Diskuze k článku

Polemika o transhumanismu

Příspěvků 15

15.5.2007 3:10

Polemika o lidskosti

Alena alka (tečka) porizkova (zavináč) centrum (tečka) cz 212.?.?.?

Mé myšlení,názor,polemika bude prostá,v jazyce lidském,pouze a jen Subjektivním pohledem,jak na mne článek zapůsobil,jak jsem ho daným rozumem pochopila a schopna momentálně chápat.

Tento článek mne donutil zamyslet se sama nad sebou.A ským já se plně shoduji,je pan filosof.
Nerozumím technickým vědám,jejich paramenrům,nevím skoro nic o fyzice,matematice a jejim dalším podobným.NechŤ to pro odborníky.
Snažím se rozumět lidskosti,jeho smyslu žití a bytí.To mi je vlastní,protože sama jsem lidskou bytostí,emočně,rozumově myslející.
Víte,nevěřím v boha,nevěřím v nadřazenost,nevěřím na ideály společenství,nevěřím v absolutní pravdu/pravěk,středověk,novověk..atd/,každý si do své mozaiky za poznáním absolutního světa sestavuje pouze pravdu subjektivní/střípky/
Něvěřím na proroky,jinou možnou vesmírnou bytost-civilizaci.Takto bych mohla pokračovat se svým výčtem možností.Nezatěžuji si mozek zbytečnem a touho po odhalení možné či nemožné pravdy.
Víte,věřím pouze a jen sobě a v sebe.Víte jak vidím 1.přikázání v desateru které hlásal Ježíš?
Zcela prostě:Já jsem Hospodin, tvůj Bůh;
Pouze a jen sobě jsem si vlastním pánem a sobě zároveň i bohem.Pouze jen svým.Buď svůj i Tvůj.Jsem člověk jako každý jiný,nejsem míň ani víc,každý jsme obdařeni jiným umem,tonás činí originálním.Nezáleží na pohlaví,věku,postavení,inteligenci,majetku,vnímání,moci.
Stále jsme si rovni v podstatě lidskosti.Nejsem o nic lepší čí horší člověk,jako Ty nejsi o nic horší a lepší člověk přede mnou.
Pouze na Tebe pohlížím s úctou k Tvému umu,nezávidím,snažím se Ti býti podobný,rád se od Tebe učím,protože vím,že to chci také umět.To by mělo být hnacím motorem pro dobro ve vývoji.Každý by se měl učit od druhého.
Tak i uctívat mocnou přírodu,na které jsme závislí a nemáme sebemenší podíl na jejím stvoření.My vděčíme a dlužíme právě přírodě jež nás stvořila.Tu by jsme měli nazývati bohem,ta jako jediná je našim stvořitelem.
Takto to vidím svýma očima.Pouze názor,třeba hloupá myšlenka,ale má. [smích]

Panu autorovi patří můj dík,úcta a obdiv.

135374

15.5.2007 7:50

Nějak moc dlouhý,já bych napsal:"Vím,že nic nevím:" :o)

lesov 89.?.?.?

Smysl to samozřejmě má,vždyť víme,že myšlenka ovlivňuje hmotu a nic jiného nám stejně nezbývá.... [smích]

135377

15.5.2007 13:34

Radost v male chaloupce

zednik 88.?.?.?

http://www.denik.cz/z_domova/starostove_radar_brdy20070515.html [chechtot]

135384

15.5.2007 14:49

směr a protisměr

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

cituji:
Jestli je pro transhumanisty jedinou pochopitelnou substancí ve světě struktura, potom je docela problém se domluvit. Já vycházím z oné filozofické tradice a věky podložené myšlenkové báze.....

