Diskuze k článku

Centralizace a přerozdělování – ušlapaná cestička k otroctví

Příspěvků 89

12.11.2006 6:58

Dobre napsane

datel 206.?.?.?

Take to nechapu. Omezovani vynosu ,(na druhe strane hladovi lide), omezovani zemedelcu. Hlavne drzet cenu na hore. Pak v reklamach budou ukazovat hladovici v Africe a rvat o podporu v penezich.

121215

13.11.2006 3:48

Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 121215

Reagovat na páně Podolákův spisek je docela obtížné, protože
pan Podolák je neinformován v oboru, o kterém píše.
Pokusím se alespoň v některých hrubých obrysech uvést záležitosti
zemědělství a EU na pravou míru.
Vývoj "revoluce" v zemědělství stále není ukončen a bohužel důsledky obrovského nárustu produktivity práce se plně vstřebá
až za několik generací.
Možná,že mnozí asi neví, co tím myslím, ale jde o zásadní problém.
Přibližně před 50 lety začal proces, kdy v zemědělství bylo
zaměstnáno někde až 60% obyvatelstva.
Dnes činí tento podíl 3-5%.
Vesnice kolem sebe měla polnosti na kterých pracovali
a byli plně vytíženi skoro všechni lidé zde žijící.
Pokuď bychom zvážili, že v Česku je cca 6 000 obcí,podle
této matematiky je značná část těchto obcí zbytečná,
protože pro jejich obyvatele se v zemědělství, již prostě práce
nenachází a již nikdy nacházet nebude.Také jejich hustota - co cca 5 km, jedna vesnice je nadbytečná.
Je to kruté zjištění, ale ekonomicky nezvratné.
U nás jsou některé vesnice zachraňovány "chalupáři",ale
ani příliv rekreační ekonomiky propadu nezabrání.
Stejné a někde daleko horší problémy jsou po celé EU,
vzláště ve Francii, Německu, ale stejná potíž brzo nastane
v Polsku a v ostatních státech EU.
Chtěl bych pouze naznačit, že systém dotací a kvót pro
zemědělství v EU má ještě jiné příčiny, než si zde pan Podolák,
dokáže vůbec uvědomit.
V oblasti zemědělské politiky budou nutně muset nastat systémové
změny,které budou hodně bolet a neobejdou se bez silných sociálních a politických tenzí.Škrty dotací, které není možné
do nekonečna vyplácet, třeba ve Francii, mohou zavinit sociální
otřesy nebývalé síly, provázené stávkami, obsazováním
komunikací zemědělskou technikou a jiné násilné protesty.
I v samotné technologii hospodaření zcela jistě dojde k mnoha
systémovým změnám.
Třeba se prokazuje , že optimální farma,čítá pouze cca 200 ha.
Nemám zde prostor vysvětlovat, proč tomu tak je, prosím vězměte tento údaj o výměře ideální farmy, jako axiom.
Také se ukazují jako nevhodné v zemědělství, velké celky, jejichž produkce je pouze jednodruhová.
Je nutné zavést opět druhovou pestrost na farmy a také rozmanitý
chov domáciho zvířectva.Po mnoho staletí byl vytvářen uzavřený
okruh chovu zvířat a pěstování plodin, kde jedna činnost
harmonicky navazovala na druhou.Je nutné opět vrátit soulad
do zemědělského hospodaření a tím zamezit dotacím a hlavně
vypisováním nesmyslných kvót.Peníze budou nadále do venkova
proudit,ale musí jich být systémově využito ke změnám a nikoliv
ke zvýšení krátkodobé produkce.Také trhem vybičované výnosy
plodin se musí vrátit k normálu.
Vstupy do pěstování na jednotku plochy, nesmí převyšovat výstupy
v podobě sklizně.
Přeloženo do normální řeči, dnes když ...Kráceno (Editor)

121293

13.11.2006 8:18

RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121293

Možná, když do toho myšlenkově trochu "potlačím" v jistém směru - nastane "ouplná shoda" !

Zemědělství je moc dobrý plac na dokumentování, kam lidstvo dokráčelo v tomto současném "systému věcí". Na základě toho, že:

- zemědělství bylo vlastně industrializováno a postaveno na bezohledné maximalizaci zisků (mnohé z dotací se to sic snaží řešit),
- nejsou respektovány pozemské cykly (příliš velká odbočka od základní myšlenky),
- v návaznosti na přechodný "pík" v produktivitě se z hlediska "bezbolestnosti" nevratně lidstvo přemnožilo (souvisí s tím "celý ranec" výmyslů, proč se chováme, jak se chováme),
- návrat k přirozené recyklaci zdrojů planety je nemožný - důkaz by byl dlouhý a mnozí by to neunesli,
- a lze v tom výčtu dost dlouho pokračovat..

lze konstatovat, že právě zde je zaděláno na jeden z největších průšvihů lidstva. Vy to docela jasně naznačujete, ale v "poli příčin a následků" se mi to jevilo lehce posunuté.

Neříkám, že tzv. "věda" by nemohla tu "těžkou káru" ještě chvíli tlačit, obrazně však již jen blíže na okraj propasti..

Myslím si, že nemá cenu příliš řešit akutní problémy zemědělství, je to fakticky akademický problém, kde bychom takto vlastně trvali na omylu, že jsme předpřáhli "kočár před spřežení". Lidstvo přijalo veskrze zvrhlé principy a musí přijít zcela systémová - a bolestná - náprava.

Jsem si ale jistý, že se může zde objevit představitel onoho neblahého myšlení, nechci se dotknout - typicky pan Stan - a bude nám vysvětlovat vše možné. Obrazně takové lidi přirovnávám k "mašinfírovi", který je štěstím bez sebe, že dokáže za jakkoliv těžkých podmínek udržet svou mašinku v perfektním stavu a tím chodu. Že vlak jede špatným směrem, to jej nezajímá - to totiž není jeho problém - to si takoví fachmani totiž myslí a jsou spokojeni hlavně nad "kvalitou své práce" !!

PS Uvedl bych za spoustu jiných jeden příklad, který osvětlí trochu tu beznadějnost. Celá Evropa dumá, proč hynou lesy a "odborníci" mluví o kyselých deštích. Nikdo ale již nedodá, jaké lesy má na mysli. Nedodá, že se jedná o obludné monokultury, zcela nejčastěji smrkové. Dnes však již v ústraní Vám každý odborník řekne, co se děje. Monokultury ochuzují půdu a mění prakticky nevratně své podloží. Lesy takto nejsou lesy, ale plantáže na "výrobu dřeva" - jaký div, že to nebude fungovat věčně !

"Odborníci" typu pan Stan (nechť mi promine, již podruhé jej užívám jako neblahý příklad) to řeší práškováním - *ano věda tu káru ještě kousek potlačí, ale kam - to nikdo nechce vidět ... raději ... [velký smích]

121302

13.11.2006 13:52

RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

svoboda jirisvoboda (zavináč) bigstring (tečka) com 147.?.?.?

Reakce na 121293

nECHÁPU VÁŠ NÁZOR ŽE OPTIMÁLNÍ VÝMĚRA JE POUZE 200Ha. Praxe přece dokazuje že velkovýroba je výhodnější než malovýroba. Když srovnáme nejextrémější případy- USA a Indii, vidíme, že v USA pracuje v zemědělství přibližně deset milionů lidí i s rodinami. V Indii 5OO-700 milionů a přitom zemědělská výroba obou zemí je přibližně stejná. Je tedy vidět že nikoliv malé rodiné farmy ale velkopodniky jsou nejlepším řešením.

Jinak má autor článku pravdu zemědělská politika EU je kattastrofa. A nejen zemědělská. Stále častěji začínám mít názor, že Evropskou komisi a všechny centrální orgány EU ovládají sionističtí sabatéři, jejichž cílem je rozvrátit celou Evropu, aby mohl být nastolen nový světový řád. Většině lidí se to zdá přehnané, ale myslíte že nějakého sovětského občana napadlo například v roce 1977 co sionisté udělají s jeho zemí do roku 1992? Ani my nemůžeme vědět co bude za 15 let, ale můžeme předpokládat, že celou Evropu zachvátí těžká hospodářská krize, aby lidé pochopili že demokratické vlády jejich problémy nevyřeší a že je třeba vláda pevné ruky, jako tomu bylo v Německu ve 3O. letech. Celou Evropu je nutno zbídačit a ožebračit, protože jinak by se lidé postavili proti NWO na odpor

121322

13.11.2006 15:02

RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

Miroslav Yamato 62.?.?.?

Reakce na 121322

Ovšem taky k tomu přidejte vstupy...kolik těch indických farmářů má moderní techniku, hnojiva, zavlažování, pesticidy atd. atd.? Hm? A představte si, že by to ti američtí farmáři neměli...pak by zvládali obří farmy jak? Nezvládali, samozřejmě, zvládali by jen malou část...

121330

15.11.2006 2:32

RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

Datel 206.?.?.?

Reakce na 121322

Lary fary. Moje farmicka mne drzi nad vodou. Ale drzi take dalsich ----- lidi v pozitku z jidla. Sadozrejme nevyplnuji - nechci lhat.Synku mam asi 20 hektaru drzi mne ok.Dela tak 500 kil brambor( coz pouzivam jako prezejtejsn.

121422

15.11.2006 4:26

RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 121322

Optimální farma cca 200 ha je spočítaná velikost.
Jakmile je výrazně menší, máte starosti s efektivitou,
když je výrazně větší , vyskočí vám náklady a efektivita jde také dolů.
Musíte se dostat k datům sám, zde není prostor k většímu vysvětlování.
A důležitá je také hlavně její diverzifikace,
neboli rozrůznění - česky , farma nesmí být jednodruhová.
Měla by mít,jak živočišnou, tak rostlinnou produkci v harmonickém
uspořádání.
Zase vám nevysvětlím proč. Musíte tomu věřit.

121426

12.11.2006 7:08

Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

..., nebo se pletu? Dost mne mrzí, že v našem regionu nedostala transformace "po našem" prostor. Změny, diktovány představami v SSSR, vnesly k nám (zdá se) neutuchající touhy po revanši. Z dnešních komunisto-bijců už nikdo nevzpomene, že malozemědělství nemá budoucnost (v kapitalizmu!). Evropa má zde jiné tradice, ale v USA provedli přesně to, co komunisté v ČSSR, ale po kapitalisticku: ekonomickou likvidací malých farem! Jsem původem z dědiny, a tak vím, že na likvidaci malo, ale mnohdy i velkozemědělců, stačí JEDNO FATÁLNÍ SUCHO, NEBO POVODEŇ...! Vyznavači kapitalizmu, trhu bez přívlastků, apod. není vám divné, že největším "problémem" EU, která má kapitalistickou orientaci, je zemědělství? Proč nejvíce Francie a Polsko brání "ruce trhu", aby vstoupila i do zemědělství? A proč např. takové hovado, jako Václav Klaus, protlačuje ekonomiku zemědělství "bez přívlastků"? Já vám odpovím! Francie, ale hlavně Polsko, je doménou malých zemědělských podniků, ale u nás to za Klause "vyřešili" komunisté - kolektivizací! Není ten Klaus "vychcan"? Zdá se, že komunistů využije "dvakrát jednou ranou" - zkritizuje je za, to co udělali, a současně využije "produktů" výsledků jejich opatření... [bliji]
Tak, jak se dnes zachází s půdou, to nepamatuji! Stovky hektarů nejúrodnější půdy padnou na nesmyslné propletence dálnic, další stovky hektarů na průmyslové zóny stavěné "na zelené louce"! Prostě přes všemožné přehmaty, měli komunisté k půdě větší úctu, než tito imperialisté (militantní velkokapitaliské)!

121216

12.11.2006 9:16

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Stan 195.?.?.?

Reakce na 121216

takhle to dopadne, kdyz si nekdo plete pojem hodinky a holinky, neboli nema poneti o cem zvani. Za prve, nejake sucho nebo povoden jeste nikdy zadneho zemedelce nepolozily, postarala se o to pouze jeho neschopnost kontrolovat sve dluhy, nebo casteji, makroekonomicka manipulace agrarniho trhu. Uz jsem to zde jinde uvedl a pouze se opakuji, volne trhy, podstata kapitalismu prestaly zalozenim FED r 1913 a pocatkem manipulaci urokovych sazeb existovat. Jinymi slovy, od te doby zadny skutecny kapitalismus neexistuje, jednoduse stekas pod spatnym stromem. Take subvencovani agrarniho trhu v USA ma s kapitalismem stejne malo spolecneho jako v EU, a to ze EU je orientovana kapitalisticky je ve sve slabomyslnosti tezko prekonatelne tvrzeni, je to pouze pokracovani SSSR jinou formou. To ze se s ornou pudou zachazi nezodpovedne je skutecnost, ktera nema s kapitalismem nic spolecneho, bez se podivat do komunisticke Ciny, kde miliony zabetonovanych a ekologicky zdevastovanych hektaru pudy zpusobily nesobestacnost v zemedelske vyrobe a budou pri soucasne populacni explozi nepochybne duvodem budoucich hladomoru. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

121238

13.11.2006 8:47

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

Reakce na 121238

>takhle to dopadne, kdyz si nekdo plete pojem hodinky a holinky,
>neboli nema poneti o cem zvani. Za prve, nejake sucho nebo
>povoden jeste nikdy zadneho zemedelce nepolozily, postarala se o
>to pouze jeho neschopnost kontrolovat sve dluhy, nebo casteji,
>makroekonomicka manipulace agrarniho trhu. Uz jsem to zde jinde
>uvedl a pouze se opakuji, volne trhy, podstata kapitalismu
>prestaly zalozenim FED r 1913 a pocatkem manipulaci urokovych
>sazeb existovat. Jinymi slovy, od te doby zadny skutecny
>kapitalismus neexistuje, jednoduse stekas pod spatnym stromem.
>Take subvencovani agrarniho trhu v USA ma s kapitalismem stejne
>malo spolecneho jako v EU, a to ze EU je orientovana
>kapitalisticky je ve sve slabomyslnosti tezko prekonatelne
>tvrzeni, je to pouze pokracovani SSSR jinou formou. To ze se s
>ornou pudou zachazi nezodpovedne je skutecnost, ktera nema s
>kapitalismem nic spolecneho, bez se podivat do komunisticke Ciny,
>kde miliony zabetonovanych a ekologicky zdevastovanych hektaru
>pudy zpusobily nesobestacnost v zemedelske vyrobe a budou pri
>soucasne populacni explozi nepochybne duvodem budoucich
>hladomoru. [velký smích] [velký smích] [velký smích]
Kdo si plete pojmy s dojmy jste vy!Jen někdo naprosto pomatený může limitovat "konec kapitalizmu" do let 1913!, byť jen v zemědělství...O vaší pomýlenosti svědčí již letitý střet mezi Británií, která není agrární (až tak) a Francií, o níž platí opak! A ještě vám unikájí další souvislosti, třeba, že by mohlo otevření evropského potravinového trhu znamenat pomoc třetím zemím...!?
O tom, koho položilo sucho,nebo povodeň, běžte vykládat zemědělcům, a současně je poučte, kdy vznikl ten pojem "zemědělec". A také je můžete poučit o populační explozi v Číně a následném hladomoru, ale doporučuji vám připravit si únikovou cestu, aby vám nezapíchli vidle do řiti.
Vaše přiznání, že s půdou se u nás zachází nezodpovědně s dodatkem, že za to nemůže kapitalizmus, je schizofréní! Kdo tedy za to může? Pan X(?), neblbněte!
A o Čínu se nestarejte!, pokud nesklouzne k americkému přežírání, tak vydrží s denní hrstkou rýže (je to také zdravější způsob stravování...).
Jsem si ale jistý, že o Číňany vám vůbec nejde! [bliji]

121304

13.11.2006 9:36

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121304

Ač místy argumentujeme dost podobně, patrně vycházíme z původně zcela rozdílných východisek. Pane seda - pan Stan svými výklady je velmi cenný zdroj informací, je nutno akorát nad tím přemýšlet. On bude patrně velmi specializovaný a vidí svět výhradně "tímto hranolem".

