legracky, ale na uplne spatmem kopecku.

Vas ironicky nastin pseudodemokracie, bohuzel, temer odpovida realite, eventuelne se ji znacne priblizuje.

Proste prochazka ruzovym sadem, kde se pasou usmivajici se ovecky.

Do toho rozkvetleho raje by se soska hodila. [chechtot] [chechtot]

137460

12.6.2007 23:46

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 137416

Nejsem si zcela jist, zda je to mysleno vazne anebo ironicky? [mrknutí jedním okem]

137435

13.6.2007 0:16

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Brixenský vězeň brixenskyvezen (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 137435

Mě ani na chvíli nenapadlo, že by to bylo myšleno vážně. Jedná se zřejmě o povedenou a trefnou satiru. [smích]

137437

13.6.2007 10:38

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 137416

No hledal bych za tím ironii a dosti silnou.Pokud tomu co píšete věříte a ještě jste nějáká skupina tak pak jedině [chechtot] [velký smích]

Tuto inteligentní smršť většinou píší lidé,kteří o PD a poloPD neví zhola nic.Střetává se jim to do jediného bodu,že o všem budou všichni rozhodovat v referendu,což pravda není.Ale jak se říká bláznům se nemá odporovat a jak vidět tak Vy jste lapen dokonale [smích] Diskuze je marná,sypete ideologické výkřiky těch jediných správných (že by Arijci? [velký smích]).Jak se říká velmi trefně v oboru IT,tak problém je někde mezi židlí a klávesnicí.Nikdy bych nevěřil,že lze najít někoho,na koho to rčení pasuje na 100% [velký smích]

Za PD a poloPD vystupuji otevřeně.Jediný důvod anonymity je ten,abych byl v emailu ušetřen SPAMu,který rozesílají Vám podobní a taky,že jsem v tolika diskuzích,že bych se z toho s prominutím pos... kdybych si měl pamatovat všechny přístupy a hesla.Jinak kdo si dá tu práci tak není problém si mě vyhledat i třeba dle IP adresy a stylu psaní.S inteligentními lidmi se kontaktuji sám nebo mne oni žádají o kontakt.Plamenné projevy,ideologie a propaganda jsou pro každého rozumného člověka ztrátou času a proto se Vám velmi omlouvám,že s Vámi do diskuze nevstoupím a nemám potřebu Vás žádat o kontakt.Zcela jistě tím velmi utrpí můj rozhled a vzdělání a do roka a do dne zemřu [velký smích] [velký smích] [velký smích]

137454

12.6.2007 14:02

RE: Naši demokracii si obhájíme!

petr sleder 88.?.?.?

Reakce na 137401

Tak tohle nemá chybu. [velký smích]

137410

13.6.2007 0:38

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Krtech kavu (zavináč) centrum (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 137410

To vám dnes řekne každý uvědoměly občan [smích] že demokracie není hadr na podlahu aby se jí vytírala špína demagogických uzurpátorů našich moderních výdobytků [smích] má vznešené cíle osvobodit všechny národy světa od hrozeb extremismu a terorismu a to až do skonání světa [smích]

137438

13.6.2007 7:25

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137438

Správně pane. Jenom silné, osvobozené a demokratické země mají možnost se dále svobodně vyvíjet. Čeká na nás ještě mnoho práce, boje a utrpení.

Jaký pokrok od nedokonalých systémů minulosti se nám podařilo již dnes dosáhnout. V minulosti - totalitních systémech jedné strany - se nezákonná oposice musela pohybovat mimo zákon a bojem za zákonost se ztrácelo mnoho sil.

Dnes se zákonná oposice může svobodně rozvinout a ví, že to špatné, co dnes dělá vláda, může v příštím období odsoudit, aniž by se musely hledat chyby (a padat hlavy) ve vlastních řadách. A ti co chyby udělali, se v dalším období mohou (chybami poučeni) aktivně zůčastnit dalšího rozvoje naší svobodné demokratické společnosti.

Také přechod od oposice ke koalici dříve nebyl oficielně možný. Dnes není hanbou, když jednotliví členové oposice občas spolupracují s koalicí, což se dříve označovalo jako kolaborace. Dnes si všichni svobodně můžeme spolupracovat s kým se nám zachce.

Nesmíme také zapomínat, že s vývojem vědy a techniky se také terorismus budoucnosti nebude omezovat pouze na oblast naší sluneční soustavy, nýbrž je naprosto předvídatelné, že s vývojem našich technických možností se oblast boje proti terorismu bude rozšiřovat galakticky. I na toto musíme být připraveni.

137447

13.6.2007 7:01

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Kropáč 89.?.?.?

Reakce na 137401

Všechny příspěvky na "Zvědavci", podepsané Esmate:
Nalezeno 52 příspěveků, 41 různých IP adres.

Jde tedy o organizovanou skupinu, snažící se zprofanovat jednotlivá diskusní témata.

137444

13.6.2007 9:31

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137444

Ano pane.

Je nás mnoho a nedáme se. A neustále se měníme a nekdy si i několikrát za minutu vyměníme (pomocí speciálního měniče - www.měnič.cz) svoje IP-Adresy v rámci nesmiřitelného boje proti jedu "přímé demokracie".

137452

13.6.2007 7:22

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Vratislav wratislav (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 137401

Pane Esmate, nedělejte se prču z vášnivých příznivců přímé demokracie, jo [chechtot] [chechtot]
Ale jako zrcadlo to je bezva.