Možná bude dobré si říci, co je ta "myšlenková báze". Myšlenky, které mají svůj cíl zcela logicky směřují k naplnění tohoto cíle. Do určité doby rostoucí objem skutečností, které do tohoto cíle zapadají - ten se vždy po určité době používání těchto poznatků vrátí do místa, odkud byl cíl formulován. Vše se za čas zacyklí. Věda se rozhodla zkoumat hmotu prostřednictvím symboliky, známé jako matematika. Aby mohla zastoupit skutečnou realitu, musela matematika svou STRUKTURU omezit tzv. axiomy. Je jich sedm, díky jim lze matematicky dokázat cokoliv čímkoliv - jen výběrem vhodných prvků a metodik. Právnický jazyk už funguje také tak, ze stených podkladů vytvoří protikladné "právní názory".

Život člověka je podřízen stejnému mechanizmu. Růst úsilí o poznání svých schopností stále podkládá dalšími směry svého myšlení, které postupně převádí do technologií, do STRUKTUR. Struktura je popis pozic, provázaných vzájemnými silovými vztahy - tedy něco, co je současně stavem i pohybem, protože i čtení popisu pohybu automaticky generuje podobný pohyb našeho myšlení, říkáme mu chápání.
Život je samořiditelná struktura, která má mnoho vrstev, ty jsou uzavírány do cyklické funkce, voda funguje podobně jako matematika, jen s jiným počtem prvků a směrů. Vždy do takového cyklu musí něco vstupovat, v podřízených cyklech se přijmuté informace (potrava, nebo nuly a jedničky) přemění v souladu s tím, o jaký cíl se jedná. Výsledek je pak zdrojem výživy jiného informačního nebo hmotného cyklu. Lidské hovno se vrací do země, ze které roste "chleba" - a nuly a jedničky v programech mohou vytvářet libovolnou fikci reality (hry, nejen střílečky), do které mládež investuje spoustu svých cílů. A času. A jejich podvědomí ví PROČ.

A právě čas je taktovacím kmitočtem, který i nám odměřuje cíle a jejich plnění. Lidstvo, odchované křesťanstvím první generace, postupně zjistí, jak byly konstruovány letopočty na základě souladu pozic myšlenkových a hmotných struktur. Hvězdy a jiné útvary v prostoru jsou hmotným odrazem myšlenek. Je opět úplně jedno, jestli jsme my odrazem pozičních vztahů hvězdných soustav - nebo jestli ony jsou produktem myšlení celku galaxie či vesmíru - nejméně galaxie - Mléčné dráhy - můžeme nazvat "inteligencí na bázi uhlíku", LIDÍ a jim podobně formovaným bytostem. Podobně jako batole má jinou představu o své činnosti v dospělém věku, než je ta, se kterou se "přišlo narodit" - tak i nám, lidem 21 století se obtížně přijímá něco, co jinde ve vesmíru běžně funguje.
Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se uk

135385

15.5.2007 14:51

RE: směr a protisměr 2

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 135385

Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se ukáže jako perspektivní. Ano, touto variantou "chyby" se naše Země (v mikroprostoru) a náš vesmír (v makro prostoru) zatím řídí. Podobně jako každý vynález svou vnitřní kvalitu ztrácí, tak každá "chyba" má potenciál stát se oporou, základnou pro další období.
Nedostatečný odstup od současnosti nám brání přijmout období poslední "rotace" (=letopočet, postavený na poznatcích křesťanství) jako nepodařený pokus jej prosadit silou a mocí.
Bohužel jen osobním vhledem je zatím možné zjistit, JAK a PROČ se situace v současnosti odvíjí tak, jak vidíme a cítíme. Bariera, kterou církev vytvořila v našem vědomí tím, že z původního učení odstranila části o reinkarnaci. Ne celých lidí, jen těch dat (jejich vloh a defektů), které si za cíl vzala nová bytost = struktura dítěte v podobě potenciálu, energetického náboje. Dítě, pokračování cykličnosti, si ve svých myšlenkách vytváříme už od prvního kontaktu s očima druhého pohlaví. I když mnozí si to neivědomují. Své dítě si formujeme stále, z toho, co vidíme okolo sebe, vybíráme pro něčí dítě jeho vlastnosti a schopnosti. Že to zatím není vždy to, co se nám narodí - o tom je právě onen celkový cíl, vytvořit SAMOŘIDITELNOST ve větším rozměru, než je v současnosti možné.
A k tomu je zapotřebí pochopit STRUKTURU a vhodnější vazby mezi informacemi, které se mnohým "zažraly" do podvědomí víc, než je nutné. Jde o koncepci jazyka, který je emočně neutrální. Postavit DOBRO jako jedinou základnu je zcestné, ono samo má svoji nedílnou polaritu - ZLO. Takže dobro je jen polovinou nějakém základny. Ale může být a také je CÍLEM. Ten stačí jeden. A cestou k němu bylo právě období 2000 let utrpení.