Já si myslím, že ani Vy, ani já, se pravdy nějak jednoduše nedobereme, protože žijeme v přechodové době. Nyní se vše mění způsobem a hlavně tak rychle, že každý závěr z toho je příští moment již zastaralý. My dva patrně inklinujeme k novému systému věcí, navzdory rozdílným východiskům. Pan Stan je odborník specialista a dokud zde bude ten "jeho systém věcí" - bude mít formálně pravdu on. No a pak jeho systém padne a již nikdy pravdu mít nebude a fakticky on sám, pokud se nezmění - zanikne - primárně myslím typově.

Chtěl bych dopředu otupit námitky plynoucí z toho, že naše názory zdánlivě směřují zpátky k socialismu. Pane seda - mám nepříjemný pocit, že tam Vy jakoby chcete sklouznout. To ale je za námi a je to neopakovatelné. Žádný socialismus nebude - nebude ale ani kapitalismus. To je opravdu již skoro definitívně za námi. Co bude ? To je těžko popisovat v této době. Době, kdy málokdy lidi chápou sami sebe. .. [smích]

PS Neodpustím si to - podle Proroctví bude přechodně svět zcela bez peněz. Současný vzhled světa se podstatně změní a fakticky ani není jisté, že lidé zůstanou. To ale zacházím daleko - chtěl jsem tím jen naznačit, jak patrně jsou naše východiska rozdílná. [velký smích]

121306

13.11.2006 9:59

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 121306

Není jisté že lidé zůstanou? Oni zůstanou, ale pro mnohé bude právě toto nesmírným překvapením, protože v ten čas se ukáže, jak to bylo všechno od počátku plánováno. Jak pravil Jar Jar ve Hvězdných válkách "bůde bólet". Teda zase OT jo??

Kdo jiný nežli Gdosy

121308

13.11.2006 11:25

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121308

[smích]

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060014

121314

13.11.2006 14:35

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 121314

A ještě také tady
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060013

Gdosy

121327

13.11.2006 13:17

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Stan 195.?.?.?

Reakce na 121304

nemam v umyslu zde ztracet cas s ekonomickymi analfabety vaseho razeni, to podstatne uz jsem na toto tema napsal u clanku s nadpisem "Je USA legalne v bankrotu?" a nehodlam se opakovat, manipulace volneho trhu se v zadnem pripade neomezovala jen na zemedelstvi, s pocatkem manipulace urokovych sazeb r 1913 byla prakticky manipulovana cela ekonomie, coz nema s volnym trhem, cili kapitalismem nic spolecneho. Ten kdo chce pochopit jak funguje soudoby system oligarchie, nebo chcete-li plutokracie musi chapat monetarni system fiat money, ti pomalejsi ke kterym, vzhledem k tem blabolum ktere zde produkujete, ocividne patrite na to samozrejme stacit nebudou. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

(Pane, uz prekrocujete etiketu Zvedavce; zamyslete se nad ni a pak i nad smyslem slov, ktere adresujete oponentum. Tentokrat to resim jen timto dodatkem. Dekuji za pochopeni. E.)

121321

13.11.2006 14:28

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Stan 195.?.?.?

Reakce na 121321

ach ne, skutecne? Kolik prispevku od pana sedy jste si uz precetl? Mohu pouze opakovat, co jsem uz jednou panu Stworovi naznacil,jsem zasadne proti jakekoli cenzure, pokud se zde pouziva dvoji metr a ti registrovani mohou ostatnim prubezne nadavat do blbcu, je ta Vase "etiketa" pouze smesna fraska. Prispivat na Zvedavce pro mne rozhodne neni nutnost, obzvlaste pri pohledu na nektere slabomyslnosti mistnich bolseviku, pokud se domnivate ze timto zpusobem zde muzete dosahnout nejake urovne, bude lepe kdyz se zamyslite Vy, dvoutridni spolecnost jsme uz jednou meli. [velký smích] [chechtot]

(Pane, nepouzivam (umyslne) dvoji metr, ani (snad) nevedomky. Co je ale fakt je skutecnost, ze pristupovat ke cteni prispevku jako ctenar ci ucastnik diskuze je neco jineho nez jako posuzovatel ci nejak rozhodujici faktor. Jako pouhy ctenar se zactu, a kdyz me obsah ci forma sdeleni nevabi, klidne cist prestanu a svoji mysl nezanesvaruji nepotrebnostmi. Jako posuzovatel ci nejak rozhodujici clovek (ano, TOLIKO clovek) prestat cist nemohu, musim se nutit. Tak se muze stat, ze pri sve cloveci nedokonalosti ledacos PREHLEDNU ci NEDOCENIM. Verim, ze pri sve proziravosti to pochopite. E.)

121326

13.11.2006 14:46

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Mindy 217.?.?.?

Reakce na 121326

[zahanbení] Ano, přispěvatelé, kteří jsou jaksi mimo cenzuru a nemají dost slušnosti, aby o to více dbali pravidel diskuze ( tedy aplikovali autocenzuru ), to je skutečně problém. Náš pochopitelně. Rušit jejich příspěvky zpětně je celkem k ničemu, protože škoda už vznikla. Zkusíme s tím něco udělat.
[cool] Ovšem to, že jsou neslušní jiní, nemůže být pro vás překážkou tomu, abyste byl slušný vy, Stane. Slušný člověk je slušný vždy. Mindy

121328

13.11.2006 16:14

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Stan 80.?.?.?

Reakce na 121328

to je samozrejme otazka nahledu, nepatrim k nabozenskym pomatencum kteri nastavuji druhou tvar, drzim se hesla "na hruby pytel, hruba zaplata", neni take treba abyste sproste prispevky vymazavali zpetne, jestlize recidiviste pripadne upozorneni ignoruji, je mozno jim zablokovat pristup. Je mi jasne ze u platicich vytecniku to je rez do vlastniho masa, jestlize vsak vznasite narok byt nezavislym mediem, musite se rozhodnout co je Vam milejsi, prachy nebo dobra povest. Domnivam se ze dlouhodobe muzete tim druhym pouze ziskat. To je take duvod proc se nehodlam registrovat, nemam totiz v umyslu si cenzuru kupovat. [smích]

121339

13.11.2006 16:50

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Mindy 217.?.?.?

Reakce na 121339

[cool] Ne, mě ani ostatní cenzory si tu nikdo nekoupí, stane. Neurážejte nás. Předplatitelé si kupují rychlost uvěřejnění jejich diskuzního příspěvku a jejich množství. Nikoliv generální pardon.
[oči v sloup] A protože téma je zemědělství a né cenzura jsme of topic. Jestli je to pro vás důležité, přeneste téma cenzura na Fórum Zvědavce. Mindy

121341

12.11.2006 9:53

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Vratislav wratislav (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 121216

Vyznavači kapitalizmu, trhu bez přívlastků, apod. není vám divné, že největším "problémem" EU, která má kapitalistickou orientaci, je zemědělství? Proč nejvíce Francie a Polsko brání "ruce trhu", aby vstoupila i do zemědělství? A proč např. takové hovado, jako Václav Klaus, protlačuje ekonomiku zemědělství "bez přívlastků"? Já vám odpovím! Francie, ale hlavně Polsko, je doménou malých zemědělských podniků, ale u nás to za Klause "vyřešili" komunisté - kolektivizací!
-------------------------------------------------------------------
Nám kapitalistům neni vůbec divné, že problémem EU je zemědělství s přívlastkem. [chechtot]
A už nechlastejte, nebo si nebudete pamatovat vůbec nic.Ani jak jste rozorával meze se stalincem, či znárodňoval sousedovic kohouta.
Jinak jste fakt šoumen [chechtot]

121240

13.11.2006 10:08

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

Reakce na 121240

>Nám kapitalistům neni vůbec divné, že problémem EU je
>zemědělství s přívlastkem. [chechtot]

>A už nechlastejte, nebo si nebudete pamatovat vůbec nic.Ani
>jak jste rozorával meze se stalincem, či znárodňoval
>sousedovic kohouta.

>Jinak jste fakt šoumen [chechtot]
No, když jste řekl A), tak pokračujte k B)...:
Odpovězte sobě i nám na otázky:
1) Jak by se lišila ČSR od Polska, kdyby jsme nerozorali meze?
2) Proč antikomustičští kapitalisto-filové uslilovali o likvidaci československého zemědělství (a dosáhli toho!)!
3)Vratislave, připomínáte mi "kolegu" ze zaměstnání. Je to ochmelka, ale to ho značně motivuje označovat ostatní (zvláště oponenty) za alkoholiky.Je to váš případ?
4) Vysvětlete nám, prosím, ten "přívlastek" ve vztahu k zemědělství-to vaše "zemědělství s přívlastkem"!?
Vratislave! vy jste pravděpodobně ODSácký hajzlík typu Tlustý, který posral co se dalo!
A pokud si vzpomínáte, jak jste souložil na "nerozoraných mezích", tak se smiřte s tím, že je nenajdete ani v USA...!
5)
>Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...<
říkáte, že mám pravdu!, nebo ne?...už si to konečně srovnejte v hlavě - blbe!

121310

13.11.2006 13:15

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Vratislav wratislav (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 121310

5)
>Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...<
říkáte, že mám pravdu!, nebo ne?...už si to konečně srovnejte v hlavě - blbe!
------------------------------------------------------------------
Jo pane Šedo, s Váma je sranda.
Ta Vaše zloba na kapitalizmus, Klause, Tlustého a pod, je jen přesměrování nenávisti od sebe sama, na jinou oběť.
Až najdete někdy svou silnou chvilku tak zjistíte, proč to Váš mozek dělá - nešťastníku. [chechtot]

121320

12.11.2006 10:27

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

V. Sodek 89.?.?.?

Reakce na 121216

Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza
Zdravim, pane Šeďo
Nejsem si zcela jist, ....ale nezacalo se slovo "zemedelec" pouzivat az po nastupu "rudého Klémy" na Hrad?......nebo se pletu?
>Dost mne mrzí, že v našem regionu nedostala transformace "po našem" prostor.
Transformace "po vašem" jiz prostor dostala. Padesata leta budiz toho svedkem.

>Změny, diktovány představami v SSSR, vnesly k nám (zdá se) neutuchající touhy po >revanši.
Zmeny, ktere byly dle predstav formovanych v SSSR, prichazely prave pocatkem let padesatych.Predstavy byly dosti rude,....az krvave rude. Proto nechapu, komu touhy po revansi nedaji spat.Muzete se k tomu vyjadrit konkretneji?

>Z dnešních komunisto-bijců už nikdo nevzpomene, že malozemědělství nemá >budoucnost (v kapitalizmu!).
Nejsem komunistobijec, ale bolsevicke nazory mi zrovna nesedi. To je pravda.
Tim se Vas ptam, jestli malozemedelstvi melo budoucnost v realnem socialismu.Totiz toto bolsevik jasne popiral, kdyz nutil v padesatych podepsat. A kdo nepodepsal, vetsinou byl "odejit". Jednosmerka do Jachymova byla obecne pouzivana.
.....Nebo se pletu?
>Evropa má zde jiné tradice, ale v USA provedli přesně to, co komunisté v ČSSR, ale >po kapitalisticku: ekonomickou likvidací malých farem!
Kdo provedl a kdy provedl v USA typ zrudnosti ala bolsevik v ČSSR? Trochu stesesek.
>Jsem původem z dědiny, a tak vím, že na likvidaci malo, ale mnohdy i >velkozemědělců, stačí JEDNO FATÁLNÍ SUCHO, NEBO POVODEŇ...!
Pokud jste chtel timto rici, ze nekdy staci i malo, aby se podlomila ekonomika malozemedelce i velkozemedelce, jednim suchem, nebo povodni, tak to mate pravdu. Tato ovsem plati jen u tech zemedelcu, kteri nemaji ani na zaplaceni pojisteni pro tento pripad, pripad katastrofickeho scenare.

>Vyznavači kapitalizmu, trhu bez přívlastků, apod. není vám divné, že největším >"problémem" EU, která má kapitalistickou orientaci, je zemědělství?
Nejsem sice "vyznavacem kapitalismu", ale pokud je mi znamo, nejvetsim problemem EU je neutesitelna chut tvora s podobou cloveka po neomezene svetske moci.Barvu kabatu si dosadte jiz sam,...dle potreby vasich soudruhu u moci.