137446

12.6.2007 12:49

Jeden z příkladů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-radikalni-dama-0tk-/p_zahranici.asp?c=A070611_103241_p_zahranici_wag

137408

12.6.2007 14:48

Chraň nás ... přímé demokracie

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 85.?.?.?

Volání po přímé demokracii má stejnou mezírku, jako marxismus. Věří totiž ve vzdělaný, pracovitý, čestný, statečný a moudrý lid. Leč pozor! Lid se skládá z lidí. A ti jsou ve skutečnosti většinou nevzdělaní, líní, vychytralí, zbabělí a snadno manipulovatelní. Pak ovšem stačí jeden hejsek typu A. Hitlera, a většina takového lidu jde za ním. Kdo tomu nevěří, nechť laskavě pohlédne na Kubu. Díky tuhé propagandě tam většina obyvatelstva dodnes miluje svého Fidela, i kdyby co jíst nebylo. Za kubánské útrapy přece mohou ONY (čti temné síly v pozadí).

Bože chraň nás něčeho podobného.

137411

13.6.2007 7:26

RE: Chraň nás ... přímé demokracie

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137411

Z Vašeho textu je patrné, že o přímé, respektive polopřímé demokracie nemáte ani šajnu, jinak byste nepsal, co jste napsal.

Přímá demokracie znamená, že si občané o svých záležitostech rozhodují v mnoha případech PŘÍMO, tedy bez vůdců, zprostředkovatelů či zástupců. To by v praxi v nějaké obci nebo městečku znamenalo třeba i to, že by si občané sami rozhodli, zda chtějí v městě postavit ještě další herny a kasina, nebo radši parky pro děti. Nebo by si občané v referendu rozhodli, zda tu chtějí radar, či nikoliv. Hejsek typu Hitlera se právě dá nejlépe prosadit v klasických, zmanipulovaných volbách, nikoliv v přímé demokracii. Děje se to tím způsobem, že i kdyby přišlo k volbám pouhé jedno procento občanů a volilo hejska Hitlera, tak ty volby by byly platné. To samo o sobě svědčí o tom, jakou jsou klasické volby ve skutečnosti jen obrovskou, nedemokratickou fraškou.

137448

13.6.2007 11:39

RE: Chraň nás ... přímé demokracie

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 137448

Paní Jarmilo,
mám jednu malou zkušenost s přímou demokracií. Tu mělo ve svých stanovách družstvo Včela. Pár hejsků s uplacenou klakou "nových členů družstva" pak pomocí přímé demokracie ukradli skupině původních vlastníků majetek za několik miliard.
Vivat přímá demokracie

137457

13.6.2007 15:31

RE: Chraň nás ... přímé demokracie

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 137457

Prosím přečtěte si toto :

http://www.pdemokracie.ecn.cz/cs/index.php?pg=ustava

Ale opravdu celé,pak vyslovujte soudy nad PD.PD je nesmysl,tady se hovoří o poloPD.

To co popisujete Vy,je obyčejný trestný čin krádeže,podvodu nebo podobné klasifikace.Zcela jistě to není prvek poloPD.

137466

13.6.2007 15:58

RE: Chraň nás ... přímé demokracie

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137457

Pane Vojto, Vaše zkušenost ze Včely je úplně o něčem jiném, jenom ne o přímé demokracii. To co jste zažil je velmi známá estébácká finta, která je stále a pořád uplatňovaná nejen v nějakém družstvu Včela, ale i ve všech politických stranách. Vzpomeňte si, kolik stran se od revoluce rozštěpilo, a vždycky tak, že domluvení a zasvěcení hajzlové ukradli stranický majetek, kdežto idealisté alias užiteční idioti byli vykopnuti.

To je matematická zákonitost, že 200 lidí (poslanců) se dá snadno zkorumpovat, jako třeba v případě gripenů. Všimněte si, jak ta aféra utichla. A víte proč? Právě proto, že jsou zkorumpovaní VŠICHNI do jednoho. Kdežto 6 milionů voličů se prostě zkorumpovat nedá a v tom je přímá demokracie geniální a účinná. Asi jste nečetl můj internetový účetní volební systém?

137467

14.6.2007 13:51

RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 137467

Vážená paní Jarmilo,

tedy jinak. Psychologové potvrdili, že lidé skutečně neschopní žijí v blažené nevědomosti o tom, jak jsou omezení. Zatímco schopní lidé svůj výkon podceňují, neschopní nemají ani potuchy, jak špatně jim všechno jde. To ale znamená, že neschopní jsou postiženi dvojnásob. Ve studii, kterou vydal Journal of Personality and Social Psychology konstatují autoři: "Nejenže neschopní dospějí k mylným závěrům a nešťastným výběrům, ale postrádají schopnost si toto uvědomit." Výzkum odhalil, že schopnost 'být schopný' je v podstatě stejná, jako schopnost si svou schopnost uvědomit.

