25 let postkomunizmu

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

Radim Scholly

3.2.2014 Komentáře Témata: Česká republika 1594 slov

Navazuji na můj článek „Kdo a proč zničil čs. průmysl“ uveřejněný na Zvědavci 23. 1. 2014. K mému velkému potěšení jej přečetlo téměř 13 000 lidí. Všem čtenářům děkuji!

Nejprve několik řádek na vysvětlenou. V mém minulém článku ani v článcích které budou následovat mně nešlo a nejde o jakékoli ideologické hledisko. Zajímají mě jen fakta a čísla. Nemůžu za to, že postkomunisté (Havel, Klaus, Zeman, ODS, ČSSD, KDU apod.) jsou při správě země a řízení hospodářství zjevně méně úspěšní a kompetentní než Husák, Štrougal a jejich komunisté.

Sám pocházím z rodiny „kulaka“, mého dědy Stanislava Kopečného z Kelče. Prarodiče byli během násilné kolektivizace krutě pronásledováni, vystěhováni ze svého domu na ulici i s nábytkem. Komunistka Majdlochová mlátila babičku dřevěnou baldou do břicha v pokročilém stupni těhotenství. Prostě hnus. Proto jsem komunisty rád neměl, po vzoru dědy jsem od puberty poslouchal Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Byl jsem antikomunista (dnes se tomu směju).

Listopad ´89 mě zastihl v 21 letech jako studenta elektrotechnické fakulty VUT v Brně. „Revoluci“ jsem nadšeně prožíval a změny podporoval. Vzhledem k tomu, jak se Havel a spol. chovali, mně ovšem nadšení dlouho nevydrželo. K žádným podstatným změnám na škole nedocházelo. A ve společnosti to pod vládou Havla a Čalfy také moc dobře nevypadalo. Záhy přišel Klaus s jeho arogancí a to už mě začalo vytáčet. Hltal jsem články prof. Milana Zeleného, Sládkův týdeník „ Republika „ apod. Stal se ze mě tvrdý opozičník postkomunistů. V devadesátých letech jsme ale byli „ osamělí vojáci v poli „. Většina obyvatelstva snila svůj sen o německé životní úrovni a podnikatelé a živnostníci o svém rychlém zbohatnutí. Ale ani my, kriticky naladění jsme netušili k jakým smutným koncům postkomunisté naši krásnou zemi a český národ přivedou.

Máme tedy letos 25. výročí podvodného „ sametového „ převratu. Kdy jindy bychom se měli ptát nejen našich (?) politiků ale také podnikatelů, akademiků, novinářů na stav naší země. A samozřejmě by jsme měli srovnávat s rokem ´89 a celkově život po převratu s životem za reálného socializmu. 25 let (!!!) jsme utvrzováni jednostrannou propagandou o tom, že za „komunistů“ bylo všechno špatné, měli jsme se „ špatně „, žili jsme špatně a na Západě bylo všechno lepší, dokonalé a bez chyby (!). Jakékoli nedostatky postkomunizmu byly svalovány na dědictví komunizmu, na důsledek socialistického sytému. S touto zcela primitivní, úplně lživou propagandou vydrželi postkomunisté až dodnes. V posledních letech ale lidé, zjevně pod obrovským ekonomickým a sociálním tlakem, přestávají této sprosté propagandě věřit. Zejména starší generace, už v důchodovém věku a tedy drcená sociálně postkomunistickou zdražovací mašinerií, upouští od své dřívější obhajoby Klause a velebení režimu (údajné) svobody a demokracie. Mladou generaci toto procitnutí teprve čeká ale nebude to trvat 20 let, jen několik málo roků příštích.

My, staří opozičníci, máme tedy jedinečnou příležitost zúčtovat s našimi úhlavními politickými i ekonomickými nepřáteli – postkomunisty. A je jedno, zda jde o politiky, novináře, podnikatele nebo akademiky, kteří všichni pomáhali (a pomáhají) dávno zkrachovaný režim udržet.

A tak se tedy ptám, páni postkomunisté: když komunisté dělali všechno špatně, socialistické podniky byly špatné, jaké jsou Vaše úspěchy za 25 let vaší vlády?