>Tak, jak se dnes zachází s půdou, to nepamatuji! Prostě přes všemožné přehmaty, >měli komunisté k půdě větší úctu, než tito imperialisté (militantní >velkokapitaliské)!
Tito velkokapitaliste(nebo jejich tatinkove a dedeckove) jeste nedavno rozhodovali o tom, jestli oznacit a poslat do Jachymova, nebo zaradit mezi slouhy jejich bolsevickeho mysleni.Ti komuniste z presvedceni,.... tak ti jim poslouzili ze vsech uplne nejvic. Preberte si to, jak chcete. [cool]

121242

13.11.2006 10:51

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

Reakce na 121242

>Transformace "po vašem" jiz prostor dostala. Padesata leta budiz >toho svedkem.
Víte,p.Sodku, mezi námi je jeden PODSTATNÝ(!) rozdíl, (usuzuji z toho co jste na tomto servru "přiznal"[mrknutí jedním okem].Já jsem "bojoval" v daných podmínkách "po svém", ale nechtěl jsem měnit společenské zřízení. Musel jsem změnit zaměstnání, ale nemusel jsem do uranových dolů.
V padesátých letech to vypadalo tak, že vesnice z větší části ovládaná klérem, by mohla vydírat pokrokovou městskou populaci přes potraviny. Na straně druhé, v situaci "dvojího světa" nebyl čas na "kulantní" časově náročné řešení...
Pane Sodku, vám vypíchli pravé oko, nebo jste tak zblbnul, že vědomně nejste schopen vidět souvislosti?
Znovu opakuji![vyplazený jazyk]raxe USA a ČSSR ve vztahu k zemědělcům se liší jen praktikami (zcelování direktivou-kontra zcelování ekonomickým terorem!). U nás skončili odpůrci ve vězení, v USA buď zdechli hladem, nebo se "transfomovali" do jiné činnosti!
>Tito velkokapitaliste(nebo jejich tatinkove a dedeckove) jeste >nedavno rozhodovali o tom, jestli oznacit a poslat do Jachymova, >nebo zaradit mezi slouhy jejich bolsevickeho mysleni.
To nám tu chybí! Já bych ty Dyby,Macky,Čermáky, Klausy a další poslal hned do Jáchymova...
Prosím(!), specifikujte, co to je to "bolševické myšlení".
A jaké máte myšlení vy, pane Sodku?, "sundejte spodky". [smích]

121312

13.11.2006 16:54

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

V. Sodek 89.?.?.?

Reakce na 121312

>Víte,p.Sodku, mezi námi je jeden PODSTATNÝ(!) rozdíl,
>(usuzuji z toho co jste na tomto servru "přiznal"[mrknutí jedním okem].Já jsem
>"bojoval" v daných podmínkách "po svém", ale nechtěl jsem
>měnit společenské zřízení. Musel jsem změnit
>zaměstnání, ale nemusel jsem do uranových dolů.
Pane Šeďo
Ja bych ten rozdil mezi nami videl trochu jinak. Ja nebojoval,...a Vy pouze slapal brazdu. Tak to zni podstatne lepe a pravdiveji.Dnes mame radove stejneho "nepritele", viz system nastoleny Dybou, Kocarnikem, Dlouhym....ale pane,...nezapomnel jste, ze to jsou Vasi soudruzi, ne moji [smích] Jen prevlekli kabat.[velký smích]

>V padesátých letech to vypadalo tak, že vesnice z větší
>části ovládaná klérem, by mohla vydírat pokrokovou
>městskou populaci přes potraviny.
Nejvic se mi libi Vas obrat:..by mohla vydirat,....heh. Taxte je preventivne pozavirali,...vy, jimz svetovy bolsevik ukazal tu "pravou" cestu.


>Na straně druhé, v situaci
>"dvojího světa" nebyl čas na "kulantní" časově náročné
>řešení...
Ze "nebyl cas"vysvetlete tem, ktere Oni pozavirali, popr.mucili a umucili k smrti.
Oni, kadri vychovani na bazi Zla a pokoreni, schovani za vizi lepsich zitrku, pod zasterkou komunismu, bajneho to strasaka.

>Pane Sodku, vám vypíchli pravé oko, nebo jste tak zblbnul, že
>vědomně nejste schopen vidět souvislosti?
Oci mam obe, a na dalku vidim perfektne. Skladam si svuj "pazl",...ale kdyz uz o tom skladani mluvime, tak ja uz nikdy tomu skladani nebudu rikat "pucle".Jestli to nechapete, nechte si to prelozit [mrknutí jedním okem]
A videt souvislosti? heh,...treba jednou zacnu studovat uceni Kabbaly,...treba ze me bude jednou vizionar. Vam ta vize nevysla, pan Vratislav Vam to napsal jasne [mrknutí jedním okem]
>U nás skončili odpůrci ve vězení
Proc zrovna nenapisete: Tak jsme ty kurwy kulacký pozavirali, az zcernali.Zmrdi, nechteli podepsat!
>USA buď zdechli hladem
v USA umrit hladem [velký smích] [velký smích]
Vite, co jsou to Food stamps? [vyplazený jazyk]

>Prosím(!), specifikujte, co to je to "bolševické myšlení".
>A jaké máte myšlení vy, pane Sodku?, "sundejte spodky". [smích]
Jsem zastancem volnomyslenkarstvi, ...takovy pohrobek hnuti Hippies. A neni nas malo. Sice nas neni tolik jako vas, agresivnich, jenz jsou schopni poslapat lidskou dustojnost( viz.realny socialismus v CSSR), obehnat rodnou zemi ostnatym dratem, poslat nas,omladinu, na caru se samopalem v ruce a hlidat, aby nekdo z vydelecne cinnych neutekl......hovada spinavy bolsevicky, za myslenku komunismu se schovavajici a moci svetske zneuzivajici.Patrite k nim, prohrali jste aspon v techto bodech,...tak se drzte stranou do te doby, az vas Maticka zem nevezme do sveho luna. Budte radi, ze jste nezaplatili krvi tak, jako jste to nechali vy vyzrat nasim dedum a otcum. Staci?
Tak uz radej neprovokujte.

V [cool]
world peace

121342

13.11.2006 11:46

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

Reakce na 121242

Zdravím pane Sodek!
Kdosi tu řekl, že jste mne nepochopil. Má pravdu: Padesátá léta nebyly produktem československých komunistů! Možná se tomuto scénáři dost nebránili, ale kdo by se bránil po těch válečných zkušenostech s těmi našemi zemědělci, ale zpět!, byli to vlastně obyčejní sedláci resp.kulaci! A jsme u toho! Nechci zobecňovat(!), to vždy pokulhává, ale nechci,abychom ztratili historickou paměť. A jen proto, že "zvítězil" kapitalizmus.
Možná i vy, pane Sodku, jste schopen akceptovat ten fakt, že pováleční "zemědělci" zkrývali potraviny...?!, nebo tvrdíte, že Slunce se točí kolem Země? - jen do toho!!!

121315

13.11.2006 0:41

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121216

Sedo, tady je asi marné, zde se žádného porozumění o EU nedobereme.

Lehká rekapitulace diskuse ukázala, že nemáme dostatečně silné argumenty! No řekněte, jak chceme kontrovat tomuto?: [mrknutí jedním okem]

stan: ...a to ze EU je orientovana kapitalisticky je ve sve slabomyslnosti tezko prekonatelne tvrzeni, je to pouze pokracovani SSSR jinou formou

Vratislav: A už nechlastejte, nebo si nebudete pamatovat vůbec nic. Ani jak jste rozorával meze se stalincem, či znárodňoval sousedovic kohouta.

V.Sodek: pokud je mi znamo, nejvetsim problemem EU je neutesitelna chut tvora s podobou cloveka po neomezene svetske moci

Navíc se pan Sodek tváří, že vás vůbec nepochopil a vaše argumenty vám po lehké modifikaci háže zpět [chechtot].

To je dneska zvěřinec...

121287

13.11.2006 1:59

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

datel 206.?.?.?

Reakce na 121287

A ne? Stan , Vratislav , Sodek maji pravdu. V prnim bode -jiste EU omezuje Druha proste nepijte.Treti point- Jiste ze chteji neomezenou moc.

121290

13.11.2006 9:07

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

V. Sodek 89.?.?.?

Reakce na 121287

Lehká rekapitulace diskuse ukázala, že nemáme dostatečně silné argumenty!
Zdravim
Nevim, jestli jste Vy zil pod jhem bolsevika. Soude dle Vaseho nickname zrejme ne e.
Ale snad bychom nasli tema, ktere by Vam bylo blizsi, nez Centralizace a prerozdelovani. Brzy budu malovat na zada paty krizek, ale....
Co treba LTJ Bukem, berete [velký smích]

121305

13.11.2006 11:47

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121305

Dobrý den,

což o to, pokecat o muzice by určitě bylo možno, můj výběr bude ale pro běžného posluchače poněkud moc experimentální.

Ale problém je ten, že vy mi šlapete po mých zájmech!

Já jsem totiž především živnostník, programátor, a řeknu vám, že EU pro mne už udělala tolik, že mě primitivní špinění a pomlouvání EU, vždy přesvědčí o nepoctivosti protidiskutéra.

To, že máte bezmála o dvacet let více než já, je vám spíše k hanbě, protože jste už mohl vyrůst z papouškování propagandy a udělat si trochu přehled o tom, jak EU funguje. Samozřejmě že jsou v EU politické boje, i politici jsou jen lidi.
Ale jsou tam nastaveny demokratické mechanismy, takže například excesy EK je schopen anulovat EP a podobně (evropská komise a parlament).

Kdybyste sledoval nějaký těžký celoevropsko-lobystický případ, jakožto byly softwarové patenty, neplácal byste tu takové věci, že "největší problém EU je touha po moci".

Největší problém EU je, že lidem v členských státech se lže o skutečné podstatě EU. Přečtěte si onu zavrhnutou ústavu EU, najdete ji googlem v pdf, a dojde vám, proč ji místní noviny nevytiskly a nezveřejnily -- protože by pro ni drtivá většina lidí hlasovala!!!

Ale taky vás trochu chápu, každý nasraný si potřebuje zanadávat, tak jste si vybral EU, protože kritiku EU mainstream miluje.

K čertu s takovými.

121317

13.11.2006 15:58

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

V. Sodek 89.?.?.?

Reakce na 121317

>moc experimentální
nejsem "bezny posluchac" [mrknutí jedním okem]
Jinak, ...zdravim
A doufam, ze pochopite zpravu, kterou jsem Vam poslal a nyni vysvetluji.
>vy mi šlapete po mých zájmech!
V zadnem pripade bych si toto nedovolil. Pokud vyslovim svuj nazor jeste neznamena, ze slapu umyslne komukoliv za krk.
>Já jsem totiž především živnostník, programátor
Ja jsem taky predevsim zivnostnik, ...a to uz vice nez 20let.Takze na stejne koleji.
Spineni a pomlouvani toto v zadnem pripade byt nemuze, protoze jsem se zminoval o zakladni lidske vlastnosti lidi, kteri jsou ochotni skocit mezi vlcaky, poprat se s nimi o teply pelisek a hlavne teda,...tento boj agresivnich jedincu vyhrat bud pomoci vlastnich tesaku, nebo za prispeni te, nebo one lobbyskupiny.Pak, samozrejme, skakat, jak oni piskaji.
Pokud Vy, jako programator, žádáte a je Vam vyhoveno neznamena, ze EU je super myslenka. Jste pouze preferovan a budiz Vam toto k dobru. Pro mou zivnost(import)zmeny v celnich predpisech pri dovozu zbozi znamenaly vicenaklady, tudiz vetsi tlak na mou kasu. Porad stejne zbozi, porad dokola....jen najednou spediterska firma uctuje vice.Mam snad vyskat radosti?
>... vyrůst z papouškování propagandy
Abych nemusel papouskovat, jsem radej pred ctvrt stoletim emigroval,takze...heh

>jsou v EU politické boje, i politici jsou jen lidi.
Funguje tak, ze "co je doma, to se pocita". Tak to bylo a tak to vzdy bude. Zbytky ze stolu(ktere mohou ale pro Vas znamenat zaklad seberealizace) nejsou pro me znamkou feroveho jednani.Vite neco o predpisek ohledne hotoveho jidla v restauracich? Nebo pokuta -asi 150milionu korun-nevim to presne- za navic nadojene a prodane mleko pro ceske a moravske farmare? Zhovadilstvi stupne nejvyssiho. A najednou v supermarketech zacala prapodivna valka a z 13,50 za litr polotucneho, se zacalo prodavat za 7,50 viz Tesco. A zase zpet na hranici kolem 13Kc. Vse diky EU hnupskym kvotam. Toto zavadel i bolsevik, kdy na kazde konzerve byla vyrazena cena. Odporne vysoka na tehdejsi dobu a vsichni museli drzet hubu a krok. Ja pamatuji, Vy ne.

>Ale jsou tam nastaveny demokratické mechanismy,
Pro me je Demokracie stejne utopisticka jako Komunismus v realnem socialismu.
Ale Vasi viru Vam neberu. Ja uz po slapkach dostal, tak si to zkuste taky [mrknutí jedním okem]

>Kdybyste sledoval nějaký těžký ...
Vite, jedu na svem Apple/Powerbook G4 a kdyz neco potrebuji, tak si to koupim, at to stoji, co to stoji.Respektuji bussines, jako takovy. Pokud si to dovolit nemuzu, proste papirky zustanou v penezence.
>...místní noviny nevytiskly a nezveřejnily
Timto jen potvrzujete ma slova, ze EU je jen nastroj vlcaku. A hlavne, kdo sezere koho. Nic vic, nic mene.
BTW,...ma nejblizsi rodina jsme hlavne UScitizen, takze me problemy EU az tak moc netankuji.
>...protože kritiku EU mainstream miluje.
Na techto strankach nadavam pouze vlezdoprdelkum tech, kteri hazou bomby na hlavy civilistum a jeste mi za to poslou ucet v podobe US dani.

>K čertu s takovými.
Radej me poslete k primitivum,...tam se citim dobre. [mrknutí jedním okem]

V [cool]
world peace

121337

13.11.2006 17:01

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Filantrop 80.?.?.?