Ti, kteří se v testech logického myšlení, gramatiky a humoru propadli do poslední čtvrtiny, byli zhusta právě ti, které blud vlastní schopnosti neopouštěl. Když byli požádáni o vlastní hodnocení, jak dopadli v testu logického myšlení, nejhorší osmina se odhadem pasovala do horní třetiny. Do horní třetiny se taktéž pasovala nejhorší desetina respondentů v testech gramatiky. Ti, kteří v horní třetině skutečně byli, však měli tendenci se podceňovat. Pokud jim nebylo sděleno jak to zvládají ostatní, obvykle soudili, že ostatní jsou s nimi ve schopnostech srovnatelní. Když jim bylo dílo ostatních předloženo, zatímco schopní své hodnocení přepracovali, neschopní se nezmohli ani na toto - někteří své sebehodnocení dokonce ještě více nafoukli. Na závěr tohoto odstavce otázka. Kteří (schopní či neschopní) početně převažují. Jak se tento poměr měnil v uplynulém století a jaký vývoj lze predikovat?

Oba jistě známe některé alegorie demokracie. Například - "demokracie je systém, v němž děti volí své rodiče". A čiňme co libo, v podstatě je tomu tak. V přímé demokracii by navíc rozhodovali, zda se budou umývat, či ne, budou-li jíst zeleninu či sladkosti, zda se nechají očkovat, ... Co myslíte, jak by to dopadlo? Opravdu věříte tomu, že názor (mnohdy poněkud tupé) většiny je ten jediný správný? Pakliže ano, je mi velmi líto, ale vzdávám se další diskuse.

Přeji krásný den, Vojta

137505

14.6.2007 19:29

RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137505

Já jsem se Vás ptala pane Vojto, zda jste si přečetl můj internetový volební systém. Nečetl, viďte. Tam nejde o to, aby si většina blbě vládla sama, ale aby politici neměli neomezenou moc jako mají dosud. Ale aby byli pod podrobnou kontrolou jako každý jiný státní zaměstnanec, který má lidu sloužit a nikoliv být zkorumpován až na půdu a sloužit lobbistům. Pokud by se něco takového na politiky profláklo, aby byla možnost okamžitě je hnát k zodpovědnosti, nebo je alespoň okamžitě vykopnout od koryta, aby dál neškodili. Chápete? Vaše názory jsou totiž úplně mimo, jste mimoň, Vy zkrátka vůbec ničemu nerozumíte.

Když tedy tak občanům nevěříte, pak je tedy v tom případě úplně zbytečné chodit i ke klasickým volbám, nemyslíte? Stačí blbcům naslibovat cokoliv, třeba hory-doly a oni navolí ty největší svině pod sluncem. No a když jsou nachystány bezcharakterní svině nalevo i napravo, tak mají občané tak jako na každé 4 roky vystaráno. Takže Vaše logika je vskutku brilantní.

137521

19.6.2007 2:19

RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 137521

Paní Jarmilo,

přečetl jsem pozorně Váš návrh volebního účetního systému. Dokonce jsem přečetl až do konce i diskusi, kterou jste jím vyvolala. Možná by bylo dobré, aby jste se k ní vrátila a pak se trochu zamyslela. Vždyť většina Váš návrh odmítá. Vyjádření se pohybují ve škále od zdvořilé pochybnosti až po nekompromisní odsudek. Já se rovněž připojuji k Vaším odpůrcům. Proč? Vždyť přece politika se neobejde bez nepopulárních opatření. Jakmile parlament takové opatření přijme, bude rozzuřenými voliči rozprášen? Opravdu Vám není podezřelé, že jediný, kdo Váš návrh hodnotí výrazy typu "geniální a bezchybný" jste jen Vy sama? Za dlouhou dobu jeho propagace jste nezískala jediného stoupence?

Přečetl jsem si i jiné Vaše diskusní příspěvky. Přiznám se, že jste mi sympatická svými protikomunistickými názory. Souhlasím s Vámi i v tom, že v politice je mnoho špíny. Ovšem za velmi naivní považuji Vaši domněnku, že byrokratickými postupy (a Váš systém není nic jiného) lze dosáhnout nápravy. Vždy se najdou páni Kožení, Grosové, Doležalové ..., kteří jakkoliv dokonalou byrokracii přechytračí.

Proto navrhuji. Pojďme vymýšlet něco, co by mohlo získat stoupence a k tomu bylo nám, prostým lidem, k užitku. Třeba. Víme, že naši laskaví soudci jsou "nedotknutelní". Jejich pravomoci jsou obrovské, odpovědnost nulová. Ani Váš geniální systém by s nimi nepohnul. Nejsou to volení politici. A to je příčina, proč naše soudy pořádně nefungují. Co takhle motivační systém pro soudce? Oba víme, že motivace nemusí být jen pozitivní. Také oba víme, že mnohdy je zbytečné vymýšlet, když už to udělal někdo jiný někde jinde.

Přeji pěkný den.

137808

12.6.2007 19:01

GEB jim v tom urcite napomuze

Udiveny Eda 148.?.?.?

<Stát Vermont

<Tento stát na severu USA přistoupil k Unii teprve několik let <po jejím vzniku. Jeho vlastní ústava předcházela té, kterou <přijali "otcové zakladatelé". Teď se tam šíří hnutí <požadující, prostřednictvím elektronických městských <shromáždění, odtržení státu Vermont od USA.