Kde jsou ty vzorové, vzorné (ale české, ne Volkswagen) kapitalistické podniky, kde jsou ty světové výrobky, světové značky, moderní výrobní technologie, vývojová oddělení, zastoupení po světě?! Kde to všechno je??!! Za 25 roků!!!

Skutečností je, že za 25 let vaší vlády a vašeho podnikání vůbec žádné takové úspěchy prostě NEEXISTUJÍ !!! Za 25 let jste dokázali tak akorát všechno rozkrást, uplatit, zkorumpovat, zašantročit a přivést ke krachu! (té malé menšině slušných podnikatelů má slova určena nejsou). Tak buďte tak laskavi a přestaňte nadávat (těm slušným) komunistům, když jste se za 25 let nedokázali dostat ani na jejich úroveň!!!

A ptám se dál: jaké mají lidé v ČR platy a důchody, jsou solidní, umožňují slušnou existenci srovnatelnou se Západní Evropou a USA, jak vaši představitelé Havel a Klaus v r. ´89 lidem slibovali?!

A jaká je úroveň cen zboží? Je adekvátní příjmům?

A jaká je kvalita výrobků od potravin až po domy? Je to lepší než za komunistů?

A jaká je úroveň kriminality, je nízká jako za komunistů ? Nebo se občané bojí vyjít večer na ulici ?

A co lichva a exekutoři, je to dobré, jsou s tím lidé spokojeni?

A co mezinárodní postavení naší země, je důstojné? Nestali jsme se z kolonie Sovětského Svazu opět jen prachsprostou kolonií západních zemí?

A co postkomunističtí politici, jsou lepší než komunisté, chovají se k lidem slušně, nejsou arogantní, plní své předvolební sliby, neberou úplatky a jsou kompetentní?

A co zaměstnavatelé, chovají se k lidem slušně, nešikanují je, nevykořisťují, nediskriminují, je dostatek volných míst pro mladé i starší?!

Vyzývám všechny postkomunisty, od prezidenta až po posledního starostu, od finančníků až po posledního živnostníka aby okamžitě odpověděli na mé otázky! Máme toho dost! Vaší arogance, zlodějství, sprostoty a prolhanosti!!!

Tolik tedy k postkomunistům. Ještě se chci vrátit k mému článku o průmyslu a k diskusi nad ním.

Netvrdím, že socialistická ekonomika byla lepší než ta západní. To v žádném případě. Ostatně kdo zažil socialismus alespoň krátce, může si srovnání udělat sám. Tvrdím jen, že socialistické podniky nebyly zralé na likvidaci, jen na reformu a obnovu, tak jako většina podniků, kdekoli na světě, čas od času potřebuje.

Objevilo se jen několik málo negativních reakcí, přesto bych na ně rád reagoval.

1. Zastaralé výrobní technologie

Ano, je to pravda. Ale ne vždy a všude. Zastaralá výrobní technologie ale není sama o sobě důvodem pro likvidaci nebo výprodej podniku! Po snížení odvodů z 99 % na 30 – 40 % tedy podniky nějaké prostředky měly. Mohly je tedy investovat do nových výrob. Většinou ale k žádným novým investicím nedošlo, bylo snažší pro nové majitele podnik vytunelovat = rozkrást. Ostatně kdyby problém zastaralosti technologií byl tak fatální západní investoři by nikdy naše podniky nekoupili! Mnohem podstatnějším důvodem pro koupi našich podniků byla likvidace potenciální konkurence, přístup na východní trhy a zejména schopní a kvalifikovaní lidé, kteří jsou základem každého dobrého podniku. Když technologie zastarají, koupí se prostě nové. Můžou se koupit za hotové, na leasing, na úvěr apod. Bylo jen málo podniků zcela neperspektivních, do kterých nemělo smysl investovat.

2. SONY versus TESLA

Komunisté (Prognostický ústav) i postkomunisté neustále vyřvávali svá hesla a lži o zoufalé kvalitě výrobků socialistických podniků. V některých odvětvích – elektronika a část strojírenství – to byla pravda. V jiných odvětvích – investiční celky, atomové elektrárny, zejména české sklo a bižuterie, oděvy, textil atd. – to byla naprostá lež!