Reakce na 121337

Pane Sodek, zkuste třeba toto:
Dillinja, Cyantific, Breakage, Logistics, Ebony Dubsters, Potential Bad Boy, Tommy Knocker atd. atp. - avšak spíše novější treky zmíněných producentů.

121343

13.11.2006 17:49

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Kevin 84.?.?.?

Reakce na 121317

>Ale problém je ten, že vy mi šlapete po mých zájmech!

[zmaten]

>Já jsem totiž především živnostník, programátor, a řeknu vám, že EU pro mne už udělala tolik, že mě primitivní špinění a pomlouvání EU, vždy přesvědčí o nepoctivosti protidiskutéra.

Primitvivni spineni a pomlouvani EU. Och jak blizka jsou mi tato slova. Jen kdysi se rikalo o primitivnim spineni a pomlouvani RVHP a koncilo to slovy "My si socializmus rozvracet nedame"...

Podivejte, ja jsem taky podnikatel, mam hodne kamaradu, znamych, pribuznych co taky podnikaji. A pokud je pro vas EU jednoznacnym prinosem, jste jeden z mala. Schvalne, skuste se rozepsat co konkretne pro vas EU udelala. Protoze hodne mych znamych nema slusne slovo na vymysly Eurouredniku (kteri ve snaze dokazat svou nezbytnost vymysleji normy na zakriveni bananu a delku okurek) a jejich poskoku v Praze, kteri ve snaze byt papezstejsi nez papez sam jdou se svymi narizenimi vysoko nad ramec pozadavku EU.

Znam jednu hospodu kdysi vyhlasenou svou kuchyni, kterou majitel musel zrusit jen proto, ze nemel 5 milionu na kompletni prebudovani kuchyne do nerezu a souvisejici stavebni upravy. Pak si zasel do hospody nekde ve Vidni a vsechny ty nesmysly tam hledal marne. Kuchyn v te restauraci vypadala uplne stejne jako ta v jeho zavrene hospode...

Nebo si vemte polnohospodarstvi. Produkcni kvoty pro nove cleny jsou stanoveny pod limitem potravinove bezpecnosti a sebestacnosti a dotace jsou 55% dotaci ve starych zemich EU. Proc? Aby mela Francie kam vyvazet sve produkcni prebytky za cenu pro nase polnohospodare likvidacni...

A tak by se dalo pokracovat. Prumerne naklady bezne male Ceske firmy na stale nove papiry, kolky, certifikaty, tiskopisy, hlaseni pro Eurostat, upravy hardware a software na europarametry a mnoho jineho jsou cca 50 - 100 000 CZK rocne. Za posledni dva roky mi prestali platit 3 pracne vybehane licence a certifikaty a nahradilo je 5 nebo 6 novych, ktere jsem si musel na uradech vybehat a hlavne zaplatit. Kdyz jsem se ptal na duvod, byl jsem odkazan na jakousi Eurosmernici...

>To, že máte bezmála o dvacet let více než já, je vám spíše k hanbě, protože jste už mohl vyrůst z papouškování propagandy a udělat si trochu přehled o tom, jak EU funguje.

Ono vite, tech par let navic neni vzdycky k hanbe. Zvlaste kdyz my starsi si jeste pamatujeme az neuveritelne stejnou retoriku tehdejsich obhajcu RVHP a pratelstvi s velkym bratrem na vychode. A kdyz ten kdo ma moznost a pamet srovnavat tehdejsi fungovani RVHP a dnesni EU. Bohuzel, jediny kdo tady zatim papouskuje propagandu z Bruselu jste Vy.

121348

13.11.2006 17:50

pokracovani

Kevin 84.?.?.?

Reakce na 121348

>Ale jsou tam nastaveny demokratické mechanismy, takže například excesy EK je schopen anulovat EP a podobně.

Ale prosim vas. Cely ten slavny EP a jeste slavnejsi EK. To jsou jen voleni tluchubove, politici. Vzdyt se jen podivejte, co za existence tam zastupuji nasi zemi. Nejima vas hruza pri predstave, ze takova individua do EP poslali i ty dalsi zeme ??? Skutecnymi vladci EU ale nejsou poslani EP nebo EK. Ti utapi dny a tydny nesmyslnym lobovanim a stehovanim se na trase Brusel - Strasburg - Brusel. Skutecnymi vladci EU jsou ty tisice lidi v urednicke oligarchii EU, lidi, ktere nikdo nevolil a kteri tam byli jaksi dosazeni, lidi kteri ve snaze dokazat svou nezbytnost pozaduji a produkujji stale vetsi stohy papiru. Co bez znalosti mistnich specifik a realneho zivota produkuji predpisy kterymi se ma ridit cela Evropa. Cekam, kdy vyjde Eurosmernice o povinnem noseni destniku v cele EU od Recka po Finsko pokazde, kdyz v Bruselu zaprsi.

>Kdybyste sledoval nějaký těžký celoevropsko-lobystický případ, jakožto byly softwarové patenty, neplácal byste tu takové věci, že "největší problém EU je touha po moci".

Jo, ze jste to pripomel. A jakze ty softwarove patenty vlastne dopadli? Opatrnym mlcenim a tichym schvalenim smernice o nich schovane ve smernici o rybolovu, nebo nejak podobne ??

>Největší problém EU je, že lidem v členských státech se lže o skutečné podstatě EU.

Ale houby. Nejvetsim problemem EU je, ze vetsina lidi od ni ocekavala ze se stane volnym nasledovnikem EHS. Ze to bude volna konfederace na bazi zony volneho obchodu pod jednotnou menou. Ze zakony EU budou regulovat jen to, co je smysluplne regulovat (treba spolecnou legislativu v boji proti organizovane trestne cinnosti). Ze treba obchodni nebo polnohospodarskou politiku si budou moci regulovat zapojene staty samostatne.

A jaka je realita? Obrovsky moloch s tisici uredniku, ktery se cim dal tim hloubeji zazira do zivota celeho kontinentu. Moloch rizeny anonymnimi uredniky v Bruselu. Moloch s centralnim rizenim a planovanim na styl ZSSR. Moloch, ktery rei problemy nejvetsich na ukor nejmensich za penize vsech. Moloch, ktery ubiji uz v zarodku zdravou konkurenci urcovanim produkcnich kvot. Nezda se vam absurdni, ze EK vymerila sousednimu Slovensku stamilionovou pokutu za to, ze si obchodnici v tomto state dovolili mit k datu vstupu do unie na zasobach o par tisic tun cukru vic nez urcil moudry Bruselsku urednik ?

121349

13.11.2006 17:54

pokracovani

Kevin 84.?.?.?

Reakce na 121348

Nezda se vam absurdni, ze Cesko dostane od EU na projekty z eurofondu zhruba stejnou sumu jakou do EU odvede, ale na ziskani techto penez musi investovat dalsi stovky milionu do projektu a spolufinancovani ?

Je to asi stejne absurdni, jako kdyby jste si chtel postavit domek nasledovnym postupem:

- vy mi date na drevo 5 milionu

- vy si date za sve penize u meho kamarada projektanta udelat projekt

- ja vam ho zamitnu, presne vam prikazu kolik ma mit domek pokoju, jak ma byt velky, jak ma byt zarizen, jake ma mit okna

- vy si date za sve penize u meho kamarada projektanta udelat dalsi projekt

- tento projekt vam schvalim, urcim vam stavebni firmu meho bratra co domek postavi, dekoracni firmu me sestry co vam domek zaridi a firmu meho svagra co vam udela zahradni upravy

- pak vam velkoryse dam tech 5 milionu s podminkou ze budete mit naveky na baraku ceduli ze ten barak byl postaven z mych penez...

Jo pane, presne takhle to funguje s financovanim z fondu EU. Jen jeste s tou poznamkou, ze o dva miliony z tech peti prijdete protoze si je na uplatcich vemou urednici...

>Přečtěte si onu zavrhnutou ústavu EU, najdete ji googlem v pdf, a dojde vám, proč ji místní noviny nevytiskly a nezveřejnily -- protože by pro ni drtivá většina lidí hlasovala!!!

Tak v prvni rade. Dost pochybuju, ze by jakekoli noviny zverejnili ustavu, ktera ma 325 stran stroheho pravnickeho jazyka. V druhe rade jakykoli zakon nebo pravni dokument, ktery ma nekolik set stran pravnich klicek nebudi v normalnem cloveku duveru a viru v cistotu umyslu druhe strany. Bratranec je pravnik a onu ustavu cetl a dokonce vznesl jiste pripominky primo na EK. Na jeho mail se mu nikdo (vcetne naseho eurokomisare) nenamahal ani odpovedet. Primo v textu Evropske ustavy je spousta pravnickych klicek, ktere v podstate dovoli EK a EP postupne demontovat suverenitu jednotlivych statu a ridit vse centralne z Bruselu.

Pokud by EU mela skutecny zajem na prijeti Evroustavy, mel to byt dokument na styl ustavy USA. Jednoduchy, pochopitelny i delnikovi nebo uklizecce. A ne paskvil, nad ktereho skutecnym vyznamem se dodnes dohaduji ustavni pravnici a pravni experti. Cela ustava USA ma cca 10 stran A4 a funguje s mirnymi dodatky dodnes. Evroustava ma tech stran pres 300.

A to co se delo kolem schvaleni Evroustavy byla proste ostuda nejen u nas, ale i v zahranici. To by se snad dalo vyjadrit jako tady je ustava od nas Bohu z Bruselu. Nemusite ji rozumet, jste stejne jen blbe ovce, ale my vime co je pro vas dobre a tak ji ted vy za nadseneho beceni schvalite a pak se uvidi

121350

13.11.2006 17:55

dokonceni

Kevin 84.?.?.?

Reakce na 121348

>Ale taky vás trochu chápu, každý nasraný si potřebuje zanadávat, tak jste si vybral EU, protože kritiku EU mainstream miluje.

Kritiku EU mainstream miluje? To asi rozumime pod pojmem mainstream neco odlisneho. Vemte si treba referendum pred vstupem do EU nebo pri schvalovani Evroustavy. Vyhod clenstvi v EU a jasani nad nima nebo straseni co se stane a jak nas nemine mezinarodni izolace, sankce a pomalu vojenske obsazeni kdyz rekneme NE byli plna media. TV, radio, noviny. Vsichni se predhaneli aby nam vykreslili raj co nastane po vstupu do EU. Nazory euroskeptiku nebo kritiku EU jste mohli najit tak leda na internete i to na serverech jako Zvedavec, Prop, Eportal a obdobnych. I dnes se v mediich kritika EU objevuje jen velice jemne a opatrne a i to jen v pripadech nejkriklavejsich absurdit...

>K čertu s takovými.

Ano, k certu s takovymi jako vy, co si mysli ze kdyz se diky EU polepsilo jim tak kaslat na ty desetitisice lidi kterym se pohorsilo...

121351

14.11.2006 8:37

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Stan 195.?.?.?

Reakce na 121317

to jsem se zase zasmal,
Ale jsou tam nastaveny demokratické mechanismy, takže například excesy EK je schopen anulovat EP a podobně (evropská komise a parlament).
EU parlament ma pravomoc zhruba ve 2 tretinach odhlasovanych zakonu ci narizeni souhlas odmitnout, sam nemuze bez navrhu Komise a odsouhlaseni Rady odhlasovat jediny zakon, dokonce nema ani pravomoc rozhodnout kde bude zasedat, proto se mu take rika Wanderzirkus, protoze neustale pendluje mezi Strassburgem a Brusselem (naklady pro danoveho poplatnika rocne 300 mil. Euro).Ve zbyle tretine rozhodnuti si muze Rada na navrh Komise rozhodovat co chce a nemusi na nazor EP brat ohled, jaka to nahoda ze prave v tech podstatnych otazkach, otazky agrarni politiky a cen, danove otazky atd.
Groteskni je tez EU byrokracie, multinacionalni koncerny udrzuji v Brusselu trvale kancelare s tisici lobbyistu a davaji rocne kolem 3 miliard Euro za ucelem prosazeni tech "spravnych" rozhodnuti, tluska obalka je stale jeste ten nejlepsi argument, EU byrokrati vyprodukuji rocne pres 50000 stranek urednich obezniku (Amtsblatt)a kolem 7500 pravnich akt z cehoz jsou asi 3400 narizeni cili EU zakony (skoro 10 za den), je vice nez jasne, ze maly podnikatel je neustale jednou nohou v kriminale, je totiz prakticky vyloucene aby v tom mel nekdy prehled.
Obavam se ze navrhovanou ustavu jste bud necetl, nebo nepochopil, neni totiz nicim jinym nezli zacementovanim rozdeleni moci mezi ty velke narody jako Francie a Nemecko a zacpanim ust a definitivnim oklestenim suverenity pro ty male.
Ocividne mate potrebu nejake modly ke ktere vroucne upirate zrak, modlete se k ni casto, pokud jste jeste mlady, dostanete nepochybne jeste prilezitost chodit se vyplakat na hrob EU na hnojisti dejin.
[velký smích] [velký smích] [velký smích]

121394

15.11.2006 4:37

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Belveder 64.?.?.?

Reakce na 121317

Vam osobne mozna doposavad EU jen pomohla,ale jak nas historie poucila uz mnohokrat,velike nadnarodni celky vzdy konci obrovskym fiaskem.Pokavad jen neco malo vite o zalozeni Rimske republiky,Rakouska - Uherska,USA,SSSR etc. , tak vam musi byt preci zcela jasne,kam smeruje a kde nakonec skonci EU.Centralizace politicke moci v Bruselu se bude do budoucna jen upevnovat,jednotlive narody Evropy budou ztracet postupne statni suverenitu a nakonec skonci zcela kompletne v podruci ekonomickeho fasistickeho aparatu,instituce,ktera upevnuje zajmy mezinarodniho kapitalu.
Odmitat tuto skutecnost zajiste muzete,ale jsem si jisty,ze jednoho dne i vy sam rozpoznate falesnou propagandu globalisticky motivovane EU.

121427

15.11.2006 5:01

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Datel 206.?.?.?

Reakce na 121427

Bohuzel mate pravdu. I ta mena historii. Vymazat ji.