Urcite nejvetsi obhace demokracie, lidskych a prav a svobody (snad jen Kristus by mohl byt vyse na zebricku), jaky kdy chodil po povrchu zemskem, jeho vysost "kdo nejde s nami, jde proti nam", 91 IQ velicenstvo, G.W.B., jim v tom rad napomuze. A aby to osamostatneni probihalo demokraticky hladce, tak jim tam dobrotive ve vsi demokracii posle i americkou armadu se vsim moznym zarizenim a arsenalem. Prece tento dobrotivy demokraticky zalozeny skoro-pan-buh G.W.B. se pri nedavne navsteve provincie Srbska, Kosova, demokraticky vyjadril ze i Kosovo by se melo osamostatnit a ze v tom ma podporu USA. Neslibil snad uz podobne i Palestincum, ze cela Palestina bude jejich, a pohledme na ten demokraticky raj na zemi, Izrael !

137421

12.6.2007 21:41

Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Neumím si představit zlepšení situace přechodem od zastupitelské k přímé demokracii. Vždyť kritizované jevy zastupitelské demokracie mají původ v psychologickém působení multimediálních prostředků, podle vůle jejich vlastníků, na voliče. Zrovna tak se bude dít v podmínkách přímé demokracie. Občané vnímají pouze fikci své svobody, občané jednají v souladu s vůlí předkladatelů informací, tyto informace nejsou schopni analyzovat a v podstatě se sami zotročují. K tomu přispívají jejich touhy (chamtivosti), podporované opět fixí, že každý má ve svém žebradle (torna pro úschovu výdobytků) miliardářskou hůl. Dále působí nábožensky chápané: přičiň se, (a) Pán Bůh ti požehná, každý je svého osudu strůjcem. Atd., atd. Pokud bych formuloval svůj názor na způsob změny tohoto stavu, vyvolal bych proti sobě jen averzi, nenávist. Uvidíte, jak předáci iniciativ, směrovaných proti (v podstatě) sionizmu, budou uplaceni či kriminalizováni a zlikvidováni.

137425

13.6.2007 10:45

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Esmate esmt (zavináč) centrum (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 137425


Všechny příspěvky podepsané Kropáč
Nalezeno 12 příspěveků, 1 IP adresa

Pan Kropáč si může si dovolit pevnou IP-Adresu. Jde tedy o movitého jednotlivce, našeho spojence v boji proti jedu "přímé demokracie", tímto i možného budoucího sposora svoje IP neustále měnící bojové skupiny Esmate.


Správně pane Kropáči, musím Vám ve všech bodech přisvědčit. Pokusím se široké spektrum Vašich argumentů shrnout, aby i naši jednodušeji myslící jednotlivci byli schopni pochopit, o co jde.

Tedy:
Lidstvo je v masa nevolníků která v rukou našich demokratických multimediálních prostředků dělá a myslí to co se jim presentuje. Tímto je nynějšího stavu naprosto zbytečná.

Moc pěkně napsáno pane. Jakákoliv změna je nejen zbytečná ale musí být i naprosto vyloučená.

Abychom se vyvarovali i nynějšímu (pro nás dva naprosto nepochopitelnému) stavu, kdy se tato masa přes veškeré působení našich multimediálních prostředků, nechala strhnout k naprosto nekvalivikovanému nesouhlasu s rozhodnutím naší demokratické vlády i oposice, (už nekvalivikovanému souhlasu se musíme vyvarovat) musíme se vyvarovat jakékoliv revise dnešní demokracie - míněna "přímá demokracie". To by se už vládnout ani nedalo. Už tak je to těžké...

137456

13.6.2007 13:40

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Reakce na 137456

Pak tedy může vládu lumpů vystřídat pouze vláda dokonalejších lumpů, nebo globální revoluce pitomců. Chápu to dobře?

137461

13.6.2007 16:05

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137461

Pokud těmi pitomci myslíte všechny občany světa, pak to dobře nechápete. Protože všimněte si, že Tupolánek a spol. nejsou ani o kapku chytřejší než běžní občané jako celek. Prostě se do vrcholné politiky vyšvihnou náhodně vybraní bezcharakterní jedinci, kterým vyhovuje, že jsou poslušné loutky v něčích rukou. Za dobré korýtko jsou ochotni prodat třeba vlastní babičku.

137469

13.6.2007 18:31

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kevin 87.?.?.?

Reakce na 137456

>Pan Kropáč si může si dovolit pevnou IP-Adresu. Jde tedy o movitého jednotlivce, našeho spojence v boji proti jedu "přímé demokracie", tímto i možného budoucího sposora svoje IP neustále měnící bojové skupiny Esmate.

Technicka poznamka. Pevna IP neni vysadou movitych jedincu, i kdyz si to nekteri ukrivdeni mysli. Pro mnoho siti je diky NAT (Network Adress Translation) jedna vnejsi IP branou treba pro nekolik desitek PC ve firme nebo pro komunitni sit mensiho mesta... Skratka dokud se neprojde celosvetove na IPv6, muze mit clovek 100 IP stejne jako jedinou, zavisi jen na movitosti telekomunikacniho operatora, internet providera, nebo na dizajnu site pres kterou se pripojuje.