Vtip je v tom, že v době, kdy je možné své emoce vkládat ne do skutečných válek a zabíjení - ale že si můžeme tyto zcela přirozené (protože polaritní) choutky vybít v hororech nebo počítačových válkách. Emoce jsou zkrátka materiálem, který se vybitím v odpovídajícím protipólu vynuluje. Emoce nás nutí stavět nové, ale i ničit to, co už nechceme. Rozum jen umožňuje to dělat s co nejméně chybami. Naše přání zcela zákonitě v prostředí dneška, prosyceného špínou a podvodem, budují přesně ten svět, který za nějaký čas budeme mít. Je na nás, jestli si přejeme dobro pro sebe nebo i pro ty okolo nás. Naše podvědomí vysílá zcela přesný potenciál (rovnováhu vhodných a nevhodných přání) do prostoru. Tam, co je pro jedny Bůh a pro druhé "prázdný prostor s temnou hmotou" (už tohle je pitomost, vyžadující vysvětlivku)
A přitom se celý prostor skládá jen z DAT V PROSTORU, z informačních bodů o teplotě, která představuje archetyp, 3 Kelviny. Tentýž archetyp dostaneme součtem vědění,ke kterému došel Celsius. (1K = -273C). "Cyklus teploty" se uza...Automaticky kráceno

135386

15.5.2007 14:54

RE: směr a protisměr 3

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 135386

"Cyklus teploty" se uzavřel.
Bertík chtěl jeden pevný bod v prostoru, má ho mít. Poznávání hmoty nás dovedlo k pojmům. Popisují vztahy mezi stále se opakujícími stavy nebo procesy. Proto je třeba tu polaritní pohádku o vývoji života ve vesmíru stavět od pojmů, které není třeba dokazovat jinými prostředky. Každý ví, že např. slovo židle je cosi, používané především (v nadkritickém monžství případů)k sezení. A slovo pohyb nebo vodík nejlépe osamostatníme tak, že je polidštíme, uvědomíme si, že kdysi síly musely jednat tak, abychom vznikli. A že jsme si jejich nejdůležitější vlastnosti zachovali sami. Síla je "ona" a Pohyb je "on". A síla může být v pohybu i v potenciálu k němu - jako žena či jiná "struktura, která je schopná po impulzu od nás vytvořit dítě, společného jmenovatle impulzu a cykličnosti. Takový Vodík vodí energii po vesmíru, je aktivní, má sílu přitáhnout neaktivního Helia. A tak dále. Zkrátka kontaktem dvou podobných ale neshodných jedinců nevznikne dvojjedinec jako v matematice, ale třetí prvek, slučující některé vlastnosti svých "rodičů".

Jakmile při čtení zjistíte, že dál číst nemá smysl, že autor je blb, tak jste si právě odzrcadlili svou hladinu pro vnímání jiného přístupu. Pokud autora blbem, píšícím nesmysly, nenazvete, máte ve svém myšlení už místečko, kam se vejde nějaké, aspoň částečné pochopení. A to poroste. Jiná cesta není. A až se lidi naučí chápat "zázraky" (zázrak je jev, který v dané době nemá odpovídající "referenční systém", strukturu výkladu, jak lze takový "zázrak" vyrobit.
Dnes lze na obrazovce vyrobit libovolný zázrak. V reálu se trik prozradí buď souběžným použitím tří kamer, vzájemně se zobrazujících - nebo pomocí emocí v okolo stojících diváků, pomocí osobní schopnosti rozeznat opravdové překvapení od zahraného. Doporučuji trénovat na You Tube, jména Cyril Takayama nebo Chris Angel. Chce to čas, náš sklon označit vše za podvod, je dvojsečný, brání vnímat vědi jinak.
UVĚŘIT své myšlence, nebo tomu, co jsem viděl či "zažil" a dotáhnout to do cíle, to lze v libovolné činnosti, ale ne v libovolném životě. Někdy si slovo ŽIVOT rozebereme "abecedou lidštiny".