121429

13.11.2006 11:18

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

seda 82.?.?.?

Reakce na 121287

>To je dneska zvěřinec...
Souhlas, ale: musím reagovat na přiblblé příspěvky některých:
1)Stan... tvrzení, že EU není postavená na kapitalistické filozofii mně připadá tak dementní, že - no comment!
2)Vratislav...víte, já jsem 50-tý ročník, ale tu situaci znám z podrobných informací mé mámy (budiž jí země lehká), NIKDY MI NELHALA!!!. Mám tudíž reálnou představu o vztahu VĚTŠINY sedláků ve válečném a poválečném období ke spoluobčanům, odvodům a pod.-sračky!!! Patříte k nim,Vratislave?
3)V.Sodek...p.Dramenbejs, p.Sodkovi odpovím přímo na jeho příspěvek.
Stále ale platí: "Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza"
Těm co jsou natvrdlí: Kapitalizmus má jistá pravidla, která pro zemědělství neplatí! Souvisí to z např. krajinotvorbou zemědělství. Ctí to superkapitalisti v USA i v Evropě. Je to neřešitelný "oříšek" kapitalizmu, který si nerad přiznává, protože doposud se stavěl do role řešení pro realitu všehomíra....popírejte to, vy blbové - Vratislavové a pod.

121313

13.11.2006 11:47

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121313

Pane seda, jsem z Vašeho zápalu nadšen. Sice to má drobátko takovou "pihu na kráse", že stále více vypadáte jako by jste fakt vyšel z nějaké komunistické školy, ale mi to extra nevadí. Rozhodující je obsah Vašich slov.

Skutečně má pan Stan formálně pravdu - kapitalismus tady prakticky nikde neexistuje, to co žijeme není kapitalismus, akorát tomu tak ze zvyku říkáme. Já bych to nazval "Otrokářská společnost s prvky kapitalismu", aby jsme si aspoň trochu systematicky rozuměli. Fakticky to již je NWO, ale ještě jsou zde někteří "nepřízpusobiví", kteří to nechtějí a nechtějí příjmout - tedy přece to jasně po 911 pravil klasik George Walker Bush zcela jasně: My si NWO rozvracet nedáme !
Rozumím - bývalo zvykem pravit, že V.I. Lenin pravil...[velký smích]

Taky jsem ročník počátku 50. let a to hlavní mám od rodičů, budiž jim země lehká. A jsem si taky jist, že mi nelhali - ale vůbec neměli rádi komunisty přitom, ledasco si i v komunistických žalářích odseděli. No není to jednoduché...

PS - Právě si asi po desáté čtu George Orwella "1984" a cítím jedno - už je překonaný v jistých ohledech. Když jsem to četl před snad 40 léty poprvé, chodil jsem světem zlehka přikrčený a ostražitý... dneska už si ani nezoufám a jsem v klidu. Ono to dopadne přesně podle hesla "padni komu padni !" a každý si svou karmu plní sám sobě.

121316

13.11.2006 10:03

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

arleta 212.?.?.?

Reakce na 121216

stovky lidí zrestituovali půdu po svých předcích.Ale nastarají se o ní.Neobdělávaná půda ,která byla schopna zadržet vody ,způsobuje povodně po každém dešti.Když něco vlastním musím se o to i starat.Jestliže je půda vedená v kategorii orná je nutné ji také obhospodařovat.Žádné oteplování pouze porevoluční binec.

121309

13.11.2006 11:58

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121309

...nejde Vám asi vyčítat tu neznalost, ale právě neobdělávaná půda má podstatně větší schopnosti zadržovat vodu při přívalových dešťových srážkách, hm...

Žádné oteplování pouze porevoluční binec.

No nevím, sice taky si nemyslím, že by globální oteplování, oblíbený to klacek potrhlých zelených, bylo způsobeno zrovna činností lidstva, ač jistý díl viny tam asi bude. Ale ne podstatný. Vy ale zcela evidentně jste zcela vedle ve východiscích svých tvrzení !

Lidé by udělalo nejlépe, kdyby vymysleli nějaký plán na svou redukci tak na 300 milionů jedinců celosvětově a měli by po planetě našlapovat po špičkách. Zásahy 7 miliard lidí do celoplanetárního systému budou totiž nakonec fatální. Ale pozor ! Sice fatální, ale nikoliv pro planetu, ale pro lidi. Ale možná opět bude nějaká "archa" a nová Genesis [velký smích]

121318

13.11.2006 21:30

RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...

datel 206.?.?.?

Reakce na 121318

Peter ono to oteplovi fakt je. Ziji na severu. Znam zimy z pred 20 letyByly studenejsi. A nebo vite o tech mrtvy borovicich?

121367

12.11.2006 11:54

kroky vpred, kroky vzad

sweet 84.?.?.?

Slovo demokracia malo len tie vyznamy, ktore mu ludia pripisali – inymi slovami je len na nas, co za demokraciu budeme mat.
Toto neplati pri monarchii ci policajnom, totalitnom alebo hocijakom inom rezime. Pri demokracii vsak ano.

Analizovat, aky typ “demokracie” nam tu mocenske skupiny (uradnikov a non) podvrhuju je prvym krocikom.

Tym druhym je navrh alternativy. Len porozbijat nestaci- bez idey ako to postavit inaksie (lepsie) sa znovu dostanene tam, kde sme boli. A aj horsi ako ludia.

Sledovat spletitu siet noriem na lokalnych, regionalnych, statnych a nadstatnych urovniach nie je vsak vobec jednoduche (same vo veci rozhodujuce organy v tom maju zmatok, nehovoriac o vacsine politikov ktori ich stanovuju). Este zlozitejsim je vytvorit moznost/schopnost ich ovplyvnit.
V praxi je pri niektorych procedurach mozne preskocit uroven statu (mesto a region sa mozu obratit priamo na Bruxelles)- to je vsak z hladiska praktickej funkcnosti pre uzivatelov zalostne smiestna vec.

Informovat (sa). Informovat. Ako prve.

Napriklad normativa tykajuca sa vyroby mliecnych produktov, ktoru chcel pred par rokmi B. zaviest s opodstatnenim jednotnej hygieny na eu urovni by v IT bola mala za nasledok zanik vyroby mnozstva tradicionalnych syrov (ak si spravne pamatam dokonca i mozarelly). Viedlo to k niecomu ako narodnemu povstaniu polnohospodarov, s podporou sirokej verejnosti. Vysledok: normativa bola zahrana do autu, a syry sa vyrabaju ako doteraz. Treba si vsak vsimnut, ze v tom pripade bola tato info nielen v profesionalnych (polnohospodarskych) kruhoch, ale i v novinach a tv, a nastvani neboli vylucne polnohospodari. Ako kazdy, co aspon navstivil tuto krajinu dobre vie, kvalita jedla je nielen narodnou, ale aj kulturnou zalezitostou.
Toto len na margo vlastne nie ako priklad k mechanickemu nasledovaniu, ale ako ukazku, ze iste male ale konkretne moznosti na ovplynovanie chodu veci existuju.

Este malu poznamku k jazyku: vyrazy ako "bolsevicky eu system" mozno najst len v jazykoch novej europy[smích])) Vzbudzuju sice silnu emotivitu, ale aj isty zmatok. Nie su funkcne ani uzitocne k pochopeniu popisaneho fenomenu.

121245

12.11.2006 13:17

Děkuji nechci

G3 85.?.?.?

Přestože moji prarodiče byli zemědělci, já vykonávám úplně jiné povolání. Mnohem méně se nadřu a mám vyšší plat. NEpřipadám si jako otrok, ale naopak - jsem nejsvobodnější, jaký můžu být. Částečně i díky EU, která mě nenutí od rána do večera dřít na poli.

121247

13.11.2006 0:31

RE: Děkuji nechci

Jirka. K 65.?.?.?

Reakce na 121247

A co jis pocitacove cipy? chleba nebo kura si take vyrobis na pocitaci? Ale nekdo na tom poli musi drit aby ses mohl nazrat to nechapes? nebo ti staci MD? Ja to nemusim plastik nesnasim!

121285

13.11.2006 20:34

RE: Děkuji nechci

G3 85.?.?.?

Reakce na 121285

Ale jistě. Jenže na něm dřou zaměstnanci velkých potravinových korporací, kteří jsou za to placeni a kdykoli mohou jít dělat něco jiného, ne sedláci, kteří neznají nic než dřinu.

121361

12.11.2006 13:52

Skepse

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Pane Král, vy jste takový bojovník za svět vznešených ideálů. A nic proti tomu. Jenže svět není o zdravém selkém rozumu. Ale o tom, co říkali v tv. Přečtěte si reakce a pochopíte, že tomuto vtělení boha všemohoucího nemůžete konkurovat. Pokud v tv řeknou že EU je posvátná kráva, k níž je nutné se modlit, poleze druhý den devadesát devět procent lidí po kolenou. To jedno procento jdoucích, se "bude skládat" ze skinů, fašounů, komoušů, nácků, a pitomců. Základem psaní článků je spojování souvisejících odkazů. Tedy: zemědělství_kolektivizace, soběstačnost_banány, socialimus_toaletní papír atd. Naproti tomu: kapitalizmus_prosperita, USA_svoboda, trh_triumf víry nad bohem a pod. Pokud budete psát v souladu s touto metodikou, uslyšíte pouze samou chválu. Jak řekl jeden kamarád, lidský mozek je 99,9% výplň hlavy a 0,1% stopových prvků. Tedy musíte být zatraceně dobrý stopař, abyste tam něco našel.
Gdosy [cool]

121249

12.11.2006 14:33

RE: Skepse

Vlastimil Čech 85.?.?.?

Reakce na 121249

TO NEMÁ CHYBIČKU!!! Trefil jste do černého!!! Perfektní!! "Svět není o rozumu...atd... atd..." ... to je třeba tesat do kamene!
Díky, pane Gdosi

121252

12.11.2006 15:03

RE: Skepse

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 121252

Díky pane Čech, ale tohleto je spíše smutné téma. Docela chápu autora článku. Chtěl lidi upozornit na ztrátu suverenity a právo na sebeurčení. Myslím že nechtěl opěvovat socialzmus. Ono je to stejné jako když máte pole, před ním pytel s osivem a někdo vám sváže ruce za zády s tím, že si jinak můžete dělat cokoliv chcete. Je to podivná a hlavně nesmyslná direktiva. Dovedeno do důsledku nás skutečně zbavuje možnosti uchránit hospodářství před pádem světových trhů. Tedy když padnu já, ty padneš taky. Zase jen jedna z posvátných krav jíž se všichni musíme klanět.

Míra Schmidt
Gdosy

121254

12.11.2006 14:46

RE: Skepse

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 121249

Tak teď nevím jestli jsem to poslal? Pro jistotu se ještě jednou omlouvám panu Královi za použití jeho jména. Nějak jsem si při čtení článku spojil některé jeho názory s obsahem. Má tam být pane Podolák.

121253

12.11.2006 15:34

Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Pane Podolák, to snad nemyslíte vážně?!

"Daří-li se určitému odvětví, přijde euroúředník a postará se o to, aby se mu dařit přestalo."

Promiňte, ale nechtěl byste nejdřív přemýšlet, než něco plácnete? Nebo se jít rovnou nechat léčit? Máte totiž bludy.

(Pane, v kritice je unosne jakekoliv vyjadreni o obsahu dila, v nasem pripade se jedna o texty, ale uz je nemistne se nevhodne vyjadrovat o autorovi. Je to i zdejsi pozadavek. Prosim, respektujte to. E.)

Takové pohádky posílejte radši do Lihových novin nebo do Lhavé Frony dnes, tam vám je určitě otisknou...

121255

12.11.2006 16:59

RE: Co jsou to za nesmysly???

datel 206.?.?.?

Reakce na 121255

Nevim co pise za nesmysly. Jiste ze urednici oklestuji. A to nejsou problemy jen EU. Zapnu televizi-ukazou mi podvyzivene decko a rvou posli. Jestli ze jsem clanek pochopil dobre EU se boji prebytku (cena produktu pujde dolu). Ja neznam problemyEU, ale vim jak to chodi v Canade. Kvoty. Coz znamena omezovani produkce mlecnych vyrobku - braneni lidem dostat cerstve mliko. Omezovani produkce drubeze -mohu chovat jen urcity pocet. Stejne je to s vajickama. Tento svet ma jednu chybu - lide kterym se nechce pracovat - byrokrati - jsou u moci.

121257

12.11.2006 17:31

RE: Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121257

Regulace ale nejsou od toho, abys nekoho likvidovaly, ale naopak proto, aby znemoznili likvidaci jinych zemedelcu dumpingem, aby nevznikl monopol.

Protoze az nekde zase vypukne nejaka epidemie nakazy slepic, tak bez monopolu bude dost zemi, kde se ty vajicka jeste vyrabet budou.

Sory, ale nepochopit neco a pindat, to umi kazdy.
A kdo si mysli, ze EU je tu kvuli likvidaci pracujicich, tak je jednoduse magor a nema smysl mu nic vysvetlovat. Bohuzel, i magori jsou v houfech nasledovani dalsimi bezmozky.

Opravdu nechci nikoho urazet, ale proboha neblaznete a premyslejte. EU nam samozrejme bude pindat do spousty veci, ale take nas pozvedne ekonomicky (trhy), bezpecnostne, pomuze nam od korupce nejvyssi politiky (viz. tajne CIA veznice v Polsku atd.)!

Lidi, kterym muze EU vadit, jsou politici, kteri se chteji paktovat s USA nebo Ruskem, dale pak vadi monopolum (vzpomente si, jak EK tresta spinave triky Microsoftu) a politikum s absolutistickymi tencencemi (Vaclav Klaus chce vladnout sam, uz kvuli tomu rozbili s Meciarem CSR).

A lidi to tomu Klausovi zerou... (smutek, smutek, smutek [pláč] )

121258

12.11.2006 19:05

RE: Co jsou to za nesmysly???

datel 206.?.?.?