137473

14.6.2007 12:18

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Reakce na 137473

Samozřejmě. To ví i pisatel Esmate. Jenže chtěl vědět, jak zareaguji na šimrání pod bradičkou. Tak jsem odpověděl trochu "z cesty". Podstatou je, že se jim světovláda začíná nedařit. Hlavním důvodem jsou poměry v samotné USA, protože podceňují mentální potenciál jiných a dochází tam, v důsledku přistěhovalectví k změně sociálního a tím i politického rozložení sil. Dále působí značné vlivy na jejich soukmenovce, v důsledku liberalizace Judaismu. Ovšem řešení těchto problémů, včetně natality a devastace Země, bude tak razantní, že nejlépe by bylo vysídlit na jiný glóbus. Zas obětují své soukmenovce - póvl z Izraele, jako to udělali se soukmenovcemi zasaženými sociálním smýšlením - aktivity holokaustu. Při tom se zajisté podstatně sníží počet obyvatel země. Ale to by bylo moc psaní a stejně by mi řada lidí napsala, že jsem vůl.

137499

13.6.2007 14:52

3. Pražská Defenestrace

Starman 131.?.?.?

Myslím že už se blíži čas našeho národního řešení vlády. Už 2x se Defenestrace povedla a myslím, že by se povedla i potřetí. Jde o to, zda nás jako lid dokáže ta politická sebranka uchlácholit, nebo obnovíme starou českou tradici.

137463

14.6.2007 0:47

RE: 3. Pražská Defenestrace

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 137463

>Myslím že už se blíži čas našeho národního řešení
>vlády. Už 2x se Defenestrace povedla a myslím, že by se
>povedla i potřetí. Jde o to, zda nás jako lid dokáže ta
>politická sebranka uchlácholit, nebo obnovíme starou českou
>tradici.

No, nevím, jestli by se dnes "obyčejnému lidu" podařilo dostat se jednoduše do vládní budovy a provést tu další defenestraci, ale jinak s Vámi nesouhlasím v tom, že se obě předchozí povedly. Ta první měla za následek nástup Husitství a ta druhá, nepovedená, zase třicetiletou válku. Tady máte citaci z českých dějin :

" Ráno 23. května 1618 se rozhněvaná skupina protestantských pánů hnala ulicemi Prahy směrem ke hradu. Jejich cílem nebylo ani tolik vyjednávání - ostatně císař na hradě nebyl - jako spíš lynčování katolických místodržících Jaroslava Bořity z Martinic a Viléma Slavaty z Chlumu, kterýmžto připisovali vinu na potlačování práv protestantů. Vůdce protestantů, hrabě Matyáš Thurn, žádal hlavy obou místodržících. Když se dav natlačil do kanceláře, nebylo již daleko k provedení onoho gesta - akce, která již měla v českých dějinách obdoby - vyhodit viníky z okna. Podobně se vypořádali se svými protivníky husité o téměř dvě století dříve.
Nejprve vzali Martinice, kterého vysadili do okna a poté jej shodili dolů do hradního příkopu - bylo to bezmála patnáct metrů. Slavata se pokoušel více bránit, ale proti síle davu neměl šanci. Jeho pád byl bolestnější. Nakonec byl z okna vyhozen ještě písař Filip Fabricius. Na rozdíl od předchozí defenestrace však všichni tři vyoknění svůj pád přežili - spadli totiž do hromady starých papírů a hnojiště. Oni sami však připisovali díky za svůj stav panně Marii."

Čili, vykonána byla, ale bez toho požadovaného efektu. To husité byli důkladnější. [smích]

137482

13.6.2007 15:10

Doporučuju ke čtení

Vanguard 62.?.?.?

Fareed Zakaria, Budoucnost svobody, Academia, 2005.

Autor poměrně názorně dokazuje, jak posedlost přímou demokracií dovedla Kalifornii od prosperity k black-outům a rozpočtové krizi. Voliči v sérii referend přikázali státnímu parlamentu snížit daně a zároveň v jiné sérii refernd prosadili stavbu nejrůznějších nákladných projetků a dostali tak své politiky do neřešitelné pasti. Nesmírně zajímavé čtení.

137464

13.6.2007 15:59

RE: Doporučuju ke čtení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 137464

Jenže tam mají zavedeny jen některé prvky z tohoto návrhu :

http://www.pdemokracie.ecn.cz/cs/index.php?pg=ustava

Je nutno přečíst a pak pochopíte.

A to co popisujete je problém politika,že neumí říct lidem :

Fajn,chcete stavět tohle.Dle propočtů,které samozřejmě doloží to bude stát tolik a tolik,dočasně se na tom uživí tolik a tolik lidí,přinese to tyto výhody a tyto nevýhody,způsobí to nutnost zvýšení daní o tolik v těchto oblastech,což se dle příjmových skupin projeví v daňovém zatížení a tím pádem snížení nebo stagnaci platu takto na tolik let,chcete to? ANO/NE Současně předloží i alternativu nebo více,které by mohli plnit podobnou funkci s větší prospěšností a lidé si z nich vyberou.

Od toho jsou ve zmiňovaném návrhu třeba občanské komise a musí se to umět vysvělit tak aby to pochopil úplně každý,prostě oprostit se od "manager a techno speaku" a mluvit jako člověk se selským rozumem.

Pokud i přesto takový nesmysl schválí v referendu,tak politik za to nemůže být odvolatelný,protože on upozornil a dal alternativy.Záchrana bude třeba výběr nějáké te alternativy a opět nemůže být odvolatelný za to,že dává něco do pořádku,co lidé v referendu pokazili.

137468

13.6.2007 16:09

RE: Doporučuju ke čtení

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137464

Můj systém internetových účetních voleb je úplně o něčem jiném než o nějaké sérii referend. Kdoví co je zač ten Váš Zakaria.