135387

15.5.2007 15:32

RE: směr a protisměr 3

.89.213 89.?.?.?

Reakce na 135387

Taky se budu trochu opakovat, snad naposledy:

"...Jakmile při čtení zjistíte, že dál číst nemá smysl, že autor je blb, tak jste si právě odzrcadlili svou hladinu pro vnímání jiného přístupu. Pokud autora blbem, píšícím nesmysly, nenazvete, máte ve svém myšlení už místečko, kam se vejde nějaké, aspoň částečné pochopení...."

Tady děláte logickou chybu. Já nenazvu autora blbem, jehož nemá smysl číst. Naopak. Ovšem nenazvu jím ani jiného autora, který píše podobné, či zcela jiné, v sobě koherentní, i když třeba opačné, teorie. Je jich plný internet. Neomezuju své odzrcadlování jen na jeden přístup, když vím, že je mnoho možných přístupů, ba nekonečně mnoho. Některé chápu lépe, protože se mnou lépe souzní, jsou naladěny na "mou" strunu a toninu. Jiné chápu hůř, protože jsem "mimo" příslušnou notu, ale jiní, jinak naladění, je mohou naopak chápat lépe. A proto nemohu a nebudu tvrdit, že některé přístupy či teorie jsou ty pravé, "lepší", "pravdivější", ba dokonce "funkčnější" než jiné. Protože dobrota, pravdivost i funkčnost je na Zemi záležitostí relativní a subjektivní.

135389

15.5.2007 15:15

Polemika o lidskosti

Alena 212.?.?.?

Mé myšlení,názor,polemika bude prostá,v jazyce lidském,pouze a jen Subjektivním pohledem,jak na mne článek zapůsobil,jak jsem ho daným rozumem pochopila a schopna momentálně chápat.

Tento článek mne donutil zamyslet se sama nad sebou.A ským já se plně shoduji,je pan filosof.
Nerozumím technickým vědám,jejich paramenrům,nevím skoro nic o fyzice,matematice a jejim dalším podobným.NechŤ to pro odborníky.
Snažím se rozumět lidskosti,jeho smyslu žití a bytí.To mi je vlastní,protože sama jsem lidskou bytostí,emočně,rozumově myslející.
Víte,nevěřím v boha,nevěřím v nadřazenost,nevěřím na ideály společenství,nevěřím v absolutní pravdu/pravěk,středověk,novověk..atd/,každý si do své mozaiky za poznáním absolutního světa sestavuje pouze pravdu subjektivní/střípky/
Něvěřím na proroky,jinou možnou vesmírnou bytost-civilizaci.Takto bych mohla pokračovat se svým výčtem možností.Nezatěžuji si mozek zbytečnem a touho po odhalení možné či nemožné pravdy.
Víte,věřím pouze a jen sobě a v sebe.Víte jak vidím 1.přikázání v desateru které hlásal Ježíš?
Zcela prostě:Já jsem Hospodin, tvůj Bůh;
Pouze a jen sobě jsem si vlastním pánem a sobě zároveň i bohem.Pouze jen svým.Buď svůj i Tvůj.Jsem člověk jako každý jiný,nejsem míň ani víc,každý jsme obdařeni jiným umem,tonás činí originálním.Nezáleží na pohlaví,věku,postavení,inteligenci,majetku,vnímání,moci.
Stále jsme si rovni v podstatě lidskosti.Nejsem o nic lepší čí horší člověk,jako Ty nejsi o nic horší a lepší člověk přede mnou.
Pouze na Tebe pohlížím s úctou k Tvému umu,nezávidím,snažím se Ti býti podobný,rád se od Tebe učím,protože vím,že to chci také umět.To by mělo být hnacím motorem pro dobro ve vývoji.Každý by se měl učit od druhého.
Tak i uctívat mocnou přírodu,na které jsme závislí a nemáme sebemenší podíl na jejím stvoření.My vděčíme a dlužíme právě přírodě jež nás stvořila.Tu by jsme měli nazývati bohem,ta jako jediná je našim stvořitelem.
Takto to vidím svýma očima.Pouze názor,třeba hloupá myšlenka,ale má.