Reakce na 121258

Jiste vy jste jeden z nich. Vychazim z toho ze EU a Canadada je priblizne stejny system. Muj priklad-Mam pozemek v prekrasnych Skalistych horach. Kolem je vesnicka ve ktere ziji lide ve velke vetsine na podpore. Je to kolem stovky lidi asi na ceste dlouhe 30km.Tito lide musi jezdit pres 100km na nakupy.Tema par litrama mleke bych prinesl trochu prosperity. Neexistuje.

121262

13.11.2006 1:16

RE: Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121262

Jestli kritizujete EU na základě toho, že si myslíte, že je podobná Kanadě, tak to z vás padám na znak.

Jinými slovy: nepoužitelnost vašich mentálních postupů mě přivádí k úžasu.

Ještě chvíli mi bude trvat, než se z toho vzpamatuju...
[překvapení] [chechtot]

Neuvěřitelné...


PS: Máte to v Kanadě pěkný bordel, přestěhujte se do ČR, tady si mlíko prodává kdekdo. Jen ty skalistý hory... mňjo... nemáme.

PPS: Ale ta vaše argumentace... [velký smích] To až budu vykládat kamarádům, tak mi nikdo neuvěří, musim si udělat bookmark.

121289

13.11.2006 2:18

RE: Co jsou to za nesmysly???

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 206.?.?.?

Reakce na 121289

No tak jste si upustil . Manzelka vypere . Neberte to tragicky.Ohledne tech nesmyslu.- Z ceho se berou penize na placeni teto diktatury.

121291

15.11.2006 13:53

RE: Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121291

Mě se teda nestává, že bych si upustil. Pozdravujte manželku [mrknutí jedním okem]

121445

13.11.2006 2:33

RE: Co jsou to za nesmysly???

datel 206.?.?.?

Reakce na 121289

Vetsinou predemnou padaly na znak zeny.Coz jsem byl pro. U vas pochybuji o pritazlivostiAle nezoufejte urcite vam pritazliveho najdu. Dekuji za rady.

121292

12.11.2006 19:18

RE: Co jsou to za nesmysly???

Eda 85.?.?.?

Reakce na 121258

Člověče, vy mluvíte (a sníte) úplně stejně, jak komunisti v r. 1946. [pláč]
Buďto nekoukáte kolem sebe a nevnímáte realitu nebo si děláte p*del. [překvapení]

121263

12.11.2006 19:40

RE: Co jsou to za nesmysly???

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 206.?.?.?

Reakce na 121263

Ede neni muj zamer delat si prdel. V cem si ji delam? Dekuji za odpoved.

121266

12.11.2006 20:55

RE: Co jsou to za nesmysly???

Eda 85.?.?.?

Reakce na 121266

>Ede neni muj zamer delat si prdel. V cem si ji delam? Dekuji za
>odpoved.

>Regulace ale nejsou od toho, abys nekoho likvidovaly, ale naopak proto, aby znemoznili likvidaci jinych zemedelcu dumpingem, aby nevznikl monopol.

Např. ještě před vstupem ČR do EU jsem četl poměrně obsáhlý článek, žel v papírové formě, o likvidaci portugalských zemědělců. Tam všemocná EU nařídila vykácet korkové háje, které jsou jejich odvěkou obživou. Způsob, jakým zemědělce lámala si v mnohém nezadal s kolektivizací v 50. letech u nás.

Dalším příkladem jsou kvalitní španělská vína, která jsou "qótována", aby byl odbyt na francouzské patoky, které by jinak nikdo nekupoval. Toť slova jednoho znalce vín.

Nebo koukněte, jak a proč se u nás zavírají cukrovary.

Pokud máte nějakého známého, který je soukromý zemědělec, zeptejte se ho, jak se mu pod EU hospodaří, resp. živoří.

Nebo se zeptejte Moraváků vinařů, jak je to v EU skvělé. A asi bych mohl pokračovat...

A co se monopolů obecně týče - zvláště po vstupu do EU, kde vládnou nadnárodní koncerny = monopoly nemá drobný živnostník moc velkou šanci...

Přes sladké sliby už začíná být a ještě bude EU pro nás velice prodělečný podnik. [pláč]

121272

13.11.2006 0:12

RE: Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121272

Opravdu bych chtěl vidět ty tvrdé fakta, kterýma argumentujete.

1. Nic jako nucené vykácení lesa z nařízení EU není možné, to si museli vymyslet podobní lháři, jako tu kravinu, že nám zakážou tvarůžky, nebo že včelaři budou muset vyměnit česla za normované. Jsem si jist, že toto nařízení nenajdete, byl jste obelhán!

2. Ty "francouzské patoky", to jste vymyslel sám? [chechtot]

3. EU kde vládnou nadnárodní koncerny? Ehm... můžete mi říci jinou oblast civilizovaného světa, kde by byli tak zlí na monopoly jako v EU?

Kde vlastně žijete? Já v EU, kde například zakázali softwarové patenty, což je silně protimonopolní. V EU, kde dali Microsoftu tolikrát po prstech, jak se to nikdo jiný neodvážil!

Jestli si ty informace prostě necucáte z prstu...? [oči v sloup]

121284

12.11.2006 23:44

RE: Co jsou to za nesmysly???

Dramenbejs 85.?.?.?

Reakce na 121266

Pane anonyme, bylo by slušné se za mě nevydávat.

Dramenbejs

121282

12.11.2006 19:33

RE: Co jsou to za nesmysly???

datel 206.?.?.?

Reakce na 121258

Vy nemate o zemedelstvi ani potuchu - typicky byrokrat - skodna. A no jsem neprijemny , mistni buh mi maze prispevky. Ale vychazim z praxe.solidni stat je zlozeny na spokojenych jedincich- kteri tvori rodinu , ktera se slucuje s dalsima. A tak vznika statni utvar. Jeho urednici by meli propagovat blaho tech rodin. I laska prochazi zaludkem. Preji verne milovani EU.

121265

12.11.2006 16:14

Nova EU je oblibenym tercem

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

vsech moznych kritiku. Ac mnoho argumentu muze byt platnych a dobre minenych, podivejme se trochu i na pozitiva. Je v tom zrejme vice nez je na prvni pohled zrejme. Je to velky mezistatni utvar a ten jako takovy vzdy nekomu slapne na kuri oko. Bolesti 'mensich a neme vyznamnych' tu zrejme zustanou. Ac se pisatel clanku uprimne snazi, myslim ze je z velke casti mimo.

Historii EU zname: mela predejit budoucim konfliktum v Evrope a hlavne odstranit obchodni bariery. Alespon mezi 'starsimi' a velkymi cleny. A to se stalo. Dale, a o tom se moc oficielne nemluvi, mela omezit opetovny rust samostatneho Nemecka k jeste vetsi moci nez predtim. Timhle zpusobem je nad nim trochu vetsi 'dohled'. A o to asi slo jejim tvurcum nejvic. Ze se pritom stala nejaka ta 'nedopatreni', no co se da delat... [pláč]

z.a.p

121256

12.11.2006 17:48

RE: Nova EU je oblibenym tercem

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Reakce na 121256

Chtel bych jen dodat, ze mi pane Podolakovi clanky take prilis nesedi. Ale to je v poradku a jsem rad ze je vydavatel otiskuje. Mame tak sirsi diskuzni pole ktere se nevyhyba ani okrajovyn pohledum. Nic tim nemuzeme ztratit, jen ziskat. Rovnez je dobre si vsimat vice Evropy, coz tento clanek dela. Je to skrz naskrz pozitivni vec.

z.a.p

121260

12.11.2006 19:22

Nik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 24.?.?.?

V zemedelstvi se deji ruzne zajimave veci. Napriklad v Severni Americe se brzy bude moci jen pouzivat Monsato, inzenyrsky utvorena semena, ktera se budou must kupovat kazdy rok od jednoho dodavatele. V Americe a brzy v Australiji prichazi zakon, ze vsecna zvirata at uz domaci ci hospodarska musi byt ohlasena. Take se zarizuje jejich cipovani. V Americe se planuje pouzivat jen jeden druh prasat, a pro ktere se bude muset kupovat urcita vyziva od specialniho dodavatele. Takze vlada bude mit vse pod kontrolou. V Americe zemedelci dostavaji penezni odmenu, kdyz prestanou pestovat a vzdaji se farmarstvi. Take je tam celkem novy zakon, ze vlada si muze prevzit pozemek, ktery oni potrebuji. Momentalne americti zemedelci se zacinaji bourit, jelikoz pres jejich urodne pozemky se zacina budovat nesmirne siroka dalnice s sesti linkami, ktera povede z Mexika do Kanady. Budouci pouzivatele budou platit silnicni. Po internetu jsou povesti, ze ty tri zeme si rozusi hranice a bude se pouzivat jeden penezni styl-amero. Dalnice se budou hlavne pouzivat pro kamiony, ktere budou rozvazet zbozi z Ciny. Takze to vypada, ze lidi budou hlavne zavisly na dovoz. Vlada bude mit nadvladu populace ohledne jidla. V budoucnosti na tom budou lepe lidi, kteri si budou moci pestovat urodu pro svoji sebezachovu. Proste prichazi NWO - Nove Svetove Rizeni.

121264

12.11.2006 20:19

Nik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 24.?.?.?

Ted se mi nevytisk clanek, ktery vice popisoval NWO a jak se znazi nasadit jednu svetovou vladu a zezorganizovat, zotrocit svet. Illuminati pracuji na NWO. Zacali s EU, NAFTA a pripravuji asijskou uniji. Planuji rozbit hranice v EU, NAFTE snizit ekonomickou vyspelost v nekterych statech, smisit narody a proste nastavit nadvladu vsem.

121270

12.11.2006 22:54

RE: Nik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Reakce na 121270

Jo pane,

a navic je prijato konecne i Rusko do WTO. Bude uvedeno do klubu slavnostne v Hanoji za tyden (Vietnam se tez stane celenem). Takze nejen cinske ale i ruske zbozi se bude rozvazet po te Sjednocene zidoamerice. Slava! [cool]

z.a.p

121276

12.11.2006 23:35

Otazka spis zni, jak vysoke maji byt zemedelske subvence.

XXL 88.?.?.?

Vetsinu z nich v EU "sezerou" opravdu francouzsti zemedelci.Ti cesti a jini se pravem citi byt okradani.Ale zase to vzit stylem ode zdi ke zdi a prestat vyplacet, to by mohlo dopadnout katastrofou, treba obrovskymi vykyvy v cenach potravin a devastaci prostredi.Zemedelstvi prece neni vyroba teplaku se ctyrmi pruhy, kde muzete jeden den vyrabet a druhy den ji zrusit, kdyz nejdou ksefty.A jak mi psal muj stary znamy, po dlouhych letech konecne muze pit opet vodu z vlastni studny a nemusi kupovat balenou.Zrejme diky byrokratum z EU.

121279

13.11.2006 0:40

Návrh

jirka234 88.?.?.?

Ja bych navrhoval následující.
1) Každá země bude pěstovat pro sebe, nic se nebude smět vyvážet bez žádosti cílové země.
2) Státy, které nejsou v určité druhu potravin soběstačné (Finsko - víno), budou moci dovážet.
3) Státy mající přebytek, který se neuplatní na trhu EU, přebytek odkoupí z evropských peněz a ten bude na vývoz mimo EU.
4) Vznikne-li přebytek v rámci celé EU a nebude možné ho prodat na mezinárodním trhu, bude použit na potravinovou pomoc do Afriky.
Má to ještě pár much - třeba by jsme asi neměli francouzké víno, (kdo ho tu pije?), ale zas by jsme se zbavili polských brambor nebo cibule a nemuseli tu svou zaorávat.
Nespornou výhodou by bylo, že by supermarkety nemohli tak tlačit na zemědělce a hrozit dovozem.

121286

13.11.2006 3:50

Pokračování předchozí části

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování
Přeloženo do normální řeči, dnes když sečtete, co dáte jako osivo,chemii,potřebnou práci, pohonné hmoty a další položky,
výsledek je energetický bastard, protože více investuji,
než sklízím.
Mohl bych dále popisovat nutnost jiných postupů,ale
pro stručný vhled do problematiky stačí uvedené.

121294

13.11.2006 12:12

RE: Pokračování předchozí části

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121294

Tohle bylo dost již rozebíráno a hluboké domyšlení je děsivé. Napsal jsem zde kdysi i tom taky skromný článeček. Jinak pro zhnusení si oběda stačí i toto:

třeba zde http://biom.cz/prevzate.stm?x=236281

Někdy v roce 1995 jsem "vypočítal" z tehdy dostupných dat, že v roce 2005 (plus mínus autobus [smích] ) začne kolaps potravinové základny světa. Nu - mýliti se je lidské, zatím se regály v Tesco, Liedl, Kaufland, InterSpar a podobně stále ještě prohýbají. Ale miliarda lidí je dneska na pokraji smrti hladem - to je taky pravda. Rovnováha je velmi křehká a o neomezeném blahobytu zatím ještě aspoň někteří sníme. Již brzy ale sníme poslední přebytky a věda již nenabídne "novou zelenou revoluci". Maximálně vynalezne amarouny, ty ale taky potřebují primární suroviny, hm... [velký smích]

Civilizace naráží na limity. Ví se o nich již možná více než 100 let. My jsme ta generace lidí, která to prožije. Dobrou chuť ..