137470

14.6.2007 10:49

RE: Doporučuju ke čtení

Vanguard 62.?.?.?

Reakce na 137470

No, je to světově uznávaný politolog, kterého zná každý, kdo se o tuto oblast trochu zajímá, na rozdíl od nesmyslného systému účetních voleb. Co se začít trochu vzdělávat v oboru?

137494

14.6.2007 13:02

RE: Doporučuju ke čtení

Pavel -Čert- Němec 195.?.?.?

Reakce na 137494

Nechci rypat, ale zrovna v politice a politologii je svetova uznavanost, tak jak ji pojima dnesni svet naprosto negativni kvalitou dane osoby. Vuci systemu nekriticke figurky jako je bezesporu retardovany Vaclav Havel, jsou vnimani jako svetove uznavane, protoze jsou vladnouci elite(chcete-li NWO) na ruku, zatimco kriticti lide prahnouci po zmene jsou zatracovani za jejich nazory. Proto bych se timto radsi moc neohanel a radeji prezentoval konkretni nazory...

137502

14.6.2007 14:44

RE: Doporučuju ke čtení

Vanguard 62.?.?.?

Reakce na 137502

Zakaria není politig, nýbrž politolog, takže srovnání s VH je zcela mimo mísu. Jeho konkrétní názory (nebo spíš postřehy) jsem uvedl výše.

137508

14.6.2007 19:37

RE: Doporučuju ke čtení

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137508

Všechny politology co znám, tak pro všechny platí bez výjimky: jeden horší druhého. A na můj účetní volební systém mi nesahejte, protože je jednoduše geniální. [vyplazený jazyk]

137523

14.6.2007 19:54

RE: Doporučuju ke čtení

DavidZ zatrepalek (zavináč) ctechnet (tečka) cz 84.?.?.?

Reakce na 137523

Hezký den, Jarmilo. Mohu-li Vám doporučit, Zakariu si přečtěte. Je to velmi zajímavé čtení. Do 15 let žil v Indii, pak přesídlil do USA a tomu odpovídají i jeho myšlenky. Naivita, fascinace USA, víra v jejich možnosti... A přitom bystrý mozek, ovlivněný pouze naivitou člověka, který je determinován původem a kontrastem Indie vs. USA. Kdyby měl od malička přístup k informacím, jako máme dnes, psal by něco jiného. Je to vidět i z vývoje jeho myšlenek. Dnes už není příliš neokonský, podobně jako Fukuyama.

Kdyby něco, mám ho v knihovně. A vidíte, neublížil mi. [smích]

137525

15.6.2007 7:17

RE: Doporučuju ke čtení

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137525

Taky přeji hezký den Davide. A dneska bude tedy pařák.[smích] No jo, když mě se doma kupí již tolik nových koupených nepřečtených knih a nejsem schopna si to přečíst. Ale díky za nabídku.

137547

16.6.2007 9:00

RE: Doporučuju ke čtení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 137523

>Všechny politology co znám, tak pro všechny platí bez
>výjimky: jeden horší druhého. A na můj účetní volební
>systém mi nesahejte, protože je jednoduše geniální. [vyplazený jazyk]

Jarmilo, Vojta Vám velice pěkně a názorně nadnesl, jak je to s tím "stádem", ale Vy pořád melete o tom Vašem a Vámi zprofanovaném, volebním systému. To stádo bude pořád stejné a bude stejně dokola dělat ty samé "hlůpostě" i s tím Vaším systémem. Vy jste jak ten flašinet, pořád dokola jednu a tu samou písničku. Mně už se ale zdá být silně ohraná. Souhlasím s Vojtou. Teď mi můžete klidně nadávat. Nezapomeňte se posilnit červeným !
[chechtot]

137636

16.6.2007 18:21

RE: Doporučuju ke čtení

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137636

No a já Vám opět odpovím to co Vojtovi- když nevěříte stádu, pak jsou tedy i klasické volby úplně nanic a naprosto zbytečné a jsou jen pouhou fraškou určenou k tomu, aby se zlegalizovala vláda spolu domluvených, pravolevých organizovaných zločinců. Pokud Vám takováto dnešní situace vyhovuje, tak se v tom klidně rochněte a jako stádní, tupá ovce choďte poslušně k volbám a ty zločince si zase zvolte- mně už ale u voleb nikdy nikdo neuvidí, takže situace se bude opakovat jako kdysi za komoušů. Prohlédla jsem komunisty a prohlédla jsem i dnešní pravolevé komunisty. Jsou to pořád tytéž svině. Pokud tohle nevidíte, tak jste slepý na obě oči a hlavně jste naivní až na půdu. [oči v sloup]

137664

17.6.2007 1:48

Defenestrace je nutná !