Kdyby postkomunisté (Havel, Klaus, Zeman) byli kompetentní, vysvětlili by lidem, že na koupi tohoto zboží si musí pár let ještě počkat. Bylo pro ně ale snažší populisticky uspokojit nerozumné požadavky čs. veřejnosti než odpovědně (a nepopulárně) vést zemi. To že si lidé hned po převratu mohli nakoupit SONY a HONDY bylo umožněno půjčkou od Mezinárodního měnového fondu. Tedy na dluh, ne za peníze, které si čs. občané sami vydělali.

Byl to zásadní spor nás opozičníků s Klausem – zda otevřít čs. trh zcela a ihned nebo zda postupovat krok za krokem a čs. trh otevírat postupně při postupném zvyšování technických parametrů čs. výrobků. To bylo i doporučení japonských expertů, kteří po 2. světové válce postupovali také tak. Klaus se veřejně japonským zkušenostem vysmíval a vyškleboval (přece se nebudeme učit od nějakých Japonců). Kde je dnes Japonsko a kde ČR !!! Nakonec, když už Klaus podporovaný Havlem nevěděl kudy kam, začal čs. občanům slibovat západní životní úroveň do 4 let !!! Marně profesoři Zelený, Půčik, Simon, Hába, ekonomové ČSAV i VŠE varovali před šokovou terapií MMF prosazovanou Havlem a Klausem. Kdyby nebyla aplikována šoková ale gradualistická (postupná) ekonomická reforma, byly by dnes platy a důchody čs. občanů dvojnásobné! Vnější i vnitřní dluh by byly minimální, zaměstnanost maximální.

Něco zničit, pomluvit, očernit, přivést ke krachu je primitivní a dovede to každý hlupák, který má moc. Ale něco vylepšit, zdokonalit, vybudovat primitivové, hlupáci a populisté prostě nedokážou. Tak jim jen zbývá totalitními metodami (osočování za komunisty, extrémisty) umlčovat kritiky, jak se také v 90. letech praktikovalo.

Pokud jde o spotřební elektroniku produkovanou socialistickými podniky, situace zdaleka nebyla tak černobílá jak ji líčili postkomunisté a jak ji viděla většina čs. veřejnosti. Jsem původním povoláním elektronik, tak o tom něco vím.

Je jasné, že západní výrobky spotřební elektroniky měly lepší technické parametry a zejména design než výrobky např. TESLA.. Důvody jsem vysvětlil ve svém předchozím článku.

Spotřební elektronika TESLA byla nejdříve vyvíjena a vyráběna v českých podnicích TESLA Strašnice, Pardubice, Litovel, Valašské Meziříčí. Výsledky vývoje nebyly vůbec špatné. Ovšem za Husáka, který jednostranně protěžoval Slovensko, byly vývoj i výroba spotřební elektroniky přesunuty na Slovensko. Což se ukázalo být strategickou chybou. Nijak Slováky nepodceňuji a nepomlouvám ale jejich průmyslová a řemeslná tradice je mnohem slabší než česká. Úroveň vývoje i výroby prudce upadla. V pozdějších letech se Slováci sice podstatně zlepšili, ale už bylo pozdě. Převrat byl za dveřmi. Nekompetentní komunisté i postkomunisté náš elektronický průmysl zcela pohřbili. Zbytečně, podstatná část podniků při postupném otevírání čs. trhu mohla přežít. A s nimi i tisíce pracovních míst. Nemluvě o možné celkově vyšší technické úrovni čs. hospodářství a jeho dynamizaci.

Závěrem bych rád vyzval laskavé čtenáře aby byli aktivní a nenechali postkomunisty – nejen politiky ale taky podnikatele, novináře a akademiky „vyspávat“. Každý žijeme v nějaké obci, kraji, každý máme svého poslance, senátora. Je potřeba podívat se na příslušné webové stránky, napsat těmto lumpům dopis a ptát se jich a kritizovat je! Má to nesmírnou cenu. Já se budu snažit čelit propagandě postkomunistických médií svými články. Přeji Vám ve vašem boji s postkomunisty hodně úspěchů.

Známka 1.4 (hodnotilo 609)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,80 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
17,04 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
24,48 Kč
100 japonských jenů
20,93 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 981,17 Kč
1 unce stříbra
525,64 Kč
Bitcoin
413 798,65 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 21 839