121319

13.11.2006 14:27

RE: Pokračování předchozí části

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 121319

Kdysi jsem spáchal úvahu a dodnes bych se profackoval, když si vzpomenu s jakým zhnusením byla napadána a že tedy jsem se jí vůbec veřejně dopusti. Ovšem na druhou stranu jsa nebojácný, vždycky rád lidi naštvu svým poněkud prostoduchým myšlení. Tedy chutě do toho: od počátku co se na nás sesypalo neblahé dopuštění zvané náboženství, je člověku vnucována idea že dobro nutně musí bojovat se zlem a definitivní vítězství jest nevyhnutelné a předem naordinované skrze příslib života věčného od páně Boha všemohoucího, jediného spravedlivého. Člověk od té doby jakože koná mnohé skutky a všechny, pakliže jsou příčinou lidského blaha, nutně musí být dobré a povznášející. Hezky to funguje až do okamžiku kdy si položíme otázku, kdo že to ským popravdě bojuje? Život se smrtí. Jak může být cokoliv nečiného a nevědomého zdrojem odporu? Není to náhodou tak, že život používá smrt jako formu dosaženého vítězství. Tedy co že nám to tu bojuje jako dobro a zlo? Není to náhodou život se životem? A na které straně života potom stojí právo spravedlivého? Věděl to Bůh? Jistě, pakliže život skutečně stvořil. Proto invazivní projev života spoutal vytvořením rovnováhy. Ta spočívá v kontrolním mechanizmu, kdy převládnutí jedné formy vede k přemnožení jiné, která slouží jako receptor a jejímž úkolem je danou formu života v případě nutnosti napadnout. Dokud žijí v rovnováze jsou si navzájem prospěšní. A jak z uvedeného příkladu patrno, celý proces má zpětnou vazbu. Pokud dojde k ústupu určité formy života, je ohrožen i její protějšek, tentokrát v roli vazala. Jak trefné v podání bible popisující rány boží, v podobě přemnoženého hmyzu a ostatní havěti. Člověk nejenže přemnožil sám sebe, ale pomohl k vytvoření monokulturního prostředí v němž princip invazivního chování života ztratil kontrolu. Teď už pouze čekáme odkud rána příjde. Může to být cokoliv, od neúrody, po hmyz nebo epidemie. To všechno kvůli několika málo rokům pomyslného blaha, a ještě pro několik vyvolených. Jak je možné, že jsme za ta tisíciletí vývoje pochopili tak málo? Ve velké knize hříchů zazní před každou boží ranou polnice. Tedy je řečeno, že když se tyto věci budou dít a stanou se zjevnými, bude pozdě hledat řešení, neboť již bylo odtroubeno. Všecko marno. Jak je možné, že někdo považuje vypalování pralesa, nekontrolovanou těžbu, bezuzdné plundrování oceánů, zakládání rozsáhlých monokultur, znečišťování tunami odpadu, budování milionů hekterů nepotřebných silnic, smrad v ovzduší a všechno to ostatní za úspěch civilizace? Vždyť jde o pouhé vítězství žovota nad životem. A cena kterou za to zaplatíme je dosežení konečného vítězství. Smrt [pláč]

Gdosy

121325

13.11.2006 17:05

RE: Pokračování předchozí části

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121325

V jedné mé knize - mám jich tolik, že ani nevím, ve které a kde by tak asi mohla aktuálně být [smích] - se píše cosi ve smyslu "...člověk vede válku se Zemí, Bohu žel v ní vyhrává..." - no je tam toho více a je to v konečném důsledku hrozné povídání. Tuším se to jmenuje "Kniha proroctví na prahu milénia" od jistého pana Hogue. John Hogue.

Našel jsem ji - budu citovat tentokrát přesně: "... Představuji si průměrného, krátkozrakého, konzumně nakloněného, politicky korektního podnikatele, který věří, že konzumní systém se bude spíše rozšiřovat než upadat. Zejména jestliže nejpronikavější předpovědi ekologického soudného dne zustávají z větší části výbavou ujetých zelených nebo se nacházejí na stránkách nějaké knihy kolektívních proroctví..." Autor pokračuje ve svém pro spoustu lidí rmutném a vlastně zbytečném monologu, který "špikuje" tu nějakými čísly, onde zase nějakým (ne)zajímavým proroctvím.

Pro člověka, který to nestudoval tak jako já je to prostě nuda. Já ale to vše vím dávno, počítal jsem spousty věcí, porovnával statistiky, analýzoval trendy, sledoval statistické údaje z hydrologie, pedologie a dalších x-logií, četl nudné elaboráty z konferencí o takových "zbytečnostech", jako třeba o cestách dioxinů potravním řetězcem, nebo o "světových" osudech všelijakých hormonálních preparátů, které užívají naše milé dívky, aby měly jistotu, že po nějakých radovánkách "nezapadnou". Víte o tom někdo, že tyto "pilulky" již začínají v oceánech svou naprostou zkázu tím, že mění hormonální aparát ryb a ty se nemohou rozmnožovat ? Víte, že dnes již miliardy tun DDT - a ještě pořád to přibývá - stále kolují v biosystému a stále dokola tráví život ? Víte, že ty tisíce tun koloidních kysličníků uranu z válek za posledních cca 15 let již započalo své zlověstné dílo - že to nikdy, poměřováno lidským životem, již z biosfery nezmizí ? A že těch oxidů je dostatek na postupné vyhubení veškerého života ? A víte, že toho je daleko více a každý jednotlivý případ by sám o sobě stačil za určité konstelace vyhubit na planetě život ?

Možná víte, možná nevíte, v každém případě je dnes již prakticky zbytečné o tom již vůbec mluvit. Ono se totiž již vše stalo a nic z toho již nezachráníme. A tak - hudbo hrej ! Na palubě se ještě tančí ! Připomenul bych jeden vzkaz pana M. Nostradama - sám sice mu zatím ještě nerozumím. Ale on, když se právě nad tímto zamýšlel, apeloval na nás, tím si ale jistý jsem, že to jsme my dnes (!), aby jsme sbírali květy hluchavky ! Taková nenápadná rostlinka, vlastně plevel, Lamium album - hluchavka bílá. Nostradámus když se o ní zmiňuje, vyjadřuje k tomu tu největší hrůzu a doslova volá prchejte, prchejte ! Mluví o něčem strašníém, ale hrůza mu nedovoluje to blíže popsat, pouze říká - sbírejte květy hluchavky. [velký smích]

121344

13.11.2006 15:34

RE: Pokračování předchozí části

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 121319

Pane Gejdoš,
píši vlastně kvůli Vám, protože většina diskutérů je těžce mimo
mísu.
Učiním prohlášení a rozvedu.
Zemědělství nemůže být výhradně předmětem trhu, protože
pokuď by bylo pouze chápáno jako "tržní výroba" nastanou
v jeho struktuře změny, které povedou k destrukci samotné
funkce zemědělství, a to je výroba bezpečných potravin
a také dalších povinností , jako je hospodaření v krajině
a některé další ekologické aspekty.
Nebudu se příliš rozepisovat, ale nakrmit krávy masokostní
moučkou,nebo přidávat do krmení močovinu a jiné "veselé"příměsy,
kvůli zvýšení takzvané užitkovosti je zvěrstvo i proti
Pánu Bohu. Nakonec zkrmování masokostní moučky vedlo v Británii
k infekci "šílených krav" a vybití tisíců kusů dobytka,
jenom proto, aby se zvýšil majitelům zisk, ale příroda nám
"facku" s krutostí vlastní, vrátila!
Mohl bych se rozepisovat do široka, jaká zvěrstva jsou prováděna
za účelem zvýšení zisku se zvířaty a nakonec i s rostlinami.
Slepice z "koncentráku" mají opravdu dost nechutná vejce,
ale zase ta vejce jsou o poznání lacinější.
Takže současné zemědělství bude muset postupně najít zpětně
cestu, kdy především prioritou bude kvalitní,bezpečná
a zdravotně nezávadná potravina a až potom její tržní hodnota.
Nejspíše se situace ustálí někde na půli cesty.
Docela nutričně slušné potraviny za přístupnou cenu.
Ale kde je ona hodnota na půli cesty,si zatím nikdo nedovolil
stanovit. Právě tyhle problémy, o kterých zde hovořím jsou
předmětem bouřlivých dohadů na půdě EU.
V některých zemích již začli sami. Třeba v Německu si již
můžete běžně zakoupit takzvané selské produkty / prosím neplést
si s produkty ekologického zemědělství/ , kde však je cena
o 30 - 50% vyšší a bývá na obalech popsáno, jak byla příslušná
potravina vyrobena. Třeba slepice není zavřena v kleci, ale
volně pobíhá a pase se a také na kvalitě vajec je takový způsob
chovu, markantně znát. Vajíčko je však o 50% dražší.
Ještě větší prasárny jsou však s potravinami prováděny
v potravinářském velkoprůmyslu.
Příkladně když si koupíte "zdraví" odtučněný jogurt/ 0,1% tuku /,
zjistíte, že takový jogurt mimo dalších Éček obsahuje škrob
a někdy také želatinu, pochybného původu a všechny dobré látky,
jako jsou vitamíny A a E, které jsou rozpuštěny v tuku, zde chybí a vy sníte vzláštní hmotu, po které kvůli obsahu škrobu
zcela jistě nezhubnete,která je nutričně skoro prázdná, ale
zase výrobce dobře vydělá, aby měl na oslnivou reklamu, protože
potřebuje podobných "sraček" prodat co nejvíce, aby měli
akcionáři od Danone! patřičné zisky.Jezte pouze zdravé nízkotučné
jogurty od Danone, hlásá každý večer do zblbnutí televizní reklama.
Nejde jenom o jogurty, ale najít slušnou potravinu s dobrými
nutručními hodnotami j...Kráceno (Editor)

121333

13.11.2006 15:37

RE: Pokračování předchozí části

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 121319

Pokračování
Nejde jenom o jogurty, ale najít slušnou potravinu s dobrými
nutručními hodnotami je zvláště v obchodních řetězcích skoro
nemožné.Koupíte laciné potraviny,ale je otázka, zda po nich
po delším používání nebudete mít velmi těžké zdravotní problémy.
Lékaři bijí na poplach , protože některé "laciné"
potraviny, jsou již životu nebezpečné.
Takže pustit naplno trh do produkce a výroby potravin
je cesta proti samotnému člověku a kruh se uzavírá, jelikož
obyvatelstvo,které je masově stravováno nekvalitními potravinami,je podstatně více nemocné a zatěžuje více zdravotní
systém, který je z velké části sanován z našich daní.
Vzláště dětský organismus je citlivý na nekvalitní stravu
a u dětí poškození špatnou stravou je poškození trvalé, protože
zasahuje do vývinu dětské populace.
Takže pustíme trh ze řetězu v této oblasti a platíme všichni.
To jsou ty temné kouty "kapitalismu" a "volná ruka trhu"
spíše připomíná černou ruku trhu!!!
Je docela zajímavé a Vy jste pane Gejdoš takový zvídavý, takže
Vám a nejen Vám ,navrhnu si najít stránky Pražské židovské
obce / přeci jenom jsou židé také k něčemu - to měl být vtip -
doufám, že nebudu označen za antisemitu! - já hledám všude i na
stránkách Haló novin!/ a tam u pánů židáčků si najdete odkaz
na košer stravu. Nejedná se tam jenom o košer stravu - je to velký PDF soubor, kde najdete mnoho zajímavých dat o tom co je všechno v průmyslově vyráběných potravinách za "sračky",
kde deklarovaný hroznový cukr je vyráběn chemicky ze sacharózy
a tudíž je potravinou až nebezpečnou.Důvodem takové výroby je zisk za každou cenu.
Zakončím prohlášením, že naši prarodiče se stravovali
střídmě až chudě, ale jejich potrava byla hodnotná.
Tězce povětšinou pracovali a jejich index střední doby dožití
byl o hodně let nižší /cca o 20 let/, než náš v současné době.
Takže máme ještě čas změnit neblahou situaci.
Po roce 1990 jsme vyčistili ovzduší, vodní toky jsou také lepší,
tak nám ještě teď zbývá velký úkol, začít lépe jíst.
A žrádlo si trhem "zkurvit" nesmíme nechat!!!
Nekvalitní potraviny jsou přímo vražedným nástrojem

121334

13.11.2006 17:33

RE: Pokračování předchozí části

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 121334

Vážený pane "Nápověda", na mě dnes sedá absolutně černý spleen, ale není to slezina. Napsal jste:"Po roce 1990 jsme vyčistili ovzduší, vodní toky jsou také lepší, tak nám ještě teď zbývá velký úkol, začít lépe jíst. A žrádlo si trhem "zkurvit" nesmíme nechat!!! Nekvalitní potraviny jsou přímo vražedným nástrojem" a mě to ani nerozesmálo ! To je děs !

1)Podle posledních a vskutku dobrých údajů je dnes ovzduší ještě o dost hodně horší, než bylo koncem 80.let,
2)S těmi vodními toky to taky není úplně pravda. V důsledku ale již opravdu drastických změn v pedologických, hydrologických a klimatických poměrech, ačkoliv se poněkud snížila dávka škodlivin do povrchových vod vypouštěných aktuálně, přesto se naopak zvětšilo množství škodlivin, uvolňovaných při povodních z usazeného a následně rozvířeného bahna. Výsledek je stejný.
3)Naposledy u nás bylo to tzv. "žrádlo" skutečně hlídáno za komunistů ! To je prostě a jednoduše smutná pravda, tohle vím zcela dobře. Dneska již ne, ačkoliv zákony platí skoro stejné!

No to víte, lidi mluví o ekologii, o zdravé životosprávě, o ochraně zákazníka, o poctivosti - co s ní lze zajít nejdále, o pravdě - co zvítězí nad lží, o neúplatnosti u sebe a zkorumpovanosti těch druhých a o spoustě takových věcí.

Ale potom slyšíte: tu pan poslanec, tady nějaký ministr, onde pan starosta, pak zase nějaká účetní, často pak policisté a určitě tedy i pracovníci všelijakých inspekcí - a že jich v tak malém státě máme "až po staříčkovu mez" - prostě berou ! Berou ! Úplatky berou !

A tak to svinstvo tady pak vkráčí a my to žereme, až nám za ušima lupe. No a jsem si jistý, že se i tady mezi Zvědavci najde člověk, kterému zatrne u srdce při tomto mém krákorání. Protože si kupříkladu uvědomí, že on má sice na střeše úplatkovou krytinu, ale vedle v cihelně za to nemají odlučovač škodlivin. [velký smích]

Pane "Nápověda" - ten boj jsme již prohráli, ale nebojte - poslanci nám zdražili cigarety, aby jsme nedostali rakovinu ! [chechtot]

121345

13.11.2006 14:54

zemědělská produkce

kolemjdoucí 62.?.?.?

Tak jako vše kolem že založeno na spotřebě energie je i zemědělská produkce založena na rapidním růstu spotřeby energie. V počátcích postačila energie sluneční a síla zvířecí či lidská. Dnes se neobejdeme bez přídavných zdrojů - chemická hnojina a přípravky, zpracování a distribuce. Růst výnosnosti produkce neodpovídá růstu vkládané energie. Některá pole již dnes připomínají hydroponické stanice. Až vyschnou, bude ouvej. Samotná rostlinná a živočišná výroba má své limity stanovené přírodou.