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 137664

>No a já Vám opět odpovím to co Vojtovi- když nevěříte
>stádu, pak jsou tedy i klasické volby úplně nanic a naprosto
>zbytečné a jsou jen pouhou fraškou určenou k tomu, aby se
>zlegalizovala vláda spolu domluvených, pravolevých
>organizovaných zločinců. Pokud Vám takováto dnešní situace
>vyhovuje, tak se v tom klidně rochněte a jako stádní, tupá
>ovce choďte poslušně k volbám a ty zločince si zase zvolte-
>mně už ale u voleb nikdy nikdo neuvidí, takže situace se bude
>opakovat jako kdysi za komoušů.
Nerozčilujte se, já netvrdím, že se mi ten dnešní systém moc zamlouvá, jenže ten problém vězí v tom, že do těch zákonodárných a vládních sborů byste musela prosadit jenom ty "dobré" kandidáty, ale kde je vezmete ? V tomto ohledu jsem velice skeptický. Ve smečce vlků jen stěží najdete pokorného beránka.
Prohlédla jsem komunisty a
>prohlédla jsem i dnešní pravolevé komunisty. Jsou to pořád
>tytéž svině. Pokud tohle nevidíte, tak jste slepý na obě
>oči a hlavně jste naivní až na půdu. [oči v sloup]

Tak vidíte, sama to přiznáváte. Je to jenom o lidech a jejich bezúhonnosti a jejich povahách. Pořád se na ta místa budou drát jen ti, kterým jde o "koryto". Ale to tím Vaším systémem jen ztěží změníte. Pořád o tom budou rozhodovat jen a jen jiní lidé. Je to tzv. "Catch 22". Dokud, lidé a celý národ bude stát s prominutím za hovno, tak to bude pořád dokola. Dovedete si představit, že dnešní politici, po prostudování Vašeho systému, když zjistí, že by tento mohl rázně a brzy skončit jejich kariéru, řeknou - "Dobrá, ať je to tedy tak, jak to navrhla paní člověkyně Kubátová". A kdo to tedy potom může změnit ? REVOLUCE ?! Už se těším na tu třetí defenestraci a potom na ty "skutečné a spravedlivé vládce země".

[chechtot]

137684

17.6.2007 7:52

RE: Defenestrace je nutná !

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137684

Já se nerozčiluji, jenom Vám chci říct, že Vy stále nechápete podstatu těch nových účetních internetových voleb. Zatímco dnešní vládnutí politiků vypadá tak, že v okamžiku, kdy jsou zvoleni, tak pak již 4 roky neomezeně vládnou, aniž by jim občané mohli do toho sebeméně mluvit. Kdežto v novém systému voleb by byli po celé 4 roky pod NEPŘETRŽITOU KONTROLOU všech občanů. Jakmile by se na nějakého politika provalila nějaká korupční aféra, šel by okamžitě od válu a byl by jako šachová figurka nahrazen jiným politikem, třeba z úplně jiné strany. Tak by klesala a stoupala moc stran, podle toho, jak by to určovali přímo občané- ta moc stran by byla nepřetržitě závislá na vůli občanů, nejen jednou za 4 roky. Museli by se snažit mít ve straně ty nejlepší lidi, aby voliče zaujmuli. Navíc by všechny zákony mohly být schváleny jen tehdy, když by s nimi většinově souhlasili i občané. Třeba se Vám to zdá fantastické a nereálné, ale je to skutečně vypracovano tak, že by to fungovalo. Navíc by volby, referenda i schvalování zákonů stát nestály ani korunu a vše by probíhalo přes internet neuvěřitelně rychle a na halíř přesně.

Prostě představte si tu neutěšenou současnou situaci tak, jako by existoval úřad, kde se pracuje s rozdělováním miliard tím způsobem, že jsou do něj jednou za 4 roky vybráni pracovníci, ale pak už si 4 roky mohou s těmi miliardami bez kontroly nakládat libovolným způsobem, jak sami uznají za vhodné. Značnou část těch peněz samozřejmě zašantročí, aniž by se jim cokoliv stalo, protože tímto způsobem je celý ten systém nastaven.

A teď si představte nový typ úřadu, kde jsou navolení pracovníci, ale jsou celé ty 4 roky pod bedlivým dozorem celého národa, jak s těmi penězi nakládají. Když by kdokoliv z nich něco provedl, okamžitě by s hanbou odešel, popřípadě by byl dokonce za své kriminální jednání (krádež) odsouzen. Tak je se to děje ve všech normálních podnicích či firmách- jenom v té nejvyšší firmě (politice) se vše děje paradoxně naprosto bez kontroly.

137693

17.6.2007 9:34

RE: Defenestrace je nutná !

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 137693

>A teď si představte nový typ úřadu, kde jsou navolení
>pracovníci, ale jsou celé ty 4 roky pod bedlivým dozorem
>celého národa, jak s těmi penězi nakládají. Když by
>kdokoliv z nich něco provedl, okamžitě by s hanbou odešel,
>popřípadě by byl dokonce za své kriminální jednání
>(krádež) odsouzen. Tak je se to děje ve všech normálních
>podnicích či firmách- jenom v té nejvyšší firmě
>(politice) se vše děje paradoxně naprosto bez kontroly.

Vaše idea je opravdu lákavá, ale nějak mi to připadá, jako ten komunismus, trošičku utopistické. Je to proti lidské nátuře. Tedy v prvé řadě těch, kteří by to měli realizovat.
[smích]
Hlavně už ale nechci polemizovat o tom Vašem "bejbínku". Trošku mi to připadá, jako Perpetum mobile.
Nevím, jak si představujete, že když by byl někdo odvolen, tedy sesazen, že ten jeho nástupce udělá za pár dní nějaký zázrak, nebo něco podobného ? [oči v sloup]

137701

17.6.2007 16:39

RE: Defenestrace je nutná !

Jarmila 85.?.?.?