Panu autorovi patří můj dík,úcta a obdiv.
Alena 15.05.07 03:10

135388

15.5.2007 20:48

RE: Polemika o lidskosti

micha michaVej (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 135388

Aleno,žabičko,posílám Ti sladkou hubičku.Konečně někdo,kdo dokáže řádně ocenit autorovy kvality.Jsi jednička,Tobě a autorovi patří můj dík,úcta a obdiv [smích] .

135412

15.5.2007 21:42

RE: Polemika o lidskosti

google 84.?.?.?

Reakce na 135412

>Aleno,žabičko,posílám Ti sladkou hubičku.Konečně
>někdo,kdo dokáže řádně ocenit autorovy kvality.Jsi
>jednička,Tobě a autorovi patří můj dík,úcta a obdiv [smích] .

a tebe, mila super-rosnicka, michacku, zase ja posielam obrovsku sladku pusinku.
konecne niekto, kto dokaze ocenit super fakt, ako bajecne dokaze Alena ocenit, fantasticke kvality bozskeho autora.
si proste dvojka micha, lebo jednickou uz je Alenka, no a pan Lhotak bozsky autor, kedze z vas najlepsi, musi byt proste nula.
vam patri moj vdak, ucta a obdiv.

ps.:
kurna chlapi a zenske, vy ste nejaka sekta alebo co?

135413

15.5.2007 22:15

RE: Polemika o lidskosti

Alena 212.?.?.?

Reakce na 135413

Pane Google,Michale,oběma děkuji,že jste mne pobavili před spánkem.

Pokud jste se pobavili/ironicky/,také v pořádku. [smích]


Alena

135419

16.5.2007 8:26

RE: Polemika o lidskosti

.89.213 89.?.?.?

Reakce na 135413

Prostě zákon rezonance. Pod články pana Lhotáka se můžeme scházet pouze my, podivné existence [velký smích]

135442

17.5.2007 2:13

RE: Polemika o lidskosti

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 135442

Dobrý den, pane Lhoták.

135494

15.5.2007 23:48

Jak fyzikové rozdělují civilizace

y 85.?.?.?

http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/786ABC6702FD0...
[velký smích]

135424

17.5.2007 16:29

Těch keců, jako obvykle

Jeroným 160.?.?.?

Obdivuju ty, kdo dokázali přečíst tuto pseudofilosofii do konce a dokonce si na ni dělají názor. [oči v sloup]

135531

Příspěvků: 15

15.05. 03:10 Alena  Polemika o lidskosti
15.05. 07:50 lesov  Nějak moc dlouhý,já bych napsal:"Vím,že nic nevím:" :o)
15.05. 13:34 zednik  Radost v male chaloupce
15.05. 14:49 janko  směr a protisměr
15.05. 14:51 janko  RE: směr a protisměr 2
15.05. 14:54 janko  RE: směr a protisměr 3
15.05. 15:32 .89.213  RE: směr a protisměr 3
15.05. 15:15 Alena  Polemika o lidskosti
15.05. 20:48 micha  RE: Polemika o lidskosti
15.05. 21:42 google  RE: Polemika o lidskosti
15.05. 22:15 Alena  RE: Polemika o lidskosti
16.05. 08:26 .89.213  RE: Polemika o lidskosti
17.05. 02:13 Dramenbejs  RE: Polemika o lidskosti
15.05. 23:48 y  Jak fyzikové rozdělují civilizace
17.05. 16:29 Jeroným  Těch keců, jako obvykle

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
417 336,79 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 984