Energetická náročnost ohrožuje produkci potravin jako takových. Ve svém důsledku je dobře, že se přestává pěstovat na mnoha polích a biotop má dost času, aby se vrátil po několka stech letech do původního stavu.

121329

13.11.2006 20:39

Po staletí jsme v naší krásné zemi žili a umírali jako zemědělci?

Hastrman 71.?.?.?

Pokud vim, Ceska zeme (Ceskoslovensko) si vladla samostane pouze mezi prvni a druhou svetovou valkou. To co bylo pred 300 lety byla jina doba.
Jinak nam vladlo Rakousko a po valce zase SSSR. Dnes je to EU a zase si nemuseme dirigovat co chceme. [zmaten] [bliji]

121363

14.11.2006 9:52

Komunistická devastace.

J. H. 62.?.?.?

Jsem rád, že tohle oblíbené téma konečně začíná pomalu skomírat. Ono totiž opravdu stačí otevřít oči a je s podivem, kolik lidí to ještě nedokázalo. Zemědělství je příklad nad jiné názorný. Jeďte třeba z Čech do Holandska. Přes bývalou NDR vidíte všude pozůstatky komunistického scelování, zrovna jako u nás. Přejedete bývalou hranici - a uvidíte nekonečné lány od obzoru k obzoru. Dokonce i ty vesnice zmizely. Je jasné, že i zde dostali zemědělci, kteří tu před padesáti lety zákonitě museli být do těla přinejmenším stejně jako u nás. Jen ty metody byly trochu jiné, jak to už někdo v diskusi řekl. Nemohu si ale pomoci, hlavní rozdíl mezi exekucí zadlužené živnosti a rozkulačováním je v tom, že rozkulačování je právem vnímáno víc jako bezpráví.
V padesátých létech bylo spoustě lidí, hlavně zemědělcům a živnostníkům ublíženo. Většinu z nich to přebolelo a mávli nad tím rukou. Dokonce se ani nestaví do řad řvoucích "ublížených". Museli by se postavit do jedné řady s těmi, kteří se ohánějí strýčkem, zavřeným za to, že šmelil na černém trhu v naději, že z toho něco vyzískají.
J. H.

121395

14.11.2006 22:35

třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

stein55 84.?.?.?

vyrovnávanie sa našich bývalých spolubratov s nedávnou minulosťou. túto sebareflexiu robia ľudia nachádzajúci sa mimo územia čiech. ich kritika do vlastných radov je obdivuhodná.

nech sa paci -> http://www.datei-upload.net/load.php?id=25592d725aabd27

stein55

121418

15.11.2006 13:44

Špatně položená otázka.

J. H. 62.?.?.?

Řekl bych, že se mnou bude dost lidí souhlasit, že „society“ by měla být nějakým způsobem „sociální“. Stejně tak že je spousta věcí, nezbytných pro zachování společnosti, které jednotlivec nebude ochoten přímo zaplatit, takže vždycky bude nutné nějaké přerozdělování. Otázka tedy nezní, jestli sociální výdaje a přerozdělování ANO nebo NE, ale JAK. A tady se mnou bude souhlasit skoro každý, že se to dnes dělá neskutečně BLBĚ.
První důvod, který mě napadl je přímo před očima. To, co se předkládá jako „odborné“ pohledy na skoro jakoukoli otázku jsou ve skutečnosti výplody různých publicistů, kteří sice ničemu do hloubky nerozumnějí, ale neznalost nahrazují drzostí - a hlavně ovládli sdělovací prostředky, takže jiný názor než ten jejich nelze slyšet. Namátkou: Ekologové v mnohém ohledu soutěží s kapitalisty, kdo víc zničí přírodu. Bojovníci proti rasizmu nám zadělávají na vážné rasové problémy. Bojocníci za lidská práva jsou jedním z kořenů současného zotročování. A tak dál. Velká část těchto problémů tady byla rozebírána v článcích i v diskusi.
Trochu hlubší pohled nám zčásti vysvětlí i to, proč se lidé příliš nezajímají, jak ve skutečnosti problémy vypadají, přestože tuší, že tu něco není v pořádku. Lidé totiž chtějí mít svět jednoduchý. Začalo to v renezanci. Člověk, který chtěl být nade vším, potřeboval mít skutečnost natolik jednoduchou a přehlednou, aby jí zvládnul. Křesťanství je pro tento účel složité a hlavně ukazuje lidem, že mají někde hranice. Proto bylo redukováno a pak zamítnuto. Velké možnosti slibovalo nové pojetí vědy a magie. Zatímco magie nepřinesla očekávané výsledky, věda byla rozvíjena daleko víc. Nakonec se i skutečná věda stala pro člověka příliš složitou. Pro vyvození dojmu, že vlastní „já“ je pánem skutečnosti zůstala jen ideologie a popularizovaná „věda“ či publicistika.
Názorným příkladem mohou být padesátá léta v „socialistických“ zemích. „Ne kapitalistická věda, kterou nám podstrkují, spolu s ideologickou diverzí kolísaví intelektuálové, ale nová, socialistická!“ Tuhle vědu zvládnul skoro každý za pár týdnů. No a výsledek - přestože se nám dnes o „zločinech komunizmu“ neskutečně lže, nebylo to k životu.
Ostatně nebylo to poprvé a jak to tak vypadá, ani naposled. To, co hlásají dnešní pravicoví slepýši mi připomíná Kalvínovu Ženevu v šestnáctém století. Povolili lichvu, kterou zpátečnický Řím zakazoval, tím položili základ pro tržní hospodářství. Vyhnali a pozabíjeli žebráky, čili odstranili socky. Protože tehdy nebyly kamery, zavedli zvláštní dozorce, kteří lidem nahlíželi do oken. Za tím účelem zakázali záclony - v některých reformovaných zemích, třeba v Holandsku drží tento zvyk dodnes. Když se očekávaný ráj na zemi jaksi nedostavil, zkoumali, čím to je. Určitě za ...Kráceno (Editor)

121441

15.11.2006 13:45

RE: Špatně položená otázka. Pokračování

J. H. 62.?.?.?

Reakce na 121441

Když se očekávaný ráj na zemi jaksi nedostavil, zkoumali, čím to je. Určitě za to mohou čarodějnice - tak podle Kalvínových instrukcí pálili čarodějnice (Všimněte si, jak se dnešní pravicoví komsomolci chystají na komunisty.).
Když se z historie nedokážeme poučit, musíme si jí zopakovat.
J. H.

121443

9.12.2006 13:06

RE: Špatně položená otázka. Pokračování

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 121443

Právě se mi podařilo zmáčknutím omylem knoflíku co mi vrátil zpět do diskuse z skoro dopsaného přispěvku do této diskuse a tím ho zrušil. Tak jsem nalezl Váš příspěvek, který je napsaný lépe. Takže děkuji že se s tím nemusím psát znovu. [cool]

123145

30.11.2006 13:32

Zemědělství

Eliška 213.?.?.?

Čtu dizkuzi k tomuto článku a jsem trochu na rozpacích. Možná, že neznáte slovo permakultura, že jste neslyšeli o permakulturních hospodářstvích ani o fenoménu Anastásia a rodových osad. Moc tomu věřím, že po zkušenostech z Ruska, kde na základě knih Vladinmira Megreho dosáhli čtenáři na Dumě zákona o pomocných hospodářstvích, budovaných na myšlenkách této knihy, hospodářstvích, která nepodléhají zdanění a kde na původně zdevastovaných půdách vybudovali lidé zahrady a sady, zásobující zdravým ovocem a zeleninou samotné vlastníky, ale i přebytky zásobující města, povede se toto i u nás. Že se ale tato hospodářství fungující dle principů permakultury šíří po celém světě s tím, že spousta lidí bere svůj osud do vlastních rukou a nechce žít odkázaná na to, co se jim naservíruje v supermarketech. Možná, že ani nevíte, že se v listopadu u nás zaregistrovalo sdružení organizující podobná hospodářství u nás, a že je hodně lidí, mladých lidí, kteří v tom vidí svou budoucnost. Možná, že nevíte, že i Kuba po blokádě zachránila své občany před hladomorem podobnými drobnými hospodářstvími, hospodářstvími, která neplundrují půdu, nespotřebovávají chemikálie, naftu, elektřinu, pitnou vodu. Moc se mi líbí, že tito mladí nelkají nad nadcházejícím energetickým kolapsem, ale snaží se něco dělat. A protože nemám šanci kvůli svému věku a podmínkách se do tohoto procesu zapojit, aspoň jim držím palce.

122539

9.12.2006 4:33

LAKOMCŮM JE VŠE MÁLEM

Bhagavan www.zpovednice.c koubavit (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

1. Lakomci je vše málo, on nikomu nic nedá a tak hromadí pro dědice.
2. Počátek lidské lakomosti je nejspíše v používání ohně kdy jsme hromadili palivo a snažili se být co nejvíce v teple u ohně.
3. S rozvojem naší kultury se rozvíjela i lakomost a tak vznikly svaté výhody a peníze, brzo potom vznikla centralizace a tím i byrokracie.
4. Je snadné poukázat na druhé, že to jsou lakomci ale je obtížné si přiznat svoji lakomost.
5. Lakomec chce dárky od druhých o svátcích brát ale nerad druhým dárky dává.
6. Přej druhým to, co oni mají rádi a dej to i druhým jenom tak lze bojovat s lakomostí.
7. Každý by se chtěl vozit v autě a bydlet ve velikém domě ale nikdo nechce kupovat palivo a platit veliké účty za provoz domu a auta.
8. Nejhorší je že díky lakomosti je zde mnoho centralizace a díky ní je zde bída a špína.
9. Lakomci, kteří jsou v centru, si žijí v ráji jako bohové.
10. Ti druzí na to musí jako volové vydělat na okraji systému, rozdíl mezi minimálním a maximálním platem ukazuje na naši lakomost.
[zahanbení] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [oči v sloup]

123130

Příspěvků: 89

12.11. 06:58 datel  Dobre napsane
13.11. 03:48 Nápověda  Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
13.11. 08:18 Petr Gejdoš  RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
13.11. 13:52 svoboda  RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
13.11. 15:02 Miroslav Yamato  RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
15.11. 02:32 Datel  RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
15.11. 04:26 Nápověda  RE: Zemědělství je svébytná disciplína a EU je v plenkách.
12.11. 07:08 seda  Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
12.11. 09:16 Stan  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 08:47 seda  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 09:36 Petr Gejdoš  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 09:59  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:25 Petr Gejdoš  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 14:35  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 13:17 Stan  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 14:28 Stan  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 14:46 Mindy  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 16:14 Stan  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 16:50 Mindy  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
12.11. 09:53 Vratislav  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 10:08 seda  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 13:15 Vratislav  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
12.11. 10:27 V. Sodek  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 10:51 seda  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 16:54 V. Sodek  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:46 seda  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 00:41 Dramenbejs  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 01:59 datel  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 09:07 V. Sodek  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:47 Dramenbejs  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 15:58 V. Sodek  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 17:01 Filantrop  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 17:49 Kevin  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 17:50 Kevin  pokracovani
13.11. 17:54 Kevin  pokracovani
13.11. 17:55 Kevin  dokonceni
14.11. 08:37 Stan  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
15.11. 04:37 Belveder  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
15.11. 05:01 Datel  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:18 seda  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:47 Petr Gejdoš  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 10:03 arleta  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 11:58 Petr Gejdoš  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
13.11. 21:30 datel  RE: Zemědělství a kapitalizmus-nemožná symbióza...
12.11. 11:54 sweet  kroky vpred, kroky vzad
12.11. 13:17 G3  Děkuji nechci
13.11. 00:31 Jirka. K  RE: Děkuji nechci
13.11. 20:34 G3  RE: Děkuji nechci
12.11. 13:52  Skepse
12.11. 14:33 Vlastimil Čech  RE: Skepse
12.11. 15:03  RE: Skepse
12.11. 14:46  RE: Skepse
12.11. 15:34 Dramenbejs  Co jsou to za nesmysly???
12.11. 16:59 datel  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 17:31 Dramenbejs  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 19:05 datel  RE: Co jsou to za nesmysly???
13.11. 01:16 Dramenbejs  RE: Co jsou to za nesmysly???
13.11. 02:18  RE: Co jsou to za nesmysly???
15.11. 13:53 Dramenbejs  RE: Co jsou to za nesmysly???
13.11. 02:33 datel  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 19:18 Eda  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 19:40  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 20:55 Eda  RE: Co jsou to za nesmysly???
13.11. 00:12 Dramenbejs  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 23:44 Dramenbejs  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 19:33 datel  RE: Co jsou to za nesmysly???
12.11. 16:14  Nova EU je oblibenym tercem
12.11. 17:48  RE: Nova EU je oblibenym tercem
12.11. 19:22  Nik
12.11. 20:19  Nik
12.11. 22:54  RE: Nik
12.11. 23:35 XXL  Otazka spis zni, jak vysoke maji byt zemedelske subvence.
13.11. 00:40 jirka234  Návrh
13.11. 03:50 Nápověda  Pokračování předchozí části
13.11. 12:12 Petr Gejdoš  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 14:27  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 17:05 Petr Gejdoš  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 15:34 Nápověda  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 15:37 Nápověda  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 17:33 Petr Gejdoš  RE: Pokračování předchozí části
13.11. 14:54 kolemjdoucí  zemědělská produkce
13.11. 20:39 Hastrman  Po staletí jsme v naší krásné zemi žili a umírali jako zemědělci?
14.11. 09:52 J. H.  Komunistická devastace.
14.11. 22:35 stein55  třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948
15.11. 13:44 J. H.  Špatně položená otázka.
15.11. 13:45 J. H.  RE: Špatně položená otázka. Pokračování
09.12. 13:06 Antiseptik  RE: Špatně položená otázka. Pokračování
30.11. 13:32 Eliška  Zemědělství
09.12. 04:33 Bhagavan www.zpovednice.c  LAKOMCŮM JE VŠE MÁLEM

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 0

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 3

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 036 347,14 Kč

Poslední aktualizace: 19.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 634