Reakce na 137701

Vy jste vážně nějaký příliš nechápavý.[smích] Copak nevíte, že obecnou lidskou vlastností je se ulejvat a podvádět? Ale když existuje důsledná kontrola, tak se ulejvání a podvádění zamezí? Copak to nevíte, že každý podnikatel si své zaměstnance musí bedlivě hlídat a buzerovat, jinak v opačném případě ti zaměstnanci zvlčí a dělají si co chtějí?

137710

17.6.2007 19:40

RE: Defenestrace je nutná !

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 137710

>Vy jste vážně nějaký příliš nechápavý.[smích] Copak nevíte,
>že obecnou lidskou vlastností je se ulejvat a podvádět? Ale
>když existuje důsledná kontrola, tak se ulejvání a
>podvádění zamezí? Copak to nevíte, že každý podnikatel si
>své zaměstnance musí bedlivě hlídat a buzerovat, jinak v
>opačném případě ti zaměstnanci zvlčí a dělají si co
>chtějí?

No ale toho se dá dosáhnout i bez toho Vašeho "systému". Zase je to pořád o těch lidech, že to musí být v prvé řadě oni, kteří se budou řídit tím, co mají v náplni práce a budou hlavně poctiví. Ale v Čechách by pravděpodobně musel mít každý takový zaměstnanec svýho drába. Ona ta rákoska měla taky něco do sebe. Celý ten problém tkví v tom, že tyhlety kroky k nápravě a změny v dosvadním systému, musí přijít zase shora a už jsme opět u těch kaprů a jejich rybníkem.

137719

14.6.2007 15:31

RE: Doporučuju ke čtení

Guildenstern&Rosencrantz 195.?.?.?

Reakce na 137470

Fareed Zakria je indický muslim narozený v Bombaji s US citizenship. Z hlediska neokonzervativců jejich člověk. Podporoval okupaci Iraqu.

137512

Příspěvků: 56

12.06. 07:37 Jarmila  Dožijeme se někdy přímé demokracie?
12.06. 08:04  RE: Dožijeme se někdy přímé demokracie?
13.06. 07:11 Jarmila  RE: Dožijeme se někdy přímé demokracie?
12.06. 08:47 proteus  Doufejme, že to tak půjde dál...
12.06. 09:58 Esmate  Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 10:41  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 17:39 Esmate  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 18:35  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 06:54 Esmate  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 18:54 Aja  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 06:30 Esmate  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 13:40 Aja  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 23:46 Rene Bartosek  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 00:16 Brixenský vězeň  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 10:38  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 14:02 petr sleder  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 00:38 Krtech  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 07:25 Esmate  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 07:01 Kropáč  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 09:31 Esmate  RE: Naši demokracii si obhájíme!
13.06. 07:22 Vratislav  RE: Naši demokracii si obhájíme!
12.06. 12:49  Jeden z příkladů
12.06. 14:48 Vojta49  Chraň nás ... přímé demokracie
13.06. 07:26 Jarmila  RE: Chraň nás ... přímé demokracie
13.06. 11:39 Vojta49  RE: Chraň nás ... přímé demokracie
13.06. 15:31  RE: Chraň nás ... přímé demokracie
13.06. 15:58 Jarmila  RE: Chraň nás ... přímé demokracie
14.06. 13:51 Vojta49  RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní
14.06. 19:29 Jarmila  RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní
19.06. 02:19 Vojta49  RE: Chraň nás ... přímé demokracie - blažení neschopní
12.06. 19:01 Udiveny Eda  GEB jim v tom urcite napomuze
12.06. 21:41 Kropáč  Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
13.06. 10:45 Esmate  RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
13.06. 13:40 Kropáč  RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
13.06. 16:05 Jarmila  RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
13.06. 18:31 Kevin  RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
14.06. 12:18 Kropáč  RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?
13.06. 14:52 Starman  3. Pražská Defenestrace
14.06. 00:47  RE: 3. Pražská Defenestrace
13.06. 15:10 Vanguard  Doporučuju ke čtení
13.06. 15:59  RE: Doporučuju ke čtení
13.06. 16:09 Jarmila  RE: Doporučuju ke čtení
14.06. 10:49 Vanguard  RE: Doporučuju ke čtení
14.06. 13:02 Pavel -Čert- Němec  RE: Doporučuju ke čtení
14.06. 14:44 Vanguard  RE: Doporučuju ke čtení
14.06. 19:37 Jarmila  RE: Doporučuju ke čtení
14.06. 19:54 DavidZ  RE: Doporučuju ke čtení
15.06. 07:17 Jarmila  RE: Doporučuju ke čtení
16.06. 09:00  RE: Doporučuju ke čtení
16.06. 18:21 Jarmila  RE: Doporučuju ke čtení
17.06. 01:48  Defenestrace je nutná !
17.06. 07:52 Jarmila  RE: Defenestrace je nutná !
17.06. 09:34  RE: Defenestrace je nutná !
17.06. 16:39 Jarmila  RE: Defenestrace je nutná !
17.06. 19:40  RE: Defenestrace je nutná !
14.06. 15:31 Guildenstern&Rosencrantz  RE: Doporučuju ke čtení

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 75 čtenářů částkou 17 554 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 2

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 4

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Měnové kurzy

USD
21,60 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,77 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,25 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 744,27 Kč
1 unce stříbra
545,24 Kč
Bitcoin
785 416,52 